EMRETMEK, EMİR VERMEK YASAKTIR

EMRETMEK, EMİR VERMEK YASAKTIR

ŞİX YAŞAMINDA EMİRLER SADECE BİLGİLERİN UYGULANMASI ÜZERE DÜZENLENMİŞ ŞEKİLDEKİ YAPTIRIMLARDIR VE EMİRLERİN TEMELİNDE ŞİXİN ONAYLADIĞI VE YAPILMASI KESİNLİKLE DOĞRU BULUNAN UYGULAMALAR SÖZ KONUSUDUR. İŞTE BU ÖRNEKLE EMİR KAVRAMI SADECE KENDİSİ İLE İLGİLİ HAZIRLANMIŞ OLAN EMR, OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİNİN İÇERİSİNDE YAŞATILARAK VE BU ÖZELLİĞİ ERDEMSEL ŞEKİLDE BİLİNEREK ŞİX YAŞAMININ İÇERİSİNDE VİLSEL OLUŞUMLAR ARASINDA YADA İLİŞKİLER VE DAVRANIŞLARDA ORTAYA ÇIKMIŞ OLAN RİCASIZ VE NEZAKETTEN UZAKLAMIŞ OLAN UYGULATMA VE YAPTIRMA EYLEMLERİ İÇİN KULLANILAN EMRETMEK, EMİRLER VERMEK KESİNLİKLE YASAKTIR. HEM ŞİXİN ONAYININ OLMAMASI, HEM BİLGİLERCE BELİRTİLEN ÖZELLİKLER OLMAMASI ŞEKLİNDE OLMASI NEDENİYLE HEMDE EMİR VERMENİN, EMİR TABİRİNCE BİR UYGULATMA VE YAPTIRIM GÜCÜ OLMASI NEDENİYLE İLGİLİ ALANI BU HALDE YAPILANDIRMASININ SÖZ KONUSU OLAMAYACAĞI GERÇEKLERİ İLE ŞİX YAŞAMINDA EMİR VERMEK, EMRETMEK KESİNLİKLE YASAKLANMIŞTIR. ŞİXTE EMİR VEREMEZ, EMREDEMEZ, ŞİXİN YÖNETİMSEL ARAÇLARININ EN BELİRGİN VE UYGULAMA YÖNTEMİ BİLGİLERDİR VE BİLGİLERİN NEDENLERİNİN VE UYGULAMA SAHALARININ AÇIKLANMASI İLE YAPILAN ÇALIŞMALARDIR. SEBEPSİZ VE NEDENSİZ VE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADAN BİLGİLERİNDE YAZILMASI ÇOK ÖZEL DURUMLAR DIŞINDA ( DIŞARILAR VE GÜVENLİKLER VE ŞİXXİ DURUMLARI GİBİ ÖRNEKLE ) SÖZ KONUSU OLMAYAN BİR YÖNETİMSEL ALANDA, EMİR VERMELER KESİNLİKLE YASAKTIR. BİLGİSİ YAZILAN HERŞEYE UYMAKLA İLGİLİ OLURUZ VE BUNUN DIŞINDA EMRETMELER ŞEKLİNDE ZORUNDALIK MEYDANA GETİREN YAPTIRIMLAR VE UYGULATMALA ŞEKLİNDEKİ DAVRANIŞLAR, HAREKETLER KESİNLİKLE YASAKTIR.