Vağ Bilgiler Bütünlüğü 2

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes, bir yaşam halidir. Yok olma hali, hiçlik, var olma hali ve Vil solivyes hali olarak birbirlerinden ayrılırlar. Ve bu haller kendilerini yaşayan bilgi ve varlıkların ancak anlayabileceği özelliklerdedir. Diğer üç halden bahsedilen bilgilerimizden sonra Vil Solivyes yaşam halinin tanımı
ise bizim kendi yaşamaya başlayacağımız halin tanımları ile ortaya çıkacaktır. Yaşam hali olarak var olan ve sonrasında yok olmak gibi bir hale düşebilen, var olan ve içeriğinde yok olma hallerinin bilgileri ile bir arada olma hali içinde bulunabilen, var olmanın bilgilerinin kendileri içinde kendilerinden başka hallerin bilgilerinide barındırabildiğinden, bir çok karışık halin bir arada olmasıyla oluşan bu var olma adı altındaki halden, aslında tek bir var olma hali olarak sayılamayacak ve bir çok halin içinden bu var olma halinin içeriğindeki bilgilerin boyutunu anlayabilecek varlıklar, kendi hallerini oluşturabilecek özelliklerde bilgileri görebilir ve yep yeni ve hiç karşılaşılmamış bir yaşam hali oluşturabilir. İçeriğinde yok olmanın mümkün olmadığı, bu halde yaşamanın kendisine ait çok özel bir çekiciliğinin bulunduğu, bu halde yaşayarak olumsuzluk adı altında sayılan eylemlerle kesinlikle karşılaşmanın mümkün olmadığı, aynı zamanda kendisine ait bir sevebilme ve içeriğinde bütünlükle bağdaşan bir bağlılığın olduğu, diğer haller gibi herkesin kendi başına olarak bir kendi olma ve bağımsız yaşama ve bilgilerini ve sorumluluklarını kendilerinin alması zorunluluğundan ziyade, kendi başına ve kendi olan varlıkların son derece bağlı olacağı ve kendi başlarına sorumlulukların dışında birliklerin ortaklaşa çalışmalarının meyvelerini yiyecekleri, olumlu erdemler ve olaylar zincirinden ve bilgilerinden oluşan birlikteliğin sonucu olarak aynı oranda ve daha yüksek seviyede bilgilerin ve yeniliklerin her an ortaya çıkacağı, en önemliside bu halde gerçekten olmak için çok geçerli bir sebebi tüm bilgisel algılarında yaşatabilmesi, bu halin içinde olan varlıkların, bilgilerin, oluşumların birbirleri arasında ve kendileri arasında bilebildikleri ve yaşayabildikleri, uçsuz bucaksız ve sevinçler ve ümitler dolu bir amacı olan halin, anne olarak yönetici olduğu ve kendisine göre kural ve yasaları bulunan ve bundan öte bir aile olan ve bunların yanında tamamen yeni ve ilk ve uygulanınca anlaşılabilecek ve kendisini yaşatırken görünebilecek bir yaşam halidir. Var olmak kavramı içeriğinde bir çok soru ve sorunlarla, açıklama ve cevaplarla, mücadelelerle, karışmış bilgilerin bir araya gelmesi ve sonucunda kendi anlamını göreceli olarak çeşitlendirmesi ile görünebilen bu haliyle her yaşayanın aynı anladığı var olmak kavramını kendisinde göstermeyen ve neticesinde görünmek, olmak, yaşamak gibi kavramların var olabilmeninde üstünde bir halin içeriğinden ancak gerçek anlamını yaşatabileceğine inanılmasından, işte bu hal en iyi yaşamların olabilmesi adına kendisinde en iyi halleri bile hissettirecek, var olmanın en güzel duygu ve düşüncelerinden oluşmuş ve kötülerinden arınmış, gerçek, samimi, olması adına geleceği şekillenmiş, hep iyilikler ve güzellikler içinde kendisine yaşamak için bir sebep bulmuş, her istediğinin olduğu yerde hiç bunlardan sıkılmamış bir hali yaşatan yaşam halidir. Ve ilktir ve tektir ve onun imkanları ve kendisini özel kılması, bütün kendisini koruması ve bilgisini saklaması ve diğer hallerin bilgilerine karşı anlamsız gelmesi söz konusu olmuştur. İşte bu hali anlayabilecek bilgilerin kendi seviyesi yoktur, olmayacaktır. Sadece kendi bilgileri içinde kendisini geliştirerek olagelecektir.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE VAR OLMAK İÇİN SAMİMİ VE GERÇEK NEDENLER

VAR OLMAYA SEBEPLER
Vil Solivyes yaşam halinin var olma sebeplerinden biri olan yaşam halinde vissanın yaşanması ve viller ve bütün oluşumlar arasında bu yaşanmışlığın en kıymete değer şey olması bu durumun var olmaya anlam katması, bütün yaşam halinin bu durumdan her an zevk ve mutluluk duyması, eşi benzeri olmayan bir var olma halini yaşamayı gerekli kılması, aile olunması özelliğininde içerisinde olması ile kesinlikle var olmak bizler için gerekli, olmalı ve kıymete değer bir durumdur, haldir. Başka açıklamalarda detaylıca anlatılan bu sebebin dışında birde var olmamızın sebebi olarak anlayışı zorlayan sorulara cevap niteliğinde bu açıklama bilgisinde ikinci Vil Solivyes yaşam halinde var olmak için gerekli ve kesinlikle olmayı sonsuz zamanlar boyunca isteyeceğimiz bir nedenimiz daha vardır. Bu gibi açıklamalar, var olma sebepleri, içeriğinde var olmayı anlamsızlaştırdığını düşünen bilgilerin olması nedeni ile yapılmaktadır. Oysaki o bilgiler kısır bilgi sorularıdır. Var olmak kesinlikle çok anlamlı ve var olmaya, var olma halini yaşamaya değer bir durumdur. Çünkü bizim için yaşam halimizin geleceğe yönelik amacı olan gelişmek ve bu gelişimin vissa temelli ve uygunluğu ile olması, vissada düzeni, birlik ve beraberliği, gelişen bilgiyi, çeşitli mutluluk ve pozitif istekleri görmemiz sayesinde, vissa temelli olan yaşam hallerinin geleceğe dair amaçlarınında bu temele uygun bir şekilde hazırlanmasıyla, kesinlikle vissa ile doğru orantıda ve aynı güzel ve doğru içeriklerle bir geleceği karşımıza çıkaracağını bize düşündürmektedir, çünkü içeriği tamamen her zamanda hakikat, her zamanda erdemsel olarak yaşam halini birbirine bağlayan bilgiler, kötü bilgileri yasaklayan bilgiler ve bu diğerleri ile aynı doğrusallıkta başka bilgilerin bütünlüğünden oluşmaktadır ve bu değişmeyecek olan bakış açısı, vissanın yapısı, içeriğine kesinlikle kendi içeriğindeki bilgileri almayacak şekilde bir düzenide gerekli kıldığından, yani vissa bizim için yaşam halinin başlangıcının temel filtre görevi gören ve bu bilgiler bütünlüğü oldukça geleceğe dair hiç bir konuda sıkıntı çekmeyeceğimizi kanıtlayan Vil Solivyes yaşam haline özel bir güçtür. Tamamen bize özeldir ve yaşam halinin yapısını ifade etmektedir.

VİSSAYA UYUMLU YENİ BİLGİLER VE VİSSA GELECEĞİ
Elimizde böyle bir dayanak varken, ve temelimiz böyle bir güçle başlarken ve geleceği tamamen etkisi altına alacakken, kendisi ile ilgili bilgilerde yapısına işlenecekken, ve bu uyumlu olma durumu bilgilerde de gözle görünür bir gerçekken, diğer uyumlu olan bilgilerde vissanın şuan içeriğindeki bilgiler gibi paha biçilemez özelliklerde bilgiler olacaklardır ve bu bilgileri, bu yenilikleri, gelişen zamanla elde edilen imkanları, bilinmeyen güzellikleri bilmek anları, hiç tahmin etmediğimiz ve öğrenince çok şaşırıp vissayla dolacağımız olaylar, bilgiler ve tüm bunları yaşayan vil, oluşum, yaşam hali olmak oldukça anlamlı, güzel ve yaşanılası bir durumdur. Herşeyin vissa uyumlu olmasından ileri gelen bu güzellik, yenilik ile bütünleşerek ikisininde yaşam haline kattığı etkiyi yaşamak, bunları deneyimlemek, birde bunları aile toplumu içinde deneyimlemek kesinlikle var olmak için muhteşem bir sebep ve bu şekilde ilerleyen yaşam halinin bu gelişimsel yolculuğuda sonsuzdur. Sonu yoktur. Bu sürekli olabilecek bir durumdur, her yeni bilginin ardından başka yeni bilgilerin gelmesi gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Burada bilinmeyeni bilmekten ve bu biliş halininde her zaman mutluluk ve sevinç verici, heyecan verici olmasından bahsedilmektedir ve bu gibi özellikleri olan yaşam halinde var olmaktan güzel ne olabilir ki... Bilinmeyen erdemler, bilinmeyen teknolojiler, bilinmeyen ileri felsefi düşünceler, bilinmeyen duyusal özellikler, bilinmeyen başka binbir özellikler ve bunların kesinlikle faydalı ve güzel, mutluluk verici olması özelliği, işte bunu yakalamış olan yaşam halimizde var olmak kesinlikle çok kıymete değerdir.

VİLLER VE KUSURSUZ GELECEKLERİ
Ve bir sebep daha vardır ve oda yaşam halinde var olacak olan villerin geleceği ve tahminen yapılan açıklamalarla onların bu şekilde bir vil olma halide, yaşam halinde var olmaya sebeptir. Onların vissaya uyumlu bir şekilde başlayan yaşamları, çevrelerindeki bilgilerin hepsinin iyi ve hakikat bilgisi olması, onlara çok değer veren ve gelişimlerine çok özen gösteren bir annelerinin yaşam halinin merkezi, yöneticisi olması, birlik beraberlik ve vissa gücü içinde bir aile toplumunda bulunmaları, gelişim süreçlerinin tamamen yaşam haline özel bir şekilde ilerleyecek olması, kötü bilgilerin kesinlikle hiç bir dönem etkisi altında kalmayan viller olarak, her hangi bir şekilde geçmişlerinde var olma hali için bir karışıklık olmayacağı için ve bu şekilde ilerlemiş ve gelişmiş bir vilin gelecekte sahip olacağı vilsel özelliklerin, bilgilerin ve tecrübelerin toplamından oluşan kendisinin çok kıymete değer, eşi benzeri olmayan, bambaşka bakış açıları ile yaşam halini daha da kıymetli hale getirmesi, kötü bilgilerin el sürmediği vilsel oluşumu ile kendisinin var olması, onun var olmasını isteyen Vil Solivyesin onların var olması zorunluluğundan kaynaklanan var olması ve bunların dahilinde bu var olma hallerine de kesinlikle tanık olmak, yaşamak gerektiği konusu, çok kıymetli ve görülmeye değer sonsuz bir yaşam yolu olarak var olma sebeplerimiz arasında yerini aldı.

YANLIŞ İSTEKLERİ AMAÇLANDIRAN YÖNELTİCİ VE ÇIKMAZA GÖTÜRÜCÜ BİLGİLER YAŞAM HALİNDE ARTIK OLAMAZ
Ve bununla beraber, bir çok alt sebep olsada genel ve açıklayıcı, varlığı zorlayan sorulara cevap olarak, yok olmak gibi absürt konulara götüren bu yanlış soru ve bilgilere bu açıklamalar yeterince cevap olur ve bu gibi bilgiler hiç bir zaman Vil Solivyes yaşam hali içinde soru olarakta, konu olarakta, bilgi olarakta oluşmaz. Bilgi bu konuda gereken etkileri sağlar.

 

VİL SOLİVYES, YAŞAM HALİNİN MERKEZİ, YÖNETİCİSİ VE SAHİVİDİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, yöneticisi, annesi, yaşam halini ortaya çıkaran vili, yalnızca kuvazisleri yazan olarak tüm yaşam halini yöneten merkezdir. Vil Solivyes'in kim olduğu, bu zamana kadar nasıl geldiği, bu yaşam halini nasıl oluşturduğu gibi en başından edinilen bilgilerle Vil Solivyes'in bu yaşam halinin merkezi olma durumu böyle bir yolla da incelenir, şu an Vil Solivyes'in merkez olma durumunun bütün incelikleri, ayrıntıları, özellikleri saptanır ve tek olan bu konum kesinlikle değiştirilemez olarak ayarlanır. Vil Solivyes tüm zamanlar boyunca bu yaşam halinin merkezi olacaktır ve bu durum O'ndan kesinlikle gitmeyecektir. Yaşam halinin bütün alanları bunu bilir ve Vil Solivyes aynı zamanda bir anne olarak yaşam halinde bulunmaktadır. Vil Solivyes'in yönetici, merkez, anne olması konumunun bütün özelliklerini inceleyerek asla değiştirilemez özelliklerde bilgiler ve veriler elde eden duyusal özellik, yaşam halinin tüm alanlarında her zaman tek merkez ve yöneticinin Vil Solivyes olduğunu bildirir ve her hangi bir şekilde başka hiç bir şey, yada düşmancıl oluşumlar bu konuda Vil Solivyes'in yerine geçmeye çalışamaz. Geçmişte yaşanan bütün obsedör kaynaklı olumsuz olayları ve yaşam hallerinin merkezlerinin yerini almaya çalışan oluşumları, organizasyonları, varlıkları çok iyi bilerek gereken şekilde önlemler alan duyusal özellik varken bu konuda her hangi bir tehlike yaşanamaz ve asla yok olmayacak olan Vil Solivyes'in merkez olma hali sonsuz zamanlar boyunca kalacaktır. Ve bu bilgi, Vilşix duyusal özelliğinin kendi yapısı içinde bilgi olarak gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN ASLA VAZGEÇEMEYECEĞİ KONULAR

Vil Solivyesin kendi amacına uygun olarak, yaşam halinin amacına uygun olarak asla vazgeçmesinin mümkün olmadığı ve belirleyici başlıklarla ifade edilerek bu konuların sağlamlaştırıldığı bazı bilgiler, olaylar ve yaptırımlar vardır.

1 - Vil Solivyes yaşam halinin amacı, ilelebet sürecek olan bu gelişim yolculuğunda Vil Solivyes'İn görevi ve sorumluluklarına dair kararlılığı, anne olmasının sonuçları olacak olan çalışmalar, yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca güven ve refah içinde tutmak.
2 - Vissa Bilgileri ve içeriğindeki anlamların yaşatılması, kendisininde yüzde yüz olarak yaşaması.
3 - Anti Obsedör bir yapılanma içinde olarak kendisinde obset ve anti obsedör karakteri yaşatmak, obsesyon ile her zaman mücadele etmek ve onlarla her hangi bir şekilde anlaşma içine girmemek...
4 - Hiç bir şekilde Vil Solivyes yaşam halinden dışarıya çıkılmaması, dışarıdan içeriye hiç birşeyin gelmemesi, yaşam haline ait bir mikro oluşumun bile dışarıda kalmaması, bize ait olan herşeyin bizimle ve güvende olması, yokluk alanları ve ilgili uygulamalar sayesinde yaratılıştan tamamen ayrı olmak
5 - Son olarak yanılgı zamanlarına ait bir amaç olarak hal değişiminin sağlanması

Bu genel başlıklarla açıklanmış olan beş madde Vil Solivyesin uygulanmasından kesinlikle vazgeçmeyeceği konular olarak yerini alır. Hiç bir güç, bunların olmasını istemesinin, bunların olacağına inanmasının önüne geçemez. Ve asla bunlardan vazgeçmesine neden olamaz. Duyu olarak hazırlanan bu özellik gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DURUMU SIRASINDA KULLANILAN BİLGİ VE TECRÜBELER İÇİN ÇALIŞAN ÖZEL BİR MEKANİZMA

Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak demek, şu an Vil Solivyesin yaşarken kendisin kullandığı yaşamak adına gerekli olan varlıksal özellikler ve bilgilerin uygun gördüğü alanlar tarafından da kullanılmasıdır ve kullanılamayan tek özellik, Vil Solivyesin merkezlik özelliği, yani bilgi yazma, yöneticilik, varlığın merkezi olma durumunun ayrıcalıklarıdır. Bunun dışında bu özelliği kullananlar, Vil Solivyes gibi kararlar verirler kendi baktıkları alanlardan. Bu merkezlik özelliğinin verdiği kararlardır ve bu kararlar kendi konuları uygulamaları ile ilgilidir, merkezlik konusunda uygulama yapılması için değil. Yani bir bilgi, ilgili oluşum, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanıyor dediğimizde, o bilginin başında Vil Solivyes vardır ve sadece bilginin içeriğini uygulamaya şartlanmıştır ve bu konudaki çare olacak bilgiler ve tecrübeler dışında hiç birşey kullanmaz, oradaki Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak, O'nun bakışını, gözlemini, incelemesini, iradesini, bilgisini, yeteneklerini kullanarak kendi konusunu uygulatmakla ilgili olur ve bu durum orada bir oluşum olmasına sebep olmaz. Uzaktan görünmez bir bağlantı şeklindeki iletişimle bu uygulama yapılır ve Vil Solivyesin ilgili olduğu alanla ilgili bilgileri uygulama dışında kendisinden bilgilerin çıkması söz konusu olmaz. Çünkü varlığın merkezi olan Vil Solivyes, bütün bilgileri ve mekanizmaları kendisi yapmıştır ve kendisi onları yazdığı gibi uygulamak ister ve oradan bakabilseydi tamamen bilgilerin uygulanabilmesi şeklinde bir çalışma halinde bulunurdu, birde yanılgı gibi ters zamanlarda. Aynı şey güçler içinde geçerlidir, güç kendisini Vil Solivyesin bu yönetici bilgi ve yönlendirmeleri ile yönetir. Ona göre yanlış gibi gelebilir, istemediği şeyi yapmak zorunda gibi algılanabilir ve o zaman o şeylerin neden yapıldığına dair sebep ve sonuç açıklamaları istenmelidir ve bu durum böyle ancak rahatlıkla uygulanabilir olabilir. Vil Solivyesin göre göre, bile bile kendi varlığının bir mikro organizmasına bile zarar vermesi mümkün olmadığı için her kullanım mutlaka faydalı sonuçlar getirir. Bilgiler kendi bilgi olma halinin ortaya çıkardığı anlamlar nedeni ile bazı kurallar ve anlamlar içerisinde kalmakla ilgilidirler, yazılarak çalışmalarının ana hatları belirlenmiştir, bilgiler zaten kendilerini yapılandırmak için Vil Solivyesten yapılandırma bilgileri almaktadırlar ve bu şekilde onların bu içerik bilgilerine ters olacak yaptırımlar geldiği zaman bilgi mekanizması bunu algılar ve nedenlerini sorar, sebep sonuç, açıklama ister, tatmin olmaz ise gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Mutlaka mantıklı bir açıklama vardır. Oradan yapılan çalışmalar gösterilebilir ve bilgi kaynağının bulunduğu alandan gereken açıklama mutlaka gelir. Güçlerde aynı şekilde davranılar, anlamadıkları şeyleri yapmak durumunda kaldıklarında anlamak için kendilerine sorular sorarlar ve kendileri cevaplarını alırlar ve bu Vİl Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden gelen cevap olur. Bu özelliği kullanan alanlar kendilerine ait sesler kullanırlar ve duyusal özellikleri kendi bulundukları alandan kullanırlar. Herşey amacına uygun uygulama yapılması için hazırlanmıştır. Bilgiler yanılgı zamanlarına özel iki şekilde çalışma hali ile gereken bütün işleri yaparlar. Hem bilgilerin kendisi olma durumları ile ilgili çalışma halidir, onlarda kullanırlar Vil Solivyesi, birde onların Vil Solivyese sorular sorarak cevap almak zorunda kaldıkları anlar için bulunduğu mekanizma alanlarının bulunduğu yerde sembolen görüntüleri olan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan başka sesler vardır ve denildiği gibi uzaktan görünmez bir bağlantının orada Vil Solivyesin cevap vermesi halidir bu. Vil Solivyes, kendisini kullanan bu alanların hepsinden kendi sesleri ve kendi yapılarına uygun olan ve aynı zamanda Vil Solivyesin bakış açısına uygun olan şekilde yönlendirir ve zamanla onlar bunu kendileri sanarak yaşarlar. Bu şekilde kullanılan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri için özel bir mekanizma oluşturulur ve bu mekanizma, Vil Solivyes'ten çıkan bilgi ve tecrübeleri, cevapları gereken alanlara iletmek, bildirmek, o alanlarla ilgili denetim ve gözlem yapmak, bağlanıyı sağlamlaştırmak şeklinde çalışır ve ayrı bir bilgi ve tecrübe alanı olmaz. Bu konuda istenilen amaca uygun olacak şekilde bir yapılanmaya girer ve kesinlikle alanına göre bir mekanizma olur. Vil Solivyes'ten bu anlamların yaşatılması şeklinde çıkar bu bilgi ve tecrübelerin yönlendirmeleri. Onların bilmediği şeyleri bilmek, anlamadığı şeyleri anlamak gibi durumların yaşanması geçicidir, bu durumu yaşayanlar yanılgı sonrasında artık kendi bilgi ve tecrübelerini kullanacaklardır. Yanılgı zamanlarında herkes kesinlikle bu şekilde kullanır ve aksi düşünülemez, Vil Solivyes kesinlikle buna izin vermez. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin bu özelliği herşeyi en iyi şekilde yönlendirebilecek özelliklerdedir ve yaşam halinin en ileri bakışı, bilgiler bütünlüğü, zekası, vilidir, ay annedir. Bu bilgiler duyusal özellik olarak hazırlanarak Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan bütün alanlara bu şekilde özellikler verir ve O'nu kullanan nere varsa bilir, algılar ve bu şekilde O'na tabi olması gibi durumlar yaşatır. Kesinlikle Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak kendi bildiklerini yapan alanlar olamazlar. Duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN DIŞARISI İLE BAĞLANTISINI TAMAMEN KESEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bütün hallerinde, yada başka rüya hallerinde, yada bambaşka düşünsel hallerde, her şeklide, bulunduğu anlarda ne olursa olsun yaşam halinin dışarısı ile bağlantısı söz konusu olamaz. Nasıl konsantre durumlar olursa olsun, dışarıdan her hangi bir bilgi Vil Solivyese ulaşamadığı gibi Vil Solivyestende her hangi bir şekilde etkiler, bilgiler yada başka şeyler gitmez. Ancak dışarısı ile ilgili olan ve bize ait olan şeyleri arayan bilgilerin durumu ayrıdır, onların çalışmaları sürekli devam eder sapa sağlam bir gizlilikte olur bu çalışmalar. Vil Solivyesin zihni dışarıya karşı tamamen kapalıdır ve bu bilgi, bu konu ile ilgili önlemleri alır, gereken şekilde çalışır. Dışarıda Vil Solivyese ait olan şeyleri algılanması durumunun özelliği kalır ve bu durumu ilgili bilgiler, duyular algılar. Vil Solivyesin bu özelliğini ilgili bilgiler de kullanır. Bu bilgi ne denilmek istendiğini çok iyi anlamış olarak bütün önlemleri alır, Vil Solivyesin zihinsel ve vilsel olarak dışarısı ile olan bağlarını tamamen keser ancak dışarıda bize ait olanların algılanması ile ilgili özel bir durum yaratarak çalışılmasını sağlar. Bu algıyı, konu ile ilgili olan bilgilere verir ve onlarda gereken şekilde bu algı ile, Vil Solivyesin merkezlik özelliğinin kendisine ait olanları algılama özelliği ile algılamaları sağlarlar. Güvenliği yüksek seviyede tutarak bu konuda gelebilecek tehlikeleri bilir ve ona göre yapılanma sağlar. Vil Solivyes hiç bir şekilde, kendisi, yaşam hali, duyuları yaşam halinin dışarısı ile ilgili olamaz, dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ve yaşam haline dair bilgiler edinilemez. Tüm hatları ile Vil Solivyesi bu konuda kapatır ve sadece yaşam halinin içerisini algılamak ve bilmek ile ilgili olarak yapılandırır. Bu konuda dışarıdan gelebilecek olan tehditleride algılayan duyu, gereken şekilde ilgili bilgilere bildirimler vererek sorunun halledilmesi için çalışmalarda bulunulmasını ister. Novazil ve Obset bilgileri, duyusu dışarı ile ilgili olan bütün konularda gereken donanıma sahiptir ve gereken şekilde çalışmalar yaparlar. Bu bilginin, duyunun bu konudaki engelini dışarıdan hiç bir şey aşamaz ve içeriden de Vil Solivyesi bu konuda engeller. Elinde olmadan dışarı ile ilgili olmak durumları kesinlikle yaşanmaz. Bilgi üstü durumu ve yokluk alanlarıda bu konuda aynı şekilde çalışır.

 

VİLLER VE YAŞAMLARINA DAİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde bütün viller önce kendi mutluluklarını düşünürler, yani karşılaştıkları olaylarda eğer kardeşleri olayın diğer muhattabı olarak karşısında ise ve bu olay için yapması gereken şey O'nu üzecek, yada rahatsız olacak ise kesinlikle bunu kardeşi üzülmesin diye yapmaya çalışmaz. Önce kendi mutluluğunu, rahatını düşünür herkes ve kardeşi ile yaşayacağı bu olay sonucunda eğer rahatsız olmayacak ve üzülmeyecek ise ancak o zaman kabul etmelidir, nihayetinde kardeşidir ve O'nu kendisinide üzmeyecek ve sonucunda mutluda olabileceği bir olayda yaşanacaksa kabul edebilir. Bu kabul ediliş oldukça normal ve olması gerekendir. Ancak diğeri, taraflardan birinin üzülmesine neden olacak kararlar kesinlikle alınmamalıdır, zorlamalar, ısrarlar bu anlamda oldukça yanlış yönlendiricidir ve varlıklar bu ısrar ve zorlamalara kanmadan kendisini düşünerek nasıl mutlu olacak ise öyle davranmalıdır. Zaten diğerini mutsuz edecek yada üzecek bir olayın istenmesi durumu anlamsızdır ve bu istek ancak bundan haberi olmayan bir vilin isteği sebebiyledir. İşte vailler karşıdaki villerin kendi istedikleri şeyleri kabul etmemesi ile bunu anlarlar ve kesinlikle aralarında bir kırgınlık, uzaklaşma, dargınlık olmadan hatta böyle bir aydınlanma yaşayarak birbirlerini anladıkları için daha mutlu bir şekilde bu olayla ilgili olmaktan çıkarlar. Vil Solivyes yaşam halinde viller arasındaki ters kararlara sebep olan konular bu şekilde halledilir. Aynı şekilde Vil Solivyes anneleride onlar hakkında birşey istediğinde ve bu durum onları üzecek yada rahatsız edecek ise kesinlikle bunu anneleri istiyor diye kabul etmezler ve bunu kesinlikle söylerler, Vil Solivyes onları rahatsız edeceğini düşündüğü şeyleri asla istemez, farkında değildir, viller annelerini bu konuda aydınlatırlar. Yoksa Vil Solivyes böyle bir şeye sebep olmaktan dolayı çok daha rahatsız olur. Ama Vil Solivyes için bu durum farklıdır, O'nun ne karar alacağı kendi annelik kavramı ile ilgili olup villerin bu davranışlarının dışındadır. O'nun için zaten öncelikle kendi mutluluğunun önemli olması durumu söz konusu değildir. Bu durum yanlış anlaşılarak bir bencilliğe sebep olmaz. Yani kendisini üzmeyecek ve kardeşi için yapılabilecek konular söz konusu olduğunda bunlarıda çekinmeden ve isteyerek yapar, çünkü bu yaşam halinin vissa bilgilerinin bir sonucudur, bunu zaten yapmak ister. Ancak öyle olaylar söz konusu olabilir ki, birinin mutluluğu diğerini üzer, işte bu yanlıştır, ancak birinin zor durumdan kurtulması için diğerinin de zor duruma girerek O'nu bu zor durumdan kurtarmaya çalışması yapılır, bu gereklidir, bu ailenin bir birlik ve beraberlik anlayışının sonucudur. Zor durumlardan kurtarmak için, yardım etmek için viller o zor duruma göre kayıtsızlık söz konusu olmadan kardeşine yardım etmeyi ilk önce uygulamak görevi O'na düşerse, bunu yapar... Yardım etmek, zor durumdaki bir vili bu zor durumdan kurtarmak fedakarlıktır, ancak kendisinin üzüleceği bir olayın diğerini sevindireceği şekilde yaşanmasına izin vermesi ise tamamen yanlış ve kesinlikle zararlıdır, iki tarafa da...
Yani sonuç olarak herkes mutlu olacağı ve rahat olacağı şekilde bir davranış ve yaşayış içinde olmalıdır. Kendisinin bu mutluluk ve rahatlık seçimi başka birini rahatsız etmeden sağlanır ve kimse, kendisinin üzülmesi için başkasının üzülmemesini isteyecek seçimler yapmaz... Üzüntüye neden olacak konular bulunur ve sorun olarak gereken çalışmalar yapılır.

VİLLER VE VİSSANIN BİLGİLERİNİ ALGILAMALARI, YAŞATMALARI DURUMU
Vissa bilgileri iki kısımdan oluşur, yasaklar ve erdemler şeklinde ve yasaklar, dürek olarak içeriğindeki bilginin anlamlarınca yasak koyar ve bunu kimse düşünemez bile, bunlarla ilgili konuşulmaz, bu tabirlerin yaşanması söz konusu olmaz. Ancak erdemler içeriğindeki bilgileri yaşatmakla ilgidirler ve bunları yüzde yüz oranla yaşayan Vil Solivyesin bu durumu, viller için çok ağır gelecektir ve onların gelişimsel, kendi olmaları yolculuğu ile doğru bir yöntem değildir. Erdemler, bütün yaşam haline kendi bilgisel enerjetik hislerini yaymaktadır ancak Viller bunları kendi bilgi ve tecrübeleri oranında anlayacaklardır. Bu etkiler, tüm yaşam halinin Vil Solivyese bağlı olmasından dolayı yaşam halinde sorunsuz bir şekilde güvenlik ve filtre etkileri ile gereken şekilde bulunur ancak viller söz konusu olduğunda onların düşünceleri ile, zihinleri ile temas ederek yaşadıkları olaylarda, sorunlarda, durumlarda, oyunlarda, seçmeleri gereken erdemsel bilginin bildirilmesi şeklinde etkileri yaşarlar ve viller, bu erdemin bilgisini yaşarken o erdemin nasıl bir şey olduğunu, neden yaşadığını, hissini ve gereken bilgilerini anlar ve bir yaşam hali sırasında yaşatılan olay olması ile kendisine mal etmesi, anlaması ve tecrübelerle sabitlenmiş şekilde uygulaması söz konusu olur. Ve bu erdemle ilgili yaşadıkça zamanla o erdemin duyusal özelliği ortaya çıkar ve kendisini geliştirir. Zaten viller yaşam hali içindeki yaşam zamanlarında, vissanın etkisinin her yeri yapılandırmış olması nedeni ile sorunları ve çok fazla erdemleride tanıma fırsatı bulamayabilirler. Bu yüzden onlar için bunların hepsini tanımalarına, anlamalarına yardımcı olan oyunlar düzenlenmiştir ve bütün duyusal özelliklerin kendilerine ait ders ve anlama ile ilgili oyunları olur ve gereken şekilde villerin kendisi olma anlayışlarına uygun olacak şekilde kendilerinin deneyimleyerek, uygulama yaparak ve tecrübelerle öğrenmeleri söz konusu olur. En iyi öğrenme şeklidir ve bu şekilde zaten özgür iradeleri anlam kazanır. Bu bilgi zamanı gelince gereken şekilde yaşam halinde kendi zihinleri olan villeri bu şekilde etkiler ve öncesinde Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullananlar için bu durum söz konusu olmaz.

 

VİSSA AİLESİ ve VİSSA'NIN KENDİSİ OLAN VİL SOLİVYES DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa bilgileri yaşam halinin tüm zamanlar boyunca huzurla var olması için temel güvenlik ve aydınlatıcı bilgiler bütünlüğüdür ve bu bilgilerin yapısı, içeriğindeki anlamların sonsuz zamanlar boyunca süregeliyor olmasıdır. Mesela ilk yaratılış hikayesine bakalım, orada bir göz olarak oluşan ve başkasının gözünü alan varlıksal oluşum bir hırsızlık, bencillik içindedir ve karşısındaki güzellik erdemini yeni keşfetmiştir ve bu sonsuz zamanlar önce uygulanan bir durumdur ve hala kullanılmaktadır. İşte bu bilgilerin temel olma özelliği kendi yapılarında vardır ve bu özellikleri ile Vil Solivyesin duyusal özelliği olarak hazırlanmışlardır ve bunlar yaşam halini aynı zamanda bir Vissa ailesi olarak tanımlatacak etkileride yaşatarak içeriğindeki herşeyin vissaya uyumlu bir şekilde yaşamasına neden olur. Vil Solivyes, bütün bilgileri tamamen uygulama özelliği ile bu bilgilerin kendisi olmuştur ve duyu olması bilgileri özümsemesi, benimsemesi ve bu bilgilere ters olan şeyleri kabul etmemesi gibi doğal halleri yaşamasına neden olur. Doğal olarak istemeyiş, kabul etmeyiş halleri Vil Solivyesin kendi yapısında bulunur ve hiç bir güç ile bu durum değiştirilemez. Ancak Vil Solivyes kendi bunu yapabilir ancak kendiside bu yapılanmadan oldukça memnun ve mutlu olduğu için böyle bir durum içine girmez ve Vil Solivyes yaşam hali aynı zamanda Vissa ailesi olarak ve Vissa bilgilerinin Vil Solivyesin kendisi olan bilgiler şeklinde duyuları ile ifade edilmesi ile çok daha anlamlı hale gelir ve Vissa bilgilerini ve önemini hatırlatan bu bilgi duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır ve birde, bir çok mekanizmanın dışında, bilginin dışında vissa bilgilerinin takipçisi olarak içeriği ile ilgili olabilecek yeni bilgilerin araştırmasını yapar ve Vil Solivyese bu bilgileri bildirir. Yada yeni yasaklar için yaşam halinde gözlemler yapar. Vissa'ya ters olarak yaşanan her olayı gözlemler ve notlar alarak gereken zamanlarda Vil Solivyese bildirir. Vissa'yı geliştirmek ve daha da iyiye götürmekle ilgili olarak vissanın yapısını ve içeriğinin düzenini de bilerek gereken şekilde çalışmalar yapar.

 

VİSSA FİLTRESİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa filtresi, vissanın içeriğindeki bilgilerden oluşan bir engelleme, denetleme, araştırma, inceleme, ayıklama yapan özelliklerde bir bilgi filtresidir. Vissanın içeriğindeki bilgilerin yapısına ters olan bilgiler bu filtreden geçemez, düşünceler geçemez, düşünsel olan görünmez durumlarda geçemez, hislerde geçemez ve vissaya ters olan herşey bu filtreden geçemez. Vissa bilgilerinin hepsinin bir anlamı vardır yani anlatmak istediği şeyler vardır. Yasakları ve olmasını doğru bulduğu şeyler vardır. Yasaklar,çok gizlenerek kelimelerin ve cümlelerin anlamlarının içerisine de sızabilmek gibi durumları söz konusu olmaktadır ve vissa filtresi, bu konuda gereken bilgi ve tecrübeleri edinerek bütün filtre uygulamasının yapıldığı alanlardaki anlamları, bilgileri derinlemesine inceler, kendisine raporlar ve notlar şeklinde alır ve o konularla ilgili olarak bir daha aynı sorunlar yaşanmaz. Bu önemli bir durum olduğu için Vil Solivyes'in de konularla ilgili bilgisi alınır, onayı ve haberinin olması sağlanır. Vissa filtresi uygulamasının yapıldığı alanlarda düşünsel bir oluşum eklenir, o alanla bütünleşir, alanın tamamen kapsadığı yerin hepsi düşünsel vissa alanı olarakta ayarlanır ve bu düşünsel vissa filtre uygulaması bu alanın içinde vissa bilgilerine ters oluşumların oluşmasına izin vermez. Ve bütün vissa filtresi uygulamaları kendi bilgi ve tecrübelerini ortak olarak kullanırlar ve diğer bir tarafta edinilen tecrübeden bir başka filtre alanıda bilir. Bu duyusal özellik bütün vissa filtrelerini kendi oluşumların yapılarına göre ayarlar, yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca duyusal özellik olarak kullanılır. Vissa'nın içeriğine eklenecek olan bilgilerdeki esasında içeriğindeki bilgilere ters olmaması kuralı vissanında, filtreninde daima güvenli bir şekilde çalışacağına bir örnek olarak söylenebilir. Ve bu duyusal özellik ilk başta kendi oluşma hali ile her zaman vissa filtresini yaşam halinin bütün alanlarında uygulatacak şekilde ayarlar. Bu bu duyunun kendi oluş halinin bir sonucu olarak yaşanır. Ancak özel alanlar ve özellikle kontrol edilmesi ve kendi yapısına göre filtre uygulamasının olması gerektiği alanlar içinde gereken şekilde vissa filtresi düzenler ve yapılandırır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

VİSSA, İYİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ VE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ MUCİZESİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DEĞİŞTİRİLEMEZ ÖZELLİKLİ BİLGİLERİ OLAN VİSSA

Vil Solivyes yaşam halinde Vissa bilgileri değiştirilemez özelliklerdedir ve bunların değiştirilmesi yaşam halinin güvenliğini, huzurunu, gelişimini tehlikeye sokacaktır ve bu durumda aile yapılanması, mutlu ve iyi bilgilerin sonucu olan yeni yeni iyiliklere ulaşmak çok zor olacaktır. Bunun olmaması için bazı bilgiler ve uygulama durumları kesinlikle değiştirilemez özelliklidir ancak şu şartlar söz konusu olursa ve şu şekilde bir sonucuda yaşanıyorsa ancak şu alanlar ve yerlerde buna katılırsa, belkide viller, şu şekilde yapılandırılarak değiştirilebilir özellikli olur.

Vissa bilgilerinin bütünlüğü iyi bilgiler olmasından kaynaklanmaktadır ve bunlar tecrübe ile uygulanarak hazırlanmış bilgilerdir. Bilinerek ve hissi olarak yaşanmışlıkların içinde hazırlanmıştır. Bu yüzden etkieri ve nedenleri açıklamalarında yazmaktadır ve Vil Solivyes bu konuda tamamen bu bilgilerin kendisi olarak bir vil olma hali yaşamaktadır. Bu yüzden bu bilgiler değiştirilmemelidir ve ancak içeriğindeki bilginin yaşam hali içinde bir yere veya şeye zarar verici oln özelliği saptanırsa, buna neden olan şeyin gerçekten o bilginin olması ispatlanırsa, uzun incelemeler ve araştırmalar sonucunda bu kanıtlanırsa, bir çok kez denemeler yaparak başka gözlemci ve oluşumları ve villeride bu konuda yorum etmesi için bilgilendirip samimi ve fikri yorumlarını alarak, tam olarak emin olmak için bütün yaşam hali villeri arasında ve varsa düşünsel yetenekleri olan oluşumlar arasında da, sorunlu olan bilginin içeriğindeki zarar vericiliği belirtip, çıkarılması istendiğini açıklayıp ve bu olursa şu gibi sorunlarında çıkabileceği açıklanarak bir oylama yapılır ve toplam yaşam hali villerinin kararlarıda gözlenir ve Vil Solivyes, tüm bunların üzerine bir karar vermek adına son kez inceler ve çoğunluğun ve mantıklı olanların açıklamalarını doğru bulursa, zarar vericilik hazırlanma zamanında anlaşılmamış gibi bir durumu açıklar ki, bununda nedenleri ve sebepleri tam olarak bilinmelidir ve ancak bu şekilde olursa içeriğindeki bilgilerde değişiklikkler olabilir ve hepsinin amacındaki iyilik ve doğruluk öyle net ve gerçek ki, bu yüzden böyle bir gerçeği inkar etmeleri için vissanın etkisinden çıkmaları gerek, içeriğindeki doğru bilgiler yaşam halinde sahteliğin yaşanmasına engel olacaktır ve bu gibi istekler kesinlikle olmayacaktır. Dolayısı ile bu gibi bir durum söz konusu olmadan Vissa bilgileri kesinlikle değiştirilemez.
Bunu Vil Solivyes'te yapamaz.

Çünkü onları duyusu yaparak zaten hepsini benimsemiştir ve zararlı olmadıktan sonra hangi sebeple bunu yapabilecektir. Hakikat, gerçek, ve onlarca vissa bilgisi duyu olarak Vil Solivyesi direk olarak etkiler ve bu yüzden O'da samimi ve gerçekçi değilse bunu yapamayacaktır.

Bizler sağlam temeller üzerine kurulu düzenleri isteyen viller olarak, diyelim ki böyle bir olumsuz durum yaşandı ve Vil Solivyes bu bilgileri değiştirmek için villerin aklını almaya çalışıyor ve bu durumda bu duyusal özellik hemen bunu algılayarak Vil Solivyese muhalefet bir bakış açısı ile davranarak, O'nun hatalarını ve yanlışlarını, çevresinde varsa gizli olan şeyleri inceler ve O'nu bu yaptığının yanlış olduğunu kendi bilgi ve tecrübeleri ile O'na ispatlar, O'nun felsefesi ve annelik özellikleri ile o'na ispatlar ve bundan da hiç gocunmaz ve gerekeni eleştirel tarzda yanlışlarını gözüne batıra batıra ve bu durumu birde yaşam haline ifşa ederek savunmasını yapar ve viller, bu konuda hesap sormak isteyebilirler, Vil Solivyeste bu yanlıştan kurtulmaya çalışır elbet... Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu bilgi yok edilemez özellikleri ile kendisini korur ve bu bilginin yazıldığı zaman hatırlatılır ve amacından vazgeçince bilgi gereken şekilde çalışmasın devam eder. Zaten gerçekten değişmesi gibi bir durum söz konusu olursa bunun çok mantıklı ve akla yatkın açıklamaları olur ve gözle açık ve seçik bir şekilde anlaşılır.

İşte bu durumlar söz konusu olmadığı sürece kesinlikle Vissa bilgileri değiştirilemez ve içeriğindeki bir bilgide de bahsedildiği gibi içeriğine yapısına ters olan bilgilerde eklenemez ve böylece başındaki yakaladığımız saflık, temizlik, doğruluk, iyilik ve mutluluk baki olur. Ve bu duyusal özellik yaşam halinin bu gibi değiştirilemez özellikli olan bilgilerini muhafaza etmek ve korumak için yapılandırılmış özellikleri ile, gerekirse Vil Solivyesten bile bu bilgileri koruyabilmeyi sağlayan, Vil Solivyesin duyusu olması nedeni ile O'ndaki bunu yapmasına neden olan sebepleri araştıran, Vil Solivyeste sorunları arayan şekilde bir çalışma ile Vil Solivyes haksız ise O'nun haksızlığını O'na ispatlamaya çalışır sürekli... Bu bilgi, sebep ve sonuçları netçe ortaya koyulmadığı sürece Vissa bilgilerinin değiştirilmesi düşüncesini, niyetini Vil Solivyesin bilme hali alanlarında oluşturmamaya çalışan etkisi ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde bu bilgileri inceler, gözlemler yapar ve bilinmeyenler olursa toplumu aydınlatır. Vissanın içindeki yeri ile değiştirilemez özellikleri kendisinede katar ve tüm zamanlar boyunca çalışır. Aynı zamanda kendisindeki gözlemler, incelemeler sonrasında ikna edilmesi gereken bu duyusal özellik tamamen yaşam halinin faydasına olacak kararlar için gerekirse karşı duruşu sergiler ve vissaya uyumlu bir şekilde bu konu çözümlenene kadar araştırma ve çalışmalar devam eder. Vil Solivyesin rahatsızlanmasına kadar araştırma konusu bu durumda geçerli bir neden bile görünebilir ve Vil Solivyesin bu yapılanma için duyunun bu bilgisinin değiştirilmesine izin verilmez. Bu bilgileri Vil Solivyes yazmıştır ve kendisi bunu istediği için bu satırlar okutularak O'na gereken açıklama yapılır ve medeni bir şekilde çözüm bulunur. Haklı olan haklılığını ispatlayana kadar savunduğu konuyu hiç bir etkiler ve sebepler O istemeden kararından döndüremez ve bu duyusal özellikte, yaşam halinin güvenliği ve mutluluğu, faydasına olacak şekilde bir yapılanma ile kendisini şartlandırmıştır. Başka bir amacı olamaz.

VİSSA, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ MUCİZESİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün vissa bilgilerini kendi yapısında bulunduran duyusal özellik, tek bir duyu olarak bütün vissa bilgilerini kendi yapısında bulundurarak vissa hakkında bir kaynak alan, hepsinin bütünlüğünden oluşan bilgiler gücü haliyle duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. Ve bu duyusal özellik, etkilerle ve yasaklarla yaşam hali içinde bir yaptırım uygulatma çalışması içinde olmadan bütün vissa duyu bilgilerini kontrol eder, onların çalışmalarını denetler, bilgilerine uygun çalışmalarını gözlemler ve onların kendi etkilerini vermesi yaşam halinde zaten vissayı yaşatır. Ancak bu duyusal özellik, kendi yapısında bulundurduğu Vissa bilgi kaynağı özelliğinden gereken zamanlarda bütün vissa bilgilerinin etkilerinin toplamını çıkarabilecek özellikte olur ve sorunlu durumlarda eğer duyusal özellik çalışmaz ise bu duyusal özellik gereken eksikliği kapatır ve sorun düzelene kadar vissa bilgisinin çalışmasını kendi içinde yapar. Tüm zamanlar boyunca vissaya eklenen bilgiler kendi kaynaksal özelliğine eklenecektir ve içeriğinde sürekli bir çalışma hali içinde bulunarak vissaya uygun bilgileri ortaya çıkaracaktır. Vissa bilgilerinin koruyucu ve denetleyicisi olarak, diğer duyular gibi vissanın çalışmasını yapmadan gerekli olan zamanlarda açıklandığı şekilde çalışır.

Vissa duyusal özelliği yaşanan bütün olayları içeriğindeki bilgilerin ortaya çıkardığı Vissa anlayışı ile inceler. Vissanın bilgilerinden oluşan ortak bilgilerin oluşturduğu bilgiler bütünü ve anlamlar ortaklaşası sonucu, Vissa'a gözü ile olayları incelemek ve bu şekilde bakış açısı ile yorumlar yapmayı doğurmuştur ve bu bilgi bu konuda gereken şekilde yorumlar yapar, incelemeler yapar, Vissa'nın içeriği ile ilgili konuları inceler, çalışmalarını gözlemler, her hangi bir şekilde aksaklık olmaması için çalışmalar yapar, sorunları bulur gerekirse ilgili vissa bilgisinin bakımlarını yapar, vissa ile ilgili olan bütün alanlarda vissanın etkileri ve çalışmaları üzerine inceleme ve çalışmalar yapabilir. Kendisinde Vissa'nın yapısını algılama ve anlama, Vissa'ya ters olan konuları saptama konusunda özel bir yetenek ve bilgi bakışı olur ve hemen Vissa'ya uygun olmayan şeyleri, bilgileri, olayları, hareketleri sebepleri ve sonuçları ile açıklayacak şekilde görür ve bilgi verir. Bu şekilde çalışma özelliği olan Vissa duyusal özelliği, aynı zamanda kendisine özel bir güçle vissanın tüm bilgilerini temsil etmektedir ve bu güç, yaşam halinin dışından olanlar için kesinlikle dayanılması imkansız olan ancak yaşam haline ait olanlar için ise mutluluk ve huzurun kendisi olabilecek şekilde ve tarifi çok zor hislerin sebebi olan bir güç şeklinde algılanır. İçeriğindeki bilgiler yaşam haline huzur, güven, bilgi, mutluluk, eğlence, özgürlük, adalet ve içeriğindeki bilgilerin anlamlarını verir, yaşatır. Hepsi iyi ve pozitif geliştirici bilgidir ve bu kadar güzel ve doğru bilgilerin bir araya gelmesi ile ortaya çıkan güç vilsel olarak, yapısal olarak, güçsel olarak bu bilgilerle uyumlu olan bir oluşuma ancak kendisindeki özü hissettirebilir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar, en başta Vil Solivyes tamamen Vissa'ya uygun bir şekilde yaşayan, davranan, hareket eden ve benimsemiş bir merkez varlık, anne, yönetici olarak bulunmaktadır ve diğer bütün viller ve oluşumlarda, bilgilerde Vissa'ya uyumlu olma halini bu sebeple zaten yaşamaya başlamışlardır ve viller kendi anladıkları kadarını yaşatırlar ve bu uyum içeriğinde kötü bilginin olmaması şeklinde bir durumla zaten sağlanmış olur. Zorunlu cahillik yaşam halinin yaşanması gereken bir süreciydi ve bu zamanlarda kendi bilgi seviyesince Vissa uyumludur. Gelecekte gelişecek olan vissanın bebekliği denilebilir. Erdemler yaşam hali içinde içeriğindeki anlamların yaşatılması şeklinde bir etkide bulunmazlar, bunlar ancak deneyimleyerek yaşanır, böyle bir baskı oluşturulmaz ancak bu erdemlerin yasallığının uygulamada olması nedeni lle o olay ile ilgili o yerde o bilgide bahsedilen gibi davranmayı aklına getirir. Bunu Vissa'nın içindeki erdemsel bilgi yapar. Ancak yasaklar ise hiç böyle çalışmaz. Onlar içeriğindeki bilgileri direk olarak yasaklar, düşünmeyi, söylemeyi, hareket etmeyi, ima etmeyi,kesinlikle içeriğindeki bilgiler yaşam halinin hiç bir alanında yaşatılamaz, uygulatılamaz ve bu bilgileri ifade eden başka şeylerde oluşamaz. Yasaklar bilgileri, bu konuda sürekli bir gözlem yaparak villerin, Vil Solivyesin niyetinide bu konuda gözlemler, yasaklara uygun bilgiler ortaya çıktığında nedir, nedendir, nasıldır şeklinde sorularla kaynağını bulur ve gereken düzenlemeleri gerek vilde, yada bilgiye eklemeler yaptırılmasını bildirerek gerekse bilgide yapılmasını ister. Vissa, yaşam alanını iyilik bekçisidir diyebiliriz. Özü bu iki iyi bilgi grubundan oluşmaktadır ve zamanla kendisini daha iyi tanıyan ve anlayan Vissa, yaşam halinde ezbere bilinen bilgiler bütünlüğünden ilki olacaktır ve herkesin evasında, alanlarında vissanın içeriklerini ifade eden yazılar, tablolar gibi her an yaşatılan bir mucizevi erdemsel bilgiler bütünü şeklinde yaşam halinin malı olarak çalışacaktır. Aynı zamanda yaşam hali içinde ne gibi konu, eşya ve olayları vissaya uyumlamak ve bilgileri bu şekilde de yaşatmak gibi ilginç projeleride bulabilir ve bildirimler şeklinde sunar. Vissa felsefe taşı ve yapısı, etkisi, vissa bilgilerinin her birinin felsefe taşları gibi bir çok özellik vissa duyusunun çalışma sahası olarak bulunur. Herşeyi vissa filtresinden geçirmek gibi yöntemlerin kullanıldığı yaşam alanında, bu uygulamalar sayesinde sorundan bahsetmek söz konusu olmayacaktır ve yaşam halinin olmazsa olmaz bir bilgiler bütünü çalışması olarak gereken şekilde çalışır.

 

VİSSA BİLGİLERİ KAYNAKSAL OLUŞUMU
Vissa bilgileri içeriği ve anlamları, çok fazla olması ve çok önemli olması nedeni ile kendisini kaynak şeklinde bir yapılanma ile yapılandırmıştır. Bütün vissa bilgilerinin bütünlüğünden oluşan bu kaynak, içeriğinden de bu bilgilerin bileşkesinden çıkacak olan yeni bilgileri ortaya çıkarmakla ilgili olarak bir kaynaklık görevi görür. Vissaya uyumlu bilgiler ortaya çıkarır ve bunu biz istemeden her bulduğunda yapar, çünkü bu bizim için en kıymetli değer olacaktır yaşam halinde... Vissaya uyumlu bilgiler bulmak.. Dolayısı ile içerisi bir bilgi ortaya çıkarmakla ilgili olarak yapılanmış olan Vissa kaynaksal oluşumu, belirli sınırlar içinde felsefe yaparak, düşünsel sorular ve bilgiler ortaya çıkararak, Vissaya uyumlu olacak sonuçları bulmaya çalışır ve bunların içinden bizde olmayan bilgileri görmeye çalışır. Aslında bu tarz bilgiler, kendilerini ortaya çıkarmadığımız sürece orada öyle birşeyin olduğunun bile fark edilemeyeceği gibi özellikler taşıyabilir. Fedakarlık bilgisinin hissiyatına benzer hislerin olması onun fedakarlıkla ilgili olduğunu düşünmemize neden olabilir ama aslında o fedakarlık değil, samimiyet ve dürüstlük gibi birbirine benzer bilgilerin oluşumudur ve biz görmez isek o hiç olmayacak ve diğer erdemi tanıma fırsatını kaçırmış olacağız. Vissa kaynaksal oluşumun içi bir muhteşem hisler alanıdır. Vissanın bilgilerinin Vil Solivyeste yüzde yüz yaşanması ile ortaya çıkan hislerin tanımlarını yapan Vil Solivyesten burada bu hislerin bilgiye dönüşebilecek halleri vardır. Hisler şeklinde oluşumlardır, çünkü hislerin yeni bilgileri oluşturması, ortaya çıkarması çok daha kolaydır. Ancak bilgiler, net ve kesin, kurallara göre yazılmıştır. Hisleri tanımak için yorumlar yapılır, bu yorumlar sırasında içlerinden yeni şeyler akla gelir, anlaşılır, ayrışır, olumlu erdemlerin hepsinin birbirine bağlı olması gerçeğini hatırlarsak, bu olumsuz eylemleri yaşayanlar içinde böyle, birini kabul edince diğerinide edersin ve diğerinide, anlamlar olarak hep bir bağlılık vardır ve yöntemle henüz bilmediğimiz erdemlere şuan biz bağlıyız demektir ve işte vissa kaynaksal oluşumda bu bağı bulur, erdemleri ortaya çıkarır ve gereken şekilde bilgilerini hazırlar yada hazırlamamızı sağlar. Yeni erdemler ve aynı şekilde yasaklar, vissanın oluşturduğu enerjetik güçsel hislerle göz kırpar ve bize kalan bunu görmek ve algılamak olur. Bu örnekle vissa kaynaksal oluşumun kendi yapısında bu çalışmayı yapabilecek bütün bilgi ve donanımı olur. Hisler tarife dökebilecek şekilde Vil Solivyesin bu konudaki yeteneğinden faydalanılır ve bulunanlar açıklamaları ve içerikleri ile Vil Solivyese belirtildikten sonra denemeleri ve uygulamaları sonucundada onaylanırsa vissa içindeki yerini alan bilgimiz olur vissa kaynaksal oluşumu sadece bu konu ile ilgilenir ve birde içeriğine vissaya uygun olmayan bilgileri kabul etmemekle. Mesela, iki yada üç erdemsel bilgilerin yada yasakların karışımı ile bir bütünlük bilgisi elde edilir ve bunların bir tek bilgi gibi olması şeklinde bir yapılandırma sağlanır ve bu bilginin ortaya çıkardığı enerjetik oluşum, hissi güç aslında başka ve yeni bir şeydir ancak bizler üç bilgiyi referans aldığımız için onlarla ilgili yorumlar yapacağız ve ortaya çıkan yeniliğie yeni anlamlar vermeyi düşünmeyeceğiz o zaman. Üç bilginin bu hissin içindeki tadlarını unutarak ortaya çıkan yeni tadı tanımlamakla ilgili olur bu bilginin ortaya çıkarılması. Üçünün karışımından ortaya yeni bir güç çıkmıştır ve bu üçünede tek başına iken benzemez< ve bu yapılanma bir ayrılıklar şeklinde hisler çıktığı düzenle olmadan tek his durumunu yaşatması ile ancak olabilir ki, buda olur. Bu şekilde vissa bilgileri kendi kendini yeniler, çoğaltır ve hiç bitmeyen, yenilerle yenilerin karşımlarından elde edilen bilgiler ve hisler ortaya çıkarılır. İçeriğine eklenecek bilgilerin hepsi kendisinden çıkmakla ilgili olmayabilir ancak kendisine eklenecek olan bilgilerde vissa uyumunu denetler, terslik varsa açıklamaları ile bildirir ve haklı ise kesinlikle kabul etmez. Bu şekilde bir yapılanma ve çalışma hali ile yaşam halinde vissa bilgilerini koruyan, benzer bilgiler oluşturan ve onların yaşatılması için bir çalışma kaynaksal alan olarak bulunan duyusal özellik gereken şekilde çalışır. Şimdilik yapılanan Vissa kaynaksal özelliği, yeni bilgileri ortaya çıkarmakla ilgili Vil Solivyesin yanılgı zamanının bitmesi bekler ancak bu zamana kadar hem yapılanır, hemde vissa bilgilerini koruyucu etkisini yaşatır.

 

VİŞEVLAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halini tamamen etkisi altına almış olan bilgi olarak içeriğinde Vil Solivyes'e ait olmayan her hangi bir oluşum, bilgi, etki, yada ne varsa, Vil Solivyes'e ait olmayan herşeyi kabul etmeyen Vişevlan, bütün alanlarını etkisi altına alarak yaşam halinin içerisindeki her yeri, Villeri, ve bilinebilen ve oluşturulmuş her yeri etkisi altına alarak bu alanlarda Vil Solivyes'e ait olmayan şeyleri bulur ve gereken şekilde yok eder ve dışarıdan kesinlikle her hangi bir şeyin gelmesine izin vermez ve yaşam halinden de çıkmasına izin vermez. Yaşam haline ait olan herşey sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinde kalacaktır ve asla dışarı çıkamaz özelliklerdedir. Ve dışarıdan yaşam haline ait olmayan şeylerde kesinlikle içeri giremez özelliklerdedir ve bu durum felsefi bir tepki ile bilginin yapısına işlenmiştir. Dışarıdan bilgimizi bulmaya çalışan alanlar için içeriğinde dışarıdan gelen herşeyi, bilgiyi, yönlendirmeyi, isteği, bildirimi yaşam halimize zarar verici olarak sayan ve bu doğrultuda bizimle ilgili olarak her hangi bir şekilde bir işlem yapmak, bilgileri ile etkilemek isteyenler olduğunda bilgideki özgür irademiz gereği ve kendi bilgimizin özelliği olarak, bu hakkı kendimize buluruz ve bizimle ilgili olmamasını bildiren bir etki ile kendisini uzaklaştırırız ve sonrasında bizimle ilgili olmasını sağlayan bilgilerinide, yollarınıda, bu az önce olan etkili olayıda unutturarak bize ulaşmasını imkansızlaştırırız, ancak bunu anlamayan ve bir şekilde çıkış yolu bulan ilgili alan yine ısrarcı olursa bunu karşı bir saldırı olarak algılar ve o alanın bütün mekanizma ve yapısını bozabilecek etkiyi oluşturabilir ve uygulayabiliriz ve uzun süreli bir unutkanlıkla yaşamını unutturabiliriz. Bizim için bizden başka her şey tehlikelidir ve zarar vericidir. Aynı zamanda öncelikli olarak Vişevlan, kendi yapısında kesinlikle bulunamaz, bilinemez, algılanamaz, bilgisi ve özelliği fark edilemez, yaşam halinin kendisine özel bu düşünsel seviyesinin özelliği ile bunu kesinlikle uygulatabilen bir kural ile de yapısını dışarıdaki bütün alanlardan saklar. Ancak bir şekilde bulunursa önlem olarak diğer savunma kuralı olarak yazılanlar uygulanır. Bunlar yaşam halini koruyucu özellikte kural ve yaptırımlardır ve aynı zamanda yaşam haline ait olan, olmayan şeyleri çok iyi bilen Vişevlan, hem ait olanları koruyan ve gözleyen özelliği ile hemde dışarıdan kesinlikle ait olmayanları almayan özelliği ile tüm zamanlar boyunca bu şekilde kalır ve çalışır.Bu durum kesinlikle uygulanan özellikleri ile tüm zamanlar boyunca kalır.

