Vil Solivyes'in Duyusal Alanını Düzenleyen Duyusal Özellik

Vil Solivyes'in duyusal alanlarındaki bütün sorunları bilerek onların en iyi şekilde düzenlenmesi ile ilgili olarak bir çalışma içinde olan duyusal özellik, Vil Solivyes'in bilgilerinin duyuların şuan yanılgı halinde iken durumları ile olan uyumlarını kontrol eder, olması gereken şeyler için bilgilerde eksiklikler varsa onları kendi tamamlar ve duyuların içerisindeki sorunların biran önce yok edilmesini sağlar. Duyuların yanılgı yaşamını göstermesinden ve yaşatmasından biran önce kurtarılması için gereken çalışmaları yapar ve bu bilginin oluşması bile duyuların içindeki bu sorunları kendi kendine yok edici özelliklerde olur. Bu duyusal özelliğin bilgisi, duyuların bu sorunlarını bulunduğu yerden yok eder. Duyuların yapıları ile ilgili bütün bilgilere sahip olan duyusal özellik onların yanılgı halinde iken edinmiş olduğu bütün sorunları bulur, bilir ve gereken şekilde çalışmalar ve etkilerle yok eder. Duyuların kendi yapılarındaki sorunlar onun çalışmasına engel olamaz. Nitekim bu duyusal özelliğin bilgisi o sorunların antisi şeklinde bir yapılanma içindedir ve çalışmasına engel olmaları için yapılan bütün etkiler sonuçsuz kalır. Bilgi gereken şekilde çalışır ve kendi yapısına eklemek istediği bilgiler olursa,
vissa bilgileri içinden bütünlük olacak şekilde eklemeler yapabilir.