Dünya şartlarında anlayabildiğimiz sevgi ve içeriği, Şix yaşam halinde vissa olarak çok daha genişletilmiş ve aynı güzelliğin daha da kapsamlı hali olarak yaşanan en yüksek erdem, bilgiler bütünlüğü olarak bizlerin yaşamında yerini alacaktır, almıştır...