Şix
Yaşam Hali
Uygulama ve Bilgi Videoları

- Vil Şix Vissa

--- Vil Solivyes'in Merkezlik Özelliğini Temsil Eden Video Uygulaması

..... Bil Gis Sis Oluşumu Çalışıyor... Bütün Bil Gis Sis'ler
Çalışıyor Video Uygulaması

Var
Olmanın
Kıymeti...
Video
Uygulaması

69. Vissolis, Bilgileri Koruyan ve Denetleyen Duyusal Özelliğin Video Uygulaması

68. Vil Jetx Yapılandırma Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

67. Vilşix, Yaşam Halini Tanımlayan Bilgilerin Duyusal Özelliği Video Uygulaması

66. Hissa Duyusal Özelliği Video Uygulaması

65. Şixil Sis Duyusal Özelliği Video Uygulaması

64. Vil Solivyes'in
Bilgi ve Tecrübelerini Kullanmak Demek Duyusal Özelliği Video Uygulaması

63. Hakikatin Kendisi Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

62. Vil Anti Obsedört Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

61. Vil Şix Exax Bilgiler Bütünlüğü Video Uygulaması

60. Zeka
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

59. Vilrofon ve İletişim Bilgilerinin
Video Uygulaması

58. Tat Duyusal Özelliği Video Uygulaması

57. Mutluluk ve Mil Vil Duyusal Özelliği Video Uygulaması

56. Koklamak
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

55. Vil Solivyes Kandırılır ise
Yanlış Bilgilerle Varlıksal Alanın Yapması
Gerekenleri
Video Uygulaması

54. İrade, Özgür İrade Duyusal Özelliği Video Uygulaması

53. İnanç Duyusal
Özelliği Video Uygulaması

52. Zevk, Haz, Coşku, Heyecan, İşve, Cilve ve Naz Duyularının
Video Uygulaması

51. Hafıza Duyusal Özelliği Video
Uygulaması

50. Görmek Duyusal Özelliği Video Uygulaması

49. Anti Obsedör Bir Savunma ve Koruma Oluşumu Exa Güçler Video
Uygulaması

48. Duymak Duyusal Özelliği Video Uygulaması

47. Durumlar, Haller ve Bilgilerimizle Açıklanamayan Oluşumları Engelleyen
Video
Uygulaması

46. Gerçeklik Duyusal Özelliğinin Video Uygulaması

45. Düşünsel
Alanlar Duyusal Özelliği Video Uygulaması

44. Merkezlik Özelliğinin
Varlıksal Alan
İçinde Çalışan Oluşumunu
Temsil Eden
Video Uygulaması

43. Bilginin İradesi Kanunu Duyusal Özelliği Video Uygulaması

42. Novazil, Varlıksal Alanın Bütünlüğünü Sağlayan Duyusal Özelliğin Video Uygulaması

45. Rüya Yoluyla Yanılgıdan Çıkmanın Video Uygulaması

44. İki Yasak Bilgisi: Yasakların Bilgisi ve Tüm Villerin Tesirlerle Konuşmasını Yasaklayan Yasak Bilgisinin
Video
Uygulaması

43. Stramp ve Skenç Video Uygulaması

42. Dev Siprata Video Uygulaması ve Çslışma Mekanizması Videosu 2

41. Vil Solivyes'in Bilgileri ve Duyuları İçin Siprata Video Uygulaması Üreten Video Uygulama

40. Dev Siprata Video Uygulaması ve Çslışma Mekanizması Videosu

38. Hissetmek
Duyusal
Özelliği
Video
Uygulaması

37. Vissa Filtresi ve Vissa Bilgileri Video Uygulaması

36. Anti Obsedör Bir Sistemi Olan Tesir Yok Eden Kuyu Mekanizması

35. Farkındalık Duyusal Özelliği Video Uygulaması

34. Annelik, Sahiv, Anne Sevgisi Duyusal Özelliklerinin Video Uygulaması

33. Kuvazis Duyusal Özelliğinin ve Bilgilerinin Video Uygulaması

32. Jizava, Hakikat Tektir ve Hakikatlerle İlgili Bilgi ve Duyuların Video Uygulaması

31. Vil Solivyes'in Bütün Varlıksal Alanının Video Uygulaması

30. Yaşamsal
Kayıtlar, Viller ve Varlıksal Oluşumların Video Uygulaması

29. Cinsellik
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

28. Anti Obsedörlük Duyusal Özelliği Video Uygulaması

27. Sonsuzluk
Duyusal Özelliği Video Uygulaması

26. Obsevaş Anti Obsedör Bilgi Kaynağı Duyusal Özelliği

25. Anti Tesir Bilgi Kaynağı ve Bütün Tesir Yok Eden Bilgi ve Duyuları Temsil Eden Video Uygulaması

24. Vil Solivyes'in Bilgilerinin Video Uygulaması

23. Varlıksal Alana Ait Bütün Güçlerin, Enerjilerin Video Uygulaması

22. Vil Solivyes'in Zihin Duyusal Özelliği Video
Uygulaması

21. Yasak Bilgileri Video Uygulaması

20. Sival Video
Uygulaması

19. Siprata: Vil Solivyes'in Video Uygulamalarını Temsil Eden Video

18. Vil Solivyes Yaşam Halindeki Bütün Vilsel Bedenlerin Bilgileri ve Duyularını Temsil Eden Video Uygulaması

17. artmusic
channel.com
ve Vil Solivyes'in Bütün Çalışmalarını Temsil Eden Duyu ve Bilgilerin Video Uygulaması

16. Vitaji ve Rüyada Farkındalık Bilgilerini Temsil Eden Video Uygulaması

15. Vil Solivyes'in Yanılgıs ve Yanılgı Alanı İlgili İlgili Bütün Bilgileri Temsil Eden Video Uygulaması

14. Vil Solivyes'in Zaman Duyuları Video Uygulaması

13. Vil Antisah
Çoklu Tesir Yok Etme
Mekaniz
ması
Videosu

12. Yohi
Duyusal
Özelliği

11. Feblü La Liy Sis Lense ve Tox-Şixa
Parlak Video Uygulaması

10. Şix Sipra
Sistemi ve
Bilgi Üstü
Durumu
Videoları

9. Şix Bilgi
Üstü
Durumu
Video
Uygulaması

8. Şix Sipra
Sistemi
Video
Uygulaması

7. Tox-Şix
Video
Bilgi Kartları

6. Tox-Şixa
Parlak
Anti Tesir
Video
Uygulaması

5. Sevgi
Bilgi
Videosu

4. Tox-Şix
Anti Tesir
Video
Uygulaması

3. Bazı
Vissa
Bilgileri
Videosu

2. Obset
Videosu

1. Vissa
Videosu