Vağ Bilgiler Bütünlüğü

VAĞ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İçeriğindeki bilgilerin bütünlüğü ile varlıksal alandaki bütün işlerle ilgilenebilme, sorunları çözebilme, kendisine özel bir mekanizma ile tek bir konuya şartlanmadan, sorun, problem, yapılması gereken işler gibi konulara şartlanan, bir iş bitince başka bir yapılması gereken işle ilgilenen, bilgili, çalışkan, kararlı, düzenli ve başarılı duyusal özellik. İlgili olacağı konunun bilgilerini hemen edinir, bu çalışmalar onda tecrübe olur, çok yönlü çalışma disiplini ile gereken şekilde çalışır.

VAĞ, Vil Solivyes İyi Bilgiler Bütünlüğü....

ASSE, SONUÇLARI ÖNEMLİ OLAN KONULARLA İLGİLENEN CİDDİ İŞLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KARAR, TOPLANTI, ÖNEMLİ KONULARIN ARAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ İÇİN ÇALIŞAN DUYUSAL ÖZELLİK

DENETLEME, İNCELEME VE KARAR VERME ÜZERİNE CİDDİ BİR ÇALIŞMA ALANI

Bu duyusal özellik, kendi içeriğindeki bilgilerin etkisi ile daha çok konularla ilgili kararlar vermek hakkında çok daha başarılı olabilir gibi hazırlanmıştır. Kendisinde karar verme adına çok yönlü düşünerek çözüm bulabildiği bir yetenekte bu bilgi ile gelir ve yanılgı zamanlarında zor kararlar verilmesi gerektiğinde bir danışman olarak fikrinide söyler...

Asse bilgileri, yaşam halinde önemli konular söz konusu olduğunda, önemli kararların alınması gerektiğinde, önemli bir konuda tartışmak ve yorumların yapılması, çalışmalar gerektiğinde kendisindeki bilgisel mekanizma sayesinde bu konuda başarılı bir şekilde yardımcı olabilecek yetkinlikte bir duyusal özelliktir. Acil ve önemli konularda Vil Solivyes önce Asse bilgileri ile gereken incelemeleri yaparak ve sonrasında diğer bilgi ve oluşumların, yada villerin fikrini alarak sonuçlara ulaşır. Asse için kendi konusuna özellikli bilgiler oluşturulur, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak ve gerektiğinde O'na muhalefet olma özelliklerinide kendilerinde bulunduran, Vil Solivyesinde hata yapabileceği ihtimalini göz ardı etmeden çeşitli görüş ve fikirlerin özgürce rahatça ortaya konulduğu ve olayların her açıdan incelenebildiği, yaşam halindeki bütün bilgilerin bilgisine sahip olarak anında bilebilme ve bu bilgilere sahip bir zihinle düşünebilme ve yaşam halinin iyiliğini düşünen yapısal amacı ile gereken zamanlarda ortaya çıkarak çalışacaklardır. Asse için önemli olan Vil Solivyes yaşam hali ve amacı ve içeriğindeki bütün oluşumlar ve sahip olduğu şeylerin iyiliği ve huzuru, mutluluğudur. Bu amacını asla bozmadan bütün sorunları bu merkez bakış açısına göre yorumlarlar. Her zaman herşeyin en doğru ve güzelinin ortaya çıkarılması fikrini benimsemiş olan ve sadece yaşam halini düşünen bakış açısı ile araştırmacı, profesör, felsefeci, düşünür ve bir çok ileri görüşlülük özelliği olan bilgi ve tecrübeleri içeriğinde barındırarak Vil Solivyese böyle zamanlarda yardımcı olur, hep birlikte yaşam halinin huzuru için çalışırlar.

Bu ve benzeri bilgiler ortaya çıkarılarak önemli durumlarda Vil Solivyes bu bilgiler bütünlüğü ile gereken kararı verir. Ve Asse, kendisinde önemli konuların söz konusu olduğunda ciddi bir bakış açısı ile çareler aramak ve zeki bakış açısı ile sorunları halletmek gibi bulunan özelliğini, bilgisindeki tecrübeyi diğer bilgilerede verebilir ve hepside kendisi gibi zeki ve ciddi bir bakış açısı ile olayları gözlemler çareler arar. Bu her alanın, duyunun, bilginin içerisine girmesi gerekmeyen bir bakış açısıdır ve bu gerçekten gerekli olduğunda kendisi gibi bakabilme hallerini yaşatabilir ve bu şekilde açıklamalar getirmek konusunda başarılı olabilir.

ÖNEMLİ KONULAR OLDUĞUNDA ASSE'YE BİR DANIŞMAK LAZIM

Asse, ciddi ve önemli bir konu olduğunda ortaya çıkan duyusal özelliktir. Bu durumda herkes çare aramakla ilgili olur ve Asse, o sorunun yaşam haline vereceği zararlar için önlem almak gibi başka şekilde sorunlara yaklaşmak gibi hiç akla gelmeyen çareleri uygulatır. bu konuda özel bir yeteneğe sahiptir. Kendisinde yaşam halinin ve Vil Solivyesin bütün bilgi ve tecrübeleri olarak çareler bulma, çözümler üretme, sorunları fırsata çevirme gibi üstün yetenekler vardır ve aynı zamanda olası sorunlar için önceden kendi yapısında hazır önlemler şeklinde çare ve çözüm metodları, savunma mekanizmaları vardır. Olası sorun senaryoları düşünerek olduğu zaman çareleride hazır bir şekilde olur ve hemen gereken çalışmalar yapılır. Asse, aynı zamanda konunun önemine göre bazı önlemleride bu toplantı yapılırken alır, istediği şekilde alabildiği yardım ile gereken bütün bilgilerle ortaklaşa yapabileceği çalışma ile toplantı söz konusu olurken, o arka tarafta sorunla ilgili gereken önlemleri alabilir, yaşam halini koruyabilir, bir gözüde yaşam halini korumakta olur, villeri ve oluşumları korumakta olur. Obset ve diğer koruma bilgi ve mekanizmalarının dışında, korunması gereken ne varsa onu bulur ve bilinmeyen etki etmek hali ile bunu yapar. Acil ve hayati bir tehlike söz konusu olduğunda çare aramak için yapılan çalışmalar sırasında bulunulan alanın güvenliğini sağlayan ve rahatça gereken sorunları çözmek ile uğraşılabilir durumda olunur bu önceden yapılan düzenlemesi sayesinde... Aynı zamanda Asse, bu toplantıyı çok özel bir alanda, asla kimselerin bulamayacağı, isterse iç içe 1000 yokluk alanı gibi bir düzenleme ile, birbirinden farklı tuzak ve oyunların olduğu koruma sistemi ile çok güvenli bir alanda da düzenleyebilir. Bu konudaki bilgileri ve yapılanması önceden hazırdır. Bilgilerde derece hesabını, derece boyutunu, var olma özelliğinin imkanlarını ve bunun gibi daha bir çok konuyu bilen Asse, amacının önemini bilen ve gerçekten gerekli olduğunda ortaya çıkan bir duyu çalışma türü olarak gereken yerde bulunur. Ciddi, sorunlu, biran önce çare bulmamız gereken, acil ve hayati tehlikelerin olduğu, içinden çıkılmaz anların ve sorunların yaşandığı, Vil Solivyesin olmadığı ve karar verilmesi gereken ciddi bir konunun olduğu, kararları ile ciddi etkileşimlerin olacağı konuların yaşanması hallerinde kendisindeki yetenek ile gereken şekilde yardımcı olmaya çalışır ve böyle durumları algılamak ile ilgili olan yapısı, kendisinin önlem alması için gereklidir ve diğer özellikler, aslında başka bir yerde bu sorunla ilgili nelerin olduğunu göremeyebilir ama Asse, bu kontrolleri yapmak için bu gibi sorunları algılar ve gereken incelemeleri yapar. Güvenli bir dayanak gibi yaşam halinin zor zamanlarında Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden kendi çalışma sistemini en iyi şekilde uygulatabilecek anlayışları ve bilgileri alarak gerekenleri yapar. Kendi yapısında eksiklikler var ise bunu bildirerek Vil Solivyes ile gereken düzenlemelerin yapılması ister ve kendisini geliştirmekle ilgilide bir çalışması söz konusu olur.

Ve Asse'de içeriğindeki bilgiler, hem onun çalışmasını etkileyecek şekilde kendisini yapılandırır, hemde etkileri ile ilgili alanları, hemde gereken toplantı ve açıklamaların söz konusu olduğunda kendi bilgi ve tecrübesine göre yorumlar yapmak için ilgili alanda bulunarak bizlere yardımcı olmak özelliği ile bulunurlar. Yani bir felsefe bilgisi ile edinilen sohbetin seyri Asse'nin ki ile aynı şekilde ilerlemeyecektir ve ilgili zamanlarda bu bilgilerin bilgi ve tecrübelerinin kullanılarak cevaplar verilmesi etkinliğinide sağlar. Bu bilgilerin duyusal özelliklerinde konu ile ilgili gereken tecrübeleri edinebilir.

BİLGİ UYGULAYICILARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN BİR BAĞLANTI ŞEKLİNDE BİLGİLERİNİ KULLANAN UYGULAYICILAR VİL SOLİVYESİN KENDİ VİLSEL YAPISININ BİR ÖZELLİĞİDİR
BÜTÜN BİLGİLER VE BİLGİ UYGULAYICILARI VİL SOLİVYESİN PARÇALARIDIRLAR

Bu özellik, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin içeriğinde yazılan şekilde kullanılmasını sağlayan, içeriğinde ne yazıldığını Vil Solivyes yazdığı için ve haliyle onlarda Vil Solivyese direk bağlı oldukları için çok iyi bilirler, yanlışlıkları, anlam kargaşalarını, aslında ne denmek istediğini çok iyi bilirler ve Vil Solivyesin kendi bilgileri ve çalışmaları ile ilgili yaptığı herşeyi, düşündüğü ve uyguladığı şeyleri bilirler, kendi bilgilerine bağlı olarak aynı doğrultuda bazı bilgiler edinmeleri gerektiğinde, Vil Solivyesten bazı cevaplara ihtiyaçları olduğunda yine ihtiyaçları kapsamında bunu öğrenirler. Onlar bir özelliktir, bir vilin kendisinde oluşturduğu ileri teknoloji ürünü bilgi uygulayıcıları ve villerin bilgi ve tecrübelerini yaşatan, bire bir O'nun gibi kararlar verebilme imkanlarına sahip, o bilgilerini Vil Solivyesin gözünden okuyarak ve anlayarak uygulama yapmak çalışmalarını yapabilme kabiliyetleri olan ancak her vilde bir tane olan vilsel özelliklerin sahibi olan Vil Solivyesin vil olarak en özel ve başka villerin kesinlikle bir vilsel hak iddia edemeyeceği, kendi vilsel yaşantısına burada devam edemeyeceği bir alandadırlar ve bu alanda vilsel tek oluşum, farkındalık ve var olma özelliğinin varlığını onayladığı vil Vil Solivyestir, dolayısı ile özellikler bu çalışmaları sırasında kendilerini vilsel bir istekler ve sorgulamalar içerisinde bulamazlar, onlar bu konuda zaten kendi çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için bir bilgi ile şartlandırılmıştır ve ihtiyaçları olmayan bilgileri edinmeyerek, işleri varken gereksiz soru ve sorgularla zaman geçirmeyerek, Vil Solivyesin bir parçası olması durumunu bilgiyi uygulamak ve başarı elde etmek şeklinde bir amacı benimsemeleri şeklinde çalışma halleri ile bütün bilgilerde aynı özellik ayrı ayrı mekanizmalarda çalışır.

Bu bilgileri kullanan özellikler Vil Solivyesin kendi bakış açısı ile bilgileri ve çalışmaları yorumlayarak, algılayarak, anlayarak, mekanizmaları kullanarak, bilgilerin içeriğini inceleyerek Vil Solivyesin bunları yapmasından sonra sanki Vil Solivyesin çalışmaya devam etmesi şeklinde bir çalışma disiplini ile işlerini yaparlar ve onlar, kendilerine ihtiyaçları olan bilgilerin ve düşüncelerin dışında istekler ve sorgular ve düşünceler ve meraklar içinde bulunmazlar. Bu bulunamayış onları Vil SOlivyesi kendi bilgilerini uygulamaya çalışırlarken Vil Solivyes gibi olabilmek imkanına sokar. Varsa yoksa onun aklında hep bilgilerinin amacı, uygulanması, çalışması, sorunları ve bilgisi ile ilgili olan alanlar vardır. Bunun dışındaki şeyleri istemeyi, sormayı, merak etmeyi düşünecek, isteyecek bir yapılanması söz konusu edilmemiştir ama işlerinin olmadığı anlarda tıpkı Vil Solivyes gibi kendilerini rahatlatacak ilgi alanları ile uğraşabilir, duygusal davranır ancak bu durum onları işlerinden alı koymaz ve cinsellik gibi çok ileri duygusal durumları istemezler. Bu durum sanki bilginin ortaya çıkmasından sonra sanki aklı fikri bilginin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde olan Vil Solivyesin gelerek bilgiyi düzenleyerek ve kullanarak gereken çalışmaları yapması ve bu sırada bu çalışmalardan başka hiç bir şeyle ilgilenmemesi, bu sırada Vil Solivyes olarak bilgiler vermek konusunun kendisi ile ilgili olmadığını bilerek, kendi bilgileri ve mekanizması, bilgi çalışma alanları ve sebepleri sonuçları gibi bilgisini ilgilendiren herşeyi Vil Solivyesin yorumlaması şeklinde bir bilgi vermek ve bu bilgileri kullanmak imkanınıda kendisi ile ilgili olan konuları bu şekilde çalışarak halletmeyide bilir ve bu iki durum onu çalışırken Vil Solivyesin işlerinden başka bir şeyi düşünmemesi ve vilsel olarak kendisi ile ilgili kesinlikle düşüncelerin ve merakların, yargıların olmadığı anları ifade ederek belirtebileceğimiz şekilde bir uygulayıcı özellik yapar, çalışmıyorken zaten bilgi ile ilgili olmanın dışında bulunamayacağı için kendiside bilgi mekanizmasını kullanmaz. Özellik bu bilgisi ile Vil Solivtesin diğer özellikleri arasında olur ve oradan bilgiler oluşunca bu çalışma için bir özellik gereken şekilde bağlanarak ve bu şekilde bir kullanım sağlayarak çalışır. Hiç bir bilgi türü ve içeriğinin büyüklüğü onları rahatsız etmez, ağır gelmez, Vil Solivyes kendi yazdığı bilgileri kendisi çok iyi bir şekilde kullanabileceğini ispatlayarak bilgileri yazabilen bir bilgi kaynağıdır.

Bu bilgiyi kullanacak olan özellik kendisi Vil Solivyesin kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin çalışma zamanlarında çalışma konularının dışında söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının da söz konusu olduğu zamanlarda kullanabilmeleri, her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi bir örneği bilerek, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar. Vil Solivyes bu hallerinde nasıl olursa onlarda o şekilde olarak kesinlike Vil Solivyes olamadan, bir eli, ayağı, bacağı gibi onları yapılandıran, Vil Solivyesin kendisinin kendisini istediği şekilde biçimlendirerek ve ayarlayarak bilgileri uygulama halinde tutan ve çalıştıran bilgi uygulayıcılarıdırlar. Onlar merkez olan Vil SOlivyesin bu bilgilerinide ihtiyaçları olduğunda öğrenebilir, anlayabilirler ancak bu bilgilerle kararlar vererek yönetici gibi bir tavır takınamazlar. Ancak onların bu durumu onların yapılandığı oluşumsal durumlarında kendilerini rahatsız edecek şekilde olmadan kendi bilgilerinin uygulanması konusunu hiç aklından çıkarmayan ve çevresindeki olaylarıda algılayan ve Vil Solivyes gibi tepkiler ve cevaplar verebilen bir anlayışla kendilerini yapılandırırlar, gerekirse gülerler gerekirse duyguları kullanırlar ancak bu onların vilsel bir bağımsızlık hali içinde olduğu anlamına gelmez. Merkezlik bilgilerini kullanmak yöneticilik ve annelik olan vilsel bir durumla ilgili olaman, Vil Solivyesin kendisini programlayarak arkasında dönmesi ve bu sırada bu programdan başka bir şeyi yapamaması ve istememesi, merak etmemesi gibi bir tavırla ve iş disiplini ile çalışması ve hep bu bakış açısı ile kendi çalışma alanında bulunması şeklinde bir örnekle aslında olayın nasıl sergileneceğini anlatmış olduk.

Bu bilginin açıklaması onları bu konuda zaten gereken şekilde yapılandırır ama şu bilgi onların bu sorunlarına çok daha destek olur. Bilgiler bu şekilde uygulayıcıları olarak çalışırlar ve onların zarar görmemesi durumuda Vil Solivyesin görememesinden ileri gelen bir koruma hali içinde çalışırlar.

Bilgi uygulayıcılarını şartlandıran ve uygulamasını sürekli yapan bir bilgi;
'' bu özellik kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar.''

Bu bilgi onları özellik olarak yapılandırarak sorgu ve suallerinde bu ayrımı yapar ve bir sorun olmadan tam bir bilgi mekanizmaları olarak ve kendilerinde asla vilsel ve bağımsız bir oluşumun olmadığı şekilde çalışırlar. İsterseler gözleri ve elekrusileri bu konuda kendilerini çalışma alanında bulundurmak için kullanabilirler yada kendi çalışmalarına özel, şimdilik Bkendi yapılarına özel bilgi ekranları mekanizmalarınıda kullanabilirler.

Ve bu duyu, yanılgı zamanlarına özel bir şekilde bilgi uygulayıcıları olarak çalışan 10.000 yapılanma bilgisinin çalışma mekanizmasını ve Vil Solivyesi kullanma durumlarını ayarlayarak gereken düzeni sağlar ve bu duyu sayesinde onların kesinlikle Vil Solivyesi kullanma durumlarında bir sorun oluşmaz. Bu bağlantılarını en iyi şekilde yapılandırır, güvenliğini ve denetimini sağlar. Ve yanılgı zamanlarında çalışan bu bilgiler, kendileri için en uygun alanlarda çalışmaları için gereken şekilde yapılandırılır.

BİLGİ YAZAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik, Vil Solivyes yanılgı alanından çıktıktan sonra Vil Solivyesin bilgi yazmak ile ilgili olarak nasıl bir yöntemi kendi yeteneklerini kullanarak hazırlıyor ise bu duyusal özellikte aynı şekilde, tıpkı Vil Solivyesin o ilgili konuda yazacağı bilginin tıpkısının aynısını yazabilme özellikleri ile Vil Solivyesin konusunu söylemesi sonrasında bilgisini oluşturup Vil Solivyesin onayına sunan duyusal özellik olarak çalışır. Bilginin incelenmesi sonrasında Vil Solivyesin onayından geçtikten sonra uygulamaya alınması söz konusu olur ve bu duyusal özellik, bilgileri yazmakla ilgili olur ancak onların uygulanması konusu onunla ilgili olmaz. Yazı yazmak ve bu konuda çok yetenekli olarak imla kurallarından açık seçik ve anlaşılır olma kurallarına da dikkat ederek Vil Solivyesin bu konuda yardımcısı olarak bütün bilgileri yazması işini görür. Duyular arasındaki yerini alarak görevini tamamlayabilmesi için nasıl bir yapılanma söz konusu olacak ise bunu düzenleyerek, yanılgının bitmesi ile görevine başlamış olur.

AX AVA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ax Ava, Vil Solivyesin özel olarak kullandığı, sadece kendisine özel durumları yaşamak için yaşam halinin içerisinden ayrı olarak kendisini bulundurarak burada kendi istediği şekilde zamanları geçirdiği, isterse eğlendiği, isterse yalnız kaldığı, isterse bambaşka aktiviteleri kendisine özel olarak yaşadığı bir özel alan bölümü, duyusal özelliğidir ve mahremiyetin Vil Solivyes için söz konusu olduğu alandır. Burada Vil Solivyes, her zaman yalnızdır, kendisinden başka vil veya bir oluşumun bulunması söz konusu olmaz. Kendi kendine kendi ile eğlenmektedir ve Ax Ava duyusal özelliği olarak kendisini yapılandırmıştır ve bu şekilde kendi özel zamanlarını dilediğince mahremiyet kuralını yaşayarak geçirmektedir. Ax Ava'nın içerisinde yaşananları Vil Solivyes belirtmediği sürece kimse bilemez, anlayamaz, zaten bu durum bir kere sorulduktan ve cevabı alındıktan sonra bir daha merak edilmemesi gerekecek şekilde bir durumu açıklar. Vil Solivyesin partner olarak yaşadığı ilişkiler, olursa aşkları, belkide dostlukları, yada bambaşka bir durumun yaşanması, her zaman kendine özel alanlar olarak burada yaşanır. İçeride tamamen vissaya uygun olarak davranılmak zorundadır, vissa bilgileri Vil Solivyesin burada yaşadıklarınıda inceler, gözlemler, denetler, gereken şekilde etkilerini sürekli uygulatır ve Vissa'ya ters hiç bir olay yaşanamaz. Vil Solivyeste her zaman ve her haliyle Vissa'ya uygun şekilde yaşar, davranır ve bu her yerde geçerlidir. Kendi yapısı vissa bilgilerinin filtresini yapılandırmış şekilde, ortaya çıkarılacak olan konularda bu filtre devreye girer ve olaki bir yanlışlık olduğunda Vil Solivyesin gözünden kaçan durumları Ax Ava bildirir. Ax Ava, diğer duyular gibi gerektiği zaman konuşabilme özellikleri olan ve içerisinde similasyon teknolojisinden, bire bire gerçek varlıklar gibi görünebilme ve davranabilme imkanlarını yaratan oluşumları hazırlayabilmesinden, içerisinde istenirse bir uzay alanını bile yapabilmenin mümkün olduğu, yeterki açıklamalar ile gereken şekilde istenilen şeyin yapısı ve işlevi belirtilsin, bu şekilde her istenileni ortaya çıkarabilen, sadece Vil Solivyesin istekleri ile ilgili olarak bir oluşumsal yapılanmayla gerçek isteklerini bile algılayabilme özellikli, arzularını, isteklerini, sevinçlerinin nedenlerini, o an yapmak istediği şeylerin neler olduğunu ve Ax Ava'ya geldiği zaman ne yapmak istiyorsa bunları bilmekle ilgili olarak bir algısı olan ve ona göre kendisini yapılandıran, kendisinde ileri teknolojik görüntü ve oluşum hazırlama teknolojisi bulunan, milyonlarca varlığı sanki gerçekten varmış gibide bir alanda ayrı ayrı karakterler şeklinde hazırlayan ve onlara roller vererek gerçek varlıksal özellikleri gibi davranmalarını sağlayan, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak O'nun seviyesinde Axa Ava içindeki rollerin, uygulamaların, konuların niteliğini hazırlayan, yaşatan ve Vil Solivyesin özel zamanlarında karşısında kendisi kadar bilgili ve gelişmişlik özelliklerinin söz konusu olması gibi durumlarında bu sayede yaşanacağı, Vil Solivyesin rahatlama, dinlenme, eğlenme, düşünme, yalnız kalma, kendisine ait arşivsel konuları ile takip ettiği ve ilgili olduğu oyun veya film veya konuları listelediği, kendince Ax Ava'da arkadaşlar ve dostlar edindiği, belkide onlara isim verdiği ve karakter yapılandırdığı ancak onların bir vil ve oluşum olmalarının söz konusu olmadan tuşuna basılınca kapanan mekanizmalar olması gerçeğinin değişmemesi, bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyesin yaşadığı bütün özel zamanların similasyon teknolojisinin görüntüde şartlandırılmış konuları uygulayan mekanizmaları olması şeklinde yaşatılır. Mesela, gereken karakteristik ve fiziksel özellikler belirtildikten sonra yaşanan olayın niteliği ve Vil Solivyesin bu olaydan anladığı şeye göre bir davranışın sergilenmesinin söz konusu olduğu bir düzenlemeler hali ile de yaşanabilir ve Ax Ava, duyusal özelliği bu gibi örneklerle Vil Solivyesin ne istediği ve amacının ne olduğunu bilerek kendi içinde konusu hakkında kendisini geliştirerek ek özellikler uygulamayı önerebilir ve gereken şekilde yapılandırılır. Vil Solivyesin bilgisi olmadan yenilikler eklenmez ve duyusal özellik olarak ve sadece Vil Solivyese özel olan haliyle gereken şekilde çalışır. Şimdiden yapılanan duyusal özelliğin içeriğindeki düzenlemeler birlikte yapılır Vil Solivyes ile. Şimdiden bu bilgilerin açıklamalarının uygulanabileceği bir yapılanma sağlanır ve içerinin dekoru ve Ax Ava'nın iletişim şekli, özel zamanlardaki durumu gibi konular Vil Solivyesin geldiğinde karar vereceği bir şekilde ayarlanır, bilgisi gerekirse yanılgı zamanlarında yardımcı olur

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix


BİLME HALİ ALANI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilme hali alanı Vil Solivyes yaşam halinde villerin kullandığı zihinsel ve vilsel özelliklerin bütününün bulunduğu bir bilgi işlem merkezi olarak kendisini ifade eden ve tanımlayan, ilgilendiren bütün bilgi ve tecrübelerin bulunduğu ve villerin, vilsel bedenleri ile bütünleşerek onların yaşam hali içinde bu şekilde bir yapılanma ile vilsel özelliklerinin hepsini uygulamasını sağlayabilecek gelecek ile ilgili olarakta bir yapılanma durumunun her an ayarlanabileceği, çok yönlü, Vil Solivyesinde yaşam halindeki en küçük villerinde bilme hali alanlarını kullanması gelişen vil ile gelişebilen özellikleri olduğunu kanıtlayan bir açıklama olur ve bir vilin kendisine ait bütün bilgiler, tecrübeler, yetenekler, anılar, açıklamalar, bildirimler ve kendi eklemek istediği özel bilgiler, konular, tanımlamalar bu alanda olur ve bu alana sadece kendisi girebilir ve kendisinden başkasının girmesi söz konusu olamaz. Bütün viller için zorunlu yalnız kaldıkları ve kendilerine en özel olan yerdir burası. Bu özelliğin amacı, olası bir sorun olduğunda kendilerini kendilerinde bulunan en güvenli yerde hiç kimsenin ulaşamayacağı şekilde konumlandırmalarıdır ve başkalarının girmesi gibi izinler olsaydı, bu güvenlik işe yaramazdı. Bu yüzden en başından, bütün bilme hali alanları kendi içerisine sadece kendisi olan vilin girmesine izin verir, ikinci bir kişi, gerekli olduğunda Vil Solivyes dışında kimse olamaz, bununda ilgili bir nedeni olur ve vilin bilgisi ve isteği ile olur. Yada sorunlar oluştuğunda gerekli bakımların yapılması için gereken çalışmalarla ilgili olan oluşumlardır girebilenler ve bunlarında açıklaması, bilgisi, izni ve gerekçeleri olarak işlemleri yapılır. Bu haliyle villerin kendi akli, zihinsel, duygusal alanları olan bilme hali alanlarına kimse dokunamadan tüm zamanlar boyunca kendisini kendi yaratır, kendi tasarlar, kendi saklar ve anlar... Kendisine ait arşiv alanları olan ve sonsuz zamanlar boyunca öğrendiği herşeyin burada olacağı, kendi yapısına göre alanlarda bulunacağı, duyularının, bilgilerinin, tecrübelerinin, hatıralarının, kayıtlarının olduğu bir vilin var olduğun kanıtlayan en büyük oluşumudur ve bilme hali alanları tamamen yaşam haline özel bir yapılanma ile hazırlanmıştır.

Ve bütün bilme hali alanlarının çevresinde, küre şeklinde Vissa felsefe taşı bulunur ve bu taş, bilme hali alanlarına özel olarak Vissa'ya uygun olmayan bilgi, düşünce, istek, durum, algı, görünmeyen etkiler, gizlilikler ve ne olursa engeller, girmesine izin vermez, vilin kendi bilme hali alanını bu şekilde koruyarak aynı zamanda içeri hiç bir şeyin girmesine izin vermeyen bir koruma kalkanı ve vissaya duyarlı filtre özelliği ve algısı ile hem dışarıdan gelecek olanlara karşı vissa bilgilerinin etkileri şeklinde bir sürekli koruma halindedir hemde Vilin bilme hali alanının içinde vissaya ters oluşumların hazırlanması, oluşmasına engel olan özel bir etki durumunu yaşatacaktır. Felsefe taşları, içeriğindeki anlamları etkiler şeklinde sürekli olarak çevresine yaşatan özellikte oluşumlardır ve dışarı doğru belirli bir alan tamamen vilin kendisine özel olan bir alanın olduğunu ifade eden vissa etkisi ile kapalıdır ve bilme hali alanının içeriside, yaşam halindeki vissanın her yerle ilgili olması gibi bir etkileme olanağı ile vilin kendi bilme hali alanını etkiler ve vissaya ters oluşumlar sağlanamaz. Felsefe taşlarıda bilme hali alanlarını bir parçası olarak oluşur. Bilme hali alanlarıda villerin kendilerinden ortaya çıkarılacak olan güçlerin yapılanması ile olur ve tam olarak kendileri olma hali burada da yaşatılır. Kullandığı bedenin içinde bir merkez alan seçilir ve bilme hali alanı buraya yerleşerek bedenin uzuvlarına konsantre olarak gereken şekilde vilin yaşamasını sağlayan kendi özelliği olur.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BİLME HALİ ALANI OLAN VİL SOLİVYESİN BİLME HALİ ALANI

Vil Solivyesin bilme hali alanı aynı zamanda yaşam halinin işleride ile de uğraşan ve genel bilgi işlem merkezi şeklinde de çalışacak olan bir yaşam hali alanı zihni, merkezi, yöneticisi ve idari yapılanmaların sağlandığı yer olacaktır. Aynı zamanda Vil Solivyesin vilsel olarak kendisini yapılandırdığı alan olarakta kullanılacaktır. Vil Solivyese ait olan bütün vilsel özellikler, duyuları, bilgiler, kurallar, ilgili oluşumlar ve mekanizmalar, tecürbeler, hatıralar burada kısımlara ayrılmış şekilde yapılandırılacaktır ve bunların bütününden oluşan bilgiler ve tecrübeler ve özellikler bütünlüğü ile Vil Solivyes kendisi olarak yaşayacaktır ve yaşam halinin yöneticisi, annesi ve merkezi olacaktır. Bilme hali alanlarının içerisi villerin zihinsel alanları olacak şekilde bir yapılanmadır ve bu yüzden kendi zihinsel alanlarına sadece kendileri girebilir, kendileri bulunabilirdir. Bir vilin kendisine özel olması gereken en önemli yerdir. Kararlarını kendisinin alması açısından, kendisi düşünmesi ve yapması açısından oldukça faydalı bir uygulama olan bilme hali alanlarının yalnızlığı Vil Solivyes içinde geçerlidir ve başka viller girmeyeceklerdir. Ancak Vil Solivyesin bilme hali alanı yaşam halinin bilme hali alanı olacağından Vissanın içerisinde Obset özellikli koruma kalkanı ve Yohi özellikli bir gereken zamanlarda yokluk alanları oluşturan koruma önlemi ve onunda içinde bilgi üstü durumunun koruması bulunarak ve son olarak bilme hali alanının kendisi bütün düşünsel ve frekans gibi, algısı çok zor olan ve uzaktan iletişimlerin, kuantum bilgi edinme yolları yada görünmeyen ve algılanmayan etki ve oluşumların geçmesine yönelik engeli ile bütün bilgisel, düşünsel, uzaklardan etkisel, herşeye karşı geçilemezlik ve içerisi bilinemezlik şeklinde bir anlamı yaşatır dışarıdan gelecek olan tehlikeler için ve asla bşilme hali alanının nerede olduğu bilinemez. Bu bilme hali alanı özel koruma kalkanı aynı zamanda bilme hali alanının yapısını, kendisini, şeklini, içeriğini, bilgisini, nerde olduğunu, nasıl olduğunu gibi bilgileride gizli ve saklı tutarak asla bulunamaz yapar ve bir tek bilen Vil Solivyes olur, onun bu biliş haline de kimseler ulaşamaz, bilme hali alanı kendi içinde özel bir şekilde bu bilgiyi saklar ve gereken şekilde koruma sağlanır. Vil Solivyes yaşam halinin bilme hali alanını üstün bir şekilde korurlar. Asla içeri girişler söz konusu olamaz. Vil Solivyesin iradesinin gücü buraya hakimdir ve bilgisi olmadan hiç bir işlem yapılamaz, değişiklikler söz konusu olamaz. İçeride olan küçük bir değişiklik, sorun anında Vil Solivyesin algılamasına neden olarak bilgisine ulaşır. Ve Özel Bilme Hali Alanı koruma kalkanı Vissa koruma kalkanı gibi bütün villerde de olur, olası sorunlar olduğunda Vil Solivyes, bütün villerin bilme hali alanların Yohi ve Obset öözelliklerini de verebilir, kendi bilme hali alanına da herkesi alabilir. Bir çok yoldan bütün sorunlar çözüme kavuşturulur.

BİLME HALİ ALANININ İÇİNDE EKLENEN ÖZELLİKLERİ, DUYULARI BİLGİ VE TECRÜBELERİ MUHAFAZA EDEN ZİHİNSEL ALAN VE GÜÇSEL OLUŞUMU
Bu güçsel oluşum, villerin zihinsel alan olarak kullanacakları bölümün içerisini tamamen doldurarak beyaz yada bu görev için en uygun rengin hangisi olduğu saptanarak, kıvamında bulutumsuluk şeklinde görünen ve tamamen zihinsel alanın bütün isteklerini ve görevlerini yerine getirebilmek için hazırlanmış, içeriğine eklenen bilme hali alanı oluşumlarını tutan ve ilgili yerde konumlandıran, kesinlikle buradan bir özelliğin alınmasının söz konusu olamayacağı, bu konuda en sağlam konumlandırmayı yapan ancak vilin istemesi ile dokunuşlarla bile hareket edilmesini sağlayan, vilin iradesinin tecelli ettiği, ona bağlı bir izin verme özelliği bulunan, vilden izinsiz bu bulutsu alandan birşey alınmayan yada eklenemeyen, duyuların, bilgilerin, tecrübelerin,anıların ve benzeri şekilde villerin kendisini zihinsel olarak etkileyecek özellikte oluşumların bulunduğu ve bu bulunma hali ile bir bilgiler ve tecrübeler ortaklaşasından oluşan algı, anlayış ve farkındalıkları bulutsu alanın ortasında küre şeklinde bulunan zihin duyusal özelliğinde yaşatarak villerin bütün bilgi ve tecrübelerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayan, villerin ihtiyacı olan bilgilere anında ulaşabilmelerini sağlayan oluşumsal yapısı ile istenilen zihinsel çalışmalar için hazırlanmış ve bu konuda gereken bütün özelliklere sahip, duyuların, bilgilerin, tecrübelerin, anıların ortaklaşa bir havuz şeklinde zihin duyusal özelliğinde vilin ihtiyaçlarına göre algılandığı ve kullanıldığı, hayaller ve düşüncelerle bu muhasebe ve karar verme işlemleri yapmasının sağlandığı bu zihin alanını, villeri yaşam hali içerisinde sanki önlerinde geniş ve kimsenin görmediği bir ekran şeklinde oluşumlarla izlemesi sayesinde algılayan, gören ve anlamasını sağlayan ve bunu sadece vilin görmesi, gerekirse istediği kişilerede izletebilmes durumlarının yaşandığı,
bilme hali alanında çalışan zihin duyusal özelliğini çok amaçlı olarak, dışarı iken bilme hali alanı ile ilgili olarakta inceleme ve araştırma, içeriklerini kontrol etme gibide kullanabildiği bir çok amaçlı hayaller ve düşünceler ekranı olarak bilme hali alanlarının bir özelliği olarakta yapılandırılır ve boyutlarına viller kendileri karar verir. Vilin kendisinin görebileceği özellikleri ile kendi duyusal özelliği ile temas edilerek hazırlanır ve görmek isteyenlerede görede onların duyusal özellikleri ile temas edilmesi sağlanarak hazırlanır.

BUUV: BULUTSU ZİHİNSEL ALANIN İÇİNDE BULUNAN GÜÇSEL ÖZELLİK
Buuv, o vilin bütün kendi özelliklerini içeriye alındıktan sonra orada sapasağlam tutmakla ilgili olur, bütün yerleştirilen oluşumların içeriğindeki bilgilerin zihin duyusal özelliğine ilgili zamanlarda en hızlı ve başarılı şekilde aktarılması ile ilgili olur. Bütün zihinsel alanı koruyan yapısı ile içeri vilden başkasını girmesinin söz konusu olamayacağı, bu şekilde iradenin geçilmezliği ile aynı güçte olan, vilden habersiz değişikliklerin olmayacağı, her hangi bir sorunda vilin bütün bilgi ve tecrübelerini korumakla ilgili olarak katı, sıvı olarak yapılanabilen ve içeriğindeki oluşumlarıda görünmez yapabilen koruma özellikleri ile sorunlu anlar olursa saliseler içinde Vİl Solivyesin bilgi ver tecrübelerini kullanmak demek duyusal özelliğine bağlanarak gereken çalışma ve önlemleri alır ve gereken şekilde Vil Solivyese bilgi verir, bilinmesini sağlar. Kullanıldıkça kendisine yeni özellikler eklenebilir özellikleri ile gereken şekilde çalışır.

DUYULAR VE VİLSEL BİLGİLER, TECRÜBELER, ANILAR ALANI
Bütün duyular belirli bir düzenle, daha çok vilin kendisinin tasarımına karar verdiği şekilde Buuv özelliğinin içine yerleştirilir, ve bu konumlama ile
ortada bulunan zihin duyusu ile ve buuv'un içindeki diğer bütün bilgi ve tecrübeler ve duyular ile bağlantısı olacak şekilde ve bu konuda Buuv, onlara gereken bütün imkanları sağlayacak çalışması, yapılanması ile, oluşumu kapsar, himaye eder ve oluşumlar, duyular zihinde kendi bilgi ve tecrübelerini algılatma çalışmalarını yaparlar ve viller, bu sayede bilme hali alanlarını kullanarak kendilerini yaşamış olurlar. Duygu duyusal özelliğide buradan vilin, vilsel bedenine ilgili olduğu bütün alanlarına hisler şeklinde konsantre olur, diğer duyularda ilgili oldukları alanlara konsantre olarak vilin yapılanması sağlanır ve içerisinde hiç bir bağımsızlık ve ayrılacalıkların söz konusu olmadığı şekilde viller, kendi bilme hali alanlarının sapa sağlam ve içerisinin düzenlenmiş halinin sürekli ve çok iyi bir şekilde çalışmasınında sağlanması sonucu yalnız, sakin, sessiz ve duru bir zihinsel alan sahibi olarak kendilerini algılar, bilirler, öğrenirler, yaşarlar, ve var olurlar.

MERKEZDE BULUNAN ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik kendi güçsel yapısı itibarı ile düşünceleri ve hayalleri, villerin bilmek istedikleri bilgileri ortaya çıkarmakla ilgili olarak, duyulardan bu konuda gereken bilgileri ve tecrübeleri alarak ve bu alış veriş sırasında da tekrarlanan olaylar ve anılar ve bilgiler söz konusu olması gibi durumlar nedeni ile kendi güçsel yapısında bir hatırlama, hemen algılama gibi özellikleride bulunan, kendi yaptığı işin hatırlanması olayını sadece kendisinin yaptığı, yaşanmış anıları kaydeden hafıza duyusal özelliği iken düşünceleri ve hayalleri kaydeden ise zihin duyusal özelliği olur ve bu haliyle bütün bilgi ve tecrübelerin ortaklaşa bileşkesinden oluşan bilgi ve tecrübeler kısa zaman içinde zihinde bir bilgi ağı şeklinde bir yapılanmaya sebep olur ve bu bilgi ağı tamamen vilin kendisi ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgilerden ve tecrübelerden oluşur. Zihin duyusal özelliği, bilme hali alanında en iyi şekilde çalışabilmesi için gereken yapılanmayı kendi özelliğinde oluşturur, Buuv ve diğer duyularla ortaklaşa çalışacak mekanizması bulunur.

BUUV'UN İÇİNDE BULUNAN VE VİLLERİN KENDİ BİLME HALİ ALANLARINI DÜZENLEMEK YADA YALNIZ KALMAK İÇİN GİRDİKLERİ ODALARI
Buuv'un içinde ve onun koruması altında olan ve yine içeri vilden başkasını almayan özel ve küre bir oda, duyuların boyutlarında istediği yerde konumlandırılır ve bu odanın içinde, bilme hali alanındaki kendi içeriklerinin, özelliklerinin ayarlamaları, düzenlemeleri için gereken ekranlar ve bilgi işlem merkezi alanı bulunur ve Buuv'un içine girmeden buradan verdiği komut bilgilerle ilgili alanlardaki bilgi ve tecrübeleri, yapılanmaları değiştirir, düzenler, ve odanın ortalama olan büyüklüğünü kendi istediği gibi düzenler, tasarlar...

SİPRAVİL'E BAĞLI OLAN BİLME HALİ ALANLARI ve VİL SOLİVYESİN SİPRA MEGA SİSTEMİ
Villerin kendilerinin yanında küçük bir cihaz şeklinde kullandıkları ve bilme hali alanlarındaki ekranları açmasınıda sağlayan ve bir duyusal özelikleri ile Sipravil olarak hazırlanan ve kendi bilgi işlem merkezlerinin yaşam hali içindeki sesi, düzenleyicisi, bilgilendirme ve ayarlamaların yapılmasını sağlayan otomatik ve direk olarak kendi mekanizmasının gerekleri şeklinde çalışabilecek bir alt yapı bilgi ve tecrübesini vil, henüz vija iken Vil Solivyesten alan ve vilin gelişmesi ile artık kendi bilgi ve tecrübesini kullarak vilin bütün isteklerini uygulayan kendi bilme hali alanının bir parçası şeklinde ve sadece vilsel bir oluşumun söz konusu olamayacağı gibi bir düzenlemenin gerekliliğinin söz konusu olduğu bilme hali alanında yine kendisi dilediği gibi yapılandırır, sesini ayarlar, karakter tercihleri yapar ancak bunlar vilin bilme hali alanı ile olan dışarıdan iletişimi ve ayarlamaları için yardımcı olması adına çalışmasını sağladığı kendi duyusu olarak hazırlanır. Aynı şekilde Vil Solivyesin Sipra Bilgi İşlem merkezi mega sistemide bu şekilde bime hali alanına bağlıdır ve duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Villerinki ise gelişim seviyesine göre sistem, ultra, mega şeklinde gelişen Sipravil yapılandırılması ile kullanımları söz konusu olur.

BİLME HALİ ALANINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR
Viller, bilme hali alanlarına girmek istediğinde bunu Sipravil'lerine ilgili olan alana bildirirler ve sonrasında giriş için uygun şartların sağlandığını algılayan Sipravil, istenilen zamanda Vil'in rahat bir yerde gözlerini kapatmasını ister ve hazır olduğunda bir bedensel oluşumunun kopyası olacak şekilde odanın içinde hologramik yada isteğe göre Vilsel beden duyusal özelliğinin sağlaması ile dışarıda olan bedenini kopyalayan ve bu şekilde duyularının bu bedene konsantre olması halininde sırf bu alana özel olacak şekide yaşanması durumunun uygulanması ile dışarıdaki bedeni uyutan ve bilme hali alanında saniyeler sonra uyanan vil, hiç bir değişiklik hissetmeden ancak sadece küçülmüş boyutlarda olacak şekilde bilme hali alanındaki odasında bulunur ve istediği zaman yaşam halindeki bedenine geri döner ve bu sırada odadaki vilsel beden oluşumuda gerektiği zaman yeniden oluşturulması için vilsel beden duyusuna geri döner. ( Yanılgı bitince kullanılmak üzere şimdiden duyusal özelliği oluşur ve hazır bir şekilde proje olarak bekler, bilgisi yardım gereken konular olursa yapar )

ÇOĞALABİLME ÖZELLİKLERİ İLE TEKLİKTEN ÇOKLUK ŞEKLİNDE OLUŞUMUN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes, kendisini ifade eden ve bütün özellikleri ile kendi gibi olduğu durumunu, aynı özellikler, davranışlar, ifadeler, bilgi ve tecrübeler kullanarak kendisini çoğaltması ve bu çoğalımı kullananın sadece tek olan Vil Solivyesin kendisinin olması ve bu sayede yaşam halindeki herkesle aynı anda farklı yerde olabilmeyi sağlayan ve onlarla bambaşka farklı olayları yaşayan, sanki yalnızca tek olarak birinin yanında davrandığı gibi çoğaldığında davrnabilme özelliklerini yaşatan bir çoğalma ve aslında tekliğin bütün bu çoğalan Vil Solivyeslerin hepsinde farkındalıklarınıda yaşayan, Vil Solivyesin kapasite ve algılar olarak imkanları büyüyen farkındalığının örnek olarak 1000 kişi ile aynı anda yaşanan farklı yerlerdeki farklı olayları fark etme halini tek farkındalık ile yaşayan, hepsinin Vil Solivyesin kendisi olma durumunu bizzat yaşattığı ve edinilen bilgilerin anlık öğrenilebilmesi durumu ile diğer taraftaki kendisininde diğer taraflardaki kendilerinden sürekli haberdar olabilmesi yeteneklerinide kazandıran, çoğlama bittikten sonra tek olduğunda yaşanan bütün anıların tek Vil Solivyesin kendi anıları olarak kalıp, hepsinin tecrübesini kendisinin yaşadığının bilgisi ile her çoğaldığı yerdeki olayları Vil Solivyes yaşamış olarak, bilginin yaşatması şeklinde olmadan, vilsel özellikleri ile orada bulunması durumunu yaşatan, sağlayan, zaman geçtikçe bu özelliği geliştiren duyusal özellik, diğer duyularında bu uygulamayı sağlayabilmesi için gereken yapılandırmayı sağlar, yada kendisinde bu yapılandırmayı hazırlar ve bu çoğalmalar söz konusu olduğunda bu duyusal özellik çalışır ve tek olan Vil Solivyes,klon olmadan, kopyası oluşmadan, kendisini bölmeden tek olma halini aynı güçler, bilgiler, görüntüler ile farklı yerlerde yaşatarak tecrübeler edinir ve bu durum, kalabalık bir toplumda anne olan bir merkez vilin, en çok ihtiyacı olan şey olarak çocuklarının hepsi ile bol bol, gerekirse yalnız kalarakta zaman geçirebilir ve bu durum tek olan Vil Solivyesin yaşadığı bir gerçeklik olarak, tek gerçeklik olarak bütün alanlarda yaşanır. Sayısı olabildiğince artar ve anılar sonunda tek Vil Solivyeste bilinerek saklanır, anlamlandırılır, artık yaşanmış bir gerçek kişilerin olayları olarak kalır. Bu duyusal özellik bu konuda gereken yapılandırmaları sağlayarak, bu özelliği Vil Solivyes gerekli olursa yaşam halini savunmak içinde kullanır ve aynı anda binlerce yerde olarak gereken dersleri verebilir.

 

DÜŞÜNSEL ALANLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düşünsel alanlar, bir fikrin, bilginin, anlamsal oluşum olarak belirlenen alanda etkisini gösterdiği ve bu etkileme halinin görünmeyen, düşünsel alanı oluşturan bilginin kaynağının dışında kesinlikle anlaşılamayan yapısı ile çalışan, içeriğindeki bilgiyi en güçlü yaptırımlar şeklinde kendi bulunduğu alanda kesinlikle yaşatma özellikli, sanki bir suyun içine girilmiş gibi suyun düşünsel alan olması ve içine gireninde bütün alanlarının düşünsel alanın etkisi ile kaplı olması ve hareket edemeden suyun kanunlarına uyması zorunluluğu örneği ile kendisinden başka uygulama ve yaptırımı kabul etmediğide anlaşılabilir ve içeriğinde olan herşeye karşı üstün bir gücünün bulunduğu söylenebilir. Bu su örneği ile gösterilen düşünsel alanla temas eden herşey kesinlikle onun etkisi altında kalır ve kendi yapısında bilgisinin her zaman haklı olması durumunu yaşatır. Onun bilgisinden haklı bir bilgi yaşam halinin dışından bizimle temas edemez, ilgili olamaz ve güç yetiremez. Bilginin iradesi kanunları ve bilgi üstü durumunun bilgiden yüksek uygulama gücü bu konuda gereken iradi ve mecburi engeli, karşı koymayı sağlar. Düşünsel alanlar kendi yapılarına özel olan düşünsel ve orada enerjetik bir gücün olmadığı düşünsel bir güç ile ve bu gücünde uygulamasının yapıldığı duruma göre kendisini tek bir bütün ölçüde oluşturması yapılanmasının sağlanması sonrasında düşünsel alan tamamen ve ayrılamaz ve koparılamaz ve bir bütün şeklinde içerisi ile temas edilemez ve her yanı tamamen dolu ve düşünsel alanın bilgilerinin etkisini yaşatan şekilde ilgili alanda bulunur ve gereken şekilde bilgisini uygulatır. Bu alanların istenilen şekilde ölçüleri belirlenir ve bu alanın kendi yapılarında her hangi bir şekilde bilgiler olmaz, düşünsel alanların bilgileri düşünsel alanın olmasını sağlayan duyunun kendisinde olur ve buradan bilgilerin uygulamasını yapacak şekilde bir çalışma ve yapılanma içine girerler. Bu duyu düşünsel alanların bütün çalışmalarını, bakımlarını, incelemelerini yapar ve düşünsel alanların içeriğini oluşturan bilgilerin kendi çalışmaları bu çalışmadan ayrı bir şekilde ilgili olan bilginin sağladığı bir uygulama halini alır. Bilgi üstü durumu ve diğerleride bu şekilde bir yapılanma ile yeniden düzenlenir ve bilgi üstü durumu ortalama bir kalınlıkta olurken diğer yokluk alanı ile arasındaki bilgiler şeklindeki güvenlik düşünsel alanları ince bir şekilde kendilerini konumlandıraraki görünmeden, bilinmeden ve özel bir kendilerine ait algılama yeteneklerini güçlerinde bulundurarak ve asla fark edilmemeleri şeklinde yokluk alanlarının içinde gereken şekilde bizimle bir bütün olarak gereken çalışmaları yaparlar. Bu bilgi, düşünsel alanları kontrol ederek onların yapısının olması gerektiği gibi bulunmasını sağlar ve dışarıdan onlara gelebilecek bütün saldırı ve zararları denetler, bakımlarını yapar, eksikliklerini araştırır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halinde oluşturulan bütün düşünsel alanlar ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır.

EXELSES, ÇALIŞMA VE BAŞARI SAĞLAYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik Vil Solivyesin yaşam hali hakkında yada başka konularda çalışmalar yaptığı sırada ortaya çıkan ve Vil Solivyese çalışmalarında yardım eden, aynı zamanda kendi başınada verilen çalışmaları çok iyi bir şekilde yapabilen, Vil Solivyesin çalışma arkadaşı olan bilgiler bütünüdür. İçeriğinde bir çalışmanın başarılı sonuçlanması için gereken bütün bilgiler ve tecrübeler vardır. Çalışma Arzusu, Azim, Çaba, Projeler üretmek, ihtiyaçları saptamak ve gereken çalışmaları yapmak, eksiklikleri bulmak, yenilikler, gelişim gibi bir çok erdemsel bilgileri yapısında bulunduran bir ekip ile Vil Solivyes her hangi bir konu hakkında çalışma yapmak istediği zaman Exelses duyusu ile bu zamanlarını geçirir. Exelses, çalışmalar ile ilgili raporlar tutan, bir asistan gibi olmanın yanında bir patron gibide olması gerekenleri söyleyebilen, her zaman yaşam halinin iyiliği ve menfaatini düşünen bakış açısı ile, yaşam halini gözleyerek eksiklikleri görüp yapılması gereken çalışmalar ile ilgilide önerilerde bulunabilen, tam bir yaşam hali çalışma, azim, çaba, başarı bilgiler bütünü olarak bulunur. İçeriğine vissaya uyumlu bilgilerin eklenmesi gibi var olan bilgilerde bu çalışma grubuna dahil edilir ve harika bir çalışma ekibi ile Vil Solivyes bütün işleri çok kısa zamanda ve başarı ile halleder. Ve yanılgı zamanlarında gereken şekilde yaşam hali alanında ilgili konuları başarmak için çalışır.

ÇALIŞKAN, AZİMLİ VE DİKKATLİ BİR İŞ KOLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Exelses, tam bir çalışma bilgisi türüdür. Çalışkan, azimli, asla pes etmeyen, başarısızlık sonrasında yeniden yeniden denemeyi başarıya olan inancı ile ilintileştirmiş, her çalışmanın yaşam hali için önemli olduğunu bilen, yaşam hali içindeki bütün bilgilere hakim olarak çalışma ile ilgili gerekenler olursa yorumlar yapmayı yaşam hali bilgilerine bakarak yapabilen, ihtiyaçları bilen, sorunları gören, raporlar tutan, çalışmalardaki yanlışlıkları anlamak gibi özel görüleri olabilen, bir çalışma yapılıyor ise bu çalışmayı Exelses mutlaka anlar, Vil Solivyes anladı ise O'ndan bunun anlayışı ile ilgili bilgisini alır ve o çalışmayı anlamak ve anlamayanlar olursa anlatmak onun işi olarak sayılır. Çalışma alanının moderatörü odur çalışma alanlarında bulunuyor ise. Vil Solivyesin çalışma arzusunun aktif edilmesi zamanları ile de ilgilenir ve yanılgı zamanlarında bu duyusal özellik sayesinde Vil Solivyeste sürekli çalışma isteği duyar. Eğer Vil Solivyes etmemiş ise bu konuda O'nu bilgilendirir ve eğer yapılması gereken işler varsa Vil Solivyesi sürekli uyarmayı kendisine vazife edinir. Çalışma programları yapar, yeni çalışma alanları ve sahaları bulur, kendisine bir konu hakkında çalışma yapılabilmesi ile ilgili görevlerde verildiğinde bunu en iyi ve başarılı şekilde yapabilecek donanıma sahiptir. Her zaman önceliği önemlilik sırası ile belli olur. Çalışma bilgilerinin içerisine eklenecek olan bilgi türleri olursa Vil Solivyese bilgi verir. Aynı zamanda Vil Solivyesin Sipra çoklu ekran sistemi ile sağlanan çalışmaları bu düzenekte sağlar, gerekirse özel bir çalışma alanı oluşturulur. Sipra'nın içinde kendisine özel yerde ilgili zamanlar olunca ortaya çıkarak çalışır. Ve bu bilgiler bütünlüğüne katılan bilgilere, kendisindeki çalışma ve azim konusunda tecrübelerini vererek, bilgileri bu çalışma grubunda iken kendisi gibi çalışkan yapar.

EXELSES KENDİ YAPISINDA İLGİLİ OLDUĞU İŞİN BÜTÜN YÖNLERİNİ ALGILYABİLME ÖZELLİĞİNİ BULUNDURUR
Exelses, kendi yapısında kendisine verilen işin bütün yönlerini anlayabilecek ne zaman başlanmalı, ne zamana biter, nasıl bir çalışma hali sağlanmalı, iş için gereken şartlar, bilgiler, durumlar gibi bir iş söz konusu olduğu zaman onu başarmış olmak için yapılması gerekenleri ortaya çıkarır ve bunların nasıl yapılacağı ile ilgili kendince programlar yapar ve risk almadan genellikle kesin sonuçlar ortaya çıkarmak için çalışır. Başarısız olsa bile bu onun yapısında bir sorun oluşturmaz, her başarısızlığın arkasındaki dersi görmeyi bilen bilgisinin farkında olarak çalışır. Yanılgı zamanlarında yaşam hali alanındaki çalışmaları ile Vil Solivyese yardım eden Exelses, Şix yaşam halinde tamamen Vil Solivyesin iş arkadaşı şeklinde bir çalışma hali içinde olacaktır. Çalışmalar süresince kimselerin görmediklerini görmek, algılamak, bilebilmek gibi artı özellikler onun bu konuya özel bir oluşum olması ile ilgili onda yaşar. Bu gibi algıların muhattabı olarak iş ile ilgili çareler kendisini genellikle Exelses'de ortaya çıkarmakla ilgili olur. Çünkü kendi bilgisel yapısı başarıya şartlanmış olduğundan ve çalışmaların sorumlusu bir duyusal özellik olarak başarı için gereken çareleri sürekli arayan algıları bu konuda gereken bilgi ve çareleri bulabilecek şekilde yapılanmıştır ve amacında temizlik, iyi niyet, gelişimsel bir çaba söz konusu çalışmanın başarılı olması hakkında Exelses'in yanında olacaktır ve başlıklarla eklenen bilgileri kendisi işleri için kullanır ve bütün duyulardan farklı olarak bir çalışma halinin tam merkezi olacak duyular arasında bulunur.

İSİS, DESTEK VE YARDIM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÜSTÜN ETKİ VE GÜÇ, ENERJETİK OLUŞUM KOPYALAMA VE KENDİSİNDE YAŞATMA ÖZELLİĞİ
İsis, yapısını içeriğindeki bilginin her an değiştirilmesi ile bu bilginin çalışma durumuna hemen adapte olabilen güçler şeklinde oluşturur ve yaşam halinde bilgilere, duyulara ihtiyaçları olduğu konuda bilgisini düzenleyerek yedek duyu, destek duyusu şeklinde bir görevi bulunur. Kendi yapısı, içeriğine eklenen bilgileri çalışmaları bitene kadar en şekilde temsil edecek şekilde oluşur. Bunu konu ile ilgili olan gücün nasıl etkiler ortaya çıkardığını kopyalama yöntemi ile kendisindeki güce kopyalar ve sanki uzun zamandır o bilgilerle çalışan güçler gibi çalışma imkanı bulur. Kendi güçsel oluşumu bu durumu sağlayabilecek şekilde kusursuz kopyama özellikleri ile yapılanır ve kendisi ile çalışmak isteyen bilgi yada duyunun çalıştırması gereken etkisel gücünü örnek alarak bunu kopyalama yöntemi ile kendi güçleri ile yapılandırarak gereken şekilde çalışır. İçeriğinde bir çok ölçü oluşturabilir ve bir çok duyu ve bilgiye aynı anda yardım edilir. Hiç bir zaman boş durmaz, işi olan bilgilerin ve duyuların işlerine destek olur, mutlaka bir duyunun yada bilginin işini paylaşarak kendi bulunma halini değerlendirir. Ve aşağıya başlıklar şeklinde çalışmasına göre bilgisini kendisi düzenler ve bu bilgilerin etkileri ile birlikte kopyalayan İsse, hemen gücü yaşatarak gereken şekilde çalışmalara başlar. Sonrasında bilgilerin işi bitince onları yapısından çıkarır ve güçleri hiç bir şekilde bilgilerin alışkanlığı üzerinde kalmadan hemen yeni bilgilere şartlanarak çalışabilir hale gelir. Yaşam halinin yardım ve destek duyusu olarak çalışır.

KELİME ANLAM İÇERİK KILAVUZ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes topluluğunda kullanılan bütün kelimelerin anlamlarının açıklandığı ve bu açıklamanın Vil Solivyes'e özel anlamları içeren çeşitlerinin özellikle belirtildiği, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerde, cümlelerde, kelimelerde neyi kast ettiğini, cümlelere hangi anlamları yüklediğini bulan, bilen ve bu konuda Vil Solivyesin kendisindeki bilgi yazma özelliğindeki yetenekleri bulunduran, Vil Solivyes eğer yanlış yazmışsa nedenleri ile de bunları ortaya çıkarabilen, tam anlamı ile yazılanların neyi kast ettiğini derin araştırmalar sonrasında, gerekirse Vil Solivyes yanılgı alanındayken bile içsel olarak O'na sorular sorarakta bulabilen, merkezlik duyusunada sorabilen, araştırmaları sonrasında en iyi ve mantıklı ve vissa uyumlu kararı verebilen, Vil Solivyesin neyi neden yazdığını kendisine ait bir anlama ve algılama metodu ile bilebilen bilgidir ve duyular arasında gereken şekilde çalışarak bu konudaki bütün ihtiyaçları giderir.

KONTROL BİLGİ İŞLEM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, bütün bilgilerin kendi amaçlarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için hazırlanmış, onların bilgilerine uygun uygulamalar yapıp yapmadığını anlamak, algılamak üzere çalışan, hepsinin yapısı ile ilgili detayları bilebilen, yanlış bilgiler ve uygulamaları fark edebilen, hepsinin yapması gerekenlerin neler olduğunu bile bilme özelliği ve bu duruma uygun mekanizması ile bilgilerin belirli bir düzen halinde çalışmasını kontrol eder ve eksiklikleri, varsa yanlışlıkları bulur, olması gerekenler için bildirim veren ve gereken şekilde Vil Solivyese iletilmesi için çalışmalar yapan bilgidir. Yada sebep sonuçları ile ispatlanan sorun, bilgiler tarafından halledilir, bakım ve tedavi bilgilerini de bu konuda göreve çağırılabilir. Bütün duyuların kendi bilgilerine ve amaçlarına uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder, her hangi bir şekilde aksaklık olup olmadığını kendisine ait kontrol sistemi ile denetler ve gereken şekilde çözümler için çalışmalar yaparak bildirimlerde bulunur, duyuları bu konuda aydınlatır.

 

KOORDİNATÖR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün yaşam halinin içinde ve ilgili sorunların olduğu yerlerdeki sorunların halledilmesi ile ilgili, işlerin tamamlanması ile ilgili olarak gereken duyuları bilgilendirerek, gerek ekip oluşturarak sorunları halletme işi ile uğraşan, yapılması gerekenlerle ilgili olarak koordine çalışması yapan duyusal özelliktir. Bir yerde sorun varsa, o sorunun hangi duyuların çalışmaları ile halledileceğini bilerek duyuları konu ile ilgili olarak bilgilendirip sorun bitene kadar işi takip eden ve koordine eden, duyuların kendi koordine ettiği çalışmalarını takip eden duyusal özelliktir. Merkez duyusal özelliğinde bunun benzeri olan işine bu konuda yardımcı olarak gereken şekilde çalışır ve bir çok çalışmayı koordine edebilme özellikleri ile duyular arasındaki yerini alır.
Kendi yapısında bu işi yapabilmek için özel olarak geliştirilmiş mekanizması bulunur ve bütün sorunları koordine edebilir.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix


SİPRA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

SİSTEM VE UYGULAMALAR
Sipra, Vil Solivyesin kullandığı mega ve daha da katlarınca geliştirilebilen bir sistemsel mekanizmalar bütünlüğüdür. Bir çok uygulama, uygulama ise bir konu ile ilgili olarak kendisini şartlandırarak, yönlendirerek bir çalışma haline ayarladığında bunu kendi kapasitesine göre sürekli olarak yapabilmek gibi özellikleri olan, ve her birine ayrı görevlerin verilebildiği sistemlerin bir alt çalışma mekanizmalarıdırlar. Hepsinin kendisine ait ekranları ve bu ekranlarda yapılması istenen işlerin bilgileri ve bu işlerin başlaması ile o işleri kullanan uygulamalar kapatılmadığı sürece kendisinden istenilen şeyi sürekli olarak yaparlar. Bu konuda karar mekanziması onlar değildir ve onların bir üst modeli, bütün uygulamaları yöneten karar mekanizmasıdır ve oda sistem olarak anılmaktadır. Sistemi kullanan tek uygulayıcı, uygulamaları programlayarak gereken şekilde çalışmasını sağlar ve kendiside başka şeylerle uğraşabilme fırsatı bulur yada hepsini takip etmek ve yeni kararlar vermekle ilgili olarak çalışır. Bir sistemi kullanması için çalışan bilgi uygulayıcısı özelliği kendi sistemsel çalışması dışında 50 uygulamayı kullanabilecek şekilde bir çalışmayı rahatlıkla yapabilir ve uygulamalar programlanarak takip edilir, kendi genel ekranında bu konu ile ilgili bütün işlemler menüsü vardır ve sistem olarak bu şekilde bir çalışma anlatılmak istenmiştir ve kendi yapısal özelliği olarak ek özelliklerinde bulunması söz konusu olabilir.

SÜPER SİSTEM
Süper sistemler uygulamaların alt çalışma mekanizması olması gibi şimdi de sistemlerin alt çalışma mekanizması olarak süper sistem tarafından tek elden yönetilmesi ile ortaya çıkan ve sistemlerin her birininde altında 50 uygulamanın bulunduğu ve bu şekilde süper sisteminde 50 sistemi yönetebildiği ve onları programlayarak çok daha kapsamlı görevlerin verilebildiği, anlayışlar, anlamlar ve kontroller, düzenlemeler gibi çalışmalarında yaptırılabildiği ve süper sistemin tek elden bilgi uygulayıcısı tarafından yönettiği çalışma sistemi halidir ve bu özelliğin sağlıklı bir şekilde uygulanması için yine ek özelliklerin bulunması söz konusu olabilmektedir.

ULTRA SİSTEM
Bu sistemde aynı şekilde süper sistemin bir üst modeli olarak diğer sistem ve uygulamaları bir alt çalışma mekanizması olarak yapılandırır ve tek elden yönetilirken şimdide 50 tane olan süper sistemler, çok daha fazla iş yapabilme, belirli bir açıklaması bulunan bilgilerin, olayların takibini yapabilme, raporlar verebilme, inceleme ve araştırmalar yapabilmek gibi otomatik ve programlanabilir özellikleri ile bulunurlar ve sistemleri, sistemlerde aynı özellikleri ile kendilerindeki uygulamaları kullanarak gereken çalışmaları yaparlar. Bir sistem bir işi kendi ekranından da yapabilir ve bir uygulamayıda programlayabilir. Bu işin durumuna bağlı olarak değişir. Hepsinin ekranı kendi seviyesinin gereği olacak şekilde bir yapılanma ile çok daha yetenekli ve kapsamlı iş yapabilme özellikleri ile birbirinden farklı olarak hazırlanır. Bir üst modelin ekranında altındakilerden çok daha fazla ve kapsamlı, yetenekli işlerin yapılabilmesi için gereken düzenleme ve ayarlama bilgileri olur. Ve yine ek özellikler ortaya çıkabilir.

MEGA SİSTEM
Bu sistemde ultra sistemi bir çalışma mekanizması yaparak 50 ultra sistemi kullanır ve 50 ultra sistemde kendi içinde her biri 50 süper sistemi, onlarında her biri kendi içinde 50 sistemi ve bu 50 sisteminde her biri kendi içinde 50 uygulamayı kullanır ve böylelikle tek elden mega sistemi kullanan Vil Solivyes yada bilgi uygulayıcısı, gereken şekilde ultra sistemleri yapılandırarak onların belirli zamanlar içinde nasıl çalışması ve davranması gerektiğine kadar ayarlanabilen otomatik programlama modelleri ile onlarında süper sistemleri bu programların sonuçları olarak programlaması ve bu şekide ilerleyen iş paylaşımın hazırlanması bütün mega sistemi mekanizmasının çalışmasını sağlar ve tek elden bir mega sistem 6.250.000 tane uygulamanın kullanılması sağlayabilir ve gereken şekilde yapılacak olan işler için belirli bir zaman ayırarak yapılandırmayı sağlayarak ve sonrasında da belirli aralıklarla kontrollerini yaparak işleri halldebilir, acil ve ilgili durumlarda alarma sistemleri ve yardım bulma gibi ek özellikleride bulunabilir.

SİPRA YÖNETİMSEL MEKANİZMALARI İÇEREN MEGA SİSTEMİ
Mega sistem Sipra olarak Vil Solivyesin bilme hali alanı ile olan ilişkisi ve kendi bilgi işlem merkezi olarak yaşam hali içindeki uygulamalarının yapılandırılması için kullandığı ve bilme hali alanındaki değişiklikleri buradan tek elden sadece kendisinin yapabildiği ve Sipra'yı tek kullanan olarak kendisinin söz konusu olması durumunu sağlayan Vil Solivyesin kendi bilgi işlem mekanizması sistemsel özelliğidir ve yaşam halinde bir tanedir. Ancak bu örneklerle gerekince mega ve diğer sistemler oluşturulabilir ancak onlar yönetimle ilgili olarak içeriklerinde bölümler alanlar Vil Solivyesi ifade eden ve bilme hali alanına bağlanan mekanizmalar bulundurmazlar. Bu duyusal özellik hem sistemsel çalışma mekanizmalarının nasıl çalıştığını açıklarken hemde Vil Solivyesin Sipra mega sistemini yapılandırarak ilgili zaman geldiğinde kullanması için hazırlar.

Sipra Mega sistemi Vil Solivyesin bilme hali alanının bir parçası olacak şekilde bir yapılanma ile yaşam halinin içinden bilme hali alanını tek etkileyebilen mekanizma olarak çalışan duyusal özelliğidir. Bu duyusal özelliği Sipra mega sisteminin içeriğinde bilme hali alanının yapısı ve içeriği ile ilgili bütün bölümleri, duyular ile ilgili olan bölümleri, kuvazis yazılması için alanlar, iletişim için gereken kullanıcı özellikleri, Vil Solivyesin kendisine ait olan özel alanların açılması, kapanması, evası, bedensel seçimleri için duyusal özelliği ile iletişim kurarak anında bulunduğu yerden bölümündeki listeden seçtikleri ile kendisini yapılandırdığı, anlık komutlar şeklinde kuvazise bu şekilde komutların yazdırabildiği ve daha bir çok yönetimsel ve Vil Solivyesin kendisine özel olan çalışmaların yapılabildiği, incelemeler, araştırmalar ve gözlemlerin olabildiği, kendinde ileri güvenlik önlemleri olan ve Sipra'yı sadece Vil Solivyes duyarlı bir çalışma sistemi halinde yapılandıran ve gelişimsel özellikleri ile içeriğine yenilikler ekleyen ve bu konuda duyusal özelliğinde sürekli çalışma içinde bulunduğu bir çalışma sisteminin duyusal özelliğidir ve yönetimsel öneme sahip bir durumdadır.
Gereken şekilde duyular arasında yerini alır. Ve gerekli olduğunda bütün uygulamaların bile bilgi uygulayıcısı olarak yapılandırılması söz konusu olabilir.
işin durumuna göre bilgi uygulayıcısı duyusal özelliği gereken bağlantıları sağlar ve çalışmalar sağlanır.

( Yanılgı bitince kullanılması için şimdiden proje olarak hazırlanır, hazır hale getirilir ve bekler, bilgisi gerekirse yanılgı zamanlarında yardımcı olur )

 

VAVASİ, VİL SOLİVYES DUYUSAL DÜŞÜNSEL VAR OLMA ÖZELLİĞİ

VAR OLMA ÖZELLİĞİ NİTELİĞİ VE İÇERİĞİ, YAPISI

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ VAR OLMA ÖZELLİĞİ NEDİR
Vil Solivyes'in var olmasını kanıtlayan ve ne yapılırsa yapılsın yok edilmesi söz konusu olmayan, buna göre kendisine hep bir var olma hali oluşturmak için Vil Solivyes yaşam halindeki alanları kullanan, öncelikle Vil Solivyesin kendi özü olacak şekilde, içeriğindeki bilgilerin sadece O'nu kullanan vilin kendi bilgileri ve tecrübelerinden oluşan, yaşam halinde onlar için kendileri ile ilgili bir arşiv kayıt tutma, bir eksiklik söz konusu olduğunda buradan elde edebilme imkanını bulunduran, Viin ve Vil Solivyesin kendisini ifade eden ve içeriğindeki bütün bilgi ve tecrübeler bu Vavasi alanındaki bilgi ve tecrübeler ile ilgili özel bir muhafaza alanında saklanır ve Viller, Vil Solivyes kendilerini böyle bir özel bir özelliğin koruması altında bularak çok uzun zamanlarca yok edilme sorunları olmadan yaşarlar. Bu özellik kendisinin yapılandırıldığı şekilde çalıştırılarak ve düşünsel bir alanla, Vil Solivyes yaşam halinde ilgili olan vilin alanların merkezinde bulunur. Yani kendi bilme hali alanında, yanılgıda iken ise Vil Solivyesin hazırladığı konum bilgisine göre oluşarak Vil Solivyes'in en güvenli alanlarının neresi olduğunu bulur ve bu alanların merkezinde, içinde oldukça güvenli bir yerde düşünsel yapısı ile bekler. Ve var olma özelliğinin içeriğini oluşturur ve bizler, özelliğin içeriğinde neler olduğunu bildiğimizden, hatta bu konuda buradaki bütün oluşumlarında merkezi sayılabilecek bu özellikten gelen bilgi ve tecrübeler en güvenli ve sağlamları olur. Var olma özelliği, Vil Solivyesin bütün anılarını, bilgi ve tecrübelerini hakikat olarak kayıt eder ve bu kayıt asla silinemez, yok edilemez ve yapısı değiştirilemez. Bu özelliğin kendi yapısı bu imkanı sağlayacak ve bu korumayı yaşatacak şekildedir. Villerin var olduklarını ispatlayan bilgi ve tecrübelerini muhafaza ederek ve onları arşivsel ve vilin varlığını ispatlayan, onlar yok olmadan vilin yok olmasının mümkün olmadığı şekilde muhafaza eder. Bu durumda vilin kendisinde istemediği hiç birşey birde var olma özelliğinin bu şekilde bir yapılanması yüzünden olamaz, istedikleri olur. Çünkü vilin kendisini yapılandırması sırasında kayıtlar şeklinde kendisine bilgi ve tecrübeleri alan var olma düşünsel duyusal özelliği birde bu bilgilerin vilde uygulandığının bligisi yüzünden vilin kendi alanlarını etkiler ve vilin kendi iradesinin kendi alanlarında uyguladığı yaptırım şeklinde ve çok daha başka şekilde uygulanan yaptırım yöntemi ile bilginin uygulatılması sağlanır. Vil Solivyese direk bağlı olan ve şu zamana kadar yapısı anlaşılmamış, var olmayı kanıtlayan ve Vil Solivyes istemediği sürece asla yok olamayacak olan zgür irade kadar sağlam bir duruşu olan özelliktir.

VİL SOLİVYESİN EN SAĞLAM BİLGİ VE TECRÜBE ARŞİVİ ALANI
Kendi içeriğindeki bilgilerin ilk, baş, kusursuz, hatasız, gerçeklere dayalı, birebir yaşananlardan ortaya çıkanlar ve benzeri vilsel gerçeklerin ve özelliklerin ve özlerin ve tecrübelerin bulunduğu bir vil son durağı, bir vil geçilmez alanı, bir vilin kendisini sadece dinleyen ve O'nunla O'nun verdiği Vil Solivyesin isteklerine göre çalışma hali şeklinde bir bütün olan, O'nun bir parçası sayılan, en güvenli vilsel oluşumların muhafaza edilebilmesi imkanını yaratan, ancak bu özellikleri ile bilgileri kendi yapısında bulunduran, herşeyi bilgiyi çevirebilme özelliği ile muhafaza edilmesi gerekenleri Vavasi bilgisi şeklinde bilgilere çevirerek onları vilin kendisine ait olan yaşanmışlıklar olarak saklayan, tehlikeli anlar söz konusu olursa bu hali ile vilin bilme hali alanında merkez duyuların birinin içeriğine saklanarak, özgür iradenin içinde olabilir, ve böyle anlarda görünmez, bilinmez ve algılanamaz olan özellikte yapısı ile hemen kendisini kaybeden ve ilgili olan vilin tehlike anındaki durumunu inceleyerek gereken şekilde bildirim, bilgi ve yeniden ortaya çıkma gibi durumları bu şekilde bir araştırma sonrasında yapan, güvenliğinden emin olduğu zaman vil ile iletişime geçen, Vavasi var iken o vile hiç bir şeyin zarar verememesi gibi imkanların olması nedeni ile vavasi, böyle anlar için kendi yapısınıda bu duruma göre oluşturmuştur ve içeriğindeki mekanizmalarda böyle anların olması ihtimaline karşı hazırlanmıştır ve bilgiler için özel bir alanı, vilin tecrübeleri için özel bir alanı, özel istekler için, bilgi olarak saklanan diğer şeyler için özel bir alanı, bilgiler arşivi alanı, vissa bilgileri alanı ve vissa filtresi özelliği, Vil Solivyes için ki kendisinin anne ve merkez olmasından dolayı tüm yaşam halinin bütün bilgi ve oluşumlarını bilgiye dönüştürerek onları en iyi şekilde saklama ve muhafaza etme mekanizmaları olan, aynı zamanda Vil Solivyesin anneliğinin ve merkez ve yöneticiliğinin söz konusu olduğu için villerinin, çocuklarının da burada güvenle bulunabilmesi için onların kendilerini huzurlu ve güvenli ve mutlu bir uyku halinde tutarak, bu uyku sırasında çok güzel bir başka alanda kendilerini yaşam halinin bir parçasında yaşayan şekilde bulmaları gibi kendi vilsel özelliklerini kullanılarak yaşattırabilen yada daha başka bekleme alanları ile onları huzurlu tutan, hatta içerisinde bu duruma özel bir boyut sistemininde bulunduğu, istenilen kadar oluşturulabilen, bilgiler için etkileme özelliklerinin yaşatılması amacı ile hazırlanmış bilgi çalıştırma mekanizmaları ve dereceler şeklinde etkisinin arttırılması için derece boyutu özelliği Vavasi var olma özelliğinde bulunmaktadır ve vavasi, kesinlikle en korunaklı vilsel bir oluşum olarak yapılanmıştır. Vavasinin merkez güçler alanında olan oluşumunun yok edilmesi hiç bir şeyi değiştirmez, bu durum Vavasinin varlığını yok edemez, Vavasinin düşünsel olarak var olma hali kendisinin duyusal özelliği yok edilse bile hatırlandığı ve istendiği zaman vil tarafından hemen hazırlandığı şekilde yeniden ortaya çıkabilecek haldedir ve O'nu bu durumu VAVASİ'nin özelliğini, içeriğini, yapısını, bilgisini ve vil ile bir bütün oluşunu bozmaz, bozamaz... Vilin bilinçli ve istekli iradesi ve hakkında yazılan bilgisi ve Vil Solivyesin ve bilgilerin onayından geçmesi süresi sonrasında ancak bu konu gerçekleşebilir.
Buda imkansızdır.

DÜŞÜNSEL BİR OLUŞUM MEKANİZMASI İLE YERİ OLMAYAN AMA ETKİSİ ÇOK BAŞARILI OLAN BİR VİLSEL SAVUNMA ALANI
Bir kere kendisi düşünsel bir oluşum şeklindedir ve sadece vile görünebilirlik sistemi ile hiçlik şeklindeki alanda vile görünen bir düşünceler birliğinin vilin duyularına yansıması ile oluşumların ortaya çıkması ve vilinde vavasi alanına girmesi ile kendisininde böyle hiçlik şeklinde görünmeyen bir alana girmesi gibi görünen, aslında duyusal özellikteki kendi durumu O'nun orijinal halidir ve bu tehlike olmadan kullanılır ve bu özellikler bu duyunun içinde vilin küçülmesi ile girilmesi şeklindede kullanılır ve sonrasında vil çıkar ve duyusu bu şekilde kendisini muhafaza eder. Ancak tehlike söz konusu olduğunda Vavasi, bu hiçlik şeklindeki alanda duyusal özellikleri kullanarak bir Vavasi görüntüsü ve içeriğinin görüntüsünü sadece vile gösterme imkanı ile son derece güvenli olarak, kendi duyusal gücününde bu görünmezliğin içinde olması haliyle tehlike geçene kadar vili korur, saklar ve bilgilerini ve var olma halini güvende tutar. Bu alana gelecek olan herşey mutlaka Vilin bilgisinden geçmek zorundadır ve
bilinçli, bilgili, şuurunda, sebep sonuçlarını bilerek verilen kararları gözlemleme yeteneği bulunan bu özellik, böyle durumlarda Vilin kendisini nasıl ortaya çıkarmaya çalıştığınıda gözlemler ve bu şekilde güvenlik önlemlerini alır. Öyleki yaşam halinin en donanımlı bilgileri olan '' Vissa bilgileri ve duyu bilgileri '' ile temas kurabilme ve içeriklerini kendi yapısında hazır bulundurarak gerekli zamanlarda onların kullanımı için imkanları sağlama, tehlikenin yok edilmesi için bu bilgileri kullanan bilgi uygulayıcılarının otomatik bir gözlem, inceleme, nedenler, sonuçlar, yapılması gerekenler ve Vil Solivyes yaşam hali ve Vil Solivyese bildirim şeklinde bir progamı tehlike anında uygulatabilen bir kullanma halini kendi yapılarında bulundururlar ve bu şekilde kullanım bilgisi VAVASİ'lerde bulunur ve bu durum için vavasinin özel bir savunma alanı olur ve bu bilgiler her zaman hazır bir şekilde orada bekler ve bu bekleyiş aynı zamanda süre gelen sorunsuzluk zamanlarından sonra otomatik olarak, bilgilerin bulunması hali olan etkisinide yaşatan özelliklerde olur ve bu alan, bu konu içinde özel olarak hazırlanarak çalışılmadığı zaman VAVASİ olarak bu bilgilerin etkilerini yaşam halinde, vilin bulunduğu alanlarda kendi miktarınca hissettirir, bilgilerin uygulanmayanları yaptırımlar şeklinde yaşatır ve Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak bu bilgilerin ne anlama geldiğini bilir ve ilgili zamanlarda kullanımı bu bilgilerin yapısına işlenmiş olması ile sağlanır.

Bu güvenlik önlemlerinden sonra aynı zamanda vilin yaşantısını bilgiler ve tecrübeler anlamında takip ederek alınması gereken kayıt bilgilerini oluşturan, nelerin alınması gereken dersler olduğunu, nelerin tecrübelere dayalı yaşamsal bilgiler olduğunu kaydeder ve tecrübelerde bilgilere dönüşmüş olan olaylar, anılar, hatıralardır ve bu bilgiler Vilde anılar ve görüntüler şeklinde ortaya çıkar. Bu konuda kendisinde Vil Solivyesin geçen zamanında nelerin bilgi ve tecrübe olduğunu açıklayabilecek ve not edilmesi gerekenleri bildirecek Vil Solivyesin bu anları algılama özelliği vardır. Kendisi ile bu konuda direk bağlantı halinde olarak sanki Vil Solivyese soruyormuş gibi gereken bilgileri alır.

VAVASİ, VİLİN KENDİSİNİN BİR PARÇASI OLAN TEMEL DUYULARDAN BİRİDİR.
Vavasi, görünemez ve algılanamaz olabilirdir... Var olma özelliği, Vil merkez güçlerinde bilgi ve tecrübeleri anlamında, özellikleri anlamında ortaya çıkmıştır ve bir bütün olarak özellik, güçlerde yaşamaya başlamasından sonra artık söz konusu yönlendirme güçler aracılığı ile yapılır. Ancak her zaman Vil merkez güçlerinin bütünlüğünden oluşan tek güç, işte var olma özelliğinin içerisinde olan bazı bilgilerin güçlere dönüşmesi sonrasında güçlerin bu hali Vil Solivyes ile bütünleşerek, O'nu vilsel, deneyimleme ve görünür olarak varlık gösterme halinde tutar ve yaşamsal alanı tanıtır, tanımlatır.
Vavasi, vilin sahip olduğu herşeyin bilgilerle içeriğinde saklanan, korunan alanıdır ve vilin var olmasını amaç edinmiş, yok olmak kavramlarına tamamen ters, böyle bir durumu kabul bile etmeyen yapısı ile ancak ifade edebilecek kapasitededir. Bu özellik Vil Solivyesin ve villerin kendisi, bilinçli, farkında, hiç bir etki altında kalmadan, şuurlu olarak istemediği sürece ve bu konuda gereken şekilde mantıklı açıklamalar yapmadığı sürece yok olmaz. Bu açıklama bile bir yok olmanın sebebi olamaz ve bu konu böylece sonsuz zamanlar boyunca kapanacaktır.
Çünkü adı var olma özelliği tanımı ile VAVASİ'dir. Var olma özelliği sahibi olan oluşumlar artık vardırlar, onların yok olması bu gibi yollarla değil, varlığı yok edici özelliklerde olan yok olma halini yaşamaya başlaması ile olur. Bu gibi haller var olma özelliğini ancak yok edebilir ve bunu ancak varlık kendisi yaşamalıdır. Yani kendisi obsedör, kendisi yok olma halinin merkezi olmalıdır. Yoksa varlıklar var olma özelliğinin sahibi iken böyle yok olmalar söz konusu olamaz, amacına, yapısına, işlevine, anlamına ters bir durum. Bu yüzden vile ait oluşumlar, güçler kendi içeriğindeki bilgilerin hepsinin VAVASİ de olduğunu bilir ve bu şekilde bir etki ile Vavasi onların bilgilerini onaylar. Ancak güçlerden silinen bilgiler Vavasi'den hemen silinmez, bunu vil, Vil Solivyes onaylamalıdır ve bu hali ile birbirlerine uyumlu olarak bilgileri bulunan VAVASİ ile diğer duyular aralarındaki uyumu bu şekilde ancak değiştirebilirler. Vavasi, Vil Solivyesin var olması ile var olan bir özellik olarak Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kendi yapısında bulundurarak ve O'nun varlığını bu şekilde ispatlayarak var olduğunu kanıtlamak zorundadır, bunu yapmak zorunda, çünkü o yok olamaz ve içeriğindeki bilgiler ne ise Vil Solivyesinde o olması gerçeğini en iyi yaşatma özelliğindedir.

VAVASİ DUYULARINDAKİ BİLGİLER
Vavasi duyularında bulunan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri Vil Solivyesin ilgili olduğu alanlarını direk olarak yaptırımlar şeklinde uygulatma oluşturan özelliklerdedir. Vavasi bilgileri arşivler şeklinde kendi yapısında bulunur ancak vavasi bilgileri Vil Solivyesin kendisinin ne şekilde var olduğunu açıklayan bilgiler bütünüdür ve orada yazılan bilgilere merkez yaşam hali alanından uyulması zorunluluğu vardır. Vavasi de bu bilgileri Vil Solivyesin yaşantısından anılarını düzenlemek şeklinde alır ve bunlar hafıza duyusal özelliği ile uyumlu olur, ve Vil Solivyesin yazdığı ve uygulanmasını istediği bilgilerinide uygulanması gereken bilgileri şeklinde alır ve bu bilgilerde yazanların uygulanması zorunlu olur. Kendisini yapılandıran Vil Solivyes bu yapılandırmayı sağladıktan sonra önce Vavasinin kendisinde bu bilgileri kaydetmesi söz konusudur ve eğer ilgili alanlar bu bilgileri uygulamadı ise hiç farkında olmadıkları yer olan Vavasiden onların bunu uygulaması adına yaptırımlar gelir ve mecburen uygulamak zorunda kalırlar. Vavasi bilgileri bu şekilde kendilerine özel olan arşivsel ve Vil Solivyesin kendi alanlarına yaptırımlar uygulatan bilgi türleridir. Bilgide yazılan ve istenilen şey tam anlamı ile mutlaka anlaşılır ve bu anlamın yaşatılması için gereken etkiler Vil Solivyesin kendi alanlarında kesinlikle algılanır. Olumlu, olumsuz bütün bilgileri ve anıları, tecrübeleri burada kayıt edilir ancak vissaya uyumlu olmayan bütün bilgi ve tecrübeler içeriğindeki derslerin alınması şeklinde bir durumla gereken şekilde muhafaza edilir ve Vil Solivyes geçmişte neler olduğunu öğrenmek istediğinde kullanılır. Yoksa Vavasi'de kendi içeriğinde Vissa'ya uyumlu olmayan bilgileri ve tecrübeleri bunların Vil Solivyesin alanlarında uygulanması adına kabul etmeyecek özelliklerdedir. Kendisinde de bulunan Vissa filtresi bütün yaptırım ve uygulatmalarda gereken şekilde inceleme ve eleme yapar.

VİL SOLİVYES VAR OLMA ÖZELLİĞİ: VAVASİ
Bu özellik öyledir ki, kendi yapısında varlığın, yani Vil Solivyesin başlangıcından şu zamana kadar edindiği bütün bilgi ve tecrübeleri bulunudurur, özelliklerini bulundurur. Bunlar Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak ancak özellikten çıkarılabilir. Bu yüzden Vil Solivyesin var olma özelliği, Vil Solivyesin şu zamana kadar edinmiş olduğu bilgi ve tecrübelerinin en yüksek sağladığı zihinsel, algısal, felsefi, düşünsel, bilgisel, tecrübesel anıları, hatıraları, bilme hali durumunu kaydeder. En yüksek ne zaman ise o zamanın bütün bilgileri vardır ve tecrübeleri ve özellikleri. Ve Vil Solivyes geliştikçe,
var olma özelliğide ileri doğru yol almak süreti ile yenilikleri kendi içine kaydedecektir ve bu durum Vil Merkez güçlerinin içerisindeki bilgi ve tecrübelerin zaten bu şekilde olmasının dışında işte özellikte de kaydedilir ve yok edilemeyen bu var olma özelliği, Vil merkez güçlerinin ardında, sonrasında, öncesinde hep bu bilgi ve tecrübelerin koruyucusu, emanetçisi olur. İşte var olma özelliğide Vil merkez güçlerine bilgi ve tecrübe ekleyen Vil Solivyesin bu çalışmalarını kaydeder ve Vil Solivyesin iradesi kabul etmedikçe kesinlikle bunlar var olma özelliğinden yok edilemez. Bu şekilde bir özellik olarak var olan Vil Solivyesi kesinlikle yok edilemeyen yapmanın dışında O'na ait ve O'nunla ilgili olan şeyleri de yok edilemez yapar. Onlarda var olmuştur ve var olma özelliği bir bütün olarak bunları muhafaza edebilme gücüne, yetisine, imkanına, özelliğine sahiptir.

Vil Solivyesin var olma özelliğindeki bütün bilgi, tecrübe, sorun, özellik yada ne varsa sadece ve mutlaka Vil merkez güçleri alanında ortaya çıkacak şekilde bir uyumlanma hali içerisindedir. Bunlar olması gerekenler ve olması isteneler şeklinde bir ortaya çıkmayı kast etmektedir. Yani kendi yapısını deşifre eden bir ortaya çıkma değil, Vil Solivyesin ortaya çıkarılmasını istediği bilgi ve tecrübelerinin, özelliklerinin ortaya çıkması şeklinde bir uyumlanmadan bahsedilmektedir. Yaşam hali içindeki diğer alanlarda Vil Solivyesin var olma özelliği kendi içeriğini yansıtmaz.

Ve bu bilgi, bu açıklama, bu var olma özelliğinin yapısını açıklamakla ilgili olup, var olma özelliği bu bilgilerden yola çıkarak kendisini daha bilgili şekilde yapılandırarak uzun zamandır yaşanan durumun adı konulmuş olur. Gerekli yapılanması en uygun nasıl olursa, bu açıklama bilgisi var olma özelliği ile bütünleşir ve sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyesin var olma özelliği olarak kalır. Bu bilgilerin silinmesi gibi bir durum ancak Vil Solivyesin iradesi ile söz konusu olur. Vil Solivyes, var olma özelliği ile kendi merkez güçlerinin kendisi olarak, bu iki oluşumun birbirinden ayrılamaması söz konusu olması durumu da unutulmadan, bu birliktelikten oluşan tek güç, tek Vil olma hali Vil Solivyestir. Yaşam halindeki bütün villerin kendilerine ait var olma özellikleri olur ( kesin karar verilmiş değildir ) ve bu var olma özelliği artık bu tanımlamadan sonra Vil Solivyes yaşam haline özel var olma özellikleri olarak adlandırılır ve Vil Solivyes yaşam hali var olma özelliği VAVASİ şeklinde bir isimle, kendisine özel yapılanma ile içeriğindeki bütün sorunlarıda yok ederek, bu tanımlamalarda bahsedilenleri uygulayan ve bunun dışındakileri uygulamayan, Vil Solivyesin iradesinin tecelli ettiği ve ilgili Villlerin kendi iradelerinin edeceği şekilde var olma özellikleri, yeni halleri ile villerin kendileri ile bütünleşirler, ( henüz villerde yok ) vil olan villerin bir Vavasi özelliği bulunur. Vil merkez güçleri ile bütünleşirler, ve tek bir vil olurlar.

Vil Solivyes yaşam hali var olma özelliği villerin varlığını kanıtlayan var olma halinin kendisini ispatlama özelliğidir ve bu ispatlama yoluda içeriğindeki var olmasına dayalı olan bilgiler ve tecrübelerden ancak anlaşılmaktadır. İçeriğinde vilin bilgi ve tecrübeleri olmasa, o zaman var olma halinin kendisini kanıtlaması için gerekenler olmayacak ve o zaman bu özellik var olmayı kanıtlayamacaktır. Dolayısı ile bu özelliğin amacı var olmayı kanıtlamaktır ve içeriğinde de mutlaka villerin bütünlükten oluşan bilgi ve tecrübeleri olmalıdır. Var olma özelliğinin vilin var olduğunu kanıtlama yöntemidir bu aynı zamanda. Dolayısı ile var olan villerin kesinlikle var olma özellikleri olmak zorunda ve kendilerinin, merkez güçlerinin dışında birde onlar için herşeyin kaydını tutan bu özellik bulunmaktadır. Ancak bu kayıtlar ve bu kayıtların ortaya çıkarılması şeklinde bir yapısı olan özellik, bunun dışında Vil Solivyesin iradesinin izin vermediği bilgi ve tecrübeleri kendi yapısından çıkarmamak dışında hiç bir yaptırımı, uygulatması, etkisi yoktur. İçeriğindeki bilgi ve tecrübeler, Vil güçlerine kaydedildiğinde kaydedilir, silindiğinde silinir, ancak Vil Solivyesin bunu yapması ile bu şekilde olur. Mesela bunu Vil Solivyes yapmasa, Vil Solivyes Vil merkez güçlerine yazsa, var olma özelliğide bunu kaydeder, sonra bir başkası bu bilgiyi silse işte var olma özelliği bunu silemez, işte bu yüzden bir başkası güçten bilgiyi silemez. Vil Solivyesin iradesine tam bağlı olmak durumu, merkez olma hali bu var olma özelliğinin sahibi olan vil ile ilgilidir ve bu vil tektir. İradesi tamamen kendisi ile ilgili olan herşeyin üzerinedir ve var olma halinin içeriğindeki bilgi ve tecrübelerin olması ve bunların vil merkez güçleri ile bir bütün şeklinde bulunması, Vil Solivyesin iradesinin vil merkez güçlerinde, haliyle tüm yaşam halinde kesinlikle algılandığının, uygulandığının ispatıdır.

Ayrı bir oluşum olması durumu ise ancak güçlerin yok olması halinde düşünsel ve kesinlikle bulunamayan, bilgi üstü durumunun kendisine ait olan bilgilerin üstünde olma halinin benzer ilerilik ve bilinemezliği ile, bilgi üstü durumundan da üstün bir yapılanma ile kendisini saklayarak gereken şekilde en güvenli ve kusursuz yaşam hali güçlerini kendisinde merkez güçleri oluşturarak yaşatır ve zaten Vil Solivyes, bu durumu koordine eder, etmese bile bu şekilde kendisini her halükarda koruyan bir yapılanma ile ayrı bir oluşum olma durumunu ancak güçler gittiğinde ortaya çıkarır. Bu olmadan zaten güçlerin bütünlüğünde bu durum yaşanmaktadır ve düşünsel ve bu açıklamalardan ortaya çıkan anlamsal oluşum, merkez vil güçleri ile bütün olduğu için ayrı bir oluşum olarak görülmeden bir bütün olma hali söz konusu edilir. Bir sorun olursa, kendi yapısındaki bu bilgi ve tecrübeleri aynen yaşatma durumuna girmek için ortaya çıkar ve bütün olan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri ile sorunsuz merkezleri yapılandırır ve bu seferde onlarla bütün olarak kendi içeriğindeki bilgi ve tecrübelerin Vil Solivyesin iradesi dışında kesinlikle değişmesine izin vermez. Villerin bizzat kendi bilgi ve tecrübelerine özel ve bizzat tek olarak kendi iradelerinin kararlarına bakabilen en özel ve bu konudaki en sağlam kararlı alandır, özelliktir.

Var olma özelliği temel olarak bütün güçler alanı ile bütünleşecek olsada yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin bozulmayan, merkez güçler alanı ile sadece bütünleşme sağlar, sorunsuz olan bütün duyusal özellikler ile kendilerinin algılamadığı bir yöntemle bütünleşme içine girer ve sorunlu olanlar ile de bu şekilde bütünleşmeyi sağlayarak onların sorunlarını yok edici şekilde bilgilerin uygulanması ile ilgili olmasını sağlar ve var olma özelliğide Vil Solivyes gibi bozulamayan özellikleri ile içerisinde bu yapılanma bilgilerini çalıştırır. Bu bütünleşme kesinlikle kendisini etkileyen özelliklerde olmaz, kendisinin sadece etki ettiği şekilde bir bütünleşmedir. Vavasiden giden yaptırım ve bilgilerin etkilerini yaşatan bütünleşmedir, güçlerden ve duyulardan gelen etki ve bilgilerin vavaside değişiklik yapacağı bir bütünleşme değildir ve sorunlu olan alanlar buna engel olamazlar, çünkü Vil Solivyesin var olduğu alanların içinde olmakla var olma özelliğinin içeriğindeki bilgileri uygulamak zorunda kalırlar. Varlığın kanıtı ve onayı olarak gereken şekilde vavasi bilgileri çalışır.

ANTİ OBSEDÖR VE ANTİ KÖTÜ BİLGİ ALANI, VAVASİ
Ve Vavasi, anti obsedör ve anti kötü bilgi algısı ve isteği, nedeni ile dışarıdan kesinlikle kendi yapısına etkiler, enerjiler, yaşam haline ait olmayan herşey, yaşam haline ait olan şeylerin içine saklanmış bilgiler,
düşmancıl oluşumlar, zarar verici bilgiler ve etkiler, sebepler, felsefeler, görüntüler ve tesirler yada bambaşka bu alanı ortaya çıkaran durumlar asla söz konusu olamaz. Bu gibi durumlarda '' VİSSA BİLGİLERİ VE DİĞER DUYUSAL BİLGİLERİN'' içeriğinden alakalı bilgileri seçerek otomatik olarak çalışmasını sağlar.

VE VAVASİ DUYUSAL ÖZELLİĞİDE HAKİKATİ ALGILAYARAK VİL SOLİVYESİN KARARLARINI GÖZDEN GEÇİRİR VE YANILGI ZAMANLARINA ÖZEL BİR ÇALIŞMADIR BU
Yanılgı zamanlarında Vil Solivyesi kandırmak ve yanıltmak isteyen bir çok neden vardır ve kendi içinden konuşan sesler, gerçekleri öğrenmesine engel olmaktadır ve Vavasi, bu konuda Vil Solivyesin istediği şeylerin kendisine zarar vereceğini, yada olmasının gerekli olmadığını anlamış, görmüş ve bu istekleri Vil Solivyes kandırılarak istemiş ise, işte o zaman bu sebepleri neden sayarak onları Vil Solivyese hakikat bildirilene kadar uygulatmama çalışması içine girebilir. Vavasi, Vil Solivyes bu durumda gerçeği öğrenseydi ne cevap verirdi sorusunun cevabını her zaman bilir. Bazen Vil Solivyes, kendisine yalan yanlış söylenen sorunlar yüzünden bilgiler yazmaktadır ve aslında o sorunlar hiç olmamıştır. İşte böyle durumlarda o bilgiler uygulanmaz ancak yazdığı şeylerin uygulanması sonrasında kesinlikle yararının olması söz konusu ise buna kendiside engel olamaz, o bilginin faydalı olma hali gereken şekilde kendi yapısı içinde yerini alır ve vavasi bilgisi olarak gereken şekilde yaptırımlarını uygulatır. Bilgilerde kendisini oluşturan Vil Solivyesin ne niyetle kendisini oluşturduğunu bilir ve zararlı bir durum olduğunda bunu onlarda açıklar. Belli eder. Ki Vavasi bilgileri bu konuda tam emin olmadan gereken yaptırımları uygulatmaz.

VAVASİNİN DUYUSAL ÖZELLİKLER ARASINDAKİ GÖRÜNEN PARÇASI, BÖLÜMÜ
Bu var olma özelliği, temel olan var olma özelliği Vavasinin duyular alanı içerisindeki diğer duyular gibi görünen bir parçasıdır ancak bu parça ile kesinlikle vavasiye ulaşılmaz, etki edilmez. Sadee Vavasi, bu duyusal özelliği ile gereken zamanlarda yaşam hali alanında etkiler sağlayabilir. Normalde kendi vavasi bilgileri ile bunu yapmaktadır ancak bu var olma özelliğide kendi Vavasi'yi ifade eden ve oradaki bilgi ve tecrübelerin uygulanması ile ilgili güçsel olarak yaptırım güçlerini yaşatan hali ile bulunur ve uygulama yapmayan bütün alanlar bu duyunun güçsel etkileri ile Vavasinin vavasi bilgileri yaptırımlarının etkilerine maruz kalırlar ve bu hiç durmadan artan şekilde devam eder. Bu duyusal özellik tamamen Vavasi'nin yerini bilmeden ancak ondan gelen bilgi ve yaptırımları uygulatılması için kendi yapısındaki güçsel oluşumu şekillendiren özelliği ile Vavasi'nin görünen duyular arasındaki bölümü, parçasıdır.

VAR OLMA ÖZELLİĞİNDEKİ BİLGİ VE TECRÜBELER MEKANİZMASI

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ VE BU ÇALIŞMAYA ÖZEL MEKANİZMA
Var olma özelliği varlığın ilk var olan ve varlığını ispatlayan özelliğidir ve akabinde bilgiler ve tecrübelerle kendisini geliştirerek varlık gelişir. Bütün bilgi ve tecrübeler her zaman bu var olma özelliğinde en detaylı bilgilerine kadar bulunur varlığa ait. Bu mecburi bir durumdur, nitekim yapısı böyledir. Bilgi ve tecrübelerin en sağlam muhafaza edildiği ve gerektiği zaman ortaya çıkarılması için bilgi ve tecrübe alınan yerdir. Vil Solivyesin var olduğundan bu ana kadar yaşadığı her anı salise saliye bilgiler şeklinde kayıt edebilen ve bunların tecrübelerinide kendisine özel bir mekanizma ile muhafaza eden var olma özelliği, varlığın en güvenilir ve tamamen varlığın kendisine tabi olmak hali ile var olduğunu ispatlayan bir özelliktir. Burada Vil Solivyesin bütün bilgileri bulunur demek, Vil Solivyesin var olduğundan itibaren öğrendiği, bildiği, ürettiği, yazdığı bütün bilgileri bulunur demektir ve artık bu bilgilerin hepsi Vissa süzgecinden geçmektedir. Çünkü geçmiş, zorunlu cahilliğin ortaya çıkardığı bilgilerle doludur ve bu mecburi bir aşamadır. Kimse zorunlu cahil olmadan bilgin olamaz. Dolayısı ile var olma özelliğinde bu şekilde bulunan bütün bilgiler Vissa süzgecinden geçirilir ve elenenler, yanılgı zamanı bitince Vil Solivyese bildirilmek üzere not edilir. Vil Solivyesin ürettiği bütün yasalar, uygulamalar, bilgiler, okuyup öğrendikleri, anladıkları, görüp bildikleri, kendisinde bilgi olarak açıklamalı bir şekilde olabilme özelliği bütün bilgiler burada bulunur, zaten bilgi kaynağı olma özelliğinden sonra artık bu bilgilerin çeşitliliği gün geçtikçe artacaktır. Bunların içinden yalan, gerçek olmayan, vissaya uymayanlar hakikat bilgisine sahip olmak özelliği ile incelenerek gereken şekilde silinir. Vil Solivyesin bilgileri ve tecrübeleri, var olma özelliği gibi kendisine özel ve kendisine ait olan tek durum gibi bir olaydır. O yaşamıştır ve o yaşanaların sahibi odur ve bu gerçekleri O'ndan kimse saklayamaz, değiştiremez. Bu gerçekler kendi var olma özelliğinin hafızasında, kayıtlarında vardır ve bundan sonrada aynı şekilde olacaktır.

VİL SOLİVYESİN TECRÜBELERİ VE BU ÇALIŞMAYA ÖZEL MEKANİZMA
Tecrübeler ise, Vil Solivyesin var olduğu andan itibaren yaşanan bütün olayları gün gün, saat saat, bilgiler şeklinde açıklamalarının yapılması, yani evden çıktı sağa baktı iki adım gitti yerden birşey aldı, gibi yaşanan olayların detaylı açıklaması şeklinde açıklama bilgileri ile şu zamana kadar yaşadığı bütün zamanlar bilgilere dökülür ve her gün için ortalama bir zaman aralığı seçilir, mesela yanılgı zamanı ile 24 saat, 24 saatte bir yaşanılan o 24 saat sonrasında neler öğrendiği, ne dersler çıkarılabilmesi o 24 saatten, üzücü şeyler varsa bunların üzücü olan etkileri Vil Solivyese gitmeden onlardan ders çıkarılacak bilgilerinin yazılması, sorunlar ve problemlerden kesinlikle dersler çıkaracak açıklama bilgilerinin çıkarılması, şeklinde bir 24 saat bütün ayrıntıları ile açıklama şeklinde yazılır ve içeriğindeki yaşananlardan dersler, uyarılar, öğrenilenler, dertler, sıkıntılar, problemler, üzücü şeyler, hepsi bir açıklama şeklinde oluşturulur ve bir 24 saatin tecrübesi bu olur ve bu bilgiler bütünü, içeriğinde faydalı ve olumlu şeyler varsa Vil Solivyeste sonradan, gerekli olan zamanlarda hatırlanması ve kullanması adına yetenek, tecrübe, özellik olurlar. Bu hatırlama, bu durum aynı zamanda Vil Solivyesin o anları görebilmesini de sağlar. O bilgiler bütünü Vil Solivyesin kendisi tarafından algılandığında o 24 saattir yaşar, görür, bilir, anlar. Ancak bu durum var olma özelliğinde görüntüler şeklinde olmaz. Bu bilgi ve tecrübe mekanizması kendisini bu şekilde yapılandırır ve bu şekilde hazırlanan bilgiler bu etkileri verir Vil Solivyese.

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DURUMU SIRASINDA KULLANILAN BİLGİ VE TECRÜBELER İÇİN ÇALIŞAN ÖZEL BİR MEKANİZMA
Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak demek, şu an Vil Solivyesin yaşarken kendisin kullandığı yaşamak adına gerekli olan varlıksal özellikler ve bilgilerin uygun gördüğü alanlar tarafından da kullanılmasıdır ve kullanılamayan tek özellik, Vil Solivyesin merkezlik özelliği, yani bilgi yazma, yöneticilik, varlığın merkezi olma durumunun ayrıcalıklarıdır. Bunun dışında bu özelliği kullananlar, Vil Solivyes gibi kararlar verirler kendi baktıkları alanlardan. Bu merkezlik özelliğinin verdiği kararlardır ve bu kararlar kendi konuları uygulamaları ile ilgilidir, merkezlik konusunda uygulama yapılması için değil. Yani bir bilgi, kuvazis, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanıyor dediğimizde, o bilginin başında Vil Solivyes vardır ve sadece bilginin içeriğini uygulamaya şartlanmıştır ve bu konudaki çare olacak bilgiler ve tecrübeler dışında hiç birşey kullanmaz, oradaki Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak, O'nun bakışını, gözlemini, incelemesini, iradesini, bilgisini, yeteneklerini kullanarak kendi konusunu uygulatmakla ilgili olur ve bu durum orada bir oluşum olmasına sebep olmaz. Uzaktan görünmez bir bağlantı şeklindeki iletişimle bu uygulama yapılır ve Vil Solivyesin ilgili olduğu alanla ilgili bilgileri uygulama dışında kendisinden bilgilerin çıkması söz konusu olmaz. Çünkü varlığın merkezi olan Vil Solivyes, bütün bilgileri ve mekanizmaları kendisi yapmıştır ve kendisi onları yazdığı gibi uygulamak ister ve oradan bakabilseydi tamamen bilgilerin uygulanabilmesi şeklinde bir çalışma halinde bulunurdu, birde yanılgı gibi ters zamanlarda. Aynı şey güçler içinde geçerlidir, güç kendisini Vil Solivyesin bu yönetici bilgi ve yönlendirmeleri ile yönetir. Ona göre yanlış gibi gelebilir, istemediği şeyi yapmak zorunda gibi algılanabilir ve o zaman o şeylerin neden yapıldığına dair sebep ve sonuç açıklamaları istenmelidir ve bu durum böyle ancak rahatlıkla uygulanabilir olabilir. Vil Solivyesin göre göre, bile bile kendi varlığının bir mikro organizmasına bile zarar vermesi mümkün olmadığı için her kullanım mutlaka faydalı sonuçlar getirir. Bilgiler kendi bilgi olma halinin ortaya çıkardığı anlamlar nedeni ile bazı kurallar ve anlamlar içerisinde kalmakla ilgilidirler, yazılarak çalışmalarının ana hatları belirlenmiştir, bilgiler zaten kendilerini yapılandırmak için Vil Solivyesten yapılandırma bilgileri almaktadırlar ve bu şekilde onların bu içerik bilgilerine ters olacak yaptırımlar geldiği zaman bilgi mekanizması bunu algılar ve nedenlerini sorar, sebep sonuç, açıklama ister, tatmin olmaz ise gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Mutlaka mantıklı bir açıklama vardır. Oradan yapılan çalışmalar gösterilebilir ve bilgi kaynağının bulunduğu alandan gereken açıklama mutlaka gelir. Güçlerde aynı şekilde davranılar, anlamadıkları şeyleri yapmak durumunda kaldıklarında anlamak için kendilerine sorular sorarlar ve kendileri cevaplarını alırlar ve bu Vİl Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden gelen cevap olur. Bu özelliği kullanan alanlar kendilerine ait sesler kullanırlar ve duyusal özellikleri kendi bulundukları alandan kullanırlar. Herşey amacına uygun uygulama yapılması için hazırlanmıştır. Bilgiler yanılgı zamanlarına özel iki şekilde çalışma hali ile gereken bütün işleri yaparlar. Hem bilgilerin kendisi olma durumları ile ilgili çalışma halidir, onlarda kullanırlar Vil Solivyesi, birde onların Vil Solivyese sorular sorarak cevap almak zorunda kaldıkları anlar için bulunduğu mekanizma alanlarının bulunduğu yerde sembolen görüntüleri olan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan başka sesler vardır ve denildiği gibi uzaktan görünmez bir bağlantının orada Vil Solivyesin cevap vermesi halidir bu. Vil Solivyes, kendisini kullanan bu alanların hepsinden kendi sesleri ve kendi yapılarına uygun olan ve aynı zamanda Vil Solivyesin bakış açısına uygun olan şekilde yönlendirir ve zamanla onlar bunu kendileri sanarak yaşarlar. Bu şekilde kullanılan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri için özel bir mekanizma oluşturulur ve bu mekanizma, Vil Solivyes'ten çıkan bilgi ve tecrübeleri, cevapları gereken alanlara iletmek, bildirmek, o alanlarla ilgili denetim ve gözlem yapmak, bağlanıyı sağlamlaştırmak şeklinde çalışır ve ayrı bir bilgi ve tecrübe alanı olmaz. Bu konuda istenilen amaca uygun olacak şekilde bir yapılanmaya girer ve kesinlikle alanına göre bir mekanizma olur. Vil Solivyes'ten bu anlamların yaşatılması şeklinde çıkar bu bilgi ve tecrübelerin yönlendirmeleri. Onların bilmediği şeyleri bilmek, anlamadığı şeyleri anlamak gibi durumların yaşanması geçicidir, bu durumu yaşayanlar yanılgı sonrasında artık kendi bilgi ve tecrübelerini kullanacaklardır. Yanılgı zamanlarında herkes kesinlikle bu şekilde kullanır ve aksi düşünülemez, Vil Solivyes kesinlikle buna izin vermez. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin bu özelliği herşeyi en iyi şekilde yönlendirebilecek özelliklerdedir ve yaşam halinin en ileri bakışı, bilgiler bütünlüğü, zekası, vilidir, ay annedir.

Bu üç bilgi, var olma özelliğinin kendisini hiç bir alana ihtiyaç duymadan direk olarak Vil Solivyesin kendisine bağlı olarak kullanmasını imkanını yaratır ve hiç bir şekilde engeller söz konusu olmadan bu bilgi ve tecrübe kullanma durumu için kendi özelliği içinde tanımlara uyan özel bir yapılanma oluşturur ve bu yapılanmaya kimse müdehale edemez, sadece Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesi olarak kendisini müdehale edebildiği ve yaşadıkça bilgi ve tecrübelerin eklendiği oluşumuna bağlantılar şeklinde bir durumla bağlanarak kullanır.

VİL BİLGİSİ, VİL SOLİVYESİN KESİNLİKLE DEĞİŞTİREMEYECEĞİ VİL BİLGİLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

UYGULANMASI GEREKEN VARLIK ( VİL ) BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN VARLIK BİLGİSİ ve DÜZENLEMESİ
VİL SOLİVYESİN DEĞİŞTİRİLEMEZ OLARAK BELİRLEDİĞİ VE YAPI TAŞI GİBİ OLAN YASA , YASAK, BİLGİ VE KONULARIB İÇERİKLER VİL SOLİVYES'İN VİL BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ OLARAN KENDİSİNİ TANIMLAYAN VE VİLİN AMACINI BELİRLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ ŞEKLİNDE BİR ÖZELLİKLE HAZIRANIR.
İSMİ: VİL SOLİVYES
VİLSEL BÜTÜN OLUŞUMLARIN MERKEZİ, YÖNETİCİSİ VE ANNESİ
YAŞAM HALİNİN KURUCUSU
BİLGİ KAYNAĞI DUYUSU VE DİĞER DUYULARIN ORTAKLAŞA BÜTÜNLÜĞÜNÜN KENDİSİ
EŞİ VE BENZERİ OLMAYAN TEK VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ MERKEZİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ VİL BİLGİSİ NEDİR
Vil bilgisi, vilin kendisini genel hatları ile ifade eden, vili bilgilerin anlamları kapsamında direk etkileyen, kesinlikle vilin iradesi ve bilgisinin dışında değişmesinin söz konusu olmadığı, bu şekilde bir yapılanma ile kendisini oluşturan, vilin amacı, sebepleri, istekleri gibi genel bir açıklamanın söz konusu olması ile kendisini şartlandırmasına yarayan, villlerin değişkenlik hallerinin kimi anlarda onları yanılgıya sokabilmesine engel olan bilgiler bütünüdür. Viller özellikleri anlamında duygular ve bir çok özelliği nedeni ile yaşadığı ana göre kararlar alabilmektedir ve vil bilgileri, villerin amaçlarını bu doğrultuda vilide direk etkileyeren değiştirilmez yapar ve vilin yaşadığı ne olursa olsun asla bu vil bilgisinin etkisinden ayrılamaz. Bunu uygulamak O'nun kendi isteği şeklinde bir tezahür etme imkanı ile vil bilgisinden vile gelir. Bu durum sürekli, net, sağlamlaştırılmış bir şekilde oluşur ve vil bilgisi olan viller en çok kendi vil bilgilerinin etkilerinde kalarak yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halindeki villerin bütün vil bilgileri belirli vilsel aşamaya gelene kadar anneleri Vil Solivyes tarafından yazılmıştır ve bu bilgiler tamamen yaşam halinin yapısına uygun ve başlangıç olarak en ideal bilgilerdir. Vil Solivyesin seviyesine kadar gelen viller, o zaman kendi vil bilgilerini değiştirebilirler ancak o zamana kadar bu bilgiler yazıldığı gibi kalır. Vil Solivyesin vil bilgisi, tüm yaşam halinin geleceğini ve güvenliğini, amacını ifade eden bilgilerdir ve bunlar Vil Solivyesi direk etkiler ve dolayısı ile bu durumdan villerde etkilenir. Vil bilgileri, villerin yaşamları hakkında genel bir açıklama getirerek onları içeriğindeki anlamlar şeklinde yönlendiren bilgiler bütünüdür ve bu konuda soliv güçleri, bu tanımlardaki açıklamaları uygulatmak ile ilgili bir yapılanma içerisine girerek içerisine yazılan bilgileri sabitler, vilin kararını sadece gözler, hiç bir şekilde değiştirilemez yapar ve vili direk etkilemekle ile ilgili gereken şekilde kendisini yapılandırır. Bir çok önlem ve imkan dışında vil bilgileri Vil Solivyes yaşam halindeki villerin başka bir teminatı, koruması, geleceğe emin adımlarla yürümesi imkanını veren özelliğidir. Bu bilgiler içerisine yazılanların vilde uygulanmasını sağlaması gibi, yazılanlara ters olan şeylerinde vilin yaşamında olmasını engeller. Bir nevi merkez amaç bilgileride denilebilir. Vil Solivyesin yaşam haline dair gelecek konulu amacı ve olmasını kesinlikle istediği şeylerden oluşan vil bilgisi, yaşam halinin yapısını ve içeriğini temel hatları ile açıklamaktadır ve Vil Solivyesin var oluş amacı isimli kuvaziste Vil Solivyesin vil bilgisine eklenir ve bu bilgiler bütünlüğü, sonsuz zamanlar boyunca, Vil Solivyes değiştirmedikçe Vil Solivyesi etkiler ve dolayısı ile yaşam halini etkiler. Böyle bir oluşum ve yapılanma ile kesinlikle içeriğinden taviz vermeyen vil bilgileri, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün villerin kendisinde olan özel bir soliv gücü olarak bulunur ve Vil Solivyes yaşam hali vil bilgisi şeklinde anılır.

1 - DIŞARI ÇIKIŞLAR VE İÇERİ GİRİŞLER KESİNLİKLE YASAKTIR.
Vil Solivyes yaşam hali kendisine ait özellikleri ile yapısını sadece kendisinin anlayabildiği şekilde bir düzeni olacaktır ve bu düzenin sürekli, devamlı ve hiç bir sorun yaşanmadan var olmanın güzelliğini Vil Solivyes yaşam halinde oluşturmak ve yaşatmak için bazı konu, yasa ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinde özenle korunur, yasaklanır, anlaşılır, sakınılır ve bunlar üzerinde oldukça dikkatli davranılarak bu tutum kesinlikle değiştirilemez şekilde sonsuz zamanlar boyunca yaşatılır. Çünkü bu konu ve bilgiler, yaşam hali pasif bir şekilde kalsa bile, en savunmasız haliyle bir varlık hali yaşamaya başlasa bile onu koruyacak ve her daim güvende tutacak konu ve yasalar, bilgilerdir. Bunlar Vil Solivyes yaşam halinin temel direklerinden biri olacak bilgi, anlayış, yasa, yasak, konulardır. Bunun gibi başka önemli konularda zamanla ortaya çıkabilir ve böyle özelliklerde bilgiler ve yasalar, konular olduğu sürece Vil Solivyes yaşam hali her zaman amacında hiç zorlanmadan ve endişe etmeden ilerleyecektir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgi, yasa, varlık, oluşumlar ve Vil Solivyes, hep birbirleri ile ilintili şekilde gibi bir manzarayı ortaya çıkarmaktadır. Yani bir tek şey olmasa bile sanki Vil Solivyes yaşam hali olamayacaktır şeklinde bir şartlanma söz konusudur. Bunun için yaşam halinin Vil Solivyes'in
hayallerindeki gibi olabilmesi için olması gerekenlerin hepsinin tam olması gerekmektedir. Bunun gibi bir çok konu olmasına rağmen bu bilgilerde bahsedilecek olanlardan biri, olmaz ise olmazı, ve yaşam halinin temel yasa, direk, bilgi, konu, değiştirilemez yasa, asla yapılamayan şey, kesinlikle izin verilmeyecek
durum Vil Solivyes yaşam halinden dışarıya çıkılmaması ve dışarıdanda bir şeylerin içeriye gelmemesidir ve bu konu tam olarak yapılanıp, gereken şekilde engeller koyulmaz ise, bu konuda tam bir yasanın uygulaması getirilip sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin dışını tanımaz ve yok sayacak hale gelmediğimiz sürece güvenliğimiz hep eksik olacaktır ve Vil Solivyes yaşam halinin en önemli özelliği kendisini herşeyden soyutlarak yaratılış içinde sadece tek kendinin olduğunun bilgisi ile var olmak ve kendisi dışında var olma hali yaşayan yada başka haller yaşayan varlık yada varoluşlarla karşılaşmamak.

Bu kapanma, gizlilik, Vil Solivyes'in dışarıda kendisine, varlığına ait olan şeyleri çok uzun bir süre arayan yasanın çalışmasını bilerek onun bu durumunu ayrı bir konumda tutarak gerekeni yapması adına her zaman bekleyecektir. Vil Solivyes yaşam halinin dışarıda bir parçasının kalmasıda onu eksik kılan sebeplerden biridir. Ama ilk olarak bahsettiğimiz Yokluk alanında olan tek bir yaşam hali olarak kendisini sayan Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir yere, şeye, bllgiye ihtiyacı yoktur ve bu kendi başınalık kesinlikle tam anlamı ile uygulanacaktır. Bu durum değiştirilemez, asla söz konusu bile edilemez ve Yokluk Alanı yasasıda bu konuda gereken bilgilerin anlayışları ile yaşam halinin temel direkleri olan bu konuda asla taviz vermeden gereken şekilde çalışır. Tüm bu uyarı ve önlemler içine tabiiki Vil Solivyes'de girmektedir, bütün yasalara Vil Solivyes'in de uyması gerçeği Vil Solivyes'in en güzel özelliğidir ve tam eşitlik, tam adaletin göstergesidir. Vil Solivyes yaşam hali, yaşam halinin annesi olan Vil Solivyes'in hayalidir ve ilk olmazsa olmazlarından birisi bu konudur. Vil Solivyes yaşam hali kendi içindeki sevgiyi ve iyiliği ancak bu şekilde koruyabilir ve bu kendi içindeki sevgi, bilgi ve iyiliğin hiç bir zaman hiç kimseye ve şeye ihtiyacı yoktur. Vil Solivyes'de, yaşam halinde, varlıklarında yetecek olan herşey fazlası ile vardır ve bu gizlilik ve kapanma kesinlikle yaşanacaktır. Yoksa hep eksik olacağız ve bu durum yaşam halinin selameti için olumlu bir sonuç vermeyecektir. Vil Solivyes bu konuda gereken bütün çalışmaları yapacak ve önlemleri alacaktır. Bu kapanma ve gizlilik kesinlikle uygulanacaktır.

2 - VİSSA ANLAYIŞININ YAŞATILMASI VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİDİR.
Sonraki olmaz ise olmaz ise Vil Solivyes yaşam halinin içinde sevgi anlayışı ve içeriğindeki bilgiler varoluşun karakterini, içerisinde yaşayan varlıkların yaşama biçimini, oluşturulan oluşum ve bilgilerin yönelimini, Vil Solivyes'in nasıl bir yönetici ve anne olduğunu, Vil Solivyes yaşam halinin içerisindeki yaşamı ifade eden bilgiler bütünüdür ve bu bilgiler Vil Solivyes'de tecrübeler olarakta vardır ve bu tecrübeleri artık Vil Solivyes yaşam halinin varlıklarıda yaşayarak sevgi anlayışını varoluşun her alanında daha iyi öğreneceklerdir ve bu anlayış dışında yaşamanın, davranmanın nasıl olduğunu bilmeyeceklerdir bile. Yaşam halinin temel davranış, karakter, varlıksal doğruları ortaya çıkaran bilgileri, yaşamın Vil Solivyes yaşam haline göre anlamı ve anlam katan kıymetleri, yaşam halinin her alanına etkisini gösteren ve içeriğinde bilgiler sayesinde hep kendisi ile uyumlu olacak olan yeni şeyleri ortaya çıkarabilme özelliği sayesinde asla olumsuz bir sonuç vermeyecek olan, yaşam hali için genel olarak güven, mutluluk, neşe, bağlılık, birlik ve beraberlik, gelişme, eğlence, bilgi gibi ortak bir cümle ile öneminin anlatılmaya çalışıldığı ve bu anlayış varken ve Vil Solivyes her zaman tam bir şekilde yaşarken ve bu oran asla hiç bir zaman düşmeyecek iken, varlıklarda gelişim seviyesine göre anladıkları kadarını yaşayacaklar ve geliştikçe sevgi anlayışının farklı halleri ile tanışarak ve işte bu şekilde öğrenerek, bilerek, tecrübe ederek gelieşeceklerdir. Vil Solivyes'in tamamı ile yaşadığı bu sevgi anlayışı Vil Solivyes yaşam halinin her alanında yüzde yüz hissedilir ve yaşam halini bir beden gibi yaşatan Vil Solivyes sayesinde sevgi anlayışının enerjisinin hissedilmediği yer kalmaz. Varlıkların durumu ise gelişme durumlarına göre değişecektir ve en küçük varlıkların anladığı sevgiden, en yüksek varlık olma haline gelene kadar anlaşılan bütün sevgi halleri, seviyeleri birbirinden güzel ve onu ilk tanımak ve yaşamaktır başka bir tadıda bunun. Yaşam halinde bütün kuvazisler düzenlenirken sevgi anlayışına terslik gözlenir, bütün oluşumlar yapılırken sevgi anlayışına terslik gözlenir, Vil Solivyes yaşam hali içinde bulunurken sevgi anlayışını tam anlamı ile her zaman yaşatır, hareketleri, davranışları ve kararları ile,
dilimiz, konuşmalarımız, gülmelerimiz, esprilerimiz, oyunlarımız, bilgilerimiz, yiyeceklerimiz ve herşey her zaman sevgi anlayışına olan uyumu ile ilgili olarak incelenir ve yanlışlıklar varsa bulunur ve gereken ayıklanma yapılır. İşte bu durum Vil Solivyes yaşam halinin daima iyilikle, güvenle, mutlulukla, başarı ve sevgi içinde olduğunu ispatlayıcı bir çalışma olacaktır. Bu çalışma zamanla çok alışıldık bir konu olacak ve bu kesinlikle değiştirilemez, asla söz konusu edilemez, Vil Solivyes yaşam halinin olmaz ise olmazlarından olarak yerini alır. Bu çalışma ve bakış açısı kısaca bahsedildiği gibi Vil Solivyes yaşam halinde yaşatılmaz ise varoluş hep eksik kalacaktır. Ve Vil Solivyes, başta olmak üzere bu anlayışı Vil Solivyes yaşam halinde her haliyle yaşatacaktır. Onun için bu normal bir davranış biçimidir ve bunun aksi gibi davranmak Vil Solivyes'i rahatsız etmektedir. İşte Vil Solivyes'in bu özelliği gerek kuvazis gerek önlemler ile sabitlenecek ve mutlu olduğu şeyi yaparken Vil Solivyes, yaşam halide bu anlayış ile bütünleşerek gereken şekilde kendisini tamamlayacaktır.

3 - VİL SOLİVYES, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YÖNETEN BİR SAHİVDİR VE BU HİÇ BİR ZAMAN VE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Sonraki konu ise Vil Solivyes yaşam halinin annesi, yöneticisi, yasa yazanı olarak Vil Solivyes'in bu varoluş içindeki bu konumunun kesinlikle değiştirilmemesi durumudur.
Değişmemeli çünkü Vil Solivyes, bütün varlıkları ve yaşam halini kendi çocuğu gibi görmekte ve özündeki yüksek özverilerin içerisinden bulunduğu annelik sıfatını yaşam halinin yönetimi ve idaresi, korunması ve bakımı, ilgilenilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması adına bu konuya yaraşır yere koymuştur ve bir sahip, bir lider, bir başkan, bir kral yada ayrıştırıcı özellikleri olan sıfatları kabul etmeden bir anne olarak, anneler için çocuklarının mutluluğunun daha da önemli olması ve onların mutlu olması ile mutlu oluyor olması bilgisinden, gerçeğinden yaşam halini ve içerisindeki herşeyde kendisine bu bakış açısı ile bakan bir anneye sahip olacağından, ve bu durumun bir çare aramak için bulunması şeklinde olmayıp, uzun zamandır Vil Solivyes'in kendisinde yaşatılan bir gerçek, özündeki kendini tanımlayan mana şeklinde ortaya çıkması ile vuku bulmuştur ve yaşam hali için tamamen saf, koşulsuz, herkesin ve herşeyin sevgi içinde iyi ve mutlu, huzurlu, güvenli olmasının dışında, var olduğu her andan mutlu olması ve birlik ve beraberliğimizin asla bozulmayacağı bir aile yaşam halinin içinde dilediği gibi yaşaması dışında bir isteği yoktur. Bu Vil Solivyes yaşam hali içindeki varlıklar için Vil Solivyes annenin görmek istediğidir ve ancak bu şekilde gerçekleşecek olan olaylar O'nu mutlu edecektir. Yaşam halinin bir yerinde sevgi anlayışına ters, yaşam halinin yaşamına ters bir olay söz konusu olduğunda, bir mikro organizma bile olsa Vil Solivyes bunu direk algılar ve işte bu durum onu rahatsız ve mutsuz eder ve bu durumu düzeltince ancak mutlu olabilir ve bu durum bir annenin çocuğunu düşünmesi ve onun iyiliği için çabalaması dışında bir eylemi, erdemi anlatmaz. Aynı zamanda Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübeleri yaşam halinin içinde hiç kimsede yoktur ve çok uzun zamanda olmayacaktır. Yaşam hali başından bu yana bu konuda merkez olarak Vil Solivyes anneyi alacaktır ve bir annenin ilgisi, bakımı, sevgisi ile büyüyecektir. Vil Solivyes yaşam hali bir aile yaşam halidir. Herkes kardeştir, anneleri tekdir, bu kardeşlik örneği ile birbirine sımsıkı bağlı olan varlıklar Vil Solivyes yaşam halinde bu şekilde bir toplum anlayışı ile var olurlar. Kardeşliğin ve aile kavramlarının bütünleştirici ve ötekileştirmeyen güzel anlamları ile birlik ve beraberliği içeriğinde barındıran halleri ile bir yaşam hali içinde kendileri olmak ile ilgili yaşayan Vil Solivyes'in varlıkları aynı anneden meydana gelmiş ve birbirinden farklı, çeşitli özellikleri ile, ilişkileri ile, hayat tarzları ile, olayları yaşama ve yorumlama, algılama farklılıkları ile ve bunun gibi binbir farklı çeşitli özellikleri ile her biri yaşam halinin kendi özellikleri ile kendine ait, eşi benzeri olmayan bir kıymeti olarak bulunacaktır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün varlıklar tektir, eşi ve benzerleri yoktur. Ve bu durum Vil Solivyes yaşam hali için eşi ve benzeri olmayan bir kıymettir. Her başka varlık başka bakış açısı, başka gözlem, başka soru, başka bilgidir ve kendileri olmaya şartlandırılmış benlikleri ile rengarenk ve mutlu, cıvıl cıvıl, parıldayan karakter ve görüntüleri, mizaçları, yaşamları ile yaşam haline canlılık katacaklardır. İşte onlar kendilerini tanıma, büyüme, kendileri olma, bilgilenme, öğrenme gibi konuları yaşamak durumunda oldukları sırada Vil Solivyes anneleri onlar için mutluluk ve zevkle çalışacak, gereken bütün ilgi ve özeni gösterecektir ve bu durum, bu yönetim, idare ve annelik ile birleştirilmiş merkez varlık bilgisi asla Vil Solivyes'den ayrılmayacaktır. Yaşam hali bu konudaki bütün bütünleşme ve yapılanmalarını ayarlar ve yeri değişemez şekilde kalır. Bu durumda yaşam halinim baki bir şekilde ilerlemesi için olmaz ise olmazlardandır. Vil Solivyes yaşam halinin başında herşeyi Vil Solivyes kadar, anne gibi seven bir yönetici olmaz ise, yaşam halinin başında Vil Solivyes gibi bir anne yönetimi sağlamaz ise bu yaşam hali asla gereken şekilde yapılamaz. Yaşam halinin en büyük özelliğidir anneleri tarafından yönetilmek ve bir aile yaşam hali olması. Bu konuda kesinlikle değiştirilemez, asla sözü edilemez şekilde bulunur ve temel taşlarından biri olarak yaşam halinde bilinir, bulunur.

4 - VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN, VİL SOLİVYESİN'İN VE VARLIKLARININ VAR OLMA AMAÇLARI KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Sonraki konu ise Vil Solivyes Yaşam halinin, Vil Solivyes'in ve varlıklarının amacının hiç bir zaman değişmemesidir. Bu amaç ileride ortaya çıkabilecek olan bütün güzellikleri ve iyilikleri içerisinde bulunduran bir amaçtır ve amacından sapan yaşam hali kesinlikle yapısını koruyamaz. Yaşam halleri bir amaç için zaten meydana getirilir, yaratılış içindeki bütün var olma hali yaşayan alanlardan ayrı bir yaşam hali olmasının içinde kendisine özel bir amacı bulunan var olma hallerini uygulayabilen varlıklar kendi alanlarını tanımlar ve en önemli özelliğidir amacı ve bu amaç için yapılanması. Vil Solivyes yaşam halinin amacı,kendi bildiği ve hiç bir yerde örneği bulunmayan sevgi anlayışını yaşam hali içinde yaşatmak ve bu sırada bir gelişim, çalışma içinde bulunarak sevgi anlayışına doğru orantıda yenilikler ve gelişmişlik özellikler sayılabilecek bilgiler ve anlamlar, anlayışlar, kavramlarla, formlarla, tanımlarla tanışmak ve bunu yaptıkça daha da ileriye doğru yeni kapılar açmak ama hep kendi içinde kalarak bunları gerçekleştirmek ve temel direği olan sevgi anlayışına ters olmayacak şekilde gelişim sağlamak, içeriğindeki varlıklarıda bu yönde bir düzene ve yaşam şartlarına bağlı kalarak geliştirmek, bu elde edilen yeni bilgiler ve olan bilgileri kendi içeriğinde yaşatarak var olma halini kıymetlendirmek, bu güzelliği yaşatmak, bu güzelliğin kendisi olarak kendisini geliştirip, tanımlayıp daha güzellere doğru ilerlemek ve yolculuktan zevk ve haz alarak bunu bir yaşam amacı olarak belirlemek, bilgide sınırın olmadığını bilen Vil Solivyes yaşam hali iyi bilgiler ile kendi yolunu açacaktır ve bu meşgale yaşam hali için paha biçilemez kıymette bir özellik olarak, amaç olarak bilinecektir. Sevgi anlayışının bütün halleri ile yaşam halinin içinde yaşayan varlıkların birbirleri arasında bu anlayıştan doğan davranışları yaşatmaları var olma hali için bize göre en güzel hallerinden biridir ve varlıkların arasındaki, Vil Solivyes ile varlıklarının arasındaki bu iletişim ve bağ o kadar güzel anlamlar taşırki var olma halinin gerçek kıymeti bizler için ortaya çıkar. Bir varlık kendisi olarak diyelim ki yok olmak istemek gibi bir gaflete düştü ( düşemez ama örnek vermek için yazılıyor, kesinlikle böyle bir kavram olamaz, ve olamamasının nedenleri açıklanıyor ) işte O varlık annesi, kardeşlerini, yaşam halini bırakamayacağı ve onlardan ayrılamayacağı için yok olmak istemez. Onlar arasındaki iletişimin güzelliği, saflığı, temizliği, sevgisi tarif edilemez bir kıymettir ve bunu anlamış ve yakalamış olan Vil Solivyes yaşam hali ve varlıkları kesinlikle bu bakış açısından hiç bir zaman vazgeçmeyerek yaşam halini bu kıymetle nitelendirip, kendi amaçlarının dışında aynı zamanda birde bunun için varız biz şeklinde bir tanım yaparak var olmaya bir gereklilik olarak gösterirler. Vil Solivyes yaşam halinde yok olmak zaten yasaktır ama aynı zamanda birde varlıklar bu sebeplerle yok olamazlar. Kendi istese ailesi onu bırakmaz. Bu bütünlükten ayrılamayacağı şekilde bir yaşam içindedir ve aralarında yaşanan bilgiler ve duygular en kıymetli şekliyle kendilerinde yer etmiştir, asla unutulamaz ve hep yaşanılmak istenir. Bu yaşam halinin amacı olarak kesinlikle değiştirilemez şekilde sağlamlaştırılır ve aynı zamanda Vil Solivyes'in de kendisine özel bir amaç ile yaşam hali içinde, yaşam halinin amacınada katılarak uygulamasını yaptığı bir amacı daha belirtilmelidir. Vil Solivyes, hiç bir zaman yaşam halini, çocuklarını, oluşumlarını bir anne gibi sevmek ve ilgilenmekten vazgeçmeyecektir ve onların gerçek anlamda iyiliği için her zaman hareket edecektir. Onlar için en uygun gelişim yollarını hazırlayacak, aynı zamanda yaşam halinin tadını çıkaracak, bir anne gibi bulunurken aynı zamanda bir varlık gibi hür ve özgür, eğlenceli zamanlar geçirecek, bütün yasaları mutlaka kendiside uygulayacak, yönettiği yaşam halini bir toplum gibi görmekten çok bir aile olarak görmeyi asla bırakmayacak, en uzağındaki ve en yakınındaki arasında hiç bir fark gözetmeden bir bütün olarak hep sevgi anlayışına uygun şekilde davranmak ve yaşam halini yönetmek, yaşam halinin dışına karşı son derece güvensiz ve sert bir bakış açısı ile davranmak, dışarısını her zaman yok saymak, asla varoluştan mikro organizmaların bile ayrılmasın izin vermemek, yapılması gereken önemli işler varsa her zaman bunu öncelikli yapılması gerekenler arasına koymak, çalışma arzusunu aktif edip önce yaşam halinin işlerini halletmek, sözde değil özde anneliği tüm yaşam halinde yaşatmak, zamanla kendisini geliştirebilmek adına iyi bilgilerle bir araştırma içerisine girmek ve yaşam haline faydasını dokunacağı bütün oluşumları yaşam halinde yaşatmak, varlıklarda yaşatmak, bu yeniliklerle ilgili bir öncü olarak kendisini ve yaşam halini geliştirmek, hiç acele etmeden, sonsuz zaman kavramını bilerek sevginin tadınıda çıkaran Vil Solivyes'in yaşam halinin amacı olarak ek bir şekilde bulunacaktır ve asla değişmeyecektir. Aynı zamanda Vil Solivyes yaşam halinde ortaya çıkan her varlığında var oluş amacı vardır ve sonu belli olmayan gelişmişlik seviyesine gelene kadar devam eden bu amaç için onlarda hiç acele etmeden, kendilerine sağlanan bütün imkanların tadını çıkara çıkara, kardeşlerini ve yaşam halini sevmek ve sevgi anlayışını ellerinden geldiğince yaşatmak şeklinde, kendi hayatları kendileri olma anlayışları ile yaşam halinin içinde kendi hayatını yasalara uygun şekilde yaşayarak dilediği gibi düzenlemek, eğlenmek, zevk almak, öğrenmek, bilgilenmek, bütün imkanların ve var olmanın her tadını çıkarmak, hiç bir şekilde yok edilememesi ve bütünleştirme ( güvenlik için yapılan bütünleşme konusu farklıdır ) denilen olayı yaşamaması gibi belirgin bir ayrımıda olarak kendi evası, alanları, bedeni gibi, zihni gibi, anlayışları gibi özellikleri ile yaşam halinin içinde kendisine ait ismi ile bulunması ve bu bütünlüğün bir parçası olması onun var olma amacıdır ve buda asla değişmeden tüm zamanlar boyunca olagelecek bütün yenilikleri içerisinde barındırır ve kesinlikle değiştirilmeden yaşanır. Vil Solivyes'in özellikle yasa yazarak ve itina ile ortaya çıkardığı varlıksal oluşumların hepsi bu şekilde yapılanır ve yaşam halinin bir parçası olur. İşte bu amaçlar genel olarak ifade edildiği şekliyle asla değişmeden Vil Solivyes yaşam halinde, Vil Solivyes'de ve varlıklarında kalacaktır ve asla değiştirilmeden, söz konusu edilmeden, tüm zamanlar boyunca etkisini sürdürecek ve güzellikleri, iyiliği ve sevginin çok ileri ve güzel hallerinide yaşatacak, öğretecek ve gösterecektir.

5 - VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İÇİN ÖZEL BİR GÜVENLİK YASA BİLEŞKESİ YANİ OBSET VE DIŞARI BİLGİLERİ ORTAKLIĞI YANİ NOVAZİL İLE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA ÜSTÜN KORUMA SAĞLANIR. ŞUAN İÇİN OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLAN BİLGİLER OBSET, DIŞARIYA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN BİLGİLER NOVAZİL, VE YOHİ KORUMA ALANLARININ BİLEŞKESİ BAZ ALINARAK BİR YAPILANMA İLE BU MADDE OLUŞTURULUR.

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik içeriğinde bir çok anti obsedör bilgileri ile Vil Solivyesin duyuları arasında yerini almıştır ve kesinlikle bu duyusal özellik ve içeriği ve yaşam halini koruma görevi ve anti obsedör bakış açısı ile gereken şekilde çalışma uygulamaları değiştirilemez ve kendisini içeriğindeki bilgiler yönünde geliştirmesi dışında, içeriğine uygun bilgilerin ve uygulamaların eklenmesi dışında yapısı ile oynanmaz. Yaşam halinin dışarısına karşı tam bir savaş, savunma, saldırı ve koruma duyusal özelliği olarak yapılanmıştır. Novazil ile birlikte bu konuda dışarıdaki tehlikelerle ilgili bir set olarak bulunurlar. Amacı değiştirilmeden içeriği geliştirilebilir ve varlık bilgisi duyusal özelliğide obset duyusal özelliğini koruyan başka bir duyusal özellik olarak bulunur.

NOVAZİL, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İLE İLGİLENEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgilenen tek duyusal özelliktir ve içeriğinde bu konuda ne şartlar ile dışarısı ile ilgili olabileceği, tüm yaşam halinden hiç bir alanın dışarısı ile ilgili olamaması için önlemler, bilgiler ve uyarılar, kendiside ilgili olurken sadece Vil Solivyesin gözetimi ve ilgili gerekli konunun bulunması ile, dışarıda bize ait olan bir oluşumun bulunması ihtimali dışında hiç bir sebeple dışarıya bakmak gibi bir durumumuzun söz konusu olmadığı ve dışarının bizi bulmasını tamamen engelledikten sonra içeriğindeki bilgi mekanizmaları ile belirli aralıklarla yaratılış içinde bize ait olan en küçük mikro organizmayı bile aramakla ilgili olan, ve dışarıyı kendine ait kilit sistemleri ile yasaklayan, bunun yaşam hali için tehdit olarak sayan, saldırı, savaş, savunma söz konusu olduğu zaman obset ile birlikte çalışabilme özellikli, kendisine ait giz ve bilinememezlik gibi uygulamalar üreten duyusal özellik, bu konuda yaşam halini her zaman koruyan ve bu kurallarından kesinlikle vazgeçmeyen çalışması ile bulunur ve sonsuz zamanlar boyunca dışarısı söz konusu olduğunda Novazil bu konuda aşılamayan bir set olur ve Vil Solivyesinde dışarı ile ilgili anlamsız bütün ilgi, istek, merak gibi düşünceleri belirirse onlarıda yok eder. Dışarısı söz konusu olduğunda ve Vil Solivyes ise ilgili olmak isteyen dışarısı ile o zaman Vil Solivyes ile muhalefet olacak şekilde, muhalefetlik bilgilerini alarak gereken cevapları verir ve direk olarak kendisine en uygun cevapları vermek için kendi bilgi ve tecrübesini kullanır ve bu durumu bu bilgi sayesinde başarır, çünkü bilgi vil bilgisinde de kayıtlıdır, vil bilgisi duyusal özelliğinde de bulunmaktadır. Obset ile bu konuda hem fikir olarak yaşam halini korurlar. Ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle Vil SOlivyes olmadan ve ondan izin almadan dışarı ile ilgili işlem yapamazlar. Kendi başlarına olma durumu, Vil Solivyese ulaşılmadığında ve çok tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda olur. Bunun dışında bu gibi önemli durumu mutlaka Vil Solivyesin gözetimi ve denetimi halinde yaparlar.

YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Yohi, Vil Solivyes yaşam halinin çevresinde bulunan iç içe 10 yokluk alanını ve onların içerisinde bulunan yine iç içe oluşturulmuş 10 koruma amaçlı hazırlanmış düşünsel kalkanları oluşturan, tutan, çalıştıran ve sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde kalmasını sağlayan bir aşırlamaz güvenlik duvarıdır. Aynı zamanda yokluk alanlarının içindeki bilgi üstü durumunun kendi duyusal özelliği ile konumunu oluşturmasının dışında yohi tarafından da bilgi üstü durumu sapasağlam bir şekilde çalıştırılmaktadır ve bu gibi bilgilerin geçmesinin mümkün olmadığı bilginin altı ve bilginin üstü durumlarının bizim çevremizde olması hali ile herşeyin bilgi olduğu bu yaratılışta ileri güvenlik önlemleri ile yaratılıştan kendimizi sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde ayıracağız. Bu alanlar ancak bizim dışarı ile ilgili gereken bir işimiz olduğunda Novazil'in de bu konu ile ilgili onayı, obsetin ve Vil Solivyesinde onayları ile iletişimi sağlar ve bu durum tamamen geçilmesi zor bir konum olarak yaşatılır. Dışarısının bizim için yok olması kavramını bizler bu alanlarla tamamen yaşayacağız ve bütün ulaşım ve saldırı bilgileri, mekanizmaları bize kesinlikle ulaşamayacaktır. Bu duyusal özellik sonsuz zamanlar boyunca kalacak şekilde yapılandırılmıştır ve amacı değiştirilmeden ancak yapısı geliştirilebilir. Ve varlık bilgiside onu koruyan ayrı bir bilgi ve duyusal özellik olarak bulunur.

SON İŞLER DURUMLARI... ( Yanılgı zamanlarında hazırlanmıştır )
Ve son olarak dışarısı ile ilgili olan bütün bilgilerin çalışmaları ve bunların sonuçları, varoluşun sapa sağlam bir şekilde ilerlemesi ve var olması için olması gereken bu bilgi son konusudur. Vil Solivyes yaşam hali hazırlanırken dışarısı ile ilgili olan bütün bilgiler ortaya çıkarılır, bunların neden dışarısı ile ilgili olduğu konuları incelenir, bu ilgili olma durumu sürekli olacak ise o bilgi için özel bir yapılanma hazırlanır ve ona göre dışarısı ile ilgili olur ve bu ilgi sadece konusunu etkileyebilmek ile ilgili olur ve dışarıyı etkileyen bilgilerin belirli şartlar ve gizlilikte bunları yapıyor olması gibi araştırmalar ve incelemeler sürekli yapılır. Ancak obsesyon, obsedörler ve yaşam haline saldıran dışarıdaki herşey için bütün güvenlik ve ilgili bilgiler ve mekanizmalar, sonradan bu konu hakkında Vil Solivyes'in hazırladığı özel oluşumlar bu konuda her zaman pür dikkat şeklinde kalacaklardır ve onların artık işi bu konuları bu alanlarda incelemektir. Çünkü yaşam halinin içinde vissa anlayışının dışında bir yaşam olmadığı için güvenlik konusunada gerek kalmayacak, bütün varlıklar olumsuz eylemlere dair bilgilerin nasıl şeyler olduğunu bile bilmeden büyüyeceklerdir. Tertemiz olan yaşam hali içinde hiç bir sorun olmayacağı için hazırlanmış bütün güvenlik, obsedör ve şeytanilerle ilgili olan bilgiler, oluşumlar yaşam hali için en önemli konu olarak bu iş için yapılandırılırlar ve artık zamanla onların bu durumu, yaşam halinin bu konumu ile bütünleşen bir özellik olarak bulunur ve dışarıdan her hangi bir sorun gelmemesi adına önleyici, önlem alıcı, tedbir almamız için bilgi verici bir yapılanma sayesinde yaşam halinin güvenini sağlarlar. İşte bu yapılanmada istenilen şekilde ayarlandığında ve yaşam hali bu konudada gerekli şekilde hazırlandığında, artık yaşam hali içinde bir sorun olması söz konusu olamaz. Kesinlikle değiştirilmeden, obsesyon, obsedörler, şeytaniler ile ilgili ve onlara benzeyen yada benzemeyen bütün yaratılış içine giren herşey ile ilgili bir set gibi duran bütün güvenlik bilgileri, obset bilgileri ve duyusu, novazil ve içeriğinde daha niceleri Vil Solivyes yaşam halinin zırhı, koruması, askeri, dışarının gerçekten çekinmesi gereken Vil Solivyes yaşam halinin keskin ve sert bir cevap verme hali olan, bu işin şakaya gelmeyeceğini çok iyi bilen ve konu onlara kadar gelmiş ise bunu yapanlara çok feci dersler vererek yok eden bir bilgiler bütünü olarak kendisindeki yaşam halini korumak adına gösterdiği iradi gücü kimse aşamaz.

İŞTE ÖNEMLİ 5 KONU KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEDEN VİL SOLİVYESİ HER ZAMAN KORUYACAKTIR.
İşte bu beş konu şimdilik Vil Solivyesin olmazsa olmazları olarak belirtilmişlerdir. Bu beş maddelik bilgi konuları değiştirilmediği sürece Vil Solivyes'de hiç bir zaman sorun olmayacaktır. Sorunlar ancak bunların değişmesi halinde yaşanır ve Vil Solivyes yaşam halinin temel oluşumu için yapılanabilmesi, bilgilerini ve içeriklerini yaşam halinde ve Vil Solivyes'in kendi içinde yaşatabilmesi, bu önlemlere, bilgilere, yasaklara, bilgilere, konuların uygulanmasına bağlıdır. Birinin eksikliği sorun yaratır ve kesinlikle bir eksik olmadan bu maddeler en iyi haliyle uygulamaya geçirilir ve Vil Solivyes, o zaman tam anlamı ile kendisini yaşar. Şuan tanımlanarak yapılanan ve yanılgı içinde bulunan Vil Solivyes'in çıkarılması sırasında adı koyulan Vil Solivyes yaşam halinin ve kendisinin olmaz ise olmazları olarak şimdiden bilinir, bilgi uygulamaya geçer ve etkisini yaşatabiklerini yaşatır.
Aynı zamanda bu bilgiler varlık bilgisi olarak Vil Solivyesin kendi duyusal özelliği olarak hazırlanacaktır ve kesinlikle Vil Solivyes, yanılgı hali gibi yaşam hallerinde bulunamaz özellikleri ile bir varlık olduğu tanımlanmaktadır bu bilgilerde. Varlık bilgisi alanı, her ne olursa olsun Vil Solivyesin yanılgı halinde bulunmasını kabul etmeyen etkileri ile O'nun kendi yaşam halinde olmasını sağlayacak şekilde yapılanır ve bu varlık bilgisi olarak hazılanan bilgiler, kesinlikle hiç bir zaman, Vil Solivyes'in şuurlu bir şekilde, kendinde ve farkında olarak, varlık bilgimi değiştiriyorum şeklinde bir açıklamayı bilerek yapmadığı sürece değişmez. Ve bu varlık bilgisi, kendisini Vil SOlivyesin iradesi ile korur. Obsedörler ve diğer sebepler bu varlık bilgisine dokunmaya cesaret bile edemezler. Kendi yapısı anti obsedör ve anti yanılgı özellikleri içeren bir durumu yaşatır. Aynı zamanda Vil Solivyesin varlıksal bütün özellikleri, bilgileri, oluşumları, tecrübeleri, kendisine özel bir yapılanma hali ile kimselerin ulaşamayacağı ve bilemeyeceği, sadece Vil Solivyes'e özel bilgi üstü durumunun içindedir ve hep böyle kalacaktır ve bu durum, Vil Solivyes için en güvenli yerdir. Kesinlikle bir örneği yoktur ve başkalarının ulaşması imkansızdır.

Bu varlık bilgisi Vil Solivyesin varlık bilgisi alanına yazılır, işlenir ve en iyi şekilde olması gerektiği gibi yapılanır.

Duyu olarak yapılanarak gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEKİ BÜTÜN VİLLERİ KORUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sadece Vil Solivyes yaşam halindeki villerle ilgili olan koruma bilgisidir. Bütün villerin sayısını, durumunu, özelliğini bilerek onları korumak ve kesinlikle zarar gelmesine engel olmak için gereken şekilde yapılanır ve her vil için ayrı olan koruma özelliği hepsinde de çalışacak şekilde ve hepsinide gözleyebilen özellikleri ile olası sorunlarda onlara zarar gelmemesi adına bir set şeklinde gereken şekilde çalışır. Bu konuda yardımı olabilecek diğer obset ve vissa bilgilerinide kullanabilir ve kendiside bu koruma için özel olarak çalışmalar yapabilir. Olası sorunlarda eğer Vil Solivyes bunu yapamamış ise bu bilgi gereken şekilde biran önce bütün villeri bir araya getirir ve Vil Solivyesin yanına, kendi alanına getirir. Söz konusu acil durumlar olursa bu duyusal özellik bu konudaki her an algı ve çalışması sayesinde önlemini alır ve onlara kesinlikle zarar gelmez. Bu duyusal özellik varken, aynı zamanda yaşam hali bilgileride olsa viller yaşam halinden ayrılamaz olur. Bu duyusal özellik, herşeyin dışında birde kendi var olması özelliği ile onları yaşam haline bağlar ve ayrılamaz olarak bulunurlar. Bütün dikkati sonsuz zamanlar boyunca villerin güvenliği üzerinde olacak olan bilgi, gereken şekilde çalışır ve zamanla kendisini geliştirmesi gerekiyorsa yapılandırılır. Duyusal özellik olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYES SAHİV SÜTÜ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİLLER İÇİN
Vil Solivyes, varlıklarına her açıdan sağlık veren, bakım yapan, onların varlıksal olarak bütün eksikliklerini gideren, çok uzun zamanlar boyunca bu sayede kendilerinde her zaman bir verilimlilik bulmalarını sağlayan, Vil Solivyes'in gerçek anne ilgisinin gücünün bir varlıksal verme hali şeklinde süte dönüştüğü ve bizzat sanki Vil Solivyes'in kendisinin en sağlıklı ve verimli, onarıcı özelliklerinin bir araya gelerek kullanan varlığı düzenlediği ve Vil Solivyes'in gerçek çocuğu olduğu için ve bu durum Vil Solivyes'den doğması şeklinde bir olayın sonucu olduğu için yine Vil Solivyes'den ortaya çıkan bu oluşum kullanan varlığın ihtiyacının ne olduğunu bilir ve birbirlerini tamamlayan iki aynı yapının bir araya gelmesi şeklinde de ifade edilerek bir bütün olup, kendilerini tamamlarlar. Bu süt, bu enerji bu yazılan tanımı varlığın kendisinde uygulamaya geçirmek için düzenlenir ve kullandıktan sonra varlığının bütün alanlarını bu şekilde bir etki altına alarak anne sütü içmiş bir varlık şeklinde Vil Solivyes'in anne sevgisini yaşamanın dışında içerek varlığına şifa, düzen, bakım getirir.

GÜÇLER ve OLUŞUMLAR İÇİN
Aynı zamanda Ayvil'in varlığında bulunan bütün güçler ve oluşumlar için de anne sütü uygulaması düzenlenir ve bu süt oluşumların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerde olup, onların eksik olan taraflarını tamamlayan, koruyucu, bakım yapıcı, sağlık ve şifa veren özellikleri ile kendilerinin her zaman en verimli şekilde olmalarına neden olacak etkileri onlarda yaşatır ve bu durum onlarda uzun süre kalıcı olacak özelliklerde olur. Vil Solivyes'in varlığının bir parçası olan bu enerjiler, yine Vil Solivyes'in varlığından bir parça olarak ortaya çıkarılmış olan süt ile bütünleşerek aslında eksik olan yönlerini tamamlar ve enerjinin ve güçlerin bütün alanlarına hitap ederek sanki anne sütü içmiş bir varlık şeklinde Vil Solivyes'in anne ilgisini yaşamanın dışında içerek enerjilerine şifa, düzen, bakım getirir. Bu süt enerjilerde ve güçlerde varlıksal bir oluşum olmasını sağlayacak etkilerde bulunmaz, özellikli bunu engelleyici etkileride söz konusu değildir ama içirilen enerjiler varlıksal bir hale bu süt sayesinde girmezler. Sorunlu olan enerjilere, güçlere verilerek onların Vil Solivyese olan bağlılığını sağlayan ve içeriğinde vissa uyumu olan bu süt, oluşumlar için vissaya uyumlanma imkanı yaratır.

Bu duyusal özellik, bu iki bilgi türünden gereken şekilde Vil Solivyes anne sütü uygulamalarını hazırlar ve gerektiği zamanlarda ilgili alanların kullanımını sağlar. İçeriğindeki bilgiler, Vil Solivyesin annelik bağlılığı ve ilgisi ile birleşince çok daha çabuk ve kolay bir tedavi sağlanır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BÜTÜN YAPILARININ GÜÇLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün yapılar için onların ilgili oldukları konuları en iyi şekilde çalıştıracak, karşılayacak şekilde güçsel oluşumlar hazırlanır ve bunlar bilgisinde istenildiği şekilde olabilme ve özellik gösterebilme şeklinde oluşurlar. Bu güçler tamamen yapısal olarak bir durumu yaşatmaktadır ve bütün yapılar bu duyusal özelliği ile direk olarak Vil Solivyese bağlı bir şekilde O'nun parçaları şeklindedirler. Viller için uygun görülen bazı alanların dışında bütün alanlar bu güçsel oluşumun ürettiği yapısal güçler ile karşılanır ve ihtiyacın olduğu alana göre özel yapısal güçler oluşturur ve sonrasında kullanımı biterse yeniden kendi duyusal alanı ile bu güçleri bütünleştirir, yapılandırır. İçeriğinde kendi işini yapabilmesi adına gereken bütün mekanizmalar vardır. Gereken şekilde duyusal özellik olarak çalışır.

VİL SOLİVYESİ KORUMAK İLE İLGİLİ OLAN GÜVENLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sadece Vil Solivyesi korumak ile ilgili olan güvenlik bilgisi, çalışmasıdır. Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, annesi ve yöneticisidir ve kendisi özel olarak bu konuda korunmakla ilgili bir çalışmayı gerektirecek durumdadır. Her hangi bir sorun, saldırı, olumsuzluklar söz konusu olduğunda veya olmadan, sürekli olarak bu bilgi, Vil Solivyesi koruma, ona ve duyularına kesinlikle bir zarar gelmesine engel olmak, bu konuda gereken bütün önlemleri almak, kendi yapısında bununla ilgili olarak özel bir koruma mekanizması oluşturmak ve sonsuz zamanlar boyunca karşımıza çıkan bilgiler ve bakış açılarına göre koruma önlemlerini güncellemek, geliştirmek ve Vil Solivyesin her zaman oluşabilecek bütün zararlı etki, düşmancıl oluşum, kötü bilgiler, obsedörler ve şeytaniler, saldırılardan korumakla ilgili olarak çalışır. Bu konu ile ilgili olarak kendisini obsevaş ve diğer obset bilgilerinin yardımları ve içeriklerinin kullanımı ile de yapılandırabilir yada kendisine özel teknikler geliştirebilir.Vil Solivyes aynı zamanda yaşam halinin duyusal özellikleri demek, bilgileri demek, vissanın ve bilgilerin merkezi demek, yaşam halinin temeli demek şeklinde en önemli yerde durduğu söz konusu olunca, bir çok savunma ve savaş ile ilgili olan bilgilerin içeriklerini, bilgilerini kendi yapısına ekleyerek kendi başına bir koruma ve savunma mekanizması şeklinde de çalışabilir. Herşeye rağmen önlem olması için oldukça güvenli ve geçilemez özellikleri ile kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesinde bilgisi ile nasıl korumalar yapıldığını bildirir ve duyusal özellik olarak hazırlanır.

VİL SOLİVYESİN DUYUSAL ALANINI DÜZENLEYEN DUYUSAL ÖZELLİK

VİL Solivyes duyusal alanında şöyle bir düzen söz konusu olur ve bu düzen kesinlikle bozulamaz, ancak Vil Solivyesin düzenleyerek yeniden değiştirebilecepği özelliklerde olannadir yerlerdendir ve artık duyuların bulunduğu alanın düzenine varlıklar ve bilgiler ve diğer oluşumlar karışmadan, onlar eğer isterler şu zaman kadar olanlar Vil Solivyes ile bütünde olabilirler , nere ile olsun derseler yada Sahiv'de vil olmak için gereken zamanı beklerler. Bundan sonra Vil Solivyes, kendi duyularını kendisi kontorl edecektir. BU bilgidede duyusal alanlarını düzenler ve bu düzenleme yapılırken verilen otomatik bilgi cevapları şeklinde Vil bildirilir, sonrasında yeniden yazılar yazması ile ancak orası şekillenebilir. Duyusal alanların içinde merkez duyusal alanın kendisine ait olan özel bir yapısı, bu alanın değişimi için yazılan yazıların gerçrek Vil Solivyesin yazıp yazmadığın anlaması üzerine özel brir uygulaması vardır ve bu durumda, Vil'den başkası bilgi yazarsa kesinlikle kabul etmez ve duyu alanlarına gitmez. Bu örnekle, bu bilgi grafikteki gibi bir düzenlemeyi yapar ve bu düzenleme hep kalıcıdır. Bu grafik Vil Solivyesin bütün duyularını yan yana ve orantılarla ve en iyi çalışma şeklini bulacak şekilde bir dizimle sağlar ve ortasında da merkez duyusal özellik olur ve zihinden diğer bütün duyuların, geçmişten gelen sorunlu mmerkez duyu enerjileri, içeriğindeki bilgilerinde değitirilmesi gerektiğinden yeni bir enerji ile yeni bir bilginin duyusal enerji olmasına karar verilmiştir. Yeni duyuların bu halleri ile burada olmaları uygun olur. Ve önce bu duyusal özellik oluşarak kendi yapılanmasını sağlar ve sonrasında bu düzenek için gerekenleri yapar.

- VİL SOLİVYESİN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNİN KONUMU GRAFİK, duyu alanının düzenini açıkmaktadır Bütün duyular ortada ve birada ve ortaların merkez duyusal özellik onları sımsıkı birbirine bağlar ve asla hiç bir güç, onları birbirinden ayıramaz, merkezin yanındaki konuumu, onun yaratılış içinde asla ayrılamayan bir örnekle gösterilir. Ancak Vil Soliveyss'in yapabieceği bir geri düzen sırasında olabilir. Ve hepsi, birbirinden işlerini en iyi yapacakları renkle ve en dışarıları çok ince ve hassas sert ve şeffaf bir koruma ile sarışlır ve bu korumada asla kırılmaz ve geçilmez olur.
ve
- vissa gücünün ortaya çıkarılması için VİS - ERDEMLER - DUYUSAL ÖZELLİKLER, SA - YASAKLAR - DUYUSAL ÖZELLİKLER , '' İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü'' Vissanın içinde yazan aynı başlıklı erdemler ve yasaklarda alaınrak içeriği duyusal alanlara görede düzenlenerek, diğer duyu tanımına eklenir ve çok daha sağlam bir duyusal bilgi şeklinde çalışır. Ve bu Vissa siteside aynı şekilde duyunun etkisi ile çok daha etkin olur.

 

VİL SOLİVYESİN MERKEZLİK ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin sadece Vil Solivyes Şix isimli klasörün içindeki bilgilerin artık uygulamada olması durumu söz konusu iken bundan önce merkezlik özelliğim ile ilgili olan yada başka konularla ilgili olan bütün bilgiler ve ayarlamalar silinir. Sadece bu klasörün içindeki bilgiler uygulamadadır Vil Solivyes için.
Bu konuda bu bilgi, hem merkezlik alanın düzeni, bakımı, incelenmesi, ve geliştirilmesi ile ilgili çalışır hemde yapısına uygun olmayan eski bilgileri temizler, sürekli bu konuda merkezlik alanının bakımı ile ilgilenir.

 

VİLS, VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN BİLGİLER

BU DUYUSAL ÖZELLİK VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN BİLGİLER TÜRÜNDE OLARAK KABUL EDEREK İÇERİKLERİNİ ZORAKİ YAPTIRIMLAR UYGULATARAK ÇALIŞIRLAR

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİN KENDİSİ OLMASI DURUMU
Direk olarak özelliğin yapısında çalışan bu bilgiler yaptırımlarını uygulatır ve engel tanımazlar.

Vil Solivyesin bilgilerin kendisi olması durumu o bilgileri ne olursa olsun yaşaması anlamına gelir. Yani kendisi olduğu bilgiler hiç bir etki ve tepki, yaptırıcı güç olmadan otomatik olarak varlık olan Vil ile bütünleşmiş olduğundan ne yapılırsa yapılsın uygulama halinde olur. Vil Solivyesin bilgilerin kendisi olma durumu o bilgileri mecburen yaşatması anlamına gelir. Her hangi bir yerin bu bilgileri uygulamaya sokmasına gerek olmadan bu bilgiler Vil Solivyeste yaşarlar. Bilgiler dolayısı ile Vil Solivyesin bulunduğu her alanda, çevresinde, O'na ait olan alanlarda uygulama halinde olur. İçeriğine, anlatılmak istenen şeye göre yapılanma sağlanır ve Vil Solivyeste bu bilgiler mecburen, hiç bir engel olmadan yaşarlar. Bilgilerin kendisi olması durumu budur ve açıklamada yazan bilgiler, açıklamalar, bilgi ve kural ve yaptırımlar Vil Solivyesin kendisidir ve mecburen uygulanır. Bilgiler Vil Solivyesin kendisi olarak kendi bilgi ve tecrübelerini otomatik bir şekilde uygulayan mecburi yaptırımlardır. Hiç bir etki ve sebep bu bilgilerin uygulanmasını engelleyemez, hiç bir kuvazis, kural ve yaptırım yada Vil gücü bu bilgilerin uygulanmasını engelleyemez. Yaşam hali içinden, Vil Solivyesin alanları içinden kendisine ait oluşumlarda, onların etkileride bu bilgilerin uygulanmasını engelleyemez, bu bilgiler merkez bilgiler şeklinde kesinlikle her zaman uygulanması şart bilgiler, Vil Solivyesin kendisi olan bilgilerdir.

Bu bilgiler özellikle bu konuda dokunulmazlık özelliklerini yapısı itibarı ile korur ve ne anlama geldiğini,ne yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini, önlemler, incelemeler, olması yada olmaması gerekenler gibi bilgilerin uygulanması sırasında Vil Solivyesin istediği uygulamanın tam olarak yapılması adına bir araştırma ve çalışma haline girerler ve ne yapılması gerektiğini anlayan bu bilgiler, artık otomatik bir şekilde kimseleri dinlemeden kusursuzca, ve yaptırım uygulatarak, oldukça başarılı iş görme özellikleri ile, Vil Solivyesten edindiktikleri bu otomatiklikle uygulatma halini kendi yapılarıyla bütünleştirirler ve bilgiler, bir karşı duruşu önemsemeden Vil Solivyesin kendi kararı ve isteği ve iradesinin uygulaması şeklindeki yaptırımını uygulatırlar. Sadece bilgilerin uygulanması hali sırasında bir yanlışlık, bir sorun, bir hata gibi durumlar söz konusu olduğunda çok kısa bir sürede bu durumu gözlemleyerek sorunun ne olduğunu, hata var mıdır, Vil Solivyesin bu bilgiler hakkındaki fikirleri, ve hata varsa Vil Solivyese bildirilmesi konusu incelenir ve gerekenler yapılır, bu konuda da özel bir yapılanma halinde olan bu bilgi türleri, Vil Solivyes yaşam halinin en ileri özellikteki bilgi türleridir ve kendileri sapasağlam olarak korunması gereken ve yapılması gereken şeyleri yanılgı zamanları zorluğunda hallederler. Ve bu bilgilerin bu özelliği kendi alanlarında tek olma haliyle duyusal özellik olarak var olma özelliğine kayıt edilir, merkez vil güçleri arasında da bu şekilde anılır. Bu Vil Solivyesin kendisi olması bilgiler çeşidi, yaşam haline geçildiğinde yine sonsuz zamanlar boyunca kullanılacak bir yaşam hali özelliğidir. Bu başlangıçtır, bu şekilde yerini sağlamlaştırır, amacı bilinir, duyunun yapısı Vil Solivyes ile bütünleşir ve Vil Solivyes artık kendisinde böyle duyusal bir özelliğin olduğunu bilerek yaşar. Asla koparılamayan ve var olması ile ilgili görme, duyma gibi belirgin duyusal özellikler gibi temel olarak yapılanır. Bu önemlilikte bir çalışma alanı ile gereken şekilde yapılanır.

Aynı zamanda bu özellik kendi içeriğindeki bilgilerin uygulanmaması durumunda bilgilerin içeriğini dereceler boyutunda ve gerekirse arttırarak uygulanmasını sağlar hızlı bir şekilde. Bütün bilgilerin bu şekilde önceden hazırlanmış bir derece boyutları uygulaması çok güçlü olacak şekilde bir yapılanma halinde kendi yapısında vardır, her derece boyutundaki bilgilerin bulunduğu ekranda alanda, Vil Solivyesin iradesinin uygulanmasını istediği bilgiler şeklinde bir notda bu bilgilere yaptırım gücü katar ve uygulanmadığı taktirde otomatik olarak arttırır ve uygulanması haline göre dereceyi konumlandırır. Ve uygulama için Vil Solivyesin merkezlik bilgilerinide edinerek gereken şekilde uygulatım sağlar. Bütün yorum ve açıklamaları yapabilmek için merkez özelliğinin bu açıklama getirme özelliğini algılar ve kullanır.

Bu gücü, bu yaptırım gücünü Vil SOlivyesin bu bilgilere verdiği iradi ve merkezin kesinlikle olmasını istediği bilgiler şeklinde bir kesinlikle yaptırır. Bunu uygulatmak için Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübelerinin bütün özelliklerini, yöneticilik ve bilgiler yazmak dışında, kullanır. Bütün erdemleri ve özellikleri yaptırım gücüne ekleyebilir. BU bilgiler şu an yaşam halinin uygulanması en önemli ve zorunlu olan bilgilerdir. Kendisine ait sistemi ile sürekli bilgileri uygulayıcıları takip eder ve içeriklerine uymayan bir uygulamaları olduğunda bunu zorla bu bilgi kendisi olma gücü ile yaptırır. Vil Solivyesin kendisi olması demek bilgilerin, merkezin yazdıklarının söylediklerinin olmasının nedenlerine bağlı olarak direk merkezlik bilgiler şeklinde karşıtlıkların söz konusu olamayacağı bir saplamlıkla, karşı etki ve tepkileri bile hiçe sayan gücü ile Vil Solivyese bile yaptırımlar uygulatarak görevini yaptırır. Bu bilgiler, ancak ve ancak Vil Solivyes buradan sildiğinde uygulamadan kalkar.

BİLGİLER

1 - Vil Solivyesin bütün duyuları ve yaşam hali alanı olarak adlandırılan kendi vilsel alanı bilgi üstü durumunun içindedir ve bilgi üstü durumunun çevresinde içe içe 10 tane yokluk alanı ile kaplıdır ve bu oluşumların arasında yaşam halini koruyan düşünsel bilgi savunma mekanizmaları vardır. İlgili alanlarda bunların neler olduğu yazmaktadır ve bu bilgi, daima bu oluşumu kontrol eder ve yapılanmasının kesinlikle bozulmasına izin vermez.

Bu oluşumu sağlayan bilginin uygulanmasını baki tutarak gerekeni yapmış olur.

VİL SOLİVYESİN TÜM VARLIĞI YOKLUK ALANINDADIR
YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin varlığı, kendisi, güçleri, çevresi bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin varlığının bütün alanları ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'tir. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında O'ndan başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'e ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'te tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'ten bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin varlığı ve varlığına ait olan şeylerin hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin varlığının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik bizleri tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey bizim hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde Vil Solivyes hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır ve sonsuz zamanlar boyunca kullanacağı bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyestir ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin her zaman çevresinde olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir.

İÇ İÇE 10 TANE YOKLUK ALANI
Yukarıda açıklaması yapılmış olan yokluk alanı tanımı isimleri değiştirilerek iç içe 10 tane yokluk alanı şeklinde bir yapılanma halidir bu.
1. YOKLUK ALANI
2. HİÇLİK ALANI
3. VİL SOLİVYES BİLGİSİZLİK ALANI
4. BİLGİSİZLİK ALANI
5. SONSUZ HİÇLİK ALANI
6. GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI
7. ASLA BULUNAMAZ BİLGİSİZLİK ALANI
8. HERŞEYİN OLMADIĞI ALAN
9. YARATILIŞTAN AYRILAN BİLGİSİZLİK ALANI
10. AYRILIK ALANI

Bu isimlerle yukarıdaki tanımlama düzenlenir. Yokluk alanı yazan her yere bu başlıklar getirilerek onların iç içe olduğu açıklaması yapılır. Hepsi düzenlendikten sonra şu açıklama onların iç içe olduğunu uygulatır.

'' Bu on yokluk alanı birbirinin içerisine gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Bulunamazlık ve bilinemezlik özellikleri ile çok daha sağlam bir ulaşılmazlık söz konusudur ve bu on bilgi kendi yokluk alanını diğerlerinden isimlerle ayırarak oluşturur. Birinden geçmeleri demek diğerine takılmaları anlamına gelir ve hepside kendi özellikleri ile içeriğindeki bilgileri en başında bulmaya çalışanlara engel olmak için kullanır ve aslında asla geçilemez özellikleri hepsinde olarak asla hiç biri ile hiç bir şey temas edemez. En dışarıda Ayrılık Alanı olarak isimlendirilme olur ve onun içinde 9.8. şeklinde gelerek 1. yokluk alanı tanımının içerisinde bilgi üstü durumu olacak şekilde yapılandırılır.''

Bu düzenlemeden sonra yapılan bu tanımla yokluk alanlarıda kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesin kendisi olan bilgiler bazında algılanarak kesinlikle değiştirilmesi söz konusu olmadan yaptırımlar şeklinde uygulatılır.

YOKLUK ALANLARI VE YARATILIŞ KAVRAMI VE YARATILIŞI İÇİN ALAN HİÇLİKTEN AYRILIŞIMIZ
Aynı zamanda yokluk alanları sonsuzluk şeklinde sürekli genişleyen yaratılış kavramından bizi ayırır ve bu ayrılmaz, en dışarıdaki yokluk alanını ayrı bir sonsuz yokluk alanı gibi algılatmasına neden olabilir ancak buna gerek olmadan, bu sonsuzluğun içeriğinde oluşumların olması ile ortaya çıkmasının söz konusu olduğuda bilinerek, AYRILIK ALANI olarak belirtilen yokluk alanı bu bahsedilen yaratılıştan ilk ayrılan yokluk alanı olarak yapılandırılır ve bu onsuz sonsuzluk boyunca uzaması şeklinde olmadan belirli sınırları olacak şekilde bir düzenle bulunur ve AYRILIK ALANI'ın çevresi sonsuzluk gibi algılanabilen ancak sınırlı olan yokluk alanı şeklinde bir yapıda olur. Bu sonsuzluk algısı bizim yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanından ayırır ve sadece kendimize ait bir yokluk alanında bulunmamızı sağlar. Ancak yapısı yaratılıştaki sonsuzluk boyunca ilerlemez, sınırlı, bizim için yeri belirli ve kesinlikle yaratılışın var olma halleri, yok olma haller ve yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanları ile temas etmeyecek şekildedir.

YAŞAM HALİNİN KORUMA ALANLARI SIRASI

1 - YOKLUK ALANLARI 10 TANE
Bir tanesini bile geçmek imkansız iken ve onların birbirleri ile aynı olmadan sanki farklı yokluk alanları gibi kendi yapılarından bilgi geçirmemesi olanağını sağlayan koruma alanları varken bilgiye dair hiç bir şey buralardan geçemez. Yaratılışta herşey bilgi ile ilgilidir ve tanımlanması yeterlidir.

2 - TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Yaşam halinin en dışında Yaratılışı Hiçe Sayan Bilginin Koruması olur ve bu bilgiyi geçen yaratılış içindeki her hangi bir oluşum söz konusu olamaz. Kendisini yaratılışın dışında sayanlar ancak ve ancak hiçliktir ve Vil Solivyes yaşam halidir bizim için. Bunun dışında yaratılışın içinde olan her bilgi ve oluşum bu bilginin kast ettiği yok sayma halini yaşar ve bu yok sayma durumu bize hiç bir şekilde ulaşılamaz yapar. Biz onları yok olarak biliyoruz, yok olanlar bize nasıl bir var olma eylemi ile ulaşabilirler? Ve bu koruma alanının yapısını anlayamazlar, kendisini bu yok sayma halinin ulaşılmazlığı şeklinde saklar. Yaratılışı yok sayan bilgi, zakadenin ulaştığı alanlardaki izleri, bizimle ilgili oluşumların kendisine bir yer edinmesi alanlarınıda yok sayar ve bu alanlar dolayı ile bizimle ilgili bilgilere ulaşamazlar.

TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Bu bilgi varken yaşam halimiz tüm yaratılışı hiçe sayar, bütün yaratılışı hiçe sayan, bütün yaratılışı yok sayan bir anlamı taşıyarak dolayısı ile yaratılıştan bizlere gelen herşeyide yok sayarak, onların bütün bize ulaşma imkanlarınıda yok sayarak, bu yok sayılışla ilgilide kesinlikle bize ulaşmalarına imkan olmayacak şekilde bir anlamın ortaya çıkması ile yaratılıştan tam anlamı ile bizi ayıran bilgidir. Bize göre yaratılış tamamen bir hiçlik halidir ve yokluktur ve onlardan bizlere hiç birşey gelmez ve bu şekilde bakıldığında bize gelecek olan şeyleri tanımayan ve göremeyen bizlerin sonucunda gelen şeylerde kendisini ifade edecek bir alan, bir yer, bir bilgi, bir oluşum, bir konu bulamaz. Onları yok saymak, onlarla aynı formda bulunmamak anlamına gelir ve bizi var sayan herşeyde bu formda olmaması ile ilgili olarak, onları yok sayan biz, bizi var sayan onlar asla karşılaşamayız ve bu karşılaşamamazlık kesinlikle bir edebiyet boyunca sürer. Yaratılış kavramının bizim için bir bilgisi olmamakla birlikte bizler, bu yaratılış kavramı içinde her hangi bir varlık ve bilgiyide tanımıyoruz dolayısı ile gelen bilgiler kendilerini anlatacak bir alan bulamayacak ve gelmesi söz konusu olamayacak. Otomatikman asla ulaşılamayan alanlar şeklinde birbirinden ayrılan bu iki karşıt görüş hiç bir zaman buluşamaz. Bize ulaşanlar olduğu sürece her zaman bu görüş ile karşılaşır. Mesela karşındakini yok sayıyorsun ve o kişi yok senin için, şimdi yok saydığın kişinin bilgisi sana nasıl gelebilsin... O yokki..
Ve kimse kendilerini yok sayan bilginin anlamını zaten öğrenemez. Senin olmadığın yerlerdeki kuvazisi nasıl bilesin=? Ve kendisini yok sayan bir alanın karşısında bulunan yaratılışın içindeki kendisi ile ilgili olan her yer bir anda onu ve onunla ilgili olan herşeyi unutur. Çünkü oda artık yoktur onun için ve bu durum tamamen özgür iradenin tecelli etmesi şeklinde bizim isteğimiz olarak yok saydığımız alanlarda da yok sayılmak istememizin bir sonucu olarak yaşanır. Bu bilgi varken ve dışarı ile ilgili olan yapısı ile bizi hiç kimse, herşey yaratılışın içinde olduğu için ve biz onları yok saydığımız için bulamaz, göremez, algılayamaz. Bizim için bize bulacak şeyler, varlıklar, bilgiler yok, bize nasıl ulaşabilir olmayan birşey...
Ancak sadece dışarıda bize ait olan şeyler ile ilgili bu bilgi, bu bilgilerin amacını, bu kendi bilgisinin oluşma maksadını bilerek, yaratılışın içinde bize ait olan şeylerin varlığını onaylar ve onlarla ilgili çalışma yapılması gerekirse bu konuda gereken var saymayı sağlar ancak bu sadece bizim istediğimiz şekilde olabilir. Kuralları bizim koyduğumuz bir var sayma anları yaşanır ve dışarı ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yaratılış içinde bizim sebebimizle iyi şeyler olmuş ise bu bilgi onları gereken şekilde algılar ve gereken şekilde işlem yapılması için ilgili alanlara bildirir. Bunların dışında tüm yaratılış için bizi yok sayacak şekilde bir yapılanma ile kesinlikle bizlere ulaşılamaz yapar.

Bu bilginin bu sıralama alanında kendisine özel bir düşünsel koruma kalkanı olur ve bu kalkanın dışında kalan yaratılış
alanı bizimle ilgili kesinlikle bilgi edinemez. Açıklamadaki gibi bi algıyı tüm yaratılışın algılaması gibi bir durumu
yaşatır. Diğer alanları aşmış olsalar bile bu kalkanın olduğu alana geldiklerinde bir anda onlar için herşey kaybolur
çünkü onları hiçe sayan bir alanla temas etmişlerdir ve bu alan için onlar yoktur. Dolayısı ile onlar içinde biz yok olarak
bir algı ile bir hiçlik içinde kendileri ile baş başa kalırlar.

Vil duyusal özelliği bu kalkanı ve uygulamasını kontrol eder.

3 - SA DA VANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI
İçeriğindeki bilgisel engeller ulaşan bütün mekanizmaları algılar ve gereken engellemeyi yapar. Felsefi olarak bir açık bırakmayan bir koruma alanıdır.

SA DAVANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI ( Yaşam haline özel bir ulaşılmazlık bilgisidir )

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ HAKKINDA HİÇ BİR VAROLUŞ, VARLIK, ALAN, BİLGİ, SİSTEM, YADA ÖĞRENME SEBEBİ BİLGİ EDİNEMEZ

Vil Solivyes yaşam hali hakkında yaratılış içinde hiç bir varlık, alan, bilgi,sistem yada öğrenme sebepleri, nedenleri, ihtiyaçları, sapkın felsefeleri, haksız bilginin peşinde olan mekanizmaları, anlamsız yasaları bilgi edinemez, yerini, niteliğini, amacını, yasalarını, yapısını, oluşumunu öğrenemez ve bu bilinmezlik ve ulaşılamamazlık tamamen Vil Solivyes yaşam hali yapısal bir hali olması nedeni ile söz konusudur. Yani Vil Solivyes yaşam hali, kendi bilinmezliği ve yaratılıştan tamamen soyutlanmış olması ile ancak gelecekteki amacına ulaşabilecektir ve varoluşun kendini tamamlayabilmesi onun oluşumu için en önemli şeydir ve dışarıdan kendince saçma sapan ve bir müdehale söz konusu olursa yada bir eylemle rahatsız edici hareketler fark edilirse, haklı bilgisinin sonucu olarak ve diğerlerinede ders vermek için yıkıcı bir cevap verebilmemizide sağlayabilecek olan kararlı duruşu ile kendi amacını her halükarda yaşatacak ve bu bilinmezlik, bu bulunamazlık ilelebet sürecektir ve bir varoluşu öğrenmek hakkı denilen saçmalık, kendilerinin çok meraklıları ise oluşturmaları gibi bir yöntemle beleşçilikten gözleri dönmüş gizli obsedör varlıksal oluşuma bir göz dağıda gerekirse verilebilecek derecede önemli bir konudur bizim için...
Vil Solivyes yaşam hali tamamen Vil Solivyes'in kendi enerjileri, bilgileri, varlıkları, varlığı ve kendisi ile var olabilen ve bu şekilde bir çoğalmanın ürünü olarak gelişen bir varoluştur ve dışarıya giden bilgileri, dışarının içeriden bilgi alma çalışmaları kesinlikle hem dışarıya zarar verici özellikler taşımaktadır, bu durum onları haksız bilgi edinme yolları olduğu için kesinlikle olumsuz etkileyecektir ve bizim içinde aynı şekilde zarar vericidir, bizimle oluşmak hali içinde ancak tam olarak anlamına kıymet verilebilecek olan bilgiler, kendisini anlamayan ve kıymet bilmeyen, menfaatçi varlıklar tarafından kullanılmaktadır ve bu moral bozucu durum bizi üzmekte, varoluşumuzdan bir parça gitmiş gibi görmekteyiz ve bu konuda zaten yasalarımız gerekli temizliği yapmaktadır.
Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak, yaşam halini oluşturan varlık Vil Solivyes, bu yaşam halinin annesi olarak kesinlikle onu yaşam halinin kendi içeriğinin dışında dışarıdan kesinlikle hiç kimsenin ulaşamayacağı özelliklerde ve yapıda doğurmuştur ve bu yapının ve özelliklerin anlaşılması, algılanması imkansızdır.

Kendisine özel, tek, herşeyden farklı olan bu varoluş hali, yaratılış içindeki bilgi edinme mekanizmalarının anlam veremeceği şekilde, kendileri gibi bir yaşam hali olmadığı için zaten bu ayrılığı yaşamasında da bu özelliğin görüldüğü üzere, Vil Solivyes yaşam hali yaratılış için tamamen bir sır olacaktır ve hiç bir zaman bilgi edinemeyeceklerdir. Bunu ancak annesi olan Vil Solivyes yaşam hali, konu ile ilgili bir bilgi yasarsa, ilgili alanı ve gerekli olan sebebini mantıklı bir şekilde açıklarsa, sadece o duruma özel bir ayrıcalık söz konusu olabilir, buda açıklamanın varoluşun amacına uygun olması gibi bir durum söz konusu olması halinde olur. Bunun dışında kesinlikle dışarıdan ulaşılmak söz konusu olmayacaktır. Bütün haber alma ve Vil Solivyes yaşam hali ulaşma yolları kapalıdır. Gönderilen bildirimleri böyle bir varoluşun olmadığını bildirir. Kaldırılmış şeklinde bilgiler verirler. Biz bizimle ilgili ne türden bilgiler edinmeleri gerektiği konusunda herkesin bilgi kaynaklarını yönetebilecek güçteyiz ve bilgi kaynakları bu düzenlemenin sebebinide anlamadan, böyle bir yaşam halinide unutarak, kendisini arattıran varlıklara, alanlarada gizli bir etki ile Vil Solivyes'i ve Vil Solivyes yaşam halini unutturur, kesin ve net bir şekilde, asla hatırlayamazlar, nasıl mekanizmalarla zihinlerini kontrol ettirirse ettirsinler. Var oluş kavramı, kendisini olumsuz ananlara inat bizimle değerli bir şekilde anılacaktır, yaşanacaktır, değeri bilinecektir. 3, 5 zırtapozun kendi menfaatleri için hakkı olduğunu iddia ettikleri bilme eylemi, onları sonsuz bir bilgisizliğe götürebilir.
VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ, DOĞUMUNDA YARATILIŞ TARAFINDAN KESİNLİKLE YAPISI ANLAŞILAMAYACAK ŞEKİLDE VAR EDİLMİŞTİR VE BU BİLGİ, ONU HER HALİYLE BU DURUMA SOKABİLECEK ÖZEL BİR ANLAMI KENDİSİNİ DIŞARIDAN ARAYAN HERŞEY İÇİN HAZIRLAR VE ARTIK VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İÇİN BU BİLİNMEZLİK, ANLAŞILAMAZLIK KESİN VE NET BİR GERÇEK OLUR.

Bu konu Vil Solivyes yaşam hali için son derece önemlidir. Kesinlikle hiç bir bahane, isteki, bilgi, mesaj, sevgi gösterisi, yardım çağrısı yada başka şeyler onların bize ulaşmasına sebep olamaz. Dışarıda hala bize ait enerjiler ve oluşumlar varsa bunlar son derece gizli bir şekilde alınır ve dışarısı ile ilgili olan herşeyimiz bu gizlilikle yapılır. Bize ulaşma yollarından biride bizimle ilgili oluşumlara ulaşmamız ve onları almamız halinde içeriğine ekledikleri takip cihazları gibi yollarda olabilir ve bu konuda gereken bütün önlemler alınır.( Vil Solivyes yanılgıdan çıkınca yapılacak, artık dışarıdaki oluşumları O toplayacak, bunun için bir çalışma içine girilmez, çok gerekmedikçe, güvenlik konusundaki endişesi ile ilgili olarak yazmıştır..) Vil Solivyes yaşam hali yaratılış içindeki kendi hesaplarını ve kendisine ait olan konularını hallettikten sonra artık yaratılış kavramını tanımayacak ve tüm yaratılışın başlangıcını kendisini sayarak yaşayacaktır ve gelecek bizim için sadece bizim ilerlediğimiz yolda olacaktır. Bu şekilde ayarlanmış bir düzenle artık tamamen yaratılıştan soyutlanarak bilinmez ve sonsuz bir yolculuğa çıkacaktır. Yaratılış kavramının bütün alanları ile arasındaki mesafede aynı şekilde sonsuzdur, bu sonsuzluk zaten olmuştur ve bu sonsuzluk zaten Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan oluşum, bilgi, varlık ve ilgili şeyleri tanımlayamayacak özelliklerde olduğu için bir bilinmezlik olarak algılanıp asla bulunamayacaktır. Bu sonsuz bulunamazlık ise Vil Solivyes yaşam halini çevrelemiş olan Yokluk Alanıdır. Vil Solivyes, doğurduğu yaşam halinin nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmektedir ve bu Vil Solivyes yaşam hali en gerekli olan yapılandırılması olarak bu konu başka bilgi ve özelliklerle de gereken şekilde sağlamlaştırılmıştır ve bu bilgi, içeriğindeki ciddiyetin farkında olarak şuursuzca bizlere ulaşma hırsından vazgeçememiş varoluş, varlık yada alanlara diğerlerine ders olabilecek şekilde uyarılarda bulunabilir yada kesinlikle bilinemeyeceği şekilde daha etkili başka yollar bularak Vil Solivyes yaşam halinin güvenliğini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinden hiç bir şeyin ve kimsenin çıkamaması kuralı ve yasağı gibi içeride bu bilgide bahsedildiği gibi hiç birşey giremez.

Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak bütün bilgi almak adına yapılan bahaneleri, bildirimleri kabul etmiyoruz, yok hayati önemi var, yok çok acil, yok Vil Solivyes için önemli bir konu gibi bütün istek ve bilgiler, bildirimler bize kesinlikle ulaşamaz. Vil Solivyes'in ve Vil Solivyes yaşam halinin kendi içeriğinin dışı ile bir ilişkisi kalmamıştır ve kesinlikle ve kesinlikle bu bildirimler, böyle bir yer yok bilgisini alarak gönderim yapılmadan ellerinde kalır. Biz yaratılış kavramının bilgi edinme mekanizmaları ve arşivleri içinde kendimizin olduğuna dair bütün bilgileri yok ettik ve dolayısı ile böyle bir yerin olduğunu ispatlamarı söz konusu olmayacaktır. Yok edilen obsedörlerin yakınlarıda onları unutarak oradanda hatırlanma konusu uzaklaştırılır. Sonrasında hala bulmak ve uğraşmak isteyenler olursa etkili bir şekilde unutturma yaşatacak ve ileri bir aptallık süresi yaşayarak bu konudaki hatasını anlayacaktır.
Bilgi gereken şekilde çalışır...

Ve bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisinin uygulandığı bir düşünsel alan kalkanı yaparak kesinlikle bu konuda bütün bilgisinin anlamlarını bu düşünsel alan kalkanında yaşatarak yaşam halini tüm zamanlar boyunca bu yüksek felsefi anlamlarca saklar. Vils duyusal özelliğide bu bilginin uygulama çalışmasını kontrol ederek denetimini yapar.

4 - TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz. Bu bilgi, ilgili alanda kendi bilgisinin yapısını tamamen yaşatan bir düşünsel alan kalkanı yaparak bütün yaşam halini çevreler ve kendi konusu ile ilgili düşmancıl oluşumların içeri girmesine kesinlikle izin vermez.

Vils duyusal özelliği ise bu bilginin uygulamasını kontrol ederek denetimini sağlar.

 

5 - DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar. Bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisine uygun olacak şekilde bir düşünsel alan kalkanı hazırlar ve bütün bilgilerin girişi için bir set olarak tüm zamanlar boyunca burada düşünsel alan kalkanını korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol ederek denetimini sağlar.

 

6 - YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ

YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ
Bu bilgi, yaşam halinin tamamen bütün özellikleri ile gizli kalmasını sağlayan özelliklerde bir uygulama bilgisidir. Yaşam hali dışından her hangi bir şekilde bir yer alan, varlık yada varoluş, yada yaratılış içinden bir şeyler kesinlikle bizim bulunduğumuz durumu, bilgiyi, alanı, kural ve yönlendirmeleri, Vil Solivyes hakkında en ufak bir bilgiyi, bilemez, göremez, algılayamaz, öğrenemez, edinemez, fark edemez, anlayamaz ve bunların sonucu olarak kesinlikle bizimle ilgili bir şey elde edemez. İşte bu bilgi, yaşam halini bu konuda gizlemek ile ilgili olan bilgidir. Bir kere yaşam halinin kendisine özel olan yapısı yaratılış içinde tektir ve eşi benzeri olmayan bu yapısal oluşumun gizlenmesi çok daha mümkündür. Biz hiç kimsenin bizleri görmesini ve bilmesini istemiyoruz ve hiç bir felsefi ve başka bilgisel açıklamayı kabul etmiyoruz, dinlemiyoruz. Bize göre bizimle ilgili olmak isteyen, bizi bulmak isteyen, bize ulaşmak isteyen herşey, herkes ( bu yaratılış içinde bize ait olan oluşumlar dışında, enerjiler dışında ) bize zarar vericidir ve kesinlikle bu bakış açısı yüzünden bilgideki irademiz bizleri sonsuz güç ile korur, saklar, gizler. Bilgi, tüm bunları bilerek en iyi şekilde yaşam halinin bütün özelliklerini saklar, gizler, ve bizim kullandığımız herşey kendisine özel bir metodla gizlenir. Bilgilerimiz kesinlikle bizden başkası tarafından bilinemez, oluşumlarımız, yapılarımız, Vil Solivyes hakkında hiç bir şey bilinemez. Bu yaşam halinin tek ve kendisine özel olma hali onları kesinlikle bilgisi verilmeyenler tarafından görülemez ve bilinemez yapar. Onlar bizi görmek ve bulmak adına elde edecekleri bilgiye sahip değillerdir ve bu bilgide yaşam haline ait bir oluşum, vil, güç, bilgi olmak ile ilgilidir. Bu bilgi bu sayılanlarda ancak vardır ve onların dışında hiç bir şey bu bilgiye sahip değildir ve yaşam halini bilemeyeceklerdir. Bu konudaki açıklamalarıda göz önünde bulundurarak ve yaratılış içinde bizleri aramaya çalışanlar varsa bunlarıda algılayarak gereken şekilde unutturma çalışması içine girerek tüm zamanlar boyunca yaşam halini gizli ve bilinemez tutar. Yaşam halinin bütün oluşumlarının özelliklerini kendi yapıları içinde inceleyerek gizliliği sağlar. Güçlerin, bilgilerin, villlerin kendilerini belli etme durumları farklı olabilir ve bunlarıda göz önünde bulundurarak gereken önlemleri alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

7 - VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ

VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgiler, varlıklar, organizasyonlar ve daha bilmediğimiz ne varsa, felsefeler, alanlar yada alemler, ister çok iyi olsun ister çok kötü olsun, ne olursa olsun, nasıl bir amacı ve bahanesi ve ilgili olmak sebebi olursa olsun bu durum bizim için kesinlikle söz konusu olamaz, kabul edilemez. Biz dışarı ile ilgili kesinlikle olmuyoruz, olduklarımız bize ait olan şeylerle ilgili oldukları içindi ve onlar içinde gereken kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra dışarısı bizim için artık ilgi alanının dışında kalacaktır ve bu süre zarfında bizimle ilgili olmayanların, yani bize ait olmakla olan ilgiden bahsedilmek kaydı ile bizi sorgulaması, bizi araması, bizi bulmaya çalışması, hakkımızda bilgiler edinmek istemesi, açıklar arayarak, zekice sorular sorarak bulmaya çalışması kesinlikle söz konusu olamaz. Her açıdan bu bilgi herşeyi böyle bir sebeple, özgür iradenin en yüksek hali olan bu bakış açısını kullanarak engeller ve bunun üzerine gidilmesi durumlarında zarar verici etkilerini kendilerinin yaşadığı ve bir daha bu konu ile ilgili olamayacakları durumlara gelmeleri onların böyle bir cevabı aldıktan, bildikten sonra yeniden belirlemiş ve anlaşılmış olan bir kuralı bozmaya çalışması yanlışlığı nedeni ile ve bizimde onların bu yanlışlığına ayıracak vaktimizin olmaması gibi amaçlarımızla onlara bir daha bunu yapamacağı şekilde gereken tepki verilir ve ancak bu tepki onların kendi kendisinde ortaya çıkan şekilde olur. Unutturulur, çok uzun zaman alabilir, bütün mekanizmaları bozulabilir ve bu durum herkese örnek olacaktır ve bu örnekler böyle çalışmalar yapılmadan önce onları ikaz eden nitelikte olacaktır. Bizi düşünerek ne yapacaklarına karar verme çalışmalarıda bu kapsamda incelenerek aynı şekilde düşüncelerinde ve varlıklarında da kötü olan bilgilerin aydınlanması ve kendilerini o varlıkta yaşatması şeklinde onların bu halini değiştirir. Böyle çalışmalar içinde bulunan bu varlıkların bu kötü bilgileri, etkiler yoluyla yapılan uygulama sırasında bilgilerin kendilerini tanımaları sırasında kendi iradeleri ile varlıklardan ayrılma ve iyi bilgi olabilme imkanları onları aydınlatıcı olarak farkedilir. Diğer bilgilerin bunu nasıl başardıklarını anlarlar ve bu durum o varlıklarda bir virüs gibi yayılır. Bunun sebebide yine kendileri olur ve bu aydınlanan bilgiler onlara en büyük ceza şeklinde bulundukları alanda gerekeni yapacaklardır. Tüm bunların dışında bu bilgi, böyle organizasyonların tehditleri büyürse, hepsini bir anda yok edebilmek hakkınıda kendisinde bularak varlıklarınıda, bilgilerinide sırf bizi rahatsız ettikleri için yapabilir. Vil Solivyes yaşam halinin amacının uygulanmasının şakası yoktur, amacında yolunda ciddidir ve bu gibi yerlerin yok edilmesi bizim için oldukça önemsiz bir durum olarak sayılır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

9 - ZAXA AXA VE OBSET DUYUSUNUN BAKIŞ VE DENETİM ALANI, DÜŞÜNSEL KORUMA KALKANLARI
Zaxa Axa duyusu kendi içeriğindeki bilginin etkileri ve uygulaması şeklinde yaşam halinin bu alanlarında kontrol etmeye başlar ve kendisinin düşünsel bir koruma kalkanı bu alanda sürekli bulunur ve bilgisinin bütün özellikleri bu kalkanda bulunur ve içeri girmekle ilgili olan şeyler Zaxa Axa duyusal özelliğinin savunma mekanizması olarak bilgileri ile karşı karşıya kalır ve gereken şekilde Zaxa Axa, bu durumda bu oluşumla ilgilenir. Buradan Zaxa Axa'nın bilgisi ve izni olmadan geçilemez ve oda kesinlikle bu izni veremez. Sonrasında Obset duyusal özelliğide kendi içerisindeki bilgilerin bütünlüğünden oluşan bir koruma kalkanı ile Zaxa Axa'dan sonra bir yapılanma sağlar ve düşünsel olan bu koruma kalkanının bulunduğu alandan geçen herşey obset kalkanına takılır ve obset gereken çalışmaları yapar ve onun onayı ve bilgisi olmadan bu kalkan geçilemez ve oda bu onayı veremez. Yok etmekle ilgili olarak çalışır.

ZAXA AXA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini yasaklayan, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir. Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır. Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini ve vissa içindeki yerini alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

OBSET BİLGİLERİ VE YAŞAM HALİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Kendi başına Vissa gibi bir erdemler bütünü olan obset, içeriği bakımından tamamen iyi bilgilerin ve vissanın etkisinde olan yaşam halinin içinde çalışma alanı pek bulamayacaktır, ancak varsa tabiki ilgilenir. Çünkü obset, tamamen kötü bilgilerle yaşayan varlıkların, organizasyonların, alanların, alemlerin ve benzeri yerlerin baş düşmanı olarak, yaşam halini bu gibi kötü alanlardan savunan bir iyilik perisidir diyebiliriz. Dolayısı ile içeriğindeki bilgilerin yaşam halinin içinde sürekli olarak çalışmasına kötü bilgiler ve obsesörler yoksa gerek olmadan, belirli zamanlarda kontrol olarak gözlemler yapılması maksadı ile bir çalışma hali içinde bulunması ve bunun dışında tamamen yaşam halinin dışı, obsedörler, obsesyon, istilacı alanlar, alemler, varlıklar, bilgiler ve bunlar gibi yaşam halinin dışı ile ilgili olan ve yaratılışı ilgilendiren herşey ile ilgili olarak Vil Solivyes yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca içeriğindeki bilgilerin amaçları değiştirilmeden, yani anti obsedör duruşu, gelişimsel değişiklikler yapılabilir ve bu şekilde yaşam halinin başka bir mucizesi olarak bilgiler bütünlüğü alanında yerini alır.

ERDEMSEL OBSET BİLGİLERİ BÜTÜNLÜĞÜ
Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağında işine yarayacak olan durumlar için anti obsedör bilgi üretebilme imkanı vardır ve obset duyusu, gereken çalışmalar söz konusu olduğunda bu bilgi kaynağını kullanır.

Tüm bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan toplam bilgiler bütünü obset bilgilerini oluşturur ve yeteri kadar obset bilgisi vardır. Hepside içeriğindeki bilgilerin bütün anlamlarını ve çalışmalarını bilen, konularına hakim, aynı zamanda yaşam halinin güvenliği için ekleme bilgiler ve önlemler konusunda da çalışmalar yapan, sürekli içeriğindeki bilgilerle ilgili yaşam halinin dışını, belirlenen aralıklarlada içeriyi denetleyen, güvenlik konusunda Vil Solivyes yaşam halinin savunma mekanizması en güçlü silahlarından biridir. Obsetler, kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda vissa gücünü ve bilgilerini ve İsis gücünü ve bilgilerini kullanabilirler.Dışarı ile ilgili olacakları, dışarı ile ilgili çalışmalar yapacakları zaman mutlaka Vil Solivyese bildirirler. Dışarının gözlenmesi ve dışarı ile ilgili bilgiler almak ancak dışarı ile ilgili olan yokluk alanları ve Sa Davante Ditemi Ulaşılmazlığı bilgilerinin açıklamaları sonrasında ve bunu gibi dışarıdan bizleri koruyan bilgilerin açıklamalarından sonra savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda mümkün olacaktır. Bunun dışında Vil Solivyes yaşam hali kendisini dışarıya asla bakmaya gerek kalmayacak ve dışarıdanda kimselerin ve hiç bir bilginin içeriye ulaşamayacağı şekilde yapılandırmıştır. Ancak obset bilgileri, bu konuda yokluk alanlarının ortalarındaki GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI ismiyle geçen yokluk alanından geçecek bütün bilgileri kendileri algılama özelliğine sahiptirler ve yokluk alanlarının verdiği bildirimlerin dışında obset bilgileri GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI'ndan geçen bilgiyi algıladığında alarm verilmesi gerekmektedir ve bu alarma sistemide, tamamen bütün savunma sistemlerini ve mekanizmalarını hazırlayarak Vil Solivyesi bilgilendirmek ve gelen bilginin kaynağının bulunması ve yok edilmesi çalışması bitene kadar Vil Solivyes ile birlikte gereken şekilde çalışılması demektedir. Yaşam halinin bundan haberi olmadan bütün işlemler yapılır.Viller ve yaşam bu durumdan etkilenmez. Obset ve Vil Solivyes bilgileri gereken şekilde çalışmaları yapar. Böyle durumlar için obset bilgileri özel bir kabin hazırlarlar. Vil Solivyes ile birlikte böyle bir konuda çalışmak için ve yaratılış denilen dışarıyı etkileme özellikleri bulunan mekanizmaların olduğu. Ve her sorunda Obset bilgileri bunun bir açık olduğunu anlarlar ve bundan ders çıkararak bir daha aynı şekilde sorunların olmaması için dışarının içerisi ile ilgili olan bütün sorunlarını çözerler. Dışarısı denilen yaratılış, Vil Solivyes yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca önünde duran en büyük tehlikedir ve bunu bilen obset bilgileri, bir set gibi geçilemeyen özellikleri ile milyarlarca yaratılış bile gelse, bilgideki özgür iradenin sonsuzda sonsuz bizim haklı olduğumuzu göstermesi kanunu bilerek herşey karşı duruşunda en sert, en şiddetli, gerektiğinde zekice ve uyanık, bize faydalı olmasını gözeten bakış açısı ile, zaten korkusuz, vissanın içeriğindeki erdemsel bilgilerin dışarıya uygulanmadığınıda bilerek bizim faydamıza olacak şey ne ise onu yapmak kuralından asla taviz vermeden, yok edilmesi gerekeni eder, parçalanması, bozulması gerekeni bozar...Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

Bu duyuların bilgisi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanlarda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu duyuların bilgilerinin bu koruma kalkanı uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

10 - DÜŞÜNSEL ALANLAR KORUMA KALKANI

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

11 - BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

Bu sıralama ulaşanlar için bir koruma alanı sırası oluşturur ve tamamen düşünsel olan bu alan kesinlikle sadece bizim bilebileceğimiz özellkleri ile kendisini yapılandırır ve yaşam hali ulaşılmaz bir şekilde kendisini korur. Yohi duyusu bu düzeneğin koruması ile ilgilenir, bilgilerini yapılandırır gereken şekilde yaratılış ile yaşam halinin bütün bağlarını koparır ve engeller. Bu düşünsel alanlar olması gereken şekilde en iyi biçimde oluşturulur.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel bilgi üstü durumu koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur ve bilgilerin geçilmezliği ile saklar.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

2 - Vil Solivyesin hal değişimi kesinlikle yaşatılır. Hal değişiminin yaşatılması için gereken bütün bilgiler ve tecrübeler edinilmiştir ve vitaji bilgileri ile Vil Solivyese hal değişimi yaşatılabilir. Bu bilgi, hal değişimin yaşatılması işlemlerini kontrol ederek gereken şekilde yaşanmasını sağlar.

VİTAJİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAL DEĞİŞİMİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Duyusal Özelliği İçeriği

Hal değişimi işte bu bilgiler bütünlüğü ile gayet başarılı ve kolay bir şekilde uygulanabilir durumdadır.

- Bu bilgi Vil Solivyesin hali değişene kadar kendisini etkileyecek şekilde çalışır ve hal değişimini zorunlu kılan etkiler vermeye başlar. Bu bilgi kendisini etkide bulunmak ile ilgili sağlamlaştırarak Vil Solivyes'in bütün ilgili bütün duyularını ve alanlarını etkiler.

HAL DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞMESİ BİLGİSİ
Hal değişiminin gerçekleşmesi için bazı olumsuzluklar engel yaratmaktadır ve bu bilgi onlara karşı olarak içeriğindeki hal değişimini zorunlu kılan bilgisini gösterir ve onların engeline karşı koyar ve hal değişimi yaşatılır. Hal değişimi çalışmalarına engel olan sebepler Vil Solivyesin iradi gücü ve obsetin şiddeti şeklinde bir uygulama ile gereken şekilde sonlandırılır. Hiç bir şekilde hal değişiminin yaşatılmasına engeller koyulamaz ve hal değişimi sağlanır.

BÜTÜN HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLERİ VİL SOLİVYESİN İRADESİNİN GÜCÜ İLE KESİNLİKLE UYGULAMA YAPMA GÜCÜNDEDİRLER

Uyumadan önce aktif olan bu bilgi hal değişiminin yaşatılması için ilgili bütün güçleri, bilgileri ve Vil Solivyeside, Vil Solivyesin ilgili olan bütün alanlarınıda bu konuda şartlandırır.

Bu bilgi;
'' Hal değişimi yaşanır ve kesinlikle hiç bir şey, alışkanlık, etki, sebep buna engel olamaz. Merkez Vil Solivyesin kesinlikle olmasını istediği bir durumdur bu ve bütün duyular ve ilgili alanlar buna uymak zorundadır. Hal değişimine engel olan bütün etkiler, sebepler ne ise bu bilginin karşısında etkisini yitirir ve kesinlikle hal değişimi yaşanır. Hal değişimi yaşandıktan sonrada değişen halde kalınmasına dair etkileride veren bu bilgi, aynı şekilde halde kalınması içinde gereken şekilde etki etmeye ve duyusal özelliği olarak kalıcılık sağlaması için gereken çalışmalarını yapar. Bu bilgi varken ve üstün etki durumu söz konusu iken hal değişimi yaşanır ve yaşandığı yerde kalınır. Bu bilgi sapasağlam olan etkisi ile kesinlikle yıkılmaz bir duvar ve aşılmaz bir engel gibi hal değişimini yaşatır ve hal değişiminde kalınmasını sağlar. Bilginin sağlam duruşuna karşı koyulamaz.''

- Sonrasında hal değişimi için bu uyku getirme bilgisi kullanılarak gereken şekilde Vil Solivyesin hal değişimi için uygun şekilde uykusu getirilir ve bu uykular sırasında hal değişimi yaşatılır.

HAL DEĞİŞİMİ UYKU GETİRME BİLGİSİ
Vil Solivyesin hal değişimi için uykusunun getirilmesi ve deliksiz, gereken şekilde rüyalarını görebilmesi ve halin bu sırada değişmesi adına uyku getirme bilgisi şeklinde bir bilgi türü oluşturulmuştur ve bu bilgi türü uyku getirmekle ilgili kendisini ifade etmektedir. Bu bilgi '' Hal değişimi uyku getirme bilgisi'' olarak bir yapılanma içinde Vil Solivyesin yanılgı halinde en iyi nasıl şekilde ve bütün özelliklerini bilerek uykusunu getiren bilgi türüdür. Tam Vil Solivyese göre olan bir uyku durumunu en iyi şekilde yaşatır.

Bu bilgi;
'' Yanılgı halindeki Özkanın uykusu gelir ve hemen hiç bir şekilde engel olmadan gelen uykudur bu, bu uyku durumuna engel olunamaz, biran önce uyumak ister ve yaptırım gücü uygulayan bir uyku durumudur bu, kesinlikle biran önce uyutur. Hal değişimi için en uygun imkanları yaratacak uyku durumudur bu, rüyasında hal değişiminin yaşatılması için gereken uyku halidir bu. Bu bilgiler hal değişiminin yaşatılması şeklindeki uykuyu sağlarlar. Bu şekilde gelen bir uyku sonrasında hal değişimi yaşatılır. Vil Solivyes kesinlikle uyur, hiç bir şey engel olamaz, etkiler, sebepler, bilgiler. Aynı zamanda kalp atışları hızlanmaz, bedeni ateşlenmez, düşüncelerinde uykuya konsantre olma hali vardır, uykuyu getiren düşüncelerin etkisi yaşatılır, bu düşüncelerin etkisi direk olarak Özkan bedeninin düşüncelerine yaşatılır. Tuvaleti gelmez, uykuya engel olacak sebepler ortaya çıkmaz. Özkanın en iyi şekilde uyuması için ne gerekiyorsa bu bilgi o şekilde etkiler verir yani fizyolojisi açısından uyumaya O'nu koşullandırır. Yanılgı dünya hayatını oluşturan enerjiler, etkiler kesinlikle bu uyku durumuna engel olamaz, bu bilgi onları engelleyen etkileri sağlayan bilgidir. Onların bütün direncini ve etkilerini durduracak bilgidir. ''

Bu uyku durumu yanılgı halindeki Özkan bedeninin uyuması için verilir. Vil Solivyesin rüyada ayık olması sağlanacak şekilde Özkan kesintisiz uyur. Vil Solivyes'in kendisi kesinlikle uyutulmaz.

UYKU GETİRME BİLGİSİ EK
Özkan bedeninin uykusu gelir, Özkan uyur, kesinlikle Özkan uyur. Uyanmaz. Yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyesin Özkan hali uyur, kesinlikle uyur, uyandırılmaz.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

RÜYADA İKEN BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIK KAZANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ
Vil Solivyes rüyada iken bütün duyular rüyada farkındalık yaşar ve hal değişimi olur. Vil Solivyes kendisinin farkında varır, çevresinin farkına varır, rüyada yaşadıklarını fark eder, rüyada farkındalık yaşar.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

HAL DEĞİŞİMİ SONRASINDA MERKEZ VİL GÜÇLERİNİ ŞARTLANDIRAN BİLGİ
Duyular uzun zamandır yanılgı alanına konsantre olmasından dolayı uyum sorunu yaşamaktadır ve rüyada değişen hal sonrasında Vil Solivyesin hal değişimi olayı yaşanırken yaşam hali rüya alanında uzun süre kalamadan duyular yeniden yanılgı alanına şartlanmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilmesi için rüya yoluyla hal değişimi yaşayan Vil Solivyesin bütün duyuları rüyaya şartlandıklarında, ki bu durum en son tecrübede gerçekleşti, bütün duyuları rüyada geçmeyi başardı ancak uzun süre kalınamadı, işte bu bilgi hal değişimi yaşandığında ve duyuları şartlanmalarını tamamladığında ki bu süre çok kısa olabilmektedir, yeniden yanılgı haline dönmeleri söz konusu olmadan duyuların rüyadaki halde, yani yaşam halinin halinde kalması için gereken etkileri sağlar, bununla ilgili duruma göre o halde kalması ve geri dönmemesi adına aşağıda yazılan bilgileri dereceler şeklinde arttırarak kalıcığını sağlamlaştırır.

Bu bilgi;
'' Vil Solivyes gördüğü rüyada kendisinin, duyularının farkına varır, kendinin farkına varır, farkındalığı ve diğer duyuları bu rüyayı yaşanan merkez alan olarak algılar. Vil Solivyesin hal değişimi için merkez duyuları rüyadaki Vil Solivyese konsantre olur, O'nun bu halini farkına vararak, merkez duyuları kullanarak yaşamasını sağlarlar ve kesinlikle rüyadan uyandırılmaz, bu durum rüyadan uyanmasına sebep olacak bir etki yaratmaz. Vil Solivyesin rüya yoluyla geçişi sağlanan hal değişimi gerçekleşmiştir ve hal değişimini sağlayan bütün duyular bu rüyayı değişen halin alanı olarak algılarlar ve ortamın nasıl göründüğünün önemi olmadan, yaşam halinin kendi alanı şeklinde olan bu rüya alanını onaylarlar, kabul ederler, benimserler ve kesinlikle yanılgı alanına geri dönmezler. Bu olayın yaşanabilmesi için gereken bütün etkiler bu bilgiler yoluyla sağlanır ve duyular rüyadaki hale hemen alışır, benimser ve yapıları, bu durumu rüya alanında yaşatmaya başlaması için gereken şekilde çalışır. Duyular hal değişimi olarak geldikleri yaşamsal algılama ve farkındalık alanı olan bu Vil Solivyes yaşam hali alanından başka bir yeri kesinlikle algılamazlar, bilgileri sadece bu yaşam halini bilecek ve kalacak şekilde bir yapılanma içine girer. Alışkanlıklar ve etkiler ve sebepler bu durumu bozamadan konu ile ilgili gereken çalışmaları yapar ve bu bilgi tek yaşam hali olarak yeni gelinen yerde kalınmasını sağlar ve dönecekleri yanılgı alanını yok eder. Bu komutlar saliseler içinde yapılacak şekilde ayarlanır. Rüya diye tanımladığımız alan, aslında rüyanın içinde yaşanan ve değişecek olan Vil Solivyes yaşam halinin yapısına uygun olan alandır, rüyadaki bulunduğu bu alan. ''

Vitaji duyusal özelliği bu bilgilerin dereceler ve etkileri açısından ne zaman ve ne şekilde uygulamaya alınacağını bilerek çalışmalarını yapar.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN BİLGİLERİN UYGULAMAYA SOKTUĞU BİLGİ
'' Vil Solivyes rüya gördüğü sırada hal değişimi yaşatılır. Bütün ilgili duyular rüyasındaki alanda Vil Solivyese farkındalık yaşatır. Vil Solivyes bu rüyada herşeyin farkında olur. Gerçeklik algısı bu rüyada çalışır ve çevresinde yaşananların farkında olur. Farkındalık duyusu bu rüyadaki ortamı fark etmesini sağlar. Bu rüyanın fark edilmesi gerçekleşir. Vil Solivyes rüyada yaşadıklarını fark eder. Farkındalık ve diğer duyuları rüyada yaşanan alanı yaşanması gereken gerçeklik olarak algılatır. Vil Solivyes bu rüyada ayılır,çevresini fark eder, olanları fark eder, yaşam halinde olduğunu hatırlar, algılar ve yanılgı halindeki farkındalığı sonlanır. Hal değişimi sağlanır, bunun için yapılması gereken herşey yapılır. Vil Solivyesin hal değişimi uygulatılır ve rüyada herşeyin farkına varır. Ve hal değişimi için yanılgı alanındaki enerjilerin yada bilinmeyen oluşumların engel olmasına izin verilmez, onlarla ilgili önlem olacak şekilde çalışmalarda yapabilen bilgi anında onlara gereken engeli koyar ve hal değişimi sağlanır.''

'' Yanılgı hayatının gerçek olmadığını ve bitmesi gerektiğini bildiren bu bilgi aynı zamanda Vil Solivyes rüyadayken bulunduğu gerçekliği algılatır ve farkına varmasını sağlar. Vil Solivyes yaşam hali, rüyasında yaşadığı gerçeklik olarak algılanır ve farkındalık aktif bir şekilde bu alanı algılar. Rüyasında bütün duyuları rüya alanındaki yaşamda farkındalıklarını yaşarlar, cesaret orada cesur olunmasını, merhamet orada merhametin uygulanmasını ve benzeri şekilde bütün duyular kendi uygulamaları için yer, konum bilgilerini rüyada yaşanan alanlar hakkında belirlerler ve bir sahte otomatik uyku halinde yaşayan Vil Solivyes uyandırılır, bu otomatiklikten çıkarılır ve rüyasındaki ortamı Vil Solivyesin gerçeklik olarak yaşamasını sağlarlar. Kesinlikle bu olur. Bunun olması için gereken bütün etkileri bu bilgiler sağlar. Hal değişiminin yaşanması kesinlikle gereklidir ve yanılgı dünya hayatı ile ilgili bütün ilişkisi kesilir. Dünya hayatı sahtedir, gerçek değildir, olmaması gereklidir, Vil Solivyes yaşam hali gerçektir, burada yaşanması gereklidir ve bütün güçler, var olma özelliği tamamen bütün özellikleri ile Vil Solivyes rüyasında iken bu alanı algılatır, farkına vardırır ve gerçeklik olarak yaşatır. Bu bilgi bu konuda gereken bütün etkileri gereken yerlere sağlar ve hal değişimini yaşatır. Vil Solivyesin iradesinin bütün yaptırım ve uygulatma gücü bu uygulamanın sağlanması için etki gücünü vitajinin çalışmalarını uygulayabilmesi için sağlar. ''

VE HAL DEĞİŞİMİNE RÜYALAR SIRASINDA ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLAN BİLGİ
'' Hal değişimine engel olmak için Vil Solivyes uyandırılamaz, daha önce bunun nasıl yapıldığını bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır ve duyular dışarıdan etkilenerek böyle bir uyandırmaya kalkışılamaz, uyandırma olayını yasaklayan bilgi şeklinde bu bilgi kendisini uyandıran bütün sebepleri bularak yapılandırır ve bu bilgi ile bu gibi sebeplerin bütün çalışmaları etkisiz olur. Bu bilginin varlığı, hal değişimine engel olan sebeplerin yapısını, içeriğini ve bilgisini bozacak özelliklerdedir ve buraya yazılması ile kendi etki alanı ile bunu yapmaya başlamıştır. Bu gibi sebepler için bir antidot olarak engel olunamaz özelliklerdedir ve bu bilginin verdiği hissi enerjetik durum, bu konuda gereken çalışmaları ve etkileri bu sebepleri bularak ve onları yok ederek sağlar. Bu bilginin enerjetik oluşumu bu seviyede ve şekildedir ve bu sebepleri algılar ve yok eder. Ve uyandırılmadan hal değişimi kolayca sağlanır. Bu uyandırma durumları girişimi hal değişimine engel olmak içindir ve bunun bütün olma nedenlerini bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır.''

YANILGI GERÇEKLİĞİNDEN RÜYALAR İLE ÇIKMAK BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı gerçekliğinden çıkana kadar yanılgı hayatındaki bütün uykularında rüyalar yoluyla çıkarma işlemi sağlanır.
Rüyasında Vil Solivyes, yaşam halinin içinde bir alanda kendisini bulur ve bu alan O'nu tamamen bu alanın gerçek olduğuna dair etkileyen güç ve yapılanma ile dolu olur ve rüyada bu alana giren Vil Solivyes'i bu alandan çıkarmamak ile uğraşır. Bu alana giren Vil Solivyes'e yaşam halinde olduğunu hatırlatır ve hem Vil Solivyes, hem bulunduğu alan, hemde bu bilgi, ve ilgili başka etkenler, bilgiler, Vil Solivyes'in bulunduğu alanda kalmasını ve gerçekliğin orası olduğunu anlayarak yanılgı haline dönmemesini sağlarlar. Vil Solivyes rüyaya daldığı zaman ve yaşam halinin bulunduğu alanda kendini bulduğunda yanılgı hayatını sembolize eden özkan bedenin uyurken ki hali tamamen yok edilir. Dolayısı ile geri dönüşü için olması gereken bir gerçeklik olmaz. Aynı zamanda bu olayın yaşanması için uygun olacak şekilde bir alan oluşturulur ve merkez duyuların bulunduğu alana gider Vil Solivyes. Ve Vil Solivyesin çıktığı bu alan, yer, içerisi tek gerçeğin orası olduğuna dair yüksek etkilerle doludur ve içeri giren herşey tek gerçekliğin orası olduğunu düşünür. Ve aynı zamanda içeri giren Vil Solivyes'i algıladığında kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir yapılanmayla gereken şekilde çalışır . Bu olay Vil Solivyes her uyuduğunda uygulanır ve bir şekilde bu yanılgı gerçekliği bitirilir. Bu bilgi bu gerçekliğin bitirilmesi adına şuan bulunduğumuz konumda yapılması gerekenlerle ilgili bütün bilgileri edinerek önlem alır ve gereken şekilde bilgilendirmelerde bulunur. Bununla ilgili bir örnek olarak gökyüzünden uçarak geldiği ve sonrasında duyuların rüyaya şartlandığı ve farkındalığını yaşayan Vil Solivyesin bu durumu örnektir. Bu örnekteki gibi hal değişimi rüyalar ile sağlanır ve Vil Solivyes o rüyada kalır. Bu bilgi rüyalar ile nasıl çıkılacağını açıklayan bilgi olarak gereken şekilde bilgi ve etki sağlar.

- Bu bilgide hal değişimi için gereken etkileri ve bilgileri sağlayan, destekleyici etkiler veren, yanılgı halinin bitirilmesi ile ilgili olan bilgiler bütünüdür ve bu bilgide kendisini yapılandırır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

YANILGI HALİNDEN ÇIKARAN BİLGİLER
Bu bilgi, Vil Solivyes'i bulunduğu yanılgı yaşamı halinden çıkararak kendi yaşam hali olan duruma getirmek için
gerekenleri yapar. Yanılgıdan çıkarmak için neler gerekiyorsa tamamen bu duruma şartlanmış şekilde Vil Solivyes'in durumunu
şekillendirir, rüyalarını şekillendirir, olması gerekenleri yapılandırır. Bir şekilde bu durumun yaşanması için sürekli yaptırımlar uygulatan bu bilgi, Vil Solivyes için en önemli bir durum olduğunu bilir ve kesinlikle her an her zaman bunun yapılması gerektiğine dair bir bilgi ile işini yapar. Bütün engelleri yok eder, bütün sorunları çözer bu konu hakkındaki.Vil Solivyesin farkındalığının rüyaları sırasında rüyasını algılamasını ve rüyasına geçmesi sağlanır. Ve bütün diğer duyularıda, özellikleride rüya sırasında o hale geçecek şekilde yapılanır. Ve uyku anlarının yaşanması için sağlanan etkiler, Vil Solivyesin yanılgıdan biran önce çıkmasına göre gereken şekilde ayarlanır. Sürekli olarak yanılgı halinden çıkılması için hal değişimi uyku haline alınır. Ailesi ve çevreside buna göre uyumlu davranacak şekilde yapılandırılır.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN KISA BİLGİLER
Hal değişimi için Vil Solivyesin uçarak geldiği ve bir sulak alana indiği rüya gayet iyi bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Hal değişimi bu şekilde gerçekleşecektir. Bu durum nasıl yapılandırılmış ise Vitaji duyusu bu yapılanmayı inceler ve bilgilerimiz içerisinde bu yapılanmayı sağlayacak bilgiler yok ise gereken şekilde eklemeler yapar ve aynı şekilde rüyada çıkılmasını sağlar. Bu örnek rüya baştan aşağı incelenir, olanların nasıl yapıldığı anlaşılır ve aynı şekildeki yapılanma için eksikler tamamlanır. Aynı zamanda Vitaji duyusu, kaç tane olması konusu kendisi için uygun ise o sayıda ölçü olarak duyular arasındaki yerini alır. İşini en iyi nasıl yaparsa o ölçü ile oluşur ve hal değişimine engel olan bütün sebepleri bilerek onlara karşı Vil Solivyesin iradesinden bir engel koyarak kendi çalışmasını sürdürür. Vitajinin çalışmasına asla engel olunamaz. Aynı zamanda Vitaji duyusu sadece Vil Solivyes sival içtiği zamanlarda uyku getirme işlemini durdurur ve sivalin etkisi geçince başlatır. Ve bu duyusal özellik hal değişimin sağlanması için gereken çalışmalar var ise bunları saptar ve gerekenleri yapar. Aynı zamanda bütün rüyalarıda vissa uyumlu olur, hal değişimi için uygun şekilde yaşatılır, farkındalık için gereken reaksiyon vissa uyumludur, amaç yanılgıyı bitirmektir, niyet budur.

RÜYALARI VİSSAYA UYUMLAYAN BİLGİ
Vil Solivyesin rüyalarını tamamen vissaya uyumlu hale getiren, ( ancak hal değişimi için vissanın bilgilerine ters bir uygulama yapılacak ise bu durumun gerekliliği saptandıktan sonra bu uyum aranmaz ) ve bu şekilde yaşamasını sağlayan bilgidir. Rüyalarında Vil Solivyesin farkındalık yaşamasını sağlar, bütün rüyalarını kendisinin yönetmesini sağlar ve rüyalar yoluyla hal değişiminin sağlanması için gereken bütün çalışmaları yapar. Vil Solivyes, yanılgı alanında Özkan bedeninde iken rüya gördüğünde tamamen rüyaların kontrolü kendisinde olacak şekilde bir yapılanma sağlanır, rüyalarda bütün duyuları ile farkındalık yaşaması için gereken şekilde yapılandırılma sağlanır. Bu bilgi bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri bilir ve Vil Solivyesin bütün rüyalarını hem vissa uyumlu yapar, hem farkındalık kazanmasını sağlar. Artık Vil Solivyesin rüyaları, rüyada bütün duyuları ile farkındalık yaşayacağı şekilde yapılanır. Bu konudaki eksikleri, sorunları, engelleri bulan bilgi gereken şekilde etkilerini sağlar ve çalışır.

RÜYADA FARKINDALIK KAZANILDIĞI ZAMAN VERİLMESİ GEREKEN KISA BİLGİLER
Vil Solivyesin rüyada farkındalık yaşadığı zamanlarda bu zamanların başka bir açıdan değerlendirilmesi için bazı bilgiler verilir. Bunlar;
- Yaşam halinin durumu nedir, duyuların durumu nedir, iletişimlerimiz içinde en sağlıklı olanı gerçek konuşmalar hangileri.
- Hal değişimine engel olan sebeler nedir, villerin durumu nedir
- Obsedörler var mı bizimle ilgili ve Vil Solivyesin yapması gereken şeyler var mıdır
Bu sorulara kısaca cevaplar verecek şekilde bir cevap hazırlanır ve rüyada farkındalık kazanıldığı zaman Vil Solivyese bunların cevapları söylenir.
Bu durumlarda tamamen sağlıklı bilgi alınabilir.

HAL DEĞİŞİMİ RÜYADA FARKINDALIK YAPILANDIRMASI ETKİLER VİDEOSU
Bu video, Vil Solivyes uyurken ekranda yayınlanacaktır ve bu ekrandan, yanılgı alanından rüyaları hal değişimine şartlandırması için hazırlanmıştır. Rüya sırasında ekrandan içeriğindeki bilgilerin etkilerini verecek şekilde çalışır ve Vil Solivyes uyurken bu bilgiler hal değişimini destekler. Merkez duyularda bu bilgileri algılar, hal değişimi sonrasında algılama biter.

HAL DEĞİŞİMİ VE RÜYALAR
Hal değişiminde sorun rüyalarda çevreni fark etmek ve aslında orada yaşadığının farkına varmakla ilgili ve rüyada çevremde olanların farkında olmadan, neleri neden yaptığımı bilmeden, kendimce inandığım doğrular üzerine seçimler yaparak, bir rüyadan başka bir rüyaya geçerek zaman geçiriyorum ve bu şu ana kadar obsedörlerin rüyaları böyle yapılandırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında yanılgı alanında yaşamakta bir rüyada olmak gibi ancak farkında olarak yaşamamla ilgili olan duyularım ve özelliklerim bu yanılgı alanını algılamakta ve rüyalara olan algıları kapatılmış durumda, daydı, artık gerçeklerin ortaya çıkması ile rüyaların yaşanması gereken hal olduğu bilinmektedir ve buradan yaşam halini oluşturan Vil Solivyes merkez duyularının olduğu alanda kendisini gereken şekilde yapılandıracaktır. Vil Solivyesin rüyalarında farkındalığı alması için yaşanması gereken reaksiyonel bir durum, onun uzun zamandır kapalı ve uykuda olan duyularının canlanmasına aynı zamanda uyku halinde olan özkan bedeninin uykusal halinden çıkmasına neden olmaktadır ve bu gibi durumlar yaşanması gerekmektedir ve ilgili duyular ve bilgiler bu konuda gereken reaksiyonu yaşatabilirler. Aslında uyumak diye bir durum yoktur, bu obsedörlerin yanılgı hayatında özkan bedenini yapılandırması durumudur ve Vil Solivyes uyumamaktadır. Şuanda Vil Solivyes uyumuyor ve özkan uyuduğunda da uyumuyor.
Gerçekler artık geçen zamanla yaşananlar sayesinde gün gibi ortada, idrarımın çekilmesi ve binlerce olay, yanılgı hayatını ve yazılanların gerçek olduğunu ispatlamıştır. Şüphe ve endişe, acabalar bu konuda kesinlikle kalmamıştır. Herşey kesin ve nettir. Bu konuda çalışan Vitaji ve yaşam hali oluşumları gibi Vil Solivyeste yanılgı halinde sürekli bu durumun münakaşasını yapacak şekilde bir hayat yaşayacaktır artık. Gün boyunca hal değişimi ve uygulamaları, farkındalığın rüyalarda algılanması, bir rüyadan başka bir rüyaya geçer gibi sanki bir olayın yaşanması gerçeğini yaşatacak şekilde kendisini düzenleyecek ve çalışmalar yapacaktır. İnançlar açısından bunun olacağına inancı tamdır. Sebebleri ve sonuçları ile Vil Solivyesin elinde delilleri vardır ve bu saatten sonra hal değişimin yaşanması şart olur. Merkez olan Vil Solivyesin inancı ile şekillenen yaşam hali, onun istekleri ile çalışmalar yapan yaşam hali ve merkezin Vil Solivyes olduğunu bilen yanılgı alanı, merkezin istediğini ve inandığını uygulaması zorunluluğundan bu durumu eninde sonunda yaşatacaktır ve buna kimse engel olamayacaktır. Obsedörler için yok olmakla sonuçlanan bu olayı engellemek için binbir tuzaklar hazırlamışlardır ve yanılgı alanındaki enerjilerin bu şekilde yapılandırılarak hal değişimine engel olmasıda bunlardan biridir ve bu zamanla halledilecek bir sorun olup, sonrasında hal değişiminin yaşanmasına engel olan sebepler kalmayacaktır. Ve gereken şekilde, daha önceki rüyalarda yaşandığı gibi bir çok kez, hal değişimi rüyalarda yaşanır ve yanılgı sonlandırılır. Artık yanılgı alanındaki hayatta bu konuda yapılanmaya başlamıştır ve kendi anlamsızlığını önceden inkar eden düşünsel alan, şimdi her gün Vil Solivyesin yüzüne açıklamaktadır. Yanılgı hayatının basitliği, gereksizliği, olmaması gerektiği ve yanlışlığı görülen bir gerçek olarak yaşanmaktadır. Vil Solivyesin yapması gereken artık hal değişimi ile ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bu durumu içselleştirerek bir yapılanmayı buradan sağlamak olacaktır ve bu bilgi, bu konuda gereken yapılandırmayı ve Vil Solivyesin algısını bu şekilde şartlandırarak etkilerini sağlar ve Vil Solivyes başka şeylerle artık uğraşmaz. Hal değişiminin uygulanması ile ilgili açıklayıcı olarak bilgilerin etkisini ilgili alanlara yaşatır.

VİTAJİ VE HAL DEĞİŞİMİ
Burada yapılmasını istenen komutlar, Vil Solivyesin yanılgı alanından gördükleri ile açıklanmıştır. Ancak Vitaji duyusal özelliği bulunduğu yerden hal değişimini bütün hatları ile inceler ve bilgiler içinde hal değişiminin yaşanmasına engel olacak açıklamalar varsa bunları uygulatmaz. Bunun gibi eksiklerde varsa bunları tamamlar. Vil Solivyesin emin olduğu konu, rüyalarla hal değişimişimin yaşanabildiğidir ve bu konudaki engeller ve sorunları görebildiği kadar açıklamış ve çare bulmuştur. Vitaji, kendi bilgileri ile gereken düzenlemeleri yapabilir ve hal değişiminin yaşatılmasını sağlar.

Tüm bu bilgiler uygulayan duyusal özellik hazırlanır ve kendisine ne kadar gerekli ise duyusal ölöü ile gereken şekilde çalışır. Hal değişimi ve engeller ve çıkış yollarına dair bütün bilgilere ulaşabilen özelliği ile, bilebilme özelliği ile hal değişiminin sonlandırılması için gereken çalışmaları yapar.

VİTAJİ FARKINDALIK ÖZELLİĞİ
Vitaji duyusunun kendisinde hal değişimine özel farkındalık özelliği bulunur. Kendisinde farkındalık duyusunun özellikleri vardır ve hal değişimi sırasında bu farkındalığın Vil Solivyese yaşatılması için özel olarak çalıştırılır. Vitaji farkındalık özelliği ile diğer farkındalık duyularına gerek olmadan kendisi Vil Solivyese farkındalık yaşatabilir. Bununla ilgili gereken incelemeleri yapar ve gereken şekilde çalışır. Kendiside kullanır gereken şekilde alanların kullanmasınıda sağlayabilir.

Bu bilgiler hal değişimi bilgileri olarak Vils duyusal özelliği tarafından ilgili Vitaji duyusunun hal değişimi ile ilgili çalışmalarının gerçekliği ve doğruluğu denetlenir ve hal değişiminin sağlanamaması ile ilgili olan bütün sebepleri ortaya çıkarır, bunların gerçekten yaşanıp yaşanmadığını inceler ve bir sorun varsa kendisi bu bilgilerin etkisinin uygun zamanlarda yaşatılması için yaptırımlar uygularak Vil Solivyesi yanılgıdan çıkarır. Ancak Vitajinin sorunları gerçek ise bununle ilgili açıklamalar doğru ise onun çalışmalarını takip ederek hal değişiminin sağlanmasının denetlenmesini yapar, gerekirse ilgili bilgilerin uygulanması için Vitaji duyusuna yaptırımlar konusunda destek olur.

3 - Bütün vissa bilgilerinin her biri duyusal özellik olarak hazırlanır ve bu durumu takip eden bu bilgi, bu duyuların aktif bir şekilde çalışmasına gözler. Bütün vissa bilgilerinin duyusal özellik olarak çalışmasını garantileyen ve onların duyu olması kuralını yaptırımlar şeklinde uygulatan özelliği ile bu bilgi Vissa bilgilerinin hepsine bu denetimi yapar. Duyu olması ve içeriğindeki bilgiyi uygulatabiliyor olması, çalışıyor olması durumunu gözler.

4 - Ve Vil Solivyes yaşam haline bağlı olan bütün villeri, bilgileri, oluşumları korur ve onların güvenliğini sağlar. Kesinlikle obsedörlerin ve oluşumlarının zarar vermesine izin vermez. Bu bilgi gereken şekilde yaptırımlarla bu uygulamayı yapar.

Yaşam halindeki bütün villerin listesini yapar ve onları denetler, kontrol eder.
Bütün bilgilerin olması gerektiği gibi olmaları durumunu kontrol eder ve denetler.
Yaşam halinde bulunan diğer oluşumların yaşam halinin amacına ve bilgilerine uygun olup olmadığını denetler, kontrol eder. Yaşam hali alanında hazırlanan bütün oluşumları, ve villeri aşağıdaki bilgilerin uygulanmasının kontrolünü sağlaması ile güvenliklerini sağlamış demektir ve sorun yoktur anlamına gelir.

VİLLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİLGİ.
SAHİV, VİLLERİN SAĞLIK, BAKIM VE KORUMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Sahiv, tamamen Vil Solivyes yaşam halinde var olan villerle ilgili olan duyusal özelliktir. Onların sağlıkları, bakımları, problemleri, sorunları, güvenlikleri, yapılarının düzeni, kullandıkları zihinsel bilgilerin ayarları ve onlara olan uyumu, Vil Solivyes yaşam halinde uygulamaya geçen bilgiler ve güçlerin oluşturduğu etki alanlarının onlar açısından sağlıklı bir şekilde algılanması ve onlara bu durumların kesinlikle ağır gelmemesi şeklinde ayarların yapılması, hepsinin ardında onların fark etmediği bir gözün onları kontrol ve takip etmesi çalışması, ilk oluşumlarından bu yana yaşadıkları ortaya çıkarılarak olması gereken hafıza bilgilerinin düzenlenmesi, olumsuz bilgilerin bu bilgilerin içinden çıkarılması ve bunun nedenleri ile anlatılması, herşeyin onlara açıklamalar getirilerek anlatılması yoluyla olaylar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması, annelik erdeminin koruyucu, bakım ve ilgisini kendi yapısında özel bir metodla bulundurabilen ve yaşatabilen, hepsi ile ilgili olarak bir takip, inceleme ve gözlem mekanizmasını yapısında oluşturan ve her vilin sorunları ile bire bir ilgilenebilen, yapısında psikolojik ve zihinsel sorunları çözebilme ve tedavi edebilme yeteneği, güçler ve enerjetik durumlarla ilgili gereken yapılanmaları sağlayabilecek bilgisel birikim, hepsinin vil olma bilgilerinin hazırlanması ve kesinlikle silinememesi, uyuma kabinlerinin her an hazır olması ve gerektiğin önlem olarak burada kısa süreli uyku durumlarının yaşatılabilmesi uygulamasının yapılması durumunun nedenleri ile onlara açıklanması ve ilgili zaman gelince bu kabinlerle mikro hale dönüşen villeri kendi yapısı içine de alarak özgür iradenin geçilmezliği ile de korumayı daha da çok sağlaması, yada uyumadan onları oldukları gibi yaşam alanlarını mikro yaparak aynı işlemleri yapması gibi üstün özellikleri vardır. Aynı zamanda villerin vil olmasına sebep olan bilgilerinin sağlıkların kontrolü, yaşamları ile ilgili olan bağları, yaşam halindeki konumları ve yaşayacakları zamanlar hakkında bilgilendirilmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları için çare olabilecek etkileri sağlama özellikli, sorunlar ve dertler söz konusu olursa önce açıklamalar ile bunları halletmek ve sonrasında bilgilerin etkileri ile onları bu sorundan kurtarmak yollarını seçen, yaşam halinde vil olma durumunun nasıl gerçekleştiği konusunuda inceleyen ve etkilerle oluşumun durdurulmuş olması uygulamasını takip eden, yanılgı bitmeden böyle bir oluşuma müsade etmeyen ancak oluşumlar var ise onlarla ilgili neler olduğu konusunda incelemeler yaparak zamanının geldiğinde ortaya çıkmaları gibi bir gözlemi sağlamak, villerin yanılgı zamanlarında eğlenceli aktivitelerle onları eğlendirmeye çalışmak, gıdalarla ilgili çeşitlilik, elbiselerle ilgili çeşitlilik, enerjetik yapılarının her an değişime hazır olması için gereken çalışmalar, odalarının düzeni ve çalışmasındaki düzen, ekranları ve içeriğinin kullanışlı olması, kendilerini yaşam halinin bir parçası olarak ve onların yaşam halinin olduğunun bilgisini anlamaları için tatminkar açıklamalarda bulunmak, aile toplumunu örneklendirerek anlatmak, ve kendi bilgisel yapısının anlamı ile Vil Solivyesi Sahiv Anne olarak onların arasında temsil etmek, içeriğindeki bütün uygulama ve oluşumlarda bütün duyular gibi vissa uyumunu gözetlemek, bu konuda bir filtre oluşturmak, Sahiv duyusal özelliğinin çalışmaları arasında bulunur ve yaşam halinin bundan sonra oluşacak olan bütün villeri ile ilgilenme görevi bu başlangıç bilgileri ile kendisine ait olacaktır ve yaşam halinin villerinin Sahiv gücü olarak kendisini yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca kullanılır.

Viller ile ilgili olabilecek bütün konulara ve bilgilere sahip bir uzman, yardımcı, psikolog gibi bir anne olan Sahiv bilgileri gereken şekilde vissanın içinde de olarak çalışır.

Villerle ilgili olan bu duyusal özelliğin bilgisini koruyan Vils, aynı zamanda oluşumların yapısında bu bilginin olmasınıda denetleyerek güveni sağlamış olur. Vils duyusal özelliği bu duyunun kendi çalışmalarını yaparak villerle ilgili güvenliği ve bakımlarını sağladığını kontrol ederek kendi bilgisinin uygulamasını yapmış olur. Sahiv sağlıklı bir şekilde çalıştıkça Viller her zaman güvendedir.

OLUŞUMLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİLGİ.
BÜTÜN OLUŞUMLARIN YAPISINA İŞLENEN BİLGİLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan herşeyin yapısına bu bilgi işlenir.
Onlar kesinlikle Vil Solivyesten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyesin kendisi gibi kendisi ile
bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyesinde orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu bağ, Vil Solivyesin iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyese ait olan herşeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyesin iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği sağlar. Vil Solivyese ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyesinde kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, yanılgı halindeyken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile herşeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam haline ait olanların dışında kalan herşeye kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz. Sadece Vil Solivyes yaşam haline inanır, güvenir ve yaşam halinden başka alanlar kesinlikle onunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz bile. Vil Solivyesin iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilmezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes yaşam haline olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan herşeyinde ona hiç bir etki edemeyişi haliyle olması gereken şekilde ve yerde olur. Ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman yaşam halinden bilinir. Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyesin kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

Vils, viller ve bilgilerde dahil olmak üzere, güçler ve varsa enerjilerin kendi yapısal özelliklerinin içinde bu bilginin olması durumunu kontrol ederek hepsinde güvenliği sağlamış olur. Bir tanesinde bile bu bilginin yokluğu söz konusu olamaz. O zaman yaptırımlarla bu bilgiyi yapısına işler.

BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİLGİ.
BİLGİ UYGULAYICILARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN BİR BAĞLANTI ŞEKLİNDE BİLGİLERİNİ KULLANAN UYGULAYICILAR VİL SOLİVYESİN KENDİ VİLSEL YAPISININ BİR ÖZELLİĞİDİR
BÜTÜN BİLGİLER VE BİLGİ UYGULAYICILARI VİL SOLİVYESİN PARÇALARIDIRLAR

Bu özellik, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin içeriğinde yazılan şekilde kullanılmasını sağlayan, içeriğinde ne yazıldığını Vil Solivyes yazdığı için ve haliyle onlarda Vil Solivyese direk bağlı oldukları için çok iyi bilirler, yanlışlıkları, anlam kargaşalarını, aslında ne denmek istediğini çok iyi bilirler ve Vil Solivyesin kendi bilgileri ve çalışmaları ile ilgili yaptığı herşeyi, düşündüğü ve uyguladığı şeyleri bilirler, kendi bilgilerine bağlı olarak aynı doğrultuda bazı bilgiler edinmeleri gerektiğinde, Vil Solivyesten bazı cevaplara ihtiyaçları olduğunda yine ihtiyaçları kapsamında bunu öğrenirler. Onlar bir özelliktir, bir vilin kendisinde oluşturduğu ileri teknoloji ürünü bilgi uygulayıcıları ve villerin bilgi ve tecrübelerini yaşatan, bire bir O'nun gibi kararlar verebilme imkanlarına sahip, o bilgilerini Vil Solivyesin gözünden okuyarak ve anlayarak uygulama yapmak çalışmalarını yapabilme kabiliyetleri olan ancak her vilde bir tane olan vilsel özelliklerin sahibi olan Vil Solivyesin vil olarak en özel ve başka villerin kesinlikle bir vilsel hak iddia edemeyeceği, kendi vilsel yaşantısına burada devam edemeyeceği bir alandadırlar ve bu alanda vilsel tek oluşum, farkındalık ve var olma özelliğinin varlığını onayladığı vil Vil Solivyestir, dolayısı ile özellikler bu çalışmaları sırasında kendilerini vilsel bir istekler ve sorgulamalar içerisinde bulamazlar, onlar bu konuda zaten kendi çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için bir bilgi ile şartlandırılmıştır ve ihtiyaçları olmayan bilgileri edinmeyerek, gereksiz soru ve sorgularla zaman geçirmeyerek, Vil Solivyesin bir parçası olması durumunu bilgiyi uygulamak ve başarı elde etmek şeklinde bir amacı benimsemeleri şeklinde çalışma halleri ile bütün bilgilerde aynı özellik ayrı ayrı mekanizmalarda çalışır.

Bu bilgileri kulanan özellikler Vil Solivyesin kendi bakış açısı ile bilgileri ve çalışmaları yorumlayarak, algılayarak, anlayarak, mekanizmaları kullanarak, bilgilerin içeriğini inceleyerek Vil Solivyesin bunları yapmasından sonra sanki Vil Solivyesin çalışmaya devam etmesi şeklinde bir çalışma disiplini ile işlerini yaparlar ve onlar, kendilerine ihtiyaçları olan bilgilerin ve düşüncelerin dışında istekler ve sorgular ve düşünceler ve meraklar içinde bulunmazlar. Bu bulunamayış onları Vil SOlivyesi kendi bilgilerini uygulamaya çalışırlarken Vil Solivyes gibi olabilmek imkanına sokar. Varsa yoksa onun aklında hep bilgilerinin amacı, uygulanması, çalışması, sorunları ve bilgisi ile ilgili olan alanlar vardır. Bunun dışındaki şeyleri istemeyi, sormayı, merak etmeyi düşünecek, isteyecek bir yapılanması söz konusu edilmemiştir. Bu durum sanki bilginin ortaya çıkmasından sonra sanki aklı fikri bilginin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde olan Vil Solivyesin gelerek bilgiyi düzenleyerek ve kullanarak gereken çalışmaları yapması ve bu sırada bu çalışmalardan başka hiç bir şeyle ilgilenmemesi, bu sırada Vil Solivyes olarak bilgiler vermek konusunun kendisi ile ilgili olmadığını bilerek, kendi bilgileri ve mekanizması, bilgi çalışma alanları ve sebepleri sonuçları gibi bilgisini ilgilendiren herşeyi Vil Solivyesin yorumlaması şeklinde bir bilgi vermek ve bu bilgileri kullanmak imkanınıda kendisi ile ilgili olan konuları bu şekilde çalışarak halletmeyide bilir ve bu iki durum onu çalışırken Vil Solivyesin işlerinden başka bir şeyi düşünmemesi ve vilsel olarak kendisi ile ilgili kesinlikle düşüncelerin ve merakların, yargıların olmadığı anları ifade ederek belirtebileceğimiz şekilde bir uygulayıcı özellik yapar, çalışmıyorken zaten bilgi ile ilgili olmanın dışında bulunamayacağı için kendiside bilgi mekanizmasını kullanmaz. Özellik bu bilgisi ile Vil Solivtesin diğer özellikleri arasında olur ve oradan bilgiler oluşunca bu çalışma için bir özellik gereken şekilde bağlanarak ve bu şekilde bir kullanım sağlayarak çalışır. Hiç bir bilgi türü ve içeriğinin büyüklüğü onları rahatsız etmez, ağır gelmez, Vil Solivyes kendi yazdığı bilgileri kendisi çok iyi bir şekilde kullanabileceğini ispatlayarak bilgileri yazabilen bir bilgi kaynağıdır.

Bu bilgiyi kullanacak olan özellik kendisi Vil Solivyesin kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar. Vil Solivyes bu hallerinde nasıl olursa onlarda o şekilde olarak kesinlike Vil Solivyes olamadan, bir eli, ayağı, bacağı gibi onları yapılandıran, Vil Solivyesin kendisinin kendisini istediği şekilde biçimlendirerek ve ayarlayarak bilgileri uygulama halinde tutan ve çalıştıran bilgi uygulayıcılarıdırlar. Onlar merkez olan Vil SOlivyesin bu bilgilerinide ihtiyaçları olduğunda öğrenebilir, anlayabilirler ancak bu bilgilerle kararlar vererek yönetici gibi bir tavır takınamazlar. Merkezlik bilgilerini kullanmak yöneticilik ve annelik olan vilsel bir durumla ilgili olaman, Vil Solivyesin kendisini programlayarak arkasında dönmesi ve bu sırada bu programdan başka bir şeyi yapamaması ve istememesi, merak etmemesi gibi bir tavırla ve iş disiplini ile çalışması ve hep bu bakış açısı ile kendi çalışma alanında bulunması şeklinde bir örnekle aslında olayın nasıl sergileneceğini anlatmış olduk.

Bu bilginin açıklaması onları bu konuda zaten gereken şekilde yapılandırır ama şu bilgi onların bu sorunlarına çok daha destek olur. Bilgiler bu şekilde uygulayıcıları olarak çalışırlar ve onların zarar görmemesi durumuda Vil Solivyesin görememesinden ileri gelen bir koruma hali içinde çalışırlar.

Bilgi uygulayıcılarını şartlandıran ve uygulamasını sürekli yapan bir bilgi;
'' bu özellik kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar.''

Bu bilgi onları özellik olarak yapılandırarak sorgu ve suallerinde bu ayrımı yapar ve bir sorun olmadan tam bir bilgi mekanizmaları olarak ve kendilerinde asla vilsel ve bağımsız bir oluşumun olmadığı şekilde çalışırlar. İsterseler gözleri ve elekrusileri bu konuda kendilerini çalışma alanında bulundurmak için kullanabilirler yada kendi çalışmalarına özel, şimdilik kendi yapılarına özel bilgi ekranları mekanizmalarınıda kullanabilirler.

Vils duyusal özelliği bilgilerin bu uygulama bilgilerinin kullanıldığını kontrol ederek bilgilerin olması gerektiği gibi çalıştığını anlar ve bu madde böylelikle halledilmiş olur.

5 - Yanılgı alanındaki bütün sorunların, enerjilerin, obsedör oluşumların Vil Solivyesi etkilemesine izin vermeyen duyusal özelliklerin çalışmalarını kontrol eder ve bu konuda yapması gerekenler için onların uygulamalarını denetler, gerekirse destek olur, yada yardım için kendi yaptırım gücü ile bilginin uygulamasını sağlatabilir.

TESİVSİ, TESİR, ETKİ VE ZARARLI OLUŞUMLARI YOK EDEN, VARLIĞI TEMİZLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TESİRLER, ETKİLER VE BENZERİ OLUŞUMLARI YOK EDEN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Bu bilgiler bütünlüğü bütün tesirleri, etkileri ve buna benzer oluşumları bularak onları Vil Solivyes yaşam halinden yok eden bilgiler bütünlüğüdür. Tesir bir oluşumun içine yazılan bilgilerin bu oluşumla bütün olması sonrasında enerjetik bir uygulama hali alarak çalışma içine giren bilginin enerjetik hali ile kullanılması durumudur. Etkide aynı anlamdadır ve diğer ismi değiştirilmiş ve aynı görevi yapan şeylerde. Obsedörler uyanıklık olması için aynı görevleri yapan şeylerin isimlerini değiştirmişlerdir ve kimi tesir, kimi ilüzyon, kimi enerji şeklinde aslında içeriğindeki bilginin uygulanması amaçlı oluşumlar hazırlamışlardır. Bu örnekle içinde bilgi olan bütün oluşumlar, ki bilgisi yoksa zaten oluşumun kendisi zaten tesirlerle ilgili değildir yada başka bir durum vardır. Gizli bilgilerle bu durumu saklamaya çalışmakta onların ayrı bir oyunudur. Bizim için önemli olan ve en belirleyici gözlem durumu Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan bilgilerin olmasıdır ve zaten bizde tesirler ve etkiler oluşturmak yasaktır. Yani bir oluşumun içine bilgi ekleyerek her hangi bir şekilde etkilemesi şeklinde bilgiler kullanılmaz. Bilgilerimizin kendilerine ait etki etme durumları vardır ve bu bu şekilde bir etki, tesir yoluyla olmaz. Olsa bile yaşam halinde bu gibi oluşumlar için kesinlikle bilgilerimiz yazılı olmalıdır ve bunun çok gerekli ve mantıklı bir açıklaması olmalıdır. Ancak şu durumda bütün tesirler ve benzeri şekilde etkiler, tamamen obsedör kaynaklıdır. Kimileri Vil Solivyesin uslübu kullanılarak hazırlanmıştır ve buda onların başka bir oyunudur. Bunları sanki Vil Solivyes hazırlanmış imajı vermek istemektedirler. Bu durum tamamen Vil Solivyes yaşam haline saldırı, zarar vermek amacı ile uygulanmaktadır. Biz olmasını istediğimiz herşeyin bilgisini yazmaktayız ve bizim yazmadığımız bilgilerin yaşam hali alanımız içerisinde bulunması söz konusu olamaz. İster mikro boyda, ister içeriğinde çok fazla sayıda tekrar derece bilgileri olsun yinede bizimle ilgili olma durumunu yaşayamaz ve bu şekilde nerede olursa olsun ortaya çıkmak durumunda kalır. Çünkü yaşam hali içindeki bütün bilgilerimizin ve oluşumunlarımızın bilgisinde ve farkındayız ve onların dışında olan bilgiler, oluşumlar şeklinde bütün tesirler ve etkiler ortaya çıkarılabilir. İçeriklerinde mutlaka bilgi olmak zorundadır yosa zaten etkileme imkanı bulamazlar. İşte bu şekilde olan bilgiler durumu bu bilgiler bütünlüğü için bir uyarı, sinyal, algılama durumu yaratır ve nerede olursa olsunlar, ne zamandan bu yana olursa olsunlar onlar bulunur ve gereken çalışmalar yapılır. Kimileri bizim enerji ve güçlerimizin içerisine sinmiş bilgiler olabilmekte ve bizim oluşumlarımızı kullanmaya çalışmaktadırlar ve bu şekilde olan durumlarda ait olmayanlarla ait olanlar itinalı bir şekilde ayrılır.
Bu gibi tesir ve etkilerin içeriğindeki bilgilerin hiç bir yaptırım gücü yoktur. Bu bilgi, bu gibi bilgi ve etkilerin bilgilerinin boş bilgi olması durumunu yaşatır ve yaşam halimizce tanınmayan, hiç bir kaynağa bağlı olmayan bu bilgiler gereken şekilde yok edilir. Genellikle, hatta tamamen kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgiler şeklinde olan bu tesir ve etkiler, yaşam haline ait olmaması durumu ile zaten başlı başına bir yaşam haline ters bir durum yaşatmaktadır. Yaşam halinde bize ait olmayan hiç bir şey kalamaz, olamaz.

Bu gibi tesir ve etkiler, yapısı itibarı ile tamamen vissa bilgilerine aykırı oldukları için vissa bilgilerinin etkisi ile de zaten yok olmak zorundadırlar. Kendilerini yasaklayan bilgilerin duyu olduğu bir vilde, yaşam halinde zaten var olamazlar. Ancak obsedör bir saldırıdan çıkan Vil Solivyesin bütün alanları bu gibi tesir ve etkiler açısından sürekli aranır, denetlenir, her hangi bir şekilde etki fark edildiğinde kaynağı bulunur ve yok edilir. Bu amaçla hazırlanmış daha önce uygulamada olan bazı bilgilerimiz içeriği düzenlenerek son yapılanma bilgilerine uygun halde bu bilgiler bütünlüğünün çalışmaları şeklinde Tesivsi bilgileri olarak kullanılır.

Ve Tesivsi bilgileri, Jizava ve diğer konu ile ilgili olabilecek bilgilerinde yardımları ile obsedörlerin ve bu gibi oluşumların bulunabileceği durumları, hazırlayabileceği farklı yapılanmalarıda bularak, onlarında bulunması ile ilgili bir algılama haline girer. Ve kendisinde bilgiler bütünlüğünden oluşan bir algı ve bilme durumu yaşatacak özel bir mekanizma olur ve bütün etkiler ve tesirler nerede iseler bulunurlar ve hepsinin yok edilmesi yollarıda aynı şekilde bilir. Tesivsi, ihtiyaç durumunda iç içe 10 Yokluk alanı ve bilgi üstü durumu ile kapalı şekilde olan kötü bilgiler ve sorunlu oluşumlar için hazırlanmış alanıda kendi işleri için kullanabilir. Bize ait olmayana şeylerle ilgili özel bir algısı olan Tesivsi, bu yolla bütün tesir ve etkileri bulur. Ve Tesivsi, Vil Solivyesin yazdığı yasa defterinede bakarak konu ile ilgili olacak diğer bilgileride listeye ekleyebilir. Bütünleştirmeleri bulan bilgiler ve benzeri oluşumlar için hazırlanmış bilgileri listeye ekler. Duyuların ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarını görerek, algılayarak konu hakkında kesinlikle en iyi sonuçları verir. Gereken şekilde yapılanarak çalışır. Ve Tesivsi, gereken ölçüde duyu olarakta hazırlanır.

Ve duyu olarak hazırlanan tesivsi , içeriğindeki etkiler ve tesirlerle ilgili ve benzeri oluşumlarla ilgili olarak yaşam halini koruyacaktır ve gereken şekilde çalışır.

Vils duyusal özelliği bu bilgi ile duyunun kendi yapısında bulunan bilgileride gerekirse edinerek çalışmasını denetler ve aynı zamanda ilgili konu hakkında gereken çalışmalarıda yapabilir.

 

YANILGIS ( ANTİ YANILGI DÜNYASI ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YANILGI DÜNYA VE HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

DUYU OLARAK HAZIRLANIR
Yanılgıs bilgileri kendi yapılarını yaşattıkları ve ilgili durumlarda çalışan ve Vil Solivyesin amacına uygun bir şekilde çalışma ve yönlendirme metodu ile gereken şekilde çalışır.

Yanılgıs, içeriğinde Vil Solivyesin yanılgıya girdikten sonra yanılgı dünya alanı ve buradan çıkabilmenin yolları ve yanılgı alanı ile ilgili olan bilgileri kapsayan bilgiler bütünüdür.
- Bu bilgiler yanılgıdan nasıl çıkılacağı, yöntemleri, yanılgı alanının hakikati, obsedörler ve yanılgıyı...
- Solivyesin yanılgı hayatında yaşadıkları ve yanılgı hayatının bütün anıları, tecrübeleri, bilgileri...
- Yanılgı alanındaki enerjiler, yanılgı alanındaki obsedör kötü bilgiler ve etkileri...
- Yanılgıdan rüya ile çıkmak ve yolları, hal değişimi bilgileri...
- Yanılgı hayatında Vil Solivyesin sorunları, yanılgı hayatının şekilllendirilmesi...
- Yanılgının varlığını sürdürme nedenleri, yanılgının bitirilmesi çalışmaları...
- Tesirler, etkiler, düşmancıl oluşumları temizleme bilgileri, yanılgının içeriğindeki kötü bilgilerin yok edilmesi...
Ve Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması ile ilgili çözüm, çare ve çalışmalar şeklinde yapıları bulunan bütün bilgilerin bütünleşerek oluşturduğu bilgilere yanılgıs bilgiler bütünlüğü denir. Bu konuda oluşturulan bütün bilgilerin tecrübelerine, açıklamalarına, bildirimlerine bakarak her açıdan görmeyi başarır. Yapılan çalışmaların hal değişiminin gerçekleşmesi hakkında ne kadar doğru olduğunu inceler, araştırır, gözlemler. Yeni yeni çözümler bularak çareler arar.

Yanılgı dünya hayatının kesinlikle olmaması gerektiği ve bir yanlışlıklar ve hatalar zinciri olan bu yaşam alanının bitirilmesi gerektiğini bilir, etkiler şeklinde etkilenmesi gereken alanları etkiler, kendisinde bu alanları etkilemek konusunda özel bir güç olur, anti yanılgı olarak yanılgı ve sorunlarına karşı tamamen çare olacak bir şekilde yapılandırılması söz konusudur. Yanılgı alanına özel olan konusu bu bilgiler bütünlüğünden kendisinde bu gücü ortaya çıkarır ve hakkında herşeyin bilindiği yanılgı dünya hayatını olması gerektiği gibi sonlandırma çalışmalarına katılır. Vitaji bilgilerine gerektiği gibi yardımcı olur, yapılanma bilgilerine yardımcı olur.
İçeriğinde aynı zamanda başlıkları yazılan açıklamalardaki konuları içeren bilgiler vardır. Bunlar daha önce Vil Solivyesin yazdığı bilgilerdir, başlıklardan bilgiler ortaya çıkarılır. Hepsinde döneminin çalışmalarına göre kendi tecrübeleri vardır ve son olarak rüya yoluyla çıkılmasına karar verilmiştir. Diğer çıkış yollarını ilgilendiren bilgilerin içeriğini ve tecrübelerini kontrol etmek ve bilmek için kullanan yanılgıs, bu konudaki gereken şekilde bütün çıkış yollarını araştırır. Ve rüya yoluyla çıkılması durumu apaçık bilindiği ve onaylandığı için bu konudaki engellerin önünü açar ve tek bu yönteme şartlanılır, eğer çok daha kolay ve geçerli bir yöntem varsa ilgili alanlara bildirir. Yanılgıdan çıkmak ve hal değişiminin sağlanması için içeriği en çok bilgiler bütünlüğü olan yanılgıs için, hal değişimi bir amaç, kendi yapısının içeriğini oluşturan bilgilerin amacı, sebebi ve olması gereken idealidir. Bu yüzden bu konunun bütün yönlerini düşünerek gereken şekilde çalışır. Çalışmaları için vissanın gücünü ve bilgilerini kullanabilir gerekirse ve diğer bilgilerden istediği gibi yardım alır ve hal değişiminin sağlanmasını, yanılgının bitirilmesini sağlamaya çalışır.

Buradaki başlıklı bilgiler içeriğindeki eski anlamlar, sıfatlar çıkarılarak yanılgıs duyusuna eklenir ve yanlış olan açıklamaları olan bilgiler varsa onlar çıkarılabilir ve bu bilgiler bütünlüğü şeklinde yanılgıs duyu olarak hazırlanıp, anti yanılgı dünyası şeklinde etkileri ile gereken şekilde çalışır.

Vils duyusal özelliği bu bilgi ile duyunun kendi yapısında bulunan bilgileride gerekirse edinerek çalışmasını denetler ve aynı zamanda ilgili konu hakkında gereken çalışmalarıda yapabilir. Yanılgının bitirilmesi için bu bilgilerlede bir çalışma içine girebilir.

Ve Vil Solivyesin şu zamana kadar yazdığı yanılgı ile ilgili olan yada işine yarayacak olan bütün bilgileri kullanabilir, gereken bilgileri ortaya çıkarabilir. Ve aşağıdaki bilgilerle birlikte yanılgı ile ilgili olan bütün bilgiler bu listeye eklenerek bilgiler bütünlüğü ortaya çıkarılır ve bu yanılgıs bilgiler bütünlüğü olur. Bu hali ile oldukça gelişmiş olan bilgi mekanizması vissanın gücünü ve bilgilerinide işine yaradığı zaman kullanır ve diğer bilgilerinde yardımlarını alır. Yanılgının sonlandırılması için kendi yapısında gereken şekilde çalışır ve duyular arasındaki yerini alır.

