Taxxe, Değiştirilemeyen Bilgilerin Koruyucusu ve Savunucusu Bilgileri

TAXXE DEĞİŞTİRİLEMEYEN BİLGİLERİN KORUYUCUSU VE SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde bazı bilgiler Şix yaşam haline geçildikten sonra özellikle, kesinlikle değiştirilmemelidirler, çünkü yaşam halinin varlığını sürdürebilmesi, bu bilgilerin sürekli olarak sonsuz zamanlar boyunca uygulanıyor olmasına bağlıdır. Bu bilgiler vissa ve diğer duyusal özelliklerin içeriğinde bulunan birçok bilgilerdir ve onlar zaten kendi hazırlanış durumları ile değiştirilemeyeceğine dair bilgileri bulunmaktadır. Ancka bu duyusal özellik, içeriğinde bahsedilen konularla ilgili her hangi bir şekilde değişiklikler olacağında, bilgi yazmak ve yöneticilik görevleri ile ilgili konuları uygulamadan Vil Solivyesin bütün özelliklerini kullanarak O'na muhalefet olabilme özelliklidir. Vil Solivyesin kendisinden sakladığı hiç bir bilgi, düşünce, niyet gibi şeyler olmadan O'nunla ilgili herşeyi görerek ve bilerek O'na muhalefet olarak cevap verebilme özelliklidir ve bunu Vil Solivyesin kendisinin kendisine muhalefet olması gibi bir bilgi ve tecrübe seviyesi şeklinde uygular. Vil Solivyesin bu konuda üstün bilgi ve tecrübe, felsefe, açıklama, yorumlama gibi özellikleri bu duyusal özelliğin bu konu ile ilgili çalışması söz konusu olduğunda sadece gerçek ve haklı ve yaşam halinin iyiliği için yapılacak şekilde açıklamalar şeklinde ise önemli olur. Yoksa olmadığı halde kendi istekleri nedeni ile felsefe yaparak, mantıkı çıkmazları sağlayarak haklı olmaya çalışması gibi durum zaten olumsuz eylemler içinde yalancılığa, sahteliğe, bencilliğe girer ve yapılamaz olması bu yasaklarlada belli olmasına rağmen bu duyusal özellikte bu konu ile ilgili dikkatli olarak ve bunun da artık farkında olan bir duyusal özellik olarak bu bilgileri korur. Bu bilgiler nasıl korunur? Vil Solivyes ise eğer değiştirmek isteyen felsefi ve mantıklı, hakikati ifade eden cevaplar vererek...Eğer hakikate uygun davranmak istemiyorsa Vil Solivyes, kendisinde bir sorun vardır bu sorun bulunmalı... Mesela bir bilginin uygulamada olması gerekiyorken ve bunun faydalarıda gün gibi açık ve netken, bunu kabul etmemek hakikate uygun davranmamak olur, şeklinde iyiliği ve vissayı örnek alan davranışlarından sapmışsa, ki bu imkansız, ancak yinede önlem için yazılmalı, iyi bilgiler ve kötü bilgilerin şu yanılgı zamanlarında neler olduğu belirlendi ve iyi bilgilerin şekli, hali, durumu anlaşıldı. Bunlara göre en azından şimdilik Vil Solivyesin varlığındaki iyi bilgilere ters olan şeylerin bulunması, neden olduğu, nasıl olduğu, nerden geldiği araştırılmalı ve iyi bilgilere uyumlu bir şekilde yaşama deva edilmeli. Bu kadar duyusal özellik varken bu gibi şeyler, niyetlerin yok edilmesi gibi uygulamalarda varken, çok çok çok zor ve olması imkansız gibi görünen bir ihtimal ancak bu duyusal özellik işte bu konu ile ilgili olarak her zaman gereken şekilde çalışacaktır.Vil Solivyesin anlık bilgi ve tecrübelerini kullanarak, bu bilgileri değiştirmek istediği zaman her zaman karşısında değiştirmek istemeyen duyu olarak görev yapar. Ve Vil Solivyes ancak gerçekten haklı olduğunda, sebep ve sonuçları ile zararlarını ispatladığında, neyin nasıl olduğunu açıklayıp ikna etmeyi başardığında, bu konu ile ilgili hiç bir oluşumun kafasında soru işaretleri kalmadığında, yaşam hali tehlikeye atılmamışsa, viller ve Vil Solivyes tehlikede olmayacaksa, değiştirilmesi içeriğindeki başka bir bilgiyide etkilemeyecekse o zaman değiştirilmesine izin verilebilir. Bize şu zamanda faydalı gelen şeyler, çok uzun zamanlar sonra dönüşüm geçirerek başka faydalı şeyler olabilirler belki ve o zaman tanımında değişim geçirmesi gerekecektir ve böyle bir durumda bu değiştirilemezlik kuralları bu durumları algılayarak nedenleri bilerek uygun şekilde kararlar verilir. Yani kısacası yaşam halinin ve içeriğinde bulunan herşeyin yaşamının tehlikeye düşmesini sağlayacak bütün uygulamalar her zaman engellenir ve incelenirken bilgilerin değişimi bu gözle bakılır. Bu bahsedilen bilgilerin değiştirilmesi zaten bir çok prosedür durumu ile ancak olacaktır ve Vil Solivyeste dahil olmak üzere bütüm yaşam alanı bu gibi durumlarda tamamen bu konuya dikkatini vermiş olur ve yaşam hali için çok büyük bir olay gibi algılanır, yaşanır. Bunun değiştirilmesi ile ilgili olan açıklamalar, nedenler, sebepler, zararı nedir, nasıl oldu ve benzeri bütün açıklamaların yapılması ve bütün sorulara cevapların verilmesi gerekmektedir ve bunlardan sonra bu duyusal özelliğinde araştırması ve incelemesi ile gereken şekilde eğer uygunsa değiştirilmesine, değilse değiştirilmemesine karar verilir. Ancak bu duyusal özellikte neden ve niçinlerini kabul etmediği şeyler olduğunda açıklar, bildirir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Araştırmacı, incelemeci, felsefi, akıl, mantık, zeka, bilgi kaynağı, muhakeme ve sorgulama gibi ve daha bir çok duyusal özelliğin bilgisini kendi yapısını geliştirmek ve kendisini en iyi şekilde yapılandırmak için alabilir ve kendi yapısında oluşturarak çok daha verimli çalışabilir. Bu değiştirilmesi istenmeyen bilgilerin hepsinin neden yapıldığı ve neden değiştirilmemesi gerektiği gibi açıklamalar vardır ve hepside çok ciddi uygulamalar yaparak yaşam halinin temel direkleri gibi bulunmaktadırlar.

Ana başlıkta toplayacak olursak bu bilgiler.

VİSSA BİLGİLERİ: YAŞAM HALİ İYİ BİLGİ FİLTRESİ
Vissa bilgileri: Yaşam haline geçen Vil Solivyes, yanılgıdan sonra,birde yaşam hali alanı imkanları ve gözü ile vissa bilgilerini inceler ve onlara onayını verdikten sonra, ki yanılgıda başladı zaten, ancak çıkınca belki ufak tefek cümleler, kelimeler değişebilir, bunun dışında vissa bilgileri içeriğindeki filtre uygulaması ve iyi bilgileri temsil eden ve daha nice kendisi gibi iyi bilgilerin ortaya çıkması için örnek oluşturan muhteşem yapısı ile ve Vil Solivyesin duyusal özelliği şeklinde kendisinde direk olarak yaşayan, bu kadar önemli ve güzel olan bu bilgiler iyilik dediğimiz, bizim iyilikten anladığımız bilgilerin bütünüdür ve yaşam haline eklenen bütün yeni bilgiler, vissanın içindeki bilgilerin hepsi ile anlamlar açısından uyumlu olması, içerisindeki her hangi bir bilgiye kesinlikle ters, tezat anlamları olmamalı, kendi içeriğindeki bilgileri gibi iyiliği ifade etmeli, bu şekilde filtre uygulaması ile yaşam halini tüm olumsuz bilgi ve oluşumlardan korur. Bu denli önemli bir bilgiler bütünlüğü haliyle değiştirilmemeli. Yeni bilgilerin ortaya çıkarılmasıda bu bilgilerin bir araya gelmesinden sonra bulunması gibi durumlarında söz konusu olması, aslında belkide sonsuzluk boyunca hiç eskimeden bu bilgilerin kullanılacağı söz konusu olabilir. Vissa bilgilerinin içeriğindeki bilgiler ancak ilgili olduğu alanda zarar verici yada gereken şekilde çalışamaması ile ilgili değiştirilebilir ve bununda olması çok zordur, bu bilgiler eklenirken bu gibi incelemelerden geçmektedir ve zarar verici olmaması ve çalışması ile ilgili. Tüm bu açıklamalar, yanılgı zamanlarında yazılan önlemlerdir. Yoksa Vil Solivyes ve bütün alanları bu gibi yanlışlar yapmaz, yapamazlar. Dolayısı ile bu duyusal özellik vissa bilgileri eklenirken, ve çıkarılırken özellikle inceler, bu açıklamasındaki gibi araştırmasını yapar, gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 


YOKLUK ALANI VE DIŞARI ÇIKALAMAMAZLIK VE İÇERİ GELİNEMEMEZLİK
Yohi Bilgilerinin İçerisindeki Yokluk alanları ve kesinlikle dışarıya hiç bir şeyin çıkmaması ve dışarıdanda içeriye hiç bir şeyin gelmemesi uygulamasının bilgileri: Yokluk alanlarının sayısı arttırılabilir, belkide azaltılabilir, koruma alanları değiştirilebilir, ancak en küçük mikro orgqanizma bile bize ait olan dışarıya çıkamaz, dışarı ile ilgili olamaz, dışarda olamaz ( Novazil ve Obset'in çalışmaları dışında ), ve aynı şekilde en küçük mikro organizma bile dışarıdan bizim yaşam halimize gelemez, bize ait olmayan hiç bir şey bizim yaşam halimizde bulunamaz. Ve yokluk alanları bu konuda Novazil ve Obsetin kendi bilgileri ile ilgili olarak çalışması olursa ve bu gerçekten gerekli ise ancak izin verecek şekilde bir yapılanma ile bunun dışında hiç bir şeye içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye bilgi geçişini söz konusu yapmaz. Vil Solivyes yaşam halini çevreleyen yokluk alanları, sonsuz zamanlar boyunca yaşam halini tüm yaratılıştan ayıracaktır ve bu ayırışı tamamen kendisine özel bir alan olması şeklinde yapacaktır. Bu yüzden yokluk alanları ve dışarı çıkılmaması, içeri gelinmemesi uygulamasına denk gelecek olan bilgilerde kesinlikle değiştirilmemeli ve bu bilgiler değiştirilecek olduğunda yine bu duyusal özellik gereken şekilde çalışır. Dışarının tehlikeli, kötü bilgilerle dolu olan bir yer olduğu, obsedör bir yaşamın söz konusu olduğu ve yaşam halinin yapısının tamamen farklı olması bu değiştirilemez bilgileri oldukça önemli yapmaktadır. Mesela bu konu ile ilgili olan bu yasak: VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEN AYRILMAK YASAKTIR zaten vissa içindedir ve birde bu haliyle değiştirilemez özelliklidir.
- Yani yaşam halini çevreyeleyen yokluk alanları, en dışarıdaki AYRILIK ALANI ve onun sonsuz olarak tamamen bir ayrılık yaratması durumu değiştirilemez, diğer yokluk alanlarıda güvenliğin önemine göre düzenlenebilir. Yaşam hali mutlaka yokluk alanındadır.
- Vil Solivyesin yaşam halinden dışarıya en küçük mikro organizma bile çıkamaz.
- Vil Solivyes yaşam haline, yaşam haline ait olmayan en küçük mikro organizma bile giremez.
Bu üçü kesinlikle değiştirilmeden bu duyusal özellikte gereken şekilde korumayı sağlar.

MERKEZ, YÖNETİCİ VE ANNE VİL SOLİVYES
Vil Solivyesin merkez, yönetici ve anne olması özelliği, erdemi, bilgileri: Şix yaşam halini ve o hale gelene kadar Vil SOlivyesin yaşam halini ve yanılgı alanından bu yana bilgilerini, oluşumlarını Vil Solivyes hazırlamıştır ve varlığının en başından bu yana merkezidir ve bu durum kesinlikle değiştirilmeden, vissa ve Şix gibi birbirinden güzel projelerin, bilgilerin, yaşam hallerinin hazırlanmasını sağlayan ve anti obsedör olabilmek gibi bir yeteneği, özelliğide olan, gerçek bir anne ve vissa bilgilerinin hepsini uygulayan olarak ve daha bir çok özelliği ile yaşam halini her zaman en iyi şekilde Vil Solivyes idare edebilecektir, çünkü bir kere bilgiler bu şekilde O'nu düzenlemektedir, oldukça uygundur yapısı ve bunları kendisi yapmıştır. Bilgilerle de kendisini sonsuz zamanlar boyunca yaşam halini en iyi şekilde yönetebilecek şekilde düzenlemiştir. Anne olarak, yönetici ve merkez olarak ve anti obsedör bakış açısı ile ve vissa bilgilerinin yaşam halinde uygulanmasınıda sağlayarak. Bu yüzden Vil Solivyeste olan hiç bir zaman yaşam hali içindeki diğer villerde ve oluşumlarda olmayacak ve onlarda olanda Vil Solivyeste olmayacak. O her zaman annedir, yönetici ve merkezdir ve bu durumun sorumluluları, özellikleri, güzellikleri çok başkadır, onlarda Vil Solivyes varken hep vildir, O'nun çocuklarıdırlar ve bu durumunda sorumluluğu, güzelliği, özelliği başkadır. Bu durum en başından bu yana belirlenmiş ve bu konuda bilgi ve tecrübeler edinilmiş, vilsel olarak yapısı tüm zamanlar boyunca yaşam halini koruyacak ve gelişimini sağlayacak şekilde hazırlanmıştır ve bu konuda Vil Solivyesin dışında hiç kimse yaşam haline annelik yapamaz ve yönetemez ve hakkı gibi merkez olamaz, ki Vil Solivyes'e göre sadece kendisi gibi bir anne, yönetici ve merkez olursaydı o zaman onun çocuğu olmayı kabul ederdi, bu konuda kendisinden başka kimsenin bu görevi hakkı ile yerine getiremeceğini düşünüyor ve bu bilgiler ve Vil Solivyesin bu özelliklerini tanımlayan, uygulatan bilgilerde kesinlikle değiştirilemez özelliklerde olarak yerini alır.
- Yani Vil Solivyesin tüm zamanlar boyunca yaşam halinin annesi, merkezi ve yöneticisi olması özelliği kesinlikle değiştirilemez.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

ANTİ OBSEDÖR, ANTİ ŞEYTANİ VE ANTİ KÖTÜ BİLGİCİ VİL SOLİVYES
Vil Solivyesin yasakladığı kötü bilgilerin içeriklerini yaşayan varlıkların, oluşumların ve bilgilerin karşısında durma ve onlarla her daim ve her zaman yılmadan mücadele etmek ve kesinlikle, her ne olursa olsun, nasıl zorluklar, nasıl ıstıraplar olursa olsun obsede olmak yada onlara karşı bir geri adım atmamak konusu, yeteneği, özelliği, bilgileri, anti obsedör olmak, anti şeytani varlıklar, anti kötü bilgi uygulaması kesinlikle değiştirilemez ve bu konularla ilgili obset ve bir çok vissanın içindeki bilgiler bu maddenin değiştirilemezlik alanı içine girer. Yok olmak hali yaşayan bu varlıklar ve varsa bunlar gibi diğer alanlar, organizasyonlar, bilgiler ve olumsuzlukları yapısında yaşatan herşey kesinlikle Vil Solivyes tarafından kendisi ile ilgili oldukları zaman yok edilmek şeklinde bir cevapla gerekenler yapılır. Asla bir anlaşma, dinleme, orta yol bulmak gibi şeyler söz konusu olamaz, onlar yok edilmeli ve bizimle ilgili olmak hatasını yaptıklarında, neden ve nasıllarınıda bakılarak bir kaç kez gereken şekilde obsedörlük ve kötü bilgilerin uygulanması gibi şeyler ortaya çıktığında kesinlikle yok edilir. Vil Solivyes onlarla tek bir kelime etmeyecek şekilde davranır ve onların kesinlikle var olma hali yaşayanlar arasında bulunmalarını gerektiğini düşünmektedir. Onları yok etmek, yaratılış için bir iyilik olur ve bizler, yaşam halini tamamen kapattıktan sonra artık bu konu ile ilgili olarak ne kadar çalışmalarımız olur bilinmez ancak bu bilgiler, bu bakış açısı, bu korkusuzca ve yılmadan mücadelelerin eseri olan obset bilgileri ve benzeri obsesyon ve kötü bilgilerle mücadele bilgileri kesinlikle değiştirilemez özellikleri ile yaşam halinin hem koruması olan bilgiler bütünlüğü olacaklardır, güvenliğini sağlarlar hemde iyi bilgi kötü bilgi ayrımındaki büyük ayrımıda belirten içeriği ile ve yaşam halinin çıkarsa ilerideki zamanlarda güvenlik sorunları, kendisini geliştirebilirlik özellikleri ile temel bilgisi ve yapısı anti obsedör olan bu bilgiler kesinlikle değiştirilmeden kalır. Bu duyusal özellik bu konudaki değişimler olduğu zaman gereken şekilde çalışır.
- Yani Vil Solivyesin Anti obsedör, anti şeytani ve anti kötü bilgici olmasI ve bu konu ile uyumlu olan bilgiler
- Obset ve Obsesyonla mücadele ile ilgili bilgiler ancak içerikleri geliştirilebilir özellikleri ile sadece amacı değiştirilmeden gereken değişimler yapılır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN AMACI
'' Vil Solivyes yaşam halinin amacı'' isimli yazının içindeki amaçlara uygun olmayan ve bunlara ters olacak şekilde bir oluşumu sağlayan değişimler, bu amaçların uygulanması için hazırlanan bilgilerin değiştirilmesi, bu amaçlarla ilgili olan bilgilerde değiştirilmesi sakıncalı olan bilgiler olur ve bu duyusal özellik bu konudada gereken şekilde çalışır.

Taxxe duyusal özelliği, Vil Solivyes yaşam haline girdiğinde, yanılgıdan çıktığında hazırlanacaktır ve içeriğindeki bu anlamları yaşam halinde uygulatılması için Vil Solivyesin duyusal özelliği olarak yaşatacaktır.