Zaman öncesi, sonrası olan herşeyle temas etmiştir ve hiçliğin kendi yapısına özel zaman kavramı, yaratılışların kendisine özel zaman kavramı ve varlıkların kendisine özel zaman kavramları vardır. Zaman olmadan herşey durağan olurdu ve yaşam süregelemezdi. Ve zaman kendi kendisini felsefi mantık bilgisi şeklinde var eden özelliklerde bir oluşumdur. Nasıl? Yani hiçlik vardı başlangıçta ve bekledi, işte bekleme eylemi zamanın kendisidir. Hiçlik ve zaman ikisi bir bütün şeklinde var olan, ve hiçlik haliyle sadece var olduğunu söyleyebildiğimiz, çok özel ve yaratıcı güçleri olan oluşumlardır, hiçlikler ve akabinde zaman...