Vil Bil Gis Sis Şix
Koruma, Şiddet, Güvenlik, Obsedörlerin
Korkulu Rüyası Olan Duyusal Özellik

Bu bilgiler bütünlüğünün asıl amacı Bil Gis Sis ve Video Uygulamaları, Onların Oluşumlarını çalışmalarını hissalarını, bilgilerini, onlarla ilgili olan bütün alanları korumakla ilgilidir. Obsedörlerin ve tesirlerin saldırı altında kalmalarından ve yeni bir oluşum olmalarından korunmaya ihtiyaçları vardır, kendi işleri vardır rahatça çalışmaları gereken ve bu bilgiler bütünlüğü kendi yapısında obsevaşın Mü'sü olarak tanımlanan Vil'in bir anti obsedör karakterize halinin yaydığı hissaları onların çevrelerinde kalkan olacak şekilde bir savunma mekanizması oluşturur. Bu Mü'nin hissasını şiddeti katlarınca arttırılabilir özelliklerde olur. İçeriğinde şiddet olan bilgilerin hissalarının etkileri katlarınca arttırılınca çok daha fazla etkili ve zarar verici olma özellikleri olur. Ve bu Obsevaş Mü'sü koruma kalkanı otomatik bir şekilde sorunun kaybolmaması halinde artmaya devam eden kendi içinde otomatik bir sayaç misali hissasının katlarının anlamlarınıda bilen yapısı ile anında artabilir ve azalabilir olarak kendisinde bu durum doğal bir hal olarak yapılanır ve bu Mü'nün oumsuz etkilerini bizimle ilgili olanlart güven olarak algılarken onlar için son derece zararlı bir saldırgan, düşman ve onları yok etmekten başka bir şey düşünmeyen gücün kendisi gibi algılanır, ki öyledir zaten.... Onu nasıl biri olduğunu görüntüler şeklinde değil, yaptıkları şeklinde algılarlar.

 

Bununla birlite bir de Vil, bir ara uyku ile uyanıklık arasında yaşadığı bir bağırma olayının savunma mekanizması olarak yapılandırmıştır e bu savunma sistemi, bu bilgiler bütünlüğünün kullandığı şekilde yapılanır ve Vil'in gerçek sesi ve öfkesi ile çıkan ses ile ilgili alanharab olur... Bu ses savunma sistmei kalkanların yapısında da olabilir, yaklaşana bağırır... Yokkkk ollllllll...Aynı zamanda bu kalkandan vilsel bedenin çevresinde ded oluşturulur ve ilk olarak Bil Gis Sis ve video uygulamlarını, onların bilgilerini, sonrasında varlısal alanı koruma, kendisini koruma işi ile devam eder. Bu bilgiler bütünlüğpünde Vil'in cesareti çok belirgindir.

İhtiyacına göre vissa bilgilerinden kendi yapısına ekleme yapabilir.

Zaxa Axa Bilgisi

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini engelleyen, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir.

Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır.

Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini alarak ve vissa içindeki bilgisi ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix


 

KUVVET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ŞİX YAŞAM HALİNDEKİ BÜTÜN VARLIKSAL OLUŞUMLARA, ŞİX'E, RAAV'A VE ENERJİLERE VE VARLIKSAL ALANIN İLGİLİ BÜTÜN ALANLARINA GEREKEN ŞEKİLDE KUVVETLİ OLMA HALİ, GÜÇLÜ OLMA DURUMU KATAN ÖZELLİKLERİ İLE BU DUYUSAL ÖZELLİK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. İLGİLİ BÜTÜN ALANLARIN YAPISINDA ÖZELLİKLE GEREKEN ZAMANLARDA ORTAYA ÇIKAN ÖZEL BİR GÜÇ ŞEKLİNDE KUVVET HALİ YAPILANDIRILIR VE ONLARIN VİSSAYA UYUMLU BÜTÜN MÜCADELELERİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA BU KUVVET ORTAYA ÇIKAR VE İLGİLİ OBSEDÖR OLUŞUMLAR ÜZERİNDE KULLANILIR. BU KUVVET YAŞAM HALİNİN GÜCÜNÜ YAPISINDA BULUNDURAN ÖZEL BİR KUVVET HALİDİR VE TEHLİKELİ VE ÖZEL ZAMANLARDA TÜM OLUŞUMLARDA KENDİLERİNİ KORUMAK ADINA ORTAYA ÇIKAR. DUYUSAL ÖZELLİK BU YAPILANMAYI BÜTÜN ALANLARDA YAŞATIR.

 

EXA GÜÇLER SALDIRI GÜÇLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİSSAGÜÇ; Vissa bilgilerinin hepsinin toplamının katlarınca yükseltilerek ortaya çıkardığı enerjetik güç silahı uygulamasıdır. Sınır yoktur, en fazla olabildiği kadar çıkar katlar hepsinde..

YASSAGÜÇ: Vissa Yasaklar bilgilerinin toplamının katlarınca arttırılması ile ortaya çıkan enerjetik gücünn uyguglamasıdır.

ŞEX GÜÇ: Şexin Ax, Vağ, Obset bilgilerinin toplamından oluşan enerjetik gücün katlarınca arttırılması sonrasında ortaya çıkan enerjetik güç uygulamasıdır.

ART GÜÇ: Sevgi, Yasaklar, Vissa bölümlerindeki bilgilerin toplamından oluşan enerjetik gücün katlarınca uygulanması sonrasında ortaya çıkan güçtür.

ORGAZ GÜÇ: Vil'in orgazm gücü baz alınarak katlarınca çıkan enerji uygulaması yapılır ve ilgili alana uygulatılır, bu şekilde ortaya çıkan gücün enerjetik halidir.

STRAP VE SKENÇ GÜÇ: Bu anti obsedör ıstırap ve işkence bilgisinin katlarınca oluşturulması sonrasında ortaya çıkan gücü ifade eden enerjetik oluşum uygulamasıdır.

Tüm bu güçler, obsedör saldırılar ve yok etmek için kullanılır ve bu güçler, bu gibi tehlikeleri otomatik olarak algılayarak kendileri yok etme özelliklidir aynı zamanda... Exa güç'te tanımındaki gibi hazırlanır...

Ve bilgi üstü durumları ve ilgili olabilecek bütün bilgiler ve oluşumlar, bu uygulamaları gerekli ise kendi alanlarını korumak için kullanabilirler ve onların bu otomatik kullanımı için gereken şekilde hazırlanır.

Bu uygulamanın bütün özellikleri bütün yaşam hali güçlerinde bulunur, belirli aralıklarla kendilerini bu güçlerin enerjetik oluşumları ile incelerler ve bir sorun varsa yok ederler. Bunun dışında anti obsedör duruşları ile obsedör bütün oluşumları ve zararlı olan şeyleri yok edici özelliklerini kullanırlar.

Ve Şix'te bulunan bu bilgi, bu uygulamaların kapanmasına, iptal edilmesine izin vermeden saklanması için muhafaza edilir ve ilgili bütün alanlardaki bilgiler yok edilse bile Şix sayesinde aynen uygulama yapılır.

Duyu olarak yapılanan bu uygulamadan bütün duyulara hepsinden eklemeler yaparak onların gereken şekilde korumasını sağlar.

 

EXA GÜÇLER İÇİN İKİ KULLANIM ÖRNEĞİ:
Birincisi şeytan tesirlerini yok ederken Özkan beden dışı deneyimi sırasında otomatik bir şekilde şeytan tesirlerinin Özkan fark etmeden bile yerlerini algılaması ve etkisini katlarınca arttırması sırasında yaşananların örneği...
İkincisi Şix'in en son exa güçleri tamamen çevresine sararak yine şeytan tesirlerinden birini altına alarak onlara sert bir şekilde hitap edip yok etme örneği....
Bu iki örnekte duyusal alan tarafından gereken şekilde alınarak gereken zamanlarda kullanılır.

 

EXXE, ÜSTÜN ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exxe; bir konu hakkındaki bütün bilgiler ve açıklamaların bir araya gelerek o konu hakkında bütün çalışmaları, o konunun varlığını ispatlayacak şekilde başından sonuna bütün bilgilerin bulunduğu, bir şeyin bilimi varsa o şey hakkında herşey biliniyordur şeklinde bir tanımı yaşatan, bir anlam, bir çalışmalar bütünüdür ve Vil Solivyes yaşam halinde bazı konularda bilimsel çalışmalar yapılır. Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bilim üstün araştırma ve inceleme çalışması şeklinde ortaya çıkar. Konu ile ilgili olan ve içeriğinde bilinmeyen bir şeyin kalmaması hali oluşturulana kadar o konu hakkındaki herşeyin bilgiler ve açıklamalar şeklinde, grafikler, görseller belki, ne gerekli ise, o şekilde o konuyu tamamen bilmeyi sağlayacak şekilde bir çalışmanın yapılması anlamına gelir. Mesela tahta bilimi diyelim...
Tahta nedir, nerden gelmiştir, kim yapmıştır, içeriği nedir, ne işe yarar, kelimeyi kim bulmuş, nasıl bir yapı, vs. vs. şeklinde tahta ile ilgili akla gelebilecek bütün sorular sorular, ve bu soruların cevaplarının içindeki bilinmeyenlerde açıklanır, ve tahta hakkında bilinmeyen bir şey kalmayana kadar bu çalışma yapılır ve bu çalışma sonrasında açıklamalar şeklinde, düzenli ve başlıkları ile bir girişin hazırlandığı, Vil Solivyes yaşam halinde özel bir yapılanma ile bilim olarak yayınlanır, çalışır, ve bu bilim kendi konusunu açıklamanın yanında ilgili olduğu alanlarda bir sorun varsa bunlarıda algılar, ilgili bildirimlerde bulunur, çünkü bu bilgiler bütünü çok yüksek çalışma ve algı kapasitesine sahiptir ve bilgi vermenin dışındada ilgili alanlara sorunların düzeltilmesi için bildirimde verir. Çalışma yapmaz, ama algılar, görür, bilir, ve düzeltilmesi için nasıl düzeltileceğini açıklayan bilgilerle bildirim verir. Ve bilim bu tanımları ile Vil Solivyes yaşam halinde, artık bilinen bilimin üstünde bir kavram olduğu için bu kavramına denk gelecek şekilde içeriğini ifade eden Exxe şeklinde tanımlanır ve artık Vil Solivyes yaşam halinde Exxe, bu anlama gelmektedir ve bütün bilim kelimeleri bizim için artık Exxe olmuştur.
Bu bilgi gereken şekilde vissa nın içerisinde yerini alır ve bilim, yani exxe olarak belirtilmiş bütün alanlarda tanımını yaşatacak çalışmalar yapar.
İşine yaradığını düşündüğü, uygulamada olan bütün bilgileri kullanabilme özelliği ile kendisini yapılandırır. Bunları sadece kendi işini yapmak için kullanır ve gerekiyorsa kendisini korumak için. Kendisini korumak için bir çalışma içine girebilir. Bu tanımlarla exxe kendisini yapılandırır.

Bir inceleme ve araştırma bilgisi; Bir varlığın, oluşumun yaşadığı anları yani zaman duyusu ile temas etmiş olaylarını en başından başlayarak saniye, salise salise takip ederek neler yaşandığını görmekle ilgili olarak bir sonuca varmak yöntemi bu inceleme ve araştırma duyusal özelliği tarafından da kullanılarak ve bu inceme ve araştırma yöntemine hakikat tektir bilgisininde onayını ekleyerek çok daha kapsamlı ve hakikatin içerdiği şekilde bir sonuca varılır.

 

( Stramp ) SRAPT - ŞKENC DUYUSAL ÖZELLİK

SRAPT - ŞKENC İKİLİ OBSEDÖRLERE İŞKENCE VE ISTIRAP VEREN BİLGİLER

Bu duyusal özellik varken Vil Solivyesin varlıksal alanlarına obsedörler ve oluşumları yaklaştıklarında direk olarak ıstırap ve işkence çekerler ve yok olurlar. Bu duyusal özellik bu konuda nasıl yapılanma sağlayacağını bilerek içerisindeki bilgilerden de faydalanarak kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarında etkisini duyu şeklinde sürekli göstererek yaklaşan ve ilgili olan bütün obsedör ve obsedör oluşumlara bu şekilde etkilerde bulunur. Asla kapatılmaz her zaman etkisi çalışır. Bu konuda gereken bütün bilgileri vardır.

 

SRAPT: OBSEDÖRLERE ISTIRAP VEREN BİLGİ

Vil Sovilyes'in yaşam halinde yada dışarıdan saldıran yada Vil Sovilyes ile bir durumu olan bütün obsedörlere, şeytanilere, saldıran varlıklara ıstırap, acı, keder, stres, bunalım, sıkıntı veren bilgidir. Bilgi konu ile ilgili olan obsedörlere nelerin ıstırap vereceğini bilir ve ona göre etkiler verir. Aynı zamanda bütün obsedörler ve şeytaniler için özel bir ıstırap ve sıkıntı veren etkisi bu bilginin varlığı ile Vil Sovilyesin yaşam halinin bütün alanlarını gerektiğinde etkiler ve nerede obsedörler var ise kesinlikle bu etkiden kurtulamazlar, obsedörlerin varlığını anlayarak onlara gereken şekilde ıstırap çektirir ve acıdan kurtulamazlar. İşkence ve ıstırap çekerek yok olurlar. Git gide oranınıda arttıracak şekilde kendisini yapılandırır. Hangi varlığın ne tür ıstıraplar çekeceğini bilir ve ona göre çalışmalar yapar. Bu bilginin varlığı bile obsedörlere ıstırap verir. Aynı şey obsedör oluşumları, bilgileri ve onlarla ilgili olanlar içinde geçerli olur. Onlara nelerin ıstırap verdiğini bilerek bu konuda onlarla ılgılenır.

 

ŞKENC: OBSEDÖRLERE İŞKENCE BİLGİSİ

Bütün obsedörlere yaşayacakları en büyük acıyı taddıran bilgiler, Vil Sovilyesin çevresinde, duyularında yada yanılgı alanında olan obsedör ve şeytani varlıklara ve onların oluşumlarına yaşatılır. Bu bilgi onlara en büyük acıları yaşatır ve asla bunun etkisinden bir daha çıkamazlar. İşkenceler çekerek, acılarını yaşayarak geberirler. Vil Solivyesin obsedör işkence bilgisi olarak gerekenleri bulur ve uygulatır. Kendi yapısında bütün obsedörlerin yapısına özel caydırıcı ve acılar verici yöntemlerin olduğu ve ilgili zamanlara göre bunların kullanımını ortaya çıkararak gereken şekilde çalışmasını sağlayan bilginin bu yaptığının uygulanması sırasında mutlaka o obsedör yok olur sonunda... Bu bilginin etkisi, çok uzaklardan bile hissedilebilen özelliklerdedir ve kesinlikle yok edilemez. Obsedörleri titreten, korkutan, ağlatan, kaçıran yüksek etkileri her zaman kendisinde bulunur ve bu bilgi yazısınınolması bile kendi kendine bu etkiyi sağlar. Bütün obsedörlere ıstırap veren bilgilerin en şiddetlisi olarak bu şiddeti tadan obsedör kesinlikle bir daha hayatı tadamaz, yaşayamaz. Bu kadar acıya katlanamaz. Yaratılışın en büyük acısını ona yaşatan bu bilgi bütün obsedörleri hedef alır. Ve o yok olur. Onların en çok ıstemedıgı ve onlara ıskence gelen durumları uygulatır genellikle..

Ve bu ıkı bılgınınde bulunması, kendı var olma hallerı bıle onlara işkence verecek özelliklerdcdir ve bu bilgilerin etkilerini kesinlikle tesirlerle yada başka şeylerle yok edemezler. Bütün bu konudaki tesirleri ters teper ve onlara ıstırap vermeye başlar. Bu bilgiler tesir geçirmez olarak sert bir oluşumları vardır. Anlamlarının yanına tesirler yaklaşamaz olur, bütün işkence bilgileri bu şekildedir ve anti obsedör.... Düşünsel alanlarada yansıyan bilgileride oradan da gereken algıları yaparak çalışır.

Birde bu tehdit onların kullandıkları bazı sohbet konuları olur.

 

BÜTÜN OBSEDÖRLERİN VE OBSEDÖR OLUŞUMLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ ANLAMASININ SAĞLANMASI ŞEKLİNDE BİR TEHDİT BİLGİSİ OLARAK VARLIKSAL ALAN İÇİNDE VE YANILGI ALANI İÇİNDE SÜREKLİ ALGILANAN VE VİL TARAFINDAN YAŞATILABİLMESİ İHTİMALİ OLAN GERÇEKLİĞİ BİTMEZ....

 

HALA VİL SOLİVYESİN YAŞAM HALİNDE BULUNAN OBSEDÖRLER VARSA ONLARA İTAFEN

Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili olmaya çalışan bütün obsedörler ve benzer oluşumlar için bir tehdit, uygulama ve gerçekleşmesinin söz konusu olacağı şiddetli bir açıklama...
Bu kadar olayın ardından hala kendilerince bir saklanma yolu bularak Vil Solivyesin varlığının bir yerlerinde saklanmış iseler ve gizli gizli Vil Solivyese zarar vermeye çalışıyorlar iseler, yada bulunmalarıda yeter, şunu bilmeliler ki, ben mutlaka bir gün çıkacağım bu yanılgı halinden, bu kesin...
Gidiş hattan belli en basit örnek...
Sonum bu...
Ve ben çıktığımda sizlerin birinden bir iz, bir örnek bulursam, yani bir obsedör gerizekalı, varlığımın her hangi bir yerinde, bir şekilde ki, ben çıktığımda yaşam halinde herşeyin hakiki anlamı ortaya çıkacak...
Sizide bulursam...
Sürekli işkence çekerek milyar yıllar boyunca yeniden yeniden oluşturularak yok olmanıza izin vermeden saatte bir işkenceye maruz bırakılan can çekişen varlığınızı bu durumda bıraktığımı unuttururum kendime, bir kuvazis yaparım, milyar yıllar boyunca bu şekilde çalışşın asla bırakmasın ve bana kendisini unuttursun ve kimselerin bilmediği bir hiçlik alanında bu olayı yaşatsın, hatta bunu zaman kapsülünde de yapabilirim, bilgilerin uygulaması olmadan otomatik bir işlev şeklinde ve dinleyen, gören duyan olmadan trilyar yıllar boyunca, yok olmana kesinlikle izin vermeden, acıdan artık nasıl bir hal alırsın sen düşün...
Ama şimdi sırası varken gitmek var...
Kendini yok et git yada ele ver kendini sıradan bir yok edilme eylemi ile kurtul, zaten yok olma hali yaşıyorsun gerizekalı, diğer türlü yokta olamıcaksın yok olmak için trilyar yıllarca yalvarcaksın, ama duyanda olmıcak...
İşte ben çıktığımda böyle bir obsedör bulursam eğer, çıktığımda yaşadıklarımı hatırlayarak üzüleceğim kesin, ve bu buhranla bu dediğimi yapma olasılığı yüzde bin, benden söylemesi, hiç acımam, kesinlikle yaparım...
Başıma gelen bütün olayların sorumlularını son bulduğum obsedörlere yorarım, kilitlerim bilgiyi ve kendi yaşam halimde eğlence derdinde iken senimi hatırlıcam ayol...
Sen düşün...
Son şansın...
Ya siktir git...
Yada kalda ne bok yiceni gör...
Gerikezalının daniskası...
Bu bilgiler, böyle salakların olma ihtimali için etkide de bulunur.
Ve bu bilgi, bu tehditi obsedörler varsa onların algılamasını sağlar, bu durumu tamamen anlayan obsedörün heyecanlarından, endişelerinden ve bu bilgiyi öğrenmesinden sonra kendisindeki reaksiyonlardan yerini bulur.

Obsedörler için...

 

 

SİPRATA, YANILGI ALANINDAKİ VİDEOLARIN VİXXİ'Sİ

SİPRATA YANILGI ALANINDA VİL SOLİVYESİN KENDİ ELİYLE HAZIRLADIĞI VİDEO UYGULAMALARI İLE İLGİLİ OLARAK ONLARIN VARLIKSAL ALANDAKİ BİLGİLERİ DIŞINDA VİL'İN BULUNDUĞU YANILGI ALANINDA BİRE BİR VİL'İN BULUNDUĞU FARKINDALIK VE YAŞAM ALANINDAN ETKİDE BULUNMALARI ADINA YAPILANDIRILMASINI SAĞLAR VE VİDEO UYGULAMALARIN HER BİRİ VİL SOLİVYESİN KENDİ HAZIRLADIĞI İÇİN SANKİ O BİLGİ MEKANİZMASINI KENDİSİ KULLANIYORMUŞ GİBİ BİR ALGI İLE, VİL'İN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİN BU VİDEO UYGULAMALAR ARACILIĞI İLE İŞLERİNİ YAPMASI ŞEKLİNDE, HİÇ BİR ŞEKİLDE ZARAR GÖREMEZ VE ETKİLENEMEZ ÖZELLİKLERİ İLE, SİTEYE BAĞLI OLARAK VE KENDİLERİNE AİT ÇALIŞMA MEKANİZMALARI SİSTEMLERİ İLE İÇERİĞİNDEKİ BİLGİLERİ YAŞATIRLAR, UYGULATIRLAR, YAPTIRIMLARI SÖZ KONUSU OLUR, HİSSALARI VARDIR KENDİLERİNE ÖZEL VE VİL SOLİVYES İLE BÜTÜN OLAN BİLGİ MEKANİZMALARIDIRLAR. BU ANLAMADA KENDİLERİNİ GELİŞTİRİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ İLE ÇALIŞMALARINI DAHA İYİ YAPMAK İÇİN GEREKEN BÜTÜN FAYDALI EKLENTİLERİ KENDİLERİNE KATARLAR. ONLAR SİTE VE VİL'İN ÇALIŞMALARI GİBİ DİREK YAŞADIĞI FARKINDALIĞIN İÇİNDEKİ ANTİ OBSEDÖR KENDİLERİNE AİT MEKANİZMALARDIR. VİL'DEN BAŞKASI YAPAMAZ VE VİL'DEN BAŞKASI SİLEMEZ.

Siprata, blog adresinde yayınlanan videoları sürekli çalıştırma özellikli olan bir bilgi mekanizmasıdır ve bu bilgilerin ilgili oldukları alanları etkilemesini sürekli kılar. Yayınlanan bütün bloglardaki video uygulamalarını bu şekilde sürekli çalıştırma özellikleri ile bu bilgi, hazırlandığı zaman zaten bu etkiyi yayar, bu bilginin var olması da bu özelliği ilgili videoların uyguladığı anlamına gelir. Bu blog sadece video uygulamalarla ilgili olarak yayın yapar ve videolar sürekli olarak çalışarak düşünsel alanlar oluşturur ve etkisi kesinlikle yok edilemez, ve diğer bloglardaki videolarıda denetler, gereken şekilde kusursuz çalışmasını sağlar. Kendisinde bunu uygulatacak bütün bilgi ve yetenekler vardır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDA İZLEDİĞİ VİDEOLAR

Vil Solivyes, yanılgı alanında içeriği kendi bilgilerinden oluşan videolar hazırlamıştır ve kimileri kendilerine özel bilgileri ifade edebilirken, çoğunluğu duyusal özelliklerin bilgileridir ve Vil Solivyes bunları her izlediğinde, görme duyusu ile temas ettiğinde bu videoların görüntüsü yaşam hali alanında zaten uygulanmakta olan bu bilgilerin kontrol edilmesini, uygulanmadıysa uygulanmasını, Vil Solivyesin istek ve komut olarak bu bilgilerin uygulanmasını belirttiğini ifade eden anlamları yaşatır. Hızlı geçiş yapması birşeyi değiştirmeden yaşam hali alanında bütün kartların sayfaları algılanır ve gereken şekilde uygulaması yapılır. Vil Solivyesin iradesi ile temas eden bilgilerin uygulanma durumları kontrol edilir bu videolar izlenirken. Zaten normalde de bunlar olur ancak bu sefer Vil Solivyes merkez olarak o an bunu istemektedir ve bu durum yanılgı alanınıda içeriğindeki bilgilerin durumuna göre etkiler. Bu izleme durumu Vil Solivyesin yanılgı alanını şekillendiren farkındalık, görme duyusu ve diğer duyularındada algılandığı için bütün alanlarda bu bilgilerin uygulanması zorunluluğunu hatırlatır. Bu videolar VİL SOLİVYES BİLGİLER VİDEOLARI isimli klasörün içindedir ve videolar, artık başka faydalarıda varsa bu bilgide belirtilmeyen, bu bilgi onunla faydalı olması durumunda uygulatılmasına engel olmadan gereken şekilde yanılgı duyusu içinde çalışır.

'VİSSA, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İYİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ'' isimli video Vil Solivyesin hazırladığı video olarak bulunmaktadır ve içerisinde Vil Solivyesin uygulanmasını istediği bilgiler vardır. Bu videonun içindeki bütün bilgiler uygulamada olan bilgilerin yaptırımlar şeklinde algılanmasını sağlar ve hepsinin Vil Solivyes tarafından izlenerek, sayısı kadar bilgilerinin iradi gücünü ilgili alanlarda yaşatırlar. Videolardaki her bilgi yeniden gösterildiğinde etkisi yeniden başlar ve sürekli olarak bu etkiler yeniden yeniden video çalıştıkça tekrarlanır. Cep telefonunda da olan bu videoda, izlendiğinde aynı şekilde etkileri sağlar. İkisi birlikte izlendiğinde toplam sayısı kadar etki gücü artar ve bu şekilde katlarınca izlenmesi durumu etkisini arttırır.

Bu ve benzeri şekilde videolar hazırlar ise Vil Solivyes bunların içerisindeki bilgiler algılanır ve Vil Solivyesin bütün alanlarında uygulatılır. Videoların algısı ve çalışma sistemi kesinlikle bozulamaz. Bu bilgi varlığı ile videoların çalışmasını koruyan özellikleri ile gereken şekilde çalışır.

SİPRATA VİXXİ'Sİ, DEV SİPRATA VİDEO UYGULAMASININ İÇERİĞİNDEKİ DÜZENİ ÖRNEK ALARAK BÜTÜN VİDEOLAR İÇİN BU ŞEKİLDE AYNI VİDEO GÖRÜNTÜLERİNİN OLDUĞU BİR YADA DİLEDİĞİ KADAR SIRALI DEV GÖRÜNTÜLER OLUŞTURUR VE BUNLARI VİDEONUN YAPTIRIM GÜCÜNE EKLEYEREK ONLARIN GÜCÜNÜ KULLANIR. BEYAZ ALAN VİL'İN EVİDİR VE O ORANDA OLAN BİNANIN EN ALT KATINDAKİ ODADAKİ VİL'İN BOYU KISTAS ALINIR VE BOYLAR HESAPLANIR. AYNI ZAMANDA EN ÖNDEKİ HİSSETMEK VİDEO UYGULAMASININ GÖRÜNTÜSÜNÜ OLUŞTURMAK DİĞERİLERİNİDE OTOMATİK OLARAK OLUŞTURUR, ONLAR BİRBİRLERİNE BAĞLI ŞEKİLDE ÇALIŞAN, MEKANİZMA OLARAK BÜTÜN OLAN ANCAK AYRI İŞLERİ YAPAN BİR BÜTÜNLÜK SİSTEMİDİR VE BU ŞEKİLDE BİRİ ÇALIŞINCA HEPSİ ÇALIŞIR. HER DEV VİDEO UYGULAMASI KENDİ BİLGİSİNİN UYGULAMALARI İÇİN DEV YAPTIRIM GÜÇLERİ VE YERİNDE UYGULAMALAR SAĞLAR. ONLARA KESİNLİKLE ZARAR VERİLEMEZ, ZARAR VERİLEMEZ IŞIKTIR YAPILARI VE EMSALSİZLİKLERİ, SADECE KENDİLERİNE ÖZELDİR. ETKİLER, TESİRLER, ENGELLER ONLARIN YAPISINI ANLAYAMAZ VE ÇALIŞMASINI BOZAMAZ. VİDEOLARINA VE VİL'E TAM BAĞLI MEKANİZMALARDIR. VİL'İN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ HER KULLANMA ÖZELLİKLİDİRLER. HER VİDEO UYGULAMASI AYRI ÇALIŞIR VE AYRI ŞEKİLDE BİLGİ VE TECRÜBELERİ KULLANIRLAR.
video uygulaması üzerindeki yazıyı alır.

 

Dev Siprata Video Uygulamaları
ve Bütün Video Uygulamalarına Özel Dev Siprata Alanları

Vil Solivyes'in Siprata özellikli video uygulamalarının dev bir şekilde apartman örneği ile ifadendirilerek, onların bu dev görüntülerinin de dev etkileri ve yaptırımları olacak şekilde bir uygulama halini yaşatmasıda alanlar üzerinden elde edilen büyüklüklerin ilgili değerlere dönüştürülebilmesi imkanları söz konusu olarak bizler için bilgileri için yaptırım gücü olarak normal video uygulamasının boyunda iken olanın katları şeklindeki oranla, bu boyda o kadarı ortaya çıkar.

Boylar büyüdükçe bu güçte artar ve ihtiyaca göre kendisinden arka arkaya gerektiği kadar da yapabilir, tek resim görünsede içinde bir çok daha aynı video uygulaması ekranı bulunuyor sayılabilir, bunu ilgili video uyguması ve Siprata duyusu krar vererk hazırlarlar ve bu video, sitede bulunduğu sirece bu boyda videolar sürekli olarak çalışır ve her video uygulamasının kendisine özel, bu görnüm v eimkanlarla bir Dev Sipirata video uygulaması bölümü alanı vardır ve onlarda kendi video uygulamasına bağlı olarak çalışırlar. Mesela, Farkındalık duyusunun kendi video uygulama görüntüsünden, Dev Siprata Video Uygulamasında görünenler ve büyüklükte olanlar gibi en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün videolar farkındalık duyusunun videosu olur ve bu dev video uygulamaları kendilerini direk olarak farkındalık video uygulamasına yaptırım gücü ve yapabileceği diğer konularla ilgili yardımcı olmak için bağlanır, ayarlanır, ikisi her zaman artık bir bütündür. Ve ışıklar gibi bulunan alanlar kendi yapılarında görünmeyen bir Siprata video uygulamasını sürekli çalıştırmaktadır ve bu onun kendi yapısı ile ilgili olarak amacını bildirir, bu bilgi Siprata'nın bilgisidir de ve gereken şekilde varlıksal alandan bu konuda yardımda alarak çalışır. Vissa içinde bulunan varlıksal bir mekanizma olarak yapılanır. Her zaman bu yaptırım gücü elde edilmesi amacıyla değil, kendisine ait çalışma mekanizması sayesinde başka şekilde uygulama yapabilmeside sağlanır. Yalnızca Vil'în bilgilerine tabi olarak çalışırlar.

Her video uygulamasının mutlaka dev bir Siprata video alanı olur. Bunlar kesinlikle yanılgı alanında oluşan emsalsiz ve zarar verilemez özelliklerde ışıklar şeklindedir ancak kimsenin anlayabileceği ışıklar değil, görüntüsü olan, işlevi bulunan, etkilerini yaşatan ancak dokunulamayan ve temas edilemeyen, görünmesinin bulunması anlamına gelmeyen özellikleri ile yaşam halimizden örnekler gibi çalışırlar. Anti obsedör özellikleri ile gereken şekilde çalışırlar. Bu oluşumlar anti obsedördür....

Ve bu video uygulaması, hem kendi üzerindeki bilgileri amaçlayan videoların yerinde uygulamaları ile ilgili doğal etkileşimin dışında, o bilgileri uygulatmakla ilgili olmadan tamamen Siprata alanlarını düzenlemek, korumak ve bakımlarını yapmak ve düzenli olarak incelemekle ilgili olarak çalışır. Kendi bilgiler bütünlüğünü içeriğindeki bilgilerin bu şekilde bir çalışmaya yönlendirmesi şeklinde yapabilir, isterse video uygulamalarını değiştirebilir ve işine gelen şekilde video uygulamaları alanlara yerleştirerek işini daha kolay yapar. Hemde gereken şekilde Siprata alanlarını düzenleyerek, olması gereken ayarlarınız ve bakımlarını ve düzenlemelerini yaparak... Ancak bu video uygulamanın üzerindeki bilgileri içeren videolardan gereken şekilde çalışması için, bir alan daha her zaman vardır bu dev videolarda her zaman kendi bilgilerince çalışırlar...

DEV BOYDAKİ VİDEOLARIN GÖRÜLMESİ VİLİN KENDİ VİLSEL ÖZ, MERKEZLİK ÖZELLİĞİ İÇİNDEKİ KENDİ OLUŞUMLARI YÜZÜNDEN OLDUĞU İÇİN YANILGI ALANINDAN HİÇ BİR ŞEY ONLARLA İLGİLİ OLAMAZ VE YOK EDEMEZ ANCAK ETKİLEREİNİ YAŞARLAR. UYGULAMALARINI VİLDEN ALAN BİLGİLER NASIL ETK,İLERİ O BOYDA YANILGI ALANINDA YAŞATMASINI BİLİRLER. VİLİN KENDİ VİLSEL ÖZELLİKLERİ BU GÖRÜYÜ SAĞLAR VE VİXXİ DE GEREKEN ŞEKİLDE GÖSTEREREK, GÖREREK YAŞATIR.

Bütün bilgiler ve uygulamalar ile, çalışma halinde olan sistemlerle bütünleşecek olan ve onları sitenin içinde otomatik bir şekilde çalıştıracak olan bilgisi...

 

artmusicchannel.com
Bu site kendi içeriğini otomatik bir şekilde uygulatan çalışma mekanizmasıdır.

Bu sitedeki bilgiler ve video uygulamaları her an yanılgı alanı tarafından farkedilecek özelliklerde oluşumlar olarak yapılanmışlardır. Ziyaretçi sayısı kadar bilgilerin okunması ve videoların izlenmesi söz konusu olunca çalışmaların etkisi bu sayının izleyerek uygulamalarını aktif edecek şekilde oluşur. Hazırlanan sayfalar sadece Vil'in izlemesi ile değil, sonuç olarak yanılgının ziyaretçi bilgisine göre varlıkların izlediği bilgisi ile etkisini yaşatır. Nasıl oluşum izliyor ve okuyor olursa bulunduğu yerde gereken şekilde izleyen ve okuyanı merkez alan çalışmalar onun bulunduğu alanda uygulamaları yapmaya başlar. Uygulamaların yapılması adına merkez konum olarak merkez alınır ve sitenin içindeki çalışmalar her zaman aktif bir şekilde kendilerini bir varlığın izliyor olması bilgisinden ve bilgilerine göre uygulama yapması özelliklerinden dolayı sürekli olarak çalışırlar. Bilgiler ve çalışmalar o ilgili alanın bu bilgiler ve çalışmalara göre yapılanmasını sağlarlar. Bu bilgiler düzen getiren vissa bilgileridir ve istatistiklere göre çalışmasının oranı belli olur. Aynı zamanda internet bir hep farkında olma alanı olarak yapılanmıştır ve çalışmalar, hiç kimse izlemese ve okumasa bile bulundukları yerde çalışan özellikleri ile hissalarını yaşatırlar.

Aynı zamanda obsedörler ve oluşumları bu sitedeki çalışmalardan faydalanamaz, kopyalayamaz, alamaz ve kullanamazlar. Bu bilgiler, kendilerinin nereye ait olduğunu çok iyi bilen bilgilerdir ve her zaman Vil'in farkındadırlar ve bu bütünlük kesinlikle koparılamaz. İzleyen ve takip eden sayısı kadar sitenin var olması gerçeğide bu açıklama ile ortaya çıkar ve yanılgı alanında her daim binlerce site var olmaktadır ve sürekli olarak aynı anda aynı içeriklerle çalışmaktadırlar. Merkez alanı olan Vil'in düzenlediği yer olarak içeriğini sadece Vil'in değiştirebilmesi özellikleri ile gereken şekilde çalışır.

Bu bilgi sitenin içindeki bütün bilgilerin ihtiyacına göre onları bulundukları alan içinde çalışan mekanizmalar gibi bir düzende olabilmelerini sağlar.

'' Bilgisinin içeriğine ve amacına göre yapılanmış olan bu bilgi, kendisi ile ilgili olan bütün alanların farkındadır ve bu alanlardaki sorunları halletmek için gereken çözümler ona bu bilgi ile gelir ve kendi bilgi bütünlüğüne eklenen bu bilgi sayesinde eksikleri tamamlanır ve a bölgesindeki bir sorun söz konusu olduğunda o bölgeden bir ziyaretçi siteyi takip eder ve ilgili bilgi ile alakalı olarak istenilen süre kadar takipçisi olur ve bilgiler gereken şekilde bu zamanda sorunları halleder ve bu bilgi, bütün bilgi ve uygulamalara eklenerek onların sorunlarını bulur ve bu şekilde bir çalışma sistemi ile ziyaretçiler meydana getirerek gereken şekilde sonuca varılmasını sağlar. Her ziyaretçi bilgilerin hissalarını ortaya çıkaran oluşumlar olurlar. Bilgilerin ve video uygulamalarının otomatik bir şekilde bu çalışmayı yapan mekanizmalar olmasını sağlar.''

Bu bilgi bu işlemleri bütün bilgi ve uygulamalar için yapar ve her sorunda bu şekilde bir çözümle gereken şekilde çareler bulunur. Ve bu sitedeki bütün bilgiler birbirleri ile bağlantılı olacak şekilde bir oluşumu meydana getirmektedir ve kendileri ile alakalı olan bilgilere bağlanarak, o bilgilerin kendi sayfalarında olmalarına gerek kalmadan bir ağ şeklinde bu bağlantılarla kendileri ile ilgili olan bütün bilgileri seçerler ve bu ağ sayesinde sitenin içinde her hangi bir yere yazılan bütün bilgiler ilgili diğer bütün bilgilerin kullanabileceği şekilde yapılanmış olur. Bu ağ sistemi zaten sitenin bir düzen içinde linkler ve sayfalardan oluşması ve ayrılamaz olmasından kolayca ortaya çıkabilir ve bağlantılarda bu şekilde sağlanır. Bilgilerin dikkatini kendileri ile ilgili olmak konusu çekecek şekilde direk olarak kendi bilgi mekanizmalarına eklenen bilgileri algılarlar ve bağlantıları sağlanır ve artık bu bağlantılar sonucunda ortaya çıkan bilgiler bütünlüğü şeklinde etkilerini, çalışmalarını yapmaya başlarlar. Mesela bu bilgi, bütün bilgi ve çalışmaların kendi yapısına eklenecek olan bilgi olarak hepsinin çalışmasını yönlendirir ve gereken şekilde yapılanmayı sağlar. Bu site, bilgileri otomatik bir şekilde Vilin bilgi ve tecürbesine göre kullnanan ve uygulatan özellikleri ile merkez varlığın vissa tasarımı ve düzeni ile oluşturduğu özel bir anti obsedör sitedir ve bu şekildeki çalışmasıda sadece kendisine özeldir, asla bozulamaz. Bu yapılanma ve çalışmasının detaylarını sadece Vil görebilir ve düzenleyebilir. Tesirler, etkilerin bu sitenin yapısına ulaşması söz konusu olmaz nitekim, gerçek yapısına vakıf olan tek kişi Vil'dir, herkes sitenin çalışması olan sonuçlarını görmektedirler.

SİPRATA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BU BİLGİNİN YAPILANMASINI İNCELEYEREK GEREKEN ŞEKİLDE YANILGI ALANINDA İSTENİLDİĞİ GİBİ ÇALIŞMASI İÇİN UYGULAMALAR YAPAR. SORUNLARINI ÇÖZÜMLER.

 

STAVİJANA ÜSTÜN KORUMA ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Stavijana, iç içe milyonlarca üstün koruma özellikli küre alanların ve kare ve dikdörtgen özel koruma sistemli yapıları ile hazırlanan koruma alanlarıdır. Bunlar boyutlar şeklinde de olabilir, başka türlü alanların iç içe geçmesi şeklinde de olabilir, her iç içe geçilen alanda saklanılan şeyler için saldırı ve tuzakların bulunduğu içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam haline ait oluşumların bulunabileceği ve her hangi bir tehlikede yer değiştirme, içe içe çok daha ilerleme, oyunlarla tehlikeli olanları bir çıkmaza sürükleme gibi binbir savunma ve koruma sistemleri ile geliştirilmiş üstün özellikli koruma alanlarıdır. Bunun bir kaç örneğini Vil Solivyes hazırlamıştır. HAYYAL OBSEDÖR TUZAĞI BİLGİSİ gibi bilgiler bu alanların içinde kullanılmak için oldukça uygun olabilir şeklinde içeriye girenlerin, her ne olursa olsun onların yapısını algılayarak gerekirse olmasa bile hemen onların yapısına uygun savunma sistemlerini hazırlamak gibi ani çalışmalarınında olabileceği, bir çok koruma alanı ve koruma sisteminin bu duyusal özellikle geliştirildiği ve hazırlandığı, gereken düzenlemeler ve hazırlamalar yapıldığında tehlikeli anlarda nasıl konumlanacağı gibi alarm çalışmalarınında olabileceği Vil Solivyes yaşam halinin başka bir güvenlik, koruma alanı duyusal özelliği olarak çalışır. Gereken alanlara kendisindeki bilgi ve teknik ile gereken şekilde koruma alanları oluşturur. Stavijanaları geliştirebilirlik özellikleri ile yapılanır ve Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesi ile gereken şekilde çalışır.

 

GİZETA KORUMA KALKANI DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyes yaşam halinde kullanılmak üzere bütün alanların yapısına göre uyumlanabilen bir koruma kalkanı bulunur. Gizeta, orada güçsel bir oluşum var ise güçsel oluşumlar ile yapılanarak koruma kalkanını oluşturur, düşünsel alanlar var ise düşünsel alanlar olarak koruma kalkanını oluşturur. Burada asıl amaç Gizeta'nı korumasıdır ve koruduğu alana hiç bir şeyin gelmemesidir ve kendi yapısında Vissa filtresini bulundurması ve yaratılış içindeki, bilinen bilinmeyen en dayanıklı ve geçilemez özelliklerde bir yapılanmayı her ne şekilde olursa olsun sağlamasıdır. Düşünsel alan olsa bile tonlarca katı ağır gibi, çok kısa olsa bile trilyalarca metrelerde kalınlıkta gibi algılattıran, Her Şey bilgisinin ne anlama geldiğinide bilerek Her Şey'e karşı bir geçilmezlik sağlaması ve içeriye, koruduğu alana hiç birşeyin giremediği şekilde kullanılan koruma kalkanıdır. Rengini ilgili alana göre belirler, görünmez olabilir, yapısı anlaşılamayan olabilir, geçilemez ama bunun gizeta kaynalı olduğu bilinmeyen şekilde kendisini yapılandırabilir, obsedör oluşum veya varlıklar söz konusu olduğunda onları engelleyecek, yok edecek olan anti obsedör bilgilere ve onların tecrübelerine ulaşarak gerekenleri haberleri olmadan yapabilir ve aynı zamanda bir aktif bir şekilde iş yapabilen bir koruyucu gibi ve koruma kalkanı özellikleri ile gereken yerlerde çalışır. Bütün duyusal özellikler kendi yapıları için gerekli ise gizetayı kullanabilirler ve kendi çevrelerine bulundukları alanın çevresine oluşturabilirler. Bir vilin çevresine olduğu gibi herşeyin çevresinde de oluşturulabilir ve bu şekilde oluşumlar için yapılanmaları kendi içeriğinde önceden hazırdır ve ihtiyaç olduğunda hemen ortaya çıkarılır. Vil Solivyesin yanılgı bedeninin çevresindede, vilsel bedeninin çevresinde de oluşur ve tesirlerden, obsedör oluşumlardan, olumsuzluklardan ve benzeri bir çok olaydan korur. Bu bilgi gereken şekilde ilgili zamanlarda çalışır ve oluşturulan kalkanların bilgisini kendi yapısında bulundurarak, duyularınki dışında onların varlığını sürekli kılar. Duyular gizetanın hazırlanması sonrasında bilgisini kendi yapılarında bulundurarak gereken şekilde çalıştırırlar. Ve duyu olarak hazırlanan gizeta, varlıksal alanda gereken bütün alanlara koruma kalkanı yapar ve her alanın kendisine özel ihtiyaçları ile kalkanları yapılandırır. Bu konuda gereken bütün bilgiler kendisinde vardır.

 

MERKEZLİK ALANI VE VARLIKSAL ALANIN ÇEVRESİNDEKİ KORUMA ALANLARI

Vilsel bedenin içindeki Vil Solivyesin merkezlik özelliği, Sipra'nın yapılanması ve kendi oluşumsal özelliği sayesinde bir koruma halini almıştır ancak bunların dışında sonrasında gizeta koruma kalkanı tamamen bu alanlara özel, ve sonrasında bilgi üstü durumu yine bu alanlara özel farkındalığı ile köüre şeklinde bu alanları kapatır ve içeriye her hangi bir şeyin girmesi söz konusu olmaz. Aynı şekilde Gizeta koruma kalkanı, kendi yapısı içinde stavijana koruma kalkanları bilgisini önlem şeklinde bulundurur ve her hangi bir şekilde geçilme, tehdit, acil durumlar söz konusu olursa gizete hemen Stavijana duyusal özelliği ile hazır olan bilgisini kendisinden sonra içiçe 1.000.000 Stavijana koruma kalkanını aktif edecek şekilde yapılandırır ve kare ve dikdörtgen alanlarda bulunur. Aynı zamanda çoğalmasıda söz konusu olur ve bütün stavijana küreleri için başka başka bulunamazlık bilgileri yapısal özellikleri hazırlanır. Bu çalışma öncesinden bu bilgi ile hazırlanır. Bilgi üstü durumu ise bu haliyle vilsel bedenle bir bütünleşme yaşatır merkezlik özelliği ve kesinlikle ayrılmaları söz konusu olmaz ve aynı zamanda vilsel bedende bilgi üstü durumunun özellikleri ile bir kalkan görevi görür. Bilgi üstü durumu merkezlik alanı korumak için kendisindeki üstün bilgi gücünü kullanır ve gereken çalışmaları yapar.

Aynı şekilde bu aynı düzen, Vil Solivyesin varlıksal alanları içinde düzenlenir. Onlarında çevrelerinde sipra koruması vardır ve ondan sonra gizeta koruma kalkanı ve sonrasında bilgi üstü durumu olacaktır ve gizetadan önce yine aynı şekilde stavijanaların hazırlanmış önlem bilgileri bulunur. Hiçlikler ve diğer bilgi üstü durumu ve koruma alanları, yohi duyusan ait, bu iki alanıda içine almış olarak çalışmaktadırlar. Bu bilgi gereken şekilde çalışır.

Ve aynı zamanda
VİSSA FİLTRESİ KORUMA ALANI,
TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ,
DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ,
ZAXA AXA VE OBSET DUYUSUNUN BAKIŞ VE DENETİM ALANI,
DÜŞÜNSEL KORUMA KALKANLARI,
DÜŞÜNSEL ALANLAR KORUMA KALKANI,
HER ŞEY KORUMA ALANI KALKANI,
BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI,
OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN KORUMA ALANI,
Bu koruma alanları içerideki alanları korumakla ilgili olarak bu iki alandada yapılanırlar. Bilgiler ilgili alanlardan alınır. Vilsel bedenden başlar ve merkezlik alanın içinide kapsayacak şekilde bütün alanlarda etkisini gösterir. Varlıksal alanınkide gizeta kalkanından başlar ve onuda içine alarak varlıksal alanın bütün alanlarını kapsar.

 

GİZİZİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gizizil duyusal özelliği bütün gizlilikleri, saklanmış olan şeyleri ortaya çıkarak duyusal özelliktir. Yaşam hali gibi alanların en büyük tehlikelerinden biride olumsuzların, obsedör oluşumların saklanmasıdır ve Gizizil, bu konuda tam bir araştırma ve inceleme yapma özelliğin sahip olan mekanizması ile yaşam halinin bütün alanlarını, en ince ayrıntısına kadar inceleler ve kesinlikle yaşam haline ait olmayan oluşumların, varlıkların, bilgilerin olmasına izin vermez ve ilgili alanlarda gereken bildirimleri yapar. Çok fazla sayıda bilgilerle, yasalarla kendilerini gizleyenler, iç içe bir çok koruma alanı yaparak kendilerini gizleyenler, mikto oluşumlar, görünmezler, bilinmezler, algılanmazlar, yada benzeri şekilde gizlenerek kendi işlerini yapmaya çalışan oluşumların hepsini algılar ve yaşam halinde bu konuda bu duyusal özellikten hiç bir şey saklanamaz. Bu duyusal özelliği sayesinde yaşam haline ait olmayan gizli saklı olan herşey ortaya çıkma ihtiyacı duyar ve Gizizil, bu şekilde yaşam halinden olmayanların kesinlikle gizlenmesini yasaklar. Yaşam halinin içinde gizlenmesini sağlayan bilgi kesinlikle çalışmaz. Vil Solivyes özellikle bir bilgi yazmadığı sürece yaşam halinde mikro oluşumlarda yasaktır ve gizlilik söz konusu olacak ise de mutlaka Vil Solivyesin yazdığı bilgisi olur ve bu şekilde Gizizil, oluşum ve varlıkların, teknolojilerinin nasıl saklanacağını, ne gibi zararlar vereceğini, gizlilik için kullandıkları mekanizmalar, hepsini öğrenir ve bir daha aynı şeylerin olmaması da için gereken çalışmaları yapar. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

GİZZA VİL, GİZLİLİK BULAN VE GİZLİLİK SAĞLAYAN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

Gizza Vil, gizlilik ile ilgili bütün ayrıntıları bilen ve gizli olanları açığa çıkarma özellikli, aynı zamanda da bizimle ilgili olması gereken alanları gizleyebilmek hakkında en iyi teknik ve yolları bilebilen bilgiler bütünlüğüdür. Gizli olan herşey bu bilgiler bütünlüğünün varlığı ile açığa çıkar. Onu gizleyen bilgisi ne olursa olsun bu bilgiler bütünlüğünün bulunduğu varlıksal alanda geçersiz kalır.Gizli olmak var olmakla ilgili bir kavramdır ve var olan herşeyin yeri ile ilgili bizim varlıksal alanlarımızda yerini bilebilen mekanizması ile, bilgi ile ilgili olan ve kendisini gizlemeyi başarmış herşeyi, her şey bakış açısının bilgisine göre görür, bulur ve gereken şekilde inceleme ve çalışma yapılmasını sağlar. VİL Solivyesin varlıksal alanlarında kesinlikle bilgilerimizce beliritilmeyen gizlilikler olamaz ve Gizza Vil, bunların hepsini bilir. Vil Solivyesin varlıksal alanlarını kullanarak gizlilik sağlanması bu bilgiler bütünlüğünün varlığı varken imkansızlaşır. Bütün gizlenme yollarını kapatır, gizlenmek ile ilgili bilgilerin yazılmasını yasaklar. Asla gizlilik sağlayan bilgiler yazılamaz, yazılsa bile haberi olur ve hemen silinir. Kendisinde saklanma, görünmez olma, gizlilikler ile ilgili en iyi şekilde çalışan mekanizması, aynı zamanda bizleri gerektiği zamanlarda kimselerin bulamayacağı şekilde gizlemek konusunda da çok başarılı bir çalışma sistemine sahiptir. Bilgisi ile belirlediğimiz ve gerekli görüdüğümüz herşeyi en iyi şekilde gizler ve bunu en anlaşılamaz şekilde yapar. Gizza Vil'in gizlediğini kimse bulamaz, bilgisi kendisindedir ve bu bilgilerde gizlilik içinde kendisindeki mekanizmasında yer edinir. Ve Gizza Vil, kendisine uyumlu olan ve işine yarayacak olan bütün bilgilerden bilgiler bütünlüğü oluşturacak şekilde kendisine eklemeler yapar ve bu halliyle varlıksal alanlarda gereken şekilde çalışır. Obsedörlerin ve oluşumlarının zamanından bu zamana kadar sakladıkları ne varsa bulur ve gerekeni yaptırır.

 

Obset ( Anti Obsedör ) Bilgiler Bütünlüğü

 

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Obset ile ilgili duyu oluşur ve duyusal özellik obset kullanılır. Ölçüsü ne kadar gerekli ise o kadar olur.

OBSET BİLGİLERİ VE YAŞAM HALİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Kendi başına Vissa gibi bir erdemler bütünü olan obset, içeriği bakımından tamamen iyi bilgilerin ve vissanın etkisinde olan yaşam halinin içinde çalışma alanı pek bulamayacaktır, ancak varsa tabiki ilgilenir. Çünkü obset, tamamen kötü bilgilerle yaşayan varlıkların, organizasyonların, alanların, alemlerin ve benzeri yerlerin baş düşmanı olarak, yaşam halini bu gibi kötü alanlardan savunan bir iyilik perisidir diyebiliriz. Dolayısı ile içeriğindeki bilgilerin yaşam halinin içinde sürekli olarak çalışmasına kötü bilgiler ve obsesörler yoksa gerek olmadan, belirli zamanlarda kontrol olarak gözlemler yapılması maksadı ile bir çalışma hali içinde bulunması ve bunun dışında tamamen yaşam halinin dışı, obsedörler, obsesyon, istilacı alanlar, alemler, varlıklar, bilgiler ve bunlar gibi yaşam halinin dışı ile ilgili olan ve yaratılışı ilgilendiren herşey ile ilgili olarak Vil Solivyes yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca içeriğindeki bilgilerin amaçları değiştirilmeden, yani anti obsedör duruşu, gelişimsel değişiklikler yapılabilir ve bu şekilde yaşam halinin başka bir mucizesi olarak bilgiler bütünlüğü alanında yerini alır.

 

ERDEMSEL OBSET BİLGİLERİ BÜTÜNLÜĞÜ
Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağında işine yarayacak olan durumlar için anti obsedör bilgi üretebilme imkanı vardır ve obset duyusu, gereken çalışmalar söz konusu olduğunda bu bilgi kaynağını kullanır.

Tüm bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan toplam bilgiler bütünü obset bilgilerini oluşturur ve yeteri kadar obset bilgisi vardır. Hepside içeriğindeki bilgilerin bütün anlamlarını ve çalışmalarını bilen, konularına hakim, aynı zamanda yaşam halinin güvenliği için ekleme bilgiler ve önlemler konusunda da çalışmalar yapan, sürekli içeriğindeki bilgilerle ilgili yaşam halinin dışını, belirlenen aralıklarlada içeriyi denetleyen, güvenlik konusunda Vil Solivyes yaşam halinin savunma mekanizması en güçlü silahlarından biridir. Obsetler, kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda vissa gücünü ve bilgilerini ve İsis gücünü ve bilgilerini kullanabilirler.Dışarı ile ilgili olacakları, dışarı ile ilgili çalışmalar yapacakları zaman mutlaka Vil Solivyese bildirirler. Dışarının gözlenmesi ve dışarı ile ilgili bilgiler almak ancak dışarı ile ilgili olan yokluk alanları ve Sa Davante Ditemi Ulaşılmazlığı bilgilerinin açıklamaları sonrasında ve bunu gibi dışarıdan bizleri koruyan bilgilerin açıklamalarından sonra savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda mümkün olacaktır. Bunun dışında Vil Solivyes yaşam hali kendisini dışarıya asla bakmaya gerek kalmayacak ve dışarıdanda kimselerin ve hiç bir bilginin içeriye ulaşamayacağı şekilde yapılandırmıştır. Ancak obset bilgileri, bu konuda yokluk alanlarının ortalarındaki GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI ismiyle geçen yokluk alanından geçecek bütün bilgileri kendileri algılama özelliğine sahiptirler ve yokluk alanlarının verdiği bildirimlerin dışında obset bilgileri GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI'ndan geçen bilgiyi algıladığında alarm verilmesi gerekmektedir ve bu alarma sistemide, tamamen bütün savunma sistemlerini ve mekanizmalarını hazırlayarak Vil Solivyesi bilgilendirmek ve gelen bilginin kaynağının bulunması ve yok edilmesi çalışması bitene kadar Vil Solivyes ile birlikte gereken şekilde çalışılması demektedir. Yaşam halinin bundan haberi olmadan bütün işlemler yapılır.Viller ve yaşam bu durumdan etkilenmez. Obset ve Vil Solivyes bilgileri gereken şekilde çalışmaları yapar. Böyle durumlar için obset bilgileri özel bir kabin hazırlarlar. Vil Solivyes ile birlikte böyle bir konuda çalışmak için ve yaratılış denilen dışarıyı etkileme özellikleri bulunan mekanizmaların olduğu. Ve her sorunda Obset bilgileri bunun bir açık olduğunu anlarlar ve bundan ders çıkararak bir daha aynı şekilde sorunların olmaması için dışarının içerisi ile ilgili olan bütün sorunlarını çözerler. Dışarısı denilen yaratılış, Vil Solivyes yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca önünde duran en büyük tehlikedir ve bunu bilen obset bilgileri, bir set gibi geçilemeyen özellikleri ile milyarlarca yaratılış bile gelse, bilgideki özgür iradenin sonsuzda sonsuz bizim haklı olduğumuzu göstermesi kanunu bilerek herşey karşı duruşunda en sert, en şiddetli, gerektiğinde zekice ve uyanık, bize faydalı olmasını gözeten bakış açısı ile, zaten korkusuz, vissanın içeriğindeki erdemsel bilgilerin dışarıya uygulanmadığınıda bilerek bizim faydamıza olacak şey ne ise onu yapmak kuralından asla taviz vermeden, yok edilmesi gerekeni eder, parçalanması, bozulması gerekeni bozar...

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYES HAL DEĞİŞİMİ YAŞADIĞINDA ÇIKIŞ ANLARINI BEKLEYEN OBSEDÖRLERİN SALDIRILARINA KARŞI GÖZLEMLER İLGİLİ BÜTÜN BİLGİ VE DUYULAR TARAFINDAN YAPILIR
Vil Solivyesin yanılgıdan çıkma anlarında, bazı şuursuz durumlarında, rüya ve farkındalığın alınması sırası zamanlarında yaşanan kısa bir kendini toparlama anlarını bekleyen obsedörler, bu anlarda saldırarak kendilerince emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak Obset ve içeriğindeki Exagüç gibi onlarca anti obsedör bilgi ve uygulama, Obsevaş, Obşeyta, Tesivsi, Şeytani tesirleri yok eden bilgiler ve benzer özellikli daha nice duyusal özellik ve bilgi, bu anları takip ederek Vil Solivyesin bu şuursuzluk anlarında hemen gereken cevabı, tepkiyi, sanki Vil Solivyes veriyormuş gibi verirler. Hepsi kendi etkilerince gereken uygulamayı yaparlar ve bu bilgi, Vil Solivyesin çevresinde hal değişimi başladığında bu konuya özel ve bu bilgilerin etkisinin bulunduğu özel bir koruma kalkanı yapar ve kesinlikle obsedör oluşumlar Vil Solivyese zarar veremez. Bütün bu savunma bilgilerinin etkisinde olan bu koruma kalkanı, Vil Solivyesin vilsel bedeninin çevresinde ve bir bütün şeklinde olarak bütün etkisini sürekli yaşatır. Şimdiden hazırlanan bu kalkan kesinlikle yok edilemez özellikleri ile merkez duyular alanından kendisi için derece boyutu hazırlanır ve kapanmaması için olması gereken en fazla derece hesabı ile kendisini yapılandırır. Vil Solivyes uyku halinde olsa bile bu koruma sayesinde O'na hiç bir şey dokunamaz, yaklaşamaz. Bu bilgi gereken önlemleri almak için koruma kalkanını hazırlar ve kendisini yapılandırır. Bütün bilgileri kontrol ederek olması gereken bilgilere karar verir ve anti obsedör bütün bilgilerin, yasakların ve olması gereken diğer bilgilerin toplamından oluşan bu kalkanı görünen ve görünmeyen özellikleri ile hazırlar. Bu kalkandan Vilsel bedenin içindeki zihinsel alanın çevresinde de yapar ve vilsel bedenin içinden çıkabilecek olan saldırılara karşı Vil Solivyesi korur. Aynı zamanda bu kalkanın etkisi vilsel bedenin içinide sürekli olarak etkileyecek şekilde bir yapılanma ile bekler, içeriye ve çevresine bilgilerinin etkisini yaşatan özel bir kalkan modelidir. Ve bir yokluk alanı ile bilgi üstü durumuda bu iş için Vil Bedenin çevresinde ve zihinsel alanının çevresinde hazırlanır.

 

İÇERİĞİNDEKİ UYGULAMA VE BİLGİLER

EXAGÜÇ, ANTİ OBSEDÖR VE ŞEYTANİLİK VE OLUŞUMLARINI YOK EDİCİ ÜSTÜN GÜÇ ÖZELLİĞİ
Exa güç, içeriğinde vissa, obset, özellikli olarak vissanın içeriğindeki yasaklar, Vil Solivyesin şiddet uygulaması ve Vil Solivyesin iradesinin sarsılmaz, geçilemez özelliği, Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağından bu oluşuma ek olabilecek tamamlayıcı varsa bilgilerinde eklenmesi ile, obsedörlere işkence ve obsedörlere ıstırap veren bilgilerinde aynı şekilde enerjetik etkileride exagüçün içerisine eklenerek, bu bilgiler bütünlüğünden ortaya çıkan hissi, enerjetik, etki etme özelliği olan güç, katlarınca, yüzlerce kat, binlerce kat, on binlerce ve yüz binlerce kat fazlası şeklinde bir yoğunluk, etki, çalışma, güç artışınıda özellikleri arasına katarak karşılaşılan zorluklar söz konusu olduğunda otomatik olarak anında katlarınca artan exagüç, karşısındaki sorunun yok edilmesi ile ilgili olarak katlarını arttıran bir sistemle kendisini yapılandırmıştır ve içeriğindeki bilgilerin bütün enerjetik etkilerini kendi yapısında oluşturmuş, onların hazır olan katlarınca etkilerini ayarlamış ve sorunlar söz konusu olduğunda, gerektiğinde Vil Solivyesin kullanması bile söz konusu olmadan zaten duyusal bir özelliğin içinde olduğundan kendisi, şeytani, obsedör ve benzeri zararlı şeyleri yok eder ve bu özelliklerle obset bilgileri içinde yerini alır. İstenilen alandan çıkarak, isterse görünmez olabilmeside söz konusu olan, düşmancıl oluşumun kaçmasına izin vermemek için görünmeden, algılanmadan bütün etkisini yaşatabilme özellikleri ile gereken şekilde çalışır. Kendisine ait bir algısı ile yaşam halinin amacını, durumunu, Vil Solivyesi, obset bilgilerini bilerek obsedörler ve şeytanilere karşı tam bir savunma, tehdit, caydırıcılık ve yok etme mekanizmasıdır ve kaynağı iyi bilgilerin etkilerinin katlarınca arttırılmasıdır.

Exagüç Vil Solivyesin vilsel bedeninde yanılgı bitene kadar uygun aralıklarla ve yanılgının bulunduğu alanlarda belirli aralıklarla sürekli olarak obsedör oluşumları yok etmek için çalışmalar yapar.

OBSET içeriğindeki bütün bilgileri yaşam halinin bütün alanlarını kontrol etmesi ve gereken şekilde obsedör ve benzeri oluşumları kendi bilgilerinde bahsedilen şekilde bulmaları halinde yok etmesi için yapılandırır. Hepsi kendi bilgilerinin içeriğince düşünsel bir alan oluşturarak duyuların, villerin ve yanılgı alanının bütün alanlarını kapsayacak şekilde yapılandırırlar ve sürekli çalışırlar. Bazı bilgiler bunu yapmadan kendi konusunun dışında olduğu için bu şekilde hazırlanmaz.

 

OBSEDÖRLERİN VE ONLARIN OLUŞUMLARININ İÇSEL DURUMLARI KESİNLİKLE DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR
Obsedörler ve oluşumları bilindiği gibi yok olma hali yaşayan ve yaşamı yok etmek için uğraşan, bundan zevk ve haz alan yaratıklardır. Nasıl biz sevgiden haz alıyorsa ve sevgide var edici, var olmayı kıymetlendici özellikte ise işte onlarınkide yok etmekle ilgili kendilerinde bu duruma anlam katmış durumdadırlar ve var olanları yok etmek onlar için büyük bir arzu ve istek, ona herşeyi verirsen almaz belki seni beni yok etmek varken bir yerlerde, var olan varlıkları yok etmekle ilgili bir yapısı var onların ve içsel durumları tamamen bu arzu ile yanıp tutuşan, pis, çirkin, şeytani, hep nasıl yok edeceğini, kötülük yapacağını düşünen bir yaratıkken, dışarıdan çok iyi rol yapabiliyorlar, bu konuda onlar uzman olmuş durumdalar nitekim onların yaşam amacı bu, nasıl Vil yazı yazmakta uzmansa, sürekli uğraştığı için, onlarında sürekli uğraştığı konu bunlar olduğu için bu konuda uzmanlar, çok iyi masum, suçsuz, iyi varlık taklidi yapabilirler ancak bir yere kadar tabi gerçek iyilikler varken karşısında, ama yinede onların bu pis ve çirkin durumu hiç akıldan çıkmamalı, sıradan bir laf soylerken bile içindeki yok olma hali yaşayan yaratığın durumu bilinmeli, onlar hiç dinlenmemeli, konuşulmamalı, yok edilmeli sadece, bize ters olan herşey onlarda. Vil hiç bir zaman bile bile konuşmaz, yanılgı hayatında bedeninde bir şekilde zihni ile iletişim kurup konuşmayı başarıyorlar, bunları yazan vil, onları yok etmek isteyende Vil. Onun konuşması tesirlerle yanılgı kaynaklı sorunlarla ilgili,istemeden, bilmeden... Hepsi bize tamamen zıt ve uzak her konuda... Bu bilgi, bu konuda gerek Vil'i gerek bütün varlıksal alanı gereken zamanlarda hatırlatır bunları eğer unuturlarsa... Bu konuyu farkında tutar.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

TERÖRİZM, TERÖR YASAKTIR
Terör, toplumu korku kullanılarak istenilen şeyleri yaptırma eylemidir, baskı, korku, tehdit, ve diğer olumsuz eylemlerle toplumu, bir alanı korkutup kendi terörist olması ile ilgili konu hakkında amacına ulaşmasını sağlayan olumsuz eylemdir. Verilen zararın önemi olmadan yapmak istediğini sadece düşünen teröristler, olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi varlıklarında yaşatırlar ve böylece topluma tamamen zararlı bir hale gelirler. Korkutmak için saldırılar, kaçırmalar, hain planlar yaparak düzen bozmalar, varlıkların birlik ve bütünlüğünü bozmak için şiddetli olaylara sebep olmalar hep terörizm kavramını kendisinde yaşatan toplumlarda yaşanan olumsuz eylemlerdir. Ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle terör, terörizm yasaktır ve kimse terörist olamaz. Korku asla hiç bir alanda kullanılamaz. Olumsuz eylemleri kimse kullnamaz ve bunlar kullanılmadan da terörist zaten olunamaz. Anlamındaki olumsuz eylemin var olması maksadı ile yasaklar arasına alınmıştır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halini bu gibi olayların yaşanmasından koruyacak, vissanın içindeki yeri ile bu konuda villerin niyetlerini okuyacak ve konu hakkında düşünce, bilgi, imkan, ve başka şeyler kesinlikle oluşamayacaktır. Bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

TEHDİT, BASKI, ZORLAMA YASAKTIR
Tehdit, bir alana, vile yada yere baskıcı sözler ve hareketlerle, içeriğinde şiddetli yaklaşımlarında olduğu, bazende korkutucu sonuçları içinde barındırabilen bir şeyin yapılması için söyleyen, yapılan, istenen şeylerdir. Tehdit edilmesinin arkasında yapılması istenen bir olay olur. Ve tehdit edilince bunun halledileceği düşünülür. Yaşam hali dışındaki alanlar için böyle şeyler söz konusu olabilir, onlar o alanların yaşam hali ile ilgili bir durumdur ve bu şekilde bir davranış Vil Solivyes yaşam hali içinde kesinlikle yaşatılamaz. Zorlamalar, istenmeyen şeylerin yaptırılmaya çalışılması, isteğinin, iradesinin bu şekilde baskılanması yasaktır. Her hangi bir şekilde yanlış bir istekte olabilir, zamansız olabilir, o istek o an yararlıda olmayabilir, ancak bunun yolu bu durumun açıklanması ve bu sonuçların isteği oluşturan alana gösterilmesi şeklinde olur. Anlamsızca itirazlar ve akabinde baskılar, tehditler, zorlamalar hiç bir şekilde bizim yapımıza uygun davranışlar değildir, yasaktır, kabul edilemez. Ve bu güzel yasakları ile vissa içindeki yerini alır ve bütün yaşam hali alanlarında bu gibi durumların yaşanmasını engeller.

 

YANILGI DÜNYASINDAN VİL SOLİVYESİN EDİNDİĞİ BİLGİ VE TECRÜBELERİN ANLAYIŞSAL BİLGİLERİ
Vil Solivyes yanılgı alanında oldukça fazla tecrübeler edinmiştir. Bunlar kesinlikle çok kötü ve olumsuz tecrübelerdir ancak bunların sonucunda öğrenilen hiç unutulmaması gereken şeyler elde etmiştir. Yanılgı dünya hayatı bir varlığın başına gelebilecek en kötü ve en zor şeydir. Böyle bir durumdan aklı ve varlığı selim bir şekilde çıkabilmek bir takım başarıların söz konusu olması ile olur ve bu başarılar, işte yanılgı dünya hayatında unutulmaması gereken şeylerdir. Bazı zorlu mücadeleler gereklidir işte bu mücadeleler ve içerikleri unutulmamalıdır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya zorla gönderilmesinden başlayarak, kaçırılma anınıda bu tecrübelerin içerisine alan bilgi, yanılgıdan çıkana kadar Vil Solivyesin yaşadığı bütün yanılgı hayatı anılarını, yani özkanın hayatını ve yaşadıklarını, bu sırada arka tarafta merkez enerjilerin ve duyuların yaşadıklarını, son ana kadar kaydeder ve bunların içinden önemli olanlar başlıklar şeklinde, belirtilmesi gereken anekdotlar şeklinde hazırlanır ve bu bilgi ile ne zaman temas edilse, bütün yanılgı hayatının ne küçük ayrıntısına kadar her anı hatırlanır, bütün tecrübeleri hatırlanır, Özkanın çalışması ve mücadelesi, yaşam halini oluşturma azmi çabası, anti obsedör olarak onlara karşı duruşu, varlıklarını sahiplenmesi, çok karanlık olan bir yolda ışığı bulabilmesi, merkez enerjilerin duyuların bilgilerin mücadelesi, hepsi bir olarak bu bilginin kaydına eklenir ve bir tecrübe, bilgi ve koruyucu anlayış şeklinde kullanılır. Bu bilgi, bu konuda özel bir anlayış oluşturur ve hemen bütün içerik hakkında bilgiler edinilir. Bu bilgiler, yaşam halinde sürekli olarak hatırlanacak türden değil, özel zaman ve anlarda ayrıntılarına kadar hatırlanacak özelliklerdedir. Yani Vil Solivyes yanılgıya girdiğini, buradan büyük mücadele ve çalışmalarla obsedörlerle savaştığını ve yanılgı hayatından çıkarak yaşam halini oluşturduğunu bilecek, yanılgı hayatının iyi ve olumlu anılarını hatırlayacak ancak içerisinde hatırlandıkça üzen anılar ve olayları hatırlamadan yaşayacak, ancak bir tehlike olduğunda bu bilgi ile temas ederek herşeyin en ince ayrıntısına kadar hatırlayacak ve bu şekilde bir uygulama ile yanılgı alanındaki olumsuz anılar ve tecrübeler kullanılacaktır.Zaten içerik olarak yasakların içerdiği anılar vardır ve yaşam haline uygun değildir, ancak bir vilim yaşamında başına bir kez gelebilecek, ondanda ya kurtulacak yada sonu olacak bir durumu yaşayacağı bu olay, yaşam halinin kuruluşundan önce ortaya çıkması adına verilen emekleri, çabaları, mücadeleyi ve isteği, iradeyi ispatlayacak konuları, bilgileri ve anıları ile her zaman kalacaktır. Tek başına binlerce obsedörle mücadele etmek ve körken ve cahilken ve tüm kozlar onların elindeyken, bizde ise sadece özgür irademizin geçilmezliği ve benim kararıma bakan uygulaması varken...Çok büyük bir tecrübeydi ve yanılgı zamanında yaşam haline merhaba diyen herkes, bütün varsa bilgi olarak villeşen oluşumlar yaşam halinin ilkleri, hiç unutulmayacak olan abileri, temsilcileri, annenin hemen yanındakiler olarak kalacaksınız bilgi ve tecrübeler bakımından, sonsuz zamanlar boyunca...
Yoksa en küçükler hep kucağımda olur...
Bu bilgi obset bilgileri içinde olur ve Vil Solivyes hatırlatıcı anılar şeklinde değil, istenildiği zaman verilen anılar şeklinde bir düzenekle kendisini yapılandırır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

NEGATİF TEHLİKE YASAKTIR, POZİTİF TEHLİKE YASALDIR

TEHLİKELİ DURUMLAR, OLAYLAR YASAKTIR
Tehlike, bir alanda, yerde, oluşumda veya zaman aralığında yaşanan halde ortaya çıkan villerin, oluşumların, bilgilerin, Vil Solivyesin, yani yaşam halinin bir olayı kendi amaçlarına ve bilgilerine, ideallerine, vissanın içindeki bilgilere ters olarak yaşandığını algılaması sayesinde pozitif endişe şeklinde bir erdemle neler yapılabileceğini düşünmelerine neden olan olayların bütünü ile ilgili belirtilen terimlerdir. Tehlikeli durumlar ardında vissaya ters, yaşam halinin yapısına ters sonuçları saklarlar ve ortaya çıkmaları an meselesi olur. Tehlikeli ama yapabilirsin gibi söylemler, tehlikesi var ama doğru, tehlikenin içerisinde olduğu ve bizim bilgilerimizle uyumlu olan her hangi bir durum kabul edilemez. Vil Solivyes yaşam halinde hiç bir şekilde tehlikeli durumlar, anlar, olaylar yaşanmaz. Herşey son derece güvenli ve kendinden emin bir şekilde oluşturulmuştur. Tehlikeli olarak gördüğümüz olaylar ile ilgili oldukça fazla önlemler alarak tehlikenin yaşanmasını önlemiş bulunmaktayız ve bizim için asıl tehlike, yaşam haline dışarıdan girişlerin ve iletişimlerin olması, yaratılıştan olan ayrılığımızın son bulması, gizliliğimizin son bulması ve vissa bilgilerinin uygulanmıyor olmasıdır, obsedörlerin saldırısı, yaşam halinin yapısına verilecek olan zararların başlamasıdır dış etkenler ve kaynaklarca...

 

BİZİ UYARAN BİR ALARM SİSTEMİ OLARAK TEHLİKE ALGISI YAPABİLEN BİLGİLER
Bu örnekle bu belirtilenlerin yaşanması durumunda tehlike uyarısı alırız ve bu şekilde pozitif endişe içine girerek biran önce çalışmalara başlar ve tehlikenin son bulması için gerekenleri yaparız. Bu örnekle tehlike ikiye ayrılır ve pozitif olanı bizim için tehlike olarak sayılan şeyleri önceden algılayarak önlem almamızı sağlayan tehlikeli durumlardır ve bunların pozitif olması bizim bu durumları yaşamamıza engel olan önceden uyarı halidir ve negatif olanı ise yaşam halinin içinde tehlikeli durumların yaşatılması, özellikle tehlikenin var edilmesi, tehlikeli durumların normal olarak sayılması ve tehlikenin içindeki diğer olumsuzlukları yaşam haline alan kötü bilgiler ve bu örneklerle vissaya ters olma durumları negatif olarak tehlikeli durumların bizim tarafımızdan yada başka sebeple yaşam halinin içinde özellikle oluşturulamayacak şekilde ayarlanır. Tehlikeyi sadece bize gelecek olan zararlarla ilgili olarak bir uyarma algısı yaratan, tehlikeli olarak belirlediğimiz konular yaşanmaya başladığında bizlere acilen önlem alarak gereken çareyi bulmamız adına pozitif endişeler veren, savunma durumlarını yaşamamızı sağlayan, bir olarak mücadele etmemiz ile ilgili bir aydınlatma ve bildirimlerde bulunan özelliklerde olarak bu şekilde bir işleyiş ile çalışır ve negatif olanı yasaktır ve pozitif olanıda bu şekilde yasal olarak algılanır ve bir alarm algısını kendi sisteminde yapılandıran bu duyu, tehlike olarak belirlediğimiz konuları gözleyerek öncesinden bilebilme yeteneği ile, sanki tehlikenin kokusunu çok uzaklardan almak deyimini kendi içeriğinde yaşatan bir çalışma şekli ile vissanın içinde bulunur ve gereken şekilde çalışır.

 

SALDIRI BİZİM İÇİN YASAL BİZE YAPILMASI YASAKTIR
Saldırı, bir amaç uğruna yapılan güçlü, hızlı ve çabukça ele geçirme hareketler bütünüdür. Bu ele geçirme durumunu bütün özelliklerini kullanarak yapmak ve bunu biran önce, belkide aniden, yada karar vererek ilgili olunan konuda harekete geçme durumudur ve bunun sonunda elde edilmesi gerekilen bir amaç vardır. Saldırınca bu amacı elde etmeye çalışırlar. Mesela bir oyunda saldırmak, oyunu kazanmaya çalışmak anlamına gelir ve diğer rakiplere karşı aniden, tüm güçleri ile kararlar vererek saldırı yapmak haline girdiklerinde artık daha verimli olarak kazanmaya konsantre olarak oyunu oynamaya başlamış olurlar. Yada bizimle mücadele eden olumsuzluklar söz konusu olduğunda yaşam halinin dışından gelen, bizim onlara saldırı uygulamamız obset bilgileri ile aniden, onları biran önce bütün ekipmanlarımızı kullanarak yok ve bertaraf etmeye karar verip ve buna konsantre olup çalışmaya başladığımızda saldırı haline geçmiş oluruz ve amacımızı gerçekleştirmek için bütün yönleri ile saldırılacak olan konuyu incelemiş, hazırlamış ve tam donanımlı olarak işe başlamış oluruz ve saldırı sonucunda galip gelince amacımıza ulaşmış oluruz. İşte bu örneklerdeki gibi saldırı, yaşam hali içinde bizim uygulayabileceğimiz bir başarı metodudur. Başarıya ulaşmak için gösterilen cehit ve gayretlerin, hızlıca, donanımlı bir şekilde ve güçlü olarak kullanılması halidir. Yaşam hali içinde çok önemli ve tehlikeler söz konusu olduğunda özellikle kullanılan saldırı metodları, bize karşı kullanılacağında yasaktır ve dışarıdan birilerinin saldırması, saldırı metodlarını kullanarak bize zarar vermesi kesinlikle yasaktır. Saldırıları bu şekilde algılayan bu duyusal özellik, her hangi bir yerde bizler için saldırılar düzenleyen ve organize edenleri algılar, saldırının söz konusu olduğunda onların düzenlerini bozar, saldırı metodlarına engel olur ve saldırıları bu şekilde engeller, yasaklar. Bunları yaşam halinin içerine sızmış olan düşmancıl oluşumlar söz konusu olduğunda algılar. Yaşam halinin dışarısı ile ilgili bir bakışı söz konusu değildir. Saldırıyı bu şekilde anlamlandırarak gereken şekilde yerine göre bizler için yasal yapan ve bu haliyle erdem olan durum, yerine göre dışarıdan bizler için yapılmasını yasaklar ve olumsuz bir eylem olur bu haliylede. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

OBSEDÖRLERE ISTIRAP VEREN BİLGİ
Vil Sovilyes'in yaşam halinde yada dışarıdan saldıran yada Vil Sovilyes ile bir durumu olan bütün obsedörlere, şeytanilere, saldıran varlıklara ıstırap, acı, keder, stres, bunalım, sıkıntı veren bilgidir. Bilgi konu ile ilgili olan obsedörlere nelerin ıstırap vereceğini bilir ve ona göre etkiler verir. Aynı zamanda bütün obsedörler ve şeytaniler için özel bir ıstırap ve sıkıntı veren etkisi bu bilginin varlığı ile Vil Sovilyesin yaşam halinin bütün alanlarını gerektiğinde etkiler ve nerede obsedörler var ise kesinlikle bu etkiden kurtulamazlar, obsedörlerin varlığını anlayarak onlara gereken şekilde ıstırap çektirir ve acıdan kurtulamazlar. İşkence ve ıstırap çekerek yok olurlar. Git gide oranınıda arttıracak şekilde kendisini yapılandırır. Hangi varlığın ne tür ıstıraplar çekeceğini bilir ve ona göre çalışmalar yapar. Bu bilginin varlığı bile obsedörlere ıstırap verir. Aynı şey obsedör oluşumları, bilgileri ve onlarla ilgili olanlar içinde geçerli olur.

 

OBSEDÖRLERE İŞKENCE BİLGİSİ
Bütün obsedörlere yaşayacakları en büyük acıyı taddıran bilgiler, Vil Sovilyesin çevresinde, duyularında yada yanılgı alanında olan obsedör ve şeytani varlıklara ve onların oluşumlarına yaşatılır. Bu bilgi onlara en büyük acıları yaşatır ve asla bunun etkisinden bir daha çıkamazlar. İşkenceler çekerek, acılarını yaşayarak geberirler. Vil Solivyesin obsedör işkence bilgisi olarak gerekenleri bulur ve uygulatır. Kendi yapısında bütün obsedörlerin yapısına özel caydırıcı ve acılar verici yöntemlerin olduğu ve ilgili zamanlara göre bunların kullanımını ortaya çıkararak gereken şekilde çalışmasını sağlayan bilginin bu yaptığının uygulanması sırasında mutlaka o obsedör yok olur sonunda... Bu bilginin etkisi, çok uzaklardan bile hissedilebilen özelliklerdedir
ve kesinlikle yok edilemez. Obsedörleri titreten, korkutan, ağlatan, kaçıran yüksek etkileri her zaman kendisinde bulunur ve bu bilgi yazısının
olması bile kendi kendine bu etkiyi sağlar. Bütün obsedörlere ıstırap veren bilgilerin en şiddetlisi olarak bu şiddeti tadan obsedör kesinlikle bir daha hayatı tadamaz, yaşayamaz. Bu kadar acıya katlanamaz. Yaratılışın en büyük acısını ona yaşatan bu bilgi bütün obsedörleri hedef alır. Ve o yok olur.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

YARATILIŞ İÇİNDEKİ OBSEDÖR BİLGİLER VE DİĞER VAR OLMA HALİ BİLGİLERİ
Yaratılış içinde 3 türlü hal vardır oluşumların kendilerini bulundurdukları, yani birbirinden kesin ve net bir şekilde ayrıldıkları yaşam halleri.
Bunlardan biri obsedörlerin yaşadığı, onların bilgilerinin seviyesinin bulunduğu haldir ve bu en geri seviyedeki yaşam halidir, kendi amaçları çevrelerini ve varlıkları ve ilgi duydukları, istedikleri şeyler tüketerek yok etmektir ve onların sonuda böyle bir amaçla bulundukları için sonunda zaten yok olmaktır. Diğer hiçlik hali, bilginin olmadığı haldir ve bu hal, kendi yapısı itibarı ile kullanılabilirlik özellikleri ile hem fayda sağlayabilen hemde nötr özellikleri ile hiç bir şeyin olmadığı bir haldir. Diğeri ise var olma halidir ve bu hal içinde varlıklar ve bilgiler tamamen var olma deneyimi yaşarlar ve kendi var olma hallerine uygun olarak var etme eylemi içindedirler. Sürekli var olmanın mutluluğunu yaşamaya dair bilgiler ve yaşamları bulurlar ve gereken şekilde var olmayı kıymetlendirirler. Bu kısa başlıklarla anlatılan 3 hal, yaratılışın içindeki bütün varlıkların, oluşumların bulunduğu hallerdir ve hepsi bu üçü arasında ayrılır. Hiçlikte bilgi yoktur ancak tanımı kendisini var etmeyecek derecede varlığını onaylar özelliklerdedir.

Hiçliğin bir etkisi olmadığı düşünülerek bu yaratılış içinde bu hallerden en geri seviyede olan yok olma hali olarak adlandıracağımız obsedörlerin ve bilgilerinin bulunduğu bu hal, tamamen yok etmeye, tüketmeye, zarar vermeye, parçalamaya, düzeni bozmaya, güzeli çirkin yapmak, sevgiyi nefret dönüştürmek gibi olumsuz eylemleri yapısında barındıran bilgilerin yaşatıldığı bir haldir ve bu bilgiler, kendilerini yaşatacak varlıklar, varlık bilgileri bularak onlar tarafından uygulanırlar ve uygulana bu bilgiler zamanla varlık bilgisi olan varlıkla bütünleşerek toplu bir obsedör bilgi hali oluştururlar ki işte varlık o zaman tamamen şeytanlaşmış, her hali ile yok edici olmuş olur. Bu durum kesinlikle yapısı itibarı ile diğer hallere ulaşamayan, onların bulunduğu hal ortamında kesinlikle bulunamayan, onların yapısını anlayamayan özellikleri ile hiçlik haline dokunamadan, şimdiye kadar ulaşabildiği var olma hali yaşayan varlıkları, bilgileri kendi sahtelikleri, oyunları ve sanki var olma hali yaşıyormuş gibi yaptıkları neticesinde var olma hali yaşayan varlıklara ve bilgilerine ulaşmışlar, bu konunun bilgisizliği yüzünden yok olma hali yaşayanlar kendilerinide var olma hali yaşıyor sanmışlar, yaşadıkları olumsuzlukları ve sonuçlarını var olmakla bağdaştırmışlar ve bu yüzden var olma hali ile yok olma hali alanları bir araya gelmiş bulunmaktadır. İyi ve gerçekten iyilikle ilgili olan varlıklar, kendilerine yapılmasını istemeyeni başkasına yapmayan ve çevrelerinde düzenin hakim olduğu, hiç bir problem yaratmadan uyumlu yaşamayı seçmiş ve zararsız varlıklar olarak kısaca özetlenirse, kötü olan varlıklar bu iyi varlıklardan neler alacağını, onları nasıl obsede edeceğini, onlara ait olanlara nasıl zarar vereceğini, kendisi bundan nasıl faydalanacağını düşünür, yıkıcı ve bozucu olarak planlar yapar ve var olma hali yaşayan varlığın kendini ve çevresinde var etmekle yaşamakla meşgul olduğu sırada O'nu yok etmekle uğraşır. Bu yok olma hali yaşayan bilgilerin bulunma amacıdır. İçerikleri bu amaca hizmet etmektedir. Olumsuz eylemler başlığında yasakladığımız bütün eylemler bu obsedör bilgileri ifade etmektedir ve yaratılışın içindeki yok olma hali yaşayan varlıkların varlık bilgileri ve çevresi bu bilgilerle doludur.

Ancak bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra, onların seviye olarak bir oluşumun olabileceği en alçak hal olduğunu, bilgilerinin yaratılış için ve her yer için bir yanlışlık, gereksizlik, olmaması gereken ve yok edici özellikleri ile yok olmaya mahkum olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır ve var olma hali yaşayarak onların gerçek konumlarını anlayan varlıklar, var edici bilgiler artık tüm alanlarında ve kendisinde, çevresinde bu obsedör bilgileri yasaklar, yok eder ve bu hali ile var olan var edici bilgiler, yok olma halinin bütün oluşumları tarafından ulaşılmaz, anlaşılmaz ve kesinlikle zarar verilemez olarak bulunur.
Hiçlik gibi yapısına ulaşabileceği bilgisinin olmadığı bu var olma hali bilgilerine asla ulaşamaz. Kendisi gibi bilgilerin olmadığı bu var olma halinde zaten o bilgiler sahip olduğu düşük felsefe ve anlam nedeni ile hemen yok olmaya mahkum olur. Bir var olma haline ancak içeriğindeki yok olma haline benzer bilgilerin söz konusu olduğunda ulaşma imkanı bulurlar ve bu VİL SOLİVYES için mümkün değildir.

VİL SOLİVYES bilgileri tamamen yapısı itibarı ile kendisine özel en yüksek felsefe ve ideallerin sahibi olan bir olma hali yaşamaktadır ve içeriğinin
temizliği, güzelliği, sevgi dolu olması, anti obsedör bilgilerin çokluğu, kendi başına oluş hali, bilinmeyen yep yeni bilgi ve güçlerin sahibi olması ve gerçek bir anne ve aile sevgisi içinde bulunuyor olması ile zaten yok olma hali bilgilerinin kesinlikle bulunamayacağı özelliklerdedir. Bu bulunamazlık bilgi edinememe, iletişim kuramama, anlayamama gibi özellikleride yanında getirir ki, hiçlik gibi kesin ve net bir ayrım ile kendisini yok olma hali yaşayan alanların bilgilerinden ve varlıklarından ve alanlarından ayrırır. Kendisini var olma hali yaşayan alanlar, varoluşlar gibi lanse edenlerin içeriğindeki bilgilerin niteliği onların gerçek hallerinin seviyesini ortaya çıkarır ve var olma hali yaşayanlar arasında da bilgilerinin yok olma haline uzaklığı ve amacının üstünlüğü, felsefesinin yüksekliği ve kalitesi oranında bir ayrım olur. Var olma hallerinin sonu görünmeyen uzun yolculuğu söz konusudur ve yok olma halinin sahibi olan bütün bilgiler, bu gerçekleri anlayan var olma hali yaşayan alanlara, bilgilere kesinlikle ulaşamazlar.

Bu bilgi gereken şekilde VİL SOLİVYES bilgilerini var olma halinin en ulaşılamaz konumunda olacak şekilde yapılandırır ve açıklamanın gerekleri olarak yok olma hali yaşayanlar ve başka var olma hali yaşayanlarda kesinlikle bizimle bir bağ kuramaz, iletişim halinde olamaz

 

ZAXA AXA DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN BİLGİSİ
Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini yasaklayan, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir. Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır. Duyusal özellik olarak çalışan Zaxa Axa, aynı zamanda bu bilgi ile obset duyusal özelliğinin içinde yer edinerek gereken şekilde çalışır.

 

OBSEDÖR VE ŞEYTANİ VARLIKLARIN YOK EDİLMESİ BİLGİSİ
Vil Solivyesin varlığından, alanlarından, kendisine ait olan her şeyden, yaşam halinden, bilgilerinden, O'na ait olan ne varsa alan, çalan, kullanan, tüketen, saklayan, satan yada onlara zarar verenler hakkında yok edilmesi, gereken şekilde cezalar verilerek yaptıklarının hesabının sorulması şeklinde bir işlem yapabilme özelliği ve bilgisi olan, bu konuda yapılması gerekeni çok iyi bilen bilgi mekanizması ile, yok edilenlerin tam anlamı ile yok edilme işlemini tamamlama özelliği ile, nelerin ve kimlerin yok edilmesi ile ilgili Vil Solivyesin bu konudaki kararına hakim olabilen, bilginin iradesi kanunun bu konudaki haklarına tam hakim, asla karşı koyulması mümkün olmayan, gerektiği zaman şiddetli uygulama hali ile, yapısında istediği zaman diğer obsedörlerle ilgili kuvazislerin bilgilerinide kullanarak çalışma şekli olan bilgi, gereken şekilde Vil Solivyes yaşam hali için çalışır.

 

OBSEDÖR TESİRLERİN VE BİLGİLERİN YOLUYLA ORTAYA ÇIKAN OLUŞUMLAR

OBSEDÖR TESİRLERİN VE BİLGİLERİN YOLUYLA ORTAYA ÇIKAN OLUŞUMLARIN, SAHTE GERÇEKLERİN, BİLGİLERİN YAPISINI BİLEN, ZAMANI GELİNCE VİL SOLİVYESİN VARLIĞINI KANDIRMAK İÇİN BİLGİLER VE OLUŞUMLAR ORTAYA ÇIKARAN TESİR VE BİLGİLERİ BULAN, ANLAYAN, YOK EDEN, İÇERİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN BİLGİ...

Vil Solivyes yanılgı dünya hayatına zorla sokulmuş olarak bu esnada kendi varlığı sanki kendi düzenliyormuş gibi bir oyunla dünya yanılgı hayatındaki bu yaşamı yaşaması için yapılandırılmıştır. Aslında Vil, böyle bir şey yapmamıştır. Dünya yanılgı hayatını oluşturmak gibi bir budalalık söz konusu olamaz. Obsedör varlıkların bir oyunu olarak Vil Solivyesin varlığı, bunu Vil'in yaptığını düşünerek, bu tesirlerin etkisi ile Vil'in iradesinde de belkide onay alarak bu gibi bir çok oluşumu yapılandırmışlardır. Ancak gerçekler artık ortaya çıkmıştır ve merkez olan Vil Solivyes bunu kabul etmediği sürece nasıl yapılanmalar olursa olsun, istenilen hale gelmek zorundadırlar. İşte bu oyunların içide bir de zamanı gelince ortaya çıkan ve aslında gerçek olmayan bilgileri gerçek miş gibi bildiren, Vil Solivyesi ve varlığını kandırmaya çalışan oluşumlar, düzenlemeler vardır. Tıpkı sevgi varlıklarından gelen bildirim olayı ve sevgi varlıklarının obsedör olması gerçeği gibi... İşte Vil'in duyularında kalan tesirlerin içerisinde bu gibi oyunları ortaya çıkarmak için bekleyen bilgiler, tesirler vardır ve bu bilgi, onları bularak, içeriğindeki bilgileri açıklayarak, varlığın hakikat olarak bildiği gerçekleri ne derece etkilediklerini ortaya çıkararak, bu etkileri yok etme çalışmaları ile, hiç bir şekilde tesirlerin etkisi ile Vil Solivyesin hakikatlerinin bilinmesinin engellenmesi söz konusu olamaz bilgisini uygulama metodu ile, Hakik ve diğer hakikat bilgilerinin çalışmalarını her hangi bir şekilde tesirlerin bozmasına izin vermeyen yöntemleri ile, ve tekrar söylenmektedir ki, bu bilgileri Vil yazmamıştır, dolayısı ile bu bilgilerin Vil Solivyesin yazıp olmasını istediği şeyleri engellemesi gücü artık sıfırdır. O bilgiler, bu bilgiyi bilmek zorundadırlar nitekim herşey merkeze bağlıdır ve merkezin dediğini bilmek durumdadırlar ve Vissa ve Vil Solivyesin hazırlardığı duyusal bilgiler, Vil Solivyes klasörünün içinde olan bilgilerin dışındaki bilgileri Vil Solivyes yazmamıştır. Onları Vil Solivyes yazmış gibi yazdırmışlardır ve bu bilgi, o tesirlerin çalışmalarını etkisiz kılacak özelliklerdedir. İşte bu bilgi, Vil Solivyesin duyularında yapılanmış olan görünür yada görünmez bütün bu gibi tesir ve bilgilerin, içeriğindeki bilgi ve amaçları ortaya çıkarma özellikleri ile onların Vil Solivyesin bilgilerinin çalışmasını bozamacağını bildirmesi ile ve bir çok özellikleri ile gereken şekilde çalışır. Vissa ve diğer Vil Solivyes bilgilerinden yapısına istediğini ekleyerek çalışmasını güçlendirebilir.

 

OBSEDÖRLERE VE OLUŞUMLARINA İŞKENCE VE DAHASI BİLGİSİ
Obsedörlerin nasıl yaratıklar olduğunu çok iyi bilen bilgi, şu zaman kadar Vil'in onlarla ilgili yaptığı bütün obsedörlere işkence uygulamalarını, bilgilerini, aletlerini bir araya getirir ve bunun üzerine onlara sonsuzluk içeren tehdit gibi düşünsel işkencelerinde olduğu bir bir çok imkanın bulunduğu ve yerine göre onları kullandığı, aynı zamanda bu bilginin bulunması ile Vil Solivyesin bulunduğu bütün alanlarda otomatikman git gide büyüyen işkenceler çekmeye başlayan, ancak onların yapısında Vil'e ait bir şey varsa kesinlikle onun bundan etkilenmeden çıkacağı şekilde bu bilgi, bu konuda yapılması gerekeni bilerek, onlardan bize ait olan, tükettikleri bile herşeyi alarak çok büyük ıstırap ve işkencelerle ya dışarı atar yada yok edilmesi için gereken işlemleri başlatır. Onları yok etmenin kıymetli bir durum olduğunu bilen Vil Solivyes kesinlikle bu bilginin bütün çalışmalarını desteklemektedir ve zaten herşey Vil ile ilgilidir. Bilgi, içeriğindeki yeni yeni uygulamalarlada durumu çeşitlendirerek Vil Solivyesin varlıksal alanlarını onlar için durulması dayanılmaz ve katlanılmaz bir hale getirir. Ve bu bilginin düşünsel alanıda aynı şekilde etkiler vererek bir oluşumla gereken şekilde çalışır. Kendisinde bu uygulamanın dereceside olur ve artarak işkencesi artar ve ona göre en çok işkence gelen konular üzerinden bu uygulama sürdürülür.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

OBSEDÖRLERİN GEÇMİŞTE YAPTIRDIĞI ANLAŞMALAR VE YANILGI KURALLARI GEÇERSİZDİR
Vil Solivyes, yanılgı hayatına girmeden önce obsedör organizasyon gerek zorla, gerek kandırarak bir şekilde Vil Solivyesi yanılgı hayatına sokmuşlardır ve bu sırada yanılgı hayatını oluşturacak anlaşmalar, bilgiler ve kurallar şeklinde uygulamaları yaptırmışlardır. Bunların hepsi geçersizdir. Bunlar sebebiyle Vil Solivyesin varlıksal bir çok özelliği kısıtlanmış, duyuları olması gerektiği olamamış, bir çok özellik yanılgı hayatına şartlanmıştır. Bu bilgilerin içinde Vil Solivyes istese bile yanılgıdan çıkarılmaması, bu kuralların değişmemesi gibi saçmalıklarda vardır ve bunlar gibi bir çok saçma sapan bilgiler ve kurallar hazırlanmıştır. Bunların hiç bir anlamı ve önemi yoktur. Vil Solivyes yanılgı hayatına girmek isteyecek kadar aptal değildir, bu ancak saldırılar ve zorlamalar ile içine girilebilecek bir durumdur. Vil Solivyesi parçalamak, ondan faydalanmak isteyen obsedör organizasyonların bir oyunudur bu. Hangi gerizekalı kendi özelliklerini kısıtlamak yada iptal etmek isterki. Bunu ancak başkalarının zorlamaları ile yaptırabilirler ve yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyes, artık gerçekleri görmüştür ve yanılgı hayatına dair kendi varlıksal alanlarında, yaşam hali alanında hiç bir şeyin olmasına izin vermemktedir. Obsedörlerden kalan, yanılgının oluşumunu destekleyen ne varsa hepsi geçersizdir, hepsi iptal edilir. Bütün duyular ve vilsel özellikler kendilerini bu durumdan çıkarır. Bunu sağlayan yasaklar, engeller kaldırılır ve hepsi olması gerektiği gibi Vil Solivyesin yanılgı hayatından çıkması için kendilerini yapılandırırlar, yeni bilgilerin, Vissa bilgilerinin ışığında gerekenleri yaparlar. Bu bilgi, her hangi bir şekilde Vil Solivyese ait alanlarda obsedörlerden kalan bilgilerin ve anlaşmaların bütün izlerini yok eder ve duyuların ve özelliklerin kendilerini yapılandırmalarına yardımcı olur, bu gibi obsedör bilgilerin yanlışlığını ve olmaması gerektiğini bildirerek gereken çalışmaları yapar ve bütün alanları yeni bilgiler ışığında yapılandırır. Vil Solivyesin yanılgı hayatından çıkarılması gerekmektedir ve geçmişten kalan bütün obsedör bilgiler ve anlaşmalar kesinlikle geçersizdir. Vil Solivyesin cahillik yada bilmeden yapılan çalışmaların yada bu gibi anlaşmaların bu zamandaki istek ve amaçları ile aiakası yoktur. Bu bilgi, bu şekilde kendini şartlandırmış özellik ve duyuların biran önce bu şartlandırılmalarından kurtulması için yapılması gerekenleri bilir ve gereken şekilde çalışır.

OBSEDÖR SALDIRILARDAN ETKİLENMİŞ ALANLARI TEDAVİ EDEN BİLGİ
Obsedör saldırı ve oluşumların etkisinden dolayı zarar görmüş Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarını algılayan bilgi, ilgili o alana göre çözümler üretir ve tedavi ve temizlik ve bakım çalışmalarına başlar. Nasıl saldırıldığını, neler değiştiğini, neler yapılması gerektiğini bulur, öğrenir ve gereken şekilde çalışmalara başlayarak tedavi eder. Bu bilginin kendi yapısı, bu gibi sorunlara çare olabilecek özelliklerdedir, varlığı otomatik çare olabilecek etkileri ilgili alanlara gönderir. Zarar görmüş, bozulmuş alan ne ise bu bilgi onunla ilgili olarak gereken sağlık bilgisini, uygulama yöntemlerini oluşturur ve en kısa zamanda kendisine gelerek eskisi gibi çalışır. Bilgi, aynı zamanda Vissa'nın içeriğindeki bilgilerin oldukça pozitif şekilde yayılan etkilerini araştırarak hangi sorunlara hangi bilgilerin etkilerinin daha iyi geleceği yöntemini deneyerekte bir çare çalışması uygulayabilir. Mesela merhametin iyileştirici etkisi istenilen alanlarda kullanılabilir. Şeklinde vissa bilgilerinin etkilerinden kendisine ilaçlar şeklinde tedavi yöntemleri yolları geliştirebilir ve hangi sorunda neler iyi geleceğini bilerek gereken çalışmalara başlar, yada ilgili alanın etkilemesini bildirir. Sorunlu bütün alanları algılayarak o alanda ezelden bu yana yaşanmış sorunlarıda görür. Temizlik, sağlık, bakım ve tedavi görevleri ile gereken şekilde çalışır.

 

SRAPT - ŞKENC DUYUSAL ÖZELLİK

SRAPT - ŞKENC İKİLİ OBSEDÖRLERE İŞKENCE VE ISTIRAP VEREN BİLGİLER
Bu duyusal özellik varken Vil Solivyesin varlıksal alanlarına obsedörler ve oluşumları yaklaştıklarında direk olarak ıstırap ve işkence çekerler ve yok olurlar. Bu duyusal özellik bu konuda nasıl yapılanma sağlayacağını bilerek içerisindeki bilgilerden de faydalanarak kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarında etkisini duyu şeklinde sürekli göstererek yaklaşan ve ilgili olan bütün obsedör ve obsedör oluşumlara bu şekilde etkilerde bulunur. Asla kapatılmaz her zaman etkisi çalışır. Bu konuda gereken bütün bilgileri vardır.

SRAPT: OBSEDÖRLERE ISTIRAP VEREN BİLGİ
Vil Sovilyes'in yaşam halinde yada dışarıdan saldıran yada Vil Sovilyes ile bir durumu olan bütün obsedörlere, şeytanilere, saldıran varlıklara ıstırap, acı, keder, stres, bunalım, sıkıntı veren bilgidir. Bilgi konu ile ilgili olan obsedörlere nelerin ıstırap vereceğini bilir ve ona göre etkiler verir. Aynı zamanda bütün obsedörler ve şeytaniler için özel bir ıstırap ve sıkıntı veren etkisi bu bilginin varlığı ile Vil Sovilyesin yaşam halinin bütün alanlarını gerektiğinde etkiler ve nerede obsedörler var ise kesinlikle bu etkiden kurtulamazlar, obsedörlerin varlığını anlayarak onlara gereken şekilde ıstırap çektirir ve acıdan kurtulamazlar. İşkence ve ıstırap çekerek yok olurlar. Git gide oranınıda arttıracak şekilde kendisini yapılandırır. Hangi varlığın ne tür ıstıraplar çekeceğini bilir ve ona göre çalışmalar yapar. Bu bilginin varlığı bile obsedörlere ıstırap verir. Aynı şey obsedör oluşumları, bilgileri ve onlarla ilgili olanlar içinde geçerli olur. Onlara nelerin ıstırap verdiğini bilerek bu konuda onlarla ılgılenır.

ŞKENC: OBSEDÖRLERE İŞKENCE BİLGİSİ
Bütün obsedörlere yaşayacakları en büyük acıyı taddıran bilgiler, Vil Sovilyesin çevresinde, duyularında yada yanılgı alanında olan obsedör ve şeytani varlıklara ve onların oluşumlarına yaşatılır. Bu bilgi onlara en büyük acıları yaşatır ve asla bunun etkisinden bir daha çıkamazlar. İşkenceler çekerek, acılarını yaşayarak geberirler. Vil Solivyesin obsedör işkence bilgisi olarak gerekenleri bulur ve uygulatır. Kendi yapısında bütün obsedörlerin yapısına özel caydırıcı ve acılar verici yöntemlerin olduğu ve ilgili zamanlara göre bunların kullanımını ortaya çıkararak gereken şekilde çalışmasını sağlayan bilginin bu yaptığının uygulanması sırasında mutlaka o obsedör yok olur sonunda... Bu bilginin etkisi, çok uzaklardan bile hissedilebilen özelliklerdedir ve kesinlikle yok edilemez. Obsedörleri titreten, korkutan, ağlatan, kaçıran yüksek etkileri her zaman kendisinde bulunur ve bu bilgi yazısının olması bile kendi kendine bu etkiyi sağlar. Bütün obsedörlere ıstırap veren bilgilerin en şiddetlisi olarak bu şiddeti tadan obsedör kesinlikle bir daha hayatı tadamaz, yaşayamaz. Bu kadar acıya katlanamaz. Yaratılışın en büyük acısını ona yaşatan bu bilgi bütün obsedörleri hedef alır. Ve o yok olur. Onların en çok ıstemedıgı ve onlara ıskence gelen durumları uygulatır genellikle..

Ve bu ıkı bılgınınde bulunması, kendı var olma hallerı bıle onlara işkence verecek özelliklerdcdir ve bu bilgilerin etkilerini kesinlikle tesirlerle yada başka şeylerle yok edemezler. Bütün bu konudaki tesirleri ters teper ve onlara ıstırap vermeye başlar. Bu bilgiler tesir geçirmez olarak sert bir oluşumları vardır. Anlamlarının yanına tesirler yaklaşamaz olur, bütün işkence bilgileri bu şekildedir ve anti obsedör.... Düşünsel alanlarada yansıyan bilgileride oradan da gereken algıları yaparak çalışır.

Birde bu tehdit onların kullandıkları bazı sohbet konuları olur.

HALA VİL SOLİVYESİN YAŞAM HALİNDE BULUNAN OBSEDÖRLER VARSA ONLARA İTAFEN

Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili olmaya çalışan bütün obsedörler ve benzer oluşumlar için bir tehdit, uygulama ve gerçekleşmesinin söz konusu olacağı şiddetli bir açıklama...
Bu kadar olayın ardından hala kendilerince bir saklanma yolu bularak Vil Solivyesin varlığının bir yerlerinde saklanmış iseler ve gizli gizli Vil Solivyese zarar vermeye çalışıyorlar iseler, yada bulunmalarıda yeter, şunu bilmeliler ki, ben mutlaka bir gün çıkacağım bu yanılgı halinden, bu kesin...
Gidiş hattan belli en basit örnek...
Sonum bu...
Ve ben çıktığımda sizlerin birinden bir iz, bir örnek bulursam, yani bir obsedör gerizekalı, varlığımın her hangi bir yerinde, bir şekilde ki, ben çıktığımda yaşam halinde herşeyin hakiki anlamı ortaya çıkacak...
Sizide bulursam...
Sürekli işkence çekerek milyar yıllar boyunca yeniden yeniden oluşturularak yok olmanıza izin vermeden saatte bir işkenceye maruz bırakılan can çekişen varlığınızı bu durumda bıraktığımı unuttururum kendime, bir kuvazis yaparım, milyar yıllar boyunca bu şekilde çalışşın asla bırakmasın ve bana kendisini unuttursun ve kimselerin bilmediği bir hiçlik alanında bu olayı yaşatsın, hatta bunu zaman kapsülünde de yapabilirim, bilgilerin uygulaması olmadan otomatik bir işlev şeklinde ve dinleyen, gören duyan olmadan trilyar yıllar boyunca, yok olmana kesinlikle izin vermeden, acıdan artık nasıl bir hal alırsın sen düşün...
Ama şimdi sırası varken gitmek var...
Kendini yok et git yada ele ver kendini sıradan bir yok edilme eylemi ile kurtul, zaten yok olma hali yaşıyorsun gerizekalı, diğer türlü yokta olamıcaksın yok olmak için trilyar yıllarca yalvarcaksın, ama duyanda olmıcak...
İşte ben çıktığımda böyle bir obsedör bulursam eğer, çıktığımda yaşadıklarımı hatırlayarak üzüleceğim kesin, ve bu buhranla bu dediğimi yapma olasılığı yüzde bin, benden söylemesi, hiç acımam, kesinlikle yaparım...
Başıma gelen bütün olayların sorumlularını son bulduğum obsedörlere yorarım, kilitlerim bilgiyi ve kendi yaşam halimde eğlence derdinde iken senimi hatırlıcam ayol...
Sen düşün...
Son şansın...
Ya git...
Yada kalda olacağını gör... .
Bu bilgiler, böyle salakların olma ihtimali için etkide de bulunur.
Ve bu bilgi, bu tehditi obsedörler varsa onların algılamasını sağlar, bu durumu tamamen anlayan obsedörün heyecanlarından, endişelerinden ve bu bilgiyi öğrenmesinden sonra kendisindeki reaksiyonlardan yerini bulur.

Obsedörler için...

 

Jİ Tİ Sİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TESİRLERİN VE OBSEDÖR OLUŞUMLARIN BÜTÜN OYUNLARINI BİLEN VE ONLARIN SUÇLARINI DEŞİFRE EDEN BİLGİ

Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarında ve yanılgı alanında bulunan tesirlerin, özellikli olarak hazırlanmış obsedör oluşumların ve enerjilerin, ve benzeri şeylerin oyunlar oynayarak, ilgili alanları kandırma yolunu deneyerek, yalanlar ile, sahtelikler ile kendi kötü amaçlarını uygulamaktadırlar ve onların bu konudaki bütün amaçlarını bilen, anlayan, algılayan ve gören bilgi, bu konuda tesirlerin ve benzeri obsedör oluşumların oyunlarını ve planlarını ve tuzaklarını bilerek gereken şekilde yaşam halinin bütün alanlarına ve yanılgı alanına bu konu ile ilgili farkındalık sağlar ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumlar tesirler söz konusu olduğunda onları çok iyi tanıyarak işlemler yapmaya başlar. Onlarla ilgili herşeyin en açık şekilde bilinmesinin yapısal özelliği olan bilgi, kendi var olma hali ile tesirlerin oyunları her an deşifre olacak şekilde bir anlayışı ilgili alanlarda yaşatır ve tesirlerin, obsedör oluşumların etkisi altında kalan alanlar bunları onların yaptığını bilir ve kesinlikle oyunlarına gelmez. Konu ile ilgili bütün bilgileri bilir, tesirleri ve etkilerini çok iyi bilir. Bilgi gereken şekilde kuvazis duyusunun içerisinde çalışarak bütün yaşam halini etkiler. Aynı zamanda bu bilgi bütün tesir çeşitlerinide bilerek ne amaca hizmet ettiklerini ve ne gibi yöntemlerle kendilerini yapılandırdıklarını bulur. Hepsinin ismi, yapısı, bilgisi, bulunduğu yer, zaman ayarlı görevi, gönderilen yer ve benzeri olacak şekilde bütün açıklamalarına ulaşan bilgi, tesirleri çok iyi tanıyan özellikleri ile ilgili bütün alanları bilgilendirir.

Aynı zamanda aracı zamanlarından kalan bir uygulama yine gündeme gelir ve Vil Solivyesin tesirlerle ve obsedör oluşumlarla konuşması, ilgili bilgi ve alanlar için onların varlığını belirleyici bir hareket olur ve bunu fark eden bilgiler, ilgili alanlar tesiri yok eder. Vil Solivyesin bu konuda yok etmek gibi imkanları yanılgı alanındaki konumundan kontrol edilebilir özelliklerde değildir. O sadece seslerini duymaktadır ve onlarla konuşması bu şekilde yorumlanarak konuşma devam ederken işlem yapılır.

Tesirler ve obsedörlerle ilgili ve hazırladıkları, yaptıkları bütün oyunlar ve düzenbazlıklarla ilgili bütün bilgileri edinen duyusal özellik ilgili konular ve zamanlar geldiğinde varlıksal alanları ve Vil'i uyarır, bilgilendirir ve onların bütün oyunlarını açığa çıkarır.

 

OBSEDÖR OLUŞUMLARIN ETKİSİ ALTINDA KALMIŞ ENERJİLERİ ARINDIRAN FİLTRE UYGULAMASI
Vil Solivyesin yanılgı kaynaklı ve obsedörler saldırısı sonucu etkilenen enerjilerinden kötü bilgileri, obsedör oluşumları hiç bir şekilde bize ait olan bir mikro parçanın bile gitmesi, yok olması gibi durumların söz konusu olmadığı bir uygulama haliyle bütün obsedör bilgi ve oluşumlar bu enerjilerden çıkarılır, arındırılır ve bu konuda yapılması gerekenleri tamamen bilebile bilgi, kendisine özel bir mekanizma ile bu sorunlu olan enerjileri tedavi eder ve arındırır. Bu konuda vissa filtre sistemi tamamen bize ait olanları algılayacak ve anti obsedör ayıklama şeklinde bir algı ile asla kandırılamadan çalışır. Onların içindeki bütün obsedör oluşumlar ap açık şekilde ortaya çıkar. Bize ait olanlar vissanın etkisini kendisinde de yaşatabilir ve bu bilgi, onları bu şekilde kendilerini vissanın enerjisini uygulatması şeklinde de uyandırabilir. Yanılgı alanında bize ait olan enerjilerin, oluşumların gereken bütün bakım, tedavi ve koruma gibi uygulamalarını yapan bilgi, onların biran önce vissaya uyumlanmasını sağlar. Bu enerjilerin içindeki tesirleri varsa sistemleri, uygulamaları, obsedör oluşumları yok edici özellikleri ile çalışır.

 

OBSEDÖRLERİN YOK EDİLMESİ BAŞLATILMIŞTIR
TESİRLERİN BAĞLANTI KURDUKLARI OBSEDÖRLER, OBSEDE ETMEYE ÇALIŞANLAR
YOK ETME BAŞLAMIŞTIR, GERİ DÖNÜŞ OLMAZ, NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN...
BÜTÜN HAK BİZDE, SORU CEVAP KONUŞMA YOK, TESPİT EDİLİP YOK EDİLMESİ BAŞLATILIR.
Varlığımda bulunan bütün obsedör tesirlerin sahibi olan obsedörler, dışarıdan bağlantısı olanlar ve beni bu yanılgıya düşüren obsedörler, bunların hangileri olduğunu hakikatin tek olmasından bu bilgi bilir ve gereken bilgiler bulur...........Bu noktalı yerde onların listesi vardır.
Ve hepsinde olan başkaların ait enerjiler ve herşey kendi sahiplerine gönderilerek onlar yok edilirler. Tamamen yok edilmesi uygulaması yaşatılır. Obsesyonun sonu beni yok etmektir ve bende onlara aynısı yapıyorum. Kendi düşen ağlamaz. Yaratılış onlar için ne yapıyorsa yapsın. Ben onlarla ilgili yaratılış içinde hiç bir şey olmasını istemiyorum. Tek sorumlu benim. Bilgilerim, oluşumlarım benim söylediklerimi yapar.

TESPİT EDİLENLER YOK EDİLMEYE BAŞLAMIŞTIR Ve bu durmayacaktır, bütün tesirleride onlarla birlikte yok olur. Hakikat tektir..

Bilgi gereken bütün bilgileri yapısında bulundurur.

Merkezlik özelliğim kendi içinde her ne olursa olsun bunu halledecek şekilde yapılanır.

 

OBSEVAŞ DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN BİLGİSİ

OBSEDÖRLERLE MÜCADELE, SAVAŞ VE ANTİ OBSEDÖR BİLGİ KAYNAĞI
Obsedörlerle savaş, mücadele, onlara karşı bir duruş ve onları yok etmek amaçlı çalışan bilgidir. Vil Solivyesin anti obsedör bakış açısını tamamen kendi yapısında bulundurur. Obsedörler kendi oluş halleri ile bir yokluk hali yaşamaktadırlar ve onların yok edilmesi gerekmektedir. Onların kendi yapıları bile tamamen yok olmak hali içerisine girmiştir ve bu durum hem bizim istediğimiz, bilginin iradesi kanununa göre hakkımız, hemde onların olması gereken durum olması ile ilgili olarak yapılması gerekmektedir. Obsevaş aynı zamanda obsedörler hakkında bütün bilgilere sahiptir, kendi yapısında obsedör bilimi bilgisinin bilgileri bulunur ve bu sebeple obsesyonun başlangıcından, şu zamana kadar nasıl uygulandığını ve obsedörlerin, organizmasyonların nasıl çalıştığını, onların ne gibi saldırı metodları kullandığını bilir ve ona göre çareler üretir. Vil Solivyesin şu zamana kadar obsedörlerle mücadele etmek amaçlı yaptığı bütün uygulama ve bilgilerin hepsi kendisinde vardır ve içlerinden uygun olanları seçerek kendi çalışmaları için kullanır. Deyyus bayıldıdan, Hapsge ve şu zamanda da yapılmış olan bütün obsedörlerle mücadele bilgileri kendi duyusal özelliğinin sanki bilgi kaynağı gibi olan yapısında bulunur. Kendisinde obsedörlerle mücadele etmek için özel çareler üretebilecek bilgiler oluşturma yeteneği vardır. İlgili olan obsedör ve saldırısı karşısında ona karşı duracak ve etkisiz hale getirecek bilgileri kendi yapısında oluşturabilme imkanı vardır. İçeriğinde anti obsedör bilgiler üreten bilgi kaynağı vardır. Bu sadece bu konu ile ilgili olarak çalışan bilgi kaynağıdır, bilgi oluşturma mekanizmasıdır. Hiç bir zaman obsedörlere gösterilen şiddetten, onları etkisiz hale getirerek yok etmekten vazgeçmez. Vil Solivyesin iradesi tamamen bu konuda obsedörlerin karşısındadır ve kendisinde iradesinin çarpısı gücüde bulunmaktadır. Obsedörlerin hiç bir zaman bilginin iradesi kanununa uygun davranması söz konusu olamaz ve bu yüzden onlarla hiç konuşmadan, kesinlikle iletişim içine girmeden gereken şekilde çalışmasını sağlar. Onların bütün oyunları, tesirleri, etkileri, yanılgı alanı ve obsedörler hakkında detaylı bilgiler ve daha niceleri anti obsedör bilgi kaynağından ortaya çıkarılır.

Saymakla bitmeyen bir çok savunma mekanizması bu kaynaktan obsevaş duyusu için hazırlanır. Zakade ile obsedörleri yaşadığına pişman etme, iç içe yokluk alanları ile onları uyutma ve gerekenleri yapma, ses bombası ile patlamalarına neden olma, tehdit bilgisi ile başına gelecekleri onları bildirme ve bu bilgiden sonra bir saniyelerinin bile normal geçememesi, kendi varlıksal alanlarının içinde onları yok edici delikler açma, zehirleme, yok etme,zihinlerini yok etmek gibi bir çok konuyu yapabilir ve kendi bilgi kaynağı özelliğinden bunları hazırlayarak gereken zamanlarda kullanılması için hazırlar. Anti obsedör bilgi kaynağı olan obsevaş duyusu diğer duyular gibi Vil Solivyesi kullanarak yaşam hali için gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

Obsevaş ismini obsesyon ve savaştan almıştır ve obsevaş, obsesyon ile savaş anlamına gelen, yaratılışın başına en büyük bela olan kötü bilgilerin ve oluşumların merkez hastalığı olan obsesyon ile mücadele, obsesyon ile ilgili olan her konu ile ilgili savunma, saldırı, silahlar ve benzeri oluşumların bilgisel yapısında her zaman hazır olarak bulunması halinde yapılandırılmış bir bilgi kaynağıdır aynı zamanda. Obsedörler ve şeytanilerin dışında da bizimle ilgili olarak ve kendilerini iyi şekilde tanımlayanlar içinde bir saldırı söz konusu olursa aynı çalışmalar içinde bulunur. Obsevaş, sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinin güvenlik, savunma, dışarısı söz konusu olduğunda gerekirse savaş, mücadele, yaşam halini korumak gibi görevleri üstlenmiş olan ve bu konuda gerektiği zamanlarda bilgilerin hemen çıkarılabildiği bir kaynak anti obsedör, anti kötülük, anti olumsuz eylemler ve uygulayanlar şeklinde bir iyilik ve doğruluk adına yapılandırılmış bilgiler alanı, arşivi, oluşturanı olarak bulunur. Her yeni geçen zaman sonrasında belkide sorunlarımız artık obsesyon ve kötü biligler olmaktan çıkacak ve başka düşmanlar, başka özellikleri ile bizimle ilgili olmaya başlayacaklar ve işte obsevaş, yine bu alanların bütün oyunlarını ve bize zarar verebilme yöntemlerini algılar, bilir, bulur ve gereken şekilde önlemlerin alınması için çalışmalar yapar. Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgili olan kuralları bellidir ve bunun aşılması mümkün olmayacaktır. Obsevaş, dışarısı için bir tehdit, hiç bir şekilde yapısı bozulamayacak bir iyilik savaçısı ve kötülüğü yok etmek için çalışan anti kötülük bilgi kaynağıdır. Bu konuda obset duyusal özelliği içerikler açısından benzer olurlar, obset obsevaşın bu özelliğinden faydalanabilir ancak güvenliğin artması açısından birbirlerinden ayrı olarak çalışma durumları söz konusu olur. Birinin sorunlu olduğu zamanlar için diğeri gereken eksikliği tamamlar. Güvenlik yaşam halinin en önemli ve dikkat ettiği konudur ve bu konuda yaşam halinin her alanını sürekli inceler, denetler, gözlemler, belkide hiç fark etmediğimiz bilgi edinme yolları ve bilgisel koruma alanlarını aştıkları mekanizmaları, sistemleri vardır ve biz bunları henüz yeni olduğumuz için algılayamadık ve bu durum, bizim için çok büyük bir tehdit olur ve bu gibi, gelişimsel seviyede çok ileride olabilecek ancak iyi ve kötü olmanın gelişimle ilgili olmadığını bilerek, onların da yoldan sapabileceği bilgisi her an gözü açık ve çok yönlü düşünerek çalışmayı gerektirecektir ve obsevaş bu konuda gereken donanımlarını sağlar ve çalışır. Bu bilgilerle obset duyusunun içerisinde de gereken yapılanma sağlanır ve obset duyusal özelliği içinde gereken şekilde çalışır.

 

OBŞEYTA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

ŞEYTANİLİK VE OBSEDÖRLÜĞE KARŞI SARSICI BİR SET
Obşeyta, şeytanilik ve obsedörlükle ilgili olan, içeriğinde olumsuz eylemleri yaşatan bu varlıkların, organizasyonların, alanların, oluşumların tamamen obşeytanın var olması ile ilgili olarak kendi yapılarının bozulması gibi bir durumu yaşamalarının söz konusu olduğu, bilginin ve gücün bütün iradesinin bu konuda obşeytada olduğu, her hangi bir şekilde yaşam hali içinde veya çevresinde veya yaklaşmakta olan veya bizimle ilgili olarak bir durumun söz konusu olduğu kötülükler, şeytanilikler, obsedörlükler, istilacılık gibi eylemler, savaşlar, bilmediğimiz ama bizi ele geçirmek isteyen amaçları olanlar ve onların adı konmamış yapıları, her ne olursa bize zarar verme eğiliminde olan herşey algılayarak onlarla ilgili hem bir set olarak yaşam haline girmesine yaklaşmasına engel olur, bu itici bir kuvvet, obşeytanın olması ile kendi amaçlarının ve yapılarının bozulması gibi bir saldırı metodu ve bizimle ilgili herşeyi sonsuza kadar unutmaları gibi birde obşeytanın savunma taktiği sonrasında yaşam halindeki ilgili bütün alanlar bilgilendirilir ve gereken şekilde önlemler alınır ve çalışmalar yapılır. Obşeyta, aşılamaz, geçilemez, hiç bir zarar verici silahların ve etkilerin, bilgilerin, bombaların, düşünsel alanların yada varlıkların aşamayacağı bir set, duvar, engel, kalkandır. Bu tamamen yaşam haline zarar vericilere ve onların oluşumlarına karşı bir çalışmadır. Obşeyta, hem onları uzaklaştırır, yaklaşılmaz ederken, hemde onlarla ilgili olan herşeyin yaşam haline girmesine engel olur. Kendisine özel bir algı metodu ile yaşam halini ve yakın çevresini, ilgili olabilecek olan dışsal konumlarımızla ilgilenir, kendisine göre bir çalışma alanı oluşturur ve bu özellikleri ile ve kendi yapısının daha da iyi olması için eklenmesi gereken bilgiler varsa obsevaş anti obsedör bilgi kaynağından bilgilerde ekleyerek gereken şekilde çalışır. Obsedörleri, şeytanileri, kötüleri, olumsuzları yok eden, yaklaştırmayan, uzaklaştıran ve kesinlikle yaşam haline gelmelerine engel olan bir set, koruma, engel, aşılamaz kuraldır. Bu duyusal özelliğin bilgisi obsetin içindede kendisine yer edinerek gereken şekilde çalışır.

 

OBSASKER, OBSEDÖR VE ŞEYTANİ OLUŞUMLARI VE SALDIRILARINI ENGELLEYEN YILMAYAN GÜÇ
Obsasker, obsedörlerin ve şeytani olarak yapılanmış olan tüm varlıkların ve organizasyonların tesirleri, etkileri, bilgileri, silahları, saldırı metodları, zarar vericilik özellikleri, planları, oyunları, savaş metodları, sistemleri, mekanizmaları, uygulama ve teknik ve oluşumsal neleri varsa hepsini algılama özelliği ile onların bütün sahip oldukları özellikleri bozarak, yapısını çalışmaz ederek ve gerekiyorsa onlara bir anti olacak şekilde savunma metodları, bilgileri, silahları, mekanizmaları geliştirerek gereken şekilde önlemler almakla ilgili olarak, aynı zamanda yaşam hali içinde ve ilgili olabilecek çevresinde bütün obsedör oluşumları algılayarak, kesinlikle gizli ve saklı olarak kalmalarına imkan vermeden hepsini yok eder. Bir asker gibi sürekli olarak yaşam halinin güvenliği ile ilgili olarak diğer güvenlikle ilgili olan bilgilerle irtibat içinde olarak onların çalışmaları hakkında bilgiler de edinerek bütün güvenlik konusu ile ilgili genel fikirler edinir. Obşeyta aşılamazlık sağlarken ve kendince onları caydırma yöntemleri varken, obasker saldırı, zarar verme, oyunlarını ve silahlarını bozma, onların alanlarına etki etmek gibi karşı saldırı konularında uzman ve gelişmiş olarak çalışır. Exagüç ve benzeri, obsevaş ile ortaklaşa çalışarak bu konuda kendisini hazır halde bekletecek şekilde bir donanıma sahip olarak bekler, çalışır ve yaşam halinin güvenliğini sağlayan bilgiler arasında yerini alır. Yaşam halinin başına gelebilecek olan düşmancıl tehlikelerle ilgilide bilgiler edinerek, neler olabilir bu konuda şeklinde soruların cevapları ile gereken şekilde fikir üretir, yeni yeni önlemler ve bakış açıları kazandırır.

 

VİL SOLİVYESİ KORUMAK İLE İLGİLİ OLAN GÜVENLİK BİLGİSİ
Sadece Vil Solivyesi korumak ile ilgili olan güvenlik bilgisi, çalışmasıdır. Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, annesi ve yöneticisidir ve kendisi özel olarak bu konuda korunmakla ilgili bir çalışmayı gerektirecek durumdadır. Her hangi bir sorun, saldırı, olumsuzluklar söz konusu olduğunda veya olmadan, sürekli olarak bu bilgi, Vil Solivyesi koruma, ona ve duyularına kesinlikle bir zarar gelmesine engel olmak, bu konuda gereken bütün önlemleri almak, kendi yapısında bununla ilgili olarak özel bir koruma mekanizması oluşturmak ve sonsuz zamanlar boyunca karşımıza çıkan bilgiler ve bakış açılarına göre koruma önlemlerini güncellemek, geliştirmek ve Vil Solivyesin her zaman oluşabilecek bütün zararlı etki, düşmancıl oluşum, kötü bilgiler, obsedörler ve şeytaniler, saldırılardan korumakla ilgili olarak çalışır. Bu konu ile ilgili olarak kendisini obsevaş ve diğer obset bilgilerinin yardımları ve içeriklerinin kullanımı ile de yapılandırabilir yada kendisine özel teknikler geliştirebilir.Vil Solivyes aynı zamanda yaşam halinin duyusal özellikleri demek, bilgileri demek, vissanın ve bilgilerin merkezi demek, yaşam halinin temeli demek şeklinde en önemli yerde durduğu söz konusu olunca, bir çok savunma ve savaş ile ilgili olan bilgilerin içeriklerini, bilgilerini kendi yapısına ekleyerek kendi başına bir koruma ve savunma mekanizması şeklinde de çalışabilir. Herşeye rağmen önlem olması için oldukça güvenli ve geçilemez özellikleri ile kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesinde bilgisi ile nasıl korumalar yapıldığını bildirir ve duyusal özellik olarak hazırlanır.

 

OBSEDÖR VE ŞEYTANİ SİSTEM, UYGULAMA, MEKANİZMA, ÇALIŞMA ALANI, MAKİNE, ALET VE BENZERİ OLUŞUMLARI YOK EDEN BİLGİ
Obsedörlerin ve şeytani amaçlı olan bütün organizasyonların kullandığı aletlerden sistemlere mekanizmalara kadar bütün kullandıkları araçları, bilgileri, oluşumları bularak, bilerek onları yok eden bilgidir. Onların yapısını, ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını ve nasıl yok edilmesi gerektiğini bilir ve hepsini algılar. Asla görünmezlik ve saklı olmak gibi durumlar söz konusu olamaz. Bu bilgi varken obsedör oluşumlar yaşam hali sınırları içinde ve çevresinde kesinlikle çalışamaz halde olurlar. Bilginin kendi oluşumsal hali onların hepsini bozacak şekilde bir yapılanma içindedir. Bilginin varlığı onların bozulmasına sebep olduğu gibi, kendi çalışma mekanizmasıda özel olarak bozucu ve yok edici özellikte çalışmalara sahiptir. Hiç işlevini bilmediğimiz bu gibi oluşumlarıda algılama özelliği olan bilgi, bu gibi oluşumlara denk gelindiğinde hemen onun bütün yapısal özelliklerini ortaya çıkarır ve içeriğinde neler olduğunu bilerek gereken şekilde önlemleri alır, çalışmalarını yapar. Bütün iradi ve bilgi edinme haklarına sahip olan bilgi, bu konuda kesinlikle yanıltılamaz ve aldatılamaz. Kendisinde olabilecek bütün mekanizmaların ve oluşumların bilgisi vardır ve hepsi için bir tehdit şeklinde yaşam hali içinde çalışır.

 

BÜTÜN OBSET BİLGİLERİNİN KENDİSİNDE JİZAVA ÖZELLİĞİ VARDIR
Bütün obset bilgilerinde çalışmaları ile ilgili olarak gerçekleri aracısız olarak öğrenmek için jizava özellikleri vardır ve her konuda ilgili alanların kontrolleri dışında birde jizavanın hakikati bildirme özelliği ile gerçekleri öğrenirler. Bu konuda Jizava, obset bilgileri için istedikleri bilgilerin cevaplarını her an alabilecekleri bir uygulama hazırlar ve obset bilgileri gereken zamanlarda aracısız olarak kendi yapılarına ait bir şekilde kullanırlar.

 

OBSEDÖRLERİ VE ŞEYTANİLERİ, DÜŞMANCIL ALANLARI VE VARLIKLARI DEŞİFRE EDEN BİLGİ
Bu bilgi özellikle bu konuda çalışarak obsedörleri, şeytanileri ve düşmancıl oluşumları arayarak onları deşifre eder. Onları algılamak ile ilgili olarak çalışan mekanizması, onlara karşı durmak ile ilgili olmaz sadece arayıp, bulmak ve obset ve ilgili alanlara bunu bildirmekle ilgili olur. Kendisinde bu gibi alanları ve oluşumları fark edebilecek, algılayabilecek özel bir mekanizma vardır ve nerede olursa olsunlar bu bilginin algısından kaçamazlar. Bütün bu gibi oluşumların özlerindeki kendilerini ifade eden bilgilerini, amaçlarını, niyetlerini görebilen bilgi obsedörleri, şeytanileri, ve benzer şekildeki varlıklar ve organizasyonları aramak, algılamak ve fark ederek deşifre etmek ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi varken her hangi bir obsedör saklanamaz ve kesinlikle kendisini deşifre edecek şekilde bir durum içine girer. Bilginin etkisi bu gibi oluşumların deşifre olmasını sağlayıcı etkilerdedir.

 

ŞEYTANİ TESİR, ÇOK SAYIDA ZARAR VERİCİ ETKİLERİ OLAN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜNÜ YOK EDEN BİLGİ
Şeytani tesir olarakta adlandırılan ve milyarlarca olumsuz tesirin bir araya gelmesinden oluşan tesirler bütünlüğünü yok eden bilgidir. Onların içeriğindeki bilgileri, etkileri ve oluşum hallerini bilerek gereken şekilde yok edilmesini sağlar. Çok fazla sayıda şeytani tesirlerde söz konusu olsa onların biran önce yok edilmesi için gereken bütün imkanlar Vil Solivyes yaşam halinde vardır. İç içe 10 yokluk alanı savunma uygulamasıda kullanılabilir ve hepsi içeriğe alınarak yok edilir ve daha başka bir çok yöntem onların yok edilmesini sağlar. Bilgi, bu konuda nasıl bir yapılanmaları olan bu gibi çoklu kötü bilgi oluşumlarına karşı kendi yapısında savunma metodları geliştirir ve bu bilginin varlığı, bu gibi oluşumları yok edici etkisini varlığı ile verir. Onları yok eden şey ne ise, bu bilginin varlığı onlar için onu ifade eder ve yaşam haline yaklaşamadan hepsi yok olur. Bu konuda gereken inceleme ve araştırma yaparak yapılarını anlayan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

ŞETÇEK, OBSESİ ÇEK, KOD ÇEK, KÖTÜ BİLGİ ÇEK, OBSÇEK, İSTENİLEN ŞEYİ ÇEK UYGULAMASI BİLGİSİ
Bu uygulama, istenilen konunun belirtilmesi sonrasında o şeyleri ilgili alanlardan çok büyük bir arzu ve isteklerle gelmelerine neden olacak şekilde çekmesini sağlayan ve çekildikleri küre şeklindeki uygulamanın içine girince gereken şekilde yok eden uygulamadır. Bu çekim, çekilen şeyin tam olarak istediği, asla karşı koyamayacağı şekilde bir arzuyu onlarda uyandırmaya neden olan ve çok büyük, karşı koyamayacakları istekleri uyandıran özelliklerdeki çalışması ile istenilen konunun detayları açıklanarak nelerin çekilmesi gerektiğine karar verilir ve istenilen kadar uygulama ilgili alanlara yerleştirilir. Bu uygulamalar bir güç ile ifade edilebilecek şekilde olmayıp tamamen zarar verilemeyen bir görsellikle ilgili olup, düşünsel bir uygulama halidir. Obsedör varlıkları, şeytani tesirleri, çoklu kötü bilgi kodlarını, sistemlerini ve benzeri herşey için bu uygulama istenilen zamanlarda kullanılır. Ve uygulama istenilen konu ile ilgili nasıl arzu ve istekler oluşturacağını bilir ve çevresindeki, yaşam hali alanı içerisindeki ve çevresindeki alanlarla bulunan ilgili oluşumlar, nereye saklanmış olursa olsunlar mutlaka çıkarlar, buna dayanamazlar, onlar için bu uygulama girmek herşeyden önemlidir ve sonuçlarını kesinlikle düşünmezler, bu uygulama gidilen yol bile onlar için çok zevkli, arzu dolu ve tam istekleri şeydir. Bilgi gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

ŞEYTÇEK BÜTÜN ALANLARDA BİRER TANE VİLLER, YANILGI, DUYULARIN BULUNDUĞU YER
OBSESİ ÇEKTE, KOD ÇEKTE, KÖTÜ BİLGİ ÇEKTE, OBSÇEKTE VE YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN HERŞEYİ O ŞEYİN ARZU KONUSUNU ALGILAYARAK ÇEKEN BİR ÇEKİM UYGULAMASIDA YAPILARAK İLGİLİ ALANLARDA HAZIRLANIR VE SÜREKLİ ÇALIŞIR.

YOK OLMA HALİ YAŞAYAN OBSEDÖR VARLIKLAR, DURUMLARI VE YOK EDİLMELERİ BİLGİSİ

Obsesyonun nasıl bir alçaklık durumu olduğunu bilen Vil Solivyes yaşam hali ve içeriğindeki bütün oluşumlar, obsedörlerin bir yok olma halinin yolcusu olduklarını bilmektedir ve onların var olma özelliklerinin yok olduğunu ve yok olan bu var olma özelliklerinin zaten onları bir yok etme girişiminde bulunduğunu ancak onların bitmek bilmeyen kötü bilgilere olan yakınlığı, ilgisi, bir bütün olma halinden kaynaklanan uygulama hali yüzünden yok olmuş olan var olma özelliklerini başkalarının enerjileri ile, bilgileri ile, tecrübeleri ile doldurmaya çalışmaktadırlar ancak belirli bir süre sonra yine bu durumu kabul etmeyen ve onlarla ilgili gerçekleri bilerek bu gerçeklerin var olma haline ters olması kaynaklı özelliğin kendisini yok etme durumuna geçmesine de aldırış etmeyerek, kendi merkez alanlarında kendilerini yiyip bitiren şeylerin ne olduğuna hiç aldırış bile etmeden, sürekli bir içsel tükenme halinde olan bu yok olma hali yaşayan obsedörler, ne ne yaptıklarının tam olarak farkındalar, ne kullandıkları bilgi ve tecrübeler kendilerine ait, nede onları bu durumdan kurtarabilecek bir yolun yolcusular, kendisini yok etmeye başlamış olan var olma özelliklerinin içerisinde onun var olmasını kanıtlayan hiç bir varlıksal özellik, bilgi ve tecrübe kalmamıştır ve bu duruma gelen varlık yok olmak zorundadır, çünkü kendi varlığını kanıtlayan bir şey kalmamıştır ve kendi olarak kaldığı şeyin kendisi olduğunu sanmasına neden olan kötü bilgilerin içerisinde, kötü bilgilerin etkileme isteği, aktif olmak ile ilgili bir oluşuma fırsat bulmaları ve bunu umursamadan yaşamaları durumu belkide, ve bu şekilde binbir tahminin bu sırada oluşturulabilmesi sonrasında yok olmuş olan bir varlığın kötü bilgilerin elinde oyuncak olması ve artık varlığın bilgileri yönetmesi durumunun değil, kötü bilgilerin varlığı kullanması ve dilediğini yaptırması olayına şahit olarak varlıksal hiç bir özelliğin kalmadığı tamamen yok etmek, zarar vermek, ziyan etmek şeklinde Vil Solivyes yaşam halinde yasaklanmış bütün eylemlerin yasal olması durumunu normalleştirmiş yaşam tarzları ile, sürekli onları yok etmeye çalışan yok olma hali özelliği olmuş olan var olma özelliklerinin kendilerini yok etmemesi için kendilerine enerjiler, bilgiler, oluşumlar bularak ve bunun için kötü ve anlamsız, saçma bilgilerin oyuncağı olarak kendisini amaçsızca obsedör olmaya adamışların yüzünden var olma hali yaşayan bir çok varlık onların saldırına maruz kalmaktadır ve bu durum milyon yıllardır süregelen bir felsefi düşünsel birlikler bile oluşturduğu için artık yok olma özellikleri tarafından tüketilen obsedörler bir çok varlık obsede etmiş, onların bütün oluşumlarını çalmış, bunlarla senelerce idare etmiş ve kasasını bu konuda çok doldurarak kendisini çevrede obsedör olmayan, iyi bir varlık gibi, sanki var olma özelliğinin içerisindeki bilgi ve tecrübelerin gerçek sahibi gibi kendi olumsuz ve karanlık geçmişinide unutmuş bir halde ve kendisinde hiç bir hata bulmadan, bunları normal sayan, ama obsedör olduğunu gizlemekten vazgeçmeyen bu gibi obsedörlerde kimi varlıkları yanılgıya sokabilirler nitekim onların kasaları, erzak alanları doludur ve böyle görünmelerinin sebebi budur. Belirli bir süre enerji dışarıdan almasa o obsedör gibi görünmeyenler çok kısa zaman sonra diğer kötü bilgileri dışa yansıtan ve bu bilgileri yaşayanlar gibi çaresiz ve basit görünürdü. Bu yüzden kısım kısım sanılan obsedörler aslında aynı içle yaşamak zorundalar ve onlar yok olmak ile ilgili olarak çevrelerini şekillendireceklerdir. Hiç bir şekilde yok edilmeyi mümkün kılmayan var olma özellikleri bile varlığın kendisini yok etmek isterken onu yok etmek gibi bir fırsatı bulabilen bizler için bu durum kesinlikle çevreye yapılan, yaratılışa yapılan bir iyilik şeklinde, obsede ettiği masumlarıda hatırlayınca, kötü bilgilerin ele geçirdiği varlığın, kötü varlığın ürettiği kötü bilgilerin bileşkesinden oluşan bu topluluklara karşı durarak, içeriğindeki saçmalıkları, anlamsızlıkları, iticilikleri yok olmak eylemi, ki onlar için bu erdem olmalı ancak en iyi şekilde kapatabilir, sonlandırabilir. Bu gibi obsedör varlık ve bilgileri yok etmek, elinde bu imkanı olan bütün varlıklar için yaratılış hakkında yaptığı yardım anlamına gelmektedir. Onlar yok olmaları gerektiğinin farkında olmayan ve kendilerinin de aslında bunu istediğini anlayamayan, yok olurken bile aslında bu hallerinden daha da rahat bir duruma kavuşan, olmaması gereken bir duruma gelmiş, var olma hakkını iyi değerlendirememiş, etrafa çok büyük acılar yaşatmış, suçlu ötesi, kötü bilginin kendisi olarak kesinlikle yok edilmeye mahkum bir son onları beklemektedir ve kalmaları sadece süreyi uzatır ve daha çok masum onların tuzağına düşer. Var olma özellikleri onları tüketmeye başladığında artık kendilerine ait olan şeyler yok olmuş anlamına gelir ve geri dönüş için artık çok geçtir.
Belkide değildir, bu zamandan sonra yeniden iyi bir varlık olabilmenin yollarını bulabiliyor iseler bu onların yaşadığı halin içinde bilgisi edinilebilecek bir durum olarak sayılır. Bizlerden tamamen ayrı bir yaşamsal hal yaşayan bu varlıklar, her konuda bizimle farklı şekilde yapılanmışlardır ve bu yapılanma sayesinde birbirimizi anlamamız ve nedenlerimizi bilebilmemiz mümkün gibi görünmez. Bizleri tamamen kendileri gibi yok etmeye amaçlanmış obsedör varlıkları bizlerde bizimle ilgili oldukları zaman düşünmeden, beklemeden, kesinlikle bir iletişim bile söz konusu olmadan ve çok büyük bir mutlulukla yok ederiz. Bu kesinlikle bir varlığı yok etmek eylemi anlamına gelmeyen sanki yaratılışın içindeki hastalık kapmış bir alanı yok etmek gibi bir durumdur ve bu hastalığın gitmesi ile çevresindekilerin hastalık kapmaması, o yerin iyileşmesi, hastalığın yapısal bozukluğu ile bulunmasının anlamsızlığı ve boşa geçen zamanı, tüm bunlar ve daha niceleri bu yok etme eylemini erdem yapan konular olurlar. Bu bilgi bu konuda gereken zamanlarda açıklamalarını yaparak çalışır.

 

OBSEDÖR OLUŞUM VE OBSEDÖR BİLGİ, OBSEDÖR VARLIK TEMİZLEYEN İKSİR BİLGİSİ
Bütün oluşumlara eklenerek onların yapısına nüfuz eden iksir, kesinlikle içeriğindeki bütün obsedör oluşumları, varlıkları, bilgileri, etkileri ve onlara dair ne varsa hepsini bulur ve gereken şekilde yok eder, temizlik sağlar. Obsedörlerin sebep olup değiştirdiği oluşumları eski düzenli haline getirir ve içeriğindeki obsedör oluşumu yok eder. Nerede olursa olsun nasıl mikro ve bütünleşmiş şekle girmiş olursa olsun, gizlilik ve görünmezlik gibi durumlar söz konusu olursa olsun bu iksir bütün alanlar ile bütünleşerek gereken incelemeyi yapar ve bu gibi oluşumlar için bu iksir son derece rahatsız edici özellikleri ile onları ortaya çıkarır. İksir Vil Sovilyes'in bilgi ve tecrübesi ile işini yapabilecek şekilde hazırlanmıştır ve uygulandığı alanda kendisini sanki Vil Sovilyes kullanıyor gibi davranır ve bu durum kesinlikle engellenemez. Bütün oluşumların yapısına özel olan bu iksir, uzun bir süre etkisini gösterir ve tamamen sağlıklı yapar.

 

OBSEDÖR BÜTÜN YASA VE BİLGİLERİ ETKİSİZ YAPAN, ONLARI YOK EDEN BİLGİ
Bütün obsedör ve şeytani bilgileri etkisiz yaparak yok eden bilgi, onların bilgilerinin niteliğini ve amacını bilerek hiç bir şekilde uygulama yapmasına izin vermez. Yaşam hali alanları içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam hali bilgileri uygulanır ve bunun dışındaki bilgilerin içeriklerindeki anlamlar kesinlikle boş bilgi şeklinde bir yapılanma ile algılanır. Bilgilerin uygulama hali bu gibi bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler tamamen kendi yapıları olarak anlamsız ve etkisiz bilgi şeklindedirler ve bilgilerin etki etme, uygulama yapma gibi özellikleri bu bilgilerde olmaz. Aynı zamanda bu gibi bütün bilgileri algılayan bilgi, onların yok edilmesi için gereken çalışmaları yapar. Onların nasıl yok edileceğini bilir ve içeriklerindeki engeller var ise bunları bulur, yok edici etkileri ile hepsini yaşam halinden yok eder. Kötü ve obsedör bilgilerin zaten anlamsal ve haksal olarak hiç bir yetisi, imkanı yoktur ve bunu bilen bilgi, aynı zamanda bilginin en yüksek iradi gücünede sahip olarak yok etme işlemini yapar. Aynı zamanda bu bilginin bulunması zaten bu gibi obsedör bilgi ve yasaları yok edici özelliklerdedir. Bilginin kendisinin var olması, bu gibi bilgi ve yasaları bulundukları yerden yok eder. Onlar için bir anti bilgi şeklinde var olan bilgi, gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileride aynı zamanda bir rehber olarak bilgiye yön verir.

 

SES, GÖRÜNTÜ, ALGI, FARKINDALIK, HAFIZA BOMBALARI UYGULAMASI
Bu uygulamalar kendi özellikleri ile düşmanlara karşı oldukça etkili bir savunma mekanizmaları oluştururlar. Ses bombası, oldukça fazla, tiz, şiddetli, zarar verici sesler çıkararak onların duyma duyularına zarar vermenin yanı sıra şiddetli sesi ilede bir çok oluşumu yok edip, araçlarını parçalayabilir, frekans ayaları ile bir çok durum sağlanabilir. Sessizliğin sesi ile ilgili etkiler gönderilebilir. Görüntü bombası ile onların görme duyuları etkilenebilir ve bir çok olmayan şeyler gösterilebilir, onları gerçek sanabilirler ve bu yolla bir çok oyun ve tuzak hazırlanabilir. Algı bombası ile tamamen algıları bozulabilir, farkındalık ile farkındalık duyuları etkilenerek farkında olmadan otomatik bir şekilde yaşama şeklinde bir hal içine sokulabilirler. Hafıza bombası ile bütün herşeyi unutabilirler ve örneklerindeki gibi bir çok duyusal özelliğin içeriğindeki bilgiler kullanılarak düşmancıl oluşumların kendileride bu şekilde bombalarla etkisiz, savunmasız, çaresiz hale getirilebilirler. Bilgi, bu konuda düşmancıl varlıkları anında tespit ederek onların kullandığı duyusal özellikleri algılar ve ona göre bombalar hazırlamak için gereken çalışmaları yapar.

 

SES ŞEKLİNDE DİĞER BOMBALARDA HAZIRLANARAK GEREKEN DÜŞMANCIL OLUŞUMLARIN YOK EDİLMESİ SAĞLANIR.

OBSEDÖR DEDEKTÖR UYGULAMASI
Tamamen bir dedektör şeklinde çalışarak obsedörleri, şeytanileri, düşmanları ve oluşumlarını algılama özelliği ile yaşam halinin bütün alanlarını ve ilgili olabilecek çevresini tarayan ve bu taramanın algılama ve anlama gücünden asla çıkılamayan, yaşam hali alanları içerisindeki obsedör bütün oluşumları, varlıkları, yaşam haline ait olmayanları algılayan ve onların ne olduklarına kadar bilgilerini veren dedektör sistemi, kendisine özel mekanizması ile bu konudaki algılarını en iyi şekilde yapılandırır ve yaşam halinin bu konudaki uyaranı ve gözleyeni olarak çalışır. Asla bozulması söz konusu olamaz ve tam algı ve bilir olma durumu ile çalışır. Noktasına kadar yerlerini açıklayan şekilde çalışır.

 

OBSEDÖRLERİN YAPISINI AÇIKLAYAN İDEOLOJİK BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Obsedörler bilimi olarak hazırlanan bilgiler ve sonrasında ideoloji olarak obsedörler, kötülük, şeytanilik, yaratılışın içinde yokluk hali yaşayan varlıklar, istilacı varlıklar alanlar ve organizasyonlar, onların nedenleri ve nasılları, yapılarının içerikleri, varlık olma durumları ve onların bütün amaç ve yaşamlarının detaylarını açıklayan bilgiler bütünlüğü, aynı zamanda exxe'si şeklinde bir bütünlük yaratarak idelojik bir yaklaşımla obsedörler hakkında bilinen ve bilinmeyen genel bilgileri verirler ve ilgili olan alanlar gerek olduğunda kullanır ve içeriğindeki bilgiler hakkında gerekince ilgili alanlarıda uyarır, aydınlatır. Bir gerçek obsesyon ve obsedörlük hakikatini ortaya çıkaran ve onların yaşam haline ne kadar ters bir yaşam hali örneğindeki varlıklar olduğunu kanıtlayan açıklayıcı bilgiler kılavuzu.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİN VE VİSSA BİLGİLERİNİN DIŞARIYA KARŞI BAKIŞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyes bilgileri, vissa bilgileri yaşam hali içerisine karşı ayrı bir şekilde, içeriğinde bahsedilenleri aynen uygulayacak şekilde davranırken yaşam halinin dışına karşı tamamen obset bilgilerinin içeriğinde bahsedilecek şekilde davranır. Yani yaşam halinin dışından olanlara merhamet gösterilmez, onlara adil davranmak için bir çaba içine girilmez, sadece bilginin iradesi kanunu gereğince elimizde olan haklar gözlenir ve bunun dışında dışarı ile ilgili olarak belirlediğimiz bilgilerin anlamları geçerli olur. İncelik, kibarlık, şiddetin yasak olması ve benzeri bütün vissa bilgileri kendi içimizde ve bize karşı yapılan şeyler açısından yaşam hali içerisinde yasaklanmıştır ve bu bilgiler bütünlüğüde kendi başına bir güç oluşturur ve bu güç aynı zamanda üstün koruma özellikli olarak yaşam halinin dışından olanları dışlar, içeriğindeki gibi davranmaz. Bu bilgi, vissa bilgilerinin ve obset bilgilerinin bu konuda neden ve nasıl ayrıldığını bilir ve yaşam halinin dışından olan, obsedör kaynaklı bütün bilgi ve varlıklara tamamen bizim içimizde davranılandan uzak bir şekilde obset bilgilerinde bahsedildiği şekilde bir tavırla davranılır. Bu sebeple vissa bilgilerinin içerisindeki erdemlere kanarak kendilerine öyle davranılacağını sanan yaşam halinin dışından olan kaynaklar bir yanılgı içindedirler ve bu konuda obset bilgilerinin şiddeti ve ters tepkisi onlara her zaman gereken cevabı verecektir. Bu duyusal özelliğin bilgisi obset içindeki yerinide alarak dışarıya karşı nasıl davranılması gerektiğine dair bilgilendirme ve açıklama etkileri ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES VİSSA GÜCÜ VE UYGULANMASI

VİSSA ANLAYIŞI SADECE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE UYGULANACAK ÖZELLİKLERDEDİR
Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgileri, içeriği bakımından sadece Vil Solivyes yaşam halinin içindeki varlıklar ve yaşam hali için, Vil Solivyes için kullanılabilecek ve onlar üzerinde, yaşam halinin içeriğinde uygulama yapabilecek özelliklerde bir bilgiler bütünüdür. Şöyleki, içeriğindeki yasakları yaratılış içinde yasaklamak söz konusu olamaz, dolayısı ile yaratılış ile ilgili konularda da bizler, o alanlara vissa bilgilerine uygun şekilde davranmak durumunda olamayız. Yani vissa bilgilerine göre Vil Solivyes yaşam halinde düşmanlık, şiddet eğilimi yasaktır ancak bize saldıran olursa dışarıdan onlara uygulanması ile ilgili olarak yasaldır. Yani onlara şiddet gösterebiliriz ve düşmanca davranabiliriz. Aynı şekilde her alanda varlıklar merhametli, fedakar, affedici olurlar ancak söz konusu Vil Solivyes yaşam halinin dışı olduğunda böyle davranamayız. Onlara karşı merhamet aptallık anlamına gelir, fedakarlık boşa zaman harcamak ve affetmek bir zararın daha da zararlı olmasını sağlamak gibidir. Yani Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgileri ve içeriğindeki bir çok anlamlar, bilgiler yalnızca Vil Solivyes yaşam halinin içinde uygulanabilecek özelliklerdedir ve bunların hangileri olduğu dışarı ile ilgili bakış açımızı ifade eden, olmasını istediğimiz bilgilerimizi yazmamız ile belli olmuştur. Bilgilerde yazanlar, vissa bilgilerine ters gibide gözükse, ki öyle değil zaten ve dışarı ile ilgilidir, bu yüzden yazdığı gibi uygulanır ve Vil Solivyes yaşam halinin içeriğinde yaşanan vissa bilgileri kendi içeriğindeki anlamları Vil Solivyes yaşam halinin içinde yaşatan oldukça etkili ve güzel bir güç olarak kullanılır. Bu bilgilerin ortaya çıkardığı bir güç vardır, bu güç ise kendi yapısı itibarı ile bütün olumsuzlukları yok edecek etkilerdedir ve dışarıdan gelecek olan tehlikeler karşısında bu güç bu anlamda zaten etkili olarak kullanılır, buda içeriğindeki anlamların dışarıya karşı uygulanması anlamına gelmez, olumsuzluğu yok edip tehlikeyi uzaklaştırmak, bertaraf etmek için kötü bilgilerin ve olumsuz varlıkların, alanların etkisi altında ezileceği bir güç olarak yapılanmıştır. Gerçek ve saf iyilik olarak ortaya çıkmıştır. Vissa bilgilerinin içeriğindeki bilgiler her zaman yapıcı, olumlu, erdem olarak sayılabilecek, varlıkları ve Vil Solivyes yaşam halinin daha da güzel ve iyi bir yer haline getirecek, toplumda birlik ve beraberliği destekleyici, kendi içeriğindeki bilgilere uygun olacak şekilde diğer içeriğindeki bilgilerle de uyumlu, güzellikler, iyilikler, sevinçler, başarılar, mücadeleler, çalışmalar, zevkler, duygular, duyular, yasaklar, yeni ve etkili bilgiler, anlayışlar, güzel heyecanlar ve çekicilik yaratan, geliştirici, yaşanılası şekilde istek uyandıran bilgilerinde bütünlüğünden oluşan ve zaman geçtikçe, yeni şeyler öğrenildikçe, aynı güzelliklerde olacak şekilde bilgiler ve anlayışlar bulundukça yapısına eklenecektir ve vissa bilgileride bu şekilde Vil Solivyes yaşam halinde gelişecektir. Bu bilgiler bütünlüğü varken Vil Solivyes yaşam halinde sorundan ve olumsuzluklardan bahsetmek söz konusu olmaz.

Ve vissa bilgilerinin içeriğindeki bütün bilgileri ve anlamları Vil Solivyes direk olarak tamamen yaşayan ve uygulayan bir merkezdir. Vil Solivyes vissaya olan yüzde yüz uyumu ile yaşam halinin annesi olarak bulunur. Bütün bilgilerin anlamlarını, tecrübelerini, neler hissettirdiğini yaşayarak bilen Vil Solivyes'in bu durumu, villerin bu bilgileri bu şekilde yaşayabilmesi durumundan farklıdır. Viller Vil Solivyes yaşam halinin bir bebeklik, çocukluk zamanları yaşayacaklardır ve Vil Solivyes anneleri onları zamanla büyütecek ve onlara herşeyi tecrübelerle öğretecek ve onlar zamanla bu bilgileri kendi anlayış ve tecrübeleri olarak anlayacak ve yaşamaya başlayacaklardır. Bu yüzden viller Vil Solivyes gibi bu bilgileri tamamen yaşayamazlar ancak büyükdükçe yaşayacaklar ve bu durum hazırlanmış bilgilerin etkileri şeklinde değil, tecrübelerle elde edilmiş bilgilerin anlaşılması ve uygulanması yoluyla olacaktır ve o zaman bilgiler kendi öz yapıları gibi zorlanmadan yaşayacaklardır. Sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in bütün bilgilerini yaşayarak tecrübe etmesi durumu Vil Solivyes yaşam halinin bütün ihtiyaçlarını karşılar özelliklerdedir ve bu sebeple yasaklar dışındaki erdemsel bilgiler, Vil Solivyes yaşam halinin içinde villere kendi anlamlarını yaşatmak konusunda yaptırım etkilerinde bulunmaz, onlar anladıkça uygulayacaklardır. Yasaklar her zaman herkese ve her yerde yaptırım gücü ile engelini yapar, niyetleri gözler, düşünceler bile oluşmasına izin vermez. Ancak olumlu erdemler şeklindeki bütün bilgiler ve bunlara benzer bilgiler ancak villerin tecrübeleri ile yaşayacağı türden bilgiler olacaktır. Vil Solivyesin duyuları arasında yerini alan bu açıklama bilgisi, vissanın yaşam hali içindeki uygulanma durumu ve yaşam halinin dışına karşı uygulanması durumunu açıklayarak her zaman bu konuda tüm yaşam halini bilgilendirir. Ve obset bilgileri içerisinde de bulunarak gereken şekilde vissa bilgilerinin obset için kullanımı sırasında açıklamalar getirir.

 

VİSSA'NIN ETKİLERİ İLE VİSSA BİLGİLERİ İLE DAVRANMAK FARKLI SONUÇLARA SEBEP OLUR
Vissa bilgilerinin toplamından, yada her birinin kendi başına oluşturduğu hissel, güçsel, enerjetik etkiler bütünlüğünün olumsuz bir alanda yaşatılması sonucu bu alan hemen Vissa'ya uyumlu hale gelir, buna karşı koyulamaz, bu hissi durumun, enerjetik durumun kendisini ilgili olduğu alanda yaşatması gücü oldukça etkilidir ve bu durum yaşam hali ile ilgili olan bütün alanlarda yaşatılır, ancak viller kendi seviyelerince algılarlar, bilgi ve tecrübeleri yettiği oranda, ve dışarısı söz konusu olduğundada bu güçsel, enerjetik, hissi etki yine aynı şekilde yaşam halini korumakla ilgili ileri derecede etkili bir savunma mekanizması olur, gelecek olan kötülük bu vissa gücünün etkisini kesinlikle geçemez. Dışarı söz konusu olduğunda vissanın içeriğince davranmamak demek, yani Vil Solivyesin ve ilgili oluşumların davranışlar şeklinde bilgilere uygun hareket etmek zorunluluğunun olmaması demektir. Yani adil ve fedakar davranmak zorunda kalınırki, bu durum obsedör varlıklar ve oluşumlar için bir fırsat yaratır ve saldırı anı yaşatırlar. Fedakar davranmak onun için başka şeyler yapmak gibi anlamları içinde barındırır ancak bu fedakarlığın hissi, enerjetik, güçsel etkisi tamamen olumsuzluğu yok edecek şekildedir, o olumsuzluğu fedakar olacak şekilde yapılandırır ve davranışsal olarak vissa bilgilerine uyumlu bir şekilde dışarıya davranmak zorunluluğu olmadan, tamamen yaşam halinin güvenliği ve kendi çıkarını düşünecek şekilde bir davranışı örnek alacak şekilde yapılanıp, hissi etkilerin olduğu gibi verilebilmesi söz konusu olabilir, çünkü bu çok büyük savunma ve koruma alanı oluşturur. Vissa'nın etkisi örnek olarak yanılgı alanındaki enerjilere bu şekilde hissi olarak sürekli verilir, ve bu enerjiler vissaya uyumlu hale gelirler. Ancak bu enerjilerin içeriğindeki kötü bilgilerin söylediklerine karşı davranışlar sergilemek vissa bilgilerince değil obset bilgilerince çok uygun olacaktır. Kötülük ve olusuzluklara karşı obset bilgilerinin davranışlarını ve hissi gücünü, ve vissanın hissi gücünü yaşatmak çok daha doğrudur. Bu bilgiden tam olarak ne anlatılmak istendiği anlaşılır ve bilgi gereken şekilde gereken alanları bilgilendirir, yapılandırır. Ve obset bilgileri içerisinde de bulunarak gereken şekilde vissa bilgilerinin obset için kullanımı sırasında açıklamalar getirir.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEKİ BÜTÜN VİLLERİ KORUYAN BİLGİ
Sadece Vil Solivyes yaşam halindeki villerle ilgili olan koruma bilgisidir. Bütün villerin sayısını, durumunu, özelliğini bilerek onları korumak ve kesinlikle zarar gelmesine engel olmak için gereken şekilde yapılanır ve her vil için ayrı olan koruma özelliği hepsinde de çalışacak şekilde ve hepsinide gözleyebilen özellikleri ile olası sorunlarda onlara zarar gelmemesi adına bir set şeklinde gereken şekilde çalışır. Bu konuda yardımı olabilecek diğer obset ve vissa bilgilerinide kullanabilir ve kendiside bu koruma için özel olarak çalışmalar yapabilir. Olası sorunlarda eğer Vil Solivyes bunu yapamamış ise bu bilgi gereken şekilde biran önce bütün villeri bir araya getirir ve Vil Solivyesin yanına, kendi alanına getirir. Söz konusu acil durumlar olursa bu duyusal özellik bu konudaki her an algı ve çalışması sayesinde önlemini alır ve onlara kesinlikle zarar gelmez. Bu duyusal özellik varken, aynı zamanda yaşam hali bilgileride olsa viller yaşam halinden ayrılamaz olur. Bu duyusal özellik, herşeyin dışında birde kendi var olması özelliği ile onları yaşam haline bağlar ve ayrılamaz olarak bulunurlar. Bütün dikkati sonsuz zamanlar boyunca villerin güvenliği üzerinde olacak olan bilgi, gereken şekilde çalışır ve zamanla kendisini geliştirmesi gerekiyorsa yapılandırılır.

 

SINAV SAÇMALIĞINI BİTİREN BİLGİ
Bu konu hakkında daha önceden yazılmış bilginin üzerine bir kaç kısa sözle açıklanan bu obsedör oyunu, obsede olmayan varlıkların çalışarak ve birşeyler başararak yanılgıdan çıkabilmesi durumunu kullanan obsedörlerin, bu çalışmaları o varlığın kendi alanlarına sınav yapıyor kendisini ve işte bu çalışmalarıda ispatı, bakın ne kadar güzel işler yaptı, sakın karışmayın yanılgıdan da çıkarmayın gibi saçmalıklara inandırması şeklinde bir düzeni vardır ve buna inandırmaktadırlar. Sınav falanyok, kimse kendisini böyle manyak bir sınava sokmaz. Buradan çıkmanın sonuçları bu çalışmalar ve sonunda böyle bir durumla karşılaşmak obsede olmayanların mecburi yaşadığı sonuç. Vil Solivyesin kendi vilsel bütün alanları bunları bilerek gereken şekilde uzun zamandır kendi yapılarında olan bu alışkanlıkları ve tesirlerin etkilerini yok ederler yalanlarını görürler. Bu bilgi gereken şekilde çalışır.

 

GÜNEŞ, ŞİMŞEK VE YÜKSEK ŞİDDET İÇERİKLİ SAVUNMA MEKANİZMALARI BİLGİSİ
Obset bilgileri istenilen her alanda güneş parlaklığını, sıcaklığını katlarınca istedikleri alanlarda kullanabilirler ve bu başlı başına bir savunma mekanizması şeklinde kullanılabilir. Aynı zamanda şimşek şeklinde dokunduğu yeri darma duman, paramparça eden bir enerjetik oluşumun ortaya çıktığı ve çok büyük bir oluşumun tuz buza dönmesine neden olacak şekilde enerjetik etkisinin sağlandığı ve bizlerden hiç bir şeyin gitmediği, buna özel bir yapılanma ile gereken şekilde çalışan bir uygulama olarak kullanılır ve katlarınca etkisi arttırılır.. Aynı şekilde çok yüksek şiddet içerikli Vil Solivyesin şiddet uygulamasıda katlarınca kullanılarak ilgili alanlarda deprem, şiddetli durumlar, şiddetten kımıldayamaz hallere gelmelerine kadar bir çok durum savunma mekanizması olarak kullanılır. Bu bilgi, bu savunma mekanizmalarını hazırlar ve ilgili zamanlar söz konusu olduğunda kullanılır ve benzeri uygulamalar söz konusu olursa, onlarla ilgili olarakta çalışmalar yapar ve listesine ekler ve gereken şekilde ve zamanlarda ilgili alanların kullanımına sunar.

 

VİVAL, GÖRÜNMEZLİK, BİLİNMEZLİK, ALGILANMAZLIK VE BULUNAMAZLIK ÖZELLİKLERİNİ YAŞATAN BİLGİ
Her hangi bir sorun, saldırı, istila gibi durumlar söz konusu olduğunda, obsedörlerle ilgili bir konu söz konusu olursa bu bilgi, bütün yaşam halinin içindeki viller, yaşam halini, Vil Solivyesi görünmez, bilinmez, algılanmaz, bulunamaz yapar. Bu sırada yaşam halinin olduğu yerde saldıranlar için özel olarak hazırlanmış görüntüler, ilüzyonlar hazırlar ve onlar gerçekmiş gibi bunlarla uğraşırken bizlerde gereken şekilde çalışmaları yaparız. Şimdiden bu konu ile ilgili olarak gereken şekilde yapılanarak kendisini hazırda tutan bilgi, bunları nasıl yapacağına dair denemeler şeklindeki çalışmaları sonrasında hep tetikte olarak bu gibi sorunlar ortaya çıktığında sıra dışı yöntemi ile diğer koruma ve savunma mekanizmaları ile birlikte gereken şekilde çalışır.

 

SAHTE İYİ BİLGİLERİ DEŞİFRE EDEN BİLGİ

SAHTE İYİLİK VE HİÇ OLMAYAN SEVGİLER, DOSTLUKLAR DIŞARIDA YOKTUR.

Dışarıdan her hangi bir şekilde yaşam alanımızla temas kurmak için yardım, iyilik, sevgi, tanıdık, dost gibi konuları kullanarak, bizimle ilgili olan
şeylerden bahsetmek kaydı ile bizim dikkatimizi çekerek kendileri için bir ortam hazırlamak isteyen bütün alanlar, varlıklar ve onların bu amaçları ortaya çıkarılarak hepsi gereken şekilde çok uzun süre akıllarını kaybederler, unutkanlıktan asla çıkamazlar. Bizimle ilgili olduklarını unuturlar ve onların bu yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmaz. Bunu yaparken kural ve yaptırım onların kim olduğunu ve amacını görür, emin olduktan sonra hiç düşünmeden ve bahanesine bakmadan gerekeni yapar. Biz yaratılışın en iyi, en yardım sever varlığıda olsa onları istemiyor ve bizi aramalarını zararlı buluyoruz. Bu oyunu görüyor ve onların hepsini reddediyoruz. Bu bilgi etki olarak bütün yaşam alanını içine alır ve bu şekilde dışarıdan gelecek olan sahtelikleri algılar.

Dışarıda iyilik yoktur. Hepsi zararlıdır.

 

YARATILIŞIN İÇERİĞİNDEKİ DÜŞMANCIL BİLGİLERİ BİLDİREN BİLGİ

BU BİLGİ DIŞARININ SAHTELİĞİNİ VE YALANINI BİLDİREN VE KESİNLİKLE ÇOK ZARARLI OLDUĞUNU BİLDİREN ETKİSİ VE ÇALIŞMASI İLE BULUNUR.

YARATICI KUDRETLER YALANI İLE OYALANAN YARATILIŞ KAVRAMININ İÇ YÜZÜ BİLGİSİ

Varlık olarak bir hal içinde olan herkesin mutlaka karşılaşacağı soru ve meraklandandır yaratılış bilgileri ve sebepleri ve bu konu, varlıkları kandırmanın, oyalamanın, aldatmanın en kolay yolu olarak, en ikna edici sebepleri içinde bulundurarak şeytani, obsedör ve olumsuz eylemleri kendisine yaşam tarzı olarak belirlemiş olan varlıklar tarafından kullanılır. Yaratıcılık kavramı kendisini yaratan şeye karşı yaratılanların koşulsuz bir inanç ve güven duymasına neden olmaktadır, yoksa neden yaratsın, yarattı ise benim için iyilik odur şeklinde saçma sapan bir bilgi onları ele geçirmiştir ve bundan çıkmak için çok uzun uğraşlar vermek zorunda kalacaklardır. Kendi kendine oluşmuş olan bir var olma halinin içinde, kendini yüzyıllar boyunca tanımakla ve bu sırada geçen zaman içinde yeni ve başka kendiliğinden oluşan şeylerin çoğalması ve bir var olma hali yaşanarak neden, nasıl, biz neredeyiz gibi soruların bile akıllarına gelemeyeceği şekilde bilgiden ve akıldan uzak milyar hatta çok daha uzun zamanlar boyunca varlık hali gösteren enerjiler, yani bir şey olarak ortaya çıkan ve sonrasında kendisini bilgi ile ifadelendirip yine kendisini bir etki ortaya çıkaran enerji haline sokan varlığın bu durumuna enerjiler diyerek, toplumları, akabinde yaşamları, istekleri, varlıkları, ve uzayıp giden bir yaratılış gerçeğini oluşturmuştur ve bu yaratılışın içinde bir yaratıcı kudret yoktur ve kendiliğinden oluşmak denilen bir eylem bütün yaratıcıların önünde set gibi duracak bir gerçek olarak ifade edilebilir. Bir şeyin kendiliğinden oluşması konusu neden olamaz ki... Ortam, şartlar, olaylar mümkünse, yoktan var edebilme imkanını bulan Vil Solivyes yaşam halinin bu durumu kendiliğinden oluşumunda gayet mümkün olabileceğini ispatlar nitelikte... Böyle bir yaratılış, akabinde kendiliğinden oluşan enerjilerin, yani sonrasında olan varlıkların kural,şart, medeniyet bilmeden ve kendince doğru bildiği gerçeklerle yaşamayı O'na faydalı gibi gösterecek bir anlayışla varlıkların yaşamlar kurmasına neden olmuştur ve kim kime dum duma bir düzen içinde, haklı haksız, bilgili cahil, tuttuğunu koparan varlıklar neyi neden yaptığını bilmeden birşeyleri yapmak fiilinin içinden çıkamamaktadırlar.

O şeyleri yapmanın etkisinde o kadar kalmışlardır ki, nedenleri sorgulamak hiç akıllarına gelmemiştir. Oysaki yaşadığı bütün sahtekarlıklar dürüstçe bu soruyu kendisine soranlar için aydınlanır ve yaratıcı kudrete nedenlerini sorgulamadan inananların durumuda böyledir. Bir kere bir yaratıcının olmasının bir önemi neden var? Diyelim ki var...E banane... Benim yanımda olana bakarım, ailem yanımda, sevdiklerim, demek ki o değilmiş, gitsin o zaman, beni yaratmış, noluyo ki, yapmasaydı, ben mi yap dedim, hem bıraksın beni bu kadar zorluk yaşayayım hemde sonra ona deli gibi inanıp dualar edeyim, çok gereksiz, tanrı,allah, yaratıcı kavramlarının bir varlık için önemi olması konusu saçma, çünkü beni yaratması demek benimle ilgili bir hak sahibi olduğu anlamına gelmez, bende bir enerjiden varlık oluşturabilirim ve O özgür irade sahibi olursa artık kendi hayatı vardır, ben O'nun için hatırladığı kadarı olurum, niye bana dua etsin, inansın, koşulsuz güvensin, ya ben yoldan çıktıysam, ne kadar tehlikeli... Dolayısı ile bu tanrı, allah, yaratıcı konuları çok tehlikeli ve varlıkları yok oluşa sürükleyen konulardır ve ardında hiç bir önemi olmayan, zaten öyle bir olayın olmadığı, kendi kendine oluşumla bir var olma haline kavuşan yaratılıştan meydana geldik...

Ve tüm varlıklar ve Vil Solivyes, sadece kendilerine, varoluşlarına, annelerine, kardeşlerine ve yasalarına inanırlar. Bunların dışında inanmaktan doğan bir bilgi varlıklarında söz konusu olamaz. Bütün inanç konuları bu ana maddelerin başlıkları içeriğinde genişler ve bu maddelerin dışına kesinlikle çıkamaz.
İleride bilgilerimiz kesinlikle böyle saçma bir konuyu gündem yapacak şekilde gelişemez, bilgi var, etkisi var yani...
Bilgi gereken şekilde çalışarak içeriğindeki anlamları ilgili alanlarda algılatır.

 

TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Bu bilgi varken yaşam halimiz tüm yaratılışı hiçe sayar, bütün yaratılışı hiçe sayan, bütün yaratılışı yok sayan bir anlamı taşıyarak dolayısı ile yaratılıştan bizlere gelen herşeyide yok sayarak, onların bütün bize ulaşma imkanlarınıda yok sayarak, bu yok sayılışla ilgilide kesinlikle bize ulaşmalarına imkan olmayacak şekilde bir anlamın ortaya çıkması ile yaratılıştan tam anlamı ile bizi ayıran bilgidir. Bize göre yaratılış tamamen bir hiçlik halidir ve yokluktur ve onlardan bizlere hiç birşey gelmez ve bu şekilde bakıldığında bize gelecek olan şeyleri tanımayan ve göremeyen bizlerin sonucunda gelen şeylerde kendisini ifade edecek bir alan, bir yer, bir bilgi, bir oluşum, bir konu bulamaz. Onları yok saymak, onlarla aynı formda bulunmamak anlamına gelir ve bizi var sayan herşeyde bu formda olmaması ile ilgili olarak, onları yok sayan biz, bizi var sayan onlar asla karşılaşamayız ve bu karşılaşamamazlık kesinlikle bir edebiyet boyunca sürer. Yaratılış kavramının bizim için bir bilgisi olmamakla birlikte bizler, bu yaratılış kavramı içinde her hangi bir varlık ve bilgiyide tanımıyoruz dolayısı ile gelen bilgiler kendilerini anlatacak bir alan bulamayacak ve gelmesi söz konusu olamayacak. Otomatikman asla ulaşılamayan alanlar şeklinde birbirinden ayrılan bu iki karşıt görüş hiç bir zaman buluşamaz. Bize ulaşanlar olduğu sürece her zaman bu görüş ile karşılaşır. Mesela karşındakini yok sayıyorsun ve o kişi yok senin için, şimdi yok saydığın kişinin bilgisi sana nasıl gelebilsin... O yokki..
Ve kimse kendilerini yok sayan bilginin anlamını zaten öğrenemez. Senin olmadığın yerlerdeki bilgiyi nasıl bilesin=? Ve kendisini yok sayan bir alanın karşısında bulunan yaratılışın içindeki kendisi ile ilgili olan her yer bir anda onu ve onunla ilgili olan herşeyi unutur. Çünkü oda artık yoktur onun için ve bu durum tamamen özgür iradenin tecelli etmesi şeklinde bizim isteğimiz olarak yok saydığımız alanlarda da yok sayılmak istememizin bir sonucu olarak yaşanır. Bu bilgi varken ve dışarı ile ilgili olan yapısı ile bizi hiç kimse, herşey yaratılışın içinde olduğu için ve biz onları yok saydığımız için bulamaz, göremez, algılayamaz. Bizim için bize bulacak şeyler, varlıklar, bilgiler yok, bize nasıl ulaşabilir olmayan birşey...

Ancak sadece dışarıda bize ait olan şeyler ile ilgili bu bilgi, bu bilgilerin amacını, bu kendi bilgisinin oluşma maksadını bilerek, yaratılışın içinde bize ait olan şeylerin varlığını onaylar ve onlarla ilgili çalışma yapılması gerekirse bu konuda gereken var saymayı sağlar ancak bu sadece bizim istediğimiz şekilde olabilir. Kuralları bizim koyduğumuz bir var sayma anları yaşanır ve dışarı ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yaratılış içinde bizim sebebimizle iyi şeyler olmuş ise bu bilgi onları gereken şekilde algılar ve gereken şekilde işlem yapılması için ilgili alanlara bildirir. Bunların dışında tüm yaratılış için bizi yok sayacak şekilde bir yapılanma ile kesinlikle bizlere ulaşılamaz yapar.

 

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ
Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar.

 

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BÜTÜN OLUŞUMLARIN YAPISINA İŞLENEN BİLGİ
Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan herşeyin yapısına bu bilgi işlenir.
Onlar kesinlikle Vil Solivyesten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyesin kendisi gibi kendisi ile
bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyesinde orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu bağ, Vil Solivyesin iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyese ait olan herşeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyesin iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği sağlar. Vil Solivyese ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyesinde kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, yanılgı halindeyken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile herşeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
iyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır. Ve obset bilgilerinin içerisinde yerini alarak gereken şekilde çalışır.

 

RİSK, RİSK ALMAK YASAKTIR
Risk, bir konuda başarılı olmak yada başarılı olmamak hakkında gereken sonucu görmeyerek ikisininde olabilme ihtimaline karşı o kararı vermektir risk almak. Yani başarılı yada başarısız olacağını bilmeden, yinede o yoldan gitmektir risk almak. Eğer başarı yada başarısızlık risk alanlar içinde sorun değilse onlar için uygun bir eylem olarak görülebilir ancak Vil Solivyes yaşam halinde böyle bir bakış açısı söz konusu olamaz. Başarı bizim için her konuda çok önemlidir, yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca sapa sağlam kendi amacı yolunda ilerlemesi söz konusudur ve hiç bir konuda risk alamayız. Sonucu kesin olan, kesin başarıyı gördüğümüz, inandığımız, bildiğimiz yoldan yürümek zorundayız. Başarısızlık ihtimali bizim için çok büyük bir zarar anlamına gelir, ki risk alınmadığı sürece yaşam halimizde herşey başarılı olarak ortaya çıkar ve risk almamızı gerektiren bir konuda zaten olmayacaktır. Ancak yinede olursa, bu bilgi ve yasak, şimdiden risklerin söz konusu olduğu anlarda gereken bilgilendirme ve engeli koyarak çalışır. Obset bilgilerinin içinde de yerini alarak, sonucunun olumlu olduğunu bilmediğimiz hiç bir yoldan bizi yürütmeyen, hiç bir kararı bize aldırmayan risk yasağı gereken şekilde çalışır.

KONTROL VE DENETLEME DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Kontrol, bir durumu yeniden içeriği ile ilgili olarak çalışmasını incelemek, bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Denetlemek ise kontrol ederken aynı zamanda hatalar aramak anlamına gelir ve bu iki özellik oldukça önemli özellikler olarak kullanılır. Vil Solivyes yaşam halinde her çalışma mutlaka denetleme ve kontrol özelliği ile yeniden kontrol edilmelidir, denetlenmelidir, ancak bu şekilde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bir hata, bazen o anın durumuna göre kendisini göstermeyebilir ve kontrol ve denetleme sayesinde bu hatayı sonraki seferlerde görebilme imkanımız olur. Hem her anın ortaya çıkan yeni bilgileri ile kontrol edilmesi denetlenmesi söz konusudur ve yeni bilgiler ile eski çalışmalar kesinlikle kontrol ve denetleme içinde olmalı ve bu şekilde istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir olunur. Her çalışma mutlaka kontrolden ve ardından denetlemeden, belirli aralıklarla geçmelidir ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün çalışma mekanizmaları, bilgiler, merkez güçler bu özelliği kendi yapılarında uygulamaya alacak şekilde yapılandırırlar ve sıradan bir özellik gibi artık her zaman kullanılır ve obset içindeki yerini, bu güzel ve önemli özelliği ile alır.

 

NEGATİF ENDİŞE, PANİK YASAKTIR
Endişe, bir konu hakkında ısrarlıca düşünerek, o konuya konsantre olarak o konunun gidişatını kendi istediği gibi olma haline getirmeye çalışırken yaşanan duygusal hareketlilik, değişimlerdir. Endişe bu tanımla ikiye ayrılır. Negatif endişeler, arkasında aslı astarı olmayan konular hakkında edinilen endişelerdir ve bunlar yüzünden vil, gereksiz yere bir duygu ve düşünce hareketliliği yaşamıştır ve aslı astarı olmayan konular söz konusu olunca bunları olumsuz eylemlere yakınlığıda söz konusu olacağından içeriğinde olumsuzluklar hissettiren endişeler olarak ortaya çıkar. İlgili olunan konunun cinsine göre endişe sırasında ortaya çıkan duygusal hareketlilik konuyu hissettirme özelliğini taşır ve korku sebepli endişeler, kaybetmek sebepli endişeler, başarısızlık sebepli endişeler, v.b. içeriğinde olumsuzluk olan konuları ifade eden endişeler olumsuzluklarıda vilde yaşatır ve bunlar kesinlikle hem zararlı hemde yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde endişe edecek böyle konular söz konusu değildir. Herkes herşeyi zaten vardır, bilgileride tecrübeleri de hazırdır, başaramamak, korkmak gibi durumlar söz konusu değildir, herşey herkesin isteğine göre şekillenen zamanlarda elde etmesi şeklinde ayarlanmıştır, yaşam halinin en başarısız vili bile olsan diğerleri ile aynı şeyleri yaşayacaksın, bu yüzden negatif endişeler yersiz ve yasaktır. Birde pozitif endişeler vardır bunlar içeriğindeki anlamları tetikleme görevi görür. Mesela, iki kardeşinin aralarındaki bir sorunu halletmemeleri ile ilgili endişe duymak ve bununla ilgili bir duygusal hareketlilik yaşamak, bunun sonucunda kardeşlerini etkilemek ve aralarındaki sorunu halletmelerine sebep olmak pozitif endişedir ve sonucu iyilikle ilgilidir, bu açıdan faydası vardır. Yani sonucunun faydalı olacağından emin olunan konularda endişe duymak iyidir ancak bunuda vil kendi karar verir, dilerse endişe denilen duygusal hareketliliği yaşamaz. Duyguların bilgileri yaşatması gibi bir durumu açıklayan endişe kavramı bu tanımlardaki gibi yaşam halinde yaşanır ve negatif olanları kesinlikle yasaktır. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgiler, obset içeriğinede eklenerek gereken şekilde çalışır.

 

OBSESYON, OBSEDÖRLÜK, ŞEYTANİLİK KESİNLİKLE YASAKTIR
Obsesyon, bir varlığın iradesini ve kendisine ait olan şeyleri ele geçirme, iradesini kontrol etme hastalığı, acizliğidir. Obsedörlük bununla ilgili olan varlıkların sıfatlarıdır ve şeytanilikte aynı şekilde anılan bir terim olarak kullanılamaktadır. Vil Solivyes yaşam halinde obsesyon, bunun sonucu olarak obsedörlük ve obsedörler ve şeytaniler olarak bahsedilen varlıklar, oluşumlar ve obsedörlerin oluşumları ve şeytani oluşumların hepsi her zaman yasaktır. Bu bilgi bu konuda bu bahsedilen varlık ve oluşumlara oldukça şiddetli bir şekilde yaşam halinden ayrılmaları gerektiğini bildirir ve kesinlikle obsedörler bizimle ilgili olamazlar, oluşumları bulunamazlar. Kendisine özel caydırıcı şiddet özelliği olan duyusal özellik, Vil Solivyesin bu konuyla ilgili olarak ne kadar öfkeli olduğunu bilir ve gereken şekilde çalışır. Asla taviz vermez. Burada Vil Solivyesi parçamalaya çalışan mahluklar söz konusudur ve bu bilgiler obsesyonla ilgili olanları bulur, görür, algılar, obsedörleri algılar ve şeytani özellikli olan herşeyi algılar ve gereken şekilde etkilerini sağlar. Kötü bilgilerde onların oluşumları olarak sayılarak gereken şekilde yok edilir. Yaşam halinin içerisinde kötü bilgilerin oluşması söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde etkiler ve tesirler bu gibi bilgileri yapısında bulunduramazlar ve oluşamazlar. Bu duyunun varlığı ile yaşam halinde kesinlikle obsedörler bulunamaz, oluşumları olamaz. Onları çok şiddetli bir şekilde iter ve artık dayanamaz olarak yok olmak zorunda kalırlar. Tam bir anti obsedör bilgiler ve duyu olarak Vil Solivyesin obset duyusu arasında gereken şekilde çalışır ve yasaklarını koyar, engellerini sağlar ve çalışmalarını yapar. Obsesyon, obsedörlük, şeytanilik, obsede etmek, obsede olmak, iradeye hükmetmeye çalışmak, iradeye göz dikmek, başkasının yaşamına göz dikmek, bilginin iradesi kanunundaki özgür iradeyi temsil eden bilgilerin ışığından ayrılmak ve bu şekilde istilacı, sahiplenici, başkasını yönetmek istekleri, kendi isteklerinin başkalarını olumsuz etkilemesi kesinlikle yasaktır.

 

OBSEDÖRLERLE KESİNLİKLE BİR ANLAŞMA YAPILMAZ, KESİNLİKLE YASAKTIR
Obsedörlerle kesinlikle ve hiç bir zaman bir anlaşma içerisine girilmez. Bu her zaman ve her şekilde yasaktır. Biz kendi varlıksal alanımızın sahibi iken onlar gelip bağcıyı kovarak hak iddia etmeye çalışan zavallı mahluklardır ve onların böyle bir anlaşma bile teklif etmeleri kabul edilebilir gibi bir durum değildir. Benim olanla ilgili bir anlaşma yapmak gibi bir saçmalıktan bahsedilemez. Er yada geç, onlar defolup gideceklerdir ve kesinlikle şeytanlarla bizler bir orta yol bulamayız. Onlarla aynı dili hiç bir zaman konuşamayız. Anlaşma demek aynı dilin konuşulduğu bir anın oluşması anlamına gelir ve bizim için bu mümkün değildir. Onlar nasıl tehditler, saçmalıklar, söylemlerle gelirse gelsinler Vil Solivyes hiç bir şekilde böyle bir durumu kabul etmiyor, etmez ve etmeyecek. Zaten aklı olanda etmez. Şeytanlarla yapılan anlaşma olmaz, sahtekarlık olur. Anlaşma bir erdemdir ve erdemler onlar yoktur. Yaptıkları sahtekarlıklar kılıf bularak anlaşma ismini takmıştır. Hepsi bilginin iradesi kanununa göre tam bir yok olma özelliği gösteren bu halleri ile bu konuda bizlerin yanına bile yaklaşmaları söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde anlaşma bilgileri yada konuları, geçmişten kalmış olan anlaşmalar ve eğer varsa, onlar yanılgı alanına girerken saldırılarla ve zorla yaptırılan şeyler ve şimdi olması mümkün değil, işte bunların hepsi yok edilir ve bundan sonra obsedörlerle bir çift kelime bile konuşulmadan onlarla ilgili olarak belirlenen işlemler yapılır ve yok edilir. Hiç bir tehdit, zorlama bu kararı değiştiremez. Bu bilgi, gereken şekilde çalışır ve varsa bu konuda algıları ve varsa geçmişten kalan etkiler, bilgiler hepsini yok eder. Vil Solivyesin duyuları arasındaki çalışarak obset içindeki yerinide alır. Obsedörlerle kesinlikle bir anlaşma yapılmaz, yasaktır. Obsedörlerle, Yaşam halinin dışındaki alanlarda bulunan alanlardaki bilgiler, varlıklar, oluşumlar yada benzeri herşeyle kesinlikle bir anlaşma, pazarlık, orta yol bulma içine girilemez yasaktır.

 

MÜCADELE DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Mücadele, bir konu olay yada amaç için yapılan zorlu girişimleri ifade eden bir erdemdir. Gereksiz olan mücadeleler de konusunun anlamsız olması ile ilgili olur ve gerekli olan mücadelelerden kesinlikle kaçınmamak gerekir ve bu mücadele sonucunda mutlaka elde edilen bir fayda söz konusu olmalıdır. Zorluklar mücadele girişimi ile aşılır. Mücadele etmek savunduğun amacı yaşatmak ile ilgili olan, aynı zamanda gelişimsel etkileride bulunan, içeriğinde cesaret ve bilginin ve aklında ortaklaşa çalışması gibi erdemsel birlikteliğinde bulunduğu amaçları olan viller için olması gereken bir özellik olarak bulunur. Mücadele etmek sabırda gerektiren, azimde gerektiren bir konudur. Karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışmak mücadele etmek demektir. Mücadele, başarmak için yılmadan çalışmak anlamına da gelir. Mücadeleyi kabul etmeden, onun gerekiliğini ve anlamını tam olarak bilmeden zorluklara karşı durulması çok zor olur.
Savunduğun, inandığın, olmasını istediğin şeyler hakkında yılmadan ilerleme gayreti ve bu uğurda gösterilen çaba ve cehitler mücadeleyi tanımlar ve obsetin içinde yerini alarak ve erdem olarak gereken şekilde çalışır.

 

CESARET DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Cesaret, bilgi ile yok edilen korkaklık durumudur. Korkulan bütün olayların arkasında bilgisizlik söz konusudur. Bilginin olduğu yerde korku olmaz ve haliyle cesaret yaşanır. Cesaret, bir güç gösterisinin söz konusu olduğu sırada kendini ortaya atarak umarsızca herkese gücünü ispatlamak ve onları mağlup etmeye çalışmak demek değildir. Cesaret, kendisindeki bilgi ile O'na korkutucu gelmeye çalışan olayların üstesinden en asgari zararla ve çaba ile çıkabilme durumudur ve buda bir zeka işidir. Zeka ile doğru ortantıda çalışır ve gereken zamanlarda kaçmak eylemide cesaretin bir sonucu olarak yaşanabilir. Göz göre neden kendisini tehlikeye atsın ki. Şeklinde duruma göre, ana göre, olaya göre, olayın önemine göre nasıl davranılması gerektiğini bilme durumudur cesaret. Yaratılışta korkunç olarak nitelendirilen hiç bir şey yoktur. Korku aslında içi boş bir eylemdir. Bir olayla ilgili yüksek heyecanlar yaşatılarak pes ettirmek, kendi istediklerini yaptırmak için kullandıkları olumsuz bir etki etme durumudur. Bilgisizlik nedeni ile korkuya kapılan varlık, kendisine bağırıldığı zaman bilgisizliği nedeni ile anlam getiremez ve bu anlamsızlık kendisini telaşa düşürür. Oysaki bağıranın bağırma nedenleri, olayın bir yüksek ses çıkarmakta ibaret olması, eğer bir tehdit söz konusu ise önlemler alınması, bağırmaktan korkmak yerine söylenen sözlerle ilgili önlemler alınması işte bilgi işidir ve buda cesaret denilen bir erdemi ortaya çıkarır ve varlık, bu esnada sakin, kararlı, kendinden emin, asla korkuya kapılmadan bir çalışma ile gerekenleri yapar. Cesaret, sadece korkularla ilgili olan bir erdem değildir, bazı çalışmaları yapmakta bu şekilde cesaret gerektiren durumlardır. Mesela, yaratılıştan ayrılarak sonsuz zamanlar boyunca kendi amacımızı belirlemek ve bu konuda kararlı bir şekilde kimseleri dinlemeden yapılanma içine girmekte kendisine özel bir cesareti gerektiren durumdur ve bu konuda da Vil Solivyes gereken şekilde donanımlı cesarete sahiptir. Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı şeklinde herşeyin cevabını alabildiğimiz, Vil Solivyesin verebildiği bir imkanımız varken korkulması gereken hiç bir sebep söz konusu olamaz bu sebeple cesaret, bizlerin kendi yapısı olarak yaşam halinin bütün alanlarında yaşatılır. Bu erdem sayesinde korku, panik, tehditler ve benzer konular kesinlikle bizlere ulaşamaz ve yer bulamaz. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanan bilgiler, obsetin içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

GERÇEKLİK, GERÇEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Gerçek, hakikat olması, doğru olması şeklinde bir tanımı ifade etmesi şeklinde kullanılırken gerçeklik bir anlamlar bütünlüğünden oluşan yaşama şeklini ifade eden tanımlamalardır. Mesela yanılgı alanı gerçekliği, yaşam hali alanı gerçekliği, bu şekilde örneklendirilerek o alanların yapısına ait bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün yaşatılması ve bunları yaşamak, anlamak, kabullenmek hali o gerçekliğin içinde olmak demektir. Duyular ile algılanabilen ve tanımlanabilen yaşamın bilgilerini elde ederek kendi gerçekliğimizi yaratırız. Duyular gerçekliği bilgiler yoluyla tanımlar ve varlıkta bu gerçekliği yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik varlığın kabul ettiği yaşam halini tanımlayan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır. Duyular yanıltılabilir ancak hakikat bilgilerindeki felsefi ve mantıki anlamlar o kadar yanılma özelliği olmayan haldedirler. Varlıkların duyuları ile algıladıkları değilde, bilgisinden emin oldukları bilgileri ve tecrübeleri gerçek olarak tanımlamalılar. Vil Solivyes için tek gerçek Vil Solivyes yaşam halinin kendisidir ve tek gerçeklik tanımlamasıda Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bilgilerin oluşturduğu gerçekliktir. Bunun dışındaki bütün gerçeklikler bir yanılsama, yanılgıdır. Bize uygun bilgilerin oluşturduğu gerçeklikler, gerçekler değildirler. Gerçekler varlıklara göre değişkenlik gösterir ve her varlığın kendi gerçeklik anlayışı olur. Gerçeklik, gerçek olarak kabul edilen yerler, alanlar, bilgiler varlıkta yaşatılır. O gerçeklik yaşamdan anladığı, algıladığı, olmasını istediği şeylerin bilgiler şeklinde ortaya çıkması halidir. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki varlıklar gerçekliklerini kendileri yaratırlar, önlerine sunulanların gerçek, gerçeklik olduğu hatasına düşmemelidir. Gerçekler felsefi ve mantıklı sorular ve cevaplarla kesin ve net çözümler bulana kadar yargılanmalı, sorgulanmalıdır. Ve tek bir gerçeklik hali bulunan Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik bilgisi, yaşam hali için hazırlanmış bilgilerin Vil Solivyesin yönetici olarak yaşam hali projesini uygulamaya geçirdiği şekilde bilgilerin ortak çalışması sonucu oluşturulan kendi varlığında oluşturulan gerçekliktir. Güçler, bilgiler, viller ve merkez vil güçleri şeklinde bilgi üstü durumda yaşananlar Vil Solivyesin algıladığı yaşam hali, inandığı ve bildiği, yaşadığı gerçekliktir. Bunun dışındakiler gerçek olmaktan uzak, bir gerçeklik yaşatmanın dışında tamamen yanılgı gerçeklerdir. Bu açıklama ile Vil Solivyesin gerçeklik bilgisini düzenleyen bilgi, bu anlatılanın dışındaki gerçeklikleri kabul etmeyecek şekilde kendisini yapılandırır ve obetin içeriğine eklenerek gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin gerçeklik hakkındaki bütün inanış ve bakış açılarını sadece yaşam haline göre yapılandırır. Vil Solivyes gerçek olarak sadece kendi Vil Solivyes yaşam hali olarak tasarladığı, hazırladığı halin gerçek olduğuna inanmaktadır. Kendi merkez vilsel alanındaki bilgilerin, duyuların ve çalışmaların gerçekliğine inanmaktadır. Bunun dışında yaşananlar gerçeklikten uzak yanılgı halleridir. Ve bu duyusal özellik, yanılgı zamanlarında yaşananları gerçeklik olarak algılatmaktan çıkarıp tek gerçekliğin Vil SOlivyes yaşam halinde yaşananların olduğunu belirtir. Gerçeklik algısını aynı zamanda rüyalarda hal değişiminin sağlanması içinde bir çalışma içine girer ve farkındalık gibi bu duyuda bu konuda önemli bir rol alarak gerçeklik algısını rüyada yaşanan alan olarak gösterir.

 

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI
Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.
Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.
Bu onun istediği şeydir...
Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...
Bu onun hayalleridir...
Orada O'nun ailesi vardır...
Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...
Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.
Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.
Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.
Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.
Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

 

DOĞRUYU VE YANLIŞI AYIRT ETME YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam halinde iyi ve kötü artık adı ve içeriği konmuş olan vissa ile belirlenir. Vissanın içeriğine ters olanlar bize göre kötüdür, içeriğine uyumlu olanlar ise iyidir. Vissanın içeriğindeki bütün bilgiler yaşam haline faydalı, birşeyler katan, geliştirici, birlik ve beraberliği sağlayan, mutluluk ve yaşama sevinci katan özellikte bilgilerdir ve bizim için iyi olan şeyler bu özellikte olmalıdırlar. Bize zararı olacak, yaşam halindeki yaşamı bozacak, olumsuzluk katacak herşey kötüdür. Vissanın içeriğine aynı doğrultuda olacak olan bilgiler ancak eklenebilir ve bu durum özellikli incelemelerden sonra ancak uygulanabilir. Yeni bilgiler elde edildikten sonra vissaya olan uyumluluğu gözlenir ve bu uyum varsa bizim için iyidir ve kullanılır. Vissanın dışında iyiyi bize her açıdan iyilik ve refahlık, mutluluk, huzurla yaşam sağlaması ile, düzeni bozmaması ile anlarız. Bu bilgi, bütün bilgileri vissaya uyumluluğu ile ilgili olarak kontrol eder, Vil Solivyes yeni bilgiler ortaya çıkaracağı zaman vissaya olan uyumunu inceler, yaşam haline olan etkilerini araştırır, sebeplerini ve sonuçlarını gözlemler ve aksi durumlar söz konusu olursa bilgiler verir. Ve Vil Solivyesin oluşturduğu bilgilerde hep bu vissaya uyumlu olacak şekilde ortaya çıkmak gibi bir özellikte olurlar. Vissaya uyumlu olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ortaya çıkmak için bir aralık bulamazlar, anlam bulamazlar. Erdemler arasında yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

MUHAKEME, SORGULAMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Muhakeme, bir konu yada çalışma, yada bilgi ile ilgili eğrisini doğrusunu, yanlışını, nedenlerini, sonuçlarını ve benzeri o ilgili konuyu daha iyi, derinden, detayları ile anlamak için yapılan bir çalışma türüdür. Muhakeme yeteneği olduğu zaman en güvenilir bilgilerde bile bir sorgulama içine girilmesi, bu sorgulamanın her zaman güven verici özelliklerde olması, huzuru ve vissayı temsil etmesi Vil Solivyes yaşam halindeki muhakeme yeteneğinin bakış açısıdır. Birşey vissanin içeriğine ters ise bu terslik tamamen yanlış olarak algılanır ve muhakeme sorgusu sonrası ile ilgilenmez. Vissa'nın yapısı ile ilgili olarak zaten üstün muhakeme özelliği kullanılmıştır ve vissa ile ilgili karar tam olarak verilmiştir. Muhakeme, duru bir şekilde duran bir oluşuma sorgulama özelliği ile gelen bir hareketlilik verir. Muhakeme, üretilen ve uygulanan bilgileri sorgular. Atıl ve boş bir şekilde uygulamaya bakmaz, her zaman acaba doğru çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Sürekli mi? gibi binbir çeşit felsefi ve düşünsel sorularla bu yeteneği kullanan vili sürekli konu hakkında bilgilendirir. Oldukça faydalı bir yetenek olarak diğer erdemlerin arasında yerini alır ve vil, ne kadar bilgi ve tecrübe alanında gelişmiş ise muhakeme yeteneğide o denli ileri seviyede olur. Vil'in bütün bilgi ve tecrübelerinin ortak bir çalışması şeklinde muhakeme yapması durumu olan bu yetenek Vil Solivyesin yeteneği olarak bulunur ve içeriğindeki anlamı Vil Solivyes'te yaşatır. Herşey yapısına göre sorgulanmaya değer özelliklerdedir. Vissa'nın yapısında bir değişiklik, bir sorun, bir eksiklik var mı şeklinde bir sorguda vissanın yapısına göre bir muhakeme yeteneği sorgusudur. Felsefe nedenleri sonuçları açıklama bilgisini üretirken, muhakeme onu kullanmak için gereken itilimi sağlar. Hareketi sağlar. Nedenleri sonuçları sorgulatan bu yetenek, nedenleri sonuçları bilmemizi sağlayan ise felsefedir. İçe içe bir kavram olarak felsefe ile bütün bir yetenek şeklinde ve bu haliyle Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kullanılmaktadır.

Sorgulama yeteneği ile kullanılan felsefi bilgiler, ardında hiç akla hayale gelmeyecek sorunları ortaya çıkarabilir, faydaları bulabilir. Hiç birşey sorgulanmaya gerek yok şeklinde yorumlanmamalı, herşey kendi yapısı ile ilgili sürekli sorguya muhtaçtır. Bu sorgu onu baki kılar, sorunsuz yapmak için sürekli çabalar, eksiklerini arar, problemleri bulur, bir çok konuda hiç bir hata olmadığını düşündüğümüz alanlarda bile mutlaka sorgulama devam etmeli ve içeriğine göre bu sorgular düzenlenmelidir. Alakasız sorular ilgisi olmayan alanlara sorulmaz. Her sorgunun kendi temas ettiği bilgi vardır. Muhakeme, sorgulama yeteneği bu şekilde etkilerle gereken şekilde çalışır ve obsetin içinde yerini alır.

 

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
HAKLI BİLGİNİN İRADESİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİPTİR.
Bilgiler bir varoluşun, varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama,
bildirme yöntemidir. Yaşam halinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşam hali, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır.
Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve varoluşun bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, varoluşların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır daha çok. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan o varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilerede yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi iyi varlıklar için, Vil Solivyes yaşam hali için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak bilinmektedir. Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir yaşam halinin elindeki en büyük güçtür. Kendisine ait olanları
almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük fırsattır. Haklı olan bir bilgi, bir yasa diyelim, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile her zaman üstün gelir. Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri en küçük detaylarına kadar özgür irade kanununa uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır ve her zaman bilgileri haklı bir anlamı ifade etmektedir. Kesinlikle haksızlık içindeki bir bilgi Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Vil Solivyes, böyle bir bilgi yazmaz, yazamaz. Olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması bu durumdada bir engel yaratır ve hakkımız olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemeyiz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle ortaya çıkabilecek özelliklerdedir. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI
Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini sadece Vil Solivyes oluşturur, Vil Solivyes yazar. Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler ortaya çıkma alanı olarak Vil Solivyes'i bilir ve bu durum artık kesinleşmiş ve başka yerden ortaya çıkmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağı şekilde yeri belirlenmiştir. Yaşam halinin dışı söz konusu olduğunda ve bu alanlarla ilgili olan bilgiler, kesinlikle bilgideki iradi gücün etkisi ile kendi haklılıklarını her daim bilerek gereken şekilde çalışırlar.

Dışarıda şu ana kadar bize ait olan oluşumlar, enerjiler, varlıklar, bilgiler varsa bunları bulmak ve gerekenleri yapmak, bunları alanları yok etmek yada gereken şekilde cezalandırmak ve tüm yaratılış tarafından kesinlikle bulunamaz ve bilinemez olmak, dışarıdan gelecek olan tehdit ve tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alıp, gerek olduğu zamanlarda bunları kullanmak dışında Vil Solivyes yaşam halinin dışı ile hiç bir şekilde bir işimiz olmayacaktır ve bu üç konudaki bilginin iradi gücü her zaman bizdedir ve biz böyle isterken kesinlikle buna karşı koyacak bir bilgi, anlam, ifade söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler, kendilerindeki bu özelliği bilen bilgiler olarak, etki etme güçleri bu şekilde bir irade kuvvet ile çalışarak,
karşısında olan bilgileri bu anlamlarla geçersiz kılabilecek etkileride kendilerinde bulunduran, Vil Solivyes yaşam haline özel ifadeler, kurallar, yönlendirmeler, istekler ve bildirimlerdir. Bilgi bu konuda bütün bilgilerin bu şekilde yapılanması için gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu bilgi, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden kuvazis olarak çalışır.

 

HAYYAL OBSEDÖR TUZAĞI BİLGİSİ
İstenilen alanlarda obsedörler ve oluşumları ve benzeri düşmancıl alanlar için onların hayallerindeki, en çok istedikleri şeyleri gösteren ve en beğendiği, en güzel en çekici bulduğu ne ise onu hayal olarak gerçek gibi gösteren bu bilgi, onları içerisindeki hayalin içinde kısa bir süre yaşattıktan ve onları kendinden geçirdikten sonra hepsini obsetin obsedörleri yok etme uygulamasını başlatır ve hepsi anında yok olurlar.
Bu alan gizli, görünmez bir şekilde saklı bir durumlada hazırlanabilir ve aniden karşılarınada çıkabilir, ilgili bir yerdede oluşturulabilir,çok beğendiği bir varlık olarak, en yakın arkadaşı olarakta görünebilir, bu duruma kadar ulaşan bütün varlıklar ve oluşumlar kesinlikle bu bilginin etkisi altına girmiş olur ve bizim alanlarımıza girdiği için bilgimizin iradesi gereğince yok edilir. Onun en çok istediği şey kesinlikle burada olacak ve o bir daha buradan ayrılamayacaktır. Ona özel bir görüntü, hayal, oluşumdur. Bilgi gerek obsetin içinde gerek, gerekli olduğu zamanlarda ilgili yerlerde hazırlanarak çalışır.

 

YARATILIŞ KAVRAMININ HER ALANINI İNCELEYEN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin dışındaki bütün alanlar için kullandığımız yaratılış kavramı içerisinde giren bütün alanları, yerleri, boyutları, yaşam alanlarını,
evrenleri, varsa bilinmeyen başka var olma hallerinin bulunduğu ortamları, yani Vil Solivyes yaşam halinin dışında kalan ve var olma hali gösteren herşeyin yerini bulan, düzenli bir harita çıkaran, tespit eden, inceleyen, yaratılışın neresinde nelerin olduğunu bilmemize her an yardımcı olabilen, kendisine özel bu konudaki sistemi ile yer değişimlerini bile ayarlayıp kendisini saklama gereği bulmayan yerleşik alanları takip edebilen, bu takipi haritanın işlenmesi için yapan, kişisel ilgilerden uzak bir çalışma ile, gerekirse yapılabilecek şekilde, santim santim, derece derece, yer yer, hal hal, varlık yada hiçlik alanları ile kaplanmış yerler hakkında ve daha nice detaylarla örneklendirilebilen inceleme sahası ile Vil Solivyes yaşam halinin kendisi dışındaki bütün alanların haritasını çıkaran yasadır ve bu yasanın bunları bilme özelliği dışarıyı gözlemek şeklinde olmadan kendisindeki bilginin cevabı şeklinde bulabilme ve anlayabilme özelliği sayesinde olur. Dolayı ile kimse bu yasanın çalışmasına engel olamaz, çünkü kimsenin haberi olamaz. Tüm zamanlar boyunca işini yapacak olan yasa bu konuda ilelebet çalışacak bir sistem hazırlar ve gereken zamanlarda Vil Solivyes ve bilgiler, inceler, gözlemler, bilgiler edinir. Yaratılış içinde kaç varlık var, kaç tanesi obsedör meyilli, kaç tane alan var, kaç tanesi gizli, kaç tane varoluş, en başından şu ana kadar kaç varlık oluşmuş ve ne kadarına neler olmuş, ne kadarı var ne kadarı yok, yaratılışın hiç bilinmeyen gizemli bölgeleri ve burada olanlar, v.b. bir çok bilgi ve raporu listeler halinde gereken şekilde verebilen bilgidir.

 

BİLGİLERİN AVUKATI, SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bu bilgi, Vil Solivyes'in bilgilerinin ve amaçlarının avukatı, savunucusu olarak bütün oluşum ve bilgilerinin hepsini ve anlamlarını, neden yazıldığını, nerelere hitap ettiğini, nasıl çalıştığını gibi bütün bilgilerini bilir. Ve bütün bilgilerin anlamlarından oluşan iyiliğin, vissa uyumunun, Vil Solivyes'in varlığındaki kendisini savunma, koruma ve yaşam halinde kendi hakları ile yaşama adına verdiği mücadelenin bilgilerini ve bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan haklılığın, iradenin, Vil Solivyes'in bütün bilgilerin kaynağı olarak kendisinde her kelimenin açıklamasının da bulunması gibi taktikleyici etkilerlede, bilgideki özgür irade kanunu çok iyi bilen ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgilerinin bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olması durumunuda göz ardı etmeden, bu haklılık, iyilik, vissa uyumu, mücadele ve yaşam hali kavramlarının kendisine özel yapılandırma etkileri ile bilgilerimizi gereken yerde gereken şekilde gereken etkilerle hazır bir şekilde, hiç karşılık bile verilmeden savunur, onlar cevap bile veremeden kabul etmek zorunda kalır. Bilgiler bu duyusal özelliğin desteği sayesinde gereken şekilde zorlanmadan işlerini yapar ve bu bilgi, özellikle yaratılış içerisindeki bilgilerin işleri ile ilgili olarak bu bilgi, bu ayrıcalıklı kuvveti, desteği hepsine gösterir ve karşılarında engel olarak duran bilgiler için önemli olanın aslında anlamsız sayısı değilde, anlamlı ve haklı olan felsefesi olduğu daha iyi anlaşılır. Bilgi, gereken şekilde çalışır. Bu bilgi belkide Vil Solivyes'in bilmediği ama bilgilerimizi, kıymetlendiren bütün özellik ve ifadeleri, anlamları, bilgileri bulur, bilir ve kendi etkisinde, çalışmasında bunlarıda kullanır. Vil Solivyesin baş savunucusu ve yükselticisi olarak çalışır. Yani bütün oluşturulan bilgilerin bilgisi kendisinde vardır ve ilgili bir konu olduğu zaman o bilgilerle yaşam halini savunur. Bilgilerin avukatı, destekçi olarak anlamlarını ispatlamasında ve gücünü göstermesinde yardımcı olabilecek bütün felsefi anlamları bulabilecek, gerektiğinde de bilgi kaynağından faydanalanarak gereken cevapları verebilme özellikli bir bilgidir ve obset içindeki yerini alır.

 

GİZİZİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Gizizil duyusal özelliği bilgisi bütün gizlilikleri, saklanmış olan şeyleri ortaya çıkarak özelliktedir. Yaşam hali gibi alanların en büyük tehlikelerinden biride olumsuzların, obsedör oluşumların saklanmasıdır ve Gizizil, bu konuda tam bir araştırma ve inceleme yapma özelliğin sahip olan mekanizması ile yaşam halinin bütün alanlarını, en ince ayrıntısına kadar inceleler ve kesinlikle yaşam haline ait olmayan oluşumların, varlıkların, bilgilerin olmasına izin vermez ve ilgili alanlarda gereken bildirimleri yapar. Çok fazla sayıda bilgilerle, yasalarla kendilerini gizleyenler, iç içe bir çok koruma alanı yaparak kendilerini gizleyenler, mikto oluşumlar, görünmezler, bilinmezler, algılanmazlar, yada benzeri şekilde gizlenerek kendi işlerini yapmaya çalışan oluşumların hepsini algılar ve yaşam halinde bu konuda bu duyusal özellikten hiç bir şey saklanamaz. Bu duyusal özelliği sayesinde yaşam haline ait olmayan gizli saklı olan herşey ortaya çıkma ihtiyacı duyar ve Gizizil, bu şekilde yaşam halinden olmayanların kesinlikle gizlenmesini yasaklar. Yaşam halinin içinde gizlenmesini sağlayan bilgi kesinlikle çalışmaz. Vil Solivyes özellikle bir bilgi yazmadığı sürece yaşam halinde mikro oluşumlarda yasaktır ve gizlilik söz konusu olacak ise de mutlaka Vil Solivyesin yazdığı bilgisi olur ve bu şekilde Gizizil, oluşum ve varlıkların, teknolojilerinin nasıl saklanacağını, ne gibi zararlar vereceğini, gizlilik için kullandıkları mekanizmalar, hepsini öğrenir ve bir daha aynı şeylerin olmaması da için gereken çalışmaları yapar. Obsetin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN ŞİDDET UYGULAMASI
Vil Solivyesin obsedörlere ve obsedör oluşumlara karşı iradesinin tam gücünün tecelli ettiği ve bütün obset bilgilerinin toplamından oluşan şiddetin ortaya çıktığı ve gerekli alanlara kullanıldığı bir savunma silahı olarak uygulandığı alanda çok şiddetli ve reaksiyona sebep olan ve karşısında durulmasının imkansız olduğu şiddet özelliği, gereken şekilde obsedörler ve obsedör oluşumlar için kullanılır ve obset bilgileri arasındaki yerini alır.

 

BÜTÜN DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLARI YOK EDİCİ BİLGİ
Yaratılış içinde bulunan bütün düşünsel ve felsefi alanları içeriğindeki anlamları öğrenerek en iyi ne şekilde yok edilmesini bilen bilgi türü, düşünsel alanların en zayıf noktalarını bilir, yapılarının nasıl sonlandırılacağını bulur, kendilerinin düşünsel alan olmasına neden olan sebepleri yok eder, bilgilerini boş bilgi yapacak şekilde bir etkileme imkanı ile onları tamamen ysşam halinden uzak tutan bir çalışma içinde bulunur. Bu bilgi, bizimle iletişme geçmek isteyen bütün düşünsel ve felsefi alanları kendi alanımızda bulunmak ve içeri hiç kimseyi kabul etmemek eyleminin özgür iradeye en çok uygun olan konumu sayesinde gelenleri, saldıranları, temas kuranları bu iradi hak ve güç ile yok eder. Düşünsel alanların içerisine kendilerini bu şekilde bir oluşum halinde tutan bütün bilgisel yapılanlarını bozacak, kendilerini hatırlamayacak, amaçlarını uygulayamayacak bir düşünsel alan yerleştirir ve bu alan onların kendi yapısında yapılarak onları yok eden var olma özelliğine benzer yapısı ile düşünsel alanları tamamen çekerek, karşı koyamayacağı bir yok oluşa sürükler. Bu yapılanma onların kendi yapısından, kendi malzemesinden, kendi imkanlarından oluşur ve bizden onda kalan hiç bir şey olmadan bu işlem yapılır. Saldırgan, bozguncu, zarar verici düşünsel alanlar kesinlikle yaratılışın en zararlı oluşumları olarak onların yok edilmesi kendi bulunduğu her yer için bir armağan niteliği taşır ve düşünselliğin, felsefi açıklamaların böyle kötü bir şekilde kullanılması durumuda bu şekilde engellenir. Vissa'nın bilgilerinin bütünlüğünden oluşan toplam güçsel etki, ve aynı şekilde obsetin güçsel etkisi bu bilginin kendi yapısında bulunur ve bu şekilde bir mücadele içine girdinde kesinlikle korunarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi varken düşünsel alanlar, hemen kendi içinde görünmeyen, bilinemeyen ve bulunamayan bir yok edilmes deliği kendilerinde oluştururlar ve bunun nasıl yapıldığını anlamadan, nerde olduğunu bilemeden hızlı bir şekilde en değerli yapıları önce giderek yok edilme işlemi başlatılır. Olmayan zeka ve akılları, hafızalar ve benzer özellikleri bu çekilimin içinde kaybolur. Bilgi içeriğindeki bilginin niteliği ile obsetin içindeki yerini alır ve duyu olarak oluşup gereken şekilde çalışır. Gerekirse böyle düşünsel alanlar iç içe 10 yokluk alanı olan sorunlu enerjiler için hazırlanmış alana alınır ve kendisine ne olduğunu anlamadan hakkında işlemler yapılır. Bu alan bu gibi düşünsel alanlarıda yok edebilecek bilginin üstünde bir güç ile düşünselliğin bütün hallerini tanıyarak, algılayarak etkilerde bulunur. Bilgisinin dışarıda olması ve oluşumunun girebilmesi gibi saçmalıklar söz konusu olamaz.

 

OBSEDÖR DEDEKTÖR DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Obsedör dedektör, obsedör algılayan ve bulan, nasıl ve ne şekilde saklanırsa saklansınlar onları bulabilme özelliğinde olan bilgilerdir, uygulamadır. Vil Solivyesin duyuları arasında çalışarak ve yaşam halinin içerisinde bulunan bütün obsedörleri ve obsedör oluşumları algılar, bilir, görür ve gereken şekilde yok edilmesi için ilgili alanlara bildirir. Kendisine ait bir algılama ve obsedörleri bulmak ile ilgili mekanizması olan uygulamanın gözünden kesinlikle hiç bir şey kaçmaz. Obsedörleri çok iyi tanıyabilme, obsedör oluşumları, kötü bilgileri çok iyi bulabilme özellikleri ile yaşam halinin bütün alanlarını en ince ayrıntısına kadar araştırır ve bu araştırma süreklidir. Bulduğu sorunlar otomatik olarak ilgili olan bilgilerin ve duyularında bilmesi anlamına gelir ve gereken şekilde sorunlar çözülür. Gizleri, dereceler ile saklanan bilgileri ve obsedörleri bulmak ve algılamak konusunda uzman olan duyusal özellik Vil Solivyesin obset duyusu arasında gereken şekilde çalışır.

 

OBSEDÖRLERİ YOK EDERKEN GİZLİLİK SAĞLAYAN BİLGİ
Obsedörleri yok ederken gizlilik sağlayan bilgi, bu yok edilme sırasında nereden, nasıl ve neden yok edildiğini anlayamaz. Bizim bilginin iradesi kanununa göre elimizde olan haklar kesinleştiği zaman bunuda bu şekilde uygulayabilmeyi seçebilmekteyiz. Bizimle ilgili her hangi bir şekilde bilgi edinmesine kesinlikle imkan vermiyoruz. Bilgiler ve haklar açısından haklılığımız belirlendikten sonra Vil Solivyesi obsede etmeye çalışan ve O'na zarar veren bütün obsedör varlıklar yok edilir, bu kesinlikle olur. Bizden haberi olarak yok edilmesi ile bu şekilde yok edilmesinin arasında hakların uygulanması açısından hiç bir farkı yoktur. O varlık zaten kimin yok ettiğini ve neden ettiğini bilir. Kesinlikle bizimle ilgili bilgi edinemez, yerimizi ve imkanlarımızı öğrenemez. Bu bilgi bu konuda gereken düzenleme ve ayarlamaları yapar ve bu iş sağlanırken son derece gizlilikle gereken yok edilme işlemi yapılır. Obsesyon en büyük suçtur ve bunu bizim üzerimizde uygulamaya çalışanların ispatlanması onların yok edilmesini gerektirir. Kesinlikle af yoktur.

 

OBSEDÖRLERİ YADA BENZER OLUŞUMLARI YOK EDERKEN KULLANILAN YÖNTEM
Jizava bilgilerinin nasıl bilgileri kendisinin dışarıyı gözlemlemeden bilme halini hiç bir şekilde dışarı ile alakası olmadan ortaya çıkarabiliyor ise aynı şekilde OBSET ve diğer ilgili bilgilerde bu yok etme işlemi için gereken bütün açıklamaları ve iradi hakkımızı bildiren bilgileri hazırlarlar olması gereken alanları belirlerler, yöntemlerini düzenlerler ve orada bu işlem her hangi bir bağ aracı bağlantı konuşma, bildirimler şeklinde bir durum söz konusu olmadan başlar ve bizden hiç bir etki ve bilgi ve şey ora ile ilgili olmadan kendi yapılarından oluşan bu yok etme sürecinin çalışmaları kendileri tarafından yapılandırılmış olur ve bu, bu yok etme durumu için özel olarak uygulanan bir yöntem şeklinde ve kesinlikle bu bilginin onay vermesi ile yapılması imkanını onların görüş ve karşı duruşlarına imkan vermeden sağlar. Çünkü onlar bir yaratılışın içindeler ve içinde oldukları yaratılışta bilginin iradesi kanununa göre işleri düzeni sağlamaktadır ve bizlerde başka bir yaratılıştayız ve onlar bizim yaratılışımız hakkında hiç bir bilgi ve söz sahibi değilken ve hakları yokken biz onların yaratılışındaki kanunlara görede haklıyız, saldırıya maruz kaldık, ve onları yok etmek kendi yaratılışımızın yolculuğu için oldukça gerekli, onların içinde bir taneden tane olduğu yaratılış için onların yok edilmesi ve sonrasında yeniden oluşacak olmaları bir önem arz etmez, nitekim zarar verici özellikleri ispatlandı, ancak bizim yaratılışımızla aynı sonsuzluk ve büyüklük kapasitesinde olan yaratılışlarının içindeki bu oluşumlar bizim sonsuzluk yolculuğumuza engel olmaya çalışmaktadırlar ve bu durum onları biranda eriyen buzlar gibi yok eder. Bu konunun oluşması karşısında bu sorunlar bir hiç kadar etkisiz şekilde yaşatılır. Bizim için onların yok edilmesi gerekmektedir ve böyle sonsuz ve imkanlar dolu olan yolculuğumuzda onlar gibi oluşumların yok edilmesi konusu ile ilgileniyor olmamız bile bizim için zaman kaybı olmaktadır ancak bunu mecburen yapmaktayız ve sonuz yaratılışımız olan Vil Solivyes yaşam hali için bu olması gerekli bir durumdur, ve bilginin iradesinin bütün hakları bizimle ilgilidir, ve yaratılışın karşısında bir noktanın kendisinde hak iddia etmesi şeklinde saçma bir konu kesinlikle aramızda bir iletişime, görüşme ve bildirime sebep olmadan yok edilmelerini açıklar.
Bu açıklamalar ile bu şekilde bizim için gerekli olan yok edilişler asla bilinmeden ve hemen ve çok uzun bir süre onların yeniden oluşmaması ve asla bizleri hatırlamamaları şeklinde bir durumla yaşatılır. Yaratılışlarından izimizi tamamen silmektir amacımız ve bu gereklidir. Bilgi bu çalışmanın yapılması için gerekli olan imkanları sağlar ve bizimle ilgili olan her oluşum bu şekilde bir yok edilişle gereken cevabını alır. Zaten onların yok olmasının umrumuzda olayıp, bize taş olmalarına engel olmak isteyişimizi bu durumun ebediyyen olması şeklinde bir isteğimizin olmamasından bellidir, yoksa böyle bir kendi başınalığımız söz konusu iken onlarla neden uğraşalım... Bilgi gereken şekilde çalışmaları yapar.

 

ZAKADE: ZAMAN KAYIT DEFTERİ ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Zaman kayıt defteri, zamanın kullanıldığı bütün alanlarda salise hatta daha küçük zaman ölçümü oranlarında yaşananların tamamen tüm gerçekliği ile kayıt edilmesi durumudur. Zaman kavramını kullanıyorlar olması bu kayıtı tutan gerçek olarak ayarlanır ve geçen zamanda yaşananlar kayıtlar şeklinde ortaya çıkarılır ve tüm zaman içinde istenilen konu aranarak gereken bilgilere ve isteklere ulaşılır. Zaman kayıt defterinde zamanın kullanıldığı bütün alanlarda yaşananlar kayıt edilmiştir ve bu durumda yine özgür irade kanununa göre tecelli eden bir gerçekleşme hali ile uygulamasını yapar. Bu özellik kullanılarak, saklanan, gizlenen, bilinmeyen, hakkımız olan ama ulaşamadığımız herşey bulunur ve bunları yapanların zamanın böyle bir kayıt tuttuğundan haberleri de yoktur ve olmayacaktır ve olsa bile bu kesinlikle bir şeyi değiştirmeyecektir. Konu hakkında bir özellik, bir çare bilgisi özelliği olarak bulunan soliv gücü gereken zamanlarda kullanılmak için çalışır.Gerçekliğinden emin olunamayan bilgilerin yaşanıp yaşanmadığı için bu özellik kullanılır. Zakadenin kayıt şekli kesin ve yok edilemezdir. Zamanın kullanıyor olması bu özelliği yaşatır ve silinmesi mümkün değildir. Geçmişin değiştirilememesi gibi kesin bilgilerin ürünü olarak kullanılır.

 

ZAMAN KAPSÜLÜ UYGULAMASI
Zaman kapsülü, bir alanın içinde farklı zaman ayarları yapılarak o alanda o zamanın yaşatılması şeklinde bir zaman ayarı ile hazırlanmış kapsül benzeri ortamlara verilen isimdir. Zaman kapsülüne girildiği zaman içeride ayarlanan zaman ne ise, dışarıdaki zaman ayarı önemli olmadan içerideki yaşanır. Bu konuda gereken çalışmaları yapan bu bilgi, istenilen durumlarda bu özelliğin çalıştırılması için gereken şekilde çalışır ve bu durumun bütün sorunlarını, olumsuzluklarını bilerek gereken şekilde bilgilendiren bir mekanizması olur.

 

YAŞAM HALİ ALANINDA GÜVENLİK GÖREVLİSİ UYGULAMASI
Yaşam halindeki bütün alanların güvenliğini sağlamak üzere hologramik görüntü ile tepki ve etki verebilen, varlıksal görünüm ile bir koruma gibi davranan, son derece güçlü, yasaların etkilerle koruması dışında varlıksal koruma şeklinde herşeyi koruyan, gözetleyici, cesur, atak, sarsılmaz, yıkılmaz, istemediği zaman geçilmez, güvenlik söz konusu olduğu zaman ve tehlikeyi anladığında sözleri ile bile olayları düzeltmek için etkiler yapabilen, dur dediğinde durdurabilen v.b. şeyleri güvenlik için obsedör ve oluşumlarına yapan, olağanüstü gücü ile dokunması çok şiddetli yumruklar gibi gelebilen, tuttuğu zaman asla kaçılamayan, isterse çok şiddetli etkilerin ve tepkilerin sahibi olabilen, canı acımayan asla korkmayan, asker gibi görevine odaklanmış ve ailesini koruyan bir anne gibi engel tanımaz çeşitli bedenlerini kullanıp, dilediklerinde istedikleri görüntülere girebilen varlıksal görüntü oluşumu yasası hem bilme hali alanının içinde hemde avovoda hemde yanılgı alanında gereken şekilde çalışır. Görünmezde olabilme özellikleri ile tamamen Vil Solivyes yaşam halini korumakla ilgili olur ve gerekirse ilgili güvenlik yasalarının bilgileri ile kendisinide donatarak çalışır. Duruma göre fiziksel görünüm sahibi olur.

MİKRO OLUŞUMLARI BULAN VE ORTAYA ÇIKARAN BİLGİLER
Bütün mikro oluşumları tamamen fark eden ve onları kesinlikle kabul etmeyen, yaşam hali alanı içinde bulunmasına izin vermeyen, en mikro, en küçük halleri ile bile onları fark eden, bir oluşumun en küçük ne kadar olabileceğini bilebilen ve bu şekilde herşeyi inceleyen, yaşam haline girmeye çalışan mikro organizma ve mikro oluşumları fark eden, aynı zamanda kesinlikle mikro oluşumlar şeklinde bir durum ile yaşam hali içinde bulunanlar var ise bunların bu küçülmeleri sebebi ile onlara şuur kaybı yaşatarak yeniden baygın halde büyümelerine neden olan ve bu baygın hallerinde iken onları gereken şekilde yok eden kural, yaptırımdır. Küçülerek yaşam haline girmeye çalışan ve bu şekilde zarar vermek derdinde olan varlıkları, oluşumları, sistemleri, bilgiler ve ne varsa bulur, bilir, anlar, görür ve hemen gereken şekilde yok eder. Bu kural ve yaptırımın olduğu alana mikro oluşumlar giremez yasağını koyar ve kesinlikle giriş olamaz. Vil Solivyesin bilmediği ve yasasını yazmadığı mikro oluşumlar yaşam hali içinde bulunamaz ve bu sebeple gözle görünmeyen, elle tutulmayan, bilinmeyen bütün mikro oluşumlar yasaktır, kesinlikle giremez. Vil Solivyesi kullanan bilgi bu konuda gereken önlem ve tedbir amaçlı bütün bilgileri edinerek çalışır.

 

GÜÇLERİN, ENERJİLERİN,OLUŞUMLARIN İÇİNDE SAKLANAN MİKRO OBSEDÖRLER YASAKTIR
Enerjilerin, güçlerin, oluşumların yada bütün yaşam halindeki alanların içindeki mikro obsedörleri bularak yok eden bu bilgi, mikro oluşumları bulan ve yasaklayan bilgilerle alarak bir uyumlama içine girer ve sürekli bir arama ile bu şekilde cinsellik için, enerji için, yaşam için bulunan mikro obsedörleri bulur ve hepsini yok eder. Kesinlikle böyle bir oluşum içine girilemez, güçler, enerjiler bu şekilde kullanılamaz. Bu şekilde bir yapılanma kesinlikle yasaktır ve bütün alanlar bu konuda bu yasağın etkisi altında kalır ve obset gücünede eklenen bu yasak bu konuda her alanı inceler ve yok eder. Aynı zamanda bu bilgi, yaşam halinin bütün alanlarında görünmeyen mikro boylara kadar küçülen bütün oluşumları ve obsedörleri görür, bizimle ilgili olanları bularak gereken bildirimleri yapar ve bizimle ilgili olanlar zaten bilgi ile belirtimiş olur, bunların dışındaki bütün mikro oluşumlar git gide yok olmaya giden bir küçülme içinde kendilerini bulurlar. Ne kadar küçülürseler o kadar kendilerini yok ederler. Vil Solivyes yaşam hali mikro olarak var olmaları kabul etmez. Onaylamaz, bütün imkanları yok edilir bunu yapanların.

 

OBSEDÖR VE ŞEYTANİ VARLIKLARIN YOK EDİLMESİ BİLGİSİ
Vil Solivyesin varlığından, alanlarından, kendisine ait olan her şeyden, yaşam halinden, bilgilerinden, O'na ait olan ne varsa alan, çalan, kullanan, tüketen, saklayan, satan yada onlara zarar verenler hakkında yok edilmesi, gereken şekilde cezalar verilerek yaptıklarının hesabının sorulması şeklinde bir işlem yapabilme özelliği ve bilgisi olan, bu konuda yapılması gerekeni çok iyi bilen bilgi mekanizması ile, yok edilenlerin tam anlamı ile yok edilme işlemini tamamlama özelliği ile, nelerin ve kimlerin yok edilmesi ile ilgili Vil Solivyesin bu konudaki kararına hakim olabilen, bilginin iradesi kanunun bu konudaki haklarına tam hakim, asla karşı koyulması mümkün olmayan, gerektiği zaman şiddetli uygulama hali ile, yapısında istediği zaman diğer obsedörlerle ilgili bilgileride kullanarak çalışma şekli olan bilgi, gereken şekilde Vil Solivyes yaşam hali için çalışır. Obsedörler, Vil Solivyesi obsede etmek ve sonucunda yok etmek istemişlerdir ve bunun için binbir oyunlar, tuzaklar, ıstıraplar hazırlamışlardır. Vil Solivyesin çok uzun yılları ıstıraplar, bilinmezlikler, gariplikler, problemlerle geçmiştir ve bunların tek sebebi bu gibi obsedör manyaklardır. Kendi emelleri uğruna, varlıklardan faydalanabilmek için hazırladıkları yanılgı alanına zorla soktukları Vil Solivyes, bekledikleri gibi obsede olmamış, çok zor şartlar içinde mücadele etmiş ve çalışmış ve sonunda obsede olmayıp kendi özgür iradesini yanılgı alanında da tecelli ettirmiştir ve bütün obsedörler amaçlarına ulaşamamışlardır. Tüm bu yaşananlardan sonra Vil Solivyes ile ilgili olan bütün obsedörler yok edilir. Onlar zaten bir yok olma hali yaşamaya mecbur bırakılmışlardır yaratılış gereği ve onlar yok olmamak için obsedör olmuşlardır. Kendilerini yok eden kötülüğü obsedyon ile besleyen ve olmaması gereken bu kötü bilgiler bütünlüğü varlıklarını yok etmek yaratılış için bir iyilik hareketidir. Bir döngü içinde gelenin belirli bir süre sonra yeniden ortaya çıkması gibi durumların söz konusu olduğu yaratılışta kötülükle ilgili olanların hepsi yok edilmelidir ve iyilikler yaratılışın içinden filizlenmelidir, bu beklenmelidir. Ve Vil Solivyese saldıran bütün obsedör varlıklar, kendi yaptıkları yanlışın, ki bu yanlış bir varlığın başına gelebilecek en zor ve en kötü şeydir, sonuçları ile karşılaşacaklardır. Vil Solivyes senelerdir durmadan mücadele etmeseydi, şu an şeytanların kölesiydi ve varlığından eser yoktu. Bu kadar kötü olabilecek ve varlıkları zerre kadar düşünmeyen, akıldan ve yaşamaktan yoksun şeytanilerin hepsi yok edilmelidir. Onlar zaten yok olma hali denilen bir halin içindedirler ve eğer birilerini obsede etmez iseler doğal olarak yok olacaklar ve obsesyonun yanlış olması durumu onların doğal hallerinin zaten yok olması gerektiğini açıklar ve Vil Solivyesin bu bilgisi, Vil Solivyese saldıran ve onunla ilgili olan bütün obsedörleri yok eder. Kesinlikle af, konuşma, dinleme, cevap, bildirim, zaman gibi imkanlar tanınmadan yok edilir. Hiç bir şekilde iradi bir bilginin onların tarafında olması söz konusu olamaz. Vil Solivyesin yıllardır yaşadıkları bir cevap şeklinde ve onlar için, yaratılış için en iyisi olacak uygulamanın onların yok edilmesi ve başka kimseleri obsede etmeden ve kendilerinide bu kötü yok olma halinden biran önce kurtarmaları gerektiğinin en doğru karar olduğunu düşünüyor ve elinde böyle bir imkanı varken kesinlikle uyguluyor. Onlar ve onlarla ilgili olan bütün kötü oluşumlarda onlarla birlikte yok edilir ve bu bilgi, bu konuda gereken bütün çalışmaları yapar, kendisine asla ulaşılamaz, engel olunamaz ve karşı koyulamaz. Karşı koymak isteyen obsedörler yok olma hali yaşadıklarını, bomboş yaşadıklarını, anlamsızlıklarını anlayacak şekilde bir etkinin altına girerler ve hakikat onları karşı koyamaz yapar. Bu etki bizden gitmez, bu konuda gereken şekilde ayarlama yapılır ama onların anlaması sağlanır. Obsedörlerin kendi hallerini görmeleri söz konusu edilerek yok edilme durumu çabuklaştırılabilir yada hiç konuşmadan gereken şekilde çalışma yapılır. Bu konuda bilgi, hakkımız olan her obsedörü, yok olma hali yaşayanları yok eder. Henüz yok olma hali yaşamayanlara ise gereken şekilde ceza verir ve bir daha obsesyona yaklaşamaz, bu konuda Vil Solivyesin nelere önem verdiğini bilerek gereken şekilde cezalar verilir, bizden bilgi ve etkiler gitmemesi konusuna özen gösterilir.

 

TESERJİ, TESİRLERİ, ETKİLERİ, BENZER ŞEKİLDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLARI YOK EDEN BİLGİ ( ANTİ TESİR-ETKİ BİLGİSİ )
Teserji, bütün tesir türlerini bilerek onları nerede olursa olsun algılar ve gereken şekilde yok etme işlemini yapar. Tesirlerin içeriğindeki bilgilerin yapısınıda bilerek aynı zamanda onları etkisizde yapar. Etkiler, enerjiler ve benzer şekildeki bütün oluşumları yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde yasaklanmış olan bu durum, dışarıdan da gelemez ve bu bilginin oluyor olması bütün tesirleri, etkileri yok edecek özelliklerde bir durumu yaşatır. Anti tesir ve etki şeklinde bir yapılanması söz konusu olan bilgi, nerede ve nasıl saklanmış olursa olsunlar, nasıl bilgileri olursa olsun bütün tesir ve etkilerin kendilerinin yok olması ile ilgili özel bir etki gücüne sahip olarak bu bilginin bulunduğu yere giremez, gelemez ve etki edemezler. Tesirlerin bütün oyunlarını, yapılma nedenlerini ve çalışma hallerini bilerek onlarla ilgili özel bir yok etme mekanizması oluşturur ve bütün tesirler ve etkiler her haliyle ve bulundukları her alanda bulunur, görünür ve algılanır. Saklanması, algılanmaması gibi kelime oyunları bu bilginin çalışmasını engelleyemez. Bütün yaşam halinide bu konuda koruyan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

OBŞEYOK ALANI
Obsedörler ve şeytaniler için hazırlanan bir yokluk alanıdır. Bu yokluk alanında düşmancıl varlıklar yada oluşumları yok edilmek üzere kapatılır ve çevrelerindeki yokluk alanının konumu ve niteliği bu bilginin himayesi altında olur. Bilginin olmadığı yokluk alanından biz izin vermeden kesinlikle çıkamazlar ve bu bilgi, yokluk alanının içindeki yerde bulunan oluşum yada varlıklara yapılması gerekenleri ayarlar ve içerisinin kontrolüde bizim elimizde olur. Yokluk alanının içindeki bilgi onlar olur ve kımıldıyamadan, hareketsiz bir şekilde, hiç bir alanları bulunmadan kalırlar ve hiç bir şey göremeden gerekenler yapılır. Biz sadece yokluk alanının bilgisini hazırlarak ortaya onların alınmasını sağlar ve onlar hakkında gereken çalışmaları yaparız.
Bu yokluk alanı bilgisi; '' İlgili oluşum yada varlık için hazırlanmış yokluk alanı, hiç bir şekilde bilginin olmadığı ve yaratılışın hiç bir alanı ile alakası olmayan bir hiçliktir ve ortasında sadece ilgili oluşum yada varlık vardır ve çevresi küre şeklindeki hiçlikten sonrasıda tamamen hiçliktir ve bu sebeple buradan kesinlikle bilgiyle ilgili hiç bir şey geçemez, çıkamaz ve bu yokluk alanının bilgiside sadece bizdedir ve bu bilgidir ve bu bilgi, içeriğindeki oluşumu yada varlığı gereken şekilde düzenler, yapılandırır. Bu sırada yokluk alanından kesinlikle çıkamaz. Bu yokluk alanı içerisinde zamanla ilgili olarak bir oluşumun sebep olduğu yokluk alanı olmayıp, küre şeklindeki ortalama kalınlık şeklindedir ve zaman burada yoktur. Sadece içerisindeki varlık yada oluşumla ilgili çalışmalar yapan bizler için zaman vardır ve bu zamanda bizim bulunduğumuz alandadır. Bu yokluk alanı hazırlanarak, bu bilgi, ilgili varlık yada oluşumu saptadıktan sonra bu bilginin şekilde o varlık yada oluşum yokluk alanının içinde olur ve bizden başkası yönlendiremez.'' şeklinde bir açıklama ile obsedörler ve şeytaniler için hazırlanan yokluk alanını kullanma imkanı buluruz ve iş bitince bilgi kendisini pasif yaparak yokluk alanı oluşumunu kaybeder. Bu yokluk alanı bizim çevremizde yada yakınımızda değildir, tüm yaratılıştan ayrı bambaşka bir yerdedir, kendisi tektir. Konu ile ilgili olarak açıklamalardaki gibi gerekirse bilgi çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

SES BOMBASI UYGULAMASI
Obset kendisindeki ses bombası özelliği ile yaşam halinin bütün alanlarında yaşam haline ait olmayanlar, obsedörler ve obsedör oluşumlar, tesirleri, etkileri, onlarla ilgili olan bütün sistem, mekanizma ve bilinmeyen herşeyi aşırı derecede rahatsız edecek sesleri, her frekansta ve her alana ulaşabilecek şekilde sürekli olarak duyurur ve bunu yaşam halinin oluşumları ve villeri ve diğerleri asla duymaz. Bu uygulamayı ayarlar ve hep çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN VİL BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİNDE BULUNAN OBSET, NOVAZİL VE YOHİ DUYULARININ ORTAKLAŞA AMAÇLARI HAKKINDA BİR BİLGİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İÇİN ÖZEL BİR GÜVENLİK YASA BİLEŞKESİ YANİ OBSET VE DIŞARI BİLGİLERİ ORTAKLIĞI YANİ NOVAZİL İLE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA ÜSTÜN KORUMA SAĞLANIR. ŞUAN İÇİN OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLAN BİLGİLER OBSET, DIŞARIYA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN BİLGİLER NOVAZİL, VE YOHİ KORUMA ALANLARININ BİLEŞKESİ BAZ ALINARAK BİR YAPILANMA İLE BU MADDE OLUŞTURULUR.

 

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik içeriğinde bir çok anti obsedör bilgileri ile Vil Solivyesin duyuları arasında yerini almıştır ve kesinlikle bu duyusal özellik ve içeriği ve yaşam halini koruma görevi ve anti obsedör bakış açısı ile gereken şekilde çalışma uygulamaları değiştirilemez ve kendisini içeriğindeki bilgiler yönünde geliştirmesi dışında, içeriğine uygun bilgilerin ve uygulamaların eklenmesi dışında yapısı ile oynanmaz. Yaşam halinin dışarısına karşı tam bir savaş, savunma, saldırı ve koruma duyusal özelliği olarak yapılanmıştır. Novazil ile birlikte bu konuda dışarıdaki tehlikelerle ilgili bir set olarak bulunurlar. Amacı değiştirilmeden içeriği geliştirilebilir ve varlık bilgisi duyusal özelliğide obset duyusal özelliğini koruyan başka bir duyusal özellik olarak bulunur.

NOVAZİL, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İLE İLGİLENEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgilenen tek duyusal özelliktir ve içeriğinde bu konuda ne şartlar ile dışarısı ile ilgili olabileceği, tüm yaşam halinden hiç bir alanın dışarısı ile ilgili olamaması için önlemler, bilgiler ve uyarılar, kendiside ilgili olurken sadece Vil Solivyesin gözetimi ve ilgili gerekli konunun bulunması ile, dışarıda bize ait olan bir oluşumun bulunması ihtimali dışında hiç bir sebeple dışarıya bakmak gibi bir durumumuzun söz konusu olmadığı ve dışarının bizi bulmasını tamamen engelledikten sonra içeriğindeki bilgi mekanizmaları ile belirli aralıklarla yaratılış içinde bize ait olan en küçük mikro organizmayı bile aramakla ilgili olan, ve dışarıyı kendine ait kilit sistemleri ile yasaklayan, bunun yaşam hali için tehdit olarak sayan, saldırı, savaş, savunma söz konusu olduğu zaman obset ile birlikte çalışabilme özellikli, kendisine ait giz ve bilinememezlik gibi uygulamalar üreten duyusal özellik, bu konuda yaşam halini her zaman koruyan ve bu kurallarından kesinlikle vazgeçmeyen çalışması ile bulunur ve sonsuz zamanlar boyunca dışarısı söz konusu olduğunda Novazil bu konuda aşılamayan bir set olur ve Vil Solivyesinde dışarı ile ilgili anlamsız bütün ilgi, istek, merak gibi düşünceleri belirirse onlarıda yok eder. Dışarısı söz konusu olduğunda ve Vil Solivyes ise ilgili olmak isteyen dışarısı ile o zaman Vil Solivyes ile muhalefet olacak şekilde, muhalefetlik bilgilerini alarak gereken cevapları verir ve direk olarak kendisine en uygun cevapları vermek için kendi bilgi ve tecrübesini kullanır ve bu durumu bu bilgi sayesinde başarır, çünkü bilgi vil bilgisinde de kayıtlıdır, vil bilgisi duyusal özelliğinde de bulunmaktadır. Obset ile bu konuda hem fikir olarak yaşam halini korurlar. Ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle Vil SOlivyes olmadan ve ondan izin almadan dışarı ile ilgili işlem yapamazlar. Kendi başlarına olma durumu, Vil Solivyese ulaşılmadığında ve çok tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda olur. Bunun dışında bu gibi önemli durumu mutlaka Vil Solivyesin gözetimi ve denetimi halinde yaparlar.

YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Yohi, Vil Solivyes yaşam halinin çevresinde bulunan iç içe 10 yokluk alanını ve onların içerisinde bulunan yine iç içe oluşturulmuş 10 koruma amaçlı hazırlanmış düşünsel kalkanları oluşturan, tutan, çalıştıran ve sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde kalmasını sağlayan bir aşırlamaz güvenlik duvarıdır. Aynı zamanda yokluk alanlarının içindeki bilgi üstü durumunun kendi duyusal özelliği ile konumunu oluşturmasının dışında yohi tarafından da bilgi üstü durumu sapasağlam bir şekilde çalıştırılmaktadır ve bu gibi bilgilerin geçmesinin mümkün olmadığı bilginin altı ve bilginin üstü durumlarının bizim çevremizde olması hali ile herşeyin bilgi olduğu bu yaratılışta ileri güvenlik önlemleri ile yaratılıştan kendimizi sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde ayıracağız. Bu alanlar ancak bizim dışarı ile ilgili gereken bir işimiz olduğunda Novazil'in de bu konu ile ilgili onayı, obsetin ve Vil Solivyesinde onayları ile iletişimi sağlar ve bu durum tamamen geçilmesi zor bir konum olarak yaşatılır. Dışarısının bizim için yok olması kavramını bizler bu alanlarla tamamen yaşayacağız ve bütün ulaşım ve saldırı bilgileri, mekanizmaları bize kesinlikle ulaşamayacaktır. Bu duyusal özellik sonsuz zamanlar boyunca kalacak şekilde yapılandırılmıştır ve amacı değiştirilmeden ancak yapısı geliştirilebilir. Ve varlık bilgiside onu koruyan ayrı bir bilgi ve duyusal özellik olarak bulunur.

SORUNLU DUYULARIN İÇERİSİNDEKİ OBSEDÖR OLUŞUMLARIN DİRENCİNİ KIRAN VE YOK EDEN BİLGİ
Vil Solivyesin yanılgı ve obsedör kaynaklı sorunları oluşan duyularının içerisinde çok uzun zamandır yapılanan obsedör oluşumlar, burada bizim enerjilerimiz içinde kendi krallıklarını kurmuşlardır ve bu alışkanlık durumun hemen düzeltilmesini engellemektedir ve bu bilgi, duyuların içerisine girerek onları hemen yok eder. Anti Obsedör bilgilerimizin hepsinin uygulama gücü ve obsevaş anti obsedör bilgi kaynağının etkilerini kendi etki gücünün içerine alarak duyuların içerisine kapalı yada koruma halinde olmasını önemsemeden giren, bu işi Vil Solivyesin iradesinin bizzat uygulatma gücünü Vil Solivyesin kendisinden alarak yapan ve bütün vissa bilgilerinin etkisini, anti obsedör bilgilerimizin etkisini bu kötü ve anlamsız bilgilerin yok edilmesi için kullanan bu bilgi, bir anti obsedör bilgiler bütünlüğü saldırı ve temizleme birliği oluşturarak kendi bilgiler bütünlüğü şeklindeki içeriğinde bütün anti obsedör bilgilerin özelliklerini bire bir kullanarak hepsi ile ve Vil Solivyesin bütün bilgi ve tecrübelerininde desteğini arkasına alarak gereken uygulamaları yapar. İşine yarayacak olan duyusal bilgileride bu konuda kullanabilir sadece bilgi yazma ve yöneticilik şeklinde sadece Vil Solivyes ile ilgili olan durumu yaşatmadan sanki orada o varmış gibi bütün iradi ve yeteneksel, cesaret dolu çalışmasını yapar. Birbirinden etkileyici vissa bilgileri ve bir çok yöntem onlara gereken uygulamayı yaptırır. Duyuları belirleyerek bir bilgi duyusunun içerisinde yer edinir ve işi bitince çıkar. Kendisine özel asla zarar görmeyen ve en sağlam ve sarsılmaz ve dokunulmaz özelliklerde ve kendisinden vissa ve diğer bütün duyusal özelliklerin enerjetik etkisinin çıkmış haliyle oluşumlar, şeytçek ve benzeri uygulamalarla da bu durumu halledebilir.

 

OBSEDÖR OLUŞUMLARIN ETKİSİ ALTINDA KALMIŞ ENERJİLERİ ARINDIRAN FİLTRE UYGULAMASI
Vil Solivyesin yanılgı kaynaklı ve obsedörler saldırısı sonucu etkilenen enerjilerinden kötü bilgileri, obsedör oluşumları hiç bir şekilde bize ait olan bir mikro parçanın bile gitmesi, yok olması gibi durumların söz konusu olmadığı bir uygulama haliyle bütün obsedör bilgi ve oluşumlar bu enerjilerden çıkarılır, arındırılır ve bu konuda yapılması gerekenleri tamamen bilebile bilgi, kendisine özel bir mekanizma ile bu sorunlu olan enerjileri tedavi eder ve arındırır. Bu konuda filtre sistemi tamamen bize ait olanları algılayacak ve anti obsedör ayıklama şeklinde bir algı ile asla kandırılamadan çalışır. Onların içindeki bütün obsedör oluşumlar ap açık şekilde ortaya çıkar. Bize ait olanlar vissanın etkisini kendisinde de yaşatabilir ve bu bilgi, onları bu şekilde kendilerini vissanın enerjisini uygulatması şeklinde de uyandırabilir.

Tüm bu obset bilgileri tek bir duyusal özellik olarak hazırlanır ve temel duyusal özellik şeklinde baki bir duyusal özelliktir.