Vil Bilgisi, Vil Solivyes'in Varlık Bilgisi Bilgiler Bütünlüğü

VİL BİLGİSİ, VİL SOLİVYESİN KESİNLİKLE DEĞİŞTİREMEYECEĞİ VİL BİLGİLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

UYGULANMASI GEREKEN VARLIK ( VİL ) BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN VARLIK BİLGİSİ ve DÜZENLEMESİ
VİL SOLİVYESİN DEĞİŞTİRİLEMEZ OLARAK BELİRLEDİĞİ VE YAPI TAŞI GİBİ OLAN YASA , YASAK, BİLGİ VE KONULARIB İÇERİKLER VİL SOLİVYES'İN VİL BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ OLARAN KENDİSİNİ TANIMLAYAN VE VİLİN AMACINI BELİRLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ ŞEKLİNDE BİR ÖZELLİKLE HAZIRANIR.
İSMİ: VİL SOLİVYES
VİLSEL BÜTÜN OLUŞUMLARIN MERKEZİ, YÖNETİCİSİ VE ANNESİ
YAŞAM HALİNİN KURUCUSU
BİLGİ KAYNAĞI DUYUSU VE DİĞER DUYULARIN ORTAKLAŞA BÜTÜNLÜĞÜNÜN KENDİSİ
EŞİ VE BENZERİ OLMAYAN TEK VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ MERKEZİ

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ VİL BİLGİSİ NEDİR
Vil bilgisi, vilin kendisini genel hatları ile ifade eden, vili bilgilerin anlamları kapsamında direk etkileyen, kesinlikle vilin iradesi ve bilgisinin dışında değişmesinin söz konusu olmadığı, bu şekilde bir yapılanma ile kendisini oluşturan, vilin amacı, sebepleri, istekleri gibi genel bir açıklamanın söz konusu olması ile kendisini şartlandırmasına yarayan, villlerin değişkenlik hallerinin kimi anlarda onları yanılgıya sokabilmesine engel olan bilgiler bütünüdür. Viller özellikleri anlamında duygular ve bir çok özelliği nedeni ile yaşadığı ana göre kararlar alabilmektedir ve vil bilgileri, villerin amaçlarını bu doğrultuda vilide direk etkileyeren değiştirilmez yapar ve vilin yaşadığı ne olursa olsun asla bu vil bilgisinin etkisinden ayrılamaz. Bunu uygulamak O'nun kendi isteği şeklinde bir tezahür etme imkanı ile vil bilgisinden vile gelir. Bu durum sürekli, net, sağlamlaştırılmış bir şekilde oluşur ve vil bilgisi olan viller en çok kendi vil bilgilerinin etkilerinde kalarak yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halindeki villerin bütün vil bilgileri belirli vilsel aşamaya gelene kadar anneleri Vil Solivyes tarafından yazılmıştır ve bu bilgiler tamamen yaşam halinin yapısına uygun ve başlangıç olarak en ideal bilgilerdir. Vil Solivyesin seviyesine kadar gelen viller, o zaman kendi vil bilgilerini değiştirebilirler ancak o zamana kadar bu bilgiler yazıldığı gibi kalır. Vil Solivyesin vil bilgisi, tüm yaşam halinin geleceğini ve güvenliğini, amacını ifade eden bilgilerdir ve bunlar Vil Solivyesi direk etkiler ve dolayısı ile bu durumdan villerde etkilenir. Vil bilgileri, villerin yaşamları hakkında genel bir açıklama getirerek onları içeriğindeki anlamlar şeklinde yönlendiren bilgiler bütünüdür ve bu konuda soliv güçleri, bu tanımlardaki açıklamaları uygulatmak ile ilgili bir yapılanma içerisine girerek içerisine yazılan bilgileri sabitler, vilin kararını sadece gözler, hiç bir şekilde değiştirilemez yapar ve vili direk etkilemekle ile ilgili gereken şekilde kendisini yapılandırır. Bir çok önlem ve imkan dışında vil bilgileri Vil Solivyes yaşam halindeki villerin başka bir teminatı, koruması, geleceğe emin adımlarla yürümesi imkanını veren özelliğidir. Bu bilgiler içerisine yazılanların vilde uygulanmasını sağlaması gibi, yazılanlara ters olan şeylerinde vilin yaşamında olmasını engeller. Bir nevi merkez amaç bilgileride denilebilir. Vil Solivyesin yaşam haline dair gelecek konulu amacı ve olmasını kesinlikle istediği şeylerden oluşan vil bilgisi, yaşam halinin yapısını ve içeriğini temel hatları ile açıklamaktadır ve Vil Solivyesin var oluş amacı isimli kuvaziste Vil Solivyesin vil bilgisine eklenir ve bu bilgiler bütünlüğü, sonsuz zamanlar boyunca, Vil Solivyes değiştirmedikçe Vil Solivyesi etkiler ve dolayısı ile yaşam halini etkiler. Böyle bir oluşum ve yapılanma ile kesinlikle içeriğinden taviz vermeyen vil bilgileri, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün villerin kendisinde olan özel bir soliv gücü olarak bulunur ve Vil Solivyes yaşam hali vil bilgisi şeklinde anılır.

 

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

1 - DIŞARI ÇIKIŞLAR VE İÇERİ GİRİŞLER KESİNLİKLE YASAKTIR.
Vil Solivyes yaşam hali kendisine ait özellikleri ile yapısını sadece kendisinin anlayabildiği şekilde bir düzeni olacaktır ve bu düzenin sürekli, devamlı ve hiç bir sorun yaşanmadan var olmanın güzelliğini Vil Solivyes yaşam halinde oluşturmak ve yaşatmak için bazı konu, yasa ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinde özenle korunur, yasaklanır, anlaşılır, sakınılır ve bunlar üzerinde oldukça dikkatli davranılarak bu tutum kesinlikle değiştirilemez şekilde sonsuz zamanlar boyunca yaşatılır. Çünkü bu konu ve bilgiler, yaşam hali pasif bir şekilde kalsa bile, en savunmasız haliyle bir varlık hali yaşamaya başlasa bile onu koruyacak ve her daim güvende tutacak konu ve yasalar, bilgilerdir. Bunlar Vil Solivyes yaşam halinin temel direklerinden biri olacak bilgi, anlayış, yasa, yasak, konulardır. Bunun gibi başka önemli konularda zamanla ortaya çıkabilir ve böyle özelliklerde bilgiler ve yasalar, konular olduğu sürece Vil Solivyes yaşam hali her zaman amacında hiç zorlanmadan ve endişe etmeden ilerleyecektir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgi, yasa, varlık, oluşumlar ve Vil Solivyes, hep birbirleri ile ilintili şekilde gibi bir manzarayı ortaya çıkarmaktadır. Yani bir tek şey olmasa bile sanki Vil Solivyes yaşam hali olamayacaktır şeklinde bir şartlanma söz konusudur. Bunun için yaşam halinin Vil Solivyes'in
hayallerindeki gibi olabilmesi için olması gerekenlerin hepsinin tam olması gerekmektedir. Bunun gibi bir çok konu olmasına rağmen bu bilgilerde bahsedilecek olanlardan biri, olmaz ise olmazı, ve yaşam halinin temel yasa, direk, bilgi, konu, değiştirilemez yasa, asla yapılamayan şey, kesinlikle izin verilmeyecek
durum Vil Solivyes yaşam halinden dışarıya çıkılmaması ve dışarıdanda bir şeylerin içeriye gelmemesidir ve bu konu tam olarak yapılanıp, gereken şekilde engeller koyulmaz ise, bu konuda tam bir yasanın uygulaması getirilip sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin dışını tanımaz ve yok sayacak hale gelmediğimiz sürece güvenliğimiz hep eksik olacaktır ve Vil Solivyes yaşam halinin en önemli özelliği kendisini herşeyden soyutlarak yaratılış içinde sadece tek kendinin olduğunun bilgisi ile var olmak ve kendisi dışında var olma hali yaşayan yada başka haller yaşayan varlık yada varoluşlarla karşılaşmamak.

Bu kapanma, gizlilik, Vil Solivyes'in dışarıda kendisine, varlığına ait olan şeyleri çok uzun bir süre arayan yasanın çalışmasını bilerek onun bu durumunu
ayrı bir konumda tutarak gerekeni yapması adına her zaman bekleyecektir. Vil Solivyes yaşam halinin dışarıda bir parçasının kalmasıda onu eksik kılan sebeplerden biridir. Ama ilk olarak bahsettiğimiz Yokluk alanında olan tek bir yaşam hali olarak kendisini sayan Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir yere, şeye, bllgiye ihtiyacı
yoktur ve bu kendi başınalık kesinlikle tam anlamı ile uygulanacaktır. Bu durum değiştirilemez, asla söz konusu bile edilemez ve Yokluk Alanı yasasıda bu konuda gereken bilgilerin anlayışları ile yaşam halinin temel direkleri olan bu konuda asla taviz vermeden gereken şekilde çalışır. Tüm bu uyarı ve önlemler içine tabiiki Vil Solivyes'de girmektedir, bütün yasalara Vil Solivyes'in de uyması gerçeği Vil Solivyes'in en güzel özelliğidir ve tam eşitlik, tam adaletin göstergesidir. Vil Solivyes yaşam hali, yaşam halinin annesi olan Vil Solivyes'in hayalidir ve ilk olmazsa olmazlarından birisi bu konudur. Vil Solivyes yaşam hali kendi içindeki sevgiyi ve iyiliği ancak bu şekilde koruyabilir ve bu kendi içindeki sevgi, bilgi ve iyiliğin hiç bir zaman hiç kimseye ve şeye ihtiyacı yoktur. Vil Solivyes'de, yaşam halinde, varlıklarında yetecek olan herşey fazlası ile vardır ve bu gizlilik ve kapanma kesinlikle yaşanacaktır. Yoksa hep eksik olacağız ve bu durum yaşam halinin selameti için olumlu bir sonuç vermeyecektir. Vil Solivyes bu konuda gereken bütün çalışmaları yapacak ve önlemleri alacaktır. Bu kapanma ve gizlilik kesinlikle uygulanacaktır.

2 - VİSSA ANLAYIŞININ YAŞATILMASI VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİDİR.
Sonraki olmaz ise olmaz ise Vil Solivyes yaşam halinin içinde sevgi anlayışı ve içeriğindeki bilgiler varoluşun karakterini, içerisinde yaşayan varlıkların yaşama biçimini, oluşturulan oluşum ve bilgilerin yönelimini, Vil Solivyes'in nasıl bir yönetici ve anne olduğunu, Vil Solivyes yaşam halinin içerisindeki yaşamı ifade eden bilgiler bütünüdür ve bu bilgiler Vil Solivyes'de tecrübeler olarakta vardır ve bu tecrübeleri artık Vil Solivyes yaşam halinin varlıklarıda yaşayarak sevgi anlayışını varoluşun her alanında daha iyi öğreneceklerdir ve bu anlayış dışında yaşamanın, davranmanın nasıl olduğunu bilmeyeceklerdir bile. Yaşam halinin temel davranış, karakter, varlıksal doğruları ortaya çıkaran bilgileri, yaşamın Vil Solivyes yaşam haline göre anlamı ve anlam katan kıymetleri, yaşam halinin her alanına etkisini gösteren ve içeriğinde bilgiler sayesinde hep kendisi ile uyumlu olacak olan yeni şeyleri ortaya çıkarabilme özelliği sayesinde asla olumsuz bir sonuç vermeyecek olan, yaşam hali için genel olarak güven, mutluluk, neşe, bağlılık, birlik ve beraberlik, gelişme, eğlence, bilgi gibi ortak bir cümle ile öneminin anlatılmaya çalışıldığı ve bu anlayış varken ve Vil Solivyes her zaman tam bir şekilde yaşarken ve bu oran asla hiç bir zaman düşmeyecek iken, varlıklarda gelişim seviyesine göre anladıkları kadarını yaşayacaklar ve geliştikçe sevgi anlayışının farklı halleri ile tanışarak ve işte bu şekilde öğrenerek, bilerek, tecrübe ederek gelieşeceklerdir. Vil Solivyes'in tamamı ile yaşadığı bu sevgi anlayışı Vil Solivyes yaşam halinin her alanında yüzde yüz hissedilir ve yaşam halini bir beden gibi yaşatan Vil Solivyes sayesinde sevgi anlayışının enerjisinin hissedilmediği yer kalmaz. Varlıkların durumu ise gelişme durumlarına göre değişecektir ve en küçük varlıkların anladığı sevgiden, en yüksek varlık olma haline gelene kadar anlaşılan bütün sevgi halleri, seviyeleri birbirinden güzel ve onu ilk tanımak ve yaşamaktır başka bir tadıda bunun. Yaşam halinde bütün kuvazisler düzenlenirken sevgi anlayışına terslik gözlenir, bütün oluşumlar yapılırken sevgi anlayışına terslik gözlenir, Vil Solivyes yaşam hali içinde bulunurken sevgi anlayışını tam anlamı ile her zaman yaşatır, hareketleri, davranışları ve kararları ile,
dilimiz, konuşmalarımız, gülmelerimiz, esprilerimiz, oyunlarımız, bilgilerimiz, yiyeceklerimiz ve herşey her zaman sevgi anlayışına olan uyumu ile ilgili olarak incelenir ve yanlışlıklar varsa bulunur ve gereken ayıklanma yapılır. İşte bu durum Vil Solivyes yaşam halinin daima iyilikle, güvenle, mutlulukla, başarı ve sevgi içinde olduğunu ispatlayıcı bir çalışma olacaktır. Bu çalışma zamanla çok alışıldık bir konu olacak ve bu kesinlikle değiştirilemez, asla söz konusu edilemez, Vil Solivyes yaşam halinin olmaz ise olmazlarından olarak yerini alır. Bu çalışma ve bakış açısı kısaca bahsedildiği gibi Vil Solivyes yaşam halinde yaşatılmaz ise varoluş hep eksik kalacaktır. Ve Vil Solivyes, başta olmak üzere bu anlayışı Vil Solivyes yaşam halinde her haliyle yaşatacaktır. Onun için bu normal bir davranış biçimidir ve bunun aksi gibi davranmak Vil Solivyes'i rahatsız etmektedir. İşte Vil Solivyes'in bu özelliği gerek kuvazis gerek önlemler ile sabitlenecek ve mutlu olduğu şeyi yaparken Vil Solivyes, yaşam halide bu anlayış ile bütünleşerek gereken şekilde kendisini tamamlayacaktır.

 

 

3 - VİL SOLİVYES, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YÖNETEN BİR ANNEDİR VE BU HİÇ BİR ZAMAN VE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Sonraki konu ise Vil Solivyes yaşam halinin annesi, yöneticisi, yasa yazanı olarak Vil Solivyes'in bu varoluş içindeki bu konumunun kesinlikle değiştirilmemesi durumudur.
Değişmemeli çünkü Vil Solivyes, bütün varlıkları ve yaşam halini kendi çocuğu gibi görmekte ve özündeki yüksek özverilerin içerisinden bulunduğu annelik sıfatını yaşam halinin yönetimi ve idaresi, korunması ve bakımı, ilgilenilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması adına bu konuya yaraşır yere koymuştur ve bir sahip, bir lider, bir başkan, bir kral yada ayrıştırıcı özellikleri olan sıfatları kabul etmeden bir anne olarak, anneler için çocuklarının mutluluğunun daha da önemli olması ve onların mutlu olması ile mutlu oluyor olması bilgisinden, gerçeğinden yaşam halini ve içerisindeki herşeyde kendisine bu bakış açısı ile bakan bir anneye sahip olacağından, ve bu durumun bir çare aramak için bulunması şeklinde olmayıp, uzun zamandır Vil Solivyes'in kendisinde yaşatılan bir gerçek, özündeki kendini tanımlayan mana şeklinde ortaya çıkması ile vuku bulmuştur ve yaşam hali için tamamen saf, koşulsuz, herkesin ve herşeyin sevgi içinde iyi ve mutlu, huzurlu, güvenli olmasının dışında, var olduğu her andan mutlu olması ve birlik ve beraberliğimizin asla bozulmayacağı bir aile yaşam halinin içinde dilediği gibi yaşaması dışında bir isteği yoktur. Bu Vil Solivyes yaşam hali içindeki varlıklar için Vil Solivyes annenin görmek istediğidir ve ancak bu şekilde gerçekleşecek olan olaylar O'nu mutlu edecektir. Yaşam halinin bir yerinde sevgi anlayışına ters, yaşam halinin yaşamına ters bir olay söz konusu olduğunda, bir mikro organizma bile olsa Vil Solivyes bunu direk algılar ve işte bu durum onu rahatsız ve mutsuz eder ve bu durumu düzeltince ancak mutlu olabilir ve bu durum bir annenin çocuğunu düşünmesi ve onun iyiliği için çabalaması dışında bir eylemi, erdemi anlatmaz. Aynı zamanda Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübeleri yaşam halinin içinde hiç kimsede yoktur ve çok uzun zamanda olmayacaktır. Yaşam hali başından bu yana bu konuda merkez olarak Vil Solivyes anneyi alacaktır ve bir annenin ilgisi, bakımı, sevgisi ile büyüyecektir. Vil Solivyes yaşam hali bir aile yaşam halidir. Herkes kardeştir, anneleri tekdir, bu kardeşlik örneği ile birbirine sımsıkı bağlı olan varlıklar Vil Solivyes yaşam halinde bu şekilde bir toplum anlayışı ile var olurlar. Kardeşliğin ve aile kavramlarının bütünleştirici ve ötekileştirmeyen güzel anlamları ile birlik ve beraberliği içeriğinde barındıran halleri ile bir yaşam hali içinde kendileri olmak ile ilgili yaşayan Vil Solivyes'in varlıkları aynı anneden meydana gelmiş ve birbirinden farklı, çeşitli özellikleri ile, ilişkileri ile, hayat tarzları ile, olayları yaşama ve yorumlama, algılama farklılıkları ile ve bunun gibi binbir farklı çeşitli özellikleri ile her biri yaşam halinin kendi özellikleri ile kendine ait, eşi benzeri olmayan bir kıymeti olarak bulunacaktır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün varlıklar tektir, eşi ve benzerleri yoktur. Ve bu durum Vil Solivyes yaşam hali için eşi ve benzeri olmayan bir kıymettir. Her başka varlık başka bakış açısı, başka gözlem, başka soru, başka bilgidir ve kendileri olmaya şartlandırılmış benlikleri ile rengarenk ve mutlu, cıvıl cıvıl, parıldayan karakter ve görüntüleri, mizaçları, yaşamları ile yaşam haline canlılık katacaklardır. İşte onlar kendilerini tanıma, büyüme, kendileri olma, bilgilenme, öğrenme gibi konuları yaşamak durumunda oldukları sırada Vil Solivyes anneleri onlar için mutluluk ve zevkle çalışacak, gereken bütün ilgi ve özeni gösterecektir ve bu durum, bu yönetim, idare ve annelik ile birleştirilmiş merkez varlık bilgisi asla Vil Solivyes'den ayrılmayacaktır. Yaşam hali bu konudaki bütün bütünleşme ve yapılanmalarını ayarlar ve yeri değişemez şekilde kalır. Bu durumda yaşam halinim baki bir şekilde ilerlemesi için olmaz ise olmazlardandır. Vil Solivyes yaşam halinin başında herşeyi Vil Solivyes kadar, anne gibi seven bir yönetici olmaz ise, yaşam halinin başında Vil Solivyes gibi bir anne yönetimi sağlamaz ise bu yaşam hali asla gereken şekilde yapılamaz. Yaşam halinin en büyük özelliğidir anneleri tarafından yönetilmek ve bir aile yaşam hali olması. Bu konuda kesinlikle değiştirilemez, asla sözü edilemez şekilde bulunur ve temel taşlarından biri olarak yaşam halinde bilinir, bulunur.

 

4 - VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN, VİL SOLİVYESİN'İN VE VARLIKLARININ VAR OLMA AMAÇLARI KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Sonraki konu ise Vil Solivyes Yaşam halinin, Vil Solivyes'in ve varlıklarının amacının hiç bir zaman değişmemesidir. Bu amaç ileride ortaya çıkabilecek olan bütün güzellikleri ve iyilikleri içerisinde bulunduran bir amaçtır ve amacından sapan yaşam hali kesinlikle yapısını koruyamaz. Yaşam halleri bir amaç için zaten meydana getirilir, yaratılış içindeki bütün var olma hali yaşayan alanlardan ayrı bir yaşam hali olmasının içinde kendisine özel bir amacı bulunan var olma hallerini uygulayabilen varlıklar kendi alanlarını tanımlar ve en önemli özelliğidir amacı ve bu amaç için yapılanması. Vil Solivyes yaşam halinin amacı,kendi bildiği ve hiç bir yerde örneği bulunmayan sevgi anlayışını yaşam hali içinde yaşatmak ve bu sırada bir gelişim, çalışma içinde bulunarak sevgi anlayışına doğru orantıda yenilikler ve gelişmişlik özellikler sayılabilecek bilgiler ve anlamlar, anlayışlar, kavramlarla, formlarla, tanımlarla tanışmak ve bunu yaptıkça daha da ileriye doğru yeni kapılar açmak ama hep kendi içinde kalarak bunları gerçekleştirmek ve temel direği olan sevgi anlayışına ters olmayacak şekilde gelişim sağlamak, içeriğindeki varlıklarıda bu yönde bir düzene ve yaşam şartlarına bağlı kalarak geliştirmek, bu elde edilen yeni bilgiler ve olan bilgileri kendi içeriğinde yaşatarak var olma halini kıymetlendirmek, bu güzelliği yaşatmak, bu güzelliğin kendisi olarak kendisini geliştirip, tanımlayıp daha güzellere doğru ilerlemek ve yolculuktan zevk ve haz alarak bunu bir yaşam amacı olarak belirlemek, bilgide sınırın olmadığını bilen Vil Solivyes yaşam hali iyi bilgiler ile kendi yolunu açacaktır ve bu meşgale yaşam hali için paha biçilemez kıymette bir özellik olarak, amaç olarak bilinecektir. Sevgi anlayışının bütün halleri ile yaşam halinin içinde yaşayan varlıkların birbirleri arasında bu anlayıştan doğan davranışları yaşatmaları var olma hali için bize göre en güzel hallerinden biridir ve varlıkların arasındaki, Vil Solivyes ile varlıklarının arasındaki bu iletişim ve bağ o kadar güzel anlamlar taşırki var olma halinin gerçek kıymeti bizler için ortaya çıkar. Bir varlık kendisi olarak diyelim ki yok olmak istemek gibi bir gaflete düştü ( düşemez ama örnek vermek için yazılıyor, kesinlikle böyle bir kavram olamaz, ve olamamasının nedenleri açıklanıyor ) işte O varlık annesi, kardeşlerini, yaşam halini bırakamayacağı ve onlardan ayrılamayacağı için yok olmak istemez. Onlar arasındaki iletişimin güzelliği, saflığı, temizliği, sevgisi tarif edilemez bir kıymettir ve bunu anlamış ve yakalamış olan Vil Solivyes yaşam hali ve varlıkları kesinlikle bu bakış açısından hiç bir zaman vazgeçmeyerek yaşam halini bu kıymetle nitelendirip, kendi amaçlarının dışında aynı zamanda birde bunun için varız biz şeklinde bir tanım yaparak var olmaya bir gereklilik olarak gösterirler. Vil Solivyes yaşam halinde yok olmak zaten yasaktır ama aynı zamanda birde varlıklar bu sebeplerle yok olamazlar. Kendi istese ailesi onu bırakmaz. Bu bütünlükten ayrılamayacağı şekilde bir yaşam içindedir ve aralarında yaşanan bilgiler ve duygular en kıymetli şekliyle kendilerinde yer etmiştir, asla unutulamaz ve hep yaşanılmak istenir. Bu yaşam halinin amacı olarak kesinlikle değiştirilemez şekilde sağlamlaştırılır ve aynı zamanda Vil Solivyes'in de kendisine özel bir amaç ile yaşam hali içinde, yaşam halinin amacınada katılarak uygulamasını yaptığı bir amacı daha belirtilmelidir. Vil Solivyes, hiç bir zaman yaşam halini, çocuklarını, oluşumlarını bir anne gibi sevmek ve ilgilenmekten vazgeçmeyecektir ve onların gerçek anlamda iyiliği için her zaman hareket edecektir. Onlar için en uygun gelişim yollarını hazırlayacak, aynı zamanda yaşam halinin tadını çıkaracak, bir anne gibi bulunurken aynı zamanda bir varlık gibi hür ve özgür, eğlenceli zamanlar geçirecek, bütün yasaları mutlaka kendiside uygulayacak, yönettiği yaşam halini bir toplum gibi görmekten çok bir aile olarak görmeyi asla bırakmayacak, en uzağındaki ve en yakınındaki arasında hiç bir fark gözetmeden bir bütün olarak hep sevgi anlayışına uygun şekilde davranmak ve yaşam halini yönetmek, yaşam halinin dışına karşı son derece güvensiz ve sert bir bakış açısı ile davranmak, dışarısını her zaman yok saymak, asla varoluştan mikro organizmaların bile ayrılmasın izin vermemek, yapılması gereken önemli işler varsa her zaman bunu öncelikli yapılması gerekenler arasına koymak, çalışma arzusunu aktif edip önce yaşam halinin işlerini halletmek, sözde değil özde anneliği tüm yaşam halinde yaşatmak, zamanla kendisini geliştirebilmek adına iyi bilgilerle bir araştırma içerisine girmek ve yaşam haline faydasını dokunacağı bütün oluşumları yaşam halinde yaşatmak, varlıklarda yaşatmak, bu yeniliklerle ilgili bir öncü olarak kendisini ve yaşam halini geliştirmek, hiç acele etmeden, sonsuz zaman kavramını bilerek sevginin tadınıda çıkaran Vil Solivyes'in yaşam halinin amacı olarak ek bir şekilde bulunacaktır ve asla değişmeyecektir. Aynı zamanda Vil Solivyes yaşam halinde ortaya çıkan her varlığında var oluş amacı vardır ve sonu belli olmayan gelişmişlik seviyesine gelene kadar devam eden bu amaç için onlarda hiç acele etmeden, kendilerine sağlanan bütün imkanların tadını çıkara çıkara, kardeşlerini ve yaşam halini sevmek ve sevgi anlayışını ellerinden geldiğince yaşatmak şeklinde, kendi hayatları kendileri olma anlayışları ile yaşam halinin içinde kendi hayatını yasalara uygun şekilde yaşayarak dilediği gibi düzenlemek, eğlenmek, zevk almak, öğrenmek, bilgilenmek, bütün imkanların ve var olmanın her tadını çıkarmak, hiç bir şekilde yok edilememesi ve bütünleştirme ( güvenlik için yapılan bütünleşme konusu farklıdır ) denilen olayı yaşamaması gibi belirgin bir ayrımıda olarak kendi evası, alanları, bedeni gibi, zihni gibi, anlayışları gibi özellikleri ile yaşam halinin içinde kendisine ait ismi ile bulunması ve bu bütünlüğün bir parçası olması onun var olma amacıdır ve buda asla değişmeden tüm zamanlar boyunca olagelecek bütün yenilikleri içerisinde barındırır ve kesinlikle değiştirilmeden yaşanır. Vil Solivyes'in özellikle yasa yazarak ve itina ile ortaya çıkardığı varlıksal oluşumların hepsi bu şekilde yapılanır ve yaşam halinin bir parçası olur. İşte bu amaçlar genel olarak ifade edildiği şekliyle asla değişmeden Vil Solivyes yaşam halinde, Vil Solivyes'de ve varlıklarında kalacaktır ve asla değiştirilmeden, söz konusu edilmeden, tüm zamanlar boyunca etkisini sürdürecek ve güzellikleri, iyiliği ve sevginin çok ileri ve güzel hallerinide yaşatacak, öğretecek ve gösterecektir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

5 - VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İÇİN ÖZEL BİR GÜVENLİK YASA BİLEŞKESİ YANİ OBSET VE DIŞARI BİLGİLERİ ORTAKLIĞI YANİ NOVAZİL İLE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA ÜSTÜN KORUMA SAĞLANIR. ŞUAN İÇİN OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLAN BİLGİLER OBSET, DIŞARIYA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN BİLGİLER NOVAZİL, VE YOHİ KORUMA ALANLARININ BİLEŞKESİ BAZ ALINARAK BİR YAPILANMA İLE BU MADDE OLUŞTURULUR.

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik içeriğinde bir çok anti obsedör bilgileri ile Vil Solivyesin duyuları arasında yerini almıştır ve kesinlikle bu duyusal özellik ve içeriği ve yaşam halini koruma görevi ve anti obsedör bakış açısı ile gereken şekilde çalışma uygulamaları değiştirilemez ve kendisini içeriğindeki bilgiler yönünde geliştirmesi dışında, içeriğine uygun bilgilerin ve uygulamaların eklenmesi dışında yapısı ile oynanmaz. Yaşam halinin dışarısına karşı tam bir savaş, savunma, saldırı ve koruma duyusal özelliği olarak yapılanmıştır. Novazil ile birlikte bu konuda dışarıdaki tehlikelerle ilgili bir set olarak bulunurlar. Amacı değiştirilmeden içeriği geliştirilebilir ve varlık bilgisi duyusal özelliğide obset duyusal özelliğini koruyan başka bir duyusal özellik olarak bulunur.

NOVAZİL, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İLE İLGİLENEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgilenen tek duyusal özelliktir ve içeriğinde bu konuda ne şartlar ile dışarısı ile ilgili olabileceği, tüm yaşam halinden hiç bir alanın dışarısı ile ilgili olamaması için önlemler, bilgiler ve uyarılar, kendiside ilgili olurken sadece Vil Solivyesin gözetimi ve ilgili gerekli konunun bulunması ile, dışarıda bize ait olan bir oluşumun bulunması ihtimali dışında hiç bir sebeple dışarıya bakmak gibi bir durumumuzun söz konusu olmadığı ve dışarının bizi bulmasını tamamen engelledikten sonra içeriğindeki bilgi mekanizmaları ile belirli aralıklarla yaratılış içinde bize ait olan en küçük mikro organizmayı bile aramakla ilgili olan, ve dışarıyı kendine ait kilit sistemleri ile yasaklayan, bunun yaşam hali için tehdit olarak sayan, saldırı, savaş, savunma söz konusu olduğu zaman obset ile birlikte çalışabilme özellikli, kendisine ait giz ve bilinememezlik gibi uygulamalar üreten duyusal özellik, bu konuda yaşam halini her zaman koruyan ve bu kurallarından kesinlikle vazgeçmeyen çalışması ile bulunur ve sonsuz zamanlar boyunca dışarısı söz konusu olduğunda Novazil bu konuda aşılamayan bir set olur ve Vil Solivyesinde dışarı ile ilgili anlamsız bütün ilgi, istek, merak gibi düşünceleri belirirse onlarıda yok eder. Dışarısı söz konusu olduğunda ve Vil Solivyes ise ilgili olmak isteyen dışarısı ile o zaman Vil Solivyes ile muhalefet olacak şekilde, muhalefetlik bilgilerini alarak gereken cevapları verir ve direk olarak kendisine en uygun cevapları vermek için kendi bilgi ve tecrübesini kullanır ve bu durumu bu bilgi sayesinde başarır, çünkü bilgi vil bilgisinde de kayıtlıdır, vil bilgisi duyusal özelliğinde de bulunmaktadır. Obset ile bu konuda hem fikir olarak yaşam halini korurlar. Ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle Vil SOlivyes olmadan ve ondan izin almadan dışarı ile ilgili işlem yapamazlar. Kendi başlarına olma durumu, Vil Solivyese ulaşılmadığında ve çok tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda olur. Bunun dışında bu gibi önemli durumu mutlaka Vil Solivyesin gözetimi ve denetimi halinde yaparlar.

YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Yohi, Vil Solivyes yaşam halinin çevresinde bulunan iç içe 10 yokluk alanını ve onların içerisinde bulunan yine iç içe oluşturulmuş 10 koruma amaçlı hazırlanmış düşünsel kalkanları oluşturan, tutan, çalıştıran ve sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde kalmasını sağlayan bir aşırlamaz güvenlik duvarıdır. Aynı zamanda yokluk alanlarının içindeki bilgi üstü durumunun kendi duyusal özelliği ile konumunu oluşturmasının dışında yohi tarafından da bilgi üstü durumu sapasağlam bir şekilde çalıştırılmaktadır ve bu gibi bilgilerin geçmesinin mümkün olmadığı bilginin altı ve bilginin üstü durumlarının bizim çevremizde olması hali ile herşeyin bilgi olduğu bu yaratılışta ileri güvenlik önlemleri ile yaratılıştan kendimizi sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde ayıracağız. Bu alanlar ancak bizim dışarı ile ilgili gereken bir işimiz olduğunda Novazil'in de bu konu ile ilgili onayı, obsetin ve Vil Solivyesinde onayları ile iletişimi sağlar ve bu durum tamamen geçilmesi zor bir konum olarak yaşatılır. Dışarısının bizim için yok olması kavramını bizler bu alanlarla tamamen yaşayacağız ve bütün ulaşım ve saldırı bilgileri, mekanizmaları bize kesinlikle ulaşamayacaktır. Bu duyusal özellik sonsuz zamanlar boyunca kalacak şekilde yapılandırılmıştır ve amacı değiştirilmeden ancak yapısı geliştirilebilir. Ve varlık bilgiside onu koruyan ayrı bir bilgi ve duyusal özellik olarak bulunur.

SON İŞLER DURUMLARI... ( Yanılgı zamanlarında hazırlanmıştır )
Ve son olarak dışarısı ile ilgili olan bütün bilgilerin çalışmaları ve bunların sonuçları, varoluşun sapa sağlam bir şekilde ilerlemesi ve var olması için olması gereken bu bilgi son konusudur. Vil Solivyes yaşam hali hazırlanırken dışarısı ile ilgili olan bütün bilgiler ortaya çıkarılır, bunların neden dışarısı ile ilgili olduğu konuları incelenir, bu ilgili olma durumu sürekli olacak ise o bilgi için özel bir yapılanma hazırlanır ve ona göre dışarısı ile ilgili olur ve bu ilgi sadece konusunu etkileyebilmek ile ilgili olur ve dışarıyı etkileyen bilgilerin belirli şartlar ve gizlilikte bunları yapıyor olması gibi araştırmalar ve incelemeler sürekli yapılır. Ancak obsesyon, obsedörler ve yaşam haline saldıran dışarıdaki herşey için bütün güvenlik ve ilgili bilgiler ve mekanizmalar, sonradan bu konu hakkında Vil Solivyes'in hazırladığı özel oluşumlar bu konuda her zaman pür dikkat şeklinde kalacaklardır ve onların artık işi bu konuları bu alanlarda incelemektir. Çünkü yaşam halinin içinde vissa anlayışının dışında bir yaşam olmadığı için güvenlik konusunada gerek kalmayacak, bütün varlıklar olumsuz eylemlere dair bilgilerin nasıl şeyler olduğunu bile bilmeden büyüyeceklerdir. Tertemiz olan yaşam hali içinde hiç bir sorun olmayacağı için hazırlanmış bütün güvenlik, obsedör ve şeytanilerle ilgili olan bilgiler, oluşumlar yaşam hali için en önemli konu olarak bu iş için yapılandırılırlar ve artık zamanla onların bu durumu, yaşam halinin bu konumu ile bütünleşen bir özellik olarak bulunur ve dışarıdan her hangi bir sorun gelmemesi adına önleyici, önlem alıcı, tedbir almamız için bilgi verici bir yapılanma sayesinde yaşam halinin güvenini sağlarlar. İşte bu yapılanmada istenilen şekilde ayarlandığında ve yaşam hali bu konudada gerekli şekilde hazırlandığında, artık yaşam hali içinde bir sorun olması söz konusu olamaz. Kesinlikle değiştirilmeden, obsesyon, obsedörler, şeytaniler ile ilgili ve onlara benzeyen yada benzemeyen bütün yaratılış içine giren herşey ile ilgili bir set gibi duran bütün güvenlik bilgileri, obset bilgileri ve duyusu, novazil ve içeriğinde daha niceleri Vil Solivyes yaşam halinin zırhı, koruması, askeri, dışarının gerçekten çekinmesi gereken Vil Solivyes yaşam halinin keskin ve sert bir cevap verme hali olan, bu işin şakaya gelmeyeceğini çok iyi bilen ve konu onlara kadar gelmiş ise bunu yapanlara çok feci dersler vererek yok eden bir bilgiler bütünü olarak kendisindeki yaşam halini korumak adına gösterdiği iradi gücü kimse aşamaz.

İŞTE ÖNEMLİ 5 KONU KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEDEN VİL SOLİVYESİ HER ZAMAN KORUYACAKTIR.
İşte bu beş konu şimdilik Vil Solivyesin olmazsa olmazları olarak belirtilmişlerdir. Bu beş maddelik bilgi konuları değiştirilmediği sürece Vil Solivyes'de hiç bir zaman sorun olmayacaktır. Sorunlar ancak bunların değişmesi halinde yaşanır ve Vil Solivyes yaşam halinin temel oluşumu için yapılanabilmesi, bilgilerini ve içeriklerini yaşam halinde ve Vil Solivyes'in kendi içinde yaşatabilmesi, bu önlemlere, bilgilere, yasaklara, bilgilere, konuların uygulanmasına bağlıdır. Birinin eksikliği sorun yaratır ve kesinlikle bir eksik olmadan bu maddeler en iyi haliyle uygulamaya geçirilir ve Vil Solivyes, o zaman tam anlamı ile kendisini yaşar. Şuan tanımlanarak yapılanan ve yanılgı içinde bulunan Vil Solivyes'in çıkarılması sırasında adı koyulan Vil Solivyes yaşam halinin ve kendisinin olmaz ise olmazları olarak şimdiden bilinir, bilgi uygulamaya geçer ve etkisini yaşatabiklerini yaşatır.
Aynı zamanda bu bilgiler varlık bilgisi olarak Vil Solivyesin kendi duyusal özelliği olarak hazırlanacaktır ve kesinlikle Vil Solivyes, yanılgı hali gibi yaşam hallerinde bulunamaz özellikleri ile bir varlık olduğu tanımlanmaktadır bu bilgilerde. Varlık bilgisi alanı, her ne olursa olsun Vil Solivyesin yanılgı halinde bulunmasını kabul etmeyen etkileri ile O'nun kendi yaşam halinde olmasını sağlayacak şekilde yapılanır ve bu varlık bilgisi olarak hazılanan bilgiler, kesinlikle hiç bir zaman, Vil Solivyes'in şuurlu bir şekilde, kendinde ve farkında olarak, varlık bilgimi değiştiriyorum şeklinde bir açıklamayı bilerek yapmadığı sürece değişmez. Ve bu varlık bilgisi, kendisini Vil SOlivyesin iradesi ile korur. Obsedörler ve diğer sebepler bu varlık bilgisine dokunmaya cesaret bile edemezler. Kendi yapısı anti obsedör ve anti yanılgı özellikleri içeren bir durumu yaşatır. Aynı zamanda Vil Solivyesin varlıksal bütün özellikleri, bilgileri, oluşumları, tecrübeleri, kendisine özel bir yapılanma hali ile kimselerin ulaşamayacağı ve bilemeyeceği, sadece Vil Solivyes'e özel bilgi üstü durumunun içindedir ve hep böyle kalacaktır ve bu durum, Vil Solivyes için en güvenli yerdir. Kesinlikle bir örneği yoktur ve başkalarının ulaşması imkansızdır.

Bu varlık bilgisi Vil Solivyesin varlık bilgisi alanına yazılır, işlenir ve en iyi şekilde olması gerektiği gibi yapılanır.

Duyu olarak yapılanarak gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix