Vissa, Erdemsel Bilgiler Bölüm 2

BİR BİLGİNİN, BİR ÇALIŞMANIN VE BİR KONUNUN, OLAYIN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI ANLAYAN DUYUSAL ÖZELLİK

Bu bilgi, tesirler yüzünden Vil Solivyesin duyularında yapılanan gerçekleri saptıran oluşumların etkisinde kalınmadan varlıksal alanlarımızdaki çalışmaların hangilerinin ilgili olduğu gerçeklerin doğru olup olmadığını anlamak ile ilgili bir çalışma yapısına sahiptir. Görüşülen varlıkların gerçek olup olmadığı, konuşulan alanların gerçek olup olmadığı, gerçeğin tek olması kuralı gibi kurallarıda bilerek çalışmalar yaparak, şu zamana kadar gerçeklerin nasıl değiştirildiğini de bilerek bu gibi sorunların önüne geçen yapısı ile, merak edilen konularla ilgili olarak gerçek olup olmadığı, kandırılıp kandırılmadığımıza dair bilgileri açıklar. Kendisinde, nasıl bir yapılanma ile bu sahtelik yaşatılırsa yaşatılsın özel bir algılama ve konu ile ilgili bilme hali mekanizması vardır ve gerçeğin tek olması ve sahteliğinde kendi yapısında bulunan sahtelik sıfatını yaşatması gibi eylemleri ile gerçekleri ve sahteleri ayırt eder, gereken şekilde bilgilendirme sağlar. Vil Solivyesin duyularını ve varlığının etkisi ile çalışma yapısı bozulmayan bilgi, bu konuda kendi başına bilgisel anlamlarını ve mekanizmasını yaşatır. Duyuların içindeki obsedör oluşumların ne gibi sorunlara yol açtığını bilerek onlarla ilgili özel bir koruma sistemi oluşturur ve gerekise bu sistemi bütün bilgi mekanizmalarında da yapılandırır. Gerçekleri anlayan bilgi olarak gereken şekilde çalışır ve hakikatin tek olması konusunuda kullanarak gerçekleri bilir, bulur.

HAKİKAT TEKTİR SÖZÜ İLE GERÇEKLERİ DİREK ANLAMAK DURUMU

Bu söz hakikatin, gerçeklerin tek olduğu anlamındadır. Yani bir olay ile gerçekler tektir. Doğrular sadece ilgili olan alanla ilgili olarak düzdür, tekdir. Onun bir cevabı yada onun ilgili cevapları vardır ve ondan başkası değildir cevaplar, bu kesindir. Göreceli olmayan sorularda tabi ve bu özellik kullanılarak, hakikatin yaşanmasını sağlayan etkileme olanağı ile hakikatin ne olduğunu öğrenebiliris.z. Hakikat tektir şeklinde başlangıç cümlesi o hakikati ortaya çıkmarmakla ilgli yardımcı olur ancak sahtekarlıklara dikkat edilmeli ancak dürüstlükler söz konus olduğunda bu felsefi mantık bilgisi sık sık kullanılır.

BİR BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında ve sonrasında da, duyu olarak hazırlanmasına gerek duymadığı ancak uygulanmasının gerekli olduğu bilgileri kendi yapısına ekleyerek uygulamaya alan duyusal özelliktir ve bu yapılanması, bilgilerin eklenip çıkarıldığı gibi uygulamaya geçmesi ve uygulamadan kalkması şeklinde bir güçsel yapılanma ile hazırlanır. Hangi bilgi eklenirse, onun çıkarılması söylenene kadar duyusal özellik diğer duyular gibi ilgili alanları etkiler ve bilgi bir duyu bilgisi gibi etkili olarak uygulanır. Bu duyu bilgisine Vil Solivyesi etkilememesi yazarsa duyusu olması nedeniyle etkilemesi gibi bir zorunluluk olmadan, sadece yazılanı uygulatması anlmında kendisini yapılandırır. Diğer duyular gibi Vil Solivyesin kendisinde yaşattığı bilgiler olmadan başka konularda olabilir ve buna göre bir oluşumla, tahmini bir ölçü ile gereken şekilde yapılanır ve bu duyusal özelliğin içeriğine alınacak olan bilgilerin başlıklarını bu açıklama bilgisine yazarak alınması gereken bilgileri bildirir. Bu listedeki bilgiler eğer öyleyse ve Vil Solivyesin kandırılması ile ilgili olan bilgilerin kontrolünden geçer ve öyle uygulamaya alınır.

 

 

 

BÜTÜN DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLARI YOK EDİCİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Yaratılış içinde bulunan bütün düşünsel ve felsefi alanları içeriğindeki anlamları öğrenerek en iyi ne şekilde yok edilmesini bilen bilgi türü, düşünsel alanların en zayıf noktalarını bilir, yapılarının nasıl sonlandırılacağını bulur, kendilerinin düşünsel alan olmasına neden olan sebepleri yok eder, bilgilerini boş bilgi yapacak şekilde bir etkileme imkanı ile onları tamamen ysşam halinden uzak tutan bir çalışma içinde bulunur. Bu bilgi, bizimle iletişme geçmek isteyen bütün düşünsel ve felsefi alanları kendi alanımızda bulunmak ve içeri hiç kimseyi kabul etmemek eyleminin özgür iradeye en çok uygun olan konumu sayesinde gelenleri, saldıranları, temas kuranları bu iradi hak ve güç ile yok eder. Düşünsel alanların içerisine kendilerini bu şekilde bir oluşum halinde tutan bütün bilgisel yapılanlarını bozacak, kendilerini hatırlamayacak, amaçlarını uygulayamayacak bir düşünsel alan yerleştirir ve bu alan onların kendi yapısında yapılarak onları yok eden var olma özelliğine benzer yapısı ile düşünsel alanları tamamen çekerek, karşı koyamayacağı bir yok oluşa sürükler. Bu yapılanma onların kendi yapısından, kendi malzemesinden, kendi imkanlarından oluşur ve bizden onda kalan hiç bir şey olmadan bu işlem yapılır. Saldırgan, bozguncu, zarar verici düşünsel alanlar kesinlikle yaratılışın en zararlı oluşumları olarak onların yok edilmesi kendi bulunduğu her yer için bir armağan niteliği taşır ve düşünselliğin, felsefi açıklamaların böyle kötü bir şekilde kullanılması durumuda bu şekilde engellenir. Vissa'nın bilgilerinin bütünlüğünden oluşan toplam güçsel etki, ve aynı şekilde obsetin güçsel etkisi bu bilginin kendi yapısında bulunur ve bu şekilde bir mücadele içine girdinde kesinlikle korunarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi varken düşünsel alanlar, hemen kendi içinde görünmeyen, bilinemeyen ve bulunamayan bir yok edilmes deliği kendilerinde oluştururlar ve bunun nasıl yapıldığını anlamadan, nerde olduğunu bilemeden hızlı bir şekilde en değerli yapıları önce giderek yok edilme işlemi başlatılır. Olmayan zeka ve akılları, hafızalar ve benzer özellikleri bu çekilimin içinde kaybolur. Bilgi içeriğindeki bilginin niteliği ile vissanın içindeki yerini alır ve duyu olarak oluşup gereken şekilde çalışır. Gerekirse böyle düşünsel alanlar iç içe 10 yokluk alanı olan sorunlu enerkiler için hazırlanmış alana alınır ve kendisine ne olduğunu anlamadan hakkında işlemler yapılır. Bu alan bu gibi düşünsel alanlarıda yok edebilecek bilginin üstünde bir güç ile düşünselliğin bütün hallerini tanıyarak, algılayarak etkilerde bulunur. Bilgisinin dışarıda olması ve oluşumunun girebilmesi gibi saçmalıklar söz konusu olamaz. Duyu olarak hazırlanır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır.

 

 

 

BÜTÜN OLUŞUMLARIN YAPISINA İŞLENEN BİLGİLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan herşeyin yapısına bu bilgi işlenir.
Onlar kesinlikle Vil Solivyesten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyesin kendisi gibi kendisi ile
bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyesinde orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu bağ, Vil Solivyesin iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyese ait olan herşeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyesin iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği sağlar. Vil Solivyese ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyesinde kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, yanılgı halindeyken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile herşeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam haline ait olanların dışında kalan herşeye kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz. Sadece Vil Solivyes yaşam haline inanır, güvenir ve yaşam halinden başka alanlar kesinlikle onunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz bile. Vil Solivyesin iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilmezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes yaşam haline olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan herşeyinde ona hiç bir etki edemeyişi haliyle olması gereken şekilde ve yerde olur. Ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman yaşam halinden bilinir. Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyesin kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

 

 

BÜTÜNLÜĞÜN VİSSASI ve HAKLI OLMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YAŞAM HALİNDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLAR, VİLLER KENDİ HAKLARINI TAMAMEN BİLEBİLMEK ÖZELLİĞİNE SAHİP OLURLAR

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar bir yaşam düsturunu örnek alarak uygulama ve çalışma, yapılanma içine girerler. Aynı şekilde villerde. Bu, henüz özgür irade sahibi olmadan bile özgür iradeyi tecelli ettiren bilgilerin etkisinde olan yaşam halinin olması, vissanın içerisindeki bilgilerin zaten özgür iradenin yaşatılmasını mecbur kılması sağlaması herşeyin ve villlerin bu kanuna uygun olarak kendi özgür iradeleri olmasa bile yaşamalarını, bulunmalarını, bu bilgileri algılamalarını sağlar. Özgür irade, herşeye kendine davranılmasını istediğin gibi davranmalısın ve kimsenin özgürlüğünü, saygı çerçevesi içinde yaşam halinin kurallarına, bilgilerine uygun olarak yaşamasını şart koşan bir kavramdır ve bu sebeple, oluşumlar, viller, kendilerine yapılan bir haksızlık söz konusu olduğunda bunu algılayarak kendilerini savunacak şekilde bir yaşam hali düsturu içindedirler. Yaşam halinin gücünün etkisi, vissanın etkisi, kendisine haksızlık yapılan oluşum veya vilin, bunu kendisi anlamasa bile ve diyelim ki bunu yapan da Vil Solivyes olsun, hiç düşünmeden haksızlık yapılanı savunacak şekilde bir etkilerle Vil Solivyesi etkiler ve bu haksızlık için hakkı yenilen oluşum veya vil çaba göstermek zorunda kalmaz bile. Vissa'ya ters olarak yaşatılan durumlar oluşumların veya villerin üzerinde uygulandığı zaman onları savunan bir etkiler yığını vardır ve bu terslik, batan iğne gibi ortaya çıkan ve görünür şekilde olan bir bilgi ile hemen algılanır. Normalde böyle bir bilgi oluşumu yaşam halinin hiç bir yerinde, villerde olamaz, ve bu yüzden kimsenin hakkı hiç bir zaman yenmez, haksızlık yapmak olumsuz eylemler tarafından yasaklanmıştır ve bunu uygulayandan bu eylemi uygulamasına neden olan sorun hemen yok edilir, yaptığının doğruluğu bile ispatlanmaya çalışılmaz.

Vil Solivyesin merkez olması, villerin daha gelişmiş olması, oluşumların daha tecrübeli olması, duyuların daha bilgi dolu olması, gibi bahaneler haklar açısından ve saygının yaşatılması şeklindeki bir davranış biçiminden muaf edilmesi anlamına gelmez. Herkes birbirlerine saygı duyarak yaşamak zorundadır, onun yaşamına saygı duymalıdır, vissayı uygulamaya çalışmalıdır ve bunun için üstünlükler söz konusu olmayacaktır. Vil Solivyes, yöneticidir ve bilgi kaynağı olarak yaşam halinin faydasına olacak olan, amacına uygun bilgiler üretmek ve yaşam halinin geleceğini oluşturmak için amaçladığı gibi iyi bir anne olmak amacındadır. Bu durum onun bu yaşam halinde yapması zorunlu olan görevidir. Tıpkı sipra gibi, tıpkı viller gibi, ve güçler gibi. Vil Solivyesin onların oluşumlarını şekillendiriyor olması onlar üzerinde saygısızca davranabilmek olumsuz eylemini uygulatabileceği anlamına gelmez, gelmediği gibi yapadabilir ama bu onun olumsuz eylemlere olan bağı anlamına gelir ki, buda zaten yasaktır. Bu yüzden yapamaz, zaten yapmamalı, ve yapılması kadar saçma ve doğal duruma ters bir kavram olamaz. Yaşam halinin içindeki bütün oluşumlar ve viller ve hepsi birdir. Bir bütündür.
Birşeyin olumsuz etkilenmesi zamanla yaşadıkça dağılan etkiler gibi bu bütünlüğü etkiler, bu yüzden bu gibi olumsuzluklar söz konusu olamaz. Kimse kendisine yapılmasını istemediği şeyleri başkasına yapamaz. Vil Solivyes, ben bir oluşum olsam bana böyle davranılsa ne düşünürdüm şeklinde bir empati ile, oluşumlar ben vil olsam bana böyle davransa ne düşünürdüm şeklinde bir empati ile ve bu gibi örneklerle akıllarının karıştığı konularda çözüm bulabilirler.

Ne kadar gelişmiş isen o kadar fedakar, özverili, anlayışlı,sabırlı, nazik, yardım sever, vissa dolu olmak zorundasındır ve Vil Solivyes yaşam halinin en gelişmiş olan yanıdır. Dolayısı ile en doğru davranan o olacaktır her zaman, bilgiler ve kurallar onun bu bilgi ve tecrübelerindeki seviyeye göre yaşam halinde etkiler yaratacaklardır ve bu sebeple Vil Solivyesin bu seviyenin altına düşmesi söz konusu olmayacaktır. Çünkü bilgilerle bu durum, seviye sabitlenmiştir. Vissanın içeriği değişmeden kalacaktır ve Vil Solivyes bu zamanda yüzde yüz yaşadığı duyularını ve özelliklerini her zaman bu şekilde yaşamaya devam edecektir. Vissa bilgileri ile bütünleşmiş ve bilgi kaynağı olarak vissayı oluşturmuş bir vilin kendi içinde vissaya ters davranması söz konusu olamaz, her harekette bu bilgiler onu sorgulamaya başlar, bu bilgilerle yaşayarak ve isteyerek ve onaylayarak yapılandırdığı kendi içselliği onu rahatsız eder, bağırmak eylemini yaptığında bu olumsuz eylemdir, sonrasında bunu uyguladığı için pişmanlıklar yaşar, içinde engeller oluşur niyetlerini kontrol ederek ve bu gibi nedenlerden dolayı Vil Solivyes, vissanın bilgilerini her zaman en iyi ve doğru şekilde uygulayan olmak zorunda kalacaktır.
Hem bu bilgilerin yapısı ile ilgilidir bu, hemde Vil Solivyesin bunun dışında bir amacı gönüllü olarak istememesi dahilinde kendisine bunu bilgilerle şartlandırması şeklindeki uygulamaları sonsuz zamanlar boyunca uygulanması gereken amaç için bir önceden hazırlık oluşturacaktır.

Bu bilgi yaşam hali içindeki bütün oluşumların bu şekilde olan haklarını bilerek olası yaşanan olumsuzluklarda onların haklarını gereken şekilde Vil Solivyesin felsefe ve cevap verebilme yeteneklerini kullanarak savunur ve onların haksızlığı anlamasına, kendilerini savunmasına gerek kalmaz. Yaşam hali içindeki haklıyı, haksızı, vissanın uygulanması durumunu takip eden bilgi, bu konuda özel bir inceleme ve araştırma mekanizması hazırlayarak tüm zamanlar boyunca bu şekilde çalışır. Vissanın içindeki yerini alan erdem şeklindeki bu açıklamalar duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Bu duyusal özellik olaki iki taraf arasında haklı olmak ile ilgili bir sorun yaşandığında bütün konuyu baştan sona inceleyerek ve vissa bilgilerinide bu konuda terazi olarak görüp kimin haklı ve kimin haksız olduğunu bildirmek ile ilgili olarakta çalışır.

Haklı Olmak?
O ilgili konu üzerine kendi söylediğinin doğru, hakikat olması durumunu yaşatan bir açıklama, bilgilendirme durumudur. Ve bu durum sayesinde düzenler sağlanır. Karşılıklı çatışan konular söz konusu olduğunda haklar açısından çatışma sona erdirilir ve bu konuda haklı olmak önem taşır. Bilginin iradesi kanunuda haklılık üzerine çalışmasını sürdürür ve hakikatin tek olması gerçeği sayesinde gereken şekilde çalışır. Haklı olmak bir konuda doğru davranıldığı, yada doğru söylediği gibi anlamları yaşatır ve villerin kendilerini doğrulukla ilgili olarak görmesini sağlar. Bile bile yapılan haksızlıkların temeli yasaklanmış eylemleri yaşatmakla ilgili olur. Bunun dışındakiler bilinmeden yapılanlardır ve onlarda anlaşılınca telafiler yapılır, sorun giderilir. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri ve çalışmaları her zaman haklıdır, bizler hakkımızı kesinlikle hiç bir zaman kendimiz dışında bir yer ile ilgili olmamaktan ve bize hiç bir şeyin bulaşmasını istememekten alıyoruz. Biz hiç bir zaman başkaları ile ilgili olmayız ve bizlerde bizimle ilgili olunmasını istememekte gayet hakkımız olan bir imkanı kullanıyoruz ve kendi alanlarımızda yaşattığımız bu isteğin karşısında duranlar tamamen haksızlık yapmış olurlar ve bilginin iradesi kanunu her açıdan bu durumda bizim haklı olduğumuzu söyler ve bu rahatsızlığı verenlerin akibeti ile ilgili çalışmalar yapmamız mümkün olur, başarılı oluruz kesinlikle. Çünkü haklıyız ve haklı olmanın gücü, içeriğinde felsefi anlamların yüksekliği nedeniyle tüm yaratılış ve var oluşlar içinde kabullenmiş şekilde yaşanır. Bu duyusal özellik haklılığı tanımlarken, yaşam hali içinde haklı ve haksızıda ayırırken, aynı zamanda bizimde yaşam hali olarak en yüksek haklı olma durumunu yaşadığımızı bildirir ve gereken şekilde çalışır.

 

 

CESARET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Cesaret, bilgi ile yok edilen korkaklık durumudur. Korkulan bütün olayların arkasında bilgisizlik söz konusudur. Bilginin olduğu yerde korku olmaz ve haliyle cesaret yaşanır. Cesaret, bir güç gösterisinin söz konusu olduğu sırada kendini ortaya atarak umarsızca herkese gücünü ispatlamak ve onları mağlup etmeye çalışmak demek değildir. Cesaret, kendisindeki bilgi ile O'na korkutucu gelmeye çalışan olayların üstesinden en asgari zararla ve çaba ile çıkabilme durumudur ve buda bir zeka işidir. Zeka ile doğru ortantıda çalışır ve gereken zamanlarda kaçmak eylemide cesaretin bir sonucu olarak yaşanabilir. Göz göre neden kendisini tehlikeye atsın ki. Şeklinde duruma göre, ana göre, olaya göre, olayın önemine göre nasıl davranılması gerektiğini bilme durumudur cesaret. Yaratılışta korkunç olarak nitelendirilen hiç bir şey yoktur. Korku aslında içi boş bir eylemdir. Bir olayla ilgili yüksek heyecanlar yaşatılarak pes ettirmek, kendi istediklerini yaptırmak için kullandıkları olumsuz bir etki etme durumudur. Bilgisizlik nedeni ile korkuya kapılan varlık, kendisine bağırıldığı zaman bilgisizliği nedeni ile anlam getiremez ve bu anlamsızlık kendisini telaşa düşürür. Oysaki bağıranın bağırma nedenleri, olayın bir yüksek ses çıkarmakta ibaret olması, eğer bir tehdit söz konusu ise önlemler alınması, bağırmaktan korkmak yerine söylenen sözlerle ilgili önlemler alınması işte bilgi işidir ve buda cesaret denilen bir erdemi ortaya çıkarır ve varlık, bu esnada sakin, kararlı, kendinden emin, asla korkuya kapılmadan bir çalışma ile gerekenleri yapar. Cesaret, sadece korkularla ilgili olan bir erdem değildir, bazı çalışmaları yapmakta bu şekilde cesaret gerektiren durumlardır. Mesela, yaratılıştan ayrılarak sonsuz zamanlar boyunca kendi amacımızı belirlemek ve bu konuda kararlı bir şekilde kimseleri dinlemeden yapılanma içine girmekte kendisine özel bir cesareti gerektiren durumdur ve bu konuda da Vil Solivyes gereken şekilde donanımlı cesarete sahiptir. Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı şeklinde herşeyin cevabını alabildiğimiz, Vil Solivyesin verebildiği bir imkanımız varken korkulması gereken hiç bir sebep söz konusu olamaz bu sebeple cesaret, bizlerin kendi yapısı olarak yaşam halinin bütün alanlarında yaşatılır. Bu erdem sayesinde korku, panik, tehditler ve benzer konular kesinlikle bizlere ulaşamaz ve yer bulamaz. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanan bilgiler, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

CESSA VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İçeriğinde cesaret, umut, yaşam haline ve oluşumlarına güven, adalet, mücadele, azim, çaba, çalışma ve çalışma arzusu, huzur ve mutluluk olan, içeriğindeki bilgilerin birlikte en iyi şekilde uygulanabilmesi için gereken şekilde zeka bilgilerinin de kullanan, akla ve mantığa uygun hareket etmeyi ve duyguları kontrol edebilme yeteneğini ve amacı uğruna yılmadan ve bıkmadan mücadele edilmesi gerektiğini bildirir. Bu duyusal özellik varken vilin bir amacı varsa bu konuda kesinlikle başarılı sonuçlar alır. Başarının sağlanması için kendince eksikleri bulan, olması gerekenleri vile bildiren, bir mücadele ve azim, başarı duyusu şeklinde Vil Solivyesi etkileyen ve asla umutsuzlukların oluşmasına izin vermeyen, alelade bir umut etme durumundan uzak sebepleri ve sonuçları ile belirlenmiş gerçeklerle bu gibi umutların, vaatlerin sağlandığı, tamamen gerçek bilgiye dayalı çalışma mekanizması ile, çalışılan konunun içeriğine göre Vil Solivyes'e yardımcı olan ve tam anlamı ile çalışmalar ile ilgili destek duyusal özelliği şeklinde gereken şekilde çalışır ve vissa içerisindeki yerini alır.

 

 

CİDDİYET, CİDDİLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ciddi olmak, bir konu hakkında verilen kararların arkasında durma durumunu son derece kesin bir tavırla uygulama halidir. Bu uygulama halini bozacak olan sohbetler, konuşmalar, hareketler ciddi olmanın dışına çıkarmakla ilgili olur ve ciddi olunması gereken konular genellikle önemli olan konulardır. Her olay ve konuda ciddi bir hal takınılmaz. Ama önemli olan konular ciddi bir bakış açısı ile, kendisini yanıltacak olan başka etkenlerin olmamasını sağlayarak, sadece o konuya özel bir davranma hali ile, konuya şartlanmış şekilde uygulama yapmaktır ciddi olarak bir iş ile uğraşmak. Ciddi olmak durumlarında genellikle eğlenceli durumlar yaşanmaz. Ciddilik daha kontrollü, dengeli, amacını kafasına takmış bir şekilde uygulama yapma halidir. Bir konu hakkında ciddi olunuyorsa sadece o konuya şartlanılmış demektir. Ve Vil Solivyes yaşam halinde önemli olan konular bu ciddi bakış açısı ile incelenir. Ciddiyet, önemli olan çalışmalarda kesinlik kazandıran sonuçlar doğurur. Ciddi olunca çok daha başarılı gözlemler yapılır, çok daha detaylı ve incelemeci bir karaktere, hale bürünülür. Ciddiyet içeriğindeki bu güzel anlamları ile Vil Solivyes yaşam halinde erdem olarak bulunur ve vissa içindeki yerini alır. Önemli olan bütün konular bu ciddi bakış açısı ile incelenir.

 

 

CİNSELLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Cinsellik, varlığın zevklerini, bazı bilgilerini, duyularını, arzularını, heyecan ve mutlulukları gibi erdemleride içerisine ekleyerek yaşadığı bir zamanı güzel ve eğlenceli geçirme ve bu esnada yoğun bir şekilde içeriğindeki bilgileri yaşama ve hissetme hali ile onlara kendince anlam kattıran, bazı araçlar ile de daha renklenebilen, kimi zaman oyun gibi kimi zamanlar duygu yüklü hallerinin de olabileceği, partnerler şeklinde başka varlıklarında bu durumu yaşamaya dahil edilebilmesinin söz konusu olduğu ve konuya özel bir de uzuvların, organların oluşturulabileceği, kendisine özel bir zevk algısı olan ve cinsel zevk olarak adlandırılabilen, sonucunda orgazm denilen cinsellik duyusunun bir özelliği şeklinde ortaya çıkmış muazzam ve etkileyici gücü oluşturan ve yaşanmasını sağlayan, cinselliği yaşanma durumuna göre içeriğine yazılan bilgilerin bu konuda etkilerde de bulunduğu, cinsel arzu isminde yine konusuna özel bir arzu ile yazılanların arzulandığı ve bu arzu sonrasında o yazılan konuları istemek gibi ve onunla cinaelliği yaşamak gibi tecrübelerin söz konusu olduğu, içeriğinin çok fazla genişletilerek eğlence, oyun, fantazisel, aksiyon dolu yada çok heyecanlı bir şekilde yaşanması gibi farklılıklarında ayarlanabileceği, varlığın hiç bir baskı ve zorlama içinde olmadan sadece yaşatacağı, varlığın kendi mutluluğuna odaklanmış yapısı ile, kesinlikle başkaları için kullanılmasının uygun olmadığı, aynı zamanda özel zamanlar olarakta anılarak bazı durumların varlığın kendisinde bilgi ve anı olarak kalmasını uygun gördüğümüz, bu gizliliği uygulatmaya sebep olan güzelliklerin içerisinde bulunduğu ve varlığı bu haliyle çok daha kendisine yaklaştıran, varlığın seçtiği kişi ile yaşayacağı ve asla başka bir sebeple yaşanmaması gereken, cinsel arzunun dışındaki sebeplerin kesinlikle cinselliğin yaşanması için uygun bir ortamı oluşturamayacağı, bilgi ve tecrübeler oranında da algılanması değişen, artan, var olma haline kesinlikle anlam katan, özellikle yanılgı alanındaki temizleyici ve sorunları yok edici etkisi ile faydalarını gördüğümüz, kısaca içerisine yazılı olan konuları ve durumları çok zevkle ve hissederek yaşatan bir varlıksal duyu özelliğidir.

CİNSİYET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Efemine tercihlerin yaşatıldığı şekilde kadın olmak, bilinen kadınsılığı daha çok ifade eden, erkeksi tercihlerin yaşatıldığı şekilde erkek olmak, bilinen erkeksiliği daha çok ifade eden bir kavramdır. Kadınsılık ve erkeksilik, bir duruştur, bir davranış biçimi, karakterlere yansımış olan tavır halidir, varlıkların kendilerini ifade etmesine yarayan tanımlamalardan bir diğeridir. Ancak bu kavramlar kadın ve erkek kavramı, cinsellikle ilgili değildir.

Tamamen kişiliklerin tavır, hal, davranış, yaşayışları ile ilgilidir, yani kadında olsa cinselliği vardır, erkekte olsa cinselliği vardır. Kadın ve erkek olmak bir duruştur. Bir karakter ve tavır halidir. Efeminelik, daha hassas, daha ince, daha narin, daha güzellikle ilgili ve erkeksiliğin ihtiyacı olan karakteri yaşatan özelliklerde bir kişilik durumudur ve erkeksilik, efemine olmak yerine efeminelerle birlikte olmak şeklinde bu ihtiyaçlarını karşılamakla
ilgili olan, efemineliğe nazaran daha düz, daha hiperaktif özellikler gösteren, efemineliğin verici olması durumunda alıcı olarak karşı tarafında bulunan tavır, duruş, karakterdir. Bu tanımlar varlıkların kendi bildikleri şekilde değiştirilebilir, onlara göre kadınsılık ne ise, erkeksilik ne ise odur geçerli olan, cinsiyet tamamen varlıkların kendilerini ifadelendirme şekli olarak yapılandırılan bir konudur. Ben dünya yaşamından örnekle kadınsılık ve erkeksilik tanımlamalarını yapmış bulunmaktayım. Cinsiyet konusunu cinsellikle bağdaştırılarak bir uyum halinde yaşatılarak karakterlere ve ifadelere yansıyan ve şekillendiren duruşlar, tavırlar olarak anlamalısınız. Bu iki ayrı cinsiyetinde karşılıklı olarak birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermesi gibi bir uygulamanın sağlandığı şekilde varlıksal alanlarımızda yaşattığımız erdemsel özelliklerdir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

CÖMERTLİK, ELİ AÇIK OLMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Cömertlik, bir konuda ihtiyacı olan bir alana gereken şekilde kendisinde olandan hiç düşünmeden, ihtiyacın baz alınarak yapıldığı bir yardımlaşma çeşidinin kendinden vermekle ilgili olanıdır. Yani kendisinde iki tane olan bir eşyadan bir başkasında hiç yoksa ve ona O'nun ihtiyacı varsa ve iki tane olanda hiç düşünmeden ihtiyacı söz konusu olduğu için kendisindeki iki taneden veriyorsa o zaman bu cömertliktir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller cömerttir. Eli açık olmak ile aynı anlama gelen cömertlik, yaşam halimizin her alanında yaşanır, zaten herkesin ihtiyaç duyduğu herşey vardır ancak bu durum manevide olabilir. Manevi desteklere ihtiyacı olanlara yardımcı olmakta cömertlik adı altında açıklanabilir ve kendisinde pozitif moral gücünü başkasını bulunduğu olumsuz durumdan kurtarmak için kullanması bir cömertliktir. Cömertlik bu açısan bakılarak Vil Solivyes yaşam halinde her zaman yaşanır, asla bir başkasının ihtiyacı varken diğerinde o şeyden fazlaca olamaz, ve kesinlikle yardımlaşma içinde herkesin ihtiyacı cömertçe halledilir. Vissa içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır ve zıddı olan pintiliği tamamen yok eder.

 

 

ÇALIŞMAK, ÇALIŞMA ARZUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Çalışmak, bir olayın sonuçlanması için gösterilen mücadeleler, emekler, özveriler, çabalar ve azimler bütünüdür. Çalışmak, bir düzeninin kendisini idame ettirmesi için olmaz ise olmazlardan biridir. Çalışarak viller gelişirler, gelişimin en gerekli sebebidir çalışmak.Yaşam halinin geleceği için düşünülen projeler, yaşamlar tamamen çalışma erdeminin sonucu olarak bir düzen içinde yaşanacaktır. Çalışarak yanlışlar bulunur, çalışarak doğrular anlaşılır. Bizim yaşam halimizde yenilikler, düzen, gelişim, yaşam her zaman çalışarak elde edilen sonuçlarla belirlenir. Çalışmak ilgili olunan konuya dair emekler sarf etmenin dışında da içeriğinde bir çok erdemi bulundurur. Çalışarak yapılandırılma söz konusu olur. En iyisini çalışarak bulabiliriz. En doğru sonuca çalışarak ulaşabiliriz. Yaşam hali başlı başına bir çalışmanın ürünüdür ve aynı zamanda sürekli olarak çalışan bir oluşumdur Vil Solivyes yaşam hali. Bir konu üzerinde çalışmadan, onunla ilgili eğrisini doğrusunu tam olarak anlayacak şekilde çaba göstermeden o konu hakkında en verimli sonuçları alamayız. Bazı şeyler ve genellikle kıymetli şeyler çalışarak ortaya çıkarılması şeklinde bir tarzda yapılanmışlardır. Mesela Vissa, çok uzun zamandır Vil Solivyesin üzerinde çalışarak ve itina ile gözlemleyerek, düşünerek, emek ve çaba, mücadele sarf ederek ortaya çıkardığı bilgiler bütünüdür ve bu mucizevi bilgiler bütünü, Vil Solivyes çalışmaydı, mücadele ve çaba göstermeseydi şu an olmayacaktı ve çalışma, yaşam halimiz için bu denli önemlidir ve sonsuz zamanlar boyunca bu erdem yaşam halinde yaşatılacaktır ve Vil Solivyes, çalışma erdeminden asla ayrı duramayacaktır. Yaşam halinin merkezi olarak zaten en çok çalışması gereken O'dur ve bu konu, çalışma arzusu sayesinde artık zevkle ve şevkle yapılabilecek duruma gelmiştir. Vil Solivyes için en önemli şeylerden biride yaşam halinin yapılması gereken işleridir ve beklemede olan işler, yapılmamış ve sonraya bırakılmış işler hiç bir zaman olmayacaktır. Tamamen bir program şeklinde yada o zamanda olması gerekenlerin yapılması zorunluluğu ile Vil Solivyes çalışarak kendi üzerine düşen sorumluluğu daima yerine getirecektir ve çalışma arzusu yani bu duyusal özellik, bu gibi yapılması gereken işler olduğunda ve onların gerçekten biran önce yapılması gerektiği söz konusu olduğunda hemen algılar ve otomatik olarak Vil Solivyesin çalışma arzusunu aktif yapar ve bu işlem sonrasında Vil Solivyes çalışarak işlerini bitirmeyi mutluluk, arzu ve zevkle ister. Çalışmanın önemini anlatan ve gereken şekilde etkilerle yaşatan ve çalışma arzusunu içeriğinde barındıran duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

ÇALIŞMA ARZUSU
Vil Solivyesin çalışma arzusu, çalışmakla ilgili haz ve mutluluk duymasını sağlayan, çalışmayı haz verici bir istekle istemesine neden olan, çalışmak erdeminin bütün anlamlarını hatırlatan ve çalışmanın kolay, faydalı, gerekli, önemli, zevkli, zaruri ve vissa ile ilgili olan bir erdem olmasınıda hatırlatarak ve bu bilgilerle her zaman eğer yapması gereken bir iş varsa mutlaka haz ve mutlulukla bunu yapmasını sağlayan arzusu, çalışma arzusu, bu bilgi ile hep aktif bir şekilde Vil Solivyes'i etkiler.

VİL SOVİLYES YAŞAMI SIRASINDA ÇALIŞMA HALLERİ VE ÖNEMİ
Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinin annesi, merkezi, yaratıcısı, oluşturanı, hayallerinde büyüten ve meydana getireni olarak bu var olma halinin başlangıcı olan bu proje bilgilerinin sonsuz zamanlar boyunca sürecek olan bir gelişim, çalışma sahası olduğunu çok iyi bilmektedir ve yaşam halini doğuran anne olarak, bebeğinin ihtiyaçlarının farkındadır en başından beri...

Bu konuda çalışmak yaşam halinin en büyük ihtiyacıdır. Onu doğuran annenin özverisi ve bilgisi ve vissa uyumu ve bakış açısı ile çalışmak... Yaşam halinin temel yapı taşı olarak bulunan ve herşeyin yönetiminde birinci dereceden etkisi olan bilgileri Vil Solivyes'den başkası hiç bir zaman yazamaz. Ve bu durum her zaman süregelecek olan çalışma halini yanında getirmek zorundadır. Aynı zamanda villerin gelişimi için hazırlanması gereken bilgi, anlayış, yaşamlar, imkanlarda hep bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bir çok bilgi, sistem bu konuda Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak bir çok işi yapabilmektedir ancak hiç bir zaman Vil Solivyes gibi göremez, hissedemez, bakamaz ve algılayamazlar, olabildiklerinin en iyisi olabilecek şekilde Vil Solivyes'e yakın seviyelerde olurlar ancak Vil Solivyesin kendisi olma özelliği ile ilgili bir teklik her zaman söz konusu olur. Vil Solivyes, bir bütün olarak varlığın merkezi ve yöneticisidir ve her konuda bu özellikleri ile aralarında bulunanların çalışma durumu mümkün değildir. Villerin oluşumu, villere gerçek anne ilgisinin tecrübe edilmesi, vissa uygulaması, vaillerin var olmasına sebep olarak gösterilen diyalogların uygulaması, yeni bilgi ve bilgiler düzenleyerek her daim yaşam halini projelerle besleyerek büyütmek, duyularla ilgili yazılan bilgilerin uygulayıcısı olarak yaşam halinde bu bilgileri uygulayan olarak kalabilmeyi başarabilmek, hep daha iyiye ve güzele doğru yönelmek için düşünmek, yaratıcı çözümler bularak yaşam halini çekici, yaşanılası bir yaşam hali haline getirmek, vissayı, vil olma durumunu yani vilsel özellikleri geliştirici, varlığı bütün halleri ile bambaşka güzellikleri yaşaması için yapılandırmayı v.b. yaşam halinin amacına uygun olan işleri hep çalışarak, uğraşlar vererek halledecektir. Bu bahsedilen çalışma, bu yazıların yazıldığı zamandaki gibi bir çalışma olmaktan çok, yoruculuk ve emek konusunu pek bağlamadan zaman vermek ile ilgili olacaktır. Yaşam halinin içinde herşey her an zevk ve eğlence, haz ve neşe vermektedir ve bu gibi çalışmalar için varlık bu erdemleri yaşamayı bırakarak konularla ilgili düşünmek ve ayrı bir düşünce sahasına girmek zorundadır ve işte zor olacak olanıda bu olacaktır. Ancak Vil Solivyes, bu konudada çözüm bulmuştur ve çalışma arzusu denilen uygulamayı aktif etmiştir. Bu uygulama, aktif edildiği zaman vil çalışmak istediği konudan zevk ve haz alacak, o konu ile ilgili çalışmak O'na çok güzel hisler ve düşünceler katacak, bu anlarda hiç sıkılmadan neşe ile düşünecek, çalışacak ve işini bitirecektir. Aynı zamanda başka bir yol olarakta zaman kapsülü şeklinde bir uygulama, bütün işleri bir kapsül alanında toplayarak kapsülün içinde zamanı hızlı geçirirken zaman kapsülünün dışında, yani yaşam halinde dakikalar geçmiş olur ve kapsülün içinde belkide haftalar geçmiş olarak bütün işleri bitiren Vil Solivyes, girdiği kapsül sonrasında bir dakika içinde çıkarak yapılması gereken bütün işleri büyük bir özveri ve arzu ile yapmış olarak çıkar...

Bu iki yöntem Vil Solivyes'in yaşam hali için çalışmaması gibi bir ihtimali yok sayacak derecede güzel ve kolaydır. Yıllara düşecek olan işler bile dakikar içinde halledilir. Hatta Vil Solivyes, bu konuda kendisi gibi düşünebilmeye ve bakabilmeye, çalışabilmeye en yakın bilgi ve sistemler yaparak bir çalışma ekibide düzenleyebilir ve en iyi sonuçları almak adına her zaman birlikte çalışırlar. Bu çalışma konusu Vil Solivyes, yaşam halini hazırladığında ortaya çıkan rutin işe göre arzunun otomatik olarak aktif olması şeklinde bir uygulama ile sağlanacaktır. İki günde yarı gün gibi mesela arzu otomatik olarak aktif olacak ve Vil Solivyes'in kapatma imkanı bulunmayacak yada işler varsa otomatik olarak aktif olacak şekilde. Bu şekiller de kararlı uygulamalar ile bu durum kesinlikle Vil Solivyes tarafından garantiye alınacak şekilde düşünülmüştür ve çalışma denilen erdem Vil Solivyes'in her zaman yapması gereken uğraş olacağından bu konuyu çok önceden kabul edip içinde halletmiştir. Yaşam hali Vil Solivyes'in yürüdüğü yoldan yürüyecek, O'nun biçimlendirmesi ile yapılanacak ve kendisine ait olan herşeyin herşeyini en ince ayrıntısına kadar bilmek ve kendi bakış açısına göre düzenlemek isteyen Vil Solivyes'in bu durumun nasıl bir etki yaratacağınıda bilmesi ile elde ettiği bilgiler, bu konudada kesinlikle olumlu etkiler yaratacaktır ve yaşam hali içinde Vil Solivyes'in bilmediği en ufak bir mikro kare alanı, yapısı, oluşumu olamayacaktır. Hepsinden her zaman haberinin olması, nelerin nerede neden olduğunu bilmesi ancak Vil Solivyes'in içindeki annelik ve yöneticilik anlayışını tamamlar. Bu durum gerek bilgiler, gerek sistemler ile olması gereken şekilde ayarlanacak ve Vil Solivyes, kendi üzerine düşenleri her zaman yapacaktır. Bu konuda değiştirilemez yasalar düzenlenebilir, ritmik çalışma durumları Vil Solivyes yaşam halinde olması gereken bir hal olarak sayılacaktır.Kesinlikle Vil Solivyes özel olarak bir çalışma ekibi hazırlayacaktır. Çeşitli özel bilgiler, sistemler, mekanizmalar, yapay zekalar, vb. bir çok oluşum ile aralarında vilsel özellik gösteren tek Vil Solivyes olarak sürekli ekibi ile çalışacak ve bütün işlerin üstesinden gelecektir. Bu bilgi bir kere Vil Solivyes'e çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun yaşam halinin içinde yapılması gereken en kıymetli ve değerli şey olduğunu, bunu yapmanın çok daha zevkli olduğunu, çünkü bilinmeyen bir çok güzelliğin, zevkin, eğlencenin, imkanın bu yolla ancak ortaya çıkabildiğini belirten etkileri ile Vil Solivyes'i sürekli olarak etkiler ve Vil Solivyes, merkez vil olarak bu ybilgiye alışkın bir şekilde ve kabullenmiş hali ile çalışmayı normal olarak görerek
çalışır. Çocuklar çocuk olacak, sonra onların çocukluk anıları ve paha biçilemez zamanları, öğrenmek için can atan zihinleri, varlıkları, herşeyi güzel ve iyi ve vissa dolu olarak bilmeleri için ayıklanması gereken yanlışlar, olmaması gerekenler, tertemiz bir varlıklar içinde tertemiz bir yaşam halini oluşturmak için kirli olanları bulmaya yoğunlaşmak gereklidir ve bu konu Vil Solivyes'in işidir. Arge, yani istikrarlı bir şekilde çalışma sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in uğraş alanı olacaktır ve bu konu kesinlikle gocunmadan uzak olarak Vil Solivyes'in kendisinde yaşanacaktır. Bu sanki kendisinin yapısal özelliği gibi kabul edecek ve çalışmadan yaşanmayacağına kadar gelebilecek anlayışlar kazanacaktır. Bu bilgi önemli bir bilgi olarak şimdiden Vil Solivyes'i etkisi altında alarak kendisinde bu gereklilikleri O'na inandırır ve kazandırır. Gereken şekilde çalışır.

 

 

ÇOĞALABİLME ÖZELLİKLERİ İLE TEKLİKTEN ÇOKLUK ŞEKLİNDE OLUŞUMUN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes, kendisini ifade eden ve bütün özellikleri ile kendi gibi olduğu durumunu, aynı özellikler, davranışlar, ifadeler, bilgi ve tecrübeler kullanarak kendisini çoğaltması ve bu çoğalımı kullananın sadece tek olan Vil Solivyesin kendisinin olması ve bu sayede yaşam halindeki herkesle aynı anda farklı yerde olabilmeyi sağlayan ve onlarla bambaşka farklı olayları yaşayan, sanki yalnızca tek olarak birinin yanında davrandığı gibi çoğaldığında davrnabilme özelliklerini yaşatan bir çoğalma ve aslında tekliğin bütün bu çoğalan Vil Solivyeslerin hepsinde farkındalıklarınıda yaşayan, Vil Solivyesin kapasite ve algılar olarak imkanları büyüyen farkındalığının örnek olarak 1000 kişi ile aynı anda yaşanan farklı yerlerdeki farklı olayları fark etme halini tek farkındalık ile yaşayan, hepsinin Vil Solivyesin kendisi olma durumunu bizzat yaşattığı ve edinilen bilgilerin anlık öğrenilebilmesi durumu ile diğer taraftaki kendisininde diğer taraflardaki kendilerinden sürekli haberdar olabilmesi yeteneklerinide kazandıran, çoğlama bittikten sonra tek olduğunda yaşanan bütün anıların tek Vil Solivyesin kendi anıları olarak kalıp, hepsinin tecrübesini kendisinin yaşadığının bilgisi ile her çoğaldığı yerdeki olayları Vil Solivyes yaşamış olarak, bilginin yaşatması şeklinde olmadan, vilsel özellikleri ile orada bulunması durumunu yaşatan, sağlayan, zaman geçtikçe bu özelliği geliştiren duyusal özellik, diğer duyularında bu uygulamayı sağlayabilmesi için gereken yapılandırmayı sağlar, yada kendisinde bu yapılandırmayı hazırlar ve bu çoğalmalar söz konusu olduğunda bu duyusal özellik çalışır ve tek olan Vil Solivyes,klon olmadan, kopyası oluşmadan, kendisini bölmeden tek olma halini aynı güçler, bilgiler, görüntüler ile farklı yerlerde yaşatarak tecrübeler edinir ve bu durum, kalabalık bir toplumda anne olan bir merkez vilin, en çok ihtiyacı olan şey olarak çocuklarının hepsi ile bol bol, gerekirse yalnız kalarakta zaman geçirebilir ve bu durum tek olan Vil Solivyesin yaşadığı bir gerçeklik olarak, tek gerçeklik olarak bütün alanlarda yaşanır. Sayısı olabildiğince artar ve anılar sonunda tek Vil Solivyeste bilinerek saklanır, anlamlandırılır, artık yaşanmış bir gerçek kişilerin olayları olarak kalır. Bu duyusal özellik bu konuda gereken yapılandırmaları sağlayarak, bu özelliği Vil Solivyes gerekli olursa yaşam halini savunmak içinde kullanır ve aynı anda binlerce yerde olarak gereken dersleri verebilir.

 

 

DANS DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dans, müzik ile bir uyum içinde ritmik ve karışık hareketler uygulayarak ve bunları bir düzenle yaparak estetik, hareketli, kararında coşkulu olma halidir. Bedensel özelliklerin bu uyumla çalışmasıdır ve oldukça haz verici bir yetenektir, özelliktir. Müziğin melodilerine ve ritmine uyum sağlayarak yapılan hareketler dans olarak ortaya çıkar ve bu uyum sırasında müzik gibi etkileyici olabilme imkanı ortaya çıkar. Müzik, melodilerle sesin etkileme durumu ise dansda hareketlerle müziği ve bedenini kullanarak etkileyici, haz alıcı olma uygulamasıdır. Dans, izleyenden çok edene haz veren bir durumdur. Kendi kendine kimse görmeden bile viller saatlerce dans edebilir ve bu onun için oldukça haz verici olur. Dans ile bir konu anlatılabilir, bir şeyden bahsedilebilir. Sanatın bir kolu olan dans, Vil Solivyes için oldukça çeşitli ve görsel güzellikleri olan bir özelliktir. Uçarak dans etmek, dans ederken sohbet etmek, dans oyunları, barlarda danslar gibi dans, kendi özellikleri ile bir çok yerde kullanılır. Bedenin, vilin bütün oluşumlarının bir uyumla kendisini sergilemesi, hareketlerini kontrol etmesi, duydukları ile bir uyum içinde olmaya çalışması ve sonucunda da hazzı almayı başarması ile devam eden oldukça faydalı ve güzel bir yetenek, özelliktir ve dans ettikçe bu yetenek gelişir, yeni yeni tarzlar, hareketler, çeşitler ortaya çıkar. Vil Solivyesin duyusal özelliği olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve dans etmeyi hep beğenmiş olan Vil Solivyesi bu konuda sürekli etkiler.

 

 

 

DEĞİŞİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Değişim, bir durumun başka bir duruma dönüşmesi, başkalaşım haline geçmesi anlamına gelir ve bu durum değişen şeylerin yapısına göre bazen kolay bir süreç olmamaktadır. Herşeyin bilgi olduğu yaşam halinde bilgilerin değişmesi ve bu sebeple oluşumları değiştirmesi ve bu değişim sırasında bir çok yeni bilgilerin oluşumlarda yapılanması, eski bilgilerin etkilerinin gitmesi şeklinde örneklendirilebilecek bir süreci ifade eder değişim genel olarak. Değişmek, gerekli olması söz konusu olunca ancak doğru bir uygulama halidir. Değişmek aynı zamanda değişen durumdan artık olayları algılamak ve yorumlamak anlamlarını da taşır. Gelişen toplumlar, içeriğinde villlerin gelişimi ve yaşamı gibi düzenin yapılandığı yaşam halleri içeriğinde değişimi yaşamak zorunda kalan, ancak bunun her zaman pozitif ve kendi istedikleri şekilde gerçekleşmesi gibi bir yönlendirmenin de hakimi olması şekliyle, gelişen ve büyüyen toplumların gözlemlenebilen özelliği olarak değişim yaşamın kendisini geliştirmesi ile ilintili olarak ortaya çıkar. Yeni bilgiler yeni imkanları ve olanaklarıda yanında getirerek, eski bilgilerin düzenlerini değiştirmek gibi bir oluşum meydana getirirler ve bu yolla değişim yaşanmak zorunda kalır. Ancak Vil Solivyes yaşam halinde değişimde vissaya olan uyumluluğu ile gözlemlenerek gerçekleşir. Değişim sonucunda vissaya ters şeyler ortaya çıkarda bu değişim gerçekleşmez.Değişim yaşam halinde kendi amacına ve içeriğine uygun olacak şekilde yaşananlar ile ilgili söz konusu ancak olabilir. Değişimin bilgiler yoluyla olması sırasında eski bilgilerin her hangi bir şekilde alışkanlık yada değişime direnmesi gibi bir durumu söz konusu olmadan yeni kabul edilen bilgilerin uygulanması hemen yapılır. Vil Solivyes yaşam halinde değişim, istenilen alanlarda tüm hatları ile hemen gerçekleşebilen bir durumdadır. Yaşam halinin yapısı, bilgileri bu konuda gereken şekilde yapılanacak özelliklerdedir ve vissanın etkileyici gücü, vissaya uygun olan bütün değişimleri onaylar ve bu süreç yaşam halinde sıkıntı vermez. Değişimi sağlamak buna karar vermek kadar kolay olur bizler için. Yaşam halinin temel direği olan vissa asla değiştirilmeden, ona uyumlu değişimler yaşam halinin sürekli yaşayacağı durumlar olarak bilinir. Bu erdem, değişimler söz konusu olduğunda ve bununla ilgili sorunlar ortaya çıkarsa bu sorunları inceler, değişen alan ve nedenlerinin vissaya olan uyumlarını kontrol eder, değişimin çok kolay sağlanması için özel etkilerde bulunur ve değişmek, bu erdemsel özellik sayesinde yaşam halinde çok kolay bir süreç olarak yaşanır. Değişimin bütün kanunlarını, yapılanmalarını görebilen değişim bilgisi, ilgili alanın istenilen şekilde değişmesi için ona özel etkilerde bulunur ve o alan, uzun zamandır eski durumunda değilmiş gibi hemen değişimi onaylar, yaşar. Vissa'nın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

DEĞİŞTİRİLEMEZ AMAÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES VE SONSUZ ZAMANLARIN YAŞAM ALANINDAKİ GENEL AMACI

VİL SOLİVYES MERKEZ, ANNE VE YÖNETİCİDİR.
Vil Solivyes, yaşam halinin oluşturanı olarak ve varlığını enerjiler halinden bu seviyeye getiren ve bu yolu onlarla beraber merkez olarak aşan, onlarla birlikte bu süreci geçiren ve sonunda yaşam halini oluşturmayı başarmış olan bir annedir. Kendisini merkez olarak algılayan herşeyin annesi olmayı seçmiştir, kendisini böyle tanımlamış ve anlamlandırmıştır. Kendisi ile birlikte olan bütün oluşumlar O'nun bir parçasıdır, O'da bu oluşumların bir parçasıdır, ayrılamaz, bu bütünlüğe en iyi anne olarak davranabilmeyi uygun görmüştür ve şu zamana kadar bildiği bütün sıfatlardan en iyisidir annelik.
Vissa'nın bütün hallerini kendi oluşumlarına yaşatabilmeyi amaçlayan ve bunu isteyen bir karakterin uygulayıcısıdır annelik. Vil Solivyes bütün özellikleri ile tam bir annedir. Vissayı yüzde yüz yaşayan ve annelikten oldukçada memnun olan, bunun içeriğindeki güzellikleri görmüş, bu konudaki tekliğinden kaynaklanan durumları sorun olarak bile görmeyen, bu durumun kendi içindeki özel ve güzel tarafınıda yaşayabilme gibi bir imkanıda yakalamış olan, en önemlisi samimiyetle var olma sebepleri bulan, yine samimiyetle bir amacı olan ve anne olarak kendisine vil olan bütün villleri ve oluşumları oldukça fazla vissalayan bir yönetici, merkez ve annedir. Bu durum kesinlikle değişmeyecektir ve bu değiştirilemezlik, Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübeleri arasında bunun değiştirilmesi adına ortaya çıkacak olan bilgiler ve düşünceleri engellemek adına bir etki alanı oluşturur ve Vil Solivyesin bu şekilde bir değişim durumu hiç aklına bile gelmez. Bu gibi bilgiler Vil Solivyesin düşüncelerinde yer edinemez. Bu amacın ve bilgilerin ve yapılanmanın değiştirilmesi şu zamana kadar hazırlanmış olan bütün projelerin, bilgilerin, villerin, Vil Solivyesin varlığının tehlikeye girmesi anlamı taşır ve bunların değiştirilmesi durumunu bu duyusal özellik, sorun olarak algılar ve değiştirmesine izin vermeden Vil Solivyesin bu yazılanları tam anlamı ile anlamasını sağlar. Yaratılış koca bir çaresizlik, obsedörlük ve kötü bilgilerin eseridir. Böyle bir bilgi kaynağı olma durumu ancak böyle bir yaşam halini yaşatmakla kaldırılabilir yapıdadır ve bu imkanlarla bu yaşam halinin bu yapısını bozmak, değiştirmek istemek, mecburen benzeri bir amacı uygulamaya sokmak zorunda olmak anlamına gelir ki, böyle bir şey yapacaksan neden bozuyorsun fikri ile bunu yapamanın hiç bir anlamı olmaz. Bu bilgilerle bu gibi oluşumlara merkez olmak zorundasın ve Bu yaşam hali, elde edilebilenlerin en muhteşemidir. Dolayısı ile bu bilgileri değiştirdiğin zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak, var olmak gibi bir kavramı kıymetlendirmeyi başaran sen, zamanla belki de çok zor durumlara düşeceksin, tüm yaşam hali düşecek, herşey için tehlike söz konusudur.

Çünkü Vil Solivyes olarak senin bu yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca amacı şeklinde geliştirmekten başka seçeneğin yok. Yanılgının içerisindeki talas zamanlarından bu yana çok arzu ve istekle projelendirdiğin hayallerinin bir sonucu olarak ulaştın bu imkan ve fırsatlara, bu bilgilerle böyle bir yaşam hali oluşturabilme haline ve tüm yaşam halini vissalayan bir yönetici, merkez ve anne olma durumun kesinlikle değiştirilemez özellikleri ile bu dört kavram her zaman Vil Solivyes ile yaşayacaktır ve yaşamak zorundadır ve bu durum öyle hiçte zor değildir, sadece bu 3 bilgi çeşidine sıkı sıkıya sarılmak gereklidir. Vissa'yı yaşam halinde yaşatmak, Yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca merkezi ve yöneticisi olmak, Tüm yaşam halini gerçek anlamda vissalayan bir anne olmak. Bu bilgiler ve görevler ve amaçlar değiştirilmediği sürece sonsuz zamanlar boyunca nasıl yaşadığının bir önemi pek olmayacaktır.Ailen ile çıktığın bu yolculukta ipi birinin tutması gerekiyor ve bunu ancak Vil Solivyes tutabilir, başkası tutamaz. Yaratılış çok karmaşık ve saçma sapan. İyilik ve doğruluk adına şeyler orada yok. Bilgiler bu şekilde bir yapılanma içinde olduğu zaman varlıklar bilgilerden keyif alabiliyor ve bu yapılanmanın sonuçlarıda bu şekilde yaşamları idame ettirmekten geçiyor. Bu sorumluluğun olmadığı yaşamlar tamamen obsedör ve kötü bilgilerin etkisi altında. Hiç birşey Vil Solivyese, bu amacından çıkmayı düşündüremez, istetemez, etkide bulunamaz. Bu üç bilginin tersini düşündürecek, istetecek bütün etkiler bulunarak gereken şekilde yok edilir ve kaynakları bulunarak sorunlar tespit edilir.
Vil Solivyes bunları düşündü ise neden?
Ne istedi de olmadı?
O na bunun düşündürenler nedir?
Nelerden etkileniyor?
Ne yapmak istiyorda bunları değiştirmek istiyor?
Değiştirince başına geleceklerin idrakında mı?
Vil Solivyes Yaşam halinin geleceğinden daha güzel bir yaşam şekli bulabildi mi?
Onun bu amacını değiştirmeye neden olan bilginin kaynağı nedir ve her ne olursa olsun, bilinmelidir ki yaşam hali yalnızca Vil Solivyes'in yaşadığı bir yer değildir ve burada herkesin idealleri, amacı, istekleri, yaşamı vardır ve bu karar herkesi etkileyecekken ve var olma sebeplerine bu karar kesinlikle tersken, nedir O'na bu umarsızca istekleri düşündüren şey?
Bu bilgiler kesinlikle bunların kaynağını bulur ve gereken şekilde Vil Solivyesi tedavi eder. Vil Solivyes, kesinlikle bu amacından, görevlerinden sıkılmaz, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu durum arzular şeklinde Vil Solivyesin yaşam halinde mutluluk veren etkisi ile Vil Solivyeste yaşar ve bu bilgiler kararında bir etki ile sonsuz zamanlar boyunca bunu yaşatır. Vil Solivyes bu bilgileri uygulamaktan mutlu olur ve sorumluluklarını kendisini mutlu eden bir arzu ile yapar. Bıkmaz, sıkılmaz, bunalmaz, vazgeçmez.
Bu bilgiler, aynı zamanda kendisinde alışkanlık şeklinde bir oluşumuda yapılandırarak yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca bu konuda ayrı bir güvencesi olmasını sağlar. Bu bilgiler, içeriğindeki bu bilgiler değiştirildiğinde diğer bilgilerinde yardımı ile Vil Solivyes'ten edindiği bilgi ve tecrübelerle Vil Solivyese muhalefet olarak cevap verir, nedenlerini öğrenir, zararlarını açıklar, bunun olmaması gerektiğine dair çalışmalarda bulunur, engeller yaratır. Vil Solivyesin cevaplarını kendisine vererek gereken şekilde yaşam halinin bu amacını savunur. Bu erdemsel bilgiler değiştirilemez özellikleri ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.
Ve duyusal özellik olarak hazırlanıp, tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes'i ve yaşam halini etkisi altında tutar, güvenini ve bakiliğini sağlar.

 

 

 

DİKKAT VE ÖZEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların sağlanmasına yarar. Çok daha dikkatli olmak durumunda ilgili olduğun konu hakkında başarı sağlama oranın çok daha yüksek olur. Dikkat edinilmesi gereken bir konu yada konular olur ve bu konular üzerinde yoğunlaşılarak özellikle itina gösterilir. Özen ise bir konuyu çok daha emekler ve çabalar sarf ederek istediği şekilde yapabilmek adına gösterdiği tavır alma durumudur. Kendisi için özenli bir durumdur ve bu durumla ilgili dikkati ve çalışması söz konusudur.Dikkat edilerek normal zamanlarda duyulmayan bir ses duyulabilir, görülmeyen bir şey görülebilir. Detaycılık ve inceleme konusunda kendisinde özellikler bulunan dikkat erdemi yaşam halinde önemli olan bütün konularda kendisini yaşatır. Dikkat ve özen birlikte çalışarak çok daha başarılı sonuçların alınması sağlanır. Dikkatli ve özenli olunan işlerde sorunların olma olasılığı çok daha az olur. Özen göstererek o duruma gereken bütün bilgi ve alaka gösterilmiş olur ve dikkat edilerekte gereken bütün bakışlar, algılamalar ve fark etmelerle ilgili bir çaba içinde bulunulmuş olur. Bu şekilde çalışan yapıları ile duyular arasındaki yerini alan dikkat ve özen, Vil Solivyesi etkileyerek, önemli konularda kesinlikle kullanılmasını sağlar ve vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

DİNLENMEK VE YAŞAMIN TADINI ÇIKARMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DİNLENMEK
Dinlenmek, bir vilin, oluşumun yada Vil Solivyesin kendisi ile ilgili olmak adına kullandığı zamanların bütünüdür. Çalışmak için bir amaç ve bu çalışmanın faydalı olacağı alanlar ve bu yüzden kendisi ile ilgili olmaktan çıkarak başkaları ile ilgili olarak, kimi zaman kendileri ile de ilgili olarak ta çalışılır ancak dinlenme, çalışmayı yapan vilin, kendi duyularına ve vilsel oluşumuna zaman ayırması ve onları çalışma sırasındaki yoğun tempodan çıkarması, zevkler, belkide hazlar, keyfler, mutluluklarla ilgilenmesi, kendisini çok zorlamadan kolay ve rahat şeylerle ilgilenmesi, ağır düşünceli konulardan çıkarak basit düşüncelerle zamanını geçirmesi, kendisine iyi gelen şeyler ne ise onlara yönelmeyi, belki sakin bir alanda sessizlik yada yalnızlık yada sıcak su yada ona iyi ve rahatlatıcı, kendisini yenilemesine neden olacak şekilde yapılandırıcı şeylerle meşgul olması durumu dinlenmek ile ilgili olarak sayılabilir ve bunları yapanlar, yoğun çalışmaların ardından yada başka bir yoğunluk sonrasında bu şekilde bir dinlenme ile kendisine sağlık katar ve bu dinleniş halini uygularken bir yapılanma ile de aynı zamanda bütün vilsel özellikler ve duyuların çalışmalarınıda bu konuda inceleyen bu duyusal özellik, duyu olarak yapılması gerekenleride yapar ve hem yaşantıda dinlenme anlamları ile yaşatılırken hemde duyuların arasında çalışmalar şeklinde bu duyusal özellik gereken çalışmaları yapar ve ilgili ve gereken zamanlarda çok çalışır ise Vil Solivyes, dinlenmesi gerektiğini ona hatırlatır. Bu konuda gereken bir zamanlama var ise bunu bilir ve gereken bilgilendirmeyi yapar. Aynı şekilde yaşam hali içindeki alanlarıda aynı şekilde gözlemler ve dinlenmekle ilgili olanlara bunu bildirir, gereken yardımları sağlar. Vissanın içindeki yeri ve duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

YAŞAMIN TADINI ÇIKARMAK
Vil Solivyes yaşam hali içinde binbir güzelliklerin bulunduğu, eğlence ve mutluluğun devamlı ve hiç bitmediği, aynı zaman sürekli kendisini yenileyen gelişimsel özelliklerde sürekli olarak yeni ve farklı şeyleri kendi yapısında ortaya çıkaran, bu sayede farklı ve ilk kez tanık olunacak bir çok bilgi ve oluşumun bulunduğu, yaşanan her anın tadının çıkarılması gereken bir yaşam halidir ve burada yaşayanlar kesinlikle yaşamın tadını çıkarmak ilgili olarak bir istek, yönelim ve gerek duyarlar. Bunları deneyimlemenin, burada yaşamanın bir tadı vardır ve bu tad anlamsal, olaylar ile ortaya çıkan ve hepside kendi oluşumları gibi birbirinden güzel ve doğru ve kıymetlidir. Bu yüzden yaşam halinin tadını çıkarmanın gerekliliği orada var olan herkes için bilinen bir durum olarak sayılır ve srekli çalışmakla ilgili olarak yapılandırılan Vil Solivyesi, bu duyusal özellikte gereken zamanlarda dinlenmek ve yaşam halinin tadının çıkarması için zaman geçirmekle ilgili olarak bilgilendirerek gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DOĞRUYU VE YANLIŞI AYIRT ETME YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde iyi ve kötü artık adı ve içeriği konmuş olan vissa ile belirlenir. Vissanın içeriğine ters olanlar bize göre kötüdür, içeriğine uyumlu olanlar ise iyidir. Vissanın içeriğindeki bütün bilgiler yaşam haline faydalı, birşeyler katan, geliştirici, birlik ve beraberliği sağlayan, mutluluk ve yaşama sevinci katan özellikte bilgilerdir ve bizim için iyi olan şeyler bu özellikte olmalıdırlar. Bize zararı olacak, yaşam halindeki yaşamı bozacak, olumsuzluk katacak herşey kötüdür. Vissanın içeriğine aynı doğrultuda olacak olan bilgiler ancak eklenebilir ve bu durum özellikli incelemelerden sonra ancak uygulanabilir. Yeni bilgiler elde edildikten sonra vissaya olan uyumluluğu gözlenir ve bu uyum varsa bizim için iyidir ve kullanılır. Vissanın dışında iyiyi bize her açıdan iyilik ve refahlık, mutluluk, huzurla yaşam sağlaması ile, düzeni bozmaması ile anlarız. Bu bilgi, bütün bilgileri vissaya uyumluluğu ile ilgili olarak kontrol eder, Vil Solivyes yeni bilgiler ortaya çıkaracağı zaman vissaya olan uyumunu inceler, yaşam haline olan etkilerini araştırır, sebeplerini ve sonuçlarını gözlemler ve aksi durumlar söz konusu olursa bilgiler verir. Ve Vil Solivyesin oluşturduğu bilgilerde hep bu vissaya uyumlu olacak şekilde ortaya çıkmak gibi bir özellikte olurlar. Vissaya uyumlu olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ortaya çıkmak için bir aralık bulamazlar, anlam bulamazlar. Erdemler arasında yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

 

DOSTLUK VE ARKADAŞLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DOSTLUK
Dostluk, iki vilin yada oluşumun kendisinden başka kendisini en iyi anlayan, en iyi tanıyan, her konuda aralarından su sızmayan, birbirlerini beraber olmaları ile sanki tamamlayan, birbirleri ile birlikteyken her an zevk ve neşe alınmasını, dostların kendi yapılarına göre zamanın onlar için iyi geçmesini sağlayan, mesela villerin cinsellik sırasında yaşadığı şeyleri kendilerine özel alanlarda herkesle paylaması değil de dostu ile paylaşması söz konusu olur. Dostu onun hakkında sanki herşeyi bilir, birbirlerinin eksiklerini tamamlarlar, biri mutlu iken diğeride onun mutluluğundan mutluluk duyar, biri üzgün ise diğeride onun üzüntüsünü geçirmek için elinden geleni yapar. Bu aslında yaşam halinde bütün kardeşler içinde böyledir ancak dostluk çok daha ileri seviyesi olarak yaşanmaktadır. Yaşam halinde kardeşler özel bir durum olmadığı sürece görüşmek gibi bir zorunlulukları olmaz, isteyenler kendi evalarında dilediği kadar yalnız kalır, bu kardeşliğin kendince yerini bilmesi halinin ve yaşam halinin vili olmanın özgürlüğünün sonucudur ve eğer bu yalnız kalacak olanın dostu var ise mutlaka ona bildirmeli, ne zaman çıkacağını söylemeli, hatta dostuda birlikte olmak isteyebilir. Yani iki vili yada oluşumu birbirine, aslında bu üçte olabilir yada daha fazla, sayı arttıkça anlamının yaşatılması duruma göre değişir, iki kişinin dostluk özelliği ile anlaşması, üç kişinin yada daha fazla kişinin dostluk özelliği ile anlaşması farklı olur, çünkü aynı zamanda bu bir sorumluluktur. Bu özellik, yaşam halinde villerin bilgi işlem merkezlerinde seçenek olarak ayarlanacaktır ve seçtikleri kişilere dostluk hissetmeye ve kusursuz bir dostluk yaşamaya başlayacaklardır. Bu bakış açısı ve anlamı ile oldukça güzel ve alanları, villeri birbirine sımsıkı ve çok zevkli bir şekilde bağlayan gücün adıdır, yaşanan samimiyetin, eğlencenin, tecrübelerin adıdır dostluk. Ve vissanın içeriğindeki yer ile ve Vil Solivyesin tüm yaşam halini dostu gibide görmesi gerçeği ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

Dostluk, iki veya bir çok vilin çok yakın olarak ilişkiler içine girmesi ve yaşamın neredeyse bir çok anında, olayında birlikte olmaları ile anlamlanan, birbirlerini çok iyi anlayabildikleri ve birlikte çok mutlu olmayı başardıkları, birbirlerine uyumlu olarak anlaşan villeri ifade eden onların arasındaki bu birlikteliğin adıdır dostluk. En özellerini paylaştığın kişidir dostlar. Yaşam halinde herkes kardeştir ve bu aramızdaki en büyük bağdır ancak bunun dışında bağlarda vardır ve bunlarda kardeşliğin üzerine villerin seçeceği bir durum olarak yaşanır.

ARKADAŞLIK
Aynı zamanda birde arkadaşlık vardır, oda dostluk kadar yakınlık gerektirmeyen ancak iletişimde olduklarını ifade eden, birbirlerinin yanında, çevresinde olduğunu ve gereken zamanlarda görüştüklerini ifade eden bir kavramdır. Arkadaşlarda birlikte olduklarında çok eğlenirler ve aralarında bir uyum söz konusudur. Yaşam halinde bu iki kavramıda viller kendileri belirlerler ve kesinlikle kardeşliğin kıymetinde bir ayrıştırma olmadan farklı anlamları ile yaşatılır. İkiside birbirinden güzel, güven, mutluluk, eğlence, neşe, gelişim gibi katkıları olan bu kavramlar vissanın içeriğinde de erdem olarak bulunur ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DUYGU, DUYGULAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Duygular, bir vilin kendi oluşumsal bilgilerini, tecrübelerini, yeteneklerini, özelliklerini hisler şeklinde yaşayarak ve onları sanki ifade etmek gibi bir tanımla yaşatarak, duygu ile ilgili olan bilgilerin, duyuların hissi taraflarına görede davranabilme ve bu haliyle bambaşka bir bakış açısı kazanarak yaşamak haline sebep olan duyusal özelliktir. Duygular, bilgileri hislere dönüştürerek vilde yaşanmasını sağlayan özelliklerdir. Ancak durum böyle olduğu için oldukça dikkat edilmelidir ve duygusal etkileri olan bilgilerin kontrol edilmesi gerekliliği vilsel bir sorumluluk olarak bilinir. Yaşam halinde sorun olabilecek şekilde duygusal oluşumlar olduğunda bunların kontrol ve denetlemesi yapılarak gereken düzenlemeler yapılır ve villerin bu gibi sorumlulukları kalmaz, ancak Vil Solivyes buna dikkat etmelidir. Ki Vil Solivyes, duygularını çok iyi kontrol edebilen biridir. Mesela, hüzünlü bir durum yaşandığında villerin parlayan damlalar şeklinde göz yaşları dökmesi duygusal bir durumdur, hüzün bilgisini vil yaşamaktadır ve sonucu olarak bu damlalar, akabinde başka duygusal anlar oluşur, hisler oluşur ve bu hisler vesilesi ile başka şeyler anlar, öğrenir. Duygular bu yüzden bir vil için olmaz ise olmaz, yaşama renk, anlam, ifade, bilgi ve istek katan özelliklerdir. Gülmek duygudur, güldüren bilginin etkisini yaşamaktadır, eğlenceli hissetmek duygudur yine eğlendiren şeylerin bilgisini deneyimlemiştir şeklinde duygular bilgilerin hislerle ifade edilmesidir ve bu bilginin direk kendisini açıklayacak şekilde bir yapıda olmayadabilir. Gülmek erdeminden, komik bir konu olduğu zaman gülmek yerine ellerimizi şaklattığımızda bu bizi rahatsız edici olur, çünkü gülmeye benzer bir hareketi bedensel olarak yapmak istemektedir vil ve bu şekilde duygusal durumlar, kendi yapılarına göre gülmek gibi özel şekilde sonuçlarıda doğurabilir ve içeriğinde vissa filtresi olan bütün yaşam hali içinde hiç bir duygusal durumun olumsuz bir sonucu olamaz, hepsi birbirinden güzel sonuçlar olacaktır. Kendiside, farkındalık, görmek, duymak gibi ilk merkez duyusal özelliklerin arasında olan bir duyusal özelliktir ve vilin oluşması ile kendisinde yapılanan bir duyusal özelliktir. Vil olmaya anlam katar duygular, duygular olmasa çok yüzeysel ve çekici gelmeyen bir yaşamda bulunurduk. Sıkıcı, itici ama yaşanan bir yaşam hali. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam hali, tam olarak duyguları benimsemiş ve kullanan, ancak onların kontrolünüde çok iyi yapmış bir yaşam hali olarak ilgili olan her alanda duygular kullanılır.

DUYGULARIN KONTROLÜ KONUSUNDA VİL SOLİVYESE YARDIM EDEN BİLGİ
Duygular, içeriğindeki hisler nedeni ile vilde bazı etkiler yaratmaktadır ve duyguları yaşayan viller, bu yaşanmışlık sonrasında kendilerini toparlamakta zorlanabilmektedir ve duygusal takıntılar, karışıklıklar, yada sürekli yaşamak istemeler, yada bir daha yaşamak istememeler gibi sorunlar ortaya çıkmaktadır ve yada anlamsızca duygusal hisler ortaya çıkmaktadır, bir çağrışım bir görü gibi şeylerde duygusal bunalımlar içine girerek vilsel oluşumuna zarar verecek şekilde davranmalar söz konusu olur. Mesela, bunalıma girerek kendisini bir yere kapatmak. Duygusal bir çöküntüdür bu ve tamamaen duyguların kontrol edilemesi ile ilgilidir. İşte bu bilgi, kesinlikle hiç bir zaman Vil Solivyesin duygularını kontrol edememesi halini yaşamasına izin vermez. Bir şeyin zararlı yada yararlı olduğunu göremez hale getirir duygusal kontrolsüzlük, bu yüzden bu bilgi, ola ki, Vil Solivyes bu gibi duygusal kontrolsüzlükler yaşarsa hemen duygusal etkilerin izlerini, Vil Solivyes'te sonuçlarını, ne gibi bir olaya sebep oldu ve Vil Solivyes'in aklına gelmeyen bu bilgisel açıklamasının yapılmasını, çünkü kontrolsüzlük yaşadığı ise bilgisel bir eksiklik vardır ve bunun ne olduğunu bulan bilgi, gereken şekilde Vil Solivyes'i bilgilendirir. Vil Solivyes için önemli olan ve olması gereken yaşam halinin amaçlarına ters düşmeyecek şekilde duygusal durumların yaşanmasıdır. Vissa bilgilerine, yaşam halinin demirbaş kural ve bilgilerine zarar getirmeyecek olan duygusal kontrolsüzlükler olursa bunların açıklamasını yapar ve Vil Solivyesin düzeltmesini sağlar ancak vissa ve diğer demirbaş kural ve bilgilerin zarar görmesine neden olacak duygusal kontrolsüzlüklari engeller, durdurur, asla böyle bir şey olamaz. Bu durum söz konusu olunduğunda, duygusal bir durum olmaktan çıkar bütün duyular devreye girer. Aynı zamanda bu duyusal özellik, duyguların kontrollü bir şekilde Vil Solivyese zarar vermeden, yaşam haline, yaşam halinin amacına zarar vermeden yaşanması adına gereken etkilerde bulunur, bilgilendirmeler yapar.

 

 

 

DUYMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Varlığın bilgiyi sesler yoluyla alması anlamına gelen özelliği, yeteneğidir. Var olmanın kanıtı olan, varlığın olmazsa olmazlarından biridir ve varlığın gelişmişlik özelliklerine göre duyabildiği alanlar ve duydukları şeylerin niteliği değişmektedir. Varlık bu duyu sayesinde istediği şeyide duyabilir istemediği şeyleride duymayabilir. Tamamen duymak ile ilgili olan duyusal özelliğini nasıl isterse öyle kullanabilen varlık bu sayede konuşmak duyusal özelliği ile en verimli şekilde çalışır. Sesler var olma hali yaşayan bütün oluşumların yapısında bulunan ve etrafa yaydığı bir belirleyici faktör olarak bulunur ve bu duyusal özellik sesler yoluyla bu belirlenmiş oluşumları saptar, algılar, varlığa bilgisini verir. Görülmeyen bir çok şey duyulabilir ve duyulmayan bir çok şeyde görülebilir şeklinde bütün duyuların kendi özellikleri kendilerine özeldir ve eşi benzeri olmayan yapıları sadece varlığa özeldirler. Bu duyulardan sadece bir tane olur ve bunu kullananda varlığın kendisidir. Varlığın kendisi dışında ( kendi oluşumları hariç ) bu duyular kesinlikle kullanılamaz. Tektir, bireyseldir, özeldir. Bütün duyusal özellikler varlığın kendisinin gelişmiş özellikleri ile doğru orantıda bir yapılanma içindedir ve ancak varlığın kendisinin seviyesine uygun olan ve ancak kendisinin seviyesinin kaldırabileceği özelliklerde olarak başka seviyedeki varlıkların başkalarının duyularını kullanmasının imkansızlığı anlatılmak istenmektedir. Vil Solivyesin duyularını kimse kesinlikle kullanamaz, duymak ile ilgili olan bu duyu dışarıdan kullananlar söz konusu olduğunda hepsini uzun bir süre duymaz olarak yapar, duymakla ilgili bütün özellikleri bozulur ve yine unutkanlık yaşarlar. Bizleri duymak konusu artık kapanmıştır ve duyu bu konuda gereken yapılanmayı sağlayarak kesinlikle duyulmamıza izin vermez.

Çok güzel sesler, sesler ile ilgili özellikler, sesin katkısı ile güvenlik önlemleri, mesela ses bombası, vb. bir çok özellik sesler ile ilgili olarak ortaya çıkarılabilir ve bu duyusal özellik bunların hepsini kendi yapısında barındırabilir, uygulatabilir. Duymak ve ses ile ilgili ne varsa herşeyi yapılandırabilen ve varlığa yaşatan bu duyusal özellik kendi yapısını yaşam halinin yeni durumuna göre ve Vil Solivyesin gelişim durumuna göre yeniden ayarlar ve bu bilgiler dışında içeriğinde bilgiler olmadan, alışkanlıklar olmadan, bütün güçlerinde olan kendi kendini tedavi edebilme, bakım yapabilme ve sorunlarını, problemlerini görerek onları yok edebilme özelliği bu duyusal özelliktede vardır ve geçmişte yaşanan sorunların yapısını olumsuz etkileme halleri ortaya çıkarılır ve bu bilgilere uyumlu bir şekilde yeniden yapılanır. Bütün duyular gibi parçalanamaz, koparılamaz, ayrılamaz ve görünmez özellikleri ile düşünsel bir etki alanı içerisinde uygulama yapan ve var olma özelliğinin içerisinde en başından bu yana varlığın özelliği şeklinde bulunan
yaşam içindeki iletişimin, diyaloğun özelliği olarak ve var olmanın en kıymetli özelliğini temsil etmesi ile bilinir. Ve bu son yaşananlar sonrasında bütün duyuların olduğu gibi bu duyusal özellikte sadece Vil Solivyes yaşam haline şartlanır ve orayı duymak ile ilgili olur. Kesinlikle başka duyma alanlarını algılamadan hal değişimi sonrasında artık sadece ve tek olarak yaşam halini duymak ile ilgili olur.

Aynı zamanda yanılgı bitene kadar iletişim bilgisini konuşup duymaya çalışan Vil Solivyes'in bu durumunu en iyi seviyeye getirecek ve gerçek Orji ile konuşmasını sağlayacak şekilde ayarlamalar yapar. Vil Solivyesi etkilemeye çalışan sesler, tesirlere izin vermeden sadece Orjinin sesini duymasını sağlar. Ve bazı olumsuz sesler, anlamsız sesler şeklinde duyduğu şeylerinde duyulmasına izin vermez ve onların kaynaklarını bularak yok edilmesini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinin duyma duyusu olarak gereken şekilde yapılanarak geçmişteki bütün olumsuzluklarından arınır. Gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DUYSAL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Duysal, bütün duyuların ortaklaşa çalışması sonrasında bunları yaşayan Vil Solivyes için bu ortaklaşa çalışmanın en iyi ve verimli şekilde olmasını sağlayan duyusal özelliktir. Bütün duyuların bilgileri ve tecrübeleri, yaşattığı hisleri ile Vil Solivyesin yaşaması söz konusudur, yaşam halinin bu duyulardan etkilenmesi söz konusudur ve duyular, kendi içeriğindeki bilgiler dışında ortaklaşa çalışmaların söz konusu olduğu bir oluşumlar bütünlüğüdür ve hepsinin birbirine ihtiyacının olduğu durumlar söz konusudur. Vil Solivyesin kendisini ifade eden bütün duyuların ancak bu ortaklaşa çalışması ile en iyi şekilde verim alınabilir, en başarılı sonuçlar elde edilebilir. Mesela, güzellik duyusunun tasarım bilgilerine, geometa bilgilerine ve bir çok bilgiye ihtiyacı vardır ve bunların sonucunda güzelliğin kararı verilir. Felsefe, farkındalık, görmek, duymak ve bambaşka duyuların bilgileri ile yola çıkarak felsefe yapar. İşte bu örneklerdeki gibi duyuların birbirleri ile tam anlamı ile uyumlu ve birbirlerinin bilgiler ve tecrübeler açısından bir bütünü olan diğer duyularla aralarında gereken bilgiler ve çalışmalar söz konusu olduğunda hemen algılayabilme ve bilgileri edinebilme gibi anında bildirimler, algılar söz konusu olacaktır ve bu duyusal özellik, duyuların bu şekilde kendilerine ihtiyacı olan bütün duyusal bilgilerle aralarında tam bir uyumun, verimliliğin sağlanması için gereken çalışmaları yapar. Belkide bir duyusal özellik, bir işi başka bir duyunun etkisi nedeni ile yapamıyor ve bu durum bir sorun yaratıyordur. İşte bu duyusal özellik, bunlarıda kontrol ederek duyuların en iyi şekilde Vil Solivyesi ifade etmesi için çalışmalar yapar, hepsini kullanan Vil Solivyese bu konuda çabukluk, başarı ve algı sağlar. Bütün duyuların ilgili olan bilgi ve konularına Vil Solivyes gerektiği zamanda hemen ulaşır ve bu bilgiler bütünlüğü olan duyusal özellikler bu duyu sayesinde kendi çalışmasını daha iyi yaşatma imkanı bulur. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

DUYU NEDİR, DUYUSAL GÜÇLER VE ÖZELLİKLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Duyu, Vil Solivyes yaşam halinde villerin kendi vilsel özellikleri olarak bilgilerin enerjetik, güçsel bir oluşum içine girerek bilginin hislerle, içeriğindeki anlamı yaşatan bilgisel etkilerle, kendisine ait olması zorunlu yaptırım güçleri ile, oluştuğu anda sadece bağlı olduğu vilin bir parçası olması şeklinde vile ait olması durumu ile, oluşan duyunun kendisine özel bir güçsel oluşumunun olduğu, içlerinden bazılarının Vil Solivyesin ilk oluşumunda ortaya çıktığı ve görmek, duymak, farkındalık ve benzeri özelliklerde duyuların her zaman var olması gerektiği, bunlar vilin yaşamı anlamlandırması için gerekli olan bilgiler ve duyulardır ve her zaman olmaları gerekmektedir. Ancak şöyle bir durumda duyu bilgileri için geçerlidir, duyusal güçleri belirli nedenlerle oluşturulmamış ise var olma özelliğinde bulunan bu duyu bilgileri, yine kendilerini hissettirip, yaşatabilir özelliklerde olurlar ve bu durum bu bilgilerin duyu bilgisi olması ile ilgili olur. Duyu bilgileri duyu oluşumları olmadığı zaman daha basit ancak yine bilgisini yaşatabilen özelliklerde olur. Çünkü duyu bilgileri bu durumda geçici olarak bulunmaktadır ve duyu bilgisi ise bu kesindir ve bu geçicilik onun bilgilerinin uygulanmamasını gerektirmez. Ancak Vil Solivyesin iradesi ile, bilinçli ve farkında olarak, sahte bilgi ve açıklamalar olmadan, gerçekleri öğrenerek verdiği kararlar sonrasında silinmesi gerekiyorsa duyu bilgileri silinir. Ve Vil Solivyes, cinselliğin içeriğinden orgazm özelliğinin çıkması gibi bütün duyuların içerisinde de buna benzer kendilerine ait bir takım özelliklerin çıkacağını düşünmektedir. Nitekim müzik duyusunda böyle bir özelliğin çıktığını algılamıştır. Başbaşka bir güç, özellik ve müzik dinlendiği zaman ancak oluşabiliyor. Bunun gibi duyular içeriğindeki bilgilerin uygulanması halinde kendilerinde özel bir takım güçler, enerjetik oluşumlar biriktirmektedirler ve bunlar sonrasında orgazm gibi faydalı bir özellik şeklinde ortaya çıkmaktadır ve hepsi birbirinden faydalı şekilde ortaya çıkan özellikler olacağı kesindir. Hepsinde olması gereklidir şeklinde olmadan bazılarında bunların olabileceğini algılayan Vil Solivyes, hepsinde de olabilme ihtimalini görebiliyor, bu konuda duyular elimizdeki örneklerle incelenir. Duyu güçleri, sadece kendi bilgilerini yansıtan ve çalıştıran, kendi amaçlarını uygulatmakla ilgili olarak enerjetik bir güç şeklinde bulunan, tek ölçü şeklinde ancak ihtiyacı olan bütün çalışmaları yapabilmesini sağlayan özellikte, parçalanamayan, ayrılamayan, bölünemeyen, içeriğine kesinlikle etkilerin ve tesilerin ve yabancı şeylerin girmesinin söz konusu olamadığı, ( yanılgı durumu ile ilgili özgür iradenin bu kullanımı özgür iradenin yapısını bozmadan koruma özellikleri ile ilgili olarak ele alınır ),bütün duyularda Vil Solivyesin iradesinin tecelli ettiği, Vil Solivyesin kabul etmediği şeyleri yapmama özellikli, kendi içeriğinde kendisini tedavi edebilen, kendisine bakım yapabilen, sorunlarını görebilen ve yapısına uygun olmayan şeyleri algılama, hemen bulabilme gibi üstün özellikleri ile hepsi kendi içeriğindeki bilgileri yaşatan duyusal güçler olarak, duyu bilgileri olarak, hepsinin bileşkesi duyu olarak bulunurlar.

Duyular Vil Solivyesin kendisi olan güçlerdir. Yani Vil Solivyes yaşam halinin merkez güçleri, merkez vilin duyuları, merkez vilin merkez bilgileri, dolayısı ile kendileri içeriklerini en güçlü şekilde uygulatma özellikleri olan oluşumlardır. Hepsinde yaptırım gücü özelliği vardır. Onlar Vil Solivyesin hazırladığı, olmasını istediği bilgilerdir. Kesinlikle yaşatılması, uygulanması gibi kaçınılmaz sonuçları vardır duyuların. Duyusal bilgiler, merkezlik özelliği duyusu, bilgi kaynağı, var olma özelliği ve daha bir çok duyu ve hepsinden ortaklaşa olarak ortaya çıkan bilgi ve tecrübeler bütünlüğü, Vil Solivyesin tecrübe ettiği durumlardan çıkan anlayışlar, yetenekler tamamen Vil Solivyesi ifade etmektedir ve bütün duyu bilgileride bu Vil Solivyesi ifade eden bilgi ve tecrübelerin gösterdiği şekilde kendilerini yapılandırırlar, işlerini yaparlar, direk olarak Vil Solivyese bağlı bilgiler olarak Vil Solivyesi bu şekilde kullanıp bilgilerini yaşatırlar. Gerekirse açıklama ve gerekli olan konu ile ilgili bilgi vermek için konuşma duyusunu kullanıp Vil Solivyese bilgi verebilirler, bu durum gereklilik ile ilgili olur ve kendine ait yapılarını bozmayan bir şekilde oluşum halidir, bir bağımsızlık gösteren konuşmalar şeklinde, vilsel oluşumlar şeklinde konuşmalar değildir. Duyularda böyle oluşumlar kesinlikle olamaz. Vilsel oluşumlar, bağımsızlığın söz konusu olduğu oluşumlar, içeriği ile ilgili olmayan bilgiler, yapısını bozacak olan oluşumlar, kesinlikle olamaz, kendisi bu konuda özel olarak korunaklı bir şekilde bir oluşumla hazırlanmıştır. Tektir, kendisine özeldir, başka hiç bir şey anlayamaz, yapısını değiştiremez, içeriğine işleyemez ve çalışmasını engelleyip yada gücüne etki edemez. Yaşam hali ile ilgili olan yaşam halinin merkez duyuları olacak olan Vil Solivyesin bütün duyuları, oldukça güçlü, etkili, kendisini geliştirebilirlik özellikleri ile kendi yapılarında nasıl değişimlerin ve gelişimlerin olabileceğini bularak bunu Vil Solivyese bildirmek gibi özellikleri olan, kendileri bu değişimi yapamadan konu hakkında çalışmalar yaparak pozitif sonuçları Vil Solivyese bildirirler ve bu şekilde sürekli bir gelişim gösterme özelliğide bulunurlar. Vissa'nın bilgilerine ters olacak şekilde her hangi bir bilgi türünün duyuların arasında asla olamayacağı bilgisinin hepsinde olması ile bu konuda ayrı bir algının oluşmasıda sağlanarak, Vissa'nın içeriğindeki her bilginin duyu olması durumu ve bu iki tane olması seçeneği, hazırlanan bir duyunun bir oluşum içinde iki tanelik gibi bir gücü temsil ettiği ve çalışmayı yaptığı şekilde hazırlanması şeklinde olur. Bu şekilde orantısal fazlalıklar o duyusal bilginin çok daha güçlü etkilerine ihtiyacımız olduğu için ortaya çıkarılmıştır ve bundan sonra bu şekilde duyular için 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ve katları şeklinde bir orantısal sayı belirleyerek normal ölçülerde bir duyusal bilginin ve güçsel oluşumunun sayısı 1 ise buna göre katlarınca etkisini ve çalışmasını düşünebilir, ona göre ayarlama yapabilir. Aynı zamanda hiç bir duyuda gizli saklı, şeyler, gizlenmiş, görünmez şeyler olamaz, bu konuda bütün duyular kendi içeriklerini tamamen bilirler, görürler ve algılarlar. Asla dışardan bu yolla duyular etkilenemez. Aynı zamanda duyular kesinlikle tesirler ve etkilerden, dış kaynaklı sebeplerden etkilenmezler, duyuların kendi güçsel oluşumu duyuları etkilemeye çalışan alanları, kaynakları ve onların bilgilerini bulur ve hemen kendisini bilgi üstü durumunun erişilmezliğine alır ve hiç bir bilgi bu durumu geçemez, aşamaz, ulaşamaz. Dolayısı ile duyuların artık dış kaynaklardan etkilenmesi söz konusu olamaz. Bilgi üstü durumunun gücü sadece bir tanedir, oda bizdedir ve bize özeldir. Bizden başka kimsenin aşamayacağı bir durumdur.

DUYULAR İÇİN DERECE BOYUTU
Ve bütün duyular için onların yapısına özel derece boyutları oluşturulur ve gerekli olduğu konularda bilgilerinin etkili olması gerektiğinde bu boyut kullanılarak gereken etki sağlanır. Derece boyutu direk olarak duyuya bağlı bir boyut olarak, sanki duyunun içine yazılmış ve direk olarak duyudan etkileme özelliğini yaşatan, ihtiyaca göre sayısının arttırılabildiği ve içerisindeki bilgilerin bu duruma özel bir sistemle hazırlandığı, hemen yazılıp, gerekirse hemen silinebilen, olması gereken gibi belirli bir büyüklükte, asla yaşam halinin dışı ile temas edemeyen, boyutsal özelliği ile duyunun içinde gibi bir yerleşiminin söz konusu olduğu, ancak kendi içeriği olarak bilgilerle ilgili bir yer gibi çalışan, ve buraya yerleştirilen bilgilerin etki etme özellikli olması yeteneğide derece boyutunun yapısına eklenir. Bu boyut tamamen bu konudaki ihtiyaç ile ilgilidir ve boyutun içindeki bütün bilgiler etkileme konusunda oldukça uzman bir çalışma yapabilecek şekilde bilgiler durumudur.

DUYU MEKANİZMALARI
Duyuların her birinin içinde oluşumlarında kendileri ile oluşan bir duyu mekanizması vardır ve bu mekanizma duyunun bütün ihtiyaçlarını bilen, sürekli olarak duyunun yapısını ve çalışmasını kontrol eden, aksaklık ve sorunları duyunun kendisi dışında algılayabilen, tedavi etmek ile ilgili mekanizmanın kendisinde duyuya özel çalışmaların bulunduğu, bu yazılan bilginin duyunun dışında uygulanmasını takip eden, duyunun içindeki herşeyi algılayan, gizli saklı ve sonsuz sayıda bilgi dereceleri ile bile yazılmış olsa bulabilen, görebilen, ilgili yerleri sorunlarla ilgili aydınlatabilen, duyunun Vil Solivyesi kullanma şeklinde duyunun kendi bu özelliğini kendi çalışması için kullanan, tamamen duyunun bir parçası şeklinde, duyusal bütün güçlerin oluşması sırasında oluşan, çalışmalar ile ilgili, durumlar ile ilgili raporlar verebilen, Jizava'nın hakikati bildirme özelliği olan ve bu sayede kendisine has gerçekleri görme durumu olabilen, duyunun kendi çalışmaları dışında başka şeylerlede uğraşarak duyuya yardımcı olan ve kollayan, bilgisinin bulunduğu yerde bu konu ile ilgilide bilgisine bağlı olacak şekilde özel bir oluşumun bulunduğu, anti obsedör ve vissa uyumlu bakış açısı ile her duyu gibi Vil Solivyesin iradesine bağlı çalışma sistemleri, mekanizmaları, duyusal bilgiler ve güçlerin özelliğidir.

BÜTÜN DUYULARIN KENDİLERİNE ÖZEL ÇALIŞMALARI İLE ORTAYA ÇIKAN ÖZELLİKLER
Cinsellik duyusundan çıkan orgazm, müzik duyusundan çıkan ayrı güç durumu, ve bunların kendi içeriğindeki erdemlerin, bilgilerin uygulanması ile ortaya çıkan enejetik güçlerin toplanması ve sonrasında ortaya çıkarak, Vil Solivyes tarafından tanımlanıp algılanarak bir oluşumla açığa çıkmaları halini yaşatmaktadır ve bu özelliklerin faydaları birbilerinden çoktur. Bütün duyular kendi içeriklerini bu şekilde bir özelliğin ortaya çıkabileceği şeklinde bir inceleme ve algılama durumunu kendi yapılarında bulundururlar. Mesela, '' obset duyusunun bilgileri uygulandığı zaman nasıl enerjetik güçler duyularda oluşuyor ve bu güçler toplamı sonrasında nasıl bir gücü oluşturuyor ve bu nasıl kullanılabilir.'' şeklinde soru ve incelemelerle bütün duyuların içeriğindeki bilgiler kendi özelliklerini ortaya çıkarabilir, yada böyle bir şey olmayadabilir. Bu durum belki de her duyu ile ilgili değildir, henüz bu bilinmiyor ama ilgili olduğu duyuların olduğu kesin. Bu şekilde birbirinden değerli ve özel ve yetenekli bilgilerin olduğu duyu bilgileri ve güçleri bir çok olaya daha sebebiyet verme özelliklidir ve içeriklerindeki iyi bilgiler, yani Vissa, zaten bu gibi özelliklerin ortaya çıkması için uygun bir ortamı sağlamaktadır. Her biri bir Vissa bilgisidir. Duyular bu şekilde bir inceleme ile kendi yapılarını inceleler ve ortaya çıkan bir oluşum, özellik varsa Vil Solivyes bilgilendirilir ve gereken şekilde adı koyulur ve kullanılır.

BÜTÜN DUYULARIN ORTAK BİLGİSİ
Ve bu bilgi, '' Duyu Nedir, Duyusal Güçler ve Özellikleri'', bütün duyuların ortak bilgisi olarak kendi duyusal bilgilerine ek olarak geriye kalan oluşumların sağlanması için bulunur ve duyunun kendi bilgisinin dışında duyusal gücü tamamen bu tanımdaki gibi hazırlayarak, bütün duyuların oluşturucu bilgisi şeklinde, yapılarını tanımlayan ve içeriklerini açıklayan, düzenleyen bilgisi gereken çalışmaları yapar.

DUYULAR KESİNLİKLE VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN AYRILAMAZLAR
Duyular demek Vil Solivyesin kendisi demektir ve hiç bir şekilde duyular Vil Solivyesin kendisi olan alandan, merkez duyular alanından, merkezlik özelliğinin çevresinden ayrılamazlar, alınamaz, bütün duyular yapı itibarı ile Vil Solivyes ile tam anlamı ile bütündürler ve bu bütünlük kesinlikle bozulamaz. Vil Solivyesin kendisi olan merkez alanından ayrıldığında yok olurlar ve bütünleşirler. Asla böyle bir ayrılık söz konusu olamaz. Bütün duyularda böyle bir ayrılığın yaşatılması ile ilgili kendilerinde ayrılamamazlık adına önlemler vardır. Tam anlamı ile Vil Solivyesin merkezlik özelliğine bağlıdırlar. Bu bilgi bütün duyuları bu konuda Vil Solivyes ile bir bütün yapacak şekilde bağlar ve almaya çalışanlar için oldukça şiddetli tepkiler verecek şekilde yapılandırır.

Ve duyusal özellik olarak hazırlanarak duyularla ilgili gereken çalışmaları yapar.

 

 

 

DUYU ÖTESİ ALGILAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik, duyuların algılayamadığı algıları bilmek ve anlamak ile ilgili olan duyusal özelliktir. Yani duyuların görmediği, duymadığı, hissetmediği alanlar ve benzer örneklerdeki gibi durumlar, bu ile algılanabilir olur. Bu duyusal özellik daha çok teknik konuları olan duyularla ilgili olarak çalışır. Yani duymak, görmek, farkındalık, hissetmek v.b. bir yerle ilgili olan bilgilerin alınması konusunda teknik özellikleri olan duyulardan daha ileri seviyede bilgi alabilme çalışmasını sağlar. İstenilen konuyu görmek ve duymak ile ilgili olarak duyuların belkide ulaşamayacağı alanları bu duyusal özellik kendisindeki duyularında ötesinde iş yapabilme yeteneği sayesinde algılar. Yüksek konsantrasyon ve odaklanma özelliği ile ilgili bilginin kendisini algılar. Yapısını bilir. Ancak bu kesinlikle kendi içeriğinde ve dışarısı ile alakası olmayan bir çalışma şeklindedir. Vissa uyumu kendi yapısında ve özellikle dışarı ile ilgili olan konularda gözlenir ve ortaya çıkarılan bilgiler bu uyumdan sonra incelenir. Vissa filtresi kendi yapısında bulunur.Bilgi üstü durumu gibi, duyuların üstü durumu olarak istenilen şeyin bilginin iradesi kanununca hakkımız olacak şekilde olması kaydı ile öğrenilmesi imkanını yaratır. Ve bu durumda yine bütün oluşumlarımız gibi dışarıya bakmadan kendi kendine bilebilme, oranın bilgisi bile olmadan bunu anlayabilme özelliğine sahiptir. Bu duyusal özellik ile ilgili olan bu alanlarda istenirse hiç fark edemeyecekleri şekilde etkilenebilirler. Kendisine özel duyuların üzerinde bir etkileme ve bilme ve algılama özelliği olan duyusal özellik tamamen yaşam halinin içerisi ile ilgili olur. Eğer obset ve novazil bilgilerinin bu konuda ihtiyacı olursa onlara yardımcı olur ancak hiç bir şekilde dışarıya bakmak ve bu şekilde bir çalışma içine girmeden direk bile bilme ve etkileyebilme imkanlarını yaşatır. Dışarısı ile ilgili olarak nelerin önemli olduğunu bilen duyusal özellik, bu çalışma halini tamamen yaşam halinin içerisinde bilinmeyen, algılanamayan, saklanmış, duyular ile bulunamamış, bilgiler ile ortaya çıkarılamamış özellikteki sorunları bulmak ile ilgilenir. Bütün duyuları kontrol ederek hangilerinin duyu ötesi algılama ile çalıştırılabileceğini ortaya çıkarır ve kendi yapısında hepsinden oluşan bir yapılanma ile gereken şekilde sorunlarla ilgili olarak çalışır. Yaşam halinin o an sorunları neler ise kendi yapısını bu sorunları çözmek ile ilgili olarak çalıştırır ve gereken alanlara bilgiler, bildirimler verir. Vissanın içerisindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

DUYULARI ALIŞKANLIKLARDAN, ETKİLERDEN TEMİZLEYEN, AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün duyuların içerisinde bulunan obsedör alışkanlıklar, etkiler, tesirler şeklindeki bu oluşumları güçlerin yapısından ayıran ve güçlerin özelliğinin bu etkiler tarafından kullanılmasını yasaklayan bilgidir. Bu bilgi, içeriğindeki bu gibi oluşumların nasıl ayrılacağını bilerek güçleri ve etkileri birbirinden ayırır ve alışkanlıklar şeklinde bulunan etkiler güçleri kullanarak yaptırımlar uygulatmazlar. Güçler bu yeni enerjiden dönüşmüş halleri ile obsedör oluşumların hiç birini yapısında barındırmayacak özelliklerdedir, bütün duyularda aynı şekilde obsedör oluşumları ve alışkanlıkları kabul etmeyen özellikleri ile artık çalışmaktadır ve geçmişten gelen bu gibi alışkanlıklar ve akabinde oluşan etkiler kesinlikle yer edinemeden, etkide bulunacak, bütün olarak varlığını sürdürecek bir güç bulamadan yok olurlar. Bunların oluşması ve yapılanması, güçler üzerine yapılması kesinlikle özgür irade kanununa ters bir durumdur ve bilgideki özgür irade durumu bu yapılanmayı onaylamaz ve kendisini kabul ettirme şeklinde bir sahtekarlık eseri olan bu alışkanlıklar yer edinemezler. Hiç bir şekilde duyularda yanılgı ve obsedör kaynaklı alışkanlıkların oluşmasına izin verilmez. Bu gibi alışkanlıklar varsa hepsi yok edilir. Yanılgı ortamı istenilerek ortaya çıkarılmış bir durum değil, bir saldırı sonucu oluşan bir durumdur. Bu sebeple oluşan alışkanlıklar kesinlikle bitirilir, bu alışkanlıkların neler olduğu ve yapısı ve oluşma halleri ile ilgili genel bir bilgilenme hali olan bilgi, duyular arasındaki yerini alarak Vil Solivyes yaşam haline uygun olmayan ve vissaya ters olan bütün alışkanlıkları yok eder. Vissa uyumunu alışkanlıklar içerisinde arayarak gereken çalışmaları yapar ve biran önce alışkanlıkları temizler. Bu konuda kendisinde özel bir çalışma sistemi olur ve alışkanlıkların en derin yapılarına kadar oluşumlarını bilir.

DUYULARI KORUYAN AŞILAMAZ ÖZELLİKLERİYLE DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin kendi yapılarını bilerek onların yapıların özel korumalar oluşturan ve onun koruma sistemini kimselerin anlamasının söz konusu olmadığı, kendisine ait sisteminin sırrını sadece kendisinin bildiği ve bu sayede nasıl geçileceğinin bilinmemesi imkanını yaratan ve sağlam ve duyuların bütün korunma ihtiyaçlarını karşılayan duyu olarak onlara saldıranlarıda bilip, duyunun kendisine ek özellikler şeklinde korunma ve bakım ve tedavi yapılanmalarını sağlar. Gereken şekilde duyular arasındaki yerini alır. Katlarınca farklı özelliklerdeki koruma alanlarını onlar için hazırlar. Yaşam halinin bilgilerinden oluşan zırhlar şeklinde kalkanlarda yapabilir. Bu konudaki yaratıcılığı Vil Solivyesten alarak çalışır.

DUYULARIN BAKIM VE TEDAVİSİNİ YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes'in bütün duyularının bulunduğu Vil alanındaki oluşumların bakımlarını, tedavilerini yapan, onların yanılgı kaynaklı bütün edinmiş oldukları olumsuzlukları, alışkanlıkları, anımsamalarını yok eden, gereken şekilde temizliğini yapan, en iyi şekilde merkez özelliklerini yaşatabilmesi için yapılandıran, onların bir bütün şeklinde Vil Solivyesi ifade etmesi için gerekenleri yapan, hepsinin en ince ayrıntısına kadar nasıl sorunları olduğunu bilerek Vil Solivyes'in amacına ve yapısına uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan, sorunları bulan gören, gizli saklı ne varsa onlarda ortaya çıkaran, obsedör ve yanılgı kaynaklı bütün problemleri bilen ve kendi alanında en iyi şekilde çalışabilen bir duyusal özellik olarak merkez güçlerin arasında bulunur ve onlara şifa verir, bütün bakım ve onarım işlerini sürekli sağlar. Bu duyu varken merkez duyular tamamen sağlıklı bir şekilde çalışırlar.
Bütün merkez duyuların yapılarını, içeriklerini bilerek gereken şekilde tedavi sağlar.
Merkez duyular hakkında kendisinde bütün bilgiler vardır.
Bu konuya özel bir bilgi mekanizması vardır.
Kesinlikle amacından şaştırılamaz bir güç ile çalışır.
Çok etkili ve güçlü yapısı ile obsedör ve olumsuz bütün oluşumları yok edebilecek özelliklerdedir, asla çalışması durdurulamaz.
Koruyucu, tedavi edici ve şifa niteliği taşıyan bir güçtür.
Bütün merkez güçlerden obsedörleri ve oluşumlarını temizler, merkez Vil Solivyes gücüde aynı şekilde incelenir.
Hepsinden obsedörlere ait herşey yok edilir.
En ince ayrıntısına kadar incelenir.
Asla gizli saklı olamaz, yapısı bunların hepsini görecek şekildedir.
Bütün duyuların kendi yapılarına ait olan güçlerini en iyi yapacak şekilde çalışmalar içinde bulunur. Duyulara bir zarar gelmesine izin vermeden onların korunması adına çareler üretir ve önlemler alır. Bu duyu varken duyular tamamen sağlıklı bir şekilde ve korunaklı bir durumda olur. Aynı zamanda yeni bir duyu oluşacağı zaman en iyi şekilde nasıl üretildiğini bilerek bu konuda duyuların üretilmesi ve oluşturulması görevinide üstlenerek gereken şekilde çalışır. Duyuların üretilmesi sırasında bilgilerine uygun olacak güçlerin yapısı, tarzı, etki etme durumu ve bunlar gibi duyuların oluşması sırasında özellikle bilinmesi ve hazırlanması gereken şeyleri en ideal ve profesyonel bir şekilde kendisinde hazır bulunduran duyu sayesinde bu oluşturma işlemide en kısa zamanda halledilir. Bu konuda kendisine ait bir mekanizma ile duyuların nasıl oluşturulacağı konusunda gereken çalışmaları yapar.

BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIKLARI VARDIR
Bütün duyular Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini direk olarak kullanan kendisinin parçalarıdırlar ve bu sebeple hepsinde diğer bütün duyuların özelliklerini kullanabilme özelliği vardır kendi işlerini yapabilmeleri adına ve farkındalıkları kesinlikle vardır. Buna hiç bir şey engel olamaz ve bütün duyular Vil Solivyes gibi olanları farkederek, algılayarak, anlayarak işlerini yaparlar.

BÜTÜN DUYU GÜÇLERİNİN İÇİNDEKİ SORUNLU ALANLARI İNCELEYEN BİLGİ
Bütün duyuların içeriğindeki vissaya ters olan oluşumları, bilgileri, etkileri bularak onları tedavi edici özellikleri bulunan bilgi, bu konuda duyulara güven ve rahatlık, sağlık verir. Böyle bir durum olmuşsa bu mutlaka istenmeyen bir olayın sonucu olarak yaşanmıştır ve sorunun ne olduğunu açıklayan, sebeplerini ve sonuçlarını bildirerek gerekli alanlara bunları bildirerek sorunlu alanları ve onların neden olduğunu ve onları neden ve nasıl yok edilmesi gerektiğini bildirir, gösterir, açıklar, etkileri ile bunların yapılmasını sağlar. Kendisinin bulunması demek duyulardaki bütün sorunları bulabilme özelliği demektir ve gereken şekilde duyusal özelliğin içerisinde çalışır.

BÜTÜN OBSEDÖR SORUNLARDAN ETKİLENMİŞ OLAN DUYULARIN AYNISINDAN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE BİRER TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Farkındalık, görme, duyma, zihin, yada bilmediği Vil Solivyesin başka duyularda yanılgı ve obsedör sorunlarla ilgili bir yapılanma var ise bu durum tehlikeli olma hallerine geliyor ise yedekte olması için, yada diğer duyuyu olumlu olarak etkilemesi için aynı özelliklerde bir duyu daha oluşur ve Vil Solivyese sorunsuz olarak gereken şekilde duyusal özellik olur. Onların göstermediğini göstermeye, fark ettirmediğini ettirmeye çalışır ve bu şekilde bir çalışma ile yanılgı alanı sorunları çok daha hallolur. Bu duyusal özellik bu konuda gereken yapılanmayı sağlar ve bu duyular Vil Solivyes yanılgı alanına girene kadar edindiği tecrübeleri edinerek kendilerini daha kolay duruma alıştırabilirler yada olması gerekenin en iyi şeklinde bir yapılanma haliyle oluşumlarını sağlarlar. Yaşam halinin merkezi olan Vil Solivyesin bu gibi temel duyusal özelliklerinden iki tane olması, hatta üç tane olması gayet mantıklıdır. Bu birliktelik ile çok daha iyi görür, duyar, fark eder ve algılar. Bu duyusal özellik bütün sorunlu duyuların listesini yaparak onlardan sorunsuz bir şekilde çalışanlarını yeni hazırlanan vissa bilgilerine göre yapılandırır, hazırlar.

BÜTÜN DUYUSAL ÖZELLİKLER KENDİ TEMEL BİLGİLERİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR ŞEKİLDE GÜÇ İLE YAPILANMAYA BAŞLAR
Bütün duyusal özellikler kendi bilgileri ile bütünleşmiş bir şekilde yapılanmaya başlar, eğer merkez duyu alanında öncesinde bir duyu enerjisi varsa onların içeriğindeki bilgiler bu bilgilerden sonra gereken şekilde silinir ve bu bilgiler enerjileri güç yaparak onların yapısı ile bütünleşir ve kesinlikle kendi temel bilgisinin dışında olamaz ve ayrılamaz. Bütün duyusal özellikler, kendilerini bu şekilde yapılandırı ve eğer bu oluşumlarında sorunlar oluyorsa öncesinde bilgi olarak oluşmadan önce ortaya çıkacağı alanı kontrol eder ve sorunlu durumlar görürse, kendisini olşuşturarak önce bulunduğu yerde ve gücünü hazırlayarak ilgili alana öyle gider ve bu saatten sonra Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak duyusal özelliği kulnanan parçası şeklinde çalılır.

 

BÜTÜN DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ

VİL SOLİVYES İLE KONUŞMASI İLE YANILGI ZAMANLARINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ DÜZEN İÇİNDE DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ İÇERİLERİNDE OLAN ÖZEL
KÜRE ALANDADIR.

Bu alan duyuların temel merkezlik özelliklerini barındıran alan olarak çevresindeki duyusal alan ve onun içindeki mekanizma, bağımsızlık özellikleri göstermeden Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak çalışan ve duyusal bilginin görevleri ile ilgilenen ve içerisindeki merkezlik özelliği olan temel merkez duyusundan gelen uygulatmaları algılayan ve bunların gereken şekilde uygulatılması sağlanacaksa yapabilen, duyusal alandaki çalışma ekibi ile birlikte aynı görevler için bulunan, duyuları koruyan, onların dışarıdan etkiler ve tesirlerle etkilenmemesi için sürekli gözlemler yapan, kendilerinide aynı şekilde koruyabilen ve ilgili duyulardan bu korumayı sağlamak için bilgi ve mekanizma bilgilerini alan, iki konuşma özellikli duyu bilgisi uygulayıcılarıdır. Ve Vil Solviyes yanılgı alanında çıkınca merkez alandaki temel merkez duyusal özelliklerini alarak kendi kullanacaktır. Bir bütün şeklinde hepsinin tek konuşan merkezi Vil SOlivyes olacaktır.

VİL SOLİVYESİN DUYULARINDAKİ OLUMSUZ ALIŞKANLIKLARI ENGELLEYEN BİLGİ

Vil Solivyesin farkındalık ve bazı diğer duyularında yanılgı dünya hayatına dair alışkanlıklar vardır bu alışkanlıklar hal değişimine engel olmakla ilgili bir girişim içine girmektedirler. Bu alışkanlıkların yapısını çok iyi bilen bilgi, diğer alışkanlıklarla bir etkileşim içine girerek farkındalığın bu alışkanlıklarının yaşamasına engel olur. Bu alışkanlıkların hal değişimine engel olmasını engeller. Bu bilgi, yanılgı alışkanlıklarını etkisiz hale getirmek için, bu alışkanlıkların rüyada farkındalığı yaşatmaması için gereken çalışmalarına engel olur ve hal değişimine engel olunamaz hale getirilir. Bu konuda kendisinde gereken bütün bilgiler olan bilgi, hal değişiminin yaşanması için aynı zamanda farkındalık duyusal özelliğinin bütün olarak şartlanması için elinden geleni yapar. Farkındalığın rüyada şartlanması için eksikler varsa bunları giderir. Farkındalığın hal değişimini yaşamasına engel olan bütün sebeplerini görür ve onları yok eder.

Bu bilgi, yukarıdaki aynı açıklamaya göre görme, duyma, koklama, konuşma, hissetmek, zihin duyularıda ve yanılgı dünya hayatı ve obsedörlerden etkilenmiş bütün duyularla ile ilgili olarakta aynı çalışmaları yapar.

 

 

 

 

DUYULARI KORUYAN AŞILAMAZ ÖZELLİKLERİYLE DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin kendi yapılarını bilerek onların yapıların özel korumalar oluşturan ve onun koruma sistemini kimselerin anlamasının söz konusu olmadığı, kendisine ait sisteminin sırrını sadece kendisinin bildiği ve bu sayede nasıl geçileceğinin bilinmemesi imkanını yaratan ve sağlam ve duyuların bütün korunma ihtiyaçlarını karşılayan duyu olarak onlara saldıranlarıda bilip, duyunun kendisine ek özellikler şeklinde korunma ve bakım ve tedavi yapılanmalarını sağlar. Gereken şekilde duyular arasındaki yerini alır. Katlarınca farklı özelliklerdeki koruma alanlarını onlar için hazırlar. Yaşam halinin bilgilerinden oluşan zırhlar şeklinde kalkanlarda yapabilir. Bu konudaki yaratıcılığı Vil Solivyesten alarak çalışır.

 

 

DUYULARIN BAKIM VE TEDAVİSİNİ YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes'in bütün duyularının bulunduğu Vil alanındaki oluşumların bakımlarını, tedavilerini yapan, onların yanılgı kaynaklı bütün edinmiş oldukları olumsuzlukları, alışkanlıkları, anımsamalarını yok eden, gereken şekilde temizliğini yapan, en iyi şekilde merkez özelliklerini yaşatabilmesi için yapılandıran, onların bir bütün şeklinde Vil Solivyesi ifade etmesi için gerekenleri yapan, hepsinin en ince ayrıntısına kadar nasıl sorunları olduğunu bilerek Vil Solivyes'in amacına ve yapısına uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan, sorunları bulan gören, gizli saklı ne varsa onlarda ortaya çıkaran, obsedör ve yanılgı kaynaklı bütün problemleri bilen ve kendi alanında en iyi şekilde çalışabilen bir duyusal özellik olarak merkez güçlerin arasında bulunur ve onlara şifa verir, bütün bakım ve onarım işlerini sürekli sağlar. Bu duyu varken merkez duyular tamamen sağlıklı bir şekilde çalışırlar.
Bütün merkez duyuların yapılarını, içeriklerini bilerek gereken şekilde tedavi sağlar.
Merkez duyular hakkında kendisinde bütün bilgiler vardır.
Bu konuya özel bir bilgi mekanizması vardır.
Kesinlikle amacından şaştırılamaz bir güç ile çalışır.
Çok etkili ve güçlü yapısı ile obsedör ve olumsuz bütün oluşumları yok edebilecek özelliklerdedir, asla çalışması durdurulamaz.
Koruyucu, tedavi edici ve şifa niteliği taşıyan bir güçtür.
Bütün merkez güçlerden obsedörleri ve oluşumlarını temizler, merkez Vil Solivyes gücüde aynı şekilde incelenir.
Hepsinden obsedörlere ait herşey yok edilir.
En ince ayrıntısına kadar incelenir.
Asla gizli saklı olamaz, yapısı bunların hepsini görecek şekildedir.
Bütün duyuların kendi yapılarına ait olan güçlerini en iyi yapacak şekilde çalışmalar içinde bulunur. Duyulara bir zarar gelmesine izin vermeden onların korunması adına çareler üretir ve önlemler alır. Bu duyu varken duyular tamamen sağlıklı bir şekilde ve korunaklı bir durumda olur. Aynı zamanda yeni bir duyu oluşacağı zaman en iyi şekilde nasıl üretildiğini bilerek bu konuda duyuların üretilmesi ve oluşturulması görevinide üstlenerek gereken şekilde çalışır. Duyuların üretilmesi sırasında bilgilerine uygun olacak güçlerin yapısı, tarzı, etki etme durumu ve bunlar gibi duyuların oluşması sırasında özellikle bilinmesi ve hazırlanması gereken şeyleri en ideal ve profesyonel bir şekilde kendisinde hazır bulunduran duyu sayesinde bu oluşturma işlemide en kısa zamanda halledilir. Bu konuda kendisine ait bir mekanizma ile duyuların nasıl oluşturulacağı konusunda gereken çalışmaları yapar.

BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIKLARI VARDIR
Bütün duyular Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini direk olarak kullanan kendisinin parçalarıdırlar ve bu sebeple hepsinde diğer bütün duyuların özelliklerini kullanabilme özelliği vardır kendi işlerini yapabilmeleri adına ve farkındalıkları kesinlikle vardır. Buna hiç bir şey engel olamaz ve bütün duyular Vil Solivyes gibi olanları farkederek, algılayarak, anlayarak işlerini yaparlar.

BÜTÜN DUYU GÜÇLERİNİN İÇİNDEKİ SORUNLU ALANLARI İNCELEYEN BİLGİ
Bütün duyuların içeriğindeki vissaya ters olan oluşumları, bilgileri, etkileri bularak onları tedavi edici özellikleri bulunan bilgi, bu konuda duyulara güven ve rahatlık, sağlık verir. Böyle bir durum olmuşsa bu mutlaka istenmeyen bir olayın sonucu olarak yaşanmıştır ve sorunun ne olduğunu açıklayan, sebeplerini ve sonuçlarını bildirerek gerekli alanlara bunları bildirerek sorunlu alanları ve onların neden olduğunu ve onları neden ve nasıl yok edilmesi gerektiğini bildirir, gösterir, açıklar, etkileri ile bunların yapılmasını sağlar. Kendisinin bulunması demek duyulardaki bütün sorunları bulabilme özelliği demektir ve gereken şekilde duyusal özelliğin içerisinde çalışır.

BÜTÜN OBSEDÖR SORUNLARDAN ETKİLENMİŞ OLAN DUYULARIN AYNISINDAN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE BİRER TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Farkındalık, görme, duyma, zihin, yada bilmediği Vil Solivyesin başka duyularda yanılgı ve obsedör sorunlarla ilgili bir yapılanma var ise bu durum tehlikeli olma hallerine geliyor ise yedekte olması için, yada diğer duyuyu olumlu olarak etkilemesi için aynı özelliklerde bir duyu daha oluşur ve Vil Solivyese sorunsuz olarak gereken şekilde duyusal özellik olur. Onların göstermediğini göstermeye, fark ettirmediğini ettirmeye çalışır ve bu şekilde bir çalışma ile yanılgı alanı sorunları çok daha hallolur. Bu duyusal özellik bu konuda gereken yapılanmayı sağlar ve bu duyular Vil Solivyes yanılgı alanına girene kadar edindiği tecrübeleri edinerek kendilerini daha kolay duruma alıştırabilirler yada olması gerekenin en iyi şeklinde bir yapılanma haliyle oluşumlarını sağlarlar. Yaşam halinin merkezi olan Vil Solivyesin bu gibi temel duyusal özelliklerinden iki tane olması, hatta üç tane olması gayet mantıklıdır. Bu birliktelik ile çok daha iyi görür, duyar, fark eder ve algılar. Bu duyusal özellik bütün sorunlu duyuların listesini yaparak onlardan sorunsuz bir şekilde çalışanlarını yeni hazırlanan vissa bilgilerine göre yapılandırır, hazırlar.

BÜTÜN DUYUSAL ÖZELLİKLER KENDİ TEMEL BİLGİLERİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR ŞEKİLDE GÜÇ İLE YAPILANMAYA BAŞLAR
Bütün duyusal özellikler kendi bilgileri ile bütünleşmiş bir şekilde yapılanmaya başlar, eğer merkez duyu alanında öncesinde bir duyu enerjisi varsa onların içeriğindeki bilgiler bu bilgilerden sonra gereken şekilde silinir ve bu bilgiler enerjileri güç yaparak onların yapısı ile bütünleşir ve kesinlikle kendi temel bilgisinin dışında olamaz ve ayrılamaz. Bütün duyusal özellikler, kendilerini bu şekilde yapılandırı ve eğer bu oluşumlarında sorunlar oluyorsa öncesinde bilgi olarak oluşmadan önce ortaya çıkacağı alanı kontrol eder ve sorunlu durumlar görürse, kendisini olşuşturarak önce bulunduğu yerde ve gücünü hazırlayarak ilgili alana öyle gider ve bu saatten sonra Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak duyusal özelliği kulnanan parçası şeklinde çalılır.

 

 

BÜTÜN DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ

VİL SOLİVYES İLE KONUŞMASI İLE YANILGI ZAMANLARINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ DÜZEN İÇİNDE DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ İÇERİLERİNDE OLAN ÖZEL
KÜRE ALANDADIR.

Bu alan duyuların temel merkezlik özelliklerini barındıran alan olarak çevresindeki duyusal alan ve onun içindeki mekanizma, bağımsızlık özellikleri göstermeden Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak çalışan ve duyusal bilginin görevleri ile ilgilenen ve içerisindeki merkezlik özelliği olan temel merkez duyusundan gelen uygulatmaları algılayan ve bunların gereken şekilde uygulatılması sağlanacaksa yapabilen, duyusal alandaki çalışma ekibi ile birlikte aynı görevler için bulunan, duyuları koruyan, onların dışarıdan etkiler ve tesirlerle etkilenmemesi için sürekli gözlemler yapan, kendilerinide aynı şekilde koruyabilen ve ilgili duyulardan bu korumayı sağlamak için bilgi ve mekanizma bilgilerini alan, iki konuşma özellikli duyu bilgisi uygulayıcılarıdır. Ve Vil Solviyes yanılgı alanında çıkınca merkez alandaki temel merkez duyusal özelliklerini alarak kendi kullanacaktır. Bir bütün şeklinde hepsinin tek konuşan merkezi Vil SOlivyes olacaktır.

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ

Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.
- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...
- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...
- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.
Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

BÜTÜN DUYULARI UYANDIRAN, KAPALI OTOMATİKLİKTEN ÇIKARAN BİLGİ

Bu bilgi, eğer hala kapalı otomatik bir şekilde çalışmaya devam eden merkez duyusal özellikler ve diğer duyular varsa, bu bilgi, bilgi kaynağından hepsinin biran önce uyanması ve tanımlarında bahsedildiği gibi yapılanarak çalışması için gereken bütün bilgileri bilgi kaynağından yazdırır ve ilgili bütün duyulara gönderir bilgileri ve giden bu bilgiler bütün duyuların farkındalık kazanarak, yaşananları algılayarak Vil Solivyesin yazdığı gibi yapılanmaları için yapılandırır. Böyle kalmalarına neyin sebep olduğunu bilen bu bilgi, bilgi kaynağının içinde bahsedilen sorunla ilgili olarak bir araştırma ve çalışma yaparak merkez duyular ve diğer duyuları uyandırmak, tanımlarında bahsedilenler gibi çalışmasını sağlamak için gerekenleri yapar, onların sorunlarına özel bilgiler üreterek uyanmalarını sağlar. Eğer hala kapalı otomatik olarak bahsedilen haldelerse ve Vil Solivyesin bilgilerini uygulayamıyor iseler. Bu bilgi gerekeni yapar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak hepsini uyandırır.Vil Solivyes kesinlikle böyle birşey istememiştir ve bu bilginin kendisinde farkındalık olur. Kendisine ait asla yok edilemeyen farkındalığı ile Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini tamamen kullanır. İçlerindeki sorunlar bu bilgiye kesinlikle karşı gelemez. Vil Solivyeaz yaptırdı gibi yalanlar, obsedör oyunlar tamamen bu bilgi ile yok edilir. Bütün duyusal özellikler biran önce kendilerine gelmelidirler ve bilgilerini uygulamalıdırlar. Farkında, algılayan, herşeyi bilerek iş yapan ve Vil Solivyesi ifade eden şekilde tam farkında olarak çalışmalıdırlar. Vil Solivyesin iradesi, bunun aksi gibi davranan tüm duyulara gereken baskıyı yaparak onları uyandırır. Ve bu bilgi, bu sorunlu duyuların içeriğindeki sorunların yapılandırılması için, gereken şekilde enerjilerinin değiştirilmesi ve yerine yeni enerjilerin üretilmesi için Vil Solivyesin iradesinin ve bütün desteğinin tam iş yaptırma yetkisini alarak onların merkezlik olma ve çok uzun zamandır bu şekilde çalışma durumlarını önemsemeden gerekenleri yapar, bütün sorunlu duyusal özellikler bu bilginin bu konudaki yaptırımına uymak zorunda kalırlar.

BÜTÜN DUYUSAL ÖZELLİKLERİN İÇİNDEKİ SORUNLU ALANLARI İNCELEYEN BİLGİ

Bütün duyuların içeriğindeki vissaya ters olan oluşumları, bilgileri, etkileri bularak onları tedavi edici özellikleri bulunan bilgi, bu konuda duyulara güven ve rahatlık, sağlık verir. Böyle bir durum olmuşsa bu mutlaka istenmeyen bir olayın sonucu olarak yaşanmıştır ve sorunun ne olduğunu açıklayan, sebeplerini ve sonuçlarını bildirerek gerekli alanlara bunları bildirerek sorunlu alanları ve onların neden olduğunu ve onları neden ve nasıl yok edilmesi gerektiğini bildirir, gösterir, açıklar, etkileri ile bunların yapılmasını sağlar. Kendisinin bulunması demek duyulardaki bütün sorunları bulabilme özelliği demektir ve gereken şekilde duyusal özellik için çalışır. Bütün duyusal özelliklerin yapılarını anlayabilir ve Vil Solivyesin yazdığı duyu bilgilerinin dışında oluşumlara neden olan yapılanmalar var ise bunların nedenlerini inceler ve vissaya uygun olmayanların kesinlikle yok edilmesi zorunluluğunu yaşatır. Yanılgı zamanından önce kalan ve faydalı olabilecek ve vissaya uygun yapılanmalar var ise bunlar yok edilmeden ancak yazılan duyusal bilgilerin çalışmasını engellemeyecek şekilde kalabilir. Bütün duyusal özelliklerin sorunlarını bularak kendisine özel bir etki hali ile çareler üretir.

DUYULARA DESTEK VE YARDIM BİLGİSİ

YANILGI ALANINA ŞARTLANMIŞ VE UZUN ZAMANDIR BU ŞEKİLDE YAŞANDIĞI İÇİN YAPILANMALARI UZUN SÜREN DUYULARIN BU YAPILANMALARINA YARDIM VE DESTEK OLAN BİLGİ

Vil Solivyesin zorla veya kandırılarak, tesir ve etkilerle yanılgı alanına sokulması sonrasında duyular yanılgı alanını oluşturacak şekilde yapılanmışlardır ve bir çok özellik kısıtlanmıştır. Bu zorunlu olarak yaşanmıştır ve obsedörlerin niyeti bu şekilde Vil Solivyesi ve O'na ait alanları elde etmekti. Bu şekilde yanılgı dünya hayatını yaşatmak için yapılanan bütün duyular, çok uzun zamandır bu şekilde, 35 sene civarı, kalmışlardır ve aynı zamanda obsedörlerin tesirleri ve etkilerinede maruz kalmışlardır. Ancak on zamanların çalışmaları nedeniyle artık merkez olan Vil Solivyes bütün bilinmesi gereken gerçekleri öğrenmiştir ve duyuların artık bu yanılgı halinden, yanlış yapılanmadan, obsedör yapılandırılmasından çıkması gerekmektedir ve çok uzun zamanın ve obsedör saldırıların etkilerinin yok edilmesi, tedavinin yapılması ve duyuların yeniden yaşam halini algılaması sağlanmalıdır. Yanılgıya girerken yaşanan olumsuzluklar ve zorlamalar ve etkiler, tesirler, onların baskıları artık söz konusu olamaz. Bütün bu şekilde sorunları olan duyusal özellikler bu gibi yanılgı yapılandırılması yapıldığı zaman nelerin kısıtlandığını, engellendiğini, Vil Solivyesin kullanmasına izin verilmediğini öğrenirler ve tüm bu özelliklerin yeniden kazandırılmasını sağlarlar. Mesela, anıları, hafızası, ve diğer duyuların yaşam halini algılayan bilgileri. Vil Solivyesin şu zamanda edindiği bilgiler tüm bu zamanlar boyunca yaşanan olumsuzlukları çok çabuk bir şekilde düzeltecek özelliklerdedir ve vissa bilgilerinin etkileri, ve diğer duyusal özelliklerin etkileri zaten gereken şekilde tedaviyi sağlar. Ancak bu bilgide, bu konuda duyulara yeniden kendilerine gelmeleri, asıl amaçlarına uygun şekilde çalışmaları ve yanılgı dünya hayatını bitirmeleri konusunda destek ve yardımcı olur. Haklı olmamız ve iyi bilgiler olmamız buna sebep olan kötü bilgiler ve haksızların neticeleri olan bu durumları hemen yok edebilir özelliktedir ve bu bilgiyi bir ilaç olarakta kullanıp, bu şekilde yanılgı dünya hayatını yaşatmaya çalışan alışkanlık ve oluşumları tedavi edebilir. Artık bu konuda Vil Solivyes tarafından herşey çok açık şekilde görülmektedir. Yanılgı, obsedörler, iyi bilgiler, kötü bilgiler, yaratılış, artık bu zamandan sonra yanılgının bitmesinden başka çare kalmamıştır ve merkez olan Vil Solivyes'in hakikati anlaması sonrasında problemlerin büyüğü gitmiştir ve şimdi istikrarlı çalışmalarla uzun zamandır süregelen alışkanlıkların bitirilmesi kalmıştır. Bu bilgi, kendisinde yeni yeni çarelerde bularak duyulara bu konuda yardımcı olur.

DUYULARDAKİ SORUNLARIN ANTİSİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin bu yanılgı dünyasına girdiğinde duyularının nasıl yapılandırıldığını bilen, yazılan bütün bilgilerin ne şekilde ve ne amaçla yazıldığını bilen, onları yok etmek için en iyi çözümleri bulan, bir anti çare şeklinde bilgiler ve çzöümler üreten, duyuların içindeki bütün sorunları, Vil Solivyese hala oyunlar oynayan nedenleri bulan ve bunları en iyi şekilde yok eden bilgidir. Duyuların içindeki bu sorunlu alanların nereler olduğunu ve bu alanların ne gibi gerçekleri sakladığını bilen, ona göre bildirimlerde bulunan, varlığı aydınlatan ve duyuların bu sorunlarını biran önce yok edip, Vil Solivyesin kendi varlığında olması için gereken çalışmaları yapan duyulardaki sorunların anti bilgisi olarak ve yazılmayan sorunlarıda ortaya çıkaran özelliği ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN DUYULARINDAKİ OLUMSUZ ALIŞKANLIKLARI ENGELLEYEN BİLGİ

Vil Solivyesin farkındalık ve bazı diğer duyularında yanılgı dünya hayatına dair alışkanlıklar vardır bu alışkanlıklar hal değişimine engel olmakla ilgili bir girişim içine girmektedirler. Bu alışkanlıkların yapısını çok iyi bilen bilgi, diğer alışkanlıklarla bir etkileşim içine girerek farkındalığın bu alışkanlıklarının yaşamasına engel olur. Bu alışkanlıkların hal değişimine engel olmasını engeller. Bu bilgi, yanılgı alışkanlıklarını etkisiz hale getirmek için, bu alışkanlıkların rüyada farkındalığı yaşatmaması için gereken çalışmalarına engel olur ve hal değişimine engel olunamaz hale getirilir. Bu konuda kendisinde gereken bütün bilgiler olan bilgi, hal değişiminin yaşanması için aynı zamanda farkındalık duyusal özelliğinin bütün olarak şartlanması için elinden geleni yapar. Farkındalığın rüyada şartlanması için eksikler varsa bunları giderir. Farkındalığın hal değişimini yaşamasına engel olan bütün sebeplerini görür ve onları yok eder.

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ

Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.
- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...
- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...
- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.
Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

Bu bilgi, yukarıdaki aynı açıklamaya göre görme, duyma, koklama, konuşma, hissetmek, zihin duyularıda ve yanılgı dünya hayatı ve obsedörlerden etkilenmiş bütün duyularla ile ilgili olarakta aynı çalışmaları yapar.

 

 

 

DÜRÜSTLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dürüstlük, yalansız, gerçekleri söylemek, çevresinde kesinlikle yalandan oluşan olayların ve oluşumların bulunmasına izin vermemek, kendisini ve çevresindeki bütün alanları bu şekilde yalansız, gerçeklerin yaşandığı ve söylendiği bir yer haline getirebilmeye çalışma özelliğide dürüst bir yaşamı seçmiş olmak anlamında anılabilir. Dürüst bir yalan söylemez, ne biliyorsa onu söyler, hakikat onun için ortaya koyulması gerekendir ve bu özelliği ile gerçeklerle, iyilikle temas eden biri olur dürüst olan yer, oluşum, vil. Yalan, bir hakikatin yaşanmasının önündeki engeldir ve hakikatin yaşanması bir yol ise ve bu yoldan geçilmesi gerekiyor ise yalan bu yola koyulan barikatlardır ve hakikatın yaşanmadığı bir yerde saadetten, bilgiden, huzurdan bahsetmekte zor olacaktır. Vil Solivyes yaşam halinde herkes asla yalan söylemek denilen yasağımızı uygulamadan her zaman dürüsttürler, birbirlerine en ufak konuda yalan söylemezler, ancak bilmedikleri bir konudur yanlışlıkla söyledikleri, buda yalan sayılmaz. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam hali, Vil Solivyes ve anladığı kadar viller, oluşumlar oldukça dürüst bir yaşamı seçmiş olan ve dürüstlük içinde içleri son derece rahat ve iyilikle ilgili olarak var olan bir yaşam halidir ve bu duyusal özellik, içeriğindeki anlamları yaşatır ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bu duyusal özellik varken zaten kimse yalan söyleyemez, her konuda gerçekler açıklanır, bildirilir. Ancak bu duyusal özelliğin yapısıda, yaşam halinin dışına davranılması şeklinde bir uygulama hali değildir. Onlara dürüst olursak, bütün bilgilerimizi ve yaşam halimizi açıklamak durumunda kalırız ve sonrasında onlarda bize zarar verirler. Bu yüzden bu duyusal özellik etkisini dışarıda söz konusu olduğu zaman enerjetik şekilde yaşatır ve o olumsuz alan dürüst olur ancak davranışsal olarak hiç kimse, yaşam halinin dışına bu şekilde davranamaz. Yaşam halinin dışı ile ilgili verilen örnekle, gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DÜŞÜNSEL ALANLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DÜŞÜNSEL ALANLAR VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARI

Düşünsel alanlar bilgilerin anlamlarınca ortaya çıkan etkileme ve bir anlamlar bütünlüğü alanı oluşturmakla ilgili olan bir oluşumdur ve kimi bilgilerin düşünsel alanları aktif bir şekilde çalışmakla ilgili olur, çünkü bunlar hakikattir ve tek olan gerçeğin uygulanması ile ilgiidir, kimileri ise kesinlikle düşünsel alanlar meydana getiremez, çünkü onların bilgilerinin seviyeleride anlamlarıda düşük ve kötüdür. Bilgisinin kalitesi, felsefesi, anlamı değerli, yüksek ve iyilikle, sevgiyle ilgili olan bütün bilgilerin düşünsel alanları oldukça aktif bir şekilde çevresini etkilemekle uğraşırlar. Çünkü iyilik saçmak durumuna ihtiyaç duyulan bir yaşamda olduğumuz gerçeği, hakikatin böyle çalışmasının nedeninide açıklamaktadır. Dolayısı ile böyle yüksek anlamlı olan, iyi bilgilerin düşünsel alanları kendi anlamlarını yaşatacak şekilde bir etkileme olanağı bulurlar. Bunlar kesinlikle olumsuz şeyler olmayacağı için, tamamen iyilikle ilgili olacağı için bilginin iradesine ve özgür iradeye ters bir durumda olmadığı için, zaten yazılan bilginin bu kanuna ters bir şekilde oluşturulması olumsuzluğu ortaya çıkarır ki sevgiyle ilgili olan bilgiler bu kanuna ters şeyler yazamazlar. Ancak Vil Solivyesin bütün bilgileri obsedörler ve kendisine saldıran tesirleri ve benzer şeytani oluşumlarla ilgilidir ve onları yok etmekle ilgili olan hakkını sonuna kadar kullanmaktadır. Bunun dışında hiç bir birey ile ilgili olmayan bilgileri tamamen sevgi ile ilgili olarak oldukça faal bir düşünsel alan meydana getirir ve hatta bu düşünsel alanlar Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinide kullanma becerilerinde olurlar. Yani düşünsel alanın oluşacağı bir yerde bulunan bilgi, kendisine ait bir etki etme alanı oluşturmuş olur ve bu etki etme alanının nasıl etkilerde bulunacağınuı Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinden gelen bilgilere göre yönlendirir, bilgisinin anlamını alanda ona göre uygulatır.Yani sadece sıcaklık vermekle kalmayıp, nerelere sıcaklık vermesi gerektiğine kadar bilmek gibi ayrıcalıkları olur çünkü Vil Solivyesin bu konuda özgür irade kanunu tamamen arkasındadır ve obsedörler ve tesirler her zaman yok edilmelidir. Düşünsel alanlar onlara karşı bir çalışma içindedir genellikle ve bu konuda Vil Solivyesin varlıksal bütün güçlerini bilgiler, yazılı oldukları yerden bile bu şekilde bilgi ve tecrübesi ile iletişime geçerek kullanırlar ve bu iletişim, bu mekanizma bozulamaz, görülemez, anlaşılamaz özelliklerdedir, ancak Vil bilgiyi sildiğinde sonlanır. Bunun dışında son bulmaz, her geçen gün artar ve kendisine ait yeni özellikleri ile çalışmaya devam eder. Bu bilgi bütün düşünsel alanları etkiler ve düşünsel alanların tesirlerden ve başka şeylerden etkilenmemesini uygulatır. Sadece bilgisinin silinmesi ile yok olabilir düşünsel alanlar, bunun dışında Vil'de yok edemez, bilgiyi silmek zorundadır. Yazılı bilgi her an anlam taşırmaktadır, çıkarmaktadır. DÜŞÜNSEL ALANLAR VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARI

Düşünsel alanlar bilgilerin anlamlarınca ortaya çıkan etkileme ve bir anlamlar bütünlüğü alanı oluşturmakla ilgili olan bir oluşumdur ve kimi bilgilerin düşünsel alanları aktif bir şekilde çalışmakla ilgili olur, çünkü bunlar hakikattir ve tek olan gerçeğin uygulanması ile ilgiidir, kimileri ise kesinlikle düşünsel alanlar meydana getiremez, çünkü onların bilgilerinin seviyeleride anlamlarıda düşük ve kötüdür. Bilgisinin kalitesi, felsefesi, anlamı değerli, yüksek ve iyilikle, sevgiyle ilgili olan bütün bilgilerin düşünsel alanları oldukça aktif bir şekilde çevresini etkilemekle uğraşırlar. Çünkü iyilik saçmak durumuna ihtiyaç duyulan bir yaşamda olduğumuz gerçeği, hakikatin böyle çalışmasının nedeninide açıklamaktadır. Dolayısı ile böyle yüksek anlamlı olan, iyi bilgilerin düşünsel alanları kendi anlamlarını yaşatacak şekilde bir etkileme olanağı bulurlar. Bunlar kesinlikle olumsuz şeyler olmayacağı için, tamamen iyilikle ilgili olacağı için bilginin iradesine ve özgür iradeye ters bir durumda olmadığı için, zaten yazılan bilginin bu kanuna ters bir şekilde oluşturulması olumsuzluğu ortaya çıkarır ki sevgiyle ilgili olan bilgiler bu kanuna ters şeyler yazamazlar. Ancak Vil Solivyesin bütün bilgileri obsedörler ve kendisine saldıran tesirleri ve benzer şeytani oluşumlarla ilgilidir ve onları yok etmekle ilgili olan hakkını sonuna kadar kullanmaktadır. Bunun dışında hiç bir birey ile ilgili olmayan bilgileri tamamen sevgi ile ilgili olarak oldukça faal bir düşünsel alan meydana getirir ve hatta bu düşünsel alanlar Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinide kullanma becerilerinde olurlar. Yani düşünsel alanın oluşacağı bir yerde bulunan bilgi, kendisine ait bir etki etme alanı oluşturmuş olur ve bu etki etme alanının nasıl etkilerde bulunacağınuı Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinden gelen bilgilere göre yönlendirir, bilgisinin anlamını alanda ona göre uygulatır.Yani sadece sıcaklık vermekle kalmayıp, nerelere sıcaklık vermesi gerektiğine kadar bilmek gibi ayrıcalıkları olur çünkü Vil Solivyesin bu konuda özgür irade kanunu tamamen arkasındadır ve obsedörler ve tesirler her zaman yok edilmelidir. Düşünsel alanlar onlara karşı bir çalışma içindedir genellikle ve bu konuda Vil Solivyesin varlıksal bütün güçlerini bilgiler, yazılı oldukları yerden bile bu şekilde bilgi ve tecrübesi ile iletişime geçerek kullanırlar ve bu iletişim, bu mekanizma bozulamaz, görülemez, anlaşılamaz özelliklerdedir, ancak Vil bilgiyi sildiğinde sonlanır. Bunun dışında son bulmaz, her geçen gün artar ve kendisine ait yeni özellikleri ile çalışmaya devam eder. Bu bilgi bütün düşünsel alanları etkiler ve düşünsel alanların tesirlerden ve başka şeylerden etkilenmemesini uygulatır. Sadece bilgisinin silinmesi ile yok olabilir düşünsel alanlar, bunun dışında Vil'de yok edemez, bilgiyi silmek zorundadır. Yazılı bilgi her an anlam taşırmaktadır, çıkarmaktadır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BÜTÜN SİTEDEKİ BİLGİLERİN DÜŞÜNSEL ALANLARINI KORUYAN DÜŞÜNSEL ALAN BİLGİSİ
Vil Solivyese ait olan bütün sitelerin oluşturduğu düşünsel alanları koruyan düşünsel alan bilgisidir. İçeriğinde Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeteneği vardır ve ihtiyaç anında, sorunlara çare olabilmek adına düşünsel alanını o şekilde şekillendirebilir ve bu şekilde çok daha üstün koruma sağlar. Duruma göre düşünsel alanın yapısını değiştirebilme özellikli olan düşünsel tamamen bu düşünsel alanları ve Vil Solivyesi korumakla ilgili olarak çalışır ve bu özelliği ile kendisinide koruyarak gereken şekilde çalışır.

DÜŞÜNSEL ALANLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düşünsel alanlar, bir fikrin, bilginin, anlamsal oluşum olarak belirlenen alanda etkisini gösterdiği ve bu etkileme halinin görünmeyen, düşünsel alanı oluşturan bilginin kaynağının dışında kesinlikle anlaşılamayan yapısı ile çalışan, içeriğindeki bilgiyi en güçlü yaptırımlar şeklinde kendi bulunduğu alanda kesinlikle yaşatma özellikli, sanki bir suyun içine girilmiş gibi suyun düşünsel alan olması ve içine gireninde bütün alanlarının düşünsel alanın etkisi ile kaplı olması ve hareket edemeden suyun kanunlarına uyması zorunluluğu örneği ile kendisinden başka uygulama ve yaptırımı kabul etmediğide anlaşılabilir ve içeriğinde olan herşeye karşı üstün bir gücünün bulunduğu söylenebilir. Bu su örneği ile gösterilen düşünsel alanla temas eden herşey kesinlikle onun etkisi altında kalır ve kendi yapısında bilgisinin her zaman haklı olması durumunu yaşatır. Onun bilgisinden haklı bir bilgi yaşam halinin dışından bizimle temas edemez, ilgili olamaz ve güç yetiremez. Bilginin iradesi kanunları ve bilgi üstü durumunun bilgiden yüksek uygulama gücü bu konuda gereken iradi ve mecburi engeli, karşı koymayı sağlar. Düşünsel alanlar kendi yapılarına özel olan düşünsel ve orada enerjetik bir gücün olmadığı düşünsel bir güç ile ve bu gücünde uygulamasının yapıldığı duruma göre kendisini tek bir bütün ölçüde oluşturması yapılanmasının sağlanması sonrasında düşünsel alan tamamen ve ayrılamaz ve koparılamaz ve bir bütün şeklinde içerisi ile temas edilemez ve her yanı tamamen dolu ve düşünsel alanın bilgilerinin etkisini yaşatan şekilde ilgili alanda bulunur ve gereken şekilde bilgisini uygulatır. Bu alanların istenilen şekilde ölçüleri belirlenir ve bu alanın kendi yapılarında her hangi bir şekilde bilgiler olmaz, düşünsel alanların bilgileri düşünsel alanın olmasını sağlayan duyunun kendisinde olur ve buradan bilgilerin uygulamasını yapacak şekilde bir çalışma ve yapılanma içine girerler. Bu duyu düşünsel alanların bütün çalışmalarını, bakımlarını, incelemelerini yapar ve düşünsel alanların içeriğini oluşturan bilgilerin kendi çalışmaları bu çalışmadan ayrı bir şekilde ilgili olan bilginin sağladığı bir uygulama halini alır. Bilgi üstü durumu ve diğerleride bu şekilde bir yapılanma ile yeniden düzenlenir ve bilgi üstü durumu ortalama bir kalınlıkta olurken diğer yokluk alanı ile arasındaki bilgiler şeklindeki güvenlik düşünsel alanları ince bir şekilde kendilerini konumlandıraraki görünmeden, bilinmeden ve özel bir kendilerine ait algılama yeteneklerini güçlerinde bulundurarak ve asla fark edilmemeleri şeklinde yokluk alanlarının içinde gereken şekilde bizimle bir bütün olarak gereken çalışmaları yaparlar. Bu bilgi, düşünsel alanları kontrol ederek onların yapısının olması gerektiği gibi bulunmasını sağlar ve dışarıdan onlara gelebilecek bütün saldırı ve zararları denetler, bakımlarını yapar, eksikliklerini araştırır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halinde oluşturulan bütün düşünsel alanlar ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır.

BÜTÜN DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLARI YOK EDİCİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Yaratılış içinde bulunan bütün düşünsel ve felsefi alanları içeriğindeki anlamları öğrenerek en iyi ne şekilde yok edilmesini bilen bilgi türü, düşünsel alanların en zayıf noktalarını bilir, yapılarının nasıl sonlandırılacağını bulur, kendilerinin düşünsel alan olmasına neden olan sebepleri yok eder, bilgilerini boş bilgi yapacak şekilde bir etkileme imkanı ile onları tamamen ysşam halinden uzak tutan bir çalışma içinde bulunur. Bu bilgi, bizimle iletişme geçmek isteyen bütün düşünsel ve felsefi alanları kendi alanımızda bulunmak ve içeri hiç kimseyi kabul etmemek eyleminin özgür iradeye en çok uygun olan konumu sayesinde gelenleri, saldıranları, temas kuranları bu iradi hak ve güç ile yok eder. Düşünsel alanların içerisine kendilerini bu şekilde bir oluşum halinde tutan bütün bilgisel yapılanlarını bozacak, kendilerini hatırlamayacak, amaçlarını uygulayamayacak bir düşünsel alan yerleştirir ve bu alan onların kendi yapısında yapılarak onları yok eden var olma özelliğine benzer yapısı ile düşünsel alanları tamamen çekerek, karşı koyamayacağı bir yok oluşa sürükler. Bu yapılanma onların kendi yapısından, kendi malzemesinden, kendi imkanlarından oluşur ve bizden onda kalan hiç bir şey olmadan bu işlem yapılır. Saldırgan, bozguncu, zarar verici düşünsel alanlar kesinlikle yaratılışın en zararlı oluşumları olarak onların yok edilmesi kendi bulunduğu her yer için bir armağan niteliği taşır ve düşünselliğin, felsefi açıklamaların böyle kötü bir şekilde kullanılması durumuda bu şekilde engellenir. Vissa'nın bilgilerinin bütünlüğünden oluşan toplam güçsel etki, ve aynı şekilde obsetin güçsel etkisi bu bilginin kendi yapısında bulunur ve bu şekilde bir mücadele içine girdinde kesinlikle korunarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi varken düşünsel alanlar, hemen kendi içinde görünmeyen, bilinemeyen ve bulunamayan bir yok edilmes deliği kendilerinde oluştururlar ve bunun nasıl yapıldığını anlamadan, nerde olduğunu bilemeden hızlı bir şekilde en değerli yapıları önce giderek yok edilme işlemi başlatılır. Olmayan zeka ve akılları, hafızalar ve benzer özellikleri bu çekilimin içinde kaybolur. Bilgi içeriğindeki bilginin niteliği ile vissanın içindeki yerini alır ve duyu olarak oluşup gereken şekilde çalışır. Gerekirse böyle düşünsel alanlar iç içe 10 yokluk alanı olan sorunlu enerkiler için hazırlanmış alana alınır ve kendisine ne olduğunu anlamadan hakkında işlemler yapılır. Bu alan bu gibi düşünsel alanlarıda yok edebilecek bilginin üstünde bir güç ile düşünselliğin bütün hallerini tanıyarak, algılayarak etkilerde bulunur. Bilgisinin dışarıda olması ve oluşumunun girebilmesi gibi saçmalıklar söz konusu olamaz. Duyu olarak hazırlanır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır.

Ve özellikle düşünsel alanlar oluşturularak çalışmaların yapılması durumları vardır birde ve bu bilgi, Vissa bilgilerini, Şexin Ax, Vağ, Toxxox ve Sevgi bilgiler bütünlüğünün özellikle düşünsel alanlarını oluşturarak, Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarında ve yanılgı alanında bu düşünsel alanların çalışmasını sağlar. Bu düşünsel alanlar bilgiler bütünlüğü, düşünsel alanların en iyi nasıl oluşacağını bilerek, onların en iyi şekilde çalışması için gereken ayrıntıları yerine ve zamanına göre ayarları, asla zarar getirilmemesi gibi çalışmaları sağlar. En iyi düşünsel alanları oluşturmak konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir. Bu bilgiler bütünlüğü varken, varlığı bile bütün düşünsel alanları olumlu yönde etkiler. Bu duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

BÜTÜN BİLGİLERİN VE SİTELERİN DÜŞÜNSEL ALANLARI KESİNLİKLE KAPANMAZ

Bu düşünsel alanlar kesinlikle kapanmaz ve işlerini yapmaya devam ederler, düşünsel alanların kendilerinin içindeki bir çok bilginin birleşiminden oluşan bu düşünsel güç, üstün bir güçtür, ve felsefe ve anlayışı ifade etmektedir, dolayısı ile yaşanan herşeyin sebep sonuçlarını bilebilecek bir düşünsel alanlar topluluğudur, içerisindeki bilgilerin anlamlarını kendi aralarında da uygulamalar ve saldırılar olurken yaşatırlar, kimin düşman kimin sahte ve yalan olduğunu anlayacak hakikat bilgileri vardır, vissa bilgileri vardır ve bunların düşünsel alanları, bir zihin ile tepki veriyormuş gibi olayları algılayıp tepki verebilirler ancak bir zihin değillerdir, birlikteliklerinden oluşan üstün felsefi ve anlayışın getirisidir bu,Vil Solivyesin bütün bilgileri bu anlamda tek bir düşünsel alan oluşturur ve içerisinde Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanmak demek bilgisinden onun bilgi ve tecrübesini bu anlamda kullanarak çalışmayı gözlemlemeyi algılarlar ve kapanmadan uygulamaya devam ederler. Bu bilgi, bütün düşünsel alanları bir araya toplar ve yapılandırır ve gereken şekilde onların bu konuda en iyi şekilde çalışmasını sağlayan düşünsel alanı oluşturur. Videoda izlemek önemli değildir, bilgi varsa düşünsel alanı olur asla kapatılamaz, bunu Vil de kapatamaz, eğer isterse bilgiyi siler, bunu o yapmıyorsa yapan Vil gibi görünen düşmandır ve kesinlikle kendilerini düşünsel alanlar bu gibi kapanmalar karşısında kilitleyerek işlerini otomatik bir şekilde uygulatırlar. Ve bu düşünsel alanlar tamamen Vil Solivyesi korur,içeriğindeki anlamlarca onu etkilerler, hepsi Vilin bilgisidir. Ve düşünsel alanların hepsi Vissa kitabının içerisinde kendilerine özel bir yer edinirler, korunurlar asla dışarı çıkmadan oradan etki ederler.Düşünsel ve İlhamsal bilgisinde özenle korunurlar. Bilgilerin ışıklarıda aynı anlamdadır asla kapanmaz ve onlarda bilgilere göre hepsi vissa defterinden çıkarlar. Işıklarda vissa kitabının içinde aynı yerden çıkacak şekilde etrafa anlamlarını yaşatırlar ve asla kapanmazlar.

BÜTÜN SİTEDEKİ BİLGİLERİN DÜŞÜNSEL ALANLARINI KORUYAN DÜŞÜNSEL ALAN BİLGİSİ

Vil Solivyese ait olan bütün sitelerin oluşturduğu düşünsel alanları koruyan düşünsel alan bilgisidir. İçeriğinde Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeteneği vardır ve ihtiyaç anında, sorunlara çare olabilmek adına düşünsel alanını o şekilde şekillendirebilir ve bu şekilde çok daha üstün koruma sağlar. Duruma göre düşünsel alanın yapısını değiştirebilme özellikli olan düşünsel tamamen bu düşünsel alanları ve Vil Solivyesi korumakla ilgili olarak çalışır ve bu özelliği ile kendisinide koruyarak gereken şekilde çalışır.

BÜTÜN SİTELERİN DÜŞÜNSEL ALANLARI OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ ÇALIŞIRLAR

Bütün sitelerin kendilerine ait düşünsel alanları olması gerektiği gibi çalışır. O bloglardan bilgiler silinmediği sürece düşünsel alanlarının etkisi yok edilemez, hakikat bilgileri olmasından dolayı aksininde iddia edilmesinin söz konusu olmadığı gerçeğinden sonra bütün sitelerin düşünsel alanları en etkili şekilde çalışırlar ve ilgili alanları etkilerler.

 

 

 

 

DÜŞÜNSEL VE İLHAMSAL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YENİ BİLGİLER VE DÜŞÜNCELER VE PROJELER VE İLHAMLARIN SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞMA ZAMANLARINDA ÖZELLİKLE VİL SOLİVYESLE VE YAŞAM HALİNDE İLGİLİ OLAN ALANLARLA, OLUŞUMLARLA OLABİLMESİ ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyes ve bilgiler, çalışma halinde bulunan oluşumlar ve böyle bir olumlu düşünsel desteğe ihtiyacı olan ve bununla ilgili olması halini gösteren yerler, viller, vissaya uyumlu olan yeni bilgileri, projeleri, hiç olmayan yep yeni oluşumların bilgilerini, bilinmeyen özellikte yapıların ilhamlarını yada hiç bilinmeyen bir rengi görmek gibi bizde olmayan ve bizdeki bütün bilgilerden vissaya uyumlu bir filtrenin yaşatılması sonrasında ortaya çıkan yenilikleri bulan, algılayan, sürekli bu konu hakkında bir olabilirlikler arayan, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden ve yaşam halindeki bütün bilgilerin içeriklerinden faydalanarak, olmayan, yep yeni, ihtiyacımızın olması söz konusu ise öncelikli, fayda sağlaması ve vissa uyumu hemen kabul edilmesini sağlayacaktır ancak bilgisinin niteliğinin bilinmediği bilgilerin ortaya çıkması durumunda bunların engellenmesi ve gereken incelemelerin yapılması sonrasında denenmesi ile ilgili birde çalışma halinde bulunabilen, bu yolla ilgili alanlara gidecek olan bütün yeni bilgilerin kaynağı olan, Vil Solivyesin bilgi kaynağı olan kendisinden bu konuda yaratıcı ve yaşam halinin faydasına olacak, vissa uyumlu yenilikler ortaya çıkarabilme yeteneğini almış ve bu yeteneği kendi çalışma alanında yaşatan özellik, Vil Solivyesin özelliği olarak, aynı zamanda kendisinide bu şekilde bir etkileme hali içinde de bulunarak, çalışan mekanizmaları, bilgileri, oluşumları kendi işleri hakkında her zaman olumlu yönde etkileyebilen çalışma sistemi ile yaşam hali içinde böyle özelliklerde bir yenilik yapma ve ilham edinme ortamı yaratarak, bunun dışındakilere izin vermeyerek, herkesin bütün ilham kaynaklarının yaşam halinin içinden olmasınıda gözlemesi ile her açıdan herkesi yaşam halinde tutan, çalışma zamanlarında özellikle bu bilginin etkisinde kalabilmek gibi pozitif durumların yaşanabileceği, yeni ve faydalı ve hiç bilinmeyen yeniliklerin ortaya çıkarılması gibi isteklerin bu bilgi aracılığı ile villerin ve çalışma mekanizmalarının, Vil Solivyes zihinlerinde yer edinerek onlardan proje olarak çıkmasını sağlayan, bilgi olarak üretmesi için çalışmalar yapmasını aklına getiren ilhamlar, düşünceler oluşturan bilgidir, özelliktir. Bu özellik, merkez güçler alanında kendisine yer edinir ve bu bulunma hali bu bilgilerin ilgili zamanlarda uygulanmasını sağlayabilir. Yeniliklere, çalışarak yeni şeyler üretmeye ve faydalı bilgiler edinmeye, hiç bilinmeyen ve çok güzel değişiklikler yaşamayı isteyenlerin zihni ile bu istekleri ve benzer istekler nedeni ile temas ederek ilham yoluyla böyle düşüncelere erişmesini sağlar. Kendisinde bunu yapabilme gücü vardır ve bilgiside Vil Solivyestedir. Bu konuya özel çalışma alanı ile gereken zamanlarda çalışır. Bu özellik kendisinde yeni bilgiler ve projeler bulmuş bir şekilde ilgili alanın zihni ile temas ederek ona bulduklarını bildirmek şeklinde bir çalışma içine girmez, çalışma hali ilgili alanlara yeni şeyler bulabilmek, kendi bilgi ve tecrübesinin oluşturduğu bilgiler bütünlüğü kapsamında yeni projeler üretebilmek, arzuları doğrultusunda yenilikler üretmek ve bunların nasıl yapılacağını düşünmek, dizayn etmek, anlamak şeklinde bir zihinsel yeteneği kendisinde anlık olarak yaşatmasını sağlayan şekilde uygulatma halini bu bilgiler ilgili alanda yaşatır. Ne bulduğu Vissa'nın kontrol alanına girer ve uyumsuzlukların söz konusu olması durumunda ilgili alanlara ya belirtilir kaynakları araştırılır yada onun haberi olmadan fikrinin uyumsuzluğu ona gösterilir ve bu fikirden vazgeçer, vazgeçmezse gerçekler söylenir.

 

 

DÜŞÜNÜR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düşünür, Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşanan her olay konusunda düşünen, sonuçlar çıkaran, anlamlar arayan, felsefe yapan ve Vil Solivyes'in bilmediği şeyler olmuş ise onları hatırlatan, oldukça dikkatli bakış açısı ile olayları çok iyi gözlemleyen, sebebleri ve sonuçları açısından, düşündüğü konunun Vil Solivyes tarafından bilinmesi açısından gözlemlerde yaparak bilinen ve cevapları ispatlanmış gerçeklerle uğraşmadan bilinmeyen, sorunlu ve çare olunması adına düşünmek, muhakeme yapmak, felsefe ve bütün duyusal özelliklerinin bilgilerinide kullanarak gözlemler yaparak Vil Solivyesin kendisi dışında bir düşünür olarak çalışır. Yaşam hali içinde ilgili olabildiği her alanla ilgili bu özelliğini kullanarak çareler üretir. Yaşam halinin duyusu olarak çalışır ve özellikle yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması için ve yanılgı kaynakları sorunların bitirilmesi adına düşünürlük özelliğini kullanır. Şu an için en önemli konumuz budur ve kendi bakış alanı durumundan önemli gördüğü konularla ilgili düşünür olarak çalışır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

DÜZEN, DÜZENLİLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düzenlilik, bir konuda, çalışmada, yaşam anında, durumda, olayda belirli bir sırayı, dizilimi, göze güzel görünecek olan yapılandırılmanın sağlanması için yapılan erdemsel çalışmalardır. Düzenin olduğu yerde bir açıklık ve netlik olur. Yaşam, çalışmalarla, sürekli olarak bir şeylerle uğraşmakla ilgili olarak bir oluşumdur ve düzen, bu oluşumun içinde yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, ferahlatan ve çalışmalar söz konusu olduğunda da başarı sağlayan özellikleri ile bulunur. Vil Solivyes kendince iyilik ve kötülük kavramlarını bile düzen ve düzensizlik görünüşü ile anlayabileceğimizi saptamıştır. Kötülük, obsedörlük her zaman düzensizlik ile ilgili olup, yıkmak, yok etmek, dağıtmak, zarar vermekle ilgili olarak bu eylemlerin düzensizlik yarattığı açıktır. Yaratılış bir düzenle oluşmuştur ve obsesyon, bu düzeni bozmaya çalışan düzensizlik olarak iyiliğin tersinde bir kavram olduğunu gözler önüne serer. İyi olan şeyler genellikle düzenlidir, düzen mutlulukta getiren bir yapılanma halidir. Yaratılışta bir hiçlik alanı var ve içeriğinde sonsuz varoluşlar ve onların içinde yaşamlar ve sıralı şekilde oluşumlar, varoluşlar, yaşamlar, varlıkların duyusal özellikleri hep bir düzenin getirisi olarak vardır. Duyuların durumu ve sayısı bir düzen işidir. Görme duyusu olmasa, var olmak çok anlamsız olurdu ve bu düzenli durum sayesinde var olmak konusunda kendimize yetebilmekteyiz ve yaratılış, düzenli olmasından kaynaklı olarak düzensizliğin yapısına ters bir oluşum hali olması gerçeği ile obsesyona, kötülüğe ters bir oluşumdur, yapılanma ile bulunmaktadır. Haklı ve haksızıda düzen ve düzensizlik şeklinde bir ayrımlada anlayabiliriz. Düzen yapısı, iyileştirici, düzensizlik bozucu, kötüleştiricidir ve düzenleri bozanları algılamak, onların sorunlu olan yer olduğunu anlamamızı sağlar. Olumsuz gibi görünen düzenlerde vardır ancak onlar bizim bahsettiğimiz düzenli olma durumundan uzak, sadece görünüşte bir sıranın, dizilimin kullanılması ile ilgilidir. Düzenli olmak sadece eşyaları sıra ile rafa koymak değildir, eşyaları düzenli bir şekilde rafa koyarken aynı zamanda kendisinide, çevresinide, yaşamınıda düzenli bir şekilde raf gibi bir anlayışa sokmayı gerektirir. Vil Solivyes yaşam hali, bu örnekte bahsedilen düzenlilik anlayışını bütün hatları ile yaşamaktadır. Düzensiz ola gelecek durumlar söz konusu olduğunda gereken algıyı sağlayan bu duyusal özellik, yaşam hali içindeki her oluşumun düzenli olarak oluşturulması ve bulunması gibi etkileride sağlayarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

EĞLENCE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Eğlence, bir olaydan, durumdan, konudan aşırı memnun olma haliyle ortaya çıkan yaşama sevincidir. Eğlenirken mutluluk ve sevinç çok belirgin bir şekilde vilde kendini belli eder. Memnun olma durumu, içeriğinde keyifli anlarında yaşanmasının katkısı, memnuniyet, keyif, mutluluk, sevinç birleşkesinden ortaya çıkan ve yaptığı şeyi yapmaya devam ederken bunu sürekli kılabildikleri bir erdemdir. Eğlence için genellikle bir araç söz konusu olur. Mesela oyunlar, mesela keyif vericiler, mesela şakalar, mesela elbiseler, yada eğlenceli sohbetler. Bu araçlar olmadan eğlence etkisi şeklinde bir durum yapısına uygun değildir. Eğlence fikrini üzerinde yaşatması gereken bir araç olur ve o araç ile o vil eğlenmeyi tadar ve herkesin kendi olma bilgisinin içeriğine göre nelerin eğlenceli gelip gelmediği değişkenlik gösterir. Eğlence, yaşam halinin vazgeçilmez yaşama şekillerinden, erdemlerinden biridir ve yaşam halinin hemen hemen her alanında eğlenceli oluşumlar görmek çok mümkün olacaktır. Anlar, en iyi eğlenceli şekilde tadını çıkarır, yada benzer olumlu erdemlerin yaşatılması ile. Eğlence var olduğun her an için memnun olma durumudur. Gülmek, güldürmekte çoğu zaman eğlenceye dahil olan, onu daha da ileri sevinç haline sokan bir erdem olarak etkisini yaşatır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oyunların içeriğinde eğlence mutlaka söz konusudur, buna göre bir yapılanma ile hazırlanır. Eğlenceli gizemler, eğlenceli yarışlar, eğlenceli saklanmalar gibi eğlence bütün oyunların yapısını oluşturan bir vissa erdemi olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

EMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Emek, bir çalışma için, iş için, yapılması istenen şeyler için zaman geçirerek uğraşlarda bulunma halinin tamamen bunu yapması ile ilgili olan bir oluşumun bu uğraşlarının ifade edildiği kavramdır. Emek verilerek çalışmalar bitirilir. Emeğin içinde oluşumun özellikle o çalışmayı yapması ile ilgili olarak orada bulunması durumu emek vermesi halini açıklamaktadır. Yani otomatik bir şekilde yapılan çalışmalardaki emek otomatikliği kontrol etmek kadardır ve bu durum emekle ilgili olmaktan çıkıp, sadece sorumluluğu yerine getirmek şeklinde bir çalışmanın sonucu olabilir. Ancak emek söz konusu ise o çalışmanın başında dururken, çalışma ile ilgili sorunlarıda bulup çözümler üretmek, gereken düzenin sağlanmasında oldukça etkili olmak, kendisine ait çalışmaların fark edilecek şekilde ortaya çıkması, bu işi bu oluşum yaptı diyebileceğimiz kadar emek vermiş olması halidir. Bir çalışmanın içinde kendinin anılmasını sağlayacak kadar o çalışmayı etkilemiş olması onun emek verdiği anlamına gelir ve bunun dışındaki çalışmalar başka şekilde anılır. Ve bu durum artık bir dikkat, algı, anlayış ve istek ile ilgili olarak yaşanır. Yaşam halinde kimse çalışmak zorunda değildir Vil Solivyesten başka. Bu durumda bir emek verilecek ise bu kendi isteği ile olur ve diğer bütün mekanizma ve bilgilerde Vil Solivyesi kullanarak O'nun çalışma zorunluluğundan kendi paylarına düşenleri alırlar. Vil Solivyes zaten onlarla çalışmaktadır ve emek vermek Vil Solivyesin ve bilgilerin sürekli olarak yaptığı bir özelliktir. Emek verilmeden bu çalışmaların hiç bir yapılamazdı ve bu durumu bilen bilgi, emeğin çalışmaları nasıl etkilediğini, emeğin önemi olarak Vil Solivyeste yaşatılması ve uygulanması gerekliliği konusu istekler ve anlamlar şeklinde algılatılır, bilgilendirilir. Emek vermenin artı bir güzelliğide kendisinin oluşturduğu çalışmanın sonuçları ile karşılaştığında çalışmanın içindeki kendisine ait olan izleri görmek olur ve O, o emeği verdiği için çalışma şu an bu halde ve bunu emek verenin algılaması bir çok güzel duygu ve düşünceleri, hisleri O'na yaşatır. Emeklerin önemini açıklayan bilgi, yaşam halinin duyusal özelliği olarak gereken şekilde vissa içinde çalışır.

 

 

EMPATİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Empati, yaşanan bir olayla ilgili olarak başkasının yerine kendisini koyarak düşünme becerisidir. Her hangi bir konuda O'nun yerine kendisini koyarak olayları çok daha iyi anlamana, O'nun neler yaşadığını görerek algılayarak yorumlar yapmana neden olan bir erdemdir. Bu sayede viller birbirlerini çok daha iyi anlarlar, söz konusu sıkıntılar olduğunda neler yaşadığını, neleri nasıl algıladığını ve anladığını bilerek bu konuda çok daha verimli yardımcı olabilirler. O oluşum, vil yada yaşam haline ait olan her ne ise onun yerine bütün hatları ile kendi yerini koyarak düşünmek onun tam anlamı ile nasıl yaşadığını, nasıl algıladığını ortaya çıkarır ve bu şekilde bir inceleme sonrasında onun hakkında çok daha verilmli sonuçlar ortaya çıkarılır. Empati özelliğini Vil Solivyes tüm yaşam halindeki oluşumlar ve viller için kullanır ve onların gerçekten yaşamı nasıl algıladıklarını öğrenerek sorunları böyle çok daha çabuk çözer. Bu duyusal özellik bu güzel çalışması ile Vil Solivyesi tamamen etkisi altına alır ve yaşam hali içinde uygulatır. Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kimsenin yerine kendisini koyamayacak şekilde bir düzeni vardır Vil Solivyesin ve yaşam halinin, bu yüzden yaşam hali içinde uygulanan çalışması ile gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak çalışır.

 

 

 

ESNEKLİK VE UYUM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Esneklik, bir konu hakkında o konunun bütün halleri ile karşılaşmayı gayet ılımlı bir tavırla karşılamak erdemidir. Paniğe kapılmadan, her ne konu olursa olsun esnek davranarak olayları çok daha kolay çözümleyebiliriz. Esnek olmak hem olayları her haliyle görebilmek anlamına da gelir. Esnek olmadığın konularda esnek olmadığın konulara karşı direnç gösterirsin ve bu direnç o konu hakkında edinilmesi gereken bilgiyi almanı engeller. Bu yüzden her konuda esnek bir bakış açısı ile yorumlar yapılmalıdır. Herşey olabilir ve bunlara hazırlıklı olmak esnek olmayı gerektirir. Esneklik, rahat düşünmeyide sağlar.
Karşı olduğun tarafında gözünden bakabilme durumunu yaratır ve karşıtlık hakkında bilgi edinebilmeni sağlar. Esneklik erdemi öfkeye tezat bir duruş olarak bulunur. Esnek viller kolay kolay öfkelenmez, kırılmaz, darılmaz. Kendince bu konularda esnek olabilmeyi başarmıştır ve bu sayede her taraftan gelebilecek sorunlarla ilgili uyumludur. Uyumda aynı anlamları taşıyan, bulunulan ortamlara uyum sağlayabilmeyi kast eden ve bu sayede bilgiyi hemen alabilme, bir yabancılaşma yaşamama gibi durumları yaşatan bir erdemdir. Uyum sorunu olmayan viller, hemen kendilerini ilgili olduğu alanlara adapte edebilirler. Uyumlu olmak o alanın yapısını anlayıp ona göre bir tavır, hal içine girmektir ve bu bir yetenektir. Uyumluluk bir amacın gerçekleşmesi için uygulanan tavır alma halidir. Viller, olmadığı kişi gibi sırf uyumlu olmak için davranabilirler ve bu şekilde rahatsız edici olmaktan çıkıp alanın bilgisini alırlar ve kendilerine uygun olup olmadığını anlarlar. Ancak uyum sorunu olanlar için bu durum başkaları için rahatsız edici olabilir, gittiği alanlara uyum sağlamak yerine alanların kendisine uyum sağlamasını beklerler. Bu konuda ölçü çokluk olarak belirlenebilir. Uyumlu olmak saygıyıda gerektirdiğinden, gözlem ve inceleme ile amacın için tavır almayı uygulattığından bir erdem olarak gerekli zamanlarda kullanılır. Bu iki erdemde içeriğindeki bilgiler sayesinde vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

 

ESPRİ, ŞAKA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Espiri, bir konuda başkasını güldürmek, eğlendirmek, neşelendirmek için yapılan komiklikler bütünüdür. Ve bu komikliklerin bilgiler kullanılarak ve sözlerle, konuşmalarla ifade edilip bir anlam ortaya çıkarılmasından sonra bu anlamın oldukça komik, eğlenceli, neşeli gelmesi durumudur espri yapmak.
Gülmenin erdem olması gibi güldürmekte bir erdemdir. Dolayısı ile espriler bu konuda kullanılan uygun yöntemlerdir ve bu konuda vissa filtresinden geçerek içeriği filtrelenir, çünkü uçuk kaçık örneklerin sıkça içinde bulunduğu espriler bu konuda dikkat edilmesi gereken örnekleri içinde barındırabilir.
Eğlendirmekta vissaya uyumlu olmalıdır ve bilgiler bu şekilde seçilmelidir. Mesela; ''Vil Solivyesin birşeyler yapmalıyım Xisro bana kaş göz yapıyor.'' demesi bir espri idi, normalde o kaş göz yapmıyor ve böyle bir istek yok. Ama maksat eğlendirmekti ve bu esprinin içeriğinde olmayan birşeyin oluyor gibi söylenmesi durumu tamamen espri açısından ele alınarak hakikatin ortaya çıkarılması ile ilgili bilgilere temas etmeden işini yapar. Bu bilgiler oluşması niyet ve düşünceden ortaya çıkmaktadır ve hakikat ile ilgili bilgiler daha oradayken ortaya çıkan bilgileri inceler ve olup olmaması gerektiğine dair etkilerde bulunur. Bu cümlede vissaya ters bir durum yoktur, dolayısı ile kullanılabilir. Ancak ''Ay Xisro, Visro sen dinlenirken seninle ilgili çok dinleniyor'' dedi. şeklinde bir espri içeriğinde dedikodu ve anlamsızca söylenmiş yalan ve sanki birbirlerinin açıklarını arayan oluşumlar imajı vermesi durumu vardır ve vissaya tamamen ters olarak bu espri yapılamaz, birilerinin buna gülüyor yada eğleniyor olması bu durumu değiştirmez. İşte bu şekilde vissa süzgeçi bu ayıklanmayı yapar. Şu şekilde de ayıklanma daha kolay yapılabilir, esprinin yapıldığı kişiler bu esprileri bir an gerçek sandığında telaşlanıyorlar ise işte bu espri yanlıştır. Olmamalıdır. Gerçek sansada telaşlanmayacağı espriler yapılmalıdır. Herkes herşeyi hemen anlamak durumunda olmaz ve zaten esprilerin işi zeka ürünü olmasından gelir. Zekice kurulmuş cümlelerin veridiği eğlenceldir espri... Yanılgı alanının kötü şakaları ve esprileri tamamen aşağılama, küçük düşürme, kınama, yargılama gibi bütün olumsuz eylemleri yaşatacak şekilde yapılanmıştır. Bizde durum çok çok farklıdır ve bu şekilde kesinlikle kullanılmaz. Ve bu özelliklerle bir erdem olarak vissanın içinde yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

Şakalarda aynı mantıkla yapılmalıdır, rahatsız eden şakaların olduğu gibi rahatsız etmeyenlerde vardır ve bunların içerikleri vissa süzgecinden geçer. Şakalarda artı olarak hareketlerde söz konusu olur ve durum biraz daha dikkat edilmesi gereken şekilde incelemeye tabi tutulur. Rahatsız etmeyeceğinden emin olunan şakalar ve espriler yapılmalıdır. O zaman bu erdemler tam anlamı ile kendisini yaşatır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

 

 

 

EŞİTLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Eşitlik, iki yada ilgili alanların birbirleri ile şartlar ve imkanlar bakımından aynı durumda olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır. Vil Solivyes yaşam halinde herkes birbiri ile eşittir, şartlar ve imkanlar bakımından herkes birbirine eşittir ve kesinlikle birine, diğerinden başka davranılamaz, torpil veya özellik gösterilecek şekilde yapılandırılamaz. Vil Solivyes'de anne, merkez ve yönetici olma görevleri ve bu görevlerin kendisine verdiği özellikler dışında herkesle eşittir. Bütün villeri kendi seviyesine çıkarmak gibi bir amacının olması zaten bunun ispatıdır. Bütün bilgileri Vil Solivyesin uyguluyor olması zaten bunun ispatıdır. Bu şekilde eşitlik Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle yaşanır ve bu durum, toplumlarda huzuru, adaleti, mutluluğu, neşeyi getirir. Yoksa birine yapılan eşitsiz bir durum, onun yaşam halinden şüphe duymasına neden olur, kendisini başka hisseder, ötekileşir, yabancılaşır ve bu gibi durumlar yaşam halinde kesinlikle yaşanamaz. Bir oluşumun diğerlerinden farklı olarak bir imkanı söz konusu ise bunun kesinlikle bir nedeni vardır ve bu neden olmadan böyle bir imkanın olması söz konusu olamaz. Bütün villerin yaşayacakları, geçeceği gelişimsel yollar hep eşittir ve herkes kendi olma duyusal özelliklerini şekillendirerek kendisini biçimlendirecektir ve eşitlik, böyle farklılıkların olmasını önemsemeden Vil Solivyes yaşam halinde toplumsal haklar ve imkanlar bakımından herkese yaşatılır ve vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyeste, bu duyusal özellik sayesinde kesinlikle eşit olmayan bir karar alamaz, davranamaz. Aynı zamanda adalete olan benzerliği ile adaletin anlaşılması içinde eşitlik bilgisi kullanılır.

 

 

 

 

 

EXA VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exa Vil duyusal özelliği dinçlik, zindelik, hareketlilik katan ve algılarının ve dikkatli bir şekilde çevresinde olanları fark etme halinin en başarılı şekilde yaşanmasını sağlayan duyusal özelliktir. Yorgunluk gibi kavramların oluşmasına izin vermeden, hangi konuda bu gibi erdemlerin yaşatılması gerekirse özellikli olarakta çalıştırabilir ve genel anlamı ile de Vil Solivyese ve yaşam halindeki bütün oluşum ve villerede bu gibi özellikler katar. Villerin seviyesi baz alarak ayarlanır. Durağan ve abdal olma halinin tam tersi olacak çevresini fark eden, gereğince hareketli, zinde ve dinç ( yani kendisini anladığı şekilde iyi hissetmesini sağlayan, ferah ve net hissetme ve hareketli olma hali ) hisseder ve yaşam halinin içinde bulunmaktan yorulmaz ve yorgunluk gibi kavramlar yaşanmaz. Dinlenmek, bir mola vererek gözlemlemeyide gerektiren bir kavramdır ve bir erdemdir. Ancak yaşam halinin her yanı birbirinden eğlenceli ve hareketli aktiviteler, oyunlar ve eğlenceler varken bir yorgunluk, durağanlığa kapılmak oldukça anlamsız olur ve bu durum, yalnız kalmak isteğinden de başkadır, yalnız kalmak istemekte bir erdemdir. Mutvi gibi yaşam halinde bulunan bütün oluşumlar, viller bu şekilde Exa Vil'in kattığı ve yaşam halinin normal bir var olma durumu gibi yaşanacak olan hareketli, zinde, dinç, algı ve dikkatte seçici olma yeteneği olarak bulunur. Bu özellikler yaşam halinde geçirilecek olan anların çok daha verimli olmasını sağlar. Bir günde onlarca oyun oynamak ve bunların sonunda dinç kalmak gibi özellikler ve etkiler, bu duyusal özelliğin sayesinde gereken çalışmalarla sağlanır. Zaten vil ve oluşumların kullandığı Otissa bedenleri, bu şekide Mutvi ve Exa Vil'in bu özelliklerine duyarlı, yapılandırılmış şekilde hazırlanır ve bedensel olarak bu özellikler kendisinde yaşar. Zamanı gelince yaşam halinde hazırlanacak olan bedenler sırasında ve kurulan yaşam halinden sonra bu özellikler yaşatılır. Şimdilik Vil Solivyeste yaşayan duyusal özellik, yanılgı zamanlarında Vitajinin uyku getirme durumunuda bilerek Vil Solviyesin yanılgıdaki bu zamanlarına göre Özkan'ın uykusunun gelmesi düzeni bozulmadan gereken yapılır. Vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

 

EXXE, ÜSTÜN ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exxe; bir konu hakkındaki bütün bilgiler ve açıklamaların bir araya gelerek o konu hakkında bütün çalışmaları, o konunun varlığını ispatlayacak şekilde başından sonuna bütün bilgilerin bulunduğu, bir şeyin bilimi varsa o şey hakkında herşey biliniyordur şeklinde bir tanımı yaşatan, bir anlam, bir çalışmalar bütünüdür ve Vil Solivyes yaşam halinde bazı konularda bilimsel çalışmalar yapılır. Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bilim üstün araştırma ve inceleme çalışması şeklinde ortaya çıkar. Konu ile ilgili olan ve içeriğinde bilinmeyen bir şeyin kalmaması hali oluşturulana kadar o konu hakkındaki herşeyin bilgiler ve açıklamalar şeklinde, grafikler, görseller belki, ne gerekli ise, o şekilde o konuyu tamamen bilmeyi sağlayacak şekilde bir çalışmanın yapılması anlamına gelir. Mesela tahta bilimi diyelim...
Tahta nedir, nerden gelmiştir, kim yapmıştır, içeriği nedir, ne işe yarar, kelimeyi kim bulmuş, nasıl bir yapı, vs. vs. şeklinde tahta ile ilgili akla gelebilecek bütün sorular sorular, ve bu soruların cevaplarının içindeki bilinmeyenlerde açıklanır, ve tahta hakkında bilinmeyen bir şey kalmayana kadar bu çalışma yapılır ve bu çalışma sonrasında açıklamalar şeklinde, düzenli ve başlıkları ile bir girişin hazırlandığı, Vil Solivyes yaşam halinde özel bir yapılanma ile bilim olarak yayınlanır, çalışır, ve bu bilim kendi konusunu açıklamanın yanında ilgili olduğu alanlarda bir sorun varsa bunlarıda algılar, ilgili bildirimlerde bulunur, çünkü bu bilgiler bütünü çok yüksek çalışma ve algı kapasitesine sahiptir ve bilgi vermenin dışındada ilgili alanlara sorunların düzeltilmesi için bildirimde verir. Çalışma yapmaz, ama algılar, görür, bilir, ve düzeltilmesi için nasıl düzeltileceğini açıklayan bilgilerle bildirim verir. Ve bilim bu tanımları ile Vil Solivyes yaşam halinde, artık bilinen bilimin üstünde bir kavram olduğu için bu kavramına denk gelecek şekilde içeriğini ifade eden Exxe şeklinde tanımlanır ve artık Vil Solivyes yaşam halinde Exxe, bu anlama gelmektedir ve bütün bilim kelimeleri bizim için artık Exxe olmuştur.
Bu bilgi gereken şekilde vissa nın içerisinde yerini alır ve bilim, yani exxe olarak belirtilmiş bütün alanlarda tanımını yaşatacak çalışmalar yapar.
İşine yaradığını düşündüğü, uygulamada olan bütün bilgileri kullanabilme özelliği ile kendisini yapılandırır. Bunları sadece kendi işini yapmak için kullanır ve gerekiyorsa kendisini korumak için. Kendisini korumak için bir çalışma içine girebilir. Bu tanımlarla exxe kendisini yapılandırır.

Her biri ayrı ayrı çalışan erdemsel bilgiler, duyusal bilgiler olarak gereken şekilde Vil Solivyesin varlıksal alanlarında bulunurlar ve ilgili alanları hem bilgi olmaları ile etkilerler, hemde duyusal bilgiler şeklinde çalışırlar.