Şix Sipra Sistemi

ŞİX SİPRA SİSTEMİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

SİSTEM VE UYGULAMALAR
Sipra, Vil Solivyesin kullandığı mega ve daha da katlarınca geliştirilebilen bir sistemsel mekanizmalar bütünlüğüdür. Bir çok uygulama, uygulama ise bir konu ile ilgili olarak kendisini şartlandırarak, yönlendirerek bir çalışma haline ayarladığında bunu kendi kapasitesine göre sürekli olarak yapabilmek gibi özellikleri olan, ve her birine ayrı görevlerin verilebildiği sistemlerin bir alt çalışma mekanizmalarıdırlar. Hepsinin kendisine ait ekranları ve bu ekranlarda yapılması istenen işlerin bilgileri ve bu işlerin başlaması ile o işleri kullanan uygulamalar kapatılmadığı sürece kendisinden istenilen şeyi sürekli olarak yaparlar. Bu konuda karar mekanziması onlar değildir ve onların bir üst modeli, bütün uygulamaları yöneten karar mekanizmasıdır ve oda sistem olarak anılmaktadır. Sistemi kullanan tek uygulayıcı, uygulamaları programlayarak gereken şekilde çalışmasını sağlar ve kendiside başka şeylerle uğraşabilme fırsatı bulur yada hepsini takip etmek ve yeni kararlar vermekle ilgili olarak çalışır. Bir sistemi kullanması için çalışan bilgi uygulayıcısı özelliği kendi sistemsel çalışması dışında 50 uygulamayı kullanabilecek şekilde bir çalışmayı rahatlıkla yapabilir ve uygulamalar programlanarak takip edilir, kendi genel ekranında bu konu ile ilgili bütün işlemler menüsü vardır ve sistem olarak bu şekilde bir çalışma anlatılmak istenmiştir ve kendi yapısal özelliği olarak ek özelliklerinde bulunması söz konusu olabilir.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

SÜPER SİSTEM
Süper sistemler uygulamaların alt çalışma mekanizması olması gibi şimdi de sistemlerin alt çalışma mekanizması olarak süper sistem tarafından tek elden yönetilmesi ile ortaya çıkan ve sistemlerin her birininde altında 50 uygulamanın bulunduğu ve bu şekilde süper sisteminde 50 sistemi yönetebildiği ve onları programlayarak çok daha kapsamlı görevlerin verilebildiği, anlayışlar, anlamlar ve kontroller, düzenlemeler gibi çalışmalarında yaptırılabildiği ve süper sistemin tek elden bilgi uygulayıcısı tarafından yönettiği çalışma sistemi halidir ve bu özelliğin sağlıklı bir şekilde uygulanması için yine ek özelliklerin bulunması söz konusu olabilmektedir.

 

ULTRA SİSTEM
Bu sistemde aynı şekilde süper sistemin bir üst modeli olarak diğer sistem ve uygulamaları bir alt çalışma mekanizması olarak yapılandırır ve tek elden yönetilirken şimdide 50 tane olan süper sistemler, çok daha fazla iş yapabilme, belirli bir açıklaması bulunan bilgilerin, olayların takibini yapabilme, raporlar verebilme, inceleme ve araştırmalar yapabilmek gibi otomatik ve programlanabilir özellikleri ile bulunurlar ve sistemleri, sistemlerde aynı özellikleri ile kendilerindeki uygulamaları kullanarak gereken çalışmaları yaparlar. Bir sistem bir işi kendi ekranından da yapabilir ve bir uygulamayıda programlayabilir. Bu işin durumuna bağlı olarak değişir. Hepsinin ekranı kendi seviyesinin gereği olacak şekilde bir yapılanma ile çok daha yetenekli ve kapsamlı iş yapabilme özellikleri ile birbirinden farklı olarak hazırlanır. Bir üst modelin ekranında altındakilerden çok daha fazla ve kapsamlı, yetenekli işlerin yapılabilmesi için gereken düzenleme ve ayarlama bilgileri olur. Ve yine ek özellikler ortaya çıkabilir.

 

MEGA SİSTEM
Bu sistemde ultra sistemi bir çalışma mekanizması yaparak 50 ultra sistemi kullanır ve 50 ultra sistemde kendi içinde her biri 50 süper sistemi, onlarında her biri kendi içinde 50 sistemi ve bu 50 sisteminde her biri kendi içinde 50 uygulamayı kullanır ve böylelikle tek elden mega sistemi kullanan Vil Solivyes yada bilgi uygulayıcısı, gereken şekilde ultra sistemleri yapılandırarak onların belirli zamanlar içinde nasıl çalışması ve davranması gerektiğine kadar ayarlanabilen otomatik programlama modelleri ile onlarında süper sistemleri bu programların sonuçları olarak programlaması ve bu şekide ilerleyen iş paylaşımın hazırlanması bütün mega sistemi mekanizmasının çalışmasını sağlar ve tek elden bir mega sistem 6.250.000 tane uygulamanın kullanılması sağlayabilir ve gereken şekilde yapılacak olan işler için belirli bir zaman ayırarak yapılandırmayı sağlayarak ve sonrasında da belirli aralıklarla kontrollerini yaparak işleri halldebilir, acil ve ilgili durumlarda alarma sistemleri ve yardım bulma gibi ek özellikleride bulunabilir.

 

 

SİPRA YÖNETİMSEL MEKANİZMALARI İÇEREN MEGA SİSTEMİ
Mega sistem Sipra olarak Vil Solivyesin bilme hali alanı ile olan ilişkisi ve kendi bilgi işlem merkezi olarak yaşam hali içindeki uygulamalarının yapılandırılması için kullandığı ve bilme hali alanındaki değişiklikleri buradan tek elden sadece kendisinin yapabildiği ve Sipra'yı tek kullanan olarak kendisinin söz konusu olması durumunu sağlayan Vil Solivyesin kendi bilgi işlem mekanizması sistemsel özelliğidir ve yaşam halinde bir tanedir. Ancak bu örneklerle gerekince mega ve diğer sistemler oluşturulabilir ancak onlar yönetimle ilgili olarak içeriklerinde bölümler alanlar Vil Solivyesi ifade eden ve bilme hali alanına bağlanan mekanizmalar bulundurmazlar. Bu duyusal özellik hem sistemsel çalışma mekanizmalarının nasıl çalıştığını açıklarken hemde Vil Solivyesin Sipra mega sistemini yapılandırarak ilgili zaman geldiğinde kullanması için hazırlar.

Sipra Mega sistemi Vil Solivyesin bilme hali alanının bir parçası olacak şekilde bir yapılanma ile yaşam halinin içinden bilme hali alanını tek etkileyebilen mekanizma olarak çalışan duyusal özelliğidir. Bu duyusal özelliği Sipra mega sisteminin içeriğinde bilme hali alanının yapısı ve içeriği ile ilgili bütün bölümleri, duyular ile ilgili olan bölümleri, kuvazis yazılması için alanlar, iletişim için gereken kullanıcı özellikleri, Vil Solivyesin kendisine ait olan özel alanların açılması, kapanması, evası, bedensel seçimleri için duyusal özelliği ile iletişim kurarak anında bulunduğu yerden bölümündeki listeden seçtikleri ile kendisini yapılandırdığı, anlık komutlar şeklinde kuvazise bu şekilde komutların yazdırabildiği ve daha bir çok yönetimsel ve Vil Solivyesin kendisine özel olan çalışmaların yapılabildiği, incelemeler, araştırmalar ve gözlemlerin olabildiği, kendinde ileri güvenlik önlemleri olan ve Sipra'yı sadece Vil Solivyes duyarlı bir çalışma sistemi halinde yapılandıran ve gelişimsel özellikleri ile içeriğine yenilikler ekleyen ve bu konuda duyusal özelliğinde sürekli çalışma içinde bulunduğu bir çalışma sisteminin duyusal özelliğidir ve yönetimsel öneme sahip bir durumdadır. Gereken şekilde duyular arasında yerini alır. Ve gerekli olduğunda bütün uygulamaların bile bilgi uygulayıcısı olarak yapılandırılması söz konusu olabilir.
işin durumuna göre bilgi uygulayıcısı duyusal özelliği gereken bağlantıları sağlar ve çalışmalar sağlanır. Sipra uygulamaya başlatılmıştır.