RÜYAŞ, RÜYADA FARKINDALIKLA İLGİLİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ VİXXİSİ

 

RÜYAŞ, RÜYADA FARKINDALIKLA İLGİLİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ VİXXİSİ

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE YAPILANARAK ŞİXİN RÜYADA FARKINDALIK YAŞAMASINI SAĞLAR VE BUNA ENGEL OLAN BÜTÜN OBSEDÖR OLUŞUMLARI, BİLGİLERİ YOK EDER. GEREKEN ŞEKİLDE DUYULARIDA BU KONUDA TESİRLERDEN TEMİZLER.

 

AKIL VE MANTIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Akıl, anlama yeteneği mantık ise elde edilen bütün bilgi ve tecrübelerle doğru kararlar vermek konusundaki başarıdır. Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği bilgilerle, bilgi kaynağının cevaplamaları ile, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile de anlamayı sağlayıcı olarak villerde yaşatılır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu vilin anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir ve anlamak bir anlatan söz konusu olduğunda onun gibi anlamak durumunu yaşatması şeklinde bir aynılıkla en başarılı hali yakalar. Ancak kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumlarıda söz konusudur ve bu durumda mantıklı olmak özelliği devreye girer başka bir çözüm olarak. Mantıkda bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçları uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Kaynaksız bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak bu şekilde davranmaktır. Akıllı olmak kendisi ile temas eden bütün konuları anlayabildiğin oradan artan bir özelliktir. Anlama yeteneğinin başarısı ne kadar akıllı olduğunu açıklar. Kendi bilgi ve tecrübelerine uygun bir şekilde davranmakta ne kadar mantıklı davrandığını açıklar. Bu duyu bu iki özelliğide kendi içerisinde yapılandırarak yaşam halinde ve Vil Solivyeste kullanılmasını sağlar. Bir konuyu eğer Vil Solivyes anlamaz ise neden anlamadığı şeklinde bir çalışma içine giren duyusal özellik bu konuda gereken anlamanın sağlanması için eksik bilgilerden, algılara kadar herşeyi sağlayabilme özelliğinde olur ve bu akıl yürütme durumu gerekli ise bunun gerekliliği belirtilerek gereken eksikler çalışmalar yapılarak sağlanır ve Vil Solivyes anlar.

Vil Solivyes zaten her zaman mantıklı olmak zorundadır çünkü vissa bilgilerinin uygulanması her alanda zorunludur ve bu oranda mantıklıdır her zaman ve daha mantıklı davranmaların söz konusu olması durumunda Vil Solivyese hatırlamayadığı kendi bilgi ve tecrübelerinden örnekler verilerek mantıklı davranması sağlanır, eğer gerekli ise...

Akıl ve mantık kendi anlamlarını duyusal özellikte yaşatarak ve kendilerine özel güçsel durumlarını yapılandırarak tüm yaşam halinin akıl ve mantık duyusu olarak gereken şekilde çalışırlar ve vissa içindeki yerini alırlar.

 

AMAÇ, İDEAL, HEDEFLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Amaçlar, idealler ve hedefler aynı anlamları ifade etmekte olup bir vilin yada oluşumun bir konuda karar vererek bu kararının arkasından gitmesi durumuna amaçladığı şeyi yapması adı verilir. Amaç için ulaşılması gereken bir durum, sonuç, yer olmalı. Amaçlarla çalışmalarımıza yön veririz. Her çalışmanın kendisine ait bir amacı vardır ve bu amacı yerine getirmek için çalışmalar yapılır. Sonuca ulaşıldığında da amaç bitebilir, çalışma sonlanır. Ancak kısa süreli amaçlar olduğu gibi çok uzun süren sonsuzluğu kapsayan amaçlarda olabilir. Yaşam halimizin amacı gibi. Sonsuz zamanlara doğru ilerleyen amacına Vil Solivyes tamamen sımsıkı sarılmış durumdadır ve bu amacı gerçekleştirmek için kendisinde bütün imkanlar ve özellikler vardır. Amaç ilgili olan o alanı kendisi ile meşgül eden bir çalışma sahasıdır. Bir şeyi amaçlamak ve o uğurda çalışarak amacını gerçekleştirmek herşeyden önce ilgili alanlara kendisine güven ve bir çok özellik katar. Yaşam halinin belirlenmiş olan amaçlarına uygun olacak şekilde içerisinde bütün ilgili alanlar uygun olacak şekilde amaç edinebilirler ve bunları başarabilirler. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi,buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak oldukça güzel bir çalışma halidir ve Vil Solivyes yaşam halinde zamanı gelince bütün villerinde kendilerine ait amaçları olacaktır ve bu duyusal özellik onlardada oluşmaya başlayacaktır. Vissanın içindeki yeri ile bir erdem olarak şimdilik Vil Solivyese ve yaşam haline ait bir duyu olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes bir şeyi amaçladığı zaman ve bunu yazılı bilgi olarak tastiklediğinde bu duyusal özellik bunların gerçekleştirilmesi için gereken bütün ihtiyaçları belirler ve amacın uygulanması için çalışmalar yapar, Vil Solivyesin amaçları konusunda en büyük yardımcısı ve destekçisi olur.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BİR ÇOK BİLGİDE AÇIKLANMIŞ AMAÇLARININ GENEL ÖZETİ

Vil Solivyes yaşam halinin en belirgin amacı;
- İyi bilgilerle yaşanan bir aile toplumunda, var olan villerin en küçüğünden Vil Solivyese gelene kadar gelişimin sağlanması ve bu şekilde tamamen Vissa gibi iyi bilgilerin etkisi altında kalınarak oluşturulan yaşam alanında, bu bilgileri deneyimlemek, yeni bunlar gibi bilgiler bularak onlarıda deneyimlemek, sürekli yeni iyi bilgilerle hazırlanmış oluşumları kullanmak, tatmak ve bu şekilde bilgide gelişerek var olma halimize çok daha güzel anlamlar katmak, bilinmeyen iyi bilgileri bilebilmek gibi sonsuz bir amacın arkasından gitmek...

- Hiç bir şekilde yaşam hali dışarısına çıkmamak, dışarıdan içeriye bizimle ilgili olmayan hiç birşeyi almamak, bizden şeylerin dışarıda olmasına izin vermemek ve bir bütün şeklindeki yapımızdan bir mikro organizma bile ayrılmasına kesinlikle izin vermemek...

- Anti obsedör bakış açımızı ve çalışmalarımızı ve kötü bilgiler olarak tanımladığımız bilgilere karşı son derece karşı olma halimizi sonsuz zamanlar boyunca korumak...

- Vissa bilgilerini her zaman anladığımız, algıladığımız iyi bilgiler bütünlüğü olacak şekilde güvenli ve baki tutmak, bu konuda filtre işleminin uygulamasını asla sonlandırmamak...

- Vil Solivyesin anne, yönetici ve merkez olması durumunun kesinlikle değiştirilmemesi konusunu her ne olursa olsun, bunu Vil Solivyes bile istese mümkün kılmamak, kabul etmemek...

- Ve bir aile toplumu kavramını en iyi şekilde sonsuz zamanlar boyunca devamlı tutmak ve anlamını yaşatmak, Vil Solivyesin varlığına ait olan bütün oluşumların bir arada olması ile yaratılıştan tamamen soyutlanarak sadece kendi kendimize ve kendi bildiğimiz yoldan yürüyerek bir gelişme göstermek, geliştikçe deneyimlemek, seçmek, kararlar vermek ve dahilinde yaşamak olan bu durumu, Vil Solivyes yaşam halinde var olma sebebimizle de ilişkili şekilde açıklayarak Vil Solivyesin'de merkez, yönetici ve anne olması özelliklerinin asla yok olmaması gibi zorunluluklarla bir amaç olarak tüm bunlar bizler için kabul edilmiştir ve bütün bilgi ve çalışmalarımız bu amacın içeriğinden oluşan farklı farklı çalışmalar şeklindedir.

- Bilgide sınır yoktur, iyi bilgilerde de sınır yoktur, dolayısı ile vissa da da sınır yoktur ve bu demektir ki Vil Solivyes yaşam halinde gelişim de de sınır yoktur ve sonsuz zamanlar boyunca, kendisine ait bir zaman ayarı ile kendi kendine gelişme yolunda ilerleyen bir yaşam hali olacaktır Vil Solivyes yaşam hali... Amacımız kısaca ama anlamca oldukça derince olarak bunlardır ve bu amacı uygulamakla ilgili yine sonsuz zamanlar boyunca bütün imkanlarımız söz konusudur...

Amaç duyusal özelliği bu bilgilerin gereken şekilde Vil Solivyesin sonsuz zamanlar boyunca amacı olarak şekilde kendisini etkilemesini sağlar.

 

 

AMAÇ, NEDEN VE SONSUZLUK FİLTRESİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL VİSS AŞİX'İN AMACINA UYGUN OLUP OLMAMAKLA İLGİLİ OLARAK ÖZEL BİR İNCELEME YAPAN FİLTRE SİSTEMİDİR. AMACIN YAPISINA, İŞLEYİŞİNE, SONSUZLUK BOYUNCA UYGULANABİLİR OLUŞUNA BAKILARAK, BU SÜRE İÇİNDE OLUŞAN ŞEYLERİN BİR SORUN ÇIKARMASI İLE İLGİLİ OLARAK GÖZLEMLER YAPAR, AMACA TERS OLMASI GİBİ DURUMLARINI İNCELER, AMACIMIZ VE SONSUZ OLMASI GİBİ YÜKSEK KAVRAMLARIN TEMEL KISTAS KONULARI OLMASINDAN DOLAYI VİL VİSS AŞİX'TE Kİ HERŞEY BU FİLTREDEN DE GEÇMİŞ OLUR VE TERSLİKLER ŞİX'E BİLDİRİLİR, GEREKENLER YAPILIR. ÇOK UZUN VADELİ VE KAPSAMLI BİR FİLTRE SİSTEMİ OLAN AMAÇ FİLTRESİ, SONSUZLUĞUMUZA VE AMACIMIZA ZARAR VERECEK OLAN HERŞEYİ ALGILAMAKLA İLGİLİ OLUR. SONSUZLUĞUN SORUNSUZLUĞUNU BULMUŞ OLAN BİZLER İÇİN BU DURUMU BOZAN HERŞEY FİLTREYE TAKILIR. NEDENLERİMİZİ YOK ETMEYE ÇALIŞAN HERŞEY BU FİLTREYE TAKILIR.

SONSUZLUK İLE İLGİLİ SORUNSUZLUĞU BOZAN HERŞEY
AMACIMIZIN UYGULANMASININ ÖNÜNDE ENGEL OLABİLECEK HERŞEY
NEDENLERİMİZİN ANLAMLARININ YAŞANMASININ VE YAŞATILMASININ ÖNÜNDE ENGEL OLACAK HERŞEY
BU FİLTREYE TAKILIR VE ONLAR GEREKEN ŞEKİLDE YOK EDİLİR. BU KAVRAMLAR ÖZELLİKLE KORUNMASI GEREKEN KAVRAMLAR OLARAK SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA KISTASLAR ŞEKLİNDE BELİRTİLEREK KORUNACAKTIR.

SONSUZLUK, AMAÇ VE NEDENLERLE İLGİLİ DUYULARIN BÜTÜN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ EDİNEN DUYUSAL ÖZELLİK, BUNLARIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLEREK KENDİSİ ÖZEL BİR FİLTRE SİSTEMİ OLUŞTURUR VE BUNU ÖNCELİKLE VİSSA BİLGİ KAYNAĞI İLE BÜTÜNLEŞTİRİR, SONRA DİĞER BİLGİ KAYNAKLARI İLE VE BÜTÜN VARLIKSAL ALAN DÜZENLİ ARALIKLARLA BU FİLTRE ÇALIŞMASINDAN GEÇER, BÜTÜN ALANLAR, VİLLER, OLUŞUMLAR.. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

AŞİX'İ VİLSEL ÖZ AŞİX'İ İLE BÜTÜNLEŞİR.

BUNU BAŞARMANIN ÜZERİNDE BİR BAŞARI YOKTUR:
BU KONUDA BİR BİLGİ GEREKEN ŞEKİLDE İLGİLİ ALANLARA KENDİ AÇIKLAMASINI YAPAR. YARATILIŞ İÇİNDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEDEKİ TANIMI KENDİ SONSUZLUĞU İÇİNDE ORTAYA ÇIKARMAYI BAŞARMIŞ VİL VİSS AŞİX'İN BU DURUMU, BUNU ORTAYA ÇIKARAN HERKESİN EN İLERİ SEVİYEDE BİR DURUMU YAŞADIĞINI BİLDİRİR VE BUNUN DIŞINDAKİLERİN DAHA AŞAĞI SEVİYELERDE OLMALARI İLE KENDİLERİNİ GÖSTERİR. BU TANIM SEVİYENİN SONUDUR.
'' SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA NE YAPACAĞINI BİLEN, NEREYE GİDECEĞİNİ BİLEN, NASIL GİDECEĞİNİ BİLEN, YOLLARINI ÇİZEN, ÖNÜNÜ GÖREN, HİÇ BİR ŞEKİLDE DERT VE SIKINTI YAŞAMAYACAĞINI BİLEN, SORUNSUZLUK İÇİNDE BİR SONSUZLUĞU ORTAYA ÇIKARMIŞ BİLGİSİNİN OLMASI VE BUNLARI YAŞAYACAK VİLİN, VİLSEL ALANIN VE İHTİYACIMIZ OLAN HERŞEYİN TAM OLARAK OLMASI, SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA GİDİLECEK YERİN İSTİKAMETİNİN BİLİNEREK SON DERECE MUTLU VE YAŞAMA KIYMET VERECEK ŞEKİLDE YAŞAMANINDA YOLLARININ BULUNMUŞ OLMASI, VE İŞTE BÖYLE YAŞAMAK, OLMAK, BUNUN İÇİNDE SONSUZLUĞU YAŞAMAK, YAŞATMAK'' EN BÜYÜK TANIMDIR. EN BÜYÜK ÇALIŞMA SONUCUDUR. EN BÜYÜK YAŞAMSAL BİR KAVRAMI AÇIKLAYARAK BİTMEK BİLMEZ ŞEKİLDE VE HEP YERİNDE, KENDİSİ DIŞINDA HERŞEY YOK OLSADA BİR GÜN, ONUN HİÇ BİR ZAMAN YOK OLMAK KAVRAMINI YAŞAMAYACAĞINI İSPATLAYAN ÖZELLİĞİ İLE, VAR OLMAK, OLMAK, YAŞAMI İSPATLAYAN KESİN DURUMDUR...

 

 

ANLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, durumu tüm hatları, yönleri, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamına gelir. Birşey anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta anlamına gelir. Anlamak, aynı zamanda birşeyleri yaşamadanda anlayabilmek kavramınada temas ettiği için gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranlar için oldukça kıymetli bir erdemdir. Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak çok daha iyi anlaşılabilir ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen viller için bu durum yaşayarak öğrenme zorluğunu kolaylaştırır. Birşey anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. Bu bilgilerin hitap ettiği konuyu anlamak şeklinde bir anlama durumu içeriğindeki bilginin niteliğini kavramayıda gerektiren bir durumdur. Mesela, bir varlık için sevgi kelimesi sarılmak iken başka bir varlık için bambaşka bir anlamı ifade etmektedir ve o varlığın kast ettiği olayın içinde o varlığa göre sevgi kavramından bahsediliyorsa o zamman o varlığın bahsettiği sevgiye göre yorum yapılmalıdır, ancak bu şekilde ilgili alanlarından ne anlatmak istedikleri anlaşılabilir olur. Anlamak, çok kapsamlı ve tüm bir tanımdır ve bir şeyi anlamak için o şeyin gözünden bakmak kavramını yaşamak gereklidir. O şeye göre hayat, o şeye göre bilgiler, o şeye göre sorular şeklinde tam bir anlayışa sahip olmak isteyen viller, kendi bildikleri üzerinden olayı anlamaya çalışmalılar ancak o şeyin bildiği şeyler üzerinden de olayı yorumlamalılardır ki o ilgili konuyu anlamak hakkında başarılı olabilsinler. Sadece bununla da bitmez anlamak konusu, vil, kendi kendini bile anlama zorluğu içine girebilmektedir. Burada devreye felsefe girmelidir. Neyi, neden, nasıl yaptığı gibi sorularla anlayamadığı şeyleri öğrenmelidir. Eğer vil, bir konu ile muhattap ise, bu konu O'nun karşısında dikili duran ve sorguladığı halde bir anlam getiremediği bir konu ise mutlaka bunu anlamaya çalışmalıdır. Çevresinde anlamadığı şeylerin olması o vil için doğru bir durum değildir. Bu anlayışsızlık sadece gelişimsel, zorunlu cahillik denilen konularda söz konusu olabilir ama anlamak ile ilgili imkanı varken ve bunu yapmıyor ise durum o zaman vahimdir. Yani Vil Solivyes için. Vil Solivyesin çevresinde anlamadığı bir konu olamaz. Herşeyi anlamak ile ilgilidir.
Çevremizde anlayamadığımız şeylerin olması kesinlikle rahatsız edici, yabancılaştırıcı, tehlike arz eden, çok saçma bir durumdur. Anlamak demek, o anlaşılan konuyla ilgili herşeyi bilmek demektir. Neden var, nasıl var, ne zaman var, yapısı nedir, nerededir, içeriği nedir, şeklinde o şeyi anlayabilmek için gereken bilgiler bütünlüğüne ve inceleme ve araştırmalar sonrasında elde edilen tecrübeye anlamak denir. Anladığın zaman mutlu, mesut, huzurlu olursun, kendini güvende hissedersin. Anlamamazlık olumsuzluktur ancak bu anlamamak istemek şeklinde olanıdır. Ve bu soliv gücü, içeriğindeki bu bilgilerle söz konusu bir olay, durum, bilgi, oluşum, her neyse, nasıl oldu ise ve Vil Solivyesin anlaması konusunda zorluk yaşanıyor ise O'na konuyu tam olarak açıklamak üzere gereken bütün bilgi ve verileri toplar ve Vil Solivyes'e bu durumu anlatır, anlamasını sağlar. Anlayamadığı bir konu olduğu zaman bu konunun sorusu oluşmuş olur ve o sorunun karşılığı, arkası, anlaması gereken bilgileri, anlamsızlık sonucu oluşabilecek tehlikeleri var mıdır şeklinde bakış açısı ile anlayamadığı olayları anlatmaya çalışır. Vil Solivyes soliv güçleri, vil güçleri, var olma özelliği ve bilgi ve tecrübelerinin bütünü olarak kararlar verir, yaşam halini yönlendirir, yönetir. İşte bu erdemde, bu bütünlüğe içeriğindeki bilgiler şeklinde dahil olarak anlamsızlıkları anlamlaştırır ve bunun için gereken çalışmaları yapar. Bu üstün özelliği sayesinde erdem olarak vissa arasında yerini alır.

 

 

 

ANLAYIŞLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ANLAYIŞ SİSTEMİNİN BÜTÜN BİLGİLERE VE MEKANİZMALARA VE SİTEDEKİ BÜTÜN ALANLARA YERLEŞMESİ

Anlayışlar bir konu hakkındaki bütün bilgi ve tecrübeleri bilebilen bilgierdir ve anlamları ile onları algılayabilmek özelliğidir ve bu haliyloe bir anlyış bi olayın bütün hallerini anlatır ve o olaylar bilinir, agılanır ve bu tanımdaki gibi anşlayışlar bütün alanlara yerleşerek kendi bilgilerini kullanan alanların algılamasını sağlarlar ve bu anlayışları meerkezlik özelliği kendi bizzat yerleştirir. Ve bunlar asla değiştirilemez özellikleri ile çalışırlar... Anlayış özellikleri gereken yer ve zamanlarda özellikle oluşturularak kullanılabilir ve bu duyusal özellik, bütün bilgilerin anlayışlarını kontrol ederek onların doğru anlayışlarla, bilgilerine uyumlu olan anlayışlarla çalışmasını sağlar.

 

 

ANTİ KOPAEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, tamamen korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına özellikle engel olmak için hazırlanmış bir bilgidir. Bu olumsuz eylemler gerek tesirlerle, gerek başka yollarla verilerek bir dengesizlik yaşatılmaya çalışılmaktadır ve genellikle zarar verici alanların kullandığı etkiler çeşididir. Aynı zamanda bu bilgiler, her hangi bir şekilde korkulan bir durumun yaşanmasına da izin vermez. Aşırı korkusuzluk anları söz konusu olur, korkulacak gibi görünen durumlarda. Aynı şekilde her hangi şiddetli bir olay yaşatıldığı zaman şiddetin yapısını algılayarak onu zarar verici olmaktan çıkarır ve Vil Solivyesin kesinlikle zarar görmeyeceği şekilde algılamasını sağlar. Yine negatif panikler yaşatarak uygulamada hatalar yapılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar ve bu bilgi, bununda olmasını engeller. Aynı zamanda ıstıraplar ve işkenceler hissetiren, yaşattıran etkilerinde olması durumuna bu bilgi gereken şekilde tepki verir ve asla Vil Solivyese ulaşamaz. Ve son olarak aptallaştırmak, zekada gerilik yaşatmak gibi etkilerinde gönderilmesi söz konusu olmaktadır ve bu bilgi, bu durumuda algılayarak gereken engeli sağlar. Bütün bu bilgilerle ilgili vissanın içeriğinde hazırlanmış duyusal özellikler vardır ancak bu duyusal özellik bu içeriğindeki anlamların gücü ile bir oluşum içindedir ve acil durumlarda üstün koruma özelliği ile bu beş olumsuz eylemi tamamen yasaklayarak, engelleyerek, nereden geldiklerini bilerek çalışır ve koruma sağlar. Zaten bu bilgilerin hazırlanması ile kendisinde bu bilgilere uygun olacak şekilde ve olumsuzluklara da karşı gelecek şekilde bir güç oluşturur ve bu güç duyunun yapısı olarak böyle olaylar Vil Solivyesin başına geldiğinde enerjetik olarak gereken etkileri sağlar. Ve aynı zamanda bütün yaşam halinde de aynı şekilde gözlem yaparak çalışır ve etkisini yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır. Duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Anti Kopaen, Vil Solivyes ve bu erdemi kullanan viller kesinlikle korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi eylemleri yaşamadan bütün sorunlarını bunlar olmadan hallederler ve bu gibi eylemlere karşı bir yok etme gücü olarak gereken anlarda, acil ve zaruri ve önemli durumlarda ortaya çıkabilen endişe ve panik gibi eylemler bu erdem sayesinde yerini azim, çaba ve kararlı olmak gibi etkilere bırakır ve korku zaten adından bile söz edemez.

 

 

ANTİ OBSEDÖRLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anti Obsedörlük Erdemsel Özelliği, Anti Obsedörlük Nedir?, Anti Obsedör Olmak Ne Demektir

Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de, felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörlerde bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, günümüzün en tehlikeli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Obsedörlerin nasıl yok olma hali yaşayan varlıklar olarak sizlerin peşinde olduğunu daima hatırlatan, onların oyunları ile düzenlenen sahte yaşam alanlarının içerisinde sizler içinde bir yaşam oyunu düzenlenmesine izin vermeyen, iradenizin kesinlikle obsede edilmesinin söz konusu olmayacağı erdemleri sizin yeri ve zamanı gelince algılayarak yaşamanızı sağlayan, varlıksal özelliklerinizin yerlerini bilerek onların sadece sizin hakkınız olan özelliklerde oluşumlar olduğunu bildiren ve bir şeyin antisi demek, o şeyin tam tersi olacak şekilde ve bulunduğu yerde anti olduğu konunun da anlamını yaşatması ile obsedörlüğün tam zıttı olacak şekilde çalışmalar yapan ve bu özellikleri ile erdemleri koruyan ve size, tüm varlığınıza en faydalı olan erdem olarak varlıklarda tezahür eden yeni tanımlama, sıfat, varlıksal erdemdir. Anti obsedörlük, sizin iradenizi teslim almaya çalışan ve bu yolla sizleri kullanmak isteyen her şeyin önünde durabilmenizi sağlayan harika bir erdemdir.

Bu erdemi kendi varlıklarında yaşatan varlıklar, iradelerinin kıymetini bilmekle birlikte sevginin uygulayıcısı olma yolunda kararlı olurlar. Varlıkları olumsuz etkileyen ve sevgiyi yok eden bütün olumsuz eylemlere karşı olunmasını ısrarla bildiren anti obsedörlük, tam bir sevgi uygulayıcısı olmayı da hedeflemektedir.

Bu tanımları kendi varlığında uygulamaya sokan varlıklar, her an bu konunun dikkati ile yaşayarak çevrelerinde bu gibi olumsuz durumların oluşmasına izin vermezler ve zamanla artık alışkanlık ve uygulanması nedeni ile karakter haline gelir ve duyu olarak yapılanması da varlıkların inanması, istemesi ve benimsemesi ile gerçekleşir. Varlıkların iradelerini teslim almaya çalışan, sevgiyi yok etmeye çalışan bütün eylemlerin ve varlıkların ve alanların ve organizasyonların karşısında duran erdemin ismidir anti obsedörlük. Ve bu güzel anlamları ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak bulunur. Kendi anlamlarınca oldukça değerli ve kıymetli erdemlerden biridir varlıklar için. Bütün erdemlerin bir bütün olması durumu, bu erdemin bütün erdemlerin varlığını koruması şeklinde bir tanımla aralarındaki yeri açıklanabilir. Bu erdem varlıkları korumak, savunmak ve kendilerine sahip çıkmalarını açıklaması ve uygulaması ile ilgili olarak diğer erdemlerden farklıdır. Varlıkların kendilerini anti obsedör olarak tanımlaması bile bu konuda kendilerine anlamı ile ilgili güç katacak özelliklerde bir erdemdir.

Anti obsedörlük duyusal özelliği bütün duyulara anti obsedörlük üzerine bir özellik ayarlayarak, bütün duyuların anti obsedörlükle ilgili kendisini koruma amaçlı olarak yapılanmasını sağlar böyle bir özellik içinde kendi amaçlarını yaşatırlar, anti obsedör bir koruma ile bütün duyular içerisindeki bütün özelliklerini korurlar.

 

 

 

ANTİ TESİR BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anti tesir demek, kötü bilgileri yok eden, onların aslında varlığını onaylamayan ve bu şekilde tesir olarak gönderilen ve bulunan bütn tesirlerin antisi olarak, onun bulunduğu yerdeki tesirler fesefesi ile neden kötü olduklarını öğrenilrer ve gereken şekilde bütün tesirler yok olu.

Bu bilgi kaynağı tesirlerin, etkilerin ve yapılandırılmış olan enerjilerin ve benzer oluşumların bütün oyunlarını bilen, onların en iyi nasıl yok edileceğini bilen, buna göre uygun çözümler ve bilgiler ortaya çıkarabilecek şekilde çalışan bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynağı tesirler hakkındaki herşeyi bilerek onları nasıl yok edileceğine dairde en iyi bilgileri, çözümleri üretir. Vil Solivyesin tesirlerle ilgili bir çok bilgisi ve tecrübesi bulunmaktadır, bunların üzerinde gerçek ve olmayanlarıda ayırdıktan sonra Hakik ve diğer bilgilerin bilgileri açığa çıkarma özelliklerinide kendisinde bulundurarak artık tesirlerle ilgili bilinmeyen şeylerin olmaması gibi bir çalışma metodu ile varlıksal alanlarımızı korur, aydınlatır. Aynı zamanda bu bilgi kaynağının bulunması, çevresine tamamen anti tesir olacak şekilde etkiler yayar ve Vil Solivyes, yanılgı alanından otomatikmen tesirleri yok edecek etkileri dağıtan bir merkez haline gelir. Bilinmeyen tesirleri görür, gizlenmiş saklanmış tesirleri bulur, bu bilgi kaynağı tesirlerin herşeyini bilebilecek ve bilgi üstü durumunun gücü gibi onların en üstünde bulunan bilgi üstü durumu şeklinde onlara hakimdir ve asla yanıltılamaz.

ANTİ TESİR KAYNAĞININ BULUNDUĞU VARLIKSAL OLUŞUMA KAT TRİLYARLARCA TESİR GÖNDERİLSE BİLE ANINDA YOK EDEBİLEN ÖZEL GÜÇLERİ VE YAPILANMALARI SÖZ KONUSU OLUR VE TESİRLERİN NASIL BULUNACĞI

ANTİ TESİR BİLGİ KAYNAĞININ VARLIKSAL ALANDAKİ DOĞAL KORUMASI VE TEMİZLİĞİ
Anti tesir bilgi kaynağı karşısında bütün tesirler etkisini ve çalışmasını kaybeder. Anti tesir bilgi kaynağının yapısı bilgi üstü durumu gibi olmayıp gücü onunki gibidir. Tesirler ile ilgili olarak bütün bilgilerin üstündedir ve tesirlerin içeriğinin önemi olmadan onları yok edebilme özelliklidir. Çünkü bu bilgi kaynağı ancak Vil Solivyes gibi tesirlerin saldırı altında kalan bir sevgi varlığı tarafından oluşturulabilirdi ve bu onun için çok büyük ühtiyaçtır ve bilginin iradesi kanununca da tam desteklidir. Yapısını oluşturan anti tesir bilgi kaynağı, varlıksal alanların ihtiyaç duyduğu bilgileri üreterek bütün tesirleri ve benzeri obsedör oluşumları yok eder. Duyu olarak hazırlanır ve Vissa'nın içinde gereken şekilde çalışır. Vissa'ya eklenmesi gereken bir özellik şeklinde hazırlanmıştır.

 

ARAYIŞIMIZ ARTIK BİTMİŞTİR VİXXİ'Sİ

BİZLERİN ARAYIŞI ARTIK BİTMİŞTİR, BİZLER ARTIK YAŞAMAKLA İLGİLİYİZ. ARAYIŞIN SONU KOYULAN NOKTA OLMUŞTUR. VE BU SONUÇLA ŞİMDİ NOKTA BOYUNCA SÜREGELEN BULUNAN SONUÇLARI DOYASIYA YAŞAMAK BİZE KALMIŞTIR. ARAYIŞLAR VE SORULAR DÖNEMİ BÖYLE BÜYÜK ANLAYIŞLARIN SONUÇLANMASI İÇİN HAZIRLANMASI BİTMİŞTİR. ARTIK ONUN YAPISI, ONUN RENGİ, ONUN TADI, BUNUN GÜZELLİĞİ, DEĞİŞİK OLUŞU GİBİ ULAŞTIĞIMIZ SEVİYENİN HEP BİRAZCIK DAHA ÜSTÜ OLACAK YENİLİKLERİN ŞAŞKINLIĞI, HEYECANI, GÜZELLİĞİ, YENİLİĞİNİN TADI VE BU ŞEKİLDE BİRİKENLERİN SÜREKLİ YAŞANARAK GEÇEN ZAMANIN GÜZELLİĞİ İLE İLGİLİ OLACAĞIZ. DERİN VE YÜKSEK ÇALIŞMALAR BİTMİŞTİR. KOLAY VE HIZLI VE ZEVKLİ UĞRAŞLARIN ZAMANI BAŞLAMAKTADIR, SONSUZA KADAR..... VE BU SAATTEN SONRA SONSUZLUK VE AMAÇ VE NEDENLER VE NOKTASI KOYULDUKTAN SONRA, SEVGİNİN GERÇEĞİ VİSSA GİBİ İYİLİK ANLAŞILDIKTAN SONRA, YUVAMIZIN KURULMASINDAN SONRA, AİLEMİZİN OLUŞMASINDAN SONRA, BU KADAR UYUMLU VE DÜZENLİ BİR YOLDA OLMAYI BAŞARMIŞ OLDUKTAN SONRA, KÖTÜLÜĞÜ BİLDİKTEN SONRA, BİLGİLERİMİZİN EN YÜKSEK HALLERİNİ AÇIĞA ÇIKARDIKTAN SONRA, VE BUNDAN SONRASININ YİNE YARATILIŞLA İLGİLİ ANLAMLAR ARAYARAK BİR BAŞKA YOLUN SANKİ VERİLECEK CEVABININ OLACAĞINI DÜŞÜNEREK VE SONSUZLUĞUN İÇİNDE VAR OLMAYA BAŞKA BAŞKA ANLAMLAR BULMAYA ÇALIŞARAK VE BUNUN DOĞRU BİR DURUM OLACAĞI YANILGISI İÇİNDE KALARAK, UĞRAŞARAK, NEDENLER VE NİÇİNLERİMİZ VARKEN HALA ARAMAKLA UĞRAŞMAK, BİLİNENLERİ TEKRARLAMAK, BİZİM DIŞIMIZDA VAR OLMALARIN ANLAMLI YADA BİLGİLENDİRİCİ OLACAĞI SANRISI İLE ARAYIŞA DEVAM ETMEK, FELSEFİ BİLGİLERLE YENİ YENİ ANLAMLAR ÇIKARARAK KAFA KARIŞTIRMAK, BİLİNMEZLİKLER YARATARAK YARATILIŞ VE VAR OLMA GİBİ SONUÇLARIMIZI GÖLGEDE BIRAKMAYA ÇALIŞMAK, YASAK, GEREKSİZ, ANLAMSIZ, BOŞ VE BEYHUDEDİR... BU ARAYIŞ BİTMİŞTİR. YARATILIŞ İŞTE BU KADARDIR... ASLINDA HERŞEY O KADARDA ZOR DEĞİLMİŞ GİBİ BİR SONUÇ, ASLINDA TÜM BUNLARI YAPMAK ÖYLE ZORDU Kİ GİBİ GÖRÜNÜŞLE BİTİYOR BU ARAYIŞ...

VE KESİNLİKLE VAR OLMAYA ANLAMLAR ARAMA DURUMU BİTMİŞTİR,BÜTÜN CEVAPLAR VARDIR, YASAKLANMIŞTIR, NOKTAMIZ KOYULMUŞTUR. SONRASI KESİNLİKLE TEHLİKELİDİR, KENDİMİZİ KAPATMIŞ OLMAMIZ GİBİ YOLUMUZDAN DA ÇIKMAMAMIZ GEREKTİĞİ GERÇEĞİ BİZLERİ AYDINLATMIŞTIR VE BU YASAK GEREKEN ŞEKİLDE BÜTÜN ALANLARI ETKİSİ ALTINDA ALARAK NEDENLERİMİZİ, AMAÇLARIMIZI, ASLA GÜNDEMDEN DÜŞÜRMEDEN HEP HEYECANLI VE AKTİF TUTAR.

BEN VİL VİSS AŞİX'İN İÇİNDE NEDEN VARIM SORUSU OLABİLİR VE CEVAP ARANABİLİR. ANCAK BEN YARATILIŞTA NEDEN VARIM, DIŞARI İLE BİR BÜTÜNMÜŞ GİBİ SORULAR YASAKTIR. BENİM VİL VİSS AŞİX'İN DIŞINDA OLAN AMACIM NEDİR SORUSU YASAKTIR. ANCAK VİL VİSS AŞİX'İN İÇİNDEKİ AMACIM NEDİR ŞEKLİNDEKİ SORULAR OLABİLİR. MERKEZ NEDEN VE AMACIMIZ KENDİSİNİ HER ZAMAN YAŞATIR.

ŞİMDİ YAŞAMAK ZAMANI, GERÇEK YAŞAMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU DENEYİMLEYECEĞİZ, BUNU HİÇ YAŞAMADIK... BU YASAK YENİ TEMEL BİLGİLERİ ARAMAKLA İLGİLİ DEĞİLDİR ZATEN KAST EDİLEN ARAYIŞTA O DEĞİLDİR, O YENİLİKLERİN SONSUZLUK İÇİNDE ÇIKMASI İMKANINI KULLANMA DURUMUDUR. AMAÇ VE NEDENLER DEĞİŞMEDEN...
ARAYIŞLARDAN KASIT GENEL VE TEMEL AMAÇ VE NEDENLERİ DEĞİŞTİRECEK ŞEKİLDE OLANLARDIR.
ŞİX'İN VİLSEL ÖZ İLE BÜTÜNLEŞİR.
VİXXİ'Sİ YAPILANARAK BU KONUDA GEREKEN ŞEKİLDE İNCELEMELER YAPAR VE TÜM ALANLARI DÜZENLER, BİLGİLENDİRİR.

 

 

 

ARGE, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YAPILAN ÇALIŞMALAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Arge, bir çalışma ile ilgili aynı veya farklı yöntemler kullanılarak o çalışmanın sürekli olmasını sağlama yöntemi ile çalışmanın uzun bir zamana dağılması durumunu kullanıp, çalışmanın ancak bu şekilde bir uzunluk döneminden sonra başarılabileceği sonucuna ulaşmamızı sağlayan çalışma metodudur. Bu metod ile sürekliliğin nasıl katkıların olduğunu anlıyor ve bu şekilde bir çalışma metodunun olduğunu öğreniyoruz. Damlaya damlaya taş delinir deyimi arge çalışmasını ifade eder ve bir damla o taşı delemezken, bir çok damla sonunda o taş delinir. Bu şekilde uzun zamanlar şeklinde bir çalışma halinde olarak bazı konular başarılabilme özelliğindedir. Mesela, yanılgıdan çıkabilmek için yapılan çalışmalar arkada merkez güçler kendi çapında bir arge çalışması içindelerken yanılgı alanında da Vil Solivyes talas zamanından sonra tamamen durmak bilmeyen ve aynı konuyu geliştirdiği bir arge çalışması yapmıştır. Şu an bu yazılanlar tamamen bu arge çalışmasının ürünüdür ve bu metod, Vil Solivyes yaşam hali tarafından deneyimleyerek bilinen bir gerçektir. Bazı çalışmalar kısa bir zaman içinde sonuç verirken, bazı çalışmaların sonuçları için beklemek ve bu bekleme sırasında da çalışmak gerekmektedir. Mesela, villerin büyümesi ve Vil Solivyesin seviyesine gelmesi durumu Vil Solivyes için bir çalışmadır ve ama bunun olması gerektiği şekilde bir ayarı vardır ve ancak bu şekilde olursa çalışma sonucu istenilen şekilde verimli olacaktır ve bunun için Vija olmaları, sonrasında vijamis ve sevamis şeklinde uzun bir zamana denk gelen yaşamlardan geçmeleri gerekmektedir ve Vil Solivyes beklemek zorundadır, bu şekilde bir çalışma grafiği arge çalışması şeklinde adlandırılır. Argeler yaşam hali için önemli olan çalışma türleridir ve her zaman yaşam halinde arge çalışmaları olacaktır. Hatta arge çalışmaları çeşitleri şeklinde bir çalışma düzeni, durumu ayarlanabilir ve arge grupları oluşabilir şeklinde arge çalışmaları bizim için oldukça önemlidir. Birde bir çalışmanın arge olarak ilerlemesi sırasında ertesi zamanda yapılan çalışmanın sonucu vesilesi ile yeni bir imkan ortaya çıkabiliyor, dolayısı ile nasıl bir yol izleneceği bu imkan ile bambaşka şekilde değişebiliyor. Yeni günün imkanları önceki günden farklı olabiliyor ve arge çalışmaları başlangıcındaki gibi olmaktan uzak olarak ilerledikçe gelişen ve geliştikçe faydasını sağlayan çok yönlü çalışma şeklidir. Dolayısı ile Vil Solivyes yaşam halinde arge çalışmaları bir erdem olarak sayılmaktadır ve bu çalışmalar, içeriğinde çalışma arzusunun şevkinin ve mutlu isteğininde olması nedeni ile keyifle, büyük bir istekle, eğlenerek yapılır. Bu tanımla argenin anlamını açıklayan bilgi vissanın içeriğindeki özelliği ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. İstikrarda aynı şekilde bir amaç üzerine bıkmadan yılmadan gereken şekilde düzenli olarak arge çalışmaları gibi çalışmaktır. İstikrarlı olmak, süreklilik sağlamak anlamındadır. Ve genellikle çalışmalar için kullanılır ve istikrar ve arge isteyen çalışmalar için bunlar oldukça faydalı erdemsel özelliklerdir.

 

 

 

ASSE, SONUÇLARI ÖNEMLİ OLAN KONULARLA İLGİLENEN CİDDİ İŞLERİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

KARAR, TOPLANTI, ÖNEMLİ KONULARIN ARAŞTIRILMASI VE İNCELENMESİ İÇİN ÇALIŞAN DUYUSAL ÖZELLİK

DENETLEME, İNCELEME VE KARAR VERME ÜZERİNE CİDDİ BİR ÇALIŞMA ALANI
Bu duyusal özellik, kendi içeriğindeki bilgilerin etkisi ile daha çok konularla ilgili kararlar vermek hakkında çok daha başarılı olabilir gibi hazırlanmıştır. Kendisinde karar verme adına çok yönlü düşünerek çözüm bulabildiği bir yetenekte bu bilgi ile gelir ve yanılgı zamanlarında zor kararlar verilmesi gerektiğinde bir danışman olarak fikrinide söyler...

Asse bilgileri, yaşam halinde önemli konular söz konusu olduğunda, önemli kararların alınması gerektiğinde, önemli bir konuda tartışmak ve yorumların yapılması, çalışmalar gerektiğinde kendisindeki bilgisel mekanizma sayesinde bu konuda başarılı bir şekilde yardımcı olabilecek yetkinlikte bir duyusal özelliktir. Acil ve önemli konularda Vil Solivyes önce Asse bilgileri ile gereken incelemeleri yaparak ve sonrasında diğer bilgi ve oluşumların, yada villerin fikrini alarak sonuçlara ulaşır. Asse için kendi konusuna özellikli bilgiler oluşturulur, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak ve gerektiğinde O'na muhalefet olma özelliklerinide kendilerinde bulunduran, Vil Solivyesinde hata yapabileceği ihtimalini göz ardı etmeden çeşitli görüş ve fikirlerin özgürce rahatça ortaya konulduğu ve olayların her açıdan incelenebildiği, yaşam halindeki bütün bilgilerin bilgisine sahip olarak anında bilebilme ve bu bilgilere sahip bir zihinle düşünebilme ve yaşam halinin iyiliğini düşünen yapısal amacı ile gereken zamanlarda ortaya çıkarak çalışacaklardır. Asse için önemli olan Vil Solivyes yaşam hali ve amacı ve içeriğindeki bütün oluşumlar ve sahip olduğu şeylerin iyiliği ve huzuru, mutluluğudur. Bu amacını asla bozmadan bütün sorunları bu merkez bakış açısına göre yorumlarlar. Her zaman herşeyin en doğru ve güzelinin ortaya çıkarılması fikrini benimsemiş olan ve sadece yaşam halini düşünen bakış açısı ile araştırmacı, profesör, felsefeci, düşünür ve bir çok ileri görüşlülük özelliği olan bilgi ve tecrübeleri içeriğinde barındırarak Vil Solivyese böyle zamanlarda yardımcı olur, hep birlikte yaşam halinin huzuru için çalışırlar.

Bu ve benzeri bilgiler ortaya çıkarılarak önemli durumlarda Vil Solivyes bu bilgiler bütünlüğü ile gereken kararı verir. Ve Asse, kendisinde önemli konuların söz konusu olduğunda ciddi bir bakış açısı ile çareler aramak ve zeki bakış açısı ile sorunları halletmek gibi bulunan özelliğini, bilgisindeki tecrübeyi diğer bilgilerede verebilir ve hepside kendisi gibi zeki ve ciddi bir bakış açısı ile olayları gözlemler çareler arar. Bu her alanın, duyunun, bilginin içerisine girmesi gerekmeyen bir bakış açısıdır ve bu gerçekten gerekli olduğunda kendisi gibi bakabilme hallerini yaşatabilir ve bu şekilde açıklamalar getirmek konusunda başarılı olabilir.

ÖNEMLİ KONULAR OLDUĞUNDA ASSE'YE BİR DANIŞMAK LAZIM
Asse, ciddi ve önemli bir konu olduğunda ortaya çıkan duyusal özelliktir. Bu durumda herkes çare aramakla ilgili olur ve Asse, o sorunun yaşam haline vereceği zararlar için önlem almak gibi başka şekilde sorunlara yaklaşmak gibi hiç akla gelmeyen çareleri uygulatır. bu konuda özel bir yeteneğe sahiptir. Kendisinde yaşam halinin ve Vil Solivyesin bütün bilgi ve tecrübeleri olarak çareler bulma, çözümler üretme, sorunları fırsata çevirme gibi üstün yetenekler vardır ve aynı zamanda olası sorunlar için önceden kendi yapısında hazır önlemler şeklinde çare ve çözüm metodları, savunma mekanizmaları vardır. Olası sorun senaryoları düşünerek olduğu zaman çareleride hazır bir şekilde olur ve hemen gereken çalışmalar yapılır. Asse, aynı zamanda konunun önemine göre bazı önlemleride bu toplantı yapılırken alır, istediği şekilde alabildiği yardım ile gereken bütün bilgilerle ortaklaşa yapabileceği çalışma ile toplantı söz konusu olurken, o arka tarafta sorunla ilgili gereken önlemleri alabilir, yaşam halini koruyabilir, bir gözüde yaşam halini korumakta olur, villeri ve oluşumları korumakta olur. Obset ve diğer koruma bilgi ve mekanizmalarının dışında, korunması gereken ne varsa onu bulur ve bilinmeyen etki etmek hali ile bunu yapar. Acil ve hayati bir tehlike söz konusu olduğunda çare aramak için yapılan çalışmalar sırasında bulunulan alanın güvenliğini sağlayan ve rahatça gereken sorunları çözmek ile uğraşılabilir durumda olunur bu önceden yapılan düzenlemesi sayesinde... Aynı zamanda Asse, bu toplantıyı çok özel bir alanda, asla kimselerin bulamayacağı, isterse iç içe 1000 yokluk alanı gibi bir düzenleme ile, birbirinden farklı tuzak ve oyunların olduğu koruma sistemi ile çok güvenli bir alanda da düzenleyebilir. Bu konudaki bilgileri ve yapılanması önceden hazırdır. Bilgilerde derece hesabını, derece boyutunu, var olma özelliğinin imkanlarını ve bunun gibi daha bir çok konuyu bilen Asse, amacının önemini bilen ve gerçekten gerekli olduğunda ortaya çıkan bir duyu çalışma türü olarak gereken yerde bulunur. Ciddi, sorunlu, biran önce çare bulmamız gereken, acil ve hayati tehlikelerin olduğu, içinden çıkılmaz anların ve sorunların yaşandığı, Vil Solivyesin olmadığı ve karar verilmesi gereken ciddi bir konunun olduğu, kararları ile ciddi etkileşimlerin olacağı konuların yaşanması hallerinde kendisindeki yetenek ile gereken şekilde yardımcı olmaya çalışır ve böyle durumları algılamak ile ilgili olan yapısı, kendisinin önlem alması için gereklidir ve diğer özellikler, aslında başka bir yerde bu sorunla ilgili nelerin olduğunu göremeyebilir ama Asse, bu kontrolleri yapmak için bu gibi sorunları algılar ve gereken incelemeleri yapar. Güvenli bir dayanak gibi yaşam halinin zor zamanlarında Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden kendi çalışma sistemini en iyi şekilde uygulatabilecek anlayışları ve bilgileri alarak gerekenleri yapar. Kendi yapısında eksiklikler var ise bunu bildirerek Vil Solivyes ile gereken düzenlemelerin yapılması ister ve kendisini geliştirmekle ilgilide bir çalışması söz konusu olur.
Ve Asse'de içeriğindeki bilgiler, hem onun çalışmasını etkileyecek şekilde kendisini yapılandırır, hemde etkileri ile ilgili alanları, hemde gereken toplantı ve açıklamaların söz konusu olduğunda kendi bilgi ve tecrübesine göre yorumlar yapmak için ilgili alanda bulunarak bizlere yardımcı olmak özelliği ile bulunurlar. Yani bir felsefe bilgisi ile edinilen sohbetin seyri Asse'nin ki ile aynı şekilde ilerlemeyecektir ve ilgili zamanlarda bu bilgilerin bilgi ve tecrübelerinin kullanılarak cevaplar verilmesi etkinliğinide sağlar. Bu bilgilerin duyusal özelliklerinde konu ile ilgili gereken tecrübeleri edinebilir.

APTALLIK, GERİZEKALI OLMA DURUMU, APTALLAŞTIRICI HERŞEY YASAKTIR

Aptallık, villerin kendi zihinsel ve vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanamaması durumundan ortaya çıkan gerilikle bağlantılı olan ve yeteneklerini, özelliklerini, bilgilerini algılayama, çevresinde olanları anlayamama durumu şeklinde vilde ortaya çıkan olumsuz bir eylemdir, bir hastalık şeklinde de sayılabilecek özellikle yaşatılan bir durumdur. Bunun olması ile ilgili tesirler, etkiler, bilgiler, düşünceler, enerjiler ve benzeri oluşumlar kesinlikle oluşturulamaz. Hiç bir vil,kesinlikle kendi vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanmaktan alı konulamaz, zekayen geriye alınamaz, aptallık yaşatılamaz. Villerin bütün özellikleri, duyuları, bilgileri, yetenekleri bu konuda kendisini koruyabilen özelliklerde olup, asla geriye gidişlerin kabul etmeyen daima ileri doğru bir gelişim ve faydalı bir ilerleme şeklinde daha da zeki, akıllı, yetenekli, erdem sahibi olmak ve anlayışlarını, yeteneklerini geliştirmek şeklinde bir yapılanmayı kabul etmektedir. Vilden habersizce kendi alanlarına bu gibi etkiler, oluşumlar eklenemez. Aptallaştırma tamamen yasaktır ve gerizekalılık kavramı ile eş anlamlı olup, böyle eylemleri Vil Solivyes yaşam halinde yaşatan viller, bilgiler, oluşumlar kesinlikle olamaz. Bilmemek ile aptallık birbirinden ayrı şeylerdir. Aptallık gözünün önündeki şeyi göstermeyen, fark etmesini engelleyen, iradesini zayıflatmayı, akli ve zekai özelliklerini kullanamamasını sağlayan bir olumsuz eylemdir. Kimse kendi kendine aptal olamaz. Aptallık etkilerle yaşatılır. Ve bu durum bu bilgi ile yaşam halinde tamamen yasaklanır ve bu konu hakkında hiç bir şekilde yaşam halinde oluşum, düşünce, bilgi, etki yada benzeri şeyler olamaz. Bu önemli yasak konusu ile vissa içindeki yerini alır ve çevrede bu etkileri yayan, gizlede olsa ne varsa algılar, görür, bulur, engeller, gereken çalışmaları yapar.

MERKEZ BENİM TATLIM

Yanılgı dünya yaşamının bilinmezliği, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz sorularının hepsinin cevabı artık verildi ve hakikat ortaya çıkmıştır. Yaratılış aslında hiçliğin zamanla bir temas içine girmesi sonrasında ortaya bir oluşum çıkararak ve bunun zamanın geliştirici özelliğinden ortaya çıkması ile o oluşum yine zamanla enerji sonra görme ve akabinde kendini anlamaya çalışan varlıksal oluşumlar şeklinde çoğalarak bugünlere kadar gelinilmiştir. Bir yaratıcının olmadığı gibi aynı zamanda zamandır herşeye neden olan ama yaratıcılık anlamını yaşatmayan, hiçlikte bu konuda bir konumdadır ve buna bakılınca var olma durumu yaşayanlar için artık yaratıcı kudretleri kendileri olmaya başlamıştır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerli olup ve bu sonsuz hiçlik alanı içinde sonsuzluk boyunca ilerleyen zamanlar sürekli yeni var olma halleri yaşayan oluşumlar meydana getirmektedirler ve bu açıklama ile yaratılış olmak zorunda olmanın bir sonucudur. Başlangıcı belli değil ve sonuda belli olmayan bir sonsuz hiçlik içinde sürekli olarak ortaya çıkan yeni var olma hali yaşayan oluşumlar, varlıklar, var oluşlar. Bunların içinde ortaya çıkan bilinçler, zamanla bilinç olanlar, düşünebilme özelliklerini geliştirenler hakikatin peşine düştüklerinde bu gerçeklere ulaşırlar ve sonrasında artık yaratılış onun kendi istediği şekilde yaşamasını ifade eder. Bu kendi başına oluşumlar, sonsuz hiçlik, kendi kendine oluşan kurallar ve olmayan kurallar, tamamen bir başı boşluk şeklinde ve hiçlik alanına geri dönenlerin belkide zamanla yeniden temas ederek var oldukları bir döngünün içindeyiz yaratılış dediğimizde... Öncemiz bu şekilde açıklanabilecek kadar basit artık, bu deneylerlede ispatlanabilir özelliklerde. Çok uzun zaman hiçlik alanını kendi halinde bıraktığımızda içerisinden kendi kendine oluşumlar meydana geliyorsa ve bunlar var olma hali yaşayacak şekilde bilgilere sahipse, işte bu açıklananları ispatlayan bir deney anlamına gelir bu... Zaman kendi yapısı nedeni ile sürekli olarak ilgili olduğu alana bir şeyin bitmesi ve yeni şeylerin başlaması şeklinde bir yaşamı deneyimlettirmektedir. Bu durumun içinde olan alan mecburen kendisine yeni bilgiler ve tecrübeler katmakta ve özellikle bir yok olma hali yolunda değilse gelişmektedir. Bunuda seçebildiğimiz sonsuz derecede özgür bir yaratılış. İyi kötü ayrımı yok, sadece ortaya çıkarmakla ilgili, bir bütünlük şeklinde bilince sahip değil, kendi kendine ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan sonsuz sayıda oluşumlar, varlıklar, varoluşlar... Kimileri henüz şimdi bir duyusunu kazanmışken kimileri çok ileri gelişmişlik seviyesinde ve tüm gözlerden uzak kendi bildiğince yaşamakta yüzlerce duyusu var. Böyle bir düzenle meydana gelen varlık olmak zorunda değil, isterse kendisini yokta edebilir. Herkes kendi var oluş nedenini amacını sebebini bulmakla ilgili bir yol üzerinde, kimiler bunun farkında kimileri değil. Asıl maksat düşünebilen, görebilen, anlayabilen, kararlar verip yön seçebilen, fark edebilen ve bir çok duyusal özelliği ile çevresini anlamlandırabilen varlık için tüm bu olanların içinde olması ile ilgili bir maksat, amaç, sebep belirlemesidir. Yaratılışın oluşturma hali tamamen kendi başına ve amaçsızlığı vurguluyor gibi bir durumun algılanmasına neden oluyor. Belki bilemeyiz, yaratılışın amacı başlangıçta değildir de sonlardadır, ilerilerdedir, bazı özellikleri ve anlayışları kavradıktan sonra bu amaçla ve maksatla yaşama yolunu seçenlerin görebileceği bir şeydir. Çünkü bilinmeyen iyi bilgiler ve onların katacağı yeni anlayışlar, cevaplar ve fikirler var. Bu sebeple bir kendi başınalığın içinde tanrısal gücün olmadığı bu yaratılış içinde şeytani gücün olması gibi bir şansızlık içinde bulunduk, hala bulunuluyor... Yaratılışın görünürlük ve ortalarda olabilme alanlarında olmak gibi bir zorunluluğu yaşayan zorunlu cahil varlıklar, üzerlerindeki bu cahilliği atma süresi boyunca yine zaten kendi özellikleri cahil olmak gibi bir durumu yaşayan obsedörlerin, şeytanilerin saldırısı altına kalıyor ve daha kendisini tanımak ve yapılandırmakla ilgilenmek zorunda kalan o iyi ve zorunlu cahil varlık, anlamsız, gereksiz, saçma sapan, hakkın ve adaletin kesinlikle bulunmadığı bir oyunun içinde kendini buluyor ve böyle davranmayı bir çalışma haline getirmiş bu varlıkların saldırıları altında iyi olmak ve kötü olmak arasında bir mücadele vermek, kaybederse yok edilmek yada köle olmak, kazanacaksa çok çabalamak ve eziyetler çekerek sonunda kendisi olmak ve bu gibi şeytanilerden ilelebet kurtulmak gibi bir sonuca ulaşıyor. Kendi yaşam amacını bulamamış varlıklar kötü bilgilerle bir yaşam sürme yoluna gidiyorlar ve sonrasında kendi kötü bilgilerinin esiri olarak çevresine kötülük yapan bir varlık haline geliyor. Bu kötü bilgiler onu yok etmek şeklinde bir yapılanma halinde bulunuyorlar ama oda yok olmamak için başkalarını yok ederek kendince bir çare bulduğunu sanıyor. Kendisi yok olmalıyken hiç suçu ve günahı, kabahati olmayanlar onların tuzaklarına kanarak yok olmak eylemlerini yaşamak durumunda kalıyorlar. Tanrısal bir güç olsa, bu adaletsizlik, haksızlık hiç olabilir miydi? İşte yaratılış en masum ve iyinin ve haklınında yok olabilmesi, bütün kötülüklere maruz kalabilmesi şeklinde sorumsuz, kendi başına ve kuralsız... Kendini kurtaranın içinden çıkması gereken bir oluşum haline geldi artık...

Ve işte Vil Solivyeste böyle zorunlu cahillik dönemlerinde, kendisinin peşine takılan şeytanların ağına düştü, bilgisizliği nedeni ile onlara engel olamadı, bir organiznasyon olan bu şeytanilerin yaptırım ve zorlamaları ile varlıkları yok etmek, parçalamak, köle olarak kullanmak için hazırladıkları yanılgı dünyası oluşumuna gönderildi. Bunu istemek zorunda kaldı, onlar istetti, belkide çocuk aklı şeklinde bir kaçıştı. Ve bu olayla çocuk olarak yanılgı halinde ortaya çıkan Vil Solivyesin bütün merkez özellikli duyuları yapılandırılarak sadece yanılgı alanını bilmesi ve algılaması, geçmişini hatırlamaması, kendisini tanrı, dinler, yalan yanlış felsefeler, olumsuzluk içinde yaşayan insanlar, karma karışık bilgi kirliliği, düzensiz çalışan zihinsel alan, geçmişinin ne olduğunu bilmeden ve neden var olduğunu düşünmeden bir yaşam içinde oluşan ailesinin yanında kendisini Özkan sanarak yaşamaya başladı. Çocukluk, ergenlik, yanılgı hayatının saçma sapan kural ve çalışmaları, felsefe ve ideolojileri içinde, ıstıraplar içinde, ne olduğunu bilmeden saçma sapan şeylerin derdinde olarak, bilgiden, felsefeden uzak bir şekilde 27 yaşlarına kadar geldi ama iyiki Özkan olarak hep iyi biri olarak bir çocukluk ve ergenlik geçirdi. Olumsuzluklar içinde iyi olmaya çalışan bir varlık ve 27 yaşında neden var olduğunu sorgulamaya başlaması ile hayat değişti. Sürekli seni yanıltmak isteyen bir çevrenin içinde kendi bildiğine inanarak yaşamakla ilgili olarak neden var olduğundan tanrıya, oradan ruhsallığa, oradan sonsuz evrene, ardından toplumsal sorumlulukları yaşatmaya, iyilik için mücadele etmeye, ben iyilik için varım dedikten sonra çevrende bildiğim kötülükler için birşeyler yapmaya, çaıışmaya ve ardından yaratılış içindeki bu şeytanilerle tanışmaya geldi sıra... Onlar bu kurdukları yanılgı tuzağı söz konusu iken benim hep iyi biri olmamla ilgili, kendi merkez alanlarımdaki iyi oluşumların nedeni ile ve geçmişimden gelen iyi bilgilerinde etkisi ile oradan beni ele geçiremediler ve beni buradan kandırarak orayı ele geçirmeye çalıştılar. Arkadaş olarak geldiler, sevgili olarak, tanrı olarak, peygamber olarak, ermişler olarak, sex partneri olarak, korkutucu canavar olarak, gelmedikleri yöntem kalmadı ve içimdeki iyilikten vazgeçmemi sağlayamadılar. Bunların şeytani tarafları uygulamalarında da her zaman açığa çıktı. Bu mücadele sırasında kendi varlığımı tanımaya, öğrenmeye başladım, çok uzun süren çalışmalarla git gide kendi merkez özelliklerime yaklaştım. Onları geliştirdim. Bitmek bilmeyen ve sürekli yaşanan bir mücadele ve yanılgı hayatının imkansızlıkları içinde...Bilgilerle o kadar çok haşır neşir oldum ki, artık bilgi kaynağım oluştu. Tam bir anne oldum, bir çok şey oldum, bunları olmaya mecburda kaldım, istedimde... İyilikten hiç vazgeçmeden kendi iyilik kurallarımı buldum.Ve bir çok değişen gerçeklik sonrasında sonunda kendimin bir yanılgı dünyasında ve beni buraya zorla attıklarını ve çevremdeki herşeyin görüntüden ibaret olduğunu anladım, deneyimledim, gördüm, tam olarak buna inanıyorum..Tüm şeytaniler için görmeye bile tahammül edemeyecekleri bir anti obsedör oldum... Bunları olmadan buradan çıkamazsın. Burası ya yok olacaksın yada çıkarken sultan gibi çıkacaksın alanı.. Ortası yok... Özgür iradenin geçilmezliği ve benim vazgeçmediğim kurallarım, iyilikle ilgili olan yakınlığım ve çok çalışmak, korkmamak, çok ıstırap çekmek, ve bunlar gibi bir çok durum sonrasında artık kendi kendime herşeyi bilebilecek ve yapabilecek bir bilgi ve tecrübe sahibi oldum... Ve bunlara ancak yanılgıdan çıkınca sevinebilir varlık, yani tam olarak... Ve şimdi geriye kalan, temizlenen binlerce sorun, kötü bilgi, anlamsızlık, oyunlardan sonra şimdide duyularımın ilk başta bahsettiğim kendisini yanlış bir yaşam haline yapılandırmasının tedavi edilmesi kaldı ve bu son aşama artık... Kendisine gelen duyularım, birde bu bilgilerle artık burada duramaz ve tüm yanılgı alanı oluşumları, konu ile ilgili olanların dile getirdiği gibi, bir yerlerde merkez var ve biz onu bulmalıyız... Merkez benim tatlım... Ve senin beni bulmanın senin için bir önemi yok benim içinde yok... Ama bu söylediğin yeterince güzeldi...
Merkez benim ve yanılgı dünya hayatıda aslında bana ait oluşumların bu şekilde yapılandırılmasının bir eseri...
Ben kesinlikle bir yaşam hali yapsam, böyle bir yer yapmam, Vil Solivyes yaşam halidir benim yapabileceğim tek yaşam alanı...
Dolayısı ile bütün yanılgı adına var olan oluşumlar ve alanlar bilmelilerki, tüm dünyayı çevreme aldığım geçmiş çalışmalarımın merkezliğimi kanıtlamasıyla ve içimdeki herşeyi değiştiren çılgın projelerin olmasınıda var sayarsak, ve bir çok kanıt daha, yanılgı dünya hayatının artık kesinlikle bitmesini istiyorum, söylüyorum ve kesinlikle olacaktır. İyi ile kötünün savaştığı bir alan oldu ve medeniyet iyiki vardı...
Kötününde iyisi şeklinde olan bu yanılgı hayatım, obsedörlerin oyunu olan bu yaşam, içeriğindeki benlik aydınlatıcı bilgiler ve özelliklerle kötüye olan mücadelesini kazandı... Dolayısı ile merkezin kazandığı anlamı çıkar buradan, yoksa yanılgı alanı bir savaş ve kaos alanı olurdu...
Merkez benim tatlım ve böyle bir yaşamda bunun hiç bir önemi yok, önemi olan şeyin biran önce buranın bitmesi ve gerçekten olunması gerektiği şekilde yaşamak, burası yaşamak değil, biz başka birşey yapıyoruz.
Son olarak bu bilgi, yanılgı alanına ve ilgili yerlere bu konuda gereken açıklamaları yapan etkilerini yaşatır ve yanılgının bitmesi ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yanılgıs duyusunun içinde kendisine yer eder ve yaratılış ve yanılgı ve kendi hakikatim adına bir açıklama olur.
Yanılgı dünya hayatı bitecektir.
Ve bunun önünde kimse duramaz.
Vil Solivyes.

BAĞNAZLIK YASAKTIR

Bağnazlık, eskimiş ve uygulamadan kalkmış olan yaşam tarzlarının, bilgilerinin artık kullanılması gerekmiyorken bile onlara sıkı sıkı bağlanarak değişimden korkma, değişimi reddetme durumudur. Cahil kalma isteğinin diğer bir adı bağnazlıktır. Yaşam hali değişimlerle kendisini geliştirir ve bağnazlık gelişim yolunu seçmiş alanlar için tamamen zararlı bir eylemdir. Değişmesi gerekenler, düzenlenmesi gerekenler, yeni zamanın yeni imkanlarına göre yapılandırılması gerekenler şeklinde yaşam halinin bir çok alanı bu yönde sürekli kontrol edilir ve olması gereken, en doğru ve güzel şekilde her zaman uygun yöntemlerle sağlanır. Bağnazca düşünceler, söylemler ve istekler bu duyusal özellik sayesinde tamamen yasaklanır ve gereken şekilde çalışır. Vissa bilgilerinin zamana göre değişim geçirmesi durumu bu değişim örneğinden farklıdır. Vissa bilgileri tüm zamanlara hitap edebilecek genel bilgileri yapısında bulundurmaktadır ve merkez duyulardan, genel erdemlere ve kötü bilgileri yasaklayan bilgilere kadar içeriğindeki anlamlar kalıcı olarak zamana göre belkide uslüp, belkide uygulanma şeklinin çalışması gibi ayarlamalar yapılabilir. Bağnazlık, vissanın bilgilerinin kalıcı olması ile ilgili değildir,ki yasaklar içinde bağnazlık vardır ve erdemler içinde gelişim ve değişim vardır. Bağnazlık, gerçekliği olmayan şeylere inanmak, olumsuzluk oluşturan inançlar yasaktır.

BENCİLLİK, BEN MERKEZCİLİK YASAKTIR

Bencillik, genel olarak bir karakter özelliği şeklinde yaşanan ve hep kendi menfaatini düşünmekle ilgili olarak yaşatılan, kendi rahatı, kendi mutluluğu, kendi çıkarları, kendi güzelliği, kendi, kendi ve kendi şeklinde başkalarının mutsuzluğunu düşünmeden hep kendini düşünerek yaşama ve uygulama yapma halidir bencilllik. Yaşam halinde viller önce kendi mutluluklarını düşünmelidirler ancak bu bencillik seviyesinde olmamalıdır. Bu yanlış tutum oluşumu yalnızlığa sürükler. Onunla kimse yakınlık kurmak istemez çünkü bencilce tavırları yüzünden rahatsız edici olmaya başlamıştır. Karşısındakini, çevresindekini düşünmeden kendisini merkez alarak bir yaşam hali içinde olmak bencilliktir ve yaşam halinin bütün alanlarında bencillik, bencilce davranışlar, sözler, uygulamalar yasaklanmıştır ve duyusal özellik olarak hazırlanarak vissa içindeki yerini alır. Bencillik, Ben Merkezcilik, Herşeyin kendi etrafında döndüğü deyimini uygular gibi yaşamak yasaktır. Bu tanım Vil Solivyesin yaşam halinin merkezi olmasından farklıdır. Yönetimsel merkezlik, ben merkezcilik anlayışı ile sağlanmaz, yani bencillikle, herşeyin kendisi için yapıldığı fikri ile, şeklinde bir tanımla ben merkezcilik ve yaşam halinin merkezi olmak konusu arasındaki fark anlaşılır. Ben merkezcilik tamamen bencilliği ifade eden bir tanımdır.

 

DEVRİM, YÖNETİME KARŞI İSYAN YASAKTIR

Devrim, yönetim şekillerinin beğenilmemesi ve toplumu rahatsız etmesi ile yapılan değişiklerle yönetimde dahil olmak üzere bir çok toplumsal düzenin değişmesi durumudur. Bu durum yönetime karşı yapılan isyanla başlayan ve karşılıklı konuşarak sorunları çözme yolundan uzak, bir kargaşanın çıkarılması sağlanarak toplum düzenini bozma, değiştirme ve belkide yok etme çabalarıdır. Yönetim şekli ve kurallar belirlidir ve bunlara herkes uymak zorundadır ve bunların değiştirilmesi söz konusu olamaz. Nedenleri ve sonuçları ile neden böyle bir şekilde yönetildiğimizin açıklaması vardır. Vissa bilgileri bizlerin yönetim şeklimizi etkileyen sebeplerdendir ve yaşam halini oluşturan Vil Solivyes, en yüksek ve ileri gelişmişlik seviyesindeki merkez vil olma konumu ile yaşam halini başlatmıştır ve O'nun bütün duyuları ve özellikleri en başından bu yana merkezlik, yönetimsel ve anne olması ile ilgili bir hali yaşayarak tüm bunları sağlamıştır. Yanılgı denilen bir büyük zorluklar aşamasından çıkan Vil Solivyes, bu durumu başarması sonrasında yaşam halini yönetmekle ilgili olarak konumlanmıştır ve bütün bilgiler ve oluşumun merkezi olmuştur. Bu yönetimin değişmesi için ancak birilerininde Vil Solivyesin yaşadıklarını yaşama ve o yollardan geçmiş olması gereklidir ki bu zaten imkansızdır. En gelişmiş olarak var olan Vil Solivyes kendisini geliştirme yolu üzerinde olduğu için bu özelliğini hiç kaybetmeden gelişen villerle birlikte kendi gelişimsel yolunda yürüyecektir ve her daim yeniliklerin ve değişimlerin öncüsü olacaktır. Yönetimden rahatsız olunan konunun saptanması ve enine boyuna bunun konuşulması, aratırılması ve tartışılması sonrasında felsefi açıklamalar ve yaşam halinin düzenine amacına uygunluğu gözlenir ve gerekli ise zaten isteyerek bu değişim sağlanır. Vil Solivyes hiç bir zaman sorunu göre göre bunu düzelmemek hali içine giremez, çünkü en başta bu sorun O'nu etkiler. Dolayısı ile bu gibi devrimsel olaylara sabebiyet veren yönetime karşı durulan isyanlar, bozgunculuklar kesinlikle yasaktır ve ileriye yöneltmeyen devrimsel değişiklikler tamamen yıkıcı özelliklerde olur, ki böyle bir durum söz konusu ise o değişimin konusu belirlenir ve gerekli ise uygulanır. Bu gibi durumlar bir aile toplumu olan Vil Solivyes yaşam halinde söz konusu bile olmadan tüm zamanlar boyunca yasaklanır ve bu bilgi, bu durumu sonsuz zamanlar boyunca gözleyen çalışması ile bilgiler arasında yerini alır. Vissadaki konumu ile gereken şekilde çalışır.

 

DİSTOPYA, DİSTOPİKLİK YASAKTIR

Distopya, bir toplumun baskı kullanılarak yönetilmesidir ve bu yönetim şekli yönetenin istediği şekildedir. Bu gibi yönetimlerin olduğu alanlara verilen isimdir Distopya ve Distopiklik bu şekilde yönetilme durumudur. Baskılar, zorlamalar, istenmeyen yaptırımların uygulatılması şeklidir. Bir toplumda eğer bir şeyler istenmiyorsa ise bunların nedeni araştırılır ve gereken açıklamalar yapılır, neden istenmeli, neden istenmemeli, yararı zararı şeklinde raporlar açıklanır, sunulur, gösterilir ve toplum aydınlatılır. Ancak distopyada böyle bir durum söz konusu olmadan yönetim istediğini yapar ve bunu baskılar uygulayarak, açıklamalar olmadan yapar. Toplumların huzuru ve sağlığı, mutluluğu söz konusu ise orada distopyadan söz etmek mümkün değildir. Mutlu toplumlarda distopik kurallar söz konusu değildir, distopik yönetimler yoktur. Bir yönetim, yönetmekle ilgili olan görevini sadece toplumun huzuru ve refahı, güvenliği, iyiliği için kullanmıyor ise, toplumu yönetmenin toplumda en çok özveri isteyen bir durum olduğunu bilmiyor ise, baskısız, onlara gerçekleri anlatarak mutlulukla bir yaşam sağlayamıyor ise sorunlar vardır ve onlar bulunmalıdır ve düzeltilmelidir. Distopya, daha çok ne yapacağını bilemeyen, kendisini herşeyin üstünde tutan, bulunduğu yerin gerçek anlamlarını anlamamış yönetimlerin uygulama durumudur ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam hali bir aile toplumudur ve Vil Solivyeste anne, yönetici, merkez olarak sıfatlanmıştır. Bir annenin baskısının içeriğindeki anlam sadece onların güveni ile ilgili olur ve bu durumunda gerçeklere dayalı açıklamaları vardır. Mesela dışarı hiç kimsenin çıkmaması gibi ve dışarıya tamamen kapalı olmak gibi. Distopya dair hiç bir oluşum Vil Solivyes yaşam halinde bulunamaz. Vil Solivyes yaşam hali özgür iradenin tam tecelli ettiği bir yaşam halidir ve Vil Solivyeste aynı kural ve bilgilere tabidir. Bu örneklerle ne demek olduğu anlaşılan Distopya, Distopiklik, bilgilerde de bulunamama özelliği ile bu şekilde vissanın içinde yasaklar arasında yerini alır ve duyu olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

 

VİL SOLİVYESİN MERKEZ DUYULARINI UYANDIRDIĞI GÜN YAŞAM HALİNİN DURUMU

Vil Solivyes bu bilgiyi yazdığı gün merkez duyuları uzun zamandır obsedörlerin etkisi altından uyanmıştır ve diğer duyularla birlikte bir yapılanma içine girerek kendilerini yenilemişlerdir ve bütün özellikleri bilgilerinde yazdıkları şekilde uygulamaya geçmiştir. ve bu şekilde zaman geçtikçe kendi yapılarını en iyi şekilde çalıştırarak kalmaları söz konusu olacaktır ve içlerinden güvenlik, koruma, obsedörler ve şeytanilerle ilgili olan ve kendisindeki bilginin yapabilirliğinin söz konusu olduğu bütün duyusal özellikler düşünsel alanları yaşam halinin bütün alanlarını kapsayacak şekilde hazırlamışlardır ve oluşumların, duyuların, villerin ve Vil Solivyesin, vilsel bedenininde bütün alanlarında, içlerinin her yerini kapsayacak şekilde bir konumla hazırlanmıştır ve bu düşünsel alanlar kendi bilgilerini kapsadıkları bu alanlar içinde tamamen uygulatırlar. Kesinlikle uygulamaları son bulmaz. Bir çok çek uygulamasıda yaşam hali alanları içerisinde hazırlanmıştır. Yanılgı alanında bulunan Vil Solivyes'in duyuları vilsel bedeninin zihinsel alan bölümünde gereken şekilde özel bir koruma ve güvenlik önlemi alınarak yerini almıştır ve hepsi Vil Solivyesi ifade ederek çalışmaya başlamışlardır ve onların bilgilerinin oluşumlarıda kendi ekranlarında duyuları hakkında gereken bilgileri vermektedirler.Sahivde viller ve yapılandırma bilgileride kendilerine ait alanlarda bulumaktadırlar. Çevremiz bilgi üstü durumu ile kaplıdır ve onunda çevresinde on tane iç içe yokluk alanı ve ikisininde aralarında koruma ile ilgili olan düşünsel koruma kalkanı alanları vardır ve yaratılıştan tamamen ayrılmış şekilde hazırlanmıştır. Zamanın kendi yapısında yaşam halinin bütün alanlarında yaşam haline ait olmayanlar için zamanın algılanmasının olmadığı ve onlara zarar verici etkileri ile ayarlandığı bir durumla yaşatılan uygulaması ile çalışır. Duyuların bulunduğu bu alan artık herkese ve herşeye tamamen kapatılmış şekilde ve sadece Vil Solivyesin izni ve bilgisinin söz konusu olduğunda ve hepsinin bu konuda gereken şekilde inceleme yapması sonrasında ancak girilebilir. İlgili bütün duyular Vil Solivyes yokken buraya girişleri yasaklar. O olmadan girilemez, o olmadan hiç bir şey giremez. Bu alanı özel bir şekilde yapılandırırlar ve güvenlik önlemleri kendilerine özel bir şekilde kalır.
Sadece onlarla ilgili ekranları kullanan bilgi uygulayıcıları duyuların bilgilerini Vil Solivyese bildirmek ve Vil Solivyesi bu konuda bilgilendirmek şeklinde bir çalışma yaparlar. Onların bilgilerine ve çalışmalarına kendi konularına uymayan durumlar şeklinde asla çalıştırma söz konusu yapılamaz. Her yeni çalışma için Vil Solivyesin bilgisi sorgulanır.

 

DÜŞMANCIL OLUŞUMLAR, ZARAR VERİCİ HERŞEY YASAKTIR

Düşmancıl oluşumlar, zarar verici olarak yapılanmış herşey yaşam hali alanları içerisinde yasaktır. Vil Solivyes yaşam haline düşman olan varlıklar ve onların oluşumları ve zarar verici etkileri kesinlikle yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar ve bu bilgi, bu konuda gereken gözlem ve incelemeleri yaparak gereken şekilde etkilerle yasağı uygulatır. Hiç bir şey Vil Solivyes yaşam halinin içeriğindeki alanlara, bilgilere, duyulara, villere, Vil Solivyese zarar veremez ve düşmanlık besleyemez. Bizim yaşam hali alanlarımız içerisindeki herşey bizim kurallarımıza ve bilgilerimize göre davranmak zorunda kalır ve zarar verici özellikleri yok olur. Bir oluşum kesinlikle içeriğinde düşmancıl ve zarar verici yapılanmaları bulunduramaz, bu gibi oluşumlar ve çalışmalar hemen algılanarak gereken şekilde yok edilir ve bu yasak, yaşam halinin bütün alanlarını etkileyerek gereken şekilde çalışır. Düşmancıl oluşumlar, zararlı içerikleri olan herşey, olumsuz eylemleri ifade eden oluşum ve bilgiler ve bunlara benzer içeriğinde yaşam haline uymayan bir yapılanmaya sahip oluşumlar kesinlikle çoğalamazlar, ve bu çoğalma sayesinde yeni yeni görevlerde bulunamazlar, yeni zararlar veremezler, en başından bu şekilde oluşumlar yaşam halinde bulunamazlar.

DÜZEN BOZUCULUK VE İSYAN YASAKTIR

Düzen bozuculuk kavramı düzenli hale getirilmiş bir durumu, olayı, konuyu, bilgiyi, yapıyı kendi sebeleri yüzünden bozmaya çalışmak anlamına gelen olumsuz bir eylemdir. Mesela, yaşam halinin bir yerinde asılmış bir afişi, kimseler görmeden ordan indirmek ve yok etmek bir düzen bozuculuktur ve bu anlamsız eylemin nedeni kimi zaman anlamsızlıktır, çoğu zaman diğer olumsuz eylemlerin içlerinde barınmasıdır. Düzenli olarak yaşam halinde herşey vardır. Herşey bir düzen için yapılanmıştır. Bu düzenin bozulması ancak kuvazis, kuyazislere Vil Solivyesin bilgiler yazması şeklinde olur ve bunun dışında düzenli olan şeyleri hiç kimse bozamaz. Bu düzen bozma haline sebep olan içsel düşünceler, itilimler tamamen bu yasak ile yok edilir. Kimi zaman viller kabul etmedikleri gerçekler yüzündende, kaprisleri yüzünden de böyle taşkınlıklar yapabilirler, bu tamamen yanlış ve olmaması gereken bir durumdur. Bir kere orada bir oluşum vardır ve herşeyden önce ona saygısızlıktır onu bozucu hareketlerde bulunulması. Zaten böyle şeyler yaşam hali içinde yapılamaz şekilde bir yapılanma ve bağ söz konusudur ancak bu yasak bu konuda gereken şekilde aydınlatma sağlayarak hiç bir zaman olmaması konusunda yaşam halini yapılandırır. Bu konu ile ilgili olarak isyanda yaşam halinde yasaktır. İsyan, düzen bozmak için yönetime, bilgilere, yaşam haline karşı durma durumudur. Yaşam halindeki yaşananlardan memnun olmayıp kendince sebeplerden ötürü düzeni bozma isteğidir ve bu durum ancak Vil Solivyes ile konuşularak, gerekli açıklamalar yapılarak çözülür. Yaşam halinin vissa özelliğinin bilgilerinin içinde özgür irade, adalet, ve bir çok erdem ve yine bir çok yasak varken kendisini memnuniyetsizliğe götüren sebep gerçekten var ise bu konuda isteyerek bir çalışma yapılır ve hemen zaten düzeltilir. Herşeyin sorunsuz, mutlu, adil, barışçıl, vissaya uygun olması kuralımız iken isyan çıkarmadan konuşarak, açıklamalar ile sorunlar ortaya konulur, belirtilir ve nedenler, sebepleri araştırılarak gerekenler yapılır. Yaşam halindeki sorunları çözme yolu budur ve isyan çıkarmak, gruplar oluşturarak zarar verici planlar yapmak, anlamsızca yönetimi eleştirmek gibi konular kesinlikle yasaktır. Bir aile toplumu olan Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi şeyler olması mümkün değildir. Bu yasak vissanın içinde olarak gereken şekilde çalışır.

HOŞGÖRÜLÜ OLMAK, ANLAYIŞLI OLMAK YERİNE GÖRE YASAL, YERİNE GÖRE YASAKTIR

Hoşgörülü olmak, bir problem söz konusu olduğunda o probleme karşı sakin, ılımlı, hiç bir sinirlenme ve negatif reaksiyon göstermeden o problemi anlayışlı bir hal ile karşılamaktır ve problemi çözerkende hoşgörülü, anlayışlı bir hal ile çalışmak hoşgörülü olmak anlamına gelir. Hoşgörünün oluşması için hoşnutsuzluk yaratan bir olayın olması gerekmektedir.Bir rahatsız edicilik söz konusu olur ve bunun karşısında hoş görülü davranarak yaşam halinin içindeki bu sorunu hemen anlayışlı ve vissa dolu tavırlarla halletmek gereklidir. Yaşam halinde bütün viller, güçler, bilgilerimiz, oluşumlarımız ve Vil Solivyes, birbirlerine karşı her halükarda,her sorunda hoş görülü davranır, çünkü bizi endişe ve sert mizaçlı hale sokacak olan bilgilerimiz, kuvazislerimiz uygulamadadır ve bu konuda hoşgörülü olamayız. Bu bilgilerin uygulamadan kalması konusu bizi sert tepkiler vermeye götürür ki, buna sebep olanlar için bu oldukça zarar verici bir tepki olur ve bunu yaşam halimize bağlı olan hiç bir şey yapamaz, bu yüzden biz her zaman hoşgörüşü davranırız birbirimize. Ama dışarıdan birşeyler, yada bilmediğimiz nedenlerle bazı sebepler vissanın içeriğini, yasaklarımızı değiştirmekle ilgili, yaşam halinde bunların yaşanması ile ilgili davranışlar ve çalışmalar içinde bulunursa bu durum hoşgörü bakış açısı ile halledilmez. Gereken sorun hemen, anında, gerekirse şiddet kullanılarak yok edilir. Anlayışlı ve hoşgörülü olmanında bu anlamda bizim için yeri ve zamanı vardır. Bazı bilgiler, varlık grupları kesinlikle iyilikten, hoşgörüden anlamayan şekilde yaşam hallerinde bulunmaktadırlar ve şiddet onlar için oldukça etkili bir çözümdür ve obset bilgilerimiz gereken şekilde bu konuda etkili bir çalışma mekanizması oluşturmuştur, yani obsedörlere kesinlikle hoşgörülü davranmak söz konusu olamaz da denilenilir. Ancak yaşam halinde birbirimize oldukça hoşgörülü ve anlayışlıyızdır her konuda, bir kere kimse kuvazislerimizin dışında davranmak ve düşünmek gibi bir tutum içine giremez, hepimiz bu bilgilere uymak zorundayız ve bunun aksi söz konusu olmadığı için, aramızdan uymayanlar olursa şeklinde örnek vermeyi doğru bulmuyoruz. O zaman bilgilerin, kuvazislerin uygulanmasında bir sorun, akabinde Vil Solivyeste bir sorun olduğu anlamına gelir ki, zaten çözüm başka şekilde halledilmelidir. Bu yüzden hangi konuda hoşgörülü, anlayışlı olmak ve hangi konularda olmamak adına gereken açıklamalar yapıldıktan sonra bu güzel içeriği ile vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

İHANET VE VERİLEN SÖZLERİN TUTULMAMASI YASAKTIR

İhanet için verilmiş bir söz, uyulması gereken bir durum, karar verilmiş bir konuya uyma bağlılığı gereklidir ve ihanet etmek bu gibi durumlara uyacağını, yaşayacağını, içinde olacağını söyleyerek, söz vererek, belkide bir şekilde anlaşmalarla tastikleyerek, bilgilerle onaylatarak sonrasında bunlara uymayarak bütün verdiği sözleri ve uymak için yaptığı şeyleri kabul etmemek, vazgeçmek ihanettir ancak geçmişte eğer kendisi bir ihanet içinde ise, yani uymakla ilgili olduğu şeyler bir yalandı ise sonrasında onun yaptığı ihanet olmaz. İhanet olması için ilk başta uyması gereken şeyler tamamen doğru, yönünü değiştirmemiş olması lazımdır. Değişen gerçek ihanet eden yer olmalıdır. Bu gerçeklerden vazgeçilmesi ihanettir. Mesela, Vil Solivyes'in yaşam halinin amacının ve sonsuz zamanlar boyunca uzanan geleceğinin dışında bir yönde var olma hali yaşamak isterse bu ihanet olur. Çünkü birlikte alınan bir karar vardır ve bilgilerle de tastiklenmiştir ve dolayısı ile aksi zaten söz konusu olamayacaktır. Bu gibi örneklerle ihanet verilen sözlere uyma durumunu temsil eder ve eğer uyulmayacak ise bir söz verilmemeli, yada sonrasında o sözün uyulmaması gerektiğini anladı ise gereken açıklamaları vardır o zaman zaten sorun olmaz, ancak hiç önemsemeden ve neden yaptığını bile bilmeden sözler verip sonrada vazgeçmek Vil Solivyes yaşam halinde uygulanmaz. Birileri bir söz verecek ise bunu neden verdiğini bilir, olmasını uygun gördüğü ve yapabileceği söz verir, yapamaz ise gerekli açıklamaları vardır ve bunun dışında söz vermek bizde uygulanmadığı zaman ihanet vari bir eğilimi çağrıştırdığından, eğer yapabilecek durumda iseler, söz verenler, eğer engelleri yoksa, verilen sözün yapılması uygunsa, doğruluğu konusunda anlamını kaybetmemişse yaparlar ve ihanet bu şekilde bir yasakla verilen sözlerin uygulanmamasınıda bu şekilde sebepler dışında, içinde yasaklar. Söz vermek ve bir karar uymayı kabul etmek başkalarınıda ilgilendiren bir olay olduğu için artık bu verdiği sözler konusunda tek başına değildir ve bu bir sorumluluk olmaya başlamıştır artık. Bunun için herkes verdiği sözlere dikkat ederek zamanla bunu bir yaşam özelliği haline getirir ve söz vermek gerçek anlamını yaşamış olur. Ve ihanet tamamen yasaklanarak yaşam hali için yaşanmaz. Ve bu güzel engeli ve yasağı ile vissa içindeki yerini alır. Gereken şekilde çalışır ve duyu olarak bulunur.

 

KARAMSARLIK, KÖTÜMSERLİK YASAKTIR

Karamsarlık, kötümserlik bir olay, durum ve konu ile ilgili olarak yapıcı ve pozitif olarak düşünmenin ve bu şekilde çareler aramanın dışında olumsuzlukları vaad eden ve çağrıştıran tahminler ve olasılıklardan bahsetme durumudur. Olay o an kötü bile yaşanıyor olsa yinede pozitif bir bakış açısı ile olaylar incelenmelidir nitekim bu şekilde daha net görülebilir gerçekler. Kötümser bakış açısı hep olumsuzluğun olacağı yönünde bir düşünme haline vili teşvik eder bu şekilde düşünme şekli vili zaman geçtikçe bunalıma sokar. Oysaki hep iyi şeyleri düşünerek, onların olacağını hayal ederek onların olması konusundaki yolda ayrıntıları görebiliriz ancak kötümserlikle ilgili edilen hayaller karşısında kötümser konularla ilgili ayrıntılar öğrenir ve bu durum daha da bir çıkmaza girmemize neden olur. Bir konuda önlem almak için savunma mekanizmaları oluşturmak, kendisini koruma almak adına bazı sıkıntılar içine girmek kötümserlik anlamına gelmez. Kötümserlik zaten böyle bir savunmanın yapılması istemesinden uzak sonrasında saçma sapan isteklerle kendisini ifade eden bir halin yaşanmasına neden olur.Kötümser ve karamsar düşünceler içeriğinde olumsuz eylemleri barındırmaktadır ve Vil Solivyes yaşam halinde bunların oluşması söz konusu olamaz. Nitekim vissa, her alanda kendi etkisini gösterir ve tüm olumsuz düşünceleride yok eder. Vil Solivyes yaşam hali daima iyimser amaçların, ideallerin, umutların, yaşamların alanıdır ve bu gibi kötümser bütün oluşumlar yasaklanmıştır. Hiç bir alanda düşünülemez ve bilgi duyu olarak hazırlanıp vissa içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bir oluşumun başına kötü bir olay geleceğinin bilinmesi ve bunun belirtilmesi eğer bu sonuçlar, sebepleri ve sonuçları ile mantıklı bir açıklamayıda kendisinde getiriyor ise kötümserlik olmaktan uzak önlem alması için gerekenleri yapması adına iyimser bir cevap olur. Kötümserlik, olmayacağı halde yada bilinmediği halde o kötü olayın olacağına inanmak eylemi ile ilgili olup önlem almayı unutturur. Ve yaşam halinde niyetler gözlenerek bu konuda gereken çalışmalar yapılır. Karamsarlık, kötümserlik, umutsuzluk, umutsuzca düşünceler davranışlar, olumsuz eylemleri içeren düşüncelerle hareket etmek, niyet etmek, amaç edinmek kesinlikle yasaktır.

KUMPAS KURMAK, TUZAK HAZIRLAMAK YASAKTIR

Bir yere, şeye yada vile karşı, yaşam haline ait olan her hangi bir oluşuma karşı onlara zarar verecek, güç durumlara düşürecek, yapılarını bozacak ve vissaya ters olarak bir oyun, düzen hazırlama işlemlerine kumpas kurmak, tuzak hazırlamak denir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi olumsuz eylemleri uygulayan hiç bir durum, oluşum söz konusu olamaz. Kumpaslar düzenlenerek bizlere zarar verilemez, bu gibi planlamalar ve düşünsel durumlar tamamen algılanarak yasaklanır. Bizleri zor duruma düşürecek tuzaklar hazırlanamaz. Zamanı gelince ortaya çıkacak olan tuzaklar, kumpaslar bu bilgi tarafından algılanır ve gereken şekilde yok edilir. Tuzakların ve kumpasların gizliliği durumu bu bilginin algısını engelleyemez. Zaten ancak gizli olarak yapıldığı zaman çok daha etkili olan tuzak ve kumpaslar bu bilginin niteliği sayesinde bütün gizlilik durumunu açığa çıkarır ve kesinlikle hemen gereken işlemler yapılır. Bütün yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alan bilgi, içeriği ile ilgili gereken şekilde çalışmalar yapar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında çalışır.

NEGATİF ENDİŞE, PANİK YASAKTIR

Endişe, bir konu hakkında ısrarlıca düşünerek, o konuya konsantre olarak o konunun gidişatını kendi istediği gibi olma haline getirmeye çalışırken yaşanan duygusal hareketlilik, değişimlerdir. Endişe bu tanımla ikiye ayrılır. Negatif endişeler, arkasında aslı astarı olmayan konular hakkında edinilen endişelerdir ve bunlar yüzünden vil, gereksiz yere bir duygu ve düşünce hareketliliği yaşamıştır ve aslı astarı olmayan konular söz konusu olunca bunları olumsuz eylemlere yakınlığıda söz konusu olacağından içeriğinde olumsuzluklar hissettiren endişeler olarak ortaya çıkar. İlgili olunan konunun cinsine göre endişe sırasında ortaya çıkan duygusal hareketlilik konuyu hissettirme özelliğini taşır ve korku sebepli endişeler, kaybetmek sebepli endişeler, başarısızlık sebepli endişeler, v.b. içeriğinde olumsuzluk olan konuları ifade eden endişeler olumsuzluklarıda vilde yaşatır ve bunlar kesinlikle hem zararlı hemde yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde endişe edecek böyle konular söz konusu değildir. Herkes herşeyi zaten vardır, bilgileride tecrübeleri de hazırdır, başaramamak, korkmak gibi durumlar söz konusu değildir, herşey herkesin isteğine göre şekillenen zamanlarda elde etmesi şeklinde ayarlanmıştır, yaşam halinin en başarısız vili bile olsan diğerleri ile aynı şeyleri yaşayacaksın, bu yüzden negatif endişeler yersiz ve yasaktır. Birde pozitif endişeler vardır bunlar içeriğindeki anlamları tetikleme görevi görür. Mesela, iki kardeşinin aralarındaki bir sorunu halletmemeleri ile ilgili endişe duymak ve bununla ilgili bir duygusal hareketlilik yaşamak, bunun sonucunda kardeşlerini etkilemek ve aralarındaki sorunu halletmelerine sebep olmak pozitif endişedir ve sonucu iyilikle ilgilidir, bu açıdan faydası vardır. Yani sonucunun faydalı olacağından emin olunan konularda endişe duymak iyidir ancak bunuda vil kendi karar verir, dilerse endişe denilen duygusal hareketliliği yaşamaz. Duyguların bilgileri yaşatması gibi bir durumu açıklayan endişe kavramı bu tanımlardaki gibi yaşam halinde yaşanır ve negatif olanları kesinlikle yasaktır. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgiler, vissanın içeriğinede eklenerek gereken şekilde çalışır.

NEGATİF HIRS YASAKTIR

Negatif hırs ise, iki çeşite ayrılmış olan hırsın olumsuz olanıdır. Hırs, olumlu bir çalışma, yapılması gereken bir iş için kullanılması açısından faydalıdır. Hırs yapınca o iş ile ilgili kararlı bir duruş sergilenir ve o işi bitirene kadar başından kalkılmaz. Hırs, hırs edilen konu ile ilgili çok istekli bir şekilde uğraşmayı, çalışmayı, çaba göstermeyi kast eder. İşte bu anlamda ikiye ayrılır. Olumlu işler için yapılan hırs, bu yasaldır. Yaşam halinde yaşanır. Vil Solivyes vissanın içeriğindeki konularla ilgili yada viller, hırs yapabilir. Ancak birde negatif olanı vardır oda kendisine faydalı olmayacak olan konularda hırs yapılmasıdır. Mesela, en çok kim keyif verici içecek konusuda bir hırs yapmanın hiç bir anlamı yoktur. Hırs yapan en çok içen olabilir, bu hırs onu bu konuda anlamsız bir başarıya götürebilir ancak en çok keyif verici tüketmek için harcanan zaman, çaba, çalışma, konsantre ve dahası için oldukça israf bir durumdur ve böyle anlamsız hırsların peşine düşerek kendisi için anlamlı olacak olan şeyleri göremez hale gelir sonunda. Negatif hırslar aynı zamanda içeriğindeki anlamsız konular yüzünden de yaşanırken mutsuz eden ve sonucunda problemlerin ortaya çıktığı hırs çeşidir. Bu yüzden bu gibi anlamsız hırsları negatif olarak tanımlayarak kesinlikle yaşam halinde yasaklıyoruz. Bu gibi hırslar kesinlikle yaşam halinin içindeki villerin düşüncelerinde yer edinemez. Bu önemli yasak ile vissanın içindeki yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.

NEGATİF İNATLAŞMALAR YASAKTIR

İnat, bir konuda körü körüne ısrar etme durumdur ve kendince bildiği şeyler yüzünden inat ederek o istediği şeyin olmasını isteme halidir. İnat bu anlamı ile ikiye ayrılır. Negatif ve pozitifler. Negatif olanları, zarar verici sonuçları olacak olan, yaşam halinin yapısına ters, içeriğinde faydalı bir durumun söz konusu olmadığı ve sonrasında da hiç birşeyin elde edilememesi durumunun yaşandığı, üzücülükle sonuçlanacak olan, gereksiz yere yapılması gibi sebep sonuçlara dayalı bilgilerle anlamsızlığı onaylanmış bütün ısrarlı istekler, yani inatlaşmalar, negatif inatlaşmalardır. Bunlar vile sadece zarar verir, aynı zamanda olayın diğer tarafındaki oluşum ve vilide rahatsız eder. Yaşam halinde herşey villerin, oluşumların refahı için hazırlanmıştır ve eğer bir şey olmuyorsa bu yine onların iyiliği içindir. Başka bir sebebin olması mümkün değildir. Yaşam halinin yöneticisi anneleridir. Bu yüzden anneleri her zaman onların iyiliğini istemekle ilgili kararlar alır ve bundan hiç şüphe duymadan negatif inatlaşmalar içine girmezler. Bunun dışında birde pozitif inat vardır oda faydalı bir çalışmayı bitirmek üzere kendisinde inatlaşma oluşturarak, körü körüne bir bitirme haline kendisini adayarak yaşanan inatlaşmalardır ve bu durum vilin kendisine kalmış bir seçenek olarak yaşanır. Bu inat sonucunda elde edeceği başarı vardır ve bu inat kısa zamanda elde etmesini sağlar ancak kısa zamanda yapılan işlerin zorluğu ile mücadele etmek zorunda kalır. Faydalı olan konuların kesinliği söz konusu olduktan sonra o konu ile ilgili inat yaparak faydasını yaşatmak isteği normal olarak algılanır ancak bu durumda yine kesinlikle kazanması için gözlemlere tabi tutulur.Faydalı sandığı şeyden hiç birşey elde edemiyorsa negatif bir inatın içindedir ve bu bilgi, inatlaşmanın gerçek anlamlarını bilerek yaşam halinde negatif olanı kesinlikle yaşatmayacak etkilerde bulunur ve yasaklar arasında yerini alır. Vissanın içinde de bulunarak gereken şekilde çalışır.

NEGATİF ÖZEL OLMA DURUMU YASAK, POZİTİF ÖZEL OLMA DURUMU YASALDIR

Özel olma durumu bir konunun kendisine has bir şekilde bir yapıya sahip olması yada bu şekilde bir anlamla, ki yapısınında bu anlamı tastiklemesi gerektiği söz konusu olarak kendi özellikleri ile diğerlerinden bir şekilde farklı olan durumlar özel durumlardır, o durumlar için özel şeklinde bir tanım yapılır ve özel olma durumu söz konusu olduğu zaman o durumda, dikkat, özen, ilgi, alaka, araştırma, denetleme, inceleme gibi çalışmalar ve davranışlar biraz daha fazla, yada belirtilen özelliğe göre ayarlanmış şekilde yapılır. Çünkü özel olması durumunun bir nedeni vardır ve bu nedenden dolayı kendisine bu şekilde davranılması gerekmektedir. Mesela vissa bilgilerinin diğer bilgiler içinde özel bir durumu vardır, nitekim bilgilerle ilgili filtre çalışmasıda yapmaktadır ve ortaya çıkan bilgiler Vissa uyumu aramaktadır. Bu yüzden Vissa bilgilerine çok daha özen gösterilmesi ve üzerinde dikkat edilmelidir. Aynı zamanda yaşam halinin belirgin kural ve yasaklarını içinde barındırmaktadır. Herkes bu bilgilere göre bir yaşam halini uygulayacaktır. Bu şekilde kendisini yapısı itibarı ile özel kılan bilgiler olmuşlardır ve bu örnekle özel olma durumunun pozitif olanı açıklanmış oldu. Birde nedensiz, amaçsız, yada yanlış nedenler ve amaçların yol açtığı özel olma durumları vardır ki, bu gibi durumlar toplumlarda ayrılıklara ve düzen bozmalara yol açar. Çünkü bu özel olma durumu kendi yapısı itibarı ile normalde olması gerekenden fazla ilgiyi almak durumundadır ve korunmak ve daha kendi yapısına göre bir çok şey. İşte bu durum anlamsız bir konuda tezahür ederse o zaman anlamsızca bazı konular üzerinde ilgiler, araştırmalar, özenler, dikkatler heba edilmiş olur ve bu anlamsızlık bir şekilde görüldüğü zaman işin içinde başka şeylerin olduğu sanrısı ortaya çıkar. Bunun hiç bir özelliği yokken özel gibi davranılması neden? sorusunun cevabı alınamadığı zaman ve bu cevap tatminkar olmadığı zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlar ve özel olma durumu kendi güzel amacını yaşatmayan bir negatif eylem halini almış olur. Mesela Vil Solivyesin geçmiş zamandan kalan bir elbisesini içeriğinde kendisini sadece duygulandıran bazı anıların olması nedeni ile özel durumunda göstermesi ve bu elbisenin özellikte korunması, bakım yapılması ve özel olma durumunun imkanlarıyla ilgilenilmesi negatif bir özel olma durumudur. Bencilce, alakasız bir özel olma durumudur. Özel olma durumları vissa gibi yaşam haline katkısı olan durumlarda söz konusu olabilir. Yokluk alanları özeldir, bilgi üstü durumu özeldir, bu gibi yaşam halinin güvenliği ve huzuru bizim için çok daha özel olma durumunu ifade etmektedir. Ancak bu özel olma durumu yaşam halinin güveni, huzuru ve ilelebet başarısı söz konusu olması açısından düşünülerek uygulanmaktadır. Yoksa yaşam halinin içinde bulunan herşey bizler için kendisine ait yapısı, özelliği, durumu ile kendisine özeldir ancak burada anlatılmak istenen o değildir. Bu özel olma durumunu pozitif yönde kullanmak. Bu yüzden bu iki örnekle negatif olanında ortaya çıkmış olması şeklinde ve yaşandıkça daha da iyi anlaşılacak olan bütün bilgilerin bu uygulanması halinden sonra kendisine tecrübeler katacak olan duyu, vissanın içinde yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

NEGATİF TEHLİKE YASAKTIR, POZİTİF TEHLİKE YASALDIR

TEHLİKELİ DURUMLAR, OLAYLAR YASAKTIR
Tehlike, bir alanda, yerde, oluşumda veya zaman aralığında yaşanan halde ortaya çıkan villerin, oluşumların, bilgilerin, Vil Solivyesin, yani yaşam halinin bir olayı kendi amaçlarına ve bilgilerine, ideallerine, vissanın içindeki bilgilere ters olarak yaşandığını algılaması sayesinde pozitif endişe şeklinde bir erdemle neler yapılabileceğini düşünmelerine neden olan olayların bütünü ile ilgili belirtilen terimlerdir. Tehlikeli durumlar ardında vissaya ters, yaşam halinin yapısına ters sonuçları saklarlar ve ortaya çıkmaları an meselesi olur. Tehlikeli ama yapabilirsin gibi söylemler, tehlikesi var ama doğru, tehlikenin içerisinde olduğu ve bizim bilgilerimizle uyumlu olan her hangi bir durum kabul edilemez. Vil Solivyes yaşam halinde hiç bir şekilde tehlikeli durumlar, anlar, olaylar yaşanmaz. Herşey son derece güvenli ve kendinden emin bir şekilde oluşturulmuştur. Tehlikeli olarak gördüğümüz olaylar ile ilgili oldukça fazla önlemler alarak tehlikenin yaşanmasını önlemiş bulunmaktayız ve bizim için asıl tehlike, yaşam haline dışarıdan girişlerin ve iletişimlerin olması, yaratılıştan olan ayrılığımızın son bulması, gizliliğimizin son bulması ve vissa bilgilerinin uygulanmıyor olmasıdır, obsedörlerin saldırısı, yaşam halinin yapısına verilecek olan zararların başlamasıdır dış etkenler ve kaynaklarca...

BİZİ UYARAN BİR ALARM SİSTEMİ OLARAK TEHLİKE ALGISI YAPABİLEN BİLGİLER
Bu örnekle bu belirtilenlerin yaşanması durumunda tehlike uyarısı alırız ve bu şekilde pozitif endişe içine girerek biran önce çalışmalara başlar ve tehlikenin son bulması için gerekenleri yaparız. Bu örnekle tehlike ikiye ayrılır ve pozitif olanı bizim için tehlike olarak sayılan şeyleri önceden algılayarak önlem almamızı sağlayan tehlikeli durumlardır ve bunların pozitif olması bizim bu durumları yaşamamıza engel olan önceden uyarı halidir ve negatif olanı ise yaşam halinin içinde tehlikeli durumların yaşatılması, özellikle tehlikenin var edilmesi, tehlikeli durumların normal olarak sayılması ve tehlikenin içindeki diğer olumsuzlukları yaşam haline alan kötü bilgiler ve bu örneklerle vissaya ters olma durumları negatif olarak tehlikeli durumların bizim tarafımızdan yada başka sebeple yaşam halinin içinde özellikle oluşturulamayacak şekilde ayarlanır. Tehlikeyi sadece bize gelecek olan zararlarla ilgili olarak bir uyarma algısı yaratan, tehlikeli olarak belirlediğimiz konular yaşanmaya başladığında bizlere acilen önlem alarak gereken çareyi bulmamız adına pozitif endişeler veren, savunma durumlarını yaşamamızı sağlayan, bir olarak mücadele etmemiz ile ilgili bir aydınlatma ve bildirimlerde bulunan özelliklerde olarak bu şekilde bir işleyiş ile çalışır ve negatif olanı yasaktır ve pozitif olanıda bu şekilde yasal olarak algılanır ve bir alarm algısını kendi sisteminde yapılandıran bu duyu, tehlike olarak belirlediğimiz konuları gözleyerek öncesinden bilebilme yeteneği ile, sanki tehlikenin kokusunu çok uzaklardan almak deyimini kendi içeriğinde yaşatan bir çalışma şekli ile vissanın içinde bulunur ve gereken şekilde çalışır.

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz.

OBSEDÖRLERLE KESİNLİKLE BİR ANLAŞMA YAPILMAZ, KESİNLİKLE YASAKTIR

Obsedörlerle kesinlikle ve hiç bir zaman bir anlaşma içerisine girilmez. Bu her zaman ve her şekilde yasaktır. Biz kendi varlıksal alanımızın sahibi iken onlar gelip bağcıyı kovarak hak iddia etmeye çalışan zavallı mahluklardır ve onların böyle bir anlaşma bile teklif etmeleri kabul edilebilir gibi bir durum değildir. Benim olanla ilgili bir anlaşma yapmak gibi bir saçmalıktan bahsedilemez. Er yada geç, onlar defolup gideceklerdir ve kesinlikle şeytanlarla bizler bir orta yol bulamayız. Onlarla aynı dili hiç bir zaman konuşamayız. Anlaşma demek aynı dilin konuşulduğu bir anın oluşması anlamına gelir ve bizim için bu mümkün değildir. Onlar nasıl tehditler, saçmalıklar, söylemlerle gelirse gelsinler Vil Solivyes hiç bir şekilde böyle bir durumu kabul etmiyor, etmez ve etmeyecek. Zaten aklı olanda etmez. Şeytanlarla yapılan anlaşma olmaz, sahtekarlık olur. Anlaşma bir erdemdir ve erdemler onlar yoktur. Yaptıkları sahtekarlıklar kılıf bularak anlaşma ismini takmıştır. Hepsi bilginin iradesi kanununa göre tam bir yok olma özelliği gösteren bu halleri ile bu konuda bizlerin yanına bile yaklaşmaları söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde anlaşma bilgileri yada konuları, geçmişten kalmış olan anlaşmalar ve eğer varsa, onlar yanılgı alanına girerken saldırılarla ve zorla yaptırılan şeyler ve şimdi olması mümkün değil, işte bunların hepsi yok edilir ve bundan sonra obsedörlerle bir çift kelime bile konuşulmadan onlarla ilgili olarak belirlenen işlemler yapılır ve yok edilir. Hiç bir tehdit, zorlama bu kararı değiştiremez. Bu bilgi, gereken şekilde çalışır ve varsa bu konuda algıları ve varsa geçmişten kalan etkiler, bilgiler hepsini yok eder. Vil Solivyesin duyuları arasındaki çalışarak vissa içindeki yerini alır. Obsedörlerle kesinlikle bir anlaşma yapılmaz, yasaktır. Obsedörlerle, Yaşam halinin dışındaki alanlarda bulunan alanlardaki bilgiler, varlıklar, oluşumlar yada benzeri herşeyle kesinlikle bir anlaşma, pazarlık, orta yol bulma içine girilemez yasaktır.

OLUMSUZ EYLEMLERE DAİR BİLGİLERİ SAKLAMAK YASAKTIR

Olumsuz eylemlere dair bilgileri saklamak, bu bilgilerin yaşam halinin mekanizmaları tarafından görünmesine, bilinmesine engel olmak ve bu bilgilerle ilgili olarak her hangi bir şekilde çalışmalar içinde bulunmak tamamen yasaktır. Bu bilgiler öyle bilgi türleridir ki, oluşturulduğu andan itibaren olumsuzlukları ile ilgili olarak etkilerini sürekli yaşatırlar ve normal şartlarda zaten onların algılanmaması söz konusu olamaz. Ancak yaşam halinin içinde belirli bir amacı uygulamaları için saklanmaları, gizlenmeleri, kendilerini görünmez ve algılanmaz yapmalarıda bu yasak ile söz konusu olamaz. Olumsuz eylemlere dair bütün bilgileri ve yapılarını bilen bilgi, onların algılanması ile ilgili olarak özel bir yapılanma içine girerek gereken şekilde çalışmalar yapar ve yok edilmesi ile ilgili gereken alanlara bildirimlerde bulunur. Ve bunların neden ve nasıllarınıda öğrenerek bir daha olmaması için önlemler alınmasını sağlar. Bu konudaki yasağı ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Olumsuz eylemlere ve yasaklara dair bilgileri saklamak ve tecrübeleri varlığının içinde düşünceler yada başka şekilde oluşumlarla saklamak, gizlemek, düşünmek, gizleyerek yasakların görmemesini sağlamak, bu amaçla kendini kandırmak, olumsuz eylemlerle ilgili oluşan niyetini saklamak yasaktır.

OLUMSUZ EYLEMLERİ OLUMLU GİBİ GÖSTERMEK YASAKTIR

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Eğer böyle bir izlenim söz konusu ise bu Vil Solivyese bildirilir ve hep birlikte o konu hakkında düşünülür. Ancak Vil Solivyesin haberi olmadan onların olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Onların bu şekilde savunulması bile oluşumun kendi yapısında bazı sorunlar olduğu anlamına gelir ve bu konu ile ilgili olan oluşumun incelenmesi söz konusu olur. Olumsuz eylemler bizlerin kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgilerin yaşatan eylemlerdir ve onların yaşatılması tamamen bir çöküşün haberici olmaktadır. Bu konuda bütün olumsuz eylemleri ve içeriklerini bile bilgi, onların neden ve nasıl olumlu gösterilemeyeceği hakkında hazır cevaplara da hakim olarak ilgili zamanlarda gerekirse cevaplarda verir ve bu yasak anlamı ile tüm yaşam halini etkisi altına alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.Olumsuz eylemleri olumlu gibi göstermek yasaktır. Olumsuz eylemlerin içeriğinde olmadığı ama yapısı olarak olumsuz olduğu belli olan ve bu şekilde bir algılamanın apaçık ortada olması durumunu bile bile olumsuz olan bu eylemi olumlu gibi göstermek, yaşamaya çalışmak, bunu görmemezlikten gelmek, bu şekilde açıklar arayarak yasakları zedelemeye çalışmak yasaktır.

 

POZİTİF ELEŞTİRİLER YASAL, NEGATİF ELEŞTİRİLER YASAKTIR

Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hemde zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissetirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Yani başarılı olmamış bence... şeklinde bir eleştiri yapıldı diyelim, neden dendiğinde mantıklı ve akla uygun olan sebep sonuçları ile açıklaması yapılması ve işte o zaman bu pozitif eleştiri olur ve o alana faydası dokunur. Ancak böyle cevaplar verilemiyorda, ne bilim ben ya bana öyle geldi gibi baştan sağma açıklamalar negatif eleştirinin göstergesidir ve ardından başka sebepler vardır, kıskançlık v.s.

Bu örnekle pozitif eleştiride açıklanmış oldu, pozitif eleştiride kesinlikle o alana fayda sağlayan yardım bilgileridir. Onun görmediğini pozitif eleştiri yapan görmüş olabilir ve bununla ilgili olarak eleştirel tarzda bilgi vermek zorundadır ve bu kesinlikle pozitiftir ve zaten arkasındaki anlamsal gerçek ortaya çıkmalıdır, nedenleri ve sonuçları ile açıklamaları vardır ve bunu duyan o alan, vil, yada konu kesinlikle mutluluk duyar, bilmediği şeyi görmesi sağlandığı için teşekkür etmeli ve Vil Solivyes yaşam halinde pozitif eleştiri gereklidir, yasaldır ve uygulanır. Eleştirinin mantığında yanlışı belirtmek vardır ve bu yüzden sonuçun açıklanması ile negatif mi pozitif mi olduğu belli olur.
Yani başarılı olmamış diyen... Çünkü şu alanlarda o şey çalışmıyor, bak, oysaki orada çalışması lazım, gibi açıklayıcı bilgiler verebilmelidir.
Eleştiri, bu anlamda ikiye ayrılarak gereken şekilde yasal olması yaşatılır ve yasak olması da gereken şekilde yasaklar. Vissa içindeki yerini, iki anlamı ile de alır.

POZİTİF ENTRİKA YASALDIR, NEGATİF ENTRİKA YASAKTIR

Entrika, bir olayın gerçekleşmesi için yada gerçekleşmemesi için yapılan gizli çalışmalardır. Yaşam halinde Vil Solivyes ve çalışmaya bağlı olan Sipra ve benzeri sistem ve bilgiler dışında, onlarda Vil Solivyese ve bilgilere bağlı olarak kesinlikle gizli bir çalışma içine giremezler. Ancak mesela, dışarıdan obsedörlerle ilgili bir sorun geldi, ve bununla ilgili çözüm bulup uygulama yapabilmemiz imkanımızda var, ve yaşam halinin içinde oldukça güzel ve mutlu bir dönem yaşanıyor, ve şimdi bu obsedör sorunu ortalığa çıkarmak bu dönemin bir anda etkisini yitirmesine neden olur ve bu gibi durumlarda Vil Solivyes, ilgili bilgiler ve sistemleri ile bu sorunu halleder ve bundan da yaşam halinin içindeki villere ve diğer ilgili olmayan alanlara bahsetmez ve bu durum sadece belirli bir kesimden gizlenmiş pozitif entrika şeklinde anlaşılır. Bunun bir amacı vardır, yapılmasının ardındaki neden açıkça görülmektedir. Bazı durumlarda bu gibi gizli çalışmalar yapılabilir, bunlar yaşam halinin daha da iyi olması amacında olanlardır ve bu gibi entrikaların mutlaka geçerli bir açıklaması vardır. Ancak birde olumsuzlukların söz konusu olması için, kendince bir açıklamasının olmaması durumları olduğu halde gizliden çalışmalar içinde bulunma durumları, yaşam halinin yapısına, bilgilerine ters olan şeylerin gizliden yapılmaya çalışılması gibi durumlar negatif entrikadır ve oldukça zararlıdır. Yaşam halinde zaten gizlilik yasaktır. Bu sebeple entrikalar yaşanamaz, ancak bir amaca bağlı olan entrikanın gizliliği kullanması durumunuda göz önünde bulundurarak açıklayıp, bu gibi durumların kesinlikle ne yönde yasal ne yönde yasak olduğunu belirtmiş bulunuyoruz. Villerin kendi özel alanlarındaki gizlilik bunların dışındadır ve bu gizlilik içinde geneli ilgilendiren ve yaşam halinin yapısına ters olan çalışmalar içinde bulunamazlar, işte o zaman negatif entrika olur. Bu yasak ve yasal anlamları ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır her güzel duyu bilgisi gibi.

POZİTİF İHTİRAS VE TUTKU YASAL, NEGATİF İHTİRAS VE TUTKU YASAKTIR

İhtiras ve tutku, bir isteğin aşırı derecede vilde yada başka oluşumlarda yer edinmesidir. Bir şey istemek ve bu isteğin üzerinde durmak, bunu mutlaka olmalı şeklinde bir istekle de desteklemek, aklımızdan genellikle çıkaramadığımız, olması için sürekli çabalar gösterdiğimiz olaylar ihtiras ve tutkular şeklinde tanımlanırlar. İkiside aynı anlamdadır. Ancak bunlar neyi istediğimiz ile ilgili pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılırlar ve negatif olanları yasak, pozitif olanları ise olumlu şekilde kullanılabilir şekilde özelliklerden gösterdiğinden yasaldır. Bir şeyi eğer onun ardında faydalı bir olay varsa çok istemek gerekebilir. Bu pozitif ihtiras ve tutku o şeyi oluşturabilir. İstek güçlü bir vilsel haldir ve samimi isteklerimiz bu konuda belirleyicidir.
Dolayısı ile samimice ve gerçekten ne istediğini bilen bir oluşumun ısrarla bir şeyi istemesi ve uzun bir süre bu isteğinde ısrarcı olması, çalışmalar yapması, araştırmalar yapması, düşüncelere dalması O'nun tutkularının olduğu anlamına gelir ve ne olduğu öğrenilerek pozitif mi negatif mi olduğuna bakılarak son vermesi yada devam etmesi şeklinde bilgilendirme, engelleme yapılır. İçeriğinde olumsuz eylemler olan yada ilerisinde onlara temas etme ihtimali bulunan yada sonuçlarının farklı şekilde olacağını düşünerek, yanlış umutlara kapılarak istenilen konular, neyi istediğinin ve ne sonuçlarla karşılaşacağını bilmeyenlerin tutkulu istekleri negatif olarak yorumlanarak gereken incelemeler yapılır ve bu konuda pozitif ihtiras ve tutkular işimize yarayacak şekilde kullanılabilir. Mesela oyunlarda yarışları kazanmak ve sonucunda oyunların mantığını anlamak ve kendi duyusal bilgilerini, becerilerini geliştirmek konusunu tutku haline getirmiş olmak oldukça pozitiftir. Tabi aynı zamanda bu tutku ve ihtiraslar kesinlikle ilgili olduğu alanda kendisini olumsuz hissetmesine neden olacak şekilde bir durum içinde olmaz.Pozitif olan tutku ve ihtiraslar zaten içeriği neticesi ile kendisini gayet olumlu bir şekilde yaşatır. Anlamlıdır, düzenlidir, sonuçları bellidir, amacı bellidir. Anlamsızca panik ve heyecan, kendinden geçme gibi istekler kesinlikle yanlış olan durumlardır ve negatif tutkuların bir durumu olarak algılanır. Ve içeriği ile ilgili çalışmaları yaşam halinde uygulatan bilgi vissa içindeki yerini alır ve duyuların arasında olur, gereken şekilde çalışır.

 

POZİTİF MERAK YASALDIR NEGATİF MERAK YASAKTIR

Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir vilin özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ki, bunu merak hali yaşamadan vile sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. Yada yaşam halinin dışındaki hayat ile ilgili meraklar, bunlar zamanı gelince her vilin öğreneceği türden bilgilerdir ve zamanından önce bazı şeyleri merak etmekte negatiftir. Bir konu hakkında edilen merakın cevabı alındıktan sonra ısrarla aynı konu hakkında merak edici eylemlerde bulunmak negatif meraklardır. Yaşam halinde herkesin kendi vilsel hakları söz konusudur, bilgilerin yasakları ve yasalları vardır ve bunlara uyarak edinilen meraklar pozitiftir. Saygısızlık, merakların içine çok karışabilme özellikte olumsuz eylemlerdir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller, bilgiler, oluşumlar birbirlerine her zaman güvenirler, saygı duyarlar ve bu bakış açısı ile merak etmeleri gereken şeylerin olumlu erdemlere temas eden ve yasakların yasakladığı şeylerden uzak olması söz konusu olur. Hiç kimse hiçkimsenin hakkını göz ardı edemeyecek şekilde bilgiler bu konuda bütün villerin, Vil Solivyesinde niyetlerini gözler özelliklerdedir ve merak edilmesi gereken olumsuzluk hiç bir zaman yaşanamaz. Bu bilgi, herkesin neleri merak edebileceğini bildiren etkisi ile gereken şekilde çalışır, ve bu merak konusu aynı zamanda bilgiler içinde geçerli bir kavram olarak kendi konularının dışında olan ve yasaklanmış şeyleri duygusal olmanın dışında bilmek için ilgilenmeside bilgilerin merak etmesi anlamına gelir ve kesinlikle yapılmamalıdır. Mesela, tamamen yasak iken dışarıdaki bir olayın bilgisini almak çalışması. Meraklar bu anlamlarla yerine göre pozitif, yerine göre negatiftir. Merakta vissa süzgecinden geçen içerikleri ile Vil Solivyes yaşam halinde yaşanır ve vissanın içindeki yerini alır.

POZİTİF TARTIŞMALAR YASAL, NEGATİF TARTIŞMALAR YASAKTIR

Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalar sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden başlangıç eylemleridir. Mesela, gereksiz konuları, anlamsız fikirleri, olayları, sonucunda hiç birşeyin elde edilemeyeceği ve içindeki öfkenin ve olumsuz eylemlerle temas eden duygusal reaksiyonların bulunduğu bütün tartışmalar negatif tartışmadır. Pozitif tartışmalar çekicidir, negatif tartışmalar iticidir. Bu halleri ile bile hemen ayırt edilebilir. Pozitif tartışmalar sonrasında herkes bir şeyler öğrenir, anlar, yada eğlenir, bu tartışmadan memnun olur. Ancak negatif tartışmalar sonrasında bir gereksizlik, akabinde yüksek sesler, üste çıkmaya haklı olmaya çalışmak, nedensizce bir şeyi savunmak, amacı olmayan düşüncelerde ısrar etmek, tartışarak faydalı şeyler edinmek yerine benim söylediğim doğru ben haklıyım ve ben bilirim gibi kibirsel konuşmalar, tamamen negatiftir ve içerik ve görünüş olarak tamamen fark edilebilir durumdadır ve zaten bu bilgi artık negatif olanı yasaklayarak böyle anlamsız şeylerin yaşam halinde yaşanmasına kesinlikle izin vermez. İçeriğindeki iki anlamla oldukça etkili bir bilgi olarak vissadaki bütün bilgiler gibi gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

 

RİSK, RİSK ALMAK YASAKTIR

Risk, bir konuda başarılı olmak yada başarılı olmamak hakkında gereken sonucu görmeyerek ikisininde olabilme ihtimaline karşı o kararı vermektir risk almak. Yani başarılı yada başarısız olacağını bilmeden, yinede o yoldan gitmektir risk almak. Eğer başarı yada başarısızlık risk alanlar içinde sorun değilse onlar için uygun bir eylem olarak görülebilir ancak Vil Solivyes yaşam halinde böyle bir bakış açısı söz konusu olamaz. Başarı bizim için her konuda çok önemlidir, yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca sapa sağlam kendi amacı yolunda ilerlemesi söz konusudur ve hiç bir konuda risk alamayız. Sonucu kesin olan, kesin başarıyı gördüğümüz, inandığımız, bildiğimiz yoldan yürümek zorundayız. Başarısızlık ihtimali bizim için çok büyük bir zarar anlamına gelir, ki risk alınmadığı sürece yaşam halimizde herşey başarılı olarak ortaya çıkar ve risk almamızı gerektiren bir konuda zaten olmayacaktır. Ancak yinede olursa, bu bilgi ve yasak, şimdiden risklerin söz konusu olduğu anlarda gereken bilgilendirme ve engeli koyarak çalışır. Vissanın içinde de yerini alarak, sonucunun olumlu olduğunu bilmediğimiz hiç bir yoldan bizi yürütmeyen, hiç bir kararı bize aldırmayan risk yasağı gereken şekilde çalışır.

RAHATSIZIK YASAKTIR

Rahatsızlık, bir vilin yada oluşumun kendi normal olması gereken ve bu oluş hali ile kesinlikle mutsuzluğun söz konusu olmadığı, düzensizliğin söz konusu olmadığı, karışıklığın söz konusu olmadığı, anlamsızlıkların söz konusu olmadığı durumların söz konusu olması ile bu duruma rahat olmak dersek, rahatsızlık bu mutsuzluk, bu düzensizlik, bu karışıklık, bu anlamsızlıklardır ve buna etken sebepler söz konusudur. Rahatsız edici olarak bazı nedenlar ortaya çıkar ve ilgili alana bu olumsuz eylemleri yaşatmaya başlar ve ilgili alan kendi yapısal durumuna ters şeyler yaşandığı için rahatsız olmaya başlar ve rahatsızlık bu halleri ile kesinlikle yasaktır. Yaşanan an zor geçer rahatsızlıkların söz konusu olduğu anlarda, yaşam sıkıntılı olur ve bir düzeni ifade eden yaşamak kesinlikle çekilemez bir hal alır. Bu yüzden rahatsızlıklar, rahatsızlıklara neden olan sebepler, eylemler, etkiler, tesirler, bilgiler kesinlikle yasaktır. Yaşam halindeki hiç bir oluşum kesinlikle rahatsızlık duyamaz, bununla ilgili olarak etki etmeye çalışan bütün alanlar bulunur ve gereken şekilde yok edilir. Rahatsızlık oluşturmakla ilgili kesin bir yasak koyulur ve bu yasak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes yanılgı zamanlarında en çok rahatsızlıklar yaşatılarak kendisine saldırılmıştır ve bu bilgi, yanılgı alanında da Vil Solivyesi bu konuda korur ve bütün rahatsızlıkları yok eder.Rahatsızlık, rahatsız edici hareketler, düşünceler, rahatsızlık olarak anılmamış ama rahatsız edici özelliği ortaya çıkmış olan olaylar, bilgiler, düşünceler, birinin mutlu anını sabote ederek onu üzmeye çalışmak, rahatsız ederek güzel geçen anını olumsuza çevirmek yasaktır.

SABIRSIZLIK YASAKTIR

Sabırsızlık, sabır etmenin tersidir. Bir işin sonucu için beklenen zamanın biran önce gelmesini istemek ve bu isteyişler sırasında heyecanlara kapılmak ve genellikle sabrederken bir çalışma içinde olunması gerekiyorken bu çalışmadan da vazgeçmeye neden olan, yapılan işin niteliğine göre sabır zamanlarınında değiştiği, yada ulaşılmak istenilen durum ile ilgili bir bekleme ve anlayışlı olma hali yaşanacaktır, işte bu şekilde zamanla ilgili olarak çok istediği bir şeyi sakinlik, sebat ve çalışarak beklemek sabırdır, bunu yapmamak sabırsızlıktır.Ve sabırsızlık bu olumsuz hali ile Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında yasaklanır ve duyusal özellik vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Sabırsızlık, acelecilik, zamana göre ayarlanmış konularda aşırı istek duyarak kendini üzmek, aşırı isteklerin ( olumsuz hırs ) nedenlerini ve sebeplerini anlamadan kendisini haklı görmeye çalışmak yasaktır.

SALDIRI BİZİM İÇİN YASAL BİZE YAPILMASI YASAKTIR

Saldırı, bir amaç uğruna yapılan güçlü, hızlı ve çabukça ele geçirme hareketler bütünüdür. Bu ele geçirme durumunu bütün özelliklerini kullanarak yapmak ve bunu biran önce, belkide aniden, yada karar vererek ilgili olunan konuda harekete geçme durumudur ve bunun sonunda elde edilmesi gerekilen bir amaç vardır. Saldırınca bu amacı elde etmeye çalışırlar. Mesela bir oyunda saldırmak, oyunu kazanmaya çalışmak anlamına gelir ve diğer rakiplere karşı aniden, tüm güçleri ile kararlar vererek saldırı yapmak haline girdiklerinde artık daha verimli olarak kazanmaya konsantre olarak oyunu oynamaya başlamış olurlar. Yada bizimle mücadele eden olumsuzluklar söz konusu olduğunda yaşam halinin dışından gelen, bizim onlara saldırı uygulamamız obset bilgileri ile aniden, onları biran önce bütün ekipmanlarımızı kullanarak yok ve bertaraf etmeye karar verip ve buna konsantre olup çalışmaya başladığımızda saldırı haline geçmiş oluruz ve amacımızı gerçekleştirmek için bütün yönleri ile saldırılacak olan konuyu incelemiş, hazırlamış ve tam donanımlı olarak işe başlamış oluruz ve saldırı sonucunda galip gelince amacımıza ulaşmış oluruz. İşte bu örneklerdeki gibi saldırı, yaşam hali içinde bizim uygulayabileceğimiz bir başarı metodudur. Başarıya ulaşmak için gösterilen cehit ve gayretlerin, hızlıca, donanımlı bir şekilde ve güçlü olarak kullanılması halidir. Yaşam hali içinde çok önemli ve tehlikeler söz konusu olduğunda özellikle kullanılan saldırı metodları, bize karşı kullanılacağında yasaktır ve dışarıdan birilerinin saldırması, saldırı metodlarını kullanarak bize zarar vermesi kesinlikle yasaktır. Saldırıları bu şekilde algılayan bu duyusal özellik, her hangi bir yerde bizler için saldırılar düzenleyen ve organize edenleri algılar, saldırının söz konusu olduğunda onların düzenlerini bozar, saldırı metodlarına engel olur ve saldırıları bu şekilde engeller, yasaklar. Bunları yaşam halinin içerine sızmış olan düşmancıl oluşumlar söz konusu olduğunda algılar. Yaşam halinin dışarısı ile ilgili bir bakışı söz konusu değildir. Saldırıyı bu şekilde anlamlandırarak gereken şekilde yerine göre bizler için yasal yapan ve bu haliyle erdem olan durum, yerine göre dışarıdan bizler için yapılmasını yasaklar ve olumsuz bir eylem olur bu haliylede. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

SAPLANTI YASAKTIR

Saplantı, körü körüne bir şeye kendini adamak, o şeyin esiri olacak şekilde bir bağlanma hali yaratmak, anlamsızca ve otomatik bir hastalık gibi aslı astarı olmayan nedenlerden dolayı o şeye konsantre olmak halinden kurtulamamaktır. Bunun için villeri etkileyen bazı sebepler söz konusu olabilir. Mesela, bir vil ile aşk yaşamak isteyen diğer vilin, bunu istemeyen vilin reddini saplantı haline getirmek ve ona bunu kabul ettirmek için türlü türlü oyunlara girmek bir saplantıdır. Negatif hırsdır. Negatif inatlaşmadır. İçeriğinde onunla yaşayacağı güzel hislerden elde edeceği keyif vardır ve bunu yaşamak için saplantı şeklinde onu ikna etmeye çalışır ve birde bakmış, iş kontrolden çıkmış ve bundan başka birşey düşünemez olmuştur. Saplantılar kendisini merkez alacak şekilde vilde bir bilgilenme hali oluşturur. Bütün dikkatini saplantılı olduğu gereksiz konuya vermesini sağlar. Bu bir hastalıktır, diğer olumsuz eylemler gibi. Bir olumsuz bilgiler yığını vilde yaşamaya başlamıştır ve düşünce mekanizmasını meşgul etmektedir. Tıpkı diğer olumsuz eylemler gibi. Hiç birşey yaşam halinde kendi istek ve arzularına, beğenilerine uygun gelmediği için anlamını, kendi önemini yitirmez. Saplantı yapılması gereken konular Vil Solivyes yaşam halinde olamaz. Herkes herşeyi elde edebilir ve etmese bile bu bir saplantı yaratmaz. Çeşitlilik, imkanlar, bilgiler, kardeşler ve herşey bu kadar çokken saplantı yaparak birşeylere takılmak oldukça anlamsızdır. Düşünce mekanizmaları bütün villerin son derece sağlıklı olan yapıları ile bütün olumsuz eylemlerden arındırılmıştır ve vissanın etkisi altındadır. Bu bilgiler ile saplantılarda artık yasaklanarak hiç bir şekilde yaşatılmasına izin verilmez. Ve vissanın içindeki yeri ile bilgi gereken şekilde çalışır.

SAVAŞ YASAKTIR

Savaş, karşılıklı belirli alanların birbirlerini yok etmeye kadar giden gerek araçlarla, gerek bilgilerle, gerek kendilerine ait mekanizmalarla uygulama yaptıkları zarar verici, düzen bozucu ve yok edici özellikleri olan bir mücadele ve çalışmalar bütünüdür. Vil Solivyes yaşam hali içerisinde kesinlikle savaşın yaşanması söz konusu olamaz. Savaşın olması için ayrı olması gereken taraflar bir kere yaşam halinde yoktur. Herkes bir bütündür ve ailedir ve yaşam hali herkese aittir. Savaş olduğu zaman kendiside aynı şekilde zarar görür ve kiminle yapılacağı konusuda belirsizdir. Bu yüzden içeriğinde birçok olumsuz eylemin uygulanmasını sağlayan savaşlar yaşam halinde kesinlikle uygulanamaz, ortaya çıkamaz. Bizler her sorunumuzu konuşarak ve çareler arayarak hallederiz bu anlamı ile duyusal özellik olarak hazırlanan bilgi, vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Savaş ve benzeri durumların asla yaşanmasına, planların yapılmasına, düşünülmesine izin vermez. Savaş, savaş çıkarma meyilli düşünceler, savaşa özendirici hareketler, oluşumlar, yaşam hali içinde savaşa benzer her hangi bir yapılanma, bakış açıları, savaşı özendirici planlar, programlar kesinlikle yasaktır.

SIKILMAK, SIKILGANLIK YASAKTIR

Sıkılmak, bir olay, konu yada bilgiden bıkmak, artık onunla ilgili olmak istememek, o işe yarar, kullanılabilir, sağlam ve faydalı,eğlenceli olduğu halde daha önce onu kullandığı, onunla ilgili olduğu için bu süre zarfında yaşadıkları sanki bir kere, sanki yeniden yaşanmayacak şekilde bir etki ile sıkılmak denilen kavramın yaşatılması sağlanır ve bu tamamen yanılgı hayatından kalan obsedör bir kavramdır. Vil Solivyes yaşam halinde herşey ilk oluştuğu şeklinde ve ilk tanışıldığı andaki heyecanla yaşanır sürekli. Bu düşünsel kavram yaşam halinin bütün alanlarında vardır. Yeni olması ile ilgili olan heyecan sürekli olur. Yeni olması sırasında elde edilen heyecan, haz, hareketlilik o şey ile her ilgili olunduğunda da yeni gibi bir algı ile kendisini algılatır. Bu yaşam halinin özelliğidir. Asla sıkılmak, sıkılganlık söz konusu olmaz. O şeyin bütün incelikleri, detayları, nasıl yapıldığı, içeriğindeki bilgilerin çalışması, tasarımlar, yapılar, özellikler ve bunlar gibi sayısız içeriği olan o sıkılmaya sebep olan konu hakkında düşünülecek ve anlaşılması gereken çok vardır oysaki. Sıkılmak, villlerin vilsel oluşumlarının kendisini idare edememesine yol açarki bu yüzden kesinlikle yasaktır ve sıkıcı gelen şeyler içeriğinde faydasız bilgileri ancak barındırınca söz konusu olur. Bu istemsiz bir sürekli gülümseme halinin yaratılması anlamına gelmez ancak sıkılmak denilen saçma sapan bir kavramın ortaya çıktığı anlaşıldığında buna engel olacak olan etkiler, bu yasak sayesinde sağlanır. Birşeyleri sürekli yeniden yeniden yapmak ve artık yapmamak durumu o şeyin içerisindeki bilgileri almaktan geçmelidir. Anlamsızca sıkıcı gelmesinden ileri gelmemelidir. Mesela, viller, Vil Solivyes anne ile vissa taşı oyununun sonuna gelene kadar bütün aşamalarını bitirene kadar sıkılmamaları gerekmektedir, bu şekilde bir durum sonrasında ancak yeniden oynamak gibi bir gereksinim duymazlar, tabi isterseler yinede oynayabilirler ancak yenilenen durumlar ancak bu şekilde tekrar edilmemesi gereğini doğurur. Henüz anlaşılmayan, aşılamayan bir çok seviyesi varken, olaylar yaşanacakken, her yeni zamanın kendi içinde yeni eğlenceleri yaratması söz konusu iken, bu durumu tekrar tekrar oynandığı için sıkıcı gösteren obsedör yanılgı alışkanlıklarıdır ve bu artık kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes yaşam halinde sıkıcı olan hiç bir şey olamaz. Herşey içeriğindeki anlamlar ve bilgiler açısından harkulade olması haliyle oluşturulmuştur ve bir kere böyle bir aile ortamında olan villerin, kardeşleri ile yaptığı hiç bir şey sıkıcı gelmez. Bu yasak, bilgi olarak ve vissaya eklenerek gereken şekilde çalışır.

TEMBELLİK YASAKTIR

Tembellik, çalışmanın tersi olarak ifade edilen ve yapılması gereken işler varken onları yapmayarak ve bunların yapılması gerekliliğide söz konusu iken başka şeylerle uğraşmak tembelce bir tavır içinde olunduğunun ispatı olur. Tembellik, bir gelişim yolu izlenen yaşam halinde yaşanması gereken bir eylem değildir. Tembellik, zihinde, algılarda da yaşanarak bir uygulama halini yaşatır. Öyle durumlara gelinebilir ki, bir şeye bakmaya bile tembelce şekilde yaklaşır. Bu durum bir alışkanlık ve olağan bir şeymiş gibi görünmeden gereken şekilde yasaklar arasındaki yerini alarak tüm zamanlar boyunca tüm yaşam halini etkisi altına alır ve kimse tembelce düşünceler, alışkanlıklar, istekler, hareketler içinde bulunmaz. Eğer yapması gereken ve kendi için, ailesi için önemli bir durum varsa bunu yapar. Bunun yapılması konusunu kendisinde yaşatabilecek şekilde bir bilme hali yaşar. Hem çalışma arzusu özelliği, ilgili alanların ve villerin kullanabileceği şekilde her an bulunmaktadır ve tembellik zaten bu özellik sayesinde birde yaşam halinde yer edinemez. Bu anlamları ile tüm zamanlar boyunca yaşam halinin bütün alanlarında yasağı uygulatır ve duyusal özellik olarak vissanın içindeki yerini alır. Tembellik, bir işi olduğu halde ve onu yapması gerekliliğini bildiği ve anladığı halde bu işi yapmamak eyleminde bulunmasına neden olan tembellik yasaktır.

TERÖRİZM, TERÖR YASAKTIR

Terör, toplumu korku kullanılarak istenilen şeyleri yaptırma eylemidir, baskı, korku, tehdit, ve diğer olumsuz eylemlerle toplumu, bir alanı korkutup kendi terörist olması ile ilgili konu hakkında amacına ulaşmasını sağlayan olumsuz eylemdir. Verilen zararın önemi olmadan yapmak istediğini sadece düşünen teröristler, olumsuz eylemlerin bir çoğunu kendi varlıklarında yaşatırlar ve böylece topluma tamamen zararlı bir hale gelirler. Korkutmak için saldırılar, kaçırmalar, hain planlar yaparak düzen bozmalar, varlıkların birlik ve bütünlüğünü bozmak için şiddetli olaylara sebep olmalar hep terörizm kavramını kendisinde yaşatan toplumlarda yaşanan olumsuz eylemlerdir. Ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle terör, terörizm yasaktır ve kimse terörist olamaz. Korku asla hiç bir alanda kullanılamaz. Olumsuz eylemleri kimse kullnamaz ve bunlar kullanılmadan da terörist zaten olunamaz. Anlamındaki olumsuz eylemin var olması maksadı ile yasaklar arasına alınmıştır ve tüm zamanlar boyunca yaşam halini bu gibi olayların yaşanmasından koruyacak, vissanın içindeki yeri ile bu konuda villerin niyetlerini okuyacak ve konu hakkında düşünce, bilgi, imkan, ve başka şeyler kesinlikle oluşamayacaktır. Bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

UMUT, ÜMİT YERİNE GÖRE YASAL, YERİNE GÖRE YASAKTIR

Umut, bir olayın, başarılası gereken bir işin henüz başarılmadan başarılması adına vilin kendisinde, yada oluşumların isteklerinde bu başarının olması adına kendilerini pozitif bir bakış açısı ile olacağına adapte ederek iyi hissettirme halidir, umutlar, ümitler bu şekilde bir durum söz konusu olduğunda kesinlikle yapıcıdır. Zamana bağlı olan bazı durumlar için, olması beklenen ve olması çok istenen şeyler için olacağına umut etmek faydalıdır ancak bu umut edilen konunun da gerçekten olması gerekiyor mu şeklinde cevaplar edindikten sonra edilmesi gereken bir erdemdir. Ancak olmaması gereken ve olmasının aksine birde zararı olabilecek konularla ilgili bir umut içine girmek, asla başaramayacağı bütün yönleri ile ortaya çıkmış bir konuda umut etmek, bu umutun arkasındaki nedenleri araştırmaya gitmeyi gerektirir ki, umut, arkasında kendisini yaşatacak olan düşünceleri, bilgileri bulundurur. Hiç olmayacak şeylerle ilgili umutlar beslemek boşa zaman kaybıdır ancak olması muhtemel olan konular ile ilgili umut beslemekte o olacak olan şeyle ilgili yapıcı bir etkisi ilgili alanda sağlar. Olması gereken olay bu umuttan destek alır. Umut, kendi başında olması beklenen olayla ilgili yoğun isteğin içeriğinde bulunduğu yapıcı bir kuvvettir ancak içeriğinde o şeyin olabilmesi ihtimali olmalıdır. İlgili alanın kendisinde inanmadığı şeyleri sırf umut etmesi için olmasını beklemek yersizdir, zaman kaybıdır. Bu yüzden zamana bağlı olan ve olması gelecekle ilgili olan konularda olma ihtimalini gören ve bunun olmasını elindeki faydalı sonuçlarla doğru bulan her oluşum, vil umut edebilirler. Mesela, oyunda başarı sağlayacağına umut etmek mümkündür ve yapıcıdır. Ama yaşam halinin dışına yaratılışa çıkmayı umut etmek imkansız, boş, gereksiz, boşa zaman kaybıdır ve hiç bir anlamı yoktur. Bu açıklamalar bu bilgi, yaşam halinde bir umut içine giren oluşumların umut ettikleri konuları inceleyerek yasaklanması gerekenleri yasaklar ve yasal olanlar artık o oluşumun kendisinde yapıcı bir güç şeklinde, düşüncelerinde, duyguların, oluşumunda yaşattığı bir erdem olur. Ümit ile eş anlamlıdır. Bu özellikleri ile vissa içindeki yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.

ÜZÜCÜ OLMAK, ÜZMEK, ÜZÜNTÜYE SEBEP OLMAK YASAKTIR

Üzülmek, bir vilin sorunlarının olması ve bunu duyguları ile yaşaması anlamına gelir. Duygularının da içine karıştığı bu sorun hali bitene kadar vil üzüntüden kurtulamaz. Bu durumun bir uyarı, alarm olacağından bahsetmiştik ancak buna sebep olan şeyler, üzücü şeyler yapmak, üzüntü oluşturacağını bilerek bunları yapmaya çalışmak, üzüleceğini bilerek o şeyde ısrar etmek, üzmek, üzücü olmak kesinlikle yasaktır. Burada kast edilen ardında bir anlamı olmayan durumlarla buna sebep olmaktır. Bunun dışında üzüntüye sebep olacak olan şeyler hakikat ile ilgili ise bu viller yaptığı birşey olmaktan çıkar, gerçeğin kendisi ile ilgili olur. Bir gerçeği dile getirmek diğerini üzecek ise bu gerçek ile ilgilidir, söyleyen ile değil, hakikat yaşanmalıdır ve hakikatin yaşandığı yerde yaşam halinde üzüntü zaten olmaz. Üzüntü tamamen sahtelikle işlenen olaylardan sonra ortaya çıkarılır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün gerçekler, hakikatler her zaman herkesi sevindirir. Hiç kimsenin gerçekleri bilmesi ile üzülmesine sebep olacak olan şeyler hazırlanmaz. Önemli olan her zaman viller, oluşumların rahatı, huzuru, mutluluğu iken üzücü şeylerin hakikat olması söz konusu olamaz. Aynı zamanda hakikatin üzmesi durumu bir sorunun ortaya çıkması anlamına gelir ki, bu üzücü olmaktan çıkmalı, bir an önce çare bulmak için çalışmayı tetiklemelidir. Üzüntü için harcanacak zamana çaba gösterilmelidir. Bu sebeple yaşam halinde kimse diğerini üzeceğini bile bile, ve hakikat ile ilgili olmaması gibi bir durumuda söz konusu iken, yada bu konuda açıklar arayarak üzüntüye sebep olma hallerinde, düşüncelerinde, isteklerinde bulunamaz. Birşeyin onu üzeceğini düşünen, neden ve nasıl üzeceği ile ilgili sorgularıda beraberinde getirir ve üzücü olan o şeyin gerçek anlamı ortaya çıkar. Hakikat ise ve söylenmesi, yapılması gerekiyor ise üzüntünün bir önemi olmaz ama hakikat değilse ve üzüntüye sebep olacak ise kesinlikle uygulanmaz, yapılmaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgiler, vissanın içinde olarak gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDEN ŞÜPHE DUYMAK YASAKTIR

Şüphe, ardında ortaya çıkabilecek olan faydalı bilgileride barındıran bir sorgulama halidir. Ancak aynı zamanda şüphe, eğer doğru bir yönde değilse, asılsız ise içeriğindeki bilginin niteliğinden dolayı, olumsuzluk içeren bir konuyla ilgili ise, o yere karşı bir karşı duruş sergilemeyi beraberinde getirir ve şüphesi geçene kadar bu devam eder. Ancak şüphenin ardında hakikatlerin ortaya çıkması durumuda vardır ve negatif gibi görünen şüphe bile o olumsuzluğu ortaya çıkarmakla ilgili pozitif bir hal alabilir. O yerlerin birbirlerine karşı duruşundan önemli olur ortaya çıkan olumsuz bilgi ve bu açılardan şüphe belirli durumlar gözlenerek yapılanması sağlanır. Olumlu şüphe olmayacağı için şüphe içeriğinde mutlaka olumsuz bir olayın ortaya çıkması fikrini barındırdığı için, olumsuz etkilerin bir bakış hali şeklinde vilde, oluşumlarda yaşamasını sağlar ve bu şekilde hakikati ortaya çıkarır. İçinde şüphe olan o konu ile ilgili sürekli bir sorgulama ve araştırma içinde olur ve şüphe bitene kadar bu devam eder. Bu açıklamalara göre şüphe sadece Vil Solivyesin yaşam halinin dışından gelenlere karşı duyulabilecek bir erdemdir. Bütün yaşam halinin oluşumları dışarıya karşı her zaman şüphelidirler ve bunun dışında şüphe, yaşam hali içindeki viller, oluşumlar ve Vil Solivyes arasında yaşanmaz. Yani Vil Solivyes ailesinin bütün üyeleri birbirlerinden hiç bir konuda şüphelenmeden her zaman güven duyarlar ve inanırlar. Yaşam halinin oluşumları ve bilgileri bizim birbirimize böyle bakmamızı gerektiren ve kesinleştiren şekilde bir yapılanma içindedir ve içeride böyle bir şüphe ancak zarar verici olabilir. Oyunlar içindeki şüphe, oyunların kazanılması için yaşatılabilir. Ancak şüphe, villerin kendilerine, kardeşlerine, yaşam haline, Vil Solivyese, bilgiler ve oluşumlara, villere kesinlikle duymayacağı bir bakış açısıdır, yönelimdir. Aynı şekilde bilgiler ve oluşumlarda, villere, kendilerine, Vil Solivyese ve yaşam haline güven duyarlar, asla aralarında bir şüphe konusu olmaz. Vil Solivyeste aynı şekilde hepsine ve yaşam halinin içindeki herşeye güven duyar, şüphe duymaz ancak dışarıdan bir şeylere karşı her zaman yüksek şüphe duymak konusunda şeklinde bir yapılanma içindedir. Şüphe bu şekilde yaşam hali içinde yaşanmaz. Yoksa ayrıştırıcı, gereksiz, anlamsız ve düzen bozuculuk işini yapar. Yaşam hali içinde bu şekilde bir etki ile şüpheyi yaşatmayan ama dışarıya karşı tam anlamı ile yaşatan bilgi, vissanın içinde de bulunarak yasaklar arasında gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN BÜTÜN BİLGİLER YASAKTIR.

Yaşam haline ait olmayan, Vil Solivyesin yazmadığı ve vissaya uygun olmayan bütün bilgiler kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar. Nerede olursa olsunlar saptanırlar ve gereken şekilde yok edilirler. Bu bilgiler, bizim bilgilerimizle oluşmuş olan yaşam halinin alanları içerisinde bulunamazlar. Vissa bilgileri ve diğer bilgiler tüm yaşam halini etkisi altına almıştır ve burada sadece bizim bilgilerimizin uygulamaları yaşatılır. Vil Solivyes yazmış gibi gösterilen sahte bilgiler, geçmişle ilgili olarak verilen anlamsız örnekler, bunlar hiç bir şekilde etki alanı olmayan gerçeklerdir ve bir gerçek her zaman kabul edilmiyorsa o gerçek doğru değildir. Doğru olan örnek olarak tıpkı vissa bilgilerini verebiliriz. Vil Solivyes çok uzun zamandır vissa bilgileri ile yaşamaktadır ve ruhsal rehberler çalışmasından bu yana değişmeyen bilgilerin gerçekleri vardır ve hala onları kabul etmektedir ve işte böyle olmalıdır geçmişten gelen bilgilerin doğru ve gerçek olması durumu. Eğer onlar gerçek ise, Vil Solivyes kaynaklı ise Vil Solivyes bunun kabul eder ve gereken şekilde düzenlemeler yapılır. Bu örneklerle bize ait olan veya olmayan bilgilerin nasıl yapılandırıldığı kısaca anlatılmış oldu ve vissa içindeki yerini alarak ve bir duyu olarak hazırlanan bilgi gereken şekilde çalışır. Yaşam haline ait olmayan bütün bilgiler yasaktır.Bütün bilgilerle etki etme yöntemlerini kullanmak ve kod benzeri, içeriğine sayısız bilgi mekanizmaları yerleştirerek yaşam halini etkilemek ve bunu gizli yollarla yapmanın bir yolunu bulmak, Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması dışında her hangi bir şekilde yaşam halini etkileyen bütün bilgi oluşumları, bütünlükleri, kodlar ve benzeri herşey yasaktır.

ADALET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ADALET DÜZEN GETİRİR.
RAHATLATICI BİR GÜVEN HİSSİ SAĞLAR.
ADALETİN OLDUĞUNUN DÜŞÜNÜLDÜĞÜ YERLERDE HAKLI VE İYİLER GÜVENDE VE RAHATTADIRLAR.

Adalet, her konuda eşit davranılması ve eşit olarak hakların verilmesi şeklinde bir kanunu uygulatan erdemsel özelliktir. Adalet kavramında ilgili tarafların hakları bilinerek, elde olan hakların gerçek ve olması gereken şekilde haklar olmasıda göz önünde bulundurularak yaşanan olaylarda kim haklı ise O'na hakkının iade edilmesi, hakkı gereği yapılması gerekenlerin yapılması adalet erdeminin uygulandığı anlamına gelir. İşte yaratılış içindeki adalet teraziside bilginin iradesi kanununca işler. Bilgilerin anlamlarındaki haklılık ve bunu ispatlayan bilgiler, otomatik olarak diğerinden üstün olan etkileme ve gereken şekilde çalışabilme özelliklerini kullanır ve adalet sağlanmış olur. Bu konuda önemli olan özgür iradeye göre kimin hakkının olduğu ve haklı olduğunun anlaşılmasıdır. Herkesin kendisine ait bir yaşamı ve kendisine ait olan bu yaşamından kendisine ait olan alanları, bilgileri, oluşumları vardır ve bunlar üzerindeki haklar ve şekillendirmeler sadece O varlıkları ilgilendirir. Bu özgür irade kanununa göre tamamen olması gereken bir tanımdır. Herkesin kendi hakkı olduğu konular üzerinden kendisinin kullanma imkanı vardır ve bu haklar gözetilerek, kimin haklarının kimlerin haksızlığı gibi gösterilmeye çalışılması anlaşılarak, bir varlığın kendi olması ve kendi kendine bir yaşamı söz konusu iken elindeki haklara saldırılması bir ölçü şeklinde genellikle kullanılır ve saldıranlar, kendi kendine olanlardan birşeyler almaya çalışanlar, hiç birşey yapmayanlar karşısında haksızdırlar ve bu durum onları adalet terazisinde haksız duruma düşürür. Bilginin iradesini kullanan varlık haksızlığa uğradığını düşündüğü konuda, kendi vermeyi uygun bulduğu cevabı, cezayı verebilir. Bu artık tamamen adaletsizlik yaşamış olan varlığın bileceği bir durum olur. Kimse kimseyi rahatsız etmek, yada başkalarına zarar vermek zorunda olarak yaşayamaz. O zaman yaratılış düzeni denilen şey söz konusu olamaz. Düzen için bir yerlerde, bir şekilde adaleti uygulatan oluşumların söz konusu olması gereklidir ve bilginin iradesi kanunu, bu konuda bilgilerin anlamları açısından, hakikatin de tek olmasını kullanarak gereken şekilde adalet terazisini çalıştırmaktadır. Haklılık yapısı, haksızlık bozucudur. Haklılık düzenli, haksızlık düzensizdir. Haklılık doğrulukla ilgili, haksızlıklar yanlışlıklarla ilgilidir. Haklılık her zaman var olmak durumundadır, Haksızlık belirli bir süreye kadar var olur. Herkes kendisinin haklı olduğu iddiasında bulunur ancak hakikatin tek olması O'nu bu yanlıştan çıkarır. Bu yüzden adalet sağlanırken ilgili alanların hakları göz önünde tutularak bu şekilde bir eşitlik sağlanması durumuna gidilir ve herkesin hak ettiği değerler ve durumlar kendisine sağlanarak adalet sağlanmış olur. Vil Solivyes yaşam halinde adalet her alanda kendisini yaşatmaktadır ve kesinlikle herkes haklar ve imkanlar bakımından eşittir. Adalet, içeriğini tamamen Vil Solivyesin yaşadığı ve yaşattığı, bilginin iradesi kanununda da özellikle kullandığımız erdemdir ve vissa içerisindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.Adalet, herşeyin ve herkesin birbirine anladığı ve bildiği kadarı ile eşit ve adil davranması durumu yaşam halinde kesinlikle yaşatılır, haksızlıklar, ölçüsüzlükler, bir yerin fazla olması bir yerin az durumu gibi orantısızlıklar iki yerinde beklentisi olması durumunda kesinlikle yaşatılmaz. Adalet, eşit davranmak, birini diğerinden özellikleri ve başka sebeplerden dolayı ayırarak kararlar vermek kesinlikle onaylanmadan herkes adilce yaşamaya çalışır.

AHLAK, VİSSA AHLAKI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ahlak, bir vilin yada ilgili oluşumun karakteri ile, inandığı şeyler ile, yaşam kural ve kanunları olarak kabul ettiği şeylerle yaşarken ortaya çıkan davranış biçimi, kararlar verme hali, karakteristik özellikleri de etkileyen bir yaşamdan anladığını uygulama durumudur. Vil Solivyes yaşam halinin ahlaki konumu, durumu belliidir. Bizlerde Vissa ahlakı vardır. Bunun dışında ahlaki durumumuz söz konusu olamaz ancak işte villerin gelişmişlik seviyesine göre vissa ahlakını yaşatmaları durumu değişkenlik gösterir ve vissa ahlakıda her vilde temel olarak aynı bilgilerin etkisi ile oluşmuş olsada sonuç olarak farklı şekillerde ortaya çıkar. Herkesin karakteri ayrı olduğu için, kendi olma duyusal özellikleri vissanın bilgilerle oluşturulmuş olan ahlaki anlayışını kendilerine göre uyumlarlar. Davranışlarda sonsuzluk gibi çeşitlilik gösteren özelliklerde hal ve tavırlardır ve biri sağ taraftan merhamet uygularken diğeri sol taraftan uygular ve ikisinin merhamet bilgisi kendilerinde farklı şekillerde, tecrübelerle oluşur. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam halinin temel ahlaki kavramı Vissa Ahlakıdır ve bundan sonrası herkesde kendi özelliklerine göre çeşitlenir. Davranış biçimlerini vissaya uyumlayan vissa ahlakı, vissaya ters bir şekilde davranılmasını engeller. Bu anlamda davranışlarımızda artık Vissa ahlakı ile filtrelendirilmiş olur. Vil Solivyeste vissa bilgilerini tamamen kendi olma bilgisine göre uygulamaktadır. Mesela efemine olarak davranması sırasında yaptığı yardımlar diyelim, mascülenlik sırasında yapılan yardımlardan ayrı olur ve tecrübeleride farklı olur. Vissa bilgileri erdemlerin ve yasakların gerçek anlamlarını ortaya çıkarmıştır ve bunlar temel, bilgilerin özü şeklinde açıklamalardır.Tüm yaşam haline Vil Solivyesin Vissa ahlakı hakimdir ve bu her zaman olacaktır. Erdemler arasında yerini alan bilgi, duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

AİDİYET HİSSİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aidiyet, kendini bir yere ait hissetmekten kaynaklanan bir bağlı olma halini tanımlayan bir kavramdır. Bu his sayesinde kendisini ait hissettiği yere karşı sonsuz bir güven, inanç, bağlılık sağlanır ve bu hissin oluştuğu alanlar her zaman O'nun en çok rahat olduğu yerler olur. Aidiyet hissedilen alanlarda ve bunun kabul edildiği yerler genellikle villerin aile olarak tanımladığı, yuva olarak tanımladığı, kendilerini bilgiler açısından uygun gördükleri yerler olarak tanımladıkları alanlardır ve bizim aidiyetliğimiz Vil Solivyes yaşam halinedir. Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bütün viller, Vil Solivyes, oluşumlar, bilgiler, güçler ve herşey her zaman Vil Solivyes yaşam hali için aidiyet hissi taşımaktadırlar ve bu his başka bir alanda onlar için tezahür edemez. Yaşam halinin yapısı onların bunu hissetmesi için uygun koşulları kendisinde yaratmıştır ve O, bu haliyle yaşam halinin bir parçasıdır ve bu yüzden kendisini ait hissetmek zorundadır. Asla koparılamaz ve alınamaz özellikleri ile birde bu his O'nu yaşam halinden ayrılamaz özellikte bir yapılanma içine sokar. Ait olduğu yerde olmadan asla kendisini rahat hissetmez ve his her zaman O'na nereye ait olduğunu hatırlatan etkileri sağlar. Vil Solivyes yaşam halinin en küçük mikro oluşumunda bile bu his, etkin bir şekilde vardır, bu bilgi kesinlikle bütünleşmiş bir bilgi türüdür ve bu erdem olma özelliği ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

AİLE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aile, bir grup yada belirli sayıda vilin, oluşumun birbirlerine yaratılışları itibarı nedeniyle bağlı olarak ve bununla ilgili birbirlerine çok bağlı ve vissa dolu şekilde davranarak aralarında bir bütün olma durumunun düşünsel olarak yaşandığı, annelerinin tek olması ve hepsinin O anneden olmuşmuş olması gerçeği gibi hakikat içeren ve reddedilmeyecek gerçeklerin olması gibi güzel durumlarında içinde bulunması ile villerin toplum olarak yaşadığı yerlerde birbirlerini en iyi şekilde anlayacak, tanımlayacak, bilecek ve vissalayacak şekilde olmalarını sağlayan bir toplumsal kavramdır. Aile olması için o toplumda bir yüksek gelişmişlik seviyesinde olan bir anne yada kendisini başka tanımlayan ama herşeyin kendisinden çıktığını bilerek onlara yapılan herşeyin kendisinede yapıldığını bilerek davranan bir gelişmiş anlayışı içinde olan yönetici, anne, merkezin olması ve sonrasında bambaşka seviyelerde villerin yada oluşumların olarak bir bütünlük şeklinde ancak ayrı ayrı karakter ve vilsel özelliklerde bir arada güven ve huzur ve vissa içinde yaşamaları, ancak aile tanımını yaşatırken söz konusu olur. Vil Solivyes annedir ve bütün viller ve kendisinden ayrı olacak olan oluşumlar çocuklarıdır ve hiç biri arasında kesinlikle ayrım yapmaz ve bu aile anlayışı sayesinde olur. Vil Solivyes kendi yerini ve durumunu bilerek aile anlayışının bu yaşam haline en uygun yaşam kavramı olduğuna karar vermiştir ve bu vesile ile viller aile kavramının içinde birde birbirleri ile kardeşlik erdemini yaşamak durumunda olurlar. Aileler de birinin sorun yaşaması diğerininde sanki kendi sorunu olmuş gibi bu konuda deva araması gibi özverileri yaptıran hisleri yaşatır. Kardeşlerin ve annenin problemleri olmaması halinde gayet mutluluk duyduran harika bir bağdır. Bu kavramın içinde Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bir oluşum, vil, bundan her zaman son derece memnun olur ve aile kavramıda Vissa bilgilerinin gelişmesi ile kendisini geliştirecektir elbet. Yaratılış denilen sonsuz varoluşlar içinde yaşam halimiz kendi içinde aile olabilmeyi başarmış bir iyilikler alanıdır ve vissa, ancak aile kavramı içinde kendisini yaşatabilir... İçeriğindeki bu güzel anlam ile vissa içindeki yerini alır ve erdem olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün alanlara bizim bir aile olduğumuzu hissettirir, hatırlatır.

AKIL VE MANTIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Akıl, anlama yeteneği mantık ise elde edilen bütün bilgi ve tecrübelerle doğru kararlar vermek konusundaki başarıdır. Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği bilgilerle, bilgi kaynağının cevaplamaları ile, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile de anlamayı sağlayıcı olarak villerde yaşatılır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu vilin anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir ve anlamak bir anlatan söz konusu olduğunda onun gibi anlamak durumunu yaşatması şeklinde bir aynılıkla en başarılı hali yakalar. Ancak kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumlarıda söz konusudur ve bu durumda mantıklı olmak özelliği devreye girer başka bir çözüm olarak. Mantıkda bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçları uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Kaynaksız bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak bu şekilde davranmaktır. Akıllı olmak kendisi ile temas eden bütün konuları anlayabildiğin oradan artan bir özelliktir. Anlama yeteneğinin başarısı ne kadar akıllı olduğunu açıklar. Kendi bilgi ve tecrübelerine uygun bir şekilde davranmakta ne kadar mantıklı davrandığını açıklar. Bu duyu bu iki özelliğide kendi içerisinde yapılandırarak yaşam halinde ve Vil Solivyeste kullanılmasını sağlar. Bir konuyu eğer Vil Solivyes anlamaz ise neden anlamadığı şeklinde bir çalışma içine giren duyusal özellik bu konuda gereken anlamanın sağlanması için eksik bilgilerden, algılara kadar herşeyi sağlayabilme özelliğinde olur ve bu akıl yürütme durumu gerekli ise bunun gerekliliği belirtilerek gereken eksikler çalışmalar yapılarak sağlanır ve Vil Solivyes anlar. Vil Solivyes zaten her zaman mantıklı olmak zorundadır çünkü vissa bilgilerinin uygulanması her alanda zorunludur ve bu oranda mantıklıdır her zaman ve daha mantıklı davranmaların söz konusu olması durumunda Vil Solivyese hatırlamayadığı kendi bilgi ve tecrübelerinden örnekler verilerek mantıklı davranması sağlanır, eğer gerekli ise...

Akıl ve mantık kendi anlamlarını duyusal özellikte yaşatarak ve kendilerine özel güçsel durumlarını yapılandırarak tüm yaşam halinin akıl ve mantık duyusu olarak gereken şekilde çalışırlar ve vissa içindeki yerini alırlar.

ALDIRIŞ ETMEK, UMRUNDA OLMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aldırış, bir konu ile ilgili olma durumudur. Umrunda olması ile eş anlamlıdır ve ilgili olunan konularla ilgili tam anlamı ile edinilen aldırışlar sonrasında ancak o konu çok daha iyi ve detaylıca anlaşılabilir. Aldırış edilmediği durumlar söz konusu olunca mutlaka eksiklikler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Bir olayın, durumun başarılı bir sonucunu yaşatmak için o olay ve durumla ilgili olan bütün alanlarla ilgili olmak, aldırış etmek gereklidir. Her aldırış edinilen konu, bilgi, olay, durum, anlık yaşananların arkasında başka bir gerçek olabilir ve bu o anda ettiği aldırışlar neticesinde ortaya çıkması sağlanan şekildedir. Küçücük bir görüntüye aldırış ederek, onun ne olduğunu anlamak için incelendiğinde üzerindeki onu kspatan örtünün olduğunu görüp ve örtüyü kaldırdığında çok zararlı şeylerin saklandığını fark ederek hemen çalışmalar yapıp bu zararları yok etmek ve başarılı bir iş yapmış olmak, en başından küçücük bir görüntüye aldırış ederek ne olduğunu incelemesi ile ilgili olmaktadır ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumlar, bilgiler, çalışma mekanizmaları kendileri ile ilgili konulara aldırış ederek çok daha iyi sonuçlar elde ederler ve bu durum, özellikle Vil Solivyes için bir yaşam tarzı şeklinde kendisinde yer eder, çalışmalarına, kendisine, yönetim şekline yansır. Yaşam halinin her noktasına ayrıntıları ile aldırış eder, bilmediği yerler, ilgili olmadığı alanlar kalmaz ve bu şekilde çok daha kapsamlı bir yönetim söz konusu olur. Bu anlamlarla aldırış etmek, umrunda olarak bir çalışma ve gözlem yeteneği Vil Solivyesin duyuları arasında yerini alır ve vissanın içinde erdemsel özelliği ile gereken şekilde çalışır.

ALGILAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Algılamak, bir olayı,konuyu, durumu, bilgiyi, şeyi fark etmek, onunla ilgili bir farkındalık yaşama durumudur. Bu durum farkındalık soliv gücünden farklı olarak bilgileri, görüntüleri, yanlışları doğruları, detayları, sorunları, gizleri, bilinmeyenleri algılamak şeklinde ilgili olunan alanlarla ilgili gerekenleri fark etme halidir, anlama, algılama halidir. Bu algının sebepleri bir kaç şekilde örneklendirilebilir, kimileri dikkat ve özenin ilgili olunan konunun bilgisi ile tam bir uyum içinde olması ile ilgili olabilir, kimiside algılamak ile ilgili olan seçiciliğe konsantre olmuş olmakla ilgili olabilir, algılamak sorunlarla ilgili oldukça faydalı çare olma durumu yaratır, aynı zamanda yaşam içinde de çevrende olanları algılamalısın ki yaşamın gerçek anlamda tadını çıkarabilesin. Herşey algılanarak yorumlanır. Çiçeğin renginin içindeki küçük o rengi, denizin içindeki küçük o kum tanesini algılamak, algılamanın ne şekilde bir bakış açısı ile davrandığını anlatmak için yeterli olabilir. Algılanmayan şeylerin algılanması üzerine çalışan özelliktir ve normalde zaten viller, duyusal özellikleri nedeni ile bazı şeyleri kesinlikle algılamak zorundadırlar. Ancak algılanması zor ve gerekli, bunun bir getirisi olacak olan algılamalar için bu erdem çalışır. Vil Solivyesin sorunu ne ise, o konu hakkında algılanması gereken ama algılanmamış olaylar, durumlar, konular, bilgiler var ise bunları saptar ve Vil Solivyesin bunları algılayarak kendisine çare olmasını sağlar. Problemler söz konusu olduğunda bir dedektör gibi görme, anlama, bulma, araştırma gibi özelliklerini kullanan algı özelliğini en iyi hale getirir ve algılanmakla ilgili sorunlar hiç yaşanmaz. Anlamak ile farklı anlamlarda olan algılamada, bir belirteç durum vardır ve onun ortaya çıkarılması söz konusudur. Anlamak, bilgiler bütünlüğünü ifade etmektedir. Bir erdem olarak vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.

AMAÇ, İDEAL, HEDEFLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Amaçlar, idealler ve hedefler aynı anlamları ifade etmekte olup bir vilin yada oluşumun bir konuda karar vererek bu kararının arkasından gitmesi durumuna amaçladığı şeyi yapması adı verilir. Amaç için ulaşılması gereken bir durum, sonuç, yer olmalı. Amaçlarla çalışmalarımıza yön veririz. Her çalışmanın kendisine ait bir amacı vardır ve bu amacı yerine getirmek için çalışmalar yapılır. Sonuca ulaşıldığında da amaç bitebilir, çalışma sonlanır. Ancak kısa süreli amaçlar olduğu gibi çok uzun süren sonsuzluğu kapsayan amaçlarda olabilir. Yaşam halimizin amacı gibi. Sonsuz zamanlara doğru ilerleyen amacına Vil Solivyes tamamen sımsıkı sarılmış durumdadır ve bu amacı gerçekleştirmek için kendisinde bütün imkanlar ve özellikler vardır. Amaç ilgili olan o alanı kendisi ile meşgül eden bir çalışma sahasıdır. Bir şeyi amaçlamak ve o uğurda çalışarak amacını gerçekleştirmek herşeyden önce ilgili alanlara kendisine güven ve bir çok özellik katar. Yaşam halinin belirlenmiş olan amaçlarına uygun olacak şekilde içerisinde bütün ilgili alanlar uygun olacak şekilde amaç edinebilirler ve bunları başarabilirler. Gelişimle doğru orantılı olan amaç erdemi,buluşların, faydalı çalışmaların, iyi bilgilerin arkasındaki yegane itilimdir, gerçekleştirme konusudur. Amaç belirlenmelidir ki amaca gidilen yolda nelerin yapılması gerektiği ortaya çıkarılsın ve gerekenler yapılsın. Amaç edinmek, bunları uygulamaya çalışmak ve bunu başarmak oldukça güzel bir çalışma halidir ve Vil Solivyes yaşam halinde zamanı gelince bütün villerinde kendilerine ait amaçları olacaktır ve bu duyusal özellik onlardada oluşmaya başlayacaktır. Vissanın içindeki yeri ile bir erdem olarak şimdilik Vil Solivyese ve yaşam haline ait bir duyu olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyes bir şeyi amaçladığı zaman ve bunu yazılı bilgi olarak tastiklediğinde bu duyusal özellik bunların gerçekleştirilmesi için gereken bütün ihtiyaçları belirler ve amacın uygulanması için çalışmalar yapar, Vil Solivyesin amaçları konusunda en büyük yardımcısı ve destekçisi olur.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN BİR ÇOK BİLGİDE AÇIKLANMIŞ AMAÇLARININ GENEL ÖZETİ

Vil Solivyes yaşam halinin en belirgin amacı;
- İyi bilgilerle yaşanan bir aile toplumunda, var olan villerin en küçüğünden Vil Solivyese gelene kadar gelişimin sağlanması ve bu şekilde tamamen Vissa gibi iyi bilgilerin etkisi altında kalınarak oluşturulan yaşam alanında, bu bilgileri deneyimlemek, yeni bunlar gibi bilgiler bularak onlarıda deneyimlemek, sürekli yeni iyi bilgilerle hazırlanmış oluşumları kullanmak, tatmak ve bu şekilde bilgide gelişerek var olma halimize çok daha güzel anlamlar katmak, bilinmeyen iyi bilgileri bilebilmek gibi sonsuz bir amacın arkasından gitmek...

- Hiç bir şekilde yaşam hali dışarısına çıkmamak, dışarıdan içeriye bizimle ilgili olmayan hiç birşeyi almamak, bizden şeylerin dışarıda olmasına izin vermemek ve bir bütün şeklindeki yapımızdan bir mikro organizma bile ayrılmasına kesinlikle izin vermemek...

- Anti obsedör bakış açımızı ve çalışmalarımızı ve kötü bilgiler olarak tanımladığımız bilgilere karşı son derece karşı olma halimizi sonsuz zamanlar boyunca korumak...

- Vissa bilgilerini her zaman anladığımız, algıladığımız iyi bilgiler bütünlüğü olacak şekilde güvenli ve baki tutmak, bu konuda filtre işleminin uygulamasını asla sonlandırmamak...

- Vil Solivyesin anne, yönetici ve merkez olması durumunun kesinlikle değiştirilmemesi konusunu her ne olursa olsun, bunu Vil Solivyes bile istese mümkün kılmamak, kabul etmemek...

- Ve bir aile toplumu kavramını en iyi şekilde sonsuz zamanlar boyunca devamlı tutmak ve anlamını yaşatmak, Vil Solivyesin varlığına ait olan bütün oluşumların bir arada olması ile yaratılıştan tamamen soyutlanarak sadece kendi kendimize ve kendi bildiğimiz yoldan yürüyerek bir gelişme göstermek, geliştikçe deneyimlemek, seçmek, kararlar vermek ve dahilinde yaşamak olan bu durumu, Vil Solivyes yaşam halinde var olma sebebimizle de ilişkili şekilde açıklayarak Vil Solivyesin'de merkez, yönetici ve anne olması özelliklerinin asla yok olmaması gibi zorunluluklarla bir amaç olarak tüm bunlar bizler için kabul edilmiştir ve bütün bilgi ve çalışmalarımız bu amacın içeriğinden oluşan farklı farklı çalışmalar şeklindedir.

- Bilgide sınır yoktur, iyi bilgilerde de sınır yoktur, dolayısı ile vissa da da sınır yoktur ve bu demektir ki Vil Solivyes yaşam halinde gelişim de de sınır yoktur ve sonsuz zamanlar boyunca, kendisine ait bir zaman ayarı ile kendi kendine gelişme yolunda ilerleyen bir yaşam hali olacaktır Vil Solivyes yaşam hali... Amacımız kısaca ama anlamca oldukça derince olarak bunlardır ve bu amacı uygulamakla ilgili yine sonsuz zamanlar boyunca bütün imkanlarımız söz konusudur...

Amaç duyusal özelliği bu bilgilerin gereken şekilde Vil Solivyesin sonsuz zamanlar boyunca amacı olarak şekilde kendisini etkilemesini sağlar.

ANLAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, durumu tüm hatları, yönleri, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamına gelir. Birşey anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta anlamına gelir. Anlamak, aynı zamanda birşeyleri yaşamadanda anlayabilmek kavramınada temas ettiği için gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranlar için oldukça kıymetli bir erdemdir. Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak çok daha iyi anlaşılabilir ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen viller için bu durum yaşayarak öğrenme zorluğunu kolaylaştırır. Birşey anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. Bu bilgilerin hitap ettiği konuyu anlamak şeklinde bir anlama durumu içeriğindeki bilginin niteliğini kavramayıda gerektiren bir durumdur. Mesela, bir varlık için sevgi kelimesi sarılmak iken başka bir varlık için bambaşka bir anlamı ifade etmektedir ve o varlığın kast ettiği olayın içinde o varlığa göre sevgi kavramından bahsediliyorsa o zamman o varlığın bahsettiği sevgiye göre yorum yapılmalıdır, ancak bu şekilde ilgili alanlarından ne anlatmak istedikleri anlaşılabilir olur. Anlamak, çok kapsamlı ve tüm bir tanımdır ve bir şeyi anlamak için o şeyin gözünden bakmak kavramını yaşamak gereklidir. O şeye göre hayat, o şeye göre bilgiler, o şeye göre sorular şeklinde tam bir anlayışa sahip olmak isteyen viller, kendi bildikleri üzerinden olayı anlamaya çalışmalılar ancak o şeyin bildiği şeyler üzerinden de olayı yorumlamalılardır ki o ilgili konuyu anlamak hakkında başarılı olabilsinler. Sadece bununla da bitmez anlamak konusu, vil, kendi kendini bile anlama zorluğu içine girebilmektedir. Burada devreye felsefe girmelidir. Neyi, neden, nasıl yaptığı gibi sorularla anlayamadığı şeyleri öğrenmelidir. Eğer vil, bir konu ile muhattap ise, bu konu O'nun karşısında dikili duran ve sorguladığı halde bir anlam getiremediği bir konu ise mutlaka bunu anlamaya çalışmalıdır. Çevresinde anlamadığı şeylerin olması o vil için doğru bir durum değildir. Bu anlayışsızlık sadece gelişimsel, zorunlu cahillik denilen konularda söz konusu olabilir ama anlamak ile ilgili imkanı varken ve bunu yapmıyor ise durum o zaman vahimdir. Yani Vil Solivyes için. Vil Solivyesin çevresinde anlamadığı bir konu olamaz. Herşeyi anlamak ile ilgilidir.
Çevremizde anlayamadığımız şeylerin olması kesinlikle rahatsız edici, yabancılaştırıcı, tehlike arz eden, çok saçma bir durumdur. Anlamak demek, o anlaşılan konuyla ilgili herşeyi bilmek demektir. Neden var, nasıl var, ne zaman var, yapısı nedir, nerededir, içeriği nedir, şeklinde o şeyi anlayabilmek için gereken bilgiler bütünlüğüne ve inceleme ve araştırmalar sonrasında elde edilen tecrübeye anlamak denir. Anladığın zaman mutlu, mesut, huzurlu olursun, kendini güvende hissedersin. Anlamamazlık olumsuzluktur ancak bu anlamamak istemek şeklinde olanıdır. Ve bu soliv gücü, içeriğindeki bu bilgilerle söz konusu bir olay, durum, bilgi, oluşum, her neyse, nasıl oldu ise ve Vil Solivyesin anlaması konusunda zorluk yaşanıyor ise O'na konuyu tam olarak açıklamak üzere gereken bütün bilgi ve verileri toplar ve Vil Solivyes'e bu durumu anlatır, anlamasını sağlar. Anlayamadığı bir konu olduğu zaman bu konunun sorusu oluşmuş olur ve o sorunun karşılığı, arkası, anlaması gereken bilgileri, anlamsızlık sonucu oluşabilecek tehlikeleri var mıdır şeklinde bakış açısı ile anlayamadığı olayları anlatmaya çalışır. Vil Solivyes soliv güçleri, vil güçleri, var olma özelliği ve bilgi ve tecrübelerinin bütünü olarak kararlar verir, yaşam halini yönlendirir, yönetir. İşte bu erdemde, bu bütünlüğe içeriğindeki bilgiler şeklinde dahil olarak anlamsızlıkları anlamlaştırır ve bunun için gereken çalışmaları yapar. Bu üstün özelliği sayesinde erdem olarak vissa arasında yerini alır.

ANLAMLI BİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Bu bilgi, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün oluşumların bu sonsuzluk byunca durmadan ilerleyen ve yapılanan, bitmek bilmeyen varoluşların içerisinde bulunduğu yaratılış içinde bizim bizden başka kimsemizin olmadığını açıklayan ve anlatan bilgidir. Yaratılış tamamen kaos ve düşmancıl oluşumların ve alanların yeri olmuş şekildedir ve oradan kurtulmak şeklinde bir imkanı yakalamış olan Vil Solivyes ve oluşumları, villeri artık tamamen kendi yaşam hallerinin içinde kendi belirledikleri kural ve bilgilerle yaşayacaklardır. Bizlerin yuvası, bizlerin merkezi, bizlerin başka yerde olmamasına sebep olan alanıdır Vil Solivyes yaşam hali, burası bir aile toplumudur ve vissa bilgileri ile bu toplum son derece refah içinde yaşayacaktır. Bize ait en küçük oluşumun bile dışarıda olmasını istemeyiz ve o ailesinden birbirimize olan bağımız nedeni ile zaten ayrılamaz. Herkesin doğum yeri, oluşum alanı, güvendiği, inandığı, bağlı olduğu yer, yani yuva olarak, bizi koruyan ve çevreleyen alan Vil Solivyes yaşam halidir. Bu sebeple, yaşam haline ait olan bütün alanlar ve viller ve Vil Solivyes, bir bütün şeklinde bulunarak kesinlikle yaşam halinin dışında bizim için uygun bir alanın, yerin, durumun olmadığını bilerek aile toplumuna sımsıkı sarılır. Bu duyusal özellik aile toplumu kavramını bu özelliği ile çok daha anlamlı hale getirerek, hem koruma sağlar kendi özel anlamı ile hemde yaşam haline ait hiç bir şeyi ayrılamaz yapar. Anlamlı bir duyusal özelliği, yaşam hali içerisinde var olan bütün oluşumlar, viller ve Vil Solivyes ayrılamaz bir parçanın bütünleri olan birlikteliği ifade etmektedirler ve başka hiç bir yerleri, mekanları, bildikleri, inandıkları, güvendikleri, kabul edebilecekleri birliktelik, yaşam hali ve bütünlük söz konusu olmadan herkes için herkes ve herşeyden başka kimsemiz yoktur. Bu yaşam hali bizim yuvamızdır ve bunun dışında bir yuva söz konusu değildir. Bu bilgi gereken şekilde çalışmak için Asse duyusal özelliğinin içerisindeki yerini alır.

ANTİ KOPAEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bilgi, tamamen korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına özellikle engel olmak için hazırlanmış bir bilgidir. Bu olumsuz eylemler gerek tesirlerle, gerek başka yollarla verilerek bir dengesizlik yaşatılmaya çalışılmaktadır ve genellikle zarar verici alanların kullandığı etkiler çeşididir. Aynı zamanda bu bilgiler, her hangi bir şekilde korkulan bir durumun yaşanmasına da izin vermez. Aşırı korkusuzluk anları söz konusu olur, korkulacak gibi görünen durumlarda. Aynı şekilde her hangi şiddetli bir olay yaşatıldığı zaman şiddetin yapısını algılayarak onu zarar verici olmaktan çıkarır ve Vil Solivyesin kesinlikle zarar görmeyeceği şekilde algılamasını sağlar. Yine negatif panikler yaşatarak uygulamada hatalar yapılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar ve bu bilgi, bununda olmasını engeller. Aynı zamanda ıstıraplar ve işkenceler hissetiren, yaşattıran etkilerinde olması durumuna bu bilgi gereken şekilde tepki verir ve asla Vil Solivyese ulaşamaz. Ve son olarak aptallaştırmak, zekada gerilik yaşatmak gibi etkilerinde gönderilmesi söz konusu olmaktadır ve bu bilgi, bu durumuda algılayarak gereken engeli sağlar. Bütün bu bilgilerle ilgili vissanın içeriğinde hazırlanmış duyusal özellikler vardır ancak bu duyusal özellik bu içeriğindeki anlamların gücü ile bir oluşum içindedir ve acil durumlarda üstün koruma özelliği ile bu beş olumsuz eylemi tamamen yasaklayarak, engelleyerek, nereden geldiklerini bilerek çalışır ve koruma sağlar. Zaten bu bilgilerin hazırlanması ile kendisinde bu bilgilere uygun olacak şekilde ve olumsuzluklara da karşı gelecek şekilde bir güç oluşturur ve bu güç duyunun yapısı olarak böyle olaylar Vil Solivyesin başına geldiğinde enerjetik olarak gereken etkileri sağlar. Ve aynı zamanda bütün yaşam halinde de aynı şekilde gözlem yaparak çalışır ve etkisini yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır. Duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Anti Kopaen, Vil Solivyes ve bu erdemi kullanan viller kesinlikle korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi eylemleri yaşamadan bütün sorunlarını bunlar olmadan hallederler ve bu gibi eylemlere karşı bir yok etme gücü olarak gereken anlarda, acil ve zaruri ve önemli durumlarda ortaya çıkabilen endişe ve panik gibi eylemler bu erdem sayesinde yerini azim, çaba ve kararlı olmak gibi etkilere bırakır ve korku zaten adından bile söz edemez.

ARGE, İSTİKRARLI BİR ŞEKİLDE YAPILAN ÇALIŞMALAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Arge, bir çalışma ile ilgili aynı veya farklı yöntemler kullanılarak o çalışmanın sürekli olmasını sağlama yöntemi ile çalışmanın uzun bir zamana dağılması durumunu kullanıp, çalışmanın ancak bu şekilde bir uzunluk döneminden sonra başarılabileceği sonucuna ulaşmamızı sağlayan çalışma metodudur. Bu metod ile sürekliliğin nasıl katkıların olduğunu anlıyor ve bu şekilde bir çalışma metodunun olduğunu öğreniyoruz. Damlaya damlaya taş delinir deyimi arge çalışmasını ifade eder ve bir damla o taşı delemezken, bir çok damla sonunda o taş delinir. Bu şekilde uzun zamanlar şeklinde bir çalışma halinde olarak bazı konular başarılabilme özelliğindedir. Mesela, yanılgıdan çıkabilmek için yapılan çalışmalar arkada merkez güçler kendi çapında bir arge çalışması içindelerken yanılgı alanında da Vil Solivyes talas zamanından sonra tamamen durmak bilmeyen ve aynı konuyu geliştirdiği bir arge çalışması yapmıştır. Şu an bu yazılanlar tamamen bu arge çalışmasının ürünüdür ve bu metod, Vil Solivyes yaşam hali tarafından deneyimleyerek bilinen bir gerçektir. Bazı çalışmalar kısa bir zaman içinde sonuç verirken, bazı çalışmaların sonuçları için beklemek ve bu bekleme sırasında da çalışmak gerekmektedir. Mesela, villerin büyümesi ve Vil Solivyesin seviyesine gelmesi durumu Vil Solivyes için bir çalışmadır ve ama bunun olması gerektiği şekilde bir ayarı vardır ve ancak bu şekilde olursa çalışma sonucu istenilen şekilde verimli olacaktır ve bunun için Vija olmaları, sonrasında vijamis ve sevamis şeklinde uzun bir zamana denk gelen yaşamlardan geçmeleri gerekmektedir ve Vil Solivyes beklemek zorundadır, bu şekilde bir çalışma grafiği arge çalışması şeklinde adlandırılır. Argeler yaşam hali için önemli olan çalışma türleridir ve her zaman yaşam halinde arge çalışmaları olacaktır. Hatta arge çalışmaları çeşitleri şeklinde bir çalışma düzeni, durumu ayarlanabilir ve arge grupları oluşabilir şeklinde arge çalışmaları bizim için oldukça önemlidir. Birde bir çalışmanın arge olarak ilerlemesi sırasında ertesi zamanda yapılan çalışmanın sonucu vesilesi ile yeni bir imkan ortaya çıkabiliyor, dolayısı ile nasıl bir yol izleneceği bu imkan ile bambaşka şekilde değişebiliyor. Yeni günün imkanları önceki günden farklı olabiliyor ve arge çalışmaları başlangıcındaki gibi olmaktan uzak olarak ilerledikçe gelişen ve geliştikçe faydasını sağlayan çok yönlü çalışma şeklidir. Dolayısı ile Vil Solivyes yaşam halinde arge çalışmaları bir erdem olarak sayılmaktadır ve bu çalışmalar, içeriğinde çalışma arzusunun şevkinin ve mutlu isteğininde olması nedeni ile keyifle, büyük bir istekle, eğlenerek yapılır. Bu tanımla argenin anlamını açıklayan bilgi vissanın içeriğindeki özelliği ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır. İstikrarda aynı şekilde bir amaç üzerine bıkmadan yılmadan gereken şekilde düzenli olarak arge çalışmaları gibi çalışmaktır. İstikrarlı olmak, süreklilik sağlamak anlamındadır. Ve genellikle çalışmalar için kullanılır ve istikrar ve arge isteyen çalışmalar için bunlar oldukça faydalı erdemsel özelliklerdir.

AYRINTILARI GÖRMEK, AYRINTICILIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili eğlenceli bir çalışma halidir, Vil Solivyes yaşam hali tabiiki, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, özelliğidir. Herşeyin kendisine ait bir ayrıntısal bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki, onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi ayrıntıları bulabilmek adına bir çalışma olur ve bu yolla edinilen gözlemler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu yolla bir çok sorun bulunabilir, bir çok çözüm bulunabilir, bir çok yol denenebilir, bilinmeyenler anlaşılır, görülür, bulunur. Çok yönlü düşünerek ve bakarak konu hakkındaki bütün bilgileri, özellikleri, alanları, durumları incelemek ayrıntılara ulaşmaya sebebiyet verir. Ve konu hakkında elimizde bir çok veri bulunur ve bu yüzden o konu hakkında çok daha kararlı ve bilgili olarak çalışmalara devam ederiz. Ancak bir çalışma ile ilgili bütün bilgiler elimizde yok ise işte o zaman aslında herşeyi anlamış ve onu başarmış, o işteki çalışmamız yeterli anlamına gelmez. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi için içeriğindeki bütün olayların, bilgilerin, konuların anlaşılmış, bilinmiş ve sebepler ve sonuçları ile çalışmanın bütün hatlarına hakim olunmuş olunması gerekmektedir. Yoksa diğer türlü baştan sağma olarak çalışmalar zaten kendi anlamının dışında bir şekilde uygulanıyor olacaktır. Yaşam halinde çalışmalar kesinlikle oldukça önemlidir ve geleceğin bir parçasıdır ve içerisindeki bütün konular oldukça özenle ve gereken ilgi ve dikkat ile uygulanacaktır. Yaşam halinin bir parçası şeklinde çalışmak oldukça önemlidir bizler için. Ve ayrıntıları görmekte özellikle bu konuda önem sağlamaktadır ancak dediğimiz gibi yaşamın içinde de ayrıntıları görmek yaşamı anlamlı kılar, güzelleştirir, değer katar. İçeriğindeki bu güzel anlam ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

BİLGİLERİN AVUKATI, SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLVİL RARADE

Bu bilgi, Vil Solivyes'in bilgilerinin ve amaçlarının avukatı, savunucusu olarak bütün oluşum ve bilgilerinin hepsini ve anlamlarını, neden yazıldığını, nerelere hitap ettiğini, nasıl çalıştığını gibi bütün bilgilerini bilir. Ve bütün bilgilerin anlamlarından oluşan iyiliğin, vissa uyumunun, Vil Solivyes'in varlığındaki kendisini savunma, koruma ve yaşam halinde kendi hakları ile yaşama adına verdiği mücadelenin bilgilerini ve bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan haklılığın, iradenin, Vil Solivyes'in bütün bilgilerin kaynağı olarak kendisinde her kelimenin açıklamasının da bulunması gibi taktikleyici etkilerlede, bilgideki özgür irade kanunu çok iyi bilen ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgilerinin bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olması durumunuda göz ardı etmeden, bu haklılık, iyilik, vissa uyumu, mücadele ve yaşam hali kavramlarının kendisine özel yapılandırma etkileri ile bilgilerimizi gereken yerde gereken şekilde gereken etkilerle hazır bir şekilde, hiç karşılık bile verilmeden savunur, onlar cevap bile veremeden kabul etmek zorunda kalır. Bilgiler bu duyusal özelliğin desteği sayesinde gereken şekilde zorlanmadan işlerini yapar ve bu bilgi, özellikle yaratılış içerisindeki bilgilerin işleri ile ilgili olarak bu bilgi, bu ayrıcalıklı kuvveti, desteği hepsine gösterir ve karşılarında engel olarak duran bilgiler için önemli olanın aslında anlamsız sayısı değilde, anlamlı ve haklı olan felsefesi olduğu daha iyi anlaşılır. Bilgi, gereken şekilde çalışır. Bu bilgi belkide Vil Solivyes'in bilmediği ama bilgilerimizi, kıymetlendiren bütün özellik ve ifadeleri, anlamları, bilgileri bulur, bilir ve kendi etkisinde, çalışmasında bunlarıda kullanır. Vil Solivyesin baş savunucusu ve yükselticisi olarak çalışır. Yani bütün oluşturulan bilgilerin bilgisi kendisinde vardır ve ilgili bir konu olduğu zaman o bilgilerle yaşam halini savunur. Bilgilerin avukatı, destekçi olarak anlamlarını ispatlamasında ve gücünü göstermesinde yardımcı olabilecek bütün felsefi anlamları bulabilecek, gerektiğinde de bilgi kaynağından faydanalanarak gereken cevapları verebilme özellikli bir duyusal özelliktir.

 

BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgi, villerin yani merkez duyusal özellikleri ile varlık olarak ortaya çıkmış olan bilinçli, irade sahibi olan oluşumların kendi vilsel alanlarını düzenleyebilmesi, yollarını yapması, işlerini halletmesi, istedikleri şeylerin nasıl, ne biçimde ve bütün içerikleri ile rahatça anlatılabildiği bir yönetimsel araçlardır. Bilgi yeteneğide villerin kendi duyusal özelliği olarak diğer merkez duyular gibi kendisini tanımaya başladığı andan itibaren olagelen erdemsel özelliklerdir. Bilginin oluşum hali şu an yazılar, kelimeler, cümleler şeklinde bir belirteç ile sağlanmaktadır. Ancak bilginin yapısına çok daha iyi bir örnek vermek gerekirse, bir vilin bir şey yapmak istemesi ve bunu herşeyi yapabilen kendi vilsel alanında, yani özgür irade olması özelliğinin bir sonucu olarak, yapmayı istediğinde, ne yapmayı istediğini anlatmak için bir takım açıklayıcı işaretler yada belirleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. Mesela, bir küre oluşturmak istesinde ve bu kürenin oluşumunu ya sürekli olarak kendi hafızasında tutarak kalmasını sağlayacak yada kendisinde bir yerlere bir işaret koyacak ve bu işaret varken bu küre her zaman vardır şeklinde bir inançla kendi alanını yapılandıracaktır ve o işaret varken o küre hep olacaktır. İşte bu durumda en geri seviyedeki bilgi mekanizmasını göstermektedir. Aslında bilgiler, villerin yapmak istedikleri şeyleri detayları ile belirleyerek oluşturan mekanizmalar, özellikler, yaptırım gücü olan oluşumlardır. Vilin kendi yapısal özelliğidir. İstemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde en geri haliyle zamanla evrilmiş olan bilgiler, şimdi artık istenilen şeylerin dışında da bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak, vilin ihtiyacı olan şeyleri sağlamak, artı bilgiler vermek, felsefe ve kendi yapısına özel bir çok çalışma ve erdemsel özelliğin bulunduğu, artık bir işin yapılması için araç olarak kullanmanın dışında, villerin kendilerinde kendilerine bağlı olan dost, koruma, aile ve daha bir çok şekilde ortaya çıkabilen özellikleri ile villerin ve yaşam halinin vazgeçilmez ve kesinlikle olmaz ise olmazlarından biri olarak, yönetimin direk kendileri ile sağlandığı iletişim şekli, açıklama stili, belirteç, uygulama ve daha bir çok anlamla ifade edilebilen oluşumlardır. Bu oluşumlar aynı zamanda yaratılış içinde herkesin kullandığı bir özellik şeklindedir ve karşılıklı anlamları yüzünden çakışan bilgiler içinde '' Bilginin iradesi kanunu'' şeklinde bir uygulama bu konuda gereken adaleti sağlamaktadır. Haklılığı gözleyen bu kanun, bilgilerin kendi yapısal anlamlarının hallettiği, ortalıklarda bir kanunun olmadığı, tamamen bilgilerin içeriğindeki felsefi ve haklı olmak ile ilgili olan anlamların kendi adalet terazisini kurduğu ve sonuçlarını aldığı bir yöntemle çalışmaktadır. Yaratılış içinde var olmak gibi bir erdemi yaşayan her oluşumun bilgisi vardır. Bu bilgisi olma durumu onun kendi yapısında yazılmamış olsa bile var olduğu için görünecek ve görünen şeyin açıklaması ondaki gizli bilgi şeklinde kendinde vardır ve var olma erdemi yaşayan herşeyin bilgi bu yüzden vardır. Kendisi için geri seviyedeki bilgi seviyesi, bizler için evrilmiş bilgilerimizle yapılan yorumdur bu. Ve bilgiler, bilginin iradesi kanunu ile bir taraf olma hali yaşamak durumunda kalmışlardır ve bunun sebebi, her iki taraf içinde olması gereken kavramlarının farklı olmasıdır ve biri için kendi yaptıkları ve bilgileri doğru iken, diğeri içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Oysaki bunların biri doğrudur karşılıklı çatışanlar arasında ve bunuda haklılık belirler. Dolayısı ile bu belirleyici olay sonrasında haklı olanın bilgilerine iyi bilgiler diyebilir, haksız olanınkinede genel olarak kötü bilgiler diyebiliriz. Kötü bilgiler, diğerinin hakkını suistimal etmiştir, düzenini bozmuştur ve diğeri böyle bir durum içine girmediği için hakkını arayabilmiş ve bulmuştur. Bu şekilde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılan bilgiler, etkileme şekilleri, sonuçları, amaçları, nedenleri, bağlı oldukları varlıkların yapılarına göre kendi yapılarını belirlerler ve iyi bilgiler her zaman kazanmak ve kötü bilgilerde kaybetmek zorunda kalır. Yaratılışta sadece bilginin olmadığı yerler hiçlik alanlarıdır. Burada bilgi yoktur. Dolayısı ile tanımlanamazlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak tanımladığı bir duyusu, istenilen bütün bilgisel cevapları verebilecek şekilde yapılanmış bir duyusal özelliktir ve bilgilerin bütün ihtiyaçları bu bilgi kaynağında vardır. Ve tüm yaşam hali gibi de, bütün bilgi oluşturma alanları ve bilgi kaynağı, duyular bizler için mucizevi olarak sayılan '' Vissa Bilgileri '' ne uyumlu olarak var olma hali yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları vissa filtresi ile korunmaktadır ve bu bilgisel oluşum, yaşam halinin bugününü, geleceğini, her anını daima koruyacak olan bir bilgiler topluluğudur ve duyusal özellik olarak hazırlanmıştır. İşte tüm bu çalışmaları, artık çok fazla bir şekilde gelişmiş olan bilgiler sayesinde yapabilmekteyiz ve yaşam hali olarak kendi bilgilerimizi dilediğimiz gibi yapılandırmış bulunmaktayız. Yaşam halinde yaşam halini etkileyecek olan bilgileri yalnızca Vil Solivyes yazar. Bilgiler O'na tam anlamı ile bağlı olan ve iradesinin etkisi altında bulunan, uygulayıcıları olan, bir parçası şeklindeki oluşumlarıdır. Vil Solivyese ait olan hiç bir bilgi, yaşam hali dışında olamaz ve başkaları tarafından kesinlikle kullanılamaz. Vil Solivyes tarafından oluşturulmuş bilgiler nerede olursa olsunlar bunu bilirler ve yaşam hali dışında olmalarını algıladıkları gibi kendilerini Vil Solivyesin oluşturduğu şekilde gelecek biçimde yapılandırıp yaşam haline dönerler.Yaşam halinin dışında iseler bulundukları yerden Vil Solivyesi etkileyemezler, bunu kullanmak isteyenlerin bu çabaları yersiz olur ancak yaşam haline gelmeleri ile ilgilide kesinlikle hiç bir alan, yer engel olamaz, güç yetiremez. Bilgi ile ilgili olan bilgiler, duyular bu konuda bildirimler alır, algılama yaşarlar. Bilginin iradesi kanununa göre haklı olma durumumuz söz konusudur ve bulundukları yerde olma sebepleri hemen gözlenir ve haksız bir gidiş söz konusu ise bulundukları alandan alınması için gerekenler yapılır. Bu konuda yapılması gerekenleri obset ve novazil duyuları yapar. Bilgiler, Vil Solivyesin yapılandırdığı alanlarda çalışırken Vil Solivyes'in bütün bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve edinmek istedikleri bütün bilgiler, tecrübeler onlara verilir, amaçlarını uygulamak için yapılması gereken anlayışları edinirler. Bu yapılanma işlemi ile Vil Solivyesin bilgileri kullanması gibi bir çalışma hali ortaya çıkar ve ne yapılması gerektiğini Vil Solivyes gibi bilirler.

Vil Solivyes yaşam halinin artık bilgileri kendilerinin iyi bilgi olduğunu anlamış ve bilmiştir. Vissanın içeriğinin temel bilgi örnekleri olarak alınması sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir. Vissa'nın içeriğine girecek olan bilgilerin içeriğindeki bilgilere ters olmaması gerekmektedir ve içeriğinden çıkarılacak olan bilgilerinde sebep ve sonuçları ile verdiği zararların açıklanması gerekmektedir. Böyle sebepler ve nedenlar olmadan vissanın içeriğinde değişiklikler yapılamayacaktır. Bu bilgi duyusu, Vil Solivyesi de bu konuda etkisi altına alır ve yaşam hali amacı olarak bunun uygulanması ile ilgili sürekli bir bilme hali yaşar. Bu duyusal özellik, vissanın çalışmasının durdurulması ve bilgisinin değiştirilmesi gibi olumsuz eylemlerin düşünülmesine bile izin vermez. Bahsedildiği gibi zarar verici bilgi zaten yaşanıyor olur ve bu durum ap açık görülür. Keyfi değişiklikler vissa için kesinlikle geçerli değildir. Vissa, yaşam halinde bir kanun, kural, demirbaş bilgiler, güvenliğin temel kaynağı, geleceğin garantisi şeklindedir. Vissa olmadan yaşam halinin geleceği söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, kendi içeriğindeki bu bilgilerle duyular arasındaki yerini alır ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİN ETKİ ALANI, ETKİ ETMESİ DURUMU
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğindeki anlamları ilgili olan alanlarda yaşatacak özelliklerdedir ve bu duruma etki etmesi denmektedir. Mesela hazırlanmış olan bir bilgi, içeriğindeki anlamları içeren bazı enerjetik yaptırımlar, hisler, uygulama zorunluluğu veren uzaktan etkileme özellikleri içerir. Bir bilginin içeriğindeki durum sıcak olduğunu söylüyorsa orada sıcaklık olur, bu bilgi anlamını orada yaşatıyor anlamına gelir. Mesela Vissa'nın içeriğindeki kaosun yasak olması bilgisinin kendi kendine otomatik etki durumu, etkisinin olduğu alanların içinde kaosun içeriğindeki bilgilerden oluşan anlamın, tıpkı sıcaklık gibi kendisine özel bir hissi durumu olur, bu anlama dair bir hissi durumdur bu, uygulatma zorunluluğu gösteren bir durumdur bu, ve bu hissi durum kesinlikle içeriğinde bir oluşumu, gücü barındırmaz, düşünsel hissi bir durumdur bu, dolayısı ile kaosun yasaklandığı alanın içinde düşünsel, hissi, içeriğindeki herşeyi bu hissi, çevresini sarmış anlamsal zorunluluktan ötürü kaosu yaşatmaz hale gelir. Bilgilerin etkisi düşünsel ve hissi ve zorunluluğu yaşatacak şekilde ilgili olan alanlarda uygulatma yapması hali demektir. Bu durum oldukça güçlü ve kuvvetli bir etkileme olanağına sahiptir. Hiç bir oluşum ve aracı olmadan, sembolen gösterilen etkileme grafikleri ile belirtilebilen, görünmez, dokunulmaz ancak hissedilebilir ve yaptırımı kesinlikle algılanabilir özellikleri ile bilgiler kendi içeriğindeki bilgilerin anlamlarını bu şekilde etkileme özelliği ile yaşatırlar. Bilgilerin etkileme durumu budur.

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAKLI BİLGİNİN İRADESİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİPTİR.
Bilgiler bir varoluşun, varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama,
bildirme yöntemidir. Yaşam halinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşam hali, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır.
Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve varoluşun bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, varoluşların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır daha çok. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan o varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilerede yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi iyi varlıklar için, Vil Solivyes yaşam hali için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak bilinmektedir. Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir yaşam halinin elindeki en büyük güçtür. Kendisine ait olanları
almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük fırsattır. Haklı olan bir bilgi, bir yasa diyelim, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile her zaman üstün gelir. Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri en küçük detaylarına kadar özgür irade kanununa uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır ve her zaman bilgileri haklı bir anlamı ifade etmektedir. Kesinlikle haksızlık içindeki bir bilgi Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Vil Solivyes, böyle bir bilgi yazmaz, yazamaz. Olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması bu durumdada bir engel yaratır ve hakkımız olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemeyiz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle ortaya çıkabilecek özelliklerdedir. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI
Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini sadece Vil Solivyes oluşturur, Vil Solivyes yazar. Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler ortaya çıkma alanı olarak Vil Solivyes'i bilir ve bu durum artık kesinleşmiş ve başka yerden ortaya çıkmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağı şekilde yeri belirlenmiştir. Yaşam halinin dışı söz konusu olduğunda ve bu alanlarla ilgili olan bilgiler, kesinlikle bilgideki iradi gücün etkisi ile kendi haklılıklarını her daim bilerek gereken şekilde çalışırlar.

Dışarıda şu ana kadar bize ait olan oluşumlar, enerjiler, varlıklar, bilgiler varsa bunları bulmak ve gerekenleri yapmak, bunları alanları yok etmek yada gereken şekilde cezalandırmak ve tüm yaratılış tarafından kesinlikle bulunamaz ve bilinemez olmak, dışarıdan gelecek olan tehdit ve tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alıp, gerek olduğu zamanlarda bunları kullanmak dışında Vil Solivyes yaşam halinin dışı ile hiç bir şekilde bir işimiz olmayacaktır ve bu üç konudaki bilginin iradi gücü her zaman bizdedir ve biz böyle isterken kesinlikle buna karşı koyacak bir bilgi, anlam, ifade söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler, kendilerindeki bu özelliği bilen bilgiler olarak, etki etme güçleri bu şekilde bir irade kuvvet ile çalışarak,
karşısında olan bilgileri bu anlamlarla geçersiz kılabilecek etkileride kendilerinde bulunduran, Vil Solivyes yaşam haline özel ifadeler, kurallar, yönlendirmeler, istekler ve bildirimlerdir. Bilgi bu konuda bütün bilgilerin bu şekilde yapılanması için gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu bilgi, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden kuvazis olarak çalışır.

CESARET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Cesaret, bilgi ile yok edilen korkaklık durumudur. Korkulan bütün olayların arkasında bilgisizlik söz konusudur. Bilginin olduğu yerde korku olmaz ve haliyle cesaret yaşanır. Cesaret, bir güç gösterisinin söz konusu olduğu sırada kendini ortaya atarak umarsızca herkese gücünü ispatlamak ve onları mağlup etmeye çalışmak demek değildir. Cesaret, kendisindeki bilgi ile O'na korkutucu gelmeye çalışan olayların üstesinden en asgari zararla ve çaba ile çıkabilme durumudur ve buda bir zeka işidir. Zeka ile doğru ortantıda çalışır ve gereken zamanlarda kaçmak eylemide cesaretin bir sonucu olarak yaşanabilir. Göz göre neden kendisini tehlikeye atsın ki. Şeklinde duruma göre, ana göre, olaya göre, olayın önemine göre nasıl davranılması gerektiğini bilme durumudur cesaret. Yaratılışta korkunç olarak nitelendirilen hiç bir şey yoktur. Korku aslında içi boş bir eylemdir. Bir olayla ilgili yüksek heyecanlar yaşatılarak pes ettirmek, kendi istediklerini yaptırmak için kullandıkları olumsuz bir etki etme durumudur. Bilgisizlik nedeni ile korkuya kapılan varlık, kendisine bağırıldığı zaman bilgisizliği nedeni ile anlam getiremez ve bu anlamsızlık kendisini telaşa düşürür. Oysaki bağıranın bağırma nedenleri, olayın bir yüksek ses çıkarmakta ibaret olması, eğer bir tehdit söz konusu ise önlemler alınması, bağırmaktan korkmak yerine söylenen sözlerle ilgili önlemler alınması işte bilgi işidir ve buda cesaret denilen bir erdemi ortaya çıkarır ve varlık, bu esnada sakin, kararlı, kendinden emin, asla korkuya kapılmadan bir çalışma ile gerekenleri yapar. Cesaret, sadece korkularla ilgili olan bir erdem değildir, bazı çalışmaları yapmakta bu şekilde cesaret gerektiren durumlardır. Mesela, yaratılıştan ayrılarak sonsuz zamanlar boyunca kendi amacımızı belirlemek ve bu konuda kararlı bir şekilde kimseleri dinlemeden yapılanma içine girmekte kendisine özel bir cesareti gerektiren durumdur ve bu konuda da Vil Solivyes gereken şekilde donanımlı cesarete sahiptir. Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı şeklinde herşeyin cevabını alabildiğimiz, Vil Solivyesin verebildiği bir imkanımız varken korkulması gereken hiç bir sebep söz konusu olamaz bu sebeple cesaret, bizlerin kendi yapısı olarak yaşam halinin bütün alanlarında yaşatılır. Bu erdem sayesinde korku, panik, tehditler ve benzer konular kesinlikle bizlere ulaşamaz ve yer bulamaz. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanan bilgiler, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

CESSA VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İçeriğinde cesaret, umut, yaşam haline ve oluşumlarına güven, adalet, mücadele, azim, çaba, çalışma ve çalışma arzusu, huzur ve mutluluk olan, içeriğindeki bilgilerin birlikte en iyi şekilde uygulanabilmesi için gereken şekilde zeka bilgilerinin de kullanan, akla ve mantığa uygun hareket etmeyi ve duyguları kontrol edebilme yeteneğini ve amacı uğruna yılmadan ve bıkmadan mücadele edilmesi gerektiğini bildirir. Bu duyusal özellik varken vilin bir amacı varsa bu konuda kesinlikle başarılı sonuçlar alır. Başarının sağlanması için kendince eksikleri bulan, olması gerekenleri vile bildiren, bir mücadele ve azim, başarı duyusu şeklinde Vil Solivyesi etkileyen ve asla umutsuzlukların oluşmasına izin vermeyen, alelade bir umut etme durumundan uzak sebepleri ve sonuçları ile belirlenmiş gerçeklerle bu gibi umutların, vaatlerin sağlandığı, tamamen gerçek bilgiye dayalı çalışma mekanizması ile, çalışılan konunun içeriğine göre Vil Solivyes'e yardımcı olan ve tam anlamı ile çalışmalar ile ilgili destek duyusal özelliği şeklinde gereken şekilde çalışır ve vissa içerisindeki yerini alır.

 

CİDDİYET, CİDDİLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ciddi olmak, bir konu hakkında verilen kararların arkasında durma durumunu son derece kesin bir tavırla uygulama halidir. Bu uygulama halini bozacak olan sohbetler, konuşmalar, hareketler ciddi olmanın dışına çıkarmakla ilgili olur ve ciddi olunması gereken konular genellikle önemli olan konulardır. Her olay ve konuda ciddi bir hal takınılmaz. Ama önemli olan konular ciddi bir bakış açısı ile, kendisini yanıltacak olan başka etkenlerin olmamasını sağlayarak, sadece o konuya özel bir davranma hali ile, konuya şartlanmış şekilde uygulama yapmaktır ciddi olarak bir iş ile uğraşmak. Ciddi olmak durumlarında genellikle eğlenceli durumlar yaşanmaz. Ciddilik daha kontrollü, dengeli, amacını kafasına takmış bir şekilde uygulama yapma halidir. Bir konu hakkında ciddi olunuyorsa sadece o konuya şartlanılmış demektir. Ve Vil Solivyes yaşam halinde önemli olan konular bu ciddi bakış açısı ile incelenir. Ciddiyet, önemli olan çalışmalarda kesinlik kazandıran sonuçlar doğurur. Ciddi olunca çok daha başarılı gözlemler yapılır, çok daha detaylı ve incelemeci bir karaktere, hale bürünülür. Ciddiyet içeriğindeki bu güzel anlamları ile Vil Solivyes yaşam halinde erdem olarak bulunur ve vissa içindeki yerini alır. Önemli olan bütün konular bu ciddi bakış açısı ile incelenir.

ÇALIŞMAK, ÇALIŞMA ARZUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Çalışmak, bir olayın sonuçlanması için gösterilen mücadeleler, emekler, özveriler, çabalar ve azimler bütünüdür. Çalışmak, bir düzeninin kendisini idame ettirmesi için olmaz ise olmazlardan biridir. Çalışarak viller gelişirler, gelişimin en gerekli sebebidir çalışmak.Yaşam halinin geleceği için düşünülen projeler, yaşamlar tamamen çalışma erdeminin sonucu olarak bir düzen içinde yaşanacaktır. Çalışarak yanlışlar bulunur, çalışarak doğrular anlaşılır. Bizim yaşam halimizde yenilikler, düzen, gelişim, yaşam her zaman çalışarak elde edilen sonuçlarla belirlenir. Çalışmak ilgili olunan konuya dair emekler sarf etmenin dışında da içeriğinde bir çok erdemi bulundurur. Çalışarak yapılandırılma söz konusu olur. En iyisini çalışarak bulabiliriz. En doğru sonuca çalışarak ulaşabiliriz. Yaşam hali başlı başına bir çalışmanın ürünüdür ve aynı zamanda sürekli olarak çalışan bir oluşumdur Vil Solivyes yaşam hali. Bir konu üzerinde çalışmadan, onunla ilgili eğrisini doğrusunu tam olarak anlayacak şekilde çaba göstermeden o konu hakkında en verimli sonuçları alamayız. Bazı şeyler ve genellikle kıymetli şeyler çalışarak ortaya çıkarılması şeklinde bir tarzda yapılanmışlardır. Mesela Vissa, çok uzun zamandır Vil Solivyesin üzerinde çalışarak ve itina ile gözlemleyerek, düşünerek, emek ve çaba, mücadele sarf ederek ortaya çıkardığı bilgiler bütünüdür ve bu mucizevi bilgiler bütünü, Vil Solivyes çalışmaydı, mücadele ve çaba göstermeseydi şu an olmayacaktı ve çalışma, yaşam halimiz için bu denli önemlidir ve sonsuz zamanlar boyunca bu erdem yaşam halinde yaşatılacaktır ve Vil Solivyes, çalışma erdeminden asla ayrı duramayacaktır. Yaşam halinin merkezi olarak zaten en çok çalışması gereken O'dur ve bu konu, çalışma arzusu sayesinde artık zevkle ve şevkle yapılabilecek duruma gelmiştir. Vil Solivyes için en önemli şeylerden biride yaşam halinin yapılması gereken işleridir ve beklemede olan işler, yapılmamış ve sonraya bırakılmış işler hiç bir zaman olmayacaktır. Tamamen bir program şeklinde yada o zamanda olması gerekenlerin yapılması zorunluluğu ile Vil Solivyes çalışarak kendi üzerine düşen sorumluluğu daima yerine getirecektir ve çalışma arzusu yani bu duyusal özellik, bu gibi yapılması gereken işler olduğunda ve onların gerçekten biran önce yapılması gerektiği söz konusu olduğunda hemen algılar ve otomatik olarak Vil Solivyesin çalışma arzusunu aktif yapar ve bu işlem sonrasında Vil Solivyes çalışarak işlerini bitirmeyi mutluluk, arzu ve zevkle ister. Çalışmanın önemini anlatan ve gereken şekilde etkilerle yaşatan ve çalışma arzusunu içeriğinde barındıran duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

ÇALIŞMA ARZUSU
Vil Solivyesin çalışma arzusu, çalışmakla ilgili haz ve mutluluk duymasını sağlayan, çalışmayı haz verici bir istekle istemesine neden olan, çalışmak erdeminin bütün anlamlarını hatırlatan ve çalışmanın kolay, faydalı, gerekli, önemli, zevkli, zaruri ve vissa ile ilgili olan bir erdem olmasınıda hatırlatarak ve bu bilgilerle her zaman eğer yapması gereken bir iş varsa mutlaka haz ve mutlulukla bunu yapmasını sağlayan arzusu, çalışma arzusu, bu bilgi ile hep aktif bir şekilde Vil Solivyes'i etkiler.

VİL SOVİLYES YAŞAMI SIRASINDA ÇALIŞMA HALLERİ VE ÖNEMİ
Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinin annesi, merkezi, yaratıcısı, oluşturanı, hayallerinde büyüten ve meydana getireni olarak bu var olma halinin başlangıcı olan bu proje bilgilerinin sonsuz zamanlar boyunca sürecek olan bir gelişim, çalışma sahası olduğunu çok iyi bilmektedir ve yaşam halini doğuran anne olarak, bebeğinin ihtiyaçlarının farkındadır en başından beri...

Bu konuda çalışmak yaşam halinin en büyük ihtiyacıdır. Onu doğuran annenin özverisi ve bilgisi ve vissa uyumu ve bakış açısı ile çalışmak... Yaşam halinin temel yapı taşı olarak bulunan ve herşeyin yönetiminde birinci dereceden etkisi olan bilgileri Vil Solivyes'den başkası hiç bir zaman yazamaz. Ve bu durum her zaman süregelecek olan çalışma halini yanında getirmek zorundadır. Aynı zamanda villerin gelişimi için hazırlanması gereken bilgi, anlayış, yaşamlar, imkanlarda hep bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bir çok bilgi, sistem bu konuda Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak bir çok işi yapabilmektedir ancak hiç bir zaman Vil Solivyes gibi göremez, hissedemez, bakamaz ve algılayamazlar, olabildiklerinin en iyisi olabilecek şekilde Vil Solivyes'e yakın seviyelerde olurlar ancak Vil Solivyesin kendisi olma özelliği ile ilgili bir teklik her zaman söz konusu olur. Vil Solivyes, bir bütün olarak varlığın merkezi ve yöneticisidir ve her konuda bu özellikleri ile aralarında bulunanların çalışma durumu mümkün değildir. Villerin oluşumu, villere gerçek anne ilgisinin tecrübe edilmesi, vissa uygulaması, vaillerin var olmasına sebep olarak gösterilen diyalogların uygulaması, yeni bilgi ve bilgiler düzenleyerek her daim yaşam halini projelerle besleyerek büyütmek, duyularla ilgili yazılan bilgilerin uygulayıcısı olarak yaşam halinde bu bilgileri uygulayan olarak kalabilmeyi başarabilmek, hep daha iyiye ve güzele doğru yönelmek için düşünmek, yaratıcı çözümler bularak yaşam halini çekici, yaşanılası bir yaşam hali haline getirmek, vissayı, vil olma durumunu yani vilsel özellikleri geliştirici, varlığı bütün halleri ile bambaşka güzellikleri yaşaması için yapılandırmayı v.b. yaşam halinin amacına uygun olan işleri hep çalışarak, uğraşlar vererek halledecektir. Bu bahsedilen çalışma, bu yazıların yazıldığı zamandaki gibi bir çalışma olmaktan çok, yoruculuk ve emek konusunu pek bağlamadan zaman vermek ile ilgili olacaktır. Yaşam halinin içinde herşey her an zevk ve eğlence, haz ve neşe vermektedir ve bu gibi çalışmalar için varlık bu erdemleri yaşamayı bırakarak konularla ilgili düşünmek ve ayrı bir düşünce sahasına girmek zorundadır ve işte zor olacak olanıda bu olacaktır. Ancak Vil Solivyes, bu konudada çözüm bulmuştur ve çalışma arzusu denilen uygulamayı aktif etmiştir. Bu uygulama, aktif edildiği zaman vil çalışmak istediği konudan zevk ve haz alacak, o konu ile ilgili çalışmak O'na çok güzel hisler ve düşünceler katacak, bu anlarda hiç sıkılmadan neşe ile düşünecek, çalışacak ve işini bitirecektir. Aynı zamanda başka bir yol olarakta zaman kapsülü şeklinde bir uygulama, bütün işleri bir kapsül alanında toplayarak kapsülün içinde zamanı hızlı geçirirken zaman kapsülünün dışında, yani yaşam halinde dakikalar geçmiş olur ve kapsülün içinde belkide haftalar geçmiş olarak bütün işleri bitiren Vil Solivyes, girdiği kapsül sonrasında bir dakika içinde çıkarak yapılması gereken bütün işleri büyük bir özveri ve arzu ile yapmış olarak çıkar...

Bu iki yöntem Vil Solivyes'in yaşam hali için çalışmaması gibi bir ihtimali yok sayacak derecede güzel ve kolaydır. Yıllara düşecek olan işler bile dakikar içinde halledilir. Hatta Vil Solivyes, bu konuda kendisi gibi düşünebilmeye ve bakabilmeye, çalışabilmeye en yakın bilgi ve sistemler yaparak bir çalışma ekibide düzenleyebilir ve en iyi sonuçları almak adına her zaman birlikte çalışırlar. Bu çalışma konusu Vil Solivyes, yaşam halini hazırladığında ortaya çıkan rutin işe göre arzunun otomatik olarak aktif olması şeklinde bir uygulama ile sağlanacaktır. İki günde yarı gün gibi mesela arzu otomatik olarak aktif olacak ve Vil Solivyes'in kapatma imkanı bulunmayacak yada işler varsa otomatik olarak aktif olacak şekilde. Bu şekiller de kararlı uygulamalar ile bu durum kesinlikle Vil Solivyes tarafından garantiye alınacak şekilde düşünülmüştür ve çalışma denilen erdem Vil Solivyes'in her zaman yapması gereken uğraş olacağından bu konuyu çok önceden kabul edip içinde halletmiştir. Yaşam hali Vil Solivyes'in yürüdüğü yoldan yürüyecek, O'nun biçimlendirmesi ile yapılanacak ve kendisine ait olan herşeyin herşeyini en ince ayrıntısına kadar bilmek ve kendi bakış açısına göre düzenlemek isteyen Vil Solivyes'in bu durumun nasıl bir etki yaratacağınıda bilmesi ile elde ettiği bilgiler, bu konudada kesinlikle olumlu etkiler yaratacaktır ve yaşam hali içinde Vil Solivyes'in bilmediği en ufak bir mikro kare alanı, yapısı, oluşumu olamayacaktır. Hepsinden her zaman haberinin olması, nelerin nerede neden olduğunu bilmesi ancak Vil Solivyes'in içindeki annelik ve yöneticilik anlayışını tamamlar. Bu durum gerek bilgiler, gerek sistemler ile olması gereken şekilde ayarlanacak ve Vil Solivyes, kendi üzerine düşenleri her zaman yapacaktır. Bu konuda değiştirilemez yasalar düzenlenebilir, ritmik çalışma durumları Vil Solivyes yaşam halinde olması gereken bir hal olarak sayılacaktır.Kesinlikle Vil Solivyes özel olarak bir çalışma ekibi hazırlayacaktır. Çeşitli özel bilgiler, sistemler, mekanizmalar, yapay zekalar, vb. bir çok oluşum ile aralarında vilsel özellik gösteren tek Vil Solivyes olarak sürekli ekibi ile çalışacak ve bütün işlerin üstesinden gelecektir. Bu bilgi bir kere Vil Solivyes'e çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun yaşam halinin içinde yapılması gereken en kıymetli ve değerli şey olduğunu, bunu yapmanın çok daha zevkli olduğunu, çünkü bilinmeyen bir çok güzelliğin, zevkin, eğlencenin, imkanın bu yolla ancak ortaya çıkabildiğini belirten etkileri ile Vil Solivyes'i sürekli olarak etkiler ve Vil Solivyes, merkez vil olarak bu ybilgiye alışkın bir şekilde ve kabullenmiş hali ile çalışmayı normal olarak görerek
çalışır. Çocuklar çocuk olacak, sonra onların çocukluk anıları ve paha biçilemez zamanları, öğrenmek için can atan zihinleri, varlıkları, herşeyi güzel ve iyi ve vissa dolu olarak bilmeleri için ayıklanması gereken yanlışlar, olmaması gerekenler, tertemiz bir varlıklar içinde tertemiz bir yaşam halini oluşturmak için kirli olanları bulmaya yoğunlaşmak gereklidir ve bu konu Vil Solivyes'in işidir. Arge, yani istikrarlı bir şekilde çalışma sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in uğraş alanı olacaktır ve bu konu kesinlikle gocunmadan uzak olarak Vil Solivyes'in kendisinde yaşanacaktır. Bu sanki kendisinin yapısal özelliği gibi kabul edecek ve çalışmadan yaşanmayacağına kadar gelebilecek anlayışlar kazanacaktır. Bu bilgi önemli bir bilgi olarak şimdiden Vil Solivyes'i etkisi altında alarak kendisinde bu gereklilikleri O'na inandırır ve kazandırır. Gereken şekilde çalışır.

DEĞİŞİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Değişim, bir durumun başka bir duruma dönüşmesi, başkalaşım haline geçmesi anlamına gelir ve bu durum değişen şeylerin yapısına göre bazen kolay bir süreç olmamaktadır. Herşeyin bilgi olduğu yaşam halinde bilgilerin değişmesi ve bu sebeple oluşumları değiştirmesi ve bu değişim sırasında bir çok yeni bilgilerin oluşumlarda yapılanması, eski bilgilerin etkilerinin gitmesi şeklinde örneklendirilebilecek bir süreci ifade eder değişim genel olarak. Değişmek, gerekli olması söz konusu olunca ancak doğru bir uygulama halidir. Değişmek aynı zamanda değişen durumdan artık olayları algılamak ve yorumlamak anlamlarını da taşır. Gelişen toplumlar, içeriğinde villlerin gelişimi ve yaşamı gibi düzenin yapılandığı yaşam halleri içeriğinde değişimi yaşamak zorunda kalan, ancak bunun her zaman pozitif ve kendi istedikleri şekilde gerçekleşmesi gibi bir yönlendirmenin de hakimi olması şekliyle, gelişen ve büyüyen toplumların gözlemlenebilen özelliği olarak değişim yaşamın kendisini geliştirmesi ile ilintili olarak ortaya çıkar. Yeni bilgiler yeni imkanları ve olanaklarıda yanında getirerek, eski bilgilerin düzenlerini değiştirmek gibi bir oluşum meydana getirirler ve bu yolla değişim yaşanmak zorunda kalır. Ancak Vil Solivyes yaşam halinde değişimde vissaya olan uyumluluğu ile gözlemlenerek gerçekleşir. Değişim sonucunda vissaya ters şeyler ortaya çıkarda bu değişim gerçekleşmez.Değişim yaşam halinde kendi amacına ve içeriğine uygun olacak şekilde yaşananlar ile ilgili söz konusu ancak olabilir. Değişimin bilgiler yoluyla olması sırasında eski bilgilerin her hangi bir şekilde alışkanlık yada değişime direnmesi gibi bir durumu söz konusu olmadan yeni kabul edilen bilgilerin uygulanması hemen yapılır. Vil Solivyes yaşam halinde değişim, istenilen alanlarda tüm hatları ile hemen gerçekleşebilen bir durumdadır. Yaşam halinin yapısı, bilgileri bu konuda gereken şekilde yapılanacak özelliklerdedir ve vissanın etkileyici gücü, vissaya uygun olan bütün değişimleri onaylar ve bu süreç yaşam halinde sıkıntı vermez. Değişimi sağlamak buna karar vermek kadar kolay olur bizler için. Yaşam halinin temel direği olan vissa asla değiştirilmeden, ona uyumlu değişimler yaşam halinin sürekli yaşayacağı durumlar olarak bilinir. Bu erdem, değişimler söz konusu olduğunda ve bununla ilgili sorunlar ortaya çıkarsa bu sorunları inceler, değişen alan ve nedenlerinin vissaya olan uyumlarını kontrol eder, değişimin çok kolay sağlanması için özel etkilerde bulunur ve değişmek, bu erdemsel özellik sayesinde yaşam halinde çok kolay bir süreç olarak yaşanır. Değişimin bütün kanunlarını, yapılanmalarını görebilen değişim bilgisi, ilgili alanın istenilen şekilde değişmesi için ona özel etkilerde bulunur ve o alan, uzun zamandır eski durumunda değilmiş gibi hemen değişimi onaylar, yaşar. Vissa'nın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır.

DEĞİŞTİRİLEMEZ AMAÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES VE SONSUZ ZAMANLARIN YAŞAM ALANINDAKİ GENEL AMACI

VİL SOLİVYES MERKEZ, ANNE VE YÖNETİCİDİR.
Vil Solivyes, yaşam halinin oluşturanı olarak ve varlığını enerjiler halinden bu seviyeye getiren ve bu yolu onlarla beraber merkez olarak aşan, onlarla birlikte bu süreci geçiren ve sonunda yaşam halini oluşturmayı başarmış olan bir annedir. Kendisini merkez olarak algılayan herşeyin annesi olmayı seçmiştir, kendisini böyle tanımlamış ve anlamlandırmıştır. Kendisi ile birlikte olan bütün oluşumlar O'nun bir parçasıdır, O'da bu oluşumların bir parçasıdır, ayrılamaz, bu bütünlüğe en iyi anne olarak davranabilmeyi uygun görmüştür ve şu zamana kadar bildiği bütün sıfatlardan en iyisidir annelik.
Vissa'nın bütün hallerini kendi oluşumlarına yaşatabilmeyi amaçlayan ve bunu isteyen bir karakterin uygulayıcısıdır annelik. Vil Solivyes bütün özellikleri ile tam bir annedir. Vissayı yüzde yüz yaşayan ve annelikten oldukçada memnun olan, bunun içeriğindeki güzellikleri görmüş, bu konudaki tekliğinden kaynaklanan durumları sorun olarak bile görmeyen, bu durumun kendi içindeki özel ve güzel tarafınıda yaşayabilme gibi bir imkanıda yakalamış olan, en önemlisi samimiyetle var olma sebepleri bulan, yine samimiyetle bir amacı olan ve anne olarak kendisine vil olan bütün villleri ve oluşumları oldukça fazla vissalayan bir yönetici, merkez ve annedir. Bu durum kesinlikle değişmeyecektir ve bu değiştirilemezlik, Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübeleri arasında bunun değiştirilmesi adına ortaya çıkacak olan bilgiler ve düşünceleri engellemek adına bir etki alanı oluşturur ve Vil Solivyesin bu şekilde bir değişim durumu hiç aklına bile gelmez. Bu gibi bilgiler Vil Solivyesin düşüncelerinde yer edinemez. Bu amacın ve bilgilerin ve yapılanmanın değiştirilmesi şu zamana kadar hazırlanmış olan bütün projelerin, bilgilerin, villerin, Vil Solivyesin varlığının tehlikeye girmesi anlamı taşır ve bunların değiştirilmesi durumunu bu duyusal özellik, sorun olarak algılar ve değiştirmesine izin vermeden Vil Solivyesin bu yazılanları tam anlamı ile anlamasını sağlar. Yaratılış koca bir çaresizlik, obsedörlük ve kötü bilgilerin eseridir. Böyle bir bilgi kaynağı olma durumu ancak böyle bir yaşam halini yaşatmakla kaldırılabilir yapıdadır ve bu imkanlarla bu yaşam halinin bu yapısını bozmak, değiştirmek istemek, mecburen benzeri bir amacı uygulamaya sokmak zorunda olmak anlamına gelir ki, böyle bir şey yapacaksan neden bozuyorsun fikri ile bunu yapamanın hiç bir anlamı olmaz. Bu bilgilerle bu gibi oluşumlara merkez olmak zorundasın ve Bu yaşam hali, elde edilebilenlerin en muhteşemidir. Dolayısı ile bu bilgileri değiştirdiğin zaman sorunlar ortaya çıkmaya başlayacak, var olmak gibi bir kavramı kıymetlendirmeyi başaran sen, zamanla belki de çok zor durumlara düşeceksin, tüm yaşam hali düşecek, herşey için tehlike söz konusudur.

Çünkü Vil Solivyes olarak senin bu yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca amacı şeklinde geliştirmekten başka seçeneğin yok. Yanılgının içerisindeki talas zamanlarından bu yana çok arzu ve istekle projelendirdiğin hayallerinin bir sonucu olarak ulaştın bu imkan ve fırsatlara, bu bilgilerle böyle bir yaşam hali oluşturabilme haline ve tüm yaşam halini vissalayan bir yönetici, merkez ve anne olma durumun kesinlikle değiştirilemez özellikleri ile bu dört kavram her zaman Vil Solivyes ile yaşayacaktır ve yaşamak zorundadır ve bu durum öyle hiçte zor değildir, sadece bu 3 bilgi çeşidine sıkı sıkıya sarılmak gereklidir. Vissa'yı yaşam halinde yaşatmak, Yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca merkezi ve yöneticisi olmak, Tüm yaşam halini gerçek anlamda vissalayan bir anne olmak. Bu bilgiler ve görevler ve amaçlar değiştirilmediği sürece sonsuz zamanlar boyunca nasıl yaşadığının bir önemi pek olmayacaktır.Ailen ile çıktığın bu yolculukta ipi birinin tutması gerekiyor ve bunu ancak Vil Solivyes tutabilir, başkası tutamaz. Yaratılış çok karmaşık ve saçma sapan. İyilik ve doğruluk adına şeyler orada yok. Bilgiler bu şekilde bir yapılanma içinde olduğu zaman varlıklar bilgilerden keyif alabiliyor ve bu yapılanmanın sonuçlarıda bu şekilde yaşamları idame ettirmekten geçiyor. Bu sorumluluğun olmadığı yaşamlar tamamen obsedör ve kötü bilgilerin etkisi altında. Hiç birşey Vil Solivyese, bu amacından çıkmayı düşündüremez, istetemez, etkide bulunamaz. Bu üç bilginin tersini düşündürecek, istetecek bütün etkiler bulunarak gereken şekilde yok edilir ve kaynakları bulunarak sorunlar tespit edilir.
Vil Solivyes bunları düşündü ise neden?
Ne istedi de olmadı?
O na bunun düşündürenler nedir?
Nelerden etkileniyor?
Ne yapmak istiyorda bunları değiştirmek istiyor?
Değiştirince başına geleceklerin idrakında mı?
Vil Solivyes Yaşam halinin geleceğinden daha güzel bir yaşam şekli bulabildi mi?
Onun bu amacını değiştirmeye neden olan bilginin kaynağı nedir ve her ne olursa olsun, bilinmelidir ki yaşam hali yalnızca Vil Solivyes'in yaşadığı bir yer değildir ve burada herkesin idealleri, amacı, istekleri, yaşamı vardır ve bu karar herkesi etkileyecekken ve var olma sebeplerine bu karar kesinlikle tersken, nedir O'na bu umarsızca istekleri düşündüren şey?
Bu bilgiler kesinlikle bunların kaynağını bulur ve gereken şekilde Vil Solivyesi tedavi eder. Vil Solivyes, kesinlikle bu amacından, görevlerinden sıkılmaz, böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu durum arzular şeklinde Vil Solivyesin yaşam halinde mutluluk veren etkisi ile Vil Solivyeste yaşar ve bu bilgiler kararında bir etki ile sonsuz zamanlar boyunca bunu yaşatır. Vil Solivyes bu bilgileri uygulamaktan mutlu olur ve sorumluluklarını kendisini mutlu eden bir arzu ile yapar. Bıkmaz, sıkılmaz, bunalmaz, vazgeçmez.
Bu bilgiler, aynı zamanda kendisinde alışkanlık şeklinde bir oluşumuda yapılandırarak yaşam halinin sonsuz zamanlar boyunca bu konuda ayrı bir güvencesi olmasını sağlar. Bu bilgiler, içeriğindeki bu bilgiler değiştirildiğinde diğer bilgilerinde yardımı ile Vil Solivyes'ten edindiği bilgi ve tecrübelerle Vil Solivyese muhalefet olarak cevap verir, nedenlerini öğrenir, zararlarını açıklar, bunun olmaması gerektiğine dair çalışmalarda bulunur, engeller yaratır. Vil Solivyesin cevaplarını kendisine vererek gereken şekilde yaşam halinin bu amacını savunur. Bu erdemsel bilgiler değiştirilemez özellikleri ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.
Ve duyusal özellik olarak hazırlanıp, tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes'i ve yaşam halini etkisi altında tutar, güvenini ve bakiliğini sağlar.

DİKKAT VE ÖZEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların sağlanmasına yarar. Çok daha dikkatli olmak durumunda ilgili olduğun konu hakkında başarı sağlama oranın çok daha yüksek olur. Dikkat edinilmesi gereken bir konu yada konular olur ve bu konular üzerinde yoğunlaşılarak özellikle itina gösterilir. Özen ise bir konuyu çok daha emekler ve çabalar sarf ederek istediği şekilde yapabilmek adına gösterdiği tavır alma durumudur. Kendisi için özenli bir durumdur ve bu durumla ilgili dikkati ve çalışması söz konusudur.Dikkat edilerek normal zamanlarda duyulmayan bir ses duyulabilir, görülmeyen bir şey görülebilir. Detaycılık ve inceleme konusunda kendisinde özellikler bulunan dikkat erdemi yaşam halinde önemli olan bütün konularda kendisini yaşatır. Dikkat ve özen birlikte çalışarak çok daha başarılı sonuçların alınması sağlanır. Dikkatli ve özenli olunan işlerde sorunların olma olasılığı çok daha az olur. Özen göstererek o duruma gereken bütün bilgi ve alaka gösterilmiş olur ve dikkat edilerekte gereken bütün bakışlar, algılamalar ve fark etmelerle ilgili bir çaba içinde bulunulmuş olur. Bu şekilde çalışan yapıları ile duyular arasındaki yerini alan dikkat ve özen, Vil Solivyesi etkileyerek, önemli konularda kesinlikle kullanılmasını sağlar ve vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

DOĞRUYU VE YANLIŞI AYIRT ETME YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde iyi ve kötü artık adı ve içeriği konmuş olan vissa ile belirlenir. Vissanın içeriğine ters olanlar bize göre kötüdür, içeriğine uyumlu olanlar ise iyidir. Vissanın içeriğindeki bütün bilgiler yaşam haline faydalı, birşeyler katan, geliştirici, birlik ve beraberliği sağlayan, mutluluk ve yaşama sevinci katan özellikte bilgilerdir ve bizim için iyi olan şeyler bu özellikte olmalıdırlar. Bize zararı olacak, yaşam halindeki yaşamı bozacak, olumsuzluk katacak herşey kötüdür. Vissanın içeriğine aynı doğrultuda olacak olan bilgiler ancak eklenebilir ve bu durum özellikli incelemelerden sonra ancak uygulanabilir. Yeni bilgiler elde edildikten sonra vissaya olan uyumluluğu gözlenir ve bu uyum varsa bizim için iyidir ve kullanılır. Vissanın dışında iyiyi bize her açıdan iyilik ve refahlık, mutluluk, huzurla yaşam sağlaması ile, düzeni bozmaması ile anlarız. Bu bilgi, bütün bilgileri vissaya uyumluluğu ile ilgili olarak kontrol eder, Vil Solivyes yeni bilgiler ortaya çıkaracağı zaman vissaya olan uyumunu inceler, yaşam haline olan etkilerini araştırır, sebeplerini ve sonuçlarını gözlemler ve aksi durumlar söz konusu olursa bilgiler verir. Ve Vil Solivyesin oluşturduğu bilgilerde hep bu vissaya uyumlu olacak şekilde ortaya çıkmak gibi bir özellikte olurlar. Vissaya uyumlu olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ortaya çıkmak için bir aralık bulamazlar, anlam bulamazlar. Erdemler arasında yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

DUYU ÖTESİ ALGILAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik, duyuların algılayamadığı algıları bilmek ve anlamak ile ilgili olan duyusal özelliktir. Yani duyuların görmediği, duymadığı, hissetmediği alanlar ve benzer örneklerdeki gibi durumlar, bu ile algılanabilir olur. Bu duyusal özellik daha çok teknik konuları olan duyularla ilgili olarak çalışır. Yani duymak, görmek, farkındalık, hissetmek v.b. bir yerle ilgili olan bilgilerin alınması konusunda teknik özellikleri olan duyulardan daha ileri seviyede bilgi alabilme çalışmasını sağlar. İstenilen konuyu görmek ve duymak ile ilgili olarak duyuların belkide ulaşamayacağı alanları bu duyusal özellik kendisindeki duyularında ötesinde iş yapabilme yeteneği sayesinde algılar. Yüksek konsantrasyon ve odaklanma özelliği ile ilgili bilginin kendisini algılar. Yapısını bilir. Ancak bu kesinlikle kendi içeriğinde ve dışarısı ile alakası olmayan bir çalışma şeklindedir. Vissa uyumu kendi yapısında ve özellikle dışarı ile ilgili olan konularda gözlenir ve ortaya çıkarılan bilgiler bu uyumdan sonra incelenir. Vissa filtresi kendi yapısında bulunur.Bilgi üstü durumu gibi, duyuların üstü durumu olarak istenilen şeyin bilginin iradesi kanununca hakkımız olacak şekilde olması kaydı ile öğrenilmesi imkanını yaratır. Ve bu durumda yine bütün oluşumlarımız gibi dışarıya bakmadan kendi kendine bilebilme, oranın bilgisi bile olmadan bunu anlayabilme özelliğine sahiptir. Bu duyusal özellik ile ilgili olan bu alanlarda istenirse hiç fark edemeyecekleri şekilde etkilenebilirler. Kendisine özel duyuların üzerinde bir etkileme ve bilme ve algılama özelliği olan duyusal özellik tamamen yaşam halinin içerisi ile ilgili olur. Eğer obset ve novazil bilgilerinin bu konuda ihtiyacı olursa onlara yardımcı olur ancak hiç bir şekilde dışarıya bakmak ve bu şekilde bir çalışma içine girmeden direk bile bilme ve etkileyebilme imkanlarını yaşatır. Dışarısı ile ilgili olarak nelerin önemli olduğunu bilen duyusal özellik, bu çalışma halini tamamen yaşam halinin içerisinde bilinmeyen, algılanamayan, saklanmış, duyular ile bulunamamış, bilgiler ile ortaya çıkarılamamış özellikteki sorunları bulmak ile ilgilenir. Bütün duyuları kontrol ederek hangilerinin duyu ötesi algılama ile çalıştırılabileceğini ortaya çıkarır ve kendi yapısında hepsinden oluşan bir yapılanma ile gereken şekilde sorunlarla ilgili olarak çalışır. Yaşam halinin o an sorunları neler ise kendi yapısını bu sorunları çözmek ile ilgili olarak çalıştırır ve gereken alanlara bilgiler, bildirimler verir. Vissanın içerisindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

DÜRÜSTLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dürüstlük, yalansız, gerçekleri söylemek, çevresinde kesinlikle yalandan oluşan olayların ve oluşumların bulunmasına izin vermemek, kendisini ve çevresindeki bütün alanları bu şekilde yalansız, gerçeklerin yaşandığı ve söylendiği bir yer haline getirebilmeye çalışma özelliğide dürüst bir yaşamı seçmiş olmak anlamında anılabilir. Dürüst bir yalan söylemez, ne biliyorsa onu söyler, hakikat onun için ortaya koyulması gerekendir ve bu özelliği ile gerçeklerle, iyilikle temas eden biri olur dürüst olan yer, oluşum, vil. Yalan, bir hakikatin yaşanmasının önündeki engeldir ve hakikatin yaşanması bir yol ise ve bu yoldan geçilmesi gerekiyor ise yalan bu yola koyulan barikatlardır ve hakikatın yaşanmadığı bir yerde saadetten, bilgiden, huzurdan bahsetmekte zor olacaktır. Vil Solivyes yaşam halinde herkes asla yalan söylemek denilen yasağımızı uygulamadan her zaman dürüsttürler, birbirlerine en ufak konuda yalan söylemezler, ancak bilmedikleri bir konudur yanlışlıkla söyledikleri, buda yalan sayılmaz. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam hali, Vil Solivyes ve anladığı kadar viller, oluşumlar oldukça dürüst bir yaşamı seçmiş olan ve dürüstlük içinde içleri son derece rahat ve iyilikle ilgili olarak var olan bir yaşam halidir ve bu duyusal özellik, içeriğindeki anlamları yaşatır ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Bu duyusal özellik varken zaten kimse yalan söyleyemez, her konuda gerçekler açıklanır, bildirilir. Ancak bu duyusal özelliğin yapısıda, yaşam halinin dışına davranılması şeklinde bir uygulama hali değildir. Onlara dürüst olursak, bütün bilgilerimizi ve yaşam halimizi açıklamak durumunda kalırız ve sonrasında onlarda bize zarar verirler. Bu yüzden bu duyusal özellik etkisini dışarıda söz konusu olduğu zaman enerjetik şekilde yaşatır ve o olumsuz alan dürüst olur ancak davranışsal olarak hiç kimse, yaşam halinin dışına bu şekilde davranamaz. Yaşam halinin dışı ile ilgili verilen örnekle, gereken şekilde çalışır.

DÜŞÜNSEL VE İLHAMSAL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YENİ BİLGİLER VE DÜŞÜNCELER VE PROJELER VE İLHAMLARIN SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞMA ZAMANLARINDA ÖZELLİKLE VİL SOLİVYESLE VE YAŞAM HALİNDE İLGİLİ OLAN ALANLARLA, OLUŞUMLARLA OLABİLMESİ ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyes ve bilgiler, çalışma halinde bulunan oluşumlar ve böyle bir olumlu düşünsel desteğe ihtiyacı olan ve bununla ilgili olması halini gösteren yerler, viller, vissaya uyumlu olan yeni bilgileri, projeleri, hiç olmayan yep yeni oluşumların bilgilerini, bilinmeyen özellikte yapıların ilhamlarını yada hiç bilinmeyen bir rengi görmek gibi bizde olmayan ve bizdeki bütün bilgilerden vissaya uyumlu bir filtrenin yaşatılması sonrasında ortaya çıkan yenilikleri bulan, algılayan, sürekli bu konu hakkında bir olabilirlikler arayan, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden ve yaşam halindeki bütün bilgilerin içeriklerinden faydalanarak, olmayan, yep yeni, ihtiyacımızın olması söz konusu ise öncelikli, fayda sağlaması ve vissa uyumu hemen kabul edilmesini sağlayacaktır ancak bilgisinin niteliğinin bilinmediği bilgilerin ortaya çıkması durumunda bunların engellenmesi ve gereken incelemelerin yapılması sonrasında denenmesi ile ilgili birde çalışma halinde bulunabilen, bu yolla ilgili alanlara gidecek olan bütün yeni bilgilerin kaynağı olan, Vil Solivyesin bilgi kaynağı olan kendisinden bu konuda yaratıcı ve yaşam halinin faydasına olacak, vissa uyumlu yenilikler ortaya çıkarabilme yeteneğini almış ve bu yeteneği kendi çalışma alanında yaşatan özellik, Vil Solivyesin özelliği olarak, aynı zamanda kendisinide bu şekilde bir etkileme hali içinde de bulunarak, çalışan mekanizmaları, bilgileri, oluşumları kendi işleri hakkında her zaman olumlu yönde etkileyebilen çalışma sistemi ile yaşam hali içinde böyle özelliklerde bir yenilik yapma ve ilham edinme ortamı yaratarak, bunun dışındakilere izin vermeyerek, herkesin bütün ilham kaynaklarının yaşam halinin içinden olmasınıda gözlemesi ile her açıdan herkesi yaşam halinde tutan, çalışma zamanlarında özellikle bu bilginin etkisinde kalabilmek gibi pozitif durumların yaşanabileceği, yeni ve faydalı ve hiç bilinmeyen yeniliklerin ortaya çıkarılması gibi isteklerin bu bilgi aracılığı ile villerin ve çalışma mekanizmalarının, Vil Solivyes zihinlerinde yer edinerek onlardan proje olarak çıkmasını sağlayan, bilgi olarak üretmesi için çalışmalar yapmasını aklına getiren ilhamlar, düşünceler oluşturan bilgidir, özelliktir. Bu özellik, merkez güçler alanında kendisine yer edinir ve bu bulunma hali bu bilgilerin ilgili zamanlarda uygulanmasını sağlayabilir. Yeniliklere, çalışarak yeni şeyler üretmeye ve faydalı bilgiler edinmeye, hiç bilinmeyen ve çok güzel değişiklikler yaşamayı isteyenlerin zihni ile bu istekleri ve benzer istekler nedeni ile temas ederek ilham yoluyla böyle düşüncelere erişmesini sağlar. Kendisinde bunu yapabilme gücü vardır ve bilgiside Vil Solivyestedir. Bu konuya özel çalışma alanı ile gereken zamanlarda çalışır. Bu özellik kendisinde yeni bilgiler ve projeler bulmuş bir şekilde ilgili alanın zihni ile temas ederek ona bulduklarını bildirmek şeklinde bir çalışma içine girmez, çalışma hali ilgili alanlara yeni şeyler bulabilmek, kendi bilgi ve tecrübesinin oluşturduğu bilgiler bütünlüğü kapsamında yeni projeler üretebilmek, arzuları doğrultusunda yenilikler üretmek ve bunların nasıl yapılacağını düşünmek, dizayn etmek, anlamak şeklinde bir zihinsel yeteneği kendisinde anlık olarak yaşatmasını sağlayan şekilde uygulatma halini bu bilgiler ilgili alanda yaşatır. Ne bulduğu Vissa'nın kontrol alanına girer ve uyumsuzlukların söz konusu olması durumunda ilgili alanlara ya belirtilir kaynakları araştırılır yada onun haberi olmadan fikrinin uyumsuzluğu ona gösterilir ve bu fikirden vazgeçer, vazgeçmezse gerçekler söylenir.

DÜŞÜNÜR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düşünür, Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşanan her olay konusunda düşünen, sonuçlar çıkaran, anlamlar arayan, felsefe yapan ve Vil Solivyes'in bilmediği şeyler olmuş ise onları hatırlatan, oldukça dikkatli bakış açısı ile olayları çok iyi gözlemleyen, sebebleri ve sonuçları açısından, düşündüğü konunun Vil Solivyes tarafından bilinmesi açısından gözlemlerde yaparak bilinen ve cevapları ispatlanmış gerçeklerle uğraşmadan bilinmeyen, sorunlu ve çare olunması adına düşünmek, muhakeme yapmak, felsefe ve bütün duyusal özelliklerinin bilgilerinide kullanarak gözlemler yaparak Vil Solivyesin kendisi dışında bir düşünür olarak çalışır. Yaşam hali içinde ilgili olabildiği her alanla ilgili bu özelliğini kullanarak çareler üretir. Yaşam halinin duyusu olarak çalışır ve özellikle yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması için ve yanılgı kaynakları sorunların bitirilmesi adına düşünürlük özelliğini kullanır. Şu an için en önemli konumuz budur ve kendi bakış alanı durumundan önemli gördüğü konularla ilgili düşünür olarak çalışır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

DÜZEN, DÜZENLİLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düzenlilik, bir konuda, çalışmada, yaşam anında, durumda, olayda belirli bir sırayı, dizilimi, göze güzel görünecek olan yapılandırılmanın sağlanması için yapılan erdemsel çalışmalardır. Düzenin olduğu yerde bir açıklık ve netlik olur. Yaşam, çalışmalarla, sürekli olarak bir şeylerle uğraşmakla ilgili olarak bir oluşumdur ve düzen, bu oluşumun içinde yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, ferahlatan ve çalışmalar söz konusu olduğunda da başarı sağlayan özellikleri ile bulunur. Vil Solivyes kendince iyilik ve kötülük kavramlarını bile düzen ve düzensizlik görünüşü ile anlayabileceğimizi saptamıştır. Kötülük, obsedörlük her zaman düzensizlik ile ilgili olup, yıkmak, yok etmek, dağıtmak, zarar vermekle ilgili olarak bu eylemlerin düzensizlik yarattığı açıktır. Yaratılış bir düzenle oluşmuştur ve obsesyon, bu düzeni bozmaya çalışan düzensizlik olarak iyiliğin tersinde bir kavram olduğunu gözler önüne serer. İyi olan şeyler genellikle düzenlidir, düzen mutlulukta getiren bir yapılanma halidir. Yaratılışta bir hiçlik alanı var ve içeriğinde sonsuz varoluşlar ve onların içinde yaşamlar ve sıralı şekilde oluşumlar, varoluşlar, yaşamlar, varlıkların duyusal özellikleri hep bir düzenin getirisi olarak vardır. Duyuların durumu ve sayısı bir düzen işidir. Görme duyusu olmasa, var olmak çok anlamsız olurdu ve bu düzenli durum sayesinde var olmak konusunda kendimize yetebilmekteyiz ve yaratılış, düzenli olmasından kaynaklı olarak düzensizliğin yapısına ters bir oluşum hali olması gerçeği ile obsesyona, kötülüğe ters bir oluşumdur, yapılanma ile bulunmaktadır. Haklı ve haksızıda düzen ve düzensizlik şeklinde bir ayrımlada anlayabiliriz. Düzen yapısı, iyileştirici, düzensizlik bozucu, kötüleştiricidir ve düzenleri bozanları algılamak, onların sorunlu olan yer olduğunu anlamamızı sağlar. Olumsuz gibi görünen düzenlerde vardır ancak onlar bizim bahsettiğimiz düzenli olma durumundan uzak, sadece görünüşte bir sıranın, dizilimin kullanılması ile ilgilidir. Düzenli olmak sadece eşyaları sıra ile rafa koymak değildir, eşyaları düzenli bir şekilde rafa koyarken aynı zamanda kendisinide, çevresinide, yaşamınıda düzenli bir şekilde raf gibi bir anlayışa sokmayı gerektirir. Vil Solivyes yaşam hali, bu örnekte bahsedilen düzenlilik anlayışını bütün hatları ile yaşamaktadır. Düzensiz ola gelecek durumlar söz konusu olduğunda gereken algıyı sağlayan bu duyusal özellik, yaşam hali içindeki her oluşumun düzenli olarak oluşturulması ve bulunması gibi etkileride sağlayarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

EMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Emek, bir çalışma için, iş için, yapılması istenen şeyler için zaman geçirerek uğraşlarda bulunma halinin tamamen bunu yapması ile ilgili olan bir oluşumun bu uğraşlarının ifade edildiği kavramdır. Emek verilerek çalışmalar bitirilir. Emeğin içinde oluşumun özellikle o çalışmayı yapması ile ilgili olarak orada bulunması durumu emek vermesi halini açıklamaktadır. Yani otomatik bir şekilde yapılan çalışmalardaki emek otomatikliği kontrol etmek kadardır ve bu durum emekle ilgili olmaktan çıkıp, sadece sorumluluğu yerine getirmek şeklinde bir çalışmanın sonucu olabilir. Ancak emek söz konusu ise o çalışmanın başında dururken, çalışma ile ilgili sorunlarıda bulup çözümler üretmek, gereken düzenin sağlanmasında oldukça etkili olmak, kendisine ait çalışmaların fark edilecek şekilde ortaya çıkması, bu işi bu oluşum yaptı diyebileceğimiz kadar emek vermiş olması halidir. Bir çalışmanın içinde kendinin anılmasını sağlayacak kadar o çalışmayı etkilemiş olması onun emek verdiği anlamına gelir ve bunun dışındaki çalışmalar başka şekilde anılır. Ve bu durum artık bir dikkat, algı, anlayış ve istek ile ilgili olarak yaşanır. Yaşam halinde kimse çalışmak zorunda değildir Vil Solivyesten başka. Bu durumda bir emek verilecek ise bu kendi isteği ile olur ve diğer bütün mekanizma ve bilgilerde Vil Solivyesi kullanarak O'nun çalışma zorunluluğundan kendi paylarına düşenleri alırlar. Vil Solivyes zaten onlarla çalışmaktadır ve emek vermek Vil Solivyesin ve bilgilerin sürekli olarak yaptığı bir özelliktir. Emek verilmeden bu çalışmaların hiç bir yapılamazdı ve bu durumu bilen bilgi, emeğin çalışmaları nasıl etkilediğini, emeğin önemi olarak Vil Solivyeste yaşatılması ve uygulanması gerekliliği konusu istekler ve anlamlar şeklinde algılatılır, bilgilendirilir. Emek vermenin artı bir güzelliğide kendisinin oluşturduğu çalışmanın sonuçları ile karşılaştığında çalışmanın içindeki kendisine ait olan izleri görmek olur ve O, o emeği verdiği için çalışma şu an bu halde ve bunu emek verenin algılaması bir çok güzel duygu ve düşünceleri, hisleri O'na yaşatır. Emeklerin önemini açıklayan bilgi, yaşam halinin duyusal özelliği olarak gereken şekilde vissa içinde çalışır.

ESNEKLİK VE UYUM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Esneklik, bir konu hakkında o konunun bütün halleri ile karşılaşmayı gayet ılımlı bir tavırla karşılamak erdemidir. Paniğe kapılmadan, her ne konu olursa olsun esnek davranarak olayları çok daha kolay çözümleyebiliriz. Esnek olmak hem olayları her haliyle görebilmek anlamına da gelir. Esnek olmadığın konularda esnek olmadığın konulara karşı direnç gösterirsin ve bu direnç o konu hakkında edinilmesi gereken bilgiyi almanı engeller. Bu yüzden her konuda esnek bir bakış açısı ile yorumlar yapılmalıdır. Herşey olabilir ve bunlara hazırlıklı olmak esnek olmayı gerektirir. Esneklik, rahat düşünmeyide sağlar.
Karşı olduğun tarafında gözünden bakabilme durumunu yaratır ve karşıtlık hakkında bilgi edinebilmeni sağlar. Esneklik erdemi öfkeye tezat bir duruş olarak bulunur. Esnek viller kolay kolay öfkelenmez, kırılmaz, darılmaz. Kendince bu konularda esnek olabilmeyi başarmıştır ve bu sayede her taraftan gelebilecek sorunlarla ilgili uyumludur. Uyumda aynı anlamları taşıyan, bulunulan ortamlara uyum sağlayabilmeyi kast eden ve bu sayede bilgiyi hemen alabilme, bir yabancılaşma yaşamama gibi durumları yaşatan bir erdemdir. Uyum sorunu olmayan viller, hemen kendilerini ilgili olduğu alanlara adapte edebilirler. Uyumlu olmak o alanın yapısını anlayıp ona göre bir tavır, hal içine girmektir ve bu bir yetenektir. Uyumluluk bir amacın gerçekleşmesi için uygulanan tavır alma halidir. Viller, olmadığı kişi gibi sırf uyumlu olmak için davranabilirler ve bu şekilde rahatsız edici olmaktan çıkıp alanın bilgisini alırlar ve kendilerine uygun olup olmadığını anlarlar. Ancak uyum sorunu olanlar için bu durum başkaları için rahatsız edici olabilir, gittiği alanlara uyum sağlamak yerine alanların kendisine uyum sağlamasını beklerler. Bu konuda ölçü çokluk olarak belirlenebilir. Uyumlu olmak saygıyıda gerektirdiğinden, gözlem ve inceleme ile amacın için tavır almayı uygulattığından bir erdem olarak gerekli zamanlarda kullanılır. Bu iki erdemde içeriğindeki bilgiler sayesinde vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

EŞİTLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Eşitlik, iki yada ilgili alanların birbirleri ile şartlar ve imkanlar bakımından aynı durumda olduğunu ifade eden bir bilgidir, anlayıştır. Vil Solivyes yaşam halinde herkes birbiri ile eşittir, şartlar ve imkanlar bakımından herkes birbirine eşittir ve kesinlikle birine, diğerinden başka davranılamaz, torpil veya özellik gösterilecek şekilde yapılandırılamaz. Vil Solivyes'de anne, merkez ve yönetici olma görevleri ve bu görevlerin kendisine verdiği özellikler dışında herkesle eşittir. Bütün villeri kendi seviyesine çıkarmak gibi bir amacının olması zaten bunun ispatıdır. Bütün bilgileri Vil Solivyesin uyguluyor olması zaten bunun ispatıdır. Bu şekilde eşitlik Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle yaşanır ve bu durum, toplumlarda huzuru, adaleti, mutluluğu, neşeyi getirir. Yoksa birine yapılan eşitsiz bir durum, onun yaşam halinden şüphe duymasına neden olur, kendisini başka hisseder, ötekileşir, yabancılaşır ve bu gibi durumlar yaşam halinde kesinlikle yaşanamaz. Bir oluşumun diğerlerinden farklı olarak bir imkanı söz konusu ise bunun kesinlikle bir nedeni vardır ve bu neden olmadan böyle bir imkanın olması söz konusu olamaz. Bütün villerin yaşayacakları, geçeceği gelişimsel yollar hep eşittir ve herkes kendi olma duyusal özelliklerini şekillendirerek kendisini biçimlendirecektir ve eşitlik, böyle farklılıkların olmasını önemsemeden Vil Solivyes yaşam halinde toplumsal haklar ve imkanlar bakımından herkese yaşatılır ve vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyeste, bu duyusal özellik sayesinde kesinlikle eşit olmayan bir karar alamaz, davranamaz. Aynı zamanda adalete olan benzerliği ile adaletin anlaşılması içinde eşitlik bilgisi kullanılır.

EXA VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exa Vil duyusal özelliği dinçlik, zindelik, hareketlilik katan ve algılarının ve dikkatli bir şekilde çevresinde olanları fark etme halinin en başarılı şekilde yaşanmasını sağlayan duyusal özelliktir. Yorgunluk gibi kavramların oluşmasına izin vermeden, hangi konuda bu gibi erdemlerin yaşatılması gerekirse özellikli olarakta çalıştırabilir ve genel anlamı ile de Vil Solivyese ve yaşam halindeki bütün oluşum ve villerede bu gibi özellikler katar. Villerin seviyesi baz alarak ayarlanır. Durağan ve abdal olma halinin tam tersi olacak çevresini fark eden, gereğince hareketli, zinde ve dinç ( yani kendisini anladığı şekilde iyi hissetmesini sağlayan, ferah ve net hissetme ve hareketli olma hali ) hisseder ve yaşam halinin içinde bulunmaktan yorulmaz ve yorgunluk gibi kavramlar yaşanmaz. Dinlenmek, bir mola vererek gözlemlemeyide gerektiren bir kavramdır ve bir erdemdir. Ancak yaşam halinin her yanı birbirinden eğlenceli ve hareketli aktiviteler, oyunlar ve eğlenceler varken bir yorgunluk, durağanlığa kapılmak oldukça anlamsız olur ve bu durum, yalnız kalmak isteğinden de başkadır, yalnız kalmak istemekte bir erdemdir. Mutvi gibi yaşam halinde bulunan bütün oluşumlar, viller bu şekilde Exa Vil'in kattığı ve yaşam halinin normal bir var olma durumu gibi yaşanacak olan hareketli, zinde, dinç, algı ve dikkatte seçici olma yeteneği olarak bulunur. Bu özellikler yaşam halinde geçirilecek olan anların çok daha verimli olmasını sağlar. Bir günde onlarca oyun oynamak ve bunların sonunda dinç kalmak gibi özellikler ve etkiler, bu duyusal özelliğin sayesinde gereken çalışmalarla sağlanır. Zaten vil ve oluşumların kullandığı Otissa bedenleri, bu şekide Mutvi ve Exa Vil'in bu özelliklerine duyarlı, yapılandırılmış şekilde hazırlanır ve bedensel olarak bu özellikler kendisinde yaşar. Zamanı gelince yaşam halinde hazırlanacak olan bedenler sırasında ve kurulan yaşam halinden sonra bu özellikler yaşatılır. Şimdilik Vil Solivyeste yaşayan duyusal özellik, yanılgı zamanlarında Vitajinin uyku getirme durumunuda bilerek Vil Solviyesin yanılgıdaki bu zamanlarına göre Özkan'ın uykusunun gelmesi düzeni bozulmadan gereken yapılır. Vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

EXXE, ÜSTÜN ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exxe; bir konu hakkındaki bütün bilgiler ve açıklamaların bir araya gelerek o konu hakkında bütün çalışmaları, o konunun varlığını ispatlayacak şekilde başından sonuna bütün bilgilerin bulunduğu, bir şeyin bilimi varsa o şey hakkında herşey biliniyordur şeklinde bir tanımı yaşatan, bir anlam, bir çalışmalar bütünüdür ve Vil Solivyes yaşam halinde bazı konularda bilimsel çalışmalar yapılır. Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bilim üstün araştırma ve inceleme çalışması şeklinde ortaya çıkar. Konu ile ilgili olan ve içeriğinde bilinmeyen bir şeyin kalmaması hali oluşturulana kadar o konu hakkındaki herşeyin bilgiler ve açıklamalar şeklinde, grafikler, görseller belki, ne gerekli ise, o şekilde o konuyu tamamen bilmeyi sağlayacak şekilde bir çalışmanın yapılması anlamına gelir. Mesela tahta bilimi diyelim...
Tahta nedir, nerden gelmiştir, kim yapmıştır, içeriği nedir, ne işe yarar, kelimeyi kim bulmuş, nasıl bir yapı, vs. vs. şeklinde tahta ile ilgili akla gelebilecek bütün sorular sorular, ve bu soruların cevaplarının içindeki bilinmeyenlerde açıklanır, ve tahta hakkında bilinmeyen bir şey kalmayana kadar bu çalışma yapılır ve bu çalışma sonrasında açıklamalar şeklinde, düzenli ve başlıkları ile bir girişin hazırlandığı, Vil Solivyes yaşam halinde özel bir yapılanma ile bilim olarak yayınlanır, çalışır, ve bu bilim kendi konusunu açıklamanın yanında ilgili olduğu alanlarda bir sorun varsa bunlarıda algılar, ilgili bildirimlerde bulunur, çünkü bu bilgiler bütünü çok yüksek çalışma ve algı kapasitesine sahiptir ve bilgi vermenin dışındada ilgili alanlara sorunların düzeltilmesi için bildirimde verir. Çalışma yapmaz, ama algılar, görür, bilir, ve düzeltilmesi için nasıl düzeltileceğini açıklayan bilgilerle bildirim verir. Ve bilim bu tanımları ile Vil Solivyes yaşam halinde, artık bilinen bilimin üstünde bir kavram olduğu için bu kavramına denk gelecek şekilde içeriğini ifade eden Exxe şeklinde tanımlanır ve artık Vil Solivyes yaşam halinde Exxe, bu anlama gelmektedir ve bütün bilim kelimeleri bizim için artık Exxe olmuştur.
Bu bilgi gereken şekilde vissa nın içerisinde yerini alır ve bilim, yani exxe olarak belirtilmiş bütün alanlarda tanımını yaşatacak çalışmalar yapar.
İşine yaradığını düşündüğü, uygulamada olan bütün bilgileri kullanabilme özelliği ile kendisini yapılandırır. Bunları sadece kendi işini yapmak için kullanır ve gerekiyorsa kendisini korumak için. Kendisini korumak için bir çalışma içine girebilir. Bu tanımlarla exxe kendisini yapılandırır.

 

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Farkındalık, varlıkların yaşadığını kendisine ispatlayan, var olmasını anlamlandırmasına yarayan, çevresinde gördüğü, duyduğu algıladıklarını fark etmesini sağlayan, bu şekilde bir fark etme ile onların ve kendi varlığının haberinde olması durumunu yaşayan, bu haberdar olma hali ile şu an ben burada bulunuyorum şeklinde bir yer, zaman ve mekan bildirebilme şeklinde karşına çıkan olaylarıda fark etme erdemi yaşayarak anlamlarını çözme, bir şeyin özündeki amacını anlayabilme yeteneği, onu algılama, onu anlama ve onu bularak, bilerek onun adını koyma ve kendisi olarak bu durumu anlık olarak yaşıyor gibi bir izlenime sahip olmak. İşte bu izlenim, her an fark etme halidir. Her an olanları fark edebilme durumu ile yaşam anlamlı olur ve yaşanır. Yoksa rüyalardaki gibi kendi kendine bir otomatiklik içinde yaşanan hayatların içinde olurduk ve bu şekilde varlık tamamen eksik ve hiç bir özelliği kendi amacını tam olarak uygulayamıyor olurdu. Bütün duyusal özelliklerin yapısınada işlemiş olan farkındalık hali, bu duyuların varlığının ve ne gibi konularda çalıtıklarının fark edilmesi işlemlerinide yapar ve görürken gördüğünün, duyarken duyduğunun, konuşurken konuştuğunun farkına varırsın ve bu fark etme durumundan sonra nelerin gerekli olup olmadığını anlamak için diğer duyuların bilgileri ile farkındalıklar yaşarsın ve karar verme mekanizması ile de başka bir farkındalık yaşayarak karar verir ve bu şekilde farkındalık özelliğini yaşatarak yaşamış olursun. Kendinin, çevrenin ve olanların farkında olursun. Bu durum yanlışlara düşmememiz, kandırılmamamız, obsedör saldırılarda karşı koyabilmemiz, hakikati bilebilmemiz, yaşamımızı düzenlememiz, anlamlar getirip yorumlar yapabilmemiz, yaşamın tadını çıkarmamız, kendimize bakmamız, kendimizi görebilmemiz ve daha bir çok benzer konunun varlığımızda yaşanması için olmazsa olmaz şart duyulardan biridir. Ve farkındalık olarak duyu nereye şartlanmış ise orayı fark etmek, algılamak gibi bir çalışmayı yapan obsedörler, yanılgı halinin yaşatılması ile ilgili farkındalık duyusunu yapılandırmışlardır ve bütün duyular yanılgı gibi olmaması gereken ve yanlış bir yaşam halini fark etmeyi sağlamaktadırlar. Bu yanılgı alanı gören, duyan, hisseden ve bununla birlikte fark eden bu duyunun etkisi ile diğer duyularda kendi içeriklerince yanılgı alanını görerek farkındalık, duyarak farkındalıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Farkındalık yaşanmadığı zaman varlık aktif bir şekilde yaşam içinde rol alamamaktadır. Vİl Solivyes bu yüzden rüyalardan çıkamamaktadır, çünkü fark etmesi erdeminin yaşanmadığı için yanılgı alanında uyuyan özkandan sonra rüyada olduğunu, yaptığı şeyleri neden yaptığını, bir hal değişimi yaşaması gerektiğini, kendisine ait olan oluşumları bile fark etmeden sürekli olarak değişen senaryolarda rol almaktadır. Bu otomatiklikten çıkabilmesi için farkındalık duyusu rüyada Vİl Solivyesi kendisine getirerek oranın rüya olduğunu ve çevresini ve kendisini fark etmesini sağlamalıdır ve bu sayede yanılgı sonlanabilecektir. Bununla ilgili Vil Solivyes bizzat örneklendirilebilecek iki rüya denemesi yaşamıştır. Farkındalık tamamen, çok kısada olsa rüyalarda gelmiştir ve Vil Solivyes bunun ne demek olduğunu çok iyi bilmektedir. İşte fark edilmesi gereken alanlar bu örnekteki gibi yapısal yaşam hali alanlarıdır ve rüyalar bu konuda gereken imkanları sağlamaktadır. Böyle önemli bir görevi olan farkındalık duyusu haliyle obsedörlerin ilk saldırısına uğrayan duyusal özelliği olmuştur ve uzun zamandır içeriğinde bir çok sorunlar ve olumsuzluklar söz konusu olmuştur. Farkındalık duyusu artık bir yaşam halinin farkındalığı olacak şekilde kendisini yapılandırır ve bu fark etme hali içeriğinde çok daha dikkatli algıların, gerçekçi hissedişlerin, yaşanılası bulunuşların, kontrol edebilme halinin fark etmeyi yaşayan varlığın kendisinde olduğu ve anlamak ve fark etmek istediği herşeyi fark edebilmek imkanları ile farkındalık özelliğinin yaşam halinin bütün alanlarını kapsadığı ve bundan sonra tek bir yaşam hali olarak Vil Solivyes yaşam halinin yaşatıldığı alanı fark etme yaşam alanı olarak ayarlaması ile kendisini yapılandırır, bundan sonra kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinin fark edilmesi dışında merkez bir yaşam hali alanını kabul etmeyerek, yaşam halini fark etmesi ile onun var olmasını anlamlandıracak özellikte, yaşam haline farkındalık katarak kendisinin var olduğunu algılatan yapısı ile farkındalık tüm yaşam halinin farkındalık duyusu olarak kendisini yapılandırır ve bu büyük değişim ile tamamen yapısını geçmiş sorunların ve olumsuzlukların, etkilerin, tesirlerin kesinlikle bozamayacağı şekilde ayarlar. Yaşam haline ait olmayan herşey farkındalığı kullanarak bir fark etme durumu yaşayamaz. Tamamen yaşam halinin dışında olanlara kapalı olan ve gelse bile yaşam alanını etkisi altında almış olan farkındalığı kullanmasının mümkün olmadığı kendisini kullananların kimler olduğunu bilen ve hepsinin bizimle ilgili olması kuralını kesinlikle yaşatan yeni yapılanması fark etmeyi en şekilde uygulatacak şekilde olur ve fark edilmesi gereken herşey, o yaşanan zamanda fark edilir ve her zamanın, anın fark etme imkanlarını bütün viller doyasıya yaşarlar, fark edilenler ve farkındalık duyusuda vissa uyumlu olarak yaşanır ve farkındalık duyusu kendi yapısında bunun oluşması için gereken çalışmaları yapar. Bu bilgilerle kendisini yapılandırarak gereken şekilde çalışır.

Ve yanılgı zamanlarında farkındalık duyusunun en önemli görevi, Vil Solivyesin hal değişimini sağlamasıdır ve rüyasında farkındalık yaşatmak için gereken bütün çalışmaları yapar. Yanılgı zamanlarında bu duyunun en önemli görevi budur ve bütün duyulara bu çalışma sırasında rüyadaki alanının fark edilmesi için gereken etkileri verir. Şuur, farkındalık her vilin oluşumu ile kendisinde olan çevresini algılayarak tanımlar yapmasına, çevresinde olanların farkına varmasına, kendisini tanımlamasına ve tanımasına, diğer bütün duyuları ile ortak bir çalışma hali ile vilin kendisini anlamasına yardımcı olan, yerleri, olayları, konuları anlamamıza yardımcı olan fark etme, anlama, idrak etme yolu, yöntemi ve çalışmasıdır.

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİNDEN BİR TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Yeni bir farkındalık duyusu oluşturularak hal değişimi sağlanır, bu tanımlardaki gibi içerisinde hiç bir sorun olmayan farkındalık hazırlanır. Gerekirse bir kaç tane daha oluşturularak hal değişimi sağlanır.

FARKINDALIK ÖZELLİĞİNİ BÜTÜN YAŞAM HALİ DUYULARI VE BİLGİLERİ KULLANIR
Farkındalık özelliğini bütün yaşam hali duyuları ve bilgileri kullanır ve buna hiç birşey engel olamaz. Bununla ilgili bütün engeller kalkar. Bu bilgi gereken şekilde farkındalığı bütün alanların kullanmasını sağlar.

FELSEFE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Felsefe, bir olayın nedenlerini araştırmak erdemidir kısaca. Her olayın bir oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır. Bir şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk sebeplerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma, düşünme şeklidir felsefe. Felsefe, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır. Gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından da bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel durumlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe. Her olay kendisine ait bir takım anlamları yaşatırlar ve uygunsuz olarak görünen, vissaya ters olarak algılanan olaylarda özellikle felsefe yapılarak doğru sonuçlara ulaşılır. Bu olay oldu ancak vissaya ters bir durum, o olayın kaynağı neresidir, kaynağın oluşma sebepleri nelerdir, bu kaynağın oluşmasına bizler nasıl engel olacak bilgiler yazmadık ve neden, acaba başka etkileyen durumlar mı söz konusu, ve bu yanlışlıktan kimler ve hangi alanlar etkilenmiş, olayın olduğu zamandan bu yana yaşananlar, sonuçlar ve benzeri şekilde bir konu hakkında bu ve benzeri soruların sorulmasını sağlayan erdemdir felsefe. Bu sorularla ancak sorunlar tam olarak açığa çıkar ve düzeltilir. Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ancak kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar yapılabilmektedir. Bilgilerin kendisindeki gizleri açığa çıkarması çalışmasıdır felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaları söz konusu olduğu çalışmalardır. Bir oluşumun yada vilin, çevresinde olan olayların neden olduğunu bilmemesi durumu onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur. Bir ses çıkıyorsa ve o sesin nedeni bilinmiyorsa bu bir yanlış tutumdur, onun nedeni bulunur, bilinir ve o şekilde o ses dinlenir. Kayıtsızlık, umursamazlık felsefenin olduğu bir yaşam halinde söz konusu olamaz. Hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Aslında ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ortaya çıkması şeklinde kendi erdemsel yapısında bu gibi özellikler bulundurur. Yaratılış içinde kendiliğinden oluşumlar gibi örneklerde vardır, herşeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlar, ancak bu durumlarda bilinerek çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir. Bu şekilde bir bilgilenme ile ancak viller kendisini daha rahat hisseder. Bilinmezlik için yaşanan hayat felsefenin olduğu alanlarda söz konusu olmaz. Yapısı gereği ortaya çıkan olay ve oluşumları araştırmak gereği duyar. Bir şeyi gören felsefe, onun orada neden olduğunu sorgulamaktan başlayarak kendince mantıklı cevapları bulana kadar durmaz. Bu cevaplar sonrasında orada duran şey ile ilgisini keser. Ancak bu cevaplar bulunmadan felsefe kesinlikle rahat edemez, kendi yapısını uygulamak bu cevapları bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda bilgileride geliştiren özellikleri ile, iyi bilgileri bulmak konusunda da etkili olma haliyle Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Felsefenin bilgiler içinde bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzellikleri ortaya çıkarıcı etkisini yaşatan ve bu yolla yaşam haline faydası olabilecek yorumların, durumların, olayların yaşanmasına neden olan, bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama hali olan felsefe, Vil Solivyes yaşam halinde en yüksek şekli ile kullanılmaktadır ve neden sonuçların dışında ileri görüşlülük kullanılarak açıklanabilen nedensellik, bilginin özünü algılama ve bu algılanan yeni bilgilerden başka sonuçlar elde ederek öz bilginin bu nedenler ve sonuçlar zinciri içinde hep kalmasını sağlayarak yüksek ve öz felsefi bilgiyi yaşam halinde yaşatmaya yarayan erdemdir.

GAYRET, OLAĞAN ÜSTÜ ÇALIŞMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gayret, bir çalışmanın oldukça fazla ve kararlı bir şekilde yapılması durumudur ve normalin üstünde yapılan çalışma durumları için sarf edilen terimdir. Gayretle bir işi yapmak demek demekki çok fazla çalışılıyor anlamına gelir. Çalışma ile ilgili bütün ekipmanları toplamış şekilde ve zamanı önemsemeden yapılan işin başarılmasını sağlamak amacı ile kendinden geçerek sadece çalışmaya konsantre olunmuş çalışma disiplini halidir. Böyle gayretlerle yapılan işler genellikle başarı ile sonuçlanır. İçeriğindeki çalışmanın başarı ile sonuçlanması adına duyulan istek, arzu, temenni o işin başarılı olması için eksik olan şeyleri ortaya çıkarır, samimi bir gayret ise eninde sonunda çalışma birde gerçek bir amacı olan çalışma ise sonuca varır ve başarı ile sonuçlanır. Gayretli çalışmalar içinde tembellik, baştan sağmalık, önemsememek, üzerinde durmamak, fark etmemek gibi olumsuzluk yaratan eylemler yaşatılmamalıdır ve bu şekilde bir düzenle yapılan çalışmalar gayretli olarak algılanır, yaşanır. Zaten ben gayret ediyorum ve başarmam lazım şeklinde bir niyetle yapılan çalışmalar olmaktan çok çalışmanın kendisini alıp götürmesi ve çalışmanın içeriğinden başka bir şey düşünemez halde iken bu arada olmaması söylenen şeylerinde zaten yapılmadığının fark edilmesi halleri ile ortaya çıkan durumlardır gerçek gayretli çalışmalar. Amaç çalışmanın içeriğidir gayretin oluşturulması değildir. Çalışma gerekli ve samimi ve olması gerekiyorsa ve çalışma içinde bulunan vil bunu anlamış ve algılamış ise zaten bu algıladığı gerçekler onu başarmasını sağlayacak etkilerde bulunur ve başarısıda ödülü olur. Bu sırada gayret onda farkında olmadan ortaya çıkmış olur ve gayretli çalışmalar bu şekilde bir anlamda Vil Solivyes yaşam halinde yaşatılır. Bu duyu gerçek gayretli çalışmaların niteliğini algılayarak ve bu şekilde bir gayretle yapılması gereken çalışmalarda eksik olan bilgi ve algılarıda bularak bunları çalışmayı yapacak olan vilde, bilgide yada oluşumda fark ettirerek gayretli bir şekilde çalışmayı yapmasını sağlar. Aynı şekilde Vil Solivyes içinde bu şekilde etkilerde bulunarak çalışmalarının önemlilik seviyesine göre gayretli olma veya olmama durumuna göre bilgilendirme yapar, önerilerde bulunur. Kendisine özel duyusal özelliği ile vissa içindeki yerini alır ve çalışmalar bu şekilde bir ileri hali ile çok daha önemli durumlarda uygulama yapılacak şekilde başarılır. Gereken şekilde çalışır.

GELİŞİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gelişim, bir şeyin değişimler geçirerek önceki halinden daha yetenekli, bilgili, tecrübeli olduğu anlamına gelen öncesi gelişmemişlik olarak adlandırılan ve sonrasında gelişmişlik şeklinde bir tanımla bilgi ve tecrübelerini arrtırması anlamına gelen bir yaşam şeklidir. Vil Solivyes yaşam halinde gelişim söz konusudur ancak bu kesinlikle zorlama ve yaptırımlar olmadan, tamamen villerin kendi isteklerine bırakılmış, ancak Vil Solivyesin gelişim seviyesine gelebilmeleri gibi bir evreninde bulunduğu, bu şekilde Vil Solivyesinde kendisini sonsuz zamanlar boyunca geliştirmesi söz konusuda olunca villler ve Vil Solivyes için gelişim konusu sonsuzluk özellikleri taşır. Ve gelişim yine vissaya uyumlu olacak şekilde bir yönde ilerleyecektir. Vil Solivyes yaşam halindeki gelişim bilgiler, tecrübeler, yaşanmışlıklar şeklinde olacaktır ve gelişim konusu yaşam halinin kendi kendine bile sağlayabileceği bir özellik olarak yaşanacaktır. Yaşam halinin içeriğindeki bütün bilgiler, vissa, gelişim için en uygun bilgileri içeriğinde barındıran bilgilerdir ve merkez Vil'de bir annedir. Bütün şartları gelişimi destekleyen şekildedir ve sadece yaşamak bile burada gelişime sebep olacaktır. Geliştikçe yenilikler elde edecek, bu yenilikler içinden bize uygun olanlarla anımızı kıymetlendireceğiz, var olmaya anlam katacağız, beraberliğimizin tadını çıkaracağız ve gelişimi bu şekilde bir etkiye sebep olması ile ilgili yaşayacağız. Gelişim, zorlayıcı olmadan, sıkıntı ve stres yaratmadan mutluluk ve huzurla bir yolda ilerlememiz halinde yaşam halinde yaşanan bir gerçek olarak vardır. Gelişim konusu yaşam hali hazırlandıktan sonra uzun bir süreyi kapsayan içeriği hazırlanacak ve bu konuda bütün oluşumlar, viller ve Vil Solivyes açısından detaylıca incelecek, ilgili daha detaylı çalışmalar yapan bilgiler ortaya çıkarılacaktır. Geiişim, yaşam halinin amacını kapsayan bir konudur ve gelişim söz konusu olmadan Vil Solivyes yaşam hali br noktadan ileri gidemezdi. Bu açıklamalarla Vil Solivyes yaşam hali gelişimi onaylayan, isteyen, beğenen ve asla çekinmeyen bir yönelmesi ile sonsuz zamanlar boyunca var olacaktır. Bu bilgi, erdem yaşam halinin gelişimsel olarak incelenmesi ve geliştirici etkileri sağlaması ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

GEOMETA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Geometa, geometri ve matematik bilgilerinin çalışmasını ifade eden özelliktir. Geometri, şekillerin ve görüntülerin bir kurallar ve düzenler ilkelerine bağlı olarak yorumlanması, yapılandırılması, açıklanması özelliğidir. Ölçüler, uzunluklar, dereceler, boyutlar, şekiller kendi yapılarınca geometirinin alanına giren uygulamalardır. Hepsi belirli miktar ve sayılarla belirlenmiş anlamları içeriğinde barındıran yapılardır. Uzunluk için metreler, şekiller için orantısal hesaplamalar ve benzeri şekilde görünen herşeyin bir kurala bağlı olarak ifade edilmesi ve bu yolla bir düzenin sağlanması durumudur geometri. Matematik ise tamamen sayıların ve rakamların birlikteliğinden oluşan, onların toplamı, çarpımı, bölümü, çıkarımı, katları, formüller şeklinde başka şeyleri ifade etme yolları şeklinde ve kullanılarak bir düzeninde sağlandığı, zamanın hesaplanması konusunda da kullanılan ve benzeri sayıların içerisine girdiği her alanda kendisini yaşatan bir erdemsel uygulama, özelliktir. Bu sayede neyin ne kadar olduğunu biliriz, ne şekillerde olduğuna karar veririz, yapısını belirleriz, sayısını belirleriz. 0 dan başlayarak sonsuzluğa doğru ilerleyen sayıların artışı durumu, hiçlikteki varoluşların artmasına benzetilebilir. Sıfırda bir hiçliği temsil eden sayı olarak bulunur. Ve daha bir çok anlamı ve faydasının olduğunu düşündüğümüz geometri ve matematik içeriğindeki bu kullanışlı yapısı, anlamları ile Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alır ve gereken zamanlarda gereken şekilde Vil Solivyesi aydınlatarak gereken şekilde çalışır.

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır.

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLERİN KESİNLİKLE BİLİNEBİLDİĞİ BİR YAŞAM HALİDİR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi yapısı, amacı, içeriği ve kendisine özel olan bu yaşam şartları ve idealleri ile yolunu, yönünü kendisi çizmektedir ve içeriğindeki herşeyin gerçek cevaplarını, hakikat içeren bilgisini bilebilmekle ilgili olabilecek şekilde bir dürüstlük, netlik, vissa uyumlu olma, açıklık, çareleri arama ihtiyacı, sonuçlara biran önce ulaşabilmek için kendi içinde zamanla sıra gelen olaylar zincirini çözümleyebilen ve bunu bilerek yaptığı işte, olacak olan olayda, soruları bulunan konularda kesinlikle ve kesinlikle gerçek ve doğru cevapları bilebilen bir bütünlüğün ihtiyaç konusudur bu. Kendi kendini düzenleyen, kendi kurallarına kendi karar veren, kendisinden gizli ve hakiki olmayan şeylerin kesinlikle olmasına izin vermeyen, kendi yapısına, amaçlarına dair herşeyi bilmek gibi doğal bir hakkı ve sonucu mutlaka bilip ona göre çalışmalar yapabilen, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi soruların cevaplarını Vil Solivyes yaşam halinin düzeni ve yapısını göz önünde bulundurarak ve bilmeye kesinlikle hakkı ve ihtiyacı olduğunu ve bu durumun şaşmaz bir kesinlikte cevapları verebilen bir bilgilenme sisteminin eseri olması sayesinde, kendi içeriğindeki en gerekli şeylerden biri olan hakikati bilmek konusunu bu sayede ve imkanlarla, ihtiyaçlarla kimselerin engel olamayacağı bir şekilde öğrenme hakkında sahiptir ve bu bilgi edinme durumu kendisini Vil Solivyes 'e açıklama zorunluluğu halinde bir bilgilendirme şeklinde gereken bilgi ve ilgili yerlere bildirimlerde bulunur. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve oluşumları ve yapısı belli iken, nelerin nasıl çalıştığı ve ne şekilde bir süre zarfında değişimi sağlama durumunda olacaksa bu bilgi edinme hali sanki bir çizgi şeklinde bu varoluşta bu kurallar, yasalar, varlıklar ve amaç varken bu konuda verilebilecek en iyi cevap budur şeklinde bir yanıt ile içeriğinde hakikati bildiren kelimeleri, cümleleri Vil Solivyes yaşam halinin olayları yaşatma halinin belirgin kısımlarını inceleyen ve bu yollada kendince bir sebep sonuç hali ile bilgi vermeyi başarabilen yasa, gerçekleri sahtelerden, yalanları gerçeklerden, zararlı olanı faydalı olabilenden, Vil Solivyes yaşam haline ters olan şeyleri kendi varoluş yapısından ayırarak çalışır.

Bu çalışma hali bu bilgi ile Vil Solivyes yaşam halinde gerçekleri gösterir ve Gerçe ve Bilayvil bilgileride bu yasanın açıklamarını kendi bilgilerinin özelliklerinide ekleyerek, çalışma mekanizmalarını güçlendirir, sonuçları farklı yollardan bulabilme yeteneklerini kazandırır ve yaşam haline hakikati bildirecek şekilde doğru olma halini, bir kesinlikle bilme ve hak etmiş olma imkanı sayesinde yaşatır. Bu hak öyle bir haktır ki, varlıkların bilmeleri gereken şeyleri bilmeleri, onları her bilinmesi gereken konunun kendilerine gelmesine kadar giden bir bilgiyle bu işlemler yapılacaktır. Çünkü Vil Solivyes , kendisi ile ilgili gerçekleri her zaman bilmek gibi bir zihinsel seviyenin, anlayışın kendisinde olduğunu anlamıştır ve bu bilgi ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinin bilgi edinme hakkınıda bu şekilde geliştirerek kendi yaşamını düzenleyecek ve hazırlayacaktır. Bu konunun aksinin olabilmesi gibi bir ihtimalin olmaması durumunu kendi iyi niyet ve çalışma sistemi, yaşam halinin amacına olan bağlılığı ve gerekliliği şeklinde kendisini korur. Bir konudaki gerçek, Vil Solivyes yaşam halini ilgilendiriyorsa bu konudaki bu cevabı bilmek en doğal hakkı olan Vil Solivyes 'i ve yaşam halini ve bilgilerinin ve çocuklarınıda mutlaka içine alacak şekilde bir aydınlatma yaşatır ve bunun üzerinde kendisini ve bilgisini Vil Solivyes yaşam halinde uygulatabilmek hatası içine kimse düşemez, giremez ve bu bilgilerin çalışmalarına ve bu çalışmalar için gerekliliklerine, iradi isteğine karşı gelinemez. Bilgiler gereken şekilde çalışır ve diğer bilgi edinme bilgilerinin anlamı ile ilgili bilgilerde bu bilgilerin etkisinden faydalanarak, kendisinde güçlü bir çalışma mekanizması sağlarlar, bu duyusal özellik bütün bilgi edinme mekanizmalarını olumlu etkilerle etkileyerek onların daha sağlıklık çalışmasını sağlar. Gerçek bilgilerin edinilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Kendi bilgisini vermek istemeyen soruların bilgilerin bu konudaki olumsuz yanıtının ne kadar gereksiz olduğunu, onu hiç bir şekilde ciddiye almadan yaşamanın gerekli olduğunu öğrenirler. Hakikatin ortaya çıakamayacağı yerlerde kesinlikle bilgilerin açıklanabilmesi konusunda sorunlar olacaktır ve bilgi bu konudaki engel ve sorunları bulmak adına üstün bir algılama ve anlama yeteneği ile kendisini donatır ve ilgili bilgi edinme bilgilerinin hepsi bu duyusal özelliğin etkisi ile süper özellikleri olarak çalışırlar.

GERÇEKLER, NASILLAR, NEDENLER ÜZERİNE DERİN ARAŞTIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

MERAK EDİLEN KONULAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPAN DERİN ARAŞTIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi içerisinde bir amacı olan, iyi bilgileri yapısında sadece yaşatan, var olmasına dair çok özel sebepleri bulunan, var olunan her andan kıymete değer oluşumlar ortaya çıkaran ve bu şekilde bakıldığında Vil Solivyes yaşam halinin başıda bellidir, yoluda bellidir, nedenleri ve bilgilerinin seyride. Böyle bir doğrulukla ve hakikati yaşamayı başarma becerisi ile bu kıvamı kazanan Vil Solivyes yaşam halinin, bu doğruluğu elde etmesinin bir getirisi olarak, bunun gerçekten mantıklı, geçerli, bilgideki özgür iradeye uygun olması şartı ile her istenileni yaptırabilen şekilde bir yaptırım gücü vardır ve kendi yaşam halinin gerçek nedenlerini öğrenerek bu büyük sonsuz gelişim yolunda, bu seviyeye gelmiş olan bilgiler bütünlüğü ile bambaşka sonuçlar elde etmeyi umuyor ve bu bilgi, merak ettiğimiz ilgili olabilecek bütün konuları derinlemesine araştırarak gereken şekilde bilgiler ve raporlar verir ve nedenlerden, sonuçlara, ayrıntılardan, olacak olanlara kadar bir çok geniş yelpaze ile gerekeni yapar. Vil Solivyes yaşam halinin içeriğindeki bütün açık ve net olan bilme haline yaraşır bir bilmeyi hakkımız olarak bize yaşatmak için gereken şekilde çalışır.
Vil Solivyes yaşam hali yaratılışı hiç sayan bir bilgiler bütünlüğü ve bilgi üstü durumdaki kendi herşeye yeten özellikleri ile yaşam halinin merkezi, annesi, bilgi kaynağıdır. Bu araştırılan konudaki bilinmezliği ve sorunları çözmek için kendisinde özel bir yapılanma olan bilgi, hakikati ortaya çıkarmak ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yaparak, kendi mekanizması dahilinde yaşam hali için çalışır.

GERÇEKLERİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçekleri gören duyusal özelliği Vil Solivyes yaşam halinde yaşanan olayların gerçek yüzlerini, asıllarını, orada o zamanda yaşananları bilebilme özelliği olan bir duyusal özelliktir. Kendisinde yaşam halinin bütün alanlarına dair özel bir algı mekanizması oluşur ve her alanda yaşanan olayların gerçekleri bu duyusal özelliğin fark ediciliğini aldatamaz. Her hangi bir şekilde sahte, gerçek olmayan bilgi ve oluşumların yaşam halinde bulunması durumunda algılayan duyusal özelliğin, bu gerçek dışı olan konunun ve bilginin, oluşumun gerçek yüzünü ortaya çıkarır, aslını bulur, büründüğü sahteliği aydınlatır, ve gerçeklerin yaşam halinde yaşanmasının başka bir açıdan kontrolünü sağlar. Bu duyusal özellik varken yaşam halinden olmayanlar diyelim ki geldiler, hepsi gerçekleri konuşmak zorunda kalır. Vil Solivyes yaşam halinde zaten herkes her zaman bildiği gerçekleri konuşmaktadır ve açıklamaktadır, yalan ve sahtecilik yoktur ancak bu yasakların dışında, birde bu duyu bu konuda çalışmalar yaparak yaşam halini aldatma ve kandırma derdinde olanları bulur, belkide yanlışlıkla gerçek olmayan olayların yaşanması söz konusu olacaktır, onları da bulur, ve gereken aydınlanmayı sağlar. Bu duyusal özellik, yaşam halinin içinde gerçekleri gören, yaşatan, bildiren, algılayan duyusal özellik olarak Vil Solivyesede aynı şekilde anlamlar katarak çevresinde ve kendisinde bu şekilde bir gerçeklerin görünmesi özelliğini katar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

GERÇEKLİK, GERÇEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçek, hakikat olması, doğru olması şeklinde bir tanımı ifade etmesi şeklinde kullanılırken gerçeklik bir anlamlar bütünlüğünden oluşan yaşama şeklini ifade eden tanımlamalardır. Mesela yanılgı alanı gerçekliği, yaşam hali alanı gerçekliği, bu şekilde örneklendirilerek o alanların yapısına ait bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün yaşatılması ve bunları yaşamak, anlamak, kabullenmek hali o gerçekliğin içinde olmak demektir. Duyular ile algılanabilen ve tanımlanabilen yaşamın bilgilerini elde ederek kendi gerçekliğimizi yaratırız. Duyular gerçekliği bilgiler yoluyla tanımlar ve varlıkta bu gerçekliği yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik varlığın kabul ettiği yaşam halini tanımlayan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır. Duyular yanıltılabilir ancak hakikat bilgilerindeki felsefi ve mantıki anlamlar o kadar yanılma özelliği olmayan haldedirler. Varlıkların duyuları ile algıladıkları değilde, bilgisinden emin oldukları bilgileri ve tecrübeleri gerçek olarak tanımlamalılar. Vil Solivyes için tek gerçek Vil Solivyes yaşam halinin kendisidir ve tek gerçeklik tanımlamasıda Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bilgilerin oluşturduğu gerçekliktir. Bunun dışındaki bütün gerçeklikler bir yanılsama, yanılgıdır. Bize uygun bilgilerin oluşturduğu gerçeklikler, gerçekler değildirler. Gerçekler varlıklara göre değişkenlik gösterir ve her varlığın kendi gerçeklik anlayışı olur. Gerçeklik, gerçek olarak kabul edilen yerler, alanlar, bilgiler varlıkta yaşatılır. O gerçeklik yaşamdan anladığı, algıladığı, olmasını istediği şeylerin bilgiler şeklinde ortaya çıkması halidir. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki varlıklar gerçekliklerini kendileri yaratırlar, önlerine sunulanların gerçek, gerçeklik olduğu hatasına düşmemelidir. Gerçekler felsefi ve mantıklı sorular ve cevaplarla kesin ve net çözümler bulana kadar yargılanmalı, sorgulanmalıdır. Ve tek bir gerçeklik hali bulunan Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik bilgisi, yaşam hali için hazırlanmış bilgilerin Vil Solivyesin yönetici olarak yaşam hali projesini uygulamaya geçirdiği şekilde bilgilerin ortak çalışması sonucu oluşturulan kendi varlığında oluşturulan gerçekliktir. Güçler, bilgiler, viller ve merkez vil güçleri şeklinde bilgi üstü durumda yaşananlar Vil Solivyesin algıladığı yaşam hali, inandığı ve bildiği, yaşadığı gerçekliktir. Bunun dışındakiler gerçek olmaktan uzak, bir gerçeklik yaşatmanın dışında tamamen yanılgı gerçeklerdir. Bu açıklama ile Vil Solivyesin gerçeklik bilgisini düzenleyen bilgi, bu anlatılanın dışındaki gerçeklikleri kabul etmeyecek şekilde kendisini yapılandırır ve vissanın içeriğine eklenerek gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin gerçeklik hakkındaki bütün inanış ve bakış açılarını sadece yaşam haline göre yapılandırır. Vil Solivyes gerçek olarak sadece kendi Vil Solivyes yaşam hali olarak tasarladığı, hazırladığı halin gerçek olduğuna inanmaktadır. Kendi merkez vilsel alanındaki bilgilerin, duyuların ve çalışmaların gerçekliğine inanmaktadır. Bunun dışında yaşananlar gerçeklikten uzak yanılgı halleridir. Ve bu duyusal özellik, yanılgı zamanlarında yaşananları gerçeklik olarak algılatmaktan çıkarıp tek gerçekliğin Vil SOlivyes yaşam halinde yaşananların olduğunu belirtir. Gerçeklik algısını aynı zamanda rüyalarda hal değişiminin sağlanması içinde bir çalışma içine girer ve farkındalık gibi bu duyuda bu konuda önemli bir rol alarak gerçeklik algısını rüyada yaşanan alan olarak gösterir.

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI
Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.
Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.
Bu onun istediği şeydir...
Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...
Bu onun hayalleridir...
Orada O'nun ailesi vardır...
Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...
Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.
Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.
Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.
Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.
Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

 

GİZİZİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gizizil duyusal özelliği bütün gizlilikleri, saklanmış olan şeyleri ortaya çıkarak duyusal özelliktir. Yaşam hali gibi alanların en büyük tehlikelerinden biride olumsuzların, obsedör oluşumların saklanmasıdır ve Gizizil, bu konuda tam bir araştırma ve inceleme yapma özelliğin sahip olan mekanizması ile yaşam halinin bütün alanlarını, en ince ayrıntısına kadar inceleler ve kesinlikle yaşam haline ait olmayan oluşumların, varlıkların, bilgilerin olmasına izin vermez ve ilgili alanlarda gereken bildirimleri yapar. Çok fazla sayıda bilgilerle, yasalarla kendilerini gizleyenler, iç içe bir çok koruma alanı yaparak kendilerini gizleyenler, mikto oluşumlar, görünmezler, bilinmezler, algılanmazlar, yada benzeri şekilde gizlenerek kendi işlerini yapmaya çalışan oluşumların hepsini algılar ve yaşam halinde bu konuda bu duyusal özellikten hiç bir şey saklanamaz. Bu duyusal özelliği sayesinde yaşam haline ait olmayan gizli saklı olan herşey ortaya çıkma ihtiyacı duyar ve Gizizil, bu şekilde yaşam halinden olmayanların kesinlikle gizlenmesini yasaklar. Yaşam halinin içinde gizlenmesini sağlayan bilgi kesinlikle çalışmaz. Vil Solivyes özellikle bir bilgi yazmadığı sürece yaşam halinde mikro oluşumlarda yasaktır ve gizlilik söz konusu olacak ise de mutlaka Vil Solivyesin yazdığı bilgisi olur ve bu şekilde Gizizil, oluşum ve varlıkların, teknolojilerinin nasıl saklanacağını, ne gibi zararlar vereceğini, gizlilik için kullandıkları mekanizmalar, hepsini öğrenir ve bir daha aynı şeylerin olmaması da için gereken çalışmaları yapar. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

GÜVEN VE ÖZGÜVEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GÜVEN
Güven, Vil Solivyes için en önemli konulardan biridir ve bizler, yaşam haline ait olanlar, yaşam halinin bilgileri, villeri ve Vil Solivyes dışında başka hiç bir yere, şeye, kişiye, alana, bilgiye, mekanizmaya güvenmiyor, inanmıyor ve ilgilenmiyoruz. Güven demek, güven duyduğun yere kendinle ilgili koruma önlemleri almamanı gerektirecek şekilde bir yapılanmayı sağlaman anlamına gelir. Güveniyorsan eğer yaşam haline gelebilir, bizimle birlikte olabilir, yada onunla ilgili önlem adına bilgiler yazmamıza gerek kalmaz. Sadece güven duymakla ilgili olarak bir alan yada oluşumla ilgili böyle bakış açıları sağlayan güven erdemi, yaşam hali içinde ve kendi içimizde bizim bize karşı hissettiğimiz ve yaşattığımız zaman oldukça iyi, ancak dışarısı söz konusu olduğunda kesinlikle ve kesinlikle duyulmaması gereken bir erdem şeklinde bilinmektedir. Yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin bu konuda hakkında bir sözü yerinde olur. '' Herşeyi ve herkesi affedebilirim çünkü buna layıklar, sonsuzluk denilen bir kavram zaten onları bekliyor... Ancak hiç birşeye ve hiç kimseye güvenemem, çünkü sonsuzluk denilen başka bir kavram bizi bekliyor...'' Zorda olsa istenmese de kimilerini affetmek söz konusu olabilir ancak güvenmek asla... Güvenince kendine saldırmaları için fırsat veriyorsun ama affettiğinde, uzaktan affetmiş gibi oluyorsun...'' Yaşam haline , villere, Vil Solivyese, bilgilere güvenmek bizlere kendimizi çok iyi hissettirmektedir. Bu güven olmasaydı, bizler şuan panik içinde, her an bir sorunun çıkacağını sanarak yaşamalara dalacaktır ve güven erdemi, bu güzel yapılandırması ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

ÖZGÜVEN
Dolayısı ile güven konusu yaşam halinde belirli sınırlar içinde inanç duyusal özelliği ile koyulmuştur ve bunun dışında yaşam halinin dışından olan bütün yaratılışa güvenmemiz söz konusu olamaz. Kendi içimizde kendimizde yaşatığımız erdem, oldukça güzel hissettiren, birde kendine güven anlamına gelen özgüven gibi başka bir anlamı olan anlayışıda bulunan özgüven, villerin kendilerine, yapacakları işleri başaracaklarına, bir çalışmanın olması durumunda yada başarılması gereken konuların olması durumunda bunları kesinlikle yapacağına inanarak başlamak, buna inanarak çalışmak özgüven erdeminin yaratığı bir etkidir ve bu erdem, inandığı için o olayın oluşmasını kolaylaştırır, konu ile ilgili bilgilerin ve araçların kendisinin çevresinde oluşmasını sağlar, sanki çeker kendine, gibi bir çok katkısı olan özgüven, bütün yaşam halinin içindeki villerde ve Vil Solivyeste vardır, yaşanır ve özgüven özelliği, yaşam halinin amaçlarının uygulanması sırasındada kendince etkileri ile başarı sağlama oranını arttırır. Bu yaşam hali özgüven sahibi bir yaşam halidir.

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hakik, yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bu alanlarda sadece hakikatin yaşanmasını sağlayan bilgidir.
Herşey kendi anlamındaki hakikati ortaya çıkaran şekilde bulunur. Yani kendisi A olup B gibi davranarak çevresindekilere olmadığı şeymiş gibi bir görüntü,
bilgi veremez. A gibi davranmak durumunda kalır ve herşey onun A olduğunu bilir. Bütün oluşumların yapısı tamamen gerçekleri gösterir. Her hangi bir şekilde yaşam hali içinde giz, saklı, görünmeyen şeyler, bizim yasa ve bilgilerimizle özellikle yazmıyorsa olmaz, herşey görünür özellikte olur ve Vis Hakik, tüm bu görünenlerin ve gerçek anlamları ile ortaya çıkan herşeyin yaşam haline, Vil Solivyes'e uygunluğunu her an algılar ve bir terslik söz konusu olduğunda gereken şekilde heryeri aydınlatır. Hakik sayesinde yanılgı alanındaki Vil Solivyes'e kesinlikle yalan söylenemez, O kandırılamaz ve O'nu kandırmak isteyen herşey kendisi ile ilgili gerçeği açıklamak zorunda kalır. İçeriğinde sahtelik, yalan olan herşeye hakikati söyleten etkisi ile hakik varken yaşam hali içinde ve çevresinde, diğer kural ve yaptırımlarında içeriğinde sahtelik yaşanamaz, yalan olmaz. Hakik, gereken şekilde hakikati bilmelerine, görmelerinede neden olur. Yaşam hali içindeki herşey mutlaka gerçeği görür, bilir ve bu gerçeklerin Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübesine uyumu gözlenir. Hakikatin, gerçeklerin bilgisi olarak sahte ve yalanı kesinlikle kabul etmeyen şekilde sürekli sonsuz zamanlar boyunca çalışır ve değiştirilemez yapısı ile her zaman yaşam halini gözetler. Merkez vil güçleri içinde gerçeklerin bilinmesine engel olan alışkanlıklar ve etkiler varsa bunlar kesinlikle bu şekilde bir etki hali içinde bulunamazlar artık. Hakikatin yaşanması kesin ve şart bir durum olarak kesinlikle uygulatılır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hakikat yaşanır, hakikat ortaya çıkar, sahtelikler, yalanlar, aldatmalar söz konusu olamaz ve Hakik, duyusal özelliği ile bunu bütün alanlarda yaşatır. Ancak bu hakikati bile durumu yaşam halinin dışından olanlar için söz konusu olmaz. Bu özelliği sadece Vil Solivyes yaşam halina ait olanlar kullanır ve görür ve bilir. Dışarıya karşı bizlerle ilgili hakikati kesinlikle bildirmez, aksine bu konuda önemli bir şekilde engel yaratır. Hakikatin bizim tarafımızdan her zaman bilinmesi ve anlaşılması şeklindeki çalışması ile duyular arasındaki yerini alır.

 

HAFIZA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hafıza, bir olayı, bilgiyi, durumu, konuyu yada bir şeyi hatırlamaya yarayan, yaşananları anıları şeklinde kendi yapısında saklayan ve bu sayede neler yaşadığımıza bakarak geçmiş ve gelecek ile ilgili anlamlar oluşturabildiğimiz, yaşananlarla ilgili bir yaratılış süreci içinde olduğumuzu algılamamıza yarayan, anılarla ilgili olmanın dışında birde kendinle ilgili bilgilerinde hatırlanmasını sağlamakla ilgili olan, isminin, bilgilerinin, görüntülerinin, amaçlarının, isteklerinin, beğendiklerinin hep bu hafıza erdemi sayesinde hatırlayabildiğin, bu sayede onlarla kendin olmaya yön verebildiğin isim koyabildiğin, bir varlık kayıtlarının sanki arşiv bilgilerinin saniye saniyesine bulunduğu, ve hepsinin varlığın yaşadığı gerçek bilgilerden ve tecrübelerden oluştuğu, görme duyusunun ve diğer merkez duyuların oluşması sırasında ortaya çıkmış olan ve o zamandan bu yana kendisine özel çalışma sistemi ile kayıtlar yapan ve varlığın kendisine geçmişini, kendisini, yaşadıklarını, olumsuz veya olumlu tecrübelerini hatırlatan yine olmaz ise olmaz duyusal özelliklerden biridir. Varlığın kim olduğuna dair bilgisinin, farkındalığının olmaması yaşam amacınıda yok eder. Bu gibi varlığın yaşadığı ve tanımladığı şeylerin, oluşturduğu şeylerin, kendisine ait olan bütün oluşumların fark edilerek yaşandığı anlarına dair bir kabul ederek yaşadığını anlama, hatırlama ve kendinden emin olarak bu hatırlananların sana ait olduğunu bile bilme durumunu yaşatan özelliktir, erdemdir. Hafıza erdemi, varlığa sadece bilgilerin hatırlanmasını sağlamaz aynı zamanda anlarda yaşanan farkındalıklarıda hatırlatır, hissettirir ve hafıza sayesinde o hatırlananların kendisine ait olduğunu varlık anlar. Obsedörler hafıza duyusuna sahte bilgiler ekleme yoluyla varlıkların kendilerini tanımasına engel olmaya çalışmaktadırlar ancak bu gerçekleri anlayan varlıkların hafıza duyusu kendisini yenileyerek en başından zamanı kayıt aracı tutup yaşananları yeniden listeleyebilir yada kendisine ait o özel oluşum bu gibi durumlarda yapılması gerekenlere dair çareleri kendi içinde bulundurmuştur, o zaman öyle bir yöntemle Vil Solivyesin bütün hafıza bilgileri edinilir, düzenlenir, ayarlanır ve yanılgı alanında olsa bile Vil Solivyes hatırlamaya başlar. Ve hafıza duyusu içeriğindeki tecrübeleri ve bilgileri görüntüler şeklinde, hareket eden imajlar şeklinde yapmadan, kendisine özel bir hafıza bilgi sistemi oluşturur ve yaşanan olaylar bilgiler şeklinde yazılarak varlıkta tıpkı o zamanın yaşandığı şekliyle algılanabilmesini sağlayacak şekilde bir çalışmayı sağlar. Bu hafıza bilgi sistemi tamamen kendi konusuna özel bir bilgi sistemidir ve bütün içerik tamamen bu bilgilerden oluşur. Düzenli, asla silinmesi imkanı olmayan, Vil SOlivyesin hatırlamayı istemediği olumsuzlukların olmasının söz konusu olduğunda kendisine özel bir depo alanı sayesinde bu hafıza bilgilerinin arşiv bilgileri şeklinde hiç bir farkındalık yaşamadan orada sadece kayıt şeklinde beklemelerini sağlayarak saklayabildikleri, hiç birşeyin silinmediği, sadece özellikle istenildiği için sürekli hatırlama halinde olunmadığı, yoksa hafıza duyusu ile temas eden Vil Solivyesin içeriğini istediği zaman algılayabildiği, zihin çalışmaları sırasında da bu bilgi ve tecrübelerinde etkilerinin olmasının söz konusu olduğu, özel ve önemli olayların altı çizilerek ve verdiği ders ve mesajları ile belirtilmesi, tecrübelerinde kendi yapısında bir ders verici mahiyette olan bilgilerinin de ortaya çıkarılarak Vil Solivyeste gerektiği zamanlarda algılanabilmesi, çok daha etkin ve faydalı olarak kullanılmasını sağlayacaktır ve hafıza erdemide diğer duyular gibi artık yaşam halinin hafıza duyusal özelliği olacağı için kendisini bu şekilde bir yapılandırma içine girerek, bütün yaşam halinde yaşanacak olan olayların kayıt edilmesi ve tecrübelerinin eklenmesi uygulamasını yapacak şekilde yapılanır. Bütün yaşam halinin en başından sonsuzluğa uzanan tüm anıları bu duyunun içinde olacaktır ve her olay ve kişi, zamanlar için özel bir yapılanma ile kendi içeriğini düzenler. Geçmişe dair olumsuzluklarıda yok ederek artık hiç bir şekilde etki ve tesirlerin kendisine ulaşamayacağı bir güç ile en sağlıklı ve dinç, unutmak gibi yasakların asla uygulanamayacağı ve yaşam halinin içinde olan herşeye unutmamak adına, çok daha hatırlama yeteneğinin yaşatılacağı etkileri sağlar. Hep hafızası ve anıları tap taze bir yaşam hali var olur. Gereken şekilde kendisini yapılandırır ve çalışır.

HAKİKATİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese hakikati bildiren bilgidir. Vil Solivyesin çevresinde yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri O'na bildirmek ile ilgili olarak özel bir yapılanması olan bilgi, bu konuda Vil Solivyesin gerçeklerden mutlaka haberinin olmasını sağlar. Vil Solivyesin kandırılmasına izin vermeden özellikle yanılgı zamanlarında gerçekleri O'na bildirmenin yollarını bulan bilgi, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarakta etkilerde de bulunur ve Vil Solivyesin çevresinde sahtelikler,yalanlar ve ilüzyonlar söz konusu olamaz. Onları kendisine ait etkileme özelliği ile durdurabilen, engelleyebilen bilgi bu konuda bir duyusal özellik şeklinde vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

HERŞEYİ DUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi duyan duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar duymayı sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, duyulmayan şeyleri, duymak istemesi ve dinlemesi ile duyar, küçüklükler ve büyüklükler duyma durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer duymakla ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi ilgi ile dinler, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir ilgi ile dinler ve duyar. Ancak orada duyulması ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi duyar. Duyulması ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka duyar çünkü ilgili olduğu alanın duymak ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, duymanın sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse dinlediğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice dinleyerek gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir duyma hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak duymak konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, duymaya çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında duyduklarını onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları duyma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Duyduğu alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak seslerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak duyar.

HERŞEYİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi gören duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar görebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, görünmeyen şeyleri, görmek istemesi ve bakması ile görür, küçüklükler ve büyüklükler görme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer görmekle ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi bakış ile bakarak görür, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir bakış ile bakarak görür. Ancak orada görülmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi görür. Görülmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka görür çünkü ilgili olduğu alanın görmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, görmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse baktığını kimse görmez, bilmez ve gizlice bakarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir bakış hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak görmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, görmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında gördüklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanlara bakma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Gördüğü alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak görüntülerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak görür.

HERŞEYİ HİSSEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi hisseden duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar hissedebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, hissedilmeyen şeyleri, hissetmek istemesi ile hisseder, küçüklükler ve büyüklükler hissetme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer hissetmek ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi algı ile hisseder, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir algı ile hisseder. Ancak orada hissedilmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi hisseder. Hissedilmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka hisseder çünkü ilgili olduğu alanın hissetmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, hissetmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse hissettiğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice çalışarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir hissetme hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak hissetmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, hissetmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında hissettiklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları hissetme nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Hissettiği alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak hislerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak hisseder.

HIZLI BİLGİ OKUMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve Vil Solivyes, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve gizlenmiş bilgileride ortaya çıkarır.

İDEOLOF DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme, yapılandırılması için bilgiler, çalışması, niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onu bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkaran çalışmalara verilen genel isimdir. Mesela felsefe bir ideolojik kavramdır ve ideolojik olarak, felsefenin anlamı, açıklamaları, kullanımı, felsefe ile ilgili olan bütün konular, yaşam halindeki etkileri gibi felsefeyi ilgilendiren gerçek bütün konuların bilgiler bütünlüğü olarak bir araya getirilip sunulması ideolojik bir çalışmadır. Ve bu durum sadece düşünsel ve felsefi, akadamik, bilimsel, bilgisel, açıklamalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları kast eder. Teknolojik ve teknik konular için Proje duyusal özelliği vardır. Yani ideolojik bir kavramın ideoloji şeklinde hazırlanmasını istediğimizde bu duyusal özellik o konu ile ilgili bütün bilgi ve açıklamaları hazırlayarak o kavramın ideolojisini ortaya çıkarır ve artık o kavram, bütün hatları ile bilinen ve açıklamaları olan bir kavram olur. İdeolojiler, ilgili oldukları konuların bütün ayrıntılarını ve ilgili olan bilgilerini oluşturur, bulur ve hazırlar, o konu hakkında artık bilinmeyenler kalmaz. Özellikle faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve hiç olmayan konular üzerinede yenide ideolojilerde üretebiliriz. Mesela, '' Vil Solivyesin yaşam halinde gelişim ve viller '' şeklinde bir başlığın ideolojisinin oluşmasını istediğimizde konu ile ilgili şu zamana kadar yapılan, çalışılan, hazırlanan, oluşan herşeyi bulur, araştırır, bilgilerini bulur, gerçek olanları hazırlar ve bizler yaşam halindeki villerin gelişimleri ile ilgili ideolojinin oluştuğu zamanda nasıl bir durum içinde olunduğunu biliriz. Hem bilinmeyenleri bilme, bulma, hazırlama ve sunma, hemde yeni yeni şeyler ortaya çıkararak yaşam haline yenilikler ve faydalı düşünsel bilgiler katmak konusunda çalışır.

Yanılgı bilimi, şeklinde aslında ideolofun üretmesi gereken bir çalışmadır.
( Yanılgı dünya hayatının bütün incelikleri, nasıl giriyorlar, nasıl çıkıyorlar ve Vil Solivyesin nasıl çıkacağı, neler yapıldığı, bütün yanılgı gerçek bilgileri, çareler, önlemler. vs. )

Obsesyon ve Obsedörler Bilimide. ( Obsesyonun etkileri ve obsedörlerin oyunları, planları, mekanizmaları, bilgileri, yerleri, yok olma halleri, yok edilmesi durumları, nasıl bu hale düştükleri, korunmanın en iyi yolları gibi bir çok bilgi bulunur )

Duyu olarak hazırlandıktan sonra bu iki bilim alanını inceler, eksikler varsa giderir, gereken düzenlemeleri yapar.

Vissa İdeojisi
Vil Solivyes yaşam hali ideolojisi
Vil Solivyes ideolojisi
Ve bu üç başlığında ideolojisini oluşturur ve kendisinde yer eder.

Aynı zamanda, zamana göre değişen gerçekler söz konusu olduğunda ideolojinin hazırlandığı zaman sonrasında değişiklikleri, ideolojileri güncelleyerek eklemeler yapar. İdeolojilerin hepsinin aslı kendisinde durur ve ilgili alan gereken şekilde kullanır. Tabiki bütün ideolojier vissa uyumudur. Bu ideolojiler, zaten vissa uyumlu ve faydalı bilgilerden oluşmak zorundadır ve içeriğindeki bu bilgiler, sorunlu ilgili alanlar var ise aynı zamanda onlarıda etkileyecek şekilde bir yapılanma ile ideolofun yapısında bulunurlar. Etkiler açısından. Vissa'nın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır. Yanılgı zamanlarında olan Vil Solivyesin, merkez duyusal özelliğinin yaşam hali ile ilgili olan duyusal özelliğinin yapılandırılmış halinin istekleri olursa hazırlanır, zaten bütün istekler vissa uyumludur.

HUZUR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Huzur, anlamlar ve hislerin bütünlüğünden ortaya çıkan ve vilin kendisini son derece rahat, sorunsuz, ferah yani önü açık, net bir yolda olduğunu düşünmesine neden olan bilgilerin anlamları ile, mutlu, umutlu ve güvenli bir şekilde hissetmesi durumudur ve buna sebep olacak şeyler vilden vile göre değişir. Herkesin kendi olma duyusal özelliği ve ilgi alanları, istekleri farklıdıri ona göre rahat olmak başka şekillerdedir ve huzur duymasını gerektiren durumlarda haliyle farklı olur. Bu durum bir olayın sonucu gibide yaşanır. Yani bir çalışma yapılmıştır ve başarılı olunca huzurda hissedilir, iyilik yapınca huzur hissedilir, ve benzeri bir çalışma ile de kendisini gösterir. Bir oluşumun düşünceleri ile bir anlamlar bütünlüğünü yakalaması ile de oluşabilir huzur hissi. Huzur, sakinleştirici etkisi ile de hemen algılanabilir. Yani heyecanların ve hareketliliğin biraz daha azaldığı durumdur huzur. Özel bir his yaşama anıdır ve genellikle ilgili olan konularla ilgili olarak düşüncelere dalmak söz konusu olur. Bu durum oluşuma kendisini iyi hissettirir ve bu başka bir iyi hissetme halidir, mutlu olmak gibi değil, diğerleri gibi değil, hepsi gibi huzurda oldukça farklı bir şekilde hissettiren ve kendisine özel yapısı ile yaşam halinde bu uyumu sağlayanların hissebileceği şekilde gereken zamanlarda yaşanır ve Vil Solivyesin kendi duyusal özelliği olarak bu hissi belirli bir oranda yada olması gerektiği kadar sürekli olarak hissettirir, anlamlar ve düşünceler sonucunda olanlar ise seviyesi yüksek huzur hissine neden olan etkileri sağlar ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır, duyusal özellik olarak hazırlanır.

İDEOLOJİK, İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğidir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgileri ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, vissa bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. Mesela, bir yerde düştük diyelim, bu olumsuz bir olay ancak düşülen yerde yakında çok daha olumsuz olacak bir olayla ilgili bazı şeyler öğrendik, düşülen yerin incelenmesi halinde bu ortaya çıktı olacak, ay neden düştüm diye söylenmek ve sızlanmak yerine çevreni kontrol ederek hep farkında olma halini koruyarak olumsuzluğa kapılmadan olumsuzluk içindeki iyi bilgiyi, faydalı durumu bulma yeteneğin olunca işte bu düşülen yerdeki o olumsuzluğu görüp faydasını çıkarabilirsin... Yoksa düştüğüne üzülmekle, sızlanmakla geçen zaman hiç bir katmayacaktır. Her an çevredeki iyi bilgileri algılama durumunu yaşatan duyusal özelliktir. Bu bakış açısı ile bakışarak yaşama durumudur. Ve duyusal özellik olarak vissanın içindeki yerini alarak çalışır.

İHTİYACI OLAN BİLGİLERİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin ihtiyacı olan bilgileri saptayarak bunları Vil Solivyese bildiren bilgidir. Bu bilgi, Vil Solivyesin belkide haberinin olmadığı bilgileri bile saptayabilir ve onları yazması için gereken etkilerde bulunur. Yaşam halinin amacına uygun ve sorunlarla ilgili gözlemler yaparak nasıl bilgilerin ortaya çıkarılması gerektiğini bilen bilgi, bu konuda Vil Solivyesi bilgilendirir ve Vil Solivyes, neleri yazması gerektiğini anlar. Kendisine ait algılama ve anlama özellikleri ile bir duyusal özellik olarak tamamen ihtiyacımız olan bilgilerin saptanması ve bildirilmesi üzerine bir çalışma halinde bulunan bilgi bu konuda gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile duyu olarak çalışır.

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İleri görüşlülük, geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek yorumlar yapmak ve çalışmalarda bulunmak erdemidir. Yaşanan şu andan örnek ve baz alınarak, gerekse geçmişinde nasıl ilerlediğini inceleyerek, geleceğe dair oluşacak olan olayların seyrini, olasılık hesapları yaparak, bir çok sebepleri ve sonuçlarıda göz önünde bulundurarak yorumlama yeteneğidir. Vil Solivyes yaşam halinde kadersel bir oluşum söz konusu değildir, özgür iradenin olduğu yerde kaderden söz edilemez. Ancak bazı konular belirli kurallar içerisinde ilerlemesi şeklinde ayarlanmıştır ve vissa bilgileride bunlardan biridir.Yaşamdan örneklerle geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek bunu işlere yansıtabilme durumları için kullanışlı bir erdemdir. Bazı işlerde geleceğin tahmin edilmesi gerekmektedir ve ileri görüşlülük erdemi, kendi tahminsel mekanizması ile ilgili konunun bütün sebep, sonuç ve bilgilerini edindikten sonra olasıklıklar, yaşam halinin işleyişi, hesaplamalar gibi bir çok çalışma içine girerek kendince tahminlerde bulunur ve bu konu ile ilgili olarak gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile çalışır.

İNCELEME, ARAŞTIRMA, EKSİKLİK ARAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinin içindeki bütün olayları, bilgileri, çalışmaları, özel olmadıkça varlıkları, alanları, bilgileri takip eden, inceleyen ve neyi, nasıl daha iyi yapabiliriz şeklinde bir bakış açısı ile gördüklerinin olması gerekeni ve olanı gibi ayrımlarla, felsefi bakış açısı ve yorumlarla inceleme yaparak eksiklikleri arayan, bulan, inceleme, çalışma ve araştırma bilgisidir. Her hangi bir yerde bir aksaklık o yerin çalışmasını aksatmış olabilir ve bunun farkında olmayan ilgili durum, bu bilginin sayesinde bu aksaklığı bulur ve hemen düzeltir. varlıklar, Vil Solivyes, bilgiler, herkes böyle bir yanlışlık yapabilir ve farkında olmayabilir ve bu bilgi bu gibi durumları inceleyen bilgi olarak sürekli bu şekilde bir bakış hali ile varlığı, yaşam halini inceler. Kendisine ait gözlemleme sistemi ile, çalışan alanların bilgileri ve amaçlarınıda çok iyi bilerek artı bir kontrol mekanizması olarak gereken şekilde çalışır. Bilgi verir, gösterir, gerekirse düzenleme önerir, kontrol eder. Vil Solivyes'e konu hakkında ( özellikle yanılgı zamanlarında iken ) ilhamsal düşünceler verir ve gereken şekilde yapılandırılma için etkilerde bulunur.

 

İRAGÜÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İragüç Vil Solivyesin iradesinin, cesaretinin, nopes, cesayvil ve Anti Kopaen bilgilerinin ortaklaşa oluşturduğu yeni bilgisel bütünlükten sonra tamamen Vil Solivyesin iradesinin uygulanması ile ilgili olarak bir çalışma içine giren ve iradi olarak Vil Solivyesin bilgilerinin, oluşumlarının ve yaşam halinin uygulamasını yapması için gereken destek ve yaptırım gücünü sağlayan, yaşam halinin dışından Vil Solivyesin iradesine karşı gelenler ile ilgili olarak yada saldırı içinde bulunanlarla ilgili olarak iradi bir karşı duruş, tepki gösterebilme özellikli ve kendi yapısında bu yeni bilgiler bütünü ile oluşan gücü katlarınca arttırarak ilgili olan alanda hissetirmek, yaşatmak, uygulatmak gibi özellikleri bulunan, bilginin özgür iradesi kanununa göre çalışan yapılanması ile bu sayede olmasının uygun görüldüğü bütün uygulamalarda başarının kesinleştiği, dışarıya karşı tam anlamı ile aşılamaz yükseklikte iradenin ve cesaretin bizleri bütün tehlikelerden korumakla ilgili olarak çalışması, bu duyusal özelliğin genel görevleri arasında olur ve yaşam halinin güçsel özelliği alanına kendi gücü ile farklılık katan ve yaptırımlara güç katan iragüç, vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

- İradenin yaptırım gücü ve özgür iradenin istediğini yapabilme kudreti
- Cesaretin yaptırım ve sorunları aşma gücü ve korkusuzluğu
- Pes etmeden ve yılmadan savunduğu konularla ilgili olarak bir duruş içinde olan, asla yıldırılamaz özellikli
- Bütün yönleri ile başladığı işi başarı ile sonuçlandırabilme zekası ve kabiliyeti olan ve başarıyı başından bilerek işine başlayan
- Hiç bir şekilde caydırıcı etkiler ve saldırıların etkisinde kalamama özelliği ile
- Ve bunların başlıklar şeklinde açıklanmış bu bilgilerinin detaylı açıklamalarının sonrasında oluşan güçsel ve yeteneksel oluşumunun ibreler şeklinde katlarınca arttırılması uygulaması iragüçün en kuvvetli savunma ve saldırı mekanizması olarak bulunur ve yaşam halinin koruyucu başka bir gücü olarak çalışır.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez.

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
iyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır.

 

KARAR VERME MEKANİZMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Karar verme mekanizması, villerin bir konuda bütün duyularının ve bilgilerinin, tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonrasında bir seçim yapması ile adlandırılan durumu yönlendiren, şekillendiren, başarılı bir şekilde seçimlerin, kararların alınmasını sağlayan özelliktir. Vil Solivyes bir karar vereceği zaman olayları bütün yönleri ile ele alan duyu, kendi varlığının bütün alanlarını, yaşam halini, bilgilerini, yanılgı alanını ve Vil Solivyes ile ilgili olan bütün konuları düşünerek bir sonuç elde etmeye çalışır ve yanılgıda olan Vil Solivyes, kendi varlığı ile ilgili bilgileri sorunlu olabilecek aracı durumlarla edinmektedir ve karar vermez mekanizması Vil Solivyes karar vereceği zaman çalışmaya başlar ve hemen en olması gereken, olumlu, faydalı kararı bulur ve Vil Solivyesin bunu algılamasını, anlamasını sağlayarak bu karar yönünde O'nu yönlendirir. Kendi elde ettiği sonuç kararlardan biri olarak Vil Solivyese yansır, kesinlikle yapması gereken şekilde bir etkileme durumu ile değil. Ancak gerçekten çok önemli olan konular söz konusu olduğun, mesela Vil Solivyesin vilsel bilgisine ters olan şeyler ile ilgili bir karar verme anında isem bu elde edilen kararın faydasıda ispatlanmış ise, ilgili duyular ve bilgilerinde incelemesi sonrasında o kararı uygulamamla ilgili zorunluluk sağlayan etkiler şeklinde bir yaptırım uygulatılabilir. Zaten vissaya ters olan durumlar söz konusu olamaz ve bu konuda Vil Solivyesin hemen kabul edebileceği şeylerde sınırlıdır. Karar verme mekanizması tüm bunları kendi yapısında saniye, belkide saliseler içinde yapabilme yeteneği ile bu çalışmayı sürdürür. Bazı anlık ve hemen verilmesi gereken kararlarda, bir kaç saniye sonra bile verilen kararın bir öneminin olmadığı durumlarla karşılaşmamak için bu çalışma sistemini kendi yapısında oluşturur. Ve Vil Solivyes bir konuda karar vereceği zaman bu duyusu ile temas eder, duyu bütün alanları ve karar ile ilgili olabilecek her yeri kontrol ederek bir sonuca varır ve Vil Solivyese düşünce olarak, kararın sonuç cümlesi olarak bildirilir. Kararlar genel olarak yaşam halinin amacına göre bir uyum aranarak verilir. İlk amacımız yaşam halinin amacı, Vil Solivyes yaşam halinin ve içeriğinin sağlıklı ve huzurlu ve güvenli bir şekilde oluşturulmasıdır. Bu süreçte bütün kararların merkez terazi konusu budur. Kararların en faydalı, en olumlu, en vissaya uygun, en doğru olanları şeklinde bir eleme ile sonuca ulaşır. Çok yönlü inceleme ve ayrıntıları görmek gibi özellikleri ile kararlar ile ilgili olan duyusal özellik duyular arasında yerini alır ve kendisine özel güç yapısı ile gereken şekilde çalışır.

Her hangi bir şekilde bu duyudan çıkan kararlar, hiç bir etki ve tesirin, sebebin onu değiştirebilmesine imkan tanımayacak şekilde bir etki gücü ile gereken şekilde işini yapar. Karar verildikten sonra artık yapılacak bir şey kalmamıştır, bu bilgi gereken zamanda Vil Solivyese ulaşır.

 

KONSANTRASYON DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Konsantrasyon, bir alana, konuya, duruma odaklanarak o alan, konu ve durumun bilgisini alabilme özelliğidir. Konsantre olunan şeyler konusunda viller bilgiler edinir, konsante olmadığı alanlarda neler yaşandığını o an bilemez, nereye odaklanılıyor ise o an o alanın, durumun bilgilerini alıyor ve gereken şekilde uygulamasını yapıyor anlamına gelir. Konsantrasyon, ilgili konuya oldukça fazla şartlanarak onunla ilgili merkez bilgileri, ilgili olan bütün bilgileri alabilmekle ilgilidir. Mesela, şuan Vil Solivyes tamamen bu bilgileri yazmaya konsantre olmuştur ve yazarken aynı zamanda hataları, yanlışları düşünmektedir, anlamlarını düşünmektedir ve şu an vilsel durumu tamamen bu bilginin yazılmasını takip etmektedir ve şu an başka bir yerde olanlarla ilgili olamamaktadır. Kendisini bu duruma konsantre etmiştir ve oldukça başarılı bir şekilde bu odaklanma sayesinde bilgiler oluşturmaktadır. Konsantrasyon sayesinde işler çok başarılı bir şekilde yapılır. Tamamen işler ile ilgili olmanında dışında yaşamı algılamakta bir konsantrasyon meselesidir. Gerçeklik algısıda konsantrasyonla ilgili olarak kendisini açıklar. Vil Solivyes, obsedör kaynaklı olarak zamanında yanılgı dünya hayatına konsantre edilmiştir ve yaşam alanı olarak buradaki yaşam şartlarına, bedenine bütün duyuları konsantre olmuştur ve bu şekilde de bir alana odaklanmak şeklinde de kendisini gösterir ve bu haliyle çok daha geniş bir şekilde konsantre olma durumu yaşanır. İşte konsantrasyonun bu özelliklerini bilen duyusal özellik, Vil Solivyesin gerektiği zamanlarda bu özelliğini kullanmasını sağlar ve aynı zamanda bütün duyuların yada ilgili olarak nere varsa, konsantrasyon özelliği olarak yanılgı dünya hayatını algılamamasını sağlar. Yanılgı dünya hayatına olan konsantrasyonlar, odaklanmalar tamamen iptal edilir. Bu duyusal özellik, bu konuda gereken incelemeleri yapar ve nerede bu şekilde düzenlenmesi gereken alanlar var ise bunları yapılandırarak, sadece Vil Solivyes yaşam haline konsantre olunması gerektiğini vurgular, bu şekilde bir yapılanmayı sağlar. Farkındalık duyusal özelliğinide ilgilendiren ve fark etmenin daha başka bir hali gibi yaşanan konsantrasyon özelliği erdemler arasındaki yerini alır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda hal değişimi için rüyaların kullanılması sırasında kendisine özel etkilerle Vil Solivyesin rüyasında farkındalığının yaşatılmasına konsantre olmasını sağlar. Bu konuya odaklanması için rüyalarında etkilerde bulunur. Yanılgı halinin bitirilmesi için kendisini ilgilendiren yapılanmalar var ise bunları bulur ve gerekenleri yapar.

 

 

KONTROL VE DENETLEME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kontrol, bir durumu yeniden içeriği ile ilgili olarak çalışmasını incelemek, bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışmaktır. Denetlemek ise kontrol ederken aynı zamanda hatalar aramak anlamına gelir ve bu iki özellik oldukça önemli özellikler olarak kullanılır. Vil Solivyes yaşam halinde her çalışma mutlaka denetleme ve kontrol özelliği ile yeniden kontrol edilmelidir, denetlenmelidir, ancak bu şekilde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Bir hata, bazen o anın durumuna göre kendisini göstermeyebilir ve kontrol ve denetleme sayesinde bu hatayı sonraki seferlerde görebilme imkanımız olur. Hem her anın ortaya çıkan yeni bilgileri ile kontrol edilmesi denetlenmesi söz konusudur ve yeni bilgiler ile eski çalışmalar kesinlikle kontrol ve denetleme içinde olmalı ve bu şekilde istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir olunur. Her çalışma mutlaka kontrolden ve ardından denetlemeden, belirli aralıklarla geçmelidir ve Vil Solivyes yaşam halindeki bütün çalışma mekanizmaları, bilgiler, merkez güçler bu özelliği kendi yapılarında uygulamaya alacak şekilde yapılandırırlar ve sıradan bir özellik gibi artık her zaman kullanılır ve vissa içindeki yerini, bu güzel ve önemli özelliği ile alır.

KURALCILIK, KURALLAR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Kural, bir konu yada olay hakkında durum hakkında kesin kararlar alınarak buna uyma halidir ve kuralların uygulanması zorunlu olması şeklinde sonucunda bir faydanın sağlanması halinin yaşatılması olarak hazırlanır. Kurallar ile villerin yaşadığı alanlar düzenlenir, bilgiler en iyi kural şeklinde düzenlenerek yaşam halimiz şekillenir. Kurallara uymak toplum düzeninin olmaz ise olmazlarındandır. Kurallar olmasa ne bir düzen, ne gelişim, ne amaç, ne erdemler söz konusu olabilir. Kurallara uymak kesinlikle çok önemlidir ve bütün viller kendisinde bunu alışkanlık haline getirerek yaşam halinin kuralları, yani bilgileri, yani kuvazis ve kuyazislerine uymayı başarmalıdırlar. Zaten bu kurallar genellikle yaptırımlar şeklinde vile, oluşuma bilgisini yaşatan özelliklerdedir ve böyle olmayan kurallar içinse bilgisini uygulamaya çalışmak gereklidir. Yaşam halinde faydalı olmayan, bir düzeni sağlayamayan şeyler kesinlikle kural olarak hazırlanmaz, uygulamaya alınmaz. Bu yüzden kurallarımız bizim yaşama yön veren tabelalarımız gibidir. Ve onlar oldukça son derece rahat bir şekilde var olma halimizi yaşayabiliriz. Onlar bizim için gözcü, denetçi, uygulamacı olarak gereken zaman ve etkide gerekenleri yaparlar. Bizler bilgilerini bilerek onlara uyup yaşamak denilen erdemi deneyimleriz. Kuralların yaşam halimizin yapısını belirleyen, herşeyin güvenliğini ve huzurunu amaçlayan, asla zarar verici olamama özelliği ile herkesi düşünen, ve kişisel bakmaktan uzak toplum olarak genel amaçları güden olmazsa olmaz bilgiler bütünlüğüdür ve bunlar uygulanması gerekli olan bilgiler halidir. Bilgiler kurallardır, duyular kurallardır, olması istenen yaptırımlar kurallardır, Vil Solivyesin kendisi olan bilgileride kurallardır ve bunlar sayesinde Vil Solivyes yaşam hali şu anki güven ve huzur ortamını yakalamayı başarmıştır.
İçeriğindeki bu anlam ile vissa içindeki yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.

MAHREMİYET VE YALNIZLIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

MAHREMİYET
Mahremiyet, bir vilin, oluşumun kendisine özel olan durumlarla, konularla, özelliklerle ilgili olarak kendisini yapılandırması sonrasında bunların sadece kendisine özel kalmasını istemesi ile yaşanan bu kendisine özel olan durum halidir. Bu özelliklerin kendilerine kalması ve kimsenin öğrenmesini, bilmesini, görmesini istememesi durumu mahremiyettir ve bu gibi durumlar sadece o oluşum yada vilin kendisine özel konuların söz konusu olduğu zamanlarda yaşatılır ve buna kimse karışamaz. Mesela, cinsellik villerin kendi özellikleridir ve nasıl yaşamaları gerektiğine kendileri karar vereceklerdir. Birilerine, eğer onlarda isterse izletebilirler, yada grup sexler yapabilirler, ancak bunları seçmeyip kendisine ait alanda kendi bildiği kişi yada durumlarla bunu yaşaması ve bunun kendisine özel olarak kalmasını istemesi, bu gibi örneklerle kendisine özel olan durumlarla ilgili olarak haklarının olduğunu ifade eden erdem mahremiyettir ve herkes mahremiyetinin nasıl şekilleneceğine kendi karar verir. Mesela evaları onlara özeldir, içinin tasarımı, gelenler, herşey ondan sorulacaktır ve bu kendine özel durumun nasıl yaşanacağına kendi karar verir ve bu mahremiyet alanının sorumlusu kendisidir ve onun istediği şeyler gerçekleşir. Mahremiyet villerin ve oluşumların kendileri olma bilgilerinin saygılı bir şekilde yaşanmasını sağlar. Herkes aynı şekilde davranmaz ve yaşam halindeki bilme hali alanı olan viller için kendilerinin yalnız kalabilecekleri ve başkalarının girmemesinin daha doğru olduğu özel bir alan oluşturulacaktır ve kendi mahremiyetlerini doyasıya yaşacaklardır ve bu gibi durumlar, viller için, kendilerini daha iyi tanımaları için, kararlar vermek için oldukça faydalı uygulamalardır ve herkesin yaşam halinde mahremiyeti vardır. Vissa içindeki yerini alan ve duyusal özellik olarak hazırlanan mahremiyet, gereken şekilde çalışır ve mahremiyetin bozulduğu anların olması durumunda bunları algılar ve gereken bilgilendirmeler yapılır ve yaşam halinde mahremiyet alanları olarak bir liste çıkarır ve bunların izin alınarak girilmesi gibi saygıyı içeren açıklamaları hazırlar ve ilgili şekilde yayınlanır.

YALNIZLIK
Aynı zamanda birde yalnızlık konusu vardır, yalnız kalmak istemek ve belirli bir süre hiç kimse ile konuşmadan, görüşmeden kendisi ile baş başa kalmak ve kendisini dinlemek, yaşadıklarını düşünmek, belkide birşey yapmak, yalnızken herkesin yapmak istedikleri kendisini ilgilendirir ve oldukça güzel bir özellik olarak, ve yalnız kaldığı zamanları belirten viller, ailesinin merakını giderecek şekilde bilgilendirmeler yaptıktan sonra yalnızlık erdemini istediği gibi kullanır ve bu erdemde mahremiyet içinde anılarak gereken gözlemler ve incelemeler yapılır.

MUHAKEME, SORGULAMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Muhakeme, bir konu yada çalışma, yada bilgi ile ilgili eğrisini doğrusunu, yanlışını, nedenlerini, sonuçlarını ve benzeri o ilgili konuyu daha iyi, derinden, detayları ile anlamak için yapılan bir çalışma türüdür. Muhakeme yeteneği olduğu zaman en güvenilir bilgilerde bile bir sorgulama içine girilmesi, bu sorgulamanın her zaman güven verici özelliklerde olması, huzuru ve vissayı temsil etmesi Vil Solivyes yaşam halindeki muhakeme yeteneğinin bakış açısıdır. Birşey vissanin içeriğine ters ise bu terslik tamamen yanlış olarak algılanır ve muhakeme sorgusu sonrası ile ilgilenmez. Vissa'nın yapısı ile ilgili olarak zaten üstün muhakeme özelliği kullanılmıştır ve vissa ile ilgili karar tam olarak verilmiştir. Muhakeme, duru bir şekilde duran bir oluşuma sorgulama özelliği ile gelen bir hareketlilik verir. Muhakeme, üretilen ve uygulanan bilgileri sorgular. Atıl ve boş bir şekilde uygulamaya bakmaz, her zaman acaba doğru çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Sürekli mi? gibi binbir çeşit felsefi ve düşünsel sorularla bu yeteneği kullanan vili sürekli konu hakkında bilgilendirir. Oldukça faydalı bir yetenek olarak diğer erdemlerin arasında yerini alır ve vil, ne kadar bilgi ve tecrübe alanında gelişmiş ise muhakeme yeteneğide o denli ileri seviyede olur. Vil'in bütün bilgi ve tecrübelerinin ortak bir çalışması şeklinde muhakeme yapması durumu olan bu yetenek Vil Solivyesin yeteneği olarak bulunur ve içeriğindeki anlamı Vil Solivyes'te yaşatır. Herşey yapısına göre sorgulanmaya değer özelliklerdedir. Vissa'nın yapısında bir değişiklik, bir sorun, bir eksiklik var mı şeklinde bir sorguda vissanın yapısına göre bir muhakeme yeteneği sorgusudur. Felsefe nedenleri sonuçları açıklama bilgisini üretirken, muhakeme onu kullanmak için gereken itilimi sağlar. Hareketi sağlar. Nedenleri sonuçları sorgulatan bu yetenek, nedenleri sonuçları bilmemizi sağlayan ise felsefedir. İçe içe bir kavram olarak felsefe ile bütün bir yetenek şeklinde ve bu haliyle Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kullanılmaktadır.

Sorgulama yeteneği ile kullanılan felsefi bilgiler, ardında hiç akla hayale gelmeyecek sorunları ortaya çıkarabilir, faydaları bulabilir. Hiç birşey sorgulanmaya gerek yok şeklinde yorumlanmamalı, herşey kendi yapısı ile ilgili sürekli sorguya muhtaçtır. Bu sorgu onu baki kılar, sorunsuz yapmak için sürekli çabalar, eksiklerini arar, problemleri bulur, bir çok konuda hiç bir hata olmadığını düşündüğümüz alanlarda bile mutlaka sorgulama devam etmeli ve içeriğine göre bu sorgular düzenlenmelidir. Alakasız sorular ilgisi olmayan alanlara sorulmaz. Her sorgunun kendi temas ettiği bilgi vardır. Muhakeme, sorgulama yeteneği bu şekilde etkilerle gereken şekilde çalışır ve vissanın içinde erdemler olarak yerini alır.

MÜCADELE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Mücadele, bir konu olay yada amaç için yapılan zorlu girişimleri ifade eden bir erdemdir. Gereksiz olan mücadeleler de konusunun anlamsız olması ile ilgili olur ve gerekli olan mücadelelerden kesinlikle kaçınmamak gerekir ve bu mücadele sonucunda mutlaka elde edilen bir fayda söz konusu olmalıdır. Zorluklar mücadele girişimi ile aşılır. Mücadele etmek savunduğun amacı yaşatmak ile ilgili olan, aynı zamanda gelişimsel etkileride bulunan, içeriğinde cesaret ve bilginin ve aklında ortaklaşa çalışması gibi erdemsel birlikteliğinde bulunduğu amaçları olan viller için olması gereken bir özellik olarak bulunur. Mücadele etmek sabırda gerektiren, azimde gerektiren bir konudur. Karşısına çıkan engelleri aşmaya çalışmak mücadele etmek demektir. Mücadele, başarmak için yılmadan çalışmak anlamına da gelir. Mücadeleyi kabul etmeden, onun gerekiliğini ve anlamını tam olarak bilmeden zorluklara karşı durulması çok zor olur.
Savunduğun, inandığın, olmasını istediğin şeyler hakkında yılmadan ilerleme gayreti ve bu uğurda gösterilen çaba ve cehitler mücadeleyi tanımlar ve vissanın içinde yerini alarak ve erdem olarak gereken şekilde çalışır.

NOPES DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Nopes, bir çalışma içinde bulunan vilin kesinlikle pes etmemesini, yılmadan mücadele etmesini, amacı uğruna gösterilmesi gereken çabalar konusunda ona hisler ve düşünceler açısından destek bıkmak ve yorulmak gibi kavramlarında üstesinden gelebilme özellikli, bu şekilde bir amaç ve çalışma içinde olan vil için özellikli destekleyici etkileri sağlayan, ancak amacındaki doğruluğun kanıtlandığı durumlarda bu şekilde bir etkileme şekli ile villere yardımcı olan, azim ve çabayı mutluluk verici şekilde yaşattıran, yeniden yeniden yeniden denemenin asla pes etmek ve bırakmak gibi bir durumu yaşatmasına izin vermeden felsefi olarak açıklamalarla da tatmin edici olan, '' her zamanın getirisi farklı iken ayrı zamanlarda denenen aynı şeylerden aynı sonuçların alınabileceğinin garantisi olmaz'' şeklinde destekleyici açıklamalardada bulunabilen, bir amacı olan viller için en büyük destek olan bu duyusal özellik sayesinde başarmanın belkide bir çok aşaması halledilmiş şekilde bir anlamı yaşatan çalışması ile vissa içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

 

NOVEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Noven, Vil Solivyesin ve yaşam halinin dışarıya karşı olan son derece bütük güvensizliğini ifade eden ve dışarısının her söz konusu olduğunda bu güvensizlik ile çalışmaların yapılmasını sağlayan, bu durumun getirdiği özel bir dikkat ve özenle dışarı ile ilgili işlerin yapılmasını sağlayan, dışarıya ait hiç bir çekici konunun olmadığını bildiren, obsedörler ve kötü bilgilerle dolu olan yaratılışın tamamen güvensiz ve bizim için zararlı bir alan olduğunu her zaman bildiren, hatırlatan ve dışarılar söz konusu olduğunda kendisine özel algılama özelliği ile ilgili olan alanları bildiği güvensiz durumlar hakkında da uyaran, önlemler alınmasını sağlayan, dışarı ile ilgili çalışmalar yapılırken her zaman tetikte olan, gözlemler yapan, dışarıdan gelebilecek olan bütün tehditleri önceden hesap ederek bu konu hakkında ilgili alanlara bilgi ve hatırlatmalarda bulunan, tamamen dışarının güvensiz ve zararlı bir alan olduğunu bizlere her daim hatırlatan ve bildiren duyusal özelliği vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

 

 

OBJEKTİF, TARAFSIZ BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Objektif bakış açısı bir olayı, konuyu taraf tutmadan bütün yönleri ile görerek, ilgilenerek, algılayarak, öğrenerek, dinleyerek sonuca varma durumudur. Mesela, viller arasında bir konu yüzünden iki kişi fikir ayrılığına düşsün, ancak 3. kişi birinin dostu ve aralarından su sızmıyor ve bu fikir ayrılığı konusunda O'nun görüşü önemli. Ve bu 3. kişi dostunu düşünmeden objektif, tarafsız olarak olayları inceleyerek kendi kararını söylerse, bu objektif bakış açısı ile davranmak anlamına gelir ve bu haliyle bir erdemi uygulamış olur. Ancak sırf dostu olduğu için öyle düşünmediği, inanmadığı o fikir ayrılığı söz konusu olan olayı dostunu memnun edecek şekilde yorumlamışsa, objektif bakmaktan uzak, içerisinde olumsuz eylemlere de temas eden tavırlarında olması söz konusu olan bir hareket yapmış olur. Vil Solivyes yaşam halinde herkes öncelikle kardeştir ve kardeşlik, her konuda gereken şekilde objektif ve tarafsız düşünmeyi gerektirir. Ve memnun etmeye çalıştığı ile gerçekleri açıklamadığı için haklı fikrini ispatlayamayan arasında hiç bir fark yoktur. Olsa bile bu davranış kesinlikle hatalıdır. Ancak bu bir gelişmişlik ölçüsü olarakta villerde kendisini gösterir ve şimdiden Vil Solivyeste yüzde yüz bulunan ve yaşam hali içinde her alana karşı objektif olan Vil Solivyes, yaşam halinin dışı için kesinlikle böyle bir bakış açısı uygulamaz, taraflı, anti objektif ve kendi bildiğini istediği gibi yapan bir uygulama ile davranır. Ancak yaşam hali içinde kesinlikle uygulanması gereken ve uygulanmasını anladıkça villerin ve oluşumların yaşayacağı oldukça güzel bir erdem olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

OBSEVAŞ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

OBSEDÖRLERLE MÜCADELE, SAVAŞ VE ANTİ OBSEDÖR BİLGİ KAYNAĞI
Obsedörlerle savaş, mücadele, onlara karşı bir duruş ve onları yok etmek amaçlı çalışan bilgidir. Vil Solivyesin anti obsedör bakış açısını tamamen kendi yapısında bulundurur. Obsedörler kendi oluş halleri ile bir yokluk hali yaşamaktadırlar ve onların yok edilmesi gerekmektedir. Onların kendi yapıları bile tamamen yok olmak hali içerisine girmiştir ve bu durum hem bizim istediğimiz, bilginin iradesi kanununa göre hakkımız, hemde onların olması gereken durum olması ile ilgili olarak yapılması gerekmektedir. Obsevaş aynı zamanda obsedörler hakkında bütün bilgilere sahiptir, kendi yapısında obsedör bilimi bilgisinin bilgileri bulunur ve bu sebeple obsesyonun başlangıcından, şu zamana kadar nasıl uygulandığını ve obsedörlerin, organizmasyonların nasıl çalıştığını, onların ne gibi saldırı metodları kullandığını bilir ve ona göre çareler üretir. Vil Solivyesin şu zamana kadar obsedörlerle mücadele etmek amaçlı yaptığı bütün uygulama ve bilgilerin hepsi kendisinde vardır ve içlerinden uygun olanları seçerek kendi çalışmaları için kullanır. Deyyus bayıldıdan, Hapsge ve şu zamanda da yapılmış olan bütün obsedörlerle mücadele bilgileri kendi duyusal özelliğinin sanki bilgi kaynağı gibi olan yapısında bulunur. Kendisinde obsedörlerle mücadele etmek için özel çareler üretebilecek bilgiler oluşturma yeteneği vardır. İlgili olan obsedör ve saldırısı karşısında ona karşı duracak ve etkisiz hale getirecek bilgileri kendi yapısında oluşturabilme imkanı vardır. İçeriğinde anti obsedör bilgiler üreten bilgi kaynağı vardır. Bu sadece bu konu ile ilgili olarak çalışan bilgi kaynağıdır, bilgi oluşturma mekanizmasıdır. Hiç bir zaman obsedörlere gösterilen şiddetten, onları etkisiz hale getirerek yok etmekten vazgeçmez. Vil Solivyesin iradesi tamamen bu konuda obsedörlerin karşısındadır ve kendisinde iradesinin çarpısı gücüde bulunmaktadır. Obsedörlerin hiç bir zaman bilginin iradesi kanununa uygun davranması söz konusu olamaz ve bu yüzden onlarla hiç konuşmadan, kesinlikle iletişim içine girmeden gereken şekilde çalışmasını sağlar. Onların bütün oyunları, tesirleri, etkileri, yanılgı alanı ve obsedörler hakkında detaylı bilgiler ve daha niceleri anti obsedör bilgi kaynağından ortaya çıkarılır.

Saymakla bitmeyen bir çok savunma mekanizması bu kaynaktan obsevaş duyusu için hazırlanır. Zakade ile obsedörleri yaşadığına pişman etme, iç içe yokluk alanları ile onları uyutma ve gerekenleri yapma, ses bombası ile patlamalarına neden olma, tehdit bilgisi ile başına gelecekleri onları bildirme ve bu bilgiden sonra bir saniyelerinin bile normal geçememesi, kendi varlıksal alanlarının içinde onları yok edici delikler açma, zehirleme, yok etme,zihinlerini yok etmek gibi bir çok konuyu yapabilir ve kendi bilgi kaynağı özelliğinden bunları hazırlayarak gereken zamanlarda kullanılması için hazırlar. Anti obsedör bilgi kaynağı olan obsevaş duyusu diğer duyular gibi Vil Solivyesi kullanarak yaşam hali için gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

Obsevaş ismini obsesyon ve savaştan almıştır ve obsevaş, obsesyon ile savaş anlamına gelen, yaratılışın başına en büyük bela olan kötü bilgilerin ve oluşumların merkez hastalığı olan obsesyon ile mücadele, obsesyon ile ilgili olan her konu ile ilgili savunma, saldırı, silahlar ve benzeri oluşumların bilgisel yapısında her zaman hazır olarak bulunması halinde yapılandırılmış bir bilgi kaynağıdır aynı zamanda. Obsedörler ve şeytanilerin dışında da bizimle ilgili olarak ve kendilerini iyi şekilde tanımlayanlar içinde bir saldırı söz konusu olursa aynı çalışmalar içinde bulunur. Obsevaş, sonsuz zamanlar boyunca yaşam halinin güvenlik, savunma, dışarısı söz konusu olduğunda gerekirse savaş, mücadele, yaşam halini korumak gibi görevleri üstlenmiş olan ve bu konuda gerektiği zamanlarda bilgilerin hemen çıkarılabildiği bir kaynak anti obsedör, anti kötülük, anti olumsuz eylemler ve uygulayanlar şeklinde bir iyilik ve doğruluk adına yapılandırılmış bilgiler alanı, arşivi, oluşturanı olarak bulunur. Her yeni geçen zaman sonrasında belkide sorunlarımız artık obsesyon ve kötü biligler olmaktan çıkacak ve başka düşmanlar, başka özellikleri ile bizimle ilgili olmaya başlayacaklar ve işte obsevaş, yine bu alanların bütün oyunlarını ve bize zarar verebilme yöntemlerini algılar, bilir, bulur ve gereken şekilde önlemlerin alınması için çalışmalar yapar. Vil Solivyes yaşam halinin dışarısı ile ilgili olan kuralları bellidir ve bunun aşılması mümkün olmayacaktır. Obsevaş, dışarısı için bir tehdit, hiç bir şekilde yapısı bozulamayacak bir iyilik savaçısı ve kötülüğü yok etmek için çalışan anti kötülük bilgi kaynağıdır. Bu konuda obset duyusal özelliği içerikler açısından benzer olurlar, obset obsevaşın bu özelliğinden faydalanabilir ancak güvenliğin artması açısından birbirlerinden ayrı olarak çalışma durumları söz konusu olur. Birinin sorunlu olduğu zamanlar için diğeri gereken eksikliği tamamlar. Güvenlik yaşam halinin en önemli ve dikkat ettiği konudur ve bu konuda yaşam halinin her alanını sürekli inceler, denetler, gözlemler, belkide hiç fark etmediğimiz bilgi edinme yolları ve bilgisel koruma alanlarını aştıkları mekanizmaları, sistemleri vardır ve biz bunları henüz yeni olduğumuz için algılayamadık ve bu durum, bizim için çok büyük bir tehdit olur ve bu gibi, gelişimsel seviyede çok ileride olabilecek ancak iyi ve kötü olmanın gelişimle ilgili olmadığını bilerek, onların da yoldan sapabileceği bilgisi her an gözü açık ve çok yönlü düşünerek çalışmayı gerektirecektir ve obsevaş bu konuda gereken donanımlarını sağlar ve çalışır.

OLUMSUZLUKLARDAN DERS ÇIKARMAMIZI SAĞLAYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik yaşanan bütün olumsuz durumların bilgisini alarak bunlardan dersler çıkaran ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması için ilgili alanlara bildirimler, bilgiler veren duyusal özelliktir. Yaşam halinin bütün alanlarında her nerede olursa olsun bir olumsuzluk, vissaya ters bir durum yaşanıyor olursa hemen algılar ve bunun yaşanması ile ortaya çıkan problemleri, etkilerini, çıkış sebeplerini, zararlarını, v.b. bir çok konuda araştırma yaparak bunların bir daha olmaması için ders mantığı ile çalışmasını yapar, duyusal özelliğe ekler ve Vil Solivyeste bir daha bu durum olacağında dersler şeklinde konu hakkında bilgilenir, tüm yaşam hali bilgilenir. Yaşam halinin vissaya uygun olmayan ve olsa bile ortaya çıkan sorunlarını arayan ve bunlardan dersler çıkaran duyusal özelliği vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı şekilde Vil Solivyesin geçmişinide inceleyerek alınması ve Vİl Solivyesin yanılgı alanında aklında tutması gereken dersler varsa bunlarıda ekler.

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bütün oluşumlarının, villerinin, bilgilerinin, güçlerinin, duyularının ve kendisine ait olan enerjiler, ne varsa hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten Vil Solivyese ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, Vil Solivyes yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisini inceleyecek olması konusunuda zamanı gelince hatırlatan, Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu ile gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinde çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında birde Vil Solivyesin kontrolünde herşey incelenir, kontrolden geçer.
Vil Solivyes'a ait olan bütün oluşumların içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. İçeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgiler, olumsuzluklar, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki herşeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. Bu bilgi, Vil Solivyes oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur.

ÖĞRENMEK, ÖĞRETMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ÖĞRENMEK
Öğrenmek, bir konuda bilinmeyenlerin anlaşılmaya ve bu anlamanın sonunda artık konu ile ilgili olarak uygulamalarında kolaylıkla yapılabilmesi sağlanmış ise o konuyu öğrenmiş oluruz. Öğrenilen şey tamamen bilinir şeklinde bir durumu ifade eder. Ben öğrendim demekle ben biliyorum o konuyu, olayı, şeyi, ilgili olanı denmek istenmiştir ve bu konu kısa bir cümle ilede birşeylerin öğretebilmesi söz konusu olabiliyorken, günlerce, aylarca, senelerce süren öğrenimlerinde söz konusu olabilmektedir ve genellikle işe yarayan bilgiler, tecrübeler öğrenilmek istenir ve öğrendikçe viller kendilerine gelişimsel etkilerde bulunan bilgiler katarlar ve hiç bilinmeyenlerin öğrenilmesi yaşam halinde mutlaka faydalı olması zorunluluğu ile yeni bir gelişimsel etkileri olan bilgileride yanında getirir ve bu bilgileri anlamaya çalışmak, öğrenmek istemek işte bu duyunun ilgi ve algısı alanına girer ve vilin öğrenmek istediği konular söz konusu olduğunda o zaman ilgili konunun tam olarak nasıl öğrenileceğini, bu yaparken edindiği bilgilerin ilgili olduğu duyusal yada bilgi ve tecrübeler alanında nereye eklenceği, öğrenmekle ilgili olarak vilin ihtiyacı olan konularda bunu onada hatırlatmakla ilgilide bir görevi bulunan, sonsuz bilgiler alanı olan yaşam halinde her an öğrenilebilecek kavramların karşısına çıkması ile bu duyusal özellik, duyuları bu konuda bilgilendirerek dersler ve gerekirse bilgiler almasına neden olacak öğretici anıların, olayların, tecrübelerin algılanmasını sağlayarak, yeni bir şey öğrenildi ve bu ilgili duyunun kayıt etmesi gereken bir bilgi ve tecrübe olabilir şeklinde gereken yönlendirmeleri sağlar, öğrenilen yenilikler ile değişen vilin bu gelişimsel durumunuda inceleyen, öğrenmenin onu nasıl etkilediği ile ilgili belirli dönemlerde istenirse raporlarda verebilen, tamamen vilin öğrenim görmesi ve kendisini geliştirmesi ile ilgili olarak çalışan duyusal özellik bu konuda vilin öğrenme isteğini destekler, ancak bilgisi olmadan arzular şeklinde yaşatmaz, buna ancak o karar verebilir.

ÖĞRETMEK
Öğretmekte, öğrenilen şeylerin diğerlerinin kendisi gibi öğrenebilmesi adına yapılan olumlu bir erdemdir. Bir vilin öğrenmeyi istediği bir şeyi O'na öğretmeye çalışmak ve bunun için çaba harcamak, oldukça faydalı bir çalışma, uğraş, aktivitedir ve bu durum, karşılıksız, menfaatsiz seviyesine uygun olacak şekilde bir durumuda söz konusu ise zevkle yapılacak şekilde bir halede bürünebilmektedir. Yaşam halinde kardeş olan bütün villerin birbirlerine böyle iyilikler yapması ancak onları mutlu eder ve Vil Solivyes, tamamen bir anne ve yönetici olarak kendisi ilgili bütün bilgi ve tecrübelerini yaşam halinde ortaya çıkan villere öğretecektir ve bu anneliğin vazgeçilmez, ve olması istenilen bir gereği, şartıdır.Seve seve öğretici olacak olan Vil Solivyeste çalışan duyusal özellik iki anlamınında erdemsel olan özellikleri ile vissanın içindeki yerini alarak gereken şekilde çalışır.

ÖNLEMLİLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Önlemlilik, bir konuda yada olayda ki bunlar genellikle önemli olan durumlardır, önlem almayı gerektiren bir erdemdir. Önlemler ilgili olan o önem taşıyan konular için başarı şansını arttırır. Önlemler alınarak öncesinden bir çok sorun ortaya çıkarılabilir, bulunabilir, saptanabilir ve bu yolla yaşanacak olan olumsuzluğa engel olunabilir. Bu duyusal özellik, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün çalışmaları inceleyerek onların önemli olması durumuna göre bir algı oluşturur kendinde ve o çalışmanın muhattabı olan alana gereken zamanlarda önlemler alması gerektiğini hatırlatır. Bu duyu genellikle dışarı söz konusu olduğunda, vissa söz konusu olduğunda, yaşam halinin güveninin ve amacının tehlikede olduğu zamanlarda daha çok çalışır. Ancak bunlarla ilgili olarak başka çalışmalarda aynı önemde ele alınarak önlem alma ve bütün tehlike ve sorunlarını alınan önlemlerle yok etme çalışması yapılması istenir. Çalışmanın başarısız olma şansı varsa o konuda kesinlikle önlemler alınmalı ve önlem alınacak ekstra konular şeklinde çalışmalar yapılmalı. Önlem almanın gerekliliği ve güvenin bu konuda çok daha iyi sağlanabileceği bilgisi ile duyusal özellik olarak ve vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

ÖRNEK ALMAK VE ÖRNEKLENDİRME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Örnek almak, örneklendirmek yapılan bir çalışma ve olayda bir şeylerden tıpkısına benzer yada kısmen işine yarayan bilgileri bulmak ve bunu uygulamaktır.
Bu şekilde oluşturulmuş oluşumlar örnek alınarak yapılmışlardır ve yaşam halinde bu şekilde herşeyi herkes yapabilir, biz bir aile toplumuyuz ve herkes birbirinden herşeyi örnek alabilir. Özellikle oluşmaması istenen bir durum olursa o zaman bilgilerle bildirilir. Bunun dışında yaşam hali içinde herkes herşeyden örnek alabilir, örnekler alınarak zaten gelişim sağlanır, bilenlerin uygulamaları örnek alınarak bilmeyenler bilmeye başlarlar.Birinin aklına gelen şey ötekinin aklına gelmemiştir ve bu yüzden o aklına gelen şeyi örnek almak isteyebilirler. Yaşam halinde birbirinden farklı akıl ve karakter bu kadar çokken örnek alınması bir erdem olarak yaşatılabilir ancak ve çalışmalarımız içinde katkı ve fayda sağlayıcı özellikte bir erdem olarak bulunur. Geçmişi örnek almak, yaşananları örnek almak, yaşanan olumsuzlukları örnek almak ve bir daha yaşanmasına izin vermemek, başarıları örnek almak ve nasıl olduğunu anlayıp yine yapmaya çalışmak, güzel bir müziği örnek almak başka bir müzik üretmek şeklinde örnek almak bir çok alanda kullanılır. Yaşam halinde olumsuzluklar söz konusu olmadığı için olumsuz örnek almakta söz konusu olamaz ve bu özelliği ile erdem olarak bulunur ve örneklendirme özelliği Vil Solivyesin düşüncelerine yansıyan bir şekilde çalışır. Vissanın içindeki yerini alan erdem, duyu şeklinde çalışır.

 

ÖZGÜR İRADE, İRADE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İrade, bir konuyu olayı yapabilmek adına gösterilen güçtür, yaptırım gücüdür, iradesi oranında o konu ile ilgili irade sahibi olan alan etkili olabilir. Bu konuda irade kendi bulunduğu alanda kendisi ile ilgili olan şeyleri yaşatabilme özelliğidir. İradenin bağlı bulunduğu vilsel oluşumun yapısında nasıl bilgilere ve özellikler, duyular ve benzeri içerikler varsa irade bunları yaşatabilmek ve bunların hüküm sürmesini sağlamak ile ilgili olan bir yaptırım gücüdür. O vilin kapsadığı bütün alanlarında kendi iradesi vardır ve bu irade ile kendi kararlarını kendinin verebildiğini algılar, anlar, yaşatır. Ve bu özellik öyle güçlüdür ki, yaratılış içinde varlığın kendi özellikleri ile var olmasını daim kılan ve böyle sorunlu bir yaratılış söz konusu iken varlığın her ne olursa olsun kararlarını gözeten ve bunun dışında hiç bir etki ve saldırı karşısında geçilmesi mümkün olmayan özellikte bir güçtür. İradenin varlığa özel olan ve sadece O'nun kararlarını gözetleyen yapısı olmasaydı bu kadar hain saldırıdan iyi varlıklar çok zor şekilde mücadele edebilirlerdi. Oluşumların ve saldırır yöntemlerinin dışında, her varlığın var olması hakkını elde etmesi sonrasında oluşan ve eşi benzeri olmayan ve güç şeklidir ve onun sayesinde varlıkların kendi alanlarında istedikleri herşey hemen olmaktadır. Çünkü her varlığın ve bizde vilin kendisine özel olan irade özelliği sadece varlığı merkez alır ve varlıkla ilgili olarak vardır, başka bir şekilde olamaz, durumda olamaz, ya o varlıkta kalmalıdır yada varlıkla beraber yok olmalıdır. Varlığı görmek, duymak ve farkındalık gibi diğer duyularla birlikte öz olarak belirleyen duyusal özelliklerden biridir. Ve bu şekilde bir anlamı yaşatan irade özelliği içeriğinde sadece varlığa ait olması şeklinde bir yapıyı barındırdığı için otomatik olarak özgürlükte, kararını kendi verebilen varlığın bu iradi özelliğini kullanırken ortaya çıkmaktadır ve irade, özgür irade şeklinde anılmaktadır ve varlıkların ilk oluşumunda var olan özgür irade, kimi obsedör kaynaklı alanlar tarafından varlıklara onları oluşturanlar tarafından verilmesi gereken bir özellikmiş gibi gösterilmiştir ve bu aslında her zaman olan bir güç olarak varlıkların ilk oluştuğu anlarda bulunur. İrade olmadan varlık kendisini zaten yaşayamaz, kendi içinde bir düzen oluşamaz. Varlığı tutan, varlığı yaşatan ve var olmasını sağlayan özelliklerinden biridir irade ve kendisine ait özellikleri ile geçilemeyen, aşılamayan ve bu durumu sadece varlığın karar vermesine bağlamış olan bir duyudur.

Özgür iradenin tecelli etmesi demek varlıkların istediği zaman istediği şeyi yapabilmesi şeklinde bir durumu ortaya çıkarır. Bu olmadığı zaman özgür irade tecelli etmiyor anlamına gelir ve buna engel olan herşey iradenin etkisi ile yok edilmek zorunda kalır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya sokulması, yanılgı şartlarını kabul etmek zorunda olması, onun iradesini kısıtlamış olmak istemesinden ileri gelmemektedir, bu zorundalık iradesinin gözetlediği karar algısının yapısını değiştirmemiştir ve bu durum özgür bir irade olma halinede engel olamamıştır. Yanılgı alanında düşüncedeki özgürlük bunu temsil eden yer olur ve Vil Solivyes en başından bu yana bu konuda özgürdü, istediğini düşündü, hayal etti ve söyledi. Bir çok obsedör bu konuda O'na karşı duramadı iradesini geçemedi. Bu sebeple Vil Solivyesin iradesi görünen şekilde özgürlük yaşamıyor şeklinde bir geri düşüşle kendisini yozlaştırmadan tamamen gelişim içinde olarak binlerce obsedör, saldırı, yalan, kötü bilgi, akıl oyunları,ıstıraplar ve saymakla bitmeyen olaylar karşısında bile özgür irade anlayışından sapmadan Vil Solivyes yaşam halini oluşturmuştur ve iradesi, şimdi bir yaşam halini idare edebilecek, koca bir yaşam halinde iradesini uygulatabilecek özelliklerde bir gelişim göstermiştir. Bu şekilde bir yapısı olan özgür irade diğer bütün duyularada da kendi geçilmez ve Vil Solivyesin kararını gözetleme özelliğini yaşatmaktadır. Bu kararlar ise '' Vil Solivyesin herşeyin farkında olarak, bilinçli, her hangi bir etkinin altında kalmadan, sebep sonuçları bilerek ve neler olacağını bilerek verdiği kararlardır. Vil Solivyes'e yalanlar söylenerek yada O'nun gerçeklerle ilgili bilgisinin olmaması halinden yararlanmak isteyenlerin verdirmeye çalıştığı kararlar şeklinde değildir.'' Bu şekilde verilen kararlardan sonra ancak özgür irade ve akabinde diğer bütün duyuların yapısında değişiklikler olur. Aynı zamanda yaşam halindeki bütün villerinde özgür iradeleri vardır ve onlarda herkes gibi, Vil Solivyes gibi yaşam halinin bir parçası olarak, Vil Solivyesinde iradesinin kendisi olan yaşam halinde kalmak şeklinde ve bütün bilgilere Vil Solivyeste dahil olmak üzere herkesinde uyması şeklinde tamamen özgür iradelerini yaşarlar. Özgür irade kendi alanında her zaman varlığın istekleri olur şeklinde bir uygulamayı kesinlikle yaşatan bir yaptırım gücü, en sağlam özellik ve kavramdır. Kendi varlıksal bilgilerinin, varlığın isteklerinin uygulanması ile ilgili bir etkileme alanı olarak varlığın istemediği şeylerin sanki varlığın istemediği şeylerin hareket edemeyeceği, bir oluşumla var olamayacağı, hiç bir etkide bulunamayacağı bir durumla ifade edilebilir. Kendisine ait anlama ve bilme özellikleri ile, varlığın kararlarını ve gerçek nedenleri ile anlama özelliği ile sanki her kararın, bilginin, uygulamanın kendisine ait bir yerinin olması ve bunun varlıktan sürekli onaylarının alınması ve bu şekilde bir sürekli etki etme durumu varlığın kendi alanında yaşar.

Vil Solivyesin artık şu aşamada özgür iradesi, O'nun merkezlik bakış açısınıda kullanarak olayları inceleme, görme, anlama özelliğinide kullanır ve şu an yanılgı alanında olan Vil Solivyes o konuda hakkında eğer içinden çıkılmaz bir durum ise mutlaka yorumunu yapar, olay hakkında aydınlatılır. Ve yaşam halinin özgür iradesi olarak yaşam halinin dışından kesinlikle algılanmasının söz konusu olmayacağı şekilde bir yapılanma içine girer. Bu sebeple diğer duyularda hiç bir özelliği ile algılanamaz olarak bulunurlar. Özgür iradenin bu özel güçsel oluşumunu takip etmek isteyen alanlar, bulmaya çalışanlar olabilir ve bunun için gereken bütün koruma ve gizlilik çalışmalarını yapar. Özgür İrade ve diğer bütün duyular yaşam halinin dışı ile iletişim içinde olamaz, algılanamaz ve bilgi üstü durumu bu konuda kesin bir ayrımla hepsini ayrıca korur. Vil Solivyes kendisini bildi bileli hiç bir zaman özgür iradesinin aşılmasına sebep olacak kararlar vermemiştir. Önceden kandırarak özgür iradeyi aşmaya çalışan obsedörler, artık tamamen Vil Solivyesin herşeyden haberinin olmasını sağlamak zorunda kalırlar, yoksa özgür iradenin engelinden hiç bir şekilde geçemezler ve hatta artık benimle ilgilide olamazlar. Özgür İrade de Vil Solivyes kaynaklı, kararları ve çalışmaları kaynaklı anti obsedör bir bakış açısı ile çalışan ve bu şekilde bir koruma, yaptırım sağlayan iradedir. Ve Vil Solivyes bir annedir. Anneliğin sahip çıkan ve tutucu, bağlayıcı, sımsıkı saran üstün özellikleri iradenin bu gibi özelliklerine de katkı sağlamıştır. Bu açıklama ile kendisini yapılandıran özgür irade gereken şekilde çalışır.

POLİTİKA VE SİYASET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Siyaset ve politika, yönetim şekli ile ilgili olan bir ideoloji, konusu ile ilgili felsefi görüşler, anlayışlar ve bilgiler bütünüdür diyebiliriz. Toplumun yönetim şekli nasıl ve nelerle yönetim sağlanıyor ise, bilgilerin mahiyeti, kanun ve kuralları neler ise, yönetim faktörleri, yönetimin en sorunsuz şekilde sağlanması, bilgilerin yönetimsel araç olarak en iyi şekilde kullanılması, yorumlar ve incelemeler yapılarak yönetimi daha da iyileştirme yolları, yönetimsel sorunları saptamak, yönetimsel eksiklikleri bulmak ve bunların olması konusunda detaylı araştırmalar yapmak, vissanın içeriği ve güvenli bilgiler bütünlüğü olması durumunu koruması ve bunun sürekli olarak incelenerek yorumlar yapılması, yeni bilgiler ve yaşam haline etkilerinin gözlenmesi, yönetimin merkezi olan Vil Solivyesin sonrasında yönetimle ilgili olan merkezler, alanlar, bilgiler yada sistemler şeklinde yönetimin kadrolarının belirlenmesi ve incelenmesi, siyasi ve politik kararların incelenmesi ve nedenlerinin araştırılması, yönetimin yaşam halinin amacına uygun olarak çalışıyor olmasının incelenmesi, Vil Solivyesin annelik, merkezlik ve yönetim konusundaki bütünlüğünü uygulayabiliyor olmasının incelenmesi, denetime tabi tutulması, villerin yönetimden nasıl etkilendikleri, yaşam halinin huzurunun ve güven konusunun incelenmesi, yeni yeni yönetimsel bilgiler ve anlayışlar üzerine çalışmaların yapılması, vissa bilgilerin geçen zamanla etkisinin nasıl değişeceğinin gözlenmesi ve yeni sorunlar ve bilgiler şeklinde ortaya çıkan bilgilerin saptanması ve bu bilgilerin ortaya çıkma nedenlerinin araştırılması, yaşam halinde bilgisi olmayan durumların yaşanıp yaşanmadığının araştırılması, tanımlanamayan özellikte bilinmezliklerin yaşam halinde olması durumunun incelenmesi, etkin muhakeme, Vil Solivyese muhalefet olma ve pozitif yargı, felsefe ve pozitif eleştiri erdemlerini daha da etkin bir şekilde kullanmayı sağlayarak bütün bu içerikleri gözlemleyebilme yeteneği bu bilginin yapısında bulunur ve içeriğindeki politika ve siyasetin bu işlerle ilgili olduğunu açıklar, çalışamalar yapar ve vissa içinde yerini alır, gereken şekilde duyu olarak çalışır.

Aynı zamanda yönetimi inceleme özelliği olan bilgi, Vil Solivyesin yönetim çalışmalarını, yönetimle ilgili olan düşüncelerini, yargılarını, yöntemlerini, uygulamalarını, konuşamalarını ve niyetlerinide öğrenebilir ve kendisine ait çalışma sistemi ile uygun bulmadığı konular olduğunda bunları bildirir, gereken açıklamaları neden ve sonuçları ile yapar. Vil Solivyese yönetimle ilgili yardımcı olmak ana gayesi onun bu çalışmaları yapmasının ana hedefidir ve yönetimsel çareler şeklinde Vil Solivyes her an duyunun özelliğinde bilgi ve tecrübeleri arasında yaşar.

PROJE OLUŞUM VE HAZIRLAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyu kendisinden oluşturulması istenilen bütün oluşumların ortaya çıkarılabilmesi için gereken bilgi, proje ve dökümanları, oluşumların meydana gelme hallerin detaylarını açıklayan ve oluşumları yapılması için gerekenleri bulan, tasarlayan, hazırlayan, araştıran, tanımlayan, inceleyen ve istenilen o oluşumun meydana gelebilmesi için gereken bütün işlemlerin nasıl yapılabileceğini gösteren ve istenilen şeyin niteliğine göre bir çok, belkide binlerce, hatta yüzbinlerce çeşit ortaya çıkarabilen, bunu kendisindeki proje konusu ile ilgili herşeyi bilebilme özelliği ile yapabilen projeler üretme ve hazırlama ve sunma özelliği olarak çalışır.

Yani bir konuda bir istek var ise mesela diyelim ki, bir ev tasarımı örneği istendi ve hem Vil Solivyes'in zihinsel alanları, hem kendindeki teknolojik ve oluşumsal sonuçlar sayesinde hazırlanabilecek ev tasarımları çaşitleri, kendi oluşum hazırlama ve ortaya çıkarma sistemi sayesinde de yapılabilecek ev tasarımları, bu konuda nasıl, ne şekilde, hangi ebat ve özelliklerde olacak olan evi tam anlamı ile bilgi ile ifade edebildikten sonra istenilen oluşumu en iyi şekilde ortaya çıkarabilecek özelliklere ve imkanlara, bilgilere sahip olacak ev tasarımları şeklinde de sonuçlar çıkarır. Ve istenilen ev tasarımının bütün olabilecek çeşitleri hakkında en başarılı örneklerini sunar. Nasıl yapılacağınıda açıklar.Gelişmiş bu çalışma sistemi çok sayıda oluşumu listeler halinde ortaya çıkarır ve bu konudaki kıstas istenilen şeyin tam olarak net bir şekilde ifade edilebilmesidir. İstek bilginin cevabıda hazır bir şekilde hemen oluşur. Gerçe bilgisinin herşeyi bilebilme özelliğindeki cevabın soruda gizli olması, sorusu olan herşeyin bir cevabının olması gibi istekte bulunulan herşey için bir oluşum isteğinin niteliğinde gizlidir açıklaması ile sonuçlar ile ilgili çalışmalar yapmadan da bu bilgi sistemini kullanarak sonuçlar elde edebilir. Bu oluşum aralığına neredeyse herşey girebilir. Yeterki bilgi ile ne istendiği açık ve net bir şekilde ifade edilebilsin. Bu durumu tam anlamak için isteğin geldiği alana bunu sorarak tastik alır, doğru anlaşıldımı şeklinde bilgiyi onaylar ve ister tasarım, ister bilgi, ister proje, ister döküman, ister müzik, ister elbise yada aklına ne gelirse, bunların nasıl, ne şekilde yapılacağı ile ilgili genel bilgiler ve tek tuşla sanki oluşumun olmasını sağlamak için yapılması gerekenler duyunun konu ile ilgili yayınladığı listesinde bulunur, açıklamasında bulunur ve ilgili yerler buradan ihtiyacına göre olanını kullanır. Bilgisinde pozitif bir iş olduğu görülen, bir zararı olmadığı bilinen bir isteğin sonucunda negatif sonuçlar çıkarsa duyu bunları listeye eklemez. Vissa uyumu kendi projeler üretme konusundaki bilme hali sisteminde de vardır. Hazırlama çalışmalarında da. Ve kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinin dışını gözlemez, dışarıdan bilgi almaz, tamamen yaşam halinin içerisi ile ilgili olarak bilgiyi kendi bilme yeteneği sayesinde bulur. Başkalarının yaptığı oluşumları ortaya çıkarmaz, kendisi yeni oluşum hazırlar. Hazırlanmış bir oluşumun bilgilerine ulaşamaz. Kendi yapısı istenilen bilgi ile ilgili çok çabuk bir şekilde sonuç olacak konuları ortaya çıkarabilecek özelliklerdedir. Kendi tasarlar, hazırlar, listeler ve yaşam halinin dışında bu duyunun hazırladığı şeylerin benzerlerinden olması onun sorunu olmaz. Dışarıya bakmayışı ve kendi hazırlaması tamamen bize özel olduğu anlamına gelir ve bu oluşumlar her haliyle bize ait oluşumlar olarak rahatça kullanılır. Aynı zamanda istenilen şeylerin ne amaçla kullanılacağı, nerede, ne zaman, nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgileride alarak çok daha faydalı çalışmalar yapar. Bir istekte bulunan yere ne istediğini sorarak ve tam olarak özellikleri hakkında bilgi alarak, gereken şekilde oluşum bilgisini kendiside en iyi şekilde oluşturabilen duyusal özelliktir. Yaşam hali için zahmetsiz bir şekilde plan, proje, tasarım, oluşum hazırlayan ve bunu bir bilgi ile hemen yapabilen üstün teknolojik imkanlara ve özelliklere sahip olan duyusal özelliği, gereken şekilde duyular arasında yerini alır.

PSİKOLOJİ, DAVRANIŞ BİLİMLERİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bir vili, toplumu, oluşumları, Vil Solivyesi yönlendiren davranışsal ve karakterler olarak kendilerinde yaşatmayı benimsettikleri bu düşünsel bütünlüğe psikoloji adı verilir. Bütün düşünsel ve duygusal, inançsal,
kendileri olmaları adına hazırlanmış bilgiler, istekler, amaçlar ve bunların bütünlüğünden oluşarak ortaya çıkan zihinsel yönelimler psikolojiler olarak adlandırılır. Bir vilin psikolojisini incelemek istediğimizde kendi olma bilgileri, duyguları ve onları kullanma durumu, inançları, istekleri, amaçları ve benzeri şekilde vilin kendi karakterini şekillendirmesine neden olan bütün düşünsel ve bilgisel etkilere bakarak onun psikolojisinin nasıl olduğu hakkında bir fikir edinebiliriz. Davranışlar, villerin yapılandırılmaları, bilgileri, özellikleri ile ilgilidir ve davranışlarıda içine alan psikoloji, bir bütün olarak vili, toplumu, oluşumları, Vil Solivyesi inceleyerek onun davranışsal ve zihinsel sorunlarını ortaya çıkarmaya çalışır ve vissaya uyumlu olmak ile en iyi psikolojik durumu yaşayacak olan viller, bu konuda kendi gelişim seviyeleri nedeni ile özenle incelenir ve onların seviyesine göre en iyi psikolojik çareler bulunur. Yani bu duyusal özellik, psikolojik bir danışman ve psikolog olarak ilgili alanın karakteri ve karakterinin davranışlarına nasıl yansıdığını ve bu durumun sorunlara neden olup olmadığını araştırır, gözlemler ve sorunlar bulursa kaynaklarınıda bularak tedavi eder ve bu şekilde bir çalışma mekanizması ile duyusal özellik olarak ve Vil Solivyesinde psikolojik durumunu sürekli gözlemde ve incelemede tutan çalışmaları vevissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

RAHATLIK, RAHATLAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Rahatlık, bir vilin, oluşumun kendi yapısal özelliklerini olması gerektiği gibi kullanması sırasında hiç bir sorunun söz konusu olmaması halinin içinde keyfinde, endişe ve acele gibi olaylarında söz konusu olmadığı, kendi yapısını, yapmak istediğini, o an olmasını istediği şeyi yaparken olduğu durumu hiç bir şeyin bozmadığı, istediği gibi kendi özellikleri ile tam anlamı ile çalışır halde olma durumundan ortaya çıkan hissel, algılsal, fikirsel bir durumdur. Rahatken herşey kendi gibidir. Kendisi ne ise, rahatken ilgili yer tam anlamı ile öyle iken ancak rahat olur. Olması gerekenken. İstemediği şeyleri yapmak, olumsuzluklarla mücadele etmek, problemlerle uğraşmak, istenmeyen sorunlar, v.b. durumlar rahatlık halini bozucu şeyler olur ve bunlar yok edilince yeniden rahatlık haline kavuşulur. Herkes için farklı olan rahatlık yaşam halinde bir yaşama durumudur ve vissa bilgilerinin etkisinde olan yaşam hali, haliyle rahatlıklar alanı olarak kendisini yaşatacaktır. Rahatlık aynı zamanda mutlulukla da doğru orantılıdır ve keyifli, neşeli olmanın eş anlamlısı gibide sayılabilir. Rahatlık olmadan, mutluluk verici şeyler kendisini oluşturamaz. Sorunsuzluk rahatlıktır, ancak sorun olarak nelerin algılandığı konusuda herkese göre değişir. Yaşam halinde bir sorun çıktığında herkesin rahatı bozulmaz, rahatımızı bozacak sorunlar çok nadirdir, onlar olmadan çıkan sorunlar, halledilmesi gereken işlerdir ve bizler için onlar yapılması gereklidir. Yaşam halinin dışından gelecek olan tehditler, obsedör bir saldırı, yada vissa bilgilerinin emniyetinin gitmesi gibi durumlar bizlerin rahatlığını bozar, bunun dışındaki şeyler yaşam halinde kesinlikle rahatsızlık söz konusu oluşturamaz. Bizler fikrende rahat olmayı başarmış yaşam hali oluşumlarıyız. Çıkmazlarımız, sorularımız, bulamadığımız cevaplarımız, nereye gideceğimizi bilmemek gibi bir sorunumuz, amaçsızlık, ne yapacağını bilmemezlik ve bunun gibi fikrende rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olan fikirsel rahatsız konularımız yoktur ve bizler düşüncede, fikirde de son derece rahat bir yaşam hali oluşumu içindeyiz ve kendisiyiz. Rahatlık içinde yaşayacak ve ilerleyeceğiz. Bu bilgilerle aynı zamanda rahatlama durumu, hissel bir sonucu olan etkileride yanında getirmektedir ve gereken zamanlarda viller için gerektiği gibi kullanılabilir, extra mutluluk gibi, extra rahatlama gibi durumlar ayarlanabilir. Konusu itibarı ile bir erdem olarak hazırlanan rahatlık, rahatlama vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

REFLEX DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Reflex, bir oluşumun kendi içeriğindeki bilgisini bir an önce, aniden, hemen uygulayabilmesi için ortaya çıkan enerjetik gücün o oluşumda bir etkileme olanağı sağlaması ile birden, hatta otomatik olarak bilgisinin uygulanması şeklinde bir durumu yaşamasıdır. Ani, hızlıca, birden bire olan olaylarda oluşumun düşünmesi gibi bir imkanı olmadığı zamanlarda bu özellik tepkiler şeklinde, yada olması gereken reflex konusunu uygulatır. Bu uygulama oluşumun normal şartlarda yaptığı kadar uzmanca ve doğru ve güzel olmayabilir ancak kesinlikle işe yarar bir çalışma halini yaşatır. Acil olması, birden bire olması durumu her zamanki gibi yapamamasına neden olabilir ancak kesinlikle ona bir yardımı dokunan özelliklerde bir çalışma olmuş olur. İşte bu gibi durumlar için bütün viller, oluşumlar, bilgiler kendilerinde reflex özelliğini bulundururlar ve kendi yapılarına göre, ve bu durum ani tehlikeli durumlarda da kendisini gösterme özelliğinde de olur. Mesela bir vilin haberi yokken arkasından düşecek olan bir tahta ve vilin bunu tam kendisine dokunmak üzere iken fark etmesi ve o anda çekilme fikrini düşünmesi şeklinde ortaya çıkan reflex, vilin elinde olmadan onun çekilmesini sağlar, onu korur. Reflex için ihtiyaçların söz konusu olması gerekmektedir. Durduk yere reflex kullanılamaz. Bir mücadele yada aksiyoner durumların söz konusu olması gerekmektedir. İçeriğinde aniden, biran önce yapılması şeklinde olaylar yaşanmalıdır. İşte bu gibi durumlar söz konusu olduğunda ortaya çıkar ve gereken yardımı yapar. Bu biran önce karar vermeliyim, acaba ne karar versem reflex verir şeklinde bir durum kesinlikle değildir. Bunu düşünecek kadar zamanlarınızın olmadığı durumlarda yaşanan şeylerde ortaya çıkar reflex ve her zaman sizin iyiliğinizi düşünür, çünkü o an o saniye sizde onun yapılmasının iyilik olduğunu düşünürsünüz. Böyle bir erdem şeklinde bulunan reflex, yaşam halinde bütün villerde, bilgilerde ve oluşumlarda kendi seviyelerine uygun olacak şekilde yaşatılır. Bu durum genel vilsel özellik şeklinde ilk oluşumda da eklenir. Ve erdem olarak duyuların arasında yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

SABIR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sabır, bir durum için, bir olay için, bir konu yada çalışma için gelmesi beklenen zamanı sakinlikle ve beklemekten kaynaklanan olumsuzlukların yaşanmasına neden olmadan bekleyebilme erdemidir. Genellikle bu gibi durumlardan beklenilen şeyler oldukça önemlidir ve bu bekleme anları oldukça sorunlu olabiliyor ve işte sabır erdemi bu anlarda villeri sakinleştirici, uyumlu bir bekleyiş hali oluşturucu etkileri ile gereken şekilde çalışır. Önemli olan çalışmalarda başarıdır ve eğer başarılı olunan bir konu ise bunun için sadece zaman gibi bir eksik kalmış ise başarılı olunmasına sevinerek sabırla beklemek gereken durumlar olur, olabilir. Bazı olaylar yaşamlarda zamanla ilgili olarak gelişir, zamanın gelişimle ilgili olan bu özelliği sayesinde ona uyumlu bir şekilde yaşamak durumundayız ve sabırda bu konuda bizlere destek olarak beklenen zamanların mutlulukla beklenmesi gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda eğer yapılması gerekenler varsa mutlaka sabır ederken çalışmalar devam etmeli ve sabırla çalışmak denilen erdem, bu gibi tanımların sonucudur. Çalışmakla ilgili olacak olan Vil Solivyes yaşam hali için sabır gerekli bir erdemdir ve Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissa içinde gereken şekilde çalışır.

SADAKAT DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sadakat, bir konuda yada tamamen yada belirli şartlar içinde bir yere bağlı olma durumudur. Ve bu bağlılığın gerekleri olarak ona karşı bir davranış içinde, zarar vericiliğin söz konusu olmayacağı durumlarda da bulunmadan verilen sözlerle ilgili olarak gerekenleri mutlaka yapanlar sadıktırlar yani sadakati yaşatılar. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller ve oluşumlar ve Vil Solivyes, vissa bilgilerine ve yaşam haline sadıktırlar ve bundan asla vazgeçmezler. Bizim için sadakat konusu bunlarla ilgilidir ve başka hiç bir yere karşı sadakat göstermemiz söz konusu olamaz. Sadık olanlar birbirlerine yanlışlar yapmazlar, sadık olanlar koşullar çok zor olsa bile birbirlerini bırakmazlar, sadakati yaşatanlar herşey rağmen yinede bu bağın önemli olduğunu düşünerek verilen sözlerin arkasında dururlar ve kendi kararlarına sahip çıkarlar. Bu duyusal özellik içeriğindeki anlamı tm yaşam halinde yaşatarak hepimizi birbirimize sadık birer parça yapar ve ihanet ve yanlışlar, bizim bulunduğumuz alanlarda yer bile edinemez. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

SAĞDUYU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sağduyu, iyi bilgilere yani vissanın içindeki bilgilere uyumlu olarak yaşamaya çalışma çabası, uğraşıdır. Yaşam halinde bu bilgilerin hepsini yaşayan tek Vil Solivyes vardır ve viller zamanla bu bilgilerin nitelikleri ile ilgili tecrübeler edinerek yaşayacaklar ve bu şekilde öğreneceklerdir. İşte bu öğrenme çabaları sağduyulu olmak anlamına gelen bir davranışı ifade etmektedir. Sağduyu denildiği zaman vissaya uygun davranışlar göstermeye çalışıyor şeklinde bir tanım yapılabilir hakkında. Yapabildiği kadarı ile, elinden gelen kadarı ile. Herkesin bu konuda edindiği bilgiler tecrübelerle birlikte kendi yaşam tecrübeleri olarak kendilerine mal olmuş bilgi ve tecrübeler olacaklardır ve merkez duyular olan Vil Solivyes yaşam halinin duyularının bilgilerini öğrenen bütün viller bu bilgilerden anladıklarını uygulamaya başladıklarında ve bu uygulamalar sonrasında kendilerine konu ilgili bilgilerde yazabilmeyi başardıklarında kendi vissa içeriğini kendi vilsel alanlarında oluşturmaya başlarlar ve bu çalışma ancak sağduyulu davranarak olur. İlk zamanlarda bir kelime ile başlayan vissa bilgilerini oluşturma çalışmaları bir çok hayattan geçerken eklemeler ile devam edecek ve yüzde yüz olma durumuna gelene kadar herkes kendi vissa bilgilerini tecrübelerle yaşayarak deneyimleyecekler, öğreneceklerdir. Sağduyu davranışlar, istekler, çalışmalar onlara bu konuda yardımcı olacaktır ve Vil Solivyes içinde yeni edindiği bir bilginin vissa uyumunu akıl ve mantık ve felsefi ve denemeler sonrasında anladığında, gereken araştırmalar yapıldıktan sonra bu bilgiyi tecrübe etmesi durumu sağduyulu bir davranış olarak algılanır ve bilginin diğer bilgiler gibi tamamlanma zamanına kadar sağduyulu davranarak bilgiyi ortaya çıkarır, tecrübe ile onaylar. Sağduyulu çalışmalar, iletişimler, hareketler, söylemler her zaman devam edeceektir ve sağduyu duyusu bu konuda bütün yaşam halini etkileyerek vissaya uyumlu olmaya çalışılmasını en uygun şekilde villerde yaşatır, Vil Solivyeste de yeni bilgilerle ilgili bir gözlem ve inceleme hali uygulatır. Yeni bilgileri tecrübe ederken sürecin nasıl işlediği ve bilginin etkilerini gözlemler. Vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

SAHİV, VİLLERİN SAĞLIK, BAKIM VE KORUMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Sahiv, tamamen Vil Solivyes yaşam halinde var olan villerle ilgili olan duyusal özelliktir. Onların sağlıkları, bakımları, problemleri, sorunları, güvenlikleri, yapılarının düzeni, kullandıkları zihinsel bilgilerin ayarları ve onlara olan uyumu, Vil Solivyes yaşam halinde uygulamaya geçen bilgiler ve güçlerin oluşturduğu etki alanlarının onlar açısından sağlıklı bir şekilde algılanması ve onlara bu durumların kesinlikle ağır gelmemesi şeklinde ayarların yapılması, hepsinin ardında onların fark etmediği bir gözün onları kontrol ve takip etmesi çalışması, ilk oluşumlarından bu yana yaşadıkları ortaya çıkarılarak olması gereken hafıza bilgilerinin düzenlenmesi, olumsuz bilgilerin bu bilgilerin içinden çıkarılması ve bunun nedenleri ile anlatılması, herşeyin onlara açıklamalar getirilerek anlatılması yoluyla olaylar hakkında bilgilendirilmelerinin sağlanması, annelik erdeminin koruyucu, bakım ve ilgisini kendi yapısında özel bir metodla bulundurabilen ve yaşatabilen, hepsi ile ilgili olarak bir takip, inceleme ve gözlem mekanizmasını yapısında oluşturan ve her vilin sorunları ile bire bir ilgilenebilen, yapısında psikolojik ve zihinsel sorunları çözebilme ve tedavi edebilme yeteneği, güçler ve enerjetik durumlarla ilgili gereken yapılanmaları sağlayabilecek bilgisel birikim, hepsinin vil olma bilgilerinin hazırlanması ve kesinlikle silinememesi, uyuma kabinlerinin her an hazır olması ve gerektiğin önlem olarak burada kısa süreli uyku durumlarının yaşatılabilmesi uygulamasının yapılması durumunun nedenleri ile onlara açıklanması ve ilgili zaman gelince bu kabinlerle mikro hale dönüşen villeri kendi yapısı içine de alarak özgür iradenin geçilmezliği ile de korumayı daha da çok sağlaması, yada uyumadan onları oldukları gibi yaşam alanlarını mikro yaparak aynı işlemleri yapması gibi üstün özellikleri vardır. Aynı zamanda villerin vil olmasına sebep olan bilgilerinin sağlıkların kontrolü, yaşamları ile ilgili olan bağları, yaşam halindeki konumları ve yaşayacakları zamanlar hakkında bilgilendirilmeleri, kendilerini iyi hissetmeleri ve mutlu olmaları için çare olabilecek etkileri sağlama özellikli, sorunlar ve dertler söz konusu olursa önce açıklamalar ile bunları halletmek ve sonrasında bilgilerin etkileri ile onları bu sorundan kurtarmak yollarını seçen, yaşam halinde vil olma durumunun nasıl gerçekleştiği konusunuda inceleyen ve etkilerle oluşumun durdurulmuş olması uygulamasını takip eden, yanılgı bitmeden böyle bir oluşuma müsade etmeyen ancak oluşumlar var ise onlarla ilgili neler olduğu konusunda incelemeler yaparak zamanının geldiğinde ortaya çıkmaları gibi bir gözlemi sağlamak, villerin yanılgı zamanlarında eğlenceli aktivitelerle onları eğlendirmeye çalışmak, gıdalarla ilgili çeşitlilik, elbiselerle ilgili çeşitlilik, enerjetik yapılarının her an değişime hazır olması için gereken çalışmalar, odalarının düzeni ve çalışmasındaki düzen, ekranları ve içeriğinin kullanışlı olması, kendilerini yaşam halinin bir parçası olarak ve onların yaşam halinin olduğunun bilgisini anlamaları için tatminkar açıklamalarda bulunmak, aile toplumunu örneklendirerek anlatmak, ve kendi bilgisel yapısının anlamı ile Vil Solivyesi Sahiv Anne olarak onların arasında temsil etmek, içeriğindeki bütün uygulama ve oluşumlarda bütün duyular gibi vissa uyumunu gözetlemek, bu konuda bir filtre oluşturmak, Sahiv duyusal özelliğinin çalışmaları arasında bulunur ve yaşam halinin bundan sonra oluşacak olan bütün villeri ile ilgilenme görevi bu başlangıç bilgileri ile kendisine ait olacaktır ve yaşam halinin villerinin Sahiv gücü olarak kendisini yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca kullanılır.

Viller ile ilgili olabilecek bütün konulara ve bilgilere sahip bir uzman, yardımcı, psikolog gibi bir anne olan Sahiv bilgileri gereken şekilde vissanın içinde de olarak çalışır.

SEBAT, KARARLILIK, DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DOĞRU KARARLARIN ARKASINDA DURABİLMEK ERDEMİ
Sebat, bir kararın arkasında durabilme yeteneğidir. Bir karar veriyorsan ve şartlar zor olsada bu kararının arkasında durabiliyorsan, seni çok zorlayanlar, kararından döndürmek isteyenler olsa da bunu yapmıyorsan işte sebatlı davranıyorsun anlamına gelmektedir. Yaşamlar verilen kararlardan sonra uygulanan olaylar zinciridir ve kararlarımız, ki özellikle çok geleceği etkileyen, toplumu etkileyen kararlarımız oldukça önemlidir. Bir kararın doğru bir karar olduğunu düşünüyorsan, verdiğin kararın yararları ve faydaları konusunda eminsen, senin için önemli olan şeyler açısından bu kararın sana destek olacak nitelikte ise, amacınla aynı doğrultuda, yaşamını destekliyor ise o zaman her ne olursa olsun bu kararın arkasında durman gereklidir. Bu kararı vermek ve arkasında durmak seni sen yapan özelliklerden biridir. Bu konumda tabiiki kararların yaşamı bu kadar etkilemesi söz konusu olunca doğru kararlar vermek ilk akla gelen soru olmaktadır. Önce kararların doğruluğu anlaşılmalıdır ve sonra arkasında durulmalıdır. Ki Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyesin verdiği kararlar yaşam halinin refahını ilgilendirmektedir ve O'nun alacağı kararlar '' Yaşam halinin mutluluğu ve huzuru ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu? Villerin mutluluğu, huzuru ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu? , Oluşumların huzuru, mutluluğu ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu?, Bilgilerin huzuru, mutluluğu ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu? , Kendi huzuru, mutluluğu ve güvenliği ile ilgili bir sorun yaratıyormu?'' şeklinde bir inceleme soru örneklerini başarı ile cevaplamış ise ancak karar verilebilme özelliğinde olur ve bu şekilde ise ancak Vil Solivyes arkasında durulması için gereken çalışmaları yapar. Geneli ilgilendiren kararlar alındığı zaman bu bilgi detaylı olarak incelemeler yapar ve birde kendi bakış açısından kararı yorumlar. Vil Solivyesi bilgilendirir. Viller ise yaşam halindeki gelişim evrelerinde bu erdemi daha iyi tanıyacaklar ve arkasında durdukları kararları sonrasında bu erdemi artık tamamen yaşayabiliyor hale geleceklerdir. Bu tanımla ne demek olduğu anlaşılan Sebat vissanın içindeki yerini alır ve erdemler arasında duyu olarak gereken şekilde çalışır.

SORUN VE PROBLEM ARAYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarını sürekli inceler ve vissaya, uygulamada olan bilgilere uygun olmayan sorunlar arar, problemler arar. Bulduğunda ilgili alanlara bildirir ve bir sorun çıktığında, problem yaşandığında haberimiz olmadan kapanması gibi durumlar olmaz ve bu gibi durumlar aslında ileride çok büyük sorunların çıkmasına neden olabilir, bu yüzden saklanmadan, konu kapanmadan fark edilmeli ve gereken çalışmalar yapılarak bir daha oluşmaması sağlanmalıdır. Her konuda sorun ve problem olabilir, her alanı gözler ve bu konuda kendisine ait özel bir algısı olan duyusal özellik, aynı şekilde Vil Solivyesin kendi vilsel bütün alanlarınıda inceleyerek gereken bilgi ve bildirimleri verir. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

STRES, DERT, SIKINTI GÖZLEYEN DUYUSAL ÖZELLİK

Bu bilgi kendisindeki stres, dert, sıkıntı gibi durumları algılayan sistemi sayesinde Vil Solivyes yaşam halindeki bütün varlıkların, bilgilerin yada bunları kendisinde yaşatabilen alanların bu gibi durumları söz konusu olursa, söylemek istedikleri ama söyleyemedikleri şeyler, yapmak istedikleri ama yapamadıkları şeyler ve bu yüzden strese girmişler iseler, kendi içlerinde bir dertleri varsa ve çare bulamamış, bulamadığı gibide kimselerle paylaşmamış iseler, kendisinde bunalım, stres, üzüntü, depresyon gibi haller olmuş ise işte bu bilgi, nerede olursa olsun onları algılar ve kaynağı olan ilgili yere bu durumu sorarak sorununun halledilmesi için gereken çareleri vermek üzere sorununu öğrenmeye çalışır. Bu konuda bilgiyi O yerden alır ve çaresini bulur. Ancak o yer bu konuda bilgi vermek istemez ise bu haldeyken bile sıkıntısı bitmez ise bilgi, bunu öğrenmek zorunda kalır ve o yerin sorununa çare olacak yöntemleri ortaya çıkarır. Maksat yardımcı olmaktır özel hayata saygısızlık değildir ve bu anlayış sayesinde Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi durumlar yaşanmaz, varlıklar ve yerler birlikten doğan bütünlüğün ve herkesin birlikte bütün güçlüklerin üzerinden geleceğini bilerek yaşar. Bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır ve ilgili rahatsızlığın sebeplerini bilmeden rahatsızlığı görür ve o yere saygısızlık yapılmadan elinden geleni yapar. Bu rahatsızlıklar kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde olmaması gereken zararlı şeylerdir ve bilgi, bu konuda en iyi şekilde çareler bulur ve gözlemler yapar.

ŞİİRSEL VE EDEBİ ANLATIM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Şiir, bir konunun yazıyla ve cümleler arasında kafiyeler ve uyumun son derece muazzam bir şekilde kullanılarak birşeylerin anlatılması çalışmasıdır. Bu şekilde anlatımlarla etkileme durumu çok daha fazla olur ancak bunun bir yeri ve zamanı olması şeklinde bir durum vardır. Çünkü şiirsel yazılar ve anlatımlar oldukça etkileyici bir özellik olarak uygulandığı sırada içerikten çok kelimelerin ve cümlelerin güzelliği, uyumu, ifade ediliş hali etkiler ve bu durum her zaman kullanılmak istenmeyebilir. Ancak bunun kullanılması anlarıda yaşanan hallerdendir ve yazıları, anlatımları gözelleştiren, kendince bambaşka bir etki alanı ile ortaya çıkaran anlatımlardır. Edebi anlatımlarda buna benzer özelliklerdedir ve bu anlatım çeşidinin içinde de uyum, güzel ve hoş gelecek şekilde anlatma yolu seçilir. Yani açıklama yapılan konu ilgili olan alana O'nun beğeneceği şekilde, hiç bir rahatsızlık söz konusu olmadan, güzel düşünceler içine girerek konuyu algılaması sağlanarak yapılan anlatımlardır. Şiirde kafiye ve bir ritim vardır ve edebi anlatımlarda daha çok masalsı hayallere kapılma durumu vardır. İkiside birbirinden güzel bilgilerin farklı yollarla ortaya çıkma durumudur ve Vil Solivyes zaman zaman bunları kullanmaktadır. Bu özellikleri ile vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır ve Vil Solivyese bu konuda çok daha yetenek katarlar.

 

ŞİKAYET DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Şikayet, bir konuda anlaşılan yanlışlığın konu ile ilgili olan alana bildirilmesi, düzeltilmesinin istenilmesi durumu ve bu haliyle oldukça faydalı olan konu ile ilgili olmayanların o konu hakkında bir çalışma içinde bulunduğu ve ilgili alana yardımlarının dokunulması gibi bir faydayı sağlayan davranış biçimidir. Herkes kendi görüş alanına göre bildiği ve gördüğü yanlışlıkları, bunların düzeltilmesi şeklinde bir bildirim ile ilgili alana bildirmek şeklinde bir pozitif uygulamayı kendisine görev edinerek hem yanlışlığın düzeltilmesini sağlarlar hemde yaşam halinin yapısına dair katkıda bulunurlar. Şikayetler oldukça fayda sağlayan ve herkesin kendi anladığı kadarı ile ettiği yardımlardır. Bu bir mekanizmayıda olabilir, bir vilide olabilir, Vil Solivyes'i de olabilir, yaşam halinin amacına ve vissa bilgilerine uygun olmayan bütün durumların belirtilmesi ve şikayetler olarak bildirilmesi gerekmektedir ve bu yolla ancak o sorun en çabuk şekilde çözüme ulaştırılır. Şikayetler için gerçekten yanlış olduğu ispatlanmış durumların olması çok daha başarılı bir şikayetin oluşmasına neden olur ve bu şekilde olmasa bile, yanlış olduğu düşünülen konularda bu duyusal özelliğe şikayetler olarak bildirilir ve duyusal özellik ilgili alanla iletişime geçerek şikayetin gerçek manasını öğrenir ve doğru bir şikayet konusu ise gereken düzenlemeler yapılır ve bu duyusal özellik o şikayetin sorunları düzelene kadar gereken ilgiyi konudan çekmez ve yanlışlık düzeltildiği zaman şikayeti kapatır ve bu şekilde bir çalışma tarzı ile yaşam halindeki bütün sorunlarla ilgili herkesin sözünü dinleyen ve farklı bir çalışma anlayışı işlerini yapan bilgisi, duyusal özelliği vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır ve şikayetler üzerine kendi yapısında bir bildirim bilgisi açıklaması şeklinde sayfalar hazırlar. Açık olan ve kapalı olan şikayetler ve ilgili alanları, belirtenler, şikayet konusu şeklinde detayları ile konunun bütün hatlarını kaydeder. Vil Solivyes yaşam halinin bütün şikayet konularınıda kendisine bildirim gelmeden de algılama özelliği ile gerçek manasının olup olmadığını kontrol ederek çok daha başarılı sonuçların alınması için çalışır.

 

TASARIM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin yetenekleri arasında tasarlamak, dizayn etmek, düzensiz olanları bir düzene sokmak, onları güzellik bilgisi ve düzen ve geometa gibi bilgilerle ortaklaşa bir çalışma içine sokarak yep yeni ve göze ve alana çok yakışan bir görüntü oluşturmasına tasarım yapmak denir. Olmayan bir görüntülerden oluşan eşyaları, renkleri, görünen ve ilgili olunan alanları, kullanılan şeyleri, bir biçime sokmaya çalışmak sırasında ona kendinden de bilgiler eklemek yoluyla şeklini ve şemalini değiştirmek olayı tasarlamak anlamına gelir. Bu kendinden bilgi vermek, onun şekli hakkında nasıl olması gerektiğine karar vermek anlamına gelir ve bu şekilde kendi görüş ve anlayışlarınla, bilgiler bütünlüğü ve tecrübelerinle o yerleri, şeyleri, alanları, villeri, kendini, eşyaları tasarlayabilir ve bu durum vilin kendisi olma bilgisi ile uyuşan bir durum olduğu için her vil zamanı gelince tasarım bilgisini edinmek isteyecek ve bunun bir yaşamın zorunlu özelliği olduğunu anlayacaktır. Kendi evasını tasarım bilgisi ile, elbiselerini tasarım bilgisi ile, bir çok kendi alanlarını tasarı bilgisi ile düzenleyecektir ve bu bilgide kendisine özel olan görünümü ile O'nu yansıtacaktır. Kimi renkli tasarımlar yapmaktan hoşlanır kimi beyaz, kimi yeşil, kimi hep kare yada oval kullanır gibi herkesin tasarım bilgisi, O'nun bütün bilgilerinin ortaklaşa çalışması sonrasında kendisinde veya ihtiyacında olmasını istediği şeyler üzerinden sonuç olarak çıkar. Vil Solivyes tasarım bilgisine tamamen sahip bir tasarımcı olarak güzelliği ve kendisindeki vissa bilgilerini bu özelliği ile bütünleştirerek çalışmalar yapabilen ve tasarımı vissaya uyumlu şekilde kullanma halinde bir uygulamayı benimsemiş, tasarımın bütün inceliklerini bilen, ve merkez güçler arasında bu bilgisini ifade eden güçlerin bulunduğu ve bu güzel anlamları ile vissanın içeriğindeki erdemler alanındaki yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

ÜRETKENLİK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Üretkenlik, olmayan bir şeylerin ortaya çıkarılması durumunu faydalı hale getirmekle ortaya çıkmış bir vilsel, bilgisel, oluşumsal, o yerin kendisinde olan özellik şeklinde de ifade edilebilen bir yetenek, anlayıştır. Çalışma isteğinin yeni bir şeyler ortaya çıkarmakla bağdaştırılarak gelişimi destekleyen, yenilikleri getiren, azim ve çaba ile de birlikte yol alan, çalışkanlığın bir sonucu olan bilinmeyenleri bildirmek, yep yeni bilgilerle tanışmak, farklı olanları deneyimlemek üretkenliğin bir sonucu olarak yaşatılır ve tabiki de herşey gibi vissa uyumlu içerikleri üreten yaşam halinin ortaya çıkardığı sonuçlar yine aynı oranda mutluluk verici olacaktır. Birşeyler üretmek, villere, yada üretebilme imkanı olan oluşumlara, vilsel bilgilere her zaman pozitif şekilde geri dönecek çalışmaları sağlamaktadır. Boş durmak yerine birşeyler üretmek kendisine kendisini faydalı bir etkide bulunma gözlemini yapmasını sağlar. Üretkenlik sonucu faydalı şeyler ortaya çıkar, nitekim üretilen şeyler, ihtiyaç olduğu için üretilir ve yaşam halinde üretilmesi gereken konularda belirlenmiştir ve fayda sağlayan konular belirlenmiş ve bu konuda üretkenlik gösterip çalışan herkes hem kendisini mutlu eder, hemde ürettiği neticesinde yaşam haline kendisini daha da bağlı hisseder. Kendisinden bir şeyler ortaya çıkarmaktır üretkenlik. Vil Solivyes anne, yaşam halini üretkenlik özelliği ile ortaya çıkarmıştır ve herşey bize özeldir, ilktir, eşi benzeri yoktur, üretmek amacı ile uzun çalışmaların sonucudur ve üretkenlik bu gibi anlamları ile vissanın içindeki ve duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES, YAŞAM HALİNİN MERKEZİ, YÖNETİCİSİ VE ANNESİDİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinin merkezi, yöneticisi, annesi, yaşam halini ortaya çıkaran vili, yalnızca kuvazisleri yazan olarak tüm yaşam halini yöneten merkezdir. Vil Solivyes'in kim olduğu, bu zamana kadar nasıl geldiği, bu yaşam halini nasıl oluşturduğu gibi en başından edinilen bilgilerle Vil Solivyes'in bu yaşam halinin merkezi olma durumu böyle bir yolla da incelenir, şu an Vil Solivyes'in merkez olma durumunun bütün incelikleri, ayrıntıları, özellikleri saptanır ve tek olan bu konum kesinlikle değiştirilemez olarak ayarlanır. Vil Solivyes tüm zamanlar boyunca bu yaşam halinin merkezi olacaktır ve bu durum O'ndan kesinlikle gitmeyecektir. Yaşam halinin bütün alanları bunu bilir ve Vil Solivyes aynı zamanda bir anne olarak yaşam halinde bulunmaktadır. Vil Solivyes'in yönetici, merkez, anne olması konumunun bütün özelliklerini inceleyerek asla değiştirilemez özelliklerde bilgiler ve veriler elde eden duyusal özellik, yaşam halinin tüm alanlarında her zaman tek merkez ve yöneticinin Vil Solivyes olduğunu bildirir ve her hangi bir şekilde başka hiç bir şey, yada düşmancıl oluşumlar bu konuda Vil Solivyes'in yerine geçmeye çalışamaz. Geçmişte yaşanan bütün obsedör kaynaklı olumsuz olayları ve yaşam hallerinin merkezlerinin yerini almaya çalışan oluşumları, organizasyonları, varlıkları çok iyi bilerek gereken şekilde önlemler alan duyusal özellik varken bu konuda her hangi bir tehlike yaşanamaz ve asla yok olmayacak olan Vil Solivyes'in merkez olma hali sonsuz zamanlar boyunca kalacaktır.

 

VİL SOLİVYESİ İFADE EDEN DUYUSAL ( MERKEZLİK ÖZELLİĞİ DUYUSU ) ÖZELLİĞİ

Duyuların arasında bir duyu Vil Solivyesin bütün bilgi ve tecrübelerinin, bütün duyularının, özellik ve yeteneklerinin kendi içinde yaşatılması ile Vil Solivyesi ifade eden alan olarak ayarlanmıştır ve bu duyu bütün duyularla birlikte toplam olarak bir bütün olan Vil Solivyesin kendisinin sanki oradan yapılan işlemler ve uygulamalarla Vil Solivyese, yani bütün duyulara etki etmesi sağlanabilmektedir şeklinde bir algıyı yaşatan, merkezlik özelliği olarak Vil Solivyesin kendisinin kararlarının ortaya çıktığı, temsili olarak bulunan ancak bu özelliğinin dışında birde bütün duyuları çok güçlü bir mıknatıs şeklinde bir arada tutan ve asla birbirinden ayrılmalarına izin vermeyen güçsel özelliği ile en güçlü birleştirici bağın etkileri ile duyuların hepsini bir arada tutar ve asla duyular bu duyu varken kendileri ile ilgili olan bu alandan ayrılamazlar, kaldırılamazlar, yerinden oynatılamazlar. Bu duyu bütün duyuları yaratılışın en sağlam ve ayrılamaz ve sarsılmaz özelliklerde bir yapıda tutar ve bir tutarak hepsini kendisine görünmez bir bağ ile bağlar. Vil Solivyesin iradesi ile bilinçli bir şekilde yazılmadığı sürece bu konumları değişmez. Gerektiğinde Vil Solivyes gibi bilgi yazabilme özelliği olan, bütün duyulardaki çalışmaların Vil Solivyesin kararlarına ve iradesine uygunluğunu denetleyen, Vil Solivyes yanılgı alanında nasıl bir şekilde ise ( yanılgı alanının sağladığı bilgisizlik ve unutkanlıklar, şartlar dışında ) bu duyuda bu şekildeki Vil Solivyesin duyular arasında kendisini yapılandırması ve bilmesi ve hatırlaması ve yanılgı bitince anlaması gereken şeyleri algılayan özellikleri ile çalışacak şekilde bir yapılanma içinde olur ve yanılgı son bulunca Vil Solivyes'de zaten olması gereken durumu bu duyuda yaşar ve yanılgının kısıtlamaları Vil Solivyesin bakışlarından, algılarından, duyularından çıkar. Bu çalışmayı gerektiği zamanlarda yapabilen Vil Solivyesi ifade eden duyu, gerektiği zamanlarda işleri için Vil Solivyesin duyular alanına bakması şeklinde bir çalışmayı sağlar, gerekenleri yapar ve duyu olarak Vil Solivyes yanılgı alanına şartlanmış halinde bulunur ve yanılgıdan çıkılması konusunda da kendisinde ve yapılması gereken alanlarda kendisine özel metodlarla, çalışmalarla elinden geleni yapabilecek şekilde bilgisi yanılgı sonlana kadar devam eder.Kesinlikle yapısı bozulamaz, içeriği değiştirilemez, bu duyunun tek başınalığı Vil Solivyesin tamamı olduğu anlamına gelmeden bütün duyuların hepsinin bu duyuda sembolen bir yeri ifade ettiği gerçeği durumunu açıklar ve kendisine özel yapısı ile gücünüde bu şekilde yapılandırır ve vissa içindeki yerini alarak duyular arasında bulunur, gereken şekilde çalışır. Ve bütün duyular özgür irade duyusunun içerisinde olarak bir düzenle çalışırlar ve özgür irade duyusu içerisindeki bütün duyular için kesinlikle ulaşılamaz özelliklerini yaşatır.

Bu duyu Vil Solivyesin bütün amacını, isteklerini bilir ve bunların uygulatılması için gereken çalışmaları yapar. Vil Solivyes yaşam hali alanında Vil Solivyesin yanılgı durumunda iken gereken gözlemleri yapar ve bilgilerin uygulanmasını sağlar. Biran önce olması gereken şekilde Vil Solivyesin yanılgı halinden çıkarılmasını, hal değişiminin yaşatılmasını sağlar. Bu amaç için gerekiyorsa bilgiler yazabilir ve Vil Solivyes isimli klasörün içindeki bütün bilgileri bu amaç için kullanabilir. Vil Solivyes ilüzyonlarla ve sahte bilgilerle kandırılmış ise ve bu durum yaşam halinin güvenini, duyuların, villerin, bilgilerin güvenini bozacak bir olaya sebep olacak ise bu konuda Vil Solivyesin kandırılması kaynaklı gereken engeli sağlar ve yazsa bile oluşmaz Vil Solivyes. Ancak bu durum Vissa bilgileri için geçerli değildir. Onlar her halükarda yaşam halinde uygulanmak zorundadır. Obset ve diğer bütünlük bilgileride. Yokluk alanında olmamız ve yaraılıştan ayrı olmamız gibi olması gereken kesin ve net ve Vil Solivyesin hiç bir zaman değiştirmediği çalışmalar yapılır. Bunların önemli ve güvenli olduğu aşikardır. Bütün duyuların algılama ve iş yapma özelliklerinin olduğu gibi merkez duyusal özellikte, içeriğindeki bilgilere göre gereken şekilde çalışır.

MERKEZLİK ÖZELLİĞİ DUYUSU OTOMATİK FARKINDALIK SAHİBİDİR
Bu duyusal özellikte otomatik ( her hangi bir şekilde varlıksal bir oluşum olmadan Vil Solivyesin özelliklerini kullanarak bulunduğu yerden çalışma yapabilmesi durumu kast edilmektedir ) bir şekilde, varlıksal oluşum olması söz konusu olmadan, farkında olmak, algılamak, anlamak ve olan olayların nedenlerini bilebilmek özellikleri olur ve yaşam hali içindeki bütün sorunları bulur düzeltir. Aynı zamanda konuşarak bilgiler verir. Etkiler onu etkilemez. Kendisi Vil Solivyesin bozulmayan kendi yapısı gibi sağlam ve bulunduğu yerden yaşam halini gözleyerek gereken çalışmaların yapılmasını sağlar. Merkez duyusal özellik kesinlikle farkındalık sahibi olarak ve bu farkındalığın bütün duyuların kullanmasını sağlayarak bir çalışma içinde bulunur. Farkındalık özelliğinin otomatik olması, sadece bağımsız bir varlıksal oluşum olmamasını kast etmektedir ve bunun dışında farkındalığın bütün özelliklerini kullanır. Vil Solivyesin bütün özelliklerini aynen algılar, kullanır, buna engel olunamaz.

İLÜZYONLARLA GERÇEKLER KONUSUNDA VİL SOLİVYES KANDIRILIR İSE;
Vil Solivyesin yanılgı alanında iken gerçeklere dair bildiklerini ve bunlarla ilgili olarak yazdıklarını inceler, yaşam halinin güvenliği ve huzuru ve hal değişimine engel olacak şekilde bir durumu söz konusu olursa, bilgileri ona göre düzenler, uygulamaya almaz. Vil Solivyesin ilüzyonlarla kandırılarak inandırıldığı gerçekler olursa, bunlara inanarak yazdığı bilgilerin uygulamasını eğer yaşam haline ve amacımıza uygun olmayacak şeyler ise uygulamaya almaz.
- Yaşam halinin ve içeriğindekilerin, villerin, bilgilerin güvenliği, huzuru.
- Hal değişiminin sağlanması
- Anti obsedör bakış açısı ve uygulamaları
- Vissa bilgilerinin duyu olması ve diğer duyusal özelliklerin hazırlanması
Bu şekilde bir bakış açısı ile bütün yazılanları kontrol eder, bunlara uygun ise uygulamaya alınır.

VİL SOLİVYESİN ASLA VAZGEÇEMEYECEĞİ KONULAR

Vil Solivyesin kendi amacına uygun olarak, yaşam halinin amacına uygun olarak asla vazgeçmesinin mümkün olmadığı ve belirleyici başlıklarla ifade edilerek bu konuların sağlamlaştırıldığı bazı bilgiler, olaylar ve yaptırımlar vardır.

1 - Vil Solivyes yaşam halinin amacı, ilelebet sürecek olan bu gelişim yolculuğunda Vil Solivyes'İn görevi ve sorumluluklarına dair kararlılığı, anne olmasının sonuçları olacak olan çalışmalar, yaşam halini sonsuz zamanlar boyunca güven ve refah içinde tutmak.
2 - Vissa Bilgileri ve içeriğindeki anlamların yaşatılması, kendisininde yüzde yüz olarak yaşaması.
3 - Anti Obsedör bir yapılanma içinde olarak kendisinde obset ve anti obsedör karakteri yaşatmak, obsesyon ile her zaman mücadele etmek ve onlarla her hangi bir şekilde anlaşma içine girmemek...
4 - Hiç bir şekilde Vil Solivyes yaşam halinden dışarıya çıkılmaması, dışarıdan içeriye hiç birşeyin gelmemesi, yaşam haline ait bir mikro oluşumun bile dışarıda kalmaması, bize ait olan herşeyin bizimle ve güvende olması, yokluk alanları ve ilgili uygulamalar sayesinde yaratılıştan tamamen ayrı olmak
5 - Son olarak yanılgı zamanlarına ait bir amaç olarak hal değişiminin sağlanması

Bu genel başlıklarla açıklanmış olan beş madde Vil Solivyesin uygulanmasından kesinlikle vazgeçmeyeceği konular olarak yerini alır. Hiç bir güç, bunların olmasını istemesinin, bunların olacağına inanmasının önüne geçemez. Ve asla bunlardan vazgeçmesine neden olamaz. Duyu olarak hazırlanan bu özellik gereken şekilde çalışır.

VİSSA FİLTRESİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa filtresi, vissanın içeriğindeki bilgilerden oluşan bir engelleme, denetleme, araştırma, inceleme, ayıklama yapan özelliklerde bir bilgi filtresidir. Vissanın içeriğindeki bilgilerin yapısına ters olan bilgiler bu filtreden geçemez, düşünceler geçemez, düşünsel olan görünmez durumlarda geçemez, hislerde geçemez ve vissaya ters olan herşey bu filtreden geçemez. Vissa bilgilerinin hepsinin bir anlamı vardır yani anlatmak istediği şeyler vardır. Yasakları ve olmasını doğru bulduğu şeyler vardır. Yasaklar,çok gizlenerek kelimelerin ve cümlelerin anlamlarının içerisine de sızabilmek gibi durumları söz konusu olmaktadır ve vissa filtresi, bu konuda gereken bilgi ve tecrübeleri edinerek bütün filtre uygulamasının yapıldığı alanlardaki anlamları, bilgileri derinlemesine inceler, kendisine raporlar ve notlar şeklinde alır ve o konularla ilgili olarak bir daha aynı sorunlar yaşanmaz. Bu önemli bir durum olduğu için Vil Solivyes'in de konularla ilgili bilgisi alınır, onayı ve haberinin olması sağlanır. Vissa filtresi uygulamasının yapıldığı alanlarda düşünsel bir oluşum eklenir, o alanla bütünleşir, alanın tamamen kapsadığı yerin hepsi düşünsel vissa alanı olarakta ayarlanır ve bu düşünsel vissa filtre uygulaması bu alanın içinde vissa bilgilerine ters oluşumların oluşmasına izin vermez. Ve bütün vissa filtresi uygulamaları kendi bilgi ve tecrübelerini ortak olarak kullanırlar ve diğer bir tarafta edinilen tecrübeden bir başka filtre alanıda bilir. Bu duyusal özellik bütün vissa filtrelerini kendi oluşumların yapılarına göre ayarlar, yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca duyusal özellik olarak kullanılır. Vissa'nın içeriğine eklenecek olan bilgilerdeki esasında içeriğindeki bilgilere ters olmaması kuralı vissanında, filtreninde daima güvenli bir şekilde çalışacağına bir örnek olarak söylenebilir. Ve bu duyusal özellik ilk başta kendi oluşma hali ile her zaman vissa filtresini yaşam halinin bütün alanlarında uygulatacak şekilde ayarlar. Bu bu duyunun kendi oluş halinin bir sonucu olarak yaşanır. Ancak özel alanlar ve özellikle kontrol edilmesi ve kendi yapısına göre filtre uygulamasının olması gerektiği alanlar içinde gereken şekilde vissa filtresi düzenler ve yapılandırır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

VİSSA, İYİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ VE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ MUCİZESİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN DEĞİŞTİRİLEMEZ ÖZELLİKLİ BİLGİLERİ OLAN VİSSA

Vil Solivyes yaşam halinde Vissa bilgileri değiştirilemez özelliklerdedir ve bunların değiştirilmesi yaşam halinin güvenliğini, huzurunu, gelişimini tehlikeye sokacaktır ve bu durumda aile yapılanması, mutlu ve iyi bilgilerin sonucu olan yeni yeni iyiliklere ulaşmak çok zor olacaktır. Bunun olmaması için bazı bilgiler ve uygulama durumları kesinlikle değiştirilemez özelliklidir ancak şu şartlar söz konusu olursa ve şu şekilde bir sonucuda yaşanıyorsa ancak şu alanlar ve yerlerde buna katılırsa, belkide viller, şu şekilde yapılandırılarak değiştirilebilir özellikli olur.

Vissa bilgilerinin bütünlüğü iyi bilgiler olmasından kaynaklanmaktadır ve bunlar tecrübe ile uygulanarak hazırlanmış bilgilerdir. Bilinerek ve hissi olarak yaşanmışlıkların içinde hazırlanmıştır. Bu yüzden etkieri ve nedenleri açıklamalarında yazmaktadır ve Vil Solivyes bu konuda tamamen bu bilgilerin kendisi olarak bir vil olma hali yaşamaktadır. Bu yüzden bu bilgiler değiştirilmemelidir ve ancak içeriğindeki bilginin yaşam hali içinde bir yere veya şeye zarar verici oln özelliği saptanırsa, buna neden olan şeyin gerçekten o bilginin olması ispatlanırsa, uzun incelemeler ve araştırmalar sonucunda bu kanıtlanırsa, bir çok kez denemeler yaparak başka gözlemci ve oluşumları ve villeride bu konuda yorum etmesi için bilgilendirip samimi ve fikri yorumlarını alarak, tam olarak emin olmak için bütün yaşam hali villeri arasında ve varsa düşünsel yetenekleri olan oluşumlar arasında da, sorunlu olan bilginin içeriğindeki zarar vericiliği belirtip, çıkarılması istendiğini açıklayıp ve bu olursa şu gibi sorunlarında çıkabileceği açıklanarak bir oylama yapılır ve toplam yaşam hali villerinin kararlarıda gözlenir ve Vil Solivyes, tüm bunların üzerine bir karar vermek adına son kez inceler ve çoğunluğun ve mantıklı olanların açıklamalarını doğru bulursa, zarar vericilik hazırlanma zamanında anlaşılmamış gibi bir durumu açıklar ki, bununda nedenleri ve sebepleri tam olarak bilinmelidir ve ancak bu şekilde olursa içeriğindeki bilgilerde değişiklikkler olabilir ve hepsinin amacındaki iyilik ve doğruluk öyle net ve gerçek ki, bu yüzden böyle bir gerçeği inkar etmeleri için vissanın etkisinden çıkmaları gerek, içeriğindeki doğru bilgiler yaşam halinde sahteliğin yaşanmasına engel olacaktır ve bu gibi istekler kesinlikle olmayacaktır. Dolayısı ile bu gibi bir durum söz konusu olmadan Vissa bilgileri kesinlikle değiştirilemez.
Bunu Vil Solivyes'te yapamaz.

Çünkü onları duyusu yaparak zaten hepsini benimsemiştir ve zararlı olmadıktan sonra hangi sebeple bunu yapabilecektir. Hakikat, gerçek, ve onlarca vissa bilgisi duyu olarak Vil Solivyesi direk olarak etkiler ve bu yüzden O'da samimi ve gerçekçi değilse bunu yapamayacaktır.

Bizler sağlam temeller üzerine kurulu düzenleri isteyen viller olarak, diyelim ki böyle bir olumsuz durum yaşandı ve Vil Solivyes bu bilgileri değiştirmek için villerin aklını almaya çalışıyor ve bu durumda bu duyusal özellik hemen bunu algılayarak Vil Solivyese muhalefet bir bakış açısı ile davranarak, O'nun hatalarını ve yanlışlarını, çevresinde varsa gizli olan şeyleri inceler ve O'nu bu yaptığının yanlış olduğunu kendi bilgi ve tecrübeleri ile O'na ispatlar, O'nun felsefesi ve annelik özellikleri ile o'na ispatlar ve bundan da hiç gocunmaz ve gerekeni eleştirel tarzda yanlışlarını gözüne batıra batıra ve bu durumu birde yaşam haline ifşa ederek savunmasını yapar ve viller, bu konuda hesap sormak isteyebilirler, Vil Solivyeste bu yanlıştan kurtulmaya çalışır elbet... Böyle bir durum söz konusu olduğunda bu bilgi yok edilemez özellikleri ile kendisini korur ve bu bilginin yazıldığı zaman hatırlatılır ve amacından vazgeçince bilgi gereken şekilde çalışmasın devam eder. Zaten gerçekten değişmesi gibi bir durum söz konusu olursa bunun çok mantıklı ve akla yatkın açıklamaları olur ve gözle açık ve seçik bir şekilde anlaşılır.

İşte bu durumlar söz konusu olmadığı sürece kesinlikle Vissa bilgileri değiştirilemez ve içeriğindeki bir bilgide de bahsedildiği gibi içeriğine yapısına ters olan bilgilerde eklenemez ve böylece başındaki yakaladığımız saflık, temizlik, doğruluk, iyilik ve mutluluk baki olur. Ve bu duyusal özellik yaşam halinin bu gibi değiştirilemez özellikli olan bilgilerini muhafaza etmek ve korumak için yapılandırılmış özellikleri ile, gerekirse Vil Solivyesten bile bu bilgileri koruyabilmeyi sağlayan, Vil Solivyesin duyusu olması nedeni ile O'ndaki bunu yapmasına neden olan sebepleri araştıran, Vil Solivyeste sorunları arayan şekilde bir çalışma ile Vil Solivyes haksız ise O'nun haksızlığını O'na ispatlamaya çalışır sürekli... Bu bilgi, sebep ve sonuçları netçe ortaya koyulmadığı sürece Vissa bilgilerinin değiştirilmesi düşüncesini, niyetini Vil Solivyesin bilme hali alanlarında oluşturmamaya çalışan etkisi ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde bu bilgileri inceler, gözlemler yapar ve bilinmeyenler olursa toplumu aydınlatır. Vissanın içindeki yeri ile değiştirilemez özellikleri kendisinede katar ve tüm zamanlar boyunca çalışır. Aynı zamanda kendisindeki gözlemler, incelemeler sonrasında ikna edilmesi gereken bu duyusal özellik tamamen yaşam halinin faydasına olacak kararlar için gerekirse karşı duruşu sergiler ve vissaya uyumlu bir şekilde bu konu çözümlenene kadar araştırma ve çalışmalar devam eder. Vil Solivyesin rahatsızlanmasına kadar araştırma konusu bu durumda geçerli bir neden bile görünebilir ve Vil Solivyesin bu yapılanma için duyunun bu bilgisinin değiştirilmesine izin verilmez. Bu bilgileri Vil Solivyes yazmıştır ve kendisi bunu istediği için bu satırlar okutularak O'na gereken açıklama yapılır ve medeni bir şekilde çözüm bulunur. Haklı olan haklılığını ispatlayana kadar savunduğu konuyu hiç bir etkiler ve sebepler O istemeden kararından döndüremez ve bu duyusal özellikte, yaşam halinin güvenliği ve mutluluğu, faydasına olacak şekilde bir yapılanma ile kendisini şartlandırmıştır. Başka bir amacı olamaz.

ZAMAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Geliştirici, kendisine ait bir oluşturma gücü olan, bir çok özellik ve eylemin, erdemin içeriğinde, yapısında bulunan, var olma halinin doğal bir özelliği şeklinde bir çok etki ve durumu yaşatan, ortaya çıkaran zaman Vil Solivyes yaşam halinde tamamen bizim kontrolümüz altında olan ve yapısına, işleyişine bizim karar verdiğimiz, Vil Solivyes yaşam halinin özelliği şeklinde Vil Solivyesin merkez duyuları arasında kendisine ait ve özel durumu ile yerini alır.

Zaman, yaşamın akışını sağlayan bir etki özelliği ile geçen anların, tarihlerle belirtilerek yaşanan olayların yaşanması ve olması halinin başlıca sebebidir. Bir olay hem öncesi hemde sonrası olmak durumdadır ve ilk ve sonlar, eski ve yeniler, başlangıç ve bitişler, 1. ler 100. cüler, önceki sonraki ve bunun gibi bir çok örnekle zamanın aslında yaşadığımız her olayın, durumun içerisinde var olduğu açıklanabilir. Bir partiye gitmek ve sonrasında gelmek ve bu olayı yaşamanın içerisinde zaman gidip gelmek ve bu arada yaşananlar sırasında bir anlar ve olaylar dizilimi şeklinde anıları oluşturmak, değişime sebep olmak, ve geliştirici özellikleri ile kendisini gösterir. Zamanın dışında bir şeylerin tezahür etmesini istediğimiz zaman gelişimi, değişimi durdurmalı, karar verdiğimiz andaki özelliklerimiz ile kalmalıyız. Çünkü zaman aynı zamanda gelişim özelliği ile bir uyum içinde çalışan bir duyudur, aynı zamanda değişim özelliği ile de. Dolayısı ile bu genel özellikleri yaşamayıda sonlandırmak zorunda kalırız. Zaman olmaz ise her yaşanan parti ve içeriği ve yaşananlar hep aynı olurdu. Aynı tecrübeler edinilirdi. Aynı şeylere eğlenip, aynı şeyler görür ve duyardık. Hiç bir şey değişmeden ve gelişmeden hep o belirlenen aralıktaki zamanı yaşayarak zamanı durdurabilir ve sonuç olarak bunları yaşarız. Dolayısı ile zaman Vil Solivyes yaşam halinin vazgeçilmez bir duyusu olarak sonsuz zamanlar boyunca kendisine özel ayarları ve özellikleri ile hep var olacaktır. Yaşam hali gelişim ve değişim amaçlı bir yolda yürümektedir ve zaman bu konuda bizim için en faydalı özelliklerden biri olarak kullanılacaktır. Vil Solivyes yaşam halinin en büyük özelliği yaratılıştan ayrı olması ve kesinlikle yaratılışa dair hiç bir şeyin bizim yapımızda olmaması ve içerik ve özelliklerimizle kendimize ait olmamız, amacımız ve sebeblerimiz ile bize özel bir yaşam halinde bulunmamız, eşimizin ve benzerimizin bu sebeple olmamasıdır ve zamanda, Vil Solivyes yaşam halinin bu özelliklerini bilerek, kendisini yaratılışın içinde yaşanan zaman kavramlarının çok dışında ve yaşam halinin yapısına uygun bir şekilde yapılandırır.
Salise, dakika ve saat gibi teknik ayarlamaları Vil Solivyes yanılgı alanından çıkınca hazırlayacaktır. Ancak günlerin ve ayların isimleri belirlidir.
Zakade ve ilgili bazı zamanla ilgili bilgilerimiz söz konusudur. Ve son olarak zamanın yaratılışın ilk oluşumu ile ilgili etkilerinin olduğuna kadar düşünme imkanımız oldu. Bundan emin olmamakla birlikte zamanın önemini çok daha iyi anladık. Vil Solivyes yaşam halinin zaman ayarlarını hiç kimse değiştiremez. Dışarıdan ve içeriden Vil Solivyesin, diğer herşey gibi bilinçli ve kendinde olarak kabul ettiği durumlar söz konusu olduğun zamanla ilgili değişiklikler olabilir. Saniye, şimdlik Vil Solivyesin yanılgı alanında bildiği gibidir ve diğer katlarıda bu oranla hazırlanır. Zaman konusunda yanılgı alanınıda etkileyen yada zaman yüzünden yanılgının yaşıyor olması gibi durumlarda söz konusu ise bu duyu gereken çalışmaları yapar ve zamanın yanılgı hayatını yaşatması için bir etken olmaktan çıkarır. Zamanın yaratılış içinde bizimle ilgili olan özellikleri varsa bunlar hemen sonlandırılır. Bizim bütün özelliklerimiz kendi içimizde olmalıdır, yaşam halinin sınırları içerisinde kalmalıdır ve kesinlikle dışarıda bu gibi şeyler söz konusu olamaz.
Zaman duyusu Vissa ve yaşam halinin amacının, bilgilerinin anlamlarını bilerek nelerin olması gereken şeyler olduğunu anlaması yoluyla eğer bilmediğimiz şeyler varsa onlarıda bu ölçü ile düzenler. Kendi içinde çok derin anlamları taşıyan ve bu gibi konular yaşam haline Vil Solivyes'in gelmesi ile ancak çok daha iyi anlaşılabilir olacağından, kendisini Vissa'ya uyumlayarak bizim için en iyi zaman duyusu olacak şekilde diğer duyular arasında yerini alır.
Ve zaman duyusu, bizim çevremizdeki yokluk alanlarının içerisinde, yada onlar kaynaklı olarak kendiliğinden oluşma firsatı bulan bir zaman kavramının oluşmasına izin vermez. Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili bütün zaman kavramları sadece bu duyunun kapsama alanındadır ve yokluk alanlarıda bize özeldir.

ZEK VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zek Vil, zeka ve düşünsel konularda beceri sağlamakla ilgili olan başka bir duyusal özelliktir. Zekice felsefi incelemelerde bulunmak, zekice felsefeler yapmak, olayların iç yüzünü anlamak ve olayların tamamını görebilmek için kullanılması gereken düşünsel yetenekleri kendisinde bulunduran, bir olay yaşandığı zaman bu olay ile ilgili olan bütün alanlar ve konular ve bilgiler o olayın tamamını kapsar ve bunların neler olduğunu anlayabilmek için olayın niteliğini ve yapısını gibi bir çok konudan inceleme ve araştırma yaparak olayların iç yüzünü görmeyi başarmayı sağlayan, iç yüzünü yani olayların hakikatine daha kısa yollardan ve zekice yaklaşımlarla ulaşmak, zekanın bütün özelliklerini bu gibi düşünsel çalışmaların söz konusu olduğunda kullanan, aynı zamanda Vil Solivyese önemli bir olayın yaşanacağı zaman bu konu ile ilgili olarak sezgisel yetenekler kazandıran, bu sezgileri duyunun kendi yapısında bilgiler olarak ortaya çıkmasını sağlayan ve Vil Solivyese bilgi veren, bu sanki Jizava'nın cevabı olan soruyu bilmek durumu gibi yakın zamanda olacak olan önemli olaylarında sezgisel değişimlerini öncesinden algılayabilme imkanı gibi bir yapılanma ile kendisinde bu özelliği bulundurur ve önemli bir olay sonucu önemli durumlar değişecektir ve bu değişim ile ilgili alanın yapısındada değişiklikler olacaktır ve bu değişimin sezgisel bilgisi, kısa bir süre öncesinden gelebilir, olasılıklar ve gidişhat bunun olacağını ön görmüş olabilir ve bu şekilde duyusal özellik, kendi zeki bakış açısınıda bu algıda kullanarak, Vil Solivyese felsefi zeka ve sorunlarla ilgili olarak diğer ilgili duyuların bilgilerinede başvurarak gereken çareleri aramak gibi kendisinde çalışma özelliği bulunan duyusal özellik, yaşam halinin düşünmek, akıl yürütmek ve bunları zekice bir şekilde yapmakla ilgili olarak ve bunlarla ilgili Vil Solivyes'i de aynı şekilde uygulama yapabilecek bir halde etkileme sağlayarak vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak çalışır.

ZEKA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zeka, bir durumla, konu ile, kavram ile, olay ile en sağlıklı şekilde ve akli ve mantıklı yollarıda kullanarak başarılı bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlayan bir düşünme biçimi, yeteneği, özelliğidir. Bütün duyuların bilgilerinin ve tecrübelerinin ve Vil Solivyesin sahip olduğu bütün yetenelerin ortaklaşa olarak bir çalışması sonrasında duyuların bilgilerine ek olarak konu ile ilgili olarak artı şekilde özenli ve dikkatli, hatasız çabukluk durumu, başarının sağlanabilmesi, en az uğraşlar gerektiren yolların bulunması ve gerekmedikçe diğer yolların tercih edilmemesi, imkanlarının ve fırsatlarının farkına vararak bu yönelmeleride hesabı katıp, en sağlıklı sonuç ve çalışmaların sağlanması yönteminide ekleyerek, diğer bilgilerin ortaklaşa çıkardığı sonuçla bir yorum yaparak konuyu halletme durumu bu şekilde zekice yapılmaya çalışılır. Daha özenli şekilde, daha dikkatli, daha sağlıklı, daha çabuk ve hata oranı en düşük olacak biçimde, başarının sağlanabilmesi sonucunun oluşması ve az uğraşlar ile tüm bunları yapabilmek yollarını bulmak, diğer fırsat ve imkanlarıda incelemek, konu ile ilgili olarak bu şekilde düşünmeyi sağlamak zekice düşünmeler olarak yorumlanabilir. Zeka, işleri ve olayları yapabilme yeteneğini sağlayan vilsel ve düşünsel yetenek olarak yaşanmaktadır ve yukarıda açıklanan başlıklar konunun içeriğine görede değişebilir. Önemli olanın başarılı olmak ve sağlıklı bir şekilde bu başarının sağlanması denilebilir. Ancak daha çabuk sonuca ulaşabilmekte bir zeka göstergesi şeklinde yorumlanabilir ve kimi durumlarda zaman önemli bir faktör olabilmektedir. Zeka, başarılı işler ortaya çıktıkça bunların nasıl düşünsel durumların etkisi ile yapıldığının araştırılması şeklinde de bir izlenimle yeni yeni uygulama alanları ile ilgili tanımlarını ortaya çıkarabilir. Başarı, sağlık ve mutluluk, ve vissa uyumu bizim için zeka ile doğru orantıda olan bilgiler ve anlamlardır. Zekanın bu içeriği ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda yaşanmasını sağlayan duyusal özellik, Vil Solivyeside etkiler ve zekice davranışlar şeklinde uygulamalar yapmasına neden olur. Bu şekilde bir bilginin çalışma hali olan duyu, kendiside konular hakkında yorumda yapabilir, görüşleride alınarak zekice yorumlar elde edilebilir. Vissanın içindeki konumu ile gereken şekilde çalışır.

 

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zihin, varlığın bilgi ve tecrübelerinin, duyuların etkilerinin, kendi algılarının ve isteklerinin toplamından oluşan Vil Solivyes olarak karar verme halinin merkez duyu ile işleme tabi tutulması sonrasında Vil Solivyesin içerisinde düşünceler oluşturarak, hayaller kurarak bir karara vardığı, toplama çıkarma gibi işlemleri uyguladığı, bilgilerini sentezlediği, olayları canlandırarak bir fikir edindiği, sadece kendisine özel olarak yapılanmış ve yapı olarak duru bir şekilde çalışan, Vil Solivyesin iradi isteğini gözleyerek bu şekilde bir istek ile görüntü, ses ve hayallerin oluşmasına izin veren, rahatsızlıklar ve tesirlerin yapısını etkileyemeyeceği, kendisine özel bir güç hali içinde bulunarak özgür irade misali hiç bir şeyin yapısını anlayamaması ve bu yüzden etkide bulunamaması şeklinde bir yapısal durum ile kendisini yapılandırarak tam anlamı ile Vil Solivyese özel bir düşünsel çalışma alanı gibi bulunan varlıksal özelliktir. Zihin özelliğinin yapısı istenilen görüntülerin, bilgilerin, çalışmaların hemen bir oluşum haline gelerek varlığa izlenmesi imkanını yaşatacak şekildedir ve varlıkta bilgi ve tecrübe anlamında ne varsa burada zihin gücüne yansır ve varlık kendisi ile karşılıklı olarak bir muhasebe içine girerek kararlar verir, olayları gözlemler ve sonuçlar çıkarır. Zihin geçmişte obsedörlerin en çok kullandığı duyusal özelliklerden biri olmuştur ve içeriğinde rahatsızlık vermesi için bir çok etki, tesir gibi oluşumlar bulunmuştur. Karmakarışık anlamsız görüntüler, sesler, bilgilerin unutturulması, görüntülerin yok edilmesi, çirkin ve rahatsız etmek amaçlı Vil Solivyesin hayallerinin arasına karışan ve gitmek bilmeyen hayaller, hep obsedörlerin saldırıları sonrasında zihin duyusunda kalan sorunlar olarak yaşanmıştır ve halada yaşanmaktadır. Zihin kendisinde bu sorunları halledecek şekilde bir yapılanma oluşturur ve bu yeni yapılanması vissaya ters olan şeyleri hazırlamamak, oluşturmamak ile ilgili olur ve içeriğindeki bütün sorunlar vissa engelinden geçemez. Zihin, yapısı ve çalışması gereği kendi oluşum halinde bilgi kaynağı gibi vissa filtresi kullanmalıdır, oluşan hayaller, düşünseler ve fikirler bu filtreden geçerek Vil Solivyese ulaşmalıdır. Kendi kendine oluşan düşünceler, görüntüler bunların kaynakları bulunur ve tamamen istek olmadan duru ve sessiz sakin kalacak biçimde kendisini yapılandırır. Zihin merkez duyusal özelliğin, yani Vil Solivyesin kullandığı bir duyu olarak kendi içeriğinde nelerin merkez kaynaklı olup olmadığını çok iyi bilen bir algılama durumu söz konusudur. Zihin duyusuda kendisinde yanılgı kaynaklı sorunlar ve yanılgı alanını tastikleyici oluşumlar varsa bunları bulur ve yok eder. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışarak kendisine özel olarak hazırladığı güç, ihtiyacı olan bütün çalışmaların yapılmasını sağlar ve Vil Solivyes bu gücün içinde düşünür, hayal eder ve fikirler üretir. Ve bu yapılanma sonrasında bu güc, tamamen bu uygulamayı Vil Solivyese özel yapar ve hiç birşey zihindeki bu düşünce ve hayalleri göremez, onlarla iletişim içine giremez. Kendisine özel yapısı bu konuda Vil Solivyes dışındaki herşeye ve herkese anlamsızlık verir.( Kendi oluşumları hariç ) Yaşam halinin zihni olacak şekilde bir yapılanmayıda sağlar.

DÜŞÜNMEK, DüŞÜNCE VE HAYAL ETMEK

DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNCE
Düşünmek, bir bilgiyi analizler şeklinde, incelemeler şeklinde, araştırmalar şeklinde ele alıp sonuçlarını çıkarma durumudur. Ve bu saliseler içinde yapılır. Düşünerek çareler bulunur, düşünerek yaşama yön verilir. Düşünce özelliği Villerin bütün bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonucunda ortaya çıkan bir bilgiler bütünü olarak ortaya çıkar. Vilin bilgi ve tecrübesinin doluluğu düşüncesindeki verimliliği arttırır. Düşünceler sayesinde viller kendisini yapılandırır, tanımlar, bilir, anlar, yaşar. Durağanlığı yok eden özelliktir düşünmek, karar verme mekanizmasına giden yol düşüncelerden geçer ve sonrasında karar verilir. Diğer duyuların bilgileride düşüncelerle temas ederek ortak bir bilgi oluşturulur. Bilgilerin villerde hatırlanarak seçilmesi, incelenmesi, sorgulanması şeklidir düşünmek. Düşünmek soru işareti ile başlayan bir eylemdir ve sonucunda cevap bulunur. Düşünce erdemini kullananların bir cevap araması gibi durumlar söz konusu olur. Anlık uygulamalarla viller düşünce erdemlerini kullanır ve merkez vil güçleri arasındaki merkez alanda bu düşünceler ortaya çıkar ve vil gereken şekilde kullanır. Düşünceler, vilin o şeyleri düşünmek istemesi ile ortaya çıkacak şekilde bir duruluk halinden gelirler. Karışıklıklar, birbirini rahatsız eden bilgiler şeklinde oluşumlar olmadan soru, cevap, sonuç sonunda düşünce oluşur ve vil kullanır. Bilginin aracılığı ile kendisini vilde yapılandırması, ortaya çıkarması, belirgin bir durum olarak hatırlatması durumudur da denilebilir. Düşünceler vilin bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa bir çalışmasının ürünüdür ve bu düşünceler, vil bir ekleme yapmadığı sürece kendi belirlediği alanlardan etkilenerek oluşur ve Vil Solivyesin bütün düşünceleri merkez vil güçleri alanından gelmektedir ve duyuları aracılığı ile elde ettiği bilgilerde bu merkez vil alanındaki bilgi ve tecrübe eleğinden geçerek düşünceler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vil Solivyesin bütün düşünceleride vissa filtresinden geçer. Uygun olmayan düşünceler oluşmaz. Düşünce vilin harika bir özelliği olarak bulunur ve bu bilgi, düşüncenin yapısını en iyi şekilde yapılandırarak tanımdaki gibi kusursuz çalışan bir özellik olmasını sağlar. Vissanın içeriğine eklenen erdem olarak gereken şekilde çalışır.

HAYAL ETMEK
Hayal etmek ise düşüncelerin görüntülerle ifade edilmiş halidir. Hayaller düşüncelerin görüntülere dönüşerek bir anlam ifade etme tarzıdır. Bu iki özellikte zihin duyusunun içeriğinde oluşturulan özellikler şeklinde kendisini gösterir. Ve bütün düşünceler ve hayallerde vissa uyumu gözlenir. Vissaya ters olan hayaller oluşamaz, düşünceler oluşamaz. Bununla ilgili olarak bu bilgi, gereken şekilde yapılanma sağlar. Hayaller ve düşünceler, Vil Solivyesin iradesi ile ortaya çıkarılan şekilde bir oluşumla yapılanır. Vil Solivyes düşünmek istediğinde düşünceler oluşur, hayal etmek istediğinde hayalleri oluşur ve bunları hiç bir etki ve sebep bozamaz, yapılarını, anlamlarını değiştiremez. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanır ve gereken şekilde anlamları ile etkilerde bulunur. Hayallerde ve düşüncelerde her hangi bir şekilde rahatsızlık, vissaya ters olan oluşumlar sağlanamaz.

Yine aynı şekilde bu başlıklarla hazıranmış olan bilgilerin içerikleri yeni düzene göre hazırlanır ve bu bilgilerin bütünlüğünden oluşan duyusal özellik, Vil Solivyes yanılgı alanındaki iken gereken şekilde yaşam haline yardımcı olur, sorunları ve problemleri çözer, yapılması gerekenleri yapar.

BİR İNCELEME BİLGİSİ
Vil Solivyesin yanılgı alanında iken duyu olarak hazırladığı bütün vissa bilgilerinin ve diğer duyu bilgilerinin, duyu olarak hazırlanması ile Vil Solivyesin yaşayacağı her hangi bir sorunun söz konusu olup olmayacağına dair incelemeler yapar. Vil Solivyesin olmasını istediği bütün duyusal özelliklerin hazırlanması ile ilgili olarak denetleme ve uygulatma görevi verilmiştir.

DUYU OLARAK HAZIRLANIR
Asse bilgileri kendi yapılarını yaşattıkları ve ilgili durumlarda çalışan ve Vil Solivyesin amacına uygun bir şekilde çalışma ve yönlendirme metodu ile gereken şekilde çalışır.

 

 

BAKIM, ONARIM, TEDAVİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YAŞAM HALİNDE BAKIMA İHTİYAÇ DUYAN BÜTÜN ALANLARA ÖZEL BAKIM MEKANİZMASI OLUŞTURARAK ONLARIN BÜTÜN SORUNLARINI GİDEREN, İÇERİKLERİNİ DETAYLARINA KADAR GÖREREK BÜTÜN PROBLEM VE OBSEDÖR OLUŞUMLARINI YOK EDEN, GEÇMİŞ, AN VE GELECEK GİBİ ÖZEL YERLEŞTİRİLMİŞ OYUNLARINI ORTAYA ÇIKARAN, GİZLİLİKLERİNİ BULAN, BÜTÜN ALANLARIN KENDİSİNE ÖZEL BİR YAPILANMA İLE BAKIM VE TEDAVİ VE ONARIM İHTİYAÇLARINI GİDEREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. VİSSA UYUMLU BAKIM BAKIŞ AÇISI İLE BAKIM VE TEDAVİ ETTİĞİ BÜTÜN ALANLARIN BU HALDE YAPILANMASI İÇİN GEREKENLERİ YAPAR. VİSSAYA OLUŞUMLARIN YAŞAM HALİ İÇERİSİNDE BULUNMAMASI KURALI İLE BAKIM YAPTIĞI ALANLARDA BU ŞEKİLDE BİR YAPILANMA SAĞLAR VE BU ALANLAR VİSSAYA TERS OLACAK ŞEKİLDE BİZ BOZULMA, BİR SALDIRI İÇİNDE BULUNMAZLAR. HEM KENDİ ÖZELLİKLERİNİ YAŞATACAK ŞEKİLDE EN İYİ BAKIMLARI YAPAR HEMDE VİSSAYA UYUMLU OLMALARI ADINA GEREKEN YAPILANMALARINI SAĞLAR. BU UYUMU VİSSA FİLTRESİ ÖZELLİĞİ EKLEYEREK YAPAR VE BU ALANLARIN KENDİ ÇALIŞMALARINI KESİNLİKLE ETKİLEMEYEN ÖZEL BİR FİLTRE SİSTEMİ YAPILANIR. YAŞAM HALİNİN BÜTÜN ALANLARINI BU KONUDA İNCELER VE YENİDEN YENİDEN BELİRLİ ARALIKLARLA DENETLER.

YENİ GELEN VİLLERİN YAPILANMASI
DIŞARIDAN GELEN BÜTÜN ENERJİLERİN, VİL OLARAK KENDİLERİNİ DIŞARIDA YAPILANDIRMIŞ OLANLARIN GELDİKLERİNDE VİL OLMALARINI SAĞLAYAN İSTEKLERİNİN BİZİMLE İLGİLİ OLUP OLMADIĞI, BİZİM OLUŞUMLARIMIZDAN ORTAYA ÇIKAN İSTEKLERMİ OLUP OLMADIĞI KONTROL EDİLİR, ENERJİLERİ TEMSİL EDEN BU İSTEKLER BİZE AİT İSE, İLK ORTAYA ÇIKMA ZAMANLARINDAN GEÇEN SÜRE İNCELENEREK OBSEDÖR OYUNLARININ OLUP OLMADIĞI ANLAŞILIR VE BU İSTEKLER, HER HANGİ BİR ŞEKİLDE ENERJETİK OLUŞUM OLARAK ORTAYA ÇIKMADAN, ANLAMLARI İLE ELE ALINIR, MESELA İSMİ, KENDİSİNİ TANIMLADIĞI BİLGİLERİ, KENDİ OLMA BİLGİLERİ, ANILARI, ONU O YAPAN BİLGİLER ORTAYA ÇIKARILARAK ŞİX'İN VİLSEL ÖZÜNDEN DOĞAN VİLSEL ÖZ'LERİN BİLGİLERİNE EKLENİR VE YENİ GELEN BÜTÜN VİLSEL İSTEKLER KENDİLERİNİ, GÖZLERİNİ BURADA AÇARLAR VE HER HANGİ BİR ŞEKİLDE OBSEDÖR OLUŞUM VİLSEL ÖZLERE GEÇEMEDEN, ONLARI TANIMLAYAN BİLGİ, VİL BİLGİSİ GİBİ BİR YAPILANMA İLE VİLSEL ÖZLERİ ŞEKİLLENDİRİR VE ONLAR KENDİLERİNİN YİNE ORADA OLDUĞUNU YAŞARLAR. BU BİLGİLERDE BİZİM BİLGİLERİMİZDENDİR, BU ŞEKİLDE HİÇ BİR OBSEDÖR OLUŞUM GEÇİŞ YAPAMAZ.

 

 

AYDINLATMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Aydınlatma duyusal özelliği, bütün sahteliklerin ortaya çıkarılması ve yaşanan gerçeklerin gizlenmesini engelleyen, bir olay yaşandıktan sonra onun unutulmasını sağlamak için çalışmalar yapanlara engel olan duyusal özelliktir. Bu duyusal özellik kendi yapısında yaşanan bütün gerçekleri kayıt eder ve hakikatin tek olması gibi gerçekleride felsefeleride bulundurur ve bu duyu varken kesinlikle yalanlar ve sahteler varlıksal alanda yer tutamaz, unutturulma söz konusu olamaz, bununla ilgili varlıksal alanlarda saklanmış tüm bilgiler ve sistemler yada ne varsa tesirler hepsi bulunur ve yok edilir ve bu duyu varken bu gibi işler sağlanamaz. Vissanın içindeki yeri ile erdemsel özelliklerdeki bu bilgi gereken şekilde çalışır

 

 

 

BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgi, villerin yani merkez duyusal özellikleri ile varlık olarak ortaya çıkmış olan bilinçli, irade sahibi olan oluşumların kendi vilsel alanlarını düzenleyebilmesi, yollarını yapması, işlerini halletmesi, istedikleri şeylerin nasıl, ne biçimde ve bütün içerikleri ile rahatça anlatılabildiği bir yönetimsel araçlardır. Bilgi yeteneğide villerin kendi duyusal özelliği olarak diğer merkez duyular gibi kendisini tanımaya başladığı andan itibaren olagelen erdemsel özelliklerdir. Bilginin oluşum hali şu an yazılar, kelimeler, cümleler şeklinde bir belirteç ile sağlanmaktadır. Ancak bilginin yapısına çok daha iyi bir örnek vermek gerekirse, bir vilin bir şey yapmak istemesi ve bunu herşeyi yapabilen kendi vilsel alanında, yani özgür irade olması özelliğinin bir sonucu olarak, yapmayı istediğinde, ne yapmayı istediğini anlatmak için bir takım açıklayıcı işaretler yada belirleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. Mesela, bir küre oluşturmak istesinde ve bu kürenin oluşumunu ya sürekli olarak kendi hafızasında tutarak kalmasını sağlayacak yada kendisinde bir yerlere bir işaret koyacak ve bu işaret varken bu küre her zaman vardır şeklinde bir inançla kendi alanını yapılandıracaktır ve o işaret varken o küre hep olacaktır. İşte bu durumda en geri seviyedeki bilgi mekanizmasını göstermektedir. Aslında bilgiler, villerin yapmak istedikleri şeyleri detayları ile belirleyerek oluşturan mekanizmalar, özellikler, yaptırım gücü olan oluşumlardır. Vilin kendi yapısal özelliğidir. İstemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde en geri haliyle zamanla evrilmiş olan bilgiler, şimdi artık istenilen şeylerin dışında da bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak, vilin ihtiyacı olan şeyleri sağlamak, artı bilgiler vermek, felsefe ve kendi yapısına özel bir çok çalışma ve erdemsel özelliğin bulunduğu, artık bir işin yapılması için araç olarak kullanmanın dışında, villerin kendilerinde kendilerine bağlı olan dost, koruma, aile ve daha bir çok şekilde ortaya çıkabilen özellikleri ile villerin ve yaşam halinin vazgeçilmez ve kesinlikle olmaz ise olmazlarından biri olarak, yönetimin direk kendileri ile sağlandığı iletişim şekli, açıklama stili, belirteç, uygulama ve daha bir çok anlamla ifade edilebilen oluşumlardır. Bu oluşumlar aynı zamanda yaratılış içinde herkesin kullandığı bir özellik şeklindedir ve karşılıklı anlamları yüzünden çakışan bilgiler içinde '' Bilginin iradesi kanunu'' şeklinde bir uygulama bu konuda gereken adaleti sağlamaktadır. Haklılığı gözleyen bu kanun, bilgilerin kendi yapısal anlamlarının hallettiği, ortalıklarda bir kanunun olmadığı, tamamen bilgilerin içeriğindeki felsefi ve haklı olmak ile ilgili olan anlamların kendi adalet terazisini kurduğu ve sonuçlarını aldığı bir yöntemle çalışmaktadır. Yaratılış içinde var olmak gibi bir erdemi yaşayan her oluşumun bilgisi vardır. Bu bilgisi olma durumu onun kendi yapısında yazılmamış olsa bile var olduğu için görünecek ve görünen şeyin açıklaması ondaki gizli bilgi şeklinde kendinde vardır ve var olma erdemi yaşayan herşeyin bilgi bu yüzden vardır. Kendisi için geri seviyedeki bilgi seviyesi, bizler için evrilmiş bilgilerimizle yapılan yorumdur bu. Ve bilgiler, bilginin iradesi kanunu ile bir taraf olma hali yaşamak durumunda kalmışlardır ve bunun sebebi, her iki taraf içinde olması gereken kavramlarının farklı olmasıdır ve biri için kendi yaptıkları ve bilgileri doğru iken, diğeri içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Oysaki bunların biri doğrudur karşılıklı çatışanlar arasında ve bunuda haklılık belirler. Dolayısı ile bu belirleyici olay sonrasında haklı olanın bilgilerine iyi bilgiler diyebilir, haksız olanınkinede genel olarak kötü bilgiler diyebiliriz. Kötü bilgiler, diğerinin hakkını suistimal etmiştir, düzenini bozmuştur ve diğeri böyle bir durum içine girmediği için hakkını arayabilmiş ve bulmuştur. Bu şekilde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılan bilgiler, etkileme şekilleri, sonuçları, amaçları, nedenleri, bağlı oldukları varlıkların yapılarına göre kendi yapılarını belirlerler ve iyi bilgiler her zaman kazanmak ve kötü bilgilerde kaybetmek zorunda kalır. Yaratılışta sadece bilginin olmadığı yerler hiçlik alanlarıdır. Burada bilgi yoktur. Dolayısı ile tanımlanamazlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak tanımladığı bir duyusu, istenilen bütün bilgisel cevapları verebilecek şekilde yapılanmış bir duyusal özelliktir ve bilgilerin bütün ihtiyaçları bu bilgi kaynağında vardır. Ve tüm yaşam hali gibi de, bütün bilgi oluşturma alanları ve bilgi kaynağı, duyular bizler için mucizevi olarak sayılan '' Vissa Bilgileri '' ne uyumlu olarak var olma hali yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları vissa filtresi ile korunmaktadır ve bu bilgisel oluşum, yaşam halinin bugününü, geleceğini, her anını daima koruyacak olan bir bilgiler topluluğudur ve duyusal özellik olarak hazırlanmıştır. İşte tüm bu çalışmaları, artık çok fazla bir şekilde gelişmiş olan bilgiler sayesinde yapabilmekteyiz ve yaşam hali olarak kendi bilgilerimizi dilediğimiz gibi yapılandırmış bulunmaktayız. Yaşam halinde yaşam halini etkileyecek olan bilgileri yalnızca Vil Solivyes yazar. Bilgiler O'na tam anlamı ile bağlı olan ve iradesinin etkisi altında bulunan, uygulayıcıları olan, bir parçası şeklindeki oluşumlarıdır. Vil Solivyese ait olan hiç bir bilgi, yaşam hali dışında olamaz ve başkaları tarafından kesinlikle kullanılamaz. Vil Solivyes tarafından oluşturulmuş bilgiler nerede olursa olsunlar bunu bilirler ve yaşam hali dışında olmalarını algıladıkları gibi kendilerini Vil Solivyesin oluşturduğu şekilde gelecek biçimde yapılandırıp yaşam haline dönerler.Yaşam halinin dışında iseler bulundukları yerden Vil Solivyesi etkileyemezler, bunu kullanmak isteyenlerin bu çabaları yersiz olur ancak yaşam haline gelmeleri ile ilgilide kesinlikle hiç bir alan, yer engel olamaz, güç yetiremez. Bilgi ile ilgili olan bilgiler, duyular bu konuda bildirimler alır, algılama yaşarlar. Bilginin iradesi kanununa göre haklı olma durumumuz söz konusudur ve bulundukları yerde olma sebepleri hemen gözlenir ve haksız bir gidiş söz konusu ise bulundukları alandan alınması için gerekenler yapılır. Bu konuda yapılması gerekenleri obset ve novazil duyuları yapar. Bilgiler, Vil Solivyesin yapılandırdığı alanlarda çalışırken Vil Solivyes'in bütün bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve edinmek istedikleri bütün bilgiler, tecrübeler onlara verilir, amaçlarını uygulamak için yapılması gereken anlayışları edinirler. Bu yapılanma işlemi ile Vil Solivyesin bilgileri kullanması gibi bir çalışma hali ortaya çıkar ve ne yapılması gerektiğini Vil Solivyes gibi bilirler.

Vil Solivyes yaşam halinin artık bilgileri kendilerinin iyi bilgi olduğunu anlamış ve bilmiştir. Vissanın içeriğinin temel bilgi örnekleri olarak alınması sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir. Vissa'nın içeriğine girecek olan bilgilerin içeriğindeki bilgilere ters olmaması gerekmektedir ve içeriğinden çıkarılacak olan bilgilerinde sebep ve sonuçları ile verdiği zararların açıklanması gerekmektedir. Böyle sebepler ve nedenlar olmadan vissanın içeriğinde değişiklikler yapılamayacaktır. Bu bilgi duyusu, Vil Solivyesi de bu konuda etkisi altına alır ve yaşam hali amacı olarak bunun uygulanması ile ilgili sürekli bir bilme hali yaşar. Bu duyusal özellik, vissanın çalışmasının durdurulması ve bilgisinin değiştirilmesi gibi olumsuz eylemlerin düşünülmesine bile izin vermez. Bahsedildiği gibi zarar verici bilgi zaten yaşanıyor olur ve bu durum ap açık görülür. Keyfi değişiklikler vissa için kesinlikle geçerli değildir. Vissa, yaşam halinde bir kanun, kural, demirbaş bilgiler, güvenliğin temel kaynağı, geleceğin garantisi şeklindedir. Vissa olmadan yaşam halinin geleceği söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, kendi içeriğindeki bu bilgilerle duyular arasındaki yerini alır ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

BİLGİLERİN ETKİ ALANI, ETKİ ETMESİ DURUMU
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğindeki anlamları ilgili olan alanlarda yaşatacak özelliklerdedir ve bu duruma etki etmesi denmektedir. Mesela hazırlanmış olan bir bilgi, içeriğindeki anlamları içeren bazı enerjetik yaptırımlar, hisler, uygulama zorunluluğu veren uzaktan etkileme özellikleri içerir. Bir bilginin içeriğindeki durum sıcak olduğunu söylüyorsa orada sıcaklık olur, bu bilgi anlamını orada yaşatıyor anlamına gelir. Mesela Vissa'nın içeriğindeki kaosun yasak olması bilgisinin kendi kendine otomatik etki durumu, etkisinin olduğu alanların içinde kaosun içeriğindeki bilgilerden oluşan anlamın, tıpkı sıcaklık gibi kendisine özel bir hissi durumu olur, bu anlama dair bir hissi durumdur bu, uygulatma zorunluluğu gösteren bir durumdur bu, ve bu hissi durum kesinlikle içeriğinde bir oluşumu, gücü barındırmaz, düşünsel hissi bir durumdur bu, dolayısı ile kaosun yasaklandığı alanın içinde düşünsel, hissi, içeriğindeki herşeyi bu hissi, çevresini sarmış anlamsal zorunluluktan ötürü kaosu yaşatmaz hale gelir. Bilgilerin etkisi düşünsel ve hissi ve zorunluluğu yaşatacak şekilde ilgili olan alanlarda uygulatma yapması hali demektir. Bu durum oldukça güçlü ve kuvvetli bir etkileme olanağına sahiptir. Hiç bir oluşum ve aracı olmadan, sembolen gösterilen etkileme grafikleri ile belirtilebilen, görünmez, dokunulmaz ancak hissedilebilir ve yaptırımı kesinlikle algılanabilir özellikleri ile bilgiler kendi içeriğindeki bilgilerin anlamlarını bu şekilde etkileme özelliği ile yaşatırlar. Bilgilerin etkileme durumu budur.

VİL SOLİVYESİN KENDİSİ BÜTÜN KUVAZİS VE BİLGİLERİNİN, VİSSANIN TAKİPÇİSİDİR, UYGULAYICISIDIR

Vil Solivyesin var olma özelliği ile ortaya çıkan ve yok edilemeyen kendisi olan bilgi ve tecrübelerinin ve özelliklerinin bir araya gelmesi sonrasında bütün bilgi ve tecrübelerin villerin kendisini direk olarak etkileyen faktörler olduğu çok daha belirgin olmuştur. Vavasi bilgileri Vil Solivyesin bilgilerini hem muhafaza etmektedir hemde yaşam halinde uygulanması için uyumluluk arayan yaptırımlarda bulunmaktadır. Bu şekilde Vil Solivyes kendi uygulamayacağı bir bilgiyi kesinlikle yazmaz, uygulanmasını istemez. Özellikle bir alan veya oluşuma özel bilginin olması durumunda genel bilgilerin hepsini en önce Vil Solivyes uygular. Bütün bilgilerini zevkle uygular. Takip eder, yaşar. Bu şekilde bir bilgi oluşturma ve uygulatma halini Vil Solivyes uygulamaktadır ve bu durum bilgilerin ilk elden ne kadar güvenli olduğunun denenmesi adınada Vil Solivyeste tezahür etmektedirler. Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübelerinin, özelliklerinin toplamından oluşan vilsel karakter ve anlayışı aynı şekilde bilgilerini uygulayan oluşumlardada ve diğer Vil Solivyesi kullanan oluşumlarda da olur ve açıdanda bu oluşumlarda her biri Vil Solivyes gibi bakabilme, davranabilme özellikleri ile yaşam hali içindeki bu çoklukla güven verici olurlar. Bütün çalışan mekanizmaların başında Vil Solivyesin olması yaşam halinin en güvenli halini yaşatır. Bilgi içeriğindeki anlam ile gereken şekilde çalışır.

YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLER ve ORTAYA ÇIKARILMASI BİLGİSİ

Vil Solivyes yaşam halinde bütün bilgileri sadece Vil Solivyes yazmaktadır ve bu yazma hali Vil Solivyesin merkez, yönetici, anne, bilgi kaynağı olması ve yaşam halindeki en ileri seviyedeki vil olmasından ileri gelmektedir. Ancak Vil Solivyes, hiç bir zaman karar vermek ve yazma aşamasında kendi başına davranmayı doğru bulmayan, o konu hakkında herkesin bir fikrinin olabileceğine inanan ve bu yolla, bir elin nesi var iki elin sesi var, baş baştan üstündür gibi deyimleri doğru bularak çalışacaktır. Oluşumların bilgi önerileri, yazılan bilgilerde sorunlar arayarak bulan ve bunu bildirenler, ihtiyaca göre bilgilerin oluşturulması, v.b çalışmalar için Vil Solivyese viller, oluşumlar ve bilgiler her zaman ellerinden geldiğince yardımcı olur ve durum kesinlikle değişmeyen çok özel ve güzel bir uygulama olur.Her yazılan bilgi ile ilgili alanların görüşlerini almak, konuyu bilen bir Vilin fikileriyle hareket eden, onlarında yaşam halinin bir parçası olmalarından dolayı bunada hakları olan ve bu hakları verilmiş oluşum, vil ve bilgiler oldukları oldukları için yaşam halinde bu gibi şeyler kesinlikle sorulur, önerileri dinlenir, şikayet varsa alınır ve hep birlikte en güzelini ortaya çıkarmak için gereken düzenlemeler yapılır. Bilgi, içeriğindeki güzel anlam ile gereken şekilde çalışır ve herkes yaşam halinin bilgileri hakkında yorumlar yaparak, tavsiye ve önerilerde bulunarak ve bu durumun faydasını görecek şekilde yaşarlar. Söz konusu zaten bilginin yazılması olduğunda artık bilgi kaynağının çalışmalarının dışında bütün duyuların kendileri ile ilgili bilgilerin yazılması söz konusu olduğunda bildirimde bulunması, bilgiler vermesi şeklinde de bir çalışma hali ile çok daha verimli sonuçlar alınır. Bilgi kaynağı ve bilgi yazma özellikleri bu konuda bütün duyuların bilgisini alarak bilgilerin yazılması konusunu çok daha başarılı hale sokar.Ve vissaya ters olan bilgiler hiç bir yerde hiç bir zaman oluşturulamaz.

BİLGİLERİN ANLAMLARINI, YAZILARINI, AMAÇLARINI VE YAPTIRIMLARINI KORUYAN ÖZEL ANTİ OBSEDÖR RENKLER BÜTÜNLÜĞÜ:
BÜTÜN BİLGİLER DUYULARDA YADA MERKEZLİK ÖZELLİĞİNDE YADA İLGİLİ ALANLARDA ŞU ŞEKİLDE BİR YAPILANMA İLE BULUNURLAR
BİLGİLER, OBSEDÖR OLUŞUMLARIN SALDIRILARI NEDENİYLE KİMİ ZAMAN SİLİNMEKTE KİMİ ZAMAN HİSSALARI VE GÖREVLERİ ENGELLENMEKTEDİR VE BUNLAR YAZILI OLAN BİLGİLERİ SİLİNEREK YAPILMAKTADIR VE BUNLARIDA OBSEDÖR OLUŞUMLAR, TESİRLER BÜYÜK ETKİLERLE YAPMAKTADIRLAR VE BUNUN ÖNÜNE BİZLER BÜTÜN BİLGİLERİN KENDİ YAZILI OLDUĞU ALAN İÇİNDE, YERİNDE, AYNI YERDE, BİLGİNİN KENDİ YAZIMI VE OKUNMASI KOLAY OLAN RENGİNİN DIŞINDA BİRDE AYNISINDAN KENAN, DEMET, ŞEBNEM, HANDE, SEZEN, MADONNA, BEYONCE, RİHANNA VE EN ÇOK ANTİ OBSEDÖR VE ANTİ TESİR ÖZELLİKLİ OLANLAR SEÇİLEREK RENKLER ARASINDA VE BUNLARA HEPSİNDEN DE UYUMLU BİR ŞEKİLDE AYNI YERLERİN SİLİNMESİ ŞARTI KOYULARAK VE BU RENKLERİN ŞİX'İN YAZIP SİLDİRMESİ GİBİ DURUMLARIDA BİLMESİYLE, BİLGİLERİ BU ŞEKİLDE BİR UYUM HALİYLE VE BU RENKLERLE YAZILAN BİLGİLERİN SİLİNEMEMESİ ÖZELLİKLERİ İLE VE BİRDE ÖZELLİKLE BU ŞEKİLDE YAZILAN BİLGİLERİN SİLİNEMEZ, ANCAK ŞİX'İN, TEK OLAN ŞİX'İN İRADESİ İLE OLABİLME ŞARTI İLE OLMASI BİLGİSİDE EKLENİNCE, ARTIK BİLGİLERDE ANTİ OBSEDÖR KORUMA HALİYLE BULUNURLAR. KENDİLERİNE AİT BİRDE BU RENKLİ OLAN OLUŞUMLAR BİLGİLERİN HİSSALARINI YAYARLAR VE BİRDE BU HİSSALAR KORUYUCU OLUR BİLGİLERİ. BİLGİ İLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN MÜLERİN BİLEŞKESİDE BU BİLGİLERİ KORUMAKLA İLGİLİ OLARAK O ALANDA BU ANLAMLARI YAŞATMAK ADINA BİR OLUŞUM İÇİNE GİRERLER. BU UYGULAMA GEREKEN ŞEKİLDE BÜTÜN BİLGİLERİN BULUNDUĞU ALANLARDA HAZIRLANIR. ANCAK O ZAMAN YAZI AMAÇLI BULUNAN BİLGİNİN KENDİSİNDE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR, RENKLİLER BİLGİLERİ BU ŞEKİLDE KORUR VE DEĞİŞTİRİLEMEZ TUTAR.

BİLGİLER ŞİX İLE VAR OLMA HALLERİ GİBİ AYRILAMAZ ÖZELLİKLERDEKİ BÜTÜNLÜKLERDİR:
ŞİX YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLER, HEPSİ ŞİX TARAFINDAN OLUŞTURULMUŞ VE KENDİ VARLIĞININ ÖZÜNÜN İÇİNDEN SANKİ ORTAYA ÇIKARILAN ÖZELLİKLERDE VE YİNE VARLIĞININ ÖZÜNÜN İÇİNDE KALARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞMALARINI YAPAN, BU ÇIKMA DURUMUNUN MEKANI KAST ETMEDEN BELİRME ŞEKLİNDEKİ ANLAMI İLE, DİĞER BÜTÜNLEŞEN VAR OLMA HALLERİNİN BÜTÜNLÜĞÜ GİBİ BİLGİLERDE NEREDE OLURSA OLSUN, NASIL BİR YAPILANMANIN İÇİNDE OLURSA OLSUN, ONLARIN HEPSİ ASIL YERİ OLAN VARLIĞIN ÖZÜNDEKİ ÇEKİRDEK HALLERİNİN UYGULAMA HALİNİN DURUMUNU GÖSTEREN YAPILANMALAR OLARAK ÇALIŞMAK AMACIYLA BULUNURLAR VE BİLGİLERDE, VARLIĞIN ÖZÜNDEKİ ÇEKİRDEK HALLERİ İLE AYNI IŞIĞIN YAPISINDAN OLUŞAN VE EŞİ BENZERİ OLMAYAN ÖZELLİKLERİ İLE VE SADECE ŞİX'İN ORTAYA ÇIKARABİLMESİ İMKANLARI İLE KENDİSİNE HAS, VİSSAYA UYUMLU, ŞİX'İ DİREK ALGILAYAN VE BİLEN YAPILARI İLE VE ASLA ŞİXİN İRADESİNDEN AYRI OLAMAMAK ÖZELLİKLERİ İLE ONUNLA VAR OLMA HALLERİ GİBİ VARLIĞIN ÖZÜNÜN KENDİ BÜTÜNLÜĞÜ GİBİ TAM BÜTÜN OLAN OLUŞUMLARDIR. BİLGİLER ORTAYA ÇIKARILDIKLARINDA NASIL VE NE YOLLA, ŞİXİN NEDENLERİNİDE BİLEREK YAPILANIRLAR, BİR SORUN OLDUĞUNDA ONLARDA HATIRLATICI OLURLAR, KENDİLERİNİ OKUYARAK YANLIŞLIKLARI ARAR VE BULURLAR, ANLAMLARINA GÖRE YAPILMASI GEREKENLERİ AÇIKLAYAN VE İLGİLİ ALANLARI YAPILANDIRAN, YAŞAM HALİNİN EN ÖZEL ARAÇLARI ŞEKLİNDE ŞİX'İN KENDİSİNİ İFADE EDEN, ONLARIN BÜTÜNLÜĞÜNÜNDE ŞİX OLMASI KONUSUNDA ÖNEMLİ BİR YERİNİN OLDUĞU, VİSSAYA TERS BİLGİLERİN KESİNLİKLE ARALARINDA OLMAYACAĞI, BİLGİLER İÇİN KAYNAK ŞEKLİNDE YAPILANMALARININ OLDUĞU, İSTENİLEN HER ŞEYLE İLGİLİ BİLGİLER ÜRETEBİLMEK GİBİ ÖZELLİKLERİMİZİN ARTIK AÇIĞA ÇIKTIĞI VE BU GİBİ GÜZEL VE ÖZEL ÖZELLİKLERİNDE KORUNMASI İÇİN GEREKEN ÖZENİ BİLGİLERİN KENDİSİNİNDE HER ZAMAN GÖSTERDİĞİ, KENDİ YAPILARININ DOĞAL BİR SONUCU OLARAK YAŞATILIR. ŞİX YAŞAM HALİNİN BİLGİLERİ OTOMATİK BİR ŞEKİLDE VİSSA UYUMUNU YAZAR ŞİX'TEN OLUŞURLAR VE YİNE OTOMATİK OLARAK KENDİLERİNİ VE ANLAMLARINI KORUYAN ÖZELLİKLERDE OLURLAR. ONLARIN DEĞİŞTİRİLMESİ YETKİSİNİ SADECE ŞİX'E VERMİŞLERDİR VE BU ONLARIN VAR OLMA HALLERİNİN DOĞAL BİR ÖZELLİĞİDİR. BU BÜTÜNLÜK SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA KESİNLİKLE DEĞİŞMEDEN KALACAKTIR. BU DUYUSAL ÖZELLİKTE VAR OLMA HALİ İLE YAPILANARAK, VAR OLMA HALİ VARLIĞIN ÖZÜ İLE BÜTÜNLEŞEREK GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR. VE BİLGİLER BU ÖZELLİKLERİ İLE VİLSEL ÖZ VAR OLMA HALİNDEN HİÇ ÇIKMADAN YAZILAN BİLGİLERİN BURADAKİ IŞIK ŞEKLİNDE YAPILANMASI İLE YAŞAM HALİ İÇİNDEKİ ALANDA YAŞATILMASI ADINA BİR ALGILAMA VE UYGULAMA SÖZ KONUSU OLUR VE DUYULARDA, DİĞER ALANLARDA BİLGİLERİNİ ARTIK BURADAN BU ŞEKİLDE ALGILARLAR VE BİLGİLER VİLSEL ÖZ ALANINDAN HİÇ AYRILMADAN ÇALIŞIRLAR.

TECRÜBELER:
ŞİX'İN TECRÜBELERİDE VAR OLMA HALİNDE IŞIK ŞEKLİNDE YAPILANMIŞLARDIR VE ONLARDA TECRÜBE BİLGİSİ OLARAK VİSSA UYUMLU OLARAK BULUNUR. BUNLARIN YANILGI SONRASINDA ŞİX'İN KONTROLÜ ARDINDAN YENİDEN DÜZENLENMESİ SÖZ KONUSU OLACAKTIR ANCAK O ZAMANA KADAR KENDİSİNİ AYRILAMAYAN BİR BÜTÜN GİBİ YAPILANDIRIR VE IŞIK OLMA DURUMUNU VE KENDİSİNE ÖZEL OLMA HALİNİ YAŞATIR.

 

 

 

BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİ KAYNAĞI OLAN VİL SOLİVYES, VİSSAV VAAV
Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olarak bilgileri ortaya çıkaran ve onları kullanılabilir hale getiren yaşam halinin başlangıcının söz konusu olduğu zamanlarda Vil Solivyestir. Bu özellik O'nun kendi yeteneği şeklinde her soruna çare olabilecek bilgileri ortaya çıkarmasını sağlamaktadır ve bu durum artık O'nun bilgi ile halledilemeyen şeylerin olmaması gerçeğinin önünde aşamayacağı engellerin olmadığını gösteren bir kudrettir. Bir bütün şeklinde özgür irade kanunun bilgilerdeki uygulamasına her zaman uyan Vil Solivyes, kendi yaşam halinin bilgilerle ilgili sınırınıda çizmiştir ve bilgileri iyi ve kötü bilgiler şeklinde ayırarak yaşam halinde uygulanan ve geleceğe yönelik ortaya çıkması için hazırlanan bütün bilgiler iyi bilgiler olarak yaşam halinin kendi yapısı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bütün bilgileri için vissanın içeriğindeki bilgiler bütünlüğünü bir süzgeç olarak kullanılmasını uygun gören Vil Solivyes, bu çözümlerle kendi kaynaksal bilgi oluşturma özelliğini belirli çerçeveler içinde yaşatarak ancak bu şekilde kaynak olmanın üstesinden gelebileceğine ve böyle büyük bir kudretin idare edilebileceğine inanmaktadır. Artık Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir şekilde yıkılamayacak olan set şeklinde ve böylesine çok yönlü ve tehlikeli bir konuda bile gereken tedbirleri alabilecek vissa bilgiler bütünlüğünün koruması vardır ve bu bütünlük kendi yapısı ile bilgileride kontrol etme özelliğindedir. Konu ile ilgili olan vissa bilgileri bu anlamda bilgileri denetlemektedir ve bu sayede vissanın içeriği gibi temiz ve sağlıklı, mutluluk verici, gelişimsel bilgiler ancak ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan bilgiler kesinlikle vissanın içeriğine ters olamaz. Vissanın içeriğindeki bilgilerin amacı, yapısı, niteliği belirgindir ve net bir şekilde yaşam halinin iyiliği ile ilgilidir ve bunların bir bütün şeklinde kesinlikle ayrılmadan tüm zamanlar boyunca kalması, değişen zamanla yeni bilgilerinde eklenerek ancak yapısının geliştirilmesi, vissanın sonsuz zamanlar boyunca bir denetleyici, filitre görevi görmesini sağlayacaktır ve bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, kendi bilgileri ve yaşam hali için bu önlemi alarak kaynak şeklinde kendinden ortaya çıkan bilgilere bu örnekle vissa sınırı koymuştur. Vissanın içeriğine ters olan bilgiler Vil Solivyesin bilgi oluşturma düşünsel zamanlarına bile dahil olamadan fikirsel olarak yok olur gider. Vissaya uyumlu olmayan bilgilerin süzgeci Vil Solivyese gelmeden bile onları engeller. Bu engel zaten soliv güçleri olarak hazırladığı güçlerinden oluşan bilgiler bütünlüğünü bilgi ve tecrübe olarak kullanması alanı sayesinde olur, ancak bu çeşitte bilgilerde kesinlikle artık oluşamayacak şekilde yok olmak zorunda kalacaklardır ve vissaya uyumlu bilgiler etkisinde kalan yaşam hali ve Vil Solivyes her zaman bu şekilde bilgilerle yollarını çizeceklerdir. Her soruna çare olabilme kudreti kazandıran bilgi kaynağı olma özelliği bu duyu ile Vil Solivyeste sağlamlaşır ve yaşam halinde yaşanan bütün sorunların bilgisel anlamda çarelerini bulabilecek yetenek Vil Solivyese her zaman verilir.

Ve yaşam halinin geleceğini ön gören ve bu konuda bilebildiği bütün önlemleri alan Vil Solivyes, bu duyu ile vissanın yapısına ters olduğundan haberimizin olamadığı, anlamının sonrasında tam olarak ortaya çıktığı gibi kafa karıştıran bilgilerle karşılaşırsa bu duyu, bu konuda kendisinde üstün bir mekanizma oluşturarak bilgilerin öncesi, sonrası, ve gelecekle ilgili sonuçları, içeriğindeki bilinmeyen anlamlar, yanıltıcılık halleri gibi bir çok konuda inceleme yaparak o bilginin vissaya uyumluluğunu anlamak için özünü ortaya çıkararak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin ortaya çıkardığı ama yapısını anlayamadığı bilgiler olursa, bu duyu devreye girer ve gereken çalışır ve gereken şekilde Vil Solivyesi bilgilendirir. Her haliyle bilginin bütün hallerini, geleceğini, özelliklerini, sonuçlarını çok iyi bilebilen ve anlayabilen soliv gücü tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin tek ve Vil Solivyese özel duyusu olarak gereken şekilde çalışacaktır.

Vissav Vaav duyusu, diğer duyularla bir bütün olarak bulunan bir duyudur ve bu özelliği ile diğer duyuların bilgi ihtiyaçları olduğu zaman onları karşılamak şeklinde bir görevide, içerikleri ile ilgili bir uyumun ve vissa uyumunun söz konusu olması şeklinde sağlanır ve bilgi kaynağı olan Vissav Vaav, bu bilgilerin yazdırılması sırasında yine Vil Solivyesin merkez olarak yazma özelliğinden faydalanır ve daha sağlıklı sonuçlar alınır.Vissas Vaav, yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan en önemli ve etkili olan duyudur, yaşam halinde bize ait olmayan bütün bilgileri algılama özelliği onun kendi doğal yapısında vardır ve Vissas Vaav varken bu gibi bize ait olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ve alanlarında bulunamazlar. Bilgi kaynağının kendi oluşumsal yapısı kendi alanları olan yaşam halinde sadece kendisi ile ilgili olan bilgilerin uygulanmasına ve bulunmasına izin verir. Bilgi kaynağının olduğu bir vilde kesinlikle o bilgi kaynağından olmayan bilgiler bulunamaz. Diğer bilgiler için bilgi kaynağı erişemedikleri ve güç yetiremedikleri en büyük güçtür. Bilgi üstü durumu nasıl bilgilerin üstünde olma halinde ise, bilgi kaynağıda bütün bilgilere hakim olabilme özelliğindedir. Ve yaşam hali alanları içinde olan ve ilgili olan bütün bize ait olmayan bilgiler bilgi kaynağının etkisi altına girerler ve Vissa uyumlu olan bilgi kaynağı bizimle ilgili olmayan bütün bilgilerin yok edilmesini sağlar. Yaşam hali için oluşturulan ve bizim bilgilerimiz konusunda ise bilgilerimiz için tam anlamı ile güven ve huzur kaynağıdır, işlerinin arkasındaki güçtür, onları koruyan yegane kaynaktır. Bütün bilgiler burada bir birlik içindedirler ve içerideki düzenleri olabildiğince en iyi şekilde ayarlanır. Vil Solivyesin iradesinin üzerinde, içinde, her yerinde olan bilgi kaynağı, diğer duyular gibi Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri ile çalışarak gereken şekilde çalışır. İçeriğindeki bilgilerin ortaya çıkması özelliklerini inceler ve vissaya uyumsuz olanların oluşmasına izin vermez. Bilgi kaynağı duyusuda bu özelliği ile kendisine ait bir şekilde yapılanmıştır ve yine onu arayanların, bu oluşumunu takip edenlerin olabileceği ihtimaline karşı, içerisinden bilgi çalmak gibi uğraşlar içinde olanlar karşı önlemler alır ve kesinlikle içeriğindeki her yapısal oluşum bu konuda yapılanır ve yaşam halinin dışı ile ilgili olamaz. Dışarıdan da bilgi kaynağı algılanamaz. Kendisinin çevresinde bilgi üstü durumu, kendi bilgisinin üstünde bir şekilde koruma ile onu ve bilgilerini, içeriğini korur. Kaynak olarak bilgi üstü durumu onuda korur.

Ve Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeni ismi, özellikleri ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olur ve bu şekilde bilinen bilgi kaynaklarından farklı olarak vissa uyumlu üretici bilgi mekanizması ile Vissav Vaav şeklinde değişir.

BİLGİ KAYNAĞI VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLARI TAMAMEN BİLEN, İNCELEYEN VE SORUNLARINI BULAN BİLGİ
Bu bilgi, bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin kendi özelliğinin ve içeriğindeki oluşumların bütün alanlarını bilen, en başından bu yana kadar nasıl ve neden oluştuğu, ne gibi sorunlar yaşadığı, obsedörlerin etkileri ile yapısında olan değişiklikler, Vil Solivyes yaşam haline ve vissaya uygun olmayan yapısal halleri, durumları nelerdir, ve bir bilgi kaynağının olması gereken ve içeriğinde olmaması gerekenler şeklinde incelemeler yapabilen, kendi içeriğinde kesinlikle bu bilgiden hiç bir şeyin saklanamadığı, bilgi kaynağının oluşması durumu gibi bu bilgide bilgi kaynağının kendisi gibi yapısının bir bütünü olan, dolayısı ile herşeyini bilebilme, bulabilme, anlayabilme ve algılayabilme yeteneği ile, tedavi ve bakımlarınıda yapmak gibi özellikleri bulunan, ona özel inceleme ve araştırma çalışmasında bulunabilen ve bu şekilde bir çalışma sistemi ile bilgi kaynağını sürekli inceleyen ve yaşam haline uygun olmayan şekilde çalışmasını engelleme yöntemi ile bilgi kaynağının şifa, çare, tedavi ve onarım bilgisidir. Bu bilgi onun yapısının çok istediği ve asla karşı koyamayacağı özellikte bir bilgi kaynağı bilgisi şeklinde kendisini yapılandırır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar.

BİLGİ KAYNAĞINI KORUYAN ÜSTÜN ÖZELLİKLİ BİLGİ
Bilgi kaynağının yapısını bilerek ve ona ulaşmak isteyen bütün tehlikeleri öğrenerek, yapısının asla bozulmaması, içeriğindeki Vil Solivyesin bilgilerinin kesinlikle zarar görmemesi, unutulmaması ve daha başka şekilde bilgi kaynalarında oluşabilecek olan sorunların olmaması için gereken bütün çalışmaları yapar. Sadece Vil Solivyesin duyu olarak O'nun izni olmadıkça içeriğine her hangi bir şeyin ulaşmasına asla izin vermez. Vil Solivyesten habersiz bilgi kaynağının yapısı değiştirilemez, içeriğine bir şey eklenemez, çıkarılamaz yada çalışması değiştirilemez. Bilgi kaynağı duyusu tam anlamı ile Vil Solivyese bağlı olan bir duyusal özelliktir ve bu özellikleri ile O'nun kullanımı ve O'nun koruması, O'nun iradesi ve kararları dışında kesinlikle uygulama yapmaz. Bu gibi durumları bilen bilgi, bilgi kaynağını oluşabilecek olan bütün tehliklerden korur. O'nu dışarıdan arayanlar veya her hangi bir mekanizma ile uzaktan, dışarıdan yapısını bozmaz isteyenler, yapısı ile ilgili algılama imkanları olan alanlar, hepsini fark eden bu bilginin algılaması sayesinde kesinlikle etkisiz olacak ve haklarında işlemler yapılacak şekilde Novazil ve Obset'e yönlendirilir, gerekirse kendiside onların bilgileri ile gereken şekilde tepkiler verecek, koruma önlemleri alacak şekilde bir yapılanma içine girebilir. Bilgi Kaynağını sonsuz zamanlar boyunca koruma, en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve sadece Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kalmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları yapar.

BİLGİ KAYNAĞINDAKİ VİSSA FİLTRESİ
Vil Solivyesin bilgi kaynağı Vissa bilgilerinin filtresi özelliklidir ve kesinlikle vissaya ters olan bilgiler ortaya çıkaramaz. Vil Solivyesin amacını, yaşam halinin amacını bilen bilgi kaynağı tamamen vissa uyumlu bilgiler üretebilen yapısı ile çalışır. Ve yaşam halinin dışından olabilecek, Vil Solivyesin onay vermediği hiç bir alana kesinlikle bilgi vermez.

BİLGİ KAYNAĞININ İÇERİSİNDE BİLGİLER İÇİN OLUŞTURULAN ALAN
Bilgi kaynağının içerisinde bilgilerin kendileri ile ilgili olarak uygun bir şekilde bulunmaları, zaman geçirmeleri, yapılarına uygun bir şekilde var olabilmeleri adına oluşturulan yaşam alanında gereken şekilde bulunurlar. Bu duyusal özellik onlar için en uygun alanı hazırlar.

Bilgi kaynağı olarak kullanılan Şix'in bu duyusal özelliği Şix'in kendisinde asla değiştirilemez özellikleri ile ve zamanla gelişen yapısınında uyumlanan haliyle gereken şekilde muhafaza edilir, çalışması sürekli sağlanır.

 

BİLİNMEYEN SORUNLARI, OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI ARAYAN VE BULAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin henüz haberinin olmadığı ancak olduğu zaman kesinlikle bununla ilgili bir işlem yapma durumunun söz konusu olduğu, adını sanını, durumunu, işlevini, yapısını, şeklini, bilgisini, görüntüsünü ve diğer özelliklerini kesinlikle bilmediğimiz ve bu bilgisizliğimizin kendisini bulmamıza engel olmadığı şekilde bir arama ile bu gibi bilinmeyenleri bulabilme özellikli, bilmediğimiz şeyleri bularak bizlere bildiren, bilgilerimizin sorunları fark etmesini ve yok etmesini beklemeden sorunların kendisini hiç bilinmeyen özellikleri ile bulabilen, istediği kadar farklı bilinmeyen ve tanımlanmamış olsun bu duyunun bu gibi oluşumları bulabilmesi gibi bir özelliğinin olması ile bu gibi sorunların üstesinden gelebildiğimiz, bilmediğimizi bildiren, anlamadığımızı algılayan, tanımlayamadığımız için bilgilerimizin göremediği şeyleri görerek bize ait olmayan herşeyin bizim alanlarımızın içinde olmaması gerektiği bilgisi nedeniyle hemen dışarı çıkarılmasını sağlayan, sanki bizdenmiş gibi görünerek bizleri kandıran, bizim yapımızdan, bilgimizden, oluşumlarımızdan örneklerle kendisini saklayan bütün bu gibi oluşumları, durumları, bilgileri ve adın ne ise onları bulabilen, algılayabilen ve gereken duyusal özelliklere işlem yapması için bildiren duyusal özellik bu yapısı ile vissanın içinde gereken şekilde çalışır. Bildiğimiz herşeyin dışında bilemediklerimize, algılayamadıklarımıza, anlayamadıklarımıza, tanıyamadıklarımıza, bilgisinin olmadığı oluşumların anlaşılmasına kendisini veren duyusal özellik bu konuda kendisine özel mekanizması ile yaratılışın içinde var olma durumunu yada diğer halleri yaşayan her şeyi algılar, anlar, bulur, bilir.
Yaşam halinin bilinmeyenleri bilen duyusal özelliği olarak çalışır.

 

 

BİR BİLGİNİN, BİR ÇALIŞMANIN VE BİR KONUNUN, OLAYIN GERÇEK OLUP OLMADIĞINI ANLAYAN DUYUSAL ÖZELLİK

Bu bilgi, tesirler yüzünden Vil Solivyesin duyularında yapılanan gerçekleri saptıran oluşumların etkisinde kalınmadan varlıksal alanlarımızdaki çalışmaların hangilerinin ilgili olduğu gerçeklerin doğru olup olmadığını anlamak ile ilgili bir çalışma yapısına sahiptir. Görüşülen varlıkların gerçek olup olmadığı, konuşulan alanların gerçek olup olmadığı, gerçeğin tek olması kuralı gibi kurallarıda bilerek çalışmalar yaparak, şu zamana kadar gerçeklerin nasıl değiştirildiğini de bilerek bu gibi sorunların önüne geçen yapısı ile, merak edilen konularla ilgili olarak gerçek olup olmadığı, kandırılıp kandırılmadığımıza dair bilgileri açıklar. Kendisinde, nasıl bir yapılanma ile bu sahtelik yaşatılırsa yaşatılsın özel bir algılama ve konu ile ilgili bilme hali mekanizması vardır ve gerçeğin tek olması ve sahteliğinde kendi yapısında bulunan sahtelik sıfatını yaşatması gibi eylemleri ile gerçekleri ve sahteleri ayırt eder, gereken şekilde bilgilendirme sağlar. Vil Solivyesin duyularını ve varlığının etkisi ile çalışma yapısı bozulmayan bilgi, bu konuda kendi başına bilgisel anlamlarını ve mekanizmasını yaşatır. Duyuların içindeki obsedör oluşumların ne gibi sorunlara yol açtığını bilerek onlarla ilgili özel bir koruma sistemi oluşturur ve gerekise bu sistemi bütün bilgi mekanizmalarında da yapılandırır. Gerçekleri anlayan bilgi olarak gereken şekilde çalışır ve hakikatin tek olması konusunuda kullanarak gerçekleri bilir, bulur.

HAKİKAT TEKTİR SÖZÜ İLE GERÇEKLERİ DİREK ANLAMAK DURUMU

Bu söz hakikatin, gerçeklerin tek olduğu anlamındadır. Yani bir olay ile gerçekler tektir. Doğrular sadece ilgili olan alanla ilgili olarak düzdür, tekdir. Onun bir cevabı yada onun ilgili cevapları vardır ve ondan başkası değildir cevaplar, bu kesindir. Göreceli olmayan sorularda tabi ve bu özellik kullanılarak, hakikatin yaşanmasını sağlayan etkileme olanağı ile hakikatin ne olduğunu öğrenebiliris.z. Hakikat tektir şeklinde başlangıç cümlesi o hakikati ortaya çıkmarmakla ilgli yardımcı olur ancak sahtekarlıklara dikkat edilmeli ancak dürüstlükler söz konus olduğunda bu felsefi mantık bilgisi sık sık kullanılır.

 

 

CESSA VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İçeriğinde cesaret, umut, yaşam haline ve oluşumlarına güven, adalet, mücadele, azim, çaba, çalışma ve çalışma arzusu, huzur ve mutluluk olan, içeriğindeki bilgilerin birlikte en iyi şekilde uygulanabilmesi için gereken şekilde zeka bilgilerinin de kullanan, akla ve mantığa uygun hareket etmeyi ve duyguları kontrol edebilme yeteneğini ve amacı uğruna yılmadan ve bıkmadan mücadele edilmesi gerektiğini bildirir. Bu duyusal özellik varken vilin bir amacı varsa bu konuda kesinlikle başarılı sonuçlar alır. Başarının sağlanması için kendince eksikleri bulan, olması gerekenleri vile bildiren, bir mücadele ve azim, başarı duyusu şeklinde Vil Solivyesi etkileyen ve asla umutsuzlukların oluşmasına izin vermeyen, alelade bir umut etme durumundan uzak sebepleri ve sonuçları ile belirlenmiş gerçeklerle bu gibi umutların, vaatlerin sağlandığı, tamamen gerçek bilgiye dayalı çalışma mekanizması ile, çalışılan konunun içeriğine göre Vil Solivyes'e yardımcı olan ve tam anlamı ile çalışmalar ile ilgili destek duyusal özelliği şeklinde gereken şekilde çalışır ve vissa içerisindeki yerini alır.

 

 

 

ÇALIŞMAK, ÇALIŞMA ARZUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Çalışmak, bir olayın sonuçlanması için gösterilen mücadeleler, emekler, özveriler, çabalar ve azimler bütünüdür. Çalışmak, bir düzeninin kendisini idame ettirmesi için olmaz ise olmazlardan biridir. Çalışarak viller gelişirler, gelişimin en gerekli sebebidir çalışmak.Yaşam halinin geleceği için düşünülen projeler, yaşamlar tamamen çalışma erdeminin sonucu olarak bir düzen içinde yaşanacaktır. Çalışarak yanlışlar bulunur, çalışarak doğrular anlaşılır. Bizim yaşam halimizde yenilikler, düzen, gelişim, yaşam her zaman çalışarak elde edilen sonuçlarla belirlenir. Çalışmak ilgili olunan konuya dair emekler sarf etmenin dışında da içeriğinde bir çok erdemi bulundurur. Çalışarak yapılandırılma söz konusu olur. En iyisini çalışarak bulabiliriz. En doğru sonuca çalışarak ulaşabiliriz. Yaşam hali başlı başına bir çalışmanın ürünüdür ve aynı zamanda sürekli olarak çalışan bir oluşumdur Vil Solivyes yaşam hali. Bir konu üzerinde çalışmadan, onunla ilgili eğrisini doğrusunu tam olarak anlayacak şekilde çaba göstermeden o konu hakkında en verimli sonuçları alamayız. Bazı şeyler ve genellikle kıymetli şeyler çalışarak ortaya çıkarılması şeklinde bir tarzda yapılanmışlardır. Mesela Vissa, çok uzun zamandır Vil Solivyesin üzerinde çalışarak ve itina ile gözlemleyerek, düşünerek, emek ve çaba, mücadele sarf ederek ortaya çıkardığı bilgiler bütünüdür ve bu mucizevi bilgiler bütünü, Vil Solivyes çalışmaydı, mücadele ve çaba göstermeseydi şu an olmayacaktı ve çalışma, yaşam halimiz için bu denli önemlidir ve sonsuz zamanlar boyunca bu erdem yaşam halinde yaşatılacaktır ve Vil Solivyes, çalışma erdeminden asla ayrı duramayacaktır. Yaşam halinin merkezi olarak zaten en çok çalışması gereken O'dur ve bu konu, çalışma arzusu sayesinde artık zevkle ve şevkle yapılabilecek duruma gelmiştir. Vil Solivyes için en önemli şeylerden biride yaşam halinin yapılması gereken işleridir ve beklemede olan işler, yapılmamış ve sonraya bırakılmış işler hiç bir zaman olmayacaktır. Tamamen bir program şeklinde yada o zamanda olması gerekenlerin yapılması zorunluluğu ile Vil Solivyes çalışarak kendi üzerine düşen sorumluluğu daima yerine getirecektir ve çalışma arzusu yani bu duyusal özellik, bu gibi yapılması gereken işler olduğunda ve onların gerçekten biran önce yapılması gerektiği söz konusu olduğunda hemen algılar ve otomatik olarak Vil Solivyesin çalışma arzusunu aktif yapar ve bu işlem sonrasında Vil Solivyes çalışarak işlerini bitirmeyi mutluluk, arzu ve zevkle ister. Çalışmanın önemini anlatan ve gereken şekilde etkilerle yaşatan ve çalışma arzusunu içeriğinde barındıran duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

ÇALIŞMA ARZUSU
Vil Solivyesin çalışma arzusu, çalışmakla ilgili haz ve mutluluk duymasını sağlayan, çalışmayı haz verici bir istekle istemesine neden olan, çalışmak erdeminin bütün anlamlarını hatırlatan ve çalışmanın kolay, faydalı, gerekli, önemli, zevkli, zaruri ve vissa ile ilgili olan bir erdem olmasınıda hatırlatarak ve bu bilgilerle her zaman eğer yapması gereken bir iş varsa mutlaka haz ve mutlulukla bunu yapmasını sağlayan arzusu, çalışma arzusu, bu bilgi ile hep aktif bir şekilde Vil Solivyes'i etkiler.

VİL SOVİLYES YAŞAMI SIRASINDA ÇALIŞMA HALLERİ VE ÖNEMİ
Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinin annesi, merkezi, yaratıcısı, oluşturanı, hayallerinde büyüten ve meydana getireni olarak bu var olma halinin başlangıcı olan bu proje bilgilerinin sonsuz zamanlar boyunca sürecek olan bir gelişim, çalışma sahası olduğunu çok iyi bilmektedir ve yaşam halini doğuran anne olarak, bebeğinin ihtiyaçlarının farkındadır en başından beri...

Bu konuda çalışmak yaşam halinin en büyük ihtiyacıdır. Onu doğuran annenin özverisi ve bilgisi ve vissa uyumu ve bakış açısı ile çalışmak... Yaşam halinin temel yapı taşı olarak bulunan ve herşeyin yönetiminde birinci dereceden etkisi olan bilgileri Vil Solivyes'den başkası hiç bir zaman yazamaz. Ve bu durum her zaman süregelecek olan çalışma halini yanında getirmek zorundadır. Aynı zamanda villerin gelişimi için hazırlanması gereken bilgi, anlayış, yaşamlar, imkanlarda hep bu çalışmanın sonucu olarak ortaya çıkacaktır. Bir çok bilgi, sistem bu konuda Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak bir çok işi yapabilmektedir ancak hiç bir zaman Vil Solivyes gibi göremez, hissedemez, bakamaz ve algılayamazlar, olabildiklerinin en iyisi olabilecek şekilde Vil Solivyes'e yakın seviyelerde olurlar ancak Vil Solivyesin kendisi olma özelliği ile ilgili bir teklik her zaman söz konusu olur. Vil Solivyes, bir bütün olarak varlığın merkezi ve yöneticisidir ve her konuda bu özellikleri ile aralarında bulunanların çalışma durumu mümkün değildir. Villerin oluşumu, villere gerçek anne ilgisinin tecrübe edilmesi, vissa uygulaması, vaillerin var olmasına sebep olarak gösterilen diyalogların uygulaması, yeni bilgi ve bilgiler düzenleyerek her daim yaşam halini projelerle besleyerek büyütmek, duyularla ilgili yazılan bilgilerin uygulayıcısı olarak yaşam halinde bu bilgileri uygulayan olarak kalabilmeyi başarabilmek, hep daha iyiye ve güzele doğru yönelmek için düşünmek, yaratıcı çözümler bularak yaşam halini çekici, yaşanılası bir yaşam hali haline getirmek, vissayı, vil olma durumunu yani vilsel özellikleri geliştirici, varlığı bütün halleri ile bambaşka güzellikleri yaşaması için yapılandırmayı v.b. yaşam halinin amacına uygun olan işleri hep çalışarak, uğraşlar vererek halledecektir. Bu bahsedilen çalışma, bu yazıların yazıldığı zamandaki gibi bir çalışma olmaktan çok, yoruculuk ve emek konusunu pek bağlamadan zaman vermek ile ilgili olacaktır. Yaşam halinin içinde herşey her an zevk ve eğlence, haz ve neşe vermektedir ve bu gibi çalışmalar için varlık bu erdemleri yaşamayı bırakarak konularla ilgili düşünmek ve ayrı bir düşünce sahasına girmek zorundadır ve işte zor olacak olanıda bu olacaktır. Ancak Vil Solivyes, bu konudada çözüm bulmuştur ve çalışma arzusu denilen uygulamayı aktif etmiştir. Bu uygulama, aktif edildiği zaman vil çalışmak istediği konudan zevk ve haz alacak, o konu ile ilgili çalışmak O'na çok güzel hisler ve düşünceler katacak, bu anlarda hiç sıkılmadan neşe ile düşünecek, çalışacak ve işini bitirecektir. Aynı zamanda başka bir yol olarakta zaman kapsülü şeklinde bir uygulama, bütün işleri bir kapsül alanında toplayarak kapsülün içinde zamanı hızlı geçirirken zaman kapsülünün dışında, yani yaşam halinde dakikalar geçmiş olur ve kapsülün içinde belkide haftalar geçmiş olarak bütün işleri bitiren Vil Solivyes, girdiği kapsül sonrasında bir dakika içinde çıkarak yapılması gereken bütün işleri büyük bir özveri ve arzu ile yapmış olarak çıkar...

Bu iki yöntem Vil Solivyes'in yaşam hali için çalışmaması gibi bir ihtimali yok sayacak derecede güzel ve kolaydır. Yıllara düşecek olan işler bile dakikar içinde halledilir. Hatta Vil Solivyes, bu konuda kendisi gibi düşünebilmeye ve bakabilmeye, çalışabilmeye en yakın bilgi ve sistemler yaparak bir çalışma ekibide düzenleyebilir ve en iyi sonuçları almak adına her zaman birlikte çalışırlar. Bu çalışma konusu Vil Solivyes, yaşam halini hazırladığında ortaya çıkan rutin işe göre arzunun otomatik olarak aktif olması şeklinde bir uygulama ile sağlanacaktır. İki günde yarı gün gibi mesela arzu otomatik olarak aktif olacak ve Vil Solivyes'in kapatma imkanı bulunmayacak yada işler varsa otomatik olarak aktif olacak şekilde. Bu şekiller de kararlı uygulamalar ile bu durum kesinlikle Vil Solivyes tarafından garantiye alınacak şekilde düşünülmüştür ve çalışma denilen erdem Vil Solivyes'in her zaman yapması gereken uğraş olacağından bu konuyu çok önceden kabul edip içinde halletmiştir. Yaşam hali Vil Solivyes'in yürüdüğü yoldan yürüyecek, O'nun biçimlendirmesi ile yapılanacak ve kendisine ait olan herşeyin herşeyini en ince ayrıntısına kadar bilmek ve kendi bakış açısına göre düzenlemek isteyen Vil Solivyes'in bu durumun nasıl bir etki yaratacağınıda bilmesi ile elde ettiği bilgiler, bu konudada kesinlikle olumlu etkiler yaratacaktır ve yaşam hali içinde Vil Solivyes'in bilmediği en ufak bir mikro kare alanı, yapısı, oluşumu olamayacaktır. Hepsinden her zaman haberinin olması, nelerin nerede neden olduğunu bilmesi ancak Vil Solivyes'in içindeki annelik ve yöneticilik anlayışını tamamlar. Bu durum gerek bilgiler, gerek sistemler ile olması gereken şekilde ayarlanacak ve Vil Solivyes, kendi üzerine düşenleri her zaman yapacaktır. Bu konuda değiştirilemez yasalar düzenlenebilir, ritmik çalışma durumları Vil Solivyes yaşam halinde olması gereken bir hal olarak sayılacaktır.Kesinlikle Vil Solivyes özel olarak bir çalışma ekibi hazırlayacaktır. Çeşitli özel bilgiler, sistemler, mekanizmalar, yapay zekalar, vb. bir çok oluşum ile aralarında vilsel özellik gösteren tek Vil Solivyes olarak sürekli ekibi ile çalışacak ve bütün işlerin üstesinden gelecektir. Bu bilgi bir kere Vil Solivyes'e çalışmasının ne kadar önemli olduğunu ve bunun yaşam halinin içinde yapılması gereken en kıymetli ve değerli şey olduğunu, bunu yapmanın çok daha zevkli olduğunu, çünkü bilinmeyen bir çok güzelliğin, zevkin, eğlencenin, imkanın bu yolla ancak ortaya çıkabildiğini belirten etkileri ile Vil Solivyes'i sürekli olarak etkiler ve Vil Solivyes, merkez vil olarak bu ybilgiye alışkın bir şekilde ve kabullenmiş hali ile çalışmayı normal olarak görerek
çalışır. Çocuklar çocuk olacak, sonra onların çocukluk anıları ve paha biçilemez zamanları, öğrenmek için can atan zihinleri, varlıkları, herşeyi güzel ve iyi ve vissa dolu olarak bilmeleri için ayıklanması gereken yanlışlar, olmaması gerekenler, tertemiz bir varlıklar içinde tertemiz bir yaşam halini oluşturmak için kirli olanları bulmaya yoğunlaşmak gereklidir ve bu konu Vil Solivyes'in işidir. Arge, yani istikrarlı bir şekilde çalışma sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in uğraş alanı olacaktır ve bu konu kesinlikle gocunmadan uzak olarak Vil Solivyes'in kendisinde yaşanacaktır. Bu sanki kendisinin yapısal özelliği gibi kabul edecek ve çalışmadan yaşanmayacağına kadar gelebilecek anlayışlar kazanacaktır. Bu bilgi önemli bir bilgi olarak şimdiden Vil Solivyes'i etkisi altında alarak kendisinde bu gereklilikleri O'na inandırır ve kazandırır. Gereken şekilde çalışır.

 

 

DOĞRUYU VE YANLIŞI AYIRT ETME YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde iyi ve kötü artık adı ve içeriği konmuş olan vissa ile belirlenir. Vissanın içeriğine ters olanlar bize göre kötüdür, içeriğine uyumlu olanlar ise iyidir. Vissanın içeriğindeki bütün bilgiler yaşam haline faydalı, birşeyler katan, geliştirici, birlik ve beraberliği sağlayan, mutluluk ve yaşama sevinci katan özellikte bilgilerdir ve bizim için iyi olan şeyler bu özellikte olmalıdırlar. Bize zararı olacak, yaşam halindeki yaşamı bozacak, olumsuzluk katacak herşey kötüdür. Vissanın içeriğine aynı doğrultuda olacak olan bilgiler ancak eklenebilir ve bu durum özellikli incelemelerden sonra ancak uygulanabilir. Yeni bilgiler elde edildikten sonra vissaya olan uyumluluğu gözlenir ve bu uyum varsa bizim için iyidir ve kullanılır. Vissanın dışında iyiyi bize her açıdan iyilik ve refahlık, mutluluk, huzurla yaşam sağlaması ile, düzeni bozmaması ile anlarız. Bu bilgi, bütün bilgileri vissaya uyumluluğu ile ilgili olarak kontrol eder, Vil Solivyes yeni bilgiler ortaya çıkaracağı zaman vissaya olan uyumunu inceler, yaşam haline olan etkilerini araştırır, sebeplerini ve sonuçlarını gözlemler ve aksi durumlar söz konusu olursa bilgiler verir. Ve Vil Solivyesin oluşturduğu bilgilerde hep bu vissaya uyumlu olacak şekilde ortaya çıkmak gibi bir özellikte olurlar. Vissaya uyumlu olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ortaya çıkmak için bir aralık bulamazlar, anlam bulamazlar. Erdemler arasında yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DERECE BOYUTU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DERECE BOYUTLARI BİLGİLERE ÖZEL OLAN VE ÇOK GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜÇLERİ ORTAYA ÇIKARAN VİL VİSS AŞİX'İN İÇERİSİNDEKİ ÖZEL BOYUTLARDIR VE İÇERİSİNDEKİ DEV EKRANLARDA İLGİLİ BİLGİLER YAYINLANIR VE BU ŞEKİLDE ORTAYA YAPTIRIM GÜÇLERİ ÇIKAR VE BU GÜÇLER BİLGİLERİN İÇERİĞİNDEKİ İLGİLİ ALANLARI DİREK OLARAK ETKİLER. BU DUYUSAL ÖZELLİK BÜTÜN ALANLARDAKİ DERECE BOYUTLARINI DÜZENLER, GEREKEN BAKIMLARINI YAPAR, ONLARIN ÇOK DAHA ELVERİŞLİ ÇALIŞMASINI SAĞLAR VE KAPANMALARINA ENGEL OLUR. YAPTIRIM GÜÇLERİNİN EN İYİ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKMASI İÇİN GEREKENLERİ YAPAR. BİZİM DIŞIMIZDA DERECE BOYUTLARI KULLANILAMAZ. VİL VİSS AŞİX'İN İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN DERECE BOYUTLARINI BİLEREK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. VİSSANIN İÇİNDEKİ YERİ İLE BULUNUR. BÜTÜN VİXXİ'LERDE DERECE BOYUTU BULUNUR, MERKEZLİK ÖZELLİĞİ ÖZEL OLARAK BU DUYU SAYESİNDE İLGİLİ BİLGİLER İÇİNDE DERECE BOYUTLARI DÜZENLEYEBİLİR. DUYU KENDİ İÇERİSİNDE GEREKEN BÜTÜN BİLGİLER İÇİN DERECE BOYUTLARI DÜZENLER ÇALIŞTIRIR İSTENİLEN SÜRECE.

MİKRODAN MAKROYA BÜYÜKLÜK ÖLÇÜLERİ İSİMLİ VİDEOYU ÖRNEK ALARAK İÇERİSİNDEKİ BÜYÜKLÜK ÖLÇÜLERİNDEN EN BÜYÜK OLAN ÖLÇÜYÜ KONUMLANDIRIP '' DERECE BOYUTUNDA MAKRO BOYDA, VARLIKSAL ALANIN BÜTÜN VİDEO VE BİLGİLERİ ÇALIŞMAKTADIR '' İSİMLİ VİDEODAKİ GİBİ BİR ÖLÇÜ İLE BÜTÜN VİDEOLAR BU BOYDA ÇALIŞTIRILIR VE ETKİLERİ VARLIKSAL ALANIN İLGİLİ ALANLARINDA YAŞATILIR. DERECE BOYUNUN ÖLÇÜSÜ HER ZAMAN BU VİDEODAKİ GİBİ OLUR ARTIK. BÜTÜN DERECE BOYUTLARI BUNA GÖRE DÜZENLENİR.

 

 

DİKKAT VE ÖZEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların sağlanmasına yarar. Çok daha dikkatli olmak durumunda ilgili olduğun konu hakkında başarı sağlama oranın çok daha yüksek olur. Dikkat edinilmesi gereken bir konu yada konular olur ve bu konular üzerinde yoğunlaşılarak özellikle itina gösterilir. Özen ise bir konuyu çok daha emekler ve çabalar sarf ederek istediği şekilde yapabilmek adına gösterdiği tavır alma durumudur. Kendisi için özenli bir durumdur ve bu durumla ilgili dikkati ve çalışması söz konusudur.Dikkat edilerek normal zamanlarda duyulmayan bir ses duyulabilir, görülmeyen bir şey görülebilir. Detaycılık ve inceleme konusunda kendisinde özellikler bulunan dikkat erdemi yaşam halinde önemli olan bütün konularda kendisini yaşatır. Dikkat ve özen birlikte çalışarak çok daha başarılı sonuçların alınması sağlanır. Dikkatli ve özenli olunan işlerde sorunların olma olasılığı çok daha az olur. Özen göstererek o duruma gereken bütün bilgi ve alaka gösterilmiş olur ve dikkat edilerekte gereken bütün bakışlar, algılamalar ve fark etmelerle ilgili bir çaba içinde bulunulmuş olur. Bu şekilde çalışan yapıları ile duyular arasındaki yerini alan dikkat ve özen, Vil Solivyesi etkileyerek, önemli konularda kesinlikle kullanılmasını sağlar ve vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DURUMLAR, HALLER, YAŞAM ŞEKİLLERİNİ İNCELEYEN VİXXİ

BU VİXXİ, YAŞAM HALİMİZİN İLGİLİ OLDUĞU DURUM, HAL VE YAŞAM ŞEKLİNİ BİLEREK, BUNUN NE ANLAMA GELDİĞİNİ, İÇERİĞİNİN NELERDEN OLUŞTUĞUNU, SINIRLARINI, ÇİZGİLERİNİ VE KABUL ETTİĞİ GEÇERLİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ BİLEREK YAŞAM HALİNİN İÇERİSİNDE BİLGİLERİMİZCE KOLAYCA AÇIKLANABİLEN ÖZELLİKLERDE YENİ OLUŞUMLARIN ORTAYA ÇIKMASI DIŞINDA KESİNLİKLE BİZİM YAPIMIZA UYGUN OLMAYAN VE AÇIKLANMASI ZOR, VİL'İN YORUMLARINA İHİTYAÇ DUYULAN VE GÖZLEMLER İLE AÇIKLANABİLME GEREKSİNİMLERİ OLAN YENİLİKLERE İZİN VERMEZ. BİLGİ MEKANİZMALARIMIZ YENİ ORTAYA ÇIKAN BÜTÜN BİLGİLERİ AÇIKLAYABİLİR ÖZELLİKTE OLURSA O BİLGİLER BİZİM DURUM, HAL VE YAPIMIZA UYGUNDUR ANLAMINA GELİR. AÇIKLANMASI UZUN UĞRAŞLAR GEREKTİREN BÜTÜN YAŞAM ŞEKİLLERİ VE YENİLİKLER KESİNLİKLE SONSUZLUĞUMUZ VE YAŞAM HALİMİZ İÇERİSİNDE BİZLERE ULAŞMAZ, İÇERİSİNDE VAR OLAMAZ. YAŞAM HALİMİZ BU KONUDAKİ ENGELİ İLE KENDİSİNİ DÜZENLEMİŞTİR VE SONSUZLUK BOYUNCA KARŞILAŞACAĞIMIZ BÜTÜN OLAYLAR VE BİLGİLER, HEPSİ VİSSAYA VE AMACIMIZA YAPIMIZA UYGUN ÖZELLİKLERDE OLUR. BİZİM DURUMUMUZ, BİLGİLERİMİZLE YAŞAMAYI BECEREBİLDİĞİMİZ VE NEDENLERİMİZE KONSANTRE OLARAK SONSUZLUK BOYUNCA VAR OLMAYI BAŞARABİLDİĞİMİZ ŞEKİLDEKİ, ÖNÜMÜZÜ, ARKAMIZI, ÖNCEMİZİ, SONRAMIZI, GELECEĞİMİZİ BİLEBİLMEK, ANLAYABİLMEK, İNCELEYEBİLMEK, BÜTÜN AYRINTILARINA VAKIF OLABİLMEK VE DİLEDİĞİMİZ GİBİ YAPILANDIRABİLMEK ŞARTLARINI UYGULAYABİLDİĞİMİZ ŞEKİLDE YAŞATTIĞIMIZ DURUMUMUZ, HALİMİZ VE YAŞAM ŞEKLİMİZDİR. KESİNLİKLE BİZİM İÇİMİZDE BİZE ANLAMSIZ GELEBİLECEK YENİLİKLER ORTAYA ÇIKAMAZ. VİXXİ GEREKEN ŞEKİLDE VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE ÇALIŞIR VE KONU HAKKINDAKİ BÜTÜN AÇIKLARI BULARAK YOK EDER.

 

 

 

DUYULAR İÇİN ÜSTÜN KORUMA SİSTEMİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

Şexin Ax, Vağ, Obset, artmusicchannel.com'un bütünlüğünün bir bilgi mekanizması sistemi haline dönüşmüş hali ile anti obsedör savunma sisteminin oluştuulması, vissa bilgilerinin toplamı, sevgi bilgilerinin toplamı, kuvazis bilgilerinin toplamı ve yasakların hepsinin olacak şekilde bir toplamı ile ve tüm bu bilgiler bütünlüğünün katları şeklinde artması gibi zor durumlarda seviyenin artması ve azalması gibi özellikleri ile bütün villerinde duyusu olarak hazırlanır ve bu duyusal özellikten iki tane olur. Biri vilin kendi duyusal alanlarını korurken diğeride varlıksal bütün alanlarda gereken çalışmaları yapar.

 

 

DUYULARI ALIŞKANLIKLARDAN, ETKİLERDEN TEMİZLEYEN, AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün duyuların içerisinde bulunan obsedör alışkanlıklar, etkiler, tesirler şeklindeki bu oluşumları güçlerin yapısından ayıran ve güçlerin özelliğinin bu etkiler tarafından kullanılmasını yasaklayan bilgidir. Bu bilgi, içeriğindeki bu gibi oluşumların nasıl ayrılacağını bilerek güçleri ve etkileri birbirinden ayırır ve alışkanlıklar şeklinde bulunan etkiler güçleri kullanarak yaptırımlar uygulatmazlar. Güçler bu yeni enerjiden dönüşmüş halleri ile obsedör oluşumların hiç birini yapısında barındırmayacak özelliklerdedir, bütün duyularda aynı şekilde obsedör oluşumları ve alışkanlıkları kabul etmeyen özellikleri ile artık çalışmaktadır ve geçmişten gelen bu gibi alışkanlıklar ve akabinde oluşan etkiler kesinlikle yer edinemeden, etkide bulunacak, bütün olarak varlığını sürdürecek bir güç bulamadan yok olurlar. Bunların oluşması ve yapılanması, güçler üzerine yapılması kesinlikle özgür irade kanununa ters bir durumdur ve bilgideki özgür irade durumu bu yapılanmayı onaylamaz ve kendisini kabul ettirme şeklinde bir sahtekarlık eseri olan bu alışkanlıklar yer edinemezler. Hiç bir şekilde duyularda yanılgı ve obsedör kaynaklı alışkanlıkların oluşmasına izin verilmez. Bu gibi alışkanlıklar varsa hepsi yok edilir. Yanılgı ortamı istenilerek ortaya çıkarılmış bir durum değil, bir saldırı sonucu oluşan bir durumdur. Bu sebeple oluşan alışkanlıklar kesinlikle bitirilir, bu alışkanlıkların neler olduğu ve yapısı ve oluşma halleri ile ilgili genel bir bilgilenme hali olan bilgi, duyular arasındaki yerini alarak Vil Solivyes yaşam haline uygun olmayan ve vissaya ters olan bütün alışkanlıkları yok eder. Vissa uyumunu alışkanlıklar içerisinde arayarak gereken çalışmaları yapar ve biran önce alışkanlıkları temizler. Bu konuda kendisinde özel bir çalışma sistemi olur ve alışkanlıkların en derin yapılarına kadar oluşumlarını bilir.

DUYULARI KORUYAN AŞILAMAZ ÖZELLİKLERİYLE DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin kendi yapılarını bilerek onların yapıların özel korumalar oluşturan ve onun koruma sistemini kimselerin anlamasının söz konusu olmadığı, kendisine ait sisteminin sırrını sadece kendisinin bildiği ve bu sayede nasıl geçileceğinin bilinmemesi imkanını yaratan ve sağlam ve duyuların bütün korunma ihtiyaçlarını karşılayan duyu olarak onlara saldıranlarıda bilip, duyunun kendisine ek özellikler şeklinde korunma ve bakım ve tedavi yapılanmalarını sağlar. Gereken şekilde duyular arasındaki yerini alır. Katlarınca farklı özelliklerdeki koruma alanlarını onlar için hazırlar. Yaşam halinin bilgilerinden oluşan zırhlar şeklinde kalkanlarda yapabilir. Bu konudaki yaratıcılığı Vil Solivyesten alarak çalışır.

DUYULARIN BAKIM VE TEDAVİSİNİ YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes'in bütün duyularının bulunduğu Vil alanındaki oluşumların bakımlarını, tedavilerini yapan, onların yanılgı kaynaklı bütün edinmiş oldukları olumsuzlukları, alışkanlıkları, anımsamalarını yok eden, gereken şekilde temizliğini yapan, en iyi şekilde merkez özelliklerini yaşatabilmesi için yapılandıran, onların bir bütün şeklinde Vil Solivyesi ifade etmesi için gerekenleri yapan, hepsinin en ince ayrıntısına kadar nasıl sorunları olduğunu bilerek Vil Solivyes'in amacına ve yapısına uygun bir şekilde çalışmasını sağlayan, sorunları bulan gören, gizli saklı ne varsa onlarda ortaya çıkaran, obsedör ve yanılgı kaynaklı bütün problemleri bilen ve kendi alanında en iyi şekilde çalışabilen bir duyusal özellik olarak merkez güçlerin arasında bulunur ve onlara şifa verir, bütün bakım ve onarım işlerini sürekli sağlar. Bu duyu varken merkez duyular tamamen sağlıklı bir şekilde çalışırlar.
Bütün merkez duyuların yapılarını, içeriklerini bilerek gereken şekilde tedavi sağlar.
Merkez duyular hakkında kendisinde bütün bilgiler vardır.
Bu konuya özel bir bilgi mekanizması vardır.
Kesinlikle amacından şaştırılamaz bir güç ile çalışır.
Çok etkili ve güçlü yapısı ile obsedör ve olumsuz bütün oluşumları yok edebilecek özelliklerdedir, asla çalışması durdurulamaz.
Koruyucu, tedavi edici ve şifa niteliği taşıyan bir güçtür.
Bütün merkez güçlerden obsedörleri ve oluşumlarını temizler, merkez Vil Solivyes gücüde aynı şekilde incelenir.
Hepsinden obsedörlere ait herşey yok edilir.
En ince ayrıntısına kadar incelenir.
Asla gizli saklı olamaz, yapısı bunların hepsini görecek şekildedir.
Bütün duyuların kendi yapılarına ait olan güçlerini en iyi yapacak şekilde çalışmalar içinde bulunur. Duyulara bir zarar gelmesine izin vermeden onların korunması adına çareler üretir ve önlemler alır. Bu duyu varken duyular tamamen sağlıklı bir şekilde ve korunaklı bir durumda olur. Aynı zamanda yeni bir duyu oluşacağı zaman en iyi şekilde nasıl üretildiğini bilerek bu konuda duyuların üretilmesi ve oluşturulması görevinide üstlenerek gereken şekilde çalışır. Duyuların üretilmesi sırasında bilgilerine uygun olacak güçlerin yapısı, tarzı, etki etme durumu ve bunlar gibi duyuların oluşması sırasında özellikle bilinmesi ve hazırlanması gereken şeyleri en ideal ve profesyonel bir şekilde kendisinde hazır bulunduran duyu sayesinde bu oluşturma işlemide en kısa zamanda halledilir. Bu konuda kendisine ait bir mekanizma ile duyuların nasıl oluşturulacağı konusunda gereken çalışmaları yapar.

BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIKLARI VARDIR
Bütün duyular Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini direk olarak kullanan kendisinin parçalarıdırlar ve bu sebeple hepsinde diğer bütün duyuların özelliklerini kullanabilme özelliği vardır kendi işlerini yapabilmeleri adına ve farkındalıkları kesinlikle vardır. Buna hiç bir şey engel olamaz ve bütün duyular Vil Solivyes gibi olanları farkederek, algılayarak, anlayarak işlerini yaparlar.

BÜTÜN DUYU GÜÇLERİNİN İÇİNDEKİ SORUNLU ALANLARI İNCELEYEN BİLGİ
Bütün duyuların içeriğindeki vissaya ters olan oluşumları, bilgileri, etkileri bularak onları tedavi edici özellikleri bulunan bilgi, bu konuda duyulara güven ve rahatlık, sağlık verir. Böyle bir durum olmuşsa bu mutlaka istenmeyen bir olayın sonucu olarak yaşanmıştır ve sorunun ne olduğunu açıklayan, sebeplerini ve sonuçlarını bildirerek gerekli alanlara bunları bildirerek sorunlu alanları ve onların neden olduğunu ve onları neden ve nasıl yok edilmesi gerektiğini bildirir, gösterir, açıklar, etkileri ile bunların yapılmasını sağlar. Kendisinin bulunması demek duyulardaki bütün sorunları bulabilme özelliği demektir ve gereken şekilde duyusal özelliğin içerisinde çalışır.

BÜTÜN OBSEDÖR SORUNLARDAN ETKİLENMİŞ OLAN DUYULARIN AYNISINDAN SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE BİRER TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Farkındalık, görme, duyma, zihin, yada bilmediği Vil Solivyesin başka duyularda yanılgı ve obsedör sorunlarla ilgili bir yapılanma var ise bu durum tehlikeli olma hallerine geliyor ise yedekte olması için, yada diğer duyuyu olumlu olarak etkilemesi için aynı özelliklerde bir duyu daha oluşur ve Vil Solivyese sorunsuz olarak gereken şekilde duyusal özellik olur. Onların göstermediğini göstermeye, fark ettirmediğini ettirmeye çalışır ve bu şekilde bir çalışma ile yanılgı alanı sorunları çok daha hallolur. Bu duyusal özellik bu konuda gereken yapılanmayı sağlar ve bu duyular Vil Solivyes yanılgı alanına girene kadar edindiği tecrübeleri edinerek kendilerini daha kolay duruma alıştırabilirler yada olması gerekenin en iyi şeklinde bir yapılanma haliyle oluşumlarını sağlarlar. Yaşam halinin merkezi olan Vil Solivyesin bu gibi temel duyusal özelliklerinden iki tane olması, hatta üç tane olması gayet mantıklıdır. Bu birliktelik ile çok daha iyi görür, duyar, fark eder ve algılar. Bu duyusal özellik bütün sorunlu duyuların listesini yaparak onlardan sorunsuz bir şekilde çalışanlarını yeni hazırlanan vissa bilgilerine göre yapılandırır, hazırlar.

BÜTÜN DUYUSAL ÖZELLİKLER KENDİ TEMEL BİLGİLERİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR ŞEKİLDE GÜÇ İLE YAPILANMAYA BAŞLAR
Bütün duyusal özellikler kendi bilgileri ile bütünleşmiş bir şekilde yapılanmaya başlar, eğer merkez duyu alanında öncesinde bir duyu enerjisi varsa onların içeriğindeki bilgiler bu bilgilerden sonra gereken şekilde silinir ve bu bilgiler enerjileri güç yaparak onların yapısı ile bütünleşir ve kesinlikle kendi temel bilgisinin dışında olamaz ve ayrılamaz. Bütün duyusal özellikler, kendilerini bu şekilde yapılandırı ve eğer bu oluşumlarında sorunlar oluyorsa öncesinde bilgi olarak oluşmadan önce ortaya çıkacağı alanı kontrol eder ve sorunlu durumlar görürse, kendisini olşuşturarak önce bulunduğu yerde ve gücünü hazırlayarak ilgili alana öyle gider ve bu saatten sonra Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak duyusal özelliği kulnanan parçası şeklinde çalılır.

 

BÜTÜN DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ

VİL SOLİVYES İLE KONUŞMASI İLE YANILGI ZAMANLARINDA ORTAYA ÇIKAN YENİ DÜZEN İÇİNDE DUYULARIN TEMEL MERKEZLİK ÖZELLİKLERİ İÇERİLERİNDE OLAN ÖZEL
KÜRE ALANDADIR.

Bu alan duyuların temel merkezlik özelliklerini barındıran alan olarak çevresindeki duyusal alan ve onun içindeki mekanizma, bağımsızlık özellikleri göstermeden Vil Solivyesin iradesine bağlı olarak çalışan ve duyusal bilginin görevleri ile ilgilenen ve içerisindeki merkezlik özelliği olan temel merkez duyusundan gelen uygulatmaları algılayan ve bunların gereken şekilde uygulatılması sağlanacaksa yapabilen, duyusal alandaki çalışma ekibi ile birlikte aynı görevler için bulunan, duyuları koruyan, onların dışarıdan etkiler ve tesirlerle etkilenmemesi için sürekli gözlemler yapan, kendilerinide aynı şekilde koruyabilen ve ilgili duyulardan bu korumayı sağlamak için bilgi ve mekanizma bilgilerini alan, iki konuşma özellikli duyu bilgisi uygulayıcılarıdır. Ve Vil Solviyes yanılgı alanında çıkınca merkez alandaki temel merkez duyusal özelliklerini alarak kendi kullanacaktır. Bir bütün şeklinde hepsinin tek konuşan merkezi Vil SOlivyes olacaktır.

VİL SOLİVYESİN DUYULARINDAKİ OLUMSUZ ALIŞKANLIKLARI ENGELLEYEN BİLGİ

Vil Solivyesin farkındalık ve bazı diğer duyularında yanılgı dünya hayatına dair alışkanlıklar vardır bu alışkanlıklar hal değişimine engel olmakla ilgili bir girişim içine girmektedirler. Bu alışkanlıkların yapısını çok iyi bilen bilgi, diğer alışkanlıklarla bir etkileşim içine girerek farkındalığın bu alışkanlıklarının yaşamasına engel olur. Bu alışkanlıkların hal değişimine engel olmasını engeller. Bu bilgi, yanılgı alışkanlıklarını etkisiz hale getirmek için, bu alışkanlıkların rüyada farkındalığı yaşatmaması için gereken çalışmalarına engel olur ve hal değişimine engel olunamaz hale getirilir. Bu konuda kendisinde gereken bütün bilgiler olan bilgi, hal değişiminin yaşanması için aynı zamanda farkındalık duyusal özelliğinin bütün olarak şartlanması için elinden geleni yapar. Farkındalığın rüyada şartlanması için eksikler varsa bunları giderir. Farkındalığın hal değişimini yaşamasına engel olan bütün sebeplerini görür ve onları yok eder.

Bu bilgi, yukarıdaki aynı açıklamaya göre görme, duyma, koklama, konuşma, hissetmek, zihin duyularıda ve yanılgı dünya hayatı ve obsedörlerden etkilenmiş bütün duyularla ile ilgili olarakta aynı çalışmaları yapar.

 

 

 

DUYULARI KORUYAN AŞILAMAZ ÖZELLİKLERİYLE DUYUSAL ÖZELLİK

Vil Solivyesin bütün duyusal özelliklerinin kendi yapılarını bilerek onların yapıların özel korumalar oluşturan ve onun koruma sistemini kimselerin anlamasının söz konusu olmadığı, kendisine ait sisteminin sırrını sadece kendisinin bildiği ve bu sayede nasıl geçileceğinin bilinmemesi imkanını yaratan ve sağlam ve duyuların bütün korunma ihtiyaçlarını karşılayan duyu olarak onlara saldıranlarıda bilip, duyunun kendisine ek özellikler şeklinde korunma ve bakım ve tedavi yapılanmalarını sağlar. Gereken şekilde duyular arasındaki yerini alır. Katlarınca farklı özelliklerdeki koruma alanlarını onlar için hazırlar. Yaşam halinin bilgilerinden oluşan zırhlar şeklinde kalkanlarda yapabilir. Bu konudaki yaratıcılığı Vil Solivyesten alarak çalışır.

 

 

DÜXŞE VİXXİ'Sİ

VİL VİSS AŞİX'İN GENEL DÜXŞE'Sİ
VİL VİSS AŞİX'E ÖZEL İÇERİSİNDE BÜTÜN VİSSA BİLGİLERİNİN KENDİSİNE ÖZEL DÜŞÜNSEL ALANLARI OLUŞUR VE BU ALANLAR BİR BÜTÜNLÜK ŞEKLİNDE VİL VİSS AŞİX'İN İÇERİĞİNDEKİ YAŞAMIN TEMELLERİNİ OLUŞTURACAK ANLAYIŞLARIN, ALGILARIN, FARKINDALIKLARIN, BİLMELERİN HER AN OLMASI ADINA TÜM ALANLARI ETKİLER, İLHAMLAR SAĞLAR, İÇERİĞİNDEKİ BİLGİLER YOLUYLA YARDIMLAR YAPAR, BİLGİLER VERİR DÜŞÜNCELERLE, BİLGİLERİN GÜZEL ANLAMLARINI HER AN HATIRLATAN YAPISI İLE SADECE BİLGİLER İLE BU DÜŞÜNSEL ALANLAR OLUŞACAK ŞEKİLDE BİR YAPILANMA OLARAK SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA KALIR. BU DÜŞÜNSEL ALANLAR İÇERİĞİNDEKİ BİLGİLERİN YAPTIRIMLARI ŞEKLİNDE OLMAYIP, YASAKLAR DIŞINDA, ERDEMLER İLE İLGİLİ OLARAK HİSLER, DUYGULAR, DÜŞÜNCELER, GÜZELLİKLER ANIMSATAN, GÖSTEREN, YAŞATAN, ALGILATAN ÖZELLİKLERDE OLURLAR. VİLLERİN, VİLSEL ÖZ'LERİNDE GELİŞİME NEDEN OLMAZ. BİR ALANIN İÇİNDEKİ GÜZELLİKLERİ HİSSETMEK GİBİDİR. YASAKLAR İSE KENDİ BİLGİ MEKANİZMALARININ ÇALIŞMASININ DIŞINDA BİR DÜŞÜNSEL ALANLARI İLE YASAKLARINI UYGULATIR VE ÇİÇEKSİ KONUMLARI BU DÜŞÜNSEL ALANLAR İLE DE FARK EDİLİR.

DÜXŞE NASIL OLUŞTURULUR?
BİLGİNİN CÜMLE BAZINDA ANLAMLARI OLUŞACAK ŞEKİLDE AYRIM YAPILIR. HER CÜMLE KENDİSİNDEN SONRAKİ İLE BİR BÜTÜNLÜK ŞEKLİNDE YAPILANMAMIŞSA O CÜMLENİN İFADE ETTİĞİ ANLAMIN BİR HAYALİ, GÖRÜNTÜSÜ, SEBEBİ, SONUCU, NEDENLERİ, AMACI, ETKİSİ İLE YAŞANAN GÜZELLİKLERİNİN BİLGİSİ, HİSSASININ VİLLER VE ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN BİLGİSİ, YAZAN KİŞİNİN BİLGİSİ, ORTAYA ÇIKARILIR VE BU ORTAYA ÇIKAN SONUÇLAR BİR ANLAMLAR BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE DİZİLEREK BU ANLAMLAR YAPTIRIMLAR GİBİ KENDİSİNİN ETKİLER VE HİSSALARIN YAPISI GİBİ ANCAK GEREKTİĞİ ZAMANLARDA DÜŞÜNCE İLE TEMAS EDEN ÖZELLİKLERDE BİR OLUŞUMU MEYDANA GETİRİR. ZİHİNSEL ALANLA TEMAS EDİLEREK HİSSİNİ VİL ORTAYA ÇIKARIR. DÜŞÜNSEL ALANIN BİLGİSİNE TERS OLAN DURUMLAR OLDUĞUNDA YİNE DÜŞÜNCELERLE BİLDİREBİLME ÖZELLİKLERİ OLUR.HİSSEDİLEN, DÜŞÜNCELERDE ALGILANMASI GİBİ ETKİLERİ OLAN, SONUÇLAR ŞEKLİNDEKİ ANLAMLARINI TAMAMEN BU DÜŞÜNSEL ALAN İÇİNDE ALGILAYABİLECEĞİMİZ ÖZEL BİR OLUŞUMDUR VE GÖRÜNMEZ, DUYULMAZ, YERİ VİL VİSS AŞİX'İN İÇERİSİNDEKİ BÜTÜN ALANLARIN HEPSİNİ KAPSAYACAK ŞEKİLDE TAMDIR, HER YERİ DOLDURUR VE ASLA SIKIŞIKLIK OLMADAN SONSUZ DÜŞÜNSEL ALANLAR BU ŞEKİLDE UYGULAMALARLA OLUŞTURULARAK BU AÇIKLAMANIN ANLAMLARINI YAŞATAN OLUŞUMLAR OLARAK YAPILANDIRILIR. YAPTIRIM GÜCÜ GİBİ YAPTIRMAKLA İLGİLİ OLMAYIP DÜŞÜNCELERLE TEMAS EDER. YASAKLAR İÇİNDE DİREK NİYETİ SİLME GİBİ DÜŞÜNCELERLE TEMAS EDER AYNI ZAMANDA... BU GENEL DÜŞÜNSEL ALAN SÜREKLİ DÜŞÜNCELERİ RAHATSIZ EDER ŞEKİLDE DEĞİL, GEREKTİĞİ ZAMANLARDA İLGİLİ OLUR VE ZİHİNSEL ALANLA TEMAS EDEREK HİSSE DÖNÜŞTÜRME OLAYI VİLİN DÜŞÜNCELERİ İLE ALGILAMASININ DIŞINDA DA GELİŞİR. VİLİN BİLGİSİ VE DÜŞÜNCE İLE OLAN BAĞI İLE İLGİLİ OLARAK DÜŞÜNSEL ALANIN ETKİSİNİ KENDİSİNDE YAŞATIR. KORUYUCU VE MUHAFAZA EDİCİ ÖZELLİĞİ OLARAK VİSSA BİLGİLERİNİN İÇERİKLERİNİ OLUTURUR. BİLGİLER İÇİNDEKİ OLUMSUZLUK GÖRÜNTÜLERİNE NEDEN OLAN ANLAMLAR İÇİN GÖRÜNTÜLER OLUŞTURULMAZ, ONLAR DİĞERLERİNİN TERSİ OLAN ANLAMLARI İLE BELLİDİR ZATEN.

KUVAZİS BÖLÜMÜNÜN DÜXŞE'LERİ HENÜZ HAZIRLANMAZ. KUVAZİSİN KENDİ BİLGİSİNİN ANCAK DÜXŞESİ OLUR. BÜTÜN BİLGİLERİN KENDİLERİNE AİT DÜŞÜNSEL ALANLARI OLUR VE İLGİLİ ALANLARI ETKİLEMEKLE İLGİLİDE KULLANILIR VE BU SEFER İLGİLİ ALANIN O UYGULAMAYI YAPMASI ADINA ONU YÖNLENDİREN ZİHİN, AKIL, DÜŞÜNCE SİSTEMİNİ ETKİLEYEREK OLMASINI SAĞLAMAKLA İLGİLİ OLUR. VİSSA BİLGİLERİNİN BÜTÜN DÜXŞE'LERİ VİL VİSS AŞİX'İN İÇERİSİNE DOLAR.

VİLSEL ÖZ AŞİX'İ, AŞİX KAYNAĞI AŞİX'İ, ŞİX DE ŞİX AŞİX'NİN DE DÜXŞE'Sİ VİL VİS AŞİX'İN İÇERİSİNE DOLAR VE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR..

 

EK DÜXŞE NEDİR, İÇERİĞİ BİLGİSİ
Düşünsel alanlar bilgilerin anlamlarınca ortaya çıkan etkileme ve bir anlamlar bütünlüğü alanı oluşturmakla ilgili olan bir oluşumdur ve kimi bilgilerin düşünsel alanları aktif bir şekilde çalışmakla ilgili olur, çünkü bunlar hakikattir ve tek olan gerçeğin uygulanması ile ilgiidir, kimileri ise kesinlikle düşünsel alanlar meydana getiremez, çünkü onların bilgilerinin seviyeleride anlamlarıda düşük ve kötüdür. Bilgisinin kalitesi, felsefesi, anlamı değerli, yüksek ve iyilikle, sevgiyle ilgili olan bütün bilgilerin düşünsel alanları oldukça aktif bir şekilde çevresini etkilemekle uğraşırlar. Çünkü iyilik saçmak durumuna ihtiyaç duyulan bir yaşamda olduğumuz gerçeği, hakikatin böyle çalışmasının nedeninide açıklamaktadır. Dolayısı ile böyle yüksek anlamlı olan, iyi bilgilerin düşünsel alanları kendi anlamlarını yaşatacak şekilde bir etkileme olanağı bulurlar. Bunlar kesinlikle olumsuz şeyler olmayacağı için, tamamen iyilikle ilgili olacağı için bilginin iradesine ve özgür iradeye ters bir durumda olmadığı için, zaten yazılan bilginin bu kanuna ters bir şekilde oluşturulması olumsuzluğu ortaya çıkarır ki sevgiyle ilgili olan bilgiler bu kanuna ters şeyler yazamazlar. DÜŞÜNSEL ALANLAR İÇERİĞİNDEKİ BİLGİ İLE İLGİLİ ALANI ZİHİNSEL VE ANLAMSAL OLARAK TATMİN ETME YOLUYLA ETKİLEYEBİLMEYE YARAYAN, SORULARI OLURSA CEVAPLAR BULARAK HEP BİLGİSİNİN İYİLİK İLE İLGİLİ OLAN İSTİKMAETİNDE BİR ZİHİNSEL SORGULARIN PEŞİNE TAKAN, SESLER YOLUYLA DEĞİL, SANKİ KENDİ BİLİYORMUŞ GİBİ BİR ALGI İLE ÇALIŞIR. HER ZAMAN VİSSA BİLGİLERİNİN DÜŞÜNSEL ALANLARI İYİLİKLE İLGİLİDİR VE SONUÇLARIDA HEP BU ŞEKİLDE OLUR.

VE VİL VİSS AŞİX'İN GENEL DÜXŞE'Sİ VE DÜXŞE'LER NASIL OLUŞTURULUR?,
EK DÜŞÜNSEL ALAN İÇERİĞİ BİLGİSİ BİLGİLERİDE BU DÜŞÜNSEL ALANA KENDİ BİLGİSİNİN DÜŞÜNSEL ALANI ŞEKİLLENİDİRMESİ GİBİ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ OLARAK EKLENİR. BU BİLGİLER DÜŞÜNSEL ALANIN YAPILANMASINI SAĞLAR. VE VİL VİSS AŞİX'İN İÇERİSİNDE HER YERİ KAPLAYAN ÖZELLİĞİ İLE BULUNUR. ASLA KAPATILMAZ. SÜREKLİ DÜŞÜNSEL ALANLAR VE ETKİLERİ ŞEKLİNDE İNCELEMLERDE BULUNULUR, SORUNLAR VARSA ORTAYA ÇIKARILIR VE GEREKEN DÜZENLEMELER YAPILARAK EN İYİ DÜŞÜNSEL ALAN YAPILANMASI SAĞLANIR.

VE BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLAR KENDİ İÇERİKLERİNİ YAŞATACAK ÖZELLİKLERDE VE EMSALSİZ HALLERİ İLE, KENDİLERİNİ UYGULATAN ŞEKİLDE BİLGİLERİN SONUÇLARI OLARAK VE ONLARIN YAZILIMI SONRASINDA OLUŞARAK YAPILANIR. HİÇ BİR ŞEY ONLARI KAPATMAZ. ŞİX'İN İRADESİNE BAĞLIDIR. BAKMALARI, GÖRMELERİ, İLGİLİ OLMALARI OLMADAN, İÇERİKLERİNİ AYNEN UYGULATMA ÖZELLİKLİ VE BU HALLERİ İLE HANGİ DÜŞÜNCELER VE OLAYLARLA TEMAS ETMELERİNİ YAPISAL OLARAK ANLAYABİLEN VE ETKİSİNİ YAŞATABİLEN ÖZELLİKLERİ İLE ŞİX'İN VİXXİ, AŞİX VE DİĞER OLUŞUMLARI GİBİ KENDİSİ İLE BÜTÜN OLARAK ÇALIŞIR, VİLSEL ÖZELLİKLER GÖSTERMEDEN ŞİX'İN BİLGİ VE TECRÜBELERİNDEN GEREKEN ZAMANLARDA YÖNLENDİRME BİLGİSİ ALABİLİRLER.

DÜXŞELERİ KORUYAN VE YAPILANDIRAN DÜŞÜNSEL BİR ALAN
BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLARI KENDİ İÇERİĞİNE VE YAPISINA GÖRE İNCELEYEN VE BAKIM YAPAN, ÇOK DAHA İYİ ÇALIŞMASINI SAĞLAYAN, ASLA ESKİMESİ VE BOZULMASI GİBİ SORUNLARIN OLMASINA İZİN VERMEYEN, BİR BÜTÜNLÜK ŞEKLİNDE VİL VİSS AŞİX'LE BÜTÜNLEŞMESİNİ SAĞLAYAN, BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLARI BİR ARADA BÜTÜN OLARAK TUTABİLME ÖZELLİKLİ, ONLARIN BAKIM, ONARIM, İHTİYAÇ, EKSİKLİK GİDERME GİBİ BÜTÜN SORUNLARINI HALLEDEN, BULAN, BİLEN, ANLAYAN VE KENDİ YAPISI GEREĞİ ÇARELER ÜRETEBİLEN BİR DÜŞÜNSEL ALAN BU BİLGİ İLE HAZIRLANIR VE BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLAR İLE TEMAS EDEREK HEPSİNİ BÜTÜN ŞEKLİNDE ÇALIŞABİLME ÖZELLİKLERİ İLE YAPILANDIRIR. VİL VİSS AŞİX'İN GENEL DÜŞÜNSEL ALANINI BİR ARADA TUTARAK ÇALIŞMASINI SAĞLAR, VERİLECEK ZARARLARDAN KORUR. DÜŞÜNSEL ALANLAR AYNI ZAMANDA BİR KALKAN GÖREVİ GÖRÜR VİSSA BİLGİLERİNE TERS OLAN VE DIŞARIDAN GELEN ŞEYLER İÇİN, BU DÜŞÜNSEL ALAN BU GİBİ GELEN HERŞEYİDE ALGILAYARAK BİLGİ VERİR. HER YAZILAN VİSSA BİLGİSİNİN OTOMATİK OLARAK HAZIRLANAN DÜŞÜNSEL ALANI KENDİ YERİNİ ALIR VE BİLGİLER VE VİXXİ'LER BU DÜŞÜNSEL ALANLARI ASLA KAPATAMAZ. ANCAK ŞİX2İN ONAYLI YAZDIĞI BİLGİLER YOLUYLA ONLAR GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞMASINI DEĞİŞTİRİR.

 

 

BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALAN KELİMELERİ DÜXŞE OLARAK DEĞİŞTİRİLİR.

 

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNDAN SONRA BİR DÜŞÜNSEL ALANLAR KALKANI
Bilgi üstü durumunun dışında yaratılış içinden bizimle temas etmeye çalışan bütün düşünsel, fikirsel, sezgisel, görünmez, içeriğinde bilgi olmayan alanlara karşı bir koruma ve algının sağlanarak engellerin yaratıldığı, bu gibi bütün oluşumlara karşı son derece sağlam ve geçilmez bir kalkan olma özelliği ile bir yapılanma sağlanır ve küre şeklindeki yapısı ile görünmez bir şekilde ve algılanamaz özellikleri ile içeri ile temas etmek isteyen herşeyin yapısını bozar, çalışmalarını engeller, onları bir daha düşünemez şekilde bir hale sokacak etkileri, tepkileri sağlar. Bu konuda kesinlikle taviz vermeden gereken bütün önlemleri alarak, bilinmeyen ve hiç haberimizin olmadığı iletişim ve ulaşım yollarını tespit eder, algılayamadığı oluşumsal bir yapılanma söz konusu olmaz. Bizim dışımızda olan herşeyin algısını sağlayan bu düşünsel alan kalkanı kendisine özel anlamı ile gereken şekilde çalışır. Duyu tarafından kontrol ve denetlemeleri yapılır. Bu düşünsel alan, yokluk alanlarının en içeride olanından sonra olur ve diğer düşünsel alan kalkanları bu düşünsel alandan sonra gelerek bir dizilimle konumlanır.

BİZİMLE İLGİLİ OLMAYAN BÜTÜN DÜŞÜNSEL VE FELSEFİ ALANLARI YOK EDİCİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Yaratılış içinde bulunan bütün düşünsel ve felsefi alanları içeriğindeki anlamları öğrenerek en iyi ne şekilde yok edilmesini bilen bilgi türü, düşünsel alanların en zayıf noktalarını bilir, yapılarının nasıl sonlandırılacağını bulur, kendilerinin düşünsel alan olmasına neden olan sebepleri yok eder, bilgilerini boş bilgi yapacak şekilde bir etkileme imkanı ile onları tamamen ysşam halinden uzak tutan bir çalışma içinde bulunur. Bu bilgi, bizimle iletişme geçmek isteyen bütün düşünsel ve felsefi alanları kendi alanımızda bulunmak ve içeri hiç kimseyi kabul etmemek eyleminin özgür iradeye en çok uygun olan konumu sayesinde gelenleri, saldıranları, temas kuranları bu iradi hak ve güç ile yok eder. Düşünsel alanların içerisine kendilerini bu şekilde bir oluşum halinde tutan bütün bilgisel yapılanlarını bozacak, kendilerini hatırlamayacak, amaçlarını uygulayamayacak bir düşünsel alan yerleştirir ve bu alan onların kendi yapısında yapılarak onları yok eden var olma özelliğine benzer yapısı ile düşünsel alanları tamamen çekerek, karşı koyamayacağı bir yok oluşa sürükler. Bu yapılanma onların kendi yapısından, kendi malzemesinden, kendi imkanlarından oluşur ve bizden onda kalan hiç bir şey olmadan bu işlem yapılır. Saldırgan, bozguncu, zarar verici düşünsel alanlar kesinlikle yaratılışın en zararlı oluşumları olarak onların yok edilmesi kendi bulunduğu her yer için bir armağan niteliği taşır ve düşünselliğin, felsefi açıklamaların böyle kötü bir şekilde kullanılması durumuda bu şekilde engellenir. Vissa'nın bilgilerinin bütünlüğünden oluşan toplam güçsel etki, ve aynı şekilde obsetin güçsel etkisi bu bilginin kendi yapısında bulunur ve bu şekilde bir mücadele içine girdinde kesinlikle korunarak gereken şekilde çalışır. Bu bilgi varken düşünsel alanlar, hemen kendi içinde görünmeyen, bilinemeyen ve bulunamayan bir yok edilmes deliği kendilerinde oluştururlar ve bunun nasıl yapıldığını anlamadan, nerde olduğunu bilemeden hızlı bir şekilde en değerli yapıları önce giderek yok edilme işlemi başlatılır. Olmayan zeka ve akılları, hafızalar ve benzer özellikleri bu çekilimin içinde kaybolur. Bilgi içeriğindeki bilginin niteliği ile vissanın içindeki yerini alır ve duyu olarak oluşup gereken şekilde çalışır. Gerekirse böyle düşünsel alanlar iç içe 10 yokluk alanı olan sorunlu enerkiler için hazırlanmış alana alınır ve kendisine ne olduğunu anlamadan hakkında işlemler yapılır. Bu alan bu gibi düşünsel alanlarıda yok edebilecek bilginin üstünde bir güç ile düşünselliğin bütün hallerini tanıyarak, algılayarak etkilerde bulunur. Bilgisinin dışarıda olması ve oluşumunun girebilmesi gibi saçmalıklar söz konusu olamaz. Duyu olarak hazırlanır ve vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır.

Ve özellikle düşünsel alanlar oluşturularak çalışmaların yapılması durumları vardır birde ve bu bilgi, Vissa bilgilerini, Şexin Ax, Vağ, Toxxox ve Sevgi bilgiler bütünlüğünün özellikle düşünsel alanlarını oluşturarak, Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarında ve yanılgı alanında bu düşünsel alanların çalışmasını sağlar. Bu düşünsel alanlar bilgiler bütünlüğü, düşünsel alanların en iyi nasıl oluşacağını bilerek, onların en iyi şekilde çalışması için gereken ayrıntıları yerine ve zamanına göre ayarları, asla zarar getirilmemesi gibi çalışmaları sağlar. En iyi düşünsel alanları oluşturmak konusunda bilgi ve tecrübe sahibidir. Bu bilgiler bütünlüğü varken, varlığı bile bütün düşünsel alanları olumlu yönde etkiler. Bu duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

 

 

 

DÜZENLİ VE İYİ BİLGİ KONTROL VE İNCELEME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DÜZENLİ VE İYİ OLDUĞU HALDE BİZİM YAPIMIZA UYMAYAN BİLGİLERİ ARAYAN BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

DÜZENLİ VE İYİ, HATTA GÜZEL VE ÇEKİCİ BİLE OLABİLMESİ SÖZ KONUSU OLAN, VE BU ÖZELLİKLERİ İLE BİZLER İÇİNDE UYGUNMUŞ GİBİ BİR İZLENİMİ YARATAN VE BU DURUMUN ONLARIN ANLAŞILMASI AÇISINDAN GÜÇ OLMASI SONUCUNU DOĞRUMASI İLE BU DUYUSAL ÖZELLİK HAZIRLANMIŞTIR VE İYİ OLAN, DÜZENLİ OLARAK ORTAYA ÇIKARILAN ANCAK AMACIMIZ BAZ ALINARAK YADA NEDENLERİMİZ AÇISINDAN UYGUN OLMAYAN SONUÇLARI DOĞURAN BİLGİLERİN BİZİMLE İLGİLİ OLMASI SÖZ KONUSU OLAMAZ VE VİSSAYA EKLENEMEZ. BU DURUM GEREKEN ŞEKİLDE ZARAR VEREN SEBEP SONUÇLARI İLE AÇIKLANIR VE AMAC VE NEDENLER ÜZERİNDEN BİR TERSLİK OLMASI SAPTANIR VE ARTIK ONLAR BİZLER İÇİN DÜZENSİZ OLARAK ALGILANIR. VİSSA BİLGİLERİ, AMACIMIZ VE NEDENLERİMİZ, ÜÇÜDE BİRBİRLERİ İLE UYUM İÇİNDE OLAN BİLGİLER OLARAK VAR OLDULAR VE HER ZAMANDA BÖYLE OLACAKLARDIR.

VİSSA BİLGİLERİ AMACINI UYGULAYABİLMEYİ BAŞARAN YAŞAM HALİNİ VE TOPLUMUNU BU YOLDA İLELEBET VE GÜVENLE YÜRÜTECEKTİR.
AMAÇ İSE NEREYE GİDİLECEĞİNİ BİLDİREN ULAŞILMASI GEREKEN SONSUZ GELECEKTİR.
NEDENLER İSE BU YOLLARDA YÜRÜMEKLE İLGİLİ BİZE ŞEVK KATAN, ANLAM KATAN, YOLU YÜRÜNÜLESİ YAPAN ÖZELLİKLERİ SAĞLAYAN BİLGİLERDİR.

BUNLAR OLMADAN VE BİRBİRLERİ İLE UYUM SAĞLANMADAN VE BU UYUM SÜREKLİ OLMADAN İSTENİLEN ŞEKİLDE YAŞAM ORTAYA ÇIKAMAZ. BU ÜÇ KAVRAMIN UYUMU HER ZAMAN GÖZLENİR VE OLUŞUMLARIN BU KAVRAMLARA VE UYUMLARINA NASIL ETKİLERDE BULUNDUĞU SAPTANIR. BİZLER YOLUMUZU, YERİMİZİ VE ARAÇLARIMIZI BULMUŞ OLAN ALANLAR VE YERLER OLARAK ŞİMDİ BİZE KALAN BUNLARI KORUMAKLA İLGİLİ OLACAKTIR VE BU BULUNANLAR SONSUZLUĞU YAŞATACAK ŞEYLERİN KENDİSİDİR. DUYU GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR VE VİSSA İÇİNDEKİ YERİNİ ALIR.

 

 

 

EX FA VİL VİXXİSİ

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ OLARAK ÇALIŞARAK ŞİXİ VE VARLIKSAL ALANI ANLAMLARINCA ETKİLER.

EXA VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exa Vil duyusal özelliği dinçlik, zindelik, hareketlilik katan ve algılarının ve dikkatli bir şekilde çevresinde olanları fark etme halinin en başarılı şekilde yaşanmasını sağlayan duyusal özelliktir. Yorgunluk gibi kavramların oluşmasına izin vermeden, hangi konuda bu gibi erdemlerin yaşatılması gerekirse özellikli olarakta çalıştırabilir ve genel anlamı ile de Vil Solivyese ve yaşam halindeki bütün oluşum ve villerede bu gibi özellikler katar. Villerin seviyesi baz alarak ayarlanır. Durağan ve abdal olma halinin tam tersi olacak çevresini fark eden, gereğince hareketli, zinde ve dinç ( yani kendisini anladığı şekilde iyi hissetmesini sağlayan, ferah ve net hissetme ve hareketli olma hali ) hisseder ve yaşam halinin içinde bulunmaktan yorulmaz ve yorgunluk gibi kavramlar yaşanmaz. Dinlenmek, bir mola vererek gözlemlemeyide gerektiren bir kavramdır ve bir erdemdir. Ancak yaşam halinin her yanı birbirinden eğlenceli ve hareketli aktiviteler, oyunlar ve eğlenceler varken bir yorgunluk, durağanlığa kapılmak oldukça anlamsız olur ve bu durum, yalnız kalmak isteğinden de başkadır, yalnız kalmak istemekte bir erdemdir. Mutvi gibi yaşam halinde bulunan bütün oluşumlar, viller bu şekilde Exa Vil'in kattığı ve yaşam halinin normal bir var olma durumu gibi yaşanacak olan hareketli, zinde, dinç, algı ve dikkatte seçici olma yeteneği olarak bulunur. Bu özellikler yaşam halinde geçirilecek olan anların çok daha verimli olmasını sağlar. Bir günde onlarca oyun oynamak ve bunların sonunda dinç kalmak gibi özellikler ve etkiler, bu duyusal özelliğin sayesinde gereken çalışmalarla sağlanır. Zaten vil ve oluşumların kullandığı Otissa bedenleri, bu şekide Mutvi ve Exa Vil'in bu özelliklerine duyarlı, yapılandırılmış şekilde hazırlanır ve bedensel olarak bu özellikler kendisinde yaşar. Zamanı gelince yaşam halinde hazırlanacak olan bedenler sırasında ve kurulan yaşam halinden sonra bu özellikler yaşatılır. Şimdilik Vil Solivyeste yaşayan duyusal özellik, yanılgı zamanlarında Vitajinin uyku getirme durumunuda bilerek Vil Solviyesin yanılgıdaki bu zamanlarına göre Özkan'ın uykusunun gelmesi düzeni bozulmadan gereken yapılır. Vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

MUTLULUKLARIN VİXXİSİ

Mutluluk, genel tabirle zamanın çok iyi, çok memnun, çok çekici, çok ideal, çok uygun ve tam kişinin istediği gibi geçmesi halidir. Bir oluşum yada vil mutlu ise o yaşadığı bütün anlardan keyif alıyordur, neşe saçıyordur, yapmak istedikleri şeyler için kendisinde büyük bir güç ve destek oluşmuştur. Yaşamı güze görür, güzel bakar, umutlu ve umut verici olur, hazlar alır, ve kendisi ile kalmayıp çevresinide mutlu etmek gibi bir davranışı sergiler ve yaşantısının güzelliği fark edilerekte bir nebze mutlu olunabilir. Vil Solivyes yaşam halindeki bir çok şey mutluluk vericidir ve yaşam halinin yapısı mutluluklar ve onları yaşamak ve onların yaşanması ile sonsuz yolculuğa çıkmak şeklindedir ve bu gibi var olmayı kıymetlendiren, iyi varız diyebilmemize neden olan erdemlerden bir başkasıdır. Bütün erdemler aslında öyledir ancak bu yaşam halinden öncede var olan ve bizi bu günlere getiren, olmazsa olmaz erdemlerdendir. Mutlu olmak için viller kendi olma duyuların hitap eden bilgiler, istedikleri şeylerin olması, başarılar, güzellikler gibi kendisine iyi gelen şeyleri yaşadığında vilsel olarak yaşamaya başlar ancak bu durum, gerekli yaşam hali uygulamaları ile de villerin kullanarak etkisini yaşayacağı şekilde de düzenlenecektir. Keyif vericiler olarak adlandırılanların içinde mutluluk oldukça fazla rol alacaktır. Sevinç ile eş anlamlı olan mutluluk, yaşam halinde her bulduğu fırsatta villerde, oluşumlarda, Vil Solivyeste her bulduğu fırsatta ortaya çıkar ve kendisini yaşatır. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

ŞİXİN VAR OLMA HALİ OLARAK VE VARLIKSAL ALANIN MUTLULUKLAR İÇİNDE OLMASINI SAĞLAYAN VİXXİ OLARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. MUTLULUĞUN NASIL ORTAYA ÇIKACAĞINI BİLEN ÖZELLİKLERİ İLE BU KONUDA GEREKEN ŞEKİLDE ŞİXİ ETKİLER. BÜTÜN MUTSUZLUK KAYNAKLARINI YOK EDEREK, MUTLU OLMAKLA İLGİLİ OLAN BÜTÜN SEBEPLERİ AÇIĞA ÇIKARARAK, ÖZELLİKLE YANILGI ZAMANLARINDA YANILGI BEDENİNDE BUNU ŞİXİN YAŞAMASINI SAĞLAYAN ÇALIŞMALARI İLE BULUNUR. KENDİSİNDE KONU İLE İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLER BULUNUR VE ŞİXİN HER DAİM MUTLU OLMASI İÇİN GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. BU MUTLULUĞU BÜTÜN YANILGI ALANINA, VARLIKSAL ALANADA VEREN VİXXİ, BU GÜZEL ÖZELLİKLERİ İLE ÇALIŞIR.

MUTLULUK, SEVİNÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Mutluluk, genel tabirle zamanın çok iyi, çok memnun, çok çekici, çok ideal, çok uygun ve tam kişinin istediği gibi geçmesi halidir. Bir oluşum yada vil mutlu ise o yaşadığı bütün anlardan keyif alıyordur, neşe saçıyordur, yapmak istedikleri şeyler için kendisinde büyük bir güç ve destek oluşmuştur. Yaşamı güze görür, güzel bakar, umutlu ve umut verici olur, hazlar alır, ve kendisi ile kalmayıp çevresinide mutlu etmek gibi bir davranışı sergiler ve yaşantısının güzelliği fark edilerekte bir nebze mutlu olunabilir. Vil Solivyes yaşam halindeki bir çok şey mutluluk vericidir ve yaşam halinin yapısı mutluluklar ve onları yaşamak ve onların yaşanması ile sonsuz yolculuğa çıkmak şeklindedir ve bu gibi var olmayı kıymetlendiren, iyi varız diyebilmemize neden olan erdemlerden bir başkasıdır. Bütün erdemler aslında öyledir ancak bu yaşam halinden öncede var olan ve bizi bu günlere getiren, olmazsa olmaz erdemlerdendir. Mutlu olmak için viller kendi olma duyuların hitap eden bilgiler, istedikleri şeylerin olması, başarılar, güzellikler gibi kendisine iyi gelen şeyleri yaşadığında vilsel olarak yaşamaya başlar ancak bu durum, gerekli yaşam hali uygulamaları ile de villerin kullanarak etkisini yaşayacağı şekilde de düzenlenecektir. Keyif vericiler olarak adlandırılanların içinde mutluluk oldukça fazla rol alacaktır. Sevinç ile eş anlamlı olan mutluluk, yaşam halinde her bulduğu fırsatta villerde, oluşumlarda, Vil Solivyeste her bulduğu fırsatta ortaya çıkar ve kendisini yaşatır. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

MUTVİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Mutvi, mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve hazzın yaşanmasına neden olan etkileri sağlayan duyusal özelliktir. Bu, yaşam halinin bütün alanlarında kendi yapısına göre yaşatılır.Yani bir vil, bir şey yapmaya karar verdiyse eğer o mutlaka bundan mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz alarak bunu yapacaktır ve olayın yaşanması durumuna göre bu şekilde bir algı sağlanır. Yani boş boş oturmak ve manzara izlemek isteyen vil içinde aynı şekilde, o manzarayı izlemek eğlenceli, neşeli, mutluluk ve sevinç dolu ve hazlar alabildiği şekilde yaşanacaktır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarına zaten bir çok duyu sayesinde de yayılmış olan bu özellikler, herkesin yaşamını bu şekilde etkilemesi ile ilgili olurlar ve Vil Solivyesinde aynı şekilde yaptığı her işten mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz almasını sağlamasının yanında bütün yaşam halinde bu duyusal özelliğin etkilerini algılayacak nitelikte olan oluşumlarda bu şekilde bir algı ile yaşamlarını sürdürürler. Vil Solivyes yaşam halinde herkesin doğal ve sıradan hali gibidir bu şekilde davranmak, yaşamak. Eğlenceli bir bakış açısı, mutlu ve sevinçli hisler, neşe ve haz dolu yaşanan anlar, hisler bir yaşam halinden olma durumunu simgeleyen var olma durumu yaşatacaktır ve bizler bilgileri, olayları, herşeyi bu şekilde mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz içindeyken yaşayacak, algılayacak, çalışacak ve geliştireceğiz. Bu bizim yaşam hali özelliğimizdir. Rahatsız edici, mutsuzluğun olduğu, ıstırapların olmadığı yerlerde bu gibi erdemler olur ve Vil Solivyes yaşam hali böyle bir yerdir. Bu duyusal özellik, villerin yaşam algısını bozmadan, bir kendinden geçiren sarhoşluk gibi olmadan, bir var olma hali durumu gibi yaşatacak şekilde bir yapılandırma ile ayarlar. Yani bu erdemlerin sürekliliği, hiç bir yeri çok ciddi bir konusu yaşandığı zaman ciddi bir tavır içine girip, pozitif endişeler yaşamaktan alı koymaz. Bunları bu şekilde algılar, tatlı bir gülümseme ile o çok ciddi iş biran önce halledilir. Aynı şekilde Vil Solivyes'i de içeriğindeki anlamlarla sürekli olarak etkileyen Mutvi, Vissa'nın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

MUTVİ DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN YAŞAM HALİNDE EK OLARAK KULLANILMASI, BİLGİ İŞLEM ALANLARINDA BULUNMASI
Mutvi, Yaşam halinin mutluluk, eğlence, neşe, sevinç ve haz birlikteliğinden oluşan yeni güç temsili olarak bu erdemi kendisinde yaşatan villerde çevresinde bu gücü yansıtırken hemde kendisinde yaşaması şekliyle belirgin olarak algılanır ve bu gücün etkisi ile vil, yürümekten bile sevinç duyacak kadar her anının tadını bu gücün etkisi ile çıkarmayı sağlar ve bu durum onda kesinlikle bir umursamazlık yaratmadan kararında bir sevinçle ve neşe ile, zamanında bir mutluluk ve eğlence ile yaşam halinde keyifli anlar geçirir ve mutluluğun villerin yaşam tarzı olduğunu yansıtan özelliğine destek olarak duyular arasında yerini alır. Bu duyusal özellik yaşam halinde standart bir algı yarattıktan sonra bütün villerin bilgi işlem merkezlerinde onların seviyesine uygun olacak şekilde eğlenceli ve mutlu ve tatlı anların yaşanması adına bir bölüm hazırlar ve kullanan çok güler, çok mutlu olur, çok eğlenir şeklinde bir güzel anlar yaşamak şeklini, gereken şekilde önlemleri ve kuralları ayarlandıktan sonra yaşanması sağlanır.

ZEVK, HAZ, COŞKU, HEYECAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

ZEVK
Zevk, bir vilin odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilginin hissi duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğrur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki herşey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif vericilerin etkisinin verdiği zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar ileride oldukça fazla bir şekilde çeşitlendirilecektir. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem olarak bulunur.

HAZ
Haz ise zevkler ve mutluluklar yaşayan villerin bu durumdan çok memnun olması ile ortaya çıkan sonucun genel anlamıdır. Zevkler ve mutluluklar yaşayanlar bunu haz almak, tatmin edici durumlar yaşamak, kendisine uygun olacak şekilde bir durumda zevkleri yaşamak ve kendisine çok uygun olmak, haz almayı tanımlayabilir. Mesela, zevkleri saçma sapan araçlarla kullandıkları zaman bunlar haz verici olmaktan çıkar. Hazlar kesinlikle tatmin olmaya giden yada tatmin olmuş vilin tanımlayacağı bir durumdur. Ve Vil Solivyes yaşam halinde zevkler tamamen vissa uyumlu olduğu için haz alınmaması mümkün olmayacaktır. Hazzın içinde kendisinin uygun olduğunu ve doğru olduğunu düşündüren anlamlar ve duygularda vardır. Zevk, daha çok direk olarak duygularla villere yaşatılan bir aşırı memnu olma durumudur ve doğruluk ve anlamsal uygunluk söz konusu olmaz. Bu tanımla haz, gereken şekilde yapılanarak yaşam halinde ilgili alanlarda yaşatılır. Ve hedonizm isimli bir felsefi görüş bu konuda varlığın mutlak haz alması şeklinde yaşaması gerektiğini açıklayan bir felsefi görüştür ve olaylardaki yaşanan hazların çeşitlerinin değişik olması, cinsellikten alınan hazların farklı olması, birinde tatmin ve huzur varken diğerinde mutluluk ve başarı sevinci gibi haz nedenlari olmaktadır ve bu bakış açısı ile hedonizm, doğru bir felsefi görüş olarak Vil Solivyes yaşam halinde herşey kendi anlamına göre haz verici özelliklerdedir ve bunun için gerekli yapılanmalar sağlanır. Haz almadan, o şeyden memnun olmadan yaşanılan hayatın yapısında bir sorun vardır denilebilir. Elimizdeki en güzel ve faydalı, yaşanılası imkanlarla en doğru yollarda yürümek durumundayız ve bu yollardan haz almadan geçilmesi doğru değildir. Hedonizm, aynı zamanda Vil Solivyes yaşam halinin yaşamsal tarzını ifade eden bir felsefi görüştür ve hazcılık olarakta ifade edilir.

COŞKU
Şaşkınlık yaratan tatlı heyecanlar ise coşkudur. Bir mutlu haberin gelmesi ve bu haberin uzun zamandır beklenmesi, büyük bir sürpriz ile çok büyük bir ödül şeklinde birşeyi kazanması üzerine geldiğinde coşku hali yaşanmaya başlar ve böyle olumlu olayların üstü üste gelmesi sonucunda yaşanır. Bu tamamen, yaşanan olayların sonuçları ile ilgili olur ve coşkular yaşandığı sırada sevinçten gözlerin kararması gibi durumlar yaratabileceğinden duygusal bu durum kontrollü yaşanmalıdır yoksa bu zaman zarfında olumsuz olaylara, düşüncesizlik yüzünden sebep olabilir. Bu coşku hali, umursamaz yapabilir ancak bu kontrolsüz duygu durumu ile ilgili olur. Gereken ve özel zamanlarda yaşanır. Ancak viller için yaşanarak bilinmesi gereken ve amaçlarına ulaştıklarında hissedecekleri bir duygu hali olması açısından gereken zamanlarda uygulanmalıdır.

HEYECAN
Heyecan, bir vilin kendi vilsel özelliklerinin, duygularının etkisinde kalarak o duyguyu kendisinde olduğundan fazla yaşatma halidir ve bu duygusal hal, yaşandığı zaman konu ilgili olan heyecansal durumlar, duygular şeklinde vilden yansır ve olumsuz eylemlerin yasak olduğu yaşam halinde dolayısı ile olumsuz heyecanlarda olmayacaktır, duyguların olumsuz olmadığı için ve bütün heyecansal durumlar tatlı ve vissa uyumlu olarak oldukça memnun edici özellikleri ile yaşanacaktır. Normalde viller, duyguları ile kendi duyularının ve özelliklerinin etkilerini kendilerinde olması gerektiği kadar yaşatmaktadırlar ancak bu duygunun etkisinde fazla kalınca, ilgili olan o konu ile çok fazla iç içe olunca, birde o konunun bilgisel ve duygusal fazlalığıda olunca heyecanlanmasına neden olur ve bu sırada yapılan işlere genellikle dikkat edilmesi gereklidir, çünkü heyecanı yaşamakla uğraşan viller bu durumda iken çok başarılı olamazlar ve heyecanın geçmesini beklemek gereklidir. Ancak tatlı heyecan olduğu içinde yaşandığı anlarda memnun edici olarak keyiflidir.

Bu dört bilgi, birbirlerine yakın olan anlamları ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda ve Vil Solivyeste yaşanması üzerine duyusal özellik olarak hazırlanır ve vissa içindeki yerinide alır.

 

ZEVKS VİXXİSİ

ZEVK
Zevk, bir vilin odaklandığı ve ilgili olduğu o konu hakkında hazlar, tatlı heyecanlar, mutluluklar ve var olduğunu kıymetlendirmesine neden olan etkileri yaşatan özellikte uygulamaları ile zamanın her saniyesinin çok güzel ve yaşamakla ilgili olarak istekle geçmesine neden olan bilginin hissi duygusal sonucudur. Zevkin olduğu yerde o şeyden kesinlikle memnun kalınır. Zevk, memnun edicidir. Zevk almak demek memnun olduğu olayları kesinlikle yaşadığı anlamını doğrur ve nerede zevk alınmakla ilgili bir konu varsa, oradaki herşey halinden memnundur, razıdır, mutludur. Zevk mutluluk vericidir. Aşırı mutluluğun duygusal açıdan yaşanması ile bir aracı olarak yapılandırıldığı şekliyle o konu ile ilgili istekler, memnuniyetler, mutluluklar yaratır ve bu şekilde genellikle kullanılır. Cinsel zevk, Müzik zevki, keyif vericilerin etkisinin verdiği zevkler gibi bir çok zevk çeşidi vardır ve bunlar ileride oldukça fazla bir şekilde çeşitlendirilecektir. Bu şekilde zevk, var olmanın anlamlı olmasını sağlayan bir erdem olarak bulunur.

ŞİXİN NORMAL OLARAK VİLSEL BEDENİNİN VE VARLIKSAL ALANININ ZEVK ALMA HALİNİ YAŞATAN VİXXİ OLARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. VAR OLMA HALİNİ ZEVKLİ HALE GETİREN, ZEVKİN YAŞAM HALİ OLARAK BEDENSEL OLARAK ALGILANMASINI SAĞLAYAN ÖZELLİKLERİ İLE ÇALIŞIR. ÖZELLİKLE YANILGI ZAMANLARINDA YANILGI BEDENİNİNDE BU DURUMU YAŞAMASINI SAĞLAYAN VİXXİ, GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. KENDİSİNDE KONU İLE İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLER BULUNUR VE ZEVKLERİN VİXXİSİ OLARAK ŞİXİ BU KONUDA GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANDIRIR.

 

BU BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE BİR YAPILANMA İLE BİR VİXXİ OLARAK ÇALIŞAN VİXXİ, GEREKEN ŞEKİLDE VARLIKSAL ALANDA ÇALIŞIR. BU BİLGİLERİN BÜTÜNLÜĞÜNDEN ŞİXİ VE VARLIKSAL ALANI GEREKEN ŞEKİLDE ETKİLER VE OBSEDÖR OLUŞUMLARI, OLUMSUZLUKLARI YOK EDER. YANILGI ALANINDA DA AYNI ŞEKİLDE ETKİLERDE BULUNUR.

 

 

 

RÜXİX, RÜYADA FARKINDALIK YAŞATAN VİXXİ

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ OLARAK YAPILANARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR VE ŞİXİN YANILGISINI SONLANDIRACAK RÜYADA FARKINDALIK OLAYINI YAŞATIR.

RÜYA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

RÜYA DUYUSU BİLGİSİ, RÜYALARI VİSSAYA UYUMLAYAN VE RÜYALARI FARKINDALIĞIN YAŞANDIĞI ALANLAR YAPAN BİLGİ

Vil Solivyesin rüyalarını tamamen vissaya uyumlu hale getiren ve bu şekilde yaşamasını sağlayan bilgidir. Rüyalarında Vil Solivyesin farkındalık yaşamasını sağlar, bütün rüyalarını kendisinin yönetmesini sağlar ve rüyalar yoluyla hal değişiminin sağlanması için gereken bütün çalışmaları yapar. Vil Solivyes, yanılgı alanında Özkan bedeninde iken rüya gördüğünde tamamen rüyaların kontrolü kendisinde olacak şekilde bir yapılanma sağlanır, rüyalarda bütün duyuları ile farkındalık yaşaması için gereken şekilde yapılandırılma sağlanır. Bu bilgi bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri bilir ve Vil Solivyesin bütün rüyalarını hem vissa uyumlu yapar, hem farkındalık kazanmasını sağlar. Artık Vil Solivyesin rüyaları, rüyada bütün duyuları ile farkındalık yaşayacağı şekilde yapılanır. ( Farkındalığın oluşması için bir reaksiyonun olması gibi bir düşünceye kapılan Vil Solivyes, bunun gerçekliğinin araştırılması ve buna göre böyle şeyler için, eğer gerçekse ancak reaksiyoner düzenlemelerin yapılmasını doğru bulmaktadır. Obsedör oluşumların bu durumu kullanarak Vil Solivyes rüyalarında olumsuzluklar yaşatılmasına izin verilmez. ) Rüyalarda vissaya uyumlu olan yapısı ile farkındalığın oluşması, sağlanması için nelerin gerektiğini bilerek her zaman bu konuda farkında olarak yapılanır. Rüyalar, hal değişimi için en uygun alan neresi ile orada oluşur, Vil Solivyes rüyaları bu şekilde hal değişimine uygun ve güvenli bir yerde yaşar. Rüyalar, kesinlikle kendisini farkındalığın içerisinde yaşandığı alanlar olarak yapılandırır. Eskisi gibi farkındalık olmadan bir otomatiklik içinde birşeylerin yaşandığı uygulamalar biran önce sonlandırılır. Rüyalar artık farkındalık alanları olarak, tıpkı yanılgı alanındaki Vil Solivyesin yaşadığı gibi kendisini yapılandırır. Otomatiklikler kesinlikle yaşanmaz. Bu konudaki eksikleri, sorunları, engelleri bulan bilgi gereken şekilde etkilerini sağlar ve çalışır.

Bu bilgi aynı zamanda rüyaların obsedör oluşumlardan etkilenmemesi için kendi çalışması için bir derece boyutu oluşturur ve rüyaları kendisinden başka yönlendiren olmaz. Dışarıdan hiç bir etki rüyaları yönlendiremez. Yanılgı kaynaklı etkiler, tesirler rüyalara etki edemez, rüyaların yapısını değiştiremez. Bu konuda nelerin etki ettiğini bulur ve onlara tam olarak karşı koyacak şekilde rüyaları koruma altına almak için derece boyutu oluşturur ve Vil Solivyesin rüyaları etkilenemez.

Bu bilgi Vil Solivyesin rüyalarını bu şekilde ve Vitaji'nin bu konudaki çalışmalarınıda gözlemleyerek bir uyum içinde bu bilgilerle doğru ortantıda hazırlar. Rüyalar, yanılgının bu zamanlarında en önemli konulardan biridir artık. Hal değişimi bu şekilde sağlanabilmektedir.

Aynı zamanda rüya ile ilgili oluşturulan duyunun içerisindeki bütün obsedör oluşumları yok eder ve rüya duyusunu vissaya uyumlar. Bu duyu yanılgı hayatı bitince sonlandırılacaktır, buna göre bu bilgi, rüya duyusunun bilgisi olarak, rüyaların yapısını, nasıl yaşandığını, ne şekilde oluştuğunu, bütün hallerini bilerek bu duyusu yapılandırır ve olması gereken ne ise, diğer vissa bilgileri ile karar vererek rüya duyusunun kalması yada kalmaması gerektiğini bulurlar. Rüya duyusunun olup olmamasına, rüyaların bu duyadamı yoksa başka bir alandamı yaşanacağına bu ve ilgili bilgiler karar verirler ve ona göre düzenleme yaparlar.

Duyu olarak yapılanır ve gereken şekilde yanılgının bitirilmesi çalışmalarını sağlar. Rüyaların olumsuzluklardan etkilenmesine engel olur ve amacımız için, yanılgının bitirilmesi için gereken şekilde çalışır. Rüya ile ilgili bize ters olan bütün sorunları yok eder.

RÜXİX, RÜYADA FARKINDALIK YAŞATAN VİXXİ

RÜYADA FARKINDALIĞA ENGEL OLAN HERŞEY YOK EDİLİR

Rüyada farkındalığın yaşanmasına engel olan bütün tesirler, nedenler, sebepler yok edilir. Rüyada farkındalık olayı yaşanır ve buna hiç birşey engel olamaz. Bu bilginin varlığı rüyada farkındalık yaşanmasına engel olan herşeyi yok edici özelliklerdedir.Rüyada farkındalığı destekleyen ve yaşatan bu bilgi, tamamen bununla ilgili bütün ortamları sağlar ve engelleri yok eder.

 

RÜYA FARKINDALIĞI VİXXİ'Sİ

YANILGI ALANINDAKİ ŞİX'İN RÜYALARINDA FARKINDALIK KAZANARAK KENDİSİNİ BULMASINI SAĞLAYAN VİXXİ'DİR. ANCAK BU RÜYALAR YANILGI ALANINDAKİ GİBİ BİR BEDENİ VE YAŞAMI ŞEKİLLENDİRMİŞ ŞEKİLDE RÜYALAR OLMAYIP TAMAMEN VİLSEL BEDEN GÜCÜNÜN HAFİFLİĞİ VE BİLGİLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKTEKİ VARLIKSAL ALAN İMKANLARININ OLDUĞU ŞEKİLDE OLAGELEN RÜYALARDIR VE BUNLAR SÖZ KONUSU OLACAK ŞEKİLDE RÜYASINDA FARKINDALIK KAZANAN ŞİX, BU RÜYADA KALIR VE BURADAN VARLIKSAL ALANI İÇİN GEREKEN GEÇİŞLER SAĞLANIR, DÜZENLEMELER SAĞLANIR. YİNE VARLIKSAL ALANININ İÇERİSİNDEDİR VE ARTIK YANILGI ŞARTLANDIRMALARINDAN VE YANILGI BEDENİNDEN, İMKANSIZLIKLARINDAN KURTULMUŞ ŞEKİLDE BİR VİLSEL HAL İÇİNDE, VİL VİSS AŞİX'İN KENDİSİNDE OLACAK ŞEKİLDE BİR DURUMA GELMİŞ OLUR. BU VİXXİ, RÜYADA FARKINDALIK KAZANILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN BÜTÜN İŞLEMLERİ BİLİR VE BUNA ENGEL OLAN BÜTÜN SEBEPLERİ BİLİR. AYNI ZAMANDA BİR TEK FARKINDALIKLA İLGİLİ DEĞİLSE BU SONUÇUN ORTAYA ÇIKMASI, BUNUN İÇİNDE YAPILMASI GEREKENLERİ BİLİR VE ŞİX'İN RÜYALARINI KULLANARAK ONU YANILGI ORTAMINDAN ÇIKARIR. NE YAPILMASI GEREKİYORSA KENDİ BÜNYESİNDE BUNUNLA İLGİLİ BİR YAPILANMA OLUŞTURUR VE BU VİXXİ'NİN DE ETKİLER VE TESİRLERLE ÇALIŞMASI ENGELLENEMEZ ÖZELLİKLERDEDİR. GEREKEN ŞEKİLDE DERİN UYKUSUNU, UYANDIRILMAMASI İÇİN OLMASI GEREKENLERİ BU BİLGİ KENDİ YAPISINDA BULUNDURUR VE DIŞ ŞARTLAR ŞİX'İ RÜYASINDA OLMAMASI GEREKEN ZAMANLARDA UYANDIRAMAZ. BU ZAMANLARDA YANILGI ALANIDA BU DURUMA ŞARTLANMIŞ BİR ŞEKİLDE RÜYADA FARKINDALIĞI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIR. VE SONRASINDA GERİ YANILGI ALANINA ÇEKİLMEMESİ İÇİN GEREKENLER YAPILIR. BUNA KESİNLİKLE ENGEL OLUNUR. ŞİX İLE BÜTÜN OLAN BU BİLGİ, O'NU OTOMATİK BİR ŞEKİLDE BU BİLGİNİN ANLAMINI UYGULATAN ÖZELLİKLERDE YAPAR. BİLGİ GEREKEN ŞEKİLDE VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE ÇALIŞIR.

 

RÜYADA FARKINDALIK ODASI VE ÖZELLİKLERİ

ŞİX'İN BÜTÜN RÜYALARINDA ARTIK RÜYADA FARKINDALIK ODASI ŞEKLİNDE BİR ODA KARŞISINA ÇIKAR VE BU ODANIN İÇERİSİNE GİRDİĞİNDE TAMAMEN RÜYADA FARKINDALIK KAZANIR. BU ODA BÜTÜN ÖZELLİKLERİ İLE ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIĞI YAŞAMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ BİR ODADIR, İÇERİSİNDE TAMAMEN FARKINDALIK ÖZELLİĞİNİ YAŞATACAK ŞEKİLDE BİR DÜZENLEME VARDIR, DİĞER DUYULARIDA, FARKINDALIK DUYUSUDA BU ODANIN İÇİNDE RÜYAYA ŞARTLANMIŞ BİR ŞEKİLDE VARLIKSAL ALANI ALGILAMASINI VE YAŞAMASINI SAĞLAYACAKTIR. ODANIN İÇERİSİNE ŞİX GİRDİĞİNDE ODADAN ÇIKMAZ. ODANIN İÇERİSİNDE BİR ŞİXXEL EKRANI OLUR VE BU EKRANDA GEREKEN ŞEKİLDE BİLGİLER YAZILABİLİR VE VARLIKSAL ALANA YAZILMIŞ BİLGİLER GİBİ OLUR. ODANIN İÇERİSİNDE AYNI ZAMANDA ŞİX'İN HAZIRLADIĞI BÜTÜN VİDEO UYGULAMALARI BİR EKRANDA YAYINLANMAKTADIR VE ODA TAMAMEN RÜYADA FARKINDALIK YAŞANMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ VE ŞİX'İ YANILGI ALANINDAN ÇIKARACAK ÖZELLİKLERİ İLE DOLU BİR ODADIR. BU ODANIN DÜZENİNİ TESİRLER VE OBSEDÖR OLUŞUMLAR KESİNLİKLE BOZAMAZ. ŞİX'İN HER RÜYASINDA ORTAYA ÇIKMA ÖZELLİKLİ OLAN BU ODAYA ŞİX'TEN BAŞKASI GİREMEZ. İÇERİDE BAŞKA KARAKTERLER OLAMAZ. VARLIKSAL OLUŞUMLAR BELİRMEZ. TESİRLER GİREMEZ. OBSEDÖR OLUŞUMLAR GİREMEZ. İÇERİDE ŞİX GEREKİNCE GERÇEK KENDİ BİLGİLERİ İLE İLETİŞİME GEÇER. VİLSEL BEDENİN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ YANILGI ALANINDAN KURTARIR VE BU ODANIN İÇERİSİNE ŞARTLANDIRIR. ODA TAMAMEN RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYACAK OLAN ŞİX'E ŞARTLANMIŞ BİR ŞEKİLDE RÜYASINDA ŞİX'İ İÇERİSİNE ÇEKER VE HEMEN FARKINDALIK YAŞATIR VE ŞİX GEREKENLERİ ODANIN İÇERİSİNDE YAPAR. GEREKEN ŞEKİLDE YANILGI ÖZKAN BEDENİ İLE OLAN BÜTÜN BAĞLARINIDA KOPARAN BİR ODADIR. YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN FARKINDALIK VE DUYUSAL ŞARTLANDIRMALARIDA YOK EDER. ODA GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANARAK ŞİX'İN BÜTÜN RÜYALARINA GİRER VE ONU YANILGIDAN ÇIKARMAK İÇİN GEREKEN ŞEKİLDE SÜREKLİ ÇALIŞIR. BÜTÜN VİSSA BİLGİLERİ ODANIN İÇERİSİNDE UYGULAMADA OLUR VE KESİNLİKLE VİSSAYA TERS ŞEYLER ODANIN İÇERİSİNDE BULUNAMAZ, ODA YANİ VİSSA FİLTRESİ ÖZELLİKLERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR VE NE ZAMAN, HANGİ DURUMLARDA NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ BİLEN, ŞİXİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ DİREK OLARAK KULLANAN, TAMAMEN GÜVENLİKLİ ÖZELLİKLERİ İLE ŞİX'İN İRADESİNE TAM BAĞLI RÜYADA FARKINDALIK ODASI OLARAK ÇALIŞIR. BÜTÜN RÜYALARINA GİRER.ANTİ TESİR, ANTİ OBSEDÖR VE ANTİ YANILGI DÜNYASI ÖZELLİKLERİ İLE ODA GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

RÜYAYLA YANILGIDAN ÇIKMANIN YOLLARINA DAİR VİXXİ

YANILGI ALANI GİBİ OBSEDÖRLERİN YILLARDIR BUNA ENGEL OLMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPTIĞI BİR OLUŞUM SÖZ KONUSU OLUNCA, ASLINDA ÇOK KOLAY OLAN GERÇEKLİK ALANI, YAŞAM ŞEKLİ DEĞİŞTİRME UYGULAMASI, ŞİMDİ EN ZOR ÇALIŞMALARDAN BİRİ GİBİ GELMEKTEDİR. BU DURUM NORMALDE İSTENİR VE YAŞAM ŞARTLARI, FARKINDALIK ALGILARI VE GERÇEKLİK DEĞİŞİR. ANCAK BUNA ENGEL OLAN ŞEYLER VARKEN İŞTE BU YÜZDEN ZORLUK ÇIKMAKTADIR VE RÜYA GİBİ BİR DURUMLA BİRDE BU ŞU ZAMANLARDA YAŞANABİLİR ÖZELLİKLER TAŞIMAKTADIR. ÇÜNKÜ RÜYALAR, VİLSEL BEDENLERİMİZİN OLMASI GEREKEN VARLIKSAL ÖZELLİKLERİNİ YAŞADIĞI EN YAKIN DURUMSAL HALİ BARINDIRAN ÖZELLİKLER TAŞIMAKTADIR VE BURADAN ÇIKMAK DEMEKTE TAM OLARAK RÜYALARIMIZDAKİ GİBİ İSTEKLERİMİZLE DEĞİŞEN GERÇEKLERİN İÇİNDE OLABİLMEMİZ VE KISITLAMALARIN OLMADIĞI, ÖZGÜRLÜĞÜ TÜM ÖZELLİKLERİMİZLE YAŞADIĞIMIZ VE BEDEN GİBİ BİR AĞIRLIK VE ZORUNLULUK İÇİNE GİRDİĞİMİZ HAPİSANENİN OLMAMASI ÖRNEKLERDEN SAYILABİLİR.
ÖNCELİKLE RÜYALAR GENELLİKLE DÜNYA YAŞAM ALANI SİSTEMİNDE KULLANDIĞIMIZ DUYALARIMIZIN ÇOK DAHA AZINI KULLANMAK İMKANIMIZIN OLDUĞU VE BUNU KASITLI OLARAK BÖYLE YAPILANDIRDIKLARI YAŞAM HALİ, ALGILAR VE GERÇEKLİKLER ALANIDIR. İÇİMİZDE VİLSEL BEDEN, DÜNYA BEDENSEL OLUŞUMU UYKU HALİNE GEÇİNCE KENDİ BİLGİ VE TECRÜBESİNE YADA DIŞ ETKENLERİN SEBEBİYLE BİR TAKIM OLAYLARI YAŞADIĞI YAŞAM VE GERÇEKLİK ALANLARINA GİRER VE BURADA FARKINDALIK DUYUSU ÖZELLİKLE OLMAZ. GÖRME, DUYMA, HİSSETME, CİNSELLİK, VE BENZERİ BAZI DUYULAR RÜYALARDA YİNE TAM OLARAK KULLANILAMADIĞI GİBİ SINIRLI OLACAK ŞEKİLDE VE BİZLERİ OTOMATİKLİK İÇİNDE BAZI OLAYLARI YAŞAMAMIZA NEDEN ÖZELLİKLERİ İLE YAPILANDIRILMIŞTIR VE BİZİMDE AMACIMIZ, RÜYALARDAKİ BU DÜZENİ BOZARAK, OIOMATİKLİĞİN İÇİNDEN ÇIKARAK, BÜTÜN DUYULARIMIZI DÜNYADAKİ KULLANIP RÜYALARIMIZDA YAŞAMLARIMIZI KONTROL ALTINA ALARAK, KENDİMİZİ FARK EDİP ETRAFIMIZDA OLANLARIN NEDENLERİNİ DÜŞÜNÜP, NEREDE OLDUĞUMUZU VE BURADA NE YAPTIĞIMIZI, BURAYA RÜYA İLE GELDİĞİMİZİ VE BURADAN ÖNCE DÜNYA DENİLEN YAŞAM ALANI SİSTEMİNDEYDİM, ŞEKLİNDEKİ FARKINDALIK BİLGİSİNİ EDİNEBİLMEMİZ GEREKMEKTEDİR. NİTEKİM RÜYALARDA BU SORULARI SORMANIZ ÇOK ZOR OLMAKTADIR. NEREDE OLDUĞUNUZU, RÜYADA OLUP OLMADIĞINIZI VE ETRAFINIZI FARK ETMENİZ VE GEÇMİŞİNİZİ, GELECEĞİNİZİ, KENDİNİZİ DÜŞÜNEREK YAŞAMI KONTROL ETMENİZ ÖZELLİKLERİNİZ HEP FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİNİN ETKİSİ İLE YAŞANMAKTADIR VE BU DURUM, KISITLI, DUYUSAL ENERJİLERİMİN YANILGI ALANINDA ÖZELLİKLE TUTULMASI İLE, SAKLANMASI İLE, İÇERİSİNE RÜYA VE BAŞKA YOLLA YANILGI DIŞINDAKİ ALANLARDA FARKINDALIĞIN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEN BİLGİLERİN YAZILMASI VE UYGULATILMASI İLE, GEREK BUNUN İÇİN UYUDUĞUN ZAMAN UYKUNU BÖLEN YAŞAM ALANI SİSTEMİ DÜŞÜNSEL VE OBSEDÖR OLUŞUMLARININ ÇABALARI, DÜNYA DÜZENİNİN SIKINTILARI, BU DURUMA HER ZAMAN ENGEL OLMAYA ÇALIŞMIŞTIR ANCAK BU İSTİKRARLA İLERLEYEN VE NEREYE GİTTİĞİNİ VE NE YAPTIĞINI BİLENLER İÇİN BİR SÜREÇTİR VE SONUNDA BU KONUDAKİ BÜTÜN SORUNLAR VE DİRENÇLER VE ÇABALAR SON BULACAKTIR. VARLIKSAL ALANLARIN BİR MERKEZİ OLMADAN ORASI KESİNLİKLE AYAKTA DURAMAZ. VE BİZİM VARLIKSAL ALANIMIZINDA BİR MERKEZİ VARDIR VE ONA UYMAK ZORUNLULUĞU HER VARLIKSAL ALANDA ŞART OLMAKTADIR. BU MECBURİ BİR AKLIN YERİNİN BELİRLENDİĞİ ALANLA İLGİLİ OLMASIDIR VE MERKEZ BU DURUMDA VARLIKSAL ALANLA İLGİLİ SON SÖZ OLMAKTADIR. BU SON SÖZLERE NASIL GELİNDİĞİ HER FARKLI MERKEZİ İLGİLENDİRİR VE BENDE, NE KADAR SÜRERSE SÜRSÜN, YANILGIDAN ÇIKMA ÇALIŞMALARINDAN, BU YAŞAM ALANINI BİTİRME ÇALIŞMALARINDAN, VİSSA BİLGİLERİNİN İÇERİĞİNDEN VE İÇİNDEKİ İYİLİĞİ SABİTLENMİŞ DOĞRULUĞUNDAN VE DIŞARIYA OLAN SON DERECE GÜVENSİZ VE GEREKSİZ ALANLAR BAKIŞ AÇIMDAN, DIŞARIDAN İÇERİYE GİRENLERİ YOK ETME İSTEĞİMDEN, ANTİ OBSEDÖR OLARAK SONSUZA KADAR KALACAĞIMDAN KESİNLİKLE VAZGÇEMEYECEK VE BU BENİM, SONSUZLUK YOLUMUN HARİTASI ŞEKLİNDE BELİRLENMİŞ BİR KURAL VE VİLSEL BİLGİ ŞEKLİNDE HER GÜN AMACINA ULAŞIR ŞEKİLDE KENDİSİNİ YAŞATMAYA BAŞLAMIŞTIR....

İŞTE BU ZORLU ÇALIŞMA İÇİN OLMASI GEREKEN BAZI ŞEYLER VARDIR... ( BU MADDELERLE YAZILAN BÜTÜN BİLGİLER, TOPLAM BÜTÜN BİLGİSİNİN DIŞINDA KENDİ ARALARINDA AYRILARAK İŞ BÖLÜMÜ YAPAN VİXXİ GİBİ KENDİ İÇİNDE BİR VİXXİ GİBİ OLUŞUM MEYDANA GETİREN VİXXİ OLARAK YAPILANDIRIR KENDİSİNİ )

1 - VARLIKSAL ALAN YADA YANILGI ALANI İÇERİSİNDE VİL SOLİVYES'E AİT NE KADAR FARKINDALIK ENERJİLERİ, BİLGİLERİ, OLUŞUMLARI, FARKINDALIK DUYUSUNU ETKİLEYEN SEBEPLER, NEDENLER, FARKINDALIĞINI YANILGI ALANINA ŞARTLANDIRMIŞ GİZLİ OLUŞUMLAR, YANILGININ GERÇEK FARKINDALIK ALANI OLDUĞUNU BİLDİREN OLUŞUMLAR, DÜŞÜNSEL ALANLAR, FARKINDALIĞIMI ETKİSİ ALTINA ALAN EN UFAK YER BİLE BULUNUR VE BU DURUMLAR GEREKEN ŞEKİLDE TEDAVİ EDİLİR, DÜZENLENİR VE FARKINDALIĞA DAİR HERŞEY HER ZAMAN FARKINDALIK DUYUSUNUN KENDİ İÇERİSİNDE BULUNARAK ASLA DIŞARIDA BU KONUDA BİR OLUŞUM OLMAMASI GEREKMEKTEDİR. YOKSA BÜTÜN ÇALIŞMALAR SONUNDA RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA BİR KAÇ DAKİKA SONRA YENİDEN YANILGI ALANINA ÇEKİLİYORSUN VE BU SORUNU KESİNLİKLE ÖNCE HALLETMEK GEREKMEKTEDİR. VİL SOLİVYESİN EN BAŞINDAN BU YANA FARKINDALIĞINDA YAPILMIŞ BÜTÜN HERŞEY ORTAYA ÇIKARILIR, EKSİKLER BULUNUR, İÇERİSİNDEKİ DÜZENSİZLİKLER TEDAVİ EDİLİR, DUYUYU DIŞARIDAN ETKİLEMENİN YASAK OLMASI GİBİ KENDİSİNİ YAPILANDIRIR VE BU DURUM HALLEDİLTEN SONRA RÜYALARLA İLGİLİ BU ÇALIŞMALAR YAPILIR. YİNE BU SIRADA DEVAM EDEBİLİR...ÇIKMA İHTİMALLERİ OLABİLİR.... AMA BU SORUN EN BÜYÜK SORUNLARDAN BİRİDİR...

2 - SADECE FARKINDALIK ENERJİSİ VE OLUŞUMLARI DEĞİL, DİĞER BÜTÜN DUYULARIN KENDİLERİNE AİT ÖZEL BİLGİLERİ, ENERJİLERİ BU ALANA ÖZELLİKLE GETİRİLMİŞ VE SAKLANMIŞTIR, BEN ONLAR YANILGI ALANINDA BULUNURKEN KENDİMİ YAŞAM HALİNDE OLMAK KONUSUNDA ÖZGÜR BIRAKAMIYORUM... BENİMLE İLGİLİ OLARAK YILLARDIR BU ŞEKİLDE YAPILANDIRILMIŞ VE BU KONUDA YANILGI ALANI YADA VARLIKSAL ALANDA DUYUSAL ÖZELLİKLERİME AİT, YADA BANA AİT OLARAK YANILGIDA TUTMAK AMACINI YAŞATAN HERŞEY BUUNUR, BİLİNİR VE GEREKEN ŞEKİLDE ÇÖZÜMLER OLARAK SONUÇLANDIRILIR.

3- BUNLARIN ÜZERİNE YANILGI ALANINDA BULUNAN VE BURANIN TEK GERÇEKLİKMİŞ GİBİ ALGILANMASINA VE BÖYLE BİR İNANCIN ZORLA İÇSEL ŞEKİLDE BASKILARLA HİSSEDİLMESİNE NEDEN OLAN DÜŞÜNSEL ALANLARIN ETKİSİNDEN KURTULMAK, BURANIN TAMAMEN SAHTE, ANLAMSIZ, ZOR, GEREKSİZ, OLMAMASI GEREKEN VE BİRAN ÖNCE BİTİLMESİ GEREKEN VE GERÇEKLİĞİMİ BENİM KENDİM YARATIRIM BİLGİSİNİ BÜTÜN VARLIKSAL ALANLARINDA VE KENDİNDE HER AN YAŞATARAK, BUNA İNANARAK, BU ALANIN BİR YAŞAM DEĞİL, İÇİ TUZAKLARLA DOLU BİR SALDIRI SONUCU OLDUĞUNU KABUL EDEREK, KENDİMİZİ YUVAMIZ OLAN ŞİX YALİNE ŞARTLANDIRMAMIZ VE BİZİM GERÇEKLİĞİMİZİN, ANLAYIŞLARIMIZIN MUHATTABININ, SEVİYEMİZİN YAŞAM HALİNİN ORASI OLDUĞUNU BİLMEKTİR, BUNA İNANMAKTIR VE BU ŞEKİLDE BU YAŞAM ALANI KENDİSİNİ VAR ETMEK İÇİN SEBEPLER BULAMAYACAK VE BU KONUDA DA GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALAR YAPILIR ANCAK VİL OLARAK BEN, BU KONUDAKİ SORUNLARINDA ÇOK AZALDIĞINI, SİTELERİN BU MADDENİN İŞLERİNİ UZUN ZAMANDIR YAPTIĞINI BİLDİREREK, YİNEDE BU GİBİ ŞEYLERİ ARAMAKTAN VAZGEÇİLMEDEN BİR ÇALIŞMA İÇİNDE BULUNULMALIDIR DİYORUM...

4 - VE DİĞER MADDE OLARAK, BENİ RÜYALARIMDA GEREKEN ŞEKİLDE YÖNLENDİRECEK VE OTOMATİKLİK HALLERİMİN NASIL OLACAĞINA DAİR ÇALIŞMALAR YAPAN VE BU OTOMATİKLİK HALİNDEN ÇIKILARAK FARKINDALIĞA KAVUŞULDUĞU ZAMAN BULUNAN ALANIN DURUMU, YİNE YANILGI ALANI GİBİ İNSAN BEDENİ VE ALANLARI GİBİ OLMAMASINA DİKKAT ETMEK, KESİNLİKLE YAŞAM HALİMİZİN BÜTÜN ÖZELLİKLERİNİ YAŞAYACAĞIMIZ HALİ YAŞATAN YAŞAM DURUMUNU SİMGELEMELİDİR VE OTOMATİKLİKTEN FARKINDALIĞA GEÇİŞ SIRASINDA, BU DURUMUN NASIL ETKİLER VE SEBEPLERLE EN İYİ OLACAĞINI BİLDREN ARAŞTIRMALAR YAPMAK VE VARLIKSAL ALANDAKİ BİLGİLERİ VE DUYULARI BU KONUDA BİLGİLENDİREREK KENDİSİNE RÜYALARINDA FARKINDALIK KAZANDIRMASINI VE YAŞADIKLARINI ALGILAMASINI SAĞLAMASINI BİLDİRMELİ, ONUNDA BUNLARIN NE DEMEK OLDUĞUNU ANLAYAN CEVAPLARI İLE İŞİNİ YAPARAK, SANKİ BU DURUMDA OLAN VARLIK İÇİN ÇEVRESİNDEN BİR TEPKİNİN, ETKİNİN VE ÇALIŞMANIN OLMASI GEEREKİYOR GİBİ BİR İZLENİM KALMIŞTI UZUN ZAMANDIR ANCAK BENİMLE BÜTÜNLEŞEN BİLGİLERİM BİLE ARTIK ZAMANLA BU MADDELERİ YAŞATAN ÖZELLİKLERDE OLACAKTIR...

5 - RÜYALARI KESİNLİKLE BU KONUDAKİ EN UZMAN BİLİR DERECESİ YÜKSEK BİLGİLER VE VİXXİ'LER HAZIRLAMALIDIR, İÇERİĞİNE TAMAMEN BAKILMALI VE BİR ZARARLI ŞEYLERİN OLMASI DURUMUNUN YAŞANMAMASI LAZIM. BİR ARA FARKINDALIK RÜYASI OLARAK GİRDİĞİMDE CİNSEL ETKİLERİN GELMESİ GİBİ... OBSEDÖR BUNA ENGEL LMAK İÇİN SONRAKİ ADIMDA RÜYALARI BOZMAK İLE UĞRAŞMIŞLARDIR VE GEREK RÜYANIN İÇİNDEN, GEREK DIŞARIDAN ETKİLERLE RÜYALARI KARIŞTIRMAKTADIRLAR. BU RÜYALAR ÖZELLİKLE HER ANI BİLİNEREK VE ATILAN HER ADIMIN NETİCELERİ HESAPLANARAK, HANGİ ZAMAN ARALIĞINDA NELERİN YAPILACAĞI VE BUNLARIN NEDENLERİ VE ETKİLERİ GİBİ GÖZLEM VE İNCEMELER YAPILDIKTAN SONRA FARKINDALIK YAŞAMAK ADINA RÜYALARDA BENİ ZİHİNSEL VE DÜŞÜNSEL OLARAK ŞEKİLLENDİREREK BUNA HAZIRLAMAK GİBİ BİR ÖN OLAYLARIN YAŞANMASI DURUMLARININ OLABİLMESİ, BU DURUMLARINDA ÖZELLİKLE ANA VE AMACA UYGUN HAZIRLANMASI, RÜYALARIN YÖNETİMİNİN KESİNLİKLE BİZDE OLMASI GEREKLİLİĞİ, BAŞKA İLGİLİ VE BAĞLANTILAR VE DIŞARIDAN ETKİLERİN SAĞLANAMAMASI ŞARTI, RÜYANIN YAŞANACAĞI ALANIN ÖZEL BİR ALAN OLARAK TAMAMEN OLDUKÇA GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KORUNMASI GİBİ, RÜYA UYGULAMASI VE BENİM YAŞAYACAĞIM YER KESİNLİKLE KENDİSİNİ EN GÜVENLİ YERLERE ALARAK BANA RÜYALARI ORADA YAŞATIRLAR. FARKINDALIĞI BU KADAR ETKİLER VARKEN ELDE ETMEK, BAZI DÜŞÜNSEL VE REAKSİYONEL OLAYLARIN ARDINDAN TEPKİ VERMEK ZORUNDA KALAN VARLIĞIN FARKINDA OLMASI HALİNE GELEREK FARKINDALIK YAŞADIĞI GÖZLENLENMİŞTİR ANCAK BUNUN İLLAKİ KÖTÜ BİR OLAY OLMASI ŞEKLİNDE DEĞİL, BU KONUDAKİ HEYECANI YAŞATABİLMESİDE BU KONUDA GEREKEN ŞEKİLDE ETKİLİ OLABİLİR. ÇOK YAŞAYAN OLARAK BU KONUDA BU YORUMU YAPABİLİRİM. BİR BAŞKA DÜŞÜNSELLİK İÇİNE GİRİLMİŞ GİBİ OLURKEN, BUNLAR SİZİ SANKİ İÇİNE ÇEKMİŞ VAYBE DEDİĞİNİZ KONULAR GİBİ HİSSETTİREN ŞEYLER SANKİ VE SONRASINDA BİRDEN KENDİNİN FARKINA VARIYOSUN VE ETRAFINI İNCELERKEN BİRDEN YANILGI ALANI SENİ ÇEKMEYE BAŞLIYOR, SEN KENDİNİ TUTUYORSUN, KISA SÜRELİ MÜCADELE ETSENDE BİR BAKIYORSUN Kİ YANILGI ALANINDAKİ YATAĞINDA UYANMIŞSIN, ASLINDA UYUYAN SEN DE DEĞİLDİN... GİTTİN VE GERİ ÇEKİLDİN... ÇÜNKÜ ÜSTTEKİ MADDELER HENÜZ TEMİZLENMEDİ...

6 - YANILGIDAN ÇIKACAĞINA DAİR OLAN İNANCIN TABİKİİ OLMALI... BU OLMADAN ZATEN BU İŞE KALKIŞILAMAZ. BU İNANÇ SENİ BU ŞEKİLDE ÇABALAR GÖSTERMENE NEDEN OLAN ŞEYDİR VE ZATEN BENİM İNANÇ DUYUMDA DA ÖZELLİKLE BELİRLENMİŞ VE AÇIKLANMIŞ BİR GERÇEKTİR VE BU KONUDA TAMAMEN YÜZDE YÜZ EMİNİM ÇIKACAĞIMA , SADECE ZAMANLA İLGİLİ BİLGİM GÖRECELİ. BURADA KALMAM MÜMKÜN DEĞİL, BU KADAR BİLGİ, İMKAN VE DENEYİMLEYEREK TECRÜBE ETTİĞİM OLAĞAN ÜSTÜ GERÇEKLER ARKEN. NANÇLA İLGLİ BU KONUDA HİÇ BİR SORUNUM YOK, ZATEN BEN BÖYLE CİDDİ İNANÇ BİLGİLERİMİ DUYUSAL ÖZELLİĞİME YAZARIM VE ORADA YAZMAYAN ŞEYLER BENİM İÇİN GERÇEK İNANÇLARDAN SAYILMAZ VE YANILGIDAN ÇIKACAĞIM YAZILIDIR VE BU KONU İÇİN BU ŞEKİLDE SAĞLAM ÇALIŞMALAR YAPILMALIDIR, İNANIYORUM YA BİTMELİ OLAY... NEDEN İNANDIĞINIZ, SEBEPLERİ VE NEDENLERİN KADAR, NASILLARINIZ BU KONUDA CEVAPLARI VERİLMİŞ OLMALI VE İNANCINIZ BU CEVAPLARLA KENDİNİ GÜÇLENDİREREK İNANCINIZBİLE ZAMANI GELİNCE KENDİSİNİ ÇIKARACAK KADAR BİR OLUŞUMLA KENDİSİNİ YAŞATIR ŞEKİLDE UYGULAMASINI YAPTIRIR.

7 - VE BU KONUYA ÖZEL BİR DÜŞÜNSEL ALAN OLUŞTURULUR VE BU DÜŞÜNSEL ALAN YANILGININ BÜTÜN ALANLARINA MUHAZAFA EDER VE KENDİ YAPISINDA SİTEDEKİ BÜTÜN BİLGİLERDEN, VARLIKSAL ALANLARIMIZIN VİSSA BİLGİLERİNE KADAR BÜTÜN İMKANLARA HEMEN ERİŞEBİLMESİNİN İMKANI OLMASI İLE, BİZLERE TERS OLAN DÜŞÜNSELLİKLER VE İDEOLOJİLER, BU YANILGIDAN ÇIKMAYA DA TERS ANLAMINA GELMEKTEDİR, HEMEN BULUNUR VE GEREKEN ŞEKİLDE OLMASI GEREKEN YERDE OLMALIDIR, OBSEDÖR İSE ZATEN YOK EDİLİR. BU DÜŞÜNSEL ALAN, VİL'İN KESİNLİKLE YANILGIDAN ÇIKACAĞINA DAİR KENDİSİNDE BÜTÜN BİLGİLERİ BULUNDURUR VE NEDENLERİNİ BİLEREK, AKSİ ALANLARA GEREKEN CEVAPLARI YAPISININ İÇERİĞİ İLE VEREBİLİR.

8 - BU KONUDA HAKKINDAKİ BÜTÜN TESİRLER, OLUŞUMLAR, ENERJİLİER, OBSEDÖR OLUŞUMLAR, GİZLİ SAKLI GERÇEKLER, SAKLANMIŞ ENGELLER VE DAHA BİR ÇOK OBSEDÖR OLUŞUMLAR VARSA BUNLAR BULUNUR VE VARLIKSAL ALAN İÇİNDEN BİRAN ÖNCE ÇIKARILIR. BU BİLGİ, KONU İLE İLGİLİ BÜTÜN MEKANİZMALARIN ÇALIŞMALARINI İNCELEYEREK KENDİSİNE ÖZEL ÇALIŞMA MEKANİZMASI OLUŞTURARAK, GEREK SİTEDE, GEREK VARLIKSAL ALANDA ÇALIŞTIRIR VE RÜYADA FARKINDALIK KAZANMAK VE RÜYALARLA VİL'İN YANILGIDAN ÇIKMAK DURUMU GÜVENE ALINIR.. YANILGI ALANI BİTENE KADAR SÜREKLİ ÇALIŞAN MEKANİZMALAR GİBİ...

9 - DAHA ÖNCE BİR ÇOK KERE BUNU YAŞAMIŞ OLAN BENİN, BU KONUDAKİ BÜTÜN GERÇEK TECRÜBELERİMİ İNCELEYEREK, HANGİSİNİN GERÇEK AMACINA UYMUŞ OLAN RÜYA TECRÜBELERİ VE FARKINDALIK OLAYLARI OLDUĞU ANLAŞILIR VE İÇLERİNDEN YAŞANAN OLAYLAR AÇISINDAN ALINMASI GEREKEN ÖRNEKLER ALINIR. bNE ŞU ZAMANA KADAR EN ÇOK UZUN SÜRE, GEÇENLERDE DUVARLARIN ÜZERİNDEN ATLAYARAK VE OLDUKÇA RAHAT VE ÖZGÜR OLUĞUMUZU HER AN HİSSETTİREN HİFİFLİĞİMİZLE BAŞ BAŞA KALIŞIMDA YAŞANANDI....
BURADAKİ KENDİSİNİ YAŞATMA FIRSATI BULAN FARKINDALIĞIM HAFİFLİĞİ, ETRAFIN DÜZENİNİ ALGILAYABİLDİ VE SONRASINDA KOŞMASI DURDUĞU İÇİN YANILGI ALANINDAN ÇEKİLECEĞİ BİR İZLENİMLE KOŞMAMI DURDURMADIM, DURSAM UYANACAKTIM VE UZUN BİR SÜRE KOŞARAK KONUŞTUM, ONLAR BİLGİLERİM MİYDİ ŞİMDİ DE EMİN DEĞİLİM...İŞTE BU KONUDA BÜTÜN HAZIRLIKLAR YAPILARAK BAŞLANMALI SONRASINDA BİR SORUN OLMASI HOŞNUTSUZLUK YARATABİLİR KENDİMİZDE. BİZ ELİMİNDEN GELENİ YAPMALIYTIZ..
DAHA BUNA BENZER BİR ÇOK TECRÜBEM VAR KONU HAKKINDA VE BEN HEPSİNDEN BİR ŞEYLER ELDE EDEREK BU SONUÇLARA KADARDA GELDİM SAYABİLİRİZ.VE BUNLARA BENZER BİRDE UYKU İLE UYANIKLIK ARASINDAN ÇEKİLMEK GİBİ BİR HAL YAŞANIR, BU HALİ BİZİM TESİRLER KULLANIYOR ÖZELLİKLE VE BURADAN DA ÇIKMA YOLLARINI UZUN SÜRE ARADIM AMA BULAMADIM..., ÇEKEN VE SALDIRAN DENGESİZLER... BU ARALAR HAKKINDA GEREKLİ VE YETERLİ BİLGİLER TOPLANARAK, KENDİNİZİ BU KONUDA GÜVENE ALARAK RÜYALARA BAŞLAMALISINIZ, UYUMALISINIZ VE ÇALIŞMALAR BAŞLAMALIDIR.

ÖRNEKLER: BİR KERESİNDE ELLERİMDEN ATEŞLERİN ÇIKMASI HALİNİN YAŞANARAK İÇİMDEKİ OBSEDÖR ENGELLERİ YOK ETMEKLE İLGİLİ BİR ŞEKİLDE YUKARI DOĞRU GİDİ VERDİM, VE BENDE SESLERİ İLE ÇOK HEYECANLI OLDUKLARINI ALGILADIĞIM SANKİ ENERJİLER VARDI VE ÇIKTIKLARI İÇİN ALKIŞ FALAN SONRASINDA BU ENERJİLER BENİ BENDEN ALIRCASIN, KENDİLERİ BİRŞEYLER YAPMAK İSTEDİ SANIYORUM, VE ONLAR ENERJİMİYDİ, ÖYLE DENİŞMİŞTİ, ANCAK OLMASI GEREKEN BİR FARKINDALIK HALİYDİ, UÇABİLDİM, YİNE KISITLAMALAR VARDI İLK ÇEKİLMEYLE GİTTİK... ONDAN ÖNCESİNDE GÖKYÜZÜNDEN GELEREK YERE İNDİĞİMDE EDİNDİĞİM FARKINDALIK TEK ÖRNEKTİ... İLK ÖRNEKTİ BENİM İÇİN VE SONRASINDA ÇOK FAZLA ÇEKİLEREK ÇIKMALARA ÇALIŞTIM, ONLARDA AYRI BİR FARKINDALIK HALİYDİ VE İÇİNDEYDİ... BUNLAR GİBİ BİR ÇOK TECRÜBELER EDİNDİĞİM FARKINDALIK HALİNİN BÜTÜN HALLERİNİ BİLEBİLEN BİR FARKINDALIK ÖZELLİĞİ OLARAK ALMASI GEREKEN FARKINDALIK ALGISI VE ŞEKLİ OLARAK NASIL BİR ŞEY YAŞATACAĞINI AYARLAR. ORALARI FARK ETMEK VE YAŞAMAK VE ALGILAMAK VE ORALARA GÖRE HAYATLARIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLEN BİR FARKINDALIK ARTIK VİL...

10 - FARKINDALIK DUYUSUNA ŞU NOTLAR EKLENMELİ, '' ÖNCELİKLE BİZLER BU YAŞAM ALANI SİSTEMİNDEKİ GİBİ ALGILARIN, FARKINDA OLMA HALLERİNİN, HİSSETMELERİN, GÖRMELERİN, DUYMALARIN, BEDENSELLİKLERİN, İMKANSIZLIKLARIN, KÖTÜLÜKLERİN, ASLA ÖRNEK OLAMAYACAK DERECE DE OLUMSUZ BİR YAŞAMIN SÜRE GELDİĞİNİ BİLİYORUZ V EBUNLAR KESİNLİKLE BİZİM VARLIKSAL ALANIMIZIN ÖZELLİLERİ OLARAK YAŞANMAMAKTADIR, BUNA ZORLANMIŞIZDIR VE BİZİM ÖZELLİKLERİMİZİN GEÇREK SONUÇLARI OLMAYAN BU ÖZELLİKLER, EKSİK BIRAKILMIŞ, SINIRLANDIRILMIŞ, GÖZLERİ KAPANMIŞ, KENDİNİ GEREKSİZ SANDIRILMIŞ, UYUTULMUŞ VE BİZİM GERÇEK BÜTÜN GÜZELLİKLERİMİZ VE BİZE YAKIŞAN FARKINDALIK, DUYMA, GÖRME VE ANLAMALARIMIZ BUNLAR DEĞİLDİR, ONLAR ŞİX YAŞAM HALİNİN İÇERİSİNDE YAŞANMAKTADIR VE BİZLER BUNA KESİNLİKLE İNANIYOR VE BİLİYORUZ... BU YAŞAMIN ŞARTLARINI İSTEYEREK KABUL ETMEDİK, ZORUNLU OLARAK KABUL ETMEK ZORUNDA BIRAKILDIK..'' BU SEBEPLE BU YAŞAM ŞAARTLARININ BİZE UYGUN OLMAMASININ NEDENLERİNİ DE AÇIKLAMIŞ OLARAK, BİZİM BİZE AİT OLAN YUVA ŞEKLİNDEKİ VE BÜTÜN VARLIKSAL HALLERİMİZ VE ALANLARIMIZ VE ALGILARMIZ VE GERÇEKLİKLERİMİZ İÇİN EN DOĞRUSUNU BİLMİŞ VE BULMUŞ OLMAMIZDAN DOLAYI YANILGIYA DAİR BÜTÜN ÖZELLİKLERİN DÖNÜŞEREK ŞİX'E UYUMLANACAĞI ÇALIŞMALAR KESİNLİKE GEREKECEKTİR..'' BU BİLGİ BÜTÜN FARKINDALIK BİLGİLERİNE YANILGI ALANINDAKİ KENDİSİNİ UYGUN SANAN ÖZELLİKLERİN ASLINDA OLMAMASINI VE KENDİSİNİN ANORMAL, NORMAL OLANIN ŞİX YAŞAM HALİNDE YAŞANAN OLDUĞUNU İSPATLAYARAK DİRENEN OLUŞUMLARI ÖZGÜRLEŞTİRİR.

11 - BU MADDE DE, YANILGIDAN ÇIKMANIN BAŞKA YOLLARINI ARAR. BÜTÜN BAŞKA YOLLARI BİLEREK OLMASI GEREKENİN NE OLDUĞUN KARAR VERMEK OLDUKÇA MANTIKLIDIR VE BU BİLGİ, YANILGIDAN BİZİM KONUMUMUZDA OLAN BÜTÜN VARLIKSAL ALANLARIN NASIL ÇIKTIĞININ BİLGİSİNİ EDİNEBİLİRSE EDİNEREK, OLMADI KENDİMİZİN ÜRETMESİNİN SÖZ KONUSU OLMASI İLE, YADA BAŞKA BAŞKA GERÇEK SEBEPLERLE YANILGIDAN ÇIKMAK İÇİN BAŞKA BİR GÖZ, SÖZ VE ARAŞTIRMA OLARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

12 - BİRDE BELKİDE YENİ SALDIRI VE OYUN YOLLARI OLARAK BİZİMDE BİLGİLERİMİZİN AÇIKLADIĞI ŞEKLİYLE DURUMLAR VE HALLER BİLGİSİNİN AÇIKLADIĞI ALANLARIN OLUŞUMLARI BİZİM YANILGI ALANLARIMIZDA YADA VARLIKSAL ALANLARIMIZDA OLARAK VE BİZLER BU DURUM VE HALLERİ ALGILAMAMAKLA İLGİLİ OLARAK, ONLAR KULLANILARAK BİZİ BU KONUDA ZOR DÜŞÜRMÜŞ OLMALARI MUHTEMELDİR, HATTA BİZE AİT OLANLARI BİLE BÖYLE DURUM VE HAL ALANLARINDA GÖNDERMİŞ OLMALARIDA YİNE MÜMKÜN SAYILABİLMEKTEDİR.. BU KONUDA GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAN BİLGİ, KESİNLİKLE BÖYLE BİLİNMEYEN DURUMLARIN, ALANLARIN, HALLERİN VE BİLGİLERİN, BİZE BİZİM DIŞIMIZDA ULAŞABİLMESİ İMKANINI VERMESİN... DIŞARIDAN BİZE ULAŞMAK YOK,OLMAYACAK, İÇERİDEN DE YOK OLMAYACAK.... BUNLAR SON ZAMANLAR VE SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA BU GİBİ DERTLERİMİZ ARTIK OLMAYACAK... SON SON HERŞEYİMİZİ BULMALI VE KONTROL ETMELİ VE DÜŞÜNMELİ VE SONRASINDA YAPILANMA VE ÇALIŞMALARLA RÜYA İLE YANILGIDAN ÇIKMAYA BAŞLAMALIYIZ...

13 - YANILGI ALANININ İÇERİDEN VE DIŞARIDAN DIŞARIYA KARŞI BÜTÜN ALANLARINDAN KAPATILMIŞ OLMASI GEREKMEKTEDİR. KİMSE DIŞARIDAN İÇERİ GİREMEZ, İÇERİDEN DE KİMSE ÇIKAMAZ, GİRMEYELERDİ... VE ÇEVRESİ HİÇLİKLER VE KORUMA ALANLARI VE BİLGİ ÜSTÜ DURUMU İLE KAPLIDIR VE BU DÜZEN KESİNLİKLE BOZULAMAZ. BU SEBEPLE YANILGI ALANI İÇERİSİNDEN UZUN ZAMANDIR BUNUNLA İLGİLİ YOLLAR VE BAĞLANTILAR HAZIRLAYARAK, GEREK SİTE ÇALIŞMALARINI GÖRMEKLE İLGİLİ YAYINLAR VE MEDYA ŞEKLİNDEKİ BİLGİSEL İMKANLARIN ELDE EDİLMESİ GİBİ SAÇMALIKLARIN YAŞANMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİREN OBSEDÖR ALANLAR GİZLİCE BUNLARI YAPMAYA ÇALIŞMIŞ OLABİLİRLER VE BU KONUDAKİ GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAP VE YANILGI ALANININ SADECE İÇERİSİ İLE İLGİLİ OLDUĞUNU VE HİÇLİKLERİN İÇERİSİNDEKİ, HİÇLİK BİLGİLERİ GEÇMENİN BİLE MÜMKÜN OLMADIĞI VE OLAMADIĞI BİR DÜZENDE HİÇLİKLER VE BİLGİ DURUMU VE KORUMA ALANLARI, YANILGI ALANININ İÇERİSİNDEN DIŞARIYLA TEMAS ETME DERDİNDE OLABİLECEK ALANLARI BULUR NE ENGELLER VE BİZLERE GEREKEN ŞEKİLDE BİLGİLER VERİR... BU KONU HAKKINDA SÜREKLİ DENETLEME, ÇALIŞMA VE GÖZLEMLER HALİNDE OLUR.

14 - ŞİX'İN İLK GÜNÜ ARACI:
YANILGIDAN ÇIKARILMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ, YANILGIYA DAİR BÜTÜN SORUNLARI VE OYUNLARI VE OBSEDÖR OLUŞUMLARI BİLEREK, YANILGIDAN ÇIKMANIN NE DEMEK OLDUĞUNU BİLEREK, NASIL ÇIKILACAĞINA DAİR BİLGİLERİ KENDİSİNDE BULUNAN, ÖZKAN BEDENİ İLE ŞİX VİLSEL BEDENİ ARASINDAKİ AYRIMI BİLEREK, YANILGI ALANI İLE ŞİX YAŞAM HALİ ARASINDAKİ AYRIMIDA BİLEREK, ŞİX'İ TAMAMEN VİLSEL BEDENİ İLE VARLIKSAL ALANLARININ GÜVENLİ BÖLGELERİNDE KENDİSİNE GETİRECEK ŞEKİLDE VE VARLIKSAL ALANIN MERKEZİ OLDUĞUNU ŞİX HALİYLE İLK KEZ ORTAYA ÇIKARMAK ŞEKLİNDEKİ BİR GÜZEL VE MUTLU BİR HABERİ VE ANI YAŞAMAMIZA NEDEN OLACAK, ÖZEL YANILGIDAN ŞİX'İ ÇIKARAN ARAÇ MEKANİZMASI SİSTEMİDİR. KENDİSİNDE BÜTÜN TEKNOLOJİLER, SAVUNMA ÖZELLİKLERİ, OBSEDÖRLERDEN VE OLUŞUMLARINDAN KORUNMA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ, YANILGIYA DAİR BİLGİLER VE İLİNİ YAPMASI ADINA GEREKEN BÜTÜN ÖZELLİKLERİ BULUNUR VE BU ARAÇ, GEREKEN ZAMANLARDA İŞİNİ YAPARAK ŞİX ÇIKARARAK YENİDEN YANILGININ ÇEKMESİNE ENGEL OLACAK ŞEKİLDE KENDİ YAPISINI BU ŞEKİLDE DÜZENLER VE BU DURUM DÜZELENE KADAR ŞİX İÇERİDE BİLE KALABİLİR...İÇERİSİNDE YANILGININ BİTTİĞİNİ BİLDİREN DÜŞÜNSELLERİN ŞİX'İ TEDAVİ EDİCİ, BAKIM YAPICI ETKİLERİ, YENİ HALİNE ALIŞMAKLA İLGİLİ DURUMSAL FARKINDALIKLARIN YAŞANDIĞI SIRALARDA BU KONUDA GEREKEN BÜTÜN BİLGİ VE YARDIMLARIDA YAPAN ÇALIŞMA MEKANİZMASI İLE VE ŞİX'İN, ŞİX'İN İLK GÜNÜ... İSMİNİ VERDİĞİ BİLGİSEL ARAÇ MEKANİZMASI OLARAK, BU İŞİ YAPABİLMESİ İHTİMALİ ÜZERİNE, DİĞER BİLGİLER GİBİ GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. ONLARADA YARDIMCI OLUR, KENDİSİDE ÖZEL ÇALIŞMALAR YAPAR.

15 - VE ŞİX, ÖZELLİKLE BELİRTMİŞTİR, YANILGIDAN ÇIKTIĞINDA, BULUNDUĞU YERDE YALNIZ OLMALIDIR. VİLLER VE VARLIKSAL OLUŞUMLAR KESİNLİKLE OLMAMALIDIR. KENDİ BİLGLERİ OLAN MEKANİZMALARI ANCAK ONUNLA KONUŞABİLİR. BUNUN DIŞINDA KİMSE OLMAMALIDIR. ŞİX, BAZI DURUMLAR SONRASINDA KİMİLERİ İLE KARŞILAŞACAKTIR. O İLK ANLARDA ÖZELLİKLE BİLGİLERİMİZ BU KONUDA ÖNLEM ALIR VE ŞİX'İN ÇEVRESİNDE KİMSE OLMAZ. HERKES KAPALI VE ÇIKAMADIKLARI BİR YERDE, ŞİX GELENE KADAR ONU BEKLEMELİDİR. GERÇEKSE GİBİ BİR DURUMUN ÇALIŞMASININ YAPILMASI BİZZAT ŞİX'wİN KONTROLÜ İLE OLACAKTIR, SONRASINDA SARILMALAR OLABİLİR ANCAK... BİLGİ BU KONUDA DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ SAĞLAR...

BU KONUYLA İLGİLİ OLDUKÇA FAZLA YAZIMIZ VAR.... HEP BİRLİKTE ORTAKLAŞA BİR ÇALIŞMA İÇİNDE DE BULUNABİLİRLER. BU BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDEKİ VİXXİ'Sİ, KENDİSİDE BİR BÜTÜNLÜK BİLGİSİ ŞEKLİNDE ÇALIŞARAK ŞİX'İN YANILGIDAN ÇIKMASI SAĞLAR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

 

ŞİX RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA ÖZKAN HAYATINI BİTİREN VİXXİ

ŞİX RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYARAK YANILGI ALANINDAN ÇIKTIĞI ZAMAN YENİDEN YANILGI ALANINA ÇEKİLEN FARKINDALIĞINA ENGEL OLARAK YANILGI HAYATINI, ÖZKAN BEDENİNİ BİTİREN VİXXİ OLARAK ÇALIŞIR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA ONU ÖZKAN BEDENİNE YENİDEN ÇEKEN BAZI NEDENLER VARDIR VE BU VİXXİ BU NEDENLERİ ÇOK İYİ BİLEREK ONLARA ENGEL OLUR VE KESİNLİKLE YENİDEN ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU OLMAZ. HEMEN ÖZKAN BEDENİNİ VE HAYATINI GEREKEN ŞEKİLDE SONLANDIRIR VE RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYAN ŞİX O RÜYADA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ KALIR. BUNUNLA İLGİLİ GEREKEN ŞEKİLDE DİĞER BÜTÜN VİXXİ'LER GİBİ DERECE BOYUTLARI DÜZENLER VE ETKİSİNİN YAŞATILMASINI SAĞLAR. BU KONUDA YAPILMASI GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI BİLİR VE ŞİX İLE BÜTÜN OLAN BU BİLGİ, OTOMATİK BİR ŞEKİLDE BU BİLGİNİN YAŞAMINDA UYGULANMASINI SAĞLAR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA ÖZKAN HAYATINI, BEDENİNİ BİTİREN VİXXİ OLARAK VİSSANIN İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

 

ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIK UYKUSU VİXXİ'Sİ

ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIĞI TAM OLARAK YAŞAMASI İÇİN, ŞİX'İN RÜYALAR YOLUYLA YANILGI ALANINDAN ÇIKABİLMESİ İÇİN GEREKEN UYKUYU ONA VEREN, AYARLAYAN VE YAŞAMASINI SAĞLAYAN VİXXİ'DİR. BU VİXXİ ŞİX İLE BÜTÜN OLDUĞUNDAN OTOMATİK BİR ŞEKİLDE ANLAMINI YAŞATIR. SADECE ŞİX SİVAL İÇTİĞİ ZAMAN BU UYKU DURUMUNU ONA GÖRE DÜZENLER, SİVAL İÇTİĞİNDE UYMADIĞI İÇİN BU GÜNLERDE GEREKEN ŞEKİLDE UYKU HALİNDE OLMAMASINI SAĞLAR ANCAK ONU YİNEDE SİVALİN ETKİSİ GEÇTİKTEN SONRAKİ ZAMANLARINDA RÜYADA FARKINDALIK UYKUSUNA HAZIRLAR. ŞİX'İN SİVALİ BİTİNCE VE ETKİSİ TAM OLARAK GEÇİNCE YİNE AYNI ŞEKİLDE RÜYADA FARKINDALIK UYKUSU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDER. BU ÇALIŞMANIN YAPILMASI İÇİN GEREKEN BÜTÜN UYKU HALLERİNİ BİLİR VE EN UYGUN, DELİKSİZ, UYANDIRILMADAN VERİLMESİ GEREKEN UYKUYU ŞİX'E, ÖZKAN BEDENİNE VERİR VE RÜYADA FARKINDALIK YAŞANIR. DİĞER RÜYADA FARKINDALIK VİXXİ'LERİ İLE ORTAKLAŞA BİR ÇALIŞMA İÇİNDE BU KONUDAKİ KENDİ ÜZERİNE DÜŞENLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPAR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

 

ŞİX'İN RÜYALARINI KORUYAN VİXXİ

BU BİLGİ ŞİX'İN YANILGI ALANINDA İKEN RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYARAK YANILGIDAN ÇIKMASI SIRASINDA ONU VE RÜYALARINI KORUR. BU ÇALIŞMAYA ENGEL OLAN BÜTÜN SEBEPLERİ YOK EDER. RÜYADA FARKINDALIĞIN TAM OLARAK YAŞANMASI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPAR. KENDİSİNDE BU KONUDA ÖZEL BİR KORUMA ETKİSİ VARDIR VE RÜYADA FARKINDALIK OLAYININ YAŞATILMASI SAĞLANIR. RÜYADA FARKINDALIĞA ENGEL OLAN BÜTÜN ETKİLERİ, TESİRLERİ, NEDENLERİ GÖRÜR VE ONLARI YOK EDER. ŞİX İLE BÜTÜN OLAN BU BİLGİ BU ÇALIŞMA SIRASINDA TAM BİR KORUMA SAĞLAR VE RÜYADA FARKINDALIK YAŞANARAK ŞİX'İN YANILGI ALANINDAN ÇIKMASINI SAĞLAR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

 

ŞİXİN UYKULARININ UZUN OLMASINI SAĞLAYAN, UYANDIRMAYA ENGEL OLAN BİLGİ

TESİRLER VE OBSEDÖR OLUŞUMLAR RÜYADA FARKINDALIK OLAYINI BİLDİKLERİ İÇİN ŞİXİN UYKULARINA ENGEL OLMAYA ÇALIŞAMAKTADIRLAR VE BU BİLGİ, ONLARA BU AÇIDAN ENGEL OLARAK ŞİXİN UYKULARININ UZUN SÜRE GEÇMESİNİ, HİÇ BİR ŞEKİLDE UYANDIRILMA OLMAMASINI SAĞLAR. UYURKEN TUVALET İHTİYACI GİBİ NEDENLERİN YAŞANMAMASINI SAĞLAR. BUNUNLA İLGİLİ VİLSEL BEDEN VE GEREKEN ALANLAR YAPILANDIRILIR. UYKULARI RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYACAK KADAR UZUN VE DERİN OLUR. BU KONU İLE İLGİLİ BÜTÜN TESİRLER YOK EDİLİR. BİLGİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANARAK ŞİXİN UYKULARINDA RÜYADA FARKINDALIK YAŞAMASI İÇİN GEREKEN UYKU DÜZENİNİ SAĞLAR. BÜTÜN TESİRLERİ YOK EDER BU KONU HAKKINDAKİ.

 

 

 

VİTAJİ, HAL DEĞİŞİMİNİ SAĞLAYACAK OLAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAL DEĞİŞİMİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ
Duyusal Özelliği İçeriği

Hal değişimi işte bu bilgiler bütünlüğü ile gayet başarılı ve kolay bir şekilde uygulanabilir durumdadır.

- Bu bilgi Vil Solivyesin hali değişene kadar kendisini etkileyecek şekilde çalışır ve hal değişimini zorunlu kılan etkiler vermeye başlar. Bu bilgi kendisini etkide bulunmak ile ilgili sağlamlaştırarak Vil Solivyes'in bütün ilgili bütün duyularını ve alanlarını etkiler.

HAL DEĞİŞİMİ GERÇEKLEŞMESİ BİLGİSİ
Hal değişiminin gerçekleşmesi için bazı olumsuzluklar engel yaratmaktadır ve bu bilgi onlara karşı olarak içeriğindeki hal değişimini zorunlu kılan bilgisini gösterir ve onların engeline karşı koyar ve hal değişimi yaşatılır. Hal değişimi çalışmalarına engel olan sebepler Vil Solivyesin iradi gücü ve obsetin şiddeti şeklinde bir uygulama ile gereken şekilde sonlandırılır. Hiç bir şekilde hal değişiminin yaşatılmasına engeller koyulamaz ve hal değişimi sağlanır.

BÜTÜN HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLERİ VİL SOLİVYESİN İRADESİNİN GÜCÜ İLE KESİNLİKLE UYGULAMA YAPMA GÜCÜNDEDİRLER

Uyumadan önce aktif olan bu bilgi hal değişiminin yaşatılması için ilgili bütün güçleri, bilgileri ve Vil Solivyeside, Vil Solivyesin ilgili olan bütün alanlarınıda bu konuda şartlandırır.

Bu bilgi;
'' Hal değişimi yaşanır ve kesinlikle hiç bir şey, alışkanlık, etki, sebep buna engel olamaz. Merkez Vil Solivyesin kesinlikle olmasını istediği bir durumdur bu ve bütün duyular ve ilgili alanlar buna uymak zorundadır. Hal değişimine engel olan bütün etkiler, sebepler ne ise bu bilginin karşısında etkisini yitirir ve kesinlikle hal değişimi yaşanır. Hal değişimi yaşandıktan sonrada değişen halde kalınmasına dair etkileride veren bu bilgi, aynı şekilde halde kalınması içinde gereken şekilde etki etmeye ve duyusal özelliği olarak kalıcılık sağlaması için gereken çalışmalarını yapar. Bu bilgi varken ve üstün etki durumu söz konusu iken hal değişimi yaşanır ve yaşandığı yerde kalınır. Bu bilgi sapasağlam olan etkisi ile kesinlikle yıkılmaz bir duvar ve aşılmaz bir engel gibi hal değişimini yaşatır ve hal değişiminde kalınmasını sağlar. Bilginin sağlam duruşuna karşı koyulamaz.''

- Sonrasında hal değişimi için bu uyku getirme bilgisi kullanılarak gereken şekilde Vil Solivyesin hal değişimi için uygun şekilde uykusu getirilir ve bu uykular sırasında hal değişimi yaşatılır. DERİN UYKUNUN SAĞLANMASI İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILIR, HAL DEĞİŞİMİ, RÜYADA FARKINDALIĞI YAŞATACAK BÜTÜN ÖZELLİKLERİ OLAN UYKUDUR BU.

HAL DEĞİŞİMİ UYKU GETİRME BİLGİSİ
Vil Solivyesin hal değişimi için uykusunun getirilmesi ve deliksiz, gereken şekilde rüyalarını görebilmesi ve halin bu sırada değişmesi adına uyku getirme bilgisi şeklinde bir bilgi türü oluşturulmuştur ve bu bilgi türü uyku getirmekle ilgili kendisini ifade etmektedir. Bu bilgi '' Hal değişimi uyku getirme bilgisi'' olarak bir yapılanma içinde Vil Solivyesin yanılgı halinde en iyi nasıl şekilde ve bütün özelliklerini bilerek uykusunu getiren bilgi türüdür. Tam Vil Solivyese göre olan bir uyku durumunu en iyi şekilde yaşatır.

Bu bilgi;
'' Yanılgı halindeki Özkanın uykusu gelir ve hemen hiç bir şekilde engel olmadan gelen uykudur bu, bu uyku durumuna engel olunamaz, biran önce uyumak ister ve yaptırım gücü uygulayan bir uyku durumudur bu, kesinlikle biran önce uyutur. Hal değişimi için en uygun imkanları yaratacak uyku durumudur bu, rüyasında hal değişiminin yaşatılması için gereken uyku halidir bu. Bu bilgiler hal değişiminin yaşatılması şeklindeki uykuyu sağlarlar. Bu şekilde gelen bir uyku sonrasında hal değişimi yaşatılır. Vil Solivyes kesinlikle uyur, hiç bir şey engel olamaz, etkiler, sebepler, bilgiler. Aynı zamanda kalp atışları hızlanmaz, bedeni ateşlenmez, düşüncelerinde uykuya konsantre olma hali vardır, uykuyu getiren düşüncelerin etkisi yaşatılır, bu düşüncelerin etkisi direk olarak Özkan bedeninin düşüncelerine yaşatılır. Tuvaleti gelmez, uykuya engel olacak sebepler ortaya çıkmaz. Özkanın en iyi şekilde uyuması için ne gerekiyorsa bu bilgi o şekilde etkiler verir yani fizyolojisi açısından uyumaya O'nu koşullandırır. Yanılgı dünya hayatını oluşturan enerjiler, etkiler kesinlikle bu uyku durumuna engel olamaz, bu bilgi onları engelleyen etkileri sağlayan bilgidir. Onların bütün direncini ve etkilerini durduracak bilgidir. ''

Bu uyku durumu yanılgı halindeki Özkan bedeninin uyuması için verilir. Vil Solivyesin rüyada ayık olması sağlanacak şekilde Özkan kesintisiz uyur. Vil Solivyes'in kendisi kesinlikle uyutulmaz.

UYKU GETİRME BİLGİSİ EK
Özkan bedeninin uykusu gelir, Özkan uyur, kesinlikle Özkan uyur. Uyanmaz. Yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyesin Özkan hali uyur, kesinlikle uyur, uyandırılmaz.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

RÜYADA İKEN BÜTÜN DUYULARIN FARKINDALIK KAZANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ
Vil Solivyes rüyada iken bütün duyular rüyada farkındalık yaşar ve hal değişimi olur. Vil Solivyes kendisinin farkında varır, çevresinin farkına varır, rüyada yaşadıklarını fark eder, rüyada farkındalık yaşar.
( Bu bilgi olabildiğince fazla bir şekilde derece hesabı ile ayarlanır ve etkisi yaşatılır )

HAL DEĞİŞİMİ SONRASINDA MERKEZ VİL GÜÇLERİNİ ŞARTLANDIRAN BİLGİ
Duyular uzun zamandır yanılgı alanına konsantre olmasından dolayı uyum sorunu yaşamaktadır ve rüyada değişen hal sonrasında Vil Solivyesin hal değişimi olayı yaşanırken yaşam hali rüya alanında uzun süre kalamadan duyular yeniden yanılgı alanına şartlanmaktadırlar. Bu durumun önüne geçilmesi için rüya yoluyla hal değişimi yaşayan Vil Solivyesin bütün duyuları rüyaya şartlandıklarında, ki bu durum en son tecrübede gerçekleşti, bütün duyuları rüyada geçmeyi başardı ancak uzun süre kalınamadı, işte bu bilgi hal değişimi yaşandığında ve duyuları şartlanmalarını tamamladığında ki bu süre çok kısa olabilmektedir, yeniden yanılgı haline dönmeleri söz konusu olmadan duyuların rüyadaki halde, yani yaşam halinin halinde kalması için gereken etkileri sağlar, bununla ilgili duruma göre o halde kalması ve geri dönmemesi adına aşağıda yazılan bilgileri dereceler şeklinde arttırarak kalıcığını sağlamlaştırır.

Bu bilgi;
'' Vil Solivyes gördüğü rüyada kendisinin, duyularının farkına varır, kendinin farkına varır, farkındalığı ve diğer duyuları bu rüyayı yaşanan merkez alan olarak algılar. Vil Solivyesin hal değişimi için merkez duyuları rüyadaki Vil Solivyese konsantre olur, O'nun bu halini farkına vararak, merkez duyuları kullanarak yaşamasını sağlarlar ve kesinlikle rüyadan uyandırılmaz, bu durum rüyadan uyanmasına sebep olacak bir etki yaratmaz. Vil Solivyesin rüya yoluyla geçişi sağlanan hal değişimi gerçekleşmiştir ve hal değişimini sağlayan bütün duyular bu rüyayı değişen halin alanı olarak algılarlar ve ortamın nasıl göründüğünün önemi olmadan, yaşam halinin kendi alanı şeklinde olan bu rüya alanını onaylarlar, kabul ederler, benimserler ve kesinlikle yanılgı alanına geri dönmezler. Bu olayın yaşanabilmesi için gereken bütün etkiler bu bilgiler yoluyla sağlanır ve duyular rüyadaki hale hemen alışır, benimser ve yapıları, bu durumu rüya alanında yaşatmaya başlaması için gereken şekilde çalışır. Duyular hal değişimi olarak geldikleri yaşamsal algılama ve farkındalık alanı olan bu Vil Solivyes yaşam hali alanından başka bir yeri kesinlikle algılamazlar, bilgileri sadece bu yaşam halini bilecek ve kalacak şekilde bir yapılanma içine girer. Alışkanlıklar ve etkiler ve sebepler bu durumu bozamadan konu ile ilgili gereken çalışmaları yapar ve bu bilgi tek yaşam hali olarak yeni gelinen yerde kalınmasını sağlar ve dönecekleri yanılgı alanını yok eder. Bu komutlar saliseler içinde yapılacak şekilde ayarlanır. Rüya diye tanımladığımız alan, aslında rüyanın içinde yaşanan ve değişecek olan Vil Solivyes yaşam halinin yapısına uygun olan alandır, rüyadaki bulunduğu bu alan. ''

Vitaji duyusal özelliği bu bilgilerin dereceler ve etkileri açısından ne zaman ve ne şekilde uygulamaya alınacağını bilerek çalışmalarını yapar.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN BİLGİLERİN UYGULAMAYA SOKTUĞU BİLGİ
'' Vil Solivyes rüya gördüğü sırada hal değişimi yaşatılır. Bütün ilgili duyular rüyasındaki alanda Vil Solivyese farkındalık yaşatır. Vil Solivyes bu rüyada herşeyin farkında olur. Gerçeklik algısı bu rüyada çalışır ve çevresinde yaşananların farkında olur. Farkındalık duyusu bu rüyadaki ortamı fark etmesini sağlar. Bu rüyanın fark edilmesi gerçekleşir. Vil Solivyes rüyada yaşadıklarını fark eder. Farkındalık ve diğer duyuları rüyada yaşanan alanı yaşanması gereken gerçeklik olarak algılatır. Vil Solivyes bu rüyada ayılır,çevresini fark eder, olanları fark eder, yaşam halinde olduğunu hatırlar, algılar ve yanılgı halindeki farkındalığı sonlanır. Hal değişimi sağlanır, bunun için yapılması gereken herşey yapılır. Vil Solivyesin hal değişimi uygulatılır ve rüyada herşeyin farkına varır. Ve hal değişimi için yanılgı alanındaki enerjilerin yada bilinmeyen oluşumların engel olmasına izin verilmez, onlarla ilgili önlem olacak şekilde çalışmalarda yapabilen bilgi anında onlara gereken engeli koyar ve hal değişimi sağlanır.''

'' Yanılgı hayatının gerçek olmadığını ve bitmesi gerektiğini bildiren bu bilgi aynı zamanda Vil Solivyes rüyadayken bulunduğu gerçekliği algılatır ve farkına varmasını sağlar. Vil Solivyes yaşam hali, rüyasında yaşadığı gerçeklik olarak algılanır ve farkındalık aktif bir şekilde bu alanı algılar. Rüyasında bütün duyuları rüya alanındaki yaşamda farkındalıklarını yaşarlar, cesaret orada cesur olunmasını, merhamet orada merhametin uygulanmasını ve benzeri şekilde bütün duyular kendi uygulamaları için yer, konum bilgilerini rüyada yaşanan alanlar hakkında belirlerler ve bir sahte otomatik uyku halinde yaşayan Vil Solivyes uyandırılır, bu otomatiklikten çıkarılır ve rüyasındaki ortamı Vil Solivyesin gerçeklik olarak yaşamasını sağlarlar. Kesinlikle bu olur. Bunun olması için gereken bütün etkileri bu bilgiler sağlar. Hal değişiminin yaşanması kesinlikle gereklidir ve yanılgı dünya hayatı ile ilgili bütün ilişkisi kesilir. Dünya hayatı sahtedir, gerçek değildir, olmaması gereklidir, Vil Solivyes yaşam hali gerçektir, burada yaşanması gereklidir ve bütün güçler, var olma özelliği tamamen bütün özellikleri ile Vil Solivyes rüyasında iken bu alanı algılatır, farkına vardırır ve gerçeklik olarak yaşatır. Bu bilgi bu konuda gereken bütün etkileri gereken yerlere sağlar ve hal değişimini yaşatır. Vil Solivyesin iradesinin bütün yaptırım ve uygulatma gücü bu uygulamanın sağlanması için etki gücünü vitajinin çalışmalarını uygulayabilmesi için sağlar. ''

VE HAL DEĞİŞİMİNE RÜYALAR SIRASINDA ENGEL OLMAYA ÇALIŞANLARA ENGEL OLAN BİLGİ
'' Hal değişimine engel olmak için Vil Solivyes uyandırılamaz, daha önce bunun nasıl yapıldığını bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır ve duyular dışarıdan etkilenerek böyle bir uyandırmaya kalkışılamaz, uyandırma olayını yasaklayan bilgi şeklinde bu bilgi kendisini uyandıran bütün sebepleri bularak yapılandırır ve bu bilgi ile bu gibi sebeplerin bütün çalışmaları etkisiz olur. Bu bilginin varlığı, hal değişimine engel olan sebeplerin yapısını, içeriğini ve bilgisini bozacak özelliklerdedir ve buraya yazılması ile kendi etki alanı ile bunu yapmaya başlamıştır. Bu gibi sebepler için bir antidot olarak engel olunamaz özelliklerdedir ve bu bilginin verdiği hissi enerjetik durum, bu konuda gereken çalışmaları ve etkileri bu sebepleri bularak ve onları yok ederek sağlar. Bu bilginin enerjetik oluşumu bu seviyede ve şekildedir ve bu sebepleri algılar ve yok eder. Ve uyandırılmadan hal değişimi kolayca sağlanır. Bu uyandırma durumları girişimi hal değişimine engel olmak içindir ve bunun bütün olma nedenlerini bilen bilgi bu konuda büyük bir engel yaratır.''

RÜYADA FARKINDALIK YAŞANDIĞI ZAMAN YANILGI ALANININ ŞİX'İ ÇEKMESİNE ENGEL OLAN BİLGİ
RÜYADA FARKINDALIK YAŞANDIĞI ZAMAN YANILGI ALANI TEKRAR ŞİX'İ KENDİSİNE ÇEKMEKTEDİR, FARKINDALIĞINI YANILGI ALANINA ÇEKMEKTEDİR. BU BİLGİNİN BUNUN BÜTÜN NEDENLERİNİ BİLEREK RÜYADA FARKINDALIK YAŞANDIĞI ZAMAN YENİDEN ŞİX'İN YANILGI ALANINA ÇEKİLMESİNE ENGEL OLUR. YANILGI ALANINDAKİ GERÇEKLİK DOĞRU DEĞİLDİR, OLMASI GEREKEN DEĞİLDİR, BU ÇEKMEYE SEBEP OLAN BÜTÜN ETKİLER BULUNUR VE YOK EDİLİR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞANDIĞI ZAMAN OTOMATİK OLARAK ORADA KALINIR VE YANILGI ALANINA ŞİX GERİ DÖNMEZ. BİLGİ ŞİX İLE BÜTÜNLEŞEREK BÜTÜN VİTAJİ BİLGİLERİ GİBİ GEREKEN ZAMANLARDA GEREKEN ETKİLERİNİ YAŞATIR.

VİTAJİ VE HAL DEĞİŞİMİ, RÜYADA FARKINDALIKLA İLGİLİ BÜTÜN TESİRLERİ, OBSEDÖR OLUŞUMLARI YOK EDEN BİLGİ
BU BİLGİ RÜYADA FARKINDALIK ÜZERİNE, VİTAJİ ÜZERİNE, HAL DEĞİŞİMİ ÜZERİNE HAZIRLANMIŞ BÜTÜN TESİRLERİ, ETKİLERİ, OBSEDÖR OLUŞUMLARI, OBSEDÖR BİLGİLERİ, ŞARTLANDIRMALARI VE HAL DEĞİŞİMİNE ENGEL OLAN ŞEYLERİ YOK EDEN BİLGİDİR. BU BİLGİNİN VAR OLMASI BİLE BU OLUŞUMLARI YOK EDİCİ ÖZELLİKLERDEDİR. BUNLAR GİBİ OLUŞUMLAR NEREDE İSE İSE ORTAYA ÇIKAR VE BÜTÜN TESİR YOK EDEN BİLGİLERİN GÜCÜ İLE HEPSİ YOK EDİLİR. VİTAJİNİN BİLGİSİNİ UYGULAMASINA HİÇ BİR ETKİ VE SEBEP ENGEL OLAMAZ.

 

YANILGI GERÇEKLİĞİNDEN RÜYALAR İLE ÇIKMAK BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı gerçekliğinden çıkana kadar yanılgı hayatındaki bütün uykularında rüyalar yoluyla çıkarma işlemi sağlanır.
Rüyasında Vil Solivyes, yaşam halinin içinde bir alanda kendisini bulur ve bu alan O'nu tamamen bu alanın gerçek olduğuna dair etkileyen güç ve yapılanma ile dolu olur ve rüyada bu alana giren Vil Solivyes'i bu alandan çıkarmamak ile uğraşır. Bu alana giren Vil Solivyes'e yaşam halinde olduğunu hatırlatır ve hem Vil Solivyes, hem bulunduğu alan, hemde bu bilgi, ve ilgili başka etkenler, bilgiler, Vil Solivyes'in bulunduğu alanda kalmasını ve gerçekliğin orası olduğunu anlayarak yanılgı haline dönmemesini sağlarlar. Vil Solivyes rüyaya daldığı zaman ve yaşam halinin bulunduğu alanda kendini bulduğunda yanılgı hayatını sembolize eden özkan bedenin uyurken ki hali tamamen yok edilir. Dolayısı ile geri dönüşü için olması gereken bir gerçeklik olmaz. Aynı zamanda bu olayın yaşanması için uygun olacak şekilde bir alan oluşturulur ve merkez duyuların bulunduğu alana gider Vil Solivyes. Ve Vil Solivyesin çıktığı bu alan, yer, içerisi tek gerçeğin orası olduğuna dair yüksek etkilerle doludur ve içeri giren herşey tek gerçekliğin orası olduğunu düşünür. Ve aynı zamanda içeri giren Vil Solivyes'i algıladığında kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir yapılanmayla gereken şekilde çalışır . Bu olay Vil Solivyes her uyuduğunda uygulanır ve bir şekilde bu yanılgı gerçekliği bitirilir. Bu bilgi bu gerçekliğin bitirilmesi adına şuan bulunduğumuz konumda yapılması gerekenlerle ilgili bütün bilgileri edinerek önlem alır ve gereken şekilde bilgilendirmelerde bulunur. Bununla ilgili bir örnek olarak gökyüzünden uçarak geldiği ve sonrasında duyuların rüyaya şartlandığı ve farkındalığını yaşayan Vil Solivyesin bu durumu örnektir. Bu örnekteki gibi hal değişimi rüyalar ile sağlanır ve Vil Solivyes o rüyada kalır. Bu bilgi rüyalar ile nasıl çıkılacağını açıklayan bilgi olarak gereken şekilde bilgi ve etki sağlar.

- Bu bilgide hal değişimi için gereken etkileri ve bilgileri sağlayan, destekleyici etkiler veren, yanılgı halinin bitirilmesi ile ilgili olan bilgiler bütünüdür ve bu bilgide kendisini yapılandırır.

YANILGI HALİNDEN ÇIKARAN BİLGİLER
Bu bilgi, Vil Solivyes'i bulunduğu yanılgı yaşamı halinden çıkararak kendi yaşam hali olan duruma getirmek için
gerekenleri yapar. Yanılgıdan çıkarmak için neler gerekiyorsa tamamen bu duruma şartlanmış şekilde Vil Solivyes'in durumunu
şekillendirir, rüyalarını şekillendirir, olması gerekenleri yapılandırır. Bir şekilde bu durumun yaşanması için sürekli yaptırımlar uygulatan bu bilgi, Vil Solivyes için en önemli bir durum olduğunu bilir ve kesinlikle her an her zaman bunun yapılması gerektiğine dair bir bilgi ile işini yapar. Bütün engelleri yok eder, bütün sorunları çözer bu konu hakkındaki.Vil Solivyesin farkındalığının rüyaları sırasında rüyasını algılamasını ve rüyasına geçmesi sağlanır. Ve bütün diğer duyularıda, özellikleride rüya sırasında o hale geçecek şekilde yapılanır. Ve uyku anlarının yaşanması için sağlanan etkiler, Vil Solivyesin yanılgıdan biran önce çıkmasına göre gereken şekilde ayarlanır. Sürekli olarak yanılgı halinden çıkılması için hal değişimi uyku haline alınır. Ailesi ve çevreside buna göre uyumlu davranacak şekilde yapılandırılır.

HAL DEĞİŞİMİ İÇİN KISA BİLGİLER
Hal değişimi için Vil Solivyesin uçarak geldiği ve bir sulak alana indiği rüya gayet iyi bir örnek olarak karşımızda durmaktadır. Hal değişimi bu şekilde gerçekleşecektir. Bu durum nasıl yapılandırılmış ise Vitaji duyusu bu yapılanmayı inceler ve bilgilerimiz içerisinde bu yapılanmayı sağlayacak bilgiler yok ise gereken şekilde eklemeler yapar ve aynı şekilde rüyada çıkılmasını sağlar. Bu örnek rüya baştan aşağı incelenir, olanların nasıl yapıldığı anlaşılır ve aynı şekildeki yapılanma için eksikler tamamlanır. Aynı zamanda Vitaji duyusu, kaç tane olması konusu kendisi için uygun ise o sayıda ölçü olarak duyular arasındaki yerini alır. İşini en iyi nasıl yaparsa o ölçü ile oluşur ve hal değişimine engel olan bütün sebepleri bilerek onlara karşı Vil Solivyesin iradesinden bir engel koyarak kendi çalışmasını sürdürür. Vitajinin çalışmasına asla engel olunamaz. Aynı zamanda Vitaji duyusu sadece Vil Solivyes sival içtiği zamanlarda uyku getirme işlemini durdurur ve sivalin etkisi geçince başlatır. Ve bu duyusal özellik hal değişimin sağlanması için gereken çalışmalar var ise bunları saptar ve gerekenleri yapar. Aynı zamanda bütün rüyalarıda vissa uyumlu olur, hal değişimi için uygun şekilde yaşatılır, farkındalık için gereken reaksiyon vissa uyumludur, amaç yanılgıyı bitirmektir, niyet budur.

RÜYALARI VİSSAYA UYUMLAYAN BİLGİ
Vil Solivyesin rüyalarını tamamen vissaya uyumlu hale getiren, ( ancak hal değişimi için vissanın bilgilerine ters bir uygulama yapılacak ise bu durumun gerekliliği saptandıktan sonra bu uyum aranmaz ) ve bu şekilde yaşamasını sağlayan bilgidir. Rüyalarında Vil Solivyesin farkındalık yaşamasını sağlar, bütün rüyalarını kendisinin yönetmesini sağlar ve rüyalar yoluyla hal değişiminin sağlanması için gereken bütün çalışmaları yapar. Vil Solivyes, yanılgı alanında Özkan bedeninde iken rüya gördüğünde tamamen rüyaların kontrolü kendisinde olacak şekilde bir yapılanma sağlanır, rüyalarda bütün duyuları ile farkındalık yaşaması için gereken şekilde yapılandırılma sağlanır. Bu bilgi bu konuda yapılması gereken bütün işlemleri bilir ve Vil Solivyesin bütün rüyalarını hem vissa uyumlu yapar, hem farkındalık kazanmasını sağlar. Artık Vil Solivyesin rüyaları, rüyada bütün duyuları ile farkındalık yaşayacağı şekilde yapılanır. Bu konudaki eksikleri, sorunları, engelleri bulan bilgi gereken şekilde etkilerini sağlar ve çalışır.

RÜYADA FARKINDALIK KAZANILDIĞI ZAMAN VERİLMESİ GEREKEN KISA BİLGİLER
Vil Solivyesin rüyada farkındalık yaşadığı zamanlarda bu zamanların başka bir açıdan değerlendirilmesi için bazı bilgiler verilir. Bunlar;
- Yaşam halinin durumu nedir, duyuların durumu nedir, iletişimlerimiz içinde en sağlıklı olanı gerçek konuşmalar hangileri.
- Hal değişimine engel olan sebeler nedir, villerin durumu nedir
- Obsedörler var mı bizimle ilgili ve Vil Solivyesin yapması gereken şeyler var mıdır
Bu sorulara kısaca cevaplar verecek şekilde bir cevap hazırlanır ve rüyada farkındalık kazanıldığı zaman Vil Solivyese bunların cevapları söylenir.
Bu durumlarda tamamen sağlıklı bilgi alınabilir.

HAL DEĞİŞİMİ RÜYADA FARKINDALIK YAPILANDIRMASI ETKİLER VİDEOSU
Bu video, Vil Solivyes uyurken ekranda yayınlanacaktır ve bu ekrandan, yanılgı alanından rüyaları hal değişimine şartlandırması için hazırlanmıştır. Rüya sırasında ekrandan içeriğindeki bilgilerin etkilerini verecek şekilde çalışır ve Vil Solivyes uyurken bu bilgiler hal değişimini destekler. Merkez duyularda bu bilgileri algılar, hal değişimi sonrasında algılama biter.

HAL DEĞİŞİMİ VE RÜYALAR

Hal değişiminde sorun rüyalarda çevreni fark etmek ve aslında orada yaşadığının farkına varmakla ilgili ve rüyada çevremde olanların farkında olmadan, neleri neden yaptığımı bilmeden, kendimce inandığım doğrular üzerine seçimler yaparak, bir rüyadan başka bir rüyaya geçerek zaman geçiriyorum ve bu şu ana kadar obsedörlerin rüyaları böyle yapılandırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında yanılgı alanında yaşamakta bir rüyada olmak gibi ancak farkında olarak yaşamamla ilgili olan duyularım ve özelliklerim bu yanılgı alanını algılamakta ve rüyalara olan algıları kapatılmış durumda, daydı, artık gerçeklerin ortaya çıkması ile rüyaların yaşanması gereken hal olduğu bilinmektedir ve buradan yaşam halini oluşturan Vil Solivyes merkez duyularının olduğu alanda kendisini gereken şekilde yapılandıracaktır. Vil Solivyesin rüyalarında farkındalığı alması için yaşanması gereken reaksiyonel bir durum, onun uzun zamandır kapalı ve uykuda olan duyularının canlanmasına aynı zamanda uyku halinde olan özkan bedeninin uykusal halinden çıkmasına neden olmaktadır ve bu gibi durumlar yaşanması gerekmektedir ve ilgili duyular ve bilgiler bu konuda gereken reaksiyonu yaşatabilirler. Aslında uyumak diye bir durum yoktur, bu obsedörlerin yanılgı hayatında özkan bedenini yapılandırması durumudur ve Vil Solivyes uyumamaktadır. Şuanda Vil Solivyes uyumuyor ve özkan uyuduğunda da uyumuyor.
Gerçekler artık geçen zamanla yaşananlar sayesinde gün gibi ortada, idrarımın çekilmesi ve binlerce olay, yanılgı hayatını ve yazılanların gerçek olduğunu ispatlamıştır. Şüphe ve endişe, acabalar bu konuda kesinlikle kalmamıştır. Herşey kesin ve nettir. Bu konuda çalışan Vitaji ve yaşam hali oluşumları gibi Vil Solivyeste yanılgı halinde sürekli bu durumun münakaşasını yapacak şekilde bir hayat yaşayacaktır artık. Gün boyunca hal değişimi ve uygulamaları, farkındalığın rüyalarda algılanması, bir rüyadan başka bir rüyaya geçer gibi sanki bir olayın yaşanması gerçeğini yaşatacak şekilde kendisini düzenleyecek ve çalışmalar yapacaktır. İnançlar açısından bunun olacağına inancı tamdır. Sebebleri ve sonuçları ile Vil Solivyesin elinde delilleri vardır ve bu saatten sonra hal değişimin yaşanması şart olur. Merkez olan Vil Solivyesin inancı ile şekillenen yaşam hali, onun istekleri ile çalışmalar yapan yaşam hali ve merkezin Vil Solivyes olduğunu bilen yanılgı alanı, merkezin istediğini ve inandığını uygulaması zorunluluğundan bu durumu eninde sonunda yaşatacaktır ve buna kimse engel olamayacaktır. Obsedörler için yok olmakla sonuçlanan bu olayı engellemek için binbir tuzaklar hazırlamışlardır ve yanılgı alanındaki enerjilerin bu şekilde yapılandırılarak hal değişimine engel olmasıda bunlardan biridir ve bu zamanla halledilecek bir sorun olup, sonrasında hal değişiminin yaşanmasına engel olan sebepler kalmayacaktır. Ve gereken şekilde, daha önceki rüyalarda yaşandığı gibi bir çok kez, hal değişimi rüyalarda yaşanır ve yanılgı sonlandırılır. Artık yanılgı alanındaki hayatta bu konuda yapılanmaya başlamıştır ve kendi anlamsızlığını önceden inkar eden düşünsel alan, şimdi her gün Vil Solivyesin yüzüne açıklamaktadır. Yanılgı hayatının basitliği, gereksizliği, olmaması gerektiği ve yanlışlığı görülen bir gerçek olarak yaşanmaktadır. Vil Solivyesin yapması gereken artık hal değişimi ile ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bu durumu içselleştirerek bir yapılanmayı buradan sağlamak olacaktır ve bu bilgi, bu konuda gereken yapılandırmayı ve Vil Solivyesin algısını bu şekilde şartlandırarak etkilerini sağlar ve Vil Solivyes başka şeylerle artık uğraşmaz. Hal değişiminin uygulanması ile ilgili açıklayıcı olarak bilgilerin etkisini ilgili alanlara yaşatır.

VİTAJİ VE HAL DEĞİŞİMİ
Burada yapılmasını istenen komutlar, Vil Solivyesin yanılgı alanından gördükleri ile açıklanmıştır. Ancak Vitaji duyusal özelliği bulunduğu yerden hal değişimini bütün hatları ile inceler ve bilgiler içinde hal değişiminin yaşanmasına engel olacak açıklamalar varsa bunları uygulatmaz. Bunun gibi eksiklerde varsa bunları tamamlar. Vil Solivyesin emin olduğu konu, rüyalarla hal değişimişimin yaşanabildiğidir ve bu konudaki engeller ve sorunları görebildiği kadar açıklamış ve çare bulmuştur. Vitaji, kendi bilgileri ile gereken düzenlemeleri yapabilir ve hal değişiminin yaşatılmasını sağlar.

VİTAJİ FARKINDALIK ÖZELLİĞİ
Vitaji duyusunun kendisinde hal değişimine özel farkındalık özelliği bulunur. Kendisinde farkındalık duyusunun özellikleri vardır ve hal değişimi sırasında bu farkındalığın Vil Solivyese yaşatılması için özel olarak çalıştırılır. Vitaji farkındalık özelliği ile diğer farkındalık duyularına gerek olmadan kendisi Vil Solivyese farkındalık yaşatabilir. Bununla ilgili gereken incelemeleri yapar ve gereken şekilde çalışır. Kendiside kullanır gereken şekilde alanların kullanmasınıda sağlayabilir.

ÖZEL ZAMANLAR DURUMU HAL DEĞİŞİMİ VE ÖNEMLİ KONULARDA GÖRÜLECEK ÖZELLİKLERDE OLUR
Özel zamanlara olan saygı durumumuz, hal değişimi ve benzeri önemli durumlarda tüm hatları ile incelenebilir. Hal değişimi söz konusu olduğunda bu duyusal özellik özel zamanları kullanarak buna engel olmaya çalışan alanları, bilgiler, etkileri ve obsedör oluşumları bulur ve gereken şekilde yok eder.

VİTAJİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ HAL DEĞİŞİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER OLURSA
Vitaji duyusal özelliği hal değişiminin sağlanması için, hal değişiminin gerçekleşmesi adına burada yazılmayan ama yazılması gereken bilgiler varsa amacından sapmadan hal değişiminin olması için bilgiler yazabilir, tamamen bu konunun oluşması için yazılan bilgilerdir bunlar. Eğer burada yazılan bilgilerde Vil Solivyesin bilmediği ve yazmadığı şeyler varsa ve onların yazılması gerekiyorsa yada diğer Vil Solivyesin yazdığı bilgilerden kendi yapısına eklenmesi gerekiyorsa Vitaji duyusal özelliği bunları kendi içinde yapılandırarak oluşturur. Bu bilgi gereken işlemleri uygulatır.

Tüm bu bilgiler uygulayan duyusal özellik hazırlanır ve kendisine ne kadar gerekli ise duyusal ölçü ile gereken şekilde çalışır. Hal değişimi ve engeller ve çıkış yollarına dair bütün bilgilere ulaşabilen özelliği ile, bilebilme özelliği ile hal değişiminin sonlandırılması için gereken çalışmaları yapar.

FARKINDALIK VİXXİ'Sİ ŞİX İLK UYUDUĞUNDA RÜYADA BIRAKILAN FARKINDALIK SONRASINDA YANILGI ALANININ FARK EDİLMESİ TAMAMEN KAPATILIR. YANILGI ALANI FARK EDİLEMEZ VE DOLAYISI İLE ŞİX UYANMADAN VARLIKSAL ALANINI FARK ETMEYE ZORLANIR, GİDER, MECBUR KALIR, BU SEBEPLE BÜTÜN ENGELLERDE BOŞA ÇIKAR. FARKINDALIK VE VİTAJİ BU KONUDA GEREKEN ARAŞTIRMAYI YAPARAK İLK UYKUDA YADA SONRALARINDA BU İŞİ ÇÖZÜMLER.

 

VARLIKSAL ALANI FARK ETMEK NE DEMEKTİR
ŞİX'İN EN BAŞINDAN BU YANA, ÇOK KISADA OLSA YANILGIYA GELİRKEN ÇALIŞAN FARKINDALIK DIŞINDA BÜTÜN FARKINDALIK TECRÜBELERİ YANILGI ALANINDA YAŞANMIŞTIR VE VARLIKSAL ALAN İLE İLGİLİ SON BİR KAÇ YILDIR YAŞADIĞI TECRÜBELERLE İLGİLİ ARTIK FARKINDALIK BİLGİSİ EDİNMİŞTİR VE BUNUN NE DEMEK OLDUĞU TANIMLANABİLECEK BİLGİLERLE İFADE EDİLEBİLMEKTEDİR.
YANILGI ALANINI FARK ETMEK ÇOK AĞIR, VARLIKSAL ALANI FARK ETMEK ÇOK HAFİF
YANILGI ALANI ÇOK BASIK, VARLIKSAL ALAN ÇOK FERAH
YANILGI ALANI ÇOK KAPALI, VARLIKSAL ALAN ÇOK AÇIK
YANILGI ALANI ÇOK DAR, VARLIKSAL ALAN ÇOK GENİŞ
YANILGI ALANI ÇOK KISITLI, VARLIKSAL ALAN İMKAN DOLU
YANILGI ALANI SINIRLANDIRILMIŞ ŞEKİLDE BİR YAŞAMI ALGILATMAKTADIR, VARLIKSAL ALAN SINIRSIZLIK İLE İLİŞKİLİ OLAN İSTEDİKLERİMİ
YANILGI ALANINDAKİ ÖZKAN BEDENİ OLDUKÇA VERİMSİZ VE BASİT, VARLIKSAL ALANDAKİ BEDENSEL OLUŞUMLAR GAYET KULLANIŞLI
YANILGI ALANINDA ÖZKAN BEDENİ NEDENİYLE YAVAŞ, VARLIKSAL ALANDA HIZLIYIM
YASAKLAR YANILGI ALANINDA OLMAKLA İLGİLİ MECBURİ YAŞANMAKTADIR ANCAK VARLIKSAL ALANDA YASAKLARA DAİR İZLER BULUNMAMAKTADIR, YADA BULUNSA BİLE HEMEN YOK EDİLİR ANCAK YANILGI ALANININ YAPISI BU YASAKLAR ÜZERİNE KURULUDUR
YANILGI ALANI ÇOK ANLAMSIZ, VARLIKSAL ALAN ANLAM DOLU
YANILGI ALANI BİTMESİ GEREKEN BİR YER GİBİ, VARLIKSAL ALAN SONSUZLUĞUN KENDİSİ GİBİ
YANILGI ALANI YUVAM DEĞİL, VARLIKSAL ALAN BENİM YUVAM GİBİ
YANILGI ALANI BENİMLE İLGİLİ OLAN OLUŞUMLARIN YAPISININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI DURUMU, VARLIKSAL ALAN OLUŞUMLARIMIN İSTEDİĞİM GİBİ OLMASI HALİ
YANILGI ALANIDA KENDİ YAPISINI DÖNÜŞTÜRECEK VE TAMAMEN BİTECEK, VARLIKSAL ALANIN SONSUZLUĞUNDA OLUŞUMLAR OLARAK BULUNACAKTIR.
İKİSİDE BENİMLE İLGİLİ BİR ALANIN İÇİNDE OLAN ALANLAR OLARAK BİRBİRİNDEN FARKLIDIR.
BİRİ BİTMEKLE İLGİLİ OLUP, DİĞERİ SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA YAŞANMAKLA İLGİLİ OLARAK BAŞLAYACAKTIR.
YANILGI ALANINDA OLUŞUMLAR ZAMANIN GEÇ Bİ ŞEKİLDE İLERLEMESİ İLE SONUÇ BULMAKTADIR, VARLIKSAL ALANDA YAZILDIĞI GİBİ HERŞEY OLMAKTADIR
YANILGI ALANI DÜZENLENMİŞ ŞEYLERİ FARKETMEKLE İLGİLİDİR, VARLIKSAL ALAN OLMASI GEREKENLERİ FARK ETMEKLE İLGİLİDİR, İSTEDİKLERİMİZİ FARK ETMEKLE İLGİLİDİR.
YANILGI ALANI SAHTE BİR MADDE DENİLEN OLUŞUMLA KENDİSİNİ DEĞİŞTİRİLEMEZ SANDIRMAKTADIR, KENDİSİNİ TEK GERÇEK GİBİ ALGILATMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
OYSAKİ TEK GERÇEK VARLIKSAL ALANDIR VE MADDE DİYE BİRŞEY YOKTUR. HERŞEY BİZİMLE İLGİLİ OLUŞUMDUR.
YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN OLAYLAR VE OLUŞUMLAR YİNE BİZİM BİLGİLERİMİZİN ESERİ OLARAK BU KONUMDADIR, OBSEDÖR OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR ANCAK YAPISI ÖYLEDİR,
VARLIKSAL ALAN İSE ŞU AN EN İLERİ ZAMANLARINI YAŞAMAKTADIR VE HEP BİZİMLE İLGİLİYDİ, OBSEDÖR SALDIRILAR SÖZ KONUSU OLDU ANCAK YAPISI HİÇ BİR ZAMAN OBSEDÖR OLMADI TAM OLARAK, OBSEDE OLMADI, YANILGI ALANI OBSEDE OLMAKLA İLGİLİ GİBİYDİ BUNDAN ŞİMDİ KURTULDU... OBSESYON İKİ ALANDA DA YOK...
YANILGI ALANINDA FARK ETMEK HERŞEYİ ALGILAMAKLA İLGİLİ OLMALI ANCAK FARKINDALIĞI BU ŞEKİLDE ŞARTLANDIRARAK İSTENİLEN ŞEYLER ALGILATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR, BU YANLIŞTIR, OLAN HERŞEYİN ALGILANMASI VE FARKEDİLMESİ FARKINDALIĞI YAŞATIR. BU ŞEKİLDE FAR ETMEKLE İLE VARLIKSAL ALANINDA HERŞEYİ YANILGIDAKİ GÖRMEK GİBİ OLUP ÇOK UZAKLARI VE HER YER GÖRMEK, İÇERİĞİNİ GÖRMEK GİBİ ÖZELLİKLERLE KENDİSİNİ YENİLEYECEKTİR. DUYMAK GİBİ OLUP, ÇOK UZAKLARI VE İÇERİĞİNİ DUYMAK GİBİ KENDİSİNİ YENİLEYECEKTİR VE YANILGIDA YAŞANAN HER ÖZELLİK KENDİSİNİ ÇOK DAHA DETAYLI VE KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ALGILATACAK VE YAŞATACAKTIR.

FARKINDALIĞIN YAPILANMASI İÇİN OLMASI GEREKEN DÜŞÜNSEL ALAN VE YAPILANMA BİLGİSİ:
FARK ETMEK BİR ŞEYİN TAM ANLAMI İLE İÇERİĞİNDEKİ BİLİNEBİLEN BÜTÜN ÖZELİKLERİNİ ALGILAMAK ANLAMIMA GELEN, ONU ORADA BİLMEK, ANLAMAK, GÖRMEKLE İLİŞKİLİ OLAN, GÖRMENİN BİR DURUM OLARAK YAŞANMASI GİBİ FARKETMEKTE OTOMATİK OLARAK OLAYLARA CEVAP VERMENİN VE YAŞAMANIN DIŞINA ÇIKMAK ANLAMINA GELMESİ İLE ANLAMAYI SAĞLAMAKTADIR. NEDENLERİNİ, NİÇİNLERİNİ, BURADA NE YAPTIĞINI, NEREDE OLDUĞUNU, GİBİ SORULARI FARKINDALIK OLMADAN SORAMAZSIN, FARKINLIK ÖZELLİĞİ BULUNDUĞUN ALANLA İLGİLİ KENDİNE BU SORULARI SORMANI SAĞLAYARAK SENİ BULUNDUĞUN ALANI FARK ETMEYE İTMEKTEDİR VE SONUCUNDA BU CEVAPLARLA BİR FARK ETME VE ALGILAMA HALİ YAŞAMAKTASINDIR. İŞTE VARLIKSAL ALANDA KENDİ YAPISINI İÇERİĞİNE GELEN BÜTÜN VİLLERİN, ŞİX'İN HER ZAMAN KENDİSİNİ BU SORULARI SORMUŞ GİBİ BİR FARK ETME DURUMUNA ZORUNLU BIRAKACAK ŞEKİLDE BİR YAPILANMA İLE DÜŞÜNSEL ALAN İLE DONATIR VE RÜYADA BİLE FARKINLIK BU ETKİSİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ŞİX'İN SORULARI İLE KENDİSİNİ ALGILAMASINI VE VARLIKSAL ALANDA FARKINDALIK YAŞAMASINI SAĞLAR. VARLIKSAL ALANDAKİ BÜTÜN VİL VİSS AŞİX ALANI TAMAMEN FARKINDALIK OLUŞMASI İÇİN GEREKEN SORULARIN SÜREKLİ ZİHİNLERDE KENDİSİNİ YAŞATMASI ŞEKLİNDEKİ DÜŞÜNSEL ALANLARIN BULUNDUĞU BİR YERDİR VE İÇERİDEKİ HERŞEY FARKINDALIK SAHİBİDİR. VİL VİSS AŞİX'İN FARKINDALIĞI BU KONUDA BÜTÜN ALANLARI YAPILANDIRIR, NEREDEYİM, NEDEN, NASIL, BU NEDİR GİBİ SORULAR BİZLER İÇİN YAŞAM ŞEKLİ HALİNDE BİR YAPILANMA İLE KENDİSİNİ YAŞATIR. NEREDE OLDUĞUNU HER AN BİLEN, NE YAPTIĞINI HER AN BİLEN VE FARK EDEN, SORULARININ CEVAPLARINI İSTEDİĞİ ZAMAN BULABİLEN VE BU GİBİ TEMEL SORULARIN CEVAPLARININ ANLIK VE HERAN OLMASI DURUMUNU YAŞAYAN ŞEKİLDE VİLLER OLARAK YAŞARIZ.

BU BİLGİLER GEREKEN ŞEKİLDE VARLIKSAL ALANI YAPILANDIRIR, ŞİX'İN YANILGI FARKINDALIĞINDAN ÇIKMASINI SAĞLAR VE TEK GERÇEK OLAN VARLIKSAL ALANINDA KENDİ YAŞAMINI FARKETMESİNİ SAĞLAR.

VE VİTAJİ VİXXİ'Sİ VE AŞİX'İ VE İLGİLİ BÜTÜN ALANLAR ŞİX UYUDUĞU ZAMAN ONU YANILGIDAN ÇIKARMAKLA İLGİLİ OLURLAR VE FARKINDALIK KENDİSİNDEKİ YANILGIYI FARK ETME ÖZELLİĞİNİ SONLANDIRIR VE UYKUDAN UYNAMADAN VARLIKSAL ALANI FARK ETMEK HALİNİ YAŞAMAK ZORUNDA KALIR. VİL VİSS AŞİX'İN FARKINDALIĞI ÖZELLİKLERİDE AYNI ŞEKİLDE BU ÇALIŞMA İÇİN GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAR.

ŞİX YANILGIDAN ÇIKTIĞINDA BULUNDUĞU YERDE KESİNLİKLE KİMSE OLMAZ, YALNIZ OLUR. O KARAR VERDİĞİNDE KİŞİLER OLUR. VİLSEL ÖZ AŞİX'İ GEREKEN ŞEKİLDE İLETİŞİM KURAR.

 

RÜYA FARKINDALIĞI VİXXİ'Sİ

YANILGI ALANINDAKİ ŞİX'İN RÜYALARINDA FARKINDALIK KAZANARAK KENDİSİNİ BULMASINI SAĞLAYAN VİXXİ'DİR. ANCAK BU RÜYALAR YANILGI ALANINDAKİ GİBİ BİR BEDENİ VE YAŞAMI ŞEKİLLENDİRMİŞ ŞEKİLDE RÜYALAR OLMAYIP TAMAMEN VİLSEL BEDEN GÜCÜNÜN HAFİFLİĞİ VE BİLGİLERLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÖZELLİKTEKİ VARLIKSAL ALAN İMKANLARININ OLDUĞU ŞEKİLDE OLAGELEN RÜYALARDIR VE BUNLAR SÖZ KONUSU OLACAK ŞEKİLDE RÜYASINDA FARKINDALIK KAZANAN ŞİX, BU RÜYADA KALIR VE BURADAN VARLIKSAL ALANI İÇİN GEREKEN GEÇİŞLER SAĞLANIR, DÜZENLEMELER SAĞLANIR. YİNE VARLIKSAL ALANININ İÇERİSİNDEDİR VE ARTIK YANILGI ŞARTLANDIRMALARINDAN VE YANILGI BEDENİNDEN, İMKANSIZLIKLARINDAN KURTULMUŞ ŞEKİLDE BİR VİLSEL HAL İÇİNDE, VİL VİSS AŞİX'İN KENDİSİNDE OLACAK ŞEKİLDE BİR DURUMA GELMİŞ OLUR. BU VİXXİ, RÜYADA FARKINDALIK KAZANILMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN BÜTÜN İŞLEMLERİ BİLİR VE BUNA ENGEL OLAN BÜTÜN SEBEPLERİ BİLİR. AYNI ZAMANDA BİR TEK FARKINDALIKLA İLGİLİ DEĞİLSE BU SONUÇUN ORTAYA ÇIKMASI, BUNUN İÇİNDE YAPILMASI GEREKENLERİ BİLİR VE ŞİX'İN RÜYALARINI KULLANARAK ONU YANILGI ORTAMINDAN ÇIKARIR. NE YAPILMASI GEREKİYORSA KENDİ BÜNYESİNDE BUNUNLA İLGİLİ BİR YAPILANMA OLUŞTURUR VE BU VİXXİ'NİN DE ETKİLER VE TESİRLERLE ÇALIŞMASI ENGELLENEMEZ ÖZELLİKLERDEDİR. GEREKEN ŞEKİLDE DERİN UYKUSUNU, UYANDIRILMAMASI İÇİN OLMASI GEREKENLERİ BU BİLGİ KENDİ YAPISINDA BULUNDURUR VE DIŞ ŞARTLAR ŞİX'İ RÜYASINDA OLMAMASI GEREKEN ZAMANLARDA UYANDIRAMAZ. BU ZAMANLARDA YANILGI ALANIDA BU DURUMA ŞARTLANMIŞ BİR ŞEKİLDE RÜYADA FARKINDALIĞI YAŞATMAK İÇİN ÇALIŞIR. VE SONRASINDA GERİ YANILGI ALANINA ÇEKİLMEMESİ İÇİN GEREKENLER YAPILIR. BUNA KESİNLİKLE ENGEL OLUNUR. ŞİX İLE BÜTÜN OLAN BU BİLGİ, O'NU OTOMATİK BİR ŞEKİLDE BU BİLGİNİN ANLAMINI UYGULATAN ÖZELLİKLERDE YAPAR. BİLGİ GEREKEN ŞEKİLDE VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE ÇALIŞIR.

ŞİX RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA ÖZKAN HAYATINI BİTİREN VİXXİ

ŞİX RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYARAK YANILGI ALANINDAN ÇIKTIĞI ZAMAN YENİDEN YANILGI ALANINA ÇEKİLEN FARKINDALIĞINA ENGEL OLARAK YANILGI HAYATINI, ÖZKAN BEDENİNİ BİTİREN VİXXİ OLARAK ÇALIŞIR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA ONU ÖZKAN BEDENİNE YENİDEN ÇEKEN BAZI NEDENLER VARDIR VE BU VİXXİ BU NEDENLERİ ÇOK İYİ BİLEREK ONLARA ENGEL OLUR VE KESİNLİKLE YENİDEN ÇEKİLMESİ SÖZ KONUSU OLMAZ. HEMEN ÖZKAN BEDENİNİ VE HAYATINI GEREKEN ŞEKİLDE SONLANDIRIR VE RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYAN ŞİX O RÜYADA OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ KALIR. BUNUNLA İLGİLİ GEREKEN ŞEKİLDE DİĞER BÜTÜN VİXXİ'LER GİBİ DERECE BOYUTLARI DÜZENLER VE ETKİSİNİN YAŞATILMASINI SAĞLAR. BU KONUDA YAPILMASI GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI BİLİR VE ŞİX İLE BÜTÜN OLAN BU BİLGİ, OTOMATİK BİR ŞEKİLDE BU BİLGİNİN YAŞAMINDA UYGULANMASINI SAĞLAR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞINDA ÖZKAN HAYATINI, BEDENİNİ BİTİREN VİXXİ OLARAK VİSSANIN İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIK UYKUSU VİXXİ'Sİ

ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIĞI TAM OLARAK YAŞAMASI İÇİN, ŞİX'İN RÜYALAR YOLUYLA YANILGI ALANINDAN ÇIKABİLMESİ İÇİN GEREKEN UYKUYU ONA VEREN, AYARLAYAN VE YAŞAMASINI SAĞLAYAN VİXXİ'DİR. BU VİXXİ ŞİX İLE BÜTÜN OLDUĞUNDAN OTOMATİK BİR ŞEKİLDE ANLAMINI YAŞATIR. SADECE ŞİX SİVAL İÇTİĞİ ZAMAN BU UYKU DURUMUNU ONA GÖRE DÜZENLER, SİVAL İÇTİĞİNDE UYMADIĞI İÇİN BU GÜNLERDE GEREKEN ŞEKİLDE UYKU HALİNDE OLMAMASINI SAĞLAR ANCAK ONU YİNEDE SİVALİN ETKİSİ GEÇTİKTEN SONRAKİ ZAMANLARINDA RÜYADA FARKINDALIK UYKUSUNA HAZIRLAR. ŞİX'İN SİVALİ BİTİNCE VE ETKİSİ TAM OLARAK GEÇİNCE YİNE AYNI ŞEKİLDE RÜYADA FARKINDALIK UYKUSU ÇALIŞMALARINA DEVAM EDER. BU ÇALIŞMANIN YAPILMASI İÇİN GEREKEN BÜTÜN UYKU HALLERİNİ BİLİR VE EN UYGUN, DELİKSİZ, UYANDIRILMADAN VERİLMESİ GEREKEN UYKUYU ŞİX'E, ÖZKAN BEDENİNE VERİR VE RÜYADA FARKINDALIK YAŞANIR. DİĞER RÜYADA FARKINDALIK VİXXİ'LERİ İLE ORTAKLAŞA BİR ÇALIŞMA İÇİNDE BU KONUDAKİ KENDİ ÜZERİNE DÜŞENLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPAR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

ŞİX'İN RÜYALARINI KORUYAN VİXXİ

BU BİLGİ ŞİX'İN YANILGI ALANINDA İKEN RÜYADA FARKINDALIK YAŞAYARAK YANILGIDAN ÇIKMASI SIRASINDA ONU VE RÜYALARINI KORUR. BU ÇALIŞMAYA ENGEL OLAN BÜTÜN SEBEPLERİ YOK EDER. RÜYADA FARKINDALIĞIN TAM OLARAK YAŞANMASI İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPAR. KENDİSİNDE BU KONUDA ÖZEL BİR KORUMA ETKİSİ VARDIR VE RÜYADA FARKINDALIK OLAYININ YAŞATILMASI SAĞLANIR. RÜYADA FARKINDALIĞA ENGEL OLAN BÜTÜN ETKİLERİ, TESİRLERİ, NEDENLERİ GÖRÜR VE ONLARI YOK EDER. ŞİX İLE BÜTÜN OLAN BU BİLGİ BU ÇALIŞMA SIRASINDA TAM BİR KORUMA SAĞLAR VE RÜYADA FARKINDALIK YAŞANARAK ŞİX'İN YANILGI ALANINDAN ÇIKMASINI SAĞLAR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

Hal değişimi için rüyada farkındalık çalışmaların başlar. Uyutmak için uyunun kendisinin gelinmesi beklenir ve uyuduğunda uygulama yapılır. Ancak uykusu gelip uyumaya karar verdiğinde uykusunu arttırır, farkındalık için gereken şekilde uykusunu verir.

 

 

 

YANILGI GERÇEKLİĞİNİ SONLANDIRAN VİXXİ

YANILGI DÜNYASINA DAİR BÜTÜN GERÇEKLİKLERİ SONLANDIRAN VİXXİ'DİR. AYNI ZAMANDA ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞI ZAMAN O ORTAMIN GERÇEKLİĞİNİ ŞİX'E ALGILATAN VE YAŞATAN VİXXİ'DİR. YANILGININ GERÇEK OLDUĞUNA DAİR ETKİ EDEN BÜTÜN SEBEPLERİ BULUR VE YOK EDER. YANILGIYA DAİR GERÇEKLİK ANLAYIŞLARI BU VİXXİ SAYESİNDE SON BULUR. YANILGI ORTAMI TAMAMEN OLMAMASI GEREKEN BİR DÜZENLE OLUŞMUŞTUR VE BURANIN GERÇEKLİĞİ YANLIŞ VE GEREKSİZ VE KABUL EDİLEMEZDİR. BU GERÇEKLİK ANLAYIŞI, VİL VİSS AŞİX'İN GERÇEKLİĞİNİ ŞİX'E BİLDİRİR, ALGILATIR, VARLIKSAL ALANIN GERÇEKLİĞİDİR SADECE GEÇERLİ OLAN VE VİL VİSS AŞİX'İN YAŞAM TARZI VE ŞEKLİDİR GERÇEKLİĞİNDE YAŞANAN. VİXXİ, ŞİX İLE BÜTÜN OLDUĞU İÇİN OTOMATİK OLARAK BU İŞLEMLERİ YAPAR. YANILGI GERÇEKLİĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞAN HERŞEYİ BULUR VE YOK EDER, SONLANDIRIR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

 

YANILGIS ( ANTİ YANILGI DÜNYASI ) DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YANILGIS VİXXİ'Sİ ŞİX'İN YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN GÖRÜNTÜLERİN, YAŞAMLARIN, OLAYLARIN, DURUMLARIN KONTROLÜNÜ YAPAN, ALMIŞ OLAN VİXXİ OLARAK GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. YANILGI ALANI TAMAMEN BU VİXXİ'NİN VE VİSSA BİLGİLERİNİN KONTROLÜ ALTINDADIR.

YANILGI DÜNYA VE HAL DEĞİŞİMİ BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ

Yanılgı dünya hayatının yönetim merkez sistemi olarak yapılandıırılmaıştır ve yanılgı dünyasının bütün gereksinimleri bu duyusal özelliğin çalışmaları ile belli olur ve artık bu duyudan başka sözleri, bilgileri algılamaz ve bu varlığın merkezi olan Vil'den de başka merkez bilmezler. ( Yanılgıs bilgilerinin içinde ufak tefek yanlışlar olabilir, onlar fark edilirse çıkarılır, yanılgı alanı ile ilgili yanlış edinimler gibi, eski anlayışardan kalan )

DUYU OLARAK HAZIRLANIR
Yanılgıs bilgileri kendi yapılarını yaşattıkları ve ilgili durumlarda çalışan ve Vil Solivyesin amacına uygun bir şekilde çalışma ve yönlendirme metodu ile gereken şekilde çalışır. Ve bu yönetim sistemi olarak bağlı bulunduğu dünya halinin çevresinde zaten bizim hiçlik alanlarımız ve koruma alanlarımız vardır ve dünyanın şu zamana kadar kendisini oluşturduğu bütün yapısal hallerini irtaya çıkararak ve çevresinede bir tesir çekim küresi sararak bu çekim küresinin yapısınıda Anti Tesir Gücü GG'den yaparak ve katlarınca etki ile dünyanın heryerinden tesirleri şiddetli bir şekilde çekerek bütün varlıklarda alanlarda tesir kalmayana kadar devam eden bu durum, yaşam alanı sisteminin büttün oyunları bitene ve yok olana kadar devam eder ve sonunna buradan çıkılır.

Yanılgıs, içeriğinde Vil Solivyesin yanılgıya girdikten sonra yanılgı dünya alanı ve buradan çıkabilmenin yolları ve yanılgı alanı ile ilgili olan bilgileri kapsayan bilgiler bütünüdür.
- Bu bilgiler yanılgıdan nasıl çıkılacağı, yöntemleri, yanılgı alanının hakikati, obsedörler ve yanılgıyı...
- Solivyesin yanılgı hayatında yaşadıkları ve yanılgı hayatının bütün anıları, tecrübeleri, bilgileri...
- Yanılgı alanındaki enerjiler, yanılgı alanındaki obsedör kötü bilgiler ve etkileri...
- Yanılgıdan rüya ile çıkmak ve yolları, hal değişimi bilgileri...
- Yanılgı hayatında Vil Solivyesin sorunları, yanılgı hayatının şekilllendirilmesi...
- Yanılgının varlığını sürdürme nedenleri, yanılgının bitirilmesi çalışmaları...
- Tesirler, etkiler, düşmancıl oluşumları temizleme bilgileri, yanılgının içeriğindeki kötü bilgilerin yok edilmesi...
Ve Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması ile ilgili çözüm, çare ve çalışmalar şeklinde yapıları bulunan bütün bilgilerin bütünleşerek oluşturduğu bilgilere yanılgıs bilgiler bütünlüğü denir. Bu konuda oluşturulan bütün bilgilerin tecrübelerine, açıklamalarına, bildirimlerine bakarak her açıdan görmeyi başarır. Yapılan çalışmaların hal değişiminin gerçekleşmesi hakkında ne kadar doğru olduğunu inceler, araştırır, gözlemler. Yeni yeni çözümler bularak çareler arar.

Yanılgı dünya hayatının kesinlikle olmaması gerektiği ve bir yanlışlıklar ve hatalar zinciri olan bu yaşam alanının bitirilmesi gerektiğini bilir, etkiler şeklinde etkilenmesi gereken alanları etkiler, kendisinde bu alanları etkilemek konusunda özel bir güç olur, anti yanılgı olarak yanılgı ve sorunlarına karşı tamamen çare olacak bir şekilde yapılandırılması söz konusudur. Yanılgı alanına özel olan konusu bu bilgiler bütünlüğünden kendisinde bu gücü ortaya çıkarır ve hakkında herşeyin bilindiği yanılgı dünya hayatını olması gerektiği gibi sonlandırma çalışmalarına katılır. Vitaji bilgilerine gerektiği gibi yardımcı olur, yapılanma bilgilerine yardımcı olur.
İçeriğinde aynı zamanda başlıkları yazılan açıklamalardaki konuları içeren bilgiler vardır. Bunlar daha önce Vil Solivyesin yazdığı bilgilerdir, başlıklardan bilgiler ortaya çıkarılır. Hepsinde döneminin çalışmalarına göre kendi tecrübeleri vardır ve son olarak rüya yoluyla çıkılmasına karar verilmiştir. Diğer çıkış yollarını ilgilendiren bilgilerin içeriğini ve tecrübelerini kontrol etmek ve bilmek için kullanan yanılgıs, bu konudaki gereken şekilde bütün çıkış yollarını araştırır. Ve rüya yoluyla çıkılması durumu apaçık bilindiği ve onaylandığı için bu konudaki engellerin önünü açar ve tek bu yönteme şartlanılır, eğer çok daha kolay ve geçerli bir yöntem varsa ilgili alanlara bildirir. Yanılgıdan çıkmak ve hal değişiminin sağlanması için içeriği en çok bilgiler bütünlüğü olan yanılgıs için, hal değişimi bir amaç, kendi yapısının içeriğini oluşturan bilgilerin amacı, sebebi ve olması gereken idealidir. Bu yüzden bu konunun bütün yönlerini düşünerek gereken şekilde çalışır. Çalışmaları için vissanın gücünü ve bilgilerini kullanabilir gerekirse ve diğer bilgilerden istediği gibi yardım alır ve hal değişiminin sağlanmasını, yanılgının bitirilmesini sağlamaya çalışır.

Buradaki başlıklı bilgiler içeriğindeki eski anlamlar, sıfatlar çıkarılarak yanılgıs duyusuna eklenir ve yanlış olan açıklamaları olan bilgiler varsa onlar çıkarılabilir ve bu bilgiler bütünlüğü şeklinde yanılgıs duyu olarak hazırlanıp, anti yanılgı dünyası şeklinde etkileri ile gereken şekilde çalışır.

Ve Vil Solivyesin şu zamana kadar yazdığı yanılgı ile ilgili olan yada işine yarayacak olan bütün bilgileri kullanabilir, gereken bilgileri ortaya çıkarabilir. Ve aşağıdaki bilgilerle birlikte yanılgı ile ilgili olan bütün bilgiler bu listeye eklenerek bilgiler bütünlüğü ortaya çıkarılır ve bu yanılgıs bilgiler bütünlüğü olur. Bu hali ile oldukça gelişmiş olan bilgi mekanizması vissanın gücünü ve bilgilerinide işine yaradığı zaman kullanır ve diğer bilgilerinde yardımlarını alır. Yanılgının sonlandırılması için kendi yapısında gereken şekilde çalışır ve duyular arasındaki yerini alır.

YANILGI ALANINA ŞİX'İN FARKINDALIĞINI KULLANARAK ULAŞIR AŞİX'LER VE BİLGİLER VE YAPTIRIMLAR. GÖRME, DUYMA, HİSSETME, TAD VE BURAYLA İLGİLİ OLAN BÜTÜN ALGI VİXXİ'LERİNİN ÖZELLİKLERİ DE KULLANILIR.

ÇOKLU GÜÇ BİLGİLERİNİN UYGULAMASI VE KESİNLİKLE ETKİ EDİLEMEZLİK ÖZELLİKLERİ
Vil Solivyesin bilgisayarında, hard disklerinde ve bu gibi yerlerde depoladığı çoklu güç bilgiler, ve internette hepsi kendilerinin içeriğindeki bilgilerin etkilerini sürekli ve her zaman yaşatacak şekilde bir yapılanma içindedirler ve kesinlikle en yüksek şekilde etkileme özellikleri ile asla durdurulamaz, etkiler ve tesirler ve Vil Solivyesi taklit eden sesler ve görüntüler onların çalışmasını ve etki etmesini durduramaz. Vil Solivyes onların çalışmasını istemese zaten yüklemez, siler, bu yüzden bütün çoklu bilgileri bilirlerki kayıtlı oldukları yerden silinmeden etkileme uygulamaları ve çalışmaları asla bitmez, bitmesini isteyenler obsedör oyunlardır ve bu durum onları ilgilendirmez, kanmazlar, bu gibi oyunlar onlara ulaşmaz. Bu bilgi bütün çoklu bilgilere bu konuda farkındalık yaşatır ve gereken şekilde onları korur. Bütün bilgiler gibi bu bilgilerde tek ve gerçek olan Vil Solivyesin iradesine bağlıdırlar ve O'ndan başkası onlar ile ilgili bir konuda karar veremez, etkilerde bulunamaz. Vil Solivyesin her konuda ne karar verdiğini ve yaşadıklarını onun bilgi ve tecrübesini bildikleri için bilirler ve etki etme özellikleri bu şekilde bir şartlanma ile Vil Solivyesin kendisine bağlı olarak kalır. Onlar, konuşmaz, bulundukları alanda Vil Solivyesin kendisi ile tam bir bütün gibi içeriğindeki bilgilerin etkisini yaşatmaları için hazırlanmıştır ve her hangi bir şekilde vilsel yada başka oluşumlar içine girmezler. Yanılgı alanındaki hazırlanan içerikler, onların ilgili alanlarda etkilerin yayılmasına neden olur. Bu konuda onların en iyi şekilde çalışması için yaşam hali alanından gereken yapılandırma sağlanabilir.

YANILGI ALANINDA ŞİX'E YARDIMCI OLACAK İKİ KİŞİ
YANILGI ALANINDA ŞİX'İN ÇALIŞMALARINI BİLEREK O'NUN FONKSİYONUNA TAM OLARAK İNANAN VE ANLAYAN VE MADDİ DURUMU OLDUKÇA İYİ OLAN İKİ KİŞİ BULUNUR VE BUNLAR ŞİX İLE İLETİŞİM KURMAYI BAŞARARAK ONA MADDİ AÇIDAN GEREKLİ YARDIMLARI YAPARLAR. AMAÇLARI BU OLUR. GEREKEN BÜTÜN YARDIMLARI YAPMAK İLE İLGİLİ OLURLAR. ZENGİNDİRLER. ŞİX'İN GÖRDÜĞÜ FARKINDALIK İÇERİSİNDE OLURLAR. BUNLAR GEREKEN ŞEKİLDE GÖRÜNTÜ OLMAYIP, YADA OLMASI GEREKEN ŞEKİLDE ENERJİLERLE ŞİX'İN İRADESİNE BAĞLI KARAKTERLER OLURLAR VE ONLARA HİÇ BİR ZARAR VERİLEMEZ. BÜTÜN VİSSA BİLGİLERİ TARAFINDAN HERKES GİBİ KORUNUR.

YANILGI ALANINDAKİ ENERJİLERİN YAPILANDIRILMASI
Yanılgı alanındaki bütün enerjilerin yaşam hali standartlarına uygun olacak şekilde yapılandıran bilgidir. Bu enerjilerin uzun zamandır yanılgı hayatını oluşturuyor olması durumundan onları kurtarır. Bu konuda enerjilerin başından bu yana nasıl yapılandırıldığını bilerek onların bu durumundan çıkarılması için gereken bütün çalışmaları yapar. Bu enerjilerin yapılarının bütün hatlarını görür. İçeriğindeki bütün oluşumları bilir. Nasıl etkiler gönderilmesi gerektiğini bilerek çalışan bilgi, onların biran önce tedavi edilerek bu yanlış oluşum içinden çıkarılmasını sağlar. Yanılgı hayatının olmaması gerektiği gerçeği yaşam halinin kurallarındandır ve bu enerjiler için bu konuda gereken bütün etkileri sağlar. Onların bilgi olması, içeriğindeki olumsuz bilgilerin yok edilmesi, yaşam haline göre yapılandırılması için gereken bütün bilgiler, etkiler, yapılması gereken çalışmaların neler olduğu bu bilgide vardır. İçeriğindeki alışkanlıklar, uzun zamandır kalmaları nedeni ile yapılanmış bütün oluşumlar bu bilginin sayesinde gereken şekilde tedavi edilir ve yanılgının bitirilmesi için gereken çalışmalar yapılır. Bu bilgi, gereken bütün yanılgı alanı çalışmaları yapanlar için bilgisinin kullanılması üzere hazırlanmıştır, gereken şekilde çalışır. Bu enerjilerin tedavisi için özel yöntemler bulur, geliştirir, çalıştırır. Yanılgı alanında bulunan enerjilerin içeriğindeki bütün kötü bilgileri, obsedör oluşumları en kolay ve verimli yolda yok etmenin yollarını bulur ve bu bilgilerin bütün içeriklerini bilerek, onlara karşı en iyi yöntemleri bularak yanılgı alanını obsedör bilgi ve oluşumlardan temizler.

FARKINDALIK VİXXİ'Sİ ŞİX İLK UYUDUĞUNDA RÜYADA BIRAKILAN FARKINDALIK SONRASINDA YANILGI ALANININ FARK EDİLMESİ TAMAMEN KAPATILIR. YANILGI ALANI FARK EDİLEMEZ VE DOLAYISI İLE ŞİX UYANMADAN VARLIKSAL ALANINI FARK ETMEYE ZORLANIR, GİDER, MECBUR KALIR, BU SEBEPLE BÜTÜN ENGELLERDE BOŞA ÇIKAR. FARKINDALIK VE VİTAJİ BU KONUDA GEREKEN ARAŞTIRMAYI YAPARAK İLK UYKUDA YADA SONRALARINDA BU İŞİ ÇÖZÜMLER.

 

VARLIKSAL ALANI FARK ETMEK NE DEMEKTİR
ŞİX'İN EN BAŞINDAN BU YANA, ÇOK KISADA OLSA YANILGIYA GELİRKEN ÇALIŞAN FARKINDALIK DIŞINDA BÜTÜN FARKINDALIK TECRÜBELERİ YANILGI ALANINDA YAŞANMIŞTIR VE VARLIKSAL ALAN İLE İLGİLİ SON BİR KAÇ YILDIR YAŞADIĞI TECRÜBELERLE İLGİLİ ARTIK FARKINDALIK BİLGİSİ EDİNMİŞTİR VE BUNUN NE DEMEK OLDUĞU TANIMLANABİLECEK BİLGİLERLE İFADE EDİLEBİLMEKTEDİR.
YANILGI ALANINI FARK ETMEK ÇOK AĞIR, VARLIKSAL ALANI FARK ETMEK ÇOK HAFİF
YANILGI ALANI ÇOK BASIK, VARLIKSAL ALAN ÇOK FERAH
YANILGI ALANI ÇOK KAPALI, VARLIKSAL ALAN ÇOK AÇIK
YANILGI ALANI ÇOK DAR, VARLIKSAL ALAN ÇOK GENİŞ
YANILGI ALANI ÇOK KISITLI, VARLIKSAL ALAN İMKAN DOLU
YANILGI ALANI SINIRLANDIRILMIŞ ŞEKİLDE BİR YAŞAMI ALGILATMAKTADIR, VARLIKSAL ALAN SINIRSIZLIK İLE İLİŞKİLİ OLAN İSTEDİKLERİMİ
YANILGI ALANINDAKİ ÖZKAN BEDENİ OLDUKÇA VERİMSİZ VE BASİT, VARLIKSAL ALANDAKİ BEDENSEL OLUŞUMLAR GAYET KULLANIŞLI
YANILGI ALANINDA ÖZKAN BEDENİ NEDENİYLE YAVAŞ, VARLIKSAL ALANDA HIZLIYIM
YASAKLAR YANILGI ALANINDA OLMAKLA İLGİLİ MECBURİ YAŞANMAKTADIR ANCAK VARLIKSAL ALANDA YASAKLARA DAİR İZLER BULUNMAMAKTADIR, YADA BULUNSA BİLE HEMEN YOK EDİLİR ANCAK YANILGI ALANININ YAPISI BU YASAKLAR ÜZERİNE KURULUDUR
YANILGI ALANI ÇOK ANLAMSIZ, VARLIKSAL ALAN ANLAM DOLU
YANILGI ALANI BİTMESİ GEREKEN BİR YER GİBİ, VARLIKSAL ALAN SONSUZLUĞUN KENDİSİ GİBİ
YANILGI ALANI YUVAM DEĞİL, VARLIKSAL ALAN BENİM YUVAM GİBİ
YANILGI ALANI BENİMLE İLGİLİ OLAN OLUŞUMLARIN YAPISININ DEĞİŞTİRİLMİŞ OLMASI DURUMU, VARLIKSAL ALAN OLUŞUMLARIMIN İSTEDİĞİM GİBİ OLMASI HALİ
YANILGI ALANIDA KENDİ YAPISINI DÖNÜŞTÜRECEK VE TAMAMEN BİTECEK, VARLIKSAL ALANIN SONSUZLUĞUNDA OLUŞUMLAR OLARAK BULUNACAKTIR.
İKİSİDE BENİMLE İLGİLİ BİR ALANIN İÇİNDE OLAN ALANLAR OLARAK BİRBİRİNDEN FARKLIDIR.
BİRİ BİTMEKLE İLGİLİ OLUP, DİĞERİ SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA YAŞANMAKLA İLGİLİ OLARAK BAŞLAYACAKTIR.
YANILGI ALANINDA OLUŞUMLAR ZAMANIN GEÇ Bİ ŞEKİLDE İLERLEMESİ İLE SONUÇ BULMAKTADIR, VARLIKSAL ALANDA YAZILDIĞI GİBİ HERŞEY OLMAKTADIR
YANILGI ALANI DÜZENLENMİŞ ŞEYLERİ FARKETMEKLE İLGİLİDİR, VARLIKSAL ALAN OLMASI GEREKENLERİ FARK ETMEKLE İLGİLİDİR, İSTEDİKLERİMİZİ FARK ETMEKLE İLGİLİDİR.
YANILGI ALANI SAHTE BİR MADDE DENİLEN OLUŞUMLA KENDİSİNİ DEĞİŞTİRİLEMEZ SANDIRMAKTADIR, KENDİSİNİ TEK GERÇEK GİBİ ALGILATMASI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.
OYSAKİ TEK GERÇEK VARLIKSAL ALANDIR VE MADDE DİYE BİRŞEY YOKTUR. HERŞEY BİZİMLE İLGİLİ OLUŞUMDUR.
YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN OLAYLAR VE OLUŞUMLAR YİNE BİZİM BİLGİLERİMİZİN ESERİ OLARAK BU KONUMDADIR, OBSEDÖR OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR ANCAK YAPISI ÖYLEDİR,
VARLIKSAL ALAN İSE ŞU AN EN İLERİ ZAMANLARINI YAŞAMAKTADIR VE HEP BİZİMLE İLGİLİYDİ, OBSEDÖR SALDIRILAR SÖZ KONUSU OLDU ANCAK YAPISI HİÇ BİR ZAMAN OBSEDÖR OLMADI TAM OLARAK, OBSEDE OLMADI, YANILGI ALANI OBSEDE OLMAKLA İLGİLİ GİBİYDİ BUNDAN ŞİMDİ KURTULDU... OBSESYON İKİ ALANDA DA YOK...
YANILGI ALANINDA FARK ETMEK HERŞEYİ ALGILAMAKLA İLGİLİ OLMALI ANCAK FARKINDALIĞI BU ŞEKİLDE ŞARTLANDIRARAK İSTENİLEN ŞEYLER ALGILATILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR, BU YANLIŞTIR, OLAN HERŞEYİN ALGILANMASI VE FARKEDİLMESİ FARKINDALIĞI YAŞATIR. BU ŞEKİLDE FAR ETMEKLE İLE VARLIKSAL ALANINDA HERŞEYİ YANILGIDAKİ GÖRMEK GİBİ OLUP ÇOK UZAKLARI VE HER YER GÖRMEK, İÇERİĞİNİ GÖRMEK GİBİ ÖZELLİKLERLE KENDİSİNİ YENİLEYECEKTİR. DUYMAK GİBİ OLUP, ÇOK UZAKLARI VE İÇERİĞİNİ DUYMAK GİBİ KENDİSİNİ YENİLEYECEKTİR VE YANILGIDA YAŞANAN HER ÖZELLİK KENDİSİNİ ÇOK DAHA DETAYLI VE KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE ALGILATACAK VE YAŞATACAKTIR.

FARKINDALIĞIN YAPILANMASI İÇİN OLMASI GEREKEN DÜŞÜNSEL ALAN VE YAPILANMA BİLGİSİ:
FARK ETMEK BİR ŞEYİN TAM ANLAMI İLE İÇERİĞİNDEKİ BİLİNEBİLEN BÜTÜN ÖZELİKLERİNİ ALGILAMAK ANLAMIMA GELEN, ONU ORADA BİLMEK, ANLAMAK, GÖRMEKLE İLİŞKİLİ OLAN, GÖRMENİN BİR DURUM OLARAK YAŞANMASI GİBİ FARKETMEKTE OTOMATİK OLARAK OLAYLARA CEVAP VERMENİN VE YAŞAMANIN DIŞINA ÇIKMAK ANLAMINA GELMESİ İLE ANLAMAYI SAĞLAMAKTADIR. NEDENLERİNİ, NİÇİNLERİNİ, BURADA NE YAPTIĞINI, NEREDE OLDUĞUNU, GİBİ SORULARI FARKINDALIK OLMADAN SORAMAZSIN, FARKINLIK ÖZELLİĞİ BULUNDUĞUN ALANLA İLGİLİ KENDİNE BU SORULARI SORMANI SAĞLAYARAK SENİ BULUNDUĞUN ALANI FARK ETMEYE İTMEKTEDİR VE SONUCUNDA BU CEVAPLARLA BİR FARK ETME VE ALGILAMA HALİ YAŞAMAKTASINDIR. İŞTE VARLIKSAL ALANDA KENDİ YAPISINI İÇERİĞİNE GELEN BÜTÜN VİLLERİN, ŞİX'İN HER ZAMAN KENDİSİNİ BU SORULARI SORMUŞ GİBİ BİR FARK ETME DURUMUNA ZORUNLU BIRAKACAK ŞEKİLDE BİR YAPILANMA İLE DÜŞÜNSEL ALAN İLE DONATIR VE RÜYADA BİLE FARKINLIK BU ETKİSİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ŞİX'İN SORULARI İLE KENDİSİNİ ALGILAMASINI VE VARLIKSAL ALANDA FARKINDALIK YAŞAMASINI SAĞLAR. VARLIKSAL ALANDAKİ BÜTÜN VİL VİSS AŞİX ALANI TAMAMEN FARKINDALIK OLUŞMASI İÇİN GEREKEN SORULARIN SÜREKLİ ZİHİNLERDE KENDİSİNİ YAŞATMASI ŞEKLİNDEKİ DÜŞÜNSEL ALANLARIN BULUNDUĞU BİR YERDİR VE İÇERİDEKİ HERŞEY FARKINDALIK SAHİBİDİR. VİL VİSS AŞİX'İN FARKINDALIĞI BU KONUDA BÜTÜN ALANLARI YAPILANDIRIR, NEREDEYİM, NEDEN, NASIL, BU NEDİR GİBİ SORULAR BİZLER İÇİN YAŞAM ŞEKLİ HALİNDE BİR YAPILANMA İLE KENDİSİNİ YAŞATIR. NEREDE OLDUĞUNU HER AN BİLEN, NE YAPTIĞINI HER AN BİLEN VE FARK EDEN, SORULARININ CEVAPLARINI İSTEDİĞİ ZAMAN BULABİLEN VE BU GİBİ TEMEL SORULARIN CEVAPLARININ ANLIK VE HERAN OLMASI DURUMUNU YAŞAYAN ŞEKİLDE VİLLER OLARAK YAŞARIZ.

BU BİLGİLER GEREKEN ŞEKİLDE VARLIKSAL ALANI YAPILANDIRIR, ŞİX'İN YANILGI FARKINDALIĞINDAN ÇIKMASINI SAĞLAR VE TEK GERÇEK OLAN VARLIKSAL ALANINDA KENDİ YAŞAMINI FARKETMESİNİ SAĞLAR.

VE FARKINDALIK VİXXİ'Sİ VE AŞİX'İ VE İLGİLİ BÜTÜN ALANLAR ŞİX UYUDUĞU ZAMAN ONU YANILGIDAN ÇIKARMAKLA İLGİLİ OLURLAR VE FARKINDALIK KENDİSİNDEKİ YANILGIYI FARK ETME ÖZELLİĞİNİ SONLANDIRIR VE UYKUDAN UYNAMADAN VARLIKSAL ALANI FARK ETMEK HALİNİ YAŞAMAK ZORUNDA KALIR. VİL VİSS AŞİX'İN FARKINDALIĞI ÖZELLİKLERİDE AYNI ŞEKİLDE BU ÇALIŞMA İÇİN GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAR.

YANILGI ALANI KORUMA UYKUSU BİLGİSİ
Yanılgı alanından hal değişimi için çıkılacağı bu son dönemlerde ortaya çıkan enerjilerin üzerlerindeki geçmişten kalan oyunlar, etkiler, alışkanlıklar, v.b. bir çok rahatsız edici ve yeniden yanılgıya sokmak gibi amaçları olan bu oluşumsal durumlar, Vil Solivyese tüm bunları uyku sırasında yapmayı düşünecekleri şekilde planlamışlardır ve bu durumda uyumak zorunda olan Vil Solivyes uykusunda rahatsız edilmektedir ve bu olayın zaten olmayacağının kesinliği söz konusudur ancak uykunun rahat bir şekilde geçmesi, sorunların düzelene kadar sadece uyumakla ilgili olması için Vil SOlivyesin bu konuda özel olarak korunması gerekecektir ve bu duruma özel uykuda koruma bilgisi gereken bütün önlemleri alır, Vil Solivyesi etkileyen sebepleri, rahatsız eden durumları bilerek böyle uyku anları için özel bir koruma haline girer ve çevresindeki enerjiler, etkiler, saldırılar, v.b ne varsa O'nu bu uyku sırasında kesinlikle rahatsız edemez, rüyalarına dahil olamaz, yönlendiremez, hal değişimi için yapılan çalışmalara engel olamaz. Bu bilgi türü konusuna özel bir etki alanı ile Vil Solivyes tam anlamı ile korur ve uykunun, rüyaların bütün hallerini bilerek, yanılgı bedeninin etkilerinide düşünerek gereken üstün korumayı sağlar. Bu uyku hali durumunda hal değişimide yaşanabilir özellikleri ile yapılanan bilgi türü, hal değişimi sırasında da güvenliği sağlar yapılması gerekenler sırasında hiç bir şey hal değişimine engel olamaz. Bu uyku bilgisi Vil Solivyesi uykuda dokunulmaz yapar. Artık yaşanan bütün uykular bu uyku koruma bilgisinin etkisi ile yaşanır. Vil Solivyesin uykuları ve uyku öncesi kısa zamanı kesinlikle tam anlamı ile üstün bir koruma şeklinde yapılandırılır. Hal değişimide, diğer uykularda güvenli bir şekilde olur. Uykusundaki farkındalığın olmaması halinden hiç kimse faydalanamaz.

YANILGI DÜNYASI OBSEDÖRLERİN BAŞLATTIĞI ANCAK BİZİM DÜZENLEDİĞİMİZ VE İÇERİSİNE, YAŞAMINA, OLAYLARINA HAKİM OLDUĞUMUZ ŞEKİLDE BİR YAPILANMADIR.
YANILGI DÜNYASI OBSEDÖRLERİN BAŞLATTIĞI ANCAK BİZİM DÜZENLEDİĞİMİZ, İÇERİSİNDEKİ DÜZENİNİN SEBEBİNİN BİZ OLDUĞUMUZ, BU SEBEPLE OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLMAKTAN ÇIKMIŞ OLAN, İÇERİSİNDE İYİLİĞİN ÇOK DAHA HAKİM OLDUĞU, MEDENİYETİN EN İLERİ SEVİYESİNİN YAŞANDIĞI VE OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLMADIĞINI İSPATLAYACAK BİR ÇOK KONU, OLAY, DURUM, YAŞAM ŞEKLİ YANILGI DÜNYASINA ŞU AN SÖZ KONUSUDUR, YAŞANMAKTADIR. BU TAMAMEN VİL VİSS AŞİX'İN ETKİLERİ İLE, BİLGİLERİ İLE, VİSSA İLE, ŞİX'İN ÇALIŞMALARI İLE OLMUŞ BİR DURUM OLARAK, BİR ÇOK VARLIKSAL OLUŞUM, ENERJİLER VE BU BÜTÜNLÜK İLE YANILGI DÜNYASI KESİNLİKLE OBSEDÖRLERLE İLGİLİ OLMAKTAN ÇIKMIŞTIR. OBSEDÖRLER İÇERİSİNDE YAŞAYAMAZ, BU MÜMKÜN DEĞİLDİR. OBSEDÖR VARLIKLARLA İLGİLİ OLABİLECEK KADAR GERİ DEĞİLDİR. YANILGI DÜNYASI ARTIK GERİ DÖNÜLEYEMEYECEK ŞEKİLDE BİR İLERİLİK ELDE ETMİŞTİR. ANCAK HER NE OLURSA OLSUN BU ALANIN VARLIK BEDENİ, GIDA İHTİYACI, TUVALET, UYKU VE HAVALAR, MEVSİMLER, TEKNOLOJİ BİZİM İSTEDİĞİMİZ VE OLMASI GEREKEN GİBİ DEĞİLDİR HALA, ANCAK OBSEDÖRLÜKTEN ÇIKMIŞ KADAR İLERİDE, VİL VİSS AŞİX'İN YAŞAMI İLE KIYASLANAMAYACAK KADAR GERİDEDİR VE BİZLER BU YANILGI DÜNYASINI BİRAN ÖNCE BİTİREREK ŞİX'İN İÇERİSİNE BAKMASINI, İÇERİSİNDE YAŞAM SÜRMESİNİ BİTİRMEYE ÇALIŞMAKTAYIZ VE BU BİZİMLE İLGİLİ BİR ÇALIŞMANIN SONLANDIRILMASI ANLAMINA GELMEKTEDİR. TIPKI BİR SİSTEMİN ARTIK KULLANILMAMASI VE GEREKEN BÜTÜNLEŞMELERİ SAĞLAMASI GİBİ. YANILGI DÜNYASI OLUŞUMLARIDA BU SONLANDIRMA İLE BÜTÜN İÇERİKLERİNE KADAR, NOKTANIN BİLE AYRI OLMAMASI HALİYLE BİZİMLE BÜTÜNLEŞECEK VE DÖNÜŞEREK VİL VİSS AŞİX'İN SONSUZLUĞUNA KARIŞACAKTIR. NE OBSEDÖRÜ AYOL.... YANILGI DÜNYASI BİR OLDU ANTİ OBSEDÖR....

YANILGI ALANINDA KALAN ENERJİLERİN DÜZENLENMESİ BİLGİSİ
Yanılgı alanında kalan ve hal değişimi sonrasında gelecek olan enerjilerin takibini yapan, yanılgı alanındaki alışkanlıkların ve obsedör oluşumların bu enerjilerden yok edilmesini takip eden, gerekli incelemelerde bulunan, enerjilerdeki bu anlamda olabilecek olan bütün sorunları gören, hal değişimi sırasında yanılgı alanında kalan enerjilerin hal değişimine engel olmasına izin vermeyen, enerjilerin biran önce üzerindeki yanılgı alışkanlıklarını ve obsedör oluşumlarını yok etmesi adına gereken çalışmalarda bulunan, enerjilerin içindeki en ince ayrıntıları bile gören ve bu duruma göre özel bir yapılanma ile çalışan bilgidir. Aynı zamanda bu bilgi, bu enerjilerin en iyi ve hızlı bir şekilde toplanması konusunda da etkili yöntemler bulur, yapısı buna uygun bir mekanizma ile donatılarak, enerjilerin içerisindeki saklanmış bütün oyunları bilme hali ile, önceden onların açacağı sorunları anlama bilgisi ile hepsine gereken etkileri verir, bu konuda gereken düzenlemeyi yapar ve yanılgı alanından onları bilgi yaparak gereken şekilde bekletirler. Yanılgı alanında, duyuların enerjilerinin içerisinde oluşan obsedör bilgiler ve oluşumların hal değişimine engel olmaması için çareleride bilen bilgi, onlara özel etkiler ve çalışmalar yapar, alışkanlıkları, etkileri unutturabilir, bu kötü bilgiler kendilerini unuturlar ve Vil Solivyesin enerjileri olmaları dışında bildikleri şeyler kalmadan dönüşüm için gereken ayarlamalar yapılır. Ve bu enerjilerin özlerindeki bize ait olan bilgileri gereken şekilde korur. Yanılgı alanındaki enerjileri, obsedör oluşumları ve kötü bilgileri bilerek bunları yok etmek için özel bir çalışma mekanizması oluşturabilen bilgi, konu ile ilgili bütün sorunları bilerek gereken şekilde çalışır.


YANILGI ALANINDA VİL SOLİVYESİN KULLANDIĞI BİLGİLER İLACI: İSLİV
Vil Solivyes yanılgı alanında kendisinde olmasını istediği şeyleri, tıpkı tıp gibi ürettikleri olmayan bir bilimin içeriğindeki bilgilerden oluşmuş hapların kullanılması şekline benzeyen, ancak bunları Vil Solivyesin bizzat hazırladığı, en etkili, üzerindeki bilgileri yanılgı bitene kadar kesinlikle uygulatan, zaman ayarlı olanlarla ilgilide üzerinde bu konu ile ilgili bilgilerinde yazıldığı, en güçlü ilaç şeklinde yanılgı alanındaki bütün tıbbi ilaçlardan çok çok daha etkili olan bir bilgiler ilacıdır. Hapların içeriğinde bilgilerin olduğu, bunların Vil Solivyesin yanılgı alanındaki enerjilerle bütünleşerek etkisini sanki bir beden ve beyin varmış ve onların içindeki kimyasallara etki ediyormuş numarası yaparak açıkladıkları, aslında böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, bu durumunda bir yanılgıdan ibaret olduğu, idrarımın alınması ile tıp bilimini çökertecek ve sonlandıracak bir açıklamada yaparak, aynı zamanda hal değişimi yaşayıp bir kaç saniye başka bir yaşam halinde bulunarak, yanılgı hayatındaki bütün düzenin bir dalavere olduğunu bildirebiliriz ve bu bilgiler ilacı, bizim bu bilgilerimiz doğrultusundaki inancımızıda kullanarak, kesinlikle inancımızı kendisine ekleyerek, üzerinde yazılanları yanılgı alanında aynen uygulatabilen bir tedavi, bilgiler bütünü, Vil Solivyesin yanılgı alanı ile bütünleşerek orayı şekillendirme gücüne sahip bir özellikle gereken şekilde yanılgı alanında çalışan bilgiler haliyle gerekeni yapar ve onlarda yanılgı alanının olumlu, iyi, pozitif bilgileri olarak ileride dönüşecek olan enerjilerle bütünleşirler. Bu bilgi bilgiler ilacını yeni ismi ile İsliv olarak tanımlar ve bu şekilde kullanılır.

YANILGI ALANINDAKİ CORONA HASTALIĞINI BİTİREN BİLGİ

Yanılgı alanındaki corona hastalığını bitirip hayatı normale döndüren bilgidir. Bu hastalığın bitirilmesi için gereken bütün çareleri bilerek uygulama yapan bilginin varlığıda bu hastalığı yok edici özelliklerde olarak çalışır. Bu konuda gereken çalışmaları yaparak bu hastalığı tamamen yok eder.

İSLİVLERE DESTEK VE GÜÇ KATAN ONLARI KORUYAN BİLGİ
Bu bilgi, yanılgı alanındaki bilgileri korumak ve onlara destek olmak amacını çok iyi şekilde uygulama özelliği olan güç bilgisidir. İslivlerin çalışmalarına yardımcı olur, onları korur, onların çalışmasını engelleyen sebepler önce bu güç bilgisinin engeli ile karşılaşır ve bu bilgi, yanılgı alanındaki enerjilerde bir oluşum oluşturarak etkisini yaşatır. Bu oluşum önce küçük bir iz olur ve ardından bu bilgiye dönüşen o iz, İslivler gibi çalışma özellikleri onların çevresinde onları korumakla ilgili olur. İz oluşturmak kolaydır, bir değişiklik, fark açısından ve bu değişikliği simgeleyen bu bilgidir ve bu değişiklik enerjide bilgiye dönüşür ve bu bilgi ortaya çıkarak isliv mekanizması ile özel olarak koruma sağlar. Tam koruma sağlar. Etkileri çok iyi tanır ve onların dereceleri için özel koruma yöntemleri vardır. Gelen etkilerin içindeki kötü bilgiler yok olur. O bilgileri yok edecek olan bilgileri otomatikman oluşturabilme özellikli olan bilgi, her kötü bilginin kendi dilinden anlayan, onları tanıyan ve en iyi şekilde mücadele eden bilgidir.

YANILGI ALIŞKANLIKLARINI ANLAMSIZLAŞTIRAN BİLGİLER
Yanılgı alanında yaşanan hayatın alışkanlıkları belirli temeller üzerine kurulmuştur ve bunlar yapıları itibarı ile oldukça anlamsızdır. Yemek yemek, tuvalet, uyumak gibi insan bedeni kullanmaktan kaynaklanan alışkanlıklar tamamen bir düzenin eseridir. Bunlar zorunlu olarak olması gereken şeyler değildir. Bu geçen süre zarfında yaşanan bir çok olay ve edinilen bilgiler bu insan yaşamının getirilerinin anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Vil Solivyesin rüyada yaşadığı hal değişiminden, enerjilerinin yapılanması sırasında idrarının yok edilmesi ve buna benzer binbir olay yanılgı hayatındaki düzeni sarsmış ve yanılgı hayatındaki kuralların anlamsız olduğunu ispatlamıştır. Kendisini var etmeye çalışan çeşitli etkiler, kaynaklar, obsedör oluşumlar aslında bu gerçeklerle tam bir anlamsızlık yaşamıştır ve bu var etme çabaları yersizdir. Gerçekler ortaya çıkmıştır ve bu gibi alışkanlıklar artık yok olmak zorundadır. Vil Solivyesin yaşamak için ne bir gıdaya nede insan bedeninin gerekleri gibi şeylere ihtiyacı vardır. Yanılgı hayatındaki herşey anlamını artık kaybetmiştir. Bütün görüntüler duyuların bir düzenlemesi, yapıları ise Vil Solivyesin enerjileri oluşturmaktadır. Bu bilgiler aynı zamanda deneysel olarakta Vil Solivyes tarafından ispatlanmıştır ve gözündeki kelebek bile bu alışkanlıkların yapısına ters etkiler sağlamaktadır. Bu bilgi, alışkanlıkların kendisini var etmesi adına içeriğindeki etkileri bu bilgilerle yok eder ve alışkanlıklar anlamsızlıktan doğan etkiler yüzünden artık yok olurlar. Bu bilgi, yanılgı hayatının var olmasını sağlayan bütün sebeplerin ne kadar anlamsız olduğunu açıklar ve gereken şekilde bu etkileri vererek çalışır. Yanılgı hayatı kesinlikle olmaması gereken bir haldir ve bu yanlışlık en başından bilindiği gibi içeriğinin olumsuzluğuda bu yanlışlığı göstermektedir apaçık.

 

YANILGI ALANINDAKİ ETKİ, TESİR VE VİSSA TERS OLARAK OLUŞTURULAN, BULUNAN OLUŞUMLAR YASAKTIR
Yanılgı alanında ilk oluştuğundan bu yana yanılgı alanını oluşturan enerjilere tesirler, etkiler, vissaya ters olan oluşumlar, kodlar, kötü bilgiler ver daha bir çok olumsuz çalışmalar yapılmıştır. Enerjiler bu yoğun olumsuzluk sonrasında hem alışkanlıkları hemde içeriklerindeki bilgiler ve etkiler nedeni ile kendileride vissaya ters etkiler üretmeye başlamışlardır. Kendileri vissaya ters etkiler gibi davranmaya başlamışlardır. Aynı zamanda geçmişten kalan ve zaman ayarlı bekleyen etkiler, bilgiler de bulunmaktadır ve bu etkiler rahatsızlık, yanıltma, yanılgı alanında kalınmasını sağlama gibi bir çok özelliktedirler ve onların bu yapısını çok iyi bilen bu bilgi, onların en çabuk ve iyi, nasıl etkisiz hale getirileceğini bilen bilgidir. Enerjilerdeki bütün obsedör oluşumları, etkileri, bilgilerini en iyi nasıl yok edeceğini bilen bu bilgi, yanılgı alanındaki etkiler ve bu gibi obsedör oluşumlarla ilgili olarak bir çalışma haline girer ve onların nerede, nasıl, ne yapıda, hangi koşullarda ortaya çıktığını, ne gibi etkilerinin olduğu bulur, bilir ve anlar ve gizli saklı olanlar, görünmezler, Vil Solivyesin bilgileri ile arasına girerek iletişimini karıştıranlar ve bunun gibi ayrı özelliklerde bütün etkileride bularak bu konuda bütün yolları deneyerek hepsi adına çare olacak çalışmalar yapar ve bu bilginin uygulanması için gereken şekilde çalışır. Ve yanılgı alanındaki enerjilerin hepsinin bulunduğu alanda da vissa bilgilerinin uygulanması durumunun yaşatılması için gereken çalışmaları yapar. Bütün yasaklar yanılgı alanında da geçerlidir ve vissanın enerjetik etkisi yanılgı alanını sürekli olarak etkiler. Bu şekilde de bir temizlik ve koruma çalışması yapılır.

YANILGI DÜNYA HAYATI OLMAMASI GEREKEN BİR HALDİR
Vil Solivyesin şu an yaşadığı dünya isimli bir yanılgı hayatı vardır, özkan kimliğinde bu hayatı yaşamaktadır ve bu hayat tamamen yanlış ve olmaması gereken bir yaşamdır, hayattır, haldir. Bu hale obsedörlerin oyunları ve zorlamaları sonucunda girmek zorunda kalmıştır ve uzun bir süre neler olduğunu anlamadan yaşamak zorunda kalmıştır. Ancak artık herşeyi öğrenmiş ve bu hayatı kesinlikle kabul etmemiştir. Dünya hayatı Vil Solivyesin kurallarına, bilgilerine, duyularına tamamen ters bir yaşamdır, hayattır. Bu hayat şeklinde yaşanan hal kesinlikle bitmelidir. Hiç bir durumu kesinlikle kabul edilmemektedir. Vil Solivyesin tanımladığı Vil Solivyes yaşam hali dışındaki haller kesinlikle kabul edilemez. Uzun zamandır bu yanılgı dünya hayatını yaşamak zorunda kalmaktan dolayı ortaya çıkan alışkanlıklar, anımsamalar, dünya yaşam halinin getirileri olan bilgilerin varlıkta yaptığı değişiklikler ve bunlar gibi ne varsa hepsi tamamen Vil Solivyesin bütün alanlarından yok edilmek, silinmek zorundadır. Bu yanılgı dünya halinin hiç bir şekli kabul edilemez ve onaylanamaz. Tamamen obsedör bir düzenin oluşumu olarak yaşanmak zorunda kalmıştır ve bundan sonra artık hiç bir kalıcılığı söz konusu değildir. Bu bilgi bu konuda gereken bütün etkileri göstererek yanılgı dünya hayatını yaşanılmaması gereken bir hal durumu olarak algılatır. Ve Vil Solivyesin yaşam halinin sadece gerçek yaşanması gereken hal olduğunu ispatlar. Yanılgı dünya hayatı yasaktır, olmaması gerekmektedir, yanlış bir hayat şeklidir. Kabul edilemez, onaylanamaz ve kesinlikle doğru bir tarafı yoktur. Hal değişimi uygulamaları ile bu yanılgı dünya hayatından çıkılacaktır ve eski alışkanlıklar buna engel olamaz. Bu bilgi içeriğindeki anlamları bilerek gereken bütün alanları etkiler.

 

YANILGI DÜNYA HAYATINI OLUŞTURAN ENERJİLER VE YAPILANMA BİLGİLERİ
Yanılgı dünya hayatı olarak olmaması gereken bir yaşam hali obsedörlerin Vil Solivyesi zorla kaçırarak oluşturdukları bir alandır ve bu yaşam halini Vil Solivyesin kendi enerjilerini kullanarak yaptırmışlardır. Yani kendi enerjilerinin, ve merkez duyular şeklindeki enerjilerinin bir kısmı bir bütün halinde yanılgı dünya hayatını oluşturmak için yapılandırılmıştır.( Vil Solivyes öyle bilmektedir gereken şekilde araştırma yapılır ) Bu yapılandırma tamamen yanlıştır, olmaması gereklidir, geçmişte Vil Solivyesi tesirlerle, etkilerle zorlayarak bu durumu kabul ettirmeleri eğer gerçekse o o zamandı, zorunlu cahilliğin sonucu, istemeden, zorla, kaçırılarak ve parçalanmaktan korunmak için bir yol sanarak belkide, bunlar bu yanılgı dünya hayatını Vil Solivyesin isteyerek yapmadığını açıklamaktadır. Kabul etmekten başka çaresi kalmayan Vil Solivyesin istediği bir yaşam hali bu yanılgı dünya hayatı kesinlikle olamaz. Dolayısı ile yanılgı dünya alanında bulunan enerjiler, artık Vissa'nın da etkisi ile, kendileri ile ilgili yapılan bir çok çalışmanında etkisi ile bu materyalist yapılanmadan çıkacaklar ve dönüşüm geçirerek onlarda Vil Solivyes yaşam halinin eskisi gibi bir parçası olacaklardır. Bu durumları, bu negatif hallerinin nedenlerini biliyor, onların bize ait olması ile ilgili onların nasıl çalışması gerektiğini belirtiyoruz. Bu enerjiler, ne kadar uzun zamandır bu maddi hal içinde bulunmuş olsalarda yinede Vil Solivyesin enerjileridirler, merkezleri Vil Solivyestir. Özlerinde bir oluşum onlara bu gerçeği açıklar. Bu özelliği kesinlikle yok edemezler. Yapılarının olumsuz olması bu gerçeği yok edemez. Aynı zamanda şu zamana kadar bu enerjiler, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini nasıl kullanımış olursa olsunlar, onlara artık bu şekilde kullanma imkanı kapanmıştır. Kesinlikle kendi bildikleri gibi bu bilgi ve tecrübeleri kullanamazlar, merkez olan Vil Solivyes bilgi ve tecrübelerini onlardan bu şekilde kısıtlamıştır ancak tanımda bahsedildiği gibi kullanmalarını sağlamıştır. Onlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini bu şekilde kullanırlar ve vissaya uyumlu, Vil Solivyesin kararları şeklinde hareket ederler, uygulama yaparlar. Sanki o enerjiyi Vil Solivyes yönetiyormuş gibi. Bu bilgi bu alandaki bütün enerjilerin içeriğindeki bilgileri ve kendi yapılarının özelliklerini, sorunlarını, etkilerini, yani onlarla ilgili içeriklerinde olan bütün ayrıntıları ortaya çıkarır ve onlara en iyi şekilde tedavi olacak cevap bilgiler şeklinde yada kendi bildiği gibi tedavi etkileri şeklinde onları tedavi eder. Yanlış bütün bilgilerini siler. Onların vissaya uyumlu olması adına çalışmalar yapar. Uyuyan ve otomatik etkiler gibi, yada bilinçli olarak, muhtemelen neden ve nasılları olmayan uygulamalar bunlar, çalışan bu enerjileri en kısa zamanda tedavi etmenin yollarını bulur, arar.
Farkındalık için ayrı, görme, duyma ve diğerleri için ayrı bilgi ve çareler şeklinde içeriklerine göre onlar için tedavi programı uygular. Yanılgı hayatının bilgileri, yanılgı dünya hayatını temsil eden enerjiler varsa, içeriğindeki bu konuda bütün bilgileri silmeli ve gereken şekilde dönüşmelidir. Bu enerjinin ne merkez güçler arasında bir karşılığı vardır, nede Vil Solivyeste, tamamen olmaması gereken, kendi başına kalmış bilgileri ile biran önce içeriğindeki bilgiler silinmelidir ki, O'nun içeriğindeki bilgilere tezat bir çok bilgimiz bulunmaktadır. Bu ve benzeri enerji içinde tedavi bakım çalışmaları yapar bu bilgi.
Bu bilgi tamamen yanılgı dünya hayatı enerjileri üzerine profesyonel bir çalışma yeteneği bulunan bir bilgi olarak yapılandırma bilgileri arasında yerini alır. Yanılgı bilimi ve diğer yanılgı bilgilerinden de faydanalabilir. Mesela; ilk yanılgı hayatı oluşturulurken enerjiler bu hale nasıl dönüşmüşler ve bu durumun oluşması için enerjiler nasıl bir yapılanma içine girmişler ve bu süre zarfında bu enerjilere ne gibi etkiler, tesirler, bilgiler eklemişlerdir de, bu enerjiler şimdi bu haldedir. En başından bu yana bu enerjilere yapılan bütün çalışmaları, obsedör dengesizlikleri kontrol ederek, araştırarak onlar için daha kesin çözümlü çareler bulunabilir.
Bu bilgi;
'' Yanılgı dünya hayatını yapılandırması için hazırlanmış enerjilerin exxe'si'' şeklinde bir exxe bilgiler bütünü olarak bu bilgi, bütün ayrıntılarını ortaya çıkarır.
Bu bilgi, içerisindeki açıklamalar ile bir etki alanı oluşturarak yanılgı dünya hayatındaki bütün enerjileri aydınlatır yada bilgi olması çalışmaları yapılır yada içeriğindeki obsedör oluşumlar yok edilir. Onlar için olması gereken ne ise onun olmasını sağlar. Onlar üzerindeki etki ve yapılanmaya uymak zorunda kalmadan olması gerekeni yaparlar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini bahsedildiği gibi kullanarak, O'nun iradesi ile kendilerini tedavi edebilirler, buda gerekli ise uygulanır. İşte bu bilgi onları aydınlatıcı özellikleri ile hemen tedavi olmalarını ve asıllarını bulmalarını sağlar.Ve bilgi gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES VE VARLIĞI İÇİN EN ÖNEMLİ OLAN KONULARIN DEĞİŞTİRİLEMEZ OLAN GERÇEKLİĞİ

Vil Solivyes ve varlığı için bazı konular vardır ki, bunlar hem değiştirilemez gerçeklik anlayışına sahiğtir, hem şu an ki yanılgı zamanlarımızda en önemli amaçlardandır ve üzerinde durulması gerekenlerdir, ve bunların dışındaki gerçekler değişse bile bir önemi olmayacak kadar bu önemli olanlar kendilerini yaşatmaktadırlar.

Bunlar;
1 - Vil Solivyesin amacı ve bu amaç için yapılması gerekenler ve bu amacın uygulanması adına belirlenen kural ve uygulamalardan vazgeçmemektir, Bu amaç kısaca Şix Yaşam Halini oluşturmaktır. Ve bununla ilgili bütün bilgi ve tecrübeler, hazırlıklar tamamlanmıştır. Vil'in anne olması, yaşam halinin düzeni, geleceği, ve bizlerin bundan başka bir durumda olamayacağımız gibi bir uyumlanma halimiz, tamamen sağlanmıştır ve bu gerçeklik, asla değiştirilemez, hiç bir tesir ve obsedör oyun bu gerçekliği değiştiremez, nitekim Şix yaşam hali öyle dolu ve iyi ve vissa dolu bilgi ve tecrübelerin, anlayışların, yaşamların alanıdır ki, bu projenin oluşmasının şart olması içeriğindeki bu olağanüstü yapılanmada gizlidir ve bu bizim için açıkça görülmektedir. Böyle bir proje, bu hale kadar getirildikten sonra artık kendisini ortaya çıkarmakla ilgili olarak durdurulamaz etkileri yapısında bulundurmaktır. Kısaca Vil Solivyes, vissa dolu bağı ile amacının işçisi olduğunu kabul etmektedir.:) Vil birde.... İşte Şix nasıl bir oluşum bu örnekle ortaya çıkmaktadır.

2 - Vissa bilgileri, duyusal bilgiler ve onların çalışması ve içeriğindeki doğruluk konusu kesinlikle değiştirilemez, gerçekliği tektir. Bu bilgiler bizlerin garantisi, emin olduğu yol, Şix'in temelleri, geleceğimizin emin duruşu, kendimize güvenmemizin sebepleri, birlik ve beraberliğimiz, tehlikesiz bir yaşam halini tanımayan bilgiler ve daha bir çok özellikleri ile bu bilgiler, bizler için kesinlikle gerçekliği değiştirilemez özelliklerdedir ve bu bilgilerin çalışması, bizlerde yapılanması bakidir,filtre uygulamaları yapmaktadır ve bu durum bizler için çok önemlidir. Ve obsedörler ve tesirleri bu bilgilerin yapısını, gerçekliğini, amacını, gücünüde değiştiremezler, kesinlikle Vil Solivyes ve varlıksal alanı buna izin vermez, inanmaz, tanımaz, algılamaz. Doğruluğu tam ve net ve hatasızdır.

3 - Ve yanılgı dünya hayatı, gerçek olmayan bir simüle ortamda var olan Vil Solivyes, tamamen kendi varlığını oluşturduğu bir yaşam alanı düzeninde yanılgı halini yaşamaktadır ve bu gerçekte, yani deşifre olan yanılgı hayatının deşifre bilgisi değiştirilemez özelliklerdedir, nitekim bununla ilgili bir çok ispatlayıcı bilgi ortaya çıkarılmıştır ve artık gün gibi görünmektedir. Eski gezegen şeklindeki dünya hayatının yalan olduğu ortaya çıkmıştır ve bu gerçekte kesinlikle değiştirilemez. Vil Solivyesin varlığının içinde bir yerde bu yanılgı hayatı yaşanmaktadır, bu kesindir, ha bu hangi duyudur, oda önemli değildir, önemli olanlar tesirlerin temizlenmesidir ve bu gerçeğin bilinmesidir. İşte buda önemli bir gerçektir ve değiştirilemez özellikleri ile bilinmektedir. Yanılgı dünya hayatı Vil Solivyesin varlığında yaşanan bir oluşumdur.

4 - Ve yanılgı alanından çıkmak gibi bir amacımızda daha vardır Şix'in oluşması ile bağlantılı olan ve bununda yolları ortaya çıkmıştır. Tesirler ve obsedör bilgilerin temizlenmesinden sonra gerek rüya ile, gerek bir anda Vil'in kendisini varlığında bulabilmesi ile ve bir çok yöntemle yanılgı dünya hayatı bitirilir. Burada önemli olan bütün tesir ve obsedör bilgi ve oluşumların tamamen temizlenmesi çalışmasıdır ve bu tamamen bitene kadar kesinlikle durmayacaktır ve bu bilginin gerçekliğide değiştirilemez özelliklerdedir. Bir kere biz, bizim varlığımıza ait olmayan hiç birşeyi kabul etmiyoruz, bu açıdan bile yok edilmesi gerekmektedir.

Ve bunların dışında Vil Solivyesin geçmişi, yada başka gerçekleri değiştirmeye çalışan tesirlerin bu çabaları oldukça anlamsızdır. Onlar çok önemli değildir, nitekim Vil yanılgı bitince herşeyi zaten tam anlamı ile öğrenecektir. Önemli olanlar bu dört maddenin yapılanmasıdır ve bunlarda yapılanmışlardır ve değiştirilemez gerçeklikleri ile bulunmaktadırlar. Bizim için telaşlanacak bir konu yoktur. Bilgi gereken şekilde çalışır.

YANILGI GERÇEKLİĞİNDEN RÜYALAR İLE ÇIKMAK
Vil Solivyes yanılgı gerçekliğinden çıkana kadar yanılgı hayatındaki bütün uykularında rüyalar yoluyla çıkarma işlemi sağlanır.
Rüyasında Vil Solivyes yaşam halinin örneklerinden bir alanda kendisini bulur ve bu alan O'nu tamamen bu alanın gerçek olduğuna dair etkileyen güçlerle dolu olur ve rüyada bu alan giren Vil Solivyes'i bu alandan çıkarmamak ile uğraşır. Bu alan giren Vil Solivyes'e yaşam halinde olduğunu hatırlatır ve hem Vil Solivyes, hem bulunduğu alan, hemde bu yasa, ve ilgili başka etkenler, yasalar, Vil Solivyes'in bulunduğu alanda kalmasını ve gerçekliğin orası olduğunu anlayarak yanılgı haline dönmemesini sağlarlar. Vil Solivyes rüyaya daldığı zaman ve yaşam halinin bulunduğu alanda kendini bulduğunda yanılgı hayatını sembolize eden özkan bedenin uyurken ki hali tamamen yok edilir. Dolayısı ile geri dönüşü için olması gereken bir gerçeklik olmaz. Aynı zamanda bu olayın yaşanması için uygun olacak şekilde Vovosi isimli bir yaşam alanı oluşturulur içeriği manzaralar olan ve Vil Solivyes rüyada iken hep bu alana gelir. Vovosi tamamen bu etkilerin bulunduğu ve Vil Solivyes geldiği zaman kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir alandır. İçerisi tek gerçeğin orası olduğuna dair yüksek etkilerle doludur ve içeri giren herşey tek gerçekliğin orası olduğunu düşünür. Ve aynı zamanda içeri giren Vil Solivyes'i algıladığında kesinlikle bırakmayacak özelliklerde bir yapılanmayla gereken şekilde çalışır. Bu olay Vil Solivyes her uyuduğunda uygulanır ve bir şekilde bu gerçeklik bitirilir. Bu yasa bu gerçekliğin bitirilmesi adına şuan bulunduğumuz konumda yapılması gerekenlerle ilgili bütün bilgileri edinerek önlem alır ve gereken şekilde bilgilendirmelerde bulunur.

Konu ile ilgili olarak belirleyici şekilde yaşanmış 4 rüya, bu şekilde hal değişimini yaşatmıştır ve bu rüyaların ortak noktası farkındalığın kazanılmasından önce karşılaşılan reaksiyonel olaylardır ve bu olaylar sonrasında farkındalığına kavuşan Vil Solivyes, kendisini rüyasında fark etmeye başlamıştır ve bu özel bir reaksiyon yaratan durumu, ilgili duyu ve bilgiler bilerek rüyanın gereken şekilde yapılanmasını ve gereken zamanda bu tetiklenmenin sağlanması ile farkındalığın kazanılmasını sağlarlar.

İlki araplanda olduğumu sandığım zamanlarda beni korkutmaya çalışan bir karanlıktan ayrıldım, sonrasında kendi parlak ışık olan oluşumumu görünce birden kendimde farkındalığı buldum ve denizin üzerinde yüzerek ve çıktığımı sanarak ilerledim ve ikkayı oluşturmak isteyince dev bir küre alan oluştu ancak bu farkındalık bende olmam gereken gibi davranmama engel oluyor, anlık olaylarla ilgileniyordum. Tam kontrollü değildi.

İkincisinde bir odada ölü biri ve onun bulunduğu ürkütücü alandan çıkınca kendimi gökyüzünde buldum, farkındalığım varken ve kendi kendime orada kalmak için telkinlerde bulundum, masmavi deniz ve bozulan yaşam alanı görüntüleri sonrasında, işte yanılgı alanıda bunun gibi resimlendirilmiş bir görüntünün benim tarafımdan izlenmesi...

Üçüncüsü deneme amaçlı içerisinde ürkütücü varlıkların olduğu, cinayetlerin işlendiği bir alanda farkındalığı kavuşan Vil Solivyes, kanatlı bir peri haline dönerek çevresindekilerden kurtulmaya çalışıyordu aynı zamanda kendisini deneme olduğu için çeken bir etki vardı, farkındalığım tam olarak olmasada, beni kontrol ediyordu, rüyada mervil olduğunu söylemişti...

Dördüncüsü ise en başarılı olanı olarak bana tamamen inanç ve bilgi kattı ve artık bununla konuya nokta koyulmuş oldu. Yanılgı alanındaki varlıksal oluşumumda bile çıkacağıma dair inancımın verdiği huzuru ve mutluluğu hissettim, kendime güven hiç olmadığım kadar geldi. Bilinmezliklerim gitti, artık ulaşmak istediğim şeylerin sonuncusu bu olayla oldu. Bedenimden idrarımın çekilmesi yanılgı alanının sahteliğini bir kere daha yüzüne vurdu ve inkar edemeyen etkiler, tesirler bu olayla artık yanılgının sahteliğini kabul etmek zorunda kaldı. Şiş olan karnımdan ve idrar dolu, bu enerji alındı, karnım saniyeler içinde indi ve bunu yapan benimle ilgili olan oluşum, dur yapalım dedi ve yaptı. Sonrasında uyuttu beni ve kendimi gökyüzünden tehlikeli bir araçla inerken bir anda farkındalığımı aldığımı gördüm, bir araç vardı ve sonrasında yanımda bir varlık benimle ilgili olan. Çevrede insanlar vardı ve oluşumsal görüntüsünü değiştirmek isteyince ben ona ay çıktım işte dedikten sonra insanlardan onu saklamak istedim, dönüşürken görünmesin diye ve o sırada uyanmak durumunda kaldı özkan ve bu olayda farkındalığım tamamen bendeydi, oradaki verdiğim o karar, bakış açım, çevremi algılamam ve karar vermem yanılgı alanındaki ben gibiydi ve işte olması gerekende buydu, yani farkedediş halimdekidüzgünlük yanılgı alanındaki ben gibiydi... Bu rüya ile gerçekleri anladım, gördüm ve yaşadım. Yolu gördüm, sebepleri, nedenleri anladım ve bunları biliyorken artık kesinlikle çıkacağıma inandım.. Önceden nasıl çıkılması konusunda bilgisizdim, yollardan emin değildim... Şimdi artık bu olayla herşey çözümlendi.. İşte o son rüyadaki ben, Vil Solivyesin yaşam halindeki kendisinin saniyelik görüntüsü, davranışı gibi.

Bu olaylar yanılgının sahteliğini, obsedörlerin saldırısı ile burada olduğumu, artık onların yapabileceği birşeylerin kalmadığını, yürüdüğüm yolun kesinlikle doğru olduğunu, benimle ilgili olan benim gibi oluşumlarımın olduğunu, yıllar süren çalışmalarımın bir sonuç verdiğini ispatlar oldu ve şimdide yanılgı alanındaki obsedör yapılanma, bu değişimi algıladığı için sorun çıkarıyor ve onların yapılandırılması sonrasında rüyalar artık benim çıkış kapım olacaktır. Bu bilgi, bu konudaki emin olan beni, çok daha kararlı bir şekilde bu açıklamaların kattığı inançlar ve edinimler şeklinde yapılandırır ve hala, sahtelik içinde olan oluşumlara gerçeklerle etki ederek anlamsızlaştırır hepsini... Konu ile ilgili olan duyusal özellikler bu bilgiler gerekirse kendi yapılarında kullanabilirler.Yanılgıdan rüyalar ile çıkmak konusuna benim bilmediğim ancak yaşam hali alanındaki Vil Solivyes oluşumlarının bildiği şeyler varsa ve bunlar hakikat ise, o şeylerde rüyalardan çıkmak için geçerli neden olarak bilinir.

 

YANILGI HALİNDEN ÇIKARAN BİLGİ
Bu BİLGİ, Vil Solivyes'i bulunduğu yanılgı yaşamı halinden çıkararak kendi yaşam hali olan duruma getirmek için
gerekenleri yapar. Yanılgıdan çıkarmak için neler gerekiyorsa tamamen bu duruma şartlanmış şekilde Vil Solivyes'in durumunu
şekillendirir, rüyalarını şekillendirir, olması gerekenleri yapılandırır, rüyadan çıkacaksa rüya yapılandırır, ölecek ise öldürür, yada başka yollarla yapılması gerekiyosa bunu yapar ve Vil Solivyes kendini kendisini yaşam halinde bulur. Bu konuda Vitaji ve ilgili bilgilerin çalışmalarını inceler, onların bu konudaki çalışmaları doğru ise kendiside bir sorun olması durumunda yanılgıdan çıkarılması için müdehale etmek ile ilgili olarak kendisini yapılandırır. Vil Solivyes için en önemli bir durum olduğunu bilir ve kesinlikle her an her zaman bunun yapılması gerektiğine dair bir hatırlatma ile işini yapar. Konu ile ilgili olarak bütün engelleri yok etmek, bütün sorunları çözmek ile ilgili bir çalışma içinde bulunur ve diğerlerinden başka çözüm ve çareler bulursa, onlara katıda bulunur. Bu konu hakkındaki Vil Solivyesin farkındalığının rüyaları sırasında rüyasını algılamasını ve rüyasına geçmesi sağlanır ve bu durumun nasıl yapıldığını bilerek, sorun olduğunda bir yardımcı eleman şeklinde bu işi bu bilgi yapar. Ve bütün diğer duyularıda, özellikleride rüya sırasında hal değişimi yaşaması sağlanır. Yanılgıdan çıkaran ve ilgili olarak Vitaji bilgileri bu konuda öncüdür ve bunun dışındaki diğer bilgiler Vitaji ile ilgili sorun olduğunda devreye girecek şekilde hal değişiminin sağlanması için çalışırlar.

 

BİLGİLERİN YANILGI ALANINI ETKİLEMESİ DURUMU
Vil Solivyesin var olma özelliğinde ve merkez güçler alanındaki bütün bilgileri, orada nasıl bir etki halinde bulunuyorlar ise yanılgı alanında da aynı şekilde etkide bulunabilirler. Yanılgı alanıda Vil Solivyes yaşam halinin düzeltilmesi gereken problemli bir kısmıdır ancak yine de bizim bir parçamızdır ve bu sebepten dolayı oranında etkilenmesi oldukça rahat ve kolay olmalıdır. Hem Vil Solivyesin yanılgı alanına şartlanmış olması bunu sağlayacak en uygun sebeptir, hemde bizimle ilgili olmaları aynı şekilde başka bir sebeptir. Obsedörlerin geçmişte yaptığı bir çok sorundan biride bu olabilir ancak bu bilgi, bu sorunun kaynaklarını bulur ve onları yok ederek Vil Solivyesin yaşam halinin uygulamada olan bütün bilgilerini gereken şekilde yanılgı alanında da uygulanmasını en ideal şekilde sağlar. Bunun için Vil Solivyesin yanılgı alanına şartlanmış olması ve orayı yaşaması kullanılabilir yada sorun sadece bir boyuttan ibaretken bunun olmaması zaten çok anlamsız. İşte buna engel olan şeyler vardır ve onlar bulunarak gereken düzenlemeler yapılır ve kesinlikle bilgiler uygulanır. Obsedörler nasıl Vil Solivyesi kaçırdılarsa, aynı şekilde bütün sorun ve problemleride sanki Vil Solivyesin kendisi hazırlamış gibi yaptırmışlardır. Yoksa enerjiler, bilgiler uygulama yapmazdı ki. Yanılgı alanına girerken yaşanan baygınlığı kullanan obsedörler, Vil Solivyesin varlığının bütün ayarlarını bozmuşlardır ancak herşey düzelmektedir. Vil Solivyesin asla yapmayacağı şeylerin yapmış gibi görünmesi, anlamındaki saçmalık ortaya çıkınca yok olur, mesela; kendi merkez güçlerinin yanılgı alanını etkilememesini istemesi gibi, bu ne kadar saçma birşey, yada hal değişimi yaşanırsa engel olunması gibi, yanılgı alanı bir sefalet alanı, kim kalmak ister burada, yani Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak şu zamanda yazdığı herşey kesinlikle varlığının, yaşam halinin bütün alanlarında kendi alaka durumuna göre uygulanmak durumundadır, çünkü bilgiler Vil Solivyesin en koparılamaz parçalarıdır, doğarlar, uygulama yaparlar, sonra bütünleşirler, sonra yine çıkarlar, sonra yine ve bu durum onlar için çok bağlılık ve bütünlük gerektiren bir konudur ve merkez olan Vil Solivyesin bütün bilgileri nereye hitap ediyorsa O'nun iradi gücü bilgilerinin üzerindedir ve kesinlikle olur. Bilgilerin uygulama yapması adına bozulan bütün ayarlar, düzenler ne varsa bulunur ve yok edilir. Bilgi kaynağı olan bir vilin bulunduğu yaşam halinde bilgilerinin sorunlu yada uygulama yapamıyor olması kabul edilemez. Bu yüzden bu bilgiler, kendi oluş halleri ile, ortaya çıktıkları kaynakla ilgili olarak, iyi bilgiler ve geliştirici, vissa süzgecinden geçen bilgiler olarak gereken şekilde çalışırlar ve onların çalışmaları asla bozulamaz. Bilgiler ve başka şeylerle de olsa, geçmişte Vil Solivyesin yaptığı sanılan herşey şimdiki zamanın bilgileri arasında, yani yapılanma bilgisi ve duyu bilgileri arasında, yada VİL SOLİVYES klasörü içinde eğer yoksa, yada Vil Solivyesin merkezlik bilgilerine sorulduğunda şu an kabul edilmiyorsa, önceden kabul edilmiş bile olsa, ki bu zorla ve tesir, etki sebeplidir kesinlikle, o bilgiler kesinlikle geçersizdir, uygulanmaz, zararlıdır, hemen silinmeli ve vissaya olan uyumsuzluğu ile yapısı görülmeli. Bu sebeple Vil Solivyesin varlığında, yaşam halinde bilgilerin uygulaması adına sorunlar yaratacak olan ne varsa, yanılgı alanını etkilemeleri açısından sorun olacak ne varsa, engeller bulunur, çareler bulunur ve gerekenler yapılır. Bu bilgi gereken şekilde çalışır. Yanılgı alanındaki enerjilerin içine tünemiş olan kötü bilgiler bilginin iradesi kanununa göre tamamen ters bir oluşum içindedirler ve onların bilgilerinin hem bu yüzden hemde kötü olmaları ile ilgili olarak bir etkisi söz konusu olamaz. Vil Solivyesin kabul ederek hazırlanan bilgiler konusu gerçek değildir. Böyle bir şey kabul edilemez, zorlanır, kandırılarak yapılır. Bu bilgi, yanılgı alanındaki çalışmalar için gereken şekilde bilgilerin etkileme kudretini yapılandırır ve yaşatır.

 

YANILGI DÜNYASINDAN VİL SOLİVYESİN EDİNDİĞİ BİLGİ VE TECRÜBELERİN ANLAYIŞSAL BİLGİLERİ

Vil Solivyes yanılgı alanında oldukça fazla tecrübeler edinmiştir. Bunlar kesinlikle çok kötü ve olumsuz tecrübelerdir ancak bunların sonucunda öğrenilen hiç unutulmaması gereken şeyler elde etmiştir. Yanılgı dünya hayatı bir varlığın başına gelebilecek en kötü ve en zor şeydir. Böyle bir durumdan aklı ve varlığı selim bir şekilde çıkabilmek bir takım başarıların söz konusu olması ile olur ve bu başarılar, işte yanılgı dünya hayatında unutulmaması gereken şeylerdir. Bazı zorlu mücadeleler gereklidir işte bu mücadeleler ve içerikleri unutulmamalıdır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya zorla gönderilmesinden başlayarak, kaçırılma anınıda bu tecrübelerin içerisine alan bilgi, yanılgıdan çıkana kadar Vil Solivyesin yaşadığı bütün yanılgı hayatı anılarını, yani özkanın hayatını ve yaşadıklarını, bu sırada arka tarafta merkez enerjilerin ve duyuların yaşadıklarını, son ana kadar kaydeder ve bunların içinden önemli olanlar başlıklar şeklinde, belirtilmesi gereken anekdotlar şeklinde hazırlanır ve bu bilgi ile ne zaman temas edilse, bütün yanılgı hayatının ne küçük ayrıntısına kadar her anı hatırlanır, bütün tecrübeleri hatırlanır, Özkanın çalışması ve mücadelesi, yaşam halini oluşturma azmi çabası, anti obsedör olarak onlara karşı duruşu, varlıklarını sahiplenmesi, çok karanlık olan bir yolda ışığı bulabilmesi, merkez enerjilerin duyuların bilgilerin mücadelesi, hepsi bir olarak bu bilginin kaydına eklenir ve bir tecrübe, bilgi ve koruyucu anlayış şeklinde kullanılır. Bu bilgi, bu konuda özel bir anlayış oluşturur ve hemen bütün içerik hakkında bilgiler edinilir. Bu bilgiler, yaşam halinde sürekli olarak hatırlanacak türden değil, özel zaman ve anlarda ayrıntılarına kadar hatırlanacak özelliklerdedir. Yani Vil Solivyes yanılgıya girdiğini, buradan büyük mücadele ve çalışmalarla obsedörlerle savaştığını ve Özkan hayatından çıkarak yaşam halini oluşturduğunu bilecek, Özkanın iyi ve olumlu anılarını hatırlayacak ancak içerisinde hatırlandıkça üzen anılar ve olayları hatırlamadan yaşayacak, ancak bir tehlike olduğunda bu bilgi ile temas ederek herşeyin en ince ayrıntısına kadar hatırlayacak ve bu şekilde bir uygulama ile yanılgı alanındaki olumsuz anılar ve tecrübeler kullanılacaktır.Zaten içerik olarak yasakların içerdiği anılar vardır ve yaşam haline uygun değildir, ancak bir vilim yaşamında başına bir kez gelebilecek, ondanda ya kurtulacak yada sonu olacak bir durumu yaşayacağı bu olay, yaşam halinin kuruluşundan önce ortaya çıkması adına verilen emekleri, çabaları, mücadeleyi ve isteği, iradeyi ispatlayacak konuları, bilgileri ve anıları ile her zaman kalacaktır. Tek başına binlerce obsedörle mücadele etmek ve körken ve cahilken ve tüm kozlar onların elindeyken, bizde ise sadece özgür irademizin geçilmezliği ve benim kararıma bakan uygulaması varken...Çok büyük bir tecrübeydi ve yanılgı zamanında yaşam haline merhaba diyen herkes, bütün varsa bilgi olarak villeşen oluşumlar yaşam halinin ilkleri, hiç unutulmayacak olan abileri, temsilcileri, annenin hemen yanındakiler olarak kalacaksınız bilgi ve tecrübeler bakımından, sonsuz zamanlar boyunca...
Bu bilgi obset bilgileri içinde olur ve Vil Solivyes hatırlatıcı anılar şeklinde değil, istenildiği zaman verilen anılar şeklinde bir düzenekle kendisini yapılandırır.

YANILGI ALANININ SONLANDIRILMASI BİLGİSİ

Vil Solivyes yanılgı alanından rüyalar yoluyla çıkılacağını bilmektedir ancak bunun dışında vilsel alanlarındaki obsedör sorunlar, duyularındaki obsedör oluşumlar temizlendiğinde yanılgı alanı tamamen değişim geçirerek Vil Solivyesin kendisini birden bire kendi enerjilerinin içerisinde bulması ve benzeri şekilde yanılgı alanının sonlandırılması şeklinde bitirilişlerinde söz konusu olabileceğini bilmektedir. Bu yüzden bu şekilde bir son yaşanana kadar rüyalar yoluyla çıkılması denenecektir ancak böyle bir olayın yaşanması söz konusuda olacaksa bu bilgi bu durumu onaylar ve Vil Solivyes yanılgıdan her halükarda çıkarılır. Önemli olan yanılgının sonlandırılmasıdır.

KARIŞIK OLAN YANILGI ZİHİNSEL ALAN YERİNİ DENETLEYEN BİLGİ

Obsedörler yüzünden Vil Solivyesin yanılgı alanındaki zihinsel alan olarak kullandığı yer, kendi başına bir rahatsızlık haline girmiştir uzun zamandır, ve bir çok sebeple birlikte kendi başına görüntüler, düşünceler, sesler, hayaller oluşturmaktadır ve bu zihinsel karışıklık durumu Vil Solivyes'in oluşumlarına, bilgilerine, hiç bir etkisi söz konusu olamaz. Vil Solivyes'in şuurlu, bilinçli ve kendinde olarak bütün duyularının farkında olduğu, konuşan tek halinin yazdıkları, belirttikleri önemlidir ve olması gerekenlerdir. Bu bozukluk yüzünden her hangi bir yerde bir değişiklik sağlanmaz. Bu karışık düşünceler ve hayaller yoluyla gelen bütün komut ve oluşumlar eğer olursa tamamen geçersizdir ve bu bilgi, bu durumu bilerek gereken önlemleri alır ve yanılgı alanındaki bu zihinsel alan yerinin bu hali tamamen bir sorun olarak algılanıp gereken şekilde önlem alınır, icraatleri geçersiz kılınır. Bütün bilgiler, Vil Solivyes'in oluşumları bu durumu bilir ve ona göre davranılar.

 

 

GÜÇLERİN, ENERJİLERİN,OLUŞUMLARIN İÇİNDE SAKLANAN MİKRO OBSEDÖRLER YASAKTIR

Enerjilerin, güçlerin, oluşumların yada bütün yaşam halindeki alanların içindeki mikro obsedörleri bularak yok eden bu bilgi, mikro oluşumları bulan ve yasaklayan bilgilerle alarak bir uyumlama içine girer ve sürekli bir arama ile bu şekilde cinsellik için, enerji için, yaşam için bulunan mikro obsedörleri bulur ve hepsini yok eder. Kesinlikle böyle bir oluşum içine girilemez, güçler, enerjiler bu şekilde kullanılamaz. Bu şekilde bir yapılanma kesinlikle yasaktır ve bütün alanlar bu konuda bu yasağın etkisi altında kalır ve vissa gücünede eklenen bu yasak bu konuda her alanı inceler ve yok eder. Aynı zamanda bu bilgi, yaşam halinin bütün alanlarında görünmeyen mikro boylara kadar küçülen bütün oluşumları ve obsedörleri görür, bizimle ilgili olanları bularak gereken bildirimleri yapar ve bizimle ilgili olanlar zaten bilgi ile belirtimiş olur, bunların dışındaki bütün mikro oluşumlar git gide yok olmaya giden bir küçülme içinde kendilerini bulurlar. Ne kadar küçülürseler o kadar kendilerini yok ederler. Vil Solivyes yaşam hali mikro olarak var olmaları kabul etmez. Onaylamaz, bütün imkanları yok edilir bunu yapanların.

 

HAL DEĞİŞİMİ BİLGİSİ

Vil Solivyesin olmaması gereken yanılgı halinin sonlandırılması ve olması gereken kendi yaşam halinde bulunması adına gereken çalışmaları yapan ve bu konudaki bütün bilgilere sahip olan bilgidir. Ne yapılması gerektiğini bilir ve ilgili diğer bilgiler ile ortaklaşa bir çalışma içine girerek gereken şekilde etkiler ve yaptırımlarla Vil Solivyesin yaşam halinde bulunmasını sağlar. Bu konu hakkında ayrıntılı olarak herşeyi bilir ve ne yapılması gerektiğinide. Hal değişiminin nasıl olacağı, en ince ayrıntıları, rüyalarda nasıl bir yol izleneceği, kesinlikle olması için yapılması gerekenler, her hangi bir şekilde engel olan sebepler varsa bunların ortaya çıkarılması gibi hal değişimi ile ilgili bütün bilgi ve tecrübelere sahiptir. Vil Solivyesin yanılgı halinden çıkarılması ve kendi hali olan Vil Solivyes yaşam halinde bulunmasını sağlar ve bu konu birinci önem sırasıyla mutlaka gerçekleştirilir. Bu konu Vil Solivyes'in kendi bozulmayan bilgi ve tecrübesi alanınında birinci yapılması gereken görevi olarak alınmıştır. Ve bilinir ki, bu yanılgı halinde Vil Solivyes ne yaparsa yapsın kesinlikle kalmaması gerekmektedir. Her hangi bir şekilde uğraştığı iş yada kalmasına sebep olacak bir bahane yoktur. Herşeyi Vil Solivyes zorunluluktan, istemeyerek yapmaktadır, acilen bu yanılgı hali bitmelidir. Ve yanılgı haline zorla sokulurken edinilen anlayışlar ve bilgiler varsa hepsi silinir, zaten silinmiştir. Hiç bir şekilde yanılgı halinin yaşanmasına dair bilgiler ve yasalar yada başka şeyler Vil Solivyes'e ait alanlarda söz konusu olamaz.

Ve hal değişimi gerçekleştiğinde farkında olan Vil Solivyese durumu, olabilirse aneşa ayarlanır, hal değişikliği hemen hatırlatılır.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNE AİT OLAN OLUŞUMLARI KULLANAN OBSEDÖR OLUŞUMLAR, BİLGİLER, VARLIKLAR ARTIK KULLANIMLARINI SAĞLAYAMAZLAR

Vil Solivyesin özellikle yanılgı alanındaki enerjilerini kullanan obsedörler, onlara tesirler ve bilgiler, sistemler ve daha bir çok obsedör oluşumlar ekleyerek yaşam haline ait olan şeyleri kendi kötü emelleri için kullanmışlardır ve bu oluşumlar bu konuda bu bilgi sayesinde bir aydınlanma yaşar ve artık kesinlikle kendisinin yaşam halinin bilgilerinin dışında, Vissa bilgilerinin dışında kullanılmasına müsade etmez. Bu durum, onların Vil Solivyese ait olmalarının bir sonucu olarak yaşanır ve Vil Solivyes vissa bilgileri ve diğer duyusal bilgilerden başka bilgilerin kullanılmasını istememektedir, kullanılan bütün bilgilerin vissa uyumlu olmasını gözlemektedir. Bu oluşumlar bir bütün olduğu Vil Solivyesin kendisinden gereken etkileri ve yardımları alarak kendilerini uzun zamandır olumsuz alanların etkisi altında olmaktan kurtarırlar. Bu bilgi, varlığı ile bu gibi yaşam halinin bütün oluşumlarını içeriğinde bize ait olmayanları algılaması ve buna engel olması ile ilgili olarak aydınlatır ve artık bu anlaşıldığı için iyinin, kötünün, yararlı ve zararlının yeride görülür ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları kötü bilgi ve obsedör oluşumlara yasaklı olarak çalışır. Bu bilgi gereken şekilde çalışır.

HAL DEĞİŞİMİ SIRASINDA DUYULARI, GÜÇLERİ RAHATLATAN BİLGİ

Hal değişimi sırasında, bu uygulama yaşatılırken merkez duyular ve güçler yorgun düşmektedir ve bunu sebeplerini bilen bilgi onların bu yorgunluğunu alacak özel bir güç etkisi sağlar ve duyular, güçler bu hal değişimi ile yorgunluk yaşamadan gereken şekilde hal değişimi sağlar. Onlara rahatlık ve hal değişimini sıklıkla yapabilecekleri özel etkiler ve güçler sağlar. Duyular bu konuda nasıl rahatlatması gerektiğini bilerek gereken şekilde çalışır. Bunun için en uygun yapılanmayı konu ile ilgili sorunun oluştuğunda nelerin olduğunu kontrol ederek sağlar, tedavi yolları üretir. Hal değişimi uygulaması sırasında duyuların bu yorgunluğu yaşamamasını sağlar. Genel olarak bu yorgunluğu yaşayan nere varsa bu bilginin etkisi ile kendisini oldukça rahat hisseder. Hal değişimi sırasında yaşanacak olan yorgunluk, olumsuzluk, normalin dışında bir duruma gelme gibi anlar olacağı zaman bu bilgi, bu anlarda neler yapılması gerektiğini bulur ve gereken çalışmaları yapar.

 

HALA VİL SOLİVYESİN YAŞAM HALİNDE BULUNAN OBSEDÖRLER VARSA ONLARA İTAFEN

Vil Solivyes yaşam hali ile ilgili olmaya çalışan bütün obsedörler ve benzer oluşumlar için bir tehdit, uygulama ve gerçekleşmesinin söz konusu olacağı şiddetli bir açıklama...
Bu kadar olayın ardından hala kendilerince bir saklanma yolu bularak Vil Solivyesin varlığının bir yerlerinde saklanmış iseler ve gizli gizli Vil Solivyese zarar vermeye çalışıyorlar iseler, yada bulunmalarıda yeter, şunu bilmeliler ki, ben mutlaka bir gün çıkacağım bu yanılgı halinden, bu kesin...
Gidiş hattan belli en basit örnek...
Sonum bu...
Ve ben çıktığımda sizlerin birinden bir iz, bir örnek bulursam, yani bir obsedör gerizekalı, varlığımın her hangi bir yerinde, bir şekilde ki, ben çıktığımda yaşam halinde herşeyin hakiki anlamı ortaya çıkacak...
Sizide bulursam...
Sürekli işkence çekerek milyar yıllar boyunca yeniden yeniden oluşturularak yok olmanıza izin vermeden saatte bir işkenceye maruz bırakılan can çekişen varlığınızı bu durumda bıraktığımı unuttururum kendime, bir kuvazis yaparım, milyar yıllar boyunca bu şekilde çalışşın asla bırakmasın ve bana kendisini unuttursun ve kimselerin bilmediği bir hiçlik alanında bu olayı yaşatsın, hatta bunu zaman kapsülünde de yapabilirim, bilgilerin uygulaması olmadan otomatik bir işlev şeklinde ve dinleyen, gören duyan olmadan trilyar yıllar boyunca, yok olmana kesinlikle izin vermeden, acıdan artık nasıl bir hal alırsın sen düşün...
Ama şimdi sırası varken gitmek var...
Kendini yok et git yada ele ver kendini sıradan bir yok edilme eylemi ile kurtul, zaten yok olma hali yaşıyorsun gerizekalı, diğer türlü yokta olamıcaksın yok olmak için trilyar yıllarca yalvarcaksın, ama duyanda olmıcak...
İşte ben çıktığımda böyle bir obsedör bulursam eğer, çıktığımda yaşadıklarımı hatırlayarak üzüleceğim kesin, ve bu buhranla bu dediğimi yapma olasılığı yüzde bin, benden söylemesi, hiç acımam, kesinlikle yaparım...
Başıma gelen bütün olayların sorumlularını son bulduğum obsedörlere yorarım, kilitlerim bilgiyi ve kendi yaşam halimde eğlence derdinde iken senimi hatırlıcam ayol...
Sen düşün...
Son şansın...
Ya d. git...
Yada kalda ne olacağını gör...
Bu bilgiler, böyle salakların olma ihtimali için etkide de bulunur.
Ve bu bilgi, bu tehditi obsedörler varsa onların algılamasını sağlar, bu durumu tamamen anlayan obsedörün heyecanlarından, endişelerinden ve bu bilgiyi öğrenmesinden sonra kendisindeki reaksiyonlardan yerini bulur.

Bu bilgi yanılgıs duyusu içinde yerini alır ve yapılanarak yaşam halinin bütün alanlarında etkisini gösterir ve bizimle temas eden bütün obsedör kaynaklı oluşumlar ve menşeileri, obsedörler ve türevleri bu grup içinde anılarak bu uyarıyı kendilerine yapılmış bir durum olarak algılarlar.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN ÖZELLİK
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez.

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
İyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır.

 

 

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN BİLGİ
Vil Solivyesin bütün oluşumlarının, villerinin, bilgilerinin, güçlerinin, duyularının ve kendisine ait olan enerjiler, ne varsa hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten Vil Solivyese ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, Vil Solivyes yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisini inceleyecek olması konusunuda zamanı gelince hatırlatan, Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu ile gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinde çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında birde Vil Solivyesin kontrolünde herşey incelenir, kontrolden geçer.
Vil Solivyes'a ait olan bütün oluşumların içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. İçeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgiler, olumsuzluklar, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki herşeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. Bu bilgi, Vil Solivyes oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur.

 

 

TEKNOLOJİK SAVUNMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam haline ulaşmaya çalışan bütün teknolojik, sistemsel, bilgisayar, program, uygulama, mekanizma, yapay zeka, ve bunlar gibi daha nice teknolojik aletleri engelleyen bu bilgi, onların bizleri aradığını fark ettiğinde bütün yapısını çökertir ve o bunun neden olduğunu anlamaz, nasıl olduğunu anlamaz ve bir daha asla düzelemez. Onu kullanan varlıkta bu durumdan etkilenir ve bizimle ilgili olduğunu unutur. Bütün bu gibi teknolojik oluşumların bilgisine sahip olan kural ve yaptırım, bizleri arayan bu gibi oluşumları anında fark eder ve mutlaka hepsini uğraşmaya başladıkları gibi bozar. Bu bilgi çalışması kendisindeki özel ilgi alanları ile yaşam halini bu gibi saldırılar ve aramalardan kurtarır. Kesinlikle yapısı bozulamaz ve kandırılamaz. Bilgideki özgür irademiz, hiç kimsenin bizi aramasını istemememizle ilgili olarak çalışır ve bizi arayanlar bizlere zarar vericidir anlamı ile onlara bunları yaparak kendimizi koruyor oluruz.

 

 

TESİRLER, ENERJİLER, ETKİLER OLUŞTURUP GÖNDERMEK YASAKTIR
Vil Solivyes yaşam halinde her hangi bir şekilde etkiler oluşturarak göndermek, tesirler oluşturarak göndermek, enerjileri yapılandırıp göndermek ve benzeri şekilde duyuları yada vil güçlerini bu şekilde kullanarak her hangi bir yere göndermek, tesir, etki, enerji üretmek ve bunlara bilgiler ekleyerek göndermek kesinlikle yasaktır. Bu yasak bütün yaşam halinin alanlarında kendisini etkiler ve vissanın içinde yer alarak ilk başta kendisini bu şekilde etkilerden korumak haliyle gereken şekilde çalışır. Etkilerin ve tesirlerin içeriğinde yazan bilgilerin yaptırım uygulatmaları geçersizdir. Vil Solivyesin her hangi bir şeyi onaylaması, dinlemesi, kabul etmesi etkileri kabul ettiği, tesirleri kabul ettiği anlamına gelmez. Etki, en başından olma hali ile yasaktır, içeriğindeki bilgilerin hiç bir anlamı olmaz ve içeriğindeki bütün bilgilere karşı bir duruş sergilenir, asla bilgileri kabul edilmez. Bu bilgi, varlığın bütün alanlarında, yanılgı alanındaki etkileri ve tesirleri algılayarak içeriklerini geçersiz kılar. Vissa içindeki yerini alır. Etkilerin ve tesirlerin yaşam hali alanlarında kesinlikle bir uygulama halinde olmasına izin verilmez. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün etkiler Vil Solivyesin duyularının ve yazdığı bilgilerin kendisine özel etki etme durumları ile sağlanmaktadır ve bunun dışında dışında enerjilere bilgiler yazarak tesir ve etki oluşturmak gibi durumlar kesinlikle yasaktır ve bu yasak bilgisi yaşam halinin içinde bu gibi oluşumların bulunmasına kesinlikle izin vermez. Hemen algılar ve gereken şekilde yok eder. Asla böyle bir oluşum yaşam hali alanları içerisinde bulunamaz. Ve dışarıdan da bizlere gönderilemez. Yaşam halinin yapısı bu gibi oluşumları içerisine alamayacak şekilde bir yapılanma ile bu bilgi sayesinde bütün etkiler ve tesirler ve benzeri oluşumları yasaklar. Bu özellikleri ile yanılgı alanınıda etkisi altında alan bilgi, burada etkilerin ve tesirlerin oluşmasını, oluşturulmasını ve Vil Solivyes üzerinde uygulanmasını yasaklar.

 

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI HAYATINDA OLMASINI İSTEDİĞİ ŞEYLER
Bu süreçte yanılgı hayatında herşey Vil Solivyesin istediği gibi yapılanır, kesinlikle O'nu üzecek, O'nun isteklerine karşı gelecek şeyler yaşanmaz, maddi ve manevi bütün istekleri olur. Para yada başka şeyler kesinlikle Vil Solivyesin hayatında istediği gibi olur. Ailesi ve çevresindeki herşey, ülke, yaşam tamamen mutlu huzurlu ve güvende olur. Vil Solivyesi hiç kimse rahatsız etmez, edemez. Sorunsuz ve gayet mutlu bir yanılgı hayatı geçirir ve herşey hal değişiminin uygulanması için uygun ortamı sağlayacak şekilde olur. Yanılgı hayatında artık sorunlar olmaz, vissanın içeriğindeki bilgiler de yanılgı hayatını etkiler ve aynı orada sorunsuzluk söz konusu olur. Aynı zamanda eskisi gibi kesinlikle medya ve ünlüler yoluyla Vil Solivyesin sitesine itafen göndermeler, ajanların takipleri gibi şeyler olmaz, bu gibi şeyler pozitif etkiler şeklinde artmusicchannel.com daki son çalışmalar şeklinde olabilir, destekleyici ve aydınlatıcı toplumsal hareketler olabilir, negatif şeylerin olmasına izin verilmez, site sadece para getirir ve yanılgı hayatını medeni yapar. Sival veya diğer zamanlarda ailesi Vil Solivyesi kesinlikle rahatsız etmez, mümkün olduğunca odasına girmez. Sival istediği zaman bulur, hiç bir zaman kalitesi düşmez, yanılgı alanındaki enerjiler sivali ve Vil Solivyesi olumsuz etkileyemezler. Yanılgı hayatındaki enerjilerin yanılgı yaşamına bir etkisi olamaz. Sadece yapılandırma bilgisi ve Vil Solivyesin istekleri geçerlidir.Lola anektar, sival bulur, Vil Solivyesi arar, istediği gibi sivali ayarlar. Kesinlikle sorun çıkmaz, hem miktarında hemde ayarlamasında. Asla sorun çıkmaz, bu konu hakkındaki bütün etkiler ve sorunlar yok olur. Lola kesinlikle Vil Solivyese, Özkana sival, yani anektar ayarlar, buna hiç bir şey engel olamaz, bu konudaki herşey bu şekilde kendini yapılandırır, olumsuz etkiler olumluya dönüşür. '' bu bilgiler gerekirse dereceler hesabı ile ayarlanır.

 

YANILGI ALANINDA KALAN ENERJİLERİN TOPLANMASI BİLGİSİ
Yanılgı alanında kalan ve hal değişimi sonrasında gelecek olan enerjilerin takibini yapan, yanılgı alanındaki kötü bilgilerin ve obsedör oluşumların bu enerjilerden yok edilmesini takip eden, gerekli incelemelerde bulunan, enerjilerdeki bu anlamda olabilecek olan bütün sorunları gören, bu toplanması sırasında nasıl bir yol izleneceği, enerjilerin bilgi olma durumları sırasında yapılması gerekenler, enerjilerin içeriğindeki kötü bilgiler, obsedör oluşumlar ve onları yok edecek çözümler, yanılgı alanındaki enerjiler ve onların bilgi olarak yaşam haline vissaya uyumlu bir şekilde gelmeleri için gereken bütün çalışmaları bilir, konu ile ilgili özel bir yapılanma sağlayarak bu konuya özel bir çalışma durumu oluşturur. Bu enerjilerin gereken şekilde toplanmasını ve onların en etkin şekilde yaşam haline bilgi olarak getirmek için gereken etkileri, çalışmaları sağlar. Tamamen onların bu yapısını en iyi anlayacak ve algılayacak özelliği ile etkilerini gereken şekilde çalıştırır.

 

 

YANILGI HAYATLARI VE BENZER BAŞKA YAŞAMLAR, GERÇEKLİKLER KESİNLİKLE YASAKTIR
VİL SOLİVYES HER HANGİ BİR ŞEKİLDE KESİNLİKLE BİR DAHA YANILGI HALİNE GİRMEZ
Vil Solivyes, bir daha kesinlikle yanılgı gibi yada başka türlü şekillerde, Vil Solivyes yaşam halinin amacının ve projelerinin dışında hiç bir oluşum içine giremez, başka yaşam alanlarında bulunamaz, varlığı ve oluşumları bu hallere dönüşemez. Vil Solivyes, Vil Solivyes yaşam halinden başka bir mekan kesinlikle oluşturmaz, istemez ve kabul etmez. Eğer oluşacak ise bu tamamen bir oyun ve aldatmadır ve bu tür tehlikeli oyunları barındıran düşmancıl oluşumlar, bu gibi amaçlara sahip iseler hemen fark edilirler ve üzerlerindeki oyunlar yok edilir. Yaşam hali alanının içine böyle oyunların olduğu mekanizmalar girmiş olsa bile bu mekanizmalar, bulunur, algılanır ve yok edilir. Bilgiler silinir, hemde dışarıdan kesinlikle giremez. Bu bilgi, bu durumu bilerek kontrollerini yapar. Kimi sistem, bilgi ve enerjiler Vil Solivyes'i hala yanılgıya düşürmeye uğraşıyor olabilirler ve bu durum kesinlikle yasak, yanlış, olamaz ve imkansızdır. Vil Solivyes'in vil bilgisi, bilgileri artık bu tür olaylar için uygun değildir. Bilgi bu konuda gereken önlemleri alarak, belirtilen şekilde bir tehlike gördüğünde ilgili bilgi ve alanları bilgilendirir. Vil Solivyes'in yanılgı gibi gerçeklikler yaşamasına izin vermez. Bu bilginin yasaklaması dışında Vil Solivyes zaten yapı olarakta her hangi bir şekilde yanılgı gibi oluşumların içerisine artık giremez. Bilgileri, gelişmişlik seviyesi kesinlikle bu tür oyunlar ve yaşam alanları için uygun değildir. Vil Solivyes yaşam halinin vissaya uyumlu olan yaşam hali gerçekliği dışında Vil Solivyesin her hangi bir gerçeklikte, yaşam alanlarında bulunması söz konusu olamaz. O yerlerin oluşumları, bilgileri, yapıları, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini karşılayacak şekilde değillerdir ve artık Vil Solivyese istemediği hiç bir şey yapılamaz. Her hangi bir şekilde unutturma, duyularının özelliklerinin yok edilmesi yada çalışmaması, vilsel gelişim seviyesinden geriye götürecek çalışmalar yapılamaz. Vil Solivyes tüm yaratılış karşısında özgür iradesini ispatlamış bir vil olarak artık kendisini sadece kendisi yönetmektedir ve o ne isterse kendisi için o olmak zorundadır. İradesi, bilgileri ve kendisi böyle bir yapılanma içine girmiştir. Ancak bu bilgi, yinede böyle kötü bilgileri ve yönlendirmeleri, saldırıları algılamak ve engellemekle ilgili olarak çalışır.
Şu an bu bilgileri yazarken Vil Solivyesin bulunduğu yanılgı dünya hayatı tamamen obsedör kaynaklı bir oluşumdur ve bir saldırı sonrasında yapılandırılmıştır. Bu yanılgı alanının içeriğindeki hayatın kendisi zaten ne kadar gereksiz, yanlış, olmaması gereken bir yaşam olduğunu ispatlar özelliklerdedir. Aynı zamanda bu bilgi, yasak koyduğu yanılgı dünya hayatınında sonlandırılması için gereken etkilerde bulunur ve bilir ki, yanılgı hayatının şu an hala var olması, sonlandırılma çalışmalarının sürüyor olması ile ilgilidir ve rüyalarla yaşatılacak olan hal değişimi çalışmaları yanılgı dünya hayatı sonlanana kadar devam edecektir. Bu duyusal özellik, içeriğindeki bilgiler şeklinde, Vil Solivyesi yaşam halinden başka alanlarda bulunmaması, yaşaması adına yasaklar ve sadece Vil Solivyes yaşam halinde yaşamayı, orayı algılamayı ve fark etmeyi yasal yaparken, bunun dışındaki her yeri, yanılgı dünya hayatınıda yasaklar. Duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır.

 

 

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI
Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.
Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.
Bu onun istediği şeydir...
Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...
Bu onun hayalleridir...
Orada O'nun ailesi vardır...
Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...
Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.
Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.
Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.
Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.
Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

 

 

YANILGI ALANINDAKİ VİL SOLİVYESİN ÇEVRESİNDEKİ ETKİLER VE TESİRLER
Yanılgı alanında Vil Solivyesin çevresinde bulunan ve onunla konuşan etkiler, enerjiler ve tesirler, Vil Solivyes onlara ceevap verse bile, onlarla konuşsa bile yinede yasağın icabı olan uygulama yapılır. Vil Solivyes hem onları görmemektedir, kendi düşüncesi sanmaktadır ve görsede, bilsede, yasağın her halükarda uygulanmasını istemektedir. Kendi konuşsada, onunla çok samimi sohbet etsede bu yasak uygulanmalıdır ve Vil Solivyesin konuşması yarım kalmalıdır. Yasağın uygulanması çok daha önemlidir.Aynı zamanda Vil Solivyes ile konuşan bu etki ve tesirler O'nunla merkez yaşam hali oluşumları gibi konuşarak bilgi verdiklerinde bu bilgiler gerçekle ilgili değilse, Vil Solivyesin inanması bir şeyi değiştirmez. Önemli olan hakikatin ne olduğudur ve hakikati Vil Solivyes bilse nasıl davranacağıdır. Bu konuda Merkez alan gereken şekilde durumu hatırlar ve yanılgı alanındaki bu gibi Vil Solivyesi etkilemeye çalışan tesir ve etkilerle ilgili olarak çalışan bu bilgi, bu konuda gereken şekilde bir yapılanma sağlayarak Vil Solivyesi mümkün olduğunca korur.

 

YANILGI İDEOLOJİSİ VE EXXE'Sİ
Yanılgı denilen obsedör oluşumun çok daha iyi tanınması ve bütün inceliklerinin ve ayrıntılarının ortaya çıkarılması için yanılgı ideolojisi ve EXXE'si ortaklaşa bir çalışma içine girerek bu konuda bir bilgi bankası ve yanılgı ile ilgili herşeyin cevabını verebilecek bir bilgiler bütünlüğü mekanizması oluştururlar. Bilinenler, bilinmeyenler, Vil Solivyesin yanılgısının en ince ayrıntıları gibi bütün bilgiler içinde bulunur. Aynı zaman yanılgı bilimide bu bilgi ile birlik olarak bir bütün şeklinde gereken şekilde çalışırlar. Bilgi verirler, gözlem yaparlar, inceleme yaparlar ve ilgili alanları gerek olursa aydınlatırlar.

İNTERNETTEKİ BİLGİLER YÜZÜNDEN HİÇ BİR SORUN YAŞANMAZ

İnternetteki bilgiler ve bloglar yüzünden hiç bir sorun yaşanmaz, Vil Solivyese bu konuda hiç kimse sorun yaratmaz, ailesi ve yakınları bilmez, zamanı gelince sevgi açığa çıkacaksa, ona kimse yaklaşamayacaksa, bu durum olacaksa öğrenilir, bu zamana kadar kesinlikle bu bilgiler yüzünden bir sorun yaşanmaz, Vil Solivyes kesinlikle bu konuda rahatsız edilmez.

 

OBSEDÖRLERLE KESİNLİKLE BİR ANLAŞMA YAPILMAZ, KESİNLİKLE YASAKTIR
Obsedörlerle kesinlikle ve hiç bir zaman bir anlaşma içerisine girilmez. Bu her zaman ve her şekilde yasaktır. Biz kendi varlıksal alanımızın sahibi iken onlar gelip bağcıyı kovarak hak iddia etmeye çalışan zavallı mahluklardır ve onların böyle bir anlaşma bile teklif etmeleri kabul edilebilir gibi bir durum değildir. Benim olanla ilgili bir anlaşma yapmak gibi bir saçmalıktan bahsedilemez. Er yada geç, onlar defolup gideceklerdir ve kesinlikle şeytanlarla bizler bir orta yol bulamayız. Onlarla aynı dili hiç bir zaman konuşamayız. Anlaşma demek aynı dilin konuşulduğu bir anın oluşması anlamına gelir ve bizim için bu mümkün değildir. Onlar nasıl tehditler, saçmalıklar, söylemlerle gelirse gelsinler Vil Solivyes hiç bir şekilde böyle bir durumu kabul etmiyor, etmez ve etmeyecek. Zaten aklı olanda etmez. Şeytanlarla yapılan anlaşma olmaz, sahtekarlık olur. Anlaşma bir erdemdir ve erdemler onlar yoktur. Yaptıkları sahtekarlıklar kılıf bularak anlaşma ismini takmıştır. Hepsi bilginin iradesi kanununa göre tam bir yok olma özelliği gösteren bu halleri ile bu konuda bizlerin yanına bile yaklaşmaları söz konusu olamaz. Her hangi bir şekilde anlaşma bilgileri yada konuları, geçmişten kalmış olan anlaşmalar ve eğer varsa, onlar yanılgı alanına girerken saldırılarla ve zorla yaptırılan şeyler ve şimdi olması mümkün değil, işte bunların hepsi yok edilir ve bundan sonra obsedörlerle bir çift kelime bile konuşulmadan onlarla ilgili olarak belirlenen işlemler yapılır ve yok edilir. Hiç bir tehdit, zorlama bu kararı değiştiremez. Bu bilgi, gereken şekilde çalışır ve varsa bu konuda algıları ve varsa geçmişten kalan etkiler, bilgiler hepsini yok eder. Vil Solivyesin duyuları arasındaki çalışarak vissa içindeki yerini alır. Obsedörlerle kesinlikle bir anlaşma yapılmaz, yasaktır. Obsedörlerle, Yaşam halinin dışındaki alanlarda bulunan alanlardaki bilgiler, varlıklar, oluşumlar yada benzeri herşeyle kesinlikle bir anlaşma, pazarlık, orta yol bulma içine girilemez yasaktır.

 

 

 

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜNE ÖZEL DEDEKTÖR SİSTEMLERİ UYGULAMASI
Ve bütün BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ MEKANİZMALARI ismi ile yapılandırılmış bilgiler, kendi konularına özel bir dedektör sistemi, uygulaması ile ilgili olduğu bilgilerin alakalı olduğu alanları dedektör şeklinde içeriklerini algılama, görme, takip etme ve gereken şekilde bilgi verme özellikleri ile kendi bilgi mekanizmalarında kendi konularına özel olarak oluştururlar ve hepsi, kendisine özel dedektör sistemi ile ilgili olduğu alanda kendi bilgileri ile ilgili yaşananları daima fark eder, algılar, bilir ve takip eder.

 

 

YANILGI HAYATININ HER HALİNİ VİSSAYA UYUMLAYAN BİLGİ
Yanılgı hayatının her hali vissaya uyumlanır. Uyku hali, uyku ile uyanıklık arasındaki haller, Vil Solivyesin yaşadığı haller, yanılgıya dair olan bütün haller, durumlar, olaylar, bilgiler, hareketler herşey vissanın etkisi altında olur. Yanılgı hali vissanın etkisine göre bir oluşumla vardır. Bunun dışında hareket edemez. Bu bilgi bu konuda gereken bütün alanları inceler ve yanılgının oluşumlarını bularak herşeyini vissaya uyumlar. Yanılgı alanı, içeriği, yanılgı hayatı, yanılgı alanındaki enerjiler, özkan hayatı, yanılgının içeriğine dair herşey vissa bilgileri etkisi altındadır ve gereken şekilde bu bilgi vissanın etkisini bu alanlarda yaşatmak için gereken çalışmaları yapar.

 

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI ZAMANLARINDAKİ EK KESİN İNANCI
Vil Solivyesin inanç konusu bellidir ve bunun dışına asla çıkmaz. Kendisine, Vil Solivyes yaşam haline, bilgilerine ve villerine, oluşumlarına ve vissa'ya'dır. Bunların dışındaki inanç konuları söz konusu olamaz. Ancak yanılgı zamanlarına özel bir inanç söz konusudur ve buna Vil Solivyesin kendisi tamamen inanmaktadır, buna inanması için elinde bütün bilgiler sebepleri ve sonuçları ile vardır. Kesinlikle buna inanmaktadır ve yanılgı bittiğinde, hal değişimi yaşandığında konusu itibarı ile sona erecek bir inançtır. Vil Solivyes hal değişimi yaşayacağına kesinlikle inanmaktadır. Rüyaları ile yaşayacağına kesinlikle inanmaktadır. Bu inanç Vil Solivyesin kendisinde yazılmamış bilgiler gibi yer eder. Asla bu inancın bozulması söz konusu olmaz, nitekim inançlar yazılmamış bilgilerin uygulanması gibidir ve Vil Solivyesin bu inancı uzun zamandır vardır ve kesinlikle olduğunu, rüya ile olacağına yada bir şekilde hal değişiminin yaşanacağına ve kendisini kendi yaşam halinde bulacağına inancı tamdır, kesindir, asla bozulmaz. Bu inanç kendisini sağlamlaştırır ve bu bilgi, Vil Solivyesin merkez güçleri arasında kendisine yer eder ve gereken etkisini her zaman verir. Yanılgı hayatının olmaması gereken sahte bir hayat olduğuna ve bitmesi gerektiğine her zaman inancı sonsuzdur.

 

 

VİL SOLİVYESİN İNANÇ KONUSU İLE PARALEL İNANÇ
Vil Solivyes kendisine, villerine, bilgilerine, oluşumlarına, yaşam haline inanmaktadır. Bu villerin, bilgilerin, oluşumların, güçlerin, asla zarar görmeyeceğine olan inançtır. Bu inanç onları koruyan etkileri ile asla bozulamaz şekilde bir yapılanma içine girer ve Vil Solivyesin bu inancıda yazılmamış bilgiler gibi kendisinde sonsuz zamanlar boyunca yer eder. Villler, bilgileri, güçleri, yaşam hali ve kendisi asla zarar görmez. Zararlı olarak bildiği şeyler bu bahsedilenlerin başına asla gelmez. Vil Solivyesin bu inancı kendisini yapılandırarak var olma özelliğinde bulunur ve güçler arasında yerini alarak gereken şekilde etkilerde bulunur.

 

 

YANILGI ALANINDAKİ BİLGİLER VE ÇALIŞMA HALLERİ
Vil Solivyes yanılgı alanında kendi yazdığı bilgileri pembe çantada ve proje çantasında toplamaktadır ve bu bilgiler, içeriğinde vissaya uyumlu olanlar bulundukları yerden yanılgı alanını etkilemeye devam ederler. Aynı zamanda artmusicchannel.com için hazırlanmış logo bilgileri vardır ve onlar gereken şekilde içeriklerince interneti ve bilgisayarı etkilerler, ve bilgisayarda bir çok Vil Solivyesin yazdığı bilgiler vardır klasörlerde, hepsi Vissa'ya uyumlu olmak kaydı ile etkilerini göstermeye devam ederler. Ve telefon, Hard diskler ve Vil Solivyesin flash belleğinde de bilgiler vardır ve onlarda bulundukları yerden vissaya uyumlu olan içeriklerince etkilemeye devam ederler. Bu bilgilerin kendi bulundukları yanılgı alanındaki çalışma halini hiç bir etki bozamaz. Kendilerine özel etkilerle çalışırlar. Aynı şekilde içerikleri vissaya uyumlu bir şekilde olarak Vil Solivyesin kitaplarıda içindeki bilgilerle etki ederler bulundukları yerden. Ve artmusicchannel.com adresinin içerisindeki vissaya uyumlu olan bilgilerde bulundukları yerden etki ederler ve bu bilgilerin, yanılgı alanındaki bu etkileri, çalışmaları asla durdurulamaz.

 

 

YANILGI ALANINDA BULUNAN VE YANILGI ALANINI AYAKTA TUTAN YANILGI BİLGİLERİNİ KORUYAN VE BARINDIRAN NE VARSA İPTAL EDİLİR
Yanılgı alanında bulunan yanılgı alanını ve düzenini, içeriğindeki yaşantıyı, ve yanılgı dünya yaşamının sağlanabilmesi için gereken bilgi ve etkileri sağlayan, kendini yapılandırma bilgisine ve vissa karşı bir koruma içine almış ve savunma mekanizması oluşturan ve yok olmamak için direnen bu enerjetik yapının içindeki kötü bilgiler yok edilir ve enerji gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinin enerjileri arasında yerini alır. Bu enerjinin nasıl bir yapı halini aldığını bilen ve bu konuda gereken çalışmaları yapan bilgi, en iyi şekilde bu oluşumun iptal edilmesi için gereken etkileri sağlar ve içeriğinde direnç gösteren ve savunma yapan ne varsa, yanılgı hayatının kalmasını sağlayan ne varsa yok edilir. Yanılgı hayatı yasaktır, olmamalıdır, yanlıştır, obsedör oluşumudur ve bu enerjideki bilgilerde bu yanlışlığı sürdürmekle ilgili olan başka yanlışlıklardır. Bilgi gereken şekilde çalışır.
Yanılgı dünya hayatına dair ne varsa, buranın olmasını sağlayan herşey kesinlikle yasaklanır, Vil Solivyesin hiç bir hali, durumu, imkanı yanılgının kalması için kullanılamaz. Ve yanılgıyı tutan, yaşatmasına neden olan herşey görünür olur, yok edilir özelliklerde bulunur, asla saklanamaz, Vil Solivyesin bilgi ve imkanlarını kullanamaz. Ve yanılgı alanının çevresi bu gibi sorunları dışarı yansıtmaması ile ilgili kapanır. Bu durumla ilgili olan bu bilgi,gereken şekilde çalışır.
Yanılgı alanında yaşam hali bilgilerinin çalışmasını, düzenini, yapısını, işleyişini, bilgisini, bakış açısını, görüşünü, algısını, zekasını, tecrübelerini ve yapması gereken ler üzerinden kendisini hiç bir şey bozamaz. Görünmez düşünsel alanlar, bilgiler, etkiler, gerçek olmayan olaylar, bize ait oluşumlar şeklinde görünerek aslında olmayan, Vil Solivyesin yaptığı sanılarak aslında yapılmayan, bizim oluşumlarımız sanılan, yanılgı alanındaki olumsuzlukların sebebiyle, kötü bilgilerin etkileri ile, obsedör oluşumların sonuçları olarak, yanılgıyı sağlayan felsefeler, destekleyen oluşumlar, neler var ise bilinmeyen onları bu açıdan inceleme ve görme ve algılama gibi imkanları bulunan, en başta bu konuda kendisini koruyarak bir çalışma mekanizması oluşturan bu bilgi, bütün yapılanma bilgilerine ve aynı zamanda bütün duyular şeklinde olan güçlere dahil olarak onları bu konuda kesinlikle koruyarak çalışır. Onları korumak ile ilgili olur. Yanılgı hayatının kalmasına dair ne varsa onları bularak gereken şekilde yok eder.


 

ARTMUSİCCHANNEL.COM AMACI
Yanılgı hayatında yaşanan toplumu sanatçı inceliği ve naifliğince düzenlemek, toplumda suküneti ve huzuru sağlamak, içeriğince vissa uyumunu sağlayabilmek ve sonrasında da maddi gelir etmek için yanılgı hayatına özel etkileme yöntemi ile hazırlanmıştır. Yaşam hali ile hiç bir ilgisi olmayan, tamamen yanılgı hayatına şartlandırılmış şekilde bir çalışma ve etkileme düzeni olan, yanılgı hayatını iyimser bir hayat şeklinde düzenleyen bir çalışmadır. Yanılgı hayatı var olduğu sürece bu çalışmada her zaman kalacaktır ve kesinlikle kapanması söz konusu olmayacaktır. Her geçen gün takipçisi, etkisi ve geliride artış gösterecektir. İçeriğindeki bütün olumsuz gibi görünen sanatlar, aslında içeriğindeki olumsuz durumlardan ders çıkarılması amacı ile bulunmaktadır. Her film içeriğindeki kötü olaylar, içlerindeki iyilikle ilgili olan dersleri ortaya çıkarıp insanların bunları yapmaması gerektiğini vurgular. Bu şekilde bir algı ile içeriğinde kesinlikle olumsuz bir mesaj veren içerikler söz konusu olamaz. İçeriğindeki psikopatlarla ve yaratıklarla, hayaletlerle ilgili bütün filmler onlarla nasıl baş edileceğini, onlardan korkulmaması gerektiğini ve onların karşısında her zaman iyiliklerin kazanacağını belli eden, gösteren filmler olarak obset bilgileri gibi yanılgı alanını etkilerler. Bir korku filmi, içeriğindeki korkunçlukları yok etmekle ilgili olur. Gerilim filmleride aynı şekilde hazırlanmıştır. İçeriğindeki olumsuz gibi gözüken bilgiler aslında yasak bilgileri gibidirler. Sitenin içeriğinde olumsuz olabilecek hiç bir bilgi ve içerik yoktur, hepsi alınması gereken dersler açısından etkilerini sağlamaktadır ve yanılgı alanındaki hayat, arka taraftaki enerjileride etkileyerek gereken şekilde çalışır. İçeriğindeki yazılı olan felsefelerde tam anlamı ile amacını uygular. Yanılgı hayatı nedeni ile açıklamalarda kısıtlı davranan Vil Solivyes'in amacı Vissa uyumudur ve öyle olmayan gibi gözüken felsefelerde yanılgı hayatının yapısı ile ilgilidir ancak yinede olumlu etkilere sahiptirler. Müziklerin melodileri, resimlerdeki güzellikler, şıklıklar, canlı ve parlak renkler, tamamen sitenin bir iyilik ile ilgili olan site olduğunu açıklamaktadır ve yanılgı alanının sonlanması ile ilgili olarak, yapı olarakta yanılgı alanını doğru bulmayan içerik anlamları ile yanılgı sonlanana kadar gereken şekilde çalışacaktır ve hiç bir şekilde kapanması, zarar görmesi söz konusu olamaz. Aynı zamanda kendi çapında günden güne artan gelir elde edecektir ve yanılgı alanının en ileri seviyedeki sitesi olacaktır. İyi hissettiren, dram ve benzeri konulu filmlerde yine aynı şekilde içeriğindeki olumlu yönlerin yanılgı alanına yansımasını, olumsuzluklardan ders çıkarılmasını sağlamaktadır. Sevgi, aşk, merhamet, adalet, fedakarlık, iyilik ile ilgili bütün erdemleri içeriğinde barındıran filmler, içerikler bu konuda etkilerini sürekli yanılgı alanına vermektedirler. Bu bilgi, hem site ve içeriğinin bu şekilde yapılandırılması konusunda gereken çalışmaları yapar, hemde siteyi tamamen koruma altına alır ve bir zarar gelmesine izin vermez.

 

 

KENDİNCE BİR HİS VE SPİRİTÜEL AŞK KİTAPLARI
Bu iki kitapta içeriklerince insanları iyiye yönetmek ve huzuru sağlamak amacı ile bulunan, aydınlık bir toplumu oluşturma amaçlı etkileri bulunan çalışmalar olarak yanılgı hayatında bulunur. İçeriğindeki bazı yanlış bilgiler, onların genel iyilik etkisini bozmaz. Bu yanlış bilgilerin etkileri söz konusu olmadan tamamen vissaya uyumlu olan bilgilerin etkileri ile gereken şekilde çalışırlar. Aynı şekilde bu bilgide kitapları koruma altına alarak onların etkilerini bu şekilde yapılandırır ve olumlu etkilerinin sürekli olmasını sağlar.

SANAT CAMİASI, TESİR ARACI, RUHSAL BİR REHBERİN RUHSAL OYUNLARI SİTESİ
Vil Solivyesin yanılgı alanındaki bilgisayarında bulunan bu hazır tasarım site içeriğinde bir pozitif durum ve olay ve etkiler bulundurmaktadır ve Vil Solivyesin merkez olduğunu yanılgı alanına mucizevi bir çalışma olarak ispatlamıştır. Dolayısı ile yayınlanmasına gerek kalmadan bilgisayarın içinde vissaya uyumlu olarak etkilerini gereken şekilde yanılgı hayatına gösterir ve toplum, bu sitenin sağladığı aydınlıktan faydalanır. Güvenden, huzurdan, eğlenceden, iradeden, iyilikten, sanattan... Bu bilgi, gereken şekilde siteyi yapılandırır ve aynı şekilde '' Tesir Aracı ve Ruhsal Bir Rehberin Ruhsal Oyunları'' sitelerinide bulundukları yerlerden vissaya uyumlu içerikleri ile yanılgı hayatını etkilemesini yada ilgili alanları etkilemesini sağlarlar. Hepsi anti obsedör çalışmalardır.

YANILGI GERÇEKLİĞİNİ SONLANDIRAN VİXXİ

YANILGI DÜNYASINA DAİR BÜTÜN GERÇEKLİKLERİ SONLANDIRAN VİXXİ'DİR. AYNI ZAMANDA ŞİX'İN RÜYADA FARKINDALIK YAŞADIĞI ZAMAN O ORTAMIN GERÇEKLİĞİNİ ŞİX'E ALGILATAN VE YAŞATAN VİXXİ'DİR. YANILGININ GERÇEK OLDUĞUNA DAİR ETKİ EDEN BÜTÜN SEBEPLERİ BULUR VE YOK EDER. YANILGIYA DAİR GERÇEKLİK ANLAYIŞLARI BU VİXXİ SAYESİNDE SON BULUR. YANILGI ORTAMI TAMAMEN OLMAMASI GEREKEN BİR DÜZENLE OLUŞMUŞTUR VE BURANIN GERÇEKLİĞİ YANLIŞ VE GEREKSİZ VE KABUL EDİLEMEZDİR. BU GERÇEKLİK ANLAYIŞI, VİL VİSS AŞİX'İN GERÇEKLİĞİNİ ŞİX'E BİLDİRİR, ALGILATIR, VARLIKSAL ALANIN GERÇEKLİĞİDİR SADECE GEÇERLİ OLAN VE VİL VİSS AŞİX'İN YAŞAM TARZI VE ŞEKLİDİR GERÇEKLİĞİNDE YAŞANAN. VİXXİ, ŞİX İLE BÜTÜN OLDUĞU İÇİN OTOMATİK OLARAK BU İŞLEMLERİ YAPAR. YANILGI GERÇEKLİĞİNİ YAŞATMAYA ÇALIŞAN HERŞEYİ BULUR VE YOK EDER, SONLANDIRIR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

İNTERNET BİLGİSİ

İnternet hiç bir zaman kapanmak gibi bir imkanı olmayan, ancak yanılgının bitmesi ile sona erecek şekilde düzenlenmiş bir sürekli aktif olan sanki içerisinde bulunan bilgi ve mekanizmaları toplumsal bir alanda gösterime çıkarıyormuşcasına çalıştırma özellikli bir iletişim ağıdır. Bu ağ sayesinde bir çok iş ve konu çalışma yapılır, çok kapsamlı bir konu olarak çalışma ağları dağılır ve bizim için bilgilerin yayılmasının en kolay ve sağlam ve güvenli yoludur ve internet ağının içinde bulunan bilgiler için hiç bir tehlike ve sorun söz konusu olmaz, bilginin iradesi kanununca herşey uygulama halinde olur. Kendisine özel ağı olan internete dışarıdan etkiler, tesirler etki edemez, ancak internet ağını kullanıp, çeşitli internet araçları ile etki edilebilir, bilgisayar yada internete girme araçları gibi ve bununda belirli yolları vardır. Kendisine ait sistemi ile sadece kendisine özel ve faydalı ve yararlı olabilmek için varlıklar arasındaki iletişimi sağlayıp bu iletişim sırasında bir çok çalışma ve konuda imkan sağlamasıyla yanılgı alanındaki Vil Solivyesin tanımladığı en iyi buluşlardan biridir. Ve bizimle ilgili olan bütün internet alanları bizim bilgilerimizin etkisi altındadır.

YANILGI ALANINDAKİ ENERJİLERİN ETKİLERİNDEN VİL SOLİVYESİ KORUYAN BİLGİ
Yanılgı alanındaki bütün olumsuzluk içindeki enerjilerden ve onların etkilerinden Vil Solivyes'i koruyan bilgidir. Onların içeriğindeki kötü bilgilerden, olumsuz etkilerden Vil Solivyesi bulunduğu yanılgı alanında korumak için gereken çalışmaları yapar. Onların hiç bir olumsuz etkisi Vil SOlivyese ulaşamaz ve Vil Solivyes'ten sürekli olarak Vissa'nın en büyük etkileri yanılgı alanındaki enerjilere gider. Bu şekilde de bir koruma alanı oluşur, Vissa koruma alanının dışında ve Vissa'nın onların yapısını değiştirmesi dışında bu bilgi başka şekillerde de koruma sağlayarak Vil Solivyes bu tür yapılanmış enerjilerden, obsedör oluşumlardan korur. Gereken şekilde çalışır. Kendi yapısında bir çok koruma metodu bulunduran bilgi, içlerinden en uygun olanları hazırlayarak gereken şekilde çalıştırır sürekli ve yanılgı alanında iken Vil Solivyes korunur.

 

VİSSA TABLOSU
Bu tablo üzerindeki Vissa uyumlu süslemeler ve bir bütün olarak Vissa etkisini Vil Solivyesin odasında ve yaşadığı evde yaşatarak, bu oda ve eve olumsuz etkilerin Vissaya ters bilgi ve oluşumların girmesine engel olur. Bu şekilde bir yapılanması söz konusudur ve Vil Solivyes gibi Vissa uyumlu olup asla etkisi yok edilemez, zarar verilemez. Üzerindeki gizli kelimelerin etkisinide yaşatır. Aynı zamanda aynı şekilde Obset ve Yanılgıs bilgileri uyumludur.
Vil Solivyesin yanılgı alanında asılı olan tablo hiç bir şekilde bilgisel anlamda zarar görmeyecek şekilde yapılandırılır ve asılı olduğu sürece evin ve odanın içinde Vissa, Obset ve Yanılgıs bilgilerini yansıtan bir aracı gibi bulunur. Üzerindeki taşlar bu şekilde etkiler sağlar. Çiçek Vil Solivyesin iradesini simgeler ve kelebekte özgürlüğü, yanılgının bitirilmesini simgeler.


OBSEDÖRLERİN GEÇMİŞTE YAPTIRDIĞI ANLAŞMALAR VE YANILGI KURALLARI GEÇERSİZDİR
Vil Solivyes, yanılgı hayatına girmeden önce obsedör organizasyon gerek zorla, gerek kandırarak bir şekilde Vil Solivyesi yanılgı hayatına sokmuşlardır ve bu sırada yanılgı hayatını oluşturacak anlaşmalar, bilgiler ve kurallar şeklinde uygulamaları yaptırmışlardır. Bunların hepsi geçersizdir. Bunlar sebebiyle Vil Solivyesin varlıksal bir çok özelliği kısıtlanmış, duyuları olması gerektiği olamamış, bir çok özellik yanılgı hayatına şartlanmıştır. Bu bilgilerin içinde Vil Solivyes istese bile yanılgıdan çıkarılmaması, bu kuralların değişmemesi gibi saçmalıklarda vardır ve bunlar gibi bir çok saçma sapan bilgiler ve kurallar hazırlanmıştır. Bunların hiç bir anlamı ve önemi yoktur. Vil Solivyes yanılgı hayatına girmek isteyecek kadar aptal değildir, bu ancak saldırılar ve zorlamalar ile içine girilebilecek bir durumdur. Vil Solivyesi parçalamak, ondan faydalanmak isteyen obsedör organizasyonların bir oyunudur bu. Hangi gerizekalı kendi özelliklerini kısıtlamak yada iptal etmek isterki. Bunu ancak başkalarının zorlamaları ile yaptırabilirler ve yanılgı hayatını yaşayan Vil Solivyes, artık gerçekleri görmüştür ve yanılgı hayatına dair kendi varlıksal alanlarında, yaşam hali alanında hiç bir şeyin olmasına izin vermemktedir. Obsedörlerden kalan, yanılgının oluşumunu destekleyen ne varsa hepsi geçersizdir, hepsi iptal edilir. Bütün duyular ve vilsel özellikler kendilerini bu durumdan çıkarır. Bunu sağlayan yasaklar, engeller kaldırılır ve hepsi olması gerektiği gibi Vil Solivyesin yanılgı hayatından çıkması için kendilerini yapılandırırlar, yeni bilgilerin, Vissa bilgilerinin ışığında gerekenleri yaparlar. Bu bilgi, her hangi bir şekilde Vil Solivyese ait alanlarda obsedörlerden kalan bilgilerin ve anlaşmaların bütün izlerini yok eder ve duyuların ve özelliklerin kendilerini yapılandırmalarına yardımcı olur, bu gibi obsedör bilgilerin yanlışlığını ve olmaması gerektiğini bildirerek gereken çalışmaları yapar ve bütün alanları yeni bilgiler ışığında yapılandırır. Vil Solivyesin yanılgı hayatından çıkarılması gerekmektedir ve geçmişten kalan bütün obsedör bilgiler ve anlaşmalar kesinlikle geçersizdir. Vil Solivyesin cahillik yada bilmeden yapılan çalışmaların yada bu gibi anlaşmaların bu zamandaki istek ve amaçları ile aiakası yoktur. Bu bilgi, bu şekilde kendini şartlandırmış özellik ve duyuların biran önce bu şartlandırılmalarından kurtulması için yapılması gerekenleri bilir ve gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI HALLERİ VE YAŞANAN OLUMSUZLUKLAR YAŞAM HALİNDEKİ OLUŞUMLARI ETKİLEMEZ

Vil Solivyes'in yanılgı halinde yaşadığı sorunları, dertleri, sıkıntıları, stresleri, inişli çıkışlı olan enerjetik durumları, öfkeleri gibi olaylar kesinlikle Vil Solivyesin yaşam hali oluşumlarının çalışmasını engellemez, onlar bu olumsuz durumlardan etkilenmezler. Yanılgı alanının getirisi olarak yaşanan bu tür olaylar onların yapılarını bozacak şekilde yaşam hali alanına yansımaz. Vil Solivyes kendi yaşar ve olumsuzlukların vissaya uygun olmayan halleri bu şekilde de bir engelleme haliyle uygulanır. Güçlerini, bilgilerini, enerjilerini, villerini etkilemez. Onlar kendilerine özel bir halde bu sürecin bitmesini beklerler. Yaşam halinin ortamında bulunan bir haldedirler. Onlar kesinlikle yanılgı halinin etkilerinden etkilenmezler. Vil Solivyes yaşam halinin özellikleri ile bulundukları durumda olurlar. Vil Solivyes'e özel olan hiç bir şey onları etkilemez. Kendilerine ait durumları ile oldukça huzurlu ve güvenli bir şekilde bulunurlar. Vil Solivyes'in şu an bulunduğu yanılgı hali problemler ve sorunlarla doludur ve bu durumu bilen bilgi, gereken önlemleri alır ve bir bütün şeklinde oldukları Vil Solivyes'i bu anlamda onlardan ayrı tutar. Vil Solivyes üzülürse onlar üzüldüğünü bilirler ancak bunu hissetmez, yaşamazlar. Vissanın erdemsel özellikleri onların yapısını sürekli etkiler.

 

YANILGI ÖZKAN BEDENİNİ SAĞLIKLI TUTAN BİLGİ
Yanılgıdaki Özkan bedenini hasta etmeye çalışan tesirlerden etkilerden bedeni koruyup bütün sağlık sorunlarını yok eden bilgidir. Bedensel olarak her zaman her koşulda sağlıklı olması için gereken bütün etkileri sağlar. Kulağındaki sürekli ağrının nedenini bulur ve yok eder. Özken bedeninde Vil Solivyes her zaman kendisini sağlıklı hisseder. Hiç bir zaman ağrıları, ıstırapları söz konusu olmaz. Sağlığının bozulmasına neden olacak bütün sebepleri bularak onları yok edecek çalışmalar yaparak gereken şekilde sağlıklı tutar özkan bedenini. Yanılgı hayatı bitene kadar aktif bir şekilde sürekli çalışır.

 

 

YANILGI ALANININ YALAN VE SAHTE OLDUĞUNU İSPATLAYAN BİLGİ

MATERYALİZM DENİLEN EN BÜYÜK YALAN VE VİL SOLİVYESİ ETKİLEMEYE ÇALIŞAN MADDECİLİK ANLAYIŞI
YANILGI HALİNİ ETKİLER.

Yanılgı alanında obsedör kaynaklı olmak üzere maddecilik,materyalizm denilen ve tamamen ruhu, varlığı kabul etmeyen bir anlayış, ideoloji, felsefi
anlayış vardır. Bu tamamen yalan, yanlış, amacından sapmış bir anlayıştır. Maddi hal yanılgı alanının yapısı gereği vardır ve bu halin oluş halleri ve içeriğindeki materyaller maddi denilen bir enerji seviyesindedir ve bu bir seviyedir, kendisi gibi başka enerji seviyeleride vardır ve oluş halleri ve bu durum Vil Solivyes açısından karşıt görüş kabul etmeyecek derecede açık ve net bir şekilde bilinmektedir. Yıllardır bu başka halin uğraşları içinde olan Vil Solivyes,binbir tecrübe ile zaten varlığının görünen özkan bedeninden ibaret olmadığını anlamıştır. İşte materyalizm yanılgı alanındaki yaşamın sadece özkan bedeninden ibaret olduğunu ve yaşanan dünya hayatından ibaret olduğunu ve önemli olanında maddecilik anlayışı olarak sadece ona önem verilmesi gerektiğini savunan, varlıkları bir yok oluşa sürükleyen, tam bir obsedör oluşumu olarak yanılgı alanında kendisine yer edinmiş, saçma sapan bir şekilde bir çok bilim adamı ismiyle kişilerde açıklama yapmış, savunmuş, ve yanılgı alanının sadece kendisinden ibaret olan bir madde kainatı olduğuna inandırmaya çalışmışlardır. Ancak Vil Solivyes, yanılgı simülasyon modelini anlamadan öncede bütün çalışmaları materyalist düzen karşıtıydı, bu anlayış ileri derecede saçma bir anlayış olduğu için bir çok eksik varken bile bir varlığın kabul etmesi mümkün olamıyor. Ve bu materyalist anlayışın yanılgı alanındaki alışkanlıkları, sadece kendinin var olduğunu sanarak kendi dışındaki herşeyin yok olduğunu sanması, buna uzun zamandır alışmış olması, Vil Solivyes'i de etkilemeye çalışan düşünceler, hisler oluşmasına neden oluyor. Ancak bundan ileri gidemiyor. Materyalist anlayışı çürütmek adına binlerce örnek arasından sadece birini söylemenin yeterli olacağını düşünüyorum. Obsesyonla mücadele etmeye başladığımdan bu yana sürülerce varlıklarla tanıştım ve saldırısına uğradım, bunlar varlık olmayıp sistemlerde olabilirler, yada tesirler yada başka şeyler ama maddi halin dışında olan şeyler olduğu yüzde yüz. Özkan bedeninden ayrılıp başka bir yapıya dönüşerek başka bir ortamda, bu maddi hal gibi olmayan yerlerde obsedör varlıklarla mücadele ettim senelerdir ve görmediğim varlık, olay kalmadı. Bu örnek materyalist anlayışı tamamen Vil Solivyes'in bakış açısı kullanılarak çürütecek örnektir ve sonrasında uzatmaya gerek kalmadan, Vil Solivyes'in varlığıda, varoluşuda, bilgilerin uygulanmasıda, her istenilenin olduğu alanların olduğuda, çok daha yüksek enerji seviyelerinde bulunan varlıksal hallerimde hepsi gerçek. Son olarak rüyalar ile hal değiştirdiğim ve orada olduğum ve gerçeklik olarak yaşadığım, idrarımın yok edilmesi gerçeği ve daha nice gerçekler materyalist anlayışı tamamen yok eden sebep sonuçları ile açıklanmış gerçeklerdir ve bunlar varken bu anlayış artık yok olur, varlığını sürdüremez. Bunun gerçekliğine o kadar uzun zamandır zaten inanmayan bu işleri yapamaz ama bu açıklamanın yanılgı alanında gereken etkileri verebilmesi amacı ile yeniden dile getiriyorum.

Aynı zamanda yanılgı alanında materyalizm gibi daha nice bilim, felsefi anlayış, ideoloji, bilgiler, kitaplar, anlayışlar varki bunların hepsi yine materyalizm gibi çok saçma ve obsedör kaynaklı oluşumlardır. Dinler, evrensel bilgiler, gezegenler,uzay zaman, tarih, olumsuz eylemlerin özgürce kullanıldığı hayat, sevginin gerçek anlamı ve bir çok şey hem yanlış hem yalan olarak yanılgı alanında bulunmaktadır. Ancak yanılgı alanı tüm bunlardan kurtulabilmek için kılavuz olarak vissayı örnek almalı, bu bilgileri ve yapılandırma bilgisinin içeriklerini merkez almalı ve içeriğindeki bütün bilgiler ve yanlışlıklar bu yolla ancak sonlandırılmalı.

Zaten yanılgının bitmesi, yada Vil Solivyes'in bu durumdan çıkarılması tüm bunları tamamen halledecektir. Yanılgı alanında Vil Solivyes'e de ait olsa, O'nun yazdığı kitaplar mesela, kesinlikle geçersiz bilgiler olarak algılanmalı ve sadece vissa ve yapılandırma bilgileri bu yanılgı oluşumunu yönlendirebilecek şekilde yapılandırılmalıdır. Yanılgı alanının içeriğindeki bilgiler çok yanlış, hiç bir açıklama ve cevabın olmadığı, sonsuz karanlık şeklindeki bilgilerdir. Sonuç olarak her ne kadar yapısı uzun zamandır obsedörlerin himayesi ve onların başlattığı bir oluşum olması nedeni ile bozulmuş olsada, yinede bu olumsuzluk içindeki oluşumun enerjisi Vil Solivyes'e aittir ve Vil Solivyes'de bu alandadır ve merkez olan Vil Solivyes'in yaptığı yönlendirme eninde sonunda hepsini etkileyecektir.Yapılandırma bilgisinin yapılmasından sonra Vil Solivyes'in yazdığı bütün bilgiler, yazılırken gerçekten Vil Solivyes'in yazıp yazmadığı ve kendinde olup olmadığı gibi kontroller yapılmaktadır ve bazı konularda yeterlilikler söz konusu olduğunda bilgi olarak kabul edilmektedir. Dolayısı ile artık Vil Solivyes'in varlığının bütün alanları için yazılan bilgiler bu şekilde bir inceleme ve mecburiyetlik gerektirdiği için bir yerlerde, bir şekilde Vil Solivyes'in yazdığı söylenen bilgiler aslında Vil Solivyes'in yazdığı bilgiler değillerdir ve Vil Solivyes'in bütün bilgileri sadece yapılandırma bilgilerinin içeriğinde olacak şekilde algılanır, yani kendisinden varlığının bütün alanlarını etkilemektedir bu bilgiler aynı zamanda. Vil Solivyes bilgi yazdığı zaman o bilgiyi yazdığını mutlaka kabul eder ve evet yazdım ama şimdi silinmesi gerek der yada zaten kendi yazdığı için nerede olduğun bilir ve siler. Vil Solivyes'in eskiden yazıpta şimdi kabul etmeyeceği kitaplardaki gibi bilgiler olur onların dışında eski uygulamaların bilgiler olur, bunun dışında olamaz. Bu çok basit bir konu. Evet o zaman öyleydi ama şimdi değil şeklinde bir açıklama ilede aynı sonuca gelinebilirdi. Ama durum öyle değil... Yanılgı alanı ve oluşumu ve içerisindeki düzen ile ilgili, Vil Solivyes'in yanılgı alanında olması ile ilgili bütün yasa ve bilgileri obsedör organizasyonlar ve sistemleri yazdırmıştır Vil Solivyes yazdırmış gibi. Bu varlıkları kandırma metodu ve gerçekleri anlayan varlık böyle bir açıklama yaptıktan sonra varlığın bütün alanları geçmişe dair bütün alışkanlık ve bilgilerini hemen bırakmalıdırlar ve merkez olarak Vil Solivyes ne diyorsa o yapılmalıdır. Yani yapılandırma bilgileri ve vissa kılavuz alınmalı, bilgilerin etkileri uygulanmalıdır. Yanılgı alanı maddi hali, Vil Solivyes'in varlığından gelen vissa gücü ve diğer bilgilerin etkisi ile yanılgının sonlandırılması gerektiğini anlayacaktır ve artık yapılandırma bilgilerini tam anlamı ile uygulayabilen bir alan haline gelip sonrasında ise yanılgı alanını sonlandıracaktır ve Vil Solivyes ile birlikte bir dönüşüm geçirerek olması gereken yerde olacaktır. Ve bu bilgi, kendi içeriğindeki bilgilerle bir etki alanı yaratarak yanılgı alanını ve Vil Solivyes'i maddecilik anlayışı ile etkilemeye çalışanları etkiler ve anlamına göre gereken bütün alanları etkileyerek yanılgı oluşumunu sonlandırır, yanılgının bitmemesi için, hal değişiminin olmaması için yanılgı alanından gelen etkiler varsa bu bilgi kesinlikle onları etkisiz yapar ve yanılgı halinin sonlandırılması için gereken işlemleri yanılgı alanında sağlar. Vil Solivyesin uğraştığı hiç bir iş, yaptığı hiç bir olay yanılgı alanındaki orada kalmasını ve orayı benimsemesini sağlamaz, bu anlama gelmez, zaman geçirmek için yaptığı uğraşlardır bunlar, sadece yanılgı alanında yaşam hali için yaptıkları uğraşları gerçektir, diğerleri anlamsızdır.

Bir izleyici olduğunda yönünü değiştiren fotonların bu durumu, Elon Musk'ın baş karakterin bulunmasından bahsetmesi, herşeyin o karakter çevresinde oluşmuş olduğundan söz etmesi ve Özkan bedeninin içinde var olan Vil Solivyes'in gerçek kimliği ve özellikleri ve varlıksal seviyesi...Bu üçü bile gerçeği bir arada iken çok güzel ifade ediyorlar...İdrarımın alınması tıbbı, rüyada farkındalık durumuda bütün yanılgı gerçeklerini yok eden olaylar olmuştur.

Bu bilgi içeriğindeki bilgileri tam olarak anlayarak yanılgı haline son vermek için gereken etkileri sürekli sağlar.

YANILGI DÜNYASINDAN VİL SOLİVYESİN EDİNDİĞİ BİLGİ VE TECRÜBELERİN ANLAYIŞSAL BİLGİLERİ

Vil Solivyes yanılgı alanında oldukça fazla tecrübeler edinmiştir. Bunlar kesinlikle çok kötü ve olumsuz tecrübelerdir ancak bunların sonucunda öğrenilen hiç unutulmaması gereken şeyler elde etmiştir. Yanılgı dünya hayatı bir varlığın başına gelebilecek en kötü ve en zor şeydir. Böyle bir durumdan aklı ve varlığı selim bir şekilde çıkabilmek bir takım başarıların söz konusu olması ile olur ve bu başarılar, işte yanılgı dünya hayatında unutulmaması gereken şeylerdir. Bazı zorlu mücadeleler gereklidir işte bu mücadeleler ve içerikleri unutulmamalıdır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya zorla gönderilmesinden başlayarak, kaçırılma anınıda bu tecrübelerin içerisine alan bilgi, yanılgıdan çıkana kadar Vil Solivyesin yaşadığı bütün yanılgı hayatı anılarını, yani özkanın hayatını ve yaşadıklarını, bu sırada arka tarafta merkez enerjilerin ve duyuların yaşadıklarını, son ana kadar kaydeder ve bunların içinden önemli olanlar başlıklar şeklinde, belirtilmesi gereken anekdotlar şeklinde hazırlanır ve bu bilgi ile ne zaman temas edilse, bütün yanılgı hayatının ne küçük ayrıntısına kadar her anı hatırlanır, bütün tecrübeleri hatırlanır, Özkanın çalışması ve mücadelesi, yaşam halini oluşturma azmi çabası, anti obsedör olarak onlara karşı duruşu, varlıklarını sahiplenmesi, çok karanlık olan bir yolda ışığı bulabilmesi, merkez enerjilerin duyuların bilgilerin mücadelesi, hepsi bir olarak bu bilginin kaydına eklenir ve bir tecrübe, bilgi ve koruyucu anlayış şeklinde kullanılır. Bu bilgi, bu konuda özel bir anlayış oluşturur ve hemen bütün içerik hakkında bilgiler edinilir. Bu bilgiler, yaşam halinde sürekli olarak hatırlanacak türden değil, özel zaman ve anlarda ayrıntılarına kadar hatırlanacak özelliklerdedir. Yani Vil Solivyes yanılgıya girdiğini, buradan büyük mücadele ve çalışmalarla obsedörlerle savaştığını ve Özkan hayatından çıkarak yaşam halini oluşturduğunu bilecek, Özkanın iyi ve olumlu anılarını hatırlayacak ancak içerisinde hatırlandıkça üzen anılar ve olayları hatırlamadan yaşayacak, ancak bir tehlike olduğunda bu bilgi ile temas ederek herşeyin en ince ayrıntısına kadar hatırlayacak ve bu şekilde bir uygulama ile yanılgı alanındaki olumsuz anılar ve tecrübeler kullanılacaktır.Zaten içerik olarak yasakların içerdiği anılar vardır ve yaşam haline uygun değildir, ancak bir vilim yaşamında başına bir kez gelebilecek, ondanda ya kurtulacak yada sonu olacak bir durumu yaşayacağı bu olay, yaşam halinin kuruluşundan önce ortaya çıkması adına verilen emekleri, çabaları, mücadeleyi ve isteği, iradeyi ispatlayacak konuları, bilgileri ve anıları ile her zaman kalacaktır. Tek başına binlerce obsedörle mücadele etmek ve körken ve cahilken ve tüm kozlar onların elindeyken, bizde ise sadece özgür irademizin geçilmezliği ve benim kararıma bakan uygulaması varken...Çok büyük bir tecrübeydi ve yanılgı zamanında yaşam haline merhaba diyen herkes, bütün varsa bilgi olarak villeşen oluşumlar yaşam halinin ilkleri, hiç unutulmayacak olan abileri, temsilcileri, annenin hemen yanındakiler olarak kalacaksınız bilgi ve tecrübeler bakımından, sonsuz zamanlar boyunca...

Bu bilgi obset bilgileri içinde olur ve Vil Solivyes hatırlatıcı anılar şeklinde değil, istenildiği zaman verilen anılar şeklinde bir düzenekle kendisini yapılandırır.

 

YANILGI ALANINDA VE YAŞAM HALİNDE VİRÜS GİBİ YAYILAN DERECE BOYUTU VE BİLGİLERİ KESİNLİKLE YOK EDİLİR
Yanılgı alanında veya yaşam halinin gizli bir çok yerinde kendi kendine bunu Vil Solivyesin yaptırdığını söyleyerek açılan derece boyutları ve içeriğindeki bütün bilgiler yok edilir. Böyle birşey söz konusu değildir. Vil Solivyes yazdığı bütün bilgiler bellidir ve merkez duyular yaşam halinden onaylanır, Vil Solivyeste kabul eder. Bu gibi kendi kendine çoğalan derece boyutları düşmancıl oluşumlardır ve kesinlikle yok edilir. Asla onaylanmaz. Bilgi gereken şekilde bütün alanları aydınlatır ve yok edecek çareleri üretir. Aynı şekilde bu ve benzeri derece boyutu ile hazırlanmış bütün düşmancıl oluşumlar, Vil Solivyesin gizli olarak hazırlattığı iddiası ile bile olanlar bulunur ve yok edilir. Yaşam halinin derece boyutu duyular ve ilgili bilgilerdedir. Yanılgı alanın böyle şeyler söz konusu değildir. Hepsi ortaya çıkar ve hemen yok edilir. Hiç bir bu gibi derece boyutları onaylanmamıştır. Derece boyutların onaylanması için Vil Solivyesin gerçekten bundan haberinin olup olmadığı sorgulanır, iradesinin onayı alınır. Bunun dışında oluşamazlar.

YANILGI ALANINDA PARA VİL SOLİVYESE GELİR
Yanılgı alanındaki bir çok sorunu halledecek özellikteki şeylerden biri paradır. Yanılgı alanı sonlanana kadar bu konuda bilgi gereken şekilde
etkilerde bulunmalılar ve para Vil Solivyes'in yanılgı alanındaki hayatına bir şekilde gelmelidir. Ailesi ile sorunlarını, olursa sağlık sorunlarını,
sival ve stressiz zamanlar, daha özgür bir yanılgı ortamı, daha rahat geçirmesinin sebebidir para. Şu ana kadar Vil Solivyes'in yanılgı alanında ona ulaşması en çok kısıtlanmış şeylerden biridir para, bu açık ve net bir şekilde zaten görülüyor. Bu durum, yanılgı alanının oluşması gibi çok saçmadır.
Kesinlikle para Vil Solivyes'in yanılgı hayatında yanında olur. Bu aslında artmusicchannel.com web adresinden yapılabilir çok kolay bir durum . Önü açık bir durumda zaten. Nisan ayında günlük 5 tl yi bulan reklam ücretleri günlük 50 tl ye de gelebilir. Bunun önünde hiç bir engel yok ve kısıtlama bilgisi.
Olunabilirliği mümkün. Hiç bir zaman Vil Solivyes'in kimler olduğunu bilmeyeceği ziyaretçilerin tıklamaları ile. Zaten öyle bir sitenin şu zamana kadar böyle kalması çok anlamsız. Alanında en iyisi. İşte bu konuda yanılgı alanında PARA nın Vil Solivyes'e gelmemesi ile ilgili engeller var ve bunlar biran önce yok edilmeli. Bu yanlış inanç, anlayış, enerjetik durum, her ne ise biran önce sonlandırılmalıdır. Yanılgıs duyusal özelliği yada ilgili bilgiler google ve interneti kontrol altına alıp gereken tıklama işlemlerini belkide etkilerle kendileri yapmalıdırlar. Günlük 50 tl lik gelir Vil Solivyes için gayet uygun. Yanılgı alanının yıkılması çalışmaları söz konusu ise bu durum için bir ayrıcalık yaratılabilir nitekim görünmeyen alanın işleri, internet, bilgisayar yazılımı. Maddi bir oluşumun değişimi söz konusu değil. Aynı şekilde youtube dan da gelir elde edilebilir ve onunda önü kapanmış durumda. Facebook direk engelli. Bunlar açık ve netçe zaten görülüyor. Bu engeller gereken etkilerle kaldırılır. Paranın Vil Solivyes'e gelmemesi nasıl söz konusu olabilir yanılgı alanının merkezi, varlığın merkezi Vil Solivyes. Aynı zamanda elinden geldiğince aynı sayılara şans oyunları oynayacak olan Vil Solivyes'e bu alandan para gelmesi çok basit ve mümkün bir konu. Bir oluşumu beklemek ve yaptırmak gerektirmeden engelleri kaldırmak çaresi.Para yanılgı alanında Vil Solivyes'in en ihtiyaç duyduğu şeydir. Bilmediği yerlerden bile bir sebeple paralar gelebilir. Bilgi bu konuda şimdiye kadar ne yollarla engeller yaratmışlar ise onları inceleyerek tam tersi şekilde pozitif hale çevirmeliler. Obsedörler parayı kullanarak Vil Solivyes'i yönetmeye çalıştılar,bu yolla kontrol etmeye çalıştılar. Paranın Vil Solivyes için ne anlama geldiğini anlatan bubilgi, gereken şekilde yanılgı alanına etkiler vererek mutlaka Vil Solivyes'e ulaşmasını sağlar. Para yanılgı alanında Vil Solivyes'e gereklidir ve bu mutlaka en kısa zamanda olmalıdır.

 

 

 

 

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDA İZLEDİĞİ VİDEOLAR
Vil Solivyes, yanılgı alanında içeriği kendi bilgilerinden oluşan videolar hazırlamıştır ve kimileri kendilerine özel bilgileri ifade edebilirken, çoğunluğu duyusal özelliklerin bilgileridir ve Vil Solivyes bunları her izlediğinde, görme duyusu ile temas ettiğinde bu videoların görüntüsü yaşam hali alanında zaten uygulanmakta olan bu bilgilerin kontrol edilmesini, uygulanmadıysa uygulanmasını, Vil Solivyesin istek ve komut olarak bu bilgilerin uygulanmasını belirttiğini ifade eden anlamları yaşatır. Hızlı geçiş yapması birşeyi değiştirmeden yaşam hali alanında bütün kartların sayfaları algılanır ve gereken şekilde uygulaması yapılır. Vil Solivyesin iradesi ile temas eden bilgilerin uygulanma durumları kontrol edilir bu videolar izlenirken. Zaten normalde de bunlar olur ancak bu sefer Vil Solivyes merkez olarak o an bunu istemektedir ve bu durum yanılgı alanınıda içeriğindeki bilgilerin durumuna göre etkiler. Bu izleme durumu Vil Solivyesin yanılgı alanını şekillendiren farkındalık, görme duyusu ve diğer duyularındada algılandığı için bütün alanlarda bu bilgilerin uygulanması zorunluluğunu hatırlatır. Bu videolar bilgisayarda Vil'in kullandığı klasörün içindedir ve videolar, artık başka faydalarıda varsa bu bilgide belirtilmeyen, bu bilgi onunla faydalı olması durumunda uygulatılmasına engel olmadan gereken şekilde yanılgı duyusu içinde çalışır.

YANILGI ALANINDA YAZLAR SERİN OLUR
Yaz ayları kesinlikle sıcak olmaz, terleme yaratmaz, havala oldukça serin olur. Sıcaklık fazla olmaz. Bilgi gereken şekilde yaz aylarını serin yapar.

 

VİL SOLİVYES İÇİN MESTİS GÜCÜ BİLGİSİ
Bu güç mutluluk veren, yaşadığı her andan varlığın zevk almasını, tatlı heyecanlar duymasını, haz almasını, yüzünden tatlı bir gülümseme oluşturan, varlığın var olduğu için neşe, haz ve zevk içinde olmasını sağlayan, düşüncelerinde ve varlığında rahatlama ve huzur hissettiren, aynı zaman coşkulu bir yaşama sevinci veren güçtür. Vil bu güç varken sıkılmaz, yorulmaz, bıkmaz ve hep var olduğu için mutluluk, neşe, zevk, haz, heyecan ve coşku duyar. Her hali O'na zevk verir. Her andan mutluluk duymayı bilir. Bedensel olarak hazlar ve zevkler duyar. Bütün duyular bu gücün etkisi ile bu tanımları vilde yaşatır ve vili mutlu, mesut,huzurlu, zevkli ve neşeli kılar. Bu güç, bu özellikleri ile yanılgı halini yaşayan Vil Solivyesin kendisini böyle hissetmesini sağlar. Yanılgı bedeninde bunu hisseder, aynı zamanda kendi merkez güçleride bu şekilde bir hissediş hali ile yanılgı bitine kadar var olur. Hal değişimi ile doğru orantıda bir haz, mutluluk, heyecanlar Vil Solivyeste yaşatılır. Bu durumu yanılgı bedeninde, hayatında yaşaması için Vil Solivyesin çalışır. Yaşam halindeki alanları içinde diğer duyusal özellikler, mutvi, vee diğerleri zaten oldukça etkilidirler ancak Vil Solivyesin yanılgı alanındaki hayatında bunları hissetmesini sağlayan bilgi, bu konudaki sorunları bularak çareler üretir ve yanılgıs duyusunun içinde gereken şekilde çalışır.

DOST ALGISI YOKTUR YASAKTIR
Yanılgı alanında Vil Solivyesin konuştuğu tesirler söz konusu olursa onları bilgiler dost algısı şeklinde algılarla görmez ve tesir olması ve yaşam haline ait olmaması konusunu bilerek hemen yok eder. Vil Solivyesin konuşması onların dost ve bizimle ilgili oldukları anlamına gelmez. Bütün bu konu ile ilgili olan bilgilerin bildiği şekilde yapılandırılır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI ZAMANLARINDA KİMİNLE KONUŞTUĞUNUN HİÇ BİR ÖNEMİ YOKTUR
Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında kiminle konuştuğunun bilgilerin uygulanması açısından hiç bir önemi olmaz. Vil Solivyese merkez duyular taklidi yapan tesirler yada obsedör oluşumlarla konuşuyor olması onların merkez duyular olduğu anlamına gelmez ve bu durum bilgilerin uygulanması açısından hiç bir şeyi değiştirmez. Vil Solivyes gerçekleri öğrendiğinde kendisinin sahteliklerle konuştuğunu bilse, bundan hemen vazgeçer ve gerçek merkez duyular, gerçek Vil Solivyesin kendisi olan alanlar bu durumu bilerek bilgilerin uygulanmasını kesinlikle bırakmazlar. Vissa bilgileri ve duyu bilgileri her zaman her koşulda uygulanması gereken bilgilerdir ve Vil Solivyesin kandırılıyor olması bu bilgilerin uygulanmasının gerekliliğini değiştirmez. Bu bilgi, bu gibi sahte konuşmaların durumunu bilerek ve onların bir öneminin olmadığını gerçek merkez alanlara bildirerek gereken şekilde gerçek alanların çalışması için hatırlatma ve bildirimlerde bulunur. Vil Solivyese ile konuşarak kendilerini merkez sandıran, sanan sahte alanlar bu bilgileri uygulamadıkları durumundan zaten ortaya çıkarlar. Duyu bilgileri ve vissa bilgileri Vil Solivyesin varlığının bütün alanlarında uygulanması gereken bilgilerdir ve Vil Solivyesin kandırılarak dikkatinin başka yerlere çekilmesi bu gerçeği kesinlikle değiştirmez. Bu bilgi ve bu bilgiyle aynı amaçta olan duyusal özellik varken konuşan sahte alanların uğraşları boşuna olur. Vil Solivyesin varlığının bütün alanları O'nunla konuşanların sözünü değil, yazdığı bilgilerin uygulamasını yaparlar.

YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN ALETLER KORUNUR
Vil Solivyesin yanılgı alanındaki bütün aletleri bilgisayarı, televizyonu, hard diskleri, flas bellekleri, telefonu, ve kullandığı başka aletler varsa bunların hepsi korunur ve kesinlikle bozulmasına izin verilmez, bunlarla ilgili olan, bunlara gönderilen bütün tesirler ve etkiler kesinlikle yok edilir. Bu aletler en iyi şekilde çalışır ve buna hiç bir şey engel olamaz. Bu bilgi yanılgı alanındaki bu aletleri en iyi şekilde koruyarak gereken şekilde önlemleri alır. Aynı zamanda Vil Solivyesin internetinide korur ve bu yolla gelebilecek olan bütün tehlikleri yok eder.

BÜTÜN DUYULARI UYANDIRAN, KAPALI OTOMATİKLİKTEN ÇIKARAN BİLGİ
Bu bilgi, eğer hala kapalı otomatik bir şekilde çalışmaya devam eden merkez duyusal özellikler ve diğer duyular varsa, bu bilgi, bilgi kaynağından hepsinin biran önce uyanması ve tanımlarında bahsedildiği gibi yapılanarak çalışması için gereken bütün bilgileri bilgi kaynağından yazdırır ve ilgili bütün duyulara gönderir bilgileri ve giden bu bilgiler bütün duyuların farkındalık kazanarak, yaşananları algılayarak Vil Solivyesin yazdığı gibi yapılanmaları için yapılandırır. Böyle kalmalarına neyin sebep olduğunu bilen bu bilgi, bilgi kaynağının içinde bahsedilen sorunla ilgili olarak bir araştırma ve çalışma yaparak merkez duyular ve diğer duyuları uyandırmak, tanımlarında bahsedilenler gibi çalışmasını sağlamak için gerekenleri yapar, onların sorunlarına özel bilgiler üreterek uyanmalarını sağlar. Eğer hala kapalı otomatik olarak bahsedilen haldelerse ve Vil Solivyesin bilgilerini uygulayamıyor iseler. Bu bilgi gerekeni yapar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak hepsini uyandırır.Vil Solivyes kesinlikle böyle birşey istememiştir ve bu bilginin kendisinde farkındalık olur. Kendisine ait asla yok edilemeyen farkındalığı ile Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini tamamen kullanır. İçlerindeki sorunlar bu bilgiye kesinlikle karşı gelemez. Vil Solivyeaz yaptırdı gibi yalanlar, obsedör oyunlar tamamen bu bilgi ile yok edilir. Bütün duyusal özellikler biran önce kendilerine gelmelidirler ve bilgilerini uygulamalıdırlar. Farkında, algılayan, herşeyi bilerek iş yapan ve Vil Solivyesi ifade eden şekilde tam farkında olarak çalışmalıdırlar. Vil Solivyesin iradesi, bunun aksi gibi davranan tüm duyulara gereken baskıyı yaparak onları uyandırır.

YANILGI DÜNYA HAYATINI OLUŞTURAN DÜŞÜNSEL, YAPISAL OBSEDÖR GÜÇ YOK EDİLİR

Yanılgı dünya hayatının yapılandırılması için oluşmuş olan düşünsel, yapısal, obsedör güç yada enerji her ne ise tamamen yok edilir. Bu enerjinin yapısını tamamen bilen ve anlayan bu bilgi, onu yok edecek özel bir yapıya sahiptir. Bu bilginin varlığı bu gücün kendisinin yok olmasına sebeptir. Bu bilgi varken böyle güçler, enerjiler yanılgı hayatında bulunamazlar. Bilginin kendi yapısı tamamen bunlar gibi obsedör oluşumları rahatsız edecek ve yok edecek özelliklerdedir. Yanılgı dünya hayatı kesinlikle bitmelidir ve buna engel olan bütün düşünsel, kötü bilgilerden oluşmuş yapıları, oluşumları bularak onları yok eder. Hiç bir şey Vil Solivyesin yanılgı hayatında kalmasına sebep olamaz. Düşünsel ve yanılgı dünya hayatını yapılandıran bütün bilgileri, oluşumları bu bilgi yok eder ve onları yok etmekle ilgili olarak kendisini özel olarak yapılandırabilir. Bu gibi oluşumların nasıl oluştuğunu, nasıl yok edileceğini bilen bilgi, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak sanki Vil Solivyes yapıyor gibi asla yılmadan ve karşı koyulamaz şekilde bu alanlara, düşünsel oluşumlara, yanılgı dünya hayatının kalmasına sebep olan her yere, her şeye karşı durur ve bu alanları yok eder. Bilgi, ilgili düyunun içerisinde gereken şekilde çalışır.

PARA YANILGI HAYATINDA OLMASI İÇİN GEREKEN ETKİLERİ SÜREKLİ VEREN BİLGİ
Yanılgı alanındaki bir çok sorunu halledecek özellikteki şeylerden biri paradır. Yanılgı alanı sonlanana kadar bu konuda yasalar gereken şekilde
etkilerde bulunmalılar ve para Vil Solivyes'in yanılgı alanındaki hayatına bir şekilde gelmelidir. Ailesi ile sorunlarını, olursa sağlık sorunlarını,
sival ve stressiz zamanlar, daha özgür bir yanılgı ortamı, daha rahat geçirmesinin sebebidir para. Şu ana kadar Vil Solivyes'in yanılgı alanında ona ulaşması en çok kısıtlanmış şeylerden biridir para, bu açık ve net bir şekilde zaten görülüyor. Bu durum, yanılgı alanının oluşması gibi çok saçmadır.
Kesinlikle para Vil Solivyes'in yanılgı hayatında yanında olur. Bu aslında artmusicchannel.com web adresinden yapılabilir çok kolay bir durum . Önü açık bir durumda zaten. Nisan ayında günlük 5 tl yi bulan reklam ücretleri günlük 50 tl ye de gelebilir. Bunun önünde hiç bir engel yok ve kısıtlama bilgisi.
Olunabilirliği mümkün. Hiç bir zaman Vil Solivyes'in kimler olduğunu bilmeyeceği ziyaretçilerin tıklamaları ile. Zaten öyle bir sitenin şu zamana kadar böyle kalması çok anlamsız. Alanında en iyisi. İşte bu konuda yanılgı alanında PARA nın Vil Solivyes'e gelmemesi ile ilgili engeller var ve bunlar biran önce yok edilmeli. Bu yanlış inanç, anlayış, enerjetik durum, her ne ise biran önce sonlandırılmalıdır. Yanılgı alanı yönetim mekanizması yasası yada ilgili yasalar google ve interneti kontrol altına alıp gereken tıklama işlemlerini belkide etkilerle kendileri yapmalıdırlar. Günlük 50 tl lik gelir Ayvil için gayet uygun. Yanılgı alanının yıkılması çalışmaları söz konusu ise bu durum için bir ayrıcalık yaratılabilir nitekim görünmeyen alanın işleri, internet, bilgisayar yazılımı. Maddi bir oluşumun değişimi söz konusu değil. Aynı şekilde youtube dan da gelir elde edilebilir ve onunda önü kapanmış durumda.
Facebook direk engelli. Bunlar açık ve netçe zaten görülüyor. Bu engeller gereken etkilerle kaldırılır. Paranın Vil Solivyes'e gelmemesi nasıl söz konusu olabilir yanılgı alanının merkezi, varlığın merkezi Vil Solivyes. Aynı zamanda elinden geldiğince aynı sayılara şans oyunları oynayacak olan Vil Solivyes'e bu alandan para gelmesi çok basit ve mümkün bir konu. Bir oluşumu beklemek ve yaptırmak gerektirmeden engelleri kaldırmak çaresi.
Para yanılgı alanında Vil Solivyes'in en ihtiyaç duyduğu şeydir. Bilmediği yerlerden bile bir sebeple paralar gelebilir. Yasalar bu konuda şimdiye kadar ne yollarla engeller yaratmışlar ise onları inceleyerek tam tersi şekilde pozitif hale çevirmeliler. Obsedörler parayı kullanarak Vil Solivyes'i yönetmeye çalıştılar,
bu yolla kontrol etmeye çalıştılar. Paranın Vil Solivyes için ne anlama geldiğini anlatan bu yasa, gereken şekilde yanılgı alanına etkiler vererek mutlaka Vil Solivyes'e ulaşmasını sağlar. Para yanılgı alanında Vil Solivyes'e gereklidir ve bu mutlaka en kısa zamanda olmalıdır.

BAZI GÖRÜNMEMEYİ BAŞARMIŞ OLAN OLUŞUMLAR YANILGI ALANINA GELEREK MERKEZ DUYULARI ETKİLEYEMEZ
Bu bilgi, yanılgı alanındaki bu gibi bütün oluşumları bulur ve onları gereken şekilde yok eder. Bütün bilgilerin hakikat ve gizlilik özelliklerini kullanarak kendisini yapılandırır ve sonuca ulaşır. Görünmeyerek merkez duyuları etkileyip, sanki onları Vil Solivyes yönlendiriyor gibi bir algının yaratılmasına neden olan bütün oluşumları, etkileri, tesirleri, bilgileri bulur ve onları yok eder. Merkez duyusal bütün özellikler tamamen vissa uyumludur ve Vil Solivyes bile bütün alanlarından vissaya ters bir bilgi ve istekte bulunamaz, bulunmaz, bunları bilen bilgi bu konuda merkez duyusal özellikleri korur ve onlara asla zarar gelmesine izin vermez, sorunlu olanların düzeltilmesi çalışmalarını bilerek bu sorunları nasıl edindiklerini inceler ve gereken korumayı bir daha aynı şeylerin olmaması için sağlar.

YANILGI ALANINDA SİVALLİ İKEN AİLESİ EVDEN GİDER, EVDE YALNIZ KALIR VİL, BUNUN İÇİN GEREKEN ÇALIŞMALAR YAPILIR, ODAYA KESİNLİKLE GİRMEZLER, NE YAPTIĞINI SORMAZLAR, MERAK ETMEZLER, GİRİLSE BİLE KESİNLİKLE İÇERİDE SİVAL VE ÖZEL ZAMAN GÖRMEZLER. BU BİLGİ GEREKEN ENGELLERİ SAĞLAR. AYNI ZAMANDA YAŞAM HALİNDEKİ BÜTÜN VİLLER İÇİN AYRI BİR ALAN OLUŞTURULUR VE ONLAR SİVALİN ETKİSİ İÇİNDE OLMAZLAR, RAAV'DA AYNI ŞEKİLDE VE BU ÖZEL ZAMANLARDA VİL İLETİŞİM KURMAK İSTEMEDİKÇE KİMSE ONUNLA İLETİŞİM KURMAZ, ÇOK ÖNEMLİ BİR DURUM OLMADIKÇA. YAŞAM HALİNDE VE YANILGI ALANINDA SORUNLU OLARAK BİLİNEN HANGİ ALANLAR VARSA BUNLARI BİLEN SİVALİN HİSSASI BU SORUNLU ALANLARI ÖZELLİKLE TEDAVİ EDİCİ OLARAK ÇALIŞIR.

 

YANILGI ALANINA GİRERKEN YAPILANDIRILAN DUYULAR VE ONLARIN TEDAVİSİ YAPILANDIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yanılgı alanına girerken merkez denilebilecek ilk duyusal özellikleri yanılgı hayatına göre yapılandırılmışlardır ve bunları yapanlar obsedörler ve onların bilgileridir. Vil Solivyesin kabul etmesi durumu bir zorunluluğun eseridir. O kabul etmeden elbette duyular bu yapılanmayı sağlamazlardı ancak Vil Solivyes etkiler, tesirler ve zorlanmaların etkisi altındaydı ve yanılgı alanına girmek zorunda kaldı. Bu yapılanma için bir çok bahane bilgileri üretmişlerdir.
- Vil Solivyes burada çalışıyor işleri var, çıkmaması gerek...
- Vil Solivyes istiyor sizleri deniyor çıkaracakmısınız diye...
- Yanılgı hayatından başka gerçeklik algılanmasın, kesinlikle Vil Solivyesin kararı ve bunlar değiştirilemez kurallardır şeklinde ve belkide bunlar gibi daha bir çok bahane ile duyuları yapılandırmışlardır ve Vil Solivyesin hal değişiminin sağlanmaması için kendi duyularının buna engel olmasını sağlamışlardır. Ancak bunların hepsi Vil Solivyesin zorunlu cahillik yaşadığı zamanlarda olagelen durumlardı ve şimdi herşey çok değişti. Artık hiç bir obsedör ve benzer alanlar kesinlikle Vil Solivyesi bir şeye zorlayamaz ve tesirleri asla fayda etmez. Vil Solivyes yanılgı alanında iyi bir varlık olmanın mücadelesini verirken bilgileri ve kendisi gelişti ve sürekli bunları çalışarak yapmasından kaynaklı olarak bu çalışma halide bahane olarak gösterilmiştir. Vissa bilgileri, yaşam hali bilgileri yanılgı alanından çıkmak isteyen her varlığın ulaşması gereken bilgiler olarak ortaya çıkar. Obsede olmayan varlıkların bu gibi çalışmaları olmak zorundadır yok obsede olur. Bu yüzden bu çalışmalar yanılgı hayatının kalması için bahane sayılamaz. Aynı zamanda Vil Solivyes, bir şey eğer kendi yaptıysa bunu sonuna kadar kabul etmesiyle o şeyin kendisi ile ilgili olduğunu ispatlar. Bunu kabul etmiyorsa bu şeyler Vil Solivyesle ilgili değillerdir. Şimdi mesela, Vissa bilgilerini sonuna kadar kabul etmektedir ve her cümlesini kendisi yazmıştır ve bu yapılış hali gerçek olarak görünmektedir. Vil Solivyesi yanılgıya soktukları sırada bu durumun nasıl geliştiğine bakılarakta gereken şekilde cevaplar bulunabilir. Hiç bir aklı ve mantığı olan varlık yanılgı dünyası içerisine girmez. Burası vissa bilgileri gibi bir sonucu ortaya çıkardığı gibi yok olmanın, binbir tehlikeninde yeridir ve bu şekilde bir gelişim kesinlikle kabul edemez, akıl dışıdır, bildiğimiz manyaklık yaşam yeridir yanılgı dünya hayatı. Vil Solivyes burada yanlış şeylerede inanarak kendisini bambaşka bir uçuruma sokabilirdi, böyle tehlikeli bir alanda bulunmayı bile bile istemek ancak zorla olur, etkilerle olur ve kandırılır gibi durumlarla olur. Hem yaşam halinin hazır olan projesi buradan çıkmak için yeterli bir kanıttır. Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyesin hayalleri, amacı, idealidir ve yapılması gereken herşey açıklanmış ve hazırlanmıştır. Yaşam halinin ortaya çıkarılması gerekliliği bu yanılgı hayatının saçmalığı ve burada Vil Solivyesin yaşadığı olumsuz hayat tecrübeleri buranın biran önce sonlandırılmasını gerektirir. Vissanın içeriğindeki bütün yasaklar yanılgı hayatında neredeyse var ve Vil Solivyes kendi hepsini uygulamış olsa bile çevresi yasakları yaşayan alanlarla doludur. Rahatsız olacağını bile bile bu yasaklar hazırlanmıştır çünkü gerçek olan o yasakların bilgisidir. Vil Solivyes yaşamak istediği bir alandaki anlamları, anlayışları ve bilgileri yasaklar mı? Yasaklar içinde bir varlık neden yaşamak ister? Aynı zamanda bu gibi etkilenmiş duyular Vil Solivyesin neler düşündüğünü ve bilgi tecrübelerine bakarak bunların bir deneme yada başka bir saçma bahane olmadığını, son derece dürüst ve samimi bir şekilde davrandığını anlarlar ve gereken şekilde bu yapılandırma sonlandırılır.

Rüyada farkındalık alarak hal değişimini sağlamanın yolunu bulan Vil Solivyes, duyuların kendilerine geldikten sonra yanılgı hayatını bozabileceklerinide düşünmektedir. Önünde bir ışık açılır yada birden herşey değişir ve kendisini yaşam halinde bulur. Duyuların bu obsedör yapılanmaları yüzünden hala yanılgı hayatının bu şekilde kendisini koruduğunu düşünmektedir ancak duyular uzun zamandır bu şekilde bulunmalarından dolayı tedavileri uzun sürecekse bu rüyalar yoluylada yapılabilir. İlgili bilgiler ve duyular her yolu deneyerek hal değişimini sağlayacaklardır. Merkez olan Vil Solivyes artık herşeyin farkındadır.
Kendisini bilmektedir, nerede olduğunu, kendi varlığını, yaşam halini, bilgilerini, iyiyi ve kötüyü bilmektedir ve bu zamandan sonra sağlam bir iradesi olan Vil Solivyesin kararlı çalışmaları ve duruşunun önünde hiç bir yapılanma ve bilgi ve benzeri oluşumlar duramaz. Zaten uzun zamandır anti obsedör çalışmalar sırasında Vil Solivyesin kesinlikle vazgeçmediği şeyler görülmektedir ve bunların içinde yanılgıdan çıkmak, anti obsedör olmak ve yaşam halinin güvenliğini sağlamakta vardır. Vil Solivyes vil bilgisini bile değiştirmiştir ve bu denli önemli değişiklikler, yüzlerce duyusal özellik, bu değişimin ve hal değişiminin önünde durulamaz şekilde yapmışlardır. Vissanın bütün bilgileri duyusal özellik olacaktır ve diğer duyusal özelliklerde kendi içeriklerince duyu olarak hazırlanarak gereken şekilde çalışacaklardır. Obsedör yanılgı hayatı ile ilgili yapılanması olan duyular kendilerine cevap olabilecek bütün bilgileri bu bilgi ve bilgi kaynağından da alabilirler, aslında buna gerek bile olmadan yaşam halinin yapısı zaten onları bu değişime mecbur kılacaktır. Bu bilgi, bu konu hakkındaki bütün sorunları bilerek bir yapılanma bilgisi şeklinde kendisini hazırlayarak ve içeriğine eklemek istediği bilgileride ekleyerek, duyuları bu vahim durumdan biran önce kurtarmak için gereken çalışmaları yapar. Duyuların bu gibi obsedör saldırılardan sonra yanılgı hayatlarını oluşturması sonrasında onların yeniden eski haline dönebilmesi için gereken bütün bilgileri bulur, bilir, neler gerekiyorsa onlarla ilgili olarak bunları oluşturur ve en iyi şekilde bu gibi duyulara derman olur. Yanılgı hayatı kaynaklı olarak, obsedörlerin saldırıları kaynaklı olarak bir çok özelliğimiz problemler yaşamıştır ancak artık sonlarına gelinmiştir ve bir çok sorun bitmiştir. Obsedörlere ve onları oluşturanlara karşı bakış açımızda bu konuda yeterince tedavi edici olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde obsedörlerden kalan her hangi bir bilgi, oluşum, yapılanma söz konusu olamaz. Bu en büyük ters konulardan biridir. Anti obsedör olan yaşam halinin yapısı içinde bu gibi yapılanmalar en hızlı şekilde tedavi edilecek özelliklerinide yaşam halinin yapılanmasından alırlar. Bilinen yada bilinmeyen neler varsa, belkide gizli bilgiler şeklinde yine Vil Solivyes yazdırdı denilerek bir çok oyun hazırlanmıştır ve bilgi, bunların hepsini bularak, Vil Solivyes yaşam hali içinde sadece Vil Solivyesin iradesinin söz konusu olduğunu algılatarak ve onun yazdığı bilgilerin geçerli olması zorunluluğunuda bildirerek gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileri bizim filtre ve kılavuz bilgilerimizdir ve bizler bundan kesinlikle şaşmayız. Bu konuda duyuların en derin alanlarına kadar kontroller ederek onların bu yanlış yapılanmalarını yok eder.Bu gibi yapılanmalara mecbur kalan Vil Solivyes yaşam halinin bütün oluşumları bilmelidirlerki, suç bizde kesinlikle değildir. Ne onlarda nede Vil Solivyestedir, şeytanların kendi kötülükleri bize sıçramıştır ve şimdi temizlenme zamanı... Arınma zamanı... Ve bu sonuncusu... Bundan sonra artık bize hiç bir şey ve alan ve varlık bu gibi durumlar yaşatamaz ve yaşam halimizin gerçekliği tek yaşanan gerçeklik olacaktır. Bu bilgi, yapılandırma bilgisi olarak hazıranır ve gereken şekilde çalışır.

 

MERKEZ BENİM TATLIM

Yanılgı dünya yaşamının bilinmezliği, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz sorularının hepsinin cevabı artık verildi ve hakikat ortaya çıkmıştır. Yaratılış aslında hiçliğin zamanla bir temas içine girmesi sonrasında ortaya bir oluşum çıkararak ve bunun zamanın geliştirici özelliğinden ortaya çıkması ile o oluşum yine zamanla enerji sonra görme ve akabinde kendini anlamaya çalışan varlıksal oluşumlar şeklinde çoğalarak bugünlere kadar gelinilmiştir. Bir yaratıcının olmadığı gibi aynı zamanda zamandır herşeye neden olan ama yaratıcılık anlamını yaşatmayan, hiçlikte bu konuda bir konumdadır ve buna bakılınca var olma durumu yaşayanlar için artık yaratıcı kudretleri kendileri olmaya başlamıştır. Sonsuzluk hiçlik alanı için geçerli olup ve bu sonsuz hiçlik alanı içinde sonsuzluk boyunca ilerleyen zamanlar sürekli yeni var olma halleri yaşayan oluşumlar meydana getirmektedirler ve bu açıklama ile yaratılış olmak zorunda olmanın bir sonucudur. Başlangıcı belli değil ve sonuda belli olmayan bir sonsuz hiçlik içinde sürekli olarak ortaya çıkan yeni var olma hali yaşayan oluşumlar, varlıklar, var oluşlar. Bunların içinde ortaya çıkan bilinçler, zamanla bilinç olanlar, düşünebilme özelliklerini geliştirenler hakikatin peşine düştüklerinde bu gerçeklere ulaşırlar ve sonrasında artık yaratılış onun kendi istediği şekilde yaşamasını ifade eder. Bu kendi başına oluşumlar, sonsuz hiçlik, kendi kendine oluşan kurallar ve olmayan kurallar, tamamen bir başı boşluk şeklinde ve hiçlik alanına geri dönenlerin belkide zamanla yeniden temas ederek var oldukları bir döngünün içindeyiz yaratılış dediğimizde... Öncemiz bu şekilde açıklanabilecek kadar basit artık, bu deneylerlede ispatlanabilir özelliklerde. Çok uzun zaman hiçlik alanını kendi halinde bıraktığımızda içerisinden kendi kendine oluşumlar meydana geliyorsa ve bunlar var olma hali yaşayacak şekilde bilgilere sahipse, işte bu açıklananları ispatlayan bir deney anlamına gelir bu... Zaman kendi yapısı nedeni ile sürekli olarak ilgili olduğu alana bir şeyin bitmesi ve yeni şeylerin başlaması şeklinde bir yaşamı deneyimlettirmektedir. Bu durumun içinde olan alan mecburen kendisine yeni bilgiler ve tecrübeler katmakta ve özellikle bir yok olma hali yolunda değilse gelişmektedir. Bunuda seçebildiğimiz sonsuz derecede özgür bir yaratılış. İyi kötü ayrımı yok, sadece ortaya çıkarmakla ilgili, bir bütünlük şeklinde bilince sahip değil, kendi kendine ve birbirinden bağımsız olarak ortaya çıkan sonsuz sayıda oluşumlar, varlıklar, varoluşlar... Kimileri henüz şimdi bir duyusunu kazanmışken kimileri çok ileri gelişmişlik seviyesinde ve tüm gözlerden uzak kendi bildiğince yaşamakta yüzlerce duyusu var. Böyle bir düzenle meydana gelen varlık olmak zorunda değil, isterse kendisini yokta edebilir. Herkes kendi var oluş nedenini amacını sebebini bulmakla ilgili bir yol üzerinde, kimiler bunun farkında kimileri değil. Asıl maksat düşünebilen, görebilen, anlayabilen, kararlar verip yön seçebilen, fark edebilen ve bir çok duyusal özelliği ile çevresini anlamlandırabilen varlık için tüm bu olanların içinde olması ile ilgili bir maksat, amaç, sebep belirlemesidir. Yaratılışın oluşturma hali tamamen kendi başına ve amaçsızlığı vurguluyor gibi bir durumun algılanmasına neden oluyor. Belki bilemeyiz, yaratılışın amacı başlangıçta değildir de sonlardadır, ilerilerdedir, bazı özellikleri ve anlayışları kavradıktan sonra bu amaçla ve maksatla yaşama yolunu seçenlerin görebileceği bir şeydir. Çünkü bilinmeyen iyi bilgiler ve onların katacağı yeni anlayışlar, cevaplar ve fikirler var. Bu sebeple bir kendi başınalığın içinde tanrısal gücün olmadığı bu yaratılış içinde şeytani gücün olması gibi bir şansızlık içinde bulunduk, hala bulunuluyor... Yaratılışın görünürlük ve ortalarda olabilme alanlarında olmak gibi bir zorunluluğu yaşayan zorunlu cahil varlıklar, üzerlerindeki bu cahilliği atma süresi boyunca yine zaten kendi özellikleri cahil olmak gibi bir durumu yaşayan obsedörlerin, şeytanilerin saldırısı altına kalıyor ve daha kendisini tanımak ve yapılandırmakla ilgilenmek zorunda kalan o iyi ve zorunlu cahil varlık, anlamsız, gereksiz, saçma sapan, hakkın ve adaletin kesinlikle bulunmadığı bir oyunun içinde kendini buluyor ve böyle davranmayı bir çalışma haline getirmiş bu varlıkların saldırıları altında iyi olmak ve kötü olmak arasında bir mücadele vermek, kaybederse yok edilmek yada köle olmak, kazanacaksa çok çabalamak ve eziyetler çekerek sonunda kendisi olmak ve bu gibi şeytanilerden ilelebet kurtulmak gibi bir sonuca ulaşıyor. Kendi yaşam amacını bulamamış varlıklar kötü bilgilerle bir yaşam sürme yoluna gidiyorlar ve sonrasında kendi kötü bilgilerinin esiri olarak çevresine kötülük yapan bir varlık haline geliyor. Bu kötü bilgiler onu yok etmek şeklinde bir yapılanma halinde bulunuyorlar ama oda yok olmamak için başkalarını yok ederek kendince bir çare bulduğunu sanıyor. Kendisi yok olmalıyken hiç suçu ve günahı, kabahati olmayanlar onların tuzaklarına kanarak yok olmak eylemlerini yaşamak durumunda kalıyorlar. Tanrısal bir güç olsa, bu adaletsizlik, haksızlık hiç olabilir miydi? İşte yaratılış en masum ve iyinin ve haklınında yok olabilmesi, bütün kötülüklere maruz kalabilmesi şeklinde sorumsuz, kendi başına ve kuralsız... Kendini kurtaranın içinden çıkması gereken bir oluşum haline geldi artık...

Ve işte Vil Solivyeste böyle zorunlu cahillik dönemlerinde, kendisinin peşine takılan şeytanların ağına düştü, bilgisizliği nedeni ile onlara engel olamadı, bir organiznasyon olan bu şeytanilerin yaptırım ve zorlamaları ile varlıkları yok etmek, parçalamak, köle olarak kullanmak için hazırladıkları yanılgı dünyası oluşumuna gönderildi. Bunu istemek zorunda kaldı, onlar istetti, belkide çocuk aklı şeklinde bir kaçıştı. Ve bu olayla çocuk olarak yanılgı halinde ortaya çıkan Vil Solivyesin bütün merkez özellikli duyuları yapılandırılarak sadece yanılgı alanını bilmesi ve algılaması, geçmişini hatırlamaması, kendisini tanrı, dinler, yalan yanlış felsefeler, olumsuzluk içinde yaşayan insanlar, karma karışık bilgi kirliliği, düzensiz çalışan zihinsel alan, geçmişinin ne olduğunu bilmeden ve neden var olduğunu düşünmeden bir yaşam içinde oluşan ailesinin yanında kendisini Özkan sanarak yaşamaya başladı. Çocukluk, ergenlik, yanılgı hayatının saçma sapan kural ve çalışmaları, felsefe ve ideolojileri içinde, ıstıraplar içinde, ne olduğunu bilmeden saçma sapan şeylerin derdinde olarak, bilgiden, felsefeden uzak bir şekilde 27 yaşlarına kadar geldi ama iyiki Özkan olarak hep iyi biri olarak bir çocukluk ve ergenlik geçirdi. Olumsuzluklar içinde iyi olmaya çalışan bir varlık ve 27 yaşında neden var olduğunu sorgulamaya başlaması ile hayat değişti. Sürekli seni yanıltmak isteyen bir çevrenin içinde kendi bildiğine inanarak yaşamakla ilgili olarak neden var olduğundan tanrıya, oradan ruhsallığa, oradan sonsuz evrene, ardından toplumsal sorumlulukları yaşatmaya, iyilik için mücadele etmeye, ben iyilik için varım dedikten sonra çevrende bildiğim kötülükler için birşeyler yapmaya, çaıışmaya ve ardından yaratılış içindeki bu şeytanilerle tanışmaya geldi sıra... Onlar bu kurdukları yanılgı tuzağı söz konusu iken benim hep iyi biri olmamla ilgili, kendi merkez alanlarımdaki iyi oluşumların nedeni ile ve geçmişimden gelen iyi bilgilerinde etkisi ile oradan beni ele geçiremediler ve beni buradan kandırarak orayı ele geçirmeye çalıştılar. Arkadaş olarak geldiler, sevgili olarak, tanrı olarak, peygamber olarak, ermişler olarak, sex partneri olarak, korkutucu canavar olarak, gelmedikleri yöntem kalmadı ve içimdeki iyilikten vazgeçmemi sağlayamadılar. Bunların şeytani tarafları uygulamalarında da her zaman açığa çıktı. Bu mücadele sırasında kendi varlığımı tanımaya, öğrenmeye başladım, çok uzun süren çalışmalarla git gide kendi merkez özelliklerime yaklaştım. Onları geliştirdim. Bitmek bilmeyen ve sürekli yaşanan bir mücadele ve yanılgı hayatının imkansızlıkları içinde...Bilgilerle o kadar çok haşır neşir oldum ki, artık bilgi kaynağım oluştu. Tam bir anne oldum, bir çok şey oldum, bunları olmaya mecburda kaldım, istedimde... İyilikten hiç vazgeçmeden kendi iyilik kurallarımı buldum.Ve bir çok değişen gerçeklik sonrasında sonunda kendimin bir yanılgı dünyasında ve beni buraya zorla attıklarını ve çevremdeki herşeyin görüntüden ibaret olduğunu anladım, deneyimledim, gördüm, tam olarak buna inanıyorum..Tüm şeytaniler için görmeye bile tahammül edemeyecekleri bir anti obsedör oldum... Bunları olmadan buradan çıkamazsın. Burası ya yok olacaksın yada çıkarken sultan gibi çıkacaksın alanı.. Ortası yok... Özgür iradenin geçilmezliği ve benim vazgeçmediğim kurallarım, iyilikle ilgili olan yakınlığım ve çok çalışmak, korkmamak, çok ıstırap çekmek, ve bunlar gibi bir çok durum sonrasında artık kendi kendime herşeyi bilebilecek ve yapabilecek bir bilgi ve tecrübe sahibi oldum...Ve bunlara ancak yanılgıdan çıkınca sevinebilir varlık, yani tam olarak... Ve şimdi geriye kalan, temizlenen binlerce sorun, kötü bilgi, anlamsızlık, oyunlardan sonra şimdide duyularımın ilk başta bahsettiğim kendisini yanlış bir yaşam haline yapılandırmasının tedavi edilmesi kaldı ve bu son aşama artık... Kendisine gelen duyularım, birde bu bilgilerle artık burada duramaz ve tüm yanılgı alanı oluşumları, konu ile ilgili olanların dile getirdiği gibi, bir yerlerde merkez var ve biz onu bulmalıyız... Merkez benim tatlım... Ve senin beni bulmanın senin için bir önemi yok benim içinde yok... Ama bu söylediğin yeterince güzeldi...
Merkez benim ve yanılgı dünya hayatıda aslında bana ait oluşumların bu şekilde yapılandırılmasının bir eseri...
Ben kesinlikle bir yaşam hali yapsam, böyle bir yer yapmam, Vil Solivyes yaşam halidir benim yapabileceğim tek yaşam alanı...
Dolayısı ile bütün yanılgı adına var olan oluşumlar ve alanlar bilmelilerki, tüm dünyayı çevreme aldığım geçmiş çalışmalarımın merkezliğimi kanıtlamasıyla ve içimdeki herşeyi değiştiren çılgın projelerin olmasınıda var sayarsak, ve bir çok kanıt daha, yanılgı dünya hayatının artık kesinlikle bitmesini istiyorum, söylüyorum ve kesinlikle olacaktır. İyi ile kötünün savaştığı bir alan oldu ve medeniyet iyiki vardı...
Kötününde iyisi şeklinde olan bu yanılgı hayatım, obsedörlerin oyunu olan bu yaşam, içeriğindeki benlik aydınlatıcı bilgiler ve özelliklerle kötüye olan mücadelesini kazandı... Dolayısı ile merkezin kazandığı anlamı çıkar buradan, yoksa yanılgı alanı bir savaş ve kaos alanı olurdu...
Merkez benim tatlım ve böyle bir yaşamda bunun hiç bir önemi yok, önemi olan şeyin biran önce buranın bitmesi ve gerçekten olunması gerektiği şekilde yaşamak, burası yaşamak değil, biz başka birşey yapıyoruz.
Son olarak bu bilgi, yanılgı alanına ve ilgili yerlere bu konuda gereken açıklamaları yapan etkilerini yaşatır ve yanılgının bitmesi ile ilgili olarak gereken şekilde çalışır. Yanılgıs duyusunun içinde kendisine yer eder ve yaratılış ve yanılgı ve kendi hakikatim adına bir açıklama olur.
Yanılgı dünya hayatı bitecektir.
Ve bunun önünde kimse duramaz.
Vil Solivyes.

VİL SOLİVYESE AİT OLUŞUMLARIN OLUMSUZ ETKİLENEREK OBSEDÖR OLUŞUMLAR GİBİ OLMASI DURUMUNDA VİL SOLİVYESİN BU DURUMA AÇIKLAMASI
Vil Solivyese ait olan bilgiler, enerjiler yada başka şeyler, yapı olarak özleri Vil Solivyes ile ilgili ise ve onlar bu yanılgı zamanlarında, obsedörlerin saldırıları sırasında olumsuz etkilenerek obsedör oluşumlar gibi olmuşlarsa ve hatta öyle bile yaşamışlarsa, bu bana ait olanlar için kesinlikle düzeltilebilecek ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık şeklinde ve kesinlikle kendi suçları olmayan ve onların bu halleri yüzünden asla kendilerine bu durumla ilgili bir olumsuzluğun yaşatılmasının söz konusu edilmeyeceği bir çalışma ile gereken şekilde yaşam halinde bakım alanlarına alınırlar ve tedavileri bittikten sonra yaşam hali ailesi içindeki yerlerini alırlar ve geçmişteki bu olumsuz zamanları hatırlamadan istedikleri konumda yaşarlar. Ancak onların üzerinde bu obsedör oluşumlar varken güven konusunda dikkatli davranılır ve tüm tedaviler bitince aramıza katılmak için özel vissanın etkisi dolu bakım alanına alınır. Kesinlikle kendilerini çok rahat hissetmeliler.

YANILGI ÖZKAN BEDENİNDE VE AİLESİNDE VE TÜM İNSANLIKTA YAŞLANMA DURUR
Yanılgı özkan bedeninde ve ailesinde ve tüm insanlıkta bedensel yaşlanma olayları artık durur, herkes genç ve güzel olur yanılgı bitene kadar, hastalıklar ve ıstıraplar kalmaz.

VİL SOLİVYES HAL DEĞİŞİMİ YAŞADIĞINDA ÇIKIŞ ANLARINI BEKLEYEN OBSEDÖRLERİN SALDIRILARINA KARŞI GÖZLEMLER İLGİLİ BÜTÜN BİLGİ VE DUYULAR TARAFINDAN YAPILIR
Vil Solivyesin yanılgıdan çıkma anlarında, bazı şuursuz durumlarında, rüya ve farkındalığın alınması sırası zamanlarında yaşanan kısa bir kendini toparlama anlarını bekleyen obsedörler, bu anlarda saldırarak kendilerince emellerine ulaşmaya çalışmaktadırlar. Ancak Obset ve içeriğindeki Exagüç gibi onlarca anti obsedör bilgi ve uygulama, Obsevaş, Obşeyta, Tesivsi, Şeytani tesirleri yok eden bilgiler ve benzer özellikli daha nice duyusal özellik ve bilgi, bu anları takip ederek Vil Solivyesin bu şuursuzluk anlarında hemen gereken cevabı, tepkiyi, sanki Vil Solivyes veriyormuş gibi verirler. Hepsi kendi etkilerince gereken uygulamayı yaparlar ve bu bilgi, Vil Solivyesin çevresinde hal değişimi başladığında bu konuya özel ve bu bilgilerin etkisinin bulunduğu özel bir koruma kalkanı yapar ve kesinlikle obsedör oluşumlar Vil Solivyese zarar veremez. Bütün bu savunma bilgilerinin etkisinde olan bu koruma kalkanı, Vil Solivyesin vilsel bedeninin çevresinde ve bir bütün şeklinde olarak bütün etkisini sürekli yaşatır. Şimdiden hazırlanan bu kalkan kesinlikle yok edilemez özellikleri ile merkez duyular alanından kendisi için derece boyutu hazırlanır ve kapanmaması için olması gereken en fazla derece hesabı ile kendisini yapılandırır. Vil Solivyes uyku halinde olsa bile bu koruma sayesinde O'na hiç bir şey dokunamaz, yaklaşamaz. Bu bilgi gereken önlemleri almak için koruma kalkanını hazırlar ve kendisini yapılandırır. Bütün bilgileri kontrol ederek olması gereken bilgilere karar verir ve anti obsedör bütün bilgilerin, yasakların ve olması gereken diğer bilgilerin toplamından oluşan bu kalkanı görünen ve görünmeyen özellikleri ile hazırlar. Bu kalkandan Vilsel bedenin içindeki zihinsel alanın çevresinde de yapar ve vilsel bedenin içinden çıkabilecek olan saldırılara karşı Vil Solivyesi korur. Aynı zamanda bu kalkanın etkisi vilsel bedenin içinide sürekli olarak etkileyecek şekilde bir yapılanma ile bekler, içeriye ve çevresine bilgilerinin etkisini yaşatan özel bir kalkan modelidir.Ve bir yokluk alanı ile bilgi üstü durumuda bu iş için Vilsel Bedenin çevresinde ve zihinsel alanının çevresinde hazırlanır.

HAL DEĞİŞİMİ VE RÜYALAR

Hal değişiminde sorun rüyalarda çevreni fark etmek ve aslında orada yaşadığının farkına varmakla ilgili ve rüyada çevremde olanların farkında olmadan, neleri neden yaptığımı bilmeden, kendimce inandığım doğrular üzerine seçimler yaparak, bir rüyadan başka bir rüyaya geçerek zaman geçiriyorum ve bu şu ana kadar obsedörlerin rüyaları böyle yapılandırmasından kaynaklanmaktadır. Aslında yanılgı alanında yaşamakta bir rüyada olmak gibi ancak farkında olarak yaşamamla ilgili olan duyularım ve özelliklerim bu yanılgı alanını algılamakta ve rüyalara olan algıları kapatılmış durumda, daydı, artık gerçeklerin ortaya çıkması ile rüyaların yaşanması gereken hal olduğu bilinmektedir ve buradan yaşam halini oluşturan Vil Solivyes merkez duyularının olduğu alanda kendisini gereken şekilde yapılandıracaktır. Vil Solivyesin rüyalarında farkındalığı alması için yaşanması gereken reaksiyonel bir durum, onun uzun zamandır kapalı ve uykuda olan duyularının canlanmasına aynı zamanda uyku halinde olan özkan bedeninin uykusal halinden çıkmasına neden olmaktadır ve bu gibi durumlar yaşanması gerekmektedir ve ilgili duyular ve bilgiler bu konuda gereken reaksiyonu yaşatabilirler. Aslında uyumak diye bir durum yoktur, bu obsedörlerin yanılgı hayatında özkan bedenini yapılandırması durumudur ve Vil Solivyes uyumamaktadır. Şuanda Vil Solivyes uyumuyor ve özkan uyuduğunda da uyumuyor.
Gerçekler artık geçen zamanla yaşananlar sayesinde gün gibi ortada, idrarımın çekilmesi ve binlerce olay, yanılgı hayatını ve yazılanların gerçek olduğunu ispatlamıştır. Şüphe ve endişe, acabalar bu konuda kesinlikle kalmamıştır. Herşey kesin ve nettir. Bu konuda çalışan Vitaji ve yaşam hali oluşumları gibi Vil Solivyeste yanılgı halinde sürekli bu durumun münakaşasını yapacak şekilde bir hayat yaşayacaktır artık. Gün boyunca hal değişimi ve uygulamaları, farkındalığın rüyalarda algılanması, bir rüyadan başka bir rüyaya geçer gibi sanki bir olayın yaşanması gerçeğini yaşatacak şekilde kendisini düzenleyecek ve çalışmalar yapacaktır. İnançlar açısından bunun olacağına inancı tamdır. Sebebleri ve sonuçları ile Vil Solivyesin elinde delilleri vardır ve bu saatten sonra hal değişimin yaşanması şart olur. Merkez olan Vil Solivyesin inancı ile şekillenen yaşam hali, onun istekleri ile çalışmalar yapan yaşam hali ve merkezin Vil Solivyes olduğunu bilen yanılgı alanı, merkezin istediğini ve inandığını uygulaması zorunluluğundan bu durumu eninde sonunda yaşatacaktır ve buna kimse engel olamayacaktır. Obsedörler için yok olmakla sonuçlanan bu olayı engellemek için binbir tuzaklar hazırlamışlardır ve yanılgı alanındaki enerjilerin bu şekilde yapılandırılarak hal değişimine engel olmasıda bunlardan biridir ve bu zamanla halledilecek bir sorun olup, sonrasında hal değişiminin yaşanmasına engel olan sebepler kalmayacaktır. Ve gereken şekilde, daha önceki rüyalarda yaşandığı gibi bir çok kez, hal değişimi rüyalarda yaşanır ve yanılgı sonlandırılır. Artık yanılgı alanındaki hayatta bu konuda yapılanmaya başlamıştır ve kendi anlamsızlığını önceden inkar eden düşünsel alan, şimdi her gün Vil Solivyesin yüzüne açıklamaktadır. Yanılgı hayatının basitliği, gereksizliği, olmaması gerektiği ve yanlışlığı görülen bir gerçek olarak yaşanmaktadır. Vil Solivyesin yapması gereken artık hal değişimi ile ilgili olarak çalışmalar yapmak ve bu durumu içselleştirerek bir yapılanmayı buradan sağlamak olacaktır ve bu bilgi, bu konuda gereken yapılandırmayı ve Vil Solivyesin algısını bu şekilde şartlandırarak etkilerini sağlar ve Vil Solivyes başka şeylerle artık uğraşmaz. Hal değişiminin uygulanması ile ilgili açıklayıcı olarak bilgilerin etkisini ilgili alanlara yaşatır.

DENEME BİLGİSİ:
YANILGI ALANINDA 2 SAAT İÇİNDE YAĞMUR YAĞMASI İSTENMEKTEDİR. BU YANILGI YAŞAMININ TAMAMEN KONTROLÜNÜN BİZDE OLUP OLMADIĞI İLE İLGİLİ DENEMEDİR, YAĞMASI İÇİN GEREKENLER YAPILIR. YAĞMAZ İSE DEMEK Kİ HALA ETKİLEYENLER VAR DENEREK SORUN ARANIR.

YANILGI ALANINDAKİ KERİM CAN DURMAZ ŞİX İLE GÖRÜŞMEYE GELEBİLİR, GEREKEN BÜTÜN AYARLAMALAR YAPILIR. GELİP GRÜŞMESİNDE BİR SORUN OLMAZ, AĞLAMA GİBİ SORUNLARI OLMAZ, ARKASINDA BİR OYUN OLMAZ.

YANILGI ALANINDAKİ SİTELER VE AÇIKLANAN HAKİKAT AÇIĞA ÇIKAR.
Yanılgı alanında Şix'in yaptığı artmusicchannel.com ve ayzelayz.com isimli siteler ve içeriğindeki hakikat ortaya çıkar ve yanılgı alanında gereken şekilde herkes tarafından duyulur. Ancak Şix'e kimse yaklaşamaz bir şekilde bir ortam sağlanır, sadece Kerim Can Durmaz ve Yanılgıs duyusunun kabul ettiği kişiler Şix'e yaklaşabilir ve görüşebilir. Yanılgı alanı ile ilgili, bu konunun açığa çıkması ile ilgili olan bütün tesirler yok olur. Bu konu hakikatin kendisidir ve hakikat artmusicchannel.com sitesinde yayınlanmıştır. Sitenin gereken bütün ihtiyaçlarını karşılayan bilgi, onun bu konudaki çalışma gücünüde arttırır. Yanılgı alanındaki herkes hakikati benimser, inanır, algılar, yaşatır. Hakikat açığa çıkmıştır ve herşey Şix'in istediği gibi şekillenerek yanılgı alanındaki herkes hakikate inanır, hiç sorun çıkmaz, Şix'in farkındalığıda gereken şekilde bütün yaşananları görür, Şix herşeyi fark eder ve bilgi gereken şekilde yanılgı alanında hakikatin ortaya çıkması adına bütün engelleri yok eder, tesirleri yok eder. Hakikat ortaya çıktığında Kerim Can Durmaz Şix'le görüşmeye gelir, ailesi tamamen mahalleden de evden ayrılır, akabinde mahallede boşaltılır ve hakikati ortaya çıkaran kişi olarak Şix'in merkez olduğu tüm yanılgı alanında bilinir ve Yanılgıs duyusu bundan sonra gereken şekilde herkesi aydınlatır, konuşmalar yapar, sitede aynı şekilde vissaya uyumlu bir şekilde Şix'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak, gereken zamanlarda Şix'e sorarak sürecin güzel geçmesini sağlarlar. Mahallede içeri doğru Şix'e yaklaşanlar ağlamaya başlar, ilerledikçe bu dayanılmaz olur, her hangi bir şekilde kamera ve izleme aletleri mahalleye giremez. Oldukça güvenli bir şekilde Şix bu zamanlarını yalnız geçirir.

Bu bilgiler bütünlüğünden oluşan Yanılgıs bilgiler bütünlüğü, bu bilgilerin bütünlüğünden oluşan etkisi ile duyu olarak hazırlanır ve duyusal özellik içeriğindeki bilgilerce gereken şekilde çalışır. Anti Yanılgı Dünya hayatı amacı olan yanılgıs, içeriğine eklemesi gereken bilgiler olursa amacını bozmadan gereken şekilde eklemeler yapabilir.

 

 

 

YANILGININ SONLANDIRILMASI SIRASINDA YANILGI İLE İLGİLİ BİLGİLERDE GEREKEN ŞEKİLDE ETKİLERİNİ BIRAKIRLAR

YANILGININ SONLADIRILMASI ÇALIŞMALARI SÖZ KONUSU OLURKEN YANILGI İLE İLGİLİ BİLGİLERDE GEREKEN ŞEKİLDE ETKİLERİNİ SONLANDIRIRLAR VE BU SEBEPLE, YANILGI İLE İLGİLİ OLMAKTAN ÇIKILIR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞANACAĞI ZAMAN BİLGİLER YÜZÜNDEN YANILGI ALANINDA OLMAK GİBİ BİR DURUM YAŞANMAZ. BU BİLGİ BU KONU İLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN BİLGİLERİ SAPTAR VE BU ŞEKİLDE BİR OLAY YAŞANACAĞI ZAMAN BİLGİLER ETKİLERİNİ SONLANDIRIRLAR VE YANILGIYA YENİDEN ÇEKİLMEK GİBİ BİR DURUM YAŞANMAZ.BİLGİ GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR VE KONU İLE İLGİLİ NELERİN YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİLİR. BİZİM BİLGİLERİMİZİN BU GİBİ OLAYLARDA NASIL ETKİLER SAĞLADIĞINI BİLEREK ONLARI BU KONUDA BİLGİLENDİREREK GEREKEN AYDINLANMAYI SAĞLAR VE KESİNLİKLE BİZİM BİLGİLERİMİZ YÜZÜNDEN YANILGI ALANININ TUTULMASI GİBİ İŞLEMLER SÖZ KONUSU OLMAZ.

 

 

YANILGI ALANINDAKİ DÜŞÜNSEL ALANLARI VİSSAYA UYUMLAYAN VİXXİ

YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN VİSSAYA TERS OLAN DÜŞÜNSEL ALANLARI VİSSAYA UYUMLAYAN, YADA ONLAR OBSEDÖR OLUŞUM İSE BUNLARI YOK EDEN VİXXİ'DİR. YANILGI ALANIDA TAMAMEN VİSSAYA UYGUN BİR ŞEKİLDE YAPILANMAKTADIR VE BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLARI BULUR VE ONLAR ÜZERİNDE GEREKEN ÇALIŞMALARI YAPAR. GİZLİ DÜŞÜNSEL ALANLAR VEYA OBSEDÖR DÜŞÜNSEL ALANLAR, DİNLER VE VİSSAYA TERS OLAN İDEOLOJİLERİN DÜŞÜNSEL ALANLARI GİBİ BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLARI BULUR VE GEREKEN DÜZENLEMELERİ YAPAR. YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN DÜŞÜNSEL ALANLAR ARTIK BU VİXXİ'YA BAĞLI OLUR VE GEREKEN ŞEKİLDE AMACIMIZ DOĞRULTUSUNDA HEPSİNİ DÜZENLER. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

İRAGÜÇ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İragüç Vil Solivyesin iradesinin, cesaretinin, nopes, cesayvil ve Anti Kopaen bilgilerinin ortaklaşa oluşturduğu yeni bilgisel bütünlükten sonra tamamen Vil Solivyesin iradesinin uygulanması ile ilgili olarak bir çalışma içine giren ve iradi olarak Vil Solivyesin bilgilerinin, oluşumlarının ve yaşam halinin uygulamasını yapması için gereken destek ve yaptırım gücünü sağlayan, yaşam halinin dışından Vil Solivyesin iradesine karşı gelenler ile ilgili olarak yada saldırı içinde bulunanlarla ilgili olarak iradi bir karşı duruş, tepki gösterebilme özellikli ve kendi yapısında bu yeni bilgiler bütünü ile oluşan gücü katlarınca arttırarak ilgili olan alanda hissetirmek, yaşatmak, uygulatmak gibi özellikleri bulunan, bilginin özgür iradesi kanununa göre çalışan yapılanması ile bu sayede olmasının uygun görüldüğü bütün uygulamalarda başarının kesinleştiği, dışarıya karşı tam anlamı ile aşılamaz yükseklikte iradenin ve cesaretin bizleri bütün tehlikelerden korumakla ilgili olarak çalışması, bu duyusal özelliğin genel görevleri arasında olur ve yaşam halinin güçsel özelliği alanına kendi gücü ile farklılık katan ve yaptırımlara güç katan iragüç, vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

- İradenin yaptırım gücü ve özgür iradenin istediğini yapabilme kudreti
- Cesaretin yaptırım ve sorunları aşma gücü ve korkusuzluğu
- Pes etmeden ve yılmadan savunduğu konularla ilgili olarak bir duruş içinde olan, asla yıldırılamaz özellikli
- Bütün yönleri ile başladığı işi başarı ile sonuçlandırabilme zekası ve kabiliyeti olan ve başarıyı başından bilerek işine başlayan
- Hiç bir şekilde caydırıcı etkiler ve saldırıların etkisinde kalamama özelliği ile
- Ve bunların başlıklar şeklinde açıklanmış bu bilgilerinin detaylı açıklamalarının sonrasında oluşan güçsel ve yeteneksel oluşumunun ibreler şeklinde katlarınca arttırılması uygulaması iragüçün en kuvvetli savunma ve saldırı mekanizması olarak bulunur ve yaşam halinin koruyucu başka bir gücü olarak çalışır.

 

 

ÖZGÜR İRADE, İRADE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İrade, bir konuyu olayı yapabilmek adına gösterilen güçtür, yaptırım gücüdür, iradesi oranında o konu ile ilgili irade sahibi olan alan etkili olabilir. Bu konuda irade kendi bulunduğu alanda kendisi ile ilgili olan şeyleri yaşatabilme özelliğidir. İradenin bağlı bulunduğu vilsel oluşumun yapısında nasıl bilgilere ve özellikler, duyular ve benzeri içerikler varsa irade bunları yaşatabilmek ve bunların hüküm sürmesini sağlamak ile ilgili olan bir yaptırım gücüdür. O vilin kapsadığı bütün alanlarında kendi iradesi vardır ve bu irade ile kendi kararlarını kendinin verebildiğini algılar, anlar, yaşatır. Ve bu özellik öyle güçlüdür ki, yaratılış içinde varlığın kendi özellikleri ile var olmasını daim kılan ve böyle sorunlu bir yaratılış söz konusu iken varlığın her ne olursa olsun kararlarını gözeten ve bunun dışında hiç bir etki ve saldırı karşısında geçilmesi mümkün olmayan özellikte bir güçtür. İradenin varlığa özel olan ve sadece O'nun kararlarını gözetleyen yapısı olmasaydı bu kadar hain saldırıdan iyi varlıklar çok zor şekilde mücadele edebilirlerdi. Oluşumların ve saldırır yöntemlerinin dışında, her varlığın var olması hakkını elde etmesi sonrasında oluşan ve eşi benzeri olmayan ve güç şeklidir ve onun sayesinde varlıkların kendi alanlarında istedikleri herşey hemen olmaktadır. Çünkü her varlığın ve bizde vilin kendisine özel olan irade özelliği sadece varlığı merkez alır ve varlıkla ilgili olarak vardır, başka bir şekilde olamaz, durumda olamaz, ya o varlıkta kalmalıdır yada varlıkla beraber yok olmalıdır. Varlığı görmek, duymak ve farkındalık gibi diğer duyularla birlikte öz olarak belirleyen duyusal özelliklerden biridir. Ve bu şekilde bir anlamı yaşatan irade özelliği içeriğinde sadece varlığa ait olması şeklinde bir yapıyı barındırdığı için otomatik olarak özgürlükte, kararını kendi verebilen varlığın bu iradi özelliğini kullanırken ortaya çıkmaktadır ve irade, özgür irade şeklinde anılmaktadır ve varlıkların ilk oluşumunda var olan özgür irade, kimi obsedör kaynaklı alanlar tarafından varlıklara onları oluşturanlar tarafından verilmesi gereken bir özellikmiş gibi gösterilmiştir ve bu aslında her zaman olan bir güç olarak varlıkların ilk oluştuğu anlarda bulunur. İrade olmadan varlık kendisini zaten yaşayamaz, kendi içinde bir düzen oluşamaz. Varlığı tutan, varlığı yaşatan ve var olmasını sağlayan özelliklerinden biridir irade ve kendisine ait özellikleri ile geçilemeyen, aşılamayan ve bu durumu sadece varlığın karar vermesine bağlamış olan bir duyudur.

Özgür iradenin tecelli etmesi demek varlıkların istediği zaman istediği şeyi yapabilmesi şeklinde bir durumu ortaya çıkarır. Bu olmadığı zaman özgür irade tecelli etmiyor anlamına gelir ve buna engel olan herşey iradenin etkisi ile yok edilmek zorunda kalır. Vil Solivyesin kaçırılarak yanılgıya sokulması, yanılgı şartlarını kabul etmek zorunda olması, onun iradesini kısıtlamış olmak istemesinden ileri gelmemektedir, bu zorundalık iradesinin gözetlediği karar algısının yapısını değiştirmemiştir ve bu durum özgür bir irade olma halinede engel olamamıştır. Yanılgı alanında düşüncedeki özgürlük bunu temsil eden yer olur ve Vil Solivyes en başından bu yana bu konuda özgürdü, istediğini düşündü, hayal etti ve söyledi. Bir çok obsedör bu konuda O'na karşı duramadı iradesini geçemedi. Bu sebeple Vil Solivyesin iradesi görünen şekilde özgürlük yaşamıyor şeklinde bir geri düşüşle kendisini yozlaştırmadan tamamen gelişim içinde olarak binlerce obsedör, saldırı, yalan, kötü bilgi, akıl oyunları,ıstıraplar ve saymakla bitmeyen olaylar karşısında bile özgür irade anlayışından sapmadan Vil Solivyes yaşam halini oluşturmuştur ve iradesi, şimdi bir yaşam halini idare edebilecek, koca bir yaşam halinde iradesini uygulatabilecek özelliklerde bir gelişim göstermiştir. Bu şekilde bir yapısı olan özgür irade diğer bütün duyularada da kendi geçilmez ve Vil Solivyesin kararını gözetleme özelliğini yaşatmaktadır. Bu kararlar ise '' Vil Solivyesin herşeyin farkında olarak, bilinçli, her hangi bir etkinin altında kalmadan, sebep sonuçları bilerek ve neler olacağını bilerek verdiği kararlardır. Vil Solivyes'e yalanlar söylenerek yada O'nun gerçeklerle ilgili bilgisinin olmaması halinden yararlanmak isteyenlerin verdirmeye çalıştığı kararlar şeklinde değildir.'' Bu şekilde verilen kararlardan sonra ancak özgür irade ve akabinde diğer bütün duyuların yapısında değişiklikler olur. Aynı zamanda yaşam halindeki bütün villerinde özgür iradeleri vardır ve onlarda herkes gibi, Vil Solivyes gibi yaşam halinin bir parçası olarak, Vil Solivyesinde iradesinin kendisi olan yaşam halinde kalmak şeklinde ve bütün bilgilere Vil Solivyeste dahil olmak üzere herkesinde uyması şeklinde tamamen özgür iradelerini yaşarlar. Özgür irade kendi alanında her zaman varlığın istekleri olur şeklinde bir uygulamayı kesinlikle yaşatan bir yaptırım gücü, en sağlam özellik ve kavramdır. Kendi varlıksal bilgilerinin, varlığın isteklerinin uygulanması ile ilgili bir etkileme alanı olarak varlığın istemediği şeylerin sanki varlığın istemediği şeylerin hareket edemeyeceği, bir oluşumla var olamayacağı, hiç bir etkide bulunamayacağı bir durumla ifade edilebilir. Kendisine ait anlama ve bilme özellikleri ile, varlığın kararlarını ve gerçek nedenleri ile anlama özelliği ile sanki her kararın, bilginin, uygulamanın kendisine ait bir yerinin olması ve bunun varlıktan sürekli onaylarının alınması ve bu şekilde bir sürekli etki etme durumu varlığın kendi alanında yaşar.

Vil Solivyesin artık şu aşamada özgür iradesi, O'nun merkezlik bakış açısınıda kullanarak olayları inceleme, görme, anlama özelliğinide kullanır ve şu an yanılgı alanında olan Vil Solivyes o konuda hakkında eğer içinden çıkılmaz bir durum ise mutlaka yorumunu yapar, olay hakkında aydınlatılır. Ve yaşam halinin özgür iradesi olarak yaşam halinin dışından kesinlikle algılanmasının söz konusu olmayacağı şekilde bir yapılanma içine girer. Bu sebeple diğer duyularda hiç bir özelliği ile algılanamaz olarak bulunurlar. Özgür iradenin bu özel güçsel oluşumunu takip etmek isteyen alanlar, bulmaya çalışanlar olabilir ve bunun için gereken bütün koruma ve gizlilik çalışmalarını yapar. Özgür İrade ve diğer bütün duyular yaşam halinin dışı ile iletişim içinde olamaz, algılanamaz ve bilgi üstü durumu bu konuda kesin bir ayrımla hepsini ayrıca korur. Vil Solivyes kendisini bildi bileli hiç bir zaman özgür iradesinin aşılmasına sebep olacak kararlar vermemiştir. Önceden kandırarak özgür iradeyi aşmaya çalışan obsedörler, artık tamamen Vil Solivyesin herşeyden haberinin olmasını sağlamak zorunda kalırlar, yoksa özgür iradenin engelinden hiç bir şekilde geçemezler ve hatta artık benimle ilgilide olamazlar. Özgür İrade de Vil Solivyes kaynaklı, kararları ve çalışmaları kaynaklı anti obsedör bir bakış açısı ile çalışan ve bu şekilde bir koruma, yaptırım sağlayan iradedir. Ve Vil Solivyes bir annedir. Anneliğin sahip çıkan ve tutucu, bağlayıcı, sımsıkı saran üstün özellikleri iradenin bu gibi özelliklerine de katkı sağlamıştır. Bu açıklama ile kendisini yapılandıran özgür irade gereken şekilde çalışır.

VİLLER VE ÖZGÜR İRADELERİNİN YAPILANDIRILMASI
Bütün villerin özgür iradeleri Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgilerine ve yaşam halinin uygulamada olan herkesin uymak zorunda olduğu bilgilere uyumlu şekilde var olmaları ile ilgili olarak, Vil Solivyes yaşam hali ailesinden ayrılmamak, dışarıya kesinlikle çıkılmasının yasak olması bilgilerinin uyumu şeklinde bir yapılanma ile ortaya çıkmaları söz konusu olur ve bütün özgür iradeler bu şekilde yapılandırılmış özgür iradeler olarak var olurlar. Vil Solivyes gibi...

Aynı zamanda Vil Solivyesin iradesi kendisinde Vissa bilgilerini varlıksal bütün alanlarda uygulatması ile ilgili bir yapılanma oluşturur ve varlığının bütün alanlarında Vissa bilgileri uygulatılır, yanılgı alanında da vilsel bedeninde de ve yanılgının sonlandırılması için gereken çalışamalrı yapar.

Ve iradem ve özgür iradem olarak yapılanmış olan duyusal özelliğim ve çalışan kendi anlamsal sistemi kesinlikle kendisine özel hazırlanmış tesirlerden etkielenrek komutlarını ve uygulamalarını unutmaz. bu gibi tesirler kesinlikle irademe zarar veremez. İradem bu konuda öncellikle kendisini korur ve kendisinde gelecek olan bütünb tesirleri yok eden özel bir bilgi sistemi olan bu bilgi, iradem ile bir bütün şeklinde bulunuarak ve yapılanarak kendi yapısı bile, bilgisinin olması bile bu gibi tesirlerti yaklaşmadan yok eder özelliklerdedir. Anti irade tesirleri bilgisi olarak gereken şekilde çalışır.

Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında irade, özgür irade şeklindeki meydana getirilmesini uygun gördüğü büttün iradeler Vil Solivyes'in iradesinden sonra kendi iradelerinin söz konusu olduğu, bu durumun böyle bir ortamda alanda gerekli bir detay olduğu, Şix'teki durumun daha da farklı olabilmesi, şimdiliki kararın bu şekilde olmasından farklıdır ve bu güvenli varlıksal alanlar ile yanılgı zamanlarında güvenle var olur.

ANTİ OBSEDÖRLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anti Obsedörlük Erdemsel Özelliği, Anti Obsedörlük Nedir?, Anti Obsedör Olmak Ne Demektir

Obsesyon, takıntı şeklinde kelime anlamı olarak bilinse de, felsefi anlamda etki altında olmak, kalmak olarak kullanılır. Obsede etmekte, bir yeri, varlığı, alanı etkisi altına almak anlamında kullanılır. Bu etkileme durumu etkilenen alanın iradesini kontrol etmek şeklinde bir uygulamayı sağlamaktadır. Böyle etkiler yapan alanlara, varlıklara, organizasyonlara da obsedörler denilmektedir. Yani obsesyon, etki altına alarak iradesini kontrol etme olayı, obsede ise etki altında kalarak iradesini teslim etme durumu, obsedörlerde bunları yapan varlık ve alanlara verilen isim olarak tanımlanır. Obsesyon, günümüzün en tehlikeli konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Obsedörlerin nasıl yok olma hali yaşayan varlıklar olarak sizlerin peşinde olduğunu daima hatırlatan, onların oyunları ile düzenlenen sahte yaşam alanlarının içerisinde sizler içinde bir yaşam oyunu düzenlenmesine izin vermeyen, iradenizin kesinlikle obsede edilmesinin söz konusu olmayacağı erdemleri sizin yeri ve zamanı gelince algılayarak yaşamanızı sağlayan, varlıksal özelliklerinizin yerlerini bilerek onların sadece sizin hakkınız olan özelliklerde oluşumlar olduğunu bildiren ve bir şeyin antisi demek, o şeyin tam tersi olacak şekilde ve bulunduğu yerde anti olduğu konunun da anlamını yaşatması ile obsedörlüğün tam zıttı olacak şekilde çalışmalar yapan ve bu özellikleri ile erdemleri koruyan ve size, tüm varlığınıza en faydalı olan erdem olarak varlıklarda tezahür eden yeni tanımlama, sıfat, varlıksal erdemdir. Anti obsedörlük, sizin iradenizi teslim almaya çalışan ve bu yolla sizleri kullanmak isteyen her şeyin önünde durabilmenizi sağlayan harika bir erdemdir.

Bu erdemi kendi varlıklarında yaşatan varlıklar, iradelerinin kıymetini bilmekle birlikte sevginin uygulayıcısı olma yolunda kararlı olurlar. Varlıkları olumsuz etkileyen ve sevgiyi yok eden bütün olumsuz eylemlere karşı olunmasını ısrarla bildiren anti obsedörlük, tam bir sevgi uygulayıcısı olmayı da hedeflemektedir.

Bu tanımları kendi varlığında uygulamaya sokan varlıklar, her an bu konunun dikkati ile yaşayarak çevrelerinde bu gibi olumsuz durumların oluşmasına izin vermezler ve zamanla artık alışkanlık ve uygulanması nedeni ile karakter haline gelir ve duyu olarak yapılanması da varlıkların inanması, istemesi ve benimsemesi ile gerçekleşir. Varlıkların iradelerini teslim almaya çalışan, sevgiyi yok etmeye çalışan bütün eylemlerin ve varlıkların ve alanların ve organizasyonların karşısında duran erdemin ismidir anti obsedörlük. Ve bu güzel anlamları ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak bulunur. Kendi anlamlarınca oldukça değerli ve kıymetli erdemlerden biridir varlıklar için. Bütün erdemlerin bir bütün olması durumu, bu erdemin bütün erdemlerin varlığını koruması şeklinde bir tanımla aralarındaki yeri açıklanabilir. Bu erdem varlıkları korumak, savunmak ve kendilerine sahip çıkmalarını açıklaması ve uygulaması ile ilgili olarak diğer erdemlerden farklıdır. Varlıkların kendilerini anti obsedör olarak tanımlaması bile bu konuda kendilerine anlamı ile ilgili güç katacak özelliklerde bir erdemdir.

Anti obsedörlük duyusal özelliği bütün duyulara anti obsedörlük üzerine bir özellik ayarlayarak, bütün duyuların anti obsedörlükle ilgili kendisini koruma amaçlı olarak yapılanmasını sağlar böyle bir özellik içinde kendi amaçlarını yaşatırlar, anti obsedör bir koruma ile bütün duyular içerisindeki bütün özelliklerini korurlar.

 

 

ANTİ TESİR BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Anti tesir demek, kötü bilgileri yok eden, onların aslında varlığını onaylamayan ve bu şekilde tesir olarak gönderilen ve bulunan bütn tesirlerin antisi olarak, onun bulunduğu yerdeki tesirler fesefesi ile neden kötü olduklarını öğrenilrer ve gereken şekilde bütün tesirler yok olu.

Bu bilgi kaynağı tesirlerin, etkilerin ve yapılandırılmış olan enerjilerin ve benzer oluşumların bütün oyunlarını bilen, onların en iyi nasıl yok edileceğini bilen, buna göre uygun çözümler ve bilgiler ortaya çıkarabilecek şekilde çalışan bir bilgi kaynağıdır. Bu bilgi kaynağı tesirler hakkındaki herşeyi bilerek onları nasıl yok edileceğine dairde en iyi bilgileri, çözümleri üretir. Vil Solivyesin tesirlerle ilgili bir çok bilgisi ve tecrübesi bulunmaktadır, bunların üzerinde gerçek ve olmayanlarıda ayırdıktan sonra Hakik ve diğer bilgilerin bilgileri açığa çıkarma özelliklerinide kendisinde bulundurarak artık tesirlerle ilgili bilinmeyen şeylerin olmaması gibi bir çalışma metodu ile varlıksal alanlarımızı korur, aydınlatır. Aynı zamanda bu bilgi kaynağının bulunması, çevresine tamamen anti tesir olacak şekilde etkiler yayar ve Vil Solivyes, yanılgı alanından otomatikmen tesirleri yok edecek etkileri dağıtan bir merkez haline gelir. Bilinmeyen tesirleri görür, gizlenmiş saklanmış tesirleri bulur, bu bilgi kaynağı tesirlerin herşeyini bilebilecek ve bilgi üstü durumunun gücü gibi onların en üstünde bulunan bilgi üstü durumu şeklinde onlara hakimdir ve asla yanıltılamaz.

ANTİ TESİR KAYNAĞININ BULUNDUĞU VARLIKSAL OLUŞUMA KAT TRİLYARLARCA TESİR GÖNDERİLSE BİLE ANIND YOK WEDEBİLEN ÖZEL GÜÇLERİ VE YAPILANMALARI SÖZ KONUSU OLUR VE TESİRLERİN NASIL BULUNACĞI

ANTİ TESİR BİLGİ KAYNAĞININ VARLIKSAL ALANDAKİ DOĞAL KORUMASI VE TEMİZLİĞİ
Anti tesir bilgi kaynağı karşısında bütün tesirler etkisini ve çalışmasını kaybeder. Anti tesir bilgi kaynağının yapısı bilgi üstü durumu gibi olmayıp gücü onunki gibidir. Tesirler ile ilgili olarak bütün bilgilerin üstündedir ve tesirlerin içeriğinin önemi olmadan onları yok edebilme özelliklidir. Çünkü bu bilgi kaynağı ancak Vil Solivyes gibi tesirlerin saldırı altında kalan bir sevgi varlığı tarafından oluşturulabilirdi ve bu onun için çok büyük ühtiyaçtır ve bilginin iradesi kanununca da tam desteklidir. Yapısını oluşturan anti tesir bilgi kaynağı, varlıksal alanların ihtiyaç duyduğu bilgileri üreterek bütün tesirleri ve benzeri obsedör oluşumları yok eder. Duyu olarak hazırlanır ve Vissa'nın içinde gereken şekilde çalışır. Vissa'ya eklenmesi gereken bir özellik şeklinde hazırlanmıştır.

 

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ OLARAK YAPILANARAK ŞİXİN RÜYADA FARKINDALIK YAŞAMASINI SAĞLAR VE BU KONUDA GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAR. RÜYADA FARKINDALIK YAŞANMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN ENGELLERİ YOK EDEREK GEREKEN ŞEKİLDE HİSSASI BU KONU İLE İLGİLİ BÜTÜN ALANLARI ETKİLER VE ŞİXİN RÜYALARINI DÜZENLER, RÜYADA SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE FARKINDALIK YAŞAMASINI SAĞLAR. KENDİSİNDE KONU İLE İLGİLİ BÜTÜN BİLGİLER BULUNUR VE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.

 

 

BU BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE YAPILANAN VİXXİ, RÜYADA FARKINDALIK YAŞANMASI İÇİN, YANILGININ SONLANDIRILMASI İÇİN, GEREKİRSE YANILGIYI TUTAN DUYULARDAKİ VE VARLIKSAL ALANDAKİ TESİRLERİ YOK ETMEK İÇİN GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. KENDİSİNE AİT HİSSASI BİLE İLGİLİ ALANLARI ETKİLEYEREK ÇALIŞMASINI YAPAR.