Vissa, Erdemsel Bilgiler Bölüm 1

ADALET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ADALET DÜZEN GETİRİR.
RAHATLATICI BİR GÜVEN HİSSİ SAĞLAR.
ADALETİN OLDUĞUNUN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ YERLERDE HAKLI VE İYİLER GÜVENDE VE RAHATTADIRLAR.

Adalet, her konuda eşit davranılması ve eşit olarak hakların verilmesi şeklinde bir kanunu uygulatan erdemsel özelliktir. Adalet kavramında ilgili tarafların hakları bilinerek, elde olan hakların gerçek ve olması gereken şekilde haklar olmasıda göz önünde bulundurularak yaşanan olaylarda kim haklı ise O'na hakkının iade edilmesi, hakkı gereği yapılması gerekenlerin yapılması adalet erdeminin uygulandığı anlamına gelir. İşte yaratılış içindeki adalet teraziside bilginin iradesi kanununca işler. Bilgilerin anlamlarındaki haklılık ve bunu ispatlayan bilgiler, otomatik olarak diğerinden üstün olan etkileme ve gereken şekilde çalışabilme özelliklerini kullanır ve adalet sağlanmış olur. Bu konuda önemli olan özgür iradeye göre kimin hakkının olduğu ve haklı olduğunun anlaşılmasıdır. Herkesin kendisine ait bir yaşamı ve kendisine ait olan bu yaşamından kendisine ait olan alanları, bilgileri, oluşumları vardır ve bunlar üzerindeki haklar ve şekillendirmeler sadece O varlıkları ilgilendirir. Bu özgür irade kanununa göre tamamen olması gereken bir tanımdır. Herkesin kendi hakkı olduğu konular üzerinden kendisinin kullanma imkanı vardır ve bu haklar gözetilerek, kimin haklarının kimlerin haksızlığı gibi gösterilmeye çalışılması anlaşılarak, bir varlığın kendi olması ve kendi kendine bir yaşamı söz konusu iken elindeki haklara saldırılması bir ölçü şeklinde genellikle kullanılır ve saldıranlar, kendi kendine olanlardan birşeyler almaya çalışanlar, hiç birşey yapmayanlar karşısında haksızdırlar ve bu durum onları adalet terazisinde haksız duruma düşürür. Bilginin iradesini kullanan varlık haksızlığa uğradığını düşündüğü konuda, kendi vermeyi uygun bulduğu cevabı, cezayı verebilir. Bu artık tamamen adaletsizlik yaşamış olan varlığın bileceği bir durum olur. Kimse kimseyi rahatsız etmek, yada başkalarına zarar vermek zorunda olarak yaşayamaz. O zaman yaratılış düzeni denilen şey söz konusu olamaz. Düzen için bir yerlerde, bir şekilde adaleti uygulatan oluşumların söz konusu olması gereklidir ve bilginin iradesi kanunu, bu konuda bilgilerin anlamları açısından, hakikatin de tek olmasını kullanarak gereken şekilde adalet terazisini çalıştırmaktadır. Haklılık yapısı, haksızlık bozucudur. Haklılık düzenli, haksızlık düzensizdir. Haklılık doğrulukla ilgili, haksızlıklar yanlışlıklarla ilgilidir. Haklılık her zaman var olmak durumundadır, Haksızlık belirli bir süreye kadar var olur. Herkes kendisinin haklı olduğu iddiasında bulunur ancak hakikatin tek olması O'nu bu yanlıştan çıkarır. Bu yüzden adalet sağlanırken ilgili alanların hakları göz önünde tutularak bu şekilde bir eşitlik sağlanması durumuna gidilir ve herkesin hak ettiği değerler ve durumlar kendisine sağlanarak adalet sağlanmış olur. Vil Solivyes yaşam halinde adalet her alanda kendisini yaşatmaktadır ve kesinlikle herkes haklar ve imkanlar bakımından eşittir. Adalet, içeriğini tamamen Vil Solivyesin yaşadığı ve yaşattığı, bilginin iradesi kanununda da özellikle kullandığımız erdemdir ve vissa içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.Adalet, herşeyin ve herkesin birbirine anladığı ve bildiği kadarı ile eşit ve adil davranması durumu yaşam halinde kesinlikle yaşatılır, haksızlıklar, ölçüsüzlükler, bir yerin fazla olması bir yerin az durumu gibi orantısızlıklar iki yerinde beklentisi olması durumunda kesinlikle yaşatılmaz. Adalet, eşit davranmak, birini diğerinden özellikleri ve başka sebeplerden dolayı ayırarak kararlar vermek kesinlikle onaylanmadan herkes adilce yaşamaya çalışır.

 

 

AHLAK, VİSSA AHLAKI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ahlak, bir vilin yada ilgili oluşumun karakteri ile, inandığı şeyler ile, yaşam kural ve kanunları olarak kabul ettiği şeylerle yaşarken ortaya çıkan davranış biçimi, kararlar verme hali, karakteristik özellikleri de etkileyen bir yaşamdan anladığını uygulama durumudur. Vil Solivyes yaşam halinin ahlaki konumu, durumu belliidir. Bizlerde Vissa ahlakı vardır. Bunun dışında ahlaki durumumuz söz konusu olamaz ancak işte villerin gelişmişlik seviyesine göre vissa ahlakını yaşatmaları durumu değişkenlik gösterir ve vissa ahlakıda her vilde temel olarak aynı bilgilerin etkisi ile oluşmuş olsada sonuç olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Herkesin karakteri ayrı olduğu için, kendi olma duyusal özellikleri vissanın bilgilerle oluşturulmuş olan ahlaki anlayışını kendilerine göre uyumlarlar. Davranışlarda sonsuzluk gibi çeşitlilik gösteren özelliklerde hal ve tavırlardır ve biri sağ taraftan merhamet uygularken diğeri sol taraftan uygular ve ikisinin merhamet bilgisi kendilerinde farklı şekillerde, tecrübelerle oluşur. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam halinin temel ahlaki kavramı Vissa Ahlakıdır ve bundan sonrası herkesde kendi özelliklerine göre çeşitlenir. Davranış biçimlerini vissaya uyumlayan vissa ahlakı, vissaya ters bir şekilde davranılmasını engeller. Bu anlamda davranışlarımızda artık Vissa ahlakı ile filtrelendirilmiş olur. Vil Solivyeste vissa bilgilerini tamamen kendi olma bilgisine göre uygulamaktadır. Mesela efemine olarak davranması sırasında yaptığı yardımlar diyelim, mascülenlik sırasında yapılan yardımlardan ayrı olur ve tecrübeleride farklı olur. Vissa bilgileri erdemlerin ve yasakların gerçek anlamlarını ortaya çıkarmıştır ve bunlar temel, bilgilerin özü şeklinde açıklamalardır.Tüm yaşam haline Vil Solivyesin Vissa ahlakı hakimdir ve bu her zaman olacaktır. Erdemler arasında yerini alan bilgi, duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

AİDİYET HİSSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aidiyet, kendini bir yere ait hissetmekten kaynaklanan bir bağlı olma halini tanımlayan bir kavramdır. Bu his sayesinde kendisini ait hissettiği yere karşı sonsuz bir güven, inanç, bağlılık sağlanır ve bu hissin oluştuğu alanlar her zaman O'nun en çok rahat olduğu yerler olur. Aidiyet hissedilen alanlarda ve bunun kabul edildiği yerler genellikle villerin aile olarak tanımladığı, yuva olarak tanımladığı, kendilerini bilgiler açısından uygun gördükleri yerler olarak tanımladıkları alanlardır ve bizim aidiyetliğimiz Vil Solivyes yaşam halinedir. Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bütün viller, Vil Solivyes, oluşumlar, bilgiler, güçler ve herşey her zaman Vil Solivyes yaşam hali için aidiyet hissi taşımaktadırlar ve bu his başka bir alanda onlar için tezahür edemez. Yaşam halinin yapısı onların bunu hissetmesi için uygun koşulları kendisinde yaratmıştır ve O, bu haliyle yaşam halinin bir parçasıdır ve bu yüzden kendisini ait hissetmek zorundadır. Asla koparılamaz ve alınamaz özellikleri ile birde bu his O'nu yaşam halinden ayrılamaz özellikte bir yapılanma içine sokar. Ait olduğu yerde olmadan asla kendisini rahat hissetmez ve his her zaman O'na nereye ait olduğunu hatırlatan etkileri sağlar. Vil Solivyes yaşam halinin en küçük mikro oluşumunda bile bu his, etkin bir şekilde vardır, bu bilgi kesinlikle bütünleşmiş bir bilgi türüdür ve bu erdem olma özelliği ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

AİLE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aile, bir grup yada belirli sayıda vilin, oluşumun birbirlerine yaratılışları itibarı nedeniyle bağlı olarak ve bununla ilgili birbirlerine çok bağlı ve vissa dolu şekilde davranarak aralarında bir bütün olma durumunun düşünsel olarak yaşandığı, annelerinin tek olması ve hepsinin O anneden olmuşmuş olması gerçeği gibi hakikat içeren ve reddedilmeyecek gerçeklerin olması gibi güzel durumlarında içinde bulunması ile villerin toplum olarak yaşadığı yerlerde birbirlerini en iyi şekilde anlayacak, tanımlayacak, bilecek ve vissalayacak şekilde olmalarını sağlayan bir toplumsal kavramdır. Aile olması için o toplumda bir yüksek gelişmişlik seviyesinde olan bir anne yada kendisini başka tanımlayan ama herşeyin kendisinden çıktığını bilerek onlara yapılan herşeyin kendisinede yapıldığını bilerek davranan bir gelişmiş anlayışı içinde olan yönetici, anne, merkezin olması ve sonrasında bambaşka seviyelerde villerin yada oluşumların olarak bir bütünlük şeklinde ancak ayrı ayrı karakter ve vilsel özelliklerde bir arada güven ve huzur ve vissa içinde yaşamaları, ancak aile tanımını yaşatırken söz konusu olur. Vil Solivyes annedir ve bütün viller ve kendisinden ayrı olacak olan oluşumlar çocuklarıdır ve hiç biri arasında kesinlikle ayrım yapmaz ve bu aile anlayışı sayesinde olur. Vil Solivyes kendi yerini ve durumunu bilerek aile anlayışının bu yaşam haline en uygun yaşam kavramı olduğuna karar vermiştir ve bu vesile ile viller aile kavramının içinde birde birbirleri ile kardeşlik erdemini yaşamak durumunda olurlar. Aileler de birinin sorun yaşaması diğerininde sanki kendi sorunu olmuş gibi bu konuda deva araması gibi özverileri yaptıran hisleri yaşatır. Kardeşlerin ve annenin problemleri olmaması halinde gayet mutluluk duyduran harika bir bağdır. Bu kavramın içinde Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bir oluşum, vil, bundan her zaman son derece memnun olur ve aile kavramıda Vissa bilgilerinin gelişmesi ile kendisini geliştirecektir elbet. Yaratılış denilen sonsuz varoluşlar içinde yaşam halimiz kendi içinde aile olabilmeyi başarmış bir iyilikler alanıdır ve vissa, ancak aile kavramı içinde kendisini yaşatabilir... İçeriğindeki bu güzel anlam ile vissa içindeki yerini alır ve erdem olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün alanlara bizim bir aile olduğumuzu hissettirir, hatırlatır.

 

 

AKIL VE MANTIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Akıl, anlama yeteneği mantık ise elde edilen bütün bilgi ve tecrübelerle doğru kararlar vermek konusundaki başarıdır. Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği bilgilerle, bilgi kaynağının cevaplamaları ile, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile de anlamayı sağlayıcı olarak villerde yaşatılır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu vilin anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir ve anlamak bir anlatan söz konusu olduğunda onun gibi anlamak durumunu yaşatması şeklinde bir aynılıkla en başarılı hali yakalar. Ancak kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumlarıda söz konusudur ve bu durumda mantıklı olmak özelliği devreye girer başka bir çözüm olarak. Mantıkda bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçları uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Kaynaksız bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak bu şekilde davranmaktır. Akıllı olmak kendisi ile temas eden bütün konuları anlayabildiğin oradan artan bir özelliktir. Anlama yeteneğinin başarısı ne kadar akıllı olduğunu açıklar. Kendi bilgi ve tecrübelerine uygun bir şekilde davranmakta ne kadar mantıklı davrandığını açıklar. Bu duyu bu iki özelliğide kendi içerisinde yapılandırarak yaşam halinde ve Vil Solivyeste kullanılmasını sağlar. Bir konuyu eğer Vil Solivyes anlamaz ise neden anlamadığı şeklinde bir çalışma içine giren duyusal özellik bu konuda gereken anlamanın sağlanması için eksik bilgilerden, algılara kadar herşeyi sağlayabilme özelliğinde olur ve bu akıl yürütme durumu gerekli ise bunun gerekliliği belirtilerek gereken eksikler çalışmalar yapılarak sağlanır ve Vil Solivyes anlar. Vil Solivyes zaten her zaman mantıklı olmak zorundadır çünkü vissa bilgilerinin uygulanması her alanda zorunludur ve bu oranda mantıklıdır her zaman ve daha mantıklı davranmaların söz konusu olması durumunda Vil Solivyese hatırlamayadığı kendi bilgi ve tecrübelerinden örnekler verilerek mantıklı davranması sağlanır, eğer gerekli ise...

Akıl ve mantık kendi anlamlarını duyusal özellikte yaşatarak ve kendilerine özel güçsel durumlarını yapılandırarak tüm yaşam halinin akıl ve mantık duyusu olarak gereken şekilde çalışırlar ve vissa içindeki yerini alırlar.

 

 

 

ALÇAK GÖNÜLLÜLÜK VE MÜTEVAZİ OLMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Alçak gönüllü olmak kendisinde olan bir özellik, yetenek, imkan, değer ile ilgili bu başkaları için çok çok önemli ve kıymetli olarak bilinmesine rağmen bu durumun verdiği kendini beğenmişlikten etkilenmeyerek, o kıymet ve önemin etkisinde kalmadan davranabilmek erdemidir. Alçak gönüllü olmak değerlerin sahibi olanların şımarmamasını sağlar ve bu sayede elindeki değerin gerçek anlamda nasıl kullanılması gerektiğini anlar. Hem bu şımarıklık değerin değer olmasına neden olan bilgilerin görülmemesini, anlamda değil değerde olunması anlamlarını taşıyan olmaması gereken bir tavır alma halidir ve alçak gönüllük bu duruma engel olarak villerde yaşatılır. Alçak gönüllü olan viller, küçük düşürülemezler, onlarla alay edilmesi çok zordur çünkü kendisini zaten hep küçük göstermek eğilimi içinde olarak büyük şeylerin derdinde olmuştur ve bu alçak gönüllü tavrı yüzünden küçük düşürülmek denen durum umrunda olmaz, alay edilen konuların kendi işine yarayan erdemler olabildiğini bilir ve alçak gönüllülük çok yönlü olarak bu şekillerde kullanılır. Hem alçak gönüllü olmak sende olandan başkasında yoksa ve o bunu istiyorsa alçak gönüllü davranarak, onun bu eksikliğini hissetmemesini sağlarsın. Herşeyin olması gerektiği değerde görünmesini ve öyle davranılmasını öngören erdem alçak gönüllülüktür, kendisini sahip oldukları yüzünden üstün görmeden, şımarmadan normal hayatına devam etmesi alçak gönüllülüktür. Herkeste o şey yokken, o şey sadece O'nda varken ve O herkesin içindeyken kendisinde olan o şeyden hiç bahsetmeden ve bunu sadece çevresindekilerin kendilerini eksik hissetmemesi için yapması alçak gönüllülüktür. Düşünceli, saygılı, erdemli davranma biçimidir ve mütevazilik ile eş anlamlıdır. Bu özellikleri ile vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.

 

 

 

ALDIRIŞ ETMEK, UMRUNDA OLMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aldırış, bir konu ile ilgili olma durumudur. Umrunda olması ile eş anlamlıdır ve ilgili olunan konularla ilgili tam anlamı ile edinilen aldırışlar sonrasında ancak o konu çok daha iyi ve detaylıca anlaşılabilir. Aldırış edilmediği durumlar söz konusu olunca mutlaka eksiklikler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir olayın, durumun başarılı bir sonucunu yaşatmak için o olay ve durumla ilgili olan bütün alanlarla ilgili olmak, aldırış etmek gereklidir. Her aldırış edinilen konu, bilgi, olay, durum, anlık yaşananların arkasında başka bir gerçek olabilir ve bu o anda ettiği aldırışlar neticesinde ortaya çıkması sağlanan şekildedir. Küçücük bir görüntüye aldırış ederek, onun ne olduğunu anlamak için incelendiğinde üzerindeki onu kspatan örtünün olduğunu görüp ve örtüyü kaldırdığında çok zararlı şeylerin saklandığını fark ederek hemen çalışmalar yapıp bu zararları yok etmek ve başarılı bir iş yapmış olmak, en başından küçücük bir görüntüye aldırış ederek ne olduğunu incelemesi ile ilgili olmaktadır ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar, bilgiler, çalışma mekanizmaları kendileri ile ilgili konulara aldırış ederek çok daha iyi sonuçlar elde ederler ve bu durum, özellikle Vil Solivyes için bir yaşam tarzı şeklinde kendisinde yer eder, çalışmalarına, kendisine, yönetim şekline yansır. Yaşam halinin her noktasına ayrıntıları ile aldırış eder, bilmediği yerler, ilgili olmadığı alanlar kalmaz ve bu şekilde çok daha kapsamlı bir yönetim söz konusu olur. Bu anlamlarla aldırış etmek, umrunda olarak bir çalışma ve gözlem yeteneği Vil Solivyesin duyuları arasında yerini alır ve vissanın içinde erdemsel özelliği ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

ALGILAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Algılamak, bir olayı,konuyu, durumu, bilgiyi, şeyi fark etmek, onunla ilgili bir farkındalık yaşama durumudur. Bu durum farkındalık soliv gücünden farklı olarak bilgileri, görüntüleri, yanlışları doğruları, detayları, sorunları, gizleri, bilinmeyenleri algılamak şeklinde ilgili olunan alanlarla ilgili gerekenleri fark etme halidir, anlama, algılama halidir. Bu algının sebepleri bir kaç şekilde örneklendirilebilir, kimileri dikkat ve özenin ilgili olunan konunun bilgisi ile tam bir uyum içinde olması ile ilgili olabilir, kimiside algılamak ile ilgili olan seçiciliğe konsantre olmuş olmakla ilgili olabilir, algılamak sorunlarla ilgili oldukça faydalı çare olma durumu yaratır, aynı zamanda yaşam içinde de çevrende olanları algılamalısın ki yaşamın gerçek anlamda tadını çıkarabilesin. Herşey algılanarak yorumlanır. Çiçeğin renginin içindeki küçük o rengi, denizin içindeki küçük o kum tanesini algılamak, algılamanın ne şekilde bir bakış açısı ile davrandığını anlatmak için yeterli olabilir. Algılanmayan şeylerin algılanması üzerine çalışan özelliktir ve normalde zaten viller, duyusal özellikleri nedeni ile bazı şeyleri kesinlikle algılamak zorundadırlar. Ancak algılanması zor ve gerekli, bunun bir getirisi olacak olan algılamalar için bu erdem çalışır. Vil Solivyesin sorunu ne ise, o konu hakkında algılanması gereken ama algılanmamış olaylar, durumlar, konular, bilgiler var ise bunları saptar ve Vil Solivyesin bunları algılayarak kendisine çare olmasını sağlar. Problemler söz konusu olduğunda bir dedektör gibi görme, anlama, bulma, araştırma gibi özelliklerini kullanan algı özelliğini en iyi hale getirir ve algılanmakla ilgili sorunlar hiç yaşanmaz. Anlamak ile farklı anlamlarda olan algılamada, bir belirteç durum vardır ve onun ortaya çıkarılması söz konusudur. Anlamak, bilgiler bütünlüğünü ifade etmektedir. Bir erdem olarak vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.

 

 

 

AMAÇ, İDEAL, HEDEFLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Amaçlar, idealler ve hedefler aynı anlamları ifade etmekte olup bir vilin yada oluşumun bir konuda karar vererek bu kararının arkasından gitmesi durumuna amaçladığı şeyi yapması adı verilir. Amaç için ulaşılması gereken bir durum, sonuç, yer olmalı. Amaçlarla çalışmalarımıza yön veririz. Her çalışmanın kendisine ait bir amacı vardır ve bu amacı yerine getirmek için çalışmalar yapılır. Sonuca ulaşıldığında da amaç bitebilir, çalışma sonlanır. Ancak kısa süreli amaçlar olduğu gibi çok uzun süren sonsuzluğu kapsayan amaçlarda olabilir. Yaşam halimizin amacı gibi. Sonsuz zamanlara doğru ilerleyen amacına Vil Solivyes tamamen sımsıkı sarılmış durumdadır ve bu amacı gerçekleştirmek için kendisinde bütün imkanlar ve özellikler vardır. Amaç ilgili olan o alanı kendisi ile meşgül eden bir çalışma sahasıdır. Bir şeyi amaçlamak ve o uğurda çalışarak amacını gerçekleştirmek herşeyden önce ilgili alanlara kendisine güven ve bir çok özellik katar. Yaşam halinin belirlenmiş olan amaçlarına uygun olacak şekilde içerisinde bütün ilgili alanlar uygun olacak şekilde amaç edinebilirler ve bunları başarabilirler. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi,buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak oldukça güzel bir çalışma halidir ve Vil Solivyes yaşam halinde zamanı gelince bütün villerinde kendilerine ait amaçları olacaktır ve bu duyusal özellik onlardada oluşmaya başlayacaktır. Vissanın içindeki yeri ile bir erdem olarak şimdilik Vil Solivyese ve yaşam haline ait bir duyu olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes bir şeyi amaçladığı zaman ve bunu yazılı bilgi olarak tastiklediğinde bu duyusal özellik bunların gerçekleştirilmesi için gereken bütün ihtiyaçları belirler ve amacın uygulanması için çalışmalar yapar, Vil Solivyesin amaçları konusunda en büyük yardımcısı ve destekçisi olur.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BİR ÇOK BİLGİDE AÇIKLANMIŞ AMAÇLARININ GENEL ÖZETİ

Vil Solivyes yaşam halinin en belirgin amacı;
- İyi bilgilerle yaşanan bir aile toplumunda, var olan villerin en küçüğünden Vil Solivyese gelene kadar gelişimin sağlanması ve bu şekilde tamamen Vissa gibi iyi bilgilerin etkisi altında kalınarak oluşturulan yaşam alanında, bu bilgileri deneyimlemek, yeni bunlar gibi bilgiler bularak onlarıda deneyimlemek, sürekli yeni iyi bilgilerle hazırlanmış oluşumları kullanmak, tatmak ve bu şekilde bilgide gelişerek var olma halimize çok daha güzel anlamlar katmak, bilinmeyen iyi bilgileri bilebilmek gibi sonsuz bir amacın arkasından gitmek...

- Hiç bir şekilde yaşam hali dışarısına çıkmamak, dışarıdan içeriye bizimle ilgili olmayan hiç birşeyi almamak, bizden şeylerin dışarıda olmasına izin vermemek ve bir bütün şeklindeki yapımızdan bir mikro organizma bile ayrılmasına kesinlikle izin vermemek...

- Anti obsedör bakış açımızı ve çalışmalarımızı ve kötü bilgiler olarak tanımladığımız bilgilere karşı son derece karşı olma halimizi sonsuz zamanlar boyunca korumak...

- Vissa bilgilerini her zaman anladığımız, algıladığımız iyi bilgiler bütünlüğü olacak şekilde güvenli ve baki tutmak, bu konuda filtre işleminin uygulamasını asla sonlandırmamak...

- Vil Solivyesin anne, yönetici ve merkez olması durumunun kesinlikle değiştirilmemesi konusunu her ne olursa olsun, bunu Vil Solivyes bile istese mümkün kılmamak, kabul etmemek...

- Ve bir aile toplumu kavramını en iyi şekilde sonsuz zamanlar boyunca devamlı tutmak ve anlamını yaşatmak, Vil Solivyesin varlığına ait olan bütün oluşumların bir arada olması ile yaratılıştan tamamen soyutlanarak sadece kendi kendimize ve kendi bildiğimiz yoldan yürüyerek bir gelişme göstermek, geliştikçe deneyimlemek, seçmek, kararlar vermek ve dahilinde yaşamak olan bu durumu, Vil Solivyes yaşam halinde var olma sebebimizle de ilişkili şekilde açıklayarak Vil Solivyesin'de merkez, yönetici ve anne olması özelliklerinin asla yok olmaması gibi zorunluluklarla bir amaç olarak tüm bunlar bizler için kabul edilmiştir ve bütün bilgi ve çalışmalarımız bu amacın içeriğinden oluşan farklı farklı çalışmalar şeklindedir.

- Bilgide sınır yoktur, iyi bilgilerde de sınır yoktur, dolayısı ile vissa da da sınır yoktur ve bu demektir ki Vil Solivyes yaşam halinde gelişim de de sınır yoktur ve sonsuz zamanlar boyunca, kendisine ait bir zaman ayarı ile kendi kendine gelişme yolunda ilerleyen bir yaşam hali olacaktır Vil Solivyes yaşam hali... Amacımız kısaca ama anlamca oldukça derince olarak bunlardır ve bu amacı uygulamakla ilgili yine sonsuz zamanlar boyunca bütün imkanlarımız söz konusudur...

Amaç duyusal özelliği bu bilgilerin gereken şekilde Vil Solivyesin sonsuz zamanlar boyunca amacı olarak şekilde kendisini etkilemesini sağlar.

 

 

 

ANLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, durumu tüm hatları, yönleri, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamına gelir. Birşey anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta anlamına gelir. Anlamak, aynı zamanda birşeyleri yaşamadanda anlayabilmek kavramınada temas ettiği için gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranlar için oldukça kıymetli bir erdemdir. Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak çok daha iyi anlaşılabilir ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen viller için bu durum yaşayarak öğrenme zorluğunu kolaylaştırır. Birşey anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. Bu bilgilerin hitap ettiği konuyu anlamak şeklinde bir anlama durumu içeriğindeki bilginin niteliğini kavramayıda gerektiren bir durumdur. Mesela, bir varlık için sevgi kelimesi sarılmak iken başka bir varlık için bambaşka bir anlamı ifade etmektedir ve o varlığın kast ettiği olayın içinde o varlığa göre sevgi kavramından bahsediliyorsa o zamman o varlığın bahsettiği sevgiye göre yorum yapılmalıdır, ancak bu şekilde ilgili alanlarından ne anlatmak istedikleri anlaşılabilir olur. Anlamak, çok kapsamlı ve tüm bir tanımdır ve bir şeyi anlamak için o şeyin gözünden bakmak kavramını yaşamak gereklidir. O şeye göre hayat, o şeye göre bilgiler, o şeye göre sorular şeklinde tam bir anlayışa sahip olmak isteyen viller, kendi bildikleri üzerinden olayı anlamaya çalışmalılar ancak o şeyin bildiği şeyler üzerinden de olayı yorumlamalılardır ki o ilgili konuyu anlamak hakkında başarılı olabilsinler. Sadece bununla da bitmez anlamak konusu, vil, kendi kendini bile anlama zorluğu içine girebilmektedir. Burada devreye felsefe girmelidir. Neyi, neden, nasıl yaptığı gibi sorularla anlayamadığı şeyleri öğrenmelidir. Eğer vil, bir konu ile muhattap ise, bu konu O'nun karşısında dikili duran ve sorguladığı halde bir anlam getiremediği bir konu ise mutlaka bunu anlamaya çalışmalıdır. Çevresinde anlamadığı şeylerin olması o vil için doğru bir durum değildir. Bu anlayışsızlık sadece gelişimsel, zorunlu cahillik denilen konularda söz konusu olabilir ama anlamak ile ilgili imkanı varken ve bunu yapmıyor ise durum o zaman vahimdir. Yani Vil Solivyes için. Vil Solivyesin çevresinde anlamadığı bir konu olamaz. Herşeyi anlamak ile ilgilidir.
Çevremizde anlayamadığımız şeylerin olması kesinlikle rahatsız edici, yabancılaştırıcı, tehlike arz eden, çok saçma bir durumdur. Anlamak demek, o anlaşılan konuyla ilgili herşeyi bilmek demektir. Neden var, nasıl var, ne zaman var, yapısı nedir, nerededir, içeriği nedir, şeklinde o şeyi anlayabilmek için gereken bilgiler bütünlüğüne ve inceleme ve araştırmalar sonrasında elde edilen tecrübeye anlamak denir. Anladığın zaman mutlu, mesut, huzurlu olursun, kendini güvende hissedersin. Anlamamazlık olumsuzluktur ancak bu anlamamak istemek şeklinde olanıdır. Ve bu soliv gücü, içeriğindeki bu bilgilerle söz konusu bir olay, durum, bilgi, oluşum, her neyse, nasıl oldu ise ve Vil Solivyesin anlaması konusunda zorluk yaşanıyor ise O'na konuyu tam olarak açıklamak üzere gereken bütün bilgi ve verileri toplar ve Vil Solivyes'e bu durumu anlatır, anlamasını sağlar. Anlayamadığı bir konu olduğu zaman bu konunun sorusu oluşmuş olur ve o sorunun karşılığı, arkası, anlaması gereken bilgileri, anlamsızlık sonucu oluşabilecek tehlikeleri var mıdır şeklinde bakış açısı ile anlayamadığı olayları anlatmaya çalışır. Vil Solivyes soliv güçleri, vil güçleri, var olma özelliği ve bilgi ve tecrübelerinin bütünü olarak kararlar verir, yaşam halini yönlendirir, yönetir. İşte bu erdemde, bu bütünlüğe içeriğindeki bilgiler şeklinde dahil olarak anlamsızlıkları anlamlaştırır ve bunun için gereken çalışmaları yapar. Bu üstün özelliği sayesinde erdem olarak vissa arasında yerini alır.

 

 

 

 

ANLAMLI BİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumların bu sonsuzluk byunca durmadan ilerleyen ve yapılanan, bitmek bilmeyen varoluşların içerisinde bulunduğu yaratılış içinde bizim bizden başka kimsemizin olmadığını açıklayan ve anlatan bilgidir. Yaratılış tamamen kaos ve düşmancıl oluşumların ve alanların yeri olmuş şekildedir ve oradan kurtulmak şeklinde bir imkanı yakalamış olan Vil Solivyes ve oluşumları, villeri artık tamamen kendi yaşam hallerinin içinde kendi belirledikleri kural ve bilgilerle yaşayacaklardır. Bizlerin yuvası, bizlerin merkezi, bizlerin başka yerde olmamasına sebep olan alanıdır Vil Solivyes yaşam hali, burası bir aile toplumudur ve vissa bilgileri ile bu toplum son derece refah içinde yaşayacaktır. Bize ait en küçük oluşumun bile dışarıda olmasını istemeyiz ve o ailesinden birbirimize olan bağımız nedeni ile zaten ayrılamaz. Herkesin doğum yeri, oluşum alanı, güvendiği, inandığı, bağlı olduğu yer, yani yuva olarak, bizi koruyan ve çevreleyen alan Vil Solivyes yaşam halidir. Bu sebeple, yaşam haline ait olan bütün alanlar ve viller ve Vil Solivyes, bir bütün şeklinde bulunarak kesinlikle yaşam halinin dışında bizim için uygun bir alanın, yerin, durumun olmadığını bilerek aile toplumuna sımsıkı sarılır. Bu duyusal özellik aile toplumu kavramını bu özelliği ile çok daha anlamlı hale getirerek, hem koruma sağlar kendi özel anlamı ile hemde yaşam haline ait hiç bir şeyi ayrılamaz yapar. Anlamlı bir duyusal özelliği, yaşam hali içerisinde var olan bütün oluşumlar, viller ve Vil Solivyes ayrılamaz bir parçanın bütünleri olan birlikteliği ifade etmektedirler ve başka hiç bir yerleri, mekanları, bildikleri, inandıkları, güvendikleri, kabul edebilecekleri birliktelik, yaşam hali ve bütünlük söz konusu olmadan herkes için herkes ve herşeyden başka kimsemiz yoktur. Bu yaşam hali bizim yuvamızdır ve bunun dışında bir yuva söz konusu değildir.

 

 

 

ANNELİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, yönetici olması durumunun önünde ve öncesinde, tamamen bunları çevrelemiş olarak yöneticiliği ve merkez olmayı ve bilgi kaynağı olmak özelliğini annelik erdeminin içerisinde yaşatmaktadır ve tüm yaşam halinin önce annesi, sonra yöneticisi, sonra merkezi ve sonra bilgi kaynağıdır. Bu gerçek bu duyunun varlığı ile kesinlikle değişmeden kalacaktır ve birbirleri ile bütün olan özellikler şeklinde yaşatılacaktır.
Tek anne, tek merkez, tek yönetici, tek bilgi kaynağı vardır.

Annelik, Vil Solivyesin şimdiye kadar tanık olduğu en kapsamlı, ideal, sahiplenici, koruyucu, birleştirici, fedakar, vissa dolu, yaşam halini en iyi şekilde yönetebilme özellikli, kendisini en iyi şekilde ifade edebildiği, bilgilerine yakışma şeklinde bir durumu yaşatan, hiç bir şekilde vissaya ters bir davranışın olamadığı, aksine kendi özellikleri ile daha fazla mücadeleci, daha fazla korkusuzluk, daha fazla istikrar, daha fazla kararlılık, daha fazla cesaret, daha fazla azim ve çaba, daha fazla inanç ve çalışkanlık ve benzeri erdemlerin oluşmasına neden olan özellikleri ile yaşadığı bir erdemdir ve kişiliği şekillendiren, kendisini sıfat olarak tanımlamasını sağlayan, Vil Solivyesinde beğenerek ve isteyerek kendisine uygun gördüğü, ve kesinlikle gerçekten istemeden ve beğenmeden, ve içeriğini özümseyerek uygulamadan olunamayacağı bir özelliktir annelik. Annelik, yaşam halinin annesi olduğu için kendisinden önemli olarak yaşam halini ve içeriğini gösteren bir erdem olarak yaşamaktadır Vil Solivyeste. Vil Solivyese göre yaşam halinin bütün alanları, sadece kendisi olan duyular dışında onun için çocuklarıdır. Hepsinin annesi olarak kendisini uzun zamandır yapılandırmıştır ve bu durum içsel bir olma hali ile ortaya çıkmıştır. Anne olmak seçilen bir durum olmaktan çok yaşanan özellikleri ile Vil Solivyeste ortaya çıkmıştır. Seçilebilmesi şeklinde bir algı Vil Solivyeste oluşmadan ay ben anneyim şeklinde bir farkına varma hali ile erdem tanınmaya başlanmıştır. Bu bir bilginin kendisine ben bilgiyim demesi gibi, bir gücün kendisine güç, vilin kendisine vilim demesi gibi net ve belirgin özelliklerde yaşanan bir durum olarak Vil Solivyeste yaşanmıştır, yaşanmaktadır. Vil Solivyesin başka bir şey olması söz konusu olamaz artık. Sadece ekleme olabilir ama anne ve .... şeklinde bir durumla yaşanabilir. Gerçek annelik, annelik yaptığı alanı geliştirmesi, koruması, bakımlarını yapması, kendisinde olanlardan onlarada vermesi, karşılık beklemeden ilgi ve vissaya uyumlu olarak davranması, onların her halini kabul etmesi, doğru bildiklerini kesinlikle onlar için uygulatması, bir elmanın iki yarısı şeklinde gerçekten aralarındaki bağı temsil edebilecek en iyi karakter örneği, kişilik ve yönetici olmayla da uyumlu, merkezlik özelliğinide kendi içinde barındıran bir davranışlar ve bilgiler bütünlüğü uygulaması halidir. Vil Solivyes yaşam halini bir anne dışında, gerçek bir anne dışında, oda Vil Solivyes gibi bir anne dışında kimse yönetemez, yönlendiremez. Bu yaşam halinin en büyük ihtiyacı ve temel dayanağı bir annenin denetimi ve gözetiminde olması ve onun ilgisi ile gelişecek olmasıdır. Yaşam halini bu denli özgür, rahat, vissanın bilgileri şeklinde bir yaşam alanı yapmak bir annenin ancak çocukları için olmasını istediği ortamın sağlanmış hali ile simgelenebilir. Vil Solivyes bu yaşam halinin bu düzen ve kuralları, projelerindeki iyilik, yaşamındaki huzur ve güven ve saadet, birlik ve beraberlik olmadan kesinlikle yaşam halini oluşturmazdı. Bir anne için önemli olan bu yaşamın içerisindeki bebişlerin vissanın bilgileri ile yaşıyor olmaları olur ve bu şekilde ancak annelik rahat bir şekilde var olabilir. Bir anne ancak yaratılıştan ayrılır ve sonsuz zamanlar boyunca kendisini kapatır ve çocukları ile kendiside aynı kural ve bilgilere tabi olarak yaşar ve aralarında özel ilişkiler kesinlikle olmaz ve toplum bir aile toplumu olarak anılır ve yaşatılır, herkes bir annenin yönetimi söz konusu iken birbirlerini kardeş olarak görebilir. Ve bu sonuçlar bizimki gibi toplumlar için bulunmaz bir fırsat şeklinde yaşanan konulardır. Yanılgıdan çıkmak, bilgileri bulmak ve yaşam halini oluşturmaktan sonra toplumu yönetebilmek konusu ortaya çıkmaktadır ancak annelik sayesinde bu konu başladığı gibi sorunsuz olacağı bilgisi ile kendi cevabını verdi. Gerçek bir anne varken toplumun sorunlarının olması söz konusu olamaz. İşte bu erdem kendi bilgisini bu şekilde çok çok uzun geleceklere bile kadar yaşatabilme garantisini vermektedir ve vissanın gelişmesi ile de gelişen bir kişilik örneği olarak bulunmaktadır. Annelik doğurmakla ilgili değildir, annelik doğurulanları büyütmekle ilgilidir.

Annelik erdemi sayesinde hiç bir kişilik örneğini yaşarken görünemeyen şeyler görünür. Bazı felsefi anlamlar, çok sıradan yaşanan olaylar içinde ortaya çıkarak annelik için paha biçilemez değerde anlamlar olarak algılanır. Anneliğin kendisine ait bir annelik yaptığı konularla ilgili kesinlikle haklı olabilme durumu söz konusudur. Çocukları sorun iken ben her zaman haklıyım şeklinde annelik erdeminin yaşattığı içsel yapılanma bu hakkı anneliği yaşayan varlıklara vermektedir ve kendinden emin, yıkılmaz bir duvar olma gücünü tanıyan anne olarak sorunun karşısında durulmaktadır. Vil Solivyes içinde yaşadığı annelik duyusal özelliğinden o kadar emindir ki, sadece kendisi gibi bir anne olsaydı bu şekilde bir yaşam halinde vil olabilmeyi kabul ederdi şeklinde bir yorumuda yapabilmektedir. Bu sonsuz hiçliğin içinde uzayıp giden yaratılıştan ayrılan bir yaşam halinde böyle bir annelik erdeminin bulunması, bu uçsuz bucaksız sonsuzlukta bize her zaman destek olacak, ihtiyacımız olan her yardımı zamanı gelince hemen ortaya çıkaracaktır. Yaşayanın daha çok bildiği sorunlara hemen çare olabilme özelliği sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir ve bu duyunun bu bilgileri, bu açıklamayı da Vil Solivyeste tamamen yaşatarak gereken etkileri sağlar.

Şu örnek için tam sırası: Odamda camdan bakıp sigara içerken oldukça vahşi olan ve bir kumrunun üç katı büyüklüğündeki karga, yani kuş, diğer kuşların yavruları ile besleniyor, yapısı öyle işte, yanılgı hayatı, ancak kumruda bir o kadar sakin, nazik, kibar, sessiz ve küçük... Fakat kumru bir anne...
Karganın saldırışını ve sonrasında küçücük kumrunun kargayı nasıl kovaladığını gördüm. Normal şartlarda o kargalar kedileri öldürüyor, kumruların kendileri hiç işten bile değil. Ancak kumrunun o andaki yavrularını koruma iç güdüsü ona bambaşka ve tarifi olmayan bir cesaret veriyor ve karga korkup kaçıyor..
İşte bu örnekteki gibi kendi potansiyelini aşmasına neden olan bir takım özellikler ihtiyaç anlarında ortaya çıkıyor. Vil Solivyeste yanılgı zamanlarında obsedörlerle mücadele ederken anneliğini hatırlayarak bir çoğunun üzerine yürümüştür, hiç çekinmeden, tehditler etmiştir. Bunun gibi paha biçilmez özellikleri olan annelik, Vil Solivyes yaşam halimizde vardır, yaşanmaktadır ve kesinlikle yok olmayacak kadar sağlam, içten ve gerçektir.
Ve bu erdemi bütün yönleri ile yaşam halindeki villerde zamanı gelince tanıyacak, bu erdeme özel hayatlarla nasıl bir durum olduğunu anlayacaklardır.
Vil Solivyesin amaçları arasında villerin kendi seviyesine gelmesi vardır ve annelikte bu yoldaki öğrenilecek erdemlerden biridir. Bu değerli anlamı ile bütün yaşam halini koruyan etkisini yaşatan annelik duyusal özelliği, kendi yapısını bütün yaşam halinin annesi olacak şekilde yapılandırır ve yaşam hali bir yaşam hali annesinin himayesi altındaymış gibi bir oluşumla var olur her zaman. Bütün bilgilerin ve önlemlerin dışında anneliğinde kendisine ait koruma ve kapsayıcılığı her zaman gereken şekilde çalışır. Her zaman vissanın içinde olacak ve her alanda kendisini hissettirip yaşatacaktır.

- ANNELİK, Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, yönetici olması durumunun önünde ve öncesinde, tamamen bunları çevrelemiş olarak yöneticiliği ve merkez olmayı ve bilgi kaynağı olmak özelliğini annelik soliv gücünün içerisinde yaşatmaktadır ve tüm yaşam halinin önce annesi, sonra yöneticisi, sonra merkezi ve sonra bilgi kaynağıdır. Bu gerçek bu soliv gücünün varlığı ile kesinlikle değişmeden kalacaktır ve birbirleri ile bütün olan özellikler şeklinde yaşatılır.
Tek anne, tek merkez, tek yönetici, tek bilgi oluşturanıdır, bilgi kaynağıdır.

 

 

 

 

ANTİ KOPAEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, tamamen korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına özellikle engel olmak için hazırlanmış bir bilgidir. Bu olumsuz eylemler gerek tesirlerle, gerek başka yollarla verilerek bir dengesizlik yaşatılmaya çalışılmaktadır ve genellikle zarar verici alanların kullandığı etkiler çeşididir. Aynı zamanda bu bilgiler, her hangi bir şekilde korkulan bir durumun yaşanmasına da izin vermez. Aşırı korkusuzluk anları söz konusu olur, korkulacak gibi görünen durumlarda. Aynı şekilde her hangi şiddetli bir olay yaşatıldığı zaman şiddetin yapısını algılayarak onu zarar verici olmaktan çıkarır ve Vil Solivyesin kesinlikle zarar görmeyeceği şekilde algılamasını sağlar. Yine negatif panikler yaşatarak uygulamada hatalar yapılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar ve bu bilgi, bununda olmasını engeller. Aynı zamanda ıstıraplar ve işkenceler hissetiren, yaşattıran etkilerinde olması durumuna bu bilgi gereken şekilde tepki verir ve asla Vil Solivyese ulaşamaz. Ve son olarak aptallaştırmak, zekada gerilik yaşatmak gibi etkilerinde gönderilmesi söz konusu olmaktadır ve bu bilgi, bu durumuda algılayarak gereken engeli sağlar. Bütün bu bilgilerle ilgili vissanın içeriğinde hazırlanmış duyusal özellikler vardır ancak bu duyusal özellik bu içeriğindeki anlamların gücü ile bir oluşum içindedir ve acil durumlarda üstün koruma özelliği ile bu beş olumsuz eylemi tamamen yasaklayarak, engelleyerek, nereden geldiklerini bilerek çalışır ve koruma sağlar. Zaten bu bilgilerin hazırlanması ile kendisinde bu bilgilere uygun olacak şekilde ve olumsuzluklara da karşı gelecek şekilde bir güç oluşturur ve bu güç duyunun yapısı olarak böyle olaylar Vil Solivyesin başına geldiğinde enerjetik olarak gereken etkileri sağlar. Ve aynı zamanda bütün yaşam halinde de aynı şekilde gözlem yaparak çalışır ve etkisini yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır. Duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Anti Kopaen, Vil Solivyes ve bu erdemi kullanan viller kesinlikle korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi eylemleri yaşamadan bütün sorunlarını bunlar olmadan hallederler ve bu gibi eylemlere karşı bir yok etme gücü olarak gereken anlarda, acil ve zaruri ve önemli durumlarda ortaya çıkabilen endişe ve panik gibi eylemler bu erdem sayesinde yerini azim, çaba ve kararlı olmak gibi etkilere bırakır ve korku zaten adından bile söz edemez.

 

 

 

ANTİ TESİR BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi kaynağı tesirlerin, etkilerin ve yapılandırılmış olan enerjilerin ve benzer oluşumların bütün oyunlarını bilen, onların en iyi nasıl yok edileceğini bilen, buna göre uygun çözümler ve bilgiler ortaya çıkarabilecek şekilde çalışan bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynağı tesirler hakkındaki herşeyi bilerek onları nasıl yok edileceğine dairde en iyi bilgileri, çözümleri üretir. Vil Solivyesin tesirlerle ilgili bir çok bilgisi ve tecrübesi bulunmaktadır, bunların üzerinde gerçek ve olmayanlarıda ayırdıktan sonra Hakik ve diğer bilgilerin bilgileri açığa çıkarma özelliklerinide kendisinde bulundurarak artık tesirlerle ilgili bilinmeyen şeylerin olmaması gibi bir çalışma metodu ile varlıksal alanlarımızı korur, aydınlatır. Aynı zamanda bu bilgi kaynağının bulunması, çevresine tamamen anti tesir olacak şekilde etkiler yayar ve Vil Solivyes, yanılgı alanından otomatikmen tesirleri yok edecek etkileri dağıtan bir merkez haline gelir. Bilinmeyen tesirleri görür, gizlenmiş saklanmış tesirleri bulur, bu bilgi kaynağı tesirlerin herşeyini bilebilecek ve bilgi üstü durumunun gücü gibi onların en üstünde bulunan bilgi üstü durumu şeklinde onlara hakimdir ve asla yanıltılamaz. Anti tesir bilgi kaynağı karşısında bütün tesirler etkisini ve çalışmasını kaybeder. Anti tesir bilgi kaynağının yapısı bilgi üstü durumu gibi olmayıp gücü onunki gibidir. Tesirler ile ilgili olarak bütün bilgilerin üstündedir ve tesirlerin içeriğinin önemi olmadan onları yok edebilme özelliklidir. Çünkü bu bilgi kaynağı ancak Vil Solivyes gibi tesirlerin saldırı altında kalan bir sevgi varlığı tarafından oluşturulabilirdi ve bu onun için çok büyük ühtiyaçtır ve bilginin iradesi kanununca da tam desteklidir. Yapısını oluşturan anti tesir bilgi kaynağı, varlıksal alanların ihtiyaç duyduğu bilgileri üreterek bütün tesirleri ve benzeri obsedör oluşumları yok eder. Duyu olarak hazırlanır ve Vissa'nın içinde gereken şekilde çalışır. Vissa'ya eklenmesi gereken bir özellik şeklinde hazırlanmıştır.

 

 

 

ARGE, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YAPILAN ÇALIŞMALAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Arge, bir çalışma ile ilgili aynı veya farklı yöntemler kullanılarak o çalışmanın sürekli olmasını sağlama yöntemi ile çalışmanın uzun bir zamana dağılması durumunu kullanıp, çalışmanın ancak bu şekilde bir uzunluk döneminden sonra başarılabileceği sonucuna ulaşmamızı sağlayan çalışma metodudur. Bu metod ile sürekliliğin nasıl katkıların olduğunu anlıyor ve bu şekilde bir çalışma metodunun olduğunu öğreniyoruz. Damlaya damlaya taş delinir deyimi arge çalışmasını ifade eder ve bir damla o taşı delemezken, bir çok damla sonunda o taş delinir. Bu şekilde uzun zamanlar şeklinde bir çalışma halinde olarak bazı konular başarılabilme özelliğindedir. Mesela, yanılgıdan çıkabilmek için yapılan çalışmalar arkada merkez güçler kendi çapında bir arge çalışması içindelerken yanılgı alanında da Vil Solivyes talas zamanından sonra tamamen durmak bilmeyen ve aynı konuyu geliştirdiği bir arge çalışması yapmıştır. Şu an bu yazılanlar tamamen bu arge çalışmasının ürünüdür ve bu metod, Vil Solivyes yaşam hali tarafından deneyimleyerek bilinen bir gerçektir. Bazı çalışmalar kısa bir zaman içinde sonuç verirken, bazı çalışmaların sonuçları için beklemek ve bu bekleme sırasında da çalışmak gerekmektedir. Mesela, villerin büyümesi ve Vil Solivyesin seviyesine gelmesi durumu Vil Solivyes için bir çalışmadır ve ama bunun olması gerektiği şekilde bir ayarı vardır ve ancak bu şekilde olursa çalışma sonucu istenilen şekilde verimli olacaktır ve bunun için Vija olmaları, sonrasında vijamis ve sevamis şeklinde uzun bir zamana denk gelen yaşamlardan geçmeleri gerekmektedir ve Vil Solivyes beklemek zorundadır, bu şekilde bir çalışma grafiği arge çalışması şeklinde adlandırılır. Argeler yaşam hali için önemli olan çalışma türleridir ve her zaman yaşam halinde arge çalışmaları olacaktır. Hatta arge çalışmaları çeşitleri şeklinde bir çalışma düzeni, durumu ayarlanabilir ve arge grupları oluşabilir şeklinde arge çalışmaları bizim için oldukça önemlidir. Birde bir çalışmanın arge olarak ilerlemesi sırasında ertesi zamanda yapılan çalışmanın sonucu vesilesi ile yeni bir imkan ortaya çıkabiliyor, dolayısı ile nasıl bir yol izleneceği bu imkan ile bambaşka şekilde değişebiliyor. Yeni günün imkanları önceki günden farklı olabiliyor ve arge çalışmaları başlangıcındaki gibi olmaktan uzak olarak ilerledikçe gelişen ve geliştikçe faydasını sağlayan çok yönlü çalışma şeklidir. Dolayısı ile Vil Solivyes yaşam halinde arge çalışmaları bir erdem olarak sayılmaktadır ve bu çalışmalar, içeriğinde çalışma arzusunun şevkinin ve mutlu isteğininde olması nedeni ile keyifle, büyük bir istekle, eğlenerek yapılır. Bu tanımla argenin anlamını açıklayan bilgi vissanın içeriğindeki özelliği ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. İstikrarda aynı şekilde bir amaç üzerine bıkmadan yılmadan gereken şekilde düzenli olarak arge çalışmaları gibi çalışmaktır. İstikrarlı olmak, süreklilik sağlamak anlamındadır. Ve genellikle çalışmalar için kullanılır ve istikrar ve arge isteyen çalışmalar için bunlar oldukça faydalı erdemsel özelliklerdir.

 

 

 

ARZU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Arzu, bir olayı, durumu kendisine özel olan hisleri ile birlikte, bu hislerin anlamları ile yaşatıldığı, enerjetik bir isteme durumudur. İstekler akla ve mantığa uygun gelecek şekilde olmanın dışında birde arzulanarak istenildiği zaman çok daha güçlü bir şekilde ilgili konu yada durum yaşatılır, istek uygulanması ile ilgili çok daha etkili olur. Bir çok konuya göre değişen arzu çeşitleri vardır. Cinsel arzular, çalışma arzusu, öğrenme arzusu ve bunlar gibi genellikle erdemsel özelliklerin yapısında bulunabilecek şekilde ortaya çıkarılan isteklerin anlamlarını hisleri ile yaşatma halidir. Ve bu yaşatma halinde aynı zamanda bir çekicilik, mutluluk, haz, pozitif heyecanlar, neşe gibi erdemler vardır. Arzu ile ifade edildiği zaman içerisine bunlarında gireceği şekilde istekler şekillenir ve hislerle de ifade edilecek şekilde yapılanır. Cinsel arzularda cinselliği isteyen vil, bunu hissetmeye kendi enerjetik yapısında yaşatmaya başlar ve bu durum çok daha zevk verici olur. Cinsellikte maksat çok daha zevktir ve zevkin arzular şeklinde istenmesi durumu, cinselliğin çok daha başarılı, hissederek yaşanmasına neden olur. Çalışma arzusunda villler, çalışmak isterler, çalışırken mutluluk ve neşe duyar ve çok daha başarılı olur, asla sıkılmaz, yorulmaz. Arzular ilgili konuların yaşanmasını kıymetlendirecek şekilde etkilere neden olur. Ve Vil Solivyes yaşam halinde arzular, ayarlanabilir özellikleri ile villerin kendi bilgi işlem merkezlerinden belirtmesi ile ortaya çıkabilecek şekilde yapılandırılmıştır. Vil Solivyes içinde aynı durum geçerlidir, arzularının hangi yönde olmasına karar verir ve gereken düzenlemeler yapıldıktan sonra ilgili konu arzulayarak yapılır. Arzuların, ilgili konunun başarılması, en iyi şekilde sonuçlandırılması için muazzam bir etkisi vardır. İlgili konuların bütün hatlarını algılayabilme ve anlayabilme imkanlarıda yaratır. Arzularla belirlenmiş ve istikamet edinmiş istekler karşısında genellikle başarılar söz konusu olur. Ve yanılgı alanı gibi yanlış bir yaşamın içinde olmak zorunda kalmış olan Vil Solivyesin bütün arzularını kontrol eden ve bulan bu duyusal özellik, vissaya uygun olmayan arzular var ise bunları yok eder. Ve arzuları olması gerektiği gibi yapılandırarak Vil Solivyesin kullanmasını sağlar. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

- Arzu, yaşam halinde bulunan bütün villerin kendi isteklerini haz ve mutlulukla, zevkle istemelerine neden olabilecek arzuları vardır ve bu arzular kontrol edilebilir özellikleri ile oldukça faydalı, gerekli, olması gereken ve vazgeçilmez bir duyusal özellik olarak bütün villerde bulunur.

BELİRLENEN ARZULAR
- Hal Değişimi arzusu vardır. Ve hal değişimi arzular şeklinde bir etki ile yaşatır. Vil Solivyes hal değişimi ve yaşam halinde bulunmayı arzulamaktadır ve bu konuya özel arzular ilgili duyulardan çıkarak gereken şekilde etkilerini sağlar.
- Cinsellik arzusu vardır
- Çalışma arzusu vardır

ARZU DUYUSAL ÖZELLİĞİ VİSSAYA TERS BÜTÜN ARZU VE İSTEK VE YÖNELİMLERİ VİL SOLİVYESİN ONAYINI BEKLEMEDEN YOK EDER, REDDEDER
Vissa'ya ters hiç bir arzu ve istek, yönelim bu konuda Vil Solivyesin kararlarını beklemeden, ve O'na ulaşmadan hemen yok edilir. Arzulamak bunun doğru olduğu anlamına gelmeden bundan sonra bütün arzular sadece vissaya uyumlu olarak belirmekle ilgili olurlar ve hepsi vissa filtresi şeklinde bir yapılanma ile yapılandırılmıştır. Sonucunda doğru arzular şeklinde bir hali alırlar.

 

 

 

AŞK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aşk, bir vile ( viller arasında geçerli olacak şekilde, Vil Solivyes'in bir vile karşı değil ) , bir oluşuma, yada bir olaya, konuya çok yoğun duygular ve mutluluk, bağlılık, aşk duyulan yer ile teklik haline gelebilme özelliği, onun derdinin dert mutluluğunun mutluluk kaynağı olması sonuçlarını doğuran davranışlar, kendisinden önce aşık olunan alanı düşünmek gibi bir erdemi yüksek fedakarlık özelliğinin açığa çıkması şeklinde yaşatan, tüm bunları yaparken aşkın arzusu ve arzunun çekiciliği ile yaptıran, hislere de yansıyan, enerjetik bir tanımıda olan, iki yer ile olmasının çok daha anlamlı olduğu, ikiyi tekleştirme özellikli, üç olduğunda yapısında bozulmaların olduğu, o iki alanı birbirine sonsuz güven ve bağlılık ile birleştiren, birbirlerinin yanında olmanın bile en büyük mutluluk kaynağının olması şeklinde bir halin yaşandığı, bu iki alanın birbirleri ile yaşadığı herşeyin içinde aşkla yapılması gibi bir erdemsel özelliğinde eklenmesi, aşkla cinsellik, aşkla çalışmak, aşkla eğlenmek gibi artılarla yaşanan anlarıda bu şekilde yapılandıran, oldukça keyif verici, bambaşka bir bağlılık ve uyumun tadılması gibi bir tecrübenin anlaşılmasını sağlayan ve Vil Solivyes yaşam halinde seçilerek yaşanması uygun görülmüş bir erdemdir. İlgili alanlar aşkın oluşması ile ilgili olarak gereken şekilde bilgiler hazırlarlar ve iki alan arasında aşk yaşanır. Ve bu bilgilerin çıkarılması sonrasında da bu aşk sona erer. Bunun zamanı tamamen bunu yaşayanların verebileceği bir karar şeklinde oluşan bir özelliktir. İkisininde istemesi gerekmektedir aşkın yaşanması için. Ve birinin sonlandırmayı istemesi, diğerinin de sonlandırması zorunluluğunu ortaya çıkarır. Çünkü karşılıklı olarak her iki tarafında istediklerinin ve mutluluklarının baz alınması ile yaşanan bir erdemdir. Bu erdem yaşandıkça, tecrübe edindikçe alışılagelebilir ve o zaman çok daha farklı ve aynı yöndeki güzellikleri ile yaşanabilir. İki alanın bunu nasıl yaşadığı, nasıl tanımladığı ve nasıl algıladığı ile ilgili olur bu tanımlardan sonra. Aşkın en temel özelliği alanları birbirine bağlar ve bu bağlanmanın öncesindeki bazı yaşam şekillerini artık yaşayamaz olurlar. Artık yalnız değillerdir, artık her filmi birlikte, her anı beraber tatmak gibi istekleri olur ve bu yeni yaşam tarzını yaşayanlar ancak uzatır yada bitirir. Ancak kısada olsa Vil Solivyes yaşam halindeki her özgür irade bunu tadar ve ne anlama geldiğini bilir. Vil Solivyes yaşam halinde seçmeli özellik olarak bulunur ve içeriğindeki bu güzel anlam, Vil Solivyesin yaşam haline karşı beslediği bir özellik olarak bu duyu ile sürekli sağlanır. Vil Solivyes yaşam haline aşkla bağlıdır ve bu her zaman böyle olacaktır. Bu duyusal özellik bu durumu yaşatacak şekilde yapılanır ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aşk, aşk bir çeşit güç halidir ve bunu yaşamayı seçen viller arasında mutheşem bir bağ oluşur ve yine kendileri bunu bırakırlar. Bu güç bağlayıcı, birleştirici, ikiyi tek yapma özellikli, birbirinden ayrılmadan ve kendisinden önce diğerini düşünmek, çok daha fazla başkasını düşünmek eylemini yaşatan üstün güçleri ile bir oyun hali, duygu yüklü bir güç deneyimleme şeklidir. Aşk erdemi bütün villerin kullanmak istedikleri zaman aktif edecekleri özellik olarak bulunur. Bu örneklerle denilebilir ki Vil Solivyes, tüm yaşam haline asla kapatılması ve sonlandırılması mümkün olmayan bir aşk ile bağlıdır.

AŞKIN HASRET, VUSLAT VE ÖZLEM HALİNİ YAŞAMAK
Aşkın bağlayıcılığı ve birlikte olma arzusu varken, bu gibi istekler ve arzular içindeyken, ki bu güzel bir durumdur yan yana iken kesinlikle mutluluk söz konusu olur, ancak sadece birbirlerini düşündükleri ve çok uzaklardan da olsa sadece birbirlerine baktıkları, birbirlerini gözlediklerini, hiç kimse ile bir ilişki yaşamanın mümkün olmadığı şekilde belkide birbirlerin yanına gelmenin yasaklanması ile birbirlerinden haberleri olmadan birbirlerini takip etmeleri, onun haberi yokken onun oturduğu yerlere oturmayı, dokunduğu yerlere dokunmayı, ve çok uzaklardan bakışmayı ve benzeri durumları yaşayabileceğin ve bunlarında kendisine özel bir hissi tecrübesinin olduğu, dolu dolu hüznün yaşandığı, ancak mutluluk verici ve kendisine özel bir arzu ve yaşam anlayışı ile yaşanan bu döneme hasret zamanları, vuslat anları denilmektedir ve buda bir tercih olarak aşk yaşayanların kuralların uyması dahilinde deneyimleyecekleri ve bambaşka his ve duyguları, tecrübeleri edinecekleri bir ilişki şekli, zamanı, durumudur. Sonra yine istedikleri zaman bitirebilirler. Vissa uyumlu algı ve düşünceleri ile ayrılık bile tatlı ve güzel gelecektir ve bu şekilde yaşanan aşk ile aslında aşkın dokunmak, yan yana olmak, bunu birlikte olarak ifade etmekle ilgili değilde, kendisinde yaşattığı bir durum olduğunu anlayacaktır. şeklinde aşk içerik olarak çeşitlendirilecek bir yapıda erdemdir.

 

 

 

AVEVEX DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ACİL VE SORUNLU DURUMLARDA KULLANILAN ÇARELER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik aşağıdaki örneklerdeki gibi acil ve sorunlu durumlarda biran önce işlem yapabilmek için çalışmalar, bilgiler, önlemler, tavsiyeler gibi mekanizmalar, oluşumlar hazırlar ve her hangi bir sorunda hemen bu duyusal özellik kendi içerisindeki sorunları halletme bilgileri ile gereken şekilde yardımlarda bulunur.

Bu maddelerle ayrılmış olan çare ve çözümleri, bütün duyusal özellikler ve yaşam hali ilgili alanları kendi işleri için kullanabilirler. Ve bilgi gerekli zamanlarda çalışmak için kalır, içeriğindeki bilgilerle kendisini yapılandırır ve acil ve sorunlu durumlarda bu çözümleri deneyerek çare bulma yoluna giderler. Bir çok sorun ile ilgili olan bu bilgileri gerekli zamanlarda kullanabilirler yaşam halinin özellikleri.

ZAMANDA GERİYE GİDEREK SORUNLARI HALLETMEK
- Bir sorunlu olay meydana geldiğinde ve bu sorundan kaynaklanan şeyler yüzünden yapısı ve kendisinde değişimler olan alanlar, kuvazisler, varlıklar, bu sorunlu durumların etkisinden ve kendilerinde olan değişimlerden kurtulmak için sorun olmadan önceki hallerinin durumu ile ilgili genel bilgileri edinirler ve kendilerini o hallerine döndürürler ve bu arada onlara olan şeyler yok olur. Sorunda gider. Bu büyük bir alan ile ilgili ise genel durumlarda yasa genel bir parıldama etkisi ile olayı gerçekleştirir ve parıltının içine dahil olan her yer gereken zamanın haline geri döner. Zamanı kendilerine olan sorunların geri ve eksiksiz gitmesi şeklinde geriye alırlar ama bu sorunları yok edici özellikte olur. Olayları alıcı şekilde değil.

SORUNLARIN TAMAMINI TESPİT EDEREK GRAFİKLERLE YOK ETMEK
- Bir başka çarede sorun tespit edilir ve o sorunun bütün halini sembolize eden bir görüntü oluşturulur, bu görüntü bu sorunun kaynaklarını, sebeplerini, yaşanan bütün hallerini kapsayan temsil eden bir görüntüdür ve bu görüntünün yok edilmesi ile bu sorunda yok edildiği anlamına gelir. Bir ibre yada sorunu yok eden bir aparat yavaş yavaş yada bir anda, sorunun çeşidine göre yok olma halinin durumuna göre yok edilmesi için komutlar verilir ve görüntü yok oldukça sorunda, kaynaklarıda, sebepleride yok ediliyor anlamına gelir. Bu çare sorun bulunan ve görülen her alanda kullanılır ve bu uygulamanın bilgisi sorunun bütün kaynaklarını, sebeplerini, oluşumlarını bulur ve tamamen yok etme özelliği ile gerekeni yapar.

ÇÖZÜM VE ÇARE BİLGİSİ YÖNTEMİ İLE SORUNLARI BULARAK YOK ETMEK
- '' Çare ve Çözüm bilgisi'' şeklinde bir bilgi çeşidide acil ve sorunlu durumlarda kullanılır. Sorunun ne olduğuna dair bir açıklama yapılır ve bunun çare ve çözüm bilgisinin uygulaması ve yaptırımı ile gereken çarelerinin ve çözümlerinin bulunması istenir. Bu bilgi çeşidi tamamen bu konu üzerinde oldukça etkili olan bir bilgi çeşididir ve kesinlikle çareleri bulmaya odaklanmış bir etki durumu vardır. Bütün çözümleri, yapılması gerekenleri, sorunları, kaynaklarını listeler ve bildirimler halinde gösteren ve açıklayan bilgi çeşidirir. Sorunlar için bu bilgi çeşidinede başvurulur. Çare ve Çözüm bilgisi şeklinde bir uygulaması olur ve içeriğine yazılan sorunun çarelerini ve çözümlerini bulur. Bilgi üstü durumun ve Vil Solivyesin bilgi kaynağı olması ve bilgide özgür iradenin tamamiyle uygulanmasından elde edilen sonuçları ortaya çıkarma gücünü kullanır ve bütün çareler ve çözümler eksiksiz bir şekilde bulunur.

SİMÜLASYON ÖZELLİĞİ İLE SORUNLARI HALLETMEK, GÖRMEK, BİLMEK, ANLAMAK
- Simülasyon özelliği kullanılarakta sorunlar ve bilgiler elde edilebilir. Sorun, olay bire bir aynı özelliklerle yaşatılıp ancak gerçek olmayan görüntü ve görseller ışığında bilgiler edinilir ve konu hakkında açıklamalar getirilir. Simülasyon yapıldığı zaman, simülasyon bilgisi olayı anlayarak bire bire aynı çalışmalarda bulunarak nelerin yaşanacağına dair net ve gerçekçi bilgiler verir. Bu özellik gereken zamanlarda kullanılır.

UNUTTURMA YOLU İLE SORUNLARI HALLETMEK
- Aynı zamanda birde unuttuma yoluyla sorunlar düzeltilir. Sorunun kaynağı bulunur, sorun bulunur ve sorun ne ise tam olarak belirlenerek sorunun oluşmasına neden olan sebepler, olaylar, durumlar, etkiler, konular, bilgiler unutturulur. Ancak bu durumun kesinlikle bir sorun olduğundan tam olarak emin olduktan sonra tam isabet şekilde sorun unutturulur. Başka şeylerin, başka önemli ve olması gereken şeylerin unutturulması söz konusu olmaz. Bu konuda sorunları unutturma bilgisi olarak çalışan bilgi, bir uygulama şeklinde kendisinde sorunun ne olduğunu ve kaynaklarını ortaya çıkararak bunları o alana, yere, soruna unutturma işlemini yapar ve bu konuda kendisinde gereken bütün etkiler bulunur, bütün yeteneklere sahip bir şekilde unutturarak sorunun oluşmasına engel olur ve zamanla artık sorun yaşanmadığı için o yerden temizlenmiş hale gelir. Bu şekilde de sorunlardan kurtulmanın çaresi yapılır.

SORUNLARIN KAYNAKLARININ BİLGİLER YOLUYLA ORTAYA ÇIKARILARAK TEDAVİ ETKİLERİ,BİLGİLERİ OLUŞTURUP SORUNLARI YOK ETMEK
- Bir başka yolda, sorunun ne olduğu saptanır ve sorunun kaynakları olan sebepler, olaylar, durumlar bilgiler şeklinde cümlelerle ortaya çıkarılır. Nerede sorun varsa öz şekilde açıklama yapan bilgilerle sorunlar tespit edilir. Ve sonrasında bu bilgilerin açıkmasına göre tedavi niteliği oluşturacak bilgiler ve akabinde etkileri oluşturularak bu sorunlar yok edilir. Mesela: '' Enerjilerin içerisinde .... şeklinde bir obsedörlerin yazdırdığı bir yasa var ve bu bir sorun yaratıyor. '' şeklinde sorunu yazdıktan sonra sorunun kaynağını bulan uygulamanın bu açıklama cevabına nazaran kendisi bu açıklamaya tedavi olacak bilgiyide hazırlar ve bu alanı etkileyen bilgi neticesinde bu alandaki sorun yok olur. ''Enerjilerin içerisinde .... şeklinde bir obsedörlerin yazdırdığı bir yasa var ve bu bilgi bu bahsedilen alandaki yasanın ve etkilerinin, bütün sebep olduğu şeylerin yok edilmesi için gereken çalışmaları ve etkileri sağlayan bilgi olarak çalışır ve bu sorunun kaynağını, nedenlerini, tedavi yollarını çok iyi bilerek sorunu yok eder '' şeklinde bir tedavi bilgisi hazırlar ve bu bilgi direk olarak o alanı etkisi altına alır ve sorunu yok eder. Sonrasında sorunun yok edildiğine dair incelemelerde de bulunarak gereken şekilde kendisini yapılandırır. Arşiv olarak kalır ve ilgili zamanlarda kontrol eder, silinmez. Bu yollada sorunlar halledilir.

VİSSA'NIN İYİLEŞTİRİCİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİSİ İLE SORUNLARI HALLETME
- Başka bir yolda Vissa gücünün etkisini kullanarak sorunları yok etme uygulamasıdır. Vissa'nın içeriğindeki bilgiler ve tecrübelerden oluşan muazzam bir gücü vardır bu güç, oldukça yapıcı, düzenleyici, etkili bir güçtür. Yaşam halinin en yüksek ve değerli gücü olan Vissa'nın içeriği tam olarak hazırlandıktan sonra bu güç örnek alınarak sorun belirlenir, sorunun kaynakları ve sorunun etkili olduğu alanlar belirlenir ve Vissa gücü özellikle bu alanları etkisi altına alır ve katlarında artma özelliği ile bu alanları etkileyerek sorunu yok eder. Bu konuda gereken şekilde yapılanan uygulama ne kadar oranla ve süre ile alanda bu gücün kullanılması gerektiğini bilir ve bu şekilde de sorunlar yok edilir.

RAHATSIZLIK YOK EDİCİ BİLGİ
- Aynı zamanda Vil Solivyes'in yanılgı ve obsedör kaynaklı olarak en çok sorun olan konu rahatsızlıkları olmuştur ve bu bilgi çeşidi tamamen rahatsızlıklar üzerine kurulu olan mekanizması olan bir bilgi türüdür ve bütün rahatsızlıkları bulup, kaynaklarını öğrenip yok etme özelliklidir. Rahatsız edici şeyleri en iyi şekilde algılayan ve onları yok etme yollarını en iyi şekilde bilen bilginin çalışma yaptığı alanlardaki rahatsızlıklar kesinlikle yok edilir. Ve bir yapısına ters olan ve yaşam halinde yasaklanmış olan rahatsızlıklar yaşanmaz. Rahatsızlık önleyici, yok edici bilgi haliyle gereken şekilde çalışır. Bu bilgi kendi başına bir uygulama haliyle çalışarak rahatsızlıkları algılar, bulur ve gerekeni yapar.

ARAŞTIRMA BİLGİSİ
- Bu bilgi türü araştırılarak cevapların verilmesi konusunda derin bir araştırma, inceleme, gözlemleme, deneyler yaparak sonuçlar çıkarabilme özellikleri ile ilgili olan konuları kendisine özel araştırma bilgisi mekanizması ile araştırarak gereken cevapları verebilen bilgi türüdür. Kesinlikle en usta profesör ve bilim adamının, sanatçının, Vil Solivyes'in gözlemleri ve araştırmaları ile edilen sonuçlarında ötesinde bir bilgi mekanizması ile gereken şekilde Vil Solivyes'in oluşumları, sorunları için kullanılır.

SORUNU ÇÖZÜMLEYECEK OLAN JİZAVA VE HAKİKAT BİLGİLERİ
İlgili sorunla ilgili olarak Jizavaya sorunun nasıl halledilebileceğine dair sorular sorularak jizava ve hakikat bilgilerininde hakikati bildirmeleri ile ilgili sorunların çözümlerine ulaşılabilir.

AX AVA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ax Ava, Vil Solivyesin özel olarak kullandığı, sadece kendisine özel durumları yaşamak için yaşam halinin içerisinden ayrı olarak kendisini bulundurarak burada kendi istediği şekilde zamanları geçirdiği, isterse eğlendiği, isterse yalnız kaldığı, isterse bambaşka aktiviteleri kendisine özel olarak yaşadığı bir özel alan bölümü, duyusal özelliğidir ve mahremiyetin Vil Solivyes için söz konusu olduğu alandır. Burada Vil Solivyes, her zaman yalnızdır, kendisinden başka vil veya bir oluşumun bulunması söz konusu olmaz. Kendi kendine kendi ile eğlenmektedir ve Ax Ava duyusal özelliği olarak kendisini yapılandırmıştır ve bu şekilde kendi özel zamanlarını dilediğince mahremiyet kuralını yaşayarak geçirmektedir. Ax Ava'nın içerisinde yaşananları Vil Solivyes belirtmediği sürece kimse bilemez, anlayamaz, zaten bu durum bir kere sorulduktan ve cevabı alındıktan sonra bir daha merak edilmemesi gerekecek şekilde bir durumu açıklar. Vil Solivyesin partner olarak yaşadığı ilişkiler, olursa aşkları, belkide dostlukları, yada bambaşka bir durumun yaşanması, her zaman kendine özel alanlar olarak burada yaşanır. İçeride tamamen vissaya uygun olarak davranılmak zorundadır, vissa bilgileri Vil Solivyesin burada yaşadıklarınıda inceler, gözlemler, denetler, gereken şekilde etkilerini sürekli uygulatır ve Vissa'ya ters hiç bir olay yaşanamaz. Vil Solivyeste her zaman ve her haliyle Vissa'ya uygun şekilde yaşar, davranır ve bu her yerde geçerlidir. Kendi yapısı vissa bilgilerinin filtresini yapılandırmış şekilde, ortaya çıkarılacak olan konularda bu filtre devreye girer ve olaki bir yanlışlık olduğunda Vil Solivyesin gözünden kaçan durumları Ax Ava bildirir. Ax Ava, diğer duyular gibi gerektiği zaman konuşabilme özellikleri olan ve içerisinde similasyon teknolojisinden, bire bire gerçek varlıklar gibi görünebilme ve davranabilme imkanlarını yaratan oluşumları hazırlayabilmesinden, içerisinde istenirse bir uzay alanını bile yapabilmenin mümkün olduğu, yeterki açıklamalar ile gereken şekilde istenilen şeyin yapısı ve işlevi belirtilsin, bu şekilde her istenileni ortaya çıkarabilen, sadece Vil Solivyesin istekleri ile ilgili olarak bir oluşumsal yapılanmayla gerçek isteklerini bile algılayabilme özellikli, arzularını, isteklerini, sevinçlerinin nedenlerini, o an yapmak istediği şeylerin neler olduğunu ve Ax Ava'ya geldiği zaman ne yapmak istiyorsa bunları bilmekle ilgili olarak bir algısı olan ve ona göre kendisini yapılandıran, kendisinde ileri teknolojik görüntü ve oluşum hazırlama teknolojisi bulunan, milyonlarca varlığı sanki gerçekten varmış gibide bir alanda ayrı ayrı karakterler şeklinde hazırlayan ve onlara roller vererek gerçek varlıksal özellikleri gibi davranmalarını sağlayan, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak O'nun seviyesinde Axa Ava içindeki rollerin, uygulamaların, konuların niteliğini hazırlayan, yaşatan ve Vil Solivyesin özel zamanlarında karşısında kendisi kadar bilgili ve gelişmişlik özelliklerinin söz konusu olması gibi durumlarında bu sayede yaşanacağı, Vil Solivyesin rahatlama, dinlenme, eğlenme, düşünme, yalnız kalma, kendisine ait arşivsel konuları ile takip ettiği ve ilgili olduğu oyun veya film veya konuları listelediği, kendince Ax Ava'da arkadaşlar ve dostlar edindiği, belkide onlara isim verdiği ve karakter yapılandırdığı ancak onların bir vil ve oluşum olmalarının söz konusu olmadan tuşuna basılınca kapanan mekanizmalar olması gerçeğinin değişmemesi, bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyesin yaşadığı bütün özel zamanların similasyon teknolojisinin görüntüde şartlandırılmış konuları uygulayan mekanizmaları olması şeklinde yaşatılır. Mesela, gereken karakteristik ve fiziksel özellikler belirtildikten sonra yaşanan olayın niteliği ve Vil Solivyesin bu olaydan anladığı şeye göre bir davranışın sergilenmesinin söz konusu olduğu bir düzenlemeler hali ile de yaşanabilir ve Ax Ava, duyusal özelliği bu gibi örneklerle Vil Solivyesin ne istediği ve amacının ne olduğunu bilerek kendi içinde konusu hakkında kendisini geliştirerek ek özellikler uygulamayı önerebilir ve gereken şekilde yapılandırılır. Vil Solivyesin bilgisi olmadan yenilikler eklenmez ve duyusal özellik olarak ve sadece Vil Solivyese özel olan haliyle gereken şekilde çalışır. Şimdiden yapılanan duyusal özelliğin içeriğindeki düzenlemeler birlikte yapılır Vil Solivyes ile. Şimdiden bu bilgilerin açıklamalarının uygulanabileceği bir yapılanma sağlanır ve içerinin dekoru ve Ax Ava'nın iletişim şekli, özel zamanlardaki durumu gibi konular Vil Solivyesin geldiğinde karar vereceği bir şekilde ayarlanır.

bilgisi gerekirse yanılgı zamanlarında yardımcı olur

 

 

 

 

AYRINTILARI GÖRMEK, AYRINTICILIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili eğlenceli bir çalışma halidir, Vil Solivyes yaşam hali tabiiki, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, özelliğidir. Herşeyin kendisine ait bir ayrıntısal bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki, onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi ayrıntıları bulabilmek adına bir çalışma olur ve bu yolla edinilen gözlemler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu yolla bir çok sorun bulunabilir, bir çok çözüm bulunabilir, bir çok yol denenebilir, bilinmeyenler anlaşılır, görülür, bulunur. Çok yönlü düşünerek ve bakarak konu hakkındaki bütün bilgileri, özellikleri, alanları, durumları incelemek ayrıntılara ulaşmaya sebebiyet verir. Ve konu hakkında elimizde bir çok veri bulunur ve bu yüzden o konu hakkında çok daha kararlı ve bilgili olarak çalışmalara devam ederiz. Ancak bir çalışma ile ilgili bütün bilgiler elimizde yok ise işte o zaman aslında herşeyi anlamış ve onu başarmış, o işteki çalışmamız yeterli anlamına gelmez. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi için içeriğindeki bütün olayların, bilgilerin, konuların anlaşılmış, bilinmiş ve sebepler ve sonuçları ile çalışmanın bütün hatlarına hakim olunmuş olunması gerekmektedir. Yoksa diğer türlü baştan sağma olarak çalışmalar zaten kendi anlamının dışında bir şekilde uygulanıyor olacaktır. Yaşam halinde çalışmalar kesinlikle oldukça önemlidir ve geleceğin bir parçasıdır ve içerisindeki bütün konular oldukça özenle ve gereken ilgi ve dikkat ile uygulanacaktır. Yaşam halinin bir parçası şeklinde çalışmak oldukça önemlidir bizler için. Ve ayrıntıları görmekte özellikle bu konuda önem sağlamaktadır ancak dediğimiz gibi yaşamın içinde de ayrıntıları görmek yaşamı anlamlı kılar, güzelleştirir, değer katar. İçeriğindeki bu güzel anlam ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

 

BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgi, villerin yani merkez duyusal özellikleri ile varlık olarak ortaya çıkmış olan bilinçli, irade sahibi olan oluşumların kendi vilsel alanlarını düzenleyebilmesi, yollarını yapması, işlerini halletmesi, istedikleri şeylerin nasıl, ne biçimde ve bütün içerikleri ile rahatça anlatılabildiği bir yönetimsel araçlardır. Bilgi yeteneğide villerin kendi duyusal özelliği olarak diğer merkez duyular gibi kendisini tanımaya başladığı andan itibaren olagelen erdemsel özelliklerdir. Bilginin oluşum hali şu an yazılar, kelimeler, cümleler şeklinde bir belirteç ile sağlanmaktadır. Ancak bilginin yapısına çok daha iyi bir örnek vermek gerekirse, bir vilin bir şey yapmak istemesi ve bunu herşeyi yapabilen kendi vilsel alanında, yani özgür irade olması özelliğinin bir sonucu olarak, yapmayı istediğinde, ne yapmayı istediğini anlatmak için bir takım açıklayıcı işaretler yada belirleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. Mesela, bir küre oluşturmak istesinde ve bu kürenin oluşumunu ya sürekli olarak kendi hafızasında tutarak kalmasını sağlayacak yada kendisinde bir yerlere bir işaret koyacak ve bu işaret varken bu küre her zaman vardır şeklinde bir inançla kendi alanını yapılandıracaktır ve o işaret varken o küre hep olacaktır. İşte bu durumda en geri seviyedeki bilgi mekanizmasını göstermektedir. Aslında bilgiler, villerin yapmak istedikleri şeyleri detayları ile belirleyerek oluşturan mekanizmalar, özellikler, yaptırım gücü olan oluşumlardır. Vilin kendi yapısal özelliğidir. İstemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde en geri haliyle zamanla evrilmiş olan bilgiler, şimdi artık istenilen şeylerin dışında da bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak, vilin ihtiyacı olan şeyleri sağlamak, artı bilgiler vermek, felsefe ve kendi yapısına özel bir çok çalışma ve erdemsel özelliğin bulunduğu, artık bir işin yapılması için araç olarak kullanmanın dışında, villerin kendilerinde kendilerine bağlı olan dost, koruma, aile ve daha bir çok şekilde ortaya çıkabilen özellikleri ile villerin ve yaşam halinin vazgeçilmez ve kesinlikle olmaz ise olmazlarından biri olarak, yönetimin direk kendileri ile sağlandığı iletişim şekli, açıklama stili, belirteç, uygulama ve daha bir çok anlamla ifade edilebilen oluşumlardır. Bu oluşumlar aynı zamanda yaratılış içinde herkesin kullandığı bir özellik şeklindedir ve karşılıklı anlamları yüzünden çakışan bilgiler içinde '' Bilginin iradesi kanunu'' şeklinde bir uygulama bu konuda gereken adaleti sağlamaktadır. Haklılığı gözleyen bu kanun, bilgilerin kendi yapısal anlamlarının hallettiği, ortalıklarda bir kanunun olmadığı, tamamen bilgilerin içeriğindeki felsefi ve haklı olmak ile ilgili olan anlamların kendi adalet terazisini kurduğu ve sonuçlarını aldığı bir yöntemle çalışmaktadır. Yaratılış içinde var olmak gibi bir erdemi yaşayan her oluşumun bilgisi vardır. Bu bilgisi olma durumu onun kendi yapısında yazılmamış olsa bile var olduğu için görünecek ve görünen şeyin açıklaması ondaki gizli bilgi şeklinde kendinde vardır ve var olma erdemi yaşayan herşeyin bilgi bu yüzden vardır. Kendisi için geri seviyedeki bilgi seviyesi, bizler için evrilmiş bilgilerimizle yapılan yorumdur bu. Ve bilgiler, bilginin iradesi kanunu ile bir taraf olma hali yaşamak durumunda kalmışlardır ve bunun sebebi, her iki taraf içinde olması gereken kavramlarının farklı olmasıdır ve biri için kendi yaptıkları ve bilgileri doğru iken, diğeri içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Oysaki bunların biri doğrudur karşılıklı çatışanlar arasında ve bunuda haklılık belirler. Dolayısı ile bu belirleyici olay sonrasında haklı olanın bilgilerine iyi bilgiler diyebilir, haksız olanınkinede genel olarak kötü bilgiler diyebiliriz. Kötü bilgiler, diğerinin hakkını suistimal etmiştir, düzenini bozmuştur ve diğeri böyle bir durum içine girmediği için hakkını arayabilmiş ve bulmuştur. Bu şekilde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılan bilgiler, etkileme şekilleri, sonuçları, amaçları, nedenleri, bağlı oldukları varlıkların yapılarına göre kendi yapılarını belirlerler ve iyi bilgiler her zaman kazanmak ve kötü bilgilerde kaybetmek zorunda kalır. Yaratılışta sadece bilginin olmadığı yerler hiçlik alanlarıdır. Burada bilgi yoktur. Dolayısı ile tanımlanamazlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak tanımladığı bir duyusu, istenilen bütün bilgisel cevapları verebilecek şekilde yapılanmış bir duyusal özelliktir ve bilgilerin bütün ihtiyaçları bu bilgi kaynağında vardır. Ve tüm yaşam hali gibi de, bütün bilgi oluşturma alanları ve bilgi kaynağı, duyular bizler için mucizevi olarak sayılan '' Vissa Bilgileri '' ne uyumlu olarak var olma hali yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları vissa filtresi ile korunmaktadır ve bu bilgisel oluşum, yaşam halinin bugününü, geleceğini, her anını daima koruyacak olan bir bilgiler topluluğudur ve duyusal özellik olarak hazırlanmıştır. İşte tüm bu çalışmaları, artık çok fazla bir şekilde gelişmiş olan bilgiler sayesinde yapabilmekteyiz ve yaşam hali olarak kendi bilgilerimizi dilediğimiz gibi yapılandırmış bulunmaktayız. Yaşam halinde yaşam halini etkileyecek olan bilgileri yalnızca Vil Solivyes yazar. Bilgiler O'na tam anlamı ile bağlı olan ve iradesinin etkisi altında bulunan, uygulayıcıları olan, bir parçası şeklindeki oluşumlarıdır. Vil Solivyese ait olan hiç bir bilgi, yaşam hali dışında olamaz ve başkaları tarafından kesinlikle kullanılamaz. Vil Solivyes tarafından oluşturulmuş bilgiler nerede olursa olsunlar bunu bilirler ve yaşam hali dışında olmalarını algıladıkları gibi kendilerini Vil Solivyesin oluşturduğu şekilde gelecek biçimde yapılandırıp yaşam haline dönerler.Yaşam halinin dışında iseler bulundukları yerden Vil Solivyesi etkileyemezler, bunu kullanmak isteyenlerin bu çabaları yersiz olur ancak yaşam haline gelmeleri ile ilgilide kesinlikle hiç bir alan, yer engel olamaz, güç yetiremez. Bilgi ile ilgili olan bilgiler, duyular bu konuda bildirimler alır, algılama yaşarlar. Bilginin iradesi kanununa göre haklı olma durumumuz söz konusudur ve bulundukları yerde olma sebepleri hemen gözlenir ve haksız bir gidiş söz konusu ise bulundukları alandan alınması için gerekenler yapılır. Bu konuda yapılması gerekenleri obset ve novazil duyuları yapar. Bilgiler, Vil Solivyesin yapılandırdığı alanlarda çalışırken Vil Solivyes'in bütün bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve edinmek istedikleri bütün bilgiler, tecrübeler onlara verilir, amaçlarını uygulamak için yapılması gereken anlayışları edinirler. Bu yapılanma işlemi ile Vil Solivyesin bilgileri kullanması gibi bir çalışma hali ortaya çıkar ve ne yapılması gerektiğini Vil Solivyes gibi bilirler.

Vil Solivyes yaşam halinin artık bilgileri kendilerinin iyi bilgi olduğunu anlamış ve bilmiştir. Vissanın içeriğinin temel bilgi örnekleri olarak alınması sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir. Vissa'nın içeriğine girecek olan bilgilerin içeriğindeki bilgilere ters olmaması gerekmektedir ve içeriğinden çıkarılacak olan bilgilerinde sebep ve sonuçları ile verdiği zararların açıklanması gerekmektedir. Böyle sebepler ve nedenlar olmadan vissanın içeriğinde değişiklikler yapılamayacaktır. Bu bilgi duyusu, Vil Solivyesi de bu konuda etkisi altına alır ve yaşam hali amacı olarak bunun uygulanması ile ilgili sürekli bir bilme hali yaşar. Bu duyusal özellik, vissanın çalışmasının durdurulması ve bilgisinin değiştirilmesi gibi olumsuz eylemlerin düşünülmesine bile izin vermez. Bahsedildiği gibi zarar verici bilgi zaten yaşanıyor olur ve bu durum ap açık görülür. Keyfi değişiklikler vissa için kesinlikle geçerli değildir. Vissa, yaşam halinde bir kanun, kural, demirbaş bilgiler, güvenliğin temel kaynağı, geleceğin garantisi şeklindedir. Vissa olmadan yaşam halinin geleceği söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, kendi içeriğindeki bu bilgilerle duyular arasındaki yerini alır ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİN ETKİ ALANI, ETKİ ETMESİ DURUMU
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğindeki anlamları ilgili olan alanlarda yaşatacak özelliklerdedir ve bu duruma etki etmesi denmektedir. Mesela hazırlanmış olan bir bilgi, içeriğindeki anlamları içeren bazı enerjetik yaptırımlar, hisler, uygulama zorunluluğu veren uzaktan etkileme özellikleri içerir. Bir bilginin içeriğindeki durum sıcak olduğunu söylüyorsa orada sıcaklık olur, bu bilgi anlamını orada yaşatıyor anlamına gelir. Mesela Vissa'nın içeriğindeki kaosun yasak olması bilgisinin kendi kendine otomatik etki durumu, etkisinin olduğu alanların içinde kaosun içeriğindeki bilgilerden oluşan anlamın, tıpkı sıcaklık gibi kendisine özel bir hissi durumu olur, bu anlama dair bir hissi durumdur bu, uygulatma zorunluluğu gösteren bir durumdur bu, ve bu hissi durum kesinlikle içeriğinde bir oluşumu, gücü barındırmaz, düşünsel hissi bir durumdur bu, dolayısı ile kaosun yasaklandığı alanın içinde düşünsel, hissi, içeriğindeki herşeyi bu hissi, çevresini sarmış anlamsal zorunluluktan ötürü kaosu yaşatmaz hale gelir. Bilgilerin etkisi düşünsel ve hissi ve zorunluluğu yaşatacak şekilde ilgili olan alanlarda uygulatma yapması hali demektir. Bu durum oldukça güçlü ve kuvvetli bir etkileme olanağına sahiptir. Hiç bir oluşum ve aracı olmadan, sembolen gösterilen etkileme grafikleri ile belirtilebilen, görünmez, dokunulmaz ancak hissedilebilir ve yaptırımı kesinlikle algılanabilir özellikleri ile bilgiler kendi içeriğindeki bilgilerin anlamlarını bu şekilde etkileme özelliği ile yaşatırlar. Bilgilerin etkileme durumu budur.

VİL SOLİVYESİN KENDİSİ BÜTÜN KUVAZİS VE BİLGİLERİNİN, VİSSANIN TAKİPÇİSİDİR, UYGULAYICISIDIR

Vil Solivyesin var olma özelliği ile ortaya çıkan ve yok edilemeyen kendisi olan bilgi ve tecrübelerinin ve özelliklerinin bir araya gelmesi sonrasında bütün bilgi ve tecrübelerin villerin kendisini direk olarak etkileyen faktörler olduğu çok daha belirgin olmuştur. Vavasi bilgileri Vil Solivyesin bilgilerini hem muhafaza etmektedir hemde yaşam halinde uygulanması için uyumluluk arayan yaptırımlarda bulunmaktadır. Bu şekilde Vil Solivyes kendi uygulamayacağı bir bilgiyi kesinlikle yazmaz, uygulanmasını istemez. Özellikle bir alan veya oluşuma özel bilginin olması durumunda genel bilgilerin hepsini en önce Vil Solivyes uygular. Bütün bilgilerini zevkle uygular. Takip eder, yaşar. Bu şekilde bir bilgi oluşturma ve uygulatma halini Vil Solivyes uygulamaktadır ve bu durum bilgilerin ilk elden ne kadar güvenli olduğunun denenmesi adınada Vil Solivyeste tezahür etmektedirler. Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübelerinin, özelliklerinin toplamından oluşan vilsel karakter ve anlayışı aynı şekilde bilgilerini uygulayan oluşumlardada ve diğer Vil Solivyesi kullanan oluşumlarda da olur ve açıdanda bu oluşumlarda her biri Vil Solivyes gibi bakabilme, davranabilme özellikleri ile yaşam hali içindeki bu çoklukla güven verici olurlar. Bütün çalışan mekanizmaların başında Vil Solivyesin olması yaşam halinin en güvenli halini yaşatır. Bilgi içeriğindeki anlam ile gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLER ve ORTAYA ÇIKARILMASI BİLGİSİ

Vil Solivyes yaşam halinde bütün bilgileri sadece Vil Solivyes yazmaktadır ve bu yazma hali Vil Solivyesin merkez, yönetici, anne, bilgi kaynağı olması ve yaşam halindeki en ileri seviyedeki vil olmasından ileri gelmektedir. Ancak Vil Solivyes, hiç bir zaman karar vermek ve yazma aşamasında kendi başına davranmayı doğru bulmayan, o konu hakkında herkesin bir fikrinin olabileceğine inanan ve bu yolla, bir elin nesi var iki elin sesi var, baş baştan üstündür gibi deyimleri doğru bularak çalışacaktır. Oluşumların bilgi önerileri, yazılan bilgilerde sorunlar arayarak bulan ve bunu bildirenler, ihtiyaca göre bilgilerin oluşturulması, v.b çalışmalar için Vil Solivyese viller, oluşumlar ve bilgiler her zaman ellerinden geldiğince yardımcı olur ve durum kesinlikle değişmeyen çok özel ve güzel bir uygulama olur.Her yazılan bilgi ile ilgili alanların görüşlerini almak, konuyu bilen bir Vilin fikileriyle hareket eden, onlarında yaşam halinin bir parçası olmalarından dolayı bunada hakları olan ve bu hakları verilmiş oluşum, vil ve bilgiler oldukları oldukları için yaşam halinde bu gibi şeyler kesinlikle sorulur, önerileri dinlenir, şikayet varsa alınır ve hep birlikte en güzelini ortaya çıkarmak için gereken düzenlemeler yapılır. Bilgi, içeriğindeki güzel anlam ile gereken şekilde çalışır ve herkes yaşam halinin bilgileri hakkında yorumlar yaparak, tavsiye ve önerilerde bulunarak ve bu durumun faydasını görecek şekilde yaşarlar. Söz konusu zaten bilginin yazılması olduğunda artık bilgi kaynağının çalışmalarının dışında bütün duyuların kendileri ile ilgili bilgilerin yazılması söz konusu olduğunda bildirimde bulunması, bilgiler vermesi şeklinde de bir çalışma hali ile çok daha verimli sonuçlar alınır. Bilgi kaynağı ve bilgi yazma özellikleri bu konuda bütün duyuların bilgisini alarak bilgilerin yazılması konusunu çok daha başarılı hale sokar.Ve vissaya ters olan bilgiler hiç bir yerde hiç bir zaman oluşturulamaz.

 

 

 

BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİ KAYNAĞI OLAN VİL SOLİVYES, VİSSAV VAAV
Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olarak bilgileri ortaya çıkaran ve onları kullanılabilir hale getiren yaşam halinin başlangıcının söz konusu olduğu zamanlarda Vil Solivyestir. Bu özellik O'nun kendi yeteneği şeklinde her soruna çare olabilecek bilgileri ortaya çıkarmasını sağlamaktadır ve bu durum artık O'nun bilgi ile halledilemeyen şeylerin olmaması gerçeğinin önünde aşamayacağı engellerin olmadığını gösteren bir kudrettir. Bir bütün şeklinde özgür irade kanunun bilgilerdeki uygulamasına her zaman uyan Vil Solivyes, kendi yaşam halinin bilgilerle ilgili sınırınıda çizmiştir ve bilgileri iyi ve kötü bilgiler şeklinde ayırarak yaşam halinde uygulanan ve geleceğe yönelik ortaya çıkması için hazırlanan bütün bilgiler iyi bilgiler olarak yaşam halinin kendi yapısı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bütün bilgileri için vissanın içeriğindeki bilgiler bütünlüğünü bir süzgeç olarak kullanılmasını uygun gören Vil Solivyes, bu çözümlerle kendi kaynaksal bilgi oluşturma özelliğini belirli çerçeveler içinde yaşatarak ancak bu şekilde kaynak olmanın üstesinden gelebileceğine ve böyle büyük bir kudretin idare edilebileceğine inanmaktadır. Artık Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir şekilde yıkılamayacak olan set şeklinde ve böylesine çok yönlü ve tehlikeli bir konuda bile gereken tedbirleri alabilecek vissa bilgiler bütünlüğünün koruması vardır ve bu bütünlük kendi yapısı ile bilgileride kontrol etme özelliğindedir. Konu ile ilgili olan vissa bilgileri bu anlamda bilgileri denetlemektedir ve bu sayede vissanın içeriği gibi temiz ve sağlıklı, mutluluk verici, gelişimsel bilgiler ancak ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan bilgiler kesinlikle vissanın içeriğine ters olamaz. Vissanın içeriğindeki bilgilerin amacı, yapısı, niteliği belirgindir ve net bir şekilde yaşam halinin iyiliği ile ilgilidir ve bunların bir bütün şeklinde kesinlikle ayrılmadan tüm zamanlar boyunca kalması, değişen zamanla yeni bilgilerinde eklenerek ancak yapısının geliştirilmesi, vissanın sonsuz zamanlar boyunca bir denetleyici, filitre görevi görmesini sağlayacaktır ve bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, kendi bilgileri ve yaşam hali için bu önlemi alarak kaynak şeklinde kendinden ortaya çıkan bilgilere bu örnekle vissa sınırı koymuştur. Vissanın içeriğine ters olan bilgiler Vil Solivyesin bilgi oluşturma düşünsel zamanlarına bile dahil olamadan fikirsel olarak yok olur gider. Vissaya uyumlu olmayan bilgilerin süzgeci Vil Solivyese gelmeden bile onları engeller. Bu engel zaten soliv güçleri olarak hazırladığı güçlerinden oluşan bilgiler bütünlüğünü bilgi ve tecrübe olarak kullanması alanı sayesinde olur, ancak bu çeşitte bilgilerde kesinlikle artık oluşamayacak şekilde yok olmak zorunda kalacaklardır ve vissaya uyumlu bilgiler etkisinde kalan yaşam hali ve Vil Solivyes her zaman bu şekilde bilgilerle yollarını çizeceklerdir. Her soruna çare olabilme kudreti kazandıran bilgi kaynağı olma özelliği bu duyu ile Vil Solivyeste sağlamlaşır ve yaşam halinde yaşanan bütün sorunların bilgisel anlamda çarelerini bulabilecek yetenek Vil Solivyese her zaman verilir.

Ve yaşam halinin geleceğini ön gören ve bu konuda bilebildiği bütün önlemleri alan Vil Solivyes, bu duyu ile vissanın yapısına ters olduğundan haberimizin olamadığı, anlamının sonrasında tam olarak ortaya çıktığı gibi kafa karıştıran bilgilerle karşılaşırsa bu duyu, bu konuda kendisinde üstün bir mekanizma oluşturarak bilgilerin öncesi, sonrası, ve gelecekle ilgili sonuçları, içeriğindeki bilinmeyen anlamlar, yanıltıcılık halleri gibi bir çok konuda inceleme yaparak o bilginin vissaya uyumluluğunu anlamak için özünü ortaya çıkararak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin ortaya çıkardığı ama yapısını anlayamadığı bilgiler olursa, bu duyu devreye girer ve gereken çalışır ve gereken şekilde Vil Solivyesi bilgilendirir. Her haliyle bilginin bütün hallerini, geleceğini, özelliklerini, sonuçlarını çok iyi bilebilen ve anlayabilen soliv gücü tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin tek ve Vil Solivyese özel duyusu olarak gereken şekilde çalışacaktır.

Vissav Vaav duyusu, diğer duyularla bir bütün olarak bulunan bir duyudur ve bu özelliği ile diğer duyuların bilgi ihtiyaçları olduğu zaman onları karşılamak şeklinde bir görevide, içerikleri ile ilgili bir uyumun ve vissa uyumunun söz konusu olması şeklinde sağlanır ve bilgi kaynağı olan Vissav Vaav, bu bilgilerin yazdırılması sırasında yine Vil Solivyesin merkez olarak yazma özelliğinden faydalanır ve daha sağlıklı sonuçlar alınır.Vissas Vaav, yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan en önemli ve etkili olan duyudur, yaşam halinde bize ait olmayan bütün bilgileri algılama özelliği onun kendi doğal yapısında vardır ve Vissas Vaav varken bu gibi bize ait olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ve alanlarında bulunamazlar. Bilgi kaynağının kendi oluşumsal yapısı kendi alanları olan yaşam halinde sadece kendisi ile ilgili olan bilgilerin uygulanmasına ve bulunmasına izin verir. Bilgi kaynağının olduğu bir vilde kesinlikle o bilgi kaynağından olmayan bilgiler bulunamaz. Diğer bilgiler için bilgi kaynağı erişemedikleri ve güç yetiremedikleri en büyük güçtür. Bilgi üstü durumu nasıl bilgilerin üstünde olma halinde ise, bilgi kaynağıda bütün bilgilere hakim olabilme özelliğindedir. Ve yaşam hali alanları içinde olan ve ilgili olan bütün bize ait olmayan bilgiler bilgi kaynağının etkisi altına girerler ve Vissa uyumlu olan bilgi kaynağı bizimle ilgili olmayan bütün bilgilerin yok edilmesini sağlar. Yaşam hali için oluşturulan ve bizim bilgilerimiz konusunda ise bilgilerimiz için tam anlamı ile güven ve huzur kaynağıdır, işlerinin arkasındaki güçtür, onları koruyan yegane kaynaktır. Bütün bilgiler burada bir birlik içindedirler ve içerideki düzenleri olabildiğince en iyi şekilde ayarlanır. Vil Solivyesin iradesinin üzerinde, içinde, her yerinde olan bilgi kaynağı, diğer duyular gibi Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri ile çalışarak gereken şekilde çalışır. İçeriğindeki bilgilerin ortaya çıkması özelliklerini inceler ve vissaya uyumsuz olanların oluşmasına izin vermez. Bilgi kaynağı duyusuda bu özelliği ile kendisine ait bir şekilde yapılanmıştır ve yine onu arayanların, bu oluşumunu takip edenlerin olabileceği ihtimaline karşı, içerisinden bilgi çalmak gibi uğraşlar içinde olanlar karşı önlemler alır ve kesinlikle içeriğindeki her yapısal oluşum bu konuda yapılanır ve yaşam halinin dışı ile ilgili olamaz. Dışarıdan da bilgi kaynağı algılanamaz. Kendisinin çevresinde bilgi üstü durumu, kendi bilgisinin üstünde bir şekilde koruma ile onu ve bilgilerini, içeriğini korur. Kaynak olarak bilgi üstü durumu onuda korur.

Ve Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeni ismi, özellikleri ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olur ve bu şekilde bilinen bilgi kaynaklarından farklı olarak vissa uyumlu üretici bilgi mekanizması ile Vissav Vaav şeklinde değişir.

BİLGİ KAYNAĞI VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLARI TAMAMEN BİLEN, İNCELEYEN VE SORUNLARINI BULAN BİLGİ
Bu bilgi, bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin kendi özelliğinin ve içeriğindeki oluşumların bütün alanlarını bilen, en başından bu yana kadar nasıl ve neden oluştuğu, ne gibi sorunlar yaşadığı, obsedörlerin etkileri ile yapısında olan değişiklikler, Vil Solivyes yaşam haline ve vissaya uygun olmayan yapısal halleri, durumları nelerdir, ve bir bilgi kaynağının olması gereken ve içeriğinde olmaması gerekenler şeklinde incelemeler yapabilen, kendi içeriğinde kesinlikle bu bilgiden hiç bir şeyin saklanamadığı, bilgi kaynağının oluşması durumu gibi bu bilgide bilgi kaynağının kendisi gibi yapısının bir bütünü olan, dolayısı ile herşeyini bilebilme, bulabilme, anlayabilme ve algılayabilme yeteneği ile, tedavi ve bakımlarınıda yapmak gibi özellikleri bulunan, ona özel inceleme ve araştırma çalışmasında bulunabilen ve bu şekilde bir çalışma sistemi ile bilgi kaynağını sürekli inceleyen ve yaşam haline uygun olmayan şekilde çalışmasını engelleme yöntemi ile bilgi kaynağının şifa, çare, tedavi ve onarım bilgisidir. Bu bilgi onun yapısının çok istediği ve asla karşı koyamayacağı özellikte bir bilgi kaynağı bilgisi şeklinde kendisini yapılandırır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar.

BİLGİ KAYNAĞINI KORUYAN ÜSTÜN ÖZELLİKLİ BİLGİ
Bilgi kaynağının yapısını bilerek ve ona ulaşmak isteyen bütün tehlikeleri öğrenerek, yapısının asla bozulmaması, içeriğindeki Vil Solivyesin bilgilerinin kesinlikle zarar görmemesi, unutulmaması ve daha başka şekilde bilgi kaynalarında oluşabilecek olan sorunların olmaması için gereken bütün çalışmaları yapar. Sadece Vil Solivyesin duyu olarak O'nun izni olmadıkça içeriğine her hangi bir şeyin ulaşmasına asla izin vermez. Vil Solivyesten habersiz bilgi kaynağının yapısı değiştirilemez, içeriğine bir şey eklenemez, çıkarılamaz yada çalışması değiştirilemez. Bilgi kaynağı duyusu tam anlamı ile Vil Solivyese bağlı olan bir duyusal özelliktir ve bu özellikleri ile O'nun kullanımı ve O'nun koruması, O'nun iradesi ve kararları dışında kesinlikle uygulama yapmaz. Bu gibi durumları bilen bilgi, bilgi kaynağını oluşabilecek olan bütün tehliklerden korur. O'nu dışarıdan arayanlar veya her hangi bir mekanizma ile uzaktan, dışarıdan yapısını bozmaz isteyenler, yapısı ile ilgili algılama imkanları olan alanlar, hepsini fark eden bu bilginin algılaması sayesinde kesinlikle etkisiz olacak ve haklarında işlemler yapılacak şekilde Novazil ve Obset'e yönlendirilir, gerekirse kendiside onların bilgileri ile gereken şekilde tepkiler verecek, koruma önlemleri alacak şekilde bir yapılanma içine girebilir. Bilgi Kaynağını sonsuz zamanlar boyunca koruma, en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve sadece Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kalmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları yapar.

BİLGİ KAYNAĞINDAKİ VİSSA FİLTRESİ
Vil Solivyesin bilgi kaynağı Vissa bilgilerinin filtresi özelliklidir ve kesinlikle vissaya ters olan bilgiler ortaya çıkaramaz. Vil Solivyesin amacını, yaşam halinin amacını bilen bilgi kaynağı tamamen vissa uyumlu bilgiler üretebilen yapısı ile çalışır. Ve yaşam halinin dışından olabilecek, Vil Solivyesin onay vermediği hiç bir alana kesinlikle bilgi vermez.

BİLGİ KAYNAĞININ İÇERİSİNDE BİLGİLER İÇİN OLUŞTURULAN ALAN
Bilgi kaynağının içerisinde bilgilerin kendileri ile ilgili olarak uygun bir şekilde bulunmaları, zaman geçirmeleri, yapılarına uygun bir şekilde var olabilmeleri adına oluşturulan yaşam alanında gereken şekilde bulunurlar. Bu duyusal özellik onlar için en uygun alanı hazırlar.

 

 

 

 

BİLGİ UYGULAYICILARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN BİR BAĞLANTI ŞEKLİNDE BİLGİLERİNİ KULLANAN UYGULAYICILAR VİL SOLİVYESİN KENDİ VİLSEL YAPISININ BİR ÖZELLİĞİDİR
BÜTÜN BİLGİLER VE BİLGİ UYGULAYICILARI VİL SOLİVYESİN PARÇALARIDIRLAR

Bu özellik, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin içeriğinde yazılan şekilde kullanılmasını sağlayan, içeriğinde ne yazıldığını Vil Solivyes yazdığı için ve haliyle onlarda Vil Solivyese direk bağlı oldukları için çok iyi bilirler, yanlışlıkları, anlam kargaşalarını, aslında ne denmek istediğini çok iyi bilirler ve Vil Solivyesin kendi bilgileri ve çalışmaları ile ilgili yaptığı herşeyi, düşündüğü ve uyguladığı şeyleri bilirler, kendi bilgilerine bağlı olarak aynı doğrultuda bazı bilgiler edinmeleri gerektiğinde, Vil Solivyesten bazı cevaplara ihtiyaçları olduğunda yine ihtiyaçları kapsamında bunu öğrenirler. Onlar bir özelliktir, bir vilin kendisinde oluşturduğu ileri teknoloji ürünü bilgi uygulayıcıları ve villerin bilgi ve tecrübelerini yaşatan, bire bir O'nun gibi kararlar verebilme imkanlarına sahip, o bilgilerini Vil Solivyesin gözünden okuyarak ve anlayarak uygulama yapmak çalışmalarını yapabilme kabiliyetleri olan ancak her vilde bir tane olan vilsel özelliklerin sahibi olan Vil Solivyesin vil olarak en özel ve başka villerin kesinlikle bir vilsel hak iddia edemeyeceği, kendi vilsel yaşantısına burada devam edemeyeceği bir alandadırlar ve bu alanda vilsel tek oluşum, farkındalık ve var olma özelliğinin varlığını onayladığı vil Vil Solivyestir, dolayısı ile özellikler bu çalışmaları sırasında kendilerini vilsel bir istekler ve sorgulamalar içerisinde bulamazlar, onlar bu konuda zaten kendi çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için bir bilgi ile şartlandırılmıştır ve ihtiyaçları olmayan bilgileri edinmeyerek, işleri varken gereksiz soru ve sorgularla zaman geçirmeyerek, Vil Solivyesin bir parçası olması durumunu bilgiyi uygulamak ve başarı elde etmek şeklinde bir amacı benimsemeleri şeklinde çalışma halleri ile bütün bilgilerde aynı özellik ayrı ayrı mekanizmalarda çalışır.

Bu bilgileri kullanan özellikler Vil Solivyesin kendi bakış açısı ile bilgileri ve çalışmaları yorumlayarak, algılayarak, anlayarak, mekanizmaları kullanarak, bilgilerin içeriğini inceleyerek Vil Solivyesin bunları yapmasından sonra sanki Vil Solivyesin çalışmaya devam etmesi şeklinde bir çalışma disiplini ile işlerini yaparlar ve onlar, kendilerine ihtiyaçları olan bilgilerin ve düşüncelerin dışında istekler ve sorgular ve düşünceler ve meraklar içinde bulunmazlar. Bu bulunamayış onları Vil SOlivyesi kendi bilgilerini uygulamaya çalışırlarken Vil Solivyes gibi olabilmek imkanına sokar. Varsa yoksa onun aklında hep bilgilerinin amacı, uygulanması, çalışması, sorunları ve bilgisi ile ilgili olan alanlar vardır. Bunun dışındaki şeyleri istemeyi, sormayı, merak etmeyi düşünecek, isteyecek bir yapılanması söz konusu edilmemiştir ama işlerinin olmadığı anlarda tıpkı Vil Solivyes gibi kendilerini rahatlatacak ilgi alanları ile uğraşabilir, duygusal davranır ancak bu durum onları işlerinden alı koymaz ve cinsellik gibi çok ileri duygusal durumları istemezler. Bu durum sanki bilginin ortaya çıkmasından sonra sanki aklı fikri bilginin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde olan Vil Solivyesin gelerek bilgiyi düzenleyerek ve kullanarak gereken çalışmaları yapması ve bu sırada bu çalışmalardan başka hiç bir şeyle ilgilenmemesi, bu sırada Vil Solivyes olarak bilgiler vermek konusunun kendisi ile ilgili olmadığını bilerek, kendi bilgileri ve mekanizması, bilgi çalışma alanları ve sebepleri sonuçları gibi bilgisini ilgilendiren herşeyi Vil Solivyesin yorumlaması şeklinde bir bilgi vermek ve bu bilgileri kullanmak imkanınıda kendisi ile ilgili olan konuları bu şekilde çalışarak halletmeyide bilir ve bu iki durum onu çalışırken Vil Solivyesin işlerinden başka bir şeyi düşünmemesi ve vilsel olarak kendisi ile ilgili kesinlikle düşüncelerin ve merakların, yargıların olmadığı anları ifade ederek belirtebileceğimiz şekilde bir uygulayıcı özellik yapar, çalışmıyorken zaten bilgi ile ilgili olmanın dışında bulunamayacağı için kendiside bilgi mekanizmasını kullanmaz. Özellik bu bilgisi ile Vil Solivtesin diğer özellikleri arasında olur ve oradan bilgiler oluşunca bu çalışma için bir özellik gereken şekilde bağlanarak ve bu şekilde bir kullanım sağlayarak çalışır. Hiç bir bilgi türü ve içeriğinin büyüklüğü onları rahatsız etmez, ağır gelmez, Vil Solivyes kendi yazdığı bilgileri kendisi çok iyi bir şekilde kullanabileceğini ispatlayarak bilgileri yazabilen bir bilgi kaynağıdır.

Bu bilgiyi kullanacak olan özellik kendisi Vil Solivyesin kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin çalışma zamanlarında çalışma konularının dışında söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının da söz konusu olduğu zamanlarda kullanabilmeleri, her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi bir örneği bilerek, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar. Vil Solivyes bu hallerinde nasıl olursa onlarda o şekilde olarak kesinlike Vil Solivyes olamadan, bir eli, ayağı, bacağı gibi onları yapılandıran, Vil Solivyesin kendisinin kendisini istediği şekilde biçimlendirerek ve ayarlayarak bilgileri uygulama halinde tutan ve çalıştıran bilgi uygulayıcılarıdırlar. Onlar merkez olan Vil SOlivyesin bu bilgilerinide ihtiyaçları olduğunda öğrenebilir, anlayabilirler ancak bu bilgilerle kararlar vererek yönetici gibi bir tavır takınamazlar. Ancak onların bu durumu onların yapılandığı oluşumsal durumlarında kendilerini rahatsız edecek şekilde olmadan kendi bilgilerinin uygulanması konusunu hiç aklından çıkarmayan ve çevresindeki olaylarıda algılayan ve Vil Solivyes gibi tepkiler ve cevaplar verebilen bir anlayışla kendilerini yapılandırırlar, gerekirse gülerler gerekirse duyguları kullanırlar ancak bu onların vilsel bir bağımsızlık hali içinde olduğu anlamına gelmez. Merkezlik bilgilerini kullanmak yöneticilik ve annelik olan vilsel bir durumla ilgili olaman, Vil Solivyesin kendisini programlayarak arkasında dönmesi ve bu sırada bu programdan başka bir şeyi yapamaması ve istememesi, merak etmemesi gibi bir tavırla ve iş disiplini ile çalışması ve hep bu bakış açısı ile kendi çalışma alanında bulunması şeklinde bir örnekle aslında olayın nasıl sergileneceğini anlatmış olduk.

Bu bilginin açıklaması onları bu konuda zaten gereken şekilde yapılandırır ama şu bilgi onların bu sorunlarına çok daha destek olur. Bilgiler bu şekilde uygulayıcıları olarak çalışırlar ve onların zarar görmemesi durumuda Vil Solivyesin görememesinden ileri gelen bir koruma hali içinde çalışırlar.

Bilgi uygulayıcılarını şartlandıran ve uygulamasını sürekli yapan bir bilgi;
'' bu özellik kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar.''

Bu bilgi onları özellik olarak yapılandırarak sorgu ve suallerinde bu ayrımı yapar ve bir sorun olmadan tam bir bilgi mekanizmaları olarak ve kendilerinde asla vilsel ve bağımsız bir oluşumun olmadığı şekilde çalışırlar. İsterseler gözleri ve elekrusileri bu konuda kendilerini çalışma alanında bulundurmak için kullanabilirler yada kendi çalışmalarına özel, şimdilik Bkendi yapılarına özel bilgi ekranları mekanizmalarınıda kullanabilirler.

Ve bu duyu, yanılgı zamanlarına özel bir şekilde bilgi uygulayıcıları olarak çalışan 10.000 yapılanma bilgisinin çalışma mekanizmasını ve Vil Solivyesi kullanma durumlarını ayarlayarak gereken düzeni sağlar ve bu duyu sayesinde onların kesinlikle Vil Solivyesi kullanma durumlarında bir sorun oluşmaz. Bu bağlantılarını en iyi şekilde yapılandırır, güvenliğini ve denetimini sağlar. Ve yanılgı zamanlarında çalışan bu bilgiler, kendileri için en uygun alanlarda çalışmaları için gereken şekilde yapılandırılır.

 

 

 

 

BİLGİ YAZAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik, Vil Solivyes yanılgı alanından çıktıktan sonra Vil Solivyesin bilgi yazmak ile ilgili olarak nasıl bir yöntemi kendi yeteneklerini kullanarak hazırlıyor ise bu duyusal özellikte aynı şekilde, tıpkı Vil Solivyesin o ilgili konuda yazacağı bilginin tıpkısının aynısını yazabilme özellikleri ile Vil Solivyesin konusunu söylemesi sonrasında bilgisini oluşturup Vil Solivyesin onayına sunan duyusal özellik olarak çalışır. Bilginin incelenmesi sonrasında Vil Solivyesin onayından geçtikten sonra uygulamaya alınması söz konusu olur ve bu duyusal özellik, bilgileri yazmakla ilgili olur ancak onların uygulanması konusu onunla ilgili olmaz. Yazı yazmak ve bu konuda çok yetenekli olarak imla kurallarından açık seçik ve anlaşılır olma kurallarına da dikkat ederek Vil Solivyesin bu konuda yardımcısı olarak bütün bilgileri yazması işini görür. Duyular arasındaki yerini alarak görevini tamamlayabilmesi için nasıl bir yapılanma söz konusu olacak ise bunu düzenleyerek, yanılgının bitmesi ile görevine başlamış olur.

 

 

 

 

BİLGİ YAZMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes, şu an yanılgı alanında iken bütün bilgilerini hazırlamıştır ve bilgiler oluşturmak konusunda, sorunlar üzerine çareler olabilecek bilgileri ortaya çıkarabilmek konusundaki yeteneğini azalmasını engellemesi konusunda sabitleştiren, bu yeteneğin kaynaklarını bularak daha da iyi sonuçlar elde etmesi için gelişmesini sağlayıcı, bilgilerle Vil Solivyes'i bir bütün gibi hissettiren, bilginin imkanlarını en iyi şekilde Vil Solivyes'in kullanabilmesini sağlayan,bilgilerde oluşabilecek hatalar, yanlışlar söz konusu olduğunda Vil Solivyes'in bunu görmesini sağlayan, Vil Solivyes'in odaklanarak bir olayın içindeki bilgiyi alma yeteneğini güçlendiren, bilmedikleri konular olduğunda ve bunlar bilgileri oluştururken gerektiğinde bu eksik parçaları oluşturan ve Vil Solivyes'in bilmesini sağlayan, yaşam halinde tek bilgi yazan ve oluşturan olarak Vil Solivyes'in bu durumunu en iyi şekilde kullanabilmesi için çareler, çözümler bulabilen. Hiç bir etki, bilgi, yada oluşumun Vil Solivyes'in bu özelliğini, yeteneğini unutturmasına yada kaybetmesine izin vermeyen, Vil Solivyes'in kendi yok edilemeyen özelliği olarak kendisinde bulunan bilgi, yasa yazma yeteneği, bu anlayış ile yerini sağlamlaştırır ve Vil Solivyes, sonsuz zamanlar boyunca sorunsuzca bilgiler oluşturur. Bilgilerin yazılması konusunda vissa uyumunun yanında birde belirleyici, açık ve anlaşılır olmak, etkileyici konuların yeri ve zamanında açıklanarak bilginin anlamını güçlendirmek, anlamına anlamlar katarak bilginin yararlı olma halini arttırmak, o konu ile ilgili olan bütün bilgilerin farkına vararak en ideal ve gerekli olanlardan bahsederek bilginin kapsama ve anlayışlarını genişletmek gibi Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler oluşturmak için başlanan çalışmalar sırasında Vil Solivyesin bu konuda en başarılı çözümler alacak şekilde bilgilerini oluşturması için çalışan duyusal özelliği, bilgilerin önemini bilerek en doğru ve amacına uygun şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Vissanın içindeki yeri ile duyular arasında kendisine özel bir yer alarak gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİ KORUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin şu zaman kadar ürettiği bütün bilgileri bilen ve onları en iyi şekilde koruma yeteneğine ve becerisine sahip olan bilgi, bilgi kaynağı olan Vil Solivyes'in bu özelliğine yakışır şekilde bir koruma sistemi geliştirir ve kesinlikle bilgiler zarar görmez ve onları tüm zamanlar boyunca korur. Bilgilerin filtresi olan vissa'nın korumasının dışında bir bütün olarak, yanılgı zamanlarınıda hesaba katarak, orada kullanılan bilgilerin durumları, eskiden kullanılan bilgiler, Vil'in şu zamana kadar kullandığı bütün bilgiler açısından bir inceleme yaparak, bütün bilgilerin Vil'de olduğundan emin olur ve koruma önlemlerini alarak, kendi yapısıda bilgileri korumakla ilgili etkileride vermesinin yanı sıra, kendi sistemi ile de bütün bilgileri korur, gözetler, muhafaza eder. Kendisinde gereken bütün bilgiler bulunur.

 

 

 

BİLGİLERİN AVUKATI, SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLVİL RARADE

Bu bilgi, Vil Solivyes'in bilgilerinin ve amaçlarının avukatı, savunucusu olarak bütün oluşum ve bilgilerinin hepsini ve anlamlarını, neden yazıldığını, nerelere hitap ettiğini, nasıl çalıştığını gibi bütün bilgilerini bilir. Ve bütün bilgilerin anlamlarından oluşan iyiliğin, vissa uyumunun, Vil Solivyes'in varlığındaki kendisini savunma, koruma ve yaşam halinde kendi hakları ile yaşama adına verdiği mücadelenin bilgilerini ve bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan haklılığın, iradenin, Vil Solivyes'in bütün bilgilerin kaynağı olarak kendisinde her kelimenin açıklamasının da bulunması gibi taktikleyici etkilerlede, bilgideki özgür irade kanunu çok iyi bilen ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgilerinin bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olması durumunuda göz ardı etmeden, bu haklılık, iyilik, vissa uyumu, mücadele ve yaşam hali kavramlarının kendisine özel yapılandırma etkileri ile bilgilerimizi gereken yerde gereken şekilde gereken etkilerle hazır bir şekilde, hiç karşılık bile verilmeden savunur, onlar cevap bile veremeden kabul etmek zorunda kalır. Bilgiler bu duyusal özelliğin desteği sayesinde gereken şekilde zorlanmadan işlerini yapar ve bu bilgi, özellikle yaratılış içerisindeki bilgilerin işleri ile ilgili olarak bu bilgi, bu ayrıcalıklı kuvveti, desteği hepsine gösterir ve karşılarında engel olarak duran bilgiler için önemli olanın aslında anlamsız sayısı değilde, anlamlı ve haklı olan felsefesi olduğu daha iyi anlaşılır. Bilgi, gereken şekilde çalışır. Bu bilgi belkide Vil Solivyes'in bilmediği ama bilgilerimizi, kıymetlendiren bütün özellik ve ifadeleri, anlamları, bilgileri bulur, bilir ve kendi etkisinde, çalışmasında bunlarıda kullanır. Vil Solivyesin baş savunucusu ve yükselticisi olarak çalışır. Yani bütün oluşturulan bilgilerin bilgisi kendisinde vardır ve ilgili bir konu olduğu zaman o bilgilerle yaşam halini savunur. Bilgilerin avukatı, destekçi olarak anlamlarını ispatlamasında ve gücünü göstermesinde yardımcı olabilecek bütün felsefi anlamları bulabilecek, gerektiğinde de bilgi kaynağından faydanalanarak gereken cevapları verebilme özellikli bir duyusal özelliktir.

 

 

 

BİLGİLERİN UYGULAMA HALİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bilgileri hiç bir etki altında kalmadan bütün sorun ve çarelerini kendi kendilerine bilme halleri ile çözerler. Güçlerden yada başka yerlerden bilgi edinmek gibi özellikleri olmadan kendi bilme mekanizmaları hiç bir şeyden etkilenmeden ve hiç bir yerden bilgi almadan direk olarak bilme hali oluşturması şeklinde çalışır. Bir soru varsa onun bilgiler açısından mutlaka bir cevabı vardır bu doğru ve gerçek cevabı veren bilgiler şeklinde bilme hali oluşturan bilgiler mekanizmasıdır Vil Solivyesin bütün bilgileri. Yazılan bilgi kendi içeriğinde açıklamalarını, cevaplarını, sorularını, çarelerinide içerir ve bunlar bilginin kendi yapısı ile ilgili olur. Bir yerlere bakarak edinilen bilgilenme durumu değildir bu. Vil Solivyesin bilgileri, bilgi üstü durumu özellikleri gösterebilecek güçte bilgilerdir ve onlar soruyu sormak ve doğru ve kesin cevabını bilmek ile ilgili olurlar. Mesela; 2 çarpı 2 dörttür. Ve bilgiler için 2 çarpı 2 nin cevabını bulmak için 2 ile 2 yi çarpım tablosun şeklinde işleme tabi tutmadan cevabını otomatik olarak kendi doğruyu bilme özellikleri sayesinde ortaya çıkarma durumu söz konusudur. Başkaları için 2 ile 2 çarpılarak işlem yapılır, çizimler yapılır doğru cevap bulunur ve böylece 4 cevabına ulaşılır. Ama Vil Solivyesin bilgileri için 2 çarpı 2 bir sorudur ve cevabının 4 olması gerçeği işleme tabi olmadan ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu şekilde kendi kendilerine bilme hali olan Vil Solivyesin bütün bilgileri, hiç bir kaynak ve alana ihtiyaç duymadan, onlardan kesinlikle etkilenmeden gereken herşeyi bilirler. Ve bu bilgiler, bu konuda Vil Solivyesin bütün bilgilerini yapılandırır ve bu özellikleri en iyi şekilde çalışır.

 

 

 

 

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAKLI BİLGİNİN İRADESİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİPTİR.
Bilgiler bir varoluşun, varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama,
bildirme yöntemidir. Yaşam halinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşam hali, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır.
Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve varoluşun bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, varoluşların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır daha çok. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan o varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilerede yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi iyi varlıklar için, Vil Solivyes yaşam hali için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak bilinmektedir. Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir yaşam halinin elindeki en büyük güçtür. Kendisine ait olanları
almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük fırsattır. Haklı olan bir bilgi, bir yasa diyelim, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile her zaman üstün gelir. Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri en küçük detaylarına kadar özgür irade kanununa uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır ve her zaman bilgileri haklı bir anlamı ifade etmektedir. Kesinlikle haksızlık içindeki bir bilgi Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Vil Solivyes, böyle bir bilgi yazmaz, yazamaz. Olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması bu durumdada bir engel yaratır ve hakkımız olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemeyiz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle ortaya çıkabilecek özelliklerdedir. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI
Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini sadece Vil Solivyes oluşturur, Vil Solivyes yazar. Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler ortaya çıkma alanı olarak Vil Solivyes'i bilir ve bu durum artık kesinleşmiş ve başka yerden ortaya çıkmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağı şekilde yeri belirlenmiştir. Yaşam halinin dışı söz konusu olduğunda ve bu alanlarla ilgili olan bilgiler, kesinlikle bilgideki iradi gücün etkisi ile kendi haklılıklarını her daim bilerek gereken şekilde çalışırlar.

Dışarıda şu ana kadar bize ait olan oluşumlar, enerjiler, varlıklar, bilgiler varsa bunları bulmak ve gerekenleri yapmak, bunları alanları yok etmek yada gereken şekilde cezalandırmak ve tüm yaratılış tarafından kesinlikle bulunamaz ve bilinemez olmak, dışarıdan gelecek olan tehdit ve tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alıp, gerek olduğu zamanlarda bunları kullanmak dışında Vil Solivyes yaşam halinin dışı ile hiç bir şekilde bir işimiz olmayacaktır ve bu üç konudaki bilginin iradi gücü her zaman bizdedir ve biz böyle isterken kesinlikle buna karşı koyacak bir bilgi, anlam, ifade söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler, kendilerindeki bu özelliği bilen bilgiler olarak, etki etme güçleri bu şekilde bir irade kuvvet ile çalışarak,
karşısında olan bilgileri bu anlamlarla geçersiz kılabilecek etkileride kendilerinde bulunduran, Vil Solivyes yaşam haline özel ifadeler, kurallar, yönlendirmeler, istekler ve bildirimlerdir. Bilgi bu konuda bütün bilgilerin bu şekilde yapılanması için gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu bilgi, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden kuvazis olarak çalışır.

 

 

BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin henüz haberinin olmadığı ancak olduğu zaman kesinlikle bununla ilgili bir işlem yapma durumunun söz konusu olduğu, adını sanını, durumunu, işlevini, yapısını, şeklini, bilgisini, görüntüsünü ve diğer özelliklerini kesinlikle bilmediğimiz ve bu bilgisizliğimizin kendisini bulmamıza engel olmadığı şekilde bir arama ile bu gibi bilinmeyenleri bulabilme özellikli, bilmediğimiz şeyleri bularak bizlere bildiren, bilgilerimizin sorunları fark etmesini ve yok etmesini beklemeden sorunların kendisini hiç bilinmeyen özellikleri ile bulabilen, istediği kadar farklı bilinmeyen ve tanımlanmamış olsun bu duyunun bu gibi oluşumları bulabilmesi gibi bir özelliğinin olması ile bu gibi sorunların üstesinden gelebildiğimiz, bilmediğimizi bildiren, anlamadığımızı algılayan, tanımlayamadığımız için bilgilerimizin göremediği şeyleri görerek bize ait olmayan herşeyin bizim alanlarımızın içinde olmaması gerektiği bilgisi nedeniyle hemen dışarı çıkarılmasını sağlayan, sanki bizdenmiş gibi görünerek bizleri kandıran, bizim yapımızdan, bilgimizden, oluşumlarımızdan örneklerle kendisini saklayan bütün bu gibi oluşumları, durumları, bilgileri ve adın ne ise onları bulabilen, algılayabilen ve gereken duyusal özelliklere işlem yapması için bildiren duyusal özellik bu yapısı ile vissanın içinde gereken şekilde çalışır. Bildiğimiz herşeyin dışında bilemediklerimize, algılayamadıklarımıza, anlayamadıklarımıza, tanıyamadıklarımıza, bilgisinin olmadığı oluşumların anlaşılmasına kendisini veren duyusal özellik bu konuda kendisine özel mekanizması ile yaratılışın içinde var olma durumunu yada diğer halleri yaşayan her şeyi algılar, anlar, bulur, bilir.
Yaşam halinin bilinmeyenleri bilen duyusal özelliği olarak çalışır.

Her biri ayrı ayrı çalışan erdemsel bilgiler, duyusal bilgiler olarak gereken şekilde Vil Solivyesin varlıksal alanlarında bulunurlar ve ilgili alanları hem bilgi olmaları ile etkilerler, hemde duyusal bilgiler şeklinde çalışırlar.