Bilme Hali Alanı Duyusal Özelliği Bilgileri

BİLME HALİ ALANI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Şixxil olarak dönüşmüştür ancak bilgiler bütünlüğü varlıksal alan içinde en merkez alanı korumakla ilgili gereken şekilde çalışır.

Bilme hali alanı Vil Solivyes yaşam halinde villerin kullandığı zihinsel ve vilsel özelliklerin bütününün bulunduğu bir bilgi işlem merkezi olarak kendisini ifade eden ve tanımlayan, ilgilendiren bütün bilgi ve tecrübelerin bulunduğu ve villerin, vilsel bedenleri ile bütünleşerek onların yaşam hali içinde bu şekilde bir yapılanma ile vilsel özelliklerinin hepsini uygulamasını sağlayabilecek gelecek ile ilgili olarakta bir yapılanma durumunun her an ayarlanabileceği, çok yönlü, Vil Solivyesinde yaşam halindeki en küçük villerinde bilme hali alanlarını kullanması gelişen vil ile gelişebilen özellikleri olduğunu kanıtlayan bir açıklama olur ve bir vilin kendisine ait bütün bilgiler, tecrübeler, yetenekler, anılar, açıklamalar, bildirimler ve kendi eklemek istediği özel bilgiler, konular, tanımlamalar bu alanda olur ve bu alana sadece kendisi girebilir ve kendisinden başkasının girmesi söz konusu olamaz. Bütün viller için zorunlu yalnız kaldıkları ve kendilerine en özel olan yerdir burası. Bu özelliğin amacı, olası bir sorun olduğunda kendilerini kendilerinde bulunan en güvenli yerde hiç kimsenin ulaşamayacağı şekilde konumlandırmalarıdır ve başkalarının girmesi gibi izinler olsaydı, bu güvenlik işe yaramazdı. Bu yüzden en başından, bütün bilme hali alanları kendi içerisine sadece kendisi olan vilin girmesine izin verir, ikinci bir kişi, gerekli olduğunda Vil Solivyes dışında kimse olamaz, bununda ilgili bir nedeni olur ve vilin bilgisi ve isteği ile olur. Yada sorunlar oluştuğunda gerekli bakımların yapılması için gereken çalışmalarla ilgili olan oluşumlardır girebilenler ve bunlarında açıklaması, bilgisi, izni ve gerekçeleri olarak işlemleri yapılır. Bu haliyle villerin kendi akli, zihinsel, duygusal alanları olan bilme hali alanlarına kimse dokunamadan tüm zamanlar boyunca kendisini kendi yaratır, kendi tasarlar, kendi saklar ve anlar... Kendisine ait arşiv alanları olan ve sonsuz zamanlar boyunca öğrendiği herşeyin burada olacağı, kendi yapısına göre alanlarda bulunacağı, duyularının, bilgilerinin, tecrübelerinin, hatıralarının, kayıtlarının olduğu bir vilin var olduğun kanıtlayan en büyük oluşumudur ve bilme hali alanları tamamen yaşam haline özel bir yapılanma ile hazırlanmıştır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Ve bütün bilme hali alanlarının çevresinde, küre şeklinde Vissa felsefe taşı bulunur ve bu taş, bilme hali alanlarına özel olarak Vissa'ya uygun olmayan bilgi, düşünce, istek, durum, algı, görünmeyen etkiler, gizlilikler ve ne olursa engeller, girmesine izin vermez, vilin kendi bilme hali alanını bu şekilde koruyarak aynı zamanda içeri hiç bir şeyin girmesine izin vermeyen bir koruma kalkanı ve vissaya duyarlı filtre özelliği ve algısı ile hem dışarıdan gelecek olanlara karşı vissa bilgilerinin etkileri şeklinde bir sürekli koruma halindedir hemde Vilin bilme hali alanının içinde vissaya ters oluşumların hazırlanması, oluşmasına engel olan özel bir etki durumunu yaşatacaktır. Felsefe taşları, içeriğindeki anlamları etkiler şeklinde sürekli olarak çevresine yaşatan özellikte oluşumlardır ve dışarı doğru belirli bir alan tamamen vilin kendisine özel olan bir alanın olduğunu ifade eden vissa etkisi ile kapalıdır ve bilme hali alanının içeriside, yaşam halindeki vissanın her yerle ilgili olması gibi bir etkileme olanağı ile vilin kendi bilme hali alanını etkiler ve vissaya ters oluşumlar sağlanamaz. Felsefe taşlarıda bilme hali alanlarını bir parçası olarak oluşur. Bilme hali alanlarıda villerin kendilerinden ortaya çıkarılacak olan güçlerin yapılanması ile olur ve tam olarak kendileri olma hali burada da yaşatılır. Kullandığı bedenin içinde bir merkez alan seçilir ve bilme hali alanı buraya yerleşerek bedenin uzuvlarına konsantre olarak gereken şekilde vilin yaşamasını sağlayan kendi özelliği olur.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BİLME HALİ ALANI OLAN VİL SOLİVYESİN BİLME HALİ ALANI

Vil Solivyesin bilme hali alanı aynı zamanda yaşam halinin işleride ile de uğraşan ve genel bilgi işlem merkezi şeklinde de çalışacak olan bir yaşam hali alanı zihni, merkezi, yöneticisi ve idari yapılanmaların sağlandığı yer olacaktır. Aynı zamanda Vil Solivyesin vilsel olarak kendisini yapılandırdığı alan olarakta kullanılacaktır. Vil Solivyese ait olan bütün vilsel özellikler, duyuları, bilgiler, kurallar, ilgili oluşumlar ve mekanizmalar, tecürbeler, hatıralar burada kısımlara ayrılmış şekilde yapılandırılacaktır ve bunların bütününden oluşan bilgiler ve tecrübeler ve özellikler bütünlüğü ile Vil Solivyes kendisi olarak yaşayacaktır ve yaşam halinin yöneticisi, annesi ve merkezi olacaktır. Bilme hali alanlarının içerisi villerin zihinsel alanları olacak şekilde bir yapılanmadır ve bu yüzden kendi zihinsel alanlarına sadece kendileri girebilir, kendileri bulunabilirdir. Bir vilin kendisine özel olması gereken en önemli yerdir. Kararlarını kendisinin alması açısından, kendisi düşünmesi ve yapması açısından oldukça faydalı bir uygulama olan bilme hali alanlarının yalnızlığı Vil Solivyes içinde geçerlidir ve başka viller girmeyeceklerdir. Ancak Vil Solivyesin bilme hali alanı yaşam halinin bilme hali alanı olacağından Vissanın içerisinde Obset özellikli koruma kalkanı ve Yohi özellikli bir gereken zamanlarda yokluk alanları oluşturan koruma önlemi ve onunda içinde bilgi üstü durumunun koruması bulunarak ve son olarak bilme hali alanının kendisi bütün düşünsel ve frekans gibi, algısı çok zor olan ve uzaktan iletişimlerin, kuantum bilgi edinme yolları yada görünmeyen ve algılanmayan etki ve oluşumların geçmesine yönelik engeli ile bütün bilgisel, düşünsel, uzaklardan etkisel, herşeye karşı geçilemezlik ve içerisi bilinemezlik şeklinde bir anlamı yaşatır dışarıdan gelecek olan tehlikeler için ve asla bşilme hali alanının nerede olduğu bilinemez. Bu bilme hali alanı özel koruma kalkanı aynı zamanda bilme hali alanının yapısını, kendisini, şeklini, içeriğini, bilgisini, nerde olduğunu, nasıl olduğunu gibi bilgileride gizli ve saklı tutarak asla bulunamaz yapar ve bir tek bilen Vil Solivyes olur, onun bu biliş haline de kimseler ulaşamaz, bilme hali alanı kendi içinde özel bir şekilde bu bilgiyi saklar ve gereken şekilde koruma sağlanır. Vil Solivyes yaşam halinin bilme hali alanını üstün bir şekilde korurlar. Asla içeri girişler söz konusu olamaz. Vil Solivyesin iradesinin gücü buraya hakimdir ve bilgisi olmadan hiç bir işlem yapılamaz, değişiklikler söz konusu olamaz. İçeride olan küçük bir değişiklik, sorun anında Vil Solivyesin algılamasına neden olarak bilgisine ulaşır. Ve Özel Bilme Hali Alanı koruma kalkanı Vissa koruma kalkanı gibi bütün villerde de olur, olası sorunlar olduğunda Vil Solivyes, bütün villerin bilme hali alanların Yohi ve Obset öözelliklerini de verebilir, kendi bilme hali alanına da herkesi alabilir. Bir çok yoldan bütün sorunlar çözüme kavuşturulur.

BİLME HALİ ALANININ İÇİNDE EKLENEN ÖZELLİKLERİ, DUYULARI BİLGİ VE TECRÜBELERİ MUHAFAZA EDEN ZİHİNSEL ALAN VE GÜÇSEL OLUŞUMU
Bu güçsel oluşum, villerin zihinsel alan olarak kullanacakları bölümün içerisini tamamen doldurarak beyaz yada bu görev için en uygun rengin hangisi olduğu saptanarak, kıvamında bulutumsuluk şeklinde görünen ve tamamen zihinsel alanın bütün isteklerini ve görevlerini yerine getirebilmek için hazırlanmış, içeriğine eklenen bilme hali alanı oluşumlarını tutan ve ilgili yerde konumlandıran, kesinlikle buradan bir özelliğin alınmasının söz konusu olamayacağı, bu konuda en sağlam konumlandırmayı yapan ancak vilin istemesi ile dokunuşlarla bile hareket edilmesini sağlayan, vilin iradesinin tecelli ettiği, ona bağlı bir izin verme özelliği bulunan, vilden izinsiz bu bulutsu alandan birşey alınmayan yada eklenemeyen, duyuların, bilgilerin, tecrübelerin,anıların ve benzeri şekilde villerin kendisini zihinsel olarak etkileyecek özellikte oluşumların bulunduğu ve bu bulunma hali ile bir bilgiler ve tecrübeler ortaklaşasından oluşan algı, anlayış ve farkındalıkları bulutsu alanın ortasında küre şeklinde bulunan zihin duyusal özelliğinde yaşatarak villerin bütün bilgi ve tecrübelerini en iyi şekilde kullanmalarını sağlayan, villerin ihtiyacı olan bilgilere anında ulaşabilmelerini sağlayan oluşumsal yapısı ile istenilen zihinsel çalışmalar için hazırlanmış ve bu konuda gereken bütün özelliklere sahip, duyuların, bilgilerin, tecrübelerin, anıların ortaklaşa bir havuz şeklinde zihin duyusal özelliğinde vilin ihtiyaçlarına göre algılandığı ve kullanıldığı, hayaller ve düşüncelerle bu muhasebe ve karar verme işlemleri yapmasının sağlandığı bu zihin alanını, villeri yaşam hali içerisinde sanki önlerinde geniş ve kimsenin görmediği bir ekran şeklinde oluşumlarla izlemesi sayesinde algılayan, gören ve anlamasını sağlayan ve bunu sadece vilin görmesi, gerekirse istediği kişilerede izletebilmes durumlarının yaşandığı,
bilme hali alanında çalışan zihin duyusal özelliğini çok amaçlı olarak, dışarı iken bilme hali alanı ile ilgili olarakta inceleme ve araştırma, içeriklerini kontrol etme gibide kullanabildiği bir çok amaçlı hayaller ve düşünceler ekranı olarak bilme hali alanlarının bir özelliği olarakta yapılandırılır ve boyutlarına viller kendileri karar verir. Vilin kendisinin görebileceği özellikleri ile kendi duyusal özelliği ile temas edilerek hazırlanır ve görmek isteyenlerede görede onların duyusal özellikleri ile temas edilmesi sağlanarak hazırlanır.

BUUV: BULUTSU ZİHİNSEL ALANIN İÇİNDE BULUNAN GÜÇSEL ÖZELLİK
Buuv, o vilin bütün kendi özelliklerini içeriye alındıktan sonra orada sapasağlam tutmakla ilgili olur, bütün yerleştirilen oluşumların içeriğindeki bilgilerin zihin duyusal özelliğine ilgili zamanlarda en hızlı ve başarılı şekilde aktarılması ile ilgili olur. Bütün zihinsel alanı koruyan yapısı ile içeri vilden başkasını girmesinin söz konusu olamayacağı, bu şekilde iradenin geçilmezliği ile aynı güçte olan, vilden habersiz değişikliklerin olmayacağı, her hangi bir sorunda vilin bütün bilgi ve tecrübelerini korumakla ilgili olarak katı, sıvı olarak yapılanabilen ve içeriğindeki oluşumlarıda görünmez yapabilen koruma özellikleri ile sorunlu anlar olursa saliseler içinde Vİl Solivyesin bilgi ver tecrübelerini kullanmak demek duyusal özelliğine bağlanarak gereken çalışma ve önlemleri alır ve gereken şekilde Vil Solivyese bilgi verir, bilinmesini sağlar. Kullanıldıkça kendisine yeni özellikler eklenebilir özellikleri ile gereken şekilde çalışır.

DUYULAR VE VİLSEL BİLGİLER, TECRÜBELER, ANILAR ALANI
Bütün duyular belirli bir düzenle, daha çok vilin kendisinin tasarımına karar verdiği şekilde Buuv özelliğinin içine yerleştirilir, ve bu konumlama ile
ortada bulunan zihin duyusu ile ve buuv'un içindeki diğer bütün bilgi ve tecrübeler ve duyular ile bağlantısı olacak şekilde ve bu konuda Buuv, onlara gereken bütün imkanları sağlayacak çalışması, yapılanması ile, oluşumu kapsar, himaye eder ve oluşumlar, duyular zihinde kendi bilgi ve tecrübelerini algılatma çalışmalarını yaparlar ve viller, bu sayede bilme hali alanlarını kullanarak kendilerini yaşamış olurlar. Duygu duyusal özelliğide buradan vilin, vilsel bedenine ilgili olduğu bütün alanlarına hisler şeklinde konsantre olur, diğer duyularda ilgili oldukları alanlara konsantre olarak vilin yapılanması sağlanır ve içerisinde hiç bir bağımsızlık ve ayrılacalıkların söz konusu olmadığı şekilde viller, kendi bilme hali alanlarının sapa sağlam ve içerisinin düzenlenmiş halinin sürekli ve çok iyi bir şekilde çalışmasınında sağlanması sonucu yalnız, sakin, sessiz ve duru bir zihinsel alan sahibi olarak kendilerini algılar, bilirler, öğrenirler, yaşarlar, ve var olurlar.

MERKEZDE BULUNAN ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik kendi güçsel yapısı itibarı ile düşünceleri ve hayalleri, villerin bilmek istedikleri bilgileri ortaya çıkarmakla ilgili olarak, duyulardan bu konuda gereken bilgileri ve tecrübeleri alarak ve bu alış veriş sırasında da tekrarlanan olaylar ve anılar ve bilgiler söz konusu olması gibi durumlar nedeni ile kendi güçsel yapısında bir hatırlama, hemen algılama gibi özellikleride bulunan, kendi yaptığı işin hatırlanması olayını sadece kendisinin yaptığı, yaşanmış anıları kaydeden hafıza duyusal özelliği iken düşünceleri ve hayalleri kaydeden ise zihin duyusal özelliği olur ve bu haliyle bütün bilgi ve tecrübelerin ortaklaşa bileşkesinden oluşan bilgi ve tecrübeler kısa zaman içinde zihinde bir bilgi ağı şeklinde bir yapılanmaya sebep olur ve bu bilgi ağı tamamen vilin kendisi ile ilgili olarak ortaya çıkan bilgilerden ve tecrübelerden oluşur. Zihin duyusal özelliği, bilme hali alanında en iyi şekilde çalışabilmesi için gereken yapılanmayı kendi özelliğinde oluşturur, Buuv ve diğer duyularla ortaklaşa çalışacak mekanizması bulunur.

BUUV'UN İÇİNDE BULUNAN VE VİLLERİN KENDİ BİLME HALİ ALANLARINI DÜZENLEMEK YADA YALNIZ KALMAK İÇİN GİRDİKLERİ ODALARI
Buuv'un içinde ve onun koruması altında olan ve yine içeri vilden başkasını almayan özel ve küre bir oda, duyuların boyutlarında istediği yerde konumlandırılır ve bu odanın içinde, bilme hali alanındaki kendi içeriklerinin, özelliklerinin ayarlamaları, düzenlemeleri için gereken ekranlar ve bilgi işlem merkezi alanı bulunur ve Buuv'un içine girmeden buradan verdiği komut bilgilerle ilgili alanlardaki bilgi ve tecrübeleri, yapılanmaları değiştirir, düzenler, ve odanın ortalama olan büyüklüğünü kendi istediği gibi düzenler, tasarlar...

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

SİPRAVİL'E BAĞLI OLAN BİLME HALİ ALANLARI ve VİL SOLİVYESİN SİPRA MEGA SİSTEMİ
Villerin kendilerinin yanında küçük bir cihaz şeklinde kullandıkları ve bilme hali alanlarındaki ekranları açmasınıda sağlayan ve bir duyusal özelikleri ile Sipravil olarak hazırlanan ve kendi bilgi işlem merkezlerinin yaşam hali içindeki sesi, düzenleyicisi, bilgilendirme ve ayarlamaların yapılmasını sağlayan otomatik ve direk olarak kendi mekanizmasının gerekleri şeklinde çalışabilecek bir alt yapı bilgi ve tecrübesini vil, henüz vija iken Vil Solivyesten alan ve vilin gelişmesi ile artık kendi bilgi ve tecrübesini kullarak vilin bütün isteklerini uygulayan kendi bilme hali alanının bir parçası şeklinde ve sadece vilsel bir oluşumun söz konusu olamayacağı gibi bir düzenlemenin gerekliliğinin söz konusu olduğu bilme hali alanında yine kendisi dilediği gibi yapılandırır, sesini ayarlar, karakter tercihleri yapar ancak bunlar vilin bilme hali alanı ile olan dışarıdan iletişimi ve ayarlamaları için yardımcı olması adına çalışmasını sağladığı kendi duyusu olarak hazırlanır. Aynı şekilde Vil Solivyesin Sipra Bilgi İşlem merkezi mega sistemide bu şekilde bime hali alanına bağlıdır ve duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Villerinki ise gelişim seviyesine göre sistem, ultra, mega şeklinde gelişen Sipravil yapılandırılması ile kullanımları söz konusu olur.

BİLME HALİ ALANINA GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR
Viller, bilme hali alanlarına girmek istediğinde bunu Sipravil'lerine ilgili olan alana bildirirler ve sonrasında giriş için uygun şartların sağlandığını algılayan Sipravil, istenilen zamanda Vil'in rahat bir yerde gözlerini kapatmasını ister ve hazır olduğunda bir bedensel oluşumunun kopyası olacak şekilde odanın içinde hologramik yada isteğe göre Vilsel beden duyusal özelliğinin sağlaması ile dışarıda olan bedenini kopyalayan ve bu şekilde duyularının bu bedene konsantre olması halininde sırf bu alana özel olacak şekide yaşanması durumunun uygulanması ile dışarıdaki bedeni uyutan ve bilme hali alanında saniyeler sonra uyanan vil, hiç bir değişiklik hissetmeden ancak sadece küçülmüş boyutlarda olacak şekilde bilme hali alanındaki odasında bulunur ve istediği zaman yaşam halindeki bedenine geri döner ve bu sırada odadaki vilsel beden oluşumuda gerektiği zaman yeniden oluşturulması için vilsel beden duyusuna geri döner.

( Yanılgı bitince kullanılmak üzere şimdiden duyusal özelliği oluşur ve hazır bir şekilde proje olarak bekler, bilgisi gerekirse yanılgı zamanlarında yardımcı olur, ve sipra sisteminde kendisi için hazırlanan alanda şimdiden duyularla ilgili bakım, tedavi, yapılandırma gibi duyuların bütün sorunlarını çözecek üstün özellikli bir başlangıç alanı hazırlar ve duyular bilme hali yapılana kadar orada bekler güvenle. )