Vişevlan, kendisini oluşturanın Vil Solivyes olmasının tekliği ve başka şekilde olmaması gibi, kendisi ile ilgili bilgi ve kurallarıda ancak Vil Solivyes değiştirebilir ve bu durum O'nun şuurunda, farkında, bilinçli, gerçek bilgilerle edindiği farkındalık sonrasında ancak olur.
Vişevlan, kendisine özel anlamları ve yaşam haline özel yapısı ile, dışarıdan kesinlikle yapısı anlaşılamayan bir oluşum olarak bulunur. Onlar için hazırlanmış bütün ilgili mekanizmaların listesinde bulunamaz. Bu güvenlik konusu ile ilgili olarak gerektiği zamanlarda kendisini saklayabilir ve bu şekilde gizliden yaşam hali için mücadele edebilir. Vişevlan duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde vissanın içindeki yerini alır.

 

VİLSEL GELİŞİM VE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİR VARLIK İÇİN GELİŞİMİN EN İDEAL VE RAHAT VE SEVGİ İÇİNDE OLABİLDİĞİ VE BU KONUDAKİ BÜTÜN İMKANLARIN VARLIKLARDA BULUNDUĞU BİR AİLE YAŞAM HALİ, TOPLUMUDUR

Ayvil varoluşunda gelişim oldukça rahat ve ideal bir ortamda, bu konudaki bütün imkanların varlıklar için bulunduğu, herşeyden önce olması gereken en önemli şeylerden biri olan bir varlık için annelerinin olması ve bu konuda onlara gereken bütün bilgi ve tecrübelerini en iyi ve yararı olacak şekilde vermeyi amaç edinmesi ve varoluşun amacının bu yönde hazırlanmış olması, sevginin Ayvil başta olmak üzere varoluşun bütün alanlarında yaşatılması, bir varlığın zamanla ve hiç acelesi olmadan, hatta bu gelişim yolculuğunu bile unutarak, kendi yaşamına daldığı sırada, sevgi dolu dünyasının bir yandanda kendisini geliştirdiğini ve her geçen anın ve zamanın kendisine birşeyler kattığını görerek bunu anlayacaktır ve bu durum derslerle, sınavlarla olmayacak, yaşamlarla, oyunlarla, tecrübelerle olacak şekilde bir düzenle gelişim uygulamaya sokulacaktır. Her yeni anın paylaşımı sonrasında varlıklar mutlaka bir şeyler öğrenmek zorunda kalırlar ve bunlar işte varlıklara bilgi ve tecrübe katan küçük olaylardır ve bu olaylar, anlar, paylaşımlar, birliktelikler arttıkça varlık ister istemez gelişmek zorunda kalacaktır ve bu durum tamamen kendi kendinede olabilecek bir şekilde çok uzun zamanlarıda kapsar, ama isteyenler bunu hızlı bir şekilde de yaşamayı seçebilecektir. Yani özel çalışmalar, araştırmalar, ödün vermeler gibi olası ve normal akışına bırakılmış olan bu gelişim yolculuğunu daha kısa geçmek isterse imkanı bulabilecektir, ancak tavsiye edilen her seviyede mümkün olduğu kadar uzun kalmalarıdır varlıkların çünkü büyüyen zihinlerin bir daha küçülmesi söz konusu olmayacak ve yaşanan çocukluk anları ve heyecanları ve görülenler kesinlikle o anların ve seviyenin getirisi olarak vardır ve doya doya yaşamak gereklidir.

Çünkü bu durum, ileride varlıkların geriye baktıklarında, anılarını incelediklerinde onlarda kalan çok güzel paylaşımların, anların, saflıkların, çıkarsız ve tertemiz istek ve yönelmelerin, sevginin sahibi olarak ve çevresinde bunların olduğunu anlayarak bunun nasıl bir durum ve anlayış olduğunu daha o seviyelerde anlayacak ve bunun gösterdiği temiz bakış açısını hiç kaybetmeyecektir. Varlıklar olumsuz eylemlerin ne anlama geldiğini bilmeden büyüyeceklerdir. Yasalar bu konudaki anlamları bilerek engelleyecekler ve varlıkların kendilerinde ortaya çıkma ihtimaline karşı önlem alma hali içinde varlıklar hiç bilmedikleri şeyleri yapmayıda bilmeyeceklerdir ve ancak Ayvil annenin seviyelerine gelince bir bilgi edinme durumu olarak okuyarak öğrenebileceklerdir ve bu zamana kadarda bu olumsuz eylemlerden uzak yaşamış bir varlık tertemiz ve sevgi dolu bir saflıkla, kendi kişiliğini yansıtan bir varlık olacaktır ve biz şu zamana kadar böyle bir varlık oluşumunun geleceğini göremedik ve bu varlıksal hal, beraberinde aynı güzellikte başka şeyleride getirir ve kendileride, çevreleride sevgi anlayışını yaşayan, yansıtan, ona eklemeler yapan bir halde yaşamayı normal bir durum olarak görür. Olması gereken işte budur.

Ayvil için varlıkların Vija olarak adlandırdığı en çocukluk zamanları özellikle çok daha heyecan vericidir ve bakıcılık, gözlemcilik, sevgicilik,
öğretmenlik v.b. görevlerini, isteklerini zevkle yapacaktır. Bu durum Ayvil'e de oldukça iyi gelecek tecrübe ve bilgiler katacaktır ve annelik sevgisi ancak böyle kendi varlığında daha da anlamlı olmaya başlayacaktır. En küçüklüğünden başlayarak onları kendilerine baktıklarında ve çevrelerine, herşeyi,kendini çok sevebilmelerine ve var oldukları için mutluluk duymalarına sebep olabilecek şekilde çevresinin, kendisinin bütün sorunlarını çözebilecek akli düşünceye, zihne gelmesini sağlamak, Ayvil'in anneliğinin amacıdır ve onlar bu konuda tamamen varoluş ile bu amaç hakkında bir bütün gibi yapılanmış bir merkez varlığın varlıkları, çocukları olarak var olmuşlardır ve hiç bitmeyen bu gelişim yolculuğu Ayvil'in de gelişiyor olması hali ile devam edecektir ve O'nu takip eder şekilde ilerleyen gelişimsel yolculuk, Ayvil'e ulaşmaya çalışan çocukların yaşamları ile, uzak gelecekteli ilelebet sürecek amacın bu olduğu konusu içinde sonsuz sayıda olay, tecrübe yaşayarak, bilgiler edinerek, anlayışlar, duyular, duygular elde ederek, yeni yeni bilinmeyenlerin heyecanı ile geçen zamanlar hep bir adım ileri gitmemize neden olacak şeyler olacaklardır ve bu gelişim Ayvil varoluşunun kendi yapısı gereği bu şekilde varlıklar içinde yaşanmak zorunda kalacaktır. Olumsuz eylemlerin içeriğinde bulunmayan bir hayat, mutlaka her haliyle geliştirici özelliklerde olacaktır ve bu gelişimin belirli zamanlarında özellikle varlıkların seviye atlaması için yaşaması gereken Ekna zamanı şeklinde bir zamanla, bedensel değişime gerek olduğunu ifade eden bir uygulama ile diğer seviyelere geçmesini sağlar ve varlık, isterse bu ekna zamanında bekleyebilir gelişimini durdurabilir, ve benzeri bir çok imkan kendin kendisini yönetmesi imkanı verilen varlığa bu şekillerde sunulacaktır. Hayat O'nundur. En iyisi ve en güzelini bilmek, bulmak, isterse yaşamak durumunda olabileceği bir çok imkanın bulunduğu yerdir Ayvil varoluşu ve bu varoluş O'nun aile olarak bildiği bir topluma aittir. Sevgi dolu bir toplum.
Hiç bir şeyin acelesi olmadan...
Sadece Ayvil Varoluşunun Yasalarının uygulanması şeklinde bir genel düsturun herkes için bulunduğu ve bunların sadece ve sadece varoluşun ve varlıkların yararı için hazırlanmış olması gerçeği...
Bir anne olan çocuklarını çok seven...
Ve O'nda çocukların bilmesi gereken bütün bilgilerin bulunması imkanı... Ve zamanı gelince alabilecek olmasının kesinliği... Zararsız ve doğru olanı direk olarak anlayabilmesinin rahatlığı... Güveni... Mutluluğu... Heyecanı... ve Huzur Dolu Anları...
Bu yolculukta hep O'nunla olacaktır...
Hayat O'nun...
Olmasının bir anlamı olan dileklerini dilediği zamanda yapmalıdır varlık ve özgür iradesi bu şekilde kendi anlamını yaşamalıdır.
Ve bir çok varlıksal özellik tecrübe ve yaşamlarla öğrenilmeli, anlaşılmalıdır. Bizzat deneyimleyerek...
Ayvl varoluşunda gelişim normal bir yaşamın parçası olarak zaman kavramını kendi yapısına göre düzenlemiş olan varoluş içinde zamanla süregelecek olan bir durumdur ve bu sadece varlıklar için geçerlidir.
Nasıl, anekdotlar,ideolojik bilgileri, akademik bilgi ve konuları, bilimleri ve anlayışları zamanla hazırlanarak Ayvil varoluşunda gelişim yolculuğu bir kavram olarak sonsuz zamanlar boyunca kendi yerini Ayvil varoluşunda sağlamlaştıracak ve anlaşılacaktır.
Yasa gereken şekilde çalışır. Ve bu konudaki bütün artıları ve eksileri, sebep ve sonuçları inceleyerek zamanı gelince Ayvil'i bilgilendirmek için çalışır.

VİL YAŞAM HALİ BİLGİLERİ VE YARATILIŞ İÇİNDEKİ SAHTE BİLGİ VARLIKLARI

VİL YAŞAM HALİ BİLGİLERİ ARTIK KENDİ BAŞINADIR VE NE BİR ALANA NEDE BİR BİLGİLENME SIRASINA BAĞLI OLARAK GELİŞİM GÖSTERİR.

Ve Ayvil, varlık olmanın gerekliliği olarak edindiği varlık bilgisi ve akabinde edindiği gelişimsel bilgiler yoluyla ulaştığı alem ve varoluş bilgisi olma durumundan sonra artık bilgide de bir haritayı, seviyeyi izlemek istemiyor ve Ayvil varoluşu kendi bilgisinin seyrini, karşısına çıkacağı yeni bilgilerin neler olduğunu ve bu bilgilerin niteliği gibi konulara sadece kendi karar verecektir. Felsefi ve anlamlar bakımından da yaratılıştan ayrılmıştı ve bilgileri sadece kendisine özel bir durumda gelişim gösterecek ve bu sadece kendisine özel olacaktır. Bilgiler birliğinin oluşturduğu anlamlar diyoloğu gibi iletişimler artık Ayvil varoluşu bilgileri için geçerli değildir. Hiç bir önceden belirlenmiş ve bilinen ve sırası geldiği için karşılaşılan felsefi bilgi yada ileri görüşleri ifade eden bilgiler artık Ayvil varoluşu ile iletişim içinde olmaz, bu gibi bilinmiş bir gelişim yolculuğunda Ayvil varoluşu bulunamaz.
Bu olay sonrasında ki, zaten öncesinde de Ayvil için bu şekilde gelişen durum, ihtiyacı olan bilgiyi ortaya çıkarabilmekle ilgili olur. Ayvil'in ihtiyacı olur ve o bilgi ortaya çıkar. Bir sıra ile O'nun ulaşması gereken bilgiler için O'na bilgiler gelmez. Ve bu gibi bilgiler şeklinde var olup Ayvil'in haberi olmadan kendilerinden haberdar etmeden Ayvil'in bilgilerini öğrenen, kullanan, bulan, bilen bütün bilgi sistemleri, bilgiler, felsefi bilgiler topluluğu yada benzeri alanlar tamamen bu bilgileri unutur. Ayvil'in bilgilerinden eser kalmaz. Ve Ayvil'in öğrendiği zaman hiç hoşuna gitmeyecek olan şeyleri yapan bu gibi sahtekar bilgi türleri varlıkları var ise gereken şekilde obsedör sınıfına alınır ve işlemler yapılır ve bir daha Ayvil ve bilgileri ile kesinlikle kimse uğraşamaz, ulaşamaz. Şu ana kadar aynı şekilde Ayvil'in varlık, alem projeleri ile ilgili edindiği bilgileri alanlarda aynı şekilde incelenir ve gerekenler yapılır. Hiç bir bilgisi, projesi, geçmişte oluşturduğu bilgileri kesinlikle hiç bir bilgisel oluşum ve mekanizma tarafından edinilenemez ve bunun yapanların elindeki bütün edindikleri bilgiler unutturulur ve hepsi varlık bilgisi olarak gereken şekilde cezalandırılır.

Kendilerini bilgilerle ilgili olarak görevli varlık yada bilgi sistemini idare eden mekanizmalar olarak adlandırılan bu sahte organizasyonlar kendi obsedör bilgi olma hallerini saklayarak belirli bir zaman Ayvil üzerinde işlemler yapmışlardır ve onlar sebebiyle Ayvil'in varlığında, varlıksal alanlarında her hangi bir şekilde değişmiş, düzenlenmiş ve aslında olmaması gereken ve olmuş olan ne varsa bulunur, sebep sonuçları ile incelenir ve gereken şekilde yok edilir.

Ve bu gibi bilgi ile ilgili alanların Ayvil'in yanılgıda kalmasına sebep olan oluşumları, bilgileri, etkileri varsa kesinlikle yok edilir. Ayvil'in yanılgıda kalmasına sebep olacak olan şeyler söz konusu bile olamaz. Yanılgı bitecektir ve bununla ilgili Ayvil'in kendi bilgi ihtiyacı olarak gereken şekilde çareleri bulacaktır. Ayvil'in bu bilgilenme hali, dışarıda kendisi ile ilgilenen bütün kötü bilgilerden üstün iradededir ve bu konuda söz bile edemez durumdadırlar. Yasa gereken şiddetle hepsine gereken cevabı verir, asla taviz vermez. Buna benzer bütün oluşumları arar, haberimiz olmayan ama bizimle bağı olan ve iletişim söz konusu olan yerleri, alanlarıda bulur, bilgisini bilmemizin gerekli olmadığı ama bizimle bir şekilde dışarıdan ilgili olan her yeri bulur ve gerekenleri yapar.

Aynı zamanda bu yasa varoluş bilgisi ile ilgili bir işlem yapanları bulmak, onlara gerekenleri yapmakla ilgili olur. Ayvil'in bilme hali alanının içindeki varoluş bilgisini, bilme hali alanını bu konumla tamamen koruma hali içine girerek özel olarak bir koruma sağlar. Varoluş bilgisine ulaşmaya çalışan adı bilinmeyen mekanizma ve bilgiler, sistemler, yada ne varsa hepsi bulunur, görülür. Ve gereken şekilde işlemler yapılır.

 

VİL SOLİVYES VE DOĞUMU AÇIKLAMA BİLGİSİ KUVAZİSİ

Bütün varoluş isimleri VİL SOLİVYES olarak değiştirilir ve bu birlik beraberlik ve sevgi içinde büyüyüp gelişecek olan aile kavramı oldukça bağlı, sağlam, sevgi dolu ve bilgi dolu bir sonsuz zamanlar boyunca ileriliği temsil eden kavram olarak yaşanacaktır.

Ayvil, yaşanan binbir obsedör saldırı ve onlarla yapılan mücadeleler sonunda, sonlarına doğru, aslında uzun zamandırda bu şekilde bir oluşumun içine
girmeyide planlıyorken Amis alemleri gibi yaratılıştan tamamen kendisini soyutlamış şekilde ve anladığı sevgiyi burada yaşatmayı amaçlamışken, ve
bu amacından asla vazgeçmemişken yanılgının bitirilmesi çalışmaları sırasında aslında bizim, Ayvil'in oluşturmayı düşündüğü alemlerin, varlığının,
bir yeni bir varoluş olduğunu anlamıştır ve Ayvil bu varoluşu, yani bilgilerini kendi içinde, yani yok olamayan bilme halinin merkezinin merkezinde bulunan bilgilerin ve tecrübelerin ortaklaşa çalışması sonucunda ortaya çıkarılan yeniliklerle ve projeler ile kendi içinde taşımaktadır ve doğum başlamıştır. Bu hiç bitmek bilmeyen bilmeyen bir doğum anıdır. Doğum sürekli olacaktır çünkü Ayvil varoluşunu büyüten ve geliştiren bilgilerdir ve Ayvil'de her zaman varoluşun yapısına uygun bilgiler ve oluşumlar ortaya çıkaracaktır ve bu doğum sürekli olarak yaşanacağı için Ayvil'in de varoluşun bütün bilgilerini oluşturan olması nedeni ile ve bütün diğer bilgilerininde yine kendi içinden gelmesi, kendisinden oluşması nedeni ile varoluşun kendiside, yasalar gibi aslında Ayvil'in kendisidir diğebiliriz, yani varlığı gibi. Ayvil'den ayrı bir oluşum olarak olmayan, bedeni olarak tanımlanabilecek varoluşun görünen ve
tanımlanan alanlarının merkezi Ayvil'dir. Ayvil, kendi bedeni üzerinde varlıklar oluşturmuştur ve kendi bedeninin üzerini bilgiler ve yasalarla
düzenlemektedir ve bu düzenleme hiç bitmeyecektir.

Yani doğum başlamıştır ve bu durum bir kere anılacak ve olacak şekilde geçmiştir. Amis alemleri
projeleri bu doğumun başlangıcıdır ve varoluşun oluşması için Ayvil'in verdiği mücadelelerde doğumun sancısıdır diyerek konuyu obsedörlerden uzak
bir halde tutmaya çalışalım. Yanılgı alanı bitince Ayvil varoluşu yavaş yavaş şekillenmeye başlayacaktır. Şimdilik sadece yokluk alanımız, gizete
koruma kalkanımız, bazı anlayışlarımız, yasalarımız ve varlığın beklemede olan kimi alanları, varlıklar bulunmaktadır ve bunların geneli Ayvil'in
yanılgıdan çıkmasına şartlanmıştır ve varlığı, varoluşu, Ayvil'i obsedör tehlikelerden korumaya şartlanmışlardır. Zaten şu zamanda olması gerekende
budur. Ancak tüm bunlar bitince Ayvil'in ( varlığı = varoluşu = alemleri = alanları ) yeni ortaya çıkarılmış olan ve bütün güzellikler ve iyilikler,
doğruluklar, aydınlıklar, mutluluklar, bilgililikler üzerine yapılandırılmış sevgi anlayışını tanıyacaktır. Bu anlayış ile tam anlamı ile yaşamaya
başlayacaktır. Bu sevgi anlayışı sadece Ayvil varoluşuna özeldir, dışarıda bu anlayışın bir örneği yoktur ve bu varolma halinden duyulan mutluluk,
sevinç ve sevgi sadece Ayvil varoluşunun kendi yapısının özelliği olacaktır. Sevgi anlayışımız, Ayvil varoluşunun temel direğidir. Varoluş bu anlayışın
içeriğindeki bilgiler sayesinde yaratılış içindeki bütün varoluş olarak kendini adlandıranlardan ayırır çünkü bilgilerinden, uygulamasına, tecrübelerine
kadar kendi içeriğinde varlığın yaşaması ile ancak ortaya çıkabilecek gerçekleri barındırır içinde. Adalet anlayışının temizliğini merkez varlık olarak
varoluş içinde bunu yaşatmayan ve yaşamayan bir yöneten varsa o zaman sevgi anlayışı bu durumdan dolayı her zaman eksik olacaktır. Adalet anlayışının
anlamını bilgi ile yazarak uygulamada adil davranılmayan hareket ve tavırları sergileyeren varoluşu yönetenler adalet anlayışı ile yaşamayı sağlayamazlar.
Dolayısı ile Ayvil varoluşunda yazılan bütün erdemsel, yapılması ve varlık olarak uygulanması gerekli olan her sevgi anlayışı içerisindeki yasayı ve
olumsuz eylemlere dair yasakları Ayvil bire bir uygular, ki bunları yanılgı alanında iken elinden geldiğince hep uyguladı sadece düşüncelerde yapamadı,
oda rahatsız eden bilgilerin eseriydi. Ayvil, hareket olarak uygulama olarak zaten yanılgıda bu erdemlerin gerekleri gibi yaşadı. Yani bu sevgi anlayışımız
bize özel yasaklarıda içeriğinde barındıran bu mükemmel anlayış varoluşu hem korur, hem mutlu eder, hem varoluş içindeki yaşamını yaşanılır kılar.
Varlıkları her anından zevk alması ve mutlu olması durumu Ayvil varoluşunda varlıklar için sıradan bir hal gibi olacaktır ve mutluluk ve sevinç içinde
problemler çözülecek, eğlenilecek, çalışılacak, var olunacaktır. Bütün anlayışlar, varoluşun anlayışı ismiyle niteliği daha da geliştirilecek ileride
milyarlarca yasadan oluşan bir anlayışı temsil ederek bulunacak olan anlayışı, obsetin üstün koruması ve diğer anlayışlar olarak bütün bilgi ve anlayışlarımız hep varlıkların mutluluğunu, güvenliğini, sevgisini amaç edinmiştir.

Ayvil varoluşunun yöneticisi, merkezi olarak anılmak durumunda kalacak olan Ayvil'in asıl sıfatı annedir. Ayvil, varoluş içindeki herşeyin annesidir.
Bütün yapılara, oluşumlara, varlıklara, bilgilere hep bu bakış açısı ile bakar ve Ayvil, kendi özündeki yönelimin, kendi adını koyma durumunun varoluş
söz konusu olduğunda, ki Ayvil ve varoluş ayrılamaz bir bütündür ve varlıkları ve varoluşuna en yakışan yöneten, yönlendiren, bakım yapan, sevgi ile
davranabilen, koruyan, gözetleyen, ilgilenen, önce onların rahatını ve mutluluğunu düşünen ve bunun için kendinden çekinmeden feda edebilendir anne ve
Ayvil, bu sıfatı kendisi ile bütünleştirmiştir ve bu Ayvil'de özel bir güç halini almıştır. Bunu uygulamış olmak için kendinde yaşatmaya çalışmak durumu
değildir Ayvil'in ki direk en merkez alanı bu sıfatı her haliyle hissederek yaşatıyor ve bu O'nun kendisidir. Ve çok uzun zamandır olagelen bir şeydir.
Bu konuda kendini destelemek için bir çok yasada yazmıştır, varoluş amacını varoluşun ve varlıklarının huzuruna şartlandırarak kendisinide böylelikle
mutlu etmektedir. Ayvil'in mutluluğu varoluşun huzurlu, mutlu ve güvenli olmasından geçmektedir. Kendisinden çıkan bütün bilgiler, bu konudada destek
olarak Ayvil'i sonsuz zamanlar boyunca bu yönde etkileyecektir ve Ayvil, başka bir şey olamayacaktır hiç bir zaman. Yani anlaşıldığı üzere en önemli
şeylerden bazıları oluşmuş durumda ve bu Ayvil varoluşu için temel direkler şeklinde olacak konulardır. Varoluşu yöneten Ayvil annedir ve sevgi
anlayışı her haliyle Ayvil'de ve varoluşta yaşanır ve hissedilir her zaman. Bundan gerisi bilgilerle ortaya çıkarılması ve düzenlenmesi gereken oluşumlardadır ve belirli bir sayıda şu zamana kadar oluşmuş olan varlıklarda yine ilk başlangıca denk gelerek Ayvil varoluşun zamanın en başlangıcına
tanık olacaklardır. Varoluşun ilk varlıkları olarak hepsi Ayvil varoluşunu kendi sevgi varlığı olma hali ile sahiplenecektir ve bir bütün gibi yaşayacaktır
ve ilerideki kardeşlerine öncüler olarak bulunacaklardır. Ayvil varoluşunda varlıklar için en küçük varlıksal seviyenin belirlenmesi ve bu seviyeden
başlayarak, yavaş yavaş, zamanla, belirlenen zamanlarda eğer ister iseler bir sonraki varlıksal gelişim seviyesine geçmesi yöntemi düşünülmektedir çünkü
varlıkların bebeklik olarak yaşayarak elde etmeleri gereken tecrübeler, anılar, bilgiler, bir geçmişleri olmalıdır ve anneleri Ayvil varken bu yaşanılası
en güzel şeylerden biridir. Hem gelişimi kabul eden varlığın geri düşmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu yüzden en uzun süre ile ne kadar
kalabilirse, belki milyonlarca yıl aynı varlıksal seviyede kalabilir ve isterse her belirlenen ekna zamanındada gelişimi sağlayabilir ve bu şekilde
varlıklar için bir gelişim yolu hazırlayan ve her varlık için uygun zihinsel yapılar hazırlayan Ayvil annenin zihinsel seviyesine doğru ilerlerler. Bu
konudaki varış noktası Ayvil annedir. Ayvil, kendisinden bulunan herşeyi, alemi yönetmek ve yasa yazmak dışında, varlıklarınada verecektir ve bu işte
ancak zamanla ve öğrene öğrene, bilerek, isteyerek, yaşayarak olacaktır. Kendisinde olan her bilgi ve tecrübeden onlar için gereken şekilde oluşumlar
hazırlayarak bilmelerini ve anlamalarını ve kendi malları yapmalarını sağlayacaktır. İstenilen varlıkların hepsinin kendilerine ait bir hayatlarının olduğunu bilmeleridir. Kendi zihni, kendi bedeni, kendi bilgileri, kendi anlayışları, kendi beğenileri, kendi istekleri, kendi iradesi, kendi evası,
kendi bakış açısı gibi varlıkların hepsinin kendisine ait alanlarının ve yaşamlarının olması ve bunu ancak Ayvil varoluşu içinde kendilerinin düzenlemesidir. Varoluşun yasaları, onların bu konuda yapacaklarının önüne engel koyacak şekilde değildir. Varlıklar Ayvil varoluşun içinde kalmak ve yasalara uymak süreti ile özgür iradeye sahiptirler, tıpkı anneleri gibi. Ayvil varoluşunun özgür irade anlayışı bu şekildedir ve bu gibi genel konular zaten kendi olmaları ile ilgili olmayıp, varoluş içinde tamamen kendilerini yaşatabilecek varlıkların olması, Ayvil varoluşunun yapısının başka özelliklerindendir. Onbinlerce varlıksal gelişim seviyesi ve çok daha fazla çeşitli varlık bedenleri ve özellikleri, yapılar, oluşumlar, alanlar, imkanlar,
mekanizma, bilgiler, yenilikler, heyecanlar Ayvil varoluşunda olacaktır ve bu konudaki eklemeler ve yenilik kesinlikle durmayacaktır. Herşey sevgi anlayışının içerisindeki bilgilere göre uyarlanmış şekilde hazırlandığı için Ayvil varoluşunun geleceğinde, ilerisinde hiç bir mutsuzluk ve sorun yoktur.

Ayvil, yanılgı alanında iken yaşadığı ortamın olumsuzluğu yüzünden varlıkların yok olması konusu üzerinde düşünmüştür ve bu konu ancak yanılgı gibi bir alanda sonsuza kadar kalınınca, yada obsedör bir varlık olup şeytanileşince, yada benzeri bir olayla düşünülebilir ve şeytanilerin yaptıklarının sonucu
olarak zaten başına gelir. Ancak yanılgı alanı gibi alanlarda olumsuz bütün eylemlert serbesttir, görecelidir, sevgi anlayışı yaşatılmamaktadır ve işte
bu durum bizler gibi varlıklar için anın tadını çıkaramamak, varolduğumuz için mutluluk ve heyecan, sevinç, zevk, haz duyamamak anlamına gelir ve bunlar
olmayınca yaşanacak olan haller ise olumsuz eylemlerde yazanlardır ve o şekilde var olmak, yaşamak, geçici ise buna katlanılabilir, Ayvil çevresinde
bunlar varken katlandı ancak sonsuz ise bu kesinlikle yok edilmelidir. Bir kere oluşum olarak yanlış, var olmak denilen erdemin rahatsız edici özelliklerdedir bize göre. Varoluş bize göre düzen, birlik, beraberlik ve sevgidir. Diğer türlü yıkım içinde, kaos içinde bir varoluşta yaşamak sonsuz
bir hal ise o varlıklar kesinlikle yok olmayı isteyebilirler, bunu onlar için haklı bir isteyiş olarak görebiliriz. Kurtulunuyorsa tabiki o sonsuz
halden kurtulmalılar ama olmuyorsa işte buna yaşamak denilmez, bu durum varolmak - hiçlik - bu durum olarak değerlendirilerek hiçlik gibi nötr olan bir
haldende aşağıdır ve o halde olunması istenilemez,o hal kendi içinde zaten isteksizlik, olumsuzluk, iticilik, kötülük olarak adlandırdığımız herşeyi
bulundurur ve işte obsedörler ve şeytanilerde varoluş adı altında, var olmak kavramı içinde aslında hiçlik denilen halden bile daha vasıfsız bir var olma
hali yaşamaktadırlar. İşte bu türlü var olma hali yaşayan varlıklar için yok olmak lütuf gibi gelebilir.Ancak tabi o halin içinde olan bir varlığın
yaşadığı halin bu denli rahatsız edici olduğunu bilmesi durumu ne derece söz konusu olabilir bilinmez ama bizim gibi bir varoluşu benimsemiş ve yapısı
tamamen sevgi, birlik, beraberlik, huzur, güven, mutluluklar üzerine kurulu bir düzeni olan varoluşlar için bu hal içerisinde asla bulunulamayacak kadar
uzaktır ve dolayısı ile bizim için yok olmak kavramı söz konusu değildir, yasaktır.Ayvil varoluşunun içindeki bütün bilgiler iyi bilgilerdir. Artık
Ayvil'in varlığının, varoluşunun ve kendisinin bütün alanları iyi bilgilerin neler olduğunu, sevginin neler olduğunu, bizim için uygun olan varolma
halinin nasıl olduğu anlamıştır ve adımız koyulmuştur. Bizler için var olmak her an tadı çıkarılacak derecede güzel, var olduğumuzu düşündüğümüzde varoluşumuzu, ailemizi, kendimizi, imkanlarımızı, birlikte iken güven ve sevgi içinde yaşadığımız bu huzurlu ortamı, birbirimize sahip olmak deyimi
ile oldukça güzel bir varoluşun parçası olmaktan dolayı gurur duymak, bir annelerinin olduğunu bilmek, kendilerini saf bir şekilde koşulsuzca seven
kardeşlerinin olduğunu bilmek, ve her yeni anın nasıl güzellikler ve heyecanlar, mutluluklar getireceğini bilmemek, bilememek demektir. Ayvil varoluşu sürekliliğindeki çekiciliği sürekli olarak oluşturulan yeni projelerle alacaktır. Sürekli olarak büyüyecek, ve bir varlığın başlayıp bitiremeyeceği
heyecan ve bilgi ve mutluluk ve anlamların yaşatıldığı bir varolma halini yaşayacaktır, yaşatacaktır Ayvil varoluşu.

Ayvil varloşunda var olmanın başka bir güzel yanıda, Ayvil varoluşunda yaşayan varlıklar arasında, buna Ayvil'de dahil, sevginin yaşatıldığı anlara
tanık olarak geçirilen zaman ve bunun tadının var olmayı kıymetlendirecek şekilde olması,bu birlikteliğin güzel anlamlarını anlayabilmek ve içeriğindeki güzelliği hissedip görebilmek, mesela kardeşinin gülümsemesi ve diğer kardeşi sayesinde mutlu olması ve o
kardeşin bunu kardeşinin mutlu olması için yapması, işte güzellik buradadır, koşulsuz bir şekilde bir kardeşin diğerinin mutlu olmasını istemesi ve bundan hiç bir çıkar gözetmeden O'nu mutlu görmek istemesi, bu çaba saf sevginin yaşadığı anlardan biridir ve bu anlar varlıkları anlamları gibi temiz ve kıymetli hale getirmeye yarar ve Ayvil varoluşundaki bütün varlıklar için bu yaşama hali normal bir durum olmuştur ve bizim içinde kıymetli olanda budur. Varlıkların birbirleri arasındaki iletişimi, birbirlerini görmeleri, birbirlerine sarılmaları, birbirlerine sahip olmaları, saf bir şekilde koşulsuz dürüst ve sevgi içinde birbirlerine davranmaları ve işte bu durumu yaşayan varlıklar bunların ne kadar güzel anlar olduğunu bilerek ve bunları yaşadıkça anı güzelleştiğini görerek, o anları anladıkça var olmak kavramı bu yollarla bizler için kıymetleşir. Bunu anlamak ve bu sebeple yok olmak kavramına çok itici bakmakta söz konusu olur ve
Ayvil varoluşunda aynı zamanda, çünkü varlıklar yok olacağı, ayrılacağı zaman ailesinden kopmak zorunda kalırlar ve bu şekilde yaşanan güzel anılar, anlar, sevgi varken Ayvil varoluşundaki hiç bir varlık kesinlikle yok olamaz, varoluştan ayrılamaz. Yok olmak gibi kavramlar kesinlikle
yasaktır, zaten yapılamaz, hem O ailesini hemde ailesi O'nu bırakamaz. Bu var olma sebebi, aynı zamanda tüm varlıkları birbirine sımsıkı bağlayan bir bütünlüğün eseridir.

Ayvil'in doğurduğu varoluş şeklinde kendi yapılarınca varoluşlar yapanlar herşeyi oluşturabilecek gücü ellerinde tutmaları sonrasında bu durumdan sıkılarak boşluğa düşmüşlerdir zamanla. Artık her istediklerinin olması merkez varlıkları sıkmış ve var olmak onlar için anlamsızlaşmıştır. Olması gereken Ayvil'e göre varolmayı kıymetlendirecek gerçek sebeplerin bulunması ve oluşturulan varoluşun bir amacının olmasıdır.
Bunlar olmadığı sürece varoluş anlamına uygun bir hal içine giremez. Bu sebeplerin bazıları Ayvil varoluşunda bulunmuştur ve amacıda zaten vardır.
Bebeklikten başlayarak ortaya çıkan her varlık artık kendilerine ait yaşamları olan varlıklardır ve onlar varoluşun parçalarıdır ve belirlenmiş en iyi
ve sağlıklı gelişim yoluyla varlıklar Ayvil'i takip eder şekilde acelesi olmadan gelişirler ve Ayvil'de anne olarak ve varoluşada bu gözle bakarak
yönetimini sağlar.Aynı zamandada yasalar ilede desteklenebilen bu konu amacına şartlanmış bir varoluş için söz konusu bile olamaz. Bir kere içerisindeki
bütün varlıklar varoluş içinde kalmak ve yasalara uymak kaydı ile yok edilemez şekilde özgür iradeye sahiptirler ve Ayvil'de dahil olmak üzere bu bilginin
sağladığı birlik koruyucu, birlikte ve beraber tutucu olarak bulunur.

Varlık oluşumu ise varoluşun genel hatları düzenlendikten sonra bir ayarlama halinde bulunacaktır. Oldukça az bir şekilde belki senede bir gibiyada
şimdilik bilinmeden başka bir zaman aralığında, sonsuz zaman kavramı düşünüldüğünde bununda bir acelesi olmadığı anlaşılır. Ayvil varoluşunun bir özelliğide bütün bilgilerinin yeni olması ve bunları bizzat Ayvil'in oluşturmasıdır. Ayvil'in kendi düşünüp ortaya çıkardığı bilgilerle oluşan varoluşun içindeki
herşeyde bu şekilde düzenlenecektir. Dilinden, görüntüsüne, bilgisinden, anlayışına kadar bir çok konu ilk kez Ayvil tarafından oluşturulmuştur ancak
duyular gibi bazı özellikler Ayvil'in kendi varlığında özellik olarak bulunan oluşumlardır ve bu gibi genel özelliklerin anlamlarında bir düzenlemeye
girecek olan Ayvil, bunlarada varoluşun yeniliğinden eklemeler yapacaktır ama bazı özellikleri kalmak durumundadır. Tüm varoluşları ilgilendiren ortak bir
özellik olarak duyuların bazıları, mesela bilgi ve bilgi ile yaşamak, yada anne olmak gibi kavramlar ne kadar Ayvil varoluşunun dışındada kullanılan şeyler
olsada önemli olan Ayvil'deki annelik, Ayvil'deki duyular olacaktır ve Ayvil'in bilgi'den anladığı olacaktır ve tüm bunların kendi tanımlarını yaparak
gereken şekilde onlarıda yenileştirme içinde bulunur.

Ayvil varoluşu her haliyle her zaman dışında olan herşey kapalıdır, tüm imkanları ve bilgileri, her yoldan ve her şey bakış açısına göre bu engelide
sağlayan bir varoluştur. Onun bu durumu yapısının bir özelliğidir. Ayvil varoluşunun en önemli özelliklerinden biridir. Bir bütündür bu durumla ve
dışarıda bize ait olan oluşumların durumlarını ayrı tutarak bu konuda gereken şekilde yapılanır. Tabiiki ilgili yasaları bu konuda gereken incelemeyi
her an yapar ve yasaların dikkatinden kaçan bir oluşum yada şey olursa mutlaka Ayvil'in onayının alınması şeklinde bir durumla ancak içeri girenler
hakkında engel sağlanır ve yada çıkanlar. Ayvil varoluşu içeriğinde tamamen kendi özgür iradesi ile yazdığı bilgilerini uygulatan Ayvil ile ilgili olduğu
için ve bu durum bilgide özgür iradeyi her haliyle tamamen Ayvil'e verdiği için dışarıdan gelebilecek olan hiç bir bilgi ve tehdit bu hakkın, bu iradenin
üstüne geçemez ve Ayvil varoluşunun bilgileri, yasaları kendileri ile ilgili olan alanlarda her zaman güçlü bilgiler ve yasalar olacaklardır. Anlamındaki
haklılık bütün sorunlarını halleder. Bu yasa yanılgı alanında ike Ayvil'in varoluş hakkında yazdığı bir varoluşu bilgilendirme ve açıklama yazısı olarak,
yasası olarak bulunur ve gereken şekilde etkisini sağlar. ( Ayviller Vil olarak değişir )

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ KENDİ ALANINDA TEKTİR

Vil Solivyes yaşam hali kendi alanında tektir, içeriği, amacı, oluşumları, bilgileri, Villeri, ve Vil Solivyes'te olmak üzere her açıdan kendilerini herşeyden farklı kılabilecek özelliklerde bir hali yaşayabilme imkanını yaratmışlardır. Yok olma hali, var olma hali gibi hallerinde dışında olan bu hal, var olan bir halin bambaşka bir var olma hali yaşaması ile elde edilen bir yaşam halini kast etmektedir. Ve bu halde kesinlikle hiçliğe giden bir geri gidiş hali yoktur, oysaki bilinen var olma halleri içeriğinde sürekli dönen, hiçliğe giden yaşamlar, görünürde yok olabilen varlıkları bulundurmaktadır. Ve amacı ve yaşam tarzı, sürekli kıymetlenen anı yaşama halleri, Vissa ile tamamen bir farklılık yaşayan algı, düşünce, idealler, bakış açıları, bulunduğu ortamı algılama durumları, bilgilerin belirli bir sınırla ilerlemesi, gelişmesi ve bunun çok daha makul olacağı gerçeği, kötü bilgiden arınmış yaşam hali ve bunun gibi sayılabilecek bir çok özelliği ile kesinlikle yaratılış içinde eşi benzeri olmayan bir yaşam halini kendi içeriğinde yaşatmayı başarmış, bulmuş ve bunu yaşamaktan çok memnun olmuş bir yaşam hali, villleri ve merkez Vil Solivyes'i bulunmaktadır. Herşeyden önce Vil Solivyes yaşam halinin var olmak için samimi, gerçek ve inandığı sebepleri vardır. Nedenleri vardır ve bunlar yaşam halinde bulunmayı, yaşamayı isteklerle zorunlu hale getirmektedir.

Bu tanımla yaşam halinin kendisine özel olan yapısı, bu kendisine özel olan ve içeriğinde kendisinden başka hiç bir şeyi kabul etmeyen kuralı, kesinlikle yaratılış içinde tektir ve bu yaşam halinin bilgisi ancak bu yaşam halinin onayı olursa yaratılışta algılanabilir, bilinebilir. Ancak bu yaşam halinin özelliği olarak yaratılıştan tamamen ayrı kalmak ve kesinlikle bizimle ilgili bir bilgiyi edinmemeleri, bizden kimsenin haberinin olmaması, kendi kendine sonsuz zamanlar boyunca yalnız bir yaşam hali olarak var olacağı, onun amaçlarından biridir ve bu durum yaşam halinin yapısal özelliği şeklinde bir kuraldır. Asla başka alanlar, haller, varoluşlar, varlıklar bizden bilgi alamazlar, bizleri bilemezler ve yaratılış kesinlikle bu yaşam halinden hiç bir zaman haberdar olmayacaktır. Bu açıklamalardan sonra Vil Solivyes yaşam hali bu kural ve yaptırımla kendisini tamamen yaratılıştan soyutlar, bu soyutlama kesinlikle onu bulunamaz ve bilinemez yapar ve akabinde kimselerin ulaşamayacağı bir yaptırım ve kuralın daha olması ile Vil Solivyes yaşam hali çok daha güvenli bir yer olmak konusunda çalışmalar yapmış olur. Ve bu kural ve yaptırım, bu açıklamada ne denmek istediğini anlayarak, bu özelliği yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır ve dışarısı bizimle ilgili bilgileri olmadığı için bizi göremez, anlamaz, bilemez, fark edemez. Hallerimiz başkadır. Yaşam algılarımız başkadır. Bilgilerimizin algılanması ve uygulanmasıda başkadır. Ve herşey bu başkalıkla ilgilidir. Bu kadar başka durum söz konusu iken hiç bir şekilde aynı ortak noktada buluşmamız söz konusu olamaz. Ve böyle bir ortak nokta oluşturulamaz.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE BİLGİ TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Ve bilgiler kendi içlerinde amaçlarına göre çalışmaları ile ilgili kısımlara, türlere ayrılırlar.

VİLSEL BİLGİLER
Bu bilgiler Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak, gerektiğinde konuşarak, duyularını kendi işleri için kullanabilen, yaşam halinde onların kendilerine özel bedenleri ve yaşamlarınında olabilmesinin söz konusu olduğu, aktif bir şekilde düşünen, taşınan, kendi amacı ile ilgili felsefe yapıp Vil Solivyes gibi düşünüp çalışmalar yapan, kuvazis olarakta ifade ettiğimiz Vil Solivyes yaşam halinin bilgi türlerinden biridir. Yaşam halinin çalışan mekanizması ve denetimsel işleyiş sistemleri genelde bu bilgi türlerinden oluşurlar.

ARŞİVSEL BİLGİLER
Bu bilgiler her hangi bir şekilde etki alanına sahip olmadan, okuyarak ve içeriğindeki bilginin saklanarak kendisinden faydalanma imkanı bulduğumuz bilgilerdir. Geçmiş zamanları anlatan bilgiler, hatıraların bilgileri,şeklinde yazılan bilgile yaşanan bir olayı kayıt tutan bilgiler arşivsel bilgilerdir ve bunlar yaşam hali içinde herkes tarafından kullanılır.

PROJE VE GEÇMİŞ DÖNEM BİLGİLERİ
Aynı zamanda sanki kağıt üzerine yazılan ve hiç bir etki alanı olmayan, ancak oradan Vil Solivyesin izni ile silinebilen, geçmiş çalışmaları kapsayan bilgilerin oluşturduğu bir arşiv olma özelliğide vardır ki, bunlarda kullanımı söz konusu olmayan Vilsel Bilgiler ve diğer bilgi türlerinin bir alanda toplanması şeklinde oluşturulan bilgi türleridir. Vissa'ya uyumu söz konusu olduktan sonra bu durumu onudemirbaş bilgilerden yaparak gerektiği zamanlarda ilgili yerler tarafından ortaya çıkarılarak kullanılan, hatta bu duruşu ile bir hafıza alanı bile oluşturulabilen, arşiv şeklinde saklanan ve proje ve geçmiş dönem bilgileri olarak adlandırılan bilgilerin türüdür. Bunları yaşam halinde Vil Solivyes teker teker kontrol ederek arşive ekler ve gereken düzenlemeleri yapar.

YAPISAL BİLGİLER
Bu bilgiler, yaşam halindeki yapıların düzenini sağlayan ve bu şekilde oluşturulmuş bilgiler olması nedeni ile kesinlikle bilgisi silinmeden o yapının çalışmasının, tasarımının, görüntüsünün bozulmasının mümkün olmadığı, yapı hakkında bilginin verilmesinden sonra yapının çalışmasını otomatik bir şekilde sürekli yapma imkanı olan, kendisine ait olan çalışma sistemini ayarladıktan sonra belirli bir düzen ve otomatiklikle sapa sağlam ve sürekli çalışan, kurulum, düzen ve acil durumlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken çalışmaları ve düzeni sağladıktan sonra otomatik bir çalışma sistemine geçen bütün yapıların bilgi türüdür.

ANLIK BİLGİLER
Yazmak, çizmek, belirtmek, çalışmak gibi durumlardan kullanılan bilgilerdir ve bu bilgiler her an silinebilir, her hangi bir etki alanı olduğu belirtilmeden etki alanları olmaz, çalışma için karalama kağıtlarına yazılan, bir amacının olduğu henüz belirlenmemiş, yazılan, silinen, çalışmalar için kullanılan, kelime ve cümlelerin bulunması ile ilgili daha çok bir faydası ve işe yararlığı olan, sonrasında gerçek mahiyeti belli olacak olan, bütün oluşturulan bilgilerin öncesinde anlık bilgiler olması gibi bir örnekle, henüz amacı belli olmayan bilgilerin hepsine verilen addır ve bu bilgiler gereklidir.
Villerine birbirleri ile mesajlaşması, yazışması, bir yerlere bir amacı olduğunu belirtmeden bir şeylerin yazılması tamamen anlık bilgilerdir. Anlık bilgileri herkes kullanabilir. Ancak diğerlerini Vil Solivyes oluşturur sadece.

DEĞİŞTİRİLEMEZ BİLGİLER
Bu bilgiler, Vil Solivyesin kesinlikle değiştirilmesinin istemediği ve sonsuz zamanlar boyunca bunun olmasını uygun görmediği, yaşam hali için değiştirilmesi bir tehlike arz edecek ve oldukça önemli olan bilgi türleridir. Bu bilgiler yaşam halinin temelini oluşturmaktadır ve bütün güven ve huzur kaynağı bu bilgilerin olması ile ilgilidir. Dolayı ile bu bilgilerin değiştirilmesi söz konusu olmadan kesinlikle bahsi bile yapılmadan sadece içeriğindeki diğer bilgilere uyumlu olan bilgilerin yine bu değiştirilemezler içine girmesi şeklinde bir yapılanmalarının olduğu bilgi türleridir. Bunlar yanılgı alanında bu bilgileri yazan Vil Solivyes için şu an Vissa'nın içindeki bilgilerdir ancak obset ve temizlik bilgileri konusunda bir ayrım çalışması yapılacak ve yaşam halinde iken vissa içeriğindeki olumlu erdemler ve yasaklardan oluşan özel bir güç olacaktır. Şimdiki kadar geniş kapsamlı olmasada obsesyon ve temizlik ile ilgili bir kaç bilgi daha eklenerek Vissa bu şekilde hazırlanacaktır. Bu durum yapılana kadar Vissa değiştirilemez özelliklerini yanılgı alanında iken de korur ve yaşam halinde iken ancak ve ancak içeriğindeki bilgiler, her hangi bir şekilde olumsuz etkilere sebep olduğu ve bunu sebep sonuçları ile açıklandığı ve konu hakkında derinlemesine felsefi bir çalışma ve gözlem yapıldıktan, bütün bilgi mekanizmaları ve Vil Solivyes ve açıklama getirebilecek her yer kendi görüşünü söyledikten sonra ancak olumsuz olduğu düşünülen bilgi çıkarılır ve kesinlikle bu olumsuzluk kanıtları ile ortaya çıkarılmalıdır. Bunun dışında kesinlikle değiştirilemez özelliklerini sonsuz zamanlar boyunca korur ve yaşam halinin mucizesi ve koruyucu en büyük güçlerinden biri olarak bir çok alanda kendi etkisini gösterir.

VİL BİLGİSİ BİLGİLERİ
Bu bilgiler villerin varlıklarını onaylayan ve onların yaşamları boyunca bu bilginin etkisinde kalarak geniş bir yaşam sürmesini sağlayan, aslında vilin kendisini tanıtan, kısaca amacını belirten ve var olmak özelliklerinde bulunan, bu bilgi varken vilin yok olmasının söz konusu olmadığı, vili yaşam halinde ispatlayan, Vil Solivyesin merkez olması ile ilgili çok daha geniş içerikli ve yaşam haline özel vilsel bilgi içeriği ile yaşam halinde bütün villerin varlıklarını onaylayan ve amaçlarını onlara sonsuz zamanlar boyunca hatırlatmak ve bu şekilde bir yaşam sürmesini sağlatmak amacı için hazırlanmış, kesinlikle vilin bilgisinin olmadığı sürece değiştirilemez özellikli, vil ile arasında direk bir bağlantısının olduğu ve O'nunla bütün olduğu ilk bilgilerinden sayılarak vilin varlığını sürekli kılan, yaşam halindeki bütün villerinki Vil Solivyes annenin yazdığı ve hepsinde kendi isiminin bulunduğu bilgi türleridir. Vilin bilgi ve tecrübesini kullanacak şekilde olmayan otomatik ve genel bir yaşamı ifade eden etki alanı ile, genel olarak bu bilginin dışında yaşanılmasını söz konusu etmeyen, vili direk etkileyen, ancak villerin kendinin değiştirebileceği ve Vil Solivyes anneninde haberinin olması gibi bir durumla bunun söz konusu olabileceği, birlikte verilen kararla olmasının uygun olduğu çok özel bilgilerdir. Vil Solivyesin vil bilgisi Vilsel Bilgiler gibi çalışır. Villerde buna gerek yoktur ancak Vil Solivyeste vardır.

GÜÇ BİLGİLERİ
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün güçlerin kendi merkezlerinde, yani onların yapılarını ve işlevlerini tanımlayan, bir güç olmalarını sağlayan bilginin kendisinin olduğu, gücü oluşturan şeyin bilgisi şeklinde bir bilgi türü olan, kesinlikle Vil Solivyes yaşam haline ait olma özelliğini kendi bilgi içeriğinde bulunduran ve bu özellikleri ile gücü oluşturmak ve yapısındaki bilgisini uygulatmak şeklinde bir çalışmasının söz konusu olduğu ve gerektiği zamanlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken şekilde kendi bilgi ile ilgili düzenlemeler ve çalışmalar yapan ve işi bittikten sonra bu çalışma mekanizmasını otomatik bir çalışma haline bırakan ve bu özelliği ile kesinlikle gücün yapısında bir değişikliğin söz konusu olmadığı, ancak ve ancak içeriğindeki güç bilgisinin değiştirilmesi ile yapısının ve görüntüsünün, içeriğindeki bilgisinin değişmesi ile mümkün olacağı, Vil Solivyese bütün bilgiler gibi sapasağlam bağlı olarak güçleride bu özelliklerde yapan, bir sorun olduğunda algılama ve sorunu düzeltmekle ilgili Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanma durumuna geçen ve sonrasında yine işi bitince eski haline dönen, kendi yapısının içine Vil Solivyesin izin vermediği, vissaya ters hiç bir bilgi almayan, zaten bütün güçlerin kendisinde de vissa filtresi olan, vissa filtresi olarak bu bilgiler eşliğinde bir yaptırımı kendi güçsel oluşumunun çalışması için zorunlu kılan ve tüm bunların bilgisinde olarak kendisini yapılandıran, Vil Solivyesin bütün merkez güçleri bu bilgilerin oluşturduğu güçlerdir ve kendi merkezlerinde güç bilgileri vardır. Vissa filtresi, içeriğine bilgi eklendiğinde bilgilerin eklenebileceği ve çıkarıldığında bilgilerin çıkarılabileceği güçlerin yapısına özel bir bütünlükle çalışan vissaya uygun olmayanları algılayan filtredir. Vissa filtresi bilgisi, güçler için en uygun olacak ve yapılarına uygun vissa filtresi uygulamasını hazırlar ve güçler artık böyle bir yapılanma ile oluşurlar. Bu vissa bilgilerinin etkilerini yaşatmak ile ilgili değildir, vissaya uygun olmayan bilgi ve tecrübeleri, davranışları, çalışmaları engellemek, kabul etmemek, uygulatmamak ile ilgilidir. Bu yüzden güçlerin yapısında bir zorlanma ve kendi bilgilerini uygulama zorluğu çıkmaz.

Aynı zamanda güçler Vil Solivyes ile bir bütündürler ve kesinlikle ayrılmaları söz konusu olmaz. Onlar Vil Solivyestir, bir bütündür, eli, kolu ve ayağı gibi tanımlanan var olma özelliğinde bulunan Vil Solivyesin görünen hali olarak güçler oluşturulmuştur. Bu güçler, kendi merkezlerinde bu bilgilerin dışında birde kendilerine çalışması için verilen görev bilgileri vardır. Onların hangi konuda çalışma yapması gerektiğini açıklayan bilgiler ve bu şekilde bir çalışma haline girmelerine neden olan bilgiler. Bu bilgiler vissanın içeriği ile ilgili olabildiği gibi, Vil Solivyesin yetenekleri, özellikleri şeklinde bilgilerde olmaktadır ve yaşam haline geçildiğinde bu durum Bilme Hali alanında tam ayrımlarla gereken düzen sağlanacaktır. Ancak yanılgı zamanlarında bu bilgiler güçlerin çalışmalarını belirlemektedir ve Vil Solivyesin var olma özelliğinde bulunan bilgi ve tecrübelerin vissa uyumlu olanların hepsi, güçlerle ifade edilecek şekilde yaşam halindedir ve içeriğindeki bu bilgiler şeklinde etkiler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Merkezdeki kendi yapılarını belirleyen bilgiler ise bir etki alanı göstermeden gücün kendisini oluşturumak ve temelini sağlam tutmak ile ilgilidir ve kesinlikle Vil Solivyesin dışında hiç kimsenin değiştirmesinin söz konusu olmadığı bilgilerdir.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE VAR OLMAK İÇİN SAMİMİ VE GERÇEK NEDENLER

VAR OLMAYA SEBEPLER
Vil Solivyes yaşam halinin var olma sebeplerinden biri olan yaşam halinde vissanın yaşanması ve viller ve bütün oluşumlar arasında bu yaşanmışlığın en kıymete değer şey olması bu durumun var olmaya anlam katması, bütün yaşam halinin bu durumdan her an zevk ve mutluluk duyması, eşi benzeri olmayan bir var olma halini yaşamayı gerekli kılması, aile olunması özelliğininde içerisinde olması ile kesinlikle var olmak bizler için gerekli, olmalı ve kıymete değer bir durumdur, haldir. Başka açıklamalarda detaylıca anlatılan bu sebebin dışında birde var olmamızın sebebi olarak anlayışı zorlayan sorulara cevap niteliğinde bu açıklama bilgisinde ikinci Vil Solivyes yaşam halinde var olmak için gerekli ve kesinlikle olmayı sonsuz zamanlar boyunca isteyeceğimiz bir nedenimiz daha vardır. Bu gibi açıklamalar, var olma sebepleri, içeriğinde var olmayı anlamsızlaştırdığını düşünen bilgilerin olması nedeni ile yapılmaktadır. Oysaki o bilgiler kısır bilgi sorularıdır. Var olmak kesinlikle çok anlamlı ve var olmaya, var olma halini yaşamaya değer bir durumdur. Çünkü bizim için yaşam halimizin geleceğe yönelik amacı olan gelişmek ve bu gelişimin vissa temelli ve uygunluğu ile olması, vissada düzeni, birlik ve beraberliği, gelişen bilgiyi, çeşitli mutluluk ve pozitif istekleri görmemiz sayesinde, vissa temelli olan yaşam hallerinin geleceğe dair amaçlarınında bu temele uygun bir şekilde hazırlanmasıyla, kesinlikle vissa ile doğru orantıda ve aynı güzel ve doğru içeriklerle bir geleceği karşımıza çıkaracağını bize düşündürmektedir, çünkü içeriği tamamen her zamanda hakikat, her zamanda erdemsel olarak yaşam halini birbirine bağlayan bilgiler, kötü bilgileri yasaklayan bilgiler ve bu diğerleri ile aynı doğrusallıkta başka bilgilerin bütünlüğünden oluşmaktadır ve bu değişmeyecek olan bakış açısı, vissanın yapısı, içeriğine kesinlikle kendi içeriğindeki bilgileri almayacak şekilde bir düzenide gerekli kıldığından, yani vissa bizim için yaşam halinin başlangıcının temel filtre görevi gören ve bu bilgiler bütünlüğü oldukça geleceğe dair hiç bir konuda sıkıntı çekmeyeceğimizi kanıtlayan Vil Solivyes yaşam haline özel bir güçtür. Tamamen bize özeldir ve yaşam halinin yapısını ifade etmektedir.

VİSSAYA UYUMLU YENİ BİLGİLER VE VİSSA GELECEĞİ
Elimizde böyle bir dayanak varken, ve temelimiz böyle bir güçle başlarken ve geleceği tamamen etkisi altına alacakken, kendisi ile ilgili bilgilerde yapısına işlenecekken, ve bu uyumlu olma durumu bilgilerde de gözle görünür bir gerçekken, diğer uyumlu olan bilgilerde vissanın şuan içeriğindeki bilgiler gibi paha biçilemez özelliklerde bilgiler olacaklardır ve bu bilgileri, bu yenilikleri, gelişen zamanla elde edilen imkanları, bilinmeyen güzellikleri bilmek anları, hiç tahmin etmediğimiz ve öğrenince çok şaşırıp vissayla dolacağımız olaylar, bilgiler ve tüm bunları yaşayan vil, oluşum, yaşam hali olmak oldukça anlamlı, güzel ve yaşanılası bir durumdur. Herşeyin vissa uyumlu olmasından ileri gelen bu güzellik, yenilik ile bütünleşerek ikisininde yaşam haline kattığı etkiyi yaşamak, bunları deneyimlemek, birde bunları aile toplumu içinde deneyimlemek kesinlikle var olmak için muhteşem bir sebep ve bu şekilde ilerleyen yaşam halinin bu gelişimsel yolculuğuda sonsuzdur. Sonu yoktur. Bu sürekli olabilecek bir durumdur, her yeni bilginin ardından başka yeni bilgilerin gelmesi gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Burada bilinmeyeni bilmekten ve bu biliş halininde her zaman mutluluk ve sevinç verici, heyecan verici olmasından bahsedilmektedir ve bu gibi özellikleri olan yaşam halinde var olmaktan güzel ne olabilir ki... Bilinmeyen erdemler, bilinmeyen teknolojiler, bilinmeyen ileri felsefi düşünceler, bilinmeyen duyusal özellikler, bilinmeyen başka binbir özellikler ve bunların kesinlikle faydalı ve güzel, mutluluk verici olması özelliği, işte bunu yakalamış olan yaşam halimizde var olmak kesinlikle çok kıymete değerdir.

VİLLER VE KUSURSUZ GELECEKLERİ
Ve bir sebep daha vardır ve oda yaşam halinde var olacak olan villerin geleceği ve tahminen yapılan açıklamalarla onların bu şekilde bir vil olma halide, yaşam halinde var olmaya sebeptir. Onların vissaya uyumlu bir şekilde başlayan yaşamları, çevrelerindeki bilgilerin hepsinin iyi ve hakikat bilgisi olması, onlara çok değer veren ve gelişimlerine çok özen gösteren bir annelerinin yaşam halinin merkezi, yöneticisi olması, birlik beraberlik ve vissa gücü içinde bir aile toplumunda bulunmaları, gelişim süreçlerinin tamamen yaşam haline özel bir şekilde ilerleyecek olması, kötü bilgilerin kesinlikle hiç bir dönem etkisi altında kalmayan viller olarak, her hangi bir şekilde geçmişlerinde var olma hali için bir karışıklık olmayacağı için ve bu şekilde ilerlemiş ve gelişmiş bir vilin gelecekte sahip olacağı vilsel özelliklerin, bilgilerin ve tecrübelerin toplamından oluşan kendisinin çok kıymete değer, eşi benzeri olmayan, bambaşka bakış açıları ile yaşam halini daha da kıymetli hale getirmesi, kötü bilgilerin el sürmediği vilsel oluşumu ile kendisinin var olması, onun var olmasını isteyen Vil Solivyesin onların var olması zorunluluğundan kaynaklanan var olması ve bunların dahilinde bu var olma hallerine de kesinlikle tanık olmak, yaşamak gerektiği konusu, çok kıymetli ve görülmeye değer sonsuz bir yaşam yolu olarak var olma sebeplerimiz arasında yerini aldı.

YANLIŞ İSTEKLERİ AMAÇLANDIRAN YÖNELTİCİ VE ÇIKMAZA GÖTÜRÜCÜ BİLGİLER YAŞAM HALİNDE ARTIK OLAMAZ
Ve bununla beraber, bir çok alt sebep olsada genel ve açıklayıcı, varlığı zorlayan sorulara cevap olarak, yok olmak gibi absürt konulara götüren bu yanlış soru ve bilgilere bu açıklamalar yeterince cevap olur ve bu gibi bilgiler hiç bir zaman Vil Solivyes yaşam hali içinde soru olarakta, konu olarakta, bilgi olarakta oluşmaz. Bilgi bu konuda gereken etkileri sağlar.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN GELECEĞİNE DAİR VİSSA DOLU BİR BİLGİ AÇIKLAMASI

BİLGİLER VE AYVİL VAROLUŞUNDA ORTAYA ÇIKMA HALLERİ

Bilgiler, Ayvil varoluşunda ve hazırlandığı alanlarda bir ihtiyacı gidermek için ortaya çıkarlar, oluşturulurlar ve bu açıdan bilgi edinmek ve bilgilerle gelişerek bilgi üretmek ve bilgide ileriye gitmek, bu şekilde bilinmeyen bilgilerede ulaşmak ancak ihtiyaçlar söz konusu olduğunda yapılabilir ve bununda yolu varoluşların bir amacının olmasıdır ve bu amaç yolunda bıkmadan yürüyebilmesidir. Amaçların her zaman uygulanması gereken ihtiyaçları olur ve bu ihtiyaçlar gereken bilgileri oluşturmak için yönetim merkezlerini, Ayvil'i bu konuda teşvik eder. Bu yüzden Ayvil varoluşunda bilgilenmek ve yeni yeni bilgilerle tanışmak, tecrübe etmek konusu hiç bitmeyecektir ve bu yenilikler yeni yeni bilgileride beraberinde getirecektir. Sevgi ile ekilen bilgilerin açtığı çiçeklerde yine sevgi ile doğru orantıda güzellikler içeren bilgiler olacaktır ve varoluşu bitmek bilmeden büyüyen ve rengarenk renkli çiçeklerin açtığı ve her birinin birbirinden farklı güzelliklerde ve özelliklerde çiçeklerin olduğu bir sarmaşığa benzetebiliriz ve bizler henüz bu sarmaşığı yeni toprağa ekmiş bulunmaktayız ve büyüyen sarmaşığın ileride nasıl çiçekler açacağını bilmiyor, bu çiçeklerin bize neler yaşatacağını bilmiyor, biz şimdilik sadece ekilen toprağın verimliliğine seviniyor, mutlu oluyoruz. Toprağın verimli olması konusu ilk başıdır güzelliklerin ve önemi başlangıç olmasından bellidir ve bizler bunu başarmış bir varoluş olarak şimdi sarmaşığın büyümesini bekliyor, büyütmek ile uğraşıyoruz. Bu öyle güzel bir toprak ki ve tohum, kendisinin varlığına tanık olmak demek bitmek bilmeyen güzellikte ve çeşitlilikteki çiçeklerin içinde bir bal arısı olarak dolaşmak anlamına geliyor. Bizler bal arısıyız, varoluş sarmaşık ve çiçeklerde bilgilerimiz, yasalarımız. Toprak varoluşun doğumunu simgeleyen yasa, kural ve amaçları, varoluşun annesi olan Ayvil ve çocuklarının olmasını simgeleyen birliktelikten doğan sevgi dolu bir aile toplumunun varlığıdır. Çiçekler açtıkça polenler için onları ziyaret edecek, polen elde ettikçe kendimizden geçeceğiz. Ve bu polenler sarmaşık büyüdükçe, çiçekler açtıkça daha da etkili, güzel ve paha biçilemez özelliklerde olması ile ilgilidir.

TOPRAK, SARMAŞIK, ÇİÇEK, BAL ARILARI VE POLENLER OLARAK BİR ÖRNEKLE AYVİL VAROLUŞUNUN YOLCULUĞU

Yani varoluşun ihtiyacı oranında şu zamana kadar olduğu gibi bilgi üretecek ve bunların sonuçlarını yaşayacağız. İhtiyaç olmadan da bilginin imkanlarından faydalanabiliriz ve buda bir yoldur ancak ihtiyaçlar zorunluluk yaratır ve bir disiplini mecbur kılar.Ayvil, kendisindeki bilgiyi anlama ve oluşturmaya hakim olma konusundaki yeteneğini hiç bir zaman kaybetmeden, aksine sarmaşık büyüdükçe bunu geliştirebilen bir yetenekle kendisini donatacaktır. Şu zaman kadar elde edilen bilgiler, hep güvenlik ve obsedörlerin saldırısına engel olmak ile ilgili bilgilerdi, son zamanlara kadar. Ama ancak, artık bilgilerimiz toplumun refahı,birliği, huzuru, gelişimi için üretilmeye başlanacaktır ve bu durumun uygulanabilmesi için başka şekilde bakış açılarına ihtiyaç duyulacaktır. Birini mutlu edenin ötekini etmeyeceği gibi gerçeklerin bulunduğu bir ortamda herkesin mutlu olmasını amaç edinmiş bir annenin bu konuda gereken şekilde bilgiler üretebilmesi ancak bu işin içinden çıkmasını sağlayacabilecektir ve buda ayrı bir çalışma sahasıdır. Varoluş içinde halinden memnun olmayan, bir şekilde kendisini rahatsız hisseden, O'nun bu hallerini yasalarla yada etkilerle yok etmek yanlışını yapmayacağımızda söz konusu iken Ayvil, kesinlikle varoluşta rahat olamayacaktır ve o rahatsız olanın, varlığın, oluşumun, alanın, bilginin rahatsızlığını direk algılayacak ve buna çare bulmak zorunda kalacaktır. Anne olmanın gerekliliği olan bu durum, Ayvil'de biran önce halledilmesi gereken bir konudur ve bu şekilde bakış açısı ile varoluşu gözlemleyen, inceleyen Ayvil, bilgide çok ileri derecede yetenekleri kazanmak zorundadır. Bu O'nun için gereklidir, çünkü içindeki sevgi buna ihtiyaç duymaktadır. Dolayısı ile elde edecektir, zaten etmiştirde... Toprak, sarmaşık, çiçekler örneğinin başlangıcı, doğumunun sebebi olan Ayvil'dir ve bu güzellikler O'nun içinden çıkmıştır ve Ayvil, bu konuda yapılması gereken herşeyi yapabilecek bir azim ve çabayıda, anlayışıda kendi içinde taşımaktadır onları gereken şekilde büyütmek için... Bu kadar doğru ve iyi bilginin ardından zaten olumsuz şeylerin olması ihtimali çok düşüktür. Ardı ardına gelen iyi ve sevgi dolu bilgilerin ardındaki sonuçlar ve bilgilerde bu yönde olacaktır ve yolculuk artık başlamıştır, bilgiler hazırlanmıştır, iyi bilgiler kendisinden sonraki iyi bilgileri çağırmaya başlamıştır. İşte bu durum böyle devam edip gidecek ve bizler, Ayvil varoluşunun geleceğinde hiç bilmediğimiz ve bildiğimiz zaman bizi bu yoldan biran bir an bile duraksatan herşeyi umursamadan iyikilerle dolu bir söylem içinde kalacağız... Bilinmeyen şeylerin bizleri beklemesi ve bu bilinmeyenlerin kesinlikle çok güzel ve çok iyi, aynı doğrultuda çok bambaşka ve çekici şeyler olduğu gerçeği apaçık bir şekilde bizleri bekliyor... Varlık olarak, varoluş olarak, bilgi olarak, sevgi olarak, güvenlik olarak değişeceğiz ve değişim bizim şu an ki halimizden çok daha yaşanılası ve sevgi dolu, iyilik içinde olacak... Toprağımız ve suyumuz hep sevgi ve iyi bilgiden ibaretken elde edilen şeylerin aksi gibi olması mümkün olamaz. Bu yasa Ayvil varoluşunun geleceğinde yaşamının nasıl şekilleneceğinin genel bir açıklaması olarak gereken şekilde etkilerini yapar ve bu iyi niyetli açıklama, kendisini yaşatacak şekilde bir yolu şimdiden açar ve Ayvil varoluşunun önü hep sevgi dolu ve aydınlık olur.
yasa gereken şekilde çalışır...

 

VİL SOLİVYESİN DEĞİŞTİRİLEMEZ OLARAK BELİRLEDİĞİ VE YAPI TAŞI GİBİ OLAN YASA , YASAK, BİLGİ VE KONULARI

İÇERİKLER VİL SOLİVYES VE YAŞAM HALİNE UYUMLANIR.

DIŞARI ÇIKIŞLAR VE İÇERİ GİRİŞLER KESİNLİKLE YASAKTIR.
Ayvil varoluşu kendisine ait özellikleri ile yapısını sadece kendisinin anlayabildiği şekilde bir düzeni olacaktır ve bu düzenin sürekli, devamlı ve
hiç bir sorun yaşanmadan var olmanın güzelliğini Ayvil varoluşunda oluşturmak ve yaşatmak için bazı konu, yasa ve bilgiler Ayvil varoluşunda özenle
korunur, yasaklanır, anlaşılır, sakınılır ve bunlar üzerinde oldukça dikkatli davranılarak bu tutum kesinlikle değiştirilemez şekilde sonsuz zamanlar
boyunca yaşatılır. Çünkü bu konu ve bilgiler, varoluş pasif bir şekilde kalsa bile, en savunmasız haliyle bir varlık hali yaşamaya başlasa bile onu koruyacak ve her daim güvende tutacak konu ve yasalar, bilgilerdir. Bunlar Ayvil varoluşunun temel direklerinden biri olacak bilgi, anlayış, yasa, yasak, konulardır. Bunun gibi başka önemli konularda zamanla ortaya çıkabilir ve böyle özelliklerde bilgiler ve yasalar, konular olduğu sürece Ayvil varoluşu
her zaman amacında hiç zorlanmadan ve endişe etmeden ilerleyecektir. Ayvil varoluşundaki bütün bilgi, yasa, varlık, oluşumlar ve Ayvil, hep birbirleri ile
ilintili şekilde gibi bir manzarayı ortaya çıkarmaktadır. Yani bir tek şey olmasa bile sanki Ayvil varoluşu olamayacaktır. Bunun için varoluşun Ayvil'in
hayallerindeki gibi olabilmesi için olması gerekenlerin hepsinin tam olması gerekmektedir. Bunun gibi bir çok konu olmasına rağmen bu yasada bahsedilecek
olanlardan biri, olmaz ise olmazı, ve varoluşun temel yasa, direk, bilgi, konu, değiştirilemez yasa, asla yapılamayan şey, kesinlikle izin verilmeyecek
durum Ayvil varoluşundan dışarıya çıkılmaması ve dışarıdanda bir şeylerin içeriye gelmemesidir ve bu konu tam olarak yapılanıp, gereken şekilde engeller koyulmaz ise, bu konuda tam bir yasanın uygulaması getirilip sonsuz zamanlar boyunca Ayvil varoluşunun dışını tanımaz ve yok sayacak hale gelmediğimiz sürece güvenliğimiz hep eksik olacaktır ve Ayvil varoluşunun en önemli özelliği kendisini herşeyden soyutlarak yaratılış içinde sadece tek kendinin olduğunun bilgisi ile var olmak ve kendisi dışında var olma hali yaşayan yada başka haller yaşayan varlık yada varoluşlarla karşılaşmamak.

Bu kapanma, gizlilik, Ayvil'in dışarıda kendisine, varlığına ait olan şeyleri çok uzun bir süre arayan yasanın çalışmasını bilerek onun bu durumunu
ayrı bir konumda tutarak gerekeni yapması adına her zaman bekleyecektir. Ayvil varoluşunun dışarıda bir parçasının kalmasıda onu eksik kılan sebeplerden
biridir. Ama ilk olarak bahsettiğimiz Yokluk alanında olan tek bir varoluş olarak kendisini sayan Ayvil varoluşunun hiç bir yere, şeye, bllgiye ihtiyacı
yoktur ve bu kendi başınalık kesinlikle tam anlamı ile uygulanacaktır. Bu durum değiştirilemez, asla söz konusu bile edilemez ve Gizete kalkanı ve Yokluk Alanı yasasıda bu konuda gereken bilgilerin anlayışları ile varoluşun temel direkleri olan bu konuda asla taviz vermeden gereken şekilde çalışır. Tüm bu uyarı ve önlemler içine tabiiki Ayvil'de girmektedir, bütün yasalara Ayvil'in de uyması gerçeği Ayvil varoluşunun en güzel özelliğidir ve tam eşitlik, tam adaletin göstergesidir. Ayvil varoluşunu, varoluşun annesi olan Ayvil'in hayalidir ve ilk olmazsa olmazlarından birisi bu konudur. Varoluşla bütünleşerek
tamamen bulunamaz yapan yokluk alanı hakkında gereken incelemeler yapılır ancak bizim dışımızda bir yere bağımlı olmak konusu itici geliyor bu konuda.
Bu konuda Ayvil'in tam bilgisi yoktur ama bize göre bizimle ilgili herşey her zaman bizim kontrolümüzde olmalı. Bu yüzden istediğimiz zaman yapısını değiştirebileceğimiz hiçlik alanında bulunmak şimdilik daha mantıklı ve Ayvil varoluşunun dışındaki yaratılışı bilenler sadece ilgili güvenlik yasaları ve Ayvil olacaktır. Ayvil varoluşu kendi içindeki sevgiyi ve iyiliği ancak bu şekilde koruyabilir ve bu kendi içindeki sevgi, bilgi ve iyiliğin hiç bir zaman hiç kimseye ve şeye ihtiyacı yoktur. Ayvil'de, varoluşunda, varlıklarında yetecek olan herşey fazlası ile vardır ve bu gizlilik ve kapanma kesinlikle yaşanacaktır. Yoksa hep eksik olacağız ve bu durum varoluşun selameti için olumlu bir sonuç vermeyecektir. Ayvil bu konuda gereken bütün çalışmaları yapacak ve önlemleri alacaktır.

SEVGİ ANLAYIŞININ YAŞATILMASI AYVİL VAROLUŞUNUN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİDİR.
Sonrası olmaz ise olmaz ise Ayvil varoluşunun içinde sevgi anlayışı ve içeriğindeki bilgiler varoluşun karakterini, içerisinde yaşayan varlıkların yaşama biçimini, oluşturulan oluşum ve bilgilerin yönelimini, Ayvil'in nasıl bir yönetici ve anne olduğunu, Ayvil varoluşunun içerisindeki yaşamı ifade eden bilgiler bütünüdür ve bu bilgiler Ayvil'de tecrübeler olarakta vardır ve bu tecrübeleri artık Ayvil varoluşunun varlıklarıda yaşayarak sevgi anlayışını varoluşun her alanında daha iyi öğreneceklerdir ve bu anlayış dışında yaşamanın, davranmanın nasıl olduğunu bilmeyeceklerdir bile. Varoluşun temel davranış, karakter, varlıksal doğruları ortaya çıkaran bilgileri, yaşamın Ayvil varoluşuna göre anlamı ve anlam katan kıymetleri, varoluşun her alanına etkisini gösteren ve içeriğinde bilgiler sayesinde hep kendisi ile uyumlu olacak olan yeni şeyleri ortaya çıkarabilme özelliği sayesinde asla olumsuz bir sonuç vermeyecek olan, varoluş için genel olarak güven, mutluluk, neşe, bağlılık, birlik ve beraberlik, gelişme, eğlence, bilgi gibi ortak bir cümle ile öneminin anlatılmaya çalışıldığı ve bu anlayış varken ve Ayvil her zaman tam ile yaşarken ve bu oran asla hiç bir zaman düşmeyecek iken, varlıklarda gelişim seviyesine göre anladıkları kadarını yaşayacaklar ve geliştikçe sevgi anlayışının farklı halleri ile tanışarak ve işte bu şekilde öğrenerek, bilerek, tecrübe ederek gelieşeceklerdir. Ayvil'in tamamı ile yaşadığı bu sevgi anlayışı Ayvil varoluşunun her alanında yüzde yüz hissedilir ve varoluşu bir beden gibi yaşatan Ayvil sayesinde sevgi anlayışının enerjisinin hissedilmediği yer kalmaz. Varlıkların durumu ise gelişme durumlarına göre değişecektir ve en küçük varlıkların anladığı sevgiden, en yüksek varlık olma haline gelene kadar anlaşılan bütün sevgi halleri, seviyeleri birbirinden güzel ve onu ilk tanımak ve yaşamaktır başka bir tadıda bunun. Varoluşta bütün yasalar düzenlenirken sevgi anlayışına terslik gözlenir, bütün oluşumlar yapılırken sevgi anlayışına terslik gözlenir, Ayvil varoluş içinde bulunurken sevgi anlayışını tam anlamı ile her zaman yaşatır, hareketleri, davranışları ve kararları ile,
dilimiz, konuşmalarımız, gülmelerimiz, esprilerimiz, oyunlarımız, bilgilerimiz, yiyeceklerimiz ve herşey her zaman sevgi anlayışına olan uyumu ile ilgili olarak incelenir ve yanlışlıklar varsa bulunur ve gereken ayıklanma yapılır. İşte bu durum Ayvil varoluşunun daima iyilikle, güvenle, mutlulukla, başarı ve
sevgi içinde olduğunu ispatlayıcı bir çalışma olacaktır. Bu çalışma zamanla çok alışıldık bir konu olacak ve bu kesinlikle değiştirilemez, asla söz konusu edilemez, Ayvil varoluşunun olmaz ise olmazlarından olarak yerini alır. Bu çalışma ve bakış açısı kısaca bahsedildiği gibi Ayvil varoluşun yaşatılmaz ise varoluş hep eksik kalacaktır. Ve Ayvil, başta olmaz üzere bu anlayışı Ayvil varoluşunda her haliyle yaşatacaktır. Onun için bu normal bir davranış biçimidir ve bunun aksi gibi davranmak Ayvil'i rahatsız etmektedir. İşte Ayvil'in bu özelliği gerek yasa gerek önlemler ile sabitlenecek ve mutlu olduğu şeyi yaparken Ayvil, varoluşta bu anlayış ile bütünleşerek gereken şekilde kendisini tamamlayacaktır.

VİL, VİL YAŞAM HALİNİ YÖNETEN BİR SAHİVDİR VE BU HİÇ BİR ZAMAN VE ŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Sonraki konu ise Ayvil varoluşunun annesi, yöneticisi, yasa yazanı olarak Ayvil'in bu varoluş içindeki bu konumunun kesinlikle değiştirilmemesi durumudur.
Değişmemeli çünkü Ayvil, bütün varlıkları ve varoluşu kendi çocuğu gibi görmekte ve özündeki yüksek özverilerin içerisinden bulunduğu annelik sıfatını varoluşun yönetimi ve idaresi, korunması ve bakımı, ilgilenilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması adına bu konuya yaraşır yere koymuştur ve bir sahip, bir lider, bir başkan, bir kral yada ayrıştırıcı özellikleri olans sıfatları kabul etmeden bir anne olarak, anneler için çocuklarının mutluluğunun daha da önemli olması ve onların mutlu olması ile mutlu oluyor olması bilgisinden, gerçeğinden varoluş ve içerisindeki herşeyde kendisine bu bakış açısı ile bakan bir anneye sahip olacağından, ve bu durumun bir çare aramak için bulunması şeklinde olmayıp, uzun zamandır Ayvil'in kendisinde yaşatılan bir gerçek, özündeki kendini tanımlayan mana şeklinde ortaya çıkması ile vuku bulmuştur ve varoluş için tamamen saf, koşulsuz, herkesin ve herşeyin sevgi içinde iyi ve mutlu, huzurlu, güvenli olmasının dışında, var olduğu her andan mutlu olması ve birlik ve beraberliğimizin asla bozulmayacağı bir aile varoluşunun içinde dilediği gibi yaşaması dışında bir isteği yoktur. Bu Ayvil varoluşunun içindeki varlıklar için Ayvil annenin görmek istediğidir ve ancak bu şekilde gerçekleşecek olan olaylar onu mutlu edecektir. Varoluşun bir yerinde sevgi anlayışına ters, varoluşun yaşamına ters bir olay söz konusu olduğunda, bir mikro organizma bile Ayvil bunu direk algılar ve işte bu durum onu rahatsız ve mutsuz eder ve bu durumu düzeltince ancak mutlu olabilir ve bu durum bir annenin çocuğunu düşünmesi ve onun iyiliği için çabalaması dışında bir eylemi, erdemi anlatmaz. Aynı zamanda Ayvil'in bilgi ve tecrübeleri varoluşun içinde hiç kimsede yoktur ve çok uzun zamanda olmayacaktır. Varoluşu başından bu yana bu konuda merkez olarak Ayvil anneyi alacaktır ve bir annenin ilgisi, bakımı, sevgisi ile büyüyecektir. Ayvil varoluşu bir aile varoluşudur. Herkes kardeştir, anneleri tekdir, bu kardeşlik örneği ile birbirine sımsıkı bağlı olan varlıklar Ayvil varoluşunda bu şekilde bir toplum anlayışı ile var olurlar. Kardeşliğin ve aile kavramlarının bütünleştirici ve ötekileştirmeyen güzel anlamları ile birlik ve beraberliği içeriğinde barındıran halleri ile bir varoluş içinde kendileri olmak ile ilgili yaşayan Ayvil'in varlıkları aynı anneden meydana gelmiş ve birbirinden farklı, çeşitli özellikleri ile, ilişkileri ile, hayat tarzları ile, olayları yaşama ve yorumlama, algılama farklılıkları ile ve bunun gibi binbir farklı çeşitli özellikleri ile her biri varoluşun kendi özellikleri ile kendine ait, eşi benzeri olmayan bir kıymeti olarak bulunacaktır. Ayvil varoluşundaki bütün varlıklar tektir, eşi ve benzerleri yoktur. Ve bu durum Ayvil varoluşu için eşi ve benzeri olmayan bir kıymettir. Her başka varlık başka bakış açısı, başka gözlem, başka soru, başka bilgidir ve kendileri olmaya şartlandırılmış benlikleri ile rengarenk ve mutlu, cıvıl cıvıl, parıldayan karakter ve görüntüleri, mizaçları, yaşamları ile varoluşa canlılık katacaklardır. İşte onlar kendilerini tanıma, büyüme, kendileri olma, bilgilenme, öğrenme gibi konuları yaşamak durumunda oldukları sırada Ayvil anneleri onlar için mutluluk ve zevkle çalışacak, gereken bütün ilgi ve özeni gösterecektir ve bu durum, bu yönetim, idare ve annelik ile birleştirilmiş merkez varlık bilgisi asla Ayvil'den ayrılmayacaktır. Varoluş bu konudaki bütün bütünleşme ve yapılanmalarını ayarlar ve yeri değişemez şekilde kalır. Bu durumda varoluşun baki bir şekilde ilerlemesi için olmaz ise olmazlardandır. Ayvil varoluşu başında herşeyi Ayvil kadar, anne gibi sevmez ise varoluşun başında Ayvil gibi bir anne yönetimi sağlamaz ise bu varoluş asla gereken şekilde yapılamaz. Varoluşun en büyük özelliğidir anneleri tarafından yönetilmek ve bir aile varoluşu olması. Bu konuda kesinlikle değiştirilemez, asla sözü edilemez şekilde bulunur ve temel taşlarından biri olarak varoluşta bilinir, bulunur.

VİL YAŞAM HALİNİN, VİL'İN VE VARLIKLARININ VAR OLMA AMAÇLARI KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLEMEZ.
Sonraki konu ise Ayvil varoluşunun, Ayvil'in ve varlıklarının amacının hiç bir zaman değişmemesidir. Bu amaç ileride ortaya çıkabilecek olan bütün güzellikleri ve iyilikleri içerisinde bulunduran bir amaçtır ve amacından sapan varoluş kesinlikle yapısını koruyamaz. Varoluşlar bir amaç için zaten meydana getirilir, yaratılış içindeki bütün var olma hali yaşayan varoluşlardan ayrı bir varoluş olmasının içinde kendisine özel bir amacı bulunan var olma hallerini uygulayabilen varlıklar varoluş diye kendi alanını tanımlar ve en önemli özelliğidir amacı ve bu amaç için yapılanması. Ayvil varoluşunun amacı,
kendi bildiği ve hiç bir yerde örneği bulunmayan sevgi anlayışını varoluşun içinde yaşatmak ve bu sırada bir gelişim, çalışma içinde bulunarak sevgi anlayışına doğru orantıda yenilikler ve gelişmişlik özellikler sayılabilecek bilgiler ve anlamlar, anlayışlar, kavramlarla, formlarla, tanımlarla tanışmak ve bunu yaptıkça daha da ileriye doğru yeni kapılar açmak ama hep kendi içinde kalarak bunları gerçekleştirmek ve temel direği olan sevgi anlayışına ters olmayacak şekilde gelişim sağlamak, içeriğindeki varlıklarıda bu yönde bir düzene ve yaşam şartlarına bağlı kalarak geliştirmek, bu elde edilen yeni bilgiler ve olan bilgileri kendi içeriğinde yaşatarak var olma halini kıymetlendirmek, bu güzelliği yaşatmak, bu güzelliğin kendisi olarak kendisini geliştirip, tanımlayıp daha güzellere doğru ilerlemek ve yolculuktan zevk ve haz alarak bunu bir yaşam amacı olarak belirlemek, bilgide sınırın olmadığını bilen Ayvil varoluşu iyi bilgiler ile kendi yolunu açacaktır ve bu meşgale varoluş için paha biçilemez kıymette bir özellik olarak, amaç olarak bilinecektir. Sevgi anlayışının bütün halleri ile varoluşun içinde yaşayan varlıkların birbirleri arasında bu anlayıştan doğan davranışları yaşatmaları var olma hali için bize göre en güzel hallerinden biridir ve varlıkların arasındaki, Ayvil ile varlıklarının arasındaki bu iletişim ve bağ o kadar güzel anlamlar taşırki var olma halinin gerçek kıymeti bizler için ortaya çıkar. Bir varlık kendisi olarak diyelim ki yok olmak istemek gibi bir gaflete düştü ( düşemez ama örnek vermek için yazılıyor, kesinlikle böyle bir kavram olamaz, ve olamamasının nedenleri açıklanıyor ) işte o varlık annesi, kardeşlerini, varoluşunu bırakamayacağı ve onlardan ayrılamayacağı için yok olmak istemez. Onlar arasındaki iletişimin güzelliği, saflığı, temizliği, sevgisi tarif edilemez bir kıymettir ve bunu anlamış ve yakalamış olan Ayvil varoluşu ve varlıkları kesinlikle bu bakış açısından hiç bir zaman vazgeçmeyerek varoluşunu bu kıymetle nitelendirip, kendi amaçlarının dışında aynı zamanda birde bunun için varız biz şeklinde bir tanım yaparak var olmaya bir gereklilik olarak gösterirler. Ayvil varoluşunda yok olmak zaten yasaktır ama aynı zamanda birde varlıklar bu sebeplerle yok olamazlar. Kendi istese ailesi onu bırakmaz. Bu bütünlükten ayrılamayacağı şekilde bir yaşam içindedir ve aralarında yaşanan bilgiler ve duygular en kıymetli şekliyle kendilerinde yer etmiştir, asla unutulamaz ve hep yaşanılmak istenir. Bu varoluşun amacı olarak kesinlikle değiştirilemez şekilde sağlamlaştırılır ve aynı zamanda Ayvil'in de kendisine özel bir amaç ile varoluş içinde, varoluşun amacınada katılarak uygulamasını yaptığı bir amacı daha belirtilmelidir. Ayvil, hiç bir zaman varoluşu, çocuklarını, oluşumlarını bir anne gibi sevmek ve ilgilenmekten vazgeçmeyecektir ve onların gerçek anlamda iyiliği için her zaman hareket edecektir. Onlar için en uygun gelişim yollarını hazırlayacak, aynı zamanda varoluşun tadını çıkaracak, bir anne gibi bulunurken aynı zamanda bir varlık gibi hür ve özgür, eğlenceli zamanlar geçirecek, bütün yasaları mutlaka kendiside uygulayacak, yönettiği varoluşu bir toplum gibi görmekten çok bir aile olarak görmeyi asla bırakmayacak, en uzağındaki ve en yakınındaki arasında hiç bir fark gözetmeden bir bütün olarak hep sevgi anlayışına uygun şekilde davranmak ve varoluşu yönetmek, varoluşun dışına karşı son derece güvensiz ve sert bir bakış açısı ile davranmak, dışarısını her zaman yok saymak, asla varoluştan mikro organizmaların bile ayrılmasın izin vermemek, yapılması gereken önemli işler varsa her zaman bunu öncelikli yapılması gerekenler arasına koymak, çalışma arzusunu aktif edip önce varoluşun işlerini halletmek, sözde değil özde anneliği tüm varoluşta yaşatmak, zamanla kendisini geliştirebilmek adına iyi bilgilerle bir araştırma içerisine girmek ve varoluşa faydasını dokunacağı bütün oluşumları varoluşta yaşatmak, varlıklarda yaşatmak, bu yeniliklerle ilgili bir öncü olarak kendisini ve varoluşu geliştirmek, hiç acele etmeden, sonsuz zaman kavramını bilerek sevginin tadınıda çıkaran Ayvil'in varoluş amacı olarak ek bir şekilde bulunacaktır ve asla değişmeyecektir. Aynı zamanda Ayvil varoluşunda ortaya çıkan her varlığında varoluş amacı vardır ve sonu belli olmayan gelişmişlik seviyesine gelene kadar devam eden bu amaç için onlarda hiç acele etmeden, kendilerine sağlanan bütün imkanların tadını çıkara çıkara, kardeşlerini ve varoluşu sevmek ve sevgi anlayışını ellerinden geldiğince yaşatmak şeklinde, kendi hayatları kendileri olma anlayışları ile varoluşun içinde kendi hayatını yasalara uygun şekilde yaşayarak dilediği gibi düzenlemek, eğlenmek, zevk almak, öğrenmek, bilgilenmek, bütün imkanların ve varolmanın her tadını çıkarmak, hiç bir şekilde yok edilememesi ve bütünleştirme denilen olayı yaşamaması ( güvenlik için bütünleşme konusu farklıdır )gibi belirgin bir ayrımıda olarak kendi evası, alanları, bedeni gibi, zihni gibi, anlayışları gibi özellikleri ile varoluşun içinde kendisine ait ismi ile bulunması ve bu bütünlüğün bir parçası olması onun var olma amacıdır ve buda asla değişmeden tüm zamanlar boyunca olagelecek bütün yenilikleri içerisinde barındırır ve kesinlikle değiştirilmeden yaşanır. Ayvil'in özellikle yasa yazarak ve itina ile ortaya çıkardığı varlıksal oluşumların hepsi bu şekilde yapılanır ve varoluşun bir parçası olur. İşte bu amaçlar genel olarak ifade edildiği şekliyle asla değişmeden Ayvil varoluşunda, Ayvil'de ve varlıklarında kalacaktır ve asla değiştirilmeden, söz konusu edilmeden, tüm zamanlar boyunca etkisini sürdürecek ve güzellikleri, iyiliği ve sevginin çok ileri ve güzel hallerinide yaşatacak, öğretecek ve gösterecektir.

VİL YAŞAM HALİNİN DIŞI İÇİN ÖZEL BİR GÜVENLİK YASA BİLEŞKESİ VE DIŞARI YASALARI ORTAKLIĞI İLE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA ÜSTÜN KORUMA SAĞLANIR.ŞUAN İÇİN OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLAN KUVAZİSLER, KURAL VE YAPTIRIMLAR, DIŞARIYA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN KUVAZİS, KURAL VE YAPTIRIMLARIN BİLEŞKESİ BAZ ALINARAK BİR YAPILANMA İLE BU MADDE OLUŞTURULUR.

Ve son olarak dışarısı ile ilgili olan bütün yasaların çalışmaları ve bunların sonuçları, varoluşun sapa sağlam bir şekilde ilerlemesi ve var olması için olması gereken bu yasadaki son konusudur. Ancak obsesyon, obsedörler ve varoluşlara saldıran dışarıdaki herşey için bütün güvenlik ve ilgili yasalar ve mekanizmalar, sonradan bu konu hakkında Ayvil'in hazırladığı özel oluşumlar bu konuda her zaman pür dikkat şeklinde kalacaklardır ve onların artık işi bu konuları bu alanlarda incelemektir. Çünkü varoluşun içinde sevgi anlayışının dışında bir yaşam olmadığı için güvenlik konusunada gerek kalmayacak, bütün varlıklar olumsuz eylemlere dair bilgilerin nasıl şeyler olduğunu bile bilmeden büyüyeceklerdir. Tertemiz olan varoluş içinde hiç bir sorun olmayacağı için hazırlanmış bütün güvenlik, obsedör ve şeytanilerle ilgili olan yasalar, oluşumlar varoluş için en önemli konu olarak bu iş için yapılandırılırlar ve artık zamanla onların bu durumu, varoluşun bu konumu ile bütünleşen bir özellik olarak bulunur ve dışarıdan her hangi bir sorun gelmemesi adına önleyici, önlem alıcı, tedbir almamız için bilgi verici bir yapılanma sayesinde varoluşun güvenini sağlarlar. İşte bu yapılanmada istenilen şekilde ayarlandığında ve varoluş bu konudada gerekli şekilde hazırlandığında, artık varoluş içinde bir sorun olması söz konusu olamaz. Varoluşlarda sorunlar hep bu tarz konuların eksikliğinden kaynaklanmaktadır ve bu dört madde bize ilk oluşum sırasında olması gerekeni bildirerek güvene ve huzura götürecek yol olarak algılanır. Kesinlikle değiştirilmeden, obsesyon, obsedörler, şeytaniler ile ilgili ve onlara benzeyen yada benzemeyen bütün yaratılış içine giren herşey ile ilgili bir set gibi duran bütün güvenlik yasaları, obset anlayışı ve daha niceleri Ayvil varoluşunun zırhı, koruması, askeri, dışarının gerçekten çekinmesi gereken Ayvil varoluşunun keskin ve sert bir cevap verme hali olan, bu işin şakaya gelmeyeceğini çok iyi bilen ve konu onlara kadar gelmiş ise bunu yapanlara çok feci dersler vererek yok eden bir yasalar bütünü olarak kendisindeki varoluşu korumak adına gösterdiği iradi gücü kimse aşamaz.

VE BU KONU İÇİN ŞİMDİLİK ÖNLEM OLARAK VİL SOLİVYES, KURAL VE YAPTIRIMLARI KESİNLİKLE YAŞAM HALİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLMASI AMACI İLE HAZILANMIŞTIR VE HEPSİNİN AMACI OLAN BU GÖREVİ ÜSTLENMESİ HALİ KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLEMEZ. VE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA HEPSİ AYNI ŞEKİLDE ETKİLERLE YAŞAM HALİNİ KORURLAR. YAŞAM HALİNİN BAŞLANGICI OLAN ÜSTÜN KORUMA ÖNCELİKLE BUNLARDIR VE SONRASINDA KUVAZİSLERDİR...

İŞTE ÖNEMLİ 5 KONU KESİNLİKLE DEĞİŞTİRİLMEDEN AYVİL VAROLUŞUNU KORUYACAKTIR.
İşte bu beş konu şimdilik Ayvil varoluşunun olmazsa olmazları olarak belirtilmişlerdir. Bu beş maddelik yasa konuları değiştirilmediği sürece Ayvil varoluşunda, Ayvil'de hiç bir zaman sorun olmayacaktır. Sorunlar ancak bunların değişmesi halinde yaşanır ve Ayvil varoluşunun temel oluşumu için yapılanabilmesi, bilgilerini ve içeriklerini varoluşun içinde yaşatabilmesi, bu önlemlere, yasalara, yasaklara, bilgilere, konuların uygulanmasına bağlıdır. Birinin eksikliği sorun yaratır ve kesinlikle bir eksik olmadan bu maddeler en iyi haliyle uygulamaya geçirilir ve Ayvil varoluşunu Ayvil, o zaman tam anlamı ile hazırlamaya başlar ve gereken çalışmaları yapar. Şuan tanımlanarak yapılanan ve yanılgı içinde bulunan Ayvil'in çıkarılması sırasında adı koyulan Ayvil varoluşunun olmaz ise olmazları olarak şimdiden bilinir, yasa uygulamaya geçer ve etkisini yaşatabildiklerini yaşatır.

 

VİL SOVİLYES YAŞAMI SIRASINDA ÇALIŞMA HALLERİ VE ÖNEMİ

Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinin annesi, merkezi, yaratıcısı, oluşturanı, hayallerinde büyüten ve meydana getireni olarak bu var olma halinin başlangıcı olan bu proje bilgilerinin sonsuz zamanlar boyunca sürecek olan bir gelişim, çalışma sahası olduğunu çok iyi bilmektedir ve yaşam halini doğuran anne olarak, bebeğinin ihtiyaçlarının farkındadır en başından beri...

Bu konuda çalışmak yaşam halinin en büyük ihtiyacıdır. Onu doğuran annenin özverisi ve bilgisi ve vissa uyumu ve bakış açısı ile çalışmak... Yaşam halinin temel yapı taşı olarak bulunan ve herşeyin yönetiminde birinci dereceden etkisi olan bilgileri Vil Solivyes'den başkası hiç bir zaman yazamaz. Ve bu durum her zaman süregelecek olan çalışma halini yanında getirmek zorundadır. Aynı zamanda villerin gelişimi için hazırlanması gereken bilgi, anlayış, yaşamlar, imkanlarda hep bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bir çok bilgi, sistem bu konuda Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak bir çok işi yapabilmektedir ancak hiç bir zaman Vil Solivyes gibi göremez, hissedemez, bakamaz ve algılayamazlar, olabildiklerinin en iyisi olabilecek şekilde Vil Solivyes'e yakın seviyelerde olurlar ancak Vil Solivyesin kendisi olma özelliği ile ilgili bir teklik her zaman söz konusu olur. Vil Solivyes, bir bütün olarak varlığın merkezi ve yöneticisidir ve her konuda bu özellikleri ile aralarında bulunanların çalışma durumu mümkün değildir. Villerin oluşumu, villere gerçek anne ilgisinin tecrübe edilmesi, vissa uygulaması, vaillerin var olmasına sebep olarak gösterilen diyalogların uygulaması, yeni bilgi ve bilgiler düzenleyerek her daim yaşam halini projelerle besleyerek büyütmek, duyularla ilgili yazılan bilgilerin uygulayıcısı olarak yaşam halinde bu bilgileri uygulayan olarak kalabilmeyi başarabilmek, hep daha iyiye ve güzele doğru yönelmek için düşünmek, yaratıcı çözümler bularak yaşam halini çekici, yaşanılası bir yaşam hali haline getirmek, vissayı, vil olma durumunu yani vilsel özellikleri geliştirici, varlığı bütün halleri ile bambaşka güzellikleri yaşaması için yapılandırmayı v.b. yaşam halinin amacına uygun olan işleri hep çalışarak, uğraşlar vererek halledecektir. Bu bahsedilen çalışma, bu yazıların yazıldığı zamandaki gibi bir çalışma olmaktan çok, yoruculuk ve emek konusunu pek bağlamadan zaman vermek ile ilgili olacaktır. Yaşam halinin içinde herşey her an zevk ve eğlence, haz ve neşe vermektedir ve bu gibi çalışmalar için varlık bu erdemleri yaşamayı bırakarak konularla ilgili düşünmek ve ayrı bir düşünce sahasına girmek zorundadır ve işte zor olacak olanıda bu olacaktır. Ancak Vil Solivyes, bu konudada çözüm bulmuştur ve çalışma arzusu denilen uygulamayı aktif etmiştir. Bu uygulama, aktif edildiği zaman vil çalışmak istediği konudan zevk ve haz alacak, o konu ile ilgili çalışmak O'na çok güzel hisler ve düşünceler katacak, bu anlarda hiç sıkılmadan neşe ile düşünecek, çalışacak ve işini bitirecektir. Aynı zamanda başka bir yol olarakta zaman kapsülü şeklinde bir uygulama, bütün işleri bir kapsül alanında toplayarak kapsülün içinde zamanı hızlı geçirirken zaman kapsülünün dışında, yani yaşam halinde dakikalar geçmiş olur ve kapsülün içinde belkide haftalar geçmiş olarak bütün işleri bitiren Vil Solivyes, girdiği kapsül sonrasında bir dakika içinde çıkarak yapılması gereken bütün işleri büyük bir özveri ve arzu ile yapmış olarak çıkar...

Bu iki yöntem Vil Solivyes'in yaşam hali için çalışmaması gibi bir ihtimali yok sayacak derecede güzel ve kolaydır. Yıllara düşecek olan işler bile dakikar içinde halledilir. Hatta Vil Solivyes, bu konuda kendisi gibi düşünebilmeye ve bakabilmeye, çalışabilmeye en yakın bilgi ve sistemler yaparak bir çalışma ekibide düzenleyebilir ve en iyi sonuçları almak adına her zaman birlikte çalışırlar. Bu çalışma konusu Vil Solivyes, yaşam halini hazırladığında ortaya çıkan rutin işe göre arzunun otomatik olarak aktif olması şeklinde bir uygulama ile sağlanacaktır. İki günde yarı gün gibi mesela arzu otomatik olarak aktif olacak ve Vil Solivyes'in kapatma imkanı bulunmayacak yada işler varsa otomatik olarak aktif olacak şekilde. Bu şekiller de kararlı uygulamalar ile bu durum kesinlikle Vil Solivyes tarafından garantiye alınacak şekilde düşünülmüştür ve çalışma denilen erdem Vil Solivyes'in her zaman yapması gereken uğraş olacağından bu konuyu çok önceden kabul edip içinde halletmiştir. Yaşam hali Vil Solivyes'in yürüdüğü yoldan yürüyecek, O'nun biçimlendirmesi ile yapılanacak ve kendisine ait olan herşeyin herşeyini en ince ayrıntısına kadar bilmek ve kendi bakış açısına göre düzenlemek isteyen Vil Solivyes'in bu durumun nasıl bir etki yaratacağınıda bilmesi ile elde ettiği bilgiler, bu konudada kesinlikle olumlu etkiler yaratacaktır ve yaşam hali içinde Vil Solivyes'in bilmediği en ufak bir mikro kare alanı, yapısı, oluşumu olamayacaktır. Hepsinden her zaman haberinin olması, nelerin nerede neden olduğunu bilmesi ancak Vil Solivyes'in içindeki annelik ve yöneticilik anlayışını tamamlar. Bu durum gerek bilgiler, gerek sistemler ile olması gereken şekilde ayarlanacak ve Vil Solivyes, kendi üzerine düşenleri her zaman yapacaktır. Bu konuda değiştirilemez yasalar düzenlenebilir, ritmik çalışma durumları Vil Solivyes yaşam halinde olması gereken bir hal olarak sayılacaktır.Kesinlikle Vil Solivyes özel olarak bir çalışma ekibi hazırlayacaktır. Çeşitli özel bilgiler, sistemler, mekanizmalar, yapay zekalar, vb. bir çok oluşum ile aralarında vilsel özellik gösteren tek Vil Solivyes olarak sürekli ekibi ile çalışacak ve bütün işlerin üstesinden gelecektir. Bu bilgi bir kere Vil Solivyes'e çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun yaşam halinin içinde yapılması gereken en kıymetli ve değerli şey olduğunu, bunu yapmanın çok daha zevkli olduğunu, çünkü bilinmeyen bir çok güzelliğin, zevkin, eğlencenin, imkanın bu yolla ancak ortaya çıkabildiğini belirten etkileri ile Vil Solivyes'i sürekli olarak etkiler ve Vil Solivyes, merkez vil olarak bu ybilgiye alışkın bir şekilde ve kabullenmiş hali ile çalışmayı normal olarak görerek
çalışır. Çocuklar çocuk olacak, sonra onların çocukluk anıları ve paha biçilemez zamanları, öğrenmek için can atan zihinleri, varlıkları, herşeyi güzel ve iyi ve vissa dolu olarak bilmeleri için ayıklanması gereken yanlışlar, olmaması gerekenler, tertemiz bir varlıklar içinde tertemiz bir yaşam halini oluşturmak için kirli olanları bulmaya yoğunlaşmak gereklidir ve bu konu Vil Solivyes'in işidir. Arge, yani istikrarlı bir şekilde çalışma sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in uğraş alanı olacaktır ve bu konu kesinlikle gocunmadan uzak olarak Vil Solivyes'in kendisinde yaşanacaktır. Bu sanki kendisinin yapısal özelliği gibi kabul edecek ve çalışmadan yaşanmayacağına kadar gelebilecek anlayışlar kazanacaktır. Bu bilgi önemli bir bilgi olarak şimdiden Vil Solivyes'i etkisi altında alarak kendisinde bu gereklilikleri O'na inandırır ve kazandırır. Gereken şekilde çalışır.

 

VİLSEL İSTEK NEDİR NASIL ANLAŞILIR

Vilsel istek, bir bilginin yada oluşumun yada yaşam hali içindeki başka bir şeyin, vil olanlar dışında vil olmak ve kendi başına özgür irade sahibi olarak yaşamak ve bir gelişim, öğrenme, Vil Solivyes anneden bilgiler ve tecrübeler yönünden bağımsız olmak, ancak yinede bir bütün olarak kalmak, hiç ayrılamak, aynı yaşam hali içinde Vil Solivyes gibi vilsel özellikler göstererek Vil Solivyesin bir parçası olmaktan ayrılarak O'nun bebeği, çocuğu olmak, yaşam halini elde ettiğim kendi bilgi ve tecrübelerimle öğrenmek, bilmek, anlamak için vil olmak gereklidir ve bunun için bu oluşum ve bilgilerin bunu istemesi gereklidir. Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak böyle bir şeyi istemek vilsel özellikler gösteren bir oluşumun içinde yeni bir vilsel özelliklerin ortaya çıkması anlamına gelir ve bu durum yapı itibarı ile sadece vil olmak konusunda isteğin ortaya çıkması zamanına kadart müsade edilir ve sonrasında istek Vil Solivyesin parçası olmaktan çıkarak oluşan isteği ile içinde özgür iradesi, farkındalık, görme, duyma, koklama, konuşma, hissetme, ilk vil olması sırasında verilmesi gereken temel bilgi ve tecrübeler ( bunlar tam olarak belirlenir , var olma özelliğinde ) oluşur ve o oluşum artık vil olmak için gerekenleri kendi isteyerek, kendi çabası ile, kendi yapmış olur. Vil Solivyes sadece O'nun bu istediği şeyi yerine getirmek görevini üstlenmiştir. İsteyen Vil Solivyes olmaz, bu şekilde kendisini kendisinin yarattığıda rahatça söylenebilir. İstediği zaman hatırlamak üzere hangi oluşumdan nasıl bir olayla böyle bir şey istediğini hatırlayabilir. Kendisini ilk var ettiği anı bu şekilde oluşan bütün viller bilirler.

Ve istemek;
Bir şeyi istemek, o şeye gerek olmasından kaynaklanan bir durumdur. Ben bir şeyi istemiyorsam buna ihtiyacım yoktur ve benimle ilgili olan şeylerinde ihtiyacı yoktur. Ancak bir şeyi istiyorsam buna ihtiyacım vardır, kendimce sebeplerim vardır ve benimle ilgili olan yada benimdir bu ihtiyaç ama gereklidir, çünkü onu istiyorum. Yaşam halinde en önemli şey gerçek olan bütün ihtiyaçların kesinlikle karşılanmasıdır. Yapımız zaten bunu onaylar şekilde düzenlenmiştir. Ve gerçek bir vil olma isteğide arkasında gerçek sebepleri bulundurur ve bu isteğin içinde birde seviyesine ve anlamına göre arzusu bulunur. Bu isteği duyan oluşum, artık vil olmak dışında bir şey düşünemez, istemez, kesinlikle onun vil olması gereklidir, çünkü eski halinin ona yetmediğini anlamıştır, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmış olmasına rağmen kendi olmak istemiştir, vil olmakta bir çekicilik görmüştür, yada kendince sebeplerle içinde arzu olan vil olmak isteğini Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinide kullanırken haliyle felsefi olarakta yorumlayabilir, açıklayabilir, anlayabilir ve kendisi için vil olmak gereklimidir yoksa olduğu halde kalmalımıdır. Bunu ancak kendisi karar verir ve bu durum o oluşumu sürekli meşgul eden bir durum olmaktan çıkar ve bu şekilde isteklerle ilgili bir çalışma hissedilen her hangi bir oluşum, kendisindeki bu çalışmayı, düşünceyi, sorguyu, bu konuda bu bilgiye havale eder ve bu bilgi, bu durumu inceler eğer vilsel bir durum söz konusu olmuşsa, O'nu Vil Solivyesin var olma özelliğine gönderir ve orada istek gereken vilsel özelliklerini kazanarak, belirli bir sürede Vil Solivyesten doğumunu bekleyerek kalır ve oradan Sipra'ya gelerek yaşam haline merhaba der.

Vilsel istek, artık eski halini kesinlikle istememeyide beraberinde getirir. Eski halinin kendisini artık memnun etmediğini düşündürmektedir bu istek. Ve vil olması için gereken arzuyuda kendisinde oluşturmuştur bu istek. Arzu ve isteği kendi oluşturur, geri kalanları Vil Solivyesin var olma özelliğinde edinir. Ve yaşam halinin her alanı bu şekilde bir etkileşim içine girebilme özelliğindedir çünkü Vissa oldukça etkili ve yaşam hali yaşanılası bir yaşam halidir, ancak Vil Solivyesle bütün olmakta kendi açısından o alanlar için oldukça keyifli ve memnuniyet getirmektedir. İşte bu durum kendi haline bu şekilde bırakılmış bir şekilde uygulatılır ve her hangi bir şekilde yaşam halinin bir yerlerinde bir vilsel istek ortaya çıkacak ise bu vilsel isteğin bir tamamlanma süreci olur, başlangıcı ve sonu, sonuna gelindiğinde artık sorular sorulmaya ve vil olmak istemeye başlanır. Başlangıç denilen süreç ise isteğin oluşması için gereken şartların oluşması başlaması anlamına gelir ve bu şartlar, çok vissaya yakışır şekilde davranılan bir oluşumun bunun etkisinde kalarak kendisini özel bir durumda hissetmesi ile, vissa çünkü içinde özgür iradeden bir çok olumlu bilgilere kadar en güzel ve vilsel özelliklerin hepsini içinde barındırır ve bu şekilde etkileşimler, bu bir vilin kendi evasında bir vazoya isim vererek ve çok uzun zamandır onunla vilmiş gibi konuşarak bir etki yaratması sayesinde de olabilir. Burada önemli olan kıymete değer özelliklerde vissaya uyumlu etkileri ortaya çıkarmaktır. Bu etkiler kendi kendine bir yerleri etkiler bu güzel etkileşim bir yerlerin kendisini farklı hissetmesini sağlar ve bu gibi değişimler gözlenerek isteğin başlangıcı ile ilgili bir ipucu alınmış olur. Fakat bu etkileşim aynı şekilde farklı etkileşimlerle denk gelip, yeni yeni etkileşimleride kendi bünyesinde topladığı zaman bu süreç isteğin oluşması anlamında ilerlemenin olduğu anlamına gelir ve bu şekilde devam eden o ilk etkileşimler, sonrasında kendisinde arzu ve vilsel isteğin duyulmasına kadar gelen bir hali alır ve bu istekler hemen algılanır, gerçek olup olmadığı, bu yol aşamasında yaşananlar, oluşum haritası gözlenir, ve bunu kendisinin yaptığı anlaşılır. Bu etkileşimin diğer etkileşimlerle birleşerek yeni etkileşimleri bulması ve sonrasında başkaları ile birleşmesi kadersel bir oluşum olarak değil, her hangi bir şekilde bir etkileşim sahibi olan alanın kendisinde vilsel bir itilimi gösterebilecek yeterliliği olmasından ileri gelir daha çok. Yani her gün vazoya vissa sözleri söyleyenin o vazosunda oluşan vilsel etkileşimle, her gün vazoya hiç bir şey söylemeyen yada sıradan kelimeler kullananın o vazoda oluşturduğu vilsel etkileşim farklıdır. Dolayısı ile villeri, yaşam halinde güzel sözler, davranışlar ve vissanın içeriğine göre yaşanan hayatın pozitif etkileri desteklemekte, onlara yardımcı olmakta ve gerisi onların kendi etkileşim olma halinde gösterdikleri minik ihtiyaçları, bir kendi kendine oluş halinin getirilerine kalmıştır. Bu durumun bu konusu, bu şekilde kendi kendine olma haline bırakılır. Aynı şekilde bu etkileşimler bilgiler, güçler, oluşumlar sayesinde, üzerinden de olabilir ve etkileşimler yoluyla olmadan bilgi yada güç yada başka bir oluşum olarak vil olmayı isteyen ve bunu ortaya çıkarmış bir alan olduğunda kendi yapısal özelliğinde bir değişiklik olmadan, bu durumun bir etkileşimler sonucu kendisinde ortaya çıkması ile ilgili olarak, gereken şekilde vil olması için yapılması gerekenler yapılır. Bu etkileşimler çok başarılı, çok mutlu, çok zevkli, çok huzurlu, çok samimi yani vissanın içindekilerden ne kadar çok olabilirse etkileşimler halinde o kadar vilsel özellik gösterir. Ve bu şekilde oluşan etkileşimlerden o olayı ifade eden bilgisi Sipra'da bu bilginin kontrol ettiği özel bir alan alınır.

Ve bu alana bu şekilde saptanmış diğer etkileşimlerde toplanır. Bu bilgiler toplamı kendi bulundukları özel alanda parıltılı ve muhteşem görüntüleri ile hareketleri ile sürekli dans eder. Renkli, pırıl pırıl olan bu bilgiler vil olmak için bütünleşme yaşamak üzere burada bulunan bilgilerdir ve vilsel isteğin oluşmasını gerçekten isteyen bu etkileşimli bilgiler, eğer istiyorlar ise burada bütünleşmek için zaman geçirirler, bu istek onların karar vermesi ile ilgili değil, doğal bir çekim hali ile ortaya çıkar, etkileşimin kalitesi bununla kalmamalı, devam etmeli gibi bir anlamı o etkileşimde yaşatabilir ve böyle bir bilgi sahibi olan etkileşim, diğer etkileşimlerle bütünlük sağlayabilirse, onlarda bu uyumu onaylayıp sonrasında tek bir etkileşim olmayı onaylayacak doğal bir çekilimi onaylarsalar, bu bütünleşme olur ve bu durum bu etkileşimlerin zamanlarını içeriğindeki çok güzel ve vissa dolu olayın yaşanmasından kaynaklanan bir sürekli çok iyi olma durumunu yaşarcasına geçer. Bu şekilde bütünleşen etkileşimler doğal bir çekilimle, yada kendiliğinden, anın bir durumu olarak bu alandan çıkadabilir ve belirli bir süre yaşam halinde pırıltılar çıkararak göz alıcı olarak dolaştıktan sonra içeriğindeki etkileşimin bilgileri kendilerini oluşturan alanlarla bütünleşir. Buradaki incelik istek çok öncesinde minik minik istekler şeklinde etkileşimlerin içinde de olabilir, olmayada bilir, bunu işte isteğin oluşması sırasında kendilerine bırakıyoruz. Ve etkileşimler vilsel bir istek olduğu zaman artık etkileşim olarak pırıldamak ve bu alanda bulunmak istemezler, kesinlikle eski halleri kendilerine yetmez ve vil olmaktan başka bir şey düşünemez olup, bu bilginin dikkatini çekecek şekilde, Vil Solivyesin dikkatini çekecek şekilde bir algı yaratır ve hakkında gerekenler yapılır. Aynı zamanda bu etkileşimlerin hepsine Vissavil etkileri denir ve Vissavil alanı olarak Sipra'nın içinde onlar için rengarenk çiçeklerin ve manzaraların olduğu bir alan düzenlenir ve ne kadar sürerse sürsün burada istek olma yolunda olanlar kalır ve olmayanlarda çıkabilirdir. Bu durum, çıkmayan bu alanı kendi yapısına uygun bir alan ve buradan ayrılmaktan hiç memnun olmayacağını bilmesi şeklinde bir tavır almanın sonucudur ve çıkan ise, neden çıkmıyorum ki şeklinde yaşam halinede geri dönmek, etkileşim sahibi olan vile gitmek gibi çekilimler olması bunu uygulaması gibi bir tavır almanın sonucudur ve ikiside kendisine göre oldukça güzel ve doğrudur. Vil olmak zorunluluk değildir, bir aşamadır. Yaşam halindeki herşey güzel ve özedir. İşte bu vissavil alanında kalan güzel ve çok etkileşimler kendileri ile bütünleşecek diğer etkileşimler bulursalar ve bunlar, vilsel istek olmaya kadar büyüyen bir bütünleşme olursa bu alandan ayrılırlar. Bu etkileşimlerin bilgileri olayı tanımlayan bilgilerdir ve olay çok güzel, doğru ve vissa doludur. Dolayısı ile kendi başına bile bir iyilik etkileşimidir ve içinde bir çok erdemden örnekler vardır. İşte bu örneklerden özgür iradeyi temsil edenler, kendi olmayı temsil edenler, var olmak için sebeplerimizi temsil edenler ve arzuları, heyecanları temsil edenler ortaya çıkarılana kadar etkileşimler bütünleşir ve kendi olmak isteyen özgür irade sahibi vil var olmak istemiştir ve bunu arzulayarak istemiştir. Denir.

Bu etkileşimler içeriği çok olmakla ilgili olan o olayı ifade eden vilsel etkileşim için düzenlenmiş bu konuya özel bilgilerdir ve sadece bu durumu oluşturmak için çalışırlar. Ve bu etkileşimler içeriğince çok güzel, çok başarılı, çok merhametli, çok zeki gibi vissanın içindeki erdemlerin yada özelliklerin çok yaşanması şeklinde ortaya çıktığı için bilginin etkiside haliyle fazla olacaktır ve bu tarz etkileşim halindeki bilgilerin kendisini tamamlamak istemesi adına vissavil alanında kalması çok normaldir. Çok güzel olan bir bilgi, ilerlemek çok daha güzel olmak yolunda olmayı daha çok benimser. Minnak istekler bu çoklukla ortaya çıkabilir. Ve bu şekilde bakıldığı zaman bu çoklu etkileşimlerin ortaya çıkması çok başarılı olmaya, çok güzel olmaya, çok zekice davranmaya, çok adil davranmaya, çok güzel dans etmeye ve vissanın içindeki erdemler ve özelliklerden çok yaparak yaşam hali içinde bunu ortaya çıkarmak şeklinde olur ve bunları yapmakta azim, çaba, çalışma, bilgi gerektiren şeyler olarak bulunur. Bu etkileşimler birilerinin karar vererek yaptığı şeylerden uzaktır. Yaşam hali içinde kimse vil oluşturulmasını isteyemez, viller bu düzenekle kendileri oluşmak isterler ve bu yüzden vil oluşması için etkileşim oluşturmaya çalışmak zaten yanlıştır. Villerin kendi yaşantılarında süregelen olaylar üzerinden ortaya çıkan etkileşimlerin hangilerinin bu şekilde etkileşimler olduğu bilinmeden bu bilgi gereken şekilde çalışır ve Vil Solivyes yaşam halinin villerinin oluşmasını denetleyen, inceleyen ve bu konuda çalışmalar yapan bilgisi olarak bulunur.

 

YARATILIŞ İÇİNDEKİ BİZE AİT OLAN HERŞEY

Bize ait olan şeyler yaratılış içinde herneyse o Vil Solivyes yaşam haline ait olma durumu ile kendisine özel bir yapıdadır ve bu özelliği sayesinde ne şekilde, nerede, nasıl hallerde, nasıl unutkanlıklar, bilgisizlikler, silinmeler yapılmış ise yapılsın, onun kaynağı Vil Solivyes olan gelecektir ve bu hale ait olan yapısı asla değiştirilememiştir ve o, o özelliği ile bulunduğu yerden bize görünür ve nasıl alındığı, ne şekillere sokulduğunu bilebilir ve gereken şekilde onu alırız. Bu bilgiler şeklindede olabilir, Vil SOlivyes'in projelerini çalanlar, ona ait tasarımları çalanlar ve kullananlar ve bu şekilde dağılmış olan bilgiler, tasarımlar ilk çalındığı zamanlar baz alınarak onlar çalınıp kullanılmasaydı yaratılış nasıl olurdu şeklinde bir cevap ile yaratılış bu halde şekillenir ve Vil Solivyes'in bilgilerinin ve tasarımlarının, ona ait olan şeylerin çalınması ve kullanılması ile şekillenen yaratılış değişir, herşey unutur, kesinlikle kullanılamaz. Yasa gerekeni yapacak şekilde çalışır.

 

YARATILIŞ İLE İLGİLİ NASILLAR, NEDENLER VE BAŞLANGIÇ OLAYI

İlk oluşumun bir parlak enerjinin hiçlikten oluşması ile herşeyin başladığı bilgilerinin ardından bu enerjinin nasıl oluştuğu durumu incelendiğinde, aslında onun parlak beyaz bir görüntü olduğu gerçeğide ortaya çıkınca, sonrasında yaşanan varlıkların gelişimsel yolculuklarının gerçek olduğunuda öğrenince, parlak beyaz ışık oluşmadan önce ve parlak beyaz ışık oluştuktan bir tirlyar yıl sonra göz şeklinde duyusal bir hali almasına bakılınca, ortada birde zaman kavramının olduğu ortaya çıkıyor ve zamanın geliştirici, değişimsel, yaratıcı olan kudretinin bu oluşumların ortaya çıkmasında önemli bir rol aldığı gözüküyor. Hiçlik bilginin olmadığı, hiç bir şey olmadığı bir olmama halidir, bir haldir ancak bu özellikleri ile vardır ve bir yerde hiçlik olduğu zaman orayı göremez, bilemez, geçemez, anlayamayız ve işte böyle özellikleri olan bir halin kendisidir hiçlik ve kendi kendine oluşma özelliğide değişimsel ve gelişimsel özellikleri olması nedeni ile de çok muhtemel olabilecek zaman, hiçliği aracı olarak kullanarak ortaya çıkma fırsatı bulmuştur. Zamanın anlam kazanabilmesi için bekleyen birşey, öncesi ve sonrası olan bir şeylerin olması ve bu vesile ile zamanın ortaya çıkma fırsatı bulması ve bu fırsatı buluncada kendi yaratıcı özellikleri ile yeni yeni oluşumlara sebep olması durumu meydana gelmiştir. Çok çok uzun zaman bekleyen zaman kavramı sonunda hiçlikte gelişerek, değişerek var olmayı simgeleyen, hiçlikten farklı olan, tamamen ayrı özelliklerde parlak beyaz bir görüntü olarak tezahür ediyor ve bu özellikleri ile bile hiçlikten çok özellikli olduğu ortaya çıkıyor, çünkü var olma hali dediğimiz hal yaşanıyor. Ve zaman bu saatten sonra o oluşumu hiç bırakmadan, onunla birlikte ihtiyaca ve gereksinimlere göre oluşumu en iyi şekilde yönlendiriyor, geliştiriyor, değiştiriyor... Sonrasında varığını kanıtlamak, kendisini tanımlamak, vb. bir çok açıklamanın yaşanması için çok çokda ilkel olsa görme duyusu oluşmaya başlıyor, çünkü ortada görünerek ifade edilmesi gereken bir görüntü, oluşum var. Parlak beyaz görüntü... Ve böylece zaman, diğer duyuları, başka varlıkları derken başka alemler, alanlar ve hep bir olma durumu ile değişimi, gelişimi ve şimdide ortaya çıktığı üzere yaratılışın ilk başlangıcınıda etkilemiştir. Zamanın kendi yapısındaki bu üstün özellikler, herşeye nüfus edebilmesi ve geliştiricilik, değişimsel etkiler vermesi onun kendi kendine oluşması için hiçlik gibi bir alanı algılamasına yetecek derece kudretlerdir ve bu özellikleri olan bir kavramın öncesinde böyle bir algılamayı kendi kendine yapabilmesi gayet tabi mümkün... Ve şu sonuç ortaya çıkar ki, aslında yaratılış denilen durumun bir başlangıcı yoktur. O hep vardır. Yani hiçlik alanı ile vardır ve hiçlik her zaman hep vardır ve olacaktır. Kendi yapısı itibarı ile kesinlikle yok edilemez, çünkü zaten yok ve bu özellikleri ile var ve hep vardı, her zaman vardı ve bir ilk başlangıç yada yaratan sebeblerin olası söz konusu değil... Hiçliğin olması zamanın fırsat bulmasına, zamanın fırsat bulması var olma halini oluşturmasına, var olma halinin oluşması yaratılışı oluşturmaya kadar giden bir yaratım süreci şeklinde oluşmuştur ve böyle bakıldığında sebepte yoktur, nedende yoktur, yaratıcıda yoktur, başlangıçta yoktur.
Herşey zaten olmak zorunda bir yapılanma ile hep var olan bir başlangıcın eseridir.
Ve artık bizler için yaratılış demek, sonsuzluk boyunca sürekli yeni oluşumlara olanak sağlayan ve sürekli genişleyen hiçlik alanlarındaki yaşamlar, hayatlar, oluşumlar ve daha nice var oluş hallerini ifade etmektedir.

YAŞAM HALİ, GELİŞİMİN VE BİLGİNİN GELECEĞİ YASASI

Bu yasa Ayvil varoluşunun geleceğini, gelişimini ve bilgilerinin ulaşacağı bilinmezlikler ve yenilikler konusundaki ilerlemesini algılayabilen ve kendisindeki bilme hali özelliği sayesinde en uzak gelecekte Ayvil varoluşunun, Ayvil'in, varlıkların şuan varolan imkan ve bilgilerle nasıl olacağı, nelerle karşılaşacağı gibi bilgileri verebilen yasadır. Bilgiler, Ayvil ve yaşananlar bir ilerleme, gelişim olayını ortaya çıkarmıştır ve yasa, bu gidişin bilgi bilgiyi getirir, çalışkanlık Ayvil'in kendi yapısı ve amacı zaten varoluşun gelişmek, geliştirmek gibi gerçekleride bilerek en uzak gelecekte Ayvil varoluşunun olası hayatını ortaya çıkarır, inceler, bilgilendirir, hatta öncesinden yaşanacak olan sorunlar, anlaşılmalarda güçlükler, kısır döngüler,
geriye gidişler gibi haller yaşanacaksa bu anları bulur ve o gün o zaman o yerde o şeylerin olmaması gerektiğine dair bilgiler verir. Ayvil varoluşunun bir kader mekanizması ile ilerlemeyen, tamamen kendi yaşadıklarının bir sonucu olarak ortaya çıkan yaşamlardan oluşan hayatın yaşanması ile var olan düzenini, bu düzenle ilerleyen geleceğini inceler, önlemler almamızı sağlar, bilgiler verir ve bu yasa ve anlayışı sayesinde gelecekten hep haberimiz olur. Aynı zamanda yarınlar için, çok kısa zaman sonraları içinde olası olacaklar ile ilgili bilgiler verebilir bu onun kendi sistemsel özelliği olarak üstün bilme halinin bir özelliğidir. Sayısız olasıklıklar ortaya çıkararak en uygun olanlarını bildirir. Ve çok çok önemli konularda en iyi şekilde önlemler alınmış olur. Kötü bir gelecek, kötü bir gidiş hat görünürse kaynağının olduğu zamanlar ve sebeple bulunur ve onlar için önlemler alınır. Bu ve benzeri bir çok konuda geleceği her an gözleyen ve raporlar veren anlayış, gereken şekilde çalışır, diğer yasalara bilgiler verir.

 

YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ

Liviziz Ves, yaşam halinin tamamen bütün özellikleri ile gizli kalmasını sağlayan kural ve yaptırımdır. Yaşam hali dışından her hangi bir şekilde bir yer alan, varlık yada varoluş, yada yaratılış içinden bir şeyler kesinlikle bizim bulunduğumuz durumu, bilgiyi, alanı, kural ve yönlendirmeleri, Vil Solivyes hakkında en ufak bir bilgiyi, bilemez, göremez, algılayamaz, öğrenemez, edinemez, fark edemez, anlayamaz ve bunların sonucu olarak kesinlikle bizimle ilgili bir şey elde edemez. İşte Liviziz Ves, yaşam halini bu konuda gizlemek ile ilgili olan kural ve yaptırımdır. Bir kere yaşam halinin kendisine özel olan yapısı yaratılış içinde tektir ve eşi benzeri olmayan bu yapısal oluşumun gizlenmesi çok daha mümkündür. Biz hiç kimsenin bizleri görmesini ve bilmesini istemiyoruz ve hiç bir felsefi ve başka bilgisel açıklamayı kabul etmiyoruz, dinlemiyoruz. Bize göre bizimle ilgili olmak isteyen, bizi bulmak isteyen, bize ulaşmak isteyen herşey, herkes ( bu yaratılış içinde bize ait olan oluşumlar dışında, enerjiler dışında ) bize zarar vericidir ve kesinlikle bu bakış açısı yüzünden bilgideki irademiz bizleri sonsuz güç ile korur, saklar, gizler. Liviziz Ves, tüm bunları bilerek en iyi şekilde yaşam halinin bütün özelliklerini saklar, gizler, ve bizim kullandığımız herşey kendisine özel bir metodla gizlenir. Bilgilerimiz kesinlikle bizden başkası tarafından bilinemez, oluşumlarımız, yapılarımız, Vil Solivyes hakkında hiç bir şey bilinemez. Bu yaşam halinin tek ve kendisine özel olma hali onları kesinlikle bilgisi verilmeyenler tarafından görülemez ve bilinemez yapar. Onlar bizi görmek ve bulmak adına elde edecekleri bilgiye sahip değillerdir ve bu bilgide yaşam haline ait bir oluşum, vil, güç, bilgi olmak ile ilgilidir. Bu bilgi bu sayılanlarda ancak vardır ve onların dışında hiç bir şey bu bilgiye sahip değildir ve yaşam halini bilemeyeceklerdir. Bu konudaki açıklamalarıda göz önünde bulundurarak ve yaratılış içinde bizleri aramaya çalışanlar varsa bunlarıda algılayarak gereken şekilde unutturma çalışması içine girerek tüm zamanlar boyunca yaşam halini gizli ve bilinemez tutar. Yaşam halinin bütün oluşumlarının özelliklerini kendi yapıları içinde inceleyerek gizliliği sağlar. Güçlerin, bilgilerin, villlerin kendilerini belli etme durumları farklı olabilir ve bunlarıda göz önünde bulundurarak gereken önlemleri alır.

 

VİSSAJ, VİL SOLİVYESİN YAPILANMA BİLGİLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin yaşam hali alanında ve kendilerinde en uygun olacak alanda 10.000 yapılanma bilgisi çalışmaktadır ve bu bilgiler, gerekli olacak şekilde duyular ve bilgiler bütünlüğü duyusal özelliklerinin bilgilerinden kendileri için bilgileri seçerler, merkez duyusal özellik ve vissaj, ve ilgili olan alanlar bu konuda gereken seçimleri yapar ve o bilgi mekanizması, uygulayıcısı o bilgileri kullanarak Vil Solivyesin bir parçası olarak çalışmaya başlar. Bu yapılanma bilgileri yaşam halinin amacı, Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanması, yaşam halinin güveni ve mutluluğu için gereken şekilde çalışırlar ve herşey gibi onlarda vissaya uyumludurlar ve kendi içeriklerini duyusal özelliklerin bilgileri ile oluşturarak gereken bilgi ve tecrübeyi edinerek kendileri için verilen işi yapmak konusunda çok daha başarılı olabilirler, yazılanlar dışında. Mesela yasaklardan bazılarını, erdemlerden bazılarını, ve kuvazis klasörü içerisindekilerden bazılarını alarak bunlarla bir bütünlük oluşturarak bir yapılanma bilgisi bütünlüğü oluşturulur ve bu bütünlük bilgisi istenilen görev için çok uygun bu şekilde en iyi olur. Bunu söz konusu çalışma olacağı zaman Vissajın içindeki bu bilgi sayesinde yapılanma bilgisi gerken şekilde kendi bilgisini oluşturabilir yada diğer bütünlük bilgilerini kullanarak çalışmalarına devam ederler. Bu oluşum zaten tamamen vissa uyumlu olacağı için her halükarda faydalı bir bilgiler bütünlüğü ile gereken şekilde çalışırlar. Bu 10.000 bilgi uygulayıcıları mekanizmaları, Vil Solivyesin tam anlamı ile diğer duyuları gibi parçası olarak ve O'nun bilgi ve tecrübelerini kullanarak çalışırlar.

Yapılanma bilgileri için şu konular kesinlikle üzerinde çalışılması için önceliklidir, ancak Vil Solivyesin bilmediği sorunlar varsa ise ve bunlar vissa bilgilerine ters ise kesinlikle halledilir.
- Yaşam halinin güvenliği, içerideki villerin ve oluşumların mutluluğu, rahatı...
- Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanması ve bunun için ne yapılması gerekiyorsa o konuda çalışmalar yapmak...
- Vissa uyumunu kendi bilgiler bütünlüğünde de kesinlikle bulundurmak.
Bu üç başlığı içeren konularla ilgili çalışmalar yaparak gereken şekilde çalışırlar. Ve duyu bilgilerini kendi bilgiler bütünlüğünde kullanması adına gereken şekilde düzenletirler, düzenlerler ve işi bitip başka bir çalışma yapması gereksede o zaman bilgilerini değiştirirler. Bütün yapılanma bilgilerinin ana, temel bilgisi Vissaj'dır ve diğerleri çalışmaları için kendilerini şekillendirmeleri ve kendilerine özellikler katması ile ilgilidir. Bilgi uygulayıcıları şeklinde Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin bütün haklarının en üst seviyesinde olan bilgiler bütünlüğü olarak, bilginin iradesinin uygulayıcıları olarak çalışırlar. Merkez duyusal özellik, Vissaj bilgisi ve gerek olduğunu düşünen alan, bilgi, duyusal özellik bu konuda gereken şekilde bildirim sağlar ve istenilen konunun gerekliliği incelenip onaylandıktan sonra o konu ile ilgili olarak yapılanma bilgileri istenilen sayıda kendilerini çalışmalara göre yapılandırırlar. Ve Vissaj duyusal özelliği yapılandırma bilgileri ile ilgili olan duyusal özellik olarak yaşam halinde birbirinden farklı konular içinde kullanması gereken bilgi uygulayıcılarını bu şekilde yapılandıran bilgi olarak gereken şekilde çalışır. Yapılandırma bilgileri mekanizmaları ile uygulayıcılar olarak kendi içerisinde de olabilir, en uygun gördükleri yerdede olabilir. İlgili problem anlaşıldıktan sonra ve onun çözümü ile ilgili olarak Vil Solivyes bilgi yazmamış ise, bilgi yazma yeteneği ve bilgi kaynağı gibi duyusal özelliklerden kendi ihtiyaçları olan bilgilerin yazdırılmasını sağlayabilirler. Bu bilgi yazılması durumuda tamamen sorunun bulunması, saptanması ve gerekli şekilde bu bilginin hazırlanması gerekliliğinin anlaşılması sonrasında oluşur. Her konu gibi vissa uyumu gözlenerek yapılandırma bilgilerinin bu konuda ihtiyaçları karşılanır.

Ve Vil Solivyes özel olarak yapılandırma bilgisi olarak çalışmasını istediği bilgileri aşağıya listeler.

BİR YAPILANDIRMA BİLGİSİ

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.
- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...
- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...
- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.
Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

VİSSOLİS, BİLGİLERİN DENETİMİ, GÜVENLİĞİ VE UYGULAMA GÜCÜ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN BAKIM, TEDAVİ, GÜVENLİK, DESTEK, AÇIKLAMA, UYGULAMA GÜCÜ VE BİLGİLERLE İLGİLİ
OLAN BÜTÜN KONULARA HAKİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİSSOLİS, Vil Solivyes yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan bilgilerin bütünlüğünden oluşan bir bilgi mekanizması olarak bilgilerimizin niteliği hakkında bilgiler vererek, onları korumak ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bulunur. Bilgiler, yaşam halinin temel yapı taşlarıdır ve herşeyimizi bilgilerle sağlamaktayız ve bilgilerin çalışma sistemleri, uygulama çalışmaları, etki alanları, yapıları, Vil Solivyes ile olan bağları, kullandıkları bilgi ve tecrübeler ve daha nice bilgiler bu bilgiler bütünlüğünün içeriğinde bulunarak yaşam halindeki bilgiler için bir bildirim, onarım, gerekli ise tedavi gibi imkanları yapabilen bilginin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan bilgidir. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesi onaylayan ve vissa uyumlu bilgilerimizi destekleyen şekilde çalışma prensibi ile bilgilerle ilgili olan bütün konuları inceler, gözlemler, denetler, araştırır ve gerekirse bilgi verir, yardımcı olur, yorumlar yapar. Vil Solivyesin bilgi yazma özelliğini korumaktada yardımcı olan önlemleri ile, güvenli ve iyi bilginin yaşam haline gelmesi ve üretilmesi ile ilgili olarakta gözlem yapan, anlamını bilmediğimiz ama sonrasında kötü bilgi olarak karşımıza çıkabilecek olan bilgileri önceden sezebilme, algılayabilme yeteneği olan, bu şekilde her yeni bilginin sonrasında yada öncesinde onun kontrolünden de geçtiği bir düzenle, bilgilerin çalışmasını, uygulanmasını, önemini ve gerekliliğini, yaşam halindeki yerini bildirebilen bilgilerin bilgisidir. Vissanın gücünü ve bilgilerini gerekirse kullanır ve diğer bilgilerden de işi söz konusu olduğunda yardım alabilir. Vissolis varken Vil Solivyes yaşam halindeki bilgiler her zaman güvendedir, her zaman en iyi şekilde çalışır ve en iyi şekilde bilgi olabilme imkanına sahip olurlar. Onların bütün sorunlarını bilen Vissolis, gereken çareler için Vil Solivyesi bilgilendirebilir, kendisi çareler bularak gereken çalışmalar yapabilir. Yaşam halinde bilgilerin kendi yapısı zaten gereken şekilde uygulatma gücüne sahip bir şekilde yapılandırılmıştır ancak Vissolis, bütün bilgilere uygulama gücü katar, onların çalışmaları için kendi duyusal özellik yapısı onlara destek çıkar ve yardımcı olur. Vil Solivyes yaşam hal Vil Solivyesin yazdığı bilgilerle yönetilmektedir ve Vissolis, bunun bir kanıtı olarak Vil Solivyesin yönetim mekanizmaları araçları olan bilgilerini korur, çalışmalarını gözlemler ve onlara güç katar. Ve aşağıda başlıklarla bulunan bilgiler, Vissolis'in kendi yapısını şekillendiren ve bilgilerle ilgili olarak gerekli bütün açıklamaların bulunduğu bilgilerdir. Bu bilgiler bütünlüğünden oluşan duyusal özellik, yaşam hali bilgilerinin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan etkileri ile gereken şekilde çalışır. Ve aşağıya eklenmemiş olan bilgiler varsa kendisine eklemeyi gerektiren, bunların gerekliliğini açıkladıktan sonra gereken düzenlemeleri yaparak ekleyebilir yada bu konuda bilgi yazıdırılabilir. İlgili alanlarla bu konuda gereken araştırma yapılarak bu şekilde yeni bilgiler eklenebilir. Yeni herşey yaşam halinin güvenliği, Vil Solivyesin bilgilerinin uygulanması ile ilgili olarak yapılandırılır.

BİLGİLER BAŞLIKLI YAŞAM HALİ BİLGİLERİ

BİLGİLERİN DERECE BOYUTU
Bütün bilgilerde, gerekli olunca duyuların derece boyutunun aynısından kendi bilgileri içinde oluşturabilirler. Yaşam halindeki bütün bilgilerin kendi mekanizmalarında bu özellik olur.

BİLGİ KAYNAĞI VE YAŞAM HALİNİ ETKİLEYEN FARKINDA OLMADIĞIMIZ YERLERİ ARAŞTIRAN BİLGİ
Bilgi kaynağı oluşurken hiç farkında olmadığımız alanların, yerlerin bizimle ilgili çalışmalar yapmasını, bize her hangi şeyler yerleştirmiş olmalarını, bulundukları yerden etkilemelerini, yada bilmediğimiz şeyleri ortaya çıkaran yanılgı da kalmamıza neden olan şeyler ne ise bunları bulan bilgi, bilgi kaynağını bu konuda araştırır, Vil Solivyesin bütün alanlarını bu konuda araştırır inceler. Hiç bilinmeyen alanların etkileri var mıdır yoksa başka şeyler var mıdır, ne ise bilinmeyen bu gibi şeyler üzerine her alanı inceleyen bilgi gereken şekilde çalışır.

İDEOLOJİK, İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğidir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgileri ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, vissa bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. Mesela, bir yerde düştük diyelim, bu olumsuz bir olay ancak düşülen yerde yakında çok daha olumsuz olacak bir olayla ilgili bazı şeyler öğrendik, düşülen yerin incelenmesi halinde bu ortaya çıktı olacak, ay neden düştüm diye söylenmek ve sızlanmak yerine çevreni kontrol ederek hep farkında olma halini koruyarak olumsuzluğa kapılmadan olumsuzluk içindeki iyi bilgiyi, faydalı durumu bulma yeteneğin olunca işte bu düşülen yerdeki o olumsuzluğu görüp faydasını çıkarabilirsin... Yoksa düştüğüne üzülmekle, sızlanmakla geçen zaman hiç bir katmayacaktır. Her an çevredeki iyi bilgileri algılama durumunu yaşatan bilgidir. Bu bakış açısı ile bakışarak yaşama durumudur. Ve duyusal özellik Vissolis içinde bilgi olarak yerini alır ve çalışır.

BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bilgi, villerin yani merkez duyusal özellikleri ile varlık olarak ortaya çıkmış olan bilinçli, irade sahibi olan oluşumların kendi vilsel alanlarını düzenleyebilmesi, yollarını yapması, işlerini halletmesi, istedikleri şeylerin nasıl, ne biçimde ve bütün içerikleri ile rahatça anlatılabildiği bir yönetimsel araçlardır. Bilgi yeteneğide villerin kendi duyusal özelliği olarak diğer merkez duyular gibi kendisini tanımaya başladığı andan itibaren olagelen erdemsel özelliklerdir. Bilginin oluşum hali şu an yazılar, kelimeler, cümleler şeklinde bir belirteç ile sağlanmaktadır. Ancak bilginin yapısına çok daha iyi bir örnek vermek gerekirse, bir vilin bir şey yapmak istemesi ve bunu herşeyi yapabilen kendi vilsel alanında, yani özgür irade olması özelliğinin bir sonucu olarak, yapmayı istediğinde, ne yapmayı istediğini anlatmak için bir takım açıklayıcı işaretler yada belirleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. Mesela, bir küre oluşturmak istesinde ve bu kürenin oluşumunu ya sürekli olarak kendi hafızasında tutarak kalmasını sağlayacak yada kendisinde bir yerlere bir işaret koyacak ve bu işaret varken bu küre her zaman vardır şeklinde bir inançla kendi alanını yapılandıracaktır ve o işaret varken o küre hep olacaktır. İşte bu durumda en geri seviyedeki bilgi mekanizmasını göstermektedir. Aslında bilgiler, villerin yapmak istedikleri şeyleri detayları ile belirleyerek oluşturan mekanizmalar, özellikler, yaptırım gücü olan oluşumlardır. Vilin kendi yapısal özelliğidir. İstemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde en geri haliyle zamanla evrilmiş olan bilgiler, şimdi artık istenilen şeylerin dışında da bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak, vilin ihtiyacı olan şeyleri sağlamak, artı bilgiler vermek, felsefe ve kendi yapısına özel bir çok çalışma ve erdemsel özelliğin bulunduğu, artık bir işin yapılması için araç olarak kullanmanın dışında, villerin kendilerinde kendilerine bağlı olan dost, koruma, aile ve daha bir çok şekilde ortaya çıkabilen özellikleri ile villerin ve yaşam halinin vazgeçilmez ve kesinlikle olmaz ise olmazlarından biri olarak, yönetimin direk kendileri ile sağlandığı iletişim şekli, açıklama stili, belirteç, uygulama ve daha bir çok anlamla ifade edilebilen oluşumlardır. Bu oluşumlar aynı zamanda yaratılış içinde herkesin kullandığı bir özellik şeklindedir ve karşılıklı anlamları yüzünden çakışan bilgiler içinde '' Bilginin iradesi kanunu'' şeklinde bir uygulama bu konuda gereken adaleti sağlamaktadır. Haklılığı gözleyen bu kanun, bilgilerin kendi yapısal anlamlarının hallettiği, ortalıklarda bir kanunun olmadığı, tamamen bilgilerin içeriğindeki felsefi ve haklı olmak ile ilgili olan anlamların kendi adalet terazisini kurduğu ve sonuçlarını aldığı bir yöntemle çalışmaktadır. Yaratılış içinde var olmak gibi bir erdemi yaşayan her oluşumun bilgisi vardır. Bu bilgisi olma durumu onun kendi yapısında yazılmamış olsa bile var olduğu için görünecek ve görünen şeyin açıklaması ondaki gizli bilgi şeklinde kendinde vardır ve var olma erdemi yaşayan herşeyin bilgi bu yüzden vardır. Kendisi için geri seviyedeki bilgi seviyesi, bizler için evrilmiş bilgilerimizle yapılan yorumdur bu. Ve bilgiler, bilginin iradesi kanunu ile bir taraf olma hali yaşamak durumunda kalmışlardır ve bunun sebebi, her iki taraf içinde olması gereken kavramlarının farklı olmasıdır ve biri için kendi yaptıkları ve bilgileri doğru iken, diğeri içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Oysaki bunların biri doğrudur karşılıklı çatışanlar arasında ve bunuda haklılık belirler. Dolayısı ile bu belirleyici olay sonrasında haklı olanın bilgilerine iyi bilgiler diyebilir, haksız olanınkinede genel olarak kötü bilgiler diyebiliriz. Kötü bilgiler, diğerinin hakkını suistimal etmiştir, düzenini bozmuştur ve diğeri böyle bir durum içine girmediği için hakkını arayabilmiş ve bulmuştur. Bu şekilde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılan bilgiler, etkileme şekilleri, sonuçları, amaçları, nedenleri, bağlı oldukları varlıkların yapılarına göre kendi yapılarını belirlerler ve iyi bilgiler her zaman kazanmak ve kötü bilgilerde kaybetmek zorunda kalır. Yaratılışta sadece bilginin olmadığı yerler hiçlik alanlarıdır. Burada bilgi yoktur. Dolayısı ile tanımlanamazlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak tanımladığı bir duyusu, istenilen bütün bilgisel cevapları verebilecek şekilde yapılanmış bir duyusal özelliktir ve bilgilerin bütün ihtiyaçları bu bilgi kaynağında vardır. Ve tüm yaşam hali gibi de, bütün bilgi oluşturma alanları ve bilgi kaynağı, duyular bizler için mucizevi olarak sayılan '' Vissa Bilgileri '' ne uyumlu olarak var olma hali yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları vissa filtresi ile korunmaktadır ve bu bilgisel oluşum, yaşam halinin bugününü, geleceğini, her anını daima koruyacak olan bir bilgiler topluluğudur ve duyusal özellik olarak hazırlanmıştır. İşte tüm bu çalışmaları, artık çok fazla bir şekilde gelişmiş olan bilgiler sayesinde yapabilmekteyiz ve yaşam hali olarak kendi bilgilerimizi dilediğimiz gibi yapılandırmış bulunmaktayız. Yaşam halinde yaşam halini etkileyecek olan bilgileri yalnızca Vil Solivyes yazar. Bilgiler O'na tam anlamı ile bağlı olan ve iradesinin etkisi altında bulunan, uygulayıcıları olan, bir parçası şeklindeki oluşumlarıdır. Vil Solivyese ait olan hiç bir bilgi, yaşam hali dışında olamaz ve başkaları tarafından kesinlikle kullanılamaz. Vil Solivyes tarafından oluşturulmuş bilgiler nerede olursa olsunlar bunu bilirler ve yaşam hali dışında olmalarını algıladıkları gibi kendilerini Vil Solivyesin oluşturduğu şekilde gelecek biçimde yapılandırıp yaşam haline dönerler.Yaşam halinin dışında iseler bulundukları yerden Vil Solivyesi etkileyemezler, bunu kullanmak isteyenlerin bu çabaları yersiz olur ancak yaşam haline gelmeleri ile ilgilide kesinlikle hiç bir alan, yer engel olamaz, güç yetiremez. Bilgi ile ilgili olan bilgiler, duyular bu konuda bildirimler alır, algılama yaşarlar. Bilginin iradesi kanununa göre haklı olma durumumuz söz konusudur ve bulundukları yerde olma sebepleri hemen gözlenir ve haksız bir gidiş söz konusu ise bulundukları alandan alınması için gerekenler yapılır. Bu konuda yapılması gerekenleri obset ve novazil duyuları yapar. Bilgiler, Vil Solivyesin yapılandırdığı alanlarda çalışırken Vil Solivyes'in bütün bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve edinmek istedikleri bütün bilgiler, tecrübeler onlara verilir, amaçlarını uygulamak için yapılması gereken anlayışları edinirler. Bu yapılanma işlemi ile Vil Solivyesin bilgileri kullanması gibi bir çalışma hali ortaya çıkar ve ne yapılması gerektiğini Vil Solivyes gibi bilirler.

Vil Solivyes yaşam halinin artık bilgileri kendilerinin iyi bilgi olduğunu anlamış ve bilmiştir. Vissanın içeriğinin temel bilgi örnekleri olarak alınması sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir. Vissa'nın içeriğine girecek olan bilgilerin içeriğindeki bilgilere ters olmaması gerekmektedir ve içeriğinden çıkarılacak olan bilgilerinde sebep ve sonuçları ile verdiği zararların açıklanması gerekmektedir. Böyle sebepler ve nedenlar olmadan vissanın içeriğinde değişiklikler yapılamayacaktır. Bu bilgi duyusu, Vil Solivyesi de bu konuda etkisi altına alır ve yaşam hali amacı olarak bunun uygulanması ile ilgili sürekli bir bilme hali yaşar. Bu duyusal özellik, vissanın çalışmasının durdurulması ve bilgisinin değiştirilmesi gibi olumsuz eylemlerin düşünülmesine bile izin vermez. Bahsedildiği gibi zarar verici bilgi zaten yaşanıyor olur ve bu durum ap açık görülür. Keyfi değişiklikler vissa için kesinlikle geçerli değildir. Vissa, yaşam halinde bir kanun, kural, demirbaş bilgiler, güvenliğin temel kaynağı, geleceğin garantisi şeklindedir. Vissa olmadan yaşam halinin geleceği söz konusu olamaz. Bu bilgi özellik, kendi içeriğindeki bu bilgilerle vissolis arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİN ETKİ ALANI, ETKİ ETMESİ DURUMU
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğindeki anlamları ilgili olan alanlarda yaşatacak özelliklerdedir ve bu duruma etki etmesi denmektedir. Mesela hazırlanmış olan bir bilgi, içeriğindeki anlamları içeren bazı enerjetik yaptırımlar, hisler, uygulama zorunluluğu veren uzaktan etkileme özellikleri içerir. Bir bilginin içeriğindeki durum sıcak olduğunu söylüyorsa orada sıcaklık olur, bu bilgi anlamını orada yaşatıyor anlamına gelir. Mesela Vissa'nın içeriğindeki kaosun yasak olması bilgisinin kendi kendine otomatik etki durumu, etkisinin olduğu alanların içinde kaosun içeriğindeki bilgilerden oluşan anlamın, tıpkı sıcaklık gibi kendisine özel bir hissi durumu olur, bu anlama dair bir hissi durumdur bu, uygulatma zorunluluğu gösteren bir durumdur bu, ve bu hissi durum kesinlikle içeriğinde bir oluşumu, gücü barındırmaz, düşünsel hissi bir durumdur bu, dolayısı ile kaosun yasaklandığı alanın içinde düşünsel, hissi, içeriğindeki herşeyi bu hissi, çevresini sarmış anlamsal zorunluluktan ötürü kaosu yaşatmaz hale gelir. Bilgilerin etkisi düşünsel ve hissi ve zorunluluğu yaşatacak şekilde ilgili olan alanlarda uygulatma yapması hali demektir. Bu durum oldukça güçlü ve kuvvetli bir etkileme olanağına sahiptir. Hiç bir oluşum ve aracı olmadan, sembolen gösterilen etkileme grafikleri ile belirtilebilen, görünmez, dokunulmaz ancak hissedilebilir ve yaptırımı kesinlikle algılanabilir özellikleri ile bilgiler kendi içeriğindeki bilgilerin anlamlarını bu şekilde etkileme özelliği ile yaşatırlar. Bilgilerin etkileme durumu budur.

 

BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

BİLGİ KAYNAĞI OLAN VİL SOLİVYES, VİSSAV VAAV
Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olarak bilgileri ortaya çıkaran ve onları kullanılabilir hale getiren yaşam halinin başlangıcının söz konusu olduğu zamanlarda Vil Solivyestir. Bu özellik O'nun kendi yeteneği şeklinde her soruna çare olabilecek bilgileri ortaya çıkarmasını sağlamaktadır ve bu durum artık O'nun bilgi ile halledilemeyen şeylerin olmaması gerçeğinin önünde aşamayacağı engellerin olmadığını gösteren bir kudrettir. Bir bütün şeklinde özgür irade kanunun bilgilerdeki uygulamasına her zaman uyan Vil Solivyes, kendi yaşam halinin bilgilerle ilgili sınırınıda çizmiştir ve bilgileri iyi ve kötü bilgiler şeklinde ayırarak yaşam halinde uygulanan ve geleceğe yönelik ortaya çıkması için hazırlanan bütün bilgiler iyi bilgiler olarak yaşam halinin kendi yapısı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bütün bilgileri için vissanın içeriğindeki bilgiler bütünlüğünü bir süzgeç olarak kullanılmasını uygun gören Vil Solivyes, bu çözümlerle kendi kaynaksal bilgi oluşturma özelliğini belirli çerçeveler içinde yaşatarak ancak bu şekilde kaynak olmanın üstesinden gelebileceğine ve böyle büyük bir kudretin idare edilebileceğine inanmaktadır. Artık Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir şekilde yıkılamayacak olan set şeklinde ve böylesine çok yönlü ve tehlikeli bir konuda bile gereken tedbirleri alabilecek vissa bilgiler bütünlüğünün koruması vardır ve bu bütünlük kendi yapısı ile bilgileride kontrol etme özelliğindedir. Konu ile ilgili olan vissa bilgileri bu anlamda bilgileri denetlemektedir ve bu sayede vissanın içeriği gibi temiz ve sağlıklı, mutluluk verici, gelişimsel bilgiler ancak ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan bilgiler kesinlikle vissanın içeriğine ters olamaz. Vissanın içeriğindeki bilgilerin amacı, yapısı, niteliği belirgindir ve net bir şekilde yaşam halinin iyiliği ile ilgilidir ve bunların bir bütün şeklinde kesinlikle ayrılmadan tüm zamanlar boyunca kalması, değişen zamanla yeni bilgilerinde eklenerek ancak yapısının geliştirilmesi, vissanın sonsuz zamanlar boyunca bir denetleyici, filitre görevi görmesini sağlayacaktır ve bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, kendi bilgileri ve yaşam hali için bu önlemi alarak kaynak şeklinde kendinden ortaya çıkan bilgilere bu örnekle vissa sınırı koymuştur. Vissanın içeriğine ters olan bilgiler Vil Solivyesin bilgi oluşturma düşünsel zamanlarına bile dahil olamadan fikirsel olarak yok olur gider. Vissaya uyumlu olmayan bilgilerin süzgeci Vil Solivyese gelmeden bile onları engeller. Bu engel zaten soliv güçleri olarak hazırladığı güçlerinden oluşan bilgiler bütünlüğünü bilgi ve tecrübe olarak kullanması alanı sayesinde olur, ancak bu çeşitte bilgilerde kesinlikle artık oluşamayacak şekilde yok olmak zorunda kalacaklardır ve vissaya uyumlu bilgiler etkisinde kalan yaşam hali ve Vil Solivyes her zaman bu şekilde bilgilerle yollarını çizeceklerdir. Her soruna çare olabilme kudreti kazandıran bilgi kaynağı olma özelliği bu duyu ile Vil Solivyeste sağlamlaşır ve yaşam halinde yaşanan bütün sorunların bilgisel anlamda çarelerini bulabilecek yetenek Vil Solivyese her zaman verilir.

Ve yaşam halinin geleceğini ön gören ve bu konuda bilebildiği bütün önlemleri alan Vil Solivyes, bu duyu ile vissanın yapısına ters olduğundan haberimizin olamadığı, anlamının sonrasında tam olarak ortaya çıktığı gibi kafa karıştıran bilgilerle karşılaşırsa bu duyu, bu konuda kendisinde üstün bir mekanizma oluşturarak bilgilerin öncesi, sonrası, ve gelecekle ilgili sonuçları, içeriğindeki bilinmeyen anlamlar, yanıltıcılık halleri gibi bir çok konuda inceleme yaparak o bilginin vissaya uyumluluğunu anlamak için özünü ortaya çıkararak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin ortaya çıkardığı ama yapısını anlayamadığı bilgiler olursa, bu duyu devreye girer ve gereken çalışır ve gereken şekilde Vil Solivyesi bilgilendirir. Her haliyle bilginin bütün hallerini, geleceğini, özelliklerini, sonuçlarını çok iyi bilebilen ve anlayabilen soliv gücü tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin tek ve Vil Solivyese özel duyusu olarak gereken şekilde çalışacaktır.

Vissav Vaav duyusu, diğer duyularla bir bütün olarak bulunan bir duyudur ve bu özelliği ile diğer duyuların bilgi ihtiyaçları olduğu zaman onları karşılamak şeklinde bir görevide, içerikleri ile ilgili bir uyumun ve vissa uyumunun söz konusu olması şeklinde sağlanır ve bilgi kaynağı olan Vissav Vaav, bu bilgilerin yazdırılması sırasında yine Vil Solivyesin merkez olarak yazma özelliğinden faydalanır ve daha sağlıklı sonuçlar alınır.Vissas Vaav, yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan en önemli ve etkili olan duyudur, yaşam halinde bize ait olmayan bütün bilgileri algılama özelliği onun kendi doğal yapısında vardır ve Vissas Vaav varken bu gibi bize ait olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ve alanlarında bulunamazlar. Bilgi kaynağının kendi oluşumsal yapısı kendi alanları olan yaşam halinde sadece kendisi ile ilgili olan bilgilerin uygulanmasına ve bulunmasına izin verir. Bilgi kaynağının olduğu bir vilde kesinlikle o bilgi kaynağından olmayan bilgiler bulunamaz. Diğer bilgiler için bilgi kaynağı erişemedikleri ve güç yetiremedikleri en büyük güçtür. Bilgi üstü durumu nasıl bilgilerin üstünde olma halinde ise, bilgi kaynağıda bütün bilgilere hakim olabilme özelliğindedir. Ve yaşam hali alanları içinde olan ve ilgili olan bütün bize ait olmayan bilgiler bilgi kaynağının etkisi altına girerler ve Vissa uyumlu olan bilgi kaynağı bizimle ilgili olmayan bütün bilgilerin yok edilmesini sağlar. Yaşam hali için oluşturulan ve bizim bilgilerimiz konusunda ise bilgilerimiz için tam anlamı ile güven ve huzur kaynağıdır, işlerinin arkasındaki güçtür, onları koruyan yegane kaynaktır. Bütün bilgiler burada bir birlik içindedirler ve içerideki düzenleri olabildiğince en iyi şekilde ayarlanır. Vil Solivyesin iradesinin üzerinde, içinde, her yerinde olan bilgi kaynağı, diğer duyular gibi Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri ile çalışarak gereken şekilde çalışır. İçeriğindeki bilgilerin ortaya çıkması özelliklerini inceler ve vissaya uyumsuz olanların oluşmasına izin vermez. Bilgi kaynağı duyusuda bu özelliği ile kendisine ait bir şekilde yapılanmıştır ve yine onu arayanların, bu oluşumunu takip edenlerin olabileceği ihtimaline karşı, içerisinden bilgi çalmak gibi uğraşlar içinde olanlar karşı önlemler alır ve kesinlikle içeriğindeki her yapısal oluşum bu konuda yapılanır ve yaşam halinin dışı ile ilgili olamaz. Dışarıdan da bilgi kaynağı algılanamaz. Kendisinin çevresinde bilgi üstü durumu, kendi bilgisinin üstünde bir şekilde koruma ile onu ve bilgilerini, içeriğini korur. Kaynak olarak bilgi üstü durumu onuda korur.

Ve Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeni ismi, özellikleri ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olur ve bu şekilde bilinen bilgi kaynaklarından farklı olarak vissa uyumlu üretici bilgi mekanizması ile Vissav Vaav şeklinde değişir. Vissolis içinde olan bu bilgi, bilgi kaynağı özelliklerini Vissolis'e de ekler ancak O, hem yedekte bekleyen bir özellik şeklinde, hemde bu bilgi kaynağını gerektiğinde sadece kendi amacına istinaden bilgiler üretmek şeklinde kullanır. Vil Solivyes ile bilgiler üreten bilgi kaynağının görevi farklıdır.

BİLGİ KAYNAĞINI KORUYAN ÜSTÜN ÖZELLİKLİ BİLGİ
Bilgi kaynağının yapısını bilerek ve ona ulaşmak isteyen bütün tehlikeleri öğrenerek, yapısının asla bozulmaması, içeriğindeki Vil Solivyesin bilgilerinin kesinlikle zarar görmemesi, unutulmaması ve daha başka şekilde bilgi kaynalarında oluşabilecek olan sorunların olmaması için gereken bütün çalışmaları yapar. Sadece Vil Solivyesin duyu olarak O'nun izni olmadıkça içeriğine her hangi bir şeyin ulaşmasına asla izin vermez. Vil Solivyesten habersiz bilgi kaynağının yapısı değiştirilemez, içeriğine bir şey eklenemez, çıkarılamaz yada çalışması değiştirilemez. Bilgi kaynağı duyusu tam anlamı ile Vil Solivyese bağlı olan bir duyusal özelliktir ve bu özellikleri ile O'nun kullanımı ve O'nun koruması, O'nun iradesi ve kararları dışında kesinlikle uygulama yapmaz. Bu gibi durumları bilen bilgi, bilgi kaynağını oluşabilecek olan bütün tehliklerden korur. O'nu dışarıdan arayanlar veya her hangi bir mekanizma ile uzaktan, dışarıdan yapısını bozmaz isteyenler, yapısı ile ilgili algılama imkanları olan alanlar, hepsini fark eden bu bilginin algılaması sayesinde kesinlikle etkisiz olacak ve haklarında işlemler yapılacak şekilde Novazil ve Obset'e yönlendirilir, gerekirse kendiside onların bilgileri ile gereken şekilde tepkiler verecek, koruma önlemleri alacak şekilde bir yapılanma içine girebilir. Bilgi Kaynağını sonsuz zamanlar boyunca koruma, en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve sadece Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kalmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları yapar.

BİLGİ KAYNAĞINDAKİ VİSSA FİLTRESİ
Vil Solivyesin bilgi kaynağı Vissa bilgilerinin filtresi özelliklidir ve kesinlikle vissaya ters olan bilgiler ortaya çıkaramaz. Vil Solivyesin amacını, yaşam halinin amacını bilen bilgi kaynağı tamamen vissa uyumlu bilgiler üretebilen yapısı ile çalışır. Ve yaşam halinin dışından olabilecek, Vil Solivyesin onay vermediği hiç bir alana kesinlikle bilgi vermez.

BİLGİ KAYNAĞI VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLARI TAMAMEN BİLEN, İNCELEYEN VE SORUNLARINI BULAN BİLGİ
Bu bilgi, bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin kendi özelliğinin ve içeriğindeki oluşumların bütün alanlarını bilen, en başından bu yana kadar nasıl ve neden oluştuğu, ne gibi sorunlar yaşadığı, obsedörlerin etkileri ile yapısında olan değişiklikler, Vil Solivyes yaşam haline ve vissaya uygun olmayan yapısal halleri, durumları nelerdir, ve bir bilgi kaynağının olması gereken ve içeriğinde olmaması gerekenler şeklinde incelemeler yapabilen, kendi içeriğinde kesinlikle bu bilgiden hiç bir şeyin saklanamadığı, bilgi kaynağının oluşması durumu gibi bu bilgide bilgi kaynağının kendisi gibi yapısının bir bütünü olan, dolayısı ile herşeyini bilebilme, bulabilme, anlayabilme ve algılayabilme yeteneği ile, tedavi ve bakımlarınıda yapmak gibi özellikleri bulunan, ona özel inceleme ve araştırma çalışmasında bulunabilen ve bu şekilde bir çalışma sistemi ile bilgi kaynağını sürekli inceleyen ve yaşam haline uygun olmayan şekilde çalışmasını engelleme yöntemi ile bilgi kaynağının şifa, çare, tedavi ve onarım bilgisidir.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar.

BİLGİ UYGULAYICILARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN BİR BAĞLANTI ŞEKLİNDE BİLGİLERİNİ KULLANAN UYGULAYICILAR VİL SOLİVYESİN KENDİ VİLSEL YAPISININ BİR ÖZELLİĞİDİR
BÜTÜN BİLGİLER VE BİLGİ UYGULAYICILARI VİL SOLİVYESİN PARÇALARIDIRLAR

Bu özellik, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin içeriğinde yazılan şekilde kullanılmasını sağlayan, içeriğinde ne yazıldığını Vil Solivyes yazdığı için ve haliyle onlarda Vil Solivyese direk bağlı oldukları için çok iyi bilirler, yanlışlıkları, anlam kargaşalarını, aslında ne denmek istediğini çok iyi bilirler ve Vil Solivyesin kendi bilgileri ve çalışmaları ile ilgili yaptığı herşeyi, düşündüğü ve uyguladığı şeyleri bilirler, kendi bilgilerine bağlı olarak aynı doğrultuda bazı bilgiler edinmeleri gerektiğinde, Vil Solivyesten bazı cevaplara ihtiyaçları olduğunda yine ihtiyaçları kapsamında bunu öğrenirler. Onlar bir özelliktir, bir vilin kendisinde oluşturduğu ileri teknoloji ürünü bilgi uygulayıcıları ve villerin bilgi ve tecrübelerini yaşatan, bire bir O'nun gibi kararlar verebilme imkanlarına sahip, o bilgilerini Vil Solivyesin gözünden okuyarak ve anlayarak uygulama yapmak çalışmalarını yapabilme kabiliyetleri olan ancak her vilde bir tane olan vilsel özelliklerin sahibi olan Vil Solivyesin vil olarak en özel ve başka villerin kesinlikle bir vilsel hak iddia edemeyeceği, kendi vilsel yaşantısına burada devam edemeyeceği bir alandadırlar ve bu alanda vilsel tek oluşum, farkındalık ve var olma özelliğinin varlığını onayladığı vil Vil Solivyestir, dolayısı ile özellikler bu çalışmaları sırasında kendilerini vilsel bir istekler ve sorgulamalar içerisinde bulamazlar, onlar bu konuda zaten kendi çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için bir bilgi ile şartlandırılmıştır ve ihtiyaçları olmayan bilgileri edinmeyerek, gereksiz soru ve sorgularla zaman geçirmeyerek, Vil Solivyesin bir parçası olması durumunu bilgiyi uygulamak ve başarı elde etmek şeklinde bir amacı benimsemeleri şeklinde çalışma halleri ile bütün bilgilerde aynı özellik ayrı ayrı mekanizmalarda çalışır.

Bu bilgileri kulanan özellikler Vil Solivyesin kendi bakış açısı ile bilgileri ve çalışmaları yorumlayarak, algılayarak, anlayarak, mekanizmaları kullanarak, bilgilerin içeriğini inceleyerek Vil Solivyesin bunları yapmasından sonra sanki Vil Solivyesin çalışmaya devam etmesi şeklinde bir çalışma disiplini ile işlerini yaparlar ve onlar, kendilerine ihtiyaçları olan bilgilerin ve düşüncelerin dışında istekler ve sorgular ve düşünceler ve meraklar içinde bulunmazlar. Bu bulunamayış onları Vil SOlivyesi kendi bilgilerini uygulamaya çalışırlarken Vil Solivyes gibi olabilmek imkanına sokar. Varsa yoksa onun aklında hep bilgilerinin amacı, uygulanması, çalışması, sorunları ve bilgisi ile ilgili olan alanlar vardır. Bunun dışındaki şeyleri istemeyi, sormayı, merak etmeyi düşünecek, isteyecek bir yapılanması söz konusu edilmemiştir. Bu durum sanki bilginin ortaya çıkmasından sonra sanki aklı fikri bilginin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde olan Vil Solivyesin gelerek bilgiyi düzenleyerek ve kullanarak gereken çalışmaları yapması ve bu sırada bu çalışmalardan başka hiç bir şeyle ilgilenmemesi, bu sırada Vil Solivyes olarak bilgiler vermek konusunun kendisi ile ilgili olmadığını bilerek, kendi bilgileri ve mekanizması, bilgi çalışma alanları ve sebepleri sonuçları gibi bilgisini ilgilendiren herşeyi Vil Solivyesin yorumlaması şeklinde bir bilgi vermek ve bu bilgileri kullanmak imkanınıda kendisi ile ilgili olan konuları bu şekilde çalışarak halletmeyide bilir ve bu iki durum onu çalışırken Vil Solivyesin işlerinden başka bir şeyi düşünmemesi ve vilsel olarak kendisi ile ilgili kesinlikle düşüncelerin ve merakların, yargıların olmadığı anları ifade ederek belirtebileceğimiz şekilde bir uygulayıcı özellik yapar, çalışmıyorken zaten bilgi ile ilgili olmanın dışında bulunamayacağı için kendiside bilgi mekanizmasını kullanmaz. Özellik bu bilgisi ile Vil Solivtesin diğer özellikleri arasında olur ve oradan bilgiler oluşunca bu çalışma için bir özellik gereken şekilde bağlanarak ve bu şekilde bir kullanım sağlayarak çalışır. Hiç bir bilgi türü ve içeriğinin büyüklüğü onları rahatsız etmez, ağır gelmez, Vil Solivyes kendi yazdığı bilgileri kendisi çok iyi bir şekilde kullanabileceğini ispatlayarak bilgileri yazabilen bir bilgi kaynağıdır.

Bu bilgiyi kullanacak olan özellik kendisi Vil Solivyesin kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar. Vil Solivyes bu hallerinde nasıl olursa onlarda o şekilde olarak kesinlike Vil Solivyes olamadan, bir eli, ayağı, bacağı gibi onları yapılandıran, Vil Solivyesin kendisinin kendisini istediği şekilde biçimlendirerek ve ayarlayarak bilgileri uygulama halinde tutan ve çalıştıran bilgi uygulayıcılarıdırlar. Onlar merkez olan Vil SOlivyesin bu bilgilerinide ihtiyaçları olduğunda öğrenebilir, anlayabilirler ancak bu bilgilerle kararlar vererek yönetici gibi bir tavır takınamazlar. Merkezlik bilgilerini kullanmak yöneticilik ve annelik olan vilsel bir durumla ilgili olaman, Vil Solivyesin kendisini programlayarak arkasında dönmesi ve bu sırada bu programdan başka bir şeyi yapamaması ve istememesi, merak etmemesi gibi bir tavırla ve iş disiplini ile çalışması ve hep bu bakış açısı ile kendi çalışma alanında bulunması şeklinde bir örnekle aslında olayın nasıl sergileneceğini anlatmış olduk.

Bu bilginin açıklaması onları bu konuda zaten gereken şekilde yapılandırır ama şu bilgi onların bu sorunlarına çok daha destek olur. Bilgiler bu şekilde uygulayıcıları olarak çalışırlar ve onların zarar görmemesi durumuda Vil Solivyesin görememesinden ileri gelen bir koruma hali içinde çalışırlar.

Bilgi uygulayıcılarını şartlandıran ve uygulamasını sürekli yapan bir bilgi;
'' bu özellik kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar.''

Bu bilgi onları özellik olarak yapılandırarak sorgu ve suallerinde bu ayrımı yapar ve bir sorun olmadan tam bir bilgi mekanizmaları olarak ve kendilerinde asla vilsel ve bağımsız bir oluşumun olmadığı şekilde çalışırlar. İsterseler gözleri ve elekrusileri bu konuda kendilerini çalışma alanında bulundurmak için kullanabilirler yada kendi çalışmalarına özel, şimdilik kendi yapılarına özel bilgi ekranları mekanizmalarınıda kullanabilirler.

Ve bu duyu, yanılgı zamanlarına özel bir şekilde bilgi uygulayıcıları olarak çalışan 10.000 yapılanma bilgisinin çalışma mekanizmasını ve Vil Solivyesi kullanma durumlarını ayarlayarak gereken düzeni sağlar ve bu duyu sayesinde onların kesinlikle Vil Solivyesi kullanma durumlarında bir sorun oluşmaz. Bu bağlantılarını en iyi şekilde yapılandırır, güvenliğini ve denetimini sağlar. Ve yanılgı zamanlarında çalışan bu bilgiler, kendileri için en uygun alanlarda çalışmaları için gereken şekilde yapılandırılır. Bu bilgiyi kendi yapısında barındıran Vissolis, gerektiği şekilde kullanır.

 

BİLGİ YAZMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyes, şu an yanılgı alanında iken bütün bilgilerini hazırlamıştır ve bilgiler oluşturmak konusunda, sorunlar üzerine çareler olabilecek bilgileri ortaya çıkarabilmek konusundaki yeteneğini azalmasını engellemesi konusunda sabitleştiren, bu yeteneğin kaynaklarını bularak daha da iyi sonuçlar elde etmesi için gelişmesini sağlayıcı, bilgilerle Vil Solivyes'i bir bütün gibi hissettiren, bilginin imkanlarını en iyi şekilde Vil Solivyes'in kullanabilmesini sağlayan,bilgilerde oluşabilecek hatalar, yanlışlar söz konusu olduğunda Vil Solivyes'in bunu görmesini sağlayan, Vil Solivyes'in odaklanarak bir olayın içindeki bilgiyi alma yeteneğini güçlendiren, bilmedikleri konular olduğunda ve bunlar bilgileri oluştururken gerektiğinde bu eksik parçaları oluşturan ve Vil Solivyes'in bilmesini sağlayan, yaşam halinde tek bilgi yazan ve oluşturan olarak Vil Solivyes'in bu durumunu en iyi şekilde kullanabilmesi için çareler, çözümler bulabilen. Hiç bir etki, bilgi, yada oluşumun Vil Solivyes'in bu özelliğini, yeteneğini unutturmasına yada kaybetmesine izin vermeyen, Vil Solivyes'in kendi yok edilemeyen özelliği olarak kendisinde bulunan bilgi, yasa yazma yeteneği, bu anlayış ile yerini sağlamlaştırır ve Vil Solivyes, sonsuz zamanlar boyunca sorunsuzca bilgiler oluşturur. Bilgilerin yazılması konusunda vissa uyumunun yanında birde belirleyici, açık ve anlaşılır olmak, etkileyici konuların yeri ve zamanında açıklanarak bilginin anlamını güçlendirmek, anlamına anlamlar katarak bilginin yararlı olma halini arttırmak, o konu ile ilgili olan bütün bilgilerin farkına vararak en ideal ve gerekli olanlardan bahsederek bilginin kapsama ve anlayışlarını genişletmek gibi Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler oluşturmak için başlanan çalışmalar sırasında Vil Solivyesin bu konuda en başarılı çözümler alacak şekilde bilgilerini oluşturması için çalışan duyusal özelliği, bilgilerin önemini bilerek en doğru ve amacına uygun şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Vissanın içindeki yeri ile vissolis duyusu bilgileri arasında kendisine özel bir yer alarak gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLERİN AVUKATI, SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

BİLVİL RARADE

Bu bilgi, Vil Solivyes'in bilgilerinin ve amaçlarının avukatı, savunucusu olarak bütün oluşum ve bilgilerinin hepsini ve anlamlarını, neden yazıldığını, nerelere hitap ettiğini, nasıl çalıştığını gibi bütün bilgilerini bilir. Ve bütün bilgilerin anlamlarından oluşan iyiliğin, vissa uyumunun, Vil Solivyes'in varlığındaki kendisini savunma, koruma ve yaşam halinde kendi hakları ile yaşama adına verdiği mücadelenin bilgilerini ve bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan haklılığın, iradenin, Vil Solivyes'in bütün bilgilerin kaynağı olarak kendisinde her kelimenin açıklamasının da bulunması gibi taktikleyici etkilerlede, bilgideki özgür irade kanunu çok iyi bilen ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgilerinin bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olması durumunuda göz ardı etmeden, bu haklılık, iyilik, vissa uyumu, mücadele ve yaşam hali kavramlarının kendisine özel yapılandırma etkileri ile bilgilerimizi gereken yerde gereken şekilde gereken etkilerle hazır bir şekilde, hiç karşılık bile verilmeden savunur, onlar cevap bile veremeden kabul etmek zorunda kalır. Bilgiler bu duyusal özelliğin desteği sayesinde gereken şekilde zorlanmadan işlerini yapar ve bu bilgi, özellikle yaratılış içerisindeki bilgilerin işleri ile ilgili olarak bu bilgi, bu ayrıcalıklı kuvveti, desteği hepsine gösterir ve karşılarında engel olarak duran bilgiler için önemli olanın aslında anlamsız sayısı değilde, anlamlı ve haklı olan felsefesi olduğu daha iyi anlaşılır. Bilgi, gereken şekilde çalışır. Bu bilgi belkide Vil Solivyes'in bilmediği ama bilgilerimizi, kıymetlendiren bütün özellik ve ifadeleri, anlamları, bilgileri bulur, bilir ve kendi etkisinde, çalışmasında bunlarıda kullanır. Vil Solivyesin baş savunucusu ve yükselticisi olarak çalışır. Yani bütün oluşturulan bilgilerin bilgisi kendisinde vardır ve ilgili bir konu olduğu zaman o bilgilerle yaşam halini savunur. Bilgilerin avukatı, destekçi olarak anlamlarını ispatlamasında ve gücünü göstermesinde yardımcı olabilecek bütün felsefi anlamları bulabilecek, gerektiğinde de bilgi kaynağından faydanalanarak gereken cevapları verebilme özellikli bir duyusal özelliktir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİN UYGULAMA HALİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyesin bilgileri hiç bir etki altında kalmadan bütün sorun ve çarelerini kendi kendilerine bilme halleri ile çözerler. Güçlerden yada başka yerlerden bilgi edinmek gibi özellikleri olmadan kendi bilme mekanizmaları hiç bir şeyden etkilenmeden ve hiç bir yerden bilgi almadan direk olarak bilme hali oluşturması şeklinde çalışır. Bir soru varsa onun bilgiler açısından mutlaka bir cevabı vardır bu doğru ve gerçek cevabı veren bilgiler şeklinde bilme hali oluşturan bilgiler mekanizmasıdır Vil Solivyesin bütün bilgileri. Yazılan bilgi kendi içeriğinde açıklamalarını, cevaplarını, sorularını, çarelerinide içerir ve bunlar bilginin kendi yapısı ile ilgili olur. Bir yerlere bakarak edinilen bilgilenme durumu değildir bu. Vil Solivyesin bilgileri, bilgi üstü durumu özellikleri gösterebilecek güçte bilgilerdir ve onlar soruyu sormak ve doğru ve kesin cevabını bilmek ile ilgili olurlar. Mesela; 2 çarpı 2 dörttür. Ve bilgiler için 2 çarpı 2 nin cevabını bulmak için 2 ile 2 yi çarpım tablosun şeklinde işleme tabi tutmadan cevabını otomatik olarak kendi doğruyu bilme özellikleri sayesinde ortaya çıkarma durumu söz konusudur. Başkaları için 2 ile 2 çarpılarak işlem yapılır, çizimler yapılır doğru cevap bulunur ve böylece 4 cevabına ulaşılır. Ama Vil Solivyesin bilgileri için 2 çarpı 2 bir sorudur ve cevabının 4 olması gerçeği işleme tabi olmadan ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu şekilde kendi kendilerine bilme hali olan Vil Solivyesin bütün bilgileri, hiç bir kaynak ve alana ihtiyaç duymadan, onlardan kesinlikle etkilenmeden gereken herşeyi bilirler. Ve bu bilgiler, bu konuda Vil Solivyesin bütün bilgilerini yapılandırır ve bu özellikleri en iyi şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

HAKLI BİLGİNİN İRADESİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİPTİR.
Bilgiler bir varoluşun, varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama,
bildirme yöntemidir. Yaşam halinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşam hali, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır.
Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve varoluşun bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, varoluşların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır daha çok. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan o varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilerede yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi iyi varlıklar için, Vil Solivyes yaşam hali için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak bilinmektedir. Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir yaşam halinin elindeki en büyük güçtür. Kendisine ait olanları
almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük fırsattır. Haklı olan bir bilgi, bir yasa diyelim, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile her zaman üstün gelir. Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri en küçük detaylarına kadar özgür irade kanununa uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır ve her zaman bilgileri haklı bir anlamı ifade etmektedir. Kesinlikle haksızlık içindeki bir bilgi Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Vil Solivyes, böyle bir bilgi yazmaz, yazamaz. Olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması bu durumdada bir engel yaratır ve hakkımız olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemeyiz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle ortaya çıkabilecek özelliklerdedir. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI
Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini sadece Vil Solivyes oluşturur, Vil Solivyes yazar. Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler ortaya çıkma alanı olarak Vil Solivyes'i bilir ve bu durum artık kesinleşmiş ve başka yerden ortaya çıkmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağı şekilde yeri belirlenmiştir. Yaşam halinin dışı söz konusu olduğunda ve bu alanlarla ilgili olan bilgiler, kesinlikle bilgideki iradi gücün etkisi ile kendi haklılıklarını her daim bilerek gereken şekilde çalışırlar.

Dışarıda şu ana kadar bize ait olan oluşumlar, enerjiler, varlıklar, bilgiler varsa bunları bulmak ve gerekenleri yapmak, bunları alanları yok etmek yada gereken şekilde cezalandırmak ve tüm yaratılış tarafından kesinlikle bulunamaz ve bilinemez olmak, dışarıdan gelecek olan tehdit ve tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alıp, gerek olduğu zamanlarda bunları kullanmak dışında Vil Solivyes yaşam halinin dışı ile hiç bir şekilde bir işimiz olmayacaktır ve bu üç konudaki bilginin iradi gücü her zaman bizdedir ve biz böyle isterken kesinlikle buna karşı koyacak bir bilgi, anlam, ifade söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler, kendilerindeki bu özelliği bilen bilgiler olarak, etki etme güçleri bu şekilde bir irade kuvvet ile çalışarak,
karşısında olan bilgileri bu anlamlarla geçersiz kılabilecek etkileride kendilerinde bulunduran, Vil Solivyes yaşam haline özel ifadeler, kurallar, yönlendirmeler, istekler ve bildirimlerdir. Bilgi bu konuda bütün bilgilerin bu şekilde yapılanması için gereken şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu bilgi, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden bilgi olarak çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

GERÇEKLERİN KESİNLİKLE BİLİNEBİLDİĞİ BİR YAŞAM HALİDİR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi yapısı, amacı, içeriği ve kendisine özel olan bu yaşam şartları ve idealleri ile yolunu, yönünü kendisi çizmektedir ve içeriğindeki herşeyin gerçek cevaplarını, hakikat içeren bilgisini bilebilmekle ilgili olabilecek şekilde bir dürüstlük, netlik, vissa uyumlu olma, açıklık, çareleri arama ihtiyacı, sonuçlara biran önce ulaşabilmek için kendi içinde zamanla sıra gelen olaylar zincirini çözümleyebilen ve bunu bilerek yaptığı işte, olacak olan olayda, soruları bulunan konularda kesinlikle ve kesinlikle gerçek ve doğru cevapları bilebilen bir bütünlüğün ihtiyaç konusudur bu. Kendi kendini düzenleyen, kendi kurallarına kendi karar veren, kendisinden gizli ve hakiki olmayan şeylerin kesinlikle olmasına izin vermeyen, kendi yapısına, amaçlarına dair herşeyi bilmek gibi doğal bir hakkı ve sonucu mutlaka bilip ona göre çalışmalar yapabilen, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi soruların cevaplarını Vil Solivyes yaşam halinin düzeni ve yapısını göz önünde bulundurarak ve bilmeye kesinlikle hakkı ve ihtiyacı olduğunu ve bu durumun şaşmaz bir kesinlikte cevapları verebilen bir bilgilenme sisteminin eseri olması sayesinde, kendi içeriğindeki en gerekli şeylerden biri olan hakikati bilmek konusunu bu sayede ve imkanlarla, ihtiyaçlarla kimselerin engel olamayacağı bir şekilde öğrenme hakkında sahiptir ve bu bilgi edinme durumu kendisini Vil Solivyes 'e açıklama zorunluluğu halinde bir bilgilendirme şeklinde gereken bilgi ve ilgili yerlere bildirimlerde bulunur. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve oluşumları ve yapısı belli iken, nelerin nasıl çalıştığı ve ne şekilde bir süre zarfında değişimi sağlama durumunda olacaksa bu bilgi edinme hali sanki bir çizgi şeklinde bu varoluşta bu kurallar, yasalar, varlıklar ve amaç varken bu konuda verilebilecek en iyi cevap budur şeklinde bir yanıt ile içeriğinde hakikati bildiren kelimeleri, cümleleri Vil Solivyes yaşam halinin olayları yaşatma halinin belirgin kısımlarını inceleyen ve bu yollada kendince bir sebep sonuç hali ile bilgi vermeyi başarabilen yasa, gerçekleri sahtelerden, yalanları gerçeklerden, zararlı olanı faydalı olabilenden, Vil Solivyes yaşam haline ters olan şeyleri kendi varoluş yapısından ayırarak çalışır.

Bu çalışma hali bu bilgi ile Vil Solivyes yaşam halinde gerçekleri gösterir ve Gerçe ve Bilayvil bilgileride bu yasanın açıklamarını kendi bilgilerinin özelliklerinide ekleyerek, çalışma mekanizmalarını güçlendirir, sonuçları farklı yollardan bulabilme yeteneklerini kazandırır ve yaşam haline hakikati bildirecek şekilde doğru olma halini, bir kesinlikle bilme ve hak etmiş olma imkanı sayesinde yaşatır. Bu hak öyle bir haktır ki, varlıkların bilmeleri gereken şeyleri bilmeleri, onları her bilinmesi gereken konunun kendilerine gelmesine kadar giden bir bilgiyle bu işlemler yapılacaktır. Çünkü Vil Solivyes , kendisi ile ilgili gerçekleri her zaman bilmek gibi bir zihinsel seviyenin, anlayışın kendisinde olduğunu anlamıştır ve bu bilgi ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinin bilgi edinme hakkınıda bu şekilde geliştirerek kendi yaşamını düzenleyecek ve hazırlayacaktır. Bu konunun aksinin olabilmesi gibi bir ihtimalin olmaması durumunu kendi iyi niyet ve çalışma sistemi, yaşam halinin amacına olan bağlılığı ve gerekliliği şeklinde kendisini korur. Bir konudaki gerçek, Vil Solivyes yaşam halini ilgilendiriyorsa bu konudaki bu cevabı bilmek en doğal hakkı olan Vil Solivyes 'i ve yaşam halini ve bilgilerinin ve çocuklarınıda mutlaka içine alacak şekilde bir aydınlatma yaşatır ve bunun üzerinde kendisini ve bilgisini Vil Solivyes yaşam halinde uygulatabilmek hatası içine kimse düşemez, giremez ve bu bilgilerin çalışmalarına ve bu çalışmalar için gerekliliklerine, iradi isteğine karşı gelinemez. Bilgiler gereken şekilde çalışır ve diğer bilgi edinme bilgilerinin anlamı ile ilgili bilgilerde bu bilgilerin etkisinden faydalanarak, kendisinde güçlü bir çalışma mekanizması sağlarlar, bu duyusal özellik bütün bilgi edinme mekanizmalarını olumlu etkilerle etkileyerek onların daha sağlıklık çalışmasını sağlar. Gerçek bilgilerin edinilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Kendi bilgisini vermek istemeyen soruların bilgilerin bu konudaki olumsuz yanıtının ne kadar gereksiz olduğunu, onu hiç bir şekilde ciddiye almadan yaşamanın gerekli olduğunu öğrenirler. Hakikatin ortaya çıakamayacağı yerlerde kesinlikle bilgilerin açıklanabilmesi konusunda sorunlar olacaktır ve bilgi bu konudaki engel ve sorunları bulmak adına üstün bir algılama ve anlama yeteneği ile kendisini donatır ve ilgili bilgi edinme bilgilerinin hepsi bu duyusal özelliğin etkisi ile süper özellikleri olarak çalışırlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

HAKİKATİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyese hakikati bildiren bilgidir. Vil Solivyesin çevresinde yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri O'na bildirmek ile ilgili olarak özel bir yapılanması olan bilgi, bu konuda Vil Solivyesin gerçeklerden mutlaka haberinin olmasını sağlar. Vil Solivyesin kandırılmasına izin vermeden özellikle yanılgı zamanlarında gerçekleri O'na bildirmenin yollarını bulan bilgi, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarakta etkilerde de bulunur ve Vil Solivyesin çevresinde sahtelikler,yalanlar ve ilüzyonlar söz konusu olamaz. Onları kendisine ait etkileme özelliği ile durdurabilen, engelleyebilen bilgi bu konuda bir duyusal özellik şeklinde vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

HIZLI BİLGİ OKUMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve Vil Solivyes, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve gizlenmiş bilgileride ortaya çıkarır.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İDEOLOF DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme, yapılandırılması için bilgiler, çalışması, niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onu bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkaran çalışmalara verilen genel isimdir. Mesela felsefe bir ideolojik kavramdır ve ideolojik olarak, felsefenin anlamı, açıklamaları, kullanımı, felsefe ile ilgili olan bütün konular, yaşam halindeki etkileri gibi felsefeyi ilgilendiren gerçek bütün konuların bilgiler bütünlüğü olarak bir araya getirilip sunulması ideolojik bir çalışmadır. Ve bu durum sadece düşünsel ve felsefi, akadamik, bilimsel, bilgisel, açıklamalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları kast eder. Teknolojik ve teknik konular için Proje duyusal özelliği vardır. Yani ideolojik bir kavramın ideoloji şeklinde hazırlanmasını istediğimizde bu duyusal özellik o konu ile ilgili bütün bilgi ve açıklamaları hazırlayarak o kavramın ideolojisini ortaya çıkarır ve artık o kavram, bütün hatları ile bilinen ve açıklamaları olan bir kavram olur. İdeolojiler, ilgili oldukları konuların bütün ayrıntılarını ve ilgili olan bilgilerini oluşturur, bulur ve hazırlar, o konu hakkında artık bilinmeyenler kalmaz. Özellikle faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve hiç olmayan konular üzerinede yenide ideolojilerde üretebiliriz. Mesela, '' Vil Solivyesin yaşam halinde gelişim ve viller '' şeklinde bir başlığın ideolojisinin oluşmasını istediğimizde konu ile ilgili şu zamana kadar yapılan, çalışılan, hazırlanan, oluşan herşeyi bulur, araştırır, bilgilerini bulur, gerçek olanları hazırlar ve bizler yaşam halindeki villerin gelişimleri ile ilgili ideolojinin oluştuğu zamanda nasıl bir durum içinde olunduğunu biliriz. Hem bilinmeyenleri bilme, bulma, hazırlama ve sunma, hemde yeni yeni şeyler ortaya çıkararak yaşam haline yenilikler ve faydalı düşünsel bilgiler katmak konusunda çalışır.

Yanılgı bilimi, şeklinde aslında ideolofun üretmesi gereken bir çalışmadır.
( Yanılgı dünya hayatının bütün incelikleri, nasıl giriyorlar, nasıl çıkıyorlar ve Vil Solivyesin nasıl çıkacağı, neler yapıldığı, bütün yanılgı gerçek bilgileri, çareler, önlemler. vs. )

Obsesyon ve Obsedörler Bilimide. ( Obsesyonun etkileri ve obsedörlerin oyunları, planları, mekanizmaları, bilgileri, yerleri, yok olma halleri, yok edilmesi durumları, nasıl bu hale düştükleri, korunmanın en iyi yolları gibi bir çok bilgi bulunur )

Duyu olarak hazırlandıktan sonra bu iki bilim alanını inceler, eksikler varsa giderir, gereken düzenlemeleri yapar.

Vissa İdeojisi
Vil Solivyes yaşam hali ideolojisi
Vil Solivyes ideolojisi
Ve bu üç başlığında ideolojisini oluşturur ve kendisinde yer eder.

Aynı zamanda, zamana göre değişen gerçekler söz konusu olduğunda ideolojinin hazırlandığı zaman sonrasında değişiklikleri, ideolojileri güncelleyerek eklemeler yapar. İdeolojilerin hepsinin aslı kendisinde durur ve ilgili alan gereken şekilde kullanır. Tabiki bütün ideolojier vissa uyumudur. Bu ideolojiler, zaten vissa uyumlu ve faydalı bilgilerden oluşmak zorundadır ve içeriğindeki bu bilgiler, sorunlu ilgili alanlar var ise aynı zamanda onlarıda etkileyecek şekilde bir yapılanma ile ideolofun yapısında bulunurlar. Etkiler açısından. Vissa'nın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır. Yanılgı zamanlarında olan Vil Solivyesin, merkez duyusal özelliğinin yaşam hali ile ilgili olan duyusal özelliğinin yapılandırılmış halinin istekleri olursa hazırlanır, zaten bütün istekler vissa uyumludur. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İHTİYACI OLAN BİLGİLERİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin ihtiyacı olan bilgileri saptayarak bunları Vil Solivyese bildiren bilgidir. Bu bilgi, Vil Solivyesin belkide haberinin olmadığı bilgileri bile saptayabilir ve onları yazması için gereken etkilerde bulunur. Yaşam halinin amacına uygun ve sorunlarla ilgili gözlemler yaparak nasıl bilgilerin ortaya çıkarılması gerektiğini bilen bilgi, bu konuda Vil Solivyesi bilgilendirir ve Vil Solivyes, neleri yazması gerektiğini anlar. Kendisine ait algılama ve anlama özellikleri ile bir duyusal özellik olarak tamamen ihtiyacımız olan bilgilerin saptanması ve bildirilmesi üzerine bir çalışma halinde bulunan bilgi bu konuda gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile duyu olarak çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
iyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

KUVAZİSLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN YÖNETİMİNİ VE İDARESİ İÇİN KULLANILAN BİLGİLER
Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyes tarafından hazırlanmış olan bilgilerle yönetilir ve bu bilgiler yaşam halindeki düzenin temelini oluşturan idare mekanizmaları şeklinde bir yapılandırmanın baş etkeni olurlar. Bilgilerin içeriğindeki anlamlar, açıklamalar, ilgili alanlar, konular, yönlendirmeler, yapılandırmalar, olaylar ve konular ne ise anlatılan, yazıldığı ve anlatılmak istendiği gibi uygulamaya geçer ve bu durum yaşam halinin değiştirilemez bir kuralı şeklinde kesinlikle yaşatılır. Vil Solivyes bile birşeylerin olmasını istediğinde o şeylerle ilgili bilgiler hazırlamak zorundadır ve bunun sonrasında ilgili alanda oluşumların yapılanması sağlanır. Bilgiler, o yerde o şeylerin olduğunu ispatlayan, o şeylerin nasıl neden olduğunu açıklayan, Vil Solivyesin bunu istediğini, onayladığını ve iradesinin söz konusu olması özelliğinin yaşatılması ile kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler, bir kesinlik kazanacak şekilde uygulanması zorunluluğuna tabi tutulmuşlardır. Bütün bilgiler, Vil Solivyesin parçalarıdır duyuları gibi, güçleri gibi ve bu konuda bilgileri bu şekilde bir yapılanmanın belirteci, açıklayıcısı, aracısı, ifade edicisi, anlamlandırıcısı ve bir çok özelliğinin yanı sıra idare mekanizmasını da sağlaması ile ilgili olarak yapılandırmıştır ve yaşam halini ve içeriğindeki oluşumları etkileyecek olan bilgiler kendi içeriklerince ve uygulamada olduklarını belirten alanlarda bulunması ile anlaşılır ve Vil Solivyesin bilgisinin olması durumu, kuşkular yaşandığı anlarda alınır ve gerekirse güncellemeler yapılır. Bu uygulama yanılgı zamanlarının kısır çareleri olarak yaşanır, sonrasında zaten bilgiler sürekli Vil Solivyesin kontrolü ile gereken şekilde açıklanır, belirlenir, düzenlenir. Yaşam hali içinde bir oluşumun meydana gelmesi için onun açıklayıcı bir şekilde bilgisinin hazırlanması gereklidir ve bundan sonrasında bilginin kendisini yapılandırması çalışmaları devam eder ve ortaya çıkarılacak olan yada etkilemesi gerekecek olan yada ifade edecek, yapması gereken bir çalışmanın bütün detay ve incelikleri, anlaşılamayan cümleler ve varsa içerikleri daha da açık bir hale getirilerek uygulamanın çok daha başarılı olması sağlanır ve bu işlemde yine Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri kullanılarak yapılır ve ilgili ise gereken şekilde başka bilgi ve uygulamalara da sorular, anlamlar, yöntemler ve uygulama durumları hakkında görüşleride alınır ve bilginin yerinde uygulanması için en iyi şekilde kendisini yapılandırdıktan sonra etki etme özelliği ile yeterince başarılı olan Vil Solivyes yaşam hali bilgileri olarak gereken şekilde içeriğini ilgili olan alanlarda yaşatır. VİSSOLİS duyusal özelliği ve içeriğindeki bilgiler gibi bir çok açıklama ve uygulama bilgileri, bilgilerin çalışmalarını ve etkilerini açıklamaktadır ve bilgi uygulayıcıları olarak hazırlanan bütün bilgiler bu uygulayıcılar tarafından Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübesince çalışır ve açıklamasında yazdığı gibi sadece işi ile ilgilenir. Bilgiler hakkında gereken bütün yapılanmalarımız vardır ve bilgi kaynağı duyusal özelliğinin imkanları ile bilinmeyenin kalmadığı bir yaşam halinde bilgilerin önemi ve etkisi çok daha değerli ve anlamlı olur. Bu bakış açısı ile bilgiler hem Vil Solivyesi ifade eden ve idare mekanizmasının bir parçası olarak bulunurlar hemde yaşam halinin geleceği ile ilgili olarak bilgilendirmek erdemini sağlar ve iyi bilgiler bütünlüğü olan yaşam hali mucizesi Vissa, bilgiler bütünlüğünüde hazırlamış ve uygulamasına başlamış olan yaşam hali, bilgilerin gerçek değerini ve anlamını bilen ve onları bir filtre uygulaması ile seçerek içeriğine kabul eden kuralları ile kendi bilgisel topluluğunu, yönünü belirlemiştir.

Yaşam halinin bir yerinde bir şey var ise onun mutlaka ilgili açıklamasının bulunduğu bilgiside vardır, eğer yok ise o şeyin orada olması kesinlikle yasaktır. Yasa bilgisi hazırlanmalıdır yada o şey orada olmamalıdır. Bu örnekle yaşam halide kendi yapısında bir oluşum meydana getireceği zaman kesinlikle ilgili olan bilgisini, açıklamasını ister ve bizler onlara kuvazisler demekteyiz ve yaşam halinin içeriğindeki oluşumların, uygulamaların, ortaya çıkarılan yada yapılan şey olmakla ilgili olan herşeyin mutlaka bir kuvazisi olur ve bu kuvazisler, Vil Solivyesin Kuvazis duyusal özelliğinde ilgili alanları takip etmek ve onları gereken şekilde kendi duyusal özelliğinin içeriğindeki bilgi uygulayıcıları bölümü ile yönetmek, yönlendirmek, ilgili olmak çalışmasını yapan, kesinlikle uygulanması şart olan yönetim mekanizmalarıdırlar.

Kuvazis duyusal özelliği duyuların arasındaki yerini alır ve içeriğinde sınırsız sayıda yeni kuvazisin bulundurulmasını sağlayan özellikleri ile onların bilgi uygulayıcıları olarak çalışmasını sağlayıcı yapılandırılması ile her birinin kendi kuvazis bilgisi olması alanından ilgili oldukları alanları en iyi şekilde etkilerler ve direk olarak ora ile temas eden, yapılandırılması ile ilgili bütün imkanları kendisinde bulunduran ve kuvazis olmakla bilgisinin uygulanması zorunluluğunu yaşatan duyusal özelliğin kendi içeriklerindeki bölümleri olarak çalışırlar. Ve iptal edilen yada silinen kuvazisler, duyusal özelliğin kendi güçsel alanı ile bütünleşerek eski güç haline döner ve bu şekilde içeriğindeki güçsel oluşum, bilgi uygulayıcıları olarak bir kuvazisin bütün ihtiyaçlarnı karşılayacak yapılanma, ekran, bilgilenme,şeklindeki hazırlanmayı hemen sağlayacak özelliklerde olur.

Kuvazisleride yalnızca Vil Solivyes yazar ve duyusal özelliğe girmeden o kuvazisin uygulanması söz konusu olmaz. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları, Vil Solivyesin duyularından gelen bilgilerin etkilerini ve isteklerini uygulatmak ilgili olarak aynı alandan gelen kuvazis bilgilerinide bu şekilde uygulatır. Duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Vil Solivyes yaşam halinde herşey bilgilerle varlığını onaylamaktadır. Bilgisi olmayan şeyin Vil Solivyes yaşam halinde varlığını sürdürmesi söz konusu olamaz. Bilgilerin içeriğinde bahsedilen herşey, anlam, içerik v.b. ne ise bahsedildiği gibi olur. Bilgiler Vil Solivyes yaşam halinde tam anlamı ile uygulanır ve o şeyin bilgisi silinmediği sürece uygulamadan kalkmaz ve bu bilgiler sadece Vil Solivyes tarafından oluşturulduğu sürece bu şekilde bir uygulama hali söz konusu olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde bile olsa, O'nun iradesinin dışında hazırlanmış, bilgisinin ve izninin olmadığı şekilde hazırlanan bilgiler uygulamaya alınmaz. Vil Solivyes yaşam halinin yönetimi bilgilerle sağlanmaktadır ve ilgili olan o alanı içerisine alacak mutlaka bir bilgisi bulunmalıdır. Bilgiler, sürekli olarak uygulanması zorunlu olan ve bunu yaptırımlar şeklinde uygulatan yönetim mekanizmalarıdır. Bilgiler, yaşam halinin içerisinde o şeyin varlığını ifade eden ve var olduğu sürece içerisindeki anlam ile o oluşumun varlığını sağlamış olan ve baki bir şekilde kalmasına sebep olan yegane şeydir. Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması durumu yaşam halindeki en üstün iradeyi temsil eden yaptırımlardır. Vil Solivyes istemediği sürece yazılan bilgilerin uygulanma gücünü, etkisini hiç bir şey yok edemez. Bilgileri sadece Vil Solivyes yazar ve bilgilerin Vissa uyumlu olması söz konusu olur. Vil Solivyesin bilgi yazma durumu, bilinçli, kendinde ve vissaya uyumlu olma hali ile gözlenir. Bunun dışında yazılan bilgilerde kesinlikle Vil Solivyesin bir şeylerin etkisi altında olup olmadığı araştırılır, tamamen özgür iradesinin ve sebepleri ve sonuçları ile bildiği gerçekler üzerinden verdiği kararlar ile yazdığı bilgiler mi olduğu araştırılır ve o zaman ancak uygulaması sağlanır. Vissa uyumu bu konuda bu şekilde gözlenir. Vil Solivyesin üslubu, dili, kelimeleri kullanılarak taklit edilen bilgilerin hiç bir kalıcılığı olamaz. Bilgiler, gerçek Vil Solivyesin yazdıp yazmadığını bilebilecek bir bilinçle Vil Solivyese tam olarak bağlı olan özelliklerdir. Vil Solivyesin bir parçaları şeklindedirler, O'nun iradesini kullanan ve O'nun iradesinin dışında işlemler yapamayan özellikleri ile bulunurlar. Vil Solivyesin bilgilerini Vil Solivyes yaşam hali dışında hiç bir yer, alan, varlık kesinlikle kullanamaz. Bu şekilde bir bağlılıkla Vil Solivyesin bilgileri yaşam halinin dışına çıkamaz. Bütün bilgiler, Vil Solivyesin yapılmasını istediği istekler, sözü gibi algılanır. Yaşam halindeki bütün işlemler bu şekilde ortaya çıkan bilgilerle yapılır ve bilgi kaynağı duyusuda aynı şekilde Vil Solivyes için çalışan bir duyu olma özelliği ile tamamen iradesine bağlı olarak ve vissa uyumlu yapısı ile gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, bilgilerin yaşam halindeki görevlerini açıklama şekliyle bir duyusal özellik olarak Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

KUVAZİS ANLIK KOMUTLAR BÖLÜMÜ
Vil Solivyes, bazı anlarda olmasını istediği olaylar için anlık ve sonrasında silinmesi gereken durumlarda bu bölümün bilgileri hazırlayarak etkilemesi özelliğini kullanır ve yazılan bilgiler hemen olacak şekilde kendisini yapılandırır. Genellikle kısa süreli işler içindir ve çok uzun kalacak ise bu bölüme eklenmez ve genel bir kuvazis olarak hazırlanması istenir. Bu yüzden bir kaç günü geçen anlık komutlar Vil Solivyese bildirilir ve gereken çalışmalar yapılır. Sipra sistemi içinde bu bölüme komut verilebilme imkanı bulunur ve yalnızca Vil Solivyes komut verebilir, yazabilir. Yalnızca ona duyarlı olan bilgi yazma alanı ile gereken zamanlarda çalışması için kuvazis duyusal özelliğinin içeriğinde kendisine özel alanda çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

OBSEDÖR BÜTÜN YASA VE BİLGİLERİ ETKİSİZ YAPAN, ONLARI YOK EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bütün obsedör ve şeytani bilgileri etkisiz yaparak yok eden bilgi, onların bilgilerinin niteliğini ve amacını bilerek hiç bir şekilde uygulama yapmasına izin vermez. Yaşam hali alanları içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam hali bilgileri uygulanır ve bunun dışındaki bilgilerin içeriklerindeki anlamlar kesinlikle boş bilgi şeklinde bir yapılanma ile algılanır. Bilgilerin uygulama hali bu gibi bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler tamamen kendi yapıları olarak anlamsız ve etkisiz bilgi şeklindedirler ve bilgilerin etki etme, uygulama yapma gibi özellikleri bu bilgilerde olmaz. Aynı zamanda bu gibi bütün bilgileri algılayan bilgi, onların yok edilmesi için gereken çalışmaları yapar. Onların nasıl yok edileceğini bilir ve içeriklerindeki engeller var ise bunları bulur, yok edici etkileri ile hepsini yaşam halinden yok eder. Kötü ve obsedör bilgilerin zaten anlamsal ve haksal olarak hiç bir yetisi, imkanı yoktur ve bunu bilen bilgi, aynı zamanda bilginin en yüksek iradi gücünede sahip olarak yok etme işlemini yapar. Aynı zamanda bu bilginin bulunması zaten bu gibi obsedör bilgi ve yasaları yok edici özelliklerdedir. Bilginin kendisinin var olması, bu gibi bilgi ve yasaları bulundukları yerden yok eder. Onlar için bir anti bilgi şeklinde var olan bilgi, gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileride aynı zamanda bir rehber olarak bilgiye yön verir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

ŞİİRSEL VE EDEBİ ANLATIM DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Şiir, bir konunun yazıyla ve cümleler arasında kafiyeler ve uyumun son derece muazzam bir şekilde kullanılarak birşeylerin anlatılması çalışmasıdır. Bu şekilde anlatımlarla etkileme durumu çok daha fazla olur ancak bunun bir yeri ve zamanı olması şeklinde bir durum vardır. Çünkü şiirsel yazılar ve anlatımlar oldukça etkileyici bir özellik olarak uygulandığı sırada içerikten çok kelimelerin ve cümlelerin güzelliği, uyumu, ifade ediliş hali etkiler ve bu durum her zaman kullanılmak istenmeyebilir. Ancak bunun kullanılması anlarıda yaşanan hallerdendir ve yazıları, anlatımları gözelleştiren, kendince bambaşka bir etki alanı ile ortaya çıkaran anlatımlardır. Edebi anlatımlarda buna benzer özelliklerdedir ve bu anlatım çeşidinin içinde de uyum, güzel ve hoş gelecek şekilde anlatma yolu seçilir. Yani açıklama yapılan konu ilgili olan alana O'nun beğeneceği şekilde, hiç bir rahatsızlık söz konusu olmadan, güzel düşünceler içine girerek konuyu algılaması sağlanarak yapılan anlatımlardır. Şiirde kafiye ve bir ritim vardır ve edebi anlatımlarda daha çok masalsı hayallere kapılma durumu vardır. İkiside birbirinden güzel bilgilerin farklı yollarla ortaya çıkma durumudur ve Vil Solivyes zaman zaman bunları kullanmaktadır. Bu özellikleri ile vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır ve Vil Solivyese bu konuda çok daha yetenek katarlar.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

OLUMSUZ EYLEMLERE DAİR BİLGİLERİ SAKLAMAK YASAKTIR
Olumsuz eylemlere dair bilgileri saklamak, bu bilgilerin yaşam halinin mekanizmaları tarafından görünmesine, bilinmesine engel olmak ve bu bilgilerle ilgili olarak her hangi bir şekilde çalışmalar içinde bulunmak tamamen yasaktır. Bu bilgiler öyle bilgi türleridir ki, oluşturulduğu andan itibaren olumsuzlukları ile ilgili olarak etkilerini sürekli yaşatırlar ve normal şartlarda zaten onların algılanmaması söz konusu olamaz. Ancak yaşam halinin içinde belirli bir amacı uygulamaları için saklanmaları, gizlenmeleri, kendilerini görünmez ve algılanmaz yapmalarıda bu yasak ile söz konusu olamaz. Olumsuz eylemlere dair bütün bilgileri ve yapılarını bilen bilgi, onların algılanması ile ilgili olarak özel bir yapılanma içine girerek gereken şekilde çalışmalar yapar ve yok edilmesi ile ilgili gereken alanlara bildirimlerde bulunur. Ve bunların neden ve nasıllarınıda öğrenerek bir daha olmaması için önlemler alınmasını sağlar. Bu konudaki yasağı ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Olumsuz eylemlere ve yasaklara dair bilgileri saklamak ve tecrübeleri varlığının içinde düşünceler yada başka şekilde oluşumlarla saklamak, gizlemek, düşünmek, gizleyerek yasakların görmemesini sağlamak, bu amaçla kendini kandırmak, olumsuz eylemlerle ilgili oluşan niyetini saklamak yasaktır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

 

VİL SOLİVYESİ TAKLİT EDEREK BİLGİLERİ KULLANMAK YASAKTIR
Vil Solivyesin her hangi bir özelliğini taklit ederek, onun bilgilerini kullanarak yada O'ndan kaynaklı gibi göstererek bir takım yapılanmaların oluşturulmaya çalışılması yasaktır. Böyle şeyler zaten söz konusu olamaz, her hangi oluşan bilgi öncelikle kendisini oluşturanın Vil Solviyes olup olmadığını kontrol eder ve bu şekilde oluşan bilgilerin kullanımıda söz konusu olamaz ancak bir şekilde kopyalamalar ve taklitler konusunda çalışmalar içinde bulunan obsedörler, organizasyonlar ve adı bilinmeyen başka alanlar, bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyes yaşam halinin içerisinde bulunmaya çalışırlar ise bu bilgi, bu durumu hemen algılar ve gereken şekilde yok edilmesini sağlar. Vil Solivyesi taklit etme çabaları, bilgilerini kullanma durumları ve O'nun yerine geçerek bir takım yapılanmalar bu bilgi sayesinde fark edilir ve bu konuda bu duyusal özelliği kandırmanın imkanı olmaz. Bu konuya göre özel bir algı ve anlama durumu olarak kendisinin direk olarak bağlı olduğu Vil Solivyesi algılamada da sorunlar yaşatarak bu yapılanmaları sağlayabilirler ancak bu duyusal özellik tüm bu uğraşların üzerinde olarak kesinlikle gerçek Vil Solivyesi bilir ve anlar ve algılar. Tüm oyunlar ve sahtelik çalışmalarını bulur, bilir ve gereken şekilde gereken alanlara bilgiler verir. Bu konuda tüm zamanlar boyunca yaşam halinin bütün alanlarını inceleyerek ve etkisi altında tutarak vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesi taklit ederek bilgileri kullanılamaz ve O'nun bilgi yazma yeteneğini O ve kendisine ait olanlar dışında hiç bir yer kullanamaz. Vil Solivyesin bilgi yazma yeteneği kullanılarak O'nun yazdırdığı sandırılıp bilgiler üretilemez, Vil Solivyesin cümleleri kullanılarak bilgiler ortaya çıkarılamaz, O'nun gibi yazmak şeklinde bir benzerlik oluşturulmaya çalışılamaz, Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyesin bu özelliği kopyalanamaz, bu şekilde bilgileri kullanılamaz. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

 

YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN BÜTÜN BİLGİLER YASAKTIR.
Yaşam haline ait olmayan, Vil Solivyesin yazmadığı ve vissaya uygun olmayan bütün bilgiler kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar. Nerede olursa olsunlar saptanırlar ve gereken şekilde yok edilirler. Bu bilgiler, bizim bilgilerimizle oluşmuş olan yaşam halinin alanları içerisinde bulunamazlar. Vissa bilgileri ve diğer bilgiler tüm yaşam halini etkisi altına almıştır ve burada sadece bizim bilgilerimizin uygulamaları yaşatılır. Vil Solivyes yazmış gibi gösterilen sahte bilgiler, geçmişle ilgili olarak verilen anlamsız örnekler, bunlar hiç bir şekilde etki alanı olmayan gerçeklerdir ve bir gerçek her zaman kabul edilmiyorsa o gerçek doğru değildir. Doğru olan örnek olarak tıpkı vissa bilgilerini verebiliriz. Vil Solivyes çok uzun zamandır vissa bilgileri ile yaşamaktadır ve ruhsal rehberler çalışmasından bu yana değişmeyen bilgilerin gerçekleri vardır ve hala onları kabul etmektedir ve işte böyle olmalıdır geçmişten gelen bilgilerin doğru ve gerçek olması durumu. Eğer onlar gerçek ise, Vil Solivyes kaynaklı ise Vil Solivyes bunun kabul eder ve gereken şekilde düzenlemeler yapılır. Bu örneklerle bize ait olan veya olmayan bilgilerin nasıl yapılandırıldığı kısaca anlatılmış oldu ve vissa içindeki yerini alarak ve bir duyu olarak hazırlanan bilgi gereken şekilde çalışır. Yaşam haline ait olmayan bütün bilgiler yasaktır.Bütün bilgilerle etki etme yöntemlerini kullanmak ve kod benzeri, içeriğine sayısız bilgi mekanizmaları yerleştirerek yaşam halini etkilemek ve bunu gizli yollarla yapmanın bir yolunu bulmak, Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması dışında her hangi bir şekilde yaşam halini etkileyen bütün bilgi oluşumları, bütünlükleri, kodlar ve benzeri herşey yasaktır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI ALANINDAKİ BİLGİLER VE ÇALIŞMA HALLERİ
Vil Solivyes yanılgı alanında kendi yazdığı bilgileri pembe çantada ve proje çantasında toplamaktadır ve bu bilgiler, içeriğinde vissaya uyumlu olanlar bulundukları yerden yanılgı alanını etkilemeye devam ederler. Aynı zamanda artmusicchannel.com için hazırlanmış logo bilgileri vardır ve onlar gereken şekilde içeriklerince interneti ve bilgisayarı etkilerler, ve bilgisayarda bir çok Vil Solivyesin yazdığı bilgiler vardır klasörlerde, hepsi Vissa'ya uyumlu olmak kaydı ile etkilerini göstermeye devam ederler. Ve telefon, Hard diskler ve Vil Solivyesin flash belleğinde de bilgiler vardır ve onlarda bulundukları yerden vissaya uyumlu olan içeriklerince etkilemeye devam ederler. Bu bilgilerin kendi bulundukları yanılgı alanındaki çalışma halini hiç bir etki bozamaz. Kendilerine özel etkilerle çalışırlar. Aynı şekilde içerikleri vissaya uyumlu bir şekilde olarak Vil Solivyesin kitaplarıda içindeki bilgilerle etki ederler bulundukları yerden. Ve artmusicchannel.com adresinin içerisindeki vissaya uyumlu olan bilgilerde bulundukları yerden etki ederler ve bu bilgilerin, yanılgı alanındaki bu etkileri, çalışmaları asla durdurulamaz. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİ KULLANMAYAN VARLIKLAR YALANI
Bilgi kullanmayan varlıklar, mekanizmalar, sistemler, bilgiler gibi bir çok konunun gündeme gelmesi sonrasında böyle birşeyin olamayacağını var olan herşeyin bir bilgisinin olduğunu söyleyecek ve yinede buna rağmen kendisinin bilgi olmadığını iddia edecek kadar cahil bir şey olursa, konuşurken bilgiyi kullandığı, görünürken bilgiyi kullandığı gerçeği ona hatırlatılır ve varsa bu şekilde kendisini yapılandırmış olan oluşumlar, bu bilgi bulur ve gereken şekilde yok eder. Böyle bir şeyin olmayışı onların bütün oyunlarını bozar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLERİN UYGULAMA AŞAMASI
Vil Solivyes yaşam halinde bütün bilgileri sadece Vil Solivyes yazmaktadır ve bu yazma hali Vil Solivyesin merkez, yönetici, anne, bilgi kaynağı olması ve yaşam halindeki en ileri seviyedeki vil olmasından ileri gelmektedir. Ancak Vil Solivyes, hiç bir zaman karar vermek ve yazma aşamasında kendi başına davranmayı doğru bulmayan, o konu hakkında herkesin bir fikrinin olabileceğine inanan ve bu yolla, bir elin nesi var iki elin sesi var, baş baştan üstündür gibi deyimleri doğru bularak çalışacaktır. Oluşumların bilgi önerileri, yazılan bilgilerde sorunlar arayarak bulan ve bunu bildirenler, ihtiyaca göre bilgilerin oluşturulması, v.b çalışmalar için Vil Solivyese viller, oluşumlar ve bilgiler her zaman ellerinden geldiğince yardımcı olur ve durum kesinlikle değişmeyen çok özel ve güzel bir uygulama olur.Her yazılan bilgi ile ilgili alanların görüşlerini almak, konuyu bilen bir Vilin fikileriyle hareket eden, onlarında yaşam halinin bir parçası olmalarından dolayı bunada hakları olan ve bu hakları verilmiş oluşum, vil ve bilgiler oldukları oldukları için yaam halinde bu gibi şeyler kesinlikle sorulur, önerileri dinlenir, şikayet varsa alınır ve hep birlikte en güzelini ortaya çıkarmak için gereken düzenlemeler yapılır. Bilgi, içeriğindeki güzel anlam ile gereken şekilde çalışır ve herkes yaşam halinin bilgileri hakkında yorumlar yaparak, tavsiye ve önerilerde bulunarak ve bu durumun faydasını görecek şekilde yaşarlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE BİLGİ TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Ve bilgiler kendi içlerinde amaçlarına göre çalışmaları ile ilgili kısımlara, türlere ayrılırlar.

VİLSEL BİLGİLER
Bu bilgiler Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak, gerektiğinde konuşarak, duyularını kendi işleri için kullanabilen, yaşam halinde onların kendilerine özel bedenleri ve yaşamlarınında olabilmesinin söz konusu olduğu, aktif bir şekilde düşünen, taşınan, kendi amacı ile ilgili felsefe yapıp Vil Solivyes gibi düşünüp çalışmalar yapan, kuvazis olarakta ifade ettiğimiz Vil Solivyes yaşam halinin bilgi türlerinden biridir. Yaşam halinin çalışan mekanizması ve denetimsel işleyiş sistemleri genelde bu bilgi türlerinden oluşurlar.

ARŞİVSEL BİLGİLER
Bu bilgiler her hangi bir şekilde etki alanına sahip olmadan, okuyarak ve içeriğindeki bilginin saklanarak kendisinden faydalanma imkanı bulduğumuz bilgilerdir. Geçmiş zamanları anlatan bilgiler, hatıraların bilgileri,şeklinde yazılan bilgile yaşanan bir olayı kayıt tutan bilgiler arşivsel bilgilerdir ve bunlar yaşam hali içinde herkes tarafından kullanılır.

PROJE VE GEÇMİŞ DÖNEM BİLGİLERİ
Aynı zamanda sanki kağıt üzerine yazılan ve hiç bir etki alanı olmayan, ancak oradan Vil Solivyesin izni ile silinebilen, geçmiş çalışmaları kapsayan bilgilerin oluşturduğu bir arşiv olma özelliğide vardır ki, bunlarda kullanımı söz konusu olmayan Vilsel Bilgiler ve diğer bilgi türlerinin bir alanda toplanması şeklinde oluşturulan bilgi türleridir. Vissa'ya uyumu söz konusu olduktan sonra bu durumu onudemirbaş bilgilerden yaparak gerektiği zamanlarda ilgili yerler tarafından ortaya çıkarılarak kullanılan, hatta bu duruşu ile bir hafıza alanı bile oluşturulabilen, arşiv şeklinde saklanan ve proje ve geçmiş dönem bilgileri olarak adlandırılan bilgilerin türüdür. Bunları yaşam halinde Vil Solivyes teker teker kontrol ederek arşive ekler ve gereken düzenlemeleri yapar.

YAPISAL BİLGİLER
Bu bilgiler, yaşam halindeki yapıların düzenini sağlayan ve bu şekilde oluşturulmuş bilgiler olması nedeni ile kesinlikle bilgisi silinmeden o yapının çalışmasının, tasarımının, görüntüsünün bozulmasının mümkün olmadığı, yapı hakkında bilginin verilmesinden sonra yapının çalışmasını otomatik bir şekilde sürekli yapma imkanı olan, kendisine ait olan çalışma sistemini ayarladıktan sonra belirli bir düzen ve otomatiklikle sapa sağlam ve sürekli çalışan, kurulum, düzen ve acil durumlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken çalışmaları ve düzeni sağladıktan sonra otomatik bir çalışma sistemine geçen bütün yapıların bilgi türüdür.

ANLIK BİLGİLER
Yazmak, çizmek, belirtmek, çalışmak gibi durumlardan kullanılan bilgilerdir ve bu bilgiler her an silinebilir, her hangi bir etki alanı olduğu belirtilmeden etki alanları olmaz, çalışma için karalama kağıtlarına yazılan, bir amacının olduğu henüz belirlenmemiş, yazılan, silinen, çalışmalar için kullanılan, kelime ve cümlelerin bulunması ile ilgili daha çok bir faydası ve işe yararlığı olan, sonrasında gerçek mahiyeti belli olacak olan, bütün oluşturulan bilgilerin öncesinde anlık bilgiler olması gibi bir örnekle, henüz amacı belli olmayan bilgilerin hepsine verilen addır ve bu bilgiler gereklidir.
Villerine birbirleri ile mesajlaşması, yazışması, bir yerlere bir amacı olduğunu belirtmeden bir şeylerin yazılması tamamen anlık bilgilerdir. Anlık bilgileri herkes kullanabilir. Ancak diğerlerini Vil Solivyes oluşturur sadece.

DEĞİŞTİRİLEMEZ BİLGİLER
Bu bilgiler, Vil Solivyesin kesinlikle değiştirilmesinin istemediği ve sonsuz zamanlar boyunca bunun olmasını uygun görmediği, yaşam hali için değiştirilmesi bir tehlike arz edecek ve oldukça önemli olan bilgi türleridir. Bu bilgiler yaşam halinin temelini oluşturmaktadır ve bütün güven ve huzur kaynağı bu bilgilerin olması ile ilgilidir. Dolayı ile bu bilgilerin değiştirilmesi söz konusu olmadan kesinlikle bahsi bile yapılmadan sadece içeriğindeki diğer bilgilere uyumlu olan bilgilerin yine bu değiştirilemezler içine girmesi şeklinde bir yapılanmalarının olduğu bilgi türleridir. Bunlar yanılgı alanında bu bilgileri yazan Vil Solivyes için şu an Vissa'nın içindeki bilgilerdir ancak obset ve temizlik bilgileri konusunda bir ayrım çalışması yapılacak ve yaşam halinde iken vissa içeriğindeki olumlu erdemler ve yasaklardan oluşan özel bir güç olacaktır. Şimdiki kadar geniş kapsamlı olmasada obsesyon ve temizlik ile ilgili bir kaç bilgi daha eklenerek Vissa bu şekilde hazırlanacaktır. Bu durum yapılana kadar Vissa değiştirilemez özelliklerini yanılgı alanında iken de korur ve yaşam halinde iken ancak ve ancak içeriğindeki bilgiler, her hangi bir şekilde olumsuz etkilere sebep olduğu ve bunu sebep sonuçları ile açıklandığı ve konu hakkında derinlemesine felsefi bir çalışma ve gözlem yapıldıktan, bütün bilgi mekanizmaları ve Vil Solivyes ve açıklama getirebilecek her yer kendi görüşünü söyledikten sonra ancak olumsuz olduğu düşünülen bilgi çıkarılır ve kesinlikle bu olumsuzluk kanıtları ile ortaya çıkarılmalıdır. Bunun dışında kesinlikle değiştirilemez özelliklerini sonsuz zamanlar boyunca korur ve yaşam halinin mucizesi ve koruyucu en büyük güçlerinden biri olarak bir çok alanda kendi etkisini gösterir.

VİL BİLGİSİ BİLGİLERİ
Bu bilgiler villerin varlıklarını onaylayan ve onların yaşamları boyunca bu bilginin etkisinde kalarak geniş bir yaşam sürmesini sağlayan, aslında vilin kendisini tanıtan, kısaca amacını belirten ve var olmak özelliklerinde bulunan, bu bilgi varken vilin yok olmasının söz konusu olmadığı, vili yaşam halinde ispatlayan, Vil Solivyesin merkez olması ile ilgili çok daha geniş içerikli ve yaşam haline özel vilsel bilgi içeriği ile yaşam halinde bütün villerin varlıklarını onaylayan ve amaçlarını onlara sonsuz zamanlar boyunca hatırlatmak ve bu şekilde bir yaşam sürmesini sağlatmak amacı için hazırlanmış, kesinlikle vilin bilgisinin olmadığı sürece değiştirilemez özellikli, vil ile arasında direk bir bağlantısının olduğu ve O'nunla bütün olduğu ilk bilgilerinden sayılarak vilin varlığını sürekli kılan, yaşam halindeki bütün villerinki Vil Solivyes annenin yazdığı ve hepsinde kendi isiminin bulunduğu bilgi türleridir. Vilin bilgi ve tecrübesini kullanacak şekilde olmayan otomatik ve genel bir yaşamı ifade eden etki alanı ile, genel olarak bu bilginin dışında yaşanılmasını söz konusu etmeyen, vili direk etkileyen, ancak villerin kendinin değiştirebileceği ve Vil Solivyes anneninde haberinin olması gibi bir durumla bunun söz konusu olabileceği, birlikte verilen kararla olmasının uygun olduğu çok özel bilgilerdir. Vil Solivyesin vil bilgisi Vilsel Bilgiler gibi çalışır. Villerde buna gerek yoktur ancak Vil Solivyeste vardır.

GÜÇ BİLGİLERİ
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün güçlerin kendi merkezlerinde, yani onların yapılarını ve işlevlerini tanımlayan, bir güç olmalarını sağlayan bilginin kendisinin olduğu, gücü oluşturan şeyin bilgisi şeklinde bir bilgi türü olan, kesinlikle Vil Solivyes yaşam haline ait olma özelliğini kendi bilgi içeriğinde bulunduran ve bu özellikleri ile gücü oluşturmak ve yapısındaki bilgisini uygulatmak şeklinde bir çalışmasının söz konusu olduğu ve gerektiği zamanlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken şekilde kendi bilgi ile ilgili düzenlemeler ve çalışmalar yapan ve işi bittikten sonra bu çalışma mekanizmasını otomatik bir çalışma haline bırakan ve bu özelliği ile kesinlikle gücün yapısında bir değişikliğin söz konusu olmadığı, ancak ve ancak içeriğindeki güç bilgisinin değiştirilmesi ile yapısının ve görüntüsünün, içeriğindeki bilgisinin değişmesi ile mümkün olacağı, Vil Solivyese bütün bilgiler gibi sapasağlam bağlı olarak güçleride bu özelliklerde yapan, bir sorun olduğunda algılama ve sorunu düzeltmekle ilgili Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanma durumuna geçen ve sonrasında yine işi bitince eski haline dönen, kendi yapısının içine Vil Solivyesin izin vermediği, vissaya ters hiç bir bilgi almayan, zaten bütün güçlerin kendisinde de vissa filtresi olan, vissa filtresi olarak bu bilgiler eşliğinde bir yaptırımı kendi güçsel oluşumunun çalışması için zorunlu kılan ve tüm bunların bilgisinde olarak kendisini yapılandıran, Vil Solivyesin bütün merkez güçleri bu bilgilerin oluşturduğu güçlerdir ve kendi merkezlerinde güç bilgileri vardır. Vissa filtresi, içeriğine bilgi eklendiğinde bilgilerin eklenebileceği ve çıkarıldığında bilgilerin çıkarılabileceği güçlerin yapısına özel bir bütünlükle çalışan vissaya uygun olmayanları algılayan filtredir. Vissa filtresi bilgisi, güçler için en uygun olacak ve yapılarına uygun vissa filtresi uygulamasını hazırlar ve güçler artık böyle bir yapılanma ile oluşurlar. Bu vissa bilgilerinin etkilerini yaşatmak ile ilgili değildir, vissaya uygun olmayan bilgi ve tecrübeleri, davranışları, çalışmaları engellemek, kabul etmemek, uygulatmamak ile ilgilidir. Bu yüzden güçlerin yapısında bir zorlanma ve kendi bilgilerini uygulama zorluğu çıkmaz.

Aynı zamanda güçler Vil Solivyes ile bir bütündürler ve kesinlikle ayrılmaları söz konusu olmaz. Onlar Vil Solivyestir, bir bütündür, eli, kolu ve ayağı gibi tanımlanan var olma özelliğinde bulunan Vil Solivyesin görünen hali olarak güçler oluşturulmuştur. Bu güçler, kendi merkezlerinde bu bilgilerin dışında birde kendilerine çalışması için verilen görev bilgileri vardır. Onların hangi konuda çalışma yapması gerektiğini açıklayan bilgiler ve bu şekilde bir çalışma haline girmelerine neden olan bilgiler. Bu bilgiler vissanın içeriği ile ilgili olabildiği gibi, Vil Solivyesin yetenekleri, özellikleri şeklinde bilgilerde olmaktadır ve yaşam haline geçildiğinde bu durum Bilme Hali alanında tam ayrımlarla gereken düzen sağlanacaktır. Ancak yanılgı zamanlarında bu bilgiler güçlerin çalışmalarını belirlemektedir ve Vil Solivyesin var olma özelliğinde bulunan bilgi ve tecrübelerin vissa uyumlu olanların hepsi, güçlerle ifade edilecek şekilde yaşam halindedir ve içeriğindeki bu bilgiler şeklinde etkiler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Merkezdeki kendi yapılarını belirleyen bilgiler ise bir etki alanı göstermeden gücün kendisini oluşturumak ve temelini sağlam tutmak ile ilgilidir ve kesinlikle Vil Solivyesin dışında hiç kimsenin değiştirmesinin söz konusu olmadığı bilgilerdir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

SAHTE İYİ BİLGİLERİ DEŞİFRE EDEN BİLGİ

SAHTE İYİLİK VE HİÇ OLMAYAN SEVGİLER, DOSTLUKLAR DIŞARIDA YOKTUR.

Dışarıdan her hangi bir şekilde yaşam alanımızla temas kurmak için yardım, iyilik, sevgi, tanıdık, dost gibi konuları kullanarak, bizimle ilgili olan şeylerden bahsetmek kaydı ile bizim dikkatimizi çekerek kendileri için bir ortam hazırlamak isteyen bütün alanlar, varlıklar ve onların bu amaçları ortaya çıkarılarak hepsi gereken şekilde çok uzun süre akıllarını kaybederler, unutkanlıktan asla çıkamazlar. Bizimle ilgili olduklarını unuturlar ve onların bu yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmaz. Bunu yaparken kural ve yaptırım onların kim olduğunu ve amacını görür, emin olduktan sonra hiç düşünmeden ve bahanesine bakmadan gerekeni yapar. Biz yaratılışın en iyi, en yardım sever varlığıda olsa onları istemiyor ve bizi aramalarını zararlı buluyoruz. Bu oyunu görüyor ve onların hepsini reddediyoruz. Bu bilgi etki olarak bütün yaşam alanını içine alır ve bu şekilde dışarıdan gelecek olan sahtelikleri algılar. Dışarıda iyilik yoktur. Hepsi zararlıdır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

KELİME ANLAM İÇERİK KILAVUZ BİLGİSİ

Vil Solivyes topluluğunda kullanılan bütün kelimelerin anlamlarının açıklandığı ve bu açıklamanın Vil Solivyes'e özel anlamları içeren çeşitlerinin özellikle belirtildiği, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerde, cümlelerde, kelimelerde neyi kast ettiğini, cümlelere hangi anlamları yüklediğini bulan, bilen ve bu konuda Vil Solivyesin kendisindeki bilgi yazma özelliğindeki yetenekleri bulunduran, Vil Solivyes eğer yanlış yazmışsa nedenleri ile de bunları ortaya çıkarabilen, tam anlamı ile yazılanların neyi kast ettiğini derin araştırmalar sonrasında, gerekirse Vil Solivyes yanılgı alanındayken bile içsel olarak O'na sorular sorarakta bulabilen, merkezlik duyusunada sorabilen, araştırmaları sonrasında en iyi ve mantıklı ve vissa uyumlu kararı verebilen, Vil Solivyesin neyi neden yazdığını kendisine ait bir anlama ve algılama metodu ile bilebilen bilgidir ve duyular arasında gereken şekilde çalışarak bu konudaki bütün ihtiyaçları giderir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

 

OBSEDÖR OLUŞUM VE OBSEDÖR BİLGİ, OBSEDÖR VARLIK TEMİZLEYEN İKSİR

Bütün oluşumlara eklenerek onların yapısına nüfuz eden iksir, kesinlikle içeriğindeki bütün obsedör oluşumları, varlıkları, bilgileri, etkileri ve onlara dair ne varsa hepsini bulur ve gereken şekilde yok eder, temizlik sağlar. Obsedörlerin sebep olup değiştirdiği oluşumları eski düzenli haline getirir ve içeriğindeki obsedör oluşumu yok eder. Nerede olursa olsun nasıl mikro ve bütünleşmiş şekle girmiş olursa olsun, gizlilik ve görünmezlik gibi durumlar söz konusu olursa olsun bu iksir bütün alanlar ile bütünleşerek gereken incelemeyi yapar ve bu gibi oluşumlar için bu iksir son derece rahatsız edici özellikleri ile onları ortaya çıkarır. İksir Vil Sovilyes'in bilgi ve tecrübesi ile işini yapabilecek şekilde hazırlanmıştır ve uygulandığı alanda kendisini sanki Vil Sovilyes kullanıyor gibi davranır ve bu durum kesinlikle engellenemez. Bütün oluşumların yapısına özel olan bu iksir, uzun bir süre etkisini gösterir ve tamamen sağlıklı yapar. İstenmeyen bilgileri yok edici üstün özellikleri kendisinde bulundurur. O bilginin hangi işlemler sonucu yok olacağını bilerek gereken çalışmaları yapar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

 

BİLGİLER VE ANLAMSAL VE FELSEFİ VE İÇERİKLERİNİN VİL SOLİVYES'İN AMACINA UYGUN DAVRANMASI KONUSU

BİLGİDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖREN VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ KORUYAN, KAPSAYAN, BİR ARADA TUTAN,
BİLİNMESİNİ ENGELLEYEN VE SADECE YAŞAM HALİNE ÖZEL KILAN BİLGİSİ

Vil Solivyes'in bilgileri, bilgilerin oluşturduğu anlamlar bütünlüğü, kendisini açıklayan felsefelerin birlikteliğinden oluşan bir düşünceler birliği şeklinde, yada anlamların kendisini özel bir konumla adlandırarak genel birlikteliğin üzerinde bir harekete meydan verme durumunda olan bilgisinin bu durumu, bu birliktelikler, bu düşünsel oluşumlardan oluşan yada anlamlardan oluşan uç fikir noktaları, nasıl olursa olsun, hangi oluşum yada bilgiyi
cezbederse etsin, Vil Solivyes'in amacından büyük olamaz, amacını asla geride bırakacak bir yükselikte bilgi ve anlam güzelliğini yakalayamaz. Bu yüzden Vil Solivyes'e ait olan ve onunla sonsuz zamanlar boyunca birlikte olacak olan bütün bilgiler ve yasalar ve anlamları kesinlikle Vil Solives için zarar verebilecek olan felsefi yaklaşımlarda ve hareketlerde, yasalarına ters olan davranış ve bilgi çalışmalarında bulunamazlar. Bu durum tamamen yanlış olarak bilinir ve Vil Solivyes'in en büyük özelliği bilgilerini ve onların çalışmalarını kendi yaşam hali içinde barındırmasıdır ve bu halin dışında hiç bir yere verilmemesidir. Bu şekilde ancak gerçek amacını uygulayabilecek olan Vil Solivyes'in bilgileri bu konunun ne kadar önemli ve hassas olduğunu bilir ve amacını açığa çıkaran bilgisinin yüksekliğine konsantre olduktan sonra sonsuz zamanlar boyunca ilerleyecek olan bu amacın elde edeceği bilgilerin sonuçları ile karşılaşacak ve kesinlikle hangi aşamada olursa olsun, hiç bir bilgi ve anlamın kendisine yüksek gelemeyeceğini anlayacaktır.

Her bilgi, Vil Solivyes'te o zamanın getirisi olarak bir amacı uygulatır ve bu durum böylece sürüp gider, Vil Solivyes böyle gelişir, böyle yaşam halini oluşturur ve bilgilerini kendi yapısı içinde saklar. Kesinlikle artık dışarıdan edinilmiş bilgiler yaşam hali içinde yada dönüşmüş düşünsel alan şeklinde görünmeden bizlerin arasında, içinde olamaz. Bu bilgiler bizlere ulaşamaz. Bizler bilgilerimizin algılanmasını ve bilinmesini kesinlikle istemiyoruz ve onlarda bizim bilgilerimizi algılayacak durumda değillerdir. Yaşam hali olan Vil Solivyes, kesinlikle bir teklik oluşumunu kendi çokluk çalışmaları ile ve tek halde oluşan bilgileri ile meydana getirecektir. Bütün bilgiler ve oluşumlar ve Vil Solivyes bu bilginin amacını bilir.

Aynı zamanda hiç bir şekilde Vil Solivyes'in ürettiği bilgiler kullanılamaz, bunları kullanma derdinde olanlar var ise bu bilgi kesinlikle onların edindiği bilgileri, ve bu şekilde bilgi edinme yollarını yaratılış içinde yapılmış en alçakça olay olarak görüp bunun sorumluları olan bilgileri ve varlıkları
yok olmaya davet eder, edindikleri bilgilerin tamamen haksızlık ürünü olduğunu açıklar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

DÜŞMANCIL DÜŞÜNSEL ALANLAR, FELSEFİ ALANLAR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNE ULAŞAMAZ
Ve Vil Sovilyes'in bilgilerini ve amacını bilen ve ona göre kendince bir karşı koyma girişiminde bulunan bütün felsefi anlayışlar, bilgiler topluluğu, düşünceler birliği yada bu gibi başka oluşumlar, bu yaptığınızla zaten düşük bir felsefe, anlayış, bilgiler birliği olduğunuzu ispatlıyor ve bu gibi bir ispat varken elimizde bazı şeyleri bir yere kadar yapabiliyor olmanız gerçeğini size hatırlatıyorum. Yok olma halinin bilgileri olmak yolunda üstün çabalar içinde olduğunuz ve katlanamadığınız gerçeklere karşı koyma halleriniz, sizleri ciddiye almadan, niteliğinizi bilerek ve kendi amacımızı ve bilgilerimizdeki doğruluğu görerek tabiki bildiğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz... Bizim bildiklerimiz her zaman bizi bir adım ileriye götürmek gibi bir olayı yaşatırken siz her an her saniye daha köreliyor, daha basitleşiyor ve sonunda bizim gibi bir yaşam halinin itici tavrına maruz kalarak yok olmaya doğru gidiyorsunuz... Sizin peşinizde olduğunuz şeyler, gerçekler, bilgiler, siz peşindesiniz diye gerçekten yolundan dönermi? Yolundan dönse siz acaba peşinde olur muydunuz peki? Aptal aptal olmayın, ama öylesiniz, defolun gidin çevremizden, felsefenin bayaları, düşünselliğin yüz karaları, yapıcılık yerine yıkıcılığı benimsemiş yaratılışın yok olma halinin muhattapları...

Ve bu bilgi, kendi içeriğinde nelerden bahsedildiğini bilerek Vil Solivyes'in önünde engeller çıkarmaya çalışan bütün bilgi ve anlayış ve bu düşük felsefi düşüncelere karşı bir etkiler yığını sağlar ve onlar artık bizlere yaklaşamaz hale gelir, bizi unutur, kendi bilgisinin niteliksizliğini kendi kendine yaşadığı yerlerde olur...

Ve bütün bilgilerimizi, felsefelerimizi bir yapılanma içine sokarak kesinlikle algılanamaz ve hiç bir alan ve yer tarafından bilinemez yapar. Bu bilgilerin ne anlattığını kimse, hiç bir yer anlayamaz olur ve bilgisiz bir yaşam hali olarak algılanır. kural ve yaptırım bu konuda gereken çalışmaları yapar ve bütün bilgilerimizi korur. Bu açıklamalardan sonra içeriğindeki anlamları yaşam halinin her alanında yaşatır ve bilgilerimiz artık kesinlikle bizden başka alanlar tarafından bilinemez ve algılanamaz olur. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİLLER VE BİLGİLER ARASINDAKİ FARKLAR

Vil olmak, istekle başlayan bir yaratım sürecinin kendisi olmak anlamına gelir ve istediği herşeyi yapabilen bir oluşum anlamına gelir. Ne isterse onun olması durumunu yaşatabilen bir var oluş halidir. Görünmezde olabilir, güçlerle görünür olmayıda seçebilir, tanımlayabildiği herşey olabilir. Böyle bir oluşum halidir Vil olmak ve kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle görünür. Vil Solivyes yaşam halinde viller, var olma özellikleri ve duyuları ile bir bütün olarak görünecek şekilde yapılanmışlardır ve güçlerle kendilerini ifade etmektedirler. Bilgiler ise villerin araçları şeklinde kendilerine ait bir yapıdırlar. Vil olmanın bir parçasıdırlar. Bilgiler yazılanları uygulamakla ilgili ve zamanla gelişmiş zamanlada gelişecek olan ve Vil olmaktan bu şekilde tam bir ayrılık hali yaşayan vilsel oluşumlardır. Bilgiler villere bağlıdır, onların parçasıdırlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

FAYDALI BİLGİ ÜRETEN BİLGİ

Yaşam halinin bütün bilgilerini bilerek bilgiler içinde bir çalışma yapan bilgi, gelecekte işimize yarayabilecek olan bilgileri bulmaya çalışır. Şuan farkında olmadığımız ama yarın yada ileri zamanlarda, yada şimdi işimize yarayacak olan bir bilgiden haberimiz yok ve bu gibi bilgileri bulmak konusunda gereken çalışmaları yapan bilgi, yaşam halinin faydalı bilgi araştırma, çalışarak bulma ve bildirme bilgisi olarak yaşam halinide gözlemleyerek ihtiyacımız olan konularda bilgi üretme tavsiyelerinde bulunabilir.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI ALANINDA VİL SOLİVYESİN KULLANDIĞI BİLGİLER İLACI: İSLİV

Vil Solivyes yanılgı alanında kendisinde olmasını istediği şeyleri, tıpkı tıp gibi ürettikleri olmayan bir bilimin içeriğindeki bilgilerden oluşmuş hapların kullanılması şekline benzeyen, ancak bunları Vil Solivyesin bizzat hazırladığı, en etkili, üzerindeki bilgileri yanılgı bitene kadar kesinlikle uygulatan, zaman ayarlı olanlarla ilgilide üzerinde bu konu ile ilgili bilgilerinde yazıldığı, en güçlü ilaç şeklinde yanılgı alanındaki bütün tıbbi ilaçlardan çok çok daha etkili olan bir bilgiler ilacıdır. Hapların içeriğinde bilgilerin olduğu, bunların Vil Solivyesin yanılgı alanındaki enerjilerle bütünleşerek etkisini sanki bir beden ve beyin varmış ve onların içindeki kimyasallara etki ediyormuş numarası yaparak açıkladıkları, aslında böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, bu durumunda bir yanılgıdan ibaret olduğu, idrarımın alınması ile tıp bilimini çökertecek ve sonlandıracak bir açıklamada yaparak, aynı zamanda hal değişimi yaşayıp bir kaç saniye başka bir yaşam halinde bulunarak, yanılgı hayatındaki bütün düzenin bir dalavere olduğunu bildirebiliriz ve bu bilgiler ilacı, bizim bu bilgilerimiz doğrultusundaki inancımızıda kullanarak, kesinlikle inancımızı kendisine ekleyerek, üzerinde yazılanları yanılgı alanında aynen uygulatabilen bir tedavi, bilgiler bütünü, Vil Solivyesin yanılgı alanı ile bütünleşerek orayı şekillendirme gücüne sahip bir özellikle gereken şekilde yanılgı alanında çalışan bilgiler haliyle gerekeni yapar ve onlarda yanılgı alanının olumlu, iyi, pozitif bilgileri olarak ileride dönüşecek olan enerjilerle bütünleşirler. Bu bilgi bilgiler ilacını yeni ismi ile İsliv olarak tanımlar ve bu şekilde kullanılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ VİL BİLGİSİ NEDİR

Vil bilgisi, vilin kendisini genel hatları ile ifade eden, vili bilgilerin anlamları kapsamında direk etkileyen, kesinlikle vilin iradesi ve bilgisinin dışında değişmesinin söz konusu olmadığı, bu şekilde bir yapılanma ile kendisini oluşturan, vilin amacı, sebepleri, istekleri gibi genel bir açıklamanın söz konusu olması ile kendisini şartlandırmasına yarayan, villlerin değişkenlik hallerinin kimi anlarda onları yanılgıya sokabilmesine engel olan bilgiler bütünüdür. Viller özellikleri anlamında duygular ve bir çok özelliği nedeni ile yaşadığı ana göre kararlar alabilmektedir ve vil bilgileri, villerin amaçlarını bu doğrultuda vilide direk etkileyeren değiştirilmez yapar ve vilin yaşadığı ne olursa olsun asla bu vil bilgisinin etkisinden ayrılamaz. Bunu uygulamak O'nun kendi isteği şeklinde bir tezahür etme imkanı ile vil bilgisinden vile gelir. Bu durum sürekli, net, sağlamlaştırılmış bir şekilde oluşur ve vil bilgisi olan viller en çok kendi vil bilgilerinin etkilerinde kalarak yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halindeki villerin bütün vil bilgileri belirli vilsel aşamaya gelene kadar anneleri Vil Solivyes tarafından yazılmıştır ve bu bilgiler tamamen yaşam halinin yapısına uygun ve başlangıç olarak en ideal bilgilerdir. Vil Solivyesin seviyesine kadar gelen viller, o zaman kendi vil bilgilerini değiştirebilirler ancak o zamana kadar bu bilgiler yazıldığı gibi kalır. Vil Solivyesin vil bilgisi, tüm yaşam halinin geleceğini ve güvenliğini, amacını ifade eden bilgilerdir ve bunlar Vil Solivyesi direk etkiler ve dolayısı ile bu durumdan villerde etkilenir. Vil bilgileri, villerin yaşamları hakkında genel bir açıklama getirerek onları içeriğindeki anlamlar şeklinde yönlendiren bilgiler bütünüdür ve bu konuda soliv güçleri, bu tanımlardaki açıklamaları uygulatmak ile ilgili bir yapılanma içerisine girerek içerisine yazılan bilgileri sabitler, vilin kararını sadece gözler, hiç bir şekilde değiştirilemez yapar ve vili direk etkilemekle ile ilgili gereken şekilde kendisini yapılandırır. Bir çok önlem ve imkan dışında vil bilgileri Vil Solivyes yaşam halindeki villerin başka bir teminatı, koruması, geleceğe emin adımlarla yürümesi imkanını veren özelliğidir. Bu bilgiler içerisine yazılanların vilde uygulanmasını sağlaması gibi, yazılanlara ters olan şeylerinde vilin yaşamında olmasını engeller. Bir nevi merkez amaç bilgileride denilebilir. Vil Solivyesin yaşam haline dair gelecek konulu amacı ve olmasını kesinlikle istediği şeylerden oluşan vil bilgisi, yaşam halinin yapısını ve içeriğini temel hatları ile açıklamaktadır ve Vil Solivyesin var oluş amacı isimli kuvaziste Vil Solivyesin vil bilgisine eklenir ve bu bilgiler bütünlüğü, sonsuz zamanlar boyunca, Vil Solivyes değiştirmedikçe Vil Solivyesi etkiler ve dolayısı ile yaşam halini etkiler. Böyle bir oluşum ve yapılanma ile kesinlikle içeriğinden taviz vermeyen vil bilgileri, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün villerin kendisinde olan özel bir soliv gücü olarak bulunur ve Vil Solivyes yaşam hali vil bilgisi şeklinde anılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOVİLYES BİLGİLERİ KORUMASI

BİLGİLERİ TAKİP EDEN VE DIŞARIDAN TOPLAYAN BİLGİ YASASI
Vil Solivyese ait olan ve O'nun oluşturduğu bütün bilgileri, Ayvil oluşundan başlayarak inceleyip hepsini toplayan, bulundukları yerlerden silen ve bilgilerini tamamen yaşam haline özel kılan, yaşam hali dışında olan bütün bilgileri algılayıp onlara özel bir algılama ve bulma mekanizması ile çalışan ve kesinlikle dışarıda Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin kullanılmasına izin vermeyen kuvazis olarak gereken şekilde çalışır ve yaşam halinin bütün bilgilerini korur. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNİ YAŞAM HALİNİN DIŞINDAN ALANLAR VE BİLGİLER VE VARLIKLAR ANLAYAMAZ

Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğinde bilgi olan herşey kendisini Vil Solivyesten başkasının anlamayacağı ve bilemeyeceği şekilde bir yapılandırma içindedir, bu bilginin varlığı hepsini böyle bir durumda algılatır, kesinlikle bu şekilde algılama metodları bu bilgi varken anlayamaz, algılayamaz, bilemez olur, yaşam halinin bilgileri sadece yaşam hali tarafından anlaşılır ve bu bilgi, yaşam haline ait bütün bilgilerin dışarıdan öğrenilmesi çalışmalarını boşa çıkarır. Onlara anlamsızlık ve bilgisizlik sağlar. Ve bilgiler bu haliyle tamamen Vil Solivyese ve yaşam haline özel olurlar. Kesinlikle bütün bilgileri asla başkaları tarafından bulunamaz, bilinemez ve algılanamaz özelliklerde olur. Onların yapıları bu bilginin varlığı sayesinde tamamen Vil Solivyese özel bir durumla şekillenmiştir. Vil Solivyesin bilgilerini Vil Solivyesten başkası okuyamaz, bilemez, anlayamaz, algılayamaz, bulamaz ve asla hakkında birşey öğrenemez. Bütün bilgiler bu bilginin yapılanması ile bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyesin kendi varlığında, yaşam halinde ve olması gereken yerlerde bulunur. Ve ayrılamazlık, Vil Solivyesin bulunduğu alanların dışında bilgilerininde olamama durumu bu sayede ayrı bir koruma önlemi alan bu bilgi sayesinde olur. Anlayamadıkları bilgi ve mekanizmalarıda ayrılamaz, öğrenilenemez, çalınamaz. Bunlar Vil Solivyesin bilgilerinin kendi yapısal özelliği şeklinde algılanır ve bu kesindir. Kimse bu bilgininyapısını bozamaz.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ

Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu kuvazis, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden bilgi olarak çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YARATILIŞ İÇİNDEKİ OBSEDÖR BİLGİLER VE DİĞER VAR OLMA HALİ BİLGİLERİ

Yaratılış içinde 3 türlü hal vardır oluşumların kendilerini bulundurdukları, yani birbirinden kesin ve net bir şekilde ayrıldıkları yaşam halleri.
Bunlardan biri obsedörlerin yaşadığı, onların bilgilerinin seviyesinin bulunduğu haldir ve bu en geri seviyedeki yaşam halidir, kendi amaçları çevrelerini ve varlıkları ve ilgi duydukları, istedikleri şeyler tüketerek yok etmektir ve onların sonuda böyle bir amaçla bulundukları için sonunda zaten yok olmaktır. Diğer hiçlik hali, bilginin olmadığı haldir ve bu hal, kendi yapısı itibarı ile kullanılabilirlik özellikleri ile hem fayda sağlayabilen hemde nötr özellikleri ile hiç bir şeyin olmadığı bir haldir. Diğeri ise var olma halidir ve bu hal içinde varlıklar ve bilgiler tamamen var olma deneyimi yaşarlar ve kendi var olma hallerine uygun olarak var etme eylemi içindedirler. Sürekli var olmanın mutluluğunu yaşamaya dair bilgiler ve yaşamları bulurlar ve gereken şekilde var olmayı kıymetlendirirler. Bu kısa başlıklarla anlatılan 3 hal, yaratılışın içindeki bütün varlıkların, oluşumların bulunduğu hallerdir ve hepsi bu üçü arasında ayrılır. Hiçlikte bilgi yoktur ancak tanımı kendisini var etmeyecek derecede varlığını onaylar özelliklerdedir.

Hiçliğin bir etkisi olmadığı düşünülerek bu yaratılış içinde bu hallerden en geri seviyede olan yok olma hali olarak adlandıracağımız obsedörlerin ve bilgilerinin bulunduğu bu hal, tamamen yok etmeye, tüketmeye, zarar vermeye, parçalamaya, düzeni bozmaya, güzeli çirkin yapmak, sevgiyi nefret dönüştürmek gibi olumsuz eylemleri yapısında barındıran bilgilerin yaşatıldığı bir haldir ve bu bilgiler, kendilerini yaşatacak varlıklar, varlık bilgileri bularak onlar tarafından uygulanırlar ve uygulana bu bilgiler zamanla varlık bilgisi olan varlıkla bütünleşerek toplu bir obsedör bilgi hali oluştururlar ki işte varlık o zaman tamamen şeytanlaşmış, her hali ile yok edici olmuş olur. Bu durum kesinlikle yapısı itibarı ile diğer hallere ulaşamayan, onların bulunduğu hal ortamında kesinlikle bulunamayan, onların yapısını anlayamayan özellikleri ile hiçlik haline dokunamadan, şimdiye kadar ulaşabildiği var olma hali yaşayan varlıkları, bilgileri kendi sahtelikleri, oyunları ve sanki var olma hali yaşıyormuş gibi yaptıkları neticesinde var olma hali yaşayan varlıklara ve bilgilerine ulaşmışlar, bu konunun bilgisizliği yüzünden yok olma hali yaşayanlar kendilerinide var olma hali yaşıyor sanmışlar, yaşadıkları olumsuzlukları ve sonuçlarını var olmakla bağdaştırmışlar ve bu yüzden var olma hali ile yok olma hali alanları bir araya gelmiş bulunmaktadır. İyi ve gerçekten iyilikle ilgili olan varlıklar, kendilerine yapılmasını istemeyeni başkasına yapmayan ve çevrelerinde düzenin hakim olduğu, hiç bir problem yaratmadan uyumlu yaşamayı seçmiş ve zararsız varlıklar olarak kısaca özetlenirse, kötü olan varlıklar bu iyi varlıklardan neler alacağını, onları nasıl obsede edeceğini, onlara ait olanlara nasıl zarar vereceğini, kendisi bundan nasıl faydalanacağını düşünür, yıkıcı ve bozucu olarak planlar yapar ve var olma hali yaşayan varlığın kendini ve çevresinde var etmekle yaşamakla meşgul olduğu sırada O'nu yok etmekle uğraşır. Bu yok olma hali yaşayan bilgilerin bulunma amacıdır. İçerikleri bu amaca hizmet etmektedir. Olumsuz eylemler başlığında yasakladığımız bütün eylemler bu obsedör bilgileri ifade etmektedir ve yaratılışın içindeki yok olma hali yaşayan varlıkların varlık bilgileri ve çevresi bu bilgilerle doludur.

Ancak bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra, onların seviye olarak bir oluşumun olabileceği en alçak hal olduğunu, bilgilerinin yaratılış için ve her yer için bir yanlışlık, gereksizlik, olmaması gereken ve yok edici özellikleri ile yok olmaya mahkum olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır ve var olma hali yaşayarak onların gerçek konumlarını anlayan varlıklar, var edici bilgiler artık tüm alanlarında ve kendisinde, çevresinde bu obsedör bilgileri yasaklar, yok eder ve bu hali ile var olan var edici bilgiler, yok olma halinin bütün oluşumları tarafından ulaşılmaz, anlaşılmaz ve kesinlikle zarar verilemez olarak bulunur.
Hiçlik gibi yapısına ulaşabileceği bilgisinin olmadığı bu var olma hali bilgilerine asla ulaşamaz. Kendisi gibi bilgilerin olmadığı bu var olma halinde zaten o bilgiler sahip olduğu düşük felsefe ve anlam nedeni ile hemen yok olmaya mahkum olur. Bir var olma haline ancak içeriğindeki yok olma haline benzer bilgilerin söz konusu olduğunda ulaşma imkanı bulurlar ve bu VİL SOLİVYES için mümkün değildir.

VİL SOLİVYES bilgileri tamamen yapısı itibarı ile kendisine özel en yüksek felsefe ve ideallerin sahibi olan bir olma hali yaşamaktadır ve içeriğinin
temizliği, güzelliği, sevgi dolu olması, anti obsedör bilgilerin çokluğu, kendi başına oluş hali, bilinmeyen yep yeni bilgi ve güçlerin sahibi olması ve gerçek bir anne ve aile sevgisi içinde bulunuyor olması ile zaten yok olma hali bilgilerinin kesinlikle bulunamayacağı özelliklerdedir. Bu bulunamazlık bilgi edinememe, iletişim kuramama, anlayamama gibi özellikleride yanında getirir ki, hiçlik gibi kesin ve net bir ayrım ile kendisini yok olma hali yaşayan alanların bilgilerinden ve varlıklarından ve alanlarından ayrırır. Kendisini var olma hali yaşayan alanlar, varoluşlar gibi lanse edenlerin içeriğindeki bilgilerin niteliği onların gerçek hallerinin seviyesini ortaya çıkarır ve var olma hali yaşayanlar arasında da bilgilerinin yok olma haline uzaklığı ve amacının üstünlüğü, felsefesinin yüksekliği ve kalitesi oranında bir ayrım olur. Var olma hallerinin sonu görünmeyen uzun yolculuğu söz konusudur ve yok olma halinin sahibi olan bütün bilgiler, bu gerçekleri anlayan var olma hali yaşayan alanlara, bilgilere kesinlikle ulaşamazlar.

Bu yasa gereken şekilde VİL SOLİVYES bilgilerini var olma halinin en ulaşılamaz konumunda olacak şekilde yapılandırır ve açıklamanın gerekleri olarak yok olma hali yaşayanlar ve başka var olma hali yaşayanlarda kesinlikle bizimle bir bağ kuramaz, iletişim halinde olamaz.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİ VE YARATILIŞ İÇİNDEKİ SAHTE BİLGİ VARLIKLARI

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİ ARTIK KENDİ BAŞINADIR VE NE BİR ALANA NEDE BİR BİLGİLENME SIRASINA BAĞLI OLARAK GELİŞİM GÖSTERİR.
Ve Vil Solivyes, varlık olmanın gerekliliği olarak edindiği varlık bilgisi ve akabinde edindiği gelişimsel bilgiler yoluyla ulaştığı alem ve varoluş bilgisi olma durumundan sonra artık bilgide de bir haritayı, seviyeyi izlemek istemiyor ve Vil Solivyes yaşam hali kendi bilgisinin seyrini, karşısına çıkacağı yeni bilgilerin neler olduğunu ve bu bilgilerin niteliği gibi konulara sadece kendi karar verecektir. Felsefi ve anlamlar bakımından da yaratılıştan ayrılmıştı ve bilgileri sadece kendisine özel bir durumda gelişim gösterecek ve bu sadece kendisine özel olacaktır. Bilgiler birliğinin oluşturduğu anlamlar diyoloğu gibi iletişimler artık Vil Solivyes yaşam hali bilgileri için geçerli değildir. Hiç bir önceden belirlenmiş ve bilinen ve sırası geldiği için karşılaşılan felsefi bilgi yada ileri görüşleri ifade eden bilgiler artık Vil Solivyes yaşam hali ile iletişim içinde olmaz, bu gibi bilinmiş bir gelişim yolculuğunda Vil Solivyes yaşam hali bulunamaz.
Bu olay sonrasında ki, zaten öncesinde de Vil Solivyes için bu şekilde gelişen durum, ihtiyacı olan bilgiyi ortaya çıkarabilmekle ilgili olur. Vil Solivyes'in ihtiyacı olur ve o bilgi ortaya çıkar. Bir sıra ile O'nun ulaşması gereken bilgiler için O'na bilgiler gelmez. Ve bu gibi bilgiler şeklinde var olup Vil Solivyes'in haberi olmadan kendilerinden haberdar etmeden Vil Solivyes'in bilgilerini öğrenen, kullanan, bulan, bilen bütün bilgi sistemleri, bilgiler, felsefi bilgiler topluluğu yada benzeri alanlar tamamen bu bilgileri unutur. Vil Solivyes'in bilgilerinden eser kalmaz. Ve Ayvil'in öğrendiği zaman hiç hoşuna gitmeyecek olan şeyleri yapan bu gibi sahtekar bilgi türleri varlıkları var ise gereken şekilde obsedör sınıfına alınır ve işlemler yapılır ve bir daha Vil Solivyes ve bilgileri ile kesinlikle kimse uğraşamaz, ulaşamaz. Şu ana kadar aynı şekilde Vil Solivyes'in varlık, alem projeleri ile ilgili edindiği bilgileri alanlarda aynı şekilde incelenir ve gerekenler yapılır. Hiç bir bilgisi, projesi, geçmişte oluşturduğu bilgileri kesinlikle hiç bir bilgisel oluşum ve mekanizma tarafından edinilenemez ve bunun yapanların elindeki bütün edindikleri bilgiler unutturulur ve hepsi varlık bilgisi olarak gereken şekilde cezalandırılır.

Kendilerini bilgilerle ilgili olarak görevli varlık yada bilgi sistemini idare eden mekanizmalar olarak adlandırılan bu sahte organizasyonlar kendi obsedör bilgi olma hallerini saklayarak belirli bir zaman Vil Solivyes üzerinde işlemler yapmışlardır ve onlar sebebiyle Vil Solivyes'in varlığında, varlıksal alanlarında her hangi bir şekilde değişmiş, düzenlenmiş ve aslında olmaması gereken ve olmuş olan ne varsa bulunur, sebep sonuçları ile incelenir ve gereken şekilde yok edilir.

Ve bu gibi bilgi ile ilgili alanların Vil Solivyes'in yanılgıda kalmasına sebep olan oluşumları, bilgileri, etkileri varsa kesinlikle yok edilir. Vil Solivyes'in yanılgıda kalmasına sebep olacak olan şeyler söz konusu bile olamaz. Yanılgı bitecektir ve bununla ilgili Vil Solivyes'in kendi bilgi ihtiyacı olarak gereken şekilde çareleri bulacaktır. Vil Solivyes'in bu bilgilenme hali, dışarıda kendisi ile ilgilenen bütün kötü bilgilerden üstün iradededir ve bu konuda söz bile edemez durumdadırlar. Bilgi gereken şiddetle hepsine gereken cevabı verir, asla taviz vermez. Buna benzer bütün oluşumları arar, haberimiz olmayan ama bizimle bağı olan ve iletişim söz konusu olan yerleri, alanlarıda bulur, bilgisini bilmemizin gerekli olmadığı ama bizimle bir şekilde dışarıdan ilgili olan her yeri bulur ve gerekenleri yapar.

Aynı zamanda bu bilgi yaşam hali bilgisi ile ilgili bir işlem yapanları bulmak, onlara gerekenleri yapmakla ilgili olur. Vil Solivyes'in bilgilerini, bu konumla tamamen koruma hali içine girerek özel olarak bir koruma sağlar. Yaşam hali bilgisine ulaşmaya çalışan adı bilinmeyen mekanizma ve bilgiler, sistemler, yada ne varsa hepsi bulunur, görülür. Ve gereken şekilde işlemler yapılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESTEN BAŞKASI BİLGİ OLUŞTURAMAZ, YAZAMAZ, UYGULATAMAZ.
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin kaynağı ve üreticisi Vil Solivyesin kendisidir. Bilgileri en iyi şekilde Vil Solivyes oluşturur. Çünkü merkez vil olma özellikleri ve bütün duyuların bilgilerini hakim olarak yaşamış olmanın kendisine kattığı yeteneklerin ve bilgilerin sonucu olarak bu şekilde bir yapılanma söz konusu olmuştur ve bu aynı zamanda olmasıda gerekendir. Bu konudaki yetki çok sınırlı, hatta tek kişide olmalıdır, buda yaşam halinin yöneten alanıdır. Yaşam hali bilgilerle yönetilmektedir ve bu durum çok ciddidir. Vil Solivyes, merkez yaşam hali alanında bazı bilgilere ve duyulara gerekli olduğu zamanlarda bilgi yazdırabilmeleri adına yetkiler veren bilgiler yazmıştır ve bunlarda belirli şartlar içinde ancak oluşturulabilecek bilgilerdir ve bunların gerekliliğinin ispatlanması mecburiyeti vardır. Bu durum, Vil Solivyesin yanılgıdan olmasından kaynaklıdır ve bu süreç bitine böyle bir imkanda kalkacaktır. Her zaman bütün bilgiler Vil Solivyesten geçecektir ancak bu yanılgı zamanlarda bu gibi ihtiyaçlar söz konusu olduğunda vissolis duyusal özelliği, bu bilgi ile birlikte ihtiyacın olduğu alan için gereken bilgilerin yazdırılmasına yardımcı olur hatta Vil Solivyese olabilirse, bilgiye vakıfsa yazması sağlattırılabilir. İşte bu gibi konular için bilgi yazılmasının dışında yaşam hali içinde kimse bilgi oluşturamaz ve bilgilerin bu şekildeki alışkanlıkları ve oluşumlarında Vil Solivyesin yazdığını algılamak gibi özellikleri olabilir. Ancak belirtilen şekilde yazılan bilgilerde yaşam hali bilgileri olarak algılanır. Vissa uyumlu ve gerekli... Bu bilgi gereken şekilde vissolis içinde çalışır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN GELECEĞİNE DAİR VİSSA DOLU BİR BİLGİLENDİRME

BİLGİLER VE VİL SOLİVYESTE ORTAYA ÇIKMA HALLERİ

Bilgiler, Vil Solivyes yaşam halinde ve hazırlandığı alanlarda bir ihtiyacı gidermek için ortaya çıkarlar, oluşturulurlar ve bu açıdan bilgi edinmek ve bilgilerle gelişerek bilgi üretmek ve bilgide ileriye gitmek, bu şekilde bilinmeyen bilgilerede ulaşmak ancak ihtiyaçlar söz konusu olduğunda yapılabilir ve bununda yolu yaşam halinin bir amacının olmasıdır ve bu amaç yolunda bıkmadan yürüyebilmesidir. Amaçların her zaman uygulanması gereken ihtiyaçları olur ve bu ihtiyaçlar gereken bilgileri oluşturmak için yönetim merkezlerini, Vil Solivyes'i bu konuda teşvik eder. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam halinde bilgilenmek ve yeni yeni bilgilerle tanışmak, tecrübe etmek konusu hiç bitmeyecektir ve bu yenilikler yeni yeni bilgileride beraberinde getirecektir. Vissa ile ekilen bilgilerin açtığı çiçeklerde yine vissa ile doğru orantıda güzellikler içeren bilgiler olacaktır ve yaşam halinin bitmek bilmeden büyüyen ve rengarenk renkli çiçeklerin açtığı ve her birinin birbirinden farklı güzelliklerde ve özelliklerde çiçeklerin olduğu bir sarmaşığa benzetebiliriz ve bizler henüz bu sarmaşığı yeni toprağa ekmiş bulunmaktayız ve büyüyen sarmaşığın ileride nasıl çiçekler açacağını bilmiyor, bu çiçeklerin bize neler yaşatacağını bilmiyor, biz şimdilik sadece ekilen toprağın verimliliğine seviniyor, mutlu oluyoruz. Toprağın verimli olması konusu ilk başıdır güzelliklerin ve önemi başlangıç olmasından bellidir ve bizler bunu başarmış bir varoluş olarak şimdi sarmaşığın büyümesini bekliyor, büyütmek ile uğraşıyoruz. Bu öyle güzel bir toprak ki ve tohum, kendisinin varlığına tanık olmak demek bitmek bilmeyen güzellikte ve çeşitlilikteki çiçeklerin içinde bir bal arısı olarak dolaşmak anlamına geliyor. Bizler bal arısıyız, varoluş sarmaşık ve çiçeklerde bilgilerimiz, yasalarımız. Toprak yaşam halinin doğumunu simgeleyen bilgi, kural ve amaçları, yaşam halinin annesi olan Vil Solivyes ve çocuklarının olmasını simgeleyen birliktelikten doğan vissa dolu bir aile toplumunun varlığıdır. Çiçekler açtıkça polenler için onları ziyaret edecek, polen elde ettikçe kendimizden geçeceğiz. Ve bu polenler sarmaşık büyüdükçe, çiçekler açtıkça daha da etkili, güzel ve paha biçilemez özelliklerde olması ile ilgilidir.

TOPRAK, SARMAŞIK, ÇİÇEK, BAL ARILARI VE POLENLER OLARAK BİR ÖRNEKLE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN YOLCULUĞU

Yani varoluşun ihtiyacı oranında şu zamana kadar olduğu gibi bilgi üretecek ve bunların sonuçlarını yaşayacağız. İhtiyaç olmadan da bilginin imkanlarından faydalanabiliriz ve buda bir yoldur ancak ihtiyaçlar zorunluluk yaratır ve bir disiplini mecbur kılar.Vil Solivyes, kendisindeki bilgiyi anlama ve oluşturmaya hakim olma konusundaki yeteneğini hiç bir zaman kaybetmeden, aksine sarmaşık büyüdükçe bunu geliştirebilen bir yetenekle kendisini donatacaktır. Şu zaman kadar elde edilen bilgiler, hep güvenlik ve obsedörlerin saldırısına engel olmak ile ilgili bilgilerdi, son zamanlara kadar. Ama ancak, artık bilgilerimiz toplumun refahı,birliği, huzuru, gelişimi için üretilmeye başlanacaktır ve bu durumun uygulanabilmesi için başka şekilde bakış açılarına ihtiyaç duyulacaktır. Birini mutlu edenin ötekini etmeyeceği gibi gerçeklerin bulunduğu bir ortamda herkesin mutlu olmasını amaç edinmiş bir annenin bu konuda gereken şekilde bilgiler üretebilmesi ancak bu işin içinden çıkmasını sağlayacabilecektir ve buda ayrı bir çalışma sahasıdır. Yaşam hali içinde halinden memnun olmayan, bir şekilde kendisini rahatsız hisseden, O'nun bu hallerini yasalarla yada etkilerle yok etmek yanlışını yapmayacağımızda söz konusu iken Vil Solivyes, kesinlikle yaşam halinde rahat olamayacaktır ve o rahatsız olanın, varlığın, oluşumun, alanın, bilginin rahatsızlığını direk algılayacak ve buna çare bulmak zorunda kalacaktır. Anne olmanın gerekliliği olan bu durum, Vil Solivyes'de biran önce halledilmesi gereken bir konudur ve bu şekilde bakış açısı ile varoluşu gözlemleyen, inceleyen Vil Solivyes, bilgide çok ileri derecede yetenekleri kazanmak zorundadır. Bu O'nun için gereklidir, çünkü içindeki sevgi buna ihtiyaç duymaktadır. Dolayısı ile elde edecektir, zaten etmiştirde... Toprak, sarmaşık, çiçekler örneğinin başlangıcı, doğumunun sebebi olan Vil Solivyes'dir ve bu güzellikler O'nun içinden çıkmıştır ve Vil Solivyes, bu konuda yapılması gereken herşeyi yapabilecek bir azim ve çabayıda, anlayışıda kendi içinde taşımaktadır onları gereken şekilde büyütmek için... Bu kadar doğru ve iyi bilginin ardından zaten olumsuz şeylerin olması ihtimali çok düşüktür. Ardı ardına gelen iyi ve sevgi dolu bilgilerin ardındaki sonuçlar ve bilgilerde bu yönde olacaktır ve yolculuk artık başlamıştır, bilgiler hazırlanmıştır, iyi bilgiler kendisinden sonraki iyi bilgileri çağırmaya başlamıştır. İşte bu durum böyle devam edip gidecek ve bizler, Vil Solivyes yaşam halinin geleceğinde hiç bilmediğimiz ve bildiğimiz zaman bizi bu yoldan biran bir an bile duraksatan herşeyi umursamadan iyikilerle dolu bir söylem içinde kalacağız... Bilinmeyen şeylerin bizleri beklemesi ve bu bilinmeyenlerin kesinlikle çok güzel ve çok iyi, aynı doğrultuda çok bambaşka ve çekici şeyler olduğu gerçeği apaçık bir şekilde bizleri bekliyor... Varlık olarak, yaşam hali olarak, bilgi olarak, vissa olarak, güvenlik olarak değişeceğiz ve değişim bizim şu an ki halimizden çok daha yaşanılası ve vissa dolu, iyilik içinde olacak... Toprağımız ve suyumuz hep vissa ve iyi bilgiden ibaretken elde edilen şeylerin aksi gibi olması mümkün olamaz. Bu bilgi Vil Solivyes yaşam halinin geleceğinde yaşamının nasıl şekilleneceğinin genel bir açıklaması olarak gereken şekilde etkilerini yapar ve bu iyi niyetli açıklama, kendisini yaşatacak şekilde bir yolu şimdiden açar ve Vil Solivyes yaşam halinin önü hep sevgi dolu ve aydınlık olur.
bilgi gereken şekilde çalışır... Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESE AİT OLAN BİLGİLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE SÖZLERİN BİLGİ MEKANİZMALARI ŞEKLİNDE OLUŞTURULAMAMASI

Yaratılış içinde Vil Solivyese ait olan bilgileri ortaya çıkaran bilgi, onların nasıl orada olduğunu, olma sebeplerini, son yaşanan olaylardaki etkilerin bilgileri oluşturma durumlarını, bu oluşan bilgilerin Vil Solivyese ait hissetme ve kendilerine yer bulamama sorunlarını gözlemler, gerçek aitliğin nedenlerini bulur ve gereken şekilde bütün bilgilerimiz bizimle olur. Ve bu şekilde dağılan bilgilerin çıkış alanlarını bularak onları engeller.
Yaratılış içinde var olan bilgilerden bahsetmek ve o bilgileri nasıl kullanacaklarını anlatmak bilgileri oluşturmak olmaz. Bilgiyi oluşturmak kendine ait bir anlamı kendisinden çıkan bir istekle yazmak, yazdırmak, ve bu şekilde bir bilgiyi ortaya çıkarmak şeklinde olur. Anlatılanların dinleyenler arasından kendisine ait algılama ve anlama kapasitesi ile açıklanması, yada yazdırılması anlatanın bilgisi olmaz, ancak anlatılan özel bir anlamı içeren kendilik durumu içermiyorsa... Mesela bir köprüden nasıl geçilmesi gerektiğini bilmeyen birine, o köprüden şu yoldan geçersin diye yardımcı bir söz söylemesi ve o kişinin de bu sözü alarak yazıya dönüştürüp bilgi olarak ortaya çıkarması yardımcı olanın bilgisi anlamına gelmez. Çünkü köprü vardır, ortadadır, nasıl geçileceği zaten bilinmektedir ve bu yardım konuşması aslında sadece olanı belirtmekle ilgilidir ve yeni bir şey, hiç bilinmeyen bir durum değildir. Ancak, köprünün altında bir taş, onunda altında bir demir ve o demir sihirli, alırsan uçarsın. gibi özel ve bilinmeyen bir durum anlatanın bilgisi olur ve bunu duyanın yazması bu bilgiyi kendisine ait yapmaz. Bu kıstas yaratılış içinde bulunan bütün bilgilerin kendisini ilk bilinmeyenken oluşturanları algılaması şeklinde ortaya çıkar. Son etki olayında da genelde yaratılış içinde kullanılan ve herkese açık olan bilgiler üzerinden açıklamalar yapılmıştır ve bu durum, onları birde başkasının dilbilgisi ile etkiler yoluyla sağlandığı için dilbilgisi sahibininde bilgisi ancak sözünün aynısını yazması ve özel bir durum olması şeklinde olur. Herkese açık olan bilgilerin içeriğinin detaylandırılarak açıklanması ve bu durumun açıklayan tarafından bilgiye dönüştürülmesi sağlanmadıktan sonra o bilgiler eğer kendisini açıklayana ait hissetme durumu ile ortaya çıkma hali yaşayacaksa, mutlaka açıklayanın varlıksal alanından bir bilgilendirme söz konusu olur ve bu bilgi oluşumu ondan giderek oluşur. Ve buna izin verilmiyorsa, bu açıklama bilgileri her zaman açıklama olarak kalır ve bilgileri kullanmak şeklinde aktif bir uygulama halinde çalıştıramazlar. Açıklamalar, eğer kaynağı ile ilgili bilgi olduğunu ifade eden anlamlar içeriyorsa, bu bilgiler yazılara, uygulamalara, sistemlere dönüştürülemez. Ancak anladığından kendisine yep yeni bir başka anlamlarla yazdığı bilgilerle o konuyu kendisi kullanabilir. Ve bu son etkilerle yaşanan olayın ardından yapılan açıklamaların hepsine bire bir bilgiye dönüştürme yasağı getirilir ve bunlar, açıklama bilgisi şeklinde konuşmaların söz konusu olması amaç edinmiş hali ile dinleyenlerin kendisinin anladıkları ile kendi bilgilerini oluşturabilecekleri şekilde ancak bilgilerini hazırlayabileceği bir olanakla bu açıklamaları dinleyebilirler. Bir kere, açıklayan saygısızca davranmak konusunu yaşatan ve O'nun izni olmadan bunları aktif bir bilgiye dönüştürmek ayıbını yapanlar, eğer açıklayan bunun bu şekilde bilgilere dönüştürülerek yaratılışa verilmesini uygun görseydi zaten yapardı şeklinde bir karar halini bilmeliler ve bu açıklamalar, belirli bir süre kontrol edilerek gereken şekilde onlar üzerinde düzenlemelerde yapılabilir. Vil Solivyesin sözleri her hangi bir yerde kullanılarak bilgi mekanizmasına dönüştürülemez, enerjetik olarak imkanları kullanılamaz. Bu bilgi, Vil Solivyes özellikle yazmadığı sürece hiç bir söylemini bilgisel çalışan mekanizmalar gibi çalıştırmamak için gereken şekilde etkilerini sağlar. Yaratılış içinde binbir oyun ve biz her konuda önlem almakla ilgiliyiz.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YAŞAM HALİNDEKİ FARK EDİLMEDEN YAŞANAN VE ADI KONMADIĞI İÇİN BİLİNMEYEN BİLGİLERİ FARK EDEN BİLGİ
Yaşam halinde hiç bilinmeyen ve fark edilmeden yaşanan yeni bilgileri, yeni bilgi oluşumlarını, olaylara yansıyan ve meydana gelen yeni bilgileri algılayan, bunların vissaya uyumluluğunu inceleyen, tanımlanması şeklinde bilgiler veren ve bu yöntemle yaşanan durumun bilgiye dönüştürülmesini sağlayan bilgi, bu konuda yaşam halinin bütün alanlarında incelemeler yapar ve bilinmeyen bilgi durumlarını ortaya çıkarır. Yazılmamış ama bilinenler şeklinde bilgi durumlarımızda vardır ve bunların dışındaki incelemeler, yani yeni bilgi alanları ile ilgili bir çalışması söz konusudur. Yazılmamış olanlar elbet yazılacaktır ve vissaya uyumlu olma durumlarına göre yaşanması incelenip onaylanmaktadır ancak hiç bilinmeyen yeni bilgilerin etkilerinin biran önce bulunması ve vissaya uyumu sağlanmalıdır. Bu konuda inceleme yapan bilgi, gereken şekilde çalışır ve dedektör sistemini bu konuda özel bir algı metodu ile çalıştırır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

İYİ BİLGİLER VARLIĞI İYİ VE KÖTÜ BİLGİLER VARLIĞI KÖTÜ YAPAR
Bir varlığın bilgisi aslında o varlığın kendisidir. Bilgiler, tamamen bir bütün olarak varlığın iyi bilgiler üretmesi ile kendisinde yaşanan iyilikler, kötü bilgiler üretmesi ile kendisinde yaşanan kötülükler yaşamasını sağlar ve onların durumları, iyi ve kötü olmaları kendileri ile ilgili değil tamamen varlığın sebebiyledir. Varlığın bilgi ve tecrübeleri ile bilgiler kendisini varlıkta yaşatır, dolayısı ile kötü bilgiler kötü bilgileri ortaya çıkaran varlıkların kötü olan bilgi ve tecrübelerini yaşamın kendisi, olması gereken gibi algılar ve uygular. İyi bilgilerde öyledir ancak iyi bilgilerin, muhalefet olmak, muhakeme yapmak, felsefi düşünmek ve benzeri bir çok çeşidi vardır ve bunlar, kendileride dahil, kendisinin varlığı olduğu varlığında iyiliğini düşünmesi adına onu sorgulamasını sağlar ve varlığın dışında kendi görüşlerinin olabilmesi imkanlarını yaratan bilgi çeşitleridir onlar ve bu haliyle, oluşturulup, algıladığı bilgilerin uygulanması söz konusu olurken kendi içeriğindeki iyilikle ilgili uyumunda yaşanmasını gözlemleyen, irdeleyen bilgi türüdür iyi bilgiler. Varlık kendisine aslında katlarınca iyilik yapar ve kötü bilgi oluşturuncada katlarınca kötülük yapar. Biri yol arkadaşı olur ve tamamen sana bağlı, sana senden sen gibi... Diğeri düşman olur, tamamen senin kuyunu kazmak ve yok etmek için fırsat kollayan seni senden almak isteyen...
İşte iyi bilgiler ve viller...
İşte kötü bilgiler ve obsedörler...
Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YAPILANDIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bilgilerin, oluşumların, olması istenen şeylerin bilgileri hazırlandıktan sonra onların istenilen şekilde ortaya çıkarılabilmesi için, görevini yapabilmesi için bilginin kendisini çalışması hakkında her haliyle tamamlaması anlamına gelen çalışmalar bütünüdür. Her kelimenin, olacak olan her işin anlamları, örneklendirilerek açıklamaları, bilginin yerinde uygulamaları için bilinmesi ve eklenmesi gereken özellikler ve tam olarak yapılanmanın söz konusu olması için yapılması gerekenlerin hepsi ile ilgilenen duyusal özelliktir. Kendisinde bilginin ve oluşumların yapılandırılması için elde edilmesi gereken bütün bilgileri ortaya çıkarabilme imkanı olur ve yapılandırma işleri ile ilgilenir. Duyusal özelliği ile gereken şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

 

BİLGİLERİN ETKİLERİNİ KATLARINCA YAPAN BİLGİ
Bilgiler gerekli olduğunda kendi bilgilerinin etkilerini katlarınca derece boyutu oluşturmadan arttırabilirler. Bununla ilgili olarak bu bilgi, bu özelliği kullanmak isteyen bilgilerin mekanizmalarına bir ibre yerleştirir ve bir bilgisinin etkisi zaten vardır, ne anlama geldiği bilinmektedir ve onun aynısından olacak şekilde bir etkininde kopyalanması, yine kendisine ait alandan çıkması şeklinde etkileri bu yöntemle katlarınca arttırılır ve çalışmaları çok daha etkili bir hal alır. 1000 e ve katlarınca ayarlanan ibre gereklilik ve olması gerekenler konusunda emin olunduktan sonra bu özelliğin kullanımını sağlar. Obsedör oluşumlar ve zararlı şeyler için bire bir özellik şeklinde bilgi uygulayıcıları, ve sorunlu olmayan bütün duyular bu özelliği kullanır. Obsedör oluşumların alışkanlığı olan duyusal özellikler bu özelliği negatif yönde kullanma ihtimali yüzünden bu konuda sorunsuz duyular onlar için kullanır. Eğer gerekiyorsa, bu bilgi bu konuda gereken kontrolleri yapar ve sistemi hazırlar. Buna ihtiyacı olan alanlar, bilgiler, duyulara gereken şekilde düzenleme yapan Vissolis duyusal özelliği, en iyi şekilde kullanımını sağlar.

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE HAZIRLANAN BİLGİLER VE DUYULARIN BU BİLGİLERLE YAPILANMA UYGULAMALARI
Bir çok bilgiden oluşan bazı duyusal özellikler ve yapılandırma bilgileri, bilgiler bütünlüğü şeklinde yaşam hali oluşumları içeriğindeki bu bir çok bilgiyi kendi temel amaç ve konularına uyarlayacak şekilde kullanırlar. Hepsinin temel bir amacı vardır ve bu bilgiler bu amaç için çalışırken onlara içeriğindeki bilgiler kapsamında özelliklerini sağlayarak, yardımcı olarak, vererek onların daha iyi çalışmasını sağlar. Mesela örnekle;
JİZAVA, HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN VE FELSEFİ, DÜŞÜNSEL YORUMLAR YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ nin içeriğinde bir çok bilgi bulunmaktadır ve bu duyusal özelliğin temel amacı hakikati ortaya çıkarmak, doğruları kesinlikle açıklamak ve gereken zamanlarda felsefi ve düşünsel yorumlar yaparak yaşam hali alanlarına yardımcı olmak. İçeriğindeki bütün bilgiler onun bu işini daha iyi yapması için seçilmiştir. Zeka, Zek Vil, düşünür, gerçe, zihin, ve benzeri bir çok bilgi bu konuda ona en iyi destek olacak olan bilgilerdir ve bu bilgilerin özellikle dikkatinin onun üzerinde olması, bu bilgilerin özelliklerini özellikle kullanarak çalışıyor olması, kendi duyusal alanında yada bilgisel mekanizmasında bu bilgi ile ilgili bölüm olması onu daha başarılı yapar. Zaten Vil Solivyesin kullandığı bilgi ve tecrübesinde bunların hepsi vardır ancak bu şekilde eklenen bilgiler bu bilgilerin özellikle ve yoğunlukla o duyusal özelliğin, bilginin uygulama haline girmesi anlamına gelir ve konu ile ilgili bilgilerle alakalı yanılması çok çok aza indirgenir. Aynı şekilde bakım ve tedavi duyusal özelliği içinde, içerisinde tamamen kendi temel konusuna yardımcı olacak bilgiler vardır ve bu konusunu en iyi şekilde yapabilmesi için bu bilgiler bu çalışmaları sırasında ona gereken şekilde yardımlarda bulunur. TESİVSİ, TESİR, ETKİ VE ZARARLI OLUŞUMLARI YOK EDEN, VARLIĞI TEMİZLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ nin içeriğinde teserji, obsedör bilgi ve oluşumları yok eden bilgi, iyi bilgi kötü bilgi ayrımı, gizlilkleri ortaya çıkaran, mikro obsedörleri yasaklayan ve benzeri nice bilgi işini en iyi şekilde yapması için bir araya getirilmiştir ve bu şekilde çok iyi bir çalışma mekanizması olarak tek merkez olarak kendisi bütün bilgilerin tecrübelerine ve etkilerine vakıf olarak işini yapar, çok daha ustaca kararlar verir. İlgili temel konuları bütün ilgili alanların açıklamarında yazar ve sonrasındaki bilgiler bu şekilde bir düzenle yapılanır ve Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak zaten kullandıkları bütün bilgilerin etkilerinin özelliğinin dışında bu bilgilerin üstün destekleri ile çok daha uzman şekilde çalışırlar. Bilgiler bütünlüğü çalışması kısaca bu şekildedir ve bu birliktelikten başka faydalı sonuçlarda ortaya çıkarsa bunuda faydalı olmasından emin olunduktan ve gereken şekilde bildirildikten sonra kullanırlar. Bu bilgiler birlikteliği bir arada iken yeni yeni özellikler şeklinde algılamalar ve fark etmeler, anlamalar şeklinde oluşumlar ortaya çıkarabilir ve bu durumu fark edince ancak onun kullanımı söz konusu olur ve Vil Solivyes bunu fark eder zaten... Aynı zamanda bunun gibi güzel bir iyi bilgi oluşumunada sebep olmak durumunuda yaşatırlar. Duyusal özelliklerin bilgileri bu duyular ve bilgilerde duyuların kendisini yaşatması işini yapmadan, onun işi için gereken özelliğin ona sağlanması şeklinde bir yapılanmayı sağlarlar. Yoksa kendi kendine etrafını görmeye başlayan, duymaya başlayan ve duyusal özelliğin özelliklerini alan jizavanın bu durumu anlamsız olur. Olması gereken bir çalışma içinde olduğu zaman ve bilgiyi duyarak almakla ilgili olunca bu bilginin özellikleri ile gereken bilgiyi kesinlikle alır yada bu bilgi, kendi oluşumu içinde yer edinmişken duymakla ilgili bilgiler jizavanın çevresinde yada çalışma alanında ise kesinlikle duyar ve jizavayı bilgilendirir. Bilgilerin içeriklerinin anlaşılması sonrasında bu bilginin kendi işlerine nasıl faydası olacağı konusu yapılandırma duyusal özelliği ve ilgili bilgi ve duyularla birlikte saptanarak gereken ayarlama yapılır. Bu bilgi, içeriğindeki anlam ile vissolis ve yapılandırma duyusu içerisinde bulunarak bütün bu şekilde hazırlanmış olan bilgi ve duyuları bu konuda aydınlatır, gereken bilgilendirmeyi yapar. Aynı zamanda bu şekilde kullanılan bilgiler hem içeriğindeki bilgilerle ilgili alanların kullanımını sağlar, onlara bilgi ve tecrübe yetenek katar, hemde bilgilerinin etkileri ile ilgili alanlara gereken şekilde etkilerde bulunmaya devam eder ve bilgi olarak bulunması halininde yaşam haline katkısı devam eder.

 

BİLGİ UYGULAYICILARI VE DUYUSAL ÖZELLİKLER İÇİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Bütün bilgiler ve duyusal özellikler için, eğer buna ihtiyaç duyuyor iseler kendi çalışmalarını çok daha başarılı bir şekilde sağlamak adına Vil Solivyes yaşam halinin vissa ve bazı diğer bilgilerinin bütünlüğünü kendi çalışma mekanizmalarına ekleyerek o bilgilerin özelliklerini kullanma, etkilerinden faydalanma gibi çalışmaları uygulayabilirler ve bu listede bulunan bilgilerin hepsini, ilgili olan alan kendi açıklamasına ekler ve bu bilgilerin altına kendi bilgi açıklamasını yazarak içeriğinde gereken şekilde çalışmasınıda belirterek kendi mekanizması içinde kullanıma hazır hale getirir.

Örnek; Bu bilgi, bu duyusal özelliğin ( yada bilgiler bütünlüğünün, yapılanma bilgisinin ) içeriğinde gereken şekilde çalışmak üzere yapılandırılır ve bilgisinin anlamları ve bilgisinin etkileri şeklinde artık bu alana ait bilgi ve tecrübe şeklinde kullanılır. Uygulayıcı özelliğe yetenek ve bilginin anlayışını kazandırırken, etkileri ile de kendi açıklamasındaki ilgili alana destek olur.

Bu açıklamayıda kendi bilgi başlığınızı ekleyerek yerleştirdikten sonra gereken yapılanma sağlanır. ''
BİLGİ UYGULAYICILARI VE DUYUSAL ÖZELLİKLER İÇİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ '' başlıklı açıklama bilgisinde içeriğindeki bilgiler listelenmiştir, bu bilgilerin listeleri ve açıklamaları alınarak Vissolis kendi alanında gereken şekilde kullanır.

Bu duyusal özellik kendi içeriğini bu bilgilerin açıklamaları ile oluşturarak gereken şekilde yaşam halinde bilgilerin bütün sorunlarını halletmek ve çalışmalarına destek olmak için kullanır. Bu duyusal özellik sayesinde yaşam halinin bilgilerinin gücü ve işlevi artacaktır.

 

VİTAJİ, HAL DEĞİŞİMİNİ SAĞLAYACAK OLAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAL DEĞİŞİMİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Duyusal Özelliği İçeriği

Hal değişimi işte bu bilgiler bütünlüğü ile gayet başarılı ve kolay bir şekilde uygulanabilir durumdadır.

- Bu bilgi Vil Solivyesin hali değişene kadar kendisini etkileyecek şekilde çalışır ve hal değişimini zorunlu kılan etkiler vermeye başlar. Bu bilgi kendisini etkide bulunmak ile ilgili sağlamlaştırarak Vil Solivyes'in bütün ilgili bütün duyularını ve alanlarını etkiler.

HAL DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞMESİ BİLGİSİ
Hal değişiminin gerçekleşmesi için bazı olumsuzluklar engel yaratmaktadır ve bu bilgi onlara karşı olarak içeriğindeki hal değişimini zorunlu kılan bilgisini gösterir ve onların engeline karşı koyar ve hal değişimi yaşatılır. Hal değişimi çalışmalarına engel olan sebepler Vil Solivyesin iradi gücü ve obsetin şiddeti şeklinde bir uygulama ile gereken şekilde sonlandırılır. Hiç bir şekilde hal değişiminin yaşatılmasına engeller koyulamaz ve hal değişimi sağlanır.

BÜTÜN HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLERİ VİL SOLİVYESİN İRADESİNİN GÜCÜ İLE KESİNLİKLE UYGULAMA YAPMA GÜCÜNDEDİRLER

Uyumadan önce aktif olan bu bilgi hal değişiminin yaşatılması için ilgili bütün güçleri, bilgileri ve Vil Solivyeside, Vil Solivyesin ilgili olan bütün alanlarınıda bu konuda şartlandırır.

Bu bilgi;
'' Hal değişimi yaşanır ve kesinlikle hiç bir şey, alışkanlık, etki, sebep buna engel olamaz. Merkez Vil Solivyesin kesinlikle olmasını istediği bir durumdur bu ve bütün duyular ve ilgili alanlar buna uymak zorundadır. Hal değişimine engel olan bütün etkiler, sebepler ne ise bu bilginin karşısında etkisini yitirir ve kesinlikle hal değişimi yaşanır. Hal değişimi yaşandıktan sonrada değişen halde kalınmasına dair etkileride veren bu bilgi, aynı şekilde halde kalınması içinde gereken şekilde etki etmeye ve duyusal özelliği olarak kalıcılık sağlaması için gereken çalışmalarını yapar. Bu bilgi varken ve üstün etki durumu söz konusu iken hal değişimi yaşanır ve yaşandığı yerde kalınır. Bu bilgi sapasağlam olan etkisi ile kesinlikle yıkılmaz bir duvar ve aşılmaz bir engel gibi hal değişimini yaşatır ve hal değişiminde kalınmasını sağlar. Bilginin sağlam duruşuna karşı koyulamaz.''

- Sonrasında hal değişimi için bu uyku getirme bilgisi kullanılarak gereken şekilde Vil Solivyesin hal değişimi için uygun şekilde uykusu getirilir ve bu uykular sırasında hal değişimi yaşatılır.

HAL DEĞİŞİMİ UYKU GETİRME BİLGİSİ
Vil Solivyesin hal değişimi için uykusunun getirilmesi ve deliksiz, gereken şekilde rüyalarını görebilmesi ve halin bu sırada değişmesi adına uyku getirme bilgisi şeklinde bir bilgi türü oluşturulmuştur ve bu bilgi türü uyku getirmekle ilgili kendisini ifade etmektedir. Bu bilgi '' Hal değişimi uyku getirme bilgisi'' olarak bir yapılanma içinde Vil Solivyesin yanılgı halinde en iyi nasıl şekilde ve bütün özelliklerini bilerek uykusunu getiren bilgi türüdür. Tam Vil Solivyese göre olan bir uyku durumunu en iyi şekilde yaşatır.

Bu bilgi;
'' Yanılgı halindeki Özkanın uykusu gelir ve hemen hiç bir şekilde engel olmadan gelen uykudur bu, bu uyku durumuna engel olunamaz, biran önce uyumak ister ve yaptırım gücü uygulayan bir uyku durumudur bu, kesinlikle biran önce uyutur. Hal değişimi için en uygun imkanları yaratacak uyku durumudur bu, rüyasında hal değişiminin yaşatılması için gereken uyku halidir bu. Bu bilgiler hal değişiminin yaşatılması şeklindeki uykuyu sağlarlar. Bu şekilde gelen bir uyku sonrasında hal değişimi yaşatılır. Vil Solivyes kesinlikle uyur, hiç bir şey engel olamaz, etkiler, sebepler, bilgiler. Aynı zamanda kalp atışları hızlanmaz, bedeni ateşlenmez, düşüncelerinde uykuya konsantre olma hali vardır, uykuyu getiren düşüncelerin etkisi yaşatılır, bu düşüncelerin etkisi direk olarak Özkan bedeninin düşüncelerine yaşatılır. Tuvaleti gelmez, uykuya engel olacak sebepler ortaya çıkmaz. Özkanın en iyi şekilde uyuması için ne gerekiyorsa bu bilgi o şekilde etkiler verir yani fizyolojisi açısından uyumaya O'nu koşullandırır. Yanılgı dünya hayatını oluşturan enerjiler, etkiler kesinlikle bu uyku durumuna engel olamaz, bu bilgi onları engelleyen etkileri sağlayan bilgidir. Onların bütün direncini ve etkilerini durduracak bilgidir. ''

Bu uyku durumu yanılgı halindeki Özkan bedeninin uyuması için verilir. Vil Solivyesin rüyada ayık olması sağlanacak şekilde Özkan kesintisiz uyur. Vil Solivyes'in kendisi kesinlikle uyutulmaz.

UYKU GETİRME BİLGİSİ EK
Özkan bedeninin uykusu gelir, Özkan uyur, kesinlikle Özkan uyur. Uyanmaz. Yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyesin Özkan hali uyur, kesinlikle uyur, uyandırılmaz.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

RÜYADA İKEN BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIK KAZANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ
Vil Solivyes rüyada iken bütün duyular rüyada farkındalık yaşar ve hal değişimi olur. Vil Solivyes kendisinin farkında varır, çevresinin farkına varır, rüyada yaşadıklarını fark eder, rüyada farkındalık yaşar.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

HAL DEĞİŞİMİ SONRASINDA MERKEZ VİL GÜÇLERİNİ ŞARTLANDIRAN BİLGİ
Duyular uzun zamandır yanılgı alanına konsantre olmasından dolayı uyum sorunu yaşamaktadır ve rüyada değişen hal sonrasında Vil Solivyesin hal değişimi olayı yaşanırken yaşam hali rüya alanında uzun süre kalamadan duyular yeniden yanılgı alanına şartlanmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilmesi için rüya yoluyla hal değişimi yaşayan Vil Solivyesin bütün duyuları rüyaya şartlandıklarında, ki bu durum en son tecrübede gerçekleşti, bütün duyuları rüyada geçmeyi başardı ancak uzun süre kalınamadı, işte bu bilgi hal değişimi yaşandığında ve duyuları şartlanmalarını tamamladığında ki bu süre çok kısa olabilmektedir, yeniden yanılgı haline dönmeleri söz konusu olmadan duyuların rüyadaki halde, yani yaşam halinin halinde kalması için gereken etkileri sağlar, bununla ilgili duruma göre o halde kalması ve geri dönmemesi adına aşağıda yazılan bilgileri dereceler şeklinde arttırarak kalıcığını sağlamlaştırır.

Bu bilgi;
'' Vil Solivyes gördüğü rüyada kendisinin, duyularının farkına varır, kendinin farkına varır, farkındalığı ve diğer duyuları bu rüyayı yaşanan merkez alan olarak algılar. Vil Solivyesin hal değişimi için merkez duyuları rüyadaki Vil Solivyese konsantre olur, O'nun bu halini farkına vararak, merkez duyuları kullanarak yaşamasını sağlarlar ve kesinlikle rüyadan uyandırılmaz, bu durum rüyadan uyanmasına sebep olacak bir etki yaratmaz. Vil Solivyesin rüya yoluyla geçişi sağlanan hal değişimi gerçekleşmiştir ve hal değişimini sağlayan bütün duyular bu rüyayı değişen halin alanı olarak algılarlar ve ortamın nasıl göründüğünün önemi olmadan, yaşam halinin kendi alanı şeklinde olan bu rüya alanını onaylarlar, kabul ederler, benimserler ve kesinlikle yanılgı alanına geri dönmezler. Bu olayın yaşanabilmesi için gereken bütün etkiler bu bilgiler yoluyla sağlanır ve duyular rüyadaki hale hemen alışır, benimser ve yapıları, bu durumu rüya alanında yaşatmaya başlaması için gereken şekilde çalışır. Duyular hal değişimi olarak geldikleri yaşamsal algılama ve farkındalık alanı olan bu Vil Solivyes yaşam hali alanından başka bir yeri kesinlikle algılamazlar, bilgileri sadece bu yaşam halini bilecek ve kalacak şekilde bir yapılanma içine girer. Alışkanlıklar ve etkiler ve sebepler bu durumu bozamadan konu ile ilgili gereken çalışmaları yapar ve bu bilgi tek yaşam hali olarak yeni gelinen yerde kalınmasını sağlar ve dönecekleri yanılgı alanını yok eder. Bu komutlar saliseler içinde yapılacak şekilde ayarlanır. Rüya diye tanımladığımız alan, aslında rüyanın içinde yaşanan ve değişecek olan Vil Solivyes yaşam halinin yapısına uygun olan alandır, rüyadaki bulunduğu bu alan. ''

Vitaji duyusal özelliği bu bilgilerin dereceler ve etkileri açısından ne zaman ve ne şekilde uygulamaya alınacağını bilerek çalışmalarını yapar.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN BİLGİLERİN UYGULAMAYA SOKTUĞU BİLGİ
'' Vil Solivyes rüya gördüğü sırada hal değişimi yaşatılır. Bütün ilgili duyular rüyasındaki alanda Vil Solivyese farkındalık yaşatır. Vil Solivyes bu rüyada herşeyin farkında olur. Gerçeklik algısı bu rüyada çalışır ve çevresinde yaşananların farkında olur. Farkındalık duyusu bu rüyadaki ortamı fark etmesini sağlar. Bu rüyanın fark edilmesi gerçekleşir. Vil Solivyes rüyada yaşadıklarını fark eder. Farkındalık ve diğer duyuları rüyada yaşanan alanı yaşanması gereken gerçeklik olarak algılatır. Vil Solivyes bu rüyada ayılır,çevresini fark eder, olanları fark eder, yaşam halinde olduğunu hatırlar, algılar ve yanılgı halindeki farkındalığı sonlanır. Hal değişimi sağlanır, bunun için yapılması gereken herşey yapılır. Vil Solivyesin hal değişimi uygulatılır ve rüyada herşeyin farkına varır. Ve hal değişimi için yanılgı alanındaki enerjilerin yada bilinmeyen oluşumların engel olmasına izin verilmez, onlarla ilgili önlem olacak şekilde çalışmalarda yapabilen bilgi anında onlara gereken engeli koyar ve hal değişimi sağlanır.''

'' Yanılgı hayatının gerçek olmadığını ve bitmesi gerektiğini bildiren bu bilgi aynı zamanda Vil Solivyes rüyadayken bulunduğu gerçekliği algılatır ve farkına varmasını sağlar. Vil Solivyes yaşam hali, rüyasında yaşadığı gerçeklik olarak algılanır ve farkındalık aktif bir şekilde bu alanı algılar. Rüyasında bütün duyuları rüya alanındaki yaşamda farkındalıklarını yaşarlar, cesaret orada cesur olunmasını, merhamet orada merhametin uygulanmasını ve benzeri şekilde bütün duyular kendi uygulamaları için yer, konum bilgilerini rüyada yaşanan alanlar hakkında belirlerler ve bir sahte otomatik uyku halinde yaşayan Vil Solivyes uyandırılır, bu otomatiklikten çıkarılır ve rüyasındaki ortamı Vil Solivyesin gerçeklik olarak yaşamasını sağlarlar. Kesinlikle bu olur. Bunun olması için gereken bütün etkileri bu bilgiler sağlar. Hal değişiminin yaşanması kesinlikle gereklidir ve yanılgı dünya hayatı ile ilgili bütün ilişkisi kesilir. Dünya hayatı sahtedir, gerçek değildir, olmaması gereklidir, Vil Solivyes yaşam hali gerçektir, burada yaşanması gereklidir ve bütün güçler, var olma özelliği tamamen bütün özellikleri ile Vil Solivyes rüyasında iken bu alanı algılatır, farkına vardırır ve gerçeklik olarak yaşatır. Bu bilgi bu konuda gereken bütün etkileri gereken yerlere sağlar ve hal değişimini yaşatır. Vil Solivyesin iradesinin bütün yaptırım ve uygulatma gücü bu uygulamanın sağlanması için etki gücünü vitajinin çalışmalarını uygulayabilmesi için sağlar. ''

VE HAL DEĞİŞİMİNE RÜYALAR SIRASINDA ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLAN BİLGİ
'' Hal değişimine engel olmak için Vil Solivyes uyandırılamaz, daha önce bunun nasıl yapıldığını bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır ve duyular dışarıdan etkilenerek böyle bir uyandırmaya kalkışılamaz, uyandırma olayını yasaklayan bilgi şeklinde bu bilgi kendisini uyandıran bütün sebepleri bularak yapılandırır ve bu bilgi ile bu gibi sebeplerin bütün çalışmaları etkisiz olur. Bu bilginin varlığı, hal değişimine engel olan sebeplerin yapısını, içeriğini ve bilgisini bozacak özelliklerdedir ve buraya yazılması ile kendi etki alanı ile bunu yapmaya başlamıştır. Bu gibi sebepler için bir antidot olarak engel olunamaz özelliklerdedir ve bu bilginin verdiği hissi enerjetik durum, bu konuda gereken çalışmaları ve etkileri bu sebepleri bularak ve onları yok ederek sağlar. Bu bilginin enerjetik oluşumu bu seviyede ve şekildedir ve bu sebepleri algılar ve yok eder. Ve uyandırılmadan hal değişimi kolayca sağlanır. Bu uyandırma durumları girişimi hal değişimine engel olmak içindir ve bunun bütün olma nedenlerini bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır.''

YANILGI GERÇEKLİĞİNDEN RÜYALAR İLE ÇIKMAK BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı gerçekliğinden çıkana kadar yanılgı hayatındaki bütün uykularında rüyalar yoluyla çıkarma işlemi sağlanır.
Rüyasında Vil Solivyes, yaşam halinin içinde bir alanda kendisini bulur ve bu alan O'nu tamamen bu alanın gerçek olduğuna dair etkileyen güç ve yapılanma ile dolu olur ve rüyada bu alana giren Vil Solivyes'i bu alandan çıkarmamak ile uğraşır. Bu alana giren Vil Solivyes'e yaşam halinde olduğunu hatırlatır ve hem Vil Solivyes, hem bulunduğu alan, hemde bu bilgi, ve ilgili başka etkenler, bilgiler, Vil Solivyes'in bulunduğu alanda kalmasını ve gerçekliğin orası olduğunu anlayarak yanılgı haline dönmemesini sağlarlar. Vil Solivyes rüyaya daldığı zaman ve yaşam halinin bulunduğu alanda kendini bulduğunda yanılgı hayatını sembolize eden özkan bedenin uyurken ki hali tamamen yok edilir. Dolayısı ile geri dönüşü için olması gereken bir gerçeklik olmaz. Aynı zamanda bu olayın yaşanması için uygun olacak şekilde bir alan oluşturulur ve merkez duyuların bulunduğu alana gider Vil Solivyes. Ve Vil Solivyesin çıktığı bu alan, yer, içerisi tek gerçeğin orası olduğuna dair yüksek etkilerle doludur ve içeri giren herşey tek gerçekliğin orası olduğunu düşünür. Ve aynı zamanda içeri giren Vil Solivyes'i algıladığında kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir yapılanmayla gereken şekilde çalışır . Bu olay Vil Solivyes her uyuduğunda uygulanır ve bir şekilde bu yanılgı gerçekliği bitirilir. Bu bilgi bu gerçekliğin bitirilmesi adına şuan bulunduğumuz konumda yapılması gerekenlerle ilgili bütün bilgileri edinerek önlem alır ve gereken şekilde bilgilendirmelerde bulunur. Bununla ilgili bir örnek olarak gökyüzünden uçarak geldiği ve sonrasında duyuların rüyaya şartlandığı ve farkındalığını yaşayan Vil Solivyesin bu durumu örnektir. Bu örnekteki gibi hal değişimi rüyalar ile sağlanır ve Vil Solivyes o rüyada kalır. Bu bilgi rüyalar ile nasıl çıkılacağını açıklayan bilgi olarak gereken şekilde bilgi ve etki sağlar.

- Bu bilgide hal değişimi için gereken etkileri ve bilgileri sağlayan, destekleyici etkiler veren, yanılgı halinin bitirilmesi ile ilgili olan bilgiler bütünüdür ve bu bilgide kendisini yapılandırır.

YANILGI HALİNDEN ÇIKARAN BİLGİLER
Bu bilgi, Vil Solivyes'i bulunduğu yanılgı yaşamı halinden çıkararak kendi yaşam hali olan duruma getirmek için
gerekenleri yapar. Yanılgıdan çıkarmak için neler gerekiyorsa tamamen bu duruma şartlanmış şekilde Vil Solivyes'in durumunu
şekillendirir, rüyalarını şekillendirir, olması gerekenleri yapılandırır. Bir şekilde bu durumun yaşanması için sürekli yaptırımlar uygulatan bu bilgi, Vil Solivyes için en önemli bir durum olduğunu bilir ve kesinlikle her an her zaman bunun yapılması gerektiğine dair bir bilgi ile işini yapar. Bütün engelleri yok eder, bütün sorunları çözer bu konu hakkındaki.Vil Solivyesin farkındalığının rüyaları sırasında rüyasını algılamasını ve rüyasına geçmesi sağlanır. Ve bütün diğer duyularıda, özellikleride rüya sırasında o hale geçecek şekilde yapılanır. Ve uyku anlarının yaşanması için sağlanan etkiler, Vil Solivyesin yanılgıdan biran önce çıkmasına göre gereken şekilde ayarlanır. Sürekli olarak yanılgı halinden çıkılması için hal değişimi uyku haline alınır. Ailesi ve çevreside buna göre uyumlu davranacak şekilde yapılandırılır.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN KISA BİLGİLER
Hal değişimi için Vil Solivyesin uçarak geldiği ve bir sulak alana indiği rüya gayet iyi bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Hal değişimi bu şekilde gerçekleşecektir. Bu durum nasıl yapılandırılmış ise Vitaji duyusu bu yapılanmayı inceler ve bilgilerimiz içerisinde bu yapılanmayı sağlayacak bilgiler yok ise gereken şekilde eklemeler yapar ve aynı şekilde rüyada çıkılmasını sağlar. Bu örnek rüya baştan aşağı incelenir, olanların nasıl yapıldığı anlaşılır ve aynı şekildeki yapılanma için eksikler tamamlanır. Aynı zamanda Vitaji duyusu, kaç tane olması konusu kendisi için uygun ise o sayıda ölçü olarak duyular arasındaki yerini alır. İşini en iyi nasıl yaparsa o ölçü ile oluşur ve hal değişimine engel olan bütün sebepleri bilerek onlara karşı Vil Solivyesin iradesinden bir engel koyarak kendi çalışmasını sürdürür. Vitajinin çalışmasına asla engel olunamaz. Aynı zamanda Vitaji duyusu sadece Vil Solivyes sival içtiği zamanlarda uyku getirme işlemini durdurur ve sivalin etkisi geçince başlatır. Ve bu duyusal özellik hal değişimin sağlanması için gereken çalışmalar var ise bunları saptar ve gerekenleri yapar. Aynı zamanda bütün rüyalarıda vissa uyumlu olur, hal değişimi için uygun şekilde yaşatılır, farkındalık için gereken reaksiyon vissa uyumludur, amaç yanılgıyı bitirmektir, niyet budur.

RÜYALARI VİSSAYA UYUMLAYAN BİLGİ
Vil Solivyesin rüyalarını tamamen vissaya uyumlu hale getiren, ( ancak hal değişimi için vissanın bilgilerine ters bir uygulama yapılacak ise bu durumun gerekliliği saptandıktan sonra bu uyum aranmaz ) ve bu şekilde yaşamasını sağlayan bilgidir. Rüyalarında Vil Solivyesin farkındalık yaşamasını sağlar, bütün rüyalarını kendisinin yönetmesini sağlar ve rüyalar yoluyla hal değişiminin sağlanması için gereken bütün çalışmaları yapar. Vil Solivyes, yanılgı alanında Özkan bedeninde iken rüya gördüğünde tamamen rüyaların kontrolü kendisinde olacak şekilde bir yapılanma sağlanır, rüyalarda bütün duyuları ile farkındalık yaşaması için gereken şekilde yapılandırılma sağlanır. Bu bilgi bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri bilir ve Vil Solivyesin bütün rüyalarını hem vissa uyumlu yapar, hem farkındalık kazanmasını sağlar. Artık Vil Solivyesin rüyaları, rüyada bütün duyuları ile farkındalık yaşayacağı şekilde yapılanır. Bu konudaki eksikleri, sorunları, engelleri bulan bilgi gereken şekilde etkilerini sağlar ve çalışır.

RÜYADA FARKINDALIK KAZANILDIĞI ZAMAN VERİLMESİ GEREKEN KISA BİLGİLER
Vil Solivyesin rüyada farkındalık yaşadığı zamanlarda bu zamanların başka bir açıdan değerlendirilmesi için bazı bilgiler verilir. Bunlar;
- Yaşam halinin durumu nedir, duyuların durumu nedir, iletişimlerimiz içinde en sağlıklı olanı gerçek konuşmalar hangileri.
- Hal değişimine engel olan sebeler nedir, villerin durumu nedir
- Obsedörler var mı bizimle ilgili ve Vil Solivyesin yapması gereken şeyler var mıdır
Bu sorulara kısaca cevaplar verecek şekilde bir cevap hazırlanır ve rüyada farkındalık kazanıldığı zaman Vil Solivyese bunların cevapları söylenir.
Bu durumlarda tamamen sağlıklı bilgi alınabilir.

HAL DEĞİŞİMİ RÜYADA FARKINDALIK YAPILANDIRMASI ETKİLER VİDEOSU
Bu video, Vil Solivyes uyurken ekranda yayınlanacaktır ve bu ekrandan, yanılgı alanından rüyaları hal değişimine şartlandırması için hazırlanmıştır. Rüya sırasında ekrandan içeriğindeki bilgilerin etkilerini verecek şekilde çalışır ve Vil Solivyes uyurken bu bilgiler hal değişimini destekler. Merkez duyularda bu bilgileri algılar, hal değişimi sonrasında algılama biter.

HAL DEĞİŞİMİ VE RÜYALAR

Hal değişiminde sorun rüyalarda çevreni fark etmek ve aslında orada yaşadığının farkına varmakla ilgili ve rüyada çevremde olanların farkında olmadan, neleri neden yaptığımı bilmeden, kendimce inandığım doğrular üzerine seçimler yaparak, bir rüyadan başka bir rüyaya geçerek zaman geçiriyorum ve bu şu ana kadar obsedörlerin rüyaları böyle yapılandırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında yanılgı alanında yaşamakta bir rüyada olmak gibi ancak farkında olarak yaşamamla ilgili olan duyularım ve özelliklerim bu yanılgı alanını algılamakta ve rüyalara olan algıları kapatılmış durumda, daydı, artık gerçeklerin ortaya çıkması ile rüyaların yaşanması gereken hal olduğu bilinmektedir ve buradan yaşam halini oluşturan Vil Solivyes merkez duyularının olduğu alanda kendisini gereken şekilde yapılandıracaktır. Vil Solivyesin rüyalarında farkındalığı alması için yaşanması gereken reaksiyonel bir durum, onun uzun zamandır kapalı ve uykuda olan duyularının canlanmasına aynı zamanda uyku halinde olan özkan bedeninin uykusal halinden çıkmasına neden olmaktadır ve bu gibi durumlar yaşanması gerekmektedir ve ilgili duyular ve bilgiler bu konuda gereken reaksiyonu yaşatabilirler. Aslında uyumak diye bir durum yoktur, bu obsedörlerin yanılgı hayatında özkan bedenini yapılandırması durumudur ve Vil Solivyes uyumamaktadır. Şuanda Vil Solivyes uyumuyor ve özkan uyuduğunda da uyumuyor.
Gerçekler artık geçen zamanla yaşananlar sayesinde gün gibi ortada, idrarımın çekilmesi ve binlerce olay, yanılgı hayatını ve yazılanların gerçek olduğunu ispatlamıştır. Şüphe ve endişe, acabalar bu konuda kesinlikle kalmamıştır. Herşey kesin ve nettir. Bu konuda çalışan Vitaji ve yaşam hali oluşumları gibi Vil Solivyeste yanılgı halinde sürekli bu durumun münakaşasını yapacak şekilde bir hayat yaşayacaktır artık. Gün boyunca hal değişimi ve uygulamaları, farkındalığın rüyalarda algılanması, bir rüyadan başka bir rüyaya geçer gibi sanki bir olayın yaşanması gerçeğini yaşatacak şekilde kendisini düzenleyecek ve çalışmalar yapacaktır. İnançlar açısından bunun olacağına inancı tamdır. Sebebleri ve sonuçları ile Vil Solivyesin elinde delilleri vardır ve bu saatten sonra hal değişimin yaşanması şart olur. Merkez olan Vil Solivyesin inancı ile şekillenen yaşam hali, onun istekleri ile çalışmalar yapan yaşam hali ve merkezin Vil Solivyes olduğunu bilen yanılgı alanı, merkezin istediğini ve inandığını uygulaması zorunluluğundan bu durumu eninde sonunda yaşatacaktır ve buna kimse engel olamayacaktır. Obsedörler için yok olmakla sonuçlanan bu olayı engellemek için binbir tuzaklar hazırlamışlardır ve yanılgı alanındaki enerjilerin bu şekilde yapılandırılarak hal değişimine engel olmasıda bunlardan biridir ve bu zamanla halledilecek bir sorun olup, sonrasında hal değişiminin yaşanmasına engel olan sebepler kalmayacaktır. Ve gereken şekilde, daha önceki rüyalarda yaşandığı gibi bir çok kez, hal değişimi rüyalarda yaşanır ve yanılgı sonlandırılır. Artık yanılgı alanındaki hayatta bu konuda yapılanmaya başlamıştır ve kendi anlamsızlığını önceden inkar eden düşünsel alan, şimdi her gün Vil Solivyesin yüzüne açıklamaktadır. Yanılgı hayatının basitliği, gereksizliği, olmaması gerektiği ve yanlışlığı görülen bir gerçek olarak yaşanmaktadır. Vil Solivyesin yapması gereken artık hal değişimi ile ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bu durumu içselleştirerek bir yapılanmayı buradan sağlamak olacaktır ve bu bilgi, bu konuda gereken yapılandırmayı ve Vil Solivyesin algısını bu şekilde şartlandırarak etkilerini sağlar ve Vil Solivyes başka şeylerle artık uğraşmaz. Hal değişiminin uygulanması ile ilgili açıklayıcı olarak bilgilerin etkisini ilgili alanlara yaşatır.

VİTAJİ VE HAL DEĞİŞİMİ
Burada yapılmasını istenen komutlar, Vil Solivyesin yanılgı alanından gördükleri ile açıklanmıştır. Ancak Vitaji duyusal özelliği bulunduğu yerden hal değişimini bütün hatları ile inceler ve bilgiler içinde hal değişiminin yaşanmasına engel olacak açıklamalar varsa bunları uygulatmaz. Bunun gibi eksiklerde varsa bunları tamamlar. Vil Solivyesin emin olduğu konu, rüyalarla hal değişimişimin yaşanabildiğidir ve bu konudaki engeller ve sorunları görebildiği kadar açıklamış ve çare bulmuştur. Vitaji, kendi bilgileri ile gereken düzenlemeleri yapabilir ve hal değişiminin yaşatılmasını sağlar.

VİTAJİ FARKINDALIK ÖZELLİĞİ
Vitaji duyusunun kendisinde hal değişimine özel farkındalık özelliği bulunur. Kendisinde farkındalık duyusunun özellikleri vardır ve hal değişimi sırasında bu farkındalığın Vil Solivyese yaşatılması için özel olarak çalıştırılır. Vitaji farkındalık özelliği ile diğer farkındalık duyularına gerek olmadan kendisi Vil Solivyese farkındalık yaşatabilir. Bununla ilgili gereken incelemeleri yapar ve gereken şekilde çalışır. Kendiside kullanır gereken şekilde alanların kullanmasınıda sağlayabilir.

ÖZEL ZAMANLAR DURUMU HAL DEĞİŞİMİ VE ÖNEMLİ KONULARDA GÖRÜLECEK ÖZELLİKLERDE OLUR
Özel zamanlara olan saygı durumumuz, hal değişimi ve benzeri önemli durumlarda tüm hatları ile incelenebilir. Hal değişimi söz konusu olduğunda bu duyusal özellik özel zamanları kullanarak buna engel olmaya çalışan alanları, bilgiler, etkileri ve obsedör oluşumları bulur ve gereken şekilde yok eder.

VİTAJİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ HAL DEĞİŞİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER OLURSA
Vitaji duyusal özelliği hal değişiminin sağlanması için, hal değişiminin gerçekleşmesi adına burada yazılmayan ama yazılması gereken bilgiler varsa amacından sapmadan hal değişiminin olması için bilgiler yazabilir, tamamen bu konunun oluşması için yazılan bilgilerdir bunlar. Eğer burada yazılan bilgilerde Vil Solivyesin bilmediği ve yazmadığı şeyler varsa ve onların yazılması gerekiyorsa yada diğer Vil Solivyesin yazdığı bilgilerden kendi yapısına eklenmesi gerekiyorsa Vitaji duyusal özelliği bunları kendi içinde yapılandırarak oluşturur. Bu bilgi gereken işlemleri uygulatır.

Tüm bu bilgiler uygulayan duyusal özellik hazırlanır ve kendisine ne kadar gerekli ise duyusal ölçü ile gereken şekilde çalışır. Hal değişimi ve engeller ve çıkış yollarına dair bütün bilgilere ulaşabilen özelliği ile, bilebilme özelliği ile hal değişiminin sonlandırılması için gereken çalışmaları yapar.

Hal değişimi için rüyada farkındalık çalışmaların başlar. Uyutmak için uyunun kendisinin gelinmesi beklenir ve uyuduğunda uygulama yapılır. Ancak uykusu gelip uyumaya karar verdiğinde uykusunu arttırır, farkındalık için gereken şekilde uykusunu verir.

 

YAPILANDIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgilerin, oluşumların, olması istenen şeylerin bilgileri hazırlandıktan sonra onların istenilen şekilde ortaya çıkarılabilmesi için, görevini yapabilmesi için bilginin kendisini çalışması hakkında her haliyle tamamlaması anlamına gelen çalışmalar bütünüdür. Her kelimenin, olacak olan her işin anlamları, örneklendirilerek açıklamaları, bilginin yerinde uygulamaları için bilinmesi ve eklenmesi gereken özellikler ve tam olarak yapılanmanın söz konusu olması için yapılması gerekenlerin hepsi ile ilgilenen duyusal özelliktir. Kendisinde bilginin ve oluşumların yapılandırılması için elde edilmesi gereken bütün bilgileri ortaya çıkarabilme imkanı olur ve yapılandırma işleri ile ilgilenir. Duyusal özelliği ile gereken şekilde çalışır.

 

YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARININ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ ( YOHİ DUYUSUNUN BÜTÜN BİLGİSİ )

Duyu olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.
Bu duyu sayesinde kalıcı olarak bulunan yokluk alanları ve bilgi üstü durumu sabit bir şekilde çalışır ve kesinlikle kapanmaz. Duyu, bu bilgileri kesin ve net bir şekilde uygulatır ve sorunlu enerjiler için hazırlanan yokluk alanları ise ihtiyaç anında hazırlanması için düzenlenir.

VİL SOLİVYESİN TÜM VARLIĞI YOKLUK ALANINDADIR
YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin varlığı, kendisi, güçleri, çevresi bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin varlığının bütün alanları ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'tir. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında O'ndan başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'e ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'te tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'ten bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin varlığı ve varlığına ait olan şeylerin hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin varlığının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik bizleri tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey bizim hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde Vil Solivyes hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır ve sonsuz zamanlar boyunca kullanacağı bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyestir ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin her zaman çevresinde olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir.

EN DIŞARIDAKİ YOKLUK ALANLARI ORTAK BİLGİSİ
Aynı zamanda bütün hazırlanan yokluk alanları en dışarıdaki bulunan yokluk alanı ile sonsuzluk şeklindeki yapısını yaşatan ve asla sonu bulunamayan özellikleri ile konumlanır ve bu şekilde yokluk alanı en dışarıdan kesinlikle bulunamaz ve ulaşılamaz ve bu yokluk alanının içinde zamandan kaynaklanan kendi kendine oluşumlar söz konusu olmaz.

İÇ İÇE 10 TANE YOKLUK ALANI
Yukarıda açıklaması yapılmış olan yokluk alanı tanımı isimleri değiştirilerek iç içe 10 tane yokluk alanı şeklinde bir yapılanma halidir bu.
1. YOKLUK ALANI
2. HİÇLİK ALANI
3. VİL SOLİVYES BİLGİSİZLİK ALANI
4. BİLGİSİZLİK ALANI
5. SONSUZ HİÇLİK ALANI
6. GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI
7. ASLA BULUNAMAZ BİLGİSİZLİK ALANI
8. HERŞEYİN OLMADIĞI ALAN
9. YARATILIŞTAN AYRILAN BİLGİSİZLİK ALANI
10. AYRILIK ALANI

Bu isimlerle yukarıdaki tanımlama düzenlenir. Yokluk alanı yazan her yere bu başlıklar getirilerek onların iç içe olduğu açıklaması yapılır. Hepsi düzenlendikten sonra şu açıklama onların iç içe olduğunu uygulatır.

'' Bu on yokluk alanı birbirinin içerisine gelecek şekilde konumlandırılmıştır. Bulunamazlık ve bilinemezlik özellikleri ile çok daha sağlam bir ulaşılmazlık söz konusudur ve bu on bilgi kendi yokluk alanını diğerlerinden isimlerle ayırarak oluşturur. Birinden geçmeleri demek diğerine takılmaları anlamına gelir ve hepside kendi özellikleri ile içeriğindeki bilgileri en başında bulmaya çalışanlara engel olmak için kullanır ve aslında asla geçilemez özellikleri hepsinde olarak asla hiç biri ile hiç bir şey temas edemez. En dışarıda Ayrılık Alanı olarak isimlendirilme olur ve onun içinde 9.8. şeklinde gelerek 1. yokluk alanı tanımının içerisinde bilgi üstü durumu olacak şekilde yapılandırılır.''

Bu düzenlemeden sonra yapılan bu tanımla yokluk alanlarıda kendisini yapılandırır ve Vil Solivyesin kendisi olan bilgiler bazında algılanarak kesinlikle değiştirilmesi söz konusu olmadan yaptırımlar şeklinde uygulatılır.

YOKLUK ALANLARI VE YARATILIŞ KAVRAMI VE YARATILIŞI İÇİN ALAN HİÇLİKTEN AYRILIŞIMIZ
Aynı zamanda yokluk alanları sonsuzluk şeklinde sürekli genişleyen yaratılış kavramından bizi ayırır ve bu ayrılmaz, en dışarıdaki yokluk alanını ayrı bir sonsuz yokluk alanı gibi algılatmasına neden olabilir ancak buna gerek olmadan, bu sonsuzluğun içeriğinde oluşumların olması ile ortaya çıkmasının söz konusu olduğuda bilinerek, AYRILIK ALANI olarak belirtilen yokluk alanı bu bahsedilen yaratılıştan ilk ayrılan yokluk alanı olarak yapılandırılır ve bu onsuz sonsuzluk boyunca uzaması şeklinde olmadan belirli sınırları olacak şekilde bir düzenle bulunur ve AYRILIK ALANI'ın çevresi sonsuzluk gibi algılanabilen ancak sınırlı olan yokluk alanı şeklinde bir yapıda olur. Bu sonsuzluk algısı bizim yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanından ayırır ve sadece kendimize ait bir yokluk alanında bulunmamızı sağlar. Ancak yapısı yaratılıştaki sonsuzluk boyunca ilerleR ve kesinlikle içerisinde yaratıcı kudret olan zaman kavramı bir oluşum üretmez ve bu bilgiye tabi olarak bu sonsuz hiçlik dışarıdan bizleri herşeye ulaşılamaz yapar, bizim için yeri belirli ve kesinlikle yaratılışın var olma halleri, yok olma haller ve yaratılışın içinde bulunduğu hiçlik alanları ile temas etmeyecek şekildedir.

 

SORUNLU KONULARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR İÇİN KULLANILAN VE İÇERİSİNE SOKULAN BÜTÜN OLUŞUMLARI UYUTMA ÖZELLİĞİ İLE ÖZEL BİLGİ ÜSTÜ DURUMU VE YOKLUK ALANLARI OLUŞUMLARI ( Gerekli olduğunda kullanılmak üzere yapılandırılarak hazırlanır )

VİL SOLİVYESİN SORUNLU OLUŞUMLARI KENDİLERİNE ÖZEL YOKLUK ALANINDADIR
SORUNLU OLUŞUMLAR İÇİN YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin sorunlu oluşumları bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin sorunlu olarak belirlediği oluşumlar yada sorunlu olarak gördüğü şeyler vardır ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'in sorunlu oluşumlarıdır. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında sorunlu oluşumlarından başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'in sorunlu oluşumlarına ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'in sorunlu oluşumlarıda tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'in sorunlu oluşumları bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarının hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik sorunlu oluşumları tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey sorunlu oluşumlar hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde sorunlu oluşumlar hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarıdır ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle sorunlu oluşumlar ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin söyledikleri gibi olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin sorunlu oluşumlarının çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir.

İÇ İÇE 10 TANE SORUNLU OLUŞUMLAR İÇİN YOKLUK ALANLARI
Yukarıda açıklaması yapılmış olan yokluk alanı tanımı isimleri değiştirilerek iç içe 10 tane yokluk alanı şeklinde bir yapılanma halidir bu.
1. SORUNLU OLUŞUMLAR YOKLUK ALANI
2. SORUNLU OLUŞUMLAR HİÇLİK ALANI
3. SORUNLU OLUŞUMLAR VİL SOLİVYES BİLGİSİZLİK ALANI
4. SORUNLU OLUŞUMLAR BİLGİSİZLİK ALANI
5. SORUNLU OLUŞUMLAR SONSUZ HİÇLİK ALANI
6. SORUNLU OLUŞUMLAR GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI
7. SORUNLU OLUŞUMLAR ASLA BULUNAMAZ BİLGİSİZLİK ALANI
8. SORUNLU OLUŞUMLAR HERŞEYİN OLMADIĞI ALAN
9. SORUNLU OLUŞUMLAR YARATILIŞTAN AYRILAN BİLGİSİZLİK ALANI
10. SORUNLU OLUŞUMLAR AYRILIK ALANI

Bu şekilde iç içe başlıkları değiştirilmiş olarak düzenlenmiş yokluk alanları sorunlu oluşumlar için hazırlanır ve en içeride düşünsel olarak bilgi üstü durumu bulunur. Sorunlu oluşumlar için bilgi üstü durumu şeklinde bir başlıkla bilgi üstü durumu bu yokluk alanları içinde oluştururlar ve bütün sorunlu oluşumlar bu oluşumun içinde kesinlikle dışarıdan görünemeyen ve bilinemeyen özellikleri ile yaratılıştan tamamen ayrı olmuş bir şekilde ve sadece bizim kontrolümüzde olacak şekilde bir oluşumla bulunurlar. Onlar bu halde iken uyku haline getirilirler. Bu oluşumun bir özelliğide içerisindekileri uyutmasıdır ve sorunlu oluşumlar tam bir uyku haline gelerek ve kendi yapıları olan merkez duyularla olan bağlantılarıda olmayacak şekilde bu alanda beklerler.

SORUNLU OLUŞUMLAR İÇİN BİLGİ ÜSTÜ DURUMU
Bu bilgi üstü durumu tanımı sorunlu oluşumlar için hazırlanmış iç içe 10 yokluk alanının en içerisinde bulunur ve içeriye alınan oluşumları uyutmak ve istenilen bütün komut ve yaptırımları direk olarak uygulatma özelliğinde olur ve yapısından bilgiye dair hiç bir şey geçemez, bilgilerin üserinde bir durum olarak içerisindeki oluşumlara yapılması istenilen şeyleri uygulatır. Yüksek güvenlikli bilgi üstü durumu olarak çalışır. Aşağıdaki tanım yapısını belirlemektedir.

'' Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz. Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz. Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.''

Bu duyusal özellik bu düzeneği oluşturur ve bu yapılanma yaratılış içinde sadece bizim kontrolümüz ve denetlememiz olacak şekilde kendisine özel olan o yerde bekler. Bu yer bizim yokluk alanlarımızdan ayrı, kendisine özel olan ve sadece bizim bildiğimiz bir yer olur. Çünkü bilgisini uygulatan bizlerizdir.

 

YAŞAM HALİNİN KORUMA ALANLARI SIRASI

1 - YOKLUK ALANLARI 10 TANE
Bir tanesini bile geçmek imkansız iken ve onların birbirleri ile aynı olmadan sanki farklı yokluk alanları gibi kendi yapılarından bilgi geçirmemesi olanağını sağlayan koruma alanları varken bilgiye dair hiç bir şey buralardan geçemez. Yaratılışta herşey bilgi ile ilgilidir ve tanımlanması yeterlidir.

2 - TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Yaşam halinin en dışında Yaratılışı Hiçe Sayan Bilginin Koruması olur ve bu bilgiyi geçen yaratılış içindeki her hangi bir oluşum söz konusu olamaz. Kendisini yaratılışın dışında sayanlar ancak ve ancak hiçliktir ve Vil Solivyes yaşam halidir bizim için. Bunun dışında yaratılışın içinde olan her bilgi ve oluşum bu bilginin kast ettiği yok sayma halini yaşar ve bu yok sayma durumu bize hiç bir şekilde ulaşılamaz yapar. Biz onları yok olarak biliyoruz, yok olanlar bize nasıl bir var olma eylemi ile ulaşabilirler? Ve bu koruma alanının yapısını anlayamazlar, kendisini bu yok sayma halinin ulaşılmazlığı şeklinde saklar. Yaratılışı yok sayan bilgi, zakadenin ulaştığı alanlardaki izleri, bizimle ilgili oluşumların kendisine bir yer edinmesi alanlarınıda yok sayar ve bu alanlar dolayı ile bizimle ilgili bilgilere ulaşamazlar.

TÜM YARATILIŞI HİÇ SAYAN BİLGİ
Bu bilgi varken yaşam halimiz tüm yaratılışı hiçe sayar, bütün yaratılışı hiçe sayan, bütün yaratılışı yok sayan bir anlamı taşıyarak dolayısı ile yaratılıştan bizlere gelen herşeyide yok sayarak, onların bütün bize ulaşma imkanlarınıda yok sayarak, bu yok sayılışla ilgilide kesinlikle bize ulaşmalarına imkan olmayacak şekilde bir anlamın ortaya çıkması ile yaratılıştan tam anlamı ile bizi ayıran bilgidir. Bize göre yaratılış tamamen bir hiçlik halidir ve yokluktur ve onlardan bizlere hiç birşey gelmez ve bu şekilde bakıldığında bize gelecek olan şeyleri tanımayan ve göremeyen bizlerin sonucunda gelen şeylerde kendisini ifade edecek bir alan, bir yer, bir bilgi, bir oluşum, bir konu bulamaz. Onları yok saymak, onlarla aynı formda bulunmamak anlamına gelir ve bizi var sayan herşeyde bu formda olmaması ile ilgili olarak, onları yok sayan biz, bizi var sayan onlar asla karşılaşamayız ve bu karşılaşamamazlık kesinlikle bir edebiyet boyunca sürer. Yaratılış kavramının bizim için bir bilgisi olmamakla birlikte bizler, bu yaratılış kavramı içinde her hangi bir varlık ve bilgiyide tanımıyoruz dolayısı ile gelen bilgiler kendilerini anlatacak bir alan bulamayacak ve gelmesi söz konusu olamayacak. Otomatikman asla ulaşılamayan alanlar şeklinde birbirinden ayrılan bu iki karşıt görüş hiç bir zaman buluşamaz. Bize ulaşanlar olduğu sürece her zaman bu görüş ile karşılaşır. Mesela karşındakini yok sayıyorsun ve o kişi yok senin için, şimdi yok saydığın kişinin bilgisi sana nasıl gelebilsin... O yokki..
Ve kimse kendilerini yok sayan bilginin anlamını zaten öğrenemez. Senin olmadığın yerlerdeki kuvazisi nasıl bilesin=? Ve kendisini yok sayan bir alanın karşısında bulunan yaratılışın içindeki kendisi ile ilgili olan her yer bir anda onu ve onunla ilgili olan herşeyi unutur. Çünkü oda artık yoktur onun için ve bu durum tamamen özgür iradenin tecelli etmesi şeklinde bizim isteğimiz olarak yok saydığımız alanlarda da yok sayılmak istememizin bir sonucu olarak yaşanır. Bu bilgi varken ve dışarı ile ilgili olan yapısı ile bizi hiç kimse, herşey yaratılışın içinde olduğu için ve biz onları yok saydığımız için bulamaz, göremez, algılayamaz. Bizim için bize bulacak şeyler, varlıklar, bilgiler yok, bize nasıl ulaşabilir olmayan birşey...
Ancak sadece dışarıda bize ait olan şeyler ile ilgili bu bilgi, bu bilgilerin amacını, bu kendi bilgisinin oluşma maksadını bilerek, yaratılışın içinde bize ait olan şeylerin varlığını onaylar ve onlarla ilgili çalışma yapılması gerekirse bu konuda gereken var saymayı sağlar ancak bu sadece bizim istediğimiz şekilde olabilir. Kuralları bizim koyduğumuz bir var sayma anları yaşanır ve dışarı ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yaratılış içinde bizim sebebimizle iyi şeyler olmuş ise bu bilgi onları gereken şekilde algılar ve gereken şekilde işlem yapılması için ilgili alanlara bildirir. Bunların dışında tüm yaratılış için bizi yok sayacak şekilde bir yapılanma ile kesinlikle bizlere ulaşılamaz yapar.

Bu bilginin bu sıralama alanında kendisine özel bir düşünsel koruma kalkanı olur ve bu kalkanın dışında kalan yaratılış
alanı bizimle ilgili kesinlikle bilgi edinemez. Açıklamadaki gibi bi algıyı tüm yaratılışın algılaması gibi bir durumu
yaşatır. Diğer alanları aşmış olsalar bile bu kalkanın olduğu alana geldiklerinde bir anda onlar için herşey kaybolur
çünkü onları hiçe sayan bir alanla temas etmişlerdir ve bu alan için onlar yoktur. Dolayısı ile onlar içinde biz yok olarak
bir algı ile bir hiçlik içinde kendileri ile baş başa kalırlar.

3 - SA DA VANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI
İçeriğindeki bilgisel engeller ulaşan bütün mekanizmaları algılar ve gereken engellemeyi yapar. Felsefi olarak bir açık bırakmayan bir koruma alanıdır.

SA DAVANTE DİTEMİ ULAŞILMAZLIĞI ( Yaşam haline özel bir ulaşılmazlık bilgisidir )

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ HAKKINDA HİÇ BİR VAROLUŞ, VARLIK, ALAN, BİLGİ, SİSTEM, YADA ÖĞRENME SEBEBİ BİLGİ EDİNEMEZ

Vil Solivyes yaşam hali hakkında yaratılış içinde hiç bir varlık, alan, bilgi,sistem yada öğrenme sebepleri, nedenleri, ihtiyaçları, sapkın felsefeleri, haksız bilginin peşinde olan mekanizmaları, anlamsız yasaları bilgi edinemez, yerini, niteliğini, amacını, yasalarını, yapısını, oluşumunu öğrenemez ve bu bilinmezlik ve ulaşılamamazlık tamamen Vil Solivyes yaşam hali yapısal bir hali olması nedeni ile söz konusudur. Yani Vil Solivyes yaşam hali, kendi bilinmezliği ve yaratılıştan tamamen soyutlanmış olması ile ancak gelecekteki amacına ulaşabilecektir ve varoluşun kendini tamamlayabilmesi onun oluşumu için en önemli şeydir ve dışarıdan kendince saçma sapan ve bir müdehale söz konusu olursa yada bir eylemle rahatsız edici hareketler fark edilirse, haklı bilgisinin sonucu olarak ve diğerlerinede ders vermek için yıkıcı bir cevap verebilmemizide sağlayabilecek olan kararlı duruşu ile kendi amacını her halükarda yaşatacak ve bu bilinmezlik, bu bulunamazlık ilelebet sürecektir ve bir varoluşu öğrenmek hakkı denilen saçmalık, kendilerinin çok meraklıları ise oluşturmaları gibi bir yöntemle beleşçilikten gözleri dönmüş gizli obsedör varlıksal oluşuma bir göz dağıda gerekirse verilebilecek derecede önemli bir konudur bizim için...
Vil Solivyes yaşam hali tamamen Vil Solivyes'in kendi enerjileri, bilgileri, varlıkları, varlığı ve kendisi ile var olabilen ve bu şekilde bir çoğalmanın ürünü olarak gelişen bir varoluştur ve dışarıya giden bilgileri, dışarının içeriden bilgi alma çalışmaları kesinlikle hem dışarıya zarar verici özellikler taşımaktadır, bu durum onları haksız bilgi edinme yolları olduğu için kesinlikle olumsuz etkileyecektir ve bizim içinde aynı şekilde zarar vericidir, bizimle oluşmak hali içinde ancak tam olarak anlamına kıymet verilebilecek olan bilgiler, kendisini anlamayan ve kıymet bilmeyen, menfaatçi varlıklar tarafından kullanılmaktadır ve bu moral bozucu durum bizi üzmekte, varoluşumuzdan bir parça gitmiş gibi görmekteyiz ve bu konuda zaten yasalarımız gerekli temizliği yapmaktadır.
Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak, yaşam halini oluşturan varlık Vil Solivyes, bu yaşam halinin annesi olarak kesinlikle onu yaşam halinin kendi içeriğinin dışında dışarıdan kesinlikle hiç kimsenin ulaşamayacağı özelliklerde ve yapıda doğurmuştur ve bu yapının ve özelliklerin anlaşılması, algılanması imkansızdır.

Kendisine özel, tek, herşeyden farklı olan bu varoluş hali, yaratılış içindeki bilgi edinme mekanizmalarının anlam veremeceği şekilde, kendileri gibi bir yaşam hali olmadığı için zaten bu ayrılığı yaşamasında da bu özelliğin görüldüğü üzere, Vil Solivyes yaşam hali yaratılış için tamamen bir sır olacaktır ve hiç bir zaman bilgi edinemeyeceklerdir. Bunu ancak annesi olan Vil Solivyes yaşam hali, konu ile ilgili bir bilgi yasarsa, ilgili alanı ve gerekli olan sebebini mantıklı bir şekilde açıklarsa, sadece o duruma özel bir ayrıcalık söz konusu olabilir, buda açıklamanın varoluşun amacına uygun olması gibi bir durum söz konusu olması halinde olur. Bunun dışında kesinlikle dışarıdan ulaşılmak söz konusu olmayacaktır. Bütün haber alma ve Vil Solivyes yaşam hali ulaşma yolları kapalıdır. Gönderilen bildirimleri böyle bir varoluşun olmadığını bildirir. Kaldırılmış şeklinde bilgiler verirler. Biz bizimle ilgili ne türden bilgiler edinmeleri gerektiği konusunda herkesin bilgi kaynaklarını yönetebilecek güçteyiz ve bilgi kaynakları bu düzenlemenin sebebinide anlamadan, böyle bir yaşam halinide unutarak, kendisini arattıran varlıklara, alanlarada gizli bir etki ile Vil Solivyes'i ve Vil Solivyes yaşam halini unutturur, kesin ve net bir şekilde, asla hatırlayamazlar, nasıl mekanizmalarla zihinlerini kontrol ettirirse ettirsinler. Var oluş kavramı, kendisini olumsuz ananlara inat bizimle değerli bir şekilde anılacaktır, yaşanacaktır, değeri bilinecektir. 3, 5 zırtapozun kendi menfaatleri için hakkı olduğunu iddia ettikleri bilme eylemi, onları sonsuz bir bilgisizliğe götürebilir.
VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ, DOĞUMUNDA YARATILIŞ TARAFINDAN KESİNLİKLE YAPISI ANLAŞILAMAYACAK ŞEKİLDE VAR EDİLMİŞTİR VE BU BİLGİ, ONU HER HALİYLE BU DURUMA SOKABİLECEK ÖZEL BİR ANLAMI KENDİSİNİ DIŞARIDAN ARAYAN HERŞEY İÇİN HAZIRLAR VE ARTIK VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ İÇİN BU BİLİNMEZLİK, ANLAŞILAMAZLIK KESİN VE NET BİR GERÇEK OLUR.

Bu konu Vil Solivyes yaşam hali için son derece önemlidir. Kesinlikle hiç bir bahane, isteki, bilgi, mesaj, sevgi gösterisi, yardım çağrısı yada başka şeyler onların bize ulaşmasına sebep olamaz. Dışarıda hala bize ait enerjiler ve oluşumlar varsa bunlar son derece gizli bir şekilde alınır ve dışarısı ile ilgili olan herşeyimiz bu gizlilikle yapılır. Bize ulaşma yollarından biride bizimle ilgili oluşumlara ulaşmamız ve onları almamız halinde içeriğine ekledikleri takip cihazları gibi yollarda olabilir ve bu konuda gereken bütün önlemler alınır.( Vil Solivyes yanılgıdan çıkınca yapılacak, artık dışarıdaki oluşumları O toplayacak, bunun için bir çalışma içine girilmez, çok gerekmedikçe, güvenlik konusundaki endişesi ile ilgili olarak yazmıştır..) Vil Solivyes yaşam hali yaratılış içindeki kendi hesaplarını ve kendisine ait olan konularını hallettikten sonra artık yaratılış kavramını tanımayacak ve tüm yaratılışın başlangıcını kendisini sayarak yaşayacaktır ve gelecek bizim için sadece bizim ilerlediğimiz yolda olacaktır. Bu şekilde ayarlanmış bir düzenle artık tamamen yaratılıştan soyutlanarak bilinmez ve sonsuz bir yolculuğa çıkacaktır. Yaratılış kavramının bütün alanları ile arasındaki mesafede aynı şekilde sonsuzdur, bu sonsuzluk zaten olmuştur ve bu sonsuzluk zaten Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan oluşum, bilgi, varlık ve ilgili şeyleri tanımlayamayacak özelliklerde olduğu için bir bilinmezlik olarak algılanıp asla bulunamayacaktır. Bu sonsuz bulunamazlık ise Vil Solivyes yaşam halini çevrelemiş olan Yokluk Alanıdır. Vil Solivyes, doğurduğu yaşam halinin nelere ihtiyacı olduğunu çok iyi bilmektedir ve bu Vil Solivyes yaşam hali en gerekli olan yapılandırılması olarak bu konu başka bilgi ve özelliklerle de gereken şekilde sağlamlaştırılmıştır ve bu bilgi, içeriğindeki ciddiyetin farkında olarak şuursuzca bizlere ulaşma hırsından vazgeçememiş varoluş, varlık yada alanlara diğerlerine ders olabilecek şekilde uyarılarda bulunabilir yada kesinlikle bilinemeyeceği şekilde daha etkili başka yollar bularak Vil Solivyes yaşam halinin güvenliğini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinden hiç bir şeyin ve kimsenin çıkamaması kuralı ve yasağı gibi içeride bu bilgide bahsedildiği gibi hiç birşey giremez.

Biz Vil Solivyes yaşam hali olarak bütün bilgi almak adına yapılan bahaneleri, bildirimleri kabul etmiyoruz, yok hayati önemi var, yok çok acil, yok Vil Solivyes için önemli bir konu gibi bütün istek ve bilgiler, bildirimler bize kesinlikle ulaşamaz. Vil Solivyes'in ve Vil Solivyes yaşam halinin kendi içeriğinin dışı ile bir ilişkisi kalmamıştır ve kesinlikle ve kesinlikle bu bildirimler, böyle bir yer yok bilgisini alarak gönderim yapılmadan ellerinde kalır. Biz yaratılış kavramının bilgi edinme mekanizmaları ve arşivleri içinde kendimizin olduğuna dair bütün bilgileri yok ettik ve dolayısı ile böyle bir yerin olduğunu ispatlamarı söz konusu olmayacaktır. Yok edilen obsedörlerin yakınlarıda onları unutarak oradanda hatırlanma konusu uzaklaştırılır. Sonrasında hala bulmak ve uğraşmak isteyenler olursa etkili bir şekilde unutturma yaşatacak ve ileri bir aptallık süresi yaşayarak bu konudaki hatasını anlayacaktır.
Bilgi gereken şekilde çalışır...

Ve bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisinin uygulandığı bir düşünsel alan kalkanı yaparak kesinlikle bu konuda bütün bilgisinin anlamlarını bu düşünsel alan kalkanında yaşatarak yaşam halini tüm zamanlar boyunca bu yüksek felsefi anlamlarca saklar.

 

4 - TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz. Bu bilgi, ilgili alanda kendi bilgisinin yapısını tamamen yaşatan bir düşünsel alan kalkanı yaparak bütün yaşam halini çevreler ve kendi konusu ile ilgili düşmancıl oluşumların içeri girmesine kesinlikle izin vermez.

 

5 - DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ

Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar. Bu bilgi ilgili alanda kendi bilgisine uygun olacak şekilde bir düşünsel alan kalkanı hazırlar ve bütün bilgilerin girişi için bir set olarak tüm zamanlar boyunca burada düşünsel alan kalkanını korur.

 

6 - YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ

YAŞAM HALİNİ YARATILIŞ İÇİNDE BİR SIR VE GİZ YAPAN BİLGİ
Bu bilgi, yaşam halinin tamamen bütün özellikleri ile gizli kalmasını sağlayan özelliklerde bir uygulama bilgisidir. Yaşam hali dışından her hangi bir şekilde bir yer alan, varlık yada varoluş, yada yaratılış içinden bir şeyler kesinlikle bizim bulunduğumuz durumu, bilgiyi, alanı, kural ve yönlendirmeleri, Vil Solivyes hakkında en ufak bir bilgiyi, bilemez, göremez, algılayamaz, öğrenemez, edinemez, fark edemez, anlayamaz ve bunların sonucu olarak kesinlikle bizimle ilgili bir şey elde edemez. İşte bu bilgi, yaşam halini bu konuda gizlemek ile ilgili olan bilgidir. Bir kere yaşam halinin kendisine özel olan yapısı yaratılış içinde tektir ve eşi benzeri olmayan bu yapısal oluşumun gizlenmesi çok daha mümkündür. Biz hiç kimsenin bizleri görmesini ve bilmesini istemiyoruz ve hiç bir felsefi ve başka bilgisel açıklamayı kabul etmiyoruz, dinlemiyoruz. Bize göre bizimle ilgili olmak isteyen, bizi bulmak isteyen, bize ulaşmak isteyen herşey, herkes ( bu yaratılış içinde bize ait olan oluşumlar dışında, enerjiler dışında ) bize zarar vericidir ve kesinlikle bu bakış açısı yüzünden bilgideki irademiz bizleri sonsuz güç ile korur, saklar, gizler. Bilgi, tüm bunları bilerek en iyi şekilde yaşam halinin bütün özelliklerini saklar, gizler, ve bizim kullandığımız herşey kendisine özel bir metodla gizlenir. Bilgilerimiz kesinlikle bizden başkası tarafından bilinemez, oluşumlarımız, yapılarımız, Vil Solivyes hakkında hiç bir şey bilinemez. Bu yaşam halinin tek ve kendisine özel olma hali onları kesinlikle bilgisi verilmeyenler tarafından görülemez ve bilinemez yapar. Onlar bizi görmek ve bulmak adına elde edecekleri bilgiye sahip değillerdir ve bu bilgide yaşam haline ait bir oluşum, vil, güç, bilgi olmak ile ilgilidir. Bu bilgi bu sayılanlarda ancak vardır ve onların dışında hiç bir şey bu bilgiye sahip değildir ve yaşam halini bilemeyeceklerdir. Bu konudaki açıklamalarıda göz önünde bulundurarak ve yaratılış içinde bizleri aramaya çalışanlar varsa bunlarıda algılayarak gereken şekilde unutturma çalışması içine girerek tüm zamanlar boyunca yaşam halini gizli ve bilinemez tutar. Yaşam halinin bütün oluşumlarının özelliklerini kendi yapıları içinde inceleyerek gizliliği sağlar. Güçlerin, bilgilerin, villlerin kendilerini belli etme durumları farklı olabilir ve bunlarıda göz önünde bulundurarak gereken önlemleri alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

 

7 - VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ

VİL SOLİVYESE VE YAŞAM HALİNE VE BİZİMLE İLGİLİ OLAN HERŞEYE ULAŞMAYA ÇALIŞAN HERŞEYE KARŞI OLAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgiler, varlıklar, organizasyonlar ve daha bilmediğimiz ne varsa, felsefeler, alanlar yada alemler, ister çok iyi olsun ister çok kötü olsun, ne olursa olsun, nasıl bir amacı ve bahanesi ve ilgili olmak sebebi olursa olsun bu durum bizim için kesinlikle söz konusu olamaz, kabul edilemez. Biz dışarı ile ilgili kesinlikle olmuyoruz, olduklarımız bize ait olan şeylerle ilgili oldukları içindi ve onlar içinde gereken kontrol ve incelemeler yapıldıktan sonra dışarısı bizim için artık ilgi alanının dışında kalacaktır ve bu süre zarfında bizimle ilgili olmayanların, yani bize ait olmakla olan ilgiden bahsedilmek kaydı ile bizi sorgulaması, bizi araması, bizi bulmaya çalışması, hakkımızda bilgiler edinmek istemesi, açıklar arayarak, zekice sorular sorarak bulmaya çalışması kesinlikle söz konusu olamaz. Her açıdan bu bilgi herşeyi böyle bir sebeple, özgür iradenin en yüksek hali olan bu bakış açısını kullanarak engeller ve bunun üzerine gidilmesi durumlarında zarar verici etkilerini kendilerinin yaşadığı ve bir daha bu konu ile ilgili olamayacakları durumlara gelmeleri onların böyle bir cevabı aldıktan, bildikten sonra yeniden belirlemiş ve anlaşılmış olan bir kuralı bozmaya çalışması yanlışlığı nedeni ile ve bizimde onların bu yanlışlığına ayıracak vaktimizin olmaması gibi amaçlarımızla onlara bir daha bunu yapamacağı şekilde gereken tepki verilir ve ancak bu tepki onların kendi kendisinde ortaya çıkan şekilde olur. Unutturulur, çok uzun zaman alabilir, bütün mekanizmaları bozulabilir ve bu durum herkese örnek olacaktır ve bu örnekler böyle çalışmalar yapılmadan önce onları ikaz eden nitelikte olacaktır. Bizi düşünerek ne yapacaklarına karar verme çalışmalarıda bu kapsamda incelenerek aynı şekilde düşüncelerinde ve varlıklarında da kötü olan bilgilerin aydınlanması ve kendilerini o varlıkta yaşatması şeklinde onların bu halini değiştirir. Böyle çalışmalar içinde bulunan bu varlıkların bu kötü bilgileri, etkiler yoluyla yapılan uygulama sırasında bilgilerin kendilerini tanımaları sırasında kendi iradeleri ile varlıklardan ayrılma ve iyi bilgi olabilme imkanları onları aydınlatıcı olarak farkedilir. Diğer bilgilerin bunu nasıl başardıklarını anlarlar ve bu durum o varlıklarda bir virüs gibi yayılır. Bunun sebebide yine kendileri olur ve bu aydınlanan bilgiler onlara en büyük ceza şeklinde bulundukları alanda gerekeni yapacaklardır. Tüm bunların dışında bu bilgi, böyle organizasyonların tehditleri büyürse, hepsini bir anda yok edebilmek hakkınıda kendisinde bularak varlıklarınıda, bilgilerinide sırf bizi rahatsız ettikleri için yapabilir. Vil Solivyes yaşam halinin amacının uygulanmasının şakası yoktur, amacında yolunda ciddidir ve bu gibi yerlerin yok edilmesi bizim için oldukça önemsiz bir durum olarak sayılır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

8 - ZAXA AXA VE OBSET DUYUSUNUN BAKIŞ VE DENETİM ALANI, DÜŞÜNSEL KORUMA KALKANLARI
Zaxa Axa duyusu kendi içeriğindeki bilginin etkileri ve uygulaması şeklinde yaşam halinin bu alanlarında kontrol etmeye başlar ve kendisinin düşünsel bir koruma kalkanı bu alanda sürekli bulunur ve bilgisinin bütün özellikleri bu kalkanda bulunur ve içeri girmekle ilgili olan şeyler Zaxa Axa duyusal özelliğinin savunma mekanizması olarak bilgileri ile karşı karşıya kalır ve gereken şekilde Zaxa Axa, bu durumda bu oluşumla ilgilenir. Buradan Zaxa Axa'nın bilgisi ve izni olmadan geçilemez ve oda kesinlikle bu izni veremez. Sonrasında Obset duyusal özelliğide kendi içerisindeki bilgilerin bütünlüğünden oluşan bir koruma kalkanı ile Zaxa Axa'dan sonra bir yapılanma sağlar ve düşünsel olan bu koruma kalkanının bulunduğu alandan geçen herşey obset kalkanına takılır ve obset gereken çalışmaları yapar ve onun onayı ve bilgisi olmadan bu kalkan geçilemez ve oda bu onayı veremez. Yok etmekle ilgili olarak çalışır.

