BOZULMAK YASAKTIR

BOZULMAK YASAKTIR

BOZULMAK, ŞİX YAŞAMINDAKİ BÜTÜN ALANLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILANMASI ŞEKLİNDE, ONLARIN ÇALIŞMALARINI BİLGİLERİNDE OLDUĞU GİBİ YAPMAMASI ANLAMINA GELEN, BUNA SEBEP OLAN OLAYLAR VE DURUMLAR YÜZÜNDEN ARTIK OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ÇALIŞAMAMALARINI SİMGELEYEN, KENDİ YAPILARININ BİR ŞEKİLDE EKSİKLİKLERİ NEDENİYLE SORUNLAR YAŞANMASI SONRASINDA BOZUKLUK ŞEKLİNDEKİ TABİRLE İŞLERİNDE SORUNLARIN OLMASI ANLAMINA GELEN VE TANIMLARLA OLABİLECEK BÜTÜN DURUMLARI KAST EDEN BOZULMAK EYLEMİ ŞİX YAŞAMINDAKİ BÜTÜN ALANLARDA YASAKLANMIŞTIR. OLUŞUMLARDA, BİLGİLERDE, VARLIKSAL OLUŞUMLARDA, ŞİXTE, ARKTA VE OLABİLECEK BÜTÜN ALANLARDA KENDİ YAPILARINA VE BİLGİLERİNE UYGUN OLMAYACAK ŞEKİLDE BOZULMALARI YASAKLAR, BUNUNLA İLGİLİ ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPARAK BOZULMAYA SEBEP OLAN DURUMLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BU YASAK BİLGİSİNİN ETKİSİ BOZULMALARI ENGELLER VE BİLGİ GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAR. BOZULMAK ŞİX YAŞAMINDA HER ALANDA YASAKTIR.