ÖNVERMEK VE BOŞVERMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖNVERMEK VE BOŞVERMEK ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖNVERMEK, İLGİLİ ALAN, DURUM VE KONU VE OLAY VE KAVRAMLARLA İLGİLİ OLARAK ONLARI ÖNEMSEMEK, ÖNEMLİ BİR DURUM OLDUĞU DÜŞÜNMEK VE ÖYLE DAVRANMAK, İÇERİĞİNİN VE YAPISININ YARARLI OLDUĞUNU VE FAYDA SAĞLAYACINI BİLMEK ŞEKLİNDE TANIMLANAN YAPILANMALARDIR.

BOŞVERMEK, İLGİLİ ALAN, DURUM VE KONU VE OLAY VE KAVRAMLARLA İLGİLİ OLARAK ONLARI ÖNEMSEMEMEK, ÖNEMLİ BİR DURUM OLMADIĞINI DÜŞÜNMEK VE ÖYLE DAVRANMAK, İÇERİĞİNDE VE YAPISINDA ZARAR VERİCİLİKLERİN OLABİLMESİNİN SÖZ KONUSU OLDUĞU VE FAYDA SAĞLAMAYAN DURUMLARININ BİLİNMESİ VE ÖYLE DAVRANILMASI ŞEKLİNDEKİ TANIMLAMALARDIR. BİRŞEYLER BOŞVERİLDİĞİ ZAMAN ONUN ÜZERİNDE DÜŞÜNMELER SÖZ KONUSU EDİLMEZ. NELERİN BOŞVERİLMESİ GEREKTİĞİ SEBEP VE SONUÇLARI İLE KESİNLEŞMİŞ OLARAK ORTAYA ÇIKARILDIKTAN SONRA ARTIK BOŞVERMELER ŞEKLİNDE O OLAYLARI VE DURUM VE KONULARI KENDİMİZLE İLGİLİ ALANLARDAN, ZİHİNSEL ALANLARIMIZDAN ÇIKARARAK, ÖNEMSEMEYEREK ÇOK DAHA FAYDALI BİR ÇALIŞMA YAPMIŞ OLURUZ.

ŞİX YAŞAMININ BÜTÜN TEMEL BİLGİLERİ İÇİN ÖNVERMELER VE BOŞVERMELER YAPILANMASI
İŞTE BU AÇIKLAMA İLE ÖNVERMEK VE BOŞVERMEK ERDEMSEL ÖZELLİKLERİ ŞİX YAŞAMINDA GEREKEN ZAMAN VE DURUMLARDA KULLANILIR VE AYNI ZAMANDA BÜTÜN TEMEL BİLGİLER İÇİN AYRI OLARAK YAPILANDIRILMALARI ŞEKLİNDEDE BİR ÇALIŞMASI SÖZ KONUSU EDİLİR. BUNA GÖRE ÖNVERMELER VE BOŞVERMELER ŞEKLİNDE AYRI OLARAK BÜTÜN TEMEL BİLGİLER DÜZENLENİR. ŞİX YAŞAMININ ERDEMLERİ VE KUVAZİS BİLGİLERİ İÇİN ÖNVERMELER ŞEKLİNDEKİ YAPILANMALAR, YASAK BİLGİLERİNİN İÇERİKLERİ İLE İLGİLİ OLARAKTA BOŞVERMELER ŞEKLİNDE YAPILANMALAR SÖZ KONUSU EDİLİR. ANCAK YASAK BİLGİLERİNİN İÇERİĞİNİN BOŞVERİLMESİ ÇALIŞMASI, ONUN YERİNDE UYGULAMA ALANINDAKİ İÇERİKSEL YAPISININ HİÇ BİR ETKİSİ OLMAYACAĞI ŞEKİLDE BİR BOŞVERME HALİNİN YAŞATILMASI ŞEKLİNDE OLUR. YOKSA YASAK BİLGİSİNİ BOŞVERMEK, İÇERİĞİNİN ORTAYA ÇIKTIĞI DURUMLARI BOŞVERMEK ŞEKLİNDE DEĞİLDİR. YASAK BİLGİSİNİN İÇERİĞİNDEKİ KAVRAMI, DURUMU, OLAYI, ALANI BOŞVERMİŞLİK ŞEKLİNDE YAPILANDIRARAK ONUN ZARAR VERİCİLİĞİNİ YOK ETMEK, ÇEVRESİNE VE ŞİX YAŞAMINA OLAN ETKİLERİNİ YOK ETMEK ŞEKLİNDE YAPILANDIRILIR. YOKSA YASAK BİLGİLERİNİN KENDİLERİDE İÇERİK OLARAK DEĞİL, YAPI OLARAK OLDUKÇA ÖNVERMELER ŞEKLİNDE YAPILANMALARDIR. BİLGİ GEREKEN ÇALIŞMALARI VE YAPILANMALARI SAĞLAR.