MADDENATLIK YASAKTIR

MADDENATLIK YASAKTIR

MADDENATLIK, MADDİ OLUŞUMLARIN BU OLUŞUMSAL YAPILARINA DAİR OLAN ALIŞKANLIKLAR, EDİNİMLER, MEYİLLİKLER BİR OLMA HALİNİ DEVAM ETTİRME ŞEKLİNDE KENDİSİNDE BULUNAN UZUN ZAMANDIR MADDİ HALDE OLMASINDAN KAYNAKLANAN SORUNLARI VE SONUÇLARI TEMSİL EDEN YAPILANMALARA VERİLEN İSİMLERDİR VE ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN ENERJETİK YAPILANMALARINDA VE ADENELDE MADDENATLIK YASAKLANMIŞTIR. MADDİ OLUŞUMLAR İÇERİSİNE SOKULMUŞ OLAN BÜTÜN VARLIKSAL ALAN ENERJİLERİNDEKİ MADDENATLIKLARI YOK EDEN VE ONLARIN NASIL BU ŞEKİLDE YAPILANDIĞINI ORTAYA ÇIKARARAK BÜTÜN MADDENAT ÖZELLİKLERİNİ VE EDİNİMLERİNİ SONLANDIRAN, VARLIKSAL ALANIN ENERJİLERİ ŞEKLİNDE DÖNÜŞMELERİNİ VE ÇALIŞMALARINI SAĞLAYAN YASAK BİLGİSİ, MADDENATLIK ÜZERİNE BÜTÜN BİLGİLERE SAHİP OLARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. DIŞ VİLSEL BEDEN, ADENEL YAŞAM ALANI, KALKANSAL YAPI ŞEKLİNDEKİ BÜTÜN ALANLARA ÖZEL MADDENATLIKLARI SONLANDIRIR.