Sevgi Nedir? Sevginin Gerçek Tanımı

Varlıkların
Kendilerinde
Yasaklamaları
Gereken
Olumsuz
Eylemler

Varlıkları
Geliştirici
ve Sevgiyi
Tamamlayan
Özelliklerdeki
Erdemsel ve
Duyusal
Bilgiler