Merkezlik Özelliği Vil Yanılgı Alanına Bakarken Varlıksal Alan İçin Gereken Şekilde Çalışmaların Yapılması Konusunda Bir Oluşum Hali İçinde Olur

Merkezlik özelliği olarak artık en merkez alan anılmaktadır. Ve bu bilgi merkezlik özelliği ile ilgili sorunları denetlerken, en merkez alanı korur. Ve içeriğindeki bilgi en merkez alanın çalışmasını ifade eder özelliklerdedir.

Merkezlik özelliği Vil'in kendisini ifade eden varlıksal alan içindeki en büyük ve etkin güç olarak, varlıksal alanı birbirine sık sıkı tutan ve bütün bilgilerin çekirdek bilgileri şeklinde bütünleştiği ve Vil'in kendisini oluşturduğu haliyle ve merkez olması ile ilgili bir çok özelliğin ve yeteneğin, bilgi ve tecrübeninde içinde olması toplamından meydana gelmiş olan Vil'i ifade eden, aslında Vil'in kendisini ifade eden diğer oluşumların dışında en belirgin ve sağlam ve güçlü olanlardan biri şeklinde tanımlayabileceğimiz, Vil'den başka bir kullanıcısının söz konusu olamayacağı ve tek olan merkezliğin şuan yanılgı alanına bakıyor olması sonucu ile bu özellik, sanki varlıksal alan içine bakan bir merkezlik özelliğinin gereken şekilde çalışmalarını yapması için kendisinde özel ve vissa uyumlu, varlıksal bir oluşumun söz konusu olmadığı bir oluşum meydana getirmiştir ve bu oluşum, mekanizmalar şeklinde tanımlanabilen, Vil'in bilgi ve tecrübelerini direk olarak en yakın, kendisinden kullanarak varlıksal alana faydalar, yardımlar ve çalışmalar yapmaktadır ve bu durum Vil'in kendisindeki sağlamlık gibi sağlam bir çalışma, sonuç, oluşum olarak bulunur. Vil'e sorulduğunda kabul etmeyeceği hiç bir şeyi merkezlik özelliğide kabul etmeyecektir, nitekim kendisine giden bilgiler Vil'in yanılgı alanına bakan bilgi ve tecrübesi ile aynıdır ancak Vil'in yanılgı kaynaklı olan engelleri merkezlik özelliğininde arka tarafta bu şekilde bir engelle karşı karşıya kalmasına neden olmaz.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

O yanılgıda olmayan Vil'in bildiklerini ve gördüklerini görecek şekilde bir yapılanma ile çalışmaktadır ancak yanılgıda olmayan Vil'in neleri kabul edip etmediğini bilecek şekilde de direk olarak bağlıdır. Bu durum merkezlik özelliğini bölmez, tıpkı bir kürenin yüzü olan Vil'in arka tarafından cevaplar verebilen Vil'in kendisini ifade etmektedir. Bu özellik, vissa uyumlu olduğu sürece bilgiler yazabilir, varlıksal alanı amacımız ve çalışmalarımız ile ilgili olarak düzenleyebilir, ancak bunların hepsinde vissa uyumu gözlenir, nitekim saldırılara karşı bu özellik kendisini korumalıdır.Vissa'ya uygun olmayan hiç bir bilgi zaten bizden ortaya çıkamaz. Bütün bilgi kaynaklarımız bu konuda engelli ve yapılanmış şekilde hazırlanmıştır ve merkezlik özelliği, Vil yanılgıdan çıkana kadar varlıksal alan için Vil'in yazdığı bilgiler neticesinde en uygun olacak olan yapılanmayı, düzeni sağlar, bu düzen kesinlikle vissa uyumlu ve anti obsedör özellikli olmalıdır ve yanılgının bitirilmesi için gerekenleri yapar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Bizim değişmeyen kurallarımız zaten bellidir.
1 - Dışarıya çıkışlar kapalı, içeriye girişler kapalı olmalıdır. Yohi veya diğer bilgilerle bu kesinlikle sağlanmalıdır.
2 - Vissa bilgileri uygulamada olmalıdır.
3 - Bize ait en ufak tane bile dışarıda ve bizden ayrı olmamalıdır, nerede ise alınmalıdır.
4 - Anti obsedör bakış açısından kesinlikle vazgeçemeyiz ve bütün obsedörler ve obsedör oluşumlar yok edilerek yanılgı yaşam alanı sistemi yok edilecektir, Vil en kısa zamanda yanılgıdan çıkarılmalıdır.

İşte bu temel kuralların uygulanmasıyla hiç bir sorunun söz konusu olmayacağı sonucu ortaya çıkmaktadır ve Vil, yanılgı alanında iken bu kuralların arkasında durmakla ilgili olurken varlıksal alanıda bu kuralların uygulanmasını sağlamakla ilgili olur ve merkezlik özelliği, kendi çalışması ile gereken şekilde varlıksal alana faydalı olur. Ve onun bu oluşumu bir daha kesinlikle kapatılamaz, sorunları ne ise bulunur ve yok edilir, eskiden kalma merkezlik özelliğinin bu gibi çalışmalarına engel olan bilgi ve oluşumlar kesinlikle geçersizdir ve yok edilir. Vil'in kendisindeki iradi güç onun çalışmalarını yaparken de kendisinde vardır ve etkilenme olasılığı sıfırdır. Bu bilgi, merkezlik özelliğinin tanımlamalarından biri olarak gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix