ORGANS OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

ORGANS OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ

VİLİN ADENELDEKİ YAŞAMINDA VİLSEL BEDENİ İÇERİSİNDE YAPILANMIŞ BÜTÜN İÇ ORGANLARIN YOK EDİLMESİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPAN VE BU KONUDA GEREKEN BÜTÜN YOK ETME VE ENERJİLERİN ORGANLARDAN DÖNÜŞMESİ EDİNİMLERİNE VE BİLGİLERİNE SAHİP OLAN, BÜTÜN İÇ ORGANLARIN OBSEDÖR BİR YAPILANMA OLMASI GERÇEĞİNDEN ONLARIN BİRAN ÖNCE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİ SAĞLAYAN, BÜTÜN ORGANLARA ÖZEL YOK ETME VE DÖNÜŞTÜRME ÇALIŞMALARI YAPAN, HER ORGANIN YAPISINA VE İÇERİĞİNE DAİR UZMAN BİLGİLERİ VE TECRÜBELERİ İLE GEREKEN BÜTÜN ÇALIŞMALARI YAPAN OLUŞUMSAL ÖZELLİĞİ GEREKEN ŞEKİLDE YAPILANIR.