YABANCILIK YASAKTIR

YABANCILIK YASAKTIR

YABACILIK, İLGİLİ OLDUĞU ALANA, DURUMA, OLAYA VE KONUYA KARŞI BİR BİLGİSİZLİK, ANLAYIŞSIZLIK VE İLGİLİ OLAMAMAKTAN KAYNAKLANAN HİSLER, DUYGULAR VE EDİNİMLERDİR. BÖYLE BİR DURUM ŞİX YAŞAMINDA KESİNLİKLE YASAKLANIR. ŞİX YAŞAMINDA HERKES BİR BÜTÜNDÜR ŞİX YAŞAMINA KARŞI SON DERECE BİLGİLİ OLARAK BULUNUR. KENDİSİ İLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN ALANLARA KARŞI GEREKEN BÜTÜN BİLGİLERİ OLUR VE ONUN KENDİ YUVASI, ALANI, YAŞAM YERİDİR ŞİX YAŞAMI BU SEBEPLE ONUN BULUNMASI BİLE İLGİLİ OLMASI, BİLGİLİ OLMASI ANLAMLARINA GELEREK KENDİSİNİ YABANCI OLARAK GÖRMESİ VE HİSSETMESİ VE BUNU YAŞATMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ. ŞİX YAŞAMINDA BULUNAN HERŞEY ŞİX YAŞAMI İLE İLGİLİDİR VE ONUN BİR PARÇASIDIR VE YABACI OLMASINI DÜŞÜNMESİ VE ALGILAMASI BİR YANILGIDIR VE BU YASAK BİLGİSİ BU YANILGIYI SONLANDIRARAK GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAR. YABANCI HİSSETMEK, ALGILAMAK VE GÖRMEK KESİNLİKLE BÜTÜN ALANLARDA YASAKLANIR. HERKES ONUN AİLESİDİR, PARÇASIDIR VE KARDEŞ SEVGİSİ VE VİSSASI ŞEKLİNDE BENİMSEMİŞTİR. ŞİX ANNESİDİR, ARK ABİSİDİR ŞEKLİNDE HERKES ÇOK TANIDIK VE BİLDİK KAVRAMLARLA ONA BAĞLIDIR. ŞİX YAŞAMININ AMACINA VE NEDENLERİNE VE SİHRİL VE DURUŞ BİLGİLERİNE İSE HERKES EN BAŞINDAN BU YANA BİLDİK ŞEKİLDE YAŞAMLARINA BAŞLAMAKTADIR. BU SEBEPLE BİR YABANCILIK SÖZ KONUSU OLAMAZ. BİLGİ GEREKEN YAPILANMAYI SAĞLAR.