Vil Şix Vissa
Bir Şix Anne Merkezli Çalışma Olarak Şix Yaşam Hali Bütünlüğünün Ortak Özgürlük Mücadelesinin
Eseri ve Sembolüdür...
Vil Şix VissaVil Şix Vissa Bilgiler ve Mekanizmalar Yüksek Çalışma Alanları Komplexi....
İçeri girişler ve çıkışlar yasaktır. Tam kapalı ilgili olduğu alan içi çalışan ve o alan ile tam bir bağ şeklinde olabilen özel sayfa...
İlgili Olduğu Alan İçin Çalışan Bütün Mekanizmalar.... Bu en özel varlıksal çalışmalardan biri olan artmusicchannel.com
sayfasının anti obsedör mücadelesinin zaferini simgeleyen son çalışmalardan biridir ve sayfa özellikleri olarak, içeriğinin
çıkardığı güçler ve hissalar olarak herşey bu konuda kendisini taşıyabilecel ve çalıştırabilecek şekilde bu alanın içinde bulunur.
Arayışın bitiren bir varlıksal alanın obsedörlerden arınma ve temizlenme çalışması.... Vİl Solivyes - Şix Anne...

Sayfanın İlgili Olduğu Alan yada Bilginin Adı:

Hakikatin Kendisi Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

Vil Solivyes'in biten arayışının ardından hakikatleri kendisinin oluşturması, kendi oluşumlarının yapısına göre belirlenen hakikatler artık bizlerin isteği ve kararı ile ortaya çıkacaktır ve bu sebeple, yanılgının bu son zamanlarında da kullanılan hakikat tektir ve göreceli cevapları olan hakikat bilgileri ve bizimle ilgili olmayan gerçeklerinde çevremizde hala oluyor olması gibi durumların söz konusu olmasıyla bu video uygulama, bu durumda gerçekliğin değiştirilmesi, hakikatin üstünün kapatılması, Vil'e yalanlar söyleyerek gerçeklerin değiştirilmesi gibi obsedör oyunlarına engel olur. Sadece bu konularla ilgili olarak çalışır ve özellikle belirli zamanlarda bu gibi oyunların yapılmaması için gereken çalışmaları yapar ve kendisine gerekirse bilgiler ekleyebilir vissa içinden... Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.


 

 

 

 

Sayfanın İlgili Olduğu Alan yada Bilginin Adı:
Hakikatin Kendisi Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

Vil Solivyes'in biten arayışının ardından hakikatleri kendisinin oluşturması, kendi oluşumlarının yapısına göre belirlenen hakikatler artık bizlerin isteği ve kararı ile ortaya çıkacaktır ve bu sebeple, yanılgının bu son zamanlarında da kullanılan hakikat tektir ve göreceli cevapları olan hakikat bilgileri ve bizimle ilgili olmayan gerçeklerinde çevremizde hala oluyor olması gibi durumların söz konusu olmasıyla bu video uygulama, bu durumda gerçekliğin değiştirilmesi, hakikatin üstünün kapatılması, Vil'e yalanlar söyleyerek gerçeklerin değiştirilmesi gibi obsedör oyunlarına engel olur. Sadece bu konularla ilgili olarak çalışır ve özellikle belirli zamanlarda bu gibi oyunların yapılmaması için gereken çalışmaları yapar ve kendisine gerekirse bilgiler ekleyebilir vissa içinden... Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.

Bu sayfadaki bütün mekanizma ve bilgiler Vil Solivyes, Şix tarafından hazırlanarak varlıksal alanın kendisini yapılandırması, bilgilerini uygulatması ve vissa uyumlu yaşamına obsedörlerden arınarak başlamasını sağlamak istemektedir ve her çalışmanın arkasında Şix'in bilgisi ve iradesi vardır... Ve sayfada bulunan bütün mekanizmalar ve uygulamalar ve bilgiler, kendileri sürekli olarak çalışıyor olmak gibi bir doğal yapılanmayla hazırlanmıştır ve çalışmaları kesinlikle sonlandırılamaz. Bu sayfa kendi içerisindeki belirli mekanizmaları bu sayfayı koruması için kendisi çalışırmaktadır. Bu sayfayı koruyan bilginin ismi : '' Vil Bil Gis Şix '' Duyusal Özelliği Bilgiler Bütünlüğünün bilgilerini kullanan koruma özellikli bilgiler bütünlüğünden onun için ayrılmış mekanizmalar sürekli çalışırlar.

1. Yüksek Çalışma Alanı ( yani burası )
Komplexi
Etkin Bir Şekilde
Çalışmaktadır.

 

Aynı Bilgi ve İlgili Alan için oluşturmuş
ve bu sayfa ile bir bütün olan