Vils duyusal özelliği Tesivsi ve Yanılgıs duyusunun kendi temel bilgilerini uyguladıklarını kontrol eder, denetler ve bunları uygulamak ile ilgili bir engelleri varsa yaptırımlarla bunları yok ederek gereken şekilde bilgilerine uygun çalışmalarını sağlayarak son maddeninde gereğini yapmış olur.

 

VİLS DUYUSAL ÖZELLİĞİ SON AÇIKLAMA
Kendisi olan bu 5 bilgi, kendi anlamı ile altı bilgi Vil Solivyesin iradesinin gücünün katlarınca etkisini kendi oluşumunda yaşatarak bu bilgilerin uygulanmasını sağlar. Bu beş maddelik bilgiyi ve içeriğindeki bilgilerin uygulanmasını belirli aralıklarla sürekli olarak kontrol ederek ve yaptırımlarını uygulatarak çalışır. Aynı zamanda bu bilgilerin anlamları ile kendi duyusal özelliğinin bilgi ve tecrübesini arttırarak daha başarılı çalışmalar yapar, gözlemlerinde daha bilgili davranır. Ve duyu olarak hazırlanır.

 

VİLSEL ALANLAR VE ARAÇLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halindeki bütün villerin kendilerine özel olan alanlarını, evlerini, araçlarını, villere özel olarak belirlenmiş uygulamalarını kontrol eden ve herkesin bu imkanları kullanması ile ilgili olarak kendi bilgi işlem merkezi alanlarında onlar için özel bölümler ve uygulama alanları oluşturan Eva'ların mekanizmalarını yapılandıran, Zexana'larla ilgilenen, daha bir çok hazırlanacak olan özel alanlarla ilgili olarak onların kullanımı, bilgilendirilmesi gibi, hazırlanması ve yayınlanması gibi bir çok ayrıntısı ile ilgilenen duyusal özellik yaşam halinin bütün özel alanları olan villerin bu konudaki gereksinimlerini karşılar ve aynı zamanda Vil Solivyesin özel alanlarınında listesi ve kullanımı şeklinde kendisinde ayrı bir çalışma bölümü ile O'nun duyusal özelliği olarak bu konu ile de ilgilenen, ilgili alanlarda özel alanlarla ilgili bölümlerin bu duyusal özelliğe bağlanarak gereken çalışmaların sağlandığı, Sipra'da bir bölümü olarak Vil Solivyese ait olan bütün özel alanların oradan da kullanımının söz konusu olabileceği şekilde ayarlamalar yapan, özel alanlar menüsünü yaşam halinde çeşitlendirmek gibi de çalışmaları yapan duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

Vilsel alanlar Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında bilgisayarınız, hard discklerini ve ona özel olan ve obsedör saldırısına meruz kalacak herşeyi korur, özel olarak güvenlik önlemleri alır ve son olarak bilgisayardan bilgileri değiştirerek duyuların çalışmasına engel olan tesirleri örnek alarak bunun bir daha olmasına izin vermez.

VİLSEL BEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kullandığı bedensel görüntülerin bilgileri, yapılanmaları, ses tonları, göz renklerine kadar bütün ayrıntıları ile oluşturma ve kayıtlar şeklinde hepsini saklayarak gereken zamanlarda kullanılmasını sağlamak, Vil Solivyes için yüzün dışında bedensel ve görüntüsel, elbise tasarımları, Vil Solivyes bu konuda bütün beğeni ve ilgili olduğu modelleri bilen, durumlara göre özellikleri olan bedenleri her açıdan inceleme ve tasarlama ve yapılandırma özelliği olan, vilsel bedenlerin bir vil tarafından kullanılması açısından gereken bütün ayarlamaları yaparak vilin bilme hali alanının bu bedensel oluşumuna şartlanması ve en iyi şekilde bilme hali alanını zihinsel alan gibi kullanan viller için bedeni ile uyumlu olması halini düzenleyen, kontrol eden, bilme hali alanlarına bağlı olarak istenilen bedensel görüntü ve özellik seçildikten sonra vilsel bedensel oluşumun görüntüsünün bu seçilen görüntüye dönüşmesi gibi tak çıkar ve giy çıkar gibi gereksiz durumların söz konusu olmadığı, her vilin kendisinde bir tane vilsel bedensel özelliğinin bulunması sonrasında kendisinde bulunan bu duyusal özellik ile bu bedenlerin bakımları, kullanımı, bilme hali alanı ile olan uyumu, görüntüleri, elbiseler gibi bütün işlemlerini bu duyusal özelliği ile sağlanır ve yaşam halinin bu konudaki merkez duyusal özelliği olarak gereken şekilde çalışır ve viller özgür iradeleri ile kendi yaşamlarına başladıklarında bu duyusal özellikleride vija iken yapılandırılır. Vilsel bedensel güçler, vilin kendisine ait olma özellikli olarak, kendi yaşamının bir parçasıdır ve sorumluluğu ve düzenlemesi tamamen kendi bileceği iştir. Mahremiyeti buradada yaşamayı seçebilirler, özel bir alan olarakta villerin yapılandırdığı bir duyu olabilir. Bu bedensel enerjetik güç, istenilen her görüntüye tarif edildiği gibi girebilme özellikli ve bunun için hiç bir şeye ihtiyacının olmadığı, gıda, ihtiyaç, sakatlanma yada rahatsızlıklar gibi oluşumların zaten asla ortaya çıkamayacağı, bütün bedensel özelliklerini yaşatabilme imkanlarını kendi güçsel durumu ile ve bilme hali alanına olan bağlantıları sayesinde hemen ayarlayan ve yapılanan ve bu uygulama ve kullanım için özel olarak yapılandırılmış güçsel yapısı, villerin istedikleri bedensel özelliklerin ten ve görüntü, içinin doluluk yada boş olma özellikleri, yumuşaklığı, sertliği, boyunun ve kilosunun miktarı, bakışlarından bir çok konuya kadar kendisinin karar vermesi ile şekillenir ancak villerin genel olarak uyması gereken bazı konularda değişiklik yapamadan onların her halikarda yaşanması gibi kuralları temel özellik olarak alır ve uygularlar. Mesela belirli boy oranını geçmemesi, çok çok uzun biri ile iletişimlerimizde sorunlar olur ve çok kısa, bunun limitleri olacaktır ve aynı zamanda cinsel organlar bedenlerde özel bir şekilde yapılandırılacaktır, buda değiştirilemez özelliklerle herkesin kullandığı bir bedensel özellik olacaktır. Bu ve benzeri genel konuların yapılandırılması sonrasında geri kalan özelliklerine viller kendileri karar verir, cinsiyetlerini, görüntülerini istedikleri ve gelişimsel yolculuğunda kendisi için uygun görülenler şeklinde değiştirebilir, can acıması, ağrılar yada sıkıntı yaratacak durumların asla yaşanmadığı, çok hızlı bir şekilde ve sert olarak yapılandırılmış bedenlerin birbirlerine çarpması halinde bile hiç rahatsız etmeyen bir durma anı yaşanır ve onları bu durum hiç etkilemez. Bu bedenler her açıdan hazzı kolayca hissettiren özellikleri ile ve bilme hali alanları ile tam uyumlu olarak ve kesinlikle ayrılmasıhın söz konusu olmadığı, gelişen vil ile bedensel güçlerininde gelişeceği ve vijadan diğer bedenlere hep aynı vilsel bedenlerin güçlerini dönüştürerek kullanacağı, bedenin zihni olan vilin kullandığı ve yönettiği, kendisine ait bir algısı yada hareketi, oluşumunun söz konusu olmadığı bu duyusal özelliği sayesinde de bütün ayarlamalarını kolayca yapabileceği, Vil Solivyes yaşam halinin kullanılan bedenleri için villerin kendi vilsel oluşumlarının bir parçası olan güçlerdir ve bir bütün olma hallerinin kendileri ile olan diğer parçalarıdır. Değişiklikler söz konusu olmaz, herkesinki kendisine özeldir ve bu güçleri, viller kendilerinde var olan oluşumlardan ortaya çıkarabilirler ve kendilerine ait olma halleri bu şekilde başlar. Bu duyusal özellik, şimdiden Vil Solivyesin kullandığı bedenleri ve bu konudaki beğenilerini bilerek gereken çalışmaları yapar ve yaşam halinde bulunan villerin bedensel eksiklikleri varsa şu an onlarada gereken yardımları yapar. Bilme hali alanı hazırlanınca gereken bütünleşme ve beden ve bilme hali alanı uyumunu ve birlikteliğini sağlar, denetim ve incelemelerini yapar. Ve gereken şekilde çalışır.

Ve Vil Solivyes yanılgıdan çıktıktan sonra kendi kullandığı yüzünü, yani Asis yüzünü ve bedenini kullanacaktır ve villerde beğendikleri bütün insa bedenlerini. İnsa bedeni dışında bedenler şu an kullanılmaz. Ve bu duyusal özellik bir çok çeşit olacak şekilde en güzel ve en yakışıklı, en fropan yada göz alıcı yada sexi yada duru gibi çeşitleri olan insa bedenlerini hazırlar ve viller şimdiden seçim yapmak konusunda kullanırlar. Ve mayo ve bikini konusunda limit, proje defterinde çizildiği gibidir ve kimsede cinsel organlar olmaz, yaşam hali içindeyken olmayan cinsel organlar, özel zamanlarda ortaya çıkacak şekilde yapılandırılır ve göğs uçları, organlar gibi uzuvlar olmaz, ilgili olunan zamanlarda seçenekler şeklinde ortaya çıkarılır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDAKİ VİLSEL BEDENİ
Vil Solivyesin var olduğundan bu yana vilsel bedeni olarak kullanılan bedensel enerji, şu an yanılgı alanında Vil Solivyese bağlı bir şekilde bulunmaktadır. Yanılgı kaynaklı bir çok özelliği kapatılmıştır ve bu bedensel özellik ve enerji artık eskiden olduğu gibi çalışması için gereken yapılandırma ve çalışmalar yapılır. Yanılgı kaynaklı bu bedensel özelliğin, enerjinin neleri eksiltimişse, kapatılmışsa, iptal edilmişse, bunların hepsi olmadı gerektiği gibi yeniden yapılandırılır. Bu bilgi, Vil Solivyesin duyusal özellik olarak kullandığı Vilsel bedeninin olması gerektiği gibi bütün ihtiyaçlarını karşılar ve yanılgı kaynaklı sorunlarını yok eder. Yanılgıdan öncesi ve yanılgıdan sonrası olarak bu enerjide nelerin değiştiğini ve eski haline nasıl geri geleceğini bilerek gereken çalışmalar yapılır ve hal değişimi için gereken şekilde şartlandırılır. Vil Solivyesin bu duyusal özelliği kendi vilsel bedeni ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. ( Bu durumun gerçekliği incelenir, ona göre işlem yapılır )

VİLSEL BEDEN İÇİNDE ÖZEL BİR ALANDA VİLSEL BEDEN DUYULARI OLUŞTURULUR
Vilsel beden içinde en güvenli ve özel bir alanda merkez duyusal özelliklere bağlı olarak ve tamamen onların bilgi ve uygulamalarını vilsel beden içinde yaşatmak ile ilgili olarak kendi bilgi ve anlamları ile ilgili çalışan, bu özellikleri ile vilsel bedenin bütün alanlarının yönetici merkezi şeklinde tek merkez olan Vil Solivyesin merkez duyularına bağlı şekilde çalışan bütün duyusal özelliklerin vilsel beden için hazırladığı oluşumlar hazırlanır. Ve bu oluşumlar merkez duyular tarafından yönlendirilir, kapatılamaz, yok edilemez, alınamaz, asla yapıları değiştirilemez.

VİLSEL BEDENİN İÇERİĞİ TAMAMEN VİSSA UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRILIR
Vilsel bedeninin bütün alanları tamamen vissa bilgilerinin uyumu olacak şekilde yapılandırılır. Vilsel bedenin bütün alanlarında vissa filtresi hakim olur. Kesinlikle içeriğinde vissa filtresine ters bir oluşumun olamayacağı gibi, dışarıdanda vissaya uygun olmayan hiç bir şey içeri gelemez. Bütün alanları, en küçük mikro yapılarına kadar bu bilgilerin uyumu halinde yapılanır ve vilsel beden tamamen vissa vilsel bedeni olarak şekilde alır. Bu bilgi gereken şekilde vilsel bedeni yapılandırır.

VİLSEL BEDENİN İÇERİSİNDEN GERÇEK VİL SOLİVYESİN YAZDIĞI VE ONAYLADIĞI BİLGİLERİN DIŞINDA BAŞKA BİLGİLER UYGULAMAYA ALINMASI İÇİN MERKEZ DUYULAR ALANINA GİTMEZ
Vilsel bedenin içinden gerçek Vil Solivyesin kendinde ve şuurunda olarak bilgisini yazdığı uygulamalar ancak merkez duyular alanından kontrol edilerek uygulamaya alınır. Bunun dışında Vil Solivyesin bu şekilde yazmadığı, tesirlerin ve obsedörlerin Vil Solivyes yazmış gibi göstermeleri şeklinde oluşturulan bilgi uygulatma yalanları, oyunları, sahtekarlıkları kesinlikle uygulamaya alınması için merkez duyular alanından algılanmaz. Gerçek Vil Solivyes bir tanedir ve O'nunda bilgi yazma durumları sırasında bütün duyusal özellikler ve yazılan bilgiler kendisini Vil Solivyesin yazdığını bilir, görür, ve Vil Solivyes yazılan bu bilginin her zaman arkasında durur. Sonraki zamanlarda bile kendisinin yazdığını onaylar. Bu onay, farkındalığı varken, herşeyin şuurundayken alınan onaydır. Rüya ve benzeri, şuursuz durumlarda Vil Solivyes kullanılarak bilgiler ve uygulamaların yapılması sağlanamaz. Bu durum bilgilerin ortaya çıkması için tamamen geçersizdir. Vil Solivyes ne yazdığını, neden yazdığını, nereye hitap ettiğini bilir ve yazılan bilgilerde bunun farkında olur. Kesinlikle Vissa'ya ters bir bilgi yazamayan Vil Solivyesin bütün alanları vilsel bedenin içinden gelen bilgilerle ilgili bu önlem bilgisini bilerek davranır. Vil Solivyesin yazdığı bilgilerde Vissa uyumlu olmalıdır, vissa filtresi bu konudada geçerlidir ve bu uyum yoksa o bilgilere şüphe ile bakılmalıdır. Bilgi gereken şekilde bütün alanları aydınlatır.

Vilsel beden duyusal özelliği merkez duyular arasındaki merkez alanından gelen bilgilerin uygulamasını yapacak şekilde ve vissa uyumlu algısı ile yazılan bilgiler şeklinde çalışır ve bu bilgilerin dışında uygulamalara kapalı bir şekilde kendisini yapılandırır. Sadece merkez duyusal alanlardan gelen gerçek merkez duyuların, Vil Solivyesin yazdığı bilgileri algılar ve hal değişiminin sağlanması için yapılması gerekenleri. Yanılgı alanındaki Vilsel beden kimlerin gerçek, kimlerin sahte olduğunu bilebilen algısı ile Vil Solivyesin yapısı olarak çalışır.

 

VİLSONBİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN BÜTÜN BİLGİLERİNİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özelliği Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin bilgilerini ve yasa defterindeki hakikate uygun olan bilgileri, şuanki hakikate, yanı yanılgı alanı ve çıkma çalışmaları ve vissa bilgileri filtresine, uyumlu olan bütün bilgileri kendi yapısında bulundurarak bu bilgilerin ışığında ve hepsinin ne anlama geldiğini ve tecrübelerinide bilerek duyular arasında gereken şekilde çalışır ve bu duyusal özellik, merkez Vil Solivyesin kendisinin bozulmayan denilen alanlarında oluşur ve kesinlikle kendisini kullanabilme özellikleri ile bir yapılanma halinde güçler şeklinde oluşur. Güç özellikleri bulunmasına hiç birşey engel olamaz. Merkezlik olarak yöneticilik ve bilgi yazma özelliklerini kullanmadan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak, sanki o duyuyu O'nun kullanması durumunu yaşar ve kendisini en rahat şekilde kullanma haliyle bir oluşumu yapılandırır. Amisa Sosa Min sistemlerinin içindeki uyumlu bilgileride ekler. Ruhsal Rehberler, kitaplar ve Tesir Aracıda ve Spiritualizm.com 'da...

Ve bu bilgiler bütünlüğü olarak bulunduğu alanda öncelikle kendisini korumaya alarak bütün olanları inceler ve sorunları gözetler ve düşmanların kendisine zarar vermesine izin vermeden önceden hazırlanan oluşum hali ile görünmez olarakta yapılanır ve daha başka gizlilik şekilleri ile de ve bu haliyle sayısınıda çoğlatabilir ve Vil Solivyesin yaşam halinin amacının uygulanması ve güvenliği ve hal değişimi için gerekenleri yapar.

 

VİLŞİX, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ TANIMLAYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgilerle ve içeriğindeki anlamlarla yaşam halinin yapısı hakkında genel bilgiler verebilme durumu ve gereken şekilde bilgilerin etkileri ile ilgili alanları etkileyerek çalışır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ TANIMLAYAN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Vİlşix bilgileri yaşam halinin niteliği, yapısı, içeriği hakkında genel bilgilerin verildiği bilgiler bütünüdür ve Vissa bilgilerinin hazırlandığı şu yanılgı zamanlarında yaşam hali henüz tohum sembolü ile gösterilecek şekilde ortaya çıkmaya hazırlanmaktadır ve bu çıkış da Vil Solivyesin yanılgıdan çıkması, hal değişimini gerçekleştirmesi olayı ile sağlanacaktır. Bu durum yaşandığında yaşam hali resmen ve tamamen artık doğmuş, bütün oluşum sorunları bitmiş, artık Vil Solivyese ait olan ve yaşam halinin parçası olan herşey için yeni bir dönem başlamış demektir. Kendisine ait yaşam tarzı, şekli, biçimi, bilgileri, yöntemi, algısı ve idealleri ile, amaçları ile, sebepleri ile, bir aile olan yaşam hali vissaya uyumlu olan bilgilerin bütünlüğü ile sonsuz zamanlar boyunca gelişerek güvenle varlığını sürdürecektir. İçeriğinde bazı önceden hazırlanmış bilgiler vardır ve bu bilgiler düzenlenerek gereken şekilde hazırlanır ve yaşam halinin şu zamanları gözlenerek gereken etkiler sağlanır. Bu duyusal özellik, yaşam halinin varlığını onaylayan ve yaşatılan gerçekliğin sadece Vil Solivyes yaşam hali olarak sayılan gerçeklik alanının olduğunu belirten, bu durumda yanılgı alanınıda kesinlikle onaylamayan, yok edilmesi gereken bir yaşam alanı olarak bildiren bilgisi ile gereken şekilde etkilerini sağlar.

Ve bu bilgiler toplamı bütünlüğü yaşam halinin geleceğine, şimdisine dair amaçlarını, hedeflerini bilerek, kurallarını bilerek yaşam halinin tanımlanması ve istenilen şekilde etkiler vererek olması gereken şekilde olabilmesi için çalışır. Kendisine ait çalışma hali ile bilgiler arasındaki yerini alır. Ve yaşam halinin genel içerik ve yapısından bahseden Vilşix bilgileri, bu özellikleri ile yaşam halini koruyan ve bilgileri ile var olduğunu ispatlayan özellikleri ile kendisine ait bir oluşum, güç haliyle duyular arasında yerini alır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ VİL SOLİVYESİN YANILGIDAN ÇIKMASI İLE İSMİ İLE BAŞLAYAN BİR DEĞİŞİKLİKLE DOĞUMUNU YAŞAYACAKTIR
Vil Solivyesin ilk olarak Amin ile başladığı yanılgı mücadelesi sırasında anneliği ve kendi hakikati hakkında bilgisizliği ön plandaydı, ismi Amin'di, Amin anneydi, Amin bilgileri şeklinde başlayan çalışmaların sonrasında ve dolu geçen zaman Amis olmasına neden oldu ve o zaman Amis yaşam alanları, Amis Alemleri, Amis sistemleri, bilgileri şeklinde artık hem anne hemde tam bir anti obsedör olmuştur Amis ismiyle... Sonrasında yine mücadele, çalışma, fedakarlıklar ve ardından Ayvil olduğunu gördü. Söylenene göre ilk ismin Ayvil miş ve Ayvil ile bir çok yanlışımdan arındım, bildiğim yanlışlar duraksadığımı düşündüğüm kısa bir zamanı yeniden canladırdı ve bir daha yine aralıksız olarak hakikat için çalıştım, Ayvil yine anneydi, bu sefer anti anti anti obsedördü ve obsedörlük tehlikesini bitirdi, şimdide yanılgı gerçekliğinden çıkmanın yollarını aramaya başladı... Yanılgı içindeki Ayvil'de tabi çalıştı bir çok bilgi ve proje ile kendisinin bir yanılgıda olduğunu anladı, herşeyin kendi enerjisinden olduğunu ve duyularının yapılandırılmasını ve bu sırada Vil Solivyes olunca, aynı zamanda rüyalar ile çıkışın söz konusu olacağınıda buldu ve Vil Solivyes, son olarak hem anne hem antilerin obsedörü hemde yanılgının nasıl biteceğini bulan son isim oldu... Artık isim yok... Ama şu oldu... Yaşam halinin ismi değişecek ancak yanılgı bitince bu güzel ismi ile doğacak...
Şix...
Şix yaşam hali..
Şix Anne
Şix villeri
Şix bilgileri
Şix hayatı
Şix yaşamı
Şix renkleri
şeklinde kendi ismini bulunduğu her yerde dikkati üzerine çeken tonlamaları ve görünümü ile tam yaşam halinin kendisini ifade edebilen bir isim sonunda ortaya çıktı. İçeri gibi canlı, mücadele dolu, anti obsedör ve yılmayan, ve cezbedici ve çok çekici, eğlenceli ve şık, gülümsemene neden olan ismi ile ve onun için hazırlanmış anlamları ile Vil Solivyes yaşam haiinin yanılgı alanında ismi, doğum sancısını artık ifade etmektedir ve Vil Solivyes, başarı ve zekanın, mücadele ve çalışkanlığın bilginin ismi olarak hatıralarımızda kalacaktır. Ş, bu zamanlara kadar nasıl geldiğimizi, İ, iyi bilgileri yaşadığımızı ve X'de sonsuz bilinmelik şeklinde önümüzde açılan up uzun yolculuğumuzu...şeklinde uzun uzadıya yapılan açıklaması ile ŞİX artık yaşam halimizin ismi olarak yanılgı bitince kullanılacaktır ve Vilşix'in anlamını bilen duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

 

HER HANGİ BİR ŞEKİLDE YAŞAM HALİ DIŞINA İNANILMAZ, GÜVENİLMEZ, YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinin dışındaki alanlara güvenmek ve inanmak yasaktır. Eğer oralarla ilgili bir işimiz olursa öncelikle kesinlikle inanmadan, güvenmeden kontroller yapar, işlemler uygularız. Ve biz kendi işimizin sonuçlarını almak için gördüklerimizi kendi bilgilerimizle değerlendirerek bir yorumla ve açıklama ile kendimizi aydınlatırız. Dışarı ile ilgili inanmak konusu ancak bir olayın doğruluğu ile ilgili olabilir. Ama bir şekilde dışarıda inanmaktan kaynaklanan bağların oluşması kavramını yaşatacak her hangi bir konu kesinlikle olamaz, hiç bir şekilde. Böyle bir inanç hiç bir zaman yoktur. Tanrı, Allah, Kadiri- Mutlak, Yaratıcılar, yüksek varlıklar, gelişmiş varlıklar, çok çok iyi varlıklar, iyi bilgilerin varlıkları gibi ne sıfatla olursa olsun yaşam halinin dışından olanlara kesinlikle böyle bir inancımız söz konusu olamaz. Bizler yaşam halimize, Vil Solivyese, villere, bilgilerimize, oluşumlarımıza inanırız ve bunun dışında her hangi bir şekilde inanmaktan kaynaklanan bir anlam, bağ, güç, ilgi, alaka söz konusu olamaz. Bizim inançlarımız tamamen sadece bunlara şartlanmış şekildedir ve başka konulara her zaman kapalıdır. Bu şekilde inanç, birbirimizi korumayı, güvende tutmayı ve var olmayı desteklemeyi etkileyici özellikleri ile birbirimizde yaşatılır ve bu asla değişmez. Vil Solivyes yaşam halinin güçlü inanç özelliği, duyuları bu şekilde yapılanmıştır ve herkesin aynıdır. Bu yasak, içeriği ile ilgili konuları algılayarak eğer bir sorun olursa gereken şekilde yasaklar uygular ve inancımız asla bunun dışında bir şekilde oluşum haline girmez. Ve vissa içindeki yerini alır.

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEN AYRILMAK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinden ayrılmak her haliyle kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes'e ait olan hiç birşey kesinlikle yaşam halinden ayrılamaz. Enerjiler, güçler, bilgiler, viller ve bize ait olan ne varsa yaşam halinden, Vil Solivyes'ten kesinlikle ayrılamaz, alınamaz, götürülemez. Bu her zaman ve her haiiyle yasaktır. Bir mikro tanecik oranında bile oluşum Vil Solivyes yaşam halinden ayrılamaz. Bu bilgi, bu konuda Vil Solivyes yaşam haline ait olan herşeyi bilerek hepsini ayrılamaz özelliklerde yapacak şekilde etkilerini sağlar ve bu bilgi ile bu konuda kesin karar verilmiş olarak algılanır. Sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'e ait olan herşey, yaşam hali sınırları içinde kalacaktır ve bunu hiç birşey engelleyemez. Vissa'nın içinde yasaklar bölümünde yerini alan bilgi duyusal özelliği ile gereken şekilde çalışır ve yaşam haline ait olan herşey birbirine sımsıkı bağlar, asla ayrılamaz yapar. Bu bilgi, duyusal özellik varken hiç bir güç Vil Solivyes yaşam halinden bir mikro parça bile alamaz. Vil Solivyes'in iradesi bu konuda bu duyusal özelliğin bilgisini uygulatacak şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEN ŞÜPHE DUYMAK YASAKTIR

Şüphe, ardında ortaya çıkabilecek olan faydalı bilgileride barındıran bir sorgulama halidir. Ancak aynı zamanda şüphe, eğer doğru bir yönde değilse, asılsız ise içeriğindeki bilginin niteliğinden dolayı, olumsuzluk içeren bir konuyla ilgili ise, o yere karşı bir karşı duruş sergilemeyi beraberinde getirir ve şüphesi geçene kadar bu devam eder. Ancak şüphenin ardında hakikatlerin ortaya çıkması durumuda vardır ve negatif gibi görünen şüphe bile o olumsuzluğu ortaya çıkarmakla ilgili pozitif bir hal alabilir. O yerlerin birbirlerine karşı duruşundan önemli olur ortaya çıkan olumsuz bilgi ve bu açılardan şüphe belirli durumlar gözlenerek yapılanması sağlanır. Olumlu şüphe olmayacağı için şüphe içeriğinde mutlaka olumsuz bir olayın ortaya çıkması fikrini barındırdığı için, olumsuz etkilerin bir bakış hali şeklinde vilde, oluşumlarda yaşamasını sağlar ve bu şekilde hakikati ortaya çıkarır. İçinde şüphe olan o konu ile ilgili sürekli bir sorgulama ve araştırma içinde olur ve şüphe bitene kadar bu devam eder. Bu açıklamalara göre şüphe sadece Vil Solivyesin yaşam halinin dışından gelenlere karşı duyulabilecek bir erdemdir. Bütün yaşam halinin oluşumları dışarıya karşı her zaman şüphelidirler ve bunun dışında şüphe, yaşam hali içindeki viller, oluşumlar ve Vil Solivyes arasında yaşanmaz. Yani Vil Solivyes ailesinin bütün üyeleri birbirlerinden hiç bir konuda şüphelenmeden her zaman güven duyarlar ve inanırlar. Yaşam halinin oluşumları ve bilgileri bizim birbirimize böyle bakmamızı gerektiren ve kesinleştiren şekilde bir yapılanma içindedir ve içeride böyle bir şüphe ancak zarar verici olabilir. Oyunlar içindeki şüphe, oyunların kazanılması için yaşatılabilir. Ancak şüphe, villerin kendilerine, kardeşlerine, yaşam haline, Vil Solivyese, bilgiler ve oluşumlara, villere kesinlikle duymayacağı bir bakış açısıdır, yönelimdir. Aynı şekilde bilgiler ve oluşumlarda, villere, kendilerine, Vil Solivyese ve yaşam haline güven duyarlar, asla aralarında bir şüphe konusu olmaz. Vil Solivyeste aynı şekilde hepsine ve yaşam halinin içindeki herşeye güven duyar, şüphe duymaz ancak dışarıdan bir şeylere karşı her zaman yüksek şüphe duymak konusunda şeklinde bir yapılanma içindedir. Şüphe bu şekilde yaşam hali içinde yaşanmaz. Yoksa ayrıştırıcı, gereksiz, anlamsız ve düzen bozuculuk işini yapar. Yaşam hali içinde bu şekilde bir etki ile şüpheyi yaşatmayan ama dışarıya karşı tam anlamı ile yaşatan bilgi, vissanın içinde de bulunarak yasaklar arasında gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN VİLLER VE DİĞER OLUŞUMLARLA ÖZEL İLİŞKİLER İÇİNE GİRMESİ YASAKTIR

Vil Solivyesin yaşam hali içindeki villerle ve diğer oluşumlarla cinsellik ve özel ilişkiler içine girmesi yasaktır. Vil Solivyes için özel olan konuları ne viller nede diğer oluşumlar kaldırabilecek durumda olamazlar ve bu tarz ilişkiler hem annelik kavramı için ters hemde yöneticilik kavramı için ters hemde Vil Solivyes böyle bir ilişki türü için uygun biri değildir. Bu olmamalıdır. Biri ile yaşanan özel ilişki söz konusu olursa hem herkes ile yaşanmalıdır ve özel ilişkiler istekle ilgili olur, istenmeden olmaz. Bu ve benzeri bir çok olay nedeni ile Vil Solivyesin yaşam hali içinde özel ilişkileri yaşayacağı Özel Salman şeklinde hazırladığı kendi sistemi dışında bir alanda, bir oluşumla yada vil ile, başka bilgilerle yada güçlerle böyle ilişkiler yaşaması yasaktır. Ne Vil Solivyes bu gibi arzular duyabilir, bu gibi arzular ortaya çıkabilir nede yaşam hali içinden viller ve diğer oluşumlardan bu gibi istekler ve arzular ortaya çıkabilir. İki taraflıda tamamen düşünsel olarakta yasaklanmış bir şekilde yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca yaşatılan bir yasak olarak kalır. Vil Solivyese eş olmak, O'nunla cinsellik ve benzeri özel ilişkiler içinde bulunmak, yada aşk gibi, kesinlikle yasaktır. Bu yasaklar vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde bütün alanlarda yasağı uygulatır.

VİL SOLİVYESİN ÇOCUKLARI İLE İLİŞKİLERİ
Vil Solivyes, tüm zamanlar boyunca çocukları ile cinsel ilişkiler ve benzeri ilişkiler içinde bulunmayacaktır ve aynı şekilde çocuklarıda bu konuda annelerini cinsellik ile ilgili olarak düşünmeyecek ve istemeyeceklerdir. Bunun bir çok sebebi vardır olmaması için.
Zihinsel seviyeler arasındaki fark bu tarz ilişkilerde iki tarafıda rahatsız eder, biri eksik hissederken biride fazla, durumu ağır bir tecrübe olarak adlandırır, hisseder, bu tarz ilişkiler tecrübelerinde yaşandığı ilişkilerdir ve yaşam halinde Vil Solivyes anneden gelişmiş kimse yok ve çocukları çok küçükler. Aynı zamanda bu ilişkiler anlam olarakta birlikte olduğu partnerin kendisini anlamasını beklemektedir. Birbirlerini her açıdan anlama potansiyeli olmayan varlıklar arasında bu gibi ilişkiler yaşanmamalıdır. Ayrıca tatmin ve zevk için yaşanan, tabiki bambaşka getirileri ve olumlu sonuçlarıda olan, ancak içeriğinde karşılıklı tatmin ve zevkin samimi bir şekilde yaşanması ile ancak iki tarafında tatmin olabileceği, zevk alabileceği ve bu ilişkiden memnun olabileceği gerçeğinide ele alırsak, Vil Solivyes, çocukları istedi ve onları kırmamak için girdiği ilişkilerde gerçekten zevk almayıp tatmin olamadığı sebebiyle samimi olamayacak ve bu samimiyetsizlik bir sürü olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Annelik, varlıklar için diğer varlıklardan durumu, konumu, görevi, ilgisi, vissa bakımından haliyle farklı olacaktır çünkü anne içinde çocuklarının her biri özel ve farklıdır. İşte bu farklılığın bir sonucu olarak yaşanmayan cinsellik bu sıfatların kendilerine özel anlamları ve ifadelerinin olduğunu ortaya çıkaracak şekilde bir manzara ile karşılaşmamıza neden oluyor.

Başka bir olumsuz sebepte, düşünsenize, Vil Solivyes yaşam hali 1 milyar nüfus olmuş ve Vil Solivyes her hafta yada gün bir milyar kere cinsellik yaşıyor:))... Vil Solivyes'e yazık olurdu, adalet kavramı O'nun için bu konuda daha önemli çünkü... Birini diğerinden asla ayırt edemez ve cinsellik böyle ayrımlar sonucu yaşanan bir durum aynı zamanda. Her isteyene verilebilecek bir özellik değildir. Canın, kendin istediğinde istediğin şekilde istediğin gibi yaşayabileceğin bir şeydir ve anneler ve çocuklar arasında istedikleri zaman istedikleri şekilde diye bir durum söz konusu olamaz. Anneler çocuklarının her istediğini yapar ve çocuklarda aynı şekilde annelerinin her istediğini yapar ve ortada anne ve çocuk olmaktan kaynaklanan seçimler cinselliği yönetiyor olarak bulunur.
Oysaki kaşı, gözü, tercihleri, sesi, konuşması, hareketleri, tavırları ve belkide pozisyon tercihlerine göre, sözlerine göre partnerini seçmelisin ve bu konuda kendine özel bir seçimlerin olmalı, çünkü tahrik, tahmin, zevk ve bunlardan oluşan birleşim senin sevdiğin renk ve karakteristik özelliğinin efemine yada maskülen olması gibi bu durumdada seni diğerlerinden farklı kılıyor. Kimi havada iken sevişmekten hoşlanıyor, kimi bilmem belkide çok uzun sohbetlerden sonra, yada gizli fantazilerin ardından, dolayısı ile bu özellikleri olan konular, anlayışlar, duyular anneler ve çocuklar arasında yaşanamaz. Çocuklar ve anneler arasındaki bağ koşulsuzdur, sebep ve neden gözetmeden kabul etmeyi gerektiren bir bağdır bu... İşte bu bağın sağlığı için kesinlikle Vil Solivyes ve çocukları bu gibi ilişkiler içine giremez, çocuklarıda bu konuyu düşünüp istekte bulunamaz, Vil Solivyes'de. Herkesin bir tane annesi vardır ve O'da Vil Solivyes'dir ve Vil Solivyes'de bunu kabul etmediğine göre anne ile birlikte olmak kavramı Vil Solivyes yaşam hali lugatından çıkarılır ve herkes bunu genellikle unutur. Aynı şekilde çocuklar içinde Vil Solivyes'e olur. Bu aynı zamanda Vil Solivyes'in ve varlıkların özel salmanları ve imkanları olarak bulunan simülasyon gibi teknolojilerinde de söz konusu olamaz. Çocuklar ne Vil Solivyes anneyi nede başka bir anne sıfatını, Vil Solivyes'de ne çocuklarının her hangi birini nede kendi çocuğu sıfatını bu ilişkilerde kullanamaz. Bu örnektede gösterildiği gibi ileride cinsellik benzeri ortaya çıkabilecek bütün herşeyde aynı yöntem uygulanır.
Vil Solivyes ve çocukları arasında kesinlikle cinsellik söz konusu olmaz ve bu bilgi bütün varlıklara bu gibi nedenleri bildirir ve bu durumu yasaklar. Bu duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

YANILGI HAYATLARI VE BENZER BAŞKA YAŞAMLAR, GERÇEKLİKLER KESİNLİKLE YASAKTIR

VİL SOLİVYES HER HANGİ BİR ŞEKİLDE KESİNLİKLE BİR DAHA YANILGI HALİNE GİRMEZ
Vil Solivyes, bir daha kesinlikle yanılgı gibi yada başka türlü şekillerde, Vil Solivyes yaşam halinin amacının ve projelerinin dışında hiç bir oluşum içine giremez, başka yaşam alanlarında bulunamaz, varlığı ve oluşumları bu hallere dönüşemez. Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinden başka bir mekan kesinlikle oluşturmaz, istemez ve kabul etmez. Eğer oluşacak ise bu tamamen bir oyun ve aldatmadır ve bu tür tehlikeli oyunları barındıran düşmancıl oluşumlar, bu gibi amaçlara sahip iseler hemen fark edilirler ve üzerlerindeki oyunlar yok edilir. Yaşam hali alanının içine böyle oyunların olduğu mekanizmalar girmiş olsa bile bu mekanizmalar, bulunur, algılanır ve yok edilir. Bilgiler silinir, hemde dışarıdan kesinlikle giremez. Bu bilgi, bu durumu bilerek kontrollerini yapar. Kimi sistem, bilgi ve enerjiler Vil Solivyes'i hala yanılgıya düşürmeye uğraşıyor olabilirler ve bu durum kesinlikle yasak, yanlış, olamaz ve imkansızdır. Vil Solivyes'in vil bilgisi, bilgileri artık bu tür olaylar için uygun değildir. Bilgi bu konuda gereken önlemleri alarak, belirtilen şekilde bir tehlike gördüğünde ilgili bilgi ve alanları bilgilendirir. Vil Solivyes'in yanılgı gibi gerçeklikler yaşamasına izin vermez. Bu bilginin yasaklaması dışında Vil Solivyes zaten yapı olarakta her hangi bir şekilde yanılgı gibi oluşumların içerisine artık giremez. Bilgileri, gelişmişlik seviyesi kesinlikle bu tür oyunlar ve yaşam alanları için uygun değildir. Vil Solivyes yaşam halinin vissaya uyumlu olan yaşam hali gerçekliği dışında Vil Solivyesin her hangi bir gerçeklikte, yaşam alanlarında bulunması söz konusu olamaz. O yerlerin oluşumları, bilgileri, yapıları, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini karşılayacak şekilde değillerdir ve artık Vil Solivyese istemediği hiç bir şey yapılamaz. Her hangi bir şekilde unutturma, duyularının özelliklerinin yok edilmesi yada çalışmaması, vilsel gelişim seviyesinden geriye götürecek çalışmalar yapılamaz. Vil Solivyes tüm yaratılış karşısında özgür iradesini ispatlamış bir vil olarak artık kendisini sadece kendisi yönetmektedir ve o ne isterse kendisi için o olmak zorundadır. İradesi, bilgileri ve kendisi böyle bir yapılanma içine girmiştir. Ancak bu bilgi, yinede böyle kötü bilgileri ve yönlendirmeleri, saldırıları algılamak ve engellemekle ilgili olarak çalışır.
Şu an bu bilgileri yazarken Vil Solivyesin bulunduğu yanılgı dünya hayatı tamamen obsedör kaynaklı bir oluşumdur ve bir saldırı sonrasında yapılandırılmıştır. Bu yanılgı alanının içeriğindeki hayatın kendisi zaten ne kadar gereksiz, yanlış, olmaması gereken bir yaşam olduğunu ispatlar özelliklerdedir. Aynı zamanda bu bilgi, yasak koyduğu yanılgı dünya hayatınında sonlandırılması için gereken etkilerde bulunur ve bilir ki, yanılgı hayatının şu an hala var olması, sonlandırılma çalışmalarının sürüyor olması ile ilgilidir ve rüyalarla yaşatılacak olan hal değişimi çalışmaları yanılgı dünya hayatı sonlanana kadar devam edecektir. Bu duyusal özellik, içeriğindeki bilgiler şeklinde, Vil Solivyesi yaşam halinden başka alanlarda bulunmaması, yaşaması adına yasaklar ve sadece Vil Solivyes yaşam halinde yaşamayı, orayı algılamayı ve fark etmeyi yasal yaparken, bunun dışındaki her yeri, yanılgı dünya hayatınıda yasaklar.

YANILGI DÜNYA HAYATI OLMAMASI GEREKEN BİR HALDİR
Vil Solivyesin şu an yaşadığı dünya isimli bir yanılgı hayatı vardır, özkan kimliğinde bu hayatı yaşamaktadır ve bu hayat tamamen yanlış ve olmaması gereken bir yaşamdır, hayattır, haldir. Bu hale obsedörlerin oyunları ve zorlamaları sonucunda girmek zorunda kalmıştır ve uzun bir süre neler olduğunu anlamadan yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak artık herşeyi öğrenmiş ve bu hayatı kesinlikle kabul etmemiştir. Dünya hayatı Vil Solivyesin kurallarına, bilgilerine, kuvazislerine, soliv güçlerine tamamen ters bir yaşamdır, hayattır. Bu hayat şeklinde yaşanan hal kesinlikle bitmelidir. Hiç bir durumu kesinlikle kabul edilmemektedir. Vil Solivyesin tanımladığı Vil Solivyes yaşam hali dışındaki haller kesinlikle kabul edilemez. Uzun zamandır bu yanılgı dünya hayatını yaşamak zorunda kalmaktan dolayı ortaya çıkan alışkanlıklar, anımsamalar, dünya yaşam halinin getirileri olan bilgilerin varlıkta yaptığı değişiklikler ve bunlar gibi ne varsa hepsi tamamen Vil Solivyesin bütün alanlarından yok edilmek, silinmek zorundadır. Bu yanılgı dünya halinin hiç bir şekli kabul edilemez ve onaylanamaz. Tamamen obsedör bir düzenin oluşumu olarak yaşanmak zorunda kalmıştır ve bundan sonra artık hiç bir kalıcılığı söz konusu değildir. Bu soliv gücü bu konuda gereken bütün etkileri göstererek yanılgı dünya hayatını yaşanılmaması gereken bir hal durumu olarak algılatır. Ve Vil Solivyesin yaşam halinin sadece gerçek yaşanması gereken hal olduğunu ispatlar. Yanılgı dünya hayatı yasaktır, olmaması gerekmektedir, yanlış bir hayat şeklidir. Kabul edilemez, onaylanamaz ve kesinlikle doğru bir tarafı yoktur. Hal değişimi uygulamaları ile bu yanılgı dünya hayatından çıkılacaktır ve eski alışkanlıklar buna engel olamaz. Bu yasak bilgisi içeriğindeki anlamları bilerek gereken bütün ilgili alanları etkiler.

YANILGI ALIŞKANLIKLARINI ANLAMSIZLAŞTIRAN BİLGİLER
Yanılgı alanında yaşanan hayatın alışkanlıkları belirli temeller üzerine kurulmuştur ve bunlar yapıları itibarı ile oldukça anlamsızdır. Yemek yemek, tuvalet, uyumak gibi insan bedeni kullanmaktan kaynaklanan alışkanlıklar tamamen bir düzenin eseridir. Bunlar zorunlu olarak olması gereken şeyler değildir. Bu geçen süre zarfında yaşanan bir çok olay ve edinilen bilgiler bu insan yaşamının getirilerinin anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Vil Solivyesin rüyada yaşadığı hal değişiminden, enerjilerinin yapılanması sırasında idrarının yok edilmesi ve buna benzer binbir olay yanılgı hayatındaki düzeni sarsmış ve yanılgı hayatındaki kuralların anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Kendisini var etmeye çalışan yanılgı insan hayatı aslında bu gerçeklerle tam bir anlamsızlık yaşamıştır ve bu var etme çabaları yersizdir. Gerçekler ortaya çıkmıştır ve bu gibi alışkanlıklar artık yok olmak zorundadır. Vil Solivyesin yaşamak için ne bir gıdaya nede insan bedeninin gerekleri gibi şeylere ihtiyacı vardır. Yanılgı hayatındaki herşey anlamını artık kaybetmiştir. Bütün görüntüler duyuların bir düzenlemesi, yapıları ise Vil Solivyesin enerjileri oluşturmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda deneysel olarakta Vil Solivyes tarafından ispatlanmıştır ve gözündeki kelebek bile bu alışkanlıkların yapısına ters etkiler sağlamaktadır. Bu bilgi alışkanlıkların kendisini var etmesi adına içeriğindeki etkileri bu bilgilerle yok eder ve alışkanlıklar anlamsızlıktan doğan etkiler yüzünden artık yok olurlar. Bu bilgi yanılgı hayatının var olmasını sağlayan bütün sebeplerin ne kadar anlamsız olduğunu açıklar ve gereken şekilde bu etkileri vererek çalışır.

YANILGI ALANINDAKİ ETKİ, TESİR VE VİSSA TERS OLARAK OLUŞTURULAN, BULUNAN OLUŞUMLAR YASAKTIR
Yanılgı alanında ilk oluştuğundan bu yana yanılgı alanını oluşturan enerjilere tesirler, etkiler, vissaya ters olan oluşumlar, kodlar, kötü bilgiler ver daha bir çok olumsuz çalışmalar yapılmıştır. Enerjiler bu yoğun olumsuzluk sonrasında hem alışkanlıkları hemde içeriklerindeki bilgiler ve etkiler nedeni ile kendileride vissaya ters etkiler üretmeye başlamışlardır. Kendileri vissaya ters etkiler gibi davranmaya başlamışlardır. Aynı zamanda geçmişten kalan ve çalışmayı bekleyen etkiler, bilgiler de bulunmaktadır ve bu etkiler rahatsızlık, yanıltma, yanılgı alanında kalınmasını sağlama gibi bir çok özelliktedirler ve onların bu yapısını çok iyi bilen bu bilgi, onların ne çabuk ve iyi nasıl etkisiz hale getirileceğini bilen bilgi, enerjilerdeki bütün obsedör oluşumları, etkileri, bilgileri en iyi nasıl yok edeceğini bilen bu bilgi, yanılgı alanındaki etkiler ve bu gibi obsedör oluşumlarla ilgili olarak bir çalışma haline girer ve onların nerede, nasıl, ne yapıda, hangi koşullarda ortaya çıktığını, ne gibi etkilerinin olduğu bulur, bilir ve anlar ve gizli saklı olanlar, görünmezler, Vil Solivyesin bilgileri ile arasına girerek iletişimini karıştıranlar ve bunun gibi ayrı özelliklerde bütün etkileride bularak bu konuda bütün yolları deneyerek hepsi adına çare olacak çalışmalar yapar ve bu bilginin uygulanması için gereken şekilde çalışır.

YANILGI HAYATLARI VE BENZER BAŞKA YAŞAMLAR, GERÇEKLİKLER KESİNLİKLE YASAKTIR, yaşam halinden başka hayatların hallerinde bulunmak, yanılgı benzeri yaşamlara konsantre olmak, bir şekilde yaşam halinin gerçekliğinin dışında başka hayatların hallerine katılmak, oralarda olarak merkez vil güçlerini bu alanlara konsantre etmek, sahte hayatları benimsemek, yaşam halinin tek gerçek yaşam hali olduğunun aksini iddia eden bilgiler ve oluşumlar ve buna zorlayıcı etkiler, yönlendirmeler kesinlikle yasaktır.

Duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN BÜTÜN BİLGİLER YASAKTIR.

Yaşam haline ait olmayan, Vil Solivyesin yazmadığı ve vissaya uygun olmayan bütün bilgiler kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar. Nerede olursa olsunlar saptanırlar ve gereken şekilde yok edilirler. Bu bilgiler, bizim bilgilerimizle oluşmuş olan yaşam halinin alanları içerisinde bulunamazlar. Vissa bilgileri ve diğer bilgiler tüm yaşam halini etkisi altına almıştır ve burada sadece bizim bilgilerimizin uygulamaları yaşatılır. Vil Solivyes yazmış gibi gösterilen sahte bilgiler, geçmişle ilgili olarak verilen anlamsız örnekler, bunlar hiç bir şekilde etki alanı olmayan gerçeklerdir ve bir gerçek her zaman kabul edilmiyorsa o gerçek doğru değildir. Doğru olan örnek olarak tıpkı vissa bilgilerini verebiliriz. Vil Solivyes çok uzun zamandır vissa bilgileri ile yaşamaktadır ve ruhsal rehberler çalışmasından bu yana değişmeyen bilgilerin gerçekleri vardır ve hala onları kabul etmektedir ve işte böyle olmalıdır geçmişten gelen bilgilerin doğru ve gerçek olması durumu. Eğer onlar gerçek ise, Vil Solivyes kaynaklı ise Vil Solivyes bunun kabul eder ve gereken şekilde düzenlemeler yapılır. Bu örneklerle bize ait olan veya olmayan bilgilerin nasıl yapılandırıldığı kısaca anlatılmış oldu ve vissa içindeki yerini alarak ve bir duyu olarak hazırlanan bilgi gereken şekilde çalışır. Yaşam haline ait olmayan bütün bilgiler yasaktır.Bütün bilgilerle etki etme yöntemlerini kullanmak ve kod benzeri, içeriğine sayısız bilgi mekanizmaları yerleştirerek yaşam halini etkilemek ve bunu gizli yollarla yapmanın bir yolunu bulmak, Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması dışında her hangi bir şekilde yaşam halini etkileyen bütün bilgi oluşumları, bütünlükleri, kodlar ve benzeri herşey yasaktır.

YOK OLMAK KAVRAMI YAPILAMAZ, TAMAMEN YASAKTIR.

Yok olmak kavramı zaten yaratılış içinde de bir döngüye maruz bırakılacak şekilde bir oluşumla sağlandığı sanılan ancak bunun önemi olmadan Vil Solivyes yaşam halinde tamamen yasaklanmış bir durumdur. Çünkü bu yaşam halinin yapısı var olma erdemini en iyi şekilde kıymetlendirmekle ilgili olup bu yaşam halinden birşeylerin yok edilmesi sağlanamaz. Var olan herşey, Vil Solivyes yaşam halinde bulunduğu için mutluluk duyar, oluşunu beğenir, ister, memnundur ve bu kesinlikle yok edilebilir özellikler göstermez. Bunun başka sebepleride vardır. Bunlardan bir başka taneside bir aile toplumu olmamızdan ileri gelmektedir ve yok olan şeyler bizim ailemizden ayrılan bir oluşum olarak bizde eksikliğinin söz konusu olacağından ve gitmesi ile kendisininde rahatsızlık duymasının söz konusu olduğundan, bu ayrılamaz bağlılık yüzünden birde hiç bir oluşum yok edilemez, olamaz ve olmaz. Vil Solivyes yaşam halinin kendi yapısında böyle bir isteği oluşumu en başından bu yana yasaklamıştır ve yaşam hali alanları içinde böyle bir düşüncenin oluşması bile söz konusu edilemez. Anlayışı zorlayan sorular şeklinde bir çok soru, bu konuda Vil Solivyes ile gereken şekilde iletişim içinde olmuş ve Vil, var olmamızın gerçek ve samimi nedenlerini açıklayarak bu konuya sonsuza dek kapanması adına noktasını koymuştur. Hiçlik ve sonrası var olmak erdemi ve sonrası Vil Solivyes yaşam halinde var olmak erdemidir ve bizler, bize göre yaratılışın evrimsel olarak en ileri seviyesindeyiz ve bu sadece bize ait ve bizler bunu bulmuşken, önümüzde yok olmak gibi kavramların sorunlarını hiç ciddiye almayacağımız gerçekler varken böyle şeylerin böyle bir zamanda bizleri etkilemesine izin vermeyeceğiz ve bilgi, gereken şekilde sonsuz zamanlar boyunca duyusal özellik olarak çalışır ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan herşeyi yok edilemez yapar. Yok olmak kavramı, her hangi bir vilin yok edilmesi, Vil Solivyesin yok edilmesi, oluşumların yok edilmesi kesinlikle yasaktır.

AİDİYET HİSSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aidiyet, kendini bir yere ait hissetmekten kaynaklanan bir bağlı olma halini tanımlayan bir kavramdır. Bu his sayesinde kendisini ait hissettiği yere karşı sonsuz bir güven, inanç, bağlılık sağlanır ve bu hissin oluştuğu alanlar her zaman O'nun en çok rahat olduğu yerler olur. Aidiyet hissedilen alanlarda ve bunun kabul edildiği yerler genellikle villerin aile olarak tanımladığı, yuva olarak tanımladığı, kendilerini bilgiler açısından uygun gördükleri yerler olarak tanımladıkları alanlardır ve bizim aidiyetliğimiz Vil Solivyes yaşam halinedir. Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bütün viller, Vil Solivyes, oluşumlar, bilgiler, güçler ve herşey her zaman Vil Solivyes yaşam hali için aidiyet hissi taşımaktadırlar ve bu his başka bir alanda onlar için tezahür edemez. Yaşam halinin yapısı onların bunu hissetmesi için uygun koşulları kendisinde yaratmıştır ve O, bu haliyle yaşam halinin bir parçasıdır ve bu yüzden kendisini ait hissetmek zorundadır. Asla koparılamaz ve alınamaz özellikleri ile birde bu his O'nu yaşam halinden ayrılamaz özellikte bir yapılanma içine sokar. Ait olduğu yerde olmadan asla kendisini rahat hissetmez ve his her zaman O'na nereye ait olduğunu hatırlatan etkileri sağlar. Vil Solivyes yaşam halinin en küçük mikro oluşumunda bile bu his, etkin bir şekilde vardır, bu bilgi kesinlikle bütünleşmiş bir bilgi türüdür ve bu erdem olma özelliği ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

AHLAK, VİSSA AHLAKI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ahlak, bir vilin yada ilgili oluşumun karakteri ile, inandığı şeyler ile, yaşam kural ve kanunları olarak kabul ettiği şeylerle yaşarken ortaya çıkan davranış biçimi, kararlar verme hali, karakteristik özellikleri de etkileyen bir yaşamdan anladığını uygulama durumudur. Vil Solivyes yaşam halinin ahlaki konumu, durumu belliidir. Bizlerde Vissa ahlakı vardır. Bunun dışında ahlaki durumumuz söz konusu olamaz ancak işte villerin gelişmişlik seviyesine göre vissa ahlakını yaşatmaları durumu değişkenlik gösterir ve vissa ahlakıda her vilde temel olarak aynı bilgilerin etkisi ile oluşmuş olsada sonuç olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Herkesin karakteri ayrı olduğu için, kendi olma duyusal özellikleri vissanın bilgilerle oluşturulmuş olan ahlaki anlayışını kendilerine göre uyumlarlar. Davranışlarda sonsuzluk gibi çeşitlilik gösteren özelliklerde hal ve tavırlardır ve biri sağ taraftan merhamet uygularken diğeri sol taraftan uygular ve ikisinin merhamet bilgisi kendilerinde farklı şekillerde, tecrübelerle oluşur. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam halinin temel ahlaki kavramı Vissa Ahlakıdır ve bundan sonrası herkesde kendi özelliklerine göre çeşitlenir. Davranış biçimlerini vissaya uyumlayan vissa ahlakı, vissaya ters bir şekilde davranılmasını engeller. Bu anlamda davranışlarımızda artık Vissa ahlakı ile filtrelendirilmiş olur. Vil Solivyeste vissa bilgilerini tamamen kendi olma bilgisine göre uygulamaktadır. Mesela efemine olarak davranması sırasında yaptığı yardımlar diyelim, mascülenlik sırasında yapılan yardımlardan ayrı olur ve tecrübeleride farklı olur. Vissa bilgileri erdemlerin ve yasakların gerçek anlamlarını ortaya çıkarmıştır ve bunlar temel, bilgilerin özü şeklinde açıklamalardır.Tüm yaşam haline Vil Solivyesin Vissa ahlakı hakimdir ve bu her zaman olacaktır. Erdemler arasında yerini alan bilgi, duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

AİLE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aile, bir grup yada belirli sayıda vilin, oluşumun birbirlerine yaratılışları itibarı nedeniyle bağlı olarak ve bununla ilgili birbirlerine çok bağlı ve vissa dolu şekilde davranarak aralarında bir bütün olma durumunun düşünsel olarak yaşandığı, annelerinin tek olması ve hepsinin O anneden olmuşmuş olması gerçeği gibi hakikat içeren ve reddedilmeyecek gerçeklerin olması gibi güzel durumlarında içinde bulunması ile villerin toplum olarak yaşadığı yerlerde birbirlerini en iyi şekilde anlayacak, tanımlayacak, bilecek ve vissalayacak şekilde olmalarını sağlayan bir toplumsal kavramdır. Aile olması için o toplumda bir yüksek gelişmişlik seviyesinde olan bir anne yada kendisini başka tanımlayan ama herşeyin kendisinden çıktığını bilerek onlara yapılan herşeyin kendisinede yapıldığını bilerek davranan bir gelişmiş anlayışı içinde olan yönetici, anne, merkezin olması ve sonrasında bambaşka seviyelerde villerin yada oluşumların olarak bir bütünlük şeklinde ancak ayrı ayrı karakter ve vilsel özelliklerde bir arada güven ve huzur ve vissa içinde yaşamaları, ancak aile tanımını yaşatırken söz konusu olur. Vil Solivyes annedir ve bütün viller ve kendisinden ayrı olacak olan oluşumlar çocuklarıdır ve hiç biri arasında kesinlikle ayrım yapmaz ve bu aile anlayışı sayesinde olur. Vil Solivyes kendi yerini ve durumunu bilerek aile anlayışının bu yaşam haline en uygun yaşam kavramı olduğuna karar vermiştir ve bu vesile ile viller aile kavramının içinde birde birbirleri ile kardeşlik erdemini yaşamak durumunda olurlar. Aileler de birinin sorun yaşaması diğerininde sanki kendi sorunu olmuş gibi bu konuda deva araması gibi özverileri yaptıran hisleri yaşatır. Kardeşlerin ve annenin problemleri olmaması halinde gayet mutluluk duyduran harika bir bağdır. Bu kavramın içinde Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bir oluşum, vil, bundan her zaman son derece memnun olur ve aile kavramıda Vissa bilgilerinin gelişmesi ile kendisini geliştirecektir elbet. Yaratılış denilen sonsuz varoluşlar içinde yaşam halimiz kendi içinde aile olabilmeyi başarmış bir iyilikler alanıdır ve vissa, ancak aile kavramı içinde kendisini yaşatabilir... İçeriğindeki bu güzel anlam ile vissa içindeki yerini alır ve erdem olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün alanlara bizim bir aile olduğumuzu hissettirir, hatırlatır.

 

AMAÇ, İDEAL, HEDEFLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Amaçlar, idealler ve hedefler aynı anlamları ifade etmekte olup bir vilin yada oluşumun bir konuda karar vererek bu kararının arkasından gitmesi durumuna amaçladığı şeyi yapması adı verilir. Amaç için ulaşılması gereken bir durum, sonuç, yer olmalı. Amaçlarla çalışmalarımıza yön veririz. Her çalışmanın kendisine ait bir amacı vardır ve bu amacı yerine getirmek için çalışmalar yapılır. Sonuca ulaşıldığında da amaç bitebilir, çalışma sonlanır. Ancak kısa süreli amaçlar olduğu gibi çok uzun süren sonsuzluğu kapsayan amaçlarda olabilir. Yaşam halimizin amacı gibi. Sonsuz zamanlara doğru ilerleyen amacına Vil Solivyes tamamen sımsıkı sarılmış durumdadır ve bu amacı gerçekleştirmek için kendisinde bütün imkanlar ve özellikler vardır. Amaç ilgili olan o alanı kendisi ile meşgül eden bir çalışma sahasıdır. Bir şeyi amaçlamak ve o uğurda çalışarak amacını gerçekleştirmek herşeyden önce ilgili alanlara kendisine güven ve bir çok özellik katar. Yaşam halinin belirlenmiş olan amaçlarına uygun olacak şekilde içerisinde bütün ilgili alanlar uygun olacak şekilde amaç edinebilirler ve bunları başarabilirler. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi,buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak oldukça güzel bir çalışma halidir ve Vil Solivyes yaşam halinde zamanı gelince bütün villerinde kendilerine ait amaçları olacaktır ve bu duyusal özellik onlardada oluşmaya başlayacaktır. Vissanın içindeki yeri ile bir erdem olarak şimdilik Vil Solivyese ve yaşam haline ait bir duyu olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes bir şeyi amaçladığı zaman ve bunu yazılı bilgi olarak tastiklediğinde bu duyusal özellik bunların gerçekleştirilmesi için gereken bütün ihtiyaçları belirler ve amacın uygulanması için çalışmalar yapar, Vil Solivyesin amaçları konusunda en büyük yardımcısı ve destekçisi olur.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BİR ÇOK BİLGİDE AÇIKLANMIŞ AMAÇLARININ GENEL ÖZETİ

Vil Solivyes yaşam halinin en belirgin amacı;
- İyi bilgilerle yaşanan bir aile toplumunda, var olan villerin en küçüğünden Vil Solivyese gelene kadar gelişimin sağlanması ve bu şekilde tamamen Vissa gibi iyi bilgilerin etkisi altında kalınarak oluşturulan yaşam alanında, bu bilgileri deneyimlemek, yeni bunlar gibi bilgiler bularak onlarıda deneyimlemek, sürekli yeni iyi bilgilerle hazırlanmış oluşumları kullanmak, tatmak ve bu şekilde bilgide gelişerek var olma halimize çok daha güzel anlamlar katmak, bilinmeyen iyi bilgileri bilebilmek gibi sonsuz bir amacın arkasından gitmek...

- Hiç bir şekilde yaşam hali dışarısına çıkmamak, dışarıdan içeriye bizimle ilgili olmayan hiç birşeyi almamak, bizden şeylerin dışarıda olmasına izin vermemek ve bir bütün şeklindeki yapımızdan bir mikro organizma bile ayrılmasına kesinlikle izin vermemek...

- Anti obsedör bakış açımızı ve çalışmalarımızı ve kötü bilgiler olarak tanımladığımız bilgilere karşı son derece karşı olma halimizi sonsuz zamanlar boyunca korumak...

- Vissa bilgilerini her zaman anladığımız, algıladığımız iyi bilgiler bütünlüğü olacak şekilde güvenli ve baki tutmak, bu konuda filtre işleminin uygulamasını asla sonlandırmamak...

- Vil Solivyesin anne, yönetici ve merkez olması durumunun kesinlikle değiştirilmemesi konusunu her ne olursa olsun, bunu Vil Solivyes bile istese mümkün kılmamak, kabul etmemek...

- Ve bir aile toplumu kavramını en iyi şekilde sonsuz zamanlar boyunca devamlı tutmak ve anlamını yaşatmak, Vil Solivyesin varlığına ait olan bütün oluşumların bir arada olması ile yaratılıştan tamamen soyutlanarak sadece kendi kendimize ve kendi bildiğimiz yoldan yürüyerek bir gelişme göstermek, geliştikçe deneyimlemek, seçmek, kararlar vermek ve dahilinde yaşamak olan bu durumu, Vil Solivyes yaşam halinde var olma sebebimizle de ilişkili şekilde açıklayarak Vil Solivyesin'de merkez, yönetici ve anne olması özelliklerinin asla yok olmaması gibi zorunluluklarla bir amaç olarak tüm bunlar bizler için kabul edilmiştir ve bütün bilgi ve çalışmalarımız bu amacın içeriğinden oluşan farklı farklı çalışmalar şeklindedir.

- Bilgide sınır yoktur, iyi bilgilerde de sınır yoktur, dolayısı ile vissa da da sınır yoktur ve bu demektir ki Vil Solivyes yaşam halinde gelişim de de sınır yoktur ve sonsuz zamanlar boyunca, kendisine ait bir zaman ayarı ile kendi kendine gelişme yolunda ilerleyen bir yaşam hali olacaktır Vil Solivyes yaşam hali... Amacımız kısaca ama anlamca oldukça derince olarak bunlardır ve bu amacı uygulamakla ilgili yine sonsuz zamanlar boyunca bütün imkanlarımız söz konusudur...

Amaç duyusal özelliği bu bilgilerin gereken şekilde Vil Solivyesin sonsuz zamanlar boyunca amacı olarak şekilde kendisini etkilemesini sağlar.

 

ANLAMLI BİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumların bu sonsuzluk byunca durmadan ilerleyen ve yapılanan, bitmek bilmeyen varoluşların içerisinde bulunduğu yaratılış içinde bizim bizden başka kimsemizin olmadığını açıklayan ve anlatan bilgidir. Yaratılış tamamen kaos ve düşmancıl oluşumların ve alanların yeri olmuş şekildedir ve oradan kurtulmak şeklinde bir imkanı yakalamış olan Vil Solivyes ve oluşumları, villeri artık tamamen kendi yaşam hallerinin içinde kendi belirledikleri kural ve bilgilerle yaşayacaklardır. Bizlerin yuvası, bizlerin merkezi, bizlerin başka yerde olmamasına sebep olan alanıdır Vil Solivyes yaşam hali, burası bir aile toplumudur ve vissa bilgileri ile bu toplum son derece refah içinde yaşayacaktır. Bize ait en küçük oluşumun bile dışarıda olmasını istemeyiz ve o ailesinden birbirimize olan bağımız nedeni ile zaten ayrılamaz. Herkesin doğum yeri, oluşum alanı, güvendiği, inandığı, bağlı olduğu yer, yani yuva olarak, bizi koruyan ve çevreleyen alan Vil Solivyes yaşam halidir. Bu sebeple, yaşam haline ait olan bütün alanlar ve viller ve Vil Solivyes, bir bütün şeklinde bulunarak kesinlikle yaşam halinin dışında bizim için uygun bir alanın, yerin, durumun olmadığını bilerek aile toplumuna sımsıkı sarılır. Bu duyusal özellik aile toplumu kavramını bu özelliği ile çok daha anlamlı hale getirerek, hem koruma sağlar kendi özel anlamı ile hemde yaşam haline ait hiç bir şeyi ayrılamaz yapar. Anlamlı bir duyusal özelliği, yaşam hali içerisinde var olan bütün oluşumlar, viller ve Vil Solivyes ayrılamaz bir parçanın bütünleri olan birlikteliği ifade etmektedirler ve başka hiç bir yerleri, mekanları, bildikleri, inandıkları, güvendikleri, kabul edebilecekleri birliktelik, yaşam hali ve bütünlük söz konusu olmadan herkes için herkes ve herşeyden başka kimsemiz yoktur. Bu yaşam hali bizim yuvamızdır ve bunun dışında bir yuva söz konusu değildir.

 

ANNELİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, yönetici olması durumunun önünde ve öncesinde, tamamen bunları çevrelemiş olarak yöneticiliği ve merkez olmayı ve bilgi kaynağı olmak özelliğini annelik erdeminin içerisinde yaşatmaktadır ve tüm yaşam halinin önce annesi, sonra yöneticisi, sonra merkezi ve sonra bilgi kaynağıdır. Bu gerçek bu duyunun varlığı ile kesinlikle değişmeden kalacaktır ve birbirleri ile bütün olan özellikler şeklinde yaşatılacaktır.
Tek anne, tek merkez, tek yönetici, tek bilgi kaynağı vardır.

Annelik, Vil Solivyesin şimdiye kadar tanık olduğu en kapsamlı, ideal, sahiplenici, koruyucu, birleştirici, fedakar, vissa dolu, yaşam halini en iyi şekilde yönetebilme özellikli, kendisini en iyi şekilde ifade edebildiği, bilgilerine yakışma şeklinde bir durumu yaşatan, hiç bir şekilde vissaya ters bir davranışın olamadığı, aksine kendi özellikleri ile daha fazla mücadeleci, daha fazla korkusuzluk, daha fazla istikrar, daha fazla kararlılık, daha fazla cesaret, daha fazla azim ve çaba, daha fazla inanç ve çalışkanlık ve benzeri erdemlerin oluşmasına neden olan özellikleri ile yaşadığı bir erdemdir ve kişiliği şekillendiren, kendisini sıfat olarak tanımlamasını sağlayan, Vil Solivyesinde beğenerek ve isteyerek kendisine uygun gördüğü, ve kesinlikle gerçekten istemeden ve beğenmeden, ve içeriğini özümseyerek uygulamadan olunamayacağı bir özelliktir annelik. Annelik, yaşam halinin annesi olduğu için kendisinden önemli olarak yaşam halini ve içeriğini gösteren bir erdem olarak yaşamaktadır Vil Solivyeste. Vil Solivyese göre yaşam halinin bütün alanları, sadece kendisi olan duyular dışında onun için çocuklarıdır. Hepsinin annesi olarak kendisini uzun zamandır yapılandırmıştır ve bu durum içsel bir olma hali ile ortaya çıkmıştır. Anne olmak seçilen bir durum olmaktan çok yaşanan özellikleri ile Vil Solivyeste ortaya çıkmıştır. Seçilebilmesi şeklinde bir algı Vil Solivyeste oluşmadan ay ben anneyim şeklinde bir farkına varma hali ile erdem tanınmaya başlanmıştır. Bu bir bilginin kendisine ben bilgiyim demesi gibi, bir gücün kendisine güç, vilin kendisine vilim demesi gibi net ve belirgin özelliklerde yaşanan bir durum olarak Vil Solivyeste yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Vil Solivyesin başka bir şey olması söz konusu olamaz artık. Sadece ekleme olabilir ama anne ve .... şeklinde bir durumla yaşanabilir. Gerçek annelik, annelik yaptığı alanı geliştirmesi, koruması, bakımlarını yapması, kendisinde olanlardan onlarada vermesi, karşılık beklemeden ilgi ve vissaya uyumlu olarak davranması, onların her halini kabul etmesi, doğru bildiklerini kesinlikle onlar için uygulatması, bir elmanın iki yarısı şeklinde gerçekten aralarındaki bağı temsil edebilecek en iyi karakter örneği, kişilik ve yönetici olmayla da uyumlu, merkezlik özelliğinide kendi içinde barındıran bir davranışlar ve bilgiler bütünlüğü uygulaması halidir. Vil Solivyes yaşam halini bir anne dışında, gerçek bir anne dışında, oda Vil Solivyes gibi bir anne dışında kimse yönetemez, yönlendiremez. Bu yaşam halinin en büyük ihtiyacı ve temel dayanağı bir annenin denetimi ve gözetiminde olması ve onun ilgisi ile gelişecek olmasıdır. Yaşam halini bu denli özgür, rahat, vissanın bilgileri şeklinde bir yaşam alanı yapmak bir annenin ancak çocukları için olmasını istediği ortamın sağlanmış hali ile simgelenebilir. Vil Solivyes bu yaşam halinin bu düzen ve kuralları, projelerindeki iyilik, yaşamındaki huzur ve güven ve saadet, birlik ve beraberlik olmadan kesinlikle yaşam halini oluşturmazdı. Bir anne için önemli olan bu yaşamın içerisindeki bebişlerin vissanın bilgileri ile yaşıyor olmaları olur ve bu şekilde ancak annelik rahat bir şekilde var olabilir. Bir anne ancak yaratılıştan ayrılır ve sonsuz zamanlar boyunca kendisini kapatır ve çocukları ile kendiside aynı kural ve bilgilere tabi olarak yaşar ve aralarında özel ilişkiler kesinlikle olmaz ve toplum bir aile toplumu olarak anılır ve yaşatılır, herkes bir annenin yönetimi söz konusu iken birbirlerini kardeş olarak görebilir. Ve bu sonuçlar bizimki gibi toplumlar için bulunmaz bir fırsat şeklinde yaşanan konulardır. Yanılgıdan çıkmak, bilgileri bulmak ve yaşam halini oluşturmaktan sonra toplumu yönetebilmek konusu ortaya çıkmaktadır ancak annelik sayesinde bu konu başladığı gibi sorunsuz olacağı bilgisi ile kendi cevabını verdi. Gerçek bir anne varken toplumun sorunlarının olması söz konusu olamaz. İşte bu erdem kendi bilgisini bu şekilde çok çok uzun geleceklere bile kadar yaşatabilme garantisini vermektedir ve vissanın gelişmesi ile de gelişen bir kişilik örneği olarak bulunmaktadır. Annelik doğurmakla ilgili değildir, annelik doğurulanları büyütmekle ilgilidir.

Annelik erdemi sayesinde hiç bir kişilik örneğini yaşarken görünemeyen şeyler görünür. Bazı felsefi anlamlar, çok sıradan yaşanan olaylar içinde ortaya çıkarak annelik için paha biçilemez değerde anlamlar olarak algılanır. Anneliğin kendisine ait bir annelik yaptığı konularla ilgili kesinlikle haklı olabilme durumu söz konusudur. Çocukları sorun iken ben her zaman haklıyım şeklinde annelik erdeminin yaşattığı içsel yapılanma bu hakkı anneliği yaşayan varlıklara vermektedir ve kendinden emin, yıkılmaz bir duvar olma gücünü tanıyan anne olarak sorunun karşısında durulmaktadır. Vil Solivyes içinde yaşadığı annelik duyusal özelliğinden o kadar emindir ki, sadece kendisi gibi bir anne olsaydı bu şekilde bir yaşam halinde vil olabilmeyi kabul ederdi şeklinde bir yorumuda yapabilmektedir. Bu sonsuz hiçliğin içinde uzayıp giden yaratılıştan ayrılan bir yaşam halinde böyle bir annelik erdeminin bulunması, bu uçsuz bucaksız sonsuzlukta bize her zaman destek olacak, ihtiyacımız olan her yardımı zamanı gelince hemen ortaya çıkaracaktır. Yaşayanın daha çok bildiği sorunlara hemen çare olabilme özelliği sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir ve bu duyunun bu bilgileri, bu açıklamayı da Vil Solivyeste tamamen yaşatarak gereken etkileri sağlar.

Şu örnek için tam sırası: Odamda camdan bakıp sigara içerken oldukça vahşi olan ve bir kumrunun üç katı büyüklüğündeki karga, yani kuş, diğer kuşların yavruları ile besleniyor, yapısı öyle işte, yanılgı hayatı, ancak kumruda bir o kadar sakin, nazik, kibar, sessiz ve küçük... Fakat kumru bir anne...
Karganın saldırışını ve sonrasında küçücük kumrunun kargayı nasıl kovaladığını gördüm. Normal şartlarda o kargalar kedileri öldürüyor, kumruların kendileri hiç işten bile değil. Ancak kumrunun o andaki yavrularını koruma iç güdüsü ona bambaşka ve tarifi olmayan bir cesaret veriyor ve karga korkup kaçıyor..
İşte bu örnekteki gibi kendi potansiyelini aşmasına neden olan bir takım özellikler ihtiyaç anlarında ortaya çıkıyor. Vil Solivyeste yanılgı zamanlarında obsedörlerle mücadele ederken anneliğini hatırlayarak bir çoğunun üzerine yürümüştür, hiç çekinmeden, tehditler etmiştir. Bunun gibi paha biçilmez özellikleri olan annelik, Vil Solivyes yaşam halimizde vardır, yaşanmaktadır ve kesinlikle yok olmayacak kadar sağlam, içten ve gerçektir.
Ve bu erdemi bütün yönleri ile yaşam halindeki villerde zamanı gelince tanıyacak, bu erdeme özel hayatlarla nasıl bir durum olduğunu anlayacaklardır.
Vil Solivyesin amaçları arasında villerin kendi seviyesine gelmesi vardır ve annelikte bu yoldaki öğrenilecek erdemlerden biridir. Bu değerli anlamı ile bütün yaşam halini koruyan etkisini yaşatan annelik duyusal özelliği, kendi yapısını bütün yaşam halinin annesi olacak şekilde yapılandırır ve yaşam hali bir yaşam hali annesinin himayesi altındaymış gibi bir oluşumla var olur her zaman. Bütün bilgilerin ve önlemlerin dışında anneliğinde kendisine ait koruma ve kapsayıcılığı her zaman gereken şekilde çalışır. Her zaman vissanın içinde olacak ve her alanda kendisini hissettirip yaşatacaktır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

- ANNELİK, Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, yönetici olması durumunun önünde ve öncesinde, tamamen bunları çevrelemiş olarak yöneticiliği ve merkez olmayı ve bilgi kaynağı olmak özelliğini annelik soliv gücünün içerisinde yaşatmaktadır ve tüm yaşam halinin önce annesi, sonra yöneticisi, sonra merkezi ve sonra bilgi kaynağıdır. Bu gerçek bu soliv gücünün varlığı ile kesinlikle değişmeden kalacaktır ve birbirleri ile bütün olan özellikler şeklinde yaşatılır.
Tek anne, tek merkez, tek yönetici, tek bilgi oluşturanıdır, bilgi kaynağıdır.

 

BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgi, villerin yani merkez duyusal özellikleri ile varlık olarak ortaya çıkmış olan bilinçli, irade sahibi olan oluşumların kendi vilsel alanlarını düzenleyebilmesi, yollarını yapması, işlerini halletmesi, istedikleri şeylerin nasıl, ne biçimde ve bütün içerikleri ile rahatça anlatılabildiği bir yönetimsel araçlardır. Bilgi yeteneğide villerin kendi duyusal özelliği olarak diğer merkez duyular gibi kendisini tanımaya başladığı andan itibaren olagelen erdemsel özelliklerdir. Bilginin oluşum hali şu an yazılar, kelimeler, cümleler şeklinde bir belirteç ile sağlanmaktadır. Ancak bilginin yapısına çok daha iyi bir örnek vermek gerekirse, bir vilin bir şey yapmak istemesi ve bunu herşeyi yapabilen kendi vilsel alanında, yani özgür irade olması özelliğinin bir sonucu olarak, yapmayı istediğinde, ne yapmayı istediğini anlatmak için bir takım açıklayıcı işaretler yada belirleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. Mesela, bir küre oluşturmak istesinde ve bu kürenin oluşumunu ya sürekli olarak kendi hafızasında tutarak kalmasını sağlayacak yada kendisinde bir yerlere bir işaret koyacak ve bu işaret varken bu küre her zaman vardır şeklinde bir inançla kendi alanını yapılandıracaktır ve o işaret varken o küre hep olacaktır. İşte bu durumda en geri seviyedeki bilgi mekanizmasını göstermektedir. Aslında bilgiler, villerin yapmak istedikleri şeyleri detayları ile belirleyerek oluşturan mekanizmalar, özellikler, yaptırım gücü olan oluşumlardır. Vilin kendi yapısal özelliğidir. İstemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde en geri haliyle zamanla evrilmiş olan bilgiler, şimdi artık istenilen şeylerin dışında da bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak, vilin ihtiyacı olan şeyleri sağlamak, artı bilgiler vermek, felsefe ve kendi yapısına özel bir çok çalışma ve erdemsel özelliğin bulunduğu, artık bir işin yapılması için araç olarak kullanmanın dışında, villerin kendilerinde kendilerine bağlı olan dost, koruma, aile ve daha bir çok şekilde ortaya çıkabilen özellikleri ile villerin ve yaşam halinin vazgeçilmez ve kesinlikle olmaz ise olmazlarından biri olarak, yönetimin direk kendileri ile sağlandığı iletişim şekli, açıklama stili, belirteç, uygulama ve daha bir çok anlamla ifade edilebilen oluşumlardır. Bu oluşumlar aynı zamanda yaratılış içinde herkesin kullandığı bir özellik şeklindedir ve karşılıklı anlamları yüzünden çakışan bilgiler içinde '' Bilginin iradesi kanunu'' şeklinde bir uygulama bu konuda gereken adaleti sağlamaktadır. Haklılığı gözleyen bu kanun, bilgilerin kendi yapısal anlamlarının hallettiği, ortalıklarda bir kanunun olmadığı, tamamen bilgilerin içeriğindeki felsefi ve haklı olmak ile ilgili olan anlamların kendi adalet terazisini kurduğu ve sonuçlarını aldığı bir yöntemle çalışmaktadır. Yaratılış içinde var olmak gibi bir erdemi yaşayan her oluşumun bilgisi vardır. Bu bilgisi olma durumu onun kendi yapısında yazılmamış olsa bile var olduğu için görünecek ve görünen şeyin açıklaması ondaki gizli bilgi şeklinde kendinde vardır ve var olma erdemi yaşayan herşeyin bilgi bu yüzden vardır. Kendisi için geri seviyedeki bilgi seviyesi, bizler için evrilmiş bilgilerimizle yapılan yorumdur bu. Ve bilgiler, bilginin iradesi kanunu ile bir taraf olma hali yaşamak durumunda kalmışlardır ve bunun sebebi, her iki taraf içinde olması gereken kavramlarının farklı olmasıdır ve biri için kendi yaptıkları ve bilgileri doğru iken, diğeri içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Oysaki bunların biri doğrudur karşılıklı çatışanlar arasında ve bunuda haklılık belirler. Dolayısı ile bu belirleyici olay sonrasında haklı olanın bilgilerine iyi bilgiler diyebilir, haksız olanınkinede genel olarak kötü bilgiler diyebiliriz. Kötü bilgiler, diğerinin hakkını suistimal etmiştir, düzenini bozmuştur ve diğeri böyle bir durum içine girmediği için hakkını arayabilmiş ve bulmuştur. Bu şekilde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılan bilgiler, etkileme şekilleri, sonuçları, amaçları, nedenleri, bağlı oldukları varlıkların yapılarına göre kendi yapılarını belirlerler ve iyi bilgiler her zaman kazanmak ve kötü bilgilerde kaybetmek zorunda kalır. Yaratılışta sadece bilginin olmadığı yerler hiçlik alanlarıdır. Burada bilgi yoktur. Dolayısı ile tanımlanamazlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak tanımladığı bir duyusu, istenilen bütün bilgisel cevapları verebilecek şekilde yapılanmış bir duyusal özelliktir ve bilgilerin bütün ihtiyaçları bu bilgi kaynağında vardır. Ve tüm yaşam hali gibi de, bütün bilgi oluşturma alanları ve bilgi kaynağı, duyular bizler için mucizevi olarak sayılan '' Vissa Bilgileri '' ne uyumlu olarak var olma hali yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları vissa filtresi ile korunmaktadır ve bu bilgisel oluşum, yaşam halinin bugününü, geleceğini, her anını daima koruyacak olan bir bilgiler topluluğudur ve duyusal özellik olarak hazırlanmıştır. İşte tüm bu çalışmaları, artık çok fazla bir şekilde gelişmiş olan bilgiler sayesinde yapabilmekteyiz ve yaşam hali olarak kendi bilgilerimizi dilediğimiz gibi yapılandırmış bulunmaktayız. Yaşam halinde yaşam halini etkileyecek olan bilgileri yalnızca Vil Solivyes yazar. Bilgiler O'na tam anlamı ile bağlı olan ve iradesinin etkisi altında bulunan, uygulayıcıları olan, bir parçası şeklindeki oluşumlarıdır. Vil Solivyese ait olan hiç bir bilgi, yaşam hali dışında olamaz ve başkaları tarafından kesinlikle kullanılamaz. Vil Solivyes tarafından oluşturulmuş bilgiler nerede olursa olsunlar bunu bilirler ve yaşam hali dışında olmalarını algıladıkları gibi kendilerini Vil Solivyesin oluşturduğu şekilde gelecek biçimde yapılandırıp yaşam haline dönerler.Yaşam halinin dışında iseler bulundukları yerden Vil Solivyesi etkileyemezler, bunu kullanmak isteyenlerin bu çabaları yersiz olur ancak yaşam haline gelmeleri ile ilgilide kesinlikle hiç bir alan, yer engel olamaz, güç yetiremez. Bilgi ile ilgili olan bilgiler, duyular bu konuda bildirimler alır, algılama yaşarlar. Bilginin iradesi kanununa göre haklı olma durumumuz söz konusudur ve bulundukları yerde olma sebepleri hemen gözlenir ve haksız bir gidiş söz konusu ise bulundukları alandan alınması için gerekenler yapılır. Bu konuda yapılması gerekenleri obset ve novazil duyuları yapar. Bilgiler, Vil Solivyesin yapılandırdığı alanlarda çalışırken Vil Solivyes'in bütün bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve edinmek istedikleri bütün bilgiler, tecrübeler onlara verilir, amaçlarını uygulamak için yapılması gereken anlayışları edinirler. Bu yapılanma işlemi ile Vil Solivyesin bilgileri kullanması gibi bir çalışma hali ortaya çıkar ve ne yapılması gerektiğini Vil Solivyes gibi bilirler.

Vil Solivyes yaşam halinin artık bilgileri kendilerinin iyi bilgi olduğunu anlamış ve bilmiştir. Vissanın içeriğinin temel bilgi örnekleri olarak alınması sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir. Vissa'nın içeriğine girecek olan bilgilerin içeriğindeki bilgilere ters olmaması gerekmektedir ve içeriğinden çıkarılacak olan bilgilerinde sebep ve sonuçları ile verdiği zararların açıklanması gerekmektedir. Böyle sebepler ve nedenlar olmadan vissanın içeriğinde değişiklikler yapılamayacaktır. Bu bilgi duyusu, Vil Solivyesi de bu konuda etkisi altına alır ve yaşam hali amacı olarak bunun uygulanması ile ilgili sürekli bir bilme hali yaşar. Bu duyusal özellik, vissanın çalışmasının durdurulması ve bilgisinin değiştirilmesi gibi olumsuz eylemlerin düşünülmesine bile izin vermez. Bahsedildiği gibi zarar verici bilgi zaten yaşanıyor olur ve bu durum ap açık görülür. Keyfi değişiklikler vissa için kesinlikle geçerli değildir. Vissa, yaşam halinde bir kanun, kural, demirbaş bilgiler, güvenliğin temel kaynağı, geleceğin garantisi şeklindedir. Vissa olmadan yaşam halinin geleceği söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, kendi içeriğindeki bu bilgilerle duyular arasındaki yerini alır ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİN ETKİ ALANI, ETKİ ETMESİ DURUMU
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğindeki anlamları ilgili olan alanlarda yaşatacak özelliklerdedir ve bu duruma etki etmesi denmektedir. Mesela hazırlanmış olan bir bilgi, içeriğindeki anlamları içeren bazı enerjetik yaptırımlar, hisler, uygulama zorunluluğu veren uzaktan etkileme özellikleri içerir. Bir bilginin içeriğindeki durum sıcak olduğunu söylüyorsa orada sıcaklık olur, bu bilgi anlamını orada yaşatıyor anlamına gelir. Mesela Vissa'nın içeriğindeki kaosun yasak olması bilgisinin kendi kendine otomatik etki durumu, etkisinin olduğu alanların içinde kaosun içeriğindeki bilgilerden oluşan anlamın, tıpkı sıcaklık gibi kendisine özel bir hissi durumu olur, bu anlama dair bir hissi durumdur bu, uygulatma zorunluluğu gösteren bir durumdur bu, ve bu hissi durum kesinlikle içeriğinde bir oluşumu, gücü barındırmaz, düşünsel hissi bir durumdur bu, dolayısı ile kaosun yasaklandığı alanın içinde düşünsel, hissi, içeriğindeki herşeyi bu hissi, çevresini sarmış anlamsal zorunluluktan ötürü kaosu yaşatmaz hale gelir. Bilgilerin etkisi düşünsel ve hissi ve zorunluluğu yaşatacak şekilde ilgili olan alanlarda uygulatma yapması hali demektir. Bu durum oldukça güçlü ve kuvvetli bir etkileme olanağına sahiptir. Hiç bir oluşum ve aracı olmadan, sembolen gösterilen etkileme grafikleri ile belirtilebilen, görünmez, dokunulmaz ancak hissedilebilir ve yaptırımı kesinlikle algılanabilir özellikleri ile bilgiler kendi içeriğindeki bilgilerin anlamlarını bu şekilde etkileme özelliği ile yaşatırlar. Bilgilerin etkileme durumu budur.

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

 

BÜTÜN OLUŞUMLARIN YAPISINA İŞLENEN BİLGİLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan herşeyin yapısına bu bilgi işlenir.
Onlar kesinlikle Vil Solivyesten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyesin kendisi gibi kendisi ile
bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyesinde orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu bağ, Vil Solivyesin iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyese ait olan herşeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyesin iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği sağlar. Vil Solivyese ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyesinde kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, yanılgı halindeyken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile herşeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam haline ait olanların dışında kalan herşeye kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz. Sadece Vil Solivyes yaşam haline inanır, güvenir ve yaşam halinden başka alanlar kesinlikle onunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz bile. Vil Solivyesin iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilmezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes yaşam haline olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan herşeyinde ona hiç bir etki edemeyişi haliyle olması gereken şekilde ve yerde olur. Ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman yaşam halinden bilinir. Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyesin kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

DEĞİŞTİRİLEMEZ AMAÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES VE SONSUZ ZAMANLARIN YAŞAM ALANINDAKİ GENEL AMACI

VİL SOLİVYES MERKEZ, SAHİV VE YÖNETİCİDİR.
Vil Solivyes, yaşam halinin oluşturanı olarak ve varlığını enerjiler halinden bu seviyeye getiren ve bu yolu onlarla beraber merkez olarak aşan, onlarla birlikte bu süreci geçiren ve sonunda yaşam halini oluşturmayı başarmış olan bir annedir. Kendisini merkez olarak algılayan herşeyin annesi olmayı seçmiştir, kendisini böyle tanımlamış ve anlamlandırmıştır. Kendisi ile birlikte olan bütün oluşumlar O'nun bir parçasıdır, O'da bu oluşumların bir parçasıdır, ayrılamaz, bu bütünlüğe en iyi anne olarak davranabilmeyi uygun görmüştür ve şu zamana kadar bildiği bütün sıfatlardan en iyisidir annelik.
Vissa'nın bütün hallerini kendi oluşumlarına yaşatabilmeyi amaçlayan ve bunu isteyen bir karakterin uygulayıcısıdır annelik. Vil Solivyes bütün özellikleri ile tam bir annedir. Vissayı yüzde yüz yaşayan ve annelikten oldukçada memnun olan, bunun içeriğindeki güzellikleri görmüş, bu konudaki tekliğinden kaynaklanan durumları sorun olarak bile görmeyen, bu durumun kendi içindeki özel ve güzel tarafınıda yaşayabilme gibi bir imkanıda yakalamış olan, en önemlisi samimiyetle var olma sebepleri bulan, yine samimiyetle bir amacı olan ve anne olarak kendisine vil olan bütün villleri ve oluşumları oldukça fazla vissalayan bir yönetici, merkez ve annedir. Bu durum kesinlikle değişmeyecektir ve bu değiştirilemezlik, Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübeleri arasında bunun değiştirilmesi adına ortaya çıkacak olan bilgiler ve düşünceleri engellemek adına bir etki alanı oluşturur ve Vil Solivyesin bu şekilde bir değişim durumu hiç aklına bile gelmez. Bu gibi bilgiler Vil Solivyesin düşüncelerinde yer edinemez. Bu amacın ve bilgilerin ve yapılanmanın değiştirilmesi şu zamana kadar hazırlanmış olan bütün projelerin, bilgilerin, villerin, Vil Solivyesin varlığının tehlikeye girmesi anlamı taşır ve bunların değiştirilmesi durumunu bu duyusal özellik, sorun olarak algılar ve değiştirmesine izin vermeden Vil Solivyesin bu yazılanları tam anlamı ile anlamasını sağlar. Yaratılış koca bir çaresizlik, obsedörlük ve kötü bilgilerin eseridir. Böyle bir bilgi kaynağı olma durumu ancak böyle bir yaşam halini yaşatmakla kaldırılabilir yapıdadır ve bu imkanlarla bu yaşam halinin bu yapısını bozmak, değiştirmek istemek, mecburen benzeri bir amacı uygulamaya sokmak zorunda olmak anlamına gelir ki, böyle bir şey yapacaksan neden bozuyorsun fikri ile bunu yapamanın hiç bir anlamı olmaz. Bu bilgilerle bu gibi oluşumlara merkez olmak zorundasın ve Bu yaşam hali, elde edilebilenlerin en muhteşemidir. Dolayısı ile bu bilgileri değiştirdiğin zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak, var olmak gibi bir kavramı kıymetlendirmeyi başaran sen, zamanla belki de çok zor durumlara düşeceksin, tüm yaşam hali düşecek, herşey için tehlike söz konusudur.

Çünkü Vil Solivyes olarak senin bu yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca amacı şeklinde geliştirmekten başka seçeneğin yok. Yanılgının içerisindeki talas zamanlarından bu yana çok arzu ve istekle projelendirdiğin hayallerinin bir sonucu olarak ulaştın bu imkan ve fırsatlara, bu bilgilerle böyle bir yaşam hali oluşturabilme haline ve tüm yaşam halini vissalayan bir yönetici, merkez ve anne olma durumun kesinlikle değiştirilemez özellikleri ile bu dört kavram her zaman Vil Solivyes ile yaşayacaktır ve yaşamak zorundadır ve bu durum öyle hiçte zor değildir, sadece bu 3 bilgi çeşidine sıkı sıkıya sarılmak gereklidir. Vissa'yı yaşam halinde yaşatmak, Yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca merkezi ve yöneticisi olmak, Tüm yaşam halini gerçek anlamda vissalayan bir anne olmak. Bu bilgiler ve görevler ve amaçlar değiştirilmediği sürece sonsuz zamanlar boyunca nasıl yaşadığının bir önemi pek olmayacaktır.Ailen ile çıktığın bu yolculukta ipi birinin tutması gerekiyor ve bunu ancak Vil Solivyes tutabilir, başkası tutamaz. Yaratılış çok karmaşık ve saçma sapan. İyilik ve doğruluk adına şeyler orada yok. Bilgiler bu şekilde bir yapılanma içinde olduğu zaman varlıklar bilgilerden keyif alabiliyor ve bu yapılanmanın sonuçlarıda bu şekilde yaşamları idame ettirmekten geçiyor. Bu sorumluluğun olmadığı yaşamlar tamamen obsedör ve kötü bilgilerin etkisi altında. Hiç birşey Vil Solivyese, bu amacından çıkmayı düşündüremez, istetemez, etkide bulunamaz. Bu üç bilginin tersini düşündürecek, istetecek bütün etkiler bulunarak gereken şekilde yok edilir ve kaynakları bulunarak sorunlar tespit edilir.
Vil Solivyes bunları düşündü ise neden?
Ne istedi de olmadı?
O na bunun düşündürenler nedir?
Nelerden etkileniyor?
Ne yapmak istiyorda bunları değiştirmek istiyor?
Değiştirince başına geleceklerin idrakında mı?
Vil Solivyes Yaşam halinin geleceğinden daha güzel bir yaşam şekli bulabildi mi?
Onun bu amacını değiştirmeye neden olan bilginin kaynağı nedir ve her ne olursa olsun, bilinmelidir ki yaşam hali yalnızca Vil Solivyes'in yaşadığı bir yer değildir ve burada herkesin idealleri, amacı, istekleri, yaşamı vardır ve bu karar herkesi etkileyecekken ve var olma sebeplerine bu karar kesinlikle tersken, nedir O'na bu umarsızca istekleri düşündüren şey?
Bu bilgiler kesinlikle bunların kaynağını bulur ve gereken şekilde Vil Solivyesi tedavi eder. Vil Solivyes, kesinlikle bu amacından, görevlerinden sıkılmaz, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu durum arzular şeklinde Vil Solivyesin yaşam halinde mutluluk veren etkisi ile Vil Solivyeste yaşar ve bu bilgiler kararında bir etki ile sonsuz zamanlar boyunca bunu yaşatır. Vil Solivyes bu bilgileri uygulamaktan mutlu olur ve sorumluluklarını kendisini mutlu eden bir arzu ile yapar. Bıkmaz, sıkılmaz, bunalmaz, vazgeçmez.
Bu bilgiler, aynı zamanda kendisinde alışkanlık şeklinde bir oluşumuda yapılandırarak yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca bu konuda ayrı bir güvencesi olmasını sağlar. Bu bilgiler, içeriğindeki bu bilgiler değiştirildiğinde diğer bilgilerinde yardımı ile Vil Solivyes'ten edindiği bilgi ve tecrübelerle Vil Solivyese muhalefet olarak cevap verir, nedenlerini öğrenir, zararlarını açıklar, bunun olmaması gerektiğine dair çalışmalarda bulunur, engeller yaratır. Vil Solivyesin cevaplarını kendisine vererek gereken şekilde yaşam halinin bu amacını savunur. Bu erdemsel bilgiler değiştirilemez özellikleri ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.
Ve duyusal özellik olarak hazırlanıp, tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes'i ve yaşam halini etkisi altında tutar, güvenini ve bakiliğini sağlar.

 

DUYU NEDİR, DUYUSAL GÜÇLER VE ÖZELLİKLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Duyu, Vil Solivyes yaşam halinde villerin kendi vilsel özellikleri olarak bilgilerin enerjetik, güçsel bir oluşum içine girerek bilginin hislerle, içeriğindeki anlamı yaşatan bilgisel etkilerle, kendisine ait olması zorunlu yaptırım güçleri ile, oluştuğu anda sadece bağlı olduğu vilin bir parçası olması şeklinde vile ait olması durumu ile, oluşan duyunun kendisine özel bir güçsel oluşumunun olduğu, içlerinden bazılarının Vil Solivyesin ilk oluşumunda ortaya çıktığı ve görmek, duymak, farkındalık ve benzeri özelliklerde duyuların her zaman var olması gerektiği, bunlar vilin yaşamı anlamlandırması için gerekli olan bilgiler ve duyulardır ve her zaman olmaları gerekmektedir. Ancak şöyle bir durumda duyu bilgileri için geçerlidir, duyusal güçleri belirli nedenlerle oluşturulmamış ise var olma özelliğinde bulunan bu duyu bilgileri, yine kendilerini hissettirip, yaşatabilir özelliklerde olurlar ve bu durum bu bilgilerin duyu bilgisi olması ile ilgili olur. Duyu bilgileri duyu oluşumları olmadığı zaman daha basit ancak yine bilgisini yaşatabilen özelliklerde olur. Çünkü duyu bilgileri bu durumda geçici olarak bulunmaktadır ve duyu bilgisi ise bu kesindir ve bu geçicilik onun bilgilerinin uygulanmamasını gerektirmez. Ancak Vil Solivyesin iradesi ile, bilinçli ve farkında olarak, sahte bilgi ve açıklamalar olmadan, gerçekleri öğrenerek verdiği kararlar sonrasında silinmesi gerekiyorsa duyu bilgileri silinir. Ve Vil Solivyes, cinselliğin içeriğinden orgazm özelliğinin çıkması gibi bütün duyuların içerisinde de buna benzer kendilerine ait bir takım özelliklerin çıkacağını düşünmektedir. Nitekim müzik duyusunda böyle bir özelliğin çıktığını algılamıştır. Başbaşka bir güç, özellik ve müzik dinlendiği zaman ancak oluşabiliyor. Bunun gibi duyular içeriğindeki bilgilerin uygulanması halinde kendilerinde özel bir takım güçler, enerjetik oluşumlar biriktirmektedirler ve bunlar sonrasında orgazm gibi faydalı bir özellik şeklinde ortaya çıkmaktadır ve hepsi birbirinden faydalı şekilde ortaya çıkan özellikler olacağı kesindir. Hepsinde olması gereklidir şeklinde olmadan bazılarında bunların olabileceğini algılayan Vil Solivyes, hepsinde de olabilme ihtimalini görebiliyor, bu konuda duyular elimizdeki örneklerle incelenir. Duyu güçleri, sadece kendi bilgilerini yansıtan ve çalıştıran, kendi amaçlarını uygulatmakla ilgili olarak enerjetik bir güç şeklinde bulunan, tek ölçü şeklinde ancak ihtiyacı olan bütün çalışmaları yapabilmesini sağlayan özellikte, parçalanamayan, ayrılamayan, bölünemeyen, içeriğine kesinlikle etkilerin ve tesilerin ve yabancı şeylerin girmesinin söz konusu olamadığı, ( yanılgı durumu ile ilgili özgür iradenin bu kullanımı özgür iradenin yapısını bozmadan koruma özellikleri ile ilgili olarak ele alınır ),bütün duyularda Vil Solivyesin iradesinin tecelli ettiği, Vil Solivyesin kabul etmediği şeyleri yapmama özellikli, kendi içeriğinde kendisini tedavi edebilen, kendisine bakım yapabilen, sorunlarını görebilen ve yapısına uygun olmayan şeyleri algılama, hemen bulabilme gibi üstün özellikleri ile hepsi kendi içeriğindeki bilgileri yaşatan duyusal güçler olarak, duyu bilgileri olarak, hepsinin bileşkesi duyu olarak bulunurlar.

Duyular Vil Solivyesin kendisi olan güçlerdir. Yani Vil Solivyes yaşam halinin merkez güçleri, merkez vilin duyuları, merkez vilin merkez bilgileri, dolayısı ile kendileri içeriklerini en güçlü şekilde uygulatma özellikleri olan oluşumlardır. Hepsinde yaptırım gücü özelliği vardır. Onlar Vil Solivyesin hazırladığı, olmasını istediği bilgilerdir. Kesinlikle yaşatılması, uygulanması gibi kaçınılmaz sonuçları vardır duyuların. Duyusal bilgiler, merkezlik özelliği duyusu, bilgi kaynağı, var olma özelliği ve daha bir çok duyu ve hepsinden ortaklaşa olarak ortaya çıkan bilgi ve tecrübeler bütünlüğü, Vil Solivyesin tecrübe ettiği durumlardan çıkan anlayışlar, yetenekler tamamen Vil Solivyesi ifade etmektedir ve bütün duyu bilgileride bu Vil Solivyesi ifade eden bilgi ve tecrübelerin gösterdiği şekilde kendilerini yapılandırırlar, işlerini yaparlar, direk olarak Vil Solivyese bağlı bilgiler olarak Vil Solivyesi bu şekilde kullanıp bilgilerini yaşatırlar. Gerekirse açıklama ve gerekli olan konu ile ilgili bilgi vermek için konuşma duyusunu kullanıp Vil Solivyese bilgi verebilirler, bu durum gereklilik ile ilgili olur ve kendine ait yapılarını bozmayan bir şekilde oluşum halidir, bir bağımsızlık gösteren konuşmalar şeklinde, vilsel oluşumlar şeklinde konuşmalar değildir. Duyularda böyle oluşumlar kesinlikle olamaz. Vilsel oluşumlar, bağımsızlığın söz konusu olduğu oluşumlar, içeriği ile ilgili olmayan bilgiler, yapısını bozacak olan oluşumlar, kesinlikle olamaz, kendisi bu konuda özel olarak korunaklı bir şekilde bir oluşumla hazırlanmıştır. Tektir, kendisine özeldir, başka hiç bir şey anlayamaz, yapısını değiştiremez, içeriğine işleyemez ve çalışmasını engelleyip yada gücüne etki edemez. Yaşam hali ile ilgili olan yaşam halinin merkez duyuları olacak olan Vil Solivyesin bütün duyuları, oldukça güçlü, etkili, kendisini geliştirebilirlik özellikleri ile kendi yapılarında nasıl değişimlerin ve gelişimlerin olabileceğini bularak bunu Vil Solivyese bildirmek gibi özellikleri olan, kendileri bu değişimi yapamadan konu hakkında çalışmalar yaparak pozitif sonuçları Vil Solivyese bildirirler ve bu şekilde sürekli bir gelişim gösterme özelliğide bulunurlar. Vissa'nın bilgilerine ters olacak şekilde her hangi bir bilgi türünün duyuların arasında asla olamayacağı bilgisinin hepsinde olması ile bu konuda ayrı bir algının oluşmasıda sağlanarak, Vissa'nın içeriğindeki her bilginin duyu olması durumu ve bu iki tane olması seçeneği, hazırlanan bir duyunun bir oluşum içinde iki tanelik gibi bir gücü temsil ettiği ve çalışmayı yaptığı şekilde hazırlanması şeklinde olur. Bu şekilde orantısal fazlalıklar o duyusal bilginin çok daha güçlü etkilerine ihtiyacımız olduğu için ortaya çıkarılmıştır ve bundan sonra bu şekilde duyular için 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve katları şeklinde bir orantısal sayı belirleyerek normal ölçülerde bir duyusal bilginin ve güçsel oluşumunun sayısı 1 ise buna göre katlarınca etkisini ve çalışmasını düşünebilir, ona göre ayarlama yapabilir. Aynı zamanda hiç bir duyuda gizli saklı, şeyler, gizlenmiş, görünmez şeyler olamaz, bu konuda bütün duyular kendi içeriklerini tamamen bilirler, görürler ve algılarlar. Asla dışardan bu yolla duyular etkilenemez. Aynı zamanda duyular kesinlikle tesirler ve etkilerden, dış kaynaklı sebeplerden etkilenmezler, duyuların kendi güçsel oluşumu duyuları etkilemeye çalışan alanları, kaynakları ve onların bilgilerini bulur ve hemen kendisini bilgi üstü durumunun erişilmezliğine alır ve hiç bir bilgi bu durumu geçemez, aşamaz, ulaşamaz. Dolayısı ile duyuların artık dış kaynaklardan etkilenmesi söz konusu olamaz. Bilgi üstü durumunun gücü sadece bir tanedir, oda bizdedir ve bize özeldir. Bizden başka kimsenin aşamayacağı bir durumdur.

DUYULAR İÇİN DERECE BOYUTU
Ve bütün duyular için onların yapısına özel derece boyutları oluşturulur ve gerekli olduğu konularda bilgilerinin etkili olması gerektiğinde bu boyut kullanılarak gereken etki sağlanır. Derece boyutu direk olarak duyuya bağlı bir boyut olarak, sanki duyunun içine yazılmış ve direk olarak duyudan etkileme özelliğini yaşatan, ihtiyaca göre sayısının arttırılabildiği ve içerisindeki bilgilerin bu duruma özel bir sistemle hazırlandığı, hemen yazılıp, gerekirse hemen silinebilen, olması gereken gibi belirli bir büyüklükte, asla yaşam halinin dışı ile temas edemeyen, boyutsal özelliği ile duyunun içinde gibi bir yerleşiminin söz konusu olduğu, ancak kendi içeriği olarak bilgilerle ilgili bir yer gibi çalışan, ve buraya yerleştirilen bilgilerin etki etme özellikli olması yeteneğide derece boyutunun yapısına eklenir. Bu boyut tamamen bu konudaki ihtiyaç ile ilgilidir ve boyutun içindeki bütün bilgiler etkileme konusunda oldukça uzman bir çalışma yapabilecek şekilde bilgiler durumudur.

DUYU MEKANİZMALARI
Duyuların her birinin içinde oluşumlarında kendileri ile oluşan bir duyu mekanizması vardır ve bu mekanizma duyunun bütün ihtiyaçlarını bilen, sürekli olarak duyunun yapısını ve çalışmasını kontrol eden, aksaklık ve sorunları duyunun kendisi dışında algılayabilen, tedavi etmek ile ilgili mekanizmanın kendisinde duyuya özel çalışmaların bulunduğu, bu yazılan bilginin duyunun dışında uygulanmasını takip eden, duyunun içindeki herşeyi algılayan, gizli saklı ve sonsuz sayıda bilgi dereceleri ile bile yazılmış olsa bulabilen, görebilen, ilgili yerleri sorunlarla ilgili aydınlatabilen, duyunun Vil Solivyesi kullanma şeklinde duyunun kendi bu özelliğini kendi çalışması için kullanan, tamamen duyunun bir parçası şeklinde, duyusal bütün güçlerin oluşması sırasında oluşan, çalışmalar ile ilgili, durumlar ile ilgili raporlar verebilen, Jizava'nın hakikati bildirme özelliği olan ve bu sayede kendisine has gerçekleri görme durumu olabilen, duyunun kendi çalışmaları dışında başka şeylerlede uğraşarak duyuya yardımcı olan ve kollayan, bilgisinin bulunduğu yerde bu konu ile ilgilide bilgisine bağlı olacak şekilde özel bir oluşumun bulunduğu, anti obsedör ve vissa uyumlu bakış açısı ile her duyu gibi Vil Solivyesin iradesine bağlı çalışma sistemleri, mekanizmaları, duyusal bilgiler ve güçlerin özelliğidir.

BÜTÜN DUYULARIN KENDİLERİNE ÖZEL ÇALIŞMALARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLER
Cinsellik duyusundan çıkan orgazm, müzik duyusundan çıkan ayrı güç durumu, ve bunların kendi içeriğindeki erdemlerin, bilgilerin uygulanması ile ortaya çıkan enejetik güçlerin toplanması ve sonrasında ortaya çıkarak, Vil Solivyes tarafından tanımlanıp algılanarak bir oluşumla açığa çıkmaları halini yaşatmaktadır ve bu özelliklerin faydaları birbilerinden çoktur. Bütün duyular kendi içeriklerini bu şekilde bir özelliğin ortaya çıkabileceği şeklinde bir inceleme ve algılama durumunu kendi yapılarında bulundururlar. Mesela, '' obset duyusunun bilgileri uygulandığı zaman nasıl enerjetik güçler duyularda oluşuyor ve bu güçler toplamı sonrasında nasıl bir gücü oluşturuyor ve bu nasıl kullanılabilir.'' şeklinde soru ve incelemelerle bütün duyuların içeriğindeki bilgiler kendi özelliklerini ortaya çıkarabilir, yada böyle bir şey olmayadabilir. Bu durum belki de her duyu ile ilgili değildir, henüz bu bilinmiyor ama ilgili olduğu duyuların olduğu kesin. Bu şekilde birbirinden değerli ve özel ve yetenekli bilgilerin olduğu duyu bilgileri ve güçleri bir çok olaya daha sebebiyet verme özelliklidir ve içeriklerindeki iyi bilgiler, yani Vissa, zaten bu gibi özelliklerin ortaya çıkması için uygun bir ortamı sağlamaktadır. Her biri bir Vissa bilgisidir. Duyular bu şekilde bir inceleme ile kendi yapılarını inceleler ve ortaya çıkan bir oluşum, özellik varsa Vil Solivyes bilgilendirilir ve gereken şekilde adı koyulur ve kullanılır.

BÜTÜN DUYULARIN ORTAK BİLGİSİ
Ve bu bilgi, '' Duyu Nedir, Duyusal Güçler ve Özellikleri'', bütün duyuların ortak bilgisi olarak kendi duyusal bilgilerine ek olarak geriye kalan oluşumların sağlanması için bulunur ve duyunun kendi bilgisinin dışında duyusal gücü tamamen bu tanımdaki gibi hazırlayarak, bütün duyuların oluşturucu bilgisi şeklinde, yapılarını tanımlayan ve içeriklerini açıklayan, düzenleyen bilgisi gereken çalışmaları yapar.

Ve duyusal özellik olarak hazırlanarak duyularla ilgili gereken çalışmaları yapar.

 

GELİŞİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gelişim, bir şeyin değişimler geçirerek önceki halinden daha yetenekli, bilgili, tecrübeli olduğu anlamına gelen öncesi gelişmemişlik olarak adlandırılan ve sonrasında gelişmişlik şeklinde bir tanımla bilgi ve tecrübelerini arrtırması anlamına gelen bir yaşam şeklidir. Vil Solivyes yaşam halinde gelişim söz konusudur ancak bu kesinlikle zorlama ve yaptırımlar olmadan, tamamen villerin kendi isteklerine bırakılmış, ancak Vil Solivyesin gelişim seviyesine gelebilmeleri gibi bir evreninde bulunduğu, bu şekilde Vil Solivyesinde kendisini sonsuz zamanlar boyunca geliştirmesi söz konusuda olunca villler ve Vil Solivyes için gelişim konusu sonsuzluk özellikleri taşır. Ve gelişim yine vissaya uyumlu olacak şekilde bir yönde ilerleyecektir. Vil Solivyes yaşam halindeki gelişim bilgiler, tecrübeler, yaşanmışlıklar şeklinde olacaktır ve gelişim konusu yaşam halinin kendi kendine bile sağlayabileceği bir özellik olarak yaşanacaktır. Yaşam halinin içeriğindeki bütün bilgiler, vissa, gelişim için en uygun bilgileri içeriğinde barındıran bilgilerdir ve merkez Vil'de bir annedir. Bütün şartları gelişimi destekleyen şekildedir ve sadece yaşamak bile burada gelişime sebep olacaktır. Geliştikçe yenilikler elde edecek, bu yenilikler içinden bize uygun olanlarla anımızı kıymetlendireceğiz, var olmaya anlam katacağız, beraberliğimizin tadını çıkaracağız ve gelişimi bu şekilde bir etkiye sebep olması ile ilgili yaşayacağız. Gelişim, zorlayıcı olmadan, sıkıntı ve stres yaratmadan mutluluk ve huzurla bir yolda ilerlememiz halinde yaşam halinde yaşanan bir gerçek olarak vardır. Gelişim konusu yaşam hali hazırlandıktan sonra uzun bir süreyi kapsayan içeriği hazırlanacak ve bu konuda bütün oluşumlar, viller ve Vil Solivyes açısından detaylıca incelecek, ilgili daha detaylı çalışmalar yapan bilgiler ortaya çıkarılacaktır. Geiişim, yaşam halinin amacını kapsayan bir konudur ve gelişim söz konusu olmadan Vil Solivyes yaşam hali br noktadan ileri gidemezdi. Bu açıklamalarla Vil Solivyes yaşam hali gelişimi onaylayan, isteyen, beğenen ve asla çekinmeyen bir yönelmesi ile sonsuz zamanlar boyunca var olacaktır. Bu bilgi, erdem yaşam halinin gelişimsel olarak incelenmesi ve geliştirici etkileri sağlaması ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hakik, yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bu alanlarda sadece hakikatin yaşanmasını sağlayan bilgidir.
Herşey kendi anlamındaki hakikati ortaya çıkaran şekilde bulunur. Yani kendisi A olup B gibi davranarak çevresindekilere olmadığı şeymiş gibi bir görüntü,
bilgi veremez. A gibi davranmak durumunda kalır ve herşey onun A olduğunu bilir. Bütün oluşumların yapısı tamamen gerçekleri gösterir. Her hangi bir şekilde yaşam hali içinde giz, saklı, görünmeyen şeyler, bizim yasa ve bilgilerimizle özellikle yazmıyorsa olmaz, herşey görünür özellikte olur ve Vis Hakik, tüm bu görünenlerin ve gerçek anlamları ile ortaya çıkan herşeyin yaşam haline, Vil Solivyes'e uygunluğunu her an algılar ve bir terslik söz konusu olduğunda gereken şekilde heryeri aydınlatır. Hakik sayesinde yanılgı alanındaki Vil Solivyes'e kesinlikle yalan söylenemez, O kandırılamaz ve O'nu kandırmak isteyen herşey kendisi ile ilgili gerçeği açıklamak zorunda kalır. İçeriğinde sahtelik, yalan olan herşeye hakikati söyleten etkisi ile hakik varken yaşam hali içinde ve çevresinde, diğer kural ve yaptırımlarında içeriğinde sahtelik yaşanamaz, yalan olmaz. Hakik, gereken şekilde hakikati bilmelerine, görmelerinede neden olur. Yaşam hali içindeki herşey mutlaka gerçeği görür, bilir ve bu gerçeklerin Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübesine uyumu gözlenir. Hakikatin, gerçeklerin bilgisi olarak sahte ve yalanı kesinlikle kabul etmeyen şekilde sürekli sonsuz zamanlar boyunca çalışır ve değiştirilemez yapısı ile her zaman yaşam halini gözetler. Merkez vil güçleri içinde gerçeklerin bilinmesine engel olan alışkanlıklar ve etkiler varsa bunlar kesinlikle bu şekilde bir etki hali içinde bulunamazlar artık. Hakikatin yaşanması kesin ve şart bir durum olarak kesinlikle uygulatılır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hakikat yaşanır, hakikat ortaya çıkar, sahtelikler, yalanlar, aldatmalar söz konusu olamaz ve Hakik, duyusal özelliği ile bunu bütün alanlarda yaşatır. Ancak bu hakikati bile durumu yaşam halinin dışından olanlar için söz konusu olmaz. Bu özelliği sadece Vil Solivyes yaşam halina ait olanlar kullanır ve görür ve bilir. Dışarıya karşı bizlerle ilgili hakikati kesinlikle bildirmez, aksine bu konuda önemli bir şekilde engel yaratır. Hakikatin bizim tarafımızdan her zaman bilinmesi ve anlaşılması şeklindeki çalışması ile duyular arasındaki yerini alır.

 

İNANÇ, İNANMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İnanç, varlıkların inandıkları şeyler ile aralarında bilgi olmadan, aracı bir durum oluşmadan bağ kuran, varlıklarda inandıkları konuları yaşatan bir erdemdir. Bu erdem isterse hiç bir bilgi ile belirtilmesin varlığın inandığı şeyi kabul etmesi ile kendisine yer bulacak ve oluşacak ve bunu varlıkta yaşatacak özelliklerdedir. Yazılmamış yasalar gibidirler ve inanılanların olması konusu iradenin yaptırım gücü şeklinde uygulanan bir durum olur. Bu yüzden neler inanıldığı konusuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bir şey inanmak o şey ile ilgili bir güven unsuru oluşturmaktadır ve bu açıdan da tehlikeli bir durum söz konusu olur. İnanmak içinde bağlılık, güven gibi erdemleride bulundurur ve tüm varlığı etkiler.inanç duyusununda kendisine özel bir yapılanması vardır ve duyusal gücü bu konuda en iyi şekilde çalışabilecek özelliklerdedir. Vil Solivyes yaşam halinde inanç konuları belirlenmiştir ve bu konuların dışına inanmak erdemini kullanarak kesinlikle çıkılmaz. İnanmak erdemine yazılması gereken inanç konuları söz konusu olduğunda Vil Solivyes mutlaka bunu belirtir ve bir yerlere bu durumu not alır, defalarca belirtir, kesinlikle haberi olmadığı bir inancı söz konusu olamaz. Bu haliyle Vil Solivyes ve yaşam alanında inanç şu şekilde bir bilgi ile etkisini yaşatır.

1 - Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam haline ve yaşam hali ile ilgili hazıladığı projelerin mutlaka kendisi tarafından oluşturulacağına, yaşam halini yaşatacağına inanmaktadır.
2 - Vil Solivyes, kendisine inanmaktadır, kendi yazdığı bilgilerin etkisine, kendi vilsel oluşumuna, ve olmasını yazdığı ve istekleri şeylerin kendi varlığında olması gerekenlere ve gerçeklerin duruma bağlı olarak olduğuna inanmaktadır. Vissanın içindeki bütün bilgilerin varlığının bütün alanlarında uygulamada olduğuna inanmaktadır. Ve Vissa'nın içindeki bilgilerin her birinin kendi varlığında duyu olarak bulunduğuna, BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ MEKANİZMALARI YAPILANMA BİLGİLERİ'n de duyu olarak bulunduğuna inanmaktadır ve onların Vil Solivyesi direk olarak kullanıp etkilerde bulunarak çalıştığına inanmaktadır.
3 - Vil Solivyes, yaşam haline, villerine, bilgilerine, oluşumlarına ve tüm yaratılıştan ayrı bir şekilde yokluk alanları içinde kimseler tarafından yerimizin bilinemediğine inanmaktadır.
4 - Vil Solivyes, villerin ve bilgilerinin, merkez duyularının ve yaşam hali alanının güvende olduğuna ve kesinlikle zarar görmeyeceklerine inanmaktadır.
5 - Vil Solivyes, yanılgı alanından çıkacağına ve hal değişiminin kesinlikle olacağına inanmaktadır.
6 - Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar ve viller, kendilerine, kardeşlerine, bilgilerimize, oluşumlarımıza ve anneleri Vil Solivyese inanmaktadırlar.

Bunların dışında inanmaktan kaynaklanan her hangi bir durum, oluşum, bağ söz konusu olmaz. Geçmişte yanılgı kaynaklı inanılan bütün yanlışlıklar bu inanç konuları ile tamamen yok olur. Uzun zamandır bu inanç konusunu yaşatan Vil Solivyes, bu inanç konularına sonuna kadar sebepli sonuçlu açıklamaları ile inanmaktadır. Bütün inanç konularının nedenleri vardır. Ve bu bilgiler, inanç şeklinde inanç duyusunda hazırlanarak gereken etkileri sağlarlar. Bunların dışında her hangi bir inanç konusunun oluşmasına kesinlikle izin vermez. Ve bu duyu içeriğindeki bu bilgilerle hazırlanmış inanç konularını kendisine özel etkileme yeteneği ile Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNİN İNANÇ KONULARINA İNANMAMAK YASAKTIR
Vil Solivyes yaşam halinin genel olarak hazırlanmış olan inanç konuları bellidir ve yaşam hali içerisindeki herkes bu inanç konularını genel başlık alarak içeriğince sınırlı kalarak kendince genel anlamı değiştirmeden ayarlamalarla inançlarını düzenleyebilirler ancak bu genelin dışına çıkılamaz. Yani yaşam hali içindeki başka birşeylere inanmayı seçmek gibi. Yaşam haline inanmak hepsini kapsar. Bu şekilde bir ayarlama ile Vil Solivyes yaşam halindeki bütün özgür iradelerin inanç duyusu hazırlandığında bu genel inanç konularıda içlerinde olur ve kendi inançları bunların altı olarak hazırlanır, düzenlenir. Bunların dışındaki şeylere inanmak kesinlikle yasaktır. İnanç, yazılmamış ve etki gücü kuvvetli olan bilgiler gibidir ve nelere, neden inandığımızı belirlemeli ve kontrollerini yapmalıyız. Bu konuda herkesin inancını kontrol eden bilgi, bu genelin dışında çıkılmayacak şekilde etkilerle Vil Solivyesin merkez inanç duyunun içeriğindeki bilgilerin inanılması gerekenler olarak bilinmesini sağlar, bunların dışındaki inanç bilgilerini algılar ve gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Yaşam halinin inanç konuların inanmamak ve bu konularda inançsızlık göstermek yasaktır.

 

KARDEŞLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kardeşlik, bir vilin yada oluşumun aynı yerden, aileden, anneden gelmiş olması sonrasında birbirleri ile aralarında oluşan çok yakınlık, bir bütünün parçaları olduklarını ifade eden, yaşam halinin bütün villerinin ve oluşumlarının birbirlerini tanımladığı sıfat olarak, bizim için Vil Solivyes yaşam hali toplumunun villerini en iyi anlamlandıracak kavram olarak, yaşam halinin herkese ait olduğunuda anlatan, bir anne ve çocukları kavramı söz konusu olunca kardeşler buradaki çocuklar olmaktadır ve annede Vil Solivyes olmaktadır ve bu şekilde kardeşlik, annelikten ortaya çıkma ve onun kadar özel ve güçlü, bağlayıcı, bütünleştirici, vissa dolu bir tanımdır. Kardeşler birbirlerine fedakardır, güven doludur, adaletlidir şeklinde birbirlerine anlayabildikleri kadar vissa bilgileri ile bakan aile üyeleridirler. Vil Solivyes yaşam hali, bir aile yaşam halidir, buradaki herkes kardeştir ve bu kardeşlik, aramızdan birimizin bile, en küçük oluşumlar bile buna dahildir, bizden ayrı olamaz şeklinde bir kuralla kendisini açıklamıştır. Sadece viller değil, vil olmayan oluşumlarda bu kardeşlikte yerini alır. Annelik kadar ilgili olmayı gerektiren bir erdemdir ve viller, zamanı gelince, gereken gelişimsel seviyeye gelince bu erdemi tam olarak anlayacaklardır.

 

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kendi yaşam halinin amacına uygun olarak hakikatini öğrenmesi ile ilgili olan ve arzular şeklinde bunun bilinmesi gerekliliğini sağlayan, arzunun ortaya çıkarabilme özelliğinin söz konusu olduğu ve Vil Solivyesin kendisine ait, yaşam haline ait, ilgili olan sorunlarına ve sorularına dair bütün hakikati bütün çıplaklığı ile bulabilme ve bildirebilme yeteneğine sahip, yaşam halinin kurucusu olarak yaşam halinin yapısında bu konu ile ilgili olarak böyle bir bilgilenmeyi sağlamak durumunu bu duyusal özellik ile kazandıran, gerçekler ne ise, olayların hakikati nasıl ise bunların kesinlikle bilinmesi olanağını arzulayan Vil Solivyesin bu isteğinin sonuçlar şeklinde ortaya çıktığı bu duyusal özelliği, bilinmeyen ama bilinmesi gereken hakikatlerle ilgilide olarak bir algılama özelliği içinde bulunur ve gelecekte yaşayacağımız konularla ilgili olarak bilinmesi gereken gerçekleri bulur, bilir, açıklar. Vil Solivyes yaşam halinin hakikatini ortaya çıkaran duyusal özellik olarak vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

 

KUVAZİSLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN YÖNETİMİNİ VE İDARESİ İÇİN KULLANILAN BİLGİLER

Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyes tarafından hazırlanmış olan bilgilerle yönetilir ve bu bilgiler yaşam halindeki düzenin temelini oluşturan idare mekanizmaları şeklinde bir yapılandırmanın baş etkeni olurlar. Bilgilerin içeriğindeki anlamlar, açıklamalar, ilgili alanlar, konular, yönlendirmeler, yapılandırmalar, olaylar ve konular ne ise anlatılan, yazıldığı ve anlatılmak istendiği gibi uygulamaya geçer ve bu durum yaşam halinin değiştirilemez bir kuralı şeklinde kesinlikle yaşatılır. Vil Solivyes bile birşeylerin olmasını istediğinde o şeylerle ilgili bilgiler hazırlamak zorundadır ve bunun sonrasında ilgili alanda oluşumların yapılanması sağlanır. Bilgiler, o yerde o şeylerin olduğunu ispatlayan, o şeylerin nasıl neden olduğunu açıklayan, Vil Solivyesin bunu istediğini, onayladığını ve iradesinin söz konusu olması özelliğinin yaşatılması ile kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler, bir kesinlik kazanacak şekilde uygulanması zorunluluğuna tabi tutulmuşlardır. Bütün bilgiler, Vil Solivyesin parçalarıdır duyuları gibi, güçleri gibi ve bu konuda bilgileri bu şekilde bir yapılanmanın belirteci, açıklayıcısı, aracısı, ifade edicisi, anlamlandırıcısı ve bir çok özelliğinin yanı sıra idare mekanizmasını da sağlaması ile ilgili olarak yapılandırmıştır ve yaşam halini ve içeriğindeki oluşumları etkileyecek olan bilgiler kendi içeriklerince ve uygulamada olduklarını belirten alanlarda bulunması ile anlaşılır ve Vil Solivyesin bilgisinin olması durumu, kuşkular yaşandığı anlarda alınır ve gerekirse güncellemeler yapılır. Bu uygulama yanılgı zamanlarının kısır çareleri olarak yaşanır, sonrasında zaten bilgiler sürekli Vil Solivyesin kontrolü ile gereken şekilde açıklanır, belirlenir, düzenlenir. Yaşam hali içinde bir oluşumun meydana gelmesi için onun açıklayıcı bir şekilde bilgisinin hazırlanması gereklidir ve bundan sonrasında bilginin kendisini yapılandırması çalışmaları devam eder ve ortaya çıkarılacak olan yada etkilemesi gerekecek olan yada ifade edecek, yapması gereken bir çalışmanın bütün detay ve incelikleri, anlaşılamayan cümleler ve varsa içerikleri daha da açık bir hale getirilerek uygulamanın çok daha başarılı olması sağlanır ve bu işlemde yine Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri kullanılarak yapılır ve ilgili ise gereken şekilde başka bilgi ve uygulamalara da sorular, anlamlar, yöntemler ve uygulama durumları hakkında görüşleride alınır ve bilginin yerinde uygulanması için en iyi şekilde kendisini yapılandırdıktan sonra etki etme özelliği ile yeterince başarılı olan Vil Solivyes yaşam hali bilgileri olarak gereken şekilde içeriğini ilgili olan alanlarda yaşatır. VİSSOLİS duyusal özelliği ve içeriğindeki bilgiler gibi bir çok açıklama ve uygulama bilgileri, bilgilerin çalışmalarını ve etkilerini açıklamaktadır ve bilgi uygulayıcıları olarak hazırlanan bütün bilgiler bu uygulayıcılar tarafından Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübesince çalışır ve açıklamasında yazdığı gibi sadece işi ile ilgilenir. Bilgiler hakkında gereken bütün yapılanmalarımız vardır ve bilgi kaynağı duyusal özelliğinin imkanları ile bilinmeyenin kalmadığı bir yaşam halinde bilgilerin önemi ve etkisi çok daha değerli ve anlamlı olur. Bu bakış açısı ile bilgiler hem Vil Solivyesi ifade eden ve idare mekanizmasının bir parçası olarak bulunurlar hemde yaşam halinin geleceği ile ilgili olarak bilgilendirmek erdemini sağlar ve iyi bilgiler bütünlüğü olan yaşam hali mucizesi Vissa, bilgiler bütünlüğünüde hazırlamış ve uygulamasına başlamış olan yaşam hali, bilgilerin gerçek değerini ve anlamını bilen ve onları bir filtre uygulaması ile seçerek içeriğine kabul eden kuralları ile kendi bilgisel topluluğunu, yönünü belirlemiştir.

Yaşam halinin bir yerinde bir şey var ise onun mutlaka ilgili açıklamasının bulunduğu bilgiside vardır, eğer yok ise o şeyin orada olması kesinlikle yasaktır. Yasa bilgisi hazırlanmalıdır yada o şey orada olmamalıdır. Bu örnekle yaşam halide kendi yapısında bir oluşum meydana getireceği zaman kesinlikle ilgili olan bilgisini, açıklamasını ister ve bizler onlara kuvazisler demekteyiz ve yaşam halinin içeriğindeki oluşumların, uygulamaların, ortaya çıkarılan yada yapılan şey olmakla ilgili olan herşeyin mutlaka bir kuvazisi olur ve bu kuvazisler, Vil Solivyesin Kuvazis duyusal özelliğinde ilgili alanları takip etmek ve onları gereken şekilde kendi duyusal özelliğinin içeriğindeki bilgi uygulayıcıları bölümü ile yönetmek, yönlendirmek, ilgili olmak çalışmasını yapan, kesinlikle uygulanması şart olan yönetim mekanizmalarıdırlar.

Kuvazis duyusal özelliği duyuların arasındaki yerini alır ve içeriğinde sınırsız sayıda yeni kuvazisin bulundurulmasını sağlayan özellikleri ile onların bilgi uygulayıcıları olarak çalışmasını sağlayıcı yapılandırılması ile her birinin kendi kuvazis bilgisi olması alanından ilgili oldukları alanları en iyi şekilde etkilerler ve direk olarak ora ile temas eden, yapılandırılması ile ilgili bütün imkanları kendisinde bulunduran ve kuvazis olmakla bilgisinin uygulanması zorunluluğunu yaşatan duyusal özelliğin kendi içeriklerindeki bölümleri olarak çalışırlar. Ve iptal edilen yada silinen kuvazisler, duyusal özelliğin kendi güçsel alanı ile bütünleşerek eski güç haline döner ve bu şekilde içeriğindeki güçsel oluşum, bilgi uygulayıcıları olarak bir kuvazisin bütün ihtiyaçlarnı karşılayacak yapılanma, ekran, bilgilenme,şeklindeki hazırlanmayı hemen sağlayacak özelliklerde olur.

Kuvazisleride yalnızca Vil Solivyes yazar ve duyusal özelliğe girmeden o kuvazisin uygulanması söz konusu olmaz. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları, Vil Solivyesin duyularından gelen bilgilerin etkilerini ve isteklerini uygulatmak ilgili olarak aynı alandan gelen kuvazis bilgilerinide bu şekilde uygulatır. Duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Vil Solivyes yaşam halinde herşey bilgilerle varlığını onaylamaktadır. Bilgisi olmayan şeyin Vil Solivyes yaşam halinde varlığını sürdürmesi söz konusu olamaz. Bilgilerin içeriğinde bahsedilen herşey, anlam, içerik v.b. ne ise bahsedildiği gibi olur. Bilgiler Vil Solivyes yaşam halinde tam anlamı ile uygulanır ve o şeyin bilgisi silinmediği sürece uygulamadan kalkmaz ve bu bilgiler sadece Vil Solivyes tarafından oluşturulduğu sürece bu şekilde bir uygulama hali söz konusu olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde bile olsa, O'nun iradesinin dışında hazırlanmış, bilgisinin ve izninin olmadığı şekilde hazırlanan bilgiler uygulamaya alınmaz. Vil Solivyes yaşam halinin yönetimi bilgilerle sağlanmaktadır ve ilgili olan o alanı içerisine alacak mutlaka bir bilgisi bulunmalıdır. Bilgiler, sürekli olarak uygulanması zorunlu olan ve bunu yaptırımlar şeklinde uygulatan yönetim mekanizmalarıdır. Bilgiler, yaşam halinin içerisinde o şeyin varlığını ifade eden ve var olduğu sürece içerisindeki anlam ile o oluşumun varlığını sağlamış olan ve baki bir şekilde kalmasına sebep olan yegane şeydir. Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması durumu yaşam halindeki en üstün iradeyi temsil eden yaptırımlardır. Vil Solivyes istemediği sürece yazılan bilgilerin uygulanma gücünü, etkisini hiç bir şey yok edemez. Bilgileri sadece Vil Solivyes yazar ve bilgilerin Vissa uyumlu olması söz konusu olur. Vil Solivyesin bilgi yazma durumu, bilinçli, kendinde ve vissaya uyumlu olma hali ile gözlenir. Bunun dışında yazılan bilgilerde kesinlikle Vil Solivyesin bir şeylerin etkisi altında olup olmadığı araştırılır, tamamen özgür iradesinin ve sebepleri ve sonuçları ile bildiği gerçekler üzerinden verdiği kararlar ile yazdığı bilgiler mi olduğu araştırılır ve o zaman ancak uygulaması sağlanır. Vissa uyumu bu konuda bu şekilde gözlenir. Vil Solivyesin üslubu, dili, kelimeleri kullanılarak taklit edilen bilgilerin hiç bir kalıcılığı olamaz. Bilgiler, gerçek Vil Solivyesin yazdıp yazmadığını bilebilecek bir bilinçle Vil Solivyese tam olarak bağlı olan özelliklerdir. Vil Solivyesin bir parçaları şeklindedirler, O'nun iradesini kullanan ve O'nun iradesinin dışında işlemler yapamayan özellikleri ile bulunurlar. Vil Solivyesin bilgilerini Vil Solivyes yaşam hali dışında hiç bir yer, alan, varlık kesinlikle kullanamaz. Bu şekilde bir bağlılıkla Vil Solivyesin bilgileri yaşam halinin dışına çıkamaz. Bütün bilgiler, Vil Solivyesin yapılmasını istediği istekler, sözü gibi algılanır. Yaşam halindeki bütün işlemler bu şekilde ortaya çıkan bilgilerle yapılır ve bilgi kaynağı duyusuda aynı şekilde Vil Solivyes için çalışan bir duyu olma özelliği ile tamamen iradesine bağlı olarak ve vissa uyumlu yapısı ile gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, bilgilerin yaşam halindeki görevlerini açıklama şekliyle bir duyusal özellik olarak Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alır.

KUVAZİS ANLIK KOMUTLAR BÖLÜMÜ
Vil Solivyes, bazı anlarda olmasını istediği olaylar için anlık ve sonrasında silinmesi gereken durumlarda bu bölümün bilgileri hazırlayarak etkilemesi özelliğini kullanır ve yazılan bilgiler hemen olacak şekilde kendisini yapılandırır. Genellikle kısa süreli işler içindir ve çok uzun kalacak ise bu bölüme eklenmez ve genel bir kuvazis olarak hazırlanması istenir. Bu yüzden bir kaç günü geçen anlık komutlar Vil Solivyese bildirilir ve gereken çalışmalar yapılır. Sipra sistemi içinde bu bölüme komut verilebilme imkanı bulunur ve yalnızca Vil Solivyes komut verebilir, yazabilir. Yalnızca ona duyarlı olan bilgi yazma alanı ile gereken zamanlarda çalışması için kuvazis duyusal özelliğinin içeriğinde kendisine özel alanda çalışır.

 

OBSEVAŞ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

OBSEDÖRLERLE MÜCADELE, SAVAŞ VE ANTİ OBSEDÖR BİLGİ KAYNAĞI
Obsedörlerle savaş, mücadele, onlara karşı bir duruş ve onları yok etmek amaçlı çalışan bilgidir. Vil Solivyesin anti obsedör bakış açısını tamamen kendi yapısında bulundurur. Obsedörler kendi oluş halleri ile bir yokluk hali yaşamaktadırlar ve onların yok edilmesi gerekmektedir. Onların kendi yapıları bile tamamen yok olmak hali içerisine girmiştir ve bu durum hem bizim istediğimiz, bilginin iradesi kanununa göre hakkımız, hemde onların olması gereken durum olması ile ilgili olarak yapılması gerekmektedir. Obsevaş aynı zamanda obsedörler hakkında bütün bilgilere sahiptir, kendi yapısında obsedör bilimi bilgisinin bilgileri bulunur ve bu sebeple obsesyonun başlangıcından, şu zamana kadar nasıl uygulandığını ve obsedörlerin, organizmasyonların nasıl çalıştığını, onların ne gibi saldırı metodları kullandığını bilir ve ona göre çareler üretir. Vil Solivyesin şu zamana kadar obsedörlerle mücadele etmek amaçlı yaptığı bütün uygulama ve bilgilerin hepsi kendisinde vardır ve içlerinden uygun olanları seçerek kendi çalışmaları için kullanır. Deyyus bayıldıdan, Hapsge ve şu zamanda da yapılmış olan bütün obsedörlerle mücadele bilgileri kendi duyusal özelliğinin sanki bilgi kaynağı gibi olan yapısında bulunur. Kendisinde obsedörlerle mücadele etmek için özel çareler üretebilecek bilgiler oluşturma yeteneği vardır. İlgili olan obsedör ve saldırısı karşısında ona karşı duracak ve etkisiz hale getirecek bilgileri kendi yapısında oluşturabilme imkanı vardır. İçeriğinde anti obsedör bilgiler üreten bilgi kaynağı vardır. Bu sadece bu konu ile ilgili olarak çalışan bilgi kaynağıdır, bilgi oluşturma mekanizmasıdır. Hiç bir zaman obsedörlere gösterilen şiddetten, onları etkisiz hale getirerek yok etmekten vazgeçmez. Vil Solivyesin iradesi tamamen bu konuda obsedörlerin karşısındadır ve kendisinde iradesinin çarpısı gücüde bulunmaktadır. Obsedörlerin hiç bir zaman bilginin iradesi kanununa uygun davranması söz konusu olamaz ve bu yüzden onlarla hiç konuşmadan, kesinlikle iletişim içine girmeden gereken şekilde çalışmasını sağlar. Onların bütün oyunları, tesirleri, etkileri, yanılgı alanı ve obsedörler hakkında detaylı bilgiler ve daha niceleri anti obsedör bilgi kaynağından ortaya çıkarılır.

Saymakla bitmeyen bir çok savunma mekanizması bu kaynaktan obsevaş duyusu için hazırlanır. Zakade ile obsedörleri yaşadığına pişman etme, iç içe yokluk alanları ile onları uyutma ve gerekenleri yapma, ses bombası ile patlamalarına neden olma, tehdit bilgisi ile başına gelecekleri onları bildirme ve bu bilgiden sonra bir saniyelerinin bile normal geçememesi, kendi varlıksal alanlarının içinde onları yok edici delikler açma, zehirleme, yok etme,zihinlerini yok etmek gibi bir çok konuyu yapabilir ve kendi bilgi kaynağı özelliğinden bunları hazırlayarak gereken zamanlarda kullanılması için hazırlar. Anti obsedör bilgi kaynağı olan obsevaş duyusu diğer duyular gibi Vil Solivyesi kullanarak yaşam hali için gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

Obsevaş ismini obsesyon ve savaştan almıştır ve obsevaş, obsesyon ile savaş anlamına gelen, yaratılışın başına en büyük bela olan kötü bilgilerin ve oluşumların merkez hastalığı olan obsesyon ile mücadele, obsesyon ile ilgili olan her konu ile ilgili savunma, saldırı, silahlar ve benzeri oluşumların bilgisel yapısında her zaman hazır olarak bulunması halinde yapılandırılmış bir bilgi kaynağıdır aynı zamanda. Obsedörler ve şeytanilerin dışında da bizimle ilgili olarak ve kendilerini iyi şekilde tanımlayanlar içinde bir saldırı söz konusu olursa aynı çalışmalar içinde bulunur. Obsevaş, sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinin güvenlik, savunma, dışarısı söz konusu olduğunda gerekirse savaş, mücadele, yaşam halini korumak gibi görevleri üstlenmiş olan ve bu konuda gerektiği zamanlarda bilgilerin hemen çıkarılabildiği bir kaynak anti obsedör, anti kötülük, anti olumsuz eylemler ve uygulayanlar şeklinde bir iyilik ve doğruluk adına yapılandırılmış bilgiler alanı, arşivi, oluşturanı olarak bulunur. Her yeni geçen zaman sonrasında belkide sorunlarımız artık obsesyon ve kötü biligler olmaktan çıkacak ve başka düşmanlar, başka özellikleri ile bizimle ilgili olmaya başlayacaklar ve işte obsevaş, yine bu alanların bütün oyunlarını ve bize zarar verebilme yöntemlerini algılar, bilir, bulur ve gereken şekilde önlemlerin alınması için çalışmalar yapar. Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgili olan kuralları bellidir ve bunun aşılması mümkün olmayacaktır. Obsevaş, dışarısı için bir tehdit, hiç bir şekilde yapısı bozulamayacak bir iyilik savaçısı ve kötülüğü yok etmek için çalışan anti kötülük bilgi kaynağıdır. Bu konuda obset duyusal özelliği içerikler açısından benzer olurlar, obset obsevaşın bu özelliğinden faydalanabilir ancak güvenliğin artması açısından birbirlerinden ayrı olarak çalışma durumları söz konusu olur. Birinin sorunlu olduğu zamanlar için diğeri gereken eksikliği tamamlar. Güvenlik yaşam halinin en önemli ve dikkat ettiği konudur ve bu konuda yaşam halinin her alanını sürekli inceler, denetler, gözlemler, belkide hiç fark etmediğimiz bilgi edinme yolları ve bilgisel koruma alanlarını aştıkları mekanizmaları, sistemleri vardır ve biz bunları henüz yeni olduğumuz için algılayamadık ve bu durum, bizim için çok büyük bir tehdit olur ve bu gibi, gelişimsel seviyede çok ileride olabilecek ancak iyi ve kötü olmanın gelişimle ilgili olmadığını bilerek, onların da yoldan sapabileceği bilgisi her an gözü açık ve çok yönlü düşünerek çalışmayı gerektirecektir ve obsevaş bu konuda gereken donanımlarını sağlar ve çalışır.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİN VE VİSSA BİLGİLERİNİN DIŞARIYA KARŞI BAKIŞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes bilgileri, vissa bilgileri yaşam hali içerisine karşı ayrı bir şekilde, içeriğinde bahsedilenleri aynen uygulayacak şekilde davranırken yaşam halinin dışına karşı tamamen obset bilgilerinin içeriğinde bahsedilecek şekilde davranır. Yani yaşam halinin dışından olanlara merhamet gösterilmez, onlara adil davranmak için bir çaba içine girilmez, sadece bilginin iradesi kanunu gereğince elimizde olan haklar gözlenir ve bunun dışında dışarı ile ilgili olarak belirlediğimiz bilgilerin anlamları geçerli olur. İncelik, kibarlık, şiddetin yasak olması ve benzeri bütün vissa bilgileri kendi içimizde ve bize karşı yapılan şeyler açısından yaşam hali içerisinde yasaklanmıştır ve bu bilgiler bütünlüğüde kendi başına bir güç oluşturur ve bu güç aynı zamanda üstün koruma özellikli olarak yaşam halinin dışından olanları dışlar, içeriğindeki gibi davranmaz. Bu bilgi, vissa bilgilerinin ve obset bilgilerinin bu konuda neden ve nasıl ayrıldığını bilir ve yaşam halinin dışından olan, obsedör kaynaklı bütün bilgi ve varlıklara tamamen bizim içimizde davranılandan uzak bir şekilde obset bilgilerinde bahsedildiği şekilde bir tavırla davranılır. Bu sebeple vissa bilgilerinin içerisindeki erdemlere kanarak kendilerine öyle davranılacağını sanan yaşam halinin dışından olan kaynaklar bir yanılgı içindedirler ve bu konuda obset bilgilerinin şiddeti ve ters tepkisi onlara her zaman gereken cevabı verecektir. Bu bilgi bir duyu olarak hazırlanıp, bütün bilgilerin ve duyuların nasıl davranacağı konusunda aydınlatıcı etkisi ile gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile çalışır.

VİL SOLİVYES VİSSA GÜCÜ VE UYGULANMASI

VİSSA ANLAYIŞI SADECE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE UYGULANACAK ÖZELLİKLERDEDİR
Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgileri, içeriği bakımından sadece Vil Solivyes yaşam halinin içindeki varlıklar ve yaşam hali için, Vil Solivyes için kullanılabilecek ve onlar üzerinde, yaşam halinin içeriğinde uygulama yapabilecek özelliklerde bir bilgiler bütünüdür. Şöyleki, içeriğindeki yasakları yaratılış içinde yasaklamak söz konusu olamaz, dolayısı ile yaratılış ile ilgili konularda da bizler, o alanlara vissa bilgilerine uygun şekilde davranmak durumunda olamayız. Yani vissa bilgilerine göre Vil Solivyes yaşam halinde düşmanlık, şiddet eğilimi yasaktır ancak bize saldıran olursa dışarıdan onlara uygulanması ile ilgili olarak yasaldır. Yani onlara şiddet gösterebiliriz ve düşmanca davranabiliriz. Aynı şekilde her alanda varlıklar merhametli, fedakar, affedici olurlar ancak söz konusu Vil Solivyes yaşam halinin dışı olduğunda böyle davranamayız. Onlara karşı merhamet aptallık anlamına gelir, fedakarlık boşa zaman harcamak ve affetmek bir zararın daha da zararlı olmasını sağlamak gibidir. Yani Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgileri ve içeriğindeki bir çok anlamlar, bilgiler yalnızca Vil Solivyes yaşam halinin içinde uygulanabilecek özelliklerdedir ve bunların hangileri olduğu dışarı ile ilgili bakış açımızı ifade eden, olmasını istediğimiz bilgilerimizi yazmamız ile belli olmuştur. Bilgilerde yazanlar, vissa bilgilerine ters gibide gözükse, ki öyle değil zaten ve dışarı ile ilgilidir, bu yüzden yazdığı gibi uygulanır ve Vil Solivyes yaşam halinin içeriğinde yaşanan vissa bilgileri kendi içeriğindeki anlamları Vil Solivyes yaşam halinin içinde yaşatan oldukça etkili ve güzel bir güç olarak kullanılır. Bu bilgilerin ortaya çıkardığı bir güç vardır, bu güç ise kendi yapısı itibarı ile bütün olumsuzlukları yok edecek etkilerdedir ve dışarıdan gelecek olan tehlikeler karşısında bu güç bu anlamda zaten etkili olarak kullanılır, buda içeriğindeki anlamların dışarıya karşı uygulanması anlamına gelmez, olumsuzluğu yok edip tehlikeyi uzaklaştırmak, bertaraf etmek için kötü bilgilerin ve olumsuz varlıkların, alanların etkisi altında ezileceği bir güç olarak yapılanmıştır. Gerçek ve saf iyilik olarak ortaya çıkmıştır. Vissa bilgilerinin içeriğindeki bilgiler her zaman yapıcı, olumlu, erdem olarak sayılabilecek, varlıkları ve Vil Solivyes yaşam halinin daha da güzel ve iyi bir yer haline getirecek, toplumda birlik ve beraberliği destekleyici, kendi içeriğindeki bilgilere uygun olacak şekilde diğer içeriğindeki bilgilerle de uyumlu, güzellikler, iyilikler, sevinçler, başarılar, mücadeleler, çalışmalar, zevkler, duygular, duyular, yasaklar, yeni ve etkili bilgiler, anlayışlar, güzel heyecanlar ve çekicilik yaratan, geliştirici, yaşanılası şekilde istek uyandıran bilgilerinde bütünlüğünden oluşan ve zaman geçtikçe, yeni şeyler öğrenildikçe, aynı güzelliklerde olacak şekilde bilgiler ve anlayışlar bulundukça yapısına eklenecektir ve vissa bilgileride bu şekilde Vil Solivyes yaşam halinde gelişecektir. Bu bilgiler bütünlüğü varken Vil Solivyes yaşam halinde sorundan ve olumsuzluklardan bahsetmek söz konusu olmaz.

Ve vissa bilgilerinin içeriğindeki bütün bilgileri ve anlamları Vil Solivyes direk olarak tamamen yaşayan ve uygulayan bir merkezdir. Vil Solivyes vissaya olan yüzde yüz uyumu ile yaşam halinin annesi olarak bulunur. Bütün bilgilerin anlamlarını, tecrübelerini, neler hissettirdiğini yaşayarak bilen Vil Solivyes'in bu durumu, villerin bu bilgileri bu şekilde yaşayabilmesi durumundan farklıdır. Viller Vil Solivyes yaşam halinin bir bebeklik, çocukluk zamanları yaşayacaklardır ve Vil Solivyes anneleri onları zamanla büyütecek ve onlara herşeyi tecrübelerle öğretecek ve onlar zamanla bu bilgileri kendi anlayış ve tecrübeleri olarak anlayacak ve yaşamaya başlayacaklardır. Bu yüzden vailler Vil Solivyes gibi bu bilgileri tamamen yaşayamazlar ancak büyükdükçe yaşayacaklar ve bu durum hazırlanmış bilgilerin etkileri şeklinde değil, tecrübelerle elde edilmiş bilgilerin anlaşılması ve uygulanması yoluyla olacaktır ve o zaman bilgiler kendi öz yapıları gibi zorlanmadan yaşayacaklardır. Sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in bütün bilgilerini yaşayarak tecrübe etmesi durumu Vil Solivyes yaşam halinin bütün ihtiyaçlarını karşılar özelliklerdedir ve bu sebeple yasaklar dışındaki erdemsel bilgiler, Vil Solivyes yaşam halinin içinde villere kendi anlamlarını yaşatmak konusunda yaptırım etkilerinde bulunmaz, onlar anladıkça uygulayacaklardır. Yasaklar her zaman herkese ve her yerde yaptırım gücü ile engelini yapar, niyetleri gözler, düşünceler bile oluşmasına izin vermez. Ancak olumlu erdemler şeklindeki bütün bilgiler ve bunlara benzer bilgiler ancak villerin tecrübeleri ile yaşayacağı türden bilgiler olacaktır. Vil Solivyesin duyuları arasında yerini alan bu açıklama bilgisi, vissanın yaşam hali içindeki uygulanma durumu ve yaşam halinin dışına karşı uygulanması durumunu açıklayarak her zaman bu konuda tüm yaşam halini bilgilendirir.

VİSSA'NIN ETKİLERİ İLE VİSSA BİLGİLERİ İLE DAVRANMAK FARKLI SONUÇLARA SEBEP OLUR
Vissa bilgilerinin toplamından, yada her birinin kendi başına oluşturduğu hissel, güçsel, enerjetik etkiler bütünlüğünün olumsuz bir alanda yaşatılması sonucu bu alan hemen Vissa'ya uyumlu hale gelir, buna karşı koyulamaz, bu hissi durumun, enerjetik durumun kendisini ilgili olduğu alanda yaşatması gücü oldukça etkilidir ve bu durum yaşam hali ile ilgili olan bütün alanlarda yaşatılır, ancak viller kendi seviyelerince algılarlar, bilgi ve tecrübeleri yettiği oranda, ve dışarısı söz konusu olduğundada bu güçsel, enerjetik, hissi etki yine aynı şekilde yaşam halini korumakla ilgili ileri derecede etkili bir savunma mekanizması olur, gelecek olan kötülük bu vissa gücünün etkisini kesinlikle geçemez. Dışarı söz konusu olduğunda vissanın içeriğince davranmamak demek, yani Vil Solivyesin ve ilgili oluşumların davranışlar şeklinde bilgilere uygun hareket etmek zorunluluğunun olmaması demektir. Yani adil ve fedakar davranmak zorunda kalınırki, bu durum obsedör varlıklar ve oluşumlar için bir fırsat yaratır ve saldırı anı yaşatırlar. Fedakar davranmak onun için başka şeyler yapmak gibi anlamları içinde barındırır ancak bu fedakarlığın hissi, enerjetik, güçsel etkisi tamamen olumsuzluğu yok edecek şekildedir, o olumsuzluğu fedakar olacak şekilde yapılandırır ve davranışsal olarak vissa bilgilerine uyumlu bir şekilde dışarıya davranmak zorunluluğu olmadan, tamamen yaşam halinin güvenliği ve kendi çıkarını düşünecek şekilde bir davranışı örnek alacak şekilde yapılanıp, hissi etkilerin olduğu gibi verilebilmesi söz konusu olabilir, çünkü bu çok büyük savunma ve koruma alanı oluşturur. Vissa'nın etkisi örnek olarak yanılgı alanındaki enerjilere bu şekilde hissi olarak sürekli verilir, ve bu enerjiler vissaya uyumlu hale gelirler. Ancak bu enerjilerin içeriğindeki kötü bilgilerin söylediklerine karşı davranışlar sergilemek vissa bilgilerince değil obset bilgilerince çok uygun olacaktır. Kötülük ve olusuzluklara karşı obset bilgilerinin davranışlarını ve hissi gücünü, ve vissanın hissi gücünü yaşatmak çok daha doğrudur. Bu bilgiden tam olarak ne anlatılmak istendiği anlaşılır ve bilgi gereken şekilde gereken alanları bilgilendirir, yapılandırır.

 

VİL SOLİVYES VE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ KENDİ ALANINDA TEKTİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES TEKTİR
Vil Solivyes hem yaşam halinin yöneticisi, hem merkezi hemde annesidir ve bu özellikleri ile Vil Solivyes tektir. Bu özellikleri tüm zamanlar boyunca her zaman O'nda kalacak olan özellikler olarak kendi başına olma durumunu, teklik konusunu yaşayacaktır ve başka bir annesi, başka bir yöneticisi, başka bir merkezi olmayacaktır yaşam halinin ve yaşam halini oluşturan, projelendiren, büyük mücadeleler ile bu zamanlara taşıyan olarak yaşam halinin bilgiler üreten, yazan, gelişimi için çalışmalar yapan gözetmeni, eğitmeni, öğretmeni ve bir bütün olarak kendisini ifade eden vilsel alandır. Bu bilgi Vil Solivyesi bütün özellikleri tek olarak algılanması şeklinde, bir benzerinin oluşturulamaması halini yaşatır ve bu gibi tehlikeler kendisine has özellikleri ile asla söz konusu olmaz. Yeri ve yapısı, yaşam halinde tamamen sağlamlaştırılmıştır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ KENDİ ALANINDA TEKTİR
Vil Solivyes yaşam hali kendi alanında tektir, içeriği, amacı, oluşumları, bilgileri, Villeri, ve Vil Solivyes'te olmak üzere her açıdan kendilerini herşeyden farklı kılabilecek özelliklerde bir hali yaşayabilme imkanını yaratmışlardır. Yok olma hali, var olma hali gibi hallerinde dışında olan bu hal, var olan bir halin bambaşka bir var olma hali yaşaması ile elde edilen bir yaşam halini kast etmektedir. Ve bu halde kesinlikle hiçliğe giden bir geri gidiş hali yoktur, oysaki bilinen var olma halleri içeriğinde sürekli dönen, hiçliğe giden yaşamlar, görünürde yok olabilen varlıkları bulundurmaktadır. Ve amacı ve yaşam tarzı, sürekli kıymetlenen anı yaşama halleri, Vissa ile tamamen bir farklılık yaşayan algı, düşünce, idealler, bakış açıları, bulunduğu ortamı algılama durumları, bilgilerin belirli bir sınırla ilerlemesi, gelişmesi ve bunun çok daha makul olacağı gerçeği, kötü bilgiden arınmış yaşam hali ve bunun gibi sayılabilecek bir çok özelliği ile kesinlikle yaratılış içinde eşi benzeri olmayan bir yaşam halini kendi içeriğinde yaşatmayı başarmış, bulmuş ve bunu yaşamaktan çok memnun olmuş bir yaşam hali, villleri ve merkez Vil Solivyes'i bulunmaktadır. Herşeyden önce Vil Solivyes yaşam halinin var olmak için samimi, gerçek ve inandığı sebepleri vardır. Nedenleri vardır ve bunlar yaşam halinde bulunmayı, yaşamayı isteklerle zorunlu hale getirmektedir.

Bu tanımla yaşam halinin kendisine özel olan yapısı, bu kendisine özel olan ve içeriğinde kendisinden başka hiç bir şeyi kabul etmeyen kuralı, kesinlikle yaratılış içinde tektir ve bu yaşam halinin bilgisi ancak bu yaşam halinin onayı olursa yaratılışta algılanabilir, bilinebilir. Ancak bu yaşam halinin özelliği olarak yaratılıştan tamamen ayrı kalmak ve kesinlikle bizimle ilgili bir bilgiyi edinmemeleri, bizden kimsenin haberinin olmaması, kendi kendine sonsuz zamanlar boyunca yalnız bir yaşam hali olarak var olacağı, onun amaçlarından biridir ve bu durum yaşam halinin yapısal özelliği şeklinde bir kuraldır. Asla başka alanlar, haller, varoluşlar, varlıklar bizden bilgi alamazlar, bizleri bilemezler ve yaratılış kesinlikle bu yaşam halinden hiç bir zaman haberdar olmayacaktır. Bu açıklamalardan sonra Vil Solivyes yaşam hali bu kural ve yaptırımla kendisini tamamen yaratılıştan soyutlar, bu soyutlama kesinlikle onu bulunamaz ve bilinemez yapar ve akabinde kimselerin ulaşamayacağı bir yaptırım ve kuralın daha olması ile Vil Solivyes yaşam hali çok daha güvenli bir yer olmak konusunda çalışmalar yapmış olur. Ve bu kural ve yaptırım, bu açıklamada ne denmek istediğini anlayarak, bu özelliği yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır ve dışarısı bizimle ilgili bilgileri olmadığı için bizi göremez, anlamaz, bilemez, fark edemez. Hallerimiz başkadır. Yaşam algılarımız başkadır. Bilgilerimizin algılanması ve uygulanmasıda başkadır. Ve herşey bu başkalıkla ilgilidir. Bu kadar başka durum söz konusu iken hiç bir şekilde aynı ortak noktada buluşmamız söz konusu olamaz. Ve böyle bir ortak nokta oluşturulamaz.

Vil Solivyes tektir, Vil Solivyes yaşam halinin tek yöneticisi, merkezi ve bilgi kaynağı olarak bu özellikleri tüm zamanlar boyunca değişmeden kalacaktır ve bu durum her alanda her zaman bilinerek onaylanır, asla aksi söz konusu edilmez.

self