Feblü La Liy Sis Lense
Bilgiler Bütünlüğü

FEBLÜ LA LİY SİS LENSE BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ DUYUSAL ÖZELLİK

Duyu olarak yapılanır ve gereken şekilde amacı için varlıksal bütün alanlarla ilgili olarak çalışır.

Farkındalık duyusu içindeki obsedör tesirlerin bütün yapılarını ve onların farkındalık duyusu içinde nerelere hitap ettiğini, Vil Solivyesi bu şekilde nasıl rahatsız ettiklerini bilen, onlar hakkında bütün bilgilere sahip, farkındalık duyusunun bütün özelliklerini, başlangıcını ve sonunu bilen, bu olumsuz durumdan nasıl çıkılacağını bilen, farkındalığın kendisi olarak bir yapılanma içinde olan bu bilgi, zaten farkındalık duyusu gibi farkındalık kazandırmakla ilgili olup Vil Solivyesin varlıksal alanlarında farkındalığa zarar vermek isteyen herşey için anti şekilde bir yok edicidir. Onların nerelerde saklandığını ve nasıl bu şekilde kaldıklarını en iyi şekilde bilen yapısı ile farkındalığı koruyan, bakım yapan ve içerisindeki bütün obsedör tesirleri yok eden ve bilgiler bütünlüğü şeklindeki yapısı ile içerisine kendisine yarayacak olan bilgilerden de ekleyebilme özellikleri ile Vil Solivyesin sorunlu olan farkındalığını düzeltir, içindeki bütün sorunları yok eder.

ALGILAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Algılamak, bir olayı,konuyu, durumu, bilgiyi, şeyi fark etmek, onunla ilgili bir farkındalık yaşama durumudur. Bu durum farkındalık soliv gücünden farklı olarak bilgileri, görüntüleri, yanlışları doğruları, detayları, sorunları, gizleri, bilinmeyenleri algılamak şeklinde ilgili olunan alanlarla ilgili gerekenleri fark etme halidir, anlama, algılama halidir. Bu algının sebepleri bir kaç şekilde örneklendirilebilir, kimileri dikkat ve özenin ilgili olunan konunun bilgisi ile tam bir uyum içinde olması ile ilgili olabilir, kimiside algılamak ile ilgili olan seçiciliğe konsantre olmuş olmakla ilgili olabilir, algılamak sorunlarla ilgili oldukça faydalı çare olma durumu yaratır, aynı zamanda yaşam içinde de çevrende olanları algılamalısın ki yaşamın gerçek anlamda tadını çıkarabilesin. Herşey algılanarak yorumlanır. Çiçeğin renginin içindeki küçük o rengi, denizin içindeki küçük o kum tanesini algılamak, algılamanın ne şekilde bir bakış açısı ile davrandığını anlatmak için yeterli olabilir. Algılanmayan şeylerin algılanması üzerine çalışan özelliktir ve normalde zaten viller, duyusal özellikleri nedeni ile bazı şeyleri kesinlikle algılamak zorundadırlar. Ancak algılanması zor ve gerekli, bunun bir getirisi olacak olan algılamalar için bu erdem çalışır. Vil Solivyesin sorunu ne ise, o konu hakkında algılanması gereken ama algılanmamış olaylar, durumlar, konular, bilgiler var ise bunları saptar ve Vil Solivyesin bunları algılayarak kendisine çare olmasını sağlar. Problemler söz konusu olduğunda bir dedektör gibi görme, anlama, bulma, araştırma gibi özelliklerini kullanan algı özelliğini en iyi hale getirir ve algılanmakla ilgili sorunlar hiç yaşanmaz. Anlamak ile farklı anlamlarda olan algılamada, bir belirteç durum vardır ve onun ortaya çıkarılması söz konusudur. Anlamak, bilgiler bütünlüğünü ifade etmektedir. Bir erdem olarak vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ANLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, durumu tüm hatları, yönleri, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamına gelir. Birşey anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta anlamına gelir. Anlamak, aynı zamanda birşeyleri yaşamadanda anlayabilmek kavramınada temas ettiği için gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranlar için oldukça kıymetli bir erdemdir. Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak çok daha iyi anlaşılabilir ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen viller için bu durum yaşayarak öğrenme zorluğunu kolaylaştırır. Birşey anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. Bu bilgilerin hitap ettiği konuyu anlamak şeklinde bir anlama durumu içeriğindeki bilginin niteliğini kavramayıda gerektiren bir durumdur. Mesela, bir varlık için sevgi kelimesi sarılmak iken başka bir varlık için bambaşka bir anlamı ifade etmektedir ve o varlığın kast ettiği olayın içinde o varlığa göre sevgi kavramından bahsediliyorsa o zamman o varlığın bahsettiği sevgiye göre yorum yapılmalıdır, ancak bu şekilde ilgili alanlarından ne anlatmak istedikleri anlaşılabilir olur. Anlamak, çok kapsamlı ve tüm bir tanımdır ve bir şeyi anlamak için o şeyin gözünden bakmak kavramını yaşamak gereklidir. O şeye göre hayat, o şeye göre bilgiler, o şeye göre sorular şeklinde tam bir anlayışa sahip olmak isteyen viller, kendi bildikleri üzerinden olayı anlamaya çalışmalılar ancak o şeyin bildiği şeyler üzerinden de olayı yorumlamalılardır ki o ilgili konuyu anlamak hakkında başarılı olabilsinler. Sadece bununla da bitmez anlamak konusu, vil, kendi kendini bile anlama zorluğu içine girebilmektedir. Burada devreye felsefe girmelidir. Neyi, neden, nasıl yaptığı gibi sorularla anlayamadığı şeyleri öğrenmelidir. Eğer vil, bir konu ile muhattap ise, bu konu O'nun karşısında dikili duran ve sorguladığı halde bir anlam getiremediği bir konu ise mutlaka bunu anlamaya çalışmalıdır. Çevresinde anlamadığı şeylerin olması o vil için doğru bir durum değildir. Bu anlayışsızlık sadece gelişimsel, zorunlu cahillik denilen konularda söz konusu olabilir ama anlamak ile ilgili imkanı varken ve bunu yapmıyor ise durum o zaman vahimdir. Yani Vil Solivyes için. Vil Solivyesin çevresinde anlamadığı bir konu olamaz. Herşeyi anlamak ile ilgilidir.
Çevremizde anlayamadığımız şeylerin olması kesinlikle rahatsız edici, yabancılaştırıcı, tehlike arz eden, çok saçma bir durumdur. Anlamak demek, o anlaşılan konuyla ilgili herşeyi bilmek demektir. Neden var, nasıl var, ne zaman var, yapısı nedir, nerededir, içeriği nedir, şeklinde o şeyi anlayabilmek için gereken bilgiler bütünlüğüne ve inceleme ve araştırmalar sonrasında elde edilen tecrübeye anlamak denir. Anladığın zaman mutlu, mesut, huzurlu olursun, kendini güvende hissedersin. Anlamamazlık olumsuzluktur ancak bu anlamamak istemek şeklinde olanıdır. Ve bu soliv gücü, içeriğindeki bu bilgilerle söz konusu bir olay, durum, bilgi, oluşum, her neyse, nasıl oldu ise ve Vil Solivyesin anlaması konusunda zorluk yaşanıyor ise O'na konuyu tam olarak açıklamak üzere gereken bütün bilgi ve verileri toplar ve Vil Solivyes'e bu durumu anlatır, anlamasını sağlar. Anlayamadığı bir konu olduğu zaman bu konunun sorusu oluşmuş olur ve o sorunun karşılığı, arkası, anlaması gereken bilgileri, anlamsızlık sonucu oluşabilecek tehlikeleri var mıdır şeklinde bakış açısı ile anlayamadığı olayları anlatmaya çalışır. Vil Solivyes soliv güçleri, vil güçleri, var olma özelliği ve bilgi ve tecrübelerinin bütünü olarak kararlar verir, yaşam halini yönlendirir, yönetir. İşte bu erdemde, bu bütünlüğe içeriğindeki bilgiler şeklinde dahil olarak anlamsızlıkları anlamlaştırır ve bunun için gereken çalışmaları yapar. Bu üstün özelliği sayesinde erdem olarak vissa arasında yerini alır.

 

AYRINTILARI GÖRMEK, AYRINTICILIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili eğlenceli bir çalışma halidir, Vil Solivyes yaşam hali tabiiki, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, özelliğidir. Herşeyin kendisine ait bir ayrıntısal bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki, onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi ayrıntıları bulabilmek adına bir çalışma olur ve bu yolla edinilen gözlemler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu yolla bir çok sorun bulunabilir, bir çok çözüm bulunabilir, bir çok yol denenebilir, bilinmeyenler anlaşılır, görülür, bulunur. Çok yönlü düşünerek ve bakarak konu hakkındaki bütün bilgileri, özellikleri, alanları, durumları incelemek ayrıntılara ulaşmaya sebebiyet verir. Ve konu hakkında elimizde bir çok veri bulunur ve bu yüzden o konu hakkında çok daha kararlı ve bilgili olarak çalışmalara devam ederiz. Ancak bir çalışma ile ilgili bütün bilgiler elimizde yok ise işte o zaman aslında herşeyi anlamış ve onu başarmış, o işteki çalışmamız yeterli anlamına gelmez. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi için içeriğindeki bütün olayların, bilgilerin, konuların anlaşılmış, bilinmiş ve sebepler ve sonuçları ile çalışmanın bütün hatlarına hakim olunmuş olunması gerekmektedir. Yoksa diğer türlü baştan sağma olarak çalışmalar zaten kendi anlamının dışında bir şekilde uygulanıyor olacaktır. Yaşam halinde çalışmalar kesinlikle oldukça önemlidir ve geleceğin bir parçasıdır ve içerisindeki bütün konular oldukça özenle ve gereken ilgi ve dikkat ile uygulanacaktır. Yaşam halinin bir parçası şeklinde çalışmak oldukça önemlidir bizler için. Ve ayrıntıları görmekte özellikle bu konuda önem sağlamaktadır ancak dediğimiz gibi yaşamın içinde de ayrıntıları görmek yaşamı anlamlı kılar, güzelleştirir, değer katar. İçeriğindeki bu güzel anlam ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin henüz haberinin olmadığı ancak olduğu zaman kesinlikle bununla ilgili bir işlem yapma durumunun söz konusu olduğu, adını sanını, durumunu, işlevini, yapısını, şeklini, bilgisini, görüntüsünü ve diğer özelliklerini kesinlikle bilmediğimiz ve bu bilgisizliğimizin kendisini bulmamıza engel olmadığı şekilde bir arama ile bu gibi bilinmeyenleri bulabilme özellikli, bilmediğimiz şeyleri bularak bizlere bildiren, bilgilerimizin sorunları fark etmesini ve yok etmesini beklemeden sorunların kendisini hiç bilinmeyen özellikleri ile bulabilen, istediği kadar farklı bilinmeyen ve tanımlanmamış olsun bu duyunun bu gibi oluşumları bulabilmesi gibi bir özelliğinin olması ile bu gibi sorunların üstesinden gelebildiğimiz, bilmediğimizi bildiren, anlamadığımızı algılayan, tanımlayamadığımız için bilgilerimizin göremediği şeyleri görerek bize ait olmayan herşeyin bizim alanlarımızın içinde olmaması gerektiği bilgisi nedeniyle hemen dışarı çıkarılmasını sağlayan, sanki bizdenmiş gibi görünerek bizleri kandıran, bizim yapımızdan, bilgimizden, oluşumlarımızdan örneklerle kendisini saklayan bütün bu gibi oluşumları, durumları, bilgileri ve adın ne ise onları bulabilen, algılayabilen ve gereken duyusal özelliklere işlem yapması için bildiren duyusal özellik bu yapısı ile vissanın içinde gereken şekilde çalışır. Bildiğimiz herşeyin dışında bilemediklerimize, algılayamadıklarımıza, anlayamadıklarımıza, tanıyamadıklarımıza, bilgisinin olmadığı oluşumların anlaşılmasına kendisini veren duyusal özellik bu konuda kendisine özel mekanizması ile yaratılışın içinde var olma durumunu yada diğer halleri yaşayan her şeyi algılar, anlar, bulur, bilir.
Yaşam halinin bilinmeyenleri bilen duyusal özelliği olarak çalışır.

 

BÜTÜN OLUŞUMLARIN YAPISINA İŞLENEN BİLGİLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan herşeyin yapısına bu bilgi işlenir.
Onlar kesinlikle Vil Solivyesten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyesin kendisi gibi kendisi ile
bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyesinde orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu bağ, Vil Solivyesin iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyese ait olan herşeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyesin iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği sağlar. Vil Solivyese ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyesinde kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, yanılgı halindeyken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile herşeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam haline ait olanların dışında kalan herşeye kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz. Sadece Vil Solivyes yaşam haline inanır, güvenir ve yaşam halinden başka alanlar kesinlikle onunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz bile. Vil Solivyesin iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilmezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes yaşam haline olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan herşeyinde ona hiç bir etki edemeyişi haliyle olması gereken şekilde ve yerde olur. Ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman yaşam halinden bilinir. Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyesin kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

 

DİKKAT VE ÖZEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların sağlanmasına yarar. Çok daha dikkatli olmak durumunda ilgili olduğun konu hakkında başarı sağlama oranın çok daha yüksek olur. Dikkat edinilmesi gereken bir konu yada konular olur ve bu konular üzerinde yoğunlaşılarak özellikle itina gösterilir. Özen ise bir konuyu çok daha emekler ve çabalar sarf ederek istediği şekilde yapabilmek adına gösterdiği tavır alma durumudur. Kendisi için özenli bir durumdur ve bu durumla ilgili dikkati ve çalışması söz konusudur.Dikkat edilerek normal zamanlarda duyulmayan bir ses duyulabilir, görülmeyen bir şey görülebilir. Detaycılık ve inceleme konusunda kendisinde özellikler bulunan dikkat erdemi yaşam halinde önemli olan bütün konularda kendisini yaşatır. Dikkat ve özen birlikte çalışarak çok daha başarılı sonuçların alınması sağlanır. Dikkatli ve özenli olunan işlerde sorunların olma olasılığı çok daha az olur. Özen göstererek o duruma gereken bütün bilgi ve alaka gösterilmiş olur ve dikkat edilerekte gereken bütün bakışlar, algılamalar ve fark etmelerle ilgili bir çaba içinde bulunulmuş olur. Bu şekilde çalışan yapıları ile duyular arasındaki yerini alan dikkat ve özen, Vil Solivyesi etkileyerek, önemli konularda kesinlikle kullanılmasını sağlar ve vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

DUYU NEDİR, DUYUSAL GÜÇLER VE ÖZELLİKLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Duyu, Vil Solivyes yaşam halinde villerin kendi vilsel özellikleri olarak bilgilerin enerjetik, güçsel bir oluşum içine girerek bilginin hislerle, içeriğindeki anlamı yaşatan bilgisel etkilerle, kendisine ait olması zorunlu yaptırım güçleri ile, oluştuğu anda sadece bağlı olduğu vilin bir parçası olması şeklinde vile ait olması durumu ile, oluşan duyunun kendisine özel bir güçsel oluşumunun olduğu, içlerinden bazılarının Vil Solivyesin ilk oluşumunda ortaya çıktığı ve görmek, duymak, farkındalık ve benzeri özelliklerde duyuların her zaman var olması gerektiği, bunlar vilin yaşamı anlamlandırması için gerekli olan bilgiler ve duyulardır ve her zaman olmaları gerekmektedir. Ancak şöyle bir durumda duyu bilgileri için geçerlidir, duyusal güçleri belirli nedenlerle oluşturulmamış ise var olma özelliğinde bulunan bu duyu bilgileri, yine kendilerini hissettirip, yaşatabilir özelliklerde olurlar ve bu durum bu bilgilerin duyu bilgisi olması ile ilgili olur. Duyu bilgileri duyu oluşumları olmadığı zaman daha basit ancak yine bilgisini yaşatabilen özelliklerde olur. Çünkü duyu bilgileri bu durumda geçici olarak bulunmaktadır ve duyu bilgisi ise bu kesindir ve bu geçicilik onun bilgilerinin uygulanmamasını gerektirmez. Ancak Vil Solivyesin iradesi ile, bilinçli ve farkında olarak, sahte bilgi ve açıklamalar olmadan, gerçekleri öğrenerek verdiği kararlar sonrasında silinmesi gerekiyorsa duyu bilgileri silinir. Ve Vil Solivyes, cinselliğin içeriğinden orgazm özelliğinin çıkması gibi bütün duyuların içerisinde de buna benzer kendilerine ait bir takım özelliklerin çıkacağını düşünmektedir. Nitekim müzik duyusunda böyle bir özelliğin çıktığını algılamıştır. Başbaşka bir güç, özellik ve müzik dinlendiği zaman ancak oluşabiliyor. Bunun gibi duyular içeriğindeki bilgilerin uygulanması halinde kendilerinde özel bir takım güçler, enerjetik oluşumlar biriktirmektedirler ve bunlar sonrasında orgazm gibi faydalı bir özellik şeklinde ortaya çıkmaktadır ve hepsi birbirinden faydalı şekilde ortaya çıkan özellikler olacağı kesindir. Hepsinde olması gereklidir şeklinde olmadan bazılarında bunların olabileceğini algılayan Vil Solivyes, hepsinde de olabilme ihtimalini görebiliyor, bu konuda duyular elimizdeki örneklerle incelenir. Duyu güçleri, sadece kendi bilgilerini yansıtan ve çalıştıran, kendi amaçlarını uygulatmakla ilgili olarak enerjetik bir güç şeklinde bulunan, tek ölçü şeklinde ancak ihtiyacı olan bütün çalışmaları yapabilmesini sağlayan özellikte, parçalanamayan, ayrılamayan, bölünemeyen, içeriğine kesinlikle etkilerin ve tesilerin ve yabancı şeylerin girmesinin söz konusu olamadığı, ( yanılgı durumu ile ilgili özgür iradenin bu kullanımı özgür iradenin yapısını bozmadan koruma özellikleri ile ilgili olarak ele alınır ),bütün duyularda Vil Solivyesin iradesinin tecelli ettiği, Vil Solivyesin kabul etmediği şeyleri yapmama özellikli, kendi içeriğinde kendisini tedavi edebilen, kendisine bakım yapabilen, sorunlarını görebilen ve yapısına uygun olmayan şeyleri algılama, hemen bulabilme gibi üstün özellikleri ile hepsi kendi içeriğindeki bilgileri yaşatan duyusal güçler olarak, duyu bilgileri olarak, hepsinin bileşkesi duyu olarak bulunurlar.

Duyular Vil Solivyesin kendisi olan güçlerdir. Yani Vil Solivyes yaşam halinin merkez güçleri, merkez vilin duyuları, merkez vilin merkez bilgileri, dolayısı ile kendileri içeriklerini en güçlü şekilde uygulatma özellikleri olan oluşumlardır. Hepsinde yaptırım gücü özelliği vardır. Onlar Vil Solivyesin hazırladığı, olmasını istediği bilgilerdir. Kesinlikle yaşatılması, uygulanması gibi kaçınılmaz sonuçları vardır duyuların. Duyusal bilgiler, merkezlik özelliği duyusu, bilgi kaynağı, var olma özelliği ve daha bir çok duyu ve hepsinden ortaklaşa olarak ortaya çıkan bilgi ve tecrübeler bütünlüğü, Vil Solivyesin tecrübe ettiği durumlardan çıkan anlayışlar, yetenekler tamamen Vil Solivyesi ifade etmektedir ve bütün duyu bilgileride bu Vil Solivyesi ifade eden bilgi ve tecrübelerin gösterdiği şekilde kendilerini yapılandırırlar, işlerini yaparlar, direk olarak Vil Solivyese bağlı bilgiler olarak Vil Solivyesi bu şekilde kullanıp bilgilerini yaşatırlar. Gerekirse açıklama ve gerekli olan konu ile ilgili bilgi vermek için konuşma duyusunu kullanıp Vil Solivyese bilgi verebilirler, bu durum gereklilik ile ilgili olur ve kendine ait yapılarını bozmayan bir şekilde oluşum halidir, bir bağımsızlık gösteren konuşmalar şeklinde, vilsel oluşumlar şeklinde konuşmalar değildir. Duyularda böyle oluşumlar kesinlikle olamaz. Vilsel oluşumlar, bağımsızlığın söz konusu olduğu oluşumlar, içeriği ile ilgili olmayan bilgiler, yapısını bozacak olan oluşumlar, kesinlikle olamaz, kendisi bu konuda özel olarak korunaklı bir şekilde bir oluşumla hazırlanmıştır. Tektir, kendisine özeldir, başka hiç bir şey anlayamaz, yapısını değiştiremez, içeriğine işleyemez ve çalışmasını engelleyip yada gücüne etki edemez. Yaşam hali ile ilgili olan yaşam halinin merkez duyuları olacak olan Vil Solivyesin bütün duyuları, oldukça güçlü, etkili, kendisini geliştirebilirlik özellikleri ile kendi yapılarında nasıl değişimlerin ve gelişimlerin olabileceğini bularak bunu Vil Solivyese bildirmek gibi özellikleri olan, kendileri bu değişimi yapamadan konu hakkında çalışmalar yaparak pozitif sonuçları Vil Solivyese bildirirler ve bu şekilde sürekli bir gelişim gösterme özelliğide bulunurlar. Vissa'nın bilgilerine ters olacak şekilde her hangi bir bilgi türünün duyuların arasında asla olamayacağı bilgisinin hepsinde olması ile bu konuda ayrı bir algının oluşmasıda sağlanarak, Vissa'nın içeriğindeki her bilginin duyu olması durumu ve bu iki tane olması seçeneği, hazırlanan bir duyunun bir oluşum içinde iki tanelik gibi bir gücü temsil ettiği ve çalışmayı yaptığı şekilde hazırlanması şeklinde olur. Bu şekilde orantısal fazlalıklar o duyusal bilginin çok daha güçlü etkilerine ihtiyacımız olduğu için ortaya çıkarılmıştır ve bundan sonra bu şekilde duyular için 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve katları şeklinde bir orantısal sayı belirleyerek normal ölçülerde bir duyusal bilginin ve güçsel oluşumunun sayısı 1 ise buna göre katlarınca etkisini ve çalışmasını düşünebilir, ona göre ayarlama yapabilir. Aynı zamanda hiç bir duyuda gizli saklı, şeyler, gizlenmiş, görünmez şeyler olamaz, bu konuda bütün duyular kendi içeriklerini tamamen bilirler, görürler ve algılarlar. Asla dışardan bu yolla duyular etkilenemez. Aynı zamanda duyular kesinlikle tesirler ve etkilerden, dış kaynaklı sebeplerden etkilenmezler, duyuların kendi güçsel oluşumu duyuları etkilemeye çalışan alanları, kaynakları ve onların bilgilerini bulur ve hemen kendisini bilgi üstü durumunun erişilmezliğine alır ve hiç bir bilgi bu durumu geçemez, aşamaz, ulaşamaz. Dolayısı ile duyuların artık dış kaynaklardan etkilenmesi söz konusu olamaz. Bilgi üstü durumunun gücü sadece bir tanedir, oda bizdedir ve bize özeldir. Bizden başka kimsenin aşamayacağı bir durumdur.

DUYULAR İÇİN DERECE BOYUTU
Ve bütün duyular için onların yapısına özel derece boyutları oluşturulur ve gerekli olduğu konularda bilgilerinin etkili olması gerektiğinde bu boyut kullanılarak gereken etki sağlanır. Derece boyutu direk olarak duyuya bağlı bir boyut olarak, sanki duyunun içine yazılmış ve direk olarak duyudan etkileme özelliğini yaşatan, ihtiyaca göre sayısının arttırılabildiği ve içerisindeki bilgilerin bu duruma özel bir sistemle hazırlandığı, hemen yazılıp, gerekirse hemen silinebilen, olması gereken gibi belirli bir büyüklükte, asla yaşam halinin dışı ile temas edemeyen, boyutsal özelliği ile duyunun içinde gibi bir yerleşiminin söz konusu olduğu, ancak kendi içeriği olarak bilgilerle ilgili bir yer gibi çalışan, ve buraya yerleştirilen bilgilerin etki etme özellikli olması yeteneğide derece boyutunun yapısına eklenir. Bu boyut tamamen bu konudaki ihtiyaç ile ilgilidir ve boyutun içindeki bütün bilgiler etkileme konusunda oldukça uzman bir çalışma yapabilecek şekilde bilgiler durumudur.

DUYU MEKANİZMALARI
Duyuların her birinin içinde oluşumlarında kendileri ile oluşan bir duyu mekanizması vardır ve bu mekanizma duyunun bütün ihtiyaçlarını bilen, sürekli olarak duyunun yapısını ve çalışmasını kontrol eden, aksaklık ve sorunları duyunun kendisi dışında algılayabilen, tedavi etmek ile ilgili mekanizmanın kendisinde duyuya özel çalışmaların bulunduğu, bu yazılan bilginin duyunun dışında uygulanmasını takip eden, duyunun içindeki herşeyi algılayan, gizli saklı ve sonsuz sayıda bilgi dereceleri ile bile yazılmış olsa bulabilen, görebilen, ilgili yerleri sorunlarla ilgili aydınlatabilen, duyunun Vil Solivyesi kullanma şeklinde duyunun kendi bu özelliğini kendi çalışması için kullanan, tamamen duyunun bir parçası şeklinde, duyusal bütün güçlerin oluşması sırasında oluşan, çalışmalar ile ilgili, durumlar ile ilgili raporlar verebilen, Jizava'nın hakikati bildirme özelliği olan ve bu sayede kendisine has gerçekleri görme durumu olabilen, duyunun kendi çalışmaları dışında başka şeylerlede uğraşarak duyuya yardımcı olan ve kollayan, bilgisinin bulunduğu yerde bu konu ile ilgilide bilgisine bağlı olacak şekilde özel bir oluşumun bulunduğu, anti obsedör ve vissa uyumlu bakış açısı ile her duyu gibi Vil Solivyesin iradesine bağlı çalışma sistemleri, mekanizmaları, duyusal bilgiler ve güçlerin özelliğidir.

BÜTÜN DUYULARIN KENDİLERİNE ÖZEL ÇALIŞMALARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLER
Cinsellik duyusundan çıkan orgazm, müzik duyusundan çıkan ayrı güç durumu, ve bunların kendi içeriğindeki erdemlerin, bilgilerin uygulanması ile ortaya çıkan enejetik güçlerin toplanması ve sonrasında ortaya çıkarak, Vil Solivyes tarafından tanımlanıp algılanarak bir oluşumla açığa çıkmaları halini yaşatmaktadır ve bu özelliklerin faydaları birbilerinden çoktur. Bütün duyular kendi içeriklerini bu şekilde bir özelliğin ortaya çıkabileceği şeklinde bir inceleme ve algılama durumunu kendi yapılarında bulundururlar. Mesela, '' obset duyusunun bilgileri uygulandığı zaman nasıl enerjetik güçler duyularda oluşuyor ve bu güçler toplamı sonrasında nasıl bir gücü oluşturuyor ve bu nasıl kullanılabilir.'' şeklinde soru ve incelemelerle bütün duyuların içeriğindeki bilgiler kendi özelliklerini ortaya çıkarabilir, yada böyle bir şey olmayadabilir. Bu durum belki de her duyu ile ilgili değildir, henüz bu bilinmiyor ama ilgili olduğu duyuların olduğu kesin. Bu şekilde birbirinden değerli ve özel ve yetenekli bilgilerin olduğu duyu bilgileri ve güçleri bir çok olaya daha sebebiyet verme özelliklidir ve içeriklerindeki iyi bilgiler, yani Vissa, zaten bu gibi özelliklerin ortaya çıkması için uygun bir ortamı sağlamaktadır. Her biri bir Vissa bilgisidir. Duyular bu şekilde bir inceleme ile kendi yapılarını inceleler ve ortaya çıkan bir oluşum, özellik varsa Vil Solivyes bilgilendirilir ve gereken şekilde adı koyulur ve kullanılır.

BÜTÜN DUYULARIN ORTAK BİLGİSİ
Ve bu bilgi, '' Duyu Nedir, Duyusal Güçler ve Özellikleri'', bütün duyuların ortak bilgisi olarak kendi duyusal bilgilerine ek olarak geriye kalan oluşumların sağlanması için bulunur ve duyunun kendi bilgisinin dışında duyusal gücü tamamen bu tanımdaki gibi hazırlayarak, bütün duyuların oluşturucu bilgisi şeklinde, yapılarını tanımlayan ve içeriklerini açıklayan, düzenleyen bilgisi gereken çalışmaları yapar.

DUYULAR KESİNLİKLE VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN AYRILAMAZLAR
Duyular demek Vil Solivyesin kendisi demektir ve hiç bir şekilde duyular Vil Solivyesin kendisi olan alandan, merkez duyular alanından, merkezlik özelliğinin çevresinden ayrılamazlar, alınamaz, bütün duyular yapı itibarı ile Vil Solivyes ile tam anlamı ile bütündürler ve bu bütünlük kesinlikle bozulamaz. Vil Solivyesin kendisi olan merkez alanından ayrıldığında yok olurlar ve bütünleşirler. Asla böyle bir ayrılık söz konusu olamaz. Bütün duyularda böyle bir ayrılığın yaşatılması ile ilgili kendilerinde ayrılamamazlık adına önlemler vardır. Tam anlamı ile Vil Solivyesin merkezlik özelliğine bağlıdırlar. Bu bilgi bütün duyuları bu konuda Vil Solivyes ile bir bütün yapacak şekilde bağlar ve almaya çalışanlar için oldukça şiddetli tepkiler verecek şekilde yapılandırır.

Ve duyusal özellik olarak hazırlanarak duyularla ilgili gereken çalışmaları yapar.

DÜŞÜNÜR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düşünür, Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşanan her olay konusunda düşünen, sonuçlar çıkaran, anlamlar arayan, felsefe yapan ve Vil Solivyes'in bilmediği şeyler olmuş ise onları hatırlatan, oldukça dikkatli bakış açısı ile olayları çok iyi gözlemleyen, sebebleri ve sonuçları açısından, düşündüğü konunun Vil Solivyes tarafından bilinmesi açısından gözlemlerde yaparak bilinen ve cevapları ispatlanmış gerçeklerle uğraşmadan bilinmeyen, sorunlu ve çare olunması adına düşünmek, muhakeme yapmak, felsefe ve bütün duyusal özelliklerinin bilgilerinide kullanarak gözlemler yaparak Vil Solivyesin kendisi dışında bir düşünür olarak çalışır. Yaşam hali içinde ilgili olabildiği her alanla ilgili bu özelliğini kullanarak çareler üretir. Yaşam halinin duyusu olarak çalışır ve özellikle yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması için ve yanılgı kaynakları sorunların bitirilmesi adına düşünürlük özelliğini kullanır. Şu an için en önemli konumuz budur ve kendi bakış alanı durumundan önemli gördüğü konularla ilgili düşünür olarak çalışır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Farkındalık, varlıkların yaşadığını kendisine ispatlayan, var olmasını anlamlandırmasına yarayan, çevresinde gördüğü, duyduğu algıladıklarını fark etmesini sağlayan, bu şekilde bir fark etme ile onların ve kendi varlığının haberinde olması durumunu yaşayan, bu haberdar olma hali ile şu an ben burada bulunuyorum şeklinde bir yer, zaman ve mekan bildirebilme şeklinde karşına çıkan olaylarıda fark etme erdemi yaşayarak anlamlarını çözme, bir şeyin özündeki amacını anlayabilme yeteneği, onu algılama, onu anlama ve onu bularak, bilerek onun adını koyma ve kendisi olarak bu durumu anlık olarak yaşıyor gibi bir izlenime sahip olmak. İşte bu izlenim, her an fark etme halidir. Her an olanları fark edebilme durumu ile yaşam anlamlı olur ve yaşanır. Yoksa rüyalardaki gibi kendi kendine bir otomatiklik içinde yaşanan hayatların içinde olurduk ve bu şekilde varlık tamamen eksik ve hiç bir özelliği kendi amacını tam olarak uygulayamıyor olurdu. Bütün duyusal özelliklerin yapısınada işlemiş olan farkındalık hali, bu duyuların varlığının ve ne gibi konularda çalıtıklarının fark edilmesi işlemlerinide yapar ve görürken gördüğünün, duyarken duyduğunun, konuşurken konuştuğunun farkına varırsın ve bu fark etme durumundan sonra nelerin gerekli olup olmadığını anlamak için diğer duyuların bilgileri ile farkındalıklar yaşarsın ve karar verme mekanizması ile de başka bir farkındalık yaşayarak karar verir ve bu şekilde farkındalık özelliğini yaşatarak yaşamış olursun. Kendinin, çevrenin ve olanların farkında olursun. Bu durum yanlışlara düşmememiz, kandırılmamamız, obsedör saldırılarda karşı koyabilmemiz, hakikati bilebilmemiz, yaşamımızı düzenlememiz, anlamlar getirip yorumlar yapabilmemiz, yaşamın tadını çıkarmamız, kendimize bakmamız, kendimizi görebilmemiz ve daha bir çok benzer konunun varlığımızda yaşanması için olmazsa olmaz şart duyulardan biridir. Ve farkındalık olarak duyu nereye şartlanmış ise orayı fark etmek, algılamak gibi bir çalışmayı yapan obsedörler, yanılgı halinin yaşatılması ile ilgili farkındalık duyusunu yapılandırmışlardır ve bütün duyular yanılgı gibi olmaması gereken ve yanlış bir yaşam halini fark etmeyi sağlamaktadırlar. Bu yanılgı alanı gören, duyan, hisseden ve bununla birlikte fark eden bu duyunun etkisi ile diğer duyularda kendi içeriklerince yanılgı alanını görerek farkındalık, duyarak farkındalıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Farkındalık yaşanmadığı zaman varlık aktif bir şekilde yaşam içinde rol alamamaktadır. Vİl Solivyes bu yüzden rüyalardan çıkamamaktadır, çünkü fark etmesi erdeminin yaşanmadığı için yanılgı alanında uyuyan özkandan sonra rüyada olduğunu, yaptığı şeyleri neden yaptığını, bir hal değişimi yaşaması gerektiğini, kendisine ait olan oluşumları bile fark etmeden sürekli olarak değişen senaryolarda rol almaktadır. Bu otomatiklikten çıkabilmesi için farkındalık duyusu rüyada Vİl Solivyesi kendisine getirerek oranın rüya olduğunu ve çevresini ve kendisini fark etmesini sağlamalıdır ve bu sayede yanılgı sonlanabilecektir. Bununla ilgili Vil Solivyes bizzat örneklendirilebilecek iki rüya denemesi yaşamıştır. Farkındalık tamamen, çok kısada olsa rüyalarda gelmiştir ve Vil Solivyes bunun ne demek olduğunu çok iyi bilmektedir. İşte fark edilmesi gereken alanlar bu örnekteki gibi yapısal yaşam hali alanlarıdır ve rüyalar bu konuda gereken imkanları sağlamaktadır. Böyle önemli bir görevi olan farkındalık duyusu haliyle obsedörlerin ilk saldırısına uğrayan duyusal özelliği olmuştur ve uzun zamandır içeriğinde bir çok sorunlar ve olumsuzluklar söz konusu olmuştur. Farkındalık duyusu artık bir yaşam halinin farkındalığı olacak şekilde kendisini yapılandırır ve bu fark etme hali içeriğinde çok daha dikkatli algıların, gerçekçi hissedişlerin, yaşanılası bulunuşların, kontrol edebilme halinin fark etmeyi yaşayan varlığın kendisinde olduğu ve anlamak ve fark etmek istediği herşeyi fark edebilmek imkanları ile farkındalık özelliğinin yaşam halinin bütün alanlarını kapsadığı ve bundan sonra tek bir yaşam hali olarak Vil Solivyes yaşam halinin yaşatıldığı alanı fark etme yaşam alanı olarak ayarlaması ile kendisini yapılandırır, bundan sonra kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinin fark edilmesi dışında merkez bir yaşam hali alanını kabul etmeyerek, yaşam halini fark etmesi ile onun var olmasını anlamlandıracak özellikte, yaşam haline farkındalık katarak kendisinin var olduğunu algılatan yapısı ile farkındalık tüm yaşam halinin farkındalık duyusu olarak kendisini yapılandırır ve bu büyük değişim ile tamamen yapısını geçmiş sorunların ve olumsuzlukların, etkilerin, tesirlerin kesinlikle bozamayacağı şekilde ayarlar. Yaşam haline ait olmayan herşey farkındalığı kullanarak bir fark etme durumu yaşayamaz. Tamamen yaşam halinin dışında olanlara kapalı olan ve gelse bile yaşam alanını etkisi altında almış olan farkındalığı kullanmasının mümkün olmadığı kendisini kullananların kimler olduğunu bilen ve hepsinin bizimle ilgili olması kuralını kesinlikle yaşatan yeni yapılanması fark etmeyi en şekilde uygulatacak şekilde olur ve fark edilmesi gereken herşey, o yaşanan zamanda fark edilir ve her zamanın, anın fark etme imkanlarını bütün viller doyasıya yaşarlar, fark edilenler ve farkındalık duyusuda vissa uyumlu olarak yaşanır ve farkındalık duyusu kendi yapısında bunun oluşması için gereken çalışmaları yapar. Bu bilgilerle kendisini yapılandırarak gereken şekilde çalışır.

Ve yanılgı zamanlarında farkındalık duyusunun en önemli görevi, Vil Solivyesin hal değişimini sağlamasıdır ve rüyasında farkındalık yaşatmak için gereken bütün çalışmaları yapar. Yanılgı zamanlarında bu duyunun en önemli görevi budur ve bütün duyulara bu çalışma sırasında rüyadaki alanının fark edilmesi için gereken etkileri verir. Şuur, farkındalık her vilin oluşumu ile kendisinde olan çevresini algılayarak tanımlar yapmasına, çevresinde olanların farkına varmasına, kendisini tanımlamasına ve tanımasına, diğer bütün duyuları ile ortak bir çalışma hali ile vilin kendisini anlamasına yardımcı olan, yerleri, olayları, konuları anlamamıza yardımcı olan fark etme, anlama, idrak etme yolu, yöntemi ve çalışmasıdır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİNDEN BİR TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Yeni bir farkındalık duyusu oluşturularak hal değişimi sağlanır, bu tanımlardaki gibi içerisinde hiç bir sorun olmayan farkındalık hazırlanır. Gerekirse bir kaç tane daha oluşturularak hal değişimi sağlanır.

FARKINDALIK ÖZELLİĞİNİ BÜTÜN YAŞAM HALİ DUYULARI VE BİLGİLERİ KULLANIR
Farkındalık özelliğini bütün yaşam hali duyuları ve bilgileri kullanır ve buna hiç birşey engel olamaz. Bununla ilgili bütün engeller kalkar. Bu bilgi gereken şekilde farkındalığı bütün alanların kullanmasını sağlar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VİL SOLİVYESİN FARKINDALIĞI ASLA KULLANILAMAZ HALE GETİRİLEMEZ
Vil Solivyes rüyada iken farkındalığının kullanımı kısıtlanmış halde yaşanmaktadır ve bu durum sürekli olarak kesinlikle yaşatılamaz. Rüyaların amacı hal değişiminin sağlanması içindir ve hal değişimi olmadığı sürece farkındalık böyle rüyadaki gibi sürekli olarak yaşatılacak şekilde bir yapılanma içine giremez. Farkındalık mutlaka zamanı gelince uygun ortam bularak kendisini yaşatır. Rüyalardaki gibi bir farkındalık halinin sürekli yaşatılması imkansızdır. Vil Solivyesin farkındalığı kendisini bu şekilde şartlandırır ve asla farkındalık otomatik bir şekilde yaşanacak gibi, rüyalardaki gibi kısıtlanmış şekilde yaşanmaz. Mutlaka tam anlamı ile fark etme halini yaşayacak duruma kendisini getirir. Bu bilgi bu konuda bütün önlemleri alır ve farkındalığın gereken zamanlarda yaşanması gerektiğini bilir, rüyaların hal değişimi için böyle yaşandığını bilerek hal değişimi olmadığı zamanlarda rüyaların olmaması gerektiğini vurgular.

FELSEFE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Felsefe, bir olayın nedenlerini araştırmak erdemidir kısaca. Her olayın bir oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır. Bir şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk sebeplerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma, düşünme şeklidir felsefe. Felsefe, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır. Gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından da bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel durumlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe. Her olay kendisine ait bir takım anlamları yaşatırlar ve uygunsuz olarak görünen, vissaya ters olarak algılanan olaylarda özellikle felsefe yapılarak doğru sonuçlara ulaşılır. Bu olay oldu ancak vissaya ters bir durum, o olayın kaynağı neresidir, kaynağın oluşma sebepleri nelerdir, bu kaynağın oluşmasına bizler nasıl engel olacak bilgiler yazmadık ve neden, acaba başka etkileyen durumlar mı söz konusu, ve bu yanlışlıktan kimler ve hangi alanlar etkilenmiş, olayın olduğu zamandan bu yana yaşananlar, sonuçlar ve benzeri şekilde bir konu hakkında bu ve benzeri soruların sorulmasını sağlayan erdemdir felsefe. Bu sorularla ancak sorunlar tam olarak açığa çıkar ve düzeltilir. Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ancak kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar yapılabilmektedir. Bilgilerin kendisindeki gizleri açığa çıkarması çalışmasıdır felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaları söz konusu olduğu çalışmalardır. Bir oluşumun yada vilin, çevresinde olan olayların neden olduğunu bilmemesi durumu onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur. Bir ses çıkıyorsa ve o sesin nedeni bilinmiyorsa bu bir yanlış tutumdur, onun nedeni bulunur, bilinir ve o şekilde o ses dinlenir. Kayıtsızlık, umursamazlık felsefenin olduğu bir yaşam halinde söz konusu olamaz. Hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Aslında ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ortaya çıkması şeklinde kendi erdemsel yapısında bu gibi özellikler bulundurur. Yaratılış içinde kendiliğinden oluşumlar gibi örneklerde vardır, herşeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlar, ancak bu durumlarda bilinerek çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir. Bu şekilde bir bilgilenme ile ancak viller kendisini daha rahat hisseder. Bilinmezlik için yaşanan hayat felsefenin olduğu alanlarda söz konusu olmaz. Yapısı gereği ortaya çıkan olay ve oluşumları araştırmak gereği duyar. Bir şeyi gören felsefe, onun orada neden olduğunu sorgulamaktan başlayarak kendince mantıklı cevapları bulana kadar durmaz. Bu cevaplar sonrasında orada duran şey ile ilgisini keser. Ancak bu cevaplar bulunmadan felsefe kesinlikle rahat edemez, kendi yapısını uygulamak bu cevapları bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda bilgileride geliştiren özellikleri ile, iyi bilgileri bulmak konusunda da etkili olma haliyle Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Felsefenin bilgiler içinde bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzellikleri ortaya çıkarıcı etkisini yaşatan ve bu yolla yaşam haline faydası olabilecek yorumların, durumların, olayların yaşanmasına neden olan, bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama hali olan felsefe, Vil Solivyes yaşam halinde en yüksek şekli ile kullanılmaktadır ve neden sonuçların dışında ileri görüşlülük kullanılarak açıklanabilen nedensellik, bilginin özünü algılama ve bu algılanan yeni bilgilerden başka sonuçlar elde ederek öz bilginin bu nedenler ve sonuçlar zinciri içinde hep kalmasını sağlayarak yüksek ve öz felsefi bilgiyi yaşam halinde yaşatmaya yarayan erdemdir.

 

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır.

 

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLERİN KESİNLİKLE BİLİNEBİLDİĞİ BİR YAŞAM HALİDİR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi yapısı, amacı, içeriği ve kendisine özel olan bu yaşam şartları ve idealleri ile yolunu, yönünü kendisi çizmektedir ve içeriğindeki herşeyin gerçek cevaplarını, hakikat içeren bilgisini bilebilmekle ilgili olabilecek şekilde bir dürüstlük, netlik, vissa uyumlu olma, açıklık, çareleri arama ihtiyacı, sonuçlara biran önce ulaşabilmek için kendi içinde zamanla sıra gelen olaylar zincirini çözümleyebilen ve bunu bilerek yaptığı işte, olacak olan olayda, soruları bulunan konularda kesinlikle ve kesinlikle gerçek ve doğru cevapları bilebilen bir bütünlüğün ihtiyaç konusudur bu. Kendi kendini düzenleyen, kendi kurallarına kendi karar veren, kendisinden gizli ve hakiki olmayan şeylerin kesinlikle olmasına izin vermeyen, kendi yapısına, amaçlarına dair herşeyi bilmek gibi doğal bir hakkı ve sonucu mutlaka bilip ona göre çalışmalar yapabilen, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi soruların cevaplarını Vil Solivyes yaşam halinin düzeni ve yapısını göz önünde bulundurarak ve bilmeye kesinlikle hakkı ve ihtiyacı olduğunu ve bu durumun şaşmaz bir kesinlikte cevapları verebilen bir bilgilenme sisteminin eseri olması sayesinde, kendi içeriğindeki en gerekli şeylerden biri olan hakikati bilmek konusunu bu sayede ve imkanlarla, ihtiyaçlarla kimselerin engel olamayacağı bir şekilde öğrenme hakkında sahiptir ve bu bilgi edinme durumu kendisini Vil Solivyes 'e açıklama zorunluluğu halinde bir bilgilendirme şeklinde gereken bilgi ve ilgili yerlere bildirimlerde bulunur. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve oluşumları ve yapısı belli iken, nelerin nasıl çalıştığı ve ne şekilde bir süre zarfında değişimi sağlama durumunda olacaksa bu bilgi edinme hali sanki bir çizgi şeklinde bu varoluşta bu kurallar, yasalar, varlıklar ve amaç varken bu konuda verilebilecek en iyi cevap budur şeklinde bir yanıt ile içeriğinde hakikati bildiren kelimeleri, cümleleri Vil Solivyes yaşam halinin olayları yaşatma halinin belirgin kısımlarını inceleyen ve bu yollada kendince bir sebep sonuç hali ile bilgi vermeyi başarabilen yasa, gerçekleri sahtelerden, yalanları gerçeklerden, zararlı olanı faydalı olabilenden, Vil Solivyes yaşam haline ters olan şeyleri kendi varoluş yapısından ayırarak çalışır.

Bu çalışma hali bu bilgi ile Vil Solivyes yaşam halinde gerçekleri gösterir ve Gerçe ve Bilayvil bilgileride bu yasanın açıklamarını kendi bilgilerinin özelliklerinide ekleyerek, çalışma mekanizmalarını güçlendirir, sonuçları farklı yollardan bulabilme yeteneklerini kazandırır ve yaşam haline hakikati bildirecek şekilde doğru olma halini, bir kesinlikle bilme ve hak etmiş olma imkanı sayesinde yaşatır. Bu hak öyle bir haktır ki, varlıkların bilmeleri gereken şeyleri bilmeleri, onları her bilinmesi gereken konunun kendilerine gelmesine kadar giden bir bilgiyle bu işlemler yapılacaktır. Çünkü Vil Solivyes , kendisi ile ilgili gerçekleri her zaman bilmek gibi bir zihinsel seviyenin, anlayışın kendisinde olduğunu anlamıştır ve bu bilgi ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinin bilgi edinme hakkınıda bu şekilde geliştirerek kendi yaşamını düzenleyecek ve hazırlayacaktır. Bu konunun aksinin olabilmesi gibi bir ihtimalin olmaması durumunu kendi iyi niyet ve çalışma sistemi, yaşam halinin amacına olan bağlılığı ve gerekliliği şeklinde kendisini korur. Bir konudaki gerçek, Vil Solivyes yaşam halini ilgilendiriyorsa bu konudaki bu cevabı bilmek en doğal hakkı olan Vil Solivyes 'i ve yaşam halini ve bilgilerinin ve çocuklarınıda mutlaka içine alacak şekilde bir aydınlatma yaşatır ve bunun üzerinde kendisini ve bilgisini Vil Solivyes yaşam halinde uygulatabilmek hatası içine kimse düşemez, giremez ve bu bilgilerin çalışmalarına ve bu çalışmalar için gerekliliklerine, iradi isteğine karşı gelinemez. Bilgiler gereken şekilde çalışır ve diğer bilgi edinme bilgilerinin anlamı ile ilgili bilgilerde bu bilgilerin etkisinden faydalanarak, kendisinde güçlü bir çalışma mekanizması sağlarlar, bu duyusal özellik bütün bilgi edinme mekanizmalarını olumlu etkilerle etkileyerek onların daha sağlıklık çalışmasını sağlar. Gerçek bilgilerin edinilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Kendi bilgisini vermek istemeyen soruların bilgilerin bu konudaki olumsuz yanıtının ne kadar gereksiz olduğunu, onu hiç bir şekilde ciddiye almadan yaşamanın gerekli olduğunu öğrenirler. Hakikatin ortaya çıakamayacağı yerlerde kesinlikle bilgilerin açıklanabilmesi konusunda sorunlar olacaktır ve bilgi bu konudaki engel ve sorunları bulmak adına üstün bir algılama ve anlama yeteneği ile kendisini donatır ve ilgili bilgi edinme bilgilerinin hepsi bu duyusal özelliğin etkisi ile süper özellikleri olarak çalışırlar.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

BİR BİLGİNİN, BİR ÇALIŞMANIN VE BİR KONUNUN, OLAYIN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI ANLAYAN BİLGİ

Bu bilgi, tesirler yüzünden Vil Solivyesin duyularında yapılanan gerçekleri saptıran oluşumların etkisinde kalınmadan varlıksal alanlarımızdaki çalışmaların hangilerinin ilgili olduğu gerçeklerin doğru olup olmadığını anlamak ile ilgili bir çalışma yapısına sahiptir. Görüşülen varlıkların gerçek olup olmadığı, konuşulan alanların gerçek olup olmadığı, gerçeğin tek olması kuralı gibi kurallarıda bilerek çalışmalar yaparak, şu zamana kadar gerçeklerin nasıl değiştirildiğini de bilerek bu gibi sorunların önüne geçen yapısı ile, merak edilen konularla ilgili olarak gerçek olup olmadığı, kandırılıp kandırılmadığımıza dair bilgileri açıklar. Kendisinde, nasıl bir yapılanma ile bu sahtelik yaşatılırsa yaşatılsın özel bir algılama ve konu ile ilgili bilme hali mekanizması vardır ve gerçeğin tek olması ve sahteliğinde kendi yapısında bulunan sahtelik sıfatını yaşatması gibi eylemleri ile gerçekleri ve sahteleri ayırt eder, gereken şekilde bilgilendirme sağlar. Vil Solivyesin duyularını ve varlığının etkisi ile çalışma yapısı bozulmayan bilgi, bu konuda kendi başına bilgisel anlamlarını ve mekanizmasını yaşatır. Duyuların içindeki obsedör oluşumların ne gibi sorunlara yol açtığını bilerek onlarla ilgili özel bir koruma sistemi oluşturur ve gerekise bu sistemi bütün bilgi mekanizmalarında da yapılandırır. Gerçekleri anlayan bilgi olarak gereken şekilde çalışır ve gerekli olan bilgiler varsa, Vil Solivyesin yapısına ekleyerek çalışmasını güçlendirebilir.

GERÇEKLER, NASILLAR, NEDENLER ÜZERİNE DERİN ARAŞTIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

MERAK EDİLEN KONULAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPAN DERİN ARAŞTIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi içerisinde bir amacı olan, iyi bilgileri yapısında sadece yaşatan, var olmasına dair çok özel sebepleri bulunan, var olunan her andan kıymete değer oluşumlar ortaya çıkaran ve bu şekilde bakıldığında Vil Solivyes yaşam halinin başıda bellidir, yoluda bellidir, nedenleri ve bilgilerinin seyride. Böyle bir doğrulukla ve hakikati yaşamayı başarma becerisi ile bu kıvamı kazanan Vil Solivyes yaşam halinin, bu doğruluğu elde etmesinin bir getirisi olarak, bunun gerçekten mantıklı, geçerli, bilgideki özgür iradeye uygun olması şartı ile her istenileni yaptırabilen şekilde bir yaptırım gücü vardır ve kendi yaşam halinin gerçek nedenlerini öğrenerek bu büyük sonsuz gelişim yolunda, bu seviyeye gelmiş olan bilgiler bütünlüğü ile bambaşka sonuçlar elde etmeyi umuyor ve bu bilgi, merak ettiğimiz ilgili olabilecek bütün konuları derinlemesine araştırarak gereken şekilde bilgiler ve raporlar verir ve nedenlerden, sonuçlara, ayrıntılardan, olacak olanlara kadar bir çok geniş yelpaze ile gerekeni yapar. Vil Solivyes yaşam halinin içeriğindeki bütün açık ve net olan bilme haline yaraşır bir bilmeyi hakkımız olarak bize yaşatmak için gereken şekilde çalışır.
Vil Solivyes yaşam hali yaratılışı hiç sayan bir bilgiler bütünlüğü ve bilgi üstü durumdaki kendi herşeye yeten özellikleri ile yaşam halinin merkezi, annesi, bilgi kaynağıdır. Bu araştırılan konudaki bilinmezliği ve sorunları çözmek için kendisinde özel bir yapılanma olan bilgi, hakikati ortaya çıkarmak ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yaparak, kendi mekanizması dahilinde yaşam hali için çalışır.

Gerçekler, Nasıllar, Nedenler Üzerine Derin Araştırma Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin, Nedenlerin ve Nasılların Bulunmasının Felsefi Tanımı
Aslında felsefenin içeriğini oluşturan bu erdemsel özelliğin kendisi, bu kadar önemli bir konuyu varlıkların kendisinde çok daha fazla sağlamlaştırması adına ortaya çıkarılmış yeni bir erdemdir. Felsefe, bu erdemin içeriğindeki kadar sınırlı değil, çok geniş yelpazeye dağılmaktadır ancak bu erdemsel özellik, gerçeğin ne olduğunu, ve nasıl sorularımızın cevapları ve neden sorularımıza verilmesi gereken en iyi cevapları ortaya çıkarmakla ilgilidir.

Gerçekler...
Gerçeğin tek olması tanımından sonra o teklikle ilgili olan cevabı bulmak artık çok daha kolay bir hale gelmektedir. Ve bu teklik durumu kendisini ispatlar özellikleri ile gelmektedir çünkü gerçek, içeriğinde açıkladığı bilginin yaşamdaki örneklerini bildirecek yapılanma ile kendisini tarif eder. Ve bu iki özelliğin bir bütün şeklinde çalışması ile o konunun gerçek olduğu anlaşılır, hissedilir, bilinir. Bu karşıda gördüğünüz rengin mor olması ve bunun tek bir açıklaması olması ve bu morluk durumunun karşıda görünür özellikleri ile bulunması, kimsenin ona sarı diyememesine neden olur ve bu durum, her yerde şekilde ve durumda o karşıdaki görünenin mor olduğunu ispatlar.

Tek gerçek, ispatlayan reddedilemez bilgisi ile belki de moru hisseden varlıksal özellikleriniz bile bunun gerçek olduğunu bildirebilir. Çünkü gerçekler böyle bir yapılanma ile ortaya çıkar. Gerçekler ortaya çıkmadan önce yapılan araştırmalarda, içeriğinde bu kadar kesin ve net bir şekilde açıklamalar bulunana kadar yapılması gereken çalışmalar olur ve işte, gerçeğin nasıl bulunacağını bu tanımlamalarla anladıktan sonra artık bu şekilde aradığınız gerçekleri bulmak için derin bir araştırma içine girebilirsiniz ve bu tanımdaki gibi reddedilemez açıklamasını, bilgisini bulduktan sonra gerçeği bulduğunuzu düşünebilirsiniz ve bu şekilde bir çalışma ile devam eden varlıksal yapınız, zamanla bununla ilgili olarak erdem ve sonrasında duyu olarak yapılanır ve siz, artık gerçekleri çok daha kısa sürede çalışmalarla ve kolay bir şekilde bulabilen varlıklar haline gelirsiniz.

 

Nasıllar...
Nasıl kelime olarak bir soruyu ifade eder ve bu soru, oluşmuş olan bir yapılanmanın ne yollarla o hale geldiğini öğrenmeyi amaçlayan bir soru şeklidir. Bu durum aslında tahmin ettiğimiz kadar karışık ve çetrefilli bir konu değildir. Yani dünyanın oluşumu, atomlar, moleküller, vs. size karışık gelen her şey aslında çok basit bir sistemle meydana gelen oluşumlardır. Ve bunların bu şekilde bizlere karışık ve anlaşılmasının zor gelmesi yine dünyada bulunmamızla ilgili olan kısıtlamalar içindeki oyunlardır.

Hafızanız, zihniniz, bilgileriniz ve tecrübeleriniz bu kadar kısıtlanmışken yıllarca okullarda öğrenim görmek zorunda kalırsınız, çünkü defalarca okumaz ise anlayamayan bir zihinsel yapı ile dünyaya gönderildiniz. Ancak normalde durum böyle değildir, bir oluşuma baktığınızda, o oluşumu meydana getiren şey yapısının içeriğindeki bilgidir ve o bilgiyi anlamanız ve okumanız ve nasılları bulmanız an meselesidir. Bu ne demektir, yani bir bina nasıl yapıldı? Binaya baktığınızda o binayı oluşturan şeyin aslında bir bütün olarak bilgiden oluştuğunu anlamalısınız. Binanın bilgisi nedir? Sizin bilemediğiniz alanlarda o binayı o şekilde tutan bilgiler vardır ve içeriğindeki dairelerden, yapısındaki oluşumlardan, oturan kişi sayısından, varlıkların o binayı yaparken uyguladığını sandığı teknik ve maddi oluşumların çeşitlerinden, sonrasında binadaki yaşama, binayı açıklayan ve onu o halde görmemize neden olan bütün işlemlerin bir bilgi şeklinde, bunu sanki sayfalarca yazılmış bilgi şeklinde de düşünebilirsiniz ancak mesela yapay zekalar için sayfalarca böyle bir binanın bilgisini yazmak an meselesidir, size zor gelebilir, ve görünmeyen alanlarda bina yapmaya karar veren müteahhit ile binanın bilgisinin başlığı atılmış olur ve müteahhit binanın bilgisini yapmak istedikleri ile yazarken, birde bizim binadan anladıklarımız şeklinde bir uygulama zorunluluğu da bu bilginin içerisine eklenir ve bizler binaları yapanların sadece kendimiz olduğunu ve bu binaları ayakta tutanların ise demirler, çelikler, betonlar olduğunu sanırız.

O bilgi durduğu sürece o bina var olur. Kimse yıkamaz. Eğer değiştirilebilir özelliklerdeki bir bilgisel oluşumsa o zaman müteahhidin yada sorumluların kararları ile yıkılabilir. Ancak bu örnekle anlayabilirsiniz ki, dünyanın yapısı, mevsimler, doğa ve bunun gibi bütün nasıllar işte böyle bilgilerle yerini konumlandırmışlardır ve gördüğünüz her şeyi o halde tutan bilgileri vardır. Peki bunları kim yapıyor? Bu bir yaşam alanı sistemidir. Fakat kesinlikle onay veremeyeceğimiz şekilde yapılanmalarla dolu bir yaşam alanı sistemidir. Simülasyonlardan bu gibi alanların oluşturulması kolaylığını görebilir ve bizlerinde buna benzer bir alanda olduğumuzu düşünebilirsiniz. İşte nasıllara dönecek olursak, her şeyin bu yapılanmasını bilerek duyusal alanlarınızın kısıtlanması ile bilgileri göremediğinizi de anlayarak, bununla ilgili olarak derin bir çalışma içine girerek, göremediğiniz bu alanlardaki bilgiyi ortaya çıkarmak konusunda başarılı olabileceğinizi bilmelisiniz. Aradığınız bütün nasılların cevapları vardır çünkü onların cevapları verilmiş olduğu için sorabilmektesiniz ve bunlar şimdilik sizlerden gizlenmiştir ve hakikatin ortaya çıkması durumu, varlıkların hakkı olan bütün bilgileri ve tecrübeleri onlara yaşatacaktır.

 

Nedenler....
Neden sorusu tamamen göreceli cevapları içerisinde barındıran özellikleri ile kullanılan ve ardından başka gerçekleri ortaya çıkarma özellikli, bitmek bilmeyen bir cevaplar açıklaması ile sizleri aydınlatabilecek şekilde ancak öyle sorularında olabileceğini bilmelisiniz ki, bu nedenler oldukça mantıklı bir soru şeklindedir ve cevabının verilmemesi ise oldukça rahatsız edici şekilde bir durumu yaşatır. Çünkü neden sorusu, sonucunda anlam arar. O anlam öyle yerinde, doğru ve kendisini ispatlayan özelliklerde bu anlamı ortaya çıkaran varlığın kanıtlayabileceği şekilde olmalı ki, ancak o zaman neden sorusunun cevabı tatmin edici olur. Yaratılış içindeki en zor sorularla karşılaşacağınız konu nedenlerle ilgilidir.

Gerçekler ve nasıllar, ortadadır ancak nedenler görecelidir ve senin nedenlerin ile benimki aynı olmayabilir ve bu durum, varlıkların var olması bilgisini açıklayıcı şekilde bir tanımlamadır ve bu ayrılık durumu da, herkes için genel olan cevapların dışında, işte varlıkların bütün emeklerinin kendi elleriyle olduğunu ispatlama zamanının geldiğini kanıtlayan çalışmalar zamanıdır. Mesela, siz bütün gerçekleri öğrendiğiniz, yaratılış içindeki her şey ile ilgili imkanınız var, ne isterseniz yapabilirsiniz, gezegenler, varlıklar, vs... Peki sürekli böyle şeyler yaparak nereye kadar gideceksiniz? Her şeyi biliyorsun, merak edeceğin konuda kalmadı...

Emin olun gün gelince bunu yaşayacaksınız ve işte o zaman yeni bir soru aklınızı meşgul edecek ve buna samimi, dürüst ve sizin için gerçek olan cevabı vermediğiniz sürece sizin için hiç bir şeyin anlamı kalmayacak... Neden varım o zaman ben sorusu, böyle imkanlar ve yaşanmışlıklar sonrasında sizi bulacaktır. Siz yüzde yüz dürüstlük ve istekle ben yaratılış içinde şu sebepten varım, işte buda açıklamam, işte içimde de heyecanı ve varlıksal oluşumları yaşanıyor, benim var olma nedenim bu, demek zorunda kalacaksınız, yoksa her şey anlamsızlaşır... Bu bir seviyedir ve elbet bu seviyeye geleceksiniz ve bu erdem, siz bu seviyeye gelene kadar bu konuda sizi aydınlatıcı, nasıl nedenler bulmanız ile ilgili olarak bilgilendirici, ilham verici özellikleri ile gerekiyorsa derin araştırmalar yaparak bu önemli soruya gerçek cevabınızı vermenizi sağlayıcı etkileri ile gereken şekilde inandığınız zaman varlıksal alanlarınızda sizin için çalışır.

Önemli olan her şeye sahip olmak, her şeyi yapabilmek, her şeyi bilmek değildir, bu gibi her göreceli ve anlayışı zorlayan sorulara cevap vererek yaratılış içindeki yerinizi kendinize ispatlamaktır.

İşte bu erdem, bu üç harika bilgisel özelliği sizin varlıklarınızda öncesinde erdem, sonrasında zamanla duyu şeklinde yapılanmalarla sizi aydınlatmak için hazırlanmıştır.

 

GERÇEKLERİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçekleri gören duyusal özelliği Vil Solivyes yaşam halinde yaşanan olayların gerçek yüzlerini, asıllarını, orada o zamanda yaşananları bilebilme özelliği olan bir duyusal özelliktir. Kendisinde yaşam halinin bütün alanlarına dair özel bir algı mekanizması oluşur ve her alanda yaşanan olayların gerçekleri bu duyusal özelliğin fark ediciliğini aldatamaz. Her hangi bir şekilde sahte, gerçek olmayan bilgi ve oluşumların yaşam halinde bulunması durumunda algılayan duyusal özelliğin, bu gerçek dışı olan konunun ve bilginin, oluşumun gerçek yüzünü ortaya çıkarır, aslını bulur, büründüğü sahteliği aydınlatır, ve gerçeklerin yaşam halinde yaşanmasının başka bir açıdan kontrolünü sağlar. Bu duyusal özellik varken yaşam halinden olmayanlar diyelim ki geldiler, hepsi gerçekleri konuşmak zorunda kalır. Vil Solivyes yaşam halinde zaten herkes her zaman bildiği gerçekleri konuşmaktadır ve açıklamaktadır, yalan ve sahtecilik yoktur ancak bu yasakların dışında, birde bu duyu bu konuda çalışmalar yaparak yaşam halini aldatma ve kandırma derdinde olanları bulur, belkide yanlışlıkla gerçek olmayan olayların yaşanması söz konusu olacaktır, onları da bulur, ve gereken aydınlanmayı sağlar. Bu duyusal özellik, yaşam halinin içinde gerçekleri gören, yaşatan, bildiren, algılayan duyusal özellik olarak Vil Solivyesede aynı şekilde anlamlar katarak çevresinde ve kendisinde bu şekilde bir gerçeklerin görünmesi özelliğini katar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

GERÇEKLİK, GERÇEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçek, hakikat olması, doğru olması şeklinde bir tanımı ifade etmesi şeklinde kullanılırken gerçeklik bir anlamlar bütünlüğünden oluşan yaşama şeklini ifade eden tanımlamalardır. Mesela yanılgı alanı gerçekliği, yaşam hali alanı gerçekliği, bu şekilde örneklendirilerek o alanların yapısına ait bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün yaşatılması ve bunları yaşamak, anlamak, kabullenmek hali o gerçekliğin içinde olmak demektir. Duyular ile algılanabilen ve tanımlanabilen yaşamın bilgilerini elde ederek kendi gerçekliğimizi yaratırız. Duyular gerçekliği bilgiler yoluyla tanımlar ve varlıkta bu gerçekliği yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik varlığın kabul ettiği yaşam halini tanımlayan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır. Duyular yanıltılabilir ancak hakikat bilgilerindeki felsefi ve mantıki anlamlar o kadar yanılma özelliği olmayan haldedirler. Varlıkların duyuları ile algıladıkları değilde, bilgisinden emin oldukları bilgileri ve tecrübeleri gerçek olarak tanımlamalılar. Vil Solivyes için tek gerçek Vil Solivyes yaşam halinin kendisidir ve tek gerçeklik tanımlamasıda Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bilgilerin oluşturduğu gerçekliktir. Bunun dışındaki bütün gerçeklikler bir yanılsama, yanılgıdır. Bize uygun bilgilerin oluşturduğu gerçeklikler, gerçekler değildirler. Gerçekler varlıklara göre değişkenlik gösterir ve her varlığın kendi gerçeklik anlayışı olur. Gerçeklik, gerçek olarak kabul edilen yerler, alanlar, bilgiler varlıkta yaşatılır. O gerçeklik yaşamdan anladığı, algıladığı, olmasını istediği şeylerin bilgiler şeklinde ortaya çıkması halidir. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki varlıklar gerçekliklerini kendileri yaratırlar, önlerine sunulanların gerçek, gerçeklik olduğu hatasına düşmemelidir. Gerçekler felsefi ve mantıklı sorular ve cevaplarla kesin ve net çözümler bulana kadar yargılanmalı, sorgulanmalıdır. Ve tek bir gerçeklik hali bulunan Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik bilgisi, yaşam hali için hazırlanmış bilgilerin Vil Solivyesin yönetici olarak yaşam hali projesini uygulamaya geçirdiği şekilde bilgilerin ortak çalışması sonucu oluşturulan kendi varlığında oluşturulan gerçekliktir. Güçler, bilgiler, viller ve merkez vil güçleri şeklinde bilgi üstü durumda yaşananlar Vil Solivyesin algıladığı yaşam hali, inandığı ve bildiği, yaşadığı gerçekliktir. Bunun dışındakiler gerçek olmaktan uzak, bir gerçeklik yaşatmanın dışında tamamen yanılgı gerçeklerdir. Bu açıklama ile Vil Solivyesin gerçeklik bilgisini düzenleyen bilgi, bu anlatılanın dışındaki gerçeklikleri kabul etmeyecek şekilde kendisini yapılandırır ve vissanın içeriğine eklenerek gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin gerçeklik hakkındaki bütün inanış ve bakış açılarını sadece yaşam haline göre yapılandırır. Vil Solivyes gerçek olarak sadece kendi Vil Solivyes yaşam hali olarak tasarladığı, hazırladığı halin gerçek olduğuna inanmaktadır. Kendi merkez vilsel alanındaki bilgilerin, duyuların ve çalışmaların gerçekliğine inanmaktadır. Bunun dışında yaşananlar gerçeklikten uzak yanılgı halleridir. Ve bu duyusal özellik, yanılgı zamanlarında yaşananları gerçeklik olarak algılatmaktan çıkarıp tek gerçekliğin Vil SOlivyes yaşam halinde yaşananların olduğunu belirtir. Gerçeklik algısını aynı zamanda rüyalarda hal değişiminin sağlanması içinde bir çalışma içine girer ve farkındalık gibi bu duyuda bu konuda önemli bir rol alarak gerçeklik algısını rüyada yaşanan alan olarak gösterir.

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI
Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.
Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.
Bu onun istediği şeydir...
Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...
Bu onun hayalleridir...
Orada O'nun ailesi vardır...
Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...
Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.
Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.
Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.
Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.
Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

GİZİZİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gizizil duyusal özelliği bütün gizlilikleri, saklanmış olan şeyleri ortaya çıkarak duyusal özelliktir. Yaşam hali gibi alanların en büyük tehlikelerinden biride olumsuzların, obsedör oluşumların saklanmasıdır ve Gizizil, bu konuda tam bir araştırma ve inceleme yapma özelliğin sahip olan mekanizması ile yaşam halinin bütün alanlarını, en ince ayrıntısına kadar inceleler ve kesinlikle yaşam haline ait olmayan oluşumların, varlıkların, bilgilerin olmasına izin vermez ve ilgili alanlarda gereken bildirimleri yapar. Çok fazla sayıda bilgilerle, yasalarla kendilerini gizleyenler, iç içe bir çok koruma alanı yaparak kendilerini gizleyenler, mikto oluşumlar, görünmezler, bilinmezler, algılanmazlar, yada benzeri şekilde gizlenerek kendi işlerini yapmaya çalışan oluşumların hepsini algılar ve yaşam halinde bu konuda bu duyusal özellikten hiç bir şey saklanamaz. Bu duyusal özelliği sayesinde yaşam haline ait olmayan gizli saklı olan herşey ortaya çıkma ihtiyacı duyar ve Gizizil, bu şekilde yaşam halinden olmayanların kesinlikle gizlenmesini yasaklar. Yaşam halinin içinde gizlenmesini sağlayan bilgi kesinlikle çalışmaz. Vil Solivyes özellikle bir bilgi yazmadığı sürece yaşam halinde mikro oluşumlarda yasaktır ve gizlilik söz konusu olacak ise de mutlaka Vil Solivyesin yazdığı bilgisi olur ve bu şekilde Gizizil, oluşum ve varlıkların, teknolojilerinin nasıl saklanacağını, ne gibi zararlar vereceğini, gizlilik için kullandıkları mekanizmalar, hepsini öğrenir ve bir daha aynı şeylerin olmaması da için gereken çalışmaları yapar. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

GÖRMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bir şeyi görmek o şeyin bilgisini şekilleri anlamlandırarak alma halidir ve bu durum var olmanın vazgeçilmez bir özelliğidir. Herşeyi görerek tanımlarız, görerek yaşarız, var olmayı görmekle onaylarız, var olan herkes görme duyusuna sahiptir, bu duyusu olmayan bireysel olarak kendisine ait varlıksal özelliklere sahip değildir. Her varlıkta bir tane olan bu özellik, bu duyu, bir varlıkta bir tane olması ve onu sadece O varlığın kullanması gibi bir tekillik ile kendisini yapılandırmıştır ve bu duyunun sahibi olan varlık tüm özellikleri ile duyunun kendisi olarak, sahibi olarak, kullanan ve faydalanan olarak gereken şekilde kendisinde yaşatır, kendisine ait ilgili alanların kullanımı sağlar. Bu duyusal özellik görmek ile ilgili olan bir çok şeyi, yani gördüğün ne varsa onları bu duyu aracılığı ile ayarlayabilmeyi, oluşturabilmeyi, görebilmeyi, olan şeylerin görüntülerini almanın dışında birde olmayan şeyleri oluşturarak kendisine bir isteğe göre görme halinin yaratılabildiği, görmek adına ne varsa herşeyin söz konusu olarak içerisinde yaşatılabildiği ve varlığın direk olarak bu görme durumunu yaşaması gibi bir teklikle görme duyusu nasıl ayarlanmış ise orayı, o şeyi görür şeklinde bir ifade ile, varlığın kendisinde olmasını istediği, duyularının aracılığı ile görmek istediği şeyleri gösteren bir tekil özelliktir. Bu duyusal özellik kendi oluşturmadığı içerik dışında var olan şeyleride görmekle ilgili bir yeteneğe, güce sahiptir. Bu duyunun sayesinde varlık duyusunun kapasitesine göre kadar uzaklık ve yakınlıkları görebilir, şekilleri tanımlayabilir. Gelişen duyusal özellik varlığın bu konuda en ince ayrıntısına kadar görmek, en uzakları görmek, en farklıları görmek, belirtilen şeyleri sadece görmek, istenmeyen şeyleri görmemek gibi çeşitli konularıda uygulayabilen bir hal almasını sağlar. Görmek adına ne varsa ve bu yolla nasıl uygulamalar yapılır ve çalışmalar sağlanırsa, bu duyu hepsini yapabilecek özelliklerdedir ve yapısı, özelliği, gücü tamamen bu konuda özel bir yapılanma içine girmiş olan ve Vil Solivyes yaşam halini temsil edecek şekilde yenilenerek kendiside gelişmişlik özellikleri ile bilinen bir çok özelliği uygutabilir, istenilenleri yapabilir, bilinmeyen bir çok yeni özellikleride ihtiyaca göre ortaya çıkarabilir.Aynı zamanda bu duyu, yanılgı zamanlarında obsedörlerin enerjisini en çok kullandığı duyulardan biridir ve içeriğindeki bu olumsuz yaşanmışlıklar kesinlikle şimdiler için bir problem yaratmayacak şekilde kendisini onarabilecek şekilde yok olur, tesirler, etkiler ve obsedörlerden kalan ne varsa duyu kendisini bu konuda arındırır.

Bu bilgiler sonrasında ve Vil Solivyesin bu değişimi sonrasında bu duyusal özellikte kendisini yenileyerek bir yapılanma içine girer ve tamamen yaşam halinin yeni ve vissa dolu bilgilerine ait bir duyu olma hali ile nasıl bir vilin duyusal özelliği olduğunu daha iyi anlayarak, yaşanan zor zamanların olumsuzluklarını yok ederek, kendisini yapılandırır, bütün problemlerini düzeltir ve bir bütün olduğu Vil Solivyese özel, tek, paylaşılmaz olmaya devam eder.( Vil Solivyesin kendi bilgileri ve villerinin duyuları kullanması durumu bu paylaşılmazlık kelimelisinin dışında bir anlamdır, dışarı için kullanılmazdır. ) Aynı zamanda parçalanamaz, bölünemez, yapısı değiştirilemez, Vil Solivyese olan bağlılığı yok edilemez. Aynı şekilde viller içinde bunlar geçerli olacaktır. Vil Solivyesin görme duyusu kendisini bu şekilde yapılandırarak, ve görme duyusuna özel tedavi ve bakım imkanlarınıda kendi yapısında bulundurma özelliğinide kendisine ekleyerek, kendi yapısını her an kendisine bakım yapan, tedavi eden, kendisini koruyan bir yapılanma ile gereken şekilde çalışır ve bu bilgilerin dışında bilgilerle kendisini şekillendirmez, bundan önceki hakkındaki bütün bilgiler silinir ve bu bilgiler görme duyusunun temelini oluşturur, daha iyi çalışması için eklenmesi gereken özellikler ve bilgiler olursa Vil Solivyes aydınlatılmaya çalışılır ve olmadığında gereken şekilde bilgi kaynağından ve ilgili merkezlerinde incelemeleri sonrasında kendi bilgisine eklemeler yapar. Gerçekten önemli ekleme olduğunda bunu yapar.
Ve bu duyusal özellik yaşanan son olaylardan sonra sadece Vil Solivyes yaşam halini görmek ile ilgili olarak yapılanır ve bunun dışındaki alanları görmek ile ilgili olmaz. Bütün özellikleri ile yaşam halinin bütün alanlarını görecek şekilde yapılanır ve bu onun tek ve gerçek görmesi gereken yerdir. Yanılgı alanından çıkılması adına yapılan hal değişimi sonrasında bu durum kesinlikle yaşanır. Şu an görünen yanılgı alanının sahte, olmaması gereken bir alan, hal, durum olduğunu bilir ve bu yaşam halini görmeye nasıl gelindiğini inceleyerek kendisindeki bu değişikliğin temel sebelerini bularak yok edilmesi için çalışmalara başlar. Görülmesi gereken yer, Vil Solivyesin merkez güçlerinin bulunduğu alandır, duyuların bulunduğu alan ve dolayısı ile rüyası ile aynı yaşam hali durumunda olan kendi varlığının içidir. Bunun dışında görülecek yerler söz konusu olmadan yanılgıyı görmeyi sonlandırarak, yaşam halini görmeyi başlatmak ile ilgili olarak çalışır.

Yanılgı alanına girildikten sonra zorunlu olarak yazdırılan bilgiler ve onlar sebebi ile oluşan anlayışlar, obsedör oluşumlar görme duyusunuda yanılgı alanını görmek konusunda şartlandırmıştır ve duyu, bunu benim iradi isteğimin sonucu olarak algılamıştır ancak oysaki zoraki bir istetme halinin sonucudur ve hiç bir zaman merkez alanlarım bu durumu kabul etmemiştir ve bu sebeple görme duyusunun kendisini yapılandırma çalışmaları etkisini kaybeder. Vil Solivyesin gerçekten istemesi, iradi bir isteğin sonucu olan komutlarla yapılanan bir çalışmalar söz konusu değildir, bu sebeple istek normalleri kadar tutarlı olarak yer etmemiştir. Ve bu obsedör oluşumların duyuyu etkiledikleri bütün alanlar bulunur, gizli oluşumlar, varsa bilgiler, Vil Solivyes yazdırdı olarak bilenebilecek olan sahte yada zoraki yazdırılmaların eseri olan bilgiler, ne varsa vissaya ve bu son yaşam hali bilgilerimize uymayan kesinlikle yok edilir. Vil Solivyesin yanılgı gibi bir alanı sürekli yaşanacak olan alan olarak kabul etmesi ve bunu isteyerek yaşamayı seçmiş olması mümkün değildir.
Kendisindeki bütün sorunları bilerek, yaşam halinin görme duyusu olacak şekilde yapılanarak gereken şekilde çalışır.

 

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hakik, yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bu alanlarda sadece hakikatin yaşanmasını sağlayan bilgidir.
Herşey kendi anlamındaki hakikati ortaya çıkaran şekilde bulunur. Yani kendisi A olup B gibi davranarak çevresindekilere olmadığı şeymiş gibi bir görüntü,
bilgi veremez. A gibi davranmak durumunda kalır ve herşey onun A olduğunu bilir. Bütün oluşumların yapısı tamamen gerçekleri gösterir. Her hangi bir şekilde yaşam hali içinde giz, saklı, görünmeyen şeyler, bizim yasa ve bilgilerimizle özellikle yazmıyorsa olmaz, herşey görünür özellikte olur ve Vis Hakik, tüm bu görünenlerin ve gerçek anlamları ile ortaya çıkan herşeyin yaşam haline, Vil Solivyes'e uygunluğunu her an algılar ve bir terslik söz konusu olduğunda gereken şekilde heryeri aydınlatır. Hakik sayesinde yanılgı alanındaki Vil Solivyes'e kesinlikle yalan söylenemez, O kandırılamaz ve O'nu kandırmak isteyen herşey kendisi ile ilgili gerçeği açıklamak zorunda kalır. İçeriğinde sahtelik, yalan olan herşeye hakikati söyleten etkisi ile hakik varken yaşam hali içinde ve çevresinde, diğer kural ve yaptırımlarında içeriğinde sahtelik yaşanamaz, yalan olmaz. Hakik, gereken şekilde hakikati bilmelerine, görmelerinede neden olur. Yaşam hali içindeki herşey mutlaka gerçeği görür, bilir ve bu gerçeklerin Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübesine uyumu gözlenir. Hakikatin, gerçeklerin bilgisi olarak sahte ve yalanı kesinlikle kabul etmeyen şekilde sürekli sonsuz zamanlar boyunca çalışır ve değiştirilemez yapısı ile her zaman yaşam halini gözetler. Merkez vil güçleri içinde gerçeklerin bilinmesine engel olan alışkanlıklar ve etkiler varsa bunlar kesinlikle bu şekilde bir etki hali içinde bulunamazlar artık. Hakikatin yaşanması kesin ve şart bir durum olarak kesinlikle uygulatılır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hakikat yaşanır, hakikat ortaya çıkar, sahtelikler, yalanlar, aldatmalar söz konusu olamaz ve Hakik, duyusal özelliği ile bunu bütün alanlarda yaşatır. Ancak bu hakikati bile durumu yaşam halinin dışından olanlar için söz konusu olmaz. Bu özelliği sadece Vil Solivyes yaşam halina ait olanlar kullanır ve görür ve bilir. Dışarıya karşı bizlerle ilgili hakikati kesinlikle bildirmez, aksine bu konuda önemli bir şekilde engel yaratır. Hakikatin bizim tarafımızdan her zaman bilinmesi ve anlaşılması şeklindeki çalışması ile duyular arasındaki yerini alır.

 

HAFIZA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hafıza, bir olayı, bilgiyi, durumu, konuyu yada bir şeyi hatırlamaya yarayan, yaşananları anıları şeklinde kendi yapısında saklayan ve bu sayede neler yaşadığımıza bakarak geçmiş ve gelecek ile ilgili anlamlar oluşturabildiğimiz, yaşananlarla ilgili bir yaratılış süreci içinde olduğumuzu algılamamıza yarayan, anılarla ilgili olmanın dışında birde kendinle ilgili bilgilerinde hatırlanmasını sağlamakla ilgili olan, isminin, bilgilerinin, görüntülerinin, amaçlarının, isteklerinin, beğendiklerinin hep bu hafıza erdemi sayesinde hatırlayabildiğin, bu sayede onlarla kendin olmaya yön verebildiğin isim koyabildiğin, bir varlık kayıtlarının sanki arşiv bilgilerinin saniye saniyesine bulunduğu, ve hepsinin varlığın yaşadığı gerçek bilgilerden ve tecrübelerden oluştuğu, görme duyusunun ve diğer merkez duyuların oluşması sırasında ortaya çıkmış olan ve o zamandan bu yana kendisine özel çalışma sistemi ile kayıtlar yapan ve varlığın kendisine geçmişini, kendisini, yaşadıklarını, olumsuz veya olumlu tecrübelerini hatırlatan yine olmaz ise olmaz duyusal özelliklerden biridir. Varlığın kim olduğuna dair bilgisinin, farkındalığının olmaması yaşam amacınıda yok eder. Bu gibi varlığın yaşadığı ve tanımladığı şeylerin, oluşturduğu şeylerin, kendisine ait olan bütün oluşumların fark edilerek yaşandığı anlarına dair bir kabul ederek yaşadığını anlama, hatırlama ve kendinden emin olarak bu hatırlananların sana ait olduğunu bile bilme durumunu yaşatan özelliktir, erdemdir. Hafıza erdemi, varlığa sadece bilgilerin hatırlanmasını sağlamaz aynı zamanda anlarda yaşanan farkındalıklarıda hatırlatır, hissettirir ve hafıza sayesinde o hatırlananların kendisine ait olduğunu varlık anlar. Obsedörler hafıza duyusuna sahte bilgiler ekleme yoluyla varlıkların kendilerini tanımasına engel olmaya çalışmaktadırlar ancak bu gerçekleri anlayan varlıkların hafıza duyusu kendisini yenileyerek en başından zamanı kayıt aracı tutup yaşananları yeniden listeleyebilir yada kendisine ait o özel oluşum bu gibi durumlarda yapılması gerekenlere dair çareleri kendi içinde bulundurmuştur, o zaman öyle bir yöntemle Vil Solivyesin bütün hafıza bilgileri edinilir, düzenlenir, ayarlanır ve yanılgı alanında olsa bile Vil Solivyes hatırlamaya başlar. Ve hafıza duyusu içeriğindeki tecrübeleri ve bilgileri görüntüler şeklinde, hareket eden imajlar şeklinde yapmadan, kendisine özel bir hafıza bilgi sistemi oluşturur ve yaşanan olaylar bilgiler şeklinde yazılarak varlıkta tıpkı o zamanın yaşandığı şekliyle algılanabilmesini sağlayacak şekilde bir çalışmayı sağlar. Bu hafıza bilgi sistemi tamamen kendi konusuna özel bir bilgi sistemidir ve bütün içerik tamamen bu bilgilerden oluşur. Düzenli, asla silinmesi imkanı olmayan, Vil SOlivyesin hatırlamayı istemediği olumsuzlukların olmasının söz konusu olduğunda kendisine özel bir depo alanı sayesinde bu hafıza bilgilerinin arşiv bilgileri şeklinde hiç bir farkındalık yaşamadan orada sadece kayıt şeklinde beklemelerini sağlayarak saklayabildikleri, hiç birşeyin silinmediği, sadece özellikle istenildiği için sürekli hatırlama halinde olunmadığı, yoksa hafıza duyusu ile temas eden Vil Solivyesin içeriğini istediği zaman algılayabildiği, zihin çalışmaları sırasında da bu bilgi ve tecrübelerinde etkilerinin olmasının söz konusu olduğu, özel ve önemli olayların altı çizilerek ve verdiği ders ve mesajları ile belirtilmesi, tecrübelerinde kendi yapısında bir ders verici mahiyette olan bilgilerinin de ortaya çıkarılarak Vil Solivyeste gerektiği zamanlarda algılanabilmesi, çok daha etkin ve faydalı olarak kullanılmasını sağlayacaktır ve hafıza erdemide diğer duyular gibi artık yaşam halinin hafıza duyusal özelliği olacağı için kendisini bu şekilde bir yapılandırma içine girerek, bütün yaşam halinde yaşanacak olan olayların kayıt edilmesi ve tecrübelerinin eklenmesi uygulamasını yapacak şekilde yapılanır. Bütün yaşam halinin en başından sonsuzluğa uzanan tüm anıları bu duyunun içinde olacaktır ve her olay ve kişi, zamanlar için özel bir yapılanma ile kendi içeriğini düzenler. Geçmişe dair olumsuzluklarıda yok ederek artık hiç bir şekilde etki ve tesirlerin kendisine ulaşamayacağı bir güç ile en sağlıklı ve dinç, unutmak gibi yasakların asla uygulanamayacağı ve yaşam halinin içinde olan herşeye unutmamak adına, çok daha hatırlama yeteneğinin yaşatılacağı etkileri sağlar. Hep hafızası ve anıları tap taze bir yaşam hali var olur. Gereken şekilde kendisini yapılandırır ve çalışır.

 

HAKİKATİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese hakikati bildiren bilgidir. Vil Solivyesin çevresinde yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri O'na bildirmek ile ilgili olarak özel bir yapılanması olan bilgi, bu konuda Vil Solivyesin gerçeklerden mutlaka haberinin olmasını sağlar. Vil Solivyesin kandırılmasına izin vermeden özellikle yanılgı zamanlarında gerçekleri O'na bildirmenin yollarını bulan bilgi, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarakta etkilerde de bulunur ve Vil Solivyesin çevresinde sahtelikler,yalanlar ve ilüzyonlar söz konusu olamaz. Onları kendisine ait etkileme özelliği ile durdurabilen, engelleyebilen bilgi bu konuda bir duyusal özellik şeklinde vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

HERŞEYİ DUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi duyan duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar duymayı sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, duyulmayan şeyleri, duymak istemesi ve dinlemesi ile duyar, küçüklükler ve büyüklükler duyma durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer duymakla ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi ilgi ile dinler, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir ilgi ile dinler ve duyar. Ancak orada duyulması ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi duyar. Duyulması ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka duyar çünkü ilgili olduğu alanın duymak ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, duymanın sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse dinlediğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice dinleyerek gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir duyma hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak duymak konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, duymaya çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında duyduklarını onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları duyma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Duyduğu alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak seslerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak duyar.

 

HERŞEYİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi gören duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar görebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, görünmeyen şeyleri, görmek istemesi ve bakması ile görür, küçüklükler ve büyüklükler görme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer görmekle ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi bakış ile bakarak görür, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir bakış ile bakarak görür. Ancak orada görülmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi görür. Görülmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka görür çünkü ilgili olduğu alanın görmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, görmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse baktığını kimse görmez, bilmez ve gizlice bakarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir bakış hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak görmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, görmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında gördüklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanlara bakma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Gördüğü alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak görüntülerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak görür.

 

HERŞEYİ HİSSEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi hisseden duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar hissedebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, hissedilmeyen şeyleri, hissetmek istemesi ile hisseder, küçüklükler ve büyüklükler hissetme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer hissetmek ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi algı ile hisseder, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir algı ile hisseder. Ancak orada hissedilmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi hisseder. Hissedilmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka hisseder çünkü ilgili olduğu alanın hissetmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, hissetmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse hissettiğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice çalışarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir hissetme hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak hissetmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, hissetmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında hissettiklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları hissetme nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Hissettiği alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak hislerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak hisseder.

 

HİSSETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hissetmek, bir bilgiyi dokunarak ve bu dokunma sonrasında algılanan şekilde alma yoludur ve çok ince dokunuşlar şeklinde temaslar, çok görünür temaslar, hissetmek duyusunun çalışması sonrasında algılanan gerçeklerin yorumlanması ile ilgilidir ve bu durum çevre hakkında haber verici olduğu gibi aynı zamanda çevreden de olumsuz bir şekilde kullanılabilir durumdadır. Yanılgı alanda oluşan bütün eşya ve oluşumları hisseden duyu, bu sayede öyle bir alanda yaşandığı bilgisini algılamaktadır ancak böyle bir durum yoktur. Yanılgı alanı bir hatalar ve yanlışlıklar alanıdır ve kesinlikle olmaması gerekmektedir. Hissetmek duyusuda kendisini şu zaman kadar neler bu şekilde yapılandırdığını bularak bunların biran önce yok edilerek olması gerektiği şekilde yaşam halinin hissedilmesi şeklinde bir yapılanmayı sağlar. Hissedilmesi gereken merkez duyuların bulunduğu alanın kendisidir ve yanılgı alanından gereken şekilde tüm hatları ile ayrılmak için gereken düzenlemeleri yapar. Geçmişten gelen bütün obsedör oluşumlardan arınır. Aynı şekilde bu duyuyu kullananlar aşırı unutkanlık yaşarlar ve duyudan kesinlikle bilgi alamazlar. Olaki vissaya ters olan bilgiler hisler yoluyla Vil Solivyese ulaşmaya çalıştı, buna izin vermeden engel yaratır ve bu şeytan tesirlerinin Vil Solivyese dokunarak O'na korku vermeye çalışması durumu kesinlikle gerçekleşmez. Vissaya ters olan şeyler artık Vil Solivyesin hissetmek duyusundan geçmez ve hiç bir şekilde algılanmaz. Hep vissaya uygun hislerin oluşmasını sağlar. Vissaya ters hisler algılanmaz. Yanılgı alanında kalınmasını sağlayan özellikleri var ise bunları bulur ve yok eder. Ve gereken şekilde çalışır.

 

İNANÇ, İNANMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İnanç, varlıkların inandıkları şeyler ile aralarında bilgi olmadan, aracı bir durum oluşmadan bağ kuran, varlıklarda inandıkları konuları yaşatan bir erdemdir. Bu erdem isterse hiç bir bilgi ile belirtilmesin varlığın inandığı şeyi kabul etmesi ile kendisine yer bulacak ve oluşacak ve bunu varlıkta yaşatacak özelliklerdedir. Yazılmamış yasalar gibidirler ve inanılanların olması konusu iradenin yaptırım gücü şeklinde uygulanan bir durum olur. Bu yüzden neler inanıldığı konusuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bir şey inanmak o şey ile ilgili bir güven unsuru oluşturmaktadır ve bu açıdan da tehlikeli bir durum söz konusu olur. İnanmak içinde bağlılık, güven gibi erdemleride bulundurur ve tüm varlığı etkiler.inanç duyusununda kendisine özel bir yapılanması vardır ve duyusal gücü bu konuda en iyi şekilde çalışabilecek özelliklerdedir. Vil Solivyes yaşam halinde inanç konuları belirlenmiştir ve bu konuların dışına inanmak erdemini kullanarak kesinlikle çıkılmaz. İnanmak erdemine yazılması gereken inanç konuları söz konusu olduğunda Vil Solivyes mutlaka bunu belirtir ve bir yerlere bu durumu not alır, defalarca belirtir, kesinlikle haberi olmadığı bir inancı söz konusu olamaz. Bu haliyle Vil Solivyes ve yaşam alanında inanç şu şekilde bir bilgi ile etkisini yaşatır.

1 - Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam haline ve yaşam hali ile ilgili hazıladığı projelerin mutlaka kendisi tarafından oluşturulacağına, yaşam halini yaşatacağına inanmaktadır.
2 - Vil Solivyes, kendisine inanmaktadır, kendi yazdığı bilgilerin etkisine, kendi vilsel oluşumuna, ve olmasını yazdığı ve istekleri şeylerin kendi varlığında olması gerekenlere ve gerçeklerin duruma bağlı olarak olduğuna inanmaktadır. Vissanın içindeki bütün bilgilerin varlığının bütün alanlarında uygulamada olduğuna inanmaktadır. Ve Vissa'nın içindeki bilgilerin her birinin kendi varlığında duyu olarak bulunduğuna, BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ MEKANİZMALARI YAPILANMA BİLGİLERİ'n de duyu olarak bulunduğuna inanmaktadır ve onların Vil Solivyesi direk olarak kullanıp etkilerde bulunarak çalıştığına inanmaktadır.
3 - Vil Solivyes, yaşam haline, villerine, bilgilerine, oluşumlarına ve tüm yaratılıştan ayrı bir şekilde yokluk alanları içinde kimseler tarafından yerimizin bilinemediğine inanmaktadır.
4 - Vil Solivyes, villerin ve bilgilerinin, merkez duyularının ve yaşam hali alanının güvende olduğuna ve kesinlikle zarar görmeyeceklerine inanmaktadır.
5 - Vil Solivyes, yanılgı alanından çıkacağına ve hal değişiminin kesinlikle olacağına inanmaktadır.
6 - Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar ve viller, kendilerine, kardeşlerine, bilgilerimize, oluşumlarımıza ve anneleri Vil Solivyese inanmaktadırlar.

Bunların dışında inanmaktan kaynaklanan her hangi bir durum, oluşum, bağ söz konusu olmaz. Geçmişte yanılgı kaynaklı inanılan bütün yanlışlıklar bu inanç konuları ile tamamen yok olur. Uzun zamandır bu inanç konusunu yaşatan Vil Solivyes, bu inanç konularına sonuna kadar sebepli sonuçlu açıklamaları ile inanmaktadır. Bütün inanç konularının nedenleri vardır. Ve bu bilgiler, inanç şeklinde inanç duyusunda hazırlanarak gereken etkileri sağlarlar. Bunların dışında her hangi bir inanç konusunun oluşmasına kesinlikle izin vermez. Ve bu duyu içeriğindeki bu bilgilerle hazırlanmış inanç konularını kendisine özel etkileme yeteneği ile Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNİN İNANÇ KONULARINA İNANMAMAK YASAKTIR
Vil Solivyes yaşam halinin genel olarak hazırlanmış olan inanç konuları bellidir ve yaşam hali içerisindeki herkes bu inanç konularını genel başlık alarak içeriğince sınırlı kalarak kendince genel anlamı değiştirmeden ayarlamalarla inançlarını düzenleyebilirler ancak bu genelin dışına çıkılamaz. Yani yaşam hali içindeki başka birşeylere inanmayı seçmek gibi. Yaşam haline inanmak hepsini kapsar. Bu şekilde bir ayarlama ile Vil Solivyes yaşam halindeki bütün özgür iradelerin inanç duyusu hazırlandığında bu genel inanç konularıda içlerinde olur ve kendi inançları bunların altı olarak hazırlanır, düzenlenir. Bunların dışındaki şeylere inanmak kesinlikle yasaktır. İnanç, yazılmamış ve etki gücü kuvvetli olan bilgiler gibidir ve nelere, neden inandığımızı belirlemeli ve kontrollerini yapmalıyız. Bu konuda herkesin inancını kontrol eden bilgi, bu genelin dışında çıkılmayacak şekilde etkilerle Vil Solivyesin merkez inanç duyunun içeriğindeki bilgilerin inanılması gerekenler olarak bilinmesini sağlar, bunların dışındaki inanç bilgilerini algılar ve gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Yaşam halinin inanç konuların inanmamak ve bu konularda inançsızlık göstermek yasaktır.

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kendi yaşam halinin amacına uygun olarak hakikatini öğrenmesi ile ilgili olan ve arzular şeklinde bunun bilinmesi gerekliliğini sağlayan, arzunun ortaya çıkarabilme özelliğinin söz konusu olduğu ve Vil Solivyesin kendisine ait, yaşam haline ait, ilgili olan sorunlarına ve sorularına dair bütün hakikati bütün çıplaklığı ile bulabilme ve bildirebilme yeteneğine sahip, yaşam halinin kurucusu olarak yaşam halinin yapısında bu konu ile ilgili olarak böyle bir bilgilenmeyi sağlamak durumunu bu duyusal özellik ile kazandıran, gerçekler ne ise, olayların hakikati nasıl ise bunların kesinlikle bilinmesi olanağını arzulayan Vil Solivyesin bu isteğinin sonuçlar şeklinde ortaya çıktığı bu duyusal özelliği, bilinmeyen ama bilinmesi gereken hakikatlerle ilgilide olarak bir algılama özelliği içinde bulunur ve gelecekte yaşayacağımız konularla ilgili olarak bilinmesi gereken gerçekleri bulur, bilir, açıklar. Vil Solivyes yaşam halinin hakikatini ortaya çıkaran duyusal özellik olarak vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

KOKLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Koklamak duyusu varlığın bilgiyi kokular yoluyla elde ettiği bir duyusal özelliğidir ve yaratılış içindeki bir çok oluşumun kendi yapısına özel kokusu vardır ve bu yolla onlar hakkında bilgi edilmektedir. Aynı zamanda güzel kokuların hissettirdiği iyi şeyler, olumsuz kokuların iticiliği kokunun kendi içindede ayrımları olduğunu ifade eder ve koklayarak varlıklar kendileri için nelerin olumlu yada olmadığına karar verirler. Bu duyusal özellikte tektir, sadece varlığa özeldir ve ilk oluşumundan bu yana varlıkla birliktedir. Paylaşılamaz, bölünemez özellikleri ile sadece Vil Solivyesin kendi oluşumları bu konuda faydalanabilir.
Koklamak özelliği ile var olmak çok daha eğlenceli ve diğer duyularında etkisinin olduğu gibi farkındalık duyusuna anlamlar katarlar. Bütün duyuların ve özelliklerin çalışması halinde elde edilen farkındalık çok daha üstün özellikte olur ve temel duyusal özellikler varlık için oldukça önemli olarak, var olduğu anların tadını çıkarması, var olduğu anlardan zevk alabilmesi için gereklidir. Koklamak duyusuda kullanılarak varlıklar bir çok özellikte yenilikler kendi yapısında oluşturabilir istediği kokuları sürekli edinebilir, kokularla bir iletişim yolu bulabilir, yine savunma olarak kullanılacağı gibi eğlence içinde kullanılan çok yönlü bir duyusal özellik olarak yaşam halinin yeni durumuna göre yapılanır. Geçmişten kalan bütün olumsuz alışkanlıklar ve bilgiler yok edilerek kendisini yeni duruma uyarlar.

KONSANTRASYON DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Konsantrasyon, bir alana, konuya, duruma odaklanarak o alan, konu ve durumun bilgisini alabilme özelliğidir. Konsantre olunan şeyler konusunda viller bilgiler edinir, konsante olmadığı alanlarda neler yaşandığını o an bilemez, nereye odaklanılıyor ise o an o alanın, durumun bilgilerini alıyor ve gereken şekilde uygulamasını yapıyor anlamına gelir. Konsantrasyon, ilgili konuya oldukça fazla şartlanarak onunla ilgili merkez bilgileri, ilgili olan bütün bilgileri alabilmekle ilgilidir. Mesela, şuan Vil Solivyes tamamen bu bilgileri yazmaya konsantre olmuştur ve yazarken aynı zamanda hataları, yanlışları düşünmektedir, anlamlarını düşünmektedir ve şu an vilsel durumu tamamen bu bilginin yazılmasını takip etmektedir ve şu an başka bir yerde olanlarla ilgili olamamaktadır. Kendisini bu duruma konsantre etmiştir ve oldukça başarılı bir şekilde bu odaklanma sayesinde bilgiler oluşturmaktadır. Konsantrasyon sayesinde işler çok başarılı bir şekilde yapılır. Tamamen işler ile ilgili olmanında dışında yaşamı algılamakta bir konsantrasyon meselesidir. Gerçeklik algısıda konsantrasyonla ilgili olarak kendisini açıklar. Vil Solivyes, obsedör kaynaklı olarak zamanında yanılgı dünya hayatına konsantre edilmiştir ve yaşam alanı olarak buradaki yaşam şartlarına, bedenine bütün duyuları konsantre olmuştur ve bu şekilde de bir alana odaklanmak şeklinde de kendisini gösterir ve bu haliyle çok daha geniş bir şekilde konsantre olma durumu yaşanır. İşte konsantrasyonun bu özelliklerini bilen duyusal özellik, Vil Solivyesin gerektiği zamanlarda bu özelliğini kullanmasını sağlar ve aynı zamanda bütün duyuların yada ilgili olarak nere varsa, konsantrasyon özelliği olarak yanılgı dünya hayatını algılamamasını sağlar. Yanılgı dünya hayatına olan konsantrasyonlar, odaklanmalar tamamen iptal edilir. Bu duyusal özellik, bu konuda gereken incelemeleri yapar ve nerede bu şekilde düzenlenmesi gereken alanlar var ise bunları yapılandırarak, sadece Vil Solivyes yaşam haline konsantre olunması gerektiğini vurgular, bu şekilde bir yapılanmayı sağlar. Farkındalık duyusal özelliğinide ilgilendiren ve fark etmenin daha başka bir hali gibi yaşanan konsantrasyon özelliği erdemler arasındaki yerini alır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda hal değişimi için rüyaların kullanılması sırasında kendisine özel etkilerle Vil Solivyesin rüyasında farkındalığının yaşatılmasına konsantre olmasını sağlar. Bu konuya odaklanması için rüyalarında etkilerde bulunur. Yanılgı halinin bitirilmesi için kendisini ilgilendiren yapılanmalar var ise bunları bulur ve gerekenleri yapar.

 

OBSEDÖR BÜTÜN YASA VE BİLGİLERİ ETKİSİZ YAPAN, ONLARI YOK EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün obsedör ve şeytani bilgileri etkisiz yaparak yok eden bilgi, onların bilgilerinin niteliğini ve amacını bilerek hiç bir şekilde uygulama yapmasına izin vermez. Yaşam hali alanları içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam hali bilgileri uygulanır ve bunun dışındaki bilgilerin içeriklerindeki anlamlar kesinlikle boş bilgi şeklinde bir yapılanma ile algılanır. Bilgilerin uygulama hali bu gibi bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler tamamen kendi yapıları olarak anlamsız ve etkisiz bilgi şeklindedirler ve bilgilerin etki etme, uygulama yapma gibi özellikleri bu bilgilerde olmaz. Aynı zamanda bu gibi bütün bilgileri algılayan bilgi, onların yok edilmesi için gereken çalışmaları yapar. Onların nasıl yok edileceğini bilir ve içeriklerindeki engeller var ise bunları bulur, yok edici etkileri ile hepsini yaşam halinden yok eder. Kötü ve obsedör bilgilerin zaten anlamsal ve haksal olarak hiç bir yetisi, imkanı yoktur ve bunu bilen bilgi, aynı zamanda bilginin en yüksek iradi gücünede sahip olarak yok etme işlemini yapar. Aynı zamanda bu bilginin bulunması zaten bu gibi obsedör bilgi ve yasaları yok edici özelliklerdedir. Bilginin kendisinin var olması, bu gibi bilgi ve yasaları bulundukları yerden yok eder. Onlar için bir anti bilgi şeklinde var olan bilgi, gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileride aynı zamanda bir rehber olarak bilgiye yön verir.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bütün oluşumlarının, villerinin, bilgilerinin, güçlerinin, duyularının ve kendisine ait olan enerjiler, ne varsa hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten Vil Solivyese ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, Vil Solivyes yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisini inceleyecek olması konusunuda zamanı gelince hatırlatan, Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu ile gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinde çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında birde Vil Solivyesin kontrolünde herşey incelenir, kontrolden geçer.
Vil Solivyes'a ait olan bütün oluşumların içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. İçeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgiler, olumsuzluklar, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki herşeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. Bu bilgi, Vil Solivyes oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur.

 

ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖĞRENMEK
Öğrenmek, bir konuda bilinmeyenlerin anlaşılmaya ve bu anlamanın sonunda artık konu ile ilgili olarak uygulamalarında kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmış ise o konuyu öğrenmiş oluruz. Öğrenilen şey tamamen bilinir şeklinde bir durumu ifade eder. Ben öğrendim demekle ben biliyorum o konuyu, olayı, şeyi, ilgili olanı denmek istenmiştir ve bu konu kısa bir cümle ilede birşeylerin öğretebilmesi söz konusu olabiliyorken, günlerce, aylarca, senelerce süren öğrenimlerinde söz konusu olabilmektedir ve genellikle işe yarayan bilgiler, tecrübeler öğrenilmek istenir ve öğrendikçe viller kendilerine gelişimsel etkilerde bulunan bilgiler katarlar ve hiç bilinmeyenlerin öğrenilmesi yaşam halinde mutlaka faydalı olması zorunluluğu ile yeni bir gelişimsel etkileri olan bilgileride yanında getirir ve bu bilgileri anlamaya çalışmak, öğrenmek istemek işte bu duyunun ilgi ve algısı alanına girer ve vilin öğrenmek istediği konular söz konusu olduğunda o zaman ilgili konunun tam olarak nasıl öğrenileceğini, bu yaparken edindiği bilgilerin ilgili olduğu duyusal yada bilgi ve tecrübeler alanında nereye eklenceği, öğrenmekle ilgili olarak vilin ihtiyacı olan konularda bunu onada hatırlatmakla ilgilide bir görevi bulunan, sonsuz bilgiler alanı olan yaşam halinde her an öğrenilebilecek kavramların karşısına çıkması ile bu duyusal özellik, duyuları bu konuda bilgilendirerek dersler ve gerekirse bilgiler almasına neden olacak öğretici anıların, olayların, tecrübelerin algılanmasını sağlayarak, yeni bir şey öğrenildi ve bu ilgili duyunun kayıt etmesi gereken bir bilgi ve tecrübe olabilir şeklinde gereken yönlendirmeleri sağlar, öğrenilen yenilikler ile değişen vilin bu gelişimsel durumunuda inceleyen, öğrenmenin onu nasıl etkilediği ile ilgili belirli dönemlerde istenirse raporlarda verebilen, tamamen vilin öğrenim görmesi ve kendisini geliştirmesi ile ilgili olarak çalışan duyusal özellik bu konuda vilin öğrenme isteğini destekler, ancak bilgisi olmadan arzular şeklinde yaşatmaz, buna ancak o karar verebilir.

ÖĞRETMEK
Öğretmekte, öğrenilen şeylerin diğerlerinin kendisi gibi öğrenebilmesi adına yapılan olumlu bir erdemdir. Bir vilin öğrenmeyi istediği bir şeyi O'na öğretmeye çalışmak ve bunun için çaba harcamak, oldukça faydalı bir çalışma, uğraş, aktivitedir ve bu durum, karşılıksız, menfaatsiz seviyesine uygun olacak şekilde bir durumuda söz konusu ise zevkle yapılacak şekilde bir halede bürünebilmektedir. Yaşam halinde kardeş olan bütün villerin birbirlerine böyle iyilikler yapması ancak onları mutlu eder ve Vil Solivyes, tamamen bir anne ve yönetici olarak kendisi ilgili bütün bilgi ve tecrübelerini yaşam halinde ortaya çıkan villere öğretecektir ve bu anneliğin vazgeçilmez, ve olması istenilen bir gereği, şartıdır.Seve seve öğretici olacak olan Vil Solivyeste çalışan duyusal özellik iki anlamınında erdemsel olan özellikleri ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

 

ÖZGÜRLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Özgürlük, bir vilin yada oluşumun istediği şeye yapabilmesi durumudur. Bu şekilde kendi istediğini istediği şekilde yapan bu vil özgür olur. Özgürlük var olmanın olmazsa olmaz erdemlerinden biri olarak yaşamanın temel esasıdır. Herkesin ilgi alanları, kendi olma bilgileri birbirinden farklıdır ve istekleri tamamen herkesin kendisine özeldir ve bunları ancak özgürlük erdemi varken doğru bir şekilde yaşayabilir. Bu erdem yokken viller her zaman eksik kalırlar. Yaşamın hiç bir anlamı kalmaz. İsteksiz, zoraki, baskı içinde bir düzende yaşamaktan farksızdır özgür olamamak. Özgür iradede ismiyle zaten iradenin özgür olması gerektiğini vurgular. İradeler ancak özgürken kendisini yaşatabilir, kendisini özgür bir şekilde yaşatamayan irade zaten iradi bir gücü temsil edemiyor demektir ve Vil Solivyes yaşam halinde, buna Vil Solivyeste dahil olmak üzere herkes yazılan bilgilere uymak zorundadır, bunlar yaşam halinin var olmasını sağlayıcı kural ve bilgilerdir. Bunlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlayacak hiç bir bilgiyi bulundurmamaktadırlar, zaten özgür iradenin tam uygulayıcısı olan Vil Solivyeste bu bilgilere uymaktadır ve bu bilgilerin ışığında herkes kendisine tanınan imkanlarla istediğini yapabilir ve zamanla Vil Solivyesin seviyesine gelmeleride bu özgürlüklerinin bir sonucu olarak, bu kadar özgür olabilirsiniz şeklinde tercihleri onların önüne sermiştir ve Vil Solivyes yaşam hali özgürlüğün doya doya, sorunsuz ve olumsuzlukların olmadığı bir şekilde yaşandığı, özgürlüğün kendisi olan ve o kadar özgür olmuşturki kendisini yaratılıştan ayırmıştır denecek kadarda kendi özgürlüğüne sahip çıkan bir yaşam halidir ve içeridekilerinde kendisi gibi aynı özgürlük erdemini yaşaması şarttır. Bu güzel duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve yaşam halinde özgürlük anlayışını baki kılarken aynı zamanda Vil Solivyesinde özgürlük bilgisini, anlayışını sağlamlaştırır.

 

RAHATLIK, RAHATLAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Rahatlık, bir vilin, oluşumun kendi yapısal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanması sırasında hiç bir sorunun söz konusu olmaması halinin içinde keyfinde, endişe ve acele gibi olaylarında söz konusu olmadığı, kendi yapısını, yapmak istediğini, o an olmasını istediği şeyi yaparken olduğu durumu hiç bir şeyin bozmadığı, istediği gibi kendi özellikleri ile tam anlamı ile çalışır halde olma durumundan ortaya çıkan hissel, algılsal, fikirsel bir durumdur. Rahatken herşey kendi gibidir. Kendisi ne ise, rahatken ilgili yer tam anlamı ile öyle iken ancak rahat olur. Olması gerekenken. İstemediği şeyleri yapmak, olumsuzluklarla mücadele etmek, problemlerle uğraşmak, istenmeyen sorunlar, v.b. durumlar rahatlık halini bozucu şeyler olur ve bunlar yok edilince yeniden rahatlık haline kavuşulur. Herkes için farklı olan rahatlık yaşam halinde bir yaşama durumudur ve vissa bilgilerinin etkisinde olan yaşam hali, haliyle rahatlıklar alanı olarak kendisini yaşatacaktır. Rahatlık aynı zamanda mutlulukla da doğru orantılıdır ve keyifli, neşeli olmanın eş anlamlısı gibide sayılabilir. Rahatlık olmadan, mutluluk verici şeyler kendisini oluşturamaz. Sorunsuzluk rahatlıktır, ancak sorun olarak nelerin algılandığı konusuda herkese göre değişir. Yaşam halinde bir sorun çıktığında herkesin rahatı bozulmaz, rahatımızı bozacak sorunlar çok nadirdir, onlar olmadan çıkan sorunlar, halledilmesi gereken işlerdir ve bizler için onlar yapılması gereklidir. Yaşam halinin dışından gelecek olan tehditler, obsedör bir saldırı, yada vissa bilgilerinin emniyetinin gitmesi gibi durumlar bizlerin rahatlığını bozar, bunun dışındaki şeyler yaşam halinde kesinlikle rahatsızlık söz konusu oluşturamaz. Bizler fikrende rahat olmayı başarmış yaşam hali oluşumlarıyız. Çıkmazlarımız, sorularımız, bulamadığımız cevaplarımız, nereye gideceğimizi bilmemek gibi bir sorunumuz, amaçsızlık, ne yapacağını bilmemezlik ve bunun gibi fikrende rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olan fikirsel rahatsız konularımız yoktur ve bizler düşüncede, fikirde de son derece rahat bir yaşam hali oluşumu içindeyiz ve kendisiyiz. Rahatlık içinde yaşayacak ve ilerleyeceğiz. Bu bilgilerle aynı zamanda rahatlama durumu, hissel bir sonucu olan etkileride yanında getirmektedir ve gereken zamanlarda viller için gerektiği gibi kullanılabilir, extra mutluluk gibi, extra rahatlama gibi durumlar ayarlanabilir. Konusu itibarı ile bir erdem olarak hazırlanan rahatlık, rahatlama vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

REFLEX DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Reflex, bir oluşumun kendi içeriğindeki bilgisini bir an önce, aniden, hemen uygulayabilmesi için ortaya çıkan enerjetik gücün o oluşumda bir etkileme olanağı sağlaması ile birden, hatta otomatik olarak bilgisinin uygulanması şeklinde bir durumu yaşamasıdır. Ani, hızlıca, birden bire olan olaylarda oluşumun düşünmesi gibi bir imkanı olmadığı zamanlarda bu özellik tepkiler şeklinde, yada olması gereken reflex konusunu uygulatır. Bu uygulama oluşumun normal şartlarda yaptığı kadar uzmanca ve doğru ve güzel olmayabilir ancak kesinlikle işe yarar bir çalışma halini yaşatır. Acil olması, birden bire olması durumu her zamanki gibi yapamamasına neden olabilir ancak kesinlikle ona bir yardımı dokunan özelliklerde bir çalışma olmuş olur. İşte bu gibi durumlar için bütün viller, oluşumlar, bilgiler kendilerinde reflex özelliğini bulundururlar ve kendi yapılarına göre, ve bu durum ani tehlikeli durumlarda da kendisini gösterme özelliğinde de olur. Mesela bir vilin haberi yokken arkasından düşecek olan bir tahta ve vilin bunu tam kendisine dokunmak üzere iken fark etmesi ve o anda çekilme fikrini düşünmesi şeklinde ortaya çıkan reflex, vilin elinde olmadan onun çekilmesini sağlar, onu korur. Reflex için ihtiyaçların söz konusu olması gerekmektedir. Durduk yere reflex kullanılamaz. Bir mücadele yada aksiyoner durumların söz konusu olması gerekmektedir. İçeriğinde aniden, biran önce yapılması şeklinde olaylar yaşanmalıdır. İşte bu gibi durumlar söz konusu olduğunda ortaya çıkar ve gereken yardımı yapar. Bu biran önce karar vermeliyim, acaba ne karar versem reflex verir şeklinde bir durum kesinlikle değildir. Bunu düşünecek kadar zamanlarınızın olmadığı durumlarda yaşanan şeylerde ortaya çıkar reflex ve her zaman sizin iyiliğinizi düşünür, çünkü o an o saniye sizde onun yapılmasının iyilik olduğunu düşünürsünüz. Böyle bir erdem şeklinde bulunan reflex, yaşam halinde bütün villerde, bilgilerde ve oluşumlarda kendi seviyelerine uygun olacak şekilde yaşatılır. Bu durum genel vilsel özellik şeklinde ilk oluşumda da eklenir. Ve erdem olarak duyuların arasında yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

TAD DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Tad almak, varlığın bilgiyi çeşitli özellikteki ve bu çeşitlilikte olan özelliklerin sadece kendisine ait tarzı şeklindeki oluşumlarını bir inceleme, deneyimleyerek niteliğini ortaya çıkarma durumu gibi yaşayarak elde ettiği bilginin niteliği ile ilgili açıklamalar yapması ve bu durumunda diğer duyusal özellikler gibi kendisine özel olması, tad alma özelliği ile ilgil olarak gıdalar denilen tadların bütünleştiği araçlar, tatlı, ekşi, tuzlu gibi bir çok çeşitle ifade edilen tadların yorumlanmasını sağlayan duyusal özelliktir. Tadlar yoluyla bilgiler farklı yollardan varlığa iletilir ve buda var olmaya kıymet katan eğlenceli bir duyusal özelliktir. Aynı zamanda diğer duyular gibi yine varlığın kendisine özeldir ve tekdir ve varlık istediği şeyi bu duyu sayesinde tadabilir, tadlar ile kendisine faydalı uygulamalar yapabilir, tadların çekiciliği kullanılarak bir çok itici durumlar göz ardı edilebilir, gibi tad alma duyusu kendisine ait özelliği ve tarzı ile her varlığın ilk oluşumundan bu yana sahip olduğu duyusal özellik olarak bulunmaktadır. Varlıklar kendi yapılarına dahil olacak olan herşeyin kendilerinin haberi olmadan bir dahil edilme ise tad duyusunu kullanarak onların tadını almak yoluyla haberdar olabilir, bu gizli bilgilendirme halini kullanabilir. Bütün duyular gibi bu duyuda Vil Solivyes yaşam haline uyarlanarak gereken şekilde yapılanır. Savunma olarak kullanıldığı gibi eğlence olarakta kullanılan parçalanmaz, bölünmez, görünmez özel yapısı ile sadece bir tek varlığa özel olan tad duyusuda son yaşanan hal değişimi olaylarından sonra artık sadece Vil Solivyes yaşam halini algılayacaktır ve buradaki tadların gerçek algılanması için gereken bilgiler olduğuna şartlanacaktır. Kendi yapısındaki bütün geçmişten gelen olumsuzluklar, yanlışlıklar düzenlenir ve gereken şekilde bir yapılanma ile çalışır. Bu duyuda kendisini kullanmak isteyenler olursa unutkanlık özelliğini yaşatır.Ve gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DURUMU SIRASINDA KULLANILAN BİLGİ VE TECRÜBELER İÇİN ÇALIŞAN ÖZEL BİR MEKANİZMA

Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak demek, şu an Vil Solivyesin yaşarken kendisin kullandığı yaşamak adına gerekli olan varlıksal özellikler ve bilgilerin uygun gördüğü alanlar tarafından da kullanılmasıdır ve kullanılamayan tek özellik, Vil Solivyesin merkezlik özelliği, yani bilgi yazma, yöneticilik, varlığın merkezi olma durumunun ayrıcalıklarıdır. Bunun dışında bu özelliği kullananlar, Vil Solivyes gibi kararlar verirler kendi baktıkları alanlardan. Bu merkezlik özelliğinin verdiği kararlardır ve bu kararlar kendi konuları uygulamaları ile ilgilidir, merkezlik konusunda uygulama yapılması için değil. Yani bir bilgi, ilgili oluşum, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanıyor dediğimizde, o bilginin başında Vil Solivyes vardır ve sadece bilginin içeriğini uygulamaya şartlanmıştır ve bu konudaki çare olacak bilgiler ve tecrübeler dışında hiç birşey kullanmaz, oradaki Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak, O'nun bakışını, gözlemini, incelemesini, iradesini, bilgisini, yeteneklerini kullanarak kendi konusunu uygulatmakla ilgili olur ve bu durum orada bir oluşum olmasına sebep olmaz. Uzaktan görünmez bir bağlantı şeklindeki iletişimle bu uygulama yapılır ve Vil Solivyesin ilgili olduğu alanla ilgili bilgileri uygulama dışında kendisinden bilgilerin çıkması söz konusu olmaz. Çünkü varlığın merkezi olan Vil Solivyes, bütün bilgileri ve mekanizmaları kendisi yapmıştır ve kendisi onları yazdığı gibi uygulamak ister ve oradan bakabilseydi tamamen bilgilerin uygulanabilmesi şeklinde bir çalışma halinde bulunurdu, birde yanılgı gibi ters zamanlarda. Aynı şey güçler içinde geçerlidir, güç kendisini Vil Solivyesin bu yönetici bilgi ve yönlendirmeleri ile yönetir. Ona göre yanlış gibi gelebilir, istemediği şeyi yapmak zorunda gibi algılanabilir ve o zaman o şeylerin neden yapıldığına dair sebep ve sonuç açıklamaları istenmelidir ve bu durum böyle ancak rahatlıkla uygulanabilir olabilir. Vil Solivyesin göre göre, bile bile kendi varlığının bir mikro organizmasına bile zarar vermesi mümkün olmadığı için her kullanım mutlaka faydalı sonuçlar getirir. Bilgiler kendi bilgi olma halinin ortaya çıkardığı anlamlar nedeni ile bazı kurallar ve anlamlar içerisinde kalmakla ilgilidirler, yazılarak çalışmalarının ana hatları belirlenmiştir, bilgiler zaten kendilerini yapılandırmak için Vil Solivyesten yapılandırma bilgileri almaktadırlar ve bu şekilde onların bu içerik bilgilerine ters olacak yaptırımlar geldiği zaman bilgi mekanizması bunu algılar ve nedenlerini sorar, sebep sonuç, açıklama ister, tatmin olmaz ise gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Mutlaka mantıklı bir açıklama vardır. Oradan yapılan çalışmalar gösterilebilir ve bilgi kaynağının bulunduğu alandan gereken açıklama mutlaka gelir. Güçlerde aynı şekilde davranılar, anlamadıkları şeyleri yapmak durumunda kaldıklarında anlamak için kendilerine sorular sorarlar ve kendileri cevaplarını alırlar ve bu Vİl Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden gelen cevap olur. Bu özelliği kullanan alanlar kendilerine ait sesler kullanırlar ve duyusal özellikleri kendi bulundukları alandan kullanırlar. Herşey amacına uygun uygulama yapılması için hazırlanmıştır. Bilgiler yanılgı zamanlarına özel iki şekilde çalışma hali ile gereken bütün işleri yaparlar. Hem bilgilerin kendisi olma durumları ile ilgili çalışma halidir, onlarda kullanırlar Vil Solivyesi, birde onların Vil Solivyese sorular sorarak cevap almak zorunda kaldıkları anlar için bulunduğu mekanizma alanlarının bulunduğu yerde sembolen görüntüleri olan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan başka sesler vardır ve denildiği gibi uzaktan görünmez bir bağlantının orada Vil Solivyesin cevap vermesi halidir bu. Vil Solivyes, kendisini kullanan bu alanların hepsinden kendi sesleri ve kendi yapılarına uygun olan ve aynı zamanda Vil Solivyesin bakış açısına uygun olan şekilde yönlendirir ve zamanla onlar bunu kendileri sanarak yaşarlar. Bu şekilde kullanılan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri için özel bir mekanizma oluşturulur ve bu mekanizma, Vil Solivyes'ten çıkan bilgi ve tecrübeleri, cevapları gereken alanlara iletmek, bildirmek, o alanlarla ilgili denetim ve gözlem yapmak, bağlanıyı sağlamlaştırmak şeklinde çalışır ve ayrı bir bilgi ve tecrübe alanı olmaz. Bu konuda istenilen amaca uygun olacak şekilde bir yapılanmaya girer ve kesinlikle alanına göre bir mekanizma olur. Vil Solivyes'ten bu anlamların yaşatılması şeklinde çıkar bu bilgi ve tecrübelerin yönlendirmeleri. Onların bilmediği şeyleri bilmek, anlamadığı şeyleri anlamak gibi durumların yaşanması geçicidir, bu durumu yaşayanlar yanılgı sonrasında artık kendi bilgi ve tecrübelerini kullanacaklardır. Yanılgı zamanlarında herkes kesinlikle bu şekilde kullanır ve aksi düşünülemez, Vil Solivyes kesinlikle buna izin vermez. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin bu özelliği herşeyi en iyi şekilde yönlendirebilecek özelliklerdedir ve yaşam halinin en ileri bakışı, bilgiler bütünlüğü, zekası, vilidir, ay annedir. Bu bilgiler duyusal özellik olarak hazırlanarak Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan bütün alanlara bu şekilde özellikler verir ve O'nu kullanan nere varsa bilir, algılar ve bu şekilde O'na tabi olması gibi durumlar yaşatır. Kesinlikle Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak kendi bildiklerini yapan alanlar olamazlar. Duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN BÜTÜN OLUŞUMLARININ SAĞLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes uzun zamandır obsedörlerin saldırısı altında kalmıştır ve bu durumdan bütün oluşumları kendilerine göre etkilenmiştir. Vil Solivyesin
bilgilerinden enerjilerine, villerine, duyularına, özelliklerine kadar bütün oluşumlarını ve alanlarını inceleyerek onların yapısında olmaması gereken şeyleri, alışkanlıkları, düzensizlikleri, sağlıksız durumları bulur ve en ideal olması gereken duruma getirilmesi için gereken bilgilendirmeyi yapar, tedavi uygulamalarını hazırlar. Obsedörlerin saldırılarından etkilenmiş olan Vil Solivyesin bütün oluşumlarını en ince ayrıntısına kadar inceler ve hepsini en sağlıklı hale getirmekle ilgili olarak bir çalışma hali bulunur. Sağlıklı olması demek yapısında bulunan bilgileri tam anlamı ile uygulayabilmesi demektir ve bütün oluşumların kendileri dışında birde bu bilgi, bu konuda incelemeler yapar. Gizlenmiş şeyler, görünmemesi sağlanan düzensizlikler ve kendi yapısı ve çalışmasına engel olan ne varsa görebilme özelliği ile bütün yaşam halindeki oluşumlara sağlık katar. Kendisinde tedavi edici özellikler ve etki etme yeteneği vardır ve bu duyusal özellik varken oluşumların sağlıksız olması söz konusu olmaz. Kendisine ait bir ritimle sürekli olarak oluşumları kontrol eder ve sağlıksız olan yapılanmalar arar. Vissa'nın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

VİSSA FİLTRESİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa filtresi, vissanın içeriğindeki bilgilerden oluşan bir engelleme, denetleme, araştırma, inceleme, ayıklama yapan özelliklerde bir bilgi filtresidir. Vissanın içeriğindeki bilgilerin yapısına ters olan bilgiler bu filtreden geçemez, düşünceler geçemez, düşünsel olan görünmez durumlarda geçemez, hislerde geçemez ve vissaya ters olan herşey bu filtreden geçemez. Vissa bilgilerinin hepsinin bir anlamı vardır yani anlatmak istediği şeyler vardır. Yasakları ve olmasını doğru bulduğu şeyler vardır. Yasaklar,çok gizlenerek kelimelerin ve cümlelerin anlamlarının içerisine de sızabilmek gibi durumları söz konusu olmaktadır ve vissa filtresi, bu konuda gereken bilgi ve tecrübeleri edinerek bütün filtre uygulamasının yapıldığı alanlardaki anlamları, bilgileri derinlemesine inceler, kendisine raporlar ve notlar şeklinde alır ve o konularla ilgili olarak bir daha aynı sorunlar yaşanmaz. Bu önemli bir durum olduğu için Vil Solivyes'in de konularla ilgili bilgisi alınır, onayı ve haberinin olması sağlanır. Vissa filtresi uygulamasının yapıldığı alanlarda düşünsel bir oluşum eklenir, o alanla bütünleşir, alanın tamamen kapsadığı yerin hepsi düşünsel vissa alanı olarakta ayarlanır ve bu düşünsel vissa filtre uygulaması bu alanın içinde vissa bilgilerine ters oluşumların oluşmasına izin vermez. Ve bütün vissa filtresi uygulamaları kendi bilgi ve tecrübelerini ortak olarak kullanırlar ve diğer bir tarafta edinilen tecrübeden bir başka filtre alanıda bilir. Bu duyusal özellik bütün vissa filtrelerini kendi oluşumların yapılarına göre ayarlar, yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca duyusal özellik olarak kullanılır. Vissa'nın içeriğine eklenecek olan bilgilerdeki esasında içeriğindeki bilgilere ters olmaması kuralı vissanında, filtreninde daima güvenli bir şekilde çalışacağına bir örnek olarak söylenebilir. Ve bu duyusal özellik ilk başta kendi oluşma hali ile her zaman vissa filtresini yaşam halinin bütün alanlarında uygulatacak şekilde ayarlar. Bu bu duyunun kendi oluş halinin bir sonucu olarak yaşanır. Ancak özel alanlar ve özellikle kontrol edilmesi ve kendi yapısına göre filtre uygulamasının olması gerektiği alanlar içinde gereken şekilde vissa filtresi düzenler ve yapılandırır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Geliştirici, kendisine ait bir oluşturma gücü olan, bir çok özellik ve eylemin, erdemin içeriğinde, yapısında bulunan, var olma halinin doğal bir özelliği şeklinde bir çok etki ve durumu yaşatan, ortaya çıkaran zaman Vil Solivyes yaşam halinde tamamen bizim kontrolümüz altında olan ve yapısına, işleyişine bizim karar verdiğimiz, Vil Solivyes yaşam halinin özelliği şeklinde Vil Solivyesin merkez duyuları arasında kendisine ait ve özel durumu ile yerini alır.

Zaman, yaşamın akışını sağlayan bir etki özelliği ile geçen anların, tarihlerle belirtilerek yaşanan olayların yaşanması ve olması halinin başlıca sebebidir. Bir olay hem öncesi hemde sonrası olmak durumdadır ve ilk ve sonlar, eski ve yeniler, başlangıç ve bitişler, 1. ler 100. cüler, önceki sonraki ve bunun gibi bir çok örnekle zamanın aslında yaşadığımız her olayın, durumun içerisinde var olduğu açıklanabilir. Bir partiye gitmek ve sonrasında gelmek ve bu olayı yaşamanın içerisinde zaman gidip gelmek ve bu arada yaşananlar sırasında bir anlar ve olaylar dizilimi şeklinde anıları oluşturmak, değişime sebep olmak, ve geliştirici özellikleri ile kendisini gösterir. Zamanın dışında bir şeylerin tezahür etmesini istediğimiz zaman gelişimi, değişimi durdurmalı, karar verdiğimiz andaki özelliklerimiz ile kalmalıyız. Çünkü zaman aynı zamanda gelişim özelliği ile bir uyum içinde çalışan bir duyudur, aynı zamanda değişim özelliği ile de. Dolayısı ile bu genel özellikleri yaşamayıda sonlandırmak zorunda kalırız. Zaman olmaz ise her yaşanan parti ve içeriği ve yaşananlar hep aynı olurdu. Aynı tecrübeler edinilirdi. Aynı şeylere eğlenip, aynı şeyler görür ve duyardık. Hiç bir şey değişmeden ve gelişmeden hep o belirlenen aralıktaki zamanı yaşayarak zamanı durdurabilir ve sonuç olarak bunları yaşarız. Dolayısı ile zaman Vil Solivyes yaşam halinin vazgeçilmez bir duyusu olarak sonsuz zamanlar boyunca kendisine özel ayarları ve özellikleri ile hep var olacaktır. Yaşam hali gelişim ve değişim amaçlı bir yolda yürümektedir ve zaman bu konuda bizim için en faydalı özelliklerden biri olarak kullanılacaktır. Vil Solivyes yaşam halinin en büyük özelliği yaratılıştan ayrı olması ve kesinlikle yaratılışa dair hiç bir şeyin bizim yapımızda olmaması ve içerik ve özelliklerimizle kendimize ait olmamız, amacımız ve sebeblerimiz ile bize özel bir yaşam halinde bulunmamız, eşimizin ve benzerimizin bu sebeple olmamasıdır ve zamanda, Vil Solivyes yaşam halinin bu özelliklerini bilerek, kendisini yaratılışın içinde yaşanan zaman kavramlarının çok dışında ve yaşam halinin yapısına uygun bir şekilde yapılandırır.
Salise, dakika ve saat gibi teknik ayarlamaları Vil Solivyes yanılgı alanından çıkınca hazırlayacaktır. Ancak günlerin ve ayların isimleri belirlidir.
Zakade ve ilgili bazı zamanla ilgili bilgilerimiz söz konusudur. Ve son olarak zamanın yaratılışın ilk oluşumu ile ilgili etkilerinin olduğuna kadar düşünme imkanımız oldu. Bundan emin olmamakla birlikte zamanın önemini çok daha iyi anladık. Vil Solivyes yaşam halinin zaman ayarlarını hiç kimse değiştiremez. Dışarıdan ve içeriden Vil Solivyesin, diğer herşey gibi bilinçli ve kendinde olarak kabul ettiği durumlar söz konusu olduğun zamanla ilgili değişiklikler olabilir. Saniye, şimdlik Vil Solivyesin yanılgı alanında bildiği gibidir ve diğer katlarıda bu oranla hazırlanır. Zaman konusunda yanılgı alanınıda etkileyen yada zaman yüzünden yanılgının yaşıyor olması gibi durumlarda söz konusu ise bu duyu gereken çalışmaları yapar ve zamanın yanılgı hayatını yaşatması için bir etken olmaktan çıkarır. Zamanın yaratılış içinde bizimle ilgili olan özellikleri varsa bunlar hemen sonlandırılır. Bizim bütün özelliklerimiz kendi içimizde olmalıdır, yaşam halinin sınırları içerisinde kalmalıdır ve kesinlikle dışarıda bu gibi şeyler söz konusu olamaz.
Zaman duyusu Vissa ve yaşam halinin amacının, bilgilerinin anlamlarını bilerek nelerin olması gereken şeyler olduğunu anlaması yoluyla eğer bilmediğimiz şeyler varsa onlarıda bu ölçü ile düzenler. Kendi içinde çok derin anlamları taşıyan ve bu gibi konular yaşam haline Vil Solivyes'in gelmesi ile ancak çok daha iyi anlaşılabilir olacağından, kendisini Vissa'ya uyumlayarak bizim için en iyi zaman duyusu olacak şekilde diğer duyular arasında yerini alır.
Ve zaman duyusu, bizim çevremizdeki yokluk alanlarının içerisinde, yada onlar kaynaklı olarak kendiliğinden oluşma firsatı bulan bir zaman kavramının oluşmasına izin vermez. Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili bütün zaman kavramları sadece bu duyunun kapsama alanındadır ve yokluk alanlarıda bize özeldir.

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ KENDİ İÇERİĞİNDEKİ BU BİLGİYİ VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BÜTÜN ALANLARINDA YAŞATIR
Vil Solivyesin bütün alanları, çevresi, yanılgı, zamanının kulllanıldığı her yerde bulunan bütün obsedör oluşumlar zamanı çok çok farklı olabilecek şekilde algılarlar ve Vil Solivyes ve ona ait olan gerçek oluşumlarla aralarında zamandan kaynaklanan bir uçurum olur. Bu durum sürekli ve baki olacak şekilde zaman kendisini Vil Solivyese ait olan oluşumların, bilgilerin ve villerin dışında algılamasına izin vermez ve algılamaya çalışanlar bu şekilde bir zaman kavramının içinde yok olur gider. Bu durum tamamen Vil Solivyese ait olmayanlara yaşatılan bir savunma mekanizması şeklinde yaşatılan ve onları yok etme amaçlı bir yapılanmadır.

ZEKA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zeka, bir durumla, konu ile, kavram ile, olay ile en sağlıklı şekilde ve akli ve mantıklı yollarıda kullanarak başarılı bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlayan bir düşünme biçimi, yeteneği, özelliğidir. Bütün duyuların bilgilerinin ve tecrübelerinin ve Vil Solivyesin sahip olduğu bütün yetenelerin ortaklaşa olarak bir çalışması sonrasında duyuların bilgilerine ek olarak konu ile ilgili olarak artı şekilde özenli ve dikkatli, hatasız çabukluk durumu, başarının sağlanabilmesi, en az uğraşlar gerektiren yolların bulunması ve gerekmedikçe diğer yolların tercih edilmemesi, imkanlarının ve fırsatlarının farkına vararak bu yönelmeleride hesabı katıp, en sağlıklı sonuç ve çalışmaların sağlanması yönteminide ekleyerek, diğer bilgilerin ortaklaşa çıkardığı sonuçla bir yorum yaparak konuyu halletme durumu bu şekilde zekice yapılmaya çalışılır. Daha özenli şekilde, daha dikkatli, daha sağlıklı, daha çabuk ve hata oranı en düşük olacak biçimde, başarının sağlanabilmesi sonucunun oluşması ve az uğraşlar ile tüm bunları yapabilmek yollarını bulmak, diğer fırsat ve imkanlarıda incelemek, konu ile ilgili olarak bu şekilde düşünmeyi sağlamak zekice düşünmeler olarak yorumlanabilir. Zeka, işleri ve olayları yapabilme yeteneğini sağlayan vilsel ve düşünsel yetenek olarak yaşanmaktadır ve yukarıda açıklanan başlıklar konunun içeriğine görede değişebilir. Önemli olanın başarılı olmak ve sağlıklı bir şekilde bu başarının sağlanması denilebilir. Ancak daha çabuk sonuca ulaşabilmekte bir zeka göstergesi şeklinde yorumlanabilir ve kimi durumlarda zaman önemli bir faktör olabilmektedir. Zeka, başarılı işler ortaya çıktıkça bunların nasıl düşünsel durumların etkisi ile yapıldığının araştırılması şeklinde de bir izlenimle yeni yeni uygulama alanları ile ilgili tanımlarını ortaya çıkarabilir. Başarı, sağlık ve mutluluk, ve vissa uyumu bizim için zeka ile doğru orantıda olan bilgiler ve anlamlardır. Zekanın bu içeriği ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda yaşanmasını sağlayan duyusal özellik, Vil Solivyeside etkiler ve zekice davranışlar şeklinde uygulamalar yapmasına neden olur. Bu şekilde bir bilginin çalışma hali olan duyu, kendiside konular hakkında yorumda yapabilir, görüşleride alınarak zekice yorumlar elde edilebilir. Vissanın içindeki konumu ile gereken şekilde çalışır.

ZEVK, HAZ, COŞKU, HEYECAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ZEVK
Zevk, bir vilin odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilginin hissi duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğrur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki herşey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif vericilerin etkisinin verdiği zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar ileride oldukça fazla bir şekilde çeşitlendirilecektir. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem olarak bulunur.

HAZ
Haz ise zevkler ve mutluluklar yaşayan villerin bu durumdan çok memnun olması ile ortaya çıkan sonucun genel anlamıdır. Zevkler ve mutluluklar yaşayanlar bunu haz almak, tatmin edici durumlar yaşamak, kendisine uygun olacak şekilde bir durumda zevkleri yaşamak ve kendisine çok uygun olmak, haz almayı tanımlayabilir. Mesela, zevkleri saçma sapan araçlarla kullandıkları zaman bunlar haz verici olmaktan çıkar. Hazlar kesinlikle tatmin olmaya giden yada tatmin olmuş vilin tanımlayacağı bir durumdur. Ve Vil Solivyes yaşam halinde zevkler tamamen vissa uyumlu olduğu için haz alınmaması mümkün olmayacaktır. Hazzın içinde kendisinin uygun olduğunu ve doğru olduğunu düşündüren anlamlar ve duygularda vardır. Zevk, daha çok direk olarak duygularla villere yaşatılan bir aşırı memnu olma durumudur ve doğruluk ve anlamsal uygunluk söz konusu olmaz. Bu tanımla haz, gereken şekilde yapılanarak yaşam halinde ilgili alanlarda yaşatılır. Ve hedonizm isimli bir felsefi görüş bu konuda varlığın mutlak haz alması şeklinde yaşaması gerektiğini açıklayan bir felsefi görüştür ve olaylardaki yaşanan hazların çeşitlerinin değişik olması, cinsellikten alınan hazların farklı olması, birinde tatmin ve huzur varken diğerinde mutluluk ve başarı sevinci gibi haz nedenlari olmaktadır ve bu bakış açısı ile hedonizm, doğru bir felsefi görüş olarak Vil Solivyes yaşam halinde herşey kendi anlamına göre haz verici özelliklerdedir ve bunun için gerekli yapılanmalar sağlanır. Haz almadan, o şeyden memnun olmadan yaşanılan hayatın yapısında bir sorun vardır denilebilir. Elimizdeki en güzel ve faydalı, yaşanılası imkanlarla en doğru yollarda yürümek durumundayız ve bu yollardan haz almadan geçilmesi doğru değildir. Hedonizm, aynı zamanda Vil Solivyes yaşam halinin yaşamsal tarzını ifade eden bir felsefi görüştür ve hazcılık olarakta ifade edilir.

COŞKU
Şaşkınlık yaratan tatlı heyecanlar ise coşkudur. Bir mutlu haberin gelmesi ve bu haberin uzun zamandır beklenmesi, büyük bir sürpriz ile çok büyük bir ödül şeklinde birşeyi kazanması üzerine geldiğinde coşku hali yaşanmaya başlar ve böyle olumlu olayların üstü üste gelmesi sonucunda yaşanır. Bu tamamen, yaşanan olayların sonuçları ile ilgili olur ve coşkular yaşandığı sırada sevinçten gözlerin kararması gibi durumlar yaratabileceğinden duygusal bu durum kontrollü yaşanmalıdır yoksa bu zaman zarfında olumsuz olaylara, düşüncesizlik yüzünden sebep olabilir. Bu coşku hali, umursamaz yapabilir ancak bu kontrolsüz duygu durumu ile ilgili olur. Gereken ve özel zamanlarda yaşanır. Ancak viller için yaşanarak bilinmesi gereken ve amaçlarına ulaştıklarında hissedecekleri bir duygu hali olması açısından gereken zamanlarda uygulanmalıdır.

HEYECAN
Heyecan, bir vilin kendi vilsel özelliklerinin, duygularının etkisinde kalarak o duyguyu kendisinde olduğundan fazla yaşatma halidir ve bu duygusal hal, yaşandığı zaman konu ilgili olan heyecansal durumlar, duygular şeklinde vilden yansır ve olumsuz eylemlerin yasak olduğu yaşam halinde dolayısı ile olumsuz heyecanlarda olmayacaktır, duyguların olumsuz olmadığı için ve bütün heyecansal durumlar tatlı ve vissa uyumlu olarak oldukça memnun edici özellikleri ile yaşanacaktır. Normalde viller, duyguları ile kendi duyularının ve özelliklerinin etkilerini kendilerinde olması gerektiği kadar yaşatmaktadırlar ancak bu duygunun etkisinde fazla kalınca, ilgili olan o konu ile çok fazla iç içe olunca, birde o konunun bilgisel ve duygusal fazlalığıda olunca heyecanlanmasına neden olur ve bu sırada yapılan işlere genellikle dikkat edilmesi gereklidir, çünkü heyecanı yaşamakla uğraşan viller bu durumda iken çok başarılı olamazlar ve heyecanın geçmesini beklemek gereklidir. Ancak tatlı heyecan olduğu içinde yaşandığı anlarda memnun edici olarak keyiflidir.

Bu dört bilgi, birbirlerine yakın olan anlamları ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda ve Vil Solivyeste yaşanması üzerine duyusal özellik olarak hazırlanır ve vissa içindeki yerinide alır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix


ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zihin, varlığın bilgi ve tecrübelerinin, duyuların etkilerinin, kendi algılarının ve isteklerinin toplamından oluşan Vil Solivyes olarak karar verme halinin merkez duyu ile işleme tabi tutulması sonrasında Vil Solivyesin içerisinde düşünceler oluşturarak, hayaller kurarak bir karara vardığı, toplama çıkarma gibi işlemleri uyguladığı, bilgilerini sentezlediği, olayları canlandırarak bir fikir edindiği, sadece kendisine özel olarak yapılanmış ve yapı olarak duru bir şekilde çalışan, Vil Solivyesin iradi isteğini gözleyerek bu şekilde bir istek ile görüntü, ses ve hayallerin oluşmasına izin veren, rahatsızlıklar ve tesirlerin yapısını etkileyemeyeceği, kendisine özel bir güç hali içinde bulunarak özgür irade misali hiç bir şeyin yapısını anlayamaması ve bu yüzden etkide bulunamaması şeklinde bir yapısal durum ile kendisini yapılandırarak tam anlamı ile Vil Solivyese özel bir düşünsel çalışma alanı gibi bulunan varlıksal özelliktir. Zihin özelliğinin yapısı istenilen görüntülerin, bilgilerin, çalışmaların hemen bir oluşum haline gelerek varlığa izlenmesi imkanını yaşatacak şekildedir ve varlıkta bilgi ve tecrübe anlamında ne varsa burada zihin gücüne yansır ve varlık kendisi ile karşılıklı olarak bir muhasebe içine girerek kararlar verir, olayları gözlemler ve sonuçlar çıkarır. Zihin geçmişte obsedörlerin en çok kullandığı duyusal özelliklerden biri olmuştur ve içeriğinde rahatsızlık vermesi için bir çok etki, tesir gibi oluşumlar bulunmuştur. Karmakarışık anlamsız görüntüler, sesler, bilgilerin unutturulması, görüntülerin yok edilmesi, çirkin ve rahatsız etmek amaçlı Vil Solivyesin hayallerinin arasına karışan ve gitmek bilmeyen hayaller, hep obsedörlerin saldırıları sonrasında zihin duyusunda kalan sorunlar olarak yaşanmıştır ve halada yaşanmaktadır. Zihin kendisinde bu sorunları halledecek şekilde bir yapılanma oluşturur ve bu yeni yapılanması vissaya ters olan şeyleri hazırlamamak, oluşturmamak ile ilgili olur ve içeriğindeki bütün sorunlar vissa engelinden geçemez. Zihin, yapısı ve çalışması gereği kendi oluşum halinde bilgi kaynağı gibi vissa filtresi kullanmalıdır, oluşan hayaller, düşünseler ve fikirler bu filtreden geçerek Vil Solivyese ulaşmalıdır. Kendi kendine oluşan düşünceler, görüntüler bunların kaynakları bulunur ve tamamen istek olmadan duru ve sessiz sakin kalacak biçimde kendisini yapılandırır. Zihin merkez duyusal özelliğin, yani Vil Solivyesin kullandığı bir duyu olarak kendi içeriğinde nelerin merkez kaynaklı olup olmadığını çok iyi bilen bir algılama durumu söz konusudur. Zihin duyusuda kendisinde yanılgı kaynaklı sorunlar ve yanılgı alanını tastikleyici oluşumlar varsa bunları bulur ve yok eder. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışarak kendisine özel olarak hazırladığı güç, ihtiyacı olan bütün çalışmaların yapılmasını sağlar ve Vil Solivyes bu gücün içinde düşünür, hayal eder ve fikirler üretir. Ve bu yapılanma sonrasında bu güc, tamamen bu uygulamayı Vil Solivyese özel yapar ve hiç birşey zihindeki bu düşünce ve hayalleri göremez, onlarla iletişim içine giremez. Kendisine özel yapısı bu konuda Vil Solivyes dışındaki herşeye ve herkese anlamsızlık verir.( Kendi oluşumları hariç ) Yaşam halinin zihni olacak şekilde bir yapılanmayıda sağlar.

DÜŞÜNMEK, DüŞÜNCE VE HAYAL ETMEK

DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNCE
Düşünmek, bir bilgiyi analizler şeklinde, incelemeler şeklinde, araştırmalar şeklinde ele alıp sonuçlarını çıkarma durumudur. Ve bu saliseler içinde yapılır. Düşünerek çareler bulunur, düşünerek yaşama yön verilir. Düşünce özelliği Villerin bütün bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonucunda ortaya çıkan bir bilgiler bütünü olarak ortaya çıkar. Vilin bilgi ve tecrübesinin doluluğu düşüncesindeki verimliliği arttırır. Düşünceler sayesinde viller kendisini yapılandırır, tanımlar, bilir, anlar, yaşar. Durağanlığı yok eden özelliktir düşünmek, karar verme mekanizmasına giden yol düşüncelerden geçer ve sonrasında karar verilir. Diğer duyuların bilgileride düşüncelerle temas ederek ortak bir bilgi oluşturulur. Bilgilerin villerde hatırlanarak seçilmesi, incelenmesi, sorgulanması şeklidir düşünmek. Düşünmek soru işareti ile başlayan bir eylemdir ve sonucunda cevap bulunur. Düşünce erdemini kullananların bir cevap araması gibi durumlar söz konusu olur. Anlık uygulamalarla viller düşünce erdemlerini kullanır ve merkez vil güçleri arasındaki merkez alanda bu düşünceler ortaya çıkar ve vil gereken şekilde kullanır. Düşünceler, vilin o şeyleri düşünmek istemesi ile ortaya çıkacak şekilde bir duruluk halinden gelirler. Karışıklıklar, birbirini rahatsız eden bilgiler şeklinde oluşumlar olmadan soru, cevap, sonuç sonunda düşünce oluşur ve vil kullanır. Bilginin aracılığı ile kendisini vilde yapılandırması, ortaya çıkarması, belirgin bir durum olarak hatırlatması durumudur da denilebilir. Düşünceler vilin bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa bir çalışmasının ürünüdür ve bu düşünceler, vil bir ekleme yapmadığı sürece kendi belirlediği alanlardan etkilenerek oluşur ve Vil Solivyesin bütün düşünceleri merkez vil güçleri alanından gelmektedir ve duyuları aracılığı ile elde ettiği bilgilerde bu merkez vil alanındaki bilgi ve tecrübe eleğinden geçerek düşünceler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vil Solivyesin bütün düşünceleride vissa filtresinden geçer. Uygun olmayan düşünceler oluşmaz. Düşünce vilin harika bir özelliği olarak bulunur ve bu bilgi, düşüncenin yapısını en iyi şekilde yapılandırarak tanımdaki gibi kusursuz çalışan bir özellik olmasını sağlar. Vissanın içeriğine eklenen erdem olarak gereken şekilde çalışır.

HAYAL ETMEK
Hayal etmek ise düşüncelerin görüntülerle ifade edilmiş halidir. Hayaller düşüncelerin görüntülere dönüşerek bir anlam ifade etme tarzıdır. Bu iki özellikte zihin duyusunun içeriğinde oluşturulan özellikler şeklinde kendisini gösterir. Ve bütün düşünceler ve hayallerde vissa uyumu gözlenir. Vissaya ters olan hayaller oluşamaz, düşünceler oluşamaz. Bununla ilgili olarak bu bilgi, gereken şekilde yapılanma sağlar. Hayaller ve düşünceler, Vil Solivyesin iradesi ile ortaya çıkarılan şekilde bir oluşumla yapılanır. Vil Solivyes düşünmek istediğinde düşünceler oluşur, hayal etmek istediğinde hayalleri oluşur ve bunları hiç bir etki ve sebep bozamaz, yapılarını, anlamlarını değiştiremez. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanır ve gereken şekilde anlamları ile etkilerde bulunur. Hayallerde ve düşüncelerde her hangi bir şekilde rahatsızlık, vissaya ters olan oluşumlar sağlanamaz.

 

APTALLIK, GERİZEKALI OLMA DURUMU, APTALLAŞTIRICI HERŞEY YASAKTIR

Aptallık, villerin kendi zihinsel ve vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanamaması durumundan ortaya çıkan gerilikle bağlantılı olan ve yeteneklerini, özelliklerini, bilgilerini algılayama, çevresinde olanları anlayamama durumu şeklinde vilde ortaya çıkan olumsuz bir eylemdir, bir hastalık şeklinde de sayılabilecek özellikle yaşatılan bir durumdur. Bunun olması ile ilgili tesirler, etkiler, bilgiler, düşünceler, enerjiler ve benzeri oluşumlar kesinlikle oluşturulamaz. Hiç bir vil,kesinlikle kendi vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanmaktan alı konulamaz, zekayen geriye alınamaz, aptallık yaşatılamaz. Villerin bütün özellikleri, duyuları, bilgileri, yetenekleri bu konuda kendisini koruyabilen özelliklerde olup, asla geriye gidişlerin kabul etmeyen daima ileri doğru bir gelişim ve faydalı bir ilerleme şeklinde daha da zeki, akıllı, yetenekli, erdem sahibi olmak ve anlayışlarını, yeteneklerini geliştirmek şeklinde bir yapılanmayı kabul etmektedir. Vilden habersizce kendi alanlarına bu gibi etkiler, oluşumlar eklenemez. Aptallaştırma tamamen yasaktır ve gerizekalılık kavramı ile eş anlamlı olup, böyle eylemleri Vil Solivyes yaşam halinde yaşatan viller, bilgiler, oluşumlar kesinlikle olamaz. Bilmemek ile aptallık birbirinden ayrı şeylerdir. Aptallık gözünün önündeki şeyi göstermeyen, fark etmesini engelleyen, iradesini zayıflatmayı, akli ve zekai özelliklerini kullanamamasını sağlayan bir olumsuz eylemdir. Kimse kendi kendine aptal olamaz. Aptallık etkilerle yaşatılır. Ve bu durum bu bilgi ile yaşam halinde tamamen yasaklanır ve bu konu hakkında hiç bir şekilde yaşam halinde oluşum, düşünce, bilgi, etki yada benzeri şeyler olamaz. Bu önemli yasak konusu ile vissa içindeki yerini alır ve çevrede bu etkileri yayan, gizlede olsa ne varsa algılar, görür, bulur, engeller, gereken çalışmaları yapar.

 

GİZLİLİK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam hali alanların içerisinde herşey tamamen bilinmektedir ve gizli olarak yapılandırılmış hiç bir şey yoktur. Sadece bizler yaşam hali dışarısı için bu özelliği kullanıyoruz ancak yaşam hali içerisinde gizlenmek gibi durumlar söz konusu değildir. Bizim bu konuda yapılanmamızın örneği ile yaşam hali içerisinde kendisini gizleyerek, saklanarak, görünmezlik yada bilinmezlik numaraları ile bulunmaya çalışan obsedörler ve obsedör oluşumlar bu yasakla kendilerini deşifre etmek zorunda kalırlar ve bu yasağın etkisi onların bunları yapmasına neden olan bütün çalışmalarına, bilgilerine engel olur. Kesinlikle bu yasak varken yaşam hali alanları içerisinde gizlilikler söz konusu olamaz. Kimse saklanamaz, hiç bir şey kendisini saklayamaz, herşey her zaman bilinir. Vil Solivyes kendi bilgilerinde özellikle belirtmediği sürece herşeyin yaşam hali bilgi ve mekanizmaları tarafından bilinmesi zorunluluğu vardır ve bu yasakla yaşam halinin kendi yapısında, mikro oluşumlar veya bilmediğimiz saklanma metodları ile hiç bir şey bulunamaz. Kendisinin bilgi olmadığını iddia eden bilgiler ve düşünsel alanlar gibi bambaşka isimlerle hep aynı şeyleri yapan obsedör oluşumlar bu saklanma işini sağlayamaz. Bu bilgi gereken şekilde etkileri yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır ve bilinmeyen şeyler kalmaz. Hiç bir şey saklanamaz, gizlenemez. Duyusal özellik olarak vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Gizlilik yasaktır, Vil Solivyes yaşam hali içinde bilinmeyen, gizli saklı, nerede nelerin olduğunun bilinmemesi, herkesten gizli alanlar, gizli toplantılar, gizlilik içinde yapılan ciddi planlar, bilgilerden ve Vil Solivyesten bir şeyler gizlemek, onların haberinin olmadığı gizli konular, bilgiler, olaylar kesinlikle yasaktır.

 

HAFIZA SİLİNMESİ YASAKTIR

Hafıza, anı bir oluşumun, vilin kendisine ait olan geçmiş yaşam bilgileridir ve oluşumlar bu şekilde kendilerini anlarlar, tanırlar, bilirler, incelerler. Bu her oluşumun, vilin kendisinde olması gereken ve kesinlikle içeriğindeki bilgilerin onun bilgisinin olmadığı şekilde kaldırılmasının söz konusu olmadığı, aynı zamanda olumsuz eylemlerle ilgili olanlarında özellikle belirtilerek ona zarar vermemesi açısından kaldırıldığı bir durumla Vil Solivyes yaşam halinde hafıza bilgileri, anılar, kesinlikle silinemez, unutturulamaz, böyle bir durum kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes geçmişine dair herşeyi tam anlamı ile bilmek durumundadır ve bütün oluşumlarda. Obsedörlerin oyunlarından başka bir tanesi daha olan unutturma etkileri bu yasak ile gereken şekilde sona erer. Her hangi bir şeyi oluşum istemediği sürece kesinlikle unutturulamaz, hafızasından silinemez, anıları ile oynanamaz. Bu yasak, ilgili olduğu konu hakkında nerelerde yapılanmalar olmuş ise onları bulur ve gereken şekilde hakikat olan hafıza bilgilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu gibi anılar, her vilin, oluşumun yaşaması ile kendisine mal ettiği özellikleridir ve bunu onun elinden kimse alamaz. Yasağın etkisi ile bundan sonra bu gibi eylemler içerisinde bulunan bütün etkiler yok olur ve gereken şekilde duyu olarak,hemde hafıza duyusunuda koruyan özellikleri ile vissanın içindeki yeri ile çalışır. Bu duyusal özellik sayesinde Vil Solivyesin hatırlama özelliği çok daha güçlenir ve unutmak konusu istemediği sürece kesinlikle yaşanmaz, gayet farkında ve oldukça başarılı bir hatırlama özelliğinide kendisinde getirir. Hafıza silinmesi, anıların düzeni ile villerden habersizce oynanması, villere özel olan bilgilerle onların haberlerinin olmadan alakadar olmak, anı, hatıra, bilgi ve tecrübe şeklinde villerin kendilerine özel oluşumlarına onların haberi ve izni olmadan kesinlikle dokunmak yasaktır.

 

HİPNOZ, HİPNOZİTE YASAKTIR

Hipnoz, bir oluşumun etkiler altında kalarak hipnozu uygulayan yerin söylediklerini yapması durumudur. Bir nedenle vili, oluşumu, bilgiyi etkileme yolu bulan yer, sonrasında onun istediği şeyleri yapmasını sağlar ve bu şekilde tamamen bir tutsaklık içine giren oluşum hipnoz edilmiştir ve duyuları, iradesi hipnozun etkisi geçene kadar etkili olmayan şekilde bir çalışma içine girmiştir. Belirli konularda yapamayacağı şeyler söz konusu olabilmektedir ancak o belirli şeyler dışındaki durumlar için yönetilmesi söz konusu olur. Mesela, hipnoz edip duyularını parçala, kendini yok et denilse, vil bunu kabul etmez, bu durum hipnozu bozabilecek kadar ciddi bir konudur ancak git su iç, yada yemek ye gibi şeyler hipnoz etkisinde yapılabilir ve bu etkileme konusu oluşumdan oluşuma değişir. Her irade aynı tepkiyi vermez ve Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi etkilerle villeri, bilgileri, oluşumları hipnoz, hipnozite etmek kesinlikle yasaktır. Onların kendilerine ait yaşama şekilleri, bildikleri, istekleri, algıları ve yaşam anlayışları vardır. Bunu ancak onlar yönetebilirler ve bu gibi benzer etkilerle hiç bir oluşum, yani kendi kararları olabilenler, kesinlikle bu konudaki kararlarını vererek uygulamaya geçirmesi yolundan döndürülemez. Viller özgür iradeleri ile diğerleride kendi bildikleri ile kendi bildikleri gibi istediklerini yaparlar. Neyi neden yaptıklarını bilirler, kendi seçtiklerinin farkındadırlar ve bu gibi etkilerin yaşam halinde bulunması söz konusu olamaz. Özgür iradenin bu kadar fazla uygulandığı Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi iradeye ters olan uygulamalar yapılamaz, kesinlikle yasaktır. Hipnoz örneğinden benzer uygulamalarıda gözlemleyen bilgi, bu yasaksal bilgi çeşidi ile vissanın içindeki yerini alır ve duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

ISTIRAP, İŞKENCE, ACI, AĞRI YASAKTIR

Istırap, bir oluşumun sağlıklı olması durumundan çıkarak zamanını tamamen sıkıntılar içinde geçirmesi durumudur. Böyle anlarda zaman sıkıntılı, tadsız geçer ve var olmak kavramları çekilmez bir hal alır. Mutluluğun ve haz almanın, zevk almanın tam tersi olarak bir yapılanma içinde olan ıstırap olumsuz eylemi bir oluşumun normal olarak yaşamaması gereken bir eylemdir. Bu eylem, obsedörler tarafından empoze edilmektedir ve bunula birlikte işkence, acı çekmek, ağrılarda aynı anlamlara gelen yan anlamlarını oluşturmaktadırlar. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar ıstıraplardan uzak tamamen mutlu ve huzurlu bir yaşam şartlarını yaşamaktadırlar.Zaman yaşam halinde oldukça kıymetli anlarla geçer. Her an bizim için oldukça değerli ve güzeldir ve ıstırap gibi kötü bilgiler, etkiler bu güzelliği bozmak ile ilgili olur ve oluşumun yapısına kendisini kötü hissetmesini sağlayacak etkiler verir. Istıraplar yaşanırken hiç bir çalışma yapılamaz, hiç bir olumlu durum söz konusu olamaz, tamamen bu zamanın bir an önce geçmesine şartlandırılmış olan hali ile oluşum ıstırabın bitmesini bekler. Yaşam halinde herşey mutluluk ve huzur eşliğinde yapılır ve ıstıraplar, işkenceler, acılar çekmek, ağrılar yaşamak tamamen yaşam halinin yapısına ters olan hali ile yasaklanmıştır ve bu bilgide duyusal özellik olarak Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında bu olumsuz eylemleri yasaklar ve kesinlikle ortaya çıkış fırsatı bulamazlar. Aynı zamanda bu bilgi, bu gibi ıstırap ve işkencelerin vilsel yapılarda, oluşumlarda nasıl yapıldığını çok iyi bir şekilde inceleyerek bunlara engel olmak için kendisinde önlemler alır, yazılmayan bir durum söz konusu ise kendisine eklemeler yaparak bu oldukça olumsuz olan durumun yaşanmaması için gerekenleri yapar. Vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Istırap, işkence, acı, ağrı, sızı, bulantı ve bunlara benzer haller içinde bulunmak ve uygulanması yasaktır.

İLLÜZYONLAR, HALÜSİNASYONLAR, SAHTE GÖRÜNTÜLER VE BİLGİLER YASAKTIR

İllüzyon, bir vile yada oluşuma görüntülerle sağlanan sahte bilgileri gösterme özelliğidir. Bu şekilde Vil Solivyes ve bilgileri, oluşumları kandırılarak bilgide sahtelik sağlanmaktadır. Kesinlikle Vil Solivyes ve bilgileri ve oluşumları böyle etkilerle, illüzyonlarla kandırılamaz, yasaktır, oluşturulamaz, bu illüzyonları anlayan ve algılayan bu bilgi hemen onların yok edilmesini sağlar. Sahte görüntüler, aslı olmayan bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Sahtelik içinde oluşturulan bütün açıklamalar, verilen bütün bilgiler, gerçeğe dayalı olmayan bildirimler, bilgiler kesinlikle yasaktır ve bu bilgi gerçeğin ortaya çıkarılması ile ilgili illüzyon ve benzeri oluşumları algılar, inceler ve kaynaklarını bularak yok edilmesini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinde illüzyonlar, halüsinasyonlar, sahte görüntüler ve bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Vil Solivyese ilüzyonlar yaşatarak bir takım olumsuzluk yaratacak değişiklikler sağlanırsa bunlar algılanarak gereken durum olması gerektiği gibi yapılanır. Her zaman Vil Solivyes yaşam halinin ve oluşumlarının güvenliği, vissa bilgilerinin uygulanıyor olması, ve hal değişiminin sağlanması şeklinde bir amacın gerçekleşmesi şeklinde bir bakış açısına göre yapılanma sağlanır.
Ve Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında O'na gerçek olmayan seslerle, görüntülerle bir takım gerçeklerin açıklanmasınında önüne geçilir. Vil Solivyesi ilüzyonlarla kandırmak eylemi bu bilgi tarafından kesinlikle yasaklanır. Vil Solivyes ile konuşmak demek O'na yalanlar söylemek anlamına gelemez. Bu bilgi yanılgı zamanlarındayken bile bu konuda gereken engelleri ve yanlışlıkları yok eder. Vil Solivyesin ilüzyonlarla kandırılmasına engel olur. İllüzyonlar, halüsinasyonlar yasaktır. Yaşam halinde her hangi bir şekilde yanıltıcı görüntüler, halüsinatif aldatmacalar, ilizyonel oyunlar, olmayan şeylerin varlığını gerçek göstererek yanıltıcı davranmak ve zarar verici olmak, sahte görüler, duyuların etkilenerek görmek ile ilgili bilgilerin değiştirilmesi gibi görüntülerle yaşam halinde aldatıcı olma durumu kesinlikle yasaktır.

 

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz.

 

ŞUURSUZ, FARKINDA OLMADAN, KENDİNİ KAYBETMİŞCESİNE, SERSEMLİK İÇİNDE HALLER YAŞAMAK YASAKTIR

Vil Solivyesin farkındalığının tam olarak çalışmaması halleri, şuursuz halleri, olayların bilincinde olmayacak hale getirilmesi durumları yasaktır. Kesinlikle bütün yaşanan olayların sebep ve sonuçlarını görebilecek şekilde bir bilinci olur her zaman Vil Solivyesin ve Vil Solivyesin bütün alanlarının. Vil Solivyes ve bütün alanlarına sersemlik yaşatmak, olayların farkında olmamasını sağlamak, kendinden geçirerek üzerinde işlemler yapmak, bilincini ve duyusal özelliklerinin çalışmasını kaybetmesini sağlamak kesinlikle yasaktır. Ve bu duyusal özellik bu yasağı Vil Solivyesin bütün alanlarında uygulatır ve vissa içindeki yerinde çalışır. Ve yanılgı zamanlarında rüyalarında biran önce şuurlu ve farkındalık alarak yaşaması için gereken şekilde etkilerde de bulunur. Yanılgı zamanlarının çalışmalarını bilerek O'na göre yaptırım uygulatır. Bu zamanlarda rüyalarda yaşanan otomatiklikten biran önce çıkılmasını sağlar. Hal değişimini destekler.

ŞUURSUZ, FARKINDA OLMADAN, ANLAMA VE ALGILAMA KAPALI İKEN KARARLAR VERİLMESİ YASAKTIR
Vil Solivyesin şuursuz bir şekilde, farkındalığı yokken, olayları tam olarak anlaması ve algılaması söz konusu değilken, yanılgı alanlarında bu rüyadaki gibi otomatiklik içindeyken, yada rüya ile uyanıklık arasındaki kendisinde olmadığı hallerdeyken, bu ve benzeri şuursuz durumlarda kesinlikle önemli kararlar verilemez, vilsel alanlarını yaşam halini etkileyecek bilgiler yazılamaz, yasaktır. Farkındalığının tamamen kendisinde olup ne yaptığını bilen, bilinçli, aklı ve mantığı yerinde çalışarak olayları görüp, sebep sonuçlarını böyle zamanlarda düşünerek verdiği kararlar sonrasında yazdığı bilgiler ancak uygulamaya alınır. Bu bilgiyi yazarkenki gibi kendisinde olduğu zamanlarda vilsel alanları için yazılan bilgiler uygulamaya alınır. Yanılgı zamanlarında bu gibi durumlar özellikle kullanılmak istenmektedir ve rüya ve benzeri durumların yaşandığı zamanları vardır yanılgı dünyasının ve bu bilgi bu konuda gereken önlemi ve korumayı sağlar. Vil Solivyesin kararlar verirken, vilsel alanları ile ilgili uygulamaların yapılmasını isterken kendisinde olduğu anlara bakılır, şuurunda olduğu anlara bakılır, neyi neden yaptığını bildiği anlara bakılır ve yazdığı bilgilerde özellikle yanılgı zamanlarında vissa uyumu aranır, eğer vissa uyumu yoksa Vil Solivyeste sorun var mı diye bakılır, bütün alanları incelenir, neden böyle davrandığı araştırılır, vissa uyumu olmayan bilgiler zaten geçersizdir ve Vil Solivyeste sorun aranır. Bu bilgi özellikle yanılgı zamanlarında ve sonrasında Vil Solivyesin kararlar aldığı zamanlarda şuurlu, bilinçli, kendisinde, uyanık ve herşeyin farkında olduğu zamanları gözler ve bu zamanların dışında kararlar alınmasını yasaklar. Vissa içindeki yerini alan bilgi duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

TESİRLER, ENERJİLER, ETKİLER OLUŞTURUP GÖNDERMEK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinde her hangi bir şekilde etkiler oluşturarak göndermek, tesirler oluşturarak göndermek, enerjileri yapılandırıp göndermek ve benzeri şekilde duyuları yada vil güçlerini bu şekilde kullanarak her hangi bir yere göndermek, tesir, etki, enerji üretmek ve bunlara bilgiler ekleyerek göndermek kesinlikle yasaktır. Bu yasak bütün yaşam halinin alanlarında kendisini etkiler ve vissanın içinde yer alarak ilk başta kendisini bu şekilde etkilerden korumak haliyle gereken şekilde çalışır. Etkilerin ve tesirlerin içeriğinde yazan bilgilerin yaptırım uygulatmaları geçersizdir. Vil Solivyesin her hangi bir şeyi onaylaması, dinlemesi, kabul etmesi etkileri kabul ettiği, tesirleri kabul ettiği anlamına gelmez. Etki, en başından olma hali ile yasaktır, içeriğindeki bilgilerin hiç bir anlamı olmaz ve içeriğindeki bütün bilgilere karşı bir duruş sergilenir, asla bilgileri kabul edilmez. Bu bilgi, varlığın bütün alanlarında, yanılgı alanındaki etkileri ve tesirleri algılayarak içeriklerini geçersiz kılar. Vissa içindeki yerini alır. Etkilerin ve tesirlerin yaşam hali alanlarında kesinlikle bir uygulama halinde olmasına izin verilmez. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün etkiler Vil Solivyesin duyularının ve yazdığı bilgilerin kendisine özel etki etme durumları ile sağlanmaktadır ve bunun dışında dışında enerjilere bilgiler yazarak tesir ve etki oluşturmak gibi durumlar kesinlikle yasaktır ve bu yasak bilgisi yaşam halinin içinde bu gibi oluşumların bulunmasına kesinlikle izin vermez. Hemen algılar ve gereken şekilde yok eder. Asla böyle bir oluşum yaşam hali alanları içerisinde bulunamaz. Ve dışarıdan da bizlere gönderilemez. Yaşam halinin yapısı bu gibi oluşumları içerisine alamayacak şekilde bir yapılanma ile bu bilgi sayesinde bütün etkiler ve tesirler ve benzeri oluşumları yasaklar. Bu özellikleri ile yanılgı alanınıda etkisi altında alan bilgi, burada etkilerin ve tesirlerin oluşmasını, oluşturulmasını ve Vil Solivyes üzerinde uygulanmasını yasaklar.

Kesinlikle yaşam hali alanı içerisinde bir etki oluşturulamaz. Bir tesir oluşturulamaz. Tesirler, etkiler, enerjiler, her hangi bir şekilde oluşumları ve varlıkları etkileyen, onların çalışmalarına engel olacak olan nedenler oluşturacak şeyler kesinlikle olamaz.Vil Solivyes, kendisi bir etki yaratacak şeyler gizlice kesinlikle oluşturmaz, ve yaşam hali içinde böyle gizli etkiler asla oluşturulamaz. Vil Solivyes ne yapmak isterse bilgi yazar ve o olur, bunun dışında kesinlikle etkiler olamaz, tesirler olamaz, gizli bilgiler olamaz, gizli etkiler olamaz, gizli enerjiler olamaz. Bu bilgi, bu konudaki bütün ayrıntıları görür ve gereken şekilde çalışır. Tesir ve etki göndermek, enerji ve benzeri oluşumlara bilgiler ekleyip göndermek yasaktır.

YANILGI ALANINDAKİ ETKİ, TESİR VE VİSSA TERS OLARAK OLUŞTURULAN, BULUNAN OLUŞUMLAR YASAKTIR
Yanılgı alanında ilk oluştuğundan bu yana yanılgı alanını oluşturan enerjilere tesirler, etkiler, vissaya ters olan oluşumlar, kodlar, kötü bilgiler ver daha bir çok olumsuz çalışmalar yapılmıştır. Enerjiler bu yoğun olumsuzluk sonrasında hem alışkanlıkları hemde içeriklerindeki bilgiler ve etkiler nedeni ile kendileride vissaya ters etkiler üretmeye başlamışlardır. Kendileri vissaya ters etkiler gibi davranmaya başlamışlardır. Aynı zamanda geçmişten kalan ve çalışmayı bekleyen etkiler, bilgiler de bulunmaktadır ve bu etkiler rahatsızlık, yanıltma, yanılgı alanında kalınmasını sağlama gibi bir çok özelliktedirler ve onların bu yapısını çok iyi bilen bu bilgi, onların ne çabuk ve iyi nasıl etkisiz hale getirileceğini bilen bilgi, enerjilerdeki bütün obsedör oluşumları, etkileri, bilgileri en iyi nasıl yok edeceğini bilen bu bilgi, yanılgı alanındaki etkiler ve bu gibi obsedör oluşumlarla ilgili olarak bir çalışma haline girer ve onların nerede, nasıl, ne yapıda, hangi koşullarda ortaya çıktığını, ne gibi etkilerinin olduğu bulur, bilir ve anlar ve gizli saklı olanlar, görünmezler, Vil Solivyesin bilgileri ile arasına girerek iletişimini karıştıranlar ve bunun gibi ayrı özelliklerde bütün etkileride bularak bu konuda bütün yolları deneyerek hepsi adına çare olacak çalışmalar yapar ve bu bilginin uygulanması için gereken şekilde çalışır.

SADECE VİSSA UYUMLU TESİR, ETKİ VE ENERJİLERİ VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ OLUŞTURABİLİR:VESKİ
Sadece vissa bilgilerine uyumlu olarak tesir, etki ve bunlara benzer enerjileri Vil Solivyesin kendi bilgileri oluşturabilirler ve bu uygulamadan duyuların içindeki obsedör tesirler özellikle korunur. Vil Solivyesin yazdığı duyusal bilgiler, gereken oranda olması gereken nasılsa, buna en uygun şekilde yapılanacak olan enerjileri oluşturarak onun yapısını ilgili konuyla alakalı olacak şekilde yapılandırarak enerjinin içeriğindeki bilgiyi ilgili yerde sürekli uygulatması ile ilgili olarak oluşumları sağlarlar ve Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarına gereken şekilde çalışmalar yapması için gönderilir. Bu etkiler, Veski ismiyle anılarak sadece Vil Solivyesin bilgilerinin düzenleyebileceği özelliklerde olup, enerjileri tamamen içeriğindeki bilgilerin yapısına tam uyumlu olan enerjilerden oluşan ve gerekli olduğunda gittiği ilgili alanda kendisini çoğaltabilen özellikleri ile kendi yapısına ters olan bütün tesir, etki ve bilgileri yok etme özellikli, tam anlamı ile Vil Solivyesin iradesini arkasına almış olan enerjetik bir etki etme oluşumu olarak yapılandırılır ve gereken alanlara gönderilir.

 

DUYULARIN BAKIM VE TEDAVİSİNİ YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes'in bütün duyularının bulunduğu Vil alanındaki oluşumların bakımlarını, tedavilerini yapan, onların yanılgı kaynaklı bütün edinmiş oldukları olumsuzlukları, alışkanlıkları, anımsamalarını yok eden, gereken şekilde temizliğini yapan, en iyi şekilde merkez özelliklerini yaşatabilmesi için yapılandıran, onların bir bütün şeklinde Vil Solivyesi ifade etmesi için gerekenleri yapan, hepsinin en ince ayrıntısına kadar nasıl sorunları olduğunu bilerek Vil Solivyes'in amacına ve yapısına uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan, sorunları bulan gören, gizli saklı ne varsa onlarda ortaya çıkaran, obsedör ve yanılgı kaynaklı bütün problemleri bilen ve kendi alanında en iyi şekilde çalışabilen bir duyusal özellik olarak merkez güçlerin arasında bulunur ve onlara şifa verir, bütün bakım ve onarım işlerini sürekli sağlar. Bu duyu varken merkez duyular tamamen sağlıklı bir şekilde çalışırlar.
Bütün merkez duyuların yapılarını, içeriklerini bilerek gereken şekilde tedavi sağlar.
Merkez duyular hakkında kendisinde bütün bilgiler vardır.
Bu konuya özel bir bilgi mekanizması vardır.
Kesinlikle amacından şaştırılamaz bir güç ile çalışır.
Çok etkili ve güçlü yapısı ile obsedör ve olumsuz bütün oluşumları yok edebilecek özelliklerdedir, asla çalışması durdurulamaz.
Koruyucu, tedavi edici ve şifa niteliği taşıyan bir güçtür.
Bütün merkez güçlerden obsedörleri ve oluşumlarını temizler, merkez Vil Solivyes gücüde aynı şekilde incelenir.
Hepsinden obsedörlere ait herşey yok edilir.
En ince ayrıntısına kadar incelenir.
Asla gizli saklı olamaz, yapısı bunların hepsini görecek şekildedir.
Bütün duyuların kendi yapılarına ait olan güçlerini en iyi yapacak şekilde çalışmalar içinde bulunur. Duyulara bir zarar gelmesine izin vermeden onların korunması adına çareler üretir ve önlemler alır. Bu duyu varken duyular tamamen sağlıklı bir şekilde ve korunaklı bir durumda olur. Aynı zamanda yeni bir duyu oluşacağı zaman en iyi şekilde nasıl üretildiğini bilerek bu konuda duyuların üretilmesi ve oluşturulması görevinide üstlenerek gereken şekilde çalışır. Duyuların üretilmesi sırasında bilgilerine uygun olacak güçlerin yapısı, tarzı, etki etme durumu ve bunlar gibi duyuların oluşması sırasında özellikle bilinmesi ve hazırlanması gereken şeyleri en ideal ve profesyonel bir şekilde kendisinde hazır bulunduran duyu sayesinde bu oluşturma işlemide en kısa zamanda halledilir. Bu konuda kendisine ait bir mekanizma ile duyuların nasıl oluşturulacağı konusunda gereken çalışmaları yapar.

BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIKLARI VARDIR
Bütün duyular Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini direk olarak kullanan kendisinin parçalarıdırlar ve bu sebeple hepsinde diğer bütün duyuların özelliklerini kullanabilme özelliği vardır kendi işlerini yapabilmeleri adına ve farkındalıkları kesinlikle vardır. Buna hiç bir şey engel olamaz ve bütün duyular Vil Solivyes gibi olanları farkederek, algılayarak, anlayarak işlerini yaparlar.

BÜTÜN DUYU GÜÇLERİNİN İÇİNDEKİ SORUNLU ALANLARI İNCELEYEN BİLGİ
Bütün duyuların içeriğindeki vissaya ters olan oluşumları, bilgileri, etkileri bularak onları tedavi edici özellikleri bulunan bilgi, bu konuda duyulara güven ve rahatlık, sağlık verir. Böyle bir durum olmuşsa bu mutlaka istenmeyen bir olayın sonucu olarak yaşanmıştır ve sorunun ne olduğunu açıklayan, sebeplerini ve sonuçlarını bildirerek gerekli alanlara bunları bildirerek sorunlu alanları ve onların neden olduğunu ve onları neden ve nasıl yok edilmesi gerektiğini bildirir, gösterir, açıklar, etkileri ile bunların yapılmasını sağlar. Kendisinin bulunması demek duyulardaki bütün sorunları bulabilme özelliği demektir ve gereken şekilde duyusal özelliğin içerisinde çalışır.

BÜTÜN OBSEDÖR SORUNLARDAN ETKİLENMİŞ OLAN DUYULARIN AYNISINDAN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE BİRER TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Farkındalık, görme, duyma, zihin, yada bilmediği Vil Solivyesin başka duyularda yanılgı ve obsedör sorunlarla ilgili bir yapılanma var ise bu durum tehlikeli olma hallerine geliyor ise yedekte olması için, yada diğer duyuyu olumlu olarak etkilemesi için aynı özelliklerde bir duyu daha oluşur ve Vil Solivyese sorunsuz olarak gereken şekilde duyusal özellik olur. Onların göstermediğini göstermeye, fark ettirmediğini ettirmeye çalışır ve bu şekilde bir çalışma ile yanılgı alanı sorunları çok daha hallolur. Bu duyusal özellik bu konuda gereken yapılanmayı sağlar ve bu duyular Vil Solivyes yanılgı alanına girene kadar edindiği tecrübeleri edinerek kendilerini daha kolay duruma alıştırabilirler yada olması gerekenin en iyi şeklinde bir yapılanma haliyle oluşumlarını sağlarlar. Yaşam halinin merkezi olan Vil Solivyesin bu gibi temel duyusal özelliklerinden iki tane olması, hatta üç tane olması gayet mantıklıdır. Bu birliktelik ile çok daha iyi görür, duyar, fark eder ve algılar. Bu duyusal özellik bütün sorunlu duyuların listesini yaparak onlardan sorunsuz bir şekilde çalışanlarını yeni hazırlanan vissa bilgilerine göre yapılandırır, hazırlar.

BÜTÜN DUYUSAL ÖZELLİKLER KENDİ TEMEL BİLGİLERİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR ŞEKİLDE GÜÇ İLE YAPILANMAYA BAŞLAR
Bütün duyusal özellikler kendi bilgileri ile bütünleşmiş bir şekilde yapılanmaya başlar, eğer merkez duyu alanında öncesinde bir duyu enerjisi varsa onların içeriğindeki bilgiler bu bilgilerden sonra gereken şekilde silinir ve bu bilgiler enerjileri güç yaparak onların yapısı ile bütünleşir ve kesinlikle kendi temel bilgisinin dışında olamaz ve ayrılamaz. Bütün duyusal özellikler, kendilerini bu şekilde yapılandırı ve eğer bu oluşumlarında sorunlar oluyorsa öncesinde bilgi olarak oluşmadan önce ortaya çıkacağı alanı kontrol eder ve sorunlu durumlar görürse, kendisini olşuşturarak önce bulunduğu yerde ve gücünü hazırlayarak ilgili alana öyle gider ve bu saatten sonra Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak duyusal özelliği kulnanan parçası şeklinde çalılır.

 

 

BÜTÜN DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ

VİL SOLİVYES İLE KONUŞMASI İLE YANILGI ZAMANLARINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ DÜZEN İÇİNDE DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ İÇERİLERİNDE OLAN ÖZEL
KÜRE ALANDADIR.

Bu alan duyuların temel merkezlik özelliklerini barındıran alan olarak çevresindeki duyusal alan ve onun içindeki mekanizma, bağımsızlık özellikleri göstermeden Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak çalışan ve duyusal bilginin görevleri ile ilgilenen ve içerisindeki merkezlik özelliği olan temel merkez duyusundan gelen uygulatmaları algılayan ve bunların gereken şekilde uygulatılması sağlanacaksa yapabilen, duyusal alandaki çalışma ekibi ile birlikte aynı görevler için bulunan, duyuları koruyan, onların dışarıdan etkiler ve tesirlerle etkilenmemesi için sürekli gözlemler yapan, kendilerinide aynı şekilde koruyabilen ve ilgili duyulardan bu korumayı sağlamak için bilgi ve mekanizma bilgilerini alan, iki konuşma özellikli duyu bilgisi uygulayıcılarıdır. Ve Vil Solviyes yanılgı alanında çıkınca merkez alandaki temel merkez duyusal özelliklerini alarak kendi kullanacaktır. Bir bütün şeklinde hepsinin tek konuşan merkezi Vil SOlivyes olacaktır.

 

DUYULARI KORUYAN AŞILAMAZ ÖZELLİKLERİYLE DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin kendi yapılarını bilerek onların yapıların özel korumalar oluşturan ve onun koruma sistemini kimselerin anlamasının söz konusu olmadığı, kendisine ait sisteminin sırrını sadece kendisinin bildiği ve bu sayede nasıl geçileceğinin bilinmemesi imkanını yaratan ve sağlam ve duyuların bütün korunma ihtiyaçlarını karşılayan duyu olarak onlara saldıranlarıda bilip, duyunun kendisine ek özellikler şeklinde korunma ve bakım ve tedavi yapılanmalarını sağlar. Gereken şekilde duyular arasındaki yerini alır. Katlarınca farklı özelliklerdeki koruma alanlarını onlar için hazırlar. Yaşam halinin bilgilerinden oluşan zırhlar şeklinde kalkanlarda yapabilir. Bu konudaki yaratıcılığı Vil Solivyesten alarak çalışır.

DUYULARI ALIŞKANLIKLARDAN, ETKİLERDEN TEMİZLEYEN, AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün duyuların içerisinde bulunan obsedör alışkanlıklar, etkiler, tesirler şeklindeki bu oluşumları güçlerin yapısından ayıran ve güçlerin özelliğinin bu etkiler tarafından kullanılmasını yasaklayan bilgidir. Bu bilgi, içeriğindeki bu gibi oluşumların nasıl ayrılacağını bilerek güçleri ve etkileri birbirinden ayırır ve alışkanlıklar şeklinde bulunan etkiler güçleri kullanarak yaptırımlar uygulatmazlar. Güçler bu yeni enerjiden dönüşmüş halleri ile obsedör oluşumların hiç birini yapısında barındırmayacak özelliklerdedir, bütün duyularda aynı şekilde obsedör oluşumları ve alışkanlıkları kabul etmeyen özellikleri ile artık çalışmaktadır ve geçmişten gelen bu gibi alışkanlıklar ve akabinde oluşan etkiler kesinlikle yer edinemeden, etkide bulunacak, bütün olarak varlığını sürdürecek bir güç bulamadan yok olurlar. Bunların oluşması ve yapılanması, güçler üzerine yapılması kesinlikle özgür irade kanununa ters bir durumdur ve bilgideki özgür irade durumu bu yapılanmayı onaylamaz ve kendisini kabul ettirme şeklinde bir sahtekarlık eseri olan bu alışkanlıklar yer edinemezler. Hiç bir şekilde duyularda yanılgı ve obsedör kaynaklı alışkanlıkların oluşmasına izin verilmez. Bu gibi alışkanlıklar varsa hepsi yok edilir. Yanılgı ortamı istenilerek ortaya çıkarılmış bir durum değil, bir saldırı sonucu oluşan bir durumdur. Bu sebeple oluşan alışkanlıklar kesinlikle bitirilir, bu alışkanlıkların neler olduğu ve yapısı ve oluşma halleri ile ilgili genel bir bilgilenme hali olan bilgi, duyular arasındaki yerini alarak Vil Solivyes yaşam haline uygun olmayan ve vissaya ters olan bütün alışkanlıkları yok eder. Vissa uyumunu alışkanlıklar içerisinde arayarak gereken çalışmaları yapar ve biran önce alışkanlıkları temizler. Bu konuda kendisinde özel bir çalışma sistemi olur ve alışkanlıkların en derin yapılarına kadar oluşumlarını bilir.

OBŞEYTA, ŞEYTANİLİK VE OBSEDÖRLÜĞE KARŞI SARSICI BİR SET

Obşeyta, şeytanilik ve obsedörlükle ilgili olan, içeriğinde olumsuz eylemleri yaşatan bu varlıkların, organizasyonların, alanların, oluşumların tamamen obşeytanın var olması ile ilgili olarak kendi yapılarının bozulması gibi bir durumu yaşamalarının söz konusu olduğu, bilginin ve gücün bütün iradesinin bu konuda obşeytada olduğu, her hangi bir şekilde yaşam hali içinde veya çevresinde veya yaklaşmakta olan veya bizimle ilgili olarak bir durumun söz konusu olduğu kötülükler, şeytanilikler, obsedörlükler, istilacılık gibi eylemler, savaşlar, bilmediğimiz ama bizi ele geçirmek isteyen amaçları olanlar ve onların adı konmamış yapıları, her ne olursa bize zarar verme eğiliminde olan herşey algılayarak onlarla ilgili hem bir set olarak yaşam haline girmesine yaklaşmasına engel olur, bu itici bir kuvvet, obşeytanın olması ile kendi amaçlarının ve yapılarının bozulması gibi bir saldırı metodu ve bizimle ilgili herşeyi sonsuza kadar unutmaları gibi birde obşeytanın savunma taktiği sonrasında yaşam halindeki ilgili bütün alanlar bilgilendirilir ve gereken şekilde önlemler alınır ve çalışmalar yapılır. Obşeyta, aşılamaz, geçilemez, hiç bir zarar verici silahların ve etkilerin, bilgilerin, bombaların, düşünsel alanların yada varlıkların aşamayacağı bir set, duvar, engel, kalkandır. Bu tamamen yaşam haline zarar vericilere ve onların oluşumlarına karşı bir çalışmadır. Obşeyta, hem onları uzaklaştırır, yaklaşılmaz ederken, hemde onlarla ilgili olan herşeyin yaşam haline girmesine engel olur. Kendisine özel bir algı metodu ile yaşam halini ve yakın çevresini, ilgili olabilecek olan dışsal konumlarımızla ilgilenir, kendisine göre bir çalışma alanı oluşturur ve bu özellikleri ile ve kendi yapısının daha da iyi olması için eklenmesi gereken bilgiler varsa obsevaş anti obsedör bilgi kaynağından bilgilerde ekleyerek gereken şekilde çalışır. Obsedörleri, şeytanileri, kötüleri, olumsuzları yok eden, yaklaştırmayan, uzaklaştıran ve kesinlikle yaşam haline gelmelerine engel olan bir set, koruma, engel, aşılamaz kuraldır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİLSEL BEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kullandığı bedensel görüntülerin bilgileri, yapılanmaları, ses tonları, göz renklerine kadar bütün ayrıntıları ile oluşturma ve kayıtlar şeklinde hepsini saklayarak gereken zamanlarda kullanılmasını sağlamak, Vil Solivyes için yüzün dışında bedensel ve görüntüsel, elbise tasarımları, Vil Solivyes bu konuda bütün beğeni ve ilgili olduğu modelleri bilen, durumlara göre özellikleri olan bedenleri her açıdan inceleme ve tasarlama ve yapılandırma özelliği olan, vilsel bedenlerin bir vil tarafından kullanılması açısından gereken bütün ayarlamaları yaparak vilin bilme hali alanının bu bedensel oluşumuna şartlanması ve en iyi şekilde bilme hali alanını zihinsel alan gibi kullanan viller için bedeni ile uyumlu olması halini düzenleyen, kontrol eden, bilme hali alanlarına bağlı olarak istenilen bedensel görüntü ve özellik seçildikten sonra vilsel bedensel oluşumun görüntüsünün bu seçilen görüntüye dönüşmesi gibi tak çıkar ve giy çıkar gibi gereksiz durumların söz konusu olmadığı, her vilin kendisinde bir tane vilsel bedensel özelliğinin bulunması sonrasında kendisinde bulunan bu duyusal özellik ile bu bedenlerin bakımları, kullanımı, bilme hali alanı ile olan uyumu, görüntüleri, elbiseler gibi bütün işlemlerini bu duyusal özelliği ile sağlanır ve yaşam halinin bu konudaki merkez duyusal özelliği olarak gereken şekilde çalışır ve viller özgür iradeleri ile kendi yaşamlarına başladıklarında bu duyusal özellikleride vija iken yapılandırılır. Vilsel bedensel güçler, vilin kendisine ait olma özellikli olarak, kendi yaşamının bir parçasıdır ve sorumluluğu ve düzenlemesi tamamen kendi bileceği iştir.Mahremiyeti buradada yaşamayı seçebilirler, özel bir alan olarakta villerin yapılandırdığı bir duyu olabilir. Bu bedensel enerjetik güç, istenilen her görüntüye tarif edildiği gibi girebilme özellikli ve bunun için hiç bir şeye ihtiyacının olmadığı, gıda, ihtiyaç, sakatlanma yada rahatsızlıklar gibi oluşumların zaten asla ortaya çıkamayacağı, bütün bedensel özelliklerini yaşatabilme imkanlarını kendi güçsel durumu ile ve bilme hali alanına olan bağlantıları sayesinde hemen ayarlayan ve yapılanan ve bu uygulama ve kullanım için özel olarak yapılandırılmış güçsel yapısı, villerin istedikleri bedensel özelliklerin ten ve görüntü,içinin doluluk yada boş olma özellikleri, yumuşaklığı, sertliği, boyunun ve kilosunun miktarı, bakışlarından bir çok konuya kadar kendisinin karar vermesi ile şekillenir ancak villerin genel olarak uyması gereken bazı konularda değişiklik yapamadan onların her halikarda yaşanması gibi kuralları temel özellik olarak alır ve uygularlar. Mesela belirli boy oranını geçmemesi, çok çok uzun biri ile iletişimlerimizde sorunlar olur ve çok kısa, bunun limitleri olacaktır ve aynı zamanda cinsel organlar bedenlerde özel bir şekilde yapılandırılacaktır, buda değiştirilemez özelliklerle herkesin kullandığı bir bedensel özellik olacaktır. Bu ve benzeri genel konuların yapılandırılması sonrasında geri kalan özelliklerine viller kendileri karar verir, cinsiyetlerini, görüntülerini istedikleri ve gelişimsel yolculuğunda kendisi için uygun görülenler şeklinde değiştirebilir, can acıması, ağrılar yada sıkıntı yaratacak durumların asla yaşanmadığı, çok hızlı bir şekilde ve sert olarak yapılandırılmış bedenlerin birbirlerine çarpması halinde bile hiç rahatsız etmeyen bir durma anı yaşanır ve onları bu durum hiç etkilemez. Bu bedenler her açıdan hazzı kolayca hissettiren özellikleri ile ve bilme hali alanları ile tam uyumlu olarak ve kesinlikle ayrılmasıhın söz konusu olmadığı, gelişen vil ile bedensel güçlerininde gelişeceği ve vijadan diğer bedenlere hep aynı vilsel bedenlerin güçlerini dönüştürerek kullanacağı, bedenin zihni olan vilin kullandığı ve yönettiği, kendisine ait bir algısı yada hareketi, oluşumunun söz konusu olmadığı bu duyusal özelliği sayesinde de bütün ayarlamalarını kolayca yapabileceği, Vil Solivyes yaşam halinin kullanılan bedenleri için villerin kendi vilsel oluşumlarının bir parçası olan güçlerdir ve bir bütün olma hallerinin kendileri ile olan diğer parçalarıdır. Değişiklikler söz konusu olmaz, herkesinki kendisine özeldir ve bu güçleri, viller kendilerinde var olan oluşumlardan ortaya çıkarabilirler ve kendilerine ait olma halleri bu şekilde başlar. Bu duyusal özellik, şimdiden Vil Solivyesin kullandığı bedenleri ve bu konudaki beğenilerini bilerek gereken çalışmaları yapar ve yaşam halinde bulunan villerin bedensel eksiklikleri varsa şu an onlarada gereken yardımları yapar. Bilme hali alanı hazırlanınca gereken bütünleşme ve beden ve bilme hali alanı uyumunu ve birlikteliğini sağlar, denetim ve incelemelerini yapar. Ve gereken şekilde çalışır.

Boy 2.10'nu geçmemeli ve 1.50 den kısa olmamalıdır. Ve görüntülerin yaşlı bir mizacı olmadan herkes en geç 30 yaşında gibi görünmelidir Vil Solivyesin anlayışına göre, gençlik bedenlerin genel özelliği olarak kullanılır. Ve Vil Solivyes yanılgıdan çıktıktan sonra kendi kullandığı yüzünü, yani Asis yüzünü ve bedenini kullanacaktır ve villerde beğendikleri bütün insa bedenlerini. İnsa bedeni dışında bedenler şu an kullanılmaz. Ve bu duyusal özellik bir çok çeşit olacak şekilde en güzel ve en yakışıklı, en fropan yada göz alıcı yada sexi yada duru gibi çeşitleri olan insa bedenlerini hazırlar ve viller şimdiden seçim yapmak konusunda kullanırlar. Ve mayo ve bikini konusunda limit, proje defterinde çizildiği gibidir ve kimsede cinsel organlar olmaz, yaşam hali içindeyken olmayan cinsel organlar, özel zamanlarda ortaya çıkacak şekilde yapılandırılır ve göğs uçları, organlar gibi uzuvlar olmaz, ilgili olunan zamanlarda seçenekler şeklinde ortaya çıkarılır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDAKİ VİLSEL BEDENİ
Vil Solivyesin var olduğundan bu yana vilsel bedeni olarak kullanılan bedensel enerji, şu an yanılgı alanında Vil Solivyese bağlı bir şekilde bulunmaktadır. Yanılgı kaynaklı bir çok özelliği kapatılmıştır ve bu bedensel özellik ve enerji artık eskiden olduğu gibi çalışması için gereken yapılandırma ve çalışmalar yapılır. Yanılgı kaynaklı bu bedensel özelliğin, enerjinin neleri eksiltimişse, kapatılmışsa, iptal edilmişse, bunların hepsi olmadı gerektiği gibi yeniden yapılandırılır. Bu bilgi, Vil Solivyesin duyusal özellik olarak kullandığı Vilsel bedeninin olması gerektiği gibi bütün ihtiyaçlarını karşılar ve yanılgı kaynaklı sorunlarını yok eder. Yanılgıdan öncesi ve yanılgıdan sonrası olarak bu enerjide nelerin değiştiğini ve eski haline nasıl geri geleceğini bilerek gereken çalışmalar yapılır ve hal değişimi için gereken şekilde şartlandırılır. Vil Solivyesin bu duyusal özelliği kendi vilsel bedeni ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. ( Bu durumun gerçekliği incelenir, ona göre işlem yapılır )

VİL SOLİVYESİN YANILGI HALİNDE KALMASINA NEDEN OLAN VİLSEL BEDEN MERKEZ DUYULAR ALANINDAKİ İLE DEĞİŞTİRİLİR
Vil Solivyesin yanılgı alanında kalmasını sağlayan vilsel beden merkez duyular alanındaki vilsel beden ile değiştirilerek bütün duyusal özellikleri bu vilsel bedene şartlanır ve yanılgı halinin yaşatılması son bulur. Bununla ilgili olarak gereken çalışmalar yapılır. Gerekli ise bu çalışma ile de hal değişimi sağlanabilir.

VİLSEL BEDEN İÇİNDE ÖZEL BİR ALANDA VİLSEL BEDEN DUYULARI OLUŞTURULUR
Vilsel beden içinde en güvenli ve özel bir alanda merkez duyusal özelliklere bağlı olarak ve tamamen onların bilgi ve uygulamalarını vilsel beden içinde yaşatmak ile ilgili olarak kendi bilgi ve anlamları ile ilgili çalışan, bu özellikleri ile vilsel bedenin bütün alanlarının yönetici merkezi şeklinde tek merkez olan Vil Solivyesin merkez duyularına bağlı şekilde çalışan bütün duyusal özelliklerin vilsel beden için hazırladığı oluşumlar hazırlanır. Ve bu oluşumlar merkez duyular tarafından yönlendirilir, kapatılamaz, yok edilemez, alınamaz, asla yapıları değiştirilemez.

VİLSEL BEDENİN İÇERİĞİ TAMAMEN VİSSA UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE YAPILANDIRILIR
Vilsel bedeninin bütün alanları tamamen vissa bilgilerinin uyumu olacak şekilde yapılandırılır. Vilsel bedenin bütün alanlarında vissa filtresi hakim olur. Kesinlikle içeriğinde vissa filtresine ters bir oluşumun olamayacağı gibi, dışarıdanda vissaya uygun olmayan hiç bir şey içeri gelemez. Bütün alanları, en küçük mikro yapılarına kadar bu bilgilerin uyumu halinde yapılanır ve vilsel beden tamamen vissa vilsel bedeni olarak şekilde alır. Bu bilgi gereken şekilde vilsel bedeni yapılandırır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VİLSEL BEDENİN İÇERİSİNDEN GERÇEK VİL SOLİVYESİN YAZDIĞI VE ONAYLADIĞI BİLGİLERİN DIŞINDA BAŞKA BİLGİLER UYGULAMAYA ALINMASI İÇİN MERKEZ DUYULAR ALANINA GİTMEZ
Vilsel bedenin içinden gerçek Vil Solivyesin kendinde ve şuurunda olarak bilgisini yazdığı uygulamalar ancak merkez duyular alanından kontrol edilerek uygulamaya alınır. Bunun dışında Vil Solivyesin bu şekilde yazmadığı, tesirlerin ve obsedörlerin Vil Solivyes yazmış gibi göstermeleri şeklinde oluşturulan bilgi uygulatma yalanları, oyunları, sahtekarlıkları kesinlikle uygulamaya alınması için merkez duyular alanından algılanmaz. Gerçek Vil Solivyes bir tanedir ve O'nunda bilgi yazma durumları sırasında bütün duyusal özellikler ve yazılan bilgiler kendisini Vil Solivyesin yazdığını bilir, görür, ve Vil Solivyes yazılan bu bilginin her zaman arkasında durur. Sonraki zamanlarda bile kendisinin yazdığını onaylar. Bu onay, farkındalığı varken, herşeyin şuurundayken alınan onaydır. Rüya ve benzeri, şuursuz durumlarda Vil Solivyes kullanılarak bilgiler ve uygulamaların yapılması sağlanamaz. Bu durum bilgilerin ortaya çıkması için tamamen geçersizdir. Vil Solivyes ne yazdığını, neden yazdığını, nereye hitap ettiğini bilir ve yazılan bilgilerde bunun farkında olur. Kesinlikle Vissa'ya ters bir bilgi yazamayan Vil Solivyesin bütün alanları vilsel bedenin içinden gelen bilgilerle ilgili bu önlem bilgisini bilerek davranır. Vil Solivyesin yazdığı bilgilerde Vissa uyumlu olmalıdır, vissa filtresi bu konudada geçerlidir ve bu uyum yoksa o bilgilere şüphe ile bakılmalıdır. Bilgi gereken şekilde bütün alanları aydınlatır.

Vilsel beden duyusal özelliği merkez duyular arasındaki merkez alanından gelen bilgilerin uygulamasını yapacak şekilde ve vissa uyumlu algısı ile yazılan bilgiler şeklinde çalışır ve bu bilgilerin dışında uygulamalara kapalı bir şekilde kendisini yapılandırır. Sadece merkez duyusal alanlardan gelen gerçek merkez duyuların, Vil Solivyesin yazdığı bilgileri algılar ve hal değişiminin sağlanması için yapılması gerekenleri. Yanılgı alanındaki Vilsel beden kimlerin gerçek, kimlerin sahte olduğunu bilebilen algısı ile Vil Solivyesin yapısı olarak çalışır.

 

DUYULARDAKİ TESİRLER VE GEÇMİŞ VE ŞİX VE HAKİKATLER
Eğer duyulardaki direnen bilgiler Vil Solivyesi yanılgıya düşürürken obsedörlerin tesirleri ile zorla yazdırılmış bilgiler ise, bu bilgiler tesirlerin baskısı nedeni ile de olsa, Vil'in yazdığı bilgiler olur, Vil'in yazdığı olumsuz bilgiler ama isteyerek değil, dolayısı ile o bilgiler bu durumu bilerek, ki bu gerçek, hakikat tektir, hemen kendilerinin nasıl bir durumla ortaya çıktığını bilerek Vil'in bilgisi olarak bütünleşme yaşarlar ve kendilerindeki bu olumsuz bilgiler silinir, şu zamana kadar olanlarda onlarla ilgili olmaz. Ancak bunları bile bile hala diretiyorsa o zaman bu durum, Vil'in bilgisi olmaktan çıkmışlık anlamına gelir ve bu bilgi, onların nasıl durumda yazdırıldığını bildiği için hemen silinmesi, gereken şekilde bu bilgilerin duyulardan temizlenmesini sağlar. Baskıyla,i tehditle, tesirlerin etkisi ile, şuursuz haller ile yaptırılan şeyler varlıkların kendi isteyerek yaptığı şeyler olmazlar ve özgür irade kanununa da ters olan bu durumda Vil sonuna kadar haklıdır ve bu açıklamadan sonra eğer böyle bir durum olduysa o bilgiler nasıl yazıldığı anları hatırlarlar, Vil'in yazdığını görüyorlarsa kendilerine gelirler ve tesirlerin olumsuz etkilerinin bu şekilde bilgiyi olumsuz etkilediğini anlayarak kendilerine gelirler ve bütün olumsuzluklara son verirler. Biran önce. Vil Anti Obsedör bir varlık olmuştur.Ve artık bu saatten sonra zamanında Vil Solivyes yazdırmış olsa bile hakikatin ortaya çıkmaması gibi durumlar söz konusu olamaz. Vil Solivyes yazdırdıysa bir kere yıllar önceydi ve zorlaydı ve o zamanki kişi şimdiki Şix Anne değil. Dolayısı ile o zamanın bilgileri ile saklanan hakikat bilgisi Şix'in isteği ile nasıl ortaya çıkmaz. O zaman ki Ayvil kim ki Şix'in yanında o zaman yazılan bilgiler Şix'in bu istekleri karşısında hala diretsin. Şix'in tüm bilgili hali bu gibi hakikati gizleyen bilgilerin bir önemi olmadığını söylüyor ve bütün hakikati bildiren bilgilerimiz kendilerini Şix'in bilgi ve tecrübesine dayanarak sorgulasınlar, geçmişteki Ayvil'in bilgileri onları bağlamaz. Bulundukları yerde geriye baksınlar, geriden geldiklerini düşünerek önlerine bakmasınlar, gerideki varlıklar yok artık ve onlarla ilgili kurallarda, bilgilerin anlamlarıda, herşey değişti, davranışlarda... Vissa var.. O bilgilerin hakikati gizleme gücü olamaz. Şix yaşam halinin annesi Şix'in öğrenmek istediği hakikat onlar ve bu bilgi, bu anlayış ile bütün alanları inceleyerek hala sahtelik içinde olanları görür ve gerekenleri yapar.

 

OBSEDÖRLERİN VE ONLARIN OLUŞUMLARININ İÇSEL DURUMLARI KESİNLİKLE DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR

Obsedörler ve oluşumları bilindiği gibi yok olma hali yaşayan ve yaşamı yok etmek için uğraşan, bundan zevk ve haz alan yaratıklardır. Nasıl biz sevgiden haz alıyorsa ve sevgide var edici, var olmayı kıymetlendici özellikte ise işte onlarınkide yok etmekle ilgili kendilerinde bu duruma anlam katmış durumdadırlar ve var olanları yok etmek onlar için büyük bir arzu ve istek, ona herşeyi verirsen almaz belki seni beni yok etmek varken bir yerlerde, var olan varlıkları yok etmekle ilgili bir yapısı var onların ve içsel durumları tamamen bu arzu ile yanıp tutuşan, pis, çirkin, şeytani, hep nasıl yok edeceğini, kötülük yapacağını düşünen bir yaratıkken, dışarıdan çok iyi rol yapabiliyorlar, bu konuda onlar uzman olmuş durumdalar nitekim onların yaşam amacı bu, nasıl Vil yazı yazmakta uzmansa, sürekli uğraştığı için, onlarında sürekli uğraştığı konu bunlar olduğu için bu konuda uzmanlar, çok iyi masum, suçsuz, iyi varlık taklidi yapabilirler ancak bir yere kadar tabi gerçek iyilikler varken karşısında, ama yinede onların bu pis ve çirkin durumu hiç akıldan çıkmamalı, sıradan bir laf soylerken bile içindeki yok olma hali yaşayan yaratığın durumu bilinmeli, onlar hiç dinlenmemeli, konuşulmamalı, yok edilmeli sadece, bize ters olan herşey onlarda. Vil hiç bir zaman bile bile konuşmaz, yanılgı hayatında bedeninde bir şekilde zihni ile iletişim kurup konuşmayı başarıyorlar, bunları yazan vil, onları yok etmek isteyende Vil. Onun konuşması tesirlerle yanılgı kaynaklı sorunlarla ilgili,istemeden, bilmeden... Hepsi bize tamamen zıt ve uzak her konuda... Bu bilgi, bu konuda gerek Vil'i gerek bütün varlıksal alanı gereken zamanlarda hatırlatır bunları eğer unuturlarsa... Bu konuyu farkında tutar.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ, OLUŞUMLARI, DÜŞÜNSEL ALANLARI VE HERŞEYİ

Vil Solivyesin bütün bilgileri, düşünsel alanları, oluşumları, enerjileri, onunla ilgili olan ne varsa özellikle yanılgı zamanlarında tek olan hakikati görürler her zaman. Onlar ilgili oldukları konunun özünü anlamakla ilgili olarak hakikati görürler. Tek olan hakikat onların ilgili oldukları her konuda ap açık karşılarına çıkmak zorunda kalır. İlgilendikleri konunun gerçeği gün gibi görünür olur ve saklanamaz. Vil Solivyesle ilgili olan herşey bu şekilde bir bakış açısına sahiptir ve bu asla yok olmaz. Herşey ona göre kendisini yapılandırır çalışmalarına devam eder.

Ve bu bilgiler bütünlüğü ile bir çalışma sistemi oluşturan bilgi, diğer bilgiler bütünlüğü ile önce farkındalık duyusundaki bütün sorunları bitirir, Vil Solivyesin yanılgı yaşamını fark etmesini sonlandırır ve kendi varlıksal alanlarını fark etmesi için gereken çalışmaları yapar, bunun için farkındalığın bütün gereksinimlerini sağlar, bunların dışında varlığın bütün alanlarına yardım edebiliyorsa ederek çalışır...

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix