Bu videolar varlıksal alanın mekanizma ve uygulamalarını temsil eden video uygulamaları olarak burada bahsedilen açıklamaları, varlıksal alanda oldukça büyük ve detaylı bir şekilde çalışan mekanizma ve bilgileri temsil etmektedir. Bunlar izlendiğinde varlıksal alanla temas edilmiş anlamıda ortaya çıkmaktadır.