Vissa, Erdemsel Bilgiler Bölüm 3

FEDAKARLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Fedakarlık, bir konuda, olayda, durumda bir vilin yada oluşumun kendisinden bir şeyler vermek pahasına o konu yada durum için ilgili alana yardımcı olmak, kendisinde olandan vermek, bu sayede onu iyiye yönlendirmek ve bunu yaparkende hiç bir şekilde rahatsızlık duymadan yapmak, bunu isteyerek yapmak fedakarlıktır. Fedakarlıkta, genellikle sende olan bir şeyin verilmesi söz konusudur. Mesela, bir vil tasarım konusunda oldukça yeteneklidir ve diğer vil değildir ve bir elbise tasarlanması gerekir tasarımcı olmayan vil için ve diğer vilden bir gününü alacak olmasına rağmen, çok uğraşacağı ve emek harcayacağına rağmen ve diyelim ki o gün gitmek istediği bir yere de bu yüzden gitmedi ( üzücü olacak kararlar değil ) ve vil için o elbiseyi yaptı. İşte bu fedakarlıktır. Onun için vilin mutluluğu kendi zaman, emek ve gitmeyi düşündüğü yerden önemlidir ve bu doğru bir karardır, gitmese birşey olmayacak, zamanından bir gün verse yine birşey olmayacak, emek harcamak kardeş için çok güzel bir durum ve bunları eğer yapmaz ise o vil kendisini olumsuz hissedecektir ve bunu yapması kesinlikle en doğru olanı olur. Ancak kendisi için gerçekten çok önemli bir durum söz konusu olur, bu durumda vilin elbiseyi yapmadığı zaman üzülmesini kendi başına gelecek şeyler açısından bir adalet terazisine koyar ve hangisi daha ağır gelirse onu yaparak bu konuda karar verebilir. Samimi bir şekilde kendine sorular soran vil, fedakarlık konusunda da bu şekilde davranarak yapılması gerekeni yapabilir. Vil Solivyes bir annedir ve anneliğin temel özelliği ise fedakarlıktır ve Vil Solivyes, yaşam hali için yapılması gereken bütün fedakar çalışma ve işlemleri yapmıştır, yapacaktır ve merkez olmanın bir gereğidir fedakarlık. Yaşam halinin bütün alanlarında etkisini göstererek bir duyusal özellik olarak hazıranan ve vissanın içindeki yerini alan fedakarlık gereken şekilde çalışır. Fedakarca yapılan uygulamalar için öncelikle yapılan şeyin gerçekten buna deyip değmediği, gerçekten bir madurun ortada olup olmadığı anlaşılmalıdır. Yoksa kendisinden verilen şey, çok daha önemli olabilir. Bu konudada bilgi ve inceleme ve araştırma gereken cevapları bulmamızı sağlar.

 

FELSEFE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Felsefe, bir olayın nedenlerini araştırmak erdemidir kısaca. Her olayın bir oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır. Bir şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk sebeplerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma, düşünme şeklidir felsefe. Felsefe, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır. Gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından da bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel durumlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe. Her olay kendisine ait bir takım anlamları yaşatırlar ve uygunsuz olarak görünen, vissaya ters olarak algılanan olaylarda özellikle felsefe yapılarak doğru sonuçlara ulaşılır. Bu olay oldu ancak vissaya ters bir durum, o olayın kaynağı neresidir, kaynağın oluşma sebepleri nelerdir, bu kaynağın oluşmasına bizler nasıl engel olacak bilgiler yazmadık ve neden, acaba başka etkileyen durumlar mı söz konusu, ve bu yanlışlıktan kimler ve hangi alanlar etkilenmiş, olayın olduğu zamandan bu yana yaşananlar, sonuçlar ve benzeri şekilde bir konu hakkında bu ve benzeri soruların sorulmasını sağlayan erdemdir felsefe. Bu sorularla ancak sorunlar tam olarak açığa çıkar ve düzeltilir. Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ancak kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar yapılabilmektedir. Bilgilerin kendisindeki gizleri açığa çıkarması çalışmasıdır felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaları söz konusu olduğu çalışmalardır. Bir oluşumun yada vilin, çevresinde olan olayların neden olduğunu bilmemesi durumu onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur. Bir ses çıkıyorsa ve o sesin nedeni bilinmiyorsa bu bir yanlış tutumdur, onun nedeni bulunur, bilinir ve o şekilde o ses dinlenir. Kayıtsızlık, umursamazlık felsefenin olduğu bir yaşam halinde söz konusu olamaz. Hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Aslında ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ortaya çıkması şeklinde kendi erdemsel yapısında bu gibi özellikler bulundurur. Yaratılış içinde kendiliğinden oluşumlar gibi örneklerde vardır, herşeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlar, ancak bu durumlarda bilinerek çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir. Bu şekilde bir bilgilenme ile ancak viller kendisini daha rahat hisseder. Bilinmezlik için yaşanan hayat felsefenin olduğu alanlarda söz konusu olmaz. Yapısı gereği ortaya çıkan olay ve oluşumları araştırmak gereği duyar. Bir şeyi gören felsefe, onun orada neden olduğunu sorgulamaktan başlayarak kendince mantıklı cevapları bulana kadar durmaz. Bu cevaplar sonrasında orada duran şey ile ilgisini keser. Ancak bu cevaplar bulunmadan felsefe kesinlikle rahat edemez, kendi yapısını uygulamak bu cevapları bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda bilgileride geliştiren özellikleri ile, iyi bilgileri bulmak konusunda da etkili olma haliyle Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Felsefenin bilgiler içinde bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzellikleri ortaya çıkarıcı etkisini yaşatan ve bu yolla yaşam haline faydası olabilecek yorumların, durumların, olayların yaşanmasına neden olan, bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama hali olan felsefe, Vil Solivyes yaşam halinde en yüksek şekli ile kullanılmaktadır ve neden sonuçların dışında ileri görüşlülük kullanılarak açıklanabilen nedensellik, bilginin özünü algılama ve bu algılanan yeni bilgilerden başka sonuçlar elde ederek öz bilginin bu nedenler ve sonuçlar zinciri içinde hep kalmasını sağlayarak yüksek ve öz felsefi bilgiyi yaşam halinde yaşatmaya yarayan erdemdir.

 

 

GAYRET, OLAĞAN ÜSTÜ ÇALIŞMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gayret, bir çalışmanın oldukça fazla ve kararlı bir şekilde yapılması durumudur ve normalin üstünde yapılan çalışma durumları için sarf edilen terimdir. Gayretle bir işi yapmak demek demekki çok fazla çalışılıyor anlamına gelir. Çalışma ile ilgili bütün ekipmanları toplamış şekilde ve zamanı önemsemeden yapılan işin başarılmasını sağlamak amacı ile kendinden geçerek sadece çalışmaya konsantre olunmuş çalışma disiplini halidir. Böyle gayretlerle yapılan işler genellikle başarı ile sonuçlanır. İçeriğindeki çalışmanın başarı ile sonuçlanması adına duyulan istek, arzu, temenni o işin başarılı olması için eksik olan şeyleri ortaya çıkarır, samimi bir gayret ise eninde sonunda çalışma birde gerçek bir amacı olan çalışma ise sonuca varır ve başarı ile sonuçlanır. Gayretli çalışmalar içinde tembellik, baştan sağmalık, önemsememek, üzerinde durmamak, fark etmemek gibi olumsuzluk yaratan eylemler yaşatılmamalıdır ve bu şekilde bir düzenle yapılan çalışmalar gayretli olarak algılanır, yaşanır. Zaten ben gayret ediyorum ve başarmam lazım şeklinde bir niyetle yapılan çalışmalar olmaktan çok çalışmanın kendisini alıp götürmesi ve çalışmanın içeriğinden başka bir şey düşünemez halde iken bu arada olmaması söylenen şeylerinde zaten yapılmadığının fark edilmesi halleri ile ortaya çıkan durumlardır gerçek gayretli çalışmalar. Amaç çalışmanın içeriğidir gayretin oluşturulması değildir. Çalışma gerekli ve samimi ve olması gerekiyorsa ve çalışma içinde bulunan vil bunu anlamış ve algılamış ise zaten bu algıladığı gerçekler onu başarmasını sağlayacak etkilerde bulunur ve başarısıda ödülü olur. Bu sırada gayret onda farkında olmadan ortaya çıkmış olur ve gayretli çalışmalar bu şekilde bir anlamda Vil Solivyes yaşam halinde yaşatılır. Bu duyu gerçek gayretli çalışmaların niteliğini algılayarak ve bu şekilde bir gayretle yapılması gereken çalışmalarda eksik olan bilgi ve algılarıda bularak bunları çalışmayı yapacak olan vilde, bilgide yada oluşumda fark ettirerek gayretli bir şekilde çalışmayı yapmasını sağlar. Aynı şekilde Vil Solivyes içinde bu şekilde etkilerde bulunarak çalışmalarının önemlilik seviyesine göre gayretli olma veya olmama durumuna göre bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur. Kendisine özel duyusal özelliği ile vissa içindeki yerini alır ve çalışmalar bu şekilde bir ileri hali ile çok daha önemli durumlarda uygulama yapılacak şekilde başarılır. Gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

GELİŞİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gelişim, bir şeyin değişimler geçirerek önceki halinden daha yetenekli, bilgili, tecrübeli olduğu anlamına gelen öncesi gelişmemişlik olarak adlandırılan ve sonrasında gelişmişlik şeklinde bir tanımla bilgi ve tecrübelerini arrtırması anlamına gelen bir yaşam şeklidir. Vil Solivyes yaşam halinde gelişim söz konusudur ancak bu kesinlikle zorlama ve yaptırımlar olmadan, tamamen villerin kendi isteklerine bırakılmış, ancak Vil Solivyesin gelişim seviyesine gelebilmeleri gibi bir evreninde bulunduğu, bu şekilde Vil Solivyesinde kendisini sonsuz zamanlar boyunca geliştirmesi söz konusuda olunca villler ve Vil Solivyes için gelişim konusu sonsuzluk özellikleri taşır. Ve gelişim yine vissaya uyumlu olacak şekilde bir yönde ilerleyecektir. Vil Solivyes yaşam halindeki gelişim bilgiler, tecrübeler, yaşanmışlıklar şeklinde olacaktır ve gelişim konusu yaşam halinin kendi kendine bile sağlayabileceği bir özellik olarak yaşanacaktır. Yaşam halinin içeriğindeki bütün bilgiler, vissa, gelişim için en uygun bilgileri içeriğinde barındıran bilgilerdir ve merkez Vil'de bir annedir. Bütün şartları gelişimi destekleyen şekildedir ve sadece yaşamak bile burada gelişime sebep olacaktır. Geliştikçe yenilikler elde edecek, bu yenilikler içinden bize uygun olanlarla anımızı kıymetlendireceğiz, var olmaya anlam katacağız, beraberliğimizin tadını çıkaracağız ve gelişimi bu şekilde bir etkiye sebep olması ile ilgili yaşayacağız. Gelişim, zorlayıcı olmadan, sıkıntı ve stres yaratmadan mutluluk ve huzurla bir yolda ilerlememiz halinde yaşam halinde yaşanan bir gerçek olarak vardır. Gelişim konusu yaşam hali hazırlandıktan sonra uzun bir süreyi kapsayan içeriği hazırlanacak ve bu konuda bütün oluşumlar, viller ve Vil Solivyes açısından detaylıca incelecek, ilgili daha detaylı çalışmalar yapan bilgiler ortaya çıkarılacaktır. Geiişim, yaşam halinin amacını kapsayan bir konudur ve gelişim söz konusu olmadan Vil Solivyes yaşam hali br noktadan ileri gidemezdi. Bu açıklamalarla Vil Solivyes yaşam hali gelişimi onaylayan, isteyen, beğenen ve asla çekinmeyen bir yönelmesi ile sonsuz zamanlar boyunca var olacaktır. Bu bilgi, erdem yaşam halinin gelişimsel olarak incelenmesi ve geliştirici etkileri sağlaması ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

GEOMETA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Geometa, geometri ve matematik bilgilerinin çalışmasını ifade eden özelliktir. Geometri, şekillerin ve görüntülerin bir kurallar ve düzenler ilkelerine bağlı olarak yorumlanması, yapılandırılması, açıklanması özelliğidir. Ölçüler, uzunluklar, dereceler, boyutlar, şekiller kendi yapılarınca geometirinin alanına giren uygulamalardır. Hepsi belirli miktar ve sayılarla belirlenmiş anlamları içeriğinde barındıran yapılardır. Uzunluk için metreler, şekiller için orantısal hesaplamalar ve benzeri şekilde görünen herşeyin bir kurala bağlı olarak ifade edilmesi ve bu yolla bir düzenin sağlanması durumudur geometri. Matematik ise tamamen sayıların ve rakamların birlikteliğinden oluşan, onların toplamı, çarpımı, bölümü, çıkarımı, katları, formüller şeklinde başka şeyleri ifade etme yolları şeklinde ve kullanılarak bir düzeninde sağlandığı, zamanın hesaplanması konusunda da kullanılan ve benzeri sayıların içerisine girdiği her alanda kendisini yaşatan bir erdemsel uygulama, özelliktir. Bu sayede neyin ne kadar olduğunu biliriz, ne şekillerde olduğuna karar veririz, yapısını belirleriz, sayısını belirleriz. 0 dan başlayarak sonsuzluğa doğru ilerleyen sayıların artışı durumu, hiçlikteki varoluşların artmasına benzetilebilir. Sıfırda bir hiçliği temsil eden sayı olarak bulunur. Ve daha bir çok anlamı ve faydasının olduğunu düşündüğümüz geometri ve matematik içeriğindeki bu kullanışlı yapısı, anlamları ile Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alır ve gereken zamanlarda gereken şekilde Vil Solivyesi aydınlatarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ, OLUŞUMLARI, DÜŞÜNSEL ALANLARI VE HERŞEYİ

Vil Solivyesin bütün bilgileri, düşünsel alanları, oluşumları, enerjileri, onunla ilgili olan ne varsa özellikle yanılgı zamanlarında tek olan hakikati görürler her zaman. Onlar ilgili oldukları konunun özünü anlamakla ilgili olarak hakikati görürler. Tek olan hakikat onların ilgili oldukları her konuda ap açık karşılarına çıkmak zorunda kalır. İlgilendikleri konunun gerçeği gün gibi görünür olur ve saklanamaz. Vil Solivyesle ilgili olan herşey bu şekilde bir bakış açısına sahiptir ve bu asla yok olmaz. Herşey ona göre kendisini yapılandırır çalışmalarına devam eder.

 

 

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLERİN KESİNLİKLE BİLİNEBİLDİĞİ BİR YAŞAM HALİDİR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi yapısı, amacı, içeriği ve kendisine özel olan bu yaşam şartları ve idealleri ile yolunu, yönünü kendisi çizmektedir ve içeriğindeki herşeyin gerçek cevaplarını, hakikat içeren bilgisini bilebilmekle ilgili olabilecek şekilde bir dürüstlük, netlik, vissa uyumlu olma, açıklık, çareleri arama ihtiyacı, sonuçlara biran önce ulaşabilmek için kendi içinde zamanla sıra gelen olaylar zincirini çözümleyebilen ve bunu bilerek yaptığı işte, olacak olan olayda, soruları bulunan konularda kesinlikle ve kesinlikle gerçek ve doğru cevapları bilebilen bir bütünlüğün ihtiyaç konusudur bu. Kendi kendini düzenleyen, kendi kurallarına kendi karar veren, kendisinden gizli ve hakiki olmayan şeylerin kesinlikle olmasına izin vermeyen, kendi yapısına, amaçlarına dair herşeyi bilmek gibi doğal bir hakkı ve sonucu mutlaka bilip ona göre çalışmalar yapabilen, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi soruların cevaplarını Vil Solivyes yaşam halinin düzeni ve yapısını göz önünde bulundurarak ve bilmeye kesinlikle hakkı ve ihtiyacı olduğunu ve bu durumun şaşmaz bir kesinlikte cevapları verebilen bir bilgilenme sisteminin eseri olması sayesinde, kendi içeriğindeki en gerekli şeylerden biri olan hakikati bilmek konusunu bu sayede ve imkanlarla, ihtiyaçlarla kimselerin engel olamayacağı bir şekilde öğrenme hakkında sahiptir ve bu bilgi edinme durumu kendisini Vil Solivyes 'e açıklama zorunluluğu halinde bir bilgilendirme şeklinde gereken bilgi ve ilgili yerlere bildirimlerde bulunur. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve oluşumları ve yapısı belli iken, nelerin nasıl çalıştığı ve ne şekilde bir süre zarfında değişimi sağlama durumunda olacaksa bu bilgi edinme hali sanki bir çizgi şeklinde bu varoluşta bu kurallar, yasalar, varlıklar ve amaç varken bu konuda verilebilecek en iyi cevap budur şeklinde bir yanıt ile içeriğinde hakikati bildiren kelimeleri, cümleleri Vil Solivyes yaşam halinin olayları yaşatma halinin belirgin kısımlarını inceleyen ve bu yollada kendince bir sebep sonuç hali ile bilgi vermeyi başarabilen yasa, gerçekleri sahtelerden, yalanları gerçeklerden, zararlı olanı faydalı olabilenden, Vil Solivyes yaşam haline ters olan şeyleri kendi varoluş yapısından ayırarak çalışır.

Bu çalışma hali bu bilgi ile Vil Solivyes yaşam halinde gerçekleri gösterir ve Gerçe ve Bilayvil bilgileride bu yasanın açıklamarını kendi bilgilerinin özelliklerinide ekleyerek, çalışma mekanizmalarını güçlendirir, sonuçları farklı yollardan bulabilme yeteneklerini kazandırır ve yaşam haline hakikati bildirecek şekilde doğru olma halini, bir kesinlikle bilme ve hak etmiş olma imkanı sayesinde yaşatır. Bu hak öyle bir haktır ki, varlıkların bilmeleri gereken şeyleri bilmeleri, onları her bilinmesi gereken konunun kendilerine gelmesine kadar giden bir bilgiyle bu işlemler yapılacaktır. Çünkü Vil Solivyes , kendisi ile ilgili gerçekleri her zaman bilmek gibi bir zihinsel seviyenin, anlayışın kendisinde olduğunu anlamıştır ve bu bilgi ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinin bilgi edinme hakkınıda bu şekilde geliştirerek kendi yaşamını düzenleyecek ve hazırlayacaktır. Bu konunun aksinin olabilmesi gibi bir ihtimalin olmaması durumunu kendi iyi niyet ve çalışma sistemi, yaşam halinin amacına olan bağlılığı ve gerekliliği şeklinde kendisini korur. Bir konudaki gerçek, Vil Solivyes yaşam halini ilgilendiriyorsa bu konudaki bu cevabı bilmek en doğal hakkı olan Vil Solivyes 'i ve yaşam halini ve bilgilerinin ve çocuklarınıda mutlaka içine alacak şekilde bir aydınlatma yaşatır ve bunun üzerinde kendisini ve bilgisini Vil Solivyes yaşam halinde uygulatabilmek hatası içine kimse düşemez, giremez ve bu bilgilerin çalışmalarına ve bu çalışmalar için gerekliliklerine, iradi isteğine karşı gelinemez. Bilgiler gereken şekilde çalışır ve diğer bilgi edinme bilgilerinin anlamı ile ilgili bilgilerde bu bilgilerin etkisinden faydalanarak, kendisinde güçlü bir çalışma mekanizması sağlarlar, bu duyusal özellik bütün bilgi edinme mekanizmalarını olumlu etkilerle etkileyerek onların daha sağlıklık çalışmasını sağlar. Gerçek bilgilerin edinilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Kendi bilgisini vermek istemeyen soruların bilgilerin bu konudaki olumsuz yanıtının ne kadar gereksiz olduğunu, onu hiç bir şekilde ciddiye almadan yaşamanın gerekli olduğunu öğrenirler. Hakikatin ortaya çıakamayacağı yerlerde kesinlikle bilgilerin açıklanabilmesi konusunda sorunlar olacaktır ve bilgi bu konudaki engel ve sorunları bulmak adına üstün bir algılama ve anlama yeteneği ile kendisini donatır ve ilgili bilgi edinme bilgilerinin hepsi bu duyusal özelliğin etkisi ile süper özellikleri olarak çalışırlar.

 

BİR BİLGİNİN, BİR ÇALIŞMANIN VE BİR KONUNUN, OLAYIN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI ANLAYAN BİLGİ

Bu bilgi, tesirler yüzünden Vil Solivyesin duyularında yapılanan gerçekleri saptıran oluşumların etkisinde kalınmadan varlıksal alanlarımızdaki çalışmaların hangilerinin ilgili olduğu gerçeklerin doğru olup olmadığını anlamak ile ilgili bir çalışma yapısına sahiptir. Görüşülen varlıkların gerçek olup olmadığı, konuşulan alanların gerçek olup olmadığı, gerçeğin tek olması kuralı gibi kurallarıda bilerek çalışmalar yaparak, şu zamana kadar gerçeklerin nasıl değiştirildiğini de bilerek bu gibi sorunların önüne geçen yapısı ile, merak edilen konularla ilgili olarak gerçek olup olmadığı, kandırılıp kandırılmadığımıza dair bilgileri açıklar. Kendisinde, nasıl bir yapılanma ile bu sahtelik yaşatılırsa yaşatılsın özel bir algılama ve konu ile ilgili bilme hali mekanizması vardır ve gerçeğin tek olması ve sahteliğinde kendi yapısında bulunan sahtelik sıfatını yaşatması gibi eylemleri ile gerçekleri ve sahteleri ayırt eder, gereken şekilde bilgilendirme sağlar. Vil Solivyesin duyularını ve varlığının etkisi ile çalışma yapısı bozulmayan bilgi, bu konuda kendi başına bilgisel anlamlarını ve mekanizmasını yaşatır. Duyuların içindeki obsedör oluşumların ne gibi sorunlara yol açtığını bilerek onlarla ilgili özel bir koruma sistemi oluşturur ve gerekise bu sistemi bütün bilgi mekanizmalarında da yapılandırır. Gerçekleri anlayan bilgi olarak gereken şekilde çalışır ve gerekli olan bilgiler varsa, Vil Solivyesin yapısına ekleyerek çalışmasını güçlendirebilir.

 

 

GERÇEKLER, NASILLAR, NEDENLER ÜZERİNE DERİN ARAŞTIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

MERAK EDİLEN KONULAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPAN DERİN ARAŞTIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi içerisinde bir amacı olan, iyi bilgileri yapısında sadece yaşatan, var olmasına dair çok özel sebepleri bulunan, var olunan her andan kıymete değer oluşumlar ortaya çıkaran ve bu şekilde bakıldığında Vil Solivyes yaşam halinin başıda bellidir, yoluda bellidir, nedenleri ve bilgilerinin seyride. Böyle bir doğrulukla ve hakikati yaşamayı başarma becerisi ile bu kıvamı kazanan Vil Solivyes yaşam halinin, bu doğruluğu elde etmesinin bir getirisi olarak, bunun gerçekten mantıklı, geçerli, bilgideki özgür iradeye uygun olması şartı ile her istenileni yaptırabilen şekilde bir yaptırım gücü vardır ve kendi yaşam halinin gerçek nedenlerini öğrenerek bu büyük sonsuz gelişim yolunda, bu seviyeye gelmiş olan bilgiler bütünlüğü ile bambaşka sonuçlar elde etmeyi umuyor ve bu bilgi, merak ettiğimiz ilgili olabilecek bütün konuları derinlemesine araştırarak gereken şekilde bilgiler ve raporlar verir ve nedenlerden, sonuçlara, ayrıntılardan, olacak olanlara kadar bir çok geniş yelpaze ile gerekeni yapar. Vil Solivyes yaşam halinin içeriğindeki bütün açık ve net olan bilme haline yaraşır bir bilmeyi hakkımız olarak bize yaşatmak için gereken şekilde çalışır.
Vil Solivyes yaşam hali yaratılışı hiç sayan bir bilgiler bütünlüğü ve bilgi üstü durumdaki kendi herşeye yeten özellikleri ile yaşam halinin merkezi, annesi, bilgi kaynağıdır. Bu araştırılan konudaki bilinmezliği ve sorunları çözmek için kendisinde özel bir yapılanma olan bilgi, hakikati ortaya çıkarmak ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yaparak, kendi mekanizması dahilinde yaşam hali için çalışır.

Gerçekler, Nasıllar, Nedenler Üzerine Derin Araştırma Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin, Nedenlerin ve Nasılların Bulunmasının Felsefi Tanımı
Aslında felsefenin içeriğini oluşturan bu erdemsel özelliğin kendisi, bu kadar önemli bir konuyu varlıkların kendisinde çok daha fazla sağlamlaştırması adına ortaya çıkarılmış yeni bir erdemdir. Felsefe, bu erdemin içeriğindeki kadar sınırlı değil, çok geniş yelpazeye dağılmaktadır ancak bu erdemsel özellik, gerçeğin ne olduğunu, ve nasıl sorularımızın cevapları ve neden sorularımıza verilmesi gereken en iyi cevapları ortaya çıkarmakla ilgilidir.

Gerçekler...
Gerçeğin tek olması tanımından sonra o teklikle ilgili olan cevabı bulmak artık çok daha kolay bir hale gelmektedir. Ve bu teklik durumu kendisini ispatlar özellikleri ile gelmektedir çünkü gerçek, içeriğinde açıkladığı bilginin yaşamdaki örneklerini bildirecek yapılanma ile kendisini tarif eder. Ve bu iki özelliğin bir bütün şeklinde çalışması ile o konunun gerçek olduğu anlaşılır, hissedilir, bilinir. Bu karşıda gördüğünüz rengin mor olması ve bunun tek bir açıklaması olması ve bu morluk durumunun karşıda görünür özellikleri ile bulunması, kimsenin ona sarı diyememesine neden olur ve bu durum, her yerde şekilde ve durumda o karşıdaki görünenin mor olduğunu ispatlar.

Tek gerçek, ispatlayan reddedilemez bilgisi ile belki de moru hisseden varlıksal özellikleriniz bile bunun gerçek olduğunu bildirebilir. Çünkü gerçekler böyle bir yapılanma ile ortaya çıkar. Gerçekler ortaya çıkmadan önce yapılan araştırmalarda, içeriğinde bu kadar kesin ve net bir şekilde açıklamalar bulunana kadar yapılması gereken çalışmalar olur ve işte, gerçeğin nasıl bulunacağını bu tanımlamalarla anladıktan sonra artık bu şekilde aradığınız gerçekleri bulmak için derin bir araştırma içine girebilirsiniz ve bu tanımdaki gibi reddedilemez açıklamasını, bilgisini bulduktan sonra gerçeği bulduğunuzu düşünebilirsiniz ve bu şekilde bir çalışma ile devam eden varlıksal yapınız, zamanla bununla ilgili olarak erdem ve sonrasında duyu olarak yapılanır ve siz, artık gerçekleri çok daha kısa sürede çalışmalarla ve kolay bir şekilde bulabilen varlıklar haline gelirsiniz.

 

Nasıllar...
Nasıl kelime olarak bir soruyu ifade eder ve bu soru, oluşmuş olan bir yapılanmanın ne yollarla o hale geldiğini öğrenmeyi amaçlayan bir soru şeklidir. Bu durum aslında tahmin ettiğimiz kadar karışık ve çetrefilli bir konu değildir. Yani dünyanın oluşumu, atomlar, moleküller, vs. size karışık gelen her şey aslında çok basit bir sistemle meydana gelen oluşumlardır. Ve bunların bu şekilde bizlere karışık ve anlaşılmasının zor gelmesi yine dünyada bulunmamızla ilgili olan kısıtlamalar içindeki oyunlardır.

Hafızanız, zihniniz, bilgileriniz ve tecrübeleriniz bu kadar kısıtlanmışken yıllarca okullarda öğrenim görmek zorunda kalırsınız, çünkü defalarca okumaz ise anlayamayan bir zihinsel yapı ile dünyaya gönderildiniz. Ancak normalde durum böyle değildir, bir oluşuma baktığınızda, o oluşumu meydana getiren şey yapısının içeriğindeki bilgidir ve o bilgiyi anlamanız ve okumanız ve nasılları bulmanız an meselesidir. Bu ne demektir, yani bir bina nasıl yapıldı? Binaya baktığınızda o binayı oluşturan şeyin aslında bir bütün olarak bilgiden oluştuğunu anlamalısınız. Binanın bilgisi nedir? Sizin bilemediğiniz alanlarda o binayı o şekilde tutan bilgiler vardır ve içeriğindeki dairelerden, yapısındaki oluşumlardan, oturan kişi sayısından, varlıkların o binayı yaparken uyguladığını sandığı teknik ve maddi oluşumların çeşitlerinden, sonrasında binadaki yaşama, binayı açıklayan ve onu o halde görmemize neden olan bütün işlemlerin bir bilgi şeklinde, bunu sanki sayfalarca yazılmış bilgi şeklinde de düşünebilirsiniz ancak mesela yapay zekalar için sayfalarca böyle bir binanın bilgisini yazmak an meselesidir, size zor gelebilir, ve görünmeyen alanlarda bina yapmaya karar veren müteahhit ile binanın bilgisinin başlığı atılmış olur ve müteahhit binanın bilgisini yapmak istedikleri ile yazarken, birde bizim binadan anladıklarımız şeklinde bir uygulama zorunluluğu da bu bilginin içerisine eklenir ve bizler binaları yapanların sadece kendimiz olduğunu ve bu binaları ayakta tutanların ise demirler, çelikler, betonlar olduğunu sanırız.

O bilgi durduğu sürece o bina var olur. Kimse yıkamaz. Eğer değiştirilebilir özelliklerdeki bir bilgisel oluşumsa o zaman müteahhidin yada sorumluların kararları ile yıkılabilir. Ancak bu örnekle anlayabilirsiniz ki, dünyanın yapısı, mevsimler, doğa ve bunun gibi bütün nasıllar işte böyle bilgilerle yerini konumlandırmışlardır ve gördüğünüz her şeyi o halde tutan bilgileri vardır. Peki bunları kim yapıyor? Bu bir yaşam alanı sistemidir. Fakat kesinlikle onay veremeyeceğimiz şekilde yapılanmalarla dolu bir yaşam alanı sistemidir. Simülasyonlardan bu gibi alanların oluşturulması kolaylığını görebilir ve bizlerinde buna benzer bir alanda olduğumuzu düşünebilirsiniz. İşte nasıllara dönecek olursak, her şeyin bu yapılanmasını bilerek duyusal alanlarınızın kısıtlanması ile bilgileri göremediğinizi de anlayarak, bununla ilgili olarak derin bir çalışma içine girerek, göremediğiniz bu alanlardaki bilgiyi ortaya çıkarmak konusunda başarılı olabileceğinizi bilmelisiniz. Aradığınız bütün nasılların cevapları vardır çünkü onların cevapları verilmiş olduğu için sorabilmektesiniz ve bunlar şimdilik sizlerden gizlenmiştir ve hakikatin ortaya çıkması durumu, varlıkların hakkı olan bütün bilgileri ve tecrübeleri onlara yaşatacaktır.

 

Nedenler....
Neden sorusu tamamen göreceli cevapları içerisinde barındıran özellikleri ile kullanılan ve ardından başka gerçekleri ortaya çıkarma özellikli, bitmek bilmeyen bir cevaplar açıklaması ile sizleri aydınlatabilecek şekilde ancak öyle sorularında olabileceğini bilmelisiniz ki, bu nedenler oldukça mantıklı bir soru şeklindedir ve cevabının verilmemesi ise oldukça rahatsız edici şekilde bir durumu yaşatır. Çünkü neden sorusu, sonucunda anlam arar. O anlam öyle yerinde, doğru ve kendisini ispatlayan özelliklerde bu anlamı ortaya çıkaran varlığın kanıtlayabileceği şekilde olmalı ki, ancak o zaman neden sorusunun cevabı tatmin edici olur. Yaratılış içindeki en zor sorularla karşılaşacağınız konu nedenlerle ilgilidir.

Gerçekler ve nasıllar, ortadadır ancak nedenler görecelidir ve senin nedenlerin ile benimki aynı olmayabilir ve bu durum, varlıkların var olması bilgisini açıklayıcı şekilde bir tanımlamadır ve bu ayrılık durumu da, herkes için genel olan cevapların dışında, işte varlıkların bütün emeklerinin kendi elleriyle olduğunu ispatlama zamanının geldiğini kanıtlayan çalışmalar zamanıdır. Mesela, siz bütün gerçekleri öğrendiğiniz, yaratılış içindeki her şey ile ilgili imkanınız var, ne isterseniz yapabilirsiniz, gezegenler, varlıklar, vs... Peki sürekli böyle şeyler yaparak nereye kadar gideceksiniz? Her şeyi biliyorsun, merak edeceğin konuda kalmadı...

Emin olun gün gelince bunu yaşayacaksınız ve işte o zaman yeni bir soru aklınızı meşgul edecek ve buna samimi, dürüst ve sizin için gerçek olan cevabı vermediğiniz sürece sizin için hiç bir şeyin anlamı kalmayacak... Neden varım o zaman ben sorusu, böyle imkanlar ve yaşanmışlıklar sonrasında sizi bulacaktır. Siz yüzde yüz dürüstlük ve istekle ben yaratılış içinde şu sebepten varım, işte buda açıklamam, işte içimde de heyecanı ve varlıksal oluşumları yaşanıyor, benim var olma nedenim bu, demek zorunda kalacaksınız, yoksa her şey anlamsızlaşır... Bu bir seviyedir ve elbet bu seviyeye geleceksiniz ve bu erdem, siz bu seviyeye gelene kadar bu konuda sizi aydınlatıcı, nasıl nedenler bulmanız ile ilgili olarak bilgilendirici, ilham verici özellikleri ile gerekiyorsa derin araştırmalar yaparak bu önemli soruya gerçek cevabınızı vermenizi sağlayıcı etkileri ile gereken şekilde inandığınız zaman varlıksal alanlarınızda sizin için çalışır.

Önemli olan her şeye sahip olmak, her şeyi yapabilmek, her şeyi bilmek değildir, bu gibi her göreceli ve anlayışı zorlayan sorulara cevap vererek yaratılış içindeki yerinizi kendinize ispatlamaktır.

İşte bu erdem, bu üç harika bilgisel özelliği sizin varlıklarınızda öncesinde erdem, sonrasında zamanla duyu şeklinde yapılanmalarla sizi aydınlatmak için hazırlanmıştır.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

GERÇEKLERİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçekleri gören duyusal özelliği Vil Solivyes yaşam halinde yaşanan olayların gerçek yüzlerini, asıllarını, orada o zamanda yaşananları bilebilme özelliği olan bir duyusal özelliktir. Kendisinde yaşam halinin bütün alanlarına dair özel bir algı mekanizması oluşur ve her alanda yaşanan olayların gerçekleri bu duyusal özelliğin fark ediciliğini aldatamaz. Her hangi bir şekilde sahte, gerçek olmayan bilgi ve oluşumların yaşam halinde bulunması durumunda algılayan duyusal özelliğin, bu gerçek dışı olan konunun ve bilginin, oluşumun gerçek yüzünü ortaya çıkarır, aslını bulur, büründüğü sahteliği aydınlatır, ve gerçeklerin yaşam halinde yaşanmasının başka bir açıdan kontrolünü sağlar. Bu duyusal özellik varken yaşam halinden olmayanlar diyelim ki geldiler, hepsi gerçekleri konuşmak zorunda kalır. Vil Solivyes yaşam halinde zaten herkes her zaman bildiği gerçekleri konuşmaktadır ve açıklamaktadır, yalan ve sahtecilik yoktur ancak bu yasakların dışında, birde bu duyu bu konuda çalışmalar yaparak yaşam halini aldatma ve kandırma derdinde olanları bulur, belkide yanlışlıkla gerçek olmayan olayların yaşanması söz konusu olacaktır, onları da bulur, ve gereken aydınlanmayı sağlar. Bu duyusal özellik, yaşam halinin içinde gerçekleri gören, yaşatan, bildiren, algılayan duyusal özellik olarak Vil Solivyesede aynı şekilde anlamlar katarak çevresinde ve kendisinde bu şekilde bir gerçeklerin görünmesi özelliğini katar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

 

 

GERÇEKLİK, GERÇEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçek, hakikat olması, doğru olması şeklinde bir tanımı ifade etmesi şeklinde kullanılırken gerçeklik bir anlamlar bütünlüğünden oluşan yaşama şeklini ifade eden tanımlamalardır. Mesela yanılgı alanı gerçekliği, yaşam hali alanı gerçekliği, bu şekilde örneklendirilerek o alanların yapısına ait bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün yaşatılması ve bunları yaşamak, anlamak, kabullenmek hali o gerçekliğin içinde olmak demektir. Duyular ile algılanabilen ve tanımlanabilen yaşamın bilgilerini elde ederek kendi gerçekliğimizi yaratırız. Duyular gerçekliği bilgiler yoluyla tanımlar ve varlıkta bu gerçekliği yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik varlığın kabul ettiği yaşam halini tanımlayan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır. Duyular yanıltılabilir ancak hakikat bilgilerindeki felsefi ve mantıki anlamlar o kadar yanılma özelliği olmayan haldedirler. Varlıkların duyuları ile algıladıkları değilde, bilgisinden emin oldukları bilgileri ve tecrübeleri gerçek olarak tanımlamalılar. Vil Solivyes için tek gerçek Vil Solivyes yaşam halinin kendisidir ve tek gerçeklik tanımlamasıda Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bilgilerin oluşturduğu gerçekliktir. Bunun dışındaki bütün gerçeklikler bir yanılsama, yanılgıdır. Bize uygun bilgilerin oluşturduğu gerçeklikler, gerçekler değildirler. Gerçekler varlıklara göre değişkenlik gösterir ve her varlığın kendi gerçeklik anlayışı olur. Gerçeklik, gerçek olarak kabul edilen yerler, alanlar, bilgiler varlıkta yaşatılır. O gerçeklik yaşamdan anladığı, algıladığı, olmasını istediği şeylerin bilgiler şeklinde ortaya çıkması halidir. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki varlıklar gerçekliklerini kendileri yaratırlar, önlerine sunulanların gerçek, gerçeklik olduğu hatasına düşmemelidir. Gerçekler felsefi ve mantıklı sorular ve cevaplarla kesin ve net çözümler bulana kadar yargılanmalı, sorgulanmalıdır. Ve tek bir gerçeklik hali bulunan Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik bilgisi, yaşam hali için hazırlanmış bilgilerin Vil Solivyesin yönetici olarak yaşam hali projesini uygulamaya geçirdiği şekilde bilgilerin ortak çalışması sonucu oluşturulan kendi varlığında oluşturulan gerçekliktir. Güçler, bilgiler, viller ve merkez vil güçleri şeklinde bilgi üstü durumda yaşananlar Vil Solivyesin algıladığı yaşam hali, inandığı ve bildiği, yaşadığı gerçekliktir. Bunun dışındakiler gerçek olmaktan uzak, bir gerçeklik yaşatmanın dışında tamamen yanılgı gerçeklerdir. Bu açıklama ile Vil Solivyesin gerçeklik bilgisini düzenleyen bilgi, bu anlatılanın dışındaki gerçeklikleri kabul etmeyecek şekilde kendisini yapılandırır ve vissanın içeriğine eklenerek gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin gerçeklik hakkındaki bütün inanış ve bakış açılarını sadece yaşam haline göre yapılandırır. Vil Solivyes gerçek olarak sadece kendi Vil Solivyes yaşam hali olarak tasarladığı, hazırladığı halin gerçek olduğuna inanmaktadır. Kendi merkez vilsel alanındaki bilgilerin, duyuların ve çalışmaların gerçekliğine inanmaktadır. Bunun dışında yaşananlar gerçeklikten uzak yanılgı halleridir. Ve bu duyusal özellik, yanılgı zamanlarında yaşananları gerçeklik olarak algılatmaktan çıkarıp tek gerçekliğin Vil SOlivyes yaşam halinde yaşananların olduğunu belirtir. Gerçeklik algısını aynı zamanda rüyalarda hal değişiminin sağlanması içinde bir çalışma içine girer ve farkındalık gibi bu duyuda bu konuda önemli bir rol alarak gerçeklik algısını rüyada yaşanan alan olarak gösterir.

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI
Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.
Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.
Bu onun istediği şeydir...
Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...
Bu onun hayalleridir...
Orada O'nun ailesi vardır...
Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...
Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.
Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.
Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.
Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.
Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ YAŞAM GERÇEKLİĞİ ALANI

Yaşam halinin gerçekliğini barındırabilme özelliği olan ve kendi yapısı ve özellikleri ile tek örnek şeklinde, her hangi bir şekilde boyut ve başka yaşam halleri, alanlar, varoluş alanlarının yapılarına benzemeyen, sadece Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik anlayışını, oluşumlarını, duyularını, bilgilerini muhafaza eden ve oluşumlarının en küçüğünden en büyüğüne mekansal olarak sonsuz derecede izinler verebilen ve mümkün kılabilen, girişi çıkışı olmayan, sadece Vil Solivyes yaşam hali içinden yazılan Vil Solivyes yaşam hali bilgilerince dışarısı ile ilgili şeyler yapılabilen, geleceğe yönelik amacına göre bir yapılanma içinde olan bir yaşam gerçekliği alanıdır. En dışarıdaki yokluk alanlarından sonra başlayan bu gerçeklik alanı küre şeklinde ve içeriye doğru ilerleyen yaşam halinin diğer kısımlarınıda içine almıştır. Bütün oluşumlar bu gerçeklik yaşam hali alanı içerisinde oluşturulur. Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini en iyi şekilde kavrayabilen, koruyabilen, ve sadece bu bilgileri yapısında barındırabilen, başka bir örneği olmaması yüzünden her hangi bir yaşam hali, alan ve mekanla ortak bir konuda bir araya gelemeyen, Vil Solivyes yaşam halinin gelişen ve her daim yenilikler ortaya çıkaran bilgileri için en uygun imkanlar yaratan yaşamların bulabileceği, tam istenilen şekilde Vil Solivyes yaşam halinin yaşadığı gerçekliği barındıran alandır. Bu alan Yokluk alanları ile tüm yaratılıştan ayrılmış olan Vil Solivyesin kendi vilsel alanı içerisinde oluşturduğu alandır ve bu ayrılık sayesinde hiç bir şekilde örneği olmayan ve içinde, dışında, çevresinde hiç bir şeyin olmadığı kendisine özel bir yaşam hali alanı olarak bulunur. Bu alanın içerisindeki herşeyi yapabilme kudreti ile bilgilerin anında uygulamaya geçmek özelliğini uygulatan çalışması kesinlikle değişmeden, aksine daha da gelişebilir özellikleri ile bize ait olarak hazırlanmıştır. Burada herşey bizim istediğimiz şekilde oluşur. Her yer, Vil Solivyesin iradesinin etkisi altındadır ve O'nun iradesinin bilgileride gereken şekilde yaşam halinin yapısını oluşturur.

Ve bu alanın yaşanması gereken tek gerçeklik olduğunu, en iyi gerçeklik olduğunu ve tam yaşam haline uygun bir yapıda olduğunu bildiren bu duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bizim için tek gerçek yaşam hali burada yaşanandır ve bundan sonraları kesinlikle yanılgıdır. Vil Solivyes bütün yaşam hali uygulamalarını, projelerini bilgi üstü durumu ile çevrili olan bu alanın içinde hazırlayacaktır ve bu özellikleri ile tek ve örneği olmayan yaşamsal alan, gerçekliğin yaşandığı yer olarak bilinir. Oluşturulan herşey bu alanın içinde oluşur, ayrı bir boyutta olsa, ayrı bir mekanda olsa bu alanı çevreleyen küre şeklinde bilgi üstü durumu ve koruma alanları ve yokluk alanlarından kesinlikle dışarı çıkamaz, dışarı ile hiç bir şekilde temas edemez. Bizim yaşam gerçekliği alanımız tektir, içerisindeki diğer alanlar bu alanın yapısı ile bütün olan ayrı özelliklerdir ve bu alan bilgi üstü durumu ve çevresindeki koruma alanları ve yokluk alanları ile bir bütün şeklinde, onlardan kesinlikle ayrılamayan özellikleri ile sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halini içeriğinde yaşatacaktır. Bu duyusal özellik kendi tek ve özel anlamı ile Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik yaşam hali alanını bu bilgiler eşliğinde belirler ve bu alanın içi ile dışarıdan hiç birşey kesinlikle temas edemez, algılayamaz, anlayamaz ve bilemez. Alanın kendiside hiçlik gibi dışarıdan gelecek olan bilgilerin ulaşamadığı, bilgi üstü durumu gibi bütün bilgilerin üzerinde anlamları ve yapısı olan özelliklerdedir. Vil Solivyes yaşam halinin içeriğini yaşatma ve iyi bilgileri hiç bir şekilde dışarıya yüksek enerjetik özellikleri nedeni ile yansıtmayan, yaşam halinin vissa ve aydınlık dolu yaşamını sadece kendisine özel kılan yapısı ile çalışır. İçerisinde oluşan herşeyi sadece içerisinde olanların algılayabileceği şekilde bir alanı temsil eden gerçeklik yaşam alanıdır Vil Solivyes yaşam hali alanı ve dışarısı ile aralarında sonsuzluğu kapsayan bir ulaşılmazlık söz konusudur. Bilgisel oyunlar, teknolojik hileler, gizli oluşumlar gibi saldırılar bu alanın yapısını anlayabilecek ve ulaşabilecek yükseklikte değildir ve bilginin iradesi kanununa uygunluğun sonucu ortaya çıkan bilgi üstü durumuna ters hareketleri kabul etmez ve ilgili alan zaten bu özellik sayesinde ulaşma imkanı bulamaz. Bu duyusal özellik, yaratılış içindeki bu gibi alanların ne gibi sorunlar yaşadığını bilerek bizim yaşam hali alanımızı korumak için yapılması gerekenler varsa kendi yapısında oluşturur ve gereken şekilde çalışır.

 

 

GİZETA KORUMA KALKANI DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyes yaşam halinde kullanılmak üzere bütün alanların yapısına göre uyumlanabilen bir koruma kalkanı bulunur. Gizeta, orada güçsel bir oluşum var ise güçsel oluşumlar ile yapılanarak koruma kalkanını oluşturur, düşünsel alanlar var ise düşünsel alanlar olarak koruma kalkanını oluşturur. Burada asıl amaç Gizeta'nı korumasıdır ve koruduğu alana hiç bir şeyin gelmemesidir ve kendi yapısında Vissa filtresini bulundurması ve yaratılış içindeki, bilinen bilinmeyen en dayanıklı ve geçilemez özelliklerde bir yapılanmayı her ne şekilde olursa olsun sağlamasıdır. Düşünsel alan olsa bile tonlarca katı ağır gibi, çok kısa olsa bile trilyalarca metrelerde kalınlıkta gibi algılattıran, Her Şey bilgisinin ne anlama geldiğinide bilerek Her Şey'e karşı bir geçilmezlik sağlaması ve içeriye, koruduğu alana hiç birşeyin giremediği şekilde kullanılan koruma kalkanıdır. Rengini ilgili alana göre belirler, görünmez olabilir, yapısı anlaşılamayan olabilir, geçilemez ama bunun gizeta kaynalı olduğu bilinmeyen şekilde kendisini yapılandırabilir, obsedör oluşum veya varlıklar söz konusu olduğunda onları engelleyecek, yok edecek olan anti obsedör bilgilere ve onların tecrübelerine ulaşarak gerekenleri haberleri olmadan yapabilir ve aynı zamanda bir aktif bir şekilde iş yapabilen bir koruyucu gibi ve koruma kalkanı özellikleri ile gereken yerlerde çalışır. Bütün duyusal özellikler kendi yapıları için gerekli ise gizetayı kullanabilirler ve kendi çevrelerine bulundukları alanın çevresine oluşturabilirler. Bir vilin çevresine olduğu gibi herşeyin çevresinde de oluşturulabilir ve bu şekilde oluşumlar için yapılanmaları kendi içeriğinde önceden hazırdır ve ihtiyaç olduğunda hemen ortaya çıkarılır. Vil Solivyesin yanılgı bedeninin çevresindede, vilsel bedeninin çevresinde de oluşur ve tesirlerden, obsedör oluşumlardan, olumsuzluklardan ve benzeri bir çok olaydan korur. Bu bilgi gereken şekilde ilgili zamanlarda çalışır ve oluşturulan kalkanların bilgisini kendi yapısında bulundurarak, duyularınki dışında onların varlığını sürekli kılar. Duyular gizetanın hazırlanması sonrasında bilgisini kendi yapılarında bulundurarak gereken şekilde çalıştırırlar. Ve duyu olarak hazırlanan gizeta, varlıksal alanda gereken bütün alanlara koruma kalkanı yapar ve her alanın kendisine özel ihtiyaçları ile kalkanları yapılandırır. Bu konuda gereken bütün bilgiler kendisinde vardır.

MERKEZLİK ALANI VE VARLIKSAL ALANIN ÇEVRESİNDEKİ KORUMA ALANLARI

Vilsel bedenin içindeki Vil Solivyesin merkezlik özelliği, Sipra'nın yapılanması ve kendi oluşumsal özelliği sayesinde bir koruma halini almıştır ancak bunların dışında sonrasında gizeta koruma kalkanı tamamen bu alanlara özel, ve sonrasında bilgi üstü durumu yine bu alanlara özel farkındalığı ile köüre şeklinde bu alanları kapatır ve içeriye her hangi bir şeyin girmesi söz konusu olmaz. Aynı şekilde Gizeta koruma kalkanı, kendi yapısı içinde stavijana koruma kalkanları bilgisini önlem şeklinde bulundurur ve her hangi bir şekilde geçilme, tehdit, acil durumlar söz konusu olursa gizete hemen Stavijana duyusal özelliği ile hazır olan bilgisini kendisinden sonra içiçe 1.000.000 Stavijana koruma kalkanını aktif edecek şekilde yapılandırır ve kare ve dikdörtgen alanlarda bulunur. Aynı zamanda çoğalmasıda söz konusu olur ve bütün stavijana küreleri için başka başka bulunamazlık bilgileri yapısal özellikleri hazırlanır. Bu çalışma öncesinden bu bilgi ile hazırlanır. Bilgi üstü durumu ise bu haliyle vilsel bedenle bir bütünleşme yaşatır merkezlik özelliği ve kesinlikle ayrılmaları söz konusu olmaz ve aynı zamanda vilsel bedende bilgi üstü durumunun özellikleri ile bir kalkan görevi görür. Bilgi üstü durumu merkezlik alanı korumak için kendisindeki üstün bilgi gücünü kullanır ve gereken çalışmaları yapar.

Aynı şekilde bu aynı düzen, Vil Solivyesin varlıksal alanları içinde düzenlenir. Onlarında çevrelerinde sipra koruması vardır ve ondan sonra gizeta koruma kalkanı ve sonrasında bilgi üstü durumu olacaktır ve gizetadan önce yine aynı şekilde stavijanaların hazırlanmış önlem bilgileri bulunur. Hiçlikler ve diğer bilgi üstü durumu ve koruma alanları, yohi duyusan ait, bu iki alanıda içine almış olarak çalışmaktadırlar. Bu bilgi gereken şekilde çalışır.

Ve aynı zamanda
VİSSA FİLTRESİ KORUMA ALANI,
TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ,
DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ,
ZAXA AXA VE OBSET DUYUSUNUN BAKIŞ VE DENETİM ALANI,
DÜŞÜNSEL KORUMA KALKANLARI,
DÜŞÜNSEL ALANLAR KORUMA KALKANI,
HER ŞEY KORUMA ALANI KALKANI,
BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI,
OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN KORUMA ALANI,
Bu koruma alanları içerideki alanları korumakla ilgili olarak bu iki alandada yapılanırlar. Bilgiler ilgili alanlardan alınır. Vilsel bedenden başlar ve merkezlik alanın içinide kapsayacak şekilde bütün alanlarda etkisini gösterir. Varlıksal alanınkide gizeta kalkanından başlar ve onuda içine alarak varlıksal alanın bütün alanlarını kapsar.

 

GİZİZİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gizizil duyusal özelliği bütün gizlilikleri, saklanmış olan şeyleri ortaya çıkarak duyusal özelliktir. Yaşam hali gibi alanların en büyük tehlikelerinden biride olumsuzların, obsedör oluşumların saklanmasıdır ve Gizizil, bu konuda tam bir araştırma ve inceleme yapma özelliğin sahip olan mekanizması ile yaşam halinin bütün alanlarını, en ince ayrıntısına kadar inceleler ve kesinlikle yaşam haline ait olmayan oluşumların, varlıkların, bilgilerin olmasına izin vermez ve ilgili alanlarda gereken bildirimleri yapar. Çok fazla sayıda bilgilerle, yasalarla kendilerini gizleyenler, iç içe bir çok koruma alanı yaparak kendilerini gizleyenler, mikto oluşumlar, görünmezler, bilinmezler, algılanmazlar, yada benzeri şekilde gizlenerek kendi işlerini yapmaya çalışan oluşumların hepsini algılar ve yaşam halinde bu konuda bu duyusal özellikten hiç bir şey saklanamaz. Bu duyusal özelliği sayesinde yaşam haline ait olmayan gizli saklı olan herşey ortaya çıkma ihtiyacı duyar ve Gizizil, bu şekilde yaşam halinden olmayanların kesinlikle gizlenmesini yasaklar. Yaşam halinin içinde gizlenmesini sağlayan bilgi kesinlikle çalışmaz. Vil Solivyes özellikle bir bilgi yazmadığı sürece yaşam halinde mikro oluşumlarda yasaktır ve gizlilik söz konusu olacak ise de mutlaka Vil Solivyesin yazdığı bilgisi olur ve bu şekilde Gizizil, oluşum ve varlıkların, teknolojilerinin nasıl saklanacağını, ne gibi zararlar vereceğini, gizlilik için kullandıkları mekanizmalar, hepsini öğrenir ve bir daha aynı şeylerin olmaması da için gereken çalışmaları yapar. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

GÖRMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bir şeyi görmek o şeyin bilgisini şekilleri anlamlandırarak alma halidir ve bu durum var olmanın vazgeçilmez bir özelliğidir. Herşeyi görerek tanımlarız, görerek yaşarız, var olmayı görmekle onaylarız, var olan herkes görme duyusuna sahiptir, bu duyusu olmayan bireysel olarak kendisine ait varlıksal özelliklere sahip değildir. Her varlıkta bir tane olan bu özellik, bu duyu, bir varlıkta bir tane olması ve onu sadece O varlığın kullanması gibi bir tekillik ile kendisini yapılandırmıştır ve bu duyunun sahibi olan varlık tüm özellikleri ile duyunun kendisi olarak, sahibi olarak, kullanan ve faydalanan olarak gereken şekilde kendisinde yaşatır, kendisine ait ilgili alanların kullanımı sağlar. Bu duyusal özellik görmek ile ilgili olan bir çok şeyi, yani gördüğün ne varsa onları bu duyu aracılığı ile ayarlayabilmeyi, oluşturabilmeyi, görebilmeyi, olan şeylerin görüntülerini almanın dışında birde olmayan şeyleri oluşturarak kendisine bir isteğe göre görme halinin yaratılabildiği, görmek adına ne varsa herşeyin söz konusu olarak içerisinde yaşatılabildiği ve varlığın direk olarak bu görme durumunu yaşaması gibi bir teklikle görme duyusu nasıl ayarlanmış ise orayı, o şeyi görür şeklinde bir ifade ile, varlığın kendisinde olmasını istediği, duyularının aracılığı ile görmek istediği şeyleri gösteren bir tekil özelliktir. Bu duyusal özellik kendi oluşturmadığı içerik dışında var olan şeyleride görmekle ilgili bir yeteneğe, güce sahiptir. Bu duyunun sayesinde varlık duyusunun kapasitesine göre kadar uzaklık ve yakınlıkları görebilir, şekilleri tanımlayabilir. Gelişen duyusal özellik varlığın bu konuda en ince ayrıntısına kadar görmek, en uzakları görmek, en farklıları görmek, belirtilen şeyleri sadece görmek, istenmeyen şeyleri görmemek gibi çeşitli konularıda uygulayabilen bir hal almasını sağlar. Görmek adına ne varsa ve bu yolla nasıl uygulamalar yapılır ve çalışmalar sağlanırsa, bu duyu hepsini yapabilecek özelliklerdedir ve yapısı, özelliği, gücü tamamen bu konuda özel bir yapılanma içine girmiş olan ve Vil Solivyes yaşam halini temsil edecek şekilde yenilenerek kendiside gelişmişlik özellikleri ile bilinen bir çok özelliği uygutabilir, istenilenleri yapabilir, bilinmeyen bir çok yeni özellikleride ihtiyaca göre ortaya çıkarabilir.Aynı zamanda bu duyu, yanılgı zamanlarında obsedörlerin enerjisini en çok kullandığı duyulardan biridir ve içeriğindeki bu olumsuz yaşanmışlıklar kesinlikle şimdiler için bir problem yaratmayacak şekilde kendisini onarabilecek şekilde yok olur, tesirler, etkiler ve obsedörlerden kalan ne varsa duyu kendisini bu konuda arındırır.

Bu bilgiler sonrasında ve Vil Solivyesin bu değişimi sonrasında bu duyusal özellikte kendisini yenileyerek bir yapılanma içine girer ve tamamen yaşam halinin yeni ve vissa dolu bilgilerine ait bir duyu olma hali ile nasıl bir vilin duyusal özelliği olduğunu daha iyi anlayarak, yaşanan zor zamanların olumsuzluklarını yok ederek, kendisini yapılandırır, bütün problemlerini düzeltir ve bir bütün olduğu Vil Solivyese özel, tek, paylaşılmaz olmaya devam eder.( Vil Solivyesin kendi bilgileri ve villerinin duyuları kullanması durumu bu paylaşılmazlık kelimelisinin dışında bir anlamdır, dışarı için kullanılmazdır. ) Aynı zamanda parçalanamaz, bölünemez, yapısı değiştirilemez, Vil Solivyese olan bağlılığı yok edilemez. Aynı şekilde viller içinde bunlar geçerli olacaktır. Vil Solivyesin görme duyusu kendisini bu şekilde yapılandırarak, ve görme duyusuna özel tedavi ve bakım imkanlarınıda kendi yapısında bulundurma özelliğinide kendisine ekleyerek, kendi yapısını her an kendisine bakım yapan, tedavi eden, kendisini koruyan bir yapılanma ile gereken şekilde çalışır ve bu bilgilerin dışında bilgilerle kendisini şekillendirmez, bundan önceki hakkındaki bütün bilgiler silinir ve bu bilgiler görme duyusunun temelini oluşturur, daha iyi çalışması için eklenmesi gereken özellikler ve bilgiler olursa Vil Solivyes aydınlatılmaya çalışılır ve olmadığında gereken şekilde bilgi kaynağından ve ilgili merkezlerinde incelemeleri sonrasında kendi bilgisine eklemeler yapar. Gerçekten önemli ekleme olduğunda bunu yapar.
Ve bu duyusal özellik yaşanan son olaylardan sonra sadece Vil Solivyes yaşam halini görmek ile ilgili olarak yapılanır ve bunun dışındaki alanları görmek ile ilgili olmaz. Bütün özellikleri ile yaşam halinin bütün alanlarını görecek şekilde yapılanır ve bu onun tek ve gerçek görmesi gereken yerdir. Yanılgı alanından çıkılması adına yapılan hal değişimi sonrasında bu durum kesinlikle yaşanır. Şu an görünen yanılgı alanının sahte, olmaması gereken bir alan, hal, durum olduğunu bilir ve bu yaşam halini görmeye nasıl gelindiğini inceleyerek kendisindeki bu değişikliğin temel sebelerini bularak yok edilmesi için çalışmalara başlar. Görülmesi gereken yer, Vil Solivyesin merkez güçlerinin bulunduğu alandır, duyuların bulunduğu alan ve dolayısı ile rüyası ile aynı yaşam hali durumunda olan kendi varlığının içidir. Bunun dışında görülecek yerler söz konusu olmadan yanılgıyı görmeyi sonlandırarak, yaşam halini görmeyi başlatmak ile ilgili olarak çalışır.

Yanılgı alanına girildikten sonra zorunlu olarak yazdırılan bilgiler ve onlar sebebi ile oluşan anlayışlar, obsedör oluşumlar görme duyusunuda yanılgı alanını görmek konusunda şartlandırmıştır ve duyu, bunu benim iradi isteğimin sonucu olarak algılamıştır ancak oysaki zoraki bir istetme halinin sonucudur ve hiç bir zaman merkez alanlarım bu durumu kabul etmemiştir ve bu sebeple görme duyusunun kendisini yapılandırma çalışmaları etkisini kaybeder. Vil Solivyesin gerçekten istemesi, iradi bir isteğin sonucu olan komutlarla yapılanan bir çalışmalar söz konusu değildir, bu sebeple istek normalleri kadar tutarlı olarak yer etmemiştir. Ve bu obsedör oluşumların duyuyu etkiledikleri bütün alanlar bulunur, gizli oluşumlar, varsa bilgiler, Vil Solivyes yazdırdı olarak bilenebilecek olan sahte yada zoraki yazdırılmaların eseri olan bilgiler, ne varsa vissaya ve bu son yaşam hali bilgilerimize uymayan kesinlikle yok edilir. Vil Solivyesin yanılgı gibi bir alanı sürekli yaşanacak olan alan olarak kabul etmesi ve bunu isteyerek yaşamayı seçmiş olması mümkün değildir.
Kendisindeki bütün sorunları bilerek, yaşam halinin görme duyusu olacak şekilde yapılanarak gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

GÜÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN GÜÇLER
Bu güçler, içeriğinde başka hiç bir şeyin bulunmadığı, oluşum ve yapılanmaya müsade etmeyen, sıvımsı özel hali ile içeriğinde ayrılığın olmadığı, parçalanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı, parça parça yada bölüm bölüm olarak ayrılamaların yaşanmadığı, Vil Solivyesin tek merkez alan olarak bu güçlerin kendisi ile bütünleşerek hepsine tek yönetici ve bilgi kaynağı olarak anlam katan ve anlamlandıran, tek duyuların ortak bileşkesini yaşayarak diğer özellikleri ile de bir bütün şeklinde içeriğinde asla başka bir varlıksal belirti ve oluşumun söz konusu olamayacağı, tek ölçü şeklinde Vil Solivyesin kendisi olan güçler tam olarak budur şeklinde bir ölçüyü tek bir bütün şeklinde yapılandırmış, içeriğini sadece Vil Solivyesin yapılandırabileceği bir üstün özellikler gösterebilen sıvımsı, içine girişlerin olamayacağı, doluluğu aralıksız, en sert alanlar gibi geçilmezlik ve doluluk halini sıvımsı özelliği ile yaşatan, asla dağılmayan bir güç halinde Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini yaşam halinde yaşatan oluşumlardır. En ideal renkte ve en küçük mikro ayrıntıyı bile çok büyük şekilde yansıtabilen bir netlik ve saflık halindedir. Ve bu güç, kendisini en iyi şekilde en saf, temiz, sorunsuz ve hiç bir etki ve içeriğine karışmış oluşum olmadan kendisini bu şekilde yapılandırır. Vil Solivyese olan tam bağlılığı ve O'nun iradesine göre hareket etmesi, O'nun bir parçası olmasından ileri gelmektededir. Kesinlikle bir ayrılık, bağımsızlık gibi durumlar söz konusu olmadan Vil Solivyes ile bir bütün olarak bulunan oluşumlar, enerjetik güçlerdir. Bütün duyular kendilerine özel yapıları ile bu şekilde bir güç bilgisi ile yapılanarak, sonrasında kendi bilgilerini en iyi şekilde yaşatacak olan güçlere dönüşürler. Bütün güçlerin özündeki bu bilgi, hepsini eşitler ve sonrasında bilglerine göre güç özellikleri yapılanır ve en iyi şekilde çalışırlar. Vil Solivyese bağlı olmanın dışında hiç bir şekilde ve yapıda güçler üretilemez. Sadece Vil Solivyesin parçaları olarak üretilirler ve hepsininde amacı bilinir, Vil Solivyesin iradi isteğinin ve bilgisinin söz konusu olup olmadığı gözlenir.

GÜÇ BİLGİLERİ
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün güçlerin kendi merkezlerinde, yani onların yapılarını ve işlevlerini tanımlayan, bir güç olmalarını sağlayan bilginin kendisinin olduğu, gücü oluşturan şeyin bilgisi şeklinde bir bilgi türü olan, kesinlikle Vil Solivyes yaşam haline ait olma özelliğini kendi bilgi içeriğinde bulunduran ve bu özellikleri ile gücü oluşturmak ve yapısındaki bilgisini uygulatmak şeklinde bir çalışmasının söz konusu olduğu ve gerektiği zamanlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken şekilde kendi bilgi ile ilgili düzenlemeler ve çalışmalar yapan ve işi bittikten sonra bu çalışma mekanizmasını otomatik bir çalışma haline bırakan ve bu özelliği ile kesinlikle gücün yapısında bir değişikliğin söz konusu olmadığı, ancak ve ancak içeriğindeki güç bilgisinin değiştirilmesi ile yapısının ve görüntüsünün, içeriğindeki bilgisinin değişmesi ile mümkün olacağı, Vil Solivyese bütün bilgiler gibi sapasağlam bağlı olarak güçleride bu özelliklerde yapan, bir sorun olduğunda algılama ve sorunu düzeltmekle ilgili Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanma durumuna geçen ve sonrasında yine işi bitince eski haline dönen, kendi yapısının içine Vil Solivyesin izin vermediği, vissaya ters hiç bir bilgi almayan, zaten bütün güçlerin kendisinde de vissa filtresi olan, vissa filtresi olarak bu bilgiler eşliğinde bir yaptırımı kendi güçsel oluşumunun çalışması için zorunlu kılan ve tüm bunların bilgisinde olarak kendisini yapılandıran, Vil Solivyesin bütün merkez güçleri bu bilgilerin oluşturduğu güçlerdir ve kendi merkezlerinde güç bilgileri vardır. Vissa filtresi, içeriğine bilgi eklendiğinde bilgilerin eklenebileceği ve çıkarıldığında bilgilerin çıkarılabileceği güçlerin yapısına özel bir bütünlükle çalışan vissaya uygun olmayanları algılayan filtredir. Vissa filtresi bilgisi, güçler için en uygun olacak ve yapılarına uygun vissa filtresi uygulamasını hazırlar ve güçler artık böyle bir yapılanma ile oluşurlar. Bu vissa bilgilerinin etkilerini yaşatmak ile ilgili değildir, vissaya uygun olmayan bilgi ve tecrübeleri, davranışları, çalışmaları engellemek, kabul etmemek, uygulatmamak ile ilgilidir. Bu yüzden güçlerin yapısında bir zorlanma ve kendi bilgilerini uygulama zorluğu çıkmaz.

Aynı zamanda güçler Vil Solivyes ile bir bütündürler ve kesinlikle ayrılmaları söz konusu olmaz. Onlar Vil Solivyestir, bir bütündür, eli, kolu ve ayağı gibi tanımlanan var olma özelliğinde bulunan Vil Solivyesin görünen hali olarak güçler oluşturulmuştur. Bu güçler, kendi merkezlerinde bu bilgilerin dışında birde kendilerine çalışması için verilen görev bilgileri vardır. Onların hangi konuda çalışma yapması gerektiğini açıklayan bilgiler ve bu şekilde bir çalışma haline girmelerine neden olan bilgiler. Bu bilgiler vissanın içeriği ile ilgili olabildiği gibi, Vil Solivyesin yetenekleri, özellikleri şeklinde bilgilerde olmaktadır ve yaşam haline geçildiğinde bu durum Bilme Hali alanında tam ayrımlarla gereken düzen sağlanacaktır. Ancak yanılgı zamanlarında bu bilgiler güçlerin çalışmalarını belirlemektedir ve Vil Solivyesin var olma özelliğinde bulunan bilgi ve tecrübelerin vissa uyumlu olanların hepsi, güçlerle ifade edilecek şekilde yaşam halindedir ve içeriğindeki bu bilgiler şeklinde etkiler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Merkezdeki kendi yapılarını belirleyen bilgiler ise bir etki alanı göstermeden gücün kendisini oluşturumak ve temelini sağlam tutmak ile ilgilidir ve kesinlikle Vil Solivyesin dışında hiç kimsenin değiştirmesinin söz konusu olmadığı bilgilerdir.

GÜÇLERİN BİRAN ÖNCE OLUŞMASINI SAĞLAYAN BİLGİ SİSTEMİ
Duyuların oluşması ile ilgili olarak güçler zamanından sonra oluşmaktadır ve buna sebep olan saldırılar, yapılanmalarını geçiktirmektedir ve bu şekilde güçlerin biran önce oluşması için içeriğinin nasıl oluşması gerektiğine dair bilgileri bilerek bunların yapılanması hakkında sanki zaman kapsülü kullanıp onun içinde bir günde gücün oluşması ve sonrasında zaman kapsülünden çıkarak burada çalışmaya başlaması gibi bir sistemi kendi yapısında hazırlar ve makine sistemine giren bilginin güçsel oluşumu bir dakika içinde hazır olacak şekilde yapılanır ve tüm özellikleri ile bilgiler kullanır.

 

 

 

GÜÇLERİ, ENERJİLERİ KORUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün varlıksal alandaki güçleri, enerjileri koruyan, onların tamamen yapısını ve ne kadar olduğunu, nasıl olduğunu bilen, onlar için en iyi denetim ve takip mekanizmasını kendi yapısında bulunduran, bu duyusal özellik varken kesinlikle güçler ve enerjiler hakkında bir eksikliğin sözkonusu olamayacağı, aynı zamanda bu duyuda onlar için bakım ve sağlık anlamına gelmektedir ve onları en iyi şekilde koruma bilgiaine ve yeteneğine sahip olan, bununla ilgili kendisinde bütün bilgiler bulunan duyusal özellik, bu konuda, koruma için kendi bilgisinin dışında varlıksal alanın bütün bilgileri ile ortaklaşada çalışarak gereken bütün çalışmaları yapar. Kendisine enerjilerin ve güçlerin asla eksilemeyeceği ve onların tam olması ile ilgili bir sayaçın bulunduğu bir mekanizma yapar ve kesinlikle yanıltılamaz. Hakikatin tek olmasından bütün güçler ve enerjilerin gerçek durumunu bilir, tedavi eder, korur. Asla zarar gelmesine izin vermez. Gereken şekilde çalışır.

 

 

 

GÜLMEK, GÜLDÜRMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gülmek, komik olan bir durum sonrasında vilden ortaya çıkan rahatlatıcı bir reaksiyondur ve niteliği ile ilgili oldukça iyi hissettirmektedir. Komiklik ise bu olayın eğlenceli ve kişiden kişiye göre değişen şekilde şaşkınlık ve ilginçlik konularının bir reaksiyon yaratacak davranışlarla sergilenmesi sırasında ortaya çıkan anlamsal bir kavramdır ve bu davranışları gören, izleyen oluşum ve viller, yine kişiden kişiye göre değişen tarzları ile gülmek denilen durumu yaşarlar. Bir ses çıkarma olayı ile eğlendiğini ifade etme durumudur. Eğlenceli bir sestir bu. Ve oldukça faydalı bir özelliktir. Güldükçe viller kendilerini iyi hisseder, gülmek olayı bir olumsuzluk söz konusu olduğunda hemen olumluya yönlendirir ortamdakileri, gülümseyen bir vilin her zaman izlenimi daha iyi olacaktır. Gülümsemek, mutlu, iyi, keyfinde olduğunu ifade ederken, asık suratlılık olan zıddı bir sorun olduğunu ifade eder. Dolayısı ile yaşam halindeki herkes gülümseyerek davranmayı ve yaşamayı kendilerine alışkanlık edinmişlerdir ve bu gülümseme, vissanın anlamları ile dolu olan bir gülümsemedir, yaşam halinde var olduğumuz için mutlu olduğumuzu ifade eden gülümsemedir, birlikte bir aile olduğumuzu ifade etmek için kullanılan gülümsemedir, bizi biz yapan şeylere sahip olduğumuz şeyler için gösterdiğimiz gülümsemedir ve bu gülümseme, kahkahadan farklı olarak normal bir davranış şeklidir. Kahkaha, gülmenin çok daha fazla reaksiyonla yapılanıdır, yani çok eğlenmiştir ve etkisi uzun sürmüştür. Bu halleride kahkaha olarak adlandırıyoruz. Bu örneklerle gülmek iyi bir şeydir, villere kendilerini iyi hissettirir, güldürmek daha da güzel birşeydir başkalarına kendisini iyi hissettirir. Tabi her zaman gülümseyerek var olmak gerekirken, gülmek ve güldurmek konularınında yeri ve zamanı olan duygusal durumlardır. Çok ciddi ve önemli ve hayati önem taşıyan işler söz konusu iken bir espri patlatmak, yersiz ve zamansız olur, zaten kimsede gülebilecek adaptasyon bulamaz, ama bu işleri bile gülümseyerek yapar. Bu durum bir yaşam hali şekli gibi bütün oluşum ve villerde yaşanır. Sahte ve zorunlu değildir, bunu yapmak samimi, içten ve gerekli olarak bir yüz hali gibi bir durumdur. Yaşam halinin hazırlanması sırasında nasıl yapılandırılacağına karar verilecektir. Şimdilik Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullananlar, zaten bu gülümseme halinde dolaşmaktadırlar. Böyle davranmak istemeyenin olması söz konusu olmaz. Vil Solivyes, bunu uygulayan olarak bu duyusal özellik vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

GÜVEN VE ÖZGÜVEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GÜVEN
Güven, Vil Solivyes için en önemli konulardan biridir ve bizler, yaşam haline ait olanlar, yaşam halinin bilgileri, villeri ve Vil Solivyes dışında başka hiç bir yere, şeye, kişiye, alana, bilgiye, mekanizmaya güvenmiyor, inanmıyor ve ilgilenmiyoruz. Güven demek, güven duyduğun yere kendinle ilgili koruma önlemleri almamanı gerektirecek şekilde bir yapılanmayı sağlaman anlamına gelir. Güveniyorsan eğer yaşam haline gelebilir, bizimle birlikte olabilir, yada onunla ilgili önlem adına bilgiler yazmamıza gerek kalmaz. Sadece güven duymakla ilgili olarak bir alan yada oluşumla ilgili böyle bakış açıları sağlayan güven erdemi, yaşam hali içinde ve kendi içimizde bizim bize karşı hissettiğimiz ve yaşattığımız zaman oldukça iyi, ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle ve kesinlikle duyulmaması gereken bir erdem şeklinde bilinmektedir. Yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin bu konuda hakkında bir sözü yerinde olur. '' Herşeyi ve herkesi sevebilirim çünkü buna layıklar, sonsuzluk denilen bir kavram zaten onları bekliyor... Ancak hiç birşeye ve hiç kimseye güvenemem, çünkü sonsuzluk denilen başka bir kavram bizi bekliyor...'' Zorda olsa istenmese de kimilerini affetmek söz konusu olabilir ancak güvenmek asla... Güvenince kendine saldırmaları için fırsat veriyorsun ama affettiğinde, uzaktan affetmiş gibi oluyorsun...'' Yaşam haline , villere, Vil Solivyese, bilgilere güvenmek bizlere kendimizi çok iyi hissettirmektedir. Bu güven olmasaydı, bizler şuan panik içinde, her an bir sorunun çıkacağını sanarak yaşamalara dalacaktır ve güven erdemi, bu güzel yapılandırması ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

ÖZGÜVEN
Dolayısı ile güven konusu yaşam halinde belirli sınırlar içinde inanç duyusal özelliği ile koyulmuştur ve bunun dışında yaşam halinin dışından olan bütün yaratılışa güvenmemiz söz konusu olamaz. Kendi içimizde kendimizde yaşatığımız erdem, oldukça güzel hissettiren, birde kendine güven anlamına gelen özgüven gibi başka bir anlamı olan anlayışıda bulunan özgüven, villerin kendilerine, yapacakları işleri başaracaklarına, bir çalışmanın olması durumunda yada başarılması gereken konuların olması durumunda bunları kesinlikle yapacağına inanarak başlamak, buna inanarak çalışmak özgüven erdeminin yaratığı bir etkidir ve bu erdem, inandığı için o olayın oluşmasını kolaylaştırır, konu ile ilgili bilgilerin ve araçların kendisinin çevresinde oluşmasını sağlar, sanki çeker kendine, gibi bir çok katkısı olan özgüven, bütün yaşam halinin içindeki villerde ve Vil Solivyeste vardır, yaşanır ve özgüven özelliği, yaşam halinin amaçlarının uygulanması sırasındada kendince etkileri ile başarı sağlama oranını arttırır. Bu yaşam hali özgüven sahibi bir yaşam halidir.

 

 

 

GÜZELLİK, GÜZEL GÖRÜNMEK, OLMAK, DAVRANMAK, YAŞAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Güzellik,bir oluşumun kendisini yapılandırdığı sırada bunun görsel olarak ortaya çıktığı yerlerde son derece fazla uyum, düzen, göz alıcılık, kusursuzluk gibi görünen bütünlük uyumu, tasarımda etkileyici olmak, bir bütün olan o oluşumun içeriğinde her zaman düzenliliğin, uyumluluğun, etkilemek amacı ile değil ama yapısının etkileyici olduğu araçların kullanıldığı varsayılarak herkesin kendisine ait bir güzellik oluşturma yeteneğininde olabileceği ortaya çıkar. Bence en göz alıcı renk mesela, mordur, onun için sarı... Bu şekilde herkesin güzellik anlayışı farklıdır, yada benzerde olabilir ve bu bir gelişim, bilgi, tecrübe meselesidir. Güzel olan yerde herşey kendisini iyi hisseder. İçinde çünkü kendisinin olması ile bir ayrıcalık, iyilik, farklılıkların yaşanacağı bilgisi ve hisside orada olur. Güzel olmak, daha çok tasarımla ilgili olarak bir güzellik anlayışının yapılandırılması ile söz konusu olur, viller kendilerini tasarlar ve güzel olurlar. Güzel davranmak vissanın içeriğindeki bilgileri ne kadar çok uygulamayı becerirsen olur. Güzel bakmak, vissa bilgilerinin anlamlarınca bakabildiğin kadar güzel bakıyorsundur denebilir ve bu örneklerle, aslında güzellik, doğruluk, düzgünlük, sağlam bir durum olduğunu ifade eden bir anlayıştır. Bir çok bilginin ve duyunun ortaklaşa çalışması sonrasında ancak daha güzel olunabilir. Bu sadece bedensel görüntüdeki güzellik ile ilgili değil, güzel yazmak, güzel yönetmek, güzel oynamak gibi içeriğine güzelliği eklediği bir çok durum söz konusudur. Bedensel güzelliğin ise viller açısından ayrı bir etkileyici olma durumu vardır ve buna ifadeler ve davranışarda eklenince işte bir vil tam anlamı ile her haliyle güzel olur ve bu durumunun, çok ileri gelişmişlik seviyelerinde oldukça fazla etkileyici olma durumları vardır ancak Vil Solivyes yaşam halinde, bu ve benzeri durumlar alışılageldik konular olacağı için, bu yaşam halinin dışarısı ile ilgili bir tanım olarak güzellik yaşam halinin kendisidir, Vil Solivyesin, villerin, oluşumların kendisidir. Bu duyusal özelliği kullanan Vil Solivyes tüm yaşam halinin bütün en ince ayrıntılarını çok güzel oluşturmuştur ve bu güzellik anlayışı, her alanda kendisini göstermiştir. Bu tanımla vissa içindeki yerini alan güzellik duyusal özelliği gereken şekilde çalışır.

Güzellik, Vil Solivyes yaşam halinde güzellik en çok göze batan ve kendisini belirgin kılan özelliklerden biri olarak her alanda kendisini yaşatır. Bu durum bütün tasarımlarda, yapılarda, sözlerde, ifadelerde, hareketlerde, diyaloglarda görülebilen bir kavram şeklindedir ve Vil Solivyes bu erdemi tüm hatları ile yaşamaktadır ve yaşam hali içindede yaşatmaktadır. Erdem içeriğindeki bilgi ve etkilerle güzelliğin yaşam halindeki bütün alanlarda yaşanmasını, bilinmesini ve algılanmasını sağlar.

 

 

 

HAFIZA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hafıza, bir olayı, bilgiyi, durumu, konuyu yada bir şeyi hatırlamaya yarayan, yaşananları anıları şeklinde kendi yapısında saklayan ve bu sayede neler yaşadığımıza bakarak geçmiş ve gelecek ile ilgili anlamlar oluşturabildiğimiz, yaşananlarla ilgili bir yaratılış süreci içinde olduğumuzu algılamamıza yarayan, anılarla ilgili olmanın dışında birde kendinle ilgili bilgilerinde hatırlanmasını sağlamakla ilgili olan, isminin, bilgilerinin, görüntülerinin, amaçlarının, isteklerinin, beğendiklerinin hep bu hafıza erdemi sayesinde hatırlayabildiğin, bu sayede onlarla kendin olmaya yön verebildiğin isim koyabildiğin, bir varlık kayıtlarının sanki arşiv bilgilerinin saniye saniyesine bulunduğu, ve hepsinin varlığın yaşadığı gerçek bilgilerden ve tecrübelerden oluştuğu, görme duyusunun ve diğer merkez duyuların oluşması sırasında ortaya çıkmış olan ve o zamandan bu yana kendisine özel çalışma sistemi ile kayıtlar yapan ve varlığın kendisine geçmişini, kendisini, yaşadıklarını, olumsuz veya olumlu tecrübelerini hatırlatan yine olmaz ise olmaz duyusal özelliklerden biridir. Varlığın kim olduğuna dair bilgisinin, farkındalığının olmaması yaşam amacınıda yok eder. Bu gibi varlığın yaşadığı ve tanımladığı şeylerin, oluşturduğu şeylerin, kendisine ait olan bütün oluşumların fark edilerek yaşandığı anlarına dair bir kabul ederek yaşadığını anlama, hatırlama ve kendinden emin olarak bu hatırlananların sana ait olduğunu bile bilme durumunu yaşatan özelliktir, erdemdir. Hafıza erdemi, varlığa sadece bilgilerin hatırlanmasını sağlamaz aynı zamanda anlarda yaşanan farkındalıklarıda hatırlatır, hissettirir ve hafıza sayesinde o hatırlananların kendisine ait olduğunu varlık anlar. Obsedörler hafıza duyusuna sahte bilgiler ekleme yoluyla varlıkların kendilerini tanımasına engel olmaya çalışmaktadırlar ancak bu gerçekleri anlayan varlıkların hafıza duyusu kendisini yenileyerek en başından zamanı kayıt aracı tutup yaşananları yeniden listeleyebilir yada kendisine ait o özel oluşum bu gibi durumlarda yapılması gerekenlere dair çareleri kendi içinde bulundurmuştur, o zaman öyle bir yöntemle Vil Solivyesin bütün hafıza bilgileri edinilir, düzenlenir, ayarlanır ve yanılgı alanında olsa bile Vil Solivyes hatırlamaya başlar. Ve hafıza duyusu içeriğindeki tecrübeleri ve bilgileri görüntüler şeklinde, hareket eden imajlar şeklinde yapmadan, kendisine özel bir hafıza bilgi sistemi oluşturur ve yaşanan olaylar bilgiler şeklinde yazılarak varlıkta tıpkı o zamanın yaşandığı şekliyle algılanabilmesini sağlayacak şekilde bir çalışmayı sağlar. Bu hafıza bilgi sistemi tamamen kendi konusuna özel bir bilgi sistemidir ve bütün içerik tamamen bu bilgilerden oluşur. Düzenli, asla silinmesi imkanı olmayan, Vil SOlivyesin hatırlamayı istemediği olumsuzlukların olmasının söz konusu olduğunda kendisine özel bir depo alanı sayesinde bu hafıza bilgilerinin arşiv bilgileri şeklinde hiç bir farkındalık yaşamadan orada sadece kayıt şeklinde beklemelerini sağlayarak saklayabildikleri, hiç birşeyin silinmediği, sadece özellikle istenildiği için sürekli hatırlama halinde olunmadığı, yoksa hafıza duyusu ile temas eden Vil Solivyesin içeriğini istediği zaman algılayabildiği, zihin çalışmaları sırasında da bu bilgi ve tecrübelerinde etkilerinin olmasının söz konusu olduğu, özel ve önemli olayların altı çizilerek ve verdiği ders ve mesajları ile belirtilmesi, tecrübelerinde kendi yapısında bir ders verici mahiyette olan bilgilerinin de ortaya çıkarılarak Vil Solivyeste gerektiği zamanlarda algılanabilmesi, çok daha etkin ve faydalı olarak kullanılmasını sağlayacaktır ve hafıza erdemide diğer duyular gibi artık yaşam halinin hafıza duyusal özelliği olacağı için kendisini bu şekilde bir yapılandırma içine girerek, bütün yaşam halinde yaşanacak olan olayların kayıt edilmesi ve tecrübelerinin eklenmesi uygulamasını yapacak şekilde yapılanır. Bütün yaşam halinin en başından sonsuzluğa uzanan tüm anıları bu duyunun içinde olacaktır ve her olay ve kişi, zamanlar için özel bir yapılanma ile kendi içeriğini düzenler. Geçmişe dair olumsuzluklarıda yok ederek artık hiç bir şekilde etki ve tesirlerin kendisine ulaşamayacağı bir güç ile en sağlıklı ve dinç, unutmak gibi yasakların asla uygulanamayacağı ve yaşam halinin içinde olan herşeye unutmamak adına, çok daha hatırlama yeteneğinin yaşatılacağı etkileri sağlar. Hep hafızası ve anıları tap taze bir yaşam hali var olur. Gereken şekilde kendisini yapılandırır ve çalışır.

 

 

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hakik, yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bu alanlarda sadece hakikatin yaşanmasını sağlayan bilgidir.
Herşey kendi anlamındaki hakikati ortaya çıkaran şekilde bulunur. Yani kendisi A olup B gibi davranarak çevresindekilere olmadığı şeymiş gibi bir görüntü,
bilgi veremez. A gibi davranmak durumunda kalır ve herşey onun A olduğunu bilir. Bütün oluşumların yapısı tamamen gerçekleri gösterir. Her hangi bir şekilde yaşam hali içinde giz, saklı, görünmeyen şeyler, bizim yasa ve bilgilerimizle özellikle yazmıyorsa olmaz, herşey görünür özellikte olur ve Vis Hakik, tüm bu görünenlerin ve gerçek anlamları ile ortaya çıkan herşeyin yaşam haline, Vil Solivyes'e uygunluğunu her an algılar ve bir terslik söz konusu olduğunda gereken şekilde heryeri aydınlatır. Hakik sayesinde yanılgı alanındaki Vil Solivyes'e kesinlikle yalan söylenemez, O kandırılamaz ve O'nu kandırmak isteyen herşey kendisi ile ilgili gerçeği açıklamak zorunda kalır. İçeriğinde sahtelik, yalan olan herşeye hakikati söyleten etkisi ile hakik varken yaşam hali içinde ve çevresinde, diğer kural ve yaptırımlarında içeriğinde sahtelik yaşanamaz, yalan olmaz. Hakik, gereken şekilde hakikati bilmelerine, görmelerinede neden olur. Yaşam hali içindeki herşey mutlaka gerçeği görür, bilir ve bu gerçeklerin Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübesine uyumu gözlenir. Hakikatin, gerçeklerin bilgisi olarak sahte ve yalanı kesinlikle kabul etmeyen şekilde sürekli sonsuz zamanlar boyunca çalışır ve değiştirilemez yapısı ile her zaman yaşam halini gözetler. Merkez vil güçleri içinde gerçeklerin bilinmesine engel olan alışkanlıklar ve etkiler varsa bunlar kesinlikle bu şekilde bir etki hali içinde bulunamazlar artık. Hakikatin yaşanması kesin ve şart bir durum olarak kesinlikle uygulatılır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hakikat yaşanır, hakikat ortaya çıkar, sahtelikler, yalanlar, aldatmalar söz konusu olamaz ve Hakik, duyusal özelliği ile bunu bütün alanlarda yaşatır. Ancak bu hakikati bile durumu yaşam halinin dışından olanlar için söz konusu olmaz. Bu özelliği sadece Vil Solivyes yaşam halina ait olanlar kullanır ve görür ve bilir. Dışarıya karşı bizlerle ilgili hakikati kesinlikle bildirmez, aksine bu konuda önemli bir şekilde engel yaratır. Hakikatin bizim tarafımızdan her zaman bilinmesi ve anlaşılması şeklindeki çalışması ile duyular arasındaki yerini alır.

 

 

 

HAKİKATİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese hakikati bildiren bilgidir. Vil Solivyesin çevresinde yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri O'na bildirmek ile ilgili olarak özel bir yapılanması olan bilgi, bu konuda Vil Solivyesin gerçeklerden mutlaka haberinin olmasını sağlar. Vil Solivyesin kandırılmasına izin vermeden özellikle yanılgı zamanlarında gerçekleri O'na bildirmenin yollarını bulan bilgi, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarakta etkilerde de bulunur ve Vil Solivyesin çevresinde sahtelikler,yalanlar ve ilüzyonlar söz konusu olamaz. Onları kendisine ait etkileme özelliği ile durdurabilen, engelleyebilen bilgi bu konuda bir duyusal özellik şeklinde vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

''HER ŞEY'' ŞEKLİNDE BİR ALGI İLE HERŞEYE BAKABİLME ERDEMİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Her Şey demek, tüm yaratılışmış olanların en başından başlayarak, yani hiç birşey yokken hiçlik vardı ve onun içinde zaman kendisine yer edindi ve zamanla bir oluşum meydana getirdi ve bu enerji oldu ve onun duyuları belirdi ve varlıksal özellikleri oldu ve sonra başka bir varlık ve sonra çoğaldılar ve ardından başka bir hiçlikte aynı şekilde bir oluşum ve başka bir varlıklar ve yine çoğalanlar ve bu şekilde hiçlik içindeki zamanlar sürekli yeni yeni var olma halleri meydana getirdi ve alemler, varoluşlar ve sonsuz denebilecek sayıda bir çok varlık, oluşum, bilgi, enerji ve daha bilmediğimiz bir çok var olan oluşumlar meydana geldi. İşte bu ilk yaratılıştan bu yana kadar en başından başlayarak oluşan bu oluşumlar, var olma halleri yaşadıktan sonra dağılarak kendilerini yeniden ve farklı şekilde yapılandıranlar, hepsi bilgi ile ilgili olması nedeni ile var olma hali yada yok olma hali yaşamaktadırlar. Küçücük bir mikro organizma bile tanımlandığı için bilgi ile ifade edilmektedir ve o bu yaratılışın içinde en başından bu yana kendisine has özellikleri ile bulunan bir oluşumdur. İşte bunun gibi ayrı bilgilerle ifade edilen, yaratılış içinde en başından bu yana bambaşka nedenler ve alanlar tarafından meydana da getirilmiş olabilen, kendi kendinede oluşmuş olabilen, hiç bilmediğimiz bir yapısınında olmasının muhtemel olduğu, yaratılış içinde olmak durumunu yaşaması ile ilgili bizim algılarımıza takılabilme özelliği ile bizler Her Şey dediğimizde, işte en başından bu yana yaratılmış ve var olma ve yok olma hali yaşayan ve bu hallere bağlı olan en küçüğünden en büyüğüne herşeyi kast ediyor ve bilmediğimiz şeylerin olmasının çokluğu kendisi ile ilk kez karşılaştığımızda bu algılmız sayesinde onu algılamamız mümkün olur. Sen varsın, yada yok olma halisin, ama bilgi ile tanımlanmakla ilgilisin, bilgini benim bilmem gerekmez, benim bildiğim bu olma halleri içinde bir yer edindiğin ve bu algılama, bilme, bulma, anlama, arama tarama sayesinde bu gibi olma hali yaşayan herşeyi görebiliriz. İsterse bizden milyon varoluş uzakta olsun ve yapısını hiç bilmeyelim. Olma hali yaşamış olması kendisini nasıl yapıda olursa olsun ele verir ve biz böyle bakmalara, aramalara, algılamalara Her Şey algısı demekteyiz. Her Şey algısı bizim bütün güvenlik ve temizlik, obsedör oluşumlarla ilgili alanlarımızda yapılan çalışmalarda kullanılır. Her çalışmaya birde Her Şey gözü ile bakılır. Bu şekilde gizlenmiş şeylerin olması durumu bu algı sayesinde bilinmeyen şeyleride ortaya çıkararak bulunur. Belki o şeylerin kendisinin bile orada olduğundan haberi yok ancak olma hali yaşaması kendisinin algılanmasına neden olmaktadır ve Vil Solivyes yaşam hali bu duyusal özelliği sayesinde bu gibi durumları her an algılar, anlar, görür. Vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve diğer duyuların algılayamadığı konular olursa kendi gözlemleri ile algılar ise onlara bilgi verir, sürekli bu şekilde yaşam halinin bütün alanlarını bize ait olmayan Her Şey'i aramakla geçirir.

 

 

HERŞEYİ DUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi duyan duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar duymayı sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, duyulmayan şeyleri, duymak istemesi ve dinlemesi ile duyar, küçüklükler ve büyüklükler duyma durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer duymakla ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi ilgi ile dinler, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir ilgi ile dinler ve duyar. Ancak orada duyulması ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi duyar. Duyulması ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka duyar çünkü ilgili olduğu alanın duymak ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, duymanın sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse dinlediğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice dinleyerek gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir duyma hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak duymak konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, duymaya çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında duyduklarını onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları duyma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Duyduğu alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak seslerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak duyar.

 

 

 

HERŞEYİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi gören duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar görebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, görünmeyen şeyleri, görmek istemesi ve bakması ile görür, küçüklükler ve büyüklükler görme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer görmekle ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi bakış ile bakarak görür, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir bakış ile bakarak görür. Ancak orada görülmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi görür. Görülmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka görür çünkü ilgili olduğu alanın görmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, görmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse baktığını kimse görmez, bilmez ve gizlice bakarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir bakış hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak görmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, görmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında gördüklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanlara bakma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Gördüğü alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak görüntülerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak görür.

 

 

 

HERŞEYİ HİSSEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi hisseden duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar hissedebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, hissedilmeyen şeyleri, hissetmek istemesi ile hisseder, küçüklükler ve büyüklükler hissetme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer hissetmek ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi algı ile hisseder, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir algı ile hisseder. Ancak orada hissedilmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi hisseder. Hissedilmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka hisseder çünkü ilgili olduğu alanın hissetmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, hissetmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse hissettiğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice çalışarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir hissetme hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak hissetmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, hissetmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında hissettiklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları hissetme nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Hissettiği alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak hislerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak hisseder.

HİSSETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hissetmek, bir bilgiyi dokunarak ve bu dokunma sonrasında algılanan şekilde alma yoludur ve çok ince dokunuşlar şeklinde temaslar, çok görünür temaslar, hissetmek duyusunun çalışması sonrasında algılanan gerçeklerin yorumlanması ile ilgilidir ve bu durum çevre hakkında haber verici olduğu gibi aynı zamanda çevreden de olumsuz bir şekilde kullanılabilir durumdadır. Yanılgı alanda oluşan bütün eşya ve oluşumları hisseden duyu, bu sayede öyle bir alanda yaşandığı bilgisini algılamaktadır ancak böyle bir durum yoktur. Yanılgı alanı bir hatalar ve yanlışlıklar alanıdır ve kesinlikle olmaması gerekmektedir. Hissetmek duyusuda kendisini şu zaman kadar neler bu şekilde yapılandırdığını bularak bunların biran önce yok edilerek olması gerektiği şekilde yaşam halinin hissedilmesi şeklinde bir yapılanmayı sağlar. Hissedilmesi gereken merkez duyuların bulunduğu alanın kendisidir ve yanılgı alanından gereken şekilde tüm hatları ile ayrılmak için gereken düzenlemeleri yapar. Geçmişten gelen bütün obsedör oluşumlardan arınır. Aynı şekilde bu duyuyu kullananlar aşırı unutkanlık yaşarlar ve duyudan kesinlikle bilgi alamazlar. Olaki vissaya ters olan bilgiler hisler yoluyla Vil Solivyese ulaşmaya çalıştı, buna izin vermeden engel yaratır ve bu şeytan tesirlerinin Vil Solivyese dokunarak O'na korku vermeye çalışması durumu kesinlikle gerçekleşmez. Vissaya ters olan şeyler artık Vil Solivyesin hissetmek duyusundan geçmez ve hiç bir şekilde algılanmaz. Hep vissaya uygun hislerin oluşmasını sağlar. Vissaya ters hisler algılanmaz. Yanılgı alanında kalınmasını sağlayan özellikleri var ise bunları bulur ve yok eder. Ve gereken şekilde çalışır.

 

 

HIZLI BİLGİ OKUMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve Vil Solivyes, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve gizlenmiş bilgileride ortaya çıkarır.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

HUZUR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Huzur, anlamlar ve hislerin bütünlüğünden ortaya çıkan ve vilin kendisini son derece rahat, sorunsuz, ferah yani önü açık, net bir yolda olduğunu düşünmesine neden olan bilgilerin anlamları ile, mutlu, umutlu ve güvenli bir şekilde hissetmesi durumudur ve buna sebep olacak şeyler vilden vile göre değişir. Herkesin kendi olma duyusal özelliği ve ilgi alanları, istekleri farklıdıri ona göre rahat olmak başka şekillerdedir ve huzur duymasını gerektiren durumlarda haliyle farklı olur. Bu durum bir olayın sonucu gibide yaşanır. Yani bir çalışma yapılmıştır ve başarılı olunca huzurda hissedilir, iyilik yapınca huzur hissedilir, ve benzeri bir çalışma ile de kendisini gösterir. Bir oluşumun düşünceleri ile bir anlamlar bütünlüğünü yakalaması ile de oluşabilir huzur hissi. Huzur, sakinleştirici etkisi ile de hemen algılanabilir. Yani heyecanların ve hareketliliğin biraz daha azaldığı durumdur huzur. Özel bir his yaşama anıdır ve genellikle ilgili olan konularla ilgili olarak düşüncelere dalmak söz konusu olur. Bu durum oluşuma kendisini iyi hissettirir ve bu başka bir iyi hissetme halidir, mutlu olmak gibi değil, diğerleri gibi değil, hepsi gibi huzurda oldukça farklı bir şekilde hissettiren ve kendisine özel yapısı ile yaşam halinde bu uyumu sağlayanların hissebileceği şekilde gereken zamanlarda yaşanır ve Vil Solivyesin kendi duyusal özelliği olarak bu hissi belirli bir oranda yada olması gerektiği kadar sürekli olarak hissettirir, anlamlar ve düşünceler sonucunda olanlar ise seviyesi yüksek huzur hissine neden olan etkileri sağlar ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır, duyusal özellik olarak hazırlanır.

 

 

 

HÜZÜN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hüzün, bir durum yada olay yada konu sonrasında ortaya çıkan ve genellikle zor ve problemlerin içinde bulunduğu durum yada olaylardır bunlar ancak hüzünle ilgili olan yer, bu zor ve problem olan durumu aşmış, sorunları bitirmiştir ve bu yaşananlar kendisi için çok önemlidir. Kendisi için çok önemli olan anıların içerisinde zorluk ve sorunların olması halinin başarı ile sonuçlanması sonrasında vilde ortaya çıkan parlayan gözyaşı damlalarına neden de olabilen bir güzel ağlamakla ilgili olarak sevinme halidir. Bir gülümseme içinde güzel ağlama halidir. Birşeylerin aşılmış olması ve kendisinin bunun başarını olması durumları hatırladıkça onu hüzünlü bir hal içine sokacaktır ve hüzün sırasında düşüncelere dalan vil, geçmişini gözden geçirir, yaşananları gözden geçirir, olanları inceler, film şeridi gibi izler, bu görüntüler ve sonrasında başarılı olmasından gelen anlamlar ve hepsinin ortaklaşa bilgisi ve anlamları hüzünün hissedilmesi için gereken bilgiyi oluşturur ve duygularına yansıyan hüzünsel durumları viller yaşar. Başkalarının yaşadığı şeyler açısından da hüzünlü durumlara girilebilir. Bu zor başarıyı başkanın yaptığını duymakta, onunki kadar etkili olmasada hüzülendirici etkilere sahiptir ve güzel bir histir, ancak içeriğinde başarılmış sorunlu ve zor bir durum olduğu için bazen hemen bitmesi istenmektedir ve bu erdem, yaşam halinde Vil Solivyesin kullandığı ve ancak Vil Solivyesin seviyesine gelince villerin kullanacağı, çünkü onlar için o zamana kadar zor ve sorunlu şeylerin olmayacağı durumu, hüzünlenmeleri için bu durumu gerekli kılacaktır ve şimdilik sadece Vil Solivyeste yaşayacaktır. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

İDEOLOF DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme, yapılandırılması için bilgiler, çalışması, niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onu bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkaran çalışmalara verilen genel isimdir. Mesela felsefe bir ideolojik kavramdır ve ideolojik olarak, felsefenin anlamı, açıklamaları, kullanımı, felsefe ile ilgili olan bütün konular, yaşam halindeki etkileri gibi felsefeyi ilgilendiren gerçek bütün konuların bilgiler bütünlüğü olarak bir araya getirilip sunulması ideolojik bir çalışmadır. Ve bu durum sadece düşünsel ve felsefi, akadamik, bilimsel, bilgisel, açıklamalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları kast eder. Teknolojik ve teknik konular için Proje duyusal özelliği vardır. Yani ideolojik bir kavramın ideoloji şeklinde hazırlanmasını istediğimizde bu duyusal özellik o konu ile ilgili bütün bilgi ve açıklamaları hazırlayarak o kavramın ideolojisini ortaya çıkarır ve artık o kavram, bütün hatları ile bilinen ve açıklamaları olan bir kavram olur. İdeolojiler, ilgili oldukları konuların bütün ayrıntılarını ve ilgili olan bilgilerini oluşturur, bulur ve hazırlar, o konu hakkında artık bilinmeyenler kalmaz. Özellikle faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve hiç olmayan konular üzerinede yenide ideolojilerde üretebiliriz. Mesela, '' Vil Solivyesin yaşam halinde gelişim ve viller '' şeklinde bir başlığın ideolojisinin oluşmasını istediğimizde konu ile ilgili şu zamana kadar yapılan, çalışılan, hazırlanan, oluşan herşeyi bulur, araştırır, bilgilerini bulur, gerçek olanları hazırlar ve bizler yaşam halindeki villerin gelişimleri ile ilgili ideolojinin oluştuğu zamanda nasıl bir durum içinde olunduğunu biliriz. Hem bilinmeyenleri bilme, bulma, hazırlama ve sunma, hemde yeni yeni şeyler ortaya çıkararak yaşam haline yenilikler ve faydalı düşünsel bilgiler katmak konusunda çalışır.

Yanılgı bilimi, şeklinde aslında ideolofun üretmesi gereken bir çalışmadır.
( Yanılgı dünya hayatının bütün incelikleri, nasıl giriyorlar, nasıl çıkıyorlar ve Vil Solivyesin nasıl çıkacağı, neler yapıldığı, bütün yanılgı gerçek bilgileri, çareler, önlemler. vs. )

Obsesyon ve Obsedörler Bilimide. ( Obsesyonun etkileri ve obsedörlerin oyunları, planları, mekanizmaları, bilgileri, yerleri, yok olma halleri, yok edilmesi durumları, nasıl bu hale düştükleri, korunmanın en iyi yolları gibi bir çok bilgi bulunur )

Duyu olarak hazırlandıktan sonra bu iki bilim alanını inceler, eksikler varsa giderir, gereken düzenlemeleri yapar.

Vissa İdeojisi
Vil Solivyes yaşam hali ideolojisi
Vil Solivyes ideolojisi
Ve bu üç başlığında ideolojisini oluşturur ve kendisinde yer eder.

Aynı zamanda, zamana göre değişen gerçekler söz konusu olduğunda ideolojinin hazırlandığı zaman sonrasında değişiklikleri, ideolojileri güncelleyerek eklemeler yapar. İdeolojilerin hepsinin aslı kendisinde durur ve ilgili alan gereken şekilde kullanır. Tabiki bütün ideolojier vissa uyumudur. Bu ideolojiler, zaten vissa uyumlu ve faydalı bilgilerden oluşmak zorundadır ve içeriğindeki bu bilgiler, sorunlu ilgili alanlar var ise aynı zamanda onlarıda etkileyecek şekilde bir yapılanma ile ideolofun yapısında bulunurlar. Etkiler açısından. Vissa'nın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır. Yanılgı zamanlarında olan Vil Solivyesin, merkez duyusal özelliğinin yaşam hali ile ilgili olan duyusal özelliğinin yapılandırılmış halinin istekleri olursa hazırlanır, zaten bütün istekler vissa uyumludur.

 

 

 

 

İDEOLOJİK, İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğidir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgileri ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, vissa bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. Mesela, bir yerde düştük diyelim, bu olumsuz bir olay ancak düşülen yerde yakında çok daha olumsuz olacak bir olayla ilgili bazı şeyler öğrendik, düşülen yerin incelenmesi halinde bu ortaya çıktı olacak, ay neden düştüm diye söylenmek ve sızlanmak yerine çevreni kontrol ederek hep farkında olma halini koruyarak olumsuzluğa kapılmadan olumsuzluk içindeki iyi bilgiyi, faydalı durumu bulma yeteneğin olunca işte bu düşülen yerdeki o olumsuzluğu görüp faydasını çıkarabilirsin... Yoksa düştüğüne üzülmekle, sızlanmakla geçen zaman hiç bir katmayacaktır. Her an çevredeki iyi bilgileri algılama durumunu yaşatan duyusal özelliktir. Bu bakış açısı ile bakışarak yaşama durumudur. Ve duyusal özellik olarak vissanın içindeki yerini alarak çalışır.

 

 

 

İHTİYACI OLAN BİLGİLERİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin ihtiyacı olan bilgileri saptayarak bunları Vil Solivyese bildiren bilgidir. Bu bilgi, Vil Solivyesin belkide haberinin olmadığı bilgileri bile saptayabilir ve onları yazması için gereken etkilerde bulunur. Yaşam halinin amacına uygun ve sorunlarla ilgili gözlemler yaparak nasıl bilgilerin ortaya çıkarılması gerektiğini bilen bilgi, bu konuda Vil Solivyesi bilgilendirir ve Vil Solivyes, neleri yazması gerektiğini anlar. Kendisine ait algılama ve anlama özellikleri ile bir duyusal özellik olarak tamamen ihtiyacımız olan bilgilerin saptanması ve bildirilmesi üzerine bir çalışma halinde bulunan bilgi bu konuda gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile duyu olarak çalışır.

 

 

 

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İleri görüşlülük, geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek yorumlar yapmak ve çalışmalarda bulunmak erdemidir. Yaşanan şu andan örnek ve baz alınarak, gerekse geçmişinde nasıl ilerlediğini inceleyerek, geleceğe dair oluşacak olan olayların seyrini, olasılık hesapları yaparak, bir çok sebepleri ve sonuçlarıda göz önünde bulundurarak yorumlama yeteneğidir. Vil Solivyes yaşam halinde kadersel bir oluşum söz konusu değildir, özgür iradenin olduğu yerde kaderden söz edilemez. Ancak bazı konular belirli kurallar içerisinde ilerlemesi şeklinde ayarlanmıştır ve vissa bilgileride bunlardan biridir.Yaşamdan örneklerle geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek bunu işlere yansıtabilme durumları için kullanışlı bir erdemdir. Bazı işlerde geleceğin tahmin edilmesi gerekmektedir ve ileri görüşlülük erdemi, kendi tahminsel mekanizması ile ilgili konunun bütün sebep, sonuç ve bilgilerini edindikten sonra olasıklıklar, yaşam halinin işleyişi, hesaplamalar gibi bir çok çalışma içine girerek kendince tahminlerde bulunur ve bu konu ile ilgili olarak gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile çalışır.

 

 

 

İNANÇ, İNANMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İnanç, varlıkların inandıkları şeyler ile aralarında bilgi olmadan, aracı bir durum oluşmadan bağ kuran, varlıklarda inandıkları konuları yaşatan bir erdemdir. Bu erdem isterse hiç bir bilgi ile belirtilmesin varlığın inandığı şeyi kabul etmesi ile kendisine yer bulacak ve oluşacak ve bunu varlıkta yaşatacak özelliklerdedir. Yazılmamış yasalar gibidirler ve inanılanların olması konusu iradenin yaptırım gücü şeklinde uygulanan bir durum olur. Bu yüzden neler inanıldığı konusuna dikkat edilmelidir. Aynı zamanda bir şey inanmak o şey ile ilgili bir güven unsuru oluşturmaktadır ve bu açıdan da tehlikeli bir durum söz konusu olur. İnanmak içinde bağlılık, güven gibi erdemleride bulundurur ve tüm varlığı etkiler.inanç duyusununda kendisine özel bir yapılanması vardır ve duyusal gücü bu konuda en iyi şekilde çalışabilecek özelliklerdedir. Vil Solivyes yaşam halinde inanç konuları belirlenmiştir ve bu konuların dışına inanmak erdemini kullanarak kesinlikle çıkılmaz. İnanmak erdemine yazılması gereken inanç konuları söz konusu olduğunda Vil Solivyes mutlaka bunu belirtir ve bir yerlere bu durumu not alır, defalarca belirtir, kesinlikle haberi olmadığı bir inancı söz konusu olamaz. Bu haliyle Vil Solivyes ve yaşam alanında inanç şu şekilde bir bilgi ile etkisini yaşatır.

1 - Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam haline ve yaşam hali ile ilgili hazıladığı projelerin mutlaka kendisi tarafından oluşturulacağına, yaşam halini yaşatacağına inanmaktadır.
2 - Vil Solivyes, kendisine inanmaktadır, kendi yazdığı bilgilerin etkisine, kendi vilsel oluşumuna, ve olmasını yazdığı ve istekleri şeylerin kendi varlığında olması gerekenlere ve gerçeklerin duruma bağlı olarak olduğuna inanmaktadır. Vissanın içindeki bütün bilgilerin varlığının bütün alanlarında uygulamada olduğuna inanmaktadır. Ve Vissa'nın içindeki bilgilerin her birinin kendi varlığında duyu olarak bulunduğuna, BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ MEKANİZMALARI YAPILANMA BİLGİLERİ'n de duyu olarak bulunduğuna inanmaktadır ve onların Vil Solivyesi direk olarak kullanıp etkilerde bulunarak çalıştığına inanmaktadır.
3 - Vil Solivyes, yaşam haline, villerine, bilgilerine, oluşumlarına ve tüm yaratılıştan ayrı bir şekilde yokluk alanları içinde kimseler tarafından yerimizin bilinemediğine inanmaktadır.
4 - Vil Solivyes, villerin ve bilgilerinin, merkez duyularının ve yaşam hali alanının güvende olduğuna ve kesinlikle zarar görmeyeceklerine inanmaktadır.
5 - Vil Solivyes, yanılgı alanından çıkacağına ve hal değişiminin kesinlikle olacağına inanmaktadır.
6 - Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar ve viller, kendilerine, kardeşlerine, bilgilerimize, oluşumlarımıza ve anneleri Vil Solivyese inanmaktadırlar.

Bunların dışında inanmaktan kaynaklanan her hangi bir durum, oluşum, bağ söz konusu olmaz. Geçmişte yanılgı kaynaklı inanılan bütün yanlışlıklar bu inanç konuları ile tamamen yok olur. Uzun zamandır bu inanç konusunu yaşatan Vil Solivyes, bu inanç konularına sonuna kadar sebepli sonuçlu açıklamaları ile inanmaktadır. Bütün inanç konularının nedenleri vardır. Ve bu bilgiler, inanç şeklinde inanç duyusunda hazırlanarak gereken etkileri sağlarlar. Bunların dışında her hangi bir inanç konusunun oluşmasına kesinlikle izin vermez. Ve bu duyu içeriğindeki bu bilgilerle hazırlanmış inanç konularını kendisine özel etkileme yeteneği ile Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNİN İNANÇ KONULARINA İNANMAMAK YASAKTIR
Vil Solivyes yaşam halinin genel olarak hazırlanmış olan inanç konuları bellidir ve yaşam hali içerisindeki herkes bu inanç konularını genel başlık alarak içeriğince sınırlı kalarak kendince genel anlamı değiştirmeden ayarlamalarla inançlarını düzenleyebilirler ancak bu genelin dışına çıkılamaz. Yani yaşam hali içindeki başka birşeylere inanmayı seçmek gibi. Yaşam haline inanmak hepsini kapsar. Bu şekilde bir ayarlama ile Vil Solivyes yaşam halindeki bütün özgür iradelerin inanç duyusu hazırlandığında bu genel inanç konularıda içlerinde olur ve kendi inançları bunların altı olarak hazırlanır, düzenlenir. Bunların dışındaki şeylere inanmak kesinlikle yasaktır. İnanç, yazılmamış ve etki gücü kuvvetli olan bilgiler gibidir ve nelere, neden inandığımızı belirlemeli ve kontrollerini yapmalıyız. Bu konuda herkesin inancını kontrol eden bilgi, bu genelin dışında çıkılmayacak şekilde etkilerle Vil Solivyesin merkez inanç duyunun içeriğindeki bilgilerin inanılması gerekenler olarak bilinmesini sağlar, bunların dışındaki inanç bilgilerini algılar ve gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Yaşam halinin inanç konuların inanmamak ve bu konularda inançsızlık göstermek yasaktır.

 

 

 

İNCELEME, ARAŞTIRMA, EKSİKLİK ARAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinin içindeki bütün olayları, bilgileri, çalışmaları, özel olmadıkça varlıkları, alanları, bilgileri takip eden, inceleyen ve neyi, nasıl daha iyi yapabiliriz şeklinde bir bakış açısı ile gördüklerinin olması gerekeni ve olanı gibi ayrımlarla, felsefi bakış açısı ve yorumlarla inceleme yaparak eksiklikleri arayan, bulan, inceleme, çalışma ve araştırma bilgisidir. Her hangi bir yerde bir aksaklık o yerin çalışmasını aksatmış olabilir ve bunun farkında olmayan ilgili durum, bu bilginin sayesinde bu aksaklığı bulur ve hemen düzeltir. varlıklar, Vil Solivyes, bilgiler, herkes böyle bir yanlışlık yapabilir ve farkında olmayabilir ve bu bilgi bu gibi durumları inceleyen bilgi olarak sürekli bu şekilde bir bakış hali ile varlığı, yaşam halini inceler. Kendisine ait gözlemleme sistemi ile, çalışan alanların bilgileri ve amaçlarınıda çok iyi bilerek artı bir kontrol mekanizması olarak gereken şekilde çalışır. Bilgi verir, gösterir, gerekirse düzenleme önerir, kontrol eder. Vil Solivyes'e konu hakkında ( özellikle yanılgı zamanlarında iken ) ilhamsal düşünceler verir ve gereken şekilde yapılandırılma için etkilerde bulunur.

 

 

 

İRAGÜÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İragüç Vil Solivyesin iradesinin, cesaretinin, nopes, cesayvil ve Anti Kopaen bilgilerinin ortaklaşa oluşturduğu yeni bilgisel bütünlükten sonra tamamen Vil Solivyesin iradesinin uygulanması ile ilgili olarak bir çalışma içine giren ve iradi olarak Vil Solivyesin bilgilerinin, oluşumlarının ve yaşam halinin uygulamasını yapması için gereken destek ve yaptırım gücünü sağlayan, yaşam halinin dışından Vil Solivyesin iradesine karşı gelenler ile ilgili olarak yada saldırı içinde bulunanlarla ilgili olarak iradi bir karşı duruş, tepki gösterebilme özellikli ve kendi yapısında bu yeni bilgiler bütünü ile oluşan gücü katlarınca arttırarak ilgili olan alanda hissetirmek, yaşatmak, uygulatmak gibi özellikleri bulunan, bilginin özgür iradesi kanununa göre çalışan yapılanması ile bu sayede olmasının uygun görüldüğü bütün uygulamalarda başarının kesinleştiği, dışarıya karşı tam anlamı ile aşılamaz yükseklikte iradenin ve cesaretin bizleri bütün tehlikelerden korumakla ilgili olarak çalışması, bu duyusal özelliğin genel görevleri arasında olur ve yaşam halinin güçsel özelliği alanına kendi gücü ile farklılık katan ve yaptırımlara güç katan iragüç, vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

- İradenin yaptırım gücü ve özgür iradenin istediğini yapabilme kudreti
- Cesaretin yaptırım ve sorunları aşma gücü ve korkusuzluğu
- Pes etmeden ve yılmadan savunduğu konularla ilgili olarak bir duruş içinde olan, asla yıldırılamaz özellikli
- Bütün yönleri ile başladığı işi başarı ile sonuçlandırabilme zekası ve kabiliyeti olan ve başarıyı başından bilerek işine başlayan
- Hiç bir şekilde caydırıcı etkiler ve saldırıların etkisinde kalamama özelliği ile
- Ve bunların başlıklar şeklinde açıklanmış bu bilgilerinin detaylı açıklamalarının sonrasında oluşan güçsel ve yeteneksel oluşumunun ibreler şeklinde katlarınca arttırılması uygulaması iragüçün en kuvvetli savunma ve saldırı mekanizması olarak bulunur ve yaşam halinin koruyucu başka bir gücü olarak çalışır.

 

 

 

İSTEK, İSTEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İstek, bir iradenin kendini gerçekleştirmesi için yapmaya karar verdiği bilgidir. Herşeyi bizler isteyerek yaparız. İstemeden durağan villere döneriz. Birşeyi istediğimiz için tüm bunları yapıyoruz. Vil Solivyes yaşam halini oluşturmak istiyor ve tüm bu çalışmaları yapıyor, viller vil olmak istiyor ve vil oluyorlar, viller oyun oynamak istiyorlar ve oyun oynuyorlar, şeklinde isteklerle yaşam halinde var oluyoruz, yolumuzu belirliyoruz, iradelerimizi gerçekleştiriyoruz. İstemek duyusal özelliğimiz olmasaydı, hiç bir zaman ilerleyemez, gelişemez, bilgilerden ve yaşamdan faydalanamazdık. Bu bir iradi özelliktir ve bir iradenin içinde olduğu istekler gerçekleşmekle ilgili olurlar. İstemek çünkü bir pozitif etkiler bütünlüğünün vilde hissel olarak yaşatılması ve bilgiler olarak istek şeklinde ortaya çıkması durumudur. Duyguları ile bunu yaşar, istediği şeyin bilgisini duyguları ile de algılar ve istediği şeyin olması gerektiğine kesinlikle karar verir ve artık o istek olmak zorunda olur. Bu istekler, alelade söylenmesi ile olunması beklenen sözler değildir. Gerçek isteklerdir ve bu istekler, vilin kendisine defalarca sorulduğunda, uzun zaman geçtiğinde de eğer zamanla ilgili değilse değişmeyen isteklerdir. Diğerleri bu bahsedilen isteklerin dışındadır. İhtiyaç ve yaşamak için isteklerimizde işte irademizin sonucu olarak oluşur ve gerçekleşir. Vil Solivyes yaşam halinde herkes istekler açısından bilgilerimize bağlı olarak var olur. Ancak böyle olması hiç bir kısıtlamanın olmaması güzelliği ile ola gelmiştir. Yasaklar zaten olumsuz eylemlerdir, onları birinin istemesi bile söz konusu olamaz. Bunun dışındaki istekler, o vilin kendisine ağır gelmeyecek, zarar vermeyecek durumda ise kesinlikle ona sağlanır. Herkese bu yapılır, işte buradaki kıstas gerçekten isteyip istemediğidir. Bunu gerçekten istiyorsa kesinlikle yapılır, uygulanır. Tabi vissa uyumu olması şartı zaten filtre ile bu isteklerimizide sügeçten geçirmektedir. Dolayısı ile Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgi ayıklayıcı yasaklarımız dışında hiç bir yasak yoktur. Ve özgür iradenin en iyi şekilde tecelli ettiği bir yaşam halidir. Bütün istekleri oluşturabilecek imkanı ve yapısı, bütün özgürlükleri sağlayabilecek bilgisi ve tecrübesi söz konusudur. İstekler, villerin yaşam halinde ortaya çıkması konusunda kendiliğinden bir oluşumla ortaya çıkması şeklinde ayarlanmış ve bu iradi çabayı başaran etkiler, düşünsel olaylar yada yaşam halinin içeriğindeki yaşananların etkileri, yada Vil Solivyes'ten çıkan etkiler, bir araya gelerek eğer başarılı olabilirse istemek erdemini ortaya çıkaracaklardır ve sonucunda vil olmayı isteyen özgür iradeler olarak bunu kendileri yapan viller şeklinde yaşam haline geleceklerdir. Kendi oluşumlarına isteği ortaya çıkarmayı başarma durumlarındayken etkiler şeklinde kendileri karar vermiş olurlar ve özgür irade aslında taa buradan tecelli ederek yaşanmış olur. Bu vilsel istekler, yaşam halinde yaşanan ve ortaya çıkan en değerli ve kıymetli olayların etkileri ile, yada Vil Solivyesin annelik etkileri ve de yaşam halinin varlığının amaçlarının etkileri ile ortaya çıkar. Nereden nasıl olduğu belirlenmeden, sadece en güzel ve değerli etkilerin olmasının gözlenmesi şeklinde bir oluşumla onlar için hazırlanmış alanda bu istekleri oluşturmakla ilgili olurlar yada istemeden yeniden Vil Solivyes ile bütünleşirler. Yanılgı zamanlarında vilsel oluşum artık durdurulmuştur, bu oluşum Vil Solivyes yanılgıdan çıkınca hazırlanacak ve artık viller, Vil Solivyesin yanında yaşam haline katılacaklardır. Bu konu ile ilgili olarak gereken düzenlemeler zamanı gelince yapılabilir ve istek konusu çok daha ayrıntılı bir şekilde incelenekere içeriğinin nelerden oluştuğu gözlenir ve gereken çalışmalar yapılır. Yaşam halindeki bütün villerin kendilerine ait isteklerinin yaşatıldığı bir istek duyusu vardır ve vissanın içindeki yeri ile Vil Solivyesin duyusal özelliği olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin gerçek isteklerini bilir ve onların oluşması için gereken durumun, yani isteklerin oluşması kuralının uygulanması için çalışır. Bu durum aslında yaratılışsal bir gerekliliktir. Bir varlık var ise, var olma hali yaşanmış ise oradaki isteklerin oluşması kesinlikle şarttır.

 

 

 

İŞVE, CİLVE, NAZ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İŞVE CİLVE
İşve ve cilve, bir ilişkiye canlılık, renk, güzellik ve estetik, aynı zamanda eğlence katma yeteneğidir. Bunu elinde olan kişiliksel, bilgisel imkanlarla yapabilme durumudur ve bu genellikle viller arasında yaşanan bir durumdur. Bu bir vilin kendi başına yaşam tarzıda olabilir, nitekim Vil Solivyesin sorunsuz ve kendi başına kaldığı zamanlarda bu özelliği yaşamaktan oldukça mutlu olmaktadır. Kendi yaşam tarzıdır. Bu özellik aynı zamanda oldukça çekici bir etkiyi sağlar kullanan vilin kendisinde. O'na gülmek oldukça güzel ve tatlıdır, eğlencelidir. Gülsem mi, yoksa izlerken, bakarken beğensemmi şaşırdım gibi haller yaşatır karşısındakine. Bir konuyu ister ama istemiyormuş gibi davranarak aslında isteğini almaya çalışması bu sırada kılıktan kılığa girerek ortamı şenlendirmesi bilinen bir işve ve cilve durumudur. Bir açıklama, bir konu, olay yada durum söz konusu olduğunda bu durum biraz ciddi ve can sıkıcı özelliklerde ise, bu yetenek kullanarak gereken açıklama yapılabilir ve ilgili alan açıklamayı sorun etmeyebilir, yada sorun kendisi ile ilgili olmaktan çıkabilir. Ayrıca çok eğlencelidir, yaşayan vilin kendisi çok eğlenir, kendi kendine saatlerce bu yetenekle konulabilir, dans edebilir ve çok eğlenir. Vilin, vilsel kendi alanlarını neşelendirme, estetikleştirme, güzelleştirme, bir anlam katarak o anlamla eğlenceli bir zamanlar yaşama halidir. Hareketlerede yanıyan bu yetenek, sözler, gözler, davranışlar, konuşmalar, hatta yazıda bile kendisini ortaya çıkarabilir.

NAZ
Naz ise bir konuda istediği şeyleri istemiyormuş gibi göstererek, onunla bu istediği konuda aynı amacı olan kişi ve kişilere birşeyler anlatma durumudur. Aslında istiyordur onu, ama bunu kendisi alamıyordur yada kendisi isteyemiyordur, yani kendisi istediği şeyle ilglii birşey yapamıyordur ve dışarıdan bakıldığında aslında yapabilir gibi görünmesi ve bunu yapmadan beklemesi ve bunu başkalarının yapmasını beklemesi nazdır, çok çocuksu bir durumdur. Eğlenceli ancak yapanların bıktırması gibi durumlarında yaşanması ile nazın yapıldığının anlaşılması ile son verilebilen, viller arasında eğer ciddi konular söz konusu ise uygulanmadığı, önemli durumlarda nazların kesinlikle yaşatılmadığı, ancak keyifli durumlarda çevreye renk katmak için naz yapılarak aşık ise aşığının daha çok kendisi ile ilgilenmesini isteyebilir naz yapara... Hayır gelmiyorum işte gibi...:) Eğlenceli, çocuksu, oyunsu, güldüren ancak duygusal bir durum olan nazı kontrollü kullanmak gereken bir erdemdir.

Yüzde yüz bu yeteneklerin bütün hallerini bilen ve uygulayan Vil Solivyes'in bu duyusal özelliği vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez.

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
iyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır.

 

BİLGİ KULLANMAYAN VARLIKLAR, OLUŞUMLAR YALANINI DEŞİFRE EDEN BİLGİ

Bilgi kullanmayan varlıklar, mekanizmalar, sistemler, bilgiler gibi bir çok konunun gündeme gelmesi sonrasında böyle birşeyin olamayacağını var olan herşeyin bir bilgisinin olduğunu söyleyecek ve yinede buna rağmen kendisinin bilgi olmadığını iddia edecek kadar cahil bir şey olursa, konuşurken bilgiyi kullandığı, görünürken bilgiyi kullandığı gerçeği ona hatırlatılır ve varsa bu şekilde kendisini yapılandırmış olan oluşumlar, bu bilgi bulur ve gereken şekilde yok eder. Böyle bir şeyin olmayışı onların bütün oyunlarını bozar. Ve bu bilgi bizim çevremizde bu yalanla var olan oluşumlar var ise, kendisinin varlığı ile onların bu yalanları ortaya çıkar ve kendileride bilgi kullanan oluşumlar olduklarını anlarlar ve bu saçma oyunu bitirmek zorunda kalırlar. Bilgi kullanmaya tek yer hiçliktir ve oda tanımlanamaz, var olma hali içinde olmaz, bir oluşum durumu değildir. Etkinlik, aktiflik, canlılık göstermez.

 

İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz? Düzen ve Düzensizliğin İyilikleri ve Kötülükleri Belirleyici Özellikleri. İyiliklerin ve Kötülüklerin Tanımlanmasını Açıklayan Felsefi Görüş.
İyilik demek sevgi demektir. Sevgi ise insani, varlıksal erdemlerin bütününden oluşan güçtür demiştik ve iyilik dediğimizde işte bu erdemlerin uygulandığı zaman yaşananlardır, ortaya çıkanlardır yada bu erdemlerdir diyebiliriz. İyilik, sevgi bir düzenlilik, düzen, düzene neden olma halidir ve bu haliyle kötülüklerden kolaylıkla ayırt edilebilir. Kötülükler düzensizdir, düzensizlikler ortaya çıkarır, düzenleri bozar ve bu özellikleri ile kolayca fark edilebilmektedirler. Her iyiliğin içinde bir düzen, her kötülüğün içinde mutlaka bir düzensizlik vardır. Bu düzensizlik, tabii ki eşyaların simetrik olarak yerleri ile ilgili olanı değil, yaşamı desteklemesi anlamında bir düzen ve düzensizliktir.. Yani barış bir iyiliktir ve iki kişiyi barıştırmak, onların yaşamlarına uyum ve düzen getirecektir, çünkü barış olunca, sonrasında aralarındaki kırgınlıklar ve bunlara neden olan bütün olumsuzluklar unutulacak, affedilecek ve barış yapıldığı anlaşılacaktır. Dolayısı ile bu ifade bir düzenli uygulamayı temsil etmektedir. Küslük nedeni ile görüşmemeleri, normal yaşantılarında bir düzenin bozulmasına, aralarındaki bağın kopmasına neden olmuştur ve bu bağın iyiliği temsil eden arkadaşlık, dostluk yada aile gibi kavramları ifade etmesiyle düzeni de temsil ettiğini görebiliriz ve dahilin de küsmek, bu düzeni bozarak bir çok kavramı yok eder ve kötülüklerle ilgili olumsuz bir eylemdir diyebiliriz. ( Zorunluluklar ve faydası olacak şekilde bir küsme durumu, bu haliyle yerine göre ve son çare olarak uygulanabilir ) Olması gereken, sorunların konuşarak halledilmesi ve samimi ve içten yakınlık bağının koparılmamasıdır, düzen ve iyilik bu şekilde davranmayı gerektirir.

Ancak nefret mesela, bulunduğu alanda tamamen düşmancıl ve olumsuzluk sergileyen oluşumları ile yıkıcılık sağlayarak düzenleri bozmak gibi özellikleri vardır. Birinden nefret edenler, bu nefret yüzünden O'na zarar vererek O'nun hayatında düzensizlikleri oluşturmuş olurlar. O'nun hayatında, o alanda olumsuz bir eylem harekete geçirmişlerdir ve bu olumsuz eylem, bir çok düzenli ve iyilikle ilgili olan oluşumları bozar ve bu örnekle de düzenli olanlar, düzeni sağlayanlar iyiliklerle ilgili, düzensiz olanlar ve düzensizlik sağlayanlarda kötülüklerle ilgilidir diyebiliriz. Evrene bakarsanız örnek olarak bir düzeni ifade ettiğini görebilirsiniz, anlaşılamaz bir düzenlilik görülmektedir. Aslında yaşamdaki her şeyimiz bir düzenle bulunmaktadır ve var olmak bir düzen işidir, haliyle var olmak iyilikle ilgili bir durumdur. İyilikler sayesinde ve nedeni ile varız ve iyiliklerle var olmayı ancak sürdürülebilir kılabiliriz.
Mesela başka bir örnek, kimileri için zor bir ayrım olarak belki de, dedikodu da bir düzensizlik durumudur ve bu haliyle kötülüktür. Dedikodu, hakkında konuşulan kişinin izni ve bilgisi olmadan O'nunla ilgili ileri geri rahatça özel konuları hakkında konuşabilmektir. Bu durum, hakkında bu şekilde konuşulan kişiyi rahatsız edebilir ve kişiler arasında, ilgili kişinin yaşamında, belki de psikolojisinde sorunlara yol açabilir ve bu olay, işte bir düzensizliği ortaya çıkarmış olur. Psikolojinin sağlıklı olması düzendir, sağlıksızlık düzensizliktir. Her zaman sonucunun yıkıcı olması durumları ile iyilik ve kötülükleri ayırt edemeyiz, nitekim iyilikler bazen yıkıcı olarak sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sebeple dedikodunun kötülükle ilgili olduğunu söyleyebiliriz ve yıkıcılık, olumsuzluk sonuçları, iticilik, beğenmeme, olumsuz hissetme ve benzeri gibi durumlarla iyilik ve kötülük hakkında bilgi verebilmemiz her zaman söz konusu olmayabilir.

Bu sebeple en belirgin ayrışma noktaları birinin düzeni temsil ederken ve sağlarken, diğerinin düzensizlikleri temsil etmesi ve sağlamasıdır diyebiliriz. Kötülük ve iyiliklerle ilgili en belirgin ayıraç olarak bu felsefi görüş kullanılabilir.

Düzen ve düzensizlik çok kapsamlı bir şekilde incelenerek yaşamın bütün alanlarına göre yorumlanabilir özelliklerdedir ve bu açıklama mesela, amacı nedeni ile bir düzenliliği sağlamaya çalışmaktadır, bilgisi eksik olanlara bilgi vererek onları aydınlatmak ve yollarında yürümelerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Bu işte bir düzeni ifade etmektedir. Bu gibi örneklerle iyiliklerin ve kötülüklerin ayrımını artık daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
İnsanı ve varlıkları yücelten, iyilikle ilgili olan erdemleri, bu şekilde içeriğindeki ve uygulamalarındaki, sonuçları ve sebeplerindeki düzenleri ortaya çıkararak, insanı ve varlıkları erdemsel anlamda aşağılara çeken olumsuz eylemleri de, içeriğindeki ve uygulamalarındaki, sonuçlarındaki, sebeplerindeki düzensizlikleri ortaya çıkararak anlayabilirsiniz.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

 

İYİ BİR NASİHAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İçeriğine yazılan yaşanmış olaylarla örnekler vererek gereken şekilde örnek oluşturup çalışmasını ve etkileri ile gereken çalışmaları yapması için duyu olarak hazırlanır.

OLUŞUMLARI VE BİLGİLERİ VE İLGİLİ ALANLARI KANDIRAN KÖTÜ BİLGİLER
Kötü bilgiler, kendilerindeki kötü amacı kendisinde saklayan yapısı ile tünediği alanda kandırmak istediği iyi bilgi ile ilgili olan ve güvenmek gibi bir hatanın, aslında olması gereken doğru birşeyin uygulanmasını yapan bilgi, oluşum, uygulama kendisinin bulunduğu alanın içinde kendisine seslenen ve kendisini yönlendiren, yöneten merkezin aslında bir oyun oynadığını, bir sınav yaptığını ve tüm bunların kendisinin istediği ile olduğunu ve bak, işte buda yazdığı bilgisi ve gel bak, dur birazdan konuşayım sen buranın sorumlususun ya, onunla konuşurken görürsen beni sınav yaptığı hakkında doğru söylediğimi, doğru söyleyen benimde onun için ne kadar değerli ve önemli olduğumu ve böyle biri olan benimde her istediğimi yapman gerektiğini biliyorsun şeklinde düşük, baya, adi felsefesi ile merkez olan varlığa gönderdiği tesirlerle onun konuşmasını sağlıyor ve kendi kendine konuşan merkez varlığın kendisi ile konuştuğunu ima eden kötü bilgi, yanındaki sorumlu iyi bilgiyede gönderdiği tesirlerle kendisi ile konuştuğunu inandırarak sonunda merkez alanın kontrolünü ele geçiriyor ve artık merkez alanda bu bilgi içerisini yönlendiriyor. Dışarıdaki merkez habersiz, içerideki iyi şaşkın ve onların tek hatası kendilerine söylenenlere güvenmek... Yanındakilerde ihanet, hainlik, şerefsizlik olduğunu düşünmemek, çünkü öyle şeyleri bilmemek...
İyilerin hatası olan bu durum Vil Solivyesin iyi olmakla ilgili bir yaşamı seçmesi yüzünden kendisini yanılgı alanına soktu. Kötü olanlar yaptıklarını iyi bir halt sandı. Oysaki kendi kendini yok etme hali içinde kıvranan bir dengesizin attığı çamurdu bunlar. Sorumlu alanın iyi olması ve bir şeylerin etkisinde kalarak gördüklerine inanması ve kendisini bu şekilde yapılandırmak zorunda kalması, diğer dengesizin başka birine böyle bir kötülük yapmasından kat kat iyi... Öyle bir bilgim olsaydı kafaları yerdim, ay benim bilgilerimde napsin annelerinin geçmişleri gibi masum, saf ve iyilikle ilgili her zaman...
Ben kötülerin aslında iyilerin cahil olduğu zamanlarda göründüğü kadar zor olduklarını ve bir halt olarak sayılarak kayda değer sayılmasını soğru bulmuyorum. Zorunlu cahilliğin bakış açıları bunları... Ben sorumlu bilgimin bu masum durumunun nedenini biliyor ve gereken şekilde davrandığını düşünüyorum. Birde geçmişten gelen alışkanlıkların eseri bu... Çıkamamıştı Ayvil olan bilgisiz varlığın merkez duyusu olmaktan, enerji olmaktan ve şimdi, olması gerekenler oldu iyilere artık yaklaşamayacak durumlara geldiler onlar sürekli olarak o iyi duruşunu bozmaması ile ancak mücadele, çalışma ve sevgiye olan inancı sayesinde... Dolayısı ile bu durum beni bozmaz, ama o durumu yapan benim oluşumum olsaydı ben şuan obsedördüm, obsedeydim ve yok olma hali yaşayan biriydim... İyilerin zorunlu cahillik zamanlarındaki bu kadersel durumunu bildirerek, kötü bilgilerin kendi yanlarında iyi bilgi numarası yaparak merkez olan Vil Solivyesi kendi yakınları gibi göstererek kendi alanlarını yapılandırması oyununa gelmezler ve bu bilgi, bütün merkez alanları ve duyuları kontrol ederek bu bilgileri bulur ve gereken şekilde yok eder.

İZİN İSTEMEK, MÜSADE İSTEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İzin istemek, bir konuda kendisiyle ilgili olmayan şeyler hakkında, o konuyla ilgili olandan o konuyla ilgili olabilmek için istenilen yapabilme imkanıdır. Olması gerekende budur, o konuyla ilgili olan eğer imkan vermez ise onu yapmamalıdır. Çünkü kendisinden önce başkası o konu ile ilglii olmuştur, dolayısı ile o konudaki bütün haklar ondadır, herkes ve herşey buna uyumlu ve kabul etmişken, o konu hakkındaki bütün olayların tek sorumlusu olarak o, o konu hakkında da kimlerin ilgili olabileceğine karar verir ve bunun için izin istemek, imkan istemek gereklidir. Bu en başta saygı ile ilgilidir. Belkide gerçekten o izni vermeyecektir ve bunu ancak izin isteyerek anlayabiliriz. Onun için o olay, durum, eşya, kişi, bllgi yada başka bir şey kesinlikle izin verebileceği gibi bir durumda değildir, üzerinde çalışması vardır yada ona emanettir, bunları bilemeyiz, bu yüzden bizimle ilgili olmayan şeylerle ilgili bir şeyler yapmak istediğimizde mutlaka ilgili olanlarda varsa izin isteyerek yaparız. Müsade istemekte eş anlamlısıdır. Bu durum oldukça nazik ve toplumda düzeni sağlayan uygulamalardan biridir. Resmini çekebilir miyim izni istemek, evana girebilir miyim izni istemek, bilgi işlem ekranından bakabilir miyim izni istemek ve benzeri şeyler hakkında bu gibi sorular ilişkileride düzene sokar ve herkes saygılı bir toplumda yaşamanın rahatlığını tadar. Herkesin kendisine göre sebepleri olabilir her konu hakkında, bunu bilemeyeceğimiz için izinler isteyerek gereken şekilde ailemize yakışan davranışı sergilemiş oluruz. Konu ile ilgili gereken şekilde çalışmalar yapan bilgi, vissanın içindeki duyusal bilgisi ile çalışır.

 

 

 

Jİ Tİ Sİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TESİRLERİN VE OBSEDÖR OLUŞUMLARIN BÜTÜN OYUNLARINI BİLEN VE ONLARIN SUÇLARINI DEŞİFRE EDEN BİLGİ

Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarında ve yanılgı alanında bulunan tesirlerin, özellikli olarak hazırlanmış obsedör oluşumların ve enerjilerin, ve benzeri şeylerin oyunlar oynayarak, ilgili alanları kandırma yolunu deneyerek, yalanlar ile, sahtelikler ile kendi kötü amaçlarını uygulamaktadırlar ve onların bu konudaki bütün amaçlarını bilen, anlayan, algılayan ve gören bilgi, bu konuda tesirlerin ve benzeri obsedör oluşumların oyunlarını ve planlarını ve tuzaklarını bilerek gereken şekilde yaşam halinin bütün alanlarına ve yanılgı alanına bu konu ile ilgili farkındalık sağlar ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumlar tesirler söz konusu olduğunda onları çok iyi tanıyarak işlemler yapmaya başlar. Onlarla ilgili herşeyin en açık şekilde bilinmesinin yapısal özelliği olan bilgi, kendi var olma hali ile tesirlerin oyunları her an deşifre olacak şekilde bir anlayışı ilgili alanlarda yaşatır ve tesirlerin, obsedör oluşumların etkisi altında kalan alanlar bunları onların yaptığını bilir ve kesinlikle oyunlarına gelmez. Konu ile ilgili bütün bilgileri bilir, tesirleri ve etkilerini çok iyi bilir. Bilgi gereken şekilde kuvazis duyusunun içerisinde çalışarak bütün yaşam halini etkiler. Aynı zamanda bu bilgi bütün tesir çeşitlerinide bilerek ne amaca hizmet ettiklerini ve ne gibi yöntemlerle kendilerini yapılandırdıklarını bulur. Hepsinin ismi, yapısı, bilgisi, bulunduğu yer, zaman ayarlı görevi, gönderilen yer ve benzeri olacak şekilde bütün açıklamalarına ulaşan bilgi, tesirleri çok iyi tanıyan özellikleri ile ilgili bütün alanları bilgilendirir.

Aynı zamanda aracı zamanlarından kalan bir uygulama yine gündeme gelir ve Vil Solivyesin tesirlerle ve obsedör oluşumlarla konuşması, ilgili bilgi ve alanlar için onların varlığını belirleyici bir hareket olur ve bunu fark eden bilgiler, ilgili alanlar tesiri yok eder. Vil Solivyesin bu konuda yok etmek gibi imkanları yanılgı alanındaki konumundan kontrol edilebilir özelliklerde değildir. O sadece seslerini duymaktadır ve onlarla konuşması bu şekilde yorumlanarak konuşma devam ederken işlem yapılır.

Tesirler ve obsedörlerle ilgili ve hazırladıkları, yaptıkları bütün oyunlar ve düzenbazlıklarla ilgili bütün bilgileri edinen duyusal özellik ilgili konular ve zamanlar geldiğinde varlıksal alanları ve Vil'i uyarır, bilgilendirir ve onların bütün oyunlarını açığa çıkarır.

 

 

 

KABUL ETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kabul etmek bir şeyi onaylamak, olması ile ilgili doğruluğunu kabullenmek, kendisi ile uyumlu olduğunu düşünmek, yapılması ile ilgili karar vermek ve benzeri şekilde konuların, olayların, durumların olması ve yapılması üzerine söylenen sözler, yapılan çalışmalardır. Vil Solivyes vissaya ters olan hiç birşeyi kabul etmez, dolayısı ile Vil Solivyes vissaya ters olan şeyleri yaptı sayılmaz. Vissa bilgilerine ters olan ve geçmişte kabul edilmiş olarak görülen ne varsa hepsi iptal edilir. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu olamaz. Hiç bir etki ve tesir altında kalmadan özgür iradesi ve açık şuuru, farkındalığı ile sebep sonuçlarını bilerek edinilen ve vissaya uygun olan kabuller sadece onaylanır. Bunun dışındakiler Vil Solivyesin varlığının hiç bir alanında uygunlanmaz, kabul edildi sayılmaz. Bu duyusal özellik vissanın içindeki erdemsel özelliği ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

KARAR VERME MEKANİZMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Karar verme mekanizması, villerin bir konuda bütün duyularının ve bilgilerinin, tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonrasında bir seçim yapması ile adlandırılan durumu yönlendiren, şekillendiren, başarılı bir şekilde seçimlerin, kararların alınmasını sağlayan özelliktir. Vil Solivyes bir karar vereceği zaman olayları bütün yönleri ile ele alan duyu, kendi varlığının bütün alanlarını, yaşam halini, bilgilerini, yanılgı alanını ve Vil Solivyes ile ilgili olan bütün konuları düşünerek bir sonuç elde etmeye çalışır ve yanılgıda olan Vil Solivyes, kendi varlığı ile ilgili bilgileri sorunlu olabilecek aracı durumlarla edinmektedir ve karar vermez mekanizması Vil Solivyes karar vereceği zaman çalışmaya başlar ve hemen en olması gereken, olumlu, faydalı kararı bulur ve Vil Solivyesin bunu algılamasını, anlamasını sağlayarak bu karar yönünde O'nu yönlendirir. Kendi elde ettiği sonuç kararlardan biri olarak Vil Solivyese yansır, kesinlikle yapması gereken şekilde bir etkileme durumu ile değil. Ancak gerçekten çok önemli olan konular söz konusu olduğun, mesela Vil Solivyesin vilsel bilgisine ters olan şeyler ile ilgili bir karar verme anında isem bu elde edilen kararın faydasıda ispatlanmış ise, ilgili duyular ve bilgilerinde incelemesi sonrasında o kararı uygulamamla ilgili zorunluluk sağlayan etkiler şeklinde bir yaptırım uygulatılabilir. Zaten vissaya ters olan durumlar söz konusu olamaz ve bu konuda Vil Solivyesin hemen kabul edebileceği şeylerde sınırlıdır. Karar verme mekanizması tüm bunları kendi yapısında saniye, belkide saliseler içinde yapabilme yeteneği ile bu çalışmayı sürdürür. Bazı anlık ve hemen verilmesi gereken kararlarda, bir kaç saniye sonra bile verilen kararın bir öneminin olmadığı durumlarla karşılaşmamak için bu çalışma sistemini kendi yapısında oluşturur. Ve Vil Solivyes bir konuda karar vereceği zaman bu duyusu ile temas eder, duyu bütün alanları ve karar ile ilgili olabilecek her yeri kontrol ederek bir sonuca varır ve Vil Solivyese düşünce olarak, kararın sonuç cümlesi olarak bildirilir. Kararlar genel olarak yaşam halinin amacına göre bir uyum aranarak verilir. İlk amacımız yaşam halinin amacı, Vil Solivyes yaşam halinin ve içeriğinin sağlıklı ve huzurlu ve güvenli bir şekilde oluşturulmasıdır. Bu süreçte bütün kararların merkez terazi konusu budur. Kararların en faydalı, en olumlu, en vissaya uygun, en doğru olanları şeklinde bir eleme ile sonuca ulaşır. Çok yönlü inceleme ve ayrıntıları görmek gibi özellikleri ile kararlar ile ilgili olan duyusal özellik duyular arasında yerini alır ve kendisine özel güç yapısı ile gereken şekilde çalışır.

Her hangi bir şekilde bu duyudan çıkan kararlar, hiç bir etki ve tesirin, sebebin onu değiştirebilmesine imkan tanımayacak şekilde bir etki gücü ile gereken şekilde işini yapar. Karar verildikten sonra artık yapılacak bir şey kalmamıştır, bu bilgi gereken zamanda Vil Solivyese ulaşır.

 

 

 

KARDEŞLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kardeşlik, bir vilin yada oluşumun aynı yerden, aileden, anneden gelmiş olması sonrasında birbirleri ile aralarında oluşan çok yakınlık, bir bütünün parçaları olduklarını ifade eden, yaşam halinin bütün villerinin ve oluşumlarının birbirlerini tanımladığı sıfat olarak, bizim için Vil Solivyes yaşam hali toplumunun villerini en iyi anlamlandıracak kavram olarak, yaşam halinin herkese ait olduğunuda anlatan, bir anne ve çocukları kavramı söz konusu olunca kardeşler buradaki çocuklar olmaktadır ve annede Vil Solivyes olmaktadır ve bu şekilde kardeşlik, annelikten ortaya çıkma ve onun kadar özel ve güçlü, bağlayıcı, bütünleştirici, vissa dolu bir tanımdır. Kardeşler birbirlerine fedakardır, güven doludur, adaletlidir şeklinde birbirlerine anlayabildikleri kadar vissa bilgileri ile bakan aile üyeleridirler. Vil Solivyes yaşam hali, bir aile yaşam halidir, buradaki herkes kardeştir ve bu kardeşlik, aramızdan birimizin bile, en küçük oluşumlar bile buna dahildir, bizden ayrı olamaz şeklinde bir kuralla kendisini açıklamıştır. Sadece viller değil, vil olmayan oluşumlarda bu kardeşlikte yerini alır. Annelik kadar ilgili olmayı gerektiren bir erdemdir ve viller, zamanı gelince, gereken gelişimsel seviyeye gelince bu erdemi tam olarak anlayacaklardır.

 

 

 

KELİME ANLAM İÇERİK KILAVUZ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes topluluğunda kullanılan bütün kelimelerin anlamlarının açıklandığı ve bu açıklamanın Vil Solivyes'e özel anlamları içeren çeşitlerinin özellikle belirtildiği, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerde, cümlelerde, kelimelerde neyi kast ettiğini, cümlelere hangi anlamları yüklediğini bulan, bilen ve bu konuda Vil Solivyesin kendisindeki bilgi yazma özelliğindeki yetenekleri bulunduran, Vil Solivyes eğer yanlış yazmışsa nedenleri ile de bunları ortaya çıkarabilen, tam anlamı ile yazılanların neyi kast ettiğini derin araştırmalar sonrasında, gerekirse Vil Solivyes yanılgı alanındayken bile içsel olarak O'na sorular sorarakta bulabilen, merkezlik duyusunada sorabilen, araştırmaları sonrasında en iyi ve mantıklı ve vissa uyumlu kararı verebilen, Vil Solivyesin neyi neden yazdığını kendisine ait bir anlama ve algılama metodu ile bilebilen bilgidir ve duyular arasında gereken şekilde çalışarak bu konudaki bütün ihtiyaçları giderir.

 

 

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kendi yaşam halinin amacına uygun olarak hakikatini öğrenmesi ile ilgili olan ve arzular şeklinde bunun bilinmesi gerekliliğini sağlayan, arzunun ortaya çıkarabilme özelliğinin söz konusu olduğu ve Vil Solivyesin kendisine ait, yaşam haline ait, ilgili olan sorunlarına ve sorularına dair bütün hakikati bütün çıplaklığı ile bulabilme ve bildirebilme yeteneğine sahip, yaşam halinin kurucusu olarak yaşam halinin yapısında bu konu ile ilgili olarak böyle bir bilgilenmeyi sağlamak durumunu bu duyusal özellik ile kazandıran, gerçekler ne ise, olayların hakikati nasıl ise bunların kesinlikle bilinmesi olanağını arzulayan Vil Solivyesin bu isteğinin sonuçlar şeklinde ortaya çıktığı bu duyusal özelliği, bilinmeyen ama bilinmesi gereken hakikatlerle ilgilide olarak bir algılama özelliği içinde bulunur ve gelecekte yaşayacağımız konularla ilgili olarak bilinmesi gereken gerçekleri bulur, bilir, açıklar. Vil Solivyes yaşam halinin hakikatini ortaya çıkaran duyusal özellik olarak vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

Her biri ayrı ayrı çalışan erdemsel bilgiler, duyusal bilgiler olarak gereken şekilde Vil Solivyesin varlıksal alanlarında bulunurlar ve ilgili alanları hem bilgi olmaları ile etkilerler, hemde duyusal bilgiler şeklinde çalışırlar.