Annelik, Sahiv ve Anne Sevgisi Duyularının Video Uygulaması
Annelik, Sahiv ve Anne Sevgisi Duyularının Video Uygulaması

 

 

 

 

 

Vil Solivyes'in annelik, sahiv ve anne sevgisi duyusal özelliklerinin video uygulaması olarak onların bütün çalışmaları ile ilgili yanılgı alanında gereken etkileri sağlar, düzenlemeleri yapar, kendi bilgisince bütün varlıksal alanı kontrol ederek annelik görevinin en iyi şekilde yaşatılmasını sağlar. Bu video uygulama, bilgilerle ilgili bütün duyu ve bilgileri temsil eder özellikleri ile çalışır. Bütün Videolar gibi bu videoda kendisi ve bilgisi ile ilgili bütün tesirler ve obsedör oluşumları yok eder.
Bil Gis Sis Oluşumu Bu Bilgiler ve video uygulaması için çalışıyor... Video Uygulaması