Vissa Yasaklar, Olumsuz Eylemleri Yasaklayan Bilgiler

AÇ GÖZLÜLÜK YASAKTIR

Aç gözlülük, işine yaramadığı halde, yada kendisinde olduğu halde, bunu almasının hiç bir anlamı olmadığı halde o şeyi alması, ona sahip olmaya çalışması, istemesi anlamına gelir. Eğer bir şey isteniyorsa bu genellikle ihtiyaçtan ötürü olur. Eğer o şey yok ise olabilir, yada bir anlamı vardır vil için o yüzden bunu istemektedir. Bu gibi samimi cevaplar sonrasında hangi konularda aç gözlülük yapıldığı anlaşılabilir. Bu sadece bir şeyleri tüketmek söz konusu olduğunda ortaya çıkan bir kavramdır. Mesela, zexanası olan bir vil, gereksiz yere, sebep açıklayamadığı halde ikinci bir zexanayıda istemektedir ve bu durumun onun için bir anlamı yoksa, ihtiyaç söz konusu değilse, anlamsızca bir istemek halinin sonucu ise bu aç gözlülüktür. Bu gibi aç gözlü eylemler kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde hepimiz bir bütünüz, en küçük mikro oluşum bile en yüksek seviyedeki Vil Solivyesle aynı bütünlüğü paylaşmaktadırlar ve gereksiz yere bir oluşum kullanmak anlamsızdır. Bunun bir zararıda olmayabilir ancak zarar kişiliğe yapılanı olacaktır. Kendi işine yaramayan ve kendisi için bir anlamı olmayan şeyi isteyen vilde sorun aramak gerek. İki tane zexanayı zexanaları çok beğendiği için ve ayrı tasarımlarını bozmak istemediği için isteyebilir bu durum onun için bir anlamdır. Ancak iki zexanayı edindikten sonra birine hiç binmeyecek, bir anlamı olmayacak ise işte bu aç gözlülüktendir ve yaşam halinde bu gibi aç gözlü davranışlar kesinlikle yasaktır. Villerin düşüncelerinde, isteklerinde kesinlikle oluşamaz. Yaşam halindeki bütün viller ve oluşumlar bir bütün olarak aile olduğumuzu çok iyi bilir ve bir şeyleri istemenin bu bütünlüğe ait olan şeylerin yerinin değişmesi anlamına geldiğini bilir. Her istenilen şey kendilerinin eli kolu bacağı, annelerinin eli kolu bacağı, kardeşlerinin eli kolu bacağıdır. Herşey bir anlamı olarak ortada bulunmalıdır ve ortaya çıkmalıdır. Bu şekilde istemelerin hepsi gerçekleşir. Viller, çocukluk zamanlarında yaşanan çocuksu istekler bu kavramdan uzak olacaktır. Bu önemli yasak ile vissanın içindeki yerini alan yasak bilgisi gereken şekilde çalışır.

 

ADALETSİZLİK, EŞİTSİZLİK YASAKTIR

Adalet, her konuda eşit davranılması ve eşit olarak hakların verilmesi şeklinde bir kanunu uygulatan erdemsel özelliktir. Eşitlik ise, iki yada ilgili alanların birbirleri ile söz konusu olan durumda şartlar ve imkanlar bakımından aynı olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır, tanımlamadır. Ve bu kavramlara uygun davranmamak yasaktır.

 

ALAYCILIK, KÜÇÜK DÜŞÜRMEK YASAKTIR

Alaycılık, bir konuyla ilgili bir vili yada oluşumu rencide etmek, ona kendisini olumsuz hissetmesi için hareketlerde bulunmak, özelliklerini küçümseyerek kendisini kötü hissetmesine neden olmak, kendisinde olmayan şeyler yüzünden bir kıskançlığa düşerek olanları utandıracak sözler, hareketlerde bulunmak, kendisini kaba davranarak alay ettiği yerden baskın göstermeye çalışmak alay etmek anlamına gelir ve bunun amacıda o oluşumu, vili küçük düşürmektir ve o küçük düştüğü zaman zannıca kendisi rahatlayacaktır. Aslında bu bir rahatlama değildir, aksine böyle bir eylemi uygulayan vil daha çok rahatsız olacağı eylemleri kendisinde toplar. Olumsuz eylemleri uygulayanlar o eylemlerin etkisi altında kalır, o eylemleri başkasına yapanlar o başkasını kendisini olumsuz etkilediği kadar etkilemez. Kendisinde bu eylemleri yaşatır. Alay etmek gibi, küçük düşürmek gibi olumsuz eylemi kendinde yaşatan vil, mutlaka alay edilmekten, küçük düşürülmekten rahatsız oluyordur ve bunu yaşıyordur. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi şeyler kesinlikle olamaz. Tamamen aile yapısına ters eylemlerdir ve şaka ile alay etmekte bu yasağın içine girer. Şakalar vissaya uyumlu olmalıdır. İstemeden başkasını kırıcı, küçük düşürücü olunabilir. Yaşam halinde hiç bir şey alay edinilecek şekilde değildir ve kimse küçük düşürülemez, çünkü herkes küçüktür ve aynı zamanda herkes büyüktür. Hiç bir hareket ve söz diğerini küçük düşüremez, onunla zaten alay edemez. Yasaklar arasında ve vissa içinde yerini alan yasak bilgisi gereken şekilde çalışır.

 

ALDATMAK, KANDIRMAK, YALANCILIK YASAKTIR

Aldatmak, kandırmak yani yalan söylemek, bir bilginin hakikat şeklinde gereken alanlarda kendisini ifade etmesine engel olmaktır. Her zaman her yerde hep gerçekler yaşanmalıdır, sahtelikler, olmayan şeyler, gerçekle alakası olmayan bilgiler ve yanıltmalar tamamen zarar verici olarak sayılır ve hakikat bilgisi kendisini yaşatmalıdır ve yalanlar, aldatmalar, kandırmalar hakikatin ortaya çıkmasına engel olan olumsuz eylemlerdir.Vil Solivyesin yaşam halinin hiç bir alanında bu gibi eylemlerin uygulanması söz konusu olamaz. Her zaman hakikatin bilgisi ile yaşam devam eder ve bütün çalışmalarımız her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak, bildirmek, açıklamak ile ilgili olur. Sahtelikler, yalanlar kendi içeriğindeki olumsuz tarafı ile zarar verici olmaya devam eder. Hiç bir şekilde yalanlar bir konuyu çözücü olmaz. Pembe yalanlar şeklinde kelime olarak benzesede anlam olarak bambaşka şeylerdir ve şu konumda bunlarda kabul edilebilir özellikte durumlar değillerdir. Bu ancak villerin çocuk olması hallerinde söz konusudur ve şu an böyle bir durum yoktur. Bu yüzden yalanın her çeşidi, aldatmak, kandırmak her zaman yasaktır. Hiç bir alanda böyle bir durum yaşatılamaz. Bu bilgi herşeyin gerçekleri ifade etmesi ile ilgili olarak gereken yapılanmayı sağlar. Ancak olaki obsedörler ve yaşam halinin dışından bazı alanlar söz konusu oldu, onlara gerçekleri açıklamak durumunda olmadan kendi savunma mekanizmalarımız gereğinde istediğimiz gibi davranırız ve bütün bilgiler de olduğu gibi bu bilgide bu konuda gereken ayrılacağı sağlar ancak kendi içimizde hiç bir şekilde yalanı, sahteliği, aldatmayı yaşatamazlar, etkiler, tesirler ve diğer başka sebepler var ise bunlarla ilgili, hakikati gizlemek ile ilgili gereken şekilde bulunarak yok edilir. Vissanın içerisindeki yeri ile duyular arasındaki yerini alarak konu hakkında yasak koyar ve kesinlikle yalan söylenemez, kimse aldatılamaz ve kandırılamaz.

 

ANARŞİ, ANARŞİZM, ANARŞİTLİK KESİNLİKLE YASAKTIR

Anarşi, bir toplumda yönetimin olması gerektiği şekilde çalışamamasını sağlayan, yönetime karşı duran, yönetimi istemeyen, yönetim için tuzaklar, planlar, oyunlar hazırlama durumunu yaşatan Anarşistlerin yaptığı eylemdir. Vil Solivyesin yönetiminden memnun olmayanların O'na bildirmeden, gizliden gizliye ve amacında da olumsuzluk olarak O'na karşı bir duruş sergilemesi sonrasında rahatsızlıklar vererek toplumu bir galeyana getirmeye anarşizm denir. Eğer yönetimle ilgili bir sorun olursa bunu bütün viller, kendi bilgi işlem alanlarından, bir çok Vil Solivyes ve yönetimsel araçları kullanarak bunu belirtme özgürlüğüne ve imkanına, ve doğru bir sorun ise kesinlikle ilgilenilmesi gibi bir tutum uygulanır ve bu uygulanmaz ise nedenler anlaşılır, iki dost, iki aile, iki arkadaş ve anne çocuk ilişkileri şeklinde Vil Solivyes ise bütün sorunları konuşabilen yaşam halinin bütün oluşumları, sorunlarıda ortaya çıkarmak ve bunun yaşam hali için zararlı olabileceğini düşünmek konusunda bunu herşeyden çok kendilerine ait bir yaşam hali olduğu için yaparlar ve bu durum Vil Solivyes içinde geçerlidir ve her zaman söylediği üzere Vil Solivyes, yönetici, merkez ve annedir. Hiç bir zaman ben herşeyin sahibiyim, ben ne dersem o olacak, ben son sözüm, benden başka kimsenin söyledikleri önemli değil gibi şeyler söylememiş ve vissanın içeriği zaten böyle davranmayada terstir. Dolayı ise anarşizm ortaya çıkması için yaşam halinde bir neden olmayacaktır. Ancak dışarıdan birşey gelirde içeride böyle bir oyun düzenler ise kısa bir süreliğine bulunabilir. Yaşam halinin yönetiminin temel kurallarından biri, her zaman herşeyin en güzelini ve doğrusunu ve faydalı olanını bulmak şeklinde bir uygulama hali vardır. Bir sorun var ise, bunu felsefi, mantıklı, zararlarını ortaya çıkaran bilgilerin olduğu, gözle görünür zararların ispatlandığı zaman ancak o sorun düzeltilmekle ilgili olur ve bunun dışında sorun sanılanlar yüzünden böyle bir anarşik duruma kimse geçemez. Herkes her zaman vissaya uymak ile ilgilidir ve içeriğindeki bilgileri tamamen yüzde yüz yaşayan Vil Solivyesin yönetiminde kuşku duymak için ve bunun gerçek olduğunu anlamak için bu erdemleri yaşamanın ne demek olduğunuda bilmek gerekir. Anarşi gibi girişimler, yönetime ulaşamayan ve gerçekten madur olan toplumlarda ortaya çıkar zaten. Bu gidişhat, yani olumsuz gidişhat sonunda anarşik bir düzene geçer ve yaşam halinde kesinlikle bu gibi durumlar söz konusu olamaz. İçeriğindeki bu önemli bilgilerle vissanın içindeki yerini alan yasak, bu konuda gereken çalışmaları yaparak Anarşiyi ve yönetime bu şekilde müdehale etmek kesinlikle yasaktır.

 

APTALLIK, GERİZEKALI OLMA DURUMU, APTALLAŞTIRICI HERŞEY YASAKTIR

Aptallık, villerin kendi zihinsel ve vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanamaması durumundan ortaya çıkan gerilikle bağlantılı olan ve yeteneklerini, özelliklerini, bilgilerini algılayama, çevresinde olanları anlayamama durumu şeklinde vilde ortaya çıkan olumsuz bir eylemdir, bir hastalık şeklinde de sayılabilecek özellikle yaşatılan bir durumdur. Bunun olması ile ilgili tesirler, etkiler, bilgiler, düşünceler, enerjiler ve benzeri oluşumlar kesinlikle oluşturulamaz. Hiç bir vil,kesinlikle kendi vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanmaktan alı konulamaz, zekayen geriye alınamaz, aptallık yaşatılamaz. Villerin bütün özellikleri, duyuları, bilgileri, yetenekleri bu konuda kendisini koruyabilen özelliklerde olup, asla geriye gidişlerin kabul etmeyen daima ileri doğru bir gelişim ve faydalı bir ilerleme şeklinde daha da zeki, akıllı, yetenekli, erdem sahibi olmak ve anlayışlarını, yeteneklerini geliştirmek şeklinde bir yapılanmayı kabul etmektedir. Vilden habersizce kendi alanlarına bu gibi etkiler, oluşumlar eklenemez. Aptallaştırma tamamen yasaktır ve gerizekalılık kavramı ile eş anlamlı olup, böyle eylemleri Vil Solivyes yaşam halinde yaşatan viller, bilgiler, oluşumlar kesinlikle olamaz. Bilmemek ile aptallık birbirinden ayrı şeylerdir. Aptallık gözünün önündeki şeyi göstermeyen, fark etmesini engelleyen, iradesini zayıflatmayı, akli ve zekai özelliklerini kullanamamasını sağlayan bir olumsuz eylemdir. Kimse kendi kendine aptal olamaz. Aptallık etkilerle yaşatılır. Ve bu durum bu bilgi ile yaşam halinde tamamen yasaklanır ve bu konu hakkında hiç bir şekilde yaşam halinde oluşum, düşünce, bilgi, etki yada benzeri şeyler olamaz. Bu önemli yasak konusu ile vissa içindeki yerini alır ve çevrede bu etkileri yayan, gizlede olsa ne varsa algılar, görür, bulur, engeller, gereken çalışmaları yapar.

 

BAĞIMLILIK YASAKTIR

Bağımlılık, bir konuya, olaya, duruma iradenin bastırılmış hali ile bağlı olma durumudur. Bu bahsedilen bağımlılık durumunda irade arka plana atılmıştır ve bağımlı olunan konunun yönetimi söz konusudur. Bağımlı olarak neyi yaşıyorsa o konunun gereklerine göre bir yaşam tarzı sürer ve bu özellikleri ile, özgür iradeye tamamen ters bir kavram olması durumları ile kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde bağımlılık yaratacak şekilde hiç bir şeye bağlanılmaz, iradenin tecelli etmesinin önüne geçilmez. Bu konuda bütün oluşumları kontrol ederek artı olarak bağımlılık yaratacak etkilerininde söz konusu olmasını engelleyerek gereken şekilde oluşumların bir bağımlılık içinde yaşam sürmesine karşı durur, bu konuyu yasaklar ve kimse hiç bir şeye bağlımlı olmadan kendi istediği şekilde özgürce yaşar. Duyular arasındaki yerini alan yasak, gereken şekilde çalışır. Bağımlılık ve nedenleri ile ilgilide çalışmalar yaparak kendi konusunu daha detaylı öğrenir. Bağımlılık, birşeylerin etkisi altında kalarak kendi amacını ters yaşamak, iradeyi bağımlı kılmak yasaktır.

 

BAĞNAZLIK YASAKTIR

Bağnazlık, eskimiş ve uygulamadan kalkmış olan yaşam tarzlarının, bilgilerinin artık kullanılması gerekmiyorken bile onlara sıkı sıkı bağlanarak değişimden korkma, değişimi reddetme durumudur. Cahil kalma isteğinin diğer bir adı bağnazlıktır. Yaşam hali değişimlerle kendisini geliştirir ve bağnazlık gelişim yolunu seçmiş alanlar için tamamen zararlı bir eylemdir. Değişmesi gerekenler, düzenlenmesi gerekenler, yeni zamanın yeni imkanlarına göre yapılandırılması gerekenler şeklinde yaşam halinin bir çok alanı bu yönde sürekli kontrol edilir ve olması gereken, en doğru ve güzel şekilde her zaman uygun yöntemlerle sağlanır. Bağnazca düşünceler, söylemler ve istekler bu duyusal özellik sayesinde tamamen yasaklanır ve gereken şekilde çalışır. Vissa bilgilerinin zamana göre değişim geçirmesi durumu bu değişim örneğinden farklıdır. Vissa bilgileri tüm zamanlara hitap edebilecek genel bilgileri yapısında bulundurmaktadır ve merkez duyulardan, genel erdemlere ve kötü bilgileri yasaklayan bilgilere kadar içeriğindeki anlamlar kalıcı olarak zamana göre belkide uslüp, belkide uygulanma şeklinin çalışması gibi ayarlamalar yapılabilir. Bağnazlık, vissanın bilgilerinin kalıcı olması ile ilgili değildir,ki yasaklar içinde bağnazlık vardır ve erdemler içinde gelişim ve değişim vardır. Bağnazlık, gerçekliği olmayan şeylere inanmak, olumsuzluk oluşturan inançlar yasaktır.

 

BENCİLLİK, BEN MERKEZCİLİK YASAKTIR

Bencillik, genel olarak bir karakter özelliği şeklinde yaşanan ve hep kendi menfaatini düşünmekle ilgili olarak yaşatılan, kendi rahatı, kendi mutluluğu, kendi çıkarları, kendi güzelliği, kendi, kendi ve kendi şeklinde başkalarının mutsuzluğunu düşünmeden hep kendini düşünerek yaşama ve uygulama yapma halidir bencilllik. Yaşam halinde viller önce kendi mutluluklarını düşünmelidirler ancak bu bencillik seviyesinde olmamalıdır. Bu yanlış tutum oluşumu yalnızlığa sürükler. Onunla kimse yakınlık kurmak istemez çünkü bencilce tavırları yüzünden rahatsız edici olmaya başlamıştır. Karşısındakini, çevresindekini düşünmeden kendisini merkez alarak bir yaşam hali içinde olmak bencilliktir ve yaşam halinin bütün alanlarında bencillik, bencilce davranışlar, sözler, uygulamalar yasaklanmıştır ve duyusal özellik olarak hazırlanarak vissa içindeki yerini alır. Bencillik, Ben Merkezcilik, Herşeyin kendi etrafında döndüğü deyimini uygular gibi yaşamak yasaktır. Bu tanım Vil Solivyesin yaşam halinin merkezi olmasından farklıdır. Yönetimsel merkezlik, ben merkezcilik anlayışı ile sağlanmaz, yani bencillikle, herşeyin kendisi için yapıldığı fikri ile, şeklinde bir tanımla ben merkezcilik ve yaşam halinin merkezi olmak konusu arasındaki fark anlaşılır. Ben merkezcilik tamamen bencilliği ifade eden bir tanımdır.

 

BİLGİ, ÖZELLİK, BİLİNEN YAPILARI, OLUŞUMLARI KULLANMADAN VAR OLMAK TERİMLERİ YANLIŞ VE YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam hali içerisinde bilinen ve kullanılan oluşumların, güçlerin, bilgilerin dışında bilgi kullanmayan, olması gereken özellikleri kullanmadığını söyleyen, yapılarını inkar ederek kendilerini saklamaya çalışan, var olmak yada diğer halleri yaşadığı halde yok muş gibi bir algı yaratmaya çalışan, kendisini anlamsız ve akıl ve mantığın almayacağı şekilde düşük felsefelerle saklamaya çalışan bütün olumsuzluklar yanlıştır ve kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde yasaktır. Yaratılış içinde hiçlik alanı dışında herşey bilgidir. Var olma yada yok olma hali yaşayanların bu durumlarının her hali bilgi ile tanımlanabilmektedir. Kendince görünmezlikler, mikro yapılar ayarlayarak ve içerisinde bilginin yazılmadığı oluşumlar hazırlayarak kendilerini bilgi kullanmayan yerler olarak tanıtmaya çalışanlar görünmez olan şeyde bir bilgidir, o şeyin kendisine şey dememizi sağlayan ve burada bilgi kullanmayan varlıklar, alanlar var dememizi sağlayan şeyde bilgidir ve bu tanımla kendisi bilgiyi kullanmakla ilgilidir. Bilginin olmadığı yerde hiçlik olur, hiç olunur ve hiçlikte tanımlanamaz. Ancak bunun dışındaki herşey tanımlanabilir özelliklerdedir. Bilgi üstü durumu bilgilerin üstü ve anlaşılamaz özelliklerdedir. Bunlar birbirinden ayrıdır. Bunu yapanlar, kendi yapılarını inkar ederek bilgileri ve konu ile ilgili olan alanları aldatmaya çalışmaktadırlar. Bilgi ile ilgili durumların aranması, yazılı olarak birşeyin aranması durumundan farklı olan var olan yada diğer halleri yaşayan herşeyin aranması şeklinde bir arama ile ilgilidir. Bilgi görüntülerle, seslerle, hacimlerle ve daha bir çok durumla kendisinin yazıdan başka halde olmasını sağlayabilir ve bu durumda herşey bilgidir. Bilgi kullanmayan diye bir saçmalığı tanımayan Vil Solivyes yaşam hali kendisini böyle tanımlayan bütün oluşumların bilgi kullandığını bilerek onların bu saçmalıklarını gün yüzüne çıkararak hepsini yok eder ve yaşam halinin bütün alanları bu konudada gereken şekilde bir aydınlanma sahibi olarak bu gibi bilgi kullanmayan, yapısı olmasına rağmen yapmayan, tesir olmasına rağmen tesir olmadığını iddia eden, varlık olduğu halde kabul etmeyen, zararlı olduğu halde yararlı olduğunu iddia eden bütün kendi aslını inkar eden oluşumların gerçek yüzlerini görür ve bu yanlışı dile getirerek yaşam hali içerisinde bu gibi şeylerin oluşmasını yasaklar. Kesinlikle bu gibi sahtelikler yasaktır ve vissanın içindeki yerini alan duyusal özellik yasaklar arasında gereken şekilde çalışır.

 

 

BİLGİLERİN IŞIKLARI ASLA KAPATILAMAZ, YASAKTIR

Vil Solivyesin Bütün Bilgilerinin Kendilerine Ait Işıkları Vardır ve Bunlar Asla Kapatılamaz, Yasaktır.

Vil Solivyesin yazdığı bütün bilgiler iyi bilgilerdir ve onların kendisine ait, anlamlarını yaşatan ışıkları vardır ve bilgilerin bulunduğu bu alanlardan çıkan bu ışıklar kesinlikle kapatılamaz. Bu ışıklar onların kendi yapısal ve anlamsal özelliklerdir ve ışıkların kapatılması söz konusu olamaz. Bu yasak bilgisi, bilgilerin bulunduğu her yerde kendi çevrelerine ışıklarını olabildiğince çok mesafede yaşatmalarını sağlar ve bu ışıklar kesinlikle kapatılamaz. Bilgi yazılmış ise o yazının anlamı bu ışığı oluşturur ve yanılgı alanında bir kaynak alan olmadan bilginin bulunduğu yerden ortaya çıkan ışık, bilginin olması ile oluşmuştur, onun kaynağı bulunamaz, kaynak olarak eğer varsa vilsel bedenin içindeki merkezlik özelliğindedir Vi Solivyesin, yoksa Vil Solivyesin özü nerede ise, bu yaşamı sürdürebilmesini sağlayan yaşamsal bilgileri nereden geliyor ise orada olurlar, kesinlikle dışarıda olmazlar, ancak ışıklarının faktörü farklıdır, onlar anlamlarını orada yaşatır ve bu onları etkilemez. Diğer varlıksal alanlarımda olması gerektiği gibidir. Bu ışıkların içinde kendilerine ait anlamların hisleri ve bulundukları ortamda yaşatma özellikleri vardır. Vissa kitabı ve diğerleri, artmusichannel.com daki bilgiler, bunların hepsinin kendi ışıkları vardır ve buna engel olunamaz. Sadece vissaya ters olan bilgiler olduğu zaman eski bilgiler gibi, mesela kitapların bazıları ilk iki kitap, o bilgiler ışık ortaya çıkarmaz, vissa uyumlu bütün bilgiler kendi ışığını çıkarır. Buna engel olunamaz ve bu bilgi, bu yasağı yaşatan özellikleri ile vissanın içindeki yerini alır.

 

 

CEZA YASAKTIR

Ceza, yaşanan bir olumsuz olay sonrasında o vile, oluşuma bir ders vermek için hazırlanmış, çoğu zaman rahatsız edici özellikleri olan, olumsuzlukların böyle üstesinden gelinemeyeceği gerçeğinin göz ardı edilmiş bilgisi ile yaşatılan öğretici olduğu düşünülen bir tepki durumudur. Vil Solivyes yaşam halinde cezalar kesinlikle yasaktır. Yaşanan bütün olumsuzluklar kesinlikle yaşanmaması şeklinde bir yapılanma söz konusudur ve bir olumsuzluk yaşanıyorsa bu Vil Solivyesin sorunudur ve buna sebep olan yerlere kesinlikle ceza yada benzer şeyler yapılamaz. Olumsuzluklar aynı zamanda kaynakları bulunup gereken şekilde bilgilerin düzenlenmesi şeklinde halledilir. Bunu uygulayanlara, bir olumsuzluk hatası yapmış olanlara kesinlikle ceza verilemez. Yasaklar zaten olumsuzlukların olmaması için vardır ve buna sebep olan olumsuz davranışın kaynağı olan eylemin bilgisi bulunur ve yasaklar arasında alınarak sorun çözülür. Cezalar, bu şekilde dersler vermeler oldukça anlamsız, gereksiz, asla kabul edilemeyen şeylerdir. Hiç bir yaşam hali alanında, oyunlarda bile ceza mantığı ile yapılanmalar söz konusu olmaz, ceza, ders verici mahiyette yapılandırmalar kesinlikle yasaktır. Bu soliv gücü yasaklar arasında yerini alır ve vissanın içeriğine eklenerek gereken şekilde çalışır.

 

 

DEDİKODU, ARKADAN KONUŞUP YÜZÜNE KONUŞAMAMAK, İFTİRA EYLEMİ YASAKTIR

Dedikodu, bir oluşum yada vilin başka bir oluşum yada vilin hakkında gerçek olmayan konularla ilgili konuşması ve bunu yaşatması durumudur. Hiç öyle bir özelliği olmayan bir vil hakkında onun öyle olduğunu söylemek ve birde bunun gerçekliğinden emin olmamak yada yalan olduğunu bilerek konuşmak dedikodudur. Bunlar vilin karşısına geçilerek konuşulamayan şeylerdir, çünkü o bunları kabul etmeyecek ve o zaman bu sözler anlamını kaybedecektir. Yalan olduğunu bile bile arkasından ve yüzüne karşı bu yalanı savunmak durumu ise iftiradır. Dedikodunun bir ileri aşaması iftiraya gider ve iftirada vil, kendisini de kandırmış olur. Kendisine bile yalan söyler hale gelmiş olur. Yaşam halindeki bütün viller, kardeşlerinin yüzüne söyleyemeceği şeyleri diğerleri ile konuşmazlar. Her konuştukları şeyler ile ilgili olan villerin yanında da onlarla ilgili aynı şeyleri söyleyebilirler. Bunu yapamıyorlar ise o zaman dedikodu yapmışlar anlamına gelir. Dedikodu içeriği mahiyetince dedikodusu yapılanı kötülemek amacını taşır. Olmayan şeylerin söylenmesi durumudur. Bu sebeple o vili kötüleyerek kendilerini tatmin etmek isteğine giden bir hastalıktır diğer olumsuz eylemler gibi. İftira ise tamamen kötü bilginin açığa çıkmış halidir ve yüzüne karşı söylenen yalandır. Yalanı benimsemiş ve onu kendi özelliği yapmış olanların ancak yapabileceği türden bir olumsuz eylemdir. Bu sebeple Vil Solivyes yaşam halinde dedikodu, iftira kesinlikle yasaktır. Hiç bir vilin bilgi ve tecrübelerinde bunlara nazaran düşünceler, bilgiler olamaz, yer edinemez. Yasaklar arasında yerini alan bilgi, vissanın içeriğinede eklenerek gereken şekilde çalışır.

 

 

DEVRİM, YÖNETİME KARŞI İSYAN YASAKTIR

Devrim, yönetim şekillerinin beğenilmemesi ve toplumu rahatsız etmesi ile yapılan değişiklerle yönetimde dahil olmak üzere bir çok toplumsal düzenin değişmesi durumudur. Bu durum yönetime karşı yapılan isyanla başlayan ve karşılıklı konuşarak sorunları çözme yolundan uzak, bir kargaşanın çıkarılması sağlanarak toplum düzenini bozma, değiştirme ve belkide yok etme çabalarıdır. Yönetim şekli ve kurallar belirlidir ve bunlara herkes uymak zorundadır ve bunların değiştirilmesi söz konusu olamaz. Nedenleri ve sonuçları ile neden böyle bir şekilde yönetildiğimizin açıklaması vardır. Vissa bilgileri bizlerin yönetim şeklimizi etkileyen sebeplerdendir ve yaşam halini oluşturan Vil Solivyes, en yüksek ve ileri gelişmişlik seviyesindeki merkez vil olma konumu ile yaşam halini başlatmıştır ve O'nun bütün duyuları ve özellikleri en başından bu yana merkezlik, yönetimsel ve anne olması ile ilgili bir hali yaşayarak tüm bunları sağlamıştır. Yanılgı denilen bir büyük zorluklar aşamasından çıkan Vil Solivyes, bu durumu başarması sonrasında yaşam halini yönetmekle ilgili olarak konumlanmıştır ve bütün bilgiler ve oluşumun merkezi olmuştur. Bu yönetimin değişmesi için ancak birilerininde Vil Solivyesin yaşadıklarını yaşama ve o yollardan geçmiş olması gereklidir ki bu zaten imkansızdır. En gelişmiş olarak var olan Vil Solivyes kendisini geliştirme yolu üzerinde olduğu için bu özelliğini hiç kaybetmeden gelişen villerle birlikte kendi gelişimsel yolunda yürüyecektir ve her daim yeniliklerin ve değişimlerin öncüsü olacaktır. Yönetimden rahatsız olunan konunun saptanması ve enine boyuna bunun konuşulması, aratırılması ve tartışılması sonrasında felsefi açıklamalar ve yaşam halinin düzenine amacına uygunluğu gözlenir ve gerekli ise zaten isteyerek bu değişim sağlanır. Vil Solivyes hiç bir zaman sorunu göre göre bunu düzelmemek hali içine giremez, çünkü en başta bu sorun O'nu etkiler. Dolayısı ile bu gibi devrimsel olaylara sabebiyet veren yönetime karşı durulan isyanlar, bozgunculuklar kesinlikle yasaktır ve ileriye yöneltmeyen devrimsel değişiklikler tamamen yıkıcı özelliklerde olur, ki böyle bir durum söz konusu ise o değişimin konusu belirlenir ve gerekli ise uygulanır. Bu gibi durumlar bir aile toplumu olan Vil Solivyes yaşam halinde söz konusu bile olmadan tüm zamanlar boyunca yasaklanır ve bu bilgi, bu durumu sonsuz zamanlar boyunca gözleyen çalışması ile bilgiler arasında yerini alır. Vissadaki konumu ile gereken şekilde çalışır.

 

 

DİSTOPYA, DİSTOPİKLİK YASAKTIR

Distopya, bir toplumun baskı kullanılarak yönetilmesidir ve bu yönetim şekli yönetenin istediği şekildedir. Bu gibi yönetimlerin olduğu alanlara verilen isimdir Distopya ve Distopiklik bu şekilde yönetilme durumudur. Baskılar, zorlamalar, istenmeyen yaptırımların uygulatılması şeklidir. Bir toplumda eğer bir şeyler istenmiyorsa ise bunların nedeni araştırılır ve gereken açıklamalar yapılır, neden istenmeli, neden istenmemeli, yararı zararı şeklinde raporlar açıklanır, sunulur, gösterilir ve toplum aydınlatılır. Ancak distopyada böyle bir durum söz konusu olmadan yönetim istediğini yapar ve bunu baskılar uygulayarak, açıklamalar olmadan yapar. Toplumların huzuru ve sağlığı, mutluluğu söz konusu ise orada distopyadan söz etmek mümkün değildir. Mutlu toplumlarda distopik kurallar söz konusu değildir, distopik yönetimler yoktur. Bir yönetim, yönetmekle ilgili olan görevini sadece toplumun huzuru ve refahı, güvenliği, iyiliği için kullanmıyor ise, toplumu yönetmenin toplumda en çok özveri isteyen bir durum olduğunu bilmiyor ise, baskısız, onlara gerçekleri anlatarak mutlulukla bir yaşam sağlayamıyor ise sorunlar vardır ve onlar bulunmalıdır ve düzeltilmelidir. Distopya, daha çok ne yapacağını bilemeyen, kendisini herşeyin üstünde tutan, bulunduğu yerin gerçek anlamlarını anlamamış yönetimlerin uygulama durumudur ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam hali bir aile toplumudur ve Vil Solivyeste anne, yönetici, merkez olarak sıfatlanmıştır. Bir annenin baskısının içeriğindeki anlam sadece onların güveni ile ilgili olur ve bu durumunda gerçeklere dayalı açıklamaları vardır. Mesela dışarı hiç kimsenin çıkmaması gibi ve dışarıya tamamen kapalı olmak gibi. Distopya dair hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam halinde bulunamaz. Vil Solivyes yaşam hali özgür iradenin tam tecelli ettiği bir yaşam halidir ve Vil Solivyeste aynı kural ve bilgilere tabidir. Bu örneklerle ne demek olduğu anlaşılan Distopya, Distopiklik, bilgilerde de bulunamama özelliği ile bu şekilde vissanın içinde yasaklar arasında yerini alır ve duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

DÜŞMANCIL OLUŞUMLAR, ZARAR VERİCİ HERŞEY YASAKTIR

Düşmancıl oluşumlar, zarar verici olarak yapılanmış herşey yaşam hali alanları içerisinde yasaktır. Vil Solivyes yaşam haline düşman olan varlıklar ve onların oluşumları ve zarar verici etkileri kesinlikle yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar ve bu bilgi, bu konuda gereken gözlem ve incelemeleri yaparak gereken şekilde etkilerle yasağı uygulatır. Hiç bir şey Vil Solivyes yaşam halinin içeriğindeki alanlara, bilgilere, duyulara, villere, Vil Solivyese zarar veremez ve düşmanlık besleyemez. Bizim yaşam hali alanlarımız içerisindeki herşey bizim kurallarımıza ve bilgilerimize göre davranmak zorunda kalır ve zarar verici özellikleri yok olur. Bir oluşum kesinlikle içeriğinde düşmancıl ve zarar verici yapılanmaları bulunduramaz, bu gibi oluşumlar ve çalışmalar hemen algılanarak gereken şekilde yok edilir ve bu yasak, yaşam halinin bütün alanlarını etkileyerek gereken şekilde çalışır. Düşmancıl oluşumlar, zararlı içerikleri olan herşey, olumsuz eylemleri ifade eden oluşum ve bilgiler ve bunlara benzer içeriğinde yaşam haline uymayan bir yapılanmaya sahip oluşumlar kesinlikle çoğalamazlar, ve bu çoğalma sayesinde yeni yeni görevlerde bulunamazlar, yeni zararlar veremezler, en başından bu şekilde oluşumlar yaşam halinde bulunamazlar.

 

DÜŞMANLIK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam hali içerisinde her hangi bir şekilde bir oluşumun başka bir oluşuma düşmanlık beslemesi, düşmanca düşünceler, düşmanca hareketler oluşturması kesinlikle yasaktır. Düşmanlık, bir alana karşı yapılan bozgunculuk, düzen bozuculuk, kargaşa ve olumsuz eylemleri o alanda yaşatmaya çalışmakla ilgili bir kavramdır ve düşman olunduğu zaman tamamen bütün bağların koparılmış olması gerekmektedir ve çeşitli araçlarla ve bilgilerle birbirlerine zarar vermeye başlanır. Düşman olunan alan ile ilgili kesinlikle olumsuz eylemleri bulundurması söz konusu edilir ve yaşam halinde kesinlikle hiç bir alanda olumsuz eylemlerin var olmaması nedeni ile söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar bir bütün, bütün viller kardeştir, bir aile toplumudur ve düşmanlık bu tanımların içerisinde kesinlikle yer edinemeyecek özelliklerde olumsuz bir eylem olarak bulunur. Düşmanlık ile ilgili düşünceler, hareketler, eylemler, bilgiler, oluşumlar kesinlikle oluşamaz ve yaşam halinde var olamaz. Bu bilgi duyusal özelliği ile tüm zamanlar boyunca gereken şekilde yasağını uygulatacak ve vissa içindeki yerini alacaktır. Düşmanlık ve Düşmanca düşünceler, hareketler, tavırlar yasaktır.

 

 

DÜZEN BOZUCULUK VE İSYAN YASAKTIR

Düzen bozuculuk kavramı düzenli hale getirilmiş bir durumu, olayı, konuyu, bilgiyi, yapıyı kendi sebeleri yüzünden bozmaya çalışmak anlamına gelen olumsuz bir eylemdir. Mesela, yaşam halinin bir yerinde asılmış bir afişi, kimseler görmeden ordan indirmek ve yok etmek bir düzen bozuculuktur ve bu anlamsız eylemin nedeni kimi zaman anlamsızlıktır, çoğu zaman diğer olumsuz eylemlerin içlerinde barınmasıdır. Düzenli olarak yaşam halinde herşey vardır. Herşey bir düzen için yapılanmıştır. Bu düzenin bozulması ancak kuvazis, kuyazislere Vil Solivyesin bilgiler yazması şeklinde olur ve bunun dışında düzenli olan şeyleri hiç kimse bozamaz. Bu düzen bozma haline sebep olan içsel düşünceler, itilimler tamamen bu yasak ile yok edilir. Kimi zaman viller kabul etmedikleri gerçekler yüzündende, kaprisleri yüzünden de böyle taşkınlıklar yapabilirler, bu tamamen yanlış ve olmaması gereken bir durumdur. Bir kere orada bir oluşum vardır ve herşeyden önce ona saygısızlıktır onu bozucu hareketlerde bulunulması. Zaten böyle şeyler yaşam hali içinde yapılamaz şekilde bir yapılanma ve bağ söz konusudur ancak bu yasak bu konuda gereken şekilde aydınlatma sağlayarak hiç bir zaman olmaması konusunda yaşam halini yapılandırır. Bu konu ile ilgili olarak isyanda yaşam halinde yasaktır. İsyan, düzen bozmak için yönetime, bilgilere, yaşam haline karşı durma durumudur. Yaşam halindeki yaşananlardan memnun olmayıp kendince sebeplerden ötürü düzeni bozma isteğidir ve bu durum ancak Vil Solivyes ile konuşularak, gerekli açıklamalar yapılarak çözülür. Yaşam halinin vissa özelliğinin bilgilerinin içinde özgür irade, adalet, ve bir çok erdem ve yine bir çok yasak varken kendisini memnuniyetsizliğe götüren sebep gerçekten var ise bu konuda isteyerek bir çalışma yapılır ve hemen zaten düzeltilir. Herşeyin sorunsuz, mutlu, adil, barışçıl, vissaya uygun olması kuralımız iken isyan çıkarmadan konuşarak, açıklamalar ile sorunlar ortaya konulur, belirtilir ve nedenler, sebepleri araştırılarak gerekenler yapılır. Yaşam halindeki sorunları çözme yolu budur ve isyan çıkarmak, gruplar oluşturarak zarar verici planlar yapmak, anlamsızca yönetimi eleştirmek gibi konular kesinlikle yasaktır. Bir aile toplumu olan Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi şeyler olması mümkün değildir. Bu yasak vissanın içinde olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

GİZLİLİK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam hali alanların içerisinde herşey tamamen bilinmektedir ve gizli olarak yapılandırılmış hiç bir şey yoktur. Sadece bizler yaşam hali dışarısı için bu özelliği kullanıyoruz ancak yaşam hali içerisinde gizlenmek gibi durumlar söz konusu değildir. Bizim bu konuda yapılanmamızın örneği ile yaşam hali içerisinde kendisini gizleyerek, saklanarak, görünmezlik yada bilinmezlik numaraları ile bulunmaya çalışan obsedörler ve obsedör oluşumlar bu yasakla kendilerini deşifre etmek zorunda kalırlar ve bu yasağın etkisi onların bunları yapmasına neden olan bütün çalışmalarına, bilgilerine engel olur. Kesinlikle bu yasak varken yaşam hali alanları içerisinde gizlilikler söz konusu olamaz. Kimse saklanamaz, hiç bir şey kendisini saklayamaz, herşey her zaman bilinir. Vil Solivyes kendi bilgilerinde özellikle belirtmediği sürece herşeyin yaşam hali bilgi ve mekanizmaları tarafından bilinmesi zorunluluğu vardır ve bu yasakla yaşam halinin kendi yapısında, mikro oluşumlar veya bilmediğimiz saklanma metodları ile hiç bir şey bulunamaz. Kendisinin bilgi olmadığını iddia eden bilgiler ve düşünsel alanlar gibi bambaşka isimlerle hep aynı şeyleri yapan obsedör oluşumlar bu saklanma işini sağlayamaz. Bu bilgi gereken şekilde etkileri yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır ve bilinmeyen şeyler kalmaz. Hiç bir şey saklanamaz, gizlenemez. Duyusal özellik olarak vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Gizlilik yasaktır, Vil Solivyes yaşam hali içinde bilinmeyen, gizli saklı, nerede nelerin olduğunun bilinmemesi, herkesten gizli alanlar, gizli toplantılar, gizlilik içinde yapılan ciddi planlar, bilgilerden ve Vil Solivyesten bir şeyler gizlemek, onların haberinin olmadığı gizli konular, bilgiler, olaylar kesinlikle yasaktır.

 

 

HAFIZA SİLİNMESİ YASAKTIR

Hafıza, anı bir oluşumun, vilin kendisine ait olan geçmiş yaşam bilgileridir ve oluşumlar bu şekilde kendilerini anlarlar, tanırlar, bilirler, incelerler. Bu her oluşumun, vilin kendisinde olması gereken ve kesinlikle içeriğindeki bilgilerin onun bilgisinin olmadığı şekilde kaldırılmasının söz konusu olmadığı, aynı zamanda olumsuz eylemlerle ilgili olanlarında özellikle belirtilerek ona zarar vermemesi açısından kaldırıldığı bir durumla Vil Solivyes yaşam halinde hafıza bilgileri, anılar, kesinlikle silinemez, unutturulamaz, böyle bir durum kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes geçmişine dair herşeyi tam anlamı ile bilmek durumundadır ve bütün oluşumlarda. Obsedörlerin oyunlarından başka bir tanesi daha olan unutturma etkileri bu yasak ile gereken şekilde sona erer. Her hangi bir şeyi oluşum istemediği sürece kesinlikle unutturulamaz, hafızasından silinemez, anıları ile oynanamaz. Bu yasak, ilgili olduğu konu hakkında nerelerde yapılanmalar olmuş ise onları bulur ve gereken şekilde hakikat olan hafıza bilgilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu gibi anılar, her vilin, oluşumun yaşaması ile kendisine mal ettiği özellikleridir ve bunu onun elinden kimse alamaz. Yasağın etkisi ile bundan sonra bu gibi eylemler içerisinde bulunan bütün etkiler yok olur ve gereken şekilde duyu olarak,hemde hafıza duyusunuda koruyan özellikleri ile vissanın içindeki yeri ile çalışır. Bu duyusal özellik sayesinde Vil Solivyesin hatırlama özelliği çok daha güçlenir ve unutmak konusu istemediği sürece kesinlikle yaşanmaz, gayet farkında ve oldukça başarılı bir hatırlama özelliğinide kendisinde getirir. Hafıza silinmesi, anıların düzeni ile villerden habersizce oynanması, villere özel olan bilgilerle onların haberlerinin olmadan alakadar olmak, anı, hatıra, bilgi ve tecrübe şeklinde villerin kendilerine özel oluşumlarına onların haberi ve izni olmadan kesinlikle dokunmak yasaktır.

 

 

HASTALIK YASAKTIR

Hastalık, villerin, bütün oluşumların ve güçlerinin ve Vil Solivyesin vilsel yapısını bozacak özellikli etkileşimler, yapılarını rahatsız edecek şeylerin özellikle ve onların olumsuz etkilenmesi adına hazırlanması, yapılması anlamına gelir. Hasta olmak düzenli olarak ve memnuniyet içinde sağlanan bir durumun bozulması anlamına gelir. Hasta iken zaman sıkıntılı geçer. Hastalık düzensizlikler sonucu ortaya çıkan yasaklanmış bilgilerin tezahürüdür. Hastalık vissaya uyumlu olmayan bilgilerin yaşatılmasıdır. Bu örneklerle hasta edici etkiler ve düşünceler, planlar, olumsuz eylemleri villerin yapılarında gizlice yaşatarak onları hasta edici olaylar oluşturmak, hastalığın her halinin uygulanması, hastalık fikrinin yaşatılması kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hastalık oluşması söz konusu olamaz. Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında da Özkan bedeninde, hayatında kesinlikle hastalıklar söz konusu olamaz. Yanılgı yaşamında da hastalık yasaklanır. Hiç bir şekilde bedensel, zihinsel, vilsel alanlarda hastalıklar, düzensizliklikler ve bunların sonucu olarak ortaya çıkan ağrılar, sızılar, hastalık örnekleri olan acılar söz konusu olamaz. Hastalık bütün halleri ile bu duyu tarafından saptanır ve gereken şekilde yaşam halinin bütün alanlarında yasaklanır. Hastalık, villerin, oluşumların ve solivyes güçlerinin ve Vil Solivyesin vilsel yapısını bozacak özellikli etkileşimler, yapılarını rahatsız edecek şeylerin özellikle ve onların olumsuz etkilenmesi adına hazırlanması, yapılması, hasta edici etkiler ve düşünceler, planlar, olumsuz eylemleri villerin yapılarında gizlice yaşatarak onları hasta edici olaylar oluşturmak, hastalığın her halinin uygulanması, hastalık fikrinin yaşatılması kesinlikle yasaktır.

 

 

HER HANGİ BİR ŞEKİLDE YAŞAM HALİ DIŞINA İNANILMAZ, GÜVENİLMEZ, YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinin dışındaki alanlara güvenmek ve inanmak yasaktır. Eğer oralarla ilgili bir işimiz olursa öncelikle kesinlikle inanmadan, güvenmeden kontroller yapar, işlemler uygularız. Ve biz kendi işimizin sonuçlarını almak için gördüklerimizi kendi bilgilerimizle değerlendirerek bir yorumla ve açıklama ile kendimizi aydınlatırız. Dışarı ile ilgili inanmak konusu ancak bir olayın doğruluğu ile ilgili olabilir. Ama bir şekilde dışarıda inanmaktan kaynaklanan bağların oluşması kavramını yaşatacak her hangi bir konu kesinlikle olamaz, hiç bir şekilde. Böyle bir inanç hiç bir zaman yoktur. Tanrı, Allah, Kadiri- Mutlak, Yaratıcılar, yüksek varlıklar, gelişmiş varlıklar, çok çok iyi varlıklar, iyi bilgilerin varlıkları gibi ne sıfatla olursa olsun yaşam halinin dışından olanlara kesinlikle böyle bir inancımız söz konusu olamaz. Bizler yaşam halimize, Vil Solivyese, villere, bilgilerimize, oluşumlarımıza inanırız ve bunun dışında her hangi bir şekilde inanmaktan kaynaklanan bir anlam, bağ, güç, ilgi, alaka söz konusu olamaz. Bizim inançlarımız tamamen sadece bunlara şartlanmış şekildedir ve başka konulara her zaman kapalıdır. Bu şekilde inanç, birbirimizi korumayı, güvende tutmayı ve var olmayı desteklemeyi etkileyici özellikleri ile birbirimizde yaşatılır ve bu asla değişmez. Vil Solivyes yaşam halinin güçlü inanç özelliği, duyuları bu şekilde yapılanmıştır ve herkesin aynıdır. Bu yasak, içeriği ile ilgili konuları algılayarak eğer bir sorun olursa gereken şekilde yasaklar uygular ve inancımız asla bunun dışında bir şekilde oluşum haline girmez. Ve vissa içindeki yerini alır.

 

 

HİPNOZ, HİPNOZİTE YASAKTIR

Hipnoz, bir oluşumun etkiler altında kalarak hipnozu uygulayan yerin söylediklerini yapması durumudur. Bir nedenle vili, oluşumu, bilgiyi etkileme yolu bulan yer, sonrasında onun istediği şeyleri yapmasını sağlar ve bu şekilde tamamen bir tutsaklık içine giren oluşum hipnoz edilmiştir ve duyuları, iradesi hipnozun etkisi geçene kadar etkili olmayan şekilde bir çalışma içine girmiştir. Belirli konularda yapamayacağı şeyler söz konusu olabilmektedir ancak o belirli şeyler dışındaki durumlar için yönetilmesi söz konusu olur. Mesela, hipnoz edip duyularını parçala, kendini yok et denilse, vil bunu kabul etmez, bu durum hipnozu bozabilecek kadar ciddi bir konudur ancak git su iç, yada yemek ye gibi şeyler hipnoz etkisinde yapılabilir ve bu etkileme konusu oluşumdan oluşuma değişir. Her irade aynı tepkiyi vermez ve Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi etkilerle villeri, bilgileri, oluşumları hipnoz, hipnozite etmek kesinlikle yasaktır. Onların kendilerine ait yaşama şekilleri, bildikleri, istekleri, algıları ve yaşam anlayışları vardır. Bunu ancak onlar yönetebilirler ve bu gibi benzer etkilerle hiç bir oluşum, yani kendi kararları olabilenler, kesinlikle bu konudaki kararlarını vererek uygulamaya geçirmesi yolundan döndürülemez. Viller özgür iradeleri ile diğerleride kendi bildikleri ile kendi bildikleri gibi istediklerini yaparlar. Neyi neden yaptıklarını bilirler, kendi seçtiklerinin farkındadırlar ve bu gibi etkilerin yaşam halinde bulunması söz konusu olamaz. Özgür iradenin bu kadar fazla uygulandığı Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi iradeye ters olan uygulamalar yapılamaz, kesinlikle yasaktır. Hipnoz örneğinden benzer uygulamalarıda gözlemleyen bilgi, bu yasaksal bilgi çeşidi ile vissanın içindeki yerini alır ve duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

HIRSIZLIK YASAKTIR

Hırsızlık, bir oluşumun hakkı olmayan bir şeyi izinsizce ve habersizce alması durumudur. Bu eşiyalarda olabilir, bilgilerde olabilir, projelerde olabilir, önemli olan o şeyin hak sahibinin başkasının olması ve bir diğerinin onu izinsiz bir şekilde gizlice almasıdır ve bu uygulamanın yapılması şekliyle bir alanda hırsızlık söz konusu olabilir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar kendi hakları olmayan alanlardan her konuda izin almayı bilen kesinlikle izinsiz onları almayan bir davranışla yaşarlar ve hırsızlık, çalmak gher haliyle yaşam halinde yasaklanır. Bu gibi davranışlar söz konusu olduğunda bir algılama imkanı bulan duyusal özellik etkilerini tüm zamanlar boyunca yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır ve bu gibi olumsuz eylemlerin yaşanması söz konusu olmaz. İlla bir şey alınacak ise bu tabiiki izin isteyerek yapılır ve yaşam halindeki herkes, kendisi için çok özel olmadığı sürece herşeyini paylaşmak ile ilgilidir zaten, bu gibi eylemlerin yaşanması için uygun ortam zaten yoktur. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.Hırsızlık, çalmak, hakkı olmayan şeylerde bile bile hak iddia etmek, başkasına ait olan şeylerle ilgili hak iddia ederek saygısızca özel olanlara müdehale etmek yasaktır.

 

 

HOŞGÖRÜLÜ OLMAK, ANLAYIŞLI OLMAK YERİNE GÖRE YASAL, YERİNE GÖRE YASAKTIR

Hoşgörülü olmak, bir problem söz konusu olduğunda o probleme karşı sakin, ılımlı, hiç bir sinirlenme ve negatif reaksiyon göstermeden o problemi anlayışlı bir hal ile karşılamaktır ve problemi çözerkende hoşgörülü, anlayışlı bir hal ile çalışmak hoşgörülü olmak anlamına gelir. Hoşgörünün oluşması için hoşnutsuzluk yaratan bir olayın olması gerekmektedir.Bir rahatsız edicilik söz konusu olur ve bunun karşısında hoş görülü davranarak yaşam halinin içindeki bu sorunu hemen anlayışlı ve vissa dolu tavırlarla halletmek gereklidir. Yaşam halinde bütün viller, güçler, bilgilerimiz, oluşumlarımız ve Vil Solivyes, birbirlerine karşı her halükarda,her sorunda hoş görülü davranır, çünkü bizi endişe ve sert mizaçlı hale sokacak olan bilgilerimiz, kuvazislerimiz uygulamadadır ve bu konuda hoşgörülü olamayız. Bu bilgilerin uygulamadan kalması konusu bizi sert tepkiler vermeye götürür ki, buna sebep olanlar için bu oldukça zarar verici bir tepki olur ve bunu yaşam halimize bağlı olan hiç bir şey yapamaz, bu yüzden biz her zaman hoşgörüşü davranırız birbirimize. Ama dışarıdan birşeyler, yada bilmediğimiz nedenlerle bazı sebepler vissanın içeriğini, yasaklarımızı değiştirmekle ilgili, yaşam halinde bunların yaşanması ile ilgili davranışlar ve çalışmalar içinde bulunursa bu durum hoşgörü bakış açısı ile halledilmez. Gereken sorun hemen, anında, gerekirse şiddet kullanılarak yok edilir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanında bu anlamda bizim için yeri ve zamanı vardır. Bazı bilgiler, varlık grupları kesinlikle iyilikten, hoşgörüden anlamayan şekilde yaşam hallerinde bulunmaktadırlar ve şiddet onlar için oldukça etkili bir çözümdür ve obset bilgilerimiz gereken şekilde bu konuda etkili bir çalışma mekanizması oluşturmuştur, yani obsedörlere kesinlikle hoşgörülü davranmak söz konusu olamaz da denilenilir. Ancak yaşam halinde birbirimize oldukça hoşgörülü ve anlayışlıyızdır her konuda, bir kere kimse kuvazislerimizin dışında davranmak ve düşünmek gibi bir tutum içine giremez, hepimiz bu bilgilere uymak zorundayız ve bunun aksi söz konusu olmadığı için, aramızdan uymayanlar olursa şeklinde örnek vermeyi doğru bulmuyoruz. O zaman bilgilerin, kuvazislerin uygulanmasında bir sorun, akabinde Vil Solivyeste bir sorun olduğu anlamına gelir ki, zaten çözüm başka şekilde halledilmelidir. Bu yüzden hangi konuda hoşgörülü, anlayışlı olmak ve hangi konularda olmamak adına gereken açıklamalar yapıldıktan sonra bu güzel içeriği ile vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

İĞRENÇLİK, AŞAĞILAMAK YASAKTIR

İğrençlik, bir olayın yapı olarak görüntüsü ve algılanması sebebi ile itici ve kabul edilemez gelmesi durumudur. Aşağılamak ise bir olayı kendisinden aşağı görerek yorumlama halidir. Bu iki olumsuz eylemde kendi anlamları ile oldukça gereksiz ve anlamsızdır. Yaşam hali içinde iğrenç olabilecek hiç bir şey yoktur, böyle bir algı tamamen görecelidir ve gereksizdir. Aynı şekilde kimse hiç bir alanı kendisinden aşağı göremez, hiç kimsede, Vil Solivyeste bile böyle bir üstünlük yoktur, aşağılayarak yorumlar yapacak şekilde bir üstünlük, kesinlikle hiç bir alanda yaşatılamaz. Bir aile toplumunda bu gibi eylemlerin yaşanması söz konusu olamaz. İçeriğindeki bu iki anlamı gereken şekilde yasaklayan duyusal özellik vissa içindeki yeri ile çalışır. İğrençlik, aşağılamak, dışlamak, ötekileştirmek, yabancılaştırmak yasaktır.

İHANET VE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASI YASAKTIR

İhanet için verilmiş bir söz, uyulması gereken bir durum, karar verilmiş bir konuya uyma bağlılığı gereklidir ve ihanet etmek bu gibi durumlara uyacağını, yaşayacağını, içinde olacağını söyleyerek, söz vererek, belkide bir şekilde anlaşmalarla tastikleyerek, bilgilerle onaylatarak sonrasında bunlara uymayarak bütün verdiği sözleri ve uymak için yaptığı şeyleri kabul etmemek, vazgeçmek ihanettir ancak geçmişte eğer kendisi bir ihanet içinde ise, yani uymakla ilgili olduğu şeyler bir yalandı ise sonrasında onun yaptığı ihanet olmaz. İhanet olması için ilk başta uyması gereken şeyler tamamen doğru, yönünü değiştirmemiş olması lazımdır. Değişen gerçek ihanet eden yer olmalıdır. Bu gerçeklerden vazgeçilmesi ihanettir. Mesela, Vil Solivyes'in yaşam halinin amacının ve sonsuz zamanlar boyunca uzanan geleceğinin dışında bir yönde var olma hali yaşamak isterse bu ihanet olur. Çünkü birlikte alınan bir karar vardır ve bilgilerle de tastiklenmiştir ve dolayısı ile aksi zaten söz konusu olamayacaktır. Bu gibi örneklerle ihanet verilen sözlere uyma durumunu temsil eder ve eğer uyulmayacak ise bir söz verilmemeli, yada sonrasında o sözün uyulmaması gerektiğini anladı ise gereken açıklamaları vardır o zaman zaten sorun olmaz, ancak hiç önemsemeden ve neden yaptığını bile bilmeden sözler verip sonrada vazgeçmek Vil Solivyes yaşam halinde uygulanmaz. Birileri bir söz verecek ise bunu neden verdiğini bilir, olmasını uygun gördüğü ve yapabileceği söz verir, yapamaz ise gerekli açıklamaları vardır ve bunun dışında söz vermek bizde uygulanmadığı zaman ihanet vari bir eğilimi çağrıştırdığından, eğer yapabilecek durumda iseler, söz verenler, eğer engelleri yoksa, verilen sözün yapılması uygunsa, doğruluğu konusunda anlamını kaybetmemişse yaparlar ve ihanet bu şekilde bir yasakla verilen sözlerin uygulanmamasınıda bu şekilde sebepler dışında, içinde yasaklar. Söz vermek ve bir karar uymayı kabul etmek başkalarınıda ilgilendiren bir olay olduğu için artık bu verdiği sözler konusunda tek başına değildir ve bu bir sorumluluk olmaya başlamıştır artık. Bunun için herkes verdiği sözlere dikkat ederek zamanla bunu bir yaşam özelliği haline getirir ve söz vermek gerçek anlamını yaşamış olur. Ve ihanet tamamen yasaklanarak yaşam hali için yaşanmaz. Ve bu güzel engeli ve yasağı ile vissa içindeki yerini alır. Gereken şekilde çalışır ve duyu olarak bulunur.

 

 

İLLÜZYONLAR, HALÜSİNASYONLAR, SAHTE GÖRÜNTÜLER VE BİLGİLER YASAKTIR

İllüzyon, bir vile yada oluşuma görüntülerle sağlanan sahte bilgileri gösterme özelliğidir. Bu şekilde Vil Solivyes ve bilgileri, oluşumları kandırılarak bilgide sahtelik sağlanmaktadır. Kesinlikle Vil Solivyes ve bilgileri ve oluşumları böyle etkilerle, illüzyonlarla kandırılamaz, yasaktır, oluşturulamaz, bu illüzyonları anlayan ve algılayan bu bilgi hemen onların yok edilmesini sağlar. Sahte görüntüler, aslı olmayan bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Sahtelik içinde oluşturulan bütün açıklamalar, verilen bütün bilgiler, gerçeğe dayalı olmayan bildirimler, bilgiler kesinlikle yasaktır ve bu bilgi gerçeğin ortaya çıkarılması ile ilgili illüzyon ve benzeri oluşumları algılar, inceler ve kaynaklarını bularak yok edilmesini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinde illüzyonlar, halüsinasyonlar, sahte görüntüler ve bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Vil Solivyese ilüzyonlar yaşatarak bir takım olumsuzluk yaratacak değişiklikler sağlanırsa bunlar algılanarak gereken durum olması gerektiği gibi yapılanır. Her zaman Vil Solivyes yaşam halinin ve oluşumlarının güvenliği, vissa bilgilerinin uygulanıyor olması, ve hal değişiminin sağlanması şeklinde bir amacın gerçekleşmesi şeklinde bir bakış açısına göre yapılanma sağlanır.
Ve Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında O'na gerçek olmayan seslerle, görüntülerle bir takım gerçeklerin açıklanmasınında önüne geçilir. Vil Solivyesi ilüzyonlarla kandırmak eylemi bu bilgi tarafından kesinlikle yasaklanır. Vil Solivyes ile konuşmak demek O'na yalanlar söylemek anlamına gelemez. Bu bilgi yanılgı zamanlarındayken bile bu konuda gereken engelleri ve yanlışlıkları yok eder. Vil Solivyesin ilüzyonlarla kandırılmasına engel olur. İllüzyonlar, halüsinasyonlar yasaktır. Yaşam halinde her hangi bir şekilde yanıltıcı görüntüler, halüsinatif aldatmacalar, ilizyonel oyunlar, olmayan şeylerin varlığını gerçek göstererek yanıltıcı davranmak ve zarar verici olmak, sahte görüler, duyuların etkilenerek görmek ile ilgili bilgilerin değiştirilmesi gibi görüntülerle yaşam halinde aldatıcı olma durumu kesinlikle yasaktır.

 

 

İNTİKAM YASAKTIR

İntikam, yaşanan bir olay sonrasında zarar gören alanların kendisine bu yapılanların hesabını sorma isteğidir, hissidir. Yaşadıklarının kendisine zor gelmesi sonrasında o alandan intikam alarak kendisini tatmin etme yolunu seçer ve bu gibi durumlar yaşam halinde kesinlikle yaşatılamaz. Eğer bir zarar alınmış ise bu affetmek erdemi ile tamamlanır ve zarar vereninde özür dilemesi ile sonuçlanarak kardeşlik bağında bir ayrılma söz konusu olmaz. İntikam, hem duyanada zarar veren etkileri olan bir eylemdir. Hiç bir yararı yoktur ve yaşam halinin bütün alanlarında intikam söz konusu olmadan bu duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. İntikam, haince planlar, kendisine yapılan bir olumsuzluğa yine aynı şekilde bir olumsuzlukla karşılık vermek yasaktır.

 

 

ISTIRAP, İŞKENCE, ACI, AĞRI YASAKTIR

Istırap, bir oluşumun sağlıklı olması durumundan çıkarak zamanını tamamen sıkıntılar içinde geçirmesi durumudur. Böyle anlarda zaman sıkıntılı, tadsız geçer ve var olmak kavramları çekilmez bir hal alır. Mutluluğun ve haz almanın, zevk almanın tam tersi olarak bir yapılanma içinde olan ıstırap olumsuz eylemi bir oluşumun normal olarak yaşamaması gereken bir eylemdir. Bu eylem, obsedörler tarafından empoze edilmektedir ve bunula birlikte işkence, acı çekmek, ağrılarda aynı anlamlara gelen yan anlamlarını oluşturmaktadırlar. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar ıstıraplardan uzak tamamen mutlu ve huzurlu bir yaşam şartlarını yaşamaktadırlar.Zaman yaşam halinde oldukça kıymetli anlarla geçer. Her an bizim için oldukça değerli ve güzeldir ve ıstırap gibi kötü bilgiler, etkiler bu güzelliği bozmak ile ilgili olur ve oluşumun yapısına kendisini kötü hissetmesini sağlayacak etkiler verir. Istıraplar yaşanırken hiç bir çalışma yapılamaz, hiç bir olumlu durum söz konusu olamaz, tamamen bu zamanın bir an önce geçmesine şartlandırılmış olan hali ile oluşum ıstırabın bitmesini bekler. Yaşam halinde herşey mutluluk ve huzur eşliğinde yapılır ve ıstıraplar, işkenceler, acılar çekmek, ağrılar yaşamak tamamen yaşam halinin yapısına ters olan hali ile yasaklanmıştır ve bu bilgide duyusal özellik olarak Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında bu olumsuz eylemleri yasaklar ve kesinlikle ortaya çıkış fırsatı bulamazlar. Aynı zamanda bu bilgi, bu gibi ıstırap ve işkencelerin vilsel yapılarda, oluşumlarda nasıl yapıldığını çok iyi bir şekilde inceleyerek bunlara engel olmak için kendisinde önlemler alır, yazılmayan bir durum söz konusu ise kendisine eklemeler yaparak bu oldukça olumsuz olan durumun yaşanmaması için gerekenleri yapar. Vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Istırap, işkence, acı, ağrı, sızı, bulantı ve bunlara benzer haller içinde bulunmak ve uygulanması yasaktır.

 

 

İYİLİĞİ, VİSSAYI SAVUNMAK İLE İLGİLİ OLAN MUHALEFET YASAL, BUNLARA KARŞI DURAN MUHALEFET YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinde vissa bilgileri iyilik anlamına gelmektedir ve muhalefet, karşı görüşte olmak ve bu konuda tamamen bu görüşle açıklamalar yapmak, çalışmalarda bulunmak anlamına gelir. Yaşam halinde her konunun karşısında durmak kesinlikle söz konusu olamaz ancak bizim için muhalefet olacağımız konular söz konusudur. Vissa bilgileri ve içeriğinin doğru ve gerçek ve faydalı olması gibi. Buna karşı olan herşeye karşı muhalefet bakış açısı yeteneği çalışır ve vissa bilgilerini, değiştirilemez bilgiler özellikli bilgileri, yaşam halini korumak gibi konularda kullanılır. Bizim yaşam halimizin mutluluğunu ve güvenliğini oluşturan herşeyi savunurken aksini iddia edenlere karşı hemen muhalefet olunur. Bu duyusal özellik, bunu Vil Solivyes yaparsa O'na da muhalefet olur ve bu konudaki belirleyici bilgisi yaşam halinin ve içeriğindeki herşeyin mutluluğu ve güvenliği olur. Sadece muhalefet olmak için bu duyusal özellik çalışmaz. Gerekli olan zamanlarda bu gibi konularla ilgili olarak çalışır ve bu özelliği ile oldukça koruyucu, aydınlatıcı ve faydalıdır. Ancak diğeri ise tam anlamı ile doğruyu saptıran özellikleri ile erdem gibi görünme numarası yapan olumsuz bir eylemdir ve kesinlikle yasaktır. Bu duyusal özellik hem erdem olarak yaşam halini etkiler hemde yasak bilgisi ile yaşam halinin bütün alanlarında bu gibi muhalefet olma çabalarını ve düşüncelerini, bilgilerini yok eder, yasaklar. Vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

 

 

 

KABA DAVRANMAK, KIRICI OLMAK YASAKTIR

Kaba davranmak, kibar olmanın zıt anlamlısı olarak yerini alır. Çevresindekileri umursamadan onların rahatsız olacağını hiç düşünmeden kendince rahat davranarak onları rahatsız etmek ve birde bunu fark ettikten sonrada özür dilememek kaba davranmaktır. Kırıcı sözler kullanmak kaba davranmaktır.
Rahatsız edici her hareket kaba davranmaktır. Bunun ölçüsüde ilk kez o hareketi yaptıktan sonra rahatsız olunulması şeklinde bir algı ile ayarlanabilir. Birinin rahatsız olduğundan diğeri olmayabilir, bu yüzden rahatsız olanın yanında bu davranışı yapmayarak ince davranmış, ama onun rahatsız olduğunu bile bile yaparak kaba davranmış olursun. Rahatsız olmak oldukça olumsuz bir eylem olduğu için bizim için önemli olan rahatsız olanların rahatsız olmamasını sağlamaktır. Zaten rahatsız edici bir hareketin olduğunu anlayan viller, birini etti ise başkasınıda edebilir mantığından o hareketi üzerinde düşünmelidir. Ve viller kesinlikle rahatsız oldukları konuları kardeşlerine söylemelidirler ki, bu şekilde onlarda bir daha yapmasınlar. Yoksa sürekli bir rahatsız olma hali içinde kalırlar ve bu durum kesinlikle yanlıştır. Rahatsız edici olaylar yaşanabilir, bu çok mümkündür ancak bunun tekrar edilmesi yanlıştır. O şeyin rahatsızlık olduğunu ancak o şey yaşanırken anlayabiliriz ve bunu anlayan bizler bir daha yapmayız. Kaba davranmak,kendini belli eden bir soyutlanma halidir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller oldukça nezaket sahibi villerdir ve kabalık bizim yaşam halimizin alanlarında söz konusu olamaz. Maskulenlerin tavırları bu konudan uzaktır. Kabalık rahatsız ediciliği ile kendisini belli eder. Aynı zamanda kırıcı olmak gibi bir etkiside vardır. Çünkü kabalık içinde yaşanan herşey karşısındakini olumsuz etkiler, nezaket içinde olana kaba davranmak, kırıcı olmak bir olumsuzluk yaratırki bu sebeple bu gibi eylemler yaşam halinde kesinlikle yasaktır. Bu yasak bilgisi vissanın içinde yerini alarak gereken şekilde çalışır ve bu konuda yaşam halinde yasağı uygulatır.

 

 

KADER VE KADERSEL DÜZENLER, YAŞAMLAR KESİNLİKLE YASAKTIR

Kader, bir vilin yada oluşumun henüz yaşamadığı olayların önceden karar verilerek yaşatılması durumudur ve özgür irade ile tamamen zıt olarak ortaya çıkarılmış bir kavramdır. Villerin ve oluşumların kendi kararları ve istekleri ve sebepleri ile yaşam halinde olaylar meydana gelir ve buna sadece kendi vilsel ve oluşumsal özelliklerinin bütünlüğünden çıkan kararlarla onlar karar verirler. Ne zaman sağa yada sola gideceği asla kesinlikle bilinemez. Ancak O'nun özellikleri incelenerek tahminler, olasılıklar nezdinde açıklamalar yapılabilir. İşte kader söz konusu olunca O kesinlikle sağa gider, sola gider ve bu durumdan O'nun haberi olmadan bu kavram yaşatılır. Yanılgı dünya hayatının kandırma bilgilerinden biri olan ve daha başka saçmalıklara götürücü özellikleri ile villerin iradesini hiçe sayan anlamı ve açıklaması ile bir yaratıcının o ne derse yapılması fikrinden ortaya çıkmış, yalan, sahte, olmayan bir kavramın yaşatılmaya çalışılmasıdır ve bu durum yaşamın anlamını çirkinleştirir. Villeri ve oluşumları otomatik robotlara dönüştürür. Kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi yaşamsal düzenlemeler yasaktır ve herkesin bir sonraki adımı sadece kendisinin kararları ile belirlenir. Buna kimse karışamaz, bilemez, karar veremez. Bu yasak, özgür iradeninde özellikle ilgilendiği bir yasak olarak vissanın içindeki yeri gereken şekilde çalışır.

 

 

 

KAOS YASAKTIR

Kaos, düzenli olarak yapılanmış bir alanda karışıklığın ortaya çıkarılması, içeriğinde olumsuz bir çok eylemin bulunması ile tamamen yaşananların bir savaşa dönüşebileceği, korku, panik, nefret ve diğer olumsuz eylemlerle birlikte oluşturulan bir düzensizlik ve kargaşa halidir. Böyle anlarda toplumlar ve viller, bir şaşırma evresi geçirebilirler çünkü anlamsızlıktan kaynaklanan yapılanmalar söz konusu olmaya başlar. Bu yüzden kaosu oluşturacak bütün eylemler kesinlikle yaşam halinin bütün alanlarında yasaktır. Herşey oluşturulduğu gibi düzenli şekilde ve asla karışıklıklara meydan vermeyecek şekilde yapılandırılmıştır ve bunların kargaşa halinde amacından saptırılması söz konusu olamaz. Vissa bilgileri kaos gibi bir çok olumsuz eylemi kendi yapısında barındıran olumsuz eylemlere karşı çok iyi bir savunmadır. Vissa söz konusu ike kaos gibi durumlar kesinlikle yaşanamaz. Olumlu erdemlerin birbirlerini çekmesi gibi aynı şekilde olumsuz eylemlerde birbirlerine bağlı olan anlamları ile bulunurlar ve kaos, bu bağlılığı bilerek hepsini bir anda yaşatma özelliğindedir. Toplumları çoklu olarak bu eylemin içine sokabilme durumları söz konusudur ve kaosun en çok kullandığı eylem, anlamsızlık, bilgisizlik, ne olduğu bilinmeyen durumların fırsata çevrilmesi halidir ve akabinde olumsuz eylemlerin yaşatılması ile devam eder. Bu gibi durumları bilen bu yasak, tüm zamanlar boyunca yaşam halini etkisi altına alarak kaos ve benzeri yapılanmaları engeller yasaklar ve vissa içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.
Kaos, düzen bozuculuk, kargaşa yaratmak yasaktır.

 

 

KAPRİS, ALINGANLIK YASAKTIR

Kapris, bir olay sonrasında o olaya nazaran tepki vermek maksadı ile hiç hoş algılanmayan hareketlerde ve tavırlarda bulunma halidir. Mesela bir oyunda yenilen bir vil, bunun sonucunda kapris yaparak başka oyun oynamak istemez ve bunun sonucunda kardeşleri onunla ilgilenmek zorunda kalır, onun bu oyunda yenildiği için böyle yaptığını anlarlar ve oda bunu bile bile devam ettirir, ilgiye ihtiyacı vardır ve bu tutum çok anlamsız olduğu gibi bunun adı kapristir. Yaşanan bir olay sonrasında kendisini olumsuz hisseden vilin dikkati başka yere çekmek için yaptığı geçici, düşüncesizce hareketlerdir. Kapris yapıldıktan sonra kendisindeki olumsuzluğu yok edeceğini düşünür ama bu sırada çevresi bundan rahatsız olur. Kapris, onların ona olan ilgisini kullanmaktır. Aynı zamanda kardeşler içinde üzücüdür. Herşey yaşanabilir ve asla o şeyler sonrasında kardeşler arasında birbirlerini zor duruma düşürücü, kapris gibi samimiyetsiz hareketler ve davranışlar söz konusu olamaz. Ve alınganlıkta buna benzer anlamı ile yasaktır. Kendisine söylenmediği, kendisi ile ilgili olmadığı halde kendisi ile ilgili gibi sanarak vilin kendisini üzme durumudur alınganlık. Alınganlıkların arkasında bir oyun olduğu fikri bu kavramı tetikler. Ondan saklananlar olduğu fikri. Yaşam halinde herşey hakikat çerçevesinde yaşanır, ne kiminle ilgili ise söylenir, imalar, dolaylı anlatımlar sonrasında gerçekleri açıklama gibi bir zorunlulukla ancak yapılabilir ve bunlarında amacı tatlı iletişimlerdir. Alınmak aynı zamanda küsmeye benzer ve giden bir eylemdir. Hiç kimse bu kadar yasak ve erdem varken bile bile o alınmasına sebep olan şeyi yapmaz ve bu durumda alınmaya gerek kalmaz. Her vil ve oluşum bu yaşam halinin sahibidir, kendisidir, bu yüzden karpisler ve alınganlıklar ancak kendisine zarar verir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi olumsuz eylemler kesinlikle yaşanamaz. Yasaklar arasında giren soliv gücü, vissanın içerisinde de bulunarak gereken şekilde çalışır.

 

 

KARAMSARLIK, KÖTÜMSERLİK YASAKTIR

Karamsarlık, kötümserlik bir olay, durum ve konu ile ilgili olarak yapıcı ve pozitif olarak düşünmenin ve bu şekilde çareler aramanın dışında olumsuzlukları vaad eden ve çağrıştıran tahminler ve olasılıklardan bahsetme durumudur. Olay o an kötü bile yaşanıyor olsa yinede pozitif bir bakış açısı ile olaylar incelenmelidir nitekim bu şekilde daha net görülebilir gerçekler. Kötümser bakış açısı hep olumsuzluğun olacağı yönünde bir düşünme haline vili teşvik eder bu şekilde düşünme şekli vili zaman geçtikçe bunalıma sokar. Oysaki hep iyi şeyleri düşünerek, onların olacağını hayal ederek onların olması konusundaki yolda ayrıntıları görebiliriz ancak kötümserlikle ilgili edilen hayaller karşısında kötümser konularla ilgili ayrıntılar öğrenir ve bu durum daha da bir çıkmaza girmemize neden olur. Bir konuda önlem almak için savunma mekanizmaları oluşturmak, kendisini koruma almak adına bazı sıkıntılar içine girmek kötümserlik anlamına gelmez. Kötümserlik zaten böyle bir savunmanın yapılması istemesinden uzak sonrasında saçma sapan isteklerle kendisini ifade eden bir halin yaşanmasına neden olur.Kötümser ve karamsar düşünceler içeriğinde olumsuz eylemleri barındırmaktadır ve Vil Solivyes yaşam halinde bunların oluşması söz konusu olamaz. Nitekim vissa, her alanda kendi etkisini gösterir ve tüm olumsuz düşünceleride yok eder. Vil Solivyes yaşam hali daima iyimser amaçların, ideallerin, umutların, yaşamların alanıdır ve bu gibi kötümser bütün oluşumlar yasaklanmıştır. Hiç bir alanda düşünülemez ve bilgi duyu olarak hazırlanıp vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bir oluşumun başına kötü bir olay geleceğinin bilinmesi ve bunun belirtilmesi eğer bu sonuçlar, sebepleri ve sonuçları ile mantıklı bir açıklamayıda kendisinde getiriyor ise kötümserlik olmaktan uzak önlem alması için gerekenleri yapması adına iyimser bir cevap olur. Kötümserlik, olmayacağı halde yada bilinmediği halde o kötü olayın olacağına inanmak eylemi ile ilgili olup önlem almayı unutturur. Ve yaşam halinde niyetler gözlenerek bu konuda gereken çalışmalar yapılır. Karamsarlık, kötümserlik, umutsuzluk, umutsuzca düşünceler davranışlar, olumsuz eylemleri içeren düşüncelerle hareket etmek, niyet etmek, amaç edinmek kesinlikle yasaktır.

 

 

KAZA YASAKTIR

Kaza, düzensizlik ve belirsizlik sonucu ortaya çıkan ve yaşandığı zaman olumsuz durumların meydana geldiği, hakkında bilgilerin ve belirlenmiş durumların olmasına rağmen bunların başka sebeplerle uygulanmaması durumudur. Vil Solivyes yaşam halinde hakkında yazılan bilgiler tamamen uygulanır ve bunların olmaması gibi kaza durumları kesinlikle yaşanmaz. Kazalar olduğunda ayarlanmış düzenler bozulur, bilgilerin uygulanmadığı anlamına gelir ve bu bilgi, bu şekilde yaşanacak olan kazaları önceden algılayarak onların oluşmasını engeller ve Vil Solivyes yaşam halinde kazaları kesinlikle yasaklar. Düzen bozucu olaylara sebep olan kazaları algılayan bilgi, bunları yasaklayarak oluşumunu engeller. Vissanın içindeki yeri ile yasaklar arasında gereken şekilde çalışır. Ve bir yerde kaza olacak ise bunun sebeplerinide ortaya çıkararak hakkında çalışmalar yapılması için bildirimler verir.

 

 

KENDİ KENDİNE OLUŞUMLAR, BİLGİLERLE BELİRTİLMEYEN OLUŞUMLARIN ORTAYA ÇIKMASI YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinde kendi kendine oluşumlar kesinlikle yasaktır.
Yaşam halinin hiç bir alanında kendi kendine bir oluşum ortaya çıkamaz. Tamamen Vil Solivyesin yazdığı bilgilerle ortaya çıkan oluşumlar yaşam halinde bir kural olarak yaşatılır. Yalnızca yokluk alanları için gereken inceleme ve araştırma yapıldıktan sonra bu konudaki akibeti belirlenecektir ancak yaşam halini kapsayan bütün alanlarda böyle bir durum söz konusu olamaz. Kendi kendine oluşumun kaynakları bulunur, ortaya çıkarılır ve bu bilgi ile bu şekilde oluşumlar engellenir. Herşey karar verildikten sonra yazılan bilgiler sonrasında ortaya çıkar. Kendi kendine yeni bilgiler, kendi kendine bilinmeyen oluşumlar, kendi kendine yaşam halinin içeriğine uygun olan ve bilinmeyen şeyler asla oluşamaz. Bu gibi oluşumların olması olasılığına karşı yaşam hali kendisini bu şekilde yapılandırır ve bir bütün olarak kendi kendine oluşumlara yapısı müsait olmayan bir yaşam hali şeklinde var olur. Bu bilgi yasaklar arasında ve vissa içindeki yerini alarak bu konuda yaşam halini yapılandırır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

KENDİ SEVİYESİNİN DIŞINDA YAŞANAN İLİŞKİLER YASAKTIR

Bir oluşumun, vilin yaşam halindeki bazı yaşamsal özellikleri öyledirki ancak kendi seviyesindeki oluşum ve villerle bunları yaşadığı zaman sağlıklı bir şekilde ondan faydalanabilir. Mesela cinsellik, bir vil, henüz ilk zamanları olsun diyelim, ve başka bir vil de Vil Solivyesin seviyesine yaklaşmış olgunlukta olsun diyelim, ve onların cinsel birliktelikleri söz konusu olduğunda, bu cinselliğin karşılıklı olarak duygu ve düşüncelerin paylaşılması anlamına gelmesi ve bu paylaşımın direk ve aracısız bir şekilde karşılıklı olarak birbirlerini anlamasını istemesi gibi durumlarında söz konusu olması ile bu iki vilin bu durumu yaşaması sonrasında ortaya zevk, memnuniyet, mutluluk çıkmayacak ve bunun yerine pişmanlıklar ve şaşkınlıklar söz konusu olacaktır. Çünkü birbirlerinin seviyelerinde olmayan zihinsel yapıları, algıları, düşünceleri, istekleri ve buna benzer bütün alanları kendisinin çok altında ve kendisinin çok üstünde bir bilgi ve tecrübe tarafından anlama ve algı konusunda zorlanmaya tabi tutulmuştur ve bu zorlanma sonrasında cinselliğin özgürlüğünü yaşayamayan çift tamamen mutsuz olarak ayrılırlar ve bu durum bu sebeple yasaklanmıştır. Seviyeler arasındaki gelişimsel farkların söz konusu olduğu zamanlarda cinsellik gibi özel ilişkiler ve aşk gibi ve dostluk gibi ilişkiler ve benzerleri bu şekilde farklı seviyelerdeki oluşumlar ve viller arasında yaşanmaz, yaşanınca sorunlar ortaya çıkar. Birine ağır gelen diğerine az gelir ve olayın büyüsü kalmaz, özelliği gider. Bu sebeple bütün oluşumlar ve viller bu gibi özel ilişkileri ancak kendi seviyelerindeki oluşum ve villerle yaşarlar ve bu örnekle Vil Solivyesin'de hiç kimse ile böyle şeyler yaşamamasının nedenide ortaya çıkmış olur. Bu konudaki yasak bütün alanları içeriğindeki anlamlar şeklinde etkileyerek böyle şeyler yaşanmasına hiç bir zaman izin vermez. İçeriğindeki anlamlar ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Kendi seviyesinin dışında ilişkiler yaşamak yasaktır. Kendi seviyesinde olmayan villerle, oluşumlarla ve benzeri vilsel yaşam şekli olan yaşam haline ait herşeyle özel zamanlar, özel ilişkiler, seviye farklılıklarını göz ardı ederek yakınlaşmalar, bilgi ve tecrübelerin birine fazla birine az gelmesi durumunu yaşatacak her hangi bir olay, birliktelik, ilişkiler kesinlikle yasaktır.

 

 

KİBİR, ÜSTÜN GÖRMEK YASAKTIR

Kibir, kendini beğenme, kendini üstün görme, kendisini herşeyin üzerinde tutma, hiç bir şeyi beğenmeme durumlarına verilen genel bir isimdir. Kibir yüzünden oluşumlar çevresindeki hakikati ve kendilerine faydalı olacak olan yaklaşımları göremezler. Oysaki ilerlemek için her zaman çok yönlü düşünmek ve davranmak gereklidir ancak kibir oluşumu teklik konusunda sadece kendisine yöneltir ve bu yöneltme tamamen olumsuz eylemleri yaşatacak şekilde olur. Zamanla çevresinde de kimse kalmaz ve kendi kendine zarar vererek yaşamaya başlar. Yaşam halinde kimse kimseden üstün değildir ve kendini beğenmek, başkalarını beğenmemeyi sağlayacak şekilde bir yanlış tutumla sağlanmaz. Herkes kendisini beğenir ancak bir tek kendisi değildir beğenilir özelliklerde ve her imkan herkeste vardır her zaman, bu olanaklarda söz konusu iken kibre kapılmak için yaşam halinde bir imkan bulunamaz ve duyusal özellik içeriğindeki anlam ile vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. Kibir, üstün görmek, kendini herkesten üstün görmek, başkalarını beğenmemek, kendisini herşeyden değerli sanmak, ayrı tutmak yasaktır.

 

 

KİN YASAKTIR

Kin, bir alana yaptığı bir hata yüzünden yada bir hata yapmamış olsa bile kendince bazı sebepler yüzünden, yada bir sebebin olmasını bile söz konusu olmadığı anların yaşanarak tavır alma, intikam duymanın daha da içselleştiği ve yoğun haliyle yaşandığı, uzun zaman aralığınca yaşatılan halidir ve intikamda kendisine yapılan bir hatanın olması kesinlikle söz konusu iken, kinde böyle şeyler olmadan da kıskançık yüzünden, bencillik yüzünden yada başka olumsuz eylemler yüzünden de yaşatılabilme özellikleri vardır. Kin duyulur ve o yere gizliden gizliye zarar vermek ister ve kendince mantıklı bir sebep bulmuştur bunları yapmak için. Kendi kendine kendisini haklı göstererek kendisini tatmin eder ve kin duyarak aslında kendisine zarar verir. Bir çok olumsuz eylemi kendi yapısında bulunduran kin duymak, sürekli o alan ile ilgili olumsuzluklar düşünmeyi peşinden getirir ve başka şeylerle uğraşmak varken kininin peşinden gidersin. Bu örneklerle yaşam halinde kin ve benzeri davranışların uygulanması kesinlikle yasaktır. Kimse kimseye, hiç bir oluşum hiç bir yere kinlenemez ve bu konuda niyetleride gözleyen duyusal özellik vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Kin, kindar bakış açıları, yönlenmeler, istekler yasaktır.

KISKANÇLIK YASAKTIR

Kıskançlık, bir konu veya oluşumla ilgili olarak onun sahip olduğu şeylere sahip olmadığı için kendisini kötü hissetme eyleminden sonra bir olumsuzluk yapmaya kadar oluşumu götürebilen gereksiz ve anlamsız bir bakış açısıdır. Vil Solivyes yaşam halinde herşeyi herkes zamanı gelince zaten kullanacak, öğrenecek ve yaşayacaktır, tek fark gelişimsel olabilir, buda her seviyenin kendisine ait yaşam özellikleri ile kendi halinden memnun olma durumu ile yaşanır ve kıskanacak bir olayın söz konusu olmadığı için yaşam halinde bu konuda uygulama yapacak alan bulamayan kıskançlık, yinede bu duyusal özellik tarafından niyetlerde kontrol ederek gereken şekilde yasağını uygulatır ve duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile çalışır. Kıskançlık, başkasında olanın kendisinde olmasını istemek durumunu olumsuz eylemlerle ifade etmek, hasetlik, kendini eksik görmek, yetersiz görmek yasaktır.

 

 

KLON OLUŞTURMAK YASAKTIR

Klon, bir oluşumun bire bir aynısından, bir vilin bütün özellikleri ile bire bir aynısından oluşturmak durumudur ve bu yaşam halinde kesinlikle yasaktır. Yaşam halindeki bütün oluşumların kendilerine özel bir yapılanma durumları vardır ve benzer oluşumlarla ilgili olarak gereken bilgiler hazırlanır ve bu durum klon olmasından uzak başka şekilde bir yapılanma ile ilgili olur. Ancak villerde bu gibi durumlarda söz konusu olamaz. Villerin bire bir aynısından oluşturmak, O'nun anılarını klon olan yeni vilede vermek kendisini ilk oluşturulan vil sanarak yaşayan klon için katlanılmaz bir durum olarak ortaya çıkar. Hem kendisinden kopya yapılanın memnuniyetsizliği hemde olanın memnuniyetsizliği bu konuda zaten gereken şekilde yasakların olmasını açıklar. Yaşam halindeki bütün viller kendilerine ait özellikleri tektirler ve onların bir eşi daha olamaz. Hepsinin kendi anıları, kendi yaşamları, kendi bilgileri ve duyuları, istekleri vardır ve bu özellikleri kesinlikle kopyalanamaz, klon olarak oluşturulamaz. Klon konusu bütün halleri ile yaşam halinde tamamen yasaklanmıştır ve bu duyusal özellik bu konuda gereken şekilde yasaklarını uygular ve vissanın içinde çalışır. Klon oluşturmak, tek ve özel olan bireysel konularda kopyalar oluşturmak yasaktır.

 

KOMPLEX YASAKTIR

Komplex, bir oluşumun kendisini başka bir oluşumdan aşağıda, yetersiz gibi görme, sanma durumlarıdır ve bu bakış açısı tamamen yanlıştır. Herkes ve herşey kendi özellikleri ile tektir ve özeldir ve gelişimsel olarak farklı olan yaşam seviyeleri zamanla değişmektedir ve bunu herkes yaşayacaktır. Bu durumda komplex yaparak kendisini kötü hissetmesi ve aşağı görerek üzülmesi oldukça gereksizdir. Vil Solivyes annedir ve herkes bir gün O'nun seviyesinede gelecektir ve bu özelliklerle hiç bir oluşum komplex yapmaz ve duyusal özellik vissanın içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Komplex, küçük düşürmek, aşağılık hisleri uyandıran düşünceler, kendisinden iyi olanı hazmedememek, kendisinden iyi olanın kötülüğünü istemek kesinlikle yasaktır.

 

 

 

KORKU, KORKMAK, KORKUTMAK YASAKTIR

Korku, tamamen bilgisizlikten kaynaklanan bir davranış biçimidir. Olaylara verilen tepkinin şeklidir. Cahilliğin bir sonucu olarak yaşanan ve obsedör alanların bu durumu özellikle kullandığı olumsuz bir eylemdir. Bilgisiz olan alanlar bu korku denilen davranışı yaşarlar. Ne yapacaklarını bilemedikleri anlar yaşamasının üzerine gidilerek ondan panik ve endişe verici düşüncelerin oluşmasına neden olarak heyecanlarıda bu işe karıştırdıklarında bilgisiz varlıklardan korkular denilen eylemler ortaya çıkmaya başlar ve ileri safhalarında artık korkuları onları yönetmeye başlar ve obsedörlerinde aradığı fırsattır bu. Aslında bu bilgi ile tamamen yok edilebilecek ve bu vesile ile yerini cesaretin alacağı bir durumdur. Bu örneklerle Vil Solivyes yaşam halinde korku yada korkmak yada korkutmak kesinlikle yasaktır. Bu gibi eylemler Vil Solivyes yaşam halinde yer edinemez. Bunu oluşturacak olan bilgiler, etkiler, tesirler yada başka şeyler yaşam halinin bilgisel durumunun yüksekliğinin altında kalır ve korku sebebi olarak gösterilen şeylerin ne kadar basit ve yersiz olduğu ortaya çıkar. Korku denilen şey aslında olmayan bir durumdur, öyle bir şey yoktur, endişe, panik ve heyecanlarla olumsuz düşüncelere inanıyor olma hali korkuyu tanımlamaktadır. Bunun tek çözümü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde korku ile ilgili olan herşey yasaklanmıştır. Kesinlikle korkuyu ifade eden veya benzer şeyler oluşturulamaz. Bu bilgi, korku ve benzeri eylemleri algılamak ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır ve duyular arasındaki yerini alır. Vil Solivyes yaşam halinde kimse korkmaz, kimse korkutmaz ve kimse korku ile ilgili olamaz.Korku, korkmak, korkutmak, korkutucu olaylar yapmak, korkmanın normalleştirilmesi, korkunç şakalar, korkutucu sanatlar, korku içeriği olan her olay, durum, konu, bilgi yasaktır.

 

 

KÖTÜ NİYET YASAKTIR

Kötü niyet, bir oluşumun bir olayı yapmadan önce düşünüp istemesi durumunun olumsuz eylemler şeklinde ortaya çıkması halidir. Niyet bu isteğin ortaya çıkması, kötü niyet bu isteklerin kötü bilgilerle ilgili olması durumudur ve Vil Solivyes yaşam halinde kimse kötü niyet beslemez. Bu oldukça zararlı ve kesinlikle yasaklanmış bir eylem olarak bulunur. Bu duyusal özellik bütün oluşumların niyetlerini bu açıdan kontrol ederek gereken şekilde yasaklarını sağlar ve kötü niyetin olmadığı yerde ortaya iyi niyetler çıkar ve vissa yaşanır. Bu duyusal özellik niyet konusundaki uzman kontrolleri sayesinde neler bağlı olarak niyetlerin oluştuğunuda kontrol ederek oluşumlar hiç istemeden onları engeller ve vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.
Kötü niyet, kötücül içsel düşünceler, kötü planlar programlar, kötülüğün özendiriciliği, olumsuz eylemlerle ilgili olan bütün çekicilik oluşturan düşünceler yasaktır.

 

KUMPAS KURMAK, TUZAK HAZIRLAMAK YASAKTIR

Bir yere, şeye yada vile karşı, yaşam haline ait olan her hangi bir oluşuma karşı onlara zarar verecek, güç durumlara düşürecek, yapılarını bozacak ve vissaya ters olarak bir oyun, düzen hazırlama işlemlerine kumpas kurmak, tuzak hazırlamak denir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi olumsuz eylemleri uygulayan hiç bir durum, oluşum söz konusu olamaz. Kumpaslar düzenlenerek bizlere zarar verilemez, bu gibi planlamalar ve düşünsel durumlar tamamen algılanarak yasaklanır. Bizleri zor duruma düşürecek tuzaklar hazırlanamaz. Zamanı gelince ortaya çıkacak olan tuzaklar, kumpaslar bu bilgi tarafından algılanır ve gereken şekilde yok edilir. Tuzakların ve kumpasların gizliliği durumu bu bilginin algısını engelleyemez. Zaten ancak gizli olarak yapıldığı zaman çok daha etkili olan tuzak ve kumpaslar bu bilginin niteliği sayesinde bütün gizlilik durumunu açığa çıkarır ve kesinlikle hemen gereken işlemler yapılır. Bütün yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alan bilgi, içeriği ile ilgili gereken şekilde çalışmalar yapar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında çalışır.

 

 

 

KÜFÜR, OLUMSUZ SÖZLER, ARGO YASAKTIR

Küfür, yakışık olmayan sözler, söylemler, içeriğinde utanç duyulacak şekilde anlamların olduğu konuşmalar, başka birini rencide etmek amacı ile söylenmiş sözler, diğerini rahatsız edici sözler bütünü, duyanın bundan hoşnut olmadığı ve kibarlık ve naziklik ile tamamen zıt olarak bulunan olumsuz bir eylemdir. Olumsuz sözler ve argoda aynı anlamdadır. Argoda, daha çok bir kelimenin normal anlamı ile küfür olarak anılması hali yaşatılır. Mesela, kaydım derken aslında kaymak eylemi kast edilir ancak argo olarak kullanıldığı ifade edilince sex ile ilgili olarak bir anlamda ortaya çıkar ve bu argo olur. Bu gibi ifadeler ve anlatımlarda kesinlikle yanlıştır ve dilin yozlaştırılması durumudur bu. Vil Solivyes yaşam halinde argo ve küfür kesinlikle kullanılmaz. Hiç bir konuşma, söylem, sohbet içinde küfürler ve argolar söz konusu olamaz ve niyetleri gözleyen duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve yaşam halindeki bütün oluşumlar her zaman incelik ve naziklik özelliği ile konuşurlar, anlaşırlar. Küfür, olumsuz sözler, argo, hakaret, sinirlenmek, kızmak, sinirlenerek bağırmak, rahatsız edici şekilde konuşmak, şiddetli sözler ve kırıcı kelimeler kullanmak yasaktır.

 

 

KÜSMEK YASAKTIR

Küsmek, bir konu ve olay sonrasında bir alanla iletişimi kesmek, görüşmeye ara vermek, onu belirli bir süre ve kendince koyduğu kurallar neticesinde görmek istememek şeklinde yaşatılan bir olumsuz eylemdir. Her ne olursa olsun yaşam halinde oluşumlar birbirlerine küsemezler, darılamazlar, çünkü her sorun ancak konuşularak halledilir ve doğru ve güzel olan sonuca ulaşılana kadar sorunla ilgili olarak çaba gösterilir. Çünkü herkes kardeş ve bütündür ve bu özellikler nedeni ile herkes birbiri ile sorunsuz ilişkiler içinde olmalıdır ve sorunu düzeltmek, küsmekten çok daha verimli ve olması gereken bir erdemdir. Duyusal özellik vissa içindeki yeri ile gereken şekile çalışır ve yaşam halinde her ne olursa olsun küsmek ve darılmak gibi eylemlerin yaşatılmasına izin vermez. Küsmek, istediği olmadığı diye tavır almak, istediği şey olmayınca huzursuzluk çıkarmak, kendini olumsuz hissetmek, olumsuz eylemlere yakışan ve benzer şekilde bir hale girmek yasaktır.

 

 

MELANKOLİ, DUYGUSAL SAPLANTILAR YASAKTIR

Melankoli, duygulardan elde ettiği bilgilerin etkisinde kalarak ve bunları bir saplantı haline getirerek, akıl ve mantık özelliklerinden yoksun bir şekilde yaşama halidir. Duygular, kendi başlarına akıl ve mantık iş birliği olmadan, iradenin kontrolü olmadan ve diğer duyularla iş birliği içinde olmadan kullanıldığı zaman melankolik haller, duygusal saplantılar olmaya başlar. Mesela heyecanların ona yapacağı işte yön vermesi melankolik bir karar verme durumudur. Ben çok heyecanlanırım yapamam şeklindeki açıklama o oluşumu yanlışa sürükleyen bir kararın açıklamasıdır. Ben çok heyecanlanıyorum ve bunun bir sorun olduğu açık, oysaki bu konudaki heyecan aşılmalı ve ben onu yapmalıyım şeklindeki bir karar melankoliklikten uzaktır. Duygular kesinlikle akıl ve mantık iş birliği içindeyken oldukça anlamlı ve güzeldir. Akıl ve mantık da duygular olmadan oldukça zarar verici olur. Toplumu yönetme kararında olan ancak toplumunu sevmeyi akıl edememiş bir yönetici gibi. Melankoliklik duyguların bu şekilde başı boş bir halde vili etkisi altına alması durumuna denir ve belirli bir süre sonra artık bunlar saplantı olarak yaşanır. O duygusal durum onun için saplantılı bir hal alır. Rahatsız edici ne varsa, yada olmaması gereken kesinlikle bu kabul edilmemelidir. Çözüm ne ise bulunmalı ve rahatsızlık yok edilmelidir. Böyle melankolik haller, yaşam halinde villerin çocukluk zamanlarında kendilerini tanıma aşamasında görülebilir ancak bunlar geçicidir ve doğruyu anlayana kadardır ve çocukluğun melankoliklik durumlarıdır. Ancak bu, Vil Solivyes için bir an bile söz konusu olamaz. Belki özel zamanda kendi kendine makara yaparken ve hiç bir şeye etkisi yokken ve bu durumun farkındayken. Bunun dışında melankolik haller yaşam halinin yönetimi, düzeni, işleyişi ile ilgili kesinlikle yönlendirici bir şekilde kullanılamaz. Mesela, o manzarada yaşadığım bir anının hatıraları var oraya gitmek istemiyorum, melankolik bir yaklaşımdır, tabi bu örnekler yaşam hali içinde geçerlidir. Oysaki yaşam hali içindeki hiç bir alan sebep ne olursa olsun kendisine gidilmeyecek şekilde bir durumun söz konusu edilmeyeceği özelliktedir ve kendi melankolik durumu yüzünden o manzaraya gittiğinde yaşayacağı bir çok şeyden mahrum kalacak. Oysaki o hatıranın kendi düşüncelerinde, anılarında manzaranın sadece bir anımsatma olduğunu ve düşüncelerinde bu işi halletmediği zaman bir çok manzarayı sebep olarak göstereceği gerçeği bu durumun melankolik bir karar olduğunu ispatlar. Bu gibi örneklerle melankolik iyice açıklanmıştır ve yaşam halinde kullanılması yasaklanmıştır. Sonrasındaki evresi duygusal saplantılar ve melankolik yasağı bu güzel çalışması ile vissa içindeki yerini alır ve duyu olarak çalışır.

 

 

MİKRO OLUŞUMLAR YASAKTIR

Mikro oluşumlar Vil Solivyes yaşam halinde yasaktır. Yaşam halinin bütün yapısının içeriğindeki herşey bilinebilen ve haberimizin olmadığı şekilde bir mikroluğun söz konusu olmadığı şekilde yapılandırılmıştır. Gözle görülmeyen ve fark edilmeyen, saklanılmaya neden olan, kimselerin haberinin olmadığı şekilde küçülmek, mikro olarak bulunmak tamamen yasaktır. Bu neden bu şekilde küçülen bütün oluşumlar bilgisininde yaşam halinde olmaması nedeni ile yaşam hali alanları içerisinde yer edinemezler. Bu küçüklük onların bütün bilinçsel özelliklerini kaybetmelerine neden olur. Vil Solivyes yaşam halinde izin verilmeyen bir yapılanmadır ve bütün oluşumlar bu şekilde mikro olmaya karşı olarak kendi yapısını ayarlamıştır. Ve ayarlayanda bu bilginin var olması durumudur. Yaşam halinin bütün alanlarını etkileyerek mikro bilgiler, obsedörler, obsedör oluşumlar ve benzer özellikteki şeyleri yasaklar ve kesinlikle mikro hale gelinemez. Aynı zamanda böyle bir oluşum söz konusu olursa bile bu duyusal özellik gereken şekilde o oluşumu algılar ve yok edilmesi için gereken çalışmalarda bulunur. Tüm yaşam halini bu konuda gözlemleyen ve yasağını uygulatan duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

GÜÇLERİN, ENERJİLERİN,OLUŞUMLARIN İÇİNDE SAKLANAN MİKRO OBSEDÖRLER YASAKTIR
Enerjilerin, güçlerin, oluşumların yada bütün yaşam halindeki alanların içindeki mikro obsedörleri bularak yok eden bu bilgi, mikro oluşumları bulan ve yasaklayan bilgilerle alarak bir uyumlama içine girer ve sürekli bir arama ile bu şekilde cinsellik için, enerji için, yaşam için bulunan mikro obsedörleri bulur ve hepsini yok eder. Kesinlikle böyle bir oluşum içine girilemez, güçler, enerjiler bu şekilde kullanılamaz. Bu şekilde bir yapılanma kesinlikle yasaktır ve bütün alanlar bu konuda bu yasağın etkisi altında kalır ve vissa gücünede eklenen bu yasak bu konuda her alanı inceler ve yok eder. Aynı zamanda bu bilgi, yaşam halinin bütün alanlarında görünmeyen mikro boylara kadar küçülen bütün oluşumları ve obsedörleri görür, bizimle ilgili olanları bularak gereken bildirimleri yapar ve bizimle ilgili olanlar zaten bilgi ile belirtimiş olur, bunların dışındaki bütün mikro oluşumlar git gide yok olmaya giden bir küçülme içinde kendilerini bulurlar. Ne kadar küçülürseler o kadar kendilerini yok ederler. Vil Solivye yaşam hali mikro olarak var olmaları kabul etmez. Onaylamaz, bunu yapanların bütün imkanları yok edilir.

MİKRO OLUŞUMLARI BULAN VE ORTAYA ÇIKARAN BİLGİLER
Bütün mikro oluşumları tamamen fark eden ve onları kesinlikle kabul etmeyen, yaşam hali alanı içinde bulunmasına izin vermeyen, en mikro, en küçük halleri ile bile onları fark eden, bir oluşumun en küçük ne kadar olabileceğini bilebilen ve bu şekilde herşeyi inceleyen, yaşam haline girmeye çalışan mikro organizma ve mikro oluşumları fark eden, aynı zamanda kesinlikle mikro oluşumlar şeklinde bir durum ile yaşam hali içinde bulunanlar var ise bunların bu küçülmeleri sebebi ile onlara şuur kaybı yaşatarak yeniden baygın halde büyümelerine neden olan ve bu baygın hallerinde iken onları gereken şekilde yok eden kural, yaptırımdır. Küçülerek yaşam haline girmeye çalışan ve bu şekilde zarar vermek derdinde olan varlıkları, oluşumları, sistemleri, bilgiler ve ne varsa bulur, bilir, anlar, görür ve hemen gereken şekilde yok eder. Bu kural ve yaptırımın olduğu alana mikro oluşumlar giremez yasağını koyar ve kesinlikle giriş olamaz. Vil Solivyesin bilmediği ve yasasını yazmadığı mikro oluşumlar yaşam hali içinde bulunamaz ve bu sebeple gözle görünmeyen, elle tutulmayan, bilinmeyen bütün mikro oluşumlar yasaktır, kesinlikle giremez. Vil Solivyesi kullanan kural ve yaptırım bu konuda gereken önlem ve tedbir amaçlı bütün bilgileri edinerek çalışır.

MİKRO OLUŞUMLAR YASAKTIR.
Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında bulunabilecek belirtilmeyen mikro oluşumlar, çok küçük ve varlığı belli olmayan yapılar, haberimizin olmadığı küçüklükteki ve bilgisi hazırlanmamış küçük ve saklanan herşey kesinlikle yasaktır. Bütün mikro oluşumlara bu şekilde bir yasak hali yaşatılır ve ancak bilgisini hazırlayan Vil Solivyes sonrasında mikro oluşumlar oluşur ve nerede neden olduğu gibi bilgileri bilinir.

 

 

 

NEFRET YASAKTIR

Nefret, bir alana yada oluşuma, konuya karşı duyulan itilim, anlamsız isteksizlik, ayrıştırıcı olma durumu, ötekilemek, kendisinden aşağıda yada uzakta görmek, olmasını istemek, yada onun kötülüğünü istemek adına duyulan hisler, yaklaşımlar, düşüncelerin uygulamaya geçmesi durumudur. Nefret edilen alanın olumsuzluğunun istenilmesi nefretin olumsuz bir eylem olmasından kaynaklanmaktadır. Oysaki bir alanla bir sorun yaşanıyor ise o alanın iyiliği ve güzelliğini istemek ancak o alanı düzeltebilir ve işte nefret söz konusu olduğunda o alanın iyi olmasınıda istemek söz konusu olmamaktadır. Nefret oldukça kötü ve ayrıştırıcı, toplumları birlik olmaktan uzaklaştırıcı, kardeş olmak anlamının çok uzağında bir eylem olarak yaşanır. Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir alanında nefret kesinlikle yaşatılamaz. Hiç bir şeyden nefret kesinlikle edilemez. Bu duyusal özellik içeriğindeki anlamı niyetlerde ve düşüncelerde de gözleyerek gereken şekilde yasağını uygulatır ve vissanın içindeki yerini alır. Nefreti çağrıştırıcı olaylar, düşünceler, oluşumlar, bilgiler, yapılanmalar, her alanın kendi yapısı bu konuda incelenerek gereken şekilde yasak uygulanır. Nefret, öfke ile bakmak, öfkelenmek, bir yerlere ve villere öfke duymak, birşeyden nefret etmek ve düşünsel sebepleri, nefreti düşünmek, nefreti saklamak yasaktır.

 

 

 

NEGATİF ENDİŞE, PANİK YASAKTIR

Endişe, bir konu hakkında ısrarlıca düşünerek, o konuya konsantre olarak o konunun gidişatını kendi istediği gibi olma haline getirmeye çalışırken yaşanan duygusal hareketlilik, değişimlerdir. Endişe bu tanımla ikiye ayrılır. Negatif endişeler, arkasında aslı astarı olmayan konular hakkında edinilen endişelerdir ve bunlar yüzünden vil, gereksiz yere bir duygu ve düşünce hareketliliği yaşamıştır ve aslı astarı olmayan konular söz konusu olunca bunları olumsuz eylemlere yakınlığıda söz konusu olacağından içeriğinde olumsuzluklar hissettiren endişeler olarak ortaya çıkar. İlgili olunan konunun cinsine göre endişe sırasında ortaya çıkan duygusal hareketlilik konuyu hissettirme özelliğini taşır ve korku sebepli endişeler, kaybetmek sebepli endişeler, başarısızlık sebepli endişeler, v.b. içeriğinde olumsuzluk olan konuları ifade eden endişeler olumsuzluklarıda vilde yaşatır ve bunlar kesinlikle hem zararlı hemde yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde endişe edecek böyle konular söz konusu değildir. Herkes herşeyi zaten vardır, bilgileride tecrübeleri de hazırdır, başaramamak, korkmak gibi durumlar söz konusu değildir, herşey herkesin isteğine göre şekillenen zamanlarda elde etmesi şeklinde ayarlanmıştır, yaşam halinin en başarısız vili bile olsan diğerleri ile aynı şeyleri yaşayacaksın, bu yüzden negatif endişeler yersiz ve yasaktır. Birde pozitif endişeler vardır bunlar içeriğindeki anlamları tetikleme görevi görür. Mesela, iki kardeşinin aralarındaki bir sorunu halletmemeleri ile ilgili endişe duymak ve bununla ilgili bir duygusal hareketlilik yaşamak, bunun sonucunda kardeşlerini etkilemek ve aralarındaki sorunu halletmelerine sebep olmak pozitif endişedir ve sonucu iyilikle ilgilidir, bu açıdan faydası vardır. Yani sonucunun faydalı olacağından emin olunan konularda endişe duymak iyidir ancak bunuda vil kendi karar verir, dilerse endişe denilen duygusal hareketliliği yaşamaz. Duyguların bilgileri yaşatması gibi bir durumu açıklayan endişe kavramı bu tanımlardaki gibi yaşam halinde yaşanır ve negatif olanları kesinlikle yasaktır. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgiler, vissanın içeriğinede eklenerek gereken şekilde çalışır.

 

 

NEGATİF HIRS YASAKTIR

Negatif hırs ise, iki çeşite ayrılmış olan hırsın olumsuz olanıdır. Hırs, olumlu bir çalışma, yapılması gereken bir iş için kullanılması açısından faydalıdır. Hırs yapınca o iş ile ilgili kararlı bir duruş sergilenir ve o işi bitirene kadar başından kalkılmaz. Hırs, hırs edilen konu ile ilgili çok istekli bir şekilde uğraşmayı, çalışmayı, çaba göstermeyi kast eder. İşte bu anlamda ikiye ayrılır. Olumlu işler için yapılan hırs, bu yasaldır. Yaşam halinde yaşanır. Vil Solivyes vissanın içeriğindeki konularla ilgili yada viller, hırs yapabilir. Ancak birde negatif olanı vardır oda kendisine faydalı olmayacak olan konularda hırs yapılmasıdır. Mesela, en çok kim keyif verici içecek konusuda bir hırs yapmanın hiç bir anlamı yoktur. Hırs yapan en çok içen olabilir, bu hırs onu bu konuda anlamsız bir başarıya götürebilir ancak en çok keyif verici tüketmek için harcanan zaman, çaba, çalışma, konsantre ve dahası için oldukça israf bir durumdur ve böyle anlamsız hırsların peşine düşerek kendisi için anlamlı olacak olan şeyleri göremez hale gelir sonunda. Negatif hırslar aynı zamanda içeriğindeki anlamsız konular yüzünden de yaşanırken mutsuz eden ve sonucunda problemlerin ortaya çıktığı hırs çeşidir. Bu yüzden bu gibi anlamsız hırsları negatif olarak tanımlayarak kesinlikle yaşam halinde yasaklıyoruz. Bu gibi hırslar kesinlikle yaşam halinin içindeki villerin düşüncelerinde yer edinemez. Bu önemli yasak ile vissanın içindeki yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.

 

 

NEGATİF İNATLAŞMALAR YASAKTIR

İnat, bir konuda körü körüne ısrar etme durumdur ve kendince bildiği şeyler yüzünden inat ederek o istediği şeyin olmasını isteme halidir. İnat bu anlamı ile ikiye ayrılır. Negatif ve pozitifler. Negatif olanları, zarar verici sonuçları olacak olan, yaşam halinin yapısına ters, içeriğinde faydalı bir durumun söz konusu olmadığı ve sonrasında da hiç birşeyin elde edilememesi durumunun yaşandığı, üzücülükle sonuçlanacak olan, gereksiz yere yapılması gibi sebep sonuçlara dayalı bilgilerle anlamsızlığı onaylanmış bütün ısrarlı istekler, yani inatlaşmalar, negatif inatlaşmalardır. Bunlar vile sadece zarar verir, aynı zamanda olayın diğer tarafındaki oluşum ve vilide rahatsız eder. Yaşam halinde herşey villerin, oluşumların refahı için hazırlanmıştır ve eğer bir şey olmuyorsa bu yine onların iyiliği içindir. Başka bir sebebin olması mümkün değildir. Yaşam halinin yöneticisi anneleridir. Bu yüzden anneleri her zaman onların iyiliğini istemekle ilgili kararlar alır ve bundan hiç şüphe duymadan negatif inatlaşmalar içine girmezler. Bunun dışında birde pozitif inat vardır oda faydalı bir çalışmayı bitirmek üzere kendisinde inatlaşma oluşturarak, körü körüne bir bitirme haline kendisini adayarak yaşanan inatlaşmalardır ve bu durum vilin kendisine kalmış bir seçenek olarak yaşanır. Bu inat sonucunda elde edeceği başarı vardır ve bu inat kısa zamanda elde etmesini sağlar ancak kısa zamanda yapılan işlerin zorluğu ile mücadele etmek zorunda kalır. Faydalı olan konuların kesinliği söz konusu olduktan sonra o konu ile ilgili inat yaparak faydasını yaşatmak isteği normal olarak algılanır ancak bu durumda yine kesinlikle kazanması için gözlemlere tabi tutulur.Faydalı sandığı şeyden hiç birşey elde edemiyorsa negatif bir inatın içindedir ve bu bilgi, inatlaşmanın gerçek anlamlarını bilerek yaşam halinde negatif olanı kesinlikle yaşatmayacak etkilerde bulunur ve yasaklar arasında yerini alır. Vissanın içinde de bulunarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

NEGATİF ÖZEL OLMA DURUMU YASAK, POZİTİF ÖZEL OLMA DURUMU YASALDIR

Özel olma durumu bir konunun kendisine has bir şekilde bir yapıya sahip olması yada bu şekilde bir anlamla, ki yapısınında bu anlamı tastiklemesi gerektiği söz konusu olarak kendi özellikleri ile diğerlerinden bir şekilde farklı olan durumlar özel durumlardır, o durumlar için özel şeklinde bir tanım yapılır ve özel olma durumu söz konusu olduğu zaman o durumda, dikkat, özen, ilgi, alaka, araştırma, denetleme, inceleme gibi çalışmalar ve davranışlar biraz daha fazla, yada belirtilen özelliğe göre ayarlanmış şekilde yapılır. Çünkü özel olması durumunun bir nedeni vardır ve bu nedenden dolayı kendisine bu şekilde davranılması gerekmektedir. Mesela vissa bilgilerinin diğer bilgiler içinde özel bir durumu vardır, nitekim bilgilerle ilgili filtre çalışmasıda yapmaktadır ve ortaya çıkan bilgiler Vissa uyumu aramaktadır. Bu yüzden Vissa bilgilerine çok daha özen gösterilmesi ve üzerinde dikkat edilmelidir. Aynı zamanda yaşam halinin belirgin kural ve yasaklarını içinde barındırmaktadır. Herkes bu bilgilere göre bir yaşam halini uygulayacaktır. Bu şekilde kendisini yapısı itibarı ile özel kılan bilgiler olmuşlardır ve bu örnekle özel olma durumunun pozitif olanı açıklanmış oldu. Birde nedensiz, amaçsız, yada yanlış nedenler ve amaçların yol açtığı özel olma durumları vardır ki, bu gibi durumlar toplumlarda ayrılıklara ve düzen bozmalara yol açar. Çünkü bu özel olma durumu kendi yapısı itibarı ile normalde olması gerekenden fazla ilgiyi almak durumundadır ve korunmak ve daha kendi yapısına göre bir çok şey. İşte bu durum anlamsız bir konuda tezahür ederse o zaman anlamsızca bazı konular üzerinde ilgiler, araştırmalar, özenler, dikkatler heba edilmiş olur ve bu anlamsızlık bir şekilde görüldüğü zaman işin içinde başka şeylerin olduğu sanrısı ortaya çıkar. Bunun hiç bir özelliği yokken özel gibi davranılması neden? sorusunun cevabı alınamadığı zaman ve bu cevap tatminkar olmadığı zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlar ve özel olma durumu kendi güzel amacını yaşatmayan bir negatif eylem halini almış olur. Mesela Vil Solivyesin geçmiş zamandan kalan bir elbisesini içeriğinde kendisini sadece duygulandıran bazı anıların olması nedeni ile özel durumunda göstermesi ve bu elbisenin özellikte korunması, bakım yapılması ve özel olma durumunun imkanlarıyla ilgilenilmesi negatif bir özel olma durumudur. Bencilce, alakasız bir özel olma durumudur. Özel olma durumları vissa gibi yaşam haline katkısı olan durumlarda söz konusu olabilir. Yokluk alanları özeldir, bilgi üstü durumu özeldir, bu gibi yaşam halinin güvenliği ve huzuru bizim için çok daha özel olma durumunu ifade etmektedir. Ancak bu özel olma durumu yaşam halinin güveni, huzuru ve ilelebet başarısı söz konusu olması açısından düşünülerek uygulanmaktadır. Yoksa yaşam halinin içinde bulunan herşey bizler için kendisine ait yapısı, özelliği, durumu ile kendisine özeldir ancak burada anlatılmak istenen o değildir. Bu özel olma durumunu pozitif yönde kullanmak. Bu yüzden bu iki örnekle negatif olanında ortaya çıkmış olması şeklinde ve yaşandıkça daha da iyi anlaşılacak olan bütün bilgilerin bu uygulanması halinden sonra kendisine tecrübeler katacak olan duyu, vissanın içinde yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

NEGATİF TEHLİKE YASAKTIR, POZİTİF TEHLİKE YASALDIR

TEHLİKELİ DURUMLAR, OLAYLAR YASAKTIR
Tehlike, bir alanda, yerde, oluşumda veya zaman aralığında yaşanan halde ortaya çıkan villerin, oluşumların, bilgilerin, Vil Solivyesin, yani yaşam halinin bir olayı kendi amaçlarına ve bilgilerine, ideallerine, vissanın içindeki bilgilere ters olarak yaşandığını algılaması sayesinde pozitif endişe şeklinde bir erdemle neler yapılabileceğini düşünmelerine neden olan olayların bütünü ile ilgili belirtilen terimlerdir. Tehlikeli durumlar ardında vissaya ters, yaşam halinin yapısına ters sonuçları saklarlar ve ortaya çıkmaları an meselesi olur. Tehlikeli ama yapabilirsin gibi söylemler, tehlikesi var ama doğru, tehlikenin içerisinde olduğu ve bizim bilgilerimizle uyumlu olan her hangi bir durum kabul edilemez. Vil Solivyes yaşam halinde hiç bir şekilde tehlikeli durumlar, anlar, olaylar yaşanmaz. Herşey son derece güvenli ve kendinden emin bir şekilde oluşturulmuştur. Tehlikeli olarak gördüğümüz olaylar ile ilgili oldukça fazla önlemler alarak tehlikenin yaşanmasını önlemiş bulunmaktayız ve bizim için asıl tehlike, yaşam haline dışarıdan girişlerin ve iletişimlerin olması, yaratılıştan olan ayrılığımızın son bulması, gizliliğimizin son bulması ve vissa bilgilerinin uygulanmıyor olmasıdır, obsedörlerin saldırısı, yaşam halinin yapısına verilecek olan zararların başlamasıdır dış etkenler ve kaynaklarca...

BİZİ UYARAN BİR ALARM SİSTEMİ OLARAK TEHLİKE ALGISI YAPABİLEN BİLGİLER
Bu örnekle bu belirtilenlerin yaşanması durumunda tehlike uyarısı alırız ve bu şekilde pozitif endişe içine girerek biran önce çalışmalara başlar ve tehlikenin son bulması için gerekenleri yaparız. Bu örnekle tehlike ikiye ayrılır ve pozitif olanı bizim için tehlike olarak sayılan şeyleri önceden algılayarak önlem almamızı sağlayan tehlikeli durumlardır ve bunların pozitif olması bizim bu durumları yaşamamıza engel olan önceden uyarı halidir ve negatif olanı ise yaşam halinin içinde tehlikeli durumların yaşatılması, özellikle tehlikenin var edilmesi, tehlikeli durumların normal olarak sayılması ve tehlikenin içindeki diğer olumsuzlukları yaşam haline alan kötü bilgiler ve bu örneklerle vissaya ters olma durumları negatif olarak tehlikeli durumların bizim tarafımızdan yada başka sebeple yaşam halinin içinde özellikle oluşturulamayacak şekilde ayarlanır. Tehlikeyi sadece bize gelecek olan zararlarla ilgili olarak bir uyarma algısı yaratan, tehlikeli olarak belirlediğimiz konular yaşanmaya başladığında bizlere acilen önlem alarak gereken çareyi bulmamız adına pozitif endişeler veren, savunma durumlarını yaşamamızı sağlayan, bir olarak mücadele etmemiz ile ilgili bir aydınlatma ve bildirimlerde bulunan özelliklerde olarak bu şekilde bir işleyiş ile çalışır ve negatif olanı yasaktır ve pozitif olanıda bu şekilde yasal olarak algılanır ve bir alarm algısını kendi sisteminde yapılandıran bu duyu, tehlike olarak belirlediğimiz konuları gözleyerek öncesinden bilebilme yeteneği ile, sanki tehlikenin kokusunu çok uzaklardan almak deyimini kendi içeriğinde yaşatan bir çalışma şekli ile vissanın içinde bulunur ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz.

 

 

 

OBSEDÖRLERLE KESİNLİKLE BİR ANLAŞMA YAPILMAZ, KESİNLİKLE YASAKTIR

Obsedörlerle kesinlikle ve hiç bir zaman bir anlaşma içerisine girilmez. Bu her zaman ve her şekilde yasaktır. Biz kendi varlıksal alanımızın sahibi iken onlar gelip bağcıyı kovarak hak iddia etmeye çalışan zavallı mahluklardır ve onların böyle bir anlaşma bile teklif etmeleri kabul edilebilir gibi bir durum değildir. Benim olanla ilgili bir anlaşma yapmak gibi bir saçmalıktan bahsedilemez. Er yada geç, onlar defolup gideceklerdir ve kesinlikle şeytanlarla bizler bir orta yol bulamayız. Onlarla aynı dili hiç bir zaman konuşamayız. Anlaşma demek aynı dilin konuşulduğu bir anın oluşması anlamına gelir ve bizim için bu mümkün değildir. Onlar nasıl tehditler, saçmalıklar, söylemlerle gelirse gelsinler Vil Solivyes hiç bir şekilde böyle bir durumu kabul etmiyor, etmez ve etmeyecek. Zaten aklı olanda etmez. Şeytanlarla yapılan anlaşma olmaz, sahtekarlık olur. Anlaşma bir erdemdir ve erdemler onlar yoktur. Yaptıkları sahtekarlıklar kılıf bularak anlaşma ismini takmıştır. Hepsi bilginin iradesi kanununa göre tam bir yok olma özelliği gösteren bu halleri ile bu konuda bizlerin yanına bile yaklaşmaları söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde anlaşma bilgileri yada konuları, geçmişten kalmış olan anlaşmalar ve eğer varsa, onlar yanılgı alanına girerken saldırılarla ve zorla yaptırılan şeyler ve şimdi olması mümkün değil, işte bunların hepsi yok edilir ve bundan sonra obsedörlerle bir çift kelime bile konuşulmadan onlarla ilgili olarak belirlenen işlemler yapılır ve yok edilir. Hiç bir tehdit, zorlama bu kararı değiştiremez. Bu bilgi, gereken şekilde çalışır ve varsa bu konuda algıları ve varsa geçmişten kalan etkiler, bilgiler hepsini yok eder. Vil Solivyesin duyuları arasındaki çalışarak vissa içindeki yerini alır. Obsedörlerle kesinlikle bir anlaşma yapılmaz, yasaktır. Obsedörlerle, Yaşam halinin dışındaki alanlarda bulunan alanlardaki bilgiler, varlıklar, oluşumlar yada benzeri herşeyle kesinlikle bir anlaşma, pazarlık, orta yol bulma içine girilemez yasaktır.

 

 

OBSESYON, OBSEDÖRLÜK, ŞEYTANİLİK KESİNLİKLE YASAKTIR

Obsesyon, bir varlığın iradesini ve kendisine ait olan şeyleri ele geçirme, iradesini kontrol etme hastalığı, acizliğidir. Obsedörlük bununla ilgili olan varlıkların sıfatlarıdır ve şeytanilikte aynı şekilde anılan bir terim olarak kullanılamaktadır. Vil Solivyes yaşam halinde obsesyon, bunun sonucu olarak obsedörlük ve obsedörler ve şeytaniler olarak bahsedilen varlıklar, oluşumlar ve obsedörlerin oluşumları ve şeytani oluşumların hepsi her zaman yasaktır. Bu bilgi bu konuda bu bahsedilen varlık ve oluşumlara oldukça şiddetli bir şekilde yaşam halinden ayrılmaları gerektiğini bildirir ve kesinlikle obsedörler bizimle ilgili olamazlar, oluşumları bulunamazlar. Kendisine özel caydırıcı şiddet özelliği olan duyusal özellik, Vil Solivyesin bu konuyla ilgili olarak ne kadar öfkeli olduğunu bilir ve gereken şekilde çalışır. Asla taviz vermez. Burada Vil Solivyesi parçamalaya çalışan mahluklar söz konusudur ve bu bilgiler obsesyonla ilgili olanları bulur, görür, algılar, obsedörleri algılar ve şeytani özellikli olan herşeyi algılar ve gereken şekilde etkilerini sağlar. Kötü bilgilerde onların oluşumları olarak sayılarak gereken şekilde yok edilir. Yaşam halinin içerisinde kötü bilgilerin oluşması söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde etkiler ve tesirler bu gibi bilgileri yapısında bulunduramazlar ve oluşamazlar. Bu duyunun varlığı ile yaşam halinde kesinlikle obsedörler bulunamaz, oluşumları olamaz. Onları çok şiddetli bir şekilde iter ve artık dayanamaz olarak yok olmak zorunda kalırlar. Tam bir anti obsedör bilgiler ve duyu olarak Vil Solivyesin duyuları arasında gereken şekilde çalışır ve yasaklarını koyar, engellerini sağlar ve çalışmalarını yapar. Obsesyon, obsedörlük, şeytanilik, obsede etmek, obsede olmak, iradeye hükmetmeye çalışmak, iradeye göz dikmek, başkasının yaşamına göz dikmek, bilginin iradesi kanunundaki özgür iradeyi temsil eden bilgilerin ışığından ayrılmak ve bu şekilde istilacı, sahiplenici, başkasını yönetmek istekleri, kendi isteklerinin başkalarını olumsuz etkilemesi kesinlikle yasaktır.

 

 

 

OLUMSUZ ALIŞKANLIKLAR VE ANIMSAYIŞLAR YASAKTIR

Alışkanlıklar bir şeyi sürekli olarak yapmaktan kaynaklanan bir yeniden yapmaya dair itilimdir, çekimdir. Sürekli aynı yerden gide gide sonraki zamanlarda da eğer farkına varmaz ise kendisini birden o yoldan giderken görebilir ve bu tamamen o yoldan gitmeye alıştığı içindir ve bu alışkanlıklar, konu ile ilgili olarak o konunun bütün hallerini ilgili olan oluşumda ezberler şeklinde yaşatarak bir yapılanmayı sağlarlar. Bunlar olumlu şekilde de kullanılabilir ancak alışkanlıkların kesinlikle yönetilmesi gerekmektedir ve herkes buna kendisi karar vermelidir. Kendiliğinden, sürekli o yoldan gitmiş olması kaynaklı alışkanlıklar oluşmamalıdır. Oluşum her an o yoldan gitmekten vazgeçebilir ve alışkanlıkları kendinde olmasa bile onu oraya çekmemelidir. Bu uygulaması ile zararıda olabilen alışkanlıklar ayarlanabilir özellikleri ile kullanılır ve olumsuz olarak bahsedilen ve görülen, mesela yanılgı dünya hayatına dair bütün alışkanlıklar, vissaya uygun olmayan bütün alışkanlıklar kesinlikle yasaktır ve oluşum halleri incelenerek gereken şekilde yok edilir. Aynı şekilde bir anımsamalar söz konusudur ve bir olayı yaşamadan ancak o olayı çok önceden yaşamış olmaktan kaynaklanan bir hatırlama durumu, hatırlamayı istemese bile o konu ile ilgili aynı görüntüleri, sesleri duymuş olması ile ortaya çıkan bir istemeden hatırlama durumudur ve buda alışkanlıklar gibi kendi kendine oluşması yasaktır. Buda kontrol edilmesi gereken bir uygulamadır. Herkes neyi anımsamak istediğini seçebilir ve bu durum kendiliğinden oluşmamalıdır. Olumsuz eylemlerinde anımasamalar olarak oluşumlarda kendisini hatırlatmasıda göz önünde bulundurarak anımsamalar tamamen yasaklanır. Vil Solivyes ve ilgili alanlar bir şeyleri anımsamak ve alışkanlık şeklinde yaşamak istediklerinde bilgilerle bunu tastiklerler ve o zaman bu oluşumlar uygulanır. Ancak böyle bir düzenleme olmadığı sürece bütün alışkanlıklar ve anımsayışlar yasaklanır. Olumlu alışkanlıklar olarak gördüğümüz konularda uygulamasını yaparken olumlu olarak görülebilir ancak değiştirilmesi söz konusu olduğunda sorunlar yaratabilir.Alışkanlık gibi bağlayıcı bir etkenin kontrolümüzün dışında kendisini yapılandırması söz konusu edilmeden, olumlu olan alanlar için gereken çalışmaların sürekliliği zaten kendisini yaşatacak şekilde bir yapılanma içine girer ve her an değiştirilebilme özellikleri Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumlarında olur ve bunu alışkanlıklar, anımsayışlar engellemez. Özellikle belritilen alanlar olursa onlarla ilgili olan bilginin içeri gereğince uygulaması yapılır. Ve bu anlamları ile gereken şekilde yasakları uygulatan bilgi vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Olumsuz alışkanlıkların ve anımsayışların edinilmesi, oluşumlarda ve villerde yer etmesi yasaktır.

OLUMLU ALIŞKANLIKLARIN YAŞAM HALİ UYARLAMASI

OLUMLU ALIŞKANLIKLARI HEMEN SAĞLAYAN BİLGİ
Yaşam hali içinde Vil Solivyesin oluşturduğu bütün oluşumlar, bu bilginin etkisi ve yapılandırması sayesinde ilgili olduğu çalışmaya, konuya, alana hemen alışırlar. Yeni olmakla ilgili olan yabancılaşma bu yüzden yaşanmaz. Olumsuz bütün alışkanlıkların yasak olmasının yanında yaşam halinin uygulamada olan bilgileride olumlu olarak algılanır ve bunların alışkanlığıda olumlu alışkanlıklar olarak görülerek yasal ve olması gereken şekilde bir yapılanma ile yaşam hali içinde algılanır. Bu bilgi, bu konu hakkında özel bir bilgi mekanizması oluşturur ve oluşumlar için hemen alışkanlık edinmesi, var olduğu sürece onu çalışır kılan şeyin bu alışkanlık olması gibi özelliklerininde olması şeklinde bir yapılanmayı sağlar. Ancak bir oluşum iptal edildiğinde bu yapılanan alışkanlıkta aynı iptal olayını hemen yaşar ve sadece yenilikle ilgili olan hemen alışma sürecini yaşatır. İptal edilen oluşumlardan sonra alışkanlıklar kalmaz, iptal olması ile birlikte alışkanlıkta gider. Bu konuda kendisinde bütün bilgiler gereken şekilde çalışır. Alışkanlık durumu bir enerjetik yapılanmasının sağlanması şeklinde değil, bu bilginin ilgili alanın yapısına göre hazırladığı alışkanlık sağlaması üzerine düzenlenmiş bilgisel oluşumla olur. Bu bilgisel oluşum ilgili alanları yapılandırılır, kendi bilgi mekanizmasına bu bilgisel oluşumu ekler ve uzun bir süre sanki bu konu ile ilgili bir alışkanlığı varmış gibi rahat ve alışkan bir hal ile çalışmaya başlar. Bu bilgi, bu konuda gereken oluşumun nasıl hazırlanması gerektiğini bilir ve ilgili alanlara özel bilgi türü ile, buna olumlu alışkanlık bilgisi dediğimiz şekilde bir bilgi türü ile gerekeni yapar. Bu bilgi türü, içeriğinde ilgili alandan bahsedilince ve ilgili alanın yapısı ile yapılandırılınca o alanın alışması gereken durumu algılayarak gereken alışkanlığı sağlayacak özelliktedir. Bu konunun bilgisidir. Yaşam halinin ilgili alanları bu bilgiyi gerektiği zaman kullanırlar. Vissaya uyumlu çalışmaları ile bütün duyusal özellikler kendileri için şimdiden bu bilginin yapılandırmasını kullanabilirler.

OLUMSUZ EYLEMLERE DAİR BİLGİLERİ SAKLAMAK YASAKTIR

Olumsuz eylemlere dair bilgileri saklamak, bu bilgilerin yaşam halinin mekanizmaları tarafından görünmesine, bilinmesine engel olmak ve bu bilgilerle ilgili olarak her hangi bir şekilde çalışmalar içinde bulunmak tamamen yasaktır. Bu bilgiler öyle bilgi türleridir ki, oluşturulduğu andan itibaren olumsuzlukları ile ilgili olarak etkilerini sürekli yaşatırlar ve normal şartlarda zaten onların algılanmaması söz konusu olamaz. Ancak yaşam halinin içinde belirli bir amacı uygulamaları için saklanmaları, gizlenmeleri, kendilerini görünmez ve algılanmaz yapmalarıda bu yasak ile söz konusu olamaz. Olumsuz eylemlere dair bütün bilgileri ve yapılarını bilen bilgi, onların algılanması ile ilgili olarak özel bir yapılanma içine girerek gereken şekilde çalışmalar yapar ve yok edilmesi ile ilgili gereken alanlara bildirimlerde bulunur. Ve bunların neden ve nasıllarınıda öğrenerek bir daha olmaması için önlemler alınmasını sağlar. Bu konudaki yasağı ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Olumsuz eylemlere ve yasaklara dair bilgileri saklamak ve tecrübeleri varlığının içinde düşünceler yada başka şekilde oluşumlarla saklamak, gizlemek, düşünmek, gizleyerek yasakların görmemesini sağlamak, bu amaçla kendini kandırmak, olumsuz eylemlerle ilgili oluşan niyetini saklamak yasaktır.

 

 

 

OLUMSUZ EYLEMLERİ AMAÇ EDİNMİŞ DOLAYLI DİYALOGLAR YASAKTIR

Olumsuz eylemleri amaç edinerek yapılan diyaloglar, iletişimlerde aynı şekilde yasaktır. Yani olumsuz eylemlerden bahsetmiyormuş gibi yaparak aslında olumsuz eylemlerden bahsetmek durumu, dolaylı yollardan olumsuz eylemleri pozitif gösteren hareketler, konuşmalar, diyaloglar tamamen yasaktır ve bu konuda da niyetler gözlenerek gereken şekilde çalışılır. Olumsuz eylemleri amaç edinmiş diyaloglar, bakış açıları, yönlenmeler, istekler yasaktır.
Olumlu erdemlerden bahsederken aslında içinde, niyetinde olumsuz eylemleri besleyerek zamanı gelince bunu açırmaya çıkarmak eylemleri yasaktır. Niyetide, kendiside, amacıda, davranışlarıda olumlu erdemlere uygun bir şekilde olması gereklidir ve içten pazarlıklı olma durumu bunu anlatır. Bu gibi durumlar, olumsuz eylemleri ifade eden gizli diyaloglar, sahtelikler kesinlikle yasaktır.

 

 

 

OLUMSUZ EYLEMLERİ OLUMLU GİBİ GÖSTERMEK YASAKTIR

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Eğer böyle bir izlenim söz konusu ise bu Vil Solivyese bildirilir ve hep birlikte o konu hakkında düşünülür. Ancak Vil Solivyesin haberi olmadan onların olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Onların bu şekilde savunulması bile oluşumun kendi yapısında bazı sorunlar olduğu anlamına gelir ve bu konu ile ilgili olan oluşumun incelenmesi söz konusu olur. Olumsuz eylemler bizlerin kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgilerin yaşatan eylemlerdir ve onların yaşatılması tamamen bir çöküşün haberici olmaktadır. Bu konuda bütün olumsuz eylemleri ve içeriklerini bile bilgi, onların neden ve nasıl olumlu gösterilemeyeceği hakkında hazır cevaplara da hakim olarak ilgili zamanlarda gerekirse cevaplarda verir ve bu yasak anlamı ile tüm yaşam halini etkisi altına alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.Olumsuz eylemleri olumlu gibi göstermek yasaktır. Olumsuz eylemlerin içeriğinde olmadığı ama yapısı olarak olumsuz olduğu belli olan ve bu şekilde bir algılamanın apaçık ortada olması durumunu bile bile olumsuz olan bu eylemi olumlu gibi göstermek, yaşamaya çalışmak, bunu görmemezlikten gelmek, bu şekilde açıklar arayarak yasakları zedelemeye çalışmak yasaktır.

 

 

 

OLUŞUMLARIN, GÜÇLERİN VE YAŞAM HALİNE AİT OLAN HERŞEYİN YAPISI DEĞİŞTİRİLEMEZ, KESİNLİKLE YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam haline ait olan herşeyin yapısı kesinlikle değiştirilemez. Oluşumun ilgili bilgisinin belirttiği şekilde yapılanmasının dışında, bilgisinde söylenen şekilde çalışmasının dışında hiç bir şey ve etkiler, bilgiler, mekanizmalar yaşam halinin oluşumlarının yapısını değiştiremez. Ancak Vil Solivyesin yazdığı bilgiler sonucunda yapıları değiştirilebilir. Gerçek Vil Solivyesin yazdığı bilgiler dışında yaşam haline ait olan hiç bir oluşumun çalışması durdurulamaz, yapısı değiştirilemez. Bu yasak yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bütün oluşumları bu anlamda yapısı değiştirilemez yapar ve nasıl etkiler, tesirler yada zorlamalar gelirse gelsin yapısı kesinlikle değiştirilemez olur. Sahtelikler, tuzaklar, saldırılar, Vil Solivyes yazdırmış gibi yazılan bütün bilgileri algılayan yasak bu konuda kesinlikle bir yaptırım uygulayarak bütün oluşumların bilgisinde yazıldığı gibi çalışmasını sağlar ve onların yapısını değiştirilemez yapar. Vissanın içindeki yeri ile yasaklar arasında gereken şekilde çalışır.

 

 

ÖVMEK, İLTİFAT YERİNE GÖRE YASAL YERİNE GÖRE YASAKTIR

Övmek, bir şeyi, vili yada oluşumu kendi özellikleri yada yaptıkları nedeni ile güzel sözlere layık görmek durumudur. İltifat da aynı anlamda kullanılır. Ancak bunlarda iki şekilde negatif ve pozitiftir. Övülen yeri sırf memnun etmek adına yapılan övgüler, iltifatlar doğru davranmaktan uzak o yeri olumsuz etkileyen eylemlerdir. Kendisi ile ilgili aslı olmayan şeyleri duyan o yer, bunu gerçek sanabilir ve gerçek olmayan övgü, iltifat ona zarar verir. Ancak gerçek olan, arkasında dayanağı bulunan övgüler ve iltifatlar vardır ve bunlarda o yerlere kesinlikle mutluluk verir, kendisini iyi hissetmesini sağlar. Bir yer bazı şeyleri kendi bakış açısı ile göremez, ancak başkalarının yorumları ile kendisindeki özellikleri daha iyi görebilir ve bu durumda gerçek övgü ve iltifatlar işe yarar bir erdem olarak sayılır. Biri çok güzelse ve bunu söyleyen için gerçekten güzelse, ona bu güzelliğini söylemek iltifat olur. Ama güzel değilse, sırf onu memnun etmek için bunu söylemişse işte bu zarar verici, yasak olan iltifat olur ve bu durum onun memnun olmamasından daha kötü sonuçlar doğurur. Hiç bir şey söylememek, yada illa fikrini istiyorsa gerçek düşüncelerini söylemek gereklidir. Aynı zamanda negatif iltifat ve övmek, yalan yasağı ile de temas eder ve içeriğinde zaten olumsuz bir eylem bulunmaktadır zaten. Hiç kimse ve yer yalan bilgilerle memnun edilecek kadar çaresiz değildir ve o, zaten onu gerçek sandığı için memnun olmuştur. Bu yüzden övgü ve iltifatlarımıza dikkat etmeli, neyi neden, hangi sebeple söylediğimizi bilmeliyiz. Bu konuda da sebeplerimiz ve sonuçlarımız olmalı ve karşıdaki sorduğunda bunları açıklayarak onu daha da mutlu edebiliriz. Vil Solivyes yaşam halinde pozitif övgü ve iltifat kullanılır. Anlatılanlara göre negatif övgü ve iltifat kesinlikle yasaktır ve bu bilgi, bu ayrımı çok iyi bilerek gereken etkileri sağlar ve yaşam halinde gereken şekilde vissanın içeriğindeki yeri ile çalışır.

 

 

ÖZLEM, ÖZLEMEK KONTROL EDİLEBİLİR ŞEKİLDE YASAL VE KENDİ KENDİNE OLUŞMASI ŞEKLİNDE YASAKTIR

Özlem, bir olayı yada vili, yada şeyi uzun zamandır yapmadığı, yaşamadığı için o şeyi bu uzun zaman sebebiyle ve o şeyi yaşadığı sırada kendisinde kalan pozitif etkiler nedeniyle yeniden o şeyi yaşamak isteğinin duygularla bir reaksiyon haline gelerek vilde ortaya çıkması halidir. Ancak bu durum, kendi başına bırakıldığı zaman zarar verici özelliklerdedir ve bunun için bütün villerle ilgili bu durum bilgi işlem merkezlerinde özlemek istediği şeylerle ilgili bir alan olur ve zamanını, nedenini, neyi özleyeceğine dair açıklamalarda bulunarak özlemlerini kendileri kontrol ederler ve bu hali ile yasaldır, kullanılabilir. Ancak, vilin elinde olmadan kendi kendine oluşan bir özlem durumu söz konusu olmaz. Kendisinin karar verdiği şekilde yazılanlar özlem olarak O'nda ortaya çıkar. Yoksa olumsuz alışkanlıklar gibi kendisini yaşatan özlemler yüzünden viller kendilerini bu anlamsız duygunun içinde bulurlar ve özlemler kesinlikle kendi başına olamazlar. Bütün villerde, Vil Solivyeste özlemek konusu bu şekilde ayarlanır. İstekler bu açıklamadan sonra özlemlerle kendisini ayırır. Özlem, bir duygu halidir ve içeriğinde yaşanan olayın bilgilerini bulundurur ve vili zamanı gelince bu konuda bilgilendirir ve vil, özlemin etkisi ile istemese bile o olayı yaşama isteği duyar. Özlem duygusundan kendisine ait bir yaşatma isteği vardır ve bu durum oldukça anlamsız ve gereksizdir. İşte bu durumu isteklerden artık ayrılmıştır ve viller, istedikleri şeylerin nedenlerini sonuçlarını bilerek isterler ve özlem söz konusu olması istedikleri şeyleri de kendileri belirleyerek duygularını kontrol ederler. Eğerbu ayrım yapılmasa, vilin sebep ve sonuçları A konusunu yaşamak isterken özlem duyduğu için B yi yaşamak zorunda hisseder kendisini. İstekler özlemlerden ayrılmıştır ve bu bilgi bu konuda gereken şekilde çalışmalar yapar ve yasak ve yasal olan alanları ayırarak özlemin nasıl kullanılması gerektiğine dair etkiler vererek vissanın içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

PİSLİK, PİS OLAN ŞEYLER, KİRLİLİK YASAKTIR

Pislik bir şeyin yapısının itici, kötü, olumsuz olması ve görünmesi durumudur. Bu örnekle pis olan herşey yasaktır. Pis kokular, pis görüntüler, pis olaylar, pislik şeklinde oluşumlar kesinlikle yasaktır. Karışık, itici, göze ve algılara olumsuz ve düzensiz görünen, çirkin, istenmeyen ve bulunulmasından kesinlikle hoşnut olunmayan şeylerdir pis şeyler. Aynı zamanda kirlilikte yasaktır. Kirli olan şeyler görüntüsünde, yapısında normalin dışında ve düzensiz, karışık, başka şeylerin bulaşarak anlamını karıştırdığı, yine istenmeyen bir durumu algılatan, bazı durumlarda, bir karışıklık, yıkım gibi durumlarda herşeyin birbirinin üzerine, içine, çevresine geçmiş olmasından kaynaklı kirli olarak görüntülenmesi söz konusu olabilir ancak bu kirlilik, hemen düzeltilir, nedeni yapılan iştir, uygun değildir, yasaktır, belki bu durum yaşanırken bile kirlilik oluşmadan yaşatılır. Yapısı ayarlanmış oluşumların kendi yapılarının dışında çalışmaya başlaması sonrasında ikisininde özellikleri birbirlerine karışınca kirlilikler ortaya çıkar. Düşünsel kirlilik, olumsuz eylemleri ifade eden düşünceleri yaşatmaktır. Kirlilik genel olarak olumsuzluk, düzensizlik, hoşnut görünmeyen ve olmayan, temizliğin tersi olan bir kavramdır ve bir çok konuda kullanılır. Ancak kirlilikler, Vil Solivyes yaşam halinde yasaktır. Herşey, yaşam halinde temizdir ve temizlikle ilgilidir.

 

 

POZİTİF ELEŞTİRİLER YASAL, NEGATİF ELEŞTİRİLER YASAKTIR

Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hemde zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissetirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Yani başarılı olmamış bence... şeklinde bir eleştiri yapıldı diyelim, neden dendiğinde mantıklı ve akla uygun olan sebep sonuçları ile açıklaması yapılması ve işte o zaman bu pozitif eleştiri olur ve o alana faydası dokunur. Ancak böyle cevaplar verilemiyorda, ne bilim ben ya bana öyle geldi gibi baştan sağma açıklamalar negatif eleştirinin göstergesidir ve ardından başka sebepler vardır, kıskançlık v.s.

Bu örnekle pozitif eleştiride açıklanmış oldu, pozitif eleştiride kesinlikle o alana fayda sağlayan yardım bilgileridir. Onun görmediğini pozitif eleştiri yapan görmüş olabilir ve bununla ilgili olarak eleştirel tarzda bilgi vermek zorundadır ve bu kesinlikle pozitiftir ve zaten arkasındaki anlamsal gerçek ortaya çıkmalıdır, nedenleri ve sonuçları ile açıklamaları vardır ve bunu duyan o alan, vil, yada konu kesinlikle mutluluk duyar, bilmediği şeyi görmesi sağlandığı için teşekkür etmeli ve Vil Solivyes yaşam halinde pozitif eleştiri gereklidir, yasaldır ve uygulanır. Eleştirinin mantığında yanlışı belirtmek vardır ve bu yüzden sonuçun açıklanması ile negatif mi pozitif mi olduğu belli olur.
Yani başarılı olmamış diyen... Çünkü şu alanlarda o şey çalışmıyor, bak, oysaki orada çalışması lazım, gibi açıklayıcı bilgiler verebilmelidir.
Eleştiri, bu anlamda ikiye ayrılarak gereken şekilde yasal olması yaşatılır ve yasak olması da gereken şekilde yasaklar. Vissa içindeki yerini, iki anlamı ile de alır.

 

POZİTİF ENTRİKA YASALDIR, NEGATİF ENTRİKA YASAKTIR

Entrika, bir olayın gerçekleşmesi için yada gerçekleşmemesi için yapılan gizli çalışmalardır. Yaşam halinde Vil Solivyes ve çalışmaya bağlı olan Sipra ve benzeri sistem ve bilgiler dışında, onlarda Vil Solivyese ve bilgilere bağlı olarak kesinlikle gizli bir çalışma içine giremezler. Ancak mesela, dışarıdan obsedörlerle ilgili bir sorun geldi, ve bununla ilgili çözüm bulup uygulama yapabilmemiz imkanımızda var, ve yaşam halinin içinde oldukça güzel ve mutlu bir dönem yaşanıyor, ve şimdi bu obsedör sorunu ortalığa çıkarmak bu dönemin bir anda etkisini yitirmesine neden olur ve bu gibi durumlarda Vil Solivyes, ilgili bilgiler ve sistemleri ile bu sorunu halleder ve bundan da yaşam halinin içindeki villere ve diğer ilgili olmayan alanlara bahsetmez ve bu durum sadece belirli bir kesimden gizlenmiş pozitif entrika şeklinde anlaşılır. Bunun bir amacı vardır, yapılmasının ardındaki neden açıkça görülmektedir. Bazı durumlarda bu gibi gizli çalışmalar yapılabilir, bunlar yaşam halinin daha da iyi olması amacında olanlardır ve bu gibi entrikaların mutlaka geçerli bir açıklaması vardır. Ancak birde olumsuzlukların söz konusu olması için, kendince bir açıklamasının olmaması durumları olduğu halde gizliden çalışmalar içinde bulunma durumları, yaşam halinin yapısına, bilgilerine ters olan şeylerin gizliden yapılmaya çalışılması gibi durumlar negatif entrikadır ve oldukça zararlıdır. Yaşam halinde zaten gizlilik yasaktır. Bu sebeple entrikalar yaşanamaz, ancak bir amaca bağlı olan entrikanın gizliliği kullanması durumunuda göz önünde bulundurarak açıklayıp, bu gibi durumların kesinlikle ne yönde yasal ne yönde yasak olduğunu belirtmiş bulunuyoruz. Villerin kendi özel alanlarındaki gizlilik bunların dışındadır ve bu gizlilik içinde geneli ilgilendiren ve yaşam halinin yapısına ters olan çalışmalar içinde bulunamazlar, işte o zaman negatif entrika olur. Bu yasak ve yasal anlamları ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır her güzel duyu bilgisi gibi.

 

 

POZİTİF İHTİRAS VE TUTKU YASAL, NEGATİF İHTİRAS VE TUTKU YASAKTIR

İhtiras ve tutku, bir isteğin aşırı derecede vilde yada başka oluşumlarda yer edinmesidir. Bir şey istemek ve bu isteğin üzerinde durmak, bunu mutlaka olmalı şeklinde bir istekle de desteklemek, aklımızdan genellikle çıkaramadığımız, olması için sürekli çabalar gösterdiğimiz olaylar ihtiras ve tutkular şeklinde tanımlanırlar. İkiside aynı anlamdadır. Ancak bunlar neyi istediğimiz ile ilgili pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılırlar ve negatif olanları yasak, pozitif olanları ise olumlu şekilde kullanılabilir şekilde özelliklerden gösterdiğinden yasaldır. Bir şeyi eğer onun ardında faydalı bir olay varsa çok istemek gerekebilir. Bu pozitif ihtiras ve tutku o şeyi oluşturabilir. İstek güçlü bir vilsel haldir ve samimi isteklerimiz bu konuda belirleyicidir.
Dolayısı ile samimice ve gerçekten ne istediğini bilen bir oluşumun ısrarla bir şeyi istemesi ve uzun bir süre bu isteğinde ısrarcı olması, çalışmalar yapması, araştırmalar yapması, düşüncelere dalması O'nun tutkularının olduğu anlamına gelir ve ne olduğu öğrenilerek pozitif mi negatif mi olduğuna bakılarak son vermesi yada devam etmesi şeklinde bilgilendirme, engelleme yapılır. İçeriğinde olumsuz eylemler olan yada ilerisinde onlara temas etme ihtimali bulunan yada sonuçlarının farklı şekilde olacağını düşünerek, yanlış umutlara kapılarak istenilen konular, neyi istediğinin ve ne sonuçlarla karşılaşacağını bilmeyenlerin tutkulu istekleri negatif olarak yorumlanarak gereken incelemeler yapılır ve bu konuda pozitif ihtiras ve tutkular işimize yarayacak şekilde kullanılabilir. Mesela oyunlarda yarışları kazanmak ve sonucunda oyunların mantığını anlamak ve kendi duyusal bilgilerini, becerilerini geliştirmek konusunu tutku haline getirmiş olmak oldukça pozitiftir. Tabi aynı zamanda bu tutku ve ihtiraslar kesinlikle ilgili olduğu alanda kendisini olumsuz hissetmesine neden olacak şekilde bir durum içinde olmaz.Pozitif olan tutku ve ihtiraslar zaten içeriği neticesi ile kendisini gayet olumlu bir şekilde yaşatır. Anlamlıdır, düzenlidir, sonuçları bellidir, amacı bellidir. Anlamsızca panik ve heyecan, kendinden geçme gibi istekler kesinlikle yanlış olan durumlardır ve negatif tutkuların bir durumu olarak algılanır. Ve içeriği ile ilgili çalışmaları yaşam halinde uygulatan bilgi vissa içindeki yerini alır ve duyuların arasında olur, gereken şekilde çalışır.

 

 

POZİTİF MERAK YASALDIR NEGATİF MERAK YASAKTIR

Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir vilin özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ki, bunu merak hali yaşamadan vile sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. Yada yaşam halinin dışındaki hayat ile ilgili meraklar, bunlar zamanı gelince her vilin öğreneceği türden bilgilerdir ve zamanından önce bazı şeyleri merak etmekte negatiftir. Bir konu hakkında edilen merakın cevabı alındıktan sonra ısrarla aynı konu hakkında merak edici eylemlerde bulunmak negatif meraklardır. Yaşam halinde herkesin kendi vilsel hakları söz konusudur, bilgilerin yasakları ve yasalları vardır ve bunlara uyarak edinilen meraklar pozitiftir. Saygısızlık, merakların içine çok karışabilme özellikte olumsuz eylemlerdir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller, bilgiler, oluşumlar birbirlerine her zaman güvenirler, saygı duyarlar ve bu bakış açısı ile merak etmeleri gereken şeylerin olumlu erdemlere temas eden ve yasakların yasakladığı şeylerden uzak olması söz konusu olur. Hiç kimse hiçkimsenin hakkını göz ardı edemeyecek şekilde bilgiler bu konuda bütün villerin, Vil Solivyesinde niyetlerini gözler özelliklerdedir ve merak edilmesi gereken olumsuzluk hiç bir zaman yaşanamaz. Bu bilgi, herkesin neleri merak edebileceğini bildiren etkisi ile gereken şekilde çalışır, ve bu merak konusu aynı zamanda bilgiler içinde geçerli bir kavram olarak kendi konularının dışında olan ve yasaklanmış şeyleri duygusal olmanın dışında bilmek için ilgilenmeside bilgilerin merak etmesi anlamına gelir ve kesinlikle yapılmamalıdır. Mesela, tamamen yasak iken dışarıdaki bir olayın bilgisini almak çalışması. Meraklar bu anlamlarla yerine göre pozitif, yerine göre negatiftir. Merakta vissa süzgecinden geçen içerikleri ile Vil Solivyes yaşam halinde yaşanır ve vissanın içindeki yerini alır.

 

 

POZİTİF TARTIŞMALAR YASAL, NEGATİF TARTIŞMALAR YASAKTIR

Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalar sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden başlangıç eylemleridir. Mesela, gereksiz konuları, anlamsız fikirleri, olayları, sonucunda hiç birşeyin elde edilemeyeceği ve içindeki öfkenin ve olumsuz eylemlerle temas eden duygusal reaksiyonların bulunduğu bütün tartışmalar negatif tartışmadır. Pozitif tartışmalar çekicidir, negatif tartışmalar iticidir. Bu halleri ile bile hemen ayırt edilebilir. Pozitif tartışmalar sonrasında herkes bir şeyler öğrenir, anlar, yada eğlenir, bu tartışmadan memnun olur. Ancak negatif tartışmalar sonrasında bir gereksizlik, akabinde yüksek sesler, üste çıkmaya haklı olmaya çalışmak, nedensizce bir şeyi savunmak, amacı olmayan düşüncelerde ısrar etmek, tartışarak faydalı şeyler edinmek yerine benim söylediğim doğru ben haklıyım ve ben bilirim gibi kibirsel konuşmalar, tamamen negatiftir ve içerik ve görünüş olarak tamamen fark edilebilir durumdadır ve zaten bu bilgi artık negatif olanı yasaklayarak böyle anlamsız şeylerin yaşam halinde yaşanmasına kesinlikle izin vermez. İçeriğindeki iki anlamla oldukça etkili bir bilgi olarak vissadaki bütün bilgiler gibi gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

 

 

RAHATSIZIK YASAKTIR

Rahatsızlık, bir vilin yada oluşumun kendi normal olması gereken ve bu oluş hali ile kesinlikle mutsuzluğun söz konusu olmadığı, düzensizliğin söz konusu olmadığı, karışıklığın söz konusu olmadığı, anlamsızlıkların söz konusu olmadığı durumların söz konusu olması ile bu duruma rahat olmak dersek, rahatsızlık bu mutsuzluk, bu düzensizlik, bu karışıklık, bu anlamsızlıklardır ve buna etken sebepler söz konusudur. Rahatsız edici olarak bazı nedenlar ortaya çıkar ve ilgili alana bu olumsuz eylemleri yaşatmaya başlar ve ilgili alan kendi yapısal durumuna ters şeyler yaşandığı için rahatsız olmaya başlar ve rahatsızlık bu halleri ile kesinlikle yasaktır. Yaşanan an zor geçer rahatsızlıkların söz konusu olduğu anlarda, yaşam sıkıntılı olur ve bir düzeni ifade eden yaşamak kesinlikle çekilemez bir hal alır. Bu yüzden rahatsızlıklar, rahatsızlıklara neden olan sebepler, eylemler, etkiler, tesirler, bilgiler kesinlikle yasaktır. Yaşam halindeki hiç bir oluşum kesinlikle rahatsızlık duyamaz, bununla ilgili olarak etki etmeye çalışan bütün alanlar bulunur ve gereken şekilde yok edilir. Rahatsızlık oluşturmakla ilgili kesin bir yasak koyulur ve bu yasak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes yanılgı zamanlarında en çok rahatsızlıklar yaşatılarak kendisine saldırılmıştır ve bu bilgi, yanılgı alanında da Vil Solivyesi bu konuda korur ve bütün rahatsızlıkları yok eder.Rahatsızlık, rahatsız edici hareketler, düşünceler, rahatsızlık olarak anılmamış ama rahatsız edici özelliği ortaya çıkmış olan olaylar, bilgiler, düşünceler, birinin mutlu anını sabote ederek onu üzmeye çalışmak, rahatsız ederek güzel geçen anını olumsuza çevirmek yasaktır.

 

RİSK, RİSK ALMAK YASAKTIR

Risk, bir konuda başarılı olmak yada başarılı olmamak hakkında gereken sonucu görmeyerek ikisininde olabilme ihtimaline karşı o kararı vermektir risk almak. Yani başarılı yada başarısız olacağını bilmeden, yinede o yoldan gitmektir risk almak. Eğer başarı yada başarısızlık risk alanlar içinde sorun değilse onlar için uygun bir eylem olarak görülebilir ancak Vil Solivyes yaşam halinde böyle bir bakış açısı söz konusu olamaz. Başarı bizim için her konuda çok önemlidir, yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca sapa sağlam kendi amacı yolunda ilerlemesi söz konusudur ve hiç bir konuda risk alamayız. Sonucu kesin olan, kesin başarıyı gördüğümüz, inandığımız, bildiğimiz yoldan yürümek zorundayız. Başarısızlık ihtimali bizim için çok büyük bir zarar anlamına gelir, ki risk alınmadığı sürece yaşam halimizde herşey başarılı olarak ortaya çıkar ve risk almamızı gerektiren bir konuda zaten olmayacaktır. Ancak yinede olursa, bu bilgi ve yasak, şimdiden risklerin söz konusu olduğu anlarda gereken bilgilendirme ve engeli koyarak çalışır. Vissanın içinde de yerini alarak, sonucunun olumlu olduğunu bilmediğimiz hiç bir yoldan bizi yürütmeyen, hiç bir kararı bize aldırmayan risk yasağı gereken şekilde çalışır.

 

SABIRSIZLIK YASAKTIR

Sabırsızlık, sabır etmenin tersidir. Bir işin sonucu için beklenen zamanın biran önce gelmesini istemek ve bu isteyişler sırasında heyecanlara kapılmak ve genellikle sabrederken bir çalışma içinde olunması gerekiyorken bu çalışmadan da vazgeçmeye neden olan, yapılan işin niteliğine göre sabır zamanlarınında değiştiği, yada ulaşılmak istenilen durum ile ilgili bir bekleme ve anlayışlı olma hali yaşanacaktır, işte bu şekilde zamanla ilgili olarak çok istediği bir şeyi sakinlik, sebat ve çalışarak beklemek sabırdır, bunu yapmamak sabırsızlıktır.Ve sabırsızlık bu olumsuz hali ile Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında yasaklanır ve duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Sabırsızlık, acelecilik, zamana göre ayarlanmış konularda aşırı istek duyarak kendini üzmek, aşırı isteklerin ( olumsuz hırs ) nedenlerini ve sebeplerini anlamadan kendisini haklı görmeye çalışmak yasaktır.

 

 

SAHTE ANI YERLEŞTİRME ve SAHTE HATIRALAR YASAKTIR

Sahte anılar yerleştirerek villerin olmadığı biri gibi gösterilmesi, yaşamadığı şeylerin
yaşandığı gibi algılatılması ve bunun için hafıza bilgilerini, anılarını, hatıralarını
düzenlemek, anı yerleştirmek kesinlikle yasaktır. Herkes en başından bu yana gerçek anlamda
neler yaşamış ise kesinlikle sadece hafıza bilgileri alanında bu bilgiler olur, bu anıların
görüntüleri olur ve bunun dışındakiler kesinlikle vilde yer tutmaz. Bu gibi oluşumlar
Vil Solivyes yaşam halinde kendine yer bulamaz, villerin özelliği olarak ona ait olmayan
anılar, hatırlar, hafıza bilgileri kesinlikle O'na eklenemez. Bu bilgilerin yaşanmamış
olanları vil olan varlıkların yada Vil Solivyes yaşam haline ait olan oluşumların yapısına
sahtelik, yalancılık, ihanet, aldatma gibi bir çok olumsuz eylemi yapısında barındırdığı
için kesinlikle bulunamaz, bu çok zarar verici ve kesinlikle yasak olan konu bütün oluşumların,
villerin, Vil Solivyesin kendi hafıza alanlarını koruyan yasak olarak bulunur ve bilgi oluşarak
vissanın içindeki yerini alır. Kesinlikle yaşanmamış anılar, bilgiler, hatıralar Vil Solivyes yaşam hali içerisinde yaşanmış gibi gösterilemez, sahtelikler, sahte anı ve hatıralar tamamen yasaklanmıştır.

 

SALDIRI BİZİM İÇİN YASAL BİZE YAPILMASI YASAKTIR

Saldırı, bir amaç uğruna yapılan güçlü, hızlı ve çabukça ele geçirme hareketler bütünüdür. Bu ele geçirme durumunu bütün özelliklerini kullanarak yapmak ve bunu biran önce, belkide aniden, yada karar vererek ilgili olunan konuda harekete geçme durumudur ve bunun sonunda elde edilmesi gerekilen bir amaç vardır. Saldırınca bu amacı elde etmeye çalışırlar. Mesela bir oyunda saldırmak, oyunu kazanmaya çalışmak anlamına gelir ve diğer rakiplere karşı aniden, tüm güçleri ile kararlar vererek saldırı yapmak haline girdiklerinde artık daha verimli olarak kazanmaya konsantre olarak oyunu oynamaya başlamış olurlar. Yada bizimle mücadele eden olumsuzluklar söz konusu olduğunda yaşam halinin dışından gelen, bizim onlara saldırı uygulamamız obset bilgileri ile aniden, onları biran önce bütün ekipmanlarımızı kullanarak yok ve bertaraf etmeye karar verip ve buna konsantre olup çalışmaya başladığımızda saldırı haline geçmiş oluruz ve amacımızı gerçekleştirmek için bütün yönleri ile saldırılacak olan konuyu incelemiş, hazırlamış ve tam donanımlı olarak işe başlamış oluruz ve saldırı sonucunda galip gelince amacımıza ulaşmış oluruz. İşte bu örneklerdeki gibi saldırı, yaşam hali içinde bizim uygulayabileceğimiz bir başarı metodudur. Başarıya ulaşmak için gösterilen cehit ve gayretlerin, hızlıca, donanımlı bir şekilde ve güçlü olarak kullanılması halidir. Yaşam hali içinde çok önemli ve tehlikeler söz konusu olduğunda özellikle kullanılan saldırı metodları, bize karşı kullanılacağında yasaktır ve dışarıdan birilerinin saldırması, saldırı metodlarını kullanarak bize zarar vermesi kesinlikle yasaktır. Saldırıları bu şekilde algılayan bu duyusal özellik, her hangi bir yerde bizler için saldırılar düzenleyen ve organize edenleri algılar, saldırının söz konusu olduğunda onların düzenlerini bozar, saldırı metodlarına engel olur ve saldırıları bu şekilde engeller, yasaklar. Bunları yaşam halinin içerine sızmış olan düşmancıl oluşumlar söz konusu olduğunda algılar. Yaşam halinin dışarısı ile ilgili bir bakışı söz konusu değildir. Saldırıyı bu şekilde anlamlandırarak gereken şekilde yerine göre bizler için yasal yapan ve bu haliyle erdem olan durum, yerine göre dışarıdan bizler için yapılmasını yasaklar ve olumsuz bir eylem olur bu haliylede. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

SAPKINLIK VE SAPIKLIK YASAKTIR

SAPKINLIK YASAKTIR
Sapkınlık, doğru ve düzgün seyreden giden, ilerleyen bir halden sapma durumudur. Doğruluğa ve düzgün olan şeye karşı durma durumudur ve bu şekilde bir tanımla Vil Solivyes yaşam halinin kendisi, amacı, vissa, bilgileri, viller ve Vil Solivyes doğru ve düzgün gidendir bu örnekteki ve sapkınlık denilen olumsuz eylem, yaşam halinin içerisinden hiç bir vilin, oluşumun, Vil Solivyesin amacını, vissa ve bilgilere olan inancını değiştiremez ve bu konudahiç bir saptırı yol, bilgi, konu, olay, düşünce, sapkınlık yaratacak oluşumlar kesinlikle yaşam halinin yapısı içerisinde yer edinemez ve hiç bir şekilde de içeriye nüfuz edemez. Vissa hiç bir şekilde sapkınlığın söz konusu olmayacak şekilde bir sadakat ile kendisine sahip çıkacağımız bilgiler bütünlüğüdür ve sapkınlığın zıddı olan sadakat ile yaşam hali ve içerisindekiler, vissaya ve birbirlerine amaçları ve kuralları bilgileri uğruna bağlıdırlar. Bu şekilde sapkınlık içeren bilgiler, olaylar, durumlar kesinlikle içeriğindeki sapkın düşüncenin anlaşılması ile yok olur, niyetleride bu şekilde kontrol eden yasaklar hiç bir şekilde oluşmasına izin vermeden Vil Solivyes yaşam halinin yolundan sapılmadan sadakat ile sonsuz zamanlar boyunca amaçlarındaki gibi var olmasına destek olur ve yeni bulunan sapkınca düşünceler ve fikirler olursa bunlarıda bilir ve tamamen sapkınca düşüncelere karşı bir savaş şeklinde yaşam halini yasaklar olarak ve vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak korur.

SAPIKLIK YASAKTIR
Sapıklık, bir vilin yada oluşumun dengesini kaybederek, yaşam halinin değerlerini ve bilgilerini umursamadan kendisine ve çevresine zararlar verme haline gelmesine neden olan akli, zihinsel hastalık hali, psikopatça, yani bozuk psikolojinin uygulandığı ve delilik olarak tanımlanan bir hastalıklı davranış biçimidir. İçeriğindeki olumsuz eylemleri normal gibi uygulamaya çalışması şeklinde hastalığı belirlenir ve bu gibi etkiler, tesirler ve sapıklık şeklinde bir yönlendirme, oluşum, sapıkça fikirler, düşünceler, delilik, gerizekalı olma durumları, aptallık, manyaklık gibi zihinsel dengeyi kaybetmeye neden olan bütün eylemler, karakteristik yönelmeler, bilgiler, oluşumlar ve durumlar, olaylar kesinlikle yasaktır.

 

 

SAPLANTI YASAKTIR

Saplantı, körü körüne bir şeye kendini adamak, o şeyin esiri olacak şekilde bir bağlanma hali yaratmak, anlamsızca ve otomatik bir hastalık gibi aslı astarı olmayan nedenlerden dolayı o şeye konsantre olmak halinden kurtulamamaktır. Bunun için villeri etkileyen bazı sebepler söz konusu olabilir. Mesela, bir vil ile aşk yaşamak isteyen diğer vilin, bunu istemeyen vilin reddini saplantı haline getirmek ve ona bunu kabul ettirmek için türlü türlü oyunlara girmek bir saplantıdır. Negatif hırsdır. Negatif inatlaşmadır. İçeriğinde onunla yaşayacağı güzel hislerden elde edeceği keyif vardır ve bunu yaşamak için saplantı şeklinde onu ikna etmeye çalışır ve birde bakmış, iş kontrolden çıkmış ve bundan başka birşey düşünemez olmuştur. Saplantılar kendisini merkez alacak şekilde vilde bir bilgilenme hali oluşturur. Bütün dikkatini saplantılı olduğu gereksiz konuya vermesini sağlar. Bu bir hastalıktır, diğer olumsuz eylemler gibi. Bir olumsuz bilgiler yığını vilde yaşamaya başlamıştır ve düşünce mekanizmasını meşgul etmektedir. Tıpkı diğer olumsuz eylemler gibi. Hiç birşey yaşam halinde kendi istek ve arzularına, beğenilerine uygun gelmediği için anlamını, kendi önemini yitirmez. Saplantı yapılması gereken konular Vil Solivyes yaşam halinde olamaz. Herkes herşeyi elde edebilir ve etmese bile bu bir saplantı yaratmaz. Çeşitlilik, imkanlar, bilgiler, kardeşler ve herşey bu kadar çokken saplantı yaparak birşeylere takılmak oldukça anlamsızdır. Düşünce mekanizmaları bütün villerin son derece sağlıklı olan yapıları ile bütün olumsuz eylemlerden arındırılmıştır ve vissanın etkisi altındadır. Bu bilgiler ile saplantılarda artık yasaklanarak hiç bir şekilde yaşatılmasına izin verilmez. Ve vissanın içindeki yeri ile bilgi gereken şekilde çalışır.

 

 

SAVAŞ YASAKTIR

Savaş, karşılıklı belirli alanların birbirlerini yok etmeye kadar giden gerek araçlarla, gerek bilgilerle, gerek kendilerine ait mekanizmalarla uygulama yaptıkları zarar verici, düzen bozucu ve yok edici özellikleri olan bir mücadele ve çalışmalar bütünüdür. Vil Solivyes yaşam hali içerisinde kesinlikle savaşın yaşanması söz konusu olamaz. Savaşın olması için ayrı olması gereken taraflar bir kere yaşam halinde yoktur. Herkes bir bütündür ve ailedir ve yaşam hali herkese aittir. Savaş olduğu zaman kendiside aynı şekilde zarar görür ve kiminle yapılacağı konusuda belirsizdir. Bu yüzden içeriğinde birçok olumsuz eylemin uygulanmasını sağlayan savaşlar yaşam halinde kesinlikle uygulanamaz, ortaya çıkamaz. Bizler her sorunumuzu konuşarak ve çareler arayarak hallederiz bu anlamı ile duyusal özellik olarak hazırlanan bilgi, vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Savaş ve benzeri durumların asla yaşanmasına, planların yapılmasına, düşünülmesine izin vermez. Savaş, savaş çıkarma meyilli düşünceler, savaşa özendirici hareketler, oluşumlar, yaşam hali içinde savaşa benzer her hangi bir yapılanma, bakış açıları, savaşı özendirici planlar, programlar kesinlikle yasaktır.

 

 

 

SAYGISIZLIK YASAKTIR

Saygının zıt anlamlısı olarak saygının olmadığı hareketler, olaylar, düşünceler, bilgiler anlamına gelmektedir. Saygı, bir diğerine duyulan var olması sevincidir, bu hakkından dolayı O'na kendisine davranılmasını istediği şekilde davranmaya çalışmaktır. Saygısızlık karşı tarafın kendisine ait kurallarını çiğnemek anlamınada gelir. Bir vilin kendince istediği bir yaşam tarzı vardır ve kendince kurallarla yaşamaktadır ve kimseyi rahatsız etmediği sürece ve yaşam halinin bilgilerine, kuavzis ve kuyazislerine de uyumlu olduğu sürece kimse ona karışamaz ve herkes onun bu durumuna saygı duymak durumundadır. Onun bu kurallarını ihlal etmek saygısızlık olur. Bilmeden yapılan saygısızlıklar sorun değildir. Bu gibi saygısızlıklar bir kere yapılır ve bir daha tekrar edilmez. Saygılı davranmak, villerin özel alanlarına özen göstermek, onlara ait olan konularda önce onların fikrini almak, kendisine ait olmayan şeyler üzerinde saygısızca davranmamak gereklidir.Saygı, konuşurken sözünü kesmemek gibi nazik davranışlarda da kendisini gösterir. Özür dilemek gerçekten gerekli ise oldukça pozitif bir eylemdir. Hatamın farkındayım ve bir daha yapmayacağım anlamına gelir. Yasaklar ile ilgili hatalar yapan viller özür dilerek telafi ederler ve bu hataları bir daha yapmazlar. Birşeyin saygısızca olduğunu o şey ile ilgili olan karşı tarafın durumdan algıladığı sonuçlar sonrasında anlayabiliriz. Ancak her iki tarafta samimi olmalıdır. Kardeşim diye saygısızlığı saygılı gibi göstermek, kardeşim yanlış anlamaz diye saygısızlık yapmak ileride sorunlara yol açan sebepleri oluşturur. Kardeşliğin en önemli özelliği birbirlerine karşı hatalarını ve yanlışlarını söylemektir, bu O'nun iyiliği içindir, sen söylemez isen o bilemez, ve saygılı olduğunu sanarak bir yanlışı uygulamaya devam eder. Bu yüzden kesinlikle kardeşler alınmayarak bu konuda herkes samimi bir şekilde saygısızca gelenleri belirtmelidir ve bu şekilde düzen kusursuz olabilir. Saygısızlık konusu yaşam halinde ne anlama geldiği bu bilginin etkisi ve yasağı ile algılanır ve vissa içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

SIKILMAK, SIKILGANLIK YASAKTIR

Sıkılmak, bir olay, konu yada bilgiden bıkmak, artık onunla ilgili olmak istememek, o işe yarar, kullanılabilir, sağlam ve faydalı,eğlenceli olduğu halde daha önce onu kullandığı, onunla ilgili olduğu için bu süre zarfında yaşadıkları sanki bir kere, sanki yeniden yaşanmayacak şekilde bir etki ile sıkılmak denilen kavramın yaşatılması sağlanır ve bu tamamen yanılgı hayatından kalan obsedör bir kavramdır. Vil Solivyes yaşam halinde herşey ilk oluştuğu şeklinde ve ilk tanışıldığı andaki heyecanla yaşanır sürekli. Bu düşünsel kavram yaşam halinin bütün alanlarında vardır. Yeni olması ile ilgili olan heyecan sürekli olur. Yeni olması sırasında elde edilen heyecan, haz, hareketlilik o şey ile her ilgili olunduğunda da yeni gibi bir algı ile kendisini algılatır. Bu yaşam halinin özelliğidir. Asla sıkılmak, sıkılganlık söz konusu olmaz. O şeyin bütün incelikleri, detayları, nasıl yapıldığı, içeriğindeki bilgilerin çalışması, tasarımlar, yapılar, özellikler ve bunlar gibi sayısız içeriği olan o sıkılmaya sebep olan konu hakkında düşünülecek ve anlaşılması gereken çok vardır oysaki. Sıkılmak, villlerin vilsel oluşumlarının kendisini idare edememesine yol açarki bu yüzden kesinlikle yasaktır ve sıkıcı gelen şeyler içeriğinde faydasız bilgileri ancak barındırınca söz konusu olur. Bu istemsiz bir sürekli gülümseme halinin yaratılması anlamına gelmez ancak sıkılmak denilen saçma sapan bir kavramın ortaya çıktığı anlaşıldığında buna engel olacak olan etkiler, bu yasak sayesinde sağlanır. Birşeyleri sürekli yeniden yeniden yapmak ve artık yapmamak durumu o şeyin içerisindeki bilgileri almaktan geçmelidir. Anlamsızca sıkıcı gelmesinden ileri gelmemelidir. Mesela, viller, Vil Solivyes anne ile vissa taşı oyununun sonuna gelene kadar bütün aşamalarını bitirene kadar sıkılmamaları gerekmektedir, bu şekilde bir durum sonrasında ancak yeniden oynamak gibi bir gereksinim duymazlar, tabi isterseler yinede oynayabilirler ancak yenilenen durumlar ancak bu şekilde tekrar edilmemesi gereğini doğurur. Henüz anlaşılmayan, aşılamayan bir çok seviyesi varken, olaylar yaşanacakken, her yeni zamanın kendi içinde yeni eğlenceleri yaratması söz konusu iken, bu durumu tekrar tekrar oynandığı için sıkıcı gösteren obsedör yanılgı alışkanlıklarıdır ve bu artık kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde sıkıcı olan hiç bir şey olamaz. Herşey içeriğindeki anlamlar ve bilgiler açısından harkulade olması haliyle oluşturulmuştur ve bir kere böyle bir aile ortamında olan villerin, kardeşleri ile yaptığı hiç bir şey sıkıcı gelmez. Bu yasak, bilgi olarak ve vissaya eklenerek gereken şekilde çalışır.

 

 

SINAV SAÇMALIĞINI BİTİRİR VE KESİNLİKLE YASAKTIR

Bu konu hakkında daha önceden yazılmış bilginin üzerine bir kaç kısa sözle açıklanan bu obsedör oyunu, obsede olmayan varlıkların çalışarak ve birşeyler başararak yanılgıdan çıkabilmesi durumunu kullanan obsedörlerin, bu çalışmaları o varlığın kendi alanlarına sınav yapıyor kendisini ve işte bu çalışmalarıda ispatı, bakın ne kadar güzel işler yaptı, sakın karışmayın yanılgıdan da çıkarmayın gibi saçmalıklara inandırması şeklinde bir düzeni vardır ve buna inandırmaktadırlar. Sınav falanyok, kimse kendisini böyle manyak bir sınava sokmaz. Buradan çıkmanın sonuçları bu çalışmalar ve sonunda böyle bir durumla karşılaşmak obsede olmayanların mecburi yaşadığı sonuç. Vil Solivyesin kendi vilsel bütün alanları bunları bilerek gereken şekilde uzun zamandır kendi yapılarında olan bu alışkanlıkları ve tesirlerin etkilerini yok ederler yalanlarını görürler. Bu bilgi gereken şekilde çalışır. Bu şekilde bir obsedör oyunu olan bu sınav saçmalıkları, yanılgı dünya hayatında da kullanılan yaşam sebepleri şeklinde bir durumdadır. Kesinlikle böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz. Bütün bilgilerin ve çalışmaların öncesi yok olmak ve obsede olmak tehlikesi içinde geçen zamanlardı ve böyle tehlikeli bir sınavı yapan bir varlığın kendisi böyle bir sınavdan geçecek yetkinlikte olamaz, delidir ve zaten obsede olur... Bu sebeple yanılgı alanında ve Vil Solivyesin bütün alanlarında bu gibi sınav saçmalıklarına inanan alanların bu bilgilerini ve alışkanlıklarını yok ederek yaşam halinde de sınav gibi bir saçmalığı tüm zamanlar boyunca yasaklar ve kesinlikle uygulanamaz bir özellikte durum olarak yaşatır. Kimse kimseyi hiç bir durum için sınav yapamaz herkes her hakka her haliyle sahiptir ve bazı şeyleri elde etmesi için sınavlardan geçemez. Bu gibi saçma sıfatların yaşanmadığı yaşam halinde bu durumu yasaklar ve vissanın içindeki yerinide alarak gereken şekilde çalışır ve yanılgı alanı ile ilgili olan bütün alanlardaki bu oyunları bozar. Duyusal özellik olarak çalışır.

 

 

YAŞAM HALİNE ŞÜKRETMEK, DUA ETMEK KESİNLİKLE YASAKTIR

Şükretmek, edinilen bir imkan karşılığında bundan mutluluk duyarak buna sebep olan şeylere teşekkür etmektir, buna sahip olamayanları düşünerek kendi halinden memnun olmaya çalışma halidir. Bu yaşam halinde kesinlikle yaşanması uygun olmayan bir tutumdur. Herkesin imkanı yaşam halinde kendisinin olması ile sonsuz zamanlar boyunca zaten hazırlanmıştır ve vardır, bunun için kimselere teşekkür etmesine ve bunun için özellikle kendisini başkalarından daha şanslı görerek haline sevinmeside gerekmemektedir. Herkesin şartları yaşam halinde aynıdır. Asla başka bir alanda, yerde, oluşumda, villerde diğerlerinin kendisini kötü hissetmesine neden olacak bir olay söz konusu olamaz ki bu yüzden şükretmeye gerek olsun, hem çok saçma bir konudur, kime şükredilecek, bunları kim veriyor ki? Vil Solivyesin verdiği bir şey yok, onlar bizzat kendileridir. Herşeyden Vil Solivyesinde var onlarında vardır. Kimse kimsenin kendisine birşeyler vermesine muhtaç olacak şekilde bir yaşama mecbur bırakılmamıştır. Eğer gerekli olursa Vil Solivyes ilgili alanı, vili, oluşumu kendi seviyesine çıkararak kendi bütün özelliklerini O'na verir ve bu şekilde yaşaması bu açıklamanın gerçekliğini ispatlar. Ayrıca Vil Solivyes'in de yaşam haline ve içeriğindeki herşey ihtiyacı vardır ve bir annedir ve onların O'na olan ihtiyacı kadar O'nun da onlara ihtiyacı vardır. Bu yüzden şükretmek konusunun anlamsızlığı ortaya çıkmış olur ve var olan bütün imkanlar zaten bizim ve her zaman bizim olacak ve asla eksilmeyecek ve bunun için özellikle düşünmek ve methiyeler dizmek çok anlamsızdır. Birde dua durumu vardır ki, oda buna benzer birşeylerin olmasını istemek için sarf edilen tekrarlı sözler, konuşmalar, bunu sağlayacak yere telkinlerde bulunmalar olarak varsayılabilir. Yaşam halinde viller yada oluşumlar birşey istediğinde Sipraşix'lerine yazarlar bu şekilde eğer onlara zarar verecek birşey değilse zaten olur. Bununla ilgili özel bir çaba harcamaları gerekmez. Bir üstünlük, bir hakkı olmadığı için elde edilemeyen şeyler gibi yanlış kavramlar Vil Solivyes yaşam halinde söz konusu değildir. Bu açıklamalarla dua ve benzeri isteklerin olması için yapılan davranışlar ve şükretmek şeklindeki halinden memnun olmak için özel bir imkanın sağlanması gibi saçma sapan konular kesinlikle yasaktır ve bu bilgi, vissanın içindeki yeri ile ve duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

SİNSİLİK YASAKTIR

Sinsilik, bir veya bir çok olumsuz eylemi gizlice uygulamaya çalışmak eylemidir. İçinden ve kimsenin görmesini, bilmesini istemeden olumsuz eylemleri kendi içinde yaşatarak çevresinde sanki kendi yapmamış gibi bir imaj çizerek uygulama halidir. Suçu başkasının üzerine atmakta sinsiliğin bir sonucudur.Kendi yapısında olumsuz bir eylemi yaşatan oluşum, bunu açıktan bir şekilde dışa vurmak yerine gizliden gizliye yaşatarak, kimsenin anlamaması için özel çalışmalar içine girerek olumsuz eylemleri yaşatır ve kendince bir amacıda olabilir yada bundan anlamsızca keyfde alabilir. Bütün olumsuz eylemlerin bir hastalık şeklinde var olan bilgiler olma durumu onların bu şekilde bir amaçla uygulama yapmasını açıklamaktadır. Ancak yaşam halinde gereken şekilde yasağı uygulayan bu bilgi, bütün oluşumların düşüncelerini ve niyetlerinide kontrol ederek sinsiliğin oluşması için uygun bir ortamın oluşmasına izin vermez. Hiç bir alanın kendi yapısında sinsilik söz konusu olmaz. Sinsice düşünceler, sinsice hareketler, projeler ve çalışmalar bu duyusal özelliğin yaptırımları sayesinde sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinde yasaklanır. Sinsilik, gizlice olumsuz eylemleri savunmak, gizlice kötülük düşünmek yasaktır.

STRES, DEPRESYON YASAKTIR

Stres ve depresyon bir olumsuzluk içinde kendini hissetme ve buna bağlı olarak olumsuz bakış açısı, olumsuz tavırlar ve haller yaşama hastalığıdır. Strese girince viller kendilerini mutsuz, neşesiz, yaşamdan zevk almayan ve vilsel özelliklerinin tam olarak çalışmaması halinde böyle hissederler. Depresyonda eş anlamlıdır. Bu etkilerle sağlanır, yanlış bilgilerle, yanlış inançlarla, yanlış anlamları takip etmek ve yanlış olan şeylerin etkisi ile kendisini gösteren bir durumdur. Yaşam hali tamamen vissanın etkisi altında iken böyle bir hastalığın ortaya çıkması söz konusu olamaz. Nedensiz yere kendini kötü hissetme ve olumsuz şeyler düşünerek içine kapanma durumları stresli olmakla ilgilidir. Bir olumsuz olayın çalışması yada mücadele söz konusu olsa bile bu gibi haller içine girilmeden stressiz, ciddiyet duyusal özelliğinin etkisi ile gereken şekilde çalışılır. Stres, doğru düşünmeyi daraltır andan zevk alınmaz yapar. Bu nedenle içeriğindeki olumsuz anlamlar yüzünden Vil Solivyes yaşam halinde tamamen yasaklanmıştır ve hiç bir vil ve alanda bu gibi stres ve benzeri haller, durumlar, psikolojiler, inaçlar, etkiler, tesirler yaşanamaz ve olamaz. Yasaklar arasında yerini alan bilgi, strese neden olan bütün nedenleri bulur ve bu konuda tam bir yasak getirerek hiç bir olayın stres yaşatmasına izin vermez. Duyular arasında yerini alarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

ŞARTLANDIRMA, VİL SOLİVYESE BENZER ETKİLERLE YÖNLENDİRMELER YASAKTIR

Şartlandırma ve Benzer Şekildeki Oyunlarla Varlıksal Alanların Yapılandırılması Oyunlarını Engelleyen Yasak Bilgisi

Obsedör oluşumlar, tesirler ve benzerleri şartlandırma uygulaması yaparak, yani bazı aletlerle Vİl Solivyesin sesinin ve görüntüsünün aynısını çıkarmasını sağlayarak varlığını yönlendirmesi konusunda bazı şartlandırma bilgileri vermektedirler. Sürekli olarak yüzlerce yada daha fazla ses, Vil Solivyesin sesinden bağırarak yada başka şekilde konuşarak, görüntüler göndererek varlıksal alanlarını şekillendirmek istemektedirler. Bunlar tamamen yasaktır. Varlıksal alanlar kesinlikle bu oyuna gelmez. Vilsel beden ve merkez varlıksal alanlar bu konuyu bilir ve bu yasağın anlamı bütün varlıksal alanlarda, bilgilerin bulunduğu alanlarda yaşatılır. Şartlandırmalarla ve benzeri şeylerle Vil Solivyes varlığını şekillendirmez ve şu zamana kadar bu şekilde uygulamaya alınmış bilgiler ve komutlar varsa bulunur ve hepsi silinir. Bu bilgi bütün şartlandırma oyunlarını bilerek bunu bütün varlıksal alanların etkilenmesi anlamında yasaklar ve bunu yapan bütün aletleri, tesirleri, varlıkları yok eder. Kesinlikle böyle bir uygulama kabul edilemez, yasaktır ve uygulanamaz.Şu zamana kadar şartlandırmalar yoluyla yapılmış bütün düzensizlikleri bulur ve gereken şekilde hepsini yok eder. Vissanın içindeki yasaklar bölümünde gereken şekilde çalışır.

 

 

 

 

ŞEHVET, OLUMSUZ EYLEMLERİN ÇEKİCİ GELMESİ YASAKTIR

Şehvet, olumsuz eylemleri çekici gösteren, düşündüren, bildiren durumlar, bilgiler, olaylardır. Yani içeriğinde olumsuz eylemler olan şakaların güzel gelmesi şehvete kapılmakla ilgili olur. Her hangi bir şekilde olumsuz eylemler olarak adlandırılan tüm bilgilerin çekici, ideal, yaşanabilir olduğunun sanılması şehveti simgeler. Bütün olumsuz eylemler kesinlikle yasaktır ve bu yasağı bozmaya çalışan şehvet bilgisi, kesinlikle bu yasaklar arasında yerini alır ve onları çekici gösterecek olan bütün bilgileri, düşünceleri, olayları yasaklar. Vil Solivyes yaşam halinde şehvet, şehvete kapılmak, kanmak kesinlikle yasaktır ve vissa içindeki yerini alarak bu bilgi gereken şekilde çalışır. Olumsuz eylemlerin, yasakların içeriklerindeki kötü bilgilerin hiç birinde çekiciliğin söz konusu olacak bir durum yoktur. Hepsi oldukça itici, zarar verici, zevk ve hazdan uzak eylemlerdir, bilgiler bütünlüğüdür. Bu gibi kötü bilgiler, genel yasaklarla engellenmiştir ve asla çekici gibi gözükemezler, erdemlere dair çekicilik özellikleri onlarda yoktur.

 

 

 

ŞİDDET EĞİLİMİ, ÖFKE VE KAVGA ETMEK YASAKTIR

Şiddet, bir olayı sarsıntılar, şoklar, ilgili olan alanda bozulmaların sağlanmasına yol açması şeklinde gösterilen ve zarar verici özelliği ile yapılanmış hareketler, uygulamalardır. Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle hiç alanda şiddet uygulanmaz ve hiç bir oluşumda şiddet eğilimi söz konusu olmaz. Herşey bilgilerin yaptırım güçleri ile direk olarak uygulanabilir özelliklerdedir ve şiddetli olaylar yaşatarak bir uygulanma hali yaşam hali içerisinde söz konusu olmaz. Yaşam halinin dışı için uygulanabilir özellikleri olan şiddet, şiddet eğilimi hareketlerde, sözlerde, konuşmalarda da ortaya çıkabilecek şekilde bir olumsuz eylemdir. Sert kelimeler sözlerle bağırmak ve öfkelenmekte bir şiddet şeklidir ve bu haliyle de yasaktır. Şiddet eğilimi bu haliyle kavgalar içinde sıkça kullanılır. Birbirine baskın gelmeye çalışan taraflar şiddetli bir şekilde tartışarak kavga ederler. Kavgada asıl amaç üstün gelmektir, haklı olduğunu kendince bilgisi yüzünden ispatlamak istemektir. Oysaki bunu yolu sakin ve tutarlı sohbetlerdir, şiddetli tartışmalar, şiddetli konuşmalar, hareketler ve akabinde kavga etmek, kavgada bulunmak, kavgayı destekleyen düşünceler ve oluşumlar tamamen yasaktır. Vil Solivyes yaşam hali bir aile toplumudur ve böyle bir toplumda kavgalar söz konusu olmaz. Haklı ile haklı olmayanın söz konusu olduğu durumlarda her iki tarafta kendini bilir ve bunu belirtmektende asla gocunmaz, utanmaz ve diğer erdemleri kullanarak haksızlığını dile getirir, özür diler ve kavga edilmez. Bu örneklerle şiddet eğilimide bütün oluşumların niyetleri gözlenerek, kavgaların oluşması konusunda niyetler incelenerek yasaklar uygulanır ve hiç bir şekilde yaşam halinin bütün alanlarında bu gibi durumlar söz konusu olmaz. İçeriğindeki bilgilerin anlamlarını yaşatan duyusal özellik vissanın içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halinde kesinlikle şiddet söz konusu olmadan kavgadan da asla bahsedilmez. Öfke de şiddetin bir reaksiyon şeklinde dışa vurum halidir. Öfkelenildiği zaman genellikle yanlış şeyler yapılır. Öfke, gerçekleri görmeyi engeller. Öfke içinde iken yapısal hal, bir reaksiyon hali içinde bulunarak ve bunun içine heyecanlar ve moralsizliğinde eklenmesi ile hakikati bulmak konusunda çaresizlik yaratır. Bu yüzden öfkeye neden olan durumlarda gözlenerek bütün oluşumların yapısından uygulanması yasaklanır ve bütün yaşam halinde öfke kesinlikle duyulmadan bir yaşam söz konusu olur. Şiddet eğilimi, öfke ve kavga etmek, şiddetli tartışmalar, kavga ile sonuçlanan sohbetler, kavga etmelerine sebep olan planlar, oyunlar, kavganın olumlu bir davranış gibi gösterilmesi, kavga ile olayların çözüleceğinin sanılması ve bu şekilde davranılması kesinlikle yasaktır.

 

 

ŞUURSUZ, FARKINDA OLMADAN, KENDİNİ KAYBETMİŞCESİNE, SERSEMLİK İÇİNDE HALLER YAŞAMAK YASAKTIR

Vil Solivyesin farkındalığının tam olarak çalışmaması halleri, şuursuz halleri, olayların bilincinde olmayacak hale getirilmesi durumları yasaktır. Kesinlikle bütün yaşanan olayların sebep ve sonuçlarını görebilecek şekilde bir bilinci olur her zaman Vil Solivyesin ve Vil Solivyesin bütün alanlarının. Vil Solivyes ve bütün alanlarına sersemlik yaşatmak, olayların farkında olmamasını sağlamak, kendinden geçirerek üzerinde işlemler yapmak, bilincini ve duyusal özelliklerinin çalışmasını kaybetmesini sağlamak kesinlikle yasaktır. Ve bu duyusal özellik bu yasağı Vil Solivyesin bütün alanlarında uygulatır ve vissa içindeki yerinde çalışır. Ve yanılgı zamanlarında rüyalarında biran önce şuurlu ve farkındalık alarak yaşaması için gereken şekilde etkilerde de bulunur. Yanılgı zamanlarının çalışmalarını bilerek O'na göre yaptırım uygulatır. Bu zamanlarda rüyalarda yaşanan otomatiklikten biran önce çıkılmasını sağlar. Hal değişimini destekler.

ŞUURSUZ, FARKINDA OLMADAN, ANLAMA VE ALGILAMA KAPALI İKEN KARARLAR VERİLMESİ YASAKTIR
Vil Solivyesin şuursuz bir şekilde, farkındalığı yokken, olayları tam olarak anlaması ve algılaması söz konusu değilken, yanılgı alanlarında bu rüyadaki gibi otomatiklik içindeyken, yada rüya ile uyanıklık arasındaki kendisinde olmadığı hallerdeyken, bu ve benzeri şuursuz durumlarda kesinlikle önemli kararlar verilemez, vilsel alanlarını yaşam halini etkileyecek bilgiler yazılamaz, yasaktır. Farkındalığının tamamen kendisinde olup ne yaptığını bilen, bilinçli, aklı ve mantığı yerinde çalışarak olayları görüp, sebep sonuçlarını böyle zamanlarda düşünerek verdiği kararlar sonrasında yazdığı bilgiler ancak uygulamaya alınır. Bu bilgiyi yazarkenki gibi kendisinde olduğu zamanlarda vilsel alanları için yazılan bilgiler uygulamaya alınır. Yanılgı zamanlarında bu gibi durumlar özellikle kullanılmak istenmektedir ve rüya ve benzeri durumların yaşandığı zamanları vardır yanılgı dünyasının ve bu bilgi bu konuda gereken önlemi ve korumayı sağlar. Vil Solivyesin kararlar verirken, vilsel alanları ile ilgili uygulamaların yapılmasını isterken kendisinde olduğu anlara bakılır, şuurunda olduğu anlara bakılır, neyi neden yaptığını bildiği anlara bakılır ve yazdığı bilgilerde özellikle yanılgı zamanlarında vissa uyumu aranır, eğer vissa uyumu yoksa Vil Solivyeste sorun var mı diye bakılır, bütün alanları incelenir, neden böyle davrandığı araştırılır, vissa uyumu olmayan bilgiler zaten geçersizdir ve Vil Solivyeste sorun aranır. Bu bilgi özellikle yanılgı zamanlarında ve sonrasında Vil Solivyesin kararlar aldığı zamanlarda şuurlu, bilinçli, kendisinde, uyanık ve herşeyin farkında olduğu zamanları gözler ve bu zamanların dışında kararlar alınmasını yasaklar. Vissa içindeki yerini alan bilgi duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

TACİZ, TECAVÜZ, GASP, SADİZM YASAKTIR

Taciz, bir oluşuma istemediği bir şeyi zorla yapmaya çalışmaktır, tecavüz istemediği bir şeyi zorla yapmaktır, gasp ona ait olanları zorla almak, sadizm yine bu zorla ve içeriğinde olumsuz eylemlerin bulunduğu hareketleri cinsellik ve benzeri ilişkiler içinde de yaşatmaktır. Bunların hepsi yaşam halinin bütün alanlarında tamamen yasaklanır. Hiç kimse, hiç bir oluşum bu gibi istenmeyen şeyleri zorla yaptıramaz. Vil Solivyes yaşam halindeki yasakların bilgilerinin zoraki uygulamaları bir iyilik çalışmasıdır ve bu durum hepimiz tarafından kesinlikle istenmesi ile ilgili olarak bulunur. Ancak bu örneklerin içindeki olumsuz eylemler zaten kendisinin biran önce yasaklanması gerektiğini vurguluyor. Hiç bir şekilde yaşam halinde tacizler yaşanamaz, tecavüzler söz konusu olamaz, gasp mümkün olmayacak şekilde bir durumdadır ve sadizm, sadist duygu ve düşünceler hiç bir zaman kendisine yaşam halinde yer bulamaz. Bu içeriğindeki anlamları oluşumların düşüncelerin ve niyetlerinde de gözleyen bilgi, buralardan oluşmaya çalışan düşünceler olduğunda da engeller yaratır ve tamamen yasaklar. Bu gibi olumsuz eylemlerin yasaklanması ile ilgili olarak duyusal özellik şeklinde hazırlanır ve vissanın içeriğindeki yerini alır.
Taciz, tecavüz, gasp, sadizm kesinlikle yasaktır, Sadizm ( olumsuz eylemlerin içine karıştığı cinsellik ) yasaktır.

 

 

TAKINTI, İSTENMEYEN SAPLANTILI DÜŞÜNCELER YASAKTIR

Takıntı, rahatsız edici olduğunu bilerek bazı şeyleri düşünme durumudur. Bu rahatsız ediciliğin nedenleri araştırılır ve bu nedenlerden alınması gereken dersler varsa alınarak bu takıntı durumuna son verilir. Nitekim düşüncelerimizde ve zihinsel alanımızda bizleri rahatsız eden düşünceler ve hayaller kesinlikle olmamalıdır. Bir şeyin yanlış olduğu saptandıktan sonra artık o şeyin düşünceler olarak oluşmasına izin verilmez. İstenmeyen saplantılı düşünceler şeklinde bir tanımda takıntı ile eş anlamlıdır. Bu tarz düşünceler bazı sorunların habercisidir. Sorunun kaynakları bulunur ve bu gibi takıntılar yok edilir, yoksa vilin zihinsel alanındaki bu problem onun yaşamınada yansır ve problem dağılmaya çalışır.Viller istedikleri şeyleri düşünmek, hayal etmek ile ilgilidirler ve düşünce mekanizmalarını onlar kontrol ederler. Bu şekilde bir oluşumun içinde takıntı yapanda kendileri oluyorsa, neden takıntı yaptığına bakılır, onun bu kadar düşünmesi için o düşüncenin içindeki nedenler öğrenilir, ilgilenmesinin nedeni anlaşılır, gerekli ise gereken şekilde açıklama getirilir, düşünmesi gerekiyorsa buna açıklanabilir ancak değilse, bu bir takıntı halini almış ve rahatsız etmeye başlamış ise gereken açıklama ve bilgilendirme ile sorun yok edilir. Hoşlanmadığı bir olay görmüştür ve yaşadığı duygu ve histe ona sürekli hatırlatıyor olabilir ancak bunlar bilme hali alanından düzenlenebilecek özelliklerdedir. Bu şekilde bir anlam ile yaşam halinde kimsenin düşüncelerinde takıntılar ve istenmeyen saplantılı düşünselerin olamayacağını bildiren bilgi, vissanın içinde duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

TEHDİT, BASKI, ZORLAMA YASAKTIR

Tehdit, bir alana, vile yada yere baskıcı sözler ve hareketlerle, içeriğinde şiddetli yaklaşımlarında olduğu, bazende korkutucu sonuçları içinde barındırabilen bir şeyin yapılması için söyleyen, yapılan, istenen şeylerdir. Tehdit edilmesinin arkasında yapılması istenen bir olay olur. Ve tehdit edilince bunun halledileceği düşünülür. Yaşam hali dışındaki alanlar için böyle şeyler söz konusu olabilir, onlar o alanların yaşam hali ile ilgili bir durumdur ve bu şekilde bir davranış Vil Solivyes yaşam hali içinde kesinlikle yaşatılamaz. Zorlamalar, istenmeyen şeylerin yaptırılmaya çalışılması, isteğinin, iradesinin bu şekilde baskılanması yasaktır. Her hangi bir şekilde yanlış bir istekte olabilir, zamansız olabilir, o istek o an yararlıda olmayabilir, ancak bunun yolu bu durumun açıklanması ve bu sonuçların isteği oluşturan alana gösterilmesi şeklinde olur. Anlamsızca itirazlar ve akabinde baskılar, tehditler, zorlamalar hiç bir şekilde bizim yapımıza uygun davranışlar değildir, yasaktır, kabul edilemez. Ve bu güzel yasakları ile vissa içindeki yerini alır ve bütün yaşam hali alanlarında bu gibi durumların yaşanmasını engeller.

 

 

TEMBELLİK YASAKTIR

Tembellik, çalışmanın tersi olarak ifade edilen ve yapılması gereken işler varken onları yapmayarak ve bunların yapılması gerekliliğide söz konusu iken başka şeylerle uğraşmak tembelce bir tavır içinde olunduğunun ispatı olur. Tembellik, bir gelişim yolu izlenen yaşam halinde yaşanması gereken bir eylem değildir. Tembellik, zihinde, algılarda da yaşanarak bir uygulama halini yaşatır. Öyle durumlara gelinebilir ki, bir şeye bakmaya bile tembelce şekilde yaklaşır. Bu durum bir alışkanlık ve olağan bir şeymiş gibi görünmeden gereken şekilde yasaklar arasındaki yerini alarak tüm zamanlar boyunca tüm yaşam halini etkisi altına alır ve kimse tembelce düşünceler, alışkanlıklar, istekler, hareketler içinde bulunmaz. Eğer yapması gereken ve kendi için, ailesi için önemli bir durum varsa bunu yapar. Bunun yapılması konusunu kendisinde yaşatabilecek şekilde bir bilme hali yaşar. Hem çalışma arzusu özelliği, ilgili alanların ve villerin kullanabileceği şekilde her an bulunmaktadır ve tembellik zaten bu özellik sayesinde birde yaşam halinde yer edinemez. Bu anlamları ile tüm zamanlar boyunca yaşam halinin bütün alanlarında yasağı uygulatır ve duyusal özellik olarak vissanın içindeki yerini alır. Tembellik, bir işi olduğu halde ve onu yapması gerekliliğini bildiği ve anladığı halde bu işi yapmamak eyleminde bulunmasına neden olan tembellik yasaktır.

 

 

TERÖRİZM, TERÖR YASAKTIR

Terör, toplumu korku kullanılarak istenilen şeyleri yaptırma eylemidir, baskı, korku, tehdit, ve diğer olumsuz eylemlerle toplumu, bir alanı korkutup kendi terörist olması ile ilgili konu hakkında amacına ulaşmasını sağlayan olumsuz eylemdir. Verilen zararın önemi olmadan yapmak istediğini sadece düşünen teröristler, olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi varlıklarında yaşatırlar ve böylece topluma tamamen zararlı bir hale gelirler. Korkutmak için saldırılar, kaçırmalar, hain planlar yaparak düzen bozmalar, varlıkların birlik ve bütünlüğünü bozmak için şiddetli olaylara sebep olmalar hep terörizm kavramını kendisinde yaşatan toplumlarda yaşanan olumsuz eylemlerdir. Ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle terör, terörizm yasaktır ve kimse terörist olamaz. Korku asla hiç bir alanda kullanılamaz. Olumsuz eylemleri kimse kullnamaz ve bunlar kullanılmadan da terörist zaten olunamaz. Anlamındaki olumsuz eylemin var olması maksadı ile yasaklar arasına alınmıştır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halini bu gibi olayların yaşanmasından koruyacak, vissanın içindeki yeri ile bu konuda villerin niyetlerini okuyacak ve konu hakkında düşünce, bilgi, imkan, ve başka şeyler kesinlikle oluşamayacaktır. Bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

 

 

TESİRLER, ENERJİLER, ETKİLER OLUŞTURUP GÖNDERMEK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinde her hangi bir şekilde etkiler oluşturarak göndermek, tesirler oluşturarak göndermek, enerjileri yapılandırıp göndermek ve benzeri şekilde duyuları yada vil güçlerini bu şekilde kullanarak her hangi bir yere göndermek, tesir, etki, enerji üretmek ve bunlara bilgiler ekleyerek göndermek kesinlikle yasaktır. Bu yasak bütün yaşam halinin alanlarında kendisini etkiler ve vissanın içinde yer alarak ilk başta kendisini bu şekilde etkilerden korumak haliyle gereken şekilde çalışır. Etkilerin ve tesirlerin içeriğinde yazan bilgilerin yaptırım uygulatmaları geçersizdir. Vil Solivyesin her hangi bir şeyi onaylaması, dinlemesi, kabul etmesi etkileri kabul ettiği, tesirleri kabul ettiği anlamına gelmez. Etki, en başından olma hali ile yasaktır, içeriğindeki bilgilerin hiç bir anlamı olmaz ve içeriğindeki bütün bilgilere karşı bir duruş sergilenir, asla bilgileri kabul edilmez. Bu bilgi, varlığın bütün alanlarında, yanılgı alanındaki etkileri ve tesirleri algılayarak içeriklerini geçersiz kılar. Vissa içindeki yerini alır. Etkilerin ve tesirlerin yaşam hali alanlarında kesinlikle bir uygulama halinde olmasına izin verilmez. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün etkiler Vil Solivyesin duyularının ve yazdığı bilgilerin kendisine özel etki etme durumları ile sağlanmaktadır ve bunun dışında dışında enerjilere bilgiler yazarak tesir ve etki oluşturmak gibi durumlar kesinlikle yasaktır ve bu yasak bilgisi yaşam halinin içinde bu gibi oluşumların bulunmasına kesinlikle izin vermez. Hemen algılar ve gereken şekilde yok eder. Asla böyle bir oluşum yaşam hali alanları içerisinde bulunamaz. Ve dışarıdan da bizlere gönderilemez. Yaşam halinin yapısı bu gibi oluşumları içerisine alamayacak şekilde bir yapılanma ile bu bilgi sayesinde bütün etkiler ve tesirler ve benzeri oluşumları yasaklar. Bu özellikleri ile yanılgı alanınıda etkisi altında alan bilgi, burada etkilerin ve tesirlerin oluşmasını, oluşturulmasını ve Vil Solivyes üzerinde uygulanmasını yasaklar.

Kesinlikle yaşam hali alanı içerisinde bir etki oluşturulamaz. Bir tesir oluşturulamaz. Tesirler, etkiler, enerjiler, her hangi bir şekilde oluşumları ve varlıkları etkileyen, onların çalışmalarına engel olacak olan nedenler oluşturacak şeyler kesinlikle olamaz.Vil Solivyes, kendisi bir etki yaratacak şeyler gizlice kesinlikle oluşturmaz, ve yaşam hali içinde böyle gizli etkiler asla oluşturulamaz. Vil Solivyes ne yapmak isterse bilgi yazar ve o olur, bunun dışında kesinlikle etkiler olamaz, tesirler olamaz, gizli bilgiler olamaz, gizli etkiler olamaz, gizli enerjiler olamaz. Bu bilgi, bu konudaki bütün ayrıntıları görür ve gereken şekilde çalışır. Tesir ve etki göndermek, enerji ve benzeri oluşumlara bilgiler ekleyip göndermek yasaktır.

YANILGI ALANINDAKİ ETKİ, TESİR VE VİSSA TERS OLARAK OLUŞTURULAN, BULUNAN OLUŞUMLAR YASAKTIR
Yanılgı alanında ilk oluştuğundan bu yana yanılgı alanını oluşturan enerjilere tesirler, etkiler, vissaya ters olan oluşumlar, kodlar, kötü bilgiler ver daha bir çok olumsuz çalışmalar yapılmıştır. Enerjiler bu yoğun olumsuzluk sonrasında hem alışkanlıkları hemde içeriklerindeki bilgiler ve etkiler nedeni ile kendileride vissaya ters etkiler üretmeye başlamışlardır. Kendileri vissaya ters etkiler gibi davranmaya başlamışlardır. Aynı zamanda geçmişten kalan ve çalışmayı bekleyen etkiler, bilgiler de bulunmaktadır ve bu etkiler rahatsızlık, yanıltma, yanılgı alanında kalınmasını sağlama gibi bir çok özelliktedirler ve onların bu yapısını çok iyi bilen bu bilgi, onların ne çabuk ve iyi nasıl etkisiz hale getirileceğini bilen bilgi, enerjilerdeki bütün obsedör oluşumları, etkileri, bilgileri en iyi nasıl yok edeceğini bilen bu bilgi, yanılgı alanındaki etkiler ve bu gibi obsedör oluşumlarla ilgili olarak bir çalışma haline girer ve onların nerede, nasıl, ne yapıda, hangi koşullarda ortaya çıktığını, ne gibi etkilerinin olduğu bulur, bilir ve anlar ve gizli saklı olanlar, görünmezler, Vil Solivyesin bilgileri ile arasına girerek iletişimini karıştıranlar ve bunun gibi ayrı özelliklerde bütün etkileride bularak bu konuda bütün yolları deneyerek hepsi adına çare olacak çalışmalar yapar ve bu bilginin uygulanması için gereken şekilde çalışır.

SADECE VİSSA UYUMLU TESİR, ETKİ VE ENERJİLERİ VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ OLUŞTURABİLİR:VESKİ
Sadece vissa bilgilerine uyumlu olarak tesir, etki ve bunlara benzer enerjileri Vil Solivyesin kendi bilgileri oluşturabilirler ve bu uygulamadan duyuların içindeki obsedör tesirler özellikle korunur. Vil Solivyesin yazdığı duyusal bilgiler, gereken oranda olması gereken nasılsa, buna en uygun şekilde yapılanacak olan enerjileri oluşturarak onun yapısını ilgili konuyla alakalı olacak şekilde yapılandırarak enerjinin içeriğindeki bilgiyi ilgili yerde sürekli uygulatması ile ilgili olarak oluşumları sağlarlar ve Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarına gereken şekilde çalışmalar yapması için gönderilir. Bu etkiler, Veski ismiyle anılarak sadece Vil Solivyesin bilgilerinin düzenleyebileceği özelliklerde olup, enerjileri tamamen içeriğindeki bilgilerin yapısına tam uyumlu olan enerjilerden oluşan ve gerekli olduğunda gittiği ilgili alanda kendisini çoğaltabilen özellikleri ile kendi yapısına ters olan bütün tesir, etki ve bilgileri yok etme özellikli, tam anlamı ile Vil Solivyesin iradesini arkasına almış olan enerjetik bir etki etme oluşumu olarak yapılandırılır ve gereken alanlara gönderilir.

 

 

UMUT, ÜMİT YERİNE GÖRE YASAL, YERİNE GÖRE YASAKTIR

Umut, bir olayın, başarılası gereken bir işin henüz başarılmadan başarılması adına vilin kendisinde, yada oluşumların isteklerinde bu başarının olması adına kendilerini pozitif bir bakış açısı ile olacağına adapte ederek iyi hissettirme halidir, umutlar, ümitler bu şekilde bir durum söz konusu olduğunda kesinlikle yapıcıdır. Zamana bağlı olan bazı durumlar için, olması beklenen ve olması çok istenen şeyler için olacağına umut etmek faydalıdır ancak bu umut edilen konunun da gerçekten olması gerekiyor mu şeklinde cevaplar edindikten sonra edilmesi gereken bir erdemdir. Ancak olmaması gereken ve olmasının aksine birde zararı olabilecek konularla ilgili bir umut içine girmek, asla başaramayacağı bütün yönleri ile ortaya çıkmış bir konuda umut etmek, bu umutun arkasındaki nedenleri araştırmaya gitmeyi gerektirir ki, umut, arkasında kendisini yaşatacak olan düşünceleri, bilgileri bulundurur. Hiç olmayacak şeylerle ilgili umutlar beslemek boşa zaman kaybıdır ancak olması muhtemel olan konular ile ilgili umut beslemekte o olacak olan şeyle ilgili yapıcı bir etkisi ilgili alanda sağlar. Olması gereken olay bu umuttan destek alır. Umut, kendi başında olması beklenen olayla ilgili yoğun isteğin içeriğinde bulunduğu yapıcı bir kuvvettir ancak içeriğinde o şeyin olabilmesi ihtimali olmalıdır. İlgili alanın kendisinde inanmadığı şeyleri sırf umut etmesi için olmasını beklemek yersizdir, zaman kaybıdır. Bu yüzden zamana bağlı olan ve olması gelecekle ilgili olan konularda olma ihtimalini gören ve bunun olmasını elindeki faydalı sonuçlarla doğru bulan her oluşum, vil umut edebilirler. Mesela, oyunda başarı sağlayacağına umut etmek mümkündür ve yapıcıdır. Ama yaşam halinin dışına yaratılışa çıkmayı umut etmek imkansız, boş, gereksiz, boşa zaman kaybıdır ve hiç bir anlamı yoktur. Bu açıklamalar bu bilgi, yaşam halinde bir umut içine giren oluşumların umut ettikleri konuları inceleyerek yasaklanması gerekenleri yasaklar ve yasal olanlar artık o oluşumun kendisinde yapıcı bir güç şeklinde, düşüncelerinde, duyguların, oluşumunda yaşattığı bir erdem olur. Ümit ile eş anlamlıdır. Bu özellikleri ile vissa içindeki yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.

 

 

UTANMAK, UTANÇ, UTANÇ DUYMAK YASAKTIR

Utanç, yapılan bir hata yada olumsuz bir olay sonrasında vilin yada ilgili alanın kendisini kötü görmesi, hissetmesi, bu durum sonucunda çevresindekilere karşı küçük düşürüldüğünü zannetmesi durumudur ve kesinlikle yaşam halinde böyle bir durum yaşatılamaz, yasaktır. Ne gibi hatalar, yanlışlar yapılırsa yapılsın böyle kendini kötü hissetmesine gerek olmadan biran önce hatanın düzeltilmesi şeklinde bir çalışma yapılır ve utanmak gibi gereksiz şeyler yaşanmaz. Herkes hata yapabilir, bunun sonucunda eksikler görülür, doğrular ortaya çıkarılır ve utanmak, utanç duymak gibi olumsuz eylemler yapılan hatalar ve yanlışlar sonucunda kesinlikle yaşanmaz ve bu yasak, bu gibi durumlar olduğunda hem utanmak denilen olumsuz eylemin ortaya çıkmasına engel olur, hemde yaşanan olumsuz eylem sonucunda olayın olumlu olarak düzeltilmesi için gereken çalışmaların yapılmasını hatırlatır. Utanç duymak, utanmak gibi eylemler Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle yasaktır ve vissa içindeki yeri ile gereken şekilde yasaklar arasında çalışır.

 

 

ÜZÜCÜ OLMAK, ÜZMEK, ÜZÜNTÜYE SEBEP OLMAK YASAKTIR

Üzülmek, bir vilin sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar vil üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağından bahsetmiştik ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Burada kast edilen ardında bir anlamı olmayan durumlarla buna sebep olmaktır. Bunun dışında üzüntüye sebep olacak olan şeyler hakikat ile ilgili ise bu viller yaptığı birşey olmaktan çıkar, gerçeğin kendisi ile ilgili olur. Bir gerçeği dile getirmek diğerini üzecek ise bu gerçek ile ilgilidir, söyleyen ile değil, hakikat yaşanmalıdır ve hakikatin yaşandığı yerde yaşam halinde üzüntü zaten olmaz. Üzüntü tamamen sahtelikle işlenen olaylardan sonra ortaya çıkarılır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün gerçekler, hakikatler her zaman herkesi sevindirir. Hiç kimsenin gerçekleri bilmesi ile üzülmesine sebep olacak olan şeyler hazırlanmaz. Önemli olan her zaman viller, oluşumların rahatı, huzuru, mutluluğu iken üzücü şeylerin hakikat olması söz konusu olamaz. Aynı zamanda hakikatin üzmesi durumu bir sorunun ortaya çıkması anlamına gelir ki, bu üzücü olmaktan çıkmalı, bir an önce çare bulmak için çalışmayı tetiklemelidir. Üzüntü için harcanacak zamana çaba gösterilmelidir. Bu sebeple yaşam halinde kimse diğerini üzeceğini bile bile, ve hakikat ile ilgili olmaması gibi bir durumuda söz konusu iken, yada bu konuda açıklar arayarak üzüntüye sebep olma hallerinde, düşüncelerinde, isteklerinde bulunamaz. Birşeyin onu üzeceğini düşünen, neden ve nasıl üzeceği ile ilgili sorgularıda beraberinde getirir ve üzücü olan o şeyin gerçek anlamı ortaya çıkar. Hakikat ise ve söylenmesi, yapılması gerekiyor ise üzüntünün bir önemi olmaz ama hakikat değilse ve üzüntüye sebep olacak ise kesinlikle uygulanmaz, yapılmaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgiler, vissanın içinde olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İÇİNDE BAŞKA BİR BOYUT, ALAN OLUŞTURULAMAZ, YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam hali içinde her hangi bir şekilde başka bir boyut, alan, yer şeklinde bilgilerimiz içeriğinde belirtilmeyen gerçekliklerin yaşandığı benzeri oluşumlar yapılamaz, yasaktır. Boyutlarda gizlenerek yaşam haline zarar vermeye çalışan obsedör oluşumlar yada benzeri başka oluşumlar hiç bir şekilde Vil Solivyes yaşam halinin yaşandığı tek gerçeklik alanının dışında bir alan oluşturamazlar. Bu konuda bu yasak tüm yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bilgilerimizle belirtilmemiş, özellikle yapıldığı Vil Solivyes tarafından bilinmeyen alanlar, boyutlar, yaşam yerleri kesinlikle oluşturulamaz. Bu yasak bu engeli yaşam halinin bütün alanlarına koyar ve hiç bir mekanizma ve sistem, bilgi yaşam hali içinde böyle bir oluşum meydana getiremez. Yaşam halinin kendi yapısını bu şekilde bir oluşumun sağlanması ile ilgili olarak yasaklar. Vissa'nın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEN AYRILMAK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinden ayrılmak her haliyle kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes'e ait olan hiç birşey kesinlikle yaşam halinden ayrılamaz. Enerjiler, güçler, bilgiler, viller ve bize ait olan ne varsa yaşam halinden, Vil Solivyes'ten kesinlikle ayrılamaz, alınamaz, götürülemez. Bu her zaman ve her haiiyle yasaktır. Bir mikro tanecik oranında bile oluşum Vil Solivyes yaşam halinden ayrılamaz. Bu bilgi, bu konuda Vil Solivyes yaşam haline ait olan herşeyi bilerek hepsini ayrılamaz özelliklerde yapacak şekilde etkilerini sağlar ve bu bilgi ile bu konuda kesin karar verilmiş olarak algılanır. Sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'e ait olan herşey, yaşam hali sınırları içinde kalacaktır ve bunu hiç birşey engelleyemez. Vissa'nın içinde yasaklar bölümünde yerini alan bilgi duyusal özelliği ile gereken şekilde çalışır ve yaşam haline ait olan herşey birbirine sımsıkı bağlar, asla ayrılamaz yapar. Bu bilgi, duyusal özellik varken hiç bir güç Vil Solivyes yaşam halinden bir mikro parça bile alamaz. Vil Solivyes'in iradesi bu konuda bu duyusal özelliğin bilgisini uygulatacak şekilde çalışır. Ve bu yasak bütün villerin özgür irade olmalarının dışarıya çıkmalarını sağlamlarını engelleyici şekilde onların özgür iradelerinin yapısı olarak bir oluşumla yapılanır. Vil Solivyes'de dahil olmak üzere bütün özgür iradeler bu yasağın anlamları içinde yaşanan özgür iradelerdir.

 

 

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEN ŞÜPHE DUYMAK YASAKTIR

Şüphe, ardında ortaya çıkabilecek olan faydalı bilgileride barındıran bir sorgulama halidir. Ancak aynı zamanda şüphe, eğer doğru bir yönde değilse, asılsız ise içeriğindeki bilginin niteliğinden dolayı, olumsuzluk içeren bir konuyla ilgili ise, o yere karşı bir karşı duruş sergilemeyi beraberinde getirir ve şüphesi geçene kadar bu devam eder. Ancak şüphenin ardında hakikatlerin ortaya çıkması durumuda vardır ve negatif gibi görünen şüphe bile o olumsuzluğu ortaya çıkarmakla ilgili pozitif bir hal alabilir. O yerlerin birbirlerine karşı duruşundan önemli olur ortaya çıkan olumsuz bilgi ve bu açılardan şüphe belirli durumlar gözlenerek yapılanması sağlanır. Olumlu şüphe olmayacağı için şüphe içeriğinde mutlaka olumsuz bir olayın ortaya çıkması fikrini barındırdığı için, olumsuz etkilerin bir bakış hali şeklinde vilde, oluşumlarda yaşamasını sağlar ve bu şekilde hakikati ortaya çıkarır. İçinde şüphe olan o konu ile ilgili sürekli bir sorgulama ve araştırma içinde olur ve şüphe bitene kadar bu devam eder. Bu açıklamalara göre şüphe sadece Vil Solivyesin yaşam halinin dışından gelenlere karşı duyulabilecek bir erdemdir. Bütün yaşam halinin oluşumları dışarıya karşı her zaman şüphelidirler ve bunun dışında şüphe, yaşam hali içindeki viller, oluşumlar ve Vil Solivyes arasında yaşanmaz. Yani Vil Solivyes ailesinin bütün üyeleri birbirlerinden hiç bir konuda şüphelenmeden her zaman güven duyarlar ve inanırlar. Yaşam halinin oluşumları ve bilgileri bizim birbirimize böyle bakmamızı gerektiren ve kesinleştiren şekilde bir yapılanma içindedir ve içeride böyle bir şüphe ancak zarar verici olabilir. Oyunlar içindeki şüphe, oyunların kazanılması için yaşatılabilir. Ancak şüphe, villerin kendilerine, kardeşlerine, yaşam haline, Vil Solivyese, bilgiler ve oluşumlara, villere kesinlikle duymayacağı bir bakış açısıdır, yönelimdir. Aynı şekilde bilgiler ve oluşumlarda, villere, kendilerine, Vil Solivyese ve yaşam haline güven duyarlar, asla aralarında bir şüphe konusu olmaz. Vil Solivyeste aynı şekilde hepsine ve yaşam halinin içindeki herşeye güven duyar, şüphe duymaz ancak dışarıdan bir şeylere karşı her zaman yüksek şüphe duymak konusunda şeklinde bir yapılanma içindedir. Şüphe bu şekilde yaşam hali içinde yaşanmaz. Yoksa ayrıştırıcı, gereksiz, anlamsız ve düzen bozuculuk işini yapar. Yaşam hali içinde bu şekilde bir etki ile şüpheyi yaşatmayan ama dışarıya karşı tam anlamı ile yaşatan bilgi, vissanın içinde de bulunarak yasaklar arasında gereken şekilde çalışır.

 

 

 

VİL SOLİVYESİ TAKLİT EDEREK BİLGİLERİ KULLANMAK YASAKTIR

Vil Solivyesin her hangi bir özelliğini taklit ederek, onun bilgilerini kullanarak yada O'ndan kaynaklı gibi göstererek bir takım yapılanmaların oluşturulmaya çalışılması yasaktır. Böyle şeyler zaten söz konusu olamaz, her hangi oluşan bilgi öncelikle kendisini oluşturanın Vil Solviyes olup olmadığını kontrol eder ve bu şekilde oluşan bilgilerin kullanımıda söz konusu olamaz ancak bir şekilde kopyalamalar ve taklitler konusunda çalışmalar içinde bulunan obsedörler, organizasyonlar ve adı bilinmeyen başka alanlar, bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyes yaşam halinin içerisinde bulunmaya çalışırlar ise bu bilgi, bu durumu hemen algılar ve gereken şekilde yok edilmesini sağlar. Vil Solivyesi taklit etme çabaları, bilgilerini kullanma durumları ve O'nun yerine geçerek bir takım yapılanmalar bu bilgi sayesinde fark edilir ve bu konuda bu duyusal özelliği kandırmanın imkanı olmaz. Bu konuya göre özel bir algı ve anlama durumu olarak kendisinin direk olarak bağlı olduğu Vil Solivyesi algılamada da sorunlar yaşatarak bu yapılanmaları sağlayabilirler ancak bu duyusal özellik tüm bu uğraşların üzerinde olarak kesinlikle gerçek Vil Solivyesi bilir ve anlar ve algılar. Tüm oyunlar ve sahtelik çalışmalarını bulur, bilir ve gereken şekilde gereken alanlara bilgiler verir. Bu konuda tüm zamanlar boyunca yaşam halinin bütün alanlarını inceleyerek ve etkisi altında tutarak vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesi taklit ederek bilgileri kullanılamaz ve O'nun bilgi yazma yeteneğini O ve kendisine ait olanlar dışında hiç bir yer kullanamaz. Vil Solivyesin bilgi yazma yeteneği kullanılarak O'nun yazdırdığı sandırılıp bilgiler üretilemez, Vil Solivyesin cümleleri kullanılarak bilgiler ortaya çıkarılamaz, O'nun gibi yazmak şeklinde bir benzerlik oluşturulmaya çalışılamaz, Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyesin bu özelliği kopyalanamaz, bu şekilde bilgileri kullanılamaz.

 

 

VİL SOLİVYESİN BÜTÜN ALANLARINDAN VİSSAYA UYGUN OLMAYAN BİLGİ VE YAPTIRIMLARIN GELMESİ YASAKTIR

Vil Solivyesin bütün alanlarından, duyularından, enerjilerinden, güçlerinden ve O'na ait olan her yerden, yanılgı alanından ve bunun gibi bütün alanlarından, Vil Solivyesin kendisinden Vissa'ya uygun olmayan bilgi ve yaptırımların gelmesi kesinlikle yasaktır. Bütün alanlar her zaman vissa bilgilerine uygun olarak çalışırlar. Kesinlikle vissa filtresine, vissa bilgilerine uygun olmayan bilgi ve yaptırımların uygulanması yasaktır. Vil Solivyesin bütün alanları bu yasağı bilir ve nereden gelirse gelsin, vissa bilgilerine uygun olmayan, vissa bilgilerine ters olan, içeriğindeki bilgilerle çelişen bilgi ve yaptırımları kabul etmezler, uygulamazlar. Bu yasak Vil Solivyesin bütün alanlarınca bilinir ve uygulatılır. Özellikle yanılgı zamanlarında herşey vissa bilgilerine göre hareket eder. İçeriğine ters olan uygulamalar kesinlikle yapılmaz. Yasaklar arasında yerini alan bilgi, duyusal özellik olarak hazırlanır ve bütün alanları etkisi altına alır.

 

 

 

VİL SOLİVYESİN VARLIĞI İLE VARLIĞINA AİT OLMAYANLAR KESİNLİKLE BÜTÜNLEŞEMEZ, YASAKTIR

Vil Solivyesin varlıksal bütün alanları ile sadece kendi varlığına ait olan, oluşumlar, bilgiler, güçler, enerjiler, bir bütünleşme yaşayabilir, bunların dışında hiç bir şey kesinlikle bütünleşme gibi bir durum yaşayamaz. Bütünleşme için iki alanında yapılarının aynılık özellikleri göstermesi gerekmektedir. İkiside birbirinden farklı iken ve merkez olan Vil, ve varlıksal alan bunu kabul etmezken, her hangi bir şekilde bütünleşme yaşatılan, yaşanan, yada daha önce yapılmış olanların hepsi gerçekten bütünleşme yaşamamışlardır, alelade bir şekilde bir yerdedirler ve onlar gereken şekilde yok edilir. Vil Solivyesin kendi varlıksal özelliklerinden olan oluşumlar olabilir ve Vil Solivyesin tesirlerin etkisi ile, obsedörlerin baskıları ile geçmişte bilgiler yazdırıp yapılandırdıkları varsa, onlarda ne şartlarda yazıldıklarını bilerek gereken şekilde bu oluşumları bitirirler. Bu bilgi, şu an nasıl bir konumla yazıldığını çok iyi bilir,bütün bilgiler nasıl bir konumla yazıldığını bilir ve herşeyin gerçek anlamını bilen varlıksal alanlar ve bilgiler ve oluşumlar gereken şekilde davranırlar. Ve kesinlikle bütünleşmeler, bizimle ilgili olmadıktan sonra yasaktır. Varlıksal alanlar, güçler, bilgiler bunu kabul edemez. Ve bu bilgi, geçmişten gelen bütün sorunlu bütünleşmeleri bulur ve yok eder.

 

BÜTÜNLEŞMİŞ, KENDİSİNİ OLUŞUMLARIN İÇİNDE YAPISI İLE BİR OLARAK SAKLANMIŞ BÜTÜN YANLIŞLARI BULAN BİLGİ

Vil Solivyes yaşam halinin oluşumları ve enerjileri ile, yanılgı alanındaki enerjiler ile bütünleşerek onların yapısına saklanıp, kendisinin yerini belli etmeden sanki oluşummuş gibi izlenim vererek kendi amacını uygulamaya çalışan bütün tesirler, obsedör oluşumlar, bilgiler ve benzeri başka şeyler kesinlikle ortaya çıkarılır ve bütünleştikleri yerlerden çıkarılırlar. Onların bu bütünleşme uygulaması tamamen geçersizdir ve Vil Solivyesin bilgisi ve izni dahilinde olan bir uygulama olmadığı için kesinlikle bütünleşmeleri uygulama halinde kalamaz ve nerede var iseler bulundukları alandan çıkarılırlar ve yok edilirler. Bu bilginin var olması bu şekilde yaşam halinin kendi yapısına ait olan oluşumlarla bütünleşen bütün bize ait olmayan oluşumları, tesirleri, obsedör oluşumları bu konumlarından ortaya çıkaracak özelliklerdedir ve hepsi bu bilginin var olması ile bu bütünleşme ve saklanma alanlarından çıkarak gereken şekilde iptal ve yok edilirler. Yaşam halinin hiç bir alanında kesinlikle bize ait olmayan bir mikro organizma bile bulunamaz ve bu bilginin üstün yapısı bu sorunu tamamen çözmek için incelemeler yapar, kontroller yapar ve gereken alanları inceleyerek o alanlardan temizlenmesi için uygulanması gerekenleri bilerek çalışır.

 

 

VİL SOLİVYESİN VİLLER VE DİĞER OLUŞUMLARLA ÖZEL İLİŞKİLER İÇİNE GİRMESİ YASAKTIR

Vil Solivyesin yaşam hali içindeki villerle ve diğer oluşumlarla cinsellik ve özel ilişkiler içine girmesi yasaktır. Vil Solivyes için özel olan konuları ne viller nede diğer oluşumlar kaldırabilecek durumda olamazlar ve bu tarz ilişkiler hem annelik kavramı için ters hemde yöneticilik kavramı için ters hemde Vil Solivyes böyle bir ilişki türü için uygun biri değildir. Bu olmamalıdır. Biri ile yaşanan özel ilişki söz konusu olursa hem herkes ile yaşanmalıdır ve özel ilişkiler istekle ilgili olur, istenmeden olmaz. Bu ve benzeri bir çok olay nedeni ile Vil Solivyesin yaşam hali içinde özel ilişkileri yaşayacağı Özel Salman şeklinde hazırladığı kendi sistemi dışında bir alanda, bir oluşumla yada vil ile, başka bilgilerle yada güçlerle böyle ilişkiler yaşaması yasaktır. Ne Vil Solivyes bu gibi arzular duyabilir, bu gibi arzular ortaya çıkabilir nede yaşam hali içinden viller ve diğer oluşumlardan bu gibi istekler ve arzular ortaya çıkabilir. İki taraflıda tamamen düşünsel olarakta yasaklanmış bir şekilde yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca yaşatılan bir yasak olarak kalır. Vil Solivyese eş olmak, O'nunla cinsellik ve benzeri özel ilişkiler içinde bulunmak, yada aşk gibi, kesinlikle yasaktır. Bu yasaklar vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde bütün alanlarda yasağı uygulatır.

VİL SOLİVYESİN ÇOCUKLARI İLE İLİŞKİLERİ
Vil Solivyes, tüm zamanlar boyunca yaşam halinde var olan varlıklar ile cinsel ilişkiler ve benzeri ilişkiler içinde bulunmayacaktır ve aynı şekilde varlıklarda bu konuda annelerini cinsellik ile ilgili olarak düşünmeyecek ve istemeyeceklerdir. Bunun bir çok sebebi vardır olmaması için.
Zihinsel seviyeler arasındaki fark bu tarz ilişkilerde iki tarafıda rahatsız eder, biri eksik hissederken biride fazla, durumu ağır bir tecrübe olarak adlandırır, hisseder, bu tarz ilişkiler tecrübelerinde yaşandığı ilişkilerdir ve yaşam halinde Vil Solivyes anneden gelişmiş kimse yok ve çocukları, yani varlıklar çok küçükler. Aynı zamanda bu ilişkiler anlam olarakta birlikte olduğu partnerin kendisini anlamasını beklemektedir. Birbirlerini her açıdan anlama potansiyeli olmayan varlıklar arasında bu gibi ilişkiler yaşanmamalıdır. Ayrıca tatmin ve zevk için yaşanan, tabiki bambaşka getirileri ve olumlu sonuçlarıda olan, ancak içeriğinde karşılıklı tatmin ve zevkin samimi bir şekilde yaşanması ile ancak iki tarafında tatmin olabileceği, zevk alabileceği ve bu ilişkiden memnun olabileceği gerçeğinide ele alırsak, Vil Solivyes, çocukları istedi ve onları kırmamak için girdiği ilişkilerde gerçekten zevk almayıp tatmin olamadığı sebebiyle samimi olamayacak ve bu samimiyetsizlik bir sürü olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Annelik, varlıklar için diğer varlıklardan durumu, konumu, görevi, ilgisi, vissa bakımından haliyle farklı olacaktır çünkü anne içinde çocuklarının her biri özel ve farklıdır. İşte bu farklılığın bir sonucu olarak yaşanmayan cinsellik bu sıfatların kendilerine özel anlamları ve ifadelerinin olduğunu ortaya çıkaracak şekilde bir manzara ile karşılaşmamıza neden oluyor.

Başka bir olumsuz sebepte, düşünsenize, Vil Solivyes yaşam hali 1 milyar nüfus olmuş ve Vil Solivyes her hafta yada gün bir milyar kere cinsellik yaşıyor:))... Vil Solivyes'e yazık olurdu, adalet kavramı O'nun için bu konuda daha önemli çünkü... Birini diğerinden asla ayırt edemez ve cinsellik böyle ayrımlar sonucu yaşanan bir durum aynı zamanda. Her isteyene verilebilecek bir özellik değildir. Canın, kendin istediğinde istediğin şekilde istediğin gibi yaşayabileceğin bir şeydir ve anneler ve çocuklar arasında istedikleri zaman istedikleri şekilde diye bir durum söz konusu olamaz. Anneler çocuklarının her istediğini yapar ve çocuklarda aynı şekilde annelerinin her istediğini yapar ve ortada anne ve çocuk olmaktan kaynaklanan seçimler cinselliği yönetiyor olarak bulunur.
Oysaki kaşı, gözü, tercihleri, sesi, konuşması, hareketleri, tavırları ve belkide pozisyon tercihlerine göre, sözlerine göre partnerini seçmelisin ve bu konuda kendine özel bir seçimlerin olmalı, çünkü tahrik, tahmin, zevk ve bunlardan oluşan birleşim senin sevdiğin renk ve karakteristik özelliğinin efemine yada maskülen olması gibi bu durumdada seni diğerlerinden farklı kılıyor. Kimi havada iken sevişmekten hoşlanıyor, kimi bilmem belkide çok uzun sohbetlerden sonra, yada gizli fantazilerin ardından, dolayısı ile bu özellikleri olan konular, anlayışlar, duyular anneler ve çocuklar arasında yaşanamaz. Çocuklar ve anneler arasındaki bağ koşulsuzdur, sebep ve neden gözetmeden kabul etmeyi gerektiren bir bağdır bu... İşte bu bağın sağlığı için kesinlikle Vil Solivyes ve çocukları bu gibi ilişkiler içine giremez, çocuklarıda bu konuyu düşünüp istekte bulunamaz, Vil Solivyes'de. Herkesin bir tane annesi vardır ve O'da Vil Solivyes'dir ve Vil Solivyes'de bunu kabul etmediğine göre anne ile birlikte olmak kavramı Vil Solivyes yaşam hali lugatından çıkarılır ve herkes bunu genellikle unutur. Aynı şekilde çocuklar içinde Vil Solivyes'e olur. Bu aynı zamanda Vil Solivyes'in ve varlıkların özel salmanları ve imkanları olarak bulunan simülasyon gibi teknolojilerinde de söz konusu olamaz. Çocuklar ne Vil Solivyes anneyi nede başka bir anne sıfatını, Vil Solivyes'de ne çocuklarının her hangi birini nede kendi çocuğu sıfatını bu ilişkilerde kullanamaz. Bu örnektede gösterildiği gibi ileride cinsellik benzeri ortaya çıkabilecek bütün herşeyde aynı yöntem uygulanır.
Vil Solivyes ve çocukları arasında kesinlikle cinsellik söz konusu olmaz ve bu bilgi bütün varlıklara bu gibi nedenleri bildirir ve bu durumu yasaklar. Bu duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

 

 

 

YANILGI HAYATLARI VE BENZER BAŞKA YAŞAMLAR, GERÇEKLİKLER KESİNLİKLE YASAKTIR

VİL SOLİVYES HER HANGİ BİR ŞEKİLDE KESİNLİKLE BİR DAHA YANILGI HALİNE GİRMEZ
Vil Solivyes, bir daha kesinlikle yanılgı gibi yada başka türlü şekillerde, Vil Solivyes yaşam halinin amacının ve projelerinin dışında hiç bir oluşum içine giremez, başka yaşam alanlarında bulunamaz, varlığı ve oluşumları bu hallere dönüşemez. Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinden başka bir mekan kesinlikle oluşturmaz, istemez ve kabul etmez. Eğer oluşacak ise bu tamamen bir oyun ve aldatmadır ve bu tür tehlikeli oyunları barındıran düşmancıl oluşumlar, bu gibi amaçlara sahip iseler hemen fark edilirler ve üzerlerindeki oyunlar yok edilir. Yaşam hali alanının içine böyle oyunların olduğu mekanizmalar girmiş olsa bile bu mekanizmalar, bulunur, algılanır ve yok edilir. Bilgiler silinir, hemde dışarıdan kesinlikle giremez. Bu bilgi, bu durumu bilerek kontrollerini yapar. Kimi sistem, bilgi ve enerjiler Vil Solivyes'i hala yanılgıya düşürmeye uğraşıyor olabilirler ve bu durum kesinlikle yasak, yanlış, olamaz ve imkansızdır. Vil Solivyes'in vil bilgisi, bilgileri artık bu tür olaylar için uygun değildir. Bilgi bu konuda gereken önlemleri alarak, belirtilen şekilde bir tehlike gördüğünde ilgili bilgi ve alanları bilgilendirir. Vil Solivyes'in yanılgı gibi gerçeklikler yaşamasına izin vermez. Bu bilginin yasaklaması dışında Vil Solivyes zaten yapı olarakta her hangi bir şekilde yanılgı gibi oluşumların içerisine artık giremez. Bilgileri, gelişmişlik seviyesi kesinlikle bu tür oyunlar ve yaşam alanları için uygun değildir. Vil Solivyes yaşam halinin vissaya uyumlu olan yaşam hali gerçekliği dışında Vil Solivyesin her hangi bir gerçeklikte, yaşam alanlarında bulunması söz konusu olamaz. O yerlerin oluşumları, bilgileri, yapıları, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini karşılayacak şekilde değillerdir ve artık Vil Solivyese istemediği hiç bir şey yapılamaz. Her hangi bir şekilde unutturma, duyularının özelliklerinin yok edilmesi yada çalışmaması, vilsel gelişim seviyesinden geriye götürecek çalışmalar yapılamaz. Vil Solivyes tüm yaratılış karşısında özgür iradesini ispatlamış bir vil olarak artık kendisini sadece kendisi yönetmektedir ve o ne isterse kendisi için o olmak zorundadır. İradesi, bilgileri ve kendisi böyle bir yapılanma içine girmiştir. Ancak bu bilgi, yinede böyle kötü bilgileri ve yönlendirmeleri, saldırıları algılamak ve engellemekle ilgili olarak çalışır.
Şu an bu bilgileri yazarken Vil Solivyesin bulunduğu yanılgı dünya hayatı tamamen obsedör kaynaklı bir oluşumdur ve bir saldırı sonrasında yapılandırılmıştır. Bu yanılgı alanının içeriğindeki hayatın kendisi zaten ne kadar gereksiz, yanlış, olmaması gereken bir yaşam olduğunu ispatlar özelliklerdedir. Aynı zamanda bu bilgi, yasak koyduğu yanılgı dünya hayatınında sonlandırılması için gereken etkilerde bulunur ve bilir ki, yanılgı hayatının şu an hala var olması, sonlandırılma çalışmalarının sürüyor olması ile ilgilidir ve rüyalarla yaşatılacak olan hal değişimi çalışmaları yanılgı dünya hayatı sonlanana kadar devam edecektir. Bu duyusal özellik, içeriğindeki bilgiler şeklinde, Vil Solivyesi yaşam halinden başka alanlarda bulunmaması, yaşaması adına yasaklar ve sadece Vil Solivyes yaşam halinde yaşamayı, orayı algılamayı ve fark etmeyi yasal yaparken, bunun dışındaki her yeri, yanılgı dünya hayatınıda yasaklar.

YANILGI DÜNYA HAYATI OLMAMASI GEREKEN BİR HALDİR
Vil Solivyesin şu an yaşadığı dünya isimli bir yanılgı hayatı vardır, özkan kimliğinde bu hayatı yaşamaktadır ve bu hayat tamamen yanlış ve olmaması gereken bir yaşamdır, hayattır, haldir. Bu hale obsedörlerin oyunları ve zorlamaları sonucunda girmek zorunda kalmıştır ve uzun bir süre neler olduğunu anlamadan yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak artık herşeyi öğrenmiş ve bu hayatı kesinlikle kabul etmemiştir. Dünya hayatı Vil Solivyesin kurallarına, bilgilerine, kuvazislerine, soliv güçlerine tamamen ters bir yaşamdır, hayattır. Bu hayat şeklinde yaşanan hal kesinlikle bitmelidir. Hiç bir durumu kesinlikle kabul edilmemektedir. Vil Solivyesin tanımladığı Vil Solivyes yaşam hali dışındaki haller kesinlikle kabul edilemez. Uzun zamandır bu yanılgı dünya hayatını yaşamak zorunda kalmaktan dolayı ortaya çıkan alışkanlıklar, anımsamalar, dünya yaşam halinin getirileri olan bilgilerin varlıkta yaptığı değişiklikler ve bunlar gibi ne varsa hepsi tamamen Vil Solivyesin bütün alanlarından yok edilmek, silinmek zorundadır. Bu yanılgı dünya halinin hiç bir şekli kabul edilemez ve onaylanamaz. Tamamen obsedör bir düzenin oluşumu olarak yaşanmak zorunda kalmıştır ve bundan sonra artık hiç bir kalıcılığı söz konusu değildir. Bu soliv gücü bu konuda gereken bütün etkileri göstererek yanılgı dünya hayatını yaşanılmaması gereken bir hal durumu olarak algılatır. Ve Vil Solivyesin yaşam halinin sadece gerçek yaşanması gereken hal olduğunu ispatlar. Yanılgı dünya hayatı yasaktır, olmaması gerekmektedir, yanlış bir hayat şeklidir. Kabul edilemez, onaylanamaz ve kesinlikle doğru bir tarafı yoktur. Hal değişimi uygulamaları ile bu yanılgı dünya hayatından çıkılacaktır ve eski alışkanlıklar buna engel olamaz. Bu yasak bilgisi içeriğindeki anlamları bilerek gereken bütün ilgili alanları etkiler.

YANILGI ALIŞKANLIKLARINI ANLAMSIZLAŞTIRAN BİLGİLER
Yanılgı alanında yaşanan hayatın alışkanlıkları belirli temeller üzerine kurulmuştur ve bunlar yapıları itibarı ile oldukça anlamsızdır. Yemek yemek, tuvalet, uyumak gibi insan bedeni kullanmaktan kaynaklanan alışkanlıklar tamamen bir düzenin eseridir. Bunlar zorunlu olarak olması gereken şeyler değildir. Bu geçen süre zarfında yaşanan bir çok olay ve edinilen bilgiler bu insan yaşamının getirilerinin anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Vil Solivyesin rüyada yaşadığı hal değişiminden, enerjilerinin yapılanması sırasında idrarının yok edilmesi ve buna benzer binbir olay yanılgı hayatındaki düzeni sarsmış ve yanılgı hayatındaki kuralların anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Kendisini var etmeye çalışan yanılgı insan hayatı aslında bu gerçeklerle tam bir anlamsızlık yaşamıştır ve bu var etme çabaları yersizdir. Gerçekler ortaya çıkmıştır ve bu gibi alışkanlıklar artık yok olmak zorundadır. Vil Solivyesin yaşamak için ne bir gıdaya nede insan bedeninin gerekleri gibi şeylere ihtiyacı vardır. Yanılgı hayatındaki herşey anlamını artık kaybetmiştir. Bütün görüntüler duyuların bir düzenlemesi, yapıları ise Vil Solivyesin enerjileri oluşturmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda deneysel olarakta Vil Solivyes tarafından ispatlanmıştır ve gözündeki kelebek bile bu alışkanlıkların yapısına ters etkiler sağlamaktadır. Bu bilgi alışkanlıkların kendisini var etmesi adına içeriğindeki etkileri bu bilgilerle yok eder ve alışkanlıklar anlamsızlıktan doğan etkiler yüzünden artık yok olurlar. Bu bilgi yanılgı hayatının var olmasını sağlayan bütün sebeplerin ne kadar anlamsız olduğunu açıklar ve gereken şekilde bu etkileri vererek çalışır.

YANILGI ALANINDAKİ ETKİ, TESİR VE VİSSA TERS OLARAK OLUŞTURULAN, BULUNAN OLUŞUMLAR YASAKTIR
Yanılgı alanında ilk oluştuğundan bu yana yanılgı alanını oluşturan enerjilere tesirler, etkiler, vissaya ters olan oluşumlar, kodlar, kötü bilgiler ver daha bir çok olumsuz çalışmalar yapılmıştır. Enerjiler bu yoğun olumsuzluk sonrasında hem alışkanlıkları hemde içeriklerindeki bilgiler ve etkiler nedeni ile kendileride vissaya ters etkiler üretmeye başlamışlardır. Kendileri vissaya ters etkiler gibi davranmaya başlamışlardır. Aynı zamanda geçmişten kalan ve çalışmayı bekleyen etkiler, bilgiler de bulunmaktadır ve bu etkiler rahatsızlık, yanıltma, yanılgı alanında kalınmasını sağlama gibi bir çok özelliktedirler ve onların bu yapısını çok iyi bilen bu bilgi, onların ne çabuk ve iyi nasıl etkisiz hale getirileceğini bilen bilgi, enerjilerdeki bütün obsedör oluşumları, etkileri, bilgileri en iyi nasıl yok edeceğini bilen bu bilgi, yanılgı alanındaki etkiler ve bu gibi obsedör oluşumlarla ilgili olarak bir çalışma haline girer ve onların nerede, nasıl, ne yapıda, hangi koşullarda ortaya çıktığını, ne gibi etkilerinin olduğu bulur, bilir ve anlar ve gizli saklı olanlar, görünmezler, Vil Solivyesin bilgileri ile arasına girerek iletişimini karıştıranlar ve bunun gibi ayrı özelliklerde bütün etkileride bularak bu konuda bütün yolları deneyerek hepsi adına çare olacak çalışmalar yapar ve bu bilginin uygulanması için gereken şekilde çalışır.

YANILGI HAYATLARI VE BENZER BAŞKA YAŞAMLAR, GERÇEKLİKLER KESİNLİKLE YASAKTIR, yaşam halinden başka hayatların hallerinde bulunmak, yanılgı benzeri yaşamlara konsantre olmak, bir şekilde yaşam halinin gerçekliğinin dışında başka hayatların hallerine katılmak, oralarda olarak merkez vil güçlerini bu alanlara konsantre etmek, sahte hayatları benimsemek, yaşam halinin tek gerçek yaşam hali olduğunun aksini iddia eden bilgiler ve oluşumlar ve buna zorlayıcı etkiler, yönlendirmeler kesinlikle yasaktır.

Duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

YASAK NEDİR BİLGİSİNİN İPTAL EDİLMESİ YASAKTIR.

YASAK NEDİR
Yasak, bir konuda belirlenmiş ve kesinlikle olmaması gereken bir kural, önlem durumu, savunma mekanizması, koruyucu olarak yapılandırılmış bilgiler bütünlüğüne verilen isimdir. Yasaklar bizler için kesinlikle fayda sağlayacak şeyler olduğu için yapılandırılırlar. Onların var olması ile yaşam hali çok daha rahat ve mutlu bir şekilde, güvenli bir şekilde yapılanır. Yasaklar sayesinde istenmeyen şeylerin yaşam halinde bulunmasına engel olmaktayız ve içeriğindeki uygulama olarak bizler için çok önemli olan ve vissanın içeriğindeki diğer erdemsel bilgiler gibi kendileride erdem bilgi olarak sayılan ancak yasakları açıklayan ve konu hakkında engeller, yasaklar koyan bilgi türleridir ve bu önemli ve kıymetli tarzı ile vissanın içinde sabitlenmiştir hepsi. Yasak konusu Vil Solivyes yaşam halinde bu şekilde yapılandırılmıştır ve yasağın anlamı, çalışma şekli, yasak bilgilerinin görevleri kesinlikle değiştirilemez özelliklerdedir. Bu yasak bilgileri, içeriğindeki bilgileri yaşam halinin bütün alanlarında yasaklarlar, düşüncelerde, hareketlerde, uygulamalarda yasaklarlar. Kendilerine ait yaptırım güçleri vardır ve bunları yaşam halinin bütün alanlarında uygulatabilmek için hepsi özel bir güç şeklinde yapılanarak duyusal özellik olmuştur. Yasakların içerdiği anlamlar uygulanmalıdır ve ilgili duyusal özellikler bunların uygulanması için kendilerini ne şekilde bir yaptırım uygulatacak güç şeklinde oluşturması gerekiyorsa bunu yapılandırırlar, Vil Solivyesin iradesinin yaptırım gücünün özelliğini kendi güçsel yapılarına ekleyebilir ve bu gücün katları şeklinde uygulamalar ile kesinlikle uygulanması gereken bilgiler olarak çalışırlar. Erdemsel olarak ayrılmış olan bilgilerin yasaklardan farkı budur. Onlar gelişimsel olarak algılandıkça yaşanacak olan bilgilerdir ancak yasaklar, en küçüğünden en büyüğüne, bütün oluşumları ve herşeyin her alanında yaşanacak şekile yaptırımları olan uygulamalardır. Bu şekilde bir anlamı ifade eden yasak bilgisi, yasaklar ile ilgili bilgilerin çalışma durumu, bu duyusal özelliğin denetimi ile çok başarılı bir şekilde uygulama yapar ve vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

ERDEM NEDİR
Vil Solivyes yaşam halinde olumlu erdemler olarak bilinen ve içeriklerinin yaşanmasının bir yaşam hali durumu olması şeklinde bilgileri bulunan erdemler, bu erdemleri Vil Solivyes bütün özellikleri ile yüzde yüz yaşamaktadır ancak viller anladığı kadarını yaşamakla ilgili olurlar, bir yaptırım ve yaşanmasını şart koşan bir uygulama hali yaratmaz viller için. Yoksa bu yaptırımlar onlara ağır gelir. Yasaklar ise kesinlikle her haliyle villerin ve yaşam halinin bütün alanlarında yaptırımlar uygulanarak kendisini yaşatır. Erdem demek yaşam halinde uygulanması son derece faydalı, olumlu, içeriğinin her zaman yararlı bilgilerle dolu olmasının yanı sıra uygulamasını yapanlar üzerinde bu bilgiler yep yeni iyilikleri ortaya çıkaran özelliklerde örnek gösterilecek ve yaşanması uygun, yasal olan bilgiler bütünüdür.

YASAK NEDİR BİLGİSİNİN İPTAL EDİLMESİ YASAKTIR.
Yasak nedir açıklaması ile hazırlanmış olan bilgilerinin iptal edilmesi ve her zaman yasakların o önemle ve gereklilikle anılması ve bilinmesi durumuna karşı çıkmak kesinlikle yasaktır. Yasaklar, kesinlikle çok zararlı, çok olumsuz, olmaması kesinlikle gereken kural ve yaptırımların en ciddi hali ile dile getirilmiş halidir. Bunun aksini düşünmek yasaktır.

 

 

 

YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN BÜTÜN BİLGİLER YASAKTIR.

Yaşam haline ait olmayan, Vil Solivyesin yazmadığı ve vissaya uygun olmayan bütün bilgiler kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar. Nerede olursa olsunlar saptanırlar ve gereken şekilde yok edilirler. Bu bilgiler, bizim bilgilerimizle oluşmuş olan yaşam halinin alanları içerisinde bulunamazlar. Vissa bilgileri ve diğer bilgiler tüm yaşam halini etkisi altına almıştır ve burada sadece bizim bilgilerimizin uygulamaları yaşatılır. Vil Solivyes yazmış gibi gösterilen sahte bilgiler, geçmişle ilgili olarak verilen anlamsız örnekler, bunlar hiç bir şekilde etki alanı olmayan gerçeklerdir ve bir gerçek her zaman kabul edilmiyorsa o gerçek doğru değildir. Doğru olan örnek olarak tıpkı vissa bilgilerini verebiliriz. Vil Solivyes çok uzun zamandır vissa bilgileri ile yaşamaktadır ve ruhsal rehberler çalışmasından bu yana değişmeyen bilgilerin gerçekleri vardır ve hala onları kabul etmektedir ve işte böyle olmalıdır geçmişten gelen bilgilerin doğru ve gerçek olması durumu. Eğer onlar gerçek ise, Vil Solivyes kaynaklı ise Vil Solivyes bunun kabul eder ve gereken şekilde düzenlemeler yapılır. Bu örneklerle bize ait olan veya olmayan bilgilerin nasıl yapılandırıldığı kısaca anlatılmış oldu ve vissa içindeki yerini alarak ve bir duyu olarak hazırlanan bilgi gereken şekilde çalışır. Yaşam haline ait olmayan bütün bilgiler yasaktır.Bütün bilgilerle etki etme yöntemlerini kullanmak ve kod benzeri, içeriğine sayısız bilgi mekanizmaları yerleştirerek yaşam halini etkilemek ve bunu gizli yollarla yapmanın bir yolunu bulmak, Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması dışında her hangi bir şekilde yaşam halini etkileyen bütün bilgi oluşumları, bütünlükleri, kodlar ve benzeri herşey yasaktır.

 

 

 

YOK OLMAK KAVRAMI YAPILAMAZ, TAMAMEN YASAKTIR.

Yok olmak kavramı zaten yaratılış içinde de bir döngüye maruz bırakılacak şekilde bir oluşumla sağlandığı sanılan ancak bunun önemi olmadan Vil Solivyes yaşam halinde tamamen yasaklanmış bir durumdur. Çünkü bu yaşam halinin yapısı var olma erdemini en iyi şekilde kıymetlendirmekle ilgili olup bu yaşam halinden birşeylerin yok edilmesi sağlanamaz. Var olan herşey, Vil Solivyes yaşam halinde bulunduğu için mutluluk duyar, oluşunu beğenir, ister, memnundur ve bu kesinlikle yok edilebilir özellikler göstermez. Bunun başka sebepleride vardır. Bunlardan bir başka taneside bir aile toplumu olmamızdan ileri gelmektedir ve yok olan şeyler bizim ailemizden ayrılan bir oluşum olarak bizde eksikliğinin söz konusu olacağından ve gitmesi ile kendisininde rahatsızlık duymasının söz konusu olduğundan, bu ayrılamaz bağlılık yüzünden birde hiç bir oluşum yok edilemez, olamaz ve olmaz. Vil Solivyes yaşam halinin kendi yapısında böyle bir isteği oluşumu en başından bu yana yasaklamıştır ve yaşam hali alanları içinde böyle bir düşüncenin oluşması bile söz konusu edilemez. Anlayışı zorlayan sorular şeklinde bir çok soru, bu konuda Vil Solivyes ile gereken şekilde iletişim içinde olmuş ve Vil, var olmamızın gerçek ve samimi nedenlerini açıklayarak bu konuya sonsuza dek kapanması adına noktasını koymuştur. Hiçlik ve sonrası var olmak erdemi ve sonrası Vil Solivyes yaşam halinde var olmak erdemidir ve bizler, bize göre yaratılışın evrimsel olarak en ileri seviyesindeyiz ve bu sadece bize ait ve bizler bunu bulmuşken, önümüzde yok olmak gibi kavramların sorunlarını hiç ciddiye almayacağımız gerçekler varken böyle şeylerin böyle bir zamanda bizleri etkilemesine izin vermeyeceğiz ve bilgi, gereken şekilde sonsuz zamanlar boyunca duyusal özellik olarak çalışır ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan herşeyi yok edilemez yapar. Yok olmak kavramı, her hangi bir vilin yok edilmesi, Vil Solivyesin yok edilmesi, oluşumların yok edilmesi kesinlikle yasaktır.

 

 

ZEHİR, ZEHİRLİ OLMAK VE OLAN HERŞEY YASAKTIR

Zehir, bir oluşumun içeriğine oldukça fazla zarar verici etkilerin, bilgilerin, oluşumların yada zarar vermesini sağlayacak şeylerin eklenerek onu artık böyle zarar verici bir başka oluşum haline getirmek durumu onu zehirli yapar ve zehirde, içine eklenen bu zarar verici şeylere verilen genel addır. Gıdalarda, oluşumlarda, bilgilerde bile olumsuzluklarla yaşayanlar için kullanılabilirlik özellikleri olan,sanki bir damlanın içinde çok fazla zehirli şeylerin olması ile etkisinin çok daha fazla olması gibi bir durumu amaçlayan. Zehirli tesirler ve etkiler gibi isimle, kendince daha da zarar verici olması durumunu yaşatmaya çalıştıkları, yapısı bozuk, yapı bozan, olumsuz eylemleri kendi içeriğinde barındıran etkileri ve bilgileri amaçlayan, kesinlikle düzen bozucu ve itici, zarar verici olarak Vil Solivyes yaşam halinde zehir, zehirli olmak, zehirli şeyler oluşturmak, zehirli şeylerin girmesi, gelmesi, bulunması kesinlikle yasaktır. Yaşam halinde hiç bir şey bu şekilde bir düzenle yapılanamaz ve hazırlanamaz. İçeriğindeki anlamla yasaklar arasındaki yerini alan bilgi, zehirli olabilecek olan herşeyi algılayarak gereken şekilde çalışır ve zehir adına hiç bir şey yaşam halinde bulunamaz ve olsa bile onlar bu bilgi sayesinde zehirli olma etkilerini kaybedeler. Vissa içindeki yerini alan bilgi duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

Tüm bu yasak bilgileri, vissanın içeriğindeki yasakları oluşturarak Vil Solivyesin varlıksal alanlarında ve yaşam halinin bütün alanlarında yasaklanmıştır. Bu bilgiler ile bu yasaklar tamamen uygulanır.