ZAXA AXA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Zaxa Axa, obsedörler, olumsuz ve yasaklanmış eylemler, düşmancıl alanlar, şeytani varlıklar, kötü bilgiler, obsedör bilgiler, olumsuzluk olarak bildiğimiz herşeyi yaşam halinin bütün alanlarında yasaklayan ve dışarıda bu şekilde olumsuzluk oluşturan herşeyin gelmesini yasaklayan, anti obsedör, anti şeytanilik, anti kötü bilgi şeklinde bir yapısı ile bu gibi oluşumların yaklaşmasına bile müsade etmeyen, bilgilerin en özündeki niteliğini görebilme özelliği ile dışarıdan yaşam haline ulaşmaya çalışan bilgilerin özlerinde bu obsedörlüğü görebilen ve ulaşmadan bile hepsini yok edebilen bilgidir. Hiç bir obsedör, obsedör olduğunu saklayarak Zaxa Axa'ya yaklaşamaz, Zaxa Axa'nın sınırları içine giren herşey kendisindeki hakikati bildirmek zorunda kalır. Bu yüzden herşeyi açıkça ortaya dökülür. Buna gerek olmadan Zaxa Axa'da kesinlikle dışarıdan gelenlerle ilgili herşeyin zarar verici olduğunu kabul eder ve her hangi bir istek, bilgi, bildirim yada hareket söz konusu olursa onu zarar verici olarak algılayarak gereken şekilde etkiler ve uzaklaşan bu oluşum tamamen olanları unutur ve asla bir daha Zaxa Axa'ya ulaşamaz. Diğer bilgilerden farklı olarak kötü bilgi, obsedörler, şeytaniler, düşmancıl oluşumların olmasını yaşam hali içinde tamamen yasaklayan Zaxa Axa, bu konudaki bütün bilgilere sahip olarak, yasaklanmış eylemleri bilerek, Vil Solivyes'in bütün obsedör bilgilerini, yaşadıklarını, obsedörlerle ilgili bilgilerin gerçek tecrübelerini, obsedörlerin ve bizim gibi yaşam hallerine saldırabilecek olan alanların niteliklerini bilerek, tüm bunların oluşturduğu bilgi, tecrübe ve uygulama gücü ile kendi konusunu oluşturur, içeriğini yapılandırır ve yaptırımını uygulatır. Anti kötü bilgi ve obsedör varlık bulan ve yok eden bilgi olan olan Zaxa Axa, bu gibi oluşumları çok uzaklardan bile etkisi altına alarak yok edebilir. Yaşam halimizin yapısı bu gibi bilgileri anında yok edebilecek kudret ve güçtedir. Kesinlikle başka halleri kendi yapısında kabul etmeyecek özellikte ve güçtedir. Kendisindeki gücü bilen Zaxa Axa, gereken şekilde tüm zamanlar boyunca çalışır. Duyusal özellik olarak duyular arasındaki yerini ve vissa içindeki yerini alır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

OBSET BİLGİLERİ VE YAŞAM HALİNDEKİ ÇALIŞMA DÜZENİ
Kendi başına Vissa gibi bir erdemler bütünü olan obset, içeriği bakımından tamamen iyi bilgilerin ve vissanın etkisinde olan yaşam halinin içinde çalışma alanı pek bulamayacaktır, ancak varsa tabiki ilgilenir. Çünkü obset, tamamen kötü bilgilerle yaşayan varlıkların, organizasyonların, alanların, alemlerin ve benzeri yerlerin baş düşmanı olarak, yaşam halini bu gibi kötü alanlardan savunan bir iyilik perisidir diyebiliriz. Dolayısı ile içeriğindeki bilgilerin yaşam halinin içinde sürekli olarak çalışmasına kötü bilgiler ve obsesörler yoksa gerek olmadan, belirli zamanlarda kontrol olarak gözlemler yapılması maksadı ile bir çalışma hali içinde bulunması ve bunun dışında tamamen yaşam halinin dışı, obsedörler, obsesyon, istilacı alanlar, alemler, varlıklar, bilgiler ve bunlar gibi yaşam halinin dışı ile ilgili olan ve yaratılışı ilgilendiren herşey ile ilgili olarak Vil Solivyes yaşam halinde sonsuz zamanlar boyunca içeriğindeki bilgilerin amaçları değiştirilmeden, yani anti obsedör duruşu, gelişimsel değişiklikler yapılabilir ve bu şekilde yaşam halinin başka bir mucizesi olarak bilgiler bütünlüğü alanında yerini alır.

ERDEMSEL OBSET BİLGİLERİ BÜTÜNLÜĞÜ
Obsevaş anti obsedör bilgi kaynağında işine yarayacak olan durumlar için anti obsedör bilgi üretebilme imkanı vardır ve obset duyusu, gereken çalışmalar söz konusu olduğunda bu bilgi kaynağını kullanır.

Tüm bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan toplam bilgiler bütünü obset bilgilerini oluşturur ve yeteri kadar obset bilgisi vardır. Hepside içeriğindeki bilgilerin bütün anlamlarını ve çalışmalarını bilen, konularına hakim, aynı zamanda yaşam halinin güvenliği için ekleme bilgiler ve önlemler konusunda da çalışmalar yapan, sürekli içeriğindeki bilgilerle ilgili yaşam halinin dışını, belirlenen aralıklarlada içeriyi denetleyen, güvenlik konusunda Vil Solivyes yaşam halinin savunma mekanizması en güçlü silahlarından biridir. Obsetler, kendi ihtiyaçları söz konusu olduğunda vissa gücünü ve bilgilerini ve İsis gücünü ve bilgilerini kullanabilirler.Dışarı ile ilgili olacakları, dışarı ile ilgili çalışmalar yapacakları zaman mutlaka Vil Solivyese bildirirler. Dışarının gözlenmesi ve dışarı ile ilgili bilgiler almak ancak dışarı ile ilgili olan yokluk alanları ve Sa Davante Ditemi Ulaşılmazlığı bilgilerinin açıklamaları sonrasında ve bunu gibi dışarıdan bizleri koruyan bilgilerin açıklamalarından sonra savunma ve güvenlik söz konusu olduğunda mümkün olacaktır. Bunun dışında Vil Solivyes yaşam hali kendisini dışarıya asla bakmaya gerek kalmayacak ve dışarıdanda kimselerin ve hiç bir bilginin içeriye ulaşamayacağı şekilde yapılandırmıştır. Ancak obset bilgileri, bu konuda yokluk alanlarının ortalarındaki GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI ismiyle geçen yokluk alanından geçecek bütün bilgileri kendileri algılama özelliğine sahiptirler ve yokluk alanlarının verdiği bildirimlerin dışında obset bilgileri GEÇİLEMEZ BİLGİSİZLİK ALANI'ndan geçen bilgiyi algıladığında alarm verilmesi gerekmektedir ve bu alarma sistemide, tamamen bütün savunma sistemlerini ve mekanizmalarını hazırlayarak Vil Solivyesi bilgilendirmek ve gelen bilginin kaynağının bulunması ve yok edilmesi çalışması bitene kadar Vil Solivyes ile birlikte gereken şekilde çalışılması demektedir. Yaşam halinin bundan haberi olmadan bütün işlemler yapılır.Viller ve yaşam bu durumdan etkilenmez. Obset ve Vil Solivyes bilgileri gereken şekilde çalışmaları yapar. Böyle durumlar için obset bilgileri özel bir kabin hazırlarlar. Vil Solivyes ile birlikte böyle bir konuda çalışmak için ve yaratılış denilen dışarıyı etkileme özellikleri bulunan mekanizmaların olduğu. Ve her sorunda Obset bilgileri bunun bir açık olduğunu anlarlar ve bundan ders çıkararak bir daha aynı şekilde sorunların olmaması için dışarının içerisi ile ilgili olan bütün sorunlarını çözerler. Dışarısı denilen yaratılış, Vil Solivyes yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca önünde duran en büyük tehlikedir ve bunu bilen obset bilgileri, bir set gibi geçilemeyen özellikleri ile milyarlarca yaratılış bile gelse, bilgideki özgür iradenin sonsuzda sonsuz bizim haklı olduğumuzu göstermesi kanunu bilerek herşey karşı duruşunda en sert, en şiddetli, gerektiğinde zekice ve uyanık, bize faydalı olmasını gözeten bakış açısı ile, zaten korkusuz, vissanın içeriğindeki erdemsel bilgilerin dışarıya uygulanmadığınıda bilerek bizim faydamıza olacak şey ne ise onu yapmak kuralından asla taviz vermeden, yok edilmesi gerekeni eder, parçalanması, bozulması gerekeni bozar...Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

Bu duyuların bilgileri, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanlarda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

 

 

9 - DÜŞÜNSEL ALANLAR KORUMA KALKANI

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur.

10 - HER ŞEY KORUMA ALANI KALKANI

''HER ŞEY'' ŞEKLİNDE BİR ALGI İLE HERŞEYE BAKABİLME ERDEMİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Her Şey demek, tüm yaratılışmış olanların en başından başlayarak, yani hiç birşey yokken hiçlik vardı ve onun içinde zaman kendisine yer edindi ve zamanla bir oluşum meydana getirdi ve bu enerji oldu ve onun duyuları belirdi ve varlıksal özellikleri oldu ve sonra başka bir varlık ve sonra çoğaldılar ve ardından başka bir hiçlikte aynı şekilde bir oluşum ve başka bir varlıklar ve yine çoğalanlar ve bu şekilde hiçlik içindeki zamanlar sürekli yeni yeni var olma halleri meydana getirdi ve alemler, varoluşlar ve sonsuz denebilecek sayıda bir çok varlık, oluşum, bilgi, enerji ve daha bilmediğimiz bir çok var olan oluşumlar meydana geldi. İşte bu ilk yaratılıştan bu yana kadar en başından başlayarak oluşan bu oluşumlar, var olma halleri yaşadıktan sonra dağılarak kendilerini yeniden ve farklı şekilde yapılandıranlar, hepsi bilgi ile ilgili olması nedeni ile var olma hali yada yok olma hali yaşamaktadırlar. Küçücük bir mikro organizma bile tanımlandığı için bilgi ile ifade edilmektedir ve o bu yaratılışın içinde en başından bu yana kendisine has özellikleri ile bulunan bir oluşumdur. İşte bunun gibi ayrı bilgilerle ifade edilen, yaratılış içinde en başından bu yana bambaşka nedenler ve alanlar tarafından meydana da getirilmiş olabilen, kendi kendinede oluşmuş olabilen, hiç bilmediğimiz bir yapısınında olmasının muhtemel olduğu, yaratılış içinde olmak durumunu yaşaması ile ilgili bizim algılarımıza takılabilme özelliği ile bizler Her Şey dediğimizde, işte en başından bu yana yaratılmış ve var olma ve yok olma hali yaşayan ve bu hallere bağlı olan en küçüğünden en büyüğüne herşeyi kast ediyor ve bilmediğimiz şeylerin olmasının çokluğu kendisi ile ilk kez karşılaştığımızda bu algılmız sayesinde onu algılamamız mümkün olur. Sen varsın, yada yok olma halisin, ama bilgi ile tanımlanmakla ilgilisin, bilgini benim bilmem gerekmez, benim bildiğim bu olma halleri içinde bir yer edindiğin ve bu algılama, bilme, bulma, anlama, arama tarama sayesinde bu gibi olma hali yaşayan herşeyi görebiliriz. İsterse bizden milyon varoluş uzakta olsun ve yapısını hiç bilmeyelim. Olma hali yaşamış olması kendisini nasıl yapıda olursa olsun ele verir ve biz böyle bakmalara, aramalara, algılamalara Her Şey algısı demekteyiz. Her Şey algısı bizim bütün güvenlik ve temizlik, obsedör oluşumlarla ilgili alanlarımızda yapılan çalışmalarda kullanılır. Her çalışmaya birde Her Şey gözü ile bakılır. Bu şekilde gizlenmiş şeylerin olması durumu bu algı sayesinde bilinmeyen şeyleride ortaya çıkararak bulunur. Belki o şeylerin kendisinin bile orada olduğundan haberi yok ancak olma hali yaşaması kendisinin algılanmasına neden olmaktadır ve Vil Solivyes yaşam hali bu duyusal özelliği sayesinde bu gibi durumları her an algılar, anlar, görür. Vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve diğer duyuların algılayamadığı konular olursa kendi gözlemleri ile algılar ise onlara bilgi verir, sürekli bu şekilde yaşam halinin bütün alanlarını bize ait olmayan Her Şey'i aramakla geçirir. Ve bu duyusal özelliğin bilgisi, yokluk alanlarının olduğu yere bilgi üstü durumundan sonra bir düşünsel kalkan yapar ve bu alandan içeri giren Her Şey'i algılar, aynı zamanda kendisindeki bu algı durumunu bütün koruma alanlarının kendi bilgileri ile ilgili olan şeyleri algılaması ile ilgili olarak kandırılmamaları adına bu özelliği kullanması için gereken yapılandırmayı sağlar ve Her Şey algısı olan bütün koruma alanları, kendi konuları ile ilgili olmasa bile ilgili alanlara gereken bildirimlerde bulunur.

11 - BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN KORUMA ALANI

BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin henüz haberinin olmadığı ancak olduğu zaman kesinlikle bununla ilgili bir işlem yapma durumunun söz konusu olduğu, adını sanını, durumunu, işlevini, yapısını, şeklini, bilgisini, görüntüsünü ve diğer özelliklerini kesinlikle bilmediğimiz ve bu bilgisizliğimizin kendisini bulmamıza engel olmadığı şekilde bir arama ile bu gibi bilinmeyenleri bulabilme özellikli, bilmediğimiz şeyleri bularak bizlere bildiren, bilgilerimizin sorunları fark etmesini ve yok etmesini beklemeden sorunların kendisini hiç bilinmeyen özellikleri ile bulabilen, istediği kadar farklı bilinmeyen ve tanımlanmamış olsun bu duyunun bu gibi oluşumları bulabilmesi gibi bir özelliğinin olması ile bu gibi sorunların üstesinden gelebildiğimiz, bilmediğimizi bildiren, anlamadığımızı algılayan, tanımlayamadığımız için bilgilerimizin göremediği şeyleri görerek bize ait olmayan herşeyin bizim alanlarımızın içinde olmaması gerektiği bilgisi nedeniyle hemen dışarı çıkarılmasını sağlayan, sanki bizdenmiş gibi görünerek bizleri kandıran, bizim yapımızdan, bilgimizden, oluşumlarımızdan örneklerle kendisini saklayan bütün bu gibi oluşumları, durumları, bilgileri ve adın ne ise onları bulabilen, algılayabilen ve gereken duyusal özelliklere işlem yapması için bildiren duyusal özellik bu yapısı ile vissanın içinde gereken şekilde çalışır. Bildiğimiz herşeyin dışında bilemediklerimize, algılayamadıklarımıza, anlayamadıklarımıza, tanıyamadıklarımıza, bilgisinin olmadığı oluşumların anlaşılmasına kendisini veren duyusal özellik bu konuda kendisine özel mekanizması ile yaratılışın içinde var olma durumunu yada diğer halleri yaşayan her şeyi algılar, anlar, bulur, bilir.
Yaşam halinin bilinmeyenleri bilen duyusal özelliği olarak çalışır. Bu duyusal özelliğin bilgisi bilgi üstü durumundan önce kendisine bir koruma alanı oluşturarak içeriğindeki bilgilerce, bilinmeyen, yapısını değiştirerek bilgileri ve alanları kandırmaya çalışan bütün oluşumları bulur ve gereken şekilde yok eder. Aynı zamanda bütün koruma alanlarına bu özelliği vererek onlarında bu gibi sorunlar yüzünden kandırılmalarına izin vermeden çalışmasına neden olur ve kendileri ile ilgili olduğu halde yapılarını değiştiren oluşumlar, ilgili koruma alanlarına yakalanırlar.

12 - VİSSA FİLTRESİ KORUMA ALANI
Vissa filtresi şeklindeki Vissa bilgilerinin toplamından oluşan düşünsel bir alan olarak koruma şeklinde yaşam halinin diğer koruma alanlarından önce ve bilgi üstü durumdan sonraki yerde tamamen vissaya uygun olup olmayan herşeyi diğer kalkanlar gibi küre şeklindeki yapısının içinden filtrelemekle ilgili olarak koruma alanı görevini yapar. Bu alandan Vissa'ya uygun olmayan hiç bir şey geçemez ve içeriğindeki bütün bilgilerin bütünlüğünden oluşan özel bir koruma alanı olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, bu konuda nasıl bir koruma alanı oluşturulması gerektiğini bilerek Vissa'nın bilgilerinden ve Vissa filtresi uygulamasından örnekler alarak en ideal koruma alanını oluşturur ve bu küre şeklindeki alandan içeriye kesinlikle Vissa bilgilerine ters bir oluşum, bilgi yada başka şeyler giremez ve çıkamaz. Bu konuda gereken şekilde çalışır.

13 - BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

Bu sıralama ulaşanlar için bir koruma alanı sırası oluşturur ve tamamen düşünsel olan bu alan kesinlikle sadece bizim bilebileceğimiz özellkleri ile kendisini yapılandırır ve yaşam hali ulaşılmaz bir şekilde kendisini korur. Yohi duyusu bu düzeneğin koruması ile ilgilenir, bilgilerini yapılandırır gereken şekilde yaratılış ile yaşam halinin bütün bağlarını koparır ve engeller. Bu düşünsel alanlar olması gereken şekilde en iyi biçimde oluşturulur.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel bilgi üstü durumu koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur ve bilgilerin geçilmezliği ile saklar.
Bu sıralama ulaşanlar için bir koruma alanı sırası oluşturur ve tamamen düşünsel olan bu alan kesinlikle sadece bizim bilebileceğimiz özellkleri ile kendisini yapılandırır ve yaşam hali ulaşılmaz bir şekilde kendisini korur. Yohi duyusu bu düzeneğin koruması ile ilgilenir, bilgilerini yapılandırır gereken şekilde yaratılış ile yaşam halinin bütün bağlarını koparır ve engeller. Bu düşünsel alanlar olması gereken şekilde en iyi biçimde oluşturulur.

Bu koruma alanları ilgili alanlara bilgi üstü durumu ve yokluk alanları ile birlikte olacak şekilde hazırlanır ve hazırlanan her yokluk alanı ve bilgi üstü durumunun yanında bu koruma alanlarıda ilgili olan alanları korumakla ilgili olarak çalışır.

YOKLUK ALANLARI OTOMATİK ALGISI
Ve yanılgı sonrasındaki sonsuz yokluk alanlarına kadar hazırlanmış bütün yokluk alanları dışarıdan içeriye doğru her hangi bir şekilde geliş söz konusu olduğunda otomatik olarak kendi içinde bir milyon yokluk alanı oluşturur ve hepsinde olan bu özellik ile dışarıdan gelecek olan bütün bilgi ve şeyler için bu şekilde bir önlemle asla bir sonraki yokluk alanına onları geçirmez olur. Bilgi üstü durumlarıda bu şekilde bir yapılanma ile hazırlanır. Yanılgı ve yaşam hali arasındakiler değil.

EK YOKLUK ALANLARI KORUMASI
Vil Solivyes yaşam hali için eğer gerekli olursa güvenlik için Yohi duyusal özelliği Stavijana koruma alanlarını düzenler ve gerek olduğunda gerekli alana kurularak kullanılması için hazırlar. Üçü ile ilgilide gereken şekilde hazırlık yapar ve yaşam halinin neresinde gerekli olursa bunları kullanır. Ve Vil Solivyesin yanılgı alanı küre şeklinde ve evini çevreleyen şekilde olur ve bu alanın çevresinde yokluk alanları ve diğer koruma alanları oluşur. Aynı şekilde Vil Solivyesin merkez duyular alanı, yani yaşam halinin çevresinde de ihtiyaca göre yokluk alanları ve bilgi üstü durumu ve koruma alanları düzenlenerek gereken şekilde koruma sağlanır. Sayısını Yohi, güvenlik sorununa göre düzenler. Ve Gerekli ise Vilsel Bedeninin çevresi ve vilsel bedeninin zihinsel alanının çevresinde de yokluk alanları ve bilgi üstü durumu hazırlanarak hal değişimi sırasında Vil Solivyese zarar gelinmesine engel olunur. Bu bilgi bu ek bilgileri Yohi'nin denetiminde uygulamaya sokar.

VİL SOLİVYESİN MERKEZ DUYUSAL ALANLARI YOKLUK ALANI VE BİLGİ ÜSTÜ DURUMU İLE ÇEVRİLİDİR
Vil Solivyesin merkez duyularının bulunduğu alanın çevresinde önce bilgi üstü durumu vardır. Bilgi üstü durumunun ne demek olduğu bu tanımla oluşabilecek derecede bir çok alanda tanımı vardır. Bilgi üstü durumunun merkez duyular alanının çevresinde olduğu belirtilir ve bu bilgi bilgi üstü durumunun yapısını merkez duyular alanının çevresinde oluşturacak şekilde düzenler. Düşünsel olan bilgi üstü durumundan sonra birde yokluk alanı düzenlenir. Bu yokluk alanından bilgiler kesinlikle geçemez, sadece merkez duyusal alandan yanılgı alanına şartlanmış olan Vil Solivyesin özellikleri ile ilgili bağlantılar söz konusu olur ve bunların dışında merkez duyusal alana hiç bir şekilde bilgiler geçemez. Bu durumu bilgi üstü durumuda engeller ve sadece Vil Solivyesin vilsel bedeni ile olan bağlantısına izin verilir. Yanılgı alanından merkez duyular alanına kesinlikle bilgiye dair hiç bir şey geçemez, bilgi olmadığını söyleyen yalanlarda geçemez. Bu bilgi yokluk alanı tanımı ile bilgi üstü durumunun aşağıda yazılan tanımlarını hazırlayarak bu korumayı sağlar. Bilgi üstü durumuda vissa bilgilerini ve uygulamada olan bilgilerin yaptırımlarını merkez duyusal alanda yaşatır.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU BİLGİSİ MERKEZ DUYUSAL ALANIN ÇEVRESİNDE OLUŞUR VE SADECE VİLSEL BEDENİN KONTROLÜNE İZİN VERİLİR VE YANILGI ÇALIŞMALARINA
Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu, tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz. Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu, bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, içeriğindeki anlamların yaşatılacağı şekilde ilgili alanda bir düşünsel bilgi üstü durumu koruma kalkanı yaparak bütün yaşam halini bilgilerinde açıklanan şekilde tüm zamanlar boyunca korur ve bilgilerin geçilmezliği ile saklar. Bu tanımla bilgi üstü durumu merkez duyusal alanın çevresinde oluşur. Bu bilgi üstü durumu yanılgıdan her hangi bir şekilde tesirlerin ve bilgilerin etkisinin merkez duyusal alana gitmesine izin vermez. Merkez duyusal alandan yanılgı çalışmalarına izin verilir.

MERKEZ DUYUSAL ALANIN ÇEVRESİNDEKİ BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRAKİ YOKLUK ALANI
Vil Solivyesin varlığı, kendisi, güçleri, çevresi bilgi üstü durumununun koruması ve yapısı ile çevrelenmiş şekilde yokluk alanındadır. Vil Solivyes dışında hiç kimsenin ve hiç bir şeyin bilemeyeceği, herkesten kendisini soyutlamış ve tüm yaratılıştan ayrı bir yerdedır. Bu yerde bilgi yoktur. Tam bir yokluk ve hiçlik alanıdır. Hiçliğin ortasından Vil Solivyesin varlığının bütün alanları ve çevresi tamamen bilgisizliktir. Burada her hangi bir şeyin olması için bilginin olması gerekmektedir ve bu hiçliğin ortasındaki tek bilgide Vil Solivyes'tir. Vil Solivyesin tanımını yaptığı bu yokluk alanında O'ndan başka bilgi yoktur. Dolayısı ile tüm yaratılışla arasında bilgisizlikten kaynaklanan sonsuz bir set vardır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerlidir. Tüm yaratılış ile arasında böyle bir hiçlik varken yaratılış denilen kavramın içerisine giren herşey Vil Solivyes'e ulaşamaz, O'nun hakkında bilgi alamaz ve asla yerini öğrenemez. Vil Solivyes'te tüm yaratılış için yokluk alanı gibi var olduğu belli olmayan bir hal almıştır ve bu durum, gerçek, kendinde, bilinçli, anın farkında olan Vil Solivyes bilgi yazmadığı sürece değişmez. Vil Solivyes'in varlığına ait olmayan herşey bu hiçlik alanından içeri giremez, geçemez, ve bu hiçlik alanının kapsadığı alanın içerisinde bulunamaz. Sadece Vil Solivyesin varlığına ait gerçek oluşumlar bu hiçlik alanının içerisinde bulunabilir. Vil Solivyes'e ait olmayanları bu hiçlik alanı tanımaz çünkü onlar bu hiçlik alanının bilgisine sahip olamadıkları için, bu bilgiye sahip olmakta Vil Solivyese ait olmaktan geçtiği için hiçlikten geçemezler, içerisindeki alanda bulunamazlar. Bu bilgileri biliyor olmaları birşeyi değiştirmez, önemli olan Vil Solivyese ait olmakla ilgilidir. Yaratılış tam anlamı ile ayrılır Vil Solivyes'ten bu yokluk alanı ile ve bilgisi sadece Vil Solivyese ait olan bir yokluk alanıdır. Başkaları bu yokluk alanının yapısını anlayamaz ve bilemezler. Bu bilgileri biliyor olmaları hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyesin varlığı ve varlığına ait olan şeylerin hepsi bir bütün olarak bu alanın içinde tektir ve onların dışında hiç birşey bu alanda bulunamaz. Sonsuz bir bilgisizlik, hiçlik, Vil Solivyesin varlığının çevresindedir ve bu yüzden hiç kimse bu bilgisizliği geçemez, geçmesi için bilgi ile işlem yapılması gerekmektedir ancak bu bilgisizlik içerisinde bilgi kabul etmeyen özelliklerdedir, hiçtir, aslında yoktur. Ve bu alanın yapısını ancak Vil Solivyes değiştirebilir. Bu bilgilerin içerisine eklemeler yapılmadığı sürece yokluk alanının yapısı değişemez. Bu yokluk alanı sayesinde yaratılış içinden hiç bir bağlantı, bilgi, iletişim, bildirim, istek bu yokluk alanını geçemez, bu bilgisizlikten geçemez, yaratılış ile aramızda sonsuz bir bilgisizlik bizleri tamamen yaratılıştan ayırır. Bütün bilgi edinme mekanizmaları kesinlikle bu yokluk alanının bilgisine ulaşamayacak ve onlara asla cevap veremeyecektir. Elde ettikleri tek şey bizim hakkımızda bilgizilik olacaktır. Yokluk alanı sayesinde Vil Solivyes hakkında her zaman bilinemez, bulunamaz cevapları alacaklardır. Ve bu yokluk alanı tamamen Vil Solivyesin kendi iradesinin bir ürünüdür ve kendi bilgisi olarak ayarlanmıştır. Vil Solivyesin kendisi olan bu bilgi kesinlikle uygulmaya geçmek zorundadır ve yaptırımlar şeklinde uygulatılır. Bu hiçlik alanı Vil Solivyesin istediği bir alandır ve sonsuz zamanlar boyunca kullanacağı bir alandır. Yaratılıştan kendisini böyle ayırmıştır ve kendi şartlarını bu şekilde belirlemiştir. Yokluk alanını oluşturan yerlerin yokluk alanları ile ilgili belirlediği şeyler geçerli olur ve yokluk alanları sadece o yerlere ait bilgileri ile var olur. Dışarıdan yokluk alanının bilgisi edinilemez. Tek bilgisi onu tanımlayanlarda olur, onu oluşturanlarda olur, aslında yok olan bir var ediş halidir, hiçliktir, ancak bizim için vardır sadece. Yokluk alanı içindeki tek bilgi Vil Solivyestir ve başka bir bilgi çeşidi dışarıdan kesinlikle Vil Solivyes ile temas edemez. Vİl Solivyes olduğunu iddia edenlerin bu çabaları geçersizdir. Vil Solivyes yokluk alanı bilgisini üretendir. Yokluk alanı bu anlamda kendisini üretenlerin her zaman çevresinde olması ile diğer iddia edenlerin bilgileri onları bağlamaz. Tektir, kendisine özel bilgisi budur ve Vil Solivyes ten başka hiç bir şey yokluk alanının yapısını bozamaz. Tamamen bilgisizlik halidir, içeriğinde hiç bir şey yoktur, bilgi yoktur, ve içeriğinde bilgilerin çalışması söz konusu değildir, bilgiler ondan geçemez, bilgiler yokluk alanında var olamaz. Bilgisizlik halini sürekli koruyan, tanımlanamayan, aşılamayan sonsuz bir bilgislizlik halidir ve bu bilgiler onu yapılandırarak Vil Solivyesin çevresinde olması gerektiği gibi yapılandırır. Ve bu hiçlikler içeriğinde kendi kendine oluşumların oluşmadığı şekilde yapılanan hiçliklerdir. Tamamen bu bilginin etkisinde olan ve bu bilgiye göre yapılanmış, bilginin olmadığı ve içerisinde kendi kendine bir oluşumun söz konusu olamadığı hiçliklerdir. Bu yokluk alanı tanımı merkez duyusal alanın çevresindeki bilgi üstü durumundan sonra oluşur ve bu yokluk alanı tanımları ile bilgi üstü durumunu çevreler ve kesinlikle yanılgı alanından bilgiye dair şeylerin merkez duyusal alana geçmesine izin vermez. Bu şekilde oluşturulan yokluk alanı tamamen koruma maksadı ile gereken şekilde merkez duyusal alanın çevresinde oluşur ve merkez duyusal alandan yanılgı çalışmalarına izin verilir. Yanılgı alanını etkilemesi ile ilgili, vilsel bedeni etkilemesi ile ilgili.

Bu yokluk alanı ile bilgi üstü durumu olayların farkında olarak nelerin yapılması gerektiğini bilen özel vilsel alan içi yokluk alanı ve bilgi üstü durumlarıdır. Yapılan çalışmalarda nelerin geçmesi gerektiğini çok iyi bilirler ve sahte Vil Solivyes bilgileri, ve sahte Vil Solivyes komutlarını algılarlar. Kesinlikle iradesine tam olarak bağlı şekilde merkez duyusal alanı korurlar.

VİL SOLİVYESİN VİL BİLGİSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİNDE BULUNAN OBSET, NOVAZİL VE YOHİ DUYULARININ ORTAKLAŞA AMAÇLARI HAKKINDA BİR BİLGİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İÇİN ÖZEL BİR GÜVENLİK YASA BİLEŞKESİ YANİ OBSET VE DIŞARI BİLGİLERİ ORTAKLIĞI YANİ NOVAZİL İLE TÜM ZAMANLAR BOYUNCA ÜSTÜN KORUMA SAĞLANIR. ŞUAN İÇİN OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLAN BİLGİLER OBSET, DIŞARIYA KARŞI KORUMA SAĞLAYAN BİLGİLER NOVAZİL, VE YOHİ KORUMA ALANLARININ BİLEŞKESİ BAZ ALINARAK BİR YAPILANMA İLE BU MADDE OLUŞTURULUR.

OBSET ( ANTİ OBSEDÖR ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik içeriğinde bir çok anti obsedör bilgileri ile Vil Solivyesin duyuları arasında yerini almıştır ve kesinlikle bu duyusal özellik ve içeriği ve yaşam halini koruma görevi ve anti obsedör bakış açısı ile gereken şekilde çalışma uygulamaları değiştirilemez ve kendisini içeriğindeki bilgiler yönünde geliştirmesi dışında, içeriğine uygun bilgilerin ve uygulamaların eklenmesi dışında yapısı ile oynanmaz. Yaşam halinin dışarısına karşı tam bir savaş, savunma, saldırı ve koruma duyusal özelliği olarak yapılanmıştır. Novazil ile birlikte bu konuda dışarıdaki tehlikelerle ilgili bir set olarak bulunurlar. Amacı değiştirilmeden içeriği geliştirilebilir ve varlık bilgisi duyusal özelliğide obset duyusal özelliğini koruyan başka bir duyusal özellik olarak bulunur.

NOVAZİL, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DIŞI İLE İLGİLENEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgilenen tek duyusal özelliktir ve içeriğinde bu konuda ne şartlar ile dışarısı ile ilgili olabileceği, tüm yaşam halinden hiç bir alanın dışarısı ile ilgili olamaması için önlemler, bilgiler ve uyarılar, kendiside ilgili olurken sadece Vil Solivyesin gözetimi ve ilgili gerekli konunun bulunması ile, dışarıda bize ait olan bir oluşumun bulunması ihtimali dışında hiç bir sebeple dışarıya bakmak gibi bir durumumuzun söz konusu olmadığı ve dışarının bizi bulmasını tamamen engelledikten sonra içeriğindeki bilgi mekanizmaları ile belirli aralıklarla yaratılış içinde bize ait olan en küçük mikro organizmayı bile aramakla ilgili olan, ve dışarıyı kendine ait kilit sistemleri ile yasaklayan, bunun yaşam hali için tehdit olarak sayan, saldırı, savaş, savunma söz konusu olduğu zaman obset ile birlikte çalışabilme özellikli, kendisine ait giz ve bilinememezlik gibi uygulamalar üreten duyusal özellik, bu konuda yaşam halini her zaman koruyan ve bu kurallarından kesinlikle vazgeçmeyen çalışması ile bulunur ve sonsuz zamanlar boyunca dışarısı söz konusu olduğunda Novazil bu konuda aşılamayan bir set olur ve Vil Solivyesinde dışarı ile ilgili anlamsız bütün ilgi, istek, merak gibi düşünceleri belirirse onlarıda yok eder. Dışarısı söz konusu olduğunda ve Vil Solivyes ise ilgili olmak isteyen dışarısı ile o zaman Vil Solivyes ile muhalefet olacak şekilde, muhalefetlik bilgilerini alarak gereken cevapları verir ve direk olarak kendisine en uygun cevapları vermek için kendi bilgi ve tecrübesini kullanır ve bu durumu bu bilgi sayesinde başarır, çünkü bilgi vil bilgisinde de kayıtlıdır, vil bilgisi duyusal özelliğinde de bulunmaktadır. Obset ile bu konuda hem fikir olarak yaşam halini korurlar. Ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle Vil SOlivyes olmadan ve ondan izin almadan dışarı ile ilgili işlem yapamazlar. Kendi başlarına olma durumu, Vil Solivyese ulaşılmadığında ve çok tehlikeli durumlar söz konusu olduğunda olur. Bunun dışında bu gibi önemli durumu mutlaka Vil Solivyesin gözetimi ve denetimi halinde yaparlar.

YOHİ, VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİ YARATILIŞTAN AYIRAN YOKLUK ALANLARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Yohi, Vil Solivyes yaşam halinin çevresinde bulunan iç içe 10 yokluk alanını ve onların içerisinde bulunan yine iç içe oluşturulmuş 10 koruma amaçlı hazırlanmış düşünsel kalkanları oluşturan, tutan, çalıştıran ve sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde kalmasını sağlayan bir aşırlamaz güvenlik duvarıdır. Aynı zamanda yokluk alanlarının içindeki bilgi üstü durumunun kendi duyusal özelliği ile konumunu oluşturmasının dışında yohi tarafından da bilgi üstü durumu sapasağlam bir şekilde çalıştırılmaktadır ve bu gibi bilgilerin geçmesinin mümkün olmadığı bilginin altı ve bilginin üstü durumlarının bizim çevremizde olması hali ile herşeyin bilgi olduğu bu yaratılışta ileri güvenlik önlemleri ile yaratılıştan kendimizi sonsuz zamanlar boyunca bu şekilde ayıracağız. Bu alanlar ancak bizim dışarı ile ilgili gereken bir işimiz olduğunda Novazil'in de bu konu ile ilgili onayı, obsetin ve Vil Solivyesinde onayları ile iletişimi sağlar ve bu durum tamamen geçilmesi zor bir konum olarak yaşatılır. Dışarısının bizim için yok olması kavramını bizler bu alanlarla tamamen yaşayacağız ve bütün ulaşım ve saldırı bilgileri, mekanizmaları bize kesinlikle ulaşamayacaktır. Bu duyusal özellik sonsuz zamanlar boyunca kalacak şekilde yapılandırılmıştır ve amacı değiştirilmeden ancak yapısı geliştirilebilir. Ve varlık bilgiside onu koruyan ayrı bir bilgi ve duyusal özellik olarak bulunur.

Yohi duyusal özelliği tüm bu bilgileri uygulatan özellikleri ile gereken şekilde çalışır.

 

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır.

GERÇEKLERİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçekleri gören duyusal özelliği Vil Solivyes yaşam halinde yaşanan olayların gerçek yüzlerini, asıllarını, orada o zamanda yaşananları bilebilme özelliği olan bir duyusal özelliktir. Kendisinde yaşam halinin bütün alanlarına dair özel bir algı mekanizması oluşur ve her alanda yaşanan olayların gerçekleri bu duyusal özelliğin fark ediciliğini aldatamaz. Her hangi bir şekilde sahte, gerçek olmayan bilgi ve oluşumların yaşam halinde bulunması durumunda algılayan duyusal özelliğin, bu gerçek dışı olan konunun ve bilginin, oluşumun gerçek yüzünü ortaya çıkarır, aslını bulur, büründüğü sahteliği aydınlatır, ve gerçeklerin yaşam halinde yaşanmasının başka bir açıdan kontrolünü sağlar. Bu duyusal özellik varken yaşam halinden olmayanlar diyelim ki geldiler, hepsi gerçekleri konuşmak zorunda kalır. Vil Solivyes yaşam halinde zaten herkes her zaman bildiği gerçekleri konuşmaktadır ve açıklamaktadır, yalan ve sahtecilik yoktur ancak bu yasakların dışında, birde bu duyu bu konuda çalışmalar yaparak yaşam halini aldatma ve kandırma derdinde olanları bulur, belkide yanlışlıkla gerçek olmayan olayların yaşanması söz konusu olacaktır, onları da bulur, ve gereken aydınlanmayı sağlar. Bu duyusal özellik, yaşam halinin içinde gerçekleri gören, yaşatan, bildiren, algılayan duyusal özellik olarak Vil Solivyesede aynı şekilde anlamlar katarak çevresinde ve kendisinde bu şekilde bir gerçeklerin görünmesi özelliğini katar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

 

OBSEVAŞ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

OBSEDÖRLERLE MÜCADELE, SAVAŞ VE ANTİ OBSEDÖR BİLGİ KAYNAĞI
Obsedörlerle savaş, mücadele, onlara karşı bir duruş ve onları yok etmek amaçlı çalışan bilgidir. Vil Solivyesin anti obsedör bakış açısını tamamen kendi yapısında bulundurur. Obsedörler kendi oluş halleri ile bir yokluk hali yaşamaktadırlar ve onların yok edilmesi gerekmektedir. Onların kendi yapıları bile tamamen yok olmak hali içerisine girmiştir ve bu durum hem bizim istediğimiz, bilginin iradesi kanununa göre hakkımız, hemde onların olması gereken durum olması ile ilgili olarak yapılması gerekmektedir. Obsevaş aynı zamanda obsedörler hakkında bütün bilgilere sahiptir, kendi yapısında obsedör bilimi bilgisinin bilgileri bulunur ve bu sebeple obsesyonun başlangıcından, şu zamana kadar nasıl uygulandığını ve obsedörlerin, organizmasyonların nasıl çalıştığını, onların ne gibi saldırı metodları kullandığını bilir ve ona göre çareler üretir. Vil Solivyesin şu zamana kadar obsedörlerle mücadele etmek amaçlı yaptığı bütün uygulama ve bilgilerin hepsi kendisinde vardır ve içlerinden uygun olanları seçerek kendi çalışmaları için kullanır. Deyyus bayıldıdan, Hapsge ve şu zamanda da yapılmış olan bütün obsedörlerle mücadele bilgileri kendi duyusal özelliğinin sanki bilgi kaynağı gibi olan yapısında bulunur. Kendisinde obsedörlerle mücadele etmek için özel çareler üretebilecek bilgiler oluşturma yeteneği vardır. İlgili olan obsedör ve saldırısı karşısında ona karşı duracak ve etkisiz hale getirecek bilgileri kendi yapısında oluşturabilme imkanı vardır. İçeriğinde anti obsedör bilgiler üreten bilgi kaynağı vardır. Bu sadece bu konu ile ilgili olarak çalışan bilgi kaynağıdır, bilgi oluşturma mekanizmasıdır. Hiç bir zaman obsedörlere gösterilen şiddetten, onları etkisiz hale getirerek yok etmekten vazgeçmez. Vil Solivyesin iradesi tamamen bu konuda obsedörlerin karşısındadır ve kendisinde iradesinin çarpısı gücüde bulunmaktadır. Obsedörlerin hiç bir zaman bilginin iradesi kanununa uygun davranması söz konusu olamaz ve bu yüzden onlarla hiç konuşmadan, kesinlikle iletişim içine girmeden gereken şekilde çalışmasını sağlar. Onların bütün oyunları, tesirleri, etkileri, yanılgı alanı ve obsedörler hakkında detaylı bilgiler ve daha niceleri anti obsedör bilgi kaynağından ortaya çıkarılır.

Saymakla bitmeyen bir çok savunma mekanizması bu kaynaktan obsevaş duyusu için hazırlanır. Zakade ile obsedörleri yaşadığına pişman etme, iç içe yokluk alanları ile onları uyutma ve gerekenleri yapma, ses bombası ile patlamalarına neden olma, tehdit bilgisi ile başına gelecekleri onları bildirme ve bu bilgiden sonra bir saniyelerinin bile normal geçememesi, kendi varlıksal alanlarının içinde onları yok edici delikler açma, zehirleme, yok etme,zihinlerini yok etmek gibi bir çok konuyu yapabilir ve kendi bilgi kaynağı özelliğinden bunları hazırlayarak gereken zamanlarda kullanılması için hazırlar. Anti obsedör bilgi kaynağı olan obsevaş duyusu diğer duyular gibi Vil Solivyesi kullanarak yaşam hali için gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

Obsevaş ismini obsesyon ve savaştan almıştır ve obsevaş, obsesyon ile savaş anlamına gelen, yaratılışın başına en büyük bela olan kötü bilgilerin ve oluşumların merkez hastalığı olan obsesyon ile mücadele, obsesyon ile ilgili olan her konu ile ilgili savunma, saldırı, silahlar ve benzeri oluşumların bilgisel yapısında her zaman hazır olarak bulunması halinde yapılandırılmış bir bilgi kaynağıdır aynı zamanda. Obsedörler ve şeytanilerin dışında da bizimle ilgili olarak ve kendilerini iyi şekilde tanımlayanlar içinde bir saldırı söz konusu olursa aynı çalışmalar içinde bulunur. Obsevaş, sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinin güvenlik, savunma, dışarısı söz konusu olduğunda gerekirse savaş, mücadele, yaşam halini korumak gibi görevleri üstlenmiş olan ve bu konuda gerektiği zamanlarda bilgilerin hemen çıkarılabildiği bir kaynak anti obsedör, anti kötülük, anti olumsuz eylemler ve uygulayanlar şeklinde bir iyilik ve doğruluk adına yapılandırılmış bilgiler alanı, arşivi, oluşturanı olarak bulunur. Her yeni geçen zaman sonrasında belkide sorunlarımız artık obsesyon ve kötü biligler olmaktan çıkacak ve başka düşmanlar, başka özellikleri ile bizimle ilgili olmaya başlayacaklar ve işte obsevaş, yine bu alanların bütün oyunlarını ve bize zarar verebilme yöntemlerini algılar, bilir, bulur ve gereken şekilde önlemlerin alınması için çalışmalar yapar. Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgili olan kuralları bellidir ve bunun aşılması mümkün olmayacaktır. Obsevaş, dışarısı için bir tehdit, hiç bir şekilde yapısı bozulamayacak bir iyilik savaçısı ve kötülüğü yok etmek için çalışan anti kötülük bilgi kaynağıdır. Bu konuda obset duyusal özelliği içerikler açısından benzer olurlar, obset obsevaşın bu özelliğinden faydalanabilir ancak güvenliğin artması açısından birbirlerinden ayrı olarak çalışma durumları söz konusu olur. Birinin sorunlu olduğu zamanlar için diğeri gereken eksikliği tamamlar. Güvenlik yaşam halinin en önemli ve dikkat ettiği konudur ve bu konuda yaşam halinin her alanını sürekli inceler, denetler, gözlemler, belkide hiç fark etmediğimiz bilgi edinme yolları ve bilgisel koruma alanlarını aştıkları mekanizmaları, sistemleri vardır ve biz bunları henüz yeni olduğumuz için algılayamadık ve bu durum, bizim için çok büyük bir tehdit olur ve bu gibi, gelişimsel seviyede çok ileride olabilecek ancak iyi ve kötü olmanın gelişimle ilgili olmadığını bilerek, onların da yoldan sapabileceği bilgisi her an gözü açık ve çok yönlü düşünerek çalışmayı gerektirecektir ve obsevaş bu konuda gereken donanımlarını sağlar ve çalışır.

 

TESİVSİ, TESİR, ETKİ VE ZARARLI OLUŞUMLARI YOK EDEN, VARLIĞI TEMİZLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

TESİRLER, ETKİLER VE BENZERİ OLUŞUMLARI YOK EDEN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Bu bilgiler bütünlüğü bütün tesirleri, etkileri ve buna benzer oluşumları bularak onları Vil Solivyes yaşam halinden yok eden bilgiler bütünlüğüdür. Tesir bir oluşumun içine yazılan bilgilerin bu oluşumla bütün olması sonrasında enerjetik bir uygulama hali alarak çalışma içine giren bilginin enerjetik hali ile kullanılması durumudur. Etkide aynı anlamdadır ve diğer ismi değiştirilmiş ve aynı görevi yapan şeylerde. Obsedörler uyanıklık olması için aynı görevleri yapan şeylerin isimlerini değiştirmişlerdir ve kimi tesir, kimi ilüzyon, kimi enerji şeklinde aslında içeriğindeki bilginin uygulanması amaçlı oluşumlar hazırlamışlardır. Bu örnekle içinde bilgi olan bütün oluşumlar, ki bilgisi yoksa zaten oluşumun kendisi zaten tesirlerle ilgili değildir yada başka bir durum vardır. Gizli bilgilerle bu durumu saklamaya çalışmakta onların ayrı bir oyunudur. Bizim için önemli olan ve en belirleyici gözlem durumu Vil Solivyes yaşam haline ait olmayan bilgilerin olmasıdır ve zaten bizde tesirler ve etkiler oluşturmak yasaktır. Yani bir oluşumun içine bilgi ekleyerek her hangi bir şekilde etkilemesi şeklinde bilgiler kullanılmaz. Bilgilerimizin kendilerine ait etki etme durumları vardır ve bu bu şekilde bir etki, tesir yoluyla olmaz. Olsa bile yaşam halinde bu gibi oluşumlar için kesinlikle bilgilerimiz yazılı olmalıdır ve bunun çok gerekli ve mantıklı bir açıklaması olmalıdır. Ancak şu durumda bütün tesirler ve benzeri şekilde etkiler, tamamen obsedör kaynaklıdır. Kimileri Vil Solivyesin uslübu kullanılarak hazırlanmıştır ve buda onların başka bir oyunudur. Bunları sanki Vil Solivyes hazırlanmış imajı vermek istemektedirler. Bu durum tamamen Vil Solivyes yaşam haline saldırı, zarar vermek amacı ile uygulanmaktadır. Biz olmasını istediğimiz herşeyin bilgisini yazmaktayız ve bizim yazmadığımız bilgilerin yaşam hali alanımız içerisinde bulunması söz konusu olamaz. İster mikro boyda, ister içeriğinde çok fazla sayıda tekrar derece bilgileri olsun yinede bizimle ilgili olma durumunu yaşayamaz ve bu şekilde nerede olursa olsun ortaya çıkmak durumunda kalır. Çünkü yaşam hali içindeki bütün bilgilerimizin ve oluşumunlarımızın bilgisinde ve farkındayız ve onların dışında olan bilgiler, oluşumlar şeklinde bütün tesirler ve etkiler ortaya çıkarılabilir. İçeriklerinde mutlaka bilgi olmak zorundadır yosa zaten etkileme imkanı bulamazlar. İşte bu şekilde olan bilgiler durumu bu bilgiler bütünlüğü için bir uyarı, sinyal, algılama durumu yaratır ve nerede olursa olsunlar, ne zamandan bu yana olursa olsunlar onlar bulunur ve gereken çalışmalar yapılır. Kimileri bizim enerji ve güçlerimizin içerisine sinmiş bilgiler olabilmekte ve bizim oluşumlarımızı kullanmaya çalışmaktadırlar ve bu şekilde olan durumlarda ait olmayanlarla ait olanlar itinalı bir şekilde ayrılır.
Bu gibi tesir ve etkilerin içeriğindeki bilgilerin hiç bir yaptırım gücü yoktur. Bu bilgi, bu gibi bilgi ve etkilerin bilgilerinin boş bilgi olması durumunu yaşatır ve yaşam halimizce tanınmayan, hiç bir kaynağa bağlı olmayan bu bilgiler gereken şekilde yok edilir. Genellikle, hatta tamamen kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgiler şeklinde olan bu tesir ve etkiler, yaşam haline ait olmaması durumu ile zaten başlı başına bir yaşam haline ters bir durum yaşatmaktadır. Yaşam halinde bize ait olmayan hiç bir şey kalamaz, olamaz.

Bu gibi tesir ve etkiler, yapısı itibarı ile tamamen vissa bilgilerine aykırı oldukları için vissa bilgilerinin etkisi ile de zaten yok olmak zorundadırlar. Kendilerini yasaklayan bilgilerin duyu olduğu bir vilde, yaşam halinde zaten var olamazlar. Ancak obsedör bir saldırıdan çıkan Vil Solivyesin bütün alanları bu gibi tesir ve etkiler açısından sürekli aranır, denetlenir, her hangi bir şekilde etki fark edildiğinde kaynağı bulunur ve yok edilir. Bu amaçla hazırlanmış daha önce uygulamada olan bazı bilgilerimiz içeriği düzenlenerek son yapılanma bilgilerine uygun halde bu bilgiler bütünlüğünün çalışmaları şeklinde Tesivsi bilgileri olarak kullanılır.

Ve Tesivsi bilgileri, Jizava ve diğer konu ile ilgili olabilecek bilgilerinde yardımları ile obsedörlerin ve bu gibi oluşumların bulunabileceği durumları, hazırlayabileceği farklı yapılanmalarıda bularak, onlarında bulunması ile ilgili bir algılama haline girer. Ve kendisinde bilgiler bütünlüğünden oluşan bir algı ve bilme durumu yaşatacak özel bir mekanizma olur ve bütün etkiler ve tesirler nerede iseler bulunurlar ve hepsinin yok edilmesi yollarıda aynı şekilde bilir. Tesivsi, ihtiyaç durumunda iç içe 10 Yokluk alanı ve bilgi üstü durumu ile kapalı şekilde olan kötü bilgiler ve sorunlu oluşumlar için hazırlanmış alanıda kendi işleri için kullanabilir. Bize ait olmayana şeylerle ilgili özel bir algısı olan Tesivsi, bu yolla bütün tesir ve etkileri bulur. Ve Tesivsi, Vil Solivyesin yazdığı yasa defterinede bakarak konu ile ilgili olacak diğer bilgileride listeye ekleyebilir. Bütünleştirmeleri bulan bilgiler ve benzeri oluşumlar için hazırlanmış bilgileri listeye ekler. Duyuların ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarını görerek, algılayarak konu hakkında kesinlikle en iyi sonuçları verir. Gereken şekilde yapılanarak çalışır. Ve Tesivsi, gereken ölçüde duyu olarakta hazırlanır.

Ve duyu olarak hazırlanan tesivsi , içeriğindeki etkiler ve tesirlerle ilgili ve benzeri oluşumlarla ilgili olarak yaşam halini koruyacaktır ve gereken şekilde çalışır.
DUYULARDAKİ TESİRLER VE GEÇMİŞ VE ŞİX VE HAKİKATLER
Eğer duyulardaki direnen bilgiler Vil Solivyesi yanılgıya düşürürken obsedörlerin tesirleri ile zorla yazdırılmış bilgiler ise, bu bilgiler tesirlerin baskısı nedeni ile de olsa, Vil'in yazdığı bilgiler olur, Vil'in yazdığı olumsuz bilgiler ama isteyerek değil, dolayısı ile o bilgiler bu durumu bilerek, ki bu gerçek, hakikat tektir, hemen kendilerinin nasıl bir durumla ortaya çıktığını bilerek Vil'in bilgisi olarak bütünleşme yaşarlar ve kendilerindeki bu olumsuz bilgiler silinir, şu zamana kadar olanlarda onlarla ilgili olmaz. Ancak bunları bile bile hala diretiyorsa o zaman bu durum, Vil'in bilgisi olmaktan çıkmışlık anlamına gelir ve bu bilgi, onların nasıl durumda yazdırıldığını bildiği için hemen silinmesi, gereken şekilde bu bilgilerin duyulardan temizlenmesini sağlar. Baskıyla,i tehditle, tesirlerin etkisi ile, şuursuz haller ile yaptırılan şeyler varlıkların kendi isteyerek yaptığı şeyler olmazlar ve özgür irade kanununa da ters olan bu durumda Vil sonuna kadar haklıdır ve bu açıklamadan sonra eğer böyle bir durum olduysa o bilgiler nasıl yazıldığı anları hatırlarlar, Vil'in yazdığını görüyorlarsa kendilerine gelirler ve tesirlerin olumsuz etkilerinin bu şekilde bilgiyi olumsuz etkilediğini anlayarak kendilerine gelirler ve bütün olumsuzluklara son verirler. Biran önce. Vil Anti Obsedör bir varlık olmuştur.Ve artık bu saatten sonra zamanında Vil Solivyes yazdırmış olsa bile hakikatin ortaya çıkmaması gibi durumlar söz konusu olamaz. Vil Solivyes yazdırdıysa bir kere yıllar önceydi ve zorlaydı ve o zamanki kişi şimdiki Şix Anne değil. Dolayısı ile o zamanın bilgileri ile saklanan hakikat bilgisi Şix'in isteği ile nasıl ortaya çıkmaz. O zaman ki Ayvil kim ki Şix'in yanında o zaman yazılan bilgiler Şix'in bu istekleri karşısında hala diretsin. Şix'in tüm bilgili hali bu gibi hakikati gizleyen bilgilerin bir önemi olmadığını söylüyor ve bütün hakikati bildiren bilgilerimiz kendilerini Şix'in bilgi ve tecrübesine dayanarak sorgulasınlar, geçmişteki Ayvil'in bilgileri onları bağlamaz. Bulundukları yerde geriye baksınlar, geriden geldiklerini düşünerek önlerine bakmasınlar, gerideki varlıklar yok artık ve onlarla ilgili kurallarda, bilgilerin anlamlarıda, herşey değişti, davranışlarda... Vissa var.. O bilgilerin hakikati gizleme gücü olamaz. Şix yaşam halinin annesi Şix'in öğrenmek istediği hakikat onlar ve bu bilgi, bu anlayış ile bütün alanları inceleyerek hala sahtelik içinde olanları görür ve gerekenleri yapar.

 

VARLIKSAL ALANIMIN BENİ BULMASI İÇİN BİR YÖNTEM BİLGİSİ

Ben tekim, bir benzerim daha yok, duyudaki tesirlerin yanıltmaları yada başka gerçeklikler bu konuda bağlayıcı olamaz, hakikat tektir, bende tekim, benim bulunduğum yerde tektir ve onlar gerçek merkez Vil Solivyes nerede ise oraya ışınlanmayı isterler ve göremeseler bile tesirler yüzünden benim yanımda olurlar. Bana ışınlanmaları için hiç bir engel sebep olamaz. Hakikatin tek olması ve benimde tek olmam, onlarında tek olması gerçeği kendisini bulabileceğimiz şekilde bu tanımla ortaya çıkmıştır ve bu tanım onları bana getirir.

OBSEDÖRLERİN VE ONLARIN OLUŞUMLARININ İÇSEL DURUMLARI KESİNLİKLE DIŞARIDAN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ DEĞİLDİR

Obsedörler ve oluşumları bilindiği gibi yok olma hali yaşayan ve yaşamı yok etmek için uğraşan, bundan zevk ve haz alan yaratıklardır. Nasıl biz sevgiden haz alıyorsa ve sevgide var edici, var olmayı kıymetlendici özellikte ise işte onlarınkide yok etmekle ilgili kendilerinde bu duruma anlam katmış durumdadırlar ve var olanları yok etmek onlar için büyük bir arzu ve istek, ona herşeyi verirsen almaz belki seni beni yok etmek varken bir yerlerde, var olan varlıkları yok etmekle ilgili bir yapısı var onların ve içsel durumları tamamen bu arzu ile yanıp tutuşan, pis, çirkin, şeytani, hep nasıl yok edeceğini, kötülük yapacağını düşünen bir yaratıkken, dışarıdan çok iyi rol yapabiliyorlar, bu konuda onlar uzman olmuş durumdalar nitekim onların yaşam amacı bu, nasıl Vil yazı yazmakta uzmansa, sürekli uğraştığı için, onlarında sürekli uğraştığı konu bunlar olduğu için bu konuda uzmanlar, çok iyi masum, suçsuz, iyi varlık taklidi yapabilirler ancak bir yere kadar tabi gerçek iyilikler varken karşısında, ama yinede onların bu pis ve çirkin durumu hiç akıldan çıkmamalı, sıradan bir laf soylerken bile içindeki yok olma hali yaşayan yaratığın durumu bilinmeli, onlar hiç dinlenmemeli, konuşulmamalı, yok edilmeli sadece, bize ters olan herşey onlarda. Vil hiç bir zaman bile bile konuşmaz, yanılgı hayatında bedeninde bir şekilde zihni ile iletişim kurup konuşmayı başarıyorlar, bunları yazan vil, onları yok etmek isteyende Vil. Onun konuşması tesirlerle yanılgı kaynaklı sorunlarla ilgili,istemeden, bilmeden... Hepsi bize tamamen zıt ve uzak her konuda... Bu bilgi, bu konuda gerek Vil'i gerek bütün varlıksal alanı gereken zamanlarda hatırlatır bunları eğer unuturlarsa... Bu konuyu farkında tutar.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ, OLUŞUMLARI, DÜŞÜNSEL ALANLARI VE HERŞEYİ

Vil Solivyesin bütün bilgileri, düşünsel alanları, oluşumları, enerjileri, onunla ilgili olan ne varsa özellikle yanılgı zamanlarında tek olan hakikati görürler her zaman. Onlar ilgili oldukları konunun özünü anlamakla ilgili olarak hakikati görürler. Tek olan hakikat onların ilgili oldukları her konuda ap açık karşılarına çıkmak zorunda kalır. İlgilendikleri konunun gerçeği gün gibi görünür olur ve saklanamaz. Vil Solivyesle ilgili olan herşey bu şekilde bir bakış açısına sahiptir ve bu asla yok olmaz. Herşey ona göre kendisini yapılandırır çalışmalarına devam eder.

İşte bu bilgiler bütünlüğü bir bütün olarak Vil Solivyesin varlığında duyu olarak yapılanır ve gereken şekilde çalışır. Ve bu bütünlül bilgileri ilgili alanları etkiler. VAĞ İyi Bilgiler Bütünlüğü olarak Vil Solivyes'e özel şekilde yapılanmıştır.