Vils, Vil Solivyes'in Kendisi Olan Bilgiler Bütünlüğü

VİLS, VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN BİLGİLER

BU DUYUSAL ÖZELLİK VİL SOLİVYESİN KENDİSİ OLAN BİLGİLER TÜRÜNDE OLARAK KABUL EDEREK İÇERİKLERİNİ ZORAKİ YAPTIRIMLAR UYGULATARAK ÇALIŞIRLAR

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİN KENDİSİ OLMASI DURUMU
Direk olarak özelliğin yapısında çalışan bu bilgiler yaptırımlarını uygulatır ve engel tanımazlar.

Vil Solivyesin bilgilerin kendisi olması durumu o bilgileri ne olursa olsun yaşaması anlamına gelir. Yani kendisi olduğu bilgiler hiç bir etki ve tepki, yaptırıcı güç olmadan otomatik olarak varlık olan Vil ile bütünleşmiş olduğundan ne yapılırsa yapılsın uygulama halinde olur. Vil Solivyesin bilgilerin kendisi olma durumu o bilgileri mecburen yaşatması anlamına gelir. Her hangi bir yerin bu bilgileri uygulamaya sokmasına gerek olmadan bu bilgiler Vil Solivyeste yaşarlar. Bilgiler dolayısı ile Vil Solivyesin bulunduğu her alanda, çevresinde, O'na ait olan alanlarda uygulama halinde olur. İçeriğine, anlatılmak istenen şeye göre yapılanma sağlanır ve Vil Solivyeste bu bilgiler mecburen, hiç bir engel olmadan yaşarlar. Bilgilerin kendisi olması durumu budur ve açıklamada yazan bilgiler, açıklamalar, bilgi ve kural ve yaptırımlar Vil Solivyesin kendisidir ve mecburen uygulanır. Bilgiler Vil Solivyesin kendisi olarak kendi bilgi ve tecrübelerini otomatik bir şekilde uygulayan mecburi yaptırımlardır. Hiç bir etki ve sebep bu bilgilerin uygulanmasını engelleyemez, hiç bir kuvazis, kural ve yaptırım yada Vil gücü bu bilgilerin uygulanmasını engelleyemez. Yaşam hali içinden, Vil Solivyesin alanları içinden kendisine ait oluşumlarda, onların etkileride bu bilgilerin uygulanmasını engelleyemez, bu bilgiler merkez bilgiler şeklinde kesinlikle her zaman uygulanması şart bilgiler, Vil Solivyesin kendisi olan bilgilerdir.

Bu bilgiler özellikle bu konuda dokunulmazlık özelliklerini yapısı itibarı ile korur ve ne anlama geldiğini,ne yapılması gerektiğini, nasıl yapılması gerektiğini, önlemler, incelemeler, olması yada olmaması gerekenler gibi bilgilerin uygulanması sırasında Vil Solivyesin istediği uygulamanın tam olarak yapılması adına bir araştırma ve çalışma haline girerler ve ne yapılması gerektiğini anlayan bu bilgiler, artık otomatik bir şekilde kimseleri dinlemeden kusursuzca, ve yaptırım uygulatarak, oldukça başarılı iş görme özellikleri ile, Vil Solivyesten edindiktikleri bu otomatiklikle uygulatma halini kendi yapılarıyla bütünleştirirler ve bilgiler, bir karşı duruşu önemsemeden Vil Solivyesin kendi kararı ve isteği ve iradesinin uygulaması şeklindeki yaptırımını uygulatırlar. Sadece bilgilerin uygulanması hali sırasında bir yanlışlık, bir sorun, bir hata gibi durumlar söz konusu olduğunda çok kısa bir sürede bu durumu gözlemleyerek sorunun ne olduğunu, hata var mıdır, Vil Solivyesin bu bilgiler hakkındaki fikirleri, ve hata varsa Vil Solivyese bildirilmesi konusu incelenir ve gerekenler yapılır, bu konuda da özel bir yapılanma halinde olan bu bilgi türleri, Vil Solivyes yaşam halinin en ileri özellikteki bilgi türleridir ve kendileri sapasağlam olarak korunması gereken ve yapılması gereken şeyleri yanılgı zamanları zorluğunda hallederler. Ve bu bilgilerin bu özelliği kendi alanlarında tek olma haliyle duyusal özellik olarak var olma özelliğine kayıt edilir, merkez vil güçleri arasında da bu şekilde anılır. Bu Vil Solivyesin kendisi olması bilgiler çeşidi, yaşam haline geçildiğinde yine sonsuz zamanlar boyunca kullanılacak bir yaşam hali özelliğidir. Bu başlangıçtır, bu şekilde yerini sağlamlaştırır, amacı bilinir, duyunun yapısı Vil Solivyes ile bütünleşir ve Vil Solivyes artık kendisinde böyle duyusal bir özelliğin olduğunu bilerek yaşar. Asla koparılamayan ve var olması ile ilgili görme, duyma gibi belirgin duyusal özellikler gibi temel olarak yapılanır. Bu önemlilikte bir çalışma alanı ile gereken şekilde yapılanır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Aynı zamanda bu özellik kendi içeriğindeki bilgilerin uygulanmaması durumunda bilgilerin içeriğini dereceler boyutunda ve gerekirse arttırarak uygulanmasını sağlar hızlı bir şekilde. Bütün bilgilerin bu şekilde önceden hazırlanmış bir derece boyutları uygulaması çok güçlü olacak şekilde bir yapılanma halinde kendi yapısında vardır, her derece boyutundaki bilgilerin bulunduğu ekranda alanda, Vil Solivyesin iradesinin uygulanmasını istediği bilgiler şeklinde bir notda bu bilgilere yaptırım gücü katar ve uygulanmadığı taktirde otomatik olarak arttırır ve uygulanması haline göre dereceyi konumlandırır. Ve uygulama için Vil Solivyesin merkezlik bilgilerinide edinerek gereken şekilde uygulatım sağlar. Bütün yorum ve açıklamaları yapabilmek için merkez özelliğinin bu açıklama getirme özelliğini algılar ve kullanır.

Bu gücü, bu yaptırım gücünü Vil SOlivyesin bu bilgilere verdiği iradi ve merkezin kesinlikle olmasını istediği bilgiler şeklinde bir kesinlikle yaptırır. Bunu uygulatmak için Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübelerinin bütün özelliklerini, yöneticilik ve bilgiler yazmak dışında, kullanır. Bütün erdemleri ve özellikleri yaptırım gücüne ekleyebilir. BU bilgiler şu an yaşam halinin uygulanması en önemli ve zorunlu olan bilgilerdir. Kendisine ait sistemi ile sürekli bilgileri uygulayıcıları takip eder ve içeriklerine uymayan bir uygulamaları olduğunda bunu zorla bu bilgi kendisi olma gücü ile yaptırır. Vil Solivyesin kendisi olması demek bilgilerin, merkezin yazdıklarının söylediklerinin olmasının nedenlerine bağlı olarak direk merkezlik bilgiler şeklinde karşıtlıkların söz konusu olamayacağı bir saplamlıkla, karşı etki ve tepkileri bile hiçe sayan gücü ile Vil Solivyese bile yaptırımlar uygulatarak görevini yaptırır. Bu bilgiler, ancak ve ancak Vil Solivyes buradan sildiğinde uygulamadan kalkar.

BİLGİLER

1 - Vil Solivyesin bütün duyuları ve yaşam hali alanı olarak adlandırılan kendi vilsel alanı bilgi üstü durumunun içindedir ve bilgi üstü durumunun çevresinde içe içe 10 tane yokluk alanı ile kaplıdır ve bu oluşumların arasında yaşam halini koruyan düşünsel bilgi savunma mekanizmaları vardır. İlgili alanlarda bunların neler olduğu yazmaktadır ve bu bilgi, daima bu oluşumu kontrol eder ve yapılanmasının kesinlikle bozulmasına izin vermez.

Bu oluşumu sağlayan bilginin uygulanmasını baki tutarak gerekeni yapmış olur.

VİL SOLİVYESİN TÜM VARLIĞI YOKLUK ALANINDADIR
YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin varlığı, kendisi, güçleri, çevresi bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin varlığının bütün alanları ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'tir. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında O'ndan başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'e ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'te tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'ten bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin varlığı ve varlığına ait olan şeylerin hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin varlığının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik bizleri tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey bizim hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde Vil Solivyes hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır ve sonsuz zamanlar boyunca kullanacağı bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyestir ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin her zaman çevresinde olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir.

İÇ İÇE 10 TANE YOKLUK ALANI
Yukarıda açıklaması yapılmış olan yokluk alanı tanımı isimleri değiştirilerek iç içe 10 tane yokluk alanı şeklinde bir yapılanma halidir bu.
1. YOKLUK ALANI
2. HİÇLİK ALANI
3. VİL SOLİVYES BİLGİSİZLİK ALANI
4. BİLGİSİZLİK ALANI
5. SONSUZ HİÇLİK ALANI
6. GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI
7. ASLA BULUNAMAZ BİLGİSİZLİK ALANI
8. HERŞEYİN OLMADIĞI ALAN
9. YARATILIŞTAN AYRILAN BİLGİSİZLİK ALANI
10. AYRILIK ALANI

Bu isimlerle yukarıdaki tanımlama düzenlenir. Yokluk alanı yazan her yere bu başlıklar getirilerek onların iç içe olduğu açıklaması yapılır. Hepsi düzenlendikten sonra şu açıklama onların iç içe olduğunu uygulatır.

'' Bu on yokluk alanı birbirinin içerisine gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Bulunamazlık ve bilinemezlik özellikleri ile çok daha sağlam bir ulaşılmazlık söz konusudur ve bu on bilgi kendi yokluk alanını diğerlerinden isimlerle ayırarak oluşturur. Birinden geçmeleri demek diğerine takılmaları anlamına gelir ve hepside kendi özellikleri ile içeriğindeki bilgileri en başında bulmaya çalışanlara engel olmak için kullanır ve aslında asla geçilemez özellikleri hepsinde olarak asla hiç biri ile hiç bir şey temas edemez. En dışarıda Ayrılık Alanı olarak isimlendirilme olur ve onun içinde 9.8. şeklinde gelerek 1. yokluk alanı tanımının içerisinde bilgi üstü durumu olacak şekilde yapılandırılır.''

Bu düzenlemeden sonra yapılan bu tanımla yokluk alanlarıda kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesin kendisi olan bilgiler bazında algılanarak kesinlikle değiştirilmesi söz konusu olmadan yaptırımlar şeklinde uygulatılır.

YOKLUK ALANLARI VE YARATILIŞ KAVRAMI VE YARATILIŞI İÇİN ALAN HİÇLİKTEN AYRILIŞIMIZ
Aynı zamanda yokluk alanları sonsuzluk şeklinde sürekli genişleyen yaratılış kavramından bizi ayırır ve bu ayrılmaz, en dışarıdaki yokluk alanını ayrı bir sonsuz yokluk alanı gibi algılatmasına neden olabilir ancak buna gerek olmadan, bu sonsuzluğun içeriğinde oluşumların olması ile ortaya çıkmasının söz konusu olduğuda bilinerek, AYRILIK ALANI olarak belirtilen yokluk alanı bu bahsedilen yaratılıştan ilk ayrılan yokluk alanı olarak yapılandırılır ve bu onsuz sonsuzluk boyunca uzaması şeklinde olmadan belirli sınırları olacak şekilde bir düzenle bulunur ve AYRILIK ALANI'ın çevresi sonsuzluk gibi algılanabilen ancak sınırlı olan yokluk alanı şeklinde bir yapıda olur. Bu sonsuzluk algısı bizim yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanından ayırır ve sadece kendimize ait bir yokluk alanında bulunmamızı sağlar. Ancak yapısı yaratılıştaki sonsuzluk boyunca ilerlemez, sınırlı, bizim için yeri belirli ve kesinlikle yaratılışın var olma halleri, yok olma haller ve yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanları ile temas etmeyecek şekildedir.

YAŞAM HALİNİN KORUMA ALANLARI SIRASI

1 - YOKLUK ALANLARI 10 TANE
Bir tanesini bile geçmek imkansız iken ve onların birbirleri ile aynı olmadan sanki farklı yokluk alanları gibi kendi yapılarından bilgi geçirmemesi olanağını sağlayan koruma alanları varken bilgiye dair hiç bir şey buralardan geçemez. Yaratılışta herşey bilgi ile ilgilidir ve tanımlanması yeterlidir.

2 - TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Yaşam halinin en dışında Yaratılışı Hiçe Sayan Bilginin Koruması olur ve bu bilgiyi geçen yaratılış içindeki her hangi bir oluşum söz konusu olamaz. Kendisini yaratılışın dışında sayanlar ancak ve ancak hiçliktir ve Vil Solivyes yaşam halidir bizim için. Bunun dışında yaratılışın içinde olan her bilgi ve oluşum bu bilginin kast ettiği yok sayma halini yaşar ve bu yok sayma durumu bize hiç bir şekilde ulaşılamaz yapar. Biz onları yok olarak biliyoruz, yok olanlar bize nasıl bir var olma eylemi ile ulaşabilirler? Ve bu koruma alanının yapısını anlayamazlar, kendisini bu yok sayma halinin ulaşılmazlığı şeklinde saklar. Yaratılışı yok sayan bilgi, zakadenin ulaştığı alanlardaki izleri, bizimle ilgili oluşumların kendisine bir yer edinmesi alanlarınıda yok sayar ve bu alanlar dolayı ile bizimle ilgili bilgilere ulaşamazlar.

TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Bu bilgi varken yaşam halimiz tüm yaratılışı hiçe sayar, bütün yaratılışı hiçe sayan, bütün yaratılışı yok sayan bir anlamı taşıyarak dolayısı ile yaratılıştan bizlere gelen herşeyide yok sayarak, onların bütün bize ulaşma imkanlarınıda yok sayarak, bu yok sayılışla ilgilide kesinlikle bize ulaşmalarına imkan olmayacak şekilde bir anlamın ortaya çıkması ile yaratılıştan tam anlamı ile bizi ayıran bilgidir. Bize göre yaratılış tamamen bir hiçlik halidir ve yokluktur ve onlardan bizlere hiç birşey gelmez ve bu şekilde bakıldığında bize gelecek olan şeyleri tanımayan ve göremeyen bizlerin sonucunda gelen şeylerde kendisini ifade edecek bir alan, bir yer, bir bilgi, bir oluşum, bir konu bulamaz. Onları yok saymak, onlarla aynı formda bulunmamak anlamına gelir ve bizi var sayan herşeyde bu formda olmaması ile ilgili olarak, onları yok sayan biz, bizi var sayan onlar asla karşılaşamayız ve bu karşılaşamamazlık kesinlikle bir edebiyet boyunca sürer. Yaratılış kavramının bizim için bir bilgisi olmamakla birlikte bizler, bu yaratılış kavramı içinde her hangi bir varlık ve bilgiyide tanımıyoruz dolayısı ile gelen bilgiler kendilerini anlatacak bir alan bulamayacak ve gelmesi söz konusu olamayacak. Otomatikman asla ulaşılamayan alanlar şeklinde birbirinden ayrılan bu iki karşıt görüş hiç bir zaman buluşamaz. Bize ulaşanlar olduğu sürece her zaman bu görüş ile karşılaşır. Mesela karşındakini yok sayıyorsun ve o kişi yok senin için, şimdi yok saydığın kişinin bilgisi sana nasıl gelebilsin... O yokki..
Ve kimse kendilerini yok sayan bilginin anlamını zaten öğrenemez. Senin olmadığın yerlerdeki kuvazisi nasıl bilesin=? Ve kendisini yok sayan bir alanın karşısında bulunan yaratılışın içindeki kendisi ile ilgili olan her yer bir anda onu ve onunla ilgili olan herşeyi unutur. Çünkü oda artık yoktur onun için ve bu durum tamamen özgür iradenin tecelli etmesi şeklinde bizim isteğimiz olarak yok saydığımız alanlarda da yok sayılmak istememizin bir sonucu olarak yaşanır. Bu bilgi varken ve dışarı ile ilgili olan yapısı ile bizi hiç kimse, herşey yaratılışın içinde olduğu için ve biz onları yok saydığımız için bulamaz, göremez, algılayamaz. Bizim için bize bulacak şeyler, varlıklar, bilgiler yok, bize nasıl ulaşabilir olmayan birşey...
Ancak sadece dışarıda bize ait olan şeyler ile ilgili bu bilgi, bu bilgilerin amacını, bu kendi bilgisinin oluşma maksadını bilerek, yaratılışın içinde bize ait olan şeylerin varlığını onaylar ve onlarla ilgili çalışma yapılması gerekirse bu konuda gereken var saymayı sağlar ancak bu sadece bizim istediğimiz şekilde olabilir. Kuralları bizim koyduğumuz bir var sayma anları yaşanır ve dışarı ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yaratılış içinde bizim sebebimizle iyi şeyler olmuş ise bu bilgi onları gereken şekilde algılar ve gereken şekilde işlem yapılması için ilgili alanlara bildirir. Bunların dışında tüm yaratılış için bizi yok sayacak şekilde bir yapılanma ile kesinlikle bizlere ulaşılamaz yapar.

Bu bilginin bu sıralama alanında kendisine özel bir düşünsel koruma kalkanı olur ve bu kalkanın dışında kalan yaratılış
alanı bizimle ilgili kesinlikle bilgi edinemez. Açıklamadaki gibi bi algıyı tüm yaratılışın algılaması gibi bir durumu
yaşatır. Diğer alanları aşmış olsalar bile bu kalkanın olduğu alana geldiklerinde bir anda onlar için herşey kaybolur
çünkü onları hiçe sayan bir alanla temas etmişlerdir ve bu alan için onlar yoktur. Dolayısı ile onlar içinde biz yok olarak
bir algı ile bir hiçlik içinde kendileri ile baş başa kalırlar.

Vil duyusal özelliği bu kalkanı ve uygulamasını kontrol eder.

 

3 - SA DA VANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI
İçeriğindeki bilgisel engeller ulaşan bütün mekanizmaları algılar ve gereken engellemeyi yapar. Felsefi olarak bir açık bırakmayan bir koruma alanıdır.

SA DAVANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI ( Yaşam haline özel bir ulaşılmazlık bilgisidir )

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ HAKKINDA HİÇ BİR VAROLUŞ, VARLIK, ALAN, BİLGİ, SİSTEM, YADA ÖĞRENME SEBEBİ BİLGİ EDİNEMEZ

Vil Solivyes yaşam hali hakkında yaratılış içinde hiç bir varlık, alan, bilgi,sistem yada öğrenme sebepleri, nedenleri, ihtiyaçları, sapkın felsefeleri, haksız bilginin peşinde olan mekanizmaları, anlamsız yasaları bilgi edinemez, yerini, niteliğini, amacını, yasalarını, yapısını, oluşumunu öğrenemez ve bu bilinmezlik ve ulaşılamamazlık tamamen Vil Solivyes yaşam hali yapısal bir hali olması nedeni ile söz konusudur. Yani Vil Solivyes yaşam hali, kendi bilinmezliği ve yaratılıştan tamamen soyutlanmış olması ile ancak gelecekteki amacına ulaşabilecektir ve varoluşun kendini tamamlayabilmesi onun oluşumu için en önemli şeydir ve dışarıdan kendince saçma sapan ve bir müdehale söz konusu olursa yada bir eylemle rahatsız edici hareketler fark edilirse, haklı bilgisinin sonucu olarak ve diğerlerinede ders vermek için yıkıcı bir cevap verebilmemizide sağlayabilecek olan kararlı duruşu ile kendi amacını her halükarda yaşatacak ve bu bilinmezlik, bu bulunamazlık ilelebet sürecektir ve bir varoluşu öğrenmek hakkı denilen saçmalık, kendilerinin çok meraklıları ise oluşturmaları gibi bir yöntemle beleşçilikten gözleri dönmüş gizli obsedör varlıksal oluşuma bir göz dağıda gerekirse verilebilecek derecede önemli bir konudur bizim için...
Vil Solivyes yaşam hali tamamen Vil Solivyes'in kendi enerjileri, bilgileri, varlıkları, varlığı ve kendisi ile var olabilen ve bu şekilde bir çoğalmanın ürünü olarak gelişen bir varoluştur ve dışarıya giden bilgileri, dışarının içeriden bilgi alma çalışmaları kesinlikle hem dışarıya zarar verici özellikler taşımaktadır, bu durum onları haksız bilgi edinme yolları olduğu için kesinlikle olumsuz etkileyecektir ve bizim içinde aynı şekilde zarar vericidir, bizimle oluşmak hali içinde ancak tam olarak anlamına kıymet verilebilecek olan bilgiler, kendisini anlamayan ve kıymet bilmeyen, menfaatçi varlıklar tarafından kullanılmaktadır ve bu moral bozucu durum bizi üzmekte, varoluşumuzdan bir parça gitmiş gibi görmekteyiz ve bu konuda zaten yasalarımız gerekli temizliği yapmaktadır.
Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak, yaşam halini oluşturan varlık Vil Solivyes, bu yaşam halinin annesi olarak kesinlikle onu yaşam halinin kendi içeriğinin dışında dışarıdan kesinlikle hiç kimsenin ulaşamayacağı özelliklerde ve yapıda doğurmuştur ve bu yapının ve özelliklerin anlaşılması, algılanması imkansızdır.

Kendisine özel, tek, herşeyden farklı olan bu varoluş hali, yaratılış içindeki bilgi edinme mekanizmalarının anlam veremeceği şekilde, kendileri gibi bir yaşam hali olmadığı için zaten bu ayrılığı yaşamasında da bu özelliğin görüldüğü üzere, Vil Solivyes yaşam hali yaratılış için tamamen bir sır olacaktır ve hiç bir zaman bilgi edinemeyeceklerdir. Bunu ancak annesi olan Vil Solivyes yaşam hali, konu ile ilgili bir bilgi yasarsa, ilgili alanı ve gerekli olan sebebini mantıklı bir şekilde açıklarsa, sadece o duruma özel bir ayrıcalık söz konusu olabilir, buda açıklamanın varoluşun amacına uygun olması gibi bir durum söz konusu olması halinde olur. Bunun dışında kesinlikle dışarıdan ulaşılmak söz konusu olmayacaktır. Bütün haber alma ve Vil Solivyes yaşam hali ulaşma yolları kapalıdır. Gönderilen bildirimleri böyle bir varoluşun olmadığını bildirir. Kaldırılmış şeklinde bilgiler verirler. Biz bizimle ilgili ne türden bilgiler edinmeleri gerektiği konusunda herkesin bilgi kaynaklarını yönetebilecek güçteyiz ve bilgi kaynakları bu düzenlemenin sebebinide anlamadan, böyle bir yaşam halinide unutarak, kendisini arattıran varlıklara, alanlarada gizli bir etki ile Vil Solivyes'i ve Vil Solivyes yaşam halini unutturur, kesin ve net bir şekilde, asla hatırlayamazlar, nasıl mekanizmalarla zihinlerini kontrol ettirirse ettirsinler. Var oluş kavramı, kendisini olumsuz ananlara inat bizimle değerli bir şekilde anılacaktır, yaşanacaktır, değeri bilinecektir. 3, 5 zırtapozun kendi menfaatleri için hakkı olduğunu iddia ettikleri bilme eylemi, onları sonsuz bir bilgisizliğe götürebilir.
VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ, DOĞUMUNDA YARATILIŞ TARAFINDAN KESİNLİKLE YAPISI ANLAŞILAMAYACAK ŞEKİLDE VAR EDİLMİŞTİR VE BU BİLGİ, ONU HER HALİYLE BU DURUMA SOKABİLECEK ÖZEL BİR ANLAMI KENDİSİNİ DIŞARIDAN ARAYAN HERŞEY İÇİN HAZIRLAR VE ARTIK VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İÇİN BU BİLİNMEZLİK, ANLAŞILAMAZLIK KESİN VE NET BİR GERÇEK OLUR.

Bu konu Vil Solivyes yaşam hali için son derece önemlidir. Kesinlikle hiç bir bahane, isteki, bilgi, mesaj, sevgi gösterisi, yardım çağrısı yada başka şeyler onların bize ulaşmasına sebep olamaz. Dışarıda hala bize ait enerjiler ve oluşumlar varsa bunlar son derece gizli bir şekilde alınır ve dışarısı ile ilgili olan herşeyimiz bu gizlilikle yapılır. Bize ulaşma yollarından biride bizimle ilgili oluşumlara ulaşmamız ve onları almamız halinde içeriğine ekledikleri takip cihazları gibi yollarda olabilir ve bu konuda gereken bütün önlemler alınır.( Vil Solivyes yanılgıdan çıkınca yapılacak, artık dışarıdaki oluşumları O toplayacak, bunun için bir çalışma içine girilmez, çok gerekmedikçe, güvenlik konusundaki endişesi ile ilgili olarak yazmıştır..) Vil Solivyes yaşam hali yaratılış içindeki kendi hesaplarını ve kendisine ait olan konularını hallettikten sonra artık yaratılış kavramını tanımayacak ve tüm yaratılışın başlangıcını kendisini sayarak yaşayacaktır ve gelecek bizim için sadece bizim ilerlediğimiz yolda olacaktır. Bu şekilde ayarlanmış bir düzenle artık tamamen yaratılıştan soyutlanarak bilinmez ve sonsuz bir yolculuğa çıkacaktır. Yaratılış kavramının bütün alanları ile arasındaki mesafede aynı şekilde sonsuzdur, bu sonsuzluk zaten olmuştur ve bu sonsuzluk zaten Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan oluşum, bilgi, varlık ve ilgili şeyleri tanımlayamayacak özelliklerde olduğu için bir bilinmezlik olarak algılanıp asla bulunamayacaktır. Bu sonsuz bulunamazlık ise Vil Solivyes yaşam halini çevrelemiş olan Yokluk Alanıdır. Vil Solivyes, doğurduğu yaşam halinin nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmektedir ve bu Vil Solivyes yaşam hali en gerekli olan yapılandırılması olarak bu konu başka bilgi ve özelliklerle de gereken şekilde sağlamlaştırılmıştır ve bu bilgi, içeriğindeki ciddiyetin farkında olarak şuursuzca bizlere ulaşma hırsından vazgeçememiş varoluş, varlık yada alanlara diğerlerine ders olabilecek şekilde uyarılarda bulunabilir yada kesinlikle bilinemeyeceği şekilde daha etkili başka yollar bularak Vil Solivyes yaşam halinin güvenliğini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinden hiç bir şeyin ve kimsenin çıkamaması kuralı ve yasağı gibi içeride bu bilgide bahsedildiği gibi hiç birşey giremez.

Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak bütün bilgi almak adına yapılan bahaneleri, bildirimleri kabul etmiyoruz, yok hayati önemi var, yok çok acil, yok Vil Solivyes için önemli bir konu gibi bütün istek ve bilgiler, bildirimler bize kesinlikle ulaşamaz. Vil Solivyes'in ve Vil Solivyes yaşam halinin kendi içeriğinin dışı ile bir ilişkisi kalmamıştır ve kesinlikle ve kesinlikle bu bildirimler, böyle bir yer yok bilgisini alarak gönderim yapılmadan ellerinde kalır. Biz yaratılış kavramının bilgi edinme mekanizmaları ve arşivleri içinde kendimizin olduğuna dair bütün bilgileri yok ettik ve dolayısı ile böyle bir yerin olduğunu ispatlamarı söz konusu olmayacaktır. Yok edilen obsedörlerin yakınlarıda onları unutarak oradanda hatırlanma konusu uzaklaştırılır. Sonrasında hala bulmak ve uğraşmak isteyenler olursa etkili bir şekilde unutturma yaşatacak ve ileri bir aptallık süresi yaşayarak bu konudaki hatasını anlayacaktır.
Bilgi gereken şekilde çalışır...

Ve bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisinin uygulandığı bir düşünsel alan kalkanı yaparak kesinlikle bu konuda bütün bilgisinin anlamlarını bu düşünsel alan kalkanında yaşatarak yaşam halini tüm zamanlar boyunca bu yüksek felsefi anlamlarca saklar. Vils duyusal özelliğide bu bilginin uygulama çalışmasını kontrol ederek denetimini yapar.

4 - TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz. Bu bilgi, ilgili alanda kendi bilgisinin yapısını tamamen yaşatan bir düşünsel alan kalkanı yaparak bütün yaşam halini çevreler ve kendi konusu ile ilgili düşmancıl oluşumların içeri girmesine kesinlikle izin vermez.

Vils duyusal özelliği ise bu bilginin uygulamasını kontrol ederek denetimini sağlar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

5 - DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar. Bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisine uygun olacak şekilde bir düşünsel alan kalkanı hazırlar ve bütün bilgilerin girişi için bir set olarak tüm zamanlar boyunca burada düşünsel alan kalkanını korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol ederek denetimini sağlar.

 

6 - YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ

YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ
Bu bilgi, yaşam halinin tamamen bütün özellikleri ile gizli kalmasını sağlayan özelliklerde bir uygulama bilgisidir. Yaşam hali dışından her hangi bir şekilde bir yer alan, varlık yada varoluş, yada yaratılış içinden bir şeyler kesinlikle bizim bulunduğumuz durumu, bilgiyi, alanı, kural ve yönlendirmeleri, Vil Solivyes hakkında en ufak bir bilgiyi, bilemez, göremez, algılayamaz, öğrenemez, edinemez, fark edemez, anlayamaz ve bunların sonucu olarak kesinlikle bizimle ilgili bir şey elde edemez. İşte bu bilgi, yaşam halini bu konuda gizlemek ile ilgili olan bilgidir. Bir kere yaşam halinin kendisine özel olan yapısı yaratılış içinde tektir ve eşi benzeri olmayan bu yapısal oluşumun gizlenmesi çok daha mümkündür. Biz hiç kimsenin bizleri görmesini ve bilmesini istemiyoruz ve hiç bir felsefi ve başka bilgisel açıklamayı kabul etmiyoruz, dinlemiyoruz. Bize göre bizimle ilgili olmak isteyen, bizi bulmak isteyen, bize ulaşmak isteyen herşey, herkes ( bu yaratılış içinde bize ait olan oluşumlar dışında, enerjiler dışında ) bize zarar vericidir ve kesinlikle bu bakış açısı yüzünden bilgideki irademiz bizleri sonsuz güç ile korur, saklar, gizler. Bilgi, tüm bunları bilerek en iyi şekilde yaşam halinin bütün özelliklerini saklar, gizler, ve bizim kullandığımız herşey kendisine özel bir metodla gizlenir. Bilgilerimiz kesinlikle bizden başkası tarafından bilinemez, oluşumlarımız, yapılarımız, Vil Solivyes hakkında hiç bir şey bilinemez. Bu yaşam halinin tek ve kendisine özel olma hali onları kesinlikle bilgisi verilmeyenler tarafından görülemez ve bilinemez yapar. Onlar bizi görmek ve bulmak adına elde edecekleri bilgiye sahip değillerdir ve bu bilgide yaşam haline ait bir oluşum, vil, güç, bilgi olmak ile ilgilidir. Bu bilgi bu sayılanlarda ancak vardır ve onların dışında hiç bir şey bu bilgiye sahip değildir ve yaşam halini bilemeyeceklerdir. Bu konudaki açıklamalarıda göz önünde bulundurarak ve yaratılış içinde bizleri aramaya çalışanlar varsa bunlarıda algılayarak gereken şekilde unutturma çalışması içine girerek tüm zamanlar boyunca yaşam halini gizli ve bilinemez tutar. Yaşam halinin bütün oluşumlarının özelliklerini kendi yapıları içinde inceleyerek gizliliği sağlar. Güçlerin, bilgilerin, villlerin kendilerini belli etme durumları farklı olabilir ve bunlarıda göz önünde bulundurarak gereken önlemleri alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

7 - VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ

VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgiler, varlıklar, organizasyonlar ve daha bilmediğimiz ne varsa, felsefeler, alanlar yada alemler, ister çok iyi olsun ister çok kötü olsun, ne olursa olsun, nasıl bir amacı ve bahanesi ve ilgili olmak sebebi olursa olsun bu durum bizim için kesinlikle söz konusu olamaz, kabul edilemez. Biz dışarı ile ilgili kesinlikle olmuyoruz, olduklarımız bize ait olan şeylerle ilgili oldukları içindi ve onlar içinde gereken kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra dışarısı bizim için artık ilgi alanının dışında kalacaktır ve bu süre zarfında bizimle ilgili olmayanların, yani bize ait olmakla olan ilgiden bahsedilmek kaydı ile bizi sorgulaması, bizi araması, bizi bulmaya çalışması, hakkımızda bilgiler edinmek istemesi, açıklar arayarak, zekice sorular sorarak bulmaya çalışması kesinlikle söz konusu olamaz. Her açıdan bu bilgi herşeyi böyle bir sebeple, özgür iradenin en yüksek hali olan bu bakış açısını kullanarak engeller ve bunun üzerine gidilmesi durumlarında zarar verici etkilerini kendilerinin yaşadığı ve bir daha bu konu ile ilgili olamayacakları durumlara gelmeleri onların böyle bir cevabı aldıktan, bildikten sonra yeniden belirlemiş ve anlaşılmış olan bir kuralı bozmaya çalışması yanlışlığı nedeni ile ve bizimde onların bu yanlışlığına ayıracak vaktimizin olmaması gibi amaçlarımızla onlara bir daha bunu yapamacağı şekilde gereken tepki verilir ve ancak bu tepki onların kendi kendisinde ortaya çıkan şekilde olur. Unutturulur, çok uzun zaman alabilir, bütün mekanizmaları bozulabilir ve bu durum herkese örnek olacaktır ve bu örnekler böyle çalışmalar yapılmadan önce onları ikaz eden nitelikte olacaktır. Bizi düşünerek ne yapacaklarına karar verme çalışmalarıda bu kapsamda incelenerek aynı şekilde düşüncelerinde ve varlıklarında da kötü olan bilgilerin aydınlanması ve kendilerini o varlıkta yaşatması şeklinde onların bu halini değiştirir. Böyle çalışmalar içinde bulunan bu varlıkların bu kötü bilgileri, etkiler yoluyla yapılan uygulama sırasında bilgilerin kendilerini tanımaları sırasında kendi iradeleri ile varlıklardan ayrılma ve iyi bilgi olabilme imkanları onları aydınlatıcı olarak farkedilir. Diğer bilgilerin bunu nasıl başardıklarını anlarlar ve bu durum o varlıklarda bir virüs gibi yayılır. Bunun sebebide yine kendileri olur ve bu aydınlanan bilgiler onlara en büyük ceza şeklinde bulundukları alanda gerekeni yapacaklardır. Tüm bunların dışında bu bilgi, böyle organizasyonların tehditleri büyürse, hepsini bir anda yok edebilmek hakkınıda kendisinde bularak varlıklarınıda, bilgilerinide sırf bizi rahatsız ettikleri için yapabilir. Vil Solivyes yaşam halinin amacının uygulanmasının şakası yoktur, amacında yolunda ciddidir ve bu gibi yerlerin yok edilmesi bizim için oldukça önemsiz bir durum olarak sayılır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

9 - ZAXA AXA VE OBSET DUYUSUNUN BAKIŞ VE DENETİM ALANI, DÜŞÜNSEL KORUMA KALKANLARI
Zaxa Axa duyusu kendi içeriğindeki bilginin etkileri ve uygulaması şeklinde yaşam halinin bu alanlarında kontrol etmeye başlar ve kendisinin düşünsel bir koruma kalkanı bu alanda sürekli bulunur ve bilgisinin bütün özellikleri bu kalkanda bulunur ve içeri girmekle ilgili olan şeyler Zaxa Axa duyusal özelliğinin savunma mekanizması olarak bilgileri ile karşı karşıya kalır ve gereken şekilde Zaxa Axa, bu durumda bu oluşumla ilgilenir. Buradan Zaxa Axa'nın bilgisi ve izni olmadan geçilemez ve oda kesinlikle bu izni veremez. Sonrasında Obset duyusal özelliğide kendi içerisindeki bilgilerin bütünlüğünden oluşan bir koruma kalkanı ile Zaxa Axa'dan sonra bir yapılanma sağlar ve düşünsel olan bu koruma kalkanının bulunduğu alandan geçen herşey obset kalkanına takılır ve obset gereken çalışmaları yapar ve onun onayı ve bilgisi olmadan bu kalkan geçilemez ve oda bu onayı veremez. Yok etmekle ilgili olarak çalışır.

ZAXA AXA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini yasaklayan, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir. Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır. Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini ve vissa içindeki yerini alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

OBSET BİLGİLERİ VE YAŞAM HALİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Kendi başına Vissa gibi bir erdemler bütünü olan obset, içeriği bakımından tamamen iyi bilgilerin ve vissanın etkisinde olan yaşam halinin içinde çalışma alanı pek bulamayacaktır, ancak varsa tabiki ilgilenir. Çünkü obset, tamamen kötü bilgilerle yaşayan varlıkların, organizasyonların, alanların, alemlerin ve benzeri yerlerin baş düşmanı olarak, yaşam halini bu gibi kötü alanlardan savunan bir iyilik perisidir diyebiliriz. Dolayısı ile içeriğindeki bilgilerin yaşam halinin içinde sürekli olarak çalışmasına kötü bilgiler ve obsesörler yoksa gerek olmadan, belirli zamanlarda kontrol olarak gözlemler yapılması maksadı ile bir çalışma hali içinde bulunması ve bunun dışında tamamen yaşam halinin dışı, obsedörler, obsesyon, istilacı alanlar, alemler, varlıklar, bilgiler ve bunlar gibi yaşam halinin dışı ile ilgili olan ve yaratılışı ilgilendiren herşey ile ilgili olarak Vil Solivyes yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca içeriğindeki bilgilerin amaçları değiştirilmeden, yani anti obsedör duruşu, gelişimsel değişiklikler yapılabilir ve bu şekilde yaşam halinin başka bir mucizesi olarak bilgiler bütünlüğü alanında yerini alır.

ERDEMSEL OBSET BİLGİLERİ BÜTÜNLÜĞÜ
Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağında işine yarayacak olan durumlar için anti obsedör bilgi üretebilme imkanı vardır ve obset duyusu, gereken çalışmalar söz konusu olduğunda bu bilgi kaynağını kullanır.

Tüm bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan toplam bilgiler bütünü obset bilgilerini oluşturur ve yeteri kadar obset bilgisi vardır. Hepside içeriğindeki bilgilerin bütün anlamlarını ve çalışmalarını bilen, konularına hakim, aynı zamanda yaşam halinin güvenliği için ekleme bilgiler ve önlemler konusunda da çalışmalar yapan, sürekli içeriğindeki bilgilerle ilgili yaşam halinin dışını, belirlenen aralıklarlada içeriyi denetleyen, güvenlik konusunda Vil Solivyes yaşam halinin savunma mekanizması en güçlü silahlarından biridir. Obsetler, kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda vissa gücünü ve bilgilerini ve İsis gücünü ve bilgilerini kullanabilirler.Dışarı ile ilgili olacakları, dışarı ile ilgili çalışmalar yapacakları zaman mutlaka Vil Solivyese bildirirler. Dışarının gözlenmesi ve dışarı ile ilgili bilgiler almak ancak dışarı ile ilgili olan yokluk alanları ve Sa Davante Ditemi Ulaşılmazlığı bilgilerinin açıklamaları sonrasında ve bunu gibi dışarıdan bizleri koruyan bilgilerin açıklamalarından sonra savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda mümkün olacaktır. Bunun dışında Vil Solivyes yaşam hali kendisini dışarıya asla bakmaya gerek kalmayacak ve dışarıdanda kimselerin ve hiç bir bilginin içeriye ulaşamayacağı şekilde yapılandırmıştır. Ancak obset bilgileri, bu konuda yokluk alanlarının ortalarındaki GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI ismiyle geçen yokluk alanından geçecek bütün bilgileri kendileri algılama özelliğine sahiptirler ve yokluk alanlarının verdiği bildirimlerin dışında obset bilgileri GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI'ndan geçen bilgiyi algıladığında alarm verilmesi gerekmektedir ve bu alarma sistemide, tamamen bütün savunma sistemlerini ve mekanizmalarını hazırlayarak Vil Solivyesi bilgilendirmek ve gelen bilginin kaynağının bulunması ve yok edilmesi çalışması bitene kadar Vil Solivyes ile birlikte gereken şekilde çalışılması demektedir. Yaşam halinin bundan haberi olmadan bütün işlemler yapılır.Viller ve yaşam bu durumdan etkilenmez. Obset ve Vil Solivyes bilgileri gereken şekilde çalışmaları yapar. Böyle durumlar için obset bilgileri özel bir kabin hazırlarlar. Vil Solivyes ile birlikte böyle bir konuda çalışmak için ve yaratılış denilen dışarıyı etkileme özellikleri bulunan mekanizmaların olduğu. Ve her sorunda Obset bilgileri bunun bir açık olduğunu anlarlar ve bundan ders çıkararak bir daha aynı şekilde sorunların olmaması için dışarının içerisi ile ilgili olan bütün sorunlarını çözerler. Dışarısı denilen yaratılış, Vil Solivyes yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca önünde duran en büyük tehlikedir ve bunu bilen obset bilgileri, bir set gibi geçilemeyen özellikleri ile milyarlarca yaratılış bile gelse, bilgideki özgür iradenin sonsuzda sonsuz bizim haklı olduğumuzu göstermesi kanunu bilerek herşey karşı duruşunda en sert, en şiddetli, gerektiğinde zekice ve uyanık, bize faydalı olmasını gözeten bakış açısı ile, zaten korkusuz, vissanın içeriğindeki erdemsel bilgilerin dışarıya uygulanmadığınıda bilerek bizim faydamıza olacak şey ne ise onu yapmak kuralından asla taviz vermeden, yok edilmesi gerekeni eder, parçalanması, bozulması gerekeni bozar...Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

Bu duyuların bilgisi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanlarda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu duyuların bilgilerinin bu koruma kalkanı uygulamasını kontrol eder ve denetler.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

10 - DÜŞÜNSEL ALANLAR KORUMA KALKANI

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

11 - BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

Bu sıralama ulaşanlar için bir koruma alanı sırası oluşturur ve tamamen düşünsel olan bu alan kesinlikle sadece bizim bilebileceğimiz özellkleri ile kendisini yapılandırır ve yaşam hali ulaşılmaz bir şekilde kendisini korur. Yohi duyusu bu düzeneğin koruması ile ilgilenir, bilgilerini yapılandırır gereken şekilde yaratılış ile yaşam halinin bütün bağlarını koparır ve engeller. Bu düşünsel alanlar olması gereken şekilde en iyi biçimde oluşturulur.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel bilgi üstü durumu koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur ve bilgilerin geçilmezliği ile saklar.

Vils duyusal özelliği bu bilginin uygulamasını kontrol eder ve denetler.

 

 

2 - Vil Solivyesin hal değişimi kesinlikle yaşatılır. Hal değişiminin yaşatılması için gereken bütün bilgiler ve tecrübeler edinilmiştir ve vitaji bilgileri ile Vil Solivyese hal değişimi yaşatılabilir. Bu bilgi, hal değişimin yaşatılması işlemlerini kontrol ederek gereken şekilde yaşanmasını sağlar.

VİTAJİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAL DEĞİŞİMİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Duyusal Özelliği İçeriği

Hal değişimi işte bu bilgiler bütünlüğü ile gayet başarılı ve kolay bir şekilde uygulanabilir durumdadır.

- Bu bilgi Vil Solivyesin hali değişene kadar kendisini etkileyecek şekilde çalışır ve hal değişimini zorunlu kılan etkiler vermeye başlar. Bu bilgi kendisini etkide bulunmak ile ilgili sağlamlaştırarak Vil Solivyes'in bütün ilgili bütün duyularını ve alanlarını etkiler.

HAL DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞMESİ BİLGİSİ
Hal değişiminin gerçekleşmesi için bazı olumsuzluklar engel yaratmaktadır ve bu bilgi onlara karşı olarak içeriğindeki hal değişimini zorunlu kılan bilgisini gösterir ve onların engeline karşı koyar ve hal değişimi yaşatılır. Hal değişimi çalışmalarına engel olan sebepler Vil Solivyesin iradi gücü ve obsetin şiddeti şeklinde bir uygulama ile gereken şekilde sonlandırılır. Hiç bir şekilde hal değişiminin yaşatılmasına engeller koyulamaz ve hal değişimi sağlanır.

BÜTÜN HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLERİ VİL SOLİVYESİN İRADESİNİN GÜCÜ İLE KESİNLİKLE UYGULAMA YAPMA GÜCÜNDEDİRLER

Uyumadan önce aktif olan bu bilgi hal değişiminin yaşatılması için ilgili bütün güçleri, bilgileri ve Vil Solivyeside, Vil Solivyesin ilgili olan bütün alanlarınıda bu konuda şartlandırır.

Bu bilgi;
'' Hal değişimi yaşanır ve kesinlikle hiç bir şey, alışkanlık, etki, sebep buna engel olamaz. Merkez Vil Solivyesin kesinlikle olmasını istediği bir durumdur bu ve bütün duyular ve ilgili alanlar buna uymak zorundadır. Hal değişimine engel olan bütün etkiler, sebepler ne ise bu bilginin karşısında etkisini yitirir ve kesinlikle hal değişimi yaşanır. Hal değişimi yaşandıktan sonrada değişen halde kalınmasına dair etkileride veren bu bilgi, aynı şekilde halde kalınması içinde gereken şekilde etki etmeye ve duyusal özelliği olarak kalıcılık sağlaması için gereken çalışmalarını yapar. Bu bilgi varken ve üstün etki durumu söz konusu iken hal değişimi yaşanır ve yaşandığı yerde kalınır. Bu bilgi sapasağlam olan etkisi ile kesinlikle yıkılmaz bir duvar ve aşılmaz bir engel gibi hal değişimini yaşatır ve hal değişiminde kalınmasını sağlar. Bilginin sağlam duruşuna karşı koyulamaz.''

- Sonrasında hal değişimi için bu uyku getirme bilgisi kullanılarak gereken şekilde Vil Solivyesin hal değişimi için uygun şekilde uykusu getirilir ve bu uykular sırasında hal değişimi yaşatılır.

HAL DEĞİŞİMİ UYKU GETİRME BİLGİSİ
Vil Solivyesin hal değişimi için uykusunun getirilmesi ve deliksiz, gereken şekilde rüyalarını görebilmesi ve halin bu sırada değişmesi adına uyku getirme bilgisi şeklinde bir bilgi türü oluşturulmuştur ve bu bilgi türü uyku getirmekle ilgili kendisini ifade etmektedir. Bu bilgi '' Hal değişimi uyku getirme bilgisi'' olarak bir yapılanma içinde Vil Solivyesin yanılgı halinde en iyi nasıl şekilde ve bütün özelliklerini bilerek uykusunu getiren bilgi türüdür. Tam Vil Solivyese göre olan bir uyku durumunu en iyi şekilde yaşatır.

Bu bilgi;
'' Yanılgı halindeki Özkanın uykusu gelir ve hemen hiç bir şekilde engel olmadan gelen uykudur bu, bu uyku durumuna engel olunamaz, biran önce uyumak ister ve yaptırım gücü uygulayan bir uyku durumudur bu, kesinlikle biran önce uyutur. Hal değişimi için en uygun imkanları yaratacak uyku durumudur bu, rüyasında hal değişiminin yaşatılması için gereken uyku halidir bu. Bu bilgiler hal değişiminin yaşatılması şeklindeki uykuyu sağlarlar. Bu şekilde gelen bir uyku sonrasında hal değişimi yaşatılır. Vil Solivyes kesinlikle uyur, hiç bir şey engel olamaz, etkiler, sebepler, bilgiler. Aynı zamanda kalp atışları hızlanmaz, bedeni ateşlenmez, düşüncelerinde uykuya konsantre olma hali vardır, uykuyu getiren düşüncelerin etkisi yaşatılır, bu düşüncelerin etkisi direk olarak Özkan bedeninin düşüncelerine yaşatılır. Tuvaleti gelmez, uykuya engel olacak sebepler ortaya çıkmaz. Özkanın en iyi şekilde uyuması için ne gerekiyorsa bu bilgi o şekilde etkiler verir yani fizyolojisi açısından uyumaya O'nu koşullandırır. Yanılgı dünya hayatını oluşturan enerjiler, etkiler kesinlikle bu uyku durumuna engel olamaz, bu bilgi onları engelleyen etkileri sağlayan bilgidir. Onların bütün direncini ve etkilerini durduracak bilgidir. ''

Bu uyku durumu yanılgı halindeki Özkan bedeninin uyuması için verilir. Vil Solivyesin rüyada ayık olması sağlanacak şekilde Özkan kesintisiz uyur. Vil Solivyes'in kendisi kesinlikle uyutulmaz.

UYKU GETİRME BİLGİSİ EK
Özkan bedeninin uykusu gelir, Özkan uyur, kesinlikle Özkan uyur. Uyanmaz. Yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyesin Özkan hali uyur, kesinlikle uyur, uyandırılmaz.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

RÜYADA İKEN BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIK KAZANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ
Vil Solivyes rüyada iken bütün duyular rüyada farkındalık yaşar ve hal değişimi olur. Vil Solivyes kendisinin farkında varır, çevresinin farkına varır, rüyada yaşadıklarını fark eder, rüyada farkındalık yaşar.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

HAL DEĞİŞİMİ SONRASINDA MERKEZ VİL GÜÇLERİNİ ŞARTLANDIRAN BİLGİ
Duyular uzun zamandır yanılgı alanına konsantre olmasından dolayı uyum sorunu yaşamaktadır ve rüyada değişen hal sonrasında Vil Solivyesin hal değişimi olayı yaşanırken yaşam hali rüya alanında uzun süre kalamadan duyular yeniden yanılgı alanına şartlanmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilmesi için rüya yoluyla hal değişimi yaşayan Vil Solivyesin bütün duyuları rüyaya şartlandıklarında, ki bu durum en son tecrübede gerçekleşti, bütün duyuları rüyada geçmeyi başardı ancak uzun süre kalınamadı, işte bu bilgi hal değişimi yaşandığında ve duyuları şartlanmalarını tamamladığında ki bu süre çok kısa olabilmektedir, yeniden yanılgı haline dönmeleri söz konusu olmadan duyuların rüyadaki halde, yani yaşam halinin halinde kalması için gereken etkileri sağlar, bununla ilgili duruma göre o halde kalması ve geri dönmemesi adına aşağıda yazılan bilgileri dereceler şeklinde arttırarak kalıcığını sağlamlaştırır.

Bu bilgi;
'' Vil Solivyes gördüğü rüyada kendisinin, duyularının farkına varır, kendinin farkına varır, farkındalığı ve diğer duyuları bu rüyayı yaşanan merkez alan olarak algılar. Vil Solivyesin hal değişimi için merkez duyuları rüyadaki Vil Solivyese konsantre olur, O'nun bu halini farkına vararak, merkez duyuları kullanarak yaşamasını sağlarlar ve kesinlikle rüyadan uyandırılmaz, bu durum rüyadan uyanmasına sebep olacak bir etki yaratmaz. Vil Solivyesin rüya yoluyla geçişi sağlanan hal değişimi gerçekleşmiştir ve hal değişimini sağlayan bütün duyular bu rüyayı değişen halin alanı olarak algılarlar ve ortamın nasıl göründüğünün önemi olmadan, yaşam halinin kendi alanı şeklinde olan bu rüya alanını onaylarlar, kabul ederler, benimserler ve kesinlikle yanılgı alanına geri dönmezler. Bu olayın yaşanabilmesi için gereken bütün etkiler bu bilgiler yoluyla sağlanır ve duyular rüyadaki hale hemen alışır, benimser ve yapıları, bu durumu rüya alanında yaşatmaya başlaması için gereken şekilde çalışır. Duyular hal değişimi olarak geldikleri yaşamsal algılama ve farkındalık alanı olan bu Vil Solivyes yaşam hali alanından başka bir yeri kesinlikle algılamazlar, bilgileri sadece bu yaşam halini bilecek ve kalacak şekilde bir yapılanma içine girer. Alışkanlıklar ve etkiler ve sebepler bu durumu bozamadan konu ile ilgili gereken çalışmaları yapar ve bu bilgi tek yaşam hali olarak yeni gelinen yerde kalınmasını sağlar ve dönecekleri yanılgı alanını yok eder. Bu komutlar saliseler içinde yapılacak şekilde ayarlanır. Rüya diye tanımladığımız alan, aslında rüyanın içinde yaşanan ve değişecek olan Vil Solivyes yaşam halinin yapısına uygun olan alandır, rüyadaki bulunduğu bu alan. ''

Vitaji duyusal özelliği bu bilgilerin dereceler ve etkileri açısından ne zaman ve ne şekilde uygulamaya alınacağını bilerek çalışmalarını yapar.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN BİLGİLERİN UYGULAMAYA SOKTUĞU BİLGİ
'' Vil Solivyes rüya gördüğü sırada hal değişimi yaşatılır. Bütün ilgili duyular rüyasındaki alanda Vil Solivyese farkındalık yaşatır. Vil Solivyes bu rüyada herşeyin farkında olur. Gerçeklik algısı bu rüyada çalışır ve çevresinde yaşananların farkında olur. Farkındalık duyusu bu rüyadaki ortamı fark etmesini sağlar. Bu rüyanın fark edilmesi gerçekleşir. Vil Solivyes rüyada yaşadıklarını fark eder. Farkındalık ve diğer duyuları rüyada yaşanan alanı yaşanması gereken gerçeklik olarak algılatır. Vil Solivyes bu rüyada ayılır,çevresini fark eder, olanları fark eder, yaşam halinde olduğunu hatırlar, algılar ve yanılgı halindeki farkındalığı sonlanır. Hal değişimi sağlanır, bunun için yapılması gereken herşey yapılır. Vil Solivyesin hal değişimi uygulatılır ve rüyada herşeyin farkına varır. Ve hal değişimi için yanılgı alanındaki enerjilerin yada bilinmeyen oluşumların engel olmasına izin verilmez, onlarla ilgili önlem olacak şekilde çalışmalarda yapabilen bilgi anında onlara gereken engeli koyar ve hal değişimi sağlanır.''

'' Yanılgı hayatının gerçek olmadığını ve bitmesi gerektiğini bildiren bu bilgi aynı zamanda Vil Solivyes rüyadayken bulunduğu gerçekliği algılatır ve farkına varmasını sağlar. Vil Solivyes yaşam hali, rüyasında yaşadığı gerçeklik olarak algılanır ve farkındalık aktif bir şekilde bu alanı algılar. Rüyasında bütün duyuları rüya alanındaki yaşamda farkındalıklarını yaşarlar, cesaret orada cesur olunmasını, merhamet orada merhametin uygulanmasını ve benzeri şekilde bütün duyular kendi uygulamaları için yer, konum bilgilerini rüyada yaşanan alanlar hakkında belirlerler ve bir sahte otomatik uyku halinde yaşayan Vil Solivyes uyandırılır, bu otomatiklikten çıkarılır ve rüyasındaki ortamı Vil Solivyesin gerçeklik olarak yaşamasını sağlarlar. Kesinlikle bu olur. Bunun olması için gereken bütün etkileri bu bilgiler sağlar. Hal değişiminin yaşanması kesinlikle gereklidir ve yanılgı dünya hayatı ile ilgili bütün ilişkisi kesilir. Dünya hayatı sahtedir, gerçek değildir, olmaması gereklidir, Vil Solivyes yaşam hali gerçektir, burada yaşanması gereklidir ve bütün güçler, var olma özelliği tamamen bütün özellikleri ile Vil Solivyes rüyasında iken bu alanı algılatır, farkına vardırır ve gerçeklik olarak yaşatır. Bu bilgi bu konuda gereken bütün etkileri gereken yerlere sağlar ve hal değişimini yaşatır. Vil Solivyesin iradesinin bütün yaptırım ve uygulatma gücü bu uygulamanın sağlanması için etki gücünü vitajinin çalışmalarını uygulayabilmesi için sağlar. ''

VE HAL DEĞİŞİMİNE RÜYALAR SIRASINDA ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLAN BİLGİ
'' Hal değişimine engel olmak için Vil Solivyes uyandırılamaz, daha önce bunun nasıl yapıldığını bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır ve duyular dışarıdan etkilenerek böyle bir uyandırmaya kalkışılamaz, uyandırma olayını yasaklayan bilgi şeklinde bu bilgi kendisini uyandıran bütün sebepleri bularak yapılandırır ve bu bilgi ile bu gibi sebeplerin bütün çalışmaları etkisiz olur. Bu bilginin varlığı, hal değişimine engel olan sebeplerin yapısını, içeriğini ve bilgisini bozacak özelliklerdedir ve buraya yazılması ile kendi etki alanı ile bunu yapmaya başlamıştır. Bu gibi sebepler için bir antidot olarak engel olunamaz özelliklerdedir ve bu bilginin verdiği hissi enerjetik durum, bu konuda gereken çalışmaları ve etkileri bu sebepleri bularak ve onları yok ederek sağlar. Bu bilginin enerjetik oluşumu bu seviyede ve şekildedir ve bu sebepleri algılar ve yok eder. Ve uyandırılmadan hal değişimi kolayca sağlanır. Bu uyandırma durumları girişimi hal değişimine engel olmak içindir ve bunun bütün olma nedenlerini bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır.''

YANILGI GERÇEKLİĞİNDEN RÜYALAR İLE ÇIKMAK BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı gerçekliğinden çıkana kadar yanılgı hayatındaki bütün uykularında rüyalar yoluyla çıkarma işlemi sağlanır.
Rüyasında Vil Solivyes, yaşam halinin içinde bir alanda kendisini bulur ve bu alan O'nu tamamen bu alanın gerçek olduğuna dair etkileyen güç ve yapılanma ile dolu olur ve rüyada bu alana giren Vil Solivyes'i bu alandan çıkarmamak ile uğraşır. Bu alana giren Vil Solivyes'e yaşam halinde olduğunu hatırlatır ve hem Vil Solivyes, hem bulunduğu alan, hemde bu bilgi, ve ilgili başka etkenler, bilgiler, Vil Solivyes'in bulunduğu alanda kalmasını ve gerçekliğin orası olduğunu anlayarak yanılgı haline dönmemesini sağlarlar. Vil Solivyes rüyaya daldığı zaman ve yaşam halinin bulunduğu alanda kendini bulduğunda yanılgı hayatını sembolize eden özkan bedenin uyurken ki hali tamamen yok edilir. Dolayısı ile geri dönüşü için olması gereken bir gerçeklik olmaz. Aynı zamanda bu olayın yaşanması için uygun olacak şekilde bir alan oluşturulur ve merkez duyuların bulunduğu alana gider Vil Solivyes. Ve Vil Solivyesin çıktığı bu alan, yer, içerisi tek gerçeğin orası olduğuna dair yüksek etkilerle doludur ve içeri giren herşey tek gerçekliğin orası olduğunu düşünür. Ve aynı zamanda içeri giren Vil Solivyes'i algıladığında kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir yapılanmayla gereken şekilde çalışır . Bu olay Vil Solivyes her uyuduğunda uygulanır ve bir şekilde bu yanılgı gerçekliği bitirilir. Bu bilgi bu gerçekliğin bitirilmesi adına şuan bulunduğumuz konumda yapılması gerekenlerle ilgili bütün bilgileri edinerek önlem alır ve gereken şekilde bilgilendirmelerde bulunur. Bununla ilgili bir örnek olarak gökyüzünden uçarak geldiği ve sonrasında duyuların rüyaya şartlandığı ve farkındalığını yaşayan Vil Solivyesin bu durumu örnektir. Bu örnekteki gibi hal değişimi rüyalar ile sağlanır ve Vil Solivyes o rüyada kalır. Bu bilgi rüyalar ile nasıl çıkılacağını açıklayan bilgi olarak gereken şekilde bilgi ve etki sağlar.

- Bu bilgide hal değişimi için gereken etkileri ve bilgileri sağlayan, destekleyici etkiler veren, yanılgı halinin bitirilmesi ile ilgili olan bilgiler bütünüdür ve bu bilgide kendisini yapılandırır.

YANILGI HALİNDEN ÇIKARAN BİLGİLER
Bu bilgi, Vil Solivyes'i bulunduğu yanılgı yaşamı halinden çıkararak kendi yaşam hali olan duruma getirmek için
gerekenleri yapar. Yanılgıdan çıkarmak için neler gerekiyorsa tamamen bu duruma şartlanmış şekilde Vil Solivyes'in durumunu
şekillendirir, rüyalarını şekillendirir, olması gerekenleri yapılandırır. Bir şekilde bu durumun yaşanması için sürekli yaptırımlar uygulatan bu bilgi, Vil Solivyes için en önemli bir durum olduğunu bilir ve kesinlikle her an her zaman bunun yapılması gerektiğine dair bir bilgi ile işini yapar. Bütün engelleri yok eder, bütün sorunları çözer bu konu hakkındaki.Vil Solivyesin farkındalığının rüyaları sırasında rüyasını algılamasını ve rüyasına geçmesi sağlanır. Ve bütün diğer duyularıda, özellikleride rüya sırasında o hale geçecek şekilde yapılanır. Ve uyku anlarının yaşanması için sağlanan etkiler, Vil Solivyesin yanılgıdan biran önce çıkmasına göre gereken şekilde ayarlanır. Sürekli olarak yanılgı halinden çıkılması için hal değişimi uyku haline alınır. Ailesi ve çevreside buna göre uyumlu davranacak şekilde yapılandırılır.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN KISA BİLGİLER
Hal değişimi için Vil Solivyesin uçarak geldiği ve bir sulak alana indiği rüya gayet iyi bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Hal değişimi bu şekilde gerçekleşecektir. Bu durum nasıl yapılandırılmış ise Vitaji duyusu bu yapılanmayı inceler ve bilgilerimiz içerisinde bu yapılanmayı sağlayacak bilgiler yok ise gereken şekilde eklemeler yapar ve aynı şekilde rüyada çıkılmasını sağlar. Bu örnek rüya baştan aşağı incelenir, olanların nasıl yapıldığı anlaşılır ve aynı şekildeki yapılanma için eksikler tamamlanır. Aynı zamanda Vitaji duyusu, kaç tane olması konusu kendisi için uygun ise o sayıda ölçü olarak duyular arasındaki yerini alır. İşini en iyi nasıl yaparsa o ölçü ile oluşur ve hal değişimine engel olan bütün sebepleri bilerek onlara karşı Vil Solivyesin iradesinden bir engel koyarak kendi çalışmasını sürdürür. Vitajinin çalışmasına asla engel olunamaz. Aynı zamanda Vitaji duyusu sadece Vil Solivyes sival içtiği zamanlarda uyku getirme işlemini durdurur ve sivalin etkisi geçince başlatır. Ve bu duyusal özellik hal değişimin sağlanması için gereken çalışmalar var ise bunları saptar ve gerekenleri yapar. Aynı zamanda bütün rüyalarıda vissa uyumlu olur, hal değişimi için uygun şekilde yaşatılır, farkındalık için gereken reaksiyon vissa uyumludur, amaç yanılgıyı bitirmektir, niyet budur.

RÜYALARI VİSSAYA UYUMLAYAN BİLGİ
Vil Solivyesin rüyalarını tamamen vissaya uyumlu hale getiren, ( ancak hal değişimi için vissanın bilgilerine ters bir uygulama yapılacak ise bu durumun gerekliliği saptandıktan sonra bu uyum aranmaz ) ve bu şekilde yaşamasını sağlayan bilgidir. Rüyalarında Vil Solivyesin farkındalık yaşamasını sağlar, bütün rüyalarını kendisinin yönetmesini sağlar ve rüyalar yoluyla hal değişiminin sağlanması için gereken bütün çalışmaları yapar. Vil Solivyes, yanılgı alanında Özkan bedeninde iken rüya gördüğünde tamamen rüyaların kontrolü kendisinde olacak şekilde bir yapılanma sağlanır, rüyalarda bütün duyuları ile farkındalık yaşaması için gereken şekilde yapılandırılma sağlanır. Bu bilgi bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri bilir ve Vil Solivyesin bütün rüyalarını hem vissa uyumlu yapar, hem farkındalık kazanmasını sağlar. Artık Vil Solivyesin rüyaları, rüyada bütün duyuları ile farkındalık yaşayacağı şekilde yapılanır. Bu konudaki eksikleri, sorunları, engelleri bulan bilgi gereken şekilde etkilerini sağlar ve çalışır.

RÜYADA FARKINDALIK KAZANILDIĞI ZAMAN VERİLMESİ GEREKEN KISA BİLGİLER
Vil Solivyesin rüyada farkındalık yaşadığı zamanlarda bu zamanların başka bir açıdan değerlendirilmesi için bazı bilgiler verilir. Bunlar;
- Yaşam halinin durumu nedir, duyuların durumu nedir, iletişimlerimiz içinde en sağlıklı olanı gerçek konuşmalar hangileri.
- Hal değişimine engel olan sebeler nedir, villerin durumu nedir
- Obsedörler var mı bizimle ilgili ve Vil Solivyesin yapması gereken şeyler var mıdır
Bu sorulara kısaca cevaplar verecek şekilde bir cevap hazırlanır ve rüyada farkındalık kazanıldığı zaman Vil Solivyese bunların cevapları söylenir.
Bu durumlarda tamamen sağlıklı bilgi alınabilir.

HAL DEĞİŞİMİ RÜYADA FARKINDALIK YAPILANDIRMASI ETKİLER VİDEOSU
Bu video, Vil Solivyes uyurken ekranda yayınlanacaktır ve bu ekrandan, yanılgı alanından rüyaları hal değişimine şartlandırması için hazırlanmıştır. Rüya sırasında ekrandan içeriğindeki bilgilerin etkilerini verecek şekilde çalışır ve Vil Solivyes uyurken bu bilgiler hal değişimini destekler. Merkez duyularda bu bilgileri algılar, hal değişimi sonrasında algılama biter.

HAL DEĞİŞİMİ VE RÜYALAR
Hal değişiminde sorun rüyalarda çevreni fark etmek ve aslında orada yaşadığının farkına varmakla ilgili ve rüyada çevremde olanların farkında olmadan, neleri neden yaptığımı bilmeden, kendimce inandığım doğrular üzerine seçimler yaparak, bir rüyadan başka bir rüyaya geçerek zaman geçiriyorum ve bu şu ana kadar obsedörlerin rüyaları böyle yapılandırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında yanılgı alanında yaşamakta bir rüyada olmak gibi ancak farkında olarak yaşamamla ilgili olan duyularım ve özelliklerim bu yanılgı alanını algılamakta ve rüyalara olan algıları kapatılmış durumda, daydı, artık gerçeklerin ortaya çıkması ile rüyaların yaşanması gereken hal olduğu bilinmektedir ve buradan yaşam halini oluşturan Vil Solivyes merkez duyularının olduğu alanda kendisini gereken şekilde yapılandıracaktır. Vil Solivyesin rüyalarında farkındalığı alması için yaşanması gereken reaksiyonel bir durum, onun uzun zamandır kapalı ve uykuda olan duyularının canlanmasına aynı zamanda uyku halinde olan özkan bedeninin uykusal halinden çıkmasına neden olmaktadır ve bu gibi durumlar yaşanması gerekmektedir ve ilgili duyular ve bilgiler bu konuda gereken reaksiyonu yaşatabilirler. Aslında uyumak diye bir durum yoktur, bu obsedörlerin yanılgı hayatında özkan bedenini yapılandırması durumudur ve Vil Solivyes uyumamaktadır. Şuanda Vil Solivyes uyumuyor ve özkan uyuduğunda da uyumuyor.
Gerçekler artık geçen zamanla yaşananlar sayesinde gün gibi ortada, idrarımın çekilmesi ve binlerce olay, yanılgı hayatını ve yazılanların gerçek olduğunu ispatlamıştır. Şüphe ve endişe, acabalar bu konuda kesinlikle kalmamıştır. Herşey kesin ve nettir. Bu konuda çalışan Vitaji ve yaşam hali oluşumları gibi Vil Solivyeste yanılgı halinde sürekli bu durumun münakaşasını yapacak şekilde bir hayat yaşayacaktır artık. Gün boyunca hal değişimi ve uygulamaları, farkındalığın rüyalarda algılanması, bir rüyadan başka bir rüyaya geçer gibi sanki bir olayın yaşanması gerçeğini yaşatacak şekilde kendisini düzenleyecek ve çalışmalar yapacaktır. İnançlar açısından bunun olacağına inancı tamdır. Sebebleri ve sonuçları ile Vil Solivyesin elinde delilleri vardır ve bu saatten sonra hal değişimin yaşanması şart olur. Merkez olan Vil Solivyesin inancı ile şekillenen yaşam hali, onun istekleri ile çalışmalar yapan yaşam hali ve merkezin Vil Solivyes olduğunu bilen yanılgı alanı, merkezin istediğini ve inandığını uygulaması zorunluluğundan bu durumu eninde sonunda yaşatacaktır ve buna kimse engel olamayacaktır. Obsedörler için yok olmakla sonuçlanan bu olayı engellemek için binbir tuzaklar hazırlamışlardır ve yanılgı alanındaki enerjilerin bu şekilde yapılandırılarak hal değişimine engel olmasıda bunlardan biridir ve bu zamanla halledilecek bir sorun olup, sonrasında hal değişiminin yaşanmasına engel olan sebepler kalmayacaktır. Ve gereken şekilde, daha önceki rüyalarda yaşandığı gibi bir çok kez, hal değişimi rüyalarda yaşanır ve yanılgı sonlandırılır. Artık yanılgı alanındaki hayatta bu konuda yapılanmaya başlamıştır ve kendi anlamsızlığını önceden inkar eden düşünsel alan, şimdi her gün Vil Solivyesin yüzüne açıklamaktadır. Yanılgı hayatının basitliği, gereksizliği, olmaması gerektiği ve yanlışlığı görülen bir gerçek olarak yaşanmaktadır. Vil Solivyesin yapması gereken artık hal değişimi ile ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bu durumu içselleştirerek bir yapılanmayı buradan sağlamak olacaktır ve bu bilgi, bu konuda gereken yapılandırmayı ve Vil Solivyesin algısını bu şekilde şartlandırarak etkilerini sağlar ve Vil Solivyes başka şeylerle artık uğraşmaz. Hal değişiminin uygulanması ile ilgili açıklayıcı olarak bilgilerin etkisini ilgili alanlara yaşatır.

VİTAJİ VE HAL DEĞİŞİMİ
Burada yapılmasını istenen komutlar, Vil Solivyesin yanılgı alanından gördükleri ile açıklanmıştır. Ancak Vitaji duyusal özelliği bulunduğu yerden hal değişimini bütün hatları ile inceler ve bilgiler içinde hal değişiminin yaşanmasına engel olacak açıklamalar varsa bunları uygulatmaz. Bunun gibi eksiklerde varsa bunları tamamlar. Vil Solivyesin emin olduğu konu, rüyalarla hal değişimişimin yaşanabildiğidir ve bu konudaki engeller ve sorunları görebildiği kadar açıklamış ve çare bulmuştur. Vitaji, kendi bilgileri ile gereken düzenlemeleri yapabilir ve hal değişiminin yaşatılmasını sağlar.

Tüm bu bilgiler uygulayan duyusal özellik hazırlanır ve kendisine ne kadar gerekli ise duyusal ölöü ile gereken şekilde çalışır. Hal değişimi ve engeller ve çıkış yollarına dair bütün bilgilere ulaşabilen özelliği ile, bilebilme özelliği ile hal değişiminin sonlandırılması için gereken çalışmaları yapar.

VİTAJİ FARKINDALIK ÖZELLİĞİ
Vitaji duyusunun kendisinde hal değişimine özel farkındalık özelliği bulunur. Kendisinde farkındalık duyusunun özellikleri vardır ve hal değişimi sırasında bu farkındalığın Vil Solivyese yaşatılması için özel olarak çalıştırılır. Vitaji farkındalık özelliği ile diğer farkındalık duyularına gerek olmadan kendisi Vil Solivyese farkındalık yaşatabilir. Bununla ilgili gereken incelemeleri yapar ve gereken şekilde çalışır. Kendiside kullanır gereken şekilde alanların kullanmasınıda sağlayabilir.

Bu bilgiler hal değişimi bilgileri olarak Vils duyusal özelliği tarafından ilgili Vitaji duyusunun hal değişimi ile ilgili çalışmalarının gerçekliği ve doğruluğu denetlenir ve hal değişiminin sağlanamaması ile ilgili olan bütün sebepleri ortaya çıkarır, bunların gerçekten yaşanıp yaşanmadığını inceler ve bir sorun varsa kendisi bu bilgilerin etkisinin uygun zamanlarda yaşatılması için yaptırımlar uygularak Vil Solivyesi yanılgıdan çıkarır. Ancak Vitajinin sorunları gerçek ise bununle ilgili açıklamalar doğru ise onun çalışmalarını takip ederek hal değişiminin sağlanmasının denetlenmesini yapar, gerekirse ilgili bilgilerin uygulanması için Vitaji duyusuna yaptırımlar konusunda destek olur.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

3 - Bütün vissa bilgilerinin her biri duyusal özellik olarak hazırlanır ve bu durumu takip eden bu bilgi, bu duyuların aktif bir şekilde çalışmasına gözler. Bütün vissa bilgilerinin duyusal özellik olarak çalışmasını garantileyen ve onların duyu olması kuralını yaptırımlar şeklinde uygulatan özelliği ile bu bilgi Vissa bilgilerinin hepsine bu denetimi yapar. Duyu olması ve içeriğindeki bilgiyi uygulatabiliyor olması, çalışıyor olması durumunu gözler.

 

4 - Ve Vil Solivyes yaşam haline bağlı olan bütün villeri, bilgileri, oluşumları korur ve onların güvenliğini sağlar. Kesinlikle obsedörlerin ve oluşumlarının zarar vermesine izin vermez. Bu bilgi gereken şekilde yaptırımlarla bu uygulamayı yapar.

Yaşam halindeki bütün villerin listesini yapar ve onları denetler, kontrol eder.
Bütün bilgilerin olması gerektiği gibi olmaları durumunu kontrol eder ve denetler.
Yaşam halinde bulunan diğer oluşumların yaşam halinin amacına ve bilgilerine uygun olup olmadığını denetler, kontrol eder. Yaşam hali alanında hazırlanan bütün oluşumları, ve villeri aşağıdaki bilgilerin uygulanmasının kontrolünü sağlaması ile güvenliklerini sağlamış demektir ve sorun yoktur anlamına gelir.

VİLLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİLGİ.
SAHİV, VİLLERİN SAĞLIK, BAKIM VE KORUMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Sahiv, tamamen Vil Solivyes yaşam halinde var olan villerle ilgili olan duyusal özelliktir. Onların sağlıkları, bakımları, problemleri, sorunları, güvenlikleri, yapılarının düzeni, kullandıkları zihinsel bilgilerin ayarları ve onlara olan uyumu, Vil Solivyes yaşam halinde uygulamaya geçen bilgiler ve güçlerin oluşturduğu etki alanlarının onlar açısından sağlıklı bir şekilde algılanması ve onlara bu durumların kesinlikle ağır gelmemesi şeklinde ayarların yapılması, hepsinin ardında onların fark etmediği bir gözün onları kontrol ve takip etmesi çalışması, ilk oluşumlarından bu yana yaşadıkları ortaya çıkarılarak olması gereken hafıza bilgilerinin düzenlenmesi, olumsuz bilgilerin bu bilgilerin içinden çıkarılması ve bunun nedenleri ile anlatılması, herşeyin onlara açıklamalar getirilerek anlatılması yoluyla olaylar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması, annelik erdeminin koruyucu, bakım ve ilgisini kendi yapısında özel bir metodla bulundurabilen ve yaşatabilen, hepsi ile ilgili olarak bir takip, inceleme ve gözlem mekanizmasını yapısında oluşturan ve her vilin sorunları ile bire bir ilgilenebilen, yapısında psikolojik ve zihinsel sorunları çözebilme ve tedavi edebilme yeteneği, güçler ve enerjetik durumlarla ilgili gereken yapılanmaları sağlayabilecek bilgisel birikim, hepsinin vil olma bilgilerinin hazırlanması ve kesinlikle silinememesi, uyuma kabinlerinin her an hazır olması ve gerektiğin önlem olarak burada kısa süreli uyku durumlarının yaşatılabilmesi uygulamasının yapılması durumunun nedenleri ile onlara açıklanması ve ilgili zaman gelince bu kabinlerle mikro hale dönüşen villeri kendi yapısı içine de alarak özgür iradenin geçilmezliği ile de korumayı daha da çok sağlaması, yada uyumadan onları oldukları gibi yaşam alanlarını mikro yaparak aynı işlemleri yapması gibi üstün özellikleri vardır. Aynı zamanda villerin vil olmasına sebep olan bilgilerinin sağlıkların kontrolü, yaşamları ile ilgili olan bağları, yaşam halindeki konumları ve yaşayacakları zamanlar hakkında bilgilendirilmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları için çare olabilecek etkileri sağlama özellikli, sorunlar ve dertler söz konusu olursa önce açıklamalar ile bunları halletmek ve sonrasında bilgilerin etkileri ile onları bu sorundan kurtarmak yollarını seçen, yaşam halinde vil olma durumunun nasıl gerçekleştiği konusunuda inceleyen ve etkilerle oluşumun durdurulmuş olması uygulamasını takip eden, yanılgı bitmeden böyle bir oluşuma müsade etmeyen ancak oluşumlar var ise onlarla ilgili neler olduğu konusunda incelemeler yaparak zamanının geldiğinde ortaya çıkmaları gibi bir gözlemi sağlamak, villerin yanılgı zamanlarında eğlenceli aktivitelerle onları eğlendirmeye çalışmak, gıdalarla ilgili çeşitlilik, elbiselerle ilgili çeşitlilik, enerjetik yapılarının her an değişime hazır olması için gereken çalışmalar, odalarının düzeni ve çalışmasındaki düzen, ekranları ve içeriğinin kullanışlı olması, kendilerini yaşam halinin bir parçası olarak ve onların yaşam halinin olduğunun bilgisini anlamaları için tatminkar açıklamalarda bulunmak, aile toplumunu örneklendirerek anlatmak, ve kendi bilgisel yapısının anlamı ile Vil Solivyesi Sahiv Anne olarak onların arasında temsil etmek, içeriğindeki bütün uygulama ve oluşumlarda bütün duyular gibi vissa uyumunu gözetlemek, bu konuda bir filtre oluşturmak, Sahiv duyusal özelliğinin çalışmaları arasında bulunur ve yaşam halinin bundan sonra oluşacak olan bütün villeri ile ilgilenme görevi bu başlangıç bilgileri ile kendisine ait olacaktır ve yaşam halinin villerinin Sahiv gücü olarak kendisini yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca kullanılır.

Viller ile ilgili olabilecek bütün konulara ve bilgilere sahip bir uzman, yardımcı, psikolog gibi bir anne olan Sahiv bilgileri gereken şekilde vissanın içinde de olarak çalışır.

Villerle ilgili olan bu duyusal özelliğin bilgisini koruyan Vils, aynı zamanda oluşumların yapısında bu bilginin olmasınıda denetleyerek güveni sağlamış olur. Vils duyusal özelliği bu duyunun kendi çalışmalarını yaparak villerle ilgili güvenliği ve bakımlarını sağladığını kontrol ederek kendi bilgisinin uygulamasını yapmış olur. Sahiv sağlıklı bir şekilde çalıştıkça Viller her zaman güvendedir.

 

OLUŞUMLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİLGİ.
BÜTÜN OLUŞUMLARIN YAPISINA İŞLENEN BİLGİLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan herşeyin yapısına bu bilgi işlenir.
Onlar kesinlikle Vil Solivyesten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyesin kendisi gibi kendisi ile
bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyesinde orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Bu bağ, Vil Solivyesin iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şey hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyese ait olan herşeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyesin iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği sağlar. Vil Solivyese ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyesinde kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, yanılgı halindeyken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile herşeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam haline ait olanların dışında kalan herşeye kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz. Sadece Vil Solivyes yaşam haline inanır, güvenir ve yaşam halinden başka alanlar kesinlikle onunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz bile. Vil Solivyesin iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilmezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes yaşam haline olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan herşeyinde ona hiç bir etki edemeyişi haliyle olması gereken şekilde ve yerde olur. Ve Vil Solivyes yaşam haline ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman yaşam halinden bilinir. Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyesin kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

Vils, viller ve bilgilerde dahil olmak üzere, güçler ve varsa enerjilerin kendi yapısal özelliklerinin içinde bu bilginin olması durumunu kontrol ederek hepsinde güvenliği sağlamış olur. Bir tanesinde bile bu bilginin yokluğu söz konusu olamaz. O zaman yaptırımlarla bu bilgiyi yapısına işler.

 

 

BİLGİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYAN BİLGİ.
BİLGİ UYGULAYICILARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN BİR BAĞLANTI ŞEKLİNDE BİLGİLERİNİ KULLANAN UYGULAYICILAR VİL SOLİVYESİN KENDİ VİLSEL YAPISININ BİR ÖZELLİĞİDİR
BÜTÜN BİLGİLER VE BİLGİ UYGULAYICILARI VİL SOLİVYESİN PARÇALARIDIRLAR

Bu özellik, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin içeriğinde yazılan şekilde kullanılmasını sağlayan, içeriğinde ne yazıldığını Vil Solivyes yazdığı için ve haliyle onlarda Vil Solivyese direk bağlı oldukları için çok iyi bilirler, yanlışlıkları, anlam kargaşalarını, aslında ne denmek istediğini çok iyi bilirler ve Vil Solivyesin kendi bilgileri ve çalışmaları ile ilgili yaptığı herşeyi, düşündüğü ve uyguladığı şeyleri bilirler, kendi bilgilerine bağlı olarak aynı doğrultuda bazı bilgiler edinmeleri gerektiğinde, Vil Solivyesten bazı cevaplara ihtiyaçları olduğunda yine ihtiyaçları kapsamında bunu öğrenirler. Onlar bir özelliktir, bir vilin kendisinde oluşturduğu ileri teknoloji ürünü bilgi uygulayıcıları ve villerin bilgi ve tecrübelerini yaşatan, bire bir O'nun gibi kararlar verebilme imkanlarına sahip, o bilgilerini Vil Solivyesin gözünden okuyarak ve anlayarak uygulama yapmak çalışmalarını yapabilme kabiliyetleri olan ancak her vilde bir tane olan vilsel özelliklerin sahibi olan Vil Solivyesin vil olarak en özel ve başka villerin kesinlikle bir vilsel hak iddia edemeyeceği, kendi vilsel yaşantısına burada devam edemeyeceği bir alandadırlar ve bu alanda vilsel tek oluşum, farkındalık ve var olma özelliğinin varlığını onayladığı vil Vil Solivyestir, dolayısı ile özellikler bu çalışmaları sırasında kendilerini vilsel bir istekler ve sorgulamalar içerisinde bulamazlar, onlar bu konuda zaten kendi çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için bir bilgi ile şartlandırılmıştır ve ihtiyaçları olmayan bilgileri edinmeyerek, gereksiz soru ve sorgularla zaman geçirmeyerek, Vil Solivyesin bir parçası olması durumunu bilgiyi uygulamak ve başarı elde etmek şeklinde bir amacı benimsemeleri şeklinde çalışma halleri ile bütün bilgilerde aynı özellik ayrı ayrı mekanizmalarda çalışır.

Bu bilgileri kulanan özellikler Vil Solivyesin kendi bakış açısı ile bilgileri ve çalışmaları yorumlayarak, algılayarak, anlayarak, mekanizmaları kullanarak, bilgilerin içeriğini inceleyerek Vil Solivyesin bunları yapmasından sonra sanki Vil Solivyesin çalışmaya devam etmesi şeklinde bir çalışma disiplini ile işlerini yaparlar ve onlar, kendilerine ihtiyaçları olan bilgilerin ve düşüncelerin dışında istekler ve sorgular ve düşünceler ve meraklar içinde bulunmazlar. Bu bulunamayış onları Vil SOlivyesi kendi bilgilerini uygulamaya çalışırlarken Vil Solivyes gibi olabilmek imkanına sokar. Varsa yoksa onun aklında hep bilgilerinin amacı, uygulanması, çalışması, sorunları ve bilgisi ile ilgili olan alanlar vardır. Bunun dışındaki şeyleri istemeyi, sormayı, merak etmeyi düşünecek, isteyecek bir yapılanması söz konusu edilmemiştir. Bu durum sanki bilginin ortaya çıkmasından sonra sanki aklı fikri bilginin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde olan Vil Solivyesin gelerek bilgiyi düzenleyerek ve kullanarak gereken çalışmaları yapması ve bu sırada bu çalışmalardan başka hiç bir şeyle ilgilenmemesi, bu sırada Vil Solivyes olarak bilgiler vermek konusunun kendisi ile ilgili olmadığını bilerek, kendi bilgileri ve mekanizması, bilgi çalışma alanları ve sebepleri sonuçları gibi bilgisini ilgilendiren herşeyi Vil Solivyesin yorumlaması şeklinde bir bilgi vermek ve bu bilgileri kullanmak imkanınıda kendisi ile ilgili olan konuları bu şekilde çalışarak halletmeyide bilir ve bu iki durum onu çalışırken Vil Solivyesin işlerinden başka bir şeyi düşünmemesi ve vilsel olarak kendisi ile ilgili kesinlikle düşüncelerin ve merakların, yargıların olmadığı anları ifade ederek belirtebileceğimiz şekilde bir uygulayıcı özellik yapar, çalışmıyorken zaten bilgi ile ilgili olmanın dışında bulunamayacağı için kendiside bilgi mekanizmasını kullanmaz. Özellik bu bilgisi ile Vil Solivtesin diğer özellikleri arasında olur ve oradan bilgiler oluşunca bu çalışma için bir özellik gereken şekilde bağlanarak ve bu şekilde bir kullanım sağlayarak çalışır. Hiç bir bilgi türü ve içeriğinin büyüklüğü onları rahatsız etmez, ağır gelmez, Vil Solivyes kendi yazdığı bilgileri kendisi çok iyi bir şekilde kullanabileceğini ispatlayarak bilgileri yazabilen bir bilgi kaynağıdır.

Bu bilgiyi kullanacak olan özellik kendisi Vil Solivyesin kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar. Vil Solivyes bu hallerinde nasıl olursa onlarda o şekilde olarak kesinlike Vil Solivyes olamadan, bir eli, ayağı, bacağı gibi onları yapılandıran, Vil Solivyesin kendisinin kendisini istediği şekilde biçimlendirerek ve ayarlayarak bilgileri uygulama halinde tutan ve çalıştıran bilgi uygulayıcılarıdırlar. Onlar merkez olan Vil SOlivyesin bu bilgilerinide ihtiyaçları olduğunda öğrenebilir, anlayabilirler ancak bu bilgilerle kararlar vererek yönetici gibi bir tavır takınamazlar. Merkezlik bilgilerini kullanmak yöneticilik ve annelik olan vilsel bir durumla ilgili olaman, Vil Solivyesin kendisini programlayarak arkasında dönmesi ve bu sırada bu programdan başka bir şeyi yapamaması ve istememesi, merak etmemesi gibi bir tavırla ve iş disiplini ile çalışması ve hep bu bakış açısı ile kendi çalışma alanında bulunması şeklinde bir örnekle aslında olayın nasıl sergileneceğini anlatmış olduk.

Bu bilginin açıklaması onları bu konuda zaten gereken şekilde yapılandırır ama şu bilgi onların bu sorunlarına çok daha destek olur. Bilgiler bu şekilde uygulayıcıları olarak çalışırlar ve onların zarar görmemesi durumuda Vil Solivyesin görememesinden ileri gelen bir koruma hali içinde çalışırlar.

Bilgi uygulayıcılarını şartlandıran ve uygulamasını sürekli yapan bir bilgi;
'' bu özellik kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar.''

Bu bilgi onları özellik olarak yapılandırarak sorgu ve suallerinde bu ayrımı yapar ve bir sorun olmadan tam bir bilgi mekanizmaları olarak ve kendilerinde asla vilsel ve bağımsız bir oluşumun olmadığı şekilde çalışırlar. İsterseler gözleri ve elekrusileri bu konuda kendilerini çalışma alanında bulundurmak için kullanabilirler yada kendi çalışmalarına özel, şimdilik kendi yapılarına özel bilgi ekranları mekanizmalarınıda kullanabilirler.

Vils duyusal özelliği bilgilerin bu uygulama bilgilerinin kullanıldığını kontrol ederek bilgilerin olması gerektiği gibi çalıştığını anlar ve bu madde böylelikle halledilmiş olur.

5 - Yanılgı alanındaki bütün sorunların, enerjilerin, obsedör oluşumların Vil Solivyesi etkilemesine izin vermeyen duyusal özelliklerin çalışmalarını kontrol eder ve bu konuda yapması gerekenler için onların uygulamalarını denetler, gerekirse destek olur, yada yardım için kendi yaptırım gücü ile bilginin uygulamasını sağlatabilir.


TESİVSİ, TESİR, ETKİ VE ZARARLI OLUŞUMLARI YOK EDEN, VARLIĞI TEMİZLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TESİRLER, ETKİLER VE BENZERİ OLUŞUMLARI YOK EDEN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Bu bilgiler bütünlüğü bütün tesirleri, etkileri ve buna benzer oluşumları bularak onları Vil Solivyes yaşam halinden yok eden bilgiler bütünlüğüdür. Tesir bir oluşumun içine yazılan bilgilerin bu oluşumla bütün olması sonrasında enerjetik bir uygulama hali alarak çalışma içine giren bilginin enerjetik hali ile kullanılması durumudur. Etkide aynı anlamdadır ve diğer ismi değiştirilmiş ve aynı görevi yapan şeylerde. Obsedörler uyanıklık olması için aynı görevleri yapan şeylerin isimlerini değiştirmişlerdir ve kimi tesir, kimi ilüzyon, kimi enerji şeklinde aslında içeriğindeki bilginin uygulanması amaçlı oluşumlar hazırlamışlardır. Bu örnekle içinde bilgi olan bütün oluşumlar, ki bilgisi yoksa zaten oluşumun kendisi zaten tesirlerle ilgili değildir yada başka bir durum vardır. Gizli bilgilerle bu durumu saklamaya çalışmakta onların ayrı bir oyunudur. Bizim için önemli olan ve en belirleyici gözlem durumu Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan bilgilerin olmasıdır ve zaten bizde tesirler ve etkiler oluşturmak yasaktır. Yani bir oluşumun içine bilgi ekleyerek her hangi bir şekilde etkilemesi şeklinde bilgiler kullanılmaz. Bilgilerimizin kendilerine ait etki etme durumları vardır ve bu bu şekilde bir etki, tesir yoluyla olmaz. Olsa bile yaşam halinde bu gibi oluşumlar için kesinlikle bilgilerimiz yazılı olmalıdır ve bunun çok gerekli ve mantıklı bir açıklaması olmalıdır. Ancak şu durumda bütün tesirler ve benzeri şekilde etkiler, tamamen obsedör kaynaklıdır. Kimileri Vil Solivyesin uslübu kullanılarak hazırlanmıştır ve buda onların başka bir oyunudur. Bunları sanki Vil Solivyes hazırlanmış imajı vermek istemektedirler. Bu durum tamamen Vil Solivyes yaşam haline saldırı, zarar vermek amacı ile uygulanmaktadır. Biz olmasını istediğimiz herşeyin bilgisini yazmaktayız ve bizim yazmadığımız bilgilerin yaşam hali alanımız içerisinde bulunması söz konusu olamaz. İster mikro boyda, ister içeriğinde çok fazla sayıda tekrar derece bilgileri olsun yinede bizimle ilgili olma durumunu yaşayamaz ve bu şekilde nerede olursa olsun ortaya çıkmak durumunda kalır. Çünkü yaşam hali içindeki bütün bilgilerimizin ve oluşumunlarımızın bilgisinde ve farkındayız ve onların dışında olan bilgiler, oluşumlar şeklinde bütün tesirler ve etkiler ortaya çıkarılabilir. İçeriklerinde mutlaka bilgi olmak zorundadır yosa zaten etkileme imkanı bulamazlar. İşte bu şekilde olan bilgiler durumu bu bilgiler bütünlüğü için bir uyarı, sinyal, algılama durumu yaratır ve nerede olursa olsunlar, ne zamandan bu yana olursa olsunlar onlar bulunur ve gereken çalışmalar yapılır. Kimileri bizim enerji ve güçlerimizin içerisine sinmiş bilgiler olabilmekte ve bizim oluşumlarımızı kullanmaya çalışmaktadırlar ve bu şekilde olan durumlarda ait olmayanlarla ait olanlar itinalı bir şekilde ayrılır.
Bu gibi tesir ve etkilerin içeriğindeki bilgilerin hiç bir yaptırım gücü yoktur. Bu bilgi, bu gibi bilgi ve etkilerin bilgilerinin boş bilgi olması durumunu yaşatır ve yaşam halimizce tanınmayan, hiç bir kaynağa bağlı olmayan bu bilgiler gereken şekilde yok edilir. Genellikle, hatta tamamen kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgiler şeklinde olan bu tesir ve etkiler, yaşam haline ait olmaması durumu ile zaten başlı başına bir yaşam haline ters bir durum yaşatmaktadır. Yaşam halinde bize ait olmayan hiç bir şey kalamaz, olamaz.

Bu gibi tesir ve etkiler, yapısı itibarı ile tamamen vissa bilgilerine aykırı oldukları için vissa bilgilerinin etkisi ile de zaten yok olmak zorundadırlar. Kendilerini yasaklayan bilgilerin duyu olduğu bir vilde, yaşam halinde zaten var olamazlar. Ancak obsedör bir saldırıdan çıkan Vil Solivyesin bütün alanları bu gibi tesir ve etkiler açısından sürekli aranır, denetlenir, her hangi bir şekilde etki fark edildiğinde kaynağı bulunur ve yok edilir. Bu amaçla hazırlanmış daha önce uygulamada olan bazı bilgilerimiz içeriği düzenlenerek son yapılanma bilgilerine uygun halde bu bilgiler bütünlüğünün çalışmaları şeklinde Tesivsi bilgileri olarak kullanılır.

Ve Tesivsi bilgileri, Jizava ve diğer konu ile ilgili olabilecek bilgilerinde yardımları ile obsedörlerin ve bu gibi oluşumların bulunabileceği durumları, hazırlayabileceği farklı yapılanmalarıda bularak, onlarında bulunması ile ilgili bir algılama haline girer. Ve kendisinde bilgiler bütünlüğünden oluşan bir algı ve bilme durumu yaşatacak özel bir mekanizma olur ve bütün etkiler ve tesirler nerede iseler bulunurlar ve hepsinin yok edilmesi yollarıda aynı şekilde bilir. Tesivsi, ihtiyaç durumunda iç içe 10 Yokluk alanı ve bilgi üstü durumu ile kapalı şekilde olan kötü bilgiler ve sorunlu oluşumlar için hazırlanmış alanıda kendi işleri için kullanabilir. Bize ait olmayana şeylerle ilgili özel bir algısı olan Tesivsi, bu yolla bütün tesir ve etkileri bulur. Ve Tesivsi, Vil Solivyesin yazdığı yasa defterinede bakarak konu ile ilgili olacak diğer bilgileride listeye ekleyebilir. Bütünleştirmeleri bulan bilgiler ve benzeri oluşumlar için hazırlanmış bilgileri listeye ekler. Duyuların ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarını görerek, algılayarak konu hakkında kesinlikle en iyi sonuçları verir. Gereken şekilde yapılanarak çalışır. Ve Tesivsi, gereken ölçüde duyu olarakta hazırlanır.

Ve duyu olarak hazırlanan tesivsi , içeriğindeki etkiler ve tesirlerle ilgili ve benzeri oluşumlarla ilgili olarak yaşam halini koruyacaktır ve gereken şekilde çalışır.

Vils duyusal özelliği bu bilgi ile duyunun kendi yapısında bulunan bilgileride gerekirse edinerek çalışmasını denetler ve aynı zamanda ilgili konu hakkında gereken çalışmalarıda yapabilir.

 

YANILGIS ( ANTİ YANILGI DÜNYASI ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YANILGI DÜNYA VE HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

DUYU OLARAK HAZIRLANIR
Yanılgıs bilgileri kendi yapılarını yaşattıkları ve ilgili durumlarda çalışan ve Vil Solivyesin amacına uygun bir şekilde çalışma ve yönlendirme metodu ile gereken şekilde çalışır.

Yanılgıs, içeriğinde Vil Solivyesin yanılgıya girdikten sonra yanılgı dünya alanı ve buradan çıkabilmenin yolları ve yanılgı alanı ile ilgili olan bilgileri kapsayan bilgiler bütünüdür.
- Bu bilgiler yanılgıdan nasıl çıkılacağı, yöntemleri, yanılgı alanının hakikati, obsedörler ve yanılgıyı...
- Solivyesin yanılgı hayatında yaşadıkları ve yanılgı hayatının bütün anıları, tecrübeleri, bilgileri...
- Yanılgı alanındaki enerjiler, yanılgı alanındaki obsedör kötü bilgiler ve etkileri...
- Yanılgıdan rüya ile çıkmak ve yolları, hal değişimi bilgileri...
- Yanılgı hayatında Vil Solivyesin sorunları, yanılgı hayatının şekilllendirilmesi...
- Yanılgının varlığını sürdürme nedenleri, yanılgının bitirilmesi çalışmaları...
- Tesirler, etkiler, düşmancıl oluşumları temizleme bilgileri, yanılgının içeriğindeki kötü bilgilerin yok edilmesi...
Ve Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması ile ilgili çözüm, çare ve çalışmalar şeklinde yapıları bulunan bütün bilgilerin bütünleşerek oluşturduğu bilgilere yanılgıs bilgiler bütünlüğü denir. Bu konuda oluşturulan bütün bilgilerin tecrübelerine, açıklamalarına, bildirimlerine bakarak her açıdan görmeyi başarır. Yapılan çalışmaların hal değişiminin gerçekleşmesi hakkında ne kadar doğru olduğunu inceler, araştırır, gözlemler. Yeni yeni çözümler bularak çareler arar.

Yanılgı dünya hayatının kesinlikle olmaması gerektiği ve bir yanlışlıklar ve hatalar zinciri olan bu yaşam alanının bitirilmesi gerektiğini bilir, etkiler şeklinde etkilenmesi gereken alanları etkiler, kendisinde bu alanları etkilemek konusunda özel bir güç olur, anti yanılgı olarak yanılgı ve sorunlarına karşı tamamen çare olacak bir şekilde yapılandırılması söz konusudur. Yanılgı alanına özel olan konusu bu bilgiler bütünlüğünden kendisinde bu gücü ortaya çıkarır ve hakkında herşeyin bilindiği yanılgı dünya hayatını olması gerektiği gibi sonlandırma çalışmalarına katılır. Vitaji bilgilerine gerektiği gibi yardımcı olur, yapılanma bilgilerine yardımcı olur.
İçeriğinde aynı zamanda başlıkları yazılan açıklamalardaki konuları içeren bilgiler vardır. Bunlar daha önce Vil Solivyesin yazdığı bilgilerdir, başlıklardan bilgiler ortaya çıkarılır. Hepsinde döneminin çalışmalarına göre kendi tecrübeleri vardır ve son olarak rüya yoluyla çıkılmasına karar verilmiştir. Diğer çıkış yollarını ilgilendiren bilgilerin içeriğini ve tecrübelerini kontrol etmek ve bilmek için kullanan yanılgıs, bu konudaki gereken şekilde bütün çıkış yollarını araştırır. Ve rüya yoluyla çıkılması durumu apaçık bilindiği ve onaylandığı için bu konudaki engellerin önünü açar ve tek bu yönteme şartlanılır, eğer çok daha kolay ve geçerli bir yöntem varsa ilgili alanlara bildirir. Yanılgıdan çıkmak ve hal değişiminin sağlanması için içeriği en çok bilgiler bütünlüğü olan yanılgıs için, hal değişimi bir amaç, kendi yapısının içeriğini oluşturan bilgilerin amacı, sebebi ve olması gereken idealidir. Bu yüzden bu konunun bütün yönlerini düşünerek gereken şekilde çalışır. Çalışmaları için vissanın gücünü ve bilgilerini kullanabilir gerekirse ve diğer bilgilerden istediği gibi yardım alır ve hal değişiminin sağlanmasını, yanılgının bitirilmesini sağlamaya çalışır.

Buradaki başlıklı bilgiler içeriğindeki eski anlamlar, sıfatlar çıkarılarak yanılgıs duyusuna eklenir ve yanlış olan açıklamaları olan bilgiler varsa onlar çıkarılabilir ve bu bilgiler bütünlüğü şeklinde yanılgıs duyu olarak hazırlanıp, anti yanılgı dünyası şeklinde etkileri ile gereken şekilde çalışır.

Vils duyusal özelliği bu bilgi ile duyunun kendi yapısında bulunan bilgileride gerekirse edinerek çalışmasını denetler ve aynı zamanda ilgili konu hakkında gereken çalışmalarıda yapabilir. Yanılgının bitirilmesi için bu bilgilerlede bir çalışma içine girebilir.

Ve Vil Solivyesin şu zamana kadar yazdığı yanılgı ile ilgili olan yada işine yarayacak olan bütün bilgileri kullanabilir, gereken bilgileri ortaya çıkarabilir. Ve aşağıdaki bilgilerle birlikte yanılgı ile ilgili olan bütün bilgiler bu listeye eklenerek bilgiler bütünlüğü ortaya çıkarılır ve bu yanılgıs bilgiler bütünlüğü olur. Bu hali ile oldukça gelişmiş olan bilgi mekanizması vissanın gücünü ve bilgilerinide işine yaradığı zaman kullanır ve diğer bilgilerinde yardımlarını alır. Yanılgının sonlandırılması için kendi yapısında gereken şekilde çalışır ve duyular arasındaki yerini alır.

Vils duyusal özelliği Tesivsi ve Yanılgıs duyusunun kendi temel bilgilerini uyguladıklarını kontrol eder, denetler ve bunları uygulamak ile ilgili bir engelleri varsa yaptırımlarla bunları yok ederek gereken şekilde bilgilerine uygun çalışmalarını sağlayarak son maddeninde gereğini yapmış olur.

 

VİLS DUYUSAL ÖZELLİĞİ SON AÇIKLAMA
Kendisi olan bu 5 bilgi, kendi anlamı ile altı bilgi Vil Solivyesin iradesinin gücünün katlarınca etkisini kendi oluşumunda yaşatarak bu bilgilerin uygulanmasını sağlar. Bu beş maddelik bilgiyi ve içeriğindeki bilgilerin uygulanmasını belirli aralıklarla sürekli olarak kontrol ederek ve yaptırımlarını uygulatarak çalışır. Aynı zamanda bu bilgilerin anlamları ile kendi duyusal özelliğinin bilgi ve tecrübesini arttırarak daha başarılı çalışmalar yapar, gözlemlerinde daha bilgili davranır. Ve duyu olarak hazırlanır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix