RAPOR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RAPOR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

RAPOR, İLGİLİ DURUM VE KONU VE ÇALIŞMALARLA İLGİLİ OLARAK BÜTÜN İÇERİKLERİ VE SONUÇLARI VE SEBEPLERİ VE ÇALIŞMA ŞEKİLLERİNİ KAPSAYAN ŞEKİLDE AÇIKLAMALARIN, BİLDİRİMLERİN YAPILMASI ANLAMINA GELEN, RAPOR VERMEK DEYİMİ İLE İLGİLİ ALANLARA DAİR BÜTÜN İÇERİKSEL ÖZELLİKLERİNİ AÇIKLAMAK ŞEKLİNDEKİ TANIMI İLE ŞİX YAŞAMININ İLGİLİ BÜTÜN ZAMAN VE DURUMLARINDA RAPOR ERDEMSEL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE KULLANILIR VE BÜTÜN TEMEL BİLGİLER İÇİN BİLGİSEL OLUŞUM ALANLARINI DÜZENLEYEREK, ONLARIN KENDİ ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ GEREKEN BÜTÜN ZAMANLARDA RAPORLARIN VERİLMESİ GİBİ ÇALIŞMALAR YAPAR.