Vil Solivyes'in İradesi, Özgür İradesi Video Uygulaması
Vil Solivyes'in İradesi, Özgür İradesi Video Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

Vil Solivyes'in iradesini, özgür iradesini ve aynı zamanda yaşam halinin iradesini temsil eden duyularla ilgili olan video uygulaması, iradelerle ilgili bütün saldırır ve obsedör oluşumları, tesirleri bularak yok eder. Vil Solivyesin iradesi varlıksal alana tamamen hakimdir ve iradelerle ilgili bütün özellikler bu konuda yapılması gereken bütün çalışmaları yapar, obsedör bir saldırıdan irademizi toz kondurmadan çıkmış olmanın güçlü etkilieri ve duruşu ile gerekenler yapılır. Vil Solivyes'in iradesi kendisini yaratılışa ispatlamıştır. İradenin Mü'sü olarak istenilen alanın hareketsiz ve kımıldamadan kalması, bu konu ile ilgili olarak savunma ve eğlenceli sonuçlarında çıkabileceği bilgisi ile gereken şekilde düzenlenir. Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması