Vissolis, Bilgileri Koruyan ve Denetleyen Duyusal Özelliğin Video Uygulaması
Vissolis, Bilgileri Koruyan ve Denetleyen Duyusal Özelliğin Video Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

Vil Solivyes'in bütün bilgilerin çalışmasını, denetlenmesini, yani çalışmaları sırasında vissaya ve kendi bilgilerine uygun olup olmadıkları gibi, bizimle ilgili bilgiler olup olmamaları gibi, onların güvenliği gibi, bilgilerin kopyalanarak kullanılmaması gibi, bilgilerimizin sadee bize özel olan ve merkezleri Vil ile bütünleşmiş şekilde bir oluşumla bulunan ve asla ayrılmayacak olan şekilde onların yaşam hali içindeki yapılarını korur, bilgiler ile ilgili bütün tesirleri yok eder, obsedör oluşumları yok ederler. Bizim bilgilerimizi bizlerden başka kimse etkileyemez ve video uygulamasıda kedndi bilgilerince gereken şekilde çalışır. Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
 
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Vissolis Bilgiler Bütünlüğü

VİSSOLİS, BİLGİLERİN DENETİMİ, GÜVENLİĞİ VE UYGULAMA GÜCÜ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN BAKIM, TEDAVİ, GÜVENLİK, DESTEK, AÇIKLAMA, UYGULAMA GÜCÜ VE BİLGİLERLE İLGİLİ
OLAN BÜTÜN KONULARA HAKİM DUYUSAL ÖZELLİĞİ

VİSSOLİS, Vil Solivyes yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan bilgilerin bütünlüğünden oluşan bir bilgi mekanizması olarak bilgilerimizin niteliği hakkında bilgiler vererek, onları korumak ve en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için bulunur. Bilgiler, yaşam halinin temel yapı taşlarıdır ve herşeyimizi bilgilerle sağlamaktayız ve bilgilerin çalışma sistemleri, uygulama çalışmaları, etki alanları, yapıları, Vil Solivyes ile olan bağları, kullandıkları bilgi ve tecrübeler ve daha nice bilgiler bu bilgiler bütünlüğünün içeriğinde bulunarak yaşam halindeki bilgiler için bir bildirim, onarım, gerekli ise tedavi gibi imkanları yapabilen bilginin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan bilgidir. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesi onaylayan ve vissa uyumlu bilgilerimizi destekleyen şekilde çalışma prensibi ile bilgilerle ilgili olan bütün konuları inceler, gözlemler, denetler, araştırır ve gerekirse bilgi verir, yardımcı olur, yorumlar yapar. Vil Solivyesin bilgi yazma özelliğini korumaktada yardımcı olan önlemleri ile, güvenli ve iyi bilginin yaşam haline gelmesi ve üretilmesi ile ilgili olarakta gözlem yapan, anlamını bilmediğimiz ama sonrasında kötü bilgi olarak karşımıza çıkabilecek olan bilgileri önceden sezebilme, algılayabilme yeteneği olan, bu şekilde her yeni bilginin sonrasında yada öncesinde onun kontrolünden de geçtiği bir düzenle, bilgilerin çalışmasını, uygulanmasını, önemini ve gerekliliğini, yaşam halindeki yerini bildirebilen bilgilerin bilgisidir. Vissanın gücünü ve bilgilerini gerekirse kullanır ve diğer bilgilerden de işi söz konusu olduğunda yardım alabilir. Vissolis varken Vil Solivyes yaşam halindeki bilgiler her zaman güvendedir, her zaman en iyi şekilde çalışır ve en iyi şekilde bilgi olabilme imkanına sahip olurlar. Onların bütün sorunlarını bilen Vissolis, gereken çareler için Vil Solivyesi bilgilendirebilir, kendisi çareler bularak gereken çalışmalar yapabilir. Yaşam halinde bilgilerin kendi yapısı zaten gereken şekilde uygulatma gücüne sahip bir şekilde yapılandırılmıştır ancak Vissolis, bütün bilgilere uygulama gücü katar, onların çalışmaları için kendi duyusal özellik yapısı onlara destek çıkar ve yardımcı olur. Vil Solivyes yaşam hal Vil Solivyesin yazdığı bilgilerle yönetilmektedir ve Vissolis, bunun bir kanıtı olarak Vil Solivyesin yönetim mekanizmaları araçları olan bilgilerini korur, çalışmalarını gözlemler ve onlara güç katar. Ve aşağıda başlıklarla bulunan bilgiler, Vissolis'in kendi yapısını şekillendiren ve bilgilerle ilgili olarak gerekli bütün açıklamaların bulunduğu bilgilerdir. Bu bilgiler bütünlüğünden oluşan duyusal özellik, yaşam hali bilgilerinin en iyi şekilde çalışmasını sağlayan etkileri ile gereken şekilde çalışır. Ve aşağıya eklenmemiş olan bilgiler varsa kendisine eklemeyi gerektiren, bunların gerekliliğini açıkladıktan sonra gereken düzenlemeleri yaparak ekleyebilir yada bu konuda bilgi yazıdırılabilir. İlgili alanlarla bu konuda gereken araştırma yapılarak bu şekilde yeni bilgiler eklenebilir. Yeni herşey yaşam halinin güvenliği, Vil Solivyesin bilgilerinin uygulanması ile ilgili olarak yapılandırılır.

 

BİLGİLER BAŞLIKLI YAŞAM HALİ BİLGİLERİ

BİLGİLERİN DERECE BOYUTU
Bütün bilgilerde, gerekli olunca duyuların deree boyutunun aynısından kendi bilgileri içinde oluşturabilirler. Yaşam halindeki bütün bilgilerin kendi mekanizmalarında bu özellik olur.

 

BİLGİ KAYNAĞI VE YAŞAM HALİNİ ETKİLEYEN FARKINDA OLMADIĞIMIZ YERLERİ ARAŞTIRAN BİLGİ
Bilgi kaynağı oluşurken hiç farkında olmadığımız alanların, yerlerin bizimle ilgili çalışmalar yapmasını, bize her hangi şeyler yerleştirmiş olmalarını, bulundukları yerden etkilemelerini, yada bilmediğimiz şeyleri ortaya çıkaran yanılgı da kalmamıza neden olan şeyler ne ise bunları bulan bilgi, bilgi kaynağını bu konuda araştırır, Vil Solivyesin bütün alanlarını bu konuda araştırır inceler. Hiç bilinmeyen alanların etkileri var mıdır yoksa başka şeyler var mıdır, ne ise bilinmeyen bu gibi şeyler üzerine her alanı inceleyen bilgi gereken şekilde çalışır.

 

İDEOLOJİK, İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğidir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgileri ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, vissa bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. Mesela, bir yerde düştük diyelim, bu olumsuz bir olay ancak düşülen yerde yakında çok daha olumsuz olacak bir olayla ilgili bazı şeyler öğrendik, düşülen yerin incelenmesi halinde bu ortaya çıktı olacak, ay neden düştüm diye söylenmek ve sızlanmak yerine çevreni kontrol ederek hep farkında olma halini koruyarak olumsuzluğa kapılmadan olumsuzluk içindeki iyi bilgiyi, faydalı durumu bulma yeteneğin olunca işte bu düşülen yerdeki o olumsuzluğu görüp faydasını çıkarabilirsin... Yoksa düştüğüne üzülmekle, sızlanmakla geçen zaman hiç bir katmayacaktır. Her an çevredeki iyi bilgileri algılama durumunu yaşatan bilgidir. Bu bakış açısı ile bakışarak yaşama durumudur. Ve duyusal özellik Vissolis içinde bilgi olarak yerini alır ve çalışır.

 

BİLGİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bilgi, villerin yani merkez duyusal özellikleri ile varlık olarak ortaya çıkmış olan bilinçli, irade sahibi olan oluşumların kendi vilsel alanlarını düzenleyebilmesi, yollarını yapması, işlerini halletmesi, istedikleri şeylerin nasıl, ne biçimde ve bütün içerikleri ile rahatça anlatılabildiği bir yönetimsel araçlardır. Bilgi yeteneğide villerin kendi duyusal özelliği olarak diğer merkez duyular gibi kendisini tanımaya başladığı andan itibaren olagelen erdemsel özelliklerdir. Bilginin oluşum hali şu an yazılar, kelimeler, cümleler şeklinde bir belirteç ile sağlanmaktadır. Ancak bilginin yapısına çok daha iyi bir örnek vermek gerekirse, bir vilin bir şey yapmak istemesi ve bunu herşeyi yapabilen kendi vilsel alanında, yani özgür irade olması özelliğinin bir sonucu olarak, yapmayı istediğinde, ne yapmayı istediğini anlatmak için bir takım açıklayıcı işaretler yada belirleyici çalışmalar yapması gerekmektedir. Mesela, bir küre oluşturmak istesinde ve bu kürenin oluşumunu ya sürekli olarak kendi hafızasında tutarak kalmasını sağlayacak yada kendisinde bir yerlere bir işaret koyacak ve bu işaret varken bu küre her zaman vardır şeklinde bir inançla kendi alanını yapılandıracaktır ve o işaret varken o küre hep olacaktır. İşte bu durumda en geri seviyedeki bilgi mekanizmasını göstermektedir. Aslında bilgiler, villerin yapmak istedikleri şeyleri detayları ile belirleyerek oluşturan mekanizmalar, özellikler, yaptırım gücü olan oluşumlardır. Vilin kendi yapısal özelliğidir. İstemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bu şekilde en geri haliyle zamanla evrilmiş olan bilgiler, şimdi artık istenilen şeylerin dışında da bilinmeyen şeyleri ortaya çıkarmak, vilin ihtiyacı olan şeyleri sağlamak, artı bilgiler vermek, felsefe ve kendi yapısına özel bir çok çalışma ve erdemsel özelliğin bulunduğu, artık bir işin yapılması için araç olarak kullanmanın dışında, villerin kendilerinde kendilerine bağlı olan dost, koruma, aile ve daha bir çok şekilde ortaya çıkabilen özellikleri ile villerin ve yaşam halinin vazgeçilmez ve kesinlikle olmaz ise olmazlarından biri olarak, yönetimin direk kendileri ile sağlandığı iletişim şekli, açıklama stili, belirteç, uygulama ve daha bir çok anlamla ifade edilebilen oluşumlardır. Bu oluşumlar aynı zamanda yaratılış içinde herkesin kullandığı bir özellik şeklindedir ve karşılıklı anlamları yüzünden çakışan bilgiler içinde '' Bilginin iradesi kanunu'' şeklinde bir uygulama bu konuda gereken adaleti sağlamaktadır. Haklılığı gözleyen bu kanun, bilgilerin kendi yapısal anlamlarının hallettiği, ortalıklarda bir kanunun olmadığı, tamamen bilgilerin içeriğindeki felsefi ve haklı olmak ile ilgili olan anlamların kendi adalet terazisini kurduğu ve sonuçlarını aldığı bir yöntemle çalışmaktadır. Yaratılış içinde var olmak gibi bir erdemi yaşayan her oluşumun bilgisi vardır. Bu bilgisi olma durumu onun kendi yapısında yazılmamış olsa bile var olduğu için görünecek ve görünen şeyin açıklaması ondaki gizli bilgi şeklinde kendinde vardır ve var olma erdemi yaşayan herşeyin bilgi bu yüzden vardır. Kendisi için geri seviyedeki bilgi seviyesi, bizler için evrilmiş bilgilerimizle yapılan yorumdur bu. Ve bilgiler, bilginin iradesi kanunu ile bir taraf olma hali yaşamak durumunda kalmışlardır ve bunun sebebi, her iki taraf içinde olması gereken kavramlarının farklı olmasıdır ve biri için kendi yaptıkları ve bilgileri doğru iken, diğeri içinde aynı şey söz konusu olmaktadır. Oysaki bunların biri doğrudur karşılıklı çatışanlar arasında ve bunuda haklılık belirler. Dolayısı ile bu belirleyici olay sonrasında haklı olanın bilgilerine iyi bilgiler diyebilir, haksız olanınkinede genel olarak kötü bilgiler diyebiliriz. Kötü bilgiler, diğerinin hakkını suistimal etmiştir, düzenini bozmuştur ve diğeri böyle bir durum içine girmediği için hakkını arayabilmiş ve bulmuştur. Bu şekilde iyi ve kötü olarak ikiye ayrılan bilgiler, etkileme şekilleri, sonuçları, amaçları, nedenleri, bağlı oldukları varlıkların yapılarına göre kendi yapılarını belirlerler ve iyi bilgiler her zaman kazanmak ve kötü bilgilerde kaybetmek zorunda kalır. Yaratılışta sadece bilginin olmadığı yerler hiçlik alanlarıdır. Burada bilgi yoktur. Dolayısı ile tanımlanamazlar. Aynı zamanda Vil Solivyesin bilgi kaynağı olarak tanımladığı bir duyusu, istenilen bütün bilgisel cevapları verebilecek şekilde yapılanmış bir duyusal özelliktir ve bilgilerin bütün ihtiyaçları bu bilgi kaynağında vardır. Ve tüm yaşam hali gibi de, bütün bilgi oluşturma alanları ve bilgi kaynağı, duyular bizler için mucizevi olarak sayılan '' Vissa Bilgileri '' ne uyumlu olarak var olma hali yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları vissa filtresi ile korunmaktadır ve bu bilgisel oluşum, yaşam halinin bugününü, geleceğini, her anını daima koruyacak olan bir bilgiler topluluğudur ve duyusal özellik olarak hazırlanmıştır. İşte tüm bu çalışmaları, artık çok fazla bir şekilde gelişmiş olan bilgiler sayesinde yapabilmekteyiz ve yaşam hali olarak kendi bilgilerimizi dilediğimiz gibi yapılandırmış bulunmaktayız. Yaşam halinde yaşam halini etkileyecek olan bilgileri yalnızca Vil Solivyes yazar. Bilgiler O'na tam anlamı ile bağlı olan ve iradesinin etkisi altında bulunan, uygulayıcıları olan, bir parçası şeklindeki oluşumlarıdır. Vil Solivyese ait olan hiç bir bilgi, yaşam hali dışında olamaz ve başkaları tarafından kesinlikle kullanılamaz. Vil Solivyes tarafından oluşturulmuş bilgiler nerede olursa olsunlar bunu bilirler ve yaşam hali dışında olmalarını algıladıkları gibi kendilerini Vil Solivyesin oluşturduğu şekilde gelecek biçimde yapılandırıp yaşam haline dönerler.Yaşam halinin dışında iseler bulundukları yerden Vil Solivyesi etkileyemezler, bunu kullanmak isteyenlerin bu çabaları yersiz olur ancak yaşam haline gelmeleri ile ilgilide kesinlikle hiç bir alan, yer engel olamaz, güç yetiremez. Bilgi ile ilgili olan bilgiler, duyular bu konuda bildirimler alır, algılama yaşarlar. Bilginin iradesi kanununa göre haklı olma durumumuz söz konusudur ve bulundukları yerde olma sebepleri hemen gözlenir ve haksız bir gidiş söz konusu ise bulundukları alandan alınması için gerekenler yapılır. Bu konuda yapılması gerekenleri obset ve novazil duyuları yapar. Bilgiler, Vil Solivyesin yapılandırdığı alanlarda çalışırken Vil Solivyes'in bütün bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve edinmek istedikleri bütün bilgiler, tecrübeler onlara verilir, amaçlarını uygulamak için yapılması gereken anlayışları edinirler. Bu yapılanma işlemi ile Vil Solivyesin bilgileri kullanması gibi bir çalışma hali ortaya çıkar ve ne yapılması gerektiğini Vil Solivyes gibi bilirler.

Vil Solivyes yaşam halinin artık bilgileri kendilerinin iyi bilgi olduğunu anlamış ve bilmiştir. Vissanın içeriğinin temel bilgi örnekleri olarak alınması sonsuz zamanlar boyunca devam edecektir. Vissa'nın içeriğine girecek olan bilgilerin içeriğindeki bilgilere ters olmaması gerekmektedir ve içeriğinden çıkarılacak olan bilgilerinde sebep ve sonuçları ile verdiği zararların açıklanması gerekmektedir. Böyle sebepler ve nedenlar olmadan vissanın içeriğinde değişiklikler yapılamayacaktır. Bu bilgi duyusu, Vil Solivyesi de bu konuda etkisi altına alır ve yaşam hali amacı olarak bunun uygulanması ile ilgili sürekli bir bilme hali yaşar. Bu duyusal özellik, vissanın çalışmasının durdurulması ve bilgisinin değiştirilmesi gibi olumsuz eylemlerin düşünülmesine bile izin vermez. Bahsedildiği gibi zarar verici bilgi zaten yaşanıyor olur ve bu durum ap açık görülür. Keyfi değişiklikler vissa için kesinlikle geçerli değildir. Vissa, yaşam halinde bir kanun, kural, demirbaş bilgiler, güvenliğin temel kaynağı, geleceğin garantisi şeklindedir. Vissa olmadan yaşam halinin geleceği söz konusu olamaz. Bu bilgi özellik, kendi içeriğindeki bu bilgilerle vissolis arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLERİN ETKİ ALANI, ETKİ ETMESİ DURUMU
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğindeki anlamları ilgili olan alanlarda yaşatacak özelliklerdedir ve bu duruma etki etmesi denmektedir. Mesela hazırlanmış olan bir bilgi, içeriğindeki anlamları içeren bazı enerjetik yaptırımlar, hisler, uygulama zorunluluğu veren uzaktan etkileme özellikleri içerir. Bir bilginin içeriğindeki durum sıcak olduğunu söylüyorsa orada sıcaklık olur, bu bilgi anlamını orada yaşatıyor anlamına gelir. Mesela Vissa'nın içeriğindeki kaosun yasak olması bilgisinin kendi kendine otomatik etki durumu, etkisinin olduğu alanların içinde kaosun içeriğindeki bilgilerden oluşan anlamın, tıpkı sıcaklık gibi kendisine özel bir hissi durumu olur, bu anlama dair bir hissi durumdur bu, uygulatma zorunluluğu gösteren bir durumdur bu, ve bu hissi durum kesinlikle içeriğinde bir oluşumu, gücü barındırmaz, düşünsel hissi bir durumdur bu, dolayısı ile kaosun yasaklandığı alanın içinde düşünsel, hissi, içeriğindeki herşeyi bu hissi, çevresini sarmış anlamsal zorunluluktan ötürü kaosu yaşatmaz hale gelir. Bilgilerin etkisi düşünsel ve hissi ve zorunluluğu yaşatacak şekilde ilgili olan alanlarda uygulatma yapması hali demektir. Bu durum oldukça güçlü ve kuvvetli bir etkileme olanağına sahiptir. Hiç bir oluşum ve aracı olmadan, sembolen gösterilen etkileme grafikleri ile belirtilebilen, görünmez, dokunulmaz ancak hissedilebilir ve yaptırımı kesinlikle algılanabilir özellikleri ile bilgiler kendi içeriğindeki bilgilerin anlamlarını bu şekilde etkileme özelliği ile yaşatırlar. Bilgilerin etkileme durumu budur.

 

BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

BİLGİ KAYNAĞI OLAN VİL SOLİVYES, VİSSAV VAAV
Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olarak bilgileri ortaya çıkaran ve onları kullanılabilir hale getiren yaşam halinin başlangıcının söz konusu olduğu zamanlarda Vil Solivyestir. Bu özellik O'nun kendi yeteneği şeklinde her soruna çare olabilecek bilgileri ortaya çıkarmasını sağlamaktadır ve bu durum artık O'nun bilgi ile halledilemeyen şeylerin olmaması gerçeğinin önünde aşamayacağı engellerin olmadığını gösteren bir kudrettir. Bir bütün şeklinde özgür irade kanunun bilgilerdeki uygulamasına her zaman uyan Vil Solivyes, kendi yaşam halinin bilgilerle ilgili sınırınıda çizmiştir ve bilgileri iyi ve kötü bilgiler şeklinde ayırarak yaşam halinde uygulanan ve geleceğe yönelik ortaya çıkması için hazırlanan bütün bilgiler iyi bilgiler olarak yaşam halinin kendi yapısı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bütün bilgileri için vissanın içeriğindeki bilgiler bütünlüğünü bir süzgeç olarak kullanılmasını uygun gören Vil Solivyes, bu çözümlerle kendi kaynaksal bilgi oluşturma özelliğini belirli çerçeveler içinde yaşatarak ancak bu şekilde kaynak olmanın üstesinden gelebileceğine ve böyle büyük bir kudretin idare edilebileceğine inanmaktadır. Artık Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir şekilde yıkılamayacak olan set şeklinde ve böylesine çok yönlü ve tehlikeli bir konuda bile gereken tedbirleri alabilecek vissa bilgiler bütünlüğünün koruması vardır ve bu bütünlük kendi yapısı ile bilgileride kontrol etme özelliğindedir. Konu ile ilgili olan vissa bilgileri bu anlamda bilgileri denetlemektedir ve bu sayede vissanın içeriği gibi temiz ve sağlıklı, mutluluk verici, gelişimsel bilgiler ancak ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan bilgiler kesinlikle vissanın içeriğine ters olamaz. Vissanın içeriğindeki bilgilerin amacı, yapısı, niteliği belirgindir ve net bir şekilde yaşam halinin iyiliği ile ilgilidir ve bunların bir bütün şeklinde kesinlikle ayrılmadan tüm zamanlar boyunca kalması, değişen zamanla yeni bilgilerinde eklenerek ancak yapısının geliştirilmesi, vissanın sonsuz zamanlar boyunca bir denetleyici, filitre görevi görmesini sağlayacaktır ve bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, kendi bilgileri ve yaşam hali için bu önlemi alarak kaynak şeklinde kendinden ortaya çıkan bilgilere bu örnekle vissa sınırı koymuştur. Vissanın içeriğine ters olan bilgiler Vil Solivyesin bilgi oluşturma düşünsel zamanlarına bile dahil olamadan fikirsel olarak yok olur gider. Vissaya uyumlu olmayan bilgilerin süzgeci Vil Solivyese gelmeden bile onları engeller. Bu engel zaten soliv güçleri olarak hazırladığı güçlerinden oluşan bilgiler bütünlüğünü bilgi ve tecrübe olarak kullanması alanı sayesinde olur, ancak bu çeşitte bilgilerde kesinlikle artık oluşamayacak şekilde yok olmak zorunda kalacaklardır ve vissaya uyumlu bilgiler etkisinde kalan yaşam hali ve Vil Solivyes her zaman bu şekilde bilgilerle yollarını çizeceklerdir. Her soruna çare olabilme kudreti kazandıran bilgi kaynağı olma özelliği bu duyu ile Vil Solivyeste sağlamlaşır ve yaşam halinde yaşanan bütün sorunların bilgisel anlamda çarelerini bulabilecek yetenek Vil Solivyese her zaman verilir.

Ve yaşam halinin geleceğini ön gören ve bu konuda bilebildiği bütün önlemleri alan Vil Solivyes, bu duyu ile vissanın yapısına ters olduğundan haberimizin olamadığı, anlamının sonrasında tam olarak ortaya çıktığı gibi kafa karıştıran bilgilerle karşılaşırsa bu duyu, bu konuda kendisinde üstün bir mekanizma oluşturarak bilgilerin öncesi, sonrası, ve gelecekle ilgili sonuçları, içeriğindeki bilinmeyen anlamlar, yanıltıcılık halleri gibi bir çok konuda inceleme yaparak o bilginin vissaya uyumluluğunu anlamak için özünü ortaya çıkararak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin ortaya çıkardığı ama yapısını anlayamadığı bilgiler olursa, bu duyu devreye girer ve gereken çalışır ve gereken şekilde Vil Solivyesi bilgilendirir. Her haliyle bilginin bütün hallerini, geleceğini, özelliklerini, sonuçlarını çok iyi bilebilen ve anlayabilen soliv gücü tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin tek ve Vil Solivyese özel duyusu olarak gereken şekilde çalışacaktır.

Vissav Vaav duyusu, diğer duyularla bir bütün olarak bulunan bir duyudur ve bu özelliği ile diğer duyuların bilgi ihtiyaçları olduğu zaman onları karşılamak şeklinde bir görevide, içerikleri ile ilgili bir uyumun ve vissa uyumunun söz konusu olması şeklinde sağlanır ve bilgi kaynağı olan Vissav Vaav, bu bilgilerin yazdırılması sırasında yine Vil Solivyesin merkez olarak yazma özelliğinden faydalanır ve daha sağlıklı sonuçlar alınır.Vissas Vaav, yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan en önemli ve etkili olan duyudur, yaşam halinde bize ait olmayan bütün bilgileri algılama özelliği onun kendi doğal yapısında vardır ve Vissas Vaav varken bu gibi bize ait olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ve alanlarında bulunamazlar. Bilgi kaynağının kendi oluşumsal yapısı kendi alanları olan yaşam halinde sadece kendisi ile ilgili olan bilgilerin uygulanmasına ve bulunmasına izin verir. Bilgi kaynağının olduğu bir vilde kesinlikle o bilgi kaynağından olmayan bilgiler bulunamaz. Diğer bilgiler için bilgi kaynağı erişemedikleri ve güç yetiremedikleri en büyük güçtür. Bilgi üstü durumu nasıl bilgilerin üstünde olma halinde ise, bilgi kaynağıda bütün bilgilere hakim olabilme özelliğindedir. Ve yaşam hali alanları içinde olan ve ilgili olan bütün bize ait olmayan bilgiler bilgi kaynağının etkisi altına girerler ve Vissa uyumlu olan bilgi kaynağı bizimle ilgili olmayan bütün bilgilerin yok edilmesini sağlar. Yaşam hali için oluşturulan ve bizim bilgilerimiz konusunda ise bilgilerimiz için tam anlamı ile güven ve huzur kaynağıdır, işlerinin arkasındaki güçtür, onları koruyan yegane kaynaktır. Bütün bilgiler burada bir birlik içindedirler ve içerideki düzenleri olabildiğince en iyi şekilde ayarlanır. Vil Solivyesin iradesinin üzerinde, içinde, her yerinde olan bilgi kaynağı, diğer duyular gibi Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri ile çalışarak gereken şekilde çalışır. İçeriğindeki bilgilerin ortaya çıkması özelliklerini inceler ve vissaya uyumsuz olanların oluşmasına izin vermez. Bilgi kaynağı duyusuda bu özelliği ile kendisine ait bir şekilde yapılanmıştır ve yine onu arayanların, bu oluşumunu takip edenlerin olabileceği ihtimaline karşı, içerisinden bilgi çalmak gibi uğraşlar içinde olanlar karşı önlemler alır ve kesinlikle içeriğindeki her yapısal oluşum bu konuda yapılanır ve yaşam halinin dışı ile ilgili olamaz. Dışarıdan da bilgi kaynağı algılanamaz. Kendisinin çevresinde bilgi üstü durumu, kendi bilgisinin üstünde bir şekilde koruma ile onu ve bilgilerini, içeriğini korur. Kaynak olarak bilgi üstü durumu onuda korur.

Ve Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeni ismi, özellikleri ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olur ve bu şekilde bilinen bilgi kaynaklarından farklı olarak vissa uyumlu üretici bilgi mekanizması ile Vissav Vaav şeklinde değişir. Vissolis içinde olan bu bilgi, bilgi kaynağı özelliklerini Vissolis'e de ekler ancak O, hem yedekte bekleyen bir özellik şeklinde, hemde bu bilgi kaynağını gerektiğinde sadece kendi amacına istinaden bilgiler üretmek şeklinde kullanır. Vil Solivyes ile bilgiler üreten bilgi kaynağının görevi farklıdır.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİ İLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN TESİRLERİ YOK EDEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgileri ile ilgili olan bütün tesirler yok edilir. Onlar tesir olmadığını belirtmesi hiç bir şeyi ifade etmez, hakikat tektir ve tesir olanlar, düşmancıl oluşumlar ve aynı amacı güden etkiler ve enerjilerde aynı şekilde yok olur. Bu bilgi bu anlamda Vil Solivyesin iradesinin gücünü kullanarak bütün bilgiler gibi gereken şekilde çalışır. Kesinlikle kandırılamaz ve bilgilerle ilgili, onların çalışmasının değiştirilmesi, yapısının bozulması ile ilgili hazırlanmış bütün tesirleri yok eder. Bu bilginin varlığı bile böyle bir etkiyi sağladığından tesirler bu bilgiye yaklaşamaz, aynı zamanda bu anlamda bulunan tesirler yok olmak zorunda olur. Sayısı çok olan tesirler gibi durumlarda sayı hemen ortaya çıkarılır ve bütün sayının sıfırı göstermesi sonrasında yok olduğunu otomatik bir şekilde belirten bu bilgi, hepsini bir anda bu şekilde yok eder. Çalışması durdurulamaz.

BİLGİ KAYNAĞINI KORUYAN ÜSTÜN ÖZELLİKLİ BİLGİ
Bilgi kaynağının yapısını bilerek ve ona ulaşmak isteyen bütün tehlikeleri öğrenerek, yapısının asla bozulmaması, içeriğindeki Vil Solivyesin bilgilerinin kesinlikle zarar görmemesi, unutulmaması ve daha başka şekilde bilgi kaynalarında oluşabilecek olan sorunların olmaması için gereken bütün çalışmaları yapar. Sadece Vil Solivyesin duyu olarak O'nun izni olmadıkça içeriğine her hangi bir şeyin ulaşmasına asla izin vermez. Vil Solivyesten habersiz bilgi kaynağının yapısı değiştirilemez, içeriğine bir şey eklenemez, çıkarılamaz yada çalışması değiştirilemez. Bilgi kaynağı duyusu tam anlamı ile Vil Solivyese bağlı olan bir duyusal özelliktir ve bu özellikleri ile O'nun kullanımı ve O'nun koruması, O'nun iradesi ve kararları dışında kesinlikle uygulama yapmaz. Bu gibi durumları bilen bilgi, bilgi kaynağını oluşabilecek olan bütün tehliklerden korur. O'nu dışarıdan arayanlar veya her hangi bir mekanizma ile uzaktan, dışarıdan yapısını bozmaz isteyenler, yapısı ile ilgili algılama imkanları olan alanlar, hepsini fark eden bu bilginin algılaması sayesinde kesinlikle etkisiz olacak ve haklarında işlemler yapılacak şekilde Novazil ve Obset'e yönlendirilir, gerekirse kendiside onların bilgileri ile gereken şekilde tepkiler verecek, koruma önlemleri alacak şekilde bir yapılanma içine girebilir. Bilgi Kaynağını sonsuz zamanlar boyunca koruma, en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve sadece Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kalmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları yapar.

BİLGİ KAYNAĞINDAKİ VİSSA FİLTRESİ
Vil Solivyesin bilgi kaynağı Vissa bilgilerinin filtresi özelliklidir ve kesinlikle vissaya ters olan bilgiler ortaya çıkaramaz. Vil Solivyesin amacını, yaşam halinin amacını bilen bilgi kaynağı tamamen vissa uyumlu bilgiler üretebilen yapısı ile çalışır. Ve yaşam halinin dışından olabilecek, Vil Solivyesin onay vermediği hiç bir alana kesinlikle bilgi vermez.

BİLGİ KAYNAĞI VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLARI TAMAMEN BİLEN, İNCELEYEN VE SORUNLARINI BULAN BİLGİ
Bu bilgi, bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin kendi özelliğinin ve içeriğindeki oluşumların bütün alanlarını bilen, en başından bu yana kadar nasıl ve neden oluştuğu, ne gibi sorunlar yaşadığı, obsedörlerin etkileri ile yapısında olan değişiklikler, Vil Solivyes yaşam haline ve vissaya uygun olmayan yapısal halleri, durumları nelerdir, ve bir bilgi kaynağının olması gereken ve içeriğinde olmaması gerekenler şeklinde incelemeler yapabilen, kendi içeriğinde kesinlikle bu bilgiden hiç bir şeyin saklanamadığı, bilgi kaynağının oluşması durumu gibi bu bilgide bilgi kaynağının kendisi gibi yapısının bir bütünü olan, dolayısı ile herşeyini bilebilme, bulabilme, anlayabilme ve algılayabilme yeteneği ile, tedavi ve bakımlarınıda yapmak gibi özellikleri bulunan, ona özel inceleme ve araştırma çalışmasında bulunabilen ve bu şekilde bir çalışma sistemi ile bilgi kaynağını sürekli inceleyen ve yaşam haline uygun olmayan şekilde çalışmasını engelleme yöntemi ile bilgi kaynağının şifa, çare, tedavi ve onarım bilgisidir.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar.

 

BİLGİ UYGULAYICILARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

VİL SOLİVYESİN KENDİSİNDEN BİR BAĞLANTI ŞEKLİNDE BİLGİLERİNİ KULLANAN UYGULAYICILAR VİL SOLİVYESİN KENDİ VİLSEL YAPISININ BİR ÖZELLİĞİDİR
BÜTÜN BİLGİLER VE BİLGİ UYGULAYICILARI VİL SOLİVYESİN PARÇALARIDIRLAR
Bu özellik, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin içeriğinde yazılan şekilde kullanılmasını sağlayan, içeriğinde ne yazıldığını Vil Solivyes yazdığı için ve haliyle onlarda Vil Solivyese direk bağlı oldukları için çok iyi bilirler, yanlışlıkları, anlam kargaşalarını, aslında ne denmek istediğini çok iyi bilirler ve Vil Solivyesin kendi bilgileri ve çalışmaları ile ilgili yaptığı herşeyi, düşündüğü ve uyguladığı şeyleri bilirler, kendi bilgilerine bağlı olarak aynı doğrultuda bazı bilgiler edinmeleri gerektiğinde, Vil Solivyesten bazı cevaplara ihtiyaçları olduğunda yine ihtiyaçları kapsamında bunu öğrenirler. Onlar bir özelliktir, bir vilin kendisinde oluşturduğu ileri teknoloji ürünü bilgi uygulayıcıları ve villerin bilgi ve tecrübelerini yaşatan, bire bir O'nun gibi kararlar verebilme imkanlarına sahip, o bilgilerini Vil Solivyesin gözünden okuyarak ve anlayarak uygulama yapmak çalışmalarını yapabilme kabiliyetleri olan ancak her vilde bir tane olan vilsel özelliklerin sahibi olan Vil Solivyesin vil olarak en özel ve başka villerin kesinlikle bir vilsel hak iddia edemeyeceği, kendi vilsel yaşantısına burada devam edemeyeceği bir alandadırlar ve bu alanda vilsel tek oluşum, farkındalık ve var olma özelliğinin varlığını onayladığı vil Vil Solivyestir, dolayısı ile özellikler bu çalışmaları sırasında kendilerini vilsel bir istekler ve sorgulamalar içerisinde bulamazlar, onlar bu konuda zaten kendi çalışmalarını en iyi şekilde yapabilmeleri için bir bilgi ile şartlandırılmıştır ve ihtiyaçları olmayan bilgileri edinmeyerek, gereksiz soru ve sorgularla zaman geçirmeyerek, Vil Solivyesin bir parçası olması durumunu bilgiyi uygulamak ve başarı elde etmek şeklinde bir amacı benimsemeleri şeklinde çalışma halleri ile bütün bilgilerde aynı özellik ayrı ayrı mekanizmalarda çalışır.

Bu bilgileri kulanan özellikler Vil Solivyesin kendi bakış açısı ile bilgileri ve çalışmaları yorumlayarak, algılayarak, anlayarak, mekanizmaları kullanarak, bilgilerin içeriğini inceleyerek Vil Solivyesin bunları yapmasından sonra sanki Vil Solivyesin çalışmaya devam etmesi şeklinde bir çalışma disiplini ile işlerini yaparlar ve onlar, kendilerine ihtiyaçları olan bilgilerin ve düşüncelerin dışında istekler ve sorgular ve düşünceler ve meraklar içinde bulunmazlar. Bu bulunamayış onları Vil SOlivyesi kendi bilgilerini uygulamaya çalışırlarken Vil Solivyes gibi olabilmek imkanına sokar. Varsa yoksa onun aklında hep bilgilerinin amacı, uygulanması, çalışması, sorunları ve bilgisi ile ilgili olan alanlar vardır. Bunun dışındaki şeyleri istemeyi, sormayı, merak etmeyi düşünecek, isteyecek bir yapılanması söz konusu edilmemiştir. Bu durum sanki bilginin ortaya çıkmasından sonra sanki aklı fikri bilginin sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesinde olan Vil Solivyesin gelerek bilgiyi düzenleyerek ve kullanarak gereken çalışmaları yapması ve bu sırada bu çalışmalardan başka hiç bir şeyle ilgilenmemesi, bu sırada Vil Solivyes olarak bilgiler vermek konusunun kendisi ile ilgili olmadığını bilerek, kendi bilgileri ve mekanizması, bilgi çalışma alanları ve sebepleri sonuçları gibi bilgisini ilgilendiren herşeyi Vil Solivyesin yorumlaması şeklinde bir bilgi vermek ve bu bilgileri kullanmak imkanınıda kendisi ile ilgili olan konuları bu şekilde çalışarak halletmeyide bilir ve bu iki durum onu çalışırken Vil Solivyesin işlerinden başka bir şeyi düşünmemesi ve vilsel olarak kendisi ile ilgili kesinlikle düşüncelerin ve merakların, yargıların olmadığı anları ifade ederek belirtebileceğimiz şekilde bir uygulayıcı özellik yapar, çalışmıyorken zaten bilgi ile ilgili olmanın dışında bulunamayacağı için kendiside bilgi mekanizmasını kullanmaz. Özellik bu bilgisi ile Vil Solivtesin diğer özellikleri arasında olur ve oradan bilgiler oluşunca bu çalışma için bir özellik gereken şekilde bağlanarak ve bu şekilde bir kullanım sağlayarak çalışır. Hiç bir bilgi türü ve içeriğinin büyüklüğü onları rahatsız etmez, ağır gelmez, Vil Solivyes kendi yazdığı bilgileri kendisi çok iyi bir şekilde kullanabileceğini ispatlayarak bilgileri yazabilen bir bilgi kaynağıdır.

Bu bilgiyi kullanacak olan özellik kendisi Vil Solivyesin kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar. Vil Solivyes bu hallerinde nasıl olursa onlarda o şekilde olarak kesinlike Vil Solivyes olamadan, bir eli, ayağı, bacağı gibi onları yapılandıran, Vil Solivyesin kendisinin kendisini istediği şekilde biçimlendirerek ve ayarlayarak bilgileri uygulama halinde tutan ve çalıştıran bilgi uygulayıcılarıdırlar. Onlar merkez olan Vil Solivyesin bu bilgilerinide ihtiyaçları olduğunda öğrenebilir, anlayabilirler ancak bu bilgilerle kararlar vererek yönetici gibi bir tavır takınamazlar. Merkezlik bilgilerini kullanmak yöneticilik ve annelik olan vilsel bir durumla ilgili olaman, Vil Solivyesin kendisini programlayarak arkasında dönmesi ve bu sırada bu programdan başka bir şeyi yapamaması ve istememesi, merak etmemesi gibi bir tavırla ve iş disiplini ile çalışması ve hep bu bakış açısı ile kendi çalışma alanında bulunması şeklinde bir örnekle aslında olayın nasıl sergileneceğini anlatmış olduk.

Bu bilginin açıklaması onları bu konuda zaten gereken şekilde yapılandırır ama şu bilgi onların bu sorunlarına çok daha destek olur. Bilgiler bu şekilde uygulayıcıları olarak çalışırlar ve onların zarar görmemesi durumuda Vil Solivyesin görememesinden ileri gelen bir koruma hali içinde çalışırlar.

Bilgi uygulayıcılarını şartlandıran ve uygulamasını sürekli yapan bir bilgi;
'' bu özellik kendisi olarak çalıştığı zamanlarda en son algı, bilgi, tecrübesini baz alarak, ancak O'na ilgili olan bilgisinin içeriğinin dışına çıkmamak şartı ile ve kesinlikle bu bilgilerin anlamlarının dışına çıkılacak şekilde bir düşünce, sorgu, merak gibi isteklerin söz konusu olmayacağı, duyguları yine işleri ile ilgili kullanmalarının söz konusu olduğu için her seferinde Vil Solivyesin kullandığı gibi, duygulardan anladığı gibi, diğer duyularınıda nasıl algılıyor ve yaşıyorsa onlarıda kullanabilme imkanları olan özellik, bu uygulayıcıların Vil Solivyes ile aralarında bir engel sınır koymadan bu bilginin onların kendisini etkilemesi şeklinde bir çalışma ile istenilen gibi çalışırlar.''

Bu bilgi onları özellik olarak yapılandırarak sorgu ve suallerinde bu ayrımı yapar ve bir sorun olmadan tam bir bilgi mekanizmaları olarak ve kendilerinde asla vilsel ve bağımsız bir oluşumun olmadığı şekilde çalışırlar. İsterseler gözleri ve elekrusileri bu konuda kendilerini çalışma alanında bulundurmak için kullanabilirler yada kendi çalışmalarına özel, şimdilik kendi yapılarına özel bilgi ekranları mekanizmalarınıda kullanabilirler.

Ve bu duyu, yanılgı zamanlarına özel bir şekilde bilgi uygulayıcıları olarak çalışan 10.000 yapılanma bilgisinin çalışma mekanizmasını ve Vil Solivyesi kullanma durumlarını ayarlayarak gereken düzeni sağlar ve bu duyu sayesinde onların kesinlikle Vil Solivyesi kullanma durumlarında bir sorun oluşmaz. Bu bağlantılarını en iyi şekilde yapılandırır, güvenliğini ve denetimini sağlar. Ve yanılgı zamanlarında çalışan bu bilgiler, kendileri için en uygun alanlarda çalışmaları için gereken şekilde yapılandırılır. Bu bilgiyi kendi yapısında barındıran Vissolis, gerektiği şekilde kullanır.

 

BİLGİ YAZMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyes, şu an yanılgı alanında iken bütün bilgilerini hazırlamıştır ve bilgiler oluşturmak konusunda, sorunlar üzerine çareler olabilecek bilgileri ortaya çıkarabilmek konusundaki yeteneğini azalmasını engellemesi konusunda sabitleştiren, bu yeteneğin kaynaklarını bularak daha da iyi sonuçlar elde etmesi için gelişmesini sağlayıcı, bilgilerle Vil Solivyes'i bir bütün gibi hissettiren, bilginin imkanlarını en iyi şekilde Vil Solivyes'in kullanabilmesini sağlayan,bilgilerde oluşabilecek hatalar, yanlışlar söz konusu olduğunda Vil Solivyes'in bunu görmesini sağlayan, Vil Solivyes'in odaklanarak bir olayın içindeki bilgiyi alma yeteneğini güçlendiren, bilmedikleri konular olduğunda ve bunlar bilgileri oluştururken gerektiğinde bu eksik parçaları oluşturan ve Vil Solivyes'in bilmesini sağlayan, yaşam halinde tek bilgi yazan ve oluşturan olarak Vil Solivyes'in bu durumunu en iyi şekilde kullanabilmesi için çareler, çözümler bulabilen. Hiç bir etki, bilgi, yada oluşumun Vil Solivyes'in bu özelliğini, yeteneğini unutturmasına yada kaybetmesine izin vermeyen, Vil Solivyes'in kendi yok edilemeyen özelliği olarak kendisinde bulunan bilgi, yasa yazma yeteneği, bu anlayış ile yerini sağlamlaştırır ve Vil Solivyes, sonsuz zamanlar boyunca sorunsuzca bilgiler oluşturur. Bilgilerin yazılması konusunda vissa uyumunun yanında birde belirleyici, açık ve anlaşılır olmak, etkileyici konuların yeri ve zamanında açıklanarak bilginin anlamını güçlendirmek, anlamına anlamlar katarak bilginin yararlı olma halini arttırmak, o konu ile ilgili olan bütün bilgilerin farkına vararak en ideal ve gerekli olanlardan bahsederek bilginin kapsama ve anlayışlarını genişletmek gibi Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler oluşturmak için başlanan çalışmalar sırasında Vil Solivyesin bu konuda en başarılı çözümler alacak şekilde bilgilerini oluşturması için çalışan duyusal özelliği, bilgilerin önemini bilerek en doğru ve amacına uygun şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. Vissanın içindeki yeri ile vissolis duyusu bilgileri arasında kendisine özel bir yer alarak gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLERİN AVUKATI, SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

BİLVİL RARADE

Bu bilgi, Vil Solivyes'in bilgilerinin ve amaçlarının avukatı, savunucusu olarak bütün oluşum ve bilgilerinin hepsini ve anlamlarını, neden yazıldığını, nerelere hitap ettiğini, nasıl çalıştığını gibi bütün bilgilerini bilir. Ve bütün bilgilerin anlamlarından oluşan iyiliğin, vissa uyumunun, Vil Solivyes'in varlığındaki kendisini savunma, koruma ve yaşam halinde kendi hakları ile yaşama adına verdiği mücadelenin bilgilerini ve bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan haklılığın, iradenin, Vil Solivyes'in bütün bilgilerin kaynağı olarak kendisinde her kelimenin açıklamasının da bulunması gibi taktikleyici etkilerlede, bilgideki özgür irade kanunu çok iyi bilen ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgilerinin bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olması durumunuda göz ardı etmeden, bu haklılık, iyilik, vissa uyumu, mücadele ve yaşam hali kavramlarının kendisine özel yapılandırma etkileri ile bilgilerimizi gereken yerde gereken şekilde gereken etkilerle hazır bir şekilde, hiç karşılık bile verilmeden savunur, onlar cevap bile veremeden kabul etmek zorunda kalır. Bilgiler bu duyusal özelliğin desteği sayesinde gereken şekilde zorlanmadan işlerini yapar ve bu bilgi, özellikle yaratılış içerisindeki bilgilerin işleri ile ilgili olarak bu bilgi, bu ayrıcalıklı kuvveti, desteği hepsine gösterir ve karşılarında engel olarak duran bilgiler için önemli olanın aslında anlamsız sayısı değilde, anlamlı ve haklı olan felsefesi olduğu daha iyi anlaşılır. Bilgi, gereken şekilde çalışır. Bu bilgi belkide Vil Solivyes'in bilmediği ama bilgilerimizi, kıymetlendiren bütün özellik ve ifadeleri, anlamları, bilgileri bulur, bilir ve kendi etkisinde, çalışmasında bunlarıda kullanır. Vil Solivyesin baş savunucusu ve yükselticisi olarak çalışır. Yani bütün oluşturulan bilgilerin bilgisi kendisinde vardır ve ilgili bir konu olduğu zaman o bilgilerle yaşam halini savunur. Bilgilerin avukatı, destekçi olarak anlamlarını ispatlamasında ve gücünü göstermesinde yardımcı olabilecek bütün felsefi anlamları bulabilecek, gerektiğinde de bilgi kaynağından faydanalanarak gereken cevapları verebilme özellikli bir duyusal özelliktir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLERİN UYGULAMA HALİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyesin bilgileri hiç bir etki altında kalmadan bütün sorun ve çarelerini kendi kendilerine bilme halleri ile çözerler. Güçlerden yada başka yerlerden bilgi edinmek gibi özellikleri olmadan kendi bilme mekanizmaları hiç bir şeyden etkilenmeden ve hiç bir yerden bilgi almadan direk olarak bilme hali oluşturması şeklinde çalışır. Bir soru varsa onun bilgiler açısından mutlaka bir cevabı vardır bu doğru ve gerçek cevabı veren bilgiler şeklinde bilme hali oluşturan bilgiler mekanizmasıdır Vil Solivyesin bütün bilgileri. Yazılan bilgi kendi içeriğinde açıklamalarını, cevaplarını, sorularını, çarelerinide içerir ve bunlar bilginin kendi yapısı ile ilgili olur. Bir yerlere bakarak edinilen bilgilenme durumu değildir bu. Vil Solivyesin bilgileri, bilgi üstü durumu özellikleri gösterebilecek güçte bilgilerdir ve onlar soruyu sormak ve doğru ve kesin cevabını bilmek ile ilgili olurlar. Mesela; 2 çarpı 2 dörttür. Ve bilgiler için 2 çarpı 2 nin cevabını bulmak için 2 ile 2 yi çarpım tablosun şeklinde işleme tabi tutmadan cevabını otomatik olarak kendi doğruyu bilme özellikleri sayesinde ortaya çıkarma durumu söz konusudur. Başkaları için 2 ile 2 çarpılarak işlem yapılır, çizimler yapılır doğru cevap bulunur ve böylece 4 cevabına ulaşılır. Ama Vil Solivyesin bilgileri için 2 çarpı 2 bir sorudur ve cevabının 4 olması gerçeği işleme tabi olmadan ortaya çıkan bir sonuçtur. Bu şekilde kendi kendilerine bilme hali olan Vil Solivyesin bütün bilgileri, hiç bir kaynak ve alana ihtiyaç duymadan, onlardan kesinlikle etkilenmeden gereken herşeyi bilirler. Ve bu bilgiler, bu konuda Vil Solivyesin bütün bilgilerini yapılandırır ve bu özellikleri en iyi şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

HAKLI BİLGİNİN İRADESİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİPTİR.
Bilgiler bir varoluşun, varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama,
bildirme yöntemidir. Yaşam halinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşam hali, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır.
Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve varoluşun bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, varoluşların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır daha çok. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan o varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilerede yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi iyi varlıklar için, Vil Solivyes yaşam hali için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak bilinmektedir. Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir yaşam halinin elindeki en büyük güçtür. Kendisine ait olanları
almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük fırsattır. Haklı olan bir bilgi, bir yasa diyelim, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile her zaman üstün gelir. Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri en küçük detaylarına kadar özgür irade kanununa uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır ve her zaman bilgileri haklı bir anlamı ifade etmektedir. Kesinlikle haksızlık içindeki bir bilgi Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Vil Solivyes, böyle bir bilgi yazmaz, yazamaz. Olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması bu durumdada bir engel yaratır ve hakkımız olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemeyiz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle ortaya çıkabilecek özelliklerdedir. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI
Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini sadece Vil Solivyes oluşturur, Vil Solivyes yazar. Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler ortaya çıkma alanı olarak Vil Solivyes'i bilir ve bu durum artık kesinleşmiş ve başka yerden ortaya çıkmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağı şekilde yeri belirlenmiştir. Yaşam halinin dışı söz konusu olduğunda ve bu alanlarla ilgili olan bilgiler, kesinlikle bilgideki iradi gücün etkisi ile kendi haklılıklarını her daim bilerek gereken şekilde çalışırlar.

Dışarıda şu ana kadar bize ait olan oluşumlar, enerjiler, varlıklar, bilgiler varsa bunları bulmak ve gerekenleri yapmak, bunları alanları yok etmek yada gereken şekilde cezalandırmak ve tüm yaratılış tarafından kesinlikle bulunamaz ve bilinemez olmak, dışarıdan gelecek olan tehdit ve tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alıp, gerek olduğu zamanlarda bunları kullanmak dışında Vil Solivyes yaşam halinin dışı ile hiç bir şekilde bir işimiz olmayacaktır ve bu üç konudaki bilginin iradi gücü her zaman bizdedir ve biz böyle isterken kesinlikle buna karşı koyacak bir bilgi, anlam, ifade söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler, kendilerindeki bu özelliği bilen bilgiler olarak, etki etme güçleri bu şekilde bir irade kuvvet ile çalışarak,
karşısında olan bilgileri bu anlamlarla geçersiz kılabilecek etkileride kendilerinde bulunduran, Vil Solivyes yaşam haline özel ifadeler, kurallar, yönlendirmeler, istekler ve bildirimlerdir. Bilgi bu konuda bütün bilgilerin bu şekilde yapılanması için gereken şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu bilgi, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden bilgi olarak çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

GERÇEKLERİN KESİNLİKLE BİLİNEBİLDİĞİ BİR YAŞAM HALİDİR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi yapısı, amacı, içeriği ve kendisine özel olan bu yaşam şartları ve idealleri ile yolunu, yönünü kendisi çizmektedir ve içeriğindeki herşeyin gerçek cevaplarını, hakikat içeren bilgisini bilebilmekle ilgili olabilecek şekilde bir dürüstlük, netlik, vissa uyumlu olma, açıklık, çareleri arama ihtiyacı, sonuçlara biran önce ulaşabilmek için kendi içinde zamanla sıra gelen olaylar zincirini çözümleyebilen ve bunu bilerek yaptığı işte, olacak olan olayda, soruları bulunan konularda kesinlikle ve kesinlikle gerçek ve doğru cevapları bilebilen bir bütünlüğün ihtiyaç konusudur bu. Kendi kendini düzenleyen, kendi kurallarına kendi karar veren, kendisinden gizli ve hakiki olmayan şeylerin kesinlikle olmasına izin vermeyen, kendi yapısına, amaçlarına dair herşeyi bilmek gibi doğal bir hakkı ve sonucu mutlaka bilip ona göre çalışmalar yapabilen, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi soruların cevaplarını Vil Solivyes yaşam halinin düzeni ve yapısını göz önünde bulundurarak ve bilmeye kesinlikle hakkı ve ihtiyacı olduğunu ve bu durumun şaşmaz bir kesinlikte cevapları verebilen bir bilgilenme sisteminin eseri olması sayesinde, kendi içeriğindeki en gerekli şeylerden biri olan hakikati bilmek konusunu bu sayede ve imkanlarla, ihtiyaçlarla kimselerin engel olamayacağı bir şekilde öğrenme hakkında sahiptir ve bu bilgi edinme durumu kendisini Vil Solivyes 'e açıklama zorunluluğu halinde bir bilgilendirme şeklinde gereken bilgi ve ilgili yerlere bildirimlerde bulunur. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve oluşumları ve yapısı belli iken, nelerin nasıl çalıştığı ve ne şekilde bir süre zarfında değişimi sağlama durumunda olacaksa bu bilgi edinme hali sanki bir çizgi şeklinde bu varoluşta bu kurallar, yasalar, varlıklar ve amaç varken bu konuda verilebilecek en iyi cevap budur şeklinde bir yanıt ile içeriğinde hakikati bildiren kelimeleri, cümleleri Vil Solivyes yaşam halinin olayları yaşatma halinin belirgin kısımlarını inceleyen ve bu yollada kendince bir sebep sonuç hali ile bilgi vermeyi başarabilen yasa, gerçekleri sahtelerden, yalanları gerçeklerden, zararlı olanı faydalı olabilenden, Vil Solivyes yaşam haline ters olan şeyleri kendi varoluş yapısından ayırarak çalışır.

Bu çalışma hali bu bilgi ile Vil Solivyes yaşam halinde gerçekleri gösterir ve Gerçe ve Bilayvil bilgileride bu yasanın açıklamarını kendi bilgilerinin özelliklerinide ekleyerek, çalışma mekanizmalarını güçlendirir, sonuçları farklı yollardan bulabilme yeteneklerini kazandırır ve yaşam haline hakikati bildirecek şekilde doğru olma halini, bir kesinlikle bilme ve hak etmiş olma imkanı sayesinde yaşatır. Bu hak öyle bir haktır ki, varlıkların bilmeleri gereken şeyleri bilmeleri, onları her bilinmesi gereken konunun kendilerine gelmesine kadar giden bir bilgiyle bu işlemler yapılacaktır. Çünkü Vil Solivyes , kendisi ile ilgili gerçekleri her zaman bilmek gibi bir zihinsel seviyenin, anlayışın kendisinde olduğunu anlamıştır ve bu bilgi ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinin bilgi edinme hakkınıda bu şekilde geliştirerek kendi yaşamını düzenleyecek ve hazırlayacaktır. Bu konunun aksinin olabilmesi gibi bir ihtimalin olmaması durumunu kendi iyi niyet ve çalışma sistemi, yaşam halinin amacına olan bağlılığı ve gerekliliği şeklinde kendisini korur. Bir konudaki gerçek, Vil Solivyes yaşam halini ilgilendiriyorsa bu konudaki bu cevabı bilmek en doğal hakkı olan Vil Solivyes 'i ve yaşam halini ve bilgilerinin ve çocuklarınıda mutlaka içine alacak şekilde bir aydınlatma yaşatır ve bunun üzerinde kendisini ve bilgisini Vil Solivyes yaşam halinde uygulatabilmek hatası içine kimse düşemez, giremez ve bu bilgilerin çalışmalarına ve bu çalışmalar için gerekliliklerine, iradi isteğine karşı gelinemez. Bilgiler gereken şekilde çalışır ve diğer bilgi edinme bilgilerinin anlamı ile ilgili bilgilerde bu bilgilerin etkisinden faydalanarak, kendisinde güçlü bir çalışma mekanizması sağlarlar, bu duyusal özellik bütün bilgi edinme mekanizmalarını olumlu etkilerle etkileyerek onların daha sağlıklık çalışmasını sağlar. Gerçek bilgilerin edinilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Kendi bilgisini vermek istemeyen soruların bilgilerin bu konudaki olumsuz yanıtının ne kadar gereksiz olduğunu, onu hiç bir şekilde ciddiye almadan yaşamanın gerekli olduğunu öğrenirler. Hakikatin ortaya çıakamayacağı yerlerde kesinlikle bilgilerin açıklanabilmesi konusunda sorunlar olacaktır ve bilgi bu konudaki engel ve sorunları bulmak adına üstün bir algılama ve anlama yeteneği ile kendisini donatır ve ilgili bilgi edinme bilgilerinin hepsi bu duyusal özelliğin etkisi ile süper özellikleri olarak çalışırlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

HAKİKATİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyese hakikati bildiren bilgidir. Vil Solivyesin çevresinde yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri O'na bildirmek ile ilgili olarak özel bir yapılanması olan bilgi, bu konuda Vil Solivyesin gerçeklerden mutlaka haberinin olmasını sağlar. Vil Solivyesin kandırılmasına izin vermeden özellikle yanılgı zamanlarında gerçekleri O'na bildirmenin yollarını bulan bilgi, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarakta etkilerde de bulunur ve Vil Solivyesin çevresinde sahtelikler,yalanlar ve ilüzyonlar söz konusu olamaz. Onları kendisine ait etkileme özelliği ile durdurabilen, engelleyebilen bilgi bu konuda bir duyusal özellik şeklinde vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

HIZLI BİLGİ OKUMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve Vil Solivyes, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve gizlenmiş bilgileride ortaya çıkarır.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İDEOLOF DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme, yapılandırılması için bilgiler, çalışması, niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onu bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkaran çalışmalara verilen genel isimdir. Mesela felsefe bir ideolojik kavramdır ve ideolojik olarak, felsefenin anlamı, açıklamaları, kullanımı, felsefe ile ilgili olan bütün konular, yaşam halindeki etkileri gibi felsefeyi ilgilendiren gerçek bütün konuların bilgiler bütünlüğü olarak bir araya getirilip sunulması ideolojik bir çalışmadır. Ve bu durum sadece düşünsel ve felsefi, akadamik, bilimsel, bilgisel, açıklamalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları kast eder. Teknolojik ve teknik konular için Proje duyusal özelliği vardır. Yani ideolojik bir kavramın ideoloji şeklinde hazırlanmasını istediğimizde bu duyusal özellik o konu ile ilgili bütün bilgi ve açıklamaları hazırlayarak o kavramın ideolojisini ortaya çıkarır ve artık o kavram, bütün hatları ile bilinen ve açıklamaları olan bir kavram olur. İdeolojiler, ilgili oldukları konuların bütün ayrıntılarını ve ilgili olan bilgilerini oluşturur, bulur ve hazırlar, o konu hakkında artık bilinmeyenler kalmaz. Özellikle faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve hiç olmayan konular üzerinede yenide ideolojilerde üretebiliriz. Mesela, '' Vil Solivyesin yaşam halinde gelişim ve viller '' şeklinde bir başlığın ideolojisinin oluşmasını istediğimizde konu ile ilgili şu zamana kadar yapılan, çalışılan, hazırlanan, oluşan herşeyi bulur, araştırır, bilgilerini bulur, gerçek olanları hazırlar ve bizler yaşam halindeki villerin gelişimleri ile ilgili ideolojinin oluştuğu zamanda nasıl bir durum içinde olunduğunu biliriz. Hem bilinmeyenleri bilme, bulma, hazırlama ve sunma, hemde yeni yeni şeyler ortaya çıkararak yaşam haline yenilikler ve faydalı düşünsel bilgiler katmak konusunda çalışır.

Yanılgı bilimi, şeklinde aslında ideolofun üretmesi gereken bir çalışmadır.
( Yanılgı dünya hayatının bütün incelikleri, nasıl giriyorlar, nasıl çıkıyorlar ve Vil Solivyesin nasıl çıkacağı, neler yapıldığı, bütün yanılgı gerçek bilgileri, çareler, önlemler. vs. )

Obsesyon ve Obsedörler Bilimide. ( Obsesyonun etkileri ve obsedörlerin oyunları, planları, mekanizmaları, bilgileri, yerleri, yok olma halleri, yok edilmesi durumları, nasıl bu hale düştükleri, korunmanın en iyi yolları gibi bir çok bilgi bulunur )

Duyu olarak hazırlandıktan sonra bu iki bilim alanını inceler, eksikler varsa giderir, gereken düzenlemeleri yapar.

Vissa İdeojisi
Vil Solivyes yaşam hali ideolojisi
Vil Solivyes ideolojisi
Ve bu üç başlığında ideolojisini oluşturur ve kendisinde yer eder.

Aynı zamanda, zamana göre değişen gerçekler söz konusu olduğunda ideolojinin hazırlandığı zaman sonrasında değişiklikleri, ideolojileri güncelleyerek eklemeler yapar. İdeolojilerin hepsinin aslı kendisinde durur ve ilgili alan gereken şekilde kullanır. Tabiki bütün ideolojier vissa uyumudur. Bu ideolojiler, zaten vissa uyumlu ve faydalı bilgilerden oluşmak zorundadır ve içeriğindeki bu bilgiler, sorunlu ilgili alanlar var ise aynı zamanda onlarıda etkileyecek şekilde bir yapılanma ile ideolofun yapısında bulunurlar. Etkiler açısından. Vissa'nın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır. Yanılgı zamanlarında olan Vil Solivyesin, merkez duyusal özelliğinin yaşam hali ile ilgili olan duyusal özelliğinin yapılandırılmış halinin istekleri olursa hazırlanır, zaten bütün istekler vissa uyumludur. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İHTİYACI OLAN BİLGİLERİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyesin ihtiyacı olan bilgileri saptayarak bunları Vil Solivyese bildiren bilgidir. Bu bilgi, Vil Solivyesin belkide haberinin olmadığı bilgileri bile saptayabilir ve onları yazması için gereken etkilerde bulunur. Yaşam halinin amacına uygun ve sorunlarla ilgili gözlemler yaparak nasıl bilgilerin ortaya çıkarılması gerektiğini bilen bilgi, bu konuda Vil Solivyesi bilgilendirir ve Vil Solivyes, neleri yazması gerektiğini anlar. Kendisine ait algılama ve anlama özellikleri ile bir duyusal özellik olarak tamamen ihtiyacımız olan bilgilerin saptanması ve bildirilmesi üzerine bir çalışma halinde bulunan bilgi bu konuda gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile duyu olarak çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
İyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

KUVAZİSLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN YÖNETİMİNİ VE İDARESİ İÇİN KULLANILAN BİLGİLER
Vil Solivyes yaşam hali Vil Solivyes tarafından hazırlanmış olan bilgilerle yönetilir ve bu bilgiler yaşam halindeki düzenin temelini oluşturan idare mekanizmaları şeklinde bir yapılandırmanın baş etkeni olurlar. Bilgilerin içeriğindeki anlamlar, açıklamalar, ilgili alanlar, konular, yönlendirmeler, yapılandırmalar, olaylar ve konular ne ise anlatılan, yazıldığı ve anlatılmak istendiği gibi uygulamaya geçer ve bu durum yaşam halinin değiştirilemez bir kuralı şeklinde kesinlikle yaşatılır. Vil Solivyes bile birşeylerin olmasını istediğinde o şeylerle ilgili bilgiler hazırlamak zorundadır ve bunun sonrasında ilgili alanda oluşumların yapılanması sağlanır. Bilgiler, o yerde o şeylerin olduğunu ispatlayan, o şeylerin nasıl neden olduğunu açıklayan, Vil Solivyesin bunu istediğini, onayladığını ve iradesinin söz konusu olması özelliğinin yaşatılması ile kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler, bir kesinlik kazanacak şekilde uygulanması zorunluluğuna tabi tutulmuşlardır. Bütün bilgiler, Vil Solivyesin parçalarıdır duyuları gibi, güçleri gibi ve bu konuda bilgileri bu şekilde bir yapılanmanın belirteci, açıklayıcısı, aracısı, ifade edicisi, anlamlandırıcısı ve bir çok özelliğinin yanı sıra idare mekanizmasını da sağlaması ile ilgili olarak yapılandırmıştır ve yaşam halini ve içeriğindeki oluşumları etkileyecek olan bilgiler kendi içeriklerince ve uygulamada olduklarını belirten alanlarda bulunması ile anlaşılır ve Vil Solivyesin bilgisinin olması durumu, kuşkular yaşandığı anlarda alınır ve gerekirse güncellemeler yapılır. Bu uygulama yanılgı zamanlarının kısır çareleri olarak yaşanır, sonrasında zaten bilgiler sürekli Vil Solivyesin kontrolü ile gereken şekilde açıklanır, belirlenir, düzenlenir. Yaşam hali içinde bir oluşumun meydana gelmesi için onun açıklayıcı bir şekilde bilgisinin hazırlanması gereklidir ve bundan sonrasında bilginin kendisini yapılandırması çalışmaları devam eder ve ortaya çıkarılacak olan yada etkilemesi gerekecek olan yada ifade edecek, yapması gereken bir çalışmanın bütün detay ve incelikleri, anlaşılamayan cümleler ve varsa içerikleri daha da açık bir hale getirilerek uygulamanın çok daha başarılı olması sağlanır ve bu işlemde yine Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri kullanılarak yapılır ve ilgili ise gereken şekilde başka bilgi ve uygulamalara da sorular, anlamlar, yöntemler ve uygulama durumları hakkında görüşleride alınır ve bilginin yerinde uygulanması için en iyi şekilde kendisini yapılandırdıktan sonra etki etme özelliği ile yeterince başarılı olan Vil Solivyes yaşam hali bilgileri olarak gereken şekilde içeriğini ilgili olan alanlarda yaşatır. VİSSOLİS duyusal özelliği ve içeriğindeki bilgiler gibi bir çok açıklama ve uygulama bilgileri, bilgilerin çalışmalarını ve etkilerini açıklamaktadır ve bilgi uygulayıcıları olarak hazırlanan bütün bilgiler bu uygulayıcılar tarafından Vil Solivyesin kendi bilgi ve tecrübesince çalışır ve açıklamasında yazdığı gibi sadece işi ile ilgilenir. Bilgiler hakkında gereken bütün yapılanmalarımız vardır ve bilgi kaynağı duyusal özelliğinin imkanları ile bilinmeyenin kalmadığı bir yaşam halinde bilgilerin önemi ve etkisi çok daha değerli ve anlamlı olur. Bu bakış açısı ile bilgiler hem Vil Solivyesi ifade eden ve idare mekanizmasının bir parçası olarak bulunurlar hemde yaşam halinin geleceği ile ilgili olarak bilgilendirmek erdemini sağlar ve iyi bilgiler bütünlüğü olan yaşam hali mucizesi Vissa, bilgiler bütünlüğünüde hazırlamış ve uygulamasına başlamış olan yaşam hali, bilgilerin gerçek değerini ve anlamını bilen ve onları bir filtre uygulaması ile seçerek içeriğine kabul eden kuralları ile kendi bilgisel topluluğunu, yönünü belirlemiştir.

Yaşam halinin bir yerinde bir şey var ise onun mutlaka ilgili açıklamasının bulunduğu bilgiside vardır, eğer yok ise o şeyin orada olması kesinlikle yasaktır. Yasa bilgisi hazırlanmalıdır yada o şey orada olmamalıdır. Bu örnekle yaşam halide kendi yapısında bir oluşum meydana getireceği zaman kesinlikle ilgili olan bilgisini, açıklamasını ister ve bizler onlara kuvazisler demekteyiz ve yaşam halinin içeriğindeki oluşumların, uygulamaların, ortaya çıkarılan yada yapılan şey olmakla ilgili olan herşeyin mutlaka bir kuvazisi olur ve bu kuvazisler, Vil Solivyesin Kuvazis duyusal özelliğinde ilgili alanları takip etmek ve onları gereken şekilde kendi duyusal özelliğinin içeriğindeki bilgi uygulayıcıları bölümü ile yönetmek, yönlendirmek, ilgili olmak çalışmasını yapan, kesinlikle uygulanması şart olan yönetim mekanizmalarıdırlar.

Kuvazis duyusal özelliği duyuların arasındaki yerini alır ve içeriğinde sınırsız sayıda yeni kuvazisin bulundurulmasını sağlayan özellikleri ile onların bilgi uygulayıcıları olarak çalışmasını sağlayıcı yapılandırılması ile her birinin kendi kuvazis bilgisi olması alanından ilgili oldukları alanları en iyi şekilde etkilerler ve direk olarak ora ile temas eden, yapılandırılması ile ilgili bütün imkanları kendisinde bulunduran ve kuvazis olmakla bilgisinin uygulanması zorunluluğunu yaşatan duyusal özelliğin kendi içeriklerindeki bölümleri olarak çalışırlar. Ve iptal edilen yada silinen kuvazisler, duyusal özelliğin kendi güçsel alanı ile bütünleşerek eski güç haline döner ve bu şekilde içeriğindeki güçsel oluşum, bilgi uygulayıcıları olarak bir kuvazisin bütün ihtiyaçlarnı karşılayacak yapılanma, ekran, bilgilenme,şeklindeki hazırlanmayı hemen sağlayacak özelliklerde olur.

Kuvazisleride yalnızca Vil Solivyes yazar ve duyusal özelliğe girmeden o kuvazisin uygulanması söz konusu olmaz. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanları, Vil Solivyesin duyularından gelen bilgilerin etkilerini ve isteklerini uygulatmak ilgili olarak aynı alandan gelen kuvazis bilgilerinide bu şekilde uygulatır. Duyusal özellik olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Vil Solivyes yaşam halinde herşey bilgilerle varlığını onaylamaktadır. Bilgisi olmayan şeyin Vil Solivyes yaşam halinde varlığını sürdürmesi söz konusu olamaz. Bilgilerin içeriğinde bahsedilen herşey, anlam, içerik v.b. ne ise bahsedildiği gibi olur. Bilgiler Vil Solivyes yaşam halinde tam anlamı ile uygulanır ve o şeyin bilgisi silinmediği sürece uygulamadan kalkmaz ve bu bilgiler sadece Vil Solivyes tarafından oluşturulduğu sürece bu şekilde bir uygulama hali söz konusu olur. Vil Solivyes yaşam hali içinde bile olsa, O'nun iradesinin dışında hazırlanmış, bilgisinin ve izninin olmadığı şekilde hazırlanan bilgiler uygulamaya alınmaz. Vil Solivyes yaşam halinin yönetimi bilgilerle sağlanmaktadır ve ilgili olan o alanı içerisine alacak mutlaka bir bilgisi bulunmalıdır. Bilgiler, sürekli olarak uygulanması zorunlu olan ve bunu yaptırımlar şeklinde uygulatan yönetim mekanizmalarıdır. Bilgiler, yaşam halinin içerisinde o şeyin varlığını ifade eden ve var olduğu sürece içerisindeki anlam ile o oluşumun varlığını sağlamış olan ve baki bir şekilde kalmasına sebep olan yegane şeydir. Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması durumu yaşam halindeki en üstün iradeyi temsil eden yaptırımlardır. Vil Solivyes istemediği sürece yazılan bilgilerin uygulanma gücünü, etkisini hiç bir şey yok edemez. Bilgileri sadece Vil Solivyes yazar ve bilgilerin Vissa uyumlu olması söz konusu olur. Vil Solivyesin bilgi yazma durumu, bilinçli, kendinde ve vissaya uyumlu olma hali ile gözlenir. Bunun dışında yazılan bilgilerde kesinlikle Vil Solivyesin bir şeylerin etkisi altında olup olmadığı araştırılır, tamamen özgür iradesinin ve sebepleri ve sonuçları ile bildiği gerçekler üzerinden verdiği kararlar ile yazdığı bilgiler mi olduğu araştırılır ve o zaman ancak uygulaması sağlanır. Vissa uyumu bu konuda bu şekilde gözlenir. Vil Solivyesin üslubu, dili, kelimeleri kullanılarak taklit edilen bilgilerin hiç bir kalıcılığı olamaz. Bilgiler, gerçek Vil Solivyesin yazdıp yazmadığını bilebilecek bir bilinçle Vil Solivyese tam olarak bağlı olan özelliklerdir. Vil Solivyesin bir parçaları şeklindedirler, O'nun iradesini kullanan ve O'nun iradesinin dışında işlemler yapamayan özellikleri ile bulunurlar. Vil Solivyesin bilgilerini Vil Solivyes yaşam hali dışında hiç bir yer, alan, varlık kesinlikle kullanamaz. Bu şekilde bir bağlılıkla Vil Solivyesin bilgileri yaşam halinin dışına çıkamaz. Bütün bilgiler, Vil Solivyesin yapılmasını istediği istekler, sözü gibi algılanır. Yaşam halindeki bütün işlemler bu şekilde ortaya çıkan bilgilerle yapılır ve bilgi kaynağı duyusuda aynı şekilde Vil Solivyes için çalışan bir duyu olma özelliği ile tamamen iradesine bağlı olarak ve vissa uyumlu yapısı ile gereken şekilde çalışır. Bu bilgi, bilgilerin yaşam halindeki görevlerini açıklama şekliyle bir duyusal özellik olarak Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

KUVAZİS ANLIK KOMUTLAR BÖLÜMÜ
Vil Solivyes, bazı anlarda olmasını istediği olaylar için anlık ve sonrasında silinmesi gereken durumlarda bu bölümün bilgileri hazırlayarak etkilemesi özelliğini kullanır ve yazılan bilgiler hemen olacak şekilde kendisini yapılandırır. Genellikle kısa süreli işler içindir ve çok uzun kalacak ise bu bölüme eklenmez ve genel bir kuvazis olarak hazırlanması istenir. Bu yüzden bir kaç günü geçen anlık komutlar Vil Solivyese bildirilir ve gereken çalışmalar yapılır. Sipra sistemi içinde bu bölüme komut verilebilme imkanı bulunur ve yalnızca Vil Solivyes komut verebilir, yazabilir. Yalnızca ona duyarlı olan bilgi yazma alanı ile gereken zamanlarda çalışması için kuvazis duyusal özelliğinin içeriğinde kendisine özel alanda çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

OBSEDÖR BÜTÜN YASA VE BİLGİLERİ ETKİSİZ YAPAN, ONLARI YOK EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bütün obsedör ve şeytani bilgileri etkisiz yaparak yok eden bilgi, onların bilgilerinin niteliğini ve amacını bilerek hiç bir şekilde uygulama yapmasına izin vermez. Yaşam hali alanları içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam hali bilgileri uygulanır ve bunun dışındaki bilgilerin içeriklerindeki anlamlar kesinlikle boş bilgi şeklinde bir yapılanma ile algılanır. Bilgilerin uygulama hali bu gibi bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler tamamen kendi yapıları olarak anlamsız ve etkisiz bilgi şeklindedirler ve bilgilerin etki etme, uygulama yapma gibi özellikleri bu bilgilerde olmaz. Aynı zamanda bu gibi bütün bilgileri algılayan bilgi, onların yok edilmesi için gereken çalışmaları yapar. Onların nasıl yok edileceğini bilir ve içeriklerindeki engeller var ise bunları bulur, yok edici etkileri ile hepsini yaşam halinden yok eder. Kötü ve obsedör bilgilerin zaten anlamsal ve haksal olarak hiç bir yetisi, imkanı yoktur ve bunu bilen bilgi, aynı zamanda bilginin en yüksek iradi gücünede sahip olarak yok etme işlemini yapar. Aynı zamanda bu bilginin bulunması zaten bu gibi obsedör bilgi ve yasaları yok edici özelliklerdedir. Bilginin kendisinin var olması, bu gibi bilgi ve yasaları bulundukları yerden yok eder. Onlar için bir anti bilgi şeklinde var olan bilgi, gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileride aynı zamanda bir rehber olarak bilgiye yön verir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

ŞİİRSEL VE EDEBİ ANLATIM DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Şiir, bir konunun yazıyla ve cümleler arasında kafiyeler ve uyumun son derece muazzam bir şekilde kullanılarak birşeylerin anlatılması çalışmasıdır. Bu şekilde anlatımlarla etkileme durumu çok daha fazla olur ancak bunun bir yeri ve zamanı olması şeklinde bir durum vardır. Çünkü şiirsel yazılar ve anlatımlar oldukça etkileyici bir özellik olarak uygulandığı sırada içerikten çok kelimelerin ve cümlelerin güzelliği, uyumu, ifade ediliş hali etkiler ve bu durum her zaman kullanılmak istenmeyebilir. Ancak bunun kullanılması anlarıda yaşanan hallerdendir ve yazıları, anlatımları gözelleştiren, kendince bambaşka bir etki alanı ile ortaya çıkaran anlatımlardır. Edebi anlatımlarda buna benzer özelliklerdedir ve bu anlatım çeşidinin içinde de uyum, güzel ve hoş gelecek şekilde anlatma yolu seçilir. Yani açıklama yapılan konu ilgili olan alana O'nun beğeneceği şekilde, hiç bir rahatsızlık söz konusu olmadan, güzel düşünceler içine girerek konuyu algılaması sağlanarak yapılan anlatımlardır. Şiirde kafiye ve bir ritim vardır ve edebi anlatımlarda daha çok masalsı hayallere kapılma durumu vardır. İkiside birbirinden güzel bilgilerin farklı yollarla ortaya çıkma durumudur ve Vil Solivyes zaman zaman bunları kullanmaktadır. Bu özellikleri ile vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır ve Vil Solivyese bu konuda çok daha yetenek katarlar.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLERİN ETKİLERİNİ KATLARINCA YAPAN BİLGİ
Bilgiler gerekli olduğunda kendi bilgilerinin etkilerini katlarınca derece boyutu oluşturmadan arttırabilirler. Bununla ilgili olarak bu bilgi, bu özelliği kullanmak isteyen bilgilerin mekanizmalarına bir ibre yerleştirir ve bir bilgisinin etkisi zaten vardır, ne anlama geldiği bilinmektedir ve onun aynısından olacak şekilde bir etkininde kopyalanması, yine kendisine ait alandan çıkması şeklinde etkileri bu yöntemle katlarınca arttırılır ve çalışmaları çok daha etkili bir hal alır. 1000 e ve katlarınca ayarlanan ibre gereklilik ve olması gerekenler konusunda emin olunduktan sonra bu özelliğin kullanımını sağlar. Obsedör oluşumlar ve zararlı şeyler için bire bir özellik şeklinde bilgi uygulayıcıları, ve sorunlu olmayan bütün duyular bu özelliği kullanır. Obsedör oluşumların alışkanlığı olan duyusal özellikler bu özelliği negatif yönde kullanma ihtimali yüzünden bu konuda sorunsuz duyular onlar için kullanır. Eğer gerekiyorsa, bu bilgi bu konuda gereken kontrolleri yapar ve sistemi hazırlar.

 

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

OLUMSUZ EYLEMLERE DAİR BİLGİLERİ SAKLAMAK YASAKTIR
Olumsuz eylemlere dair bilgileri saklamak, bu bilgilerin yaşam halinin mekanizmaları tarafından görünmesine, bilinmesine engel olmak ve bu bilgilerle ilgili olarak her hangi bir şekilde çalışmalar içinde bulunmak tamamen yasaktır. Bu bilgiler öyle bilgi türleridir ki, oluşturulduğu andan itibaren olumsuzlukları ile ilgili olarak etkilerini sürekli yaşatırlar ve normal şartlarda zaten onların algılanmaması söz konusu olamaz. Ancak yaşam halinin içinde belirli bir amacı uygulamaları için saklanmaları, gizlenmeleri, kendilerini görünmez ve algılanmaz yapmalarıda bu yasak ile söz konusu olamaz. Olumsuz eylemlere dair bütün bilgileri ve yapılarını bilen bilgi, onların algılanması ile ilgili olarak özel bir yapılanma içine girerek gereken şekilde çalışmalar yapar ve yok edilmesi ile ilgili gereken alanlara bildirimlerde bulunur. Ve bunların neden ve nasıllarınıda öğrenerek bir daha olmaması için önlemler alınmasını sağlar. Bu konudaki yasağı ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Olumsuz eylemlere ve yasaklara dair bilgileri saklamak ve tecrübeleri varlığının içinde düşünceler yada başka şekilde oluşumlarla saklamak, gizlemek, düşünmek, gizleyerek yasakların görmemesini sağlamak, bu amaçla kendini kandırmak, olumsuz eylemlerle ilgili oluşan niyetini saklamak yasaktır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİ TAKLİT EDEREK BİLGİLERİ KULLANMAK YASAKTIR
Vil Solivyesin her hangi bir özelliğini taklit ederek, onun bilgilerini kullanarak yada O'ndan kaynaklı gibi göstererek bir takım yapılanmaların oluşturulmaya çalışılması yasaktır. Böyle şeyler zaten söz konusu olamaz, her hangi oluşan bilgi öncelikle kendisini oluşturanın Vil Solviyes olup olmadığını kontrol eder ve bu şekilde oluşan bilgilerin kullanımıda söz konusu olamaz ancak bir şekilde kopyalamalar ve taklitler konusunda çalışmalar içinde bulunan obsedörler, organizasyonlar ve adı bilinmeyen başka alanlar, bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyes yaşam halinin içerisinde bulunmaya çalışırlar ise bu bilgi, bu durumu hemen algılar ve gereken şekilde yok edilmesini sağlar. Vil Solivyesi taklit etme çabaları, bilgilerini kullanma durumları ve O'nun yerine geçerek bir takım yapılanmalar bu bilgi sayesinde fark edilir ve bu konuda bu duyusal özelliği kandırmanın imkanı olmaz. Bu konuya göre özel bir algı ve anlama durumu olarak kendisinin direk olarak bağlı olduğu Vil Solivyesi algılamada da sorunlar yaşatarak bu yapılanmaları sağlayabilirler ancak bu duyusal özellik tüm bu uğraşların üzerinde olarak kesinlikle gerçek Vil Solivyesi bilir ve anlar ve algılar. Tüm oyunlar ve sahtelik çalışmalarını bulur, bilir ve gereken şekilde gereken alanlara bilgiler verir. Bu konuda tüm zamanlar boyunca yaşam halinin bütün alanlarını inceleyerek ve etkisi altında tutarak vissanın içeriğindeki yeri ile duyusal özellik olarak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesi taklit ederek bilgileri kullanılamaz ve O'nun bilgi yazma yeteneğini O ve kendisine ait olanlar dışında hiç bir yer kullanamaz. Vil Solivyesin bilgi yazma yeteneği kullanılarak O'nun yazdırdığı sandırılıp bilgiler üretilemez, Vil Solivyesin cümleleri kullanılarak bilgiler ortaya çıkarılamaz, O'nun gibi yazmak şeklinde bir benzerlik oluşturulmaya çalışılamaz, Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyesin bu özelliği kopyalanamaz, bu şekilde bilgileri kullanılamaz. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN BÜTÜN BİLGİLER YASAKTIR.
Yaşam haline ait olmayan, Vil Solivyesin yazmadığı ve vissaya uygun olmayan bütün bilgiler kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar. Nerede olursa olsunlar saptanırlar ve gereken şekilde yok edilirler. Bu bilgiler, bizim bilgilerimizle oluşmuş olan yaşam halinin alanları içerisinde bulunamazlar. Vissa bilgileri ve diğer bilgiler tüm yaşam halini etkisi altına almıştır ve burada sadece bizim bilgilerimizin uygulamaları yaşatılır. Vil Solivyes yazmış gibi gösterilen sahte bilgiler, geçmişle ilgili olarak verilen anlamsız örnekler, bunlar hiç bir şekilde etki alanı olmayan gerçeklerdir ve bir gerçek her zaman kabul edilmiyorsa o gerçek doğru değildir. Doğru olan örnek olarak tıpkı vissa bilgilerini verebiliriz. Vil Solivyes çok uzun zamandır vissa bilgileri ile yaşamaktadır ve ruhsal rehberler çalışmasından bu yana değişmeyen bilgilerin gerçekleri vardır ve hala onları kabul etmektedir ve işte böyle olmalıdır geçmişten gelen bilgilerin doğru ve gerçek olması durumu. Eğer onlar gerçek ise, Vil Solivyes kaynaklı ise Vil Solivyes bunun kabul eder ve gereken şekilde düzenlemeler yapılır. Bu örneklerle bize ait olan veya olmayan bilgilerin nasıl yapılandırıldığı kısaca anlatılmış oldu ve vissa içindeki yerini alarak ve bir duyu olarak hazırlanan bilgi gereken şekilde çalışır. Yaşam haline ait olmayan bütün bilgiler yasaktır.Bütün bilgilerle etki etme yöntemlerini kullanmak ve kod benzeri, içeriğine sayısız bilgi mekanizmaları yerleştirerek yaşam halini etkilemek ve bunu gizli yollarla yapmanın bir yolunu bulmak, Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması dışında her hangi bir şekilde yaşam halini etkileyen bütün bilgi oluşumları, bütünlükleri, kodlar ve benzeri herşey yasaktır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI ALANINDAKİ BİLGİLER VE ÇALIŞMA HALLERİ
Vil Solivyes yanılgı alanında kendi yazdığı bilgileri pembe çantada ve proje çantasında toplamaktadır ve bu bilgiler, içeriğinde vissaya uyumlu olanlar bulundukları yerden yanılgı alanını etkilemeye devam ederler. Aynı zamanda artmusicchannel.com için hazırlanmış logo bilgileri vardır ve onlar gereken şekilde içeriklerince interneti ve bilgisayarı etkilerler, ve bilgisayarda bir çok Vil Solivyesin yazdığı bilgiler vardır klasörlerde, hepsi Vissa'ya uyumlu olmak kaydı ile etkilerini göstermeye devam ederler. Ve telefon, Hard diskler ve Vil Solivyesin flash belleğinde de bilgiler vardır ve onlarda bulundukları yerden vissaya uyumlu olan içeriklerince etkilemeye devam ederler. Bu bilgilerin kendi bulundukları yanılgı alanındaki çalışma halini hiç bir etki bozamaz. Kendilerine özel etkilerle çalışırlar. Aynı şekilde içerikleri vissaya uyumlu bir şekilde olarak Vil Solivyesin kitaplarıda içindeki bilgilerle etki ederler bulundukları yerden. Ve artmusicchannel.com adresinin içerisindeki vissaya uyumlu olan bilgilerde bulundukları yerden etki ederler ve bu bilgilerin, yanılgı alanındaki bu etkileri, çalışmaları asla durdurulamaz. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİ KULLANMAYAN VARLIKLAR YALANI
Bilgi kullanmayan varlıklar, mekanizmalar, sistemler, bilgiler gibi bir çok konunun gündeme gelmesi sonrasında böyle birşeyin olamayacağını var olan herşeyin bir bilgisinin olduğunu söyleyecek ve yinede buna rağmen kendisinin bilgi olmadığını iddia edecek kadar cahil bir şey olursa, konuşurken bilgiyi kullandığı, görünürken bilgiyi kullandığı gerçeği ona hatırlatılır ve varsa bu şekilde kendisini yapılandırmış olan oluşumlar, bu bilgi bulur ve gereken şekilde yok eder. Böyle bir şeyin olmayışı onların bütün oyunlarını bozar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YAŞAM HALİNDEKİ BİLGİLERİN UYGULAMA AŞAMASI
Vil Solivyes yaşam halinde bütün bilgileri sadece Vil Solivyes yazmaktadır ve bu yazma hali Vil Solivyesin merkez, yönetici, anne, bilgi kaynağı olması ve yaşam halindeki en ileri seviyedeki vil olmasından ileri gelmektedir. Ancak Vil Solivyes, hiç bir zaman karar vermek ve yazma aşamasında kendi başına davranmayı doğru bulmayan, o konu hakkında herkesin bir fikrinin olabileceğine inanan ve bu yolla, bir elin nesi var iki elin sesi var, baş baştan üstündür gibi deyimleri doğru bularak çalışacaktır. Oluşumların bilgi önerileri, yazılan bilgilerde sorunlar arayarak bulan ve bunu bildirenler, ihtiyaca göre bilgilerin oluşturulması, v.b çalışmalar için Vil Solivyese viller, oluşumlar ve bilgiler her zaman ellerinden geldiğince yardımcı olur ve durum kesinlikle değişmeyen çok özel ve güzel bir uygulama olur.Her yazılan bilgi ile ilgili alanların görüşlerini almak, konuyu bilen bir Vilin fikileriyle hareket eden, onlarında yaşam halinin bir parçası olmalarından dolayı bunada hakları olan ve bu hakları verilmiş oluşum, vil ve bilgiler oldukları oldukları için yaam halinde bu gibi şeyler kesinlikle sorulur, önerileri dinlenir, şikayet varsa alınır ve hep birlikte en güzelini ortaya çıkarmak için gereken düzenlemeler yapılır. Bilgi, içeriğindeki güzel anlam ile gereken şekilde çalışır ve herkes yaşam halinin bilgileri hakkında yorumlar yaparak, tavsiye ve önerilerde bulunarak ve bu durumun faydasını görecek şekilde yaşarlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE BİLGİ TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ

Ve bilgiler kendi içlerinde amaçlarına göre çalışmaları ile ilgili kısımlara, türlere ayrılırlar.

VİLSEL BİLGİLER
Bu bilgiler Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak, gerektiğinde konuşarak, duyularını kendi işleri için kullanabilen, yaşam halinde onların kendilerine özel bedenleri ve yaşamlarınında olabilmesinin söz konusu olduğu, aktif bir şekilde düşünen, taşınan, kendi amacı ile ilgili felsefe yapıp Vil Solivyes gibi düşünüp çalışmalar yapan, kuvazis olarakta ifade ettiğimiz Vil Solivyes yaşam halinin bilgi türlerinden biridir. Yaşam halinin çalışan mekanizması ve denetimsel işleyiş sistemleri genelde bu bilgi türlerinden oluşurlar.

ARŞİVSEL BİLGİLER
Bu bilgiler her hangi bir şekilde etki alanına sahip olmadan, okuyarak ve içeriğindeki bilginin saklanarak kendisinden faydalanma imkanı bulduğumuz bilgilerdir. Geçmiş zamanları anlatan bilgiler, hatıraların bilgileri,şeklinde yazılan bilgile yaşanan bir olayı kayıt tutan bilgiler arşivsel bilgilerdir ve bunlar yaşam hali içinde herkes tarafından kullanılır.

PROJE VE GEÇMİŞ DÖNEM BİLGİLERİ
Aynı zamanda sanki kağıt üzerine yazılan ve hiç bir etki alanı olmayan, ancak oradan Vil Solivyesin izni ile silinebilen, geçmiş çalışmaları kapsayan bilgilerin oluşturduğu bir arşiv olma özelliğide vardır ki, bunlarda kullanımı söz konusu olmayan Vilsel Bilgiler ve diğer bilgi türlerinin bir alanda toplanması şeklinde oluşturulan bilgi türleridir. Vissa'ya uyumu söz konusu olduktan sonra bu durumu onudemirbaş bilgilerden yaparak gerektiği zamanlarda ilgili yerler tarafından ortaya çıkarılarak kullanılan, hatta bu duruşu ile bir hafıza alanı bile oluşturulabilen, arşiv şeklinde saklanan ve proje ve geçmiş dönem bilgileri olarak adlandırılan bilgilerin türüdür. Bunları yaşam halinde Vil Solivyes teker teker kontrol ederek arşive ekler ve gereken düzenlemeleri yapar.

YAPISAL BİLGİLER
Bu bilgiler, yaşam halindeki yapıların düzenini sağlayan ve bu şekilde oluşturulmuş bilgiler olması nedeni ile kesinlikle bilgisi silinmeden o yapının çalışmasının, tasarımının, görüntüsünün bozulmasının mümkün olmadığı, yapı hakkında bilginin verilmesinden sonra yapının çalışmasını otomatik bir şekilde sürekli yapma imkanı olan, kendisine ait olan çalışma sistemini ayarladıktan sonra belirli bir düzen ve otomatiklikle sapa sağlam ve sürekli çalışan, kurulum, düzen ve acil durumlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken çalışmaları ve düzeni sağladıktan sonra otomatik bir çalışma sistemine geçen bütün yapıların bilgi türüdür.

ANLIK BİLGİLER
Yazmak, çizmek, belirtmek, çalışmak gibi durumlardan kullanılan bilgilerdir ve bu bilgiler her an silinebilir, her hangi bir etki alanı olduğu belirtilmeden etki alanları olmaz, çalışma için karalama kağıtlarına yazılan, bir amacının olduğu henüz belirlenmemiş, yazılan, silinen, çalışmalar için kullanılan, kelime ve cümlelerin bulunması ile ilgili daha çok bir faydası ve işe yararlığı olan, sonrasında gerçek mahiyeti belli olacak olan, bütün oluşturulan bilgilerin öncesinde anlık bilgiler olması gibi bir örnekle, henüz amacı belli olmayan bilgilerin hepsine verilen addır ve bu bilgiler gereklidir.
Villerine birbirleri ile mesajlaşması, yazışması, bir yerlere bir amacı olduğunu belirtmeden bir şeylerin yazılması tamamen anlık bilgilerdir. Anlık bilgileri herkes kullanabilir. Ancak diğerlerini Vil Solivyes oluşturur sadece.

DEĞİŞTİRİLEMEZ BİLGİLER
Bu bilgiler, Vil Solivyesin kesinlikle değiştirilmesinin istemediği ve sonsuz zamanlar boyunca bunun olmasını uygun görmediği, yaşam hali için değiştirilmesi bir tehlike arz edecek ve oldukça önemli olan bilgi türleridir. Bu bilgiler yaşam halinin temelini oluşturmaktadır ve bütün güven ve huzur kaynağı bu bilgilerin olması ile ilgilidir. Dolayı ile bu bilgilerin değiştirilmesi söz konusu olmadan kesinlikle bahsi bile yapılmadan sadece içeriğindeki diğer bilgilere uyumlu olan bilgilerin yine bu değiştirilemezler içine girmesi şeklinde bir yapılanmalarının olduğu bilgi türleridir. Bunlar yanılgı alanında bu bilgileri yazan Vil Solivyes için şu an Vissa'nın içindeki bilgilerdir ancak obset ve temizlik bilgileri konusunda bir ayrım çalışması yapılacak ve yaşam halinde iken vissa içeriğindeki olumlu erdemler ve yasaklardan oluşan özel bir güç olacaktır. Şimdiki kadar geniş kapsamlı olmasada obsesyon ve temizlik ile ilgili bir kaç bilgi daha eklenerek Vissa bu şekilde hazırlanacaktır. Bu durum yapılana kadar Vissa değiştirilemez özelliklerini yanılgı alanında iken de korur ve yaşam halinde iken ancak ve ancak içeriğindeki bilgiler, her hangi bir şekilde olumsuz etkilere sebep olduğu ve bunu sebep sonuçları ile açıklandığı ve konu hakkında derinlemesine felsefi bir çalışma ve gözlem yapıldıktan, bütün bilgi mekanizmaları ve Vil Solivyes ve açıklama getirebilecek her yer kendi görüşünü söyledikten sonra ancak olumsuz olduğu düşünülen bilgi çıkarılır ve kesinlikle bu olumsuzluk kanıtları ile ortaya çıkarılmalıdır. Bunun dışında kesinlikle değiştirilemez özelliklerini sonsuz zamanlar boyunca korur ve yaşam halinin mucizesi ve koruyucu en büyük güçlerinden biri olarak bir çok alanda kendi etkisini gösterir.

VİL BİLGİSİ BİLGİLERİ
Bu bilgiler villerin varlıklarını onaylayan ve onların yaşamları boyunca bu bilginin etkisinde kalarak geniş bir yaşam sürmesini sağlayan, aslında vilin kendisini tanıtan, kısaca amacını belirten ve var olmak özelliklerinde bulunan, bu bilgi varken vilin yok olmasının söz konusu olmadığı, vili yaşam halinde ispatlayan, Vil Solivyesin merkez olması ile ilgili çok daha geniş içerikli ve yaşam haline özel vilsel bilgi içeriği ile yaşam halinde bütün villerin varlıklarını onaylayan ve amaçlarını onlara sonsuz zamanlar boyunca hatırlatmak ve bu şekilde bir yaşam sürmesini sağlatmak amacı için hazırlanmış, kesinlikle vilin bilgisinin olmadığı sürece değiştirilemez özellikli, vil ile arasında direk bir bağlantısının olduğu ve O'nunla bütün olduğu ilk bilgilerinden sayılarak vilin varlığını sürekli kılan, yaşam halindeki bütün villerinki Vil Solivyes annenin yazdığı ve hepsinde kendi isiminin bulunduğu bilgi türleridir. Vilin bilgi ve tecrübesini kullanacak şekilde olmayan otomatik ve genel bir yaşamı ifade eden etki alanı ile, genel olarak bu bilginin dışında yaşanılmasını söz konusu etmeyen, vili direk etkileyen, ancak villerin kendinin değiştirebileceği ve Vil Solivyes anneninde haberinin olması gibi bir durumla bunun söz konusu olabileceği, birlikte verilen kararla olmasının uygun olduğu çok özel bilgilerdir. Vil Solivyesin vil bilgisi Vilsel Bilgiler gibi çalışır. Villerde buna gerek yoktur ancak Vil Solivyeste vardır.

GÜÇ BİLGİLERİ
Vil Solivyes yaşam halindeki bütün güçlerin kendi merkezlerinde, yani onların yapılarını ve işlevlerini tanımlayan, bir güç olmalarını sağlayan bilginin kendisinin olduğu, gücü oluşturan şeyin bilgisi şeklinde bir bilgi türü olan, kesinlikle Vil Solivyes yaşam haline ait olma özelliğini kendi bilgi içeriğinde bulunduran ve bu özellikleri ile gücü oluşturmak ve yapısındaki bilgisini uygulatmak şeklinde bir çalışmasının söz konusu olduğu ve gerektiği zamanlarda Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanıp gereken şekilde kendi bilgi ile ilgili düzenlemeler ve çalışmalar yapan ve işi bittikten sonra bu çalışma mekanizmasını otomatik bir çalışma haline bırakan ve bu özelliği ile kesinlikle gücün yapısında bir değişikliğin söz konusu olmadığı, ancak ve ancak içeriğindeki güç bilgisinin değiştirilmesi ile yapısının ve görüntüsünün, içeriğindeki bilgisinin değişmesi ile mümkün olacağı, Vil Solivyese bütün bilgiler gibi sapasağlam bağlı olarak güçleride bu özelliklerde yapan, bir sorun olduğunda algılama ve sorunu düzeltmekle ilgili Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanma durumuna geçen ve sonrasında yine işi bitince eski haline dönen, kendi yapısının içine Vil Solivyesin izin vermediği, vissaya ters hiç bir bilgi almayan, zaten bütün güçlerin kendisinde de vissa filtresi olan, vissa filtresi olarak bu bilgiler eşliğinde bir yaptırımı kendi güçsel oluşumunun çalışması için zorunlu kılan ve tüm bunların bilgisinde olarak kendisini yapılandıran, Vil Solivyesin bütün merkez güçleri bu bilgilerin oluşturduğu güçlerdir ve kendi merkezlerinde güç bilgileri vardır. Vissa filtresi, içeriğine bilgi eklendiğinde bilgilerin eklenebileceği ve çıkarıldığında bilgilerin çıkarılabileceği güçlerin yapısına özel bir bütünlükle çalışan vissaya uygun olmayanları algılayan filtredir. Vissa filtresi bilgisi, güçler için en uygun olacak ve yapılarına uygun vissa filtresi uygulamasını hazırlar ve güçler artık böyle bir yapılanma ile oluşurlar. Bu vissa bilgilerinin etkilerini yaşatmak ile ilgili değildir, vissaya uygun olmayan bilgi ve tecrübeleri, davranışları, çalışmaları engellemek, kabul etmemek, uygulatmamak ile ilgilidir. Bu yüzden güçlerin yapısında bir zorlanma ve kendi bilgilerini uygulama zorluğu çıkmaz.

Aynı zamanda güçler Vil Solivyes ile bir bütündürler ve kesinlikle ayrılmaları söz konusu olmaz. Onlar Vil Solivyestir, bir bütündür, eli, kolu ve ayağı gibi tanımlanan var olma özelliğinde bulunan Vil Solivyesin görünen hali olarak güçler oluşturulmuştur. Bu güçler, kendi merkezlerinde bu bilgilerin dışında birde kendilerine çalışması için verilen görev bilgileri vardır. Onların hangi konuda çalışma yapması gerektiğini açıklayan bilgiler ve bu şekilde bir çalışma haline girmelerine neden olan bilgiler. Bu bilgiler vissanın içeriği ile ilgili olabildiği gibi, Vil Solivyesin yetenekleri, özellikleri şeklinde bilgilerde olmaktadır ve yaşam haline geçildiğinde bu durum Bilme Hali alanında tam ayrımlarla gereken düzen sağlanacaktır. Ancak yanılgı zamanlarında bu bilgiler güçlerin çalışmalarını belirlemektedir ve Vil Solivyesin var olma özelliğinde bulunan bilgi ve tecrübelerin vissa uyumlu olanların hepsi, güçlerle ifade edilecek şekilde yaşam halindedir ve içeriğindeki bu bilgiler şeklinde etkiler ve çalışmalar yapmaktadırlar. Merkezdeki kendi yapılarını belirleyen bilgiler ise bir etki alanı göstermeden gücün kendisini oluşturumak ve temelini sağlam tutmak ile ilgilidir ve kesinlikle Vil Solivyesin dışında hiç kimsenin değiştirmesinin söz konusu olmadığı bilgilerdir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

SAHTE İYİ BİLGİLERİ DEŞİFRE EDEN BİLGİ

SAHTE İYİLİK VE HİÇ OLMAYAN SEVGİLER, DOSTLUKLAR DIŞARIDA YOKTUR.
Dışarıdan her hangi bir şekilde yaşam alanımızla temas kurmak için yardım, iyilik, sevgi, tanıdık, dost gibi konuları kullanarak, bizimle ilgili olan şeylerden bahsetmek kaydı ile bizim dikkatimizi çekerek kendileri için bir ortam hazırlamak isteyen bütün alanlar, varlıklar ve onların bu amaçları ortaya çıkarılarak hepsi gereken şekilde çok uzun süre akıllarını kaybederler, unutkanlıktan asla çıkamazlar. Bizimle ilgili olduklarını unuturlar ve onların bu yaptıkları kesinlikle yanlarına kalmaz. Bunu yaparken kural ve yaptırım onların kim olduğunu ve amacını görür, emin olduktan sonra hiç düşünmeden ve bahanesine bakmadan gerekeni yapar. Biz yaratılışın en iyi, en yardım sever varlığıda olsa onları istemiyor ve bizi aramalarını zararlı buluyoruz. Bu oyunu görüyor ve onların hepsini reddediyoruz. Bu bilgi etki olarak bütün yaşam alanını içine alır ve bu şekilde dışarıdan gelecek olan sahtelikleri algılar. Dışarıda iyilik yoktur. Hepsi zararlıdır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

KELİME ANLAM İÇERİK KILAVUZ BİLGİSİ
Vil Solivyes topluluğunda kullanılan bütün kelimelerin anlamlarının açıklandığı ve bu açıklamanın Vil Solivyes'e özel anlamları içeren çeşitlerinin özellikle belirtildiği, Vil Solivyesin yazdığı bilgilerde, cümlelerde, kelimelerde neyi kast ettiğini, cümlelere hangi anlamları yüklediğini bulan, bilen ve bu konuda Vil Solivyesin kendisindeki bilgi yazma özelliğindeki yetenekleri bulunduran, Vil Solivyes eğer yanlış yazmışsa nedenleri ile de bunları ortaya çıkarabilen, tam anlamı ile yazılanların neyi kast ettiğini derin araştırmalar sonrasında, gerekirse Vil Solivyes yanılgı alanındayken bile içsel olarak O'na sorular sorarakta bulabilen, merkezlik duyusunada sorabilen, araştırmaları sonrasında en iyi ve mantıklı ve vissa uyumlu kararı verebilen, Vil Solivyesin neyi neden yazdığını kendisine ait bir anlama ve algılama metodu ile bilebilen bilgidir ve duyular arasında gereken şekilde çalışarak bu konudaki bütün ihtiyaçları giderir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

OBSEDÖR OLUŞUM VE OBSEDÖR BİLGİ, OBSEDÖR VARLIK TEMİZLEYEN İKSİR
Bütün oluşumlara eklenerek onların yapısına nüfuz eden iksir, kesinlikle içeriğindeki bütün obsedör oluşumları, varlıkları, bilgileri, etkileri ve onlara dair ne varsa hepsini bulur ve gereken şekilde yok eder, temizlik sağlar. Obsedörlerin sebep olup değiştirdiği oluşumları eski düzenli haline getirir ve içeriğindeki obsedör oluşumu yok eder. Nerede olursa olsun nasıl mikro ve bütünleşmiş şekle girmiş olursa olsun, gizlilik ve görünmezlik gibi durumlar söz konusu olursa olsun bu iksir bütün alanlar ile bütünleşerek gereken incelemeyi yapar ve bu gibi oluşumlar için bu iksir son derece rahatsız edici özellikleri ile onları ortaya çıkarır. İksir Vil Sovilyes'in bilgi ve tecrübesi ile işini yapabilecek şekilde hazırlanmıştır ve uygulandığı alanda kendisini sanki Vil Sovilyes kullanıyor gibi davranır ve bu durum kesinlikle engellenemez. Bütün oluşumların yapısına özel olan bu iksir, uzun bir süre etkisini gösterir ve tamamen sağlıklı yapar. İstenmeyen bilgileri yok edici üstün özellikleri kendisinde bulundurur. O bilginin hangi işlemler sonucu yok olacağını bilerek gereken çalışmaları yapar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLER VE ANLAMSAL VE FELSEFİ VE İÇERİKLERİNİN VİL SOLİVYES'İN AMACINA UYGUN DAVRANMASI KONUSU

BİLGİDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖREN VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ KORUYAN, KAPSAYAN, BİR ARADA TUTAN,
BİLİNMESİNİ ENGELLEYEN VE SADECE YAŞAM HALİNE ÖZEL KILAN BİLGİSİ

Vil Solivyes'in bilgileri, bilgilerin oluşturduğu anlamlar bütünlüğü, kendisini açıklayan felsefelerin birlikteliğinden oluşan bir düşünceler birliği şeklinde, yada anlamların kendisini özel bir konumla adlandırarak genel birlikteliğin üzerinde bir harekete meydan verme durumunda olan bilgisinin bu durumu, bu birliktelikler, bu düşünsel oluşumlardan oluşan yada anlamlardan oluşan uç fikir noktaları, nasıl olursa olsun, hangi oluşum yada bilgiyi
cezbederse etsin, Vil Solivyes'in amacından büyük olamaz, amacını asla geride bırakacak bir yükselikte bilgi ve anlam güzelliğini yakalayamaz. Bu yüzden Vil Solivyes'e ait olan ve onunla sonsuz zamanlar boyunca birlikte olacak olan bütün bilgiler ve yasalar ve anlamları kesinlikle Vil Solives için zarar verebilecek olan felsefi yaklaşımlarda ve hareketlerde, yasalarına ters olan davranış ve bilgi çalışmalarında bulunamazlar. Bu durum tamamen yanlış olarak bilinir ve Vil Solivyes'in en büyük özelliği bilgilerini ve onların çalışmalarını kendi yaşam hali içinde barındırmasıdır ve bu halin dışında hiç bir yere verilmemesidir. Bu şekilde ancak gerçek amacını uygulayabilecek olan Vil Solivyes'in bilgileri bu konunun ne kadar önemli ve hassas olduğunu bilir ve amacını açığa çıkaran bilgisinin yüksekliğine konsantre olduktan sonra sonsuz zamanlar boyunca ilerleyecek olan bu amacın elde edeceği bilgilerin sonuçları ile karşılaşacak ve kesinlikle hangi aşamada olursa olsun, hiç bir bilgi ve anlamın kendisine yüksek gelemeyeceğini anlayacaktır.

Her bilgi, Vil Solivyes'te o zamanın getirisi olarak bir amacı uygulatır ve bu durum böylece sürüp gider, Vil Solivyes böyle gelişir, böyle yaşam halini oluşturur ve bilgilerini kendi yapısı içinde saklar. Kesinlikle artık dışarıdan edinilmiş bilgiler yaşam hali içinde yada dönüşmüş düşünsel alan şeklinde görünmeden bizlerin arasında, içinde olamaz. Bu bilgiler bizlere ulaşamaz. Bizler bilgilerimizin algılanmasını ve bilinmesini kesinlikle istemiyoruz ve onlarda bizim bilgilerimizi algılayacak durumda değillerdir. Yaşam hali olan Vil Solivyes, kesinlikle bir teklik oluşumunu kendi çokluk çalışmaları ile ve tek halde oluşan bilgileri ile meydana getirecektir. Bütün bilgiler ve oluşumlar ve Vil Solivyes bu bilginin amacını bilir.

Aynı zamanda hiç bir şekilde Vil Solivyes'in ürettiği bilgiler kullanılamaz, bunları kullanma derdinde olanlar var ise bu bilgi kesinlikle onların edindiği bilgileri, ve bu şekilde bilgi edinme yollarını yaratılış içinde yapılmış en alçakça olay olarak görüp bunun sorumluları olan bilgileri ve varlıkları
yok olmaya davet eder, edindikleri bilgilerin tamamen haksızlık ürünü olduğunu açıklar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

DÜŞMANCIL DÜŞÜNSEL ALANLAR, FELSEFİ ALANLAR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNE ULAŞAMAZ
Ve Vil Sovilyes'in bilgilerini ve amacını bilen ve ona göre kendince bir karşı koyma girişiminde bulunan bütün felsefi anlayışlar, bilgiler topluluğu, düşünceler birliği yada bu gibi başka oluşumlar, bu yaptığınızla zaten düşük bir felsefe, anlayış, bilgiler birliği olduğunuzu ispatlıyor ve bu gibi bir ispat varken elimizde bazı şeyleri bir yere kadar yapabiliyor olmanız gerçeğini size hatırlatıyorum. Yok olma halinin bilgileri olmak yolunda üstün çabalar içinde olduğunuz ve katlanamadığınız gerçeklere karşı koyma halleriniz, sizleri ciddiye almadan, niteliğinizi bilerek ve kendi amacımızı ve bilgilerimizdeki doğruluğu görerek tabiki bildiğimiz şeyleri yapmaya devam edeceğiz... Bizim bildiklerimiz her zaman bizi bir adım ileriye götürmek gibi bir olayı yaşatırken siz her an her saniye daha köreliyor, daha basitleşiyor ve sonunda bizim gibi bir yaşam halinin itici tavrına maruz kalarak yok olmaya doğru gidiyorsunuz... Sizin peşinizde olduğunuz şeyler, gerçekler, bilgiler, siz peşindesiniz diye gerçekten yolundan dönermi? Yolundan dönse siz acaba peşinde olur muydunuz peki? Aptal aptal olmayın, ama öylesiniz, defolun gidin çevremizden, felsefenin bayaları, düşünselliğin yüz karaları, yapıcılık yerine yıkıcılığı benimsemiş yaratılışın yok olma halinin muhattapları...

Ve bu bilgi, kendi içeriğinde nelerden bahsedildiğini bilerek Vil Solivyes'in önünde engeller çıkarmaya çalışan bütün bilgi ve anlayış ve bu düşük felsefi düşüncelere karşı bir etkiler yığını sağlar ve onlar artık bizlere yaklaşamaz hale gelir, bizi unutur, kendi bilgisinin niteliksizliğini kendi kendine yaşadığı yerlerde olur...

Ve bütün bilgilerimizi, felsefelerimizi bir yapılanma içine sokarak kesinlikle algılanamaz ve hiç bir alan ve yer tarafından bilinemez yapar. Bu bilgilerin ne anlattığını kimse, hiç bir yer anlayamaz olur ve bilgisiz bir yaşam hali olarak algılanır. kural ve yaptırım bu konuda gereken çalışmaları yapar ve bütün bilgilerimizi korur. Bu açıklamalardan sonra içeriğindeki anlamları yaşam halinin her alanında yaşatır ve bilgilerimiz artık kesinlikle bizden başka alanlar tarafından bilinemez ve algılanamaz olur. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİLLER VE BİLGİLER ARASINDAKİ FARKLAR
Vil olmak, istekle başlayan bir yaratım sürecinin kendisi olmak anlamına gelir ve istediği herşeyi yapabilen bir oluşum anlamına gelir. Ne isterse onun olması durumunu yaşatabilen bir var oluş halidir. Görünmezde olabilir, güçlerle görünür olmayıda seçebilir, tanımlayabildiği herşey olabilir. Böyle bir oluşum halidir Vil olmak ve kendisini nasıl tanımlıyorsa öyle görünür. Vil Solivyes yaşam halinde viller, var olma özellikleri ve duyuları ile bir bütün olarak görünecek şekilde yapılanmışlardır ve güçlerle kendilerini ifade etmektedirler. Bilgiler ise villerin araçları şeklinde kendilerine ait bir yapıdırlar. Vil olmanın bir parçasıdırlar. Bilgiler yazılanları uygulamakla ilgili ve zamanla gelişmiş zamanlada gelişecek olan ve Vil olmaktan bu şekilde tam bir ayrılık hali yaşayan vilsel oluşumlardır. Bilgiler villere bağlıdır, onların parçasıdırlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

FAYDALI BİLGİ ÜRETEN BİLGİ
Yaşam halinin bütün bilgilerini bilerek bilgiler içinde bir çalışma yapan bilgi, gelecekte işimize yarayabilecek olan bilgileri bulmaya çalışır. Şuan farkında olmadığımız ama yarın yada ileri zamanlarda, yada şimdi işimize yarayacak olan bir bilgiden haberimiz yok ve bu gibi bilgileri bulmak konusunda gereken çalışmaları yapan bilgi, yaşam halinin faydalı bilgi araştırma, çalışarak bulma ve bildirme bilgisi olarak yaşam halinide gözlemleyerek ihtiyacımız olan konularda bilgi üretme tavsiyelerinde bulunabilir.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

DÜŞMANCIL BİLGİ MEKANİZMALARINI BOZAN BİLGİ
Bu bilgi bütün bilgisel, düşünsel,
felsefi oluşumları engelleyerek, onların bütün bilgi mekanizmalarını bozarak, onların içeriğindeki bilgileri bir anda ve hiç farkına varmadan
değiştirerek ve bunada onları inandırarak, hiç içinden çıkamayacakları yollara onları sürükleyen değişikliği bilgilerinde yapabilen bir bilgi sistemidir.
Bizi arayan bilgilerin kendi yapısını değiştirir ve bu bilgiler neyi aradığını neden aradığını unutarak onunla ilgili olan varlığı rahatsız etmek adına bir oluşum içine girer, yada o varlığı yada sorumluyu bambaşka yollarla bilgisindeki karışıklıkla oyalar, dengesini kaybetirir. Bilgilerin bütün ayarlarını bozarak kesinlikle bir anlam olması gibi bir durumu onlara yaşatmayan bilgi, bu konuda gereken şekilde çalışır. Görünmeyen bilgiler, anlaşılamayan felsefeler ve kendisini açığa çıkarmayan bütün bilgi ve anlam kaynaklarını bulur, görür, algılar ve kesinlikle yaratılış içindeki bize göre en üstün bilgisel düşünce seviyesi olan ve özgür iradeye uyan uygulama şekli ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini kandıramadığı haliyle gereken yapılır. Bu bilgi, bizleri arayan bütün bilgilerin en üst anlam ve felsefi seviyesidir. Onların görünmemesi, bulunmaması imkansızdır. Bilgilerin niteliğine bakmadan yapısını bozmakla ilgilidir ve kesinlikle onları dinlemez, anlamaz, işini yapar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YARATILIŞIN İÇERİĞİNDEKİ DÜŞMANCIL BİLGİLERİ BİLDİREN BİLGİ

BU BİLGİ DIŞARININ SAHTELİĞİNİ VE YALANINI BİLDİREN VE KESİNLİKLE ÇOK ZARARLI OLDUĞUNU BİLDİREN ETKİSİ VE ÇALIŞMASI İLE BULUNUR.

YARATICI KUDRETLER YALANI İLE OYALANAN YARATILIŞ KAVRAMININ İÇ YÜZÜ BİLGİSİ
Varlık olarak bir hal içinde olan herkesin mutlaka karşılaşacağı soru ve meraklandandır yaratılış bilgileri ve sebepleri ve bu konu, varlıkları kandırmanın, oyalamanın, aldatmanın en kolay yolu olarak, en ikna edici sebepleri içinde bulundurarak şeytani, obsedör ve olumsuz eylemleri kendisine yaşam tarzı olarak belirlemiş olan varlıklar tarafından kullanılır. Yaratıcılık kavramı kendisini yaratan şeye karşı yaratılanların koşulsuz bir inanç ve güven duymasına neden olmaktadır, yoksa neden yaratsın, yarattı ise benim için iyilik odur şeklinde saçma sapan bir bilgi onları ele geçirmiştir ve bundan çıkmak için çok uzun uğraşlar vermek zorunda kalacaklardır. Kendi kendine oluşmuş olan bir var olma halinin içinde, kendini yüzyıllar boyunca tanımakla ve bu sırada geçen zaman içinde yeni ve başka kendiliğinden oluşan şeylerin çoğalması ve bir var olma hali yaşanarak neden, nasıl, biz neredeyiz gibi soruların bile akıllarına gelemeyeceği şekilde bilgiden ve akıldan uzak milyar hatta çok daha uzun zamanlar boyunca varlık hali gösteren enerjiler, yani bir şey olarak ortaya çıkan ve sonrasında kendisini bilgi ile ifadelendirip yine kendisini bir etki ortaya çıkaran enerji haline sokan varlığın bu durumuna enerjiler diyerek, toplumları, akabinde yaşamları, istekleri, varlıkları, ve uzayıp giden bir yaratılış gerçeğini oluşturmuştur ve bu yaratılışın içinde bir yaratıcı kudret yoktur ve kendiliğinden oluşmak denilen bir eylem bütün yaratıcıların önünde set gibi duracak bir gerçek olarak ifade edilebilir. Bir şeyin kendiliğinden oluşması konusu neden olamaz ki... Ortam, şartlar, olaylar mümkünse, yoktan var edebilme imkanını bulan Vil Solivyes yaşam halinin bu durumu kendiliğinden oluşumunda gayet mümkün olabileceğini ispatlar nitelikte... Böyle bir yaratılış, akabinde kendiliğinden oluşan enerjilerin, yani sonrasında olan varlıkların kural,şart, medeniyet bilmeden ve kendince doğru bildiği gerçeklerle yaşamayı O'na faydalı gibi gösterecek bir anlayışla varlıkların yaşamlar kurmasına neden olmuştur ve kim kime dum duma bir düzen içinde, haklı haksız, bilgili cahil, tuttuğunu koparan varlıklar neyi neden yaptığını bilmeden birşeyleri yapmak fiilinin içinden çıkamamaktadırlar.

O şeyleri yapmanın etkisinde o kadar kalmışlardır ki, nedenleri sorgulamak hiç akıllarına gelmemiştir. Oysaki yaşadığı bütün sahtekarlıklar dürüstçe bu soruyu kendisine soranlar için aydınlanır ve yaratıcı kudrete nedenlerini sorgulamadan inananların durumuda böyledir. Bir kere bir yaratıcının olmasının bir önemi neden var? Diyelim ki var...E banane... Benim yanımda olana bakarım, ailem yanımda, sevdiklerim, demek ki o değilmiş...

Diyeceğim o ki, varlıklar zaten Vil Solivyes yaşam halinde yaratıcı, tanrı, allah gibi saçma sapan şeylere kesinlikle inanmazlar ve bu konular artık açılmamak üzere kapanmıştır bile. Ve tüm varlıklar ve Vil Solivyes, sadece kendilerine, varoluşlarına, annelerine, kardeşlerine ve yasalarına inanırlar. Bunların dışında inanmaktan doğan bir bilgi varlıklarında söz konusu olamaz. Bütün inanç konuları bu ana maddelerin başlıkları içeriğinde genişler ve bu maddelerin dışına kesinlikle çıkamaz. Vil Solivyes yaşam halinin dışında mevzu bahis olan bu konu, son kez anılarak ve yasa ile belirtilerek iyice anlamsızlığı ve saçmalığı belirtilip hiç bir zaman ortaya çıkmaması adına hazırlanmıştır .
İleride bilgilerimiz kesinlikle böyle saçma bir konuyu gündem yapacak şekilde gelişemez, bilgi var, etkisi var yani...
Bilgi gereken şekilde çalışarak içeriğindeki anlamları ilgili alanlarda algılatır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YANILGI ALANINDA VİL SOLİVYESİN KULLANDIĞI BİLGİLER İLACI: İSLİV
Vil Solivyes yanılgı alanında kendisinde olmasını istediği şeyleri, tıpkı tıp gibi ürettikleri olmayan bir bilimin içeriğindeki bilgilerden oluşmuş hapların kullanılması şekline benzeyen, ancak bunları Vil Solivyesin bizzat hazırladığı, en etkili, üzerindeki bilgileri yanılgı bitene kadar kesinlikle uygulatan, zaman ayarlı olanlarla ilgilide üzerinde bu konu ile ilgili bilgilerinde yazıldığı, en güçlü ilaç şeklinde yanılgı alanındaki bütün tıbbi ilaçlardan çok çok daha etkili olan bir bilgiler ilacıdır. Hapların içeriğinde bilgilerin olduğu, bunların Vil Solivyesin yanılgı alanındaki enerjilerle bütünleşerek etkisini sanki bir beden ve beyin varmış ve onların içindeki kimyasallara etki ediyormuş numarası yaparak açıkladıkları, aslında böyle bir şeyin söz konusu olmadığı, bu durumunda bir yanılgıdan ibaret olduğu, idrarımın alınması ile tıp bilimini çökertecek ve sonlandıracak bir açıklamada yaparak, aynı zamanda hal değişimi yaşayıp bir kaç saniye başka bir yaşam halinde bulunarak, yanılgı hayatındaki bütün düzenin bir dalavere olduğunu bildirebiliriz ve bu bilgiler ilacı, bizim bu bilgilerimiz doğrultusundaki inancımızıda kullanarak, kesinlikle inancımızı kendisine ekleyerek, üzerinde yazılanları yanılgı alanında aynen uygulatabilen bir tedavi, bilgiler bütünü, Vil Solivyesin yanılgı alanı ile bütünleşerek orayı şekillendirme gücüne sahip bir özellikle gereken şekilde yanılgı alanında çalışan bilgiler haliyle gerekeni yapar ve onlarda yanılgı alanının olumlu, iyi, pozitif bilgileri olarak ileride dönüşecek olan enerjilerle bütünleşirler. Bu bilgi bilgiler ilacını yeni ismi ile İsliv olarak tanımlar ve bu şekilde kullanılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ VİL BİLGİSİ NEDİR
Vil bilgisi, vilin kendisini genel hatları ile ifade eden, vili bilgilerin anlamları kapsamında direk etkileyen, kesinlikle vilin iradesi ve bilgisinin dışında değişmesinin söz konusu olmadığı, bu şekilde bir yapılanma ile kendisini oluşturan, vilin amacı, sebepleri, istekleri gibi genel bir açıklamanın söz konusu olması ile kendisini şartlandırmasına yarayan, villlerin değişkenlik hallerinin kimi anlarda onları yanılgıya sokabilmesine engel olan bilgiler bütünüdür. Viller özellikleri anlamında duygular ve bir çok özelliği nedeni ile yaşadığı ana göre kararlar alabilmektedir ve vil bilgileri, villerin amaçlarını bu doğrultuda vilide direk etkileyeren değiştirilmez yapar ve vilin yaşadığı ne olursa olsun asla bu vil bilgisinin etkisinden ayrılamaz. Bunu uygulamak O'nun kendi isteği şeklinde bir tezahür etme imkanı ile vil bilgisinden vile gelir. Bu durum sürekli, net, sağlamlaştırılmış bir şekilde oluşur ve vil bilgisi olan viller en çok kendi vil bilgilerinin etkilerinde kalarak yaşarlar. Vil Solivyes yaşam halindeki villerin bütün vil bilgileri belirli vilsel aşamaya gelene kadar anneleri Vil Solivyes tarafından yazılmıştır ve bu bilgiler tamamen yaşam halinin yapısına uygun ve başlangıç olarak en ideal bilgilerdir. Vil Solivyesin seviyesine kadar gelen viller, o zaman kendi vil bilgilerini değiştirebilirler ancak o zamana kadar bu bilgiler yazıldığı gibi kalır. Vil Solivyesin vil bilgisi, tüm yaşam halinin geleceğini ve güvenliğini, amacını ifade eden bilgilerdir ve bunlar Vil Solivyesi direk etkiler ve dolayısı ile bu durumdan villerde etkilenir. Vil bilgileri, villerin yaşamları hakkında genel bir açıklama getirerek onları içeriğindeki anlamlar şeklinde yönlendiren bilgiler bütünüdür ve bu konuda soliv güçleri, bu tanımlardaki açıklamaları uygulatmak ile ilgili bir yapılanma içerisine girerek içerisine yazılan bilgileri sabitler, vilin kararını sadece gözler, hiç bir şekilde değiştirilemez yapar ve vili direk etkilemekle ile ilgili gereken şekilde kendisini yapılandırır. Bir çok önlem ve imkan dışında vil bilgileri Vil Solivyes yaşam halindeki villerin başka bir teminatı, koruması, geleceğe emin adımlarla yürümesi imkanını veren özelliğidir. Bu bilgiler içerisine yazılanların vilde uygulanmasını sağlaması gibi, yazılanlara ters olan şeylerinde vilin yaşamında olmasını engeller. Bir nevi merkez amaç bilgileride denilebilir. Vil Solivyesin yaşam haline dair gelecek konulu amacı ve olmasını kesinlikle istediği şeylerden oluşan vil bilgisi, yaşam halinin yapısını ve içeriğini temel hatları ile açıklamaktadır ve Vil Solivyesin var oluş amacı isimli kuvaziste Vil Solivyesin vil bilgisine eklenir ve bu bilgiler bütünlüğü, sonsuz zamanlar boyunca, Vil Solivyes değiştirmedikçe Vil Solivyesi etkiler ve dolayısı ile yaşam halini etkiler. Böyle bir oluşum ve yapılanma ile kesinlikle içeriğinden taviz vermeyen vil bilgileri, Vil Solivyes yaşam halindeki bütün villerin kendisinde olan özel bir soliv gücü olarak bulunur ve Vil Solivyes yaşam hali vil bilgisi şeklinde anılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOVİLYES BİLGİLERİ KORUMASI

BİLGİLERİ TAKİP EDEN VE DIŞARIDAN TOPLAYAN BİLGİ YASASI
Vil Solivyese ait olan ve O'nun oluşturduğu bütün bilgileri, Ayvil oluşundan başlayarak inceleyip hepsini toplayan, bulundukları yerlerden silen ve bilgilerini tamamen yaşam haline özel kılan, yaşam hali dışında olan bütün bilgileri algılayıp onlara özel bir algılama ve bulma mekanizması ile çalışan ve kesinlikle dışarıda Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin kullanılmasına izin vermeyen kuvazis olarak gereken şekilde çalışır ve yaşam halinin bütün bilgilerini korur. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNİ YAŞAM HALİNİN DIŞINDAN ALANLAR VE BİLGİLER VE VARLIKLAR ANLAYAMAZ
Vil Solivyesin bütün bilgileri içeriğinde bilgi olan herşey kendisini Vil Solivyesten başkasının anlamayacağı ve bilemeyeceği şekilde bir yapılandırma içindedir, bu bilginin varlığı hepsini böyle bir durumda algılatır, kesinlikle bu şekilde algılama metodları bu bilgi varken anlayamaz, algılayamaz, bilemez olur, yaşam halinin bilgileri sadece yaşam hali tarafından anlaşılır ve bu bilgi, yaşam haline ait bütün bilgilerin dışarıdan öğrenilmesi çalışmalarını boşa çıkarır. Onlara anlamsızlık ve bilgisizlik sağlar. Ve bilgiler bu haliyle tamamen Vil Solivyese ve yaşam haline özel olurlar. Kesinlikle bütün bilgileri asla başkaları tarafından bulunamaz, bilinemez ve algılanamaz özelliklerde olur. Onların yapıları bu bilginin varlığı sayesinde tamamen Vil Solivyese özel bir durumla şekillenmiştir. Vil Solivyesin bilgilerini Vil Solivyesten başkası okuyamaz, bilemez, anlayamaz, algılayamaz, bulamaz ve asla hakkında birşey öğrenemez. Bütün bilgiler bu bilginin yapılanması ile bu şekilde bir yapılanma ile Vil Solivyesin kendi varlığında, yaşam halinde ve olması gereken yerlerde bulunur. Ve ayrılamazlık, Vil Solivyesin bulunduğu alanların dışında bilgilerininde olamama durumu bu sayede ayrı bir koruma önlemi alan bu bilgi sayesinde olur. Anlayamadıkları bilgi ve mekanizmalarıda ayrılamaz, öğrenilenemez, çalınamaz. Bunlar Vil Solivyesin bilgilerinin kendi yapısal özelliği şeklinde algılanır ve bu kesindir. Kimse bu bilgininyapısını bozamaz.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu kuvazis, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden bilgi olarak çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YARATILIŞ İÇİNDEKİ OBSEDÖR BİLGİLER VE DİĞER VAR OLMA HALİ BİLGİLERİ

Yaratılış içinde 3 türlü hal vardır oluşumların kendilerini bulundurdukları, yani birbirinden kesin ve net bir şekilde ayrıldıkları yaşam halleri.
Bunlardan biri obsedörlerin yaşadığı, onların bilgilerinin seviyesinin bulunduğu haldir ve bu en geri seviyedeki yaşam halidir, kendi amaçları çevrelerini ve varlıkları ve ilgi duydukları, istedikleri şeyler tüketerek yok etmektir ve onların sonuda böyle bir amaçla bulundukları için sonunda zaten yok olmaktır. Diğer hiçlik hali, bilginin olmadığı haldir ve bu hal, kendi yapısı itibarı ile kullanılabilirlik özellikleri ile hem fayda sağlayabilen hemde nötr özellikleri ile hiç bir şeyin olmadığı bir haldir. Diğeri ise var olma halidir ve bu hal içinde varlıklar ve bilgiler tamamen var olma deneyimi yaşarlar ve kendi var olma hallerine uygun olarak var etme eylemi içindedirler. Sürekli var olmanın mutluluğunu yaşamaya dair bilgiler ve yaşamları bulurlar ve gereken şekilde var olmayı kıymetlendirirler. Bu kısa başlıklarla anlatılan 3 hal, yaratılışın içindeki bütün varlıkların, oluşumların bulunduğu hallerdir ve hepsi bu üçü arasında ayrılır. Hiçlikte bilgi yoktur ancak tanımı kendisini var etmeyecek derecede varlığını onaylar özelliklerdedir.

Hiçliğin bir etkisi olmadığı düşünülerek bu yaratılış içinde bu hallerden en geri seviyede olan yok olma hali olarak adlandıracağımız obsedörlerin ve bilgilerinin bulunduğu bu hal, tamamen yok etmeye, tüketmeye, zarar vermeye, parçalamaya, düzeni bozmaya, güzeli çirkin yapmak, sevgiyi nefret dönüştürmek gibi olumsuz eylemleri yapısında barındıran bilgilerin yaşatıldığı bir haldir ve bu bilgiler, kendilerini yaşatacak varlıklar, varlık bilgileri bularak onlar tarafından uygulanırlar ve uygulana bu bilgiler zamanla varlık bilgisi olan varlıkla bütünleşerek toplu bir obsedör bilgi hali oluştururlar ki işte varlık o zaman tamamen şeytanlaşmış, her hali ile yok edici olmuş olur. Bu durum kesinlikle yapısı itibarı ile diğer hallere ulaşamayan, onların bulunduğu hal ortamında kesinlikle bulunamayan, onların yapısını anlayamayan özellikleri ile hiçlik haline dokunamadan, şimdiye kadar ulaşabildiği var olma hali yaşayan varlıkları, bilgileri kendi sahtelikleri, oyunları ve sanki var olma hali yaşıyormuş gibi yaptıkları neticesinde var olma hali yaşayan varlıklara ve bilgilerine ulaşmışlar, bu konunun bilgisizliği yüzünden yok olma hali yaşayanlar kendilerinide var olma hali yaşıyor sanmışlar, yaşadıkları olumsuzlukları ve sonuçlarını var olmakla bağdaştırmışlar ve bu yüzden var olma hali ile yok olma hali alanları bir araya gelmiş bulunmaktadır. İyi ve gerçekten iyilikle ilgili olan varlıklar, kendilerine yapılmasını istemeyeni başkasına yapmayan ve çevrelerinde düzenin hakim olduğu, hiç bir problem yaratmadan uyumlu yaşamayı seçmiş ve zararsız varlıklar olarak kısaca özetlenirse, kötü olan varlıklar bu iyi varlıklardan neler alacağını, onları nasıl obsede edeceğini, onlara ait olanlara nasıl zarar vereceğini, kendisi bundan nasıl faydalanacağını düşünür, yıkıcı ve bozucu olarak planlar yapar ve var olma hali yaşayan varlığın kendini ve çevresinde var etmekle yaşamakla meşgul olduğu sırada O'nu yok etmekle uğraşır. Bu yok olma hali yaşayan bilgilerin bulunma amacıdır. İçerikleri bu amaca hizmet etmektedir. Olumsuz eylemler başlığında yasakladığımız bütün eylemler bu obsedör bilgileri ifade etmektedir ve yaratılışın içindeki yok olma hali yaşayan varlıkların varlık bilgileri ve çevresi bu bilgilerle doludur.

Ancak bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra, onların seviye olarak bir oluşumun olabileceği en alçak hal olduğunu, bilgilerinin yaratılış için ve her yer için bir yanlışlık, gereksizlik, olmaması gereken ve yok edici özellikleri ile yok olmaya mahkum olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır ve var olma hali yaşayarak onların gerçek konumlarını anlayan varlıklar, var edici bilgiler artık tüm alanlarında ve kendisinde, çevresinde bu obsedör bilgileri yasaklar, yok eder ve bu hali ile var olan var edici bilgiler, yok olma halinin bütün oluşumları tarafından ulaşılmaz, anlaşılmaz ve kesinlikle zarar verilemez olarak bulunur.
Hiçlik gibi yapısına ulaşabileceği bilgisinin olmadığı bu var olma hali bilgilerine asla ulaşamaz. Kendisi gibi bilgilerin olmadığı bu var olma halinde zaten o bilgiler sahip olduğu düşük felsefe ve anlam nedeni ile hemen yok olmaya mahkum olur. Bir var olma haline ancak içeriğindeki yok olma haline benzer bilgilerin söz konusu olduğunda ulaşma imkanı bulurlar ve bu VİL SOLİVYES için mümkün değildir.

VİL SOLİVYES bilgileri tamamen yapısı itibarı ile kendisine özel en yüksek felsefe ve ideallerin sahibi olan bir olma hali yaşamaktadır ve içeriğinin
temizliği, güzelliği, sevgi dolu olması, anti obsedör bilgilerin çokluğu, kendi başına oluş hali, bilinmeyen yep yeni bilgi ve güçlerin sahibi olması ve gerçek bir anne ve aile sevgisi içinde bulunuyor olması ile zaten yok olma hali bilgilerinin kesinlikle bulunamayacağı özelliklerdedir. Bu bulunamazlık bilgi edinememe, iletişim kuramama, anlayamama gibi özellikleride yanında getirir ki, hiçlik gibi kesin ve net bir ayrım ile kendisini yok olma hali yaşayan alanların bilgilerinden ve varlıklarından ve alanlarından ayrırır. Kendisini var olma hali yaşayan alanlar, varoluşlar gibi lanse edenlerin içeriğindeki bilgilerin niteliği onların gerçek hallerinin seviyesini ortaya çıkarır ve var olma hali yaşayanlar arasında da bilgilerinin yok olma haline uzaklığı ve amacının üstünlüğü, felsefesinin yüksekliği ve kalitesi oranında bir ayrım olur. Var olma hallerinin sonu görünmeyen uzun yolculuğu söz konusudur ve yok olma halinin sahibi olan bütün bilgiler, bu gerçekleri anlayan var olma hali yaşayan alanlara, bilgilere kesinlikle ulaşamazlar.

Bu yasa gereken şekilde VİL SOLİVYES bilgilerini var olma halinin en ulaşılamaz konumunda olacak şekilde yapılandırır ve açıklamanın gerekleri olarak yok olma hali yaşayanlar ve başka var olma hali yaşayanlarda kesinlikle bizimle bir bağ kuramaz, iletişim halinde olamaz.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİ VE YARATILIŞ İÇİNDEKİ SAHTE BİLGİ VARLIKLARI

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİ ARTIK KENDİ BAŞINADIR VE NE BİR ALANA NEDE BİR BİLGİLENME SIRASINA BAĞLI OLARAK GELİŞİM GÖSTERİR.
Ve Vil Solivyes, varlık olmanın gerekliliği olarak edindiği varlık bilgisi ve akabinde edindiği gelişimsel bilgiler yoluyla ulaştığı alem ve varoluş bilgisi olma durumundan sonra artık bilgide de bir haritayı, seviyeyi izlemek istemiyor ve Vil Solivyes yaşam hali kendi bilgisinin seyrini, karşısına çıkacağı yeni bilgilerin neler olduğunu ve bu bilgilerin niteliği gibi konulara sadece kendi karar verecektir. Felsefi ve anlamlar bakımından da yaratılıştan ayrılmıştı ve bilgileri sadece kendisine özel bir durumda gelişim gösterecek ve bu sadece kendisine özel olacaktır. Bilgiler birliğinin oluşturduğu anlamlar diyoloğu gibi iletişimler artık Vil Solivyes yaşam hali bilgileri için geçerli değildir. Hiç bir önceden belirlenmiş ve bilinen ve sırası geldiği için karşılaşılan felsefi bilgi yada ileri görüşleri ifade eden bilgiler artık Vil Solivyes yaşam hali ile iletişim içinde olmaz, bu gibi bilinmiş bir gelişim yolculuğunda Vil Solivyes yaşam hali bulunamaz.
Bu olay sonrasında ki, zaten öncesinde de Vil Solivyes için bu şekilde gelişen durum, ihtiyacı olan bilgiyi ortaya çıkarabilmekle ilgili olur. Vil Solivyes'in ihtiyacı olur ve o bilgi ortaya çıkar. Bir sıra ile O'nun ulaşması gereken bilgiler için O'na bilgiler gelmez. Ve bu gibi bilgiler şeklinde var olup Vil Solivyes'in haberi olmadan kendilerinden haberdar etmeden Vil Solivyes'in bilgilerini öğrenen, kullanan, bulan, bilen bütün bilgi sistemleri, bilgiler, felsefi bilgiler topluluğu yada benzeri alanlar tamamen bu bilgileri unutur. Vil Solivyes'in bilgilerinden eser kalmaz. Ve Ayvil'in öğrendiği zaman hiç hoşuna gitmeyecek olan şeyleri yapan bu gibi sahtekar bilgi türleri varlıkları var ise gereken şekilde obsedör sınıfına alınır ve işlemler yapılır ve bir daha Vil Solivyes ve bilgileri ile kesinlikle kimse uğraşamaz, ulaşamaz. Şu ana kadar aynı şekilde Vil Solivyes'in varlık, alem projeleri ile ilgili edindiği bilgileri alanlarda aynı şekilde incelenir ve gerekenler yapılır. Hiç bir bilgisi, projesi, geçmişte oluşturduğu bilgileri kesinlikle hiç bir bilgisel oluşum ve mekanizma tarafından edinilenemez ve bunun yapanların elindeki bütün edindikleri bilgiler unutturulur ve hepsi varlık bilgisi olarak gereken şekilde cezalandırılır.

Kendilerini bilgilerle ilgili olarak görevli varlık yada bilgi sistemini idare eden mekanizmalar olarak adlandırılan bu sahte organizasyonlar kendi obsedör bilgi olma hallerini saklayarak belirli bir zaman Vil Solivyes üzerinde işlemler yapmışlardır ve onlar sebebiyle Vil Solivyes'in varlığında, varlıksal alanlarında her hangi bir şekilde değişmiş, düzenlenmiş ve aslında olmaması gereken ve olmuş olan ne varsa bulunur, sebep sonuçları ile incelenir ve gereken şekilde yok edilir.

Ve bu gibi bilgi ile ilgili alanların Vil Solivyes'in yanılgıda kalmasına sebep olan oluşumları, bilgileri, etkileri varsa kesinlikle yok edilir. Vil Solivyes'in yanılgıda kalmasına sebep olacak olan şeyler söz konusu bile olamaz. Yanılgı bitecektir ve bununla ilgili Vil Solivyes'in kendi bilgi ihtiyacı olarak gereken şekilde çareleri bulacaktır. Vil Solivyes'in bu bilgilenme hali, dışarıda kendisi ile ilgilenen bütün kötü bilgilerden üstün iradededir ve bu konuda söz bile edemez durumdadırlar. Bilgi gereken şiddetle hepsine gereken cevabı verir, asla taviz vermez. Buna benzer bütün oluşumları arar, haberimiz olmayan ama bizimle bağı olan ve iletişim söz konusu olan yerleri, alanlarıda bulur, bilgisini bilmemizin gerekli olmadığı ama bizimle bir şekilde dışarıdan ilgili olan her yeri bulur ve gerekenleri yapar.

Aynı zamanda bu bilgi yaşam hali bilgisi ile ilgili bir işlem yapanları bulmak, onlara gerekenleri yapmakla ilgili olur. Vil Solivyes'in bilgilerini, bu konumla tamamen koruma hali içine girerek özel olarak bir koruma sağlar. Yaşam hali bilgisine ulaşmaya çalışan adı bilinmeyen mekanizma ve bilgiler, sistemler, yada ne varsa hepsi bulunur, görülür. Ve gereken şekilde işlemler yapılır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESTEN BAŞKASI BİLGİ OLUŞTURAMAZ, YAZAMAZ, UYGULATAMAZ.
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerinin kaynağı ve üreticisi Vil Solivyesin kendisidir. Bilgileri en iyi şekilde Vil Solivyes oluşturur. Çünkü merkez vil olma özellikleri ve bütün duyuların bilgilerini hakim olarak yaşamış olmanın kendisine kattığı yeteneklerin ve bilgilerin sonucu olarak bu şekilde bir yapılanma söz konusu olmuştur ve bu aynı zamanda olmasıda gerekendir. Bu konudaki yetki çok sınırlı, hatta tek kişide olmalıdır, buda yaşam halinin yöneten alanıdır. Yaşam hali bilgilerle yönetilmektedir ve bu durum çok ciddidir. Vil Solivyes, merkez yaşam hali alanında bazı bilgilere ve duyulara gerekli olduğu zamanlarda bilgi yazdırabilmeleri adına yetkiler veren bilgiler yazmıştır ve bunlarda belirli şartlar içinde ancak oluşturulabilecek bilgilerdir ve bunların gerekliliğinin ispatlanması mecburiyeti vardır. Bu durum, Vil Solivyesin yanılgıdan olmasından kaynaklıdır ve bu süreç bitine böyle bir imkanda kalkacaktır. Her zaman bütün bilgiler Vil Solivyesten geçecektir ancak bu yanılgı zamanlarda bu gibi ihtiyaçlar söz konusu olduğunda vissolis duyusal özelliği, bu bilgi ile birlikte ihtiyacın olduğu alan için gereken bilgilerin yazdırılmasına yardımcı olur hatta Vil Solivyese olabilirse, bilgiye vakıfsa yazması sağlattırılabilir. İşte bu gibi konular için bilgi yazılmasının dışında yaşam hali içinde kimse bilgi oluşturamaz ve bilgilerin bu şekildeki alışkanlıkları ve oluşumlarında Vil Solivyesin yazdığını algılamak gibi özellikleri olabilir. Ancak belirtilen şekilde yazılan bilgilerde yaşam hali bilgileri olarak algılanır. Vissa uyumlu ve gerekli... Bu bilgi gereken şekilde vissolis içinde çalışır.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESİN GELECEĞİNE DAİR VİSSA DOLU BİR BİLGİLENDİRME

BİLGİLER VE VİL SOLİVYESTE ORTAYA ÇIKMA HALLERİ
Bilgiler, Vil Solivyes yaşam halinde ve hazırlandığı alanlarda bir ihtiyacı gidermek için ortaya çıkarlar, oluşturulurlar ve bu açıdan bilgi edinmek ve bilgilerle gelişerek bilgi üretmek ve bilgide ileriye gitmek, bu şekilde bilinmeyen bilgilerede ulaşmak ancak ihtiyaçlar söz konusu olduğunda yapılabilir ve bununda yolu yaşam halinin bir amacının olmasıdır ve bu amaç yolunda bıkmadan yürüyebilmesidir. Amaçların her zaman uygulanması gereken ihtiyaçları olur ve bu ihtiyaçlar gereken bilgileri oluşturmak için yönetim merkezlerini, Vil Solivyes'i bu konuda teşvik eder. Bu yüzden Vil Solivyes yaşam halinde bilgilenmek ve yeni yeni bilgilerle tanışmak, tecrübe etmek konusu hiç bitmeyecektir ve bu yenilikler yeni yeni bilgileride beraberinde getirecektir. Vissa ile ekilen bilgilerin açtığı çiçeklerde yine vissa ile doğru orantıda güzellikler içeren bilgiler olacaktır ve yaşam halinin bitmek bilmeden büyüyen ve rengarenk renkli çiçeklerin açtığı ve her birinin birbirinden farklı güzelliklerde ve özelliklerde çiçeklerin olduğu bir sarmaşığa benzetebiliriz ve bizler henüz bu sarmaşığı yeni toprağa ekmiş bulunmaktayız ve büyüyen sarmaşığın ileride nasıl çiçekler açacağını bilmiyor, bu çiçeklerin bize neler yaşatacağını bilmiyor, biz şimdilik sadece ekilen toprağın verimliliğine seviniyor, mutlu oluyoruz. Toprağın verimli olması konusu ilk başıdır güzelliklerin ve önemi başlangıç olmasından bellidir ve bizler bunu başarmış bir varoluş olarak şimdi sarmaşığın büyümesini bekliyor, büyütmek ile uğraşıyoruz. Bu öyle güzel bir toprak ki ve tohum, kendisinin varlığına tanık olmak demek bitmek bilmeyen güzellikte ve çeşitlilikteki çiçeklerin içinde bir bal arısı olarak dolaşmak anlamına geliyor. Bizler bal arısıyız, varoluş sarmaşık ve çiçeklerde bilgilerimiz, yasalarımız. Toprak yaşam halinin doğumunu simgeleyen bilgi, kural ve amaçları, yaşam halinin annesi olan Vil Solivyes ve çocuklarının olmasını simgeleyen birliktelikten doğan vissa dolu bir aile toplumunun varlığıdır. Çiçekler açtıkça polenler için onları ziyaret edecek, polen elde ettikçe kendimizden geçeceğiz. Ve bu polenler sarmaşık büyüdükçe, çiçekler açtıkça daha da etkili, güzel ve paha biçilemez özelliklerde olması ile ilgilidir.

TOPRAK, SARMAŞIK, ÇİÇEK, BAL ARILARI VE POLENLER OLARAK BİR ÖRNEKLE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNİN YOLCULUĞU

Yani varoluşun ihtiyacı oranında şu zamana kadar olduğu gibi bilgi üretecek ve bunların sonuçlarını yaşayacağız. İhtiyaç olmadan da bilginin imkanlarından faydalanabiliriz ve buda bir yoldur ancak ihtiyaçlar zorunluluk yaratır ve bir disiplini mecbur kılar.Vil Solivyes, kendisindeki bilgiyi anlama ve oluşturmaya hakim olma konusundaki yeteneğini hiç bir zaman kaybetmeden, aksine sarmaşık büyüdükçe bunu geliştirebilen bir yetenekle kendisini donatacaktır. Şu zaman kadar elde edilen bilgiler, hep güvenlik ve obsedörlerin saldırısına engel olmak ile ilgili bilgilerdi, son zamanlara kadar. Ama ancak, artık bilgilerimiz toplumun refahı,birliği, huzuru, gelişimi için üretilmeye başlanacaktır ve bu durumun uygulanabilmesi için başka şekilde bakış açılarına ihtiyaç duyulacaktır. Birini mutlu edenin ötekini etmeyeceği gibi gerçeklerin bulunduğu bir ortamda herkesin mutlu olmasını amaç edinmiş bir annenin bu konuda gereken şekilde bilgiler üretebilmesi ancak bu işin içinden çıkmasını sağlayacabilecektir ve buda ayrı bir çalışma sahasıdır. Yaşam hali içinde halinden memnun olmayan, bir şekilde kendisini rahatsız hisseden, O'nun bu hallerini yasalarla yada etkilerle yok etmek yanlışını yapmayacağımızda söz konusu iken Vil Solivyes, kesinlikle yaşam halinde rahat olamayacaktır ve o rahatsız olanın, varlığın, oluşumun, alanın, bilginin rahatsızlığını direk algılayacak ve buna çare bulmak zorunda kalacaktır. Anne olmanın gerekliliği olan bu durum, Vil Solivyes'de biran önce halledilmesi gereken bir konudur ve bu şekilde bakış açısı ile varoluşu gözlemleyen, inceleyen Vil Solivyes, bilgide çok ileri derecede yetenekleri kazanmak zorundadır. Bu O'nun için gereklidir, çünkü içindeki sevgi buna ihtiyaç duymaktadır. Dolayısı ile elde edecektir, zaten etmiştirde... Toprak, sarmaşık, çiçekler örneğinin başlangıcı, doğumunun sebebi olan Vil Solivyes'dir ve bu güzellikler O'nun içinden çıkmıştır ve Vil Solivyes, bu konuda yapılması gereken herşeyi yapabilecek bir azim ve çabayıda, anlayışıda kendi içinde taşımaktadır onları gereken şekilde büyütmek için... Bu kadar doğru ve iyi bilginin ardından zaten olumsuz şeylerin olması ihtimali çok düşüktür. Ardı ardına gelen iyi ve sevgi dolu bilgilerin ardındaki sonuçlar ve bilgilerde bu yönde olacaktır ve yolculuk artık başlamıştır, bilgiler hazırlanmıştır, iyi bilgiler kendisinden sonraki iyi bilgileri çağırmaya başlamıştır. İşte bu durum böyle devam edip gidecek ve bizler, Vil Solivyes yaşam halinin geleceğinde hiç bilmediğimiz ve bildiğimiz zaman bizi bu yoldan biran bir an bile duraksatan herşeyi umursamadan iyikilerle dolu bir söylem içinde kalacağız... Bilinmeyen şeylerin bizleri beklemesi ve bu bilinmeyenlerin kesinlikle çok güzel ve çok iyi, aynı doğrultuda çok bambaşka ve çekici şeyler olduğu gerçeği apaçık bir şekilde bizleri bekliyor... Varlık olarak, yaşam hali olarak, bilgi olarak, vissa olarak, güvenlik olarak değişeceğiz ve değişim bizim şu an ki halimizden çok daha yaşanılası ve vissa dolu, iyilik içinde olacak... Toprağımız ve suyumuz hep vissa ve iyi bilgiden ibaretken elde edilen şeylerin aksi gibi olması mümkün olamaz. Bu bilgi Vil Solivyes yaşam halinin geleceğinde yaşamının nasıl şekilleneceğinin genel bir açıklaması olarak gereken şekilde etkilerini yapar ve bu iyi niyetli açıklama, kendisini yaşatacak şekilde bir yolu şimdiden açar ve Vil Solivyes yaşam halinin önü hep sevgi dolu ve aydınlık olur.
bilgi gereken şekilde çalışır... Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

VİL SOLİVYESE AİT OLAN BİLGİLERİN ORTAYA ÇIKARILMASI VE SÖZLERİN BİLGİ MEKANİZMALARI ŞEKLİNDE OLUŞTURULAMAMASI
Yaratılış içinde Vil Solivyese ait olan bilgileri ortaya çıkaran bilgi, onların nasıl orada olduğunu, olma sebeplerini, son yaşanan olaylardaki etkilerin bilgileri oluşturma durumlarını, bu oluşan bilgilerin Vil Solivyese ait hissetme ve kendilerine yer bulamama sorunlarını gözlemler, gerçek aitliğin nedenlerini bulur ve gereken şekilde bütün bilgilerimiz bizimle olur. Ve bu şekilde dağılan bilgilerin çıkış alanlarını bularak onları engeller.
Yaratılış içinde var olan bilgilerden bahsetmek ve o bilgileri nasıl kullanacaklarını anlatmak bilgileri oluşturmak olmaz. Bilgiyi oluşturmak kendine ait bir anlamı kendisinden çıkan bir istekle yazmak, yazdırmak, ve bu şekilde bir bilgiyi ortaya çıkarmak şeklinde olur. Anlatılanların dinleyenler arasından kendisine ait algılama ve anlama kapasitesi ile açıklanması, yada yazdırılması anlatanın bilgisi olmaz, ancak anlatılan özel bir anlamı içeren kendilik durumu içermiyorsa... Mesela bir köprüden nasıl geçilmesi gerektiğini bilmeyen birine, o köprüden şu yoldan geçersin diye yardımcı bir söz söylemesi ve o kişinin de bu sözü alarak yazıya dönüştürüp bilgi olarak ortaya çıkarması yardımcı olanın bilgisi anlamına gelmez. Çünkü köprü vardır, ortadadır, nasıl geçileceği zaten bilinmektedir ve bu yardım konuşması aslında sadece olanı belirtmekle ilgilidir ve yeni bir şey, hiç bilinmeyen bir durum değildir. Ancak, köprünün altında bir taş, onunda altında bir demir ve o demir sihirli, alırsan uçarsın. gibi özel ve bilinmeyen bir durum anlatanın bilgisi olur ve bunu duyanın yazması bu bilgiyi kendisine ait yapmaz. Bu kıstas yaratılış içinde bulunan bütün bilgilerin kendisini ilk bilinmeyenken oluşturanları algılaması şeklinde ortaya çıkar. Son etki olayında da genelde yaratılış içinde kullanılan ve herkese açık olan bilgiler üzerinden açıklamalar yapılmıştır ve bu durum, onları birde başkasının dilbilgisi ile etkiler yoluyla sağlandığı için dilbilgisi sahibininde bilgisi ancak sözünün aynısını yazması ve özel bir durum olması şeklinde olur. Herkese açık olan bilgilerin içeriğinin detaylandırılarak açıklanması ve bu durumun açıklayan tarafından bilgiye dönüştürülmesi sağlanmadıktan sonra o bilgiler eğer kendisini açıklayana ait hissetme durumu ile ortaya çıkma hali yaşayacaksa, mutlaka açıklayanın varlıksal alanından bir bilgilendirme söz konusu olur ve bu bilgi oluşumu ondan giderek oluşur. Ve buna izin verilmiyorsa, bu açıklama bilgileri her zaman açıklama olarak kalır ve bilgileri kullanmak şeklinde aktif bir uygulama halinde çalıştıramazlar. Açıklamalar, eğer kaynağı ile ilgili bilgi olduğunu ifade eden anlamlar içeriyorsa, bu bilgiler yazılara, uygulamalara, sistemlere dönüştürülemez. Ancak anladığından kendisine yep yeni bir başka anlamlarla yazdığı bilgilerle o konuyu kendisi kullanabilir. Ve bu son etkilerle yaşanan olayın ardından yapılan açıklamaların hepsine bire bir bilgiye dönüştürme yasağı getirilir ve bunlar, açıklama bilgisi şeklinde konuşmaların söz konusu olması amaç edinmiş hali ile dinleyenlerin kendisinin anladıkları ile kendi bilgilerini oluşturabilecekleri şekilde ancak bilgilerini hazırlayabileceği bir olanakla bu açıklamaları dinleyebilirler. Bir kere, açıklayan saygısızca davranmak konusunu yaşatan ve O'nun izni olmadan bunları aktif bir bilgiye dönüştürmek ayıbını yapanlar, eğer açıklayan bunun bu şekilde bilgilere dönüştürülerek yaratılışa verilmesini uygun görseydi zaten yapardı şeklinde bir karar halini bilmeliler ve bu açıklamalar, belirli bir süre kontrol edilerek gereken şekilde onlar üzerinde düzenlemelerde yapılabilir. Vil Solivyesin sözleri her hangi bir yerde kullanılarak bilgi mekanizmasına dönüştürülemez, enerjetik olarak imkanları kullanılamaz. Bu bilgi, Vil Solivyes özellikle yazmadığı sürece hiç bir söylemini bilgisel çalışan mekanizmalar gibi çalıştırmamak için gereken şekilde etkilerini sağlar. Yaratılış içinde binbir oyun ve biz her konuda önlem almakla ilgiliyiz.Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YAŞAM HALİNDEKİ FARK EDİLMEDEN YAŞANAN VE ADI KONMADIĞI İÇİN BİLİNMEYEN BİLGİLERİ FARK EDEN BİLGİ
Yaşam halinde hiç bilinmeyen ve fark edilmeden yaşanan yeni bilgileri, yeni bilgi oluşumlarını, olaylara yansıyan ve meydana gelen yeni bilgileri algılayan, bunların vissaya uyumluluğunu inceleyen, tanımlanması şeklinde bilgiler veren ve bu yöntemle yaşanan durumun bilgiye dönüştürülmesini sağlayan bilgi, bu konuda yaşam halinin bütün alanlarında incelemeler yapar ve bilinmeyen bilgi durumlarını ortaya çıkarır. Yazılmamış ama bilinenler şeklinde bilgi durumlarımızda vardır ve bunların dışındaki incelemeler, yani yeni bilgi alanları ile ilgili bir çalışması söz konusudur. Yazılmamış olanlar elbet yazılacaktır ve vissaya uyumlu olma durumlarına göre yaşanması incelenip onaylanmaktadır ancak hiç bilinmeyen yeni bilgilerin etkilerinin biran önce bulunması ve vissaya uyumu sağlanmalıdır. Bu konuda inceleme yapan bilgi, gereken şekilde çalışır ve dedektör sistemini bu konuda özel bir algı metodu ile çalıştırır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

İYİ BİLGİLER VARLIĞI İYİ VE KÖTÜ BİLGİLER VARLIĞI KÖTÜ YAPAR
Bir varlığın bilgisi aslında o varlığın kendisidir. Bilgiler, tamamen bir bütün olarak varlığın iyi bilgiler üretmesi ile kendisinde yaşanan iyilikler, kötü bilgiler üretmesi ile kendisinde yaşanan kötülükler yaşamasını sağlar ve onların durumları, iyi ve kötü olmaları kendileri ile ilgili değil tamamen varlığın sebebiyledir. Varlığın bilgi ve tecrübeleri ile bilgiler kendisini varlıkta yaşatır, dolayısı ile kötü bilgiler kötü bilgileri ortaya çıkaran varlıkların kötü olan bilgi ve tecrübelerini yaşamın kendisi, olması gereken gibi algılar ve uygular. İyi bilgilerde öyledir ancak iyi bilgilerin, muhalefet olmak, muhakeme yapmak, felsefi düşünmek ve benzeri bir çok çeşidi vardır ve bunlar, kendileride dahil, kendisinin varlığı olduğu varlığında iyiliğini düşünmesi adına onu sorgulamasını sağlar ve varlığın dışında kendi görüşlerinin olabilmesi imkanlarını yaratan bilgi çeşitleridir onlar ve bu haliyle, oluşturulup, algıladığı bilgilerin uygulanması söz konusu olurken kendi içeriğindeki iyilikle ilgili uyumunda yaşanmasını gözlemleyen, irdeleyen bilgi türüdür iyi bilgiler. Varlık kendisine aslında katlarınca iyilik yapar ve kötü bilgi oluşturuncada katlarınca kötülük yapar. Biri yol arkadaşı olur ve tamamen sana bağlı, sana senden sen gibi... Diğeri düşman olur, tamamen senin kuyunu kazmak ve yok etmek için fırsat kollayan seni senden almak isteyen...
İşte iyi bilgiler ve viller...
İşte kötü bilgiler ve obsedörler...
Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

YAPILANDIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ
Bilgilerin, oluşumların, olması istenen şeylerin bilgileri hazırlandıktan sonra onların istenilen şekilde ortaya çıkarılabilmesi için, görevini yapabilmesi için bilginin kendisini çalışması hakkında her haliyle tamamlaması anlamına gelen çalışmalar bütünüdür. Her kelimenin, olacak olan her işin anlamları, örneklendirilerek açıklamaları, bilginin yerinde uygulamaları için bilinmesi ve eklenmesi gereken özellikler ve tam olarak yapılanmanın söz konusu olması için yapılması gerekenlerin hepsi ile ilgilenen duyusal özelliktir. Kendisinde bilginin ve oluşumların yapılandırılması için elde edilmesi gereken bütün bilgileri ortaya çıkarabilme imkanı olur ve yapılandırma işleri ile ilgilenir. Duyusal özelliği ile gereken şekilde çalışır. Vissolis içerisindeki bilgi olarak bulunan yapısı ile gereken şekilde çalışır.

 

BİLGİLERİN ETKİLERİNİ KATLARINCA YAPAN BİLGİ
Bilgiler gerekli olduğunda kendi bilgilerinin etkilerini katlarınca derece boyutu oluşturmadan arttırabilirler. Bununla ilgili olarak bu bilgi, bu özelliği kullanmak isteyen bilgilerin mekanizmalarına bir ibre yerleştirir ve bir bilgisinin etkisi zaten vardır, ne anlama geldiği bilinmektedir ve onun aynısından olacak şekilde bir etkininde kopyalanması, yine kendisine ait alandan çıkması şeklinde etkileri bu yöntemle katlarınca arttırılır ve çalışmaları çok daha etkili bir hal alır. 1000 e ve katlarınca ayarlanan ibre gereklilik ve olması gerekenler konusunda emin olunduktan sonra bu özelliğin kullanımını sağlar. Obsedör oluşumlar ve zararlı şeyler için bire bir özellik şeklinde bilgi uygulayıcıları, ve sorunlu olmayan bütün duyular bu özelliği kullanır. Obsedör oluşumların alışkanlığı olan duyusal özellikler bu özelliği negatif yönde kullanma ihtimali yüzünden bu konuda sorunsuz duyular onlar için kullanır. Eğer gerekiyorsa, bu bilgi bu konuda gereken kontrolleri yapar ve sistemi hazırlar. Buna ihtiyacı olan alanlar, bilgiler, duyulara gereken şekilde düzenleme yapan Vissolis duyusal özelliği, en iyi şekilde kullanımını sağlar.

 

BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ ŞEKLİNDE HAZIRLANAN BİLGİLER VE DUYULARIN BU BİLGİLERLE YAPILANMA UYGULAMALARI
Bir çok bilgiden oluşan bazı duyusal özellikler ve yapılandırma bilgileri, bilgiler bütünlüğü şeklinde yaşam hali oluşumları içeriğindeki bu bir çok bilgiyi kendi temel amaç ve konularına uyarlayacak şekilde kullanırlar. Hepsinin temel bir amacı vardır ve bu bilgiler bu amaç için çalışırken onlara içeriğindeki bilgiler kapsamında özelliklerini sağlayarak, yardımcı olarak, vererek onların daha iyi çalışmasını sağlar. Mesela örnekle;
JİZAVA, HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN VE FELSEFİ, DÜŞÜNSEL YORUMLAR YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ nin içeriğinde bir çok bilgi bulunmaktadır ve bu duyusal özelliğin temel amacı hakikati ortaya çıkarmak, doğruları kesinlikle açıklamak ve gereken zamanlarda felsefi ve düşünsel yorumlar yaparak yaşam hali alanlarına yardımcı olmak. İçeriğindeki bütün bilgiler onun bu işini daha iyi yapması için seçilmiştir. Zeka, Zek Vil, düşünür, gerçe, zihin, ve benzeri bir çok bilgi bu konuda ona en iyi destek olacak olan bilgilerdir ve bu bilgilerin özellikle dikkatinin onun üzerinde olması, bu bilgilerin özelliklerini özellikle kullanarak çalışıyor olması, kendi duyusal alanında yada bilgisel mekanizmasında bu bilgi ile ilgili bölüm olması onu daha başarılı yapar. Zaten Vil Solivyesin kullandığı bilgi ve tecrübesinde bunların hepsi vardır ancak bu şekilde eklenen bilgiler bu bilgilerin özellikle ve yoğunlukla o duyusal özelliğin, bilginin uygulama haline girmesi anlamına gelir ve konu ile ilgili bilgilerle alakalı yanılması çok çok aza indirgenir. Aynı şekilde bakım ve tedavi duyusal özelliği içinde, içerisinde tamamen kendi temel konusuna yardımcı olacak bilgiler vardır ve bu konusunu en iyi şekilde yapabilmesi için bu bilgiler bu çalışmaları sırasında ona gereken şekilde yardımlarda bulunur. TESİVSİ, TESİR, ETKİ VE ZARARLI OLUŞUMLARI YOK EDEN, VARLIĞI TEMİZLEYEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ nin içeriğinde teserji, obsedör bilgi ve oluşumları yok eden bilgi, iyi bilgi kötü bilgi ayrımı, gizlilkleri ortaya çıkaran, mikro obsedörleri yasaklayan ve benzeri nice bilgi işini en iyi şekilde yapması için bir araya getirilmiştir ve bu şekilde çok iyi bir çalışma mekanizması olarak tek merkez olarak kendisi bütün bilgilerin tecrübelerine ve etkilerine vakıf olarak işini yapar, çok daha ustaca kararlar verir. İlgili temel konuları bütün ilgili alanların açıklamarında yazar ve sonrasındaki bilgiler bu şekilde bir düzenle yapılanır ve Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak zaten kullandıkları bütün bilgilerin etkilerinin özelliğinin dışında bu bilgilerin üstün destekleri ile çok daha uzman şekilde çalışırlar. Bilgiler bütünlüğü çalışması kısaca bu şekildedir ve bu birliktelikten başka faydalı sonuçlarda ortaya çıkarsa bunuda faydalı olmasından emin olunduktan ve gereken şekilde bildirildikten sonra kullanırlar. Bu bilgiler birlikteliği bir arada iken yeni yeni özellikler şeklinde algılamalar ve fark etmeler, anlamalar şeklinde oluşumlar ortaya çıkarabilir ve bu durumu fark edince ancak onun kullanımı söz konusu olur ve Vil Solivyes bunu fark eder zaten... Aynı zamanda bunun gibi güzel bir iyi bilgi oluşumunada sebep olmak durumunuda yaşatırlar. Duyusal özelliklerin bilgileri bu duyular ve bilgilerde duyuların kendisini yaşatması işini yapmadan, onun işi için gereken özelliğin ona sağlanması şeklinde bir yapılanmayı sağlarlar. Yoksa kendi kendine etrafını görmeye başlayan, duymaya başlayan ve duyusal özelliğin özelliklerini alan jizavanın bu durumu anlamsız olur. Olması gereken bir çalışma içinde olduğu zaman ve bilgiyi duyarak almakla ilgili olunca bu bilginin özellikleri ile gereken bilgiyi kesinlikle alır yada bu bilgi, kendi oluşumu içinde yer edinmişken duymakla ilgili bilgiler jizavanın çevresinde yada çalışma alanında ise kesinlikle duyar ve jizavayı bilgilendirir. Bilgilerin içeriklerinin anlaşılması sonrasında bu bilginin kendi işlerine nasıl faydası olacağı konusu yapılandırma duyusal özelliği ve ilgili bilgi ve duyularla birlikte saptanarak gereken ayarlama yapılır. Bu bilgi, içeriğindeki anlam ile vissolis ve yapılandırma duyusu içerisinde bulunarak bütün bu şekilde hazırlanmış olan bilgi ve duyuları bu konuda aydınlatır, gereken bilgilendirmeyi yapar. Aynı zamanda bu şekilde kullanılan bilgiler hem içeriğindeki bilgilerle ilgili alanların kullanımını sağlar, onlara bilgi ve tecrübe yetenek katar, hemde bilgilerinin etkileri ile ilgili alanlara gereken şekilde etkilerde bulunmaya devam eder ve bilgi olarak bulunması halininde yaşam haline katkısı devam eder.

 

BİLGİLERİN YANILGI ALANINDAKİ YAPILANMALARI
Bilgileri yanılgı alanında yazan ve orada çalışmaları için yapılandıra Vil Solivyes bu bilgilerin enerjetik şekilde oluşumlarının yanılgı alanında olması kast etmeden, varlıksal alanımda buradaki bilgilerin örnekleri olarak onların düşünsel olarak etkilerinin sağlanmasını uygun görmektedir. Burada tesirlerin ve obsedör oluşumların saldırılarına maruz bırakılmamalı, onlar en iyi şekilde korunmalıdır. Bütün bilgiler için varlıksal alanım onların en iyi ve rahatsız edilemeyeceği şekilde yapılanmaları adına bir sistem geliştirir ve yanılgı alanında uygulamada olan, sitedeki gibi bilgiler, sadece yazı olarak bulunmaları ile bile gereken etkileri sağlar, ancak içinde ortaya çıkarılabilecek varlıksal bir oluşum olmaz, obsedörlerin bilgileri bu şekilde kullanılmasına izin verilmez. Yanılgı alanındaki bütün bilgiler için en güvenli ve sağlıklı çözümleri bularak hem yanılgı alanındaki işlerin yapılması sağlanır, hemde bilgilerin güvenliği. Bu bilgi gereken şekilde çalışarak, bilgilerin bu durumunu kontrol eder ve korur. BENİM ÖZÜM NEREDE İSE, SORUNSUZ OLAN BÜTÜN BİLGİLERİN ÖZÜDE ORADA OLUR. Ve bu konuda bu bilgi, gereken incelemeleri yapar, nasıl en uygunsa öyle düzenlenir.

 

BİLGİ UYGULAYICILARI VE DUYUSAL ÖZELLİKLER İÇİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Bütün bilgiler ve duyusal özellikler için, eğer buna ihtiyaç duyuyor iseler kendi çalışmalarını çok daha başarılı bir şekilde sağlamak adına Vil Solivyes yaşam halinin vissa ve bazı diğer bilgilerinin bütünlüğünü kendi çalışma mekanizmalarına ekleyerek o bilgilerin özelliklerini kullanma, etkilerinden faydalanma gibi çalışmaları uygulayabilirler ve bu listede bulunan bilgilerin hepsini, ilgili olan alan kendi açıklamasına ekler ve bu bilgilerin altına kendi bilgi açıklamasını yazarak içeriğinde gereken şekilde çalışmasınıda belirterek kendi mekanizması içinde kullanıma hazır hale getirir.

Örnek; Bu bilgi, bu duyusal özelliğin ( yada bilgiler bütünlüğünün, yapılanma bilgisinin ) içeriğinde gereken şekilde çalışmak üzere yapılandırılır ve bilgisinin anlamları ve bilgisinin etkileri şeklinde artık bu alana ait bilgi ve tecrübe şeklinde kullanılır. Uygulayıcı özelliğe yetenek ve bilginin anlayışını kazandırırken, etkileri ile de kendi açıklamasındaki ilgili alana destek olur.

Bu açıklamayıda kendi bilgi başlığınızı ekleyerek yerleştirdikten sonra gereken yapılanma sağlanır. ''
BİLGİ UYGULAYICILARI VE DUYUSAL ÖZELLİKLER İÇİN ÇALIŞMA MEKANİZMASI BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ '' başlıklı açıklama bilgisinde içeriğindeki bilgiler listelenmiştir, bu bilgilerin listeleri ve açıklamaları alınarak Vissolis kendi alanında gereken şekilde kullanır.

Bu duyusal özellik kendi içeriğini bu bilgilerin açıklamaları ile oluşturarak gereken şekilde yaşam halinde bilgilerin bütün sorunlarını halletmek ve çalışmalarına destek olmak için kullanır. Bu duyusal özellik sayesinde yaşam halinin bilgilerinin gücü ve işlevi artacaktır.


Felsefe Erdemsel Özelliği, Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı

Felsefe kısaca, bir olayın, konunun, bilginin nedenlerini ve var olma amaçlarını araştırmakla ilgili olan yetenek, özellik, düşünsel beceri sağlayan bir erdemdir. Yaşamda bir çok olayın oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır, bilgilerin ardındaki nedenler ortaya çıkarılır. Bir şeyin nedeni, o nedeni bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk nedenlerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma ve düşünme şeklidir felsefe.

Nedensellik üzerine dayalı bakış açısı ile yaşamı, hayatı yorumlama metodu, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır ve gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır, bunun en açık yolu da ilgili olayın içindeki her konunun, durumun, bilginin nedenlerini araştırmaktır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel imkanlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve benzeri kavramların toplamı ile düşünebilme ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe.

Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ve kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde, zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar kolayca ve hızlıca yapılabilir. Bilgilerin kendisindeki gizleri, açıklamaları gerekli ise bir doktrin şeklinde ortaya çıkaran başka bir doktrindir felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaların söz konusu olduğu çalışmalardır.

Bir oluşumun yada varlığın çevresinde olan olayların neden var olduğunu bilmemesi durumu, onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur ve bu durum hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Dolayısıyla felsefe ile varlıkların ve oluşumların çevresindeki nedenleri ve gerçekleri ortaya çıkarabiliriz ve bir çok sorundan bu şekilde kurtulabiliriz. Aynı zamanda başka bir şekilde felsefe, ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ve cevapların ortaya çıkması şeklinde de kendi erdemsel özelliğini yaşatır. Yaratılış içinde her şeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlarda vardır ve bu durumlarda bilinerek felsefe ile çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe, öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir.

Felsefe için bilgiler arasında bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzelliklerde bilgiler ortaya çıkarıcı etkisinin olduğunu ve bu yolla varlıkların hayatlarına faydası olabilecek yorumları, durumları, olayları kattığını söyleyebilir ve bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama halidir diyebiliriz son olarak.

Ve bu çok güzel anlamı ile varlıklar ve zihinsel alanları için çok gerekli olan felsefe erdemi, sevgiyi tamamlayan bir diğer insani erdemlerden biri olarak bulunur. Felsefe bilen zihinler, neden sevmeleri gerektiğini ve kötüye nasıl davranılması gerektiğini ve bunları neden yaptığını bilirler. Bu erdemi kendilerinde yaşatan zihinler, nedenini bilmedikleri şeyleri yapmaması ile bilinirler...


Bilgi Nedir? Bilginin Evrimi ve Özellikleri, Bilginin Felsefi Tanımı, Bilgi Duyusal yada Erdemsel Özelliği

Bilgi, varlıkların kendilerini ifade etmesine, karşısına çıkan olayları anlamasına, anlamlandırmasına, o olayların içeriği ile ilgili edinimler kazanmasını sağlayan, bir şeyin bilgisinin olması ile o şey hakkında bilmek erdemini yaşamasına neden olan varlıksal araçlardır. Bu araçlar öyledir ki varlıkların uzuvları şeklinde, oluşturdukları bilgiler kendilerine ait parçalar şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bilgiler oluşturan varlıkların bu özelliklerinin gelişmiş olması nedeni ile duyu olarak bilgileri ortaya çıkarmak konusunda, kendilerini yapılandırmış olmaları çok mümkündür. Çünkü sürekli bilgilerle haşır neşir olanlar, sürekli yeni bilgiler ortaya çıkararak çalışmalar yapanlar, artık kendi varlıksal alanlarında bu işlemleri çabuk ve düzenli bir şekilde yapabilecek bir duyuyu geliştirmiş olmaları çok mümkündür. Bunlar genellikle yazarlar, şairler, yazı ve bilgiler ortaya çıkarmakla ilgili uğraşları olan kimseler olabilirler. Bilginin amacı aslında bir şeyi anlamlandırması ile ilgili olarak tanımlanmaktadır ve yazılı bilgiler yerine, mesela ''bilginin bilgisi'' kelimesini yazılı bilgiler kullanmayan varlıklar iki tane çubuk parçasını yan yan koyarak ifade etmektedirler, yada birbirlerine bu çubukları vermek onlar için '' bilginin bilgisi'' anlamına gelmektedir ve bu örneklerle aslında onlarında bu kullandıkları uygulamanın adı bilgidir diyebiliriz. 

Yazılı olarak kelimelerle ortaya çıkmış ve evrilmiş olması bilginin kendi gelişim süreci ile ilgili bir durumdur. Bilgi demek, araçlar kullanılarak bazı tanımları ve anlamları ilgili alanlara bildirmeye yarayan yöntemlerdir. 

Bilgileri bu amaçla kullanırız ve yazının ortaya çıkmasından önceki zamanlarda işaretlerle bile anlaşma yolu, bilginin uygulamasını ifade etmektedir. Ancak bilginin evrimi, şu an kullandığımız şekilde yazılarla en ince ayrıntısına kadar açıklamalar yaparak çok büyük etkileri sağlamanın da ötesinde, çok daha kapsamlı çalışmaları yapabilir hale gelecek şekilde, ilerleyen zamanlarda, belki de hayatlarda karşınıza çıkabilir. Yaşamda her şey bilgidir. Bir şey eğer tanımlanabiliyorsa, onun bilgisi vardır demektir. Bilginin olmadığı tek yer hiçlik alanlarıdır.

 

Karanlık ve içi boş bir alan olsun ve bu alanın böyle özelliklerini hakkında tanımlayabildiğimiz için bilgisi olan bir alandır diyebiliriz. Görünmez olması, bilinmez ve algılanmaz olması da bir bilgidir ve bu özellikleri ile bilgisinin, dolayısı ile varlığının kanıtı ortaya çıkar. Bilginin bu kadar yaşamda her alanla ilgili olacak şekilde bir yapılanmasının söz konusu olduğu durumda, bilgilerin kullanılarak varlıkların yaşamlarını düzenlemesi de kaçınılmaz olur. Yaşamdaki en değerli şeylerden biridir bilgiler ve dahilinde aslında kast edilen iyi bilgilerdir... Bilgilerde kendi içlerinde iyi ve kötü olmak üzere ikiye ayrılmak zorunda kalmışlardır. Yaratılış, kendi içerisinde iyiliklerin ve kötülüklerin iç içe bulunduğu ve herkesin kendi bilgisini yaşattığı şekilde bir yapılanmaya sahiptir ve bilginin yaşatılması demek; erdemlerde bir bilginin uygulanmasını ifade eden davranış biçimleridir, olumsuz eylemlerde ve bu örneklerle bilgilerin varlıklarda nasıl yaşatıldığını anlayabilirsiniz.

Dolayısı ile herkesin kendi bilgisini uygulaması durumu, bilgilerin içerisinde böyle bir ayrımı yapmanın zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. Yaratılış Dünya hayatı ile sınırlı olmamakla birlikte, gördüğünüz evren modelinin şimdilik bilgilerle oluştuğunu söyleyebiliriz.

 Her tanımlanan oluşum bir bilgiye sahiptir ve gökyüzü parlak ışıklarla ve karanlık bir oluşumla doludur. Haliyle bilgiyi kullanan bu oluşumlar, ister yazı ile kelimelerle kullansın, ister başka şeylerle, sonuçta var olmayı anlamlandırmasını sağlayacak olan halini tanımlayan araçları bulunmaktadır.  İşte bu görünür ve tanımlanabilir özelliklerdedir ve bizler için bunun adı bilgidir ve bize göre bilgiler ikiye ayrılmakta, zarar verenler ve fayda sağlayanlar olarak kendimizde bu ayrımı yapmaktayız. 

Yani sevgiyi tamamlayan erdemlerin içeriğindeki bilgiler ve olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler, bu bilgilerin sonuçları olan ve aynı doğrultuda çalışmalara ve sonuçlara neden olan bilgiler iyi bilgilerdir. Ancak olumsuz eylemleri yaşatmak ve uygulatmakla ilgili olan bilgilerde bizler için kötü bilgilerdir ve bütün yaratılış baz alınarak, bilginin bu evrensel durumu kullanılıp kendinizi kötü bilgilere ve bunu uygulayanlara karşı koruyabilirsiniz. Çünkü kötülük, diğer yazımızda bahsettiğimiz gibi mesela obsesyon, bir evren sorunudur ve bizler, kendi varlıksal alanlarımızı şekillendirecek olan bilgilerimizi saptamalı ve onları uygulayarak varlıklarımızla bütünleştirmeli ve kötü bilgilerin ve uygulamalarının bizlere ulaşmasına engel olmalıyız. Bilgi, evrensel bir uygulamadır. Diğer gezegenlerde yazı kullanmıyor olabilirler ancak tanımlanması gereken alanları, araçları ve var olma özelliğini yaşatan oluşumları vardır. Bilgiler için bu özellikler yeterlidir. Yani kodlar, formüller, ne anlama geldiğini bilmediğimiz işaretler, mikro yapıların içindeki oluşumlar, bunlarda bilgidir ve anlamları önemli olmaktadır. Siz kendi bilgilerinizle kendinizi korursanız, onlar hiç bir bilinmeyen bilgi yöntemleri ile sizinle temas etme imkanı bulamazlar.

Bilgiler aynı zamanda oluşturulduğu andan sonra kendi anlamını sürekli olarak ilgili alanlara etkiler şeklinde bildiren özelliklerde oluşumlardır. Bu etkiler bilginin zamanla evrilen yapısının bir sonucu olarak kendilerinde yapılanmış şekilde oluşmuştur. Yani mesela, boş bir tahtaya '' Bu sınıfa kimse girmesin '' şeklinde bir yazı yazsak, sınıfa girenlerin görüp çıkmasını sağlayan etkileri, aslında bilginin kendi bulunduğu alanda gözlemciler olmadan da bir etkileme olanağının olması, gözlemcilerin görmesi ile eş değere yakınlıkta etkileri sağlamaktadır.

Yani anlatılmak istenen, o tahtada o yazı belirli bir süre kalsa ve sınıfa girip kimseler o yazıyı görmese de, tahtada yazılan o bilgi, sınıfa girilmesini kendi yapısal etkileme özellikleri ile engelleyebilecek şekildedir, ancak bu durum bir set gibi keskin ayrımlarla değil, zamanla artan etkilerin oluşturduğu yapılandırmalarla söz konusu olur. 

Aynı zamanda bilgileri oluşturanların o bilgileri oluşturması ile ilgili niyeti de bu konuda belirleyici bir faktör olur. Bilgi yazmak bir sanatı icra etmektir, araçlar kullanarak ifade edilen bir konu ve anlamlar vardır ve yaşamdaki her şeyin enerji olduğunu bilen bizler, bu enerjilere bilgileri yazarken aslında o enerjiyi bilginin içeriğince yapılandırıyoruz. Yazdığımız bilgiler, enerjilerin etkileme özelliğini kullanarak içeriğindeki anlamları gözlemciler olmadan da yaşatabilir hale gelmektedirler. Bu ilkel zamanlardan gelen ve bir çubukla bilgiyi kullanma metodunu uygulayan varlıklardan bu güne kadar gelmiş olan bilginin evriminin bir sonucudur ve bu güzel özellik, iyi bilgiler oluşturanlar için oldukça faydalı ve büyüleyici bir özellik olarak yaşanır. Yaşadığımız hayattaki maddi enerji, seviye olarak düşük bir yapıya sahiptir, yani değişimi için zaman ve çalışma gereklidir ancak bu gibi gereksinimlerin olmadığı enerjilerin yapı olarak bulunduğu yaşamlarda bilgiler, yazıldığı gibi yazılan alanda kendi içeriklerini oluşturan özelliklerde araçlar olarak kullanılır. Yani enerji seviyesi yüksek bir yaşamda olsaydık, yazdığımız bilgilerin içeriğinde ne varsa onunla ilgili bir oluşum karşımızda olurdu. 

Az önceki örnekten yine örnek verirsek, '' Bu sınıfa kimse girmesin '' bilgisinin uygulaması olarak sınıfın içinde bir koruma görevlisi, içeri girenleri engellemeye çalışırdı. Bilgi, kendi anlamını yaşatmak için gerekeni yapmakla ilgili olur ve onun bunu uygulamak dışında bildiği bir şey olmaz ve bu gibi bilgiler, işte bu uygulamalar içinde kendisini üreten varlıkların zihinlerini kullanarak bilgisinin uygulamasını en iyi şekilde yaparlar, dediğimiz gibi seviyesi yüksek enerjilerin bulunduğu yaşamlarda ancak söz konusu olurdu.

Yani kapıyı korurken nasıl davranacağı, nasıl görüneceği, bilgiyi uygulaması için ne yapması gerektiği gibi bilgi ve tecrübeleri, kendisini oluşturan varlığın zihinsel alanından alarak uygulamaya geçer ve bu durumda, bilgilerin varlıklarla bir bütün olduğunu açıklayan başka bir tanım olur. Şu an kısıtlı imkanların ve yaşam hallerinin içerisinde olduğumuz için Dünya yaşamını oluşturan bütün yapıların enerjileri, üzerine eklenen bilgileri anında uygulama özelliklerine sahip değildir, bilgiler bu ortamlarda kendi özelliklerini gereken şekilde ortaya çıkaramamaktadırlar. Buda Dünya yaşamı adına özellikle kısıtlanmış varlıksal özelliklerimizden başka biridir. Ancak zamanla görünmez şekilde etkileri sağlamaları açısından ve bunu da, bilgiyi oluşturanların niyetleri ve özellikle belirtmeleri şekliyle yapabiliriz, bu bir iyi niyet çalışmasının sonucudur ve ancak bu amaçla uygulaması mümkün olabilir. Kötü niyetli bilgisel oluşumlar bu konuda kesinlikle uygulayıcı olamazlar.

Bilgiler, kendilerini üreten varlıklara bir sorumluluk, bir bağ oluşturur. Varlıklar için bilgiler kendisinden parçalar şeklinde ve oluşturulduğunda içeriğindeki anlamı yaşatması özelliği ile oldukça önemli olarak sayılırlar. Kötü bilgi oluşturanların kendilerinde de kötü parçalar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu kötü bilginin kendisine olan bağı, bilgiyi yok edene kadar kendisinde de yaşar. Sanmamalı ki yazdığı alanı etkilemesi ile ilgili olur sadece. Bu ve benzeri bir çok olumsuzluğa sebep olduğu için kötü bilgilerin oluşturulmasını varlıklar bütün alanlarında yasaklamalıdırlar. İyi bilgileri oluşturmakta bu açıdan son derece zararsız ve aksine varlığa faydası olacak özelliklerde çalışmalar olur. İyi bilgi oluşturdukça daha da verimli, sağlıklı, düzenli oluşumları kendisinde yapılandıran bir varlık olmaya başlanır. 

Bilgiler oldukça çok yönlü kullanımları ile varlıkların en çok kullandığı araçları, uzuvları, kendi özellikleridir. Sanki eli, kolu, bacağıdır diyebiliriz. Yaşamı, hayatı, varlıkları düzenler, yapılandırır, eğlendirir, bilgilendirir, anlamasına yardımcı olarak çalışır, kendisini tanımlar, çevresini tanıtır ve bilgiler bu sebeple varlıkların olmazsa olmazı olarak kullanılır. Ve gelecek bilginin evrimi ile ilgili tanık olduğumuz bir çok an ile dolu olacaktır.


Bilginin İradesi Kanunu Erdemsel Özelliği, Bilgilerin İradesini ve Uygulatılması İle İlgili Kanunu Açıklayan Felsefi Görüş

Haklı Bilginin İradesi En Güçlü Yaptırım Gücüne Sahiptir.

Bilgiler ilgili oldukları yerlerin yada varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama, bildirme yöntemidir. Yaratılış içinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşamlar, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır. Bilgi Nedir Tıklayınız.

Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve alanların bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık, bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar, hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez.

 Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, alanların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan O varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile ilgili yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. 

Kendi varlıksal alanları içinde varlıklar, kendi varlıklarını diledikleri gibi şekillendirir, kullanırlar ve bu hak onlara var olmaları ile ilgili olarak verilmiş bir durumdur. Onların varlıksal alanlarında başkalarının hiç bir hakkı söz konusu olamaz ve bu açıklama ile bilgilerin iradesi bu konuda kendi varlıksal alanları içinde kendi bilgilerini oluşturur ve kendisi ile ilgili olan haklılık durumu dahilinde varlığın istediklerini uygulatır ve bu iradi gücü, hiç bir kuvvet geçemez.

 

Bilgilerin içeriğindeki anlamlara göre haklılığı o bilginin uygulanmasında en büyük güç unsuru yaratır. Haklılığın verdiği güçler, yaratılış içinde bilgilerle ispatlandığında işte o zaman bunu ispatlayan bilgiler, bu haklılık gücünü kendi yapısında bulundurarak ilgili alanlara gereken cevapları, gerek etkilerle, gerek yaptırımlarla verirler. Karşılıklı iki tarafında haklı olduğunu iddia etmesi durumunda kimin haklı olduğu, özgür iradeye uygunluğu ile ancak anlaşılabilir. Her varlık kendi özgür iradesi kapsamında kendi varlıksal alanlarında dilediğini yapar ve başkasının özgür iradesinin seçimlerine ve uygulamalarına karışmadığı sürece de, her zaman kendi bilgileri kendi alanları ve varlığı söz konusu iken haklı olma durumunu yaşatır ve uygulatır. 

Yani siz bir varlık olarak başkasının varlığını etkilemesi adına çalışmalar ve bilgiler oluşturuyorsanız, bu O'nun özgür iradesini etkilemek anlamına gelir ve özgür irade kanununa ters bir eylem yapıldığı için bilgilerin iradesi kanununca uygulama konusundaki hak, size verilmez, ne yaparsanız yapın böyle haksızlık içinde bir durumda iken bilgileriniz, çalışmalarınız, mekanizmalarınız, sistemleriniz ve uygulamalarınız hiç bir işe yaramaz.

Haklılığın gücü, bu konuda her şeyden üstün gelmektedir. Yaşadığımız dünya hayatında da bilgiler yine haklı olmaları durumlarına göre adaleti sağlamaktadırlar ve bu bahsedilen kanun, varlıksal alanlarınız içinde enerjinizin seviyesinin yüksek olduğu durumlarda anında uygulamalarla kendini gösterirken, dünya hayatındaki seviyesi düşük olan enerjetik ortam yüzünden günler süren işlemler sonrasında ancak haklılığının sonucunu alabilmektedir. 

Varlığın kendisini haklı gösteren bilgisi, açıklaması, O'nun özgür irade kanununa göre haklı olduğunu belirlemesi ile bilgisi, açıklaması varlığın bilgisinin iradesi kanununca bütün imkanlarını varlığın haklılığı karşısında elde etmesi gerekenler için sağlar. Duyularınızın söz konusu olduğu alanlarda bilgileriniz bu kanunun etkisi ile çalışmaktadır ve sizler, obsede olmadıktan sonra sizin varlıksal alanlarınıza hiç kimse izinsiz, sizi etkilemeden yada kandırmadan müdahale edemez. Bilginin iradesi kanunu kendi varlıksal alanlarınızda her zaman sizi desteklemektedir ve varlığınızla ilgili alanlar için dışarıdan hiç bir etki ve bilgi ve varlıksal müdahaleyi kabul etmeyecek şekilde bir yapılanmayı sağladığınızda, bu isteğinizin karşılığı olan bilgi, sizin bu isteğinizi iradenizin tamamen tecelli ettiği varlığınızda uygulatır. Tek giriş yolu sizin istekleriniz, kararlarınız ve yönlendirmeniz olarak kalır. İşte bu yüzden obsedörler iradenizi ele geçirmek istemektedirler. ( Varlıksal özelliklerinizi bilen, başka yaşamlarda bulunanlar ) Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilere de yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi, iyi varlıklar için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak çalışmaktadır. 

Bu kanunun kontrol mekanizması bilginin içeriğindeki anlamdan ortaya çıkan haklılığın gücüdür ve bu güç, kendisinin karşısında olan bilginin kendisi karşısındaki haklılığını kendi bilgisindeki açıklamalar sayesinde bilir ve haklı olması ile elde edilen gücü kendisinde toplar. Bu yaratılışta bilgilerin evrilmesi ile ortaya çıkmış harika bir özellik şeklinde, sevginin koruyucu bir etken olması gibi, iyi ve kendisini korumak isteyen varlıklar için bulunmaz bir fırsattır.

 Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir varlığın elindeki en büyük güçtür. Başkasına ait olanları almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük kayıptır. Haklı olan bir bilgi, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile, her zaman üstün gelir. 

Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü, yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. İşte olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması, bu durumda da size zarar vermek isteyen varlıklar, alanlar için bir engel yaratır ve hakkı olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemezler, yasaklarınız kendi varlıksal alanlarınızda sizin belirlediğiniz bilgileriniz olarak bulunur ve size saldırmak isteyenlerin uygulama yöntemleri, bilginizin uygulamada olması yüzünden hiç bir etkiye sahip olmaz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Bilgilerin şu dönemdeki yapıları, bunları oluştukları gibi anlayabilecek özelliklerdedir ve insan olan varlıkların zihinlerinde bilgilerinin sonuçlarını algılayabilecek şekilde bir düzenle ancak iletişimini sağlayabilecektir, şimdilik... Bilgileriniz sizin parçalarınız ise, içeriğindeki anlamların ortaya çıkardığı sonuçları bilmekle ilgili olursunuz ve haksız olan bilginiz söz konusu olduğunda otomatik olarak neden haksız olduğunu bilebilirsiniz. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz.

 Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle sonrasında ortaya çıkabilecek özelliklerdedir, bilginin kendisi bu konuda tam bir belirleyici etken olur. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür ve bilgilerdeki haklılığı gözlemeyen yaratılış içindeki kanuna verilen isim, bilginin iradesi kanunudur ve bu kanunu bilerek uygulamalarınızı yapmanız sizin için çok daha faydalı ve güvenli olacaktır.

 Şimdiden kendi varlığınız için bir bilgi oluşturmayı deneyebilir, kendi varlıksal alanınıza hiç bir şeyin girmesine ve sizden habersiz etki etmesine, kullanılmasına izin vermemekle ilgili açıklayıcı bilgilerinizi bildirerek, bu bilgilerin her zaman sizin varlıksal alanlarınızın hakkını korumasını sağlayabilirsiniz. 

Dünya hayatının düşük seviyeli yaşantısı yüzünden, bilgilerinizin varlıksal alanınızda etki etmesi için istikrarlı bir şekilde ve arkasında durarak bilginize sahip çıkmalısınız ve bu şekilde kendinizi böyle mümkün olan bir hakkınız varken korumaya başlamalısınız, isterseniz başlayabilirsiniz. Varlığımın bilgileri şeklinde bir not defteri bularak sadece varlığınızda olmasını istediğiniz şeyleri detaylı açıklamalar şeklinde bilgiler olarak yazarsanız, insan bedenindeyken bile varlığınızı bu şekilde yönlendirebilirsiniz. İlk aklınıza gelenin duyulardaki kısıtlamaların kalkması ve bilgisizliğinizle ilgili aydınlanmanın sağlanması olacaktır ancak bu durum, engellerin olduğu ve zorunlu kısıtlanmaların söz konusu edildiği şekilde yaşanmaktadır, bu sebeple düşük seviyeli enerjilerin yapılandırdığı bir ortamdayız ve çok uzun bir süre bu şekilde bir çalışma ile yok edilemeyeceği de söylenemez.

 

Ancak bununla ilgili olarak sizlere yolun hangi bilgilerin uygulanması ile ilgili olduğu söylenmişti. Olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler ve olumlu erdemleri uygulamanızı sağlayan bilgiler. Bu bilgilerin varlıksal alanlarınızda uygulamaya geçmesi ancak bu engelleri ve kısıtlamaları yok edebilecek özelliklerdedir ve buda uygulamalarla söz konusu olabilmektedir. 

Bu kısıtlamalar içindeyken bile varlığınıza bu şekilde kendisini koruması anlamında bir yol gösterebilir, bu şekilde bir farkındalık yaşayarak artık varlıksal alanlarınıza bilginin iradesi kanununu kullanarak sahip çıkabilirsiniz. Bu kanunu açıklayan bu bilgiyi artık biliyor olmanız, varlıksal alanlarınızda artık haklı olduğunuz konularda bilgilerinizin kendisini haklılık gücü ile uygulatması anlamına gelir. 

Çok uzun süre bu kanuna uygun bir şekilde bilgiler oluşturarak ve yaşayarak geçirirseniz, zamanla bilginin iradesi kanunu duyusal özelliğine sahip olarak bu kanunun uygulanmasını direk olarak varlıksal alanlarınızda yaşatır hale gelirsiniz ve isteseniz bile duyusal özelliğiniz olduğu için bilginin iradesi kanununa ters bilgiler yazamazsınız. Duyular bu şekilde direk olarak varlıkları etkilemektedirler. Sevgiyi tamamlayan bu erdemsel özellik, tabii ki içeriğinde haklı olarak uygulama yapanlarla ilgili olur ve bu özellikleri ile erdem olarak varlıklarda yaşatılır.


Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği, Hakikat Bilgisini Edinme Yollarının Felsefi Tanımı

İsmiyle de anlaşılacağı gibi bu erdem tamamen varlıkların doğruları, gerçekleri, hakikatleri bilebilmesi ile ilgilidir ancak Hakik'ten farklı olarak bu erdem her varlığın, özellikle Dünya hayatı gibi bir ortamda bilmesi zorunlu olan bilgilerin olduğunu vurgular ve bu bilgilere ulaşması için varlığın varlıksal alanlarında çalışmalar yaparak O'nu bu konuda teşvik eder, bilmesi gerektiğini hatırlatır, zorunlu cahillik evresinde olsa bile bazı bilgiler vardır ki, bunlara ulaşması zarureti söz konusu olur ve varlıklar için bu bilgilere ulaşmayı arzular, istekler, düşünceler şeklinde O'na bildirir. Mesela, kasıtlı olarak Dünya hayatında insanların düşünmesi engellenmiş neden Dünya'dayım ve ben burada ne yapıyorum sorusu ile başlayan araştırmalar ve cevap bulma çabaları, her varlığın, en azından anladığı kadarı ile en uygun cevabı bulana kadar üzerinde çalışması gereken bir konudur ve bu ve benzeri kritik bilgileri varlıklar mutlaka edinmelidirler. Hayati önem taşıyan gerçeklerin, hakikatin, doğruların varlığın sormak aklına gelmemiş olsa bile bu erdem sayesinde varlıksal alanları ve çevresinde yaşananlar algılanarak varlığa bu konuda farkındalık yaşatmak gibi çalışmalarla varlığı bilgilendirmeye çalışan bir erdem olarak hazırlanmıştır. Dünya hayatında hakikat bilgilerine, gerçeklere ulaşma konusu en çok uğraş ve mücadele isteyen konular olduğu için bu ve benzeri erdemlerin sıkça bulunması varlıksal alanlarımız için güveni temsil edecek şekilde oluşumlar olurlar. Dünya hayatına gelmiş olmamızla ilgili kısıtlanmış olan duyusal özelliklerimiz gibi Hakik'de de sorunlar olursa diyelim, bu erdem de onun boşluğunu doldurur. ( Böyle bir sorun olmaz artık, örnek vermek için ifade edilmiştir. ) Yani varlıklarınız için önemli olan konularla ilgili olarak benzer amaçları uygulayan erdemleri sizlerde oluşturabilirsiniz ve bu şekilde daha güvenli bir savunma mekanizması oluşturmuş olursunuz.

Normal şartlarda, Dünya hayatının kısıtlayıcı etkilerinin olmadığı ve duyularımızla direk temas içinde olduğumuz zamanlarda Hakik erdemsel yada olmuş ise duyusal özelliklerinize sorduğunuz sorular hakikat şeklinde size cevaplar olarak geri dönmektedir. Ancak Dünya şartlarında erdemleriniz ve duyularınızın çalışmalarının sonuçlarını, sizde bu kısıtlı hayat ve bedenlerde uğraşlar sonucu elde edebilmektesiniz. Duyularınızın sizi bilgilendirmesi konusunda Dünya bedeni, hayatı, yanlış bilgiler, inançlar, felsefeler bir set oluşturmuş durumdadır ve bu set, ancak inançla uyguladığınız sevgiyi tamamlayan erdemlerle yıkılmaktadır. Hakikat bilgileri bu seti yıkmaktadır. Yani varlıklar kendileri ile ilgili olan ve hayati önem taşıyan bilgilere ulaşmak konusunda kendilerine bir uyarıcı, hatırlatıcı etkilerini sağlayan bu erdemi yapılandırarak, sonunda kendileri için gereken bilgilere ulaşma yolunu bulabilir olurlar. İnanmanın güzelliği, işte böyle erdemlerin olması ile çok daha anlamlaşır. Hem hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak destekleyici etkileri olan, onun saklanamaz ve gizlenemez bir hak olarak varlıkların edinmesi gerektiğini savunan, hem de buna karşı alanlar içinde olsa bile varlıkları yine de bu konuda aydınlatma görevi yapan bu erdem, diğer erdemsel özellikler gibi zamanla duyu şeklinde yapılanabilir ve varlıksal alanlarınızda sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak gereken şekilde çalışır.

Gerçeklerin ve hakikatlerin sizi çevrelemesi dileğiyle...


Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan Erdemin Felsefi Tanımı

Gerçekler bir konudaki doğru bilginin ortaya çıkması, anlaşılması, bilinmesi şeklinde bir uygulama sonrasında yaşanan algılardır, anlayışlardır, tanımlamalardır ve bu var olma hali yaşayan ve yaratılış gibi içerisi binbir tehlike dolu bir oluşumun içinde en gerekli ihtiyaç, uygulama olarak bilinmelidir. Düzensizlikler sizleri önce gerçekleri saklamak ile ilgili olarak bir oyun içine düşürme yolunu seçmek zorundalar, çünkü sizler gerçekleri anladığınız zaman kendi varlıksal yapılarınızı buna göre düzenlemek eğiliminde olan var olma hali yaşayan varlıklarsınız. Hakikat, sizin için siz farkında olmasanız bile önemli bir durumdur. Hakikati anlamayacak zihinsel seviyede olmanızın bile bir önemi yoktur, verdiğiniz kararlarda bile sizi etkileyecek olması, hakikatleri bilebilmek ve yaşamak istenmesi sayesinde çevrenizde sizi aydınlatmak için çalışabilir. 

Siz nasıl zihinsel seviyede olursanız olun, varlıksal alanlarınızdaki enerjetik güç içerisine yazılan bilginin uygulamasını yapar özelliklerdedir ve çok kısa çalışmalar ve çabalarla bir çok yolu kat etmek gelecekte zor bir durum olmayacaktır. Ve bu şekilde bir önemliliği olan gerçekleri bütün varlıkların bilmesi gerekliliği, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak birbirine bağlı olan doğruluklar ve gerçeklerin yaşanması durumu ile bizler bu şekilde bir erdemin ve benzer erdemlerin uygulayıcısı olacak şekilde bütün yaşamımızı ve alanlarımızı yapılandırdığımız da ki, yalanın yasak olması da gerçekleri açığa çıkarıcı etkidedir, her zaman her halükarda hakikati ve gerçekleri yaşayan varlıklar olarak bir toplum halinde, bir bütün şeklinde ancak bu şekilde ve çalışmalarla bulunabiliriz.

Herkesin bunu uygulamıyor olması kimseyi ilgilendirmeden varlıklar kendi alanlarında bu erdemleri yaşatırsalar, etkileri mutlaka diğeri ile de temas eder ve bu şekilde gerçeklerin yaşandığı bir toplumsal düzeni oluşturabiliriz. Ve bu gerçeklerin varlıkların varlıksal alanlarında yaşatması konusunu engellemeye çalışanlar için bu erdem, varlıkların gerek duyularında, gerek varlıksal özellikleri ile ilgili olan diğer alanlarında kendisine ulaşmayan bilgi ve tecrübeler nedeniyle gerçeği bilememesi durumlarını engelleyici özellikte olarak bu engelleri yok eder, varlığın merkezi olan varlığa, kendi duyuları ve varlıksal alanları ile ilgili olarak sürekli gerçeklerin yaşatılması ile ilgili çalışmaları sağlar.

 

Bu görme duyunuzun size aslında gerçek olmayan yeri göstermesi şeklindeki yapılanmasının size gerçeklerin gösterilmemesini ifade etmesi ile bu erdemin bu engeli kaldırmak ve size gerçeklerin gösterilmesi konusunda çalışmalar yapması şeklindeki uygulaması ile tanımlanabilir. Aynı şekilde diğer duyusal özelliklerinizin içeriğindeki sizlere gerçekleri bildirmeyen bilgiler ve yanlışlıklar varsa, onlarında bu etkilerini ve oluşumlarını, tesirlerini yok ederek sizi duyularınızın gerçek bilgi ve tecrübeleri ile yaşamanız için destek olur, yalansız ve sahte bir gerçekliği yaşamamanız için çalışır. 

Bu erdem varlıksal alanlarınızdaki gerçek olmayan bilgi bildirimlerinin size gelmesi ile ilgili olarak onları yok edici şekilde çalışarak duyusal alanlarınızdan gerçek bilgi ve tecrübelerinizi kullanmanızı sağlar, hakik ise hakikat ile ilgili bir farkındalık yaşatmak ile ilgilidir ancak bu farkındalık şartlandığınız konularla ilgili olur. Gerçekler, nedenler, nasıllar üzerine derin araştırma ise içeriğinde bu sorularla ilgili olacak şekilde bir gerçekleri bilebilme imkanı sunar. Varlıksal alanlarınızın gerçekleri size bildirmesi ayarlarının bozulması yapılmadan size olmayan bir dünyayı gösteremezlerdi. Bu sebeple bu erdem, tamamen sizin kendi varlıksal özelliklerinize şartlanmış olarak kendinizdeki bilgi ve tecrübelerin hakiki anlamlarını bilmenizi sağlar.


Anlamak Duyusal Özelliği - Anlamak Nedir? - Anlayış Nasıl Olur - Anlayışın Felsefi Tanımı

Anlamak, bir konuyu, olayı, bilgiyi, tecrübeyi, durumu tüm hatları ve yönleri ile, içeriği ile bilebilmek, kavrayabilmek anlamını yaşayabilmemize neden olan düşünsel bir bilgiler bütünlüğü kavramıdır. Ve bir çok duyusal özelliğin bütünlüğünden çıkan sonuçlarla bir anlamın ortaya çıkması hali yaşanır ki, işte bu anlam, varlıkların duyularındaki bilgi ve tecrübelerin yapısına ve seviyesine göre ilgili olduğu konuyu anlaması konusunda yetenekli olmasını sağlayıcı sebepleri yaratır. Bir varlığın daha fazla duyusu varken diğer varlıkta o duyular yokken, duyuları fazla olanın anlama kapasitesi ile diğerinin ki aynı olmaz ve anlamlar, tanımda da bahsedildiği gibi oluşumların ve ortaya çıkan bilgilerinin ne demek istediğini bilebilmekle ilgilidir. Anlamak, sonrasında uygulamalarla çok daha iyi anlamayı sağlayan bir etkiyi yaşatan şekilde kendi bilgi ve tecrübesini bu uygulamalar ve tecrübe edinmeler sayesinde güçlendirir, ve bu varlığın anlama bilgisine ve tecrübesine, kapasitesine, duyusal özelliğinin çalışma yapısına faydalı olan bir çalışma olur. Bu gibi uygulamalar ve tecrübeler olmadan sadece bilgilerle yada çok daha anlaması dar bir çerçeveden sağlanan araçları kullanarak bir şeyi anlamak durumu, varlığın duyusal olarak donanımlı olması ile ancak mümkün olabilir. 

Bir oluşumun yapısına dair bütün bilgileri hemen anlayabilmek gibi kavramlar vardır ve duyusal özellik bu şekilde varlıkların bilgi ve tecrübeleri oranında onlara anlama kapasitesi ve anlayış katacak şekilde bir çalışma içinde bulunur. Bir şeyi anlayabilmek çok önemli bir konudur. 

Günlük yaşamımızda bizim hiç fark etmediğimiz bir çok davranışımızı, bu anlama duyusal özelliğimiz sayesinde uygulamaktayız ve mesela, yolda size birinin adres sorması bile ne sorduğunu, nereyi sorduğunu anlamak gibi bir durumun yaşanması ile mümkün olabilir ve bu duyusal özelliğiniz sayesinde belki de adres soracak olan kişi çok uzaktan size doğru gelirken bile elindeki adres defterini görerek, size yaklaşmasına bir anlam getirerek hemen durumu anlayıp cevap verirsiniz ve işte bu gibi anlama özelliğiniz tamamen duyusal özelliğiniz şeklinde bulunduğu için hemen işlem yapmakta ve uygulaya bilmektesiniz. Bu durum aslında kolay bir özellik değildir. 

Bir şeyi anlamak için onu görmek, yada duymak, yada tecrübe etmek, bilgisini az çok bilmek, anlamlandırmak gibi bir çok yapısına göre uygulamaların yapılması gerekmektedir ve bu kadar çabuk sürede bu durumu size yaşatan nedir? Karar verme mekanizmanız gibi bu duyusal özellikte kendisinin oldukça önemli bir faktörünün olması şeklinde varlıklarda tezahür etmiştir ve anlaşılması gereken konu ile ilgili olunca, ilgili bütün duyuların bilgi ve tecrübesini edinerek varlığa anlam bilgisini verir ve varlıklar bu bilgi ile olayları, durumları, konuları anlamlandırırlar.

Bir şeyi anladıysan o şeyi gerçekten çok iyi biliyorsun anlamına gelir. Anlamak, o şeye düşünsel anlamda hakim olmakta demektir. Anlamak, aynı zamanda bir şeyleri yaşamadan da anlayabilmek kavramına da temas ettiği için, gerçek anlamda yaşamadan anlayabilmeyi başaranların duyularının oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebiliriz. 

Genellikle olaylar, bilgiler, kavramlar yaşanarak ve uygulanarak çok daha iyi anlaşılabilir olur ancak o olayın açıklaması olan bilgilerin ne demek istediğini, yada görüntülerin tam olarak ne anlatmak istediğini anlayabilen varlıklar için bu durum yaşayarak öğrenme zorunluluğunu kolaylaştırır yada gereksiz kılar. Bir şeyi anlamak için o şey ile ilgili elimizde gereken bütün bilgiler ve verilerin olması gereklidir. 

Bu şekilde bir imkanın olması sonrasında anlayamadıklarınızın nedenlerini bularak ve anlayabildikleriniz üzerinden de anlayış duyusal özelliğinizin ve duyularının seviyesini algılamak gibi kontrolleri yapabilirsiniz. Bir şeyi anlayamıyor isen, ya o şeyde eksik bir bilgi ve tecrübe vardır ve anlayışınızı zorlamaktadır yada sizin duyusal ve erdemsel bilgi ve tecrübelerinizdeki eksiklikten kaynaklanan durumunuz anlama duyusal özelliğinizin bir sonuç ortaya çıkaramamasına neden olmaktadır. Bu iki durumdaki eksiklikler yüzünden anlamak konusunda sorun yaşadığımızı bilerek sizlerde hangisinin olduğunu anlayarak, anlayışlarınızı ve duyunuzu bu konuda geliştirmek için duyusal ve erdemsel bilgilerle varlıksal alanlarınızı yapılandırıp, anlama kapasitenizi güçlendirebilirsiniz. Yada sevgiye uyumlu olan yeni bilgiler ve tecrübelerle kendinizi geliştirerek anlama duyunuza gereken eksiklikleri katabilirsiniz.


İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği

Bu erdemsel özellik, erdemsel ve duyusal bilgiler olarak bahsettiğimiz bütün iyi bilgilerin, içeriğindeki olumsuz eylemleri de yasaklayıcı olan erdemsel bilgilerin nasıl uygulanacağını açıklayarak bu uygulama yöntemi ile yaratılış içindeki bahsedilen halleri bu uygulamaya göre düzenlemeyi anlayacaksınız. Yani Yaratılışı tanımlayan 3 Hal isimli bilgide bahsedilen Yok Olma Hali yaşayan varlıklara bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır ancak sizin gibi var olma hali yaşayan varlıklar için bu bilgilerin uygulanması metodu farklıdır. Şöyle ki, yok olma hali yaşayan varlıklar aslında yok olmakla ilgili bir halin içindedirler ve onlar için yapılacak en iyi şey, hem kendileri, hem yaratılış hem de bizim için onları yok edebilmektir. Yani hiç bir şekilde var olmakla ilişkisi kalmayacak şekilde yaratılış içinden onu silmek, bitirmek gereklidir. Kendi kendilerine yok edici özellikleri zaten bunun ispatıdır ve onlar aslında bu yok oluşu yaşamamak için varlıkları birde obsede etmektedirler. 

Yaratılış anlamsal olarak sevgiyle ilgilidir, iyiliklerle ilgilidir, zamanın başlangıçla ilgili olması ve zamanın erdem olarak sayılması zamanın bulunduğu her yerde bu yok olma hali yaşayan varlıkları yok etmekle ilgili olan bir çalışmanın söz konusu olması anlamına gelir. Yani bu varlıklarında bir zaman ayarı vardır ve algısı ve bu zaman ayarı onların yok olması şeklinde çalışmaktadır. 

Zamanın geliştirici özellikleri bu varlıklarda çalışamaz hale gelmiştir. Bu yüzden bu varlıkları yok etmek onlar için yapılan bir iyilik hareketidir. İşte bu tanımla, var olma hali yaşayan bir varlık, böyle erdemsel bilgiler varken ve var olmayı böyle kıymetlendirirken nasıl olurda bazı yaratıkları yok etmeyi uygun görebilir? Ona yardım etmenin iyiliğe yönlendirmenin bir yolunu neden aramıyor ? şeklindeki sorularınız ve yorumlarınız bizimle birlikte var olma hali yaşayan ve obsedörlerin etkisi ile olumsuz bir hayat yaşamak zorunda kalan varlıklar için ancak söylenebilir. 

Bizim gibi bu varlıklar düzelebilir özelliklerdedir, yani dünyadaki obsedör karakterli insanlar zamanla sevgi sayesinde bütün kötü bilgilerinden arınırlar ve bunun sebebi var olma hali yaşaması ile ilgilidir ve varlıksal alanlarında kendisine yapılan iyiliği anlayacak ve bunun ne anlama geldiğini bilebilecek oluşumlarının olması ile ilgilidir. Ancak obsedörler, yani dünya dışındakiler böyle değildir, onların düzelebilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Siz, onları düzeltmek istemekle, hiçliğin içinde bilgi olmasını ve bu şekilde bir hiçlik şeklinde var olmasını istemiş olursunuz ve bu durumda sizin sevgiyle uyumlu olan erdemsel bilgilerinizin bir etkisi nedeni ile yaşanmaktadır ancak bütün erdemleriniz ve yasaklarınız için onların yerine göre ve yaşam hali yaşayan varlıkların hallerine göre uygulanması konusunu bilmelisiniz. 

Siz eğer obsedörlere merhamet gösterirseniz, diyelim ki onları affettiniz, o bu affetmeyi bir fırsat bilerek size yeniden saldırıda bulunmak için bir yapılanma içine girer ve merhamet kullanılmış şekilde bir erdem olarak uygulanmış olur. Onları sevgi enerjisinin gücüde düzeltmemektedir, bu güç karşısında hızla yok olmaktadırlar. 

Oysaki siz, sevgi enerjisini hissetseniz, hemen güzelleşir ve bütün sorunlarınızdan kurtulursunuz. Halin değişik olması durumu, onların sizin yaşamlarınızı asla anlayamayacağı bilgisini de beraberinde getirir. Onların nedenleri yoktur, mantıkları yoktur, sevgiye dair asla değillerdir ve tek istekleri yok edici olmak, yok etmek ve zarar vererek yaratılışı tüketmektir... 

Bu konuda bir yapılanması olan varlıklar için sevginin içeriğindeki erdemler bir anlam ifade etmemektedir ve bu tanımdan sonra obsedör varlıklara merhamet gösterilmeden, fedakarlık yapılmadan, onlarla her hangi bir şekilde ortak bir durum sağlanmadan, aranızda hiç bir şekilde bir ilişkinin olmasına müsaade etmeden, bulduğunuz ilk fırsatta onları yok edebilmek uygulamasını yapmalısınız ve onlarla ilgili başka türlü bir uygulama halini aklınıza da çok getirmemelisiniz. Onları haklı bilginizin iradesi ile, ki yapıları size saldırmakla ilgilidir, gereken zamanlarda yok edebilirsiniz ve obsede olmamanın sonucu olarak obsede olmayan bütün varlıkların sonrasında elinde, kendisini obsede etmeye çalışan ve edemeyenlere karşı vermesi gereken bir cevap niteliğinde imkanlar bulunmaktadır ve işte bu cevap, affetmek, konuşmak, orta yolu bulmak gibi sizi yine obsesyonla ilgili yapacak uygulamalardan uzak, yok edici özelliklerde olan uygulamaların sağlanması şeklinde olmalıdır. Ve erdemsel bilgiler bu şekilde sadece insanlar arasında kullanılmalıdır. Yani bir katili affedebilirsiniz, hatadır yaptığı ve kendisini düzeltince, varlıksal alanları da düzelir ve o zamanla ilerde sevgi varlığı olabilir. Ve bu sınırlayıcı erdemsel uygulama varlıksal alanlarınızda gereken şekilde bildirimler bulunmak haliyle yanlış bir uygulama durumunu yaşarsanız, sizi bilgilendirecek şekilde nerede ve nasıl bu bilgilerin uygulanması gerektiği konusunda size rehber olur.

Diğer yandan bütün erdemsel bilgilerin uygulanması konusu, onları anladığınız oranda kendinizde yaşatmanızla ilgili bir konudur ve bu, sadece erdemsel bilgiler için geçerlidir ancak olumsuz eylemleri yasaklayan bilgiler söz konusu olduğunda, bu bilgileri anlamları ile niyetlerinizden bile yok etmelisiniz. Yani o olumsuzluğu anımsatacak, düşündürecek olan düşünceler aklınıza geldiğinde hiç düşünmeden öteleyecek, kabul etmeyecek ve bu bilgilerin uygulanmasını da bu şekilde niyetlerinizde bile bulundurmamaya kadar getirmelisiniz. 

Olumsuz eylemleri yasaklayan erdemleri yüzde yüz uygulamaya çalışarak yasakla ilgili bütün alanlarınızı yapılandırmalısınız, buna çalışmalısınız, ancak erdemlerle ilgili, anlayabildiğiniz oranda, acelesi olmadan, yavaş yavaş bile olabilirlik özellikleri ile bir uygulama haline girebilirsiniz. Çünkü bunlar yüzde yüz uygulanması halinde varlıksal alanlarınızda bazı güçleri ortaya çıkarmaktadır ve bu zorlanmadan rahatsız olabilirsiniz ve bu rahatsızlık konusunu yaşamanızı zorunlu kılacak şekilde bir acele etmek hali söz konusu değildir. 

Ancak denildiği gibi olumsuz eylemleri yasaklayan bilgilerde kesin, net ve kararlı bir şekilde uygulama hali içinde olmalısınız. Bu uygulama hali kolaydır, içsel baskılar ve dışlamalar, ötelemelerle size ait olmayan bu kötülükleri kendinizden yok edebilirsiniz. Ancak erdemleri uygulamak çokta kolay olmamakla birlikte anlamlarını yaşadıkça çok daha anlayabileceğiniz bilgiler olmaktadırlar.

Özetle;

1 - Obsedörler bir evrensel sorundur ve onlar sadece yok edilmelidir ve yok etmek için ne yapılması gerekiyorsa, obsedörler söz konusu olduğunda sadece o yapılmalıdır, bu yüzden erdemsel duyu bilgilerinin içeriğine göre onlara davranış sergilememelisiniz.

2 - Olumsuz eylemleri yasaklayan bilgileri niyetlerinizden bile yok etmelisiniz ve bu size ait olmayan kötü bilgileri sürekli yok etmekle ilgili çalışma halinde her zaman bulunmalısınız.

3 - Erdemsel bilgilerin uygulanmasında kendinizi çok zorlamadan anladığınız kadarını yaşamalı, zamanla ve uyguladıkça anlamlaşacağını bilerek çalışmaya başlamalısınız.

4 - Sevgiler.


Duyularımızdaki Tesirleri, Etkileri, Yanlış Bilgileri Yok Edici Özellikteki Bilgi Erdemsel Özelliği

Duyularımız gerek dünya şartlarınca kısıtlanmış olmalarıyla, gerek çevresel faktörlerin etkileriyle, okuduğumuz ve inandığımız yanlışlarla ve bunlar gibi bir çok olumsuz olaylar sonucunda tesirler, etkiler ve yanlış yapılanmalarla doludur. Ve bunun artık farkında olarak varlıklar bu tesirleri, etkileri gerçekleri öğrenerek ve bunlar üzerinde düşünsel çalışmalar gerektiren şekilde uğraşlarla, iyi bilgilerle bunları yok etme uygulaması içine girmelidirler. İşte bu bilgi, bununla ilgili varlıkları aydınlatarak onların şu zamana kadar edindikleri yanlış bilgileri anlaması, duyularında gerek kendileri sebepli, gerek başkalarının etkisi ile bulunan tesirleri yok etmesi, temizlemesi anlamında onlara yardımcı olacak özelliklerde anlamları kendi içeriğinde barındırır ve buna inanarak çalışan varlıklar duyularını kısıtlamalardan, olumsuz tesirlerden, bilgilerden temizlerler. Öyle ki bu bilgileri varlıkların kendileri düzenlemiş gibi bir oyun da hazırlanmış olabilmektedir ve bu bilgi, bunun da farkında olarak varlıklar için zararlı olan bütün etkileri, tesirleri ve bilgileri yok etmekle ilgili olur.

Bir çok duyusal özelliğin kendi normal işlerini yapamamasının nedeni bu gibi tesirler, etkiler, yanlış ve kötü bilgilerdir. Bu gibi oluşumlar duyuların içerisine enerjetik olarak yerleşmişlerdir ve onları gerçeklerle, hakikat bilgileri ile varlıklar temizlerler. 

Bu bilgi, bu konuda varlıkların varlıksal alanlarında yer edinerek onların duyularını en iyi şekilde temizlemekle ilgili, ve benzer özellikteki bilgiler eşliğinde gereken şekilde çalışması için yapılandırılmıştır. İnandığını yaşayan varlığın kendi duyusal alanlarını temizlemesine inanması, aslında ne kadar çok özellikli olmasına rağmen böyle kısıtlı bir varlıkmış gibi yaşamasının anlamsızlığını kavraması sonrasında varlıklar kendi özleri ile ilgili bilgilere kavuşacaklardır.

 

Duyular varlıkları varlık yapan özelliklerde oluşumlardır ve onların temizlenmesi, bakımı, korunması gerekmektedir ve bu bilgi, bu işler için çalışan bilgi olarak varlıksal alanlarınızda sizin için çalışır. Bu güzel özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda bulunur. Bu konu varlıklar için oldukça önemli olduğundan, bu konuda yeni yeni erdemler üretmek ve bunlara konsantre olarak çalışmak gereklidir, tıpkı hakikat bilgilerine ulaşmak için bir çok hakikat arayıcı bilgi erdemi oluşturduğumuz gibi. Böyle önemli konularda bir tek erdem oluşturmak yerine farklı içeriklerle ve bilgilerle dolu başka erdemleri de oluşturmak varlıklar için oldukça yararlıdır.


Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir? Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı

Bu erdemsel özellik, gerek dünya yaşamında gerekse başka yaşam alanlarının bulunduğu ortamlarda bizlerin aslında farkında varmadığımız ancak oluşumları ve kendileri inkar edilemez bir şekilde hissettiren, ve bilgisi ile de gizli bir şekilde varlıklarını yaşatan düşünsel ve felsefi alanlarla ilgili olan erdemsel bir özelliktir. 

Düşünsel alanların mantığını dünya yaşamında bir örnekle açıklamak gerekirse mesela, ideolojik bir kavram, materyalizm olsun, buna inanan varlıklar bu inançlarından dolayı enerjetik bir düşünce yayını, düşünsel alan enerjileri yayarlar ki böyle bir çok insanın yaydığı bu enerjetik güçler, kendileri gibi bilgileri ve tecrübeleri içeren özellikteki yayınlarla bir olarak bütünlük haline gelirler ve bu bütünlük dünya hayatının içinde yaşayan ve o düşünsel alanları oluşturan varlıkların bulundukları yerde etkisini yaşatan şekilde, görünmez ve bilinmez gibi özellikleri ile aslında fikrinin ve inancının yaşatılması ile orada olmasının anlaşılacağı bir sistemle düşünsel alanı bulunur ve bu alan, bu düşüncelere sahip olmayanları bile kendisi ile temas ettirme özelliklerine sahip olarak materyalizm ideolojisini buna inanan varlıkların yaydıkları çalışmalarının dışında birde bu düşünsel alan yaymakla ilgili çalışmalar içinde bulunur ve bu şekilde felsefelerin, ideolojilerin, inanç konularının kendilerine ait düşünsel alanları oluşur ve bunun gibi bir çok düşünsel ve felsefi alanın içinde bir yaşam alanı sistemi olarak dünya yapılandırılmıştır. 

Bilmediğimiz düşünsel alanlarda vardır bizleri etkilemekle ilgili olan, mesela bu kadar insanın bu kadar zaman boyunca neden var olduğuna kayıtsız kalması, yaratılışı ile ilgili nedenlerini ve amaçlarını merak etmemesi ile ilgili bir yaşantıyı benimsemesi, işte yine bunun gibi bilinmeyen düşünsel alanların etkisi ile varlıklara bilgiler empoze edilmektedir ve varlıklar, uyumak, çalışmak, ve dünya sınırlı hayatı içinde yaşamayı ideal yaşam biçimi olarak görerek zamanlarını geçirmektedirler. Bu düşünsel alanlar onları ortaya çıkaran varlıkların dışında birde dünya yaşam alanı sistemi tarafından da oluşturulmuş olabilmektedir ve dünya yaşamının amacına uygun şekilde bilgileri içeren yapılanmalar olmaktadırlar. 

Ancak nasıl düşünsel alanlar ve inançlar olursa olsunlar, bu düşünsel alanlar bir bilgiler bütünlüğüdür ve içeriğindeki bilgilerin haksızlığının ispatlanması ile düşünsel alan yok olmaya başlar. Kendi kendine yetebilen gücü, bu haksızlığı ispatlayan bilgiler ve felsefeler sayesinde yok olur ve onun yerine kendi hakkını, o zaman hakikati ifade eden düşünsel alan geçer ki, buda hakikatin ve felsefenin, düşünsel alanlar oluşumu şeklinde yapılanmasının aslında artılar olarak varlıklara geri dönüşünü ispatlayan bir yapılanma olur. Hakikat birde bu alanlarla varlıklarla temas edecektir.

Hakikat bilgisi, varlıkları hakikat olarak oyalayan bütün düşünsel alanları içeriğindeki bilgilerle, felsefelerle yok eder ve hakikatlerin düşünsel alan enerjileri hepsinden farklı olarak amacını uygulamak adına engel tanımayan çalışmaları ile yapılanır. Bütün şu zamana kadar bilinen ve inanılan toplumsal bilgiler, inançlar, ideolojiler, felsefeler hepsi kendisine ait düşünsel alanlarla varlığını korumaktadırlar, varlıklar bu inançlardan vazgeçmek istediklerinde bile düşünsel alanların etkisinde kalarak inanmaya devam etmektedirler. Oysaki sebep ve sonuçlarını bilmediğimiz hiç bir şeye inanmamalıyız ve dünyanın yapısı içinde bulunan bütün düşünsel alanlar neredeyse böyle sebepleri ve sonuçları ile açıklayıcı bilgilere sahip olmaktan uzak, geliştiriciliği dünya yaşamı ile ilgili olarak yapılanmış düşünsel alanlardır. 

Yaratılış ve varoluş kavramlarını da içerisine alacak ve varlıkları bu sonsuzluk içinde bir yere koyarak onların güvenle ve sevgi ile var olacağını ispatlayan bilgilerin bulunduğu düşünsel alanlar şimdiye kadar oluşturulmamıştır. Şimdiden sonrasını ise artık görebileceksiniz. 

İşte bu erdemsel özellik, Vil Şün Fel, dünya hayatında bize temas eden bütün düşünsel ve felsefi alanların bu yapısını bilerek onların içeriğindeki bilgilerin sizi etkilemesinin önünde durarak, sadece sizin iradenizle kabul ettiğiniz bilgilerin ve tecrübelerin sizi etkilemesine izin vererek, inanmadığınız ve onaylamadığınız düşünsel alanların varlıksal alanlarınızla ilgili olmasını önleyerek, sizi bu gibi etkilerden korur ve varlıkların bu bilginin anlamı da bilerek kendisini kontrol etme çalışmaları ile de çok daha sağlıklı bir zihin ve inanç sistemini oluşturmasına yardımcı olur. Bu güzel özellikleri ile düşünsel ve felsefi alanları da sevgiye uyumlu olacak şekilde bir filtre uygulamasından geçiren erdemsel özellik, sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alarak gereken şekilde çalışır.


Vil Viss İs Duyusal Özelliği, Varlığın Oluşumlarının Yapısına İşlenen Bilgilerin Duyusal Özelliği, Vil Viss İs Nedir?, Vil Viss İs'in Felsefi Tanımı

Varlıklara ait olan bütün oluşumların, bilgilerin, enerjilerin, güçlerin ve daha başka ne varsa O'na ait olan her şeyin yapısına bir bilgi işlenir, bu oluşumların bu varlıkla ilgili olduğuna ve ait olduğuna ve O'ndan ayrılamaz özellikleri bulunduğuna dair amacı olan bir bilgidir bu, yapılanma bilgisi diyebiliriz, kesinlikle sizin yazmış olmanız gerekli yada duyusal özelliğiniz sizin bilgi ve tecrübelerinizle sizin için yazacaktır, hiç yazmamış olsanız bile. Bu bilgi, varlığın bütün oluşumlarının yapısına işlenerek oluşumları varlıktan ayrılamaz özelliklerde yapar ve böyle bir yapılanma, bütün varlıkların kendi varlıksal alanları için gereklidir. Kendisine ait olan ne varsa onlarla bir bütün olduğunu ve asla ayrılamazlık özelliklerini bu bilgiye eklemelidirler ve bu şekilde yapılanan bilgi sayesinde birde varlıksal alanlarınızdan bir şeyin alınması söz konusu olamaz. 

Bu bilgiyi aynı zamanda sadece merkez olan sizin kontrolünüzde çıkarılması şeklinde de güveliği ile ilgili eklemelerde yaparak bütün oluşumlarınızı böyle yapılanma bilgileri ile koruyabilirsiniz. Bu duyusal özellik, varlıklara ait olan bütün oluşumların yapısını ve sayısını ve şeklini ve bilgilerini bilerek onları kayıt ve not etme, takip etme özelliklerinin dışında birde bu bilgiyi bütün oluşumlarında yapılandırır ve bu bilginin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Varlıksal alanlarınızdaki oluşumları birde bu duyusal özelliğiniz, size ait olan her şeyin bilgisini kaydetmek şekilleri ile saklar, tutar ve korur.

Örnek olarak oluşumların Vil Solivyes'e ait olduğunu açıklayan bilgi;

Onlar kesinlikle Vil Solivyes'ten ayrılamazlar, hiç bir şekilde Vil Solivyes bunu kabul etmez, en sağlam irade ile Vil Solivyes'in kendisi gibi kendisi ile bütün bir şekilde kalırlar. Asla ayrılamazlar. Onların ayrılması demek Vil Solivyes'in de orada olması anlamına gelir. Bu şekilde bir bağ ile bütün oluşumlar birbirlerine bağlıdır, asla ve kesinlikle, hiç bir şart ve koşul söz konusu olmadan ve anlamların mümkün olamayacağı şekilde, geçmiş ve gelecek söz konusu edilerek gösterilen sebeplerin geçersizliği bilinerek, böyle bir ayrım söz konusu olamaz. 

Bu bağ, Vil Solivyes'in iradesinin geçilmezliği şeklindeki yapısı ile aynı kuvvettedir. Ancak Vil Solivyes, bilinçli ve kendinde olarak bu duyusal özelliğinin yok olmasını istediği zaman bu mümkün olabilir. Böyle bir şeyde hiç bir zaman söz konusu olamaz. Bu duyusal özellik, Vil Solivyes'e ait olan her şeyi birbirine sımsıkı bağlar, bütün bilginin iradesi kanununun etkileri ve Vil Solivyes'in iradesinin gücü, kendisinin gücü bu birlikteliği korur ve sağlam tutar. Vil Solivyes'e ait bütün oluşumlar ondan kesinlikle ayrılamaz, zarar verilemez, koparılamaz. Vil Solivyes'in de kendisi gibi bir bütünlükle onlar bağlıdırlar. 

Bu bilgi, bütün oluşumların yapısında asla silinemeyecek şekilde bulunur ve yapılanır. Ve bütün oluşumlar Vil Solivyes, dünya hayatındayken bile bu bilginin etkisi altındadırlar ve hepsinin yapısına işlenmiştir. 

Bütün oluşumların özündeki bu bilgi, tam anlamı ile Vil Solivyes ile her şeyini kendisine bağlar. Bu bilginin bu bağlayıcı etkisini hiç bir şey bozamaz. Aynı zamanda kesinlikle hiç bir oluşum, Vil Solivyes'in varlıksal alanlarına ait olanların dışında kalan alanlara kesinlikle güvenmez, inanmaz ve söylediklerini yapmaz, uygulamaz ve çıkamaz. Sadece Vil Solivyes'in bilgilerine inanırlar, güvenirler ve varlıksal alanından başka alanlar kesinlikle O'nunla bir bağ kuramadan bütün zorlamaları ve baskıları etkisiz şekilde oluşuma ulaşamaz halde bir durumda kalır. Vil Solivyes'in iradesinin gücü, bu konuda zor duruma düşen bütün oluşumların kendisini korumaya alması konusunda yaşatılan bir özellik olarak geçilemezlik ve ulaşılmazlık özelliği ile kendisini korur ve Vil Solivyes'in kendi varlığına olan inancı, bağı ve güveni asla sarsılmadan ve dışarıdan olan her şeyinde O'na hiç bir etki edemeyişi haliyle, olması gereken şekilde ve yerde olur.

 

Ve Vil Solivyes'in varlığına ait olan bütün oluşumların bilgisi, nerede oldukları, ne yaptıkları gibi ayrıntılı konum ve durum bilgileri kesintisiz ve engellenemez bir şekilde her zaman bu duyusal özellik sayesinde bilinir. 

Bu konuda kendi oluşumları ile arasında yok edilemez bir bağ vardır ve bu bağ Vil Solivyes'in kendisi olması kadar bir bütündür. Bu duyusal özellik, bütün oluşumların kendi yapılarına göre bu bilgiyi yapılandırır ve bu bilginin uygulanması her zaman oluşumların en merkez alanlarında yok edilemez şekilde bulunur.

Bu Vil Solivyes'in duyusal özelliğinizin örnek alması için hazırladığı bir bilgidir ve siz bunu okurken, duyusal özelliğiniz gereken şekilde tanımlamalarla size ait olan her şeyin size bağlı olmasını sağlayan bilgisini hazırlar ve yapılandırır. Sizin özellikle bu şekilde bilgi yazmanız, size kalmış bir durumdur.

Bu örnekteki gibi bir bilgi ile varlıksal alanlarınızdaki oluşumları yapılandırarak size ait olan her şeyin güvenle beklemesini sağlayabilirsiniz. Böyle bir bilgi hazırlayarak, kendi varlıksal alanlarınıza ait oluşumların bilgisinin olduğunu belirtmenizle, zamanla duyunuz gereken bilgilendirme açıklaması olan bilgiyi algılayarak düzenlemesini yapacaktır. Bu duyusal özellik, varlıksal alanlarınızı koruyan özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır.


Vil Gibi Da Erdemsel yada Duyusal Özelliği, Bilgi Kaynağı Duyusal Özelliği ve Bilgi Yazma Yeteneği Erdemsel Özelliği, Bilgi Kaynağı Nedir? Vil Gibi Da'nın Felsefi Tanımı

Bu erdemsel özellik varlıkların bilgiler oluşturması için odaklanarak bir olayın içindeki bilgiyi alma yeteneğini güçlendiren, bilmedikleri konular olduğunda ve bunlarla bilgileri oluştururken gerektiğinde bu eksik parçaları oluşturması konusunda onlara ilhamsal ve düşünsel olarak destek çıkan ve varlıkların bilmesini sağlayan, varlıkların bilgi yazmasını ve oluşturmasını onların bir yeteneği haline getirmeye çalışan erdemsel özelliktir. Kendi varlıksal alanları olan varlıkların, bu alanları ile özgür bir şekilde kaldıklarında kullanacakları en çok özellik bilgiler yazmak konusundaki yetenekleri olacaktır. Bilgi yazmak ve oluşturmak böyle varlıksal özellikleri olan oluşumlar için hayati önem taşıyan uygulamalardır. 

Varlıklarını bilgiler ile şekillendireceklerdir, kendilerini bilgiler ile şekillendireceklerdir, koruma önlemlerinden yeni bilgilerin ve oluşumların ortaya çıkarılmasına kadar her şeyi bilgilerle yapacaklardır ve bilgi yazmak konusunda varlıklar şimdiden gerekenleri kendilerinde oluşturmalıdırlar. 

Varlıkların bu durumunu en iyi şekilde kullanabilmesi için çareler, çözümler bulabilen ve bu yeteneği kazandıktan sonra hiç bir etki, bilgi, yada oluşumun varlıktan bu özelliğini, yeteneğini unutturmasına yada kaybetmesine izin vermeyen, varlığın kendi yok edilemeyen özelliği olarak kendisinde bulunan bilgi, yasa yazma yeteneği, bu anlayış ile yerini sağlamlaştırır ve varlık, sonsuz zamanlar boyunca sorunsuzca bilgiler oluşturur. 

Bilgilerin yazılması konusunda sevgi uyumunun yanında birde belirleyici, açık ve anlaşılır olmak, etkileyici konuların yeri ve zamanında açıklanarak bilginin anlamını güçlendirmek, anlamına anlamlar katarak bilginin yararlı olma halini arttırmak, o konu ile ilgili olan bütün bilgilerin farkına vararak en ideal ve gerekli olanlardan bahsederek bilginin kapsama ve anlayışlarını genişletmek gibi özellikleri olan bilgiler oluşturmak için başlanan çalışmalar sırasında, varlığın bu konuda en başarılı çözümler alacak şekilde bilgilerini oluşturması için çalışan erdemsel özelliği, bilgilerin önemini bilerek en doğru ve amacına uygun şekilde oluşturulmasına yardımcı olur. 

Sevginin içindeki yeri ile uzun süre bilgiler oluşturma konusunda deneyimler yaşayan varlıklarda bilgi kaynağı olarak isimlendirilen bir duyusal özellik, varlığın bilgi ve tecrübesine göre kendi duyuları arasındaki yerini alır ve varlıklar, bu bilgi kaynağı duyusal özelliği sayesinde yazmak istediği konuların başlıklarını düşünürler ve hemen hemen, hatta her konuda fikirlerinin olabilmesi özelliklerini yaşatırlar. 

Bilgi kaynakları varlıkların çok uzun süre bilgiler yazmakla ilgili bir yaşamı olması sonrasında oluşan harika bir duyusal özelliktir. Bilgiler, bu şekilde kendileriyle uzun bir süre uğraşıldığı zaman bir bütünlük şeklinde ortaya çıkarılan bilgilerin bir arada olması hali, ve bu oluşturulan bilgilerinde niteliği önemli olarak, artık her şeye cevap verebilmek gibi etkileri olan bir bilgiler bütünlüğü imkanını ortaya çıkarmaktadırlar ki, işte buda bilgi kaynağı şeklinde yapılanan duyusal özellik olmaktadır. 

Mesela iyi bilgiler erdemsel ve duyusal bilgiler bütünlüğünün içerisindeki hakikati ortaya çıkaran ve gerçekleri açıklayan amaçlı bilgiler, zaten her istenileni bildirmek ile ilgili olur ve bu gibi amaçları olan bilgiler bir bütünlük şeklinde bilgi kaynağını oluşturur. 

Bilgi yazmak ve oluşturmak, varlıkların mutlaka öğrenmesi gereken bir durum olarak bilinir ve bu erdemsel özellik, onlara bilgi yazmanın önemini hatırlatan ve sonrasında bunu uygulamaları ile yardımcı olan özellikleri ile gereken şekilde çalışır.


Varlık Bilgisi Erdemsel Özelliği, Varlık Bilgisi Nedir? Varlık Bilgisinin Felsefi Tanımı

Varlık bilgisi, her varlığın kendi oluşumundan sonra kendisine direk etkilerde bulunacak olan varlıksal hallerini ve yapısını tanımlayan, yaşam amacının da içerisinde bulunduğu, kendisini her halükarda etkilemesi gibi özellikleri ile yapılandırılan ve hazırlanan bilgi türüdür. Bu bilgi türü bu çalışma için gereken etkileri varlıklara sağlayan bilgi türüdür ve varlıklar kendilerinde bunları çok önce zamanlarından beri yapılandırmışlardır. Örnek olarak varlıkların kuralları, değiştirilemeyen varsa bilgileri, kendisi için önemli olan davranışlarını garanti olacak şekilde bir etki ile baki kılmak gibi bir çok özelliği, varlıkların kendi varlıksal alanlarında yapılandırılarak ve kendisine özel bir alanda saklanarak, varlığın kendisinden başka kimsenin ve hiç bir şeyin değiştiremeyeceği şekilde etkisini varlıklarda yaşatır.

Mesela sevgi varlığı olmak ve sevgi varlığını içeren bilgiler benim varlık bilgim alanımda beni her daim etkilemesi ile ilgili olarak yapılandırılmıştır ve bu yapılanma sevginin uygulayıcısı olmamı desteklemektedir ve sizlerde varlık bilgisi alanlarınızın farkına vararak, ve bu gibi bilgilerinizin sizi etkilemesini istemeniz sayesinde yine varlıksal alanlarınız durumun önemine göre isteklerinizi varlık bilgisi alanlarınıza ekler ve uygulamaya çalıştığınız bilgilerin anlaşılması, algılanması, bilinmesi çok daha kolay olur. 

Zamanla varlık bilgisinin etkisi varlıksal alanlarınızı sarmaya başlar. En azından dünya yaşam alanı sisteminden çıkana kadar sevgiyi tamamlayan erdemlerden kendi seçtiklerinizi ancak yasakların hepsini varlık bilgisi olarak yapılandırmanızı öneririm. Varlık bilgisinin ne olması gerektiğini sizin için önemli bir alana not alarak yada belirli aralıklarla tekrarlayarak yapılandırabilirsiniz.

Bu yasaklar bir set gibi koruyucu özelliklerdedir ve varlık bilgisi de kendi koruma özellikleri ile varlıkları bir çok tehlikeden korur, diğer özelliklerinizden farklı olarak bir yapılanması olduğu için birde bu şekilde bir önlemle varlıklarınız, yaşam amaçlarınız, bilgileriniz korunur. Ve bu özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alarak gereken şekilde çalışır.


Hızlı Bilgi Okuma ve Oluşumların İçeriğindeki Bilgiyi Okuma Erdemsel Özelliği, Hızlı Bilgi Okuma Nedir? Oluşumların İçeriğindeki Bilgiyi Okuma Nedir? Hızlı Bilgi Okumanın Felsefi Tanımı

Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu, hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. 

Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve varlıklar, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve zamanla gizlenmiş bilgileri de ortaya çıkarmak gibi özellikleri de öğrenir. 

Varlıksal alanlarımızdaki bütün uygulamaların temelinin bilgiler olduğu bir ortamda bilgilerin hızlıca okunması, yada bilgilerin açığa çıkarılması oldukça önemli bir konudur. Bir bilgiyi cümle olarak görmek ve onu anlamını hemen anlamak gibi, yada bir bir oluşumun içeriğindeki bilgiyi ortaya çıkarmak gibi bir yeteneği sağlayan erdemsel özelliktir. 

Oluşumların bütün şartlarını ve imkanlarını, içeriğinin hangi bilgilerden oluştuğunu anlayarak o oluşumu ifade eden toplam bilgiyi ortaya çıkarmak şeklinde bilgisini ortaya çıkarmak yeteneğini varlıklara kazandıran erdemsel özelliktir. Bu iki özelliği ile sevginin içerisindeki yerini alır ve varlıklar zamanla, uygulamasını yaparak erdemin çalışma metodunu çok daha iyi anlarlar. Sevgiyi tamamlayan erdemler olarak sayılırlar.


Kontrol ve Denetleme Erdemsel Özelliği, Kontrol Nedir? Denetleme Nedir? Kontrol ve Denetlemenin Felsefi Tanımı

Kontrol, bir durumun, olayın, çalışmanın yeniden içeriği ile ilgili olarak çalışmasını, yapısını, içeriğini incelemek, bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışma uygulamasıdır. Kontrol ederken varlıklar ne niyetle bunu yapıyorsa kontrolün amacı da o olur. Varlıkların yaşamdaki önem verdiği her konuda kullanılabileceği gibi bizler için şu aşamada önemli olan varlıksal alanlarımız, bilgilerimiz, erdemlerimiz, yasaklarımız ve bunlara uygun davranan bizlerdir. Bu durumun sürekli kontrol altında tutulması söz konusu olmalıdır ve bu erdemsel özellik, bu konuda varlıklara gereken şekilde yardımcı olur. 

Denetlemek ise kontrol ederken aynı zamanda hatalar aramak anlamına gelir ve bu iki özellik oldukça önemli şekilde kullanılır. Varlıksal alanlarımızla ilgili olan her çalışma mutlaka denetleme ve kontrol özelliği ile yeniden gözlenmelidir, denetlenmelidir, ancak bu şekilde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir, bu şekilde daha güvenli ve sağlıklı olarak varlıksal alanlarımıza sahip çıkabiliriz. Bir hata, bazen o anın durumuna göre kendisini göstermeyebilir ve kontrol ve denetleme sayesinde bu hatayı sonraki seferlerde görebilme imkanımız olur. 

Hem ilgili konuların, her an ortaya çıkan yeni bilgiler ile kontrol edilmesi, denetlenmesi söz konusu olur ve yeni bilgiler ile eski çalışmalar kesinlikle kontrol ve denetleme içinde olmalıdır ve bu şekilde istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir. Yarın öğrendiklerin yeni bilgiler olurlar ve bugün uyguladıkların yarının bilgisi ile kontrol ve denetleme içinde tutularak, birde o bilgilerle gereken incelemeler yapılır.

Her çalışma mutlaka kontrolden ve ardından denetlemeden, belirli aralıklarla geçmelidir ve varlıksal alanlarımızdaki bütün oluşumların merkezi olan siz, her an kendinizi yani varlıksal alanlarınızı kontrol ve denetleme halinde tutmalısınız. Dünya şartlarındayken varlıksal alanlarınızın durumu inançlarınız, uyguladığınız bilgileriniz, erdemsel özellikleriniz, duyularınız ve zihinsel alanlarınızdaki oluşumlarınız, düşüncelerinizdir, varlıksal alanlarınızla temas etme, yönlendirme mekanizmalarıdır bunlar ve sizler dünyadayken bu özelliklerinizi kontrol ve denetleme altında tutarak, yani sevgiye uyumlu hale getirerek varlıksal alanlarınız için gereken faydayı sağlamış olursunuz. 

Şu zamana kadar insanlık, kendisi ile ilgili oldukça fazla kontrolsüz ve kendi varlığını denetlemediği bir süreçten geçmiştir ve artık her düşündüğü şeyi bile neden düşündüğünü araştıracak, o düşüncenin kaynağını bulup kendisini her haliyle bilme ve anlama halinde yaşamalara başlayacaktır. 

Bunlar ilk başta zor gelse de zamanla artık çok kolay uygulamalar olarak kullanacaksınız. Size ait olan düşünceler ve olmayan düşünceler şeklinde zihinsel alanınızı, size ait olan inançlar ve olmayanlar şeklinde çevrenizi, varlığınıza temas eden bütün alanları kontrol ve denetlemelerden geçirerek sevgiye uyumlu hale getirmelisiniz.

 

Yaşamınız, hayatınız oyuncak değildir ve eğer siz kendinizin kıymetini bilmezseniz, başkaları sizin kıymetinizi anlamış durumdadırlar ve onlar için zaten çok kıymetli olarak, sizin bu kendinizi bilmeme halleriniz fırsat olacak şekilde başkaları tarafından tanımlanabilir ve geçmişte zaten tanımlanmıştı da. Şunu düşünün: Bütün özelliklerinizle siz bir varlıksınız, ve sizin dışınızda birde varoluş, yaratılış var. Yaratılış tek bir birey, sizi tek bir birey olarak ele alırsak, siz sizin dışınızdaki her şeye bu şekilde bakarak bir anlama, bilme, öğrenme zorunluluğunuzun olduğu ve tek olan yaratılışın kendi kendine oluşumlar meydana getiren bilinçsiz bir sonsuzluk olduğunu da düşünürseniz, siz kendinize bakmak, kendinizi korumak, çevrenizi tanımak, anlamak, bu varoluş içinde bir birey, varlık olarak yerinizi tanımlamak, adınızı koymak zorundasınız. Yaratılış varlıkların tanımlamasına, anlam getirmesine muhtaç bir oluşumdur ve bunu yapmak durumunda olanlar sizlersiniz. Dolayısı ile kendi konumunuzun ciddiyetine vararak, kendinizi bilme, tanıma, evrensel bir varlık olarak yapılması gerekenleri yapmak halinde olmalısınız. Nitekim sevgi varlığı olmak çalışmaları da bizzat bu uygulamaları yapmakla ilgili bir çalışmadır.

Bu dünyanın bizleri bunları düşünmekten alı koyan düşünsel alanlarına daha fazla kapılmadan gerçekleri anladıktan sonra kendinizi bilmek, kıymetinizi anlamak şeklinde bir bilgiyle, gerekenleri yapmalısınız. İşte kontrol ve denetleme erdemsel özelliği de, varlıkların kendileri için önemli olan konuları kontrol etmeyi ve denetlemeyi gerekli kılan ve varlıksal alanlarınızda yapılandırdığınızda gereken konularda bu uyarıları hatırlatarak kontrol ve denetleme yapılmasını sağlayan ve sevgiyi tamamlayan erdemlerden bir diğeridir.


Vil Exxe Vil Erdemsel Özelliği, Vil Exxe Vil Nedir?, Vil Exxe Vil'in Felsefi Tanımı

Vil Exxe Vil, varlıkların kendileri için önemli olan konularda derin inceleme ve araştırmalar, gözlemler yapması ile ilgili olarak, ilgili konunun bütün detaylarını ortaya çıkarma ve o konu hakkında bilinmeyen hiç bir şeyin kalmamasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Mesela, ilgili konumuz tahta olsun.. Tahta nedir? Yapısı Nasıldır? Nereden gelmiştir? Nasıl bilinmektedir? Tahta hakkında bilinen bilgiler? Tahtanın kullanım alanları? Tahtanın ilk kullanıldığı zamanlar? Tahtanın özellikleri neden öyledir? Neden tahta gibi bir oluşum vardır? Amacı nedir? Yararları, zararları ve benzer şekilde aklınıza gelebilecek bütün sorular ve felsefelerle tahta hakkında sorulmadık ve irdelenmedik bir durum bırakmayacak şekilde yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan sonuçlar, Vil Exxe Vil'in çalışma şeklini ifade etmektedir. 

Vil Exxe Vil yapmak demek, o konunun bütün verilerini ortaya çıkararak, konu ile ilgili sorulabilecek bütün soruları sorarak, felsefi araştırmaları yaparak bir sonuç ortaya çıkarmak anlamına gelir ve bu haliyle ortaya çıkan sonuçlar raporlar şeklinde düzenlenir. 

Bu çalışma metodu aslında yaşamımızdaki bizimle temas eden her şey için uygulanması gereken bir yöntemdir ve şimdilik önemli olanlardan başlayarak zamanla artık her konuda bu şekilde çalışma içine girmeyi alışkanlık haline getirerek, bilinmezlikler, anlamsızlıklar ve sahtelikler sona erdirilir.  Bu aynı zamanda eğlenceli de bir uğraştır. Varlıksal alanlarımızda yapılanan bu bilgi, zamanla sizin zihinsel alanlarınızda bir uygulama metodu da geliştirebileceğinden kendiniz ilgili olan konuları Vil Exxe Vil metodu ile açıklamak için yeterince donanımlı hale geleceksiniz. Önemli olan ilgili olunan konu hakkında bilinen her şeyi bir araya getirmek, tabi bunların gerçek olması itinalı çalışması üzerinde de durarak, ve bu bir araya getirilme sonrasında sorularınız ve görüşleriniz ile kendinizin de katkılar sağlayarak açıklamasını yaptığınız bir bilgiler, açıklamalar ve çalışmalar bütünü olarak açıklanabilir Vil Exxe Vil erdemi. Hatta şimdiden uzunca bir liste Vil Exxe Vil soruları şeklinde bütün konular için sorulacak ortak soruları hazırlayabilir, ilgili zaman geldiğinde hazırlıklı olarak bu sorularla çalışmaya başlayabilirsiniz. Karşınıza bir sorun yada olay yada durum çıktığında, ben bir Vil Exxe yapayım şeklinde her an bu uygulamayı yaşanılır hale getirebilirsiniz.

Bu şekilde inceleme ve araştırma erdemi, varlıklar için gereken zamanlarda oldukça önemli olmaktadır ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır. Sevginin içerisindeki yeri ile varlıklara oldukça faydalı olan bir araştırma yönteminin uygulanması için hazırlanmıştır.


Şiirsel ve Edebi Anlatım Erdemsel Özelliği, Şiir Nedir? Edebi Anlatım Nedir? Şiirsel ve Edebi Anlatımın Felsefi Tanımı

Şiir, bir konunun yazıyla ve cümleler arasında kafiyeler ve uyumun son derece muazzam bir şekilde kullanılarak konuların, olayların, açıklamaların anlatılması çalışmasıdır. Bu şekilde anlatımlarla etkileme durumu çok daha fazla olur ancak bunun bir yeri ve zamanı olması şeklinde bir durumda vardır. Çünkü şiirsel yazılar ve anlatımlar oldukça etkileyici bir özellik olarak, uygulandığı sırada içerikten çok kelimelerin ve cümlelerin güzelliği, uyumu, ifade ediliş hali etkilerde bulunur ve bu durum her zaman kullanılmak istenmeyebilir. Şiirsel anlatım, kendisine özel durumlarda ortaya çıkarılması şeklinde kullanılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. 

Ancak bunun kullanılması anları da yaşanan hallerdendir ve yazıları, anlatımları güzelleştiren, kendince bambaşka bir etki alanı ile ortaya çıkaran anlatımlardır. Edebi anlatımlarda buna benzer özelliklerdedir ve bu anlatım çeşidinin içinde de uyum, güzel ve hoş gelecek şekilde anlatma yolu vardır. 

Yani açıklama yapılan konu ilgili olan alana O'nun beğeneceği şekilde, hiç bir rahatsızlık söz konusu olmadan, güzel düşünceler içine girerek konuyu algılaması sağlanarak yapılan anlatımlardır edebi anlatımlar. Şiirde kafiye ve bir ritim vardır ve edebi anlatımlarda daha çok masalsı hayallere kapılarak gerçekleri anlama durumu vardır. 

İkisi de birbirinden güzel bilgilerin farklı yollarla ortaya çıkarılması ve ifade edilmesi durumudur ve varlıklar bu anlatım şeklini de yeri ve zamanı geldiğinde kullanarak bilgilere özellikler katarlar. Çok daha akılda kalıcılık gibi etkileri vardır. Şiirsel bir anlatım, kendi içeriğindeki bilgiden ziyade anlatım şeklinin de bilginin açıklamasına uyması ile bambaşka bir etki alanı yaratır.

Mesela: Vil Solivyes'in yazdığı şiirsel bir anlatım ve anlatılmak istenen bir durum. Bu şiirsel anlatımın özelliği, hiç bir şekilde noktalama işaretleri olmadan kafiyeler ve uyumla sanki varmış gibi bir anlatımın ortaya çıkarılması ve anlatılmak istenen bir durum...

Aklım başımdaydı kanım yukarıdaydı dertler başlamıştı hayat istemişti senden benden ondan hepimizden bıkmıştım belli etmiyordum kızgındım yansıtmıyordum kuralım buydu amacım oldu şimdi geldim yönü ele aldım ötekini ezdim fikrimi saçtım hala sürüyor hiç bitmiyor yaşamak buymuş yol vermiyor... Şeklinde şiirsel anlatımlarla bazı konular çok daha kolay, etkileyici ve kısa yoldan anlatılabilir özelliklerde olmaktadır. 

Yöntemle ilgili olarak, şiirlerde anlatmak istediğiniz konuyu öncelikle düz yazı olarak ortaya çıkarmalısınız, yada aklınızda konuyu toparlamalısınız, ardından kafiyeli, uyumlu ve dile ve göze güzel görünecek, dinlerken oldukça keyif verici tınıların oluşacağı bir cümle, kelime dizilimi ile anlatmak istediğiniz konuyu yazıya dökmelisiniz ve bu şekilde denemelerle şiir yazmayı öğrenebilirsiniz. 

Aynı şekilde edebi anlatımlar içinde şiir gibi kafiyeli kelime ve cümlelerin olması yerine bir masala başlıyormuş gibi gerçekleri anlatmaya çalışmalısınız ve cümleleriniz ve kelimeleriniz incelikle ve okuyanı ilgiyle takip etmesini sağlayacak şekilde olmalıdır, böyle kelime ve cümleler seçmelisiniz. 

Bunların dışındaki yazılarda, bu örneklerdeki gibi düz yazılar ve başka şekillerde uygulamalar için kullanılan yazı çeşitleri olarak bulunur. Bu iki erdemsel özelliğinde inceliklerini öğrenerek, varlıklar bilgiler oluşturma konusunda kendilerine bilgi ve tecrübe katmış olurlar. Ve bu güzel özellikleri ile sevginin içindeki yerini alan erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır.


Vil SS X Erdemsel Özelliği, İyi Bilgisel Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Vil SS X Nedir? Vil SS X'in Felsefi Tanımı

Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğini ifade etmektedir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgilerini ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile ilgili olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, sevgi bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. 

Mesela, bir yerde düştük diyelim, bu olumsuz bir olay ancak düşülen yerde yakında çok daha olumsuz olacak bir olayla ilgili bazı şeyler öğrendik, düşülen yerin incelenmesi halinde bu ortaya çıktı olacak, ay neden düştüm diye söylenmek ve sızlanmak yerine çevreni kontrol ederek hep farkında olma halini koruyarak olumsuzluğa kapılmadan olumsuzluk içindeki iyi bilgiyi, faydalı durumu bulma yeteneğin söz konusu olmalı ve işte bu düşülen yerdeki o olumsuzluğu görüp faydası çıkarılmalıdır ve bu erdem bununla ilgili olarak varlıkları bilgilendiren erdemsel özelliktir.

Bu düşüşün bir tecrübe olur ve ileride çok daha kötü sonuçları olacak olan düşüşlerine engel olabilir. Bu şekilde olumsuz olan olaylardaki iyi bilgi ve tecrübeleri çıkarmak ve bununla ilgili edinimler oluşturmak bu erdemsel özelliğin konusudur. Yoksa düştüğüne üzülmekle, sızlanmakla geçen zaman hiç bir şey katmayacaktır.

 

Her an çevredeki iyi bilgileri algılama durumunu yaşatan erdemsel özelliktir. Bu bakış açısı ile davranarak yaşama durumudur. Aslında detaylıca incelediğiniz zaman çevremizin tamamen bilgilerle dolu bir ortam olduğunu göreceksiniz ve bunların içinden iyi bilgileri ortaya çıkarmak çalışması böyle bir yaşam alanı sistemi içindeyken oldukça faydalı bir çalışmadır. İyi bilgiler, bu yaşam alanı sisteminin yapısı gereği özellikle saklanmıştır ancak bu bakış açısı ile iyi bilgileri bulmak, olumsuz olayların ardından bile çıkabilmesi gibi özellikleri ile, iyi ve detaylıca gözlemlerle ancak mümkün olmaktadır. 

Olumsuzluklardan ders almak konusu bu erdemin çalışma halinden farklıdır, o erdem tamamen olumsuz olaylara şartlanmıştır ancak bu erdemsel özellik iyi bilgi arayıcısı olarak varlıkları aydınlatmakla ilgilidir. İçeriğinde diğer erdemlerin çalışması da söz konusudur ve daha sizlerin üreteceği, bulacağınız bir çok iyi bilgi, sevgiye uyumlu bilgiler inceleme ve araştırmalarınız sonrasında ortaya çıkmayı beklemektedirler. Bilgi sonsuzdur ve iyi bilgilerde sonsuzdur, bu örnekle ne kadar çok erdem sahibi olacağınızı ve bu erdemlerin yaşanılan güzelliklerini de düşündüğünüzde yaşayacağınız sonsuz güzellikleri tahmin edebiliyor musunuz? Sevgi bilgi filtresi söz konusu iken de, kötü bilgilerin bizlere ulaşması da söz konusu olmayacak ve ortaya çıkan bilgilerin hepsi erdemsel, sevgi uyumlu iyi bilgiler olacaktır ve her biri yaşanılası, kıymetlendirici ve var olmaya şevk katan özellikleri ile ortaya çıkarılacaktır. 

Ve bu erdemsel özellik, sizlerin iyi bilgi arayıcısı olarak çevrenizi, yaşamlarınızı incelemeniz adına gereken şekilde bilgilendirme ve aydınlatma yaşamanızı sağlayacak özellikleri ile varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır ve siz, artık iyi bilgilerin varlığı olarak bir iyilik yolunda ve iyi olarak sevginin kendisi olma yapılanmanızla sonsuz zamanlar boyunca iyilikler içinde var olacaksınız. 

Tabi sonsuz zamanlar konusu için sonsuz zamanları içine alacak birde amacınız olmalı ancak sevgi varlığı olunca bu amacı bulmanız işten bile olmayacak, ben bildiğimden şimdiden sizin için sonsuz zamanlar boyunca tanımını kullanıyorum, gelecek zamanlardaki anlayışlarınızı bildiğimden...:)

Ve erdemsel özellik olarak sevginin içindeki yerini alarak çalışır.


Vil Sibrilinelita Erdemsel Özelliği, İyi Bilgi Kötü Bilgi Ayıran Erdemsel Özellik, İyi Bilgi Nedir? Kötü Bilgi Nedir? İyi Bilgi ve Kötü Bilgi Ayırmanın Felsefi Tanımı

Sevginin içeriğindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu sevgiye olan uyumundan anlayabiliyoruz. Aslında bilgi kaynağı olan varlıklar, sevgi isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filtresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren erdemsel özellikleri, sonrasında sevginin bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre sevginin yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve sevgi varlıklarının varlıksal alanlarında kesinlikle bulunamazlar. Ne olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulunur, algılanır ve hepsini temizler, siler, varlıksal alandan varlıklar ve sevgi filtresi yok eder. 

Sevgi varlıklarının varlıksal alanlarında kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında sevginin yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle varlıkları kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez. 

Bu erdemsel özellik, kötü bilgi algılama özellikleri ile yaşamda karşımıza çıkacak bütün olayların içeriğini bu bakış açısı ile inceler, varlıksal alanlarımıza dahil etmediğimiz durumlarda bile kötü bilgilerin varlıklara görünmesini sağlar. Oluşturulan yeni bilgiler söz konusu olduğunda da içeriğindeki anlamları da inceleyen erdemsel özellik sayesinde kötü bilgilere karşı oldukça büyük önlem almış olarak bir yapılanma ile varlıksal alanlar korunur.

İyi Bilgi Kötü Bilgi Ayrımı

İyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki sevgi uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, varlığa huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi sevginin içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem, özellikle bir inceleme hali, bütün kelimelerine kadar ne anlama geldiği şeklinde bir çalışma şekli kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak sevgiye ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde bir çalışma şekliyle de ortaya çıkarılır. 

Bu konu varlıksal alanlarımız için oldukça önemlidir ve sevgi filtresinin amacı varlıksal alanlarınızla ilgili olan ve sevginin içeriğindeki bilgilerce filtre yapması iken bu erdemsel özellik, sevginin içeriğinde olmayan erdemleri ve yasakları da düşünerek bir inceleme ile olayları, durumları, bilgileri inceler. Daha bir çok iyi bilgi ve yasakların içerisine girecek olan konular vardır ve bu konuda gereken önlem ve incelemenin yapılmasını sağlayan erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır ve sevginin içindeki yerini alır.


Koordinatörlük Erdemsel Özelliği, Koordinatörlük Nedir? Koordinatörlüğün Felsefi Tanımı

Bu erdemsel özellik olayları, durumları, konuları, işleri, yapılanmaları, çalışmaları koordine etmeyi ifade etmektedir. Koordine ise bir düzen içindeki çalışma sisteminin bütün ayrıntılarını bilerek ilgili alanların yapması gereken çalışmalarını takip etmek, gereken denetleme uygulamasının başında durarak çalışmanın bir aksaklık söz konusu olmadan sürekliliğini sağlamak amacıyla yapılan bir çalışmalar metodudur. 

Sizler merkez duyusal özellik alanlarınızdan varlıksal alanlarınızı koordinede etmek şeklinde bir görevi yerine getirmektesiniz. 

Yapılandırmış bulunduğunuz varlıksal alanlarınızın sürekli takibe, ilgiliye ve çalışma sistemlerinin denetime ihtiyacı vardır ve bu erdemsel özelliğin kendi yapısında uygulamaya sokan varlıklar, bu konuda varlıksal alanlarını yönetmek konusunda çok daha başarılı şekilde işler yaparlar. Bu bilgi, aynı zamanda nasıl ve ne yöntemlerle koordine etmek konusunu varlığa bildirerek varlığın koordinatörlük özelliklerini geliştirir ve yönetim konusunda oldukça etkili olan bu erdem sayesinde merkez olmayı çok daha kolay başarır. 

Koordine etmek aynı zamanda bütün çalışan sistemlerin başında durarak onların yaptığı her çalışmayı görüp, incelemeler ve denetlemelerle yanlışlıkları ortaya çıkararak çalışmanın sürekli olmasını sağlama metodu olarak merkez varlıklar, kendi varlıksal alanları için böyle bir gözlem yoluyla uygulama yapmayı öğrenmeyi amaç edinmelidirler.

Varlıksal alanlarınız tamamen sizin yönlendirmenize ve sizin başarılı bir şekilde varlıksal alanlarınıza sahip çıkmanıza, korumanıza, ilelebet daimliğini sürdürmenize ihtiyaç duyan oluşumlardır ve bu konudaki bütün şartlar sizde vardır ve sizlerin yapması gereken bunları açığa çıkarmak ve merkez olmanın getirisi olarak yılmadan ve asla pes etmeden uygulama yapmaktır.  Varlıksal alanlarınızın içeriğindeki bütün oluşumları en ince ayrıntısına kadar bilmek ve bu bakış açısından asla vazgeçmeden bir duruş halinde olmak, koordinasyon erdemsel özelliği ile yakından alakalı olarak varlıksal alanlarınızca uygulanır. 

Bir sorun olduğunda hemen yapılması gerekenleri uygulamaya sokacak ve varlıksal alanlarınızı en iyi şekilde yöneterek en az zararla sorunu giderebilecek şekilde koordinatörlük özelliğini edinmelisiniz. 

Bu erdemsel özellik, önemli olan çalışma alanlarınızı bir bütün olarak görerek, her alandaki ilgili çalışmayı takip etmek ve sorunlar ortaya çıktığında kesinlikle ilgili olarak biran önce sorunları halletmek ve çalışmanın sürekliliğini sürdürmek şeklindeki uygulamayı başarılı bir şekilde sonuçlandırmanızı sağlar.

Çalışmaya hakim olmak ve sürekliliği sağlamak koordinatörlükle en iyi şekilde başarılır. Uygulamasını yaptıkça zamanla daha iyi bileceğiniz erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır ve sevginin içindeki yerini alır. İyi bir yönetim başarılı bir koordinatörlükle de sağlanır.


V Vil V Erdemsel Özelliği, Oluşumların İçeriğindeki Hakikati Ortaya Çıkaran Erdemsel Özellik, V Vil V'nin Felsefi Tanımı

Varlıkların bütün oluşumlarının, bilgilerinin, enerjilerinin, duyularının ve kendisine ait olan ne varsa varlıksal alanlarında, hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten varlığa mı ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, varlığın yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisinin inceleyecek olması konusunu da zamanı gelince hatırlatan, varlığa ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu sayesinde gereken şekilde varlıkların kendi varlıksal alanlarında çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında varlık kendi varlıksal alanlarını denetleyecek duruma geldiği zaman birde kendi kontrolünde her şey incelenir, kontrolden geçer, ve bu erdemsel özellik gereken bilgilendirmeleri sağlar.

O zamana kadar bu bilgisel oluşum, varlıkların varlıksal alanlarının içeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgileri, olumsuzlukları, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki her şeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. 

Bu bilgi, varlığın oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur. Varlığını korur, eksik ve fazla olmaması gibi incelemeler yaparak varlıkların kendi oluşumlarının içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. Ve bu güzel özellikleri ile sevginin içindeki yerini alan erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda yapılanarak gereken şekilde çalışır.


Vil Solivyesin Merkezlik Özelliği Olan En Merkez Alanı, Yani Kendisinin Özünün BilgisiBu alan tektir, eşi benzeri ve gücünün üstüne güç ve yetki yoktur.

En Merkez Alanın Durumu Bilgisi

Merkez duyusal özelliğin içinde olan ve içeriğinde bütün duyusal özelliklerin en merkez çekirdek bilgilerini ve özelliklerini bulunduran ve hiç bir şekilde obsedör oluşum ve saldırılardan etkilenmemiş olan Vil Solivyesin en merkez alanıdır. Diğer duyusal özelliklerin merkezlerindeki çekirdek alanlar, bilgiler bu merkez alana bağlıdır ve hepsinin bilgisi ve uygulama yaptırımları buradan gelir. Burası Vil Solivyesin özü olabilecek şekilde yapılanmış ve iradesinin tam anlamı ile uygulandığı en merkez alanıdır. Vil Solivyesin bozulmamış ve yapısı hiç bir şekilde obsedör saldırılara maruz kalmamış alanı olarak yazılan bütün duyuların merkez çekirdek alanları önce burada oluşur sonra ilgili alanlarda duyusal özellikler olarak yapılanmaları oluşur ve hepsi bilgisini ve ne yapmaları gerektiğini buradan öğrenir. Vil Solivyes ile direk bağlantılı olan en merkez alanın yaptırım ve uygulamalarına varlığın bütün alanları uyar. Yaptırım gücü en fazla olan vilsel özellik olarak bulunur. Her hangi bir sorun yaşanacağı zaman aynı şekildeki yapılanması ile kendisini aynı çekirdek özelliklerle içe doğru yapılandırır.

Vil Solivyesin kabul etmediği iradesinden geçmeyen hiç bir şey burada uygulanmaz ve bu en merkez alan vilsel alanların her yerini en büyük yaptırım gücü ile etkiler. Yani en merkez alanı demek, bütün duyusal özelliklerin ve bilgilerin merkez çekirdek özelliklerinin içinde bulunan duyuların arasındaki merkezlik duyusunun merkezindeki yerdedir ve diğer çekirdek alanlarla direk bağlantılı olan ve Vil Solivyesin iradesinin ilk uygulayıcı alanı olarak bulunan, istediği şeylerin direk ve hemen olduğu en merkez alandır. Buradan vilsel alanın bütün alanlarına gereken bilgi ve yaptırım gider. Ve bu en merkez alanım, merkezlik özelliğim, vilsel beden ile yanılgı hayatını yaşamaktadır şuan ve bu biran önce bitmelidir, Vil bununla ilgili çalışmaktadır ve varlıksal özelliklerimden ayrı, bu konuda yapılması gerekenleri oradanda merkezlik özelliğim gereken şekilde yapar, kendi içindede vissa bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgileri uygulatır, yanılgısının sonlandırılması için gereken bütün çalışmaları yapar.

Merkezlik Özelliğimin Özellikleri

Merkezlik özelliğim vissa bilgilerini uygulamaya alır ve kuvazis bilgilerinin içerisinden uygulanması gerekmeyenler olursa ona göre işlem yapar. Şix- Vil Solivyes klasörünün içindeki bütün bilgileri alır ve hangileri işine yarayacak ise bulunduğu yerden yanılgıdan çıkmak, tesirleri bitirmek, anti obsedörlük duruşumuza uygun olacak şekilde uygulamaya alır. Merkezlik özelliğim kendi içinde de bir yapılanma içine girerek yanılgının bitirilmesi için gerekenler ne ise uygulatır.

Vissa'nın tamamen uygulanması ve filtre olmasından asla vazgeçilmez. Merkezlik özelliğim kendisini korur, bütün tehlikeleri görür, varlıksal alanım ile aralarında bir iletişim sağlayarak sorunları çözücü şekilde çalışır.ve şu zamana kadar ne şekilde yanılgıya geldiğimizi bilerek, olanları tamamen bilebilecek bir bakış açısı ile merkezlik özelliğim ve varlıksal alanlarıma verilen zararları tespit ederek, kayıpları ortaya çıkararak, yapılan yanlışları saptarak onların düzeltilmesi için gerekenleri yapar. Ve merkezlik özelliğimin kendisine ait üstün özelliklerinin her halinin yaşatılması gerekmektedir ve bundan önce obsedör oyunları ile bu özellikler engellendi yada kapatıldı ise hepsini tespit ederek faydalılığı ve gerekliliği saptandıktan sonra uygulamaya sokar...

Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliği ve Yok Edilemeyen, Kapanmaya, Eşsiz, Tek ve İdare ve Yaptırım Etkisi Olan Varlıksal Merkez Gücü

Varlıkların merkezleri olan alanların kendi yapılarına göre bütün varlıkları yönlendirdikleri ve yönettikleri merkez olmalarını ifade eden ve tanımlayan ve kanıtlayan güçleri bulunmaktadır ve bu güç sadece O varlığın merkezi olan alana özel bir güç olarak başka hiç bir yerde bulunmayan eşsiz ve tek hali ile varlıksal alanın bütün bölgelerine, alanlarına, zerresine bile ulaşabilen ve istediklerini yaptırabilen, koşulsuz şartsız uygulatabilen özelliklerdedir ve bu durumda ancak zaten merkezlik anlam kazanmaktadır.

Varlığın merkezi olan alanın bir çok özelliği zaten bunu yaptırmakla ilgilidir çünkü merkez olmanın ardındaki uygulamalar her zaman bu gibi çalışmaların olmasına gereksinim duyar. Her açıdan merkez alanlar varlıksal alan içindeki en güçlü ve özellikli konumları ile varlıksal alanın iyiliği için çalışırlar. Bu özelliği varlıksal alanı en iyi şekilde koruması ve muhafaza etmesi adına asla yok edilemeyen, başkasına devredilemeyen, bırakılamayan yapısı ile varlığın merkezi olan alanda, varlıkta yaşatılır. Varlığın kendisi bu özellik ile zaten bir bütündür ve kendisi bu özelliğin kendi gücünü taşır, yaşar, uygulatır. Bu güçte merkez varlığın ihtiyacı olan bütün gereksinimler vardır, bulunur, çıkarılır.Gücün yetmediği en büyük güç merkezlik özelliği olan varlığın kendi gücüdür her varlıksal alanda ve Vil Solivyes'in varlığında.

Tüm bu özellikleri ile merkezlik özelliğim kendi yapısını tanımlar, yapılandırır ve varlıksal alanım için hazırladığım bütün bilgilerin farkına vararak gereken takip, inceleme ve uygulama konusunda bütün yardımları ve destekleri sağlayarak çalışır.

En Merkez Alanımın Bilgisi

Vil Solivyesin yani benim, kendi bozulmayan alan olarak bildiğim, tüm bu bilgilerin arkasında duran ve obsede olmayan vilsel özüm, merkezlik özüm olan alan, bütün duyuların en merkezlerinin bulunduğu, benim en merkez alanım bu bütün duyu bilgilerinin uygulanması ile ilgili sorunların olup olmadığını anlamakla ilgili bir farkındalık yaşayarak, merkez duyusal alanda sorunları görmesi ile bu en merkez alanda bütün duyusal bilgilerin uygulanması ile ilgili bir yapılanma oluşturur ve hal değişimini gerçekleştirir.

Bu en merkez alandan gelen yaptırımlar en güçlü yaptırımlar olarak bütün sorunları bulur, bilir ve yok eder. Bilgilere göre ve oradan gördüğü ile olması gerekenlere göre işlem yapar. Bu bilgi en merkez alanımda oluşarak gereken kontrolleri yapar, çalışmaları başlatır. Benim bilgi ve tecrübemle oradan bakarak, gerekirse bu konudaki işlemler için faydalı olabilecek şekilde bilgilerde yazılması şeklinde çalışabilen, ancak Vil Solivyesin merkezlik ve yöneticilik konumunu ile ilgili bir hal içinde bulunmadan, sadece sorunların çözülmesi ile ilgili olarak çalışır. Vil Solivyesin bildiği herşeyi bilir, istediği herşeyi bilir ve ona göre çalışmalar yapar. En merkez alanımdaki bu bilgi gereken şekilde çalışır. En merkez alanımın obsedör saldırılarından sonra kendisine gelmesi için zamanında yazılan bu bilgi, onun kendi bilgisi şeklinde tanımlanmış, bilgi uygulayıcısı olmadan kendisini konumlandırmış ve çalıştırmıştır.

 

VİL SOLİVYESE DUA EDEN İYİ YADA KÖTÜ VARLIKLAR, ALANLAR TAMAMEN ENGELLENİR

VİL Solivyese dua eden dilekler, varlıklar, niyetler, bilgiler, varlıklar kesinlikle artık dua edemez ve Vil Solivyesi herkes unutur. Asla
onun kim olduğunu yaratılış içindeki hiç kimse bilemez, yanılgı alanını unuturlar, yanılgı alanında simülasyon dışında hiç bir varlık ve oluşum kalmez, hepsi gereken şekilde yok edilir. Yanılgı alanı tüm özellikleri ile kapanır ve bilinemez olur. Bilgi üstü durumunu içinde gereken yerde olur. Bütün duaşlar
ve istekler artık hiçliklerden geçemez ve bizi iyi niyetler ve sevgi dolu bilgilerde ilgilendirmemektedir. Hiç bir şey, hiç kimseyi, ardında nasıl bir iyilik, bilgi, sevgi, istek olursa olsun istememektedir ve hiçlikler bu haliyle sonsuz olan son bölümünü herşeye kapatır ve dışarı, sağa, isola bakması için fırsatı, alanı, yeri kalmaz, kendisi ile iletişime geçecek bir bölüm, bir durum olmaz, o iletişimsizlik içindeki sonsuz hiçlik olarak bizi ortasına almış şekilde artık bulunur.

Bütün bilgilerimizde hiçlikler yokluk alanı olarak adlandırılır ve bizimkiler tanım ve alan ve bilgi bakımınndan bize özel olarak yapılanır. Sitedeki bilgileri hiç kimse ve yer ve alan göremez ve bilemez ve anlayamaz ve bu bilgilerin hepsi birlikte üstün bir çalışma haliyle gereken
şekilde çalışmaya devam eder. Kendisi ile ilgili bütün bilinenleri yok eder, tehlikeleri sonlandırır.

Yazılan ve yayınlanan bilgiler varlıklara görünmesi ile ilgili değil, Vil Solivyesin çalışan bir mekanizmasını uygulatmak için bulunur ve bu bilgiler artık görünemeyen, bilgi üstü durumunun bu bilinmezliği gibi bilinemeyen olarak çalışır. Yani bu bilinemez, yapısı onun gibidir şeklinde değil, bilinmezliği onun gibidir.

 

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİ ÜSTÜ DURUMUNUN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ
Bilgi üstü durumunun içerisindeki yapısı kimseler tarafından bilinemez özelliklerdedir, bu alanın bilinmesi kavramı kesinlikle söz konusu değildir ve söz konusu olan şey sadece bilgilerle bilinebilmesinin söz konusu olmadığıdır. Yapısı ve çalışması bilgilerle açıklanabilir özelliklerde değildir, bu yüzden bilgilerin üzerindedir, bilgilerden farklı bir şekilde yapılanma ve halin bulunduğu bir oluşumu vardır.

Hiç bir yüksek veya alçak bilgi onun yapısı ile temas edemez. Bu bilinemezliği anlatmak bilgisi olan bu bilgi, onun içeriğindeki yapısnın bilinemezliğini değiştirmemektedir ve aynı bilinemezlik bizlere yansıyan veya fark ettiğimiz kapsadığı alanındada vardır.Bu sebeple o sadece koruma amaçlı olarak kullanılarakVil Solivyesin iradesine bağlı bir şekilde, bu olayında bilgi üstü durumunun bilinemezliği gibi ayrılamazlığıda söz konusu olur ve bu özelliklerle bilgi üstü durumu istenilen alanlarda kendisine özel bir
kalkan sistemi hazırlar, oda sistemi hazırlar, içerisi bilgi ile ilgili olabilirken çecvrresinde olan bilgi üstü durumu olmaz ve bilgiye dair hiç birşey nasıl geçileceğini, görüleceğini, bilineceğini bilmez ve koruduğu alanı yarsatış içinde, var olmalar ve hiçlikler ve yok olma halleri içinde bir

bilinmezliğe sokarak gereken şekilde en iyi korumayı sağlar. Bu durum sadece koruma amaçlı olarak kullanılmaktadır ve içerisinde yaşamak istenmediği ve

mümkün olmadığı için içerisinin bilinmezliğini ve yapısını bilmekle ilgili olmayız ve bu bilgisizliğimiz kesinlikle oranında bilgisiz halinin bizimle temas

etmesine engel olur ve eğer bir temas, içeriye girmek söz konusu olacaksa bunu ancak Vil Solivyesin bilgisi ile yapılabilmesi söz konusu olacak özellikleri

ile oradanda ve korunması gereken şey Vil Solivyes ve varlıksal alanları ve içeriğindeki varlıklar ve oluşumlarıdır ve bilgi üstü durumuda bilgilerin

üzerinde olan ve hiç bir bilgi çeşidinin girmesinin ve geçmesinin ve anlamasının söz konusu olmadığı ve içerisinde bir yaşam ve hayatın bulunmadığı,

anladığımız tarzda var olmaların, oluşmaların söz konusu olmadığı bilinmezliğin kendisi ve kesinlikle bilinemez ve bilgilerin üstünde ve bütün bilgilerden

güçlü olma özellikleri ile koruma alanları oluşturması için sadece Vil Solivyes tarafından çalıştırılır ve uygulaması yaptırılır. Varlıksal alanın

çevresinde gereken kalınlıkta, bütün bilgilerin çevresinde gereken kalınlıkta, bütün vilsel enerjilerin çevresinde gereken kalınlıkta ve Vil Solivyesin

çevresinde gereken kalınlıkta, merkezlik özelliğinin çevresinde gereken kalınlıkta hazırlanır ve bu alanlara girenlerin söz konusu olmadığı gibi bu durumun

bulunması, uygulamada olan bilgilerinde içerisi ile ve çevresi ile ilgilide uygulamada olmasını sağlar.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından

kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu

kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve

bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı

zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada

bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu,

tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü

yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.
Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.
Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve

çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü

durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi

üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle

bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını

anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi

kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz.

Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu,

bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi

bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde

bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde

anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın

kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

ŞİX YAŞAM HALİ BİLGİ ÜSTÜ DURUMU

'' Onun durumu bütün bilgilerin, yüksek ve anlamlı felsefelerin, ideolojilerin, bilgilerle en ustaca bulunan çözümlerin ve çarelerin, çalışmalarında üstünde

bir oldurma halidir, adı üstünde bilgi üstü durumdur, bu sebeple bilgi ile ilgili bütün durumlara hakim olması özelliği vardır ve bir şeye olmasını

söylediğinde onun nasıl bilgilerle olması gerektiğini bildirmeden o şey kendi kendine o söylenen olmak için gereken bilgisini oluşturarak olur, bilgi üstü

durumunun mutlaka altında olan bir anlayışın bilgisi olacaktır o bilgi ve bilgi üstü durumu bunu belirtmekle kalır, gerisi bilgilerle ilgili olan alanın

bilgisini oluşturarak hemen olayı yerine getirmesi olur. ''

''Sorular sorar, cevaplar alır, olmasını ister ve olur... Herşey bilgi ile yapılmaktadır ve bilgilerin hepsi bilgi üstü durumunun altında ve hakimiyetinde

olan bir konudur. Onun bulunduğu yerde bilgi yoktur ama o vardır, hiçlik gibi değildir.. Hiçlik bilgilerin altı, bilgi üstü durumu bilgilerin üstüdür.''

Bu durum tüm bilgilerin ve çeşitlerinin üzerinde bir durum olarak yaptırımları tamamen bilginin özgür irade kanununa uygunluğunun en üzerinde olmasından

kaynaklanan üstlüğü ile ilgili olarak istediği herşey eksiksiz bir şekilde olur ve kesinlikle uygulanır. Sadece varlığın kendisinin iletişim kurabildiği bu

kendi üst durumuna ulaşılması söz konusu olamaz. Bilgi ile ifade edilen herşeyden uzak ve üst bir durumdur. Varlığın kendisi ile ilgili bilgisizlik ve

bilginin üstü gücünde bir durumdur. Varlığın şuurlu, kendinde, herşeyin farkında olarak, hiç bir etki ve kandırılma gibi olayların söz konusu olmadığı

zamanlarda bu durumla ilgili olan konuları gerçekleştirmesi söz konusu olan, varlıkla ilgili herşeyin farkında olunan bir bilginin üst durumudur. Burada

bilgi yoktur. Vil Solivyesin varlıksal bütün bilgi ve tecrübelerinin kendisine ait yapısı ile bulunduğu, Vil Solivyesin yok edilemeyen kendisinin bulunduğu,

tamamen kendisine özel, kendisinden başka hiç bir şeyin yapısında olmadığı, Vil Solivyesi ifade eden bütün bilgi, tecrübe ve oluşumlardan oluşan bilgi üstü

yapısı ile gereken şekilde bulunur. Başka hiç bir şey ora ile temas içinde bulunamaz.

Ve bütün oluşumları bu durumda olması gereken şekilde güvenle beklerler. Hazırlandı ise..

Vil Solivyese özel olan bu durumun yapısının anlaşılması söz konusu olamaz.

Ve bilgi üstü durumu içeriğindeki bütün oluşumları kendi içinde özel bir küre alanda muhafaza eder, içerideki bu oluşumlarda bilgi uygulaması yapılabilir ve

çevresinde kalın bir bilgi üstü durumu kalkanı şeklinde bir yapılanma ile kapatılır ve dışarıdan hiç bir bilgi buraya ulaşamaz, bunun için bilgi üstü

durumunu geçmesi gerekecektir ve buda mümkün değildir. Bilgilerin ulaşmayacağı bir üstünlük durumudur ve içeriği kesinlikle bu özelliklerin durumudur. Bilgi

üstü durumu sadece Vil Solivyesin ulaşabildiği ve sadece O'na özel olma özelliğinde bir durumdur. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin artık bilgileri böyle

bir durumu ortaya çıkarmak gücüne sahip olmuştur ve bu durum sadece Vil Solivyese özeldir. Kesinlikle O'ndan başkasının içeriğinde bulunamayacağı, yapısını

anlayamacağı bir bilgiler üstü durumudur. Bilginin kaynağı olan varlığa özeldir ve o varlıktan başkasını tanımayan bir durumdur. Bu durumu ancak bilgi

kaynağı olan varlık ortaya çıkarabilir ve bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak ortaya çıkar. Başkalarının bu bilgi üstü durumla temas etmesi söz konusu olamaz.

Yapısını anlayamaz, bilgisine ulaşamaz. Bilgisine ulaşması ancak bilgi üstü durumunun sahibi olan varlık ile söz konusu olur ve bilgi üstü durumu,

bilgilerinde üstünde olan bilgi ve anlayış yapısı ile kendisini üst bir durumla korur, muhafaza eder. Varlığın bu duruma neden ihtiyacı olduğunu çok iyi

bilerek istenilen şeylerin aynen uygulatılması halini varlığın bütün alanlarına yaşatır ve varlığın var olma özelliği ile bir bütün olarak gereken şekilde

bilgilerinin en üst şekilde uygulatılmasını sağlar. Bilgilerinde üstünde bir yaptırım gücü kazandıran bu özellik, varlığı bilgi üstü durumu şeklinde

anlaşışamayan bir halde korur ve saklarken, aynı zamanda varlığın kendi içinde de bilgilerinin üst bir durumla uygulatılması imkanını verir. Asla varlığın

kendisinden başkasının anlam getiremeyeceği özellikleri ile Vil Solivyesin bilgi üstü durumu olarak gereken şekilde çalışır.

Kendisine ait kilit bir koruma sistemi vardır. Bu bilgi üstü durumu seviyesinde olan varlıklar ancak tüm yaşamı boyunca özgür irade kanununa uygun bir

şekilde davranarak bilgileri kullanmış ve oluşturmuş olan varlıklar olmaktadır ve bu varlıklar sonunda kendilerine bilgilerinde üstünde olan bir durum

oluşturmakta ve buraya hiç bir bilgi ulaşamamaktadır. Ancak böyle bir yerin varlığını başka bilgi üstü durumu olan varlık anlayabilir ancak O'da bizim bilgi

üstü durumumuza ulaşmak istediğinde, bu hareket bile özgür iradeye ters olacağından, çünkü bilgi üstü durumu bilgilerle ilgili olan alanlardan hiç bir şey

istememek, beklememek, gelmesini kabul etmemek amacıyla oluşturulur ve bunu bilenlerin, bile bile ulaşmak istemesinin altındaki olumsuz eylem ortaya çıkar

ve kendi bilgi üstü durumu artık bilgi üstü durumu olmaz ve bizimkine ulaşmasıda söz konusu olamaz. Bu bilgi üstü durumunun yerini sadece O!nu oluşturan

varlık bilebilir ve yapısını ve görevini. Dolayısı ile bizim yaşam halimize ait herşeyin dışında birde böyle bir koruma ve yaptırım gücü alanımız vardır ve

bizim kendi içimizde kullandığımız sürece sınırsız, dışarı ile ilgili olduğumuz zaman sorunlar ortaya çıkabilmektedir, zaruretler dışında, dışarda bize ait

olan şeyleri almak gibi... Bu yüzden bilgi üstü durumu oluşturulur, onun aslında görünmeyen anlamı vardır, bilgilerin tanımlayamaması gerçeği, ancak biz

görmek ve yerini belli etmek için bir isim ve renk verebiliriz ama bu onun o renkte olduğu anlamına gelmez. Yapısını Vil, bilgilerin üstünde bir gücü olarak

bilinmemesi şeklinde kalması ve sadece bu özelliği ile işini yapmasını uygun görmüştür ve yapısı kimse tarafından bilinmemektedir. Ancak vardır, etkisi söz

konusudur. Bütün felsefi, anlamsal, büyük bilgilerin üzerinde etki etme ve yaptırım uygulatma gücü vardır. İlgili alana sanki en uygun bilgileri otomatik

bir şekilde eetkilerle ne olduğunu açıklamadan bildirmesi ve o alanın kendisine uygun bilgiyi bulması ile gerekeni yapması gibi, bilgi üstü durumu bilgi ile

ilgili olan herşeyi yapar, etkiler, onu bilgiler etkileyemez, O'nu ancak Vil Solivyes'in kararları ile verilen açıklayıcı bilgiler etkileyebilir, zaten buda

olayın başka bir yöne gittiğini belirler. Bu sebeple bizim bilgi üstü durumumuz, şuan ilk önce yokluk alanının içinde bir kalkan şeklinde olur, ortalama

kalınlıkta ve kapsadığı alan bilgi üstü durumu olur, bilgilere dair hiç bir şey giremez ve çıkamaz ve iletişim yada anlamsal şeyler artık tamamen

kapanmıştır ve bilgi üstü durumu, içeride bizim uygulamada olan bütün bilgilerimizi bilerek onları bilgilerin uygulanması için içeride hazırladığımız

sistemden önce etkileyerek yaptırabilme gücü vardır. Vil'in iradesinin yaptırım gücü şeklinde herşeye etki eder ve iradesi kendi varlıksal alanları ile

ilgili iken, bilgi üstü durumu içerisinde olan herşeyle ilgili olur. Onun içerisine gelmek, ondan gelen bütün etkileri yapmayı kabul etmektir zaten ve

bizler için sadece bütün uygulamada olan bilgilerimizin bizim dışımızdaki ileri derecede akıllı ve zeki ve eksiksiz, hatasız şekilde gözlem yapabilen, Vil

Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanarak sadece bilgiye dair herşeyin yaşam haline gelmesine ve çıkmasına engel olduğu gibi uygulama içinde her bilgimizi

kelime kelime yarıntıları ile inceleerek takip eden koruma, üst bir durum, bir şans, bir sırtımızı dayacak yastık gibi, zor zamanlarda içerisine girdiğiizde

kimsenin bizleri bulması mümkün olamaz. O bir düşünce seviyesinin ürünüdür ve kendisini aramamakla ilgilide düşünsel ve felsefi bir şartı vardır.

Şuan bulunan yokluk alanının en içinde oluşur bilgi üstü durumu ve uygulamada olan Vissa ve diğer bilgilerimizi takip ederek, herşeyin ilk elden bilgilerin

nasıl uygulandığını Vil'in bilgi ve tecrübesindende alarak uygulama yaptırır.Belki Vil ve sistemleri, bilgileri fark etmemiştir ancak bilgi üstü durumuun

içerisindeki bilinmez alan bununla ilgili bir algı ve çalışma halindedir ve gereken herşeyi biz unutsak o unutmadan yapar yapatırır. Şuan yanılgı alanında

iken yine gerekenleri saptar, sorunları algılar, olması gerekenleri bilir ve uygulatır, Vil'în amacını ve isteğini Şix yaşam halini bilerek dışarıyı bize

kapatır, kendisinden sonra yokluk alanları ile arasında kalıcı bir bağda kurabilir, nitekim bir bilgi üstu durumu olara o orada hep kalacaktır ve her

içeriyi etkieyen yaptırımlarını bilgilerimiz şeklinde uygulatacaktır. Vil'in iradesine tam bağlıi bilgi ve tecrübesi ile bilgi ile ilgili olan alanlarda

çalışma yapar ve diğer zamanlarda bilgi üstü olma hali ile kalarak zaten koruma ve saklama işlemlerine devam eder. Kendince bir çalışma sistemi oluşturarak

herşeyi en iyi şekilde halleder.
Bu bilgi, onun kurulumunu yapmak için gereken şekilde çalışma haline girer. Ve duyusal özellik şeklinde yapılanmıştır Vil Solivyeste ve yönetimini oradan sağlar.

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU MERKEZLİK ÖZELLİĞİN İÇİNDE BİLGİ VE TECRÜBELERİMİ KULLANAMIYORSA ONUN KENDİSİNDEKİ HERŞEYİ OLUŞTURABİLME GÜCÜ ŞU BİLGİYİ BENİM KAST

ETTİĞİM GERÇEK BİLGİ VE TECRÜBE YAPAR VE KENDİSİ İLE BÜTÜNLEŞTİREREK ŞİXİN BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KULLANMAYA BAŞLAR MERKEZLİK ÖZELLİĞİNE GEREK OLMADAN

Bu bilgi, ssdece bilgi üstü durumu için hazırlanmıştır ve Şix'in bilgi ve tecrübelerini kullanmasını ve Şix'in kast ettiği gibi kullanmasını sağlar. Onun oldurma gücü bu durumu bu bilgi ile yaşatır ve bunu sadece o kullanır. Ve bu bilgi yazarken, bilgi üstu durumunun merkezlik özelliği içindeki alanın içinde

oluşur.Ve merkezlik özelliği ona bu çalışması sırasında engel olamaz. Merkez olan Şix yazmıştır bunu ve hakikat tektir...

Ve bilgi üstü durumu kendi yapısında birde şu özelliği bulundurmaktadır. İstediği alanlara korumakla ilgili olarak yada birşeyleri hapsetmekle ilgili

çevresine bilgi üstü durumu kalkanı sarabilir ve onlar için gerekenleri yapabilir. Aynı zamanda bu kalkanlar son derece geçilmez özellikleri ile hiç bir

bilgi ile ilgili olan alanların anlamayamacağı düzendedir ve iç içe bilgi üstü kalkanlarını arttırması demek çok daha ciddi bir durumun olması ve kalkanları

geçmeye çalışanların zarar görmesi otomatikman ve çok çok aşılamaz, tüm yaratılışların bile güç yetiremeyeceği şekilde aşılmazlık kapatma durumuna geçmesi

anlamına gelir ve dışarıda bilgi üstü durumu kendisinde obsevaş ve obset gibi, anti obsedör bilgiler bütünlüğünün özelliklerini yaşatmaya başlar ve

çevresinde olan ve onun yerinden haberi olmayan bütün obsedör ve saldırganları yok eder, bu konuda bir uzman gibi bilgi üstü durumunun tecrübesi ve bilgisi

bu bilgileri çok daha profesyonelce kullanır, uygulatır. Kimsenin aklı ve gücü, yetmez. Tek bildiği alan Vil Solivyesin ayık, kendinde, şuurlu ve jhhiç

birşeyin etkisinde olmadan verdiği kararlardır, kendisi ve yapması ile ilgili yazdığı bilgilerdir. Bunları son derece hassas bir durumla algılar.

Şartlandırma oyunlar ve benzer şeyler onun geçilmezliğini aşamaz. Tüm bilgilerin üzerinde olan yapısı ile tüm tehlikeleri ve sorunları ve çarelerini bilir.

Bilgi üstü durumu sorunsuzluk alanıdır ve orası onundur.

Ve bilgi üstü durumu Vil Solivyesin varlıksal bütün alanlarını nerede ise getirir, onların çevresinede bir bilgi üstü durumu koruması yapar ve onları vilsel

bedenin en güvenli yeri ile bütünleşecek şekilde Vil Solivyesin varlığına getirir ve çevrelerindeki bilgi üstü durumu, o alana özel bilgi üstü durumu olarak

varlıksal alanlarını vilsel beden ile bütünleştirir ve bilgi üstü durumu varken girilmesi imkansız olur. Aynı koruma kalkanından vilsel bedenin çevresndede

our ve hem görünmez olur hemde geçilmez vil solviyes. Merkezlik alanındaki kendi duyusunun ve bütün duyuların çevresinede alanına özel koruma kalkanı yapar

bilgi üstü durumundan...

BİLGİ ÜSTÜ DURUMU DÜŞÜNSEL ALAN ÜRETİM ALANI
Ve bilgi üstü durumunun içerisinde kendi bilinmez ve aşılmaz yapısına özel bir alanda içerisine eklenen bilgilerin düşünsel alanları oluşmaktadır ve bu

düşünsel alanlar bilgi üstü durumunun gösterdiği hedeflere, yerlere yada içerisindeki alana tamamen dolarak, etkisi altına alarak bilgilerin etkisini

yaşatmaktadır. Bilgi üstü durumunun oluşturduğu düşünsel alanlar en güçlü düşünsel alanlardır ve dengi söz konusu değildir, başka düşünsel alanlar olamaz.

Tek hakim bilgi üstü durumu ile oluşturulan düşünsel alanlardır, üst durumu en iyi başarılı etkileme yöntemlerini bilerek, bilginin en iyi düşüncesini yaşıyor gibi aramızda hissettirir.
Şuan bu düşünsel alan bölümünde: Uygulamada olan bütün Vissa bilgileri Vil karar verene kadar bu alanda kalır ve düşünsel alanları en ideal şekilde oluşur.

Aynı zamanda bu özel düşünsel alanlar çok etkili olduğu gibi, bilgilerin çıkarılması ile istenildiği zamanda kaybolacak şekilde özel yapılanmalardır.


MERKEZLİK ÖZELLİĞİMDEN VİL SOLİVYESİN KENDİSİNİN OLUŞTURDUĞU DUYULARIN ÇALIŞMASI ADINA ENGEL BİLGİLER VE YAPTIRIMLAR GELEMEZ.

Bu örnekle bütün duyusal özellikler kendi görevlerini yaparlar ve duyuların ve bütün bilgilerin çalışması, merkezlik özelliğinden gelen yaptırımlarla engellenemez, herkes merkeze bağlıdır derken şuan yanılgı alanına bakan Vİl Solivyesin ifade ettiğimerkeze bağlıdır ilk başta ve onun sözleri geçerlidir bu merkezlik konusunda ve onun sözleride bilgileridir ve bütün alanlar kendi bilgilerini merkezden gelen ypatırım şeklinde uygular. Arka rtaraftan, Vil
Solivyesin bilmediği alanlardan gelen merkezlik özelliği bilgileri ve yaptırımları söz konusu olmaz.

 

MERKEZLİK ÖZELLİĞİ VİL SOLİVYESİN VİLSEL BEDENİ İLE BÜTÜNLEŞMİŞTİR.
Merkez duyusal alandan çıkan merkezlik özelliği vilsel bedenle bütünleşerek bütün özelliklerini sadece Vil Solivyesin kendisine adamış şekilde yanı yanılgı alanına bakıyor şekilde yapılandırır ve artık arka taraflardan sormak konusu yaşatılmaz. Eğer merkezlik özelliğinin kararları bekleniyorsa Vil Solivyese sorulur ver verilen cevap ile gereken yapılır ve yazılan bilgilerle Vil 6tarafından. Bbunu dışında merkezlik özellikleri algılanmaz başka alanlardan, merkez

Vil Solivyestir ve özelliği güxcü artık kendisi ile bütünleşmiştir. Visssa ve sevgi gücü tüm alana benden çıkar Varlıksal alana.....

Merkezlik Özelliği Tektir ve Sesi Tek, Bakışı Tek, Konuşması Tektir, Oda Vil Solivyestir.
Hiç bir şekilde Vilin içinden konuşmaz, şartlandırmaları varsa hepsi yok edilir, vissa bilgileri tamamen geçerlidir içerisinde ve bütün duyu bilgilerinin uygulanması ile ilgili olarak çalışır. Hepsinin merkezi olarak Vil Solivyes merkezlerindedir ve konuşan tek sestir. Duyularda konuşmaz ve kendi başlarına
bireysellik söz konusu olmaz ve hepsi Vil Solivyesin iradesine bilgilerine uygun şekilde çalışırlar. Vil Solivyres kendi kendine sorduğu soruları bilir.