Vil Solivyesin Merkezlik Özelliği Olan En Merkez Alanı, Yani Kendisinin Özünün BilgisiBu alan tektir, eşi benzeri ve gücünün üstüne güç ve yetki yoktur.

En Merkez Alanın Durumu Bilgisi

Merkez duyusal özelliğin içinde olan ve içeriğinde bütün duyusal özelliklerin en merkez çekirdek bilgilerini ve özelliklerini bulunduran ve hiç bir şekilde obsedör oluşum ve saldırılardan etkilenmemiş olan Vil Solivyesin en merkez alanıdır. Diğer duyusal özelliklerin merkezlerindeki çekirdek alanlar, bilgiler bu merkez alana bağlıdır ve hepsinin bilgisi ve uygulama yaptırımları buradan gelir. Burası Vil Solivyesin özü olabilecek şekilde yapılanmış ve iradesinin tam anlamı ile uygulandığı en merkez alanıdır. Vil Solivyesin bozulmamış ve yapısı hiç bir şekilde obsedör saldırılara maruz kalmamış alanı olarak yazılan bütün duyuların merkez çekirdek alanları önce burada oluşur sonra ilgili alanlarda duyusal özellikler olarak yapılanmaları oluşur ve hepsi bilgisini ve ne yapmaları gerektiğini buradan öğrenir. Vil Solivyes ile direk bağlantılı olan en merkez alanın yaptırım ve uygulamalarına varlığın bütün alanları uyar. Yaptırım gücü en fazla olan vilsel özellik olarak bulunur. Her hangi bir sorun yaşanacağı zaman aynı şekildeki yapılanması ile kendisini aynı çekirdek özelliklerle içe doğru yapılandırır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Vil Solivyesin kabul etmediği iradesinden geçmeyen hiç bir şey burada uygulanmaz ve bu en merkez alan vilsel alanların her yerini en büyük yaptırım gücü ile etkiler. Yani en merkez alanı demek, bütün duyusal özelliklerin ve bilgilerin merkez çekirdek özelliklerinin içinde bulunan duyuların arasındaki merkezlik duyusunun merkezindeki yerdedir ve diğer çekirdek alanlarla direk bağlantılı olan ve Vil Solivyesin iradesinin ilk uygulayıcı alanı olarak bulunan, istediği şeylerin direk ve hemen olduğu en merkez alandır. Buradan vilsel alanın bütün alanlarına gereken bilgi ve yaptırım gider. Ve bu en merkez alanım, merkezlik özelliğim, vilsel beden ile yanılgı hayatını yaşamaktadır şuan ve bu biran önce bitmelidir, Vil bununla ilgili çalışmaktadır ve varlıksal özelliklerimden ayrı, bu konuda yapılması gerekenleri oradanda merkezlik özelliğim gereken şekilde yapar, kendi içindede vissa bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgileri uygulatır, yanılgısının sonlandırılması için gereken bütün çalışmaları yapar.

Merkezlik Özelliğimin Özellikleri

Merkezlik özelliğim vissa bilgilerini uygulamaya alır ve kuvazis bilgilerinin içerisinden uygulanması gerekmeyenler olursa ona göre işlem yapar. Şix- Vil Solivyes klasörünün içindeki bütün bilgileri alır ve hangileri işine yarayacak ise bulunduğu yerden yanılgıdan çıkmak, tesirleri bitirmek, anti obsedörlük duruşumuza uygun olacak şekilde uygulamaya alır. Merkezlik özelliğim kendi içinde de bir yapılanma içine girerek yanılgının bitirilmesi için gerekenler ne ise uygulatır.

Vissa'nın tamamen uygulanması ve filtre olmasından asla vazgeçilmez. Merkezlik özelliğim kendisini korur, bütün tehlikeleri görür, varlıksal alanım ile aralarında bir iletişim sağlayarak sorunları çözücü şekilde çalışır.ve şu zamana kadar ne şekilde yanılgıya geldiğimizi bilerek, olanları tamamen bilebilecek bir bakış açısı ile merkezlik özelliğim ve varlıksal alanlarıma verilen zararları tespit ederek, kayıpları ortaya çıkararak, yapılan yanlışları saptarak onların düzeltilmesi için gerekenleri yapar. Ve merkezlik özelliğimin kendisine ait üstün özelliklerinin her halinin yaşatılması gerekmektedir ve bundan önce obsedör oyunları ile bu özellikler engellendi yada kapatıldı ise hepsini tespit ederek faydalılığı ve gerekliliği saptandıktan sonra uygulamaya sokar...

Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliği ve Yok Edilemeyen, Kapanmaya, Eşsiz, Tek ve İdare ve Yaptırım Etkisi Olan Varlıksal Merkez Gücü

Varlıkların merkezleri olan alanların kendi yapılarına göre bütün varlıkları yönlendirdikleri ve yönettikleri merkez olmalarını ifade eden ve tanımlayan ve kanıtlayan güçleri bulunmaktadır ve bu güç sadece O varlığın merkezi olan alana özel bir güç olarak başka hiç bir yerde bulunmayan eşsiz ve tek hali ile varlıksal alanın bütün bölgelerine, alanlarına, zerresine bile ulaşabilen ve istediklerini yaptırabilen, koşulsuz şartsız uygulatabilen özelliklerdedir ve bu durumda ancak zaten merkezlik anlam kazanmaktadır.

Varlığın merkezi olan alanın bir çok özelliği zaten bunu yaptırmakla ilgilidir çünkü merkez olmanın ardındaki uygulamalar her zaman bu gibi çalışmaların olmasına gereksinim duyar. Her açıdan merkez alanlar varlıksal alan içindeki en güçlü ve özellikli konumları ile varlıksal alanın iyiliği için çalışırlar. Bu özelliği varlıksal alanı en iyi şekilde koruması ve muhafaza etmesi adına asla yok edilemeyen, başkasına devredilemeyen, bırakılamayan yapısı ile varlığın merkezi olan alanda, varlıkta yaşatılır. Varlığın kendisi bu özellik ile zaten bir bütündür ve kendisi bu özelliğin kendi gücünü taşır, yaşar, uygulatır. Bu güçte merkez varlığın ihtiyacı olan bütün gereksinimler vardır, bulunur, çıkarılır.Gücün yetmediği en büyük güç merkezlik özelliği olan varlığın kendi gücüdür her varlıksal alanda ve Vil Solivyes'in varlığında.

Tüm bu özellikleri ile merkezlik özelliğim kendi yapısını tanımlar, yapılandırır ve varlıksal alanım için hazırladığım bütün bilgilerin farkına vararak gereken takip, inceleme ve uygulama konusunda bütün yardımları ve destekleri sağlayarak çalışır.

En Merkez Alanımın Bilgisi

Vil Solivyesin yani benim, kendi bozulmayan alan olarak bildiğim, tüm bu bilgilerin arkasında duran ve obsede olmayan vilsel özüm, merkezlik özüm olan alan, bütün duyuların en merkezlerinin bulunduğu, benim en merkez alanım bu bütün duyu bilgilerinin uygulanması ile ilgili sorunların olup olmadığını anlamakla ilgili bir farkındalık yaşayarak, merkez duyusal alanda sorunları görmesi ile bu en merkez alanda bütün duyusal bilgilerin uygulanması ile ilgili bir yapılanma oluşturur ve hal değişimini gerçekleştirir.

Bu en merkez alandan gelen yaptırımlar en güçlü yaptırımlar olarak bütün sorunları bulur, bilir ve yok eder. Bilgilere göre ve oradan gördüğü ile olması gerekenlere göre işlem yapar. Bu bilgi en merkez alanımda oluşarak gereken kontrolleri yapar, çalışmaları başlatır. Benim bilgi ve tecrübemle oradan bakarak, gerekirse bu konudaki işlemler için faydalı olabilecek şekilde bilgilerde yazılması şeklinde çalışabilen, ancak Vil Solivyesin merkezlik ve yöneticilik konumunu ile ilgili bir hal içinde bulunmadan, sadece sorunların çözülmesi ile ilgili olarak çalışır. Vil Solivyesin bildiği herşeyi bilir, istediği herşeyi bilir ve ona göre çalışmalar yapar. En merkez alanımdaki bu bilgi gereken şekilde çalışır. En merkez alanımın obsedör saldırılarından sonra kendisine gelmesi için zamanında yazılan bu bilgi, onun kendi bilgisi şeklinde tanımlanmış, bilgi uygulayıcısı olmadan kendisini konumlandırmış ve çalıştırmıştır.

