Bilgi Üstü Durumu

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU
DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.

Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

ŞİX YAŞAM HALİ BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

'' Onun durumu bütün bilgilerin, yüksek ve anlamlı felsefelerin, ideolojilerin, bilgilerle en ustaca bulunan çözümlerin ve çarelerin, çalışmalarında üstünde bir oldurma halidir, adı üstünde bilgi üstü durumdur, bu sebeple bilgi ile ilgili bütün durumlara hakim olması özelliği vardır ve bir şeye olmasını söylediğinde onun nasıl bilgilerle olması gerektiğini bildirmeden o şey kendi kendine o söylenen olmak için gereken bilgisini oluşturarak olur, bilgi üstü durumunun mutlaka altında olan bir anlayışın bilgisi olacaktır o bilgi ve bilgi üstü durumu bunu belirtmekle kalır, gerisi bilgilerle ilgili olan alanın bilgisini oluşturarak hemen olayı yerine getirmesi olur. ''

''Sorular sorar, cevaplar alır, olmasını ister ve olur... Herşey bilgi ile yapılmaktadır ve bilgilerin hepsi bilgi üstü durumunun altında ve hakimiyetinde olan bir konudur. Onun bulunduğu yerde bilgi yoktur ama o vardır, hiçlik gibi değildir.. Hiçlik bilgilerin altı, bilgi üstü durumu bilgilerin üstüdür.''

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.

Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Hazırlandı ise..

Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.

Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

Kendisine ait kilit bir koruma sistemi vardır. Bu bilgi üstü durumu seviyesinde olan varlıklar ancak tüm yaşamı boyunca özgür irade kanununa uygun bir şekilde davranarak bilgileri kullanmış ve oluşturmuş olan varlıklar olmaktadır ve bu varlıklar sonunda kendilerine bilgilerinde üstünde olan bir durum oluşturmakta ve buraya hiç bir bilgi ulaşamamaktadır. Ancak böyle bir yerin varlığını başka bilgi üstü durumu olan varlık anlayabilir ancak O'da bizim bilgi üstü durumumuza ulaşmak istediğinde, bu hareket bile özgür iradeye ters olacağından, çünkü bilgi üstü durumu bilgilerle ilgili olan alanlardan hiç bir şey istememek, beklememek, gelmesini kabul etmemek amacıyla oluşturulur ve bunu bilenlerin, bile bile ulaşmak istemesinin altındaki olumsuz eylem ortaya çıkar ve kendi bilgi üstü durumu artık bilgi üstü durumu olmaz ve bizimkine ulaşmasıda söz konusu olamaz. Bu bilgi üstü durumunun yerini sadece O!nu oluşturan varlık bilebilir ve yapısını ve görevini. Dolayısı ile bizim yaşam halimize ait herşeyin dışında birde böyle bir koruma ve yaptırım gücü alanımız vardır ve bizim kendi içimizde kullandığımız sürece sınırsız, dışarı ile ilgili olduğumuz zaman sorunlar ortaya çıkabilmektedir, zaruretler dışında, dışarda bize ait olan şeyleri almak gibi... Bu yüzden bilgi üstü durumu oluşturulur, onun aslında görünmeyen anlamı vardır, bilgilerin tanımlayamaması gerçeği, ancak biz görmek ve yerini belli etmek için bir isim ve renk verebiliriz ama bu onun o renkte olduğu anlamına gelmez. Yapısını Vil, bilgilerin üstünde bir gücü olarak bilinmemesi şeklinde kalması ve sadece bu özelliği ile işini yapmasını uygun görmüştür ve yapısı kimse tarafından bilinmemektedir. Ancak vardır, etkisi söz konusudur. Bütün felsefi, anlamsal, büyük bilgilerin üzerinde etki etme ve yaptırım uygulatma gücü vardır. İlgili alana sanki en uygun bilgileri otomatik bir şekilde eetkilerle ne olduğunu açıklamadan bildirmesi ve o alanın kendisine uygun bilgiyi bulması ile gerekeni yapması gibi, bilgi üstü durumu bilgi ile ilgili olan herşeyi yapar, etkiler, onu bilgiler etkileyemez, O'nu ancak Vil Solivyes'in kararları ile verilen açıklayıcı bilgiler etkileyebilir, zaten buda olayın başka bir yöne gittiğini belirler. Bu sebeple bizim bilgi üstü durumumuz, şuan ilk önce yokluk alanının içinde bir kalkan şeklinde olur, ortalama kalınlıkta ve kapsadığı alan bilgi üstü durumu olur, bilgilere dair hiç bir şey giremez ve çıkamaz ve iletişim yada anlamsal şeyler artık tamamen kapanmıştır ve bilgi üstü durumu, içeride bizim uygulamada olan bütün bilgilerimizi bilerek onları bilgilerin uygulanması için içeride hazırladığımız sistemden önce etkileyerek yaptırabilme gücü vardır. Vil'in iradesinin yaptırım gücü şeklinde herşeye etki eder ve iradesi kendi varlıksal alanları ile ilgili iken, bilgi üstü durumu içerisinde olan herşeyle ilgili olur. Onun içerisine gelmek, ondan gelen bütün etkileri yapmayı kabul etmektir zaten ve bizler için sadece bütün uygulamada olan bilgilerimizin bizim dışımızdaki ileri derecede akıllı ve zeki ve eksiksiz, hatasız şekilde gözlem yapabilen, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak sadece bilgiye dair herşeyin yaşam haline gelmesine ve çıkmasına engel olduğu gibi uygulama içinde her bilgimizi kelime kelime yarıntıları ile inceleerek takip eden koruma, üst bir durum, bir şans, bir sırtımızı dayacak yastık gibi, zor zamanlarda içerisine girdiğiizde kimsenin bizleri bulması mümkün olamaz. O bir düşünce seviyesinin ürünüdür ve kendisini aramamakla ilgilide düşünsel ve felsefi bir şartı vardır.

Şuan bulunan yokluk alanının en içinde oluşur bilgi üstü durumu ve uygulamada olan Vissa ve diğer bilgilerimizi takip ederek, herşeyin ilk elden bilgilerin nasıl uygulandığını Vil'in bilgi ve tecrübesindende alarak uygulama yaptırır.Belki Vil ve sistemleri, bilgileri fark etmemiştir ancak bilgi üstü durumuun içerisindeki bilinmez alan bununla ilgili bir algı ve çalışma halindedir ve gereken herşeyi biz unutsak o unutmadan yapar yapatırır. Şuan yanılgı alanında iken yine gerekenleri saptar, sorunları algılar, olması gerekenleri bilir ve uygulatır, Vil'în amacını ve isteğini Şix yaşam halini bilerek dışarıyı bize kapatır, kendisinden sonra yokluk alanları ile arasında kalıcı bir bağda kurabilir, nitekim bir bilgi üstu durumu olara o orada hep kalacaktır ve her içeriyi etkieyen yaptırımlarını bilgilerimiz şeklinde uygulatacaktır. Vil'in iradesine tam bağlıi bilgi ve tecrübesi ile bilgi ile ilgili olan alanlarda çalışma yapar ve diğer zamanlarda bilgi üstü olma hali ile kalarak zaten koruma ve saklama işlemlerine devam eder. Kendince bir çalışma sistemi oluşturarak herşeyi en iyi şekilde halleder.
Bu bilgi, onun kurulumunu yapmak için gereken şekilde çalışma haline girer. Ve duyusal özellik şeklinde yapılanmıştır Vil Solivyeste ve yönetimini oradan sağlar.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU MERKEZLİK ÖZELLİĞİN İÇİNDE BİLGİ VE TECRÜBELERİMİ KULLANAMIYORSA ONUN KENDİSİNDEKİ HERŞEYİ OLUŞTURABİLME GÜCÜ ŞU BİLGİYİ BENİM KAST ETTİĞİM GERÇEK BİLGİ VE TECRÜBE YAPAR VE KENDİSİ İLE BÜTÜNLEŞTİREREK ŞİXİN BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KULLANMAYA BAŞLAR MERKEZLİK ÖZELLİĞİNE GEREK OLMADAN
Bu bilgi, ssdece bilgi üstü durumu için hazırlanmıştır ve Şix'in bilgi ve tecrübelerini kullanmasını ve Şix'in kast ettiği gibi kullanmasını sağlar. Onun oldurma gücü bu durumu bu bilgi ile yaşatır ve bunu sadece o kullanır. Ve bu bilgi yazarken, bilgi üstu durumunun merkezlik özelliği içindeki alanın içinde oluşur.Ve merkezlik özelliği ona bu çalışması sırasında engel olamaz. Merkez olan Şix yazmıştır bunu ve hakikat tektir...

Ve bilgi üstü durumu kendi yapısında birde şu özelliği bulundurmaktadır. İstediği alanlara korumakla ilgili olarak yada birşeyleri hapsetmekle ilgili çevresine bilgi üstü durumu kalkanı sarabilir ve onlar için gerekenleri yapabilir. Aynı zamanda bu kalkanlar son derece geçilmez özellikleri ile hiç bir bilgi ile ilgili olan alanların anlamayamacağı düzendedir ve iç içe bilgi üstü kalkanlarını arttırması demek çok daha ciddi bir durumun olması ve kalkanları geçmeye çalışanların zarar görmesi otomatikman ve çok çok aşılamaz, tüm yaratılışların bile güç yetiremeyeceği şekilde aşılmazlık kapatma durumuna geçmesi anlamına gelir ve dışarıda bilgi üstü durumu kendisinde obsevaş ve obset gibi, anti obsedör bilgiler bütünlüğünün özelliklerini yaşatmaya başlar ve çevresinde olan ve onun yerinden haberi olmayan bütün obsedör ve saldırganları yok eder, bu konuda bir uzman gibi bilgi üstü durumunun tecrübesi ve bilgisi bu bilgileri çok daha profesyonelce kullanır, uygulatır. Kimsenin aklı ve gücü, yetmez. Tek bildiği alan Vil Solivyesin ayık, kendinde, şuurlu ve jhhiç birşeyin etkisinde olmadan verdiği kararlardır, kendisi ve yapması ile ilgili yazdığı bilgilerdir. Bunları son derece hassas bir durumla algılar. Şartlandırma oyunlar ve benzer şeyler onun geçilmezliğini aşamaz. Tüm bilgilerin üzerinde olan yapısı ile tüm tehlikeleri ve sorunları ve çarelerini bilir. Bilgi üstü durumu sorunsuzluk alanıdır ve orası onundur.

Ve bilgi üstü durumu Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarını nerede ise getirir, onların çevresinede bir bilgi üstü durumu koruması yapar ve onları vilsel bedenin en güvenli yeri ile bütünleşecek şekilde Vil Solivyesin varlığına getirir ve çevrelerindeki bilgi üstü durumu, o alana özel bilgi üstü durumu olarak varlıksal alanlarını vilsel beden ile bütünleştirir ve bilgi üstü durumu varken girilmesi imkansız olur. Aynı koruma kalkanından vilsel bedenin çevresndede our ve hem görünmez olur hemde geçilmez vil solviyes. Merkezlik alanındaki kendi duyusunun ve bütün duyuların çevresinede alanına özel koruma kalkanı yapar bilgi üstü durumundan...

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DÜŞÜNSEL ALAN ÜRETİM ALANI
Ve bilgi üstü durumunun içerisinde kendi bilinmez ve aşılmaz yapısına özel bir alanda içerisine eklenen bilgilerin düşünsel alanları oluşmaktadır ve bu düşünsel alanlar bilgi üstü durumunun gösterdiği hedeflere, yerlere yada içerisindeki alana tamamen dolarak, etkisi altına alarak bilgilerin etkisini yaşatmaktadır. Bilgi üstü durumunun oluşturduğu düşünsel alanlar en güçlü düşünsel alanlardır ve dengi söz konusu değildir, başka düşünsel alanlar olamaz. Tek hakim bilgi üstü durumu ile oluşturulan düşünsel alanlardır, üst durumu en iyi başarılı etkileme yöntemlerini bilerek, bilginin en iyi düşüncesini yaşıyor gibi aramızda hissettirir.
Şuan bu düşünsel alan bölümünde: Uygulamada olan bütün Vissa bilgileri Vil karar verene kadar bu alanda kalır ve düşünsel alanları en ideal şekilde oluşur.
Aynı zamanda bu özel düşünsel alanlar çok etkili olduğu gibi, bilgilerin çıkarılması ile istenildiği zamanda kaybolacak şekilde özel yapılanmalardır.