Vissa

70. Yasaklar Vixxi'si

69. Yassa Şix Vixxi'si

68. Y X Yasaklar Vixxi'si

67. Tesirler ve Obsedör Oluşumlar Varlıksal Alanın Zamanını Algılayamaz, Yasaktır

66. Şix Yaşam Halinin Hakikati Kendisine Özeldir

65. Obsi Şix Duyusal Özelliği

64. Xiş Şix Duyusal Özelliği

63. Bize Ait Olmayan Şeylerin Görünmezliği, Bilinmezliği, Gizliliği Yasaktır

62. Vil Bil Gis Sis Şix
Duyusal Özelliği
bilgiler Bütünlüğü
ve Video
Uygulamaları

61. Vil Solivyes'in Aydınlatıcı
'' Anekdo Te Vi ''
Bilgileri

60. Bir kaç Sözün Sonsuzluğu Açıklayabildiği Gerçekleri Anlama ve Yaşama Zamanı

59. Anti Obsedör ve Anti Tesir Özellikli Program

58 . Şix Yaşam Hali Annesiz Olmaz, Merkezin Aynı Zamanda Anne Olması da Gereklidir

57. Yanılgı Alanındaki Enerjilerin Yapılanmaları

56. Obsedörlerin Gerçeklik Değiştirme Oyunlarını Deşifre Eden Bilgi

55. Merkezlik Özelliğinin Varlıksal Alandaki
Çalışmaları

54. Şix Yaşam
Halinin Son
Düzeninin Değiştirilmesi
Yasaktır

53. Yanılgı
Alanındaki Vil Solivyes'in Gerçekliğinin Değiştirilmesi
Yasaktır.

52. Siprata, Vil Solivyes'in Video Uygulamaları
Mekanizmaları
Duyusal Özelliği

51. Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliği
Olan En Merkez
Alan Yani Kendisinin
Özünün Bilgisi

50. Renkler Duyusal
Özelliği

49. Vissa Kuvazis
Bilgileri Bölüm 2

48. Vissa Kuvazis
Bilgileri Bölüm 1

47. Vissa Erdemsel
Bilgiler Bölüm 6

46. Şix Yaşam
Halinin Amacı

45. Tesivsi Bilgiler
Bütünlüğü

44. Vissa Erdemsel
Bilgiler Bölüm 5

43. Vil İxix Sis
Duyusal Özelliği

42. Sevgi Duyusal
Özelliği

41. Özgür İrade, İrade
Duyusal Özelliği

40. Obsevaş
Anti Obsedör
Bilgi Kaynağı
Duyusal Özelliği

39. Vissa Erdemsel
Bilgiler Bölüm 4

38. Yapılanma
Duyusal
Özelliği

37. Vissa Erdemsel
Bilgiler Bölüm 3

36. Farkındalık
Duyusal Özelliği

35. Vissa Erdemsel
Bilgiler Bölüm 2

34. Varlıksal
Oluşumları
Koruyan Bilgi

33. Vissa Erdemsel
Bilgiler Bölüm 1

32. Vissa Yasaklar
Bilgileri

31. Vissa Filtresi
Uygulaması
Duyusal Özelliği

30. Vilsel Beden
Duyusal Özelliği
Bilgileri

29. Vils Bilgiler
Bütünlüğü

28. Vil Solivyes'in
Duyusal Alanını
Düzenleyen
Duyusal Özellik

27. Vavasi Bilgileri

26. Taxxe Bilgileri

25. Şix Yaşam Hali
Gücü ve Düşünsel
Alanı

24. Bilme Hali Alanı
Bilgileri

23. Vil Solivyes
Merkezlik Duyusal
Özelliği Bilgiler
Bütünlüğü

22. Vil Solives'in
Bilgi ve Tecrübelerini Kullanmak Demek

21. Asse Bilgiler
Bütünlüğü

20. Exelses Bilgiler
Bütünlüğü

19. Novazil Bilgiler
Bütünlüğü

18. Vissa Bilgileri
Hakkında

17. Vitaji Bilgiler
Bütünlüğü

16. Vil Bilgisi
Bilgiler Bütünlüğü

15. Siiv Bilgiler
Bütünlüğü

14. Jizava Bilgiler
Bütünlüğü

13. Şix Sipra Sistemi

12. Bilgi Üstü Durumu

11. Yohi Bilgiler
Bütünlüğü

10. Vilşix Bilgiler
Bütünlüğü

9. Vissolis Bilgiler
Bütünlüğü

8. Obset Bilgiler
Bütünlüğü

7. Toxxox Bilgiler
Bütünlüğü

6. Şexin Ax Bilgiler
Bütünlüğü

5. Vağ Bilgiler
Bütünl
üğü

4 - Zaxa Axa

3. Feblü La Liy Sis
Lense Bilgiler
Bütünlüğü

2. Yanılgıs Bilgiler
Bütünlüğü

1. Vissa Varlıksal
Alandaki Bilgiler
Bütünlüğü
Çalışmaları

- İlk. Şix Kuralı