 

VİL SOLİVYESE DUA EDEN İYİ YADA KÖTÜ VARLIKLAR, ALANLAR TAMAMEN ENGELLENİR

VİL Solivyese dua eden dilekler, varlıklar, niyetler, bilgiler, varlıklar kesinlikle artık dua edemez ve Vil Solivyesi herkes unutur. Asla
onun kim olduğunu yaratılış içindeki hiç kimse bilemez, yanılgı alanını unuturlar, yanılgı alanında simülasyon dışında hiç bir varlık ve oluşum kalmez, hepsi gereken şekilde yok edilir. Yanılgı alanı tüm özellikleri ile kapanır ve bilinemez olur. Bilgi üstü durumunu içinde gereken yerde olur. Bütün duaşlar
ve istekler artık hiçliklerden geçemez ve bizi iyi niyetler ve sevgi dolu bilgilerde ilgilendirmemektedir. Hiç bir şey, hiç kimseyi, ardında nasıl bir iyilik, bilgi, sevgi, istek olursa olsun istememektedir ve hiçlikler bu haliyle sonsuz olan son bölümünü herşeye kapatır ve dışarı, sağa, isola bakması için fırsatı, alanı, yeri kalmaz, kendisi ile iletişime geçecek bir bölüm, bir durum olmaz, o iletişimsizlik içindeki sonsuz hiçlik olarak bizi ortasına almış şekilde artık bulunur.

Bütün bilgilerimizde hiçlikler yokluk alanı olarak adlandırılır ve bizimkiler tanım ve alan ve bilgi bakımınndan bize özel olarak yapılanır. Sitedeki bilgileri hiç kimse ve yer ve alan göremez ve bilemez ve anlayamaz ve bu bilgilerin hepsi birlikte üstün bir çalışma haliyle gereken
şekilde çalışmaya devam eder. Kendisi ile ilgili bütün bilinenleri yok eder, tehlikeleri sonlandırır.

Yazılan ve yayınlanan bilgiler varlıklara görünmesi ile ilgili değil, Vil Solivyesin çalışan bir mekanizmasını uygulatmak için bulunur ve bu bilgiler artık görünemeyen, bilgi üstü durumunun bu bilinmezliği gibi bilinemeyen olarak çalışır. Yani bu bilinemez, yapısı onun gibidir şeklinde değil, bilinmezliği onun gibidir.

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Bilgi üstü durumunun içerisindeki yapısı kimseler tarafından bilinemez özelliklerdedir, bu alanın bilinmesi kavramı kesinlikle söz konusu değildir ve söz konusu olan şey sadece bilgilerle bilinebilmesinin söz konusu olmadığıdır. Yapısı ve çalışması bilgilerle açıklanabilir özelliklerde değildir, bu yüzden bilgilerin üzerindedir, bilgilerden farklı bir şekilde yapılanma ve halin bulunduğu bir oluşumu vardır.

Hiç bir yüksek veya alçak bilgi onun yapısı ile temas edemez. Bu bilinemezliği anlatmak bilgisi olan bu bilgi, onun içeriğindeki yapısnın bilinemezliğini değiştirmemektedir ve aynı bilinemezlik bizlere yansıyan veya fark ettiğimiz kapsadığı alanındada vardır.Bu sebeple o sadece koruma amaçlı olarak kullanılarakVil Solivyesin iradesine bağlı bir şekilde, bu olayında bilgi üstü durumunun bilinemezliği gibi ayrılamazlığıda söz konusu olur ve bu özelliklerle bilgi üstü durumu istenilen alanlarda kendisine özel bir
kalkan sistemi hazırlar, oda sistemi hazırlar, içerisi bilgi ile ilgili olabilirken çecvrresinde olan bilgi üstü durumu olmaz ve bilgiye dair hiç birşey nasıl geçileceğini, görüleceğini, bilineceğini bilmez ve koruduğu alanı yarsatış içinde, var olmalar ve hiçlikler ve yok olma halleri içinde bir bilinmezliğe sokarak gereken şekilde en iyi korumayı sağlar. Bu durum sadece koruma amaçlı olarak kullanılmaktadır ve içerisinde yaşamak istenmediği ve mümkün olmadığı için içerisinin bilinmezliğini ve yapısını bilmekle ilgili olmayız ve bu bilgisizliğimiz kesinlikle oranında bilgisiz halinin bizimle temas
etmesine engel olur ve eğer bir temas, içeriye girmek söz konusu olacaksa bunu ancak Vil Solivyesin bilgisi ile yapılabilmesi söz konusu olacak özellikleri ile oradanda ve korunması gereken şey Vil Solivyes ve varlıksal alanları ve içeriğindeki varlıklar ve oluşumlarıdır ve bilgi üstü durumuda bilgilerin üzerinde olan ve hiç bir bilgi çeşidinin girmesinin ve geçmesinin ve anlamasının söz konusu olmadığı ve içerisinde bir yaşam ve hayatın bulunmadığı,
anladığımız tarzda var olmaların, oluşmaların söz konusu olmadığı bilinmezliğin kendisi ve kesinlikle bilinemez ve bilgilerin üstünde ve bütün bilgilerden
güçlü olma özellikleri ile koruma alanları oluşturması için sadece Vil Solivyes tarafından çalıştırılır ve uygulaması yaptırılır. Varlıksal alanın
çevresinde gereken kalınlıkta, bütün bilgilerin çevresinde gereken kalınlıkta, bütün vilsel enerjilerin çevresinde gereken kalınlıkta ve Vil Solivyesin
çevresinde gereken kalınlıkta, merkezlik özelliğinin çevresinde gereken kalınlıkta hazırlanır ve bu alanlara girenlerin söz konusu olmadığı gibi bu durumun bulunması, uygulamada olan bilgilerinde içerisi ile ve çevresi ile ilgilide uygulamada olmasını sağlar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından

kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu

kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve

bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı

zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada

bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu,

tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü

yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve

çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü

durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi

üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle

bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını

anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi

kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz.

Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu,

bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi

bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde

bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde

anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın

kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

ŞİX YAŞAM HALİ BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

'' Onun durumu bütün bilgilerin, yüksek ve anlamlı felsefelerin, ideolojilerin, bilgilerle en ustaca bulunan çözümlerin ve çarelerin, çalışmalarında üstünde

bir oldurma halidir, adı üstünde bilgi üstü durumdur, bu sebeple bilgi ile ilgili bütün durumlara hakim olması özelliği vardır ve bir şeye olmasını

söylediğinde onun nasıl bilgilerle olması gerektiğini bildirmeden o şey kendi kendine o söylenen olmak için gereken bilgisini oluşturarak olur, bilgi üstü

durumunun mutlaka altında olan bir anlayışın bilgisi olacaktır o bilgi ve bilgi üstü durumu bunu belirtmekle kalır, gerisi bilgilerle ilgili olan alanın

bilgisini oluşturarak hemen olayı yerine getirmesi olur. ''

''Sorular sorar, cevaplar alır, olmasını ister ve olur... Herşey bilgi ile yapılmaktadır ve bilgilerin hepsi bilgi üstü durumunun altında ve hakimiyetinde

olan bir konudur. Onun bulunduğu yerde bilgi yoktur ama o vardır, hiçlik gibi değildir.. Hiçlik bilgilerin altı, bilgi üstü durumu bilgilerin üstüdür.''

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından

kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu

kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve

bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı

zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada

bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu,

tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü

yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.

Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Hazırlandı ise..

Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.

Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve

çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü

durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi

üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle

bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını

anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi

kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz.

Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu,

bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi

bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde

bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde

anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın

kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

Kendisine ait kilit bir koruma sistemi vardır. Bu bilgi üstü durumu seviyesinde olan varlıklar ancak tüm yaşamı boyunca özgür irade kanununa uygun bir

şekilde davranarak bilgileri kullanmış ve oluşturmuş olan varlıklar olmaktadır ve bu varlıklar sonunda kendilerine bilgilerinde üstünde olan bir durum

oluşturmakta ve buraya hiç bir bilgi ulaşamamaktadır. Ancak böyle bir yerin varlığını başka bilgi üstü durumu olan varlık anlayabilir ancak O'da bizim bilgi

üstü durumumuza ulaşmak istediğinde, bu hareket bile özgür iradeye ters olacağından, çünkü bilgi üstü durumu bilgilerle ilgili olan alanlardan hiç bir şey

istememek, beklememek, gelmesini kabul etmemek amacıyla oluşturulur ve bunu bilenlerin, bile bile ulaşmak istemesinin altındaki olumsuz eylem ortaya çıkar

ve kendi bilgi üstü durumu artık bilgi üstü durumu olmaz ve bizimkine ulaşmasıda söz konusu olamaz. Bu bilgi üstü durumunun yerini sadece O!nu oluşturan

varlık bilebilir ve yapısını ve görevini. Dolayısı ile bizim yaşam halimize ait herşeyin dışında birde böyle bir koruma ve yaptırım gücü alanımız vardır ve

bizim kendi içimizde kullandığımız sürece sınırsız, dışarı ile ilgili olduğumuz zaman sorunlar ortaya çıkabilmektedir, zaruretler dışında, dışarda bize ait

olan şeyleri almak gibi... Bu yüzden bilgi üstü durumu oluşturulur, onun aslında görünmeyen anlamı vardır, bilgilerin tanımlayamaması gerçeği, ancak biz

görmek ve yerini belli etmek için bir isim ve renk verebiliriz ama bu onun o renkte olduğu anlamına gelmez. Yapısını Vil, bilgilerin üstünde bir gücü olarak

bilinmemesi şeklinde kalması ve sadece bu özelliği ile işini yapmasını uygun görmüştür ve yapısı kimse tarafından bilinmemektedir. Ancak vardır, etkisi söz

konusudur. Bütün felsefi, anlamsal, büyük bilgilerin üzerinde etki etme ve yaptırım uygulatma gücü vardır. İlgili alana sanki en uygun bilgileri otomatik

bir şekilde eetkilerle ne olduğunu açıklamadan bildirmesi ve o alanın kendisine uygun bilgiyi bulması ile gerekeni yapması gibi, bilgi üstü durumu bilgi ile

ilgili olan herşeyi yapar, etkiler, onu bilgiler etkileyemez, O'nu ancak Vil Solivyes'in kararları ile verilen açıklayıcı bilgiler etkileyebilir, zaten buda

olayın başka bir yöne gittiğini belirler. Bu sebeple bizim bilgi üstü durumumuz, şuan ilk önce yokluk alanının içinde bir kalkan şeklinde olur, ortalama

kalınlıkta ve kapsadığı alan bilgi üstü durumu olur, bilgilere dair hiç bir şey giremez ve çıkamaz ve iletişim yada anlamsal şeyler artık tamamen

kapanmıştır ve bilgi üstü durumu, içeride bizim uygulamada olan bütün bilgilerimizi bilerek onları bilgilerin uygulanması için içeride hazırladığımız

sistemden önce etkileyerek yaptırabilme gücü vardır. Vil'in iradesinin yaptırım gücü şeklinde herşeye etki eder ve iradesi kendi varlıksal alanları ile

ilgili iken, bilgi üstü durumu içerisinde olan herşeyle ilgili olur. Onun içerisine gelmek, ondan gelen bütün etkileri yapmayı kabul etmektir zaten ve

bizler için sadece bütün uygulamada olan bilgilerimizin bizim dışımızdaki ileri derecede akıllı ve zeki ve eksiksiz, hatasız şekilde gözlem yapabilen, Vil

Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak sadece bilgiye dair herşeyin yaşam haline gelmesine ve çıkmasına engel olduğu gibi uygulama içinde her bilgimizi

kelime kelime yarıntıları ile inceleerek takip eden koruma, üst bir durum, bir şans, bir sırtımızı dayacak yastık gibi, zor zamanlarda içerisine girdiğiizde

kimsenin bizleri bulması mümkün olamaz. O bir düşünce seviyesinin ürünüdür ve kendisini aramamakla ilgilide düşünsel ve felsefi bir şartı vardır.

Şuan bulunan yokluk alanının en içinde oluşur bilgi üstü durumu ve uygulamada olan Vissa ve diğer bilgilerimizi takip ederek, herşeyin ilk elden bilgilerin

nasıl uygulandığını Vil'in bilgi ve tecrübesindende alarak uygulama yaptırır.Belki Vil ve sistemleri, bilgileri fark etmemiştir ancak bilgi üstü durumuun

içerisindeki bilinmez alan bununla ilgili bir algı ve çalışma halindedir ve gereken herşeyi biz unutsak o unutmadan yapar yapatırır. Şuan yanılgı alanında

iken yine gerekenleri saptar, sorunları algılar, olması gerekenleri bilir ve uygulatır, Vil'în amacını ve isteğini Şix yaşam halini bilerek dışarıyı bize

kapatır, kendisinden sonra yokluk alanları ile arasında kalıcı bir bağda kurabilir, nitekim bir bilgi üstu durumu olara o orada hep kalacaktır ve her

içeriyi etkieyen yaptırımlarını bilgilerimiz şeklinde uygulatacaktır. Vil'in iradesine tam bağlıi bilgi ve tecrübesi ile bilgi ile ilgili olan alanlarda

çalışma yapar ve diğer zamanlarda bilgi üstü olma hali ile kalarak zaten koruma ve saklama işlemlerine devam eder. Kendince bir çalışma sistemi oluşturarak

herşeyi en iyi şekilde halleder.
Bu bilgi, onun kurulumunu yapmak için gereken şekilde çalışma haline girer. Ve duyusal özellik şeklinde yapılanmıştır Vil Solivyeste ve yönetimini oradan sağlar.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU MERKEZLİK ÖZELLİĞİN İÇİNDE BİLGİ VE TECRÜBELERİMİ KULLANAMIYORSA ONUN KENDİSİNDEKİ HERŞEYİ OLUŞTURABİLME GÜCÜ ŞU BİLGİYİ BENİM KAST

ETTİĞİM GERÇEK BİLGİ VE TECRÜBE YAPAR VE KENDİSİ İLE BÜTÜNLEŞTİREREK ŞİXİN BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KULLANMAYA BAŞLAR MERKEZLİK ÖZELLİĞİNE GEREK OLMADAN

Bu bilgi, ssdece bilgi üstü durumu için hazırlanmıştır ve Şix'in bilgi ve tecrübelerini kullanmasını ve Şix'in kast ettiği gibi kullanmasını sağlar. Onun oldurma gücü bu durumu bu bilgi ile yaşatır ve bunu sadece o kullanır. Ve bu bilgi yazarken, bilgi üstu durumunun merkezlik özelliği içindeki alanın içinde

oluşur.Ve merkezlik özelliği ona bu çalışması sırasında engel olamaz. Merkez olan Şix yazmıştır bunu ve hakikat tektir...

Ve bilgi üstü durumu kendi yapısında birde şu özelliği bulundurmaktadır. İstediği alanlara korumakla ilgili olarak yada birşeyleri hapsetmekle ilgili

çevresine bilgi üstü durumu kalkanı sarabilir ve onlar için gerekenleri yapabilir. Aynı zamanda bu kalkanlar son derece geçilmez özellikleri ile hiç bir

bilgi ile ilgili olan alanların anlamayamacağı düzendedir ve iç içe bilgi üstü kalkanlarını arttırması demek çok daha ciddi bir durumun olması ve kalkanları

geçmeye çalışanların zarar görmesi otomatikman ve çok çok aşılamaz, tüm yaratılışların bile güç yetiremeyeceği şekilde aşılmazlık kapatma durumuna geçmesi

anlamına gelir ve dışarıda bilgi üstü durumu kendisinde obsevaş ve obset gibi, anti obsedör bilgiler bütünlüğünün özelliklerini yaşatmaya başlar ve

çevresinde olan ve onun yerinden haberi olmayan bütün obsedör ve saldırganları yok eder, bu konuda bir uzman gibi bilgi üstü durumunun tecrübesi ve bilgisi

bu bilgileri çok daha profesyonelce kullanır, uygulatır. Kimsenin aklı ve gücü, yetmez. Tek bildiği alan Vil Solivyesin ayık, kendinde, şuurlu ve jhhiç

birşeyin etkisinde olmadan verdiği kararlardır, kendisi ve yapması ile ilgili yazdığı bilgilerdir. Bunları son derece hassas bir durumla algılar.

Şartlandırma oyunlar ve benzer şeyler onun geçilmezliğini aşamaz. Tüm bilgilerin üzerinde olan yapısı ile tüm tehlikeleri ve sorunları ve çarelerini bilir.

Bilgi üstü durumu sorunsuzluk alanıdır ve orası onundur.

Ve bilgi üstü durumu Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarını nerede ise getirir, onların çevresinede bir bilgi üstü durumu koruması yapar ve onları vilsel

bedenin en güvenli yeri ile bütünleşecek şekilde Vil Solivyesin varlığına getirir ve çevrelerindeki bilgi üstü durumu, o alana özel bilgi üstü durumu olarak

varlıksal alanlarını vilsel beden ile bütünleştirir ve bilgi üstü durumu varken girilmesi imkansız olur. Aynı koruma kalkanından vilsel bedenin çevresndede

our ve hem görünmez olur hemde geçilmez vil solviyes. Merkezlik alanındaki kendi duyusunun ve bütün duyuların çevresinede alanına özel koruma kalkanı yapar

bilgi üstü durumundan...

