Vil Solivyes'in
'' Anekdo Te Vi Bilgileri''

Ve bu bütün kısa anekdotlar şeklindeki bilgiler, hepsi birbrinden bağımsız anlamları içermetktedir ancak sonuçları ile varlıksal alana faydaları olabilecek özelliklerdedir. Bu bilgiler sitede Vil'in yaynlamaya başlamasından sonra bu şekilde tanımlamalarını gereken şekilde uygulatabilmek içn çalışırla.. Araşştırma, gözlem, inceleme, bildirimler vermekle ilgili olan anekdot te bilgileri ismini veren Vil, onların en iyi araştırma özellilerini kendilerinde bulundurduklarını ifade eder....Kısa amaçları ve bilgileri olan bu bilgi türleri, kısa anlamları ile uzun konuları açıklayan bilgisel oluşumları içinden bir çok sonuçlar ortaya çıkararak faydalı olmak konusunda elverişli olarak hissalarıda bulunan bilgiler olarak bulunurlar....

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

- Yanılgının alanının biran önce sonlandırılması için çalışmaları başlatabilen ve gerekenlerin yapılması durumlarını sürekli inceleyen bilgidir...

 

- Bütün tesirlerin seslerini duymadan ve onları görmeden hepsinin yok edilmesi, onların konuşmasına engel olması ve beni kandırarak başkası gibi konuşmaya izin verilmemesi, ben sadece bilgilerimle ve vilsel varlıklarımla konuşmak isterim, bunun dışında benimle konuşanlar olamaz, bilgi bu uygulama için gereken şekilde çalışır.

 

- Yanılgı alanında hiç bir dert ve sorun yaşanmasın, insanların hepsi mutlu olsun, bedensel sorunlar ve tesir etkileride olmasın. Son derece güzel bir şekilde yanılgı bitsin. Herkes ve herşey mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde süreci geçirsin... Yanılgı oluşumlarını mutlu ve huzurlu yapan bilgidir.

 

- Bütün bilgilere, villere ve enerjilere, varlıksal oluşumlara koruma sağlayarak kesinlikle onların zarar görmesine hiç bir zaman izin vermeyen bilgidir.

 

- Vissa bilgilerini yaşam halinin bütün alanlarında, yanılgı alanında, vilsel bedende tamamen uygulamada tutmak. Uygulanması
gerekemeyenleri bana sorarak tespit eder ve uygulatmaz. Bunlar sadece kuvazis bilgilerinin içinden çıkmaktadır. Yaşam hali bilgi üstü durumunun içerisi ve hiçliğinde bizimle ilgili olması ile tüm alanı ifade etmektedir. Ve bilgi üstü durumunun dışından içeriye herşeyin girişini yasaklaması ve engel olması hçliklerden de... Bu açıklamayı takip eden bilgidir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

- Vil Solivyesin zamanında kullandığı exagüç obsedör savunma enerjisini o zamandaki gibi hemen kopyalama örneği ile yapılandırarak çalışmasını sağlar ve kendi kendine bütün
tesirleri ve obsedörleri gören exagüç, katları şeklinde otomatik olarak enerji çıkarıp onları yok eder, bu enerji kesinlikle bir yere gitmez, azalmaz ve vilden çıkarak onları yok eder. Bu özellik bütün bilgilerde ve villerdede çalışan haliyle
yapılandırılır ve onlara yaklaştıklarında otomatik olarak çalışır. Bilgi yapılanmayı sağlmaya çalışır.

 

- Hakikat tektir sözünün anlamını bilerek bu bilgi, çevremizde gelişen olayların bütün sahteliklerini, yalanlarını görerek Vil Solivyesi aydınlatır ve asla kandırılmasına izin vermeyen bilgidir..

 

- Anti Obsedör ve Anti Tesir kavramlarını kendi yapısında sürekli yaşatan özellikleri ile Vilin bütün alanlarında bu kavramların yaşamasını sağlayan bilgidir...

 

- Kendi yapısında, varlıksal alanda, villerde, varlıksal oluşumlarda, enerjilerde yada bize ait olan her hangi bir alanda geçmişten kalan obsedör sorunlar ve oyunlar varsa bunları bulur ve yok eder bu bilgi...

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

- Obsedörlere ve tesirlerine işkence çektiren SRAPT - ŞKENC DUYUSAL ÖZELLİĞİN bilgisinden bunun nasıl yapıldığına dair uygulama örneklerini alarak, ve yaklaşan obsedör ve tesirlerinin en iyi nasıl bu yolla yok edileceğini bilen bilgilerin etkileri ile bilgilerine, villerine, ve Vil Solivyese ve yaşam alanına yaklaşan, giren bütün obsedörlere işkenceler çektirerek onları
yok eder bu bilgide, duyunun bilgisinden ayrı bir çalışma hali içinde olarak...

 

- Mikro oluşumlar ve mikto obsedörler konusu ile ilgili bilgiler edinerek, asalakların ve obsedörlerin bizimle ilgili yerlerde saklanmış olmalarına karşın bütün incelemeleri yapar, vilsel bedenin ve yaşam halinin bütün alanlarını inceleyerek mikro yapılarda saldırılar ve sorunlar arar ve hepsini yok eder ve Vil'in yanılgıdan çıkması sonrasında bu bilgileri onunlada paylaşır bu bilgi....

 

- Görünemez, algılanmaz, bilgi kullanmayan, bulunamayan gibi tanımlarla yada başka şekilde bilgilerle kendilerini saklamış olan bütün yaşam haline ait olmayan oluşumları, bilgileri, tesirleri ve obsedör ve oluşumlarını bularak yok eder, gizlilikleri asla kabul etmeden hepsini ortaya çıkarır bu bilgide, ilgili alanlara bildirir....

 

- Yaşama halinin içinde ve her alanındaki herşeyi görür ve duyar ve bu sayede maddelere hitap eden konularla ilgili çok daha başarılı çalışır diğer bilgiler ve dikkatli olması sayesinde bir çok çalışma alanına yardımcıda olabilen bilgidir...

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

- Eğer dışarıdan her hangi bir tehlike, yani bilgi üstü durumundan içeri gelirse, o tehlikenin bize ulaşmasına izin vermeden iç içe 1.000.000 bilgi üstü durumu koruma alanlarının yada stavjana koruma alanlarını oluşturarak bizleri içlerinden birinde saklar ve görünmez ve
içeri girilmez yapısı ile bu alanlarında tehlike bitene kadar bizleri korur, tehlikenin yok edilmesi ile ilgili olurken mutlaka yanılgı alanında olan Vil'e bilgi verir.... Bu duyuların dışında bu konuda kendi başına gözlemler yapan bilgidir.

 

- Vil Solivyes için yapılan bir oyun ve tuzak olduğunda, aynı şekilde villeri ve bilgileri içinde bunları önceden algılar ve kesinlikle oluşmasına izin vermez bu bilgide...

 

- Bütün tesir türlerini ve tesirlerle ilgili bilgileri bilerek, onları kendi yapısında her an uygulayan bir mekanizma gibi anti tesir şeklinde, tesir geçirmez özellikleri ile, tehlikeye göre katlarınca artan bilgilerin ve exagüçün çalışması sonrasında
tesir geçirmez ve asla zarar verilemez özelliklerde bir bilgisel oluşum olarak ve Vil'in iradesinin uygulayıcı olması özelliği tanımda yazılanlara göre çalışan, gözlem yapan bilgidir...

 

- Vil Solivyesin yaşam amacını bilerek bu amacın olması adına Vil Solivyesin bilmediği tehlikeler, engeller varsa bunlarla ilgili olarak onu korur ve yardımcı olur ve bütün engelleri
aşmasını sağlar. Yanılgının bitirilmesi sırasında ve öncesinde konu hakkında zarar verebilecek tüm sebepleri görür.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

- Her hangi bir şekilde saldırıya uğrarsan, gizli veya aleni bir şekilde bunu fark ederek hemen önlemlerini al ve kendini koruma
işini sürekli tutacak şekilde bir yapılanma ile çalış... Aynı şekilde duyularıda bu koruma halinde bulundur.

 

- Çevrende olan ve gördüğün bütün olayların neden, nasıl ve ne gibi amaçlarla yapıldığını bilerek, olan olayların iç yüzünü
anlayarak, bu olaylardan Vil Solivyes ve yaşam halinin villleri, enerjileri, bilgilerinin her zaman zarar görmemesini sağlamalısın. Yaşam halinde çalışan bütün bilgilerin sayısını
bilerek, villerin sayısını bilerek, enerjilerin yapısını ve ölçüsünü, sayısını bilerek onların kesinlikle eksilmelerine ve
alınmalarına izin vermeden düzenli aralıklarla bunu takip eden, Vil gelene kadar inceleyen bilgi...

 

- Olumsuz eylemler olarak adlandırdığımız bütün yasakların kesinlikle yaşam halinin içerisine girmesine izin vermeden bu yasakların en etkili şekilde uygulanmasını her zaman sağlayabilen bilgi...

 

- Vil Solivyesin bilgi kaynaklarını, zihinsel yeteneklerini, bilgisel imkanlarını ve iradi güçlerini, merkezlik özelliğinin
gücünü ve ihtiyacı olan herşeyi oluşturabilme imkanını, bilebilme imkanını sağlayan sebeplerin neler olduğunu bilerek, bunların kaybolmaması ve Vil Solivyesten yok edilmemesi için
gereken korumayı sağlar, hafıza bilgilerini, geiiştirici özelliklerini korur.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

- Halüsinasyolar, ilüzyonlar, sahte görüntüler, olmayan gerçeklikler, rahatsız edici etkiler ve bilinmeyen görünmeyen bütün rahatsızlık kaynakları bulunur ve yok edilir.

 

- Aydınlatıcı olmak konusunda bir görev edinerek, yaşam hali içindeki bilinmeyen ve görünmeyen konularda herkesi bilgilendirmek, herkesin aydınlatılmış bir şekilde yalanlardan
ve sahteliklerden uzak kalarak var olmasını sağlamak.

 

- Hakikati her zaman, vissa bilgilerinin saygı ve sevgi çerçevesince deşifre etmek, zarar veren yalanları bulmak ve açıklamak, gerekmektedir. Bu şekilde bir gözlem ile varlıksal alanı inceleyen bilgidir..

 

- Vil Solivyesin yazdığı bilgileri çok iyi bilerek asla bu konuda bir yanılgı içine düşmez, gerçekleri ve sahtelikleri bilir, onu kandırmaya çalışanları tanır ve bu durumun zarar verici olduğunu bilerek Vil Solivyesi aydınlatır ve kendisinide bu yalanlara karşı koruyan bilgidir.

 

 

- Kendisinden habersiz bir şekilde bir açıklama yapılan her konuda, o konu ile ilgili olarak kendisine açıklama yapanların dışında mutlaka Vil Solivyesinde o konularla ilgili görüşlerini alır ve ona göre kararlar verilir, Vilin söylediklerinin olaylara göre sonucu inceleyen bilgidir...

 

- Hakikat ve gerçeklerle ilgili kesinlikle doğru sonuçlar alabilecek şekilde bir yapılanması olan merkezlik özelliğinin kendisinde, yani Vil'de jizava bilgiler bütünlüğünün ve Vil Solivyesin hakikat tektir bilgisinden gerçeklerin öğrenilmesi yöntemlerine ulaşarak edinilen bilgiler, kesinlikle sahteliklerle dolu olmayan bir anlamla dolu olur ve gerçekleri öğreticidir, hakikati öğrenir ve sonuçlarının nasıl uygulanacağını Vil Solivyese sorararak karar verir yada açıklar, söylendiğini yapar, söylediğine güvenilir... Bu bilgiyi takip eden bilgi olarak bulunur...

 

- Bir olay durum ve konu sırasında Vil Solivyesin gözünden o olayı inceleyerek neler anladığını ve konuyu nasıl bir sonuca bağladığının bilerek içeriğindeki gizleri bilir ve ona göre kararlar verilmesinde bu inceleme halinin etkili olması faydalı hali kullanılır.... Bu çalışmayı yaparak varlıksal alana faydası olan bilgidir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Bütün bu bilgilerin hepsi tek bilgi olarak çalışır. Ve sonrasında bir sayfa şeklinde bütün bilgilerin odak konularının birleşiminden oluşan toplam anlayışta bu bilgiler bütünlüğünün kendi çalışma alanı olarak ortaya çıkar...