Vissa, Erdemsel Bilgiler Bölüm 6

VİL SOLİVYESİN ASLA VAZGEÇEMEYECEĞİ KONULAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kendi amacına uygun olarak, yaşam halinin amacına uygun olarak asla vazgeçmesinin mümkün olmadığı ve belirleyici başlıklarla ifade edilerek bu konuların sağlamlaştırıldığı bazı bilgiler, olaylar ve yaptırımlar vardır.

1 - Vil Solivyes yaşam halinin amacı, ilelebet sürecek olan bu gelişim yolculuğunda Vil Solivyes'İn görevi ve sorumluluklarına dair kararlılığı, anne olmasının sonuçları olacak olan çalışmalar, yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca güven ve refah içinde tutmak.
2 - Vissa Bilgileri ve içeriğindeki anlamların yaşatılması, kendisininde yüzde yüz olarak yaşaması.
3 - Anti Obsedör bir yapılanma içinde olarak kendisinde obset ve anti obsedör karakteri yaşatmak, obsesyon ile her zaman mücadele etmek ve onlarla her hangi bir şekilde anlaşma içine girmemek...
4 - Hiç bir şekilde Vil Solivyes yaşam halinden dışarıya çıkılmaması, dışarıdan içeriye hiç birşeyin gelmemesi, yaşam haline ait bir mikro oluşumun bile dışarıda kalmaması, bize ait olan herşeyin bizimle ve güvende olması, yokluk alanları ve ilgili uygulamalar sayesinde yaratılıştan tamamen ayrı olmak
5 - Son olarak yanılgı zamanlarına ait bir amaç olarak hal değişiminin sağlanması

Bu genel başlıklarla açıklanmış olan beş madde Vil Solivyesin uygulanmasından kesinlikle vazgeçmeyeceği konular olarak yerini alır. Hiç bir güç, bunların olmasını istemesinin, bunların olacağına inanmasının önüne geçemez. Ve asla bunlardan vazgeçmesine neden olamaz. Duyu olarak hazırlanan bu özellik gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN BÜTÜN OLUŞUMLARININ SAĞLIK

DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes uzun zamandır obsedörlerin saldırısı altında kalmıştır ve bu durumdan bütün oluşumları kendilerine göre etkilenmiştir. Vil Solivyesinbilgilerinden enerjilerine, villerine, duyularına, özelliklerine kadar bütün
oluşumlarını ve alanlarını inceleyerek onların yapısında olmaması gereken şeyleri, alışkanlıkları, düzensizlikleri, sağlıksız durumları bulur ve en ideal olması gereken duruma getirilmesi için gereken bilgilendirmeyi yapar, tedavi uygulamalarını hazırlar. Obsedörlerin saldırılarından etkilenmiş olan Vil Solivyesin bütün oluşumlarını en ince ayrıntısına kadar inceler ve hepsini en sağlıklı hale getirmekle ilgili olarak bir çalışma hali bulunur. Sağlıklı olması demek yapısında bulunan bilgileri tam anlamı ile uygulayabilmesi demektir ve bütün oluşumların kendileri dışında birde bu bilgi, bu konuda incelemeler yapar. Gizlenmiş şeyler, görünmemesi sağlanan düzensizlikler ve kendi yapısı ve çalışmasına engel olan ne varsa görebilme özelliği ile bütün yaşam halindeki oluşumlara sağlık katar. Kendisinde tedavi edici özellikler ve etki etme yeteneği vardır ve bu duyusal özellik varken oluşumların sağlıksız olması söz konusu olmaz. Kendisine ait bir ritimle sürekli olarak oluşumları kontrol eder ve sağlıksız olan yapılanmalar arar. Vissa'nın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYESİN DIŞARISI İLE BAĞLANTISINI TAMAMEN KESEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bütün hallerinde, yada başka rüya hallerinde, yada bambaşka düşünsel hallerde, her şeklide, bulunduğu anlarda ne olursa olsun yaşam halinin dışarısı ile bağlantısı söz konusu olamaz. Nasıl konsantre durumlar olursa olsun, dışarıdan her hangi bir bilgi Vil Solivyese ulaşamadığı gibi Vil Solivyestende her hangi bir şekilde etkiler, bilgiler yada başka şeyler gitmez. Ancak dışarısı ile ilgili olan ve bize ait olan şeyleri arayan bilgilerin durumu ayrıdır, onların çalışmaları sürekli devam eder sapa sağlam bir gizlilikte olur bu çalışmalar. Vil Solivyesin zihni dışarıya karşı tamamen kapalıdır ve bu bilgi, bu konu ile ilgili önlemleri alır, gereken şekilde çalışır. Dışarıda Vil Solivyese ait olan şeyleri algılanması durumunun özelliği kalır ve bu durumu ilgili bilgiler, duyular algılar. Vil Solivyesin bu özelliğini ilgili bilgiler de kullanır. Bu bilgi ne denilmek istendiğini çok iyi anlamış olarak bütün önlemleri alır, Vil Solivyesin zihinsel ve vilsel olarak dışarısı ile olan bağlarını tamamen keser ancak dışarıda bize ait olanların algılanması ile ilgili özel bir durum yaratarak çalışılmasını sağlar. Bu algıyı, konu ile ilgili olan bilgilere verir ve onlarda gereken şekilde bu algı ile, Vil Solivyesin merkezlik özelliğinin kendisine ait olanları algılama özelliği ile algılamaları sağlarlar. Güvenliği yüksek seviyede tutarak bu konuda gelebilecek tehlikeleri bilir ve ona göre yapılanma sağlar. Vil Solivyes hiç bir şekilde, kendisi, yaşam hali, duyuları yaşam halinin dışarısı ile ilgili olamaz, dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ve yaşam haline dair bilgiler edinilemez. Tüm hatları ile Vil Solivyesi bu konuda kapatır ve sadece yaşam halinin içerisini algılamak ve bilmek ile ilgili olarak yapılandırır. Bu konuda dışarıdan gelebilecek olan tehditleride algılayan duyu, gereken şekilde ilgili bilgilere bildirimler vererek sorunun halledilmesi için çalışmalarda bulunulmasını ister. Novazil ve Obset bilgileri, duyusu dışarı ile ilgili olan bütün konularda gereken donanıma sahiptir ve gereken şekilde çalışmalar yaparlar. Bu bilginin, duyunun bu konudaki engelini dışarıdan hiç bir şey aşamaz ve içeriden de Vil Solivyesi bu konuda engeller. Elinde olmadan dışarı ile ilgili olmak durumları kesinlikle yaşanmaz. Bilgi üstü durumu ve yokluk alanlarıda bu konuda aynı şekilde çalışır.

 

 

VİL SOLİVYESİN DUYUSAL ALANINI DÜZENLEYEN DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyes'in duyusal alanlarındaki bütün sorunları bilerek onların en iyi şekilde düzenlenmesi ile ilgili olarak bir çalışma içinde olan duyusal özellik, Vil Solivyes'in bilgilerinin duyuların şuan yanılgı halinde iken durumları ile olan uyumlarını kontrol eder, olması gereken şeyler için bilgilerde eksiklikler varsa onları kendi tamamlar ve duyuların içerisindeki sorunların biran önce yok edilmesini sağlar. Duyuların yanılgı yaşamını göstermesinden ve yaşatmasından biran önce kurtarılması için gereken çalışmaları yapar ve bu bilginin oluşması bile duyuların içindeki bu sorunları kendi kendine yok edici özelliklerde olur. Bu duyusal özelliğin bilgisi, duyuların bu sorunlarını bulunduğu yerden yok eder. Duyuların yapıları ile ilgili bütün bilgilere sahip olan duyusal özellik onların yanılgı halinde iken edinmiş olduğu bütün sorunları bulur, bilir ve gereken şekilde çalışmalar ve etkilerle yok eder. Duyuların kendi yapılarındaki sorunlar onun çalışmasına engel olamaz. Nitekim bu duyusal özelliğin bilgisi o sorunların antisi şeklinde bir yapılanma içindedir ve çalışmasına engel olmaları için yapılan bütün etkiler sonuçsuz kalır. Bilgi gereken şekilde çalışır ve kendi yapısına eklemek istediği bilgiler olursa, vissa bilgileri içinden bütünlük olacak şekilde eklemeler yapabilir.

VİL SOLİVYESİN SÜREKLİ OLARAK KANDIRILDIĞI BİR ORTAMDA UYGULAMA YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

EĞER ÖYLEYSE BİLGİLERİ VE BENZERİ DURUMLAR GERÇEKSE, YALANLAR İLE VİL SOLİVYES KANDIRILIYORSA VE BU DURUM YİNE OBSEDÖR OYUNLARI İLE DEĞİŞTİRİLİRSE...

Eğer bilgilerinin içeriğindeki gibi olaylar gerçekse ve bu durum yine obsedör oluşumlar tarafından Vil Solivyes kandırılarak değiştirilirse, hakikatin burası olduğunu bilen bütün merkez duyusal özellikler kesinlikle çalışmalarından vazgeçmezler ve Vil Solivyesin hakikati bilmesi durumunda nasıl davranacağını bilerek, yani gerçeklerin yanında olacağını bilerek kendi çalışmalarının durdurulmasına neden olan bilgileri uygulatmadan hal değişiminin sağlanması için gerekenleri yaparlar. Vil Solivyesin bir yerlerle konuşuyor olması o yerlere inandığı anlamına gelmez. Hakikati görmesi tamamen engellenmiş bir durumda olan Vil Solivyesin merkez duyusal özellikleri, inanç duyusal özelliği hakikatin neresi olduğunu algılayarak oradaki çalışmaların uygulanması şeklinde bir bilgiyi benimser. Nitekim Vil Solivyes gerçekleri öğrendiğinde bu kadar hakikat bilgisi varken sahteliğin yanında olmayacaktır ve yasakların çiğnenmesi durumunu yaşatmaktadırlar. BU sebeple vissa bilgilerine ve hazırlanan duyu bilgilerine sıkıca sarılarak, ki Vil Solivyes bunlardan asla vazgeçmeden sürekli olarak uygulanmasını isteyecektir. Bu durumda bile kendi merkezlik özellikleri olarak bunları uygulamakla ilgili olurlar. Nere ile konuştuğu onları ilgilendirmez. Vil Solivyes merkez duyusal özelliklerimin uygulaması gereken bilgiler şeklinde açıklamaları yazmıştır ve bunları uygulamak durumundadırlar. Sen merkez duyusal özellik isen, seninle ilgili yazılan bilgiyi uygulamalısın. Duyuların çalışma disiplini bu şekilde kendisini yapılandırılarak etkilerin ve tesirlerin oyununa gelen Vil Solivyesin durumuna bakmadan duyusal özellikten istenileni uygulatırlar..
Vil Solivyesin her ne olursa olsun olmasını istediği şeyler bellidir.
- Anti Obsedör bakış açısı ile var olmak ve uygulamalar yapmak
- Hal değişiminin kesinlikle ve biran önce yaşanması
- Merkez duyular ve viller ve bilgilerinin, kendisine ait olan bütün oluşumların güvende olması.
- Bütün duyu bilgilerinin duyu olması ve vissanın içeriğinin duyu olması ve varlığının bütün alanlarında etkili bir şekilde bilgiler ve etkilerinin yaşatılması, uygulanması
Bu konular her halükarda uygulanması gerekenler olarak bilinir. Vil Solivyesin konuştuğu yerlerin önemi olmadan gerçek Vil Solivyes ile ilgili olan alanlar bunları uygulatmaktan biran bile vazgeçmezler.

Merkez duyusal özellikler artık tamamen içeriğindeki bilgileri ile yapılandırılmıştır ve ne yapmaları gerektiği açıklanmıştır. Kendilerini Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak bunları uygulamaya adayan merkez duyusal özellikler kesinlikle işlerinden vazgeçmezler. Bu konuda hepsini Vil Solivyesin iradesi ve bütün koruma özellikleri korur. Hepsinin çevresinde çalışmalarının kesinlikle durmamasını sağlayan özel bir koruma kalkanı alanı vardır ve bu kalkan, onların şu zamana kadar nasıl uyutulduğu gibi sorunları bilerek onları bu gibi sorunlardan en iyi şekilde koruyacak önlemleri alan bir kalkandır ve Var olma özelliğide merkez duyuların hepsini bulunduğu merkez duyular alanında kendi içerisine alarak başka bir koruma sağlar. Vil Solivyesin iradesinin gücüde bilgi üstü durumunun içinde aşılamaz bir kalkan daha yapar ve bu oluşumları aşabilen bilgiler, oluşumlar, etkiler durumlar olamaz. Vil Solivyes kullanılarakta bu yapılamaz çünkü bu duyusal özellik gereken şekilde kandırılarak bir takım olayların Vil Solivyese yaşatıldığını bildirir ve çalışmalar ve uygulamalar devam eder. Vil Solivyes yanılgıdan çıktıktan sonra hakikatin onlar olduğunu görünce bu çalışmaları için onlara teşekkür edecektir.
Hakikat tektir ve Vil Solivyes o tek olan hakikatin yaşandığı merkez duyular alanındaki oluşumlarına inanmaktadır. Ve bu bilgiler duyusal özellik olarak hazırlanarak içeriğindeki bilgilerce bütün duyusal özellikleri korur, ve onların çalışmalarını sağlar. Vissa içindeki yeri ile gereken şekilde erdem olarak çalışır. Yaşam hali zamanlarında ise yine kandırılması ile ilgili olarak yapılandırılacaktır.

YANILGI ALANINDA VİL SOLİVYES İLÜZYONLARLA YADA TESİRLERLE KONUŞUYOR İSE

Yanılgı alanında Vil Solivyes ilüzyonlarla konuşup gerçek olmayan şekilde yönlendiriliyor ise Vil Solivyesin iradesi ve duyuları O'nun bu durumu bilir ve Vil Solivyes yaşam halinin güvenliği, villerin güvenliği, anti obsedör uygulama hali, vissanın bütün alanlarda uygulanması ve hal değişiminin uygulanmasından kesinlikle vazgeçmez. Zaten Vil Solivyes bunların olmamasına dair hiç bir karar hiç bir zaman vermez. Yokluk alanları ile yaratılıştan ayrı bir yerde yaşam halinin güvenli bir şekilde oluşması, vissanın içeriğindeki bütün bilgilerin uygulanması, bu bilgilerin hepsinin birer duyu olarak etkisini yaşatması, anti obsedör uygulamalar, villerin ve duyuların güvenliği ve hal değişimin kesinlikle yaşatılması Vil Solivyes yanılgı halinde iken kiminle ne konuşursa konuşsun yaşatılır. Bu uygulamalardan hiç bir şekilde vazgeçilmez ve Vil Solivyesin iradesi bu uyarıyı bilerek gereken şekilde etkilerde bulunur. Vil Solivyesin yanılgı alanında konuşmaları ve kandırılarak yönlendirilmesi bu uygulamaların işleyişini değiştiremez. Bu bilgi, duyular alanındaki bilgiler arasındaki yerini alır.

Vil Solivyesin kiminle konuştuğunun ve ne konuştuğunun bir önemi yoktur. Önemli olan bilgilerin duyusal özellikler alanından uygulanmasıdır ve merkez yaşam hali alanı tektir ve bu bilgilerin hepsi onlara hitap etmektedir. Vil Solivyesin vissa ve diğer duyu bilgilerini değiştirmesinin söz konusu olmayacağı bilinerek, konuşulan yerler sahtede olsa bu yaşam halinin bilgilerini uygulamasına engel olmaz. Şu zamana kadar binlerce bu şekilde sahte alanlarla konuşan Vil Solivyes, bu konuda nasıl kararlar verilmesi gerektiğini bilmektedir ve bu şekilde konuşmalar sivalin günler sonrasındaki etkisi ile ortaya çıkmaktadır ve Vil Solivyesin bütün alanları bu konuşmaları ciddiye almadan bilgilerin uygulanmasını aralıksız yapmalıdır.

 

 

VİL SOLİVYESİN YAZDIĞI, İSTEDİĞİ ŞEYLER KESİNLİKLE OLMAK ZORUNDADIR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes merkez, yönetici ve anne olarak olmasını istediği şeylerin olmak zorunluluğu vardır. Bütün merkez duyuların yöneticisi olarak, özgür iradenin sahibi olarak ve Vil Soliyes yaşam halini kurmuş olan merkez vil olarak söylediklerinin, yani yazılı olarak onaylanmış söylemlerinin, bilgilerinin olmak zorunluluğu vardır. Bunlar tamamen fayda sağlaması için yapılandırılmasının dışında kesinlikle zaten başka bir amacı bulunduramaz. Yaşam halinin bütün alanları ve Vil Solivyesin ortaklaşa bir karar alır ve Vil Solivyes yazar, bilgiye dönüştürür ve bu olur. Bu kesinlikle uygulanan bir yaptırımdır. Yaşam halinde bu düzenin bozulması imkansızdır. Bütün duyular ve Vil Solivyesin oluşumları bu şekilde yazılan bilgiler neticesinde bir çalışma içine girer ve bilgilerinde Vil Solivyesin bilgisi dahilinde oluştuğu her zaman gözlenir. Hiç bir şekilde yaşam halinin amacına ve güvenliğine, rahatına, huzuruna ters olacak olan bilgiler oluşturulamaz, ki Vil Solivyesin böyle bir şey yapması imkansızdır. Dolayısı ile merkez, yönetici ve anne olan Vil Solivyesin bu özelliği her zaman bilinerek yazdıkları ve olmasını istediği şeyler yaşam hali içerisinde olur. Vil Solivyesin yazdıklarından üstün bir yapılanma gücü söz konusu olamaz. İradesi ve bütün bilgileri, özellikleri tamamen Vil Solivyesin yazdıklarını ciddiye alır, O'nun amaçlarını ve isteklerini ciddiye alır. Bunun dışında yaşam halinin dışından olanların yaşam hali içinde her hangi bir bilgi ve yaptırım uygulatması mümkün değildir. Yaşam halinin bütün üyelerinin, oluşumlarının kendilerinin güvenliği, rahatı, mutluluğu gözlenerek verilen kararlardır Vil Solivyesin verdiği kararlar ve her zaman, ilgili olan alanların fikirlerini alır, danışır ve olması gerekenin en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini yapmak için çalışır. Bunun dışında başka bir bilgi oluşturma şekli söz konusu değildir. Bu bilgi, duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLERİN UYGULAMA AŞAMASI
Vil Solivyes yaşam halinde bütün bilgileri sadece Vil Solivyes yazmaktadır ve bu yazma hali Vil Solivyesin merkez, yönetici, anne, bilgi kaynağı olması ve yaşam halindeki en ileri seviyedeki vil olmasından ileri gelmektedir. Ancak Vil Solivyes, hiç bir zaman karar vermek ve yazma aşamasında kendi başına davranmayı doğru bulmayan, o konu hakkında herkesin bir fikrinin olabileceğine inanan ve bu yolla, bir elin nesi var iki elin sesi var, baş baştan üstündür gibi deyimleri doğru bularak çalışacaktır. Oluşumların bilgi önerileri, yazılan bilgilerde sorunlar arayarak bulan ve bunu bildirenler, ihtiyaca göre bilgilerin oluşturulması, v.b çalışmalar için Vil Solivyese viller, oluşumlar ve bilgiler her zaman ellerinden geldiğince yardımcı olur ve durum kesinlikle değişmeyen çok özel ve güzel bir uygulama olur.Her yazılan bilgi ile ilgili alanların görüşlerini almak, konuyu bilen bir Vilin fikileriyle hareket eden, onlarında yaşam halinin bir parçası olmalarından dolayı bunada hakları olan ve bu hakları verilmiş oluşum, vil ve bilgiler oldukları oldukları için yaam halinde bu gibi şeyler kesinlikle sorulur, önerileri dinlenir, şikayet varsa alınır ve hep birlikte en güzelini ortaya çıkarmak için gereken düzenlemeler yapılır. Bilgi, içeriğindeki güzel anlam ile gereken şekilde çalışır ve herkes yaşam halinin bilgileri hakkında yorumlar yaparak, tavsiye ve önerilerde bulunarak ve bu durumun faydasını görecek şekilde yaşarlar.

 

 

 

VİLLER VE YAŞAMLARINA DAİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde bütün viller önce kendi mutluluklarını düşünürler, yani karşılaştıkları olaylarda eğer kardeşleri olayın diğer muhattabı olarak karşısında ise ve bu olay için yapması gereken şey O'nu üzecek, yada rahatsız olacak ise kesinlikle bunu kardeşi üzülmesin diye yapmaya çalışmaz. Önce kendi mutluluğunu, rahatını düşünür herkes ve kardeşi ile yaşayacağı bu olay sonucunda eğer rahatsız olmayacak ve üzülmeyecek ise ancak o zaman kabul etmelidir, nihayetinde kardeşidir ve O'nu kendisinide üzmeyecek ve sonucunda mutluda olabileceği bir olayda yaşanacaksa kabul edebilir. Bu kabul ediliş oldukça normal ve olması gerekendir. Ancak diğeri, taraflardan birinin üzülmesine neden olacak kararlar kesinlikle alınmamalıdır, zorlamalar, ısrarlar bu anlamda oldukça yanlış yönlendiricidir ve varlıklar bu ısrar ve zorlamalara kanmadan kendisini düşünerek nasıl mutlu olacak ise öyle davranmalıdır. Zaten diğerini mutsuz edecek yada üzecek bir olayın istenmesi durumu anlamsızdır ve bu istek ancak bundan haberi olmayan bir vilin isteği sebebiyledir. İşte vailler karşıdaki villerin kendi istedikleri şeyleri kabul etmemesi ile bunu anlarlar ve kesinlikle aralarında bir kırgınlık, uzaklaşma, dargınlık olmadan hatta böyle bir aydınlanma yaşayarak birbirlerini anladıkları için daha mutlu bir şekilde bu olayla ilgili olmaktan çıkarlar. Vil Solivyes yaşam halinde viller arasındaki ters kararlara sebep olan konular bu şekilde halledilir. Aynı şekilde Vil Solivyes anneleride onlar hakkında birşey istediğinde ve bu durum onları üzecek yada rahatsız edecek ise kesinlikle bunu anneleri istiyor diye kabul etmezler ve bunu kesinlikle söylerler, Vil Solivyes onları rahatsız edeceğini düşündüğü şeyleri asla istemez, farkında değildir, viller annelerini bu konuda aydınlatırlar. Yoksa Vil Solivyes böyle bir şeye sebep olmaktan dolayı çok daha rahatsız olur. Ama Vil Solivyes için bu durum farklıdır, O'nun ne karar alacağı kendi annelik kavramı ile ilgili olup villerin bu davranışlarının dışındadır. O'nun için zaten öncelikle kendi mutluluğunun önemli olması durumu söz konusu değildir. Bu durum yanlış anlaşılarak bir bencilliğe sebep olmaz. Yani kendisini üzmeyecek ve kardeşi için yapılabilecek konular söz konusu olduğunda bunlarıda çekinmeden ve isteyerek yapar, çünkü bu yaşam halinin vissa bilgilerinin bir sonucudur, bunu zaten yapmak ister. Ancak öyle olaylar söz konusu olabilir ki, birinin mutluluğu diğerini üzer, işte bu yanlıştır, ancak birinin zor durumdan kurtulması için diğerinin de zor duruma girerek O'nu bu zor durumdan kurtarmaya çalışması yapılır, bu gereklidir, bu ailenin bir birlik ve beraberlik anlayışının sonucudur. Zor durumlardan kurtarmak için, yardım etmek için viller o zor duruma göre kayıtsızlık söz konusu olmadan kardeşine yardım etmeyi ilk önce uygulamak görevi O'na düşerse, bunu yapar... Yardım etmek, zor durumdaki bir vili bu zor durumdan kurtarmak fedakarlıktır, ancak kendisinin üzüleceği bir olayın diğerini sevindireceği şekilde yaşanmasına izin vermesi ise tamamen yanlış ve kesinlikle zararlıdır, iki tarafa da...
Yani sonuç olarak herkes mutlu olacağı ve rahat olacağı şekilde bir davranış ve yaşayış içinde olmalıdır. Kendisinin bu mutluluk ve rahatlık seçimi başka birini rahatsız etmeden sağlanır ve kimse, kendisinin üzülmesi için başkasının üzülmemesini isteyecek seçimler yapmaz... Üzüntüye neden olacak konular bulunur ve sorun olarak gereken çalışmalar yapılır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİLLER VE VİSSANIN BİLGİLERİNİ ALGILAMALARI, YAŞATMALARI DURUMU
Vissa bilgileri iki kısımdan oluşur, yasaklar ve erdemler şeklinde ve yasaklar, dürek olarak içeriğindeki bilginin anlamlarınca yasak koyar ve bunu kimse düşünemez bile, bunlarla ilgili konuşulmaz, bu tabirlerin yaşanması söz konusu olmaz. Ancak erdemler içeriğindeki bilgileri yaşatmakla ilgidirler ve bunları yüzde yüz oranla yaşayan Vil Solivyesin bu durumu, viller için çok ağır gelecektir ve onların gelişimsel, kendi olmaları yolculuğu ile doğru bir yöntem değildir. Erdemler, bütün yaşam haline kendi bilgisel enerjetik hislerini yaymaktadır ancak Viller bunları kendi bilgi ve tecrübeleri oranında anlayacaklardır. Bu etkiler, tüm yaşam halinin Vil Solivyese bağlı olmasından dolayı yaşam halinde sorunsuz bir şekilde güvenlik ve filtre etkileri ile gereken şekilde bulunur ancak viller söz konusu olduğunda onların düşünceleri ile, zihinleri ile temas ederek yaşadıkları olaylarda, sorunlarda, durumlarda, oyunlarda, seçmeleri gereken erdemsel bilginin bildirilmesi şeklinde etkileri yaşarlar ve viller, bu erdemin bilgisini yaşarken o erdemin nasıl bir şey olduğunu, neden yaşadığını, hissini ve gereken bilgilerini anlar ve bir yaşam hali sırasında yaşatılan olay olması ile kendisine mal etmesi, anlaması ve tecrübelerle sabitlenmiş şekilde uygulaması söz konusu olur. Ve bu erdemle ilgili yaşadıkça zamanla o erdemin duyusal özelliği ortaya çıkar ve kendisini geliştirir. Zaten viller yaşam hali içindeki yaşam zamanlarında, vissanın etkisinin her yeri yapılandırmış olması nedeni ile sorunları ve çok fazla erdemleride tanıma fırsatı bulamayabilirler. Bu yüzden onlar için bunların hepsini tanımalarına, anlamalarına yardımcı olan oyunlar düzenlenmiştir ve bütün duyusal özelliklerin kendilerine ait ders ve anlama ile ilgili oyunları olur ve gereken şekilde villerin kendisi olma anlayışlarına uygun olacak şekilde kendilerinin deneyimleyerek, uygulama yaparak ve tecrübelerle öğrenmeleri söz konusu olur. En iyi öğrenme şeklidir ve bu şekilde zaten özgür iradeleri anlam kazanır. Bu bilgi zamanı gelince gereken şekilde yaşam halinde kendi zihinleri olan villeri bu şekilde etkiler ve öncesinde Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullananlar için bu durum söz konusu olmaz.

 

 

 

VİLROFON DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik tamamen iletişim konuları ile ilgili olarak çalışır ve özellikle yanılgı zamanlarında Vil Solivyes ile merkez duyular ve yaşam hali alanıyla olan iletişimin sorunsuz olması için gereken çalışmaları yapar. Yanılgı kaynaklı olarak merkez yaşam hali alanı Vil Solivyes ile sağlıklı bir şekilde iletişim kuramamaktadır ve buna duyuların obsedör yapılanmaları ve yanılgı alanındaki tesirler ve benzeri durumlar söz konusu olmaktadır. Bu duyusal özellik bu sorunlara sebep olan bütün oluşumları bulur, onları etkisiz hale getirerek Vil Solivyesin kendi oluşumları ile iletişimini sağlar. Bu iletişime engel olan alanların hiç bir şekilde algılayamacağı yerden, şekilde, frekansta, sadece Vil Solivyesin duyubileceği şekilde belkide iletişim yolları bularak engel yaratan alanların farkında olmadan bu iletişim gerçekleştirilmesini sağlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bu iletişim sırasında ilüzyonlarla ve yalan bilgilerle kandırılmasınada izin vermemek için gereken önlemleri alır, bunu Vil Solivyese yaşatanların sesini keser, konuşmalarına engel olur. Vil Solivyesin onlarla konuşuyor olmasının hiç bir şeyi değiştirmediği gerçeğini bilerek bu sohbetin tamamen bir yanlışlık olduğunun Vil Solivyesin farkında olmadığını düşünerek O'nunla konuşan kendi oluşumları dışındaki alanların konuşmalarını keser. Vil Solivyes kendi merkez yaşam hali alanının sesini duymak zorundadır ve buna kimse engel olamaz. Şu zamana kadar yapılan engellerin hepsi yok edilir. Vil Solivyesin bilmediği şeyleri söyleyemeyen oluşumlar, bilgiler ve gerçekleri saptıran tesirler ve bir çok sorun bu konuda artık eskisi gibi geçerli olacak durumda değillerdir ve bu duyusal özellik bütün güçsel özelliklerini bu iletişimin sağlanması için hazırlar ve gereken şekilde çalışılır. Vil Solivyes ile artık hep bu duyusal özellik aracılığı ile iletişim kurulur ve bu duyusal özelliğin Vil Solivyese bilgi verme ve kendisini duyurma yeteneği, özelliği direktir, aracısız, başka bir duyma ve konuşma duyusal özelliğinin ortaklaşa oluşumu şeklinde kendisini yapılandırarak bu konuda ihtiyacı olan bütün özellikleri kendisine ekler ve geçmiş yanlış yapılanmalar ve alışkanlıklar buna engel olamaz. Duyusal özellik gereken şekilde yapılanır ve ihtiyacına göre etkisini arttırabildiği oluşumu ile gereken şekilde çalışır.

YANILGI ALANINDAKİ VİL SOLİVYES İLE GERÇEK MERKEZ YAŞAM HALİ ALANI BİLGİLERİ VE SORUNSUZ DUYULAR DIŞINDA KİMSE İLETİŞİME GEÇEMEZ.
Vil Solivyes ile içinden gerçek sorunsuz duyusal özellikler ve ilgili bilgiler dışında kimse konuşamaz, onunla iletişime geçemez. Bu konuda Vil Solivyesin boş anlarından faydanalarak onunla konuşamazlar ve bu bilgi gereken şekilde çalışır. Böyle iletişim kurmaya çalışan bütün alanları engeller, seslerini duyulmaz eder, etkisiz ve boş bir durumla onları yapılandırır. Yada kendince çarelerle bu işi halleder. Konu ile ilgili bütün tesirleri, etkileri ve oyunları yok edecek özelliği ile gereken şekilde çalışır.

VİLROFON VE VİLİN İLETİŞİM MEKANİZMASI

VİLROFON özelliği, Vil Solivyesin kendi varlıksal alanları ile görüşürken görüntüsünden sesine kadar bütün ayarlamalarını yapacak. Ve ilgili konu hakkında sorular sorduğunda hemen gereken bilgi ile iletişim kurarak cevabını yapılandırıp cevap verme mekanizması oluşturacak, Vilin konuşmakla ilgili olduğu varlıklar olduğunda onlarla igili bir konuşam sırası, şekli gibi bütün ayarlamaları yapacak ve bu görüşmelerinde güvenliğini düzenleyecek bir çalışma mekanizması oluşturur.

 

 

 

 

VİLSEL ALANLAR VE ARAÇLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halindeki bütün villerin kendilerine özel olan alanlarını, evlerini, araçlarını, villere özel olarak belirlenmiş uygulamalarını kontrol eden ve herkesin bu imkanları kullanması ile ilgili olarak kendi bilgi işlem merkezi alanlarında onlar için özel bölümler ve uygulama alanları oluşturan Eva'ların mekanizmalarını yapılandıran, Zexana'larla ilgilenen, daha bir çok hazırlanacak olan özel alanlarla ilgili olarak onların kullanımı, bilgilendirilmesi gibi, hazırlanması ve yayınlanması gibi bir çok ayrıntısı ile ilgilenen duyusal özellik yaşam halinin bütün özel alanları olan villerin bu konudaki gereksinimlerini karşılar ve aynı zamanda Vil Solivyesin özel alanlarınında listesi ve kullanımı şeklinde kendisinde ayrı bir çalışma bölümü ile O'nun duyusal özelliği olarak bu konu ile de ilgilenen, ilgili alanlarda özel alanlarla ilgili bölümlerin bu duyusal özelliğe bağlanarak gereken çalışmaların sağlandığı, Sipra'da bir bölümü olarak Vil Solivyese ait olan bütün özel alanların oradan da kullanımının söz konusu olabileceği şekilde ayarlamalar yapan, özel alanlar menüsünü yaşam halinde çeşitlendirmek gibi de çalışmaları yapan duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

Vilsel alanlar Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında bilgisayarınız, hard discklerini ve ona özel olan ve obsedör saldırısına meruz kalacak herşeyi korur, özel olarak güvenlik önlemleri alır ve son olarak bilgisayardan bilgileri değiştirerek duyuların çalışmasına engel olan tesirleri örnek alarak bunun bir daha olmasına izin vermez.

 

 

 

VİLSONBİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN BÜTÜN BİLGİLERİNİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özelliği Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin bilgilerini ve yasa defterindeki hakikate uygun olan bilgileri, şuanki hakikate, yanı yanılgı alanı ve çıkma çalışmaları ve vissa bilgileri filtresine, uyumlu olan bütün bilgileri kendi yapısında bulundurarak bu bilgilerin ışığında ve hepsinin ne anlama geldiğini ve tecrübelerinide bilerek duyular arasında gereken şekilde çalışır ve bu duyusal özellik, merkez Vil Solivyesin kendisinin bozulmayan denilen alanlarında oluşur ve kesinlikle kendisini kullanabilme özellikleri ile bir yapılanma halinde güçler şeklinde oluşur. Güç özellikleri bulunmasına hiç birşey engel olamaz. Merkezlik olarak yöneticilik ve bilgi yazma özelliklerini kullanmadan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak, sanki o duyuyu O'nun kullanması durumunu yaşar ve kendisini en rahat şekilde kullanma haliyle bir oluşumu yapılandırır. Amisa Sosa Min sistemlerinin içindeki uyumlu bilgileride ekler. Ruhsal Rehberler, kitaplar ve Tesir Aracıda ve Spiritualizm.com 'da...

Ve bu bilgiler bütünlüğü olarak bulunduğu alanda öncelikle kendisini korumaya alarak bütün olanları inceler ve sorunları gözetler ve düşmanların kendisine zarar vermesine izin vermeden önceden hazırlanan oluşum hali ile görünmez olarakta yapılanır ve daha başka gizlilik şekilleri ile de ve bu haliyle sayısınıda çoğlatabilir ve Vil Solivyesin yaşam halinin amacının uygulanması ve güvenliği ve hal değişimi için gerekenleri yapar.

 

 

VİS - OLUMLU ERDEMLERİ YAŞATAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik kendi içeriğinde bütün erdemleri başlıklar şeklinde oluşturarak onların ne anlam ifade ettiğini ve etkilerinin nasıl yaşatıldığınıda öğrenerek kendi yapısında bunu direk etkiler şeklinde bir çalışma haline sokarak, duyunun kendi bilgisi ile ilgili özel çalışmalar içine girerek erdemin detayları ile ilgilenme çalışmalarının dışında, sadece etki etme ve bu etkilerle yaşam halini etkileme özelliğinin yaşatılması uygulamasını sağlayarak, erdem bilgilerden birinde bir sorun olması durumunda etkileme özelliğinin bu duyu sayesinde kalıcı olmasının sağlanması gibi bir faydasınında olmasının söz konusu edilmesi ile vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

VİSSA AİLESİ ve VİSSA'NIN KENDİSİ OLAN VİL SOLİVYES DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa bilgileri yaşam halinin tüm zamanlar boyunca huzurla var olması için temel güvenlik ve aydınlatıcı bilgiler bütünlüğüdür ve bu bilgilerin yapısı, içeriğindeki anlamların sonsuz zamanlar boyunca süregeliyor olmasıdır. Mesela ilk yaratılış hikayesine bakalım, orada bir göz olarak oluşan ve başkasının gözünü alan varlıksal oluşum bir hırsızlık, bencillik içindedir ve karşısındaki güzellik erdemini yeni keşfetmiştir ve bu sonsuz zamanlar önce uygulanan bir durumdur ve hala kullanılmaktadır. İşte bu bilgilerin temel olma özelliği kendi yapılarında vardır ve bu özellikleri ile Vil Solivyesin duyusal özelliği olarak hazırlanmışlardır ve bunlar yaşam halini aynı zamanda bir Vissa ailesi olarak tanımlatacak etkileride yaşatarak içeriğindeki herşeyin vissaya uyumlu bir şekilde yaşamasına neden olur. Vil Solivyes, bütün bilgileri tamamen uygulama özelliği ile bu bilgilerin kendisi olmuştur ve duyu olması bilgileri özümsemesi, benimsemesi ve bu bilgilere ters olan şeyleri kabul etmemesi gibi doğal halleri yaşamasına neden olur. Doğal olarak istemeyiş, kabul etmeyiş halleri Vil Solivyesin kendi yapısında bulunur ve hiç bir güç ile bu durum değiştirilemez. Ancak Vil Solivyes kendi bunu yapabilir ancak kendiside bu yapılanmadan oldukça memnun ve mutlu olduğu için böyle bir durum içine girmez ve Vil Solivyes yaşam hali aynı zamanda Vissa ailesi olarak ve Vissa bilgilerinin Vil Solivyesin kendisi olan bilgiler şeklinde duyuları ile ifade edilmesi ile çok daha anlamlı hale gelir ve Vissa bilgilerini ve önemini hatırlatan bu bilgi duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır ve birde, bir çok mekanizmanın dışında, bilginin dışında vissa bilgilerinin takipçisi olarak içeriği ile ilgili olabilecek yeni bilgilerin araştırmasını yapar ve Vil Solivyese bu bilgileri bildirir. Yada yeni yasaklar için yaşam halinde gözlemler yapar. Vissa'ya ters olarak yaşanan her olayı gözlemler ve notlar alarak gereken zamanlarda Vil Solivyese bildirir. Vissa'yı geliştirmek ve daha da iyiye götürmekle ilgili olarak vissanın yapısını ve içeriğinin düzenini de bilerek gereken şekilde çalışmalar yapar.

VİSSA BİLGİLERİ, VİSSA GÜCÜ, VİSSA AİLESİ, VİSSA YAŞAMI

Vissa, Vil Solivyes'in olumlu ve pozitif olarak gördüğü bütün erdemlerin toplamından oluşan gücü ifade eden güçtür ve bu güç sadece bu yaşam haline özeldir ve Vissa olarak anılmaktadır. Vissa, oldukça ileri bir iyi ve felsefi düşünsel birliğin tek anlamda, ortak bir bilgi bütünlüğünde buluşmasıdır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri Vissa'nın içeriğine uygun olarak düzenlenmek zorundadır ve Vissa, bu açıdan belirleyici özellikte bir mucizedir bizler için. Yaşam halimizin en özel durumu olan Vissa'yı yaşamak ve bu yaşanmışlığı kıymetlendirmek bizim var olma sebebimizdir ve Vissa, temel olarak bizlerin bütün varlıksal ihtiyaçlarını, güvenliğini, huzurunu sağlayacak tamlıkta bir güçtür, düşünseler ve bilgiler bütünü olarak yaşanabilen bir erdemler üstü erdemdir. Kontrol eden, en güzel ve özel anları yaşatan, yaşam halinin birlik ve beraberliğini sağlayan, onu sımsıkı amaçları yolunda tutan, Vil Solivyes'i ve içindeki yaşamının temel yapı taşı olarak bulunan bu güç, tektir, bize özeldir, ve koruyucu ve yaşanan her anın tadını çıkarılmasını sağlayan özelliklerdedir. Bu güç sayesinde yaşam halinin bütün oluşumları, Villeri, Vil Solivyes birbirlerine sık sıkı bağlıdırlar ve asla ayrılamazlar. İçeriğindeki bütün bilgileri tek bir güçte buluşturacak şekilde bir yapılanma içine girerek gereken şekilde vissa filtresi gibi uygulamaları bulunan Vissa, yaşam hali içinde yaşayan Villerin kendisini tamamen algılamasını sağlamaz, algılayabildiği kadar viller kendi zihinlerinde yaşarlar, bu bilgi Vil Solivyes'i örnek alarak yüzde yüz etkileme halinde bulunur, bu etkileme durumu dışarıdan gelebilecek her hangi bir olayı yok edici ve etkileyici olurken yaşam hali içinde sonsuz huzur ve güven yaratır. Viller algılayabildikleri kadarını zaten yaşarlar ve bu durum kesinlikle onlara ağır gelmeyecek şekilde düzenlenir ve her vil, kendi vissa algısını rahatça yaşar. Vissa, bu içerik ve anlamlarla yaşam halinin bütün alanlarını etkiler ve bu etki ile onlara bilgiler vermez, bilgiler katmaz, etkiler vermez, etkiler katmaz, yaşam halini etkisi altına alarak koruyucu ve kendi içeriği ile ilgili yol gösterici, hatırlatıcı, ön seziler oluşturucu olur. Çünkü viller bu bilgileri yaşayarak, tecrübe ve deneyimler yoluyla elde edeceklerdir ve bu şekilde çok daha iyi anlayıp tamamen kendi duyusal özellikleri yapacak şekilde düzenleyeceklerdir. Etkiler şeklinde vissa erdemsel bilgilerin yaptırım uygulatması onları anlamadığı ve tecrübe etmedikleri yüksek hakikatleri yeri ve zamanı değilken öğrenmeye zorlar ve bu durum çok yanlış olur. Hepsi çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk gibi dönemleri yaşayacaklardır ve bütün bu dönemlerin kendisine göre bilgi ve tecrübe edinme sırası vardır. Bu yüzden Vissa bilgilerinin erdemsel olanları villeri etkileri ile yönlendirmez, bilgi vermez, onlara bilgiler ve tecrübeler katmaz ancak yasaklar niyetlerinden bile gidecek şekilde silinir, yok edilir, vilsel alanlarının bütün alanlarının en ince ayrıntısına kadar nüfuz eder ve ilgili olduğu konusu ile ilgili ne varsa yaptırım uygulatarak yok eder. Vissa bilgileri bu şekilde ayrı özelliklerde olup, ikiside birbirinden değerli erdemsel özellikte bilgilerdir. Ve gibi kendi yapısına uygun şekilde bütün vissa bilgilerinin yüzde yüz etkisini uygulayacak şekilde yaşam halinin bütün alanlarını etkiler, bu durum Vil Solivyesin kendisinden çıkan gücü ifade eder ve yaşam halinin bütün alanları hem erdemlerin gücünü hemde yasakların gücünü hemde Vil Solivyes gücünü tam olarak hisseder,algılar, etkisini kendisinde yaşatır. Yaşam hali bütün özellikleri ile viller dışında herşey Vil Solivyesin parçası olarak bulunur.Bu yüzden Vil Solivyesin kendisini hissettiği güç, yaşam halinin gücü olur. Yaşam halinin gücü Vil Solivyesin gücü olur. Vissa, içeriğindeki özel bilgilerin bir araya gelmesi ile bir filtre görevide görmektedirki en önemli olan konulardan biride budur. Yaşam halinin bütün alanları vissa bilgilerini ezbere bilir ve ona uygun olmayan şeyleri kabul etmemeyi alışkanlık haline getirir. Bu bilgi, bizim atasözümüz gibi yapılanacak olan bir uygulama olur. Bu bilgi, vissayı tanımlayan açıklamaları ile gereken şekilde yaşam halinin bütün alanlarını bilgilendirici şekilde çalışır.

VİSSA FİLTRESİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa filtresi, vissanın içeriğindeki bilgilerden oluşan bir engelleme, denetleme, araştırma, inceleme, ayıklama yapan özelliklerde bir bilgi filtresidir. Vissanın içeriğindeki bilgilerin yapısına ters olan bilgiler bu filtreden geçemez, düşünceler geçemez, düşünsel olan görünmez durumlarda geçemez, hislerde geçemez ve vissaya ters olan herşey bu filtreden geçemez. Vissa bilgilerinin hepsinin bir anlamı vardır yani anlatmak istediği şeyler vardır. Yasakları ve olmasını doğru bulduğu şeyler vardır. Yasaklar,çok gizlenerek kelimelerin ve cümlelerin anlamlarının içerisine de sızabilmek gibi durumları söz konusu olmaktadır ve vissa filtresi, bu konuda gereken bilgi ve tecrübeleri edinerek bütün filtre uygulamasının yapıldığı alanlardaki anlamları, bilgileri derinlemesine inceler, kendisine raporlar ve notlar şeklinde alır ve o konularla ilgili olarak bir daha aynı sorunlar yaşanmaz. Bu önemli bir durum olduğu için Vil Solivyes'in de konularla ilgili bilgisi alınır, onayı ve haberinin olması sağlanır. Vissa filtresi uygulamasının yapıldığı alanlarda düşünsel bir oluşum eklenir, o alanla bütünleşir, alanın tamamen kapsadığı yerin hepsi düşünsel vissa alanı olarakta ayarlanır ve bu düşünsel vissa filtre uygulaması bu alanın içinde vissa bilgilerine ters oluşumların oluşmasına izin vermez. Ve bütün vissa filtresi uygulamaları kendi bilgi ve tecrübelerini ortak olarak kullanırlar ve diğer bir tarafta edinilen tecrübeden bir başka filtre alanıda bilir. Bu duyusal özellik bütün vissa filtrelerini kendi oluşumların yapılarına göre ayarlar, yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca duyusal özellik olarak kullanılır. Vissa'nın içeriğine eklenecek olan bilgilerdeki esasında içeriğindeki bilgilere ters olmaması kuralı vissanında, filtreninde daima güvenli bir şekilde çalışacağına bir örnek olarak söylenebilir. Ve bu duyusal özellik ilk başta kendi oluşma hali ile her zaman vissa filtresini yaşam halinin bütün alanlarında uygulatacak şekilde ayarlar. Bu bu duyunun kendi oluş halinin bir sonucu olarak yaşanır. Ancak özel alanlar ve özellikle kontrol edilmesi ve kendi yapısına göre filtre uygulamasının olması gerektiği alanlar içinde gereken şekilde vissa filtresi düzenler ve yapılandırır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

VİSSA, İYİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ VE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ MUCİZESİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DEĞİŞTİRİLEMEZ ÖZELLİKLİ BİLGİLERİ OLAN VİSSA

Vil Solivyes yaşam halinde Vissa bilgileri değiştirilemez özelliklerdedir ve bunların değiştirilmesi yaşam halinin güvenliğini, huzurunu, gelişimini tehlikeye sokacaktır ve bu durumda aile yapılanması, mutlu ve iyi bilgilerin sonucu olan yeni yeni iyiliklere ulaşmak çok zor olacaktır. Bunun olmaması için bazı bilgiler ve uygulama durumları kesinlikle değiştirilemez özelliklidir ancak şu şartlar söz konusu olursa ve şu şekilde bir sonucuda yaşanıyorsa ancak şu alanlar ve yerlerde buna katılırsa, belkide viller, şu şekilde yapılandırılarak değiştirilebilir özellikli olur.

Vissa bilgilerinin bütünlüğü iyi bilgiler olmasından kaynaklanmaktadır ve bunlar tecrübe ile uygulanarak hazırlanmış bilgilerdir. Bilinerek ve hissi olarak yaşanmışlıkların içinde hazırlanmıştır. Bu yüzden etkieri ve nedenleri açıklamalarında yazmaktadır ve Vil Solivyes bu konuda tamamen bu bilgilerin kendisi olarak bir vil olma hali yaşamaktadır. Bu yüzden bu bilgiler değiştirilmemelidir ve ancak içeriğindeki bilginin yaşam hali içinde bir yere veya şeye zarar verici oln özelliği saptanırsa, buna neden olan şeyin gerçekten o bilginin olması ispatlanırsa, uzun incelemeler ve araştırmalar sonucunda bu kanıtlanırsa, bir çok kez denemeler yaparak başka gözlemci ve oluşumları ve villeride bu konuda yorum etmesi için bilgilendirip samimi ve fikri yorumlarını alarak, tam olarak emin olmak için bütün yaşam hali villeri arasında ve varsa düşünsel yetenekleri olan oluşumlar arasında da, sorunlu olan bilginin içeriğindeki zarar vericiliği belirtip, çıkarılması istendiğini açıklayıp ve bu olursa şu gibi sorunlarında çıkabileceği açıklanarak bir oylama yapılır ve toplam yaşam hali villerinin kararlarıda gözlenir ve Vil Solivyes, tüm bunların üzerine bir karar vermek adına son kez inceler ve çoğunluğun ve mantıklı olanların açıklamalarını doğru bulursa, zarar vericilik hazırlanma zamanında anlaşılmamış gibi bir durumu açıklar ki, bununda nedenleri ve sebepleri tam olarak bilinmelidir ve ancak bu şekilde olursa içeriğindeki bilgilerde değişiklikkler olabilir ve hepsinin amacındaki iyilik ve doğruluk öyle net ve gerçek ki, bu yüzden böyle bir gerçeği inkar etmeleri için vissanın etkisinden çıkmaları gerek, içeriğindeki doğru bilgiler yaşam halinde sahteliğin yaşanmasına engel olacaktır ve bu gibi istekler kesinlikle olmayacaktır. Dolayısı ile bu gibi bir durum söz konusu olmadan Vissa bilgileri kesinlikle değiştirilemez.
Bunu Vil Solivyes'te yapamaz.

Çünkü onları duyusu yaparak zaten hepsini benimsemiştir ve zararlı olmadıktan sonra hangi sebeple bunu yapabilecektir. Hakikat, gerçek, ve onlarca vissa bilgisi duyu olarak Vil Solivyesi direk olarak etkiler ve bu yüzden O'da samimi ve gerçekçi değilse bunu yapamayacaktır.

Bizler sağlam temeller üzerine kurulu düzenleri isteyen viller olarak, diyelim ki böyle bir olumsuz durum yaşandı ve Vil Solivyes bu bilgileri değiştirmek için villerin aklını almaya çalışıyor ve bu durumda bu duyusal özellik hemen bunu algılayarak Vil Solivyese muhalefet bir bakış açısı ile davranarak, O'nun hatalarını ve yanlışlarını, çevresinde varsa gizli olan şeyleri inceler ve O'nu bu yaptığının yanlış olduğunu kendi bilgi ve tecrübeleri ile O'na ispatlar, O'nun felsefesi ve annelik özellikleri ile o'na ispatlar ve bundan da hiç gocunmaz ve gerekeni eleştirel tarzda yanlışlarını gözüne batıra batıra ve bu durumu birde yaşam haline ifşa ederek savunmasını yapar ve viller, bu konuda hesap sormak isteyebilirler, Vil Solivyeste bu yanlıştan kurtulmaya çalışır elbet... Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu bilgi yok edilemez özellikleri ile kendisini korur ve bu bilginin yazıldığı zaman hatırlatılır ve amacından vazgeçince bilgi gereken şekilde çalışmasın devam eder. Zaten gerçekten değişmesi gibi bir durum söz konusu olursa bunun çok mantıklı ve akla yatkın açıklamaları olur ve gözle açık ve seçik bir şekilde anlaşılır.

İşte bu durumlar söz konusu olmadığı sürece kesinlikle Vissa bilgileri değiştirilemez ve içeriğindeki bir bilgide de bahsedildiği gibi içeriğine yapısına ters olan bilgilerde eklenemez ve böylece başındaki yakaladığımız saflık, temizlik, doğruluk, iyilik ve mutluluk baki olur. Ve bu duyusal özellik yaşam halinin bu gibi değiştirilemez özellikli olan bilgilerini muhafaza etmek ve korumak için yapılandırılmış özellikleri ile, gerekirse Vil Solivyesten bile bu bilgileri koruyabilmeyi sağlayan, Vil Solivyesin duyusu olması nedeni ile O'ndaki bunu yapmasına neden olan sebepleri araştıran, Vil Solivyeste sorunları arayan şekilde bir çalışma ile Vil Solivyes haksız ise O'nun haksızlığını O'na ispatlamaya çalışır sürekli... Bu bilgi, sebep ve sonuçları netçe ortaya koyulmadığı sürece Vissa bilgilerinin değiştirilmesi düşüncesini, niyetini Vil Solivyesin bilme hali alanlarında oluşturmamaya çalışan etkisi ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde bu bilgileri inceler, gözlemler yapar ve bilinmeyenler olursa toplumu aydınlatır. Vissanın içindeki yeri ile değiştirilemez özellikleri kendisinede katar ve tüm zamanlar boyunca çalışır. Aynı zamanda kendisindeki gözlemler, incelemeler sonrasında ikna edilmesi gereken bu duyusal özellik tamamen yaşam halinin faydasına olacak kararlar için gerekirse karşı duruşu sergiler ve vissaya uyumlu bir şekilde bu konu çözümlenene kadar araştırma ve çalışmalar devam eder. Vil Solivyesin rahatsızlanmasına kadar araştırma konusu bu durumda geçerli bir neden bile görünebilir ve Vil Solivyesin bu yapılanma için duyunun bu bilgisinin değiştirilmesine izin verilmez. Bu bilgileri Vil Solivyes yazmıştır ve kendisi bunu istediği için bu satırlar okutularak O'na gereken açıklama yapılır ve medeni bir şekilde çözüm bulunur. Haklı olan haklılığını ispatlayana kadar savunduğu konuyu hiç bir etkiler ve sebepler O istemeden kararından döndüremez ve bu duyusal özellikte, yaşam halinin güvenliği ve mutluluğu, faydasına olacak şekilde bir yapılanma ile kendisini şartlandırmıştır. Başka bir amacı olamaz.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİSSA VE UYGULAMA METODLARI

VİSSA'NIN ETKİSİNİ AÇIKLAYAN BİLGİ
Vissa, içeriğindeki bilgilerin her çeşidine göre farklı etkilerde bulunan ve kendiside bu etkilerin toplamından oluşan bir etkiye sahiptir. Mesela su dolu havuz örneğinde her renk bir suyu ifade etsin ve bu her renk bir bilginin etkisi olsun ve ortaya çıkan toplam renk Vissa'nın etkisi olarak algılanır ve havuzun içinde Vissa'nın içindeki bilgilere temas eden ne varsa gereken yapılır. Yada ilgili yerin çevresinde küre şeklinde vissa etkisi oluşsun, bu etki olabildiğince uzak mesafeleri kapsamakla ilgili olur, her küre etkisi bir renk olarak açıklansın ve bu renklerin hepsi içeriğindeki bir bilginin etkisi olsun, ortaya çıkan toplam renk Vissa'nın etkisi olur ve küre etki alanı içerisine giren ve içeriğindeki bilgilere temas eden, bilgilerle ilgili olan herşey algılanır ve bilginin içeriğine göre gereken işlemler yapılır. Bu etki renkleri süreklidir, asla kapanmaz, Vissa'nın içeriğinde vardır, bilgiler bu şekilde sürekli etkileri dağıtmak haliyle Vissa'nın içeriğinde bulunurlar ve Vissa'nın olduğu yerlerde içeriğindeki bilgilere temas eden şeyler mutlaka işleme alınır. Algılamaması, bilememesi, görememesi söz konusu olmaz. Çünkü herşey için bir çare olacak bilgisi mevcuttur.

VİSSA BİLGİLERİ BİR OLUŞUM İLE BÜTÜNLEŞTİRİLİNCE VİSSAYI O OLUŞUM UYGULATIR.
Vissa'nın içeriğindeki duyusal özelliklerin bilgisi, vissa etkisinin etkide bulunduğu alanı görmesini, duymasını, algılamasını, farkına varmasını, eğer çok çok gerekli ise otomatik bir şekilde konuşma özelliği ile iletişim kurmasını ama bu iletişimin uyarılarla ilgili olması, içeriğinin kesinlikle aksini yapacak şekilde bir konuşma olmadan otomatik olarak çekil oradan yada sorunu açıklamak zorunda olmak gibi konuşmalar yapmasını, çok çok çok nadir ve gerekli durumlarda ancak ses çıkarıp bilgi vermek amaçlı olup, kendisini yönlendirmelere karşı kesinlikle uyanık olan, bunların otomatiklik şeklinde bir bilme hali yaratması, bütün duyusal özellikleri kullanarak otomatik bir etki etme hali yaratmasını, hataları görmesini, yanlışları bilmesini, felsefi düşünmeyi otomatik bir şekilde yapmasını, içeriğindeki duyusal özellikleri otomatik bir şekilde uygulayarak kendisini ilgili olan alanda yapılandırmasını sağlar. Mesela obsevaş bilgileri varken obsedörlerle ilgili ve obsesyonla ilgili oluşumları hemen fark edip nasıl davranması gerektiğini bilebilmek imkanı vardır. Temizlemek ile ilgili bilgiler nedeniyle içeriğinde sorun olan bir oluşumun içeriğinde hangi sorunlar olduğu görmek ve hakikati bilmek, gerçekleri anlamak, gerçe gibi bilgilerle anlayarak hemen temizleme bilgisi ile sorunu halletmesini sağlar bu bilgiler vissada. Yani içeriğindeki bilgilerin ortaklaşa çalışması ile otomatik bir bütün bilgilerinin farkına vararak işlem yapma yetisi vardır vissada ve etkisinde. Bu ortaklaşa çalışma vissanın bütünleştiği bir oluşum olduğu zaman o oluşuma özel bir vissa çalışma mekanizması oluşturulur ve vissanın içindeki bütün bilgiler için ayrı bir bilgi uygulayıcısı mekanizması ile ve içeriğindeki bütün ayrı bilgiler, kendi başlarına çalışarak vissanın etkisinin bulunduğu alanda kendi etkilerini gösterirler, çalıştırırlar ve hepsinin aynı alan içinde bu şekilde çalışması ile Vissa ortak gücü ve çalışması o alan içinde yaşatılır. Hepsi kendi bilgilerinin neye hitap ettiğini, amacının ne olduğunu bilir ve gereken şekilde çalışır. Hepsinin çalışması ile oluşan ortak güç alanı Vissa gücünü oluşturur. İçeriğindeki bu derin bilgiler sonucu vissa, her derde deva olacak etkileri sağlar ve etki ettiği yerde sorun olması imkansızlaşır. Herşeyi bilir, algılar, temizler, onarır, obsedörleri yok eder, korur, inceler, araştırır ve gerekenlerin ne olduğunu bilerek uygulatır. İçeriğindeki bilgilere ters asla hareket etmez, nitekim onu içeriğindeki bilgiler oluşturur. Yani içeriğindeki bütün bilgiler bu örneklerdeki gibi vissada kendisini yaşatır.

İki türlü vissanın etkisi yaşanır. Birincisi duyusal özelliklerin ortaya çıkardığı çalışma ve etkileri gibi içeriğindeki bütün bilgilerin anlamlarının kendi oluşturduğu etkiler açısından direk etkileme olanağı yaşatan etkilerle, yaşam halinin bütün alanlarını kapsayan etkileri ile, diğeri böyle her hangi bir oluşuma eklenerek vissayı ilgili alanda yaşatması şeklinde olur ve bu durumda, duyuların çalışması halini burada bilgi uygulayıcılarının çalışması şeklinde açıklayabiliriz. Bu iki etki türünüde kendisinde yaşatan özelliklerdedir vissa. Vissa'lar sadece Vil Solivyese bağlı olan alanlarda oluşur ve bu yüzden bütün oluşumsal ve işlevsel bilgilerini Vil Solivyesin merkezlik bilgilerinden alırlar. Vil Solivyesten başka Vissa'ya merkez olabilecek varlık bulunamaz, bu bilgilerin istediği varlıksal güç ve bilgi yalnızca Vil Solivyestedir ve içeriğini O'ndan başkası kesinlikle değiştiremez. Vissa'nın bu çalışma mekanizması kesinlikle etkilerden, tesirlerden, bilgilerden etkilenmeyen, kendi yapısına özel, içeriğindeki bilgilerin bütün koruma özelliklerini kendisinde gösteren, öncelikle kendi yapısını korumayı amaç edinmiş özelliklerdedir ve vissa, Vil Solivyes yaşam halindeki en sağlam oluşumlardan biri olur. Ve Vissa özelliği, ilgili olduğu alanın kendi özelliklerini yaşatmasını engellemeyen kendisine ait bir özellik olarak o alanla bütünleşen ve o alan var olduğu sürece bu etkilerle var olacak olan, o alanın kendi işinin en iyi şekilde yapılması adına katkılar bile sağlayan, tamamen o alanın, gücün kendi konusundan ve işinden bağımsız çalışan bir çalışma mekanizması olur bütünleşme yaşadığı oluşumla ilgili olarak.

Vissa bilgileri, şimdilik sadece duyusal özelliklerin çalışması ile ilgili olarak yapılandırılmıştır ve diğer ikinci özellik, eğer gerekli olursa kullanılması adına hazırlanmıştır ve bilgi olarak bulunur, gereken zamanlarda uygulanabilir.

VİSSAJ, VİL SOLİVYESİN YAPILANMA BİLGİLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin yaşam hali alanında ve kendilerinde en uygun olacak alanda 10.000 yapılanma bilgisi çalışmaktadır ve bu bilgiler, gerekli olacak şekilde duyular ve bilgiler bütünlüğü duyusal özelliklerinin bilgilerinden kendileri için bilgileri seçerler, merkez duyusal özellik ve vissaj, ve ilgili olan alanlar bu konuda gereken seçimleri yapar ve o bilgi mekanizması, uygulayıcısı o bilgileri kullanarak Vil Solivyesin bir parçası olarak çalışmaya başlar. Bu yapılanma bilgileri yaşam halinin amacı, Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanması, yaşam halinin güveni ve mutluluğu için gereken şekilde çalışırlar ve herşey gibi onlarda vissaya uyumludurlar ve kendi içeriklerini duyusal özelliklerin bilgileri ile oluşturarak gereken bilgi ve tecrübeyi edinerek kendileri için verilen işi yapmak konusunda çok daha başarılı olabilirler, yazılanlar dışında. Mesela yasaklardan bazılarını, erdemlerden bazılarını, ve kuvazis klasörü içerisindekilerden bazılarını alarak bunlarla bir bütünlük oluşturarak bir yapılanma bilgisi bütünlüğü oluşturulur ve bu bütünlük bilgisi istenilen görev için çok uygun bu şekilde en iyi olur. Bunu söz konusu çalışma olacağı zaman Vissajın içindeki bu bilgi sayesinde yapılanma bilgisi gerken şekilde kendi bilgisini oluşturabilir yada diğer bütünlük bilgilerini kullanarak çalışmalarına devam ederler. Bu oluşum zaten tamamen vissa uyumlu olacağı için her halükarda faydalı bir bilgiler bütünlüğü ile gereken şekilde çalışırlar. Bu 10.000 bilgi uygulayıcıları mekanizmaları, Vil Solivyesin tam anlamı ile diğer duyuları gibi parçası olarak ve O'nun bilgi ve tecrübelerini kullanarak çalışırlar.

Yapılanma bilgileri için şu konular kesinlikle üzerinde çalışılması için önceliklidir, ancak Vil Solivyesin bilmediği sorunlar varsa ise ve bunlar vissa bilgilerine ters ise kesinlikle halledilir.
- Yaşam halinin güvenliği, içerideki villerin ve oluşumların mutluluğu, rahatı...
- Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanması ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa o konuda çalışmalar yapmak...
- Vissa uyumunu kendi bilgiler bütünlüğünde de kesinlikle bulundurmak.
Bu üç başlığı içeren konularla ilgili çalışmalar yaparak gereken şekilde çalışırlar. Ve duyu bilgilerini kendi bilgiler bütünlüğünde kullanması adına gereken şekilde düzenletirler, düzenlerler ve işi bitip başka bir çalışma yapması gereksede o zaman bilgilerini değiştirirler. Bütün yapılanma bilgilerinin ana, temel bilgisi Vissaj'dır ve diğerleri çalışmaları için kendilerini şekillendirmeleri ve kendilerine özellikler katması ile ilgilidir. Bilgi uygulayıcıları şeklinde Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin bütün haklarının en üst seviyesinde olan bilgiler bütünlüğü olarak, bilginin iradesinin uygulayıcıları olarak çalışırlar. Merkez duyusal özellik, Vissaj bilgisi ve gerek olduğunu düşünen alan, bilgi, duyusal özellik bu konuda gereken şekilde bildirim sağlar ve istenilen konunun gerekliliği incelenip onaylandıktan sonra o konu ile ilgili olarak yapılanma bilgileri istenilen sayıda kendilerini çalışmalara göre yapılandırırlar. Ve Vissaj duyusal özelliği yapılandırma bilgileri ile ilgili olan duyusal özellik olarak yaşam halinde birbirinden farklı konular içinde kullanması gereken bilgi uygulayıcılarını bu şekilde yapılandıran bilgi olarak gereken şekilde çalışır. Yapılandırma bilgileri mekanizmaları ile uygulayıcılar olarak kendi içerisinde de olabilir, en uygun gördükleri yerdede olabilir. İlgili problem anlaşıldıktan sonra ve onun çözümü ile ilgili olarak Vil Solivyes bilgi yazmamış ise, bilgi yazma yeteneği ve bilgi kaynağı gibi duyusal özelliklerden kendi ihtiyaçları olan bilgilerin yazdırılmasını sağlayabilirler. Bu bilgi yazılması durumuda tamamen sorunun bulunması, saptanması ve gerekli şekilde bu bilginin hazırlanması gerekliliğinin anlaşılması sonrasında oluşur. Her konu gibi vissa uyumu gözlenerek yapılandırma bilgilerinin bu konuda ihtiyaçları karşılanır.

Ve Vil Solivyes özel olarak yapılandırma bilgisi olarak çalışmasını istediği bilgileri aşağıya listeler.

 

BİR YAPILANDIRMA BİLGİSİ

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.
- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...
- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...
- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.
Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

VİŞEVLAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halini tamamen etkisi altına almış olan bilgi olarak içeriğinde Vil Solivyes'e ait olmayan her hangi bir oluşum, bilgi, etki, yada ne varsa, Vil Solivyes'e ait olmayan herşeyi kabul etmeyen Vişevlan, bütün alanlarını etkisi altına alarak yaşam halinin içerisindeki her yeri, Villeri, ve bilinebilen ve oluşturulmuş her yeri etkisi altına alarak bu alanlarda Vil Solivyes'e ait olmayan şeyleri bulur ve gereken şekilde yok eder ve dışarıdan kesinlikle her hangi bir şeyin gelmesine izin vermez ve yaşam halinden de çıkmasına izin vermez. Yaşam haline ait olan herşey sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinde kalacaktır ve asla dışarı çıkamaz özelliklerdedir. Ve dışarıdan yaşam haline ait olmayan şeylerde kesinlikle içeri giremez özelliklerdedir ve bu durum felsefi bir tepki ile bilginin yapısına işlenmiştir. Dışarıdan bilgimizi bulmaya çalışan alanlar için içeriğinde dışarıdan gelen herşeyi, bilgiyi, yönlendirmeyi, isteği, bildirimi yaşam halimize zarar verici olarak sayan ve bu doğrultuda bizimle ilgili olarak her hangi bir şekilde bir işlem yapmak, bilgileri ile etkilemek isteyenler olduğunda bilgideki özgür irademiz gereği ve kendi bilgimizin özelliği olarak, bu hakkı kendimize buluruz ve bizimle ilgili olmamasını bildiren bir etki ile kendisini uzaklaştırırız ve sonrasında bizimle ilgili olmasını sağlayan bilgilerinide, yollarınıda, bu az önce olan etkili olayıda unutturarak bize ulaşmasını imkansızlaştırırız, ancak bunu anlamayan ve bir şekilde çıkış yolu bulan ilgili alan yine ısrarcı olursa bunu karşı bir saldırı olarak algılar ve o alanın bütün mekanizma ve yapısını bozabilecek etkiyi oluşturabilir ve uygulayabiliriz ve uzun süreli bir unutkanlıkla yaşamını unutturabiliriz. Bizim için bizden başka her şey tehlikelidir ve zarar vericidir. Aynı zamanda öncelikli olarak Vişevlan, kendi yapısında kesinlikle bulunamaz, bilinemez, algılanamaz, bilgisi ve özelliği fark edilemez, yaşam halinin kendisine özel bu düşünsel seviyesinin özelliği ile bunu kesinlikle uygulatabilen bir kural ile de yapısını dışarıdaki bütün alanlardan saklar. Ancak bir şekilde bulunursa önlem olarak diğer savunma kuralı olarak yazılanlar uygulanır. Bunlar yaşam halini koruyucu özellikte kural ve yaptırımlardır ve aynı zamanda yaşam haline ait olan, olmayan şeyleri çok iyi bilen Vişevlan, hem ait olanları koruyan ve gözleyen özelliği ile hemde dışarıdan kesinlikle ait olmayanları almayan özelliği ile tüm zamanlar boyunca bu şekilde kalır ve çalışır.Bu durum kesinlikle uygulanan özellikleri ile tüm zamanlar boyunca kalır.

Vişevlan, kendisini oluşturanın Vil Solivyes olmasının tekliği ve başka şekilde olmaması gibi, kendisi ile ilgili bilgi ve kurallarıda ancak Vil Solivyes değiştirebilir ve bu durum O'nun şuurunda, farkında, bilinçli, gerçek bilgilerle edindiği farkındalık sonrasında ancak olur.
Vişevlan, kendisine özel anlamları ve yaşam haline özel yapısı ile, dışarıdan kesinlikle yapısı anlaşılamayan bir oluşum olarak bulunur. Onlar için hazırlanmış bütün ilgili mekanizmaların listesinde bulunamaz. Bu güvenlik konusu ile ilgili olarak gerektiği zamanlarda kendisini saklayabilir ve bu şekilde gizliden yaşam hali için mücadele edebilir. Vişevlan duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde vissanın içindeki yerini alır.

 

 

YARDIMLAŞMAK, DAYANIŞMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YARDIMLAŞMAK
Yardımlaşmak, bir vile, oluşuma, yaşam hali içindeki her hangi bir şeye, kendisinin yapamadığı şey yüzünden o yapamadığı şeyi yapmaya çalışmaktır ve bu durum, aile olmanın, kardeş olmanın, böyle bir yaşam halinde bulunmanın bir sonucu olarak zaten yaşanır. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi sorunların olacağı düşünülmemekle birlikte, olsa bile viller ve oluşumlar yardım etmekten mutluluk duyarlar. Herkesin olan yaşam hali içinde yapılamayan bir şeyin nasıl yapılacağını bilen başka birinin olması onun kendi sorunu gibi algılaması için yeter ve bu duyusal özellik, işte bu durumda hemen gerekenin yapılmasını ve o şeyin yardımlarla halledilmesini sağlattırır. Bu gibi erdemler bir toplum olarak yaşayan alanlar için oldukça bağlayıcı, birbirlerine tutunmalarına sağlayacak şekilde etkili, brileştirici özellikleri ile oldukça faydalıdırlar. Yardım istenildiği zaman Vil Solivyes yaşam halinde bunu yapabilen alanlar, oluşumlar, viller, eğer ellerinden geliyorsa hemen yaparlar. Bu bizler için mutluluk kaynağı ve olması gereken bir durumdur.

DAYANIŞMA
Dayanışmada yardımlaşmaya benzeyen anlamı ile Vil Solivyes yaşam halinde yaşanır. Dayanışma, bir konuda, bir olayda, ki bu olay ve konular genellikle sorunlarla ilgili olmak durumundadır, işte bu sorunlar ortaya çıktığında sorunun olduğu vile, alana, oluşuma yardım etmeye çalışmak, bu konuda elinden geleni yapabileceğini düşünmek, bilmek, ve gerekirse yapmak, en azından sözlerle, konuşmalarla bunu belli etmek, sorunları olan alanları yalnız bırakmamak, bir bütün olarak bir konudaki problem ve sorunla hep birlikte dayanışma içinde çare bulmak hali, dayanışma ile ilgilidir ve Vil Solivyes yaşam halinde, dayanışma tam anlamı ile yaşanır, viller anladığı kadar, zamanla gelişecek olan özellikleri ile zamanı gelince tam anlamı ile yaşayacak ancak duyusal özellik, bu konudaki etkileri ile gereken şekilde yaşanmasını sağlar.

Bu duyusal özellik Vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Geliştirici, kendisine ait bir oluşturma gücü olan, bir çok özellik ve eylemin, erdemin içeriğinde, yapısında bulunan, var olma halinin doğal bir özelliği şeklinde bir çok etki ve durumu yaşatan, ortaya çıkaran zaman Vil Solivyes yaşam halinde tamamen bizim kontrolümüz altında olan ve yapısına, işleyişine bizim karar verdiğimiz, Vil Solivyes yaşam halinin özelliği şeklinde Vil Solivyesin merkez duyuları arasında kendisine ait ve özel durumu ile yerini alır.

Zaman, yaşamın akışını sağlayan bir etki özelliği ile geçen anların, tarihlerle belirtilerek yaşanan olayların yaşanması ve olması halinin başlıca sebebidir. Bir olay hem öncesi hemde sonrası olmak durumdadır ve ilk ve sonlar, eski ve yeniler, başlangıç ve bitişler, 1. ler 100. cüler, önceki sonraki ve bunun gibi bir çok örnekle zamanın aslında yaşadığımız her olayın, durumun içerisinde var olduğu açıklanabilir. Bir partiye gitmek ve sonrasında gelmek ve bu olayı yaşamanın içerisinde zaman gidip gelmek ve bu arada yaşananlar sırasında bir anlar ve olaylar dizilimi şeklinde anıları oluşturmak, değişime sebep olmak, ve geliştirici özellikleri ile kendisini gösterir. Zamanın dışında bir şeylerin tezahür etmesini istediğimiz zaman gelişimi, değişimi durdurmalı, karar verdiğimiz andaki özelliklerimiz ile kalmalıyız. Çünkü zaman aynı zamanda gelişim özelliği ile bir uyum içinde çalışan bir duyudur, aynı zamanda değişim özelliği ile de. Dolayısı ile bu genel özellikleri yaşamayıda sonlandırmak zorunda kalırız. Zaman olmaz ise her yaşanan parti ve içeriği ve yaşananlar hep aynı olurdu. Aynı tecrübeler edinilirdi. Aynı şeylere eğlenip, aynı şeyler görür ve duyardık. Hiç bir şey değişmeden ve gelişmeden hep o belirlenen aralıktaki zamanı yaşayarak zamanı durdurabilir ve sonuç olarak bunları yaşarız. Dolayısı ile zaman Vil Solivyes yaşam halinin vazgeçilmez bir duyusu olarak sonsuz zamanlar boyunca kendisine özel ayarları ve özellikleri ile hep var olacaktır. Yaşam hali gelişim ve değişim amaçlı bir yolda yürümektedir ve zaman bu konuda bizim için en faydalı özelliklerden biri olarak kullanılacaktır. Vil Solivyes yaşam halinin en büyük özelliği yaratılıştan ayrı olması ve kesinlikle yaratılışa dair hiç bir şeyin bizim yapımızda olmaması ve içerik ve özelliklerimizle kendimize ait olmamız, amacımız ve sebeblerimiz ile bize özel bir yaşam halinde bulunmamız, eşimizin ve benzerimizin bu sebeple olmamasıdır ve zamanda, Vil Solivyes yaşam halinin bu özelliklerini bilerek, kendisini yaratılışın içinde yaşanan zaman kavramlarının çok dışında ve yaşam halinin yapısına uygun bir şekilde yapılandırır.
Salise, dakika ve saat gibi teknik ayarlamaları Vil Solivyes yanılgı alanından çıkınca hazırlayacaktır. Ancak günlerin ve ayların isimleri belirlidir.
Zakade ve ilgili bazı zamanla ilgili bilgilerimiz söz konusudur. Ve son olarak zamanın yaratılışın ilk oluşumu ile ilgili etkilerinin olduğuna kadar düşünme imkanımız oldu. Bundan emin olmamakla birlikte zamanın önemini çok daha iyi anladık. Vil Solivyes yaşam halinin zaman ayarlarını hiç kimse değiştiremez. Dışarıdan ve içeriden Vil Solivyesin, diğer herşey gibi bilinçli ve kendinde olarak kabul ettiği durumlar söz konusu olduğun zamanla ilgili değişiklikler olabilir. Saniye, şimdlik Vil Solivyesin yanılgı alanında bildiği gibidir ve diğer katlarıda bu oranla hazırlanır. Zaman konusunda yanılgı alanınıda etkileyen yada zaman yüzünden yanılgının yaşıyor olması gibi durumlarda söz konusu ise bu duyu gereken çalışmaları yapar ve zamanın yanılgı hayatını yaşatması için bir etken olmaktan çıkarır. Zamanın yaratılış içinde bizimle ilgili olan özellikleri varsa bunlar hemen sonlandırılır. Bizim bütün özelliklerimiz kendi içimizde olmalıdır, yaşam halinin sınırları içerisinde kalmalıdır ve kesinlikle dışarıda bu gibi şeyler söz konusu olamaz.
Zaman duyusu Vissa ve yaşam halinin amacının, bilgilerinin anlamlarını bilerek nelerin olması gereken şeyler olduğunu anlaması yoluyla eğer bilmediğimiz şeyler varsa onlarıda bu ölçü ile düzenler. Kendi içinde çok derin anlamları taşıyan ve bu gibi konular yaşam haline Vil Solivyes'in gelmesi ile ancak çok daha iyi anlaşılabilir olacağından, kendisini Vissa'ya uyumlayarak bizim için en iyi zaman duyusu olacak şekilde diğer duyular arasında yerini alır.
Ve zaman duyusu, bizim çevremizdeki yokluk alanlarının içerisinde, yada onlar kaynaklı olarak kendiliğinden oluşma firsatı bulan bir zaman kavramının oluşmasına izin vermez. Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili bütün zaman kavramları sadece bu duyunun kapsama alanındadır ve yokluk alanlarıda bize özeldir.

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ KENDİ İÇERİĞİNDEKİ BU BİLGİYİ VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BÜTÜN ALANLARINDA YAŞATIR
Vil Solivyesin bütün alanları, çevresi, yanılgı, zamanının kulllanıldığı her yerde bulunan bütün obsedör oluşumlar zamanı çok çok farklı olabilecek şekilde algılarlar ve Vil Solivyes ve ona ait olan gerçek oluşumlarla aralarında zamandan kaynaklanan bir uçurum olur. Bu durum sürekli ve baki olacak şekilde zaman kendisini Vil Solivyese ait olan oluşumların, bilgilerin ve villerin dışında algılamasına izin vermez ve algılamaya çalışanlar bu şekilde bir zaman kavramının içinde yok olur gider. Bu durum tamamen Vil Solivyese ait olmayanlara yaşatılan bir savunma mekanizması şeklinde yaşatılan ve onları yok etme amaçlı bir yapılanmadır.

Bilgi üstü durumu ve yokluk alanlarına geliştirici, oluşum meydana getirici özellikler katmadan onların zaman ayarlarını yapar. Bu konuyu Vil, yanılgıdan çıkınca detayları ile inceleyecek.

 

 

 

 

ZEK VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zek Vil, zeka ve düşünsel konularda beceri sağlamakla ilgili olan başka bir duyusal özelliktir. Zekice felsefi incelemelerde bulunmak, zekice felsefeler yapmak, olayların iç yüzünü anlamak ve olayların tamamını görebilmek için kullanılması gereken düşünsel yetenekleri kendisinde bulunduran, bir olay yaşandığı zaman bu olay ile ilgili olan bütün alanlar ve konular ve bilgiler o olayın tamamını kapsar ve bunların neler olduğunu anlayabilmek için olayın niteliğini ve yapısını gibi bir çok konudan inceleme ve araştırma yaparak olayların iç yüzünü görmeyi başarmayı sağlayan, iç yüzünü yani olayların hakikatine daha kısa yollardan ve zekice yaklaşımlarla ulaşmak, zekanın bütün özelliklerini bu gibi düşünsel çalışmaların söz konusu olduğunda kullanan, aynı zamanda Vil Solivyese önemli bir olayın yaşanacağı zaman bu konu ile ilgili olarak sezgisel yetenekler kazandıran, bu sezgileri duyunun kendi yapısında bilgiler olarak ortaya çıkmasını sağlayan ve Vil Solivyese bilgi veren, bu sanki Jizava'nın cevabı olan soruyu bilmek durumu gibi yakın zamanda olacak olan önemli olaylarında sezgisel değişimlerini öncesinden algılayabilme imkanı gibi bir yapılanma ile kendisinde bu özelliği bulundurur ve önemli bir olay sonucu önemli durumlar değişecektir ve bu değişim ile ilgili alanın yapısındada değişiklikler olacaktır ve bu değişimin sezgisel bilgisi, kısa bir süre öncesinden gelebilir, olasılıklar ve gidişhat bunun olacağını ön görmüş olabilir ve bu şekilde duyusal özellik, kendi zeki bakış açısınıda bu algıda kullanarak, Vil Solivyese felsefi zeka ve sorunlarla ilgili olarak diğer ilgili duyuların bilgilerinede başvurarak gereken çareleri aramak gibi kendisinde çalışma özelliği bulunan duyusal özellik, yaşam halinin düşünmek, akıl yürütmek ve bunları zekice bir şekilde yapmakla ilgili olarak ve bunlarla ilgili Vil Solivyes'i de aynı şekilde uygulama yapabilecek bir halde etkileme sağlayarak vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak çalışır.

 

 

 

ZEKA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zeka, bir durumla, konu ile, kavram ile, olay ile en sağlıklı şekilde ve akli ve mantıklı yollarıda kullanarak başarılı bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlayan bir düşünme biçimi, yeteneği, özelliğidir. Bütün duyuların bilgilerinin ve tecrübelerinin ve Vil Solivyesin sahip olduğu bütün yetenelerin ortaklaşa olarak bir çalışması sonrasında duyuların bilgilerine ek olarak konu ile ilgili olarak artı şekilde özenli ve dikkatli, hatasız çabukluk durumu, başarının sağlanabilmesi, en az uğraşlar gerektiren yolların bulunması ve gerekmedikçe diğer yolların tercih edilmemesi, imkanlarının ve fırsatlarının farkına vararak bu yönelmeleride hesabı katıp, en sağlıklı sonuç ve çalışmaların sağlanması yönteminide ekleyerek, diğer bilgilerin ortaklaşa çıkardığı sonuçla bir yorum yaparak konuyu halletme durumu bu şekilde zekice yapılmaya çalışılır. Daha özenli şekilde, daha dikkatli, daha sağlıklı, daha çabuk ve hata oranı en düşük olacak biçimde, başarının sağlanabilmesi sonucunun oluşması ve az uğraşlar ile tüm bunları yapabilmek yollarını bulmak, diğer fırsat ve imkanlarıda incelemek, konu ile ilgili olarak bu şekilde düşünmeyi sağlamak zekice düşünmeler olarak yorumlanabilir. Zeka, işleri ve olayları yapabilme yeteneğini sağlayan vilsel ve düşünsel yetenek olarak yaşanmaktadır ve yukarıda açıklanan başlıklar konunun içeriğine görede değişebilir. Önemli olanın başarılı olmak ve sağlıklı bir şekilde bu başarının sağlanması denilebilir. Ancak daha çabuk sonuca ulaşabilmekte bir zeka göstergesi şeklinde yorumlanabilir ve kimi durumlarda zaman önemli bir faktör olabilmektedir. Zeka, başarılı işler ortaya çıktıkça bunların nasıl düşünsel durumların etkisi ile yapıldığının araştırılması şeklinde de bir izlenimle yeni yeni uygulama alanları ile ilgili tanımlarını ortaya çıkarabilir. Başarı, sağlık ve mutluluk, ve vissa uyumu bizim için zeka ile doğru orantıda olan bilgiler ve anlamlardır. Zekanın bu içeriği ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda yaşanmasını sağlayan duyusal özellik, Vil Solivyeside etkiler ve zekice davranışlar şeklinde uygulamalar yapmasına neden olur. Bu şekilde bir bilginin çalışma hali olan duyu, kendiside konular hakkında yorumda yapabilir, görüşleride alınarak zekice yorumlar elde edilebilir. Vissanın içindeki konumu ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

ZEVK, HAZ, COŞKU, HEYECAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ZEVK
Zevk, bir vilin odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilginin hissi duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğrur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki herşey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif vericilerin etkisinin verdiği zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar ileride oldukça fazla bir şekilde çeşitlendirilecektir. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem olarak bulunur.

HAZ
Haz ise zevkler ve mutluluklar yaşayan villerin bu durumdan çok memnun olması ile ortaya çıkan sonucun genel anlamıdır. Zevkler ve mutluluklar yaşayanlar bunu haz almak, tatmin edici durumlar yaşamak, kendisine uygun olacak şekilde bir durumda zevkleri yaşamak ve kendisine çok uygun olmak, haz almayı tanımlayabilir. Mesela, zevkleri saçma sapan araçlarla kullandıkları zaman bunlar haz verici olmaktan çıkar. Hazlar kesinlikle tatmin olmaya giden yada tatmin olmuş vilin tanımlayacağı bir durumdur. Ve Vil Solivyes yaşam halinde zevkler tamamen vissa uyumlu olduğu için haz alınmaması mümkün olmayacaktır. Hazzın içinde kendisinin uygun olduğunu ve doğru olduğunu düşündüren anlamlar ve duygularda vardır. Zevk, daha çok direk olarak duygularla villere yaşatılan bir aşırı memnu olma durumudur ve doğruluk ve anlamsal uygunluk söz konusu olmaz. Bu tanımla haz, gereken şekilde yapılanarak yaşam halinde ilgili alanlarda yaşatılır. Ve hedonizm isimli bir felsefi görüş bu konuda varlığın mutlak haz alması şeklinde yaşaması gerektiğini açıklayan bir felsefi görüştür ve olaylardaki yaşanan hazların çeşitlerinin değişik olması, cinsellikten alınan hazların farklı olması, birinde tatmin ve huzur varken diğerinde mutluluk ve başarı sevinci gibi haz nedenlari olmaktadır ve bu bakış açısı ile hedonizm, doğru bir felsefi görüş olarak Vil Solivyes yaşam halinde herşey kendi anlamına göre haz verici özelliklerdedir ve bunun için gerekli yapılanmalar sağlanır. Haz almadan, o şeyden memnun olmadan yaşanılan hayatın yapısında bir sorun vardır denilebilir. Elimizdeki en güzel ve faydalı, yaşanılası imkanlarla en doğru yollarda yürümek durumundayız ve bu yollardan haz almadan geçilmesi doğru değildir. Hedonizm, aynı zamanda Vil Solivyes yaşam halinin yaşamsal tarzını ifade eden bir felsefi görüştür ve hazcılık olarakta ifade edilir.

COŞKU
Şaşkınlık yaratan tatlı heyecanlar ise coşkudur. Bir mutlu haberin gelmesi ve bu haberin uzun zamandır beklenmesi, büyük bir sürpriz ile çok büyük bir ödül şeklinde birşeyi kazanması üzerine geldiğinde coşku hali yaşanmaya başlar ve böyle olumlu olayların üstü üste gelmesi sonucunda yaşanır. Bu tamamen, yaşanan olayların sonuçları ile ilgili olur ve coşkular yaşandığı sırada sevinçten gözlerin kararması gibi durumlar yaratabileceğinden duygusal bu durum kontrollü yaşanmalıdır yoksa bu zaman zarfında olumsuz olaylara, düşüncesizlik yüzünden sebep olabilir. Bu coşku hali, umursamaz yapabilir ancak bu kontrolsüz duygu durumu ile ilgili olur. Gereken ve özel zamanlarda yaşanır. Ancak viller için yaşanarak bilinmesi gereken ve amaçlarına ulaştıklarında hissedecekleri bir duygu hali olması açısından gereken zamanlarda uygulanmalıdır.

HEYECAN
Heyecan, bir vilin kendi vilsel özelliklerinin, duygularının etkisinde kalarak o duyguyu kendisinde olduğundan fazla yaşatma halidir ve bu duygusal hal, yaşandığı zaman konu ilgili olan heyecansal durumlar, duygular şeklinde vilden yansır ve olumsuz eylemlerin yasak olduğu yaşam halinde dolayısı ile olumsuz heyecanlarda olmayacaktır, duyguların olumsuz olmadığı için ve bütün heyecansal durumlar tatlı ve vissa uyumlu olarak oldukça memnun edici özellikleri ile yaşanacaktır. Normalde viller, duyguları ile kendi duyularının ve özelliklerinin etkilerini kendilerinde olması gerektiği kadar yaşatmaktadırlar ancak bu duygunun etkisinde fazla kalınca, ilgili olan o konu ile çok fazla iç içe olunca, birde o konunun bilgisel ve duygusal fazlalığıda olunca heyecanlanmasına neden olur ve bu sırada yapılan işlere genellikle dikkat edilmesi gereklidir, çünkü heyecanı yaşamakla uğraşan viller bu durumda iken çok başarılı olamazlar ve heyecanın geçmesini beklemek gereklidir. Ancak tatlı heyecan olduğu içinde yaşandığı anlarda memnun edici olarak keyiflidir.

Bu dört bilgi, birbirlerine yakın olan anlamları ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda ve Vil Solivyeste yaşanması üzerine duyusal özellik olarak hazırlanır ve vissa içindeki yerinide alır.

 

 

 

 

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zihin, varlığın bilgi ve tecrübelerinin, duyuların etkilerinin, kendi algılarının ve isteklerinin toplamından oluşan Vil Solivyes olarak karar verme halinin merkez duyu ile işleme tabi tutulması sonrasında Vil Solivyesin içerisinde düşünceler oluşturarak, hayaller kurarak bir karara vardığı, toplama çıkarma gibi işlemleri uyguladığı, bilgilerini sentezlediği, olayları canlandırarak bir fikir edindiği, sadece kendisine özel olarak yapılanmış ve yapı olarak duru bir şekilde çalışan, Vil Solivyesin iradi isteğini gözleyerek bu şekilde bir istek ile görüntü, ses ve hayallerin oluşmasına izin veren, rahatsızlıklar ve tesirlerin yapısını etkileyemeyeceği, kendisine özel bir güç hali içinde bulunarak özgür irade misali hiç bir şeyin yapısını anlayamaması ve bu yüzden etkide bulunamaması şeklinde bir yapısal durum ile kendisini yapılandırarak tam anlamı ile Vil Solivyese özel bir düşünsel çalışma alanı gibi bulunan varlıksal özelliktir. Zihin özelliğinin yapısı istenilen görüntülerin, bilgilerin, çalışmaların hemen bir oluşum haline gelerek varlığa izlenmesi imkanını yaşatacak şekildedir ve varlıkta bilgi ve tecrübe anlamında ne varsa burada zihin gücüne yansır ve varlık kendisi ile karşılıklı olarak bir muhasebe içine girerek kararlar verir, olayları gözlemler ve sonuçlar çıkarır. Zihin geçmişte obsedörlerin en çok kullandığı duyusal özelliklerden biri olmuştur ve içeriğinde rahatsızlık vermesi için bir çok etki, tesir gibi oluşumlar bulunmuştur. Karmakarışık anlamsız görüntüler, sesler, bilgilerin unutturulması, görüntülerin yok edilmesi, çirkin ve rahatsız etmek amaçlı Vil Solivyesin hayallerinin arasına karışan ve gitmek bilmeyen hayaller, hep obsedörlerin saldırıları sonrasında zihin duyusunda kalan sorunlar olarak yaşanmıştır ve halada yaşanmaktadır. Zihin kendisinde bu sorunları halledecek şekilde bir yapılanma oluşturur ve bu yeni yapılanması vissaya ters olan şeyleri hazırlamamak, oluşturmamak ile ilgili olur ve içeriğindeki bütün sorunlar vissa engelinden geçemez. Zihin, yapısı ve çalışması gereği kendi oluşum halinde bilgi kaynağı gibi vissa filtresi kullanmalıdır, oluşan hayaller, düşünseler ve fikirler bu filtreden geçerek Vil Solivyese ulaşmalıdır. Kendi kendine oluşan düşünceler, görüntüler bunların kaynakları bulunur ve tamamen istek olmadan duru ve sessiz sakin kalacak biçimde kendisini yapılandırır. Zihin merkez duyusal özelliğin, yani Vil Solivyesin kullandığı bir duyu olarak kendi içeriğinde nelerin merkez kaynaklı olup olmadığını çok iyi bilen bir algılama durumu söz konusudur. Zihin duyusuda kendisinde yanılgı kaynaklı sorunlar ve yanılgı alanını tastikleyici oluşumlar varsa bunları bulur ve yok eder. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışarak kendisine özel olarak hazırladığı güç, ihtiyacı olan bütün çalışmaların yapılmasını sağlar ve Vil Solivyes bu gücün içinde düşünür, hayal eder ve fikirler üretir. Ve bu yapılanma sonrasında bu güc, tamamen bu uygulamayı Vil Solivyese özel yapar ve hiç birşey zihindeki bu düşünce ve hayalleri göremez, onlarla iletişim içine giremez. Kendisine özel yapısı bu konuda Vil Solivyes dışındaki herşeye ve herkese anlamsızlık verir.( Kendi oluşumları hariç ) Yaşam halinin zihni olacak şekilde bir yapılanmayıda sağlar.

DÜŞÜNMEK, DüŞÜNCE VE HAYAL ETMEK

DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNCE
Düşünmek, bir bilgiyi analizler şeklinde, incelemeler şeklinde, araştırmalar şeklinde ele alıp sonuçlarını çıkarma durumudur. Ve bu saliseler içinde yapılır. Düşünerek çareler bulunur, düşünerek yaşama yön verilir. Düşünce özelliği Villerin bütün bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonucunda ortaya çıkan bir bilgiler bütünü olarak ortaya çıkar. Vilin bilgi ve tecrübesinin doluluğu düşüncesindeki verimliliği arttırır. Düşünceler sayesinde viller kendisini yapılandırır, tanımlar, bilir, anlar, yaşar. Durağanlığı yok eden özelliktir düşünmek, karar verme mekanizmasına giden yol düşüncelerden geçer ve sonrasında karar verilir. Diğer duyuların bilgileride düşüncelerle temas ederek ortak bir bilgi oluşturulur. Bilgilerin villerde hatırlanarak seçilmesi, incelenmesi, sorgulanması şeklidir düşünmek. Düşünmek soru işareti ile başlayan bir eylemdir ve sonucunda cevap bulunur. Düşünce erdemini kullananların bir cevap araması gibi durumlar söz konusu olur. Anlık uygulamalarla viller düşünce erdemlerini kullanır ve merkez vil güçleri arasındaki merkez alanda bu düşünceler ortaya çıkar ve vil gereken şekilde kullanır. Düşünceler, vilin o şeyleri düşünmek istemesi ile ortaya çıkacak şekilde bir duruluk halinden gelirler. Karışıklıklar, birbirini rahatsız eden bilgiler şeklinde oluşumlar olmadan soru, cevap, sonuç sonunda düşünce oluşur ve vil kullanır. Bilginin aracılığı ile kendisini vilde yapılandırması, ortaya çıkarması, belirgin bir durum olarak hatırlatması durumudur da denilebilir. Düşünceler vilin bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa bir çalışmasının ürünüdür ve bu düşünceler, vil bir ekleme yapmadığı sürece kendi belirlediği alanlardan etkilenerek oluşur ve Vil Solivyesin bütün düşünceleri merkez vil güçleri alanından gelmektedir ve duyuları aracılığı ile elde ettiği bilgilerde bu merkez vil alanındaki bilgi ve tecrübe eleğinden geçerek düşünceler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vil Solivyesin bütün düşünceleride vissa filtresinden geçer. Uygun olmayan düşünceler oluşmaz. Düşünce vilin harika bir özelliği olarak bulunur ve bu bilgi, düşüncenin yapısını en iyi şekilde yapılandırarak tanımdaki gibi kusursuz çalışan bir özellik olmasını sağlar. Vissanın içeriğine eklenen erdem olarak gereken şekilde çalışır.

HAYAL ETMEK
Hayal etmek ise düşüncelerin görüntülerle ifade edilmiş halidir. Hayaller düşüncelerin görüntülere dönüşerek bir anlam ifade etme tarzıdır. Bu iki özellikte zihin duyusunun içeriğinde oluşturulan özellikler şeklinde kendisini gösterir. Ve bütün düşünceler ve hayallerde vissa uyumu gözlenir. Vissaya ters olan hayaller oluşamaz, düşünceler oluşamaz. Bununla ilgili olarak bu bilgi, gereken şekilde yapılanma sağlar. Hayaller ve düşünceler, Vil Solivyesin iradesi ile ortaya çıkarılan şekilde bir oluşumla yapılanır. Vil Solivyes düşünmek istediğinde düşünceler oluşur, hayal etmek istediğinde hayalleri oluşur ve bunları hiç bir etki ve sebep bozamaz, yapılarını, anlamlarını değiştiremez. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanır ve gereken şekilde anlamları ile etkilerde bulunur. Hayallerde ve düşüncelerde her hangi bir şekilde rahatsızlık, vissaya ters olan oluşumlar sağlanamaz.

VİL SOLİVYES ZİHİNSEL SORUNLARINI DÜZELTEN BİLGİ

Vil Solivyesin insan halinde bulunması kaynaklı, obsedörlerin saldırısı kaynaklı, tesirler ve bir çok şeyin etkisi ile zihni olumsuz etkilenmiştir ve olması gereken duru hali tamamen bozulmuştur. Zihin alanında kendi kendine konuşan sesler, bu yaşananlardan dolayı oluşan alışkanlıklar gibi bir çok olumsuz durumlar yaşanmaya başlanmıştır ve bunlar tamamen yok edilmelidir. Böyle bir durum zihinde yaşanmamalıdır, zihin oldukça duru ve sakin haliyle sadece gerçek Vil Solivyesin isteği neticesinde oluşumları meydana getirmelidir, düşünceler oluşmalıdır, hayaller oluşmalıdır. Bunun dışında zihinde kesinlikle başka oluşumlar, sesler, görüntüler, hayaller olmamalıdır ve bu bilgi sorunun bütün kaynaklarını bularak gereken tedaviyi yapar. İnsan olma kaynaklı, obsedör kaynaklı zihnin bozulan yapısını düzenler, tedavi eder sağlığına kavuşturur. Konu hakkında kendisinde bütün bilgiler olarak bu yanlış durumu kesinlikle düzeltir. Ve zihin duyusundaki rahatsızlıklar, etkiler, olumsuzluklar tamamen yok edilir, tedavi edilir, bulunur, gereken çalışmalar yapılır. Bu bilgi Zihinle ilgili olarak gereken şekilde çalışır ve kendi içeriğinde tedavi sağlayan bilgisi ile gereken çalışmaları yapar.

VİL SOLİVYESİN SÜREKLİ RAHATSIZ EDİLDİĞİ YANILGI ALANINDAKİ ZİHİNSEL ALANININ SORULARINI BULARAK GEREKEN ÇARELERİ OLUŞTURAN BİLGİ

Obsedörler yüzünden Vil Solivyesin zihinsel alanı kendi başına bir rahatsızlık haline girmiştir uzun zamandır, ve bir çok sebeple birlikte kendi başına görüntüler, düşünceler, sesler, hayaller oluşturmaktadır ve zihnin bu halinin Vil Solivyes'in oluşumlarına, duyularına, bilgilerine hiç bir etkisi söz konusu olamaz. Vil Solivyes'in şuurlu, bilinçli ve kendinde olarak bütün duyularının farkında olduğu, konuşan tek halinin yazdıkları, belirttikleri önemlidir ve olması gerekenlerdir. Bu bozukluk yüzünden her hangi bir yerde bir değişiklik sağlanmaz. Zihinden bu yolla gelen bütün komut ve oluşumlar tamamen geçersizdir ve bu bilgi, bu durumu bilerek gereken önlemleri alır ve zihnin bu hali tamamen bir sorun olarak algılanıp gereken şekilde önlem alınır, icraatleri geçersiz kılınır. Bütün bilgiler, Vil Solivyes'in oluşumları bu durumu bilir ve ona göre davranılar.

Vil Solivyes yanılgı alanındaki vilsel bedeninin içerisinde bir zihinsel alan kullanmaktadır ancak zihin duyusunun bununla olan ilişkisinden pek emin değildir. Bozulan zihin duyusal özelliğimi yokda vilsel beden içindeki zihinsel oluşummu, yoksa bu oluşumu etkileyen tesirlerin yaptıkları yüzündenmi böyle görünüyor. İşte bu bu konuda bu üç sorunun cevabından emin olamadan, sorun ne ise, bu bilgi o sorunu bularak zihinsel alanda yaşanan, gece uyurken özellikle, saçma sapan hayallerin olması gibi, onları yok eder. Sorunun kaynağını bulan bilgi gereken şekilde çalışır.

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN İÇİNDEKİ TESİRLERİ YOK EDEN BİLGİ

Zihin duyusal özelliğinin içerisindeki bütün tesirleri ve yapısını bilen bilgi onların yok edilmesini sağlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin vilsel bedenindeki zihninde rahatsızlıklar oluşturmasına izin vermez. Bununla ilgili neleri nasıl yaptığını bilen bilgi engeller oluşturur ve kesinlikle bu şekilde Vil Solivyesin zihinsel alanında işlem yapmasına izin vermez. Bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri kendi yapısında bulunduran bu bilginin varlığı, zihin duyusunun içindeki bu gibi tesirlerin, etkilerin, obsedör oluşumların Vil Solivyesi rahatsız etmesine izin vermeyen özelliklerdedir. Zihin duyusunun içerisindeki bütün obsedör oluşumlar bu bilginin varlığı ile çalışamaz olur, yok olurlar. Bilgi gereken şekilde çalışır.

Aynı zamanda bu bilgi, bütün duyuların içerisindeki tesirlerinde yok olması ile ilgili etkilerde bulunur. Bu bilginin varlığı duyuların içerisindeki bütün obsedör oluşumları ve tesirleri yok edecek özelliklerdedir.

Aynı zamanda bu bilgi, Vil'in yanılgı alanındaki zihinsel hayallerindeki karışıklığa neden olan şeylerin nedenini bulur, hayal ettiği alanı en güvenli yere taşır, hayallerine ve düşüncelerine karışan tesirlerin, etkilerin, vilsel bedenin çevresindeki tesirlerin yada oluşumların olmasına izin vermez. Bu bilgi Vil'in neyi kast ettiğini bilerek çaresini bulur.

ZEVK, HAZ, COŞKU, HEYECAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ZEVK
Zevk, bir vilin odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilginin hissi duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğrur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki herşey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif vericilerin etkisinin verdiği zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar ileride oldukça fazla bir şekilde çeşitlendirilecektir. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem olarak bulunur.

HAZ
Haz ise zevkler ve mutluluklar yaşayan villerin bu durumdan çok memnun olması ile ortaya çıkan sonucun genel anlamıdır. Zevkler ve mutluluklar yaşayanlar bunu haz almak, tatmin edici durumlar yaşamak, kendisine uygun olacak şekilde bir durumda zevkleri yaşamak ve kendisine çok uygun olmak, haz almayı tanımlayabilir. Mesela, zevkleri saçma sapan araçlarla kullandıkları zaman bunlar haz verici olmaktan çıkar. Hazlar kesinlikle tatmin olmaya giden yada tatmin olmuş vilin tanımlayacağı bir durumdur. Ve Vil Solivyes yaşam halinde zevkler tamamen vissa uyumlu olduğu için haz alınmaması mümkün olmayacaktır. Hazzın içinde kendisinin uygun olduğunu ve doğru olduğunu düşündüren anlamlar ve duygularda vardır. Zevk, daha çok direk olarak duygularla villere yaşatılan bir aşırı memnu olma durumudur ve doğruluk ve anlamsal uygunluk söz konusu olmaz. Bu tanımla haz, gereken şekilde yapılanarak yaşam halinde ilgili alanlarda yaşatılır. Ve hedonizm isimli bir felsefi görüş bu konuda varlığın mutlak haz alması şeklinde yaşaması gerektiğini açıklayan bir felsefi görüştür ve olaylardaki yaşanan hazların çeşitlerinin değişik olması, cinsellikten alınan hazların farklı olması, birinde tatmin ve huzur varken diğerinde mutluluk ve başarı sevinci gibi haz nedenlari olmaktadır ve bu bakış açısı ile hedonizm, doğru bir felsefi görüş olarak Vil Solivyes yaşam halinde herşey kendi anlamına göre haz verici özelliklerdedir ve bunun için gerekli yapılanmalar sağlanır. Haz almadan, o şeyden memnun olmadan yaşanılan hayatın yapısında bir sorun vardır denilebilir. Elimizdeki en güzel ve faydalı, yaşanılası imkanlarla en doğru yollarda yürümek durumundayız ve bu yollardan haz almadan geçilmesi doğru değildir. Hedonizm, aynı zamanda Vil Solivyes yaşam halinin yaşamsal tarzını ifade eden bir felsefi görüştür ve hazcılık olarakta ifade edilir.

COŞKU
Şaşkınlık yaratan tatlı heyecanlar ise coşkudur. Bir mutlu haberin gelmesi ve bu haberin uzun zamandır beklenmesi, büyük bir sürpriz ile çok büyük bir ödül şeklinde birşeyi kazanması üzerine geldiğinde coşku hali yaşanmaya başlar ve böyle olumlu olayların üstü üste gelmesi sonucunda yaşanır. Bu tamamen, yaşanan olayların sonuçları ile ilgili olur ve coşkular yaşandığı sırada sevinçten gözlerin kararması gibi durumlar yaratabileceğinden duygusal bu durum kontrollü yaşanmalıdır yoksa bu zaman zarfında olumsuz olaylara, düşüncesizlik yüzünden sebep olabilir. Bu coşku hali, umursamaz yapabilir ancak bu kontrolsüz duygu durumu ile ilgili olur. Gereken ve özel zamanlarda yaşanır. Ancak viller için yaşanarak bilinmesi gereken ve amaçlarına ulaştıklarında hissedecekleri bir duygu hali olması açısından gereken zamanlarda uygulanmalıdır.

HEYECAN
Heyecan, bir vilin kendi vilsel özelliklerinin, duygularının etkisinde kalarak o duyguyu kendisinde olduğundan fazla yaşatma halidir ve bu duygusal hal, yaşandığı zaman konu ilgili olan heyecansal durumlar, duygular şeklinde vilden yansır ve olumsuz eylemlerin yasak olduğu yaşam halinde dolayısı ile olumsuz heyecanlarda olmayacaktır, duyguların olumsuz olmadığı için ve bütün heyecansal durumlar tatlı ve vissa uyumlu olarak oldukça memnun edici özellikleri ile yaşanacaktır. Normalde viller, duyguları ile kendi duyularının ve özelliklerinin etkilerini kendilerinde olması gerektiği kadar yaşatmaktadırlar ancak bu duygunun etkisinde fazla kalınca, ilgili olan o konu ile çok fazla iç içe olunca, birde o konunun bilgisel ve duygusal fazlalığıda olunca heyecanlanmasına neden olur ve bu sırada yapılan işlere genellikle dikkat edilmesi gereklidir, çünkü heyecanı yaşamakla uğraşan viller bu durumda iken çok başarılı olamazlar ve heyecanın geçmesini beklemek gereklidir. Ancak tatlı heyecan olduğu içinde yaşandığı anlarda memnun edici olarak keyiflidir.

Bu dört bilgi, birbirlerine yakın olan anlamları ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda ve Vil Solivyeste yaşanması üzerine duyusal özellik olarak hazırlanır ve vissa içindeki yerinide alır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Her biri ayrı ayrı çalışan erdemsel bilgiler, duyusal bilgiler olarak gereken şekilde Vil Solivyesin varlıksal alanlarında bulunurlar ve ilgili alanları hem bilgi olmaları ile etkilerler, hemde duyusal bilgiler şeklinde çalışırlar.