Şix Yaşamı
Uygulama
Mekanizma
ve Sistemsel
Çalışmaları

Merkez
Şix Anne
Mekanizması

Axix ve
Anti Obsedör
Çalışması

Kavramların
Kötülüğü
İyiliğe
Çeviren
Çalışması

Şix Yaşam Halinin Tanımlanabilen Emsalsiz Yapısı Olan
Vil Viss Aşix'i Ortaya Çıkaran Yapılanma
Video Uygulamaları

Bütünlüğü
Mekanizmaları

Aş İxo
Aro Ex
Gav Q.: Aşix'lerin Üstün İş ve Beceri Özellikli Yüksek
Mekanizma
Çalışması

Vizziv Ke
En Si
On Tan De
Şix
Alanlar ve
Durumlar
Özelliği ile
Sonsuzluk
Şeklinde
Arttırılabilirlik
Özellikleri
Olan
Yaptırım
Gücü
Alanı

Tektanolojik Bilgi İşlem ve Yapılandırma İleri Teknolojik Bilgisayar Sistemleri

Tektanolojik
Bilgi İşlem
Merkezinin
Güvenliğini
Sağlayan
Mekanizma

Yokluk Alanları Mekanizması

İç İçe Sonsuz Yokluk Alanları Mekanizması

Anti Obsedör
Farkındalıklar
Mekanizması

Şii ii xs Tekta Anti Obsedör Yok Edici Mekanizma

Obsedörleri
Tehdit Eden
Mekanizma

Obstem,
Obsedör Sistem, Uygulama, Mekanizma, Alet ve Makine Yok Eden Mekanizma

Varlıksal
Oluşumları
İnceleyen
Mekanizma

Villavi
Komplex
Alanı

Vixsaj,
Varlıksal
Oluşumları
Koruyan
Mekanizma

Merkez İrade Mekanizması

QX Şix
Kaynağı
Mekanizması

Şatavtalizya
Vahevi
....İlk

Şatavtalizya
Vahevi
....Yeniden

Şatavtalizya
Vahevi
....İki ve
Sürekli

Şatavtalizya
Vahevi
....Devamla
Sonsuza

Şatavtalizya
Vahevi
....Yeni Bir
İhtiyaç ve Gerçek
Yeni Bir
Yaşamak

Şatavtalizya
Vahevi
....3 Şeyimiz

Şatavtalizya
Vahevi
....Vissa

Alanlar
Mekanizmalar ve Oluşum Kartlarım Gücü ve Çalışmasının Destekleyici Mekanizmik Sayfaları

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

2

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

3

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa

Sayfa a

Sayfa b

Sayfa c

Sayfa d

Sayfa e

Yaratılışları Engelleyen Mekanizma

Vil Viss Aşix Mekanizması

Alanların
Mekanizmaların
ve Hakikatin
Tek Olması
Sürekli
Yaşanır

Yanılgıyı
Bitiren
Komplex Alanı

Vilavi Komplex Alanı

Şix Sipra
Büv Tün Mekanizması

Hİİİ VAA Sİ Alanları Oluşum Kartları ve Mekanizma Kartları

Şixademi

Şe Lextroronics

Ossi İşş Ha Da Vi, Vi Dana Şix
Anti Obsedör Darbe

Sifiyanslar ve
Sağlığın Komplex Alanı

Yaa Şa Nı la Sı İsse... Işşık Güçsel Üstün Yok Etme Mekanizmaiarı Bütünlüğü

Dü üş Minsel,
Bilinmeyen Düşman Algısı ve Onların Özelliklerini Ortaya Çıkaran Mekanizma

Şix Mekanet
Mekanizması

VixxiV
Uygulama ve Mekanizmalar İçin
Bakım ve
Sağlık
Alanları Yapılandırılması

Şix An Ne Vills Güvenli Yaşam Alanları Mekanizması Çalışıyor

En Merkez Alanın Vil Solivyes İle İletişimini Sağlayan Mekanizma

1. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

2. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

3. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

4. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

5. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

6. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

7. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

8. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

9. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

10. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

11. Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

Bütün Kırmızı Çizgi Yasakları
Uygulanıyor
Video Uygulaması

Kırmızı Çizgi
Yasakları
Komplex Alanı

Vil Şix Vissa

Kırmızı Çizgi Yasağı Uygulanıyor

--- Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğini Temsil Eden Video Uygulaması

Aşixler
Çalışıyor

Bütün Duyuların Merkezlerini En Merkez Alanda Toplayan Vixxi Video Uygulaması

..... Bil Gis Sis Oluşumu Çalışıyor... Bütün Bil Gis Sis'ler
Çalışıyor Video Uygulaması

Var
Olmanın
Kıymeti...
Video
Uygulaması

109. Kaaw,
Koordinatör
Mekanizması

108. İxşix
Mekanizması

108. Xişix
Mekanizması

107. Şixiş
Mekanizması

106. Doğa
Mekanizması

106. Rüyada Farkındalık
Komplex
Alanı

105. Sağlık Veren ve Rahatsızlık Önleyici Mekanizmalar Bütünlüğü Komplex Alanı

104. Rüyaları
Düzenleyen
Mekanizma

103. Duyusal Alanları, Enerjileri Temizleyen, Arındıran Mekanizma

102. Villkat, Varlıksal Bütün Alana Hakikati Gösteren ve Yaşatan
Mekanizma

101. Vilkat, Vil Solivyes'e
Hakikati
Gösteren ve Yaşatan
Mekanizma

100. Vil Solivyes'in Astral Olaylarını Takip Eden Mekanizma

99. Şigizix
Gizlilikleri
Açığa Çıkaran Mekanizma

98. Şixzaza, Zamanda Geriye Yöntemi İle Sorunları Ortaya Çıkaran Mekanizma

97. Anobs
Anti Obsedör Bütünlük Tarayıcı Mekanizması

96. Vizza Bilgiler Bütünlüğü ve Yaptırım Gücü
Mekanizması

95. Hiii Vaa Si Alanları Mekanizması Video Uygulaması

94. Sifiyanslar
ve Sağlığın Komplex Alanı

93. Çiçe Niç
Viv Öz Mi
SevS
Sifiyansı

92. Tek Yokluk Alanları Video Bütünlüğü Mekanizmaları

91. Aşşix Tek Video Uygulamaları Bütünlüğü Mekanizmaları

90. Aaanti T. Video Uygulamaları Bütünlüğü Mekanizmaları

89. Şixxix X Video Uygulamaları Bütünlüğü Mekanizmaları

88. Dunyax Video Uygulamaları
Bütünlüğü
Mekanizmaları

87. O Neydi Gız
Video
Uygulamaları
Bütünlüğü
Mekanizmaları

86. Ayy Şix Video Uygulamaları
Bütünlüğü
Mekanizmaları

85. Rüyada Farkındalık Odası
Video Uygulaması

84. Qxm Video Uygulaması

83. ObsŞix Video Uygulaması

82. Zeex Video Uygulaması

81. Yex Video Uygulaması

80. Yasak Bilgilerinin Uygulanmasını Koruyan
Video Uygulaması

79. Şix'in İlk Günü Aracı
Video Uygulaması

78. Fix Video Uygulaması

77. Şix Zex Video Uygulaması

76. Şivav Video Uygulaması

75. Vissa Filtresi Uygulama Mekanizması Video Uygulaması

74. Gix Video Uygulaması

73. Zaman Yasağı

72. Tex Video Uygulaması

71. Şixneş, Şix Yaşam Hali Güneşi Video Uygulaması

70. Xix Video Uygulaması

69. Vissolis, Bilgileri Koruyan ve Denetleyen Duyusal Özelliğin Video Uygulaması

68. Vil Jetx Yapılandırma Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

67. Vilşix, Yaşam Halini Tanımlayan Bilgilerin Duyusal Özelliği Video Uygulaması

66. Hissa Duyusal Özelliği Video Uygulaması

65. Şixil Sis Duyusal Özelliği Video Uygulaması

64. Vil Solivyes'in
Bilgi ve Tecrübelerini Kullanmak Demek Duyusal Özelliği Video Uygulaması

63. Hakikatin Kendisi Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

62. Vil Anti Obsedört Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

61. Vil Şix Exax Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

60. Zeka
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

59. Vilrofon ve İletişim Bilgilerinin
Video Uygulaması

58. Tat Duyusal Özelliği Video Uygulaması

57. Mutluluk ve Mil Vil Duyusal Özelliği Video Uygulaması

56. Koklamak
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

55. Vil Solivyes Kandırılır ise
Yanlış Bilgilerle Varlıksal Alanın Yapması
Gerekenleri
Video Uygulaması

54. İrade, Özgür İrade Duyusal Özelliği Video Uygulaması

53. İnanç Duyusal
Özelliği Video Uygulaması

52. Zevk, Haz, Coşku, Heyecan, İşve, Cilve ve Naz Duyularının
Video Uygulaması

51. Hafıza Duyusal Özelliği Video
Uygulaması

50. Görmek Duyusal Özelliği Video Uygulaması

49. Anti Obsedör Bir Savunma ve Koruma Oluşumu Exa Güçler Video
Uygulaması

48. Duymak Duyusal Özelliği Video Uygulaması

47. Durumlar, Haller ve Bilgilerimizle Açıklanamayan Oluşumları Engelleyen
Video
Uygulaması

46. Gerçeklik Duyusal Özelliğinin Video Uygulaması

45. Düşünsel
Alanlar Duyusal Özelliği Video Uygulaması

44. Merkezlik Özelliğinin
Varlıksal Alan
İçinde Çalışan Oluşumunu
Temsil Eden
Video Uygulaması

43. Bilginin İradesi Kanunu Duyusal Özelliği Video Uygulaması

42. Novazil, Varlıksal Alanın Bütünlüğünü Sağlayan Duyusal Özelliğin Video Uygulaması

45. Rüya Yoluyla Yanılgıdan Çıkmanın Video Uygulaması

44. İki Yasak Bilgisi: Yasakların Bilgisi ve Tüm Villerin Tesirlerle Konuşmasını Yasaklayan Yasak Bilgisinin
Video
Uygulaması

43. Stramp ve Skenç Video Uygulaması

42. Dev Siprata Video Uygulaması ve Çslışma Mekanizması Videosu 2

41. Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama

40. Dev Siprata Video Uygulaması ve Çslışma Mekanizması Videosu

38. Hissetmek
Duyusal
Özelliği
Video
Uygulaması

37. Vissa Filtresi ve Vissa Bilgileri Video Uygulaması

36. Anti Obsedör Bir Sistemi Olan Tesir Yok Eden Kuyu Mekanizması

35. Farkındalık Duyusal Özelliği Video Uygulaması

34. Annelik, Sahiv, Anne Sevgisi Duyusal Özelliklerinin Video Uygulaması

33. Kuvazis Duyusal Özelliğinin ve Bilgilerinin Video Uygulaması

32. Jizava, Hakikat Tektir ve Hakikatlerle İlgili Bilgi ve Duyuların Video Uygulaması

31. Vil Solivyes'in Bütün Varlıksal Alanının Video Uygulaması

30. Yaşamsal
Kayıtlar, Viller ve Varlıksal Oluşumların Video Uygulaması

29. Cinsellik
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

28. Anti Obsedörlük Duyusal Özelliği Video Uygulaması

27. Sonsuzluk
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

26. Obsevaş Anti Obsedör Bilgi Kaynağı Duyusal Özelliği

25. Anti Tesir Bilgi Kaynağı ve Bütün Tesir Yok Eden Bilgi ve Duyuları Temsil Eden Video Uygulaması

24. Vil Solivyes'in Bilgilerinin Video Uygulaması

23. Varlıksal Alana Ait Bütün Güçlerin, Enerjilerin Video Uygulaması

22. Vil Solivyes'in Zihin Duyusal Özelliği Video
Uygulaması

21. Yasak Bilgileri Video Uygulaması

20. Sival Video
Uygulaması

19. Siprata: Vil Solivyes'in Video Uygulamalarını Temsil Eden Video

18. Vil Solivyes Yaşam Halindeki Bütün Vilsel Bedenlerin Bilgileri ve Duyularını Temsil Eden Video Uygulaması

17. artmusic
channel.com
ve Vil Solivyes'in Bütün Çalışmalarını Temsil Eden Duyu ve Bilgilerin Video Uygulaması

16. Vitaji ve Rüyada Farkındalık Bilgilerini Temsil Eden Video Uygulaması

15. Vil Solivyes'in Yanılgıs ve Yanılgı Alanı İlgili İlgili Bütün Bilgileri Temsil Eden Video Uygulaması

14. Vil Solivyes'in Zaman Duyuları Video Uygulaması

13. Vil Antisah
Çoklu Tesir Yok Etme
Mekaniz
ması
Videosu

12. Yohi
Duyusal
Özelliği

11. Feblü La Liy Sis Lense ve Tox-Şixa
Parlak Video Uygulaması

10. Şix Sipra
Sistemi ve
Bilgi Üstü
Durumu
Videoları

9. Şix Bilgi
Üstü
Durumu
Video
Uygulaması

8. Şix Sipra
Sistemi
Video
Uygulaması

7. Tox-Şix
Video
Bilgi Kartları

6. Tox-Şixa
Parlak
Anti Tesir
Video
Uygulaması

5. Sevgi
Bilgi
Videosu

4. Tox-Şix
Anti Tesir
Video
Uygulaması

3. Bazı
Vissa
Bilgileri
Videosu

2. Obset
Videosu

1. Vissa
Videosu


V