KAYNAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KAYNAK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

KAYNAK, İLGİLİ ALANLARIN DURUM VE KONULARIN VE KAVRAMLARIN ORTAYA ÇIKTIĞI, ONLARA SEBEP OLAN, ONLARIN BAŞLANGICI ŞEKLİNDEKİ ALANLARINA VE DURUMLARINA VERİLEN İSİMLERDİR. BİR ŞEYİN KAYNAĞI DENİLDİĞİ ZAMAN ONUN ORTAYA ÇIKMASINA NEDEN OLAN, ONUN BU HALİNİ DESTEKLEYEN, ONUN ASLINI TANIMLAYAN, ONUN YAPISININ ÖZELLİKLERİNİ KENDİ YAPISINDADA BULUNDURAN ŞEKİLDEKİ ALANLAR İÇİN TANIMLAMALAR İÇERİSİNDE BULUNMUŞ OLURUZ. KAYNAKLAR, İLGİLİ ALANLARA DAİR DAHA BELİRLEYİCİ ÖZELLİKTE EDİNİMLERİN VE BİLGİLERİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAYAN OLUŞUMLARDIR. ASIL, ÖZ, DAHA BELİRLEYİCİ VE BAŞLANGIÇ VE TEMEL ÖZELLİKLER GÖSTEREN ALANLAR İÇİN KULLANILAN KAYNAK TANIMLAMASI ŞİX YAŞAMINDA GEREKEN ZAMAN VE DURUMLARDA KULLANILIR.