Vissa

50. Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliği Olan En Merkez
Alan Yani
Kendisinin
Özünün
Bilgisi

49. Vissa
Kuvazis
Bilgileri
Bölüm 2

48. Vissa
Kuvazis
Bilgileri
Bölüm 1

47. Vissa
Erdemsel
Bilgiler
Bölüm 6

46. Şix
Yaşam Halinin
Amacı

45. Tesivsi
Bilgiler
Bütünlüğü

44. Vissa
Erdemsel
Bilgiler
Bölüm 5

43. Vil İxix Sis
Duyusal
Özelliği

42. Sevgi
Duyusal
Özelliği

41. Özgür İrade, İrade
Duyusal
Özelliği

40. Obsevaş
Anti
Obsedör
Bilgi Kaynağı
Duyusal
Özelliği

39. Vissa
Erdemsel
Bilgiler
Bölüm 4

38. Yapılan.
Duyusal
Özelliği

37. Vissa
Erdemsel
Bilgiler
Bölüm 3

36. Farkındalık
Duyusal
Özelliği

35. Vissa
Erdemsel
Bilgiler
Bölüm 2

34. Varlıksal
Oluşumları
Koruyan
Bilgi

33. Vissa
Erdemsel
Bilgiler
Bölüm 1

32. Vissa
Yasaklar
Bilgileri

31. Vissa
Filtresi
Uygulaması
Duyusal
Özelliği

30. Vilsel
Beden
Duyusal
Özelliği
Bilgileri

29. Vils
Bilgiler
Bütünlüğü

28. Vil
Solivyes'in
Duyusal A.
Düzenleyen
D. Özellik

27. Vavasi
Bilgileri

26. Taxxe
Bilgileri

25. Şix
Yaşam Hali
Gücü ve
Düşünsel
Alanı

24. Bilme
Hali Alanı
Bilgileri

23. Vil
Solivyes
Merkezlik
Duyusal
Özelliği
Bilgiler
Bütünlüğü

22. Vil
Solives'in
B. ve T.
Kullanmak
Demek

21. Asse
Bilgiler
Bütünlüğü

20. Exelses
Bilgiler
Bütünlüğü

19. Novazil
Bilgiler
Bütünlüğü

18. Vissa
Bilgileri
Hakkında

17. Vitaji
Bilgiler
Bütünlüğü

16. Vil
Bilgisi
Bilgiler
Bütünlüğü

15. Siiv
Bilgiler
Bütünlüğü

14. Jizava
Bilgiler
Bütünlüğü

13. Şix Sipra Sistemi

12. Bilgi
Üstü
Durumu

11. Yohi
Bilgiler
Bütünlüğü

10. Vilşix
Bilgiler
Bütünlüğü

9. Vissolis
Bilgiler
Bütünlüğü

8. Obset
Bilgiler
Bütünlüğü

7. Yanılgıs
Bilgiler
Bütünlüğü

6. Vissa
Varlıksal
Alandaki
Bilgiler
Bütünlüğü
Çalışmaları
.

5. Vağ Bilgiler
Bütünl
üğü

4. Feblü La
Liy Sis
Lense
Bilgiler
Bütünlüğü

3. Zaxa Axa

2. Toxxox
Bilgiler
Bütünlüğü

1. Şexin Ax
Bilgiler
Bütünlüğü