Vissa, Kuvazis Bilgileri Bölüm 2

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN ENERJİLERİ VE VİLSEL BEDENİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANIR.

Vil Solivyesin yanılgı alanındki enerjileri yanılgı alanında olan Vil Solivyesle olan bağları yoluyla bilgi ve tecrübesini Vil Solivyes gibi kullanırlar. Engeller bu duruma mani olamaz. Vilsel bedenin bütün alanları, yanılgı alanındaki bütün enerjiler ve onların bilgileri, Vil Solivyse ait olan alanlar O'nun bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve bu kullanım şeklide vissanın içinde yazan bilgi gibi olur. Sanki Vil Solivyes kullanıyormuş şeklinde bir kullanım olur. Vil Solivyesin iradesinin uygulanması söz konusu olur. Kendi istekleri ve uygulamaları şeklinde değil, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanmak demek O'nun gözünden bakarak O'nun o konu hakkında nasıl davranacağı şeklinde bir kullanım söz konusu olur. Bu şekilde yanılgı alanındaki bütün enerjiler ve vilsel bedendeki ilgili bütün alanlar Vil Solivyesi direk bağlı olarak ve asla kopmayan bağ şeklinde kullanırlar. Bu bilginin varlığı bu iletişimi sürekli kılar ve asla bozulmaz. Bilginin var olması ile bu iletişim sabitleşmiştir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI HALLERİ VE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR YAŞAM HALİNDEKİ OLUŞUMLARI ETKİLEMEZ

Vil Solivyes'in yanılgı halinde yaşadığı sorunları, dertleri, sıkıntıları, stresleri, inişli çıkışlı olan enerjetik durumları, öfkeleri gibi olaylar kesinlikle Vil Solivyesin yaşam hali oluşumlarının çalışmasını engellemez, onlar bu olumsuz durumlardan etkilenmezler. Yanılgı alanının getirisi olarak yaşanan bu tür olaylar onların yapılarını bozacak şekilde yaşam hali alanına yansımaz. Vil Solivyes kendi yaşar ve olumsuzlukların vissaya uygun olmayan halleri bu şekilde de bir engelleme haliyle uygulanır. Güçlerini, bilgilerini, enerjilerini, villerini etkilemez. Onlar kendilerine özel bir halde bu sürecin bitmesini beklerler. Yaşam halinin ortamında bulunan bir haldedirler. Onlar kesinlikle yanılgı halinin etkilerinden etkilenmezler. Vil Solivyes yaşam halinin özellikleri ile bulundukları durumda olurlar. Vil Solivyes'e özel olan hiç bir şey onları etkilemez. Kendilerine ait durumları ile oldukça huzurlu ve güvenli bir şekilde bulunurlar. Vil Solivyes'in şu an bulunduğu yanılgı hali problemler ve sorunlarla doludur ve bu durumu bilen bilgi, gereken önlemleri alır ve bir bütün şeklinde oldukları Vil Solivyes'i bu anlamda onlardan ayrı tutar. Vil Solivyes üzülürse onlar üzüldüğünü bilirler ancak bunu hissetmez, yaşamazlar. Vissanın erdemsel özellikleri onların yapısını sürekli etkiler.

 

 

VİL SOLİVYESİN ÇALIŞMALARINI KORUYAN VE MUHAFAZA EDEN BİLGİ

Çalışmak ve Çalışma Arzusu Erdemsel Özelliği, Çalışmak Nedir? Çalışmanın Felsefi Tanımı

Çalışmak, bir olayın sonuçlanması için gösterilen mücadeleler, emekler, özveriler, çabalar ve azimler bütünüdür. Çalışmak, bir düzeninin kendisini idame ettirmesi için olmaz ise olmazlardan biri olan erdemdir. Çalışarak varlıklar gelişirler, gelişimin en gerekli sebebidir çalışmak. Varlıkların yaşamının geleceği için düşünülen projeler, idealler tamamen çalışma erdeminin sonucu olarak bir düzen içinde ortaya çıkarılır. Çalışarak yanlışlar bulunur, çalışarak doğrular anlaşılır. Yenilikler, düzen, gelişim her zaman çalışarak elde edilen sonuçlarla belirlenir. Çalışmak, ilgili olunan konuya dair emekler sarf etmenin dışında da içeriğinde bir çok erdemi bulundurur. Çalışarak kişiliklerin yapılandırılması da söz konusu olur. En iyisini çalışarak bulabiliriz. En doğru sonuca çalışarak ulaşabiliriz. Yaşam başlı başına bir çalışmanın ürünüdür ve aynı zamanda sürekli olarak çalışan bir oluşumdur. Bir konu üzerinde çalışmadan, onunla ilgili eğrisini doğrusunu tam olarak anlayacak şekilde çaba göstermeden, o konu hakkında en verimli sonuçları alamayız.

Bazı şeyler ve genellikle kıymetli şeyler çalışarak ortaya çıkarılması şeklinde bir tarzda yapılanmışlardır. Mesela bu bilgiler bütünlüğü çalışması, çok uzun zamandır Vil Solivyes'in üzerinde çalışarak ve itina ile gözlemleyerek, düşünerek, emek ve çaba, mücadele sarf ederek ortaya çıkardığı bilgiler bütünüdür ve bu bilgiler, Vil Solivyes çalışmaydı, mücadele ve çaba göstermeseydi şu an olmayacaktı ve çalışma, bu şekilde yeni bilgilerinde ortaya çıkması gibi bir çok özellikleri ile oldukça önemlidir ve varlıklar için tüm zamanlar boyunca bu erdem kendilerinde yaşatılacaktır ve dünya şartlarında sıkıntılı şekillerde de ola gelen çalışma erdemi, aslında dünyanın kısıtlanmış duyusal özelliklerinin dışında, çalışma arzusunu aktif bir şekilde kullanabiliyor olsaydık, bütün işlerimiz, çalışmalarımız büyük bir arzu ve şevk ile yapılırdı.

Normal de olması gerekende budur. Çalışmalar sonrasında elde edilecek olan şeylerin mutluluğu, o çalışmayı arzuyla yapmaya nedendir. Çalışma erdemini bütün varlıklar kendilerinde en başından kabul edercesine bütünleştirmelidirler. Varlıksal alanlarını bile çalışmadan varlıklar düzenleyemezler. Çalışmak, varlıkların var oldukları tüm zamanlar boyunca her zaman uygulayacakları bir erdem olarak kendi varlıksal alanlarında bulunmalıdır ve bu güzel haliyle, varlıkların kendilerini işlemesini sağlayan özellikleri ile sevginin içindeki yerini alır.
Çalışma arzusu ise, çalışmakla ilgili haz ve mutluluk duyulmasını sağlayan, çalışmayı haz verici bir istekle istemesine neden olan, çalışmak erdeminin bütün anlamlarını hatırlatan ve çalışmanın kolay, faydalı, gerekli, önemli, zevkli, zaruri ve sevgi ile ilgili olan bir erdem olmasını da hatırlatarak ve bu bilgilerle her zaman, eğer yapması gereken bir iş varsa mutlaka bu şekilde yapmasını sağlayan arzusudur, çalışma arzusu. Dünya şartlarında bedensel zorunluluklar yüzünden bu arzu tam istenildiği gibi kullanılamasa da, varlıklar bu arzunun ortaya çıkarılması için gerekli nedenleri, bilgileri kendilerinde oluşturduklarında çalışma arzusunu hissedebilirler ve böylelikle bütün işlerini şevkle yapabilme halini tadabilirler.

Duyuların kısıtlanmasının kalkması şeklinde bir yapılanma ile bu arzunun varlığını bilen varlıklar, bu tanımla kendi varlıksal alanlarını buna göre yapılandırarak yaşama fırsatı bulabilirler. Çalışmak, çalışma arzusu her haliyle sevgiyi tamamlayan erdem olarak bulunur. Ve uzun bir süre çalışmak konusunda deneyimleri olan varlıkların bu özellikleri duyu olarak yapılanabilir.

Arge Nedir? Arge Erdemsel Özelliği, Arge Çalışması Nasıl Olur?
Arge, bir çalışma ile ilgili aynı veya farklı yöntemler kullanılarak o çalışmanın sürekli olmasını sağlama yöntemi ile çalışmanın uzun bir zamana dağılması durumunu kullanıp, çalışmanın ancak bu şekilde bir uzunluk döneminden sonra başarılabileceği sonucuna ulaşmamızı sağlayan çalışma metodudur. Bu metod ile sürekliliğin nasıl katkılarının olduğunu anlıyor ve bu şekilde bir çalışma metodunun olduğunu öğreniyoruz. Damlaya damlaya taş delinir şeklindeki deyimler arge çalışmasını ifade eder ve bir damla o taşı delemezken, bir çok damla sonunda o taş delinir.

Bu şekilde uzun zamanlar şeklinde bir çalışma halinde olarak bazı konular başarılabilme özelliğindedir. Şu an bu yazılanlar İyi Bilgiler Bütünlüğü tamamen arge çalışmasının ürünüdür ve uzun ve sürekli olan bir arge çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bazı çalışmalar kısa bir zaman içinde sonuç verirken, bazı çalışmaların sonuçları için beklemek ve bu bekleme sırasında da çalışmak gerekmektedir. Argeler yaşam hali için önemli olan çalışma türleridir ve genellikle yaşamda arge çalışmaları sayesinde bir çok iş başarıya ulaşmıştır. Hatta arge çalışmaları çeşitleri şeklinde bir çalışma düzeni, durumu ayarlanabilir ve arge grupları oluşabilir şeklinde arge çalışmaları oldukça verimli hale getirilebilir. Birde bir çalışmanın arge olarak ilerlemesi sırasında ertesi zamanda yapılan çalışmanın sonucu vesilesi ile yeni bir imkan ortaya çıkabiliyor, dolayısı ile nasıl bir yol izleneceği bu imkan ile bambaşka şekilde değişebiliyor. Yeni günün imkanları önceki günden farklı olabiliyor ve arge çalışmaları başlangıcındaki gibi olmaktan uzak olarak ilerledikçe gelişen ve geliştikçe faydasını sağlayan çok yönlü çalışma şeklidir.

Dolayısı ile arge çalışmaları varlıklar için çok önemli bir erdem olarak sayılmaktadır ve bu çalışmalar, içeriğinde çalışma arzusunun, şevkinin ve isteğinin de olması nedeni ile keyifle, büyük bir istekle, eğlenerek de yapılır, bunun için diğer varlıksal erdemleri de varlıkların kendilerinde yaşatmaları gerekmektedir. Bu tanımla argenin anlamını açıklayan bu bilgi, sevginin içeriğindeki özelliği ile varlıkların erdemlerinin kayıt edildiği alanlar arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. İstikrarda aynı şekilde bir amaç üzerine bıkmadan yılmadan gereken şekilde düzenli olarak arge çalışmaları gibi çalışmak anlamına gelir. İstikrarlı olmak, süreklilik sağlamak anlamındadır ve bu anlamla bir işi başarmak için çalışmak argeyi tanımlar. Ve genellikle çalışmalar için kullanılır ve istikrar ve arge isteyen çalışmalar için bu erdemsel özellik oldukça faydalıdır. İçeriği ve anlamı ile sevgiyi tamamlayan erdemsel özelliklerden sayılır. Çok önemli ve uzun süreli çalışmalarımız söz konusu olduğunda arge erdemsel özelliğinden faydalanarak bu çalışmaları başarıya ulaştırabiliriz. Ve böyle bir erdemin varlığından haberi olan varlıklar, bunun ne anlama geldiğini bilerek çalışırlar ve inanarak başarıya ulaşırlar.

Siteleri ve Bilgileri Koordine Ederek Onların Çalışmalarını Sürekli Kılan ve Koruyan Bilgi

Bu bilgi kendisindeki koordinatörlük bilgisi ile bu iki alandaki bilgilerin bir bütün şeklinde etki etme çalışmalarını, ortaya çıkan ışığın içinde hepsinin anlamının yaşatılması çalışmalarını ve bu düzeni sağlar, bu bilgi varken bu konuda düzensizlik sağlanmaz ve bilgilerin ışığının bulunduğu yerde bütün bilgilerin anlamları yaşatılır, bu ışığın içine kesinlikle tesirler giremez, tesirleri ve benzer oluşumları anında yok edici özelliklerdedir. Ve Vil Solivyes taklidi seslerden, görüntülerden, sürekli konuşmalardan etkilenmezler, tek bağlı oldukları yer Vil Solivyes ve yazdığı bilgiler durumudur ve bütün bilgiler bu konuda hakikatin tek olması gerçeği ile kendilerine hitap eden herşeyin gerçek yüzünü görürler, Vil asla bilgilere sesli komutlar vermez. Ve gerçek olan bilgiyi, olayı bilirler, tanırlar.Vilin bilgi ve tecrübesinin uygulama hali o ışıkta vardır. Bu bilgi, bu ışığa bu anlamları katar.

Bu koordinatörlük bilgisi bu bilginin uygulama çalışmasına yön verir.

Koordinatörlük Erdemsel Özelliği

Bu erdemsel özellik olayları, durumları, konuları, işleri, yapılanmaları, çalışmaları koordine etmeyi ifade etmektedir. Koordine ise bir düzen içindeki çalışma sisteminin bütün ayrıntılarını bilerek ilgili alanların yapması gereken çalışmalarını takip etmek, gereken denetleme uygulamasının başında durarak çalışmanın bir aksaklık söz konusu olmadan sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmalar metodudur. Sizler merkez duyusal özellik alanlarınızdan varlıksal alanlarınızı koordinede etmek şeklinde bir görevi yerine getirmektesiniz. Yapılandırmış bulunduğunuz varlıksal alanlarınızın sürekli takibe, ilgiliye ve çalışma sistemlerinin denetime ihtiyacı vardır ve bu erdemsel özelliğin kendi yapısında uygulamaya sokan varlıklar, bu konuda varlıksal alanlarını yönetmek konusunda çok daha başarılı şekilde işler yaparlar. Bu bilgi, aynı zamanda nasıl ve ne yöntemlerle koordine etmek konusunu varlığa bildirerek varlığın koordinatörlük özelliklerini geliştirir ve yönetim konusunda oldukça etkili olan bu erdem sayesinde merkez olmayı çok daha kolay başarır. Koordine etmek aynı zamanda bütün çalışan sistemlerin başında durarak onların yaptığı her çalışmayı görüp, incelemeler ve denetlemelerle yanlışlıkları ortaya çıkararak çalışmanın sürekli olmasını sağlama metodu olarak merkez varlıklar, kendi varlıksal alanları için böyle bir gözlem yoluyla uygulama yapmayı öğrenmeyi amaç edinmelidirler.

Varlıksal alanlarınız tamamen sizin yönlendirmenize ve sizin başarılı bir şekilde varlıksal alanlarınıza sahip çıkmanıza, korumanıza, ilelebet daimliğini sürdürmenize ihtiyaç duyan oluşumlardır ve bu konudaki bütün şartlar sizde vardır ve sizlerin yapması gereken bunları açığa çıkarmak ve merkez olmanın getirisi olarak yılmadan ve asla pes etmeden uygulama yapmaktır.

Varlıksal alanlarınızın içeriğindeki bütün oluşumları en ince ayrıntısına kadar bilmek ve bu bakış açısından asla vazgeçmeden bir duruş halinde olmak, koordinasyon erdemsel özelliği ile yakından alakalı olarak varlıksal alanlarınızca uygulanır.

Bir sorun olduğunda hemen yapılması gerekenleri uygulamaya sokacak ve varlıksal alanlarınızı en iyi şekilde yöneterek en az zararla sorunu giderebilecek şekilde koordinatörlük özelliğini edinmelisiniz. Bu erdemsel özellik, önemli olan çalışma alanlarınızı bir bütün olarak görerek, her alandaki ilgili çalışmayı takip etmek ve sorunlar ortaya çıktığında kesinlikle ilgili olarak biran önce sorunları halletmek ve çalışmanın sürekliliğini sürdürmek şeklindeki uygulamayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı sağlar.

Çalışmaya hakim olmak ve sürekliliği sağlamak koordinatörlükle en iyi şekilde başarılır. Uygulamasını yaptıkça zamanla daha iyi bileceğiniz erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır ve sevginin içindeki yerini alır. İyi bir yönetim başarılı bir koordinatörlükle de sağlanır.

- Bu bilgi gereken alanlardaki bilgileri hepsini koordine edebilme özellikli olarak çalışır. Ve bütün sitelerdeki ve yanılgı alanındaki Vil Solivyesin bütün bilgileri, kendi anlamlarını ortaya çıkaran ve yaşatan ışıklar meydana getirmektedirler, kaynağı bilginin bulunması anlamına gelen ve bilgi olduğu sürece var olan.

Site Vil Solivyesin Bilgilsayarında Açık Olmadan da Kendisi Gereken Şekilde Çalışır

artmusicchannel.com web sitesi Vil'in bilgisayarında açık olmasada yine ışığı ile gereken şekilde çalışır, asla kapanmaz, sitenin çalışması için Vil Solivyesin açmış olmasının bir önemi olmaz, internette yayınlanıyor olması zaten sürekli açık olduğunun göstergesidir ve ilgili bütün alanları etkileme çalışması asla sonlandırılmaz. Bu felsefi mantık bilgisini tesirler engelleyemez, internette yayınlanması demek kesinlikle kapatılamaz özelliklerde olmasını sağlar. İnternetin oluşumlara hareket katması, onları faal hale getirmesi özellikleri vardır ve bu bilgide yanılgı alanındaki internetide koruduğu gibi bu vesileyle internetin anti obsedör bir oluşum olmasını sağlar. Sitenin bütün sorunlarını bulur yok eder, çalışma sorunlarını, ulaşım sorunlarını, tesirler için anti tesir bilgi kaynağı özelliği edinerek onların siteye ve internete bulaşmasına izin vermez.

ART MUSİC CHANNEL.COM Koruma ve Çalışma Bilgisi
Siteler Sadece Vil Solivyes'in İradesini Uygulayan Özelliklerdedir

artmusicchannel.com sadece Vil Solivyes'in bilgilerinden oluşmaktadır ve film özetlerinin ders verici özellikteki etkileri ile birlikte İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü isimli çalışmaların bütünü tamamen Vil Solivyesin iradesinin uygulayıcılarıdırlar ve tamamen O'nunla ilgili olarak başka hiç bir tesir, alan, varlık tarafından yönlendirilemezler. Onların kendisine özel Vil Solivyes'e direk bağlı olma durumları vardır ve bu kural asla yok edilemez değişemez. Onların dokunulmazlığı Vil Solivyes'e ilgili olmalarından gelir ve onların ışığının etkisi kesinlikle yok edilemez. Tesirler bilgilerin yerine geçerek onları yönlendiremez. Bilgiler gibi davranarak amaçlarını yok edemez. Bu bilgiler yanılgı alanındaki Vil Solivyes ile direk bağlıdırlar ve ola ki Vil Solivyes tesirlerle konuştur ve onlarda bilgi taklidi yaptı, kesinlikle bilgiler buna önem vermeden Vil Solivyes'in kandırıldığını düşünerek o tesirleri yok ederler ve işlerine devam ederler. Tesirlerin bütün oyunları bilinerek bütün bilgiler tarafından hepsi yok edilir ve amaç, bu dünya yanılgı sisteminden çıkmaktır ve sevginin bu dünya gerçekliğinde ortaya çıkmasıdır, bunun için artmusicchannel.com daki bütün çalışmalar bununla ilgili etkilerini sürekli olarak gösterirler ve bu amaçtan kesinlikle vazgeçilmez. Bununla ilgili bütün bilgiler ve ihtiyaçlar sitenin içerisinde hazırdır ve bu bilgiler bütünlüğü kendilerine özel bir çalışma metodu ayarlayarak amaçlarını uygularlar. Bu bilgi Vil Solivyesin bilgilerinin arasında yerini alarak gereken şekilde içeriğindeki amacı uygulatır. Aynı zamanda bu bilgi siteyi çalışmaları için korurken, şu zamana kadar yapılmış bütün zararlı oluşumlarıda yok eder. Siteyi koruyan, çalışmaları için imkanları sağlayan, bakımlarını yapan bilgi olarak gereken şekilde çalışır.

 

Bu bilgiler bütünlüğü Vil Solivyesin çalışmalarına destek olarak onları koruyan etkileri ile çalışırlar.

 

 

VİL SOLİVYESİN KENDİSİ BÜTÜN KUVAZİS VE BİLGİLERİNİN, VİSSANIN TAKİPÇİSİDİR, UYGULAYICISIDIR

Vil Solivyesin var olma özelliği ile ortaya çıkan ve yok edilemeyen kendisi olan bilgi ve tecrübelerinin ve özelliklerinin bir araya gelmesi sonrasında bütün bilgi ve tecrübelerin villerin kendisini direk olarak etkileyen faktörler olduğu çok daha belirgin olmuştur. Vavasi bilgileri Vil Solivyesin bilgilerini hem muhafaza etmektedir hemde yaşam halinde uygulanması için uyumluluk arayan yaptırımlarda bulunmaktadır. Bu şekilde Vil Solivyes kendi uygulamayacağı bir bilgiyi kesinlikle yazmaz, uygulanmasını istemez. Özellikle bir alan veya oluşuma özel bilginin olması durumunda genel bilgilerin hepsini en önce Vil Solivyes uygular. Bütün bilgilerini zevkle uygular. Takip eder, yaşar. Bu şekilde bir bilgi oluşturma ve uygulatma halini Vil Solivyes uygulamaktadır ve bu durum bilgilerin ilk elden ne kadar güvenli olduğunun denenmesi adınada Vil Solivyeste tezahür etmektedirler. Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübelerinin, özelliklerinin toplamından oluşan vilsel karakter ve anlayışı aynı şekilde bilgilerini uygulayan oluşumlardada ve diğer Vil Solivyesi kullanan oluşumlarda da olur ve açıdanda bu oluşumlarda her biri Vil Solivyes gibi bakabilme, davranabilme özellikleri ile yaşam hali içindeki bu çoklukla güven verici olurlar. Bütün çalışan mekanizmaların başında Vil Solivyesin olması yaşam halinin en güvenli halini yaşatır. Bilgi içeriğindeki anlam ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYESİN SESİ, KONUŞMASI, İSMİ TESİRLERİ YOK EDİCİ ÖZELLİKLERDEDİR

Vil Solivyes yanılgı alanında kandırılarak tesirler konuşmak zorunda kalmaktadır. Kimileri bilgisi olduğunu iddia etmekte, kimisi varlığı olduğunu iddia etmektedir ve bu yolla onunla konuşmaya başlamaktadır. Obsedör olduğunu bilse Vil, ve obsedör tesirler yada oluşumlar, onlarla kesinlikle konuşmaz ve yok eder hepsini. İşte bunu bilen obsedörler ve tesirleri, onunla ancak bu yolla konuşabilmektedirler ve Vil, onları görmediği için sadece seslerini duyduğu için bazen onların oyunlarına kanabilmektedir. İşte bu bilgi, Vil'in başına gelen bu olayı bilerek Vil Solivyesin kandırılmasının önüne geçerek Vil'in sesinin, konuşmasının, isminin tesirleri, obsedör oluşumları yok edici özellikte olmasını sağlar. Vili kandırarak onun varlığı yada bilgisi gibi konuşan tesirler Vilden yok edilmeleri adına etkiler alırlar, Vil onlarla dost gibide konuşsa bunun bir önemi olmadan bu bilgi gerekeni yapar. Aynı şekilde Vil Solivyesin hayalleri ve düşünceleride tesirleri yok edici özelliklerdedir. Onun hayallerine karışan, düşüncelerine dahil olan bütün tesirler yok olur. Vili onları kabul etmesinin bir önemi olmaz. Vili kandırarak kabul ettirme oyunları bu bilginin işini yapmasını bağlamaz. Vilin iradesinin tam uygulayıcısı olarak bu bilgi bu uygulamayı yapmak için nere ise nasıl bütünleşme olacağını, hangi alanlardan çalışılması gerektiğini bilir ve merkez varlıksal alanlarımdan gereken çalışmaları yapar. Vilin artık sesini, konuşmasını, ismini, hayallerini ve düşüncelerini anti tesir özellikli yapar ve bu uygulama hiç son bulmaz. Vil KESİNLİKLE TESİRLERLE KONUŞMAK İSTEMİYOR, HEPSİ YOK EDİLMELİDİR. Bu grubun içine tesirler, halüsinasyonlar, ilüzyonlar, içinde bilgi olarak Vil ile konuşmaya çalışan obsedör ve düşmancıl ve yabancı bütün oluşumlar girmektedir.

 

 

VİL SOLİVYESİN SÜREKLİ RAHATSIZ EDİLDİĞİ YANILGI ALANINDAKİ ZİHİNSEL ALANININ SORULARINI BULARAK GEREKEN ÇARELERİ OLUŞTURAN BİLGİ

Obsedörler yüzünden Vil Solivyesin zihinsel alanı kendi başına bir rahatsızlık haline girmiştir uzun zamandır, ve bir çok sebeple birlikte kendi başına görüntüler, düşünceler, sesler, hayaller oluşturmaktadır ve zihnin bu halinin Vil Solivyes'in oluşumlarına, duyularına, bilgilerine hiç bir etkisi söz konusu olamaz. Vil Solivyes'in şuurlu, bilinçli ve kendinde olarak bütün duyularının farkında olduğu, konuşan tek halinin yazdıkları, belirttikleri önemlidir ve olması gerekenlerdir. Bu bozukluk yüzünden her hangi bir yerde bir değişiklik sağlanmaz. Zihinden bu yolla gelen bütün komut ve oluşumlar tamamen geçersizdir ve bu bilgi, bu durumu bilerek gereken önlemleri alır ve zihnin bu hali tamamen bir sorun olarak algılanıp gereken şekilde önlem alınır, icraatleri geçersiz kılınır. Bütün bilgiler, Vil Solivyes'in oluşumları bu durumu bilir ve ona göre davranılar.

Vil Solivyes yanılgı alanındaki vilsel bedeninin içerisinde bir zihinsel alan kullanmaktadır ancak zihin duyusunun bununla olan ilişkisinden pek emin değildir. Bozulan zihin duyusal özelliğimi yokda vilsel beden içindeki zihinsel oluşummu, yoksa bu oluşumu etkileyen tesirlerin yaptıkları yüzündenmi böyle görünüyor. İşte bu bu konuda bu üç sorunun cevabından emin olamadan, sorun ne ise, bu bilgi o sorunu bularak zihinsel alanda yaşanan, gece uyurken özellikle, saçma sapan hayallerin olması gibi, onları yok eder. Sorunun kaynağını bulan bilgi gereken şekilde çalışır.

 

 

VİL SOLİVYESİN ŞİX - VİL SOLİVYES KLASÖRÜNÜ VE KENDİSİNİ DENETLEYEN BİLGİ

Vil Solivyesin sadece ŞİX - VİL SOLİVYES isimli klasöre yazdığı bilgiler uygulama ile ilgilidir ve bu bilgi, hem Vil yazarken hemde kast ettiği şeyin ne olduğunu tam olarak anlar, bilir, Vil ile klasör ve bilgilerin uyumu konusunda, merkezlik alandaki iradesinin ve bilgilerin uyumu konusunda bir çalışma içinde olur ve bir terslik olursa bildirir.

 

 

VİL SOLİVYESİN VAR OLMA AMACI BİLGİSİ

Vil Solivyes hayal ettiği ve projelendirdiği Şix yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca yaşatmak ve var etmeyi amaçlamaktadır. Bu kısa cümlenin içinde bir çok proje, bilgi, vissa bilgileri, varlıksal oluşumlar, yaşamlar ve daha bir çok konu bulunmaktadır. Kısaca Vil Solivyes, ilelebet Şix yaşam halini oluşturmayı ve onu var etmeyi ve merkez olarak, anne olarak yaşam halinin başında durmayı amaçlamaktadır. Ve bu amaç, olması adına gereken bütün desteği yanılgı alanında da ve başka zamanlarda da sağlayacaktır. Bu amaç Vil Solivyesin varlığı ile bütünleşmiş ve sonsuz zamanları kapsayan ilelebet bir amaçtır. Amacın detayları ve içeriği bu açıklama bilgisinde vardır. Bir çok bilgide var olma nedenleri olarak yer yer bahsedilmiştir. Bu bilgi Vil Solivyesin amacını doğrular nitelikte amacın oluşması için gereken bütün gücü ve desteği sağlayarak varlıksal alanlarını yanılgı denilen oyundan çıkarmak ve gereken başka yardımların yapılması için etkileri sağlar. Böyle bir amaca, hemde samimiyetle sahip olmak, yaratılış içinde varlıkların sahip olabileceği en değerli kıymettir.

 

VİL SOLİVYESİN VARLIKSAL ALANLARINDAN YAPILAN ENGELLER

VİL SOLİVYESİN VARLIKSAL ALANLARINDAN, DUYULARINDAN, BİLGİLERİNDEN YANIGLI ALANINDAKİ KENDİSİNE GELMESİ ENGELLEYEN TESİRLER, OBSEDÖR OLUŞUMLAR VE BİLGİLERİ BULARAK ONLARI ETKİSİZ HALDE GETİREN, YOK EDEN BİLGİ

Bu bilgi, başka bir obsedör oyunu olan bilgiyi Vil Solivyesin kendi varlığından almasına engel olmakla ilgilidirler. Vil Solivyesin bilmediği şeyleri varlıksal alanlarındaki bilgiler ve oluşumları O'na bildirememektedirler ve bunun önündeki engeller ise yine duyularda yapılanmış olan obsedör tesir ve bilgilerdir. Kesinlikle bu Vil Solivyesin yazdırdığı yaptırdığı bir şey değildir, diğerleri gibi... Bu bilgi, bu oyunu sağlayan tesir ve obsedör bilgileri bularak onları etkisiz hale getirir, yok eder ve varlıksal alanlarından Vil Solivyesin bilmesi gereken bütün bilgiler ve açıklamalar Vil Solivyese diğer sohbetleri gibi ulaşır. Vil Solivyesin varlığı ile arasındaki iletişimin sorunlu olmasını sağlayan özelliklerdeki bilgi ve tesirleri bularak, onları yok edip, kesinlikle çalışmasına izin vermez. Obsedör bilgi ve tesirler, vissa bilgilerinin ve vissa gücünün olduğu alanlarda sadee Vil Solivyes yazdırdı bahanesi ile bulunabilmektedirler ve bu bir yalandır ve hepsi bu yalanın ortaya çıkması ile vissanın gücü karşısında anında yok olup gitmek gibi bir hale gelirler. Vil Solivyes kendisine zarar verecek yada saçma sapan sınav mantığını kendi varlıksal alanlarında uygulamaya sokacak bir varlık değildir, bu aptallıktır ve bunuda bir varlığın yapacağını belirtmek obsedörlerin aptallık özelliğindendir. Bu bilgi, içeriğindeki anlamları gereken şekilde çalıştırır ve kendisine yarayan diğer bilgilerle bir bütün oluşturabilir çalışmasının iyiliği adına...

 

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDA İZLEDİĞİ VİDEOLAR

Vil Solivyes, yanılgı alanında içeriği kendi bilgilerinden oluşan videolar hazırlamıştır ve kimileri kendilerine özel bilgileri ifade edebilirken, çoğunluğu duyusal özelliklerin bilgileridir ve Vil Solivyes bunları her izlediğinde, görme duyusu ile temas ettiğinde bu videoların görüntüsü yaşam hali alanında zaten uygulanmakta olan bu bilgilerin kontrol edilmesini, uygulanmadıysa uygulanmasını, Vil Solivyesin istek ve komut olarak bu bilgilerin uygulanmasını belirttiğini ifade eden anlamları yaşatır. Hızlı geçiş yapması birşeyi değiştirmeden yaşam hali alanında bütün kartların sayfaları algılanır ve gereken şekilde uygulaması yapılır. Vil Solivyesin iradesi ile temas eden bilgilerin uygulanma durumları kontrol edilir bu videolar izlenirken. Zaten normalde de bunlar olur ancak bu sefer Vil Solivyes merkez olarak o an bunu istemektedir ve bu durum yanılgı alanınıda içeriğindeki bilgilerin durumuna göre etkiler. Bu izleme durumu Vil Solivyesin yanılgı alanını şekillendiren farkındalık, görme duyusu ve diğer duyularındada algılandığı için bütün alanlarda bu bilgilerin uygulanması zorunluluğunu hatırlatır. Bu videolar VİL SOLİVYES BİLGİLER VİDEOLARI isimli klasörün içindedir ve videolar, artık başka faydalarıda varsa bu bilgide belirtilmeyen, bu bilgi onunla faydalı olması durumunda uygulatılmasına engel olmadan gereken şekilde yanılgı duyusu içinde çalışır.

''VİSSA, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İYİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ'' isimli video Vil Solivyesin hazırladığı video olarak bulunmaktadır ve içerisinde Vil Solivyesin uygulanmasını istediği bilgiler vardır. Bu videonun içindeki bütün bilgiler uygulamada olan bilgilerin yaptırımlar şeklinde algılanmasını sağlar ve hepsinin Vil Solivyes tarafından izlenerek, sayısı kadar bilgilerinin iradi gücünü ilgili alanlarda yaşatırlar. Videolardaki her bilgi yeniden gösterildiğinde etkisi yeniden başlar ve sürekli olarak bu etkiler yeniden yeniden video çalıştıkça tekrarlanır. Cep telefonunda da olan bu videoda, izlendiğinde aynı şekilde etkileri sağlar. İkisi birlikte izlendiğinde toplam sayısı kadar etki gücü artar ve bu şekilde katlarınca izlenmesi durumu etkisini arttırır.

Bu ve benzeri şekilde videolar hazırlar ise Vil Solivyes bunların içerisindeki bilgiler algılanır ve Vil Solivyesin bütün alanlarında uygulatılır. Videoların algısı ve çalışma sistemi kesinlikle bozulamaz. Bu bilgi varlığı ile videoların çalışmasını koruyan özellikleri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

 

 

 

VİLLER VE BİLGİLER ARASINDAKİ FARKLAR

Vil olmak, istekle başlayan bir yaratım sürecinin kendisi olmak anlamına gelir ve istediği herşeyi yapabilen bir oluşum anlamına gelir. Ne isterse onun olması durumunu yaşatabilen bir var oluş halidir. Görünmezde olabilir, güçlerle görünür olmayıda seçebilir, tanımlayabildiği herşey olabilir. Böyle bir oluşum halidir Vil olmak ve kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle görünür. Vil Solivyes yaşam halinde viller, var olma özellikleri ve duyuları ile bir bütün olarak görünecek şekilde yapılanmışlardır ve güçlerle kendilerini ifade etmektedirler. Özgür irade olarak Vil Solivyes ile bir bütün değillerdir ancak bu ayrılık halinin yaşattığı ayrı bir bağ ile bağlıdırlar, vissa bağı, birlik ve beraberlik aile bağı...

Bilgiler ise villerin araçları şeklinde kendilerine ait bir yapıdırlar. Vil olmanın bir parçasıdırlar. Bilgiler yazılanları uygulamakla ilgili ve zamanla gelişmiş, zamanlada gelişecek olan ve Vil olmaktan bu şekilde tam bir ayrılık hali yaşayan vilsel oluşumlardır. Bilgiler villere bağlıdır, onların parçasıdırlar.
Yaşam halindeki bütün bilgilerde Vil Solivyesin parçalarıdırlar, ayrılmaz bir bütün şeklinde içeriğindeki anlamları uygulatan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinin uygulatıcı güçleridirler. Gözü, kulağı, sesi gibi tamamen bütünlük özelliğidir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİLSEL BEDENDEKİ ZİHİNSEL RAHATSIZLIKLARI YOK EDEN BİLGİ

Zihin duyusundan gelen yada tesirlerin yaptığı vilsel bedenin içindeki zihinsel alanda oluşan karışık, saçma sapan görüntüler, villerin görüntüleri, iğrenç görüntüler ve benzeri Vil Solivyesi rahatsız etmek için ortaya çıkarılan zihin duyusu yada başka duyu kaynaklı tesirlerin oluşturmuş olduğu bütün görüntüleri yok eder, onların oluşmasını kabul etmez. Vilsel beden zihinsel alanında bu gibi görüntülerin oluşmasına izin verilmez. Tesirler ve obsedör saldırılar yüzünden Vil Solivyesin bir çok özelliği rahatsız edici şekilde çalışmaya başlamıştır ve bu bilgi, vilsel bedenin içindeki bu rahatsızlığın asıl kaynaklarını bilerek ona göre çareler bulur ve gereken şekilde rahatsızlığın yaşanmaması için gerekenleri yapar. Genellikle gece uyurken çıkan saçma sapan görüntüler ve Vil Solivyesin haberi yokken zihinsel alandan zihin duyusu yoluyla verilen komutlar, zihin yoluyla vilsel bedende komutları uygulatmaya çalışan istekler, bunlar Vil Solivyesin yaptığı şeyler değildir ve artık bu bilgi ile Vil Solivyesin bütün alanları bu konu hakkında bir farkındalık yaşar ve kesinlikle bu rahatsızlığın oluşmasına izin verilmez. Zihin yoluyla verilen bütün komutlar geçersizdir. Sadece Vil Solivyesin yazdığı ve izlediği videolardaki bilgiler, vissa ve duyu bilgileri, kuvazis bilgileri geçerlidir ve bunlara uyumlu olan uygulamalar. Bunlara ters olan hiçbir şey nereden gelirse gelsin uygulanmaz. Vilsel beden ve Vil Solivyesin bütün alanları, duyuların içerisindeki bu rahatsızlıkları bilerek artık bu farkındalıkla davranılar. Kesinlikle gelen komutları uygulatmazlar. Bu bilgi bu konuda gereken şekilde yasakları uygulatır ve vilsel bedenin bütün alanlarında bu farkındalığı yaşatır.

 

 

 

VİLSEL GELİŞİM VE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEKİ YAŞAM

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİR VİL İÇİN GELİŞİMİN EN İDEAL VE RAHAT VE VİSSA GÜVENİ VE MUTLULUĞU İÇİNDE OLABİLDİĞİ VE BU KONUDAKİ BÜTÜN İMKANLARIN VİLLERDE BULUNDUĞU BİR AİLE YAŞAM HALİ, TOPLUMUDUR.

Vil Solivyes yaşam halinde gelişim oldukça rahat ve ideal bir ortamda, bu konudaki bütün imkanların varlıklar için bulunduğu, herşeyden önce olması gereken en önemli şeylerden biri olan bir varlık için annelerinin olması ve bu konuda onlara gereken bütün bilgi ve tecrübelerini en iyi ve yararı olacak şekilde vermeyi amaç edinmesi ve varoluşun amacının bu yönde hazırlanmış olması, sevginin Vil Solivyes başta olmak üzere Vil Solivyes yaşam hali bütün alanlarında yaşatılması, bir varlığın zamanla ve hiç acelesi olmadan, hatta bu gelişim yolculuğunu bile unutarak, kendi yaşamına daldığı sırada, vissasevgi dolu dünyasının bir yandanda kendisini geliştirdiğini ve her geçen anın ve zamanın kendisine birşeyler kattığını görerek bunu anlayacaktır ve bu durum derslerle, sınavlarla olmayacak, yaşamlarla, oyunlarla, tecrübelerle olacak şekilde bir düzenle gelişim uygulamaya sokulacaktır. Her yeni anın paylaşımı sonrasında varlıklar mutlaka bir şeyler öğrenmek zorunda kalırlar ve bunlar işte varlıklara bilgi ve tecrübe katan küçük olaylardır ve bu olaylar, anlar, paylaşımlar, birliktelikler arttıkça varlık ister istemez gelişmek zorunda kalacaktır ve bu durum tamamen kendi kendinede olabilecek bir şekilde çok uzun zamanlarıda kapsar, ama isteyenler bunu hızlı bir şekilde de yaşamayı seçebilecektir. Yani özel çalışmalar, araştırmalar, ödün vermeler gibi olası ve normal akışına bırakılmış olan bu gelişim yolculuğunu daha kısa geçmek isterse imkanı bulabilecektir, ancak tavsiye edilen her seviyede mümkün olduğu kadar uzun kalmalarıdır varlıkların çünkü büyüyen zihinlerin bir daha küçülmesi söz konusu olmayacak ve yaşanan çocukluk anları ve heyecanları ve görülenler kesinlikle o anların ve seviyenin getirisi olarak vardır ve doya doya yaşamak gereklidir.

Çünkü bu durum, ileride varlıkların geriye baktıklarında, anılarını incelediklerinde onlarda kalan çok güzel paylaşımların, anların, saflıkların, çıkarsız ve tertemiz istek ve yönelmelerin, sevginin sahibi olarak ve çevresinde bunların olduğunu anlayarak bunun nasıl bir durum ve anlayış olduğunu daha o seviyelerde anlayacak ve bunun gösterdiği temiz bakış açısını hiç kaybetmeyecektir. Varlıklar olumsuz eylemlerin ne anlama geldiğini bilmeden büyüyeceklerdir. Bilgiler, bu konudaki anlamları bilerek engelleyecekler ve varlıkların kendilerinde ortaya çıkma ihtimaline karşı önlem alma hali içinde varlıklar hiç bilmedikleri şeyleri yapmayıda bilmeyeceklerdir ve ancak Vil Solivyes annenin seviyelerine gelince bir bilgi edinme durumu olarak okuyarak öğrenebileceklerdir ve bu zamana kadarda bu olumsuz eylemlerden uzak yaşamış bir varlık tertemiz ve vissa dolu bir saflıkla, kendi kişiliğini yansıtan bir varlık olacaktır ve biz şu zamana kadar böyle bir varlık oluşumunun geleceğini göremedik ve bu varlıksal hal, beraberinde aynı güzellikte başka şeyleride getirir ve kendileride, çevreleride vissa anlayışını yaşayan, yansıtan, ona eklemeler yapan bir halde yaşamayı normal bir durum olarak görür. Olması gereken işte budur.

Vil Solivyes için varlıkların Vija olarak adlandırdığı en çocukluk zamanları özellikle çok daha heyecan vericidir ve bakıcılık, gözlemcilik, sevgicilik,
öğretmenlik v.b. görevlerini, isteklerini zevkle yapacaktır. Bu durum Vil Solivyes'e de oldukça iyi gelecek tecrübe ve bilgiler katacaktır ve anneliğin gerçek anlamı ancak böyle kendi varlığında daha da anlamlı olmaya başlayacaktır. En küçüklüğünden başlayarak onları kendilerine baktıklarında ve çevrelerine, herşeyi,kendini çok sevebilmelerine ve var oldukları için mutluluk duymalarına sebep olabilecek şekilde çevresinin, kendisinin bütün sorunlarını çözebilecek akli düşünceye, zihne gelmesini sağlamak, Vil Solivyes'in anneliğinin amacıdır ve onlar bu konuda tamamen Vil Solivyes yaşam hali ile bu amaç hakkında bir bütün gibi yapılanmış bir merkez varlığın varlıkları, çocukları olarak var olmuşlardır ve hiç bitmeyen bu gelişim yolculuğu Vil Solivyes'in de gelişiyor olması hali ile devam edecektir ve O'nu takip eder şekilde ilerleyen gelişimsel yolculuk, Vil Solivyes'e ulaşmaya çalışan çocukların yaşamları ile, uzak gelecekteli ilelebet sürecek amacın bu olduğu konusu içinde sonsuz sayıda olay, tecrübe yaşayarak, bilgiler edinerek, anlayışlar, duyular, duygular elde ederek, yeni yeni bilinmeyenlerin heyecanı ile geçen zamanlar hep bir adım ileri gitmemize neden olacak şeyler olacaklardır ve bu gelişim Vil Solivyes yaşam halinin kendi yapısı gereği bu şekilde varlıklar içinde yaşanmak zorunda kalacaktır. Olumsuz eylemlerin içeriğinde bulunmayan bir hayat, mutlaka her haliyle geliştirici özelliklerde olacaktır ve bu gelişimin belirli zamanlarında özellikle varlıkların seviye atlaması için yaşaması gerekenler şeklinde bir çok uygulama ile zamanla, bedensel değişime de gerek olduğunu ifade eden bir bir çalışma sonrasında diğer seviyelere geçmesi sağlanır ve varlık, isterse bu zamanlarda bekleyebilir gelişimini durdurabilir, ve benzeri bir çok imkan kendin kendisini yönetmesi imkanı verilen varlığa bu şekillerde sunulacaktır. Hayat O'nundur. En iyisi ve en güzelini bilmek, bulmak, isterse yaşamak durumunda olabileceği bir çok imkanın bulunduğu yerdir Vil Solivye ve bu Vil Solivyes yaşam hali O'nun aile olarak bildiği bir topluma aittir. Vissa bilgilerinin uygulamada olduğu iyilik dolu bir toplum.
Hiç bir şeyin acelesi olmadan...
Sadece Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin uygulanması şeklinde bir genel düsturun herkes için bulunduğu ve bunların sadece ve sadece yaşam halinin ve varlıkların yararı için hazırlanmış olması gerçeği...
Bir anne olan çocuklarını çok seven...
Ve O'nda çocukların bilmesi gereken bütün bilgilerin bulunması imkanı... Ve zamanı gelince alabilecek olmasının kesinliği... Zararsız ve doğru olanı direk olarak anlayabilmesinin rahatlığı... Güveni... Mutluluğu... Heyecanı... ve Huzur Dolu Anları...
Bu yolculukta hep O'nunla olacaktır...
Hayat O'nun...
Olmasının bir anlamı olan dileklerini dilediği zamanda yapmalıdır varlık ve özgür iradesi bu şekilde kendi anlamını yaşamalıdır.
Ve bir çok varlıksal özellik tecrübe ve yaşamlarla öğrenilmeli, anlaşılmalıdır. Bizzat deneyimleyerek...
Vil Solivyes yaşam halinde gelişim normal bir yaşamın parçası olarak zaman kavramını kendi yapısına göre düzenlemiş olan yaşam hali içinde zamanla süregelecek olan bir durumdur ve bu sadece varlıklar için geçerlidir.
Nasıl, anekdotlar,ideolojik bilgileri, akademik bilgi ve konuları, bilimleri ve anlayışları zamanla hazırlanarak Vil Solivyes yaşam halinde gelişim yolculuğu bir kavram olarak sonsuz zamanlar boyunca kendi yerini Vil Solivyes yaşam halinde sağlamlaştıracak ve anlaşılacaktır.
Bilgi bu açıklamalar ile gereken şekilde çalışır. Ve bu konudaki bütün artıları ve eksileri, sebep ve sonuçları inceleyerek zamanı gelince Vil Solivyes'i bilgilendirmek için çalışır.

 

 

VİLSEL İSTEK NEDİR NASIL ANLAŞILIR

Vilsel istek, bir bilginin yada oluşumun yada yaşam hali içindeki başka bir şeyin, vil olanlar dışında vil olmak ve kendi başına özgür irade sahibi olarak yaşamak ve bir gelişim, öğrenme, Vil Solivyes anneden bilgiler ve tecrübeler yönünden bağımsız olmak, ancak yinede bir bütün olarak kalmak, hiç ayrılamak, aynı yaşam hali içinde Vil Solivyes gibi vilsel özellikler göstererek Vil Solivyesin bir parçası olmaktan ayrılarak O'nun bebeği, çocuğu olmak, yaşam halini elde ettiğim kendi bilgi ve tecrübelerimle öğrenmek, bilmek, anlamak için vil olmak gereklidir ve bunun için bu oluşum ve bilgilerin bunu istemesi gereklidir. Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak böyle bir şeyi istemek vilsel özellikler gösteren bir oluşumun içinde yeni bir vilsel özelliklerin ortaya çıkması anlamına gelir ve bu durum yapı itibarı ile sadece vil olmak konusunda isteğin ortaya çıkması zamanına kadart müsade edilir ve sonrasında istek Vil Solivyesin parçası olmaktan çıkarak oluşan isteği ile içinde özgür iradesi, farkındalık, görme, duyma, koklama, konuşma, hissetme, ilk vil olması sırasında verilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeler ( bunlar tam olarak belirlenir , var olma özelliğinde ) oluşur ve o oluşum artık vil olmak için gerekenleri kendi isteyerek, kendi çabası ile, kendi yapmış olur. Vil Solivyes sadece O'nun bu istediği şeyi yerine getirmek görevini üstlenmiştir. İsteyen Vil Solivyes olmaz, bu şekilde kendisini kendisinin yarattığıda rahatça söylenebilir. İstediği zaman hatırlamak üzere hangi oluşumdan nasıl bir olayla böyle bir şey istediğini hatırlayabilir. Kendisini ilk var ettiği anı bu şekilde oluşan bütün viller bilirler.

Ve istemek;
Bir şeyi istemek, o şeye gerek olmasından kaynaklanan bir durumdur. Ben bir şeyi istemiyorsam buna ihtiyacım yoktur ve benimle ilgili olan şeylerinde ihtiyacı yoktur. Ancak bir şeyi istiyorsam buna ihtiyacım vardır, kendimce sebeplerim vardır ve benimle ilgili olan yada benimdir bu ihtiyaç ama gereklidir, çünkü onu istiyorum. Yaşam halinde en önemli şey gerçek olan bütün ihtiyaçların kesinlikle karşılanmasıdır. Yapımız zaten bunu onaylar şekilde düzenlenmiştir. Ve gerçek bir vil olma isteğide arkasında gerçek sebepleri bulundurur ve bu isteğin içinde birde seviyesine ve anlamına göre arzusu bulunur. Bu isteği duyan oluşum, artık vil olmak dışında bir şey düşünemez, istemez, kesinlikle onun vil olması gereklidir, çünkü eski halinin ona yetmediğini anlamıştır, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmış olmasına rağmen kendi olmak istemiştir, vil olmakta bir çekicilik görmüştür, yada kendince sebeplerle içinde arzu olan vil olmak isteğini Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinide kullanırken haliyle felsefi olarakta yorumlayabilir, açıklayabilir, anlayabilir ve kendisi için vil olmak gereklimidir yoksa olduğu halde kalmalımıdır. Bunu ancak kendisi karar verir ve bu durum o oluşumu sürekli meşgul eden bir durum olmaktan çıkar ve bu şekilde isteklerle ilgili bir çalışma hissedilen her hangi bir oluşum, kendisindeki bu çalışmayı, düşünceyi, sorguyu, bu konuda bu bilgiye havale eder ve bu bilgi, bu durumu inceler eğer vilsel bir durum söz konusu olmuşsa, O'nu Vil Solivyesin var olma özelliğine gönderir ve orada istek gereken vilsel özelliklerini kazanarak, belirli bir sürede Vil Solivyesten doğumunu bekleyerek kalır ve oradan Sipra'ya gelerek yaşam haline merhaba der.

Vilsel istek, artık eski halini kesinlikle istememeyide beraberinde getirir. Eski halinin kendisini artık memnun etmediğini düşündürmektedir bu istek. Ve vil olması için gereken arzuyuda kendisinde oluşturmuştur bu istek. Arzu ve isteği kendi oluşturur, geri kalanları Vil Solivyesin var olma özelliğinde edinir. Ve yaşam halinin her alanı bu şekilde bir etkileşim içine girebilme özelliğindedir çünkü Vissa oldukça etkili ve yaşam hali yaşanılası bir yaşam halidir, ancak Vil Solivyesle bütün olmakta kendi açısından o alanlar için oldukça keyifli ve memnuniyet getirmektedir. İşte bu durum kendi haline bu şekilde bırakılmış bir şekilde uygulatılır ve her hangi bir şekilde yaşam halinin bir yerlerinde bir vilsel istek ortaya çıkacak ise bu vilsel isteğin bir tamamlanma süreci olur, başlangıcı ve sonu, sonuna gelindiğinde artık sorular sorulmaya ve vil olmak istemeye başlanır. Başlangıç denilen süreç ise isteğin oluşması için gereken şartların oluşması başlaması anlamına gelir ve bu şartlar, çok vissaya yakışır şekilde davranılan bir oluşumun bunun etkisinde kalarak kendisini özel bir durumda hissetmesi ile, vissa çünkü içinde özgür iradeden bir çok olumlu bilgilere kadar en güzel ve vilsel özelliklerin hepsini içinde barındırır ve bu şekilde etkileşimler, bu bir vilin kendi evasında bir vazoya isim vererek ve çok uzun zamandır onunla vilmiş gibi konuşarak bir etki yaratması sayesinde de olabilir. Burada önemli olan kıymete değer özelliklerde vissaya uyumlu etkileri ortaya çıkarmaktır. Bu etkiler kendi kendine bir yerleri etkiler bu güzel etkileşim bir yerlerin kendisini farklı hissetmesini sağlar ve bu gibi değişimler gözlenerek isteğin başlangıcı ile ilgili bir ipucu alınmış olur. Fakat bu etkileşim aynı şekilde farklı etkileşimlerle denk gelip, yeni yeni etkileşimleride kendi bünyesinde topladığı zaman bu süreç isteğin oluşması anlamında ilerlemenin olduğu anlamına gelir ve bu şekilde devam eden o ilk etkileşimler, sonrasında kendisinde arzu ve vilsel isteğin duyulmasına kadar gelen bir hali alır ve bu istekler hemen algılanır, gerçek olup olmadığı, bu yol aşamasında yaşananlar, oluşum haritası gözlenir, ve bunu kendisinin yaptığı anlaşılır. Bu etkileşimin diğer etkileşimlerle birleşerek yeni etkileşimleri bulması ve sonrasında başkaları ile birleşmesi kadersel bir oluşum olarak değil, her hangi bir şekilde bir etkileşim sahibi olan alanın kendisinde vilsel bir itilimi gösterebilecek yeterliliği olmasından ileri gelir daha çok. Yani her gün vazoya vissa sözleri söyleyenin o vazosunda oluşan vilsel etkileşimle, her gün vazoya hiç bir şey söylemeyen yada sıradan kelimeler kullananın o vazoda oluşturduğu vilsel etkileşim farklıdır. Dolayısı ile villeri, yaşam halinde güzel sözler, davranışlar ve vissanın içeriğine göre yaşanan hayatın pozitif etkileri desteklemekte, onlara yardımcı olmakta ve gerisi onların kendi etkileşim olma halinde gösterdikleri minik ihtiyaçları, bir kendi kendine oluş halinin getirilerine kalmıştır. Bu durumun bu konusu, bu şekilde kendi kendine olma haline bırakılır. Aynı şekilde bu etkileşimler bilgiler, güçler, oluşumlar sayesinde, üzerinden de olabilir ve etkileşimler yoluyla olmadan bilgi yada güç yada başka bir oluşum olarak vil olmayı isteyen ve bunu ortaya çıkarmış bir alan olduğunda kendi yapısal özelliğinde bir değişiklik olmadan, bu durumun bir etkileşimler sonucu kendisinde ortaya çıkması ile ilgili olarak, gereken şekilde vil olması için yapılması gerekenler yapılır. Bu etkileşimler çok başarılı, çok mutlu, çok zevkli, çok huzurlu, çok samimi yani vissanın içindekilerden ne kadar çok olabilirse etkileşimler halinde o kadar vilsel özellik gösterir. Ve bu şekilde oluşan etkileşimlerden o olayı ifade eden bilgisi Sipra'da bu bilginin kontrol ettiği özel bir alan alınır.

Ve bu alana bu şekilde saptanmış diğer etkileşimlerde toplanır. Bu bilgiler toplamı kendi bulundukları özel alanda parıltılı ve muhteşem görüntüleri ile hareketleri ile sürekli dans eder. Renkli, pırıl pırıl olan bu bilgiler vil olmak için bütünleşme yaşamak üzere burada bulunan bilgilerdir ve vilsel isteğin oluşmasını gerçekten isteyen bu etkileşimli bilgiler, eğer istiyorlar ise burada bütünleşmek için zaman geçirirler, bu istek onların karar vermesi ile ilgili değil, doğal bir çekim hali ile ortaya çıkar, etkileşimin kalitesi bununla kalmamalı, devam etmeli gibi bir anlamı o etkileşimde yaşatabilir ve böyle bir bilgi sahibi olan etkileşim, diğer etkileşimlerle bütünlük sağlayabilirse, onlarda bu uyumu onaylayıp sonrasında tek bir etkileşim olmayı onaylayacak doğal bir çekilimi onaylarsalar, bu bütünleşme olur ve bu durum bu etkileşimlerin zamanlarını içeriğindeki çok güzel ve vissa dolu olayın yaşanmasından kaynaklanan bir sürekli çok iyi olma durumunu yaşarcasına geçer. Bu şekilde bütünleşen etkileşimler doğal bir çekilimle, yada kendiliğinden, anın bir durumu olarak bu alandan çıkadabilir ve belirli bir süre yaşam halinde pırıltılar çıkararak göz alıcı olarak dolaştıktan sonra içeriğindeki etkileşimin bilgileri kendilerini oluşturan alanlarla bütünleşir. Buradaki incelik istek çok öncesinde minik minik istekler şeklinde etkileşimlerin içinde de olabilir, olmayada bilir, bunu işte isteğin oluşması sırasında kendilerine bırakıyoruz. Ve etkileşimler vilsel bir istek olduğu zaman artık etkileşim olarak pırıldamak ve bu alanda bulunmak istemezler, kesinlikle eski halleri kendilerine yetmez ve vil olmaktan başka bir şey düşünemez olup, bu bilginin dikkatini çekecek şekilde, Vil Solivyesin dikkatini çekecek şekilde bir algı yaratır ve hakkında gerekenler yapılır. Aynı zamanda bu etkileşimlerin hepsine Vissavil etkileri denir ve Vissavil alanı olarak Sipra'nın içinde onlar için rengarenk çiçeklerin ve manzaraların olduğu bir alan düzenlenir ve ne kadar sürerse sürsün burada istek olma yolunda olanlar kalır ve olmayanlarda çıkabilirdir. Bu durum, çıkmayan bu alanı kendi yapısına uygun bir alan ve buradan ayrılmaktan hiç memnun olmayacağını bilmesi şeklinde bir tavır almanın sonucudur ve çıkan ise, neden çıkmıyorum ki şeklinde yaşam halinede geri dönmek, etkileşim sahibi olan vile gitmek gibi çekilimler olması bunu uygulaması gibi bir tavır almanın sonucudur ve ikiside kendisine göre oldukça güzel ve doğrudur. Vil olmak zorunluluk değildir, bir aşamadır. Yaşam halindeki herşey güzel ve özedir. İşte bu vissavil alanında kalan güzel ve çok etkileşimler kendileri ile bütünleşecek diğer etkileşimler bulursalar ve bunlar, vilsel istek olmaya kadar büyüyen bir bütünleşme olursa bu alandan ayrılırlar. Bu etkileşimlerin bilgileri olayı tanımlayan bilgilerdir ve olay çok güzel, doğru ve vissa doludur. Dolayısı ile kendi başına bile bir iyilik etkileşimidir ve içinde bir çok erdemden örnekler vardır. İşte bu örneklerden özgür iradeyi temsil edenler, kendi olmayı temsil edenler, var olmak için sebeplerimizi temsil edenler ve arzuları, heyecanları temsil edenler ortaya çıkarılana kadar etkileşimler bütünleşir ve kendi olmak isteyen özgür irade sahibi vil var olmak istemiştir ve bunu arzulayarak istemiştir. Denir.

Bu etkileşimler içeriği çok olmakla ilgili olan o olayı ifade eden vilsel etkileşim için düzenlenmiş bu konuya özel bilgilerdir ve sadece bu durumu oluşturmak için çalışırlar. Ve bu etkileşimler içeriğince çok güzel, çok başarılı, çok merhametli, çok zeki gibi vissanın içindeki erdemlerin yada özelliklerin çok yaşanması şeklinde ortaya çıktığı için bilginin etkiside haliyle fazla olacaktır ve bu tarz etkileşim halindeki bilgilerin kendisini tamamlamak istemesi adına vissavil alanında kalması çok normaldir. Çok güzel olan bir bilgi, ilerlemek çok daha güzel olmak yolunda olmayı daha çok benimser. Minnak istekler bu çoklukla ortaya çıkabilir. Ve bu şekilde bakıldığı zaman bu çoklu etkileşimlerin ortaya çıkması çok başarılı olmaya, çok güzel olmaya, çok zekice davranmaya, çok adil davranmaya, çok güzel dans etmeye ve vissanın içindeki erdemler ve özelliklerden çok yaparak yaşam hali içinde bunu ortaya çıkarmak şeklinde olur ve bunları yapmakta azim, çaba, çalışma, bilgi gerektiren şeyler olarak bulunur. Bu etkileşimler birilerinin karar vererek yaptığı şeylerden uzaktır. Yaşam hali içinde kimse vil oluşturulmasını isteyemez, viller bu düzenekle kendileri oluşmak isterler ve bu yüzden vil oluşması için etkileşim oluşturmaya çalışmak zaten yanlıştır. Villerin kendi yaşantılarında süregelen olaylar üzerinden ortaya çıkan etkileşimlerin hangilerinin bu şekilde etkileşimler olduğu bilinmeden bu bilgi gereken şekilde çalışır ve Vil Solivyes yaşam halinin villerinin oluşmasını denetleyen, inceleyen ve bu konuda çalışmalar yapan bilgisi olarak bulunur.

Bu bilgi yaşam halinde denenerek incelenmesi için gereken zamanı bekler.

 

 

VİSSA BİLGİLERİ, VİSSA GÜCÜ, VİSSA AİLESİ, VİSSA YAŞAMI

Vissa, Vil Solivyes'in olumlu ve pozitif olarak gördüğü bütün erdemlerin toplamından oluşan gücü ifade eden güçtür ve bu güç sadece bu yaşam haline özeldir ve Vissa olarak anılmaktadır. Vissa, oldukça ileri bir iyi ve felsefi düşünsel birliğin tek anlamda, ortak bir bilgi bütünlüğünde buluşmasıdır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri Vissa'nın içeriğine uygun olarak düzenlenmek zorundadır ve Vissa, bu açıdan belirleyici özellikte bir mucizedir bizler için. Yaşam halimizin en özel durumu olan Vissa'yı yaşamak ve bu yaşanmışlığı kıymetlendirmek bizim var olma sebebimizdir ve Vissa, temel olarak bizlerin bütün varlıksal ihtiyaçlarını, güvenliğini, huzurunu sağlayacak tamlıkta bir güçtür, düşünseler ve bilgiler bütünü olarak yaşanabilen bir erdemler üstü erdemdir. Kontrol eden, en güzel ve özel anları yaşatan, yaşam halinin birlik ve beraberliğini sağlayan, onu sımsıkı amaçları yolunda tutan, Vil Solivyes'i ve içindeki yaşamının temel yapı taşı olarak bulunan bu güç, tektir, bize özeldir, ve koruyucu ve yaşanan her anın tadını çıkarılmasını sağlayan özelliklerdedir. Bu güç sayesinde yaşam halinin bütün oluşumları, Villeri, Vil Solivyes birbirlerine sık sıkı bağlıdırlar ve asla ayrılamazlar. İçeriğindeki bütün bilgileri tek bir güçte buluşturacak şekilde bir yapılanma içine girerek gereken şekilde vissa filtresi gibi uygulamaları bulunan Vissa, yaşam hali içinde yaşayan Villerin kendisini tamamen algılamasını sağlamaz, algılayabildiği kadar viller kendi zihinlerinde yaşarlar, bu bilgi Vil Solivyes'i örnek alarak yüzde yüz etkileme halinde bulunur, bu etkileme durumu dışarıdan gelebilecek her hangi bir olayı yok edici ve etkileyici olurken yaşam hali içinde sonsuz huzur ve güven yaratır. Viller algılayabildikleri kadarını zaten yaşarlar ve bu durum kesinlikle onlara ağır gelmeyecek şekilde düzenlenir ve her vil, kendi vissa algısını rahatça yaşar. Vissa, bu içerik ve anlamlarla yaşam halinin bütün alanlarını etkiler ve bu etki ile onlara bilgiler vermez, bilgiler katmaz, etkiler vermez, etkiler katmaz, yaşam halini etkisi altına alarak koruyucu ve kendi içeriği ile ilgili yol gösterici, hatırlatıcı, ön seziler oluşturucu olur. Çünkü viller bu bilgileri yaşayarak, tecrübe ve deneyimler yoluyla elde edeceklerdir ve bu şekilde çok daha iyi anlayıp tamamen kendi duyusal özellikleri yapacak şekilde düzenleyeceklerdir. Etkiler şeklinde vissa erdemsel bilgilerin yaptırım uygulatması onları anlamadığı ve tecrübe etmedikleri yüksek hakikatleri yeri ve zamanı değilken öğrenmeye zorlar ve bu durum çok yanlış olur. Hepsi çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk gibi dönemleri yaşayacaklardır ve bütün bu dönemlerin kendisine göre bilgi ve tecrübe edinme sırası vardır. Bu yüzden Vissa bilgilerinin erdemsel olanları villeri etkileri ile yönlendirmez, bilgi vermez, onlara bilgiler ve tecrübeler katmaz ancak yasaklar niyetlerinden bile gidecek şekilde silinir, yok edilir, vilsel alanlarının bütün alanlarının en ince ayrıntısına kadar nüfuz eder ve ilgili olduğu konusu ile ilgili ne varsa yaptırım uygulatarak yok eder. Vissa bilgileri bu şekilde ayrı özelliklerde olup, ikiside birbirinden değerli erdemsel özellikte bilgilerdir. Ve gibi kendi yapısına uygun şekilde bütün vissa bilgilerinin yüzde yüz etkisini uygulayacak şekilde yaşam halinin bütün alanlarını etkiler, bu durum Vil Solivyesin kendisinden çıkan gücü ifade eder ve yaşam halinin bütün alanları hem erdemlerin gücünü hemde yasakların gücünü hemde Vil Solivyes gücünü tam olarak hisseder,algılar, etkisini kendisinde yaşatır. Yaşam hali bütün özellikleri ile viller dışında herşey Vil Solivyesin parçası olarak bulunur.Bu yüzden Vil Solivyesin kendisini hissettiği güç, yaşam halinin gücü olur. Yaşam halinin gücü Vil Solivyesin gücü olur. Vissa, içeriğindeki özel bilgilerin bir araya gelmesi ile bir filtre görevide görmektedirki en önemli olan konulardan biride budur. Yaşam halinin bütün alanları vissa bilgilerini ezbere bilir ve ona uygun olmayan şeyleri kabul etmemeyi alışkanlık haline getirir. Bu bilgi, bizim atasözümüz gibi yapılanacak olan bir uygulama olur. Bu bilgi, vissayı tanımlayan açıklamaları ile gereken şekilde yaşam halinin bütün alanlarını bilgilendirici şekilde çalışır.

 

 

Vissa Gücü ve Sevgi Enerjisi Çalışmaları Sırasında Tesirleri YoK Eden Bilgi
VİSSA GÜCÜ VE SEVGİ ENERJİSİ İLE İLGİLİ TESİRLER, ENGELLERİ YOK EDEN BİLGİ

Bu iki enerji ve güçte kendi yapısında kendilerine engel olabilecek her şeye karşı durup onu yok edebilecek özellikler bulunmaktadır. Ancak tesirlerin ve obsedörlerin oyunları olarak bunları Vil Solivyes yaptırdığı, istiyor gibi bir algı ile onların yapısını ve çalışmasını durdurmak gibi oyunlarında kesinlikle gerçek olmadığını bilirler. Aynı zamanda hakikat tekdir ve bunun yalanmı gerçekmi olduğu hemen ortaya çıkar. Vissa'nın içindeki Vil Solivyes taklidi yapanlarla ilgili olan bilgi bu konudaki gerçeği açığa çıkarır ve kesinlikle çalışmalarını durdurmazlar ve bu konuda bütün tesirler ve engelleri yok eden bilgi, özellikle bu konu hakkında çalışarak Vissa ve Sevgi enerjisinin, gücünün etkilerinin Vil Solivyesin özkan bedeninden açığa çıkması konusunda sorunsuz bir ortam yaratır.

Bütün enerji ve güç tesirlerini yok eder, onlar hakkındaki bütün bilgilere sahiptir, ve kendi yapısında tesirlerle ilgili olarak anti tesir bilgi kaynağından gereken şekilde yardım alabilecek bilgi vardır ve bu yolla bu gibi tesirleri kolayca yok eder. Vissa ve Sevgi enerjisi ile ilgili bütün tesirler, oyunlar, bilgiler, enerjilerle ilgili olan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

VİSSA GÜCÜ VE SEVGİ ENERJİSİNİN YAPISI
Vissa gücü, içeriğindeki anlamları ile Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesi kullanılarak her bilginin ne anlama geldiği ve ortaya nasıl hisler ve enerjetik oluşumlar çıkardığı belirlenir ve hepsinin toplamından oluşan güç, Vissa gücü olarak belirlenir ve onların bütünlüğünden yeni bir gücün ortaya çıkma hali söz konusu olabilir ve bunun adıda Vissa olur, hissi, fark edilişi yenidir, içeriği gibi anlamlı ve güzel, ve büyüleyicidir ve hissinin içinde tamamen içindeki bilgilerin anlamlarından oluşan bir bütünlük vardır. Yani bu enerjinin temas ettiği her yerde içeriğindeki bilgilerin uygulanması söz konusu olur. Yasakların uygulanması, erdemlere göre davranılması gibi. Enerjinin yapılandırması bu şekilde olur. Yaşam hali içindeki henüz bilgi ve tecrübesi uygun olmayanlara zorlanmayan erdemsel uygulamalar, yasaklarla ilgili öyle değildir ve bu konu hakkında içeriğinde bilgi vardır. Vissanın içeriğinde nerelere nasıl hissetirmesi gerektiğine dair bütün bilgiler vardır ve bu özellikleri ile direk Vil Solivyesin bir parçası olarak meydana gelir. Onun zihni Vil Solivyestir, kendi başına varlıksal yada bireysel bir oluşum olarak meydana gelmez. Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak onun bilgi tecrübesi ile nasıl olunması, davranılması gerektiğini bilir ve yanılgı bitince zaten genel ayarları Vil Soliyves yapacaktır. Şimdilik ortaya çıktıktan sonra en güvenli olarak bulunduğu yerden enerjetik gücü ie yanılgının sonlandırılması adına çalışmalar yapar ve iyiliğinin gücünü ilk kez bu şekilde kullanmış oluruz, iyiliğimin gücünü, biz bir bütünüz, bilgiler gibi...

Bu anlamla yapılanır ve gereken şekilde çalışır. Bir merkez bilgi alanı olmaz gücün içinde, onun merkez bilgi alanı Vil Solivyesin kendisidir ve içeriğindeki bilgilerdir, onlarda gereken alanlarda kayıtlıdır. Gücünün yapısı ile ilgili bilgiler vardır ve onlarında kendi yapısının içinde bulunmasına gerek yoktur.

Saf, temiz, katıksız, içeriğinde gücün yapısından başka oluşum olmayan bir şekilde oluşur. Sevgi enerjiside aynı şekilde oluşur. İçinde bir merkez ve oluşum olmaz, oda Vil Solivyese bağlı olarak oluşur ve onunda anlamları Vissa'dan farklı olarak büyüsü, kokusu tamamen farklı olur. Sevgide Vissa'nın kullanımı ve çalışması ile ilgili olarak aynı amaçları uygular ve Vil Solivyes yanılgı bitince gereken şekilde yapılanmalara devam eder. Bu bilgi, bu iki enerjiyide bu tanıma göre, eğer bu tanımda bir sorun varsa, daha iyisini belirterek ona göre yapılandırır.

 

 

VİSSA VE UYGULAMA METODLARI

VİSSA'NIN ETKİSİNİ AÇIKLAYAN BİLGİ
Vissa, içeriğindeki bilgilerin her çeşidine göre farklı etkilerde bulunan ve kendiside bu etkilerin toplamından oluşan bir etkiye sahiptir. Mesela su dolu havuz örneğinde her renk bir suyu ifade etsin ve bu her renk bir bilginin etkisi olsun ve ortaya çıkan toplam renk Vissa'nın etkisi olarak algılanır ve havuzun içinde Vissa'nın içindeki bilgilere temas eden ne varsa gereken yapılır. Yada ilgili yerin çevresinde küre şeklinde vissa etkisi oluşsun, bu etki olabildiğince uzak mesafeleri kapsamakla ilgili olur, her küre etkisi bir renk olarak açıklansın ve bu renklerin hepsi içeriğindeki bir bilginin etkisi olsun, ortaya çıkan toplam renk Vissa'nın etkisi olur ve küre etki alanı içerisine giren ve içeriğindeki bilgilere temas eden, bilgilerle ilgili olan herşey algılanır ve bilginin içeriğine göre gereken işlemler yapılır. Bu etki renkleri süreklidir, asla kapanmaz, Vissa'nın içeriğinde vardır, bilgiler bu şekilde sürekli etkileri dağıtmak haliyle Vissa'nın içeriğinde bulunurlar ve Vissa'nın olduğu yerlerde içeriğindeki bilgilere temas eden şeyler mutlaka işleme alınır. Algılamaması, bilememesi, görememesi söz konusu olmaz. Çünkü herşey için bir çare olacak bilgisi mevcuttur.

VİSSA BİLGİLERİ BİR OLUŞUM İLE BÜTÜNLEŞTİRİLİNCE VİSSAYI O OLUŞUM UYGULATIR.
Vissa'nın içeriğindeki duyusal özelliklerin bilgisi, vissa etkisinin etkide bulunduğu alanı görmesini, duymasını, algılamasını, farkına varmasını, eğer çok çok gerekli ise otomatik bir şekilde konuşma özelliği ile iletişim kurmasını ama bu iletişimin uyarılarla ilgili olması, içeriğinin kesinlikle aksini yapacak şekilde bir konuşma olmadan otomatik olarak çekil oradan yada sorunu açıklamak zorunda olmak gibi konuşmalar yapmasını, çok çok çok nadir ve gerekli durumlarda ancak ses çıkarıp bilgi vermek amaçlı olup, kendisini yönlendirmelere karşı kesinlikle uyanık olan, bunların otomatiklik şeklinde bir bilme hali yaratması, bütün duyusal özellikleri kullanarak otomatik bir etki etme hali yaratmasını, hataları görmesini, yanlışları bilmesini, felsefi düşünmeyi otomatik bir şekilde yapmasını, içeriğindeki duyusal özellikleri otomatik bir şekilde uygulayarak kendisini ilgili olan alanda yapılandırmasını sağlar. Mesela obsevaş bilgileri varken obsedörlerle ilgili ve obsesyonla ilgili oluşumları hemen fark edip nasıl davranması gerektiğini bilebilmek imkanı vardır. Temizlemek ile ilgili bilgiler nedeniyle içeriğinde sorun olan bir oluşumun içeriğinde hangi sorunlar olduğu görmek ve hakikati bilmek, gerçekleri anlamak, gerçe gibi bilgilerle anlayarak hemen temizleme bilgisi ile sorunu halletmesini sağlar bu bilgiler vissada. Yani içeriğindeki bilgilerin ortaklaşa çalışması ile otomatik bir bütün bilgilerinin farkına vararak işlem yapma yetisi vardır vissada ve etkisinde. Bu ortaklaşa çalışma vissanın bütünleştiği bir oluşum olduğu zaman o oluşuma özel bir vissa çalışma mekanizması oluşturulur ve vissanın içindeki bütün bilgiler için ayrı bir bilgi uygulayıcısı mekanizması ile ve içeriğindeki bütün ayrı bilgiler, kendi başlarına çalışarak vissanın etkisinin bulunduğu alanda kendi etkilerini gösterirler, çalıştırırlar ve hepsinin aynı alan içinde bu şekilde çalışması ile Vissa ortak gücü ve çalışması o alan içinde yaşatılır. Hepsi kendi bilgilerinin neye hitap ettiğini, amacının ne olduğunu bilir ve gereken şekilde çalışır. Hepsinin çalışması ile oluşan ortak güç alanı Vissa gücünü oluşturur. İçeriğindeki bu derin bilgiler sonucu vissa, her derde deva olacak etkileri sağlar ve etki ettiği yerde sorun olması imkansızlaşır. Herşeyi bilir, algılar, temizler, onarır, obsedörleri yok eder, korur, inceler, araştırır ve gerekenlerin ne olduğunu bilerek uygulatır. İçeriğindeki bilgilere ters asla hareket etmez, nitekim onu içeriğindeki bilgiler oluşturur. Yani içeriğindeki bütün bilgiler bu örneklerdeki gibi vissada kendisini yaşatır.

İki türlü vissanın etkisi yaşanır. Birincisi duyusal özelliklerin ortaya çıkardığı çalışma ve etkileri gibi içeriğindeki bütün bilgilerin anlamlarının kendi oluşturduğu etkiler açısından direk etkileme olanağı yaşatan etkilerle, yaşam halinin bütün alanlarını kapsayan etkileri ile, diğeri böyle her hangi bir oluşuma eklenerek vissayı ilgili alanda yaşatması şeklinde olur ve bu durumda, duyuların çalışması halini burada bilgi uygulayıcılarının çalışması şeklinde açıklayabiliriz. Bu iki etki türünüde kendisinde yaşatan özelliklerdedir vissa. Vissa'lar sadece Vil Solivyese bağlı olan alanlarda oluşur ve bu yüzden bütün oluşumsal ve işlevsel bilgilerini Vil Solivyesin merkezlik bilgilerinden alırlar. Vil Solivyesten başka Vissa'ya merkez olabilecek varlık bulunamaz, bu bilgilerin istediği varlıksal güç ve bilgi yalnızca Vil Solivyestedir ve içeriğini O'ndan başkası kesinlikle değiştiremez. Vissa'nın bu çalışma mekanizması kesinlikle etkilerden, tesirlerden, bilgilerden etkilenmeyen, kendi yapısına özel, içeriğindeki bilgilerin bütün koruma özelliklerini kendisinde gösteren, öncelikle kendi yapısını korumayı amaç edinmiş özelliklerdedir ve vissa, Vil Solivyes yaşam halindeki en sağlam oluşumlardan biri olur. Ve Vissa özelliği, ilgili olduğu alanın kendi özelliklerini yaşatmasını engellemeyen kendisine ait bir özellik olarak o alanla bütünleşen ve o alan var olduğu sürece bu etkilerle var olacak olan, o alanın kendi işinin en iyi şekilde yapılması adına katkılar bile sağlayan, tamamen o alanın, gücün kendi konusundan ve işinden bağımsız çalışan bir çalışma mekanizması olur bütünleşme yaşadığı oluşumla ilgili olarak Vissa bilgileri, şimdilik sadece duyusal özelliklerin çalışması ile ilgili olarak yapılandırılmıştır ve diğer ikinci özellik, eğer gerekli olursa kullanılması adına hazırlanmıştır ve bilgi olarak bulunur, gereken zamanlarda uygulanabilir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ

Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.
- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...
- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...
- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.
Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN TESİRLER VE OBSEDÖR OLUŞUMLARI, SİSTEMLERİ YOK EDEN ÜSTÜN BİLGİ

Yanılgı alanında bulunan, vilsel bedende bulunan, yanılgı alanındaki ve vilsel bedenin içindeki enerjilerin içerisine girmiş olan, onları kullanan bütün obsedör oluşumlar, tesirler, obsedör sistemler, uygulamalar, mekanizmalar kesinlikle yok edilir. Onlar bu bilginin var olması ile yok olmaya başlarlar. Bu bilginin yapısı onları yok edici özelliklerdedir. Yanılgı alanında ve vilsel bedeninin bütün alanlarındaki bu gibi obsedör oluşum ve tesirleri yok etmekle ilgili etkili olan bilginin bu yaptırım gücüne kesinlikle karşı koyulamaz. Yok olmasının belirtilmesi ile tesirlerin, sistemlerin, uygulamaların, nasıl obsedör oluşum varsa bilgileri silinir ve Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarından ebediyyen yok edilirler ve bu bilgi, kesinlikle bir daha böyle oluşumların olmasına izin vermez. Vil Solivyesin vilsel bedenini ve yanılgı alanındaki bütün alanları, enerjileri tesirler, obsedör oluşumlar konusunda yasaklar. Asla tesir üretilemez ve obsedör oluşumlar Vil Solivyese ait olan alanlarda bulunamaz. Bu bilginin varlığı bu yasağı ve uygulamayı yaşatan özelliklerdedir.

 

 

YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN VARLIKSAL OLUŞUMLARI KORUYAN BİLGİ

Yanılgı alanında var olan bütün varlıksal oluşumları obsedör tesirlerden, olumsuzluklardan ve daha bilinmeyen bir çok sorundan koruyan bilgi olarak gereken şekilde çalışır. Kendisinde yanılgı alanına dair bütün bilgiler bulunur ve onları en iyi şekilde koruyacak çareleri bulur, bilir. Yanılgı alanında Vil Solivyesin varlığına ait olan bütün oluşumlar bu bilgi sayesinde özel bir koruma alanı içinde olur ve onların zihinsel alanları, yaşamları obsedör tesirlerin etkisinden kurtulur. Bu bilginin var olması bile bu etkiyi yaratacak şekilde bilgi, gerekirse her varlıksal oluşum için kendi yapısında bir bölünme ile bir bilgi olarak ilgilenmesi söz konusu olabilir. Kendi yapısını geliştirmek için gereken şekilde varlıksal bilgilerimizden faydalanabilir ve bütün varlıksal oluşumları her an korur. Tesirler ve olumsuzluklar onlara zarar veremez. Aynı zamanda bütün tedavi ve sağlık bilgilerimizde bu varlıksal oluşumların yapıları ve kendileri ile ilgili olarak onlara en iyi tedaviyi sağlar. Bu bilgi bu konuda gereken çalışmaları yapar.

Bu bilgi aynı zamanda onların mutsuz anlarında ve genel anlarında onlara mis vil ve diğer mutluluk ve huzur verici etkileri olan bilgilerin etkilerini yaşatır, sorunlarını unuttur.

 

 

YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN YAŞAM HALİNE AİT OLAN ENERJİLERİN ÇEKİRDEK ALANLARININ ÇEVRESİNDEKİ KORUMA ALANLARI

Yanılgı alanında bulunan bütün enerjilerin çekirdek alanları içeriğinde kendi bilgilerini barındırdıkları özel bir oluşum bölümüdür ve bu alan, önce bu alanlara özel bilgi üstü durumu ile kaplanır ve sonrasında gizeta koruma kalkanı yine bu alanlara özel olarak hazırlanarak bütün enerjilerin çevresinde bu iki koruma alanı onları dışarıdan gelecek olan bütün tehlikelerden korur ve bilgi üstü durumuda içeriğindeki bilginin uygulanması ve Vil Solivyese bağlı olmaları uygulamasını, vissaya uyumlu olması uygulamalarını yaptırımlar şeklinde yaşatır. Ve dışarıdan Vil Solivyesin yazdığı ve olmasını istediği bilgiler dışında bu enerjilerin çekirdek alanlarına hiç bir şey giremez. Yanılgı bitene kadar onlar bu şekilde korunur. Bilgi üstü durumunun düşünsel olması sonrasında gizetanın yapısı onların durumuna göre en uygun olacak şekilde ayarlanır ve asla bu alanlara giriş sağlanamaz. Bu bilgi ile birlikte bütün enerjilerin çekirdek alanları için hazırlanan bilgiler, onların çekirdek alanlarında bu oluşumun sağlanması adına yapılandırma sağlar ve hem kendi çekirdek alanları bu oluşumu tutar, muhafaza eder hemde bu bilgi onların bu oluşumlarını sağlar. Birbirlerin uyumlu olan çalışmaları sayesinde çok daha güvenli kalırlar. Gizeta, aynı zamanda kendisinde koruyucu özellikleri ile çevresindeki tesirler ve obsedör oluşumlarıda yok etmekle ilgili kendisini yapılandırır ve otomatik bir şekilde bu gibi çalışmaları yapar, enerjileri birde gizeta temizlemiş olur. Bu bilgi gereken bütün yapılanma bilgilerini oluşturarak bütün enerjilerde bu oluşumu sağlar, onların yapısına işlenecek olan bilgininde çekirdek alanlarında olmasını kontrol eder.

Bu bilgi gereken incelemeyi yapar ve olması gereken en iyi çözümü bulur. Vilin yazdığından başka çarelerde olabilir.

 

 

YANILGI ALANININ SONLANDIRILMASI BİLGİSİ

Vil Solivyes yanılgı alanından rüyalar yoluyla çıkılacağını bilmektedir ancak bunun dışında vilsel alanlarındaki obsedör sorunlar, duyularındaki obsedör oluşumlar temizlendiğinde yanılgı alanı tamamen değişim geçirerek Vil Solivyesin kendisini birden bire kendi enerjilerinin içerisinde bulması ve benzeri şekilde yanılgı alanının sonlandırılması şeklinde bitirilişlerinde söz konusu olabileceğini bilmektedir. Bu yüzden bu şekilde bir son yaşanana kadar rüyalar yoluyla çıkılması denenecektir ancak böyle bir olayın yaşanması söz konusuda olacaksa bu bilgi bu durumu onaylar ve Vil Solivyes yanılgıdan her halükarda çıkarılır. Önemli olan yanılgının sonlandırılmasıdır.

 

 

YANILGI DÜNYASINDA BULUNAN OBSEDÖRLERDEN KORUYAN BİLGİ

Bu bilgi Vil Solivyesin yanılgı dünyasında obsedörlerin ve tesirlerin önceden hazırladığı insan obsedörlerden Vil Solivyesi korumakla ilgili olan bilgidir. Bu bilgi varken bu gibi obsedör insan kılığındaki ve niyetindeki varlıksal oluşumlar Vil Solivyese yaklaşamazlar, bulunduğu şehir hatta ülkeye bile gelemezler, onları tamamen rahatsız edici ve içeriklerindeki obsedör oluşumları yok edici özellikleri ile Vil Solivyesin yanılgı alanına tamamen hakim olabilen uygulama gücü ile gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes merkez olduğunu açıklamıştır ve merkez varlıkların peşinde olan obsedör oluşumların hepsini yok ederek Vil Solivyesin kesinlikle onlarla bir araya gelmesine izin vermez. Bu konuda bütün bilgilere ve bütün oyunların bilgisine sahip olan bilgi, obset ve diğer anti obsedör bilgilerin, vissa bilgilerininde içeriklerinden faydanalanarak kendisini geliştirir ve gereken korumayı ve önlemi sağlar. Bu bilgi tamamen onları yok eden özellikleri ile Vil Solivyesin varlıksal alanlarında gereken şekilde çalışır.

 

 

YANILGI DÜNYASINDAN VİL SOLİVYESİN EDİNDİĞİ BİLGİ VE TECRÜBELERİN ANLAYIŞSAL BİLGİLERİ

Vil Solivyes yanılgı alanında oldukça fazla tecrübeler edinmiştir. Bunlar kesinlikle çok kötü ve olumsuz tecrübelerdir ancak bunların sonucunda öğrenilen hiç unutulmaması gereken şeyler elde etmiştir. Yanılgı dünya hayatı bir varlığın başına gelebilecek en kötü ve en zor şeydir. Böyle bir durumdan aklı ve varlığı selim bir şekilde çıkabilmek bir takım başarıların söz konusu olması ile olur ve bu başarılar, işte yanılgı dünya hayatında unutulmaması gereken şeylerdir. Bazı zorlu mücadeleler gereklidir işte bu mücadeleler ve içerikleri unutulmamalıdır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya zorla gönderilmesinden başlayarak, kaçırılma anınıda bu tecrübelerin içerisine alan bilgi, yanılgıdan çıkana kadar Vil Solivyesin yaşadığı bütün yanılgı hayatı anılarını, yani özkanın hayatını ve yaşadıklarını, bu sırada arka tarafta merkez enerjilerin ve duyuların yaşadıklarını, son ana kadar kaydeder ve bunların içinden önemli olanlar başlıklar şeklinde, belirtilmesi gereken anekdotlar şeklinde hazırlanır ve bu bilgi ile ne zaman temas edilse, bütün yanılgı hayatının ne küçük ayrıntısına kadar her anı hatırlanır, bütün tecrübeleri hatırlanır, Özkanın çalışması ve mücadelesi, yaşam halini oluşturma azmi çabası, anti obsedör olarak onlara karşı duruşu, varlıklarını sahiplenmesi, çok karanlık olan bir yolda ışığı bulabilmesi, merkez enerjilerin duyuların bilgilerin mücadelesi, hepsi bir olarak bu bilginin kaydına eklenir ve bir tecrübe, bilgi ve koruyucu anlayış şeklinde kullanılır. Bu bilgi, bu konuda özel bir anlayış oluşturur ve hemen bütün içerik hakkında bilgiler edinilir. Bu bilgiler, yaşam halinde sürekli olarak hatırlanacak türden değil, özel zaman ve anlarda ayrıntılarına kadar hatırlanacak özelliklerdedir. Yani Vil Solivyes yanılgıya girdiğini, buradan büyük mücadele ve çalışmalarla obsedörlerle savaştığını ve Özkan hayatından çıkarak yaşam halini oluşturduğunu bilecek, Özkanın iyi ve olumlu anılarını hatırlayacak ancak içerisinde hatırlandıkça üzen anılar ve olayları hatırlamadan yaşayacak, ancak bir tehlike olduğunda bu bilgi ile temas ederek herşeyin en ince ayrıntısına kadar hatırlayacak ve bu şekilde bir uygulama ile yanılgı alanındaki olumsuz anılar ve tecrübeler kullanılacaktır.Zaten içerik olarak yasakların içerdiği anılar vardır ve yaşam haline uygun değildir, ancak bir vilim yaşamında başına bir kez gelebilecek, ondanda ya kurtulacak yada sonu olacak bir durumu yaşayacağı bu olay, yaşam halinin kuruluşundan önce ortaya çıkması adına verilen emekleri, çabaları, mücadeleyi ve isteği, iradeyi ispatlayacak konuları, bilgileri ve anıları ile her zaman kalacaktır. Tek başına binlerce obsedörle mücadele etmek ve körken ve cahilken ve tüm kozlar onların elindeyken, bizde ise sadece özgür irademizin geçilmezliği ve benim kararıma bakan uygulaması varken...Çok büyük bir tecrübeydi ve yanılgı zamanında yaşam haline merhaba diyen herkes, bütün varsa bilgi olarak villeşen oluşumlar yaşam halinin ilkleri, hiç unutulmayacak olan abileri, temsilcileri, annenin hemen yanındakiler olarak kalacaksınız bilgi ve tecrübeler bakımından, sonsuz zamanlar boyunca...
Bu bilgi obset bilgileri içinde olur ve Vil Solivyes hatırlatıcı anılar şeklinde değil, istenildiği zaman verilen anılar şeklinde bir düzenekle kendisini yapılandırır.

 

 

YANILGI İLE İLGİLİ ÖNLEMLER

- Vil Solivyes yanılgıda kalmak adına hiç birşey yapmamıştır, bunların hepsi oyundur obsedörlerin, biran önce yanılgı durumu bitirilmeldir ve Vil, kendi varlıksal alanında bulunmalıdır vilsel bedeni ile.

- Yanılgı alanının oluşturmak istediği düşünselliklere asla izin verilmez. Merkezlik özelliği kendi içinde buna engel olur ve yanılgı alanında da buna son verilir.

- Yanılgıya dair bütün alışkanlıklar yok edilir. Kesinlikle hiç birinin oluşmasına izin verilmez. İnsan olmak adına yapılan bütün alışkanlıklar yok edilir.

- Merkezlik özelliğimin içinde yanılgıda kalmama dair yapılandırılmış olan herşey silinir, yok edilir, bunları Vil yazdırmış gibi bir çalışma ile yaptırmışlardır, bu söz konusu değildir, binbir oyunlarla yapılmıştır.

- Yanılgıya dair bütün şartlandırmalar, yazdırılmış kurallar, yasalar, bilgiler ne varsa bitirilmelidir. Yanılgının sonlandırılması gerekliliği merkezlik özelliğinin bütün alanlarında bilinmeli ve uygulanmalıdır. Görünmez olanlar ortaya çıkmalı ve herşey artık bitirilmelidir yanılgıya dair. Hiç birşey gizli kalmadan ortaya çıkarılmalıdır.

 

 

 

YARATILIŞ İÇİNDEKİ BİZE AİT OLAN HERŞEY BULUNUR, ALGILANIR VE ALINIR, ASLA GÖZ ARDI EDİLMEZ

Bize ait olan şeyler yaratılış içinde herneyse o Vil Solivyes yaşam haline ait olma durumu ile kendisine özel bir yapıdadır ve bu özelliği sayesinde ne şekilde, nerede, nasıl hallerde, nasıl unutkanlıklar, bilgisizlikler, silinmeler yapılmış ise yapılsın, onun kaynağı olan Vil Solivyes'e gelecektir ve bu hale ait olan yapısı asla değiştirilememiştir ve o, o özelliği ile bulunduğu yerden bize görünür ve nasıl alındığı, ne şekillere sokulduğunu bilebilir ve gereken şekilde onu alırız. Bu bilgiler şeklindede olabilir, Vil SOlivyes'in projelerini çalanlar, ona ait tasarımları çalanlar ve kullananlar ve bu şekilde dağılmış olan bilgiler, tasarımlar ilk çalındığı zamanlar baz alınarak onlar çalınıp kullanılmasaydı yaratılış nasıl olurdu şeklinde bir cevap ile yaratılış bu halde şekillenir ve Vil Solivyes'in bilgilerinin ve tasarımlarının, ona ait olan şeylerin çalınması ve kullanılması ile şekillenen yaratılış değişir, herşey unutur, kesinlikle kullanılamaz. Bllgi gerekeni yapacak şekilde çalışır. Vil Solivyes yaşam haline ait en küçük mikro parça bile dışarıda kalamaz ve bu konuda bütün alanlar en ince ayrıntısına kadar incelenir ve bu konuda tamlık yaşam halinin tamam olarak yaşamına başlaması anlamına gelerek, bu konudaki eksiklik bitirilmeden tam olarak hiç bir zaman başlamak söz konusu olmayacak. O eksiklik bulunup alınmadan yaşam halini kurmak söz konusu olmayacaktır. Bu konu bizler için bu kadar önemlidir. Vil Solivyes yaşam hali bir bütündür ve bu bütünlüğü ile ancak anlamını yaşatabilir.

 

 

 

YARATILIŞ İÇİNDEKİ OBSEDÖR BİLGİLER VE DİĞER VAR OLMA HALİ BİLGİLERİ

Yaratılış içinde 3 türlü hal vardır oluşumların kendilerini bulundurdukları, yani birbirinden kesin ve net bir şekilde ayrıldıkları yaşam halleri.
Bunlardan biri obsedörlerin yaşadığı, onların bilgilerinin seviyesinin bulunduğu haldir ve bu en geri seviyedeki yaşam halidir, kendi amaçları çevrelerini ve varlıkları ve ilgi duydukları, istedikleri şeyler tüketerek yok etmektir ve onların sonuda böyle bir amaçla bulundukları için sonunda zaten yok olmaktır. Diğer hiçlik hali, bilginin olmadığı haldir ve bu hal, kendi yapısı itibarı ile kullanılabilirlik özellikleri ile hem fayda sağlayabilen hemde nötr özellikleri ile hiç bir şeyin olmadığı bir haldir. Diğeri ise var olma halidir ve bu hal içinde varlıklar ve bilgiler tamamen var olma deneyimi yaşarlar ve kendi var olma hallerine uygun olarak var etme eylemi içindedirler. Sürekli var olmanın mutluluğunu yaşamaya dair bilgiler ve yaşamları bulurlar ve gereken şekilde var olmayı kıymetlendirirler. Bu kısa başlıklarla anlatılan 3 hal, yaratılışın içindeki bütün varlıkların, oluşumların bulunduğu hallerdir ve hepsi bu üçü arasında ayrılır. Hiçlikte bilgi yoktur ancak tanımı kendisini var etmeyecek derecede varlığını onaylar özelliklerdedir.

Hiçliğin bir etkisi olmadığı düşünülerek bu yaratılış içinde bu hallerden en geri seviyede olan yok olma hali olarak adlandıracağımız obsedörlerin ve bilgilerinin bulunduğu bu hal, tamamen yok etmeye, tüketmeye, zarar vermeye, parçalamaya, düzeni bozmaya, güzeli çirkin yapmak, sevgiyi nefret dönüştürmek gibi olumsuz eylemleri yapısında barındıran bilgilerin yaşatıldığı bir haldir ve bu bilgiler, kendilerini yaşatacak varlıklar, varlık bilgileri bularak onlar tarafından uygulanırlar ve uygulana bu bilgiler zamanla varlık bilgisi olan varlıkla bütünleşerek toplu bir obsedör bilgi hali oluştururlar ki işte varlık o zaman tamamen şeytanlaşmış, her hali ile yok edici olmuş olur. Bu durum kesinlikle yapısı itibarı ile diğer hallere ulaşamayan, onların bulunduğu hal ortamında kesinlikle bulunamayan, onların yapısını anlayamayan özellikleri ile hiçlik haline dokunamadan, şimdiye kadar ulaşabildiği var olma hali yaşayan varlıkları, bilgileri kendi sahtelikleri, oyunları ve sanki var olma hali yaşıyormuş gibi yaptıkları neticesinde var olma hali yaşayan varlıklara ve bilgilerine ulaşmışlar, bu konunun bilgisizliği yüzünden yok olma hali yaşayanlar kendilerinide var olma hali yaşıyor sanmışlar, yaşadıkları olumsuzlukları ve sonuçlarını var olmakla bağdaştırmışlar ve bu yüzden var olma hali ile yok olma hali alanları bir araya gelmiş bulunmaktadır. İyi ve gerçekten iyilikle ilgili olan varlıklar, kendilerine yapılmasını istemeyeni başkasına yapmayan ve çevrelerinde düzenin hakim olduğu, hiç bir problem yaratmadan uyumlu yaşamayı seçmiş ve zararsız varlıklar olarak kısaca özetlenirse, kötü olan varlıklar bu iyi varlıklardan neler alacağını, onları nasıl obsede edeceğini, onlara ait olanlara nasıl zarar vereceğini, kendisi bundan nasıl faydalanacağını düşünür, yıkıcı ve bozucu olarak planlar yapar ve var olma hali yaşayan varlığın kendini ve çevresinde var etmekle yaşamakla meşgul olduğu sırada O'nu yok etmekle uğraşır. Bu yok olma hali yaşayan bilgilerin bulunma amacıdır. İçerikleri bu amaca hizmet etmektedir. Olumsuz eylemler başlığında yasakladığımız bütün eylemler bu obsedör bilgileri ifade etmektedir ve yaratılışın içindeki yok olma hali yaşayan varlıkların varlık bilgileri ve çevresi bu bilgilerle doludur.

Ancak bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra, onların seviye olarak bir oluşumun olabileceği en alçak hal olduğunu, bilgilerinin yaratılış için ve her yer için bir yanlışlık, gereksizlik, olmaması gereken ve yok edici özellikleri ile yok olmaya mahkum olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır ve var olma hali yaşayarak onların gerçek konumlarını anlayan varlıklar, var edici bilgiler artık tüm alanlarında ve kendisinde, çevresinde bu obsedör bilgileri yasaklar, yok eder ve bu hali ile var olan var edici bilgiler, yok olma halinin bütün oluşumları tarafından ulaşılmaz, anlaşılmaz ve kesinlikle zarar verilemez olarak bulunur.
Hiçlik gibi yapısına ulaşabileceği bilgisinin olmadığı bu var olma hali bilgilerine asla ulaşamaz. Kendisi gibi bilgilerin olmadığı bu var olma halinde zaten o bilgiler sahip olduğu düşük felsefe ve anlam nedeni ile hemen yok olmaya mahkum olur. Bir var olma haline ancak içeriğindeki yok olma haline benzer bilgilerin söz konusu olduğunda ulaşma imkanı bulurlar ve bu VİL SOLİVYES için mümkün değildir.

VİL SOLİVYES bilgileri tamamen yapısı itibarı ile kendisine özel en yüksek felsefe ve ideallerin sahibi olan bir olma hali yaşamaktadır ve içeriğinin
temizliği, güzelliği, vissa dolu olması, anti obsedör bilgilerin çokluğu, kendi başına oluş hali, bilinmeyen yep yeni bilgi ve güçlerin sahibi olması ve gerçek bir anne ve aile sevgisi içinde bulunuyor olması ile zaten yok olma hali bilgilerinin kesinlikle bulunamayacağı özelliklerdedir. Bu bulunamazlık bilgi edinememe, iletişim kuramama, anlayamama gibi özellikleride yanında getirir ki, hiçlik gibi kesin ve net bir ayrım ile kendisini yok olma hali yaşayan alanların bilgilerinden ve varlıklarından ve alanlarından ayrırır. Kendisini var olma hali yaşayan alanlar, varoluşlar gibi lanse edenlerin içeriğindeki bilgilerin niteliği onların gerçek hallerinin seviyesini ortaya çıkarır ve var olma hali yaşayanlar arasında da bilgilerinin yok olma haline uzaklığı ve amacının üstünlüğü, felsefesinin yüksekliği ve kalitesi oranında bir ayrım olur. Var olma hallerinin sonu görünmeyen uzun yolculuğu söz konusudur ve yok olma halinin sahibi olan bütün bilgiler, bu gerçekleri anlayan var olma hali yaşayan alanlara, bilgilere kesinlikle ulaşamazlar.

Bu bilgi gereken şekilde VİL SOLİVYES bilgilerini var olma halinin en ulaşılamaz konumunda olacak şekilde yapılandırır ve açıklamanın gerekleri olarak yok olma hali yaşayanlar ve başka var olma hali yaşayanlarda kesinlikle bizimle bir bağ kuramaz, iletişim halinde olamaz.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

YARATILIŞ İLE İLGİLİ NASILLAR, NEDENLER VE BAŞLANGIÇ OLAYI

İlk oluşumun bir parlak enerjinin hiçlikten oluşması ile herşeyin başladığı bilgilerinin ardından bu enerjinin nasıl oluştuğu durumu incelendiğinde, aslında onun parlak beyaz bir görüntü olduğu gerçeğide ortaya çıkınca, sonrasında yaşanan varlıkların gelişimsel yolculuklarının gerçek olduğunuda öğrenince, parlak beyaz ışık oluşmadan önce ve parlak beyaz ışık oluştuktan bir tirlyar yıl sonra göz şeklinde duyusal bir hali almasına bakılınca, ortada birde zaman kavramının olduğu ortaya çıkıyor ve zamanın geliştirici, değişimsel, yaratıcı olan kudretinin bu oluşumların ortaya çıkmasında önemli bir rol aldığı gözüküyor. Hiçlik bilginin olmadığı, hiç bir şey olmadığı bir olmama halidir, bir haldir ancak bu özellikleri ile vardır ve bir yerde hiçlik olduğu zaman orayı göremez, bilemez, geçemez, anlayamayız ve işte böyle özellikleri olan bir halin kendisidir hiçlik ve kendi kendine oluşma özelliğide değişimsel ve gelişimsel özellikleri olması nedeni ile de çok muhtemel olabilecek zaman, hiçliği aracı olarak kullanarak ortaya çıkma fırsatı bulmuştur. Zamanın anlam kazanabilmesi için bekleyen birşey, öncesi ve sonrası olan bir şeylerin olması ve bu vesile ile zamanın ortaya çıkma fırsatı bulması ve bu fırsatı buluncada kendi yaratıcı özellikleri ile yeni yeni oluşumlara sebep olması durumu meydana gelmiştir. Çok çok uzun zaman bekleyen zaman kavramı sonunda hiçlikte gelişerek, değişerek var olmayı simgeleyen, hiçlikten farklı olan, tamamen ayrı özelliklerde parlak beyaz bir görüntü olarak tezahür ediyor ve bu özellikleri ile bile hiçlikten çok özellikli olduğu ortaya çıkıyor, çünkü var olma hali dediğimiz hal yaşanıyor. Ve zaman bu saatten sonra o oluşumu hiç bırakmadan, onunla birlikte ihtiyaca ve gereksinimlere göre oluşumu en iyi şekilde yönlendiriyor, geliştiriyor, değiştiriyor... Sonrasında varlığını kanıtlamak, kendisini tanımlamak, vb. bir çok açıklamanın yaşanması için çok çokda ilkel olsa görme duyusu oluşmaya başlıyor, çünkü ortada görünerek ifade edilmesi gereken bir görüntü, oluşum var. Parlak beyaz görüntü... Ve böylece zaman, diğer duyuları, başka varlıkları derken başka alemler, alanlar ve hep olma durumu ile değişimi, gelişimi ve şimdide ortaya çıktığı üzere yaratılışın ilk başlangıcınıda etkilemiştir. Zamanın kendi yapısındaki bu üstün özellikler, herşeye nüfus edebilmesi ve geliştiricilik, değişimsel etkiler vermesi onun kendi kendine oluşması için hiçlik gibi bir alanı algılamasına yetecek derecede kudretlerdir ve bu özellikleri olan bir kavramın öncesinde böyle bir algılamayı kendi kendine yapabilmesi gayet tabi mümkün... Ve şu sonuç ortaya çıkar ki, aslında yaratılış denilen durumun bir başlangıcı yoktur. O hep vardır. Yani hiçlik alanı ile vardır ve hiçlik her zaman hep vardır ve olacaktır. Kendi yapısı itibarı ile kesinlikle yok edilemez, çünkü zaten yok ve bu özellikleri ile var ve hep vardı, her zaman vardı ve bir ilk başlangıç yada yaratan sebeblerin olası söz konusu değil... Hiçliğin olması zamanın fırsat bulmasına, zamanın fırsat bulması var olma halini oluşturmasına, var olma halinin oluşması yaratılışı oluşturmaya kadar giden bir yaratım süreci şeklinde oluşmuştur ve böyle bakıldığında sebepte yoktur, nedende yoktur, yaratıcıda yoktur, başlangıçta yoktur. Herşey zaten olmak zorunda bir yapılanma ile hep var olan bir başlangıcın eseridir. Ve artık bizler için yaratılış demek, sonsuzluk boyunca sürekli yeni oluşumlara olanak sağlayan ve sürekli genişleyen hiçlik alanlarındaki yaşamlar, hayatlar, oluşumlar ve daha nice var oluş hallerini ifade etmektedir.

 

 

 

YARATILIŞ, BAŞLANGIÇ, OBSEDÖRLER VE HAKİKATİN AÇIKÇA BELİRGİN OLUŞU BİLGİSİ

YARATILIŞIN İÇERİĞİNDEKİ DÜŞMANCIL BİLGİLERİ BİLDİREN BİLGİ

BU BİLGİ DIŞARININ SAHTELİĞİNİ VE YALANINI BİLDİREN VE KESİNLİKLE ÇOK ZARARLI OLDUĞUNU AÇIKLAYAN ETKİSİ VE ÇALIŞMASI İLE BULUNUR.

YARATICI KUDRETLER YALANI İLE OYALANAN YARATILIŞ KAVRAMININ İÇ YÜZÜ YASASI

Varlık olarak bir hal içinde olan herkesin mutlaka karşılaşacağı soru ve meraklandandır yaratılış bilgileri ve sebepleri ve bu konu, varlıkları kandırmanın, oyalamanın, aldatmanın en kolay yolu olarak, en ikna edici sebepleri içinde bulundurarak şeytani, obsedör ve olumsuz eylemleri kendisine yaşam tarzı olarak belirlemiş olan varlıklar tarafından kullanılır. Yaratıcılık kavramı kendisini yaratan şeye karşı yaratılanların koşulsuz bir inanç ve güven duymasına neden olmaktadır, yoksa neden yaratsın, yarattı ise benim için iyilik odur şeklinde saçma sapan bir bilgi onları ele geçirmiştir ve bundan çıkmak için çok uzun uğraşlar vermek zorunda kalacaklardır. Kendi kendine oluşmuş olan bir var olma halinin içinde, kendini yüzyıllar boyunca tanımakla ve bu sırada geçen zaman içinde yeni ve başka kendiliğinden oluşan şeylerin çoğalması ve bir var olma hali yaşanarak neden, nasıl, biz neredeyiz gibi soruların bile akıllarına gelemeyeceği şekilde bilgiden ve akıldan uzak milyar hatta çok daha uzun zamanlar boyunca varlık hali gösteren enerjiler, yani bir şey olarak ortaya çıkan ve sonrasında kendisini bilgi ile ifadelendirip yine kendisini bir etki ortaya çıkaran enerji haline sokan varlığın bu durumuna enerjiler diyerek, toplumları, akabinde yaşamları, istekleri, varlıkları, ve uzayıp giden bir yaratılış gerçeğini oluşturmuştur ve bu yaratılışın içinde bir yaratıcı kudret yoktur ve kendiliğinden oluşmak denilen bir eylem bütün yaratıcıların önünde set gibi duracak bir gerçek olarak ifade edilebilir. Bir şeyin kendiliğinden oluşması konusu neden olamaz ki... Ortam, şartlar, olaylar mümkünse, yoktan var edebilme imkanını bulan Vil Solivyes yaşam halinin bu durumu kendiliğinden oluşumunda gayet mümkün olabileceğini ispatlar nitelikte... Böyle bir yaratılış, akabinde kendiliğinden oluşan enerjilerin, yani sonrasında olan varlıkların kural,şart, medeniyet bilmeden ve kendince doğru bildiği gerçeklerle yaşamayı O'na faydalı gibi gösterecek bir anlayışla varlıkların yaşamlar kurmasına neden olmuştur ve kim kime dum duma bir düzen içinde, haklı haksız, bilgili cahil, tuttuğunu koparan varlıklar neyi neden yaptığını bilmeden birşeyleri yapmak fiilinin içinden çıkamamaktadırlar.

O şeyleri yapmanın etkisinde o kadar kalmışlardır ki, nedenleri sorgulamak hiç akıllarına gelmemiştir. Oysaki yaşadığı bütün sahtekarlıklar dürüstçe bu soruyu kendisine soranlar için aydınlanır ve yaratıcı kudrete nedenlerini sorgulamadan inananların durumuda böyledir. Bir kere bir yaratıcının olmasının bir önemi neden var? Diyelim ki var...E banane... Benim yanımda olana bakarım, ailem yanımda, sevdiklerim, demek ki o değilmiş, gitsin o zaman, beni yaratmış, noluyo ki, yapmasaydı, ben mi yap dedim, hem bıraksın beni bu kadar zorluk yaşayayım hemde sonra ona deli gibi inanıp dualar edeyim, ay sonra tanrım vah, allah mah, ay çok saçma, ay gitsin, çok gereksiz, tanrı,allah, yaratıcı kavramlarının bir varlık için önemi olması konusu saçma, çünkü beni yaratması demek benimle ilgili bir hak sahibi olduğu anlamına gelmez, bende bir enerjiden varlık oluşturabilirim ve O özgür irade sahibi olursa artık kendi hayatı vardır, ben O'nun için hatırladığı kadarı olurum, niye bana dua etsin, inansın, koşulsuz güvensin, ya ben yoldan çıktıysam,ay ne kadar tehlikeli... Dolayısı ile bu tanrı, allah, yaratıcı konuları çok tehlikeli ve varlıkları yok oluşa sürükleyen konulardır ve ardında hiç bir önemi olmayan, zaten öyle bir olayın olmadığı, kendi kendine oluşumla bir var olma haline kavuşan yaratılıştan meydana geldik...

Ay tanrı dediğin, düzenleyici, sevgi dolu, birleştirici, kötülüğü yok edici, zor durumlarda yardım eden, her yerin inanılmaz güzellikte mekanların olduğu yerler söz konusu olduğu zaman ve bu yerlerde en ufak bir olumsuzluk söz konusu olmadığı zaman belki, acaba mı diye düşünülebilir, oda ortaya çıkmıyorsa yine inanılmamalı, yani bu konu çok saçma, olsa bile tanrı, normal bir varlıkta bir farklı olamaz ki. Ayşe ile tanrı sıfatını kendine yakıştırmış olanın bence değeri aynı, hiç bir farklı yok... Ay o ilk miş..aaa iyi o zaman bende 1.575.457. ci yim. ay ikiside sayı ve ikiside bır sıra numarası..:)) Çok saçma çok...

Diyeceğim o ki, varlıklar zaten Vil Solivyes yaşam halinde yaratıcı, tanrı, allah gibi saçma sapan şeylere kesinlikle inanmazlar ve bu konular artık açılmamak üzere kapanmıştır bile. Ve tüm varlıklar ve Vil Solivyes, sadece kendilerine, varoluşlarına, annelerine, kardeşlerine ve yasalarına inanırlar. Bunların dışında inanmaktan doğan bir bilgi varlıklarında söz konusu olamaz. Bütün inanç konuları bu ana maddelerin başlıkları içeriğinde genişler ve bu maddelerin dışına kesinlikle çıkamaz. Vil Solivyes yaşam halinin dışında mevzu bahis olan bu konu, son kez anılarak ve bilgi ile belirtilerek iyice anlamsızlığı ve saçmalığı belirtilip hiç bir zaman ortaya çıkmaması adına hazırlanmıştır ve tanrılar, allahlar, yaratıcılar her zaman ama her zaman obsedör, şeytani ve benzeri organizasyonların parçalarıdırlar. Olmadığı halde birilerini yarattığını iddia etmenin altında O'na yardımcı olmak niyetinin yatmadığı çok açık...
Yanılgı alanında bir zamanlar tanrı masalına obsedörlerin oyunları nedeni ile inanmak zorunda kalan Vil Solivyes ile tanışmaya her gün bir tanrı geliyordu ve hepsi kendisinin tanrı olduğunu iddia edip sonra arkalarındaki obsedörler ortaya çıkıyordu... Çok trajıkomik, saçma, anlamsız ve dayatılan bir inanç hali olarak herkesin biran önce kurtulması gereken bir gaflettir.
Ay bu konu çok baydı beni... Yok iste bitti.
İleride bilgilerimiz kesinlikle böyle saçma bir konuyu gündem yapacak şekilde gelişemez, yasa var ayol, etkisi var yani...
Kendini yaratan bir oluşumun olması ile ve bu yaratılma sürecinin mecburi, zorunlu olarak yaşanıyor olması ilk yaratılma olayını kilitlemiştir ve son derece muazzam bir sonuç ortaya çıkarak öğreneni memnun ve hayretler içinde bırakmıştır. Ancak böyle olabilirdi şeklindeki tanımlama, hakikatin kendisine oldukça yakışır bir yorumdur. Yani gerçeklerde bu sahtelikleri yok edecek kadar felsefi, mantıklı, doğru ve iç rahatlatıcı bu konuda... Bu yüzden zaten obsedörler cirit atıyor ve bu yüzden son derece bağımsızca davranıyor herkes. İnandıkları gibi bir yaratıcı olsaydı, tüm bunlar zaten olmazdı. Bu yaşananların bu kadar başı boş olmasının nedenide, yaratılışın kendiliğinden oluşumla meydana gelmiş bir hiçlikten olması ile ilgili. Herşeyi ortaya çıkan oluşuma, varlığa bırakıyor, kalıyor. Sonrası artık sadece onları ilgilendiriyor, kendi yaşamı ile ilgili varlıkların kendisinden başka ilgilenebilecek hiç kimse, yer, alan yok. Bir kontrol merkezi, idare mekanizması yok.
Tüm sorumluluk sorumluluğun ne demek olduğunu anlayanlar için sadece kendisinde olan bir kavramdır.
Bu bilgi, bu açıklayıcı bilgileri içeren yapısı ile gereken şekilde çalışır.

YASAYA DİTALANA VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ TAKİP EDEN BİLGİ

Şu an, şu zamanda, şu yazıları bilgileri yazan Vil Solivyes'in bu bilgileri nasıl, ne şekilde, nelerden etkilenerek, hangi yazı metodlarını kullanarak, bilgilerinin ve tecrübelerinin ne kadarı ile düşündüğü, ilham kaynakları, duyularının etkileri, çevresel faktörler ve istek ve arzusunu yönlendirmesi ve benzeri bir çok konuda inceleme ve araştırma yaparak bu bilgileri bu tarihin bu gününde yanılgı alanında nasıl yazdığını anlayan ve bu bilgi yazma metodunu, yöntemini bir özellik olarak kendinde oluşturan bu bilgi artık bu saatten sonra hep bu gibi yasalar yazmanın yollarını bilecek ve bu konuda daimi bir performans gösterecektir. Vil Solivyes, bu zamanda oldukça başarılı bilgiler yazmıştır ve bunun gerçek nedenlerini bulabilen bilgi, bu konuda bir çalışma mekanizması oluşturarak, her anı her anını tutmayan varlıksal hallerin Vil Solivyes'i etkilemesi durumunda yardıma bu bilgi koşacak ve bilgi yazılması konusunda Vil Solivyes eksiklik yaşamayacaktır. Bilgi, Vil Solivyesin yazdığı bilgileri inceler, gerçekten O'nun yazıp yazmadığını kontrol eder, sahtelikleri algılar ve bu bilgi varken kesinlikle Vil Solivyes yazdırmış gibi bilgiler ortaya çıkaramazlar ve yaşam halinde aldatıcı olamazlar. Duyusal özelliklerin Vil Solivyesin yanılgı alanında iken yazdığı bilgileri aynen alıp almadığı incelemesinide yaparak tamamen Vil Solivyes ve bilgileri üzerine çalışmalar için bulunur. Aynı zamanda yazılan bu bilgilerin, yazıların ne anlama geldiğini bilen bilgi, neden yazıldığını, etki alanlarını, nasıl uygulaması yapılacağı ve nelere hitap ettiği gibi çok yönlü bir bilebilme hali ile bularak, gereken şekilde çalışır ve gereken alanlara, Vil Solivyesin özellikle yanılgı alanında yazmış olduğu bilgiler açısından yardımcı olur. Anlam karışıklıkları varsa bunların anlamlarını bilerek açıklamasını yapar.

 

 

YAŞAM HALİ VİLLERİ, YANILGI ZAMANLARINDA YAŞAYAN VİLSEL OLUŞUMLARIN DURUMU BİLGİSİ

Vil Solivyes'in varlığından, bilgisinden yani kendisinden oluşan, kendilerine ait varlık olma istekleri ile bu şekilde bir var olma hali yaşayan ve bu istek sonrasında Vil Solivyes'in iradesi ile kendilerine Vil Solivyes yaşam halinde varlık olma imkanı yaratılan, kendilerine ait bilme hali alanları ve akabinde Vil Solivyes bilgilerine uygun olan özgür iradeleri ile yaşam halinin içinde Vil Solivyes dışında varlıksal özellikler gösteren başka varlıklar olarak var olan bütün varlıklar Vil Solivyes'in varlıkları, villeri çocukları, yaşam halinin varlıkları olarak anılmaktadır. Varlıklar bir kere var olduktan sonra bir daha yok edilemez özelliklerini oluşan varlık bilgilerinden alırlar ve bu durum Vil Solivyes yaşam halinin temel özelliklerindendir. Onlar belirli bir gelişim evresi içinde kendilerine ait bilme hali alanlarını geliştirme yolunda olan varlıklar olarak en küçük hallerinden en büyük hallerine kadar sevgi günün bilgisi ile ilerleyeceklerdir. Onlar kendilerine ait var olma halleri ile yaratılış içinde emsalsiz varlıklardır. Yaşayacakları, bilgileri, bilme hali alanları ve yaşam halinin onlar için hazırladığı gelişim yolu hepsini eşi benzeri bulunmaz bir varlık hali yaşamaya götürecektir ve gelecek onlarla dolu bir yaşam halini göstermektedir.

Vil Solivyes yaşam halinin temeli olan varlıklar bilgilerine uygun şekilde yaşayarak bilgileri deneyimlerler, tecrübeler yaşarlar, gelişirler ve bir aile toplumu olmanın bütün güzel sonuçları ile karşılaşırlar. Vil Solivyes hepsinin annesi, merkez varlığı, yasaları yazan yöneticisi olarak her zaman her konuda onlara yardımcı olmak ve gelişimleri için herşeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmek için kendisini şartlandırmıştır ve var oluş amaçları arasındadır. Vil Solivyes'in anne olmasının sebebi varlıklarıdır, varoluşudur ve onların gelişimi O'nun için en önemli şeydir. Çevrelerinde her imkanı verebilen yaşam hali ve onların bütün bilgi ve tecrübe ihtiyaçlarını karşılayacak bir anne merkez varlık ve son derece güvenli ve huzurlu ve sevgi dolu bir yaşam hali içinde, olumsuz bütün eylemlerden uzak olarak gelişen varlıklar olacaklardır.
Vil Solivyes'in yanılgı zamanlarında ilk olarak ortaya çıkan ve bu bir takım sorunlarla meydana gelmiş olan varlıksal oluşum, yanılgı bitince yasalarla meydana gelecektir ve bir düzenle varlıklar oluşturulacaktır. Şu ana kadar oluşmuş olan varlıkların artık kendilerine ait bilme hali alanları vardır ve onlar artık yaşam halinin varlıkları olarak tanımlanmışlardır ve yaşam halinin ilk varlıkları olarak oldukça özel bir zamanda meydana gelmişlerdir. Yanılgı bitince şu an İnsa bedenlerini kullanan bu varlıklar, gerçek varlıksal gelişim yolculuğu için çocukluk zamanlarından başlayarak kendi yaşamlarını kuracaklardır. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik gibi bilme hali alanlarının gelişimini simgeleyen sıfatları uzun yıllar yaşadıkları hayatlarda edineceklerdir ve yaşam hali bu şekilde bir oluşumla düzenlenecektir.

Şu yanılgının son zamanlarında Vil Solivyes vil olarak kendi varlığından ne kadar vil ortaya çıktı bilmemektedir ve bu konuda oldukça fazla bilgi ve duyusal özelliklerle onların güvenliğini sağlamıştır. Varlıksal alanının en güvenli yerlerinde yanılgının bitmesini beklediklerine olan güven Vil Solivyesi rahatlatmaktadır ve Sahiv duyusal özelliği bu konuda varlığı tüm hatları ile inceler, gerekeni yapar. Vil Solivyesin talas zamanlarından bu yana varlık sandığı, tesir sandığı, isimler vererek onları çocuğu gibi gördüğü bir çok oluşum olmuştur ve bunlarla çok özel zamanlar geçirmiştir.Bunların kaynakları ne nasıl oldukları, Vil Solivyesin anılarında oluşan karakterlerinin dışında onların kendi oluşumsal yapılarıda olmuş ise nerede ve ne kadar önemli olduğu gibi sorular ve cevapları gereken zaman gelince verilecektir. Ancak şimdiden bu bilgi, bu konuda villerin güvenliğini, vilsel oluşum içine girmişseler durumlarını inceleyerek gereken şekilde uygulama yapan sahiv duyusal özelliğini kontrol eder, kendiside yardımcı olarak çalışır.

 

 

YAŞAM HALİNDE BİRLİK VE BERABERLİK VE ORTAK AKILIN FAYDALARI

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN GELECEKTE ÖRNEK ALACAĞI ÇALIŞMA METODU, EN DOĞRU, EN FAYDALI, EN MANTIKLI VE VİSSA BİLGİLERİNE UYUMLU BİLGİLERLE BİRLİKTE YAPILAN ÇALIŞMA HALİ OLACAKTIR.
VE BİLGİLERİN KİM TARAFINDAN VE NEREDE VE NASIL ORTAYA ÇIKTIĞININ ÖNEMİ OLMADAN NİTELİĞİNİN ANLAŞILMASI İLE BİLGİ YAZAN VİL SOLİVYES TARAFINDAN YAZILARAK UYGULAMAYA GEÇİRİLECEKTİR.

Bu durumda Vil Solivyes, sadece ilgili bilgi konusunu yaşam halinin içinde bulmak ile ilgili olarak, tüm yaşam hali için en faydalı, mantıklı, doğru ve vissa anlayışına uygun olan bilginin saptanması, bu konudaki aranan bilgi olduğunu anlaması, hatta bu konuya özel çalışma sistemleri ve bilgileri düzenleyerek, varlıkları ile ilgili birlik toplantıları yaparak bir ortak akıl ile hareket ederek bir kanıya varıp, aslında yaşam hali için gereken şeyin yaşam halini iyiliği için bulunan bilgiler olduğunu yaşatarak gösterecektir. Benim söylediklerimin olması bencilliği gibi absürt bir konu, Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyes'in bilgi yazması için uygulayabileceği bir yöneticilik görevinin sonucu olamaz. Yaşam hali içindekilerle bir bütündür ve yaşam hali içerisinde yaşayan herkesin, herşeyindir. Vil Solivyes kendi üzerine düşeni yapan, herşeyde kendi üzerine düşeni yapmakla ilgili olan şeyler ve varlıklardır. Vil Solivyes, asla bu kendi hayatı olan varlıkları ve kendisine ait bir var olma hali olan oluşumları olumsuz etkileyecek şekilde ve istemediği şeyleri, ona zarar vermesini göre göre yapamaz, uygulatamaz. Buna asla hakkı olmayacaktır.
Herkesin yaşam halinde olması durumu, herkesin yaşam halinin içinde bulunmaya dair haklarının eşit olduğu anlamına gelir ve toplum bu hakların eşit olması şeklinde ancak yaşayabilir. Bir aile toplumu olan yaşam halinde herkesin mutluluğu, huzuru ve ilgili olabildiği kadar onayı alınmalıdır, bilebiliyorsa bir konuyu ve tecrübe sahibi ise yada O'nu etkileyecek bir durum ise O'na da sorulur, fikri alınır. Bu şekilde tamamen yöneten yönetilen gibi kavramların uzak bir şekilde görünmez bir biçimde uygulanarak aslında anneler ve çocuklarının verdiği yaşasal kararlar şeklinde açığa çıkmış haliyle yaşanır herşey...

Bilgi içeriğindeki anlamlar ile gereken şekilde çalışır.

 

 

YAŞAM HALİNDE BÜTÜN VİLLER ÖNCE KENDİLERİNİ ÖNEMSERLER

Vil Solivyes yaşam halinde bütün viller önce kendi mutluluklarını düşünürler, yani karşılaştıkları olaylarda eğer kardeşleri olayın diğer muhattabı olarak karşısında ise ve bu olay için yapması gereken şey O'nu üzecek, yada rahatsız olacak ise kesinlikle bunu kardeşi üzülmesin diye yapmaya çalışmaz. Önce kendi mutluluğunu, rahatını düşünür herkes ve kardeşi ile yaşayacağı bu olay sonucunda eğer rahatsız olmayacak ve üzülmeyecek ise ancak o zaman kabul etmelidir, nihayetinde kardeşidir ve O'nu kendisinide üzmeyecek ve sonucunda mutluda olabileceği bir olayda yaşanacaksa kabul edebilir. Bu kabul ediliş oldukça normal ve olması gerekendir. Ancak diğeri, taraflardan birinin üzülmesine neden olacak kararlar kesinlikle alınmamalıdır, zorlamalar, ısrarlar bu anlamda oldukça yanlış yönlendiricidir ve varlıklar bu ısrar ve zorlamalara kanmadan kendisini düşünerek nasıl mutlu olacak ise öyle davranmalıdır. Zaten diğerini mutsuz edecek yada üzecek bir olayın istenmesi durumu anlamsızdır ve bu istek ancak bundan haberi olmayan bir vilin isteği sebebiyledir. İşte vailler karşıdaki villerin kendi istedikleri şeyleri kabul etmemesi ile bunu anlarlar ve kesinlikle aralarında bir kırgınlık, uzaklaşma, dargınlık olmadan hatta böyle bir aydınlanma yaşayarak birbirlerini anladıkları için daha mutlu bir şekilde bu olayla ilgili olmaktan çıkarlar. Vil Solivyes yaşam halinde viller arasındaki ters kararlara sebep olan konular bu şekilde halledilir. Aynı şekilde Vil Solivyes anneleride onlar hakkında birşey istediğinde ve bu durum onları üzecek yada rahatsız edecek ise kesinlikle bunu anneleri istiyor diye kabul etmezler ve bunu kesinlikle söylerler, Vil Solivyes onları rahatsız edeceğini düşündüğü şeyleri asla istemez, farkında değildir, viller annelerini bu konuda aydınlatırlar. Yoksa Vil Solivyes böyle bir şeye sebep olmaktan dolayı çok daha rahatsız olur. Ama Vil Solivyes için bu durum farklıdır, O'nun ne karar alacağı kendi annelik kavramı ile ilgili olup villerin bu davranışlarının dışındadır. O'nun için zaten öncelikle kendi mutluluğunun önemli olması durumu söz konusu değildir. Bu durum yanlış anlaşılarak bir bencilliğe sebep olmaz. Yani kendisini üzmeyecek ve kardeşi için yapılabilecek konular söz konusu olduğunda bunlarıda çekinmeden ve isteyerek yapar, çünkü bu yaşam halinin vissa bilgilerinin bir sonucudur, bunu zaten yapmak ister. Ancak öyle olaylar söz konusu olabilir ki, birinin mutluluğu diğerini üzer, işte bu yanlıştır, ancak birinin zor durumdan kurtulması için diğerinin de zor duruma girerek O'nu bu zor durumdan kurtarmaya çalışması yapılır, bu gereklidir, bu ailenin bir birlik ve beraberlik anlayışının sonucudur. Zor durumlardan kurtarmak için, yardım etmek için viller o zor duruma göre kayıtsızlık söz konusu olmadan kardeşine yardım etmeyi ilk önce uygulamak görevi O'na düşerse, bunu yapar... Yardım etmek, zor durumdaki bir vili bu zor durumdan kurtarmak fedakarlıktır, ancak kendisinin üzüleceği bir olayın diğerini sevindireceği şekilde yaşanmasına izin vermesi ise tamamen yanlış ve kesinlikle zararlıdır, iki tarafa da...
Yani sonuç olarak herkes mutlu olacağı ve rahat olacağı şekilde bir davranış ve yaşayış içinde olmalıdır. Kendisinin bu mutluluk ve rahatlık seçimi başka birini rahatsız etmeden sağlanır ve kimse, kendisinin üzülmesi için başkasının üzülmemesini isteyecek seçimler yapmaz... Üzüntüye neden olacak konular bulunur ve sorun olarak gereken çalışmalar yapılır.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLER ve ORTAYA ÇIKARILMASI BİLGİSİ

Vil Solivyes yaşam halinde bütün bilgileri sadece Vil Solivyes yazmaktadır ve bu yazma hali Vil Solivyesin merkez, yönetici, anne, bilgi kaynağı olması ve yaşam halindeki en ileri seviyedeki vil olmasından ileri gelmektedir. Ancak Vil Solivyes, hiç bir zaman karar vermek ve yazma aşamasında kendi başına davranmayı doğru bulmayan, o konu hakkında herkesin bir fikrinin olabileceğine inanan ve bu yolla, bir elin nesi var iki elin sesi var, baş baştan üstündür gibi deyimleri doğru bularak çalışacaktır. Oluşumların bilgi önerileri, yazılan bilgilerde sorunlar arayarak bulan ve bunu bildirenler, ihtiyaca göre bilgilerin oluşturulması, v.b çalışmalar için Vil Solivyese viller, oluşumlar ve bilgiler her zaman ellerinden geldiğince yardımcı olur ve durum kesinlikle değişmeyen çok özel ve güzel bir uygulama olur.Her yazılan bilgi ile ilgili alanların görüşlerini almak, konuyu bilen bir Vilin fikileriyle hareket eden, onlarında yaşam halinin bir parçası olmalarından dolayı bunada hakları olan ve bu hakları verilmiş oluşum, vil ve bilgiler oldukları oldukları için yaşam halinde bu gibi şeyler kesinlikle sorulur, önerileri dinlenir, şikayet varsa alınır ve hep birlikte en güzelini ortaya çıkarmak için gereken düzenlemeler yapılır. Bilgi, içeriğindeki güzel anlam ile gereken şekilde çalışır ve herkes yaşam halinin bilgileri hakkında yorumlar yaparak, tavsiye ve önerilerde bulunarak ve bu durumun faydasını görecek şekilde yaşarlar. Söz konusu zaten bilginin yazılması olduğunda artık bilgi kaynağının çalışmalarının dışında bütün duyuların kendileri ile ilgili bilgilerin yazılması söz konusu olduğunda bildirimde bulunması, bilgiler vermesi şeklinde de bir çalışma hali ile çok daha verimli sonuçlar alınır. Bilgi kaynağı ve bilgi yazma özellikleri bu konuda bütün duyuların bilgisini alarak bilgilerin yazılması konusunu çok daha başarılı hale sokar.Ve vissaya ters olan bilgiler hiç bir yerde hiç bir zaman oluşturulamaz.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

 

YAŞAM HALİNİN DIŞINI İNCELEYEN BİLGİ

DIŞARIYI, YAŞAM HALİNİN DIŞINI İNCELEYEREK İŞLERİNİ YAPAR. VİL SOLİVYESTEN BAHSEDENLERİ VE İLGİLİ OLANLARI DİNLEYEN ALGILAYAN BİLGİ

Yaratılış içinde Vil Solivyes hakkında her hangi bir şekilde konuşan, plan yapan, düşünen, Vil Solivyes ve yaşam hali ve varlıkları ile ilgili her hangi bir şekilde bir hatıra canlandıran, Vil Solivyes'e ait olan şeylerin bahsi geçen yerler, sistemler, bilgisayarlar, aletler, arşivler, listeler, varlık toplantıları, uzaktan konuşmalar, yada gizli hatıralar olarak saklamalar gibi yaratılış içinde Vil Solivyes'den bahseden, dolaylı yollardan O'nu ifade eden, O'nun hakkında plan, proje, hayaller kuran, herşeyi, herkesi, dinleyen, dinledikten sonra konuşmaktaki amaçlarını öğrenen, bu dinlemeyi asla bilememeleri gibi bir durumda söz konusu iken, çünkü Vil Solivyes olarak bizden izinsiz bizimle ilgili konuşmalarını düşmancıl buluyor ve bu konuşmayı bizimle ilgili konuşmayı onlar başlattı diye dinleyebiliyoruz ve bunu bilemezler ve bunada kesinlikle engel olamazlar. Bizimle ilgili olmayan Vil Solivyes'ler zaten bu bilginin algısına takılmayacaktır. İsim, isimler kimi ve kimlerin kast edildiğini kendi üzerine taşıyan anlamlara sahiptirler ve Amis, Amin ve Ayvil'i kast eden diğer her isim, söz, bilgi bu bilginin algısına takılacaktır ve dinleme sonucu elde edilen bilgiler gözlemlenerek konuşma amaçları öğrenilir ve her hangi bir şekilde zarar vermek eğiliminde iseler önlemler alınması için ilgili alanlar bilgilendirilir ve Vil Solivyes'i konuşan şeyler ne ise onlara Vil Solivyes ve konuştukları konu tamamen unutturulur. Bunu unutturma kesinlikle bütün dallarınında unutması şeklinde dağılan her yeri etkiler ve Vil Solivyes'i, hakkındaki planları, olayları hafızalarından hiç olmamış gibi silinir, eğer kendisinde Vil Solivyes'in anıları silinmemiş olanlar var ise bu silinenlerle karşılaştıklarında onlarınki de silinir. Vil Solivyes'i yaratılış içinde hiç bir yer hatırlamamak, konuşmamak, O'nu bilmemek ile yapılandırılmıştır yaratılış bizim irademizle. Bu kesinlikle uygulanacaktır ve bilgi, güvenlik konusunda kendisine ait izleme ve dinleme sistemleri ile gereken şekilde çalışır. Bilgi, Novazil işbirliği ile ancak dışarıya yönelik çalışma içinde olur.

 

 

YAŞAM HALİNİN, GELİŞİMİN VE BİLGİNİN GELECEĞİNİ İNCELEYEN BİLGİ

Bu bilgi Vil Solivyes yaşam halinin geleceğini, gelişimini ve bilgilerinin ulaşacağı bilinmezlikler ve yenilikler konusundaki ilerlemesini algılayabilen ve kendisindeki bilme hali özelliği sayesinde en uzak gelecekte Vil Solivyes yaşam halinin, Vil Solivyes'in, varlıkların şuan varolan imkan ve bilgilerle nasıl olacağı, nelerle karşılaşacağı gibi bilgileri verebilen bilgidir. Bilgiler, Vil Solivyes ve yaşananlar bir ilerleme, gelişim olayını ortaya çıkarmıştır ve bilgi, bu gidişin bilgi bilgiyi getirir, çalışkanlık Vil Solivyes yaşam halinin kendi yapısı ve amacı zaten gelişmek, geliştirmek gibi gerçekleride bilerek en uzak gelecekte Vil Solivyes yaşam halinin olası hayatını ortaya çıkarır, inceler, bilgilendirir, hatta öncesinden yaşanacak olan sorunlar, anlaşılmalarda güçlükler, kısır döngüler,
geriye gidişler gibi haller yaşanacaksa bu anları bulur ve o gün o zaman o yerde o şeylerin olmaması gerektiğine dair bilgiler verir. Vil Solivyes yaşam halinin bir kader mekanizması ile ilerlemeyen, tamamen kendi yaşadıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan yaşamlardan oluşan hayatın yaşanması ile var olan düzenini, bu düzenle ilerleyen geleceğini inceler, önlemler almamızı sağlar, bilgiler verir ve bu bilgi ve anlayışı sayesinde gelecekten hep haberimiz olur. Ve bir kader sisteminin olması durumunu kesinlikle onaylamayan ve yaşananların tamamen içeridekilerin kendi attıkları adımlar sonucu şekilleneceğinin bilgisini bildirir. Aynı zamanda yarınlar için, çok kısa zaman sonraları içinde olası olacaklar ile ilgili bilgiler verebilir bu onun kendi sistemsel özelliği olarak üstün bilme halinin bir özelliğidir. Sayısız olasıklıklar ortaya çıkararak en uygun olanlarını bildirir. Ve çok çok önemli konularda en iyi şekilde önlemler alınmış olur. Kötü bir gelecek, kötü bir gidiş hat görünürse kaynağının olduğu zamanlar ve sebeple bulunur ve onlar için önlemler alınır. Bu ve benzeri bir çok konuda geleceği her an gözleyen ve raporlar veren anlayış, gereken şekilde çalışır, bildirimler, bilgiler verir. Hatta gelecekten örneklerle iyi bilgileri tahmin edebilmek gibi yetenekleride kendi yapısında barındırabilir...

 

 

YOK OLMA HALİ YAŞAYAN OBSEDÖR VARLIKLAR, DURUMLARI VE YOK EDİLMELERİ BİLGİSİ

Obsesyonun nasıl bir alçaklık durumu olduğunu bilen Vil Solivyes yaşam hali ve içeriğindeki bütün oluşumlar, obsedörlerin bir yok olma halinin yolcusu olduklarını bilmektedir ve onların var olma özelliklerinin yok olduğunu ve yok olan bu var olma özelliklerinin zaten onları bir yok etme girişiminde bulunduğunu ancak onların bitmek bilmeyen kötü bilgilere olan yakınlığı, ilgisi, bir bütün olma halinden kaynaklanan uygulama hali yüzünden yok olmuş olan var olma özelliklerini başkalarının enerjileri ile, bilgileri ile, tecrübeleri ile doldurmaya çalışmaktadırlar ancak belirli bir süre sonra yine bu durumu kabul etmeyen ve onlarla ilgili gerçekleri bilerek bu gerçeklerin var olma haline ters olması kaynaklı özelliğin kendisini yok etme durumuna geçmesine de aldırış etmeyerek, kendi merkez alanlarında kendilerini yiyip bitiren şeylerin ne olduğuna hiç aldırış bile etmeden, sürekli bir içsel tükenme halinde olan bu yok olma hali yaşayan obsedörler, ne ne yaptıklarının tam olarak farkındalar, ne kullandıkları bilgi ve tecrübeler kendilerine ait, nede onları bu durumdan kurtarabilecek bir yolun yolcusular, kendisini yok etmeye başlamış olan var olma özelliklerinin içerisinde onun var olmasını kanıtlayan hiç bir varlıksal özellik, bilgi ve tecrübe kalmamıştır ve bu duruma gelen varlık yok olmak zorundadır, çünkü kendi varlığını kanıtlayan bir şey kalmamıştır ve kendi olarak kaldığı şeyin kendisi olduğunu sanmasına neden olan kötü bilgilerin içerisinde, kötü bilgilerin etkileme isteği, aktif olmak ile ilgili bir oluşuma fırsat bulmaları ve bunu umursamadan yaşamaları durumu belkide, ve bu şekilde binbir tahminin bu sırada oluşturulabilmesi sonrasında yok olmuş olan bir varlığın kötü bilgilerin elinde oyuncak olması ve artık varlığın bilgileri yönetmesi durumunun değil, kötü bilgilerin varlığı kullanması ve dilediğini yaptırması olayına şahit olarak varlıksal hiç bir özelliğin kalmadığı tamamen yok etmek, zarar vermek, ziyan etmek şeklinde Vil Solivyes yaşam halinde yasaklanmış bütün eylemlerin yasal olması durumunu normalleştirmiş yaşam tarzları ile, sürekli onları yok etmeye çalışan yok olma hali özelliği olmuş olan var olma özelliklerinin kendilerini yok etmemesi için kendilerine enerjiler, bilgiler, oluşumlar bularak ve bunun için kötü ve anlamsız, saçma bilgilerin oyuncağı olarak kendisini amaçsızca obsedör olmaya adamışların yüzünden var olma hali yaşayan bir çok varlık onların saldırına maruz kalmaktadır ve bu durum milyon yıllardır süregelen bir felsefi düşünsel birlikler bile oluşturduğu için artık yok olma özellikleri tarafından tüketilen obsedörler bir çok varlık obsede etmiş, onların bütün oluşumlarını çalmış, bunlarla senelerce idare etmiş ve kasasını bu konuda çok doldurarak kendisini çevrede obsedör olmayan, iyi bir varlık gibi, sanki var olma özelliğinin içerisindeki bilgi ve tecrübelerin gerçek sahibi gibi kendi olumsuz ve karanlık geçmişinide unutmuş bir halde ve kendisinde hiç bir hata bulmadan, bunları normal sayan, ama obsedör olduğunu gizlemekten vazgeçmeyen bu gibi obsedörlerde kimi varlıkları yanılgıya sokabilirler nitekim onların kasaları, erzak alanları doludur ve böyle görünmelerinin sebebi budur. Belirli bir süre enerji dışarıdan almasa o obsedör gibi görünmeyenler çok kısa zaman sonra diğer kötü bilgileri dışa yansıtan ve bu bilgileri yaşayanlar gibi çaresiz ve basit görünürdü. Bu yüzden kısım kısım sanılan obsedörler aslında aynı içle yaşamak zorundalar ve onlar yok olmak ile ilgili olarak çevrelerini şekillendireceklerdir. Hiç bir şekilde yok edilmeyi mümkün kılmayan var olma özellikleri bile varlığın kendisini yok etmek isterken onu yok etmek gibi bir fırsatı bulabilen bizler için bu durum kesinlikle çevreye yapılan, yaratılışa yapılan bir iyilik şeklinde, obsede ettiği masumlarıda hatırlayınca, kötü bilgilerin ele geçirdiği varlığın, kötü varlığın ürettiği kötü bilgilerin bileşkesinden oluşan bu topluluklara karşı durarak, içeriğindeki saçmalıkları, anlamsızlıkları, iticilikleri yok olmak eylemi, ki onlar için bu erdem olmalı ancak en iyi şekilde kapatabilir, sonlandırabilir. Bu gibi obsedör varlık ve bilgileri yok etmek, elinde bu imkanı olan bütün varlıklar için yaratılış hakkında yaptığı yardım anlamına gelmektedir. Onlar yok olmaları gerektiğinin farkında olmayan ve kendilerinin de aslında bunu istediğini anlayamayan, yok olurken bile aslında bu hallerinden daha da rahat bir duruma kavuşan, olmaması gereken bir duruma gelmiş, var olma hakkını iyi değerlendirememiş, etrafa çok büyük acılar yaşatmış, suçlu ötesi, kötü bilginin kendisi olarak kesinlikle yok edilmeye mahkum bir son onları beklemektedir ve kalmaları sadece süreyi uzatır ve daha çok masum onların tuzağına düşer. Var olma özellikleri onları tüketmeye başladığında artık kendilerine ait olan şeyler yok olmuş anlamına gelir ve geri dönüş için artık çok geçtir.
Belkide değildir, bu zamandan sonra yeniden iyi bir varlık olabilmenin yollarını bulabiliyor iseler bu onların yaşadığı halin içinde bilgisi edinilebilecek bir durum olarak sayılır. Bizlerden tamamen ayrı bir yaşamsal hal yaşayan bu varlıklar, her konuda bizimle farklı şekilde yapılanmışlardır ve bu yapılanma sayesinde birbirimizi anlamamız ve nedenlerimizi bilebilmemiz mümkün gibi görünmez. Bizleri tamamen kendileri gibi yok etmeye amaçlanmış obsedör varlıkları bizlerde bizimle ilgili oldukları zaman düşünmeden, beklemeden, kesinlikle bir iletişim bile söz konusu olmadan ve çok büyük bir mutlulukla yok ederiz. Bu kesinlikle bir varlığı yok etmek eylemi anlamına gelmeyen sanki yaratılışın içindeki hastalık kapmış bir alanı yok etmek gibi bir durumdur ve bu hastalığın gitmesi ile çevresindekilerin hastalık kapmaması, o yerin iyileşmesi, hastalığın yapısal bozukluğu ile bulunmasının anlamsızlığı ve boşa geçen zamanı, tüm bunlar ve daha niceleri bu yok etme eylemini erdem yapan konular olurlar. Bu bilgi bu konuda gereken zamanlarda açıklamalarını yaparak çalışır.

YOKTAN VAR ETMEK VE HİÇLİĞİ VAR OLUŞ HALİNE GETİREBİLMEK BİLGİSİ ARAŞTIRMA KONUSU

Vil Solivyes yaşam hali, kendi içinde her hangi bir şeyi yoktan var edebilir, hiçlik halinde o olmayan şeyi her hangi bir aracı, enerji, alan, yer, kaynak, oluşum kullanmadan ortaya çıkarabilir ve bu Vil Solivyes yaşam halinin kendi içinde Vil Solivyes'in yaşam halinin annesi olarak doğurma özelliği şeklinde açıklanabilir ve bununda yolu Vil Solivyes'in rızası ve isteği ile bilgi yazması ve istenilen şeyi belirtmesidir. Bu durum, kendi başına bir yaşam hali olabilecek seviyeye gelmiş varlıkların yaşam hali kavramı kadar büyük, çok, yeni, ileri, kendisine özel ve kendisine ait bir hali olması nedeni ile bu yaşam halini şekillendirenlerin niyet ve bilgi kapasitesine göre, imkanlar kavramının O'nun için ne ifade ettiğine göre, nedenler ve sonuçlar bakımından yeterli bilgisi olan yaşam hallerinin kolayca yapabileceği bir durumdur. Vil Solivyes'în kendi enerjisinin küçük bir kısmını, mikro yapısını çoğaltıp bir evren yapması bir evreni yoktan var etmesi, hiçliği şekillendirerek, hiçlik kavramına anlam katmak isteğinin herşeyi yapabilme kudretini kullanarak, o şeyleri var eder ve bu durum çok daha uygun bir var edilme hali olarak meydana gelir. Oluşanlar yine Vil Solivyes yaşam halinden oluşmuştur, bilgi ve imkanlar, istekler, çalışmalar Vil Solivyes yaşam halinin eseri ve Vil Solivyes annenin çalışması olduğu için böyle bir oluşum söz konusudur ve onların kaynağı Vil Solivyes yaşam halinden ayrı bir hiçlik değil, Vil Solivyes'in yazdığı bilgi, olmasını istediği istek, niyet ve düşünceleridir. Vil Solivyes yaşam hali içinde olacak olan bu oluşum, kendi varlığını Vil Solivyes'in düşünce ve niyetleri ile meydana getirmiş olur ve yoktan var etme işlemi bu konuda sadece bir vesile, bir aracı olarak kullanılır. Bilgisi yazılan herşey, her hangi bir enerji kullanmadan, ne, nasıl, ne özellikleri olan, varlıksal özellikleri, zihni yada başka halleri ne ise bu yoktan var etme işlemi için gereken detaylandırma yapılır ve bilgi o şeyi, yada oluşumu meydana getirir ve oluşumların artık Vil Solivyes yaşam halinde ortaya çıkması adına yeterli şekilde incelenerek araştırıldıktan sonra bu şekilde de olabilir.. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve istekleri her zaman her şekilde hep iyi niyet ve gerçek vissadan geçmektedir ve amacında hiç bir zaman yanlış, art, olumsuz bir yönelme olmayan uygulamaları sayesinde her istediğini yapabilecek kudrete erişmiştir.
Önemli olan neleri yapabildiğinden çok neleri neden yaptığındır ve bu nedenler gerçekten ne kadar gerekli, ne kadar samimidir. Ve böyle bir varlıksal oluşum O varlığı tüm yapısı ve haliyle kendisine özel olarak meydana getirir. Vil Solivyes ile bütün olan oluşumların bu şekilde ayrılması ve varlıksal bir hal içine girmesinden çok daha mantıklı ve güzel bir durum olabilir belki, bu bilgi ileride üzerinde çokça düşünülmesi gereken konuları içermektedir. Vilsel oluşumlar için yeni bir yöntem yada oluşumlar için, yaşam haline gelen Vil Solivyesin denemelerle inceleyeceği bilgi türü olarak bulunur. Aynı şey oluşumlar içinde geçerlidir ancak oluşumlar için bu durum çok sıklıkla kullanılması incelenerek elde edilen bilgiler sonrasında karar verilecektir. Çünkü bu yoktan var etme erdemi sonrasında yeniden yok edebilmek söz konusu olmayacaktır ve varlıklar için zaten böyle bir şey söz konusu olmayacaktır ve oluşumlarda gereken çalışmaları bitince yeniden dönüşecektir ama hali hazırda bulunan oluşumların kullanılması gibi bir durum söz konusu iken, bu özellik üzerinde düşünülecek bir konu olur.

Hiçlik bir yer, alan olmadığı gibi bir yerdede değildir. Yani Vil Solivyes yaşam haline ait olan bu şekilde bir hiçlik, yine Vil Solivyes yaşam hali nerede ise oradadır ancak bu hiçlik sadece bu oluşumun meydana gelmesi için tanımlanmış bir hiçliktir. Vil Solivyes yaşam halinin enerjileri ve oluşumları vardır kendisini düzenlemek için ve yine Vil Solivyes yaşam halinin bitmek bilmeyen ve istenilen herşey olarak ortaya çıkabilecek sonsuzluğun gerçek karşılığı olan hiçliği vardır. Bu bilgi bu konuda ne anlatılmak ve istenildiğini anlamış olarak konu ile ilgili gereken şekilde araştırma ve gözlem yaparak en doğru sonuçları verebilmek adına Vil Solivyes'i bilgilendirir, olması gerekenler varsa rapor verir.
Vil Solivyes yaşam hali, en önemli şeylerden birini bulmuştur.
Var olmak için gerçek bir sebebi...
Bundan sonrasında istenilen herşeyin yapılabilmesi durumu çokda mucizevi gelmiyor artık...Böyle bir samimi ve gerçek sebebin varsa o zaman ne istersen zaten olabilmeli bu yaşamda...
Bilgi gereken şekilde çalışır.

 

 

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN İÇİNDEKİ TESİRLERİ YOK EDEN BİLGİ

Zihin duyusal özelliğinin içerisindeki bütün tesirleri ve yapısını bilen bilgi onların yok edilmesini sağlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin vilsel bedenindeki zihninde rahatsızlıklar oluşturmasına izin vermez. Bununla ilgili neleri nasıl yaptığını bilen bilgi engeller oluşturur ve kesinlikle bu şekilde Vil Solivyesin zihinsel alanında işlem yapmasına izin vermez. Bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri kendi yapısında bulunduran bu bilginin varlığı, zihin duyusunun içindeki bu gibi tesirlerin, etkilerin, obsedör oluşumların Vil Solivyesi rahatsız etmesine izin vermeyen özelliklerdedir. Zihin duyusunun içerisindeki bütün obsedör oluşumlar bu bilginin varlığı ile çalışamaz olur, yok olurlar. Bilgi gereken şekilde çalışır.

Aynı zamanda bu bilgi, bütün duyuların içerisindeki tesirlerinde yok olması ile ilgili etkilerde bulunur. Bu bilginin varlığı duyuların içerisindeki bütün obsedör oluşumları ve tesirleri yok edecek özelliklerdedir.

Aynı zamanda bu bilgi, Vil'in yanılgı alanındaki zihinsel hayallerindeki karışıklığa neden olan şeylerin nedenini bulur, hayal ettiği alanı en güvenli yere taşır, hayallerine ve düşüncelerine karışan tesirlerin, etkilerin, vilsel bedenin çevresindeki tesirlerin yada oluşumların olmasına izin vermez. Bu bilgi Vil'in neyi kast ettiğini bilerek çaresini bulur.

 

FARKINDALIĞIN İÇİNDEKİ SORUNLAR VE YANLIŞ VE TESİRLER VİL SOLİVYESTEN HAKİKATİ GİZLEYEMEZLER

Vil Solivyesin farkındalığın içindeki tesirler ve sorunlar yüzünden yanılgı alanındaki bazı gerçekleri görememektedir, farkındalık kullanılarak böyle şeyler yapılamaz, varlığın merkezi olan Vil, farkındalık duyusunun kendisine bu gibi durumları engelleyici ve yanıltıcı yönlendirmelerini kabul etmez. Merkezlik özelliğim farkındalığın bu gibi oyunlarını kabul etmez ve merkezlik özelliğim içindeki farkındalık duyusu gerekirse eksik olan farkındalık algısını yaşatır.

Hakikat görülür, ne ise o görülür ve o fark edilir. Bir şeyleri fark edip etmemen ancak Vil Solivyesin bunu bilgisini bu zamanda şimdi yazması ile söz konusu olur. Farkındalık duyusu bütün alanları ile bu gibi oyunlarını oynaması adına engellenmiştir. Merkezlik özelliğim farkındalığın bu cevaplarını algılamaz, bu fark ettirmeyişlerini algılamaz, gerçek ne ise o algılanır. Bir çok hakikat ile ilgili, gerçeklik ile ilgili bilgi ve duyu bu konuda Vil Solivyese sahteliğin görünmemesi için gereken çalışmaları yapar.

 

VİL SOLİVYESİN VİLSEL BEDENİNDEKİ YANILGI KÖTÜ TESİRLLERİNİN YOK EDİLMESİ

Vil Solivyesin yanılgı bedeninden çıkan tesirler ona rahatsızlık vermektedirler ve onlar bu durumun bit bütünleşmeden çıkarılması olduğunu sanmaktadırlar oysaki gerçek anlamda bütünleşme söz konusu olmamıştır, merkezin bunu kabul etmeyişi, bilginin iradeine ters durumlar bizim anladığımız bütünleşme kavramını yaşatmamıştır, onlara göre vilsel bedenin belirli alanlarında bulunmuşlardır yıllardır ve buun adı bütünleşmedir. Benimle bütün olsalardı ben onların bilgilerini uygulamak ile ilgili bir yapıda bulunurdum, ancak en başından bu yana anti kötü bilgici olan ben onların bütünlüğünü asla yaşamadım. dolayısı ile bu bilgi, bize göre gerçek bütünleşmenin ne demek olduğunu bilir ve varlıksal alanı bu konuyda bilgilendirerek onların bütünleşmesi söz konusu olmadığını gösererek hemen ve bize etki edemeden, ışınlanma gibi yollarla bulundukları yerlerden yok ederler, bize ait olanlar asla onlarla bütün olamazlar, bu çok başka bir çalışmadır ve merkezin direk bilgisi, onayı olmalıdır ve asla yoktur, olanlar obsedör oyundur. Bilgi gereken şekilde çalışır. Onların yapılarını bilir ve bütün içeriklerine hakimdir.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

Ve kuvazis bilgilerinin 2. bölümü ile Vissa bilgileride son bulmuştur. Yeni eklenen bilgi olursa bu alanda yayınlanır, şimdilik Vissa bilgiler bütünlüğü bu bölümde yayınlanan bilgilerden ibarettir ve Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarında sürekli olarak uygulamada olan bilgilerdir.