Bilgiler, yazılmaları ile ilgili değil, uygulatma güçleri ile ilgili olarak kullanılmaktadırlar ve onların anlamları kendilerini ifade eden bir karakter, davranış biçimi gibi ortaya çıkan oluşumlardır. Bu durum onların aslında anlamlarını yaşatmalarından başka birşey yapamayacakları anlamını doğurur, o karakterin o kişiliği yaşatması gibi...