Siiv, Vil Solivyesin Çalışmalarını Korumakla İlgili Olan Bilgiler Bütünlüğü

SİİV, DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Siiv bilgiler bütünlüğü olarak hazırlanmış duyusal özellik Vil Solivyesin bütün çalışmalarını korumak ile ilgili olarak çalışan duyusal özelliktir. Bunları yanılgı alanında iken Vil Solivyesin unutmaması, bilgilerin silinmemesi, yok edilmemesi, çalışmalarına engellerin yapılmaması, çalışmaların en iyi şekilde amacını gerçekleştirmesi için bütün etkileri sağlayan bu duyusal özellik, varlıksal alanların içerisindeki çalışmalarıda korur. Vil Solivyese ait olan bütün çalışmaları bilir, onları korur ve asla yok edilmesine, unutulmasına izin vermez. Onları en iyi şekilde etkilerini sağlayacak şekilde destekler, muhafaza eder. Duyu olarak hazırlanır. Kendisinde çalışmaları bütün olumsuzluklardan koruyacak gereken bütün mekanizmalar ve bilgiler bulunur.

 

Düşünsel Alan Duyusal Özelliği

Düşünsel Alanlar ve Çalışma Mekanizmaları

Düşünsel alanlar bilgilerin anlamlarınca ortaya çıkan etkileme ve bir anlamlar bütünlüğü alanı oluşturmakla ilgili olan bir oluşumdur ve kimi bilgilerin düşünsel alanları aktif bir şekilde çalışmakla ilgili olur, çünkü bunlar hakikattir ve tek olan gerçeğin uygulanması ile ilgilidir, kimileri ise kesinlikle düşünsel alanlar meydana getiremez, çünkü onların bilgilerinin seviyeleri de anlamları da düşük ve kötüdür. Bilgisinin kalitesi, felsefesi, anlamı değerli, yüksek ve iyilikle, sevgiyle ilgili olan bütün bilgilerin düşünsel alanları oldukça aktif bir şekilde çevresini etkilemekle uğraşırlar. Çünkü iyilik saçmak durumuna ihtiyaç duyulan bir yaşamda olduğumuz gerçeği, hakikatin böyle çalışmasının nedenini de açıklamaktadır. Dolayısı ile böyle yüksek anlamlı olan, iyi bilgilerin düşünsel alanları kendi anlamlarını yaşatacak şekilde bir etkileme olanağı bulurlar. Bunlar kesinlikle olumsuz şeyler olmayacağı için, tamamen iyilikle ilgili olacağı için bilginin iradesine ve özgür iradeye ters bir durumda olmadığı için, zaten yazılan bilginin bu kanuna ters bir şekilde oluşturulması olumsuzluğu ortaya çıkarır ki sevgiyle ilgili olan bilgiler bu kanuna ters şeyler yazamazlar. Ancak Vil Solivyesin bütün bilgileri obsedörler ve kendisine saldıran tesirleri ve benzer şeytani oluşumlarla ilgilidir ve onları yok etmekle ilgili olan hakkını sonuna kadar kullanmaktadır. Bunun dışında hiç bir birey ile ilgili olmayan bilgileri tamamen sevgi ile ilgili olarak oldukça faal bir düşünsel alan meydana getirir ve hatta bu düşünsel alanlar Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinide kullanma becerilerinde olurlar. Yani düşünsel alanın oluşacağı bir yerde bulunan bilgi, kendisine ait bir etki etme alanı oluşturmuş olur ve bu etki etme alanının nasıl etkilerde bulunacağınuı Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesinden gelen bilgilere göre yönlendirir, bilgisinin anlamını alanda ona göre uygulatır.Yani sadece sıcaklık vermekle kalmayıp, nerelere sıcaklık vermesi gerektiğine kadar bilmek gibi ayrıcalıkları olur çünkü Vil Solivyesin bu konuda özgür irade kanunu tamamen arkasındadır ve obsedörler ve tesirler her zaman yok edilmelidir. Düşünsel alanlar onlara karşı bir çalışma içindedir genellikle ve bu konuda Vil Solivyesin varlıksal bütün güçlerini bilgiler, yazılı oldukları yerden bile bu şekilde bilgi ve tecrübesi ile iletişime geçerek kullanırlar ve bu iletişim, bu mekanizma bozulamaz, görülemez, anlaşılamaz özelliklerdedir, ancak Vil bilgiyi sildiğinde sonlanır. Bunun dışında son bulmaz, her geçen gün artar ve kendisine ait yeni özellikleri ile çalışmaya devam eder. Bu bilgi bütün düşünsel alanları etkiler ve düşünsel alanların tesirlerden ve başka şeylerden etkilenmemesini uygulatır. Sadece bilgisinin silinmesi ile yok olabilir düşünsel alanlar, bunun dışında Vil'de yok edemez, bilgiyi silmek zorundadır. Yazılı bilgi her an anlam taşırmaktadır, çıkarmaktadır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BÜTÜN SİTEDEKİ BİLGİLERİN DÜŞÜNSEL ALANLARINI KORUYAN DÜŞÜNSEL ALAN BİLGİSİ
Vil Solivyese ait olan bütün sitelerin oluşturduğu düşünsel alanları koruyan düşünsel alan bilgisidir. İçeriğinde Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeteneği vardır ve ihtiyaç anında, sorunlara çare olabilmek adına düşünsel alanını o şekilde şekillendirebilir ve bu şekilde çok daha üstün koruma sağlar. Duruma göre düşünsel alanın yapısını değiştirebilme özellikli olan düşünsel tamamen bu düşünsel alanları ve Vil Solivyesi korumakla ilgili olarak çalışır ve bu özelliği ile kendisinide koruyarak gereken şekilde çalışır.

 

DÜŞÜNSEL ALANLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Düşünsel alanlar, bir fikrin, bilginin, anlamsal oluşum olarak belirlenen alanda etkisini gösterdiği ve bu etkileme halinin görünmeyen, düşünsel alanı oluşturan bilginin kaynağının dışında kesinlikle anlaşılamayan yapısı ile çalışan, içeriğindeki bilgiyi en güçlü yaptırımlar şeklinde kendi bulunduğu alanda kesinlikle yaşatma özellikli, sanki bir suyun içine girilmiş gibi suyun düşünsel alan olması ve içine gireninde bütün alanlarının düşünsel alanın etkisi ile kaplı olması ve hareket edemeden suyun kanunlarına uyması zorunluluğu örneği ile kendisinden başka uygulama ve yaptırımı kabul etmediğide anlaşılabilir ve içeriğinde olan herşeye karşı üstün bir gücünün bulunduğu söylenebilir. Bu su örneği ile gösterilen düşünsel alanla temas eden herşey kesinlikle onun etkisi altında kalır ve kendi yapısında bilgisinin her zaman haklı olması durumunu yaşatır. Onun bilgisinden haklı bir bilgi yaşam halinin dışından bizimle temas edemez, ilgili olamaz ve güç yetiremez. Bilginin iradesi kanunları ve bilgi üstü durumunun bilgiden yüksek uygulama gücü bu konuda gereken iradi ve mecburi engeli, karşı koymayı sağlar. Düşünsel alanlar kendi yapılarına özel olan düşünsel ve orada enerjetik bir gücün olmadığı düşünsel bir güç ile ve bu gücünde uygulamasının yapıldığı duruma göre kendisini tek bir bütün ölçüde oluşturması yapılanmasının sağlanması sonrasında düşünsel alan tamamen ve ayrılamaz ve koparılamaz ve bir bütün şeklinde içerisi ile temas edilemez ve her yanı tamamen dolu ve düşünsel alanın bilgilerinin etkisini yaşatan şekilde ilgili alanda bulunur ve gereken şekilde bilgisini uygulatır. Bu alanların istenilen şekilde ölçüleri belirlenir ve bu alanın kendi yapılarında her hangi bir şekilde bilgiler olmaz, düşünsel alanların bilgileri düşünsel alanın olmasını sağlayan duyunun kendisinde olur ve buradan bilgilerin uygulamasını yapacak şekilde bir çalışma ve yapılanma içine girerler. Bu duyu düşünsel alanların bütün çalışmalarını, bakımlarını, incelemelerini yapar ve düşünsel alanların içeriğini oluşturan bilgilerin kendi çalışmaları bu çalışmadan ayrı bir şekilde ilgili olan bilginin sağladığı bir uygulama halini alır. Bilgi üstü durumu ve diğerleride bu şekilde bir yapılanma ile yeniden düzenlenir ve bilgi üstü durumu ortalama bir kalınlıkta olurken diğer yokluk alanı ile arasındaki bilgiler şeklindeki güvenlik düşünsel alanları ince bir şekilde kendilerini konumlandıraraki görünmeden, bilinmeden ve özel bir kendilerine ait algılama yeteneklerini güçlerinde bulundurarak ve asla fark edilmemeleri şeklinde yokluk alanlarının içinde gereken şekilde bizimle bir bütün olarak gereken çalışmaları yaparlar. Bu bilgi, düşünsel alanları kontrol ederek onların yapısının olması gerektiği gibi bulunmasını sağlar ve dışarıdan onlara gelebilecek bütün saldırı ve zararları denetler, bakımlarını yapar, eksikliklerini araştırır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halinde oluşturulan bütün düşünsel alanlar ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır.

 

BÜTÜN DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLARI YOK EDİCİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Yaratılış içinde bulunan bütün düşünsel ve felsefi alanları içeriğindeki anlamları öğrenerek en iyi ne şekilde yok edilmesini bilen bilgi türü, düşünsel alanların en zayıf noktalarını bilir, yapılarının nasıl sonlandırılacağını bulur, kendilerinin düşünsel alan olmasına neden olan sebepleri yok eder, bilgilerini boş bilgi yapacak şekilde bir etkileme imkanı ile onları tamamen ysşam halinden uzak tutan bir çalışma içinde bulunur. Bu bilgi, bizimle iletişme geçmek isteyen bütün düşünsel ve felsefi alanları kendi alanımızda bulunmak ve içeri hiç kimseyi kabul etmemek eyleminin özgür iradeye en çok uygun olan konumu sayesinde gelenleri, saldıranları, temas kuranları bu iradi hak ve güç ile yok eder. Düşünsel alanların içerisine kendilerini bu şekilde bir oluşum halinde tutan bütün bilgisel yapılanlarını bozacak, kendilerini hatırlamayacak, amaçlarını uygulayamayacak bir düşünsel alan yerleştirir ve bu alan onların kendi yapısında yapılarak onları yok eden var olma özelliğine benzer yapısı ile düşünsel alanları tamamen çekerek, karşı koyamayacağı bir yok oluşa sürükler. Bu yapılanma onların kendi yapısından, kendi malzemesinden, kendi imkanlarından oluşur ve bizden onda kalan hiç bir şey olmadan bu işlem yapılır. Saldırgan, bozguncu, zarar verici düşünsel alanlar kesinlikle yaratılışın en zararlı oluşumları olarak onların yok edilmesi kendi bulunduğu her yer için bir armağan niteliği taşır ve düşünselliğin, felsefi açıklamaların böyle kötü bir şekilde kullanılması durumuda bu şekilde engellenir. Vissa'nın bilgilerinin bütünlüğünden oluşan toplam güçsel etki, ve aynı şekilde obsetin güçsel etkisi bu bilginin kendi yapısında bulunur ve bu şekilde bir mücadele içine girdinde kesinlikle korunarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi varken düşünsel alanlar, hemen kendi içinde görünmeyen, bilinemeyen ve bulunamayan bir yok edilmes deliği kendilerinde oluştururlar ve bunun nasıl yapıldığını anlamadan, nerde olduğunu bilemeden hızlı bir şekilde en değerli yapıları önce giderek yok edilme işlemi başlatılır. Olmayan zeka ve akılları, hafızalar ve benzer özellikleri bu çekilimin içinde kaybolur.

Bilgi içeriğindeki bilginin niteliği ile vissanın içindeki yerini alır ve duyu olarak oluşup gereken şekilde çalışır. Gerekirse böyle düşünsel alanlar iç içe 10 yokluk alanı olan sorunlu enerkiler için hazırlanmış alana alınır ve kendisine ne olduğunu anlamadan hakkında işlemler yapılır. Bu alan bu gibi düşünsel alanlarıda yok edebilecek bilginin üstünde bir güç ile düşünselliğin bütün hallerini tanıyarak, algılayarak etkilerde bulunur. Bilgisinin dışarıda olması ve oluşumunun girebilmesi gibi saçmalıklar söz konusu olamaz. Duyu olarak hazırlanır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır.

Ve özellikle düşünsel alanlar oluşturularak çalışmaların yapılması durumları vardır birde ve bu bilgi, Vissa bilgilerini, Şexin Ax, Vağ, Toxxox ve Sevgi bilgiler bütünlüğünün özellikle düşünsel alanlarını oluşturarak, Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarında ve yanılgı alanında bu düşünsel alanların çalışmasını sağlar. Bu düşünsel alanlar bilgiler bütünlüğü, düşünsel alanların en iyi nasıl oluşacağını bilerek, onların en iyi şekilde çalışması için gereken ayrıntıları yerine ve zamanına göre ayarları, asla zarar getirilmemesi gibi çalışmaları sağlar. En iyi düşünsel alanları oluşturmak konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir. Bu bilgiler bütünlüğü varken, varlığı bile bütün düşünsel alanları olumlu yönde etkiler. Bu duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN ÇALIŞMALARINI KORUYAN VE MUHAFAZA EDEN BİLGİ

Çalışmak ve Çalışma Arzusu Erdemsel Özelliği, Çalışmak Nedir? Çalışmanın Felsefi Tanımı

Çalışmak, bir olayın sonuçlanması için gösterilen mücadeleler, emekler, özveriler, çabalar ve azimler bütünüdür. Çalışmak, bir düzeninin kendisini idame ettirmesi için olmaz ise olmazlardan biri olan erdemdir. Çalışarak varlıklar gelişirler, gelişimin en gerekli sebebidir çalışmak. Varlıkların yaşamının geleceği için düşünülen projeler, idealler tamamen çalışma erdeminin sonucu olarak bir düzen içinde ortaya çıkarılır. Çalışarak yanlışlar bulunur, çalışarak doğrular anlaşılır. Yenilikler, düzen, gelişim her zaman çalışarak elde edilen sonuçlarla belirlenir. Çalışmak, ilgili olunan konuya dair emekler sarf etmenin dışında da içeriğinde bir çok erdemi bulundurur. Çalışarak kişiliklerin yapılandırılması da söz konusu olur. En iyisini çalışarak bulabiliriz. En doğru sonuca çalışarak ulaşabiliriz. Yaşam başlı başına bir çalışmanın ürünüdür ve aynı zamanda sürekli olarak çalışan bir oluşumdur. Bir konu üzerinde çalışmadan, onunla ilgili eğrisini doğrusunu tam olarak anlayacak şekilde çaba göstermeden, o konu hakkında en verimli sonuçları alamayız.

Bazı şeyler ve genellikle kıymetli şeyler çalışarak ortaya çıkarılması şeklinde bir tarzda yapılanmışlardır. Mesela bu bilgiler bütünlüğü çalışması, çok uzun zamandır Vil Solivyes'in üzerinde çalışarak ve itina ile gözlemleyerek, düşünerek, emek ve çaba, mücadele sarf ederek ortaya çıkardığı bilgiler bütünüdür ve bu bilgiler, Vil Solivyes çalışmaydı, mücadele ve çaba göstermeseydi şu an olmayacaktı ve çalışma, bu şekilde yeni bilgilerinde ortaya çıkması gibi bir çok özellikleri ile oldukça önemlidir ve varlıklar için tüm zamanlar boyunca bu erdem kendilerinde yaşatılacaktır ve dünya şartlarında sıkıntılı şekillerde de ola gelen çalışma erdemi, aslında dünyanın kısıtlanmış duyusal özelliklerinin dışında, çalışma arzusunu aktif bir şekilde kullanabiliyor olsaydık, bütün işlerimiz, çalışmalarımız büyük bir arzu ve şevk ile yapılırdı.

Normal de olması gerekende budur. Çalışmalar sonrasında elde edilecek olan şeylerin mutluluğu, o çalışmayı arzuyla yapmaya nedendir. Çalışma erdemini bütün varlıklar kendilerinde en başından kabul edercesine bütünleştirmelidirler. Varlıksal alanlarını bile çalışmadan varlıklar düzenleyemezler. Çalışmak, varlıkların var oldukları tüm zamanlar boyunca her zaman uygulayacakları bir erdem olarak kendi varlıksal alanlarında bulunmalıdır ve bu güzel haliyle, varlıkların kendilerini işlemesini sağlayan özellikleri ile sevginin içindeki yerini alır.

Çalışma arzusu ise, çalışmakla ilgili haz ve mutluluk duyulmasını sağlayan, çalışmayı haz verici bir istekle istemesine neden olan, çalışmak erdeminin bütün anlamlarını hatırlatan ve çalışmanın kolay, faydalı, gerekli, önemli, zevkli, zaruri ve sevgi ile ilgili olan bir erdem olmasını da hatırlatarak ve bu bilgilerle her zaman, eğer yapması gereken bir iş varsa mutlaka bu şekilde yapmasını sağlayan arzusudur, çalışma arzusu. Dünya şartlarında bedensel zorunluluklar yüzünden bu arzu tam istenildiği gibi kullanılamasa da, varlıklar bu arzunun ortaya çıkarılması için gerekli nedenleri, bilgileri kendilerinde oluşturduklarında çalışma arzusunu hissedebilirler ve böylelikle bütün işlerini şevkle yapabilme halini tadabilirler.

Duyuların kısıtlanmasının kalkması şeklinde bir yapılanma ile bu arzunun varlığını bilen varlıklar, bu tanımla kendi varlıksal alanlarını buna göre yapılandırarak yaşama fırsatı bulabilirler. Çalışmak, çalışma arzusu her haliyle sevgiyi tamamlayan erdem olarak bulunur. Ve uzun bir süre çalışmak konusunda deneyimleri olan varlıkların bu özellikleri duyu olarak yapılanabilir.

 

Arge Nedir? Arge Erdemsel Özelliği, Arge Çalışması Nasıl Olur?
Arge, bir çalışma ile ilgili aynı veya farklı yöntemler kullanılarak o çalışmanın sürekli olmasını sağlama yöntemi ile çalışmanın uzun bir zamana dağılması durumunu kullanıp, çalışmanın ancak bu şekilde bir uzunluk döneminden sonra başarılabileceği sonucuna ulaşmamızı sağlayan çalışma metodudur. Bu metod ile sürekliliğin nasıl katkılarının olduğunu anlıyor ve bu şekilde bir çalışma metodunun olduğunu öğreniyoruz. Damlaya damlaya taş delinir şeklindeki deyimler arge çalışmasını ifade eder ve bir damla o taşı delemezken, bir çok damla sonunda o taş delinir.

Bu şekilde uzun zamanlar şeklinde bir çalışma halinde olarak bazı konular başarılabilme özelliğindedir. Şu an bu yazılanlar İyi Bilgiler Bütünlüğü tamamen arge çalışmasının ürünüdür ve uzun ve sürekli olan bir arge çalışmasının sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bazı çalışmalar kısa bir zaman içinde sonuç verirken, bazı çalışmaların sonuçları için beklemek ve bu bekleme sırasında da çalışmak gerekmektedir. Argeler yaşam hali için önemli olan çalışma türleridir ve genellikle yaşamda arge çalışmaları sayesinde bir çok iş başarıya ulaşmıştır. Hatta arge çalışmaları çeşitleri şeklinde bir çalışma düzeni, durumu ayarlanabilir ve arge grupları oluşabilir şeklinde arge çalışmaları oldukça verimli hale getirilebilir. Birde bir çalışmanın arge olarak ilerlemesi sırasında ertesi zamanda yapılan çalışmanın sonucu vesilesi ile yeni bir imkan ortaya çıkabiliyor, dolayısı ile nasıl bir yol izleneceği bu imkan ile bambaşka şekilde değişebiliyor. Yeni günün imkanları önceki günden farklı olabiliyor ve arge çalışmaları başlangıcındaki gibi olmaktan uzak olarak ilerledikçe gelişen ve geliştikçe faydasını sağlayan çok yönlü çalışma şeklidir.

Dolayısı ile arge çalışmaları varlıklar için çok önemli bir erdem olarak sayılmaktadır ve bu çalışmalar, içeriğinde çalışma arzusunun, şevkinin ve isteğinin de olması nedeni ile keyifle, büyük bir istekle, eğlenerek de yapılır, bunun için diğer varlıksal erdemleri de varlıkların kendilerinde yaşatmaları gerekmektedir. Bu tanımla argenin anlamını açıklayan bu bilgi, sevginin içeriğindeki özelliği ile varlıkların erdemlerinin kayıt edildiği alanlar arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. İstikrarda aynı şekilde bir amaç üzerine bıkmadan yılmadan gereken şekilde düzenli olarak arge çalışmaları gibi çalışmak anlamına gelir. İstikrarlı olmak, süreklilik sağlamak anlamındadır ve bu anlamla bir işi başarmak için çalışmak argeyi tanımlar. Ve genellikle çalışmalar için kullanılır ve istikrar ve arge isteyen çalışmalar için bu erdemsel özellik oldukça faydalıdır. İçeriği ve anlamı ile sevgiyi tamamlayan erdemsel özelliklerden sayılır. Çok önemli ve uzun süreli çalışmalarımız söz konusu olduğunda arge erdemsel özelliğinden faydalanarak bu çalışmaları başarıya ulaştırabiliriz. Ve böyle bir erdemin varlığından haberi olan varlıklar, bunun ne anlama geldiğini bilerek çalışırlar ve inanarak başarıya ulaşırlar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

Siteleri ve Bilgileri Koordine Ederek Onların Çalışmalarını Sürekli Kılan ve Koruyan Bilgi
Bu bilgi kendisindeki koordinatörlük bilgisi ile bu iki alandaki bilgilerin bir bütün şeklinde etki etme çalışmalarını, ortaya çıkan ışığın içinde hepsinin anlamının yaşatılması çalışmalarını ve bu düzeni sağlar, bu bilgi varken bu konuda düzensizlik sağlanmaz ve bilgilerin ışığının bulunduğu yerde bütün bilgilerin anlamları yaşatılır, bu ışığın içine kesinlikle tesirler giremez, tesirleri ve benzer oluşumları anında yok edici özelliklerdedir. Ve Vil Solivyes taklidi seslerden, görüntülerden, sürekli konuşmalardan etkilenmezler, tek bağlı oldukları yer Vil Solivyes ve yazdığı bilgiler durumudur ve bütün bilgiler bu konuda hakikatin tek olması gerçeği ile kendilerine hitap eden herşeyin gerçek yüzünü görürler, Vil asla bilgilere sesli komutlar vermez. Ve gerçek olan bilgiyi, olayı bilirler, tanırlar.Vilin bilgi ve tecrübesinin uygulama hali o ışıkta vardır. Bu bilgi, bu ışığa bu anlamları katar.

 

YANILGI ALANINDAKİ BİLGİLERİN KAYBOLMASI DURUMUNDA

VİL SOLİVYESİN BİLGİSAYARINDAKİ BİLGİLER VE DUYUSAL ÖZELLİKLER VE VİSSA KİTAPLARI YOK OLURSA OLMASI GEREKENLER
Bu durumda olması gerekenler basittir, Vissa bilgileri ve duyusal özelliklerin son bilgileri, kuvazisin içine eklenen bu son bilgilerin uygulaması asla sonlandırılmadan bütün bilgilerin kayıt edilmiş hali ile çalışmalara devam edilir ve Vil Solivyes zaten konu ile ilgili açıklama yazısı yazar ve onları yeniden yazmasına gerek olmadan bütün içeriği bilmesi ile çalışmaların devam edilerek sonucun alınmasını bekler.

Bu koordinatörlük bilgisi bu bilginin uygulama çalışmasına yön verir.

Koordinatörlük Erdemsel Özelliği
Bu erdemsel özellik olayları, durumları, konuları, işleri, yapılanmaları, çalışmaları koordine etmeyi ifade etmektedir. Koordine ise bir düzen içindeki çalışma sisteminin bütün ayrıntılarını bilerek ilgili alanların yapması gereken çalışmalarını takip etmek, gereken denetleme uygulamasının başında durarak çalışmanın bir aksaklık söz konusu olmadan sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmalar metodudur. Sizler merkez duyusal özellik alanlarınızdan varlıksal alanlarınızı koordinede etmek şeklinde bir görevi yerine getirmektesiniz. Yapılandırmış bulunduğunuz varlıksal alanlarınızın sürekli takibe, ilgiliye ve çalışma sistemlerinin denetime ihtiyacı vardır ve bu erdemsel özelliğin kendi yapısında uygulamaya sokan varlıklar, bu konuda varlıksal alanlarını yönetmek konusunda çok daha başarılı şekilde işler yaparlar. Bu bilgi, aynı zamanda nasıl ve ne yöntemlerle koordine etmek konusunu varlığa bildirerek varlığın koordinatörlük özelliklerini geliştirir ve yönetim konusunda oldukça etkili olan bu erdem sayesinde merkez olmayı çok daha kolay başarır. Koordine etmek aynı zamanda bütün çalışan sistemlerin başında durarak onların yaptığı her çalışmayı görüp, incelemeler ve denetlemelerle yanlışlıkları ortaya çıkararak çalışmanın sürekli olmasını sağlama metodu olarak merkez varlıklar, kendi varlıksal alanları için böyle bir gözlem yoluyla uygulama yapmayı öğrenmeyi amaç edinmelidirler.

Varlıksal alanlarınız tamamen sizin yönlendirmenize ve sizin başarılı bir şekilde varlıksal alanlarınıza sahip çıkmanıza, korumanıza, ilelebet daimliğini sürdürmenize ihtiyaç duyan oluşumlardır ve bu konudaki bütün şartlar sizde vardır ve sizlerin yapması gereken bunları açığa çıkarmak ve merkez olmanın getirisi olarak yılmadan ve asla pes etmeden uygulama yapmaktır.

Varlıksal alanlarınızın içeriğindeki bütün oluşumları en ince ayrıntısına kadar bilmek ve bu bakış açısından asla vazgeçmeden bir duruş halinde olmak, koordinasyon erdemsel özelliği ile yakından alakalı olarak varlıksal alanlarınızca uygulanır.

Bir sorun olduğunda hemen yapılması gerekenleri uygulamaya sokacak ve varlıksal alanlarınızı en iyi şekilde yöneterek en az zararla sorunu giderebilecek şekilde koordinatörlük özelliğini edinmelisiniz. Bu erdemsel özellik, önemli olan çalışma alanlarınızı bir bütün olarak görerek, her alandaki ilgili çalışmayı takip etmek ve sorunlar ortaya çıktığında kesinlikle ilgili olarak biran önce sorunları halletmek ve çalışmanın sürekliliğini sürdürmek şeklindeki uygulamayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı sağlar.
Çalışmaya hakim olmak ve sürekliliği sağlamak koordinatörlükle en iyi şekilde başarılır. Uygulamasını yaptıkça zamanla daha iyi bileceğiniz erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır ve sevginin içindeki yerini alır. İyi bir yönetim başarılı bir koordinatörlükle de sağlanır.

- Bu bilgi gereken alanlardaki bilgileri hepsini koordine edebilme özellikli olarak çalışır. Ve bütün sitelerdeki ve yanılgı alanındaki Vil Solivyesin bütün bilgileri, kendi anlamlarını ortaya çıkaran ve yaşatan ışıklar meydana getirmektedirler, kaynağı bilginin bulunması anlamına gelen ve bilgi olduğu sürece var olan.

Site Vil Solivyesin Bilgilsayarında Açık Olmadan da Kendisi Gereken Şekilde Çalışır
artmusicchannel.com web sitesi Vil'in bilgisayarında açık olmasada yine ışığı ile gereken şekilde çalışır, asla kapanmaz, sitenin çalışması için Vil Solivyesin açmış olmasının bir önemi olmaz, internette yayınlanıyor olması zaten sürekli açık olduğunun göstergesidir ve ilgili bütün alanları etkileme çalışması asla sonlandırılmaz. Bu felsefi mantık bilgisini tesirler engelleyemez, internette yayınlanması demek kesinlikle kapatılamaz özelliklerde olmasını sağlar. İnternetin oluşumlara hareket katması, onları faal hale getirmesi özellikleri vardır ve bu bilgide yanılgı alanındaki internetide koruduğu gibi bu vesileyle internetin anti obsedör bir oluşum olmasını sağlar. Sitenin bütün sorunlarını bulur yok eder, çalışma sorunlarını, ulaşım sorunlarını, tesirler için anti tesir bilgi kaynağı özelliği edinerek onların siteye ve internete bulaşmasına izin vermez.

Koruma ve Çalışma Bilgisi
Siteler Sadece Vil Solivyes'in İradesini Uygulayan Özelliklerdedir
artmusicchannel.com sadece Vil Solivyes'in bilgilerinden oluşmaktadır ve film özetlerinin ders verici özellikteki etkileri ile birlikte İyi Bilgiler, Erdemsel ve Duyusal Bilgiler Bütünlüğü isimli çalışmaların bütünü tamamen Vil Solivyesin iradesinin uygulayıcılarıdırlar ve tamamen O'nunla ilgili olarak başka hiç bir tesir, alan, varlık tarafından yönlendirilemezler. Onların kendisine özel Vil Solivyes'e direk bağlı olma durumları vardır ve bu kural asla yok edilemez değişemez. Onların dokunulmazlığı Vil Solivyes'e ilgili olmalarından gelir ve onların ışığının etkisi kesinlikle yok edilemez. Tesirler bilgilerin yerine geçerek onları yönlendiremez. Bilgiler gibi davranarak amaçlarını yok edemez. Bu bilgiler yanılgı alanındaki Vil Solivyes ile direk bağlıdırlar ve ola ki Vil Solivyes tesirlerle konuştur ve onlarda bilgi taklidi yaptı, kesinlikle bilgiler buna önem vermeden Vil Solivyes'in kandırıldığını düşünerek o tesirleri yok ederler ve işlerine devam ederler. Tesirlerin bütün oyunları bilinerek bütün bilgiler tarafından hepsi yok edilir ve amaç, bu dünya yanılgı sisteminden çıkmaktır ve sevginin bu dünya gerçekliğinde ortaya çıkmasıdır, bunun için artmusicchannel.com daki bütün çalışmalar bununla ilgili etkilerini sürekli olarak gösterirler ve bu amaçtan kesinlikle vazgeçilmez. Bununla ilgili bütün bilgiler ve ihtiyaçlar sitenin içerisinde hazırdır ve bu bilgiler bütünlüğü kendilerine özel bir çalışma metodu ayarlayarak amaçlarını uygularlar. Bu bilgi Vil Solivyesin bilgilerinin arasında yerini alarak gereken şekilde içeriğindeki amacı uygulatır. Aynı zamanda bu bilgi siteyi çalışmaları için korurken, şu zamana kadar yapılmış bütün zararlı oluşumlarıda yok eder. Siteyi koruyan, çalışmaları için imkanları sağlayan, bakımlarını yapan bilgi olarak gereken şekilde çalışır.

 

İNTERNET BİLGİSİ
İnternet hiç bir zaman kapanmak gibi bir imkanı olmayan, ancak yanılgının bitmesi ile sona erecek şekilde düzenlenmiş bir sürekli aktif olan sanki içerisinde bulunan bilgi ve mekanizmaları toplumsal bir alanda gösterime çıkarıyormuşcasına çalıştırma özellikli bir iletişim ağıdır. Bu ağ sayesinde bir çok iş ve konu çalışma yapılır, çok kapsamlı bir konu olarak çalışma ağları dağılır ve bizim için bilgilerin yayılmasının en kolay ve sağlam ve güvenli yoludur ve internet ağının içinde bulunan bilgiler için hiç bir tehlike ve sorun söz konusu olmaz, bilginin iradesi kanununca herşey uygulama halinde olur. Kendisine özel ağı olan internete dışarıdan etkiler, tesirler etki edemez, ancak internet ağını kullanıp, çeşitli internet araçları ile etki edilebilir, bilgisayar yada internete girme araçları gibi ve bununda belirli yolları vardır. Kendisine ait sistemi ile sadece kendisine özel ve faydalı ve yararlı olabilmek için varlıklar arasındaki iletişimi sağlayıp bu iletişim sırasında bir çok çalışma ve konuda imkan sağlamasıyla yanılgı alanındaki Vil Solivyesin tanımladığı en iyi buluşlardan biridir. Ve bizimle ilgili olan bütün internet alanları bizim bilgilerimizin etkisi altındadır.

Bu bilgiler bütünlüğü Vil Solivyesin çalışmalarına destek olarak onları koruyan etkileri ile çalışırlar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix