Vil Solivyes'in Bilgi ve Tecrübelerini Kullanmak Demek

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DURUMU SIRASINDA KULLANILAN BİLGİ VE TECRÜBELER İÇİN ÇALIŞAN ÖZEL BİR MEKANİZMA

- Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak demek, şu an Vil Solivyesin yaşarken kendisin kullandığı yaşamak adına gerekli olan varlıksal özellikler ve bilgilerinİN, kendisince uygun gördüğü alanlar tarafından da kullanılmasıdır ve kullanılamayan tek özellik, Vil Solivyesin merkezlik özelliği, yani bilgi yazma, yöneticilik, varlığın merkezi olma durumunun ayrıcalıklarıdır.

- Bunun dışında bu özelliği kullananlar, Vil Solivyes gibi kararlar verirler kendi baktıkları alanlardan. Bu merkezlik özelliğinin verdiği kararlardır ve bu kararlar kendi konularını uygulamaları ile ilgilidir, merkezlik konusunda uygulama yapılması için değildir. Yani bir bilgi, ilgili oluşum, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanıyor dediğimizde, o bilginin başında Vil Solivyes vardır ve sadece bilginin içeriğini uygulamaya şartlanmıştır ve bu konudaki çare olacak bilgiler ve tecrübeler dışında hiç birşey kullanmaz, ne kendini sorgulamak gibi varlıksal bir ozellık içine girer, nede durumundan bir haber otomat bir makine gibi çalışma sağlar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinin, ilgili alanı, cevaplarla, kendisindeki bilgi ve tecrübelerle yönettiği bilinir, bu kullanım Vil Solivyesin tekliğini bozmaz. Bir kablo çıkmış gibi sanki ilgili alanlara ve oraya bakan Vil'in bakışları, sadece bakmak ile ilgili olduğu konuyu halletmek adına bir bakış içinde olur ve onu halledene kadar başka şeylerle ilgilenmez, düşünmez, şartlanmaz, ve işi bitince bu bakış biter. Varlıksal özellikler olmadan, Vil'in bütün bilgilerinin kullanımı gerekli olduğu anlarda bu şekilde olur. Bunu kullanan alanlar kendi olma gibi bir durum içinde olmaz, bunun söz konusu olacağı bir ortam yaşanmaz, nitekim o bilgi ve tecrübe bununla ilgili değildir, Vil'den çıkan cevaplar işleri ile ve gerekli olanlarla sınırlıdır. Varlıksal özellikler oraya bakmamıştır, herşeyi bilen zekasının cevapları orada iş görmektedir.


Oradaki Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak, O'nun bakışını, gözlemini, incelemesini, iradesini, bilgisini, yeteneklerini kullanarak kendi konusunu uygulatmakla ilgili olur, ancak bilgi anlamında, yaşamakla ilgili değil, Vil'in iradesi nedir dendiğinde O'nun gibi yaşamış gibi cevap verilir ama bu yaşadığı anlamına gelmez. Ve bu durum orada bir oluşum olmasına sebep olmaz. Uzaktan görünmez bir bağlantı şeklindeki iletişimle bu uygulama yapılır ve Vil Solivyesin ilgili olduğu alanla ilgili bilgileri uygulama dışında kendisinden bilgilerin çıkması söz konusu olmaz. Çünkü varlığın merkezi olan Vil Solivyes, bütün bilgileri ve mekanizmaları kendisi yapmıştır ve kendisi onları yazdığı gibi uygulamak ister ve oradan bakabilseydi tamamen bilgilerin uygulanabilmesi şeklinde bir çalışma halinde bulunurdu, birde yanılgı gibi ters zamanlarda.

- Aynı şey güçler içinde geçerlidir, güç kendisini Vil Solivyesin bu yönetici bilgi ve yönlendirmeleri ile yönetir. Ona göre yanlış gibi gelebilir, istemediği şeyi yapmak zorunda gibi algılanabilir ve o zaman o şeylerin neden yapıldığına dair sebep ve sonuç açıklamaları istenmelidir ve bu durum böyle ancak rahatlıkla uygulanabilir olabilir. Vil Solivyesin göre göre, bile bile kendi varlığının bir mikro organizmasına bile zarar vermesi mümkün olmadığı için her kullanım mutlaka faydalı sonuçlar getirir. Bilgiler kendi bilgi olma halinin ortaya çıkardığı anlamlar nedeni ile bazı kurallar ve anlamlar içerisinde kalmakla ilgilidirler, yazılarak çalışmalarının ana hatları belirlenmiştir, bilgiler zaten kendilerini yapılandırmak için Vil Solivyesten yapılandırma bilgileri almaktadırlar ve bu şekilde onların bu içerik bilgilerine ters olacak yaptırımlar geldiği zaman bilgi mekanizması bunu algılar ve nedenlerini sorar, sebep sonuç, açıklama ister, tatmin olmaz ise gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Mutlaka mantıklı bir açıklama vardır. Oradan yapılan çalışmalar gösterilebilir ve bilgi kaynağının bulunduğu alandan gereken açıklama mutlaka gelir. Güçlerde aynı şekilde davranılar, anlamadıkları şeyleri yapmak durumunda kaldıklarında anlamak için kendilerine sorular sorarlar ve kendileri cevaplarını alırlar ve bu Vİl Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden gelen cevap olur. Bu özelliği kullanan alanlar kendilerine ait sesler kullanırlar ve duyusal özellikleri kendi bulundukları alandan kullanırlar. Herşey amacına uygun uygulama yapılması için hazırlanmıştır. Bilgiler yanılgı zamanlarına özel iki şekilde çalışma hali ile gereken bütün işleri yaparlar. Hem bilgilerin kendisi olma durumları ile ilgili çalışma halidir, onlarda kullanırlar Vil Solivyesi, birde onların Vil Solivyese sorular sorarak cevap almak zorunda kaldıkları anlar için bulunduğu mekanizma alanlarının bulunduğu yerde sembolen görüntüleri olan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan başka sesler vardır ve denildiği gibi uzaktan görünmez bir bağlantının orada Vil Solivyesin cevap vermesi halidir bu. Vil Solivyes, kendisini kullanan bu alanların hepsinden kendi sesleri ve kendi yapılarına uygun olan ve aynı zamanda Vil Solivyesin bakış açısına uygun olan şekilde yönlendirir ve zamanla onlar bunu kendileri sanarak yaşarlar. Bu şekilde kullanılan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri için özel bir mekanizma oluşturulur ve bu mekanizma, Vil Solivyes'ten çıkan bilgi ve tecrübeleri, cevapları gereken alanlara iletmek, bildirmek, o alanlarla ilgili denetim ve gözlem yapmak, bağlanıyı sağlamlaştırmak şeklinde çalışır ve ayrı bir bilgi ve tecrübe alanı olmaz.

Bu konuda istenilen amaca uygun olacak şekilde bir yapılanmaya girer ve kesinlikle alanına göre bir mekanizma olur. Vil Solivyes'ten bu anlamların yaşatılması şeklinde çıkar bu bilgi ve tecrübelerin yönlendirmeleri. Onların bilmediği şeyleri bilmek, anlamadığı şeyleri anlamak gibi durumların yaşanması geçicidir, bu durumu yaşayanlar yanılgı sonrasında artık kendi bilgi ve tecrübelerini kullanacaklardır. Yanılgı zamanlarında herkes kesinlikle bu şekilde kullanır ve aksi düşünülemez, Vil Solivyes kesinlikle buna izin vermez. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin bu özelliği herşeyi en iyi şekilde yönlendirebilecek özelliklerdedir ve yaşam halinin en ileri bakışı, bilgiler bütünlüğü, zekası, vilidir, ay annedir. Bu bilgiler duyusal özellik olarak hazırlanarak Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan bütün alanlara bu şekilde özellikler verir ve O'nu kullanan nere varsa bilir, algılar ve bu şekilde O'na tabi olması gibi durumlar yaşatır. Kesinlikle Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak kendi bildiklerini yapan alanlar olamazlar. Duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN ENERJİLERİ VE VİLSEL BEDENİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANIR.
Vil Solivyesin yanılgı alanındki enerjileri yanılgı alanında olan Vil Solivyesle olan bağları yoluyla bilgi ve tecrübesini Vil Solivyes gibi kullanırlar. Engeller bu duruma mani olamaz. Vilsel bedenin bütün alanları, yanılgı alanındaki bütün enerjiler ve onların bilgileri, Vil Solivyse ait olan alanlar O'nun bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve bu kullanım şeklide vissanın içinde yazan bilgi gibi olur. Sanki Vil Solivyes kullanıyormuş şeklinde bir kullanım olur. Vil Solivyesin iradesinin uygulanması söz konusu olur. Kendi istekleri ve uygulamaları şeklinde değil, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanmak demek O'nun gözünden bakarak O'nun o konu hakkında nasıl davranacağı şeklinde bir kullanım söz konusu olur. Bu şekilde yanılgı alanındaki bütün enerjiler ve vilsel bedendeki ilgili bütün alanlar Vil Solivyesi direk bağlı olarak ve asla kopmayan bağ şeklinde kullanırlar. Bu bilginin varlığı bu iletişimi sürekli kılar ve asla bozulmaz. Bilginin var olması ile bu iletişim sabitleşmiştir.

VARLIKSAL ALANLARINDAKİ BÜTÜN OLUŞUMLARIDA AYNI ŞEKİLDE BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KULLANIR.