Obsevaş Anti Obsedör Bilgi Kaynağı Video Uygulaması
Obsevaş Anti Obsedör Bilgi Kaynağı Video Uygulaması

 

 

 

 

 

 

 

Vil Solivyes'in Anti Obsedör Bilgi Kaynağı olarak obsedörler ve onlar hakkındaki bütün gerçekleri ve onların oyunlarını, saldırılarını bilen duyusal özellik, bilgi kaynağı şeklinde bu konuda bütün çareleri varlıksal alana bildirir ve en çabuk yok etme ve temizleme işlemleri ile gereken şekilde çalışır.Bu video uygulama, bilgilerle ilgili bütün duyu ve bilgileri temsil eder özellikleri ile çalışır. Mü'sü de yapılandırılmıştır. Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.

Obsevaş Bilgisi ve Duyusal Özelliği İçin Vil Şix Vissa Yüksek Çalışma Komplexi Sürekli Olarak Çalışmaktadır ve Onun bilgilerini ilgili olduğu bütün alanlarda uygulanır kılmaktadır.

Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması