ÖDÜN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖDÜN ERDEMSEL ÖZELLİĞİ

ÖDÜN, NORMAL ŞARTLARDA YAPILMAYACAK OLAN ŞEYLERLE İLGİLİ, İLGİLİ ALANLARIN KONULAR VE DURUMLAR VE OLAYLAR KARŞISINDA BİR KARAR VEREREK O ŞEYLERİ YAPMASI ANLAMINA GELEN DURUMLARA VE DAVRANIŞLARA, KARARLARA VERİLEN İSİMLERDİR. ŞİX YAŞAMINDA BU GİBİ DURUMLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR ANCAK HER ZAMAN VİSSA UYUMLU OLACAK ŞEKİLDE ÖDÜNLER VERİLEBİLİR. ÖDÜN VEREN ALANIN HİÇ BİR ŞEKİLDE KENDİSİNE VE BAŞKA ALANLARA ZARAR VERİCİLİĞİNİN SÖZ KONUSU OLMAYACAĞI, BİR RAHATSIZLIĞIN MEYDANA GELMEYECEĞİ ŞEKİLDE, DİĞER ALANA DAİR BİR DUYARLILIĞIN SÖZ KONUSU OLMASI İLE ANCAK YAŞATILABİLEN ÖZELLİKLERİ İLE, FEDAKARLIKLA BENZER YAPILANMASI İLE ÖDÜNLER ŞİX YAŞAMINDA VİSSA UYUMLU OLDUĞU SÜRECE GEREKEN ZAMAN VE DURUMLARDA KULLANILIR. ÖRNEKLE, KENDİ SIRASINA BAŞKASINA VERMESİ ŞEKLİNDE, ÖDÜNLER VERİLEBİLİR VE BU DURUM TAMAMEN İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRİCİ ÖZELLİKLERİ İLE YAPICI OLARAK ŞİX YAŞAMINDA GEREKEN ZAMANLARDA YAŞATILIR.