Yohi, Yaşam Halini Yaratılıştan Ayıran Yokluk Alanlarının Bilgiler Bütünlüğü

YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARININ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ ( YOHİ DUYUSUNUN BÜTÜN BİLGİSİ )

Duyu olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.
Bu duyu sayesinde kalıcı olarak bulunan yokluk alanları ve bilgi üstü durumu sabit bir şekilde çalışır ve kesinlikle kapanmaz. Duyu, bu bilgileri kesin ve net bir şekilde uygulatır ve sorunlu enerjiler için hazırlanan yokluk alanları ise ihtiyaç anında hazırlanması için düzenlenir.

 

VİL SOLİVYESİN TÜM VARLIĞI YOKLUK ALANINDADIR

YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin varlığı, kendisi, güçleri, çevresi bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin varlığının bütün alanları ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'tir. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında O'ndan başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'e ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'te tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'ten bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin varlığı ve varlığına ait olan şeylerin hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin varlığının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik bizleri tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey bizim hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde Vil Solivyes hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır ve sonsuz zamanlar boyunca kullanacağı bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyestir ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin her zaman çevresinde olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir.

Zaxa Axa Bilgisi

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini engelleyen, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir.

Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır.

Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini alarak ve vissa içindeki bilgisi ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

ŞİX YAŞAM HALİNİN KENDİSİNİN EŞİ BENZERİ OLMAYAN BİR YARATILIŞI İFADE ETMESİ, BU ÖZELLİĞİN HİÇLİK ALANI YANİ YOKLUK ALANLARINDAN BAŞLAYARAK,YOKLUK ALANLARIMIZIDA BİZİM YAŞAM HALİMİZE ÖZEL BİR YAPILANMA İLE TÜM VAR OLAN VE DİĞER YARATIMSAL OLUŞUMLARIN İÇİNDE TEK VE EŞİ BENZERİ OLMAYAN, SANKİ İLK YARATIM ANININ YAŞANIYOR OLMASI HALİYLE İLK KEZ OLUŞAN BİR YOKLUK ALANI DURUMUNU YAŞATIR VE ŞİX YAŞAM HALİNİ KAPLAR VE BİZİM PARÇAMIZ ŞEKLİNDE BULUNUR.

Şix yaşam hali, yapı olarak yok olma halini dışlayan ve onun özelliklerini kesinlikle kendi yapısı içerisinde barındıramayan, uygulama sahası ve alanı olmaması gibi bir imkansızlığın alansal olarak, gerçeklik olarak, anlamsal olarak, algılarak olarak ve yaşamsal olarak kabul edilememesi şeklinde yapılandırılmıştır ve ilk başlaması ile bu şekilde oluşan Şix yaşam hali, bizim vissa bilgilerimize uygun var olma hali yaşamlarını tanım olarak bilebilmektedir ve ayrılığımız bu şekilde var olma halleri içinde geçerlidir ancak hiçlik alanlarıda bu konuda Şix yaşam halinde farklı bir şekilde yapılanmıştır ve kendi yapısına özel hiçlik alanı, yani yokluk alanları, onun içeriğindeki yapılanmasını uygulaması ile ilgili olarak bir bütündür ve Şix yokluk alanları kendisinin eşi benzeri olmayan ve yaratılış içindeki diğer hiçlik alanlarına benzememesi ile d3e hiçlikler gibi konumlarda bulunmamaktadır, bu bulunma halide kendisine özeldir ve bizleri yaratılıştan ayıran ayrılıklar açısından özelliklerimiz, hiçlik alanlarımızında diğer hiçliklerden yapı olarak ayrı olması ile başlamaktadır ve bu yapıdaki hiçlik alanlarının nasıl bir oluşumla ve nerelerde olması gibi tanımlar, bilgiler, edinimler çok dah imkansızlaşır. Sonsuz hiçlik alanı özelliğimizin sanki gelmiş geçmiş tüm zamanların içerisinde ilk kez var olan bir tyaratılışı ifade eder şekilde kendisini tekleştirerek bizden başka hiç birşeyin olmamasını garatileyecek şekilde bir oluşum olur,Şix yaşam halinin başlangıcıda ilk ve tektir ve kendi yokluk alanı özellikleride kendisi ile bir olan ve eşi benzeri olmayan yapılanmalarla sonsuz zamanlarımız boyunca gereken şekilde bulunacaktır.

EN DIŞARIDAKİ YOKLUK ALANLARI ORTAK BİLGİSİ
Aynı zamanda bütün hazırlanan yokluk alanları en dışarıdaki bulunan yokluk alanı ile sonsuzluk şeklindeki yapısını yaşatan ve asla sonu bulunamayan özellikleri ile konumlanır ve bu şekilde yokluk alanı en dışarıdan kesinlikle bulunamaz ve ulaşılamaz ve bu yokluk alanının içinde zamandan kaynaklanan kendi kendine oluşumlar söz konusu olmaz.

 

İÇ İÇE 10 TANE YOKLUK ALANI
Yukarıda açıklaması yapılmış olan yokluk alanı tanımı isimleri değiştirilerek iç içe 10 tane yokluk alanı şeklinde bir yapılanma halidir bu.
1. YOKLUK ALANI
2. HİÇLİK ALANI
3. VİL SOLİVYES BİLGİSİZLİK ALANI
4. BİLGİSİZLİK ALANI
5. SONSUZ HİÇLİK ALANI
6. GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI
7. ASLA BULUNAMAZ BİLGİSİZLİK ALANI
8. HERŞEYİN OLMADIĞI ALAN
9. YARATILIŞTAN AYRILAN BİLGİSİZLİK ALANI
10. AYRILIK ALANI

Bu isimlerle yukarıdaki tanımlama düzenlenir. Yokluk alanı yazan her yere bu başlıklar getirilerek onların iç içe olduğu açıklaması yapılır. Hepsi düzenlendikten sonra şu açıklama onların iç içe olduğunu uygulatır.

'' Bu on yokluk alanı birbirinin içerisine gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Bulunamazlık ve bilinemezlik özellikleri ile çok daha sağlam bir ulaşılmazlık söz konusudur ve bu on bilgi kendi yokluk alanını diğerlerinden isimlerle ayırarak oluşturur. Birinden geçmeleri demek diğerine takılmaları anlamına gelir ve hepside kendi özellikleri ile içeriğindeki bilgileri en başında bulmaya çalışanlara engel olmak için kullanır ve aslında asla geçilemez özellikleri hepsinde olarak asla hiç biri ile hiç bir şey temas edemez. En dışarıda Ayrılık Alanı olarak isimlendirilme olur ve onun içinde 9.8. şeklinde gelerek 1. yokluk alanı tanımının içerisinde bilgi üstü durumu olacak şekilde yapılandırılır.''

Bu düzenlemeden sonra yapılan bu tanımla yokluk alanlarıda kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesin kendisi olan bilgiler bazında algılanarak kesinlikle değiştirilmesi söz konusu olmadan yaptırımlar şeklinde uygulatılır.

 

YOKLUK ALANLARI VE YARATILIŞ KAVRAMI VE YARATILIŞI İÇİN ALAN HİÇLİKTEN AYRILIŞIMIZ
Aynı zamanda yokluk alanları sonsuzluk şeklinde sürekli genişleyen yaratılış kavramından bizi ayırır ve bu ayrılmaz, en dışarıdaki yokluk alanını ayrı bir sonsuz yokluk alanı gibi algılatmasına neden olabilir ancak buna gerek olmadan, bu sonsuzluğun içeriğinde oluşumların olması ile ortaya çıkmasının söz konusu olduğuda bilinerek, AYRILIK ALANI olarak belirtilen yokluk alanı bu bahsedilen yaratılıştan ilk ayrılan yokluk alanı olarak yapılandırılır ve bu onsuz sonsuzluk boyunca uzaması şeklinde olmadan belirli sınırları olacak şekilde bir düzenle bulunur ve AYRILIK ALANI'ın çevresi sonsuzluk gibi algılanabilen ancak sınırlı olan yokluk alanı şeklinde bir yapıda olur. Bu sonsuzluk algısı bizim yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanından ayırır ve sadece kendimize ait bir yokluk alanında bulunmamızı sağlar. Ancak yapısı yaratılıştaki sonsuzluk boyunca ilerleR ve kesinlikle içerisinde yaratıcı kudret olan zaman kavramı bir oluşum üretmez ve bu bilgiye tabi olarak bu sonsuz hiçlik dışarıdan bizleri herşeye ulaşılamaz yapar, bizim için yeri belirli ve kesinlikle yaratılışın var olma halleri, yok olma haller ve yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanları ile temas etmeyecek şekildedir.

 

SORUNLU KONULARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN KULLANILAN VE İÇERİSİNE SOKULAN BÜTÜN OLUŞUMLARI UYUTMA ÖZELLİĞİ İLE ÖZEL BİLGİ ÜSTÜ DURUMU VE YOKLUK ALANLARI OLUŞUMLARI ( Gerekli olduğunda kullanılmak üzere yapılandırılarak hazırlanır )

VİL SOLİVYESİN SORUNLU OLUŞUMLARI KENDİLERİNE ÖZEL YOKLUK ALANINDADIR
SORUNLU OLUŞUMLAR İÇİN YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin sorunlu oluşumları bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin sorunlu olarak belirlediği oluşumlar yada sorunlu olarak gördüğü şeyler vardır ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'in sorunlu oluşumlarıdır. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında sorunlu oluşumlarından başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'in sorunlu oluşumlarına ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'in sorunlu oluşumlarıda tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'in sorunlu oluşumları bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarının hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik sorunlu oluşumları tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey sorunlu oluşumlar hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde sorunlu oluşumlar hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarıdır ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle sorunlu oluşumlar ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin söyledikleri gibi olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarının çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir.

İÇ İÇE 10 TANE SORUNLU OLUŞUMLAR İÇİN YOKLUK ALANLARI
Yukarıda açıklaması yapılmış olan yokluk alanı tanımı isimleri değiştirilerek iç içe 10 tane yokluk alanı şeklinde bir yapılanma halidir bu.
1. SORUNLU OLUŞUMLAR YOKLUK ALANI
2. SORUNLU OLUŞUMLAR HİÇLİK ALANI
3. SORUNLU OLUŞUMLAR VİL SOLİVYES BİLGİSİZLİK ALANI
4. SORUNLU OLUŞUMLAR BİLGİSİZLİK ALANI
5. SORUNLU OLUŞUMLAR SONSUZ HİÇLİK ALANI
6. SORUNLU OLUŞUMLAR GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI
7. SORUNLU OLUŞUMLAR ASLA BULUNAMAZ BİLGİSİZLİK ALANI
8. SORUNLU OLUŞUMLAR HERŞEYİN OLMADIĞI ALAN
9. SORUNLU OLUŞUMLAR YARATILIŞTAN AYRILAN BİLGİSİZLİK ALANI
10. SORUNLU OLUŞUMLAR AYRILIK ALANI

Bu şekilde iç içe başlıkları değiştirilmiş olarak düzenlenmiş yokluk alanları sorunlu oluşumlar için hazırlanır ve en içeride düşünsel olarak bilgi üstü durumu bulunur. Sorunlu oluşumlar için bilgi üstü durumu şeklinde bir başlıkla bilgi üstü durumu bu yokluk alanları içinde oluştururlar ve bütün sorunlu oluşumlar bu oluşumun içinde kesinlikle dışarıdan görünemeyen ve bilinemeyen özellikleri ile yaratılıştan tamamen ayrı olmuş bir şekilde ve sadece bizim kontrolümüzde olacak şekilde bir oluşumla bulunurlar. Onlar bu halde iken uyku haline getirilirler. Bu oluşumun bir özelliğide içerisindekileri uyutmasıdır ve sorunlu oluşumlar tam bir uyku haline gelerek ve kendi yapıları olan merkez duyularla olan bağlantılarıda olmayacak şekilde bu alanda beklerler.

SORUNLU OLUŞUMLAR İÇİN BİLGİ ÜSTÜ DURUMU
Bu bilgi üstü durumu tanımı sorunlu oluşumlar için hazırlanmış iç içe 10 yokluk alanının en içerisinde bulunur ve içeriye alınan oluşumları uyutmak ve istenilen bütün komut ve yaptırımları direk olarak uygulatma özelliğinde olur ve yapısından bilgiye dair hiç bir şey geçemez, bilgilerin üserinde bir durum olarak içerisindeki oluşumlara yapılması istenilen şeyleri uygulatır. Yüksek güvenlikli bilgi üstü durumu olarak çalışır. Aşağıdaki tanım yapısını belirlemektedir.

'' Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz. Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz. Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.''

Bu duyusal özellik bu düzeneği oluşturur ve bu yapılanma yaratılış içinde sadece bizim kontrolümüz ve denetlememiz olacak şekilde kendisine özel olan o yerde bekler. Bu yer bizim yokluk alanlarımızdan ayrı, kendisine özel olan ve sadece bizim bildiğimiz bir yer olur. Çünkü bilgisini uygulatan bizlerizdir.

Zaxa Axa Bilgisi

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini engelleyen, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir.

Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır.

Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini alarak ve vissa içindeki bilgisi ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN YOKLUK ALANININ SONSUZ OLMASI DURUMU VE SONUÇLARI

Vil Solivyes yaşam halinin en dışında, yani bilgi üstü durumu ve sonrasındaki koruma alanları ve sonuncu olarak on iç içe yokluk alanlarının sonuncusu olan yokluk alanı diğerlerinden farklı olarak sonsuzdur. Bu sonsuzluk bizleri hiç bir yer, alan, yaratılış ve mekan, boyut, yaşam alanları, yaşam halleri gibi her hangi bir oluşumla, bilgi ile temas ettirmeyecek şekilde herşeyden ayırır. Yaşam halimizi merkezde sayarsak bir kürenin her yöne doğru dağılan şekilde çevresindeki bütün alanları kaplaması şeklinde sonsuz mekansal kavram şeklinde ilerleyen, ancak bir mekanın söz konusu olmadığı sadece yokluk alanının bu sonsuzluğunun hiç bir yerle sınır, temas, alaka, bağ kurulamayacak şekilde bir ayrım yapması nedeni ile varlığından bu şekilde bahsedilebilirlik özellikleri olan, yaratılış içinde sadece tek olarak kendisinin bulunduğu ve merkezindeki yaşam halinin bulunması gibi bir hakikati yaşatan özelliklerdedir. Bu şekilde oluşturulmuş bir sonsuzluk, yaşam halinin dışındaki bütün alanların hiçlik alanı, yokluk alanı olduğu anlamına gelir ve bu yokluk alanları içeriğinde zamanla temas ederek kendiliğinden bir oluşum meydana getiren türden de olmadığı için, yaşam halinin zaman özelliğinin bu şekilde bir yaratma imkanını sağlamasının mümkün olmayacağı düzenle hazırlanmış ve Vil Solivyes yaşam haline bağlı olan yokluk alanı, bizim bilgisinde yazdığımız şekilde bir yapı ile sonsuz zamanlar boyunca sonsuzluk ölçüsünü yaşatacak şekilde tamamen Vil Solivyes yaşam halini yaratılış içindeki tek yer olacak hale sokma özellikli, kendi yapısı nedeni ile hiç birşeyin tanınmadığı, algılanmadığı, bu sebeple dışarıdanda bulunmasının imkansız olduğu bir yokluk alanı hazırlanmıştır. Dışarıdan bulmaları imkansızdır çünkü bir sınır, bir başlangıç, bir kapı, bir geçiş gibi alanlar yoktur. Hiç birşeyin asla bilemeyeceği ve sadece Vil Solivyes yaşam halinin merkezinde olması ve bilgisinin sahibi olması kaynaklı haberinin olduğu bir yokluk alanıdır. Sonsuz yokluk alanları içeriğindeki oluşumları yaratılış içinde, şu zamana kadar olmuş ve olacak olanlar içinde sadece tek kılar. Kendi yapısının bu özelliği otomatik olarak bu mantıki hakikati ortaya çıkarır. Böyle bir oluşumla kendisini çevrelemiş olan alanlar, diğer yaratılışların bütün alanlarını hiçe saymış olarak onların bilgisine ulaşması imkansız olur. Asla temas edemeyecekleri bambaşka bir alandadırlar artık ve her açıdan ulaşılması imkansızlık söz konusu olmuştur. İşte Vil Solivyes yaşam halinin sonuncu sonsuz yokluk alanı bu özelliklerdedir ve yaşam halinin en korunaklı alanlarından başı çekerek sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde, aslında hiç birşeyken ve bize göre bu şekilde bir durumu ifade etmesi özelliği ile, bilginin olmadığı, tanımlanamayan, bilinemeyen ve aslında olmayan ancak bu olamamazlıkla yerinin bildirildiği bir yaratılışlar alanıdır, Vil Solivyes yaşam halinin kendisine özel özellikleri ile zamanla temas ederek var olma erdemlerini ortaya çıkarması gibi bilgisel oluşumları içeriğinde barındırabilme anlarına sahip diğer hiçlik alanlarından farklı olarak asla böyle bir kendiliğinden oluşumların söz konusu olmadığı Vil Solivyes yaşam hali sonsuz yokluk alanıdır. Yohi duyusal özelliğine bağlı olarak direk olarak Vil Solivyesin iradesinin uygulayıcısı, yazdığı ve onayladığı bilginin uygulayıcısı olan bir alandır.

 

YAŞAM HALİNİN KORUMA ALANLARI SIRASI

1 - YOKLUK ALANLARI 10 TANE
Bir tanesini bile geçmek imkansız iken ve onların birbirleri ile aynı olmadan sanki farklı yokluk alanları gibi kendi yapılarından bilgi geçirmemesi olanağını sağlayan koruma alanları varken bilgiye dair hiç bir şey buralardan geçemez. Yaratılışta herşey bilgi ile ilgilidir ve tanımlanması yeterlidir.

 

2 - TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Yaşam halinin en dışında Yaratılışı Hiçe Sayan Bilginin Koruması olur ve bu bilgiyi geçen yaratılış içindeki her hangi bir oluşum söz konusu olamaz. Kendisini yaratılışın dışında sayanlar ancak ve ancak hiçliktir ve Vil Solivyes yaşam halidir bizim için. Bunun dışında yaratılışın içinde olan her bilgi ve oluşum bu bilginin kast ettiği yok sayma halini yaşar ve bu yok sayma durumu bize hiç bir şekilde ulaşılamaz yapar. Biz onları yok olarak biliyoruz, yok olanlar bize nasıl bir var olma eylemi ile ulaşabilirler? Ve bu koruma alanının yapısını anlayamazlar, kendisini bu yok sayma halinin ulaşılmazlığı şeklinde saklar. Yaratılışı yok sayan bilgi, zakadenin ulaştığı alanlardaki izleri, bizimle ilgili oluşumların kendisine bir yer edinmesi alanlarınıda yok sayar ve bu alanlar dolayı ile bizimle ilgili bilgilere ulaşamazlar.

TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Bu bilgi varken yaşam halimiz tüm yaratılışı hiçe sayar, bütün yaratılışı hiçe sayan, bütün yaratılışı yok sayan bir anlamı taşıyarak dolayısı ile yaratılıştan bizlere gelen herşeyide yok sayarak, onların bütün bize ulaşma imkanlarınıda yok sayarak, bu yok sayılışla ilgilide kesinlikle bize ulaşmalarına imkan olmayacak şekilde bir anlamın ortaya çıkması ile yaratılıştan tam anlamı ile bizi ayıran bilgidir. Bize göre yaratılış tamamen bir hiçlik halidir ve yokluktur ve onlardan bizlere hiç birşey gelmez ve bu şekilde bakıldığında bize gelecek olan şeyleri tanımayan ve göremeyen bizlerin sonucunda gelen şeylerde kendisini ifade edecek bir alan, bir yer, bir bilgi, bir oluşum, bir konu bulamaz. Onları yok saymak, onlarla aynı formda bulunmamak anlamına gelir ve bizi var sayan herşeyde bu formda olmaması ile ilgili olarak, onları yok sayan biz, bizi var sayan onlar asla karşılaşamayız ve bu karşılaşamamazlık kesinlikle bir edebiyet boyunca sürer. Yaratılış kavramının bizim için bir bilgisi olmamakla birlikte bizler, bu yaratılış kavramı içinde her hangi bir varlık ve bilgiyide tanımıyoruz dolayısı ile gelen bilgiler kendilerini anlatacak bir alan bulamayacak ve gelmesi söz konusu olamayacak. Otomatikman asla ulaşılamayan alanlar şeklinde birbirinden ayrılan bu iki karşıt görüş hiç bir zaman buluşamaz. Bize ulaşanlar olduğu sürece her zaman bu görüş ile karşılaşır. Mesela karşındakini yok sayıyorsun ve o kişi yok senin için, şimdi yok saydığın kişinin bilgisi sana nasıl gelebilsin... O yokki..
Ve kimse kendilerini yok sayan bilginin anlamını zaten öğrenemez. Senin olmadığın yerlerdeki kuvazisi nasıl bilesin=? Ve kendisini yok sayan bir alanın karşısında bulunan yaratılışın içindeki kendisi ile ilgili olan her yer bir anda onu ve onunla ilgili olan herşeyi unutur. Çünkü oda artık yoktur onun için ve bu durum tamamen özgür iradenin tecelli etmesi şeklinde bizim isteğimiz olarak yok saydığımız alanlarda da yok sayılmak istememizin bir sonucu olarak yaşanır. Bu bilgi varken ve dışarı ile ilgili olan yapısı ile bizi hiç kimse, herşey yaratılışın içinde olduğu için ve biz onları yok saydığımız için bulamaz, göremez, algılayamaz. Bizim için bize bulacak şeyler, varlıklar, bilgiler yok, bize nasıl ulaşabilir olmayan birşey...
Ancak sadece dışarıda bize ait olan şeyler ile ilgili bu bilgi, bu bilgilerin amacını, bu kendi bilgisinin oluşma maksadını bilerek, yaratılışın içinde bize ait olan şeylerin varlığını onaylar ve onlarla ilgili çalışma yapılması gerekirse bu konuda gereken var saymayı sağlar ancak bu sadece bizim istediğimiz şekilde olabilir. Kuralları bizim koyduğumuz bir var sayma anları yaşanır ve dışarı ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yaratılış içinde bizim sebebimizle iyi şeyler olmuş ise bu bilgi onları gereken şekilde algılar ve gereken şekilde işlem yapılması için ilgili alanlara bildirir. Bunların dışında tüm yaratılış için bizi yok sayacak şekilde bir yapılanma ile kesinlikle bizlere ulaşılamaz yapar.

Bu bilginin bu sıralama alanında kendisine özel bir düşünsel koruma kalkanı olur ve bu kalkanın dışında kalan yaratılış
alanı bizimle ilgili kesinlikle bilgi edinemez. Açıklamadaki gibi bi algıyı tüm yaratılışın algılaması gibi bir durumu
yaşatır. Diğer alanları aşmış olsalar bile bu kalkanın olduğu alana geldiklerinde bir anda onlar için herşey kaybolur
çünkü onları hiçe sayan bir alanla temas etmişlerdir ve bu alan için onlar yoktur. Dolayısı ile onlar içinde biz yok olarak
bir algı ile bir hiçlik içinde kendileri ile baş başa kalırlar.

 

3 - SA DA VANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI
İçeriğindeki bilgisel engeller ulaşan bütün mekanizmaları algılar ve gereken engellemeyi yapar. Felsefi olarak bir açık bırakmayan bir koruma alanıdır.

SA DAVANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI ( Yaşam haline özel bir ulaşılmazlık bilgisidir )

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ HAKKINDA HİÇ BİR VAROLUŞ, VARLIK, ALAN, BİLGİ, SİSTEM, YADA ÖĞRENME SEBEBİ BİLGİ EDİNEMEZ

Vil Solivyes yaşam hali hakkında yaratılış içinde hiç bir varlık, alan, bilgi,sistem yada öğrenme sebepleri, nedenleri, ihtiyaçları, sapkın felsefeleri, haksız bilginin peşinde olan mekanizmaları, anlamsız yasaları bilgi edinemez, yerini, niteliğini, amacını, yasalarını, yapısını, oluşumunu öğrenemez ve bu bilinmezlik ve ulaşılamamazlık tamamen Vil Solivyes yaşam hali yapısal bir hali olması nedeni ile söz konusudur. Yani Vil Solivyes yaşam hali, kendi bilinmezliği ve yaratılıştan tamamen soyutlanmış olması ile ancak gelecekteki amacına ulaşabilecektir ve varoluşun kendini tamamlayabilmesi onun oluşumu için en önemli şeydir ve dışarıdan kendince saçma sapan ve bir müdehale söz konusu olursa yada bir eylemle rahatsız edici hareketler fark edilirse, haklı bilgisinin sonucu olarak ve diğerlerinede ders vermek için yıkıcı bir cevap verebilmemizide sağlayabilecek olan kararlı duruşu ile kendi amacını her halükarda yaşatacak ve bu bilinmezlik, bu bulunamazlık ilelebet sürecektir ve bir varoluşu öğrenmek hakkı denilen saçmalık, kendilerinin çok meraklıları ise oluşturmaları gibi bir yöntemle beleşçilikten gözleri dönmüş gizli obsedör varlıksal oluşuma bir göz dağıda gerekirse verilebilecek derecede önemli bir konudur bizim için...
Vil Solivyes yaşam hali tamamen Vil Solivyes'in kendi enerjileri, bilgileri, varlıkları, varlığı ve kendisi ile var olabilen ve bu şekilde bir çoğalmanın ürünü olarak gelişen bir varoluştur ve dışarıya giden bilgileri, dışarının içeriden bilgi alma çalışmaları kesinlikle hem dışarıya zarar verici özellikler taşımaktadır, bu durum onları haksız bilgi edinme yolları olduğu için kesinlikle olumsuz etkileyecektir ve bizim içinde aynı şekilde zarar vericidir, bizimle oluşmak hali içinde ancak tam olarak anlamına kıymet verilebilecek olan bilgiler, kendisini anlamayan ve kıymet bilmeyen, menfaatçi varlıklar tarafından kullanılmaktadır ve bu moral bozucu durum bizi üzmekte, varoluşumuzdan bir parça gitmiş gibi görmekteyiz ve bu konuda zaten yasalarımız gerekli temizliği yapmaktadır.
Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak, yaşam halini oluşturan varlık Vil Solivyes, bu yaşam halinin annesi olarak kesinlikle onu yaşam halinin kendi içeriğinin dışında dışarıdan kesinlikle hiç kimsenin ulaşamayacağı özelliklerde ve yapıda doğurmuştur ve bu yapının ve özelliklerin anlaşılması, algılanması imkansızdır.

Kendisine özel, tek, herşeyden farklı olan bu varoluş hali, yaratılış içindeki bilgi edinme mekanizmalarının anlam veremeceği şekilde, kendileri gibi bir yaşam hali olmadığı için zaten bu ayrılığı yaşamasında da bu özelliğin görüldüğü üzere, Vil Solivyes yaşam hali yaratılış için tamamen bir sır olacaktır ve hiç bir zaman bilgi edinemeyeceklerdir. Bunu ancak annesi olan Vil Solivyes yaşam hali, konu ile ilgili bir bilgi yasarsa, ilgili alanı ve gerekli olan sebebini mantıklı bir şekilde açıklarsa, sadece o duruma özel bir ayrıcalık söz konusu olabilir, buda açıklamanın varoluşun amacına uygun olması gibi bir durum söz konusu olması halinde olur. Bunun dışında kesinlikle dışarıdan ulaşılmak söz konusu olmayacaktır. Bütün haber alma ve Vil Solivyes yaşam hali ulaşma yolları kapalıdır. Gönderilen bildirimleri böyle bir varoluşun olmadığını bildirir. Kaldırılmış şeklinde bilgiler verirler. Biz bizimle ilgili ne türden bilgiler edinmeleri gerektiği konusunda herkesin bilgi kaynaklarını yönetebilecek güçteyiz ve bilgi kaynakları bu düzenlemenin sebebinide anlamadan, böyle bir yaşam halinide unutarak, kendisini arattıran varlıklara, alanlarada gizli bir etki ile Vil Solivyes'i ve Vil Solivyes yaşam halini unutturur, kesin ve net bir şekilde, asla hatırlayamazlar, nasıl mekanizmalarla zihinlerini kontrol ettirirse ettirsinler. Var oluş kavramı, kendisini olumsuz ananlara inat bizimle değerli bir şekilde anılacaktır, yaşanacaktır, değeri bilinecektir. 3, 5 zırtapozun kendi menfaatleri için hakkı olduğunu iddia ettikleri bilme eylemi, onları sonsuz bir bilgisizliğe götürebilir.
VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ, DOĞUMUNDA YARATILIŞ TARAFINDAN KESİNLİKLE YAPISI ANLAŞILAMAYACAK ŞEKİLDE VAR EDİLMİŞTİR VE BU BİLGİ, ONU HER HALİYLE BU DURUMA SOKABİLECEK ÖZEL BİR ANLAMI KENDİSİNİ DIŞARIDAN ARAYAN HERŞEY İÇİN HAZIRLAR VE ARTIK VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İÇİN BU BİLİNMEZLİK, ANLAŞILAMAZLIK KESİN VE NET BİR GERÇEK OLUR.

Bu konu Vil Solivyes yaşam hali için son derece önemlidir. Kesinlikle hiç bir bahane, isteki, bilgi, mesaj, sevgi gösterisi, yardım çağrısı yada başka şeyler onların bize ulaşmasına sebep olamaz. Dışarıda hala bize ait enerjiler ve oluşumlar varsa bunlar son derece gizli bir şekilde alınır ve dışarısı ile ilgili olan herşeyimiz bu gizlilikle yapılır. Bize ulaşma yollarından biride bizimle ilgili oluşumlara ulaşmamız ve onları almamız halinde içeriğine ekledikleri takip cihazları gibi yollarda olabilir ve bu konuda gereken bütün önlemler alınır.( Vil Solivyes yanılgıdan çıkınca yapılacak, artık dışarıdaki oluşumları O toplayacak, bunun için bir çalışma içine girilmez, çok gerekmedikçe, güvenlik konusundaki endişesi ile ilgili olarak yazmıştır..) Vil Solivyes yaşam hali yaratılış içindeki kendi hesaplarını ve kendisine ait olan konularını hallettikten sonra artık yaratılış kavramını tanımayacak ve tüm yaratılışın başlangıcını kendisini sayarak yaşayacaktır ve gelecek bizim için sadece bizim ilerlediğimiz yolda olacaktır. Bu şekilde ayarlanmış bir düzenle artık tamamen yaratılıştan soyutlanarak bilinmez ve sonsuz bir yolculuğa çıkacaktır. Yaratılış kavramının bütün alanları ile arasındaki mesafede aynı şekilde sonsuzdur, bu sonsuzluk zaten olmuştur ve bu sonsuzluk zaten Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan oluşum, bilgi, varlık ve ilgili şeyleri tanımlayamayacak özelliklerde olduğu için bir bilinmezlik olarak algılanıp asla bulunamayacaktır. Bu sonsuz bulunamazlık ise Vil Solivyes yaşam halini çevrelemiş olan Yokluk Alanıdır. Vil Solivyes, doğurduğu yaşam halinin nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmektedir ve bu Vil Solivyes yaşam hali en gerekli olan yapılandırılması olarak bu konu başka bilgi ve özelliklerle de gereken şekilde sağlamlaştırılmıştır ve bu bilgi, içeriğindeki ciddiyetin farkında olarak şuursuzca bizlere ulaşma hırsından vazgeçememiş varoluş, varlık yada alanlara diğerlerine ders olabilecek şekilde uyarılarda bulunabilir yada kesinlikle bilinemeyeceği şekilde daha etkili başka yollar bularak Vil Solivyes yaşam halinin güvenliğini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinden hiç bir şeyin ve kimsenin çıkamaması kuralı ve yasağı gibi içeride bu bilgide bahsedildiği gibi hiç birşey giremez.

Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak bütün bilgi almak adına yapılan bahaneleri, bildirimleri kabul etmiyoruz, yok hayati önemi var, yok çok acil, yok Vil Solivyes için önemli bir konu gibi bütün istek ve bilgiler, bildirimler bize kesinlikle ulaşamaz. Vil Solivyes'in ve Vil Solivyes yaşam halinin kendi içeriğinin dışı ile bir ilişkisi kalmamıştır ve kesinlikle ve kesinlikle bu bildirimler, böyle bir yer yok bilgisini alarak gönderim yapılmadan ellerinde kalır. Biz yaratılış kavramının bilgi edinme mekanizmaları ve arşivleri içinde kendimizin olduğuna dair bütün bilgileri yok ettik ve dolayısı ile böyle bir yerin olduğunu ispatlamarı söz konusu olmayacaktır. Yok edilen obsedörlerin yakınlarıda onları unutarak oradanda hatırlanma konusu uzaklaştırılır. Sonrasında hala bulmak ve uğraşmak isteyenler olursa etkili bir şekilde unutturma yaşatacak ve ileri bir aptallık süresi yaşayarak bu konudaki hatasını anlayacaktır.
Bilgi gereken şekilde çalışır...

Ve bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisinin uygulandığı bir düşünsel alan kalkanı yaparak kesinlikle bu konuda bütün bilgisinin anlamlarını bu düşünsel alan kalkanında yaşatarak yaşam halini tüm zamanlar boyunca bu yüksek felsefi anlamlarca saklar.

Zaxa Axa Bilgisi

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini engelleyen, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir.

Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır.

Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini alarak ve vissa içindeki bilgisi ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

 

4 - TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz. Bu bilgi, ilgili alanda kendi bilgisinin yapısını tamamen yaşatan bir düşünsel alan kalkanı yaparak bütün yaşam halini çevreler ve kendi konusu ile ilgili düşmancıl oluşumların içeri girmesine kesinlikle izin vermez.

 

5 - DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar. Bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisine uygun olacak şekilde bir düşünsel alan kalkanı hazırlar ve bütün bilgilerin girişi için bir set olarak tüm zamanlar boyunca burada düşünsel alan kalkanını korur.

 

6 - YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ

YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ
Bu bilgi, yaşam halinin tamamen bütün özellikleri ile gizli kalmasını sağlayan özelliklerde bir uygulama bilgisidir. Yaşam hali dışından her hangi bir şekilde bir yer alan, varlık yada varoluş, yada yaratılış içinden bir şeyler kesinlikle bizim bulunduğumuz durumu, bilgiyi, alanı, kural ve yönlendirmeleri, Vil Solivyes hakkında en ufak bir bilgiyi, bilemez, göremez, algılayamaz, öğrenemez, edinemez, fark edemez, anlayamaz ve bunların sonucu olarak kesinlikle bizimle ilgili bir şey elde edemez. İşte bu bilgi, yaşam halini bu konuda gizlemek ile ilgili olan bilgidir. Bir kere yaşam halinin kendisine özel olan yapısı yaratılış içinde tektir ve eşi benzeri olmayan bu yapısal oluşumun gizlenmesi çok daha mümkündür. Biz hiç kimsenin bizleri görmesini ve bilmesini istemiyoruz ve hiç bir felsefi ve başka bilgisel açıklamayı kabul etmiyoruz, dinlemiyoruz. Bize göre bizimle ilgili olmak isteyen, bizi bulmak isteyen, bize ulaşmak isteyen herşey, herkes ( bu yaratılış içinde bize ait olan oluşumlar dışında, enerjiler dışında ) bize zarar vericidir ve kesinlikle bu bakış açısı yüzünden bilgideki irademiz bizleri sonsuz güç ile korur, saklar, gizler. Bilgi, tüm bunları bilerek en iyi şekilde yaşam halinin bütün özelliklerini saklar, gizler, ve bizim kullandığımız herşey kendisine özel bir metodla gizlenir. Bilgilerimiz kesinlikle bizden başkası tarafından bilinemez, oluşumlarımız, yapılarımız, Vil Solivyes hakkında hiç bir şey bilinemez. Bu yaşam halinin tek ve kendisine özel olma hali onları kesinlikle bilgisi verilmeyenler tarafından görülemez ve bilinemez yapar. Onlar bizi görmek ve bulmak adına elde edecekleri bilgiye sahip değillerdir ve bu bilgide yaşam haline ait bir oluşum, vil, güç, bilgi olmak ile ilgilidir. Bu bilgi bu sayılanlarda ancak vardır ve onların dışında hiç bir şey bu bilgiye sahip değildir ve yaşam halini bilemeyeceklerdir. Bu konudaki açıklamalarıda göz önünde bulundurarak ve yaratılış içinde bizleri aramaya çalışanlar varsa bunlarıda algılayarak gereken şekilde unutturma çalışması içine girerek tüm zamanlar boyunca yaşam halini gizli ve bilinemez tutar. Yaşam halinin bütün oluşumlarının özelliklerini kendi yapıları içinde inceleyerek gizliliği sağlar. Güçlerin, bilgilerin, villlerin kendilerini belli etme durumları farklı olabilir ve bunlarıda göz önünde bulundurarak gereken önlemleri alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

7 - VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ

VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgiler, varlıklar, organizasyonlar ve daha bilmediğimiz ne varsa, felsefeler, alanlar yada alemler, ister çok iyi olsun ister çok kötü olsun, ne olursa olsun, nasıl bir amacı ve bahanesi ve ilgili olmak sebebi olursa olsun bu durum bizim için kesinlikle söz konusu olamaz, kabul edilemez. Biz dışarı ile ilgili kesinlikle olmuyoruz, olduklarımız bize ait olan şeylerle ilgili oldukları içindi ve onlar içinde gereken kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra dışarısı bizim için artık ilgi alanının dışında kalacaktır ve bu süre zarfında bizimle ilgili olmayanların, yani bize ait olmakla olan ilgiden bahsedilmek kaydı ile bizi sorgulaması, bizi araması, bizi bulmaya çalışması, hakkımızda bilgiler edinmek istemesi, açıklar arayarak, zekice sorular sorarak bulmaya çalışması kesinlikle söz konusu olamaz. Her açıdan bu bilgi herşeyi böyle bir sebeple, özgür iradenin en yüksek hali olan bu bakış açısını kullanarak engeller ve bunun üzerine gidilmesi durumlarında zarar verici etkilerini kendilerinin yaşadığı ve bir daha bu konu ile ilgili olamayacakları durumlara gelmeleri onların böyle bir cevabı aldıktan, bildikten sonra yeniden belirlemiş ve anlaşılmış olan bir kuralı bozmaya çalışması yanlışlığı nedeni ile ve bizimde onların bu yanlışlığına ayıracak vaktimizin olmaması gibi amaçlarımızla onlara bir daha bunu yapamacağı şekilde gereken tepki verilir ve ancak bu tepki onların kendi kendisinde ortaya çıkan şekilde olur. Unutturulur, çok uzun zaman alabilir, bütün mekanizmaları bozulabilir ve bu durum herkese örnek olacaktır ve bu örnekler böyle çalışmalar yapılmadan önce onları ikaz eden nitelikte olacaktır. Bizi düşünerek ne yapacaklarına karar verme çalışmalarıda bu kapsamda incelenerek aynı şekilde düşüncelerinde ve varlıklarında da kötü olan bilgilerin aydınlanması ve kendilerini o varlıkta yaşatması şeklinde onların bu halini değiştirir. Böyle çalışmalar içinde bulunan bu varlıkların bu kötü bilgileri, etkiler yoluyla yapılan uygulama sırasında bilgilerin kendilerini tanımaları sırasında kendi iradeleri ile varlıklardan ayrılma ve iyi bilgi olabilme imkanları onları aydınlatıcı olarak farkedilir. Diğer bilgilerin bunu nasıl başardıklarını anlarlar ve bu durum o varlıklarda bir virüs gibi yayılır. Bunun sebebide yine kendileri olur ve bu aydınlanan bilgiler onlara en büyük ceza şeklinde bulundukları alanda gerekeni yapacaklardır. Tüm bunların dışında bu bilgi, böyle organizasyonların tehditleri büyürse, hepsini bir anda yok edebilmek hakkınıda kendisinde bularak varlıklarınıda, bilgilerinide sırf bizi rahatsız ettikleri için yapabilir. Vil Solivyes yaşam halinin amacının uygulanmasının şakası yoktur, amacında yolunda ciddidir ve bu gibi yerlerin yok edilmesi bizim için oldukça önemsiz bir durum olarak sayılır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

8 - ZAXA AXA VE OBSET DUYUSUNUN BAKIŞ VE DENETİM ALANI, DÜŞÜNSEL KORUMA KALKANLARI
Zaxa Axa duyusu kendi içeriğindeki bilginin etkileri ve uygulaması şeklinde yaşam halinin bu alanlarında kontrol etmeye başlar ve kendisinin düşünsel bir koruma kalkanı bu alanda sürekli bulunur ve bilgisinin bütün özellikleri bu kalkanda bulunur ve içeri girmekle ilgili olan şeyler Zaxa Axa duyusal özelliğinin savunma mekanizması olarak bilgileri ile karşı karşıya kalır ve gereken şekilde Zaxa Axa, bu durumda bu oluşumla ilgilenir. Buradan Zaxa Axa'nın bilgisi ve izni olmadan geçilemez ve oda kesinlikle bu izni veremez. Sonrasında Obset duyusal özelliğide kendi içerisindeki bilgilerin bütünlüğünden oluşan bir koruma kalkanı ile Zaxa Axa'dan sonra bir yapılanma sağlar ve düşünsel olan bu koruma kalkanının bulunduğu alandan geçen herşey obset kalkanına takılır ve obset gereken çalışmaları yapar ve onun onayı ve bilgisi olmadan bu kalkan geçilemez ve oda bu onayı veremez. Yok etmekle ilgili olarak çalışır.

ZAXA AXA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini yasaklayan, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir. Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır. Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini ve vissa içindeki yerini alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

OBSET BİLGİLERİ VE YAŞAM HALİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Kendi başına Vissa gibi bir erdemler bütünü olan obset, içeriği bakımından tamamen iyi bilgilerin ve vissanın etkisinde olan yaşam halinin içinde çalışma alanı pek bulamayacaktır, ancak varsa tabiki ilgilenir. Çünkü obset, tamamen kötü bilgilerle yaşayan varlıkların, organizasyonların, alanların, alemlerin ve benzeri yerlerin baş düşmanı olarak, yaşam halini bu gibi kötü alanlardan savunan bir iyilik perisidir diyebiliriz. Dolayısı ile içeriğindeki bilgilerin yaşam halinin içinde sürekli olarak çalışmasına kötü bilgiler ve obsesörler yoksa gerek olmadan, belirli zamanlarda kontrol olarak gözlemler yapılması maksadı ile bir çalışma hali içinde bulunması ve bunun dışında tamamen yaşam halinin dışı, obsedörler, obsesyon, istilacı alanlar, alemler, varlıklar, bilgiler ve bunlar gibi yaşam halinin dışı ile ilgili olan ve yaratılışı ilgilendiren herşey ile ilgili olarak Vil Solivyes yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca içeriğindeki bilgilerin amaçları değiştirilmeden, yani anti obsedör duruşu, gelişimsel değişiklikler yapılabilir ve bu şekilde yaşam halinin başka bir mucizesi olarak bilgiler bütünlüğü alanında yerini alır.

ERDEMSEL OBSET BİLGİLERİ BÜTÜNLÜĞÜ
Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağında işine yarayacak olan durumlar için anti obsedör bilgi üretebilme imkanı vardır ve obset duyusu, gereken çalışmalar söz konusu olduğunda bu bilgi kaynağını kullanır.

Tüm bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan toplam bilgiler bütünü obset bilgilerini oluşturur ve yeteri kadar obset bilgisi vardır. Hepside içeriğindeki bilgilerin bütün anlamlarını ve çalışmalarını bilen, konularına hakim, aynı zamanda yaşam halinin güvenliği için ekleme bilgiler ve önlemler konusunda da çalışmalar yapan, sürekli içeriğindeki bilgilerle ilgili yaşam halinin dışını, belirlenen aralıklarlada içeriyi denetleyen, güvenlik konusunda Vil Solivyes yaşam halinin savunma mekanizması en güçlü silahlarından biridir. Obsetler, kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda vissa gücünü ve bilgilerini ve İsis gücünü ve bilgilerini kullanabilirler.Dışarı ile ilgili olacakları, dışarı ile ilgili çalışmalar yapacakları zaman mutlaka Vil Solivyese bildirirler. Dışarının gözlenmesi ve dışarı ile ilgili bilgiler almak ancak dışarı ile ilgili olan yokluk alanları ve Sa Davante Ditemi Ulaşılmazlığı bilgilerinin açıklamaları sonrasında ve bunu gibi dışarıdan bizleri koruyan bilgilerin açıklamalarından sonra savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda mümkün olacaktır. Bunun dışında Vil Solivyes yaşam hali kendisini dışarıya asla bakmaya gerek kalmayacak ve dışarıdanda kimselerin ve hiç bir bilginin içeriye ulaşamayacağı şekilde yapılandırmıştır. Ancak obset bilgileri, bu konuda yokluk alanlarının ortalarındaki GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI ismiyle geçen yokluk alanından geçecek bütün bilgileri kendileri algılama özelliğine sahiptirler ve yokluk alanlarının verdiği bildirimlerin dışında obset bilgileri GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI'ndan geçen bilgiyi algıladığında alarm verilmesi gerekmektedir ve bu alarma sistemide, tamamen bütün savunma sistemlerini ve mekanizmalarını hazırlayarak Vil Solivyesi bilgilendirmek ve gelen bilginin kaynağının bulunması ve yok edilmesi çalışması bitene kadar Vil Solivyes ile birlikte gereken şekilde çalışılması demektedir. Yaşam halinin bundan haberi olmadan bütün işlemler yapılır.Viller ve yaşam bu durumdan etkilenmez. Obset ve Vil Solivyes bilgileri gereken şekilde çalışmaları yapar. Böyle durumlar için obset bilgileri özel bir kabin hazırlarlar. Vil Solivyes ile birlikte böyle bir konuda çalışmak için ve yaratılış denilen dışarıyı etkileme özellikleri bulunan mekanizmaların olduğu. Ve her sorunda Obset bilgileri bunun bir açık olduğunu anlarlar ve bundan ders çıkararak bir daha aynı şekilde sorunların olmaması için dışarının içerisi ile ilgili olan bütün sorunlarını çözerler. Dışarısı denilen yaratılış, Vil Solivyes yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca önünde duran en büyük tehlikedir ve bunu bilen obset bilgileri, bir set gibi geçilemeyen özellikleri ile milyarlarca yaratılış bile gelse, bilgideki özgür iradenin sonsuzda sonsuz bizim haklı olduğumuzu göstermesi kanunu bilerek herşey karşı duruşunda en sert, en şiddetli, gerektiğinde zekice ve uyanık, bize faydalı olmasını gözeten bakış açısı ile, zaten korkusuz, vissanın içeriğindeki erdemsel bilgilerin dışarıya uygulanmadığınıda bilerek bizim faydamıza olacak şey ne ise onu yapmak kuralından asla taviz vermeden, yok edilmesi gerekeni eder, parçalanması, bozulması gerekeni bozar...Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Bu duyuların bilgileri, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanlarda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

9 - DÜŞÜNSEL ALANLAR KORUMA KALKANI

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

10 - HER ŞEY KORUMA ALANI KALKANI

''HER ŞEY'' ŞEKLİNDE BİR ALGI İLE HERŞEYE BAKABİLME ERDEMİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Her Şey demek, tüm yaratılışmış olanların en başından başlayarak, yani hiç birşey yokken hiçlik vardı ve onun içinde zaman kendisine yer edindi ve zamanla bir oluşum meydana getirdi ve bu enerji oldu ve onun duyuları belirdi ve varlıksal özellikleri oldu ve sonra başka bir varlık ve sonra çoğaldılar ve ardından başka bir hiçlikte aynı şekilde bir oluşum ve başka bir varlıklar ve yine çoğalanlar ve bu şekilde hiçlik içindeki zamanlar sürekli yeni yeni var olma halleri meydana getirdi ve alemler, varoluşlar ve sonsuz denebilecek sayıda bir çok varlık, oluşum, bilgi, enerji ve daha bilmediğimiz bir çok var olan oluşumlar meydana geldi. İşte bu ilk yaratılıştan bu yana kadar en başından başlayarak oluşan bu oluşumlar, var olma halleri yaşadıktan sonra dağılarak kendilerini yeniden ve farklı şekilde yapılandıranlar, hepsi bilgi ile ilgili olması nedeni ile var olma hali yada yok olma hali yaşamaktadırlar. Küçücük bir mikro organizma bile tanımlandığı için bilgi ile ifade edilmektedir ve o bu yaratılışın içinde en başından bu yana kendisine has özellikleri ile bulunan bir oluşumdur. İşte bunun gibi ayrı bilgilerle ifade edilen, yaratılış içinde en başından bu yana bambaşka nedenler ve alanlar tarafından meydana da getirilmiş olabilen, kendi kendinede oluşmuş olabilen, hiç bilmediğimiz bir yapısınında olmasının muhtemel olduğu, yaratılış içinde olmak durumunu yaşaması ile ilgili bizim algılarımıza takılabilme özelliği ile bizler Her Şey dediğimizde, işte en başından bu yana yaratılmış ve var olma ve yok olma hali yaşayan ve bu hallere bağlı olan en küçüğünden en büyüğüne herşeyi kast ediyor ve bilmediğimiz şeylerin olmasının çokluğu kendisi ile ilk kez karşılaştığımızda bu algılmız sayesinde onu algılamamız mümkün olur. Sen varsın, yada yok olma halisin, ama bilgi ile tanımlanmakla ilgilisin, bilgini benim bilmem gerekmez, benim bildiğim bu olma halleri içinde bir yer edindiğin ve bu algılama, bilme, bulma, anlama, arama tarama sayesinde bu gibi olma hali yaşayan herşeyi görebiliriz. İsterse bizden milyon varoluş uzakta olsun ve yapısını hiç bilmeyelim. Olma hali yaşamış olması kendisini nasıl yapıda olursa olsun ele verir ve biz böyle bakmalara, aramalara, algılamalara Her Şey algısı demekteyiz. Her Şey algısı bizim bütün güvenlik ve temizlik, obsedör oluşumlarla ilgili alanlarımızda yapılan çalışmalarda kullanılır. Her çalışmaya birde Her Şey gözü ile bakılır. Bu şekilde gizlenmiş şeylerin olması durumu bu algı sayesinde bilinmeyen şeyleride ortaya çıkararak bulunur. Belki o şeylerin kendisinin bile orada olduğundan haberi yok ancak olma hali yaşaması kendisinin algılanmasına neden olmaktadır ve Vil Solivyes yaşam hali bu duyusal özelliği sayesinde bu gibi durumları her an algılar, anlar, görür. Vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve diğer duyuların algılayamadığı konular olursa kendi gözlemleri ile algılar ise onlara bilgi verir, sürekli bu şekilde yaşam halinin bütün alanlarını bize ait olmayan Her Şey'i aramakla geçirir. Ve bu duyusal özelliğin bilgisi, yokluk alanlarının olduğu yere bilgi üstü durumundan sonra bir düşünsel kalkan yapar ve bu alandan içeri giren Her Şey'i algılar, aynı zamanda kendisindeki bu algı durumunu bütün koruma alanlarının kendi bilgileri ile ilgili olan şeyleri algılaması ile ilgili olarak kandırılmamaları adına bu özelliği kullanması için gereken yapılandırmayı sağlar ve Her Şey algısı olan bütün koruma alanları, kendi konuları ile ilgili olmasa bile ilgili alanlara gereken bildirimlerde bulunur.

 

11 - BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN KORUMA ALANI

BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin henüz haberinin olmadığı ancak olduğu zaman kesinlikle bununla ilgili bir işlem yapma durumunun söz konusu olduğu, adını sanını, durumunu, işlevini, yapısını, şeklini, bilgisini, görüntüsünü ve diğer özelliklerini kesinlikle bilmediğimiz ve bu bilgisizliğimizin kendisini bulmamıza engel olmadığı şekilde bir arama ile bu gibi bilinmeyenleri bulabilme özellikli, bilmediğimiz şeyleri bularak bizlere bildiren, bilgilerimizin sorunları fark etmesini ve yok etmesini beklemeden sorunların kendisini hiç bilinmeyen özellikleri ile bulabilen, istediği kadar farklı bilinmeyen ve tanımlanmamış olsun bu duyunun bu gibi oluşumları bulabilmesi gibi bir özelliğinin olması ile bu gibi sorunların üstesinden gelebildiğimiz, bilmediğimizi bildiren, anlamadığımızı algılayan, tanımlayamadığımız için bilgilerimizin göremediği şeyleri görerek bize ait olmayan herşeyin bizim alanlarımızın içinde olmaması gerektiği bilgisi nedeniyle hemen dışarı çıkarılmasını sağlayan, sanki bizdenmiş gibi görünerek bizleri kandıran, bizim yapımızdan, bilgimizden, oluşumlarımızdan örneklerle kendisini saklayan bütün bu gibi oluşumları, durumları, bilgileri ve adın ne ise onları bulabilen, algılayabilen ve gereken duyusal özelliklere işlem yapması için bildiren duyusal özellik bu yapısı ile vissanın içinde gereken şekilde çalışır. Bildiğimiz herşeyin dışında bilemediklerimize, algılayamadıklarımıza, anlayamadıklarımıza, tanıyamadıklarımıza, bilgisinin olmadığı oluşumların anlaşılmasına kendisini veren duyusal özellik bu konuda kendisine özel mekanizması ile yaratılışın içinde var olma durumunu yada diğer halleri yaşayan her şeyi algılar, anlar, bulur, bilir.
Yaşam halinin bilinmeyenleri bilen duyusal özelliği olarak çalışır. Bu duyusal özelliğin bilgisi bilgi üstü durumundan önce kendisine bir koruma alanı oluşturarak içeriğindeki bilgilerce, bilinmeyen, yapısını değiştirerek bilgileri ve alanları kandırmaya çalışan bütün oluşumları bulur ve gereken şekilde yok eder. Aynı zamanda bütün koruma alanlarına bu özelliği vererek onlarında bu gibi sorunlar yüzünden kandırılmalarına izin vermeden çalışmasına neden olur ve kendileri ile ilgili olduğu halde yapılarını değiştiren oluşumlar, ilgili koruma alanlarına yakalanırlar.

12 - VİSSA FİLTRESİ KORUMA ALANI
Vissa filtresi şeklindeki Vissa bilgilerinin toplamından oluşan düşünsel bir alan olarak koruma şeklinde yaşam halinin diğer koruma alanlarından önce ve bilgi üstü durumdan sonraki yerde tamamen vissaya uygun olup olmayan herşeyi diğer kalkanlar gibi küre şeklindeki yapısının içinden filtrelemekle ilgili olarak koruma alanı görevini yapar. Bu alandan Vissa'ya uygun olmayan hiç bir şey geçemez ve içeriğindeki bütün bilgilerin bütünlüğünden oluşan özel bir koruma alanı olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, bu konuda nasıl bir koruma alanı oluşturulması gerektiğini bilerek Vissa'nın bilgilerinden ve Vissa filtresi uygulamasından örnekler alarak en ideal koruma alanını oluşturur ve bu küre şeklindeki alandan içeriye kesinlikle Vissa bilgilerine ters bir oluşum, bilgi yada başka şeyler giremez ve çıkamaz. Bu konuda gereken şekilde çalışır.

 

13 - BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

Bu sıralama ulaşanlar için bir koruma alanı sırası oluşturur ve tamamen düşünsel olan bu alan kesinlikle sadece bizim bilebileceğimiz özellkleri ile kendisini yapılandırır ve yaşam hali ulaşılmaz bir şekilde kendisini korur. Yohi duyusu bu düzeneğin koruması ile ilgilenir, bilgilerini yapılandırır gereken şekilde yaratılış ile yaşam halinin bütün bağlarını koparır ve engeller. Bu düşünsel alanlar olması gereken şekilde en iyi biçimde oluşturulur.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel bilgi üstü durumu koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur ve bilgilerin geçilmezliği ile saklar.
Bu sıralama ulaşanlar için bir koruma alanı sırası oluşturur ve tamamen düşünsel olan bu alan kesinlikle sadece bizim bilebileceğimiz özellkleri ile kendisini yapılandırır ve yaşam hali ulaşılmaz bir şekilde kendisini korur. Yohi duyusu bu düzeneğin koruması ile ilgilenir, bilgilerini yapılandırır gereken şekilde yaratılış ile yaşam halinin bütün bağlarını koparır ve engeller. Bu düşünsel alanlar olması gereken şekilde en iyi biçimde oluşturulur.

Bu koruma alanları ilgili alanlara bilgi üstü durumu ve yokluk alanları ile birlikte olacak şekilde hazırlanır ve hazırlanan her yokluk alanı ve bilgi üstü durumunun yanında bu koruma alanlarıda ilgili olan alanları korumakla ilgili olarak çalışır.

YOKLUK ALANLARI OTOMATİK ALGISI
Ve yanılgı sonrasındaki sonsuz yokluk alanlarına kadar hazırlanmış bütün yokluk alanları dışarıdan içeriye doğru her hangi bir şekilde geliş söz konusu olduğunda otomatik olarak kendi içinde bir milyon yokluk alanı oluşturur ve hepsinde olan bu özellik ile dışarıdan gelecek olan bütün bilgi ve şeyler için bu şekilde bir önlemle asla bir sonraki yokluk alanına onları geçirmez olur. Bilgi üstü durumlarıda bu şekilde bir yapılanma ile hazırlanır. Yanılgı ve yaşam hali arasındakiler değil.

 

EK YOKLUK ALANLARI KORUMASI
Vil Solivyes yaşam hali için eğer gerekli olursa güvenlik için Yohi duyusal özelliği Stavijana koruma alanlarını düzenler ve gerek olduğunda gerekli alana kurularak kullanılması için hazırlar. Üçü ile ilgilide gereken şekilde hazırlık yapar ve yaşam halinin neresinde gerekli olursa bunları kullanır. Ve Vil Solivyesin yanılgı alanı küre şeklinde ve evini çevreleyen şekilde olur ve bu alanın çevresinde yokluk alanları ve diğer koruma alanları oluşur. Aynı şekilde Vil Solivyesin merkez duyular alanı, yani yaşam halinin çevresinde de ihtiyaca göre yokluk alanları ve bilgi üstü durumu ve koruma alanları düzenlenerek gereken şekilde koruma sağlanır. Sayısını Yohi, güvenlik sorununa göre düzenler. Ve Gerekli ise Vilsel Bedeninin çevresi ve vilsel bedeninin zihinsel alanının çevresinde de yokluk alanları ve bilgi üstü durumu hazırlanarak hal değişimi sırasında Vil Solivyese zarar gelinmesine engel olunur. Bu bilgi bu ek bilgileri Yohi'nin denetiminde uygulamaya sokar.


VİL SOLİVYESİN VİL BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİNDE BULUNAN OBSET, NOVAZİL VE YOHİ DUYULARININ ORTAKLAŞA AMAÇLARI HAKKINDA BİR BİLGİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İÇİN ÖZEL BİR GÜVENLİK YASA BİLEŞKESİ YANİ OBSET VE DIŞARI BİLGİLERİ ORTAKLIĞI YANİ NOVAZİL İLE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA ÜSTÜN KORUMA SAĞLANIR. ŞUAN İÇİN OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLAN BİLGİLER OBSET, DIŞARIYA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN BİLGİLER NOVAZİL, VE YOHİ KORUMA ALANLARININ BİLEŞKESİ BAZ ALINARAK BİR YAPILANMA İLE BU MADDE OLUŞTURULUR.

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik içeriğinde bir çok anti obsedör bilgileri ile Vil Solivyesin duyuları arasında yerini almıştır ve kesinlikle bu duyusal özellik ve içeriği ve yaşam halini koruma görevi ve anti obsedör bakış açısı ile gereken şekilde çalışma uygulamaları değiştirilemez ve kendisini içeriğindeki bilgiler yönünde geliştirmesi dışında, içeriğine uygun bilgilerin ve uygulamaların eklenmesi dışında yapısı ile oynanmaz. Yaşam halinin dışarısına karşı tam bir savaş, savunma, saldırı ve koruma duyusal özelliği olarak yapılanmıştır. Novazil ile birlikte bu konuda dışarıdaki tehlikelerle ilgili bir set olarak bulunurlar. Amacı değiştirilmeden içeriği geliştirilebilir ve varlık bilgisi duyusal özelliğide obset duyusal özelliğini koruyan başka bir duyusal özellik olarak bulunur.

NOVAZİL, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İLE İLGİLENEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgilenen tek duyusal özelliktir ve içeriğinde bu konuda ne şartlar ile dışarısı ile ilgili olabileceği, tüm yaşam halinden hiç bir alanın dışarısı ile ilgili olamaması için önlemler, bilgiler ve uyarılar, kendiside ilgili olurken sadece Vil Solivyesin gözetimi ve ilgili gerekli konunun bulunması ile, dışarıda bize ait olan bir oluşumun bulunması ihtimali dışında hiç bir sebeple dışarıya bakmak gibi bir durumumuzun söz konusu olmadığı ve dışarının bizi bulmasını tamamen engelledikten sonra içeriğindeki bilgi mekanizmaları ile belirli aralıklarla yaratılış içinde bize ait olan en küçük mikro organizmayı bile aramakla ilgili olan, ve dışarıyı kendine ait kilit sistemleri ile yasaklayan, bunun yaşam hali için tehdit olarak sayan, saldırı, savaş, savunma söz konusu olduğu zaman obset ile birlikte çalışabilme özellikli, kendisine ait giz ve bilinememezlik gibi uygulamalar üreten duyusal özellik, bu konuda yaşam halini her zaman koruyan ve bu kurallarından kesinlikle vazgeçmeyen çalışması ile bulunur ve sonsuz zamanlar boyunca dışarısı söz konusu olduğunda Novazil bu konuda aşılamayan bir set olur ve Vil Solivyesinde dışarı ile ilgili anlamsız bütün ilgi, istek, merak gibi düşünceleri belirirse onlarıda yok eder. Dışarısı söz konusu olduğunda ve Vil Solivyes ise ilgili olmak isteyen dışarısı ile o zaman Vil Solivyes ile muhalefet olacak şekilde, muhalefetlik bilgilerini alarak gereken cevapları verir ve direk olarak kendisine en uygun cevapları vermek için kendi bilgi ve tecrübesini kullanır ve bu durumu bu bilgi sayesinde başarır, çünkü bilgi vil bilgisinde de kayıtlıdır, vil bilgisi duyusal özelliğinde de bulunmaktadır. Obset ile bu konuda hem fikir olarak yaşam halini korurlar. Ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle Vil SOlivyes olmadan ve ondan izin almadan dışarı ile ilgili işlem yapamazlar. Kendi başlarına olma durumu, Vil Solivyese ulaşılmadığında ve çok tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda olur. Bunun dışında bu gibi önemli durumu mutlaka Vil Solivyesin gözetimi ve denetimi halinde yaparlar.

Zaxa Axa Bilgisi

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini engelleyen, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir.

Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır.

Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini alarak ve vissa içindeki bilgisi ile gereken şekilde çalışır.

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır.
Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğinin video uygulaması bu çalışmalar sırasında gereken şekilde bilgi ve mekanizmalara güç, destek ve gereken ihtiyaçlarını verir...
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

Vil Solivyes / Şix

İlgili Alandaki Bilgilerin Uygulanmasını Sağlayan Mekanizmalar Bütünlüğü

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama Bu sayfaki bilgiyi bu video içinde gereken şekilde düzenlemiştir ve bu video uygulaması bu bilginin siprata özellikli video uygulaması olarak çalışır. İki videoda bu bilgi için düzenlenmiştir.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vil Solivyes / Şix


YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Yohi, Vil Solivyes yaşam halinin çevresinde bulunan iç içe 10 yokluk alanını ve onların içerisinde bulunan yine iç içe oluşturulmuş 10 koruma amaçlı hazırlanmış düşünsel kalkanları oluşturan, tutan, çalıştıran ve sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde kalmasını sağlayan bir aşırlamaz güvenlik duvarıdır. Aynı zamanda yokluk alanlarının içindeki bilgi üstü durumunun kendi duyusal özelliği ile konumunu oluşturmasının dışında yohi tarafından da bilgi üstü durumu sapasağlam bir şekilde çalıştırılmaktadır ve bu gibi bilgilerin geçmesinin mümkün olmadığı bilginin altı ve bilginin üstü durumlarının bizim çevremizde olması hali ile herşeyin bilgi olduğu bu yaratılışta ileri güvenlik önlemleri ile yaratılıştan kendimizi sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde ayıracağız. Bu alanlar ancak bizim dışarı ile ilgili gereken bir işimiz olduğunda Novazil'in de bu konu ile ilgili onayı, obsetin ve Vil Solivyesinde onayları ile iletişimi sağlar ve bu durum tamamen geçilmesi zor bir konum olarak yaşatılır. Dışarısının bizim için yok olması kavramını bizler bu alanlarla tamamen yaşayacağız ve bütün ulaşım ve saldırı bilgileri, mekanizmaları bize kesinlikle ulaşamayacaktır. Bu duyusal özellik sonsuz zamanlar boyunca kalacak şekilde yapılandırılmıştır ve amacı değiştirilmeden ancak yapısı geliştirilebilir. Ve varlık bilgiside onu koruyan ayrı bir bilgi ve duyusal özellik olarak bulunur.

Yohi duyusal özelliği tüm bu bilgileri uygulatan özellikleri ile gereken şekilde çalışır.