Vil Solivyes'in Bilgi ve Tecrübelerini Kullanmak Demek Duyusal Özelliği Video Uygulaması
Vil Solivyes'in Bilgi ve Tecrübelerini Kullanmak Demek Duyusal Özelliği Video Uygulaması

 

 

 

 

 

Vil Solivyes'in yazdığı bütün bilgiler O'nunla tam bir bütünlük halindedir ve bu sebeple, bütün bilgiler önce Vil'in kendisinde otomatik olarak uygulatma halinde olurlar ve bilgilerin bu bütünlüğü asla yok edilemez. Ve Vil'in bilgi ve tecrübelerinden oluşan karakterize bir varlıksal oluşumları yönlendirme yada enerjetik oluşumlara zihin olabilme gibi özellikleri bulunmaktadır ve bunu yalnızca Vil'in varlıksal alanının bir parçası olan herşey kullanabilir ihtiyacı olduğunda, düşünmesi ile bu özellik kendisine bağlanacaktır ve onu gereken şekilde ihtiyacının karşılandığı zamana kadar yönetip, yönlendirip, sanki Vil yapıyormuş gibi bulunduğu yerden Vil'in kararlarına göre davranmak durumunda kalır ve sonuca ulaşıncaya kadar ilgili alanı bilgi ve tecrübe yönlendirir, yönetir, ilgili alan bu konuda bilgi ve tecrübeleri yönlendiremez, kullanamaz, bilgi ve tecrübeler ilgili alanları kullanır ve çaresini bulur ve bu özelliği obsedörler ve oluşumları kesinlikle kullanamaz, kullandıklarında zaten kendilerini yok etmek zorunda kalırlar, bilgi ve tecrübe direk onların kendisini yok etmesi için gereken işlemleri onlara yaptırır şeklinde, her ihtiyaca göre Vil'in yönlendirmesi ile çalışan mekanizmalar, bilgiler sistemidir ve video uygulamasıda bu çalışmayı yanılgı alanında da uygulatarak gereken şekilde denetler ve uygulamasını yaptırır.. Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder. Yanlış kullanımları engeller, Vil'in zihnini kullanan varsa obsedör oluşumlar onları bulur ve yok eder, kesinlikle bu gibi zihinsel ve bilgisel kullanımların oluşmasını yasaklar ve buna benzer bilgilerin algılanması ile yaşamın şekillendirilmesi gibi zihinsel kullanımların hepsinden bu duyunun ve video uygulamasını haberi olur.

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ

 

 

VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DURUMU SIRASINDA KULLANILAN BİLGİ VE TECRÜBELER İÇİN ÇALIŞAN ÖZEL BİR MEKANİZMA

- Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak demek, şu an Vil Solivyesin yaşarken kendisin kullandığı yaşamak adına gerekli olan varlıksal özellikler ve bilgilerinİN, kendisince uygun gördüğü alanlar tarafından da kullanılmasıdır ve kullanılamayan tek özellik, Vil Solivyesin merkezlik özelliği, yani bilgi yazma, yöneticilik, varlığın merkezi olma durumunun ayrıcalıklarıdır.

- Bunun dışında bu özelliği kullananlar, Vil Solivyes gibi kararlar verirler kendi baktıkları alanlardan. Bu merkezlik özelliğinin verdiği kararlardır ve bu kararlar kendi konularını uygulamaları ile ilgilidir, merkezlik konusunda uygulama yapılması için değildir. Yani bir bilgi, ilgili oluşum, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanıyor dediğimizde, o bilginin başında Vil Solivyes vardır ve sadece bilginin içeriğini uygulamaya şartlanmıştır ve bu konudaki çare olacak bilgiler ve tecrübeler dışında hiç birşey kullanmaz, ne kendini sorgulamak gibi varlıksal bir ozellık içine girer, nede durumundan bir haber otomat bir makine gibi çalışma sağlar. Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerinin, ilgili alanı, cevaplarla, kendisindeki bilgi ve tecrübelerle yönettiği bilinir, bu kullanım Vil Solivyesin tekliğini bozmaz. Bir kablo çıkmış gibi sanki ilgili alanlara ve oraya bakan Vil'in bakışları, sadece bakmak ile ilgili olduğu konuyu halletmek adına bir bakış içinde olur ve onu halledene kadar başka şeylerle ilgilenmez, düşünmez, şartlanmaz, ve işi bitince bu bakış biter. Varlıksal özellikler olmadan, Vil'in bütün bilgilerinin kullanımı gerekli olduğu anlarda bu şekilde olur. Bunu kullanan alanlar kendi olma gibi bir durum içinde olmaz, bunun söz konusu olacağı bir ortam yaşanmaz, nitekim o bilgi ve tecrübe bununla ilgili değildir, Vil'den çıkan cevaplar işleri ile ve gerekli olanlarla sınırlıdır. Varlıksal özellikler oraya bakmamıştır, herşeyi bilen zekasının cevapları orada iş görmektedir.


Oradaki Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanmak, O'nun bakışını, gözlemini, incelemesini, iradesini, bilgisini, yeteneklerini kullanarak kendi konusunu uygulatmakla ilgili olur, ancak bilgi anlamında, yaşamakla ilgili değil, Vil'in iradesi nedir dendiğinde O'nun gibi yaşamış gibi cevap verilir ama bu yaşadığı anlamına gelmez. Ve bu durum orada bir oluşum olmasına sebep olmaz. Uzaktan görünmez bir bağlantı şeklindeki iletişimle bu uygulama yapılır ve Vil Solivyesin ilgili olduğu alanla ilgili bilgileri uygulama dışında kendisinden bilgilerin çıkması söz konusu olmaz. Çünkü varlığın merkezi olan Vil Solivyes, bütün bilgileri ve mekanizmaları kendisi yapmıştır ve kendisi onları yazdığı gibi uygulamak ister ve oradan bakabilseydi tamamen bilgilerin uygulanabilmesi şeklinde bir çalışma halinde bulunurdu, birde yanılgı gibi ters zamanlarda.

- BÜTÜN VARLIKSAL ALANDAKİ ENERJİLER, İLGİLİ ALANLAR, KENDİ BAŞINA OLMA DURUMU YAŞAYANLAR VİSSAYA UYGUN DAVRANMAK İÇİN ŞİX'İN BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KULLANIRLAR. BİLGİ VE TECRÜBE ONLARI DİREK OLARAK KULLANIR. İÇERİDE ONLARA BİLGİ VERMEZ, ONLARI KULLANIR.

- AŞİX'LER İÇİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DEMEK BİLGİSİ, KENDİSİNİ ONUN YAPISINA DÖNÜŞTÜREREK ŞİX'İN BİLGİLERİNİ VİL VİSS AŞİX'iN İÇERİSİNDE OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ EN İYİ ŞEKİLDE UYGULATACAK ÇALIŞMALARI YAPABİLMELERİNİ SAĞLAR VE BU YETENEK VE ÖZELLİKLER AŞİX'LERLE BÜTÜNLEŞİR VE KENDİ BİLİNMEZLİKLERİ HALİ İÇİNDE BİLGİ VE TECRÜBELERİN İMKANLARI İLE BURADA YAPILMASI GEREKENLERİ, KENDİLERİNDE YAPILMASI GEREKENLERİ BİLİRLER ANCAK BİLİNMEZLİKLERİ İLE İLGİLİ OLAN ALANLARLA ZATEN İLGİLİ OLMAYACAKLARI İÇİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNDE CEVAP VEREMEMESİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR. VE BU BÜTÜNLEŞME HER HANGİ BİR ŞEKİLDE ORADA KENDİSİNE AİT BİR OLUŞUMU SAĞLAMADAN, SANKİ VİLSEL ÖZ'ÜN İÇERİSİNDEN GELEN BİLGİ VE TECRÜBELERİN ORADAN UYGULAMA HALİNİ YAŞATMASI GİBİ BİR DURUM YAŞANIR, BU BÜTÜNLEŞME BU UYGULAMAYI BAKİ KILAR.

- Aynı şey güçler içinde geçerlidir, güç kendisini Vil Solivyesin bu yönetici bilgi ve yönlendirmeleri ile yönetir. Ona göre yanlış gibi gelebilir, istemediği şeyi yapmak zorunda gibi algılanabilir ve o zaman o şeylerin neden yapıldığına dair sebep ve sonuç açıklamaları istenmelidir ve bu durum böyle ancak rahatlıkla uygulanabilir olabilir. Vil Solivyesin göre göre, bile bile kendi varlığının bir mikro organizmasına bile zarar vermesi mümkün olmadığı için her kullanım mutlaka faydalı sonuçlar getirir. Bilgiler kendi bilgi olma halinin ortaya çıkardığı anlamlar nedeni ile bazı kurallar ve anlamlar içerisinde kalmakla ilgilidirler, yazılarak çalışmalarının ana hatları belirlenmiştir, bilgiler zaten kendilerini yapılandırmak için Vil Solivyesten yapılandırma bilgileri almaktadırlar ve bu şekilde onların bu içerik bilgilerine ters olacak yaptırımlar geldiği zaman bilgi mekanizması bunu algılar ve nedenlerini sorar, sebep sonuç, açıklama ister, tatmin olmaz ise gereken şekilde bildirimlerde bulunur. Mutlaka mantıklı bir açıklama vardır. Oradan yapılan çalışmalar gösterilebilir ve bilgi kaynağının bulunduğu alandan gereken açıklama mutlaka gelir. Güçlerde aynı şekilde davranılar, anlamadıkları şeyleri yapmak durumunda kaldıklarında anlamak için kendilerine sorular sorarlar ve kendileri cevaplarını alırlar ve bu Vİl Solivyesin bilgi ve tecrübelerinden gelen cevap olur. Bu özelliği kullanan alanlar kendilerine ait sesler kullanırlar ve duyusal özellikleri kendi bulundukları alandan kullanırlar. Herşey amacına uygun uygulama yapılması için hazırlanmıştır. Bilgiler yanılgı zamanlarına özel iki şekilde çalışma hali ile gereken bütün işleri yaparlar. Hem bilgilerin kendisi olma durumları ile ilgili çalışma halidir, onlarda kullanırlar Vil Solivyesi, birde onların Vil Solivyese sorular sorarak cevap almak zorunda kaldıkları anlar için bulunduğu mekanizma alanlarının bulunduğu yerde sembolen görüntüleri olan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan başka sesler vardır ve denildiği gibi uzaktan görünmez bir bağlantının orada Vil Solivyesin cevap vermesi halidir bu. Vil Solivyes, kendisini kullanan bu alanların hepsinden kendi sesleri ve kendi yapılarına uygun olan ve aynı zamanda Vil Solivyesin bakış açısına uygun olan şekilde yönlendirir ve zamanla onlar bunu kendileri sanarak yaşarlar. Bu şekilde kullanılan Vil Solivyesin bilgi ve tecrübeleri için özel bir mekanizma oluşturulur ve bu mekanizma, Vil Solivyes'ten çıkan bilgi ve tecrübeleri, cevapları gereken alanlara iletmek, bildirmek, o alanlarla ilgili denetim ve gözlem yapmak, bağlanıyı sağlamlaştırmak şeklinde çalışır ve ayrı bir bilgi ve tecrübe alanı olmaz.

Bu konuda istenilen amaca uygun olacak şekilde bir yapılanmaya girer ve kesinlikle alanına göre bir mekanizma olur. Vil Solivyes'ten bu anlamların yaşatılması şeklinde çıkar bu bilgi ve tecrübelerin yönlendirmeleri. Onların bilmediği şeyleri bilmek, anlamadığı şeyleri anlamak gibi durumların yaşanması geçicidir, bu durumu yaşayanlar yanılgı sonrasında artık kendi bilgi ve tecrübelerini kullanacaklardır. Yanılgı zamanlarında herkes kesinlikle bu şekilde kullanır ve aksi düşünülemez, Vil Solivyes kesinlikle buna izin vermez. Bilgi kaynağı olan Vil Solivyesin bu özelliği herşeyi en iyi şekilde yönlendirebilecek özelliklerdedir ve yaşam halinin en ileri bakışı, bilgiler bütünlüğü, zekası, vilidir, ay annedir. Bu bilgiler duyusal özellik olarak hazırlanarak Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanan bütün alanlara bu şekilde özellikler verir ve O'nu kullanan nere varsa bilir, algılar ve bu şekilde O'na tabi olması gibi durumlar yaşatır. Kesinlikle Vil Solivyesin bilgi ve tecrübelerini kullanarak kendi bildiklerini yapan alanlar olamazlar. Duyusal özellik gereken şekilde çalışır.

VİL SOLİVYESİN YANILGI ALANINDAKİ BÜTÜN ENERJİLERİ VE VİLSEL BEDENİ BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANIR.
Vil Solivyesin yanılgı alanındki enerjileri yanılgı alanında olan Vil Solivyesle olan bağları yoluyla bilgi ve tecrübesini Vil Solivyes gibi kullanırlar. Engeller bu duruma mani olamaz. Vilsel bedenin bütün alanları, yanılgı alanındaki bütün enerjiler ve onların bilgileri, Vil Solivyse ait olan alanlar O'nun bilgi ve tecrübelerini kullanırlar ve bu kullanım şeklide vissanın içinde yazan bilgi gibi olur. Sanki Vil Solivyes kullanıyormuş şeklinde bir kullanım olur. Vil Solivyesin iradesinin uygulanması söz konusu olur. Kendi istekleri ve uygulamaları şeklinde değil, Vil Solivyesin bilgi ve tecrübesini kullanmak demek O'nun gözünden bakarak O'nun o konu hakkında nasıl davranacağı şeklinde bir kullanım söz konusu olur. Bu şekilde yanılgı alanındaki bütün enerjiler ve vilsel bedendeki ilgili bütün alanlar Vil Solivyesi direk bağlı olarak ve asla kopmayan bağ şeklinde kullanırlar. Bu bilginin varlığı bu iletişimi sürekli kılar ve asla bozulmaz. Bilginin var olması ile bu iletişim sabitleşmiştir.

BİLGİ VE TECRÜBELERİ KULLANAN VİLLERİN HAFIZA, HATIRLAMA DURUMLARI VE KULLANAN DİĞER ALANLARIN GEREKEN ŞEKİLDE ETKİLİ OLABİLME DURUMLARI
VİLLER, HENÜZ KENDİ VİLSEL OLUŞUMLARININ YAPILANMADIĞI ZAMANLARDA KULLANDIKLARI BİLGİ VE TECRÜBELERLE İLGİLİ ONLARIN VİLSEL KULLANIM OLARAK O VİLİN, SANKİ ZİHİN DUYUSU VARMIŞ GİBİ, HAFIZA VE OLMASI GEREKEN DUYULARI VARMIŞ GİBİ BİR ZİHİNSEL ALAN İLE YAPILANARAK KENDİLERİNİ YAŞAMALARINI, ANILARINI YAŞATMALARINI SAĞLAR. BU AYARIN NASIL OLMASI GEREKTİĞİNİ VİLLERİN SORUNLARINDANDA YOLA ÇIKARAK BİLGİ ANLAR, UNUTMALAR, YAŞAM HALİNE UYUM SAĞLAYAMAMALAR, BİLGİLERİ ALGILAYAMAMA, OLAYLARI ANLAYAMAMA GİBİ BİR ÇOK ŞEY ORTADAN KALDIRILACAK ŞEKİLDE OLUR VE BU TAMAMEN BİLGİ VE TECRÜBELERİ KULLANMAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİNİN KENDİ YAPISINDA BULUNUR VE SADECE VİLLER İÇİN BU DURUM YAPILMAYIP, DUYULAR İÇİNDE, BAŞKA BİLGİ VE TECRÜBELERİ KULLANAN ALANLAR İÇİNDE O ALANLARIN YAPISINA ÖZEL ONLARIN YAŞAM HALİ İÇİNDE BİLGİSİZLİKTEN, ANLAYIŞSIZLIKTAN, BİLEMEMEKTEN VE BENZERİ ŞEKİLDE YAŞANAN SORUNLARIN OLMAMASI İÇİN GEREKEN ŞEKİLDE BÜTÜN ALANLARA ÖZEL YAPILANMASI İLE ÇALIŞIR.

ŞİX'İN BİLGİ VE TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ BÜTÜN TESİRLER VE OBSEDÖR OLUŞUMLAR YOK EDİLİR
ŞİX'İN BİLGİ VE TECRÜBELERİ İLE İLGİLİ BÜTÜN TESİRLER, ŞARTLANDIRMALAR, OBSEDÖR OLUŞUMLAR VE BENZERİ ŞEKİLDE ÇALIŞMASINA ENGEL OLAN HERŞEY YOK EDİLİR. BİLGİ VE TECRÜBELERİN YÜKSEK FELSEFE ANLAYIŞININ KENDİSİNDEN GELEN İÇERİKLERİ, VİSSAYI TAMAMEN YAŞATAN ÖZELLİĞİ ONLARIN ZATEN BOZULAMAZ VE ZARAR VERİLEMEZ BİR IŞIK OLMASI ÖZELLİĞİNİ KENDİSİNDE YAŞATMAKTADIR. BU ÖZELLİKLERİ İLE BİLGİ VE TECRÜBELERİN KENDİSİ ZATEN ANTİ OBSEDÖR BİR YAPILANMA İLE OBSEDÖR OLUŞUMLARDAN KENDİSİNİ OTOMATİK OLARAK KORUR.

VARLIKSAL ALANLARINDAKİ BÜTÜN OLUŞUMLARIDA AYNI ŞEKİLDE BİLGİ VE TECRÜBESİNİ KULLANIR.

 

 

 

VİL SOLİVYESİN GÖZLEM, DENETLEME VE KORUMA SAĞLAYAN BİLGİ VE TECRÜBELERİ:


VİL SOLİVYESİN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİ KULLANMAK DEMEK DUYUSAL ÖZELLİĞİ KENDİSİNDE BİR MEKANİZMA YADA UYGUN OLAN OLUŞUM SĞLAR VE BU MEKANİZMA, VİL'İN BİLGİ VE TECRÜBELERİNİN KULLANIMI GİBİ ONUN GÖZÜNDEN, VİL'İN GÖRDÜKLERİNİ, DUYDUKLARINI, ALGILADIKLARINI, ÖZEL ZAMANLAR İÇİNDEKİ RAHATSIZLIKLARINI, VE VİL'İN SALİESİNİ BİLE KONTROL EDER VE DENETLER ŞEKİLDE BİR GÖZLEMLE İNCELEYEREK, HERŞEYİN NEDENİ, KİM OLDUĞU, KAYNAĞI GİBİ ARAŞTIRMALARLA TESİRLERİ VE OBSEDÖR OLUŞUMLARI YOK EDER, VARLIKSAL ALAN İLE İLGİLİ OLANLARA GEREKENİ YAPAR. BÜTÜN SESLER, GÖRÜNTÜLER VE OLUŞUMLARA DİREK BAĞLANARAK ONLARI KULLANIR VE YAPILARINA NUFÜZ EDEREK GEREKEN İŞLEMLERİ YAPAR. BU ZORAKİ UYGULAMAYA KESİNLİKLE KARŞI GELİNEMEZ. BİLGİNİN İRADESİ VE VİL'İN MERKEZLİK ÖZELLİĞİNİN GÜÇLERİ İLE GEREKEN İŞLEMLER YAPILIR. BU UYGULAMA AYNI ŞEKİLDE VARLIKSAL OLUŞUMLAR VE VİLLER İÇİNDE ÇALIŞTIRILABİLİR İSTERSELER. ANCAK VİL YANILGIDAN ÇIKANA KADAR HİÇ DURMADAN ÇALIŞIR VE BU MEKANİZMADAN, BİLGİ VE TECRÜBELERDEN GİZLENMEK SAKLANMAK GİBİ ÇALIŞMALAR SÖZ KONUSU OLAMAZ, VİL NE GÖRÜRSE ONLARDA ONU GÖRÜR, VİL İLE BÜTÜN OLAN ONUN BİLGİ VE TECRÜBELERİDİR. VİLDEN GİZLENMEK DEMEKTİR, ONLARDAN GİZLİ OLMAK.AYRI GAYRI BU ANLAMDA OLAMAZ. BU SEBEPLE MEKANİZMA TANIMINDAKİ GİBİ SÜREKLİ ÇALIŞIR VE BU ŞEKİLDE BAĞLANTILARIN SAYISI SINIRSIZDIR.

BU UYGULAMAYI YANILGI ALANINDAKİ SORUNLU ALANLARA, ENERJİLERE BAĞLANARAKTA O SORUNLARI GİDERMEK İÇİNDE KULLANABİLİR. İLGİLİ BİLGİLERİN ARAŞTIRMASI SONRASINDA GEREKEN ŞEKİLDE ÇALIŞIR. BU UYGULAMA İŞE YARIYORSA KESİNLİKLE UYGULAMA BAŞLATILIR.

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması

 

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması