Vissa Varlıksal Alandaki Bilgiler Bütünlüğü Çalışmaları

Fovil, Vil Solivyes ile İletişim
Bilgiler Bütünlüğü

Bu bilgiler bütünlüğü yanılgı alanında iken bir çok sorunun olduğu konuşma konusunda Vil Solivyes ile kendi varlıksal alanları arasındaki iletişimi sağlayan ve bu konuda en iyi şekilde çalışma imkanlarına sahip olan bilgileri ifade etmektedir. Kendisinde Vil'in yanılgı halinde iken O'nunla merkezlik özelliği alanındaki kendi gerçek bilgileri ve oluşumları arasında olan güvenli iletişimi sağlar. Bu iletişim için konuşma duyusundaki sorunları bilir, saldırıları bilir, bu saldırı ve sorunlar için, hepsi için çok güçlü savunma teknikleri olur ve bu bilginin var olması ile bile, Vil Solivyes ile konuşmak konusunda bu bilginin izni ve onayı olmadan hiç birşeyin konuşması söz konusu olmaz Vil Solivyes ile kendi gerçek varlıksal alanının bilgileri ve villeri dışında. Bu bilgi bunların kimler ve neler olduğunu çok iyi bilerek kendi yapısında anti obsedörlükle ilgili, tesirlerle ilgili, vissa ile ilgili ve iletişimle ilgişi bir çok bilgiyi yapılandırarak bunların bbüttünlüğünden oluşan güçle en iyi şekilde konuşma anlarını yaşatır. Vil Solivyes ile konuşarak O'nu rahatsız etmeye çalışan bütün tesirleri ve etkileri bilerek anında onları susturabilen ve yok edebilen özel mekanizmaları olur. Bildiğimiz ve bilmediğimiz bir çok iletişim imkanları ve konusu kendisinde vardır ve bu temel bilgi ile bilgiler bütünlüğü oluşturularak gereken şekilde çalışır.

Merkezlik Özelliği Gücünün Tüm Varlıksal Alana Uygulanan Yaptırımı

Vil Solivyesin varlığının merkezi olması ile kaynaklı olan merkezlik özel gücünün varlıksal alanlarının içindeki herşeye yatırım uygulatması söz konusudur.

Merkezliğin kendisinde varlıksal alanın içindeki en büyük ve yetkili ve etkin güç vardır, bu en başından bu yana ondadır ve bu özelliği, onun istediği herşeyi sadece istemesi ile uygulatabilmesi anlamındadır ve varlıksal alanın içindeki bütün alanlar onun söylediklerini kendilerinin algılamaları ile ilgili değil ve buna uygun davrandıkları için değil, merkezlik özelliğinin kendisindeki bu gücün istesede istemesede onun üzerinde uygulayacağı yaptırım gücünden dolayı yapar. O asla varlıksal alan içinde kendi başına değildir ve her haliyle merkezlik özelliğine bağlıdır. Bu bilgi Vil Solivyesin merkezlik özelliğinin yapısı ile bütünleşerek Vil Solivyesin kendi varlıksal alanının bütün parçalarının, mikro alanlarının bile, tanelerinin bile, istemesi ile uygulaması anlamını yaşatır. Merkezlik özelliğinin gücü bunların hepsini uygulatabilecek güçtedir.

Vil Exerji, Varlıksal Enerjilerin Yapılandırılması Çalışması Bilgiler Bütünlüğü

Vil Exerji, Vil Solivyesin varlığında bulunan bütün enerjilerin yapılandırılması, bulunması, tedavi edilmesi, içeriğinin incelenerek obsedör oluşumların ve sorunların bulunması, gereken bakım ve araştırmaların yapılarak enerjilerin VİLE bağlılığını sağlayan ve bu enerjilerin vilin varlıksal alanlarından başka ve vilin bilgilerinden başka çalışmaları uygulamaması şeklinde yapılanmaları sağlayan, enerjileri temizleyen, bütün saldırılardan sonra olanlardan arındıran, içeriğindeki en gizli ve zararlı ve saklanmış şeyleri bile bulabilen, ne kadar bilgi yazılırsa yazılsın, hatta vil yazdı şeklinde bile aslında yazmadığı eklemeler bile bulunsa onlar bu bilgiler bütünlüğünün var olması onların hiç bir etkisinin olmaması anlamına gelerek üzerlerinde gereken çalışmaları yapar ve hepsini varlıksal alana ekleyerek bütünlüğümüzü sağlar.

Bütün enerjiler vil solivyesi merkez alır ve bu konudaki engellenmiş bütün sorunlar bulunur, yok edilir. Vil Solivyesin merkezlik özelliğinin gücü zaten bunların hepsini yapmasına imkan sağlar ve bozulmuş enerjiler bile bu gücün karşısında etkisiz kalarak istenileni yapar, içeriğindeki şeylerin bir önemi olmaz. Varlıksal enerjiler ile ilgili bütün bilgilere sahip olan bilgiler bütünlüğü kendisi ile ilgili ve uyumlu olan bütün bilgileri toplar ve onlardan oluşan bilgiler bütünlüğü ile gereken şekilde çalışır. Kendisindeki enerjilerin yapısına özel olan çalışma mekanizması, içeriğindeki bütün sorunları bilen, gören ve yok eden anti obsedör ve anti tesir yapısı ile çalışır.

Vilove Vil, Viller ve Vilsel Enerjetik Oluşumların Bakım, Sağlık ve İncelenmesi Bilgiler Bütünlüğü

Vil Solivyesin zihin duyusal özelliğinin içerisinden bir çok enerjtik varlıksal oluşmların, sanatçıların ve benzer varlıksal oluşumların ortaya çıktığı, bulunduğu ve onların kesinlikle Vil'in enerjisi olduğu söylenmiştir. Vil Solivyesin yanılgı alanı sorunları nedeniyle oluşmuş olan bu varlıksal oluşumlar, kendileri eğer isterseler varlık olma bilgilerimizi ve yapılanmamızıda bilerek vil olma durumuna geçebilirler. Kendilerinde bu istekler varsa bu konuda gerekenler yapılır ve onlar son derece itina ile incelenir. Bütün alanları tamamen incelenerek kendisinin bilgisi, hafızası, varlıksal oluşumu olmasına neden olan isteği ortaya çıkarılır ve bu istek kendisine gereken varlıksal enerjiyi üretir, eğer enerjisinde bir sorun olduğu düşünülüyorsa. Yoksa kendi enerjisi tamamen bakım içine alınır, bütün olumsuz anıları yok edilir. Enerjileri tam bir bakım sonrasında gereken güvenlilik ve sağlıklılık önlemlerinden geçirildikten sonra tamamen vissanın etkisinin yaşandığı ve kendisi gib kardeşlerinin beklediği güvenli alanda gereken şekilde yeni hayatına başlar. Bu bilgiler bütünlüğü bu konuda yapılması gereken bütün çalışmaları bilir, bakımları bilir, istekleri bilir, nedenleri ve sonuçları bilir, enerjileri bu şekilde kullanarak nasıl zararlar verilmesi gerektiğini bilir, enerjilerin taklidini yapan obsedörleri ve oluşumlarını bilir, kendisini saklayarak aramıza girmek isteyen obsedörleri ve zararlarını bilir ve onları kesinlikle fark eder, asla gizlenmeleri söz konusu olamaz.

Bu bilgiler bütünlüğünün varlığı bile bu konuda enerjilerin yapılarındaki belirtilen sorunları yok edici özelliklerde olur ve varlıksal oluşum enerjileri hiç bir şekilde zararlı bir halde aramızda bulunamazlar. Bilgiler bütümlüğü kendi yapısına uygun bilgileri ekleyerek ve işine yarayanları bilgiler bütünlüğü şeklinde gereken şekilde çalışır.
Aynı zamanda daha önceden gelmiş olan ve içeride bulunarak alındığı söylenen bütün varlıklarıda kontrol eder, onlar için gereken çalışmalar yapılır.

Sorunlu Duyuların ve Bütün Duyuların Merkezlerinin Çevresi

Sorunlu duyuların merkezlerinin çevresine ve sonrasında bütün duyuların çevrelerine bilgi üstü kalkanı yapılır ve diğer koruma alanları kalkanlarıda eklenerek orada obsedör oluşumlar
engellenir merkez etkilenmez.

Aynı zamanda Vilsel bedenin çevresinede yapılan bu kalkan vilsel bedenle vilin birarada olması ve aralarına hiç birşeyin girmemesini sağladığı gibi dışarıdan ve duyulardan gelen olumsuz
etkileride engeller.

Aynı zamanda bütün duyuların çevresinede bu kalkanlardan yapılır. Bilgi üstü durumu kalkanı ve diğerleri içerideki bütün sorunlu olan ve obsedör oluşumları yok ederken içeridende
ıoluşumların çıkmasına izin vermez, dışarıdan girmesine izin vermez, tesir oluşturup gönderemezler.

Tüm bu koruma alanları vissa bilgilerinin içeriğini bilerek vissaya ters oluşumların içeride ve çevresinde olmasına izin vermeden giren herşeyi engeller ve çıkanlarıda engeller, obsedör
oluşumları yok edici anti obsedör özellikleri ile temizlik çalışmaları yaparlar, hemde kusursuz bir güvenlik sağlarlar. Ve bu kalkanların tüm güvenlik ve çalışmahalleri Sipra sistemi tarafından kontrol edilerek kesinlikle Vil
Solivyesin iradesine tam bağlı şekilde,
merkezlik özelliğinin etkisinde çalışırlar. Ve bu diğer kalkanların arasında ilgili bütün bilgiler bütünlüğüne özel kalkanlarda alınır ve her bilgiler bütünlüğünün çalışmasını bu kalkanlar aracılığı ile yapan çalışmaları ile belirlenen alanlarda bulunurlar ve çalışırlar. Yohide bulunan gerekli olanlarla birlikte hepsi ilgili alanlar için çalışır.

Aynı zamanda SAVİL SUV, SİVVA VİL, PAROX VİL, VİLCİXİX, ismindeki bilgiler bütünlüde aynı şekilde hazırlanmıştır ve bu başlıklar bu bilgiler bütünlüğünü temsil eden halleriyle bu alandan gereken şekilde çalışırlar, diğerleri gibi...