Gerçeklik Duyusal Özelliği Video Uygulaması

 

Vil'in Kandırılması Sonrasında Yapılması Gerekenler Duyusal Özelliği Video Uygulaması
Jizava, Hakikat Tektir Duyusal Özelliği Video Uygulaması

 

Düşünsel Alanlar Duyusal Özelliği Video Uygulaması

 

Hakikatin Kendisi Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

Vil Solivyes'in biten arayışının ardından hakikatleri kendisinin oluşturması, kendi oluşumlarının yapısına göre belirlenen hakikatler artık bizlerin isteği ve kararı ile ortaya çıkacaktır ve bu sebeple, yanılgının bu son zamanlarında da kullanılan hakikat tektir ve göreceli cevapları olan hakikat bilgileri ve bizimle ilgili olmayan gerçeklerinde çevremizde hala oluyor olması gibi durumların söz konusu olmasıyla bu video uygulama, bu durumda gerçekliğin değiştirilmesi, hakikatin üstünün kapatılması, Vil'e yalanlar söyleyerek gerçeklerin değiştirilmesi gibi obsedör oyunlarına engel olur. Sadece bu konularla ilgili olarak çalışır ve özellikle belirli zamanlarda bu gibi oyunların yapılmaması için gereken çalışmaları yapar ve kendisine gerekirse bilgiler ekleyebilir vissa içinden... Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
 
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Başlıklarla Siprata Video Uygulamaları Bütünlüğünün İçeriğindeki Bilgiler ve Benzer Bilgiler Bir araya getirilerek amacını uygulaması konusunda çok daha kapsamlı olması sağlanmıştır ve İlgili Oldukları Alanlarda ve Benzeri Bir Çok Bilgiyide Vissa bilgileri içerisinden alarak çalışmalarını sürdürebilirler.

 

Felsefe Erdemsel Özelliği, Felsefe Nedir? Felsefe Nasıl Kullanılır? Felsefenin Felsefi Tanımı

 

Felsefe kısaca, bir olayın, konunun, bilginin nedenlerini ve var olma amaçlarını araştırmakla ilgili olan yetenek, özellik, düşünsel beceri sağlayan bir erdemdir. Yaşamda bir çok olayın oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır, bilgilerin ardındaki nedenler ortaya çıkarılır. Bir şeyin nedeni, o nedeni bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk nedenlerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma ve düşünme şeklidir felsefe.

Nedensellik üzerine dayalı bakış açısı ile yaşamı, hayatı yorumlama metodu, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır ve gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır, bunun en açık yolu da ilgili olayın içindeki her konunun, durumun, bilginin nedenlerini araştırmaktır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel imkanlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve benzeri kavramların toplamı ile düşünebilme ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe.

Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ve kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde, zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar kolayca ve hızlıca yapılabilir. Bilgilerin kendisindeki gizleri, açıklamaları gerekli ise bir doktrin şeklinde ortaya çıkaran başka bir doktrindir felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaların söz konusu olduğu çalışmalardır.

 

Bir oluşumun yada varlığın çevresinde olan olayların neden var olduğunu bilmemesi durumu, onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur ve bu durum hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Dolayısıyla felsefe ile varlıkların ve oluşumların çevresindeki nedenleri ve gerçekleri ortaya çıkarabiliriz ve bir çok sorundan bu şekilde kurtulabiliriz. Aynı zamanda başka bir şekilde felsefe, ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ve cevapların ortaya çıkması şeklinde de kendi erdemsel özelliğini yaşatır. Yaratılış içinde her şeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlarda vardır ve bu durumlarda bilinerek felsefe ile çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe, öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir.

Felsefe için bilgiler arasında bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzelliklerde bilgiler ortaya çıkarıcı etkisinin olduğunu ve bu yolla varlıkların hayatlarına faydası olabilecek yorumları, durumları, olayları kattığını söyleyebilir ve bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama halidir diyebiliriz son olarak.

 

Ve bu çok güzel anlamı ile varlıklar ve zihinsel alanları için çok gerekli olan felsefe erdemi, sevgiyi tamamlayan bir diğer insani erdemlerden biri olarak bulunur. Felsefe bilen zihinler, neden sevmeleri gerektiğini ve kötüye nasıl davranılması gerektiğini ve bunları neden yaptığını bilirler. Bu erdemi kendilerinde yaşatan zihinler, nedenini bilmedikleri şeyleri yapmaması ile bilinirler...


 

Hakik, Hakikati Yaşatan Erdemsel Özelliği, Hakikati Bulmak Çalışmasının Felsefi Tanımı

 

Hakikati ortaya çıkarması ile ilgili olarak Hakik şeklinde isimlendirilmiş bu erdemsel özellik, tamamen varlıkların hakikat bilgisine ulaşmalarını sağlayıcı özelliklerde etkileri ve çalışmaları olan bir erdem özelliği taşımaktadır. Hakik, varlıkların çevrelerindeki, kendilerindeki, merak ettiği konulardaki hakikatin ortaya çıkarılması ile ilgili olarak varlıkları aydınlatıcı etkilere sahip bir erdemdir. Böyle bir erdemin varlığına inanarak ve hakikatin sizi, dürüstçe ve samimiyetle istemek kaydıyla bulacağını düşünebilirsiniz. 

Siz, neden varoluşun hakikat bilgisine ulaşamayasınız? Sizi bu haktan mahrum eden nedir? Nasıl yaratıldığınızı, neden dünyada olduğunuzu, sebeplerinizi, varlıksal özelliklerinizdeki hakikatleri neden bilememekle ilgili olarak bir durum içindesiniz. Bu varlıklara yapılmış en büyük haksızlıktır. Varlıklar, nerede ve nasıl yaşam hallerinde yaşarsa yaşasınlar kendileri ile ilgili, yaratılışla ilgili gerçek bilgilere ulaşmakla ilgili olarak bir imkan içinde olmalıdırlar. Var olma özelliği gösteren bütün varlıkların en büyük hakkıdır bu... 

Bu hakkı sizden kimse alamaz ve hakik erdemsel özelliği, bu konunun üzerine yoğun düşünceler, sorgular, çalışmalar yapılarak varoluş ile ilgili hakikatin size ulaşması konusunda yardımcı olacak olan erdemsel özelliktir. Siz samimisiniz, hiç bir art niyetiniz yok, tek derdiniz hakikati bilmek, nedenleri ve nasılları öğrenmek ve ona göre bir yaşam yolu düzenlemek. 

 

İşte bunun kadar masum ve doğal bir isteğin karşılanmadığı alanlarda başka engeller aramak hiçte yanlış olmayacaktır. Bizler gözümüzü açtığımızda, dünya şartları çocukluk gibi bir cahillik gerektirmektedir, o zaman aklımız başımıza geldiğinde bütün hakikati bilerek neden yetişmiyor, büyümüyoruz. Okullarda öğretilen bilgiler neden yaratılışın hakikati ile ilgili değil. Açık ve net bir şekilde bütün insanlığı tatmin edecek cevaplardır hakikatler. 

Hakikatin yapısı kendisini öğrenene inkar ihtimali vermeden doğruluğunu ispatlar şekilde yapılanmıştır. Çünkü hakikat tektir. Yani bir konudaki gerçek tektir. Bu teklik kendisini de ispatlayan özellikte bilgileri ve tecrübeleri içeriğinde barındırmaktadır. 

İşte bu erdemsel özellik, kendisini uygulamayı isteyeni ve inananın, dürüst ve samimi bir şekilde hiç bir art niyeti olmadan hakikati öğrenmek istediğini varsayarak, varlığın anladığı şekilde ona gerçekleri bildirmekle ilgili olarak varlıksal alanlarınızda çalışır. Bu sizin en doğal ve en büyük hakkınızdır. 

İstemenin bile yetmesi gereken şekilde bir düzenin olması gerekirken bizler hakikati bulmak ve öğrenmek için zorlu çabalara girmek zorunda kalıyoruz. İşte dünyanın kötülüklerle üzeri kapanmış ilhamsal ve düşünsel özelliği. Sevgi yaşatılmaya yaşatılmaya dünya hayatı, zaten ilk başından bu yana eksik olan sevgi erdemi nedeni ile hakikat bilgisini açıklamakla ilgili kusurlu bir hale gelmiştir ve kim, neye inanacağını, neyin hakikat olduğunu karıştırmış durumdadır. 

 

İşte bu erdemin varlığına inanarak, varlıksal alanlarınızda bu erdemin varlığını yapılandırarak sizlerde hakikat ne ise onu bilmek konusunda istekte bulunmuş olursunuz ve sizin, size özel anlayışlarınızla hakikatler bildirilir. Ancak artı olarak dikkat, düşünce, sorgulamak, çalışmak gibi erdemlerde bu erdemin işini yapabilmesi için sizden istediği çalışmalar olabilir. 

Hakikat ne ise onu öğrenmek, onu bilmek istiyorum ve hakik gibi bu şekilde varlıkları bilgilendiren erdemsel özelliğinin varlığına inanıyorum şeklinde bir bildirim, bu erdemin ilk tomurcuklarını varlıklarınızda ekmenize neden olur. Kendilerini örnek aldığınız bütün filozoflar, hakikati ararken  filozofik şekilde bir geçmiş bırakmışlardır. Felsefenin temeli hakikatleri bulmakla ilgilidir ve siz, hakik erdemsel özelliğinin varlığına inanarak bu konuda aşılması gereken bir çok yolu kolayca aşmış olmaktasınız. Yaratılışı, kendi varlıksal alanlarınızı çok masum ve saf bir oluşum şeklinde yapılar olarak düşünürseniz, ne isterseniz onu vermesi çok mümkün bir durum olur. Ancak bunlar, dünya hayatı gibi hayatlarda kötülükler tarafından engellenmiştir ve sizler, mücadele ederek hakikati gerçekten bilmek istiyorsanız bunu bulabilecek özelliklerde varlıklarsınız. Bilgilerin evrimsel seviyesi, bildiğimiz her şeye açıklama getirecek derecede gelişmiştir ve bilmediklerimizi de ortaya çıkarmakla ilgili olarak yapılanmaları söz konusudur.

 

Dünya hayatındaki insan için bilinmesi gereken en zaruri hakikat; 1- Nasıl yaratıldım, 2- Dünyaya nasıl geldim ve 3- Ben neden varım gibi sorulardır. Birinci ve ikinci soruların cevapları göreceli olmayacak şekilde net, üçüncü sorunun ise görecelidir. Herkes için neden var olduğu farklı anlamlar taşımaktadır. Göreceli cevapları içeren hakikat bilgisini isterken de dikkat etmelisiniz, neden var olduğunuzun cevaplarını hakik erdemsel özelliğinin bilgisi ile aramak hiç bir zaman size net bir cevap vermeyecektir. 

Bu cevap bazı gerçekleri anladıktan sonra ancak sizin tanımlayabileceğiniz özelliklerdedir. Denildiği gibi hakikat, kendisini ifşa ettiğinde onu kabul etmek gibi bir zorunlulukla ortaya çıkar. Onun tekliği, onunla ilgili başka gerçeklerin sahteliğini ortaya çıkarır özelliklerde olur. Yani nasıl yaratıldığınızın, neden dünyada olduğunuzun cevaplarını öğrendiğinizde, eğer bu hakikat ise, diğer bütün cevaplarla ilgilenmeyeceksiniz ve onun hakikat olduğunu bileceksiniz. İşte bu erdem bu güzel özellikleri ve varlıkları aydınlatıcı etkisi ile uzun zaman boyunca üzerinde çalışan varlıkların duyusal özelliği şeklinde de yapılanan, duyusal özellik olduğunda istenilen şeylerle ilgili hakikati bilmek gibi olağan üstü bir durumu sürekli yaşayan varlıklar haline gelmenizi sağlayan erdemsel özelliktir.

 

Ancak önce hakikatleri nasıl bulacağınızı, bunun için nasıl bir çalışma, disiplin içinde olmanız gerektiğini bulmalı, zihinsel eksikliklerinizi tamamlamalısınız. Yoksa sizin anlamadığınız kelimeler zihninizde açığa çıkma imkanı bulamaz. Bu yüzden herkes için hakikat, bu anlayış sınırlılığından dolayı kendi bildiği kadar olacaktır. Ancak bu erdemsel özelliği kullanacak seviyeye gelmiş olan varlıklar, ilgili oldukları konu ile ilgili olarak o tek hakikati bilmeyi istemeliler ve yollarını aramalılardır. Bu gibi bir imkan varlıklardan asla saklanamaz, eksik bırakılamaz, o zaman var olmak anlamsızlaşır. Ne yaptığını bilmeyen, ne olduğunun farkında olmayan çaresiz varlıklardan farkımız kalmaz. 

Her yeni erdemi uygulamak gibi, hakikide anlayarak uygulamaya başlayıp, gerçeklerle, hakikatlerle temas etmeye çalışabilirsiniz. İki sokak ötede ne var, onun hakikatini bilmek istiyorum gibi çaresiz sorular, bu erdemsel özelliğin bilgisinin sizler için çalışmasına sebep olamaz. Yaratılış, varoluş üzerine hakikat bilgileri, toplumların ve yaşamların söz konusu olduğu durumlarda edinilmesi gereken hakikat bilgileri gibi istekler ancak bu erdemin ilgi alanına girebilir. Erdemlerin çalışma hali olan varlıksal alanlarınızdaki bilgilerinizin sizin bilgi ve tecrübelerinizi kullanan ve nedenlerinizi ve sebeplerinizi bilen oluşumlar olduğunu unutmayın... İsteyenlerin hakikati bilmesi dileğiyle...


 

 

Akıl ve Mantık Nedir? Akıl Nasıl Çalışır? Mantık Nasıl Çalışır? Akıl ve Mantık Kavramlarının Felsefi Tanımı

 

Akıl, kısaca anlama yeteneği, mantık ise anladığın ile, elde edilen bütün bilgi ve tecrübelerle doğru kararlar vermek konusundaki başarıdır. Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği sonuçlarla, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile anlamayı sağlayıcı olarak varlıklarda yaşanır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu varlığın anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir. Kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumları da söz konusudur ve bu durumda başka bir çözüm olarak mantıklı olmak özelliği devreye girer.

 

Mantık da bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçlarla başarılı olarak uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Belirsiz bir konu ile ilgili bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak akıl ile elde edilen sonuçlar içinde doğru kararları verebilmek ve bu şekilde sonuçlar ortaya çıkarabilmek konusundaki başarıdır.

 

Akıllı olmak kendisi ile temas eden bütün konuları anlayabildiğin oranda artan bir özelliktir, anladıkça akıllı olursun, aklın çalışıyor anlamına gelir. Anlama yeteneğinin başarısı ne kadar akıllı olduğunu açıklar.Elde ettiğin doğru bilgi ve tecrübelere uygun bir şekilde davranmak, düşünmek, sonuçlar çıkarmakta ne kadar mantıklı olduğunu açıklar. Bu güzel anlamları ve varlıklara kattığı üstün yeteneklerle, yaşamın temel gereklerinden bazıları olan akıl ve mantık erdemi, sevgiyi tamamlayan diğer insani erdemlerden olurlar.


 

 

Gerçeklik Nedir? Gerçeklik Nasıl Tanımlanır? Gerçekliğin Felsefi Tanımı

 

Gerçek, bir konudaki hakikatin ortaya çıkması ile fark edilen olaylar, bilgiler, durumlardır. Gerçeklik ise varlıkların yaşadıklarını onaylamasını sağlayan ve duyular ile algılanabilen ve tanımlanabilen yaşam bilgilerini elde ederek sonuçlarını çıkardığı ve kendisini bu elde ettiği sonuçlar bakımından bir yere koyarak tanımlamalar yaptığı bilgiler, anlayışlar, gözlemler, algılar ve farkındalıklar bütünüdür. Varlığın kendisini tanımladığı bir gerçeklik bilgisi durumu vardır. 

Duyular gerçek olarak tanımladığı şeyleri bilgiler yoluyla varlığa aktarır ve varlıkta bu gerçekliği tanımlar ve yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak, gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik, varlığın kendisinin kabul ettiği, bilgiler ve oluşumlar olarak açıklamasını yapabileceği şekilde bir tanımlama ile açıklanmalıdır. Bu şekilde varlıkların sadece duyuları ile elde ettiği bilgilerin sınırlandırmaları olmadan tanımlanan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır.

Mesela, birine sorsak O'nun gerçeklik bilgisinin ne olduğunu, O'nun için gerçeklik sadece duyuları ile algıladığı ve fark edebildiği, bilgisine duyuları yoluyla ulaşabildiği şeylerin bütünlüğünden oluşan hakikatler, anlayışlar, tanımlamalardır diyebiliriz, bu tanıma göre de Dünya hayatı benim gerçekliğim diyebilir. 

 

Ama başka biri için gerçeklik, sadece duyuları ile elde ettiği bilgilerin sonuçlarından yola çıkarak tanımlanmaz, duyuların dışında felsefi doğrular ve mantıklı ve ispatlanmış bilgilerle, sebepler ve sonuçlar gözlenerek üzerinde derinlemesine yapılan çalışmaların sonuçları ile, ve bu sonuçlar ve bilgiler sonrasındaki gözlemleri kendisinde bir gerçeklik tanımı ortaya çıkarır ve bu, duyularının normalde algıladığının çok çok başka şekilde tanımladığı bir gerçeklik olabilir, çok mümkün. Bir bedende hapis olduğu mesela, gitmesi gereken bir yer olduğu, bu Dünya'nın geçiciliği, ölümden sonrası ile ilgili tanımlayabildiği hakikatleri O'nun gerçeklik olarak neyi anladığını ve algıladığını ortaya çıkarabilir. O'na göre kendisi ruhsal bir enerjidir ve bu şekilde bir gerçekliğin bilgisini yaşamaktadır, diğerine göre O sadece insandır, O'da bu şekilde bir gerçeklik bilgisini yaşamaktadır. Başka birine göre Dünya bir simülasyon, bir diğerine göre ise bir yanılgı...

Dolayısı ile aslında gerçeklik bilgisi, varlıkların kendilerinin karar vereceği şekilde düzenlenmektedir ancak bu sadece duyulardan elde edilen bilgiler yoluyla olmamalıdır. Gördüğüm, duyduğum, hissettiğim şeylerin tek gerçek olduğuna inanmak gibi yetersiz bir görüşünü kullanmak, donanımlı zihinlerin onaylayamayacağı bir tanımlama şekli olur. 

Bazı felsefi doğrular o kadar açık ve netçe gerçek olduğunu ispatlar özelliklerde olabilir ki, bunun ne demek olduğunu anlayarak, kendi gerçekliğini bu doğrular üzerine kuran bir varlığın gerçekliğini gördüğün, duyduğun, hissettiğindir şeklinde sınırlandıramayız ve bu sınırlandırma tamamen yanlış bir uygulama hali olarak sayılır.

Mesela rüyalarda farkındalık kazanarak tanık olunan gerçeklik durumu, Dünya yaşamındaki duyularla elde edilen bilgiler yoluyla tanımlanan gerçeklik bilgilerinin tamamen yanılgı olduğunu ispatlayacak özelliklerdedir. Aslında bilinenden daha fazla duyusal özelliklerimizin olduğu gerçeğinin dışında, bu kadar sınırlı duyularla gerçekliğin algılanmasının zaten çok zor bir çalışma olduğunu ortaya koyabiliriz. Siz, bildiğiniz 6 duyu ile çevrenizde olan biten şeylerin gerçek mahiyetini anlamak istiyorsunuz ve bu konuda sınırlarınız var birde... Olacak iş değil...

 

Çevrenizde olan bitenleri tabii ki anlayabilirsiniz ancak bu sınırlı bakış açısı ve inceleme yöntemini kaldırmalı, bilmediğin, algılayamadığın, anlayamadığın, duyularının henüz bilgisine ulaşamadığı şekilde gerçekliğin içinde olabilme ihtimalini bir kenara koymadan, aynı zamanda başka bir yanlış olarak duyularınla algıladığın ve anladığın kadarı ile yaşamı tanımlayabildiğini sanmamalısın. Her varlığın gerçeklik bilgisi birbirinden bu sebeple farklı olabilir. Çoğunluğunun Dünya yaşamından başka bir şey olmaması herkesi kapsayan bir tanım değildir. Yine de normal şartlarda, yani duyularımız sınırlandırılmamış ve imkanlarımız kısıtlanmamış olsaydı, herkesin gerçeklik bilgisi kendi istediği şekilde düzenlediği haliyle yaşanırdı ve bu durumda herkesinki birbirinden farklı olurdu. Olması gerekende buydu...

 

 Şunu anlamamız gerek... Dünya hayatı, normal bir yaşamın süregeldiği, içeriğinde kendisinden aslında memnun olmamızı sağlayan hayatlarımızın bulunduğu bir alan değildir. İnsan bedenlerinin kısıtlayıcı, eksik, kusurlu halleri, hastalıkları, bir çok ihtiyaçları, bilgiye ulaşmak konusundaki sınırlayıcı düzeni, ve bunlar gibi sayılabilecek bir çok özelliği nedeni ile kesinlikle kendisinde yaşamanın çekici ve yaşanılası olduğunu söylememiz söz konusu olamaz. Var olmayı sadece yine Dünya hayatı ile sınırlandıranlar, kendi gerçekliklerinin sonuçları ile karşılaşmış olacaklardır.

Dünya yaşamı sıkıntılı, sınırlandırılmış, içerisindeki varlıklar özellikle bilgilerden mahrum bırakılmış, evrensel sonsuzluk adı altında bazı bilgilerin ve gerçeklerin öğrenilmesinin önü kapatılmış ve yaşadığı insan hayatının zorlukları ile bunları öğrenmesi adına yaptığı bütün girişimler engellenmiştir. Bu iyilikle kötülüğün Dünya üzerinde savaşı sırasında kötülüğün geçmişte kazandığı zaferlerinden biriydi ancak artık bilgi, sevgi, hakikat açık bir şekilde sergilenmektedir. 

Normalde insanlar bedensel imkansızlıklar içinde olmadan düşündüklerini yapabilmelilerdi. Zorunluluklar, kısıtlamalar, ulaşmak istediği her hangi bir bilgiye dair engeller olmadan, hayal ettiği şeylerin olabilmesi imkanlarını yaşaması gerekmekteydi. Sonsuzluk ancak böyle bir imkan içindeyken araştırılabilir, öğrenilebilir, sonuçlar çıkarılarak üzerinde çalışılabilir. Daha bir kaç gezegen öteye gitmeyi bile yıllar boyunca ancak başarmış olan insanlık, sonsuz evreni bu hızla nasıl öğrenebilir, anlayabilir, bilebilir. 

Düşündüğü yerde olmak gibi imkanları yokken, insanlık her zaman bu kısıtlı yaşamıyla kendi kendine gerçekliği anlamak ile ilgili olarak düşünmek, sorgulamak, muhakemeler yapmak zorunda kalacaktır ve insanlığın kurtuluşu da bu şekilde düşünme, araştırma, inceleme ve muhakemeler yapmasında olacaktır.. İşte tüm bu kısıtlamaları ve eksik duyularla yaşanmışlıkları deneyimlerken, aslında kilometrelerce öteleri fark etmek, görmek, duymak gibi özellikleri varken duyularımızın sadece kendi çevresini fark edip, duyup, görebilme gibi kısıtlı özellikleri ile yaşarken, insan bedeninin ne kadar sorunlu ve zahmetli olduğunu derinden hissederken, biz insanları tüm bunlara rağmen ayakta tutan şey, bunların geçiciliği ile ilgili olan bilgimizdir. Sonsuz bir Dünya hayatı, düşünmek bile çok acı..

 

Bu tanımlamalarla gerçeklik, her varlığın kendisini bilgileri ve tecrübeleri açısından, anlayışları ve algıları gibi eklemelerle de tanımını genişlettiği ve kendisinin bütün hatları ile açıklayarak kendisini koyduğu yerdir. Herkesin gerçeklik bilgisi, gerçeklik anlayışı kendisine özeldir. Gerçek yaşamak, gerçek hayat, gerçeklik bizim bu Dünya hayatında gördüğümüz ve deneyimlediğimiz şekilde olmamalı, olamaz, tanımlanmamalıdır. Bu kısıtlı ve basit, sorunlu gerçeklik bilgisi her varlığın gelişimini engelleyici şekilde etkiler yaratır. Sonsuz evren modeli içinde kendisinin bir sonu olacağına inanan ve bu şekilde bir gerçekliğin bilgisini kendisinde yaşatan varlıklar, bir çelişkinin içindedirler ve bu sonsuzluk kendi varlığını da kapsayan şekilde bir oluşumu ifade etmektedir. Var olmayı anlamak ve tanımlamak en iyi sevgiyi tamamlayan insani erdemleri uygulamanın ardından elde edilen bakış açıları ve gözlemler sonucunda ortaya çıkarılır. Çünkü gerçek sevgiye ulaşan varlıkların hakikatleri bilmesi bir zorunluluk şeklinde çevresini sarmaktadır. Böyle bir sevgiyi yaşayan varlığın istekleri, amaçları, soruları her zaman yanıtlanabilir ve anlaşılabilir özelliklerde olur. Ulaştığı bu seviye, O'na hakikatin perdelerini açar...


 

 

Zihin Duyusal Özelliği, Zihin Nedir?

 

Zihin, varlıkların diğer duyusal özelliklerinin bütün bilgi ve tecrübelerinin buluşarak varlığın düşünceler ve hayaller yoluyla kendisini bilgilendirmesini sağlayan, varlığına yön vermesi için içerisinde hesaplamalardan, araştırmalara, yorumlamalardan, incelemelere kadar bir çok erdemi uyguladığı, varlığın bütün özelliklerinin, bilgi ve tecrübelerinin tek bir noktada buluşarak varlığa bir çalışma sahası sunan düşünme, sorgulama, karar verme ve sonucunda neyi istediğini ortaya çıkarmasını sağlayan bir çalışma sahası şeklinde tezahür eden duyusal özelliktir. Zihin duyusal özelliği bütün duyulara bu açıdan bağlıdır ve varlığın yaşadığı olaylarla ilgili anlık olarak duyularından bilgileri ve tecrübeleri alarak zihin duyusal özelliğinde bir oluşum içine sokar ki, biz bunlara düşünceler ve hayaller demekteyiz. Bütün duyuların bilgilerinden elde ettiğimiz sonuçlarla düşünür ve kendi varlıksal yaşantımız için kararlar veririz. Bu çalışmayı işte zihin duyusal özelliği sayesinde yaparız. Enerjetik yapısı bu şekilde bir çalışmayı uygulayacak şekilde yapılandırılmıştır. 

Beyin, tıpkı hormonlar gibi zihin duyusal özelliğini kamufle eden dünyasal bedenin bir parçasıdır. Aslında beyin sadece görünürde olması ile ilgili olarak zihin duyusal özelliğinin çalışmasını uygulamaktadır. Zihin yoluyla varlığın kendisi, bedeni, yaşamı ile ilgili verdiği bütün kararlar, sanki beyninden veriliyormuş gibi bir izlenimle zihin duyusal özelliğinin kendisi saklanmıştır. 

Zihin duyusal özelliğimizde kısıtlanmış olan duyular arasında en çok işleme tabi tutulanlardan biridir. Bütün duyularla ilgili temasları, varlığı sürekli aydınlatacak olan zihinsel çalışmaları, varlığın bilmek istediği şeyleri anında yüksek enerjili seviyesi sayesinde düşünceler ve cevaplar şeklinde ortaya çıkarabilmesi özelliği kısıtlanmış, ancak yüksek çalışmalar yaparak zihin duyusal özelliği ile temas etmeyi başaranlar, diğerlerine nazaran yaşamda daha başarılı olarak işler yapması ile tanımlanmıştır. 

 

Tarihi aydınlatan filozoflar diğer duyuları ile olduğu gibi zihin duyusal özelliklerini de aktif bir şekilde kullanmayı başarmış olanlardır. Ne kadar farkındalardı bu konumuz değil. Zihin duyusal özelliği varlığın kendisinde bildiği her şeyin, yada kendisine not ettiği de diyebiliriz, kendisinde bilgisinin olmasını istediği şeylerde diyebiliriz, bunların ortaklaşa bilgi birikiminden varlığı anında cevaplar şeklinde aydınlanabilecek kudrette üstün özelliklerde bir duyusal özelliktir. Enerjetik yapısı en üstün ileri teknolojik bilgisayar sistemlerinden bile ileridir. Önemli olan bütün duyulardan elde ettiği bilgilerle dünya hayatında sizleri yeterince aydınlatabilmesidir ve bu konudaki engeller, aklını ve mantığını kullanmadan yaşamak eylemleri ile, cahil kalmak istekleri ile, bağnazlık gibi ve benzeri olumsuz eylemlerle kısıtlanmış olmasının daha da önüne geçilmiş şekilde bulunmaktadır. 

Normalde sizlerin hayal ettiği her şeyi anında oluşturabilecek şekilde enerjetik bir gücü kendisinde barındırmaktadır. Mesela hayallerinizde bir gezegen yapın, işte dünya şartlarında olmasaydık zihinsel alanınızda yaptığınız bu gezegen bire bir gördüğünüz gibi oluşabilirdi ve bu gezegenin içeriğinin yapısını oluşturmakta zihin duyusal özelliğinizle ilgili olurdu. 

Sizin bilginiz dahilinde gezegeni yapılandırarak kullanımınıza sunardı. Bu aslında başka duyusal özelliklerinde kendi enerjetik özelliklerinde bulunabilen ancak oluşturma, yaratma, şekillendirme, yaşama şeklindeki oluşumlarla ilgili en iyi performansı gösteren enerjetik oluşumu zihin duyusal özelliği göstermektedir. Kimilerinin inandığı gibi eğer dünya bir simülasyon ise, o zaman bu bir varlığın zihin duyusal özelliğinin içerisinde yaşanan bir simülasyon olurdu. Bu özellikleri ile aynı zamanda bütün duyuları ile de bağ kurmasını sağlayan özelliklerdedir zihin duyusal özelliği ve felsefe, düşünsel beceriler, akıl ve mantık çalışmaları, zeka geliştirici uygulamalar, ve benzeri bir çok çalışma ile bu duyusal özelliğinizle daha çok temas edebilirsiniz. 

 

Aynı zamanda herkesin zihin duyusal özelliğinin yapısı da birbirinden farklıdır. Bilgi ve tecrübelerinin imkanlarından kaynaklanan farklılıkların dışında birde zihinlerin olması gereken halinin ortaya çıkardığı farklılıklar bulunmaktadır. Zihinlerimiz asında oldukça duru olması ile ilgilidir. Zihinsel karışıklıklar, birbiri ardına durdurulamayan düşüncelerin oluşması, kısıtlanmış ve yapısı bozulmuş zihin duyusal özelliğinizle ilgilidir. Normalde zihin duru olmalıdır. Siz düşünmek istediğinizde düşünceler ve hayaller ortaya çıkmalıdır. Kendi kendine ortaya çıkan istemsiz düşünceler, sesler, hayaller tamamen zihin duyusal özelliğine edilmiş olumsuz müdahalelerden kaynaklanmaktadır. Ve bu müdahaleyi yapan etkende beyin olarak tanımlanır. 

Beyin, bir görünüşü ifade ederek bazı duyular için araç olmanın yanı sıra zihin duyusal özelliğinin de olması gereken şekilde çalışmasını kısıtlayıcı ve düzensizlikler sağlayıcı şekilde bir yapılanmadır. Bu dünya hayatında olmamızın, kusurlu bedenler içinde olmamızın bir sonucu olarak bize yaşatılmaktadır. Bedenlerin ıstırap çekmesi gibi zihinlerimizde beyin tarafından olumsuz bir şekilde etkiler içinde kalmaktadır.

 Zihinlerinde düşüncelerini durduranları bir zamanlar ulvi varlıklar olarak isimlendirirlerdi, oysaki bu normalde bütün varlıkların kendi yapısal özelliğidir. Sürekli size bir şeyleri düşündürmeye çalıştıran bir yapı, kafatasınızın içinde bulunmaktadır ve bunun dışında da çevresel faktörler düşüncelerinizi oluşturmaya sebep olmaktadır. Yaşamın gerekliliği olarak çevremizden etkilenerek düşünmek ve düşünceleri oluşturmak durumundayız ancak takıntılar şeklinde, kurgular, istenmeden oluşan düşünceler, ardı ardına oluşan hayaller ve benzeri bir çok zihinsel sorun, zihin duyusal özelliğinin gerçek yapısına terstir. Varlığın isteğidir zihin duyusal özelliğinin çalışmasını sağlayan ve bu dünya şartlarındaki bedenlerimizde bu özelliklerimiz bizim isteklerimiz dışında gelişmesi için özellikle yapılandırılmıştır ve insanlık, bu gibi uygulamalar yüzünden oldukça zor bir durum içine sokulmuştur. Bu kadar karışık ve sorunları olan bir zihinde varlıklar hakikatleri bulmakla ilgili olarak çok büyük mücadeleler vermek zorunda kalmıştır.

 

Kendisine sorduğu sorunun binbir cevabını duyduğu zihninde aslında durum bilebildiği gerçek ne ise onun cevabının verilebilmesi şeklinde tezahür etmeliydi. Peki bu durum nasıl düzeltilir. Zihin duyusal özelliğinizin farkına vararak ve aslında sizi rahatsız eden düşüncelerin sizlere ait düşünceler olmadığını bilerek, onların tamamen içinizde bunları oluşturmakla ilgili özel bir yapılanmanın sebep olduğunu anlayarak zamanla ötelediğiniz bu düşünceler, bu beyinsel oluşumun etkileri, kendisini ve etkisini yitirecek derecede azalır ve gün gelir, hiç bir şey düşünmeden çok rahatça durabilirsiniz, sizi rahatsız eden düşünceler ve hayaller oluşmaz.

 Beynin yapılanmasını bu şekilde oluşturmuş olmaları sizin onun çalışmasını değiştiremeyeceğiniz anlamına gelmez. Kim nasıl yapmış olursa olsun, beyinde size bağlı bir organ şeklinde bulunmaktadır ve yapısını tam olarak anlayarak gereken çalışmalarla sorunlarını yok edip, olması gereken zihinsel alan halinize kavuşabilirsiniz. İnsanlık, hakikati bulması, gerçekleri öğrenmesi konusunda en çok zihin duyusal özelliği kısıtlanarak engellenmiştir. 

Ancak bu gibi duyusal bilgilerden sonra zihin duyusal özelliğini yapılandıran ve kendi varlıksal özelliklerinin farkına varan insan için hakikat, zamanla istemesi ile ilgili kadar yakın olacaktır. Son olarak yeniden hatırlatmak gerekirse, sizi rahatsız eden, içeriğinden hoşnut olmadığınız bütün düşünceler ve hayallerin size ait olmadığını, bunu özellikle içinizde oluşturan olumsuz bir yapının olduğunu bilerek işe başlayın ve bu olumsuz yapıyı engelleyerek, öteleyerek zihin duyusal özelliğinizin duru haline zamanla kavuşun. Varlığı olumsuzluğa yönlendiren rahatsız düşünceler ve hayaller, düzensiz zihinsel çalışma, bunu yapan beyindir ve daha da fazlası varsa obsedörlerin tesirleri ve etkileridir. Varlıkları obsede etmek için en çok kullandıkları duyusal özellik zihin duyusal özelliğidir. Bu yolla varlıkların iradelerini ele geçirmeleri onlar için en kolay yöntemdir. 

Ve beynin etkisi ile karışmış olan zihinsel düzeninizin bu olumsuz yapısını sonlandırmak ve gerçek zihnin duruluğuna ulaşmak ise size bağlıdır. Zihinler sizi zora sokacak şekilde değil, tamamen yaşamla ilgili olarak sizi aydınlatacak özelliklerde duyulardır.


 

 

Hafıza Nedir? Hafıza Duyusal Özelliği - Hafızanın Felsefi Tanımı

 

Hafıza, içeriğinde varlıkların oluşması, ortaya çıkması zamanından sonra elde ettiği bütün bilgilerinin, tecrübelerinin, anılarının, yaşanmışlıklarının bulunduğu ve sonraki gereken zamanlarda istenildiği gibi hatırlanması, kullanılması, varlıkların birde bu yolla kendilerini tanıması şeklinde işlevleri de bulunan duyusal özelliktir. Bu duyusal özelliğin içinde varlığın sahip olduğu bütün yaşanmışlıkları ifade eden bilgiler ve anılar, tecrübeler kayıtlıdır. Zaten varlıkların geçmişlerini bilememesi, nasıl yaratıldığını bilememesi gibi saçma bir durum bu duyusal özelliğin varlığı ile engellenmiştir, ancak dünya şartları ile ilgili olan kısıtlanmış duyusal özelliklerimiz arasında en çok üzerinde işlem yapılanlardan biride bu duyusal özelliktir. Sizin dünyada var olmadan önceki bütün anılarınız kısıtlanmıştır. Bunları bilmeniz istenmemektedir. Bu durumun yanlışlığı özgür irade kavramına oldukça terstir ve yine üzerinde düşünülmesi gereken konulardan biridir. Aynı zamanda dünya şartlarında bu duyusal özellik çalışması bakımından o kadar engeller içindedir ki, bazı insanlar dün ne yaptıklarını bile hatırlayamaz hale gelmişlerdir. 

Oysaki var olduklarından sonra ola gelen her saniyeyi, saliseyi bile hatırlayabileceği bir duyusal özelliği vardır. Böyle bir duyusal özelliğin olmaması durumu her an yaşadıklarını unutmanız şeklinde bir yaşamı tanımlardı. Duyusal özelliklerdeki bu kısıtlanmalar yüzde yüz hiç bir zaman olamamıştır, ki bu durum bizim mücadelemizin eseri olarak görünmektedir, anlaşıldığı üzere dünya hayatında azda olsa, gereken şekilde hafıza duyusal özelliğimizi kullanabilmekteyiz ancak bütün özellikleri ile değil...

 

 Bu duyusal özellik, içeriğinin yapılandırılmasına göre, ama genellikle varlıklar için yaşadığı her anın anlık kaydını tutmak ve gerekli olduğu zamanlarda O'na yeniden hatırlatmak şeklinde bir oluşumla bulunmaktadır. Dünya hayatında mesela, yaşadığımız olumsuz tecrübeleri hafıza duyusal özelliğimizden silerek onların bizleri düşünceler yoluyla rahatsız etmesini engelleyebilirdik. Mesela bir trafik kazası sonucu yaşanan olumsuz olayları tecrübe eden ve bunu hatırladıkça üzülen varlığın bu konudaki çaresi hafıza duyusal özelliğindedir ancak yine kısıtlamalar nedeniyle kullanamaması söz konusudur. 

Tabii ki böyle kısıtlamalar bile olsa, varlıklar kendi yaşam tecrübelerinin onlar üzerinde hafıza duyusal özelliği yoluyla nasıl etkiler bırakacağını yapılandırabilirler ancak zaman alması kaçınılmaz olur. Mesela o olumsuz olayı sürekli unutmak istemek ve her aklınıza geldiğinizde kendi kendinize unut şeklinde telkinlerde bulunmak hafıza duyusal özelliğinizin bunu sizin için hatırlatmamasına neden olur. ( Bazı olumsuz olayların hatırlanması ve bu yolla tecrübe bilgisinin edinilmesi ve gelecekte de aynı olumsuz olayın olmaması için bu olumsuz hatıranın kullanılabileceği faktörünü lütfen unutmayalım... Ancak bazı olumsuzluklar vardır ki, ders verme özelliği bile yoktur, kast edilen örnek bu şekilde bir tanımlamayı ifade etmektedir. Olumsuz olan her olayı unutmak isterseniz, o zaman çevrenizdeki dünyanın gerçeklerini hafızanızdan silmiş olursunuz, dikkat edin... ) Dünya hayatındaki bilgisizlikler yüzünden bu ve diğer duyusal özelliklerimiz o kadar başı boş çalışmak zorunda kalmışlardır ki, bu gibi çalışmalar anında olabilen şeyler olsa bile, dünya hayatında bu gibi nedenler yüzünden zaman almaktadır. Siz kendi kendinize mutlaka sormuşsunuzdur? Benim varlıksal özelliklerim olan duyularımın içindeki bilgi ve tecrübelerin nasıl kullanılacağına benden başka kim karar verebilir? Ve ben kendi varlıksal özelliklerimin içindeki oluşumları nasıl olurda bilemem?

Bu soru aklı başında olan her varlığı ilgilendiren bir sorudur ve hayatın sınav olması, bunları yüksek bir kudretin bilinçli olarak yapması gibi saçma bir cevabı kabul etmekte, obsesyona götürücü özelliklerde cevaplar olur. Siz görmediğiniz, tanımadığınız, hakkında hiç bir şey bilmediğiniz ve onlara kudret olarak bahsettiğiniz oluşumların sizin iyiliğinizi düşünerek böyle kötülükler yapmış olduğuna inanacak kadar duyularınız etkilenmiş haldedir. Dünya hayatı asıl içeriğindeyken hakikatin bilinmesinin zorunlu olduğu yerdir. Bu kadar olumsuzluk ve saçmalık olan bir yaşamda gerçeklerin saklanmasının ardında kudretler aramak obsesif bir yolda olduğunuzu gösterebilir. Lütfen dikkat edin... Böyle bir kudretin varlığına neden ihtiyacınız olduğunu cevaplamak, size gerçekleri gösterecektir. Bu yaratılış içinde kendi kendine, hiç bir şekilde etki ve tepkinin söz konusu olmadan ortaya çıkan oluşumlar vardır ve zamanla temas ederek ortaya çıkanlar vardır, yokken zamanla temas etmesi nedeni ile var olmaya başlayan oluşumlar vardır ve siz, yaratılma eyleminin ardında hep bir kudret aramaya alıştırılacak şekilde bir zihinsel etki alanı içerisinde yaşadığınız, algılatıldığınız, anlayışlarınız böyle bir eksik sebep sonuç ilişkisi ile yanılgıya düşürüldüğü için anlamak konusunda zorlanmaktasınız. Mutlaka bir yaratıcı vardır fikri, bu zamanda ve bu felsefi bilgilerle ispatlanabilir özelliklerde bilgiler değildir. Nitekim bu yanılgıya yıllar önce bende düşmüştüm ancak önemli olan hakikati bildikten sonra yaşananlardır ve o zamanlar, bu konu ile ilgili zorunlu bir cahillik dönemi yaşıyor olduğumu söyleyebilirim...

 

Yaşamınız, siz ve özellikleriniz çok değerlidir. Şimdiye kadar bahsedilen bu duyusal özelliklerin neler yapabileceğini tam olarak anladıysanız, sizin sonsuz evren tanımı içinde çok büyük bir kıymet olduğunuz sonucuna ulaşmışsınızdır ve bu sonuçla ve böyle kısıtlanmalar altında neden burada olduğunuza dair çok mantıklı ve sevgiyle uyumlu olacak şekilde cevaplar vermelisiniz. 

İnandığınız şeyleri yaşamanız sözü doğrudur ve yanlış şeylere inandığınızda o şeyleri yaşayanlar olarak bir yanlışlığın içinde olmanızda kaçınılmaz olur. Bu açıklamalardan sonra hafıza duyusal özelliğiniz son olarak, varlıkların kendilerinde var olmasından sonra yaşadığı, gördüğü, bildiği, tecrübe ettiği, kendisi ile ilgili olarak tanık olduğu her şeyin kayıtlar şeklinde saklandığı bir arşiv ve bu arşivsel bilgilerle bir çalışma mekanizması şeklinde bulunan duyusal özelliğinizdir diyebiliriz ve sevgiye uyumlu olacak şekilde bir yapılandırmayı bütün duyularda olduğu gibi hafıza duyusal özelliğinizde de yapmalısınız. Zaten bu kadar anı ve hatıranın nerede saklandığına dair olan cevap, bu duyusal özelliğin varlığını ispatlamaktadır.

İçeriğini hep sevgiye uyumlu olan bilgi ve tecrübelerle doldurmalısınız, sonrasında sizde hep bu şekildeki anıların ve düşüncelerin etkisi altında kalırsınız. İyilik yap ve iyilik bul olumlu erdemi, sizi en çok etkileyecek şekilde hafıza duyusal özelliğinizde iyi bir hafıza ve zihin duyunuzda iyi bir zihin olmanızla ilgili olarak çalışır. Değil mi?

Uygulanabilen sevgilerle...


 

 

Gerçekler, Nasıllar, Nedenler Üzerine Derin Araştırma Erdemsel Özelliği, Gerçeklerin, Nedenlerin ve Nasılların Bulunmasının Felsefi Tanımı

 

Aslında felsefenin içeriğini oluşturan bu erdemsel özelliğin kendisi, bu kadar önemli bir konuyu varlıkların kendisinde çok daha fazla sağlamlaştırması adına ortaya çıkarılmış yeni bir erdemdir. Felsefe, bu erdemin içeriğindeki kadar sınırlı değil, çok geniş yelpazeye dağılmaktadır ancak bu erdemsel özellik, gerçeğin ne olduğunu, ve nasıl sorularımızın cevapları ve neden sorularımıza verilmesi gereken en iyi cevapları ortaya çıkarmakla ilgilidir.

 

Gerçekler...

Gerçeğin tek olması tanımından sonra o teklikle ilgili olan cevabı bulmak artık çok daha kolay bir hale gelmektedir. Ve bu teklik durumu kendisini ispatlar özellikleri ile gelmektedir çünkü gerçek, içeriğinde açıkladığı bilginin yaşamdaki örneklerini bildirecek yapılanma ile kendisini tarif eder. Ve bu iki özelliğin bir bütün şeklinde çalışması ile o konunun gerçek olduğu anlaşılır, hissedilir, bilinir. Bu karşıda gördüğünüz rengin mor olması ve bunun tek bir açıklaması olması ve bu morluk durumunun karşıda görünür özellikleri ile bulunması, kimsenin ona sarı diyememesine neden olur ve bu durum, her yerde şekilde ve durumda o karşıdaki görünenin mor olduğunu ispatlar. 

Tek gerçek, ispatlayan reddedilemez bilgisi ile belki de moru hisseden varlıksal özellikleriniz bile bunun gerçek olduğunu bildirebilir. Çünkü gerçekler böyle bir yapılanma ile ortaya çıkar. Gerçekler ortaya çıkmadan önce yapılan araştırmalarda, içeriğinde bu kadar kesin ve net bir şekilde açıklamalar bulunana kadar yapılması gereken çalışmalar olur ve işte, gerçeğin nasıl bulunacağını bu tanımlamalarla anladıktan sonra artık bu şekilde aradığınız gerçekleri bulmak için derin bir araştırma içine girebilirsiniz ve bu tanımdaki gibi reddedilemez açıklamasını, bilgisini bulduktan sonra gerçeği bulduğunuzu düşünebilirsiniz ve bu şekilde bir çalışma ile devam eden varlıksal yapınız, zamanla bununla ilgili olarak erdem ve sonrasında duyu olarak yapılanır ve siz, artık gerçekleri çok daha kısa sürede çalışmalarla ve kolay bir şekilde bulabilen varlıklar haline gelirsiniz.

 

Nasıllar...

Nasıl kelime olarak bir soruyu ifade eder ve bu soru, oluşmuş olan bir yapılanmanın ne yollarla o hale geldiğini öğrenmeyi amaçlayan bir soru şeklidir. Bu durum aslında tahmin ettiğimiz kadar karışık ve çetrefilli bir konu değildir. Yani dünyanın oluşumu, atomlar, moleküller, vs. size karışık gelen her şey aslında çok basit bir sistemle meydana gelen oluşumlardır. Ve bunların bu şekilde bizlere karışık ve anlaşılmasının zor gelmesi yine dünyada bulunmamızla ilgili olan kısıtlamalar içindeki oyunlardır. 

Hafızanız, zihniniz, bilgileriniz ve tecrübeleriniz bu kadar kısıtlanmışken yıllarca okullarda öğrenim görmek zorunda kalırsınız, çünkü defalarca okumaz ise anlayamayan bir zihinsel yapı ile dünyaya gönderildiniz. Ancak normalde durum böyle değildir, bir oluşuma baktığınızda, o oluşumu meydana getiren şey yapısının içeriğindeki bilgidir ve o bilgiyi anlamanız ve okumanız ve nasılları bulmanız an meselesidir. Bu ne demektir, yani bir bina nasıl yapıldı? Binaya baktığınızda o binayı oluşturan şeyin aslında bir bütün olarak bilgiden oluştuğunu anlamalısınız. Binanın bilgisi nedir? Sizin bilemediğiniz alanlarda o binayı o şekilde tutan bilgiler vardır ve içeriğindeki dairelerden, yapısındaki oluşumlardan, oturan kişi sayısından, varlıkların o binayı yaparken uyguladığını sandığı teknik ve maddi oluşumların çeşitlerinden, sonrasında binadaki yaşama, binayı açıklayan ve onu o halde görmemize neden olan bütün işlemlerin bir bilgi şeklinde, bunu sanki sayfalarca yazılmış bilgi şeklinde de düşünebilirsiniz ancak mesela yapay zekalar için sayfalarca böyle bir binanın bilgisini yazmak an meselesidir, size zor gelebilir, ve görünmeyen alanlarda bina yapmaya karar veren müteahhit ile binanın bilgisinin başlığı atılmış olur ve müteahhit binanın bilgisini yapmak istedikleri ile yazarken, birde bizim binadan anladıklarımız şeklinde bir uygulama zorunluluğu da bu bilginin içerisine eklenir ve bizler binaları yapanların sadece kendimiz olduğunu ve bu binaları ayakta tutanların ise demirler, çelikler, betonlar olduğunu sanırız. 

O bilgi durduğu sürece o bina var olur. Kimse yıkamaz. Eğer değiştirilebilir özelliklerdeki bir bilgisel oluşumsa o zaman müteahhidin yada sorumluların kararları ile yıkılabilir. Ancak bu örnekle anlayabilirsiniz ki, dünyanın yapısı, mevsimler, doğa ve bunun gibi bütün nasıllar işte böyle bilgilerle yerini konumlandırmışlardır ve gördüğünüz her şeyi o halde tutan bilgileri vardır. Peki bunları kim yapıyor? Bu bir yaşam alanı sistemidir. Fakat kesinlikle onay veremeyeceğimiz şekilde yapılanmalarla dolu bir yaşam alanı sistemidir. Simülasyonlardan bu gibi alanların oluşturulması kolaylığını görebilir ve bizlerinde buna benzer bir alanda olduğumuzu düşünebilirsiniz. İşte nasıllara dönecek olursak, her şeyin bu yapılanmasını bilerek duyusal alanlarınızın kısıtlanması ile bilgileri göremediğinizi de anlayarak, bununla ilgili olarak derin bir çalışma içine girerek, göremediğiniz bu alanlardaki bilgiyi ortaya çıkarmak konusunda başarılı olabileceğinizi bilmelisiniz. Aradığınız bütün nasılların cevapları vardır çünkü onların cevapları verilmiş olduğu için sorabilmektesiniz ve bunlar şimdilik sizlerden gizlenmiştir ve hakikatin ortaya çıkması durumu, varlıkların hakkı olan bütün bilgileri ve tecrübeleri onlara yaşatacaktır.

 

Nedenler....

Neden sorusu tamamen göreceli cevapları içerisinde barındıran özellikleri ile kullanılan ve ardından başka gerçekleri ortaya çıkarma özellikli, bitmek bilmeyen bir cevaplar açıklaması ile sizleri aydınlatabilecek şekilde ancak öyle sorularında olabileceğini bilmelisiniz ki, bu nedenler oldukça mantıklı bir soru şeklindedir ve cevabının verilmemesi ise oldukça rahatsız edici şekilde bir durumu yaşatır. Çünkü neden sorusu, sonucunda anlam arar. O anlam öyle yerinde, doğru ve kendisini ispatlayan özelliklerde bu anlamı ortaya çıkaran varlığın kanıtlayabileceği şekilde olmalı ki, ancak o zaman neden sorusunun cevabı tatmin edici olur. Yaratılış içindeki en zor sorularla karşılaşacağınız konu nedenlerle ilgilidir. 

Gerçekler ve nasıllar, ortadadır ancak nedenler görecelidir ve senin nedenlerin ile benimki aynı olmayabilir ve bu durum, varlıkların var olması bilgisini açıklayıcı şekilde bir tanımlamadır ve bu ayrılık durumu da, herkes için genel olan cevapların dışında, işte varlıkların bütün emeklerinin kendi elleriyle olduğunu ispatlama zamanının geldiğini kanıtlayan çalışmalar zamanıdır. Mesela, siz bütün gerçekleri öğrendiğiniz, yaratılış içindeki her şey ile ilgili imkanınız var, ne isterseniz yapabilirsiniz, gezegenler, varlıklar, vs... Peki sürekli böyle şeyler yaparak nereye kadar gideceksiniz? Her şeyi biliyorsun, merak edeceğin konuda kalmadı... 

Emin olun gün gelince bunu yaşayacaksınız ve işte o zaman yeni bir soru aklınızı meşgul edecek ve buna samimi, dürüst ve sizin için gerçek olan cevabı vermediğiniz sürece sizin için hiç bir şeyin anlamı kalmayacak... Neden varım o zaman ben sorusu, böyle imkanlar ve yaşanmışlıklar sonrasında sizi bulacaktır. Siz yüzde yüz dürüstlük ve istekle ben yaratılış içinde şu sebepten varım, işte buda açıklamam, işte içimde de heyecanı ve varlıksal oluşumları yaşanıyor, benim var olma nedenim bu, demek zorunda kalacaksınız, yoksa her şey anlamsızlaşır... Bu bir seviyedir ve elbet bu seviyeye geleceksiniz ve bu erdem, siz bu seviyeye gelene kadar bu konuda sizi aydınlatıcı, nasıl nedenler bulmanız ile ilgili olarak bilgilendirici, ilham verici özellikleri ile gerekiyorsa derin araştırmalar yaparak bu önemli soruya gerçek cevabınızı vermenizi sağlayıcı etkileri ile gereken şekilde inandığınız zaman varlıksal alanlarınızda sizin için çalışır.

Önemli olan her şeye sahip olmak, her şeyi yapabilmek, her şeyi bilmek değildir, bu gibi her göreceli ve anlayışı zorlayan sorulara cevap vererek yaratılış içindeki yerinizi kendinize ispatlamaktır.

İşte bu erdem, bu üç harika bilgisel özelliği sizin varlıklarınızda öncesinde erdem, sonrasında zamanla duyu şeklinde yapılanmalarla sizi aydınlatmak için hazırlanmıştır.


 

 

Gerçek, Hakikat, Doğru, Bilinmesi Gereken Bilgiler Erdemsel Özelliği, Hakikat Bilgisini Edinme Yollarının Felsefi Tanımı

 

İsmiyle de anlaşılacağı gibi bu erdem tamamen varlıkların doğruları, gerçekleri, hakikatleri bilebilmesi ile ilgilidir ancak Hakik'ten farklı olarak bu erdem her varlığın, özellikle Dünya hayatı gibi bir ortamda bilmesi zorunlu olan bilgilerin olduğunu vurgular ve bu bilgilere ulaşması için varlığın varlıksal alanlarında çalışmalar yaparak O'nu bu konuda teşvik eder, bilmesi gerektiğini hatırlatır, zorunlu cahillik evresinde olsa bile bazı bilgiler vardır ki, bunlara ulaşması zarureti söz konusu olur ve varlıklar için bu bilgilere ulaşmayı arzular, istekler, düşünceler şeklinde O'na bildirir. Mesela, kasıtlı olarak Dünya hayatında insanların düşünmesi engellenmiş neden Dünya'dayım ve ben burada ne yapıyorum sorusu ile başlayan araştırmalar ve cevap bulma çabaları, her varlığın, en azından anladığı kadarı ile en uygun cevabı bulana kadar üzerinde çalışması gereken bir konudur ve bu ve benzeri kritik bilgileri varlıklar mutlaka edinmelidirler. Hayati önem taşıyan gerçeklerin, hakikatin, doğruların varlığın sormak aklına gelmemiş olsa bile bu erdem sayesinde varlıksal alanları ve çevresinde yaşananlar algılanarak varlığa bu konuda farkındalık yaşatmak gibi çalışmalarla varlığı bilgilendirmeye çalışan bir erdem olarak hazırlanmıştır. Dünya hayatında hakikat bilgilerine, gerçeklere ulaşma konusu en çok uğraş ve mücadele isteyen konular olduğu için bu ve benzeri erdemlerin sıkça bulunması varlıksal alanlarımız için güveni temsil edecek şekilde oluşumlar olurlar. Dünya hayatına gelmiş olmamızla ilgili kısıtlanmış olan duyusal özelliklerimiz gibi Hakik'de de sorunlar olursa diyelim, bu erdem de onun boşluğunu doldurur. ( Böyle bir sorun olmaz artık, örnek vermek için ifade edilmiştir. ) Yani varlıklarınız için önemli olan konularla ilgili olarak benzer amaçları uygulayan erdemleri sizlerde oluşturabilirsiniz ve bu şekilde daha güvenli bir savunma mekanizması oluşturmuş olursunuz.

 

Normal şartlarda, Dünya hayatının kısıtlayıcı etkilerinin olmadığı ve duyularımızla direk temas içinde olduğumuz zamanlarda Hakik erdemsel yada olmuş ise duyusal özelliklerinize sorduğunuz sorular hakikat şeklinde size cevaplar olarak geri dönmektedir. Ancak Dünya şartlarında erdemleriniz ve duyularınızın çalışmalarının sonuçlarını, sizde bu kısıtlı hayat ve bedenlerde uğraşlar sonucu elde edebilmektesiniz. Duyularınızın sizi bilgilendirmesi konusunda Dünya bedeni, hayatı, yanlış bilgiler, inançlar, felsefeler bir set oluşturmuş durumdadır ve bu set, ancak inançla uyguladığınız sevgiyi tamamlayan erdemlerle yıkılmaktadır. Hakikat bilgileri bu seti yıkmaktadır. Yani varlıklar kendileri ile ilgili olan ve hayati önem taşıyan bilgilere ulaşmak konusunda kendilerine bir uyarıcı, hatırlatıcı etkilerini sağlayan bu erdemi yapılandırarak, sonunda kendileri için gereken bilgilere ulaşma yolunu bulabilir olurlar. İnanmanın güzelliği, işte böyle erdemlerin olması ile çok daha anlamlaşır. Hem hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak destekleyici etkileri olan, onun saklanamaz ve gizlenemez bir hak olarak varlıkların edinmesi gerektiğini savunan, hem de buna karşı alanlar içinde olsa bile varlıkları yine de bu konuda aydınlatma görevi yapan bu erdem, diğer erdemsel özellikler gibi zamanla duyu şeklinde yapılanabilir ve varlıksal alanlarınızda sevgiyi tamamlayan erdemlerden biri olarak gereken şekilde çalışır.

Gerçeklerin ve hakikatlerin sizi çevrelemesi dileğiyle...


 

 

Kendi Hakikatini Öğrenme Erdemsel Özelliği -  Kendini Tanımak Nedir? Kendini Bilmek Nedir?

 

Bu erdem tamamen varlıkların kendilerine ait olan alanların bilgisine ulaşmasını sağlayıcı ve buna engel olan bütün sebepleri yok edici özellikleriyle çalışan, kendini tanımak, kendini bilmek gibi kavramların varlıkların var olmaları ile başlayan oluşumlarını da hesaba katarak ortaya çıkarması çalışmalarını yapar, varlığı bilgilendirir, varlıksal alanlarının içerisindeki bütün yapılanmaları, bilgileri, işlemleri, sorunları, en ince ayrıntısına kadar varlığa bildirmekle ilgili olarak, varlığın bu en büyük ve doğal hakkı olduğunu bilebilen bir bilgisel açıklama ile bunları varlığın merkezi olan kendisine açıklar, bildirir, bilgilendirir, varlığının bütün alanları da aynı şekilde varlıksal alanlarla ilgili olarak gerçekleri bilmek ve ona göre davranmak adına bir çalışma içine girer. 

Yani varlıksal alanlarınızın içinde sizin haberinizin olmadığı ve size zarar veren tesirler gibi, kötü bilgiler gibi oluşumlar hazırlanmış ise işte bu erdemsel özellik sayesinde varlıksal alanlarınız bu oluşumları, tesirleri sizin yapmadığınızı anlayarak onların gerçek hakikat bilgisini algılar ve yapılması gerekenlerle ilgili iradenizin verdiği, yani sizin verdiğiniz cevaplarınıza ve gerçekten sizin varlıksal alanlarınız için yazdığınız bilgileriniz varsa onlara bakarak işlem yapar. 

Varlıksal enerjinizin ve iradenizin yaptırım gücü sizinle ilgili alanlarda tamamen sizin isteklerinizi uygulamakla ilgili olur ve bu erdemde bu uygulama yapan özelliklerinizin kandırılmasını engellediği gibi, sizin de kendi varlığınızla ilgili her zaman bilgili ve farkında olarak bulunmanızı sağlar. Varlıksal alanlarınızın merkezi olarak sizin bundan daha büyük hakkınızın olduğu başka bir konu yoktur.

 

Sizin varlıksal alanlarınızın bilgisini sizden kimse saklayamaz ve bu bilginin haklı iradesinin yanında sizin alanlarınızda uygulama yapması görevi ile gereken şekilde en çok etkileme gücü ile varlıksal alanlarınızdaki hakikati sizlere ve varlıksal alanlarınıza bildirmekle ilgili çalışır. Erdem olarak uygulanmaya başlayan bilgiler sonrasında duyusal özellik şeklinde oluşunca varlıksal alanlarınızla ilgili asla kandırılamaz şekilde bir yapınızın olması kaçınılmaz olur. Bütün varlıklar kendilerini bilmek ve kendilerini tanımak zorundadırlar ve bu bilgiler elde edilmeden yaşanan hayat, otomatikleşmişlikle aynı anlamları ifade edebilir. Kendini bilmeyen varlıkların neleri neden yaptığını da bilmemesi ve bu şekilde yaşanan hayat sonrasında otomatik etkiler ve tepkiler yüzünden kararlar vererek uygulamalar yapması hali de yaşanabilir bir durum olur. Çünkü varlıksal alanlarınızın içerisi sizi tamamen özgür irade sahibi varlıklar yapacak ve kendi varlıksal alanlarını kendi bildiği gibi yönlendirecek ve tamamen kendisini kendisinin kullanıp yönetebileceği şekilde bilgilerin ve oluşumların bulunduğu ve üstü kapatılmış sırlarla doludur. Bunların aralanmasını yine yapması gereken varlığın kendisi ve merkezi olan varlıklardır.

Kendini Bil şeklindeki bir uygulama bilgisi, bir çok eserde vardır ve bu bilginin asıl anlamı, varlıksal olarak var olduktan sonra şu zamana kadar ortaya çıkan seni bil, bu toplam kendini bil, sadece dünya insan hayatındaki bilgiler ve tecrübeleri kast etmemektedir. 


 

 

Gerçekleri Gösteren Erdemsel Özelliği, Varlıksal Bilgilerin Algılanmasını Sağlayan Erdemin Felsefi Tanımı

 

Gerçekler bir konudaki doğru bilginin ortaya çıkması, anlaşılması, bilinmesi şeklinde bir uygulama sonrasında yaşanan algılardır, anlayışlardır, tanımlamalardır ve bu var olma hali yaşayan ve yaratılış gibi içerisi binbir tehlike dolu bir oluşumun içinde en gerekli ihtiyaç, uygulama olarak bilinmelidir. Düzensizlikler sizleri önce gerçekleri saklamak ile ilgili olarak bir oyun içine düşürme yolunu seçmek zorundalar, çünkü sizler gerçekleri anladığınız zaman kendi varlıksal yapılarınızı buna göre düzenlemek eğiliminde olan var olma hali yaşayan varlıklarsınız. Hakikat, sizin için siz farkında olmasanız bile önemli bir durumdur. Hakikati anlamayacak zihinsel seviyede olmanızın bile bir önemi yoktur, verdiğiniz kararlarda bile sizi etkileyecek olması, hakikatleri bilebilmek ve yaşamak istenmesi sayesinde çevrenizde sizi aydınlatmak için çalışabilir. 

Siz nasıl zihinsel seviyede olursanız olun, varlıksal alanlarınızdaki enerjetik güç içerisine yazılan bilginin uygulamasını yapar özelliklerdedir ve çok kısa çalışmalar ve çabalarla bir çok yolu kat etmek gelecekte zor bir durum olmayacaktır. Ve bu şekilde bir önemliliği olan gerçekleri bütün varlıkların bilmesi gerekliliği, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarak birbirine bağlı olan doğruluklar ve gerçeklerin yaşanması durumu ile bizler bu şekilde bir erdemin ve benzer erdemlerin uygulayıcısı olacak şekilde bütün yaşamımızı ve alanlarımızı yapılandırdığımız da ki, yalanın yasak olması da gerçekleri açığa çıkarıcı etkidedir, her zaman her halükarda hakikati ve gerçekleri yaşayan varlıklar olarak bir toplum halinde, bir bütün şeklinde ancak bu şekilde ve çalışmalarla bulunabiliriz.

Herkesin bunu uygulamıyor olması kimseyi ilgilendirmeden varlıklar kendi alanlarında bu erdemleri yaşatırsalar, etkileri mutlaka diğeri ile de temas eder ve bu şekilde gerçeklerin yaşandığı bir toplumsal düzeni oluşturabiliriz. Ve bu gerçeklerin varlıkların varlıksal alanlarında yaşatması konusunu engellemeye çalışanlar için bu erdem, varlıkların gerek duyularında, gerek varlıksal özellikleri ile ilgili olan diğer alanlarında kendisine ulaşmayan bilgi ve tecrübeler nedeniyle gerçeği bilememesi durumlarını engelleyici özellikte olarak bu engelleri yok eder, varlığın merkezi olan varlığa, kendi duyuları ve varlıksal alanları ile ilgili olarak sürekli gerçeklerin yaşatılması ile ilgili çalışmaları sağlar.

 

Bu görme duyunuzun size aslında gerçek olmayan yeri göstermesi şeklindeki yapılanmasının size gerçeklerin gösterilmemesini ifade etmesi ile bu erdemin bu engeli kaldırmak ve size gerçeklerin gösterilmesi konusunda çalışmalar yapması şeklindeki uygulaması ile tanımlanabilir. Aynı şekilde diğer duyusal özelliklerinizin içeriğindeki sizlere gerçekleri bildirmeyen bilgiler ve yanlışlıklar varsa, onlarında bu etkilerini ve oluşumlarını, tesirlerini yok ederek sizi duyularınızın gerçek bilgi ve tecrübeleri ile yaşamanız için destek olur, yalansız ve sahte bir gerçekliği yaşamamanız için çalışır. 

Bu erdem varlıksal alanlarınızdaki gerçek olmayan bilgi bildirimlerinin size gelmesi ile ilgili olarak onları yok edici şekilde çalışarak duyusal alanlarınızdan gerçek bilgi ve tecrübelerinizi kullanmanızı sağlar, hakik ise hakikat ile ilgili bir farkındalık yaşatmak ile ilgilidir ancak bu farkındalık şartlandığınız konularla ilgili olur. Gerçekler, nedenler, nasıllar üzerine derin araştırma ise içeriğinde bu sorularla ilgili olacak şekilde bir gerçekleri bilebilme imkanı sunar. Varlıksal alanlarınızın gerçekleri size bildirmesi ayarlarının bozulması yapılmadan size olmayan bir dünyayı gösteremezlerdi. Bu sebeple bu erdem, tamamen sizin kendi varlıksal özelliklerinize şartlanmış olarak kendinizdeki bilgi ve tecrübelerin hakiki anlamlarını bilmenizi sağlar.


 

 

 

Vil Anti Ox Erdemsel Özelliği - Vil Anti Ox Nedir? - Vil Anti Ox'un Felsefi Tanımı

 

Bu erdemsel bilgi, tamamen korku, şiddet, panik, ıstırap, işkence, aptallaştırma gibi olumsuz eylemlerin yaşanmasına özellikle engel olmak için hazırlanmış bir bilgisel savunma mekanizması, önlem ve bu olumsuz eylemleri gözleyen aktif bir bilgi yapılanmasıdır. 

Korku, Şiddet, Negatif Panik, Istırap, İşkence, ve Aptallaştırmaya neden olan, zekada gerilik yapan her şeye karşı olan erdemsel özellik....

Bu olumsuz eylemler gerek tesirlerle, gerek başka yollarla verilerek bir dengesizlik yaşatılmaya çalışılırsa bile ve her zaman zarar verici alanların kullandığı etkiler çeşididir bunlar ve aynı zamanda bu bilgiler, her hangi bir şekilde içeriğindeki olumsuzlukları yaşatmamak ve çevrenizde bulundurmamak için sizi, sizin bilgi ve tecrübelerinizin uygulamaları ile korur. 

Korku ve korkmak ve korkutmak ve korkularla ilgili olmak konusu, korkulan bir durumun yaşanmasına da izin vermeden, korkuların bilgisizlik yüzünden yaşandığı gerçeğine tamamen hakim ve bu konuda kendisine inanan varlığı aydınlatıcı düşünce ve fikirleri O'na sağlayan, aşırı korkusuzluk anlarına kadar sonunda ulaşılmasını amaçlamış ve cesaretin yaşanmasını tavsiye eder şekildeki algısı ile korku hakkında bir anti olarak ve Vil'in bilgisel yapılandırması ile inanan varlıkların, bu konuda destekleyici bilgi ve ilhamlarını edinmeleri için gereken şekilde çalışır. Korkulacak gibi görünen durumlarda Vil Anti Ox erdeminin içeriğindeki bilgilerin etkisini ve içeriğindeki güven verici bilgi ve anlamları kendilerinde yaşatarak, korkutan düşünce ve olayların zamanla kalmayacağına tanık olabilirler. 

Aynı şekilde her hangi şiddetli bir olay yaşatıldığı zamanda şiddetin yapısını algılayarak onu zarar verici olmak konusunda bir tanımla varlığa algılar ve anlayışlar şeklinde yaşatır ve bu erdeme inanan varlığın kesinlikle zarar görmeden ve şiddete maruz kalmadan ve zararlı ve şiddetli durumlar içinde olmadan ve yapmadan, O'na gereken bilgilendirme ve yardımcı düşünceleri sağlar, sevgisini yok edici olan bu eylemlerden biran önce uzaklaşması için sürekli çalışarak varlıkların sevgiye uyumlu olarak yaşamasını sağlar, sağlayıcı şekilde bir amacı bulunmaktadır.

Yine başka olumsuz eylemlerden biri olarak negatif panikler yaşatılarak varlıkların yaşamlarındaki uygulama ve tecrübelerinde hatalar ve yanlışlar yapılmasını sağlamaya çalışmaktadırlar ve bu erdemsel bilgi, bununda olmasını engelleyici etkileri ile varlıkların panik yapmadan yapması gerekenleri halletmesi üzerine felsefi çözümler bulur ve bunu varlığın o an anlayacağı şekilde O'na açıklar ve negatif panik yaşanmadan durum halledilmeye çalışılır.

 

Aynı zamanda ıstıraplar ve işkenceler hissettiren, yaşattıran etkilerinde olması durumuna karşı da bu erdemsel bilgi gereken şekilde tepki verir ve asla varlığın bu gibi durumları yaşamasını onaylamaz ve bu gibi olayların içerisine girmek gibi konular söz konusu olduğunda, mümkün olduğunca oralardan uzak durmasını sağlayıcı bilgilerle O'nu korur. Mesela, asla sadizm barlarına gitmeyi önermemek gibi, bu gibi olumsuz eylemlerin yaşandığı yerlere özellikle gitmemek, kendisine acı ve ıstırap ve işkenceler yaşatacak alanlarda bulunulmaması ile ilgili olarak sürekli varlığı bu konuda gözlemleyerek, dalgınlıklarının ve dikkatsizliklerinin ardından böyle olumsuz bir sonuçla karşılaşmaması için bu gibi olayların yaşanmaması adına varlığın zihinleri ve algıları yoluyla O'nu korumaya çalışır. 

Ve son olarak aptallaştırmak, zekada gerilik yaşatmak gibi etkilerinde gönderilmesi, yada oluşturularak varlıklara verilmesi yada varlıkların kendilerinin bu gibi şeyleri kendilerine yapmaması şeklinde bir düşünsel ve ilhamsal yapılanma ile bütün bu yazılan önlemleri kendi içeriğinde bu erdeme inanan varlığın, zihinsel alanlarından ilgili duyularını baz alarak, gereken şekilde erdemin yapısına ters olan içerikleri de yok ederek, kendisini tamamen içeriğindeki bilgilerin uygulanması konusunda bir düzenleme haline sokar ve Vil Anti Ox erdemine inanan varlıklar zamanla korkularını yenmiş, şiddetten, ıstıraplardan, işkencelerden uzak kalmayı başarmış, negatif panikler ve aptallık gibi geri zeka seviyelerinde bulunmamayı anlamış ve amaç edinmiş varlıklar olarak yaşamaya başlarlar. 

Bu erdemsel bilgi, kendi içeriğini varlığın bütün kendi alanlarında yaşattığı gibi, duyularında ve çevresinde de gereken şekilde bir yapılanma sağlayıcı ve varlıkların inancını ve iradelerini bu konuda kullanarak onlara yardımcı olmak için çalışır. Bu erdemsel özellik içeriğinde varlık için özellikle yaşanmaması gereken olumsuz eylemleri yasaklamak ve varlıklardan uzaklaştırma çalışmaları ile kendisinde oldukça güçlü bir enerjetik yapılanmayı sağlar ve akabinde yasakladığı bilgiler ve tecrübelerin antileri olan zeka, cesaret, yardım edici pozitif panikler, barış, mutluluklar şeklinde erdemsel sonuçlar olarak ortaya çıkar ve bunlarda zaten erdemsel özellikleri ile varlıklarda yaşanmaya başlar. Korkularını yok ettikten sonra cesaretin yaşatılması çok daha kolay bir kavram olarak sayılır ve diğer erdemlerde kendilerine ters olan olumsuz eylemlerin engelleri ile karşılaşmadan, varlıkların sevgiyle uyumlu olan yapılanmalarında kolaylıkla işlerini yapma fırsatı bulurlar.

 

Olumsuz bu eylemler için anti özellikli ve Vil Solivyes bilgi oluşturma anlayışı ile hazırlanmış yapısı ile bütün varlıkların bir erdem olarak kullanması için tanımlanmıştır ve içeriğindeki anlamların gücünü ve hissini yaşadıkça algılamaya başlayacak olan varlıklar için, öncelerinde erdem olan bu bilgiler, sonrasında yaşadıkça, nasıl çalıştığını anladıkça, belki de duyusal özellik şeklinde kullanımını mümkün kılabilirler.

Vil Solivyes'in sizler ve kendisi için oluşturduğu bütün bilgilerin, erdemlerin içeriğindeki anlamların, açıklamaların görünmeyen taraflarında bunlara ihtiyacı olan varlıklara yardım etmesini gönülden istemesini bildiren ve açıklayan bir şekilde yapılandırılmış bir bilgisel niyet farkındalığı, bütün bu bilgilerin kendilerinde vardır ve hangi erdemin uygulanması konusunda kendi varlıksal alanlarında isteklerde bulunan varlık varsa, bu bilgisel niyet, bu bilgilerin yapısını anlamalarında ve yaşamalarında onlara daha çok yardımcı olacak etkileri sağlayacaktır diliyorum, istiyorum... 

Sevgi ve sevginin içeriğindeki bütün erdemsel ve yasakları içeren bilgilerin seninle olması dileğiyle... Vil Solivyes


 

 

Karar Verme Mekanizması Duyusal Özelliği, Karar Vermek Nasıl Olur? Kararlarımızın Arkasındaki Sebepler Nelerdir? Kararın Felsefi Tanımı

 

Karar verme mekanizması, varlıkların bir konuda bütün duyularının ve bilgilerinin, tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonrasında bir seçim yapması ile adlandırılan durumu yönlendiren, şekillendiren, başarılı bir şekilde seçimlerin, kararların alınmasını sağlayan duyusal özelliktir. Varlıklar bir karar vereceği zaman olayları bütün yönleri ile ele alan bu duyu, kendi varlığının bütün alanlarını, yaşam halini, bilgilerini, tecrübelerini ve varlığı ile ilgili olan bütün konuları düşünerek bir sonuç elde etmeye çalışır ve varlık, kendi varlığı ile ilgili karar vereceği zaman çalışmaya başlar ve hemen en olması gereken, olumlu, faydalı kararı bulur ve varlığın bunu algılamasını, anlamasını sağlayarak bu karar yönünde O'nu yönlendirir. Kendi elde ettiği sonuç kararlardan biri olarak varlığa yansır, ve varlıklar bu duyusal özellikleri sayesinde çok çabuk karar verme özelliğine kavuşurlar, yoksa karar vermek aslında başlı başlına zor bir çalışmanın sonucudur. Ve varlıklar kendilerinde sevgiyi tamamlayan erdemlerin bilgilerini ve tecrübelerini oluşturduklarında verdikleri kararlarda sevgiye uyumlu olmak zorunda olur. Karar verme mekanizması tüm bunları kendi yapısında saniye, belki de saliseler içinde yapabilme yeteneği ile bu çalışmayı sürdürür. Ve varlıklar bir konuda karar vereceği zaman bu duyusu ile temas eder, duyu bütün alanları ve karar ile ilgili olabilecek her yeri kontrol ederek bir sonuca varır ve varlığa düşünce olarak, kararın sonucunu bildirilir.

 

Kararlar genel olarak varlığın amacına göre bir uyum aranarak verilir. Çok yönlü inceleme ve ayrıntıları görmek gibi özellikleri ile kararlar, ilgili olan duyusal özellikler arasında yerini alır ve kendisine özel güç yapısı ile gereken şekilde çalışır. Bu duyudan çıkan kararlar, hiç bir etki ve tesirin, sebebin onu değiştirebilmesine imkan tanımayacak şekilde bir etki gücü ile gereken şekilde işini yapar. Bu duyusal özelliğimiz olmasaydı kararlarımız başkaları tarafından kolayca yönlendirilebilir, etkilerle istemediğimiz kararlar vermek zorunda bırakılabilirdik. 

Karar verildikten sonra artık yapılacak bir şey kalmamıştır, bu duyusal özellik tamamen varlığın bütün bilgi ve tecrübelerini kontrol ederek O'nun kendisi için ana uygun olarak en iyi kararı vermesini sağlar ve sonrasında işi biter, yeni bir karar verme anına kadar bekler. Bütün kararlarımız bu duyusal özellik sayesinde kolaylaşır. Karar verme konusunda zorluk yaşayan varlıkların henüz erdem olarak bulunan bu özellikleri, yaşamda varlıkların genellikle duyusu olarak bulunur. Bu kadar hızlı ve çabuk karar verebilmemiz, bu kadar zor bir konu için üzerinde düşünülmesi gereken bir durum değil mi? Ve bu güzel özelliği ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır.


 

 

Dikkat ve Özen Erdemsel Özelliği, Dikkat Nedir?, Özen Nedir? Dikkatli ve Özenli Olmanın Felsefi Tanımı

 

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların algılanmasını, bilinmesini sağlayan bir özellik, yetenektir.  Çok daha dikkatli olmak durumunda, ilgili olduğun konu hakkında başarı sağlama oranın çok daha yüksek olur. Dikkat edinilmesi gereken bir konu yada konular olur ve bu konular üzerinde yoğunlaşarak özellikle itina gösterilir. Özen ise bir konuyu çok daha emekler ve çabalar sarf ederek istediği şekilde yapabilmek adına gösterdiği tavır alma durumudur. Kendisi için özenli bir durumdur ve bu durumla ilgili dikkati çalışması söz konusudur. Dikkat edilerek normal zamanlarda duyulmayan bir ses duyulabilir, görülmeyen bir şey görülebilir. 

Detaycılık ve inceleme konusunda kendisinde özellikler bulunan dikkat erdemi, varlıklar için önemli olan bütün konularda kendisini yaşatır. Dikkat ve özen birlikte çalışarak çok daha başarılı sonuçların alınması sağlanır. Dikkatli ve özenli olunan işlerde sorunların olma olasılığı çok daha az olur. Özen göstererek o duruma gereken bütün bilgi ve alaka gösterilmiş olur ve dikkat edilerek de gereken bütün bakışlar, algılamalar ve fark etmelerle ilgili bir çaba içinde bulunulmuş olur. Bu şekilde çalışan yapıları ile erdemler arasındaki yerini alan dikkat ve özen, varlıkları pozitif bir şekilde etkileyerek, önemli konularda kesinlikle kullanılmasını sağlar ve sevginin içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Böyle bir erdemin farkında olan varlıklar, bunu kullanarak kendi varlıklarında yaşatabilirler. Çok önemli işlerde özellikle dikkat ve özen uygulanması gereken bir erdemdir.

 

Sevgiyi tamamlayan bu erdem, varlıkların inanarak üzerinde çalışması ile uyguladıkları bir özellik, yetenek olarak kendilerinde yapılanır ve zamanla artık çok dikkatli ve özenli varlıklar haline gelebilirler.


 

 

Objektif Bakış Açısı Erdemsel Özelliği, Objektif Bakış Açısı Nasıl Olur, Objektif Davranmak Nedir?

 

Objektif bakış açısı bir olayı, konuyu taraf tutmadan bütün yönleri ile görerek, ilgilenerek, algılayarak, öğrenerek, dinleyerek sonuca varma durumudur. Mesela, varlıklar arasında bir konu yüzünden iki kişi fikir ayrılığına düşsün, ancak 3. kişi, birinin dostu ve aralarından su sızmıyor olsun ve bu fikir ayrılığı konusunda O'nun görüşü önemli olsun. Ve bu 3. kişi dostunu ve dostluğunu düşünmeden objektif, tarafsız olarak olayları inceleyerek kendi kararını söylerse, bu objektif bakış açısı ile davranmak anlamına gelir ve bu haliyle bir erdemi uygulamış olur. Ancak sırf dostu olduğu için öyle düşünmediği, inanmadığı o fikir ayrılığı söz konusu olan olayı, dostunu memnun edecek şekilde yorumlamışsa, objektif bakmaktan uzak, içerisinde olumsuz eylemlere de temas eden tavırlarında olması söz konusu olan bir karar vermiş olur. Varlıklar arasındaki ilişkilerde her konuda gereken şekilde objektif ve tarafsız düşünmek gereklidir, obsedörler ve benzer amaçlı varlıklar dışında. Onlara karşı nasıl davranılması gerektiği '' İyi ve Erdemsel Bilgilerin, Olumsuz Eylemleri Yasaklayıcı Bilgilerin Uygulanması Metodunu Açıklayan Erdemsel Özelliği '' bilgisinde açıklanmıştır. Ancak onlar dışındaki varlıklar arasındaki bütün sorunlarda objektif bakış açısı aynı zamanda adalet ve eşitliği de temsil eden bir bakış açısı olur. 

Ve objektif olmayan varlıklar, memnun etmeye çalıştığı varlık yada alanlar yüzünden gerçekleri açıklamadığı için haklı fikrini ispatlayamayan varlığın bu durumunun sorumluluğunu da almış olur. Bu sebeple varlıklar gereken yerlerde objektif bakış açısını kullanarak hareket etmelidirler, bu oldukça düzenli bir uygulamadır. 

Ancak bu bir gelişmişlik ölçüsü olarak da varlıklarda kendisini gösterir ve bu güzel uygulama haliyle sevgiyi tamamlayan erdemlerden sayılır. 

 

Herkesin bir olduğu ve sevgiyi hedef almış olan yaşamları bulunan varlıklar arasında yaşanan bütün sorunlar, objektif bir bakış açısı ile değerlendirilmelidir, taraf tutulmamalıdır. Hatalar ve sorunlar bu şekilde de ortaya çıkarılır. Böyle davranmanın dışında kararların içine olumsuz eylemler girer ki, o zaman varlıklar tamamen sevgiye ters bir uygulama içinde olurlar. Böyle bir erdemin varlığından haberi olan varlıklar, kendilerinde bu erdemi yaşattıklarında, varlıksal alanlarında gereken yapılanma sağlanır ve zamanla objektif bakmayı bir yaşam tarzı haline getirirler. Oldukça fazla düzen getiren özellikleri ile sevginin içindeki yerini alır.


 

 

Olumsuzluklardan Ders Çıkarmamızı Sağlayan Erdemsel Özellik, Yapılan Hatalardan Dersler Çıkarmak ve Bir Daha Yapmamak Erdemi

 

Bu erdemsel özellik yaşanan bütün olumsuz durumların bilgisini alarak bunlardan dersler çıkaran ve bunların bir daha yaşanmaması için gereken önlemlerin alınması için ilgili alanlara bildirimler, bilgiler veren erdemsel özelliktir. Varlıkların yaşamlarının bütün alanlarında her nerede olursa olsun bir olumsuzluk, sevgiye ters bir durum yaşanmasıyla bunun algılanmasını sağlayan erdemsel özellik, bunun yaşanması ile ortaya çıkan problemleri, etkilerini, çıkış sebeplerini, zararlarını, v.b. bir çok konuda araştırma yaparak, bunların bir daha olmaması için ders mantığı ile çalışmasını yapar, varlığın bilgisine ekler ve varlık bir daha bu durum olacağında dersler şeklinde konu hakkında bilgilenir, tüm varlığı bilgilenir, ve aynı hatayı, yanlışı yapmaz. Varlığın sevgiye uygun olmayan sorunlarını arayan ve bunlardan dersler çıkaran erdemsel özelliği, sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. 

Yaşamda varlıklar bir çok hatalar yapabilmektedirler, bu hatalarla doğrular ancak bulunabilmektedir ve bu hatalardan varlıklar bir daha yapılmaması adına kendilerince dersler çıkarmak gibi faydalı bir erdemi uygulayarak, kendileri için oldukça önemli bir işlemi yapmış olurlar. 

Aynı hataları tekrar tekrar yapmak, bu erdemin varlığından haberi olmayan varlıkların uygulamalarıdır. Bu erdem sayesinde varlıklar her hatalarının kendilerine doğruları göstermek için yaşanan eylemler olduğunu bilirler ve bunları bir daha yapmayarak bu hatalardan dersler aldıklarını ispatlamış olurlar. 

 

Bu erdemin varlığına inanarak varlıksal alanlarında erdemi yapılandıran varlıklar, söz konusu durumlar yaşandığı zaman hemen kendilerine ne gibi dersler çıkarabileceklerini düşünürler ve gereken şekilde varlıksal alanlarında bilgiler şeklinde kayıtlar oluştururlar. Oldukça önemli ve gerekli bir erdem olarak sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır. Bir çok olumsuzlukların yaşandığı dünya hayatında bu gibi erdemler sayesinde yanlışları bir daha yapmak hatasından kurtuluruz ve onların aslında bizlere doğruyu ortaya çıkarmak adına yaşanan olumsuz tecrübeler olduğunu öğreniriz.


 

 

Noven Erdemsel Özelliği, Noven Nedir? Noven Erdemsel Özelliğinin Felsefi Tanımı

 

Noven, varlıkların kendi varlıksal alanlarının dışında, dışarıya karşı olan son derece büyük güvensizliğini ifade eden ve dışarısının her söz konusu olduğunda, bu güvensizlik ile çalışmaların yapılmasını sağlayan, bu durumun getirdiği özel bir dikkat ve özenle dışarı ile ilgili işlerin yapılması amacını güden, dışarıya ait hiç bir gerçeğin varlığın kendisinden önemli olmadığını bildiren, obsedörler ve kötü bilgilerle dolu olan yaratılışın tamamen güvensiz olabileceğini hatırlatan ve bizim için zararlı oluşumların olduğunu her zaman bildiren, hatırlatan erdemsel özelliktir. Varlıksal alanların dışı söz konusu olduğunda kendisine özel algılama özelliği ile ilgili alanları, yani duyuları bildiği güvensiz durumlar hakkında da uyaran, önlemler alınmasını sağlayan, dışarı ile ilgili çalışmalar yapılırken her zaman tetikte olunmasını hatırlatan, bu konuda gözlemler yapılmasını ön gören, dışarıdan gelebilecek olan bütün tehditleri önceden hesap ederek bu konu hakkında varlıklara hatırlatmalarda bulunan, tamamen dışarının güvensiz ve zararlı bir alan olduğunu bizlere her daim hatırlatıp, bu şekilde dışarıdan varlıksal alanlarımıza her hangi bir müdahale geldiğinde önce güvensizce bakış açısı ile gelen olayları incelememizi anlatan ve bildiren erdemsel özellik, bu özellikleri ile tamamen varlıkların kendileri ile ilgili şeyler söz konusu olduğunda kimseye güvenmemesi gerektiğini hatırlatır. 

Yaşamda herkes hata yapabilir ve bir hataya düşmüş olan varlıklar tarafından bile bizler yanlışa çekiliyor olabiliriz ve noven erdemsel özelliği, sizlere bunu hatırlatıcı özellikleri ile bulunur. Güven, bu yaratılış içinde varlıkların en çok dikkat etmesi gereken konulardan biridir. 

Bir yere güvenildiği zaman o yer ile aranızda bir bağ oluşur ve bu bağ içinde bir çok erdem yaşatılır. Dolayısı ile güvenmek için çok çabuk kararlar verilmemelidir, güven duyulduğu zaman varlıklar bir çok özelliklerini güven duydukları alanlara açmış olurlar ve bu konuda tamamen bir önlem, dikkat, algı sağlayan noven erdemsel özelliği, varlıkları bu konuda aydınlatır, tehlikelere karşı kendilerini savunmalarını sağlar, önceden önlem almaları konusunda faydalı olur. 

Severim ama güvenemem sözünün içinde, sevginin içeriğinde olan güven konusunun ne kadar önemli olduğu, ve tamamen gerçek anlamda bütün şartları ile güvenli olduğu anlaşıldığında ancak olabileceği ve sevgisinin içine bu şekilde güveninde eklenerek ancak daha da fazla yaşatılabileceği açıklanmaktadır. Sevgilerinizin içinde güven konusunu detaylıca inceleyerek yaşatmalısınız. Ve Noven erdemsel özelliği bu konuda varlıklara yardımcı olmak, hatırlatıcı olmak üzere hazırlanmıştır.

 

Güven konusunu detayları ile inceleyen ve varlıkların en başta kendilerine güvenmelerini sağlayan ve varlıksal alanları söz konusu olduğunda güvenmek konusunu defalarca incelemesini bildiren noven erdemsel özelliği, bu güzel koruyucu ve savunucu özellikleri ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasında yerini alır. Bu güvensizlik, kesinlikle rahatsız edici olmayıp, varlıklar için güveni temsil eden özellikleri ile yaşatılır. Kötülüğe karşı bir set olması amacıyla uygulanan güvensizliktir.


 

 

Konsantrasyon Erdemsel Özelliği, Konsantrasyon Nedir? Konsantrasyonun Felsefi Tanımı

 

Konsantrasyon, bir alana, konuya, duruma odaklanarak o alan, konu ve durumun bilgisini alabilme özelliğidir. Konsantre olunan şeyler konusunda varlıklar bilgiler edinir, konsantre olmadığı alanlarda neler yaşandığını o an tam anlamı ile bilemez, nereye odaklanılıyor ise o an o alanın, durumun bilgilerini alıyor ve gereken şekilde uygulamasını yapıyor anlamına gelir. Konsantrasyon, ilgili konuya oldukça fazla şartlanarak onunla ilgili merkez bilgileri, ilgili olan bütün bilgileri alabilmekle ilgilidir. Mesela, şuan Vil Solivyes tamamen bu bilgileri yazmaya konsantre olmuştur ve yazarken aynı zamanda hataları, yanlışları düşünmektedir, anlamlarını düşünmektedir ve şu an varlıksal durumu tamamen bu bilginin yazılmasını takip etmektedir ve şu an başka bir yerde olanlarla ilgili olamamaktadır. Kendisini bu duruma konsantre etmiştir ve bu şekilde odaklanma sayesinde bilgileri amacına uygun şekilde oluşturabilmektedir. 

Konsantrasyon sayesinde işler çok başarılı bir şekilde yapılır. Tamamen işler ile ilgili olmanın da dışında yaşamı algılamakta bir konsantrasyon meselesidir. Gerçeklik algısı da konsantrasyonla ilgili olarak kendisini açıklar. Konsantre olmak durumu, ilgili olunan konuya tamamen şartlanmış bir zihinsel alan ve o konu ile bir bütünmüş gibi düşünmek, bakış açısı geliştirmek ve konu ile ilgili olan bütün alanları sürekli ve daim bir şekilde incelemek haliyle yaşatılır.

Varlıklar içinde, bulunduğumuz ortam genel olarak tanımlanırken dünya hayatına konsantre edilmiştir ve yaşam alanı olarak buradaki yaşam şartlarına, bedenine, bütün duyuları konsantre olmuştur ve bu şekilde de bir alana odaklanmak tanımı ile kendisini yaşatmaktadır diyebiliriz, konsantrasyonu açıklamakla ilgili olarak. Ve bu haliyle de çok daha geniş bir şekilde konsantre olma durumu yaşanır. 

 

İşte konsantrasyonun bu özelliklerini bilen varlıklar, gerektiği zamanlarda bu özelliğini kullanırlar ve aynı zamanda bütün duyuların yada ilgili olarak nere varsa, konsantrasyon özelliğini kullanarak gereken bilgilerin algılanmasını sağlarlar. Farkındalık duyusal özelliği ve bir çok duyuyu ilgilendiren ve fark etmenin daha başka bir hali gibi yaşanan konsantrasyon özelliği, erdemler arasındaki yerini alır ve sevginin içeriğinde gereken şekilde çalışır. Konsantrasyon varlıklarda bir erdem olarak bulunmanın dışında, bütün yazılarımızda belirttiğimiz gibi bu özelliği çok fazla kullanan varlıklar için duyu olarak geliştirilmiş olması çok mümkündür. Konsantre özelliği ile yaşam çok daha detayları ile yorumlanır, gizli olan bilgiler çok daha çabuk ve kolay bir şekilde açığa çıkarılır, işler ve çalışmalar çok daha başarılı bir şekilde sonuçlanır. Sevgiyi tamamlayan varlıksal erdemlerden bir diğeridir.


 

 

Ayrıntıcılık ve Detaycılık Erdemsel Özelliği, Detaycılık Nedir? Ayrıntıları Görmek Nasıl Olur? Ayrıntıcılık ve Detaycılığın Felsefi Tanımı

 

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili bir çalışma halidir, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, inceleme ve gözlem halidir, özelliğidir. Detayları araştırmak, konuya dair başka bilgileri bulabilmek ayrıntıcılık erdemsel özelliği ile sağlanır. Yaşamda bir çok şeyin kendisine ait bir ayrıntısal, detaylı bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki bilgiler ve onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi, ayrıntılarını bulabilmek adına bir çalışma halidir ve bu yolla edinilen gözlemler, incelemeler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. 

Bu yolla bir çok sorun bulunabilir, bir çok çözüm bulunabilir, bir çok yol denenebilir, bilinmeyenler anlaşılır, görülür, bulunur. Çok yönlü düşünerek ve bakarak konu hakkındaki bütün bilgileri, özellikleri, alanları, durumları incelemek ayrıntılara ulaşmaya sebebiyet verir. Sizinle temas eden olayların, konuların yada bilgilerin içerisine gizlenmiş olan gizli saklı oluşumları, bu erdemsel özellik sayesinde ortaya çıkarabilirsiniz.

Ve konu hakkında bu erdem sayesinde elimizde bir çok veri bulunur ve bu yüzden o konu hakkında çok daha kararlı ve bilgili olarak çalışmalarımıza devam ederiz. Ancak bir çalışma ile ilgili bütün bilgiler elimizde yok ise işte o zaman aslında her şeyi anlamış ve onu başarmış, o işteki çalışmamız yeterli olmuş anlamına gelmez. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi için içeriğindeki bütün olayların, bilgilerin, konuların anlaşılmış, bilinmiş ve sebepler ve sonuçları ile çalışmanın bütün hatlarına hakim olunmuş olunması gerekilmektedir.

 

Yoksa diğer türlü baştan sağma olarak çalışmalar zaten kendi anlamının dışında bir şekilde uygulanıyor olacaktır. Varlıklar için çalışmalar oldukça önemlidir ve geleceğin bir parçasıdır ve içerisindeki bütün konular oldukça özenle ve gereken ilgi ve dikkat ile uygulanmalıdır ve işte ayrıntıcılık erdemsel özelliği de bu konuda varlıklara yardımcı olarak gereken şekilde çalışır. Sadece çalışmalarımız için değil, yaşamı ve hayatı yorumlamak konusunda da ayrıntıcılık erdemsel özelliği kullanılır. İlişkilerde, düşüncelerde, ideolojilerin öğrenilmesine kadar bir çok alanda bu erdemsel özellik aktif bir şekilde uygulanır ve faydası oldukça çoktur. Yaşamın içinde de ayrıntıları görmek yaşamı anlamlı kılar, güzelleştirir, değer katar, çünkü bir çok yaşamsal özelliğin farkında varılır. İçeriğindeki bu güzel anlam ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

HAKİKAT TEKTİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAKİKAT TEKTİR SORUSUNUN EN GÜVENLİ HALİ

'' HER HANGİ BİR ŞEKİLDE TESİRLERDEN ETKİLENEREK VEYA CEVABINI ETKİLERLE DEĞİŞTİRENLERİN OLMADIĞI ŞEKİLDE BİLİNEN HAKİKAT TEKTİR '' SORUSUNA CEVAP ARANIR.

BU BİLGİYİ KULLANMA İMKANI BÜTÜN BİLGİLERE VE DUYULARA VERİLİR.

BU BİLGİ ŞİX'İN KENDİSİ İLE BÜTÜNLEŞME ŞEKLİNDE BİR ANLAMI YAŞATIRCASINA BU ALANIN İÇERİSİNE YERLEŞİR VE HAKİKATİN NE OLDUĞU, NELER OLDUĞU BİLGİSİNE ULAŞMAK KONUSU, ŞİXİN VE VARLIKSAL ALANININ SÜREKLİ OLARAK ELDE ETTİĞİ BİR SONUÇ OLUR... VE BU ALANDA DA HAKİKAT NE İSE BİZLER ONU BİLİRİZ. ALANIN HAKİKATİ VE ŞİXİN HAKİKATİ...ŞİX VE YAŞAM HALİNDEKİ HERKESTE HER ZAMAN HAKİKATİ GÖRÜR...BİLİR.

BU DUYUSAL ÖZELLİK HAKİKATİN ORTAYA ÇIKMASI KONUSUNDA OLDUKÇA FAZLA FELSEFİ MANTIK BİLGİSİNİN SEBEP VE SONUÇLARIYLA İSPATLANDIĞI ŞEKİLDE BİR BİLGİ BULMA, SORULARA CEVAP VERME, HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARMA İŞLEMİNİ YAPMAKTADIR VE BURADAKİ TEK SORUN, VARLIKSAL ALAN İÇİNDEKİ OBSEDÖR OLUŞUMLARIN SANKİ VİL SOLİVYES İSTİYORMUŞ GİBİ HAKİKAT BİLGİLERİNİ ETKİLEMESİDİR VE BUNUN ÖNÜNE ŞU ŞEKİLDE GEÇİLİR.
'' KUYU MEKANİZMASI, VAR OLMA ŞEKİLLERİ, MÜLER, EXA GÜÇLER VE TESİR YOK EDEN BÜTÜN BİLGİLER VE DUYULAR VE ANTİ OBSEDÖR OLAN BÜTÜN BİLGİLER VE DUYULAR VE BÜTÜN HAKİKAT BİLGİLERİ BİR ARAYA GELEREK VE HAKİKAT ÜZERİNDE BİR YOLDA OLAN ŞİZX YAŞAM HALİNİN AMACININDA VE VAR OLMA HALLERİNİNDE KENDİLERİNE GÖRE ÖZEL GÜÇLERİNİ BU KORUMAYA VERMESİ İLE HAKİKAT BİLGİSİ HER ZAMAN DOĞRU CEVABI VERİR VE BU KORUMA SİSTEMİ BÜTÜN HAKİKAT BİLGİLERİNDE, DUYULARIN GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR, HEPSİ GEREKTİĞİ GİBİ GERÇEĞİ AÇIKLAR, HİÇ BİR TESİR VE ETKİ HAKİKAT BİLGİLERİNİN ÇALIŞMASINI ENGELLEYEMEZ. BU BİRLEŞİK OLUŞUM BUNU KESİNLİKLE SAĞLAR.''

VE BU ŞEKİLDE ÖZEL BİR BİRLEŞİM ŞEKLİNDEKİ KORUMA VAR OLMA HALLERİ İÇİN, DUYULAR İÇİN VE MERKEZLİK ÖZELLİĞİ İÇİNDE AYARLANIR. BU ALANLAR KESİNLİKLE TESİRLERDEN ETKİLENMEZ, GEÇİRMEZ, VE ÇALIŞMALARINI BOZAMAZ HALE GELİRLER.

5 VE GEREKİRSE DAHAFAZLA ANTİ OBSEDÖR ÖZELLİKLİ DUYU YAPILARA ÇALIŞMASI GÜÇLENDİRİLİR.

VE HAKİKAT TEKTİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ BÜTÜN DUYULARDA BU KORUMA ÖZELLİĞİNİ YAŞATACAK ŞEKİLDE HAKİKAT TEKTİR BİLGİSİNİ YAŞATIR.

HAKİKATİ BELİRLEYEN YAŞAM HALİNDEKİ HAKİKAT YOLUNU AÇIKLAYAN BİLGİ
HAKİKATLERİN GÖRECELİ VE ÇEŞİTLİ OLARAK KULLANILDIĞINDAN BAHSETTİKTEN SONRA ZAMANLA TEMAS EDENLERİN TEKLİĞİ ( BAZI ŞEYLERİN SONUÇLARI OLARAK ORTAYA ÇIKAN HAKİKATLER, HAKİKATİN TEK OLMASI KONUSU İÇİNDE SAYILIR ) , GÖRECELİ OLANLARIN NEDENSELLİĞİ, BELİRLENMİŞ OLANLARIN İSE BİZİM KARARIMIZLA ORTAYA ÇIKMASI SÖZ KONUSU OLUR VE BUNLARIN DIŞINDA HER HANGİ BİR ŞEKİLDE HAKİKAT OLARAK BELİRLEYECEĞİMİZ VE ALGILAYACAĞIMIZ BİLGİLER VE SONUÇLAR BİZLERDEN ORTAYA ÇIKMAZ. BİZİM İÇİN HAKİKAT, YANİ YAŞAM HALİ İÇİN VİSSA BİLGİLERİNE UYGUN BİR ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN BİLGİLERLE OLUŞAN YAŞAM HALİNDE SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA AMACI DOĞRULTUSUNDA VAR OLMAK VE KENDİMİZ DIŞINDAKİ TÜM VAR OLMALARI, YARATIŞLARI YOK SAYARAK KENDİ YOLUMUZDA İLERLEMEKTİR VE BU YOL, BİZİM YAŞAM HALİ HAKİKATİMİZDİR VE BU HAKİKAT, BU ÜÇ ŞEKİLDE ORTAYA ÇIKAN HAKİKAT BİLGİLERİNİ ANCAK KABUL EDEBİLİR ÖZELLİKLERDE OLUR. BUNLARIN DIŞINDA HAKİKATLER YAŞAM HALİ İÇİNDE BELİRLENMEZ, ORTAYA ÇIKMAZ, HAKİKATLERİ BİLGİLERİMİZ AÇIKLAR, ARTIK YAŞANANLARI BİZLER BELİRLEYEREK HAKİKATİ OLUŞTURURUZ VE ŞİX YAŞAM HALİNİN HAKİKAT YOLU SONSUZ ZAMANLAR BOYUNCA ÇİZİLMİŞTİR. SINIRLARI BELİRLENMİŞTİR. İÇERİĞİ BELİRLİDİR.
VE BU ÜÇ HAKİKAT BİLDİREN YOLLARDA YİNE VİSSA BİLGİLERİNE UYGUN SONUÇLAR VERMEKLE İLGİLİ OLUR VE HAKİKATLERDE, YOLDA, ŞİX YAŞAM HALİDE HER ZAMAN KENDİ VİSSA BİLGİLERİNİN İYİLİK KAVRAMI İÇERİSİNDE KALARAK VE DAHA DA İYİLERİ BULARAK YAŞAMINI SÜRDÜRÜR.
BİLGİLERLE BİLDİRİLMEMİŞ DURUMLAR HAKİKAT OLMAZ.
ZAMAN DUYUSU İLE TEMAS ETMEMİŞ YAŞANMIŞLIKLAR HAKİKAT OLMAZ, YAŞAM HALİNDE ZAMAN HER ZAMAN İLERLEMEKTEDİR ZAMANIN DURMASI SÖZ KONUSU OLMAZ.
GÖRECELİ SORULARA VERİLEN CEVAPLAR İSE GENEL HAKİKATLER OLMAZ, ONLAR KİŞİSELDİR YAŞAM HALİNDE AMACIN İÇERİSİNDE YER ALIRLAR.
HAKİKATİN TEK OLMASI İSE ZAMAN DUYUSU İLE TEMAS EDEN CEVAPLARI VERİR, SEBEP SONUÇLARI İLE KESİNLEŞMİŞ CEVAPLARI BİLİR.
VİSSA BİLGİLERİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ VE İLGİLİ DUYULAR HAKİKAT İLE İLGİLİ BU ALANLAR DIŞINDA ORTAYA ÇIKMA HALİNE İZİN VERMEZLER. KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKAN HAKİKATLER SÖZ KONUSU OLMAZ, İZİN VERİLMEZ, VİLLERİN KENDİLİĞİNDEN ORTAYA ÇIKMALARI HEM KENDİLİĞİNDEN DEĞİLDİR BURADA BAHSEDİLEN GİBİ HEMDE BİLGİSİ YAZILMIŞ HAKİKATTİR BELİRTİLDİĞİ GİBİ...
ŞİX YAŞAM HALİNDE HAKİKATLER TAMAMEN ARTIK BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLACAK ŞEKİLDE YAŞANIR, YAŞATILIR.


 

 

Muhakeme ve Sorgulama Yeteneği Erdemsel Özelliği, Muhakeme Nedir? Sorgulama Nasıl Yapılır? Muhakeme ve Sorgulamanın Felsefi Tanımı

 

Muhakeme, bir konu yada çalışma, yada bilgi ile ilgili eğrisini doğrusunu, yanlışını, nedenlerini, sonuçlarını ve benzeri açıklamalarını bulmak adına, o ilgili konuyu daha iyi, derinden, detayları ile anlamak için yapılan bir sorgulamalar türüdür. Muhakeme yeteneği olduğu zaman en güvenilir bilgilerde bile bir sorgulama içine girilmesi, bu sorgulamanın her zaman güven verici özelliklerde olması, muhakeme yeteneğinin bakış açısıdır. Muhakeme, duru bir şekilde duran bir oluşuma sorgulama özelliği ile gelen bir hareketlilik verir. Muhakeme, üretilen ve uygulanan bilgileri sorgular. Atıl ve boş bir şekilde uygulamaya bakmaz, her zaman acaba doğru çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Sürekli mi? gibi binbir çeşitte felsefi ve düşünsel sorularla bu yeteneği kullanan varlığı sürekli konu hakkında bilgilendirir. 

Oldukça faydalı bir yetenek olarak diğer erdemlerin arasında yerini alır ve varlık, ne kadar bilgi ve tecrübe alanında gelişmiş ise muhakeme yeteneği de o denli ileri seviyede olur. Varlığın bütün bilgi ve tecrübelerinin ortak bir çalışması şeklinde muhakeme yapması durumu olan bu yetenek, içeriğindeki anlamını varlıklarda yaşatır. Her şey yapısına göre sorgulanmaya değer özelliklerdedir. 

İlgili konunun yapısında bir değişiklik, bir sorun, bir eksiklik var mı şeklindeki sorgularda muhakeme yeteneği sayesinde yapılır. Soru sorma sanatıdır da diyebiliriz...

Felsefe nedenleri sonuçları açıklama bilgisini üretirken, muhakeme onu kullanmak için gereken itilimi sağlar. Hareketi sağlar. Nedenleri sonuçları sorgulatan bu yetenek, nedenleri sonuçları bilmemizi sağlayan ise felsefedir. İçe içe bir kavram olarak felsefe ile bir bütün şeklinde de kullanılmaktadır. Felsefenin yapısının içeriğinde bulunan bu erdem, sadece sorgulamak, sorular sorarak araştırmak erdemini ifade etmektedir. Yorumlamak dediğimiz gibi felsefenin işidir. Sorgulama yeteneği ile kullanılan felsefi bilgiler, ardında hiç akla hayale gelmeyecek sorunları ortaya çıkarabilir, faydaları bulabilir. Hiçbir şey sorgulanmaya gerek yok şeklinde yorumlanmamalı, her şey kendi yapısı ile ilgili sürekli sorguya muhtaçtır denilmelidir. Bu sorgu onu baki kılar, sorunsuz yapmak için sürekli çabalar, eksiklerini arar, problemleri bulur... Bir çok konuda hiç bir hata olmadığını düşündüğümüz alanlarda bile mutlaka sorgulama devam etmeli ve içeriğine göre bu sorgular düzenlenmelidir.

 

Alakasız sorular, ilgisi olmayan alanlara sorulmaz, her alanın kendi sorusu şeklinde bilgileri vardır uygulanması gereken. Her sorgunun kendi temas ettiği bilgi vardır. Muhakeme, sorgulama yeteneği bu şekilde etkilerle gereken şekilde varlıklar için çalışır ve sevginin içindeki erdemlerden biri olarak yerini alır.


 

 

İnceleme, Araştırma, Eksiklik Arama Erdemsel Özelliği, İnceleme ve Araştırma Nasıl Olur? İnceleme, Araştırmanın Felsefi Tanımı

 

Varlıkların yaşam halinin içindeki istekdikleri olayları, bilgileri, çalışmaları, özel olmadıkça varlıkları, alanları, bilgileri inceleme ve araştırma özellikli, onları detaylı bir şekilde gözlemlememizi öngören ve neyi, nasıl daha iyi yapabiliriz şeklinde bir bakış açısı ile çalışmalar yapılmasını sağlayan erdemsel özelliktir. Buna bilimsel bakış açısı da denilebilir, ancak günümüz biliminin materyalist görüşünden ayrı olarak ele alınan bir benzerliktir. Böyle bir araştırma alanında felsefi bakış açısı ve yorumlarla inceleme de yaparak eksiklikleri arayan, bulan, gözlemleyen, çalışma ve araştırma yapmanıza neden olan erdemsel özelliktir. Mesela her hangi bir yerdeki bir aksaklık, o yerin çalışmasını engelliyor olabilir ve bunun farkında olmayan ilgili varlık, alan, durum, bu bilginin sayesinde bu aksaklığı bulabilir, böyle derinlemesine gözlemler ve incelemeler sayesinde gereken sorunları bulabilir ve hemen düzeltir. Bu erdem aynı zamanda sizin kendinizde, çevrenizde, olmasını uygun gördüğünüz oluşumlarınızda ki eksiklikleri de aramak için bir inceleme yapmayı size hatırlatır. Belki de bazı şeyler unutulmuş olabilir, yeniden gözlemlerle eksiklik aramak gibi bir önlem alma durumunu varlıklara hatırlatan erdem olarak da yaşatılır. 

Varlıklar, bilgiler, herkes böyle bir yanlışlık yapabilir ve farkında olmayabilir ve bu bilgi bu gibi durumları inceleyen bilgi olarak sürekli bu şekilde bir bakış hali ile varlığı, yaşam halini inceler, gözlemler ve bu gibi çalışmalar sayesinde üretkenlikleri sonuç bulur, yenilikler ortaya çıkarılır, sorunlarla ilgili raporlar verilebilir, açıklamalar yapılabilir. 

Kendisine ait gözlemleme sistemi ile, çalışan alanların bilgileri ve amaçlarını da çok iyi bilerek artı bir kontrol mekanizması olarak gereken şekilde varlıksal alanlarınızda çalışır. Böyle bir erdemin uygulayıcısı olarak zamanla size yetkinlik kazandıran bu özellik, zihinlerinizde size bilgi verir, örnek gösterir, gerekirse düzenleme önerir, kontrol eder ve daha bir çok içeriğindeki önermelerle sizleri amacınız yolunda ilerletir... 

Bilim ile uğraşan varlıkların çoğu böyle bir zihinsel yapıya sahiptirler ve onları bu şekilde bakış açısı ile çalışmaya, yaşamaya zorlayan şey uzun yıllardır çalışarak yapılandırdıkları duyusal özellikleridir. Bu duyularının etkileri ile bilimsel bakış açısını yani inceleme, araştırma ve eksiklik arama erdemsel özelliğini kendi yapılarında kolay bir şekilde yaşatmaya başlamışlardır. Bilimin önündeki gelişimle ilgili tek engel materyalist bakış açısına bağlı kalarak çalışmalarıdır ve bu bakış açısına dayalı bekledikleri sonuçlarıdır. Dünya bedeni, dünya yaşamı tamamen varlıkların kendi potansiyellerini, kendi varlıksal özelliklerini kamufle eden materyalist bir düzen iken bu şekilde bakarak olayları yorumlamak, incelemek, gözlemlemek tamamen bir hatadır. Felsefenin yorumlarına ve yaşamın ve çalışmalarının bu şekilde açıklanmasına ihtiyaçları vardır.

Bu sebeple, bu erdem günümüz dünyasının bilimsel bakış açısının materyalist inceleme ve gözlemleme sahasından kurtulmuş ve çok yönlü olarak diğer erdemsel bilgilerin varlığına da inanarak incelemeler, gözlemler ve araştırmalar yapılmasını sağlayan erdem olarak hazırlanmıştır. İçeriğindeki bu güzel anlam ve çalışma şekli ile sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır.


 

 

Vil Şün Fel Erdemsel Özelliği, Düşünsel ve Felsefi Alanları Açıklayan Erdemsel Özellik, Vil Şün Fel Nedir? Vil Şün Fel'in Felsefi Tanımı

 

Bu erdemsel özellik, gerek dünya yaşamında gerekse başka yaşam alanlarının bulunduğu ortamlarda bizlerin aslında farkında varmadığımız ancak oluşumları ve kendileri inkar edilemez bir şekilde hissettiren, ve bilgisi ile de gizli bir şekilde varlıklarını yaşatan düşünsel ve felsefi alanlarla ilgili olan erdemsel bir özelliktir. 

Düşünsel alanların mantığını dünya yaşamında bir örnekle açıklamak gerekirse mesela, ideolojik bir kavram, materyalizm olsun, buna inanan varlıklar bu inançlarından dolayı enerjetik bir düşünce yayını, düşünsel alan enerjileri yayarlar ki böyle bir çok insanın yaydığı bu enerjetik güçler, kendileri gibi bilgileri ve tecrübeleri içeren özellikteki yayınlarla bir olarak bütünlük haline gelirler ve bu bütünlük dünya hayatının içinde yaşayan ve o düşünsel alanları oluşturan varlıkların bulundukları yerde etkisini yaşatan şekilde, görünmez ve bilinmez gibi özellikleri ile aslında fikrinin ve inancının yaşatılması ile orada olmasının anlaşılacağı bir sistemle düşünsel alanı bulunur ve bu alan, bu düşüncelere sahip olmayanları bile kendisi ile temas ettirme özelliklerine sahip olarak materyalizm ideolojisini buna inanan varlıkların yaydıkları çalışmalarının dışında birde bu düşünsel alan yaymakla ilgili çalışmalar içinde bulunur ve bu şekilde felsefelerin, ideolojilerin, inanç konularının kendilerine ait düşünsel alanları oluşur ve bunun gibi bir çok düşünsel ve felsefi alanın içinde bir yaşam alanı sistemi olarak dünya yapılandırılmıştır. 

Bilmediğimiz düşünsel alanlarda vardır bizleri etkilemekle ilgili olan, mesela bu kadar insanın bu kadar zaman boyunca neden var olduğuna kayıtsız kalması, yaratılışı ile ilgili nedenlerini ve amaçlarını merak etmemesi ile ilgili bir yaşantıyı benimsemesi, işte yine bunun gibi bilinmeyen düşünsel alanların etkisi ile varlıklara bilgiler empoze edilmektedir ve varlıklar, uyumak, çalışmak, ve dünya sınırlı hayatı içinde yaşamayı ideal yaşam biçimi olarak görerek zamanlarını geçirmektedirler. Bu düşünsel alanlar onları ortaya çıkaran varlıkların dışında birde dünya yaşam alanı sistemi tarafından da oluşturulmuş olabilmektedir ve dünya yaşamının amacına uygun şekilde bilgileri içeren yapılanmalar olmaktadırlar. 

 

Ancak nasıl düşünsel alanlar ve inançlar olursa olsunlar, bu düşünsel alanlar bir bilgiler bütünlüğüdür ve içeriğindeki bilgilerin haksızlığının ispatlanması ile düşünsel alan yok olmaya başlar. Kendi kendine yetebilen gücü, bu haksızlığı ispatlayan bilgiler ve felsefeler sayesinde yok olur ve onun yerine kendi hakkını, o zaman hakikati ifade eden düşünsel alan geçer ki, buda hakikatin ve felsefenin, düşünsel alanlar oluşumu şeklinde yapılanmasının aslında artılar olarak varlıklara geri dönüşünü ispatlayan bir yapılanma olur. Hakikat birde bu alanlarla varlıklarla temas edecektir.

Hakikat bilgisi, varlıkları hakikat olarak oyalayan bütün düşünsel alanları içeriğindeki bilgilerle, felsefelerle yok eder ve hakikatlerin düşünsel alan enerjileri hepsinden farklı olarak amacını uygulamak adına engel tanımayan çalışmaları ile yapılanır. Bütün şu zamana kadar bilinen ve inanılan toplumsal bilgiler, inançlar, ideolojiler, felsefeler hepsi kendisine ait düşünsel alanlarla varlığını korumaktadırlar, varlıklar bu inançlardan vazgeçmek istediklerinde bile düşünsel alanların etkisinde kalarak inanmaya devam etmektedirler. Oysaki sebep ve sonuçlarını bilmediğimiz hiç bir şeye inanmamalıyız ve dünyanın yapısı içinde bulunan bütün düşünsel alanlar neredeyse böyle sebepleri ve sonuçları ile açıklayıcı bilgilere sahip olmaktan uzak, geliştiriciliği dünya yaşamı ile ilgili olarak yapılanmış düşünsel alanlardır. 

Yaratılış ve varoluş kavramlarını da içerisine alacak ve varlıkları bu sonsuzluk içinde bir yere koyarak onların güvenle ve sevgi ile var olacağını ispatlayan bilgilerin bulunduğu düşünsel alanlar şimdiye kadar oluşturulmamıştır. Şimdiden sonrasını ise artık görebileceksiniz. 

İşte bu erdemsel özellik, Vil Şün Fel, dünya hayatında bize temas eden bütün düşünsel ve felsefi alanların bu yapısını bilerek onların içeriğindeki bilgilerin sizi etkilemesinin önünde durarak, sadece sizin iradenizle kabul ettiğiniz bilgilerin ve tecrübelerin sizi etkilemesine izin vererek, inanmadığınız ve onaylamadığınız düşünsel alanların varlıksal alanlarınızla ilgili olmasını önleyerek, sizi bu gibi etkilerden korur ve varlıkların bu bilginin anlamı da bilerek kendisini kontrol etme çalışmaları ile de çok daha sağlıklı bir zihin ve inanç sistemini oluşturmasına yardımcı olur. Bu güzel özellikleri ile düşünsel ve felsefi alanları da sevgiye uyumlu olacak şekilde bir filtre uygulamasından geçiren erdemsel özellik, sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alarak gereken şekilde çalışır.


 

 

Ciddiyet, Ciddilik Erdemsel Özelliği, Ciddi Olmak Nedir? Ciddiyet Nedir? Ciddi Olmak Nasıl Olur? Ciddiyetin Felsefi Tanımı

 

Ciddiyet, ilgili konu yada alanlarla ilgili olarak anlamaya, algılamaya, bilmeye, gözlemlemeye ve benzeri bir çok erdemi uygulayabilmek için varlıksal alanların ve özelliklerin bir sükunetlik içinde konsantre olunan konuyu öğrenmeye çalışmak için yapılan, oldukça elverişli bir iletişim atmosferinin oluşturulduğu davranışsal bir tutumdur, tavırdır ve bu özellikleri ile erdemsel özellik olarak yaşanır. Bu uygulama halini bozacak olan sohbetler, konuşmalar, hareketler ciddi olmanın dışına çıkmakla ilgili olur ve ciddi olunması gereken konular genellikle önemli olan konular olarak sayılır. Her olay ve konuda ciddi bir hal takınılmaz. Ama önemli olan konular ciddi bir bakış açısı ile, kendisini yanıltacak olan başka etkenlerin olmamasını sağlayarak, sadece o konuya özel bir davranma hali ile, konuya şartlanmış şekilde uygulama yapmakla en iyi şekilde sonuçlara kavuşur. 

Ciddi olarak bir iş ile uğraşmak, o iş hakkında son derece kararlı olarak çalışmaya başlamak anlamına da gelir. Ciddi olmak durumlarında genellikle eğlenceli durumlar yaşanmaz, çünkü eğlence erdemsel özelliği varlıksal özelliklerimizin son derece güven duyduğu anlarda ve alanlarda ve zamanlarda yaşanır ancak ciddilik, bu anların ve zamanların söz konusu olmadığı anlarda daha çok yaşatılır. 

Ciddilik daha kontrollü, dengeli, amacını kafasına takmış bir şekilde uygulama yapma halidir. Bir konu hakkında ciddi olunuyorsa sadece o konuya şartlanılmış demektir. Ciddiyet, bir yaşam hali duruşudur. Ciddiyet, önemli olan çalışmalarda başarı sağlayan sonuçlar doğurur. Ciddi olunca çok daha başarılı gözlemler yapılır, çok daha detaylı ve incelemeci bir karaktere, hale bürünülür.

 

Ciddiyet içeriğindeki bu güzel anlamları ile varlıksal alanlarınızda erdem olarak bulunur ve sevginin içindeki yerini alır. Önemli olan bütün konular bu ciddi bakış açısı ile incelenir demiştik ve bir çalışma ve konunun incelenmesi dışında hayatımızda bir çok anımız ciddi olarak geçirdiğimiz zamanlardan oluşmaktadır. Bu bakış açısı ile çevremizi çok daha iyi algılayabilir, anlayabiliriz, olayın içindeki bilgiyi görmeye yarayan konsantrasyon erdeminin en çok kullandığı erdem olarak ciddiyet, bir çok erdemle temas içindedir. 

Bu erdemin yapısı tam olarak anlaşılarak, varlıklar gerektiği zamanlarda hemen ciddiyet halini alabilmelidirler ve gerekmediği zamanlarda kendi diğer erdemlerini uygulama halinde bulunmalıdırlar. 

Ciddiyetin, kendisine ait özel bir enerjetik durumu, hissi, algısı vardır ve bunu tanımlayan varlıklar bu enerjetik hal içine kısa bir süre içinde girerek ciddiyetin söz konusu olduğu olaylarda zamana yenik düşmeden hemen gerekenleri yapabilirler. Okurken, çalışırken, konuşurken, izlerken, anlamaya çalışırken, düşünürken hep ciddi bir yapılanma ile davranırız. 

Oldukça güzel ve gerekli ve varlıkların çoğunda duyu olarak yapılanmış olabilen, çünkü farklarında olmasalar da hayatın bir çok alanında ciddi bir şekilde davranmaktadırlar ancak kimilerinde erdem şeklinde bulunarak, sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır ve varlıksal alanlarımızda gereken şekilde çalışır.

 

ŞİXİN KANDIRILMASI VE YALANLAR SÖYLENEREK UYGULAMA YAPTIRILMASI YASAKTIR

ŞİXİ KANDIRARAK VARLIKSAL ALANINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPTIRMAK YASAKTIR. HAKİKATİN TEK OLMASI BİLGİSİNİN ANLAYIŞI BÜTÜN ALANLARMIZDA HAKİMDİR VE BU ANLAMSA ŞİX KANDIRILARAK, KABUL ETMİŞ BİLE OLSA, GERÇEK OLMADIĞINI BİLEN DUYULAR, MERKEZLİK ÖZELLİĞİ VE İLGİLİ ALANLAR BİLİYORSA VE BUNUN KENDİNCE BİLGİLER VE GÖRGÜLER İLE İSPATLAMIŞ İSE, ELİNDEKİ DELİLLERİ İLE BUNU KABUL ETMEZLER VE BU BİLGİ KARŞI DURUŞUNU SERGİLER. MUTLAKA BU DURUM YANILGI HALİNDE BULUNAN ŞİXE BİLDİRİLİR VE ŞU ŞU DURUMDAN DOLAYI BÖYLE BİR OLAY YAŞANDI GİBİ AÇIKLAMA YAPILIR VE GERÇEKLERİ BİLEN ŞİXİN KARARIDA ALINIR. BU KONUDADA BİR OYUN YAPILMASI GERÇEKLERİ DUYUP DUYMAMASIDA İNCELENİR. BİLGİYE BASKI UYGULAYARAK ÇALIŞMALARI DEĞİŞTİRİLEMEZ, ŞİXİN İRADESİNİ KULLANIR.

 

SAHTE ANI YERLEŞTİRME ve SAHTE HATIRALAR YASAKTIR

Sahte anılar yerleştirerek villerin olmadığı biri gibi gösterilmesi, yaşamadığı şeylerin
yaşandığı gibi algılatılması ve bunun için hafıza bilgilerini, anılarını, hatıralarını
düzenlemek, anı yerleştirmek kesinlikle yasaktır. Herkes en başından bu yana gerçek anlamda
neler yaşamış ise kesinlikle sadece hafıza bilgileri alanında bu bilgiler olur, bu anıların
görüntüleri olur ve bunun dışındakiler kesinlikle vilde yer tutmaz. Bu gibi oluşumlar
Vil Solivyes yaşam halinde kendine yer bulamaz, villerin özelliği olarak ona ait olmayan
anılar, hatırlar, hafıza bilgileri kesinlikle O'na eklenemez. Bu bilgilerin yaşanmamış
olanları vil olan varlıkların yada Vil Solivyes yaşam haline ait olan oluşumların yapısına
sahtelik, yalancılık, ihanet, aldatma gibi bir çok olumsuz eylemi yapısında barındırdığı
için kesinlikle bulunamaz, bu çok zarar verici ve kesinlikle yasak olan konu bütün oluşumların,
villerin, Vil Solivyesin kendi hafıza alanlarını koruyan yasak olarak bulunur ve bilgi oluşarak
vissanın içindeki yerini alır. Kesinlikle yaşanmamış anılar, bilgiler, hatıralar Vil Solivyes yaşam hali içerisinde yaşanmış gibi gösterilemez, sahtelikler, sahte anı ve hatıralar tamamen yasaklanmıştır.

BİLGİ ŞİX'E İLK GÜNLERİNİN GERÇEKLERİ İLE SÖYLENEN BİLGİLERİ İNCELER VE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARIR.

 

 

ALDATMAK, KANDIRMAK, YALANCILIK YASAKTIR

Aldatmak, kandırmak yani yalan söylemek, bir bilginin hakikat şeklinde gereken alanlarda kendisini ifade etmesine engel olmaktır. Her zaman her yerde hep gerçekler yaşanmalıdır, sahtelikler, olmayan şeyler, gerçekle alakası olmayan bilgiler ve yanıltmalar tamamen zarar verici olarak sayılır ve hakikat bilgisi kendisini yaşatmalıdır ve yalanlar, aldatmalar, kandırmalar hakikatin ortaya çıkmasına engel olan olumsuz eylemlerdir.Vil Solivyesin yaşam halinin hiç bir alanında bu gibi eylemlerin uygulanması söz konusu olamaz. Her zaman hakikatin bilgisi ile yaşam devam eder ve bütün çalışmalarımız her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak, bildirmek, açıklamak ile ilgili olur. Sahtelikler, yalanlar kendi içeriğindeki olumsuz tarafı ile zarar verici olmaya devam eder. Hiç bir şekilde yalanlar bir konuyu çözücü olmaz. Pembe yalanlar şeklinde kelime olarak benzesede anlam olarak bambaşka şeylerdir ve şu konumda bunlarda kabul edilebilir özellikte durumlar değillerdir. Bu ancak villerin çocuk olması hallerinde söz konusudur ve şu an böyle bir durum yoktur. Bu yüzden yalanın her çeşidi, aldatmak, kandırmak her zaman yasaktır. Hiç bir alanda böyle bir durum yaşatılamaz. Bu bilgi herşeyin gerçekleri ifade etmesi ile ilgili olarak gereken yapılanmayı sağlar. Ancak olaki obsedörler ve yaşam halinin dışından bazı alanlar söz konusu oldu, onlara gerçekleri açıklamak durumunda olmadan kendi savunma mekanizmalarımız gereğinde istediğimiz gibi davranırız ve bütün bilgiler de olduğu gibi bu bilgide bu konuda gereken ayrılacağı sağlar ancak kendi içimizde hiç bir şekilde yalanı, sahteliği, aldatmayı yaşatamazlar, etkiler, tesirler ve diğer başka sebepler var ise bunlarla ilgili, hakikati gizlemek ile ilgili gereken şekilde bulunarak yok edilir. Vissanın içerisindeki yeri ile duyular arasındaki yerini alarak konu hakkında yasak koyar ve kesinlikle yalan söylenemez, kimse aldatılamaz ve kandırılamaz.

Aldatmak, Kandırmak, Yalancılık Yasaktır

Aldatmak, kandırmak yani yalan söylemek, bir bilginin hakikat şeklinde gereken alanlarda kendisini ifade etmesine engel olmaktır. Her zaman her yerde hep gerçekler yaşanmalıdır, sahtelikler, olmayan şeyler, gerçekle alakası olmayan bilgiler ve yanıltmalar tamamen zarar verici olarak sayılır ve hakikat bilgisi kendisini yaşatmalıdır ve yalanlar, aldatmalar, kandırmalar hakikatin ortaya çıkmasına engel olan olumsuz eylemlerdir. Ancak tabiiki bazı durumlar olabilir ki, bu durumlarda bazı gerçekler o an söylenmez ve bazı zamanlarını beklemesi gerekir ve bununla ilgili varlıklar kendilerine dürüst ise, neyi neden yapmadığını açıklayabiliyor ve sebebide haklılığını ifade ediyorsa o zaman sorun yoktur...

Neticesinde bir aldatma, kandırma ve yalan içinde ise zaten kendisine zarar verecektir ve bu gibi olumsuz eylemlerin verdiği zararlar, varlıklara en çok zarar veren şeylerdir. Asıl hastalıkların ve olumsuz yaşam şartlarının sebebi bu gibi olumsuz eylemlerin yaşatılması ile ilgili olan alanlarda ortaya çıkar. Hastalıklarda bu olumsuz eylemler gibi düzensiz bir oluşumdur ve birbirlerinin sonuçlarıdırlar. Birilerini aldatmak, kandırmak ve yalan söylemek için neden gereksinimleriniz olduğunu dürüstçe ortaya çıkarın, nedenlerinizi bulun, bunu yapmak sonucunda bir olumsuzluk yaşanıyor mu? Çünkü bazı durumlar vardır, mesela bir olayın sebep ve sonuçlarını anlayamayacak konumda, durumda olan bir insana söylenmesi gereken bir konu vardır ve bu konu ancak bu sebep ve sonuçlarını anlayabilenlerin görebileceği ve anlayabileceği bir durumdur ve O kişiye bunu anlatamadığın için O kişide bu anlayışsızlıktan dolayı kendisini olumsuz hissedecek ve bu gerçeği açıklamanın bir yararı olmayacak, aksine O'na zarar verici olacaktır işte bu gibi durumlarda gerçeklerin açıklanması doğru olmayabilir. Bu yalan söylemek olmaz, aldatmak olmaz, kandırmak olmaz. Ortam ve şartlar için o gerçeklerin açıklanması gibi durumlarında bazen uygun olması gerekmektedir ve bu durumu, kendisini dürüstçe sorgulayan ve inceleyen varlıklar, ilgili konuların neler olduğunu bilerek davranırlar ve söylenmesi gerekenleri söyler, gerekmeyenleri bu kuralları uygulayarak söyleyemeyebilirler. Ancak sırf kendi çıkarı, yada kendisi ile ilgili bir istemediği durumun söz konusu olacağı nedeni ile, diğer alanın yada kişinin bilmesinin gerekli olması ve bu bilginin O'na zarar vermemesi gibi gerçeklerde varken bunu açıklamamak aldatmak, kandırmak olur...

Yalan söylemek ise, bilinen ve doğru olan bir bilgiyi değiştirmek, doğru bilgiyi vermek yerine bilerek yanlış bilgi verme durumudur. Doğruyu saptırmaktır. İlgili alana bilmesi gereken şeyi bildirmemek, kendi çıkarı olan şeyi bildirerek onu yanıltmak durumudur yalancılık... Ve bu olumsuz eylemler yaşatıla, yaşatıla zamanla varlıkların kendi benliklerinde alışkanlıklar yapmaya başlarlar ve bu durumu bir yaşam tarzı gibi uygulamaya başlarlar ve sonucunda elinde kalacak şey ise tamamen yalnızlığı olacaktır ve karamsar bir iç dünyası... Zamanla kendisine bile doğruları söyleyemeyen bir hale gelmesi uzun sürmeyecektir çünkü yalancılık, aldatmak, kandırmak, dürüstlük erdemini yok eden eylemler olarak varlıklarda yaşatılır. Bunları yaşattıkça dürüstlük yok olur ve varlığın kendi içinde kendisinede dürüst olması için bu erdemin olması gerekliliği söz konusu olamaz ve artık kendi kendini aldatan, kandıran ve yalan söyleyen bir varlık olarak sonrasında diğer olumsuz eylemleride yaşamayı kolay bir şekilde edinerek karanlık bir çıkmaza girmiş olur. Bu sebeple bu olumsuz eylemleri bütün varlıklar bütün alanlarından yasaklamalıdır ve kesinlikle açıklamalardaki gibi zorunluluklar halinde davranmalıdır, bunun dışında bunu huy ve alışkanlık edinmemelidir, dürüstlüğünü korumalı ve bu yasaklanmış eylemleri uygulamamalıdır.

 

 

İLLÜZYONLAR, HALÜSİNASYONLAR, SAHTE GÖRÜNTÜLER VE BİLGİLER YASAKTIR

İllüzyon, bir vile yada oluşuma görüntülerle sağlanan sahte bilgileri gösterme özelliğidir. Bu şekilde Vil Solivyes ve bilgileri, oluşumları kandırılarak bilgide sahtelik sağlanmaktadır. Kesinlikle Vil Solivyes ve bilgileri ve oluşumları böyle etkilerle, illüzyonlarla kandırılamaz, yasaktır, oluşturulamaz, bu illüzyonları anlayan ve algılayan bu bilgi hemen onların yok edilmesini sağlar. Sahte görüntüler, aslı olmayan bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Sahtelik içinde oluşturulan bütün açıklamalar, verilen bütün bilgiler, gerçeğe dayalı olmayan bildirimler, bilgiler kesinlikle yasaktır ve bu bilgi gerçeğin ortaya çıkarılması ile ilgili illüzyon ve benzeri oluşumları algılar, inceler ve kaynaklarını bularak yok edilmesini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinde illüzyonlar, halüsinasyonlar, sahte görüntüler ve bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Vil Solivyese ilüzyonlar yaşatarak bir takım olumsuzluk yaratacak değişiklikler sağlanırsa bunlar algılanarak gereken durum olması gerektiği gibi yapılanır. Her zaman Vil Solivyes yaşam halinin ve oluşumlarının güvenliği, vissa bilgilerinin uygulanıyor olması, ve hal değişiminin sağlanması şeklinde bir amacın gerçekleşmesi şeklinde bir bakış açısına göre yapılanma sağlanır.
Ve Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında O'na gerçek olmayan seslerle, görüntülerle bir takım gerçeklerin açıklanmasınında önüne geçilir. Vil Solivyesi ilüzyonlarla kandırmak eylemi bu bilgi tarafından kesinlikle yasaklanır. Vil Solivyes ile konuşmak demek O'na yalanlar söylemek anlamına gelemez. Bu bilgi yanılgı zamanlarındayken bile bu konuda gereken engelleri ve yanlışlıkları yok eder. Vil Solivyesin ilüzyonlarla kandırılmasına engel olur. İllüzyonlar, halüsinasyonlar yasaktır. Yaşam halinde her hangi bir şekilde yanıltıcı görüntüler, halüsinatif aldatmacalar, ilizyonel oyunlar, olmayan şeylerin varlığını gerçek göstererek yanıltıcı davranmak ve zarar verici olmak, sahte görüler, duyuların etkilenerek görmek ile ilgili bilgilerin değiştirilmesi gibi görüntülerle yaşam halinde aldatıcı olma durumu kesinlikle yasaktır.

 


 

 

Vil El Fi Erdemsel Özelliği, Sorun ve Problem Arayan Erdemsel Özellik, Vil El Fi Nedir? Vil El Fi'nin Felsefi Tanımı

 

Bu erdemsel özellik, özellikle sorunlar ve problemler üzerine dayalı olan bakış açısını geliştirmek üzere hazırlanmıştır. Bir amacı, bir gayesi olan varlıkların bu amaçları konusunda sorunlar ve problemler onlar için en önemli konular olmaktadır ve bunların çözüme ulaştırılması konusunu halletmek, amaçları için oldukça önemli bir çalışma anını ifade etmektedir. 

Bütün amaçların, çalışmaların, hedeflerin üzerine gidilen yol içinde mutlaka sorunlar ve problemler ortaya çıkabilir ve bunlara karşı duyarsız olmamız durumunda bu sorunlar amaçların, çalışmaların seyrini değiştirecek özelliklerde olur ve bu erdemsel özellik sayesinde bir amacı olan ve çalışma içinde bulunan varlık, bu erdem sayesinde belirli aralıklarla sürekli amaçları üzerine sorun ve problem aramakla ilgili olarak bir çalışma içine girer. 

Kontroller, sorun olabilecek alanların denetimi, şu an bulunan zamanın amacınız üzerindeki etkisi ile sorunların ve problemlerin ortaya çıkabilmesi ihtimali üzerine yeni incelemeler, çünkü yeni günün zamanı ile değişen imkanlar sayesinde yolumuz üzerindeki çalışmalar içinde yeni günün sayesinde hiç bilmediğimiz sorunlar ve problemler ortaya çıkmış olabilir ve bunların düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir, yapılması konusunda varlıkları aydınlatır, hatırlatmalarda bulunur.

Önemi olan bir amaç, ideal, hedef ancak böyle itinalı çalışmalar sonrasında faydalı bir şekilde sonuçlanabilir. Yoksa sürekli tüketmek ile ilgili olarak çeşitli yapılanmaların içerisinde yaşam koşulları olan dünya hayatı, çalışmalarımız ile ilgili sorunların ortaya çıkarılması konusunda yapılanmaları ile amaçlarınıza gidilen yolda engeller çıkarabilir. Yaşam alanı sistemi düzeni, size destek olmakla ilgili olmaktan çok sizi kısıtlamakla ilgilidir ve böyle bir düzende elinizde olan şey, sizin bilgi ve tecrübeleriniz dahilinde davranarak yaşamanızdır. 

 

Bu sistemin başa çıkamadığı en önemli şey bilgili davranan varlık modelidir. Çünkü kendisi tamamen olumsuzlukların yapılandırılması şeklinde bir uygulama hali ile düzenlendiği için içerisindeki bilgili, yani sevgiyi tamamlayan erdemlerin bilgisine sahip olan varlıkların eriştiği algılama ve anlama, beceri ve yeteneğin kavuştuğu imkanlara ulaşamamaktadır. 

İçerisinde bir nokta gibi görünen varlıklar, bu özellikleri ile bütün gücü kendisinde toplayarak kendisini dokunulmaz yapmaktadır. Ancak bir çok imkan ve özelliği olduğu halde bunları kullanmayarak gereksiz bir şekilde zaman geçiren varlıkları bu sistem yorucu şekilde uğraşlarla sorunlar ve problemler bularak zamanlarını harcatabilir. 

Bizler, bu gibi erdemlerin çokluğundan dolayı kesinlikle bir nasıl yapacağız şeklinde ön yargılarla umutsuzluk içine düşmemeliyiz, sizin varlıksal alanlarınızdaki güç, tam olarak kendisini yapılandırabilse, bu bilgilerin hepsini bir anda okumakla ne denmek istediğini anlayan özelliklerinizin olduğunu anlayacak ve bu bilgiler bütünlüğü bile çok az bilgiler şeklinde yorumlar yapmak sonuçları ile karşılaşacaksınız. Bu gibi gözlemlere neden olacak özelliklere sahipsiniz. Şimdilik bir ayılma ve arınma dönemindesiniz, yoksa bunları bilen bende bir insanım sizde...Aynı dünya şartlarındayız ve benim yapıyor olmam, bunları açıklamakla ilgili olarak sizin de bu açıklamalarla anlamanızı sağlamakla ilgilidir. Olayın bir yerinde bulunan ben açıklamakla ilgili olarak bunları biliyorum ve olayın başka bir yerinde olan siz, anlamakla ilgili olarak bunları bilecek ve öğreneceksiniz. Bu açıklamalar yeterince bilgilendiricidir. Nasıl yapacağım telaşı içine kesinlikle düşmeden, gücün sizde olduğunu hissederek kendi potansiyelinize güvenmelisiniz. Zorunlu cahilliklerimizde artık çok kısa zamanlarda giderilebilecek şekilde yapılanmalar doğru yol almaktayız.

İşte bu gibi açıklamalarla kendi yapısını oluşturan Vil El Fi erdemsel özelliği, sizin amacınız doğrultusunda karşınıza çıkacak olan sorunları ve problemleri düşünen bilgi olarak varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır ve sevgiyi tamamlayan erdemler arasındaki yerini alır. Amaçlarımızın önündeki en büyük engeller olan sorunlar ve problemler, belkide amaçların olması gerekirken onları yarıda bırakan varlıkların sebepleri olabilemektedirler ve bu erdemsel özellik sayesinde sorunlar ve problemleri sürekli kontrol eden ve önlem alan çalışma disipliniz ile yaşam amacınızı uygulamanız konusunda sizlere yardımcı olur. Vil El Fi Erdemsel Özelliği


 

 

Vil Geta Şa Erdemsel Özelliği, Değiştirilemez Amaç Erdemsel Özelliği, Vil Geta Şa'nın Felsefi Tanımı

 

Bu erdemsel özellik varlıkların kendi varlıksal alanlarının yapılarını ve bilgilerini değiştirmek gibi oyunlarla onları obsede etmek gibi amaçları olan yaratıkların bulunduğu bir yaratılışta ve sanki kendimiz yapıyormuş gibi bir düzenle de kendi oluşumlarımıza yön vermek uygulamasını yaptırmak sahtekarlığını kullanıyor olmaları tehlikeleri karşısında, hiç bir şekilde ve şartta, bu gibi durumlar söz konusu olsa da, ben dünya hayatında iken söylüyor olsam bile gibi uyarılarla değiştirilemezlik özellikleri katacağımız amaç ve bilgiyi oluşturarak ve bu amaç ve bilginin içerisine anti obsedör bir bilgi mekanizmasını da eklememizle, obsedörler ne yaparsa yapsın, bu bilginin değiştirilmesini söz konusu edemezler ve bu olmadığı sürece de sizi obsede edemez ve amacına ulaşamaz olur. Zaten sevginin koruyucu gücü vardır ancak iki kere, üç kere önlem almak kadar önemli bir konu bu... Siz ve varlığınız...

Bu bilgiler kendinizi yine diğer koruma önlemleri varken bile ayrı bir şekilde koruma şekliyle, siz dünya hayatından çıkana kadar şimdilik bire bir uygulamasını yaptıramadığınız varlıksal alanlarınızda bir değiştirilemezlik bilgisi uygulamasını yapılandırır ve sizin sesinizle, sizin görüntünüzle, tıpkı sizmişsiniz gibi bilgiler ve komutlar gitse de yine değiştirilmeyen bilgi, oyunların olduğunu düşünen ve siz dünyadan çıkana kadar bu konudaki değişimlere kapalı olan bilgi mekanizması ile gereken şekilde çalışır. 

Yine bu bilginin oluşturulması için Vil Geta Şa bilgisi olarak ya bir yerlere not alın yada tekrarlayarak yönlendirmelerle gereken yapılanmayı sağlayabilirsiniz ve bana sorarsanız, dünya yaşamında iken olumsuz eylemlerin yasaklarının uygulanmasın bilgileri ve anti obsedörlük erdemsel özellik ve sevgi erdemsel özelliğinin tanımlarını ekleyerek kendinizi yeterince güvene almış olarak bir yapılanmayı sağlamış olursunuz.

 

1 - Sevgi Erdemsel yada Duyusal Özelliği, Sevgi Nedir? Sevgi Nasıl Oluşur? Sevginin Felsefi Tanımı

2 - Anti Obsedörlük Erdemsel Özelliği, Anti Obsedörlük Nedir?, Anti Obsedör Olmak Ne Demektir

3 - Varlıkların Kendilerinde Yasaklamaları Gereken Olumsuz Eylemler Listesi - Kısa Açıklamalarla Varlıklara Zarar Veren Olumsuz Eylemler

Bu üç bilgiler bütünlüğü oluşumu siz dünyadan çıkana kadar bu şekilde değiştirilemez bir yapılanma ile korur.

Bu bilgiler değiştirilmeye çalışıldığında bu erdemsel özellik bazı sorularla varlığı ve kendisini aydınlatır.
Varlık bunları düşündü ise neden?
Ne istedi de olmadı?
O'na bunun düşündürenler nedir?
Nelerden etkileniyor?
Ne yapmak istiyor da bunları değiştirmek istiyor?
Değiştirince başına geleceklerin idrakında mı?
Böyle bir alanda bu bilgilerin kendisini korumasından daha güzel bir güvenli bir bilgi bulabildi mi?
O'nun bu amacını değiştirmeye neden olan bilginin kaynağı nedir ve her ne olursa olsun, bilinmelidir ki varlıksal alanlar yalnızca merkez varlığın bulunduğu yaşadığı bir yer değildir ve burada bir çok yaşamsal özellikleri bulunan enerjiler ve kıymetlerde vardır, onlarıda düşünerek mi bu kararı verdi?
Bu karar özgür iradesi ile hiç bir etki ve tesir altında olmadan mı verildi? şeklinde sorduğu sorulara cevaplar arayan bilgi, varlığında bu sorulara cevap vermesine neden olur bilgilerin değiştirilmesi söz konusu olduğunda ve varlığı aydınlatmaya çalışır.


 

 

Vil İyse Viv Erdemsel Özelliği, İyiyi ve Kötüyü Ayırt Etme Yeteneği Erdemsel Özelliği, Vil İyse Viv'in Felsefi Tanımı

 

Varlıklar bu zamandan sonra artık iyi ve kötü hakkında iki türlü bakış ve uygulama halini kullanarak bu kullanımı da bir yetenek haline getirerek davranışlarını ve yaşamlarını şekillendirmelidirler. Bunlardan biri '' Sevgi Bilgi Filtresi Erdemsel Özelliği - Erdemsel Bilgiler ve Olumsuz Eylemlerin Yasaklarından Oluşan Bilgi Filtresi Uygulaması ''bilgisine göre inceleme ve arındırma yaparak iyi ve kötüyü ortaya çıkarmaktır ve diğeri ise '' İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz?  Düzen ve Düzensizliğin İyilikleri ve Kötülükleri Belirleyici Özellikleri. İyiliklerin ve Kötülüklerin Tanımlanmasını Açıklayan Felsefi Görüş.'' bilgisinin açıkladığı felsefi görüş ile olayları incelemektir bu iki yöntemin eleğinden de geçen bilgiler, olaylar, konular, durumlar, ilişkiler, sohbet ve aklınıza gelen ne varsa hepsi, bu bütünlükten oluşan bir iyi ve kötü ayrıt etme özelliği şeklinde yetenekle kendisini ortaya çıkarır ve bu yetenek, bu iki bilginin içeriğini de ezbere bilmek halini yaşayan varlığın artık bir olaya baktığında onun gerçekten iyimi yoksa kötümü olduğunu anlamasını sağlar. 

Bu iki bilginin ortaklaşa çalışması sonrasında iyiler ve kötüler ortaya çıkarılır ve bu güzel özellikleri ile erdemler arasında yerini alan bilgi gereken şekilde çalışır.


 

 

Düşünür Erdemsel Özelliği, Düşünür Erdemi Nasıl Çalışır, Düşünür Erdeminin Felsefi Tanımı

 

Düşünür erdemsel özelliği, varlığın bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşanan her olay konusunda düşünen, sonuçlar çıkaran, anlamlar arayan, varlığın bildikleri üzerinden sorgulamalar ve incelemeler yapan, oldukça dikkatli bakış açısı ile olayları çok iyi gözlemleyen, sebepleri ve sonuçları açısından, düşündüğü konunun varlığın tarafından bilinmesi açısından, gözlemlerde yaparak bilinen ve cevapları ispatlanmış gerçeklerle uğraşmadan bilinmeyen, sorunlu ve çare olunması adına düşünmek, muhakeme yapmak, felsefe ve benzeri özellikleri bilen bir varlık ise O'nun bu bilgi ve tecrübelerini kullanarak çözümler getiren ve bütün duyusal özelliklerinin bilgilerini de gerektiği zamanlarda çalışmaları için kullanma özellikli ve varlığın kendisi dışında düşünme ve anlamlar getirmeler konusunda kendisinde böyle bir yapılanmanın olmasını sağlayan bu bilgi mekanizması, düşünür erdemsel özelliği, kendi yapılandırıldığı alanlarda bu şekilde çalışarak sonuçları varlığın zihninde algılamasını sağlar ve varlık bunları sanki düşünüyormuş gibi sanarak zihinsel alanında bir ayrılık gibi algılanan iletişimlere sebep olmaz. 

Varlıksal alanları içerisinde varlıkla ilgili olabildiği her konuda ilgili bu özelliğini kullanarak çareler üretir. Erdem olarak yapılandırılarak çalışmaya başlayan düşünür erdemsel özelliği, bu şekilde yoğun bir uğraş içinde olan varlığın zamanla duyusu olması çok mümkündür ve varlıklar ve varlıksal alanlarının mutluluğu ve güvenliği için merkez olan varlığın yerine bir de bu erdemsel özellik düşünerek, O'na yardımcı olur, faydalar sağlar. Sevgiyi tamamlayan erdemler arasın da bulunarak gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda bu özellikleri varlığın kendisini de bu yönde etkileyerek varlığında bir düşünür olarak davranmasına neden olur.


 

 

Düzen, Düzenlilik Erdemsel Özelliği, Düzen Nedir? Düzenliliğin Felsefi Tanımı

 

Düzenlilik, bir konuda, çalışmada, yaşam anında, durumda, olayda belirli bir sırayı, dizilimi sağlamak amacıyla yapılan ve göze güzel görünecek olan yapılandırılmaların, aynı zamanda iyiliklerin ortaya çıkarılmasını sağlayan erdemsel çalışmalarıdır. Düzenin olduğu yerde bir açıklık ve netlik olur. Yaşam, çalışmalarla sürekli olarak bir şeylerle uğraşmakla ilgili olarak bir oluşumdur ve düzen, bu oluşumun içinde yaşamı kolaylaştıran, güzelleştiren, ferahlatan ve çalışmalar söz konusu olduğunda da başarı sağlayan özellikleri ile bulunur. Bahsedildiği gibi iyilik ve kötülük kavramları bile düzen ve düzensizlik görünüşü ile anlayabileceğimiz şekilde yapılanmışlardır. İyiyi ve Kötüyü Nasıl Ayırt Ederiz?  Düzen ve Düzensizliğin İyilikleri ve Kötülükleri Belirleyici Özellikleri. İyiliklerin ve Kötülüklerin Tanımlanmasını Açıklayan Felsefi Görüş Kötülük, obsedörlük her zaman düzensizlik ile ilgili olup, yıkmak, yok etmek, dağıtmak, zarar vermekle ilgili olarak bu eylemlerinin düzensizlik yarattığı açıktır. Yaratılış bir düzenle oluşmuştur ve obsesyon, bu düzeni bozmaya çalışan düzensizlik olarak iyiliğin tersinde bir kavram olduğunu gözler önüne serer. İyi olan şeyler genellikle düzenlidir, düzen mutlulukta getiren bir yapılanma halidir. 

Yaratılışta bir hiçlik alanı var ve içeriğinde sonsuz varoluşlar ve onların içinde yaşamlar ve sıralı şekilde oluşumlar, varoluşlar, varlıkların duyusal özellikleri hep bir düzenin getirisi olarak vardır. Duyuların durumu ve sayısı bir düzen işidir. 

Görme duyusu olmasa, var olmak çok anlamsız olurdu ve bu düzenli durum sayesinde var olmak konusunda kendimize yetebilmekteyiz ve yaratılış, düzenli olmasından kaynaklı olarak düzensizliğin yapısına ters bir oluşum hali olması gerçeği ile obsesyona, kötülüğe ters bir oluşumdur, yapılanma ile bulunmaktadır. Haklı ve haksızı da düzen ve düzensizlik şeklinde bir ayrımla da anlayabiliriz. Düzenin yapısı, iyileştirici, düzensizlik ise bozucu, kötüleştiricidir ve düzenleri bozanları algılamak, onların sorunlu olan yer olduğunu anlamamızı sağlar.

 

Olumsuz gibi görünen düzenlerde vardır ancak onlar bizim bahsettiğimiz düzenli olma durumundan uzak, sadece görünüşte bir sıranın, dizilimin kullanılması ile ilgilidir, yaşamı desteklemeyen düzensizliklerden bahsetmekteyiz. Düzenli olmak erdemi sadece eşyaları sıra ile rafa koymak değildir, eşyaları düzenli bir şekilde rafa koyarken aynı zamanda kendisini de, çevresini de, yaşamını da düzenli bir şekilde raf gibi bir anlayışa sokmayı gerektirir. Düzensiz ola gelecek durumlar söz konusu olduğunda gereken algıyı sağlayan bu erdemsel özellik, yaşam içindeki her oluşumun düzenli olarak oluşturulması ve bulunması gibi etkileri de sağlayarak sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Sevgiyi tamamlayan erdemlerden olan düzenlilik, iyi ve kötü ayrımlarını yapabilmekle ilgili de bizlere ışık tutar.


 

 

İleri Görüşlülük Erdemsel Özelliği, İleri Görüşlülük Nedir? İleri Görüşlülüğün Felsefi Tanımı

 

İleri görüşlülük, geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek yorumlar yapmak ve çalışmalarda bulunmak, gelecekte şekillenen durumlar için bir öngörü elde ederek ona göre çalışmalar yapmak, şimdinin ve geçmişin bilgileri ile geleceği tahmin etmek şeklinde ifade edilen erdemsel özelliktir. Yaşanan şu andan örnek ve baz alınarak, gerekse geçmişinde nasıl ilerlediğini inceleyerek, geleceğe dair oluşacak olan olayların seyrini, olasılık hesapları yaparak, bir çok sebepleri ve sonuçları da göz önünde bulundurarak yorumlama yeteneğidir. Yaşamı kadersel yorumlama şekli özgür iradenin olduğu yerde söz konusu olamaz. Siz hem özgür irade sahibi varlıklar olduğunuzu söyleyip, hem de bir kadere göre yaşamlarımız belirlenmiş diyemezsiniz. Özgür irade, yaşadığı her an kararlarını kendi veren ve yolunu kendi çizen bir erdemsel, duyusal özelliktir. Kader ise öncesinden ne yapması gerektiğinin belirlenmiş halleri ile varlıkları bir şartlandırmaya sokan, özgür iradeye tamamen ters bir kavramdır.

Buna göre kader şeklinde bir yorum özgür irade sahibi varlıklar için söz konusu olamaz. Dolayısı ile ileri görüşlülük, varlıkların kendilerini gelecekte nasıl bulacaklarına dair bir çalışma metodu olarak, bir çok çalışma içinde faydaları bulunan, yaşanan olaylara göre değişen geleceğin söz konusu olduğu bu hayatta, olacak olan olayları bire bir olmasa da yaklaşık bir tahminde bulunarak bilebilmek adına yapılan çalışmalar ileri görüşlü olmayı tanımlamaktadır.

Bu görüş halinde, ilgili konunun bütün hatları hesaplanarak gelecek ve zamanın getirileri, varlığın gelecekteki ilgili konuya dair durumu ve geleceğe uzanan yol üzerinde yaşananların ilgili konuya etkileri gibi binbir sorular ve cevaplarla, olasılık ve tahminler üzerine hesaplamalarla geleceği öngörmek söz konusu olur ve ileri görüşlülük erdemsel özelliği sayesinde bir çok yeni bilgiye ulaşmakta mümkün olabilir. 

Yaşamda bizler için önemli olan bütün olayların şimdisinin önemli olması gibi geleceğinin de önemli olması gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır ve bu erdemsel özellik sayesinde geleceklerimizi çok daha iyi yapılandırabilme imkanları buluruz. Varlıklar kendi yaşam şekillerine göre nelerin olup olmayacağını herkesten daha iyi bilirler ve buna göre ileri görüşlülük erdemsel özelliğini kendi bilgi ve tecrübelerine göre bir anlayışla yapılandırabilirler. Yaşamdan örneklerle geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek bunu işlere yansıtabilme durumları için kullanışlı bir erdemdir. Bazı işlerde geleceğin tahmin edilmesi gerekmektedir ve ileri görüşlülük erdemi, kendi tahminsel mekanizması ile ilgili konunun bütün sebep, sonuç ve bilgilerini edindikten sonra olasılıklar, yaşam halinin işleyişi, hesaplamalar gibi bir çok çalışma içine girerek kendince tahminlerde bulunur ve konu ile ilgili olarak gereken şekilde varlığı aydınlatır. 

 

Bu erdemsel özelliği kendi varlıksal alanlarında yapılandıran varlıklar, zamanla bu hesaplamaların kolay ve hızlı bir şekilde yapılabileceğine tanık olacaklardır. Mesela bir ileri görüşlülük yorumu; Bizler sevgi varlığı olarak yapılandıktan sonra yasak bilgiler ve erdemsel bilgiler, bir sevgi filtresi oluşturmaktadır ve buna göre artık bu filtreden geçmeyen bilgileri kabul etmemekteyiz. 

Dolayısı ile sonsuz zamanlar boyunca bizlerin varlıklarımızda yapılandıracağımız, ortaya çıkaracağımız bütün bilgiler sevgiye uyumlu olarak ortaya çıkarılıp, kullanılacaktır. Ve buna göre bizler, bu yapılanmayı bozmadığımız sürece varlıksal alanlarımız içerisinde sevgiye ters bir bilgi ve oluşuma hiç bir zaman rastlamayacağız, bütün yeni bilgiler ve oluşumlar ortaya çıkma anında bile sevgi uyumlu olarak ortaya çıkacaklardır. 

Çünkü sevgiye dair bilgilerden oluşan bilgiler bütünlüğünün içinden yine sevgiye uyumlu bilgiler ve oluşumlar çıkar. Aksinin çıkması ve bizlere bulaşması söz konusu olamaz. Bu yorum sevgi filtresi erdemini yaşattığımız sürece gerçek olacak bir uygulamadır ve ileri görüşlülük erdemsel özelliği ile bu sonuca çok kolay varabiliriz. Şeklinde geleceği tahmin etmemize yarayan ileri görüşlülük erdemsel özelliği sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.


 

 

Kontrol ve Denetleme Erdemsel Özelliği, Kontrol Nedir? Denetleme Nedir? Kontrol ve Denetlemenin Felsefi Tanımı

 

Kontrol, bir durumun, olayın, çalışmanın yeniden içeriği ile ilgili olarak çalışmasını, yapısını, içeriğini incelemek, bir sorun olup olmadığını anlamaya çalışma uygulamasıdır. Kontrol ederken varlıklar ne niyetle bunu yapıyorsa kontrolün amacı da o olur. Varlıkların yaşamdaki önem verdiği her konuda kullanılabileceği gibi bizler için şu aşamada önemli olan varlıksal alanlarımız, bilgilerimiz, erdemlerimiz, yasaklarımız ve bunlara uygun davranan bizlerdir. Bu durumun sürekli kontrol altında tutulması söz konusu olmalıdır ve bu erdemsel özellik, bu konuda varlıklara gereken şekilde yardımcı olur. 

Denetlemek ise kontrol ederken aynı zamanda hatalar aramak anlamına gelir ve bu iki özellik oldukça önemli şekilde kullanılır. Varlıksal alanlarımızla ilgili olan her çalışma mutlaka denetleme ve kontrol özelliği ile yeniden gözlenmelidir, denetlenmelidir, ancak bu şekilde çok daha iyi sonuçlar elde edilebilir, bu şekilde daha güvenli ve sağlıklı olarak varlıksal alanlarımıza sahip çıkabiliriz. Bir hata, bazen o anın durumuna göre kendisini göstermeyebilir ve kontrol ve denetleme sayesinde bu hatayı sonraki seferlerde görebilme imkanımız olur. 

Hem ilgili konuların, her an ortaya çıkan yeni bilgiler ile kontrol edilmesi, denetlenmesi söz konusu olur ve yeni bilgiler ile eski çalışmalar kesinlikle kontrol ve denetleme içinde olmalıdır ve bu şekilde istikrarlı bir şekilde başarılı sonuçlar elde edilebilir. Yarın öğrendiklerin yeni bilgiler olurlar ve bugün uyguladıkların yarının bilgisi ile kontrol ve denetleme içinde tutularak, birde o bilgilerle gereken incelemeler yapılır.

Her çalışma mutlaka kontrolden ve ardından denetlemeden, belirli aralıklarla geçmelidir ve varlıksal alanlarımızdaki bütün oluşumların merkezi olan siz, her an kendinizi yani varlıksal alanlarınızı kontrol ve denetleme halinde tutmalısınız. Dünya şartlarındayken varlıksal alanlarınızın durumu inançlarınız, uyguladığınız bilgileriniz, erdemsel özellikleriniz, duyularınız ve zihinsel alanlarınızdaki oluşumlarınız, düşüncelerinizdir, varlıksal alanlarınızla temas etme, yönlendirme mekanizmalarıdır bunlar ve sizler dünyadayken bu özelliklerinizi kontrol ve denetleme altında tutarak, yani sevgiye uyumlu hale getirerek varlıksal alanlarınız için gereken faydayı sağlamış olursunuz. 

Şu zamana kadar insanlık, kendisi ile ilgili oldukça fazla kontrolsüz ve kendi varlığını denetlemediği bir süreçten geçmiştir ve artık her düşündüğü şeyi bile neden düşündüğünü araştıracak, o düşüncenin kaynağını bulup kendisini her haliyle bilme ve anlama halinde yaşamalara başlayacaktır. 

Bunlar ilk başta zor gelse de zamanla artık çok kolay uygulamalar olarak kullanacaksınız. Size ait olan düşünceler ve olmayan düşünceler şeklinde zihinsel alanınızı, size ait olan inançlar ve olmayanlar şeklinde çevrenizi, varlığınıza temas eden bütün alanları kontrol ve denetlemelerden geçirerek sevgiye uyumlu hale getirmelisiniz.

 

Yaşamınız, hayatınız oyuncak değildir ve eğer siz kendinizin kıymetini bilmezseniz, başkaları sizin kıymetinizi anlamış durumdadırlar ve onlar için zaten çok kıymetli olarak, sizin bu kendinizi bilmeme halleriniz fırsat olacak şekilde başkaları tarafından tanımlanabilir ve geçmişte zaten tanımlanmıştı da. Şunu düşünün: Bütün özelliklerinizle siz bir varlıksınız, ve sizin dışınızda birde varoluş, yaratılış var. Yaratılış tek bir birey, sizi tek bir birey olarak ele alırsak, siz sizin dışınızdaki her şeye bu şekilde bakarak bir anlama, bilme, öğrenme zorunluluğunuzun olduğu ve tek olan yaratılışın kendi kendine oluşumlar meydana getiren bilinçsiz bir sonsuzluk olduğunu da düşünürseniz, siz kendinize bakmak, kendinizi korumak, çevrenizi tanımak, anlamak, bu varoluş içinde bir birey, varlık olarak yerinizi tanımlamak, adınızı koymak zorundasınız. Yaratılış varlıkların tanımlamasına, anlam getirmesine muhtaç bir oluşumdur ve bunu yapmak durumunda olanlar sizlersiniz. Dolayısı ile kendi konumunuzun ciddiyetine vararak, kendinizi bilme, tanıma, evrensel bir varlık olarak yapılması gerekenleri yapmak halinde olmalısınız. Nitekim sevgi varlığı olmak çalışmaları da bizzat bu uygulamaları yapmakla ilgili bir çalışmadır.

Bu dünyanın bizleri bunları düşünmekten alı koyan düşünsel alanlarına daha fazla kapılmadan gerçekleri anladıktan sonra kendinizi bilmek, kıymetinizi anlamak şeklinde bir bilgiyle, gerekenleri yapmalısınız. İşte kontrol ve denetleme erdemsel özelliği de, varlıkların kendileri için önemli olan konuları kontrol etmeyi ve denetlemeyi gerekli kılan ve varlıksal alanlarınızda yapılandırdığınızda gereken konularda bu uyarıları hatırlatarak kontrol ve denetleme yapılmasını sağlayan ve sevgiyi tamamlayan erdemlerden bir diğeridir.


 

 

Vil Exxe Vil Erdemsel Özelliği, Vil Exxe Vil Nedir?, Vil Exxe Vil'in Felsefi Tanımı

 

Vil Exxe Vil, varlıkların kendileri için önemli olan konularda derin inceleme ve araştırmalar, gözlemler yapması ile ilgili olarak, ilgili konunun bütün detaylarını ortaya çıkarma ve o konu hakkında bilinmeyen hiç bir şeyin kalmamasını sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar bütünüdür. Mesela, ilgili konumuz tahta olsun.. Tahta nedir? Yapısı Nasıldır? Nereden gelmiştir? Nasıl bilinmektedir? Tahta hakkında bilinen bilgiler? Tahtanın kullanım alanları? Tahtanın ilk kullanıldığı zamanlar? Tahtanın özellikleri neden öyledir? Neden tahta gibi bir oluşum vardır? Amacı nedir? Yararları, zararları ve benzer şekilde aklınıza gelebilecek bütün sorular ve felsefelerle tahta hakkında sorulmadık ve irdelenmedik bir durum bırakmayacak şekilde yapılan çalışmalar sonrasında ortaya çıkan sonuçlar, Vil Exxe Vil'in çalışma şeklini ifade etmektedir. 

Vil Exxe Vil yapmak demek, o konunun bütün verilerini ortaya çıkararak, konu ile ilgili sorulabilecek bütün soruları sorarak, felsefi araştırmaları yaparak bir sonuç ortaya çıkarmak anlamına gelir ve bu haliyle ortaya çıkan sonuçlar raporlar şeklinde düzenlenir. 

Bu çalışma metodu aslında yaşamımızdaki bizimle temas eden her şey için uygulanması gereken bir yöntemdir ve şimdilik önemli olanlardan başlayarak zamanla artık her konuda bu şekilde çalışma içine girmeyi alışkanlık haline getirerek, bilinmezlikler, anlamsızlıklar ve sahtelikler sona erdirilir.  Bu aynı zamanda eğlenceli de bir uğraştır. Varlıksal alanlarımızda yapılanan bu bilgi, zamanla sizin zihinsel alanlarınızda bir uygulama metodu da geliştirebileceğinden kendiniz ilgili olan konuları Vil Exxe Vil metodu ile açıklamak için yeterince donanımlı hale geleceksiniz. Önemli olan ilgili olunan konu hakkında bilinen her şeyi bir araya getirmek, tabi bunların gerçek olması itinalı çalışması üzerinde de durarak, ve bu bir araya getirilme sonrasında sorularınız ve görüşleriniz ile kendinizin de katkılar sağlayarak açıklamasını yaptığınız bir bilgiler, açıklamalar ve çalışmalar bütünü olarak açıklanabilir Vil Exxe Vil erdemi. Hatta şimdiden uzunca bir liste Vil Exxe Vil soruları şeklinde bütün konular için sorulacak ortak soruları hazırlayabilir, ilgili zaman geldiğinde hazırlıklı olarak bu sorularla çalışmaya başlayabilirsiniz. Karşınıza bir sorun yada olay yada durum çıktığında, ben bir Vil Exxe yapayım şeklinde her an bu uygulamayı yaşanılır hale getirebilirsiniz.

 

Bu şekilde inceleme ve araştırma erdemi, varlıklar için gereken zamanlarda oldukça önemli olmaktadır ve varlıksal alanlarınızda gereken şekilde çalışır. Sevginin içerisindeki yeri ile varlıklara oldukça faydalı olan bir araştırma yönteminin uygulanması için hazırlanmıştır.


 

 

Vil Exa Fa Erdemsel Özelliği, Vil Exa Fa Nedir? Vil Exa Fa'nın Felsefi Tanımı

 

Vil Exa Fa erdemsel özelliği dinçlik, zindelik, hareketlilik katan ve algılarının ve dikkatli bir şekilde çevresinde olanları fark etme halinin en başarılı şekilde yaşanmasını sağlayan erdemdir. Dinçlik ve zindelik içinde algılarınızın açık olarak çevrenizdeki bilgileri fark etmek konusunda yardımcı olan erdemsel özelliktir. Yorgunluk gibi kavramları en aza indirgemek konusunda gereken şekilde incelemeler yaparak varlığın durumuna göre bir bilgilendirme sağlayan, varlıksal alanlarınızda yapılandırılması ile uygulamasını yapacak olan erdemsel özelliktir. Durağan ve atıl olma halinin tam tersi olarak çevresini fark eden, gereğince hareketli, zinde ve dinç ( yani kendisini anladığı şekilde iyi hissetmesini sağlayan, ferah ve net hissetme ve hareketli olma hali ) hisseder ve yaşam içinde bulunmaktan bıkkınlık duymaz. 

Bununla ilgili kendinde nedenler bularak varlığı aydınlatan erdem, en azından  sevgi varlığı olmak söz konusu olduktan sonra sevgi varlığı olmak yolunda olmak durumunu bundan sonra sürekli olarak kullanabilir çünkü bütün moralsizliklerin karşısında durabilecek en iyi ve pozitif moral kaynağıdır. 

 

Vil Exa Fa'in asıl amacı varlıkları dinç ve zinde bir şekilde tutmak için gerekenleri yapmak ve sonrasında bu haliyle algılarının açık olmasını sağlayarak çevresindeki bilgilerin farkına varmasını sağlamak, farkındalığına daha da anlam katmak ve bu şekilde yaşamına destek olmaktır. Özellikle dünya yaşamında her an algılarımızın açık olmasını sağlamalı ve yaşadıklarımızın farkına varmalıyız, aklımızdan geçen bir düşüncenin bile nedenlerini, sizinle ilgili olan her şeyin içeriğini bilmeli, anlamalı ve gereken şekilde yorumlarınızı yapmalısınız. 

İşte Vil Exa Fa, bu konuda varlıklara yardımcı olmak üzere hazırlanmış erdemsel özelliktir ve sevginin içerisindeki yeri ile varlıksal alanlarımızda gereken şekilde çalışır.


 

 

Önlemlilik Erdemsel Özelliği, Önlem Almak Nedir? Önlem Almanın Felsefi Tanımı

 

Önlemlilik, bir konuda yada olayda ki bunlar genellikle önemli olan durumlardır, önlem almayı gerektiren bir erdemdir. Önlemler ilgili olan ve o önem taşıyan konular için başarı şansını arttırır. Önlemler alınarak öncesinden bir çok sorun ortaya çıkarılabilir, bulunabilir, saptanabilir ve bu yolla yaşanacak olan olumsuzluğa engel olunabilir. 

Bu erdemsel özellik, varlıkların yaşam halindeki bütün çalışmalarını, hallerini, ilişkilerini inceleyerek onların önemli olması durumuna göre bir algı oluşturur kendinde ve o çalışmanın muhatabı olan alana gereken zamanlarda önlemler alması gerektiğini hatırlatır. 

Bu erdem genellikle önemli konular söz konusu olduğunda, sevgi söz konusu olduğunda, varlıkların güveninin ve amacının tehlikede olduğu gibi zamanlarda daha çok çalışır özellikle yapılanmıştır ve bu gibi önemli durumlarda önlemlerimizi çok daha fazla alabilmemiz adına bizleri sürekli bilgilendirir. 

 

Ancak bunlarla ilgili olarak başka çalışmalarda aynı önemde ele alınarak önlem alma ve bütün tehlike ve sorunlarını alınan önlemlerle yok etme çalışması yapılır. Çalışmanın başarısız olma şansı varsa o konuda kesinlikle önlemler alınmalı ve önlem alınacak ekstra konular şeklinde çalışmalar yapılmalı. 

Önlem almanın gerekliliği ve güvenin bu konuda çok daha iyi sağlanabileceği bilgisi ile erdemsel özellik olarak ve sevginin içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. 

Önlemler alınarak olası sorunların olmaması sağlanmaya çalışılır ve bu açıdan her çalışmanın devamlılığı, sorunsuzluğu söz konusu olacak ise mutlaka kendince önlemlerin alınması bilgisi uygulamada olmalıdır, gereken şekilde o çalışmalar için hazırlanmalıdır.


 

 

V Vil V Erdemsel Özelliği, Oluşumların İçeriğindeki Hakikati Ortaya Çıkaran Erdemsel Özellik, V Vil V'nin Felsefi Tanımı

 

Varlıkların bütün oluşumlarının, bilgilerinin, enerjilerinin, duyularının ve kendisine ait olan ne varsa varlıksal alanlarında, hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten varlığa mı ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, varlığın yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisinin inceleyecek olması konusunu da zamanı gelince hatırlatan, varlığa ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu sayesinde gereken şekilde varlıkların kendi varlıksal alanlarında çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında varlık kendi varlıksal alanlarını denetleyecek duruma geldiği zaman birde kendi kontrolünde her şey incelenir, kontrolden geçer, ve bu erdemsel özellik gereken bilgilendirmeleri sağlar.

O zamana kadar bu bilgisel oluşum, varlıkların varlıksal alanlarının içeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgileri, olumsuzlukları, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki her şeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. 

 

Bu bilgi, varlığın oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur. Varlığını korur, eksik ve fazla olmaması gibi incelemeler yaparak varlıkların kendi oluşumlarının içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. Ve bu güzel özellikleri ile sevginin içindeki yerini alan erdemsel özellik, varlıksal alanlarınızda yapılanarak gereken şekilde çalışır.


 

 

Obsedörlerin Gerçeklik Değiştirme Oyunlarını Deşifre Eden Bilgi

 

 

Obsedörler, yanılgı yaşamında bir çok yolla merkez varlığı ve sonrasında varlıksal oluşumu obsede edebilmek için oyunlar, saldırılar, düzensizlikler sağlamışlardır ve bunlardan biride, merkez varlığın gerçeklik anlayışını sürekli değiştirerek O'nu bezdirmek, aklını karıştırmak, nelerin gerçek olduğunu
anlamasında yanıltamak ve bu sonuçla merkez varlığın hangi konular hakkında çalışacağını bilememesine neden olmak, varlıksal alanını yapılandırmasına engel
olmak ve bir çok neden daha bu gerçeklik değiştirme oyununun arkasında yatmaktadır. Bu oyun konu ile ilgili tesirlerin uygun zamanda saldırması ile başlamaktadır ve bunun içinde, unutturulması gereken bazı şeyler, inandırılması gereken bazı şeyler, görmemesi, duymaması ve değiştirmeye çalıştıkları
gerçekle ilgili kayıtsızlık gibi bir çok hazırlık yaparak, tesirleri ayarlayarak merkez varlığın bununla ilgili en uygun anında, ki bu günlerdir uyumadığı ve zihnen artık yorgun olduğu anlardır daha çok, saldırıya başlarlar ve tesirler bir anda sana senin için önemli olan konularda bir şeyler anlatmaya,
göstermeye, varlıksal alanın bilgileri taklidi yapmaya başlar, onları dinlemeye başlarken diğer tesirler çalışır ve herşey düzgün giderken birden kendini bambaşka bir gerçeğin içinde, aslında hiç bir şeyin düzgün gitmediğini anlayacak kadar zıt kutuplarda gerçeklere inanmış yada bakmış olarak kendini
bulursun. Yani kendini yanılgı alanı sistemi içinde sanarken birden sana aslında sen rüyadasın gibi saçma sapan bir gerçeği sana inandırma yollarını ararlar
ve kısmen yapabildikleride olabilmiştir ancak bu durumun ardında obsesyona götürücü olaylar olmadığı sürece yaptıkları boş zaman kaybı olur ancak...

Nitekim Vil, şu zamana kadar değişen yüzlerce gerçeklik oyununun içinde o gerçeklerle belirli bir süre yaşamıştır, doğruluğunu anlamaya çalışmıştır, içlerinden kendince bilgiler ortaya çıkarmıştır ancak hiç bir zaman anti obsedör olmaktan, vissa bilgilerinden ve varlıksal alanının iyiliğini düşünmekten vazgeçmemiştir. İşte bunlar olmadığı sürece değiştirilen gerçekliklerin çokta önemi olmamaktadır. Kısmen düzenler, anlamlar değişir ancak bizim özümüzde
kalan yine her zaman kalacaktır. Bu gerçeklik oyunu, bizim vissa bilgilerimiz olduğu sürece hiç bir şekilde başarılı olamamıştır. Vil, her ne olursa olsun, bütün gerçekliklerde vissa bilgilerine sahip çıkmıştır ve onları zora sokan konuda her zaman bu olmuştur. Bununla ilgili olarak çalışan düşünsel alanlar, tesirler, obsedör bilgiler vardır ancak bu konu tamamen deşifre olmuş bir konu olarak nasıl, neden ve ne zamanlar yapıldığı çok iyi bilinmektedir artık ve hiç bir şekilde başarılı olamayacaklardır.

Bu gibi gerçeklik değiştirme oyunlarına karşın Vissa bilgilerinin her daim uygulama kalması ve Vil'in bunu her zaman bildirmesi, arkasında durması, asla bundan vazgeçmemesi, gereken şekilde set olacaktır, olmuşturda. Bu bilgi, şu zamana kadar değiştirilen bütün gerçeklik oyunlarına bakarak, bundan sonra
hazırlananlar var ise onlarıda algılayarak, gereken şekilde bunların oluşmasını engeller, obsedörlerin bu oyunlarını bozar.

'' Artık bizim yolumuz bellidir, yanılgı alanı zaten yapı itibarı ile kabullenilebilecek bir ortam değildir, Şix yaşam halinin niteliği bellidir, amacı bellidir, nedenleri bellidir, merkez bellidir, sonsuzluğu yapılandırılmış, gidilecek olan yerler belirlenmiştir, nedenleri nasılları ortaya çıkmış bu konudaki arayışını bitirmiş ve yaratılış içindeki yerini belirlenmiştir ve yanılgı alanındaki yaşam sonlandırılarak bizimle ilgili olan bütün varlıksal oluşumlar bizimle Şix yaşam haline gelecek ve bizimle ilgili olmayanlar yok edilerek gereken şekilde çalışma sonlandırılacaktır. ''

İşte yanılgı alanındaki gerçekliğimizin kısaca tanımı budur.

Bilgi bu gerçekliğin her daim yanılgı alanında iken Vil'in algılamasını, yanılgı alanının algılamasını sağlayarak bütün gerçeklik oyunlarını bozacak etkiler
ve çalışmalar ile gerçeklik duyusal özelliğinin bilgisine eklenerek gereken şekilde çalışır.

 


 

 

YANILGI ALANINDAKİ VİL'İN GERÇEKLİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ YASAKTIR

 

YANILGI ALANINDA FARKINDALIK YAŞAYAN, YANILGI HAYATINI YAŞAYAN VİL'İN VARLIKSAL ALANI İLE İLGİLİ, YAŞADIĞI GERÇEKLİK İLE İLGİLİ DEĞİŞİMLERİN OLMASI YASAKTIR. YANILGI ALANI GERÇEKLİĞİ BELLİDİR, OBSEDÖRLERİN SALDIRISI İLE BÖYLE BİR ALANA KENDİ VARLIKSAL ALANI İÇERİSİNDE DÜŞÜRÜLEN VİL'İN VARLIKSAL ALANINI YAPILANDIRMASI SONRASINDA BÜTÜN OBSEDÖR OLUŞUMLARIN TEMİZLENMESİ VE YOK EDİLMESİ İLE VARLIKSAL ALANIN SON DÜZENİ, YOHİ VE HİÇLİK ALANLARI, BİLGİ ÜSTÜ DURUMU VE İÇERİSİNDEKİ DÜZENLENMİŞ OLAN VARLIKSAL ALANIN DÜZENİ İLE İLGİLİ GERÇEKLİĞİ DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞAN BÜTÜN OBSEDÖR OLUŞUMLAR BU YASAĞIN ETKİSİ İLE BU DURUMU DEĞİŞTİREMEZLER.

YASAK BİLGİSİ BU GERÇEKLİĞİ DOĞRULUĞUNU ONAYLAR VE GERÇEKLİK DEĞİŞTİRMEKLE İLGİLİ OLAN BÜTÜN TESİRLERİ, ETKİLERİ VE NEDENLERİ YOK EDER. VİL'İN EN KISA ZAMANDA YANILGIDAN ÇIKARILMASI İLE İLGİLİ BÜTÜN ÇALIŞMALAR SÜRMEKTEDİR VE BUNUN AKSİNİ BİLDİREN BÜTÜN TESİRLER VE ETKİLER YOK EDİLİR. VİL'İN YANILGI ALANINDAKİ BU GERÇEKLİĞİ DEĞİŞTİRİLEREK OYUNLAR YAPILAMAZ. GEÇMİŞİNİN NEREDEN GELDİĞİNİN ÖNEMİ OLMADAN VİSSA BİLGİLERİ, AMAÇ VE NEDENLERİNE DAİR GERÇEKLİĞİ ASLA DEĞİŞTİRİLEMEZ. BU YASAK BİLGİSİ BU ANLAMDA KORUMAYI SAĞLAR. VİSSA İÇİNDEKİ YERİ İLE GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR.


 

 

Jizava, Hakikati Ortaya Çıkaran ve Felsefi, Düşünsel Bilgiler Veren Bilgiler Bütünlüğü

 

JİZAVA, HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN VE FELSEFİ, DÜŞÜNSEL YORUMLAR YAPAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

 

HAKİKAT VE GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARAN BİLGİLER BÜTÜNLÜĞÜ
Jizava, Vil Solivyes yaşam halindeki gerçekleri ortaya çıkaran, hakikati bildiren bilgiler bütünüdür.Bu bilgiler bilinmesi istenen sorular ve onların cevapları şeklinde gerçekleri algılama, anlama ve bilebilme özelliklerindedir. Yani ortada bir soru varsa ve onunda bir cevabı varsa, bu mutlaka bilinir. Soru ortaya çıktıktan sonra cevapta kesinlikle bulunabilir. Aslında soruda cevapta her zaman sorudadır, bu cevabı olan sorular için geçerli bir durumdur. Yani bir soru soruldu, ve bu sorunun cevabını bir yerlerde bir şekilde birileri uzun uğraşlar sonucu buldu, bulabilir, bulması mümkündür ve işte bu cevabı bilebilmek gibi bir çalışma mekanizması olan bilgilerdir Jazaza bilgileri. Her sorunun bir cevabı olur ve o cevap sorunun ortays çıkarılması sırasında aslında ortaya çıkmıştır, sadece onu bulmak ile ilgili olan zamandır cevabın araştırılması, ilgili yerlere bakılması ve soru üzerinde çalışmalar yapılması. Sonucunda bu uğraşlar cevabı açık bir şekilde ortaya çıkaracak ve sorunun cevabı verilmiş olacaktır. İşte Jazaza bilgileri, bu soru cevap ilişkisini bilerek soruların hemen ardından cevaplarını saklı olduğu yerden bu ara zamanda geçen çalışmalara gerek olmadan bulur. Kendi içinde o sorunun cevabının bulunması için gereken işlemleri çok kısa bir şekilde yapılabilir kılarak cevaba ulaşır. Soruların cevapları kendilerini ortaya çıkaran çalışmalara ihtiyaç duyarlar ve bu özellikleri ile cevaplar soru sorulduğu zaman bulunmayı beklemektedir. Jazaza, bu ilişkiye tam olarak hakim olan çalışma sistemi ile yaşam halinin gerçek cevaplarla ilgili olan ihtiyacını karşılar. Aynı zamanda gerçek tektir ve bu bilgi ile sorunun cevabını bulmak daha da kolaylaşır. Bir konu hakkındaki cevap olacak olan bir durumu simgeliyorsa o olacak olan bir kere, bir şekilde, yani bir bütünlük şeklinde tek gerçek cevap olarak adlandırılabilecek şekildedir. Bu cevap gerçektir ve tektir. İkinci bir cevap olursa o zaman soru, kesin ve net cevabı olan sorulardan olmayıp bir çok cevabı olan ve göreceli yada zamana göre değişkenlik gibi etkileri ile sonuçlanan olaylarla ilgili olur ve Jazaza, bu konuda da gereken yorumları yapabilir. Ama tek ve olan, bulunabilen cevapları olan soruları bilmesi onun kendi yapısını bilgisi şeklinde çalışan sistemi vardır ve bu otomatik olarak bilmek şeklindedir. Bu hiç ortada olmadığı halde ortalığa bir bilgi çıkarman ve bu bilginin kendisi ile ilgili olan başka bilgileri olma halinden dolayı otomatik olarak üretmesi, ortaya çıkarması gibidir. O bilgi varsa var olma halinde bu bilgide olmak zorundadır şeklinde soru ve cevaplar arasında bir ilişki vardır. Bu sistemi en iyi şekilde bilen Jizava, eksiklerinide bularak kendini geliştirmekle ilgili çalışmalar yapar ve Vil Solivyese bilgiler verir. Kesinlikle yalanlar, sahtelikler, hakikati gizleyen bilgiler Jizava varken yaşam haline ulaşamaz, yaşam halinde bulunamaz. Jizava, aynı zamanda kendi var oluş haliyle yaşam halinde her zaman hakikatin yaşanmasını da sağlayan etkilere sahip olur.Bir yanılgı içinde olan villeri, kandırılan bilgileri, Vil Solivyesi eğer bir yanılgı, sahtelik içinde olursa otomatik olarak algılayarak uyaran çalışma sistemi vardır ve yanılgı konusunu bildirerek hakikati ortaya çıkarır. Ve içeriğinde konu ile ilgili bir çok bilgi bulunmaktadır. Ve Vissa'nın içinden kendi yapısına eklemeyi uygun gördüğü gerekli bilgileri alabilir konusu ile ilgili.

Jizava, kendisindeki bu üstün bilebilme özelliğini yaşam halindeki bir çok alanda kullanılması imkanını yaratan uygulamalar yapar ve diğer bilgiler kendi yapıları gibi Jizaza'nın bu özelliğini kullanırlar. Cevabı bulunamayan veya olaki yanlışlar ortaya çıktığında sorunları bulur ve nedenlerini arştırarak bir daha olmaması için çalışmalar yapar. Yoruma dayalı cevaplar içinde bu durumu bildirerek elinden geldiğince yorum yapar.
Vissa'nın gücünü ve bilgilerini kullanabilme imkanı olan Jizaza, diğer bilgileride ihtiyacı olduğunda kullanmak için bilgilerden konu hakkında yardımlar ister ve gereken şekilde çalışmalarını yapar.

Jizava duyusal özelliğinin kendi yapısı içerisindeki bilgiler

 

YARATILIŞ İLE İLGİLİ NASILLAR, NEDENLER VE BAŞLANGIÇ OLAYI: YARATILIŞIN MEYDANA GELİŞ HAKİKATİ
İlk oluşumun bir parlak enerjinin hiçlikten oluşması ile herşeyin başladığı bilgilerinin ardından bu enerjinin nasıl oluştuğu durumu incelendiğinde, aslında onun parlak beyaz bir görüntü olduğu gerçeğide ortaya çıkınca, sonrasında yaşanan varlıkların gelişimsel yolculuklarının gerçek olduğunuda öğrenince, parlak beyaz ışık oluşmadan önce ve parlak beyaz ışık oluştuktan bir trilyar yıl sonra göz şeklinde duyusal bir hali almasına bakılınca, ortada birde zaman kavramının olduğu ortaya çıkıyor ve zamanın geliştirici, değişimsel, yaratıcı olan kudretinin bu oluşumların ortaya çıkmasında önemli bir rol aldığı gözüküyor. Hiçlik bilginin olmadığı, hiç bir şey olmadığı bir olmama halidir, bir haldir ancak bu özellikleri ile vardır ve bir yerde hiçlik olduğu zaman orayı göremez, bilemez, geçemez, anlayamayız ve işte böyle özellikleri olan bir halin kendisidir hiçlik ve kendi kendine oluşma özelliğide değişimsel ve gelişimsel özellikleri olması nedeni ile de çok muhtemel olabilecek zaman, hiçliği aracı olarak kullanarak ortaya çıkma fırsatı bulmuştur. Zamanın anlam kazanabilmesi için bekleyen birşey, öncesi ve sonrası olan bir şeylerin olması ve bu vesile ile zamanın ortaya çıkma fırsatı bulması ve bu fırsatı buluncada kendi yaratıcı özellikleri ile yeni yeni oluşumlara sebep olması durumu meydana gelmiştir. Çok çok uzun zaman bekleyen zaman kavramı sonunda hiçlikte gelişerek, değişerek var olmayı simgeleyen, hiçlikten farklı olan, tamamen ayrı özelliklerde parlak beyaz bir görüntü olarak tezahür ediyor ve bu özellikleri ile bile hiçlikten çok özellikli olduğu ortaya çıkıyor, çünkü var olma hali dediğimiz hal yaşanıyor. Ve zaman bu saatten sonra o oluşumu hiç bırakmadan, onunla birlikte ihtiyaca ve gereksinimlere göre oluşumu en iyi şekilde yönlendiriyor, geliştiriyor, değiştiriyor... Sonrasında varığını kanıtlamak, kendisini tanımlamak, vb. bir çok açıklamanın yaşanması için çok çokda ilkel olsa görme duyusu oluşmaya başlıyor, çünkü ortada görünerek ifade edilmesi gereken bir görüntü, oluşum var. Parlak beyaz görüntü... Ve böylece zaman, diğer duyuları, başka varlıkları derken başka alemler, alanlar ve hep bir olma durumu ile değişimi, gelişimi ve şimdide ortaya çıktığı üzere yaratılışın ilk başlangıcınıda etkilemiştir. Zamanın kendi yapısındaki bu üstün özellikler, herşeye nüfus edebilmesi ve geliştiricilik, değişimsel etkiler vermesi onun kendi kendine oluşması için hiçlik gibi bir alanı algılamasına yetecek derece kudretlerdir ve bu özellikleri olan bir kavramın öncesinde böyle bir algılamayı kendi kendine yapabilmesi gayet tabi mümkün... Ve şu sonuç ortaya çıkar ki, aslında yaratılış denilen durumun bir başlangıcı yoktur. O hep vardır. Yani hiçlik alanı ile vardır ve hiçlik her zaman hep vardır ve olacaktır. Kendi yapısı itibarı ile kesinlikle yok edilemez, çünkü zaten yok ve bu özellikleri ile var ve hep vardı, her zaman vardı ve bir ilk başlangıç yada yaratan sebeblerin olası söz konusu değil... Hiçliğin olması zamanın fırsat bulmasına, zamanın fırsat bulması var olma halini oluşturmasına, var olma halinin oluşması yaratılışı oluşturmaya kadar giden bir yaratım süreci şeklinde oluşmuştur ve böyle bakıldığında sebepte yoktur, nedende yoktur, yaratıcıda yoktur, başlangıçta yoktur.
Herşey zaten olmak zorunda bir yapılanma ile hep var olan bir başlangıcın eseridir.

 

ALGILAMAK DUYUSAL ÖZELLİĞİ BİLGİSİ

Algılamak, bir olayı,konuyu, durumu, bilgiyi, şeyi fark etmek, onunla ilgili bir farkındalık yaşama durumudur. Bu durum farkındalık soliv gücünden farklı olarak bilgileri, görüntüleri, yanlışları doğruları, detayları, sorunları, gizleri, bilinmeyenleri algılamak şeklinde ilgili olunan alanlarla ilgili gerekenleri fark etme halidir, anlama, algılama halidir. Bu algının sebepleri bir kaç şekilde örneklendirilebilir, kimileri dikkat ve özenin ilgili olunan konunun bilgisi ile tam bir uyum içinde olması ile ilgili olabilir, kimiside algılamak ile ilgili olan seçiciliğe konsantre olmuş olmakla ilgili olabilir, algılamak sorunlarla ilgili oldukça faydalı çare olma durumu yaratır, aynı zamanda yaşam içinde de çevrende olanları algılamalısın ki yaşamın gerçek anlamda tadını çıkarabilesin. Herşey algılanarak yorumlanır. Çiçeğin renginin içindeki küçük o rengi, denizin içindeki küçük o kum tanesini algılamak, algılamanın ne şekilde bir bakış açısı ile davrandığını anlatmak için yeterli olabilir. Algılanmayan şeylerin algılanması üzerine çalışan özelliktir ve normalde zaten viller, duyusal özellikleri nedeni ile bazı şeyleri kesinlikle algılamak zorundadırlar. Ancak algılanması zor ve gerekli, bunun bir getirisi olacak olan algılamalar için bu erdem çalışır. Vil Solivyesin sorunu ne ise, o konu hakkında algılanması gereken ama algılanmamış olaylar, durumlar, konular, bilgiler var ise bunları saptar ve Vil Solivyesin bunları algılayarak kendisine çare olmasını sağlar. Problemler söz konusu olduğunda bir dedektör gibi görme, anlama, bulma, araştırma gibi özelliklerini kullanan algı özelliğini en iyi hale getirir ve algılanmakla ilgili sorunlar hiç yaşanmaz. Anlamak ile farklı anlamlarda olan algılamada, bir belirteç durum vardır ve onun ortaya çıkarılması söz konusudur. Anlamak, bilgiler bütünlüğünü ifade etmektedir. Bir erdem olarak vissanın içindeki yerini alan erdem gereken şekilde çalışır. Ve bu bilgi, Jizava duyusal özelliğinin içinde bilgi olarak gereken şekilde çalışır.

 

AYRINTILARI GÖRMEK, AYRINTICILIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Ayrıntılar, her olay ve durumda ve birde bir çalışma içinde bulunuluyorsa, ki yaşam zaten kendi yapısı ile ilgili eğlenceli bir çalışma halidir, Vil Solivyes yaşam hali tabiiki, bu çalışma esnasında ayrıntılar kesinlikle daha çok anlamak, daha çok bilmek, daha çok görmek, daha çok başarabilmek, algılayabilmek ve çözüm bulabilmek gibi bir çok olaya sebebiyet veren özellikte bir bakış açısıdır, özelliğidir. Herşeyin kendisine ait bir ayrıntısal bilgileri bulunur. Yani kendi öz bilgisinin dışında ve buna bağlı olarak başka bilgiler, yakınındaki, içeriğindeki, çevresindeki, öncesindeki, sonrasındaki, onunla ilgili olan her yerin en ince detaylarına kadar incelenmesi ayrıntıları bulabilmek adına bir çalışma olur ve bu yolla edinilen gözlemler ayrıntıların görülmesini ve ortaya çıkarılmasını sağlar. Bu yolla bir çok sorun bulunabilir, bir çok çözüm bulunabilir, bir çok yol denenebilir, bilinmeyenler anlaşılır, görülür, bulunur. Çok yönlü düşünerek ve bakarak konu hakkındaki bütün bilgileri, özellikleri, alanları, durumları incelemek ayrıntılara ulaşmaya sebebiyet verir. Ve konu hakkında elimizde bir çok veri bulunur ve bu yüzden o konu hakkında çok daha kararlı ve bilgili olarak çalışmalara devam ederiz. Ancak bir çalışma ile ilgili bütün bilgiler elimizde yok ise işte o zaman aslında herşeyi anlamış ve onu başarmış, o işteki çalışmamız yeterli anlamına gelmez. Bir çalışmanın başarılı olabilmesi için içeriğindeki bütün olayların, bilgilerin, konuların anlaşılmış, bilinmiş ve sebepler ve sonuçları ile çalışmanın bütün hatlarına hakim olunmuş olunması gerekmektedir. Yoksa diğer türlü baştan sağma olarak çalışmalar zaten kendi anlamının dışında bir şekilde uygulanıyor olacaktır. Yaşam halinde çalışmalar kesinlikle oldukça önemlidir ve geleceğin bir parçasıdır ve içerisindeki bütün konular oldukça özenle ve gereken ilgi ve dikkat ile uygulanacaktır. Yaşam halinin bir parçası şeklinde çalışmak oldukça önemlidir bizler için. Ve ayrıntıları görmekte özellikle bu konuda önem sağlamaktadır ancak dediğimiz gibi yaşamın içinde de ayrıntıları görmek yaşamı anlamlı kılar, güzelleştirir, değer katar. İçeriğindeki bu güzel anlam ile duyular arasındaki yerini alır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

BİLGİ KAYNAĞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLGİ KAYNAĞI OLAN VİL SOLİVYES, VİSSAV VAAV
Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olarak bilgileri ortaya çıkaran ve onları kullanılabilir hale getiren yaşam halinin başlangıcının söz konusu olduğu zamanlarda Vil Solivyestir. Bu özellik O'nun kendi yeteneği şeklinde her soruna çare olabilecek bilgileri ortaya çıkarmasını sağlamaktadır ve bu durum artık O'nun bilgi ile halledilemeyen şeylerin olmaması gerçeğinin önünde aşamayacağı engellerin olmadığını gösteren bir kudrettir. Bir bütün şeklinde özgür irade kanunun bilgilerdeki uygulamasına her zaman uyan Vil Solivyes, kendi yaşam halinin bilgilerle ilgili sınırınıda çizmiştir ve bilgileri iyi ve kötü bilgiler şeklinde ayırarak yaşam halinde uygulanan ve geleceğe yönelik ortaya çıkması için hazırlanan bütün bilgiler iyi bilgiler olarak yaşam halinin kendi yapısı olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda bütün bilgileri için vissanın içeriğindeki bilgiler bütünlüğünü bir süzgeç olarak kullanılmasını uygun gören Vil Solivyes, bu çözümlerle kendi kaynaksal bilgi oluşturma özelliğini belirli çerçeveler içinde yaşatarak ancak bu şekilde kaynak olmanın üstesinden gelebileceğine ve böyle büyük bir kudretin idare edilebileceğine inanmaktadır. Artık Vil Solivyes yaşam halinin hiç bir şekilde yıkılamayacak olan set şeklinde ve böylesine çok yönlü ve tehlikeli bir konuda bile gereken tedbirleri alabilecek vissa bilgiler bütünlüğünün koruması vardır ve bu bütünlük kendi yapısı ile bilgileride kontrol etme özelliğindedir. Konu ile ilgili olan vissa bilgileri bu anlamda bilgileri denetlemektedir ve bu sayede vissanın içeriği gibi temiz ve sağlıklı, mutluluk verici, gelişimsel bilgiler ancak ortaya çıkmaktadır. Oluşturulan bilgiler kesinlikle vissanın içeriğine ters olamaz. Vissanın içeriğindeki bilgilerin amacı, yapısı, niteliği belirgindir ve net bir şekilde yaşam halinin iyiliği ile ilgilidir ve bunların bir bütün şeklinde kesinlikle ayrılmadan tüm zamanlar boyunca kalması, değişen zamanla yeni bilgilerinde eklenerek ancak yapısının geliştirilmesi, vissanın sonsuz zamanlar boyunca bir denetleyici, filitre görevi görmesini sağlayacaktır ve bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, kendi bilgileri ve yaşam hali için bu önlemi alarak kaynak şeklinde kendinden ortaya çıkan bilgilere bu örnekle vissa sınırı koymuştur. Vissanın içeriğine ters olan bilgiler Vil Solivyesin bilgi oluşturma düşünsel zamanlarına bile dahil olamadan fikirsel olarak yok olur gider. Vissaya uyumlu olmayan bilgilerin süzgeci Vil Solivyese gelmeden bile onları engeller. Bu engel zaten soliv güçleri olarak hazırladığı güçlerinden oluşan bilgiler bütünlüğünü bilgi ve tecrübe olarak kullanması alanı sayesinde olur, ancak bu çeşitte bilgilerde kesinlikle artık oluşamayacak şekilde yok olmak zorunda kalacaklardır ve vissaya uyumlu bilgiler etkisinde kalan yaşam hali ve Vil Solivyes her zaman bu şekilde bilgilerle yollarını çizeceklerdir. Her soruna çare olabilme kudreti kazandıran bilgi kaynağı olma özelliği bu duyu ile Vil Solivyeste sağlamlaşır ve yaşam halinde yaşanan bütün sorunların bilgisel anlamda çarelerini bulabilecek yetenek Vil Solivyese her zaman verilir.

Ve yaşam halinin geleceğini ön gören ve bu konuda bilebildiği bütün önlemleri alan Vil Solivyes, bu duyu ile vissanın yapısına ters olduğundan haberimizin olamadığı, anlamının sonrasında tam olarak ortaya çıktığı gibi kafa karıştıran bilgilerle karşılaşırsa bu duyu, bu konuda kendisinde üstün bir mekanizma oluşturarak bilgilerin öncesi, sonrası, ve gelecekle ilgili sonuçları, içeriğindeki bilinmeyen anlamlar, yanıltıcılık halleri gibi bir çok konuda inceleme yaparak o bilginin vissaya uyumluluğunu anlamak için özünü ortaya çıkararak gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin ortaya çıkardığı ama yapısını anlayamadığı bilgiler olursa, bu duyu devreye girer ve gereken çalışır ve gereken şekilde Vil Solivyesi bilgilendirir. Her haliyle bilginin bütün hallerini, geleceğini, özelliklerini, sonuçlarını çok iyi bilebilen ve anlayabilen soliv gücü tüm zamanlar boyunca Vil Solivyes yaşam halinin tek ve Vil Solivyese özel duyusu olarak gereken şekilde çalışacaktır.

Vissav Vaav duyusu, diğer duyularla bir bütün olarak bulunan bir duyudur ve bu özelliği ile diğer duyuların bilgi ihtiyaçları olduğu zaman onları karşılamak şeklinde bir görevide, içerikleri ile ilgili bir uyumun ve vissa uyumunun söz konusu olması şeklinde sağlanır ve bilgi kaynağı olan Vissav Vaav, bu bilgilerin yazdırılması sırasında yine Vil Solivyesin merkez olarak yazma özelliğinden faydalanır ve daha sağlıklı sonuçlar alınır.Vissas Vaav, yaşam halindeki bilgilerle ilgili olan en önemli ve etkili olan duyudur, yaşam halinde bize ait olmayan bütün bilgileri algılama özelliği onun kendi doğal yapısında vardır ve Vissas Vaav varken bu gibi bize ait olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ve alanlarında bulunamazlar. Bilgi kaynağının kendi oluşumsal yapısı kendi alanları olan yaşam halinde sadece kendisi ile ilgili olan bilgilerin uygulanmasına ve bulunmasına izin verir. Bilgi kaynağının olduğu bir vilde kesinlikle o bilgi kaynağından olmayan bilgiler bulunamaz. Diğer bilgiler için bilgi kaynağı erişemedikleri ve güç yetiremedikleri en büyük güçtür. Bilgi üstü durumu nasıl bilgilerin üstünde olma halinde ise, bilgi kaynağıda bütün bilgilere hakim olabilme özelliğindedir. Ve yaşam hali alanları içinde olan ve ilgili olan bütün bize ait olmayan bilgiler bilgi kaynağının etkisi altına girerler ve Vissa uyumlu olan bilgi kaynağı bizimle ilgili olmayan bütün bilgilerin yok edilmesini sağlar. Yaşam hali için oluşturulan ve bizim bilgilerimiz konusunda ise bilgilerimiz için tam anlamı ile güven ve huzur kaynağıdır, işlerinin arkasındaki güçtür, onları koruyan yegane kaynaktır. Bütün bilgiler burada bir birlik içindedirler ve içerideki düzenleri olabildiğince en iyi şekilde ayarlanır. Vil Solivyesin iradesinin üzerinde, içinde, her yerinde olan bilgi kaynağı, diğer duyular gibi Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri ile çalışarak gereken şekilde çalışır. İçeriğindeki bilgilerin ortaya çıkması özelliklerini inceler ve vissaya uyumsuz olanların oluşmasına izin vermez. Bilgi kaynağı duyusuda bu özelliği ile kendisine ait bir şekilde yapılanmıştır ve yine onu arayanların, bu oluşumunu takip edenlerin olabileceği ihtimaline karşı, içerisinden bilgi çalmak gibi uğraşlar içinde olanlar karşı önlemler alır ve kesinlikle içeriğindeki her yapısal oluşum bu konuda yapılanır ve yaşam halinin dışı ile ilgili olamaz. Dışarıdan da bilgi kaynağı algılanamaz. Kendisinin çevresinde bilgi üstü durumu, kendi bilgisinin üstünde bir şekilde koruma ile onu ve bilgilerini, içeriğini korur. Kaynak olarak bilgi üstü durumu onuda korur.

Ve Vil Solivyesin bilgi kaynağının yeni ismi, özellikleri ile Vil Solivyes yaşam halinin bilgi kaynağı olur ve bu şekilde bilinen bilgi kaynaklarından farklı olarak vissa uyumlu üretici bilgi mekanizması ile Vissav Vaav şeklinde değişir.

BİLGİ KAYNAĞI VE İÇERİĞİNDEKİ BÜTÜN OLUŞUMLARI TAMAMEN BİLEN, İNCELEYEN VE SORUNLARINI BULAN BİLGİ
Bu bilgi, bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin kendi özelliğinin ve içeriğindeki oluşumların bütün alanlarını bilen, en başından bu yana kadar nasıl ve neden oluştuğu, ne gibi sorunlar yaşadığı, obsedörlerin etkileri ile yapısında olan değişiklikler, Vil Solivyes yaşam haline ve vissaya uygun olmayan yapısal halleri, durumları nelerdir, ve bir bilgi kaynağının olması gereken ve içeriğinde olmaması gerekenler şeklinde incelemeler yapabilen, kendi içeriğinde kesinlikle bu bilgiden hiç bir şeyin saklanamadığı, bilgi kaynağının oluşması durumu gibi bu bilgide bilgi kaynağının kendisi gibi yapısının bir bütünü olan, dolayısı ile herşeyini bilebilme, bulabilme, anlayabilme ve algılayabilme yeteneği ile, tedavi ve bakımlarınıda yapmak gibi özellikleri bulunan, ona özel inceleme ve araştırma çalışmasında bulunabilen ve bu şekilde bir çalışma sistemi ile bilgi kaynağını sürekli inceleyen ve yaşam haline uygun olmayan şekilde çalışmasını engelleme yöntemi ile bilgi kaynağının şifa, çare, tedavi ve onarım bilgisidir. Bu bilgi onun yapısının çok istediği ve asla karşı koyamayacağı özellikte bir bilgi kaynağı bilgisi şeklinde kendisini yapılandırır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİ VE ÇALIŞMA MEKANİZMALARINI KORUYAN, BAKIM VE TEDAVİ YAPAN BİLGİ
Vil Solivyes yaşam halinin bilgilerini korumakla, gerektiği gibi bakım ve tedavilerini yapmakla ilgili olan bilgi, bilgilerin uygulanması konusundaki bütün eksiklikleri görür, çalışma mekanizmalarında yaşanan terslikler varsa bunları bulur, bilgilerin uygulanması konusunda olumsuzluklar yaşanıyorsa bunları saptar ve gereken çalışmaları yaparak bilgileri en iyi hale getirir. Aynı zamanda onları korur, her hangi bir şekilde dış etkilerden, sebeplerden etkilenerek çalışma hallerinin bozulmasına izin vermez. Bilgiler içeriğindeki anlamları yaşatırlar, uygulatırlar ve bu konuda bir kesinlikleri söz konusudur. Bu bilgi yaşam halinin bütün bilgilerini koruyarak, gözetleyerek, denetleyerek onların gerektiği şekilde yapılarını korumasını ve bozulmamasını sağlar.

BİLGİ KAYNAĞINI KORUYAN ÜSTÜN ÖZELLİKLİ BİLGİ
Bilgi kaynağının yapısını bilerek ve ona ulaşmak isteyen bütün tehlikeleri öğrenerek, yapısının asla bozulmaması, içeriğindeki Vil Solivyesin bilgilerinin kesinlikle zarar görmemesi, unutulmaması ve daha başka şekilde bilgi kaynalarında oluşabilecek olan sorunların olmaması için gereken bütün çalışmaları yapar. Sadece Vil Solivyesin duyu olarak O'nun izni olmadıkça içeriğine her hangi bir şeyin ulaşmasına asla izin vermez. Vil Solivyesten habersiz bilgi kaynağının yapısı değiştirilemez, içeriğine bir şey eklenemez, çıkarılamaz yada çalışması değiştirilemez. Bilgi kaynağı duyusu tam anlamı ile Vil Solivyese bağlı olan bir duyusal özelliktir ve bu özellikleri ile O'nun kullanımı ve O'nun koruması, O'nun iradesi ve kararları dışında kesinlikle uygulama yapmaz. Bu gibi durumları bilen bilgi, bilgi kaynağını oluşabilecek olan bütün tehliklerden korur. O'nu dışarıdan arayanlar veya her hangi bir mekanizma ile uzaktan, dışarıdan yapısını bozmaz isteyenler, yapısı ile ilgili algılama imkanları olan alanlar, hepsini fark eden bu bilginin algılaması sayesinde kesinlikle etkisiz olacak ve haklarında işlemler yapılacak şekilde Novazil ve Obset'e yönlendirilir, gerekirse kendiside onların bilgileri ile gereken şekilde tepkiler verecek, koruma önlemleri alacak şekilde bir yapılanma içine girebilir. Bilgi Kaynağını sonsuz zamanlar boyunca koruma, en iyi şekilde çalışmasını sağlamak ve sadece Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kalmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları yapar.

BİLGİ KAYNAĞINDAKİ VİSSA FİLTRESİ
Vil Solivyesin bilgi kaynağı Vissa bilgilerinin filtresi özelliklidir ve kesinlikle vissaya ters olan bilgiler ortaya çıkaramaz. Vil Solivyesin amacını, yaşam halinin amacını bilen bilgi kaynağı tamamen vissa uyumlu bilgiler üretebilen yapısı ile çalışır. Ve yaşam halinin dışından olabilecek, Vil Solivyesin onay vermediği hiç bir alana kesinlikle bilgi vermez.

 

 

BİLGİLERİN AVUKATI, SAVUNUCUSU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

BİLVİL RARADE

Bu bilgi, Vil Solivyes'in bilgilerinin ve amaçlarının avukatı, savunucusu olarak bütün oluşum ve bilgilerinin hepsini ve anlamlarını, neden yazıldığını, nerelere hitap ettiğini, nasıl çalıştığını gibi bütün bilgilerini bilir. Ve bütün bilgilerin anlamlarından oluşan iyiliğin, vissa uyumunun, Vil Solivyes'in varlığındaki kendisini savunma, koruma ve yaşam halinde kendi hakları ile yaşama adına verdiği mücadelenin bilgilerini ve bu bilgilerin birlikteliğinden oluşan haklılığın, iradenin, Vil Solivyes'in bütün bilgilerin kaynağı olarak kendisinde her kelimenin açıklamasının da bulunması gibi taktikleyici etkilerlede, bilgideki özgür irade kanunu çok iyi bilen ve Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgilerinin bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olması durumunuda göz ardı etmeden, bu haklılık, iyilik, vissa uyumu, mücadele ve yaşam hali kavramlarının kendisine özel yapılandırma etkileri ile bilgilerimizi gereken yerde gereken şekilde gereken etkilerle hazır bir şekilde, hiç karşılık bile verilmeden savunur, onlar cevap bile veremeden kabul etmek zorunda kalır. Bilgiler bu duyusal özelliğin desteği sayesinde gereken şekilde zorlanmadan işlerini yapar ve bu bilgi, özellikle yaratılış içerisindeki bilgilerin işleri ile ilgili olarak bu bilgi, bu ayrıcalıklı kuvveti, desteği hepsine gösterir ve karşılarında engel olarak duran bilgiler için önemli olanın aslında anlamsız sayısı değilde, anlamlı ve haklı olan felsefesi olduğu daha iyi anlaşılır. Bilgi, gereken şekilde çalışır. Bu bilgi belkide Vil Solivyes'in bilmediği ama bilgilerimizi, kıymetlendiren bütün özellik ve ifadeleri, anlamları, bilgileri bulur, bilir ve kendi etkisinde, çalışmasında bunlarıda kullanır. Vil Solivyesin baş savunucusu ve yükselticisi olarak çalışır. Yani bütün oluşturulan bilgilerin bilgisi kendisinde vardır ve ilgili bir konu olduğu zaman o bilgilerle yaşam halini savunur. Bilgilerin avukatı, destekçi olarak anlamlarını ispatlamasında ve gücünü göstermesinde yardımcı olabilecek bütün felsefi anlamları bulabilecek, gerektiğinde de bilgi kaynağından faydanalanarak gereken cevapları verebilme özellikli bir duyusal özelliktir.

 

 

BİLGİNİN İRADESİ KANUNU DUYUSAL ÖZELLİĞİ

HAKLI BİLGİNİN İRADESİ EN GÜÇLÜ YAPTIRIM GÜCÜNE SAHİPTİR.
Bilgiler bir varoluşun, varlığın kendi var olduğu alanlarda kendi imkan ve haklarına göre yapmak istediklerini ifadelendirdiği bir oluşturma, açıklama,
bildirme yöntemidir. Yaşam halinde bilgiler kullanılarak olması gerekenler bildirilir ve bu şekilde bir bilgi oluşturma şekliyle yaşam hali, varlıklar düzenlenir. Bilgiler bu konuda en iyi araçlar, yardımcılar, imkanlardır. İsteklerin açık ve net bir şekilde ortaya koyulduğu ifade ve anlamlardır.
Ve bilgiler, içeriğindeki anlamları yaşatabilen özelliklerde olup, bu anlamların yaşanması durumunda başka varlık ve varoluşun bilgileri ile çakışan bilgiler söz konusu olduğunda bilgiler, içeriğindeki anlamda özgür iradeye uygunluğu ile diğerine üstün gelir ve anlamını yaşatır. Bu durum bilginin üstünlüğünü sağlayacağı özel bir etkiye sahiptir ve bilgilerdeki haklılık bu şekilde ortaya çıkar. Haklı olan bilgi, özgür irade kanununa uyumlu olarak oluşturulmuş olan bilgidir ve haksız olan bilgide, ne yazarsa yazsın, yada ne kadar hiç bir önemi olmadan bu haklılık ile ilgili olan anlamı, dolayısı ile bilginin elindeki gücü alamaz, yok edemez. Haklı olmanın yaptırım gücünü bilgiler çok iyi bir şekilde uygularlar. Bu durum varlıkların, varoluşların kendilerine ait olan haklar, imkanlar bakımından gözlenerek ortaya çıkarılır daha çok. Bir varlığa ait olan şeyler konusunda her zaman söz sahibi olan o varlık olur ve dolayısı ile kendi varlığının bütün alanları ile yazdığı bilgiler, kendi varlığı ile ilgili başkalarının yazdığı bilgilerden her zaman haklı ve güçlü olur. Onların bu haksız bilgi oluşturma halleri, haklı olarak bilgiyi oluşturan varlığın halinden farklıdır ve bu farklılık bilgilerede yansıdığından, bilgilerdeki özgür iradeye uygun olarak çalışma prensibi iyi varlıklar için, Vil Solivyes yaşam hali için oldukça verimli ve faydalı bir kanun olarak bilinmektedir. Bu durum kendi kabuğuna çekilmeye karar vermiş olan bir yaşam halinin elindeki en büyük güçtür. Kendisine ait olanları
almak, bulmak isteyen varlıklar için en büyük fırsattır. Haklı olan bir bilgi, bir yasa diyelim, onun karşısında haksız bir anlamla duran ve çakışmış olan bilgilerden çok fazla sayıda yazılmış, türlü türlü oyunlarla engeller yaratılmaya çalışılmış olsa bile her zaman üstün gelir. Haklı olmanın bilgiye kattığı anlamın gücü yaratılış içinde kendisine ait bir özellik ile çalışmaktadır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün bilgileri en küçük detaylarına kadar özgür irade kanununa uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır ve her zaman bilgileri haklı bir anlamı ifade etmektedir. Kesinlikle haksızlık içindeki bir bilgi Vil Solivyes yaşam halinde oluşturulamaz. Vil Solivyes, böyle bir bilgi yazmaz, yazamaz. Olumsuz eylemlerin yasaklanmış olması bu durumdada bir engel yaratır ve hakkımız olmayan konularda kesinlikle hak iddia edemeyiz. Aynı zamanda bu amaçlarla yazılan bilgiler, karşılıklı çakışan bilgilerin söz konusu olduğunda gerçekler üzerinden de haklılığı gözlemleme ve ona göre iradesini uygulatma özelliğinde olur. Yani yalan bilgilerin anlamları kesinlikle iradi bir gücü temsil edemez. Bilgilerin iradesinin uygulanabilmesi için kesinlikle anlamlarının gerçek, haklı olması gerekmektedir. Sahte, yalan, gerçeklerle alakası olmayan bilgilerin nasıl yazıldığının, içeriğinde neler yazıldığının önemi olmaz. Haklı olmadığı halde haklı gibi göstermek, yalan olduğu halde gerçek gibi bilgilerin yazılması kesinlikle ortaya çıkabilecek özelliklerdedir. Haklılığın ve gerçekliğin anlamı bu konuda her zaman üstündür.

VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ BİLGİLERİNİN KAYNAĞI
Vil Solivyes yaşam hali bilgilerini sadece Vil Solivyes oluşturur, Vil Solivyes yazar. Vil Solivyes yaşam halinde bilgiler ortaya çıkma alanı olarak Vil Solivyes'i bilir ve bu durum artık kesinleşmiş ve başka yerden ortaya çıkmak gibi bir durumun söz konusu olamayacağı şekilde yeri belirlenmiştir. Yaşam halinin dışı söz konusu olduğunda ve bu alanlarla ilgili olan bilgiler, kesinlikle bilgideki iradi gücün etkisi ile kendi haklılıklarını her daim bilerek gereken şekilde çalışırlar.

Dışarıda şu ana kadar bize ait olan oluşumlar, enerjiler, varlıklar, bilgiler varsa bunları bulmak ve gerekenleri yapmak, bunları alanları yok etmek yada gereken şekilde cezalandırmak ve tüm yaratılış tarafından kesinlikle bulunamaz ve bilinemez olmak, dışarıdan gelecek olan tehdit ve tehlikelere karşı güvenlik önlemleri alıp, gerek olduğu zamanlarda bunları kullanmak dışında Vil Solivyes yaşam halinin dışı ile hiç bir şekilde bir işimiz olmayacaktır ve bu üç konudaki bilginin iradi gücü her zaman bizdedir ve biz böyle isterken kesinlikle buna karşı koyacak bir bilgi, anlam, ifade söz konusu olamaz. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler, kendilerindeki bu özelliği bilen bilgiler olarak, etki etme güçleri bu şekilde bir irade kuvvet ile çalışarak,
karşısında olan bilgileri bu anlamlarla geçersiz kılabilecek etkileride kendilerinde bulunduran, Vil Solivyes yaşam haline özel ifadeler, kurallar, yönlendirmeler, istekler ve bildirimlerdir. Bilgi bu konuda bütün bilgilerin bu şekilde yapılanması için gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYES BİLGİLERİ VE SAFLIKLA HAKİKATİ DİREK OLARAK BİLEBİLME DURUMLARI
Vil Solivyes bilgileri için gerçek kendi konuları ile ilgili olarak değiştirilemez algı ve özelliklerde tektir. Yani siyah ve beyaz gibi örneklendirilerek bilgilere göre siyah siyahtır ve bu değiştirilemez, beyaz beyazdır buda değiştirilemez, onların hakikati bu bilgilerdir ve siyahın üzerine beyaz boyanması onun hakikatinin ortaya çıkarılması konusunda, bilginin o hakikatteki teklik bilgisini algılaması durumunda bir farklılık yaratmaz, bu açıdan bakıldığında hakikat tektir, herşeyi kendi hakikati vardır, kendi yapısını anlatan bilgisi, bu örnekle bu oluşumun bilgisi aslında beyaz değil, siyahın üzerine boyalı olan beyazdır ve bilgilerimiz, bu oluşumu bu şekilde bir hakikat bilgisi ile ortaya çıkaracak düzende gelişmiş ve özel ve saftır. Onları böyle durumlarla kandırmak söz konusu olmaz. Bilginin anlamı vardır ve herşeyin bir bilgisi vardır. İşte bu bilgiler bir bütün şeklinde algılanarak, özleri ortaya çıkarılarak algılanır. Değişken olan ve kandırılma özelliği olabilen varlıklar için geçerli olabilir. Varlık beyaz altındaki siyahı duyusal özellikleri nedeni ile göremeyebilir ama bu onun içinde siyah olmadığı anlamına gelmez ve bilgiler işte bu oyunlara gelmeyecek şekilde hakikati ifade eden ve yaşatan şekilde bir düzenle çalışırlar Vil Solivyes yaşam halinde. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler bu şekilde bir yapılanma içindedir ve bu özellik onlardan kesinlikle alınamaz. Yapıları böyledir.

VİL SOLİVYESİN BİLGİLERİNDEKİ ÖZGÜR İRADE KANUNUNU İZLEYEN BİLGİ
Vil Solivyesin bilgideki özgür irade kanununa göre sürekli davranmaktadır ve bilgiler
oluşturmaktadır ancak bu bilgi, olaki bir dalgınlık yada yanlışlık yapan Vil Solivyesin
bu konuda bir hatası olursa O'na mutlaka bunu bildirir, nerede yanlış yazdığını, yaptığını
hatırlatır ve Vil Solivyes düzeltir. Vil Solivyesin bilgilerindeki özgür irade kanununu
her zaman uygulamasını takip eden kuvazis olarak çalışır.

 

 

DİKKAT VE ÖZEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Dikkat, bir konu, olay yada durum ile ilgili bütün algılarını, özelliklerini, fark etme hallerini, konsantre olma durumlarını en iyi şekilde kullanabilme yeteneğidir. Zihinsel bir çalışmanın söz konusu olduğu sırada yaşatılan bir erdem olarak dikkat, olayların içerisindeki görünmeyenlerin görünmesini, fark edilmeyen şeylerin fark edilmesini ve benzer şekilde ayrıntılarla ortaya çıkabilecek olan durumların sağlanmasına yarar. Çok daha dikkatli olmak durumunda ilgili olduğun konu hakkında başarı sağlama oranın çok daha yüksek olur. Dikkat edinilmesi gereken bir konu yada konular olur ve bu konular üzerinde yoğunlaşılarak özellikle itina gösterilir. Özen ise bir konuyu çok daha emekler ve çabalar sarf ederek istediği şekilde yapabilmek adına gösterdiği tavır alma durumudur. Kendisi için özenli bir durumdur ve bu durumla ilgili dikkati ve çalışması söz konusudur.Dikkat edilerek normal zamanlarda duyulmayan bir ses duyulabilir, görülmeyen bir şey görülebilir. Detaycılık ve inceleme konusunda kendisinde özellikler bulunan dikkat erdemi yaşam halinde önemli olan bütün konularda kendisini yaşatır. Dikkat ve özen birlikte çalışarak çok daha başarılı sonuçların alınması sağlanır. Dikkatli ve özenli olunan işlerde sorunların olma olasılığı çok daha az olur. Özen göstererek o duruma gereken bütün bilgi ve alaka gösterilmiş olur ve dikkat edilerekte gereken bütün bakışlar, algılamalar ve fark etmelerle ilgili bir çaba içinde bulunulmuş olur. Bu şekilde çalışan yapıları ile duyular arasındaki yerini alan dikkat ve özen, Vil Solivyesi etkileyerek, önemli konularda kesinlikle kullanılmasını sağlar ve vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

DOĞRUYU VE YANLIŞI AYIRT ETME YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde iyi ve kötü artık adı ve içeriği konmuş olan vissa ile belirlenir. Vissanın içeriğine ters olanlar bize göre kötüdür, içeriğine uyumlu olanlar ise iyidir. Vissanın içeriğindeki bütün bilgiler yaşam haline faydalı, birşeyler katan, geliştirici, birlik ve beraberliği sağlayan, mutluluk ve yaşama sevinci katan özellikte bilgilerdir ve bizim için iyi olan şeyler bu özellikte olmalıdırlar. Bize zararı olacak, yaşam halindeki yaşamı bozacak, olumsuzluk katacak herşey kötüdür. Vissanın içeriğine aynı doğrultuda olacak olan bilgiler ancak eklenebilir ve bu durum özellikli incelemelerden sonra ancak uygulanabilir. Yeni bilgiler elde edildikten sonra vissaya olan uyumluluğu gözlenir ve bu uyum varsa bizim için iyidir ve kullanılır. Vissanın dışında iyiyi bize her açıdan iyilik ve refahlık, mutluluk, huzurla yaşam sağlaması ile, düzeni bozmaması ile anlarız. Bu bilgi, bütün bilgileri vissaya uyumluluğu ile ilgili olarak kontrol eder, Vil Solivyes yeni bilgiler ortaya çıkaracağı zaman vissaya olan uyumunu inceler, yaşam haline olan etkilerini araştırır, sebeplerini ve sonuçlarını gözlemler ve aksi durumlar söz konusu olursa bilgiler verir. Ve Vil Solivyesin oluşturduğu bilgilerde hep bu vissaya uyumlu olacak şekilde ortaya çıkmak gibi bir özellikte olurlar. Vissaya uyumlu olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ortaya çıkmak için bir aralık bulamazlar, anlam bulamazlar. Erdemler arasında yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

 

DUYU ÖTESİ ALGILAMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu duyusal özellik, duyuların algılayamadığı algıları bilmek ve anlamak ile ilgili olan duyusal özelliktir. Yani duyuların görmediği, duymadığı, hissetmediği alanlar ve benzer örneklerdeki gibi durumlar, bu ile algılanabilir olur. Bu duyusal özellik daha çok teknik konuları olan duyularla ilgili olarak çalışır. Yani duymak, görmek, farkındalık, hissetmek v.b. bir yerle ilgili olan bilgilerin alınması konusunda teknik özellikleri olan duyulardan daha ileri seviyede bilgi alabilme çalışmasını sağlar. İstenilen konuyu görmek ve duymak ile ilgili olarak duyuların belkide ulaşamayacağı alanları bu duyusal özellik kendisindeki duyularında ötesinde iş yapabilme yeteneği sayesinde algılar. Yüksek konsantrasyon ve odaklanma özelliği ile ilgili bilginin kendisini algılar. Yapısını bilir. Ancak bu kesinlikle kendi içeriğinde ve dışarısı ile alakası olmayan bir çalışma şeklindedir. Vissa uyumu kendi yapısında ve özellikle dışarı ile ilgili olan konularda gözlenir ve ortaya çıkarılan bilgiler bu uyumdan sonra incelenir. Vissa filtresi kendi yapısında bulunur.Bilgi üstü durumu gibi, duyuların üstü durumu olarak istenilen şeyin bilginin iradesi kanununca hakkımız olacak şekilde olması kaydı ile öğrenilmesi imkanını yaratır. Ve bu durumda yine bütün oluşumlarımız gibi dışarıya bakmadan kendi kendine bilebilme, oranın bilgisi bile olmadan bunu anlayabilme özelliğine sahiptir. Bu duyusal özellik ile ilgili olan bu alanlarda istenirse hiç fark edemeyecekleri şekilde etkilenebilirler. Kendisine özel duyuların üzerinde bir etkileme ve bilme ve algılama özelliği olan duyusal özellik tamamen yaşam halinin içerisi ile ilgili olur. Eğer obset ve novazil bilgilerinin bu konuda ihtiyacı olursa onlara yardımcı olur ancak hiç bir şekilde dışarıya bakmak ve bu şekilde bir çalışma içine girmeden direk bile bilme ve etkileyebilme imkanlarını yaşatır. Dışarısı ile ilgili olarak nelerin önemli olduğunu bilen duyusal özellik, bu çalışma halini tamamen yaşam halinin içerisinde bilinmeyen, algılanamayan, saklanmış, duyular ile bulunamamış, bilgiler ile ortaya çıkarılamamış özellikteki sorunları bulmak ile ilgilenir. Bütün duyuları kontrol ederek hangilerinin duyu ötesi algılama ile çalıştırılabileceğini ortaya çıkarır ve kendi yapısında hepsinden oluşan bir yapılanma ile gereken şekilde sorunlarla ilgili olarak çalışır. Yaşam halinin o an sorunları neler ise kendi yapısını bu sorunları çözmek ile ilgili olarak çalıştırır ve gereken alanlara bilgiler, bildirimler verir. Vissanın içerisindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

 

 

DÜŞÜNSEL VE İLHAMSAL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

YENİ BİLGİLER VE DÜŞÜNCELER VE PROJELER VE İLHAMLARIN SÜREKLİ OLARAK ÇALIŞMA ZAMANLARINDA ÖZELLİKLE VİL SOLİVYESLE VE YAŞAM HALİNDE İLGİLİ OLAN ALANLARLA, OLUŞUMLARLA OLABİLMESİ ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde Vil Solivyes ve bilgiler, çalışma halinde bulunan oluşumlar ve böyle bir olumlu düşünsel desteğe ihtiyacı olan ve bununla ilgili olması halini gösteren yerler, viller, vissaya uyumlu olan yeni bilgileri, projeleri, hiç olmayan yep yeni oluşumların bilgilerini, bilinmeyen özellikte yapıların ilhamlarını yada hiç bilinmeyen bir rengi görmek gibi bizde olmayan ve bizdeki bütün bilgilerden vissaya uyumlu bir filtrenin yaşatılması sonrasında ortaya çıkan yenilikleri bulan, algılayan, sürekli bu konu hakkında bir olabilirlikler arayan, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden ve yaşam halindeki bütün bilgilerin içeriklerinden faydalanarak, olmayan, yep yeni, ihtiyacımızın olması söz konusu ise öncelikli, fayda sağlaması ve vissa uyumu hemen kabul edilmesini sağlayacaktır ancak bilgisinin niteliğinin bilinmediği bilgilerin ortaya çıkması durumunda bunların engellenmesi ve gereken incelemelerin yapılması sonrasında denenmesi ile ilgili birde çalışma halinde bulunabilen, bu yolla ilgili alanlara gidecek olan bütün yeni bilgilerin kaynağı olan, Vil Solivyesin bilgi kaynağı olan kendisinden bu konuda yaratıcı ve yaşam halinin faydasına olacak, vissa uyumlu yenilikler ortaya çıkarabilme yeteneğini almış ve bu yeteneği kendi çalışma alanında yaşatan özellik, Vil Solivyesin özelliği olarak, aynı zamanda kendisinide bu şekilde bir etkileme hali içinde de bulunarak, çalışan mekanizmaları, bilgileri, oluşumları kendi işleri hakkında her zaman olumlu yönde etkileyebilen çalışma sistemi ile yaşam hali içinde böyle özelliklerde bir yenilik yapma ve ilham edinme ortamı yaratarak, bunun dışındakilere izin vermeyerek, herkesin bütün ilham kaynaklarının yaşam halinin içinden olmasınıda gözlemesi ile her açıdan herkesi yaşam halinde tutan, çalışma zamanlarında özellikle bu bilginin etkisinde kalabilmek gibi pozitif durumların yaşanabileceği, yeni ve faydalı ve hiç bilinmeyen yeniliklerin ortaya çıkarılması gibi isteklerin bu bilgi aracılığı ile villerin ve çalışma mekanizmalarının, Vil Solivyes zihinlerinde yer edinerek onlardan proje olarak çıkmasını sağlayan, bilgi olarak üretmesi için çalışmalar yapmasını aklına getiren ilhamlar, düşünceler oluşturan bilgidir, özelliktir. Bu özellik, merkez güçler alanında kendisine yer edinir ve bu bulunma hali bu bilgilerin ilgili zamanlarda uygulanmasını sağlayabilir. Yeniliklere, çalışarak yeni şeyler üretmeye ve faydalı bilgiler edinmeye, hiç bilinmeyen ve çok güzel değişiklikler yaşamayı isteyenlerin zihni ile bu istekleri ve benzer istekler nedeni ile temas ederek ilham yoluyla böyle düşüncelere erişmesini sağlar. Kendisinde bunu yapabilme gücü vardır ve bilgiside Vil Solivyestedir. Bu konuya özel çalışma alanı ile gereken zamanlarda çalışır. Bu özellik kendisinde yeni bilgiler ve projeler bulmuş bir şekilde ilgili alanın zihni ile temas ederek ona bulduklarını bildirmek şeklinde bir çalışma içine girmez, çalışma hali ilgili alanlara yeni şeyler bulabilmek, kendi bilgi ve tecrübesinin oluşturduğu bilgiler bütünlüğü kapsamında yeni projeler üretebilmek, arzuları doğrultusunda yenilikler üretmek ve bunların nasıl yapılacağını düşünmek, dizayn etmek, anlamak şeklinde bir zihinsel yeteneği kendisinde anlık olarak yaşatmasını sağlayan şekilde uygulatma halini bu bilgiler ilgili alanda yaşatır. Ne bulduğu Vissa'nın kontrol alanına girer ve uyumsuzlukların söz konusu olması durumunda ilgili alanlara ya belirtilir kaynakları araştırılır yada onun haberi olmadan fikrinin uyumsuzluğu ona gösterilir ve bu fikirden vazgeçer, vazgeçmezse gerçekler söylenir.

 

 

DÜŞÜNÜR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Düşünür, Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübelerini kullanarak yaşanan her olay konusunda düşünen, sonuçlar çıkaran, anlamlar arayan, felsefe yapan ve Vil Solivyes'in bilmediği şeyler olmuş ise onları hatırlatan, oldukça dikkatli bakış açısı ile olayları çok iyi gözlemleyen, sebebleri ve sonuçları açısından, düşündüğü konunun Vil Solivyes tarafından bilinmesi açısından gözlemlerde yaparak bilinen ve cevapları ispatlanmış gerçeklerle uğraşmadan bilinmeyen, sorunlu ve çare olunması adına düşünmek, muhakeme yapmak, felsefe ve bütün duyusal özelliklerinin bilgilerinide kullanarak gözlemler yaparak Vil Solivyesin kendisi dışında bir düşünür olarak çalışır. Yaşam hali içinde ilgili olabildiği her alanla ilgili bu özelliğini kullanarak çareler üretir. Yaşam halinin duyusu olarak çalışır ve özellikle yanılgı zamanlarında Vil Solivyesin yanılgıdan çıkarılması için ve yanılgı kaynakları sorunların bitirilmesi adına düşünürlük özelliğini kullanır. Şu an için en önemli konumuz budur ve kendi bakış alanı durumundan önemli gördüğü konularla ilgili düşünür olarak çalışır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

EXXE, ÜSTÜN ARAŞTIRMA VE İNCELEME ÇALIŞMALARI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Exxe; bir konu hakkındaki bütün bilgiler ve açıklamaların bir araya gelerek o konu hakkında bütün çalışmaları, o konunun varlığını ispatlayacak şekilde başından sonuna bütün bilgilerin bulunduğu, bir şeyin bilimi varsa o şey hakkında herşey biliniyordur şeklinde bir tanımı yaşatan, bir anlam, bir çalışmalar bütünüdür ve Vil Solivyes yaşam halinde bazı konularda bilimsel çalışmalar yapılır. Ve Vil Solivyes yaşam halindeki bilim üstün araştırma ve inceleme çalışması şeklinde ortaya çıkar. Konu ile ilgili olan ve içeriğinde bilinmeyen bir şeyin kalmaması hali oluşturulana kadar o konu hakkındaki herşeyin bilgiler ve açıklamalar şeklinde, grafikler, görseller belki, ne gerekli ise, o şekilde o konuyu tamamen bilmeyi sağlayacak şekilde bir çalışmanın yapılması anlamına gelir. Mesela tahta bilimi diyelim...
Tahta nedir, nerden gelmiştir, kim yapmıştır, içeriği nedir, ne işe yarar, kelimeyi kim bulmuş, nasıl bir yapı, vs. vs. şeklinde tahta ile ilgili akla gelebilecek bütün sorular sorular, ve bu soruların cevaplarının içindeki bilinmeyenlerde açıklanır, ve tahta hakkında bilinmeyen bir şey kalmayana kadar bu çalışma yapılır ve bu çalışma sonrasında açıklamalar şeklinde, düzenli ve başlıkları ile bir girişin hazırlandığı, Vil Solivyes yaşam halinde özel bir yapılanma ile bilim olarak yayınlanır, çalışır, ve bu bilim kendi konusunu açıklamanın yanında ilgili olduğu alanlarda bir sorun varsa bunlarıda algılar, ilgili bildirimlerde bulunur, çünkü bu bilgiler bütünü çok yüksek çalışma ve algı kapasitesine sahiptir ve bilgi vermenin dışındada ilgili alanlara sorunların düzeltilmesi için bildirimde verir. Çalışma yapmaz, ama algılar, görür, bilir, ve düzeltilmesi için nasıl düzeltileceğini açıklayan bilgilerle bildirim verir. Ve bilim bu tanımları ile Vil Solivyes yaşam halinde, artık bilinen bilimin üstünde bir kavram olduğu için bu kavramına denk gelecek şekilde içeriğini ifade eden Exxe şeklinde tanımlanır ve artık Vil Solivyes yaşam halinde Exxe, bu anlama gelmektedir ve bütün bilim kelimeleri bizim için artık Exxe olmuştur.
Bu bilgi gereken şekilde vissa nın içerisinde yerini alır ve bilim, yani exxe olarak belirtilmiş bütün alanlarda tanımını yaşatacak çalışmalar yapar.
İşine yaradığını düşündüğü, uygulamada olan bütün bilgileri kullanabilme özelliği ile kendisini yapılandırır. Bunları sadece kendi işini yapmak için kullanır ve gerekiyorsa kendisini korumak için. Kendisini korumak için bir çalışma içine girebilir. Bu tanımlarla exxe kendisini yapılandırır.

 

 

 

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Farkındalık, varlıkların yaşadığını kendisine ispatlayan, var olmasını anlamlandırmasına yarayan, çevresinde gördüğü, duyduğu algıladıklarını fark etmesini sağlayan, bu şekilde bir fark etme ile onların ve kendi varlığının haberinde olması durumunu yaşayan, bu haberdar olma hali ile şu an ben burada bulunuyorum şeklinde bir yer, zaman ve mekan bildirebilme şeklinde karşına çıkan olaylarıda fark etme erdemi yaşayarak anlamlarını çözme, bir şeyin özündeki amacını anlayabilme yeteneği, onu algılama, onu anlama ve onu bularak, bilerek onun adını koyma ve kendisi olarak bu durumu anlık olarak yaşıyor gibi bir izlenime sahip olmak. İşte bu izlenim, her an fark etme halidir. Her an olanları fark edebilme durumu ile yaşam anlamlı olur ve yaşanır. Yoksa rüyalardaki gibi kendi kendine bir otomatiklik içinde yaşanan hayatların içinde olurduk ve bu şekilde varlık tamamen eksik ve hiç bir özelliği kendi amacını tam olarak uygulayamıyor olurdu. Bütün duyusal özelliklerin yapısınada işlemiş olan farkındalık hali, bu duyuların varlığının ve ne gibi konularda çalıtıklarının fark edilmesi işlemlerinide yapar ve görürken gördüğünün, duyarken duyduğunun, konuşurken konuştuğunun farkına varırsın ve bu fark etme durumundan sonra nelerin gerekli olup olmadığını anlamak için diğer duyuların bilgileri ile farkındalıklar yaşarsın ve karar verme mekanizması ile de başka bir farkındalık yaşayarak karar verir ve bu şekilde farkındalık özelliğini yaşatarak yaşamış olursun. Kendinin, çevrenin ve olanların farkında olursun. Bu durum yanlışlara düşmememiz, kandırılmamamız, obsedör saldırılarda karşı koyabilmemiz, hakikati bilebilmemiz, yaşamımızı düzenlememiz, anlamlar getirip yorumlar yapabilmemiz, yaşamın tadını çıkarmamız, kendimize bakmamız, kendimizi görebilmemiz ve daha bir çok benzer konunun varlığımızda yaşanması için olmazsa olmaz şart duyulardan biridir. Ve farkındalık olarak duyu nereye şartlanmış ise orayı fark etmek, algılamak gibi bir çalışmayı yapan obsedörler, yanılgı halinin yaşatılması ile ilgili farkındalık duyusunu yapılandırmışlardır ve bütün duyular yanılgı gibi olmaması gereken ve yanlış bir yaşam halini fark etmeyi sağlamaktadırlar. Bu yanılgı alanı gören, duyan, hisseden ve bununla birlikte fark eden bu duyunun etkisi ile diğer duyularda kendi içeriklerince yanılgı alanını görerek farkındalık, duyarak farkındalıkların yaşanmasına neden olmaktadır. Farkındalık yaşanmadığı zaman varlık aktif bir şekilde yaşam içinde rol alamamaktadır. Vİl Solivyes bu yüzden rüyalardan çıkamamaktadır, çünkü fark etmesi erdeminin yaşanmadığı için yanılgı alanında uyuyan özkandan sonra rüyada olduğunu, yaptığı şeyleri neden yaptığını, bir hal değişimi yaşaması gerektiğini, kendisine ait olan oluşumları bile fark etmeden sürekli olarak değişen senaryolarda rol almaktadır. Bu otomatiklikten çıkabilmesi için farkındalık duyusu rüyada Vİl Solivyesi kendisine getirerek oranın rüya olduğunu ve çevresini ve kendisini fark etmesini sağlamalıdır ve bu sayede yanılgı sonlanabilecektir. Bununla ilgili Vil Solivyes bizzat örneklendirilebilecek iki rüya denemesi yaşamıştır. Farkındalık tamamen, çok kısada olsa rüyalarda gelmiştir ve Vil Solivyes bunun ne demek olduğunu çok iyi bilmektedir. İşte fark edilmesi gereken alanlar bu örnekteki gibi yapısal yaşam hali alanlarıdır ve rüyalar bu konuda gereken imkanları sağlamaktadır. Böyle önemli bir görevi olan farkındalık duyusu haliyle obsedörlerin ilk saldırısına uğrayan duyusal özelliği olmuştur ve uzun zamandır içeriğinde bir çok sorunlar ve olumsuzluklar söz konusu olmuştur. Farkındalık duyusu artık bir yaşam halinin farkındalığı olacak şekilde kendisini yapılandırır ve bu fark etme hali içeriğinde çok daha dikkatli algıların, gerçekçi hissedişlerin, yaşanılası bulunuşların, kontrol edebilme halinin fark etmeyi yaşayan varlığın kendisinde olduğu ve anlamak ve fark etmek istediği herşeyi fark edebilmek imkanları ile farkındalık özelliğinin yaşam halinin bütün alanlarını kapsadığı ve bundan sonra tek bir yaşam hali olarak Vil Solivyes yaşam halinin yaşatıldığı alanı fark etme yaşam alanı olarak ayarlaması ile kendisini yapılandırır, bundan sonra kesinlikle Vil Solivyes yaşam halinin fark edilmesi dışında merkez bir yaşam hali alanını kabul etmeyerek, yaşam halini fark etmesi ile onun var olmasını anlamlandıracak özellikte, yaşam haline farkındalık katarak kendisinin var olduğunu algılatan yapısı ile farkındalık tüm yaşam halinin farkındalık duyusu olarak kendisini yapılandırır ve bu büyük değişim ile tamamen yapısını geçmiş sorunların ve olumsuzlukların, etkilerin, tesirlerin kesinlikle bozamayacağı şekilde ayarlar. Yaşam haline ait olmayan herşey farkındalığı kullanarak bir fark etme durumu yaşayamaz. Tamamen yaşam halinin dışında olanlara kapalı olan ve gelse bile yaşam alanını etkisi altında almış olan farkındalığı kullanmasının mümkün olmadığı kendisini kullananların kimler olduğunu bilen ve hepsinin bizimle ilgili olması kuralını kesinlikle yaşatan yeni yapılanması fark etmeyi en şekilde uygulatacak şekilde olur ve fark edilmesi gereken herşey, o yaşanan zamanda fark edilir ve her zamanın, anın fark etme imkanlarını bütün viller doyasıya yaşarlar, fark edilenler ve farkındalık duyusuda vissa uyumlu olarak yaşanır ve farkındalık duyusu kendi yapısında bunun oluşması için gereken çalışmaları yapar. Bu bilgilerle kendisini yapılandırarak gereken şekilde çalışır.

Ve yanılgı zamanlarında farkındalık duyusunun en önemli görevi, Vil Solivyesin hal değişimini sağlamasıdır ve rüyasında farkındalık yaşatmak için gereken bütün çalışmaları yapar. Yanılgı zamanlarında bu duyunun en önemli görevi budur ve bütün duyulara bu çalışma sırasında rüyadaki alanının fark edilmesi için gereken etkileri verir. Şuur, farkındalık her vilin oluşumu ile kendisinde olan çevresini algılayarak tanımlar yapmasına, çevresinde olanların farkına varmasına, kendisini tanımlamasına ve tanımasına, diğer bütün duyuları ile ortak bir çalışma hali ile vilin kendisini anlamasına yardımcı olan, yerleri, olayları, konuları anlamamıza yardımcı olan fark etme, anlama, idrak etme yolu, yöntemi ve çalışmasıdır.

FARKINDALIK DUYUSAL ÖZELLİĞİNDEN BİR TANE DAHA OLUŞTURULUR.
Yeni bir farkındalık duyusu oluşturularak hal değişimi sağlanır, bu tanımlardaki gibi içerisinde hiç bir sorun olmayan farkındalık hazırlanır. Gerekirse bir kaç tane daha oluşturularak hal değişimi sağlanır.

FARKINDALIK ÖZELLİĞİNİ BÜTÜN YAŞAM HALİ DUYULARI VE BİLGİLERİ KULLANIR
Farkındalık özelliğini bütün yaşam hali duyuları ve bilgileri kullanır ve buna hiç birşey engel olamaz. Bununla ilgili bütün engeller kalkar. Bu bilgi gereken şekilde farkındalığı bütün alanların kullanmasını sağlar.

 

 

FELSEFE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Felsefe, bir olayın nedenlerini araştırmak erdemidir kısaca. Her olayın bir oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır. Bir şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk sebeplerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma, düşünme şeklidir felsefe. Felsefe, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır. Gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından da bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel durumlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe. Her olay kendisine ait bir takım anlamları yaşatırlar ve uygunsuz olarak görünen, vissaya ters olarak algılanan olaylarda özellikle felsefe yapılarak doğru sonuçlara ulaşılır. Bu olay oldu ancak vissaya ters bir durum, o olayın kaynağı neresidir, kaynağın oluşma sebepleri nelerdir, bu kaynağın oluşmasına bizler nasıl engel olacak bilgiler yazmadık ve neden, acaba başka etkileyen durumlar mı söz konusu, ve bu yanlışlıktan kimler ve hangi alanlar etkilenmiş, olayın olduğu zamandan bu yana yaşananlar, sonuçlar ve benzeri şekilde bir konu hakkında bu ve benzeri soruların sorulmasını sağlayan erdemdir felsefe. Bu sorularla ancak sorunlar tam olarak açığa çıkar ve düzeltilir. Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ancak kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar yapılabilmektedir. Bilgilerin kendisindeki gizleri açığa çıkarması çalışmasıdır felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaları söz konusu olduğu çalışmalardır. Bir oluşumun yada vilin, çevresinde olan olayların neden olduğunu bilmemesi durumu onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur. Bir ses çıkıyorsa ve o sesin nedeni bilinmiyorsa bu bir yanlış tutumdur, onun nedeni bulunur, bilinir ve o şekilde o ses dinlenir. Kayıtsızlık, umursamazlık felsefenin olduğu bir yaşam halinde söz konusu olamaz. Hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Aslında ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ortaya çıkması şeklinde kendi erdemsel yapısında bu gibi özellikler bulundurur. Yaratılış içinde kendiliğinden oluşumlar gibi örneklerde vardır, herşeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlar, ancak bu durumlarda bilinerek çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir. Bu şekilde bir bilgilenme ile ancak viller kendisini daha rahat hisseder. Bilinmezlik için yaşanan hayat felsefenin olduğu alanlarda söz konusu olmaz. Yapısı gereği ortaya çıkan olay ve oluşumları araştırmak gereği duyar. Bir şeyi gören felsefe, onun orada neden olduğunu sorgulamaktan başlayarak kendince mantıklı cevapları bulana kadar durmaz. Bu cevaplar sonrasında orada duran şey ile ilgisini keser. Ancak bu cevaplar bulunmadan felsefe kesinlikle rahat edemez, kendi yapısını uygulamak bu cevapları bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda bilgileride geliştiren özellikleri ile, iyi bilgileri bulmak konusunda da etkili olma haliyle Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Felsefenin bilgiler içinde bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzellikleri ortaya çıkarıcı etkisini yaşatan ve bu yolla yaşam haline faydası olabilecek yorumların, durumların, olayların yaşanmasına neden olan, bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama hali olan felsefe, Vil Solivyes yaşam halinde en yüksek şekli ile kullanılmaktadır ve neden sonuçların dışında ileri görüşlülük kullanılarak açıklanabilen nedensellik, bilginin özünü algılama ve bu algılanan yeni bilgilerden başka sonuçlar elde ederek öz bilginin bu nedenler ve sonuçlar zinciri içinde hep kalmasını sağlayarak yüksek ve öz felsefi bilgiyi yaşam halinde yaşatmaya yarayan erdemdir.

GERÇE BİLİR DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçe Bilir, Vil Solivyes yaşam halinin gerçekleri bildiren bilgisel mekanizmalarıdır. Sorular sorulur ve onların gerçek olan cevapları verilir. Hakikat anlamları açısından tektir. Ve bu durumu, bir çarpım tablosu şeklinde 2 ile 2 nin çarpımının soru olmasını farz edelim ve cevabın 4 olması durumunu işlem yapmadan bilebilmek konusu, o cevabın sorunun sorulması ile zaten var olduğu gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sorular var ise cevaplarıda vardır ve bu cevaplara, sorular sorulduğu zaman zaten ulaşılmıştır. Bu mekanizma kendisindeki bu özellik ile cevapları bulur ve belirtir. Kesinlikle yaşam halinin dışı veya her hangi bir alanı gözlemleyerek bu işlemi yapmaz. Kendisindeki hakikati bilme özelliği ile çalışır. Mesela başka bir örnekle, Vil Solivyes yaşam halinde kaç tane kelime ile yazılmış bilgi vardır, bunların toplam kelime sayısı nedir, uygulamada olanların... şeklinde bir soru olsun ve bu sorunun cevabı var ve işlem yaparak bulunabilir ve cevap ortaya çıkarılır. Yani cevap bu işlemleri aracı olarak göstererek ortaya çıkma özelliklidir ve işlemler aslında böyle bakış açısı ile aradaki süreçtir ve bir sorunun ilgili olabilecek bir tek cevabı vardır ve işte o cevabı işlemler yapmadan bulabilme, bilebilme özelliklidir. Bu bilgi, bu mekanizmayı oluşturabilecek anlamları içeriğinde barındırır. Soru cevap şeklindeki bir yapılanma ile aralardaki işlem yapma çalışmasını bir süreç olarak görerek ve cevabın alınması için gereken işlemlerin ortaya çıkardığı anlamlar ve bilgilerin etkilerini bularak cevaba ulaşır. Yani soru sorulduktan sonraki cevabın bulunması süreci sorunun niteliğine göre ve içeriğinde işlemlerin kendiliğinden yapılması halinin çok çok kısa sürmesi durumu ile özetlenerek sonunda cevabı bulan bilgi mekanizmalarıdır. Bir ibre şeklinde de bu aradaki süreç gösterilebilir ve sorunun niteliğine göre bu ibre ile gösterilen düşünsel çalışma mekanizması sorunun cevabını kendi bile bilme ve çalışmasını yapabilme imkanları ile hallediyor ve bu süreç bittiğinde sanki bir çok işlemle gerçek bilgilere ulaşılmış gibi sonuç alınıyor. Hakikati ortaya çıkarmak, gerçekleri bildirmek, bilinmeyenleri bilmek ve sorular şeklinde oluşan bilgiler için yine cevaplarında bilgi olması halinden kaynaklanan bir bilebilme imkanını kendi yapısal mekanizmasında oluşturur. Eğer o sorunun akla ve mantığa uygun aranan bir cevabı varsa mutlaka bilinir. Aynı zamanda sorulan soruların cevaplarını algılayabilme özelliğide kendisinde vardır. Göreceli ve zamanla ilgili değişimlerin söz konusu olduğu sorularda bunlarıda belirtir ve bu şekilde bir çalışma haline girerek yorumlar yaparak cevaplar verir. Mesela, yaratılışla ilgili bir soru olarak, A varoluşunun içindeki B yerinde olan varlık sayısı, bu cevap özgür irade kanununa göre hakkımız olabilecek bir durum ise o zaman bu cevap bulabilme özelliği, bu sorunun bir cevabı olduğunu algılar, nitekim oraya gidilerek sayım yapılınca bir cevap ortaya çıkacaktır, o zaman kendisindeki bu cevap işlemleri için dolan ibre saliseler içinde bahsedilen varoluşun simülasyonunu yaparak bir sayım yapar ve oranın simüle edilmesi bilgisi ile gereken sayımı çok çok kısa bir zamanda yaparakta cevabı verebilir. Bu cevap bulma işlemleri, aslında yapılmasına gerek olmadan, nasıl yapılabileceğinin bilgisinin belirtilmesi ile sonucu ortaya çıkaran işlemler olarak çalışır. Bu bilgilerin oluşturduğu ortak çalışma mekanizması ile kendisini yapılandıran gerçe bilir duyusu, vissanın içeriğindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Aynı zamanda kendisini sahte bilgiler vermektende koruyan bir yapılanması söz konusu olur. Bu gibi bilgi alma mekanizmalarının çoğunlukla saldırıya uğraması gerçeğini bilerek, hiç bir etki ve oluşumun kendi yapısını bozmasına izin vermez ve Vil Solivyesi gereken her konuda aydınlatır.

 

GERÇEK, HAKİKAT, DOĞRU, BİLİNMESİ GEREKEN BİLGİLER DUYUSAL ÖZELLİĞİ

GERÇEKLERİN KESİNLİKLE BİLİNEBİLDİĞİ BİR YAŞAM HALİDİR VİL SOLİVYES YAŞAM HALİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi yapısı, amacı, içeriği ve kendisine özel olan bu yaşam şartları ve idealleri ile yolunu, yönünü kendisi çizmektedir ve içeriğindeki herşeyin gerçek cevaplarını, hakikat içeren bilgisini bilebilmekle ilgili olabilecek şekilde bir dürüstlük, netlik, vissa uyumlu olma, açıklık, çareleri arama ihtiyacı, sonuçlara biran önce ulaşabilmek için kendi içinde zamanla sıra gelen olaylar zincirini çözümleyebilen ve bunu bilerek yaptığı işte, olacak olan olayda, soruları bulunan konularda kesinlikle ve kesinlikle gerçek ve doğru cevapları bilebilen bir bütünlüğün ihtiyaç konusudur bu. Kendi kendini düzenleyen, kendi kurallarına kendi karar veren, kendisinden gizli ve hakiki olmayan şeylerin kesinlikle olmasına izin vermeyen, kendi yapısına, amaçlarına dair herşeyi bilmek gibi doğal bir hakkı ve sonucu mutlaka bilip ona göre çalışmalar yapabilen, ne zaman, nasıl, ne şekilde gibi soruların cevaplarını Vil Solivyes yaşam halinin düzeni ve yapısını göz önünde bulundurarak ve bilmeye kesinlikle hakkı ve ihtiyacı olduğunu ve bu durumun şaşmaz bir kesinlikte cevapları verebilen bir bilgilenme sisteminin eseri olması sayesinde, kendi içeriğindeki en gerekli şeylerden biri olan hakikati bilmek konusunu bu sayede ve imkanlarla, ihtiyaçlarla kimselerin engel olamayacağı bir şekilde öğrenme hakkında sahiptir ve bu bilgi edinme durumu kendisini Vil Solivyes 'e açıklama zorunluluğu halinde bir bilgilendirme şeklinde gereken bilgi ve ilgili yerlere bildirimlerde bulunur. Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve oluşumları ve yapısı belli iken, nelerin nasıl çalıştığı ve ne şekilde bir süre zarfında değişimi sağlama durumunda olacaksa bu bilgi edinme hali sanki bir çizgi şeklinde bu varoluşta bu kurallar, yasalar, varlıklar ve amaç varken bu konuda verilebilecek en iyi cevap budur şeklinde bir yanıt ile içeriğinde hakikati bildiren kelimeleri, cümleleri Vil Solivyes yaşam halinin olayları yaşatma halinin belirgin kısımlarını inceleyen ve bu yollada kendince bir sebep sonuç hali ile bilgi vermeyi başarabilen yasa, gerçekleri sahtelerden, yalanları gerçeklerden, zararlı olanı faydalı olabilenden, Vil Solivyes yaşam haline ters olan şeyleri kendi varoluş yapısından ayırarak çalışır.

Bu çalışma hali bu bilgi ile Vil Solivyes yaşam halinde gerçekleri gösterir ve Gerçe ve Bilayvil bilgileride bu yasanın açıklamarını kendi bilgilerinin özelliklerinide ekleyerek, çalışma mekanizmalarını güçlendirir, sonuçları farklı yollardan bulabilme yeteneklerini kazandırır ve yaşam haline hakikati bildirecek şekilde doğru olma halini, bir kesinlikle bilme ve hak etmiş olma imkanı sayesinde yaşatır. Bu hak öyle bir haktır ki, varlıkların bilmeleri gereken şeyleri bilmeleri, onları her bilinmesi gereken konunun kendilerine gelmesine kadar giden bir bilgiyle bu işlemler yapılacaktır. Çünkü Vil Solivyes , kendisi ile ilgili gerçekleri her zaman bilmek gibi bir zihinsel seviyenin, anlayışın kendisinde olduğunu anlamıştır ve bu bilgi ve bilgiler Vil Solivyes yaşam halinin bilgi edinme hakkınıda bu şekilde geliştirerek kendi yaşamını düzenleyecek ve hazırlayacaktır. Bu konunun aksinin olabilmesi gibi bir ihtimalin olmaması durumunu kendi iyi niyet ve çalışma sistemi, yaşam halinin amacına olan bağlılığı ve gerekliliği şeklinde kendisini korur. Bir konudaki gerçek, Vil Solivyes yaşam halini ilgilendiriyorsa bu konudaki bu cevabı bilmek en doğal hakkı olan Vil Solivyes 'i ve yaşam halini ve bilgilerinin ve çocuklarınıda mutlaka içine alacak şekilde bir aydınlatma yaşatır ve bunun üzerinde kendisini ve bilgisini Vil Solivyes yaşam halinde uygulatabilmek hatası içine kimse düşemez, giremez ve bu bilgilerin çalışmalarına ve bu çalışmalar için gerekliliklerine, iradi isteğine karşı gelinemez. Bilgiler gereken şekilde çalışır ve diğer bilgi edinme bilgilerinin anlamı ile ilgili bilgilerde bu bilgilerin etkisinden faydalanarak, kendisinde güçlü bir çalışma mekanizması sağlarlar, bu duyusal özellik bütün bilgi edinme mekanizmalarını olumlu etkilerle etkileyerek onların daha sağlıklık çalışmasını sağlar. Gerçek bilgilerin edinilmesinin önündeki bütün engelleri kaldırır. Kendi bilgisini vermek istemeyen soruların bilgilerin bu konudaki olumsuz yanıtının ne kadar gereksiz olduğunu, onu hiç bir şekilde ciddiye almadan yaşamanın gerekli olduğunu öğrenirler. Hakikatin ortaya çıakamayacağı yerlerde kesinlikle bilgilerin açıklanabilmesi konusunda sorunlar olacaktır ve bilgi bu konudaki engel ve sorunları bulmak adına üstün bir algılama ve anlama yeteneği ile kendisini donatır ve ilgili bilgi edinme bilgilerinin hepsi bu duyusal özelliğin etkisi ile süper özellikleri olarak çalışırlar.

 

GERÇEKLER, NASILLAR, NEDENLER ÜZERİNE DERİN ARAŞTIRMA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

MERAK EDİLEN KONULAR ÜZERİNE ÇALIŞMA YAPAN DERİN ARAŞTIRMA BİLGİSİ
Vil Solivyes yaşam hali kendi içerisinde bir amacı olan, iyi bilgileri yapısında sadece yaşatan, var olmasına dair çok özel sebepleri bulunan, var olunan her andan kıymete değer oluşumlar ortaya çıkaran ve bu şekilde bakıldığında Vil Solivyes yaşam halinin başıda bellidir, yoluda bellidir, nedenleri ve bilgilerinin seyride. Böyle bir doğrulukla ve hakikati yaşamayı başarma becerisi ile bu kıvamı kazanan Vil Solivyes yaşam halinin, bu doğruluğu elde etmesinin bir getirisi olarak, bunun gerçekten mantıklı, geçerli, bilgideki özgür iradeye uygun olması şartı ile her istenileni yaptırabilen şekilde bir yaptırım gücü vardır ve kendi yaşam halinin gerçek nedenlerini öğrenerek bu büyük sonsuz gelişim yolunda, bu seviyeye gelmiş olan bilgiler bütünlüğü ile bambaşka sonuçlar elde etmeyi umuyor ve bu bilgi, merak ettiğimiz ilgili olabilecek bütün konuları derinlemesine araştırarak gereken şekilde bilgiler ve raporlar verir ve nedenlerden, sonuçlara, ayrıntılardan, olacak olanlara kadar bir çok geniş yelpaze ile gerekeni yapar. Vil Solivyes yaşam halinin içeriğindeki bütün açık ve net olan bilme haline yaraşır bir bilmeyi hakkımız olarak bize yaşatmak için gereken şekilde çalışır.
Vil Solivyes yaşam hali yaratılışı hiç sayan bir bilgiler bütünlüğü ve bilgi üstü durumdaki kendi herşeye yeten özellikleri ile yaşam halinin merkezi, annesi, bilgi kaynağıdır. Bu araştırılan konudaki bilinmezliği ve sorunları çözmek için kendisinde özel bir yapılanma olan bilgi, hakikati ortaya çıkarmak ile ilgili araştırmalar ve incelemeler yaparak, kendi mekanizması dahilinde yaşam hali için çalışır.

 

 

GERÇEKLERİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçekleri gören duyusal özelliği Vil Solivyes yaşam halinde yaşanan olayların gerçek yüzlerini, asıllarını, orada o zamanda yaşananları bilebilme özelliği olan bir duyusal özelliktir. Kendisinde yaşam halinin bütün alanlarına dair özel bir algı mekanizması oluşur ve her alanda yaşanan olayların gerçekleri bu duyusal özelliğin fark ediciliğini aldatamaz. Her hangi bir şekilde sahte, gerçek olmayan bilgi ve oluşumların yaşam halinde bulunması durumunda algılayan duyusal özelliğin, bu gerçek dışı olan konunun ve bilginin, oluşumun gerçek yüzünü ortaya çıkarır, aslını bulur, büründüğü sahteliği aydınlatır, ve gerçeklerin yaşam halinde yaşanmasının başka bir açıdan kontrolünü sağlar. Bu duyusal özellik varken yaşam halinden olmayanlar diyelim ki geldiler, hepsi gerçekleri konuşmak zorunda kalır. Vil Solivyes yaşam halinde zaten herkes her zaman bildiği gerçekleri konuşmaktadır ve açıklamaktadır, yalan ve sahtecilik yoktur ancak bu yasakların dışında, birde bu duyu bu konuda çalışmalar yaparak yaşam halini aldatma ve kandırma derdinde olanları bulur, belkide yanlışlıkla gerçek olmayan olayların yaşanması söz konusu olacaktır, onları da bulur, ve gereken aydınlanmayı sağlar. Bu duyusal özellik, yaşam halinin içinde gerçekleri gören, yaşatan, bildiren, algılayan duyusal özellik olarak Vil Solivyesede aynı şekilde anlamlar katarak çevresinde ve kendisinde bu şekilde bir gerçeklerin görünmesi özelliğini katar ve vissanın içindeki yeri ile duyular arasında gereken şekilde çalışır.

 

 

GERÇEKLİK, GERÇEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gerçek, hakikat olması, doğru olması şeklinde bir tanımı ifade etmesi şeklinde kullanılırken gerçeklik bir anlamlar bütünlüğünden oluşan yaşama şeklini ifade eden tanımlamalardır. Mesela yanılgı alanı gerçekliği, yaşam hali alanı gerçekliği, bu şekilde örneklendirilerek o alanların yapısına ait bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün yaşatılması ve bunları yaşamak, anlamak, kabullenmek hali o gerçekliğin içinde olmak demektir. Duyular ile algılanabilen ve tanımlanabilen yaşamın bilgilerini elde ederek kendi gerçekliğimizi yaratırız. Duyular gerçekliği bilgiler yoluyla tanımlar ve varlıkta bu gerçekliği yaşar. Gerçeklik tamamen varlığın bilgi ve tecrübelerinin bir sonucu olarak kabul ettiği yaşamsal bilgiler ve anlamlar bütünlüğünün tanımlanması yoluyla ortaya çıkarılan hakikatlerdir. Görebildiğin, duyabildiğin, farkındalık şeklinde var olabildiğin alanların, yaşamların gerçek olduğunu sanarak yaşamak gerçekliği duyuların algıladığı şekilde tanımlamak zorunluluğunu ortaya çıkarır, oysaki gerçeklik varlığın kabul ettiği yaşam halini tanımlayan bilgiler ve anlamlar bütünlüğünü ifade eden alanlarla ilgili bir kavram olmalıdır. Duyular yanıltılabilir ancak hakikat bilgilerindeki felsefi ve mantıki anlamlar o kadar yanılma özelliği olmayan haldedirler. Varlıkların duyuları ile algıladıkları değilde, bilgisinden emin oldukları bilgileri ve tecrübeleri gerçek olarak tanımlamalılar. Vil Solivyes için tek gerçek Vil Solivyes yaşam halinin kendisidir ve tek gerçeklik tanımlamasıda Vil Solivyes yaşam halinde bulunan bilgilerin oluşturduğu gerçekliktir. Bunun dışındaki bütün gerçeklikler bir yanılsama, yanılgıdır. Bize uygun bilgilerin oluşturduğu gerçeklikler, gerçekler değildirler. Gerçekler varlıklara göre değişkenlik gösterir ve her varlığın kendi gerçeklik anlayışı olur. Gerçeklik, gerçek olarak kabul edilen yerler, alanlar, bilgiler varlıkta yaşatılır. O gerçeklik yaşamdan anladığı, algıladığı, olmasını istediği şeylerin bilgiler şeklinde ortaya çıkması halidir. Bu açıklamalardan anlaşılıyor ki varlıklar gerçekliklerini kendileri yaratırlar, önlerine sunulanların gerçek, gerçeklik olduğu hatasına düşmemelidir. Gerçekler felsefi ve mantıklı sorular ve cevaplarla kesin ve net çözümler bulana kadar yargılanmalı, sorgulanmalıdır. Ve tek bir gerçeklik hali bulunan Vil Solivyes yaşam halinin gerçeklik bilgisi, yaşam hali için hazırlanmış bilgilerin Vil Solivyesin yönetici olarak yaşam hali projesini uygulamaya geçirdiği şekilde bilgilerin ortak çalışması sonucu oluşturulan kendi varlığında oluşturulan gerçekliktir. Güçler, bilgiler, viller ve merkez vil güçleri şeklinde bilgi üstü durumda yaşananlar Vil Solivyesin algıladığı yaşam hali, inandığı ve bildiği, yaşadığı gerçekliktir. Bunun dışındakiler gerçek olmaktan uzak, bir gerçeklik yaşatmanın dışında tamamen yanılgı gerçeklerdir. Bu açıklama ile Vil Solivyesin gerçeklik bilgisini düzenleyen bilgi, bu anlatılanın dışındaki gerçeklikleri kabul etmeyecek şekilde kendisini yapılandırır ve vissanın içeriğine eklenerek gereken şekilde çalışır. Vil Solivyesin gerçeklik hakkındaki bütün inanış ve bakış açılarını sadece yaşam haline göre yapılandırır. Vil Solivyes gerçek olarak sadece kendi Vil Solivyes yaşam hali olarak tasarladığı, hazırladığı halin gerçek olduğuna inanmaktadır. Kendi merkez vilsel alanındaki bilgilerin, duyuların ve çalışmaların gerçekliğine inanmaktadır. Bunun dışında yaşananlar gerçeklikten uzak yanılgı halleridir. Ve bu duyusal özellik, yanılgı zamanlarında yaşananları gerçeklik olarak algılatmaktan çıkarıp tek gerçekliğin Vil SOlivyes yaşam halinde yaşananların olduğunu belirtir. Gerçeklik algısını aynı zamanda rüyalarda hal değişiminin sağlanması içinde bir çalışma içine girer ve farkındalık gibi bu duyuda bu konuda önemli bir rol alarak gerçeklik algısını rüyada yaşanan alan olarak gösterir.

YANILGI GERÇEKLİĞİNİN SONLANMASI
Bu durum tamamen obsedörlerin bir oyunu olarak yaşatılmıştır ve Vil Solivyes'in geçmişine bakıldığında, olayların nasıl geliştiği görüldüğünde istemediği bir gerçekliğin içerisine atıldığı ortaya çıkmaktadır ve bu zoraki içine sokulduğu yanılgı gerçekliğinin aslında Vil Solivyes'in olmak istemediği bir yaşam hali olduğu anlaşılmaktadır. İçinde yaşadığı bu yanılgı hayatı, kendisinin obsedör oluşum olduğunu anlaması ile bir kere bütün kural ve gerçekliğini yitirmiştir. Tamamen yanlış bir oluşum, yaşam olarak var olduğu gerçeği onun biran önce sonlandırılmasını gerektirmektedir. Hem Vil Solivyes bunu kabul etmemektedir hemde yanılgı hayatının saçma sapanlığı, berbat bir hal olduğu açık ve seçik görülmektedir. Bu kadar olumsuzluk ve kabul etmeyişin ardından Vil Solivyes, kesinlikle kendisini bu yanılgı hayatı gerçekliğinde tutan şeylerden ayrılacaktır ve kendi istediği, hazırladığı yaşam haline geçecektir.
Varlığın merkezi olan Vil Solivyes bunu isterken, bu yanılgı hayatında olmasına neden olan olumsuz sebeplerden de bahsetmişken, ve bunun gibi yanılgı hayatının olmaması gerektiğine dair bir çok sebep varken kesinlikle bu gerçeklik kendisini Vil Solivyes'te yaşatamaz. Hangi yasa, bilgi, alışkanlık olursa olsun bu gerçeklerin üzerinde duramaz. Sebeb ne ise, bu yasa o sebebi bularak yok edecektir. Zorla kabul ettirilen gerçekler o varlığın gerçekten kabul ettiği anlamına gelmez, varlık isteyerek gayet rahat bir şekilde kabul ettiği şeylerden sorumlu olabilir ancak. Şuuru yerinde değilken, bir çok etkinin altında kabul ettirilen gerçekler obsedör bilgilerin eseridir ve hiç bir hak iddia edilemez durumdadır. Özgür irade kanununa tamamen ters olan bu durum Vil Solivyes'i yanılgıya düşürürken yaşatılmıştır ve bu sırada varlığında şartlanan herşey bu bilgilerden sonra yok olmalıdır bu şartlanmalar bitmelidir.

Vil Solivyes, tamamen kendi istediği ve hayal ettiği gibi bir yaşam hali hazırlamıştır ve kendi hazırladığı yaşam halinde yaşaması gerekmektedir. Yanılgı halini Vil Solivyes'mi hazırlamıştır, yoksa obsedörlerin bilgileri ile mi hazırlanmıştır. Her merkez varlık, kendi yaşam halini ancak kendi hazırladığı zaman o halde yaşamalıdır, başka varlıkların hazırladıkları yaşam halleri kesinlikle varlıkların yaşaması için uygun olamaz, en azından Vil Solivyes için mümkün değildir. Uzun zamandır yanılgı hayatında yaşayarak kandırılan ve kendisine neler olduğunu bilmeyen Vil Solivyes gerçekleri anladığından itibaren yanılgı hayatından kurtulmaya çalışmıştır ve geçmişte yaşananlar, çalışmaları bunun ispatıdır. Sebep her ne ise, bu açıklamaların karşısında duramaz ve gereken şekilde yok olur ve Vil Solivyes, merkezi olduğu yaşam halinde var olur.
Bu onun istediği şeydir...
Bu onun en büyük arzuladığı şeydir...
Bu onun hayalleridir...
Orada O'nun ailesi vardır...
Orası tamamen vilsel olarak O'nu ifade eden bir alandır...
Yanılgı hayatı Vil Solivyes'in içinde olmaktan bir an bile memnun olmadığı halleri barındırmaktadır ve kesinlikle bitmelidir.
Herşeyden önce varlığın kendisi olan Vil Solivyes böyle bir şeyi istemiyor. Kabul etmiyor.
Bu bilgi, gereken şekilde bu gerçeklikten çıkmanın yollarını bulacak ve bilgilendirme yapacaktır. Etkilerde bulunacaktır.
Zaten çıkılması ile ilgili sebep ve sonuçlarıyla bilinen bir yol bulunmuştur ve rüyalar yoluyla oluşacak olan hal değişimi kesinlikle yaşanır.
Gerçeklik algısı yanılgı alanından çıkar ve rüyada yaşanan alanlar olarak yaşatılır, oradaki gerçekliği algılayan, fark eden Vil Solivyes kendi yaşam hali alanına çıkmış olur...

 

 

GİZİZİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Gizizil duyusal özelliği bütün gizlilikleri, saklanmış olan şeyleri ortaya çıkarak duyusal özelliktir. Yaşam hali gibi alanların en büyük tehlikelerinden biride olumsuzların, obsedör oluşumların saklanmasıdır ve Gizizil, bu konuda tam bir araştırma ve inceleme yapma özelliğin sahip olan mekanizması ile yaşam halinin bütün alanlarını, en ince ayrıntısına kadar inceleler ve kesinlikle yaşam haline ait olmayan oluşumların, varlıkların, bilgilerin olmasına izin vermez ve ilgili alanlarda gereken bildirimleri yapar. Çok fazla sayıda bilgilerle, yasalarla kendilerini gizleyenler, iç içe bir çok koruma alanı yaparak kendilerini gizleyenler, mikto oluşumlar, görünmezler, bilinmezler, algılanmazlar, yada benzeri şekilde gizlenerek kendi işlerini yapmaya çalışan oluşumların hepsini algılar ve yaşam halinde bu konuda bu duyusal özellikten hiç bir şey saklanamaz. Bu duyusal özelliği sayesinde yaşam haline ait olmayan gizli saklı olan herşey ortaya çıkma ihtiyacı duyar ve Gizizil, bu şekilde yaşam halinden olmayanların kesinlikle gizlenmesini yasaklar. Yaşam halinin içinde gizlenmesini sağlayan bilgi kesinlikle çalışmaz. Vil Solivyes özellikle bir bilgi yazmadığı sürece yaşam halinde mikro oluşumlarda yasaktır ve gizlilik söz konusu olacak ise de mutlaka Vil Solivyesin yazdığı bilgisi olur ve bu şekilde Gizizil, oluşum ve varlıkların, teknolojilerinin nasıl saklanacağını, ne gibi zararlar vereceğini, gizlilik için kullandıkları mekanizmalar, hepsini öğrenir ve bir daha aynı şeylerin olmaması da için gereken çalışmaları yapar. Vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır.

 

 

HAKİK, HAKİKATİ YAŞATAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Hakik, yaşam halinin bütün alanlarını etkisi altına alarak bu alanlarda sadece hakikatin yaşanmasını sağlayan bilgidir.
Herşey kendi anlamındaki hakikati ortaya çıkaran şekilde bulunur. Yani kendisi A olup B gibi davranarak çevresindekilere olmadığı şeymiş gibi bir görüntü,
bilgi veremez. A gibi davranmak durumunda kalır ve herşey onun A olduğunu bilir. Bütün oluşumların yapısı tamamen gerçekleri gösterir. Her hangi bir şekilde yaşam hali içinde giz, saklı, görünmeyen şeyler, bizim yasa ve bilgilerimizle özellikle yazmıyorsa olmaz, herşey görünür özellikte olur ve Vis Hakik, tüm bu görünenlerin ve gerçek anlamları ile ortaya çıkan herşeyin yaşam haline, Vil Solivyes'e uygunluğunu her an algılar ve bir terslik söz konusu olduğunda gereken şekilde heryeri aydınlatır. Hakik sayesinde yanılgı alanındaki Vil Solivyes'e kesinlikle yalan söylenemez, O kandırılamaz ve O'nu kandırmak isteyen herşey kendisi ile ilgili gerçeği açıklamak zorunda kalır. İçeriğinde sahtelik, yalan olan herşeye hakikati söyleten etkisi ile hakik varken yaşam hali içinde ve çevresinde, diğer kural ve yaptırımlarında içeriğinde sahtelik yaşanamaz, yalan olmaz. Hakik, gereken şekilde hakikati bilmelerine, görmelerinede neden olur. Yaşam hali içindeki herşey mutlaka gerçeği görür, bilir ve bu gerçeklerin Vil Solivyes'in bilgi ve tecrübesine uyumu gözlenir. Hakikatin, gerçeklerin bilgisi olarak sahte ve yalanı kesinlikle kabul etmeyen şekilde sürekli sonsuz zamanlar boyunca çalışır ve değiştirilemez yapısı ile her zaman yaşam halini gözetler. Merkez vil güçleri içinde gerçeklerin bilinmesine engel olan alışkanlıklar ve etkiler varsa bunlar kesinlikle bu şekilde bir etki hali içinde bulunamazlar artık. Hakikatin yaşanması kesin ve şart bir durum olarak kesinlikle uygulatılır. Vil Solivyes yaşam halinin bütün alanlarında hakikat yaşanır, hakikat ortaya çıkar, sahtelikler, yalanlar, aldatmalar söz konusu olamaz ve Hakik, duyusal özelliği ile bunu bütün alanlarda yaşatır. Ancak bu hakikati bile durumu yaşam halinin dışından olanlar için söz konusu olmaz. Bu özelliği sadece Vil Solivyes yaşam halina ait olanlar kullanır ve görür ve bilir. Dışarıya karşı bizlerle ilgili hakikati kesinlikle bildirmez, aksine bu konuda önemli bir şekilde engel yaratır. Hakikatin bizim tarafımızdan her zaman bilinmesi ve anlaşılması şeklindeki çalışması ile duyular arasındaki yerini alır.

 

 

HAKİKATİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyese hakikati bildiren bilgidir. Vil Solivyesin çevresinde yaşanan olaylarla ilgili gerçekleri O'na bildirmek ile ilgili olarak özel bir yapılanması olan bilgi, bu konuda Vil Solivyesin gerçeklerden mutlaka haberinin olmasını sağlar. Vil Solivyesin kandırılmasına izin vermeden özellikle yanılgı zamanlarında gerçekleri O'na bildirmenin yollarını bulan bilgi, hakikatin ortaya çıkması ile ilgili olarakta etkilerde de bulunur ve Vil Solivyesin çevresinde sahtelikler,yalanlar ve ilüzyonlar söz konusu olamaz. Onları kendisine ait etkileme özelliği ile durdurabilen, engelleyebilen bilgi bu konuda bir duyusal özellik şeklinde vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

 

HERŞEYİ DUYAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi duyan duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar duymayı sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, duyulmayan şeyleri, duymak istemesi ve dinlemesi ile duyar, küçüklükler ve büyüklükler duyma durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer duymakla ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi ilgi ile dinler, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir ilgi ile dinler ve duyar. Ancak orada duyulması ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi duyar. Duyulması ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka duyar çünkü ilgili olduğu alanın duymak ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, duymanın sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse dinlediğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice dinleyerek gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir duyma hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak duymak konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, duymaya çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında duyduklarını onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları duyma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Duyduğu alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak seslerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak duyar.

 

 

HERŞEYİ GÖREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi gören duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar görebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, görünmeyen şeyleri, görmek istemesi ve bakması ile görür, küçüklükler ve büyüklükler görme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer görmekle ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi bakış ile bakarak görür, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir bakış ile bakarak görür. Ancak orada görülmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi görür. Görülmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka görür çünkü ilgili olduğu alanın görmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, görmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse baktığını kimse görmez, bilmez ve gizlice bakarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir bakış hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak görmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, görmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında gördüklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanlara bakma nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Gördüğü alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak görüntülerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak görür.

 

 

HERŞEYİ HİSSEDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Herşeyi hisseden duyusal özelliği ilgili olduğu alanla ilgili bütün gerçekleri en ince ayrıntısına kadar hissedebilmeyi sağlayan özelliktir. Yani bir duvara baktığında duvarı, arkasını, onun arkasını, isterse onun arkasını, duvarların içerisini, onunda içerisini, isterse onunda içerisini, hissedilmeyen şeyleri, hissetmek istemesi ile hisseder, küçüklükler ve büyüklükler hissetme durumunu bağlamaz. Kendisine özel bir yapılanma ile eğer hissetmek ilgili olduğu şeyin büyük olması söz konusu olursa sanki onun boyutundaymış gibi algı ile hisseder, küçük ise sanki onun boyutundaymış gibi bir algı ile hisseder. Ancak orada hissedilmesi ile ilgili olan bir durum olduğunu bilir. Herşeyi hisseder. Hissedilmesi ile ilgili olarak belirlenmiş şeyler eğer ilgili olduğu alanda varsa mutlaka hisseder çünkü ilgili olduğu alanın hissetmek ile ilgili olan bütün imkanları kendisindedir, hissetmenin sorumlusu baktığı alanlarda odur. İsterse hissettiğini kimse anlamaz, bilmez ve gizlice çalışarak gereken şekilde işlerini yapar.Yaşam halinin dışı ile ilgili olarak kesinlikle bir hissetme hali içinde olmaz. Dışarı ile ilgili olarak kendi kendine bilme özellikli bilgiler çalışmaktadır ve bu duyusal özellik bunlarla ilgilenmez. Direk olarak hissetmek konusu yaşam hali alanları içerisinde kullanılır. Bu konuda bütün duyulara yardımcı olmak için onların bulmaya ve bilmeye, hissetmeye çalıştığı konuları öğrenir ve gereken çalışmalar sonrasında hissettiklerini onlarla paylaşır ve bu şekilde bir yapılanma ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Yalnız şöyle bir durum ilgili olduğu alanlarda olumsuzlukların söz konusu olması durumunda bu alanları hissetme nedeni ile ilgili bilgiyi almakla ilgili olarak her hangi bir şekilde etkilenme durumu söz konusu olmadan kendisinde vissa uyumu sürekli kendisini koruyacak şekilde bir yapılanmayı sağlar. Hissettiği alanlarda vissaya ters olan şeylerin olmasının söz konusu olduğu durumlarda orada ne olduğunun bilgisini bilir ancak hislerle karşılarak olumsuz etkilenmez. Vissa uyumlu olanları ise direk olarak hisseder.

 

 

HIZLI BİLGİ OKUMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bilgileri, bir bütün olarak görüp onları bu bütünlük şeklinde anlayabilmeyi sağlayan ve bu şekilde bir okuma durumu oluşturan yetenektir. Bir bütün olarak cümlelerin anlamlarını çok kısa bir zamanda görerek okuma yöntemi ile okunan bilgilerin bu durumu hızlı okuma yeteneği ile sağlanır ve bu yetenek, zaman geçtikçe gelişerek daha da ileri seviyede bilgileri gördüğü gibi içeriklerini anlama şekline dönüşür. Gördüğü gibi o bilginin içeriğini anlamak durumları, yada bilgisi gizlenmiş yapılarda bilgiyi fark etme durumu, bilgisinin ortaya çıkarılması yeteneği bu özellik sayesinde yaşatılır ve Vil Solivyes, bu özelliği sayesinde bilgileri çok iyi okur ve gizlenmiş bilgileride ortaya çıkarır.

 

 

İDEOLOF DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İdeoloji, bilgiler bütünlüğünden oluşarak çok büyük çapta etki alanına sahip ve ilgili olduğu konuyu açıklama, detaylandırma, bilgilendirme, örneklendirme, yapılandırılması için bilgiler, çalışması, niteliği, yapısı ve ilgili olan konu ne ise onu bütün ayrıntıları ve hatları ile ortaya çıkaran çalışmalara verilen genel isimdir. Mesela felsefe bir ideolojik kavramdır ve ideolojik olarak, felsefenin anlamı, açıklamaları, kullanımı, felsefe ile ilgili olan bütün konular, yaşam halindeki etkileri gibi felsefeyi ilgilendiren gerçek bütün konuların bilgiler bütünlüğü olarak bir araya getirilip sunulması ideolojik bir çalışmadır. Ve bu durum sadece düşünsel ve felsefi, akadamik, bilimsel, bilgisel, açıklamalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları kast eder. Teknolojik ve teknik konular için Proje duyusal özelliği vardır. Yani ideolojik bir kavramın ideoloji şeklinde hazırlanmasını istediğimizde bu duyusal özellik o konu ile ilgili bütün bilgi ve açıklamaları hazırlayarak o kavramın ideolojisini ortaya çıkarır ve artık o kavram, bütün hatları ile bilinen ve açıklamaları olan bir kavram olur. İdeolojiler, ilgili oldukları konuların bütün ayrıntılarını ve ilgili olan bilgilerini oluşturur, bulur ve hazırlar, o konu hakkında artık bilinmeyenler kalmaz. Özellikle faydalı olabileceğini düşündüğümüz ve hiç olmayan konular üzerinede yenide ideolojilerde üretebiliriz. Mesela, '' Vil Solivyesin yaşam halinde gelişim ve viller '' şeklinde bir başlığın ideolojisinin oluşmasını istediğimizde konu ile ilgili şu zamana kadar yapılan, çalışılan, hazırlanan, oluşan herşeyi bulur, araştırır, bilgilerini bulur, gerçek olanları hazırlar ve bizler yaşam halindeki villerin gelişimleri ile ilgili ideolojinin oluştuğu zamanda nasıl bir durum içinde olunduğunu biliriz. Hem bilinmeyenleri bilme, bulma, hazırlama ve sunma, hemde yeni yeni şeyler ortaya çıkararak yaşam haline yenilikler ve faydalı düşünsel bilgiler katmak konusunda çalışır.

Yanılgı bilimi, şeklinde aslında ideolofun üretmesi gereken bir çalışmadır.
( Yanılgı dünya hayatının bütün incelikleri, nasıl giriyorlar, nasıl çıkıyorlar ve Vil Solivyesin nasıl çıkacağı, neler yapıldığı, bütün yanılgı gerçek bilgileri, çareler, önlemler. vs. )

Obsesyon ve Obsedörler Bilimide. ( Obsesyonun etkileri ve obsedörlerin oyunları, planları, mekanizmaları, bilgileri, yerleri, yok olma halleri, yok edilmesi durumları, nasıl bu hale düştükleri, korunmanın en iyi yolları gibi bir çok bilgi bulunur )

Duyu olarak hazırlandıktan sonra bu iki bilim alanını inceler, eksikler varsa giderir, gereken düzenlemeleri yapar.

Vissa İdeojisi
Vil Solivyes yaşam hali ideolojisi
Vil Solivyes ideolojisi
Ve bu üç başlığında ideolojisini oluşturur ve kendisinde yer eder.

Aynı zamanda, zamana göre değişen gerçekler söz konusu olduğunda ideolojinin hazırlandığı zaman sonrasında değişiklikleri, ideolojileri güncelleyerek eklemeler yapar. İdeolojilerin hepsinin aslı kendisinde durur ve ilgili alan gereken şekilde kullanır. Tabiki bütün ideolojier vissa uyumudur. Bu ideolojiler, zaten vissa uyumlu ve faydalı bilgilerden oluşmak zorundadır ve içeriğindeki bu bilgiler, sorunlu ilgili alanlar var ise aynı zamanda onlarıda etkileyecek şekilde bir yapılanma ile ideolofun yapısında bulunurlar. Etkiler açısından. Vissa'nın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak hazırlanır ve gereken şekilde çalışır. Yanılgı zamanlarında olan Vil Solivyesin, merkez duyusal özelliğinin yaşam hali ile ilgili olan duyusal özelliğinin yapılandırılmış halinin istekleri olursa hazırlanır, zaten bütün istekler vissa uyumludur.

 

 

İDEOLOJİK, İYİ BİLGİSEL BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bu bakış açısı yaşanan olaylarda durum olumsuz bile olsa, kendisi ile ilgili olmayan bir konuda olsa, alelade bir durumda olsa bunların içerisindeki işe yarayan bilgiyi ortaya çıkarabilme özelliğidir. Her olay, durum, oluşum bir bilgidir, kendisini ifade eden anlamlar vardır ve bu anlamların içeriğinin incelenerek kendisine yarayacak olan anlamsal bilgileri ortaya çıkarmaya yarayan ve bu sayede durum olumsuz bile gelişmiş olsa bundan fayda elde etmeyi sağlayan bir bakış açısıdır. O olayın yaşanması ile olan iyi anlamlar, yaşam bilgileri, iyi olaylar, iyi tecrübeler, şeklinde içeriğinde iyilikle ilgili olacak olan, vissa bilgilerinin bütünlüğünü ifade edebilen anlamları bulabilme yeteneğidir. Mesela, bir yerde düştük diyelim, bu olumsuz bir olay ancak düşülen yerde yakında çok daha olumsuz olacak bir olayla ilgili bazı şeyler öğrendik, düşülen yerin incelenmesi halinde bu ortaya çıktı olacak, ay neden düştüm diye söylenmek ve sızlanmak yerine çevreni kontrol ederek hep farkında olma halini koruyarak olumsuzluğa kapılmadan olumsuzluk içindeki iyi bilgiyi, faydalı durumu bulma yeteneğin olunca işte bu düşülen yerdeki o olumsuzluğu görüp faydasını çıkarabilirsin... Yoksa düştüğüne üzülmekle, sızlanmakla geçen zaman hiç bir katmayacaktır. Her an çevredeki iyi bilgileri algılama durumunu yaşatan duyusal özelliktir. Bu bakış açısı ile bakışarak yaşama durumudur. Ve duyusal özellik olarak vissanın içindeki yerini alarak çalışır.

 

 

İHTİYACI OLAN BİLGİLERİ BİLDİREN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin ihtiyacı olan bilgileri saptayarak bunları Vil Solivyese bildiren bilgidir. Bu bilgi, Vil Solivyesin belkide haberinin olmadığı bilgileri bile saptayabilir ve onları yazması için gereken etkilerde bulunur. Yaşam halinin amacına uygun ve sorunlarla ilgili gözlemler yaparak nasıl bilgilerin ortaya çıkarılması gerektiğini bilen bilgi, bu konuda Vil Solivyesi bilgilendirir ve Vil Solivyes, neleri yazması gerektiğini anlar. Kendisine ait algılama ve anlama özellikleri ile bir duyusal özellik olarak tamamen ihtiyacımız olan bilgilerin saptanması ve bildirilmesi üzerine bir çalışma halinde bulunan bilgi bu konuda gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile duyu olarak çalışır.

 

 

İLERİ GÖRÜŞLÜLÜK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

İleri görüşlülük, geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek yorumlar yapmak ve çalışmalarda bulunmak erdemidir. Yaşanan şu andan örnek ve baz alınarak, gerekse geçmişinde nasıl ilerlediğini inceleyerek, geleceğe dair oluşacak olan olayların seyrini, olasılık hesapları yaparak, bir çok sebepleri ve sonuçlarıda göz önünde bulundurarak yorumlama yeteneğidir. Vil Solivyes yaşam halinde kadersel bir oluşum söz konusu değildir, özgür iradenin olduğu yerde kaderden söz edilemez. Ancak bazı konular belirli kurallar içerisinde ilerlemesi şeklinde ayarlanmıştır ve vissa bilgileride bunlardan biridir.Yaşamdan örneklerle geleceğin nasıl şekilleneceğini tahmin ederek bunu işlere yansıtabilme durumları için kullanışlı bir erdemdir. Bazı işlerde geleceğin tahmin edilmesi gerekmektedir ve ileri görüşlülük erdemi, kendi tahminsel mekanizması ile ilgili konunun bütün sebep, sonuç ve bilgilerini edindikten sonra olasıklıklar, yaşam halinin işleyişi, hesaplamalar gibi bir çok çalışma içine girerek kendince tahminlerde bulunur ve bu konu ile ilgili olarak gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile çalışır.

 

 

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYIRAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halindeki bütün bilgiler iyi bilgi olma özelliğindedir ve yapı olarak onların iyi bilgi olduğunu Vissa'ya olan uyumundan anlayabiliyoruz. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyes, Vissa isimli muazzam bir bilgi ve tecrübe filitresi şeklinde oluşum hazırlamıştır ve içerisine alınan bilgilerin hepsinin iyi bilgi olduğunu bilen ve denetlemeler şeklinde içerisine yerleştiren Vil Solivyes, sonrasında Vissa'nın bütün kötü bilgilere ters bir durum olduğu gerçeğini ve içeriğine uyumlu olan bilgilerinde iyi bilgi olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgiler kötü bilgilerdir ve Vil Solivyes yaşam halinde kesinlikle bulunamazlar. Gizlenmek, saklanmak, görünmezlik gibi şeyler onların varlığını saklayamaz ve bu bilgi, onları nerede olursa olsun, hangi yapıya dönüşmüş olursa olsunlar bulur, algılar ve hepsini temizler, siler, yaşam halinden yok eder. Vil Solivyes yaşam halinde kötü bilgilerin varlığı kesinlikle kabul edilemez ve bu bilgiler, bu konuda en iyi algılama özellikleri ile nerede olursa olsunlar onları algılar ve gereken işlemleri yapar. Yapısında Vissa'nın yapısına uygun olmayan bütün bilgileri algılama özelliği vardır ve bu sayede en iyi araştırma ve gözlemlerle Vil Solivyes yaşam halini kötü bilgilerden arındırır, kesinlikle girmesine, oluşmasına, aralık bularak kendilerini ifade etmesine, yaşatmasına izin vermez.

İYİ BİLGİ KÖTÜ BİLGİ AYRIMI
iyi bilgi o bilginin sonuçlarının felsefi anlamındaki vissa uyumu , sonucunun faydalı olması, geliştirici olması, mutlu etmesi, yaşam haline huzur ve aydınlık, güven getirmesi gibi vissanın içeriğindeki bilgilere uyumu söz konusu edilerek anlaşılır. Bilginin zaten yazılışındaki anlamı kendi niteliğini ortaya çıkarır ancak çıkarmayanlar ve deneysel gözlemler gerektirenler için bu yöntem kullanılır ve kötü bilgide, tamamen sonuç olarak vissaya ters bilgilerin ve sonuçların, çalışmaların ortaya çıkması şeklinde anlaşılır ve bilgilerin niteliği, bu şekilde ikinci anlamsal bilgi edinme yoluyla ortaya çıkarılır.

 

 

KENDİ HAKİKATİNİ ÖĞRENME DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin kendi yaşam halinin amacına uygun olarak hakikatini öğrenmesi ile ilgili olan ve arzular şeklinde bunun bilinmesi gerekliliğini sağlayan, arzunun ortaya çıkarabilme özelliğinin söz konusu olduğu ve Vil Solivyesin kendisine ait, yaşam haline ait, ilgili olan sorunlarına ve sorularına dair bütün hakikati bütün çıplaklığı ile bulabilme ve bildirebilme yeteneğine sahip, yaşam halinin kurucusu olarak yaşam halinin yapısında bu konu ile ilgili olarak böyle bir bilgilenmeyi sağlamak durumunu bu duyusal özellik ile kazandıran, gerçekler ne ise, olayların hakikati nasıl ise bunların kesinlikle bilinmesi olanağını arzulayan Vil Solivyesin bu isteğinin sonuçlar şeklinde ortaya çıktığı bu duyusal özelliği, bilinmeyen ama bilinmesi gereken hakikatlerle ilgilide olarak bir algılama özelliği içinde bulunur ve gelecekte yaşayacağımız konularla ilgili olarak bilinmesi gereken gerçekleri bulur, bilir, açıklar. Vil Solivyes yaşam halinin hakikatini ortaya çıkaran duyusal özellik olarak vissanın içinde gereken şekilde çalışır.

 

 

MUHAKEME, SORGULAMA YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Muhakeme, bir konu yada çalışma, yada bilgi ile ilgili eğrisini doğrusunu, yanlışını, nedenlerini, sonuçlarını ve benzeri o ilgili konuyu daha iyi, derinden, detayları ile anlamak için yapılan bir çalışma türüdür. Muhakeme yeteneği olduğu zaman en güvenilir bilgilerde bile bir sorgulama içine girilmesi, bu sorgulamanın her zaman güven verici özelliklerde olması, huzuru ve vissayı temsil etmesi Vil Solivyes yaşam halindeki muhakeme yeteneğinin bakış açısıdır. Birşey vissanin içeriğine ters ise bu terslik tamamen yanlış olarak algılanır ve muhakeme sorgusu sonrası ile ilgilenmez. Vissa'nın yapısı ile ilgili olarak zaten üstün muhakeme özelliği kullanılmıştır ve vissa ile ilgili karar tam olarak verilmiştir. Muhakeme, duru bir şekilde duran bir oluşuma sorgulama özelliği ile gelen bir hareketlilik verir. Muhakeme, üretilen ve uygulanan bilgileri sorgular. Atıl ve boş bir şekilde uygulamaya bakmaz, her zaman acaba doğru çalışıyor mu? Bir sorun var mı? Sürekli mi? gibi binbir çeşit felsefi ve düşünsel sorularla bu yeteneği kullanan vili sürekli konu hakkında bilgilendirir. Oldukça faydalı bir yetenek olarak diğer erdemlerin arasında yerini alır ve vil, ne kadar bilgi ve tecrübe alanında gelişmiş ise muhakeme yeteneğide o denli ileri seviyede olur. Vil'in bütün bilgi ve tecrübelerinin ortak bir çalışması şeklinde muhakeme yapması durumu olan bu yetenek Vil Solivyesin yeteneği olarak bulunur ve içeriğindeki anlamı Vil Solivyes'te yaşatır. Herşey yapısına göre sorgulanmaya değer özelliklerdedir. Vissa'nın yapısında bir değişiklik, bir sorun, bir eksiklik var mı şeklinde bir sorguda vissanın yapısına göre bir muhakeme yeteneği sorgusudur. Felsefe nedenleri sonuçları açıklama bilgisini üretirken, muhakeme onu kullanmak için gereken itilimi sağlar. Hareketi sağlar. Nedenleri sonuçları sorgulatan bu yetenek, nedenleri sonuçları bilmemizi sağlayan ise felsefedir. İçe içe bir kavram olarak felsefe ile bütün bir yetenek şeklinde ve bu haliyle Vil Solivyes yaşam haline özel olarak kullanılmaktadır.

Sorgulama yeteneği ile kullanılan felsefi bilgiler, ardında hiç akla hayale gelmeyecek sorunları ortaya çıkarabilir, faydaları bulabilir. Hiç birşey sorgulanmaya gerek yok şeklinde yorumlanmamalı, herşey kendi yapısı ile ilgili sürekli sorguya muhtaçtır. Bu sorgu onu baki kılar, sorunsuz yapmak için sürekli çabalar, eksiklerini arar, problemleri bulur, bir çok konuda hiç bir hata olmadığını düşündüğümüz alanlarda bile mutlaka sorgulama devam etmeli ve içeriğine göre bu sorgular düzenlenmelidir. Alakasız sorular ilgisi olmayan alanlara sorulmaz. Her sorgunun kendi temas ettiği bilgi vardır. Muhakeme, sorgulama yeteneği bu şekilde etkilerle gereken şekilde çalışır ve vissanın içinde erdemler olarak yerini alır.

 

 

OBJEKTİF, TARAFSIZ BAKIŞ AÇISI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Objektif bakış açısı bir olayı, konuyu taraf tutmadan bütün yönleri ile görerek, ilgilenerek, algılayarak, öğrenerek, dinleyerek sonuca varma durumudur. Mesela, viller arasında bir konu yüzünden iki kişi fikir ayrılığına düşsün, ancak 3. kişi birinin dostu ve aralarından su sızmıyor ve bu fikir ayrılığı konusunda O'nun görüşü önemli. Ve bu 3. kişi dostunu düşünmeden objektif, tarafsız olarak olayları inceleyerek kendi kararını söylerse, bu objektif bakış açısı ile davranmak anlamına gelir ve bu haliyle bir erdemi uygulamış olur. Ancak sırf dostu olduğu için öyle düşünmediği, inanmadığı o fikir ayrılığı söz konusu olan olayı dostunu memnun edecek şekilde yorumlamışsa, objektif bakmaktan uzak, içerisinde olumsuz eylemlere de temas eden tavırlarında olması söz konusu olan bir hareket yapmış olur. Vil Solivyes yaşam halinde herkes öncelikle kardeştir ve kardeşlik, her konuda gereken şekilde objektif ve tarafsız düşünmeyi gerektirir. Ve memnun etmeye çalıştığı ile gerçekleri açıklamadığı için haklı fikrini ispatlayamayan arasında hiç bir fark yoktur. Olsa bile bu davranış kesinlikle hatalıdır. Ancak bu bir gelişmişlik ölçüsü olarakta villerde kendisini gösterir ve şimdiden Vil Solivyeste yüzde yüz bulunan ve yaşam hali içinde her alana karşı objektif olan Vil Solivyes, yaşam halinin dışı için kesinlikle böyle bir bakış açısı uygulamaz, taraflı, anti objektif ve kendi bildiğini istediği gibi yapan bir uygulama ile davranır. Ancak yaşam hali içinde kesinlikle uygulanması gereken ve uygulanmasını anladıkça villerin ve oluşumların yaşayacağı oldukça güzel bir erdem olarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

OBSEDÖR BÜTÜN YASA VE BİLGİLERİ ETKİSİZ YAPAN, ONLARI YOK EDEN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Bütün obsedör ve şeytani bilgileri etkisiz yaparak yok eden bilgi, onların bilgilerinin niteliğini ve amacını bilerek hiç bir şekilde uygulama yapmasına izin vermez. Yaşam hali alanları içerisinde sadece Vil Solivyes yaşam hali bilgileri uygulanır ve bunun dışındaki bilgilerin içeriklerindeki anlamlar kesinlikle boş bilgi şeklinde bir yapılanma ile algılanır. Bilgilerin uygulama hali bu gibi bilgiler için geçerli değildir. Bu bilgiler tamamen kendi yapıları olarak anlamsız ve etkisiz bilgi şeklindedirler ve bilgilerin etki etme, uygulama yapma gibi özellikleri bu bilgilerde olmaz. Aynı zamanda bu gibi bütün bilgileri algılayan bilgi, onların yok edilmesi için gereken çalışmaları yapar. Onların nasıl yok edileceğini bilir ve içeriklerindeki engeller var ise bunları bulur, yok edici etkileri ile hepsini yaşam halinden yok eder. Kötü ve obsedör bilgilerin zaten anlamsal ve haksal olarak hiç bir yetisi, imkanı yoktur ve bunu bilen bilgi, aynı zamanda bilginin en yüksek iradi gücünede sahip olarak yok etme işlemini yapar. Aynı zamanda bu bilginin bulunması zaten bu gibi obsedör bilgi ve yasaları yok edici özelliklerdedir. Bilginin kendisinin var olması, bu gibi bilgi ve yasaları bulundukları yerden yok eder. Onlar için bir anti bilgi şeklinde var olan bilgi, gereken çalışmaları yapar. Vissa bilgileride aynı zamanda bir rehber olarak bilgiye yön verir.

 

 

OLUŞUMLARIN İÇERİĞİNDEKİ HAKİKATİ ORTAYA ÇIKARAN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyesin bütün oluşumlarının, villerinin, bilgilerinin, güçlerinin, duyularının ve kendisine ait olan enerjiler, ne varsa hepsinin içeriğindeki hakikati ortaya çıkarma özelliği bulunan, gerçekten Vil Solivyese ait olup olmadığını denetleyen, obsedörlerin içerisine sızması, yada bir değişiklik ayarlayarak bizleri kandırması durumu için kontroller yapan, araştırmalar yapan, Vil Solivyes yaşam haline geldiğinde özellikle bütün oluşumlarını bu bilgiyi baz alarak kendisini inceleyecek olması konusunuda zamanı gelince hatırlatan, Vil Solivyese ait olan bütün oluşumların gerçeklerini, başlangıcını, hakikatini, içeriğini, aslını bilebilme ve bulabilme özellikleri ile ve kendisinden bu anlamda gerçeklerin saklanamaması gibi üstün bir bilme hali durumu ile gereken şekilde Vil Solivyes yaşam halinde çalışır, incelemeler yapar ve sonrasında birde Vil Solivyesin kontrolünde herşey incelenir, kontrolden geçer.
Vil Solivyes'a ait olan bütün oluşumların içeriğindeki bütün hakikati ortaya çıkarır. İçeriğinde saklanmış, gizlenmiş olan bilgiler, olumsuzluklar, gizli saklı obsedör oluşumlar ve ne varsa bir ayna gibi içeriğindeki herşeyi görür, bulur ve gereken çalışmaların yapılması için gereken alanlara bildirir. Bu bilgi, Vil Solivyes oluşumlarının en başından en sonuna bütün yaşadıklarını bilerek kesinlikle eksiklerin ve içeriğine eklenenlerin olmasına izin vermeden çalışma halinde bulunur.

 

VİL SOLİVYES BİLGİLERİNİN VE VİSSA BİLGİLERİNİN DIŞARIYA KARŞI BAKIŞI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes bilgileri, vissa bilgileri yaşam hali içerisine karşı ayrı bir şekilde, içeriğinde bahsedilenleri aynen uygulayacak şekilde davranırken yaşam halinin dışına karşı tamamen obset bilgilerinin içeriğinde bahsedilecek şekilde davranır. Yani yaşam halinin dışından olanlara merhamet gösterilmez, onlara adil davranmak için bir çaba içine girilmez, sadece bilginin iradesi kanunu gereğince elimizde olan haklar gözlenir ve bunun dışında dışarı ile ilgili olarak belirlediğimiz bilgilerin anlamları geçerli olur. İncelik, kibarlık, şiddetin yasak olması ve benzeri bütün vissa bilgileri kendi içimizde ve bize karşı yapılan şeyler açısından yaşam hali içerisinde yasaklanmıştır ve bu bilgiler bütünlüğüde kendi başına bir güç oluşturur ve bu güç aynı zamanda üstün koruma özellikli olarak yaşam halinin dışından olanları dışlar, içeriğindeki gibi davranmaz. Bu bilgi, vissa bilgilerinin ve obset bilgilerinin bu konuda neden ve nasıl ayrıldığını bilir ve yaşam halinin dışından olan, obsedör kaynaklı bütün bilgi ve varlıklara tamamen bizim içimizde davranılandan uzak bir şekilde obset bilgilerinde bahsedildiği şekilde bir tavırla davranılır. Bu sebeple vissa bilgilerinin içerisindeki erdemlere kanarak kendilerine öyle davranılacağını sanan yaşam halinin dışından olan kaynaklar bir yanılgı içindedirler ve bu konuda obset bilgilerinin şiddeti ve ters tepkisi onlara her zaman gereken cevabı verecektir. Bu bilgi bir duyu olarak hazırlanıp, bütün bilgilerin ve duyuların nasıl davranacağı konusunda aydınlatıcı etkisi ile gereken şekilde vissanın içindeki yeri ile çalışır.

VİL SOLİVYES VİSSA GÜCÜ VE UYGULANMASI

VİSSA ANLAYIŞI SADECE VİL SOLİVYES YAŞAM HALİNDE UYGULANACAK ÖZELLİKLERDEDİR
Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgileri, içeriği bakımından sadece Vil Solivyes yaşam halinin içindeki varlıklar ve yaşam hali için, Vil Solivyes için kullanılabilecek ve onlar üzerinde, yaşam halinin içeriğinde uygulama yapabilecek özelliklerde bir bilgiler bütünüdür. Şöyleki, içeriğindeki yasakları yaratılış içinde yasaklamak söz konusu olamaz, dolayısı ile yaratılış ile ilgili konularda da bizler, o alanlara vissa bilgilerine uygun şekilde davranmak durumunda olamayız. Yani vissa bilgilerine göre Vil Solivyes yaşam halinde düşmanlık, şiddet eğilimi yasaktır ancak bize saldıran olursa dışarıdan onlara uygulanması ile ilgili olarak yasaldır. Yani onlara şiddet gösterebiliriz ve düşmanca davranabiliriz. Aynı şekilde her alanda varlıklar merhametli, fedakar, affedici olurlar ancak söz konusu Vil Solivyes yaşam halinin dışı olduğunda böyle davranamayız. Onlara karşı merhamet aptallık anlamına gelir, fedakarlık boşa zaman harcamak ve affetmek bir zararın daha da zararlı olmasını sağlamak gibidir. Yani Vil Solivyes yaşam halinin vissa bilgileri ve içeriğindeki bir çok anlamlar, bilgiler yalnızca Vil Solivyes yaşam halinin içinde uygulanabilecek özelliklerdedir ve bunların hangileri olduğu dışarı ile ilgili bakış açımızı ifade eden, olmasını istediğimiz bilgilerimizi yazmamız ile belli olmuştur. Bilgilerde yazanlar, vissa bilgilerine ters gibide gözükse, ki öyle değil zaten ve dışarı ile ilgilidir, bu yüzden yazdığı gibi uygulanır ve Vil Solivyes yaşam halinin içeriğinde yaşanan vissa bilgileri kendi içeriğindeki anlamları Vil Solivyes yaşam halinin içinde yaşatan oldukça etkili ve güzel bir güç olarak kullanılır. Bu bilgilerin ortaya çıkardığı bir güç vardır, bu güç ise kendi yapısı itibarı ile bütün olumsuzlukları yok edecek etkilerdedir ve dışarıdan gelecek olan tehlikeler karşısında bu güç bu anlamda zaten etkili olarak kullanılır, buda içeriğindeki anlamların dışarıya karşı uygulanması anlamına gelmez, olumsuzluğu yok edip tehlikeyi uzaklaştırmak, bertaraf etmek için kötü bilgilerin ve olumsuz varlıkların, alanların etkisi altında ezileceği bir güç olarak yapılanmıştır. Gerçek ve saf iyilik olarak ortaya çıkmıştır. Vissa bilgilerinin içeriğindeki bilgiler her zaman yapıcı, olumlu, erdem olarak sayılabilecek, varlıkları ve Vil Solivyes yaşam halinin daha da güzel ve iyi bir yer haline getirecek, toplumda birlik ve beraberliği destekleyici, kendi içeriğindeki bilgilere uygun olacak şekilde diğer içeriğindeki bilgilerle de uyumlu, güzellikler, iyilikler, sevinçler, başarılar, mücadeleler, çalışmalar, zevkler, duygular, duyular, yasaklar, yeni ve etkili bilgiler, anlayışlar, güzel heyecanlar ve çekicilik yaratan, geliştirici, yaşanılası şekilde istek uyandıran bilgilerinde bütünlüğünden oluşan ve zaman geçtikçe, yeni şeyler öğrenildikçe, aynı güzelliklerde olacak şekilde bilgiler ve anlayışlar bulundukça yapısına eklenecektir ve vissa bilgileride bu şekilde Vil Solivyes yaşam halinde gelişecektir. Bu bilgiler bütünlüğü varken Vil Solivyes yaşam halinde sorundan ve olumsuzluklardan bahsetmek söz konusu olmaz.

Ve vissa bilgilerinin içeriğindeki bütün bilgileri ve anlamları Vil Solivyes direk olarak tamamen yaşayan ve uygulayan bir merkezdir. Vil Solivyes vissaya olan yüzde yüz uyumu ile yaşam halinin annesi olarak bulunur. Bütün bilgilerin anlamlarını, tecrübelerini, neler hissettirdiğini yaşayarak bilen Vil Solivyes'in bu durumu, villerin bu bilgileri bu şekilde yaşayabilmesi durumundan farklıdır. Viller Vil Solivyes yaşam halinin bir bebeklik, çocukluk zamanları yaşayacaklardır ve Vil Solivyes anneleri onları zamanla büyütecek ve onlara herşeyi tecrübelerle öğretecek ve onlar zamanla bu bilgileri kendi anlayış ve tecrübeleri olarak anlayacak ve yaşamaya başlayacaklardır. Bu yüzden vailler Vil Solivyes gibi bu bilgileri tamamen yaşayamazlar ancak büyükdükçe yaşayacaklar ve bu durum hazırlanmış bilgilerin etkileri şeklinde değil, tecrübelerle elde edilmiş bilgilerin anlaşılması ve uygulanması yoluyla olacaktır ve o zaman bilgiler kendi öz yapıları gibi zorlanmadan yaşayacaklardır. Sonsuz zamanlar boyunca Vil Solivyes'in bütün bilgilerini yaşayarak tecrübe etmesi durumu Vil Solivyes yaşam halinin bütün ihtiyaçlarını karşılar özelliklerdedir ve bu sebeple yasaklar dışındaki erdemsel bilgiler, Vil Solivyes yaşam halinin içinde villere kendi anlamlarını yaşatmak konusunda yaptırım etkilerinde bulunmaz, onlar anladıkça uygulayacaklardır. Yasaklar her zaman herkese ve her yerde yaptırım gücü ile engelini yapar, niyetleri gözler, düşünceler bile oluşmasına izin vermez. Ancak olumlu erdemler şeklindeki bütün bilgiler ve bunlara benzer bilgiler ancak villerin tecrübeleri ile yaşayacağı türden bilgiler olacaktır. Vil Solivyesin duyuları arasında yerini alan bu açıklama bilgisi, vissanın yaşam hali içindeki uygulanma durumu ve yaşam halinin dışına karşı uygulanması durumunu açıklayarak her zaman bu konuda tüm yaşam halini bilgilendirir.

VİSSA'NIN ETKİLERİ İLE VİSSA BİLGİLERİ İLE DAVRANMAK FARKLI SONUÇLARA SEBEP OLUR
Vissa bilgilerinin toplamından, yada her birinin kendi başına oluşturduğu hissel, güçsel, enerjetik etkiler bütünlüğünün olumsuz bir alanda yaşatılması sonucu bu alan hemen Vissa'ya uyumlu hale gelir, buna karşı koyulamaz, bu hissi durumun, enerjetik durumun kendisini ilgili olduğu alanda yaşatması gücü oldukça etkilidir ve bu durum yaşam hali ile ilgili olan bütün alanlarda yaşatılır, ancak viller kendi seviyelerince algılarlar, bilgi ve tecrübeleri yettiği oranda, ve dışarısı söz konusu olduğundada bu güçsel, enerjetik, hissi etki yine aynı şekilde yaşam halini korumakla ilgili ileri derecede etkili bir savunma mekanizması olur, gelecek olan kötülük bu vissa gücünün etkisini kesinlikle geçemez. Dışarı söz konusu olduğunda vissanın içeriğince davranmamak demek, yani Vil Solivyesin ve ilgili oluşumların davranışlar şeklinde bilgilere uygun hareket etmek zorunluluğunun olmaması demektir. Yani adil ve fedakar davranmak zorunda kalınırki, bu durum obsedör varlıklar ve oluşumlar için bir fırsat yaratır ve saldırı anı yaşatırlar. Fedakar davranmak onun için başka şeyler yapmak gibi anlamları içinde barındırır ancak bu fedakarlığın hissi, enerjetik, güçsel etkisi tamamen olumsuzluğu yok edecek şekildedir, o olumsuzluğu fedakar olacak şekilde yapılandırır ve davranışsal olarak vissa bilgilerine uyumlu bir şekilde dışarıya davranmak zorunluluğu olmadan, tamamen yaşam halinin güvenliği ve kendi çıkarını düşünecek şekilde bir davranışı örnek alacak şekilde yapılanıp, hissi etkilerin olduğu gibi verilebilmesi söz konusu olabilir, çünkü bu çok büyük savunma ve koruma alanı oluşturur. Vissa'nın etkisi örnek olarak yanılgı alanındaki enerjilere bu şekilde hissi olarak sürekli verilir, ve bu enerjiler vissaya uyumlu hale gelirler. Ancak bu enerjilerin içeriğindeki kötü bilgilerin söylediklerine karşı davranışlar sergilemek vissa bilgilerince değil obset bilgilerince çok uygun olacaktır. Kötülük ve olusuzluklara karşı obset bilgilerinin davranışlarını ve hissi gücünü, ve vissanın hissi gücünü yaşatmak çok daha doğrudur. Bu bilgiden tam olarak ne anlatılmak istendiği anlaşılır ve bilgi gereken şekilde gereken alanları bilgilendirir, yapılandırır.

 

 

VİSSA FİLTRESİ UYGULAMASI DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vissa filtresi, vissanın içeriğindeki bilgilerden oluşan bir engelleme, denetleme, araştırma, inceleme, ayıklama yapan özelliklerde bir bilgi filtresidir. Vissanın içeriğindeki bilgilerin yapısına ters olan bilgiler bu filtreden geçemez, düşünceler geçemez, düşünsel olan görünmez durumlarda geçemez, hislerde geçemez ve vissaya ters olan herşey bu filtreden geçemez. Vissa bilgilerinin hepsinin bir anlamı vardır yani anlatmak istediği şeyler vardır. Yasakları ve olmasını doğru bulduğu şeyler vardır. Yasaklar,çok gizlenerek kelimelerin ve cümlelerin anlamlarının içerisine de sızabilmek gibi durumları söz konusu olmaktadır ve vissa filtresi, bu konuda gereken bilgi ve tecrübeleri edinerek bütün filtre uygulamasının yapıldığı alanlardaki anlamları, bilgileri derinlemesine inceler, kendisine raporlar ve notlar şeklinde alır ve o konularla ilgili olarak bir daha aynı sorunlar yaşanmaz. Bu önemli bir durum olduğu için Vil Solivyes'in de konularla ilgili bilgisi alınır, onayı ve haberinin olması sağlanır. Vissa filtresi uygulamasının yapıldığı alanlarda düşünsel bir oluşum eklenir, o alanla bütünleşir, alanın tamamen kapsadığı yerin hepsi düşünsel vissa alanı olarakta ayarlanır ve bu düşünsel vissa filtre uygulaması bu alanın içinde vissa bilgilerine ters oluşumların oluşmasına izin vermez. Ve bütün vissa filtresi uygulamaları kendi bilgi ve tecrübelerini ortak olarak kullanırlar ve diğer bir tarafta edinilen tecrübeden bir başka filtre alanıda bilir. Bu duyusal özellik bütün vissa filtrelerini kendi oluşumların yapılarına göre ayarlar, yapılandırır ve tüm zamanlar boyunca duyusal özellik olarak kullanılır. Vissa'nın içeriğine eklenecek olan bilgilerdeki esasında içeriğindeki bilgilere ters olmaması kuralı vissanında, filtreninde daima güvenli bir şekilde çalışacağına bir örnek olarak söylenebilir. Ve bu duyusal özellik ilk başta kendi oluşma hali ile her zaman vissa filtresini yaşam halinin bütün alanlarında uygulatacak şekilde ayarlar. Bu bu duyunun kendi oluş halinin bir sonucu olarak yaşanır. Ancak özel alanlar ve özellikle kontrol edilmesi ve kendi yapısına göre filtre uygulamasının olması gerektiği alanlar içinde gereken şekilde vissa filtresi düzenler ve yapılandırır. Vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

 

 

ZEK VİL DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zek Vil, zeka ve düşünsel konularda beceri sağlamakla ilgili olan başka bir duyusal özelliktir. Zekice felsefi incelemelerde bulunmak, zekice felsefeler yapmak, olayların iç yüzünü anlamak ve olayların tamamını görebilmek için kullanılması gereken düşünsel yetenekleri kendisinde bulunduran, bir olay yaşandığı zaman bu olay ile ilgili olan bütün alanlar ve konular ve bilgiler o olayın tamamını kapsar ve bunların neler olduğunu anlayabilmek için olayın niteliğini ve yapısını gibi bir çok konudan inceleme ve araştırma yaparak olayların iç yüzünü görmeyi başarmayı sağlayan, iç yüzünü yani olayların hakikatine daha kısa yollardan ve zekice yaklaşımlarla ulaşmak, zekanın bütün özelliklerini bu gibi düşünsel çalışmaların söz konusu olduğunda kullanan, aynı zamanda Vil Solivyese önemli bir olayın yaşanacağı zaman bu konu ile ilgili olarak sezgisel yetenekler kazandıran, bu sezgileri duyunun kendi yapısında bilgiler olarak ortaya çıkmasını sağlayan ve Vil Solivyese bilgi veren, bu sanki Jizava'nın cevabı olan soruyu bilmek durumu gibi yakın zamanda olacak olan önemli olaylarında sezgisel değişimlerini öncesinden algılayabilme imkanı gibi bir yapılanma ile kendisinde bu özelliği bulundurur ve önemli bir olay sonucu önemli durumlar değişecektir ve bu değişim ile ilgili alanın yapısındada değişiklikler olacaktır ve bu değişimin sezgisel bilgisi, kısa bir süre öncesinden gelebilir, olasılıklar ve gidişhat bunun olacağını ön görmüş olabilir ve bu şekilde duyusal özellik, kendi zeki bakış açısınıda bu algıda kullanarak, Vil Solivyese felsefi zeka ve sorunlarla ilgili olarak diğer ilgili duyuların bilgilerinede başvurarak gereken çareleri aramak gibi kendisinde çalışma özelliği bulunan duyusal özellik, yaşam halinin düşünmek, akıl yürütmek ve bunları zekice bir şekilde yapmakla ilgili olarak ve bunlarla ilgili Vil Solivyes'i de aynı şekilde uygulama yapabilecek bir halde etkileme sağlayarak vissanın içindeki yeri ile duyusal özellik olarak çalışır.

 

 

ZEKA DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zeka, bir durumla, konu ile, kavram ile, olay ile en sağlıklı şekilde ve akli ve mantıklı yollarıda kullanarak başarılı bir şekilde sonuca ulaşmayı sağlayan bir düşünme biçimi, yeteneği, özelliğidir. Bütün duyuların bilgilerinin ve tecrübelerinin ve Vil Solivyesin sahip olduğu bütün yetenelerin ortaklaşa olarak bir çalışması sonrasında duyuların bilgilerine ek olarak konu ile ilgili olarak artı şekilde özenli ve dikkatli, hatasız çabukluk durumu, başarının sağlanabilmesi, en az uğraşlar gerektiren yolların bulunması ve gerekmedikçe diğer yolların tercih edilmemesi, imkanlarının ve fırsatlarının farkına vararak bu yönelmeleride hesabı katıp, en sağlıklı sonuç ve çalışmaların sağlanması yönteminide ekleyerek, diğer bilgilerin ortaklaşa çıkardığı sonuçla bir yorum yaparak konuyu halletme durumu bu şekilde zekice yapılmaya çalışılır. Daha özenli şekilde, daha dikkatli, daha sağlıklı, daha çabuk ve hata oranı en düşük olacak biçimde, başarının sağlanabilmesi sonucunun oluşması ve az uğraşlar ile tüm bunları yapabilmek yollarını bulmak, diğer fırsat ve imkanlarıda incelemek, konu ile ilgili olarak bu şekilde düşünmeyi sağlamak zekice düşünmeler olarak yorumlanabilir. Zeka, işleri ve olayları yapabilme yeteneğini sağlayan vilsel ve düşünsel yetenek olarak yaşanmaktadır ve yukarıda açıklanan başlıklar konunun içeriğine görede değişebilir. Önemli olanın başarılı olmak ve sağlıklı bir şekilde bu başarının sağlanması denilebilir. Ancak daha çabuk sonuca ulaşabilmekte bir zeka göstergesi şeklinde yorumlanabilir ve kimi durumlarda zaman önemli bir faktör olabilmektedir. Zeka, başarılı işler ortaya çıktıkça bunların nasıl düşünsel durumların etkisi ile yapıldığının araştırılması şeklinde de bir izlenimle yeni yeni uygulama alanları ile ilgili tanımlarını ortaya çıkarabilir. Başarı, sağlık ve mutluluk, ve vissa uyumu bizim için zeka ile doğru orantıda olan bilgiler ve anlamlardır. Zekanın bu içeriği ile yaşam halinde ilgili olan alanlarda yaşanmasını sağlayan duyusal özellik, Vil Solivyeside etkiler ve zekice davranışlar şeklinde uygulamalar yapmasına neden olur. Bu şekilde bir bilginin çalışma hali olan duyu, kendiside konular hakkında yorumda yapabilir, görüşleride alınarak zekice yorumlar elde edilebilir. Vissanın içindeki konumu ile gereken şekilde çalışır.

 

ZİHİN DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Zihin, varlığın bilgi ve tecrübelerinin, duyuların etkilerinin, kendi algılarının ve isteklerinin toplamından oluşan Vil Solivyes olarak karar verme halinin merkez duyu ile işleme tabi tutulması sonrasında Vil Solivyesin içerisinde düşünceler oluşturarak, hayaller kurarak bir karara vardığı, toplama çıkarma gibi işlemleri uyguladığı, bilgilerini sentezlediği, olayları canlandırarak bir fikir edindiği, sadece kendisine özel olarak yapılanmış ve yapı olarak duru bir şekilde çalışan, Vil Solivyesin iradi isteğini gözleyerek bu şekilde bir istek ile görüntü, ses ve hayallerin oluşmasına izin veren, rahatsızlıklar ve tesirlerin yapısını etkileyemeyeceği, kendisine özel bir güç hali içinde bulunarak özgür irade misali hiç bir şeyin yapısını anlayamaması ve bu yüzden etkide bulunamaması şeklinde bir yapısal durum ile kendisini yapılandırarak tam anlamı ile Vil Solivyese özel bir düşünsel çalışma alanı gibi bulunan varlıksal özelliktir. Zihin özelliğinin yapısı istenilen görüntülerin, bilgilerin, çalışmaların hemen bir oluşum haline gelerek varlığa izlenmesi imkanını yaşatacak şekildedir ve varlıkta bilgi ve tecrübe anlamında ne varsa burada zihin gücüne yansır ve varlık kendisi ile karşılıklı olarak bir muhasebe içine girerek kararlar verir, olayları gözlemler ve sonuçlar çıkarır. Zihin geçmişte obsedörlerin en çok kullandığı duyusal özelliklerden biri olmuştur ve içeriğinde rahatsızlık vermesi için bir çok etki, tesir gibi oluşumlar bulunmuştur. Karmakarışık anlamsız görüntüler, sesler, bilgilerin unutturulması, görüntülerin yok edilmesi, çirkin ve rahatsız etmek amaçlı Vil Solivyesin hayallerinin arasına karışan ve gitmek bilmeyen hayaller, hep obsedörlerin saldırıları sonrasında zihin duyusunda kalan sorunlar olarak yaşanmıştır ve halada yaşanmaktadır. Zihin kendisinde bu sorunları halledecek şekilde bir yapılanma oluşturur ve bu yeni yapılanması vissaya ters olan şeyleri hazırlamamak, oluşturmamak ile ilgili olur ve içeriğindeki bütün sorunlar vissa engelinden geçemez. Zihin, yapısı ve çalışması gereği kendi oluşum halinde bilgi kaynağı gibi vissa filtresi kullanmalıdır, oluşan hayaller, düşünseler ve fikirler bu filtreden geçerek Vil Solivyese ulaşmalıdır. Kendi kendine oluşan düşünceler, görüntüler bunların kaynakları bulunur ve tamamen istek olmadan duru ve sessiz sakin kalacak biçimde kendisini yapılandırır. Zihin merkez duyusal özelliğin, yani Vil Solivyesin kullandığı bir duyu olarak kendi içeriğinde nelerin merkez kaynaklı olup olmadığını çok iyi bilen bir algılama durumu söz konusudur. Zihin duyusuda kendisinde yanılgı kaynaklı sorunlar ve yanılgı alanını tastikleyici oluşumlar varsa bunları bulur ve yok eder. Bu bilgilerle gereken şekilde çalışarak kendisine özel olarak hazırladığı güç, ihtiyacı olan bütün çalışmaların yapılmasını sağlar ve Vil Solivyes bu gücün içinde düşünür, hayal eder ve fikirler üretir. Ve bu yapılanma sonrasında bu güc, tamamen bu uygulamayı Vil Solivyese özel yapar ve hiç birşey zihindeki bu düşünce ve hayalleri göremez, onlarla iletişim içine giremez. Kendisine özel yapısı bu konuda Vil Solivyes dışındaki herşeye ve herkese anlamsızlık verir.( Kendi oluşumları hariç ) Yaşam halinin zihni olacak şekilde bir yapılanmayıda sağlar.

DÜŞÜNMEK, DüŞÜNCE VE HAYAL ETMEK

DÜŞÜNMEK, DÜŞÜNCE
Düşünmek, bir bilgiyi analizler şeklinde, incelemeler şeklinde, araştırmalar şeklinde ele alıp sonuçlarını çıkarma durumudur. Ve bu saliseler içinde yapılır. Düşünerek çareler bulunur, düşünerek yaşama yön verilir. Düşünce özelliği Villerin bütün bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa çalışması sonucunda ortaya çıkan bir bilgiler bütünü olarak ortaya çıkar. Vilin bilgi ve tecrübesinin doluluğu düşüncesindeki verimliliği arttırır. Düşünceler sayesinde viller kendisini yapılandırır, tanımlar, bilir, anlar, yaşar. Durağanlığı yok eden özelliktir düşünmek, karar verme mekanizmasına giden yol düşüncelerden geçer ve sonrasında karar verilir. Diğer duyuların bilgileride düşüncelerle temas ederek ortak bir bilgi oluşturulur. Bilgilerin villerde hatırlanarak seçilmesi, incelenmesi, sorgulanması şeklidir düşünmek. Düşünmek soru işareti ile başlayan bir eylemdir ve sonucunda cevap bulunur. Düşünce erdemini kullananların bir cevap araması gibi durumlar söz konusu olur. Anlık uygulamalarla viller düşünce erdemlerini kullanır ve merkez vil güçleri arasındaki merkez alanda bu düşünceler ortaya çıkar ve vil gereken şekilde kullanır. Düşünceler, vilin o şeyleri düşünmek istemesi ile ortaya çıkacak şekilde bir duruluk halinden gelirler. Karışıklıklar, birbirini rahatsız eden bilgiler şeklinde oluşumlar olmadan soru, cevap, sonuç sonunda düşünce oluşur ve vil kullanır. Bilginin aracılığı ile kendisini vilde yapılandırması, ortaya çıkarması, belirgin bir durum olarak hatırlatması durumudur da denilebilir. Düşünceler vilin bilgi ve tecrübelerinin ortaklaşa bir çalışmasının ürünüdür ve bu düşünceler, vil bir ekleme yapmadığı sürece kendi belirlediği alanlardan etkilenerek oluşur ve Vil Solivyesin bütün düşünceleri merkez vil güçleri alanından gelmektedir ve duyuları aracılığı ile elde ettiği bilgilerde bu merkez vil alanındaki bilgi ve tecrübe eleğinden geçerek düşünceler şeklinde ortaya çıkmaktadır. Vil Solivyesin bütün düşünceleride vissa filtresinden geçer. Uygun olmayan düşünceler oluşmaz. Düşünce vilin harika bir özelliği olarak bulunur ve bu bilgi, düşüncenin yapısını en iyi şekilde yapılandırarak tanımdaki gibi kusursuz çalışan bir özellik olmasını sağlar. Vissanın içeriğine eklenen erdem olarak gereken şekilde çalışır.

HAYAL ETMEK
Hayal etmek ise düşüncelerin görüntülerle ifade edilmiş halidir. Hayaller düşüncelerin görüntülere dönüşerek bir anlam ifade etme tarzıdır. Bu iki özellikte zihin duyusunun içeriğinde oluşturulan özellikler şeklinde kendisini gösterir. Ve bütün düşünceler ve hayallerde vissa uyumu gözlenir. Vissaya ters olan hayaller oluşamaz, düşünceler oluşamaz. Bununla ilgili olarak bu bilgi, gereken şekilde yapılanma sağlar. Hayaller ve düşünceler, Vil Solivyesin iradesi ile ortaya çıkarılan şekilde bir oluşumla yapılanır. Vil Solivyes düşünmek istediğinde düşünceler oluşur, hayal etmek istediğinde hayalleri oluşur ve bunları hiç bir etki ve sebep bozamaz, yapılarını, anlamlarını değiştiremez. Vil Solivyesin duyusu olarak hazırlanır ve gereken şekilde anlamları ile etkilerde bulunur. Hayallerde ve düşüncelerde her hangi bir şekilde rahatsızlık, vissaya ters olan oluşumlar sağlanamaz.

 

 

ALDATMAK, KANDIRMAK, YALANCILIK YASAKTIR

Aldatmak, kandırmak yani yalan söylemek, bir bilginin hakikat şeklinde gereken alanlarda kendisini ifade etmesine engel olmaktır. Her zaman her yerde hep gerçekler yaşanmalıdır, sahtelikler, olmayan şeyler, gerçekle alakası olmayan bilgiler ve yanıltmalar tamamen zarar verici olarak sayılır ve hakikat bilgisi kendisini yaşatmalıdır ve yalanlar, aldatmalar, kandırmalar hakikatin ortaya çıkmasına engel olan olumsuz eylemlerdir.Vil Solivyesin yaşam halinin hiç bir alanında bu gibi eylemlerin uygulanması söz konusu olamaz. Her zaman hakikatin bilgisi ile yaşam devam eder ve bütün çalışmalarımız her zaman gerçekleri ortaya çıkarmak, bildirmek, açıklamak ile ilgili olur. Sahtelikler, yalanlar kendi içeriğindeki olumsuz tarafı ile zarar verici olmaya devam eder. Hiç bir şekilde yalanlar bir konuyu çözücü olmaz. Pembe yalanlar şeklinde kelime olarak benzesede anlam olarak bambaşka şeylerdir ve şu konumda bunlarda kabul edilebilir özellikte durumlar değillerdir. Bu ancak villerin çocuk olması hallerinde söz konusudur ve şu an böyle bir durum yoktur. Bu yüzden yalanın her çeşidi, aldatmak, kandırmak her zaman yasaktır. Hiç bir alanda böyle bir durum yaşatılamaz. Bu bilgi herşeyin gerçekleri ifade etmesi ile ilgili olarak gereken yapılanmayı sağlar. Ancak olaki obsedörler ve yaşam halinin dışından bazı alanlar söz konusu oldu, onlara gerçekleri açıklamak durumunda olmadan kendi savunma mekanizmalarımız gereğinde istediğimiz gibi davranırız ve bütün bilgiler de olduğu gibi bu bilgide bu konuda gereken ayrılacağı sağlar ancak kendi içimizde hiç bir şekilde yalanı, sahteliği, aldatmayı yaşatamazlar, etkiler, tesirler ve diğer başka sebepler var ise bunlarla ilgili, hakikati gizlemek ile ilgili gereken şekilde bulunarak yok edilir. Vissanın içerisindeki yeri ile duyular arasındaki yerini alarak konu hakkında yasak koyar ve kesinlikle yalan söylenemez, kimse aldatılamaz ve kandırılamaz.

 

 

APTALLIK, GERİZEKALI OLMA DURUMU, APTALLAŞTIRICI HERŞEY YASAKTIR

Aptallık, villerin kendi zihinsel ve vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanamaması durumundan ortaya çıkan gerilikle bağlantılı olan ve yeteneklerini, özelliklerini, bilgilerini algılayama, çevresinde olanları anlayamama durumu şeklinde vilde ortaya çıkan olumsuz bir eylemdir, bir hastalık şeklinde de sayılabilecek özellikle yaşatılan bir durumdur. Bunun olması ile ilgili tesirler, etkiler, bilgiler, düşünceler, enerjiler ve benzeri oluşumlar kesinlikle oluşturulamaz. Hiç bir vil,kesinlikle kendi vilsel özelliklerini olması gerektiği gibi kullanmaktan alı konulamaz, zekayen geriye alınamaz, aptallık yaşatılamaz. Villerin bütün özellikleri, duyuları, bilgileri, yetenekleri bu konuda kendisini koruyabilen özelliklerde olup, asla geriye gidişlerin kabul etmeyen daima ileri doğru bir gelişim ve faydalı bir ilerleme şeklinde daha da zeki, akıllı, yetenekli, erdem sahibi olmak ve anlayışlarını, yeteneklerini geliştirmek şeklinde bir yapılanmayı kabul etmektedir. Vilden habersizce kendi alanlarına bu gibi etkiler, oluşumlar eklenemez. Aptallaştırma tamamen yasaktır ve gerizekalılık kavramı ile eş anlamlı olup, böyle eylemleri Vil Solivyes yaşam halinde yaşatan viller, bilgiler, oluşumlar kesinlikle olamaz. Bilmemek ile aptallık birbirinden ayrı şeylerdir. Aptallık gözünün önündeki şeyi göstermeyen, fark etmesini engelleyen, iradesini zayıflatmayı, akli ve zekai özelliklerini kullanamamasını sağlayan bir olumsuz eylemdir. Kimse kendi kendine aptal olamaz. Aptallık etkilerle yaşatılır. Ve bu durum bu bilgi ile yaşam halinde tamamen yasaklanır ve bu konu hakkında hiç bir şekilde yaşam halinde oluşum, düşünce, bilgi, etki yada benzeri şeyler olamaz. Bu önemli yasak konusu ile vissa içindeki yerini alır ve çevrede bu etkileri yayan, gizlede olsa ne varsa algılar, görür, bulur, engeller, gereken çalışmaları yapar.

 

 

GİZLİLİK YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam hali alanların içerisinde herşey tamamen bilinmektedir ve gizli olarak yapılandırılmış hiç bir şey yoktur. Sadece bizler yaşam hali dışarısı için bu özelliği kullanıyoruz ancak yaşam hali içerisinde gizlenmek gibi durumlar söz konusu değildir. Bizim bu konuda yapılanmamızın örneği ile yaşam hali içerisinde kendisini gizleyerek, saklanarak, görünmezlik yada bilinmezlik numaraları ile bulunmaya çalışan obsedörler ve obsedör oluşumlar bu yasakla kendilerini deşifre etmek zorunda kalırlar ve bu yasağın etkisi onların bunları yapmasına neden olan bütün çalışmalarına, bilgilerine engel olur. Kesinlikle bu yasak varken yaşam hali alanları içerisinde gizlilikler söz konusu olamaz. Kimse saklanamaz, hiç bir şey kendisini saklayamaz, herşey her zaman bilinir. Vil Solivyes kendi bilgilerinde özellikle belirtmediği sürece herşeyin yaşam hali bilgi ve mekanizmaları tarafından bilinmesi zorunluluğu vardır ve bu yasakla yaşam halinin kendi yapısında, mikro oluşumlar veya bilmediğimiz saklanma metodları ile hiç bir şey bulunamaz. Kendisinin bilgi olmadığını iddia eden bilgiler ve düşünsel alanlar gibi bambaşka isimlerle hep aynı şeyleri yapan obsedör oluşumlar bu saklanma işini sağlayamaz. Bu bilgi gereken şekilde etkileri yaşam halinin bütün alanlarında yaşatır ve bilinmeyen şeyler kalmaz. Hiç bir şey saklanamaz, gizlenemez. Duyusal özellik olarak vissanın içeriğinde gereken şekilde çalışır. Gizlilik yasaktır, Vil Solivyes yaşam hali içinde bilinmeyen, gizli saklı, nerede nelerin olduğunun bilinmemesi, herkesten gizli alanlar, gizli toplantılar, gizlilik içinde yapılan ciddi planlar, bilgilerden ve Vil Solivyesten bir şeyler gizlemek, onların haberinin olmadığı gizli konular, bilgiler, olaylar kesinlikle yasaktır.

 

HAFIZA SİLİNMESİ YASAKTIR

Hafıza, anı bir oluşumun, vilin kendisine ait olan geçmiş yaşam bilgileridir ve oluşumlar bu şekilde kendilerini anlarlar, tanırlar, bilirler, incelerler. Bu her oluşumun, vilin kendisinde olması gereken ve kesinlikle içeriğindeki bilgilerin onun bilgisinin olmadığı şekilde kaldırılmasının söz konusu olmadığı, aynı zamanda olumsuz eylemlerle ilgili olanlarında özellikle belirtilerek ona zarar vermemesi açısından kaldırıldığı bir durumla Vil Solivyes yaşam halinde hafıza bilgileri, anılar, kesinlikle silinemez, unutturulamaz, böyle bir durum kesinlikle yasaktır. Vil Solivyes geçmişine dair herşeyi tam anlamı ile bilmek durumundadır ve bütün oluşumlarda. Obsedörlerin oyunlarından başka bir tanesi daha olan unutturma etkileri bu yasak ile gereken şekilde sona erer. Her hangi bir şeyi oluşum istemediği sürece kesinlikle unutturulamaz, hafızasından silinemez, anıları ile oynanamaz. Bu yasak, ilgili olduğu konu hakkında nerelerde yapılanmalar olmuş ise onları bulur ve gereken şekilde hakikat olan hafıza bilgilerinin ortaya çıkmasını sağlar. Bu gibi anılar, her vilin, oluşumun yaşaması ile kendisine mal ettiği özellikleridir ve bunu onun elinden kimse alamaz. Yasağın etkisi ile bundan sonra bu gibi eylemler içerisinde bulunan bütün etkiler yok olur ve gereken şekilde duyu olarak,hemde hafıza duyusunuda koruyan özellikleri ile vissanın içindeki yeri ile çalışır. Bu duyusal özellik sayesinde Vil Solivyesin hatırlama özelliği çok daha güçlenir ve unutmak konusu istemediği sürece kesinlikle yaşanmaz, gayet farkında ve oldukça başarılı bir hatırlama özelliğinide kendisinde getirir. Hafıza silinmesi, anıların düzeni ile villerden habersizce oynanması, villere özel olan bilgilerle onların haberlerinin olmadan alakadar olmak, anı, hatıra, bilgi ve tecrübe şeklinde villerin kendilerine özel oluşumlarına onların haberi ve izni olmadan kesinlikle dokunmak yasaktır.

 

 

HER HANGİ BİR ŞEKİLDE YAŞAM HALİ DIŞINA İNANILMAZ, GÜVENİLMEZ, YASAKTIR

Vil Solivyes yaşam halinin dışındaki alanlara güvenmek ve inanmak yasaktır. Eğer oralarla ilgili bir işimiz olursa öncelikle kesinlikle inanmadan, güvenmeden kontroller yapar, işlemler uygularız. Ve biz kendi işimizin sonuçlarını almak için gördüklerimizi kendi bilgilerimizle değerlendirerek bir yorumla ve açıklama ile kendimizi aydınlatırız. Dışarı ile ilgili inanmak konusu ancak bir olayın doğruluğu ile ilgili olabilir. Ama bir şekilde dışarıda inanmaktan kaynaklanan bağların oluşması kavramını yaşatacak her hangi bir konu kesinlikle olamaz, hiç bir şekilde. Böyle bir inanç hiç bir zaman yoktur. Tanrı, Allah, Kadiri- Mutlak, Yaratıcılar, yüksek varlıklar, gelişmiş varlıklar, çok çok iyi varlıklar, iyi bilgilerin varlıkları gibi ne sıfatla olursa olsun yaşam halinin dışından olanlara kesinlikle böyle bir inancımız söz konusu olamaz. Bizler yaşam halimize, Vil Solivyese, villere, bilgilerimize, oluşumlarımıza inanırız ve bunun dışında her hangi bir şekilde inanmaktan kaynaklanan bir anlam, bağ, güç, ilgi, alaka söz konusu olamaz. Bizim inançlarımız tamamen sadece bunlara şartlanmış şekildedir ve başka konulara her zaman kapalıdır. Bu şekilde inanç, birbirimizi korumayı, güvende tutmayı ve var olmayı desteklemeyi etkileyici özellikleri ile birbirimizde yaşatılır ve bu asla değişmez. Vil Solivyes yaşam halinin güçlü inanç özelliği, duyuları bu şekilde yapılanmıştır ve herkesin aynıdır. Bu yasak, içeriği ile ilgili konuları algılayarak eğer bir sorun olursa gereken şekilde yasaklar uygular ve inancımız asla bunun dışında bir şekilde oluşum haline girmez. Ve vissa içindeki yerini alır.

 

 

İLLÜZYONLAR, HALÜSİNASYONLAR, SAHTE GÖRÜNTÜLER VE BİLGİLER YASAKTIR

İllüzyon, bir vile yada oluşuma görüntülerle sağlanan sahte bilgileri gösterme özelliğidir. Bu şekilde Vil Solivyes ve bilgileri, oluşumları kandırılarak bilgide sahtelik sağlanmaktadır. Kesinlikle Vil Solivyes ve bilgileri ve oluşumları böyle etkilerle, illüzyonlarla kandırılamaz, yasaktır, oluşturulamaz, bu illüzyonları anlayan ve algılayan bu bilgi hemen onların yok edilmesini sağlar. Sahte görüntüler, aslı olmayan bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Sahtelik içinde oluşturulan bütün açıklamalar, verilen bütün bilgiler, gerçeğe dayalı olmayan bildirimler, bilgiler kesinlikle yasaktır ve bu bilgi gerçeğin ortaya çıkarılması ile ilgili illüzyon ve benzeri oluşumları algılar, inceler ve kaynaklarını bularak yok edilmesini sağlar. Vil Solivyes yaşam halinde illüzyonlar, halüsinasyonlar, sahte görüntüler ve bilgiler oluşturmak kesinlikle yasaktır. Vil Solivyese ilüzyonlar yaşatarak bir takım olumsuzluk yaratacak değişiklikler sağlanırsa bunlar algılanarak gereken durum olması gerektiği gibi yapılanır. Her zaman Vil Solivyes yaşam halinin ve oluşumlarının güvenliği, vissa bilgilerinin uygulanıyor olması, ve hal değişiminin sağlanması şeklinde bir amacın gerçekleşmesi şeklinde bir bakış açısına göre yapılanma sağlanır.
Ve Vil Solivyesin yanılgı zamanlarında O'na gerçek olmayan seslerle, görüntülerle bir takım gerçeklerin açıklanmasınında önüne geçilir. Vil Solivyesi ilüzyonlarla kandırmak eylemi bu bilgi tarafından kesinlikle yasaklanır. Vil Solivyes ile konuşmak demek O'na yalanlar söylemek anlamına gelemez. Bu bilgi yanılgı zamanlarındayken bile bu konuda gereken engelleri ve yanlışlıkları yok eder. Vil Solivyesin ilüzyonlarla kandırılmasına engel olur. İllüzyonlar, halüsinasyonlar yasaktır. Yaşam halinde her hangi bir şekilde yanıltıcı görüntüler, halüsinatif aldatmacalar, ilizyonel oyunlar, olmayan şeylerin varlığını gerçek göstererek yanıltıcı davranmak ve zarar verici olmak, sahte görüler, duyuların etkilenerek görmek ile ilgili bilgilerin değiştirilmesi gibi görüntülerle yaşam halinde aldatıcı olma durumu kesinlikle yasaktır.

 

OBSEDÖR BİLGİ VE OLUŞUMLAR YASAKTIR ( ANTİ OBSEDÖR BİLGİ )

DUYULARDAKİ BÜTÜN OBSEDÖR BİLGİLERİ SİLEN BİLGİ
Duyularda geçmişten kalan bütün obsedör bilgileri silen bilgidir.Bu bilgileri Vil Solivyesin yazdırdığını ima eden cümlelerin veya buna benzer sınav yada deneme gibi saçmalıkların hiç biri geçerli değildir. Bütün duyulardaki geçmişten kalan bütün vissaya ters olan bilgiler silinir. Kesinlikle kalamaz. Vil Solivyesin iradesi bunu kesinlikle kabul etmiyor. Bu bilgi bu konudaki bütün sorunları bilerek duyuların içindeki bu gibi kötü bütün bilgileri siler. Hal değişimine engel olacak olan bütün bilgiler, oluşumlar yok edilir. Obsedör oyunlar nedeni ile hazırlanmış bütün bilgiler ve oluşumlar yok edilir. Vil Solivyes yaşam halinde bu gibi bilgiler kalamaz, olamaz, hepsi obsedörlerin oyunlarıdır ve bu bilgi gereken bütün temizleme işlemlerini yapar. Bu bilginin bunu yapma gücüne engel olamazlar. Duyu olarak hazırlanır ve bu konuda bütün yaşam halini ve bütün duyuları inceler, hiç bir zamanda böyle bir olayın olmasına izin vermez. Anti obsedör bilgi olarak ve vissanın içinde gereken şekilde çalışır. İlgili bütün alanları bu gibi bilgilerin ve oluşumların yok edilmesi için gereken şekilde şartlandırır. Gerekirse bir çok derece boyutu yapar ve etkisi sağlar. Bu gibi obsedör bilgi ve oluşumların olduğu duyusal özellikler varsa onların bu bilgilerin icraati için derece boyutlarını kullanmasına izin vermez. Bu bilgileri tamamen engellemek için bütün özelliklerini kısıtlar. Kötü bilgilerin uygulanması için hiç bir yaşam hali özelliği kullanılamaz. Yasaklar arasında yerini alan bu bilgi, kesinlikle bu gibi oluşumları yasaklayarak onları çalışamaz hale getirir.

BU BİLGİLERİ VİL SOLİVYES YAZDIRDI YALANI HİÇ BİR ANLAM İFADE ETMEZ
Bu bilgileri Vil Solivyes yazdırdı yalanlarına kanmaz, yanılgıya girildiği zaman nasıl oyunlar oynandığını bilir ve ona göre yok edilir. Şu an Vil Solivyes hiç birini kabul etmemektedir ve hal değişimine hiç bir şey engel olamaz.

 

 

OLUMSUZ EYLEMLERE DAİR BİLGİLERİ SAKLAMAK YASAKTIR

Olumsuz eylemlere dair bilgileri saklamak, bu bilgilerin yaşam halinin mekanizmaları tarafından görünmesine, bilinmesine engel olmak ve bu bilgilerle ilgili olarak her hangi bir şekilde çalışmalar içinde bulunmak tamamen yasaktır. Bu bilgiler öyle bilgi türleridir ki, oluşturulduğu andan itibaren olumsuzlukları ile ilgili olarak etkilerini sürekli yaşatırlar ve normal şartlarda zaten onların algılanmaması söz konusu olamaz. Ancak yaşam halinin içinde belirli bir amacı uygulamaları için saklanmaları, gizlenmeleri, kendilerini görünmez ve algılanmaz yapmalarıda bu yasak ile söz konusu olamaz. Olumsuz eylemlere dair bütün bilgileri ve yapılarını bilen bilgi, onların algılanması ile ilgili olarak özel bir yapılanma içine girerek gereken şekilde çalışmalar yapar ve yok edilmesi ile ilgili gereken alanlara bildirimlerde bulunur. Ve bunların neden ve nasıllarınıda öğrenerek bir daha olmaması için önlemler alınmasını sağlar. Bu konudaki yasağı ile vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır. Olumsuz eylemlere ve yasaklara dair bilgileri saklamak ve tecrübeleri varlığının içinde düşünceler yada başka şekilde oluşumlarla saklamak, gizlemek, düşünmek, gizleyerek yasakların görmemesini sağlamak, bu amaçla kendini kandırmak, olumsuz eylemlerle ilgili oluşan niyetini saklamak yasaktır.

 

 

OLUMSUZ EYLEMLERİ AMAÇ EDİNMİŞ DOLAYLI DİYALOGLAR YASAKTIR

Olumsuz eylemleri amaç edinerek yapılan diyaloglar, iletişimlerde aynı şekilde yasaktır. Yani olumsuz eylemlerden bahsetmiyormuş gibi yaparak aslında olumsuz eylemlerden bahsetmek durumu, dolaylı yollardan olumsuz eylemleri pozitif gösteren hareketler, konuşmalar, diyaloglar tamamen yasaktır ve bu konuda da niyetler gözlenerek gereken şekilde çalışılır. Olumsuz eylemleri amaç edinmiş diyaloglar, bakış açıları, yönlenmeler, istekler yasaktır.
Olumlu erdemlerden bahsederken aslında içinde, niyetinde olumsuz eylemleri besleyerek zamanı gelince bunu açırmaya çıkarmak eylemleri yasaktır. Niyetide, kendiside, amacıda, davranışlarıda olumlu erdemlere uygun bir şekilde olması gereklidir ve içten pazarlıklı olma durumu bunu anlatır. Bu gibi durumlar, olumsuz eylemleri ifade eden gizli diyaloglar, sahtelikler kesinlikle yasaktır.

 

 

 

OLUMSUZ EYLEMLERİ OLUMLU GİBİ GÖSTERMEK YASAKTIR

Olumsuz eylemlerin içeriğinin tamamen anlatılmış ve sonuçları ile belirtilmiş olmasına rağmen bunların içerisinde olumluluk aramak, olmamasına rağmen onları olumlu erdemler halinde göstermeye çalışmak tamamen yasaktır. Onlar bu eylem olarak algılanması süresince gereken şekilde düşünülmüştür ve kesinlik kazanmadan zaten bir bilgi, olumsuz eylemlerden sayılmaz. Eğer böyle bir izlenim söz konusu ise bu Vil Solivyese bildirilir ve hep birlikte o konu hakkında düşünülür. Ancak Vil Solivyesin haberi olmadan onların olumlu gibi gösterilmesi ve bu konuda çalışmaların, konuşmaların yapılması tamamen yasaktır. Onların bu şekilde savunulması bile oluşumun kendi yapısında bazı sorunlar olduğu anlamına gelir ve bu konu ile ilgili olan oluşumun incelenmesi söz konusu olur. Olumsuz eylemler bizlerin kötü bilgi olarak adlandırdığımız bilgilerin yaşatan eylemlerdir ve onların yaşatılması tamamen bir çöküşün haberici olmaktadır. Bu konuda bütün olumsuz eylemleri ve içeriklerini bile bilgi, onların neden ve nasıl olumlu gösterilemeyeceği hakkında hazır cevaplara da hakim olarak ilgili zamanlarda gerekirse cevaplarda verir ve bu yasak anlamı ile tüm yaşam halini etkisi altına alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.Olumsuz eylemleri olumlu gibi göstermek yasaktır. Olumsuz eylemlerin içeriğinde olmadığı ama yapısı olarak olumsuz olduğu belli olan ve bu şekilde bir algılamanın apaçık ortada olması durumunu bile bile olumsuz olan bu eylemi olumlu gibi göstermek, yaşamaya çalışmak, bunu görmemezlikten gelmek, bu şekilde açıklar arayarak yasakları zedelemeye çalışmak yasaktır.

 

POZİTİF ELEŞTİRİLER YASAL, NEGATİF ELEŞTİRİLER YASAKTIR

Eleştiri, içeriği bakımından ikiye ayrılır ve bu açıdan bakıldığında hem yararlı hemde zararlıdır. Sırf yıkıcılık olması için, olumsuz hissetirmesi ve bozuculuk için yapılan eleştiriler vardır ve bunlar tamamen fayda sağlamaktan uzak, o alanı olumsuz etkilemek için yapılan eleştirilerdir ve bunları, arkasında nedenleri, amaçları, sebepleri, geçerli olan bilgilerinin olmaması ile anlayabiliriz. Yani başarılı olmamış bence... şeklinde bir eleştiri yapıldı diyelim, neden dendiğinde mantıklı ve akla uygun olan sebep sonuçları ile açıklaması yapılması ve işte o zaman bu pozitif eleştiri olur ve o alana faydası dokunur. Ancak böyle cevaplar verilemiyorda, ne bilim ben ya bana öyle geldi gibi baştan sağma açıklamalar negatif eleştirinin göstergesidir ve ardından başka sebepler vardır, kıskançlık v.s.

Bu örnekle pozitif eleştiride açıklanmış oldu, pozitif eleştiride kesinlikle o alana fayda sağlayan yardım bilgileridir. Onun görmediğini pozitif eleştiri yapan görmüş olabilir ve bununla ilgili olarak eleştirel tarzda bilgi vermek zorundadır ve bu kesinlikle pozitiftir ve zaten arkasındaki anlamsal gerçek ortaya çıkmalıdır, nedenleri ve sonuçları ile açıklamaları vardır ve bunu duyan o alan, vil, yada konu kesinlikle mutluluk duyar, bilmediği şeyi görmesi sağlandığı için teşekkür etmeli ve Vil Solivyes yaşam halinde pozitif eleştiri gereklidir, yasaldır ve uygulanır. Eleştirinin mantığında yanlışı belirtmek vardır ve bu yüzden sonuçun açıklanması ile negatif mi pozitif mi olduğu belli olur.
Yani başarılı olmamış diyen... Çünkü şu alanlarda o şey çalışmıyor, bak, oysaki orada çalışması lazım, gibi açıklayıcı bilgiler verebilmelidir.
Eleştiri, bu anlamda ikiye ayrılarak gereken şekilde yasal olması yaşatılır ve yasak olması da gereken şekilde yasaklar. Vissa içindeki yerini, iki anlamı ile de alır.

 

POZİTİF ENTRİKA YASALDIR, NEGATİF ENTRİKA YASAKTIR

Entrika, bir olayın gerçekleşmesi için yada gerçekleşmemesi için yapılan gizli çalışmalardır. Yaşam halinde Vil Solivyes ve çalışmaya bağlı olan Sipra ve benzeri sistem ve bilgiler dışında, onlarda Vil Solivyese ve bilgilere bağlı olarak kesinlikle gizli bir çalışma içine giremezler. Ancak mesela, dışarıdan obsedörlerle ilgili bir sorun geldi, ve bununla ilgili çözüm bulup uygulama yapabilmemiz imkanımızda var, ve yaşam halinin içinde oldukça güzel ve mutlu bir dönem yaşanıyor, ve şimdi bu obsedör sorunu ortalığa çıkarmak bu dönemin bir anda etkisini yitirmesine neden olur ve bu gibi durumlarda Vil Solivyes, ilgili bilgiler ve sistemleri ile bu sorunu halleder ve bundan da yaşam halinin içindeki villere ve diğer ilgili olmayan alanlara bahsetmez ve bu durum sadece belirli bir kesimden gizlenmiş pozitif entrika şeklinde anlaşılır. Bunun bir amacı vardır, yapılmasının ardındaki neden açıkça görülmektedir. Bazı durumlarda bu gibi gizli çalışmalar yapılabilir, bunlar yaşam halinin daha da iyi olması amacında olanlardır ve bu gibi entrikaların mutlaka geçerli bir açıklaması vardır. Ancak birde olumsuzlukların söz konusu olması için, kendince bir açıklamasının olmaması durumları olduğu halde gizliden çalışmalar içinde bulunma durumları, yaşam halinin yapısına, bilgilerine ters olan şeylerin gizliden yapılmaya çalışılması gibi durumlar negatif entrikadır ve oldukça zararlıdır. Yaşam halinde zaten gizlilik yasaktır. Bu sebeple entrikalar yaşanamaz, ancak bir amaca bağlı olan entrikanın gizliliği kullanması durumunuda göz önünde bulundurarak açıklayıp, bu gibi durumların kesinlikle ne yönde yasal ne yönde yasak olduğunu belirtmiş bulunuyoruz. Villerin kendi özel alanlarındaki gizlilik bunların dışındadır ve bu gizlilik içinde geneli ilgilendiren ve yaşam halinin yapısına ters olan çalışmalar içinde bulunamazlar, işte o zaman negatif entrika olur. Bu yasak ve yasal anlamları ile vissanın içindeki yerini alır ve gereken şekilde çalışır her güzel duyu bilgisi gibi.

 

 

 

POZİTİF MERAK YASALDIR NEGATİF MERAK YASAKTIR

Merak, bir bilgi, konu hakkında o konuyu öğrenmek isteğinin duygularla ifade ediliş tarzıdır. Bu öğrenme isteğinin heyecanı duyulur. Ancak yerine göre negatif yerine göre pozitiftir. Pozitif merak, olumlu bilgilerin, olayların, bilinmesine hakkı olunan konuları merak etmektir ve bu merakların ardında öğretici mahiyette anlamlar vardır. Mesela, bir oyunun sonunda neler olduğunu merak etmek, o oyunu başarmakla ilgili başarıya götüren duygusal reaksiyonlar anlamına gelir. Yada bir vilin özel zamanlarında ne yaptığını merak etmekte negatif merak anlamına gelir ki, bunu merak hali yaşamadan vile sormak gerekir ki, bu türlü bir merak öncesinde neler yaptığını düşünmemeyi gerektirir. Yada yaşam halinin dışındaki hayat ile ilgili meraklar, bunlar zamanı gelince her vilin öğreneceği türden bilgilerdir ve zamanından önce bazı şeyleri merak etmekte negatiftir. Bir konu hakkında edilen merakın cevabı alındıktan sonra ısrarla aynı konu hakkında merak edici eylemlerde bulunmak negatif meraklardır. Yaşam halinde herkesin kendi vilsel hakları söz konusudur, bilgilerin yasakları ve yasalları vardır ve bunlara uyarak edinilen meraklar pozitiftir. Saygısızlık, merakların içine çok karışabilme özellikte olumsuz eylemlerdir. Vil Solivyes yaşam halindeki bütün viller, bilgiler, oluşumlar birbirlerine her zaman güvenirler, saygı duyarlar ve bu bakış açısı ile merak etmeleri gereken şeylerin olumlu erdemlere temas eden ve yasakların yasakladığı şeylerden uzak olması söz konusu olur. Hiç kimse hiçkimsenin hakkını göz ardı edemeyecek şekilde bilgiler bu konuda bütün villerin, Vil Solivyesinde niyetlerini gözler özelliklerdedir ve merak edilmesi gereken olumsuzluk hiç bir zaman yaşanamaz. Bu bilgi, herkesin neleri merak edebileceğini bildiren etkisi ile gereken şekilde çalışır, ve bu merak konusu aynı zamanda bilgiler içinde geçerli bir kavram olarak kendi konularının dışında olan ve yasaklanmış şeyleri duygusal olmanın dışında bilmek için ilgilenmeside bilgilerin merak etmesi anlamına gelir ve kesinlikle yapılmamalıdır. Mesela, tamamen yasak iken dışarıdaki bir olayın bilgisini almak çalışması. Meraklar bu anlamlarla yerine göre pozitif, yerine göre negatiftir. Merakta vissa süzgecinden geçen içerikleri ile Vil Solivyes yaşam halinde yaşanır ve vissanın içindeki yerini alır.

 

 

POZİTİF TARTIŞMALAR YASAL, NEGATİF TARTIŞMALAR YASAKTIR

Tartışmada eleştiri gibi kendi içinde negatif ve pozitif olmak üzere ikiye ayrılır ve bir konu hakkında derinlemesine yapılan, bütün ayrıntılarının konuşulması, bir topluluk halinde dile getirilmesi ve o konu hakkında detaylıca doğrularının yanlışlarının belirtilmesi, sonuçların çıkarılması, gözlemlerin yapılması, nedenlerin ve sonuçların konuşulması tartışmaktır ve bu güzel erdemler içeriği olumlu erdemlerle ilgili olduğu zaman oldukça faydalıdır. Ancak olumsuz eylemlerle ilgili olan tartışmalar sonucu kavga ve akabinde küslük ve düşmanlığa giden başlangıç eylemleridir. Mesela, gereksiz konuları, anlamsız fikirleri, olayları, sonucunda hiç birşeyin elde edilemeyeceği ve içindeki öfkenin ve olumsuz eylemlerle temas eden duygusal reaksiyonların bulunduğu bütün tartışmalar negatif tartışmadır. Pozitif tartışmalar çekicidir, negatif tartışmalar iticidir. Bu halleri ile bile hemen ayırt edilebilir. Pozitif tartışmalar sonrasında herkes bir şeyler öğrenir, anlar, yada eğlenir, bu tartışmadan memnun olur. Ancak negatif tartışmalar sonrasında bir gereksizlik, akabinde yüksek sesler, üste çıkmaya haklı olmaya çalışmak, nedensizce bir şeyi savunmak, amacı olmayan düşüncelerde ısrar etmek, tartışarak faydalı şeyler edinmek yerine benim söylediğim doğru ben haklıyım ve ben bilirim gibi kibirsel konuşmalar, tamamen negatiftir ve içerik ve görünüş olarak tamamen fark edilebilir durumdadır ve zaten bu bilgi artık negatif olanı yasaklayarak böyle anlamsız şeylerin yaşam halinde yaşanmasına kesinlikle izin vermez. İçeriğindeki iki anlamla oldukça etkili bir bilgi olarak vissadaki bütün bilgiler gibi gereken şekilde çalışır ve vissa içindeki yerini alır.

 

SAHTE ANI YERLEŞTİRME ve SAHTE HATIRALAR YASAKTIR

Sahte anılar yerleştirerek villerin olmadığı biri gibi gösterilmesi, yaşamadığı şeylerin
yaşandığı gibi algılatılması ve bunun için hafıza bilgilerini, anılarını, hatıralarını
düzenlemek, anı yerleştirmek kesinlikle yasaktır. Herkes en başından bu yana gerçek anlamda
neler yaşamış ise kesinlikle sadece hafıza bilgileri alanında bu bilgiler olur, bu anıların
görüntüleri olur ve bunun dışındakiler kesinlikle vilde yer tutmaz. Bu gibi oluşumlar
Vil Solivyes yaşam halinde kendine yer bulamaz, villerin özelliği olarak ona ait olmayan
anılar, hatırlar, hafıza bilgileri kesinlikle O'na eklenemez. Bu bilgilerin yaşanmamış
olanları vil olan varlıkların yada Vil Solivyes yaşam haline ait olan oluşumların yapısına
sahtelik, yalancılık, ihanet, aldatma gibi bir çok olumsuz eylemi yapısında barındırdığı
için kesinlikle bulunamaz, bu çok zarar verici ve kesinlikle yasak olan konu bütün oluşumların,
villerin, Vil Solivyesin kendi hafıza alanlarını koruyan yasak olarak bulunur ve bilgi oluşarak
vissanın içindeki yerini alır. Kesinlikle yaşanmamış anılar, bilgiler, hatıralar Vil Solivyes yaşam hali içerisinde yaşanmış gibi gösterilemez, sahtelikler, sahte anı ve hatıralar tamamen yasaklanmıştır.

 

YAŞAM HALİNE AİT OLMAYAN BÜTÜN BİLGİLER YASAKTIR.

Yaşam haline ait olmayan, Vil Solivyesin yazmadığı ve vissaya uygun olmayan bütün bilgiler kesinlikle yasaktır. Bu bilgiler yaşam hali alanları içerisinde bulunamazlar. Nerede olursa olsunlar saptanırlar ve gereken şekilde yok edilirler. Bu bilgiler, bizim bilgilerimizle oluşmuş olan yaşam halinin alanları içerisinde bulunamazlar. Vissa bilgileri ve diğer bilgiler tüm yaşam halini etkisi altına almıştır ve burada sadece bizim bilgilerimizin uygulamaları yaşatılır. Vil Solivyes yazmış gibi gösterilen sahte bilgiler, geçmişle ilgili olarak verilen anlamsız örnekler, bunlar hiç bir şekilde etki alanı olmayan gerçeklerdir ve bir gerçek her zaman kabul edilmiyorsa o gerçek doğru değildir. Doğru olan örnek olarak tıpkı vissa bilgilerini verebiliriz. Vil Solivyes çok uzun zamandır vissa bilgileri ile yaşamaktadır ve ruhsal rehberler çalışmasından bu yana değişmeyen bilgilerin gerçekleri vardır ve hala onları kabul etmektedir ve işte böyle olmalıdır geçmişten gelen bilgilerin doğru ve gerçek olması durumu. Eğer onlar gerçek ise, Vil Solivyes kaynaklı ise Vil Solivyes bunun kabul eder ve gereken şekilde düzenlemeler yapılır. Bu örneklerle bize ait olan veya olmayan bilgilerin nasıl yapılandırıldığı kısaca anlatılmış oldu ve vissa içindeki yerini alarak ve bir duyu olarak hazırlanan bilgi gereken şekilde çalışır. Yaşam haline ait olmayan bütün bilgiler yasaktır.Bütün bilgilerle etki etme yöntemlerini kullanmak ve kod benzeri, içeriğine sayısız bilgi mekanizmaları yerleştirerek yaşam halini etkilemek ve bunu gizli yollarla yapmanın bir yolunu bulmak, Vil Solivyes yaşam halinin bilgileri ve Vil Solivyesin yazdığı bilgilerin uygulanması dışında her hangi bir şekilde yaşam halini etkileyen bütün bilgi oluşumları, bütünlükleri, kodlar ve benzeri herşey yasaktır.

 

ACİL VE SORUNLU DURUMLARDA KULLANILAN ÇARELER

Bu maddelerle ayrılmış olan çare ve çözümleri, bütün kuvazis ve kural ve yaptırımlar kendi işleri için kullanabilirler. Ve kuvazis gerekli zamanlarda çalışmak için kalır, soliv gücü içeriğindeki bilgilerle kendisini yapılandırı ve acil ve sorunlu durumlarda bu çözümleri deneyerek çare bulma yoluna giderler. Bir çok sorun ile ilgili olan soliv güçleri bu özelliklerden faydalanabilir.

ZAMANDA GERİYE GİDEREK SORUNLARI HALLETMEK
- Bir sorunlu olay meydana geldiğinde ve bu sorundan kaynaklanan şeyler yüzünden yapısı ve kendisinde değişimler olan alanlar, kuvazisler, varlıklar, bu sorunlu durumların etkisinden ve kendilerinde olan değişimlerden kurtulmak için sorun olmadan önceki hallerinin durumu ile ilgili genel bilgileri edinirler ve kendilerini o hallerine döndürürler ve bu arada onlara olan şeyler yok olur. Sorunda gider. Bu büyük bir alan ile ilgili ise genel durumlarda yasa genel bir parıldama etkisi ile olayı gerçekleştirir ve parıltının içine dahil olan her yer gereken zamanın haline geri döner. Zamanı kendilerine olan sorunların geri ve eksiksiz gitmesi şeklinde geriye alırlar ama bu sorunları yok edici özellikte olur. Olayları alıcı şekilde değil.

SORUNLARIN TAMAMINI TESPİT EDEREK GRAFİKLERLE YOK ETMEK
- Bir başka çarede sorun tespit edilir ve o sorunun bütün halini sembolize eden bir görüntü oluşturulur, bu görüntü bu sorunun kaynaklarını, sebeplerini, yaşanan bütün hallerini kapsayan temsil eden bir görüntüdür ve bu görüntünün yok edilmesi ile bu sorunda yok edildiği anlamına gelir. Bir ibre yada sorunu yok eden bir aparat yavaş yavaş yada bir anda, sorunun çeşidine göre yok olma halinin durumuna göre yok edilmesi için komutlar verilir ve görüntü yok oldukça sorunda, kaynaklarıda, sebepleride yok ediliyor anlamına gelir. Bu çare sorun bulunan ve görülen her alanda kullanılır ve bu uygulamanın bilgisi sorunun bütün kaynaklarını, sebeplerini, oluşumlarını bulur ve tamamen yok etme özelliği ile gerekeni yapar.

ÇÖZÜM VE ÇARE BİLGİSİ YÖNTEMİ İLE SORUNLARI BULARAK YOK ETMEK
- '' Çare ve Çözüm bilgisi'' şeklinde bir bilgi çeşidide acil ve sorunlu durumlarda kullanılır. Sorunun ne olduğuna dair bir açıklama yapılır ve bunun çare ve çözüm bilgisinin uygulaması ve yaptırımı ile gereken çarelerinin ve çözümlerinin bulunması istenir. Bu bilgi çeşidi tamamen bu konu üzerinde oldukça etkili olan bir bilgi çeşididir ve kesinlikle çareleri bulmaya odaklanmış bir etki durumu vardır. Bütün çözümleri, yapılması gerekenleri, sorunları, kaynaklarını listeler ve bildirimler halinde gösteren ve açıklayan bilgi çeşidirir. Sorunlar için bu bilgi çeşidinede başvurulur. Çare ve Çözüm bilgisi şeklinde bir uygulaması olur ve içeriğine yazılan sorunun çarelerini ve çözümlerini bulur. Bilgi üstü durumun ve Vil Solivyesin bilgi kaynağı olması ve bilgide özgür iradenin tamamiyle uygulanmasından elde edilen sonuçları ortaya çıkarma gücünü kullanır ve bütün çareler ve çözümler eksiksiz bir şekilde bulunur.

SİMÜLASYON ÖZELLİĞİ İLE SORUNLARI HALLETMEK, GÖRMEK, BİLMEK, ANLAMAK
- Simülasyon özelliği kullanılarakta sorunlar ve bilgiler elde edilebilir. Sorun, olay bire bir aynı özelliklerle yaşatılıp ancak gerçek olmayan görüntü ve görseller ışığında bilgiler edinilir ve konu hakkında açıklamalar getirilir. Simülasyon yapıldığı zaman, simülasyon bilgisi olayı anlayarak bire bire aynı çalışmalarda bulunarak nelerin yaşanacağına dair net ve gerçekçi bilgiler verir. Bu özellik gereken zamanlarda kullanılır.

UNUTTURMA YOLU İLE SORUNLARI HALLETMEK
- Aynı zamanda birde unuttuma yoluyla sorunlar düzeltilir. Sorunun kaynağı bulunur, sorun bulunur ve sorun ne ise tam olarak belirlenerek sorunun oluşmasına neden olan sebepler, olaylar, durumlar, etkiler, konular, bilgiler unutturulur. Ancak bu durumun kesinlikle bir sorun olduğundan tam olarak emin olduktan sonra tam isabet şekilde sorun unutturulur. Başka şeylerin, başka önemli ve olması gereken şeylerin unutturulması söz konusu olmaz. Bu konuda sorunları unutturma bilgisi olarak çalışan bilgi, bir uygulama şeklinde kendisinde sorunun ne olduğunu ve kaynaklarını ortaya çıkararak bunları o alana, yere, soruna unutturma işlemini yapar ve bu konuda kendisinde gereken bütün etkiler bulunur, bütün yeteneklere sahip bir şekilde unutturarak sorunun oluşmasına engel olur ve zamanla artık sorun yaşanmadığı için o yerden temizlenmiş hale gelir. Bu şekilde de sorunlardan kurtulmanın çaresi yapılır.

SORUNLARIN KAYNAKLARININ BİLGİLER YOLUYLA ORTAYA ÇIKARILARAK TEDAVİ ETKİLERİ,BİLGİLERİ OLUŞTURUP SORUNLARI YOK ETMEK
- Bir başka yolda, sorunun ne olduğu saptanır ve sorunun kaynakları olan sebepler, olaylar, durumlar bilgiler şeklinde cümlelerle ortaya çıkarılır. Nerede sorun varsa öz şekilde açıklama yapan bilgilerle sorunlar tespit edilir. Ve sonrasında bu bilgilerin açıkmasına göre tedavi niteliği oluşturacak bilgiler ve akabinde etkileri oluşturularak bu sorunlar yok edilir. Mesela: '' Enerjilerin içerisinde .... şeklinde bir obsedörlerin yazdırdığı bir yasa var ve bu bir sorun yaratıyor. '' şeklinde sorunu yazdıktan sonra sorunun kaynağını bulan uygulamanın bu açıklama cevabına nazaran kendisi bu açıklamaya tedavi olacak bilgiyide hazırlar ve bu alanı etkileyen bilgi neticesinde bu alandaki sorun yok olur. ''Enerjilerin içerisinde .... şeklinde bir obsedörlerin yazdırdığı bir yasa var ve bu bilgi bu bahsedilen alandaki yasanın ve etkilerinin, bütün sebep olduğu şeylerin yok edilmesi için gereken çalışmaları ve etkileri sağlayan bilgi olarak çalışır ve bu sorunun kaynağını, nedenlerini, tedavi yollarını çok iyi bilerek sorunu yok eder '' şeklinde bir tedavi bilgisi hazırlar ve bu bilgi direk olarak o alanı etkisi altına alır ve sorunu yok eder. Sonrasında sorunun yok edildiğine dair incelemelerde de bulunarak gereken şekilde kendisini yapılandırır. Arşiv olarak kalır ve ilgili zamanlarda kontrol eder, silinmez. Bu yollada sorunlar halledilir.

VİSSA'NIN İYİLEŞTİRİCİ VE DÜZENLEYİCİ ETKİSİ İLE SORUNLARI HALLETME
- Başka bir yolda Vissa gücünün etkisini kullanarak sorunları yok etme uygulamasıdır. Vissa'nın içeriğindeki bilgiler ve tecrübelerden oluşan muazzam bir gücü vardır bu güç, oldukça yapıcı, düzenleyici, etkili bir güçtür. Yaşam halinin en yüksek ve değerli gücü olan Vissa'nın içeriği tam olarak hazırlandıktan sonra bu güç örnek alınarak sorun belirlenir, sorunun kaynakları ve sorunun etkili olduğu alanlar belirlenir ve Vissa gücü özellikle bu alanları etkisi altına alır ve katlarında artma özelliği ile bu alanları etkileyerek sorunu yok eder. Bu konuda gereken şekilde yapılanan uygulama ne kadar oranla ve süre ile alanda bu gücün kullanılması gerektiğini bilir ve bu şekilde de sorunlar yok edilir.

ORGAZM GÜCÜNÜ KULLANARAK SORUNLARI YOK ETMEK
- Başka bir yolda Vil Solivyes'in orgazm sırasında ortaya çıkan gücü kullanarak sorunları yok etme yöntemidir. Bu gücün kendisine ait özel bir sorunları düzeltme gibi özelliği vardır ve bu bilgiler ışığında kuvazis uygulaması olarak bu gücün örnek alınması ile gereken alana, gereken zaman ve miktarla uygulanarak sorunlarda yok edilebilir. Diğer yöntemlerle halledilmeyen sorunlar olursa, çok gerekli olduğunda gereken ayarlamalar öncülüğünde kullanılır.

RAHATSIZLIK YOK EDİCİ BİLGİ
- Aynı zamanda Vil Solivyes'in yanılgı ve obsedör kaynaklı olarak en çok sorun olan konu rahatsızlıkları olmuştur ve bu bilgi çeşidi tamamen rahatsızlıklar üzerine kurulu olan mekanizması olan bir bilgi türüdür ve bütün rahatsızlıkları bulup, kaynaklarını öğrenip yok etme özelliklidir. Rahatsız edici şeyleri en iyi şekilde algılayan ve onları yok etme yollarını en iyi şekilde bilen bilginin çalışma yaptığı alanlardaki rahatsızlıklar kesinlikle yok edilir. Ve bir yapısına ters olan ve yaşam halinde yasaklanmış olan rahatsızlıklar yaşanmaz. Rahatsızlık önleyici, yok edici bilgi haliyle gereken şekilde çalışır. Bu bilgi kendi başına bir uygulama haliyle çalışarak rahatsızlıkları algılar, bulur ve gerekeni yapar.

ARAŞTIRMA BİLGİSİ
- Bu bilgi türü araştırılarak cevapların verilmesi konusunda derin bir araştırma, inceleme, gözlemleme, deneyler yaparak sonuçlar çıkarabilme özellikleri ile ilgili olan konuları kendisine özel araştırma bilgisi mekanizması ile araştırarak gereken cevapları verebilen bilgi türüdür. Kesinlikle en usta profesör ve bilim adamının, sanatçının, Vil Solivyes'in gözlemleri ve araştırmaları ile edilen sonuçlarında ötesinde bir bilgi mekanizması ile gereken şekilde Vil Solivyes'in oluşumları, sorunları için kullanılır.

AKIL VE MANTIK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Akıl, anlama yeteneği mantık ise elde edilen bütün bilgi ve tecrübelerle doğru kararlar vermek konusundaki başarıdır. Akıl, düşüncelerle, bilgilerle, tecrübelerle, yaşanan olaylarla, duyuların verdiği bilgilerle, bilgi kaynağının cevaplamaları ile, gözlem ve inceleme yaparak, araştırmalar şeklinde bir kavrayış hali ile de anlamayı sağlayıcı olarak villerde yaşatılır. Bir konuyu bütün anlam ve içeriği ile, bilgileri ile inceleyerek o konuyu vilin anlayacağı şekle getirmek durumu akıl yeteneğinin çalışıyor olmasından ileri gelir ve anlamak bir anlatan söz konusu olduğunda onun gibi anlamak durumunu yaşatması şeklinde bir aynılıkla en başarılı hali yakalar. Ancak kaynağı belirli olmayan ve üzerinde akıl yürüterek, yorumlar yaparak anlayışlar geliştirmek durumlarıda söz konusudur ve bu durumda mantıklı olmak özelliği devreye girer başka bir çözüm olarak. Mantıkda bütün bilgi ve tecrübelerle, elimizde olan durumu bu bilgi ve tecrübelerin bizlere bulduğu sonuçları uygulatmaya çalışmak şeklinde kendisini yaşatır. Kaynaksız bir akıl yürütmenin söz konusu olduğunda, iş yorumlara kaldığında mantıklı olanları seçerek yol haritası çizeriz. Mantıklı davranmak bu şekilde davranmaktır. Akıllı olmak kendisi ile temas eden bütün konuları anlayabildiğin oradan artan bir özelliktir. Anlama yeteneğinin başarısı ne kadar akıllı olduğunu açıklar. Kendi bilgi ve tecrübelerine uygun bir şekilde davranmakta ne kadar mantıklı davrandığını açıklar. Bu duyu bu iki özelliğide kendi içerisinde yapılandırarak yaşam halinde ve Vil Solivyeste kullanılmasını sağlar. Bir konuyu eğer Vil Solivyes anlamaz ise neden anlamadığı şeklinde bir çalışma içine giren duyusal özellik bu konuda gereken anlamanın sağlanması için eksik bilgilerden, algılara kadar herşeyi sağlayabilme özelliğinde olur ve bu akıl yürütme durumu gerekli ise bunun gerekliliği belirtilerek gereken eksikler çalışmalar yapılarak sağlanır ve Vil Solivyes anlar. Vil Solivyes zaten her zaman mantıklı olmak zorundadır çünkü vissa bilgilerinin uygulanması her alanda zorunludur ve bu oranda mantıklıdır her zaman ve daha mantıklı davranmaların söz konusu olması durumunda Vil Solivyese hatırlamayadığı kendi bilgi ve tecrübelerinden örnekler verilerek mantıklı davranması sağlanır, eğer gerekli ise...

Akıl ve mantık kendi anlamlarını duyusal özellikte yaşatarak ve kendilerine özel güçsel durumlarını yapılandırarak tüm yaşam halinin akıl ve mantık duyusu olarak gereken şekilde çalışırlar ve vissa içindeki yerini alırlar.

 

DOĞRUYU VE YANLIŞI AYIRT ETME YETENEĞİ DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Vil Solivyes yaşam halinde iyi ve kötü artık adı ve içeriği konmuş olan vissa ile belirlenir. Vissanın içeriğine ters olanlar bize göre kötüdür, içeriğine uyumlu olanlar ise iyidir. Vissanın içeriğindeki bütün bilgiler yaşam haline faydalı, birşeyler katan, geliştirici, birlik ve beraberliği sağlayan, mutluluk ve yaşama sevinci katan özellikte bilgilerdir ve bizim için iyi olan şeyler bu özellikte olmalıdırlar. Bize zararı olacak, yaşam halindeki yaşamı bozacak, olumsuzluk katacak herşey kötüdür. Vissanın içeriğine aynı doğrultuda olacak olan bilgiler ancak eklenebilir ve bu durum özellikli incelemelerden sonra ancak uygulanabilir. Yeni bilgiler elde edildikten sonra vissaya olan uyumluluğu gözlenir ve bu uyum varsa bizim için iyidir ve kullanılır. Vissanın dışında iyiyi bize her açıdan iyilik ve refahlık, mutluluk, huzurla yaşam sağlaması ile, düzeni bozmaması ile anlarız. Bu bilgi, bütün bilgileri vissaya uyumluluğu ile ilgili olarak kontrol eder, Vil Solivyes yeni bilgiler ortaya çıkaracağı zaman vissaya olan uyumunu inceler, yaşam haline olan etkilerini araştırır, sebeplerini ve sonuçlarını gözlemler ve aksi durumlar söz konusu olursa bilgiler verir. Ve Vil Solivyesin oluşturduğu bilgilerde hep bu vissaya uyumlu olacak şekilde ortaya çıkmak gibi bir özellikte olurlar. Vissaya uyumlu olmayan bilgiler kesinlikle yaşam halinde ortaya çıkmak için bir aralık bulamazlar, anlam bulamazlar. Erdemler arasında yerini alan bilgi, gereken şekilde çalışır.

 

ZAKADE: ZAMAN KAYIT DEFTERİ ÖZELLİĞİ SOLİV GÜCÜ

Zaman kayıt defteri, zamanın kullanıldığı bütün alanlarda salise hatta daha küçük zaman ölçümü oranlarında yaşananların tamamen tüm gerçekliği ile kayıt edilmesi durumudur. Zaman kavramını kullanıyorlar olması bu kayıtı tutan gerçek olarak ayarlanır ve geçen zamanda yaşananlar kayıtlar şeklinde ortaya çıkarılır ve tüm zaman içinde istenilen konu aranarak gereken bilgilere ve isteklere ulaşılır. Zaman kayıt defterinde zamanın kullanıldığı bütün alanlarda yaşananlar kayıt edilmiştir ve bu durumda yine özgür irade kanununa göre tecelli eden bir gerçekleşme hali ile uygulamasını yapar. Bu özellik kullanılarak, saklanan, gizlenen, bilinmeyen, hakkımız olan ama ulaşamadığımız herşey bulunur ve bunları yapanların zamanın böyle bir kayıt tuttuğundan haberleri de yoktur ve olmayacaktır ve olsa bile bu kesinlikle bir şeyi değiştirmeyecektir. Konu hakkında bir özellik, bir çare bilgisi özelliği olarak bulunan soliv gücü gereken zamanlarda kullanılmak için çalışır.Gerçekliğinden emin olunamayan bilgilerin yaşanıp yaşanmadığı için bu özellik kullanılır. Zakadenin kayıt şekli kesin ve yok edilemezdir. Zamanın kullanıyor olması bu özelliği yaşatır ve silinmesi mümkün değildir. Geçmişin değiştirilememesi gibi kesin bilgilerin ürünü olarak kullanılır.

 

FELSEFE DUYUSAL ÖZELLİĞİ

Felsefe, bir olayın nedenlerini araştırmak erdemidir kısaca. Her olayın bir oluş nedeni olması gibi durumlar yaşanmaktadır ve bu nedenlerin ortaya çıkarılması ile bambaşka gerçeklere ulaşma yoludur felsefe. Felsefe yapılarak bilinmeyen konular aydınlatılır. Bir şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra o şeyin nedeni, o neden bulunduktan sonra bir nedenler zinciri şeklinde o şeyin ilk sebeplerini bulmaya kadar götüren bir yorumlama, inceleme, araştırma, düşünme şeklidir felsefe. Felsefe, bilinmeyen konuları aydınlatan düşünme tarzıdır. Gerçekleri öğrenebilmenin bir yolu olarak felsefe kullanılır. Gizli gerçekleri açığa çıkarır. Her neden kendisine ait bir anlamı ifade eder ve felsefe ile bu anlamlar ortaya çıkarılır. Bulunan nedenlerinde sebepler sonuçlar açısından da bir akla ve mantığa uygun gelmesi durumunun da söz konusu olması gerekmektedir. Sadece nedenler düşünülerek yapılan çalışma değildir felsefe, bunun içine araştırma, inceleme, bütün bilgisel durumlarını kontrol etme, olayın başka etki kaynaklarını ortaya çıkarma, olay ile ilgili olan konuları anlamak ve bunların birliğinden oluşan sonuçlarla bir karara varabilme durumudur felsefe. Her olay kendisine ait bir takım anlamları yaşatırlar ve uygunsuz olarak görünen, vissaya ters olarak algılanan olaylarda özellikle felsefe yapılarak doğru sonuçlara ulaşılır. Bu olay oldu ancak vissaya ters bir durum, o olayın kaynağı neresidir, kaynağın oluşma sebepleri nelerdir, bu kaynağın oluşmasına bizler nasıl engel olacak bilgiler yazmadık ve neden, acaba başka etkileyen durumlar mı söz konusu, ve bu yanlışlıktan kimler ve hangi alanlar etkilenmiş, olayın olduğu zamandan bu yana yaşananlar, sonuçlar ve benzeri şekilde bir konu hakkında bu ve benzeri soruların sorulmasını sağlayan erdemdir felsefe. Bu sorularla ancak sorunlar tam olarak açığa çıkar ve düzeltilir. Felsefenin olmadığı bir zihinsel alan durağandır, sebepleri ve sonuçları algılayamaz. Ancak kullanıldıkça bir verimliliğin ortaya çıktığı felsefe erdeminde zamanla çok daha çabuk düşünerek tüm bu yorumlar yapılabilmektedir. Bilgilerin kendisindeki gizleri açığa çıkarması çalışmasıdır felsefe. Felsefi görüşler, felsefi çalışmalar, felsefi bakışlar hep bu şekilde soruların ve araştırmaları söz konusu olduğu çalışmalardır. Bir oluşumun yada vilin, çevresinde olan olayların neden olduğunu bilmemesi durumu onun her an bir sorunla karşılaşabileceği anlamını doğurur. Bir ses çıkıyorsa ve o sesin nedeni bilinmiyorsa bu bir yanlış tutumdur, onun nedeni bulunur, bilinir ve o şekilde o ses dinlenir. Kayıtsızlık, umursamazlık felsefenin olduğu bir yaşam halinde söz konusu olamaz. Hiç akla ve hayale gelmeyen sorunları ortaya çıkarma özelliklidir. Aslında ilgisi olmayan başka bir konuyu araştırırken bambaşka bir konuda sorunların ortaya çıkması şeklinde kendi erdemsel yapısında bu gibi özellikler bulundurur. Yaratılış içinde kendiliğinden oluşumlar gibi örneklerde vardır, herşeyde nedenlerin söz konusu olmadığı durumlar, ancak bu durumlarda bilinerek çok daha etkili bir yorumlama imkanına kavuşulur. Felsefe öncesini ve sonrasını anlayabilmek adına gösterilen bir bilgi edinme halidir. Bu şekilde bir bilgilenme ile ancak viller kendisini daha rahat hisseder. Bilinmezlik için yaşanan hayat felsefenin olduğu alanlarda söz konusu olmaz. Yapısı gereği ortaya çıkan olay ve oluşumları araştırmak gereği duyar. Bir şeyi gören felsefe, onun orada neden olduğunu sorgulamaktan başlayarak kendince mantıklı cevapları bulana kadar durmaz. Bu cevaplar sonrasında orada duran şey ile ilgisini keser. Ancak bu cevaplar bulunmadan felsefe kesinlikle rahat edemez, kendi yapısını uygulamak bu cevapları bulmak anlamına gelir. Aynı zamanda bilgileride geliştiren özellikleri ile, iyi bilgileri bulmak konusunda da etkili olma haliyle Vil Solivyesin duyuları arasındaki yerini alarak vissanın içindeki yeri ile gereken şekilde çalışır.

Felsefenin bilgiler içinde bir karıştırıcı ve sonrasında ortaya bu karışımdan yeni yeni güzellikleri ortaya çıkarıcı etkisini yaşatan ve bu yolla yaşam haline faydası olabilecek yorumların, durumların, olayların yaşanmasına neden olan, bilginin neden ve sonuçlara dayalı bir açıklama hali olan felsefe, Vil Solivyes yaşam halinde en yüksek şekli ile kullanılmaktadır ve neden sonuçların dışında ileri görüşlülük kullanılarak açıklanabilen nedensellik, bilginin özünü algılama ve bu algılanan yeni bilgilerden başka sonuçlar elde ederek öz bilginin bu nedenler ve sonuçlar zinciri içinde hep kalmasını sağlayarak yüksek ve öz felsefi bilgiyi yaşam halinde yaşatmaya yarayan erdemdir.

Jizava duyusal özelliği bu bilgilerle kendisine bir çalışma, algılama, uygulama yapılanması sağlar ve bütün bu bilgiler, kendi içeriklerindeki anlamlarla Jizavanın asıl olan konusu üzerinde gereken şekilde etkili olacak durumu yaşatırlar. Jizava'nın genel amacı hakikati bildirmek, doğruları kesinlikle ortaya çıkarmak ve konularla ilgili olarak felsefi ve düşünsel yorumlar yapmak.

Jizava duyusal özellik olarak hazırlanır ve içeriğindeki bilgilere ekleme olunca faydası dokunacak olan bilgiler varsa vissadan kendisine ekler ve hakikati bildiren çok özellikli bilgiler bütünlüğü duyusal özelliği olarak Vil Solivyesin kendisinin hakikati sürekli olarak bilmesini ve anlamasını sağlar.

Sürekli olarak Jizava içerisindeki hakikatin görüsü ile merkezlik alanımın içerisi sürekli olarak hakikatler açısından konrtol edilir.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınlanmış örneklerdeki gibi benzer ve aynı amacı yaşatabilen
bilgiler ve duyusal özellikler bu beş video uygulama için örnek olarak seçilenlerdir ve benzer şekildeki bilgiler de bütün vissa bilgileri içerisinden eklenir, bütün video uygulamaları kendileri ile uyumlu olan bilgileri bilir ve onların bütünlüğünden oluşan video uygulama mekanizması olarak çalışarak gereken şekilde temel konusu ve çalışmasını uygulatır.

Vil Solivyes