SABOTE ETMEK YASAKTIR

SABOTE ETMEK YASAKTIR

SABOTE ETMEK, İLGİLİ OLUNAN ALANLARA DAİR ONLARIN İÇERİKLERİNCE VE ÖZELLİKLERİNCE UYGULAMA YAPAMAMASINI SAĞLAMAK, ONLARA ZARAR VERİCİ ETKİLERDE VE ÇALIŞMALARDA BULUNMAK, ONLARIN SONUCUNDA KENDİLERİNİ İFADE EDEMEMESİNİ, AMACINI UYGULAYAMAMASINI SAĞLAMAKLA İLGİLİ OLAN OLUMSUZ EYLEMLERE VERİLEN İSİMDİR. BU AÇIKLAMA İLE ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN ALANLARINDA SABOTE ETMELER, SABOTAJLAR YASAKLANMIŞTIR.ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN ALANLARINI VE YAPILARINI BU ANLAMDA KORUMAKLA İLGİLİ OLAN YASAK BİLGİSİ GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR VE BÜTÜN SABOTELERİ ENGELLER YOK EDER.

ANTİ OBSEDÖR SABOTE OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ
OBSEDÖRLERİN VE OLUŞUMLARININ SABOTE EDİLMESİ ŞEKLİNDE YOK EDİLMESİNİ SAĞLAYAN, ONLARA DAİR ÖZEL SABOTAJLAR DÜZENLEYEN, BÜTÜN OLUŞUMLARINI SABOTE EDEN ÖZELLİKLERİ İLE YOK EDİLMELERİNE İMKANLAR SAĞLAYAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLER İÇİNDE BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARI DÜZENLER.

SABOTE TEDAVİ VE BAKIM ÖZELLİĞİ
OBSEDÖR SORUNLAR VE SALDIRILAR ALTINDA KALARAK SABOTAJA UĞRAMIŞ OLAN BÜTÜN VARLIKSAL ALAN YAPILARIMIZI VE ENERJİLERİMİZİ BU SABOTAJLIK İÇERİSİNDEN ÇIKARAN VE GEREKEN BÜTÜN TEDAVİ VE BAKIM ÇALIŞMALARINI YAPAN, SABOTAJA NEDEN OLAN BÜTÜN OLUMSUZLUKLARI YOK EDEN ÇALIŞMALARI İLE BÜTÜN BİLGİLER İÇİN BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARI DÜZENLER.