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DÜŞÜNSEL ALAN ÜRETİM ALANI
Ve bilgi üstü durumunun içerisinde kendi bilinmez ve aşılmaz yapısına özel bir alanda içerisine eklenen bilgilerin düşünsel alanları oluşmaktadır ve bu

düşünsel alanlar bilgi üstü durumunun gösterdiği hedeflere, yerlere yada içerisindeki alana tamamen dolarak, etkisi altına alarak bilgilerin etkisini

yaşatmaktadır. Bilgi üstü durumunun oluşturduğu düşünsel alanlar en güçlü düşünsel alanlardır ve dengi söz konusu değildir, başka düşünsel alanlar olamaz.

Tek hakim bilgi üstü durumu ile oluşturulan düşünsel alanlardır, üst durumu en iyi başarılı etkileme yöntemlerini bilerek, bilginin en iyi düşüncesini yaşıyor gibi aramızda hissettirir.
Şuan bu düşünsel alan bölümünde: Uygulamada olan bütün Vissa bilgileri Vil karar verene kadar bu alanda kalır ve düşünsel alanları en ideal şekilde oluşur.

Aynı zamanda bu özel düşünsel alanlar çok etkili olduğu gibi, bilgilerin çıkarılması ile istenildiği zamanda kaybolacak şekilde özel yapılanmalardır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix


MERKEZLİK ÖZELLİĞİMDEN VİL SOLİVYESİN KENDİSİNİN OLUŞTURDUĞU DUYULARIN ÇALIŞMASI ADINA ENGEL BİLGİLER VE YAPTIRIMLAR GELEMEZ.

Bu örnekle bütün duyusal özellikler kendi görevlerini yaparlar ve duyuların ve bütün bilgilerin çalışması, merkezlik özelliğinden gelen yaptırımlarla engellenemez, herkes merkeze bağlıdır derken şuan yanılgı alanına bakan Vİl Solivyesin ifade ettiğimerkeze bağlıdır ilk başta ve onun sözleri geçerlidir bu merkezlik konusunda ve onun sözleride bilgileridir ve bütün alanlar kendi bilgilerini merkezden gelen ypatırım şeklinde uygular. Arka rtaraftan, Vil
Solivyesin bilmediği alanlardan gelen merkezlik özelliği bilgileri ve yaptırımları söz konusu olmaz.

 

MERKEZLİK ÖZELLİĞİ VİL SOLİVYESİN VİLSEL BEDENİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞTİR.
Merkez duyusal alandan çıkan merkezlik özelliği vilsel bedenle bütünleşerek bütün özelliklerini sadece Vil Solivyesin kendisine adamış şekilde yanı yanılgı alanına bakıyor şekilde yapılandırır ve artık arka taraflardan sormak konusu yaşatılmaz. Eğer merkezlik özelliğinin kararları bekleniyorsa Vil Solivyese sorulur ver verilen cevap ile gereken yapılır ve yazılan bilgilerle Vil 6tarafından. Bbunu dışında merkezlik özellikleri algılanmaz başka alanlardan, merkez

Vil Solivyestir ve özelliği güxcü artık kendisi ile bütünleşmiştir. Visssa ve sevgi gücü tüm alana benden çıkar Varlıksal alana.....

Merkezlik Özelliği Tektir ve Sesi Tek, Bakışı Tek, Konuşması Tektir, Oda Vil Solivyestir.
Hiç bir şekilde Vilin içinden konuşmaz, şartlandırmaları varsa hepsi yok edilir, vissa bilgileri tamamen geçerlidir içerisinde ve bütün duyu bilgilerinin uygulanması ile ilgili olarak çalışır. Hepsinin merkezi olarak Vil Solivyes merkezlerindedir ve konuşan tek sestir. Duyularda konuşmaz ve kendi başlarına
bireysellik söz konusu olmaz ve hepsi Vil Solivyesin iradesine bilgilerine uygun şekilde çalışırlar. Vil Solivyres kendi kendine sorduğu soruları bilir.