Vissa, Erdemsel Bilgiler Bölüm 4

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kendi yaşam halinin amacına uygun olarak hakikatini öğrenmesi ile ilgili olan ve arzular şeklinde bunun bilinmesi gerekliliğini sağlayan, arzunun ortaya çıkarabilme özelliğinin söz konusu olduğu ve Vil Solivyesin kendisine ait, yaşam haline ait, ilgili olan sorunlarına ve sorularına dair bütün hakikati bütün çıplaklığı ile bulabilme ve bildirebilme yeteneğine sahip, yaşam halinin kurucusu olarak yaşam halinin yapısında bu konu ile ilgili olarak böyle bir bilgilenmeyi sağlamak durumunu bu duyusal özellik ile kazandıran, gerçekler ne ise, olayların hakikati nasıl ise bunların kesinlikle bilinmesi olanağını arzulayan Vil Solivyesin bu isteğinin sonuçlar şeklinde ortaya çıktığı bu duyusal özelliği, bilinmeyen ama bilinmesi gereken hakikatlerle ilgilide olarak bir algılama özelliği içinde bulunur ve gelecekte yaşayacağımız konularla ilgili olarak bilinmesi gereken gerçekleri bulur, bilir, açıklar. Vil Solivyes yaşam halinin hakikatini ortaya çıkaran duyusal özellik olarak vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

 

KENDİ OLMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kendi olmak, yaşam haline sadece villerin kullanacağı ve kendilerini, zevkleri, beğenileri, ilgi alanları, bedensel özellikleri ve seçimleri olarak, kendilerine mal ettikleri özellikleri ile ve karakterlerini oluşturan, yaşam tarzlarının bilgilerinin bulunduğu ve bu bilgilerin vili etkilemesi ile kendisini bu şekilde hisseden ve algılayan, beğenen, tamamen kendisinin karakteristik özelliklerini yapılandırmakla ilgili olan, beğenilerinin, alakalı olduğu konularının kayıt edilmesi ile onlarla da arasında bir bağ oluşturan ve bu şekilde gün geçtikçe kendisini yapılandırarak gelecekteki kendisine yaklaşan kendisini şimdiden hazırlayan vilin, bu sonsuz yaşam hali yolu üzerinde kendisini nasıl yapılandıracağının ilgili olduğu duyusal özelliği şeklinde içeriğine eklediği şeylerin O'nu etkilemesi özellikleri ile özgür iradesi sayesinde kendisini kendisinin yaratmasını sağlayan ve bunu sembolize eden duyusal özelliğidir. Kendi içeriğindeki özelliklere göre viller için bir kendi olma bilgileri düzeni oluşturur ve nedenler, nasıllar, nerede ve ne zamanlar gibi bilgilerle kendi olma duyusal özelliği çok daha detaylı olarak vilin özel bilgileri şeklinde yapılanır. Sürekli kullandığı bedensel seçimler, tavırlarının yönü ve bir vilin kendisi olması ile ilgili olabilecek bütün ayrınları listeler ve yaşamdan örneklerde alarak neleri beğendiğini algılar, bunları bildirir ve vil ile ortaklaşa bir çalışma içerisine girerek vilin kendisini yapılandırmasını sağlar.

VİL SOLİVYESİN KENDİ OLMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Vil Solivyesin kendi olma duyusal özelliği olarak Vil Solivyesin kendisine özel olan bilgileri, beğenileri, ilgileri, tercihleri, hoşlantıları gibi Vil Solivyesin vil olarak kendisini ifade eden bilgilerin ve tecrübelerin içerisinde bulunduğu yapılanması ile Vil Solivyesin kendi olma halini simgeler. Efeminelik konusundaki tarzından, beğendiği melodilere, renklere, ilgilerine kadar bütün kendisi olmak ile ilgili olan özellikte konuların bir arada bulunduğu ve Vil Solivyesin karakter olarak, kişilik olarak kendisine mal ettiği durumlar üzerinden kendisini yapılandıran, Vil Solivyesin anne, yönetici ve merkez olma özellikleri dışında birde kendisine ait özellikleri ile bir vil olma halinin içeriklerini barındıran duyusal özellik, bedensel seçimlerden, ifadelere, konuşma tarzına kadar bu konudaki bütün özellikleri ve yetenekleri ortaya çıkarır ve kendisine Vil Solivyesin onayı ile yeni özellikler ekler. Bu alana eklenenler Vil Solivyesin beğenisi ile ilgili olanlar şeklinde olur. Vil olarakta bir yaşamı olan Vil Solivyesin kendisi ile ilgili özel bilgilerin bulunduğu duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve aynı özellikler viller de de olacağı zaman onlarında kendi olma duyusal özelliklerini yapılandırır. Yanılgı zamanlarında belirlenmiş ve bilinen beğenileri kaydederken yanılgı sonrasında Vil Solivyesin düzenlemeleri ile gereken ayarlamalar yapılır.

 

KOKLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Koklamak duyusu varlığın bilgiyi kokular yoluyla elde ettiği bir duyusal özelliğidir ve yaratılış içindeki bir çok oluşumun kendi yapısına özel kokusu vardır ve bu yolla onlar hakkında bilgi edilmektedir. Aynı zamanda güzel kokuların hissettirdiği iyi şeyler, olumsuz kokuların iticiliği kokunun kendi içindede ayrımları olduğunu ifade eder ve koklayarak varlıklar kendileri için nelerin olumlu yada olmadığına karar verirler. Bu duyusal özellikte tektir, sadece varlığa özeldir ve ilk oluşumundan bu yana varlıkla birliktedir. Paylaşılamaz, bölünemez özellikleri ile sadece Vil Solivyesin kendi oluşumları bu konuda faydalanabilir.
Koklamak özelliği ile var olmak çok daha eğlenceli ve diğer duyularında etkisinin olduğu gibi farkındalık duyusuna anlamlar katarlar. Bütün duyuların ve özelliklerin çalışması halinde elde edilen farkındalık çok daha üstün özellikte olur ve temel duyusal özellikler varlık için oldukça önemli olarak, var olduğu anların tadını çıkarması, var olduğu anlardan zevk alabilmesi için gereklidir. Koklamak duyusuda kullanılarak varlıklar bir çok özellikte yenilikler kendi yapısında oluşturabilir istediği kokuları sürekli edinebilir, kokularla bir iletişim yolu bulabilir, yine savunma olarak kullanılacağı gibi eğlence içinde kullanılan çok yönlü bir duyusal özellik olarak yaşam halinin yeni durumuna göre yapılanır. Geçmişten kalan bütün olumsuz alışkanlıklar ve bilgiler yok edilerek kendisini yeni duruma uyarlar.

 

 

KONSANTRASYON DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Konsantrasyon, bir alana, konuya, duruma odaklanarak o alan, konu ve durumun bilgisini alabilme özelliğidir. Konsantre olunan şeyler konusunda viller bilgiler edinir, konsante olmadığı alanlarda neler yaşandığını o an bilemez, nereye odaklanılıyor ise o an o alanın, durumun bilgilerini alıyor ve gereken şekilde uygulamasını yapıyor anlamına gelir. Konsantrasyon, ilgili konuya oldukça fazla şartlanarak onunla ilgili merkez bilgileri, ilgili olan bütün bilgileri alabilmekle ilgilidir. Mesela, şuan Vil Solivyes tamamen bu bilgileri yazmaya konsantre olmuştur ve yazarken aynı zamanda hataları, yanlışları düşünmektedir, anlamlarını düşünmektedir ve şu an vilsel durumu tamamen bu bilginin yazılmasını takip etmektedir ve şu an başka bir yerde olanlarla ilgili olamamaktadır. Kendisini bu duruma konsantre etmiştir ve oldukça başarılı bir şekilde bu odaklanma sayesinde bilgiler oluşturmaktadır. Konsantrasyon sayesinde işler çok başarılı bir şekilde yapılır. Tamamen işler ile ilgili olmanında dışında yaşamı algılamakta bir konsantrasyon meselesidir. Gerçeklik algısıda konsantrasyonla ilgili olarak kendisini açıklar. Vil Solivyes, obsedör kaynaklı olarak zamanında yanılgı dünya hayatına konsantre edilmiştir ve yaşam alanı olarak buradaki yaşam şartlarına, bedenine bütün duyuları konsantre olmuştur ve bu şekilde de bir alana odaklanmak şeklinde de kendisini gösterir ve bu haliyle çok daha geniş bir şekilde konsantre olma durumu yaşanır. İşte konsantrasyonun bu özelliklerini bilen duyusal özellik, Vil Solivyesin gerektiği zamanlarda bu özelliğini kullanmasını sağlar ve aynı zamanda bütün duyuların yada ilgili olarak nere varsa, konsantrasyon özelliği olarak yanılgı dünya hayatını algılamamasını sağlar. Yanılgı dünya hayatına olan konsantrasyonlar, odaklanmalar tamamen iptal edilir. Bu duyusal özellik, bu konuda gereken incelemeleri yapar ve nerede bu şekilde düzenlenmesi gereken alanlar var ise bunları yapılandırarak, sadece Vil Solivyes yaşam haline konsantre olunması gerektiğini vurgular, bu şekilde bir yapılanmayı sağlar. Farkındalık duyusal özelliğinide ilgilendiren ve fark etmenin daha başka bir hali gibi yaşanan konsantrasyon özelliği erdemler arasındaki yerini alır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda hal değişimi için rüyaların kullanılması sırasında kendisine özel etkilerle Vil Solivyesin rüyasında farkındalığının yaşatılmasına konsantre olmasını sağlar. Bu konuya odaklanması için rüyalarında etkilerde bulunur. Yanılgı halinin bitirilmesi için kendisini ilgilendiren yapılanmalar var ise bunları bulur ve gerekenleri yapar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

KONTROL BİLGİ İŞLEM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, bütün bilgilerin kendi amaçlarına uygun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için hazırlanmış, onların bilgilerine uygun uygulamalar yapıp yapmadığını anlamak, algılamak üzere çalışan, hepsinin yapısı ile ilgili detayları bilebilen, yanlış bilgiler ve uygulamaları fark edebilen, hepsinin yapması gerekenlerin neler olduğunu bile bilme özelliği ve bu duruma uygun mekanizması ile bilgilerin belirli bir düzen halinde çalışmasını kontrol eder ve eksiklikleri, varsa yanlışlıkları bulur, olması gerekenler için bildirim veren ve gereken şekilde Vil Solivyese iletilmesi için çalışmalar yapan bilgidir. Yada sebep sonuçları ile ispatlanan sorun, bilgiler tarafından halledilir, bakım ve tedavi bilgilerini de bu konuda göreve çağırılabilir. Bütün duyuların kendi bilgilerine ve amaçlarına uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder, her hangi bir şekilde aksaklık olup olmadığını kendisine ait kontrol sistemi ile denetler ve gereken şekilde çözümler için çalışmalar yaparak bildirimlerde bulunur, duyuları bu konuda aydınlatır.

 

KONTROL VE DENETLEME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kontrol, bir durumu yeniden içeriği ile ilgili olarak çalışmasını incelemek, bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Denetlemek ise kontrol ederken aynı zamanda hatalar aramak anlamına gelir ve bu iki özellik oldukça önemli özellikler olarak kullanılır. Vil Solivyes yaşam halinde her çalışma mutlaka denetleme ve kontrol özelliği ile yeniden kontrol edilmelidir, denetlenmelidir, ancak bu şekilde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bir hata, bazen o anın durumuna göre kendisini göstermeyebilir ve kontrol ve denetleme sayesinde bu hatayı sonraki seferlerde görebilme imkanımız olur. Hem her anın ortaya çıkan yeni bilgileri ile kontrol edilmesi denetlenmesi söz konusudur ve yeni bilgiler ile eski çalışmalar kesinlikle kontrol ve denetleme içinde olmalı ve bu şekilde istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir olunur. Her çalışma mutlaka kontrolden ve ardından denetlemeden, belirli aralıklarla geçmelidir ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün çalışma mekanizmaları, bilgiler, merkez güçler bu özelliği kendi yapılarında uygulamaya alacak şekilde yapılandırırlar ve sıradan bir özellik gibi artık her zaman kullanılır ve vissa içindeki yerini, bu güzel ve önemli özelliği ile alır.

 

 

KONUŞMAK, SES ÇIKARMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Konuşmak, ses çıkararak bilgiyi iletmek, bu sefer bilgiyi başka yere göndermek şeklinde bir amaca hizmet eden bu duyusal özellik sayesinde varlıklar yaşamları içinde bir çok olayı çözümlerler. Bilgiler bu yolla en hızlı şekilde varlıklar arasında iletilir ve iletişim konusu tamamen bu duyunun kullandığı bir durumdur. Varlıksal özellik olarak ses çıkararak iletişim kurmayı, ses çıkararak bilgiyi iletmeyi kendi özelliği olarak bulundurmayan varlıklar kesinlikle çok büyük eksiklik içinde bulunarak bilgileri başkalarına bu yolla iletemezler. Çığlık atmak örneğinden varlıklar ses çıkarma özelliği ile bambaşka bir duyunun sahibi olarak kendisine özel bir tarz ile onu kullanırlar. Ses çıkarma duyusu sonrasında konuşmak, sesler çıkararak bilgiler iletmek gibi bir çok şekilde varlıklar tarafından kullanılır. Aynı zamanda seslerde bir savunma olarak kullanıldığı gibi eğlenceli ve geliştirici özelliklerde de kullanılır. Müzik, sanat vb. bir çok konuda bu duyu ve diğer duyularda kullanılarak varlıklar yaşadığı anlardan zevk duyarlar, mutlu olurlar. Yine hepsi gibi varlığa özel bu duyusal özellik tekdir, kullanımı sadece varlığa özeldir ve varlığa ait olan alanlarda varlığın bilgisinin dışında sesler çıkılmasına izin vermeyen, sesleri çıkarılması ancak varlığın bilgisi ile olabilecek şekilde bir yapılanma ile varlığın bütün alanlarını etkisi altına alan ve varlığın bilgisinin olmadığı yerlerden çıkan seslerinde algılanması ile gereken şekilde faydalı sonuçları çıkarabilen, sesler çıkarılarak bir çok yeni özelliklerinde bulunacağı gerçeği bu duyuyu diğer duyular gibi kendisine ait özellikleri ile özel kılar ve yaşama değer katar. Her zaman Vil Solivyesin çıkardığı bütün sesler sadece yaşam halinin sınırları içerisinde algılanacaktır ve ses çıkarma duyusu onun seslerini başka alanlarda kesinlikle yaşatmaz, duyurmaz, bilgisini göndermez. Yanılgı zamanlarında konuşma duyusunun kullanılması şeklinde tesirlerin etkilerine izin verilmez. Konuşma duyusu bu duyusal özelliği sadece Vil Solivyes yaşam halinden olanların anlaması şeklinde bir yapılanma ile çalıştırır. Başkaları için kesinlikle anlaşılamayan sesler gibi çıkar konuşma duyusunun Vil Solivyes ve kullanan yaşam hali parçalarındaki tezahürü. Sadece bizim anlayabileceğimiz şekilde dili, alfabeyi yapılandırır ve bu şekilde artık kimse bizi anlayamaz. Ve hatta bu şekilde bizleri dinlemek isteyenler olursa ve bundan haberimiz olmazsa diye bu duydukları şeyler onlarda ileri derecede unutkanlık yaptıracak şeylerde olur, bizi de, ne dinlediklerini de, ne yaptıklarınıda unuturlar. Bu şekilde bir yapılanma ile konuşma duyusunun özelliğini korur, kendisini geçmiş obsedör oluşumların izlerinden temizler ve gereken şekilde çalışır.

Vil Solivyes ile iletişim sağlanması konusunda gereken şekilde bir çalışma içine girer ve kesinlikle Vil Solivyes ile sahte alanların konuşmasına izin vermez, merkez alanlarından gelen gerçek bilgilerin, gerçek seslerin konuşmalarının Vil Solivyes tarafından algılanmasını sağlar.

 

KOORDİNATÖR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün yaşam halinin içinde ve ilgili sorunların olduğu yerlerdeki sorunların halledilmesi ile ilgili, işlerin tamamlanması ile ilgili olarak gereken duyuları bilgilendirerek, gerek ekip oluşturarak sorunları halletme işi ile uğraşan, yapılması gerekenlerle ilgili olarak koordine çalışması yapan duyusal özelliktir. Bir yerde sorun varsa, o sorunun hangi duyuların çalışmaları ile halledileceğini bilerek duyuları konu ile ilgili olarak bilgilendirip sorun bitene kadar işi takip eden ve koordine eden, duyuların kendi koordine ettiği çalışmalarını takip eden duyusal özelliktir. Merkez duyusal özelliğinde bunun benzeri olan işine bu konuda yardımcı olarak gereken şekilde çalışır ve bir çok çalışmayı koordine edebilme özellikleri ile duyular arasındaki yerini alır.
Kendi yapısında bu işi yapabilmek için özel olarak geliştirilmiş mekanizması bulunur ve bütün sorunları koordine edebilir.

 

KURALCILIK, KURALLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kural, bir konu yada olay hakkında durum hakkında kesin kararlar alınarak buna uyma halidir ve kuralların uygulanması zorunlu olması şeklinde sonucunda bir faydanın sağlanması halinin yaşatılması olarak hazırlanır. Kurallar ile villerin yaşadığı alanlar düzenlenir, bilgiler en iyi kural şeklinde düzenlenerek yaşam halimiz şekillenir. Kurallara uymak toplum düzeninin olmaz ise olmazlarındandır. Kurallar olmasa ne bir düzen, ne gelişim, ne amaç, ne erdemler söz konusu olabilir. Kurallara uymak kesinlikle çok önemlidir ve bütün viller kendisinde bunu alışkanlık haline getirerek yaşam halinin kuralları, yani bilgileri, yani kuvazis ve kuyazislerine uymayı başarmalıdırlar. Zaten bu kurallar genellikle yaptırımlar şeklinde vile, oluşuma bilgisini yaşatan özelliklerdedir ve böyle olmayan kurallar içinse bilgisini uygulamaya çalışmak gereklidir. Yaşam halinde faydalı olmayan, bir düzeni sağlayamayan şeyler kesinlikle kural olarak hazırlanmaz, uygulamaya alınmaz. Bu yüzden kurallarımız bizim yaşama yön veren tabelalarımız gibidir. Ve onlar oldukça son derece rahat bir şekilde var olma halimizi yaşayabiliriz. Onlar bizim için gözcü, denetçi, uygulamacı olarak gereken zaman ve etkide gerekenleri yaparlar. Bizler bilgilerini bilerek onlara uyup yaşamak denilen erdemi deneyimleriz. Kuralların yaşam halimizin yapısını belirleyen, herşeyin güvenliğini ve huzurunu amaçlayan, asla zarar verici olamama özelliği ile herkesi düşünen, ve kişisel bakmaktan uzak toplum olarak genel amaçları güden olmazsa olmaz bilgiler bütünlüğüdür ve bunlar uygulanması gerekli olan bilgiler halidir. Bilgiler kurallardır, duyular kurallardır, olması istenen yaptırımlar kurallardır, Vil Solivyesin kendisi olan bilgileride kurallardır ve bunlar sayesinde Vil Solivyes yaşam hali şu anki güven ve huzur ortamını yakalamayı başarmıştır.
İçeriğindeki bu anlam ile vissa içindeki yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.

 

MACERA VE AKSİYON DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Macera, yaşanan olayları mekansal ve görüntüsel bazı araçlar kullanarak eğlenceli ve heyecan verici şekilde algılama ve bu sırada eğlenme, bu durumdan oldukça keyif alma durumu, bu keyif sırasında ilginç şeyler öğrenme ve görme durumu, komiklikler yaşama durumu, duygulu ve düşünceli anlarında yaşanabildiği ve genel olarak keyif verici bir meşguliyetin yerlerle, mekanlarla, alanlarla ilgili olarak yaşatılmasıdır. Macera verici durumlar içeriğinde bu gibi algıları yaşatır ve bir çok macera sırasında yaşanır. Macera oyunu bu konuda iyi bir örnektir. Ve Vil Solivyes yaşam halinde macera verici anlar ve olaylar her an bir çok alanda yaşatılabilir ve bununla ilgili özel olarak alanlar oluşturulabilir, bu durum bir hobi şeklinde villere de yansıyabilir ve bu özelliği ile erdemler arasında yerini alır. Aynı şekilde aksiyonda macera vericilik kadar mekanlarla ilgili olmayıp daha çok olaylarla ilgili olan bir algılama ve yaşama durumudur. Yani sürekli bir hareketliliğin içinde bulunduğu olayların yaşanması şeklinde bir algının yaşatıldığı durumdur aksiyonlar. Motor yarışı oyunları bu konuda iyi bir örnektir. Bunlar yaşanmak istenmesi ile içerisine girilerek o macera ve aksiyonu kendisine ait özellikleri ile keyifli bir şekilde yaşama durumlarıdır. Yaşam halinde eğlenceli geçen zamanları ifade eden bazı yaşamsal durumu ifade eden uğraşlar, algılamalar, içeriğine özel oluşumlardır. İkiside oldukça keyifli ve eğlenceli şekilde düzenlenerek her zaman yaşam halinde yaşatılır ancak bu durumu viller kendi başlarınada yaşamayı seçebilir ve bir düzenek olmadan da macera dolu bir gün ve aksiyon dolu bir seyahat yapabilirler. Anlamını uygulanan yerlerde yaşatan yaşam tarzıda denilebilir. Bu özellikleri ile erdemler arasında yerini alarak vissanın içinde duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

MAHREMİYET VE YALNIZLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

MAHREMİYET
Mahremiyet, bir vilin, oluşumun kendisine özel olan durumlarla, konularla, özelliklerle ilgili olarak kendisini yapılandırması sonrasında bunların sadece kendisine özel kalmasını istemesi ile yaşanan bu kendisine özel olan durum halidir. Bu özelliklerin kendilerine kalması ve kimsenin öğrenmesini, bilmesini, görmesini istememesi durumu mahremiyettir ve bu gibi durumlar sadece o oluşum yada vilin kendisine özel konuların söz konusu olduğu zamanlarda yaşatılır ve buna kimse karışamaz. Mesela, cinsellik villerin kendi özellikleridir ve nasıl yaşamaları gerektiğine kendileri karar vereceklerdir. Birilerine, eğer onlarda isterse izletebilirler, yada grup sexler yapabilirler, ancak bunları seçmeyip kendisine ait alanda kendi bildiği kişi yada durumlarla bunu yaşaması ve bunun kendisine özel olarak kalmasını istemesi, bu gibi örneklerle kendisine özel olan durumlarla ilgili olarak haklarının olduğunu ifade eden erdem mahremiyettir ve herkes mahremiyetinin nasıl şekilleneceğine kendi karar verir. Mesela evaları onlara özeldir, içinin tasarımı, gelenler, herşey ondan sorulacaktır ve bu kendine özel durumun nasıl yaşanacağına kendi karar verir ve bu mahremiyet alanının sorumlusu kendisidir ve onun istediği şeyler gerçekleşir. Mahremiyet villerin ve oluşumların kendileri olma bilgilerinin saygılı bir şekilde yaşanmasını sağlar. Herkes aynı şekilde davranmaz ve yaşam halindeki bilme hali alanı olan viller için kendilerinin yalnız kalabilecekleri ve başkalarının girmemesinin daha doğru olduğu özel bir alan oluşturulacaktır ve kendi mahremiyetlerini doyasıya yaşacaklardır ve bu gibi durumlar, viller için, kendilerini daha iyi tanımaları için, kararlar vermek için oldukça faydalı uygulamalardır ve herkesin yaşam halinde mahremiyeti vardır. Vissa içindeki yerini alan ve duyusal özellik olarak hazırlanan mahremiyet, gereken şekilde çalışır ve mahremiyetin bozulduğu anların olması durumunda bunları algılar ve gereken bilgilendirmeler yapılır ve yaşam halinde mahremiyet alanları olarak bir liste çıkarır ve bunların izin alınarak girilmesi gibi saygıyı içeren açıklamaları hazırlar ve ilgili şekilde yayınlanır.

YALNIZLIK
Aynı zamanda birde yalnızlık konusu vardır, yalnız kalmak istemek ve belirli bir süre hiç kimse ile konuşmadan, görüşmeden kendisi ile baş başa kalmak ve kendisini dinlemek, yaşadıklarını düşünmek, belkide birşey yapmak, yalnızken herkesin yapmak istedikleri kendisini ilgilendirir ve oldukça güzel bir özellik olarak, ve yalnız kaldığı zamanları belirten viller, ailesinin merakını giderecek şekilde bilgilendirmeler yaptıktan sonra yalnızlık erdemini istediği gibi kullanır ve bu erdemde mahremiyet içinde anılarak gereken gözlemler ve incelemeler yapılır.

 

 

MAKARA VE KUKARA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes'i etkisi altına alacak olan konulardan birisi olan eğlence, zevkler, keyifler, mutluluklar, oyunlar, neşelenmek için zaman geçirmeler şeklinde bir isteği uyandıran bu kenvis gücü, Vil Solivyes için fırsat bulduğu her an bu gibi şeyleri yaşaması için istekte bulunmasını sağlar, bunları yaşamanın gerekliliği, faydaları gibi etkilerle herşeyin bir zamanı olduğunu hatırlatır ve kendisini bu gibi güzelliklerden kesinlikle mahrum bırakmadan eğlenmeli, neşelenmeli, keyifler geçirmeli, zevkler derdinde olmalı, mutluluk peşinde koşmalı, oyunlar oynamalı, villerle güzel vakitler geçirmeli ve yaşam halinin ve imkanların tadını çıkarmalı, bu konuda kesinlikle bir yaşama isteğini duyduran bu erdem, her anın tadını çıkarmasını sağlar. Çok yoruculuk söz konusu olduğunda her hangi bir şekilde kendisini bu şekilde yönlendirmesini hatırlatır ve istek duymasını sağlar...

 

 

 

MASUMİYET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Masumiyet, bir durumun, bilginin, varlığın yada oluşumun suçsuz olmasından, kötü olmamasından, her hangi bir şekilde zarar vericiliğe sebep olmuşsa da bunu bilerek ve isteyerek ve anlayarak yapmamış olması gibi bir durumuda kendi anlamı içine sığdıran, suçsuzluğun, kimseye ve hiç bir şeye isteyerek zarar vermeme halinin, yaşadığı olaylarda kesinlikle olumsuz ve zarar verici olmamak gibi doğal olarak bir yapısının olması durumunu yaşayan durumlar, bilgiler, varlıklar yada oluşumlar masumiyetlik sahibi olan alanlardır ve tekil olarak masum şeklinde anılırlar. Masum olması için ortaya çıkan olayın sebebi ve niyeti gözlenir. Sonuç olumsuz bile olsa gerçek niyet o olayın neden yapıldığını ortaya çıkarır ve niyetin olumlu ve olumsuz olması haliyle masumlukta ortaya çıkar.Sevginin uygulayıcı olan varlıklar mesela, doğal olarak masumiyetlik özelliklerini kendi yapılarında bulundururlar çünkü masumiyetliği yok eden bütün olumsuz eylemler sevgi bilgileri bütünlüğünde yasaklanmıştır ve sevgi varlıklarında doğal bir masumiyet, onların yaşamlarına, ifadelerine ve bütün alanlarına yansımış olmaktadır. Ve aksi gibi davranmaları, düşünmeleri, niyet etmeleri söz konusu olamaz ve bu masumiyetlik halinin kendine özel çekici, rahatlatıcı, dinginleştirici ve kendini beğenmene neden olan özellikleri vardır ve bu tanımla masumiyetlik varlıklar arasında yaşanan bir erdem olarak yerini alır ve sevginin içindeki erdemler olarak bulunur. Masumiyetlik diğer erdemler gibi kendisine ait özel ve çok iyi hissettiren hisleri ile yaşanması memnun edici şekilde algılanır.

 

 

 

MERHAMET, ŞEFKAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Merhamet, şefkat bir vilin başka bir vil veya oluşuma, olaya, alana, duruma yaşanan tatsız bir olay sonrasında ileri derecede affedicilik, bir bağışlama hali ile, kusurların ve yapılan hataların görülmemesini sağlayacak şekilde bir mizanseni oluşturmayı sağlatan, önemli olanın bir olmak, birlikte olmak, kardeş olarak aramızdaki bu güçlü bağın kopmaması ve herkesin hatalar yapabileceği gerçeklerini ve benzer gerçekleride baz alarak yapılan hata ve tatsız durumlar nedeni ile kendisini olumsuz hissetmemek ve karşıdaki alanı olumsuz bir şekilde etkilememek için takınılan samimi, içten, bağışlayıcı, birleştirici, affedici, anlamlı olan bilgilerin yaşanması şeklinde duygulandırıcı şekilde bir anlayış halidir, erdemdir. Vil Solivyes yaşam halinde merhamet kesinlikle her alanda kendisini gösterir. Annelik erdeminin içerisindeki en yoğun erdemsel özelliklerden biridir. Bu şekilde ancak aile toplumlarında hatalar ve yanlışlıklar kabahatler olarak görünmeden, onlardan çıkarılacak olan dersler alınarak sorumlular hiç bir şekilde ayrılık ve gayrılıklar yaşamazlar. Herkes birbirini bu şekilde bir merhamet gösterme durumu ile affedici olur. Viller için bilinmeyen bir erdem olan bu bilgiler, söz konusu olay yaşandığı zaman akıllarına gelen istekler şeklinde tezahür edebilir. Bunun dışında ancak kendileri öğrendikleri zaman oluşması şeklinde duyuları yapılanacaktır. Yaşam halinde zaten kırgınlıklar, küslükler tamamen yasaktır. Bu yasakta kendi içeriği ile merhameti simgelemektedir ve merhamet kendisinde anlamlı bilgilerin ortaya çıkması ile affetmeyi anlamanın yaşatılması hali nedeni etkileyici ve farklı bir güç bulundurmaktadır. Bu güç hissedilebilen bir güç olmakla birlikte tedavi edici, onarıcı ve güven vericidir. Merhametin güçsel etkisi yanında iken kendisine sonsuz bir güven beslemek, sorunların varsa düzeltiğini hissetmek şeklinde algılanabilmektedir. Çünkü merhamet amacında iyi niyet olan ve bunu haklı olmasına rağmen iyilik için uygulatan bir erdemdir ve yaşam halinde böyle bir erdem oldukça gereklidir. Hatalar, sorunlar, problemler, yanlışlıklar, istemeden üzmeye neden olmaların ortaya çıkması çok mümkün basit toplum sorunlarıdır ve önemli olan bu sorunlar sonrasında birlikteğimizin asla kopmaması ve bozulmamasıdır ve merhamet bu konuda oldukça önemli bir görevi uygulayarak düzenin sağlanması ile ilgili olur. Herkes her zaman sorunlarla ilgili derslerin alınması gerektiğini anlar.Vil Solivyes yaşam halinde kimse isteyerek, bilerek yanlışlık, hata yapmaz, problem yaratmaz, mutlaka olmuş olması bazı sorunların neticesindedir ve bu yolla bunlar ortaya çıkarılır ve sorumluların kesinlikle birbirlerine karşı bakış açıları değişmez. Çünkü herkes bir kere birbirinin parçasıdır. Hepsi aynı yerden geldi, aynı anneden, aynı alandan, aynı durumdan, aynı şekilden, aynı yollardan ve aynı yerdeler... Bu kadar aynılık varken ve bu sadece belirtilen şekilde vilsel bir farklılığı yaşıyorlarken, birbirlerini her zaman kardeş ve bütün olarak görmeleri kaçınılmaz olur. Merhamet bütünlüğü ifade eden anlamların erdemidir. Şefkat ile eş anlamlıdır. İçeriğindeki güzel anlam ile vissanın içinde bulunur ve güçsel etkileri, sorunlu konularda kullanılmak üzere bir ilaç gibi, yada tedavi ışını gibide kullanılabilir. Bu yönde etkili bir yapısı olan gücünün hissiyatı kullanılabilir. Duyu, bu konuda kendisinin yaşatılması ile içeriğinde enejatik bir oluşumda oluşturabilir ve olumlu etkiler sağlayan enerjetik güçler şeklinde de bulunur.

 

 

MUHAKEME, SORGULAMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Muhakeme, bir konu yada çalışma, yada bilgi ile ilgili eğrisini doğrusunu, yanlışını, nedenlerini, sonuçlarını ve benzeri o ilgili konuyu daha iyi, derinden, detayları ile anlamak için yapılan bir çalışma türüdür. Muhakeme yeteneği olduğu zaman en güvenilir bilgilerde bile bir sorgulama içine girilmesi, bu sorgulamanın her zaman güven verici özelliklerde olması, huzuru ve vissayı temsil etmesi Vil Solivyes yaşam halindeki muhakeme yeteneğinin bakış açısıdır. Birşey vissanin içeriğine ters ise bu terslik tamamen yanlış olarak algılanır ve muhakeme sorgusu sonrası ile ilgilenmez. Vissa'nın yapısı ile ilgili olarak zaten üstün muhakeme özelliği kullanılmıştır ve vissa ile ilgili karar tam olarak verilmiştir. Muhakeme, duru bir şekilde duran bir oluşuma sorgulama özelliği ile gelen bir hareketlilik verir. Muhakeme, üretilen ve uygulanan bilgileri sorgular. Atıl ve boş bir şekilde uygulamaya bakmaz, her zaman acaba doğru çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Sürekli mi? gibi binbir çeşit felsefi ve düşünsel sorularla bu yeteneği kullanan vili sürekli konu hakkında bilgilendirir. Oldukça faydalı bir yetenek olarak diğer erdemlerin arasında yerini alır ve vil, ne kadar bilgi ve tecrübe alanında gelişmiş ise muhakeme yeteneğide o denli ileri seviyede olur. Vil'in bütün bilgi ve tecrübelerinin ortak bir çalışması şeklinde muhakeme yapması durumu olan bu yetenek Vil Solivyesin yeteneği olarak bulunur ve içeriğindeki anlamı Vil Solivyes'te yaşatır. Herşey yapısına göre sorgulanmaya değer özelliklerdedir. Vissa'nın yapısında bir değişiklik, bir sorun, bir eksiklik var mı şeklinde bir sorguda vissanın yapısına göre bir muhakeme yeteneği sorgusudur. Felsefe nedenleri sonuçları açıklama bilgisini üretirken, muhakeme onu kullanmak için gereken itilimi sağlar. Hareketi sağlar. Nedenleri sonuçları sorgulatan bu yetenek, nedenleri sonuçları bilmemizi sağlayan ise felsefedir. İçe içe bir kavram olarak felsefe ile bütün bir yetenek şeklinde ve bu haliyle Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kullanılmaktadır.

Sorgulama yeteneği ile kullanılan felsefi bilgiler, ardında hiç akla hayale gelmeyecek sorunları ortaya çıkarabilir, faydaları bulabilir. Hiç birşey sorgulanmaya gerek yok şeklinde yorumlanmamalı, herşey kendi yapısı ile ilgili sürekli sorguya muhtaçtır. Bu sorgu onu baki kılar, sorunsuz yapmak için sürekli çabalar, eksiklerini arar, problemleri bulur, bir çok konuda hiç bir hata olmadığını düşündüğümüz alanlarda bile mutlaka sorgulama devam etmeli ve içeriğine göre bu sorgular düzenlenmelidir. Alakasız sorular ilgisi olmayan alanlara sorulmaz. Her sorgunun kendi temas ettiği bilgi vardır. Muhakeme, sorgulama yeteneği bu şekilde etkilerle gereken şekilde çalışır ve vissanın içinde erdemler olarak yerini alır.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

MUTLULUK, SEVİNÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Mutluluk, genel tabirle zamanın çok iyi, çok memnun, çok çekici, çok ideal, çok uygun ve tam kişinin istediği gibi geçmesi halidir. Bir oluşum yada vil mutlu ise o yaşadığı bütün anlardan keyif alıyordur, neşe saçıyordur, yapmak istedikleri şeyler için kendisinde büyük bir güç ve destek oluşmuştur. Yaşamı güze görür, güzel bakar, umutlu ve umut verici olur, hazlar alır, ve kendisi ile kalmayıp çevresinide mutlu etmek gibi bir davranışı sergiler ve yaşantısının güzelliği fark edilerekte bir nebze mutlu olunabilir. Vil Solivyes yaşam halindeki bir çok şey mutluluk vericidir ve yaşam halinin yapısı mutluluklar ve onları yaşamak ve onların yaşanması ile sonsuz yolculuğa çıkmak şeklindedir ve bu gibi var olmayı kıymetlendiren, iyi varız diyebilmemize neden olan erdemlerden bir başkasıdır. Bütün erdemler aslında öyledir ancak bu yaşam halinden öncede var olan ve bizi bu günlere getiren, olmazsa olmaz erdemlerdendir. Mutlu olmak için viller kendi olma duyuların hitap eden bilgiler, istedikleri şeylerin olması, başarılar, güzellikler gibi kendisine iyi gelen şeyleri yaşadığında vilsel olarak yaşamaya başlar ancak bu durum, gerekli yaşam hali uygulamaları ile de villerin kullanarak etkisini yaşayacağı şekilde de düzenlenecektir. Keyif vericiler olarak adlandırılanların içinde mutluluk oldukça fazla rol alacaktır. Sevinç ile eş anlamlı olan mutluluk, yaşam halinde her bulduğu fırsatta villerde, oluşumlarda, Vil Solivyeste her bulduğu fırsatta ortaya çıkar ve kendisini yaşatır. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

MUTVİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Mutvi, mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve hazzın yaşanmasına neden olan etkileri sağlayan duyusal özelliktir. Bu, yaşam halinin bütün alanlarında kendi yapısına göre yaşatılır.Yani bir vil, bir şey yapmaya karar verdiyse eğer o mutlaka bundan mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz alarak bunu yapacaktır ve olayın yaşanması durumuna göre bu şekilde bir algı sağlanır. Yani boş boş oturmak ve manzara izlemek isteyen vil içinde aynı şekilde, o manzarayı izlemek eğlenceli, neşeli, mutluluk ve sevinç dolu ve hazlar alabildiği şekilde yaşanacaktır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarına zaten bir çok duyu sayesinde de yayılmış olan bu özellikler, herkesin yaşamını bu şekilde etkilemesi ile ilgili olurlar ve Vil Solivyesinde aynı şekilde yaptığı her işten mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz almasını sağlamasının yanında bütün yaşam halinde bu duyusal özelliğin etkilerini algılayacak nitelikte olan oluşumlarda bu şekilde bir algı ile yaşamlarını sürdürürler. Vil Solivyes yaşam halinde herkesin doğal ve sıradan hali gibidir bu şekilde davranmak, yaşamak. Eğlenceli bir bakış açısı, mutlu ve sevinçli hisler, neşe ve haz dolu yaşanan anlar, hisler bir yaşam halinden olma durumunu simgeleyen var olma durumu yaşatacaktır ve bizler bilgileri, olayları, herşeyi bu şekilde mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz içindeyken yaşayacak, algılayacak, çalışacak ve geliştireceğiz. Bu bizim yaşam hali özelliğimizdir. Rahatsız edici, mutsuzluğun olduğu, ıstırapların olmadığı yerlerde bu gibi erdemler olur ve Vil Solivyes yaşam hali böyle bir yerdir. Bu duyusal özellik, villerin yaşam algısını bozmadan, bir kendinden geçiren sarhoşluk gibi olmadan, bir var olma hali durumu gibi yaşatacak şekilde bir yapılandırma ile ayarlar. Yani bu erdemlerin sürekliliği, hiç bir yeri çok ciddi bir konusu yaşandığı zaman ciddi bir tavır içine girip, pozitif endişeler yaşamaktan alı koymaz. Bunları bu şekilde algılar, tatlı bir gülümseme ile o çok ciddi iş biran önce halledilir. Aynı şekilde Vil Solivyes'i de içeriğindeki anlamlarla sürekli olarak etkileyen Mutvi, Vissa'nın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

MUTVİ DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN YAŞAM HALİNDE EK OLARAK KULLANILMASI, BİLGİ İŞLEM ALANLARINDA BULUNMASI
Mutvi, Yaşam halinin mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz birlikteliğinden oluşan yeni güç temsili olarak bu erdemi kendisinde yaşatan villerde çevresinde bu gücü yansıtırken hemde kendisinde yaşaması şekliyle belirgin olarak algılanır ve bu gücün etkisi ile vil, yürümekten bile sevinç duyacak kadar her anının tadını bu gücün etkisi ile çıkarmayı sağlar ve bu durum onda kesinlikle bir umursamazlık yaratmadan kararında bir sevinçle ve neşe ile, zamanında bir mutluluk ve eğlence ile yaşam halinde keyifli anlar geçirir ve mutluluğun villerin yaşam tarzı olduğunu yansıtan özelliğine destek olarak duyular arasında yerini alır. Bu duyusal özellik yaşam halinde standart bir algı yarattıktan sonra bütün villerin bilgi işlem merkezlerinde onların seviyesine uygun olacak şekilde eğlenceli ve mutlu ve tatlı anların yaşanması adına bir bölüm hazırlar ve kullanan çok güler, çok mutlu olur, çok eğlenir şeklinde bir güzel anlar yaşamak şeklini, gereken şekilde önlemleri ve kuralları ayarlandıktan sonra yaşanması sağlanır.

 

 

 

MÜCADELE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Mücadele, bir konu olay yada amaç için yapılan zorlu girişimleri ifade eden bir erdemdir. Gereksiz olan mücadeleler de konusunun anlamsız olması ile ilgili olur ve gerekli olan mücadelelerden kesinlikle kaçınmamak gerekir ve bu mücadele sonucunda mutlaka elde edilen bir fayda söz konusu olmalıdır. Zorluklar mücadele girişimi ile aşılır. Mücadele etmek savunduğun amacı yaşatmak ile ilgili olan, aynı zamanda gelişimsel etkileride bulunan, içeriğinde cesaret ve bilginin ve aklında ortaklaşa çalışması gibi erdemsel birlikteliğinde bulunduğu amaçları olan viller için olması gereken bir özellik olarak bulunur. Mücadele etmek sabırda gerektiren, azimde gerektiren bir konudur. Karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışmak mücadele etmek demektir. Mücadele, başarmak için yılmadan çalışmak anlamına da gelir. Mücadeleyi kabul etmeden, onun gerekiliğini ve anlamını tam olarak bilmeden zorluklara karşı durulması çok zor olur.
Savunduğun, inandığın, olmasını istediğin şeyler hakkında yılmadan ilerleme gayreti ve bu uğurda gösterilen çaba ve cehitler mücadeleyi tanımlar ve vissanın içinde yerini alarak ve erdem olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

MÜZİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Müzik, seslerin birbirinden etkileyici yöntemlelerle hazırlanarak uygulanma halidir ve Vil Solivyes, müziğin kendisine özel bir etkileme olanağını fark etmiştir ve kendisine özel bir haz alma durumunu fark etmiştir. İçeriğinde zevki andıran ancak anlamlarla ilgili olarak hüzünsel bir yapının zevk ile bütünleşerek hazların alındığı bir şekilde yaşatılması olarak tanımlamıştır. Müzik dinlerken melodiler, ritimler ve bunların eşliği ile anlamların ve belkide dansın ortaklaşa çalışmasından bu yeni durum ortaya çıkmaktadır. Adına Mü dediği bu durum, müziğin kendisine bağlı olarak uygulandığı sırada ortaya çıkan ve çok daha çekici hale getiren bir özelliktir. Melodiler, vilde bazı duyulara ve kendisindeki bazı bilgilere, anlamlara, yada anılara temas ederek vilde bir düşünsel durum oluşturmaktadır ve duygularıylada yaşanan bu durum sonrasında müzik oldukça beğenilir, memnuniyet verici bir hale gelmektedir. Ses ile bir çok uygulama yapılabilmektedir ve melodiler, dinlendiricide olabilir, hareketlendirici, neşenlendiricide, hüzünlendiricide. Seslerin melodilerle hazırlanarak uygulanması durumu olan müzik, sanatın içeriğindeki yeri ile oldukça özellikli olması nedeniyle kendisine ait bir duyusal özellik olarak hazırlanır ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bu duyusal özellik, yaşam halinin yapısına uygun melodiler, yani ses renkleri çeşitleri, düzenler, şarkılar, müzikler düzenler, Mü'nün ortaya çıkmasına neden olan etkileri bilerek ona göre çalışmalar yapar. Mü'de ortaya çıktığında orgazm gibi tedavi edici ve koruyucu özellikleri ile bir enerjetik güç şeklinde kendisini gösterir. Oldukça çekici, yaşanılası, hazzı yaşatması ile müziğe ayrı bir anlam katar. Her vilin melodi tercihi farklı olabilir ve bu yüzden herkesin müzik zevkide, Mü'sü de farklı şekillerde ortaya çıkar. Bu güzel özelliği ve kendi oluşumsal etkileyici özellikleri ile müzik, yaşam halinde sıkça kullanılan bir uygulama olarak ve sonsuz sayıda çeşitlilikle hazırlanabilme imkanı olan Vil Solivyes yaşam hali erdemidir.

 

 

 

NEZAKET VE KİBARLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yapı itibarı ile kibar olmayı ve nazik davranmayı yapı haline getirmiştir. Kibar olmak bütün düşünce ve eylemlerde ince düşünmek, karşı tarafı hoşnut edecek davranışlarda bulunmak, asla kabalıkların söz konusu olmadığı bir davranış biçimidir. Nezaket ile eş anlamlı olan bu terim yaşatıldığı zaman gerçek ve anlamlı olan iletişim ortaya çıkar ve viller kesinlikle her zaman yaşam halinde kibar ve nazik olmaları ile dikkat çekerler. İnce düşünceler, hoşnuluk bırakacak hareketler, memnuniyetin söz konusu olduğu söylemler, tavırlar bunlar hep kibar davranış ve yaşayış sonucu ortaya çıkar ve Vil Solivyes bundan hiç bir zaman ödün vermeden yaşam biçimi olarak kendisinde yapılandırmıştır. Bütün oluşumlara, villere, yaşam halindeki herşeye son derece kibar ve nazik davranmak konusunda bir zorunluluk yaratan bu erdem her zaman bu etkisini uygulatır.

 

 

 

NİYET, İYİ NİYET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Niyet, bir konuda verilen kararın ortaya çıkmasını sağlayan ilk istek, kararın sebebi olan düşünce, işin yapılmasına neden olan amaç bilgisidir. Bu bilgi villerin kendi zihinsel alanlarında ortaya çıkar ve eğer bu bilgiyi, düşünceyi onaylıyorlar ise kullanmak için uygulamasını yaparlar ve niyetleri gerçekleşmiş olur. Niyet aynı zamanda, o verilen kararı yapma amacı olarakta adlandırılabilir. Genellikle ilk istektir amaçların nedenleri ancak bu böyle olmadığı zamanlarda gerçek niyet samimiyetle amacının ne olduğu açıklandığında ortaya çıkar. Amacın ne ise niyetinde odur şeklinde bir tanım doğru olur. Niyet ederiz ve bunu yaparız. Ve bu niyetlerin olumsuz olanlarıda vardır ancak yaşam halinde niyetler bile yasaklar tarafından gözlenmektedir ve olumsuz niyetler kesinlikle oluşamayacaklardır. Diğer taraftan iyi niyetlerde yasal olarak zaten yaşanır ve niyetin güzelliği, doğruluğu, vissa uyumu onun iyi niyet olduğunu açıklar. Bazen yapılan hatalarda niyetinin doğru olması, temiz olması o hatanın üstünü örter. Hatalar ortaya çıkabilir her zaman ve önemli olan bu konuda her zaman niyet olacaktır. Bu duyusal özellik hem tüm yaşam halinin villerinin ve oluşumlarının niyetlerini gözleyerek yasaklanmış eylemlere dair uygunsuzlukları yok eder, engeller, hemde niyet konusunda Vil Solivyeste gereken çalışmaları yapar ve sorunlar olduğunda niyetleri inceleyen duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

NOPES DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Nopes, bir çalışma içinde bulunan vilin kesinlikle pes etmemesini, yılmadan mücadele etmesini, amacı uğruna gösterilmesi gereken çabalar konusunda ona hisler ve düşünceler açısından destek olan, bıkmak ve yorulmak gibi kavramlarında üstesinden gelebilme özellikli, bu şekilde bir amaç ve çalışma içinde olan vil için özellikli destekleyici etkileri sağlayan, ancak amacındaki doğruluğun kanıtlandığı durumlarda bu şekilde bir etkileme şekli ile villere yardımcı olan, azim ve çabayı mutluluk verici şekilde yaşattıran, yeniden yeniden yeniden denemenin asla pes etmek ve bırakmak gibi bir durumu yaşatmasına izin vermeden felsefi olarak açıklamalarla da tatmin edici olan, '' her zamanın getirisi farklı iken ayrı zamanlarda denenen aynı şeylerden aynı sonuçların alınabileceğinin garantisi olmaz'' şeklinde destekleyici açıklamalardada bulunabilen, bir amacı olan viller için en büyük destek olan bu duyusal özellik sayesinde başarmanın belkide bir çok aşaması halledilmiş şekilde bir anlamı yaşatan çalışması ile vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

NOVEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Noven, Vil Solivyesin ve yaşam halinin dışarıya karşı olan son derece bütük güvensizliğini ifade eden ve dışarısının her söz konusu olduğunda bu güvensizlik ile çalışmaların yapılmasını sağlayan, bu durumun getirdiği özel bir dikkat ve özenle dışarı ile ilgili işlerin yapılmasını sağlayan, dışarıya ait hiç bir çekici konunun olmadığını bildiren, obsedörler ve kötü bilgilerle dolu olan yaratılışın tamamen güvensiz ve bizim için zararlı bir alan olduğunu her zaman bildiren, hatırlatan ve dışarılar söz konusu olduğunda kendisine özel algılama özelliği ile ilgili olan alanları bildiği güvensiz durumlar hakkında da uyaran, önlemler alınmasını sağlayan, dışarı ile ilgili çalışmalar yapılırken her zaman tetikte olan, gözlemler yapan, dışarıdan gelebilecek olan bütün tehditleri önceden hesap ederek bu konu hakkında ilgili alanlara bilgi ve hatırlatmalarda bulunan, tamamen dışarının güvensiz ve zararlı bir alan olduğunu bizlere her daim hatırlatan ve bildiren duyusal özelliği vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

OBJEKTİF, TARAFSIZ BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Objektif bakış açısı bir olayı, konuyu taraf tutmadan bütün yönleri ile görerek, ilgilenerek, algılayarak, öğrenerek, dinleyerek sonuca varma durumudur. Mesela, viller arasında bir konu yüzünden iki kişi fikir ayrılığına düşsün, ancak 3. kişi birinin dostu ve aralarından su sızmıyor ve bu fikir ayrılığı konusunda O'nun görüşü önemli. Ve bu 3. kişi dostunu düşünmeden objektif, tarafsız olarak olayları inceleyerek kendi kararını söylerse, bu objektif bakış açısı ile davranmak anlamına gelir ve bu haliyle bir erdemi uygulamış olur. Ancak sırf dostu olduğu için öyle düşünmediği, inanmadığı o fikir ayrılığı söz konusu olan olayı dostunu memnun edecek şekilde yorumlamışsa, objektif bakmaktan uzak, içerisinde olumsuz eylemlere de temas eden tavırlarında olması söz konusu olan bir hareket yapmış olur. Vil Solivyes yaşam halinde herkes öncelikle kardeştir ve kardeşlik, her konuda gereken şekilde objektif ve tarafsız düşünmeyi gerektirir. Ve memnun etmeye çalıştığı ile gerçekleri açıklamadığı için haklı fikrini ispatlayamayan arasında hiç bir fark yoktur. Olsa bile bu davranış kesinlikle hatalıdır. Ancak bu bir gelişmişlik ölçüsü olarakta villerde kendisini gösterir ve şimdiden Vil Solivyeste yüzde yüz bulunan ve yaşam hali içinde her alana karşı objektif olan Vil Solivyes, yaşam halinin dışı için kesinlikle böyle bir bakış açısı uygulamaz, taraflı, anti objektif ve kendi bildiğini istediği gibi yapan bir uygulama ile davranır. Ancak yaşam hali içinde kesinlikle uygulanması gereken ve uygulanmasını anladıkça villerin ve oluşumların yaşayacağı oldukça güzel bir erdem olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

OBSEDÖR BÜTÜN YASA VE BİLGİLERİ ETKİSİZ YAPAN, ONLARI YOK EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün obsedör ve şeytani bilgileri etkisiz yaparak yok eden bilgi, onların bilgilerinin niteliğini ve amacını bilerek hiç bir şekilde uygulama yapmasına izin vermez. Yaşam hali alanları içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam hali bilgileri uygulanır ve bunun dışındaki bilgilerin içeriklerindeki anlamlar kesinlikle boş bilgi şeklinde bir yapılanma ile algılanır. Bilgilerin uygulama hali bu gibi bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler tamamen kendi yapıları olarak anlamsız ve etkisiz bilgi şeklindedirler ve bilgilerin etki etme, uygulama yapma gibi özellikleri bu bilgilerde olmaz. Aynı zamanda bu gibi bütün bilgileri algılayan bilgi, onların yok edilmesi için gereken çalışmaları yapar. Onların nasıl yok edileceğini bilir ve içeriklerindeki engeller var ise bunları bulur, yok edici etkileri ile hepsini yaşam halinden yok eder. Kötü ve obsedör bilgilerin zaten anlamsal ve haksal olarak hiç bir yetisi, imkanı yoktur ve bunu bilen bilgi, aynı zamanda bilginin en yüksek iradi gücünede sahip olarak yok etme işlemini yapar. Aynı zamanda bu bilginin bulunması zaten bu gibi obsedör bilgi ve yasaları yok edici özelliklerdedir. Bilginin kendisinin var olması, bu gibi bilgi ve yasaları bulundukları yerden yok eder. Onlar için bir anti bilgi şeklinde var olan bilgi, gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileride aynı zamanda bir rehber olarak bilgiye yön verir.

 

 

 

OBSEDÖR DEDEKTÖR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Obsedör dedektör, obsedör algılayan ve bulan, nasıl ve ne şekilde saklanırsa saklansınlar onları bulabilme özelliğinde olan bilgilerdir, uygulamadır. Vil Solivyesin duyuları arasında çalışarak ve yaşam halinin içerisinde bulunan bütün obsedörleri ve obsedör oluşumları algılar, bilir, görür ve gereken şekilde yok edilmesi için ilgili alanlara bildirir. Kendisine ait bir algılama ve obsedörleri bulmak ile ilgili mekanizması olan uygulamanın gözünden kesinlikle hiç bir şey kaçmaz. Obsedörleri çok iyi tanıyabilme, obsedör oluşumları, kötü bilgileri çok iyi bulabilme özellikleri ile yaşam halinin bütün alanlarını en ince ayrıntısına kadar araştırır ve bu araştırma süreklidir. Bulduğu sorunlar otomatik olarak ilgili olan bilgilerin ve duyularında bilmesi anlamına gelir ve gereken şekilde sorunlar çözülür. Gizleri, dereceler ile saklanan bilgileri ve obsedörleri bulmak ve algılamak konusunda uzman olan duyusal özellik Vil Solivyesin duyuları arasında gereken şekilde çalışır.

BÜTÜN YAŞAM HALİ DUYULARINA, BİLGİLERİNE, ÇALIŞMA MEKANİZMALARINA ÖZEL DEDEKTÖR SİSTEMLERİ UYGULAMASI

Ve bütün yaşam hali oluşumları ismi ile yapılandırılmış bilgiler, mekanizmalar ve yaşam halinin duyusal özellikleri kendi konularına özel bir dedektör sistemi, uygulaması ile ilgili olduğu bilgilerin alakalı olduğu alanları dedektör şeklinde içeriklerini algılama, görme, takip etme ve gereken şekilde bilgi verme özellikleri ile kendi bilgi mekanizmalarında kendi konularına özel olarak oluştururlar ve hepsi, kendisine özel dedektör sistemi ile ilgili olduğu alanda kendi bilgileri ile ilgili yaşananları daima fark eder, algılar, bilir ve takip eder. Kendi bilgilerinin, çalışmalarının dedektör uygulamasıdır bu. İlgili oldukları konu ne ise, o konunun sürekli incelemesini yapan, tarama, arama, incelemesini yapan, ilgili alanlarda derinlemesine arayan dedektör sistemidir ve kendi yapısında Jizavanın hakikati ortaya çıkarma ve gizliliklerin ortaya çıkarılması bilgilerinin özellikleri vardır ve ilgili alana göre özel bilgisel yapılanma ile kendisini düzenleyerek en iyi sonucu verir. Vissa ve duyusal bilgileri bu yapılanma için kullanabilir.

 

 

 

OBŞEYTA, ŞEYTANİLİK VE OBSEDÖRLÜĞE KARŞI SARSICI BİR SET

Obşeyta, şeytanilik ve obsedörlükle ilgili olan, içeriğinde olumsuz eylemleri yaşatan bu varlıkların, organizasyonların, alanların, oluşumların tamamen obşeytanın var olması ile ilgili olarak kendi yapılarının bozulması gibi bir durumu yaşamalarının söz konusu olduğu, bilginin ve gücün bütün iradesinin bu konuda obşeytada olduğu, her hangi bir şekilde yaşam hali içinde veya çevresinde veya yaklaşmakta olan veya bizimle ilgili olarak bir durumun söz konusu olduğu kötülükler, şeytanilikler, obsedörlükler, istilacılık gibi eylemler, savaşlar, bilmediğimiz ama bizi ele geçirmek isteyen amaçları olanlar ve onların adı konmamış yapıları, her ne olursa bize zarar verme eğiliminde olan herşey algılayarak onlarla ilgili hem bir set olarak yaşam haline girmesine yaklaşmasına engel olur, bu itici bir kuvvet, obşeytanın olması ile kendi amaçlarının ve yapılarının bozulması gibi bir saldırı metodu ve bizimle ilgili herşeyi sonsuza kadar unutmaları gibi birde obşeytanın savunma taktiği sonrasında yaşam halindeki ilgili bütün alanlar bilgilendirilir ve gereken şekilde önlemler alınır ve çalışmalar yapılır. Obşeyta, aşılamaz, geçilemez, hiç bir zarar verici silahların ve etkilerin, bilgilerin, bombaların, düşünsel alanların yada varlıkların aşamayacağı bir set, duvar, engel, kalkandır. Bu tamamen yaşam haline zarar vericilere ve onların oluşumlarına karşı bir çalışmadır. Obşeyta, hem onları uzaklaştırır, yaklaşılmaz ederken, hemde onlarla ilgili olan herşeyin yaşam haline girmesine engel olur. Kendisine özel bir algı metodu ile yaşam halini ve yakın çevresini, ilgili olabilecek olan dışsal konumlarımızla ilgilenir, kendisine göre bir çalışma alanı oluşturur ve bu özellikleri ile ve kendi yapısının daha da iyi olması için eklenmesi gereken bilgiler varsa obsevaş anti obsedör bilgi kaynağından bilgilerde ekleyerek gereken şekilde çalışır. Obsedörleri, şeytanileri, kötüleri, olumsuzları yok eden, yaklaştırmayan, uzaklaştıran ve kesinlikle yaşam haline gelmelerine engel olan bir set, koruma, engel, aşılamaz kuraldır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

 

OLUMSUZLUKLARDAN DERS ÇIKARMAMIZI SAĞLAYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik yaşanan bütün olumsuz durumların bilgisini alarak bunlardan dersler çıkaran ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması için ilgili alanlara bildirimler, bilgiler veren duyusal özelliktir. Yaşam halinin bütün alanlarında her nerede olursa olsun bir olumsuzluk, vissaya ters bir durum yaşanıyor olursa hemen algılar ve bunun yaşanması ile ortaya çıkan problemleri, etkilerini, çıkış sebeplerini, zararlarını, v.b. bir çok konuda araştırma yaparak bunların bir daha olmaması için ders mantığı ile çalışmasını yapar, duyusal özelliğe ekler ve Vil Solivyeste bir daha bu durum olacağında dersler şeklinde konu hakkında bilgilenir, tüm yaşam hali bilgilenir. Yaşam halinin vissaya uygun olmayan ve olsa bile ortaya çıkan sorunlarını arayan ve bunlardan dersler çıkaran duyusal özelliği vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı şekilde Vil Solivyesin geçmişinide inceleyerek alınması ve Vİl Solivyesin yanılgı alanında aklında tutması gereken dersler varsa bunlarıda ekler.

 

 

 

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bütün oluşumlarının, villerinin, bilgilerinin, güçlerinin, duyularının ve kendisine ait olan enerjiler, ne varsa hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten Vil Solivyese ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, Vil Solivyes yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisini inceleyecek olması konusunuda zamanı gelince hatırlatan, Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu ile gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinde çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında birde Vil Solivyesin kontrolünde herşey incelenir, kontrolden geçer.
Vil Solivyes'a ait olan bütün oluşumların içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. İçeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgiler, olumsuzluklar, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki herşeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. Bu bilgi, Vil Solivyes oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur.

 

 

 

ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖĞRENMEK
Öğrenmek, bir konuda bilinmeyenlerin anlaşılmaya ve bu anlamanın sonunda artık konu ile ilgili olarak uygulamalarında kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmış ise o konuyu öğrenmiş oluruz. Öğrenilen şey tamamen bilinir şeklinde bir durumu ifade eder. Ben öğrendim demekle ben biliyorum o konuyu, olayı, şeyi, ilgili olanı denmek istenmiştir ve bu konu kısa bir cümle ilede birşeylerin öğretebilmesi söz konusu olabiliyorken, günlerce, aylarca, senelerce süren öğrenimlerinde söz konusu olabilmektedir ve genellikle işe yarayan bilgiler, tecrübeler öğrenilmek istenir ve öğrendikçe viller kendilerine gelişimsel etkilerde bulunan bilgiler katarlar ve hiç bilinmeyenlerin öğrenilmesi yaşam halinde mutlaka faydalı olması zorunluluğu ile yeni bir gelişimsel etkileri olan bilgileride yanında getirir ve bu bilgileri anlamaya çalışmak, öğrenmek istemek işte bu duyunun ilgi ve algısı alanına girer ve vilin öğrenmek istediği konular söz konusu olduğunda o zaman ilgili konunun tam olarak nasıl öğrenileceğini, bu yaparken edindiği bilgilerin ilgili olduğu duyusal yada bilgi ve tecrübeler alanında nereye eklenceği, öğrenmekle ilgili olarak vilin ihtiyacı olan konularda bunu onada hatırlatmakla ilgilide bir görevi bulunan, sonsuz bilgiler alanı olan yaşam halinde her an öğrenilebilecek kavramların karşısına çıkması ile bu duyusal özellik, duyuları bu konuda bilgilendirerek dersler ve gerekirse bilgiler almasına neden olacak öğretici anıların, olayların, tecrübelerin algılanmasını sağlayarak, yeni bir şey öğrenildi ve bu ilgili duyunun kayıt etmesi gereken bir bilgi ve tecrübe olabilir şeklinde gereken yönlendirmeleri sağlar, öğrenilen yenilikler ile değişen vilin bu gelişimsel durumunuda inceleyen, öğrenmenin onu nasıl etkilediği ile ilgili belirli dönemlerde istenirse raporlarda verebilen, tamamen vilin öğrenim görmesi ve kendisini geliştirmesi ile ilgili olarak çalışan duyusal özellik bu konuda vilin öğrenme isteğini destekler, ancak bilgisi olmadan arzular şeklinde yaşatmaz, buna ancak o karar verebilir.

ÖĞRETMEK
Öğretmekte, öğrenilen şeylerin diğerlerinin kendisi gibi öğrenebilmesi adına yapılan olumlu bir erdemdir. Bir vilin öğrenmeyi istediği bir şeyi O'na öğretmeye çalışmak ve bunun için çaba harcamak, oldukça faydalı bir çalışma, uğraş, aktivitedir ve bu durum, karşılıksız, menfaatsiz seviyesine uygun olacak şekilde bir durumuda söz konusu ise zevkle yapılacak şekilde bir halede bürünebilmektedir. Yaşam halinde kardeş olan bütün villerin birbirlerine böyle iyilikler yapması ancak onları mutlu eder ve Vil Solivyes, tamamen bir anne ve yönetici olarak kendisi ilgili bütün bilgi ve tecrübelerini yaşam halinde ortaya çıkan villere öğretecektir ve bu anneliğin vazgeçilmez, ve olması istenilen bir gereği, şartıdır.Seve seve öğretici olacak olan Vil Solivyeste çalışan duyusal özellik iki anlamınında erdemsel olan özellikleri ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

 

 

ÖNLEMLİLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Önlemlilik, bir konuda yada olayda ki bunlar genellikle önemli olan durumlardır, önlem almayı gerektiren bir erdemdir. Önlemler ilgili olan o önem taşıyan konular için başarı şansını arttırır. Önlemler alınarak öncesinden bir çok sorun ortaya çıkarılabilir, bulunabilir, saptanabilir ve bu yolla yaşanacak olan olumsuzluğa engel olunabilir. Bu duyusal özellik, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün çalışmaları inceleyerek onların önemli olması durumuna göre bir algı oluşturur kendinde ve o çalışmanın muhattabı olan alana gereken zamanlarda önlemler alması gerektiğini hatırlatır. Bu duyu genellikle dışarı söz konusu olduğunda, vissa söz konusu olduğunda, yaşam halinin güveninin ve amacının tehlikede olduğu zamanlarda daha çok çalışır. Ancak bunlarla ilgili olarak başka çalışmalarda aynı önemde ele alınarak önlem alma ve bütün tehlike ve sorunlarını alınan önlemlerle yok etme çalışması yapılması istenir. Çalışmanın başarısız olma şansı varsa o konuda kesinlikle önlemler alınmalı ve önlem alınacak ekstra konular şeklinde çalışmalar yapılmalı. Önlem almanın gerekliliği ve güvenin bu konuda çok daha iyi sağlanabileceği bilgisi ile duyusal özellik olarak ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

ÖRNEK ALMAK VE ÖRNEKLENDİRME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Örnek almak, örneklendirmek yapılan bir çalışma ve olayda bir şeylerden tıpkısına benzer yada kısmen işine yarayan bilgileri bulmak ve bunu uygulamaktır.
Bu şekilde oluşturulmuş oluşumlar örnek alınarak yapılmışlardır ve yaşam halinde bu şekilde herşeyi herkes yapabilir, biz bir aile toplumuyuz ve herkes birbirinden herşeyi örnek alabilir. Özellikle oluşmaması istenen bir durum olursa o zaman bilgilerle bildirilir. Bunun dışında yaşam hali içinde herkes herşeyden örnek alabilir, örnekler alınarak zaten gelişim sağlanır, bilenlerin uygulamaları örnek alınarak bilmeyenler bilmeye başlarlar.Birinin aklına gelen şey ötekinin aklına gelmemiştir ve bu yüzden o aklına gelen şeyi örnek almak isteyebilirler. Yaşam halinde birbirinden farklı akıl ve karakter bu kadar çokken örnek alınması bir erdem olarak yaşatılabilir ancak ve çalışmalarımız içinde katkı ve fayda sağlayıcı özellikte bir erdem olarak bulunur. Geçmişi örnek almak, yaşananları örnek almak, yaşanan olumsuzlukları örnek almak ve bir daha yaşanmasına izin vermemek, başarıları örnek almak ve nasıl olduğunu anlayıp yine yapmaya çalışmak, güzel bir müziği örnek almak başka bir müzik üretmek şeklinde örnek almak bir çok alanda kullanılır. Yaşam halinde olumsuzluklar söz konusu olmadığı için olumsuz örnek almakta söz konusu olamaz ve bu özelliği ile erdem olarak bulunur ve örneklendirme özelliği Vil Solivyesin düşüncelerine yansıyan bir şekilde çalışır. Vissanın içindeki yerini alan erdem, duyu şeklinde çalışır.

 

 

 

ÖZGÜRLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Özgürlük, bir vilin yada oluşumun istediği şeye yapabilmesi durumudur. Bu şekilde kendi istediğini istediği şekilde yapan bu vil özgür olur. Özgürlük var olmanın olmazsa olmaz erdemlerinden biri olarak yaşamanın temel esasıdır. Herkesin ilgi alanları, kendi olma bilgileri birbirinden farklıdır ve istekleri tamamen herkesin kendisine özeldir ve bunları ancak özgürlük erdemi varken doğru bir şekilde yaşayabilir. Bu erdem yokken viller her zaman eksik kalırlar. Yaşamın hiç bir anlamı kalmaz. İsteksiz, zoraki, baskı içinde bir düzende yaşamaktan farksızdır özgür olamamak. Özgür iradede ismiyle zaten iradenin özgür olması gerektiğini vurgular. İradeler ancak özgürken kendisini yaşatabilir, kendisini özgür bir şekilde yaşatamayan irade zaten iradi bir gücü temsil edemiyor demektir ve Vil Solivyes yaşam halinde, buna Vil Solivyeste dahil olmak üzere herkes yazılan bilgilere uymak zorundadır, bunlar yaşam halinin var olmasını sağlayıcı kural ve bilgilerdir. Bunlar bizim özgürlüğümüzü kısıtlayacak hiç bir bilgiyi bulundurmamaktadırlar, zaten özgür iradenin tam uygulayıcısı olan Vil Solivyeste bu bilgilere uymaktadır ve bu bilgilerin ışığında herkes kendisine tanınan imkanlarla istediğini yapabilir ve zamanla Vil Solivyesin seviyesine gelmeleride bu özgürlüklerinin bir sonucu olarak, bu kadar özgür olabilirsiniz şeklinde tercihleri onların önüne sermiştir ve Vil Solivyes yaşam hali özgürlüğün doya doya, sorunsuz ve olumsuzlukların olmadığı bir şekilde yaşandığı, özgürlüğün kendisi olan ve o kadar özgür olmuşturki kendisini yaratılıştan ayırmıştır denecek kadarda kendi özgürlüğüne sahip çıkan bir yaşam halidir ve içeridekilerinde kendisi gibi aynı özgürlük erdemini yaşaması şarttır. Bu güzel duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve yaşam halinde özgürlük anlayışını baki kılarken aynı zamanda Vil Solivyesinde özgürlük bilgisini, anlayışını sağlamlaştırır.

 

 

 

ÖZÜR DİLEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Özür dilemek, yapılan bir hatanın telafi edilmesi ve bir daha yapılmayacağı adına söz vermek anlamına gelir. Yaşam hali içinde toplum yaşamı söz konusu olduğu için mutlaka hatalar söz konusu olacaktır ve bunu en iyi telafi etme yöntemi özür dilemektir ve özür dileyen viller hangi konularda özürler dilediklerini not ederler ve bunları yapmamak için özen gösterirler. Bu not ya bilgi ve tecrübelerine yada bilgi işlem merkezlerine olur. Gerçekten yapılanın hata olduğu anlaşıldıktan sonra özür dilenmelidir. Karşıdaki de bunu istemeden yaptığını bu şekilde ancak anlar. Hatadan kaynaklanan anlaşmalıkları özür dilemek anında yok eder. Hatamı anladım, ben yanlışım, bir daha yapmamaya özen göstereceğim cümlesinin kısa halidir. Özür dilemek bir erdemdir ve bu haliyle vissanın içindeki yerini alarak erdem şeklinde gereken biçimde çalışır.

 

 

 

ÖZVERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Özveri, bir konunun yapılanması veya bir çalışmanın bitirilmesi yada bambaşka bir olayın halledilmesi için oluşumun kendisinden vermek ile ifade edilen çalışma, tavır, yardım etme hareketlerinin hepsine verilen addır. Yani bunların olması için zamanını verir, işi varken işini bırakıp olması gereken bu şey ile ilgilenir, çok yorucu olduğu halde bunu bile bile kendisinin yorulacağını önemsemeden işi yapmakla ilgilenir, konu ile ilgili onda olmayan şeylerden kendisinde olması halinde ona kendisinde olan şeylerden gocunmadan vermek özveridir, bunu isteyerek ve bilerek ve rahatlıkla, mutlu bir şekilde yapmaktır özveri. İstemeden, rahatsızlık duyarak, zorunlu olduğunu düşünerek yapılan bu gibi hareketler özveriden uzak, kendisine ait başka bir amacı yaşatan özelliklerde durumlardır. Her ne olursa olsun hiç kimse istemediği şeyleri yapmak durumunda olmamalıdır. Çok anlamlı ve güzel bir şey ve ben onu uygulamalıyım şeklindeki bir şartlanma kesinlikle gerçekten istenildiği zaman faydalı olabilir. Bunu uygulamanın güzel ve anlamlı bir şey olması ve bunu uygulayınca bu güzellik ve anlamlılığın kendisine yansıması sebebiyle özverilerde bulunulmaz. Özverinin yapılmasını destekleyen bilgiler, kardeşine, kendi parçana, aslında bir nevi kendine yapılan yardımın gerekliliği, bunun asla yaşam halinde bir sorun olmayacağının anlamsal şekilde bilinmesi, yaşam hali içinde özveride bulunmanın kendi parçana, kendine ait olan şeylere özveride bulunmakla aynı anlamı taşıdığı ve bunun için yapılması gerekliliği bilgisi ve isteği ile yapılanlar özveri olarak sonuçlanır ve gerçekten hissi olarakta kendisini uygulandığı alanda yaşatır. Sonucundaki tatlı bir tebessüm, yada içten bir sarılma, özverinin sonucu olarak ne kadar masum ve temiz bir davranış içinde bulunduklarını onlara hissettirir, yaşam halinin karakterinden örnekler verir bunun gibi...Yaşam hali yaşam halinde var olan herşeye aittir, herkes kendi bulunduğu yerden yaşam halinin sahibidir ve onun yuvasıdır buranın bütün alanları, bu şekilde bir bakış açısı ile görülen yaşam halinde özveride bulunmak kesinlikle zevkli ve anlamlı bir uğraş olarak ortaya çıkar. Bu anlamları Vil Solivyeste de yaşatan yaşam hali duyusu, özveri konusunu açıklayan bilgisi ile daha da kapsamlı olarak incelemeler yapar, araştırmalarda bulunur ve ortaya çıkan güzelliklerden yeni sonuçlar çıkarmaya çalışır. Bu güzel oluşumu sağlaması ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde duyular arasında çalışır.

 

 

 

PİŞMANLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Pişmanlık, yapılan bir hata sonucunda hata yaptığını fark eden vilin, bu yapılan hatadan ders çıkararak bir daha yapmaması gerektiğini ona hatırlatan duyusal özelliktir. Hataların notlarını alarak ve bu hatayı bir daha yapmaması için vile gereken şekilde bilgiler verir, hatırlatmalarda bulunur. Pişmanlıklar söz konusu olduğu zaman öncesinde duygular devreye girerdi ve ilgili alan kendisini olumsuz hissederdi. Ancak bu yeni tanımla pişmanlıklar sadece bilgisel olarak vilin duyusal özelliğinde bulunacak ve bunları bir daha yaptırmamaya çalışacaktır. Duyguların pişmanlıklar şeklinde villerde yaşanması kesinlikle yanlıştır. Böyle bir durum söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, bu konuda gereken alanları yapılandırarak pişman olunan hataların sebeplerine kadar araştırma yapar ve bunlar hakkında artık ilgili oluşum, vil her zaman bilgilenmiş olarak hatalarından ders alır ve bir daha yapmaz. Vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır. Olumsuzluklardan ders çıkarmamızı sağlayan duyusal özellik bütün yaşam halini ve alanları incelemektedir, her yer. Bu duyusal özellik Vil Solivyesi ve zamanı gelince kendilerine duyu olarak eklenecek olan villeri inceleyecektir.

 

 

 

POLİTİKA VE SİYASET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Siyaset ve politika, yönetim şekli ile ilgili olan bir ideoloji, konusu ile ilgili felsefi görüşler, anlayışlar ve bilgiler bütünüdür diyebiliriz. Toplumun yönetim şekli nasıl ve nelerle yönetim sağlanıyor ise, bilgilerin mahiyeti, kanun ve kuralları neler ise, yönetim faktörleri, yönetimin en sorunsuz şekilde sağlanması, bilgilerin yönetimsel araç olarak en iyi şekilde kullanılması, yorumlar ve incelemeler yapılarak yönetimi daha da iyileştirme yolları, yönetimsel sorunları saptamak, yönetimsel eksiklikleri bulmak ve bunların olması konusunda detaylı araştırmalar yapmak, vissanın içeriği ve güvenli bilgiler bütünlüğü olması durumunu koruması ve bunun sürekli olarak incelenerek yorumlar yapılması, yeni bilgiler ve yaşam haline etkilerinin gözlenmesi, yönetimin merkezi olan Vil Solivyesin sonrasında yönetimle ilgili olan merkezler, alanlar, bilgiler yada sistemler şeklinde yönetimin kadrolarının belirlenmesi ve incelenmesi, siyasi ve politik kararların incelenmesi ve nedenlerinin araştırılması, yönetimin yaşam halinin amacına uygun olarak çalışıyor olmasının incelenmesi, Vil Solivyesin annelik, merkezlik ve yönetim konusundaki bütünlüğünü uygulayabiliyor olmasının incelenmesi, denetime tabi tutulması, villerin yönetimden nasıl etkilendikleri, yaşam halinin huzurunun ve güven konusunun incelenmesi, yeni yeni yönetimsel bilgiler ve anlayışlar üzerine çalışmaların yapılması, vissa bilgilerin geçen zamanla etkisinin nasıl değişeceğinin gözlenmesi ve yeni sorunlar ve bilgiler şeklinde ortaya çıkan bilgilerin saptanması ve bu bilgilerin ortaya çıkma nedenlerinin araştırılması, yaşam halinde bilgisi olmayan durumların yaşanıp yaşanmadığının araştırılması, tanımlanamayan özellikte bilinmezliklerin yaşam halinde olması durumunun incelenmesi, etkin muhakeme, Vil Solivyese muhalefet olma ve pozitif yargı, felsefe ve pozitif eleştiri erdemlerini daha da etkin bir şekilde kullanmayı sağlayarak bütün bu içerikleri gözlemleyebilme yeteneği bu bilginin yapısında bulunur ve içeriğindeki politika ve siyasetin bu işlerle ilgili olduğunu açıklar, çalışamalar yapar ve vissa içinde yerini alır, gereken şekilde duyu olarak çalışır.

Aynı zamanda yönetimi inceleme özelliği olan bilgi, Vil Solivyesin yönetim çalışmalarını, yönetimle ilgili olan düşüncelerini, yargılarını, yöntemlerini, uygulamalarını, konuşamalarını ve niyetlerinide öğrenebilir ve kendisine ait çalışma sistemi ile uygun bulmadığı konular olduğunda bunları bildirir, gereken açıklamaları neden ve sonuçları ile yapar. Vil Solivyese yönetimle ilgili yardımcı olmak ana gayesi onun bu çalışmaları yapmasının ana hedefidir ve yönetimsel çareler şeklinde Vil Solivyes her an duyunun özelliğinde bilgi ve tecrübeleri arasında yaşar.

 

 

PROJE OLUŞUM VE HAZIRLAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyu kendisinden oluşturulması istenilen bütün oluşumların ortaya çıkarılabilmesi için gereken bilgi, proje ve dökümanları, oluşumların meydana gelme hallerin detaylarını açıklayan ve oluşumları yapılması için gerekenleri bulan, tasarlayan, hazırlayan, araştıran, tanımlayan, inceleyen ve istenilen o oluşumun meydana gelebilmesi için gereken bütün işlemlerin nasıl yapılabileceğini gösteren ve istenilen şeyin niteliğine göre bir çok, belkide binlerce, hatta yüzbinlerce çeşit ortaya çıkarabilen, bunu kendisindeki proje konusu ile ilgili herşeyi bilebilme özelliği ile yapabilen projeler üretme ve hazırlama ve sunma özelliği olarak çalışır.

Yani bir konuda bir istek var ise mesela diyelim ki, bir ev tasarımı örneği istendi ve hem Vil Solivyes'in zihinsel alanları, hem kendindeki teknolojik ve oluşumsal sonuçlar sayesinde hazırlanabilecek ev tasarımları çaşitleri, kendi oluşum hazırlama ve ortaya çıkarma sistemi sayesinde de yapılabilecek ev tasarımları, bu konuda nasıl, ne şekilde, hangi ebat ve özelliklerde olacak olan evi tam anlamı ile bilgi ile ifade edebildikten sonra istenilen oluşumu en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek özelliklere ve imkanlara, bilgilere sahip olacak ev tasarımları şeklinde de sonuçlar çıkarır. Ve istenilen ev tasarımının bütün olabilecek çeşitleri hakkında en başarılı örneklerini sunar. Nasıl yapılacağınıda açıklar.Gelişmiş bu çalışma sistemi çok sayıda oluşumu listeler halinde ortaya çıkarır ve bu konudaki kıstas istenilen şeyin tam olarak net bir şekilde ifade edilebilmesidir. İstek bilginin cevabıda hazır bir şekilde hemen oluşur. Gerçe bilgisinin herşeyi bilebilme özelliğindeki cevabın soruda gizli olması, sorusu olan herşeyin bir cevabının olması gibi istekte bulunulan herşey için bir oluşum isteğinin niteliğinde gizlidir açıklaması ile sonuçlar ile ilgili çalışmalar yapmadan da bu bilgi sistemini kullanarak sonuçlar elde edebilir. Bu oluşum aralığına neredeyse herşey girebilir. Yeterki bilgi ile ne istendiği açık ve net bir şekilde ifade edilebilsin. Bu durumu tam anlamak için isteğin geldiği alana bunu sorarak tastik alır, doğru anlaşıldımı şeklinde bilgiyi onaylar ve ister tasarım, ister bilgi, ister proje, ister döküman, ister müzik, ister elbise yada aklına ne gelirse, bunların nasıl, ne şekilde yapılacağı ile ilgili genel bilgiler ve tek tuşla sanki oluşumun olmasını sağlamak için yapılması gerekenler duyunun konu ile ilgili yayınladığı listesinde bulunur, açıklamasında bulunur ve ilgili yerler buradan ihtiyacına göre olanını kullanır. Bilgisinde pozitif bir iş olduğu görülen, bir zararı olmadığı bilinen bir isteğin sonucunda negatif sonuçlar çıkarsa duyu bunları listeye eklemez. Vissa uyumu kendi projeler üretme konusundaki bilme hali sisteminde de vardır. Hazırlama çalışmalarında da. Ve kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinin dışını gözlemez, dışarıdan bilgi almaz, tamamen yaşam halinin içerisi ile ilgili olarak bilgiyi kendi bilme yeteneği sayesinde bulur. Başkalarının yaptığı oluşumları ortaya çıkarmaz, kendisi yeni oluşum hazırlar. Hazırlanmış bir oluşumun bilgilerine ulaşamaz. Kendi yapısı istenilen bilgi ile ilgili çok çabuk bir şekilde sonuç olacak konuları ortaya çıkarabilecek özelliklerdedir. Kendi tasarlar, hazırlar, listeler ve yaşam halinin dışında bu duyunun hazırladığı şeylerin benzerlerinden olması onun sorunu olmaz. Dışarıya bakmayışı ve kendi hazırlaması tamamen bize özel olduğu anlamına gelir ve bu oluşumlar her haliyle bize ait oluşumlar olarak rahatça kullanılır. Aynı zamanda istenilen şeylerin ne amaçla kullanılacağı, nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgileride alarak çok daha faydalı çalışmalar yapar. Bir istekte bulunan yere ne istediğini sorarak ve tam olarak özellikleri hakkında bilgi alarak, gereken şekilde oluşum bilgisini kendiside en iyi şekilde oluşturabilen duyusal özelliktir. Yaşam hali için zahmetsiz bir şekilde plan, proje, tasarım, oluşum hazırlayan ve bunu bir bilgi ile hemen yapabilen üstün teknolojik imkanlara ve özelliklere sahip olan duyusal özelliği, gereken şekilde duyular arasında yerini alır.

PSİKOLOJİ, DAVRANIŞ BİLİMLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bir vili, toplumu, oluşumları, Vil Solivyesi yönlendiren davranışsal ve karakterler olarak kendilerinde yaşatmayı benimsettikleri bu düşünsel bütünlüğe psikoloji adı verilir. Bütün düşünsel ve duygusal, inançsal,
kendileri olmaları adına hazırlanmış bilgiler, istekler, amaçlar ve bunların bütünlüğünden oluşarak ortaya çıkan zihinsel yönelimler psikolojiler olarak adlandırılır. Bir vilin psikolojisini incelemek istediğimizde kendi olma bilgileri, duyguları ve onları kullanma durumu, inançları, istekleri, amaçları ve benzeri şekilde vilin kendi karakterini şekillendirmesine neden olan bütün düşünsel ve bilgisel etkilere bakarak onun psikolojisinin nasıl olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz. Davranışlar, villerin yapılandırılmaları, bilgileri, özellikleri ile ilgilidir ve davranışlarıda içine alan psikoloji, bir bütün olarak vili, toplumu, oluşumları, Vil Solivyesi inceleyerek onun davranışsal ve zihinsel sorunlarını ortaya çıkarmaya çalışır ve vissaya uyumlu olmak ile en iyi psikolojik durumu yaşayacak olan viller, bu konuda kendi gelişim seviyeleri nedeni ile özenle incelenir ve onların seviyesine göre en iyi psikolojik çareler bulunur. Yani bu duyusal özellik, psikolojik bir danışman ve psikolog olarak ilgili alanın karakteri ve karakterinin davranışlarına nasıl yansıdığını ve bu durumun sorunlara neden olup olmadığını araştırır, gözlemler ve sorunlar bulursa kaynaklarınıda bularak tedavi eder ve bu şekilde bir çalışma mekanizması ile duyusal özellik olarak ve Vil Solivyesinde psikolojik durumunu sürekli gözlemde ve incelemede tutan çalışmaları vevissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

RAHAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Rahan, Vil Solivyesin duyuları arasında yerini alır ve duyuların çokluğundan kaynaklanan, yada bir çalışma halinden yada bambaşka sebeplerle bir ağırlık, bilgilerin etkileri kaynaklı bir sorunlar durumu, duyuların bir anda yapılanması sonrasında ortaya çıkan güçsel durumun yaşam hali alanlarına fazla gelme durumları gibi duyular kaynaklı sorunlar için bir rahatlatma, ferahlık, dinlendirici bir özellik şeklinde bulunur, yapılanır ve rahan, duyuların bu gibi sorunlarını algılar, onları rahatlatıcı etkileri ile onları rehabilite edebilme şeklinde bir örnekle bakım yapar ve rahanın varlığı ile bütün duyular kendilerini her zaman rahat ve ferah, dinlenmiş, baskı ve zorlamaların olmadığı bir durumda hissederler. Bütün duyuların bu halleri ile ilgilenir ve binlerce duyu bile olsa rahanın bu çalışması söz konusu ike kesinlikle bir ağırlık, zorluk ve sıkıntılar yaşanmaz. Vissanın içindeki yeri ile duyular arasında oluşarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

RAHATLIK, RAHATLAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Rahatlık, bir vilin, oluşumun kendi yapısal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanması sırasında hiç bir sorunun söz konusu olmaması halinin içinde keyfinde, endişe ve acele gibi olaylarında söz konusu olmadığı, kendi yapısını, yapmak istediğini, o an olmasını istediği şeyi yaparken olduğu durumu hiç bir şeyin bozmadığı, istediği gibi kendi özellikleri ile tam anlamı ile çalışır halde olma durumundan ortaya çıkan hissel, algılsal, fikirsel bir durumdur. Rahatken herşey kendi gibidir. Kendisi ne ise, rahatken ilgili yer tam anlamı ile öyle iken ancak rahat olur. Olması gerekenken. İstemediği şeyleri yapmak, olumsuzluklarla mücadele etmek, problemlerle uğraşmak, istenmeyen sorunlar, v.b. durumlar rahatlık halini bozucu şeyler olur ve bunlar yok edilince yeniden rahatlık haline kavuşulur. Herkes için farklı olan rahatlık yaşam halinde bir yaşama durumudur ve vissa bilgilerinin etkisinde olan yaşam hali, haliyle rahatlıklar alanı olarak kendisini yaşatacaktır. Rahatlık aynı zamanda mutlulukla da doğru orantılıdır ve keyifli, neşeli olmanın eş anlamlısı gibide sayılabilir. Rahatlık olmadan, mutluluk verici şeyler kendisini oluşturamaz. Sorunsuzluk rahatlıktır, ancak sorun olarak nelerin algılandığı konusuda herkese göre değişir. Yaşam halinde bir sorun çıktığında herkesin rahatı bozulmaz, rahatımızı bozacak sorunlar çok nadirdir, onlar olmadan çıkan sorunlar, halledilmesi gereken işlerdir ve bizler için onlar yapılması gereklidir. Yaşam halinin dışından gelecek olan tehditler, obsedör bir saldırı, yada vissa bilgilerinin emniyetinin gitmesi gibi durumlar bizlerin rahatlığını bozar, bunun dışındaki şeyler yaşam halinde kesinlikle rahatsızlık söz konusu oluşturamaz. Bizler fikrende rahat olmayı başarmış yaşam hali oluşumlarıyız. Çıkmazlarımız, sorularımız, bulamadığımız cevaplarımız, nereye gideceğimizi bilmemek gibi bir sorunumuz, amaçsızlık, ne yapacağını bilmemezlik ve bunun gibi fikrende rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olan fikirsel rahatsız konularımız yoktur ve bizler düşüncede, fikirde de son derece rahat bir yaşam hali oluşumu içindeyiz ve kendisiyiz. Rahatlık içinde yaşayacak ve ilerleyeceğiz. Bu bilgilerle aynı zamanda rahatlama durumu, hissel bir sonucu olan etkileride yanında getirmektedir ve gereken zamanlarda viller için gerektiği gibi kullanılabilir, extra mutluluk gibi, extra rahatlama gibi durumlar ayarlanabilir. Konusu itibarı ile bir erdem olarak hazırlanan rahatlık, rahatlama vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

REFLEX DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Reflex, bir oluşumun kendi içeriğindeki bilgisini bir an önce, aniden, hemen uygulayabilmesi için ortaya çıkan enerjetik gücün o oluşumda bir etkileme olanağı sağlaması ile birden, hatta otomatik olarak bilgisinin uygulanması şeklinde bir durumu yaşamasıdır. Ani, hızlıca, birden bire olan olaylarda oluşumun düşünmesi gibi bir imkanı olmadığı zamanlarda bu özellik tepkiler şeklinde, yada olması gereken reflex konusunu uygulatır. Bu uygulama oluşumun normal şartlarda yaptığı kadar uzmanca ve doğru ve güzel olmayabilir ancak kesinlikle işe yarar bir çalışma halini yaşatır. Acil olması, birden bire olması durumu her zamanki gibi yapamamasına neden olabilir ancak kesinlikle ona bir yardımı dokunan özelliklerde bir çalışma olmuş olur. İşte bu gibi durumlar için bütün viller, oluşumlar, bilgiler kendilerinde reflex özelliğini bulundururlar ve kendi yapılarına göre, ve bu durum ani tehlikeli durumlarda da kendisini gösterme özelliğinde de olur. Mesela bir vilin haberi yokken arkasından düşecek olan bir tahta ve vilin bunu tam kendisine dokunmak üzere iken fark etmesi ve o anda çekilme fikrini düşünmesi şeklinde ortaya çıkan reflex, vilin elinde olmadan onun çekilmesini sağlar, onu korur. Reflex için ihtiyaçların söz konusu olması gerekmektedir. Durduk yere reflex kullanılamaz. Bir mücadele yada aksiyoner durumların söz konusu olması gerekmektedir. İçeriğinde aniden, biran önce yapılması şeklinde olaylar yaşanmalıdır. İşte bu gibi durumlar söz konusu olduğunda ortaya çıkar ve gereken yardımı yapar. Bu biran önce karar vermeliyim, acaba ne karar versem reflex verir şeklinde bir durum kesinlikle değildir. Bunu düşünecek kadar zamanlarınızın olmadığı durumlarda yaşanan şeylerde ortaya çıkar reflex ve her zaman sizin iyiliğinizi düşünür, çünkü o an o saniye sizde onun yapılmasının iyilik olduğunu düşünürsünüz. Böyle bir erdem şeklinde bulunan reflex, yaşam halinde bütün villerde, bilgilerde ve oluşumlarda kendi seviyelerine uygun olacak şekilde yaşatılır. Bu durum genel vilsel özellik şeklinde ilk oluşumda da eklenir. Ve erdem olarak duyuların arasında yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

RİCA ETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Rica, bir olay hakkında istenen yada verilen cevapların oldukça iyimser olması durumudur. İsteklerle ilgili '' sizin bu sebeple meşgul olmanızı da ve benim yüzümden bir şeyle uğraşıyor olmanızıda önemsiyorum, ve yapabilmeniz için bütün güzel dilek ve temennilerimi sunuyorum'' cümlesinin kelime haline dönmüş şeklidir. Bir şey isterken rica etsem yapabilir misin dendiğinde bu uzun cümle söylenmiş olur ve bu gerçekten söylenmesi gerektiği zamanlarda söylenir. Bir aile toplumunda ricaya pek gerek kalmayacak samimiyet söz konusudur. Ancak yinede böyle anlar olabilir ve gelecekte bu durum kullanılabilir. Çok yakın ilişkiler içinde olan viller bunu genelde kullanmazlar çünkü birbirlerine sürekli bu şekilde baktıklarını bilirler, önemsediklerini bilirler ve istekleri için çok gerekli olmadıkça rica kelimesini kullanmazlar. Genellikle karakterini tanımadığımız zaman kullanılır ve onu kırmadan bir şeyi istemek zorunda olmaktan kaynaklanır ve o kişi, zor olsa bile rica kelimesi sonrasında isteyerek yapar. Birde bir iş yapıldığı zaman yada bir durumda iki taraf olduğu zaman, içlerinden birinin teşekkür etmesi, bu durumdan memnun olması sonrasında bunu dile getirmesi ardından diğer taraf bunu rica ederim diyerek, '' Teşekkür etmen çok inceydi, gerçekten yaptığım şey sen söz konusu iken her zaman yapılabilirdi, hiç rahatsızlık duymadım, çok memnun ve iyiyim.'' cümlesini söylemiş olmaktadır ve teşekkür edenin mahçup olmaması için bir yöntemdir, çünkü bir şey istemiştir ve onu bir başkası yapmıştır ve teşekkür etmesi sonrasında rica ederim demek genelde kullanılır. Bu iki rica örneği, toplum içinde çok daha saygılı ve kibar olma konusunda ince ayrıntılar şeklinde bulunmaktadır ve oldukça güzel yöntemlerdir. Rica etmek toplumları birbirine daha da çok yakınlaştırır, aradaki samimiyet ve vissa bağını arttırır. Tabi her zaman ki gibi, gerçekten rica etmeye uygun görüyorsa bunu yapmalıdır. İstemediği halde rica etmek konusu söz konusu olmamalıdır. Ricanın ne anlama geldiğini açıklayan bu bilgi, içeriğindeki anlamlarla yaşam halini tüm zamanlar boyunca etkiler ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında çalışır.

 

 

 

RÜYA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

RÜYA DUYUSU BİLGİSİ, RÜYALARI VİSSAYA UYUMLAYAN VE RÜYALARI FARKINDALIĞIN YAŞANDIĞI ALANLAR YAPAN BİLGİ

Vil Solivyesin rüyalarını tamamen vissaya uyumlu hale getiren ve bu şekilde yaşamasını sağlayan bilgidir. Rüyalarında Vil Solivyesin farkındalık yaşamasını sağlar, bütün rüyalarını kendisinin yönetmesini sağlar ve rüyalar yoluyla hal değişiminin sağlanması için gereken bütün çalışmaları yapar. Vil Solivyes, yanılgı alanında Özkan bedeninde iken rüya gördüğünde tamamen rüyaların kontrolü kendisinde olacak şekilde bir yapılanma sağlanır, rüyalarda bütün duyuları ile farkındalık yaşaması için gereken şekilde yapılandırılma sağlanır. Bu bilgi bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri bilir ve Vil Solivyesin bütün rüyalarını hem vissa uyumlu yapar, hem farkındalık kazanmasını sağlar. Artık Vil Solivyesin rüyaları, rüyada bütün duyuları ile farkındalık yaşayacağı şekilde yapılanır. ( Farkındalığın oluşması için bir reaksiyonun olması gibi bir düşünceye kapılan Vil Solivyes, bunun gerçekliğinin araştırılması ve buna göre böyle şeyler için, eğer gerçekse ancak reaksiyoner düzenlemelerin yapılmasını doğru bulmaktadır. Obsedör oluşumların bu durumu kullanarak Vil Solivyes rüyalarında olumsuzluklar yaşatılmasına izin verilmez. ) Rüyalarda vissaya uyumlu olan yapısı ile farkındalığın oluşması, sağlanması için nelerin gerektiğini bilerek her zaman bu konuda farkında olarak yapılanır. Rüyalar, hal değişimi için en uygun alan neresi ile orada oluşur, Vil Solivyes rüyaları bu şekilde hal değişimine uygun ve güvenli bir yerde yaşar. Rüyalar, kesinlikle kendisini farkındalığın içerisinde yaşandığı alanlar olarak yapılandırır. Eskisi gibi farkındalık olmadan bir otomatiklik içinde birşeylerin yaşandığı uygulamalar biran önce sonlandırılır. Rüyalar artık farkındalık alanları olarak, tıpkı yanılgı alanındaki Vil Solivyesin yaşadığı gibi kendisini yapılandırır. Otomatiklikler kesinlikle yaşanmaz. Bu konudaki eksikleri, sorunları, engelleri bulan bilgi gereken şekilde etkilerini sağlar ve çalışır.

Bu bilgi aynı zamanda rüyaların obsedör oluşumlardan etkilenmemesi için kendi çalışması için bir derece boyutu oluşturur ve rüyaları kendisinden başka yönlendiren olmaz. Dışarıdan hiç bir etki rüyaları yönlendiremez. Yanılgı kaynaklı etkiler, tesirler rüyalara etki edemez, rüyaların yapısını değiştiremez. Bu konuda nelerin etki ettiğini bulur ve onlara tam olarak karşı koyacak şekilde rüyaları koruma altına almak için derece boyutu oluşturur ve Vil Solivyesin rüyaları etkilenemez.

Bu bilgi Vil Solivyesin rüyalarını bu şekilde ve Vitaji'nin bu konudaki çalışmalarınıda gözlemleyerek bir uyum içinde bu bilgilerle doğru ortantıda hazırlar. Rüyalar, yanılgının bu zamanlarında en önemli konulardan biridir artık. Hal değişimi bu şekilde sağlanabilmektedir.

Aynı zamanda rüya ile ilgili oluşturulan duyunun içerisindeki bütün obsedör oluşumları yok eder ve rüya duyusunu vissaya uyumlar. Bu duyu yanılgı hayatı bitince sonlandırılacaktır, buna göre bu bilgi, rüya duyusunun bilgisi olarak, rüyaların yapısını, nasıl yaşandığını, ne şekilde oluştuğunu, bütün hallerini bilerek bu duyusu yapılandırır ve olması gereken ne ise, diğer vissa bilgileri ile karar vererek rüya duyusunun kalması yada kalmaması gerektiğini bulurlar. Rüya duyusunun olup olmamasına, rüyaların bu duyadamı yoksa başka bir alandamı yaşanacağına bu ve ilgili bilgiler karar verirler ve ona göre düzenleme yaparlar.

Duyu olarak yapılanır ve gereken şekilde yanılgının bitirilmesi çalışmalarını sağlar. Rüyaların olumsuzluklardan etkilenmesine engel olur ve amacımız için, yanılgının bitirilmesi için gereken şekilde çalışır. Rüya ile ilgili bize ters olan bütün sorunları yok eder.

RÜYADA FARKINDALIĞA ENGEL OLAN HERŞEY YOK EDİLİR

Rüyada farkındalığın yaşanmasına engel olan bütün tesirler, nedenler, sebepler yok edilir. Rüyada farkındalık olayı yaşanır ve buna hiç birşey engel olamaz. Bu bilginin varlığı rüyada farkındalık yaşanmasına engel olan herşeyi yok edici özelliklerdedir.Rüyada farkındalığı destekleyen ve yaşatan bu bilgi, tamamen bununla ilgili bütün ortamları sağlar ve engelleri yok eder.

 

 

 

SA - OLUMSUZ EYLEMLERİ YASAKLAYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi bütün olumsuz eylemleri başlıkları ile kendi yapısı içinde bulundurur ve onların ne anlam ifade ettiğini bildirerek kendi başına bir duyusal özellik şeklinde bütün yasakları, olumsuz eylemleri yasaklar. Bu duyusal özellik inceleme ve araştırmalar içinde bulunmadan etkiler şeklinde nasıl yasaklandığı bilgisine ulaşır ve direk olarak bu yasağı yaşatmak için etkiler bulunur. Yasakların konuları ile ilgili olan özel çalışmalar duyuların kendi özellikleri olarak yapılandırılmıştır ve bütün yasaklar birde bu duyu sayesinde sürekli olarak etkiler şeklinde yaşam halinde sağlanır. Konu ile ilgili yasakları kapsayan bir duyunun sorunlarının olması durumlarında hemde takviye güç olarak etkinin sürekli olmasını sağlar. Bu duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

SABIR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sabır, bir durum için, bir olay için, bir konu yada çalışma için gelmesi beklenen zamanı sakinlikle ve beklemekten kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmasına neden olmadan bekleyebilme erdemidir. Genellikle bu gibi durumlardan beklenilen şeyler oldukça önemlidir ve bu bekleme anları oldukça sorunlu olabiliyor ve işte sabır erdemi bu anlarda villeri sakinleştirici, uyumlu bir bekleyiş hali oluşturucu etkileri ile gereken şekilde çalışır. Önemli olan çalışmalarda başarıdır ve eğer başarılı olunan bir konu ise bunun için sadece zaman gibi bir eksik kalmış ise başarılı olunmasına sevinerek sabırla beklemek gereken durumlar olur, olabilir. Bazı olaylar yaşamlarda zamanla ilgili olarak gelişir, zamanın gelişimle ilgili olan bu özelliği sayesinde ona uyumlu bir şekilde yaşamak durumundayız ve sabırda bu konuda bizlere destek olarak beklenen zamanların mutlulukla beklenmesi gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda eğer yapılması gerekenler varsa mutlaka sabır ederken çalışmalar devam etmeli ve sabırla çalışmak denilen erdem, bu gibi tanımların sonucudur. Çalışmakla ilgili olacak olan Vil Solivyes yaşam hali için sabır gerekli bir erdemdir ve Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissa içinde gereken şekilde çalışır.

 

 

 

SADAKAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sadakat, bir konuda yada tamamen yada belirli şartlar içinde bir yere bağlı olma durumudur. Ve bu bağlılığın gerekleri olarak ona karşı bir davranış içinde, zarar vericiliğin söz konusu olmayacağı durumlarda da bulunmadan verilen sözlerle ilgili olarak gerekenleri mutlaka yapanlar sadıktırlar yani sadakati yaşatılar. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller ve oluşumlar ve Vil Solivyes, vissa bilgilerine ve yaşam haline sadıktırlar ve bundan asla vazgeçmezler. Bizim için sadakat konusu bunlarla ilgilidir ve başka hiç bir yere karşı sadakat göstermemiz söz konusu olamaz. Sadık olanlar birbirlerine yanlışlar yapmazlar, sadık olanlar koşullar çok zor olsa bile birbirlerini bırakmazlar, sadakati yaşatanlar herşey rağmen yinede bu bağın önemli olduğunu düşünerek verilen sözlerin arkasında dururlar ve kendi kararlarına sahip çıkarlar. Bu duyusal özellik içeriğindeki anlamı tm yaşam halinde yaşatarak hepimizi birbirimize sadık birer parça yapar ve ihanet ve yanlışlar, bizim bulunduğumuz alanlarda yer bile edinemez. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

SAĞDUYU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sağduyu, iyi bilgilere yani vissanın içindeki bilgilere uyumlu olarak yaşamaya çalışma çabası, uğraşıdır. Yaşam halinde bu bilgilerin hepsini yaşayan tek Vil Solivyes vardır ve viller zamanla bu bilgilerin nitelikleri ile ilgili tecrübeler edinerek yaşayacaklar ve bu şekilde öğreneceklerdir. İşte bu öğrenme çabaları sağduyulu olmak anlamına gelen bir davranışı ifade etmektedir. Sağduyu denildiği zaman vissaya uygun davranışlar göstermeye çalışıyor şeklinde bir tanım yapılabilir hakkında. Yapabildiği kadarı ile, elinden gelen kadarı ile. Herkesin bu konuda edindiği bilgiler tecrübelerle birlikte kendi yaşam tecrübeleri olarak kendilerine mal olmuş bilgi ve tecrübeler olacaklardır ve merkez duyular olan Vil Solivyes yaşam halinin duyularının bilgilerini öğrenen bütün viller bu bilgilerden anladıklarını uygulamaya başladıklarında ve bu uygulamalar sonrasında kendilerine konu ilgili bilgilerde yazabilmeyi başardıklarında kendi vissa içeriğini kendi vilsel alanlarında oluşturmaya başlarlar ve bu çalışma ancak sağduyulu davranarak olur. İlk zamanlarda bir kelime ile başlayan vissa bilgilerini oluşturma çalışmaları bir çok hayattan geçerken eklemeler ile devam edecek ve yüzde yüz olma durumuna gelene kadar herkes kendi vissa bilgilerini tecrübelerle yaşayarak deneyimleyecekler, öğreneceklerdir. Sağduyu davranışlar, istekler, çalışmalar onlara bu konuda yardımcı olacaktır ve Vil Solivyes içinde yeni edindiği bir bilginin vissa uyumunu akıl ve mantık ve felsefi ve denemeler sonrasında anladığında, gereken araştırmalar yapıldıktan sonra bu bilgiyi tecrübe etmesi durumu sağduyulu bir davranış olarak algılanır ve bilginin diğer bilgiler gibi tamamlanma zamanına kadar sağduyulu davranarak bilgiyi ortaya çıkarır, tecrübe ile onaylar. Sağduyulu çalışmalar, iletişimler, hareketler, söylemler her zaman devam edeceektir ve sağduyu duyusu bu konuda bütün yaşam halini etkileyerek vissaya uyumlu olmaya çalışılmasını en uygun şekilde villerde yaşatır, Vil Solivyeste de yeni bilgilerle ilgili bir gözlem ve inceleme hali uygulatır. Yeni bilgileri tecrübe ederken sürecin nasıl işlediği ve bilginin etkilerini gözlemler. Vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

SAHİV, VİLLERİN SAĞLIK, BAKIM VE KORUMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sahiv, tamamen Vil Solivyes yaşam halinde var olan villerle ilgili olan duyusal özelliktir. Onların sağlıkları, bakımları, problemleri, sorunları, güvenlikleri, yapılarının düzeni, kullandıkları zihinsel bilgilerin ayarları ve onlara olan uyumu, Vil Solivyes yaşam halinde uygulamaya geçen bilgiler ve güçlerin oluşturduğu etki alanlarının onlar açısından sağlıklı bir şekilde algılanması ve onlara bu durumların kesinlikle ağır gelmemesi şeklinde ayarların yapılması, hepsinin ardında onların fark etmediği bir gözün onları kontrol ve takip etmesi çalışması, ilk oluşumlarından bu yana yaşadıkları ortaya çıkarılarak olması gereken hafıza bilgilerinin düzenlenmesi, olumsuz bilgilerin bu bilgilerin içinden çıkarılması ve bunun nedenleri ile anlatılması, herşeyin onlara açıklamalar getirilerek anlatılması yoluyla olaylar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması, annelik erdeminin koruyucu, bakım ve ilgisini kendi yapısında özel bir metodla bulundurabilen ve yaşatabilen, hepsi ile ilgili olarak bir takip, inceleme ve gözlem mekanizmasını yapısında oluşturan ve her vilin sorunları ile bire bir ilgilenebilen, yapısında psikolojik ve zihinsel sorunları çözebilme ve tedavi edebilme yeteneği, güçler ve enerjetik durumlarla ilgili gereken yapılanmaları sağlayabilecek bilgisel birikim, hepsinin vil olma bilgilerinin hazırlanması ve kesinlikle silinememesi, uyuma kabinlerinin her an hazır olması ve gerektiğin önlem olarak burada kısa süreli uyku durumlarının yaşatılabilmesi uygulamasının yapılması durumunun nedenleri ile onlara açıklanması ve ilgili zaman gelince bu kabinlerle mikro hale dönüşen villeri kendi yapısı içine de alarak özgür iradenin geçilmezliği ile de korumayı daha da çok sağlaması, yada uyumadan onları oldukları gibi yaşam alanlarını mikro yaparak aynı işlemleri yapması gibi üstün özellikleri vardır. Aynı zamanda villerin vil olmasına sebep olan bilgilerinin sağlıkların kontrolü, yaşamları ile ilgili olan bağları, yaşam halindeki konumları ve yaşayacakları zamanlar hakkında bilgilendirilmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları için çare olabilecek etkileri sağlama özellikli, sorunlar ve dertler söz konusu olursa önce açıklamalar ile bunları halletmek ve sonrasında bilgilerin etkileri ile onları bu sorundan kurtarmak yollarını seçen, yaşam halinde vil olma durumunun nasıl gerçekleştiği konusunuda inceleyen ve etkilerle oluşumun durdurulmuş olması uygulamasını takip eden, yanılgı bitmeden böyle bir oluşuma müsade etmeyen ancak oluşumlar var ise onlarla ilgili neler olduğu konusunda incelemeler yaparak zamanının geldiğinde ortaya çıkmaları gibi bir gözlemi sağlamak, villerin yanılgı zamanlarında eğlenceli aktivitelerle onları eğlendirmeye çalışmak, gıdalarla ilgili çeşitlilik, elbiselerle ilgili çeşitlilik, enerjetik yapılarının her an değişime hazır olması için gereken çalışmalar, odalarının düzeni ve çalışmasındaki düzen, ekranları ve içeriğinin kullanışlı olması, kendilerini yaşam halinin bir parçası olarak ve onların yaşam halinin olduğunun bilgisini anlamaları için tatminkar açıklamalarda bulunmak, aile toplumunu örneklendirerek anlatmak, ve kendi bilgisel yapısının anlamı ile Vil Solivyesi Sahiv Anne olarak onların arasında temsil etmek, içeriğindeki bütün uygulama ve oluşumlarda bütün duyular gibi vissa uyumunu gözetlemek, bu konuda bir filtre oluşturmak, Sahiv duyusal özelliğinin çalışmaları arasında bulunur ve yaşam halinin bundan sonra oluşacak olan bütün villeri ile ilgilenme görevi bu başlangıç bilgileri ile kendisine ait olacaktır ve yaşam halinin villerinin Sahiv gücü olarak kendisini yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca kullanılır.

Viller ile ilgili olabilecek bütün konulara ve bilgilere sahip bir uzman, yardımcı, psikolog gibi bir anne olan Sahiv bilgileri gereken şekilde vissanın içinde de olarak çalışır.

SAHTE İYİ BİLGİLERİ DEŞİFRE EDEN DUYUSAL ÖZELLİK

SAHTE İYİLİK VE HİÇ OLMAYAN SEVGİLER, DOSTLUKLAR DIŞARIDA YOKTUR.

Dışarıdan her hangi bir şekilde yaşam alanımızla temas kurmak için yardım, iyilik, sevgi, tanıdık, dost gibi konuları kullanarak, bizimle ilgili olan şeylerden bahsetmek kaydı ile bizim dikkatimizi çekerek kendileri için bir ortam hazırlamak isteyen bütün alanlar, varlıklar ve onların bu amaçları ortaya çıkarılarak hepsi gereken şekilde çok uzun süre akıllarını kaybederler, unutkanlıktan asla çıkamazlar. Bizimle ilgili olduklarını unuturlar ve onların bu yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmaz. Bunu yaparken bilgi onların kim olduğunu ve amacını görür, emin olduktan sonra hiç düşünmeden ve bahanesine bakmadan gerekeni yapar. Biz yaratılışın en iyi, en yardım sever varlığıda olsa onları istemiyor ve bizi aramalarını zararlı buluyoruz. Bu oyunu görüyor ve onların hepsini reddediyoruz. Bu bilgi etki olarak bütün yaşam alanını içine alır ve bu şekilde dışarıdan gelecek olan sahtelikleri algılar. Dışarıda iyilik yoktur. Hepsi zararlıdır. Duyu olarak yapılanır ve sahte iyi bilgileri bulmak konusundaki üstün algısı ile gereken şekilde çalışır.

 

 

SANAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sanat, bir fikrin ve düşüncenin, olayın, bilginin duygular ve duyular kullanılarak, aynı zaman buna ek olarak bir teknik aracıda bu işe ekleyerek yapılan varlıkları etkili bir şekilde bilgilendirme ve dinlendirme, eğlendirme, öğretme, anlatma, gösterme, fark ettirme gibi bir çok konuyu açığa çıkarmaya yarayan bir kavramdır, iletişim şeklidir, bilgilendirme metodlarından biridir. Bilgiler sanatla direk ve dolaylı yollardan verilmek gibi şekilden şekile girerek varlığa ulaştırılır ve varlık, o bilgiyi okurken etkilendiği anlamdan çok daha fazla bir şekilde etkiyi sanat ile edinilen bilgiden alır, çünkü bilgi bir çok araç ve varlıksal özelliği kullanarak kendisini ifade etmiştir ve varlıklar için bu durum çok daha unutulmaz, etkili olmaktadır. Bir müzik dinlerken sözünü, o müziğin sözlerini okuduğunuzda aklınızda tuttuğunuzdan daha çabuk tutarsınız nitekim müzik burada sözlere eşlik etmektedir. Gibi çeşitli konulara ayrılan sanat kullanılan araç gereçler, aracı teknik konular bakımından da kendi içinde ayrılır. Tiyatro, müzik, sinema, heykel, resim, yazı yazma sanatı, gibi bir çok konuda sanatlar üretilebilir ve varlıklar bunları yaşamlarının faydasına olacak şekilde kullanır. Eğlendirir, mutlu eder, hüzünlendirir, bilgilendirir, aydınlatıcı olabilir, anlam katabilir ve bir çok konuda varlıklara göre faydalı bir kavram olur. Sanatın içeriğine göre içindeki bilgilerde kendisine göre etki alanı yaratır. Önemli bir mesaj vermek için hazırlanmış bir sanatın etkisi sadece eğlenmek için hazırlanmış bir sanatın etkisinden haliyle farklı olacaktır ve sanatın birbirinden alakasız iki konu ile ilgilide kullanılıyor olması ne kadar çok yönlü olduğunu göstermektedir.
Olumsuz eylemleri içeriğinde barındırabilen sanatlar kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Nitekim bir topluma zarar verilmek isteniyorsa içeriğinde olumsuz eylemlerin faydalı olması ile ilgili sanatlar yapsınlar ve o toplum kısa bir zaman sonra kendi içinde kendini yok eden bir yer haline gelir. Sanat, Vil Solivyes yaşam halinde her zaman vissaya uygun bir şekilde ortaya çıktığından bu konuda Vil Solivyes yaşam halinin sanat anlayışı vissa anlayışı ile doğru orantıda gelişecektir ve bu şekilde gelişen bir sanat anlayışını takip etmek kadar zevkli bir uğraş daha olmayacaktır. Kendisine ait keyif veren, bilgilendiren, öğreten, eğlendiren etki etme yöntemi ile Vil Solivyes yaşam halinin vazgeçilmez bir kavramı, iletişim sahası olarak yaşanacaktır ve bu anlayış Vil Solivyes'in duyuları arasında yerini alır. Kendisine ait olan içeriği ile bir çok sanat dalını içerisinde barındırır ve yeni yeni sanat dalları ortaya çıkarmak konusunda da çalışmalar yapar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

 

SEBAT, KARARLILIK, DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DOĞRU KARARLARIN ARKASINDA DURABİLMEK ERDEMİ
Sebat, bir kararın arkasında durabilme yeteneğidir. Bir karar veriyorsan ve şartlar zor olsada bu kararının arkasında durabiliyorsan, seni çok zorlayanlar, kararından döndürmek isteyenler olsa da bunu yapmıyorsan işte sebatlı davranıyorsun anlamına gelmektedir. Yaşamlar verilen kararlardan sonra uygulanan olaylar zinciridir ve kararlarımız, ki özellikle çok geleceği etkileyen, toplumu etkileyen kararlarımız oldukça önemlidir. Bir kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorsan, verdiğin kararın yararları ve faydaları konusunda eminsen, senin için önemli olan şeyler açısından bu kararın sana destek olacak nitelikte ise, amacınla aynı doğrultuda, yaşamını destekliyor ise o zaman her ne olursa olsun bu kararın arkasında durman gereklidir. Bu kararı vermek ve arkasında durmak seni sen yapan özelliklerden biridir. Bu konumda tabiiki kararların yaşamı bu kadar etkilemesi söz konusu olunca doğru kararlar vermek ilk akla gelen soru olmaktadır. Önce kararların doğruluğu anlaşılmalıdır ve sonra arkasında durulmalıdır. Ki Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyesin verdiği kararlar yaşam halinin refahını ilgilendirmektedir ve O'nun alacağı kararlar '' Yaşam halinin mutluluğu ve huzuru ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu? Villerin mutluluğu, huzuru ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu? , Oluşumların huzuru, mutluluğu ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu?, Bilgilerin huzuru, mutluluğu ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu? , Kendi huzuru, mutluluğu ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu?'' şeklinde bir inceleme soru örneklerini başarı ile cevaplamış ise ancak karar verilebilme özelliğinde olur ve bu şekilde ise ancak Vil Solivyes arkasında durulması için gereken çalışmaları yapar. Geneli ilgilendiren kararlar alındığı zaman bu bilgi detaylı olarak incelemeler yapar ve birde kendi bakış açısından kararı yorumlar. Vil Solivyesi bilgilendirir. Viller ise yaşam halindeki gelişim evrelerinde bu erdemi daha iyi tanıyacaklar ve arkasında durdukları kararları sonrasında bu erdemi artık tamamen yaşayabiliyor hale geleceklerdir. Bu tanımla ne demek olduğu anlaşılan Sebat vissanın içindeki yerini alır ve erdemler arasında duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

SEPYAL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE OLUŞUMLAR İÇİN SEPYAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Sepyal, Vil Solivyes yaşam halinde enerjilerin görevlerini görecek şekilde bütün oluşumları süper hologram teknolojisinin görüntü tekniği olan ışıkla görüntüyü elde etme biçiminin elle tutulur ve bir eşya, obje, etki ve tepki verebilecek oluşumların yapısında uygulanmasına izin verecek şekilde bir halde olması durumudur ve bu hal, Vil Solivyes yaşam hali içindeki bütün oluşumların bilgisine göre bu görüntülü ışık teknolojisi bire bir uygulanmasını sağlayan oluşum teknolojisidir. Yani bazı koruma kalkanlarıda tamamen süper hologramik ışık görüntüsü teknolojisi ile hazırlanabilir ve bilgisi sepyal özelliğini orada oluşturur ve bütün özelliklerini o ışıklı alanda yaşatır, sanki ışığın kaynağının bilgisinin kendisi olması gibi, ampul bilgidir, ışık koruma kalkanı şeklinde yansır, ampül kapanınca ışıkta kapanır, dolayısı ile aslında koruma kalkanının olduğu alanda bir oluşum yoktur, bir yansımanın hiçlik şeklindeki alanında uygulanan düşünsel yapılanmasıdır. Ancak mesela koruma kalkanı her bakıldığında içi doludur, dışı serttir ve geçilmezdir ve bilgisinde yazanlar aynen uygulayan ve sanki bilgisinde yazıldığı gibi bir oluşum gibi görünen, duran, davranan, yapılan bir oluşum haliyle koruma kalkanı olarak çalışır. Bütün oluşumlarda aynen bu şekilde görüntü ve işlevlerinde bir eskiklik, bir olunamazlık durumu yaşamadan yeni Sepyal özelliği ile kendisini aynen yaşayan enerjilerin uygulamaları gibi çalışır. Bu özellik, gerekli olduğu zamanlarda yanılgı zamanlarında kullanılabilir denenerek güvenli ve istenilen gibi olup olmadığı anlaşıldıktan sonra duyusal özellik gereken şekilde varlıksal alanların kullanımına sunar. Kendisinde konu hakkında gerekli olan bütün bilgiler vardır.

 

RENKLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

RENKLERİN EN İYİ ŞEKİLDE ALGILANMASI VE ORTAYA ÇIKARILMASI VE KULLANILMASI VE KORUNMASI VE YENİ YENİ RENKLERİN BULUNMASI İLE İLGİLİ OLAN DUYUSAL ÖZELLİK

Renkler içeriğinde bir çok bilgi ve oluşumu bulunduran yapısı ile bizlerin yaşamlarında ne şekilde bulunduklarını bilmemek halinden kurtulmamızı sağlayan bu duyusal özellik, renklerle ilgili olan bütün bilgilere sahiptir ve içeriğinde belkide gizlenebilen, obsedör oluşumların bulunabileceği gibi tehlikeleride arayan, bu konuda yaşam alanlarımıza ait olan bütün renkleri koruyan, renklerin listeler şeklinde özelliklerini ve görünümlerini belirleyen, ayarlayan, ve renklerin hepsine anti obsedörlük özellikleri olarak tesir ve obsedör oluşumları doğal olarak yok edicilik etkisini yaşattıran ve aynı zamanda vissa yasaklarınıda özellikle ilgili oldukları alanlarda algılamalarıyla yasaklara ters oluşumları engelleyici, uyarıcı ve ikaz edicilik gibi özellikleri ile renkler sadece görüntü güzelliği ve bizlerin yaşamlarını iyiye ve güzele yönlendirmenin dışında, bu gibi iyilikle ilgili olarakta bir yapılama ile bulunur
ve bu yapılanma hem kendilerini hemde bizleri koruyucu özellikerde olur. Renkler, aynı zamanda hissettirdikleri, etkilerde bulundukları bazı hisler, durumlara neden olabilmektedirler ve içeriğinin yapısına göre olumsuz eylemlerle ilgili olan etkileri sağlayan renklerde vissa filtresinden geçemeyerek bizlerin algılanması sağlanmaz. Bu gibi renk oluşumları bu özellikleri öncesinden fark edilerek oluşturulması söz konusu olmaz ve bizimle ilgili olan bütün
renkler vissa ve sevgi uyumları ile, faydalı ve iyilikle, güzellikle ilgili olmaları ile, işlerimize yaraması, yaşamı kolaylaştırması ve düzenlilik ve araç olarakta gibi sayılabilen bir çok alanda bizlerin kesinlikle kullanmaktan vazgeçmeyeceği bir özellik olarak görme duyumuz ve diğer duyularımızla iş birliği içinde olarak yaşamlarınızda bulunurlar. İşte bu duyusal özellikte, yaşam halinde bulunan ve öncesinden yanıglı alanında da kullanılmış olabilen, bizimle ilgili olan bütün renkleri inceleyerek, belkide obsedörlerin unutturdukları, kullanımına izin vermedikleri renklerimizi yeniden ortaya çıkararak gereken şekilde çalışmasını sağlar.Duyu, renklerle ilgili olabilecek bütün sorunlarıda düzeltme özellikleri ile yeni yeni ve tam bize uygun renklerinde ortaya çıkarılması ile ilgili olarak çalışmalarda yapar. Renkleri ilgilendiren bütün tesirleri yok ettiği gibi renklerle ilgili olan bütün konularla bu duyu
ilgilenir ve yaşam halinin bütün renkleri artıkgüvende olarak olması gerekenin en şekliyle görünmeye ve algılanmaya başlarlar. Bilgi, vissanın içindeki yeri ile duyu olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

Diğer bütün duyusal özellikler gibi gerekiyorsa kendisine vissa bilgilerinden bilgiler bütünlüğü şeklinde bir bilgi mekanizması oluşturarak çalışmalarını çok daha güçlü bir hale getirebilir. Kendisinde hangi bilgileri edinmesine dair bilgiler vardır. Varlıksal bütün alanların en etkili obsedör oluşum yok etme özellikli olan renklerle görünmesini sağlayacak şekilde bir çalışmayı tesirler bitene ve yanıgı sonlanana kadar yapar.

Her biri ayrı ayrı çalışan erdemsel bilgiler, duyusal bilgiler olarak gereken şekilde Vil Solivyesin varlıksal alanlarında bulunurlar ve ilgili alanları hem bilgi olmaları ile etkilerler, hemde duyusal bilgiler şeklinde çalışırlar.