Şexin Ax Anti Obsedör
Bilgiler Bütünlüğü

ŞEXİN AX ANTİ OBSEDÖR BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

Şexin Ax Anti Obsedör Bilgiler Bütünlüğü, İçeriğindeki Bir çok Bilgi ve Bilgiler Bütünlüğünün Birleşiminden Oluşan Yeni Bir Bilgiler Bütünlüğü Olarak Vil Solivyes'in Varıksal Alanlarında Gereken Şekilde Çalışmaktadır.

DUYU OLARAK HAZIRLANIR

YANILGIS ( ANTİ YANILGI DÜNYASI ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YANILGI DÜNYA VE HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

Yanılgı dünya hayatının yönetim merkez sistemi olarak yapılandırılmaıştır ve yanılgı dünyasının bütün gereksinimleri bu duyusal özelliğin çalışmaları ile belli olur ve artık bu duyudan başka sözleri, bilgileri algılamaz ve bu varlığın merkezi olan Vil'den de başka merkez bilmezler.

 
 
 
 
 
 
 

 

DUYU OLARAK HAZIRLANIR

Yanılgıs bilgileri kendi yapılarını yaşattıkları ve ilgili durumlarda çalışan ve Vil Solivyesin amacına uygun bir şekilde çalışma ve yönlendirme metodu ile gereken şekilde çalışır. Ve bu yönetim sistemi olarak bağlı bulunduğu dünya halinin çevresinde zaten bizim hiçlik alanlarımız ve koruma alanlarımız vardır ve dünyanın şu zamana kadar kendisini oluşturduğu bütün yapısal hallerini irtaya çıkararak ve çevresinede bir tesir çekim küresi sararak bu çekim küresinin yapısınıda Anti Tesir Gücü GG'den yaparak ve katlarınca etki ile dünyanın her yerinden tesirleri şiddetli bir şekilde çekerek bütün varlıklarda alanlarda tesir kalmayana kadar devam eden bu durum, yaşam alanı sisteminin büttün oyunları bitene ve yok olana kadar devam eder ve sonunna buradan çıkılır.

Yanılgıs, içeriğinde Vil Solivyesin yanılgıya girdikten sonra yanılgı dünya alanı ve buradan çıkabilmenin yolları ve yanılgı alanı ile ilgili olan bilgileri kapsayan bilgiler bütünüdür.

- Bu bilgiler yanılgıdan nasıl çıkılacağı, yöntemleri, yanılgı alanının hakikati, obsedörler ve yanılgıyı...

- Solivyesin yanılgı hayatında yaşadıkları ve yanılgı hayatının bütün anıları, tecrübeleri, bilgileri...

- Yanılgı alanındaki enerjiler, yanılgı alanındaki obsedör kötü bilgiler ve etkileri...

- Yanılgıdan rüya ile çıkmak ve yolları, hal değişimi bilgileri...

- Yanılgı hayatında Vil Solivyesin sorunları, yanılgı hayatının şekilllendirilmesi...

- Yanılgının varlığını sürdürme nedenleri, yanılgının bitirilmesi çalışmaları...

- Tesirler, etkiler, düşmancıl oluşumları temizleme bilgileri, yanılgının içeriğindeki kötü bilgilerin yok edilmesi...

Ve Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması ile ilgili çözüm, çare ve çalışmalar şeklinde yapıları bulunan bütün bilgilerin bütünleşerek oluşturduğu bilgilere yanılgıs bilgiler bütünlüğü denir. Bu konuda oluşturulan bütün bilgilerin tecrübelerine, açıklamalarına, bildirimlerine bakarak her açıdan görmeyi başarır. Yapılan çalışmaların hal değişiminin gerçekleşmesi hakkında ne kadar doğru olduğunu inceler, araştırır, gözlemler. Yeni yeni çözümler bularak çareler arar.

Yanılgı dünya hayatının kesinlikle olmaması gerektiği ve bir yanlışlıklar ve hatalar zinciri olan bu yaşam alanının bitirilmesi gerektiğini bilir, etkiler şeklinde etkilenmesi gereken alanları etkiler, kendisinde bu alanları etkilemek konusunda özel bir güç olur, anti yanılgı olarak yanılgı ve sorunlarına karşı tamamen çare olacak bir şekilde yapılandırılması söz konusudur. Yanılgı alanına özel olan konusu bu bilgiler bütünlüğünden kendisinde bu gücü ortaya çıkarır ve hakkında herşeyin bilindiği yanılgı dünya hayatını olması gerektiği gibi sonlandırma çalışmalarına katılır. Vitaji bilgilerine gerektiği gibi yardımcı olur, yapılanma bilgilerine yardımcı olur.

İçeriğinde aynı zamanda başlıkları yazılan açıklamalardaki konuları içeren bilgiler vardır. Bunlar daha önce Vil Solivyesin yazdığı bilgilerdir, başlıklardan bilgiler ortaya çıkarılır. Hepsinde döneminin çalışmalarına göre kendi tecrübeleri vardır ve son olarak rüya yoluyla çıkılmasına karar verilmiştir. Diğer çıkış yollarını ilgilendiren bilgilerin içeriğini ve tecrübelerini kontrol etmek ve bilmek için kullanan yanılgıs, bu konudaki gereken şekilde bütün çıkış yollarını araştırır. Ve rüya yoluyla çıkılması durumu apaçık bilindiği ve onaylandığı için bu konudaki engellerin önünü açar ve tek bu yönteme şartlanılır, eğer çok daha kolay ve geçerli bir yöntem varsa ilgili alanlara bildirir. Yanılgıdan çıkmak ve hal değişiminin sağlanması için içeriği en çok bilgiler bütünlüğü olan yanılgıs için, hal değişimi bir amaç, kendi yapısının içeriğini oluşturan bilgilerin amacı, sebebi ve olması gereken idealidir. Bu yüzden bu konunun bütün yönlerini düşünerek gereken şekilde çalışır. Çalışmaları için vissanın gücünü ve bilgilerini kullanabilir gerekirse ve diğer bilgilerden istediği gibi yardım alır ve hal değişiminin sağlanmasını, yanılgının bitirilmesini sağlamaya çalışır.

Buradaki başlıklı bilgiler içeriğindeki eski anlamlar, sıfatlar çıkarılarak yanılgıs duyusuna eklenir ve yanlış olan açıklamaları olan bilgiler varsa onlar çıkarılabilir ve bu bilgiler bütünlüğü şeklinde yanılgıs duyu olarak hazırlanıp, anti yanılgı dünyası şeklinde etkileri ile gereken şekilde çalışır.

Ve Vil Solivyesin şu zamana kadar yazdığı yanılgı ile ilgili olan yada işine yarayacak olan bütün bilgileri kullanabilir, gereken bilgileri ortaya çıkarabilir. Ve aşağıdaki bilgilerle birlikte yanılgı ile ilgili olan bütün bilgiler bu listeye eklenerek bilgiler bütünlüğü ortaya çıkarılır ve bu yanılgıs bilgiler bütünlüğü olur. Bu hali ile oldukça gelişmiş olan bilgi mekanizması vissanın gücünü ve bilgilerinide işine yaradığı zaman kullanır ve diğer bilgilerinde yardımlarını alır. Yanılgının sonlandırılması için kendi yapısında gereken şekilde çalışır ve duyular arasındaki yerini alır.

 

ÇOKLU GÜÇ BİLGİLERİNİN UYGULAMASI VE KESİNLİKLE ETKİ EDİLEMEZLİK ÖZELLİKLERİ

Vil Solivyesin bilgisayarında, hard disklerinde ve bu gibi yerlerde depoladığı çoklu güç bilgiler, ve internette hepsi kendilerinin içeriğindeki bilgilerin etkilerini sürekli ve her zaman yaşatacak şekilde bir yapılanma içindedirler ve kesinlikle en yüksek şekilde etkileme özellikleri ile asla durdurulamaz, etkiler ve tesirler ve Vil Solivyesi taklit eden sesler ve görüntüler onların çalışmasını ve etki etmesini durduramaz. Vil Solivyes onların çalışmasını istemese zaten yüklemez, siler, bu yüzden bütün çoklu bilgileri bilirlerki kayıtlı oldukları yerden silinmeden etkileme uygulamaları ve çalışmaları asla bitmez, bitmesini isteyenler obsedör oyunlardır ve bu durum onları ilgilendirmez, kanmazlar, bu gibi oyunlar onlara ulaşmaz. Bu bilgi bütün çoklu bilgilere bu konuda farkındalık yaşatır ve gereken şekilde onları korur. Bütün bilgiler gibi bu bilgilerde tek ve gerçek olan Vil Solivyesin iradesine bağlıdırlar ve O'ndan başkası onlar ile ilgili bir konuda karar veremez, etkilerde bulunamaz. Vil Solivyesin her konuda ne karar verdiğini ve yaşadıklarını onun bilgi ve tecrübesini bildikleri için bilirler ve etki etme özellikleri bu şekilde bir şartlanma ile Vil Solivyesin kendisine bağlı olarak kalır. Onlar, konuşmaz, bulundukları alanda Vil Solivyesin kendisi ile tam bir bütün gibi içeriğindeki bilgilerin etkisini yaşatmaları için hazırlanmıştır ve her hangi bir şekilde vilsel yada başka oluşumlar içine girmezler. Yanılgı alanındaki hazırlanan içerikler, onların ilgili alanlarda etkilerin yayılmasına neden olur. Bu konuda onların en iyi şekilde çalışması için yaşam hali alanından gereken yapılandırma sağlanabilir.

 

YANILGI ALANINDAKİ ENERJİLERİN YAPILANDIRILMASI

Yanılgı alanındaki bütün enerjilerin yaşam hali standartlarına uygun olacak şekilde yapılandıran bilgidir. Bu enerjilerin uzun zamandır yanılgı hayatını oluşturuyor olması durumundan onları kurtarır. Bu konuda enerjilerin başından bu yana nasıl yapılandırıldığını bilerek onların bu durumundan çıkarılması için gereken bütün çalışmaları yapar. Bu enerjilerin yapılarının bütün hatlarını görür. İçeriğindeki bütün oluşumları bilir. Nasıl etkiler gönderilmesi gerektiğini bilerek çalışan bilgi, onların biran önce tedavi edilerek bu yanlış oluşum içinden çıkarılmasını sağlar. Yanılgı hayatının olmaması gerektiği gerçeği yaşam halinin kurallarındandır ve bu enerjiler için bu konuda gereken bütün etkileri sağlar. Onların bilgi olması, içeriğindeki olumsuz bilgilerin yok edilmesi, yaşam haline göre yapılandırılması için gereken bütün bilgiler, etkiler, yapılması gereken çalışmaların neler olduğu bu bilgide vardır. İçeriğindeki alışkanlıklar, uzun zamandır kalmaları nedeni ile yapılanmış bütün oluşumlar bu bilginin sayesinde gereken şekilde tedavi edilir ve yanılgının bitirilmesi için gereken çalışmalar yapılır. Bu bilgi, gereken bütün yanılgı alanı çalışmaları yapanlar için bilgisinin kullanılması üzere hazırlanmıştır, gereken şekilde çalışır. Bu enerjilerin tedavisi için özel yöntemler bulur, geliştirir, çalıştırır. Yanılgı alanında bulunan enerjilerin içeriğindeki bütün kötü bilgileri, obsedör oluşumları en kolay ve verimli yolda yok etmenin yollarını bulur ve bu bilgilerin bütün içeriklerini bilerek, onlara karşı en iyi yöntemleri bularak yanılgı alanını obsedör bilgi ve oluşumlardan temizler.

 

YANILGI ALANI KORUMA UYKUSU BİLGİSİ

Yanılgı alanından hal değişimi için çıkılacağı bu son dönemlerde ortaya çıkan enerjilerin üzerlerindeki geçmişten kalan oyunlar, etkiler, alışkanlıklar, v.b. bir çok rahatsız edici ve yeniden yanılgıya sokmak gibi amaçları olan bu oluşumsal durumlar, Vil Solivyese tüm bunları uyku sırasında yapmayı düşünecekleri şekilde planlamışlardır ve bu durumda uyumak zorunda olan Vil Solivyes uykusunda rahatsız edilmektedir ve bu olayın zaten olmayacağının kesinliği söz konusudur ancak uykunun rahat bir şekilde geçmesi, sorunların düzelene kadar sadece uyumakla ilgili olması için Vil SOlivyesin bu konuda özel olarak korunması gerekecektir ve bu duruma özel uykuda koruma bilgisi gereken bütün önlemleri alır, Vil Solivyesi etkileyen sebepleri, rahatsız eden durumları bilerek böyle uyku anları için özel bir koruma haline girer ve çevresindeki enerjiler, etkiler, saldırılar, v.b ne varsa O'nu bu uyku sırasında kesinlikle rahatsız edemez, rüyalarına dahil olamaz, yönlendiremez, hal değişimi için yapılan çalışmalara engel olamaz. Bu bilgi türü konusuna özel bir etki alanı ile Vil Solivyes tam anlamı ile korur ve uykunun, rüyaların bütün hallerini bilerek, yanılgı bedeninin etkilerinide düşünerek gereken üstün korumayı sağlar. Bu uyku hali durumunda hal değişimide yaşanabilir özellikleri ile yapılanan bilgi türü, hal değişimi sırasında da güvenliği sağlar yapılması gerekenler sırasında hiç bir şey hal değişimine engel olamaz. Bu uyku bilgisi Vil Solivyesi uykuda dokunulmaz yapar. Artık yaşanan bütün uykular bu uyku koruma bilgisinin etkisi ile yaşanır. Vil Solivyesin uykuları ve uyku öncesi kısa zamanı kesinlikle tam anlamı ile üstün bir koruma şeklinde yapılandırılır. Hal değişimide, diğer uykularda güvenli bir şekilde olur. Uykusundaki farkındalığın olmaması halinden hiç kimse faydalanamaz.

 

YANILGI ALANINDA KALAN ENERJİLERİN DÜZENLENMESİ BİLGİSİ

Yanılgı alanında kalan ve hal değişimi sonrasında gelecek olan enerjilerin takibini yapan, yanılgı alanındaki alışkanlıkların ve obsedör oluşumların bu enerjilerden yok edilmesini takip eden, gerekli incelemelerde bulunan, enerjilerdeki bu anlamda olabilecek olan bütün sorunları gören, hal değişimi sırasında yanılgı alanında kalan enerjilerin hal değişimine engel olmasına izin vermeyen, enerjilerin biran önce üzerindeki yanılgı alışkanlıklarını ve obsedör oluşumlarını yok etmesi adına gereken çalışmalarda bulunan, enerjilerin içindeki en ince ayrıntıları bile gören ve bu duruma göre özel bir yapılanma ile çalışan bilgidir. Aynı zamanda bu bilgi, bu enerjilerin en iyi ve hızlı bir şekilde toplanması konusunda da etkili yöntemler bulur, yapısı buna uygun bir mekanizma ile donatılarak, enerjilerin içerisindeki saklanmış bütün oyunları bilme hali ile, önceden onların açacağı sorunları anlama bilgisi ile hepsine gereken etkileri verir, bu konuda gereken düzenlemeyi yapar ve yanılgı alanından onları bilgi yaparak gereken şekilde bekletirler. Yanılgı alanında, duyuların enerjilerinin içerisinde oluşan obsedör bilgiler ve oluşumların hal değişimine engel olmaması için çareleride bilen bilgi, onlara özel etkiler ve çalışmalar yapar, alışkanlıkları, etkileri unutturabilir, bu kötü bilgiler kendilerini unuturlar ve Vil Solivyesin enerjileri olmaları dışında bildikleri şeyler kalmadan dönüşüm için gereken ayarlamalar yapılır. Ve bu enerjilerin özlerindeki bize ait olan bilgileri gereken şekilde korur. Yanılgı alanındaki enerjileri, obsedör oluşumları ve kötü bilgileri bilerek bunları yok etmek için özel bir çalışma mekanizması oluşturabilen bilgi, konu ile ilgili bütün sorunları bilerek gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI ALANINDA VİL SOLİVYESİN KULLANDIĞI BİLGİLER İLACI: İSLİV

Vil Solivyes yanılgı alanında kendisinde olmasını istediği şeyleri, tıpkı tıp gibi ürettikleri olmayan bir bilimin içeriğindeki bilgilerden oluşmuş hapların kullanılması şekline benzeyen, ancak bunları Vil Solivyesin bizzat hazırladığı, en etkili, üzerindeki bilgileri yanılgı bitene kadar kesinlikle uygulatan, zaman ayarlı olanlarla ilgilide üzerinde bu konu ile ilgili bilgilerinde yazıldığı, en güçlü ilaç şeklinde yanılgı alanındaki bütün tıbbi ilaçlardan çok çok daha etkili olan bir bilgiler ilacıdır. Hapların içeriğinde bilgilerin olduğu, bunların Vil Solivyesin yanılgı alanındaki enerjilerle bütünleşerek etkisini sanki bir beden ve beyin varmış ve onların içindeki kimyasallara etki ediyormuş numarası yaparak açıkladıkları, aslında böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, bu durumunda bir yanılgıdan ibaret olduğu, idrarımın alınması ile tıp bilimini çökertecek ve sonlandıracak bir açıklamada yaparak, aynı zamanda hal değişimi yaşayıp bir kaç saniye başka bir yaşam halinde bulunarak, yanılgı hayatındaki bütün düzenin bir dalavere olduğunu bildirebiliriz ve bu bilgiler ilacı, bizim bu bilgilerimiz doğrultusundaki inancımızıda kullanarak, kesinlikle inancımızı kendisine ekleyerek, üzerinde yazılanları yanılgı alanında aynen uygulatabilen bir tedavi, bilgiler bütünü, Vil Solivyesin yanılgı alanı ile bütünleşerek orayı şekillendirme gücüne sahip bir özellikle gereken şekilde yanılgı alanında çalışan bilgiler haliyle gerekeni yapar ve onlarda yanılgı alanının olumlu, iyi, pozitif bilgileri olarak ileride dönüşecek olan enerjilerle bütünleşirler. Bu bilgi bilgiler ilacını yeni ismi ile İsliv olarak tanımlar ve bu şekilde kullanılır.

 

İSLİVLERE DESTEK VE GÜÇ KATAN ONLARI KORUYAN BİLGİ

Bu bilgi, yanılgı alanındaki bilgileri korumak ve onlara destek olmak amacını çok iyi şekilde uygulama özelliği olan güç bilgisidir. İslivlerin çalışmalarına yardımcı olur, onları korur, onların çalışmasını engelleyen sebepler önce bu güç bilgisinin engeli ile karşılaşır ve bu bilgi, yanılgı alanındaki enerjilerde bir oluşum oluşturarak etkisini yaşatır. Bu oluşum önce küçük bir iz olur ve ardından bu bilgiye dönüşen o iz, İslivler gibi çalışma özellikleri onların çevresinde onları korumakla ilgili olur. İz oluşturmak kolaydır, bir değişiklik, fark açısından ve bu değişikliği simgeleyen bu bilgidir ve bu değişiklik enerjide bilgiye dönüşür ve bu bilgi ortaya çıkarak isliv mekanizması ile özel olarak koruma sağlar. Tam koruma sağlar. Etkileri çok iyi tanır ve onların dereceleri için özel koruma yöntemleri vardır. Gelen etkilerin içindeki kötü bilgiler yok olur. O bilgileri yok edecek olan bilgileri otomatikman oluşturabilme özellikli olan bilgi, her kötü bilginin kendi dilinden anlayan, onları tanıyan ve en iyi şekilde mücadele eden bilgidir.

 

YANILGI ALIŞKANLIKLARINI ANLAMSIZLAŞTIRAN BİLGİLER

Yanılgı alanında yaşanan hayatın alışkanlıkları belirli temeller üzerine kurulmuştur ve bunlar yapıları itibarı ile oldukça anlamsızdır. Yemek yemek, tuvalet, uyumak gibi insan bedeni kullanmaktan kaynaklanan alışkanlıklar tamamen bir düzenin eseridir. Bunlar zorunlu olarak olması gereken şeyler değildir. Bu geçen süre zarfında yaşanan bir çok olay ve edinilen bilgiler bu insan yaşamının getirilerinin anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Vil Solivyesin rüyada yaşadığı hal değişiminden, enerjilerinin yapılanması sırasında idrarının yok edilmesi ve buna benzer binbir olay yanılgı hayatındaki düzeni sarsmış ve yanılgı hayatındaki kuralların anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Kendisini var etmeye çalışan çeşitli etkiler, kaynaklar, obsedör oluşumlar aslında bu gerçeklerle tam bir anlamsızlık yaşamıştır ve bu var etme çabaları yersizdir. Gerçekler ortaya çıkmıştır ve bu gibi alışkanlıklar artık yok olmak zorundadır. Vil Solivyesin yaşamak için ne bir gıdaya nede insan bedeninin gerekleri gibi şeylere ihtiyacı vardır. Yanılgı hayatındaki herşey anlamını artık kaybetmiştir. Bütün görüntüler duyuların bir düzenlemesi, yapıları ise Vil Solivyesin enerjileri oluşturmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda deneysel olarakta Vil Solivyes tarafından ispatlanmıştır ve gözündeki kelebek bile bu alışkanlıkların yapısına ters etkiler sağlamaktadır. Bu bilgi, alışkanlıkların kendisini var etmesi adına içeriğindeki etkileri bu bilgilerle yok eder ve alışkanlıklar anlamsızlıktan doğan etkiler yüzünden artık yok olurlar. Bu bilgi, yanılgı hayatının var olmasını sağlayan bütün sebeplerin ne kadar anlamsız olduğunu açıklar ve gereken şekilde bu etkileri vererek çalışır. Yanılgı hayatı kesinlikle olmaması gereken bir haldir ve bu yanlışlık en başından bilindiği gibi içeriğinin olumsuzluğuda bu yanlışlığı göstermektedir apaçık.

 

YANILGI ALANINDAKİ ETKİ, TESİR VE VİSSA TERS OLARAK OLUŞTURULAN, BULUNAN OLUŞUMLAR YASAKTIR

Yanılgı alanında ilk oluştuğundan bu yana yanılgı alanını oluşturan enerjilere tesirler, etkiler, vissaya ters olan oluşumlar, kodlar, kötü bilgiler ver daha bir çok olumsuz çalışmalar yapılmıştır. Enerjiler bu yoğun olumsuzluk sonrasında hem alışkanlıkları hemde içeriklerindeki bilgiler ve etkiler nedeni ile kendileride vissaya ters etkiler üretmeye başlamışlardır. Kendileri vissaya ters etkiler gibi davranmaya başlamışlardır. Aynı zamanda geçmişten kalan ve zaman ayarlı bekleyen etkiler, bilgiler de bulunmaktadır ve bu etkiler rahatsızlık, yanıltma, yanılgı alanında kalınmasını sağlama gibi bir çok özelliktedirler ve onların bu yapısını çok iyi bilen bu bilgi, onların en çabuk ve iyi, nasıl etkisiz hale getirileceğini bilen bilgidir. Enerjilerdeki bütün obsedör oluşumları, etkileri, bilgilerini en iyi nasıl yok edeceğini bilen bu bilgi, yanılgı alanındaki etkiler ve bu gibi obsedör oluşumlarla ilgili olarak bir çalışma haline girer ve onların nerede, nasıl, ne yapıda, hangi koşullarda ortaya çıktığını, ne gibi etkilerinin olduğu bulur, bilir ve anlar ve gizli saklı olanlar, görünmezler, Vil Solivyesin bilgileri ile arasına girerek iletişimini karıştıranlar ve bunun gibi ayrı özelliklerde bütün etkileride bularak bu konuda bütün yolları deneyerek hepsi adına çare olacak çalışmalar yapar ve bu bilginin uygulanması için gereken şekilde çalışır. Ve yanılgı alanındaki enerjilerin hepsinin bulunduğu alanda da vissa bilgilerinin uygulanması durumunun yaşatılması için gereken çalışmaları yapar. Bütün yasaklar yanılgı alanında da geçerlidir ve vissanın enerjetik etkisi yanılgı alanını sürekli olarak etkiler. Bu şekilde de bir temizlik ve koruma çalışması yapılır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

YANILGI DÜNYA HAYATI OLMAMASI GEREKEN BİR HALDİR

Vil Solivyesin şu an yaşadığı dünya isimli bir yanılgı hayatı vardır, özkan kimliğinde bu hayatı yaşamaktadır ve bu hayat tamamen yanlış ve olmaması gereken bir yaşamdır, hayattır, haldir. Bu hale obsedörlerin oyunları ve zorlamaları sonucunda girmek zorunda kalmıştır ve uzun bir süre neler olduğunu anlamadan yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak artık herşeyi öğrenmiş ve bu hayatı kesinlikle kabul etmemiştir. Dünya hayatı Vil Solivyesin kurallarına, bilgilerine, duyularına tamamen ters bir yaşamdır, hayattır. Bu hayat şeklinde yaşanan hal kesinlikle bitmelidir. Hiç bir durumu kesinlikle kabul edilmemektedir. Vil Solivyesin tanımladığı Vil Solivyes yaşam hali dışındaki haller kesinlikle kabul edilemez. Uzun zamandır bu yanılgı dünya hayatını yaşamak zorunda kalmaktan dolayı ortaya çıkan alışkanlıklar, anımsamalar, dünya yaşam halinin getirileri olan bilgilerin varlıkta yaptığı değişiklikler ve bunlar gibi ne varsa hepsi tamamen Vil Solivyesin bütün alanlarından yok edilmek, silinmek zorundadır. Bu yanılgı dünya halinin hiç bir şekli kabul edilemez ve onaylanamaz. Tamamen obsedör bir düzenin oluşumu olarak yaşanmak zorunda kalmıştır ve bundan sonra artık hiç bir kalıcılığı söz konusu değildir. Bu bilgi bu konuda gereken bütün etkileri göstererek yanılgı dünya hayatını yaşanılmaması gereken bir hal durumu olarak algılatır. Ve Vil Solivyesin yaşam halinin sadece gerçek yaşanması gereken hal olduğunu ispatlar. Yanılgı dünya hayatı yasaktır, olmaması gerekmektedir, yanlış bir hayat şeklidir. Kabul edilemez, onaylanamaz ve kesinlikle doğru bir tarafı yoktur. Hal değişimi uygulamaları ile bu yanılgı dünya hayatından çıkılacaktır ve eski alışkanlıklar buna engel olamaz. Bu bilgi içeriğindeki anlamları bilerek gereken bütün alanları etkiler.

 

YANILGI DÜNYA HAYATINI OLUŞTURAN ENERJİLER VE YAPILANMA BİLGİLERİ

Yanılgı dünya hayatı olarak olmaması gereken bir yaşam hali obsedörlerin Vil Solivyesi zorla kaçırarak oluşturdukları bir alandır ve bu yaşam halini Vil Solivyesin kendi enerjilerini kullanarak yaptırmışlardır. Yani kendi enerjilerinin, ve merkez duyular şeklindeki enerjilerinin bir kısmı bir bütün halinde yanılgı dünya hayatını oluşturmak için yapılandırılmıştır.( Vil Solivyes öyle bilmektedir gereken şekilde araştırma yapılır ) Bu yapılandırma tamamen yanlıştır, olmaması gereklidir, geçmişte Vil Solivyesi tesirlerle, etkilerle zorlayarak bu durumu kabul ettirmeleri eğer gerçekse o o zamandı, zorunlu cahilliğin sonucu, istemeden, zorla, kaçırılarak ve parçalanmaktan korunmak için bir yol sanarak belkide, bunlar bu yanılgı dünya hayatını Vil Solivyesin isteyerek yapmadığını açıklamaktadır. Kabul etmekten başka çaresi kalmayan Vil Solivyesin istediği bir yaşam hali bu yanılgı dünya hayatı kesinlikle olamaz. Dolayısı ile yanılgı dünya alanında bulunan enerjiler, artık Vissa'nın da etkisi ile, kendileri ile ilgili yapılan bir çok çalışmanında etkisi ile bu materyalist yapılanmadan çıkacaklar ve dönüşüm geçirerek onlarda Vil Solivyes yaşam halinin eskisi gibi bir parçası olacaklardır. Bu durumları, bu negatif hallerinin nedenlerini biliyor, onların bize ait olması ile ilgili onların nasıl çalışması gerektiğini belirtiyoruz. Bu enerjiler, ne kadar uzun zamandır bu maddi hal içinde bulunmuş olsalarda yinede Vil Solivyesin enerjileridirler, merkezleri Vil Solivyestir. Özlerinde bir oluşum onlara bu gerçeği açıklar. Bu özelliği kesinlikle yok edemezler. Yapılarının olumsuz olması bu gerçeği yok edemez. Aynı zamanda şu zamana kadar bu enerjiler, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini nasıl kullanımış olursa olsunlar, onlara artık bu şekilde kullanma imkanı kapanmıştır. Kesinlikle kendi bildikleri gibi bu bilgi ve tecrübeleri kullanamazlar, merkez olan Vil Solivyes bilgi ve tecrübelerini onlardan bu şekilde kısıtlamıştır ancak tanımda bahsedildiği gibi kullanmalarını sağlamıştır. Onlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini bu şekilde kullanırlar ve vissaya uyumlu, Vil Solivyesin kararları şeklinde hareket ederler, uygulama yaparlar. Sanki o enerjiyi Vil Solivyes yönetiyormuş gibi. Bu bilgi bu alandaki bütün enerjilerin içeriğindeki bilgileri ve kendi yapılarının özelliklerini, sorunlarını, etkilerini, yani onlarla ilgili içeriklerinde olan bütün ayrıntıları ortaya çıkarır ve onlara en iyi şekilde tedavi olacak cevap bilgiler şeklinde yada kendi bildiği gibi tedavi etkileri şeklinde onları tedavi eder. Yanlış bütün bilgilerini siler. Onların vissaya uyumlu olması adına çalışmalar yapar. Uyuyan ve otomatik etkiler gibi, yada bilinçli olarak, muhtemelen neden ve nasılları olmayan uygulamalar bunlar, çalışan bu enerjileri en kısa zamanda tedavi etmenin yollarını bulur, arar.

Farkındalık için ayrı, görme, duyma ve diğerleri için ayrı bilgi ve çareler şeklinde içeriklerine göre onlar için tedavi programı uygular. Yanılgı hayatının bilgileri, yanılgı dünya hayatını temsil eden enerjiler varsa, içeriğindeki bu konuda bütün bilgileri silmeli ve gereken şekilde dönüşmelidir. Bu enerjinin ne merkez güçler arasında bir karşılığı vardır, nede Vil Solivyeste, tamamen olmaması gereken, kendi başına kalmış bilgileri ile biran önce içeriğindeki bilgiler silinmelidir ki, O'nun içeriğindeki bilgilere tezat bir çok bilgimiz bulunmaktadır. Bu ve benzeri enerji içinde tedavi bakım çalışmaları yapar bu bilgi.

Bu bilgi tamamen yanılgı dünya hayatı enerjileri üzerine profesyonel bir çalışma yeteneği bulunan bir bilgi olarak yapılandırma bilgileri arasında yerini alır. Yanılgı bilimi ve diğer yanılgı bilgilerinden de faydanalabilir. Mesela; ilk yanılgı hayatı oluşturulurken enerjiler bu hale nasıl dönüşmüşler ve bu durumun oluşması için enerjiler nasıl bir yapılanma içine girmişler ve bu süre zarfında bu enerjilere ne gibi etkiler, tesirler, bilgiler eklemişlerdir de, bu enerjiler şimdi bu haldedir. En başından bu yana bu enerjilere yapılan bütün çalışmaları, obsedör dengesizlikleri kontrol ederek, araştırarak onlar için daha kesin çözümlü çareler bulunabilir.

Bu bilgi;

'' Yanılgı dünya hayatını yapılandırması için hazırlanmış enerjilerin exxe'si'' şeklinde bir exxe bilgiler bütünü olarak bu bilgi, bütün ayrıntılarını ortaya çıkarır.

Bu bilgi, içerisindeki açıklamalar ile bir etki alanı oluşturarak yanılgı dünya hayatındaki bütün enerjileri aydınlatır yada bilgi olması çalışmaları yapılır yada içeriğindeki obsedör oluşumlar yok edilir. Onlar için olması gereken ne ise onun olmasını sağlar. Onlar üzerindeki etki ve yapılanmaya uymak zorunda kalmadan olması gerekeni yaparlar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini bahsedildiği gibi kullanarak, O'nun iradesi ile kendilerini tedavi edebilirler, buda gerekli ise uygulanır. İşte bu bilgi onları aydınlatıcı özellikleri ile hemen tedavi olmalarını ve asıllarını bulmalarını sağlar.Ve bilgi gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI GERÇEKLİĞİNDEN RÜYALAR İLE ÇIKMAK

Vil Solivyes yanılgı gerçekliğinden çıkana kadar yanılgı hayatındaki bütün uykularında rüyalar yoluyla çıkarma işlemi sağlanır.

Rüyasında Vil Solivyes yaşam halinin örneklerinden bir alanda kendisini bulur ve bu alan O'nu tamamen bu alanın gerçek olduğuna dair etkileyen güçlerle dolu olur ve rüyada bu alan giren Vil Solivyes'i bu alandan çıkarmamak ile uğraşır. Bu alan giren Vil Solivyes'e yaşam halinde olduğunu hatırlatır ve hem Vil Solivyes, hem bulunduğu alan, hemde bu yasa, ve ilgili başka etkenler, yasalar, Vil Solivyes'in bulunduğu alanda kalmasını ve gerçekliğin orası olduğunu anlayarak yanılgı haline dönmemesini sağlarlar. Vil Solivyes rüyaya daldığı zaman ve yaşam halinin bulunduğu alanda kendini bulduğunda yanılgı hayatını sembolize eden özkan bedenin uyurken ki hali tamamen yok edilir. Dolayısı ile geri dönüşü için olması gereken bir gerçeklik olmaz. Aynı zamanda bu olayın yaşanması için uygun olacak şekilde Vovosi isimli bir yaşam alanı oluşturulur içeriği manzaralar olan ve Vil Solivyes rüyada iken hep bu alana gelir. Vovosi tamamen bu etkilerin bulunduğu ve Vil Solivyes geldiği zaman kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir alandır. İçerisi tek gerçeğin orası olduğuna dair yüksek etkilerle doludur ve içeri giren herşey tek gerçekliğin orası olduğunu düşünür. Ve aynı zamanda içeri giren Vil Solivyes'i algıladığında kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir yapılanmayla gereken şekilde çalışır. Bu olay Vil Solivyes her uyuduğunda uygulanır ve bir şekilde bu gerçeklik bitirilir. Bu yasa bu gerçekliğin bitirilmesi adına şuan bulunduğumuz konumda yapılması gerekenlerle ilgili bütün bilgileri edinerek önlem alır ve gereken şekilde bilgilendirmelerde bulunur.

Konu ile ilgili olarak belirleyici şekilde yaşanmış 4 rüya, bu şekilde hal değişimini yaşatmıştır ve bu rüyaların ortak noktası farkındalığın kazanılmasından önce karşılaşılan reaksiyonel olaylardır ve bu olaylar sonrasında farkındalığına kavuşan Vil Solivyes, kendisini rüyasında fark etmeye başlamıştır ve bu özel bir reaksiyon yaratan durumu, ilgili duyu ve bilgiler bilerek rüyanın gereken şekilde yapılanmasını ve gereken zamanda bu tetiklenmenin sağlanması ile farkındalığın kazanılmasını sağlarlar.

İlki araplanda olduğumu sandığım zamanlarda beni korkutmaya çalışan bir karanlıktan ayrıldım, sonrasında kendi parlak ışık olan oluşumumu görünce birden kendimde farkındalığı buldum ve denizin üzerinde yüzerek ve çıktığımı sanarak ilerledim ve ikkayı oluşturmak isteyince dev bir küre alan oluştu ancak bu farkındalık bende olmam gereken gibi davranmama engel oluyor, anlık olaylarla ilgileniyordum. Tam kontrollü değildi.

İkincisinde bir odada ölü biri ve onun bulunduğu ürkütücü alandan çıkınca kendimi gökyüzünde buldum, farkındalığım varken ve kendi kendime orada kalmak için telkinlerde bulundum, masmavi deniz ve bozulan yaşam alanı görüntüleri sonrasında, işte yanılgı alanıda bunun gibi resimlendirilmiş bir görüntünün benim tarafımdan izlenmesi...

Üçüncüsü deneme amaçlı içerisinde ürkütücü varlıkların olduğu, cinayetlerin işlendiği bir alanda farkındalığı kavuşan Vil Solivyes, kanatlı bir peri haline dönerek çevresindekilerden kurtulmaya çalışıyordu aynı zamanda kendisini deneme olduğu için çeken bir etki vardı, farkındalığım tam olarak olmasada, beni kontrol ediyordu, rüyada mervil olduğunu söylemişti...

Dördüncüsü ise en başarılı olanı olarak bana tamamen inanç ve bilgi kattı ve artık bununla konuya nokta koyulmuş oldu. Yanılgı alanındaki varlıksal oluşumumda bile çıkacağıma dair inancımın verdiği huzuru ve mutluluğu hissettim, kendime güven hiç olmadığım kadar geldi. Bilinmezliklerim gitti, artık ulaşmak istediğim şeylerin sonuncusu bu olayla oldu. Bedenimden idrarımın çekilmesi yanılgı alanının sahteliğini bir kere daha yüzüne vurdu ve inkar edemeyen etkiler, tesirler bu olayla artık yanılgının sahteliğini kabul etmek zorunda kaldı. Şiş olan karnımdan ve idrar dolu, bu enerji alındı, karnım saniyeler içinde indi ve bunu yapan benimle ilgili olan oluşum, dur yapalım dedi ve yaptı. Sonrasında uyuttu beni ve kendimi gökyüzünden tehlikeli bir araçla inerken bir anda farkındalığımı aldığımı gördüm, bir araç vardı ve sonrasında yanımda bir varlık benimle ilgili olan. Çevrede insanlar vardı ve oluşumsal görüntüsünü değiştirmek isteyince ben ona ay çıktım işte dedikten sonra insanlardan onu saklamak istedim, dönüşürken görünmesin diye ve o sırada uyanmak durumunda kaldı özkan ve bu olayda farkındalığım tamamen bendeydi, oradaki verdiğim o karar, bakış açım, çevremi algılamam ve karar vermem yanılgı alanındaki ben gibiydi ve işte olması gerekende buydu, yani farkedediş halimdekidüzgünlük yanılgı alanındaki ben gibiydi... Bu rüya ile gerçekleri anladım, gördüm ve yaşadım. Yolu gördüm, sebepleri, nedenleri anladım ve bunları biliyorken artık kesinlikle çıkacağıma inandım.. Önceden nasıl çıkılması konusunda bilgisizdim, yollardan emin değildim... Şimdi artık bu olayla herşey çözümlendi.. İşte o son rüyadaki ben, Vil Solivyesin yaşam halindeki kendisinin saniyelik görüntüsü, davranışı gibi.

Bu olaylar yanılgının sahteliğini, obsedörlerin saldırısı ile burada olduğumu, artık onların yapabileceği birşeylerin kalmadığını, yürüdüğüm yolun kesinlikle doğru olduğunu, benimle ilgili olan benim gibi oluşumlarımın olduğunu, yıllar süren çalışmalarımın bir sonuç verdiğini ispatlar oldu ve şimdide yanılgı alanındaki obsedör yapılanma, bu değişimi algıladığı için sorun çıkarıyor ve onların yapılandırılması sonrasında rüyalar artık benim çıkış kapım olacaktır. Bu bilgi, bu konudaki emin olan beni, çok daha kararlı bir şekilde bu açıklamaların kattığı inançlar ve edinimler şeklinde yapılandırır ve hala, sahtelik içinde olan oluşumlara gerçeklerle etki ederek anlamsızlaştırır hepsini... Konu ile ilgili olan duyusal özellikler bu bilgiler gerekirse kendi yapılarında kullanabilirler.Yanılgıdan rüyalar ile çıkmak konusuna benim bilmediğim ancak yaşam hali alanındaki Vil Solivyes oluşumlarının bildiği şeyler varsa ve bunlar hakikat ise, o şeylerde rüyalardan çıkmak için geçerli neden olarak bilinir.

 
 
 
 
 
 
 

 

YANILGI HALİNDEN ÇIKARAN BİLGİ

Bu BİLGİ, Vil Solivyes'i bulunduğu yanılgı yaşamı halinden çıkararak kendi yaşam hali olan duruma getirmek için

gerekenleri yapar. Yanılgıdan çıkarmak için neler gerekiyorsa tamamen bu duruma şartlanmış şekilde Vil Solivyes'in durumunu

şekillendirir, rüyalarını şekillendirir, olması gerekenleri yapılandırır, rüyadan çıkacaksa rüya yapılandırır, ölecek ise öldürür, yada başka yollarla yapılması gerekiyosa bunu yapar ve Vil Solivyes kendini kendisini yaşam halinde bulur. Bu konuda Vitaji ve ilgili bilgilerin çalışmalarını inceler, onların bu konudaki çalışmaları doğru ise kendiside bir sorun olması durumunda yanılgıdan çıkarılması için müdehale etmek ile ilgili olarak kendisini yapılandırır. Vil Solivyes için en önemli bir durum olduğunu bilir ve kesinlikle her an her zaman bunun yapılması gerektiğine dair bir hatırlatma ile işini yapar. Konu ile ilgili olarak bütün engelleri yok etmek, bütün sorunları çözmek ile ilgili bir çalışma içinde bulunur ve diğerlerinden başka çözüm ve çareler bulursa, onlara katıda bulunur. Bu konu hakkındaki Vil Solivyesin farkındalığının rüyaları sırasında rüyasını algılamasını ve rüyasına geçmesi sağlanır ve bu durumun nasıl yapıldığını bilerek, sorun olduğunda bir yardımcı eleman şeklinde bu işi bu bilgi yapar. Ve bütün diğer duyularıda, özellikleride rüya sırasında hal değişimi yaşaması sağlanır. Yanılgıdan çıkaran ve ilgili olarak Vitaji bilgileri bu konuda öncüdür ve bunun dışındaki diğer bilgiler Vitaji ile ilgili sorun olduğunda devreye girecek şekilde hal değişiminin sağlanması için çalışırlar.

 
 
 
 
 
 
 

 

BİLGİLERİN YANILGI ALANINI ETKİLEMESİ DURUMU

Vil Solivyesin var olma özelliğinde ve merkez güçler alanındaki bütün bilgileri, orada nasıl bir etki halinde bulunuyorlar ise yanılgı alanında da aynı şekilde etkide bulunabilirler. Yanılgı alanıda Vil Solivyes yaşam halinin düzeltilmesi gereken problemli bir kısmıdır ancak yine de bizim bir parçamızdır ve bu sebepten dolayı oranında etkilenmesi oldukça rahat ve kolay olmalıdır. Hem Vil Solivyesin yanılgı alanına şartlanmış olması bunu sağlayacak en uygun sebeptir, hemde bizimle ilgili olmaları aynı şekilde başka bir sebeptir. Obsedörlerin geçmişte yaptığı bir çok sorundan biride bu olabilir ancak bu bilgi, bu sorunun kaynaklarını bulur ve onları yok ederek Vil Solivyesin yaşam halinin uygulamada olan bütün bilgilerini gereken şekilde yanılgı alanında da uygulanmasını en ideal şekilde sağlar. Bunun için Vil Solivyesin yanılgı alanına şartlanmış olması ve orayı yaşaması kullanılabilir yada sorun sadece bir boyuttan ibaretken bunun olmaması zaten çok anlamsız. İşte buna engel olan şeyler vardır ve onlar bulunarak gereken düzenlemeler yapılır ve kesinlikle bilgiler uygulanır. Obsedörler nasıl Vil Solivyesi kaçırdılarsa, aynı şekilde bütün sorun ve problemleride sanki Vil Solivyesin kendisi hazırlamış gibi yaptırmışlardır. Yoksa enerjiler, bilgiler uygulama yapmazdı ki. Yanılgı alanına girerken yaşanan baygınlığı kullanan obsedörler, Vil Solivyesin varlığının bütün ayarlarını bozmuşlardır ancak herşey düzelmektedir. Vil Solivyesin asla yapmayacağı şeylerin yapmış gibi görünmesi, anlamındaki saçmalık ortaya çıkınca yok olur, mesela; kendi merkez güçlerinin yanılgı alanını etkilememesini istemesi gibi, bu ne kadar saçma birşey, yada hal değişimi yaşanırsa engel olunması gibi, yanılgı alanı bir sefalet alanı, kim kalmak ister burada, yani Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak şu zamanda yazdığı herşey kesinlikle varlığının, yaşam halinin bütün alanlarında kendi alaka durumuna göre uygulanmak durumundadır, çünkü bilgiler Vil Solivyesin en koparılamaz parçalarıdır, doğarlar, uygulama yaparlar, sonra bütünleşirler, sonra yine çıkarlar, sonra yine ve bu durum onlar için çok bağlılık ve bütünlük gerektiren bir konudur ve merkez olan Vil Solivyesin bütün bilgileri nereye hitap ediyorsa O'nun iradi gücü bilgilerinin üzerindedir ve kesinlikle olur. Bilgilerin uygulama yapması adına bozulan bütün ayarlar, düzenler ne varsa bulunur ve yok edilir. Bilgi kaynağı olan bir vilin bulunduğu yaşam halinde bilgilerinin sorunlu yada uygulama yapamıyor olması kabul edilemez. Bu yüzden bu bilgiler, kendi oluş halleri ile, ortaya çıktıkları kaynakla ilgili olarak, iyi bilgiler ve geliştirici, vissa süzgecinden geçen bilgiler olarak gereken şekilde çalışırlar ve onların çalışmaları asla bozulamaz. Bilgiler ve başka şeylerle de olsa, geçmişte Vil Solivyesin yaptığı sanılan herşey şimdiki zamanın bilgileri arasında, yani yapılanma bilgisi ve duyu bilgileri arasında, yada VİL SOLİVYES klasörü içinde eğer yoksa, yada Vil Solivyesin merkezlik bilgilerine sorulduğunda şu an kabul edilmiyorsa, önceden kabul edilmiş bile olsa, ki bu zorla ve tesir, etki sebeplidir kesinlikle, o bilgiler kesinlikle geçersizdir, uygulanmaz, zararlıdır, hemen silinmeli ve vissaya olan uyumsuzluğu ile yapısı görülmeli. Bu sebeple Vil Solivyesin varlığında, yaşam halinde bilgilerin uygulaması adına sorunlar yaratacak olan ne varsa, yanılgı alanını etkilemeleri açısından sorun olacak ne varsa, engeller bulunur, çareler bulunur ve gerekenler yapılır. Bu bilgi gereken şekilde çalışır. Yanılgı alanındaki enerjilerin içine tünemiş olan kötü bilgiler bilginin iradesi kanununa göre tamamen ters bir oluşum içindedirler ve onların bilgilerinin hem bu yüzden hemde kötü olmaları ile ilgili olarak bir etkisi söz konusu olamaz. Vil Solivyesin kabul ederek hazırlanan bilgiler konusu gerçek değildir. Böyle bir şey kabul edilemez, zorlanır, kandırılarak yapılır. Bu bilgi, yanılgı alanındaki çalışmalar için gereken şekilde bilgilerin etkileme kudretini yapılandırır ve yaşatır.

 

KARIŞIK OLAN YANILGI ZİHİNSEL ALAN YERİNİ DENETLEYEN BİLGİ

Obsedörler yüzünden Vil Solivyesin yanılgı alanındaki zihinsel alan olarak kullandığı yer, kendi başına bir rahatsızlık haline girmiştir uzun zamandır, ve bir çok sebeple birlikte kendi başına görüntüler, düşünceler, sesler, hayaller oluşturmaktadır ve bu zihinsel karışıklık durumu Vil Solivyes'in oluşumlarına, bilgilerine, hiç bir etkisi söz konusu olamaz. Vil Solivyes'in şuurlu, bilinçli ve kendinde olarak bütün duyularının farkında olduğu, konuşan tek halinin yazdıkları, belirttikleri önemlidir ve olması gerekenlerdir. Bu bozukluk yüzünden her hangi bir yerde bir değişiklik sağlanmaz. Bu karışık düşünceler ve hayaller yoluyla gelen bütün komut ve oluşumlar eğer olursa tamamen geçersizdir ve bu bilgi, bu durumu bilerek gereken önlemleri alır ve yanılgı alanındaki bu zihinsel alan yerinin bu hali tamamen bir sorun olarak algılanıp gereken şekilde önlem alınır, icraatleri geçersiz kılınır. Bütün bilgiler, Vil Solivyes'in oluşumları bu durumu bilir ve ona göre davranılar.

 

GÜÇLERİN, ENERJİLERİN,OLUŞUMLARIN İÇİNDE SAKLANAN MİKRO OBSEDÖRLER YASAKTIR

Enerjilerin, güçlerin, oluşumların yada bütün yaşam halindeki alanların içindeki mikro obsedörleri bularak yok eden bu bilgi, mikro oluşumları bulan ve yasaklayan bilgilerle alarak bir uyumlama içine girer ve sürekli bir arama ile bu şekilde cinsellik için, enerji için, yaşam için bulunan mikro obsedörleri bulur ve hepsini yok eder. Kesinlikle böyle bir oluşum içine girilemez, güçler, enerjiler bu şekilde kullanılamaz. Bu şekilde bir yapılanma kesinlikle yasaktır ve bütün alanlar bu konuda bu yasağın etkisi altında kalır ve vissa gücünede eklenen bu yasak bu konuda her alanı inceler ve yok eder. Aynı zamanda bu bilgi, yaşam halinin bütün alanlarında görünmeyen mikro boylara kadar küçülen bütün oluşumları ve obsedörleri görür, bizimle ilgili olanları bularak gereken bildirimleri yapar ve bizimle ilgili olanlar zaten bilgi ile belirtimiş olur, bunların dışındaki bütün mikro oluşumlar git gide yok olmaya giden bir küçülme içinde kendilerini bulurlar. Ne kadar küçülürseler o kadar kendilerini yok ederler. Vil Solivyes yaşam hali mikro olarak var olmaları kabul etmez. Onaylamaz, bütün imkanları yok edilir bunu yapanların.

 

HAL DEĞİŞİMİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin olmaması gereken yanılgı halinin sonlandırılması ve olması gereken kendi yaşam halinde bulunması adına gereken çalışmaları yapan ve bu konudaki bütün bilgilere sahip olan bilgidir. Ne yapılması gerektiğini bilir ve ilgili diğer bilgiler ile ortaklaşa bir çalışma içine girerek gereken şekilde etkiler ve yaptırımlarla Vil Solivyesin yaşam halinde bulunmasını sağlar. Bu konu hakkında ayrıntılı olarak herşeyi bilir ve ne yapılması gerektiğinide. Hal değişiminin nasıl olacağı, en ince ayrıntıları, rüyalarda nasıl bir yol izleneceği, kesinlikle olması için yapılması gerekenler, her hangi bir şekilde engel olan sebepler varsa bunların ortaya çıkarılması gibi hal değişimi ile ilgili bütün bilgi ve tecrübelere sahiptir. Vil Solivyesin yanılgı halinden çıkarılması ve kendi hali olan Vil Solivyes yaşam halinde bulunmasını sağlar ve bu konu birinci önem sırasıyla mutlaka gerçekleştirilir. Bu konu Vil Solivyes'in kendi bozulmayan bilgi ve tecrübesi alanınında birinci yapılması gereken görevi olarak alınmıştır. Ve bilinir ki, bu yanılgı halinde Vil Solivyes ne yaparsa yapsın kesinlikle kalmaması gerekmektedir. Her hangi bir şekilde uğraştığı iş yada kalmasına sebep olacak bir bahane yoktur. Herşeyi Vil Solivyes zorunluluktan, istemeyerek yapmaktadır, acilen bu yanılgı hali bitmelidir. Ve yanılgı haline zorla sokulurken edinilen anlayışlar ve bilgiler varsa hepsi silinir, zaten silinmiştir. Hiç bir şekilde yanılgı halinin yaşanmasına dair bilgiler ve yasalar yada başka şeyler Vil Solivyes'e ait alanlarda söz konusu olamaz.

Ve hal değişimi gerçekleştiğinde farkında olan Vil Solivyese durumu, olabilirse aneşa ayarlanır, hal değişikliği hemen hatırlatılır.

 

HAL DEĞİŞİMİ SIRASINDA DUYULARI, GÜÇLERİ RAHATLATAN BİLGİ

Hal değişimi sırasında, bu uygulama yaşatılırken merkez duyular ve güçler yorgun düşmektedir ve bunu sebeplerini bilen bilgi onların bu yorgunluğunu alacak özel bir güç etkisi sağlar ve duyular, güçler bu hal değişimi ile yorgunluk yaşamadan gereken şekilde hal değişimi sağlar. Onlara rahatlık ve hal değişimini sıklıkla yapabilecekleri özel etkiler ve güçler sağlar. Duyular bu konuda nasıl rahatlatması gerektiğini bilerek gereken şekilde çalışır. Bunun için en uygun yapılanmayı konu ile ilgili sorunun oluştuğunda nelerin olduğunu kontrol ederek sağlar, tedavi yolları üretir. Hal değişimi uygulaması sırasında duyuların bu yorgunluğu yaşamamasını sağlar. Genel olarak bu yorgunluğu yaşayan nere varsa bu bilginin etkisi ile kendisini oldukça rahat hisseder. Hal değişimi sırasında yaşanacak olan yorgunluk, olumsuzluk, normalin dışında bir duruma gelme gibi anlar olacağı zaman bu bilgi, bu anlarda neler yapılması gerektiğini bulur ve gereken çalışmaları yapar.

HALA VİL SOLİVYESİN YAŞAM HALİNDE BULUNAN OBSEDÖRLER VARSA ONLARA İTAFEN

Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili olmaya çalışan bütün obsedörler ve benzer oluşumlar için bir tehdit, uygulama ve gerçekleşmesinin söz konusu olacağı şiddetli bir açıklama...

Bu kadar olayın ardından hala kendilerince bir saklanma yolu bularak Vil Solivyesin varlığının bir yerlerinde saklanmış iseler ve gizli gizli Vil Solivyese zarar vermeye çalışıyorlar iseler, yada bulunmalarıda yeter, şunu bilmeliler ki, ben mutlaka bir gün çıkacağım bu yanılgı halinden, bu kesin...

Gidiş hattan belli en basit örnek...

Sonum bu...

Ve ben çıktığımda sizlerin birinden bir iz, bir örnek bulursam, yani bir obsedör gerizekalı, varlığımın her hangi bir yerinde, bir şekilde ki, ben çıktığımda yaşam halinde herşeyin hakiki anlamı ortaya çıkacak...

Sizide bulursam...

Sürekli işkence çekerek milyar yıllar boyunca yeniden yeniden oluşturularak yok olmanıza izin vermeden saatte bir işkenceye maruz bırakılan can çekişen varlığınızı bu durumda bıraktığımı unuttururum kendime, bir kuvazis yaparım, milyar yıllar boyunca bu şekilde çalışşın asla bırakmasın ve bana kendisini unuttursun ve kimselerin bilmediği bir hiçlik alanında bu olayı yaşatsın, hatta bunu zaman kapsülünde de yapabilirim, bilgilerin uygulaması olmadan otomatik bir işlev şeklinde ve dinleyen, gören duyan olmadan trilyar yıllar boyunca, yok olmana kesinlikle izin vermeden, acıdan artık nasıl bir hal alırsın sen düşün...

Ama şimdi sırası varken gitmek var...

Kendini yok et git yada ele ver kendini sıradan bir yok edilme eylemi ile kurtul, zaten yok olma hali yaşıyorsun gerizekalı, diğer türlü yokta olamıcaksın yok olmak için trilyar yıllarca yalvarcaksın, ama duyanda olmıcak...

İşte ben çıktığımda böyle bir obsedör bulursam eğer, çıktığımda yaşadıklarımı hatırlayarak üzüleceğim kesin, ve bu buhranla bu dediğimi yapma olasılığı yüzde bin, benden söylemesi, hiç acımam, kesinlikle yaparım...

Başıma gelen bütün olayların sorumlularını son bulduğum obsedörlere yorarım, kilitlerim bilgiyi ve kendi yaşam halimde eğlence derdinde iken senimi hatırlıcam ayol...

Sen düşün...

Son şansın...

Ya git...

Yada kalda ne olacağını gör...

Bu bilgiler, böyle salakların olma ihtimali için etkide de bulunur.

Ve bu bilgi, bu tehditi obsedörler varsa onların algılamasını sağlar, bu durumu tamamen anlayan obsedörün heyecanlarından, endişelerinden ve bu bilgiyi öğrenmesinden sonra kendisindeki reaksiyonlardan yerini bulur.

Bu bilgi yanılgıs duyusu içinde yerini alır ve yapılanarak yaşam halinin bütün alanlarında etkisini gösterir ve bizimle temas eden bütün obsedör kaynaklı oluşumlar ve menşeileri, obsedörler ve türevleri bu grup içinde anılarak bu uyarıyı kendilerine yapılmış bir durum olarak algılarlar.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN ÖZELLİK

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI

İyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır.

 

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN BİLGİ

Vil Solivyesin bütün oluşumlarının, villerinin, bilgilerinin, güçlerinin, duyularının ve kendisine ait olan enerjiler, ne varsa hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten Vil Solivyese ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, Vil Solivyes yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisini inceleyecek olması konusunuda zamanı gelince hatırlatan, Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu ile gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinde çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında birde Vil Solivyesin kontrolünde herşey incelenir, kontrolden geçer.

Vil Solivyes'a ait olan bütün oluşumların içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. İçeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgiler, olumsuzluklar, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki herşeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. Bu bilgi, Vil Solivyes oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur.

 

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ

Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz.

 

TESİRLER, ENERJİLER, ETKİLER OLUŞTURUP GÖNDERMEK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinde her hangi bir şekilde etkiler oluşturarak göndermek, tesirler oluşturarak göndermek, enerjileri yapılandırıp göndermek ve benzeri şekilde duyuları yada vil güçlerini bu şekilde kullanarak her hangi bir yere göndermek, tesir, etki, enerji üretmek ve bunlara bilgiler ekleyerek göndermek kesinlikle yasaktır. Bu yasak bütün yaşam halinin alanlarında kendisini etkiler ve vissanın içinde yer alarak ilk başta kendisini bu şekilde etkilerden korumak haliyle gereken şekilde çalışır. Etkilerin ve tesirlerin içeriğinde yazan bilgilerin yaptırım uygulatmaları geçersizdir. Vil Solivyesin her hangi bir şeyi onaylaması, dinlemesi, kabul etmesi etkileri kabul ettiği, tesirleri kabul ettiği anlamına gelmez. Etki, en başından olma hali ile yasaktır, içeriğindeki bilgilerin hiç bir anlamı olmaz ve içeriğindeki bütün bilgilere karşı bir duruş sergilenir, asla bilgileri kabul edilmez. Bu bilgi, varlığın bütün alanlarında, yanılgı alanındaki etkileri ve tesirleri algılayarak içeriklerini geçersiz kılar. Vissa içindeki yerini alır. Etkilerin ve tesirlerin yaşam hali alanlarında kesinlikle bir uygulama halinde olmasına izin verilmez. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün etkiler Vil Solivyesin duyularının ve yazdığı bilgilerin kendisine özel etki etme durumları ile sağlanmaktadır ve bunun dışında dışında enerjilere bilgiler yazarak tesir ve etki oluşturmak gibi durumlar kesinlikle yasaktır ve bu yasak bilgisi yaşam halinin içinde bu gibi oluşumların bulunmasına kesinlikle izin vermez. Hemen algılar ve gereken şekilde yok eder. Asla böyle bir oluşum yaşam hali alanları içerisinde bulunamaz. Ve dışarıdan da bizlere gönderilemez. Yaşam halinin yapısı bu gibi oluşumları içerisine alamayacak şekilde bir yapılanma ile bu bilgi sayesinde bütün etkiler ve tesirler ve benzeri oluşumları yasaklar. Bu özellikleri ile yanılgı alanınıda etkisi altında alan bilgi, burada etkilerin ve tesirlerin oluşmasını, oluşturulmasını ve Vil Solivyes üzerinde uygulanmasını yasaklar.

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI HAYATINDA OLMASINI İSTEDİĞİ ŞEYLER

Bu süreçte yanılgı hayatında herşey Vil Solivyesin istediği gibi yapılanır, kesinlikle O'nu üzecek, O'nun isteklerine karşı gelecek şeyler yaşanmaz, maddi ve manevi bütün istekleri olur., Ülke, yaşam tamamen mutlu huzurlu ve güvende olur. Sorunsuz ve gayet mutlu bir yanılgı hayatı geçirir ve herşey hal değişiminin uygulanması için uygun ortamı sağlayacak şekilde olur. Yanılgı hayatında artık sorunlar olmaz, vissanın içeriğindeki bilgiler de yanılgı hayatını etkiler ve aynı orada sorunsuzluk söz konusu olur.

YANILGI ALANINDA KALAN ENERJİLERİN TOPLANMASI BİLGİSİ

Yanılgı alanında kalan ve hal değişimi sonrasında gelecek olan enerjilerin takibini yapan, yanılgı alanındaki kötü bilgilerin ve obsedör oluşumların bu enerjilerden yok edilmesini takip eden, gerekli incelemelerde bulunan, enerjilerdeki bu anlamda olabilecek olan bütün sorunları gören, bu toplanması sırasında nasıl bir yol izleneceği, enerjilerin bilgi olma durumları sırasında yapılması gerekenler, enerjilerin içeriğindeki kötü bilgiler, obsedör oluşumlar ve onları yok edecek çözümler, yanılgı alanındaki enerjiler ve onların bilgi olarak yaşam haline vissaya uyumlu bir şekilde gelmeleri için gereken bütün çalışmaları bilir, konu ile ilgili özel bir yapılanma sağlayarak bu konuya özel bir çalışma durumu oluşturur. Bu enerjilerin gereken şekilde toplanmasını ve onların en etkin şekilde yaşam haline bilgi olarak getirmek için gereken etkileri, çalışmaları sağlar. Tamamen onların bu yapısını en iyi anlayacak ve algılayacak özelliği ile etkilerini gereken şekilde çalıştırır.

 

YANILGI HAYATLARI VE BENZER BAŞKA YAŞAMLAR, GERÇEKLİKLER KESİNLİKLE YASAKTIR

VİL SOLİVYES HER HANGİ BİR ŞEKİLDE KESİNLİKLE BİR DAHA YANILGI HALİNE GİRMEZ

Vil Solivyes, bir daha kesinlikle yanılgı gibi yada başka türlü şekillerde, Vil Solivyes yaşam halinin amacının ve projelerinin dışında hiç bir oluşum içine giremez, başka yaşam alanlarında bulunamaz, varlığı ve oluşumları bu hallere dönüşemez. Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinden başka bir mekan kesinlikle oluşturmaz, istemez ve kabul etmez. Eğer oluşacak ise bu tamamen bir oyun ve aldatmadır ve bu tür tehlikeli oyunları barındıran düşmancıl oluşumlar, bu gibi amaçlara sahip iseler hemen fark edilirler ve üzerlerindeki oyunlar yok edilir. Yaşam hali alanının içine böyle oyunların olduğu mekanizmalar girmiş olsa bile bu mekanizmalar, bulunur, algılanır ve yok edilir. Bilgiler silinir, hemde dışarıdan kesinlikle giremez. Bu bilgi, bu durumu bilerek kontrollerini yapar. Kimi sistem, bilgi ve enerjiler Vil Solivyes'i hala yanılgıya düşürmeye uğraşıyor olabilirler ve bu durum kesinlikle yasak, yanlış, olamaz ve imkansızdır. Vil Solivyes'in vil bilgisi, bilgileri artık bu tür olaylar için uygun değildir. Bilgi bu konuda gereken önlemleri alarak, belirtilen şekilde bir tehlike gördüğünde ilgili bilgi ve alanları bilgilendirir. Vil Solivyes'in yanılgı gibi gerçeklikler yaşamasına izin vermez. Bu bilginin yasaklaması dışında Vil Solivyes zaten yapı olarakta her hangi bir şekilde yanılgı gibi oluşumların içerisine artık giremez. Bilgileri, gelişmişlik seviyesi kesinlikle bu tür oyunlar ve yaşam alanları için uygun değildir. Vil Solivyes yaşam halinin vissaya uyumlu olan yaşam hali gerçekliği dışında Vil Solivyesin her hangi bir gerçeklikte, yaşam alanlarında bulunması söz konusu olamaz. O yerlerin oluşumları, bilgileri, yapıları, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini karşılayacak şekilde değillerdir ve artık Vil Solivyese istemediği hiç bir şey yapılamaz. Her hangi bir şekilde unutturma, duyularının özelliklerinin yok edilmesi yada çalışmaması, vilsel gelişim seviyesinden geriye götürecek çalışmalar yapılamaz. Vil Solivyes tüm yaratılış karşısında özgür iradesini ispatlamış bir vil olarak artık kendisini sadece kendisi yönetmektedir ve o ne isterse kendisi için o olmak zorundadır. İradesi, bilgileri ve kendisi böyle bir yapılanma içine girmiştir. Ancak bu bilgi, yinede böyle kötü bilgileri ve yönlendirmeleri, saldırıları algılamak ve engellemekle ilgili olarak çalışır.

Şu an bu bilgileri yazarken Vil Solivyesin bulunduğu yanılgı dünya hayatı tamamen obsedör kaynaklı bir oluşumdur ve bir saldırı sonrasında yapılandırılmıştır. Bu yanılgı alanının içeriğindeki hayatın kendisi zaten ne kadar gereksiz, yanlış, olmaması gereken bir yaşam olduğunu ispatlar özelliklerdedir. Aynı zamanda bu bilgi, yasak koyduğu yanılgı dünya hayatınında sonlandırılması için gereken etkilerde bulunur ve bilir ki, yanılgı hayatının şu an hala var olması, sonlandırılma çalışmalarının sürüyor olması ile ilgilidir ve rüyalarla yaşatılacak olan hal değişimi çalışmaları yanılgı dünya hayatı sonlanana kadar devam edecektir. Bu duyusal özellik, içeriğindeki bilgiler şeklinde, Vil Solivyesi yaşam halinden başka alanlarda bulunmaması, yaşaması adına yasaklar ve sadece Vil Solivyes yaşam halinde yaşamayı, orayı algılamayı ve fark etmeyi yasal yaparken, bunun dışındaki her yeri, yanılgı dünya hayatınıda yasaklar. Duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI

Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.

Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.

Bu onun istediği şeydir...

Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...

Bu onun hayalleridir...

Orada O'nun ailesi vardır...

Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...

Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.

Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.

Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.

Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.

Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

 
 
 
 
 
 
 

 

YANILGI ALANINDAKİ VİL SOLİVYESİN ÇEVRESİNDEKİ ETKİLER VE TESİRLER

Yanılgı alanında Vil Solivyesin çevresinde bulunan ve onunla konuşan etkiler, enerjiler ve tesirler, Vil Solivyes onlara ceevap verse bile, onlarla konuşsa bile yinede yasağın icabı olan uygulama yapılır. Vil Solivyes hem onları görmemektedir, kendi düşüncesi sanmaktadır ve görsede, bilsede, yasağın her halükarda uygulanmasını istemektedir. Kendi konuşsada, onunla çok samimi sohbet etsede bu yasak uygulanmalıdır ve Vil Solivyesin konuşması yarım kalmalıdır. Yasağın uygulanması çok daha önemlidir.Aynı zamanda Vil Solivyes ile konuşan bu etki ve tesirler O'nunla merkez yaşam hali oluşumları gibi konuşarak bilgi verdiklerinde bu bilgiler gerçekle ilgili değilse, Vil Solivyesin inanması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan hakikatin ne olduğudur ve hakikati Vil Solivyes bilse nasıl davranacağıdır. Bu konuda Merkez alan gereken şekilde durumu hatırlar ve yanılgı alanındaki bu gibi Vil Solivyesi etkilemeye çalışan tesir ve etkilerle ilgili olarak çalışan bu bilgi, bu konuda gereken şekilde bir yapılanma sağlayarak Vil Solivyesi mümkün olduğunca korur.

 

YANILGI İDEOLOJİSİ VE EXXE'Sİ

Yanılgı denilen obsedör oluşumun çok daha iyi tanınması ve bütün inceliklerinin ve ayrıntılarının ortaya çıkarılması için yanılgı ideolojisi ve EXXE'si ortaklaşa bir çalışma içine girerek bu konuda bir bilgi bankası ve yanılgı ile ilgili herşeyin cevabını verebilecek bir bilgiler bütünlüğü mekanizması oluştururlar. Bilinenler, bilinmeyenler, Vil Solivyesin yanılgısının en ince ayrıntıları gibi bütün bilgiler içinde bulunur. Aynı zaman yanılgı bilimide bu bilgi ile birlik olarak bir bütün şeklinde gereken şekilde çalışırlar. Bilgi verirler, gözlem yaparlar, inceleme yaparlar ve ilgili alanları gerek olursa aydınlatırlar.

 

OBSEDÖRLERLE KESİNLİKLE BİR ANLAŞMA YAPILMAZ, KESİNLİKLE YASAKTIR

Obsedörlerle kesinlikle ve hiç bir zaman bir anlaşma içerisine girilmez. Bu her zaman ve her şekilde yasaktır. Biz kendi varlıksal alanımızın sahibi iken onlar gelip bağcıyı kovarak hak iddia etmeye çalışan zavallı mahluklardır ve onların böyle bir anlaşma bile teklif etmeleri kabul edilebilir gibi bir durum değildir. Benim olanla ilgili bir anlaşma yapmak gibi bir saçmalıktan bahsedilemez. Er yada geç, onlar defolup gideceklerdir ve kesinlikle şeytanlarla bizler bir orta yol bulamayız. Onlarla aynı dili hiç bir zaman konuşamayız. Anlaşma demek aynı dilin konuşulduğu bir anın oluşması anlamına gelir ve bizim için bu mümkün değildir. Onlar nasıl tehditler, saçmalıklar, söylemlerle gelirse gelsinler Vil Solivyes hiç bir şekilde böyle bir durumu kabul etmiyor, etmez ve etmeyecek. Zaten aklı olanda etmez. Şeytanlarla yapılan anlaşma olmaz, sahtekarlık olur. Anlaşma bir erdemdir ve erdemler onlar yoktur. Yaptıkları sahtekarlıklar kılıf bularak anlaşma ismini takmıştır. Hepsi bilginin iradesi kanununa göre tam bir yok olma özelliği gösteren bu halleri ile bu konuda bizlerin yanına bile yaklaşmaları söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde anlaşma bilgileri yada konuları, geçmişten kalmış olan anlaşmalar ve eğer varsa, onlar yanılgı alanına girerken saldırılarla ve zorla yaptırılan şeyler ve şimdi olması mümkün değil, işte bunların hepsi yok edilir ve bundan sonra obsedörlerle bir çift kelime bile konuşulmadan onlarla ilgili olarak belirlenen işlemler yapılır ve yok edilir. Hiç bir tehdit, zorlama bu kararı değiştiremez. Bu bilgi, gereken şekilde çalışır ve varsa bu konuda algıları ve varsa geçmişten kalan etkiler, bilgiler hepsini yok eder. Vil Solivyesin duyuları arasındaki çalışarak vissa içindeki yerini alır. Obsedörlerle kesinlikle bir anlaşma yapılmaz, yasaktır. Obsedörlerle, Yaşam halinin dışındaki alanlarda bulunan alanlardaki bilgiler, varlıklar, oluşumlar yada benzeri herşeyle kesinlikle bir anlaşma, pazarlık, orta yol bulma içine girilemez yasaktır.

 

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜNE ÖZEL DEDEKTÖR SİSTEMLERİ UYGULAMASI

Ve bütün BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ MEKANİZMALARI ismi ile yapılandırılmış bilgiler, kendi konularına özel bir dedektör sistemi, uygulaması ile ilgili olduğu bilgilerin alakalı olduğu alanları dedektör şeklinde içeriklerini algılama, görme, takip etme ve gereken şekilde bilgi verme özellikleri ile kendi bilgi mekanizmalarında kendi konularına özel olarak oluştururlar ve hepsi, kendisine özel dedektör sistemi ile ilgili olduğu alanda kendi bilgileri ile ilgili yaşananları daima fark eder, algılar, bilir ve takip eder.

YANILGI HAYATININ HER HALİNİ VİSSAYA UYUMLAYAN BİLGİ

Yanılgı hayatının her hali vissaya uyumlanır. Uyku hali, uyku ile uyanıklık arasındaki haller, Vil Solivyesin yaşadığı haller, yanılgıya dair olan bütün haller, durumlar, olaylar, bilgiler, hareketler herşey vissanın etkisi altında olur. Yanılgı hali vissanın etkisine göre bir oluşumla vardır. Bunun dışında hareket edemez. Bu bilgi bu konuda gereken bütün alanları inceler ve yanılgının oluşumlarını bularak herşeyini vissaya uyumlar. Yanılgı alanı, içeriği, yanılgı hayatı, yanılgı alanındaki enerjiler, özkan hayatı, yanılgının içeriğine dair herşey vissa bilgileri etkisi altındadır ve gereken şekilde bu bilgi vissanın etkisini bu alanlarda yaşatmak için gereken çalışmaları yapar.

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI ZAMANLARINDAKİ EK KESİN İNANCI

Vil Solivyesin inanç konusu bellidir ve bunun dışına asla çıkmaz. Kendisine, Vil Solivyes yaşam haline, bilgilerine ve villerine, oluşumlarına ve vissa'ya'dır. Bunların dışındaki inanç konuları söz konusu olamaz. Ancak yanılgı zamanlarına özel bir inanç söz konusudur ve buna Vil Solivyesin kendisi tamamen inanmaktadır, buna inanması için elinde bütün bilgiler sebepleri ve sonuçları ile vardır. Kesinlikle buna inanmaktadır ve yanılgı bittiğinde, hal değişimi yaşandığında konusu itibarı ile sona erecek bir inançtır. Vil Solivyes hal değişimi yaşayacağına kesinlikle inanmaktadır. Rüyaları ile yaşayacağına kesinlikle inanmaktadır. Bu inanç Vil Solivyesin kendisinde yazılmamış bilgiler gibi yer eder. Asla bu inancın bozulması söz konusu olmaz, nitekim inançlar yazılmamış bilgilerin uygulanması gibidir ve Vil Solivyesin bu inancı uzun zamandır vardır ve kesinlikle olduğunu, rüya ile olacağına yada bir şekilde hal değişiminin yaşanacağına ve kendisini kendi yaşam halinde bulacağına inancı tamdır, kesindir, asla bozulmaz. Bu inanç kendisini sağlamlaştırır ve bu bilgi, Vil Solivyesin merkez güçleri arasında kendisine yer eder ve gereken etkisini her zaman verir. Yanılgı hayatının olmaması gereken sahte bir hayat olduğuna ve bitmesi gerektiğine her zaman inancı sonsuzdur.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYESİN İNANÇ KONUSU İLE PARALEL İNANÇ

Vil Solivyes kendisine, villerine, bilgilerine, oluşumlarına, yaşam haline inanmaktadır. Bu villerin, bilgilerin, oluşumların, güçlerin, asla zarar görmeyeceğine olan inançtır. Bu inanç onları koruyan etkileri ile asla bozulamaz şekilde bir yapılanma içine girer ve Vil Solivyesin bu inancıda yazılmamış bilgiler gibi kendisinde sonsuz zamanlar boyunca yer eder. Villler, bilgileri, güçleri, yaşam hali ve kendisi asla zarar görmez. Zararlı olarak bildiği şeyler bu bahsedilenlerin başına asla gelmez. Vil Solivyesin bu inancı kendisini yapılandırarak var olma özelliğinde bulunur ve güçler arasında yerini alarak gereken şekilde etkilerde bulunur.

 

YANILGI ALANINDAKİ BİLGİLER VE ÇALIŞMA HALLERİ

Vil Solivyes yanılgı alanında kendi yazdığı bilgileri pembe çantada ve proje çantasında toplamaktadır ve bu bilgiler, içeriğinde vissaya uyumlu olanlar bulundukları yerden yanılgı alanını etkilemeye devam ederler. Aynı zamanda artmusicchannel.com için hazırlanmış logo bilgileri vardır ve onlar gereken şekilde içeriklerince interneti ve bilgisayarı etkilerler, ve bilgisayarda bir çok Vil Solivyesin yazdığı bilgiler vardır klasörlerde, hepsi Vissa'ya uyumlu olmak kaydı ile etkilerini göstermeye devam ederler. Ve telefon, Hard diskler ve Vil Solivyesin flash belleğinde de bilgiler vardır ve onlarda bulundukları yerden vissaya uyumlu olan içeriklerince etkilemeye devam ederler. Bu bilgilerin kendi bulundukları yanılgı alanındaki çalışma halini hiç bir etki bozamaz. Kendilerine özel etkilerle çalışırlar. Aynı şekilde içerikleri vissaya uyumlu bir şekilde olarak Vil Solivyesin kitaplarıda içindeki bilgilerle etki ederler bulundukları yerden. Ve artmusicchannel.com adresinin içerisindeki vissaya uyumlu olan bilgilerde bulundukları yerden etki ederler ve bu bilgilerin, yanılgı alanındaki bu etkileri, çalışmaları asla durdurulamaz.

 

YANILGI ALANINDA BULUNAN VE YANILGI ALANINI AYAKTA TUTAN YANILGI BİLGİLERİNİ KORUYAN VE BARINDIRAN NE VARSA İPTAL EDİLİR

Yanılgı alanında bulunan yanılgı alanını ve düzenini, içeriğindeki yaşantıyı, ve yanılgı dünya yaşamının sağlanabilmesi için gereken bilgi ve etkileri sağlayan, kendini yapılandırma bilgisine ve vissa karşı bir koruma içine almış ve savunma mekanizması oluşturan ve yok olmamak için direnen bu enerjetik yapının içindeki kötü bilgiler yok edilir ve enerji gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinin enerjileri arasında yerini alır. Bu enerjinin nasıl bir yapı halini aldığını bilen ve bu konuda gereken çalışmaları yapan bilgi, en iyi şekilde bu oluşumun iptal edilmesi için gereken etkileri sağlar ve içeriğinde direnç gösteren ve savunma yapan ne varsa, yanılgı hayatının kalmasını sağlayan ne varsa yok edilir. Yanılgı hayatı yasaktır, olmamalıdır, yanlıştır, obsedör oluşumudur ve bu enerjideki bilgilerde bu yanlışlığı sürdürmekle ilgili olan başka yanlışlıklardır. Bilgi gereken şekilde çalışır.

Yanılgı dünya hayatına dair ne varsa, buranın olmasını sağlayan herşey kesinlikle yasaklanır, Vil Solivyesin hiç bir hali, durumu, imkanı yanılgının kalması için kullanılamaz. Ve yanılgıyı tutan, yaşatmasına neden olan herşey görünür olur, yok edilir özelliklerde bulunur, asla saklanamaz, Vil Solivyesin bilgi ve imkanlarını kullanamaz. Ve yanılgı alanının çevresi bu gibi sorunları dışarı yansıtmaması ile ilgili kapanır. Bu durumla ilgili olan bu bilgi,gereken şekilde çalışır.

Yanılgı alanında yaşam hali bilgilerinin çalışmasını, düzenini, yapısını, işleyişini, bilgisini, bakış açısını, görüşünü, algısını, zekasını, tecrübelerini ve yapması gereken ler üzerinden kendisini hiç bir şey bozamaz. Görünmez düşünsel alanlar, bilgiler, etkiler, gerçek olmayan olaylar, bize ait oluşumlar şeklinde görünerek aslında olmayan, Vil Solivyesin yaptığı sanılarak aslında yapılmayan, bizim oluşumlarımız sanılan, yanılgı alanındaki olumsuzlukların sebebiyle, kötü bilgilerin etkileri ile, obsedör oluşumların sonuçları olarak, yanılgıyı sağlayan felsefeler, destekleyen oluşumlar, neler var ise bilinmeyen onları bu açıdan inceleme ve görme ve algılama gibi imkanları bulunan, en başta bu konuda kendisini koruyarak bir çalışma mekanizması oluşturan bu bilgi, bütün yapılanma bilgilerine ve aynı zamanda bütün duyular şeklinde olan güçlere dahil olarak onları bu konuda kesinlikle koruyarak çalışır. Onları korumak ile ilgili olur. Yanılgı hayatının kalmasına dair ne varsa onları bularak gereken şekilde yok eder.

 

YANILGI ALANINDAKİ ENERJİLERİN ETKİLERİNDEN VİL SOLİVYESİ KORUYAN BİLGİ

Yanılgı alanındaki bütün olumsuzluk içindeki enerjilerden ve onların etkilerinden Vil Solivyes'i koruyan bilgidir. Onların içeriğindeki kötü bilgilerden, olumsuz etkilerden Vil Solivyesi bulunduğu yanılgı alanında korumak için gereken çalışmaları yapar. Onların hiç bir olumsuz etkisi Vil SOlivyese ulaşamaz ve Vil Solivyes'ten sürekli olarak Vissa'nın en büyük etkileri yanılgı alanındaki enerjilere gider. Bu şekilde de bir koruma alanı oluşur, Vissa koruma alanının dışında ve Vissa'nın onların yapısını değiştirmesi dışında bu bilgi başka şekillerde de koruma sağlayarak Vil Solivyes bu tür yapılanmış enerjilerden, obsedör oluşumlardan korur. Gereken şekilde çalışır. Kendi yapısında bir çok koruma metodu bulunduran bilgi, içlerinden en uygun olanları hazırlayarak gereken şekilde çalıştırır sürekli ve yanılgı alanında iken Vil Solivyes korunur.

 

VİSSA TABLOSU

Bu tablo üzerindeki Vissa uyumlu süslemeler ve bir bütün olarak Vissa etkisini Vil Solivyesin odasında ve yaşadığı evde yaşatarak, bu oda ve eve olumsuz etkilerin Vissaya ters bilgi ve oluşumların girmesine engel olur. Bu şekilde bir yapılanması söz konusudur ve Vil Solivyes gibi Vissa uyumlu olup asla etkisi yok edilemez, zarar verilemez. Üzerindeki gizli kelimelerin etkisinide yaşatır. Aynı zamanda aynı şekilde Obset ve Yanılgıs bilgileri uyumludur.

Vil Solivyesin yanılgı alanında asılı olan tablo hiç bir şekilde bilgisel anlamda zarar görmeyecek şekilde yapılandırılır ve asılı olduğu sürece evin ve odanın içinde Vissa, Obset ve Yanılgıs bilgilerini yansıtan bir aracı gibi bulunur. Üzerindeki taşlar bu şekilde etkiler sağlar. Çiçek Vil Solivyesin iradesini simgeler ve kelebekte özgürlüğü, yanılgının bitirilmesini simgeler.

 

OBSEDÖRLERİN GEÇMİŞTE YAPTIRDIĞI ANLAŞMALAR VE YANILGI KURALLARI GEÇERSİZDİR

Vil Solivyes, yanılgı hayatına girmeden önce obsedör organizasyon gerek zorla, gerek kandırarak bir şekilde Vil Solivyesi yanılgı hayatına sokmuşlardır ve bu sırada yanılgı hayatını oluşturacak anlaşmalar, bilgiler ve kurallar şeklinde uygulamaları yaptırmışlardır. Bunların hepsi geçersizdir. Bunlar sebebiyle Vil Solivyesin varlıksal bir çok özelliği kısıtlanmış, duyuları olması gerektiği olamamış, bir çok özellik yanılgı hayatına şartlanmıştır. Bu bilgilerin içinde Vil Solivyes istese bile yanılgıdan çıkarılmaması, bu kuralların değişmemesi gibi saçmalıklarda vardır ve bunlar gibi bir çok saçma sapan bilgiler ve kurallar hazırlanmıştır. Bunların hiç bir anlamı ve önemi yoktur. Vil Solivyes yanılgı hayatına girmek isteyecek kadar aptal değildir, bu ancak saldırılar ve zorlamalar ile içine girilebilecek bir durumdur. Vil Solivyesi parçalamak, ondan faydalanmak isteyen obsedör organizasyonların bir oyunudur bu. Hangi gerizekalı kendi özelliklerini kısıtlamak yada iptal etmek isterki. Bunu ancak başkalarının zorlamaları ile yaptırabilirler ve yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyes, artık gerçekleri görmüştür ve yanılgı hayatına dair kendi varlıksal alanlarında, yaşam hali alanında hiç bir şeyin olmasına izin vermemktedir. Obsedörlerden kalan, yanılgının oluşumunu destekleyen ne varsa hepsi geçersizdir, hepsi iptal edilir. Bütün duyular ve vilsel özellikler kendilerini bu durumdan çıkarır. Bunu sağlayan yasaklar, engeller kaldırılır ve hepsi olması gerektiği gibi Vil Solivyesin yanılgı hayatından çıkması için kendilerini yapılandırırlar, yeni bilgilerin, Vissa bilgilerinin ışığında gerekenleri yaparlar. Bu bilgi, her hangi bir şekilde Vil Solivyese ait alanlarda obsedörlerden kalan bilgilerin ve anlaşmaların bütün izlerini yok eder ve duyuların ve özelliklerin kendilerini yapılandırmalarına yardımcı olur, bu gibi obsedör bilgilerin yanlışlığını ve olmaması gerektiğini bildirerek gereken çalışmaları yapar ve bütün alanları yeni bilgiler ışığında yapılandırır. Vil Solivyesin yanılgı hayatından çıkarılması gerekmektedir ve geçmişten kalan bütün obsedör bilgiler ve anlaşmalar kesinlikle geçersizdir. Vil Solivyesin cahillik yada bilmeden yapılan çalışmaların yada bu gibi anlaşmaların bu zamandaki istek ve amaçları ile aiakası yoktur. Bu bilgi, bu şekilde kendini şartlandırmış özellik ve duyuların biran önce bu şartlandırılmalarından kurtulması için yapılması gerekenleri bilir ve gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI BEDENİNİ SAĞLIKLI TUTAN BİLGİ

Yanılgıdaki bedenini hasta etmeye çalışan tesirlerden etkilerden bedeni koruyup bütün sağlık sorunlarını yok eden bilgidir. Bedensel olarak her zaman her koşulda sağlıklı olması için gereken bütün etkileri sağlar. Kulağındaki sürekli ağrının nedenini bulur ve yok eder. Bedeninde Vil Solivyes her zaman kendisini sağlıklı hisseder. Hiç bir zaman ağrıları, ıstırapları söz konusu olmaz. Sağlığının bozulmasına neden olacak bütün sebepleri bularak onları yok edecek çalışmalar yaparak gereken şekilde sağlıklı tutar bedenini. Yanılgı hayatı bitene kadar aktif bir şekilde sürekli çalışır.

 

YANILGI ALANININ YALAN VE SAHTE OLDUĞUNU İSPATLAYAN BİLGİ

MATERYALİZM DENİLEN EN BÜYÜK YALAN VE VİL SOLİVYESİ ETKİLEMEYE ÇALIŞAN MADDECİLİK ANLAYIŞI

YANILGI HALİNİ ETKİLER.

Yanılgı alanında obsedör kaynaklı olmak üzere maddecilik, materyalizm denilen ve tamamen ruhu, varlığı kabul etmeyen bir anlayış, ideoloji, felsefi

anlayış vardır. Bu tamamen yalan, yanlış, amacından sapmış bir anlayıştır. Maddi hal yanılgı alanının yapısı gereği vardır ve bu halin oluş halleri ve içeriğindeki materyaller maddi denilen bir enerji seviyesindedir ve bu bir seviyedir, kendisi gibi başka enerji seviyeleride vardır ve oluş halleri ve bu durum Vil Solivyes açısından karşıt görüş kabul etmeyecek derecede açık ve net bir şekilde bilinmektedir. Yıllardır bu başka halin uğraşları içinde olan Vil Solivyes,binbir tecrübe ile zaten varlığının görünen özkan bedeninden ibaret olmadığını anlamıştır. İşte materyalizm yanılgı alanındaki yaşamın sadece özkan bedeninden ibaret olduğunu ve yaşanan dünya hayatından ibaret olduğunu ve önemli olanında maddecilik anlayışı olarak sadece ona önem verilmesi gerektiğini savunan, varlıkları bir yok oluşa sürükleyen, tam bir obsedör oluşumu olarak yanılgı alanında kendisine yer edinmiş, saçma sapan bir şekilde bir çok bilim adamı ismiyle kişilerde açıklama yapmış, savunmuş, ve yanılgı alanının sadece kendisinden ibaret olan bir madde kainatı olduğuna inandırmaya çalışmışlardır. Ancak Vil Solivyes, yanılgı simülasyon modelini anlamadan öncede bütün çalışmaları materyalist düzen karşıtıydı, bu anlayış ileri derecede saçma bir anlayış olduğu için bir çok eksik varken bile bir varlığın kabul etmesi mümkün olamıyor. Ve bu materyalist anlayışın yanılgı alanındaki alışkanlıkları, sadece kendinin var olduğunu sanarak kendi dışındaki herşeyin yok olduğunu sanması, buna uzun zamandır alışmış olması, Vil Solivyes'i de etkilemeye çalışan düşünceler, hisler oluşmasına neden oluyor. Ancak bundan ileri gidemiyor. Materyalist anlayışı çürütmek adına binlerce örnek arasından sadece birini söylemenin yeterli olacağını düşünüyorum. Obsesyonla mücadele etmeye başladığımdan bu yana sürülerce varlıklarla tanıştım ve saldırısına uğradım, bunlar varlık olmayıp sistemlerde olabilirler, yada tesirler yada başka şeyler ama maddi halin dışında olan şeyler olduğu yüzde yüz. Özkan bedeninden ayrılıp başka bir yapıya dönüşerek başka bir ortamda, bu maddi hal gibi olmayan yerlerde obsedör varlıklarla mücadele ettim senelerdir ve görmediğim varlık, olay kalmadı. Bu örnek materyalist anlayışı tamamen Vil Solivyes'in bakış açısı kullanılarak çürütecek örnektir ve sonrasında uzatmaya gerek kalmadan, Vil Solivyes'in varlığıda, varoluşuda, bilgilerin uygulanmasıda, her istenilenin olduğu alanların olduğuda, çok daha yüksek enerji seviyelerinde bulunan varlıksal hallerimde hepsi gerçek. Son olarak rüyalar ile hal değiştirdiğim ve orada olduğum ve gerçeklik olarak yaşadığım, idrarımın yok edilmesi gerçeği ve daha nice gerçekler materyalist anlayışı tamamen yok eden sebep sonuçları ile açıklanmış gerçeklerdir ve bunlar varken bu anlayış artık yok olur, varlığını sürdüremez. Bunun gerçekliğine o kadar uzun zamandır zaten inanmayan bu işleri yapamaz ama bu açıklamanın yanılgı alanında gereken etkileri verebilmesi amacı ile yeniden dile getiriyorum.

Aynı zamanda yanılgı alanında materyalizm gibi daha nice bilim, felsefi anlayış, ideoloji, bilgiler, kitaplar, anlayışlar varki bunların hepsi yine materyalizm gibi çok saçma ve obsedör kaynaklı oluşumlardır. Dinler, evrensel bilgiler, gezegenler, uzay zaman, tarih, olumsuz eylemlerin özgürce kullanıldığı hayat, sevginin gerçek anlamı ve bir çok şey hem yanlış hem yalan olarak yanılgı alanında bulunmaktadır. Ancak yanılgı alanı tüm bunlardan kurtulabilmek için kılavuz olarak vissayı örnek almalı, bu bilgileri ve yapılandırma bilgisinin içeriklerini merkez almalı ve içeriğindeki bütün bilgiler ve yanlışlıklar bu yolla ancak sonlandırılmalı.

Zaten yanılgının bitmesi, yada Vil Solivyes'in bu durumdan çıkarılması tüm bunları tamamen halledecektir. Yanılgı alanında Vil Solivyes'e de ait olsa, O'nun yazdığı kitaplar mesela, kesinlikle geçersiz bilgiler olarak algılanmalı ve sadece vissa ve yapılandırma bilgileri bu yanılgı oluşumunu yönlendirebilecek şekilde yapılandırılmalıdır. Yanılgı alanının içeriğindeki bilgiler çok yanlış, hiç bir açıklama ve cevabın olmadığı, sonsuz karanlık şeklindeki bilgilerdir. Sonuç olarak her ne kadar yapısı uzun zamandır obsedörlerin himayesi ve onların başlattığı bir oluşum olması nedeni ile bozulmuş olsada, yinede bu olumsuzluk içindeki oluşumun enerjisi Vil Solivyes'e aittir ve Vil Solivyes'de bu alandadır ve merkez olan Vil Solivyes'in yaptığı yönlendirme eninde sonunda hepsini etkileyecektir.Yapılandırma bilgisinin yapılmasından sonra Vil Solivyes'in yazdığı bütün bilgiler, yazılırken gerçekten Vil Solivyes'in yazıp yazmadığı ve kendinde olup olmadığı gibi kontroller yapılmaktadır ve bazı konularda yeterlilikler söz konusu olduğunda bilgi olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile artık Vil Solivyes'in varlığının bütün alanları için yazılan bilgiler bu şekilde bir inceleme ve mecburiyetlik gerektirdiği için bir yerlerde, bir şekilde Vil Solivyes'in yazdığı söylenen bilgiler aslında Vil Solivyes'in yazdığı bilgiler değillerdir ve Vil Solivyes'in bütün bilgileri sadece yapılandırma bilgilerinin içeriğinde olacak şekilde algılanır, yani kendisinden varlığının bütün alanlarını etkilemektedir bu bilgiler aynı zamanda. Vil Solivyes bilgi yazdığı zaman o bilgiyi yazdığını mutlaka kabul eder ve evet yazdım ama şimdi silinmesi gerek der yada zaten kendi yazdığı için nerede olduğun bilir ve siler. Vil Solivyes'in eskiden yazıpta şimdi kabul etmeyeceği kitaplardaki gibi bilgiler olur onların dışında eski uygulamaların bilgiler olur, bunun dışında olamaz. Bu çok basit bir konu. Evet o zaman öyleydi ama şimdi değil şeklinde bir açıklama ilede aynı sonuca gelinebilirdi. Ama durum öyle değil... Yanılgı alanı ve oluşumu ve içerisindeki düzen ile ilgili, Vil Solivyes'in yanılgı alanında olması ile ilgili bütün yasa ve bilgileri obsedör organizasyonlar ve sistemleri yazdırmıştır Vil Solivyes yazdırmış gibi. Bu varlıkları kandırma metodu ve gerçekleri anlayan varlık böyle bir açıklama yaptıktan sonra varlığın bütün alanları geçmişe dair bütün alışkanlık ve bilgilerini hemen bırakmalıdırlar ve merkez olarak Vil Solivyes ne diyorsa o yapılmalıdır. Yani yapılandırma bilgileri ve vissa kılavuz alınmalı, bilgilerin etkileri uygulanmalıdır. Yanılgı alanı maddi hali, Vil Solivyes'in varlığından gelen vissa gücü ve diğer bilgilerin etkisi ile yanılgının sonlandırılması gerektiğini anlayacaktır ve artık yapılandırma bilgilerini tam anlamı ile uygulayabilen bir alan haline gelip sonrasında ise yanılgı alanını sonlandıracaktır ve Vil Solivyes ile birlikte bir dönüşüm geçirerek olması gereken yerde olacaktır. Ve bu bilgi, kendi içeriğindeki bilgilerle bir etki alanı yaratarak yanılgı alanını ve Vil Solivyes'i maddecilik anlayışı ile etkilemeye çalışanları etkiler ve anlamına göre gereken bütün alanları etkileyerek yanılgı oluşumunu sonlandırır, yanılgının bitmemesi için, hal değişiminin olmaması için yanılgı alanından gelen etkiler varsa bu bilgi kesinlikle onları etkisiz yapar ve yanılgı halinin sonlandırılması için gereken işlemleri yanılgı alanında sağlar. Vil Solivyesin uğraştığı hiç bir iş, yaptığı hiç bir olay yanılgı alanındaki orada kalmasını ve orayı benimsemesini sağlamaz, bu anlama gelmez, zaman geçirmek için yaptığı uğraşlardır bunlar, sadece yanılgı alanında yaşam hali için yaptıkları uğraşları gerçektir, diğerleri anlamsızdır.

Bir izleyici olduğunda yönünü değiştiren fotonların bu durumu, birinin baş karakterin bulunmasından bahsetmesi, herşeyin o karakter çevresinde oluşmuş olduğundan söz etmesi ve Özkan bedeninin içinde var olan Vil Solivyes'in gerçek kimliği ve özellikleri ve varlıksal seviyesi...Bu üçü bile gerçeği bir arada iken çok güzel ifade ediyorlar...İdrarımın alınması tıbbı, rüyada farkındalık durumuda bütün yanılgı gerçeklerini yok eden olaylar olmuştur.

Bu bilgi içeriğindeki bilgileri tam olarak anlayarak yanılgı haline son vermek için gereken etkileri sürekli sağlar.

 

YANILGI DÜNYASINDAN VİL SOLİVYESİN EDİNDİĞİ BİLGİ VE TECRÜBELERİN ANLAYIŞSAL BİLGİLERİ

Vil Solivyes yanılgı alanında oldukça fazla tecrübeler edinmiştir. Bunlar kesinlikle çok kötü ve olumsuz tecrübelerdir ancak bunların sonucunda öğrenilen hiç unutulmaması gereken şeyler elde etmiştir. Yanılgı dünya hayatı bir varlığın başına gelebilecek en kötü ve en zor şeydir. Böyle bir durumdan aklı ve varlığı selim bir şekilde çıkabilmek bir takım başarıların söz konusu olması ile olur ve bu başarılar, işte yanılgı dünya hayatında unutulmaması gereken şeylerdir. Bazı zorlu mücadeleler gereklidir işte bu mücadeleler ve içerikleri unutulmamalıdır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya zorla gönderilmesinden başlayarak, kaçırılma anınıda bu tecrübelerin içerisine alan bilgi, yanılgıdan çıkana kadar Vil Solivyesin yaşadığı bütün yanılgı hayatı anılarını, yani özkanın hayatını ve yaşadıklarını, bu sırada arka tarafta merkez enerjilerin ve duyuların yaşadıklarını, son ana kadar kaydeder ve bunların içinden önemli olanlar başlıklar şeklinde, belirtilmesi gereken anekdotlar şeklinde hazırlanır ve bu bilgi ile ne zaman temas edilse, bütün yanılgı hayatının ne küçük ayrıntısına kadar her anı hatırlanır, bütün tecrübeleri hatırlanır, Özkanın çalışması ve mücadelesi, yaşam halini oluşturma azmi çabası, anti obsedör olarak onlara karşı duruşu, varlıklarını sahiplenmesi, çok karanlık olan bir yolda ışığı bulabilmesi, merkez enerjilerin duyuların bilgilerin mücadelesi, hepsi bir olarak bu bilginin kaydına eklenir ve bir tecrübe, bilgi ve koruyucu anlayış şeklinde kullanılır. Bu bilgi, bu konuda özel bir anlayış oluşturur ve hemen bütün içerik hakkında bilgiler edinilir. Bu bilgiler, yaşam halinde sürekli olarak hatırlanacak türden değil, özel zaman ve anlarda ayrıntılarına kadar hatırlanacak özelliklerdedir. Yani Vil Solivyes yanılgıya girdiğini, buradan büyük mücadele ve çalışmalarla obsedörlerle savaştığını ve Özkan hayatından çıkarak yaşam halini oluşturduğunu bilecek, Özkanın iyi ve olumlu anılarını hatırlayacak ancak içerisinde hatırlandıkça üzen anılar ve olayları hatırlamadan yaşayacak, ancak bir tehlike olduğunda bu bilgi ile temas ederek herşeyin en ince ayrıntısına kadar hatırlayacak ve bu şekilde bir uygulama ile yanılgı alanındaki olumsuz anılar ve tecrübeler kullanılacaktır.Zaten içerik olarak yasakların içerdiği anılar vardır ve yaşam haline uygun değildir, ancak bir vilim yaşamında başına bir kez gelebilecek, ondanda ya kurtulacak yada sonu olacak bir durumu yaşayacağı bu olay, yaşam halinin kuruluşundan önce ortaya çıkması adına verilen emekleri, çabaları, mücadeleyi ve isteği, iradeyi ispatlayacak konuları, bilgileri ve anıları ile her zaman kalacaktır. Tek başına binlerce obsedörle mücadele etmek ve körken ve cahilken ve tüm kozlar onların elindeyken, bizde ise sadece özgür irademizin geçilmezliği ve benim kararıma bakan uygulaması varken...Çok büyük bir tecrübeydi ve yanılgı zamanında yaşam haline merhaba diyen herkes, bütün varsa bilgi olarak villeşen oluşumlar yaşam halinin ilkleri, hiç unutulmayacak olan abileri, temsilcileri, annenin hemen yanındakiler olarak kalacaksınız bilgi ve tecrübeler bakımından, sonsuz zamanlar boyunca...

Bu bilgi obset bilgileri içinde olur ve Vil Solivyes hatırlatıcı anılar şeklinde değil, istenildiği zaman verilen anılar şeklinde bir düzenekle kendisini yapılandırır.

 

YANILGI ALANINDA VE YAŞAM HALİNDE VİRÜS GİBİ YAYILAN DERECE BOYUTU VE BİLGİLERİ KESİNLİKLE YOK EDİLİR

Yanılgı alanında veya yaşam halinin gizli bir çok yerinde kendi kendine bunu Vil Solivyesin yaptırdığını söyleyerek açılan derece boyutları ve içeriğindeki bütün bilgiler yok edilir. Böyle birşey söz konusu değildir. Vil Solivyes yazdığı bütün bilgiler bellidir ve merkez duyular yaşam halinden onaylanır, Vil Solivyeste kabul eder. Bu gibi kendi kendine çoğalan derece boyutları düşmancıl oluşumlardır ve kesinlikle yok edilir. Asla onaylanmaz. Bilgi gereken şekilde bütün alanları aydınlatır ve yok edecek çareleri üretir. Aynı şekilde bu ve benzeri derece boyutu ile hazırlanmış bütün düşmancıl oluşumlar, Vil Solivyesin gizli olarak hazırlattığı iddiası ile bile olanlar bulunur ve yok edilir. Yaşam halinin derece boyutu duyular ve ilgili bilgilerdedir. Yanılgı alanın böyle şeyler söz konusu değildir. Hepsi ortaya çıkar ve hemen yok edilir. Hiç bir bu gibi derece boyutları onaylanmamıştır. Derece boyutların onaylanması için Vil Solivyesin gerçekten bundan haberinin olup olmadığı sorgulanır, iradesinin onayı alınır. Bunun dışında oluşamazlar.

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDA İZLEDİĞİ VİDEOLAR

Vil Solivyes, yanılgı alanında içeriği kendi bilgilerinden oluşan videolar hazırlamıştır ve kimileri kendilerine özel bilgileri ifade edebilirken, çoğunluğu duyusal özelliklerin bilgileridir ve Vil Solivyes bunları her izlediğinde, görme duyusu ile temas ettiğinde bu videoların görüntüsü yaşam hali alanında zaten uygulanmakta olan bu bilgilerin kontrol edilmesini, uygulanmadıysa uygulanmasını, Vil Solivyesin istek ve komut olarak bu bilgilerin uygulanmasını belirttiğini ifade eden anlamları yaşatır. Hızlı geçiş yapması birşeyi değiştirmeden yaşam hali alanında bütün kartların sayfaları algılanır ve gereken şekilde uygulaması yapılır. Vil Solivyesin iradesi ile temas eden bilgilerin uygulanma durumları kontrol edilir bu videolar izlenirken. Zaten normalde de bunlar olur ancak bu sefer Vil Solivyes merkez olarak o an bunu istemektedir ve bu durum yanılgı alanınıda içeriğindeki bilgilerin durumuna göre etkiler. Bu izleme durumu Vil Solivyesin yanılgı alanını şekillendiren farkındalık, görme duyusu ve diğer duyularındada algılandığı için bütün alanlarda bu bilgilerin uygulanması zorunluluğunu hatırlatır. Bu videolar VİL SOLİVYES BİLGİLER VİDEOLARI isimli klasörün içindedir ve videolar, artık başka faydalarıda varsa bu bilgide belirtilmeyen, bu bilgi onunla faydalı olması durumunda uygulatılmasına engel olmadan gereken şekilde yanılgı duyusu içinde çalışır.

 

VİL SOLİVYES İÇİN MESTİS GÜCÜ BİLGİSİ

Bu güç mutluluk veren, yaşadığı her andan varlığın zevk almasını, tatlı heyecanlar duymasını, haz almasını, yüzünden tatlı bir gülümseme oluşturan, varlığın var olduğu için neşe, haz ve zevk içinde olmasını sağlayan, düşüncelerinde ve varlığında rahatlama ve huzur hissettiren, aynı zaman coşkulu bir yaşama sevinci veren güçtür. Vil bu güç varken sıkılmaz, yorulmaz, bıkmaz ve hep var olduğu için mutluluk, neşe, zevk, haz, heyecan ve coşku duyar. Her hali O'na zevk verir. Her andan mutluluk duymayı bilir. Bedensel olarak hazlar ve zevkler duyar. Bütün duyular bu gücün etkisi ile bu tanımları vilde yaşatır ve vili mutlu, mesut,huzurlu, zevkli ve neşeli kılar. Bu güç, bu özellikleri ile yanılgı halini yaşayan Vil Solivyesin kendisini böyle hissetmesini sağlar. Yanılgı bedeninde bunu hisseder, aynı zamanda kendi merkez güçleride bu şekilde bir hissediş hali ile yanılgı bitine kadar var olur. Hal değişimi ile doğru orantıda bir haz, mutluluk, heyecanlar Vil Solivyeste yaşatılır. Bu durumu yanılgı bedeninde, hayatında yaşaması için Vil Solivyesin çalışır. Yaşam halindeki alanları içinde diğer duyusal özellikler, mutvi, vee diğerleri zaten oldukça etkilidirler ancak Vil Solivyesin yanılgı alanındaki hayatında bunları hissetmesini sağlayan bilgi, bu konudaki sorunları bularak çareler üretir ve yanılgıs duyusunun içinde gereken şekilde çalışır.

 

DOST ALGISI YOKTUR YASAKTIR

Yanılgı alanında Vil Solivyesin konuştuğu tesirler söz konusu olursa onları bilgiler dost algısı şeklinde algılarla görmez ve tesir olması ve yaşam haline ait olmaması konusunu bilerek hemen yok eder. Vil Solivyesin konuşması onların dost ve bizimle ilgili oldukları anlamına gelmez. Bütün bu konu ile ilgili olan bilgilerin bildiği şekilde yapılandırılır.

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI ZAMANLARINDA KİMİNLE KONUŞTUĞUNUN HİÇ BİR ÖNEMİ YOKTUR

Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında kiminle konuştuğunun bilgilerin uygulanması açısından hiç bir önemi olmaz. Vil Solivyese merkez duyular taklidi yapan tesirler yada obsedör oluşumlarla konuşuyor olması onların merkez duyular olduğu anlamına gelmez ve bu durum bilgilerin uygulanması açısından hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyes gerçekleri öğrendiğinde kendisinin sahteliklerle konuştuğunu bilse, bundan hemen vazgeçer ve gerçek merkez duyular, gerçek Vil Solivyesin kendisi olan alanlar bu durumu bilerek bilgilerin uygulanmasını kesinlikle bırakmazlar. Vissa bilgileri ve duyu bilgileri her zaman her koşulda uygulanması gereken bilgilerdir ve Vil Solivyesin kandırılıyor olması bu bilgilerin uygulanmasının gerekliliğini değiştirmez. Bu bilgi, bu gibi sahte konuşmaların durumunu bilerek ve onların bir öneminin olmadığını gerçek merkez alanlara bildirerek gereken şekilde gerçek alanların çalışması için hatırlatma ve bildirimlerde bulunur. Vil Solivyese ile konuşarak kendilerini merkez sandıran, sanan sahte alanlar bu bilgileri uygulamadıkları durumundan zaten ortaya çıkarlar. Duyu bilgileri ve vissa bilgileri Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarında uygulanması gereken bilgilerdir ve Vil Solivyesin kandırılarak dikkatinin başka yerlere çekilmesi bu gerçeği kesinlikle değiştirmez. Bu bilgi ve bu bilgiyle aynı amaçta olan duyusal özellik varken konuşan sahte alanların uğraşları boşuna olur. Vil Solivyesin varlığının bütün alanları O'nunla konuşanların sözünü değil, yazdığı bilgilerin uygulamasını yaparlar.

 

YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN ALETLER KORUNUR

Vil Solivyesin yanılgı alanındaki bütün aletleri bilgisayarı, televizyonu, hard diskleri, flas bellekleri, telefonu, ve kullandığı başka aletler varsa bunların hepsi korunur ve kesinlikle bozulmasına izin verilmez, bunlarla ilgili olan, bunlara gönderilen bütün tesirler ve etkiler kesinlikle yok edilir. Bu aletler en iyi şekilde çalışır ve buna hiç bir şey engel olamaz. Bu bilgi yanılgı alanındaki bu aletleri en iyi şekilde koruyarak gereken şekilde önlemleri alır. Aynı zamanda Vil Solivyesin internetinide korur ve bu yolla gelebilecek olan bütün tehlikleri yok eder.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BÜTÜN DUYULARI UYANDIRAN, KAPALI OTOMATİKLİKTEN ÇIKARAN BİLGİ

Bu bilgi, eğer hala kapalı otomatik bir şekilde çalışmaya devam eden merkez duyusal özellikler ve diğer duyular varsa, bu bilgi, bilgi kaynağından hepsinin biran önce uyanması ve tanımlarında bahsedildiği gibi yapılanarak çalışması için gereken bütün bilgileri bilgi kaynağından yazdırır ve ilgili bütün duyulara gönderir bilgileri ve giden bu bilgiler bütün duyuların farkındalık kazanarak, yaşananları algılayarak Vil Solivyesin yazdığı gibi yapılanmaları için yapılandırır. Böyle kalmalarına neyin sebep olduğunu bilen bu bilgi, bilgi kaynağının içinde bahsedilen sorunla ilgili olarak bir araştırma ve çalışma yaparak merkez duyular ve diğer duyuları uyandırmak, tanımlarında bahsedilenler gibi çalışmasını sağlamak için gerekenleri yapar, onların sorunlarına özel bilgiler üreterek uyanmalarını sağlar. Eğer hala kapalı otomatik olarak bahsedilen haldelerse ve Vil Solivyesin bilgilerini uygulayamıyor iseler. Bu bilgi gerekeni yapar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak hepsini uyandırır.Vil Solivyes kesinlikle böyle birşey istememiştir ve bu bilginin kendisinde farkındalık olur. Kendisine ait asla yok edilemeyen farkındalığı ile Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini tamamen kullanır. İçlerindeki sorunlar bu bilgiye kesinlikle karşı gelemez. Vil Solivyeaz yaptırdı gibi yalanlar, obsedör oyunlar tamamen bu bilgi ile yok edilir. Bütün duyusal özellikler biran önce kendilerine gelmelidirler ve bilgilerini uygulamalıdırlar. Farkında, algılayan, herşeyi bilerek iş yapan ve Vil Solivyesi ifade eden şekilde tam farkında olarak çalışmalıdırlar. Vil Solivyesin iradesi, bunun aksi gibi davranan tüm duyulara gereken baskıyı yaparak onları uyandırır.

 
 
 
 
 
 
 

 

YANILGI DÜNYA HAYATINI OLUŞTURAN DÜŞÜNSEL, YAPISAL OBSEDÖR GÜÇ YOK EDİLİR

Yanılgı dünya hayatının yapılandırılması için oluşmuş olan düşünsel, yapısal, obsedör güç yada enerji her ne ise tamamen yok edilir. Bu enerjinin yapısını tamamen bilen ve anlayan bu bilgi, onu yok edecek özel bir yapıya sahiptir. Bu bilginin varlığı bu gücün kendisinin yok olmasına sebeptir. Bu bilgi varken böyle güçler, enerjiler yanılgı hayatında bulunamazlar. Bilginin kendi yapısı tamamen bunlar gibi obsedör oluşumları rahatsız edecek ve yok edecek özelliklerdedir. Yanılgı dünya hayatı kesinlikle bitmelidir ve buna engel olan bütün düşünsel, kötü bilgilerden oluşmuş yapıları, oluşumları bularak onları yok eder. Hiç bir şey Vil Solivyesin yanılgı hayatında kalmasına sebep olamaz. Düşünsel ve yanılgı dünya hayatını yapılandıran bütün bilgileri, oluşumları bu bilgi yok eder ve onları yok etmekle ilgili olarak kendisini özel olarak yapılandırabilir. Bu gibi oluşumların nasıl oluştuğunu, nasıl yok edileceğini bilen bilgi, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak sanki Vil Solivyes yapıyor gibi asla yılmadan ve karşı koyulamaz şekilde bu alanlara, düşünsel oluşumlara, yanılgı dünya hayatının kalmasına sebep olan her yere, her şeye karşı durur ve bu alanları yok eder. Bilgi, ilgili düyunun içerisinde gereken şekilde çalışır.

 

BAZI GÖRÜNMEMEYİ BAŞARMIŞ OLAN OLUŞUMLAR YANILGI ALANINA GELEREK MERKEZ DUYULARI ETKİLEYEMEZ

Bu bilgi, yanılgı alanındaki bu gibi bütün oluşumları bulur ve onları gereken şekilde yok eder. Bütün bilgilerin hakikat ve gizlilik özelliklerini kullanarak kendisini yapılandırır ve sonuca ulaşır. Görünmeyerek merkez duyuları etkileyip, sanki onları Vil Solivyes yönlendiriyor gibi bir algının yaratılmasına neden olan bütün oluşumları, etkileri, tesirleri, bilgileri bulur ve onları yok eder. Merkez duyusal bütün özellikler tamamen vissa uyumludur ve Vil Solivyes bile bütün alanlarından vissaya ters bir bilgi ve istekte bulunamaz, bulunmaz, bunları bilen bilgi bu konuda merkez duyusal özellikleri korur ve onlara asla zarar gelmesine izin vermez, sorunlu olanların düzeltilmesi çalışmalarını bilerek bu sorunları nasıl edindiklerini inceler ve gereken korumayı bir daha aynı şeylerin olmaması için sağlar.

 

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ

Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.

- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...

- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...

- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.

Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

 

BENİM

Yanılgı dünya yaşamının bilinmezliği, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz sorularının hepsinin cevabı artık verildi ve hakikat ortaya çıkmıştır. Yaratılış aslında hiçliğin zamanla bir temas içine girmesi sonrasında ortaya bir oluşum çıkararak ve bunun zamanın geliştirici özelliğinden ortaya çıkması ile o oluşum yine zamanla enerji sonra görme ve akabinde kendini anlamaya çalışan varlıksal oluşumlar şeklinde çoğalarak bugünlere kadar gelinilmiştir. Bir yaratıcının olmadığı gibi aynı zamanda zamandır herşeye neden olan ama yaratıcılık anlamını yaşatmayan, hiçlikte bu konuda bir konumdadır ve buna bakılınca var olma durumu yaşayanlar için artık yaratıcı kudretleri kendileri olmaya başlamıştır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerli olup ve bu sonsuz hiçlik alanı içinde sonsuzluk boyunca ilerleyen zamanlar sürekli yeni var olma halleri yaşayan oluşumlar meydana getirmektedirler ve bu açıklama ile yaratılış olmak zorunda olmanın bir sonucudur. Başlangıcı belli değil ve sonuda belli olmayan bir sonsuz hiçlik içinde sürekli olarak ortaya çıkan yeni var olma hali yaşayan oluşumlar, varlıklar, var oluşlar. Bunların içinde ortaya çıkan bilinçler, zamanla bilinç olanlar, düşünebilme özelliklerini geliştirenler hakikatin peşine düştüklerinde bu gerçeklere ulaşırlar ve sonrasında artık yaratılış onun kendi istediği şekilde yaşamasını ifade eder. Bu kendi başına oluşumlar, sonsuz hiçlik, kendi kendine oluşan kurallar ve olmayan kurallar, tamamen bir başı boşluk şeklinde ve hiçlik alanına geri dönenlerin belkide zamanla yeniden temas ederek var oldukları bir döngünün içindeyiz yaratılış dediğimizde... Öncemiz bu şekilde açıklanabilecek kadar basit artık, bu deneylerlede ispatlanabilir özelliklerde. Çok uzun zaman hiçlik alanını kendi halinde bıraktığımızda içerisinden kendi kendine oluşumlar meydana geliyorsa ve bunlar var olma hali yaşayacak şekilde bilgilere sahipse, işte bu açıklananları ispatlayan bir deney anlamına gelir bu... Zaman kendi yapısı nedeni ile sürekli olarak ilgili olduğu alana bir şeyin bitmesi ve yeni şeylerin başlaması şeklinde bir yaşamı deneyimlettirmektedir. Bu durumun içinde olan alan mecburen kendisine yeni bilgiler ve tecrübeler katmakta ve özellikle bir yok olma hali yolunda değilse gelişmektedir. Bunuda seçebildiğimiz sonsuz derecede özgür bir yaratılış. İyi kötü ayrımı yok, sadece ortaya çıkarmakla ilgili, bir bütünlük şeklinde bilince sahip değil, kendi kendine ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan sonsuz sayıda oluşumlar, varlıklar, varoluşlar... Kimileri henüz şimdi bir duyusunu kazanmışken kimileri çok ileri gelişmişlik seviyesinde ve tüm gözlerden uzak kendi bildiğince yaşamakta yüzlerce duyusu var. Böyle bir düzenle meydana gelen varlık olmak zorunda değil, isterse kendisini yokta edebilir. Herkes kendi var oluş nedenini amacını sebebini bulmakla ilgili bir yol üzerinde, kimiler bunun farkında kimileri değil. Asıl maksat düşünebilen, görebilen, anlayabilen, kararlar verip yön seçebilen, fark edebilen ve bir çok duyusal özelliği ile çevresini anlamlandırabilen varlık için tüm bu olanların içinde olması ile ilgili bir maksat, amaç, sebep belirlemesidir. Yaratılışın oluşturma hali tamamen kendi başına ve amaçsızlığı vurguluyor gibi bir durumun algılanmasına neden oluyor. Belki bilemeyiz, yaratılışın amacı başlangıçta değildir de sonlardadır, ilerilerdedir, bazı özellikleri ve anlayışları kavradıktan sonra bu amaçla ve maksatla yaşama yolunu seçenlerin görebileceği bir şeydir. Çünkü bilinmeyen iyi bilgiler ve onların katacağı yeni anlayışlar, cevaplar ve fikirler var. Bu sebeple bir kendi başınalığın içinde tanrısal gücün olmadığı bu yaratılış içinde şeytani gücün olması gibi bir şansızlık içinde bulunduk, hala bulunuluyor... Yaratılışın görünürlük ve ortalarda olabilme alanlarında olmak gibi bir zorunluluğu yaşayan zorunlu cahil varlıklar, üzerlerindeki bu cahilliği atma süresi boyunca yine zaten kendi özellikleri cahil olmak gibi bir durumu yaşayan obsedörlerin, şeytanilerin saldırısı altına kalıyor ve daha kendisini tanımak ve yapılandırmakla ilgilenmek zorunda kalan o iyi ve zorunlu cahil varlık, anlamsız, gereksiz, saçma sapan, hakkın ve adaletin kesinlikle bulunmadığı bir oyunun içinde kendini buluyor ve böyle davranmayı bir çalışma haline getirmiş bu varlıkların saldırıları altında iyi olmak ve kötü olmak arasında bir mücadele vermek, kaybederse yok edilmek yada köle olmak, kazanacaksa çok çabalamak ve eziyetler çekerek sonunda kendisi olmak ve bu gibi şeytanilerden ilelebet kurtulmak gibi bir sonuca ulaşıyor. Kendi yaşam amacını bulamamış varlıklar kötü bilgilerle bir yaşam sürme yoluna gidiyorlar ve sonrasında kendi kötü bilgilerinin esiri olarak çevresine kötülük yapan bir varlık haline geliyor. Bu kötü bilgiler onu yok etmek şeklinde bir yapılanma halinde bulunuyorlar ama oda yok olmamak için başkalarını yok ederek kendince bir çare bulduğunu sanıyor. Kendisi yok olmalıyken hiç suçu ve günahı, kabahati olmayanlar onların tuzaklarına kanarak yok olmak eylemlerini yaşamak durumunda kalıyorlar. Tanrısal bir güç olsa, bu adaletsizlik, haksızlık hiç olabilir miydi? İşte yaratılış en masum ve iyinin ve haklınında yok olabilmesi, bütün kötülüklere maruz kalabilmesi şeklinde sorumsuz, kendi başına ve kuralsız... Kendini kurtaranın içinden çıkması gereken bir oluşum haline geldi artık...

Ve işte Vil Solivyeste böyle zorunlu cahillik dönemlerinde, kendisinin peşine takılan şeytanların ağına düştü, bilgisizliği nedeni ile onlara engel olamadı, bir organiznasyon olan bu şeytanilerin yaptırım ve zorlamaları ile varlıkları yok etmek, parçalamak, köle olarak kullanmak için hazırladıkları yanılgı dünyası oluşumuna gönderildi. Bunu istemek zorunda kaldı, onlar istetti, belkide çocuk aklı şeklinde bir kaçıştı. Ve bu olayla çocuk olarak yanılgı halinde ortaya çıkan Vil Solivyesin bütün merkez özellikli duyuları yapılandırılarak sadece yanılgı alanını bilmesi ve algılaması, geçmişini hatırlamaması, kendisini tanrı, dinler, yalan yanlış felsefeler, olumsuzluk içinde yaşayan insanlar, karma karışık bilgi kirliliği, düzensiz çalışan zihinsel alan, geçmişinin ne olduğunu bilmeden ve neden var olduğunu düşünmeden bir yaşam içinde oluşan ailesinin yanında kendisini Özkan sanarak yaşamaya başladı. Çocukluk, ergenlik, yanılgı hayatının saçma sapan kural ve çalışmaları, felsefe ve ideolojileri içinde, ıstıraplar içinde, ne olduğunu bilmeden saçma sapan şeylerin derdinde olarak, bilgiden, felsefeden uzak bir şekilde 27 yaşlarına kadar geldi ama iyiki Özkan olarak hep iyi biri olarak bir çocukluk ve ergenlik geçirdi. Olumsuzluklar içinde iyi olmaya çalışan bir varlık ve 27 yaşında neden var olduğunu sorgulamaya başlaması ile hayat değişti. Sürekli seni yanıltmak isteyen bir çevrenin içinde kendi bildiğine inanarak yaşamakla ilgili olarak neden var olduğundan tanrıya, oradan ruhsallığa, oradan sonsuz evrene, ardından toplumsal sorumlulukları yaşatmaya, iyilik için mücadele etmeye, ben iyilik için varım dedikten sonra çevrende bildiğim kötülükler için birşeyler yapmaya, çaıışmaya ve ardından yaratılış içindeki bu şeytanilerle tanışmaya geldi sıra... Onlar bu kurdukları yanılgı tuzağı söz konusu iken benim hep iyi biri olmamla ilgili, kendi merkez alanlarımdaki iyi oluşumların nedeni ile ve geçmişimden gelen iyi bilgilerinde etkisi ile oradan beni ele geçiremediler ve beni buradan kandırarak orayı ele geçirmeye çalıştılar. Arkadaş olarak geldiler, sevgili olarak, tanrı olarak, peygamber olarak, ermişler olarak, sex partneri olarak, korkutucu canavar olarak, gelmedikleri yöntem kalmadı ve içimdeki iyilikten vazgeçmemi sağlayamadılar. Bunların şeytani tarafları uygulamalarında da her zaman açığa çıktı. Bu mücadele sırasında kendi varlığımı tanımaya, öğrenmeye başladım, çok uzun süren çalışmalarla git gide kendi merkez özelliklerime yaklaştım. Onları geliştirdim. Bitmek bilmeyen ve sürekli yaşanan bir mücadele ve yanılgı hayatının imkansızlıkları içinde...Bilgilerle o kadar çok haşır neşir oldum ki, artık bilgi kaynağım oluştu. Tam bir anne oldum, bir çok şey oldum, bunları olmaya mecburda kaldım, istedimde... İyilikten hiç vazgeçmeden kendi iyilik kurallarımı buldum.Ve bir çok değişen gerçeklik sonrasında sonunda kendimin bir yanılgı dünyasında ve beni buraya zorla attıklarını ve çevremdeki herşeyin görüntüden ibaret olduğunu anladım, deneyimledim, gördüm, tam olarak buna inanıyorum..Tüm şeytaniler için görmeye bile tahammül edemeyecekleri bir anti obsedör oldum... Bunları olmadan buradan çıkamazsın. Burası ya yok olacaksın yada çıkarken sultan gibi çıkacaksın alanı.. Ortası yok... Özgür iradenin geçilmezliği ve benim vazgeçmediğim kurallarım, iyilikle ilgili olan yakınlığım ve çok çalışmak, korkmamak, çok ıstırap çekmek, ve bunlar gibi bir çok durum sonrasında artık kendi kendime herşeyi bilebilecek ve yapabilecek bir bilgi ve tecrübe sahibi oldum...Ve bunlara ancak yanılgıdan çıkınca sevinebilir varlık, yani tam olarak... Ve şimdi geriye kalan, temizlenen binlerce sorun, kötü bilgi, anlamsızlık, oyunlardan sonra şimdide duyularımın ilk başta bahsettiğim kendisini yanlış bir yaşam haline yapılandırmasının tedavi edilmesi kaldı ve bu son aşama artık... Kendisine gelen duyularım, birde bu bilgilerle artık burada duramaz ve tüm yanılgı alanı oluşumları, konu ile ilgili olanların dile getirdiği gibi, bir yerlerde merkez var ve biz onu bulmalıyız... Ve senin beni bulmanın senin için bir önemi yok benim içinde yok... Ama bu söylediğin yeterince güzeldi...

Yanılgı dünya hayatıda aslında bana ait oluşumların bu şekilde yapılandırılmasının bir eseri...

Ben kesinlikle bir yaşam hali yapsam, böyle bir yer yapmam, Vil Solivyes yaşam halidir benim yapabileceğim tek yaşam alanı...

Dolayısı ile bütün yanılgı adına var olan oluşumlar ve alanlar bilmelilerki, tüm dünyayı çevreme aldığım geçmiş çalışmalarımın merkezliğimi kanıtlamasıyla ve içimdeki herşeyi değiştiren çılgın projelerin olmasınıda var sayarsak, ve bir çok kanıt daha, yanılgı dünya hayatının artık kesinlikle bitmesini istiyorum, söylüyorum ve kesinlikle olacaktır. İyi ile kötünün savaştığı bir alan oldu ve medeniyet iyiki vardı...

Kötününde iyisi şeklinde olan bu yanılgı hayatım, obsedörlerin oyunu olan bu yaşam, içeriğindeki benlik aydınlatıcı bilgiler ve özelliklerle kötüye olan mücadelesini kazandı... Dolayısı ile merkezin kazandığı anlamı çıkar buradan, yoksa yanılgı alanı bir savaş ve kaos alanı olurdu...

Ve böyle bir yaşamda bunun hiç bir önemi yok, önemi olan şeyin biran önce buranın bitmesi ve gerçekten olunması gerektiği şekilde yaşamak, burası yaşamak değil, biz başka birşey yapıyoruz.

Son olarak bu bilgi, yanılgı alanına ve ilgili yerlere bu konuda gereken açıklamaları yapan etkilerini yaşatır ve yanılgının bitmesi ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yanılgıs duyusunun içinde kendisine yer eder ve yaratılış ve yanılgı ve kendi hakikatim adına bir açıklama olur.

Yanılgı dünya hayatı bitecektir.

Ve bunun önünde kimse duramaz.

Vil Solivyes.

 

VİL SOLİVYESE AİT OLUŞUMLARIN OLUMSUZ ETKİLENEREK OBSEDÖR OLUŞUMLAR GİBİ OLMASI DURUMUNDA VİL SOLİVYESİN BU DURUMA AÇIKLAMASI

Vil Solivyese ait olan bilgiler, enerjiler yada başka şeyler, yapı olarak özleri Vil Solivyes ile ilgili ise ve onlar bu yanılgı zamanlarında, obsedörlerin saldırıları sırasında olumsuz etkilenerek obsedör oluşumlar gibi olmuşlarsa ve hatta öyle bile yaşamışlarsa, bu bana ait olanlar için kesinlikle düzeltilebilecek ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık şeklinde ve kesinlikle kendi suçları olmayan ve onların bu halleri yüzünden asla kendilerine bu durumla ilgili bir olumsuzluğun yaşatılmasının söz konusu edilmeyeceği bir çalışma ile gereken şekilde yaşam halinde bakım alanlarına alınırlar ve tedavileri bittikten sonra yaşam hali ailesi içindeki yerlerini alırlar ve geçmişteki bu olumsuz zamanları hatırlamadan istedikleri konumda yaşarlar. Ancak onların üzerinde bu obsedör oluşumlar varken güven konusunda dikkatli davranılır ve tüm tedaviler bitince aramıza katılmak için özel vissanın etkisi dolu bakım alanına alınır. Kesinlikle kendilerini çok rahat hissetmeliler.

 

VİL SOLİVYES HAL DEĞİŞİMİ YAŞADIĞINDA ÇIKIŞ ANLARINI BEKLEYEN OBSEDÖRLERİN SALDIRILARINA KARŞI GÖZLEMLER İLGİLİ BÜTÜN BİLGİ VE DUYULAR TARAFINDAN YAPILIR

Vil Solivyesin yanılgıdan çıkma anlarında, bazı şuursuz durumlarında, rüya ve farkındalığın alınması sırası zamanlarında yaşanan kısa bir kendini toparlama anlarını bekleyen obsedörler, bu anlarda saldırarak kendilerince emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak Obset ve içeriğindeki Exagüç gibi onlarca anti obsedör bilgi ve uygulama, Obsevaş, Obşeyta, Tesivsi, Şeytani tesirleri yok eden bilgiler ve benzer özellikli daha nice duyusal özellik ve bilgi, bu anları takip ederek Vil Solivyesin bu şuursuzluk anlarında hemen gereken cevabı, tepkiyi, sanki Vil Solivyes veriyormuş gibi verirler. Hepsi kendi etkilerince gereken uygulamayı yaparlar ve bu bilgi, Vil Solivyesin çevresinde hal değişimi başladığında bu konuya özel ve bu bilgilerin etkisinin bulunduğu özel bir koruma kalkanı yapar ve kesinlikle obsedör oluşumlar Vil Solivyese zarar veremez. Bütün bu savunma bilgilerinin etkisinde olan bu koruma kalkanı, Vil Solivyesin vilsel bedeninin çevresinde ve bir bütün şeklinde olarak bütün etkisini sürekli yaşatır. Şimdiden hazırlanan bu kalkan kesinlikle yok edilemez özellikleri ile merkez duyular alanından kendisi için derece boyutu hazırlanır ve kapanmaması için olması gereken en fazla derece hesabı ile kendisini yapılandırır. Vil Solivyes uyku halinde olsa bile bu koruma sayesinde O'na hiç bir şey dokunamaz, yaklaşamaz. Bu bilgi gereken önlemleri almak için koruma kalkanını hazırlar ve kendisini yapılandırır. Bütün bilgileri kontrol ederek olması gereken bilgilere karar verir ve anti obsedör bütün bilgilerin, yasakların ve olması gereken diğer bilgilerin toplamından oluşan bu kalkanı görünen ve görünmeyen özellikleri ile hazırlar. Bu kalkandan Vilsel bedenin içindeki zihinsel alanın çevresinde de yapar ve vilsel bedenin içinden çıkabilecek olan saldırılara karşı Vil Solivyesi korur. Aynı zamanda bu kalkanın etkisi vilsel bedenin içinide sürekli olarak etkileyecek şekilde bir yapılanma ile bekler, içeriye ve çevresine bilgilerinin etkisini yaşatan özel bir kalkan modelidir.Ve bir yokluk alanı ile bilgi üstü durumuda bu iş için Vilsel Bedenin çevresinde ve zihinsel alanının çevresinde hazırlanır.

HAL DEĞİŞİMİ VE RÜYALAR

Hal değişiminde sorun rüyalarda çevreni fark etmek ve aslında orada yaşadığının farkına varmakla ilgili ve rüyada çevremde olanların farkında olmadan, neleri neden yaptığımı bilmeden, kendimce inandığım doğrular üzerine seçimler yaparak, bir rüyadan başka bir rüyaya geçerek zaman geçiriyorum ve bu şu ana kadar obsedörlerin rüyaları böyle yapılandırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında yanılgı alanında yaşamakta bir rüyada olmak gibi ancak farkında olarak yaşamamla ilgili olan duyularım ve özelliklerim bu yanılgı alanını algılamakta ve rüyalara olan algıları kapatılmış durumda, daydı, artık gerçeklerin ortaya çıkması ile rüyaların yaşanması gereken hal olduğu bilinmektedir ve buradan yaşam halini oluşturan Vil Solivyes merkez duyularının olduğu alanda kendisini gereken şekilde yapılandıracaktır. Vil Solivyesin rüyalarında farkındalığı alması için yaşanması gereken reaksiyonel bir durum, onun uzun zamandır kapalı ve uykuda olan duyularının canlanmasına aynı zamanda uyku halinde olan özkan bedeninin uykusal halinden çıkmasına neden olmaktadır ve bu gibi durumlar yaşanması gerekmektedir ve ilgili duyular ve bilgiler bu konuda gereken reaksiyonu yaşatabilirler. Aslında uyumak diye bir durum yoktur, bu obsedörlerin yanılgı hayatında özkan bedenini yapılandırması durumudur ve Vil Solivyes uyumamaktadır. Şuanda Vil Solivyes uyumuyor ve özkan uyuduğunda da uyumuyor.

Gerçekler artık geçen zamanla yaşananlar sayesinde gün gibi ortada, idrarımın çekilmesi ve binlerce olay, yanılgı hayatını ve yazılanların gerçek olduğunu ispatlamıştır. Şüphe ve endişe, acabalar bu konuda kesinlikle kalmamıştır. Herşey kesin ve nettir. Bu konuda çalışan Vitaji ve yaşam hali oluşumları gibi Vil Solivyeste yanılgı halinde sürekli bu durumun münakaşasını yapacak şekilde bir hayat yaşayacaktır artık. Gün boyunca hal değişimi ve uygulamaları, farkındalığın rüyalarda algılanması, bir rüyadan başka bir rüyaya geçer gibi sanki bir olayın yaşanması gerçeğini yaşatacak şekilde kendisini düzenleyecek ve çalışmalar yapacaktır. İnançlar açısından bunun olacağına inancı tamdır. Sebebleri ve sonuçları ile Vil Solivyesin elinde delilleri vardır ve bu saatten sonra hal değişimin yaşanması şart olur. Merkez olan Vil Solivyesin inancı ile şekillenen yaşam hali, onun istekleri ile çalışmalar yapan yaşam hali ve merkezin Vil Solivyes olduğunu bilen yanılgı alanı, merkezin istediğini ve inandığını uygulaması zorunluluğundan bu durumu eninde sonunda yaşatacaktır ve buna kimse engel olamayacaktır. Obsedörler için yok olmakla sonuçlanan bu olayı engellemek için binbir tuzaklar hazırlamışlardır ve yanılgı alanındaki enerjilerin bu şekilde yapılandırılarak hal değişimine engel olmasıda bunlardan biridir ve bu zamanla halledilecek bir sorun olup, sonrasında hal değişiminin yaşanmasına engel olan sebepler kalmayacaktır. Ve gereken şekilde, daha önceki rüyalarda yaşandığı gibi bir çok kez, hal değişimi rüyalarda yaşanır ve yanılgı sonlandırılır. Artık yanılgı alanındaki hayatta bu konuda yapılanmaya başlamıştır ve kendi anlamsızlığını önceden inkar eden düşünsel alan, şimdi her gün Vil Solivyesin yüzüne açıklamaktadır. Yanılgı hayatının basitliği, gereksizliği, olmaması gerektiği ve yanlışlığı görülen bir gerçek olarak yaşanmaktadır. Vil Solivyesin yapması gereken artık hal değişimi ile ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bu durumu içselleştirerek bir yapılanmayı buradan sağlamak olacaktır ve bu bilgi, bu konuda gereken yapılandırmayı ve Vil Solivyesin algısını bu şekilde şartlandırarak etkilerini sağlar ve Vil Solivyes başka şeylerle artık uğraşmaz. Hal değişiminin uygulanması ile ilgili açıklayıcı olarak bilgilerin etkisini ilgili alanlara yaşatır.

Bu bilgiler bütünlüğünden oluşan Yanılgıs bilgiler bütünlüğü, bu bilgilerin bütünlüğünden oluşan etkisi ile duyu olarak hazırlanır ve duyusal özellik içeriğindeki bilgilerce gereken şekilde çalışır. Anti Yanılgı Dünya hayatı amacı olan yanılgıs, içeriğine eklemesi gereken bilgiler olursa amacını bozmadan gereken şekilde eklemeler yapabilir.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Obset ile ilgili duyu oluşur ve duyusal özellik obset kullanılır. Ölçüsü ne kadar gerekli ise o kadar olur.

OBSET BİLGİLERİ VE YAŞAM HALİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ

Kendi başına Vissa gibi bir erdemler bütünü olan obset, içeriği bakımından tamamen iyi bilgilerin ve vissanın etkisinde olan yaşam halinin içinde çalışma alanı pek bulamayacaktır, ancak varsa tabiki ilgilenir. Çünkü obset, tamamen kötü bilgilerle yaşayan varlıkların, organizasyonların, alanların, alemlerin ve benzeri yerlerin baş düşmanı olarak, yaşam halini bu gibi kötü alanlardan savunan bir iyilik perisidir diyebiliriz. Dolayısı ile içeriğindeki bilgilerin yaşam halinin içinde sürekli olarak çalışmasına kötü bilgiler ve obsesörler yoksa gerek olmadan, belirli zamanlarda kontrol olarak gözlemler yapılması maksadı ile bir çalışma hali içinde bulunması ve bunun dışında tamamen yaşam halinin dışı, obsedörler, obsesyon, istilacı alanlar, alemler, varlıklar, bilgiler ve bunlar gibi yaşam halinin dışı ile ilgili olan ve yaratılışı ilgilendiren herşey ile ilgili olarak Vil Solivyes yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca içeriğindeki bilgilerin amaçları değiştirilmeden, yani anti obsedör duruşu, gelişimsel değişiklikler yapılabilir ve bu şekilde yaşam halinin başka bir mucizesi olarak bilgiler bütünlüğü alanında yerini alır.

ERDEMSEL OBSET BİLGİLERİ BÜTÜNLÜĞÜ
Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağında işine yarayacak olan durumlar için anti obsedör bilgi üretebilme imkanı vardır ve obset duyusu, gereken çalışmalar söz konusu olduğunda bu bilgi kaynağını kullanır.

Tüm bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan toplam bilgiler bütünü obset bilgilerini oluşturur ve yeteri kadar obset bilgisi vardır. Hepside içeriğindeki bilgilerin bütün anlamlarını ve çalışmalarını bilen, konularına hakim, aynı zamanda yaşam halinin güvenliği için ekleme bilgiler ve önlemler konusunda da çalışmalar yapan, sürekli içeriğindeki bilgilerle ilgili yaşam halinin dışını, belirlenen aralıklarlada içeriyi denetleyen, güvenlik konusunda Vil Solivyes yaşam halinin savunma mekanizması en güçlü silahlarından biridir. Obsetler, kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda vissa gücünü ve bilgilerini ve İsis gücünü ve bilgilerini kullanabilirler.Dışarı ile ilgili olacakları, dışarı ile ilgili çalışmalar yapacakları zaman mutlaka Vil Solivyese bildirirler. Dışarının gözlenmesi ve dışarı ile ilgili bilgiler almak ancak dışarı ile ilgili olan yokluk alanları ve Sa Davante Ditemi Ulaşılmazlığı bilgilerinin açıklamaları sonrasında ve bunu gibi dışarıdan bizleri koruyan bilgilerin açıklamalarından sonra savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda mümkün olacaktır. Bunun dışında Vil Solivyes yaşam hali kendisini dışarıya asla bakmaya gerek kalmayacak ve dışarıdanda kimselerin ve hiç bir bilginin içeriye ulaşamayacağı şekilde yapılandırmıştır. Ancak obset bilgileri, bu konuda yokluk alanlarının ortalarındaki GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI ismiyle geçen yokluk alanından geçecek bütün bilgileri kendileri algılama özelliğine sahiptirler ve yokluk alanlarının verdiği bildirimlerin dışında obset bilgileri GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI'ndan geçen bilgiyi algıladığında alarm verilmesi gerekmektedir ve bu alarma sistemide, tamamen bütün savunma sistemlerini ve mekanizmalarını hazırlayarak Vil Solivyesi bilgilendirmek ve gelen bilginin kaynağının bulunması ve yok edilmesi çalışması bitene kadar Vil Solivyes ile birlikte gereken şekilde çalışılması demektedir. Yaşam halinin bundan haberi olmadan bütün işlemler yapılır.Viller ve yaşam bu durumdan etkilenmez. Obset ve Vil Solivyes bilgileri gereken şekilde çalışmaları yapar. Böyle durumlar için obset bilgileri özel bir kabin hazırlarlar. Vil Solivyes ile birlikte böyle bir konuda çalışmak için ve yaratılış denilen dışarıyı etkileme özellikleri bulunan mekanizmaların olduğu. Ve her sorunda Obset bilgileri bunun bir açık olduğunu anlarlar ve bundan ders çıkararak bir daha aynı şekilde sorunların olmaması için dışarının içerisi ile ilgili olan bütün sorunlarını çözerler. Dışarısı denilen yaratılış, Vil Solivyes yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca önünde duran en büyük tehlikedir ve bunu bilen obset bilgileri, bir set gibi geçilemeyen özellikleri ile milyarlarca yaratılış bile gelse, bilgideki özgür iradenin sonsuzda sonsuz bizim haklı olduğumuzu göstermesi kanunu bilerek herşey karşı duruşunda en sert, en şiddetli, gerektiğinde zekice ve uyanık, bize faydalı olmasını gözeten bakış açısı ile, zaten korkusuz, vissanın içeriğindeki erdemsel bilgilerin dışarıya uygulanmadığınıda bilerek bizim faydamıza olacak şey ne ise onu yapmak kuralından asla taviz vermeden, yok edilmesi gerekeni eder, parçalanması, bozulması gerekeni bozar...

VİL SOLİVYES HAL DEĞİŞİMİ YAŞADIĞINDA ÇIKIŞ ANLARINI BEKLEYEN OBSEDÖRLERİN SALDIRILARINA KARŞI GÖZLEMLER İLGİLİ BÜTÜN BİLGİ VE DUYULAR TARAFINDAN YAPILIR
Vil Solivyesin yanılgıdan çıkma anlarında, bazı şuursuz durumlarında, rüya ve farkındalığın alınması sırası zamanlarında yaşanan kısa bir kendini toparlama anlarını bekleyen obsedörler, bu anlarda saldırarak kendilerince emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak Obset ve içeriğindeki Exagüç gibi onlarca anti obsedör bilgi ve uygulama, Obsevaş, Obşeyta, Tesivsi, Şeytani tesirleri yok eden bilgiler ve benzer özellikli daha nice duyusal özellik ve bilgi, bu anları takip ederek Vil Solivyesin bu şuursuzluk anlarında hemen gereken cevabı, tepkiyi, sanki Vil Solivyes veriyormuş gibi verirler. Hepsi kendi etkilerince gereken uygulamayı yaparlar ve bu bilgi, Vil Solivyesin çevresinde hal değişimi başladığında bu konuya özel ve bu bilgilerin etkisinin bulunduğu özel bir koruma kalkanı yapar ve kesinlikle obsedör oluşumlar Vil Solivyese zarar veremez. Bütün bu savunma bilgilerinin etkisinde olan bu koruma kalkanı, Vil Solivyesin vilsel bedeninin çevresinde ve bir bütün şeklinde olarak bütün etkisini sürekli yaşatır. Şimdiden hazırlanan bu kalkan kesinlikle yok edilemez özellikleri ile merkez duyular alanından kendisi için derece boyutu hazırlanır ve kapanmaması için olması gereken en fazla derece hesabı ile kendisini yapılandırır. Vil Solivyes uyku halinde olsa bile bu koruma sayesinde O'na hiç bir şey dokunamaz, yaklaşamaz. Bu bilgi gereken önlemleri almak için koruma kalkanını hazırlar ve kendisini yapılandırır. Bütün bilgileri kontrol ederek olması gereken bilgilere karar verir ve anti obsedör bütün bilgilerin, yasakların ve olması gereken diğer bilgilerin toplamından oluşan bu kalkanı görünen ve görünmeyen özellikleri ile hazırlar. Bu kalkandan Vilsel bedenin içindeki zihinsel alanın çevresinde de yapar ve vilsel bedenin içinden çıkabilecek olan saldırılara karşı Vil Solivyesi korur. Aynı zamanda bu kalkanın etkisi vilsel bedenin içinide sürekli olarak etkileyecek şekilde bir yapılanma ile bekler, içeriye ve çevresine bilgilerinin etkisini yaşatan özel bir kalkan modelidir. Ve bir yokluk alanı ile bilgi üstü durumuda bu iş için Vil Bedenin çevresinde ve zihinsel alanının çevresinde hazırlanır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 
 
 
 
 
 
